Page 1

, '

Nakladatelství Akropolis vydalo přelomovou publikaci mapující klíčovou část klopotné historie československého komiksu. Sedmikilogramová vědecká publikace rozdělená do tří svazků zaujme nejen obsahem, ale i grafickým zpracováním.

v,

čtenář najde i periodizační tabulku nebo medailony jednotlivých tvůr­ ců. Je třeba ocenit snahu o čtivost,

I

RADEK WOHLMUTH ějiny

československého

komiksu 20. století popravil během pěti let ve společném projektu Ústavu pro čes­ kou literaturu A V a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci autorský kolektiv ve složení Pavel Kořínek, Tomáš Proků­ pek, Martin Foret a Michal Jareš. Jde o zatím absolutně nejuceleněj­ ší pohled na oborové dějiny vymezené historickými milníky minulého století vázanými na politické událos~ které přímo ovlivňovaly vztah společnosti ke komiksu a možnosti jeho realizace. Dosud

Arne Novák pro comlcs. Publikace váží několik kilogramů.

REPRO LN

ale chytlavé názvy kapitol přec~ jen trochu kontrastují s převážně informačním tónem jednotlivých výkladových bloků, který nicméně odpovídá charakteru publikace. Občas se autoii také snaží změnit pohled na některé tradované stereotypy, například ohledně přeru­ šované kontinuity domácí komiksové tradice, přesto však kniha zŮ­ stává především didaktickou informační summou, než aby převažo­ val analytický či interpretační pohled. Podrobné kritické zhodnocení přinese samozřejmě teprVe budoucnost.

I

nezpracovaná tak zůstává pouze problematika kořenů domácího komiksu ukotvených před rokem 1900 a samozřejmě aktuální současnost počítaná od přelomu tisíciletí. I v tom je možné vidět zralý přístup, protože právě dostatečný odstup bývá hlavní zárukou zpře­ hlednění situace a možnosti jejího pečlivého rozkrytí. Jestliže charakterizovat celou celkem tisícistránkovou publikaci jedním slovem, nabízí se přede-

vším přívlastek „akademický". Víc než co jiného je to cenný informační zdroj pro další badatele, i pro ty, kteří chtějí získat nadstandardní orientaci v kontextu obsáhlého materiálu. Dva ilustracemi dobře vybavené svazky podrobně nahlížejí terén československých komiksových počinú napříč jeho moderními dějinami včetně cenných dobových reflexí, třetí nejútlejší část je věnována rejstříkům a pramenům, kromě nichž v ní ale

,,user friendly'' Po všech stránkách výjimečná publikace, která totálně přenastavila oborové standardy, je impozantní už na první pohled. I to je důvod, proč věnovat samostatnou poznámku také jejímu grafickému zpracování. Pochází z produkce pražského studia Symbiont, za nímž stojí Denisa Myšková, Ondřej Lim a Michal Smejkal. Je zřejmé, že jejich promyšlené řeše­ ní sleduje především funkčnost, ji-

nými slovy praktičnost a přehled­ nost~ takže knihy jsou ,,user friendly" až do úrovně odolného lamina a studijních záložek s řádko­ váním na poznámky. Vědecký charakter osvěžují drobné piktogramy, netradiční vazba, ale i kombinace písma. Bilá barva na obálce a povrchu ochranné kazety pak dobře odlehčuje těžkoto­ nážní parametry, takže kvádr publikace sice stále vzbuzuje respekt, ale neodrazuje. Tomu pomáhá i výběr papírů, který knihy nenápadně obohacuje o haptický rozměr. Jednoduchý a čistý technicistní charakter ještě zdůrazňuje oříznutí· včetně desek. Dějiny českos1ovenského komiksu 20. století představují svého druhu gesamtkunstverk i splátku dluhu. Je to původní zpravodajské úložiště z oblasti, která u nás do této doby nebyla odpovídajícím způsobe.m zpracovaná~ a pozoruhodný objekt zároveň. Dějiny československého

komiksu 20. století

Kolektiv autorů Filip Tomáš - Akropolis, 2015 „

Autor je historik umění

•••••

Profile for Filip Tomas

Lidové noviny 13. 2. 2015, str. 8  

Lidové noviny 13. 2. 2015, str. 8  

Profile for akropolis
Advertisement