Page 1

Soud podpořil spisovatele, kterého žalovala ,,jeho postava" Jo~ef

Koukal

Městský soud v Praze po 2,5 letech zamítl žalobu na ochranu osobnosti, 'kterou podala bývalá personalistka Zuzana Jiránková na spisovatele Oto Linharta. Zhlédla se v postavě potrhlé personalistky Zuzany z jeho knihy Potížista a cítila se poškozena. „Absolutně neunesla dúkazní břemeno," uvedla včera na adresu žalobkyně soudkyně M ěstské-

ho soudu v Praze Dagmar Starnidisová. Déle než rok přitom dávala Jiránkové a její advokátce Daniele Hákové prostor, aby žalobu přepracovaly a doplňovaly tak, aby se dala projednaL Podle Stamidisové z původní žaloby z léta 20 11 vyplývalo, že se Jiránková ztotožňuje s postavou knihy, z dalších úprav pak vyplynulo, že jí vadí prezentace knihy, v rámci k"teré byla s postavou ztotožněna.

Ať tak či tak, podle soudkyně neprokázala, že by se tak stalo a že by následkem svého zostuzení - ať už v knize, nebo propagací knihy - utrpěla nějakou újmu. Jiránková žádala od Linharta omluvu v celostátních denících, odškodné sto tisíc korun a úhradu nákladu soudního říze­ ní. Místo toho bude nakonec soudní výlohy platit sama. Jak žal obkyně, tak její právní zástupkyně se k rozsudku odrnít-

ly pro Právo vyjádřit. Mají ale možnost odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

ještě

Linhart: Cas mi nikdo nevráti ,) sem rád, že zvítězil zdravý rozum. Myslím, že je to i dů le­ žitý precedens," míní spisovatel Linhart. „ V dnešní době je míra lidské autocenzury všude tak nesmírná, že jsem z toho úplně vyvedený

Právo 3. dubna 2014

z míry. Čím vším se zabýváme, co nesmíme, abychom vyhověli rťlzným korektnostem a šíleným lidem, kteří j sou schopni vás tři roky tahat po soudech a zničit vám.život," podotkl autor knihy. „Ono se sice prokáže, že nemají pravdu, ale ty tři roky života už vám nikdo nevrátí," dodal Linhart. Bývalá personalistka Jiránková tvrdila, že byla románem a jeho následnou propagací zostuzena natolik, že nemúže se-

hnat adekvátní práci. Přiš la prý o místo s platem 160 tisíc korun měsíčně. Kniha Potížista vyšla v říjnu 2010 a paroduje prostředí současného managementu v oboru reklamy. Děj se odehrává ve fiktivní nadnárodní firině Pasta, s. r. o., a antihrdinka, šéfka personalistiky Zuzana, zde symbolizuje odlidštěný model řfaení podniku. Kniha je v podtitulu označena jako groteska.

Soud podpořil spisovatele, kterého žalovala jeho "postava"  
Soud podpořil spisovatele, kterého žalovala jeho "postava"  

Právo 3. 4. 2014

Advertisement