Lída Holá: Čeština expres START

Page 1

Čeština

e z r e v e– Lída Holá

EXPRES START

Áá Mm RGB R 250, G 225, B 0

ČčČeština

Lída Holá

E XPRES START

AKROPOLIS

Přípravný kurz k výuce češtiny pro studující – bez zprostředkujícího jazyka – bez znalosti gramatické terminologie – s typologicky vzdáleným výchozím jazykem – s nedostačující znalostí latinky (viz Písanka na www.czechstepbystep.cz)

RGB R 250, G 225, B 0


Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. / No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher.

Čeština EXPRES START Lída Holá

Publikace vychází za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

Recenzovaly: Pavla Bořilová, Daniela Knorrová a Jitka Koudelková Spolupráce na výslovnostních cvičeních v Manuálu pro učitele na www.czechstepbystep.cz: Michaela Paldusová Jazyková korektura: Eva Klimentová Grafická úprava, ilustrace a sazba písmem Comenia Script®: Radana Lencová (www.comenia-script.com). Při přípravě slovníčku této knihy byl využit software firmy Geneea Analytics (www.geneea.com). © Text Lída Holá, 2022 © Illustrations, Graphic Design & Layout Radana Lencová, 2022 © Post-production & Audio Mastering Tomáš Karásek, 2022 © Photography Martin Jetel, 2022 (s. 8 a 10) © Photography www.shutterstock.com Ostatní fotografie jsou z archivu autorky a nakladatelství. © Filip Tomáš – Akropolis, 2022 Audionahrávky byly vytvořeny ve studiu Gargle & Expel (Tomáš Karásek). Na nahrávce účinkují: Helena Bartošová, Akram Georgi, Marta Hrachovinová, Václav Šanda, dále Tomáš Karásek, Sára a Samuel Kocourkovi a Lucie Vodičková. Audionahrávky k učebnici zdarma ke stažení na: www.czechstepbystep.cz/materialy/ce-start Písanka k učebnici zdarma ke stažení na: www.czechstepbystep.cz/materialy/ce-start#pisanka Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info E-verze učebnice 09/2022, 96 stran Bližší informace: www.czechstepbystep.cz ISBN 978-80-7470-459-8


Obsah Komunikace ve škole ___________________ 4 Instrukce, symboly a zkratky ______________ 4 Lekce 1

Dobrý den! × Ahoj! ____________ 7

Lekce 2

Moje třída, můj pokoj _________ 17

Lekce 3

Moje věci ___________________ 27

Lekce 4

V supermarketu _____________ 37

Lekce 5

Ve městě ___________________ 47

Lekce 6

U doktora __________________ 57

Lekce 7

Žijeme v ČR _________________ 67

Slovníček stránkový ___________________ 79 Slovníček abecední ____________________ 84 Přepis audionahrávek __________________ 88 Klíč ________________________________ 93 Tabulky ____________________________ 95 Písanka ____________________________ 97


Komunikace ve škole

Jak se jmenujete?

Mluvíte česky? – Ne. Mluvím…

Jak se jmenuješ?

?

Jak se řekne…?

Mluvíš česky? – Ano, trochu.

2x

Rozumíte? – Nerozumím!

Ještě jednou, prosím!

Jak se to píše?

Dobře. Špatně.

Ano. Ne.

Děkuju. Prosím!

ahoj?

Co znamená…?

Instrukce, symboly a zkratky: Čtěte.

21

Číslo cvičení

Doplňte.

21

Číslo tracku (audio)

Pište.

kol.

4

POZOR:

Pozor:

Označte.

Pracujte v páru.

Poslouchejte.

Formální komunikace

kolokviální

Neformální komunikace


Úvod Čeština EXPRES START Publikace Čeština expres START představuje přípravný kurz do studia češtiny jako cizího nebo druhého jazyka, který může předcházet práci s učebnicemi na úrovni A1 a dalších úrovních. Obsah všech sedmi kapitol je zaměřen na sféru každodenního praktického života. Studující se seznamují s předměty, které je obklopují (popis třídy a pokoje nebo věci běžné potřeby) a učí se orientovat v prostředí, se kterým se denně setkávají (nakupování, orientace). Prostor je věnován také řešení krizových situací (přivolání lékaře, policie nebo hasičů) a základnímu porozumění v jednání s úřady včetně nácviku vyplnění formuláře. Součástí publikace jsou další volně dostupné materiály: Manuál pro učitele s on­line aktivitami, audionahrávky ve formátu MP3 a Písanka s nácvikem latinky (vše zdarma ke stažení na stránkách www.czechstepbystep.cz). Přípravný kurz se může v počátečním stadiu výuky stát užitečnou pomůckou zejména pro neslovanské studenty, pro studující bez mediačního jazyka, pro studující s minimální znalostí gramatické terminologie a s nedostačující znalostí latinky. Přípravný kurz je založen na následujících principech: – Publikace počítá s výukou bez zprostředkujícího jazyka, ojediněle je nutné využití slovníku. Do výuky je zapotřebí zapojit další pomůcky, které usnadní proces porozumění místo překladu – v tomto ohledu nabízí bohatý materiál k tisku i online Manuál pro učitele. Je velmi žádoucí, aby vyučující používali i gesta a mimiku. – Explicitně formulovaná gramatická pravidla se v lekcích neobjevují a studující se základy jednotlivých gramatických jevů učí prostřednictvím vizuální prezentace pomocí praktických příkladů. Domníváme se, že tato didakticky motivovaná simplifikace má vzhledem k zaměření publikace své opodstatnění. – Důraz je kladen především na poslech a mluvení, přičemž se předpokládá co nejčastější užití struktury „otázka­‑odpověď“. Aktivní zapojení studentů je klíčové. Velký význam má i procvičování správné výslovnosti. – Pravopis se procvičuje v návaznosti na výslovnost jednotlivých písmen a slabik. Vzhledem k předpokládané absenci zprostředkovacího jazyka a nemožnosti výkladu se nácvik pravopisu uskutečňuje většinou opisováním jednotlivých slov. – Předpokládá se, že na přípravný kurz navážou studenti dalším studiem, které naznačená témata vhodně rozvine a doplní. Přeju všem uživatelům hodně úspěchů a radosti z práce! Lída Holá

5Čeština EXPRES START

Lekce 1

–– Dobrý den! Na shledanou! –– Ahoj! Čau! –– Kdo je to? –– Čísla 1–10. Peníze –– Telefonní číslo

7 TM


Lekce 1

Dobrý den! Na shledanou! 1

1

Poslouchejte a opakujte formální dialog. Doplňte podle sebe. Já jsem Iva Jiráková.

Dobrý den!

Dobrý den!

1

Já jsem Amir Zakeri.

2

Odkud jste?

Těší mě.

Těší mě. Promiňte, nerozumím. 3

4

Odkud jste?

Děkuju. Prosím. Á, rozumím. Jsem z Albánie.

5

6

Doplňte. Pak čtěte.

2

Na shledanou!

Já jsem _________________________________________ Jsem z/ze _______________________________________ 3

Na shledanou! 7

8

TM

2

Poslouchejte a opakujte.

Těší mě. Děkuju. Promiňte. Dobrý den. Rozumím. Nerozumím. Prosím. Já jsem Iva Jiráková.


Čeština EXPRES START 4

Poslouchejte a opakujte.

3

A, a 5

Á, á

É, é

U, u

Ú, ú

O, o

Ó, ó

I, i

Í, í

Y, y

Ý, ý

Poslouchejte, označte a pak řekněte, co slyšíte.

4

1. a – á 2. i – í 6

E, e

3. e – é 4. u – ú

5. i – í 6. a – á

7. u – ú 8. e – é

Dialogograf. Tvořte dialog podle symbolů.

Já jsem ______________________ Já jsem ______________________

? Promiňte, ? Á. Jsem z _____________ A vy? Jsem z _________________

7

Pracujte v páru. Tvořte podobné dialogy a seznamujte se.

9


Lekce 1

Ahoj! Čau! 8

Poslouchejte a opakujte neformální dialog 1.

5

Odkud jsi?

Ahoj, já jsem Olga.

Ze Sýrie. A ty?

Ahoj! Rina.

Já jsem z Běloruska. 1

2

Ahoj!

Díky!

Prosím.

3

9

Čau!

4 POZOR:

Poslouchejte a opakujte dialog 2.

6

Dobrý den! Odkud jste? A vy? Promiňte! Děkuju. Na shledanou.

Odkud jsi?

Ahoj.

Z Ukrajiny.

Dobrý den. 1

× Ahoj! Čau! × Odkud jsi? × A ty? × Promiň! × Dík./Díky. × Ahoj! Čau!

2

Ahoj.

Prosím.

10 3

10

Děkuju.

4

Na shledanou!

Pracujte v páru. Hrajte stejné situace.


Čeština EXPRES START Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

11 7

1. A a Á á

____________________________________________________________________

2. I i Í í

____________________________________________________________________

3. Y y Ý ý

____________________________________________________________________

4. S s Š š

____________________________________________________________________

5. C c Č č

____________________________________________________________________

6. De de Dě dě

____________________________________________________________________

7. Te te Tě tě

____________________________________________________________________

8. Me me Mě mě

____________________________________________________________________

9. N n Ň ň

____________________________________________________________________ Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

12 8

1. Dobrý den.

____________________________________________________________________

2. Ahoj. Čau.

____________________________________________________________________

3. Já jsem…

____________________________________________________________________

4. Těší mě.

____________________________________________________________________

5. Odkud jste?

____________________________________________________________________

6. Odkud jsi?

____________________________________________________________________

7. Jsem z…

____________________________________________________________________

8. Děkuju.

____________________________________________________________________

9. Prosím.

____________________________________________________________________

10. Rozumím.

____________________________________________________________________

11. Nerozumím.

____________________________________________________________________

12. Promiňte.

____________________________________________________________________

13. Na shledanou.

____________________________________________________________________

13

Doplňte písmena. Pak čtěte. POZOR:

1. J ___ jsem…

4. Dobr ___ den.

2. D ___ kuju.

5. T___ š ___ m ___

3. Pros ___m.

6. ___ au.

Děkuju. [ďekuju] Těší mě. [ťeší mňe]

11


Lekce 1 Co asi říkají? Pište. Pak čtěte.

14

1

2

3

4

5

6

Poslouchejte a opakujte. Používejte gesta.

15 9

Poslouchejte a opakujte.

16 10

BÝT Já jsem… Jsem z… Odkud jste? Odkud jsi?

ty

on, ona, to

my

(já) jsem

(my) jsme

(ty) jsi, kol. jseš

(vy) jste

(on, ona, to) je

(oni) jsou POZOR:

vy

12

vy

oni

jsem [sem], jsi [si]… × nejsem, nejsi, není [neňí]…


Čeština EXPRES START Poslouchejte a označte, co slyšíte.

17 11

1. a – á 2. u – ú 18

3. y – ý 4. i – í

5. e – é 6. o – ó

7. Ó – O 8. A – Á

9. U – Ú 10. Y – Ý

u, ú

o, ó

i, í

y, ý

7. u – e 8. y – u

9. a – i 10. a – u

11. E – É 12. I – Í

Čtěte.

a, á

Poslouchejte a označte, co slyšíte.

19 12

1. a – o 2. o – u

3. a – e 4. e – i

Poslouchejte a označte, co slyšíte.

20 13

1. de – dé 2. to – tó 21

5. u – i 6. o – a

3. tu – tú 4. ma – má

5. no – na 6. ka – ku

7. se – sy 8. vy – vo

9. py – pe 10. lu – lo

Spojte s obrázky a doplňte písmena. Potom čtěte.

1. C ___ h___ j!

?

2. ____ O ___ k___ d js___?

A

B

3. ____ Ner___zum___ m. 4. ____ J___ jsem… Tě___ ___ mě. C

5. ____ Děk ___ j ___. Pr___ s___ m.

E

6. ____ R___ z___ m___ m. 7. ____ N___ shl___d___ nou. Mějte se hezky!/Měj se hezky!

D

G

F

13


Lekce 1

Kdo je to? 22 14

Poslouchejte a opakujte. POZOR: = formální

• Kdo je to? To je student?

= neformální

• Ne, to není student. To je učitel.

• Kdo je to? To je studentka? • Ne, to není studentka. To je učitelka.

• Kdo je to? To je učitel? • Ne, to není učitel. To je student.

• Kdo je to? To je učitelka? • Ne, to není učitelka. To je studentka.

• Kdo je to? • Nevím.

POZOR:

23

14

Pracujte v páru. Hrajte stejné situace. Například: Kdo je to? To je Iva? Ne, to není Iva. To je Anna. Je studentka.

rozumím – nerozumím vím – nevím × je – není [neňí]!


Čeština EXPRES START 24 15

Poslouchejte a opakujte. POZOR: pan učitel, pan doktor paní [paňí] učitelka, paní doktorka

muž/pán 25 15

žena/paní

Kdo je to? Pište. Pak kontrolujte poslechem.

Kdo je to? – To je doktor.

A to je ______________ ka.

Kdo je to? – To je prodavač.

A to je ______________ ka.

Kdo je to? – To je manažer.

A to je ______________ ka.

Kdo je to? – To je uklízeč.

A to je ______________ ka.

15


Lekce 1

Čísla 1–10. Peníze Poslouchejte a opakujte.

26 16

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Poslouchejte. Pak pište a kontrolujte poslechem.

27 17

jedna koruna

dvě koruny

tři __ __ __ __ __ y

čtyři __ __ __ __ __ y

pět korun

šest korun

sedm __ __ __ __ n

osm __ __ __ __ n

devět __ __ __ __ n

deset __ __ __ __ __

dvacet __ __ __ __ __

padesát __ __ __ __ __

Telefonní číslo 28

Jaký máte telefon? Čtěte telefonní čísla. Například: 608 542 371 – šest nula osm, pět čtyři dva, tři sedm jedna

1. 773 221 856 29 18

2. 608 740 116

16

4. 245 008 383

Poslouchejte. Pište telefonní čísla.

1. 3___7 62___ 383 30

3. 545 214 431

2. ___97 37___ 190

3. ___21 0___3 646

Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Jaký máte telefon? Jaký máš telefon? – 772…


Lekce 2

–– Jak se máte? Jak se máš? –– Moje třída –– Co je to? – To je… –– Kde je to? –– Můj pokoj –– Jaký, jaká, jaké? –– Čísla 10–100. Peníze

TM


Lekce 2

Jak se máte? Jak se máš? 1

POZOR:

Poslouchejte a opakujte.

19

Jak se máte? × Jak se máš?

Ujde to.

Děkuju, dobře. A vy?

Dobře.

Jak se máte? Jak se máte? 1

2

Jak se máš?

Špatně.

Jak se máš?

3

2

4

Poslouchejte a opakujte.

20

Dobrý den. Odkud jste? Děkuji./Děkuju. Jak se máte? Dobře. A vy? 4

21

× × × × ×

• Ujde to.

Ahoj./Čau. Odkud jsi? Díky. Jak se máš? Dobře. A ty?

Doplňte reakce. Pak čtěte. • Špatně.

• Dobře! kol. Fajn./ V pohodě.

Poslouchejte a opakujte pozdravy.

Dobré ráno!

18

3

Fajn, v pohodě. A ty?

Dobrý večer!

TM

Dobrou noc!


Čeština EXPRES START

Moje třída 5

22

Poslouchejte a opakujte. 1. To je moje škola.

2. A to je moje třída. 3. To je světlo. Je nahoře.

4. To je mapa. Je vpředu.

5. To je tabule. Je taky vpředu.

6. To je okno. Je vlevo.

7. To je věšák. Je vpravo.

8. To jsou dveře. Jsou taky vpravo.

9. To je stůl. 10. To je židle.

11. To je taky stůl. Je vzadu. 12. To je podlaha. Je dole.

19


Lekce 2

Co je to? – To je… 6

7

20

23

Poslouchejte. Pak reagujte podle modelu.

1. Co je to? To je třída? – Ne, to není třída. To je…

2. Co je to? To je škola?

3. Co je to? To je věšák?

4. Co je to? To je stůl?

5. Co je to? To je tabule?

6. Co je to? To je mapa?

7. Co je to? To je židle?

8. Co je to? To je světlo?

9. Co je to? To je věšák?

10. Co je to? To jsou dveře?

Ukazujte, ptejte se a reagujte ještě jednou. Například: Co je to? To je třída? – Ano./Ano, to je třída. Ne./Ne, to není…

POZOR: To jsou dveře? Dveře jsou vpravo.


Čeština EXPRES START 8

Poslouchejte a opakujte.

24

9

J, j: je, moje L, l: světlo, škola, tabule, podlaha, vlevo, dole, stůl M, m: moje, mapa POZOR: N, n: nahoře, okno vpravo [fpravo] T, t: to, třída, tabule, stůl vpředu [fpředu] V, v: věšák, vzadu, vlevo, světlo Procvičujte písmena a slabiky. Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

10 26

25

Procvičujte intonaci otázky. Všimněte si rozdílu.

To je mapa? To je tabule? To je vpravo? To je vlevo? To je nahoře? To je dole? × Jak se máte? Jak se máš? 11 27

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

_________________________

1. Jak se máte?

_______________________

_________________________

2. Dobře.

_______________________

_________________________

3. Špatně.

_______________________

4. s š

_________________________

4. Ujde to.

_______________________

5. z ž

_________________________

5. věšák

_______________________

6. ve vě

_________________________

6. stůl

_______________________

7. ne ně

_________________________

7. škola

_______________________

8. tri tři

_________________________

8. třída

_______________________

9. mapa

_______________________

10. podlaha

_______________________

11. světlo

_______________________

12. židle

_______________________

13. tabule

_______________________

1. a á 2. i í

POZOR:

3. u ů

ů=ú

Najděte 5 slov podle fotografií.

12

C

R

O

E

L

Ž

I

D

L

E

Á

V

Ž

Ř

L

K

O

V

G

S

S

M

A

P

A

U

Ě

X

M

K

Ě

A

Č

V

O

K

N

O

J

Ů

S

T

Ů

L

G

A

H

A

H

R

T

A

K

O

Á

V

Ě

Š

Á

K

W

I

L

A

M

P

A

O

K

L

É

B

O

K

L

S

C

T

F

Č

C

R

D

V

E

Ř

E

Á

É

M

21


Lekce 2

Kde je to? 13

14 28

POZOR: tady

Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Kde je stůl? – Tady./Tam. Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

o Kde je to?

o Kde je to?

• N_ _ _ _ e .

• D_ _ e .

1

2

o Kde je to?

o Kde je to?

• Vp_ _ _ o .

• Vl _ _ o .

3

4

o Kde je to?

o Kde je to?

• Vz _ _ u .

• Vp _ _ _ u .

5

15

tam

6

Co vidíte? Doplňte podle skutečnosti. Například: Okno je vlevo nahoře.

1.

je ___________________________

2.

3.

jsou ______________________________

4.

je ______________________________

5.

je ___________________________

6.

je ______________________________

22

je __________________________


Čeština EXPRES START

Můj pokoj 16 29

Poslouchejte a opakujte. Pak odpovídejte na otázky. Co je vpravo/vlevo/nahoře/dole? Co je vpředu/vzadu? Co je uprostřed? – Vpravo je obraz, gauč a…

2. ventilátor

1. zrcadlo 3. obraz

4. lampa 5. gauč 6. stolek 7. křeslo 9. koberec

1

8. skříňka/komoda

10. skříň 11. televize

12. psací stůl

2 POZOR:

17

Jaký pokoj se vám líbí? Číslo 1, nebo číslo 2? Například: Líbí se mi pokoj…

Líbí se mi… Nelíbí se mi…

23


Lekce 2

Jaký, jaká, jaké? 18 30

POZOR:

Poslouchejte, ukazujte a opakujte. Doplňte další slova.

velký stůl – kol. velkej stůl velké zrcadlo – kol. velký zrcadlo velké židle – kol. velký židle

• Jaký je ten stůl? • Ten stůl je velký. A ten stůl je malý.

stůl, obraz, • Jaká je ta lampa? • Ta lampa je velká. A ta lampa je malá.

lampa, třída, • Jaké je to zrcadlo? • To zrcadlo je velké. A to zrcadlo je malé.

zrcadlo, světlo, • Jaké jsou ty židle? • Ty židle jsou velké. A ty židle jsou malé.

židle, obrazy, 19

24

Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Jaký je ten stůl? – Ten stůl je velký.


Čeština EXPRES START Poslouchejte a opakujte. Říkejte, jaká barva se vám líbí nebo nelíbí. Například: Jaká barva se vám líbí? – Líbí se mi červená barva. Nelíbí se mi…

20 31

bílá

žlutá

oranžová

růžová

červená

modrá

fialová

zelená

béžová

hnědá

šedá

černá

21

22

Jaká je to barva? Pište. Pak čtěte.

1. Ten gauč je

2. Ta lampa je

3. Ten koberec je

__ __ __ __ ý.

__ __ __ __ __á.

__ __ __ ý.

4. Ta židle je

5. Ten stůl je

6. Ta komoda

__ __ __ __ __ __ á.

__ __ __ __ ý.

__ __ __ __ á.

7. Ten obraz je

8. To křeslo je

9. To okno je

__ __ __ ý.

__ __ __ __ __ __ é.

__ __ __ __ __ é.

Říkejte, co se vám líbí nebo nelíbí (na fotografiích nebo kolem vás). Například: Líbí se mi ten žlutý gauč. Je hezký. Nelíbí se mi ta růžová lampa. Není hezká.

25


Lekce 2

Čísla 11–100. Peníze 12 13

14

15

16

17

18

19

20

30

40

Pište. Pak poslouchejte a kontrolujte. Potom čtěte.

24 33

jedenáct korun

dva __ __ __ __ korun

tři__ __ __ __ korun

čtr __ __ __ __ korun

pat __ __ __ __ korun

šest __ __ __ __ korun

sedm __ __ __ __ korun

osm __ __ __ __ korun

devate __ __ __ __ korun

dvacet korun

tři __ __ __ korun

čtyři __ __ __ korun

Poslouchejte a opakujte.

25 34

50

60

26 35

70

80

90

100

Pište. Pak poslouchejte a kontrolujte. Potom čtěte.

padesát korun

osm__ __ __ __ __ korun

26

Kolik to stojí? – 40 korun. Kolik stojí káva? – 40 korun.

Poslouchejte a opakujte.

23 32

11

POZOR:

še __ __ __ __ __ korun

deva __ __ __ __ __ korun

sedm __ __ __ __ __ korun

sto korun


Lekce 3

–– Co je to? –– Čí je to? –– Co máte? – Mám… –– Čísla 100–5000. Peníze –– Kolik je…? –– Kolik to stojí?

TM


Lekce 3

Co je to? – To je… 1

Co je to? Poslouchejte a opakujte.

36

3

2 6

1

5 4

7

8 10

9

12

11

15 13

16 14

28

TM


Čeština EXPRES START 2

Co je to? Doplňte. Pak čtěte. • kniha • kabelka • mobil • klíč • čaj • zrcátko • batoh • taška • peněženka • sešit • učebnice • hřeben • pouzdro na brýle • káva • tužka • propiska • počítač/notebook

1. To je ___________. A to je ___________.

2. To je ___________. A to je ______________.

3. To je ___________ a _____________. A to je _____________.

5. To je _____________ na brýle. A to jsou brýle.

7. To je ________________.

6. To je _______________. A to je ____________.

8. To je _______________. A to je _________________.

9. To je _______________. A to je ____________________. 3

4. To je ____________.

10. To je ____________________.

Pracujte v páru. Ukazujte různé předměty, ptejte se a reagujte. Například: Co je to? – To je…

29


Lekce 3 4

30

37

Je, nebo jsou? Pište. Pak kontrolujte poslechem.

1. To je mobil.

2. To jsou mobily.

3. To ___________ sešit.

4. To ___________ sešity.

5. To ___________ kniha.

6. To ___________ knihy.

7. To ___________ taška.

8. To ___________ tašky.

9. To ___________ klíč.

10. To ___________ klíče.

11. To ___________ pouzdro na brýle.

12. To ___________ pouzdra na brýle.


Čeština EXPRES START 5

Poslouchejte a opakujte.

38

6

C, c: co, učebnice Č, č: čaj, učebnice, klíč, počítač K, k: káva, klíč, kniha, kabelka, taška, tužka R, r: propiska, zrcátko, pouzdro na brýle, vpravo Ř, ř: tři, třída, nahoře, dobře Y, y: mobily, sešity 7

1. a – á 2. o – ó 3. i – í 4. y – ý 5. u – ú

Procvičujte písmena a slabiky. Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

40

Označte, co slyšíte.

39

8

6. e – é 7. u – ú 8. i – í 9. a – á 10. é – e

41

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

1. i í i í

_________________________

1. batoh

_______________________

2. y ý y ý

_________________________

2. čaj

_______________________

3. c č c č

_________________________

3. počítač

_______________________

4. z ž z ž

_________________________

4. klíč

_______________________

5. ni ni ni

_________________________

5. mobil

_______________________

6. ně ně ně

_________________________

6. sešit

_______________________

7. ou ou ou

_________________________

7. propiska

_______________________

8. peněženka

_______________________

9. káva

_______________________

10. kniha

_______________________

11. taška

_______________________

12. tužka

_______________________

13. učebnice

_______________________

14. pouzdro

_______________________

15. zrcátko

_______________________

Co je to? Doplňte křížovku.

9

1

2

3

4

5

6

Rovně: 7 8

1

4

5

8

9

2

3

5

6

7

Dolů: 9

31


Lekce 3

Čí je to? 10 42

Poslouchejte a opakujte. Doplňte další slova.

• Čí je ten klíč? • To je můj klíč.

klíč, mobil, To je můj klíč.

To je můj klíč.

• Čí je ta kniha? • To je moje kniha. To je moje kniha.

kniha, tužka,

To je moje kniha.

To Tojejemoje mojeauto. auto.

To je moje auto.

• Čí je to auto? • To je moje auto.

auto, zrcátko,

To jsou moje mobily.

To jsou moje mobily.

• Čí jsou ty mobily? • To jsou moje mobily.

mobily, sešity, klíče, 11 43

Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte u a ů.

u: učitel, učitelka, student, studentka, tužka ů: můj, stůl

32


Čeština EXPRES START 12

Říkejte, co asi říkají lidé na fotografiích. Například: Muž číslo 1 říká: To je můj klíč a moje auto. Žena číslo 2 říká: To jsou…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

Doplňte můj nebo moje. Pak čtěte. Například: Čí je ten čaj? – To je můj čaj.

1. Čí je ten klíč? – To je __________ klíč.

6. Čí je ta taška? – To je __________ taška.

2. Čí je ten batoh? – To je __________ batoh.

7. Čí je to pouzdro? – To je __________ pouzdro.

3. Čí je ta kabelka? – To je __________ kabelka.

8. Čí jsou ty knihy? – To jsou __________ knihy.

4. Čí je ta propiska? – To je __________ propiska.

9. Čí jsou ty tužky? – To jsou __________ tužky.

5. Čí je ta káva? – To je __________ káva.

10. Čí jsou ty sešity? – To jsou __________ sešity.

14

15

Pracujte v páru. Ukazujte, ptejte se a reagujte. Například: Čí je ta káva? – To je moje káva. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: To je váš/tvůj mobil? – Ano./Ano, je. Ne./Ne, není.

POZOR:

To je váš mobil? × To je tvůj mobil? To je vaše tužka? × To je tvoje tužka?

33


Lekce 3

Co máte? – Mám…

Mám batoh, sešit, propisku a kávu.

Poslouchejte a opakujte.

16 44

MÍT Co máte? – Mám… (já) mám

(my) máme

(ty) máš

(vy) máte

(on, ona, to) má

(oni) mají

17

POZOR: To je káva. × Mám kávu. To je propiska. × Mám propisku.

Pište podle modelu. Pak ukazujte a čtěte.

1. Mám sešit.

1

2. Mám propisku.

4

3. _______________________________ 4. _______________________________

3

2

5. _______________________________ 6. _______________________________

6

7. _______________________________

7

5

8. _______________________________ 9. _______________________________ 10. _______________________________

9

11. _______________________________ 12. _______________________________ 13. _______________________________

8

10

14. _______________________________ 11

18

Pracujte v páru. Ptejte se, co máte u sebe, a reagujte. Například: Máš hřeben? – Ano./Ano, mám. Ne./Ne, nemám.

14 13 12

34


Čeština EXPRES START

Čísla 100–5000. Peníze Poslouchejte a opakujte.

19 45

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

20 46

sto korun

dvě stě _____________

pět set _____________

tisíc _____________

dva tisíce _____________

pět tisíc _____________

Kolik je…? 21

Počítejte. Kolik je…? Například: Kolik je 1 + 1? – Dva.

POZOR: 1 + 1 Kolik je jedna plus jedna?– Dva. 1 – 1 Kolik je jedna mínus jedna? – Nula. 1 × 1 Kolik je jedna krát jedna? – Jedna. 1 : 1 Kolik je jedna děleno jedna? – Jedna.

22 47

Poslouchejte a opakujte.

vě [vje], tě [ťe]: dvě stě pě [pje]: pět, pět set, pět tisíc ti [t’i]: tisíc, dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc

35


Lekce 3

Kolik to stojí? 23

Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Kolik stojí to křeslo? – Čtyři tisíce čtyři sta devadesát devět korun.

1 800 Kč 4 499 Kč 435 Kč

45 Kč

1 165 Kč

25 Kč 480 Kč

9 899 Kč

350 Kč

3 500 Kč

258 Kč

19 Kč 25 300 Kč

880 Kč

36


Lekce 4

–– V supermarketu –– Jaké to je? Dobré? –– Mám rád/Mám ráda… –– Kupujeme jídlo a pití

TM


Lekce 4

V supermarketu 1

48

Co je v supermarketu? Poslouchejte a opakujte.

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

38

TM


Čeština EXPRES START 2

49

Co je to? Spojte (4 výrazy vpravo nebudete potřebovat). Pak kontrolujte poslechem. Například: Chleba, rohlík a houska jsou pečivo.

1. chleba, rohlík, houska

nealkoholické nápoje mléčné výrobky 2. voda, džus, kola, limonáda

alkoholické nápoje 3. banán, jablko, pomeranč

pečivo ryby

4. čokoláda, bonbon, sušenka, dort

těstoviny zelenina

5. salám, párek, šunka, slanina

kosmetika ovoce

6. pivo, víno, rum

maso a uzeniny hygienické potřeby

7. mléko, jogurt, sýr, máslo

sladkosti

8. zelí, salát, okurka, brambor

39


Lekce 4 3

50

Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte označené hlásky a přízvuk na první slabice.

P, p: pečivo, pivo, párek, pomeranč B, b: bonbon, banán, chleba, jablka H, h: housky, rohlík, alkohol Ch, ch: chleba S, s: sýr, sladkosti, salám, salát, sušenka, kosmetika, těstoviny, džus Z, z: zelenina, zelí, uzeniny 4

51

Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky.

á: nápoje, párek, salát, banán, limonáda, čokoláda é: mléko, mléčné, alkoholické, nealkoholické í: víno, rohlík, zelí ý: sýr, výrobky 5

Procvičujte tato písmena. Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

52

POZOR: těstoviny [ťestoviny]

53

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

1. alkohol

_______________________

2. bonbon

_______________________

3. džus

_______________________

4. salát

_______________________

5. sýr

_______________________

6

1. p b

___________________________

6. pomeranč

_______________________

2. h ch

___________________________

7. chleba

_______________________

3. s z

___________________________

8. zelenina

_______________________

4. s š

___________________________

9. čokoláda

_______________________

5. z ž

___________________________

10. pečivo

_______________________

6. c č

___________________________

11. mléko

_______________________

7. ni ny

___________________________

12. ovoce

_______________________

7

Doplňte písmena. Pak čtěte.

1. d___us

3. pe___ivo

5. ml___ko

7. zelen__na

2. ___okol___da

4. pomeran___

6. s___r

8. su__enky

8

Co je špatně? Najděte nesprávné slovo. Například: Pečivo: houska, rohlík, chleba a salám. – salám

1. Mléčné výrobky: sýr, dort, jogurt, mléko – ________________________ 2. Uzeniny: sušenka, salám, párek, slanina – ________________________ 3. Zelenina: zelí, salát, džus, brambor, okurka – ______________________ 4. Alkoholické nápoje: pivo, víno, rum, voda – _______________________ 5. Sladkosti: čokoláda, sýr, sušenka, bonbon, dort – __________________

40


Čeština EXPRES START 9

54

Doplňte. Pak kontrolujte poslechem. Například: To je… To jsou…

1. To _____________ ______________.

2. To _____________ ______________.

3. To _____________ ______________.

4. To _____________ ______________.

5. To _____________ ______________.

6. To _____________ ______________.

7. To _____________ ______________.

8. To _____________ ______________.

9. To _____________ ______________.

10. To _____________ pomeranče. POZOR: pomeranč – pomeranče jablko – jablka

11. To _____________ ______________. 10

12. To _____________ jablka.

Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Co je to? – To jsou pomeranče.

41


Lekce 4

Jaké to je? Dobré? 11 55

POZOR:

Poslouchejte a opakujte. Doplňte další slova.

dobrý čaj – kol. dobrej čaj dobré pivo – kol. dobrý pivo dobré sušenky – kol. dobrý sušenky

• Jaký je ten čaj? • Ten čaj je dobrý. / To je dobrý čaj.

čaj, banán,

• Jaká je ta káva? • Ta káva je dobrá. / To je dobrá káva.

káva, voda,

• Jaké je to pivo? • To pivo je dobré. / To je dobré pivo.

pivo, jablko,

• Jaké jsou ty sušenky? • Ty sušenky jsou dobré. / To jsou dobré sušenky.

sušenky, banány, pomeranče, 12

42

Pracujte v páru. Používejte fotografie na str. 39. Ptejte se a reagujte. Například: Jaký je ten banán? – Ten banán je dobrý.


Čeština EXPRES START Co je jídlo? Co je pití? Pak kontrolujte poslechem. Například: Chleba je jídlo. Kola je pití.

13 56

4 3

1

9 2 7

8

6

5

13 14 10

12

11

Pište. Co jíte nebo pijete často? Co nikdy nejíte nebo nepijete? Například: Často jím chleba, sýry, zeleninu… Nikdy nejím maso.

14

Často jím ____________________________________________ Nikdy nejím __________________________________________

POZOR: To je zelenina. Nejím zeleninu. To je káva. Nepiju kávu.

Často piju ____________________________________________ Nikdy nepiju __________________________________________ Poslouchejte a opakujte.

15 57

JÍST

PÍT

(já) jím

(my) jíme

(já) piju

(my) pijeme

(ty) jíš

(vy) jíte

(ty) piješ

(vy) pijete

(on, ona, to) jí

(oni) jí/jedí

(on, ona, to) pije

(oni) pijou/pijí

16

17

Ptejte se a reagujte. Procvičujte vykání a tykání. Například: Jíte/Jíš maso? – Ano./Ano, jím. Ne./Ne, nejím. Co často jíte a pijete ráno na snídani, v poledne na oběd a večer na večeři? Například: Ráno často piju kávu a jím chleba.

43


Lekce 4

Mám rád/Mám ráda… Co říkají? Poslouchejte a opakujte.

18 58

Mám rád… Nemám rád…

Mám ráda… Nemám ráda…

Máme rádi… Nemáme rádi…

Poslouchejte a opakujte.

19 59

POZOR: To je zelenina. Nemáme rádi zeleninu.

MÍT RÁD (já) mám rád/ráda

(my) máme rádi

POZOR:

(ty) máš rád/ráda

(vy) máte rádi

(on, ona, to) má rád/ráda

(oni) mají rádi

(vy) máte rádi × (vy) máte rád/ráda

20

Pište. Co máte nebo nemáte rád/ráda? Mám rád / Mám ráda _____________________________________________________________ Nemám rád / Nemám ráda _________________________________________________________

21

44

Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Procvičujte vykání a tykání. Například: Máte/Máš rád zeleninu? Máte/Máš ráda zeleninu? – Ano, mám. Ne, nemám.


Čeština EXPRES START

Kupujeme jídlo a pití Poslouchejte a opakujte.

22 60

POZOR: Prosím jednou, dvakrát, třikrát… guláš.

Prosím rajčata, asi kilo. Prosím guláš a knedlíky.

Prosím palačinky. 2

1

Prosím ten sýr, 30 deka.

Prosím ten salám, 20 deka. 3

4

Poslouchejte a opakujte.

23 61

1 dkg (deko) = 10 g (gramů) 1 kg (kilo) = 1000 g (gramů)

KUPOVAT (já) kupuju

(my) kupujeme

(ty) kupuješ

(vy) kupujete

(on, ona, to) kupuje

(oni) kupujou/kupují

24

POZOR:

Kupujeme: 10, 20, 30, 40 deka 2 (dvě), 3, 4 kila, 5… kilo

Pište. Co kupujete často? Co nikdy nekupujete? Často kupuju ___________________________________________________________________ Nikdy nekupuju __________________________________________________________________

25

Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Procvičujte vykání a tykání. Například: Kupujete/Kupuješ často zeleninu? – Ano./Ano, kupuju. Ne./Ne, nekupuju.

45


Lekce 4 Co chcete dělat, když kupujete…? Spojte. Pak kontrolujte poslechem.

26 62

1. Kupuju mouku, olej, salám, sýr a olivy. Chci dělat pizzu.

A. palačinky

2. Kupuju mouku, cukr, vejce, máslo a ovoce. Chci dělat…

B. zeleninový salát

3. Kupuju salát, rajčata, olivy a sýr. Chci dělat…

C. pizza

4. Kupuju olej, maso, cibuli a knedlíky. Chci dělat…

D. dort

POZOR:

5. Kupuju mouku, mléko, vejce a olej. Chci dělat…

E. guláš

Poslouchejte a opakujte.

27 63

CHTÍT

28 64

(já) chci

(my) chceme

(ty) chceš

(vy) chcete

(on, ona, to) chce

(oni) chtějí

46

pizza – Chci dělat pizzu. mouka – Kupuju mouku. cibule – Kupuju cibuli.

Procvičujte výslovnost. Pečlivě vyslovujte ch.

Chci dělat pizzu. Chceme dělat dort. Chceš salát? – Ano, děkuju. Chcete kávu? – Ne, děkuju, nechci.


Lekce 5

–– Co je ve městě? –– Co kde kupujeme? –– Kolik to stojí? –– Prosím vás, kde je…? –– Musíte jít/jet… –– Nápisy na ulici

TM


Lekce 5

Co je ve městě? 1

65

Jaké obchody a podniky jsou ve městě? Poslouchejte a opakujte.

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

48

TM


Čeština EXPRES START 2

66

Co je to? Doplňte. Pak kontrolujte poslechem. 6 výrazů nebudete potřebovat. • cukrárna • drogerie • lékárna • restaurace • trafika • hračkářství/hračky • elektro • kavárna • supermarket • květinářství/květiny • papírnictví • knihkupectví

1. To je ______________________________

2. ________________________________

3. __________________________________

4. ________________________________

5. __________________________________

6. ________________________________

7. __________________________________

8. ________________________________

49


Lekce 5

Co kde kupujeme? 3

Poslouchejte a spojte. Říkejte, co kde kupujete. Pak kontrolujte poslechem.

67

1. Vitamíny, oční nebo nosní kapky nebo náplasti kupuju…

A. v papírnictví

2. Noviny, časopisy nebo lístky na tramvaj kupuju…

B. v lékárně

3. Nůžky, sešity, tužky nebo propisky kupuju…

C. v cukrárně

4. Pračku, vysavač, žehličku nebo fén kupuju…

D. v drogerii

5. Mýdlo, šampon, toaletní papír nebo prášek na praní kupuju…

E. v trafice

6. Dezerty, chlebíčky nebo dort kupuju…

F. v elektru

4

68

Poslouchejte a opakujte. KDE? – V…

supermarket – v supermarketu, elektro – v elektru lékárna – v lékárně, cukrárna – v cukrárně, trafika – v trafice

50

5

Co musíte kupovat dneska, zítra nebo o víkendu? Pište 3 věci. Například: Dneska musím kupovat… Zítra… O víkendu…

________________________________ ________________________________


Čeština EXPRES START

Kolik to stojí? Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: a) Kolik stojí chlebíček? – 25 korun. b) Co stojí 25 korun? – Chlebíček.

6

205 Kč 159 Kč

19 Kč 25 Kč

24 Kč

32 Kč

3 219 Kč

1 103 Kč

114 Kč

63 Kč

1 399 Kč

99 Kč 47 Kč 14 940 Kč 295 Kč

7

Pište. Co kupujete často? Co nekupujete nikdy? Často kupuju ___________________________________________________________________ Nikdy nekupuju __________________________________________________________________

51


Lekce 5 8

Poslouchejte a opakujte.

69

Ů, ů: nůžky Č, č: časopis, oční kapky, žehlička, chlebíčky, vysavač Š, š: sešit Ž, ž: žehlička 9

Procvičujte písmena a slabiky. Poslouchejte, opakujte, pište.

70

POZOR: nůžky [nůšky] tužka [tuška]

Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

10 71

1. u ů

_____________________________1. časopis

________________________

2. u ú

_____________________________2. fén

________________________

3. c č

_____________________________3. chlebíček

________________________

4. s š

_____________________________4. lístek/jízdenka

________________________

5. z ž

_____________________________5. vysavač

________________________

6. c s z

_____________________________6. noviny

________________________

7. č š ž

_____________________________7. nůžky

________________________

8. c č s š z ž

_____________________________8. oční kapky

________________________

9. ni ny

_____________________________9. nosní kapky

________________________

10. ní ný

_____________________________10. žehlička

________________________

Doplňte písmena. Pak čtěte.

11

1. ___asopis

3. n___ ___ky

5. nosn___ kapky

7. chleb__ __ky

2. f___n

4. ___ehli___ka

6. o___n___ kapky

8. v__savač

12 72

Zopakujte si slova z lekcí 1–5. Poslouchejte. Doplňte č, š nebo ž. Pak čtěte.

1. klí___

5. ___idle

9. pe___ivo

13. ___edesát

17. pomeran___

2. ta___ka

6. gau___

10. gulá___

14. po___íta___

18. u___ebnice

3. ___ena

7. rů___ová

11. ___aj

15. ___estnáct

19. o___i

4. vě___ák

8. se___it

12. su___enky

16. ___est set

20. u___i

13

Pište správně názvy obchodů.

1. NA LÉ KÁR ____________________________

3. KRÁR CU NA ___________________________

2. KA NA VÁR ____________________________

4. LEK E TRO ____________________________

52


Čeština EXPRES START

Prosím vás, kde je…? – Musíte jít/jet… Co říkáte, když turista hledá cestu? Poslouchejte.

14 73

POZOR: Dobrý den, prosím vás, kde je… Dobrý den, promiňte, kde je…

Dobrý den, prosím vás, kde je škola?

15 74

POZOR:

Poslouchejte a opakujte. Pak ukazujte směr.

Musíte jít rovně.

Musíte jít zpátky.

Zahněte doprava.

Zahněte doleva.

Na křižovatce zahněte doleva. 16 75

blízko × daleko

To je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava.

Zahněte první/druhou… ulicí doleva.

Poslouchejte a opakujte.

musíte jít zpátky, zahněte doleva, zahněte doprava, na křižovatce, první ulicí doleva, druhou ulicí doleva 17

18

Pracujte v páru. Hrajte „robota“, který poslouchá pokyny. Například: Musíš jít rovně, a pak doleva a pak… Čtěte nahlas. Procvičujte intonaci otázky.

1. Prosím vás, kde je supermarket? To je daleko? – Ne, není. To je blízko. 2. Prosím vás, kde je lékárna? – Bohužel, nevím. 3. Prosím vás, kde je supermarket? – To je daleko. Musíte jet autobusem.

53


Lekce 5 19 76

Co říkáte, když turista hledá cestu? Poslouchejte. POZOR:

Prosím vás, kde je hotel Alfi?

jít × jet (autem, metrem, tramvají…)

POZOR: Musíte jít… = Jděte…! [děte] Musíte jet… = Jeďte…!

To je daleko. Musíte jet metrem nebo autobusem.

20 77

Spojte. Pak kontrolujte poslechem. Například: vlak – Jet vlakem.

1. vlak

2. autobus

3. metro

B. Musíte jet vlakem.

A. Musíte jet taxíkem.

D. Musíte jet tramvají. 21 78

54

5. tramvaj

C. Musíte jet autobusem.

E. Musíte jet metrem.

Poslouchejte a opakujte.

1. auto – jet autem 2. vlak – jet vlakem 22

4. taxík

3. metro – jet metrem 4. tramvaj – jet tramvají

5. autobus – jet autobusem 6. taxík – jet taxíkem

Pracujte v páru. Ptejte se na místní lokality a reagujte. Například: Prosím vás, kde je supermarket? – Musíte jet autobusem číslo 8.


Čeština EXPRES START 23

Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Prosím vás, kde je restaurace? – Musíte jít rovně a na křižovatce zahněte doleva.

stanice

banka

škola

nemocnice

restaurace

nádraží drogerie

55


Lekce 5

Nápisy ve městě 24 79

Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte k piktogramům a kontrolujte poslechem. • VCHOD • INFORMACE • PARKOVIŠTĚ • NEMOCNICE • VÝCHOD • WC/TOALETA • PŘECHOD • DISKRÉTNÍ ZÓNA • OTEVŘENO • ZÁKAZ KOUŘENÍ • POZOR, ELEKTŘINA! • ZAVŘENO

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

6. _______________________

7. _______________________

8. _______________________

9. _______________________

10. ______________________

11. _______________________

12. ______________________

56


Lekce 6

–– Já a moje emoce –– Já a moje tělo –– Je mi špatně. Bolí mě… –– Potřebuju pomoc! –– V nemocnici

TM


Lekce 6

POZOR:

Já a moje emoce 1

80

Jak se máte/máš? Doplňte. Pak kontrolujte poslechem.

Jak se máte? Jak se máš? Dobře. Mám dobrou náladu. Špatně. Mám špatnou náladu.

Jsem veselý. Mám dobrou náladu.

Jsem veselá. Mám dobrou náladu.

Jsem smutný. Mám špatnou náladu.

_________________ Mám špatnou náladu.

Jsem ospalý.

_________________

Jsem unavený.

_________________

Jsem nemocný.

_________________

Jsem rozčilený. Mám zlost.

_________________ Mám zlost.

2

81

Poslouchejte a opakujte.

ou: Mám dobrou náladu. Mám špatnou náladu. ý: Jsem ospalý. Jsem unavený. Jsem nemocný. á: Jsem ospalá. Jsem unavená. Jsem nemocná. Jsem překvapený. 3

58

_________________

POZOR: Jsem unavený. kol. Jsem unavenej.

A co vy? Ptejte se a reagujte. Například: Jak se máte?/Jak se máš? – Dobře. Mám dobrou náladu. Špatně. Jsem unavený/á.

TM


Čeština EXPRES START

Já a moje tělo 4

Poslouchejte a opakujte. Pak ukazujte na sobě a říkejte, co je to. Například: To je hlava. To jsou oči.

82

POZOR: To jsou oči, uši, ruce, nohy. To jsou ramena, kolena. To jsou záda.

1. hlava 8. zuby

2. oko, oči

9. krk

3. ucho, uši

10. záda

4. nos

5. ústa, kol. pusa

11. břicho

6. rameno

7. koleno

12. ruka, ruce

13. noha, nohy

5

83

Poslouchejte. Ukazujte na sobě části těla, které slyšíte. Dvě oči máme, tak se podíváme, dvě uši máme, tak posloucháme. Dvě ruce máme, tak zatleskáme, dvě nohy máme, tak zadupáme. Jedno břicho máme, tak si něco dáme. Mňam!

59


Lekce 6

Je mi špatně. Bolí mě… 6

84

POZOR:

Poslouchejte a opakujte.

Co je vám? × Co je ti?

o Co je vám? • Je mi špatně. Bolí mě hlava. o Máte rýmu? • Ano, mám.

o Co je ti? • Je mi špatně. Bolí mě břicho. o A máš průjem? • Ano, mám. A zvracím.

o Co je mu? • Je mu špatně. Bolí ho u srdce. o A jak dýchá? • Dýchá špatně, moc špatně.

o Co je jí? • Je jí špatně. Bolí ji hlava a v krku. o A má kašel? • Ne, nemá, ale má teplotu 38,8. POZOR: Bolí mě u srdce. Bolí mě v krku.

60


Čeština EXPRES START Spojte. Pak ukazujte na sobě. Například: To je oko. To jsou oči.

7

1. oko 2. ucho 3. zub 4. ruka 5. noha 6. rameno 7. koleno

Jaký mají problém? Doplňte. • Zvrací. • Má průjem. • Má rýmu. • Má kašel.

8

A. nohy B. oči C. ramena D. ruce E. uši F. kolena G. zuby

__________________________________ __________________________ __________________________________ __________________________

Co říkají pacienti na obrázku? Pište a pak čtěte.

9

Bolí mě záda.

1

5

10

2

6

3

7

4

8

Ptejte se a reagujte. Procvičujte vykání a tykání. Například: Co vás bolí? Co tě bolí? – Bolí mě hlava./Nebolí mě nic.

61


Lekce 6

Potřebuju pomoc! Když je nějaký problém, potřebujete doktora, hasiče nebo policii. Co říkáte? Poslouchejte a doplňte.

11 85

112

1. Potřebuju _______________! 12

2. Potřebuju _______________!

3. Potřebuju _______________!

Koho potřebuje? Doktora, policii nebo hasiče? Doplňte. Hoří! Potřebuju _____________

1

Je tady zloděj! Potřebuju _____________

2

Měl jsem nehodu. Potřebuju _____________

3

Ukradli mi auto. Potřebuju _____________

4

Měl/Měla jsem nehodu.

Poslouchejte a opakujte.

13 86

14

POTŘEBOVAT Co potřebujete? – Potřebuju doktora. (já) potřebuju

(my) potřebujeme

(ty) potřebuješ

(vy) potřebujete

(on, ona, to) potřebuje (oni) potřebujou/potřebují

62

POZOR:

Koho potřebujete, když…?

1. Když jedu autem a mám nehodu, potřebuju… 2. Když je mi špatně a bolí mě u srdce, potřebuju… 3. Když vidím, že hoří, potřebuju… 4. Když mi ukradli peněženku a pas, potřebuju… 5. Když vidím, že je tady zloděj, potřebuju… 6. Když mám teplotu a bolí mě břicho, potřebuju…


Čeština EXPRES START Felix volá linku 112. Jaký má problém? Doplňte informace.

15 87

Operátorka: Krizová linka 112, prosím. Felix: Moje dcera je ___________________. Potřebuje doktora. Operátorka: Co ji bolí? Felix: ___________________. Operátorka: Má teplotu? Felix: Ano, ___________________. Operátorka: Jak se jmenujete? Felix: Felix Wohlman. Operátorka: Jak se to píše? Felix: Wohl­‑man, dvojité vé, há. Operátorka: Kde bydlíte? Felix: Karlovo náměstí _______________. Operátorka: A jaké patro? Felix: Třetí patro. Operátorka: Dobře, posílám tam sanitku. 17 89

16 88

Ilona volá linku 112. Jaký má problém? Doplňte informace.

Operátorka: Krizová linka 112, prosím. Ilona: Prosím vás, potřebuju __________________. Můj partner je agresivní. Operátorka: Jak se jmenujete? Ilona: Ilona Nagy. Operátorka: Jak se to píše? Ilona: Na­‑gy. En, á, gé, ypsilon. Operátorka: Kde bydlíte? Ilona: Krátká ___________________. Operátorka: Nerozumím. Ještě jednou, prosím! Ilona: Ulice Krát­‑ká, číslo ___________________. Operátorka: Ano, posílám tam policii. POZOR: Má teplotu? – Ano, 39, 2 = [třicet devět dva]

Poslouchejte. ČESKÁ ABECEDA

a–a á – dlouhé a b – be c – ce č – če d – de ď – dě e–e é – dlouhé e 18

ě – e s háčkem f – ef g – ge h – ha ch – cha i – krátké měkké i í – dlouhé měkké i j – je k – ka

l – el m – em n – en ň – eň o–o ó – dlouhé o p – pe q – kve r – er

ř – eř s – es š – eš t – te ť – tě u–u ú – dlouhé u ů – u s kroužkem v – ve

w – dvojité ve × – iks y – ypsilon, krátké tvrdé i ý – dlouhé tvrdé i z – zet ž – žet

Jak se jmenujete a kde bydlíte? Jak se to píše?

________________________________________________________________________________

63


Lekce 6 19 90

Poslouchejte a opakujte jména.

20 91

Procvičujte písmena. Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

1. F f

___________________________

2. G g

___________________________

3. W w

___________________________

4. Q q

___________________________

5. X x

___________________________

F, f: Filip, František, Felix, Flora, Frída, Josef G, g: Gustav, Gabriel, Wolfgang, Gabriela, Regina W, w: Waldemar, Walter, Wanda, Jadwiga Q, q: Quido, Quentin X, x: Xaver, Max, Xenie POZOR: Xaver, Max, Xenie = [Ksaver, Maks, Ksenie]

21 92

Zopakujte si slova z lekcí 1–5. Poslouchejte. Doplňte c, s nebo z. Pak čtěte.

1. ___uby

5. hou___ka

9. u___eniny

13. ___alám

17. pou___dro

2. pu___a

6. ovo___e

10. ___ukrárna

14. ___kříň

18. ___ tudent

3. ___elená barva

7. ___elenina

11. zr___átko

15. pení___e

19. učebni___e

4. propi___ka

8. kobere___

12. ___tůl

16. restaura___e

20. ___elí

22 93

Zopakujte si slova z lekcí 1–6. Poslouchejte. Doplňte č, š nebo ž. Pak čtěte.

1. ___ehlička

5. vě___ák

9. ta___ka

13. mana___er

17. rů___ová barva

2. ___kola

6. se___it

10. ___ena

14. uklíze___ka

18. telefonní ___íslo

3. pomeran___

7. man___elka

11. po___ítač

15. klí___

19. ___okoláda

4. man___el

8. ___aj

12. ___edá barva

16. ___idle

20. oran___ová barva

23 94

Zopakujte si slova z lekcí 1–6. Poslouchejte. Doplňte p nebo b. Pak čtěte.

1. ko___erec

5. ___řicho

9. ___okoj

13. ___ouzdro

17. ka___elka

2. ___aní

6. ___usa

10. hře___en

14. ___rýle

18. ___rodavač

3. mo___il

7. zu___y

11. ___eníze

15. ___atoh

19. ___ropiska

4. lam___a

8. o___raz

12. oční ka___ky

16. ___odlaha

20. uče___nice

24 95

Zopakujte si slova z lekcí 1–6. Poslouchejte. Doplňte h nebo ch. Pak čtěte.

1. ___asič

3. ___lava

5. u___o

7. ___ouska

9. bři___o

2. ___leba

4. ___řeben

6. alko___ol

8. ro___lík

10. no___y

25 96

Zopakujte si slova z lekcí 1–6. Poslouchejte. Doplňte r nebo ř. Pak čtěte.

1. t__ída

3. h__eben

5. vp__avo

7. __ohlík

9. __yby

2. p__opiska

4. b__icho

6. naho__e

8. sk__íň

10. sý__

64


Čeština EXPRES START

V nemocnici Co vidíte v nemocnici? Poslouchejte a opakujte.

26 97

1. lůžkové oddělení

5. vrtulník/helikoptéra

2. operační sál

6. laboratoř

3. pohotovost

7. rentgen

8. vchod

4. sanitka/záchranka

27 98

Kdo je kdo v nemocnici? Jak je oslovujeme? Poslouchejte a opakujte.

1. lékař/doktor Pane doktore! 28 99

2. lékařka/doktorka Paní doktorko!

3. zdravotní sestra/sestřička Sestro!/Sestřičko!

Co obvykle říkají doktor nebo sestra (D/S)? Co říká pacient (P)? Doplňte a pak kontrolujte poslechem.

1. D/S Jak se jmenujete?

7. _____ Kde bydlíte?

2. _____ Bolí mě břicho.

8. _____ Je mi špatně.

3. _____ Máte teplotu?

9. _____ Musíte brát antibiotika.

4. _____ Co vás bolí?

10. _____ Bolí mě u srdce.

5. _____ Bolí to tady?

11. _____ Kde je lékárna?

6. _____ Mám teplotu.

12. _____ Máte pojištění?

PROC

HÁZK

EMAN

A

8905

UEL

3073

25

1989 30/05/ 8211

7230

5673

9142

9

65


Lekce 6 29

Kdo co léčí? Spojte.

1. C To je praktická lékařka. Léčí dospělé lidi. Je to první kontakt, když jste nemocný/nemocná. A

2. ___ To je ušní lékař (ORL). Léčí nos, uši a krk. B

3. ___ To je oční lékařka. Léčí oči. C

4. ___ To je chirurg. Léčí zranění. Taky dělá operace. D

5. ___ To je zubní lékař (zubař, stomatolog). Léčí zuby. E

6. ___ To je dětský lékař (pediatr). Léčí děti. F

7. ___ To je gynekolog. Léčí ženy. G

66


Lekce 7

–– Já a moje rodina –– Žiju v České republice –– Úřady a instituce –– Nápisy na úřadě –– Co potřebuju na úřadě –– Kdy je otevřeno? –– Kdy je zavřeno? –– Formulář

TM


Lekce 7

Já a moje rodina

POZOR:

Kolik vám je (let)? Kolik ti je (let)?­

Jmenuju se… [menuju se] × Jak se jmenuješ? Moje manželka se jmenuje…

Poslouchejte. Doplňte informace. • 42 let • 45 let • ulice • dům • město

100

1

POZOR:

1. Jmenuju se Anton Alejnikov. Jsem z Běloruska. Je mi ______________

2. To je moje manželka. Jmenuje se Darja. Je jí ______________

3. Teď žiju v České republice. To je _______________, kde bydlím. Jmenuje se Opava.

4. To je ______________, kde bydlím. Jmenuje se Dlouhá.

2

Poslouchejte a opakujte.

101

JMENOVAT SE (já) jmenuju se

(my) jmenujeme se

(ty) jmenuješ se

(vy) jmenujete se

(on, ona, to) jmenuje se

(oni) jmenujou se/jmenují se

68

TM

5. To je ______________, kde bydlím. Mám tam byt.

3

102

Poslouchejte a opakujte.

Jak se jmenujete? Jak se jmenuješ? Jmenuju se… Je mi… let. Můj manžel se jmenuje… Moje manželka se jmenuje… Město, kde bydlím, se jmenuje… Ulice, kde bydlím, se jmenuje…


Čeština EXPRES START Co Anton říká? Hádejte, kdo je kdo. Pak čtěte.

4

1. D To je můj otec/tatínek. Jmenuje se Vladislav. Je mu 72 let. A

2. ____ To je moje matka/maminka. Jmenuje se Maria. Je jí 73 let.

B

3. To je můj syn. Jmenuje se Vasil. Je mu 20 let.

C

4. ____ To je moje dcera. Jmenuje se Anastasija. Je jí 16 let.

D

5. ____ To je můj starší bratr. Jmenuje se Kiril. Je mu 47 let.

E

6. ____ To je moje mladší sestra. Jmenuje se Polina. Je jí 39 let. 5

F

Doplňte. Pak kontrolujte poslechem.

103

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

a ____________________

a ____________________

a ____________________

jsou rodiče.

jsou sourozenci.

jsou děti.

6

Pište informace o vaší rodině.

1. Jmenuju se _______________________________________________Je mi ___________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

69


Lekce 7

Žiju v České republice 7

104

Znáte česká města? Poslouchejte a opakujte jména měst na mapě. Pak čtěte. 4

2

Hradec Králové 5

3

Karlovy Vary

9

Česká republika/Česko × Žiju v České republice/v Česku.

Liberec

Ústí n. Labem

1

POZOR:

6

8

Pardubice

Praha

Ostrava

7

Plzeň

11 Jihlava

10

Olomouc

12

13

Brno

Zlín

České Budějovice

8

105

Poslouchejte a opakujte. Česká republika, kol. Česko

1. To je české hlavní město Praha.

4. To je Josef. Je Čech. 9

2. To je český znak.

5. To je Marie. Je Češka.

Označte, co je správně. Pak čtěte. Například: Kdo/Co je to? – To je český znak.

1. Kdo/Co je to? – To je Marie. Je Češka. 2. Kdo/Co je to? – To je Česká republika. 3. Kdo/Co je to? – To je Josef. Je Čech. 4. Kdo/Co je to? – To je Praha. 5. Kdo/Co je to? – To je česká vlajka 6. Kdo/Co je to? – To jsou Češi.

70

3. To je česká vlajka.

6. Josef a Marie jsou Češi. Mluví česky. 10

Pište informace o vaší zemi.

1. Moje země se jmenuje _________________ 2. Hlavní město je ________________________ 3. Muž je ______________________________ 4. Žena je _____________________________ 5. Muž a žena jsou ________________________ 6. Znak je _____________________________ 7. Vlajka je ____________________________


Čeština EXPRES START 11

Co je to? Doplňte. Pak čtěte. Například: město – To je město. To jsou domy.

POZOR: město nebo vesnice = obec

1. ______________ město.

2. ______________ vesnice.

3. ______________ ulice.

4. ______________dům. ____________ domy.

5. ______________ silnice.

6. ______________ dálnice.

7. ______________ hory.

8. ______________ řeka.

71


Lekce 7

Úřady a instituce 12 106

POZOR:

Jaké úřady a instituce jsou v ČR? Poslouchejte a opakujte.

Musím jít na poštu. × Musím jít do banky.

PROC

HÁZK

EMAN

821

1. městský úřad /obecní úřad

A

890530

UEL

30/05/

7325

1989

673 172305

91429

2. zdravotní pojišťovna

Strana

1 / Page

1

e Než začnet

PERMIT ICATION / APPL RESIDENCE ŽÁDOST PERMIT PERMANENT U / FOR VALIDITY RESIDENCE SION OF ÉMU POBYT LONG TERM TRVAL THE EXTEN U / FOR LENÍ K U / FOR POBYT O O POVO POBYT DNUTÍ ODOBÉMU ODOBÉMU PERMIT DLOUH U ROZHO THE DLOUH LENÍ K E - VÝMĚN VALIDITY OF A LENÍ K O POVO RESIDENCE CIZINC OSTI POVO LONG TERM U PRO NGE OF SION OF PLATN OF POBYT - EXCHA THE EXTEN NÍ DOBY LENÍ K PERIOD IT CARD E / FOR LOUŽE ZU O POVO CIZINC O PROD ALIEN PERM OSTI PRŮKA K POBYTU PRO RESIDENT ALIEN CARD PLATN ITUTE RESIDENT LENÍ NÍ DOBY A REPUBLIC ) Z O POVO OF A SUBST LOUŽE ION FOR THE CZECH s ISSUE O PROD U ZA PRŮKA THE DECIS / IN which applie K POBYTPERMIT - FOR ENCE PERMIT BLIKY the box POVOLENÍ É REPU ALIEN RESID m / cross Í ČESK RESIDENT

is, vat tiskop

přečtěte

y. , pokyn

si, prosím

vyplňo

ímu úřadu

mu finančn

izované

pro / Special ímu úřadu

Finančn

Územní

pro ště v, ve,

pracovi

01 Daňové

otisk podacího

ační číslo

razítka

ra re gi st šk a k osoby Př ih lá pro fyzické

te křížke NA ÚZEM ovaný označ ( požad

o úřadu

finančníh

identifik

Z

C

ci

ode dne

ENÍ 1. PŘÍJM TNÍ 2. OSTA

JMÉNA

HNA 3. VŠEC

3. ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky

h osob fyzickýc z příjmů a) k dani činnosti sazby daně ze závislé silniční z příjmů podle zvláštní b) k dani 1. daně srážkou jako plátci: sazby daně FO vybírané z příjmů z příjmů podle zvláštní c) k dani 2.1. daně srážkou PO vybírané z příjmů 2.2. daně příjmů cí daň z 3. zajišťují

S R NAME / OTHE AMES

PŘÍJM DŘÍVĚJŠÍ

O(A) /

ENÍ

(S) FIRST NAME

IOUS SURN / ALL PREV

Y) MUŽ / MALE (DDMMYYY OF BIRTH / DATE AVÍ / SEX MRRRR) 5. POHL ZENÍ (DDM M NARO STATUS CED 6. DATU / DIVOR / MARITAL DENÝ/Á NÝ STAV ROZVE 7. RODIN IED (code)* / MARR OF BIRTH Ý/VDANÁ ŽENAT COUNTRY (kód) / NAROZENÍ 8. STÁT E OF BIRTH )* PLAC / Y (code NAROZENÍ NATIONALIT 9. MÍSTO (kód) / ATION NSTVÍ NÍ OBČA LÁNÍ / EDUC 10. STÁT ŽENÉ VZDĚ YŠŠÍ DOSA 11. NEJV

4. JMÉN

ŽENA /

FEMALE

DNÝ/Á SVOBO

6 /Page

ode dne ode dne

ode dne

)

í

RČ přiděleno nar. (není-li číslo / Datum 07 Rodné

03 Příjmen

E

/ SINGL

ED / WIDOW C/VDOVA VDOVE

04 Rodné

í

06 Titul

příjmen

-a)

05 Jméno(

4. finanční úřad

c) PSČ

číslo popisné místa pobytu obce a ní, část 08 Adresa orientač a číslo a) ulice b) obec d) stát

c) PSČ

cizince pobytu ho místa číslo popisné hlášené obce a ní, část 09 Adresa orientač a číslo a) ulice

Í/ PATION BLIC NA ÚZEM H REPU LÁNÍ / OCCU ODEM 12. POVO THE CZEC PŘED PŘÍCH AL TO STNÁNÍ RE ARRIV 13. ZAMĚ NT BEFO OYER Č. / No. EMPLOYME / EMPL VATEL ION ZAMĚSTNA CODE / POSIT PSČ / POST ZAŘAZENÍ REPUBLIC PRACOVNÍ CZECH TO THE ET ARRIVAL / STRE AFTER ULICE OYMENT EMPL / Í / TOWN ÚZEM MĚSTO PU NA PO VSTU STNÁNÍ OYER Č. / No. 14. ZAMĚ / EMPL L VATE ION ZAMĚSTNA CODE / POSIT PSČ / POST ZAŘAZENÍ OVNÍ PRAC BLIC ET H REPU / STRE ULICE THE CZEC STAY IN OSE OF / TOWN Í / PURP MĚSTO NA ÚZEM POBYTU 15. ÚČEL

*) Strana

ode dne

02

AME

/ SURN

b) obec telefon ní údaje

10 Kontakt a) telefon

b) e-mail

, atné činnosti samost : příjmů ze atné činnosti samost je zdrojem , která jako přílohu) příjem ze činnosti subjekt ní doložit výkonu přijal daňový ní k podniká počátku 11 Datum ke kterému toto oprávně nebo datum, ne, je nutné v ČR ano/ne ní vydáno , že vyplníte ění k podniká (v případě 12 Oprávn ační číslo identifik

telefon

1

25 5101

21 - vzor č. MFin 5101

6

pan Vážený ák ov Jan N 124/5 á uh Dlo Praha 110 00

5. banka

6. pošta

a práce

Nabídk

Jazykovka

7. katastrální úřad

72

8. úřad práce

n.o.

, španěl francouzštiny němčiny, iny, němčiny, angličtiny, kurzy angličt st. kurzy pro veřejnost. veřejno kurzy pro . Jazykové kurzy ruštiny. Jazykové y, ruštiny italštiny, štiny, italštin , španělštiny, francouzštiny y, štiny, italštin , španěl , francouzštiny y, francouzštiny y, y, němčin němčin angličtiny, kurzy angličtiny, angličtiny, němčin kurzy st. st. kurzy st. st. kurzy veřejno veřejno pro veřejno pro veřejno kurzy pro Kurzy pro vé kurzy . Jazykové y, ruštiny. Kurzy ruštiny. Jazyko y, ruštiny ruštiny. italštin italštiny, štiny, italštin španělštiny, , španělštiny, , španěl francouzštiny francouzštiny němčiny, angličtiny,


Čeština EXPRES START

Nápisy na úřadě 13 107

Poslouchejte a opakujte. Spojte.

1. B

Prosíme, neklepat! A

2. ____

Děkujeme, že máte vypnutý mobil! B

3. ____

Úřední hodiny C

4. ____

Udržujte pořádek! D

5. ____

Zákaz kouření E

6. ____ Pondělí: 9.00–12.00, 13.00–18.00

Bezbariérový přístup

Středa: 13.00–18.00 Pátek: 9.00–12.00 POZOR:

F

9.00–12.00 = devět až dvanáct

73


Lekce 7

Kdy je otevřeno? Kdy je zavřeno? Poslouchejte a opakujte dny v týdnu.

14 108

DEN, TÝDEN den

kdy?

pondělí

v pondělí

úterý

v úterý

středa

ve středu

čtvrtek

ve čtvrtek

pátek

v pátek

sobota

v sobotu

neděle

v neděli

POZOR: v pondělí [fpondělí] v úterý [fúterý] v pátek [fpátek]

Ptejte se a reagujte. Kdy je otevřeno? Kdy je zavřeno? Například: Kdy má otevřeno banka? – V pondělí devět až sedmnáct.

15

BANKA

otevírací doba:

PO: ÚT: ST: ČT: PÁ:

9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

Ministerstvo vnitra Odbor azylové a migrační politiky PONDĚLÍ: ÚTERÝ: STŘEDA: ČTVRTEK: PÁTEK:

Úřad práce

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Po: Út: St: Čt: Pá:

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

Pondělí: 8.00–17.00 Středa: 8.00–17.00 PODATELNA

Pondělí: 8.00–17.00 Úterý: 8.00–15.30 Středa: 8.00–17.00 Čtvrtek: 8.00–15.30 Pátek: 8.00–14.30

74

ÚŘEDNÍ HODINY

9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00

FINANČNÍ ÚŘAD

8.00 – 17.00 9.00 – 15.00 9.00 – 17.00 9.00 – 15.00 9.00 – 12.00

P: Ú: S: Č: P:

8.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 17.00 9.00 – 11.00 zavřeno

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚŘEDNÍ HODINY

Po: Út: St: Čt: Pá:

8.00–11.00, 12.00–17.00 ––––– 8.00–11.00, 12.00–17.00 8.00–11.00, 12.00–17.00 8.00–11.00, 12.00–17.00


Čeština EXPRES START

Co potřebuju na úřadě

POZOR: zkouška – potřebuje zkoušku A2 fotografie – potřebuje fotografii

Poslouchejte a opakujte výrazy 1–7.

16 109

Anton jde na úřad. Jaké dokumenty a údaje může potřebovat? Spojte.

17

E

1. ____ žádost (formulář)

A

2. ____ pas B

3. ____ doklad o ubytování C

4. ____ kolek D

Strana 1 / Page 1

ION

ŽÁDOST / APPLICAT

T RESIDENCE PERMIT POBYTU / FOR PERMANEN E PERMIT O POVOLENÍ K TRVALÉMU LONG TERM RESIDENC BÉMU POBYTU / FOR OF VALIDITY THE EXTENSION O POVOLENÍ K DLOUHODO BÉMU POBYTU / FOR I POVOLENÍ K DLOUHODO E PERMIT DOBY PLATNOST TERM RESIDENC TÍ O O PRODLOUŽENÍ PERIOD OF LONG - VÝMĚNU ROZHODNU K POBYTU PRO CIZINCE OF VALIDITY OF THE I PRŮKAZU O POVOLENÍ THE EXTENSION FOR / PLATNOST OF A DOBY O PRODLOUŽENÍ K POBYTU PRO CIZINCE PERMIT CARD - EXCHANGE E RESIDENT ALIEN ZA PRŮKAZ O POVOLENÍ ISSUE OF A SUBSTITUT A RESIDENT ALIEN CARD POVOLENÍ K POBYTU THE FOR PERMIT DECISION FOR RESIDENT ALIEN REPUBLIC RESIDENCE PERMIT Y / IN THE CZECH

REPUBLIK ) NA ÚZEMÍ ČESKÉ box which applies křížkem / cross the

( požadovaný označte

5. ____ zkouška z češtiny (A2)

1. PŘÍJMENÍ / SURNAME / OTHER 2. OSTATNÍ JMÉNA

3. VŠECHNA DŘÍVĚJŠÍ

4. JMÉNO(A) / FIRST

ŽENA / FEMALE

MUŽ / MALE Í (DDMMRRRR) / DATE

6. DATUM NAROZEN 7. RODINNÝ STAV

SURNAMES

NAME(S)

5. POHLAVÍ / SEX

E

NAMES

PŘÍJMENÍ / ALL PREVIOUS

YY)

OF BIRTH (DDMMYY

/ MARITAL STATUS ROZVEDENÝ/Á / DIVORCED

MARRIED ŽENATÝ/VDANÁ /

8. STÁT NAROZENÍ

(kód) / COUNTRY

SVOBODNÝ/Á / SINGLE / WIDOWED VDOVEC/VDOVA

OF BIRTH (code)*

Í / PLACE OF BIRTH 9. MÍSTO NAROZEN LITY (code)* VÍ (kód) / NATIONA 10. STÁTNÍ OBČANST N É VZDĚLÁNÍ / EDUCATIO 11. NEJVYŠŠÍ DOSAŽEN ION 12. POVOLÁNÍ / OCCUPAT NA ÚZEMÍ / PŘED PŘÍCHODEM 13. ZAMĚSTNÁNÍ CZECH REPUBLIC ARRIVAL TO THE EMPLOYMENT BEFORE / EMPLOYER ZAMĚSTNAVATEL Í / POSITION

PRACOVNÍ ZAŘAZEN ULICE / STREET

Č. / No. PSČ / POST CODE

CZECH REPUBLIC MĚSTO / TOWN ARRIVAL TO THE / EMPLOYMENT AFTER PO VSTUPU NA ÚZEMÍ 14. ZAMĚSTNÁNÍ / EMPLOYER ZAMĚSTNAVATEL

6. ____ doklad o bezúhonnosti

Í / POSITION

PRACOVNÍ ZAŘAZEN ULICE / STREET

Č. / No. PSČ / POST CODE

REPUBLIC MĚSTO / TOWN OF STAY IN THE CZECH NA ÚZEMÍ / PURPOSE

15. ÚČEL POBYTU

*) Strana 6 /Page 6

F

7. ____ fotografie G

75


Lekce 7

Formulář Anton chce vyplnit formulář. Jaké údaje mimo jiné potřebuje? Spojte.

18

1. datum narození

A. Co děláte? / Jakou máte profesi? / Kde pracujete?

2. rodinný stav

B. Proč chcete být v České republice?

3. nejvyšší dosažené vzdělání

C. Jakou máte školu nebo školy?

4. zaměstnání

D. Kdy jste se narodil/narodila?

5. bydliště a kontaktní údaje

E. Kde bydlíte? Jaký máte telefon a e­‑mail?

6. účel pobytu

F. Jste ženatý/vdaná, svobodný/svobodná, vdovec, vdova?

19 110

Poslouchejte a opakujte.

POZOR: = narození

DATUM NAROZENÍ

76

den

měsíc

rok

1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého… 20. dvacátého 21. dvacátého prvního 22. dvacátého druhého 23. dvacátého třetího 24. dvacátého čtvrtého 25. dvacátého pátého 26. dvacátého šestého 27. dvacátého sedmého 28. dvacátého osmého 29. dvacátého devátého 30. třicátého 31. třicátého prvního

1. ledna / první 2. února / druhý 3. března / třetí 4. dubna / čtvrtý 5. května / pátý 6. června / šestý 7. července / sedmý 8. srpna / osmý 9. září / devátý 10. října / desátý 11. listopadu / jedenáctý 12. prosince / dvanáctý

rok 1999 čteme: devatenáct set devadesát devět nebo tisíc devět set devadesát devět rok 2020 čteme: dva tisíce dvacet

20

Kdy jste se narodil/narodila?/Jaké máte datum narození? Pište a pak čtěte. Například: Narodil/a jsem se 25. 4. 1975 (= dvacátého pátého dubna devatenáct set sedmdesát pět). Narodil/a jsem se _________________________________ ______________________________________________

21

Kdy se narodili vaši rodiče, sourozenci a děti? Pište a pak čtěte. Například: Můj otec se narodil… Moje matka se narodila _____________________________ ______________________________________________


Čeština EXPRES START 22

Anton je ženatý. Jaký rodinný stav máte vy?

111

ženatý

vdaná

rozvedený/rozvedená

svobodný/svobodná

vdovec

vdova

Anton má středoškolské vzdělání. Jaké vzdělání máte vy?

23 112

základní (ZŠ) 6–15 let

středoškolské (SŠ) 16–19 let

vysokoškolské (VŠ) 20–25 let

Anton je automechanik. Jaké povolání máte vy?

24 113

kuchař

žena v domácnosti

řidič

uklízečka

zdravotní sestra

číšník

kadeřnice

automechanik

25 114

POZOR:

Jaké bydliště a kontaktní údaje má Anton? Doplňte. • 723 926 514 • a.alejnikov@centrum.cz • Krátká 27 • 746 01 Opava

PSČ [= péesčé], město

ulice a číslo domu

telefon

. = [tečka] @ = [zavináč] cz = [cé zet]

e­‑mail

77


Lekce 7 26

Anton musí vyplnit žádost. Co mimo jiné vyplňuje? Doplňte formulář. • ženatý • vysokoškolské • Anton • Uralskaja 37, Minsk, Bělorusko • Minsk, Bělorusko • 25. 4. 1976 • ekonom

Příjmení

Alejnikov

Jméno Den, měsíc a rok narození Místo a země narození Státní příslušnost

Bělorusko

Národnost

běloruská

Rodinný stav Nejvyšší dosažené vzdělání Povolání Poslední bydliště v cizině Alejnikov A.

Podpis 27

Vyplňte formulář s vašimi údaji.

Příjmení Jméno Den, měsíc a rok narození Místo a země narození Státní příslušnost Národnost Rodinný stav Nejvyšší dosažené vzdělání Povolání Poslední bydliště v cizině Podpis 28 116

Poslouchejte a opakujte.

příjmení, jméno, den, měsíc a rok narození, místo a země narození, státní příslušnost, národnost, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, povolání, poslední bydliště v cizině, podpis

78


Slovníček stránkový Strana 4 ano co česky děkovat, (já) děkuju dobře jak ještě jednou jmenovat se, (já) jmenuju se prosit, (já) prosím psát, (já) píšu rozumět, (já) rozumím mluvit, (já) mluvím ne špatně říct, (já) řeknu trochu znamenat, (to) znamená Strana 8 ahoj Albánie čau děkovat, (já) děkuju den dobrý dobrý den já na shledanou odkud prominout, (já) prominu promiňte! promiň! prosit, (já) prosím prosím rozumět, (já) rozumím těšit, (já) těším těší mě z Strana 9 vy Strana 10 Bělorusko dík, díky pozor

Sýrie ty Ukrajina ze Strana 12 být, (já) jsem my on ona oni to Strana 14 kdo student studentka učitel učitelka vědět, (já) vím Strana 15 doktor doktorka manažer manažerka muž pan, pán paní prodavač prodavačka uklízeč uklízečka žena Strana 16 číslo čtyři deset devět dva dvacet jaký jedna koruna nula

osm padesát peníze pět sedm šest telefon telefonní číslo tři Strana 17 kde mít se, (já) mám se Mějte se hezky! Jak se máte? Jak se máš? můj, moje, moje, moje pokoj třída Strana 18 fajn pohoda noc ráno ujde to v pohodě večer Strana 19 dole dveře mapa nahoře okno podlaha stůl světlo škola tabule taky věšák vlevo vpravo vpředu vzadu židle

79


Strana 22 tady tam Strana 23 gauč koberec křeslo lampa líbit se, (to) líbí se mi nebo obraz psací stůl skříň skříňka stolek televize uprostřed ventilátor zrcadlo Strana 24 malý velký ten, ta, to, ty Strana 25 barva béžový bílý černý červený fialový hezký hnědý komoda modrý oranžový růžový šedý zelený žlutý Strana 26 čtrnáct čtyřicet devadesát devatenáct dvacet dvanáct

80

jedenáct káva kolik Kolik to stojí? osmdesát osmnáct padesát patnáct sedmdesát sedmnáct stát, (to) stojí sto šedesát šestnáct třicet třináct Strana 29 batoh brýle hřeben kabelka klíč kniha mobil na notebook peněženka počítač pouzdro propiska sešit taška tužka učebnice zrcátko Strana 32 auto čí Strana 33 tvůj, tvoje, tvoje, tvoje váš, vaše, vaše, vaše Strana 34 mít, (já) mám Strana 35 děleno

dva tisíce dvě stě krát minus pět set pět tisíc plus tisíc Strana 38 supermarket v Strana 39 alkoholický nápoj banán bonbón brambor čokoláda dort džus houska hygienické potřeby chleba, chléb jablko jogurt kola kosmetika limonáda máslo mléčný výrobek mléko nápoj okurka ovoce párek pečivo pivo pomeranč potřebovat, (já) potřebuju rohlík rum ryba salám salát sladkost slanina sušenka sýr šunka


těstoviny uzenina víno voda výrobek zelenina zelí Strana 40 alkohol Strana 43 často jídlo jíst, (já) jím maso nikdy oběd pít, (já) piju pití poledne v poledne snídaně večeře Strana 44 mát rád, ráda, (já) mám rád, ráda Strana 45 asi dekagram, deko dvakrát guláš jednou kilogram, kilo knedlík kupovat, (já) kupuju palačinka rajče, rajčata třikrát Strana 46 cibule cukr dělat, (já) dělám chtít (já) chci mouka olej oliva

pizza salát vejce zeleninový salát Strana 48 obchod podnik Strana 49 cukrárna drogerie elektro hračka hračkářství kavárna knihkupectví květina květinářství lékárna město papírnictví restaurace trafika ve Strana 50 časopis dezert dneska fén chlebíček kapka lístek mýdlo náplast nosní kapky noviny nůžky oční kapky papír pračka prášek prášek na praní šampon šampon na vlasy toaletní papír tramvaj vitamín vlasy

vysavač zítra žehlička Strana 52 jízdenka Strana 53 autobus blízko bohužel cesta daleko doleva doprava druhý hledat, (já) hledám jet, (já) jedu jít, (já) jdu křižovatka muset, (já) musím prosím vás první rovně zahnout, (já) zahnu zahněte! zahni! zpátky Strana 54 hotel jděte! jdi! jeďte! jeď! metro taxík, taxi tramvaj vlak Strana 55 banka nádraží nemocnice stanice Strana 56 diskrétní zóna elektřina informace nápis otevřeno parkoviště

81


přechod toaleta vchod východ WC [vécé] = toaleta zavřeno zákaz zákaz kouření Strana 58 emoce nálada nemocný ospalý překvapený rozčilený smutný špatný unavený veselý zlost Strana 59 břicho dát hlava koleno krk mňam něco noha nos oko, oči podívat se, (já) podívám se pusa rameno ruka, ruce tak tělo ucho, uši ústa záda zadupat, (já) zadupám zatleskat, (já) zatleskám zub Strana 60 ale bolet, (to) bolí dýchat, (já) dýchám

82

kašel moc průjem rýma srdce teplota zvracet, (já zvracím) Strana 61 nic pacient problém Strana 62 hasič hořet, (to) hoří nehoda pas policie pomoc ukrást, (já) ukradnu zloděj že Strana 63 abeceda agresivní bydlet, (já) bydlím český dcera dlouhý dvojité vé háček jmenovat se, (já) jmenuju se krátký krizová linka kroužek měkký náměstí operátorka partner patro posílat, (já) posílám sanitka třetí tvrdý ypsilon Strana 65 antibiotikum

brát, (já) beru helikoptéra laboratoř lékař lékařka lůžkové oddělení operační sál pohotovost pojištění rentgen zdravotní sestra, sestřička sanitka, záchranka vrtulník Strana 66 dětský dítě, děti dospělý gynekolog chirurg kontakt léčit, (já) léčím operace ORL (= otorinolaryngologie) praktický lékař ušní zranění zubař zubní Strana 68 byt dům, domy manžel manželka rodina rok (ale: 45 let) teď ulice Strana 69 bratr maminka matka mladší otec rodič sourozenec starší syn


tatínek Strana 70 Čech Česká republika Česko český Češka hlavní město republika vlajka země znak žít, (já) žiju Strana 71 dálnice hora obec řeka silnice vesnice Strana 72 do finanční úřad instituce katastrální úřad městský úřad migrační odbor ministerstvo vnitra na obecní úřad politika pošta úřad zdravotní pojišťovna Strana 73 bezbariérový přístup hodina klepat, (já) klepám středa udržovat, (já) udržuju pořádek úřední vypnutý Strana 74 čtvrtek kdy

neděle otevírací doba pátek podatelna pondělí pro sobota týden úterý veřejnost Strana 75 doklad o bezúhonnosti doklad formulář fotografie, fotka kolek pas ubytování zkouška žádost Strana 76 březen bydliště datum narození červen červenec číst, (já) čtu čtvrtý desátý devátý duben dvacátý dvanáctý jedenáctý kontaktní údaje květen leden listopad měsíc nejvyšší dosažené vzdělání osmý pátý pracovat, (já) pracuju proč profese prosinec rodinný stav říjen

sedmý srpen šestý třicátý účel pobytu únor vzdělání zaměstnání září Strana 77 automechanik číšník domácnost kadeřnice kuchař PSČ (pé es čé) = poštovní směrovací číslo povolání rozvedený řidič SŠ = střední škola středoškolský svobodný tečka uklízečka vdaná vdovec vdova VŠ = vysoká škola vysokoškolský vzdělání základní ZŠ = základní škola zavináč ženatý Strana 78 běloruský cizina ekonom jméno místo národnost podpis příjmení poslední povolání státní příslušnost země

83


Slovníček abecední A a abeceda agresivní ahoj Albánie ale alkohol alkoholický ano antibiotikum asi auto autobus automechanik azylový B banán banka barva batoh Bělorusko běloruský bezbariérový bezúhonnost béžový bílý blízko bohužel bolet bonbón brambor brát, (já) beru bratr brýle brzký březen břicho bydlet, (já) bydlím bydliště byt být C cesta cibule cizina co cukr

84

cukrárna Č čaj časopis část často čau Čech černý červen červenec červený Česká republika Česko česky český Češka čeština čí číslo číst, (já) čtu číšník čokoláda ČR (= Česká republika) čtvrtek čtvrtý čtyři D daleko dálnice další dát, (já) dám dát si, (já) dám si datum dcera dekagram, deko (dkg) děkovat, (já) děkuju dělat, (já) dělám děleno délka den desátý deset děti, dítě dětský devadesát devatenáct devátý

devět dezert dialog díky, dík diskrétní zóna dlouhý dneska do dobrý dobře doklad doktor doktorka dokument dole doleva dolů domácnost doplnit, (já) doplním doprava dort dosažený dospělý drogerie druhý duben dům dva dvacátý dvacet dvakrát dvanáct dvanáctý dveře dvojité vé dýchat, (já) dýchám džus E ekonom ekonomka elektro elektřina emoce F fajn fén fialový finanční úřad

formální formulář fotografie G gauč gesto gram (g) guláš gynekolog H háček hasič helikoptéra hezky hezký hláska hlava hlavní hlavní město hledat hnědý hodina hora hořet, (to) hoří hotel houska hračka hračkářství hrát, (já) hraju hřeben hygienický Ch chirurg chleba, chléb chlebíček chtít, (já) chci I informace instituce intonace J já jablko jak jako


jaký jděte! jdi! jedna jedenáct jedenáctý jednou ještě jednou jeďte! jeď! jet, (já) jedu jídlo jiný jíst, (já) jím jít, (já) jdu jízdenka jméno jmenovat se, (já) jmenuju se jogurt K kabelka kadeřnice kapka kašel katastrální úřad káva kavárna kde kdo kdy když kilogram, kilo (kg) klepat, (já) klepám klíč knedlík kniha knihkupectví koberec kol. = kolokviální kola kolek kolem koleno kolik komoda kontakt kontaktní údaje kontrolovat, (já) kontroluju koruna kosmetika kouření kouřit, (já) kouřím krát krátký krizová linka

krk kroužek křeslo křižovatka křížovka který kuchař kupovat, (já) kupuju květen květina květinářství L laboratoř lampa léčit, (já) léčím leden lékárna lékař lékařka lekce líbit se, (to) líbí se lidé, lidi limonáda linka lístek listopad lokalita lůžkové oddělení M malý maminka manažer manažerka manžel manželka mapa máslo maso matka mějte/měj se hezky! měkký měsíc město městský městský úřad metr metro migrační mimo jiné minimálně ministerstvo minus

místní místo mít, (já) mám mladý mléčný mléko mluvit, (já) mluvím mňam mobil moc moct, (já) můžu modrý mouka můj, moje muset, (já) musím muž mýdlo N na nádraží nahlas nahoře najít, (já) najdu nálada náměstí nápis náplast nápoj například narodit se, (já) narodím se národnost narození ne nealkoholický nebo něco neděle nehoda nějaký nejvyšší nejvyšší dosažené vzdělání nemocnice nemocný nic nikdy noc noha nos nosní nosní kapky notebook noviny nula

nůžky O obec obecní úřad oběd obchod obraz obrázek obvykle oční oční kapky odbor oddělení odkud odpovídat okno oko okurka olej oliva on ona opakovat, (já) opakuju operace operační sál operátorka oranžový ORL (= otorinolaryngologie) oslovovat, (já) oslovuju osm osmý ospalý ostatní otázka otec otevírací doba otevřeno ovoce označit, (já) označím P pacient padesát pak palačinka pan, pán paní papír papírnictví pár párek, párky parkoviště partner

85


pas pátek patro pátý pečivo pečlivě peněženka peníze pět piktogram písmeno pít, (já) piju pití pivo pizza plus pobyt počítač počítat, (já) počítám podatelna podívat se, (já) podívám se podlaha podle podnik podobný podpis pohotovost pojištění pojišťovna pokoj poledne policie politika pomeranč pomoc pondělí pořádek posílat, (já) posílám poslední poslech poslouchat, (já) poslouchám pošta potom potřeba potřebovat, (já) potřebuju pouzdro používat, (já) používám povolání pozdrav pozor práce pracovat, (já) pracuju pračka praktický lékař

86

prášek na praní problém procvičovat proč prodavač prodavačka profese promiňte! promiň! propiska prosím prosím vás prosinec průjem průkaz první předmět přechod překvapený příjmení příslušnost přístup přízvuk psací stůl psát PSČ (= poštovní směrovací číslo) ptát se, (já) ptám se pusa R rád, ráda rajče, rajčata rameno ráno reagovat, (já) regauju reakce rentgen republika restaurace robot rodič rodina rodinný rodinný stav rohlík rok (ale: 45 let) rovně rozčilený rozdíl rozumět, (já) rozumím rozvedený ruka rum různý

růžový ryba rýma Ř řeka řidič říjen říkat, (já) říkám S salám salát sanitka sedm sedmdesát sedmnáct sedmý sestra sestřička sešit seznamovat se, (já) seznamuju se silnice situace skříň skříňka skutečnost slabika sladkost slanina slovo slyšet, (já) slyším směr smutný snídaně sobota sourozenec spojit, (já) spojím správně správný srdce srpen SŠ (= střední škola) stát, (to) stojí stanice starší státní státní příslušnost stav stejný sto stolek strana

středa středoškolský střední škola student studentka stůl supermarket sušenka světlo svobodný symbol syn sýr Š šampon šedý šest šestý škola špatně špatný šunka T ta tabule tady tak taky tam taška tatínek taxík, taxi tečka teď telefon telefonní číslo televize tělo ten teplota těstoviny těší mě tisíc to toaleta toaletní papír trafika tramvaj třetí tři třicátý třicet


třída třikrát turista tužka tvořit, (já) tvořím tvrdý tvůj, tvoje ty týden tykání U ubytování učebnice účel učitel učitelka údaj udržovat, (já) udržuju ucho ujde to ukazovat, (já) ukazuju uklízeč uklízečka Ukrajina ukrást, (já) ukradnu ulice unavený únor uprostřed úřad úřad práce úřední hodiny ústa ušní kapky úterý uzenina V v v pohodě váš, vaše vdaná vdova vdovec ve věc večer večeře vědět, (já) vím vejce velký ventilátor veřejnost

veselý vesnice věšák vchod vidět, (já) vidím víno vitamín vlajka vlak vlasy vlevo vnitro voda vpravo vpředu vrtulník VŠ (= vysoká škola) všimnout si, (já) všimnu si východ vykání vyplnit, (já) vyplním vypnutý výraz výrobek vysavač výslovnost vyslovovat, (já) vyslovuju vysokoškolský vysoká škola vzadu vzdělání W WC [vécé] = toaleta

ze zelenina zeleninový salát zelený zelí země zítra zkouška zloděj zlost znak znát, (já) znám zóna zopakovat, (já) zopakuju zpátky zranění zrcadlo zrcátko zub zubař zubní zvracet, (já) zvracím Ž že žehlička žena ženatý židle žít, (já) žiju žlutý ZŠ (= základní škola)

Y ypsilon Z z záda zadupat, (já) zadupám zahnout, (já) zahnu zahněte! zahni! záchranka zákaz základní škola zaměstnání září zatleskat, (já) zatleskám zavináč zavřeno zdravotní zdravotní sestra

87


Přepis audionahrávek Lekce 1 Track 1 Dobrý den! Dobrý den! Já jsem Iva Jiráková. Já jsem Amir Zakeri. Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Ee… Promiňte, nerozumím. Odkud jste? Á, rozumím! Jsem z Albánie. Děkuju. Prosím. Na shledanou. Na shledanou. Track 2 Těší mě. Děkuju. Promiňte. Dobrý den. Rozumím. Nerozumím. Prosím. Já jsem Iva Jiráková. Track 3 A, a, Á, á, E, e, É, é, U, u, Ú, ú, O, o, Ó, ó, I, i, Í, í, Y, y Ý, ý Track 4 1. á, 2. i, 3. e, 4. ú, 5. í, 6. a, 7. u, 8. é Track 5 Ahoj, já jsem Olga. Ahoj! Rina. Odkud jsi? Ze Sýrie. A ty? Já jsem z Běloruska. Díky! Prosím. Ahoj! Čau. Track 6 Ahoj! Dobrý den! Odkud jsi? Z Ukrajiny. Děkuju. Prosím. Na shledanou! Ahoj! Track 7 1. A a, Á á 2. I i, Í í 3. Y y, Ý ý 4. S s, Š š 5. C c, Č č 6. De de, Dě dě 7. Te te, Tě tě 8. Me me, Mě mě 9. N n, Ň ň Track 8 Dobrý den. Ahoj. Čau. Já jsem… Těší mě. Odkud jste? Odkud jsi? Jsem z… Děkuju. Prosím. Rozumím. Nerozumím. Promiňte. Na shledanou. Track 9 já, ty, on, ona, to, my, vy, vy, oni Track 10 být: Já jsem… Jsem z… Odkud jste? Odkud jsi? já jsem, ty jsi/jseš, on/ona/ to je, my jsme, vy jste, oni jsou

88

Track 11 1. á, 2. ú, 3. y, 4. í, 5. e, 6. o, 7. ó, 8. a, 9. u, 10. ý, 11. é, 12. i Track 12 1. o, 2. u, 3. a, 4. e, 5. i, 6. o, 7. e, 8. y, 9. a, 10. u Track 13 1. dé, 2. to, 3. tu, 4. má, 5. na, 6. ku, 7. se, 8. vy, 9. pe, 10. lu Track 14 Kdo je to? To je student? – Ne, to není student. To je učitel. Kdo je to? To je studentka? – Ne, to není studentka. To je učitelka. Kdo je to? To je učitel? – Ne, to není učitel. To je student. Kdo je to? To je učitelka? – Ne, to není učitelka. To je studentka. Kdo je to? – Nevím. Track 15 muž/pán, žena/paní Kdo je to? – To je doktor. A to je doktorka. Kdo je to? – To je prodavač. A to je prodavačka. Kdo je to? – To je manažer. A to je manažerka. Kdo je to? – To je uklízeč. A to je uklízečka. Track 16 nula, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset Track 17 jedna koruna, dvě koruny, tři koruny, čtyři koruny, pět korun, šest korun, sedm korun, osm korun, devět korun, deset korun, dvacet korun, padesát korun Track 18 1. 367 629 383 2. 597 371 190 3. 721 003 646

Lekce 2 Track 19 Jak se máte? – Děkuju, dobře. A vy? Jak se máte? – Dobře. Ujde to. Jak se máš? – Špatně. Jak se máš? – Fajn, v pohodě. A ty? Track 20 Dobrý den. × Ahoj. Odkud jste? × Odkud jsi? Děkuji./Děkuju. × Díky. Jak se máte? × Jak se máš? A vy? × A ty? Track 21 Dobré ráno! Dobrý večer! Dobrou noc! Track 22 1. To je moje škola. 2. A to je moje třída. 3. To je světlo. Je nahoře. 4. To je mapa. Je vpředu. 5. To je tabule. Je taky vpředu. 6. To je okno. Je vlevo. 7. To je věšák. Je vpravo. 8. To jsou dveře. Jsou taky vpravo. 9. To je stůl. 10. A to je židle. 11. To je taky stůl. Je vzadu. 12. To je podlaha. Je dole. Track 23 Co je to? To je třída? Co je to? To je mapa? Co je to? To je věšák? Co je to? To je stůl? Co je to? To je tabule? Co je to? To je mapa? Co je to? To je židle? Co je to? To je světlo? Co je to? To je věšák? Co je to? To jsou dveře? Track 24 J, j: je, moje L, l: světlo, škola, tabule, podlaha, vlevo, dole, stůl M, m: moje, mapa N, n: nahoře, okno T, t: to, třída, tabule, stůl V, v: věšák, vzadu, vlevo, světlo Track 25 To je mapa? To je tabule? To je vpravo? To je vlevo? To je nahoře? To je dole? x


Jak se máte? Jak se máš? Track 26 1. a, á 2. i, í 3. u, ů 4. s, š 5. z, ž 6. ve, vě 7. ne, ně 8. tri, tři Track 27 Jak se máte? Dobře. Špatně. Ujde to. Věšák, stůl, škola, třída, mapa, podlaha, světlo, židle, tabule Track 28 Kde je to? – Nahoře. Kde je to? – Dole. Kde je to? – Vpravo. Kde je to? – Vlevo. Kde je to? – Vzadu. Kde je to? – Vpředu. Track 29 Pokoj číslo jedna: 1. zrcadlo 2. ventilátor 3.´obraz 4. lampa 5. gauč 6. stolek 7. křeslo 8. koberec Pokoj číslo dva: 9. skříň10. televize 11. psací stůl Track 30 Jaký je ten stůl? – Ten stůl je velký. A ten stůl je malý. Jaká je ta lampa? – Ta lampa je velká. A ta lampa je malá. Jaké je to zrcadlo? – To zrcadlo je velké. A to zrcadlo je malé. Jaké jsou ty židle? – Ty židle jsou velké. A ty židle jsou malé. Track 31 bílá, žlutá, oranžová, růžová, červená, modrá, fialová, zelená, béžová, hnědá, šedá, černá Track 32 jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet, třicet, čtyřicet Track 33 jedenáct korun, dvanáct korun, třináct korun, čtrnáct korun, patnáct korun, šestnáct korun, sedmnáct korun, osmnáct korun, devatenáct korun, dvacet korun, třicet korun, čtyřicet korun Track 34 padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát, sto

Track 35 padesát korun, šedesát korun, sedmdesát korun, osmdesát korun, devadesát korun, sto korun

Lekce 3 Track 36 1. To je počítač/notebook. 2. To je sešit a tužka. 3. To je propiska. 4. To je klíč. 5. To je kniha. 6. To je pouzdro na brýle. 7. To je hřeben. 8. To je mobil. 9. To je zrcátko. 10. To je taška. 11. To je učebnice. 12. To je peněženka. 13. To je káva. 14. To je kabelka. 15. To je čaj. 16. To je batoh. Track 37 To je mobil. To jsou mobily. To je sešit. To jsou sešity. To je kniha. To jsou knihy. To je taška. To jsou tašky. To je klíč. To jsou klíče. To je pouzdro na brýle. To jsou pouzdra na brýle. Track 38 C, c: co, učebnice Č, č: čaj, učebnice, klíč, počítač K, k: káva, klíč, kniha, kabelka, taška, tužka R, r: propiska, zrcátko, pouzdro na brýle, vpravo Ř, ř: tři, třída, nahoře, dobře Y, y: mobily, sešity Track 39 1. á, 2. o, 3. í, 4. ý, 5. u, 6. e, 7. ú, 8. i, 9. a, 10. é Track 40 1. i í, i í 2. y ý, y ý 3. c č, c č 4. z ž, z ž 5. ni, ni, ni 6. ně, ně, ně 7. ou, ou, ou Track 41 1. batoh 2. čaj 3. počítač 4. klíč 5. mobil 6. sešit 7. propiska 8. peněženka 9. káva 10. kniha 11. taška 12. tužka 13. učebnice 14. pouzdro 15. zrcátko Track 42 Čí je ten klíč? – To je můj klíč. Čí je ta kniha? – To je moje kniha. Čí je to auto? – To je moje auto. Čí jsou ty mobily? – To jsou moje mobily.

Track 43 u: učitel, učitelka, student, studentka, tužka ů: můj, stůl Track 44 mít: Co máte? – Mám… já mám, ty máš, on, ona, to má, my máme, vy máte, oni mají Track 45 sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set, tisíc, dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc Track 46 sto korun, dvě stě korun, pět set korun, tisíc korun, dva tisíce korun, pět tisíc korun Track 47 vě, tě: dvě stě pě: pět, pět set, pět tisíc ti: tisíc, dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc

Lekce 4 Track 48 1. pečivo 2. ovoce 3. zelenina 4. těstoviny 5. mléčné výrobky 6. alkoholické nápoje 7. maso 8. ryby 9. uzeniny 10. sladkosti 11. kosmetika 12. hygienické potřeby Track 49 Chleba, rohlík a houska jsou pečivo. Voda, džus, kola a limonáda jsou nealkoholické nápoje. Banán, jablko a pomeranč jsou ovoce. Čokoláda, bonbon, sušenka a dort jsou sladkosti. Salám, párek, šunka a slanina jsou uzeniny. Pivo, víno a rum jsou alkoholické nápoje. Mléko, jogurt, sýr a máslo jsou mléčné výrobky. Zelí, salát, okurka a brambor jsou zelenina. Track 50 P, p: pečivo, pivo, párek, pomeranč B, b: bonbon, banán, chleba, jablka H, h: housky, rohlík, alkohol Ch, ch: chleba S, s: sýr, sladkosti, salám, salát, sušenka,

89


kosmetika, těstoviny, džus Z, z: zelenina, zelí, uzeniny Track 51 á: nápoje, párek, salát, banán, limonáda, čokoláda é: mléko, mléčné, alkoholické, nealkoholické í: víno, rohlík, zelí ý: sýr, výrobky Track 52 1. p, b 2. h, ch 3. s, z 4. s, š 5. z, ž 6. c, č 7. ni, ny Track 53 1. alkohol 2. bonbon 3. džus 4. salát 5. sýr 6. pomeranč 7. chleba 8. zelenina 9. čokoláda 10. pečivo 11. mléko 12. ovoce Track 54 To je banán. To jsou banány. To je dort. To jsou dorty. To je okurka. To jsou okurky. To je voda. To jsou vody. To je pomeranč. To jsou pomeranče. To je jablko. To jsou jablka. Track 55 Jaký je ten čaj? – Ten čaj je dobrý. / To je dobrý čaj. Jaká je ta káva? – Ta káva je dobrá. / To je dobrá káva. Jaké je to pivo? – To pivo je dobré. / To je dobré pivo. Jaké jsou ty sušenky? – Ty sušenky jsou dobré. / To jsou dobré sušenky.

Mám ráda ovoce a sladkosti. Nemám ráda ryby. Máme rádi uzeniny a pečivo. Nemáme rádi zeleninu.

3. To je drogerie. 4. To je lékárna. 5. To je trafika. 6. To je knihkupectví. 7. To je hračkářství. / To jsou hračky. 8. To je elektro.

Track 59 mít rád: já mám rád/ráda, ty máš rád/ ráda, on má rád/ona má ráda, my máme rádi, vy máte rádi, oni mají rádi

Track 67 Vitamíny, oční nebo nosní kapky nebo náplasti kupuju v lékárně. Noviny, časopisy nebo lístky na tramvaj kupuju v trafice. Nůžky, sešity, tužky nebo propisky kupuju v papírnictví. Pračku, vysavač, žehličku nebo fén kupuju v elektru. Mýdlo, šampon na vlasy, prášek na praní nebo toaletní papír kupuju v drogerii. Dezerty, chlebíčky nebo dort kupuju v cukrárně.

Track 60 Prosím palačinky. Prosím guláš a knedlíky. Prosím rajčata, asi kilo. Prosím ten salám, 20 deka. Prosím ten sýr, 30 deka. Track 61 kupovat: já kupuju, ty kupuješ, on, ona kupuje, my kupujeme, vy kupujete, oni kupujou/kupují Track 62 1. Kupuju mouku, olej, salám, sýr a olivy. Chci dělat pizzu. 2. Kupuju mouku, cukr, vejce, máslo a ovoce. Chci dělat dort. 3. Kupuju salát, rajčata, olivy a sýr. Chci dělat zeleninový salát. 4. Kupuju olej, maso, cibuli a knedlíky. Chci dělat guláš. 5. Kupuju mouku, mléko, vejce a olej. Chci dělat palačinky. Track 63 chtít: já chci, ty chceš, on/ona/to chce, my chceme, vy chcete, oni chtějí

Track 56 Chleba je jídlo. Kola je pití. Salám je jídlo. Sýr je jídlo. Džus je pití. Houska je jídlo. Jogurt je jídlo. Maso je jídlo. Víno je pití. Slanina je jídlo. Voda je pití. Dort je jídlo. Rohlík je jídlo. Mléko je pití.

Track 64 Chci dělat pizzu. Chceme dělat dort. Chceš salát? – Ano, děkuju. Chcete kávu? – Ne, děkuju, nechci.

Track 57 jíst: já jím, ty jíš, on, ona, to jí, my jíme, vy jíte, oni jí/jedí pít: já piju, ty piješ, on, ona, to pije, my pijeme, vy pijete, oni pijou/pijí

Track 65 1. restaurace 2. kavárna 3. supermarket 4. lékárna 5. drogerie 6. cukrárna 7. elektro 8. papírnictví 9. knihkupectví 10. trafika 11. hračkářství/hračky 12. květinářství/květiny

Track 58 Mám rád těstoviny, mléko a sýry. Nemám rád maso.

90

Lekce 5

Track 66 1. To je supermarket. 2. To je restaurace.

Track 68 Kde? – V… supermarket – v supermarketu, elektro – v elektru, lékárna – v lékárně, cukrárna – v cukrárně, trafika – v trafice Track 69 Ů, ů: nůžky Č, č: časopis, oční kapky, žehlička, chlebíčky, vysavač Š, š: sešit Ž, ž: žehlička Track 70 1. u, ů 2. u, ú 3. c, č 4. s, š 5. z, ž 6. c, s, z 7. č, š, ž 8. c, č, s, š, z, ž 9. ni, ny 10. ní, nÝ Track 71 1. časopis 2. fén 3. chlebíček 4. lístek/ jízdenka 5. vysavač 6. noviny 7. nůžky 8. oční kapky 9. nosní kapky 10. žehlička Track 72 1. klíč 2. taška 3. žena 4. věšák 5. židle 6. gauč 7. růžová 8. sešit 9. pečivo 10. guláš 11. čaj 12. sušenky 13. šedesát 14. počítač 15. šestnáct 16. šest set 17. pomeranč 18. učebnice 19. oči 20. uši Track 73 Dobrý den, prosím vás, kde je škola? To je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava.


Track 74 Musíte jít rovně. Musíte jít zpátky. Zahněte doprava. Zahněte doleva. Na křižovatce zahněte doleva. Zahněte první/druhou ulicí doleva.

Track 82 1. hlava 2.oko, oči 3.ucho, uši 4. nos 5.ústa, pusa 6.rameno 7.koleno. zuby. Krk 10. záda 11. břicho 12. ruka, ruce 13. noha, nohy

Track 75 musíte jít zpátky, zahněte doleva, zahněte doprava, na křižovatce, první ulicí doleva, druhou ulicí doleva

Track 83 Dvě oči máme, tak se podíváme, dvě uši máme, tak posloucháme. Dvě ruce máme, tak zatleskáme, dvě nohy máme, tak zadupáme. Jedno břicho máme, tak si něco dáme. Mňam!

Track 76 Prosím vás, kde je hotel Alfi? To je daleko. Musíte jet metrem nebo autobsem. Track 77 vlak: Musíte jet vlakem. autobus: Musíte jet autobusem. metro: Musíte jet metrem. taxík: Musíte jet taxíkem. tramvaj: Musíte jet tramvají. Track 78 auto – jet autem, vlak – jet vlakem, metro – jet metrem, tramvaj – jet tramvají, autobus – jet autobusem, taxík – jet taxíkem Track 79 1. informace 2. vchod 3. východ 4. přechod 5. nemocnice 6. WC/toaleta 7. parkoviště 8. diskrétní zóna 9. zákaz kouření 10. pozor, elektřina 11. otevřeno 12. zavřeno

Lekce 6 Track 80 Jsem veselý. Mám dobrou náladu. Jsem veselá. Mám dobrou náladu. Jsem smutný. Mám špatnou náladu. Jsem smutná. Mám špatnou náladu. Jsem ospalý. Jsem ospalá. Jsem unavený. Jsem unavená. Jsem nemocný. Jsem nemocná. Jsem rozčilený. Mám zlost. Jsem rozčilená. Mám zlost. Jsem překvapený. Jsem překvapená. Track 81 ou: Mám dobrou náladu. Mám špatnou náladu. ý: Jsem ospalý. Jsem unavený. Jsem nemocný. á: Jsem ospalá. Jsem unavená. Jsem nemocná.

Track 84 Co je vám? Je mi špatně. Bolí mě hlava. Máte rýmu? Ano, mám. Co je ti? Je mi špatně. Bolí mě břicho. A máš průjem? Ano, mám. A zvracím. Co je mu? Je mu špatně. Bolí ho u srdce. A jak dýchá? Dýchá špatně, moc špatně. Co je jí? Je jí špatně. Bolí ji hlava a v krku. A má kašel? Ne, nemá, ale má teplotu 38,8. Track 85 1. Potřebuju policii! 2. Potřebuju hasiče! 3. Potřebuju doktora! Track 86 potřebovat: Co potřebujete? – Potřebuju doktora. já potřebuju, ty potřebuješ, on, ona, to potřebuje, my potřebujeme, vy potřebujete, oni potřebujou/potřebují Track 87 Krizová linka 112, prosím. Moje dcera je nemocná. Potřebuje doktora. Co ji bolí? Břicho. Má teplotu? Ano, 39, 2. Jak se jmenujete? Felix Wohlman. Jak se to píše? Wohl-man, dvojité vé, há. Kde bydlíte? Karlovo náměstí 15. A jaké patro? Třetí patro. Dobře, posílám tam sanitku. Track 88 Krizová linka 112, prosím. Prosím vás, potřebuju pomoc. Můj partner je agresivní. Jak se jmenujete? Ilona Nagy. Jak se to píše? Na-gy. En, á, gé, ypsilon. Kde bydlíte? Krátká 56. Nerozumím. Ještě jednou, prosím! Ulice Krát-ká, číslo 56.

Ano, posílám tam policii. Track 89 Česká abeceda a, dlouhé a, be, ce, če, de, dě, e, dlouhé e, e s háčkem, ef, ge, ha, cha, krátké měkké i, dlouhé měkké i, je, ka, el, em, en, eň, o, dlouhé o, pe, kve, er, eř, es, eš, te, tě, u, dlouhé u, u s kroužkem, ve, dvojité ve, iks, ypsilon, krátké tvrdé i, dlouhé tvrdé i, zet, žet Track 90 F, f: Filip, František, Felix, Flora, Frída, Josef G, g: Gustav, Gabriel, Wolfgang, Gabriela, Regina W, w: Waldemar, Walter, Wanda, Jadwiga Q, q: Quido, Quentin X, x: Xaver, Max, Xenie Track 91 1. F, f 2. G, g 3. W, w 4. Q, q 5. X, x Track 92 1. zuby 2. pusa 3. zelená barva 4. propiska 5. houska 6. ovoce 7. zelenina 8. koberec 9. uzeniny 10. cukrárna 11. zrcátko 12. stůl 13. salám 14. skříň 15. peníze 16. restaurace 17. pouzdro 18. student 19. učebnice 20. zelí Track 93 1. žehlička 2. škola 3. pomeranč 4. manžel 5. věšák 6. sešit 7. manželka 8. čaj 9. taška 10. žena 11. počítač 12. šedá barva 13. manažer 14. uklízečka 15. klíč 16. židle 17. růžová barva 18. telefonní číslo 19. čokoláda 20. oranžová barva Track 94 1. koberec 2. paní 3. mobil 4. lampa 5. břicho 6. pusa 7. zuby 8. obraz 9. pokoj 10. hřeben 11. peníze 12. oční kapky 13. pouzdro 14. brýle 15. batoh 16. podlaha 17. kabelka 18. prodavač 19. propiska 20. učebnice Track 95 1. hasič 2. chleba 3. hlava 4. hřeben 5. ucho 6. alkohol 7. houska 8. rohlík 9. břicho 10. nohy

91


Track 96 1. třída 2. propiska 3. hřeben 4. břicho 5. vpravo 6. nahoře 7. rohlík 8. skříň 9. ryby 10. sýr Track 97 1. lůžkové oddělení 2. operační sál 3. pohotovost 4. sanitka/záchranka 5. vrtulník/helikoptéra 6. laboratoř 7. rentgen 8. vchod Track 98 1. lékař/doktor – Pane doktore! 2. lékařka/doktorka – Paní doktorko! 3. zdravotní sestra/sestřička – Sestro! Sestřičko! Track 99 1. Doktor nebo sestra říká: Jak se jmenujete? 2. Pacient říká: Bolí mě břicho. 3. Doktor nebo sestra říká: Máte teplotu? 4. Doktor nebo sestra říká: Co vás bolí? 5. Doktor nebo sestra říká: Bolí to tady? 6. Pacient říká: Mám teplotu. 7. Doktor nebo sestra říká: Kde bydlíte? 8. Pacient říká: Je mi špatně. 9. Doktor nebo sestra říká: Musíte brát antibiotika. 10. Pacient říká: Bolí mě u srdce.11. Pacient říká: Kde je lékárna? 12. Doktor nebo sestra říká: Máte pojištění?

Lekce 7 Track 100 Jmenuju se Anton Alejnikov. Jsem z Běloruska. Je mi 45 let. To je moje manželka. Jmenuje se Darja. Je jí 42 let. Teď žiju v České republice. To je město, kde bydlím. Jmenuje se Opava. To je ulice, kde bydlím. Jmenuje se Dlouhá. To je dům, kde bydlím. Mám tam byt. Track 101 jmenovat se: jmenuju se, jmenuješ se, jmenuje se, jmenujeme se, jmenujete se, jmenujou se/jmenují se Track 102 Jak se jmenujete? Jak se jmenuješ? Jmenuju se… Je mi … let. Můj manžel se jmenuje… Moje manželka se jmenuje… Město, kde bydlím, se jmenuje… Ulice, kde bydlím, se jmenuje…

92

Track 103 Otec a matka jsou rodiče. Bratr a sestra jsou sourozenci. Syn a dcera jsou děti. Track 104 1. Karlovy Vary 2. Ústí nad Labem 3. Praha 4. Liberec 5. Hradec Králové 6. Pardubice 7. Olomouc 8. Ostrava 9. Plzeň 10. České Budějovice 11. Jihlava 12. Brno 13. Zlín Track 105 1. To je české hlavní město Praha. 2. To je český znak. 3 To je česká vlajka. 4. To je Josef. Je Čech. 5. To je Marie. Je Češka. 6. Josef a Marie jsou Češi. Mluví česky. Track 106 1. městský úřad/obecní úřad 2. zdravotní pojišťovna 3. ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky 4. finanční úřad 5. banka 6. pošta 7. katastrální úřad 8. úřad práce Track 107 1. Prosíme, neklepat. 2. Děkujeme, že máte vypnutý mobil. 3. Úřední hodiny. 4. Udržujte pořádek. 5. Zákaz kouření. 6. Bezbariérový přístup. Track 108 Den, týden. Den, kdy? Pondělí, v pondělí, úterý v úterý, středa, ve středu, čtvrtek, ve čtvrtek, pátek v pátek, sobota, v sobotu, neděle, v neděli. Track 109 1. žádost (formulář) 2. pas 3. doklad o ubytování 4. kolek 5. zkouška z češtiny 6. doklad o bezúhonnosti 7. fotografie Track 110 Datum narození Den: 1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého… 20. dvacátého 21. dvacátého prvního 22. dvacátého druhého 23. dvacátého třetího 24. dvacátého čtvrtého 25. dvacátého pátého 26. dvacátého šestého 27. dvacátého

sedmého 28. dvacátého osmého 29. dvacátého devátého 30. třicátého 31. třicátého prvního Měsíc: 1. ledna /první 2. února/ druhý 3.března/třetí 4. dubna/čtvrtý 5. května/pátý 6. června/šestý 7. července/ sedmý 8. srpna/osmý 9. září/devátý 10. října/desátý 11. listopadu/jedenáctý 12. prosince/dvanáctý Rok 1999 čteme: devatenáct set devadesát devět nebo tisíc devět set devadesát devět. Rok 2020 čteme: dva tisíce dvacet Track 111 Rodinný stav: ženatý, vdaná, rozvedený, rozvedená, svobodný, svobodná, vdovec, vdova Track 112 Vzdělání: základní, 6 až15 let, středoškolské, 16 až19 let, vysokoškolské, 20 až 25 let Track 113 Povolání: kuchař, žena v domácnosti, řidič, uklízečka, zdravotní sestra, číšník, kadeřnice, automechanik Track 114 Bydliště a kontaktní údaje: PSČ, město, ulice a číslo domu, telefon, e-mail. Track 115 příjmení, jméno, den, měsíc a rok narození, místo a země narození, státní příslušnost, národnost, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, povolání, poslední bydliště v cizině, podpis


Klíč 9/5 1.á, 2.i, 3.e, 4.ú, 5.í, 6.a, 7.u, 8.é 11/13 1. Já jsem… 2. děkuju. 3. Prosím. 4. Dobrý den. 5. Těší mě. 6. Čau. 13/17 1.á, 2.ú, 3.y, 4.í, 5.e, 6.o, 7.ó, 8.a, 9.u, 10.ý, 11.é, 12 i 13/19 1.o, 2.u, 3.a, 4.e, 5.i, 6.o, 7.e, 8.y, 9.a, 10.u 13/20 1.dé, 2.to, 3.tu, 4.má, 5.na, 6.ku, 7.se, 8.vy, 9.pe, 10.lu 13/21 1. C Ahoj! 2. A Odkud jsi? 3. G Nerozumím. 4. E Já jsem… Těší mě. 5. B Děkuju. Prosím. 6. D Rozumím. 7. F Na shledanou. 15/25 doktorka, prodavačka, manažerka, uklízečka 16/27 tři koruny, čtyři koruny, sedm korun, osm korun, devět korun, deset korun, dvacet korun, padesát korun 16/29 1. 367 629 383 2. 597 371 190 3. 721 003 646 18/3 Dobře!/kol. Fajn./V pohodě. Špatně. Ujde to. 20/6 1. Ne, to není třída. To je škola. 2. Ne, to není škola. To je třída. 3. Ne, to není věšák. To je světlo. 4. Ne, to není stůl. To je židle. 5. Ne, to není tabule. To je mapa. 6. Ne, to není mapa. To je tabule. 7. Ne, to není židle. To je stůl. 8. Ne, to není světlo. To je okno. 9. Ne, to není věšák. To je podlaha. 10. Ne, to nejsou dveře. To je věšák. 21/12 Řešení: židle, mapa, okno, stůl, věšák, lampa, dveře. C

R

O

E

L

Ž

I

D

L

E

Á

V

Ž

Ř

L

K

O

V

G

S

S

M

A

P

A

U

Ě

X

M

K

Ě

A

Č

V

O

K

N

O

J

Ů

S

T

Ů

L

G

A

H

A

H

R

T

A

K

O

Á

V

Ě

Š

Á

K

W

I

L

A

M

P

A

O

K

L

É

B

O

K

L

S

C

T

F

Č

C

R

D

V

E

Ř

E

Á

É

M

22/14 1. Nahoře. 2. Dole. 3. Vlevo. 4. Vpravo. 5. Vzadu. 6. Vpředu.

23/16 Pokoj číslo 1: Vpravo je obraz, gauč a lampa. Vlevo je zrcadlo a křeslo. Nahoře je ventilátor. Dole je koberec. Vpředu je křeslo. Vzadu je okno. Uprostřed je stolek. Pokoj číslo 2: Vpravo je gauč a lampa. Vlevo je televize a skříň. Nahoře je světlo. Dole je koberec. Vpředu je koberec a gauč. Vzadu je okno. Uprostřed je psací stůl. 25/21 1. žlutý 2. růžová 3. šedý 4. fialová 5. černý 6. hnědá 7. bílý 8. červené 9. zelené 26/24 dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, třicet, čtyřicet 26/26 šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát 29/2 1. káva, čaj 2. mobil, počítač/notebook 3. sešit a tužka, propiska. 4. klíč 5.pouzdro na brýle, brýle. 6. zrcátko, hřeben 7. batoh 8. taška, kabelka 9. kniha, učebnice 10. peněženka. 30/4 3. je 4. jsou 5. je 6. jsou 7. je 8. jsou 9. je 10. jsou 11. je 12. jsou 31/9 Rovně: tužka, mobil, peněženka, káva, taška. Dolů: učebnice, kniha, propiska, kabelka, čaj 33/12 2. To jsou moje tašky. 3. To je můj notebook/počítač. 4. To je můj batoh a můj sešit. 5. To je moje káva. 6. To jsou moje tužky a moje knihy. 7. To je můj batoh. 8. To je můj mobil. 9. To je můj hřeben. 33/13 1. můj 2. můj 3. moje 4. moje 5. moje 6. moje 7. moje 8. moje 9. moje 10. moje 34/17 3. Mám kávu. 4. Mám čaj. 5. Mám mobil. Mám zrcátko. 7. Mám tužku. 8. mám klíč. 9. Mám brýle a pouzdro na brýle. 10. Mám kabelku 11. Mám hřeben. 12. Mám tašku. 13. Mám batoh. 14. Mám knihu. 35/20 dvě stě korun, pět set korun, tisíc korun, dva tisíce korun, pět tisíc korun 36/23 Kabelka stojí tisíc osm set korun. Knihy stojí čtyři sta třicet pět korun. Lampy stojí čtyři sta osmdesát korun (jedna). Židle stojí tisíc sto šedesát pět korun. Káva stojí čtyřicet pět korun. Propiska stojí dvacet pět korun. Mobil stojí devět tisíc osm set devadesát devět korun. Taška stojí dvě stě padesát osm korun. Pouzdro na brýle stojí tři

93


sta padesát korun. Tužka stojí devatenáct korun (jedna). Koberec stojí tři tisíce pět set korun. Obrazy stojí osm set osmdesát korun. Notebook/počítač stojí dvacet pět tisíct tři sta korun. 39/2 2. nealkoholické nápoje 3. ovoce 4. sladkosti 5. uzeniny 6. alkoholické nápoje 7. mléčné výrobky 8. zelenina 40/7 1.ž, 2.č, á, 3.č, 4.e, 5.é, 6.ý, 7.i, 8.š 40/8 1. dort 2. sušenky 3. džus 4. voda 5. sýr 41/9 1. je banán 2. jsou banány 3. je dort 4. jsou dorty 5. je okurka 6. jsou okurky 7. je voda 8. jsou vody 9. je pomeranč 10. jsou pomeranče 43/13 Chleba je jídlo. Kola je pití. Salám je jídlo. Sýr je jídlo. Džus je pití. Houska je jídlo. Jogurt je jídlo. Maso je jídlo. Víno je pití. Slanina je jídlo. Voda je pití. Dort je jídlo. Rohlík je jídlo. Mléko je pití. 46/26 2.D, 3.B, 4.E, 5.A 49/2 1. supermarket 2. restaurace 3. drogerie 4. lékárna 5. trafika 6. knihkupectví 7. hračkářství/hračky 8. elektro 50/3 1. v lékárně 2. v trafice 3. v papírnictví 4. v elektru 5. v knihkupectví 6. v cukrárně 52/11 1.č, 2.é, 3.ú, ž, 4.ž, č, 5.í, 6.č, í, 7.č, 8.y 52/12 1.č, 2.š, 3.ž, 4.š, 5.ž, 6.č, 7.ž, 8.š, 9.č, 10.š, 11.č, 12.š, 13.š, 14.č, č, 15.š, 16.š, 17.č, 18.č, 19.č, 20.š 52/13 1. LÉKÁRNA 2. KAVÁRNA 3. CUKRÁRNA 4. ELEKTRO 54/20 2.C, 3.E, 4.A, 5.D 56/24 1. informace 2. vchod 3. východ 4. přechod 5. nemocnice 6. WC/toaleta 7. parkoviště 8. diskrétní zóna 9. zákaz kouření 10. pozor, elektřina 11. otevřeno 12. zavřeno 58/1 Jsem smutná. Jsem ospalá. Jsem unavená. Jsem nemocná. Jsem rozčilená. Jsem překvapená. 61/7 1.B, 2.E, 3G, 4.D, 5.A, 6.C, 7.F 61/8 Má kašel. Zvrací. Má rýmu. Má průjem. 61/9 2. Bolí mě koleno. 3. Bolí mě rameno. 4. Bolí mě břicho. 5. Bolí mě zub/zuby. 6. Bolí mě oči. 7. Bolí mě ucho. 8. Bolí mě u srdce.

94

62/11 1. policii 2. hasiče 3. doktora 62/12 1. hasiče 2. policii 3. policii 4. doktora 62/14 1. doktora, policii 2. doktora 3. hasiče 4. policii/jít na ambasádu 5. policii 6. doktora 64/21 1.z, 2.s, 3.z, 4.s, 5.s, 6.c, 7.z, 8.c, 9.z, 10.c, 11.c, 12.s, 13.s, 14.s, 15.z, 16.c, 17.z, 18.s, 19.c, 20.z 64/22 1.ž, 2.š, 3.č, 4.ž, 5.š, 6.š, 7.ž, 8.č, 9.š, 10.ž, 11.č, 12.š, 13.ž, 14.č, 15.č, 16.ž, 17.ž, 18.č, 19.č, 20.ž 64/23 1.b, 2.p, 3.b, 4.p, 5.b, 6.p, 7.b, 8.b, 9.p, 10.b, 11.p, 12.p, 13.p, 14.b, 15.b, 16.p, 17.b, 18.p, 19.p, 20.b 64/24 1.h, 2.ch, 3.h, 4.h, 5.ch, 6.h, 7.h, 8.h, 9.ch, 10.h 64/25 1.ř, 2.r, 3.ř, 4.ř, 5.r, 6.ř, 7.r, 8.ř, 9.r, 10.r 65/28 2.P, 3.D/S, 4.D/S, 5.D/S, 6.P, 7.D/S, 8.P, 9.D/S, 10.P, 11.P, 12.D/S 66/29 2.A, 3.E, 4.B, 5.G, 6.D, 7.F 68/1 1. 45 let 2. 42 let 3. město 4. ulice 5. dům 69/4 2.F, 3.A, 4.E, 5.C, 6.B 69/5 Otec a matka jsou rodiče. Bratr a sestra jsou sourozenci. Syn a dcera jsou děti. 70/9 1. Kdo 2. Co 3. Kdo 4. Co 5. Co 6. Kdo 71/11 1. To je 2. To je 3. To je 4. To je, to jsou 5. To je 6. To je 7. To jsou 8. To je 73/13 2.D, 3.F, 4.A, 5.E, 6.C 75/17 2.C, 3.D, 4.A, 5.G, 6.B 76/18 2.F, 3.C, 4.A, 5.E, 6.B 78/26 Jméno: Anton, Den, měsíc a rok narození: 25. 4. 1976, Místo a země narození: Minsk, Bělorusko, Rodinný stav: ženatý Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské, Povolání: ekonom, Poslední bydliště v cizině: Uralskaja 37, Minsk, Bělorusko


Tabulky Čísla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jeden, jedna, jedno dva, dvě, dvě tři čtyři pět šest sedm osm devět deset

sto, stě, sta 100 200 300 400

-náct

-cet

-desát

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet

50 60 70 80 90

tisíc, tisíce

tisíc

jedenáct dvanáct třináct čtrnáct patnáct šestnáct sedmnáct osmnáct devatenáct

set

sto dvě stě tři sta čtyři sta

500 600 700 800 900

pět set šest set sedm set osm set devět set

1000 2000 3000 4000

tisíc dva tisíce tři tisíce čtyři tisíce

padesát šedesát sedmdesát osmdesát devadesát

5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

pět tisíc šest tisíc sedm tisíc osm tisíc devět tisíc deset tisíc

Modely konjugace já ty on, ona, to my vy oni

dělat

rozumět

pracovat

číst

dělám děláš dělá děláme děláte dělají

rozumím rozumíš rozumí rozumíme rozumíte rozumí/rozumějí

pracuju/pracuji pracuješ pracuje pracujeme pracujete pracujou/pracují

čtu čteš čte čteme čtete čtou

Pozor: být: (já) jsem, (ty) jsi/jseš, (on, ona, to) je, (my) jsme, (vy) jste, (oni) jsou.

Modelové věty – deklinace nejčastějších vzorů substantiv v singuláru 1. pád (nominativ)

To je doktor, obchod, restaurace a kino.

2. pád (genitiv)

Jsem u doktora. Jdu do obchodu, do školy, do restaurace a do kina.

3. pád (dativ)

Jdu k doktorovi, k obchodu, ke škole, k restauraci a ke kinu.

4. pád (akuzativ)

Hledám doktora, obchod, školu, restauraci a kino.

5. pád (vokativ)

Dobrý den, pane doktore a paní doktorko! Ahoj Adame, Marku, Lukáši, Evo a Lucie!

6. pád (lokál)

Mluvím o doktorovi. Byl jsem v obchodě, ve škole, v restauraci a v kině.

7. pád (instrumentál)

Mluvím s doktorem. Sejdeme se před obchodem, školou, restaurací a kinem.

maskulina animata

maskulina inanimata

feminina

neutra

95


96


Čeština

Lída Holá

EXPRES Písanka

97


ISBN 978-80-7470-441-3 (PDF – online)


Obsah Instrukce, symboly a zkratky _____________ 101 Tahy pro leváky a praváky _______________ 101 Abeceda psacího písma Comenia Script® _____ 102 Lekce 1

Písmena d, a, e, i, o, u __________ 103

Lekce 2

Písmena j, t, l, m, n, v __________ 113

Lekce 3

Písmena k, c, č, r, ř, y, ů _________ 123

Lekce 4

Písmena p, b, h, ch, s, š, z, ž

Lekce 5

Opakování písmen s diakritikou ___ 149

Lekce 6

Písmena f, g, w, q, x ___________ 157

Lekce 7

Česká abeceda _______________ 169

_____ 135

Obtížnější slabiky a hlásky _______ 172

99Instrukce, symboly a zkratky: Čtěte. Doplňte.

21 POZOR:

Číslo cvičení Pozor:

Pište.

Tahy pro leváky

Označte.

Tahy pro praváky

Poslouchejte.

Tahy pro leváky a praváky: Comenia Script® má vypracované také tahy pro leváky. Nejsou však závazné, ale jistým doporučením v případě, že se levákům nedaří vytvořit optimální tvary písma. Změna se týká především horizontálních tahů.

Doporučené tahy pro leváky:

101


Abeceda psacího písma Comenia Script®:

áéíóúůý ě č š řž ď ť ň Á É Í ÓÚ Ý Ů Ě Ž Š Č Ř ĎŤŇ.,

102


Písanka

Lekce 1

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

103


Lekce 1 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

1

Dobrý den.

D d

Dd 2

__obrý _en.

D d 3

Najděte a označte písmeno D.

A O D T N B P R D P O M Z P A W Q Í O N B D C Y 4

Najděte a označte písmeno d.

h d m l p r w b v p a l k h n t d t z y x o l d s o p d r t n a l 5

Najděte a označte D nebo d v těchto výrazech.

Dobrý den. Odkud jste? Děkuju. Na shledanou. 104


Lekce 1 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

6

Já jsem Iva Jiráková.

I i

Ii 7

Já jsem __va J_ráková.

I

ID

i

id

8

Najděte a označte písmeno I/Í.

A I D T Ú B Í A R D É O I M Z P Á W Q Í Ó N B C I 9

Najděte a označte písmeno i/í.

i a d m l p r í b v é a i k h í t a t z y x o f d í s o p r t n á l © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

105


Lekce 1 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

10

Ahoj! Odkud jsi?

O o

Oo 11

Ah_j! __dkud jsi?

O

Do

o

12

Najděte a označte písmeno O/Ó.

A O D É N B G Á R D P Ó M Z P A Ú O Í G N F C L 13

Najděte a označte písmeno o/ó.

o á d m l p ó w b v p o l k é n t á t z ý x ó l d s o p r t n a í © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

106


Lekce 1 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

14

Rozumíte? – Nerozumím.

E e

Ee 15

Rozumít_? – N_rozumím.

E

IE

e

ie

16

Najděte a označte písmeno E/É.

A U E T N B P U R D P É M Z P Í W E Í O N B Ú É Y 17

Najděte a označte písmeno e/é.

u á d m l p é x b u p o l r e u t a t z y w e l d s o p é t n a u © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

107


Lekce 1 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

18

Á, rozumím. Jsem z Albánie.

A a

Aa 19

__, rozumím. Jsem z __lb_nie.

A

Da

a

20

Najděte a označte písmeno A/Á.

A O D T É U P Á R D P G M Z B A W Q Í Ó N A C Y 21

Najděte a označte písmeno a/á.

h a d m é p r ó b v p á l k h e ú a t z y x á l d s o p r t n a í © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

108


Lekce 1 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

22

Děkuju.

U u

Uu 23

Děk_j_.

U

Du

u

du

24

Najděte a označte písmeno U/Ú.

E U D T N B A Ú R D P Ó M Z P Á K U Í O N B Ú Ý 25

Najděte a označte písmeno u/ú.

u á d m l p r é b u p o l í h u t a t z ý i ó f d s o ú r t n a u © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

109


Lekce 1 Najděte a označte vždy 3 stejné slabiky. Pak čtěte.

26

Do Ad Du Od De Da Du Do Ud De Du Od Da Od Do Da De 27

Spojte/Obarvěte stejnou barvou malé a velké písmeno.

O u

I

D A o 28

a

d

e U

E i

23

Spojte velká a malá písmena.

A

i

E

d

O

a

U

u

I

e

D

o

Najděte a označte D, A, E, I, O a U.

P V Ž S I P D M L U Č Y A Š Z E M T S O L W R 29

Najděte a označte d, a, e, i, o a u.

k u h o m y c v t i p r l e d s a w

Čtěte. Pak pište.

30

Do Du Da Od Ud Ad du da do ad od de Najděte čtyři výrazy.

31

V

A

Do Du Da Od du ad

ZN

KSR ĚKUJ D

B UT

D TA L M R O Z

UM

ÍMPAKTD

R

L AV

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

E A HOJA M

ST

LO

P YBTČAUA

D MT

SP 110


Lekce 1 32

Obtáhněte písmena v těchto výrazech.

Dobrý den.

Ahoj. – Čau.

Děkuju! – Prosím.

Odkud jsi?

Promiňte, nerozumím.

Á, rozumím!

Jsem ze Sýrie.

Na shledanou.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

111


Lekce 1 33

Doplňte do těchto výrazů písmena D, A, Á, Ó, d, a, e, o, u a í.

N_ shl_d_n__.

__ěk_j_! – Pr_s_m.

Js_m z_ Sýr__.

Pr_miňt_, n_r_z_m_m.

___brý __n.

___k_d js_?

__h_j. – Č__.

__, r_z_m_m!

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

112


Písanka

Lekce 2

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

113


Lekce 2 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

1

Jak se máte? – Děkuju, dobře.

J j

Jj 2

__ak se máte? – Děku_u, dobře.

J

j

je

3

Najděte a označte J.

A O D J N B F R T P O M Z P A W Q J O N B D C J 4

Najděte a označte j.

j d m l p r w b v j a l k h n t d í z y j o l d s o p d r t n a j 5

Najděte a označte J nebo j v těchto výrazech a větách.

Co je to? To je mapa. Já jsem Iva Jiráková. Nejsem studentka, jsem učitelka. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

114


Lekce 2 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

6

To je tabule. Tabule je vlevo.

T t

Tt 7

__o je _abule. __abule je vlevo.

T

Ta

t

to

8

Najděte a označte T.

A T D E N B T R D P O M Z F A W T Í O N B D C R 9

Najděte a označte t.

h d m t p r w b v p a l k h n t d t z y x o l d s o p d r t n a l 10

Najděte a označte T nebo t v těchto výrazech a větách.

To není učitel, to je doktor. To je moje třída. To stojí třicet korun. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

115


Lekce 2 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

11

Lampa/světlo je nahoře.

L l

Ll 12

__ampa/svět_o je nahoře.

L

l

lu

13

Najděte a označte L.

L O A T N B S R D L O M Z P A Z Q Í L N B D C Y 14

Najděte a označte l.

c d m l p r w b v p a l k h n t d t z y x o l d s o p d r t n a í 15

Najděte a označte L nebo l v těchto výrazech.

Jaký máte telefon? Na shledanou. To je tabule. Stůl je vlevo. Lampa je vpravo. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

116


Lekce 2 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

16

To je mapa. Mapa je vpředu.

M m

Mm To je __apa. ___apa je vpředu.

17

M

m

mi

18

Najděte a označte M.

A O M T N B P R D L O W Z P A M Q Í O N B D C Y 19

Najděte a označte m.

h d m l p r i b w p a n k h m t d t z y x o l d s m p d r v n a 20

Najděte a označte M nebo m v těchto výrazech a větách.

Jak se máte? Mám se dobře. Promiňte. To je moje škola. Mapa je vpravo. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

117


Lekce 2 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

21

Co je nahoře? – Nahoře je světlo.

N n

Nn 22

Co je _ahoře? – __ahoře je světlo.

N

Ne

n

23

Najděte a označte N.

A O D T N B P R D P O W Z P A N Q Í O N B D C Y 24

Najděte a označte n.

h n m l p r w b v p a l k h n t d t z y x o l d s o p d r t n a l 25

Najděte a označte N nebo n v těchto výrazech a větách.

Nahoře je lampa. To není studentka. Nerozumím. Nevím. Na shledanou. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

118


Lekce 2 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

26

Věšák je vlevo.

V v

Vv 27

__ěšák je _le_o.

V

Ve

v

28

Najděte a označte V.

V Q D T N B V R D P O M Z P A W V Í O N B D C Y 29

Najděte a označte v.

h v m l p r w b v p a l k v n t d t z y x o l d s o p d r t n v l 30

Najděte a označte V nebo v v těchto výrazech a větách.

Světlo je nahoře. Věšák je vzadu. To je prodavačka? Nevím. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

119


Lekce 2 Najděte a označte slabiky s T a t. Pak čtěte nahlas.

31

Da Ju Te La Ma Va De Ta Jo Le Mu Na Ne Du To Ve Ji Li Mo de ta jo le mu na mo tu lo vi ne du to ve ji li da ju te la ma va Najděte a označte slabiky s V a v. Pak čtěte nahlas.

32

Da Va Te La Ma Ju De Ta Jo Ve Mu Na Le Du To Ve Ji Li Mo Tu de ta jo le vu na mo tu lo vi ne du to ve ji li da ju te la ma va Najděte a označte slabiky s J a j. Pak čtěte nahlas.

33

Ju Da Te La Ma Va Je Ta Jo Le Mu Na Te Du To Ve Ji Li Mo Ja de ta jo le mu na je tu lo vi ne du to ve ji li da ju te la ma va Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte M/m nebo N/n.

34

1.

Jak se __áte? m

4.

Pro__iňte.

6.

Co je to? – __eví__.

7.

__erozu__í__.

To je __apa.

3.

To je stude__tka.

5.

To je __a__ažerka.

8.

To je ok__o.

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte E/e, I/i nebo Í/í.

35

36

2.

1.

tř__ i

4.

stud__nt

6.

tř__cet tř__

2.

7.

Odkud js__?

D__ky! – Pros__m.

3.

uč__t__lka

5.

Těš__ mě.

8.

Dobrý__ d__n!

Zde procvičujte písmena.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

120


Lekce 2 Co říkají? Doplňte písmena.

37

___k s_ ____? ___bř_.

___k s_ ____? _____ __.

___k s_ __š? Šp_t__.

___k s_ __š? F__n, v p_h__ě.

Jak se máte? Najděte 5 výrazů.

38

BU

P

V

39

OF

AJNS

Z MD

ŠP NC

AT N Ě K

RJ

VU

JDET

H OL

C ZR

VPOHOD

ĚA

UV

GXLD

EČ Ř B O

Z

Co říká? Doplňte písmena.

___ __ ____ _ř___. __ __ __ ____ š____. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

121


Lekce 2 40

41

Kde je to? Doplňte písmena.

1. n_h_ř_

2. ____

3. _pr___

4. _____

5. _př___

6. _z___

Co je to? Doplňte To není, To je a písmena.

To ____ není mapa. 1. __ To __ je __b___. ta ule __

2. __ ____ židle. __ __ s_ůl.

3. __ ____ podlaha. __ __ k_b_r__.

4. __ ____ okno. __ __ _br_z.

5. __ ____ zrcadlo. __ __ věš__.

6. __ ____ židle. __ __ kř_sl_.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

122


Písanka

Lekce 3

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

123


Lekce 3 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

1

Kde je kniha? – Kniha je tady.

K

K

k

Kk 2

__de je __niha? – __niha je tady.

K

Ko

k

ku

3

Najděte a označte slabiky s K. Pak čtěte nahlas.

Ny Mi Te Da Lo Ne Ky No Ta Ka Li Du Va Ke Ko Da Ju Me Ku 4

Najděte a označte slabiky s k. Pak čtěte nahlas.

ka no lu da ke ve ko na tu my ky no du ja to ku vo de vi le ma 5

Najděte a označte K a k v těchto výrazech a větách.

Odkud jste? Kdo je to? To je doktorka? Kde je křeslo? To je věšák. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

124


Lekce 3 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

6

Co je to? – To je učebnice.

C c

Cc 7

__o je to? – To je učebni_e.

C

Co

c

8

Najděte a označte slabiky s C. Pak čtěte nahlas.

Ny Mi Te Ca Lo Ne Ky No Ta Ce Li Du Va Ke Co Da Ju Me Ku 9

Najděte a označte slabiky s c. Pak čtěte nahlas.

ka co lu da ke ve ci na tu my ky no cu ja to ku vo de ca le ma 10

Najděte a označte C a c v těchto výrazech a větách.

Co je to? To je koberec. To je zrcátko. To je moje učebnice. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

125


Lekce 3 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

11

To je čaj. Čaj je dobrý.

Č č

Čč 12

To je __aj. __aj je dobrý.

Č

Če

č

čí

13

Najděte a označte slabiky s Č. Pak čtěte nahlas.

Ny Či Te Ca Lo Ne Ky Mo Ta Ka Li Du Va Če Ko Ca Ju Me Ču 14

Najděte a označte slabiky s č. Pak čtěte nahlas.

ča co lu da ke ve ci na tu my ky čo cu ja to ku vo de či le ma 15

Najděte a označte Č a č v těchto výrazech a větách.

Čí je to? To jsou moje klíče. Líbí se mi ten červený gauč. Čaj stojí třicet korun. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

126


Lekce 3 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

16

To je propiska.

R r

Rr 17

To je p_opiska.

R

Ra

r

re

18

Najděte a označte slabiky s R. Pak čtěte nahlas.

Ry Či Te Na Lo Ce Ky Mo Ra Ka Li Du Va Če Ko Ca Ju Re Mu 19

Najděte a označte slabiky s r. Pak čtěte nahlas.

ča ro lu da ke ve re na tu my ky čo ci ja to ku vo de či le ra je 20

Najděte a označte R a r v těchto výrazech a větách.

Dobrý den! Rozumíte? Rozumím. Líbí se mi ten obraz. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

127


Lekce 3 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

21

To je hřeben.

Ř ř

Řř 22

To je h_eben.

Ř

Ří

ř

ře

23

Najděte a označte slabiky s Ř. Pak čtěte nahlas.

Či Ři Ta Ne Lo Ce Ky Mo Ra Ka Li Du Va Ře Ko Ca Ju Re Mu Ji 24

Najděte a označte slabiky s ř. Pak čtěte nahlas.

řa ro ly da ke ve re na tu my ři čo ce ja to ku vo de ře lu ra je 25

Najděte a označte Ř a ř v těchto výrazech a větách.

To je moje třída. Dveře jsou vzadu. To červené křeslo je hezké. Dobře. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

128


Lekce 3 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

26

To jsou tužky.

Y y

Yy 27

To jsou tužk_.

Y

Yv

y

ny

28

Najděte a označte Y. Pak čtěte nahlas.

Y U D T Ý B A Ú R D P Ó Y Z P Á K U Í O N B Ú Ý I 29

Najděte a označte slabiky s y. Pak čtěte nahlas.

řa ro ly da ky ve re na tu my ři čo ce ja ty ku vo dy ře lu ry je 30

Najděte a označte Y a y v těchto výrazech a větách.

To jsou moje knihy a sešity. Mám tři propisky. Čí jsou ty mobily? © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

129


Lekce 3 Pište.

31

UuŮů můj stůl Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte c nebo č.

32

1.

u_č_itelka

4.

klí__

6.

uklíze__ka

7.

dva__et

__erný __aj

3.

prodava__

5.

telefonní __íslo

8.

__tyři

3.

Těš__ mě.

5.

To je uč__tel.

8.

Dobr__ den!

3.

malé z__cátko

5.

mod__ý h__eben

8.

Fajn, __ozumím!

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte y/ý nebo i/í.

33

1.

moje kn_i_h__ y

4.

čt__ř__ korun__

6.

dva seš__t__

2.

7.

velk__ batoh

D__k__! – Pros__m.

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte r nebo ř.

34

35

2.

1.

t_ř_ída

4.

če__né k__eslo

6.

Stůl je vp__edu.

2.

7.

če__vená p__opiska

Ventiláto__ je naho__e.

Zde procvičujte písmena.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. jazyka, z. s.

130


Lekce 3 36

Co je to? Doplňte To jsou a písmena y, e nebo a.

To _s__ j ou sešit_. y 1. __ 2. __ _s__ batoh_. 3. __ _s__ hřeben_. 4. __ _s__ propisk_. 5. __ _s__ knih_. 6. __ _s__ tašk_. 7. __ _s__ klíč_. 8. __ _s__ pouzdr_. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. jazyka, z. s.

131


Lekce 3 37

Čí je to? Doplňte věty.

________ 1. Čí je ten mobil? _________ To je můj mobil.

2. ____________ káva? ____________ káva.

3. ___________ sešit? ___________ sešit.

4. ____________ pouzdro? ____________ pouzdro.

5. ___________ kniha? ___________ kniha.

6. ____________ počítač? ____________ počítač.

7. ___________ propiska? 8. ____________ zrcátko? ___________ propiska. ____________ zrcátko.

9. ___________ čaj? ___________ čaj.

10. ___________ kabelka? ____________ kabelka.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. jazyka, z. s.

132


Lekce 3 38

Co říkají? Doplňte.

1. Mám ___. čaj

2. Mám b___h. POZOR: To je taška. Mám tašku.

3. Mám __b__.

4. Mám __š__.

5. Mám _______.

6. Mám p__p_s__.

7. Mám s_š__.

8. Mám ___h_.

9. Mám ____.

10. Mám __ž__.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. jazyka, z. s.

133Písanka

Lekce 4

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

135


Lekce 4 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

1

Pivo je alkoholický nápoj.

P p

Pp __ivo je alkoholický ná__oj.

2

P

Pa

p

pe Najděte a označte P a p v těchto větách.

3

Promiňte, nerozumím. To je pan doktor. To je paní učitelka. Máš peníze? Mapa je vpravo. V pohodě. Pište. Doplňte P a p. Pak čtěte nahlas.

4

1.

To je __ečivo.

4.

Ten __očítač je můj.

2.

To je můj __okoj.

5.

Ta __ro__iska je moje.

3.

To jsou __árky.

6.

Ta lam__a je modrá.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

136


Lekce 4 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

5

Bonbony jsou dobré.

B b

Bb 6

__on_ony jsou do_ré.

B

Bo

b

bu

7

Najděte a označte B a b v těchto větách.

Dobrý den! Tabule je vpředu. Jak se máš? – Dobře. To jsou obrazy. Líbí se mi ten béžový koberec. Batoh je velký. 8

Pište. Doplňte B a b. Pak čtěte nahlas.

1. To

je můj mo__il.

4.

To je uče__nice.

2. To

je moje ka__elka.

5.

To jsou velké ry__y.

6.

__on__ony jsou malé.

3. __rambory

jsou dobré.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

137


Lekce 4 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

9

To jsou housky. Housky jsou dobré.

H h

Hh 10

To jsou __ousky. __ousky jsou dobré.

H

Hy

h

11

Najděte a označte H a h v těchto větách.

Ahoj! Podlaha je dole. Okno je nahoře. Houska je dobrá. Ten hřeben je tvůj? Čí je ta kniha? 12

Pište. Doplňte H a h. Pak čtěte nahlas.

1. Mám 2. Čí

__nědý bato__.

je ten __řeben?

3. Mám

__ousku a salám.

4.

__ousky stojí 15 korun.

5.

To jsou nealko__olické nápoje.

6.

Mám tři kni__y.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

138


Lekce 4 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

13

To je chleba. Chleba je dobrý.

Ch ch

Chch To je ___leba. ___leba je dobrý.

14

Ch

Che

ch

chy

15

Najděte a označte Ch.

A Ch D T N B P R Ch P O M Z P A W Q Í Ch N B D C 16

Najděte a označte ch.

ch d m l p r c b v p a l k h ch t d t z y x o ch d s c p d r t ch 17

Najděte a označte Ch a ch v těchto větách.

Ten chleba je dobrý. Poslouchej. Poslouchejte. Chleba stojí 40 korun. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

139


Lekce 4 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

18

To je sýr. Sýr je dobrý.

S s

Ss To je __ýr. __ýr je dobrý.

19

S

Su

s

so Najděte a označte S a s v těchto větách.

20

Světlo je vpravo. Sešit je modrý. To máslo není dobré. Ty sušenky jsou dobré. Skříň a stůl jsou vpravo. Pište. Doplňte S a s. Pak čtěte nahlas.

21

1.

To je moje propi__ka.

4.

__ýr __tojí 56 korun.

2.

Pro__ím tři hou__ky.

5.

Mám pět __et korun.

3.

To je __tudentka?

6.

Co __tojí de__et korun?

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

140


Lekce 4 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

22

To je šunka. Šunka je dobrá.

Š š

Šš To je _unka. __unka je dobrá.

23

Š

Šá

š

še Najděte a označte Š a š v těchto větách.

24

Těší mě. Jak se máš? To jsou moje sešity. Káva stojí šedesát korun. Líbí se mi šedý věšák. Šedá lampa tady není. Pište. Doplňte Š a š. Pak čtěte nahlas.

25

1.

Va__e __kola je daleko.

4.

Máte __est korun?

2.

Má__ můj se__it?

5.

Líbí se mi __edý koberec.

3.

Vě__ák je vpravo.

6.

__unka stojí __edesát korun.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

141


Lekce 4 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

26

To je zelenina. Zelenina je dobrá.

Z z

Zz To je __elenina. __elenina je dobrá.

27

Z

Zi

z

zu Najděte a označte Z a z v těchto větách.

28

Pozor! Zahněte doprava. Stůl je vzadu. Zrcátko je malé, zrcadlo je velké. Čí je to pouzdro na brýle? Kde je televize? POZOR: hezký [heský]

Pište. Doplňte Z a z. Pak čtěte nahlas.

29

1.

Á, ro__umím!

4.

__rcadlo je vpředu.

2.

To je uklí__ečka.

5.

To je he__ká kabelka!

3.

Tašky jsou v__adu.

6.

Líbí se mi __elená barva.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

142


Lekce 4 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

30

To je džus.

Ž ž

Žž To je d_us.

31

Ž

Že

ž

ží Najděte a označte Ž a ž v těchto větách.

32

Ten džus je dobrý! Židle je vpředu. Líbí se mi to žluté křeslo.

tužka [tuška] muž [muš]

Pište. Doplňte Ž a ž. Pak čtěte nahlas.

33

POZOR:

1.

To je moje __idle!

5.

Mám rů__ovou tu__ku.

2.

Líbí se mi oran__vá.

6.

Jan a Jana jsou mu__ a __ena.

3.

Koberec je bé__ový.

7.

Kdo je ta __ena? To je učitelka?

4.

To je tvoje peně__enka?

8.

__idle jsou vzadu?

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

143


Lekce 4 Najděte a označte slabiky s H a h. Pak čtěte nahlas.

34

Ju Ha Ta Le Ma Va He Ta Do Le Vu Na Te Lu To Ve Ji He Mo ho le jo tu me vi che ha na de la to ve lo da hu te he ji ve do Najděte a označte slabiky s Ch a ch. Pak čtěte nahlas.

35

Ju Che Ta Le Ma Va He Ta Cho Le Du Na Ne Lu To Ve Ji He Chu chu na de ta ho le jo tu he vi che ha to ve lo da hu te cha ja va Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte p nebo b.

36

1.

ry__y b

4.

__ečivo

6.

__ivo

2.

7.

ko__erec

__rýle

3.

__rodavačka

5.

chle__a

8.

__árky

3.

má__lo

5.

tě__toviny

8.

pou__dro na brýle

3.

__unka

5.

peně__enka

8.

__edesát

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte s nebo z.

37

1.

__alát s

4.

u__eniny

6.

__elenina

2.

7.

__rcátko

ma__o

Poslouchejte diktát učitele/učitelky. Doplňte š nebo ž.

38

1.

se__it š

4.

d__us

6.

su__enky

2.

7.

__idle

ta__ka

Doplňte slova z tabulky.

39

dobrá

1.

Odkud ________? jste

moje

2.

Nejím __________ a nepiju__________.

3.

To je__________ počítač.

4.

Ta šunka je moc __________ .

5.

To je__________ taška.

jste kávu můj maso

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

144


Lekce 4 40

Jaké to je? Doplňte, co je to, a slova dobrý/dobrá/dobré.

1. Ten _____ banán je _____. dobrý 1

2. Ta ______ je _____.

2

3. Ten ___ je _____.

3

4. To _____ je _____. 4

5. Ten ____ je _____.

5

6

6. Ten _____ je _____. 7. Ta ____ je _____.

7

8. Ten _____ je _____. 8

9. To ______ je _____. 9

10

10. To _____ je _____.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

145


Lekce 4 41

Co má nebo nemá rád/a? Co jí nebo nejí, pije nebo nepije?

Má rád 1. ____________ ovoce. ____________ kávu. Nepije 2. ____________ ryby. ____________ uzeniny. 3. ____________ kolu. ____________ čokoládu. 4. ____________ zeleninu. ____________ maso. 5. ____________ čaj. ____________ alkohol. 6. ____________ knedlíky. ____________ těstoviny. 7. ____________ víno. ____________ sladkosti. 8. ____________ sýry. ____________ mléko. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

146


Lekce 4 Doplňte podle sebe.

42

Mám rád/ráda _____________________________ Nemám rád/ráda __________________________ Jím _______________________________________ Nejím _____________________________________ Piju ________________________________________ Nepiju _____________________________________ Najděte 8 názvů potravin.

K

ED

YFČJGUL

Á

C

B

ZA

LEJ

A

44

NK

E ŠP

YMRUSPIZ

HO

AL

ČI

K LÍ

BL

K A B M Á S L OY Z P

N

AZNVGPSCU

A

M DČ

K OU

TK

43

Co nekupujete, když chcete dělat… ? Pište.

nekupuju cukr.

1. Když chci dělat pizzu, ______________________________________ (mouku, salám, cukr, sýr, olivy)

2. Když chci dělat guláš, ______________________________________ (olej, olivy, maso, cibuli, knedlík)

3. Když chci dělat palačinky, __________________________________ (mouku, mléko, salám, vejce, olej)

4. Když chci dělat dort, _______________________________________ (mouku, cukr, vejce, máslo, maso, ovoce)

5. Když chci dělat zeleninový salát, _____________________________ (salát, rajčata, olivy, okurku, sýr, mouku)

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

147Písanka

Lekce 5

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

149


Lekce 5 Procvičujte písmena s čárkami a ů s kroužkem.

1

aá eé ií yý oó uúů Doplňte správné písmeno s čárkou nebo ů s kroužkem.

2

á

zrc__tko

1.

k__va

7.

st__l

13.

2.

ml__ko

8.

knedl__ky

14. pen__ze

3.

br__le

9.

poč__tač

15.

telefonn__ č__slo

4.

rohl__k

10.

sal__m

16.

dobr__ sušenky

5.

sal__t

11.

čokol__da

17. m__j

6.

gul__š

12.

s__r

18.

3

cč ča

mobil

dobr__ den

Procvičujte písmena c a č.

če

či

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

čo

ču 150


Lekce 5 Doplňte c nebo č.

5

č

po__íta__

1.

__aj

5.

ovo__e

9.

2.

pe__ivo

6.

u__ebni__e

10.

vej__e

3.

__ukr

7.

__ibule

11.

__okoláda

4.

restaura__e

8.

klí__

12.

raj__ata

Procvičujte písmena s a š.

6

sš ša

še

ši

šo

šu

Doplňte s nebo š.

7

1.

__e__ity

s š

5.

__alám

9.

2.

__unka

6.

__kola

10.

ma__o

3.

ta__ka

7.

tě__toviny

11.

__alát

4.

má__lo

8.

ko__metika

12.

gulá__

ži

žo

__u__enky

Procvičujte písmena z a ž.

8

zž ža

že

žu

Doplňte z nebo ž.

9

ž

1.

d__us

5.

peně__enka

2.

__idle

6.

u__eniny

3.

__rcátko

7.

tu__ka

4.

__elenina

8.

__elí

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

151


Lekce 5 Procvičujte písmena r a ř.

10

rř řa

ři

řo

řu

Doplňte r nebo ř.

11

12

ře r

1.

b__ýle

5.

naho__e

9.

2.

kobe__ec

6.

pá__ek

10.

dob__e

3.

k__eslo

7.

t__ída

11.

__ohlík

4.

čty__i

8.

p__opiska

12.

vp__avo

t__icet

Procvičujte písmeno n a ň.

nň Promiňte. 13

Doplňte písmeno ň. Pak čtěte nahlas.

Promi_te, že jdu pozdě! © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

Promi_! Omlouvám se. 152


Lekce 5 14

Jaké obchody a podniky jsou ve městě? Doplňte křížovku. Dolů:

2

1

6

3

Rovně:

5

4

1

9

8

7

D 2 3 4

6

E

9

T

K 7

8

P

C

K

R

Dolů: 1. drogerie 2. lékárna 3. papírnictví 6. květinářství © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

Rovně: 4. trafika 5. elektro 7. cukrárna 8. knihkupectví 9. restaurace

5

L

153


Lekce 5 15

Rozumíte, když hledáte cestu? Označte, co je správně.

1. Musíte jít doprava/rovně.

2. Musíte jít zpátky/doleva.

3. Zahněte doprava/doleva.

4. Zahněte doleva/doprava.

5. Na křižovatce zahněte rovně / doleva.

16

Co je to? Doplňte ke správným obrázkům.

• autobus • jít (pěšky) • vlak • taxík • metro • tramvaj

metro

1. ________________

2. ________________

3. ________________

4. ________________

5. ________________

6. ________________

Jak musíte jet? Doplňte podle modelu a spojte. Pak čtěte nahlas.

17

Musíte jet

em

1. auto

A. _________________ taxík__ __.

2. autobus

B. _________________ vlak__ __.

3. metro

C. _________________ aut__ __.

4. tramvaj

D. _________________ autobus__ __.

5. taxík

E._________________ metr__ __.

6. vlak

F. _________________ tramvaj__ .

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

154


Lekce 5 18

Doplňte ke správným obrázkům. Pište malými písmeny podle modelu.

• OTEVŘENO • INFORMACE • PARKOVIŠTĚ • NEMOCNICE • POZOR, ELEKTŘINA • WC/TOALETA • DISKRÉTNÍ ZÓNA • NEKOUŘIT • VCHOD • PŘECHOD • VÝCHOD • ZAVŘENO

otevřeno

1. ________________

2. ________________

3. ________________

4. ________________

5. ________________

6. ________________

7. ________________

8. ________________

9. ________________

10. ________________

11. ________________

12. ________________

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

155


Lekce 5 19

Co stojí…? Doplňte.

Lístek na tramvaj.

1. Co stojí třicet korun? – ____________________________________ 2. Co stojí padesát šest korun? – _______________________________ 3. Co stojí čtyři sta osmdesát korun? – ___________________________ 4. Co stojí tři sta sedmdesát čtyři korun?

– _______________________

5. Co stojí čtyřicet pět korun? – _______________________________ 6. Co stojí osm tisíc dvě stě devadesát korun? – ____________________ 7. Co stojí devět set třicet pět korun? – _________________________ 8. Co stojí sto šedesát sedm korun? – ___________________________

935,- Kč 167,- Kč

1 290,- Kč

480,- Kč

20

56,- Kč

74,- Kč

45,- Kč

30,- Kč

Co kde kupujete? Pište podle fotografií. Můžete doplnit podle sebe, co kde kupujete vy.

1. V lékárně kupuju

_______________________________________

? 2. V elektru kupuju

_______________________________________

? 3. V supermarketu kupuju

__________________________________

? © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

156


Písanka

Lekce 6

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

157


Lekce 6 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

1

To jsou Yusuf a Fatima.

F f

Ff 2

To jsou Yusu_ a __atima.

F

Fa

f

3

Najděte a označte F a f v následujících jménech a větách.

To jsou fotografie. To jsou Filip, František, Felix, Felicia, Friderika a Josef. 4

F, nebo f? Doplňte.

__rantiška

Adol__

__ilip

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

__iona

Rudol__ 158


Lekce 6 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

5

To jsou Gustav a Regina.

G g

Gg 6

To jsou __ustav a Re_ina.

G

Ge

g

go

7

Najděte a označte G a g v následujících jménech a větách.

To je fotografie. To jsou hygienické potřeby. To jsou Augustin a Margarita. 8

G, nebo g? Doplňte.

Ol__a

__ita

Wolf__an__

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

__isela

__abriel 159


Lekce 6 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

9

To jsou Wanda a Jadwiga.

W w

Ww 10

To jsou __anda a Jad__iga.

W

Wi

w

wa

11

Najděte a označte W a w v následujících jménech.

To jsou Waldemar, Walter, Wolfgang, Wanda a Jadwiga. 12

W, nebo w? Doplňte.

Wolf__an__

__illiam

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

Jad__iga 160


Lekce 6 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

13

To jsou Max a Xenie.

X x

Xx 14

To jsou Ma_ a __enie.

X

Xe

x

xa

15

Najděte a označte X a x v následujících jménech.

To jsou Xaver, Axel, Felix, Maxmilián, Alex a Alexandra. 16

Doplňte písmeno x.

lu__

ta__i

bo__er

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

fi__

mi__ér 161


Lekce 6 Poslouchejte a opakujte. Pak pište.

17

To jsou Quido a Quentin.

Q q

Qq 18

To jsou __uido a __uentin.

Q

QR

q

qu

19

Najděte a označte Q v následujících jménech.

To jsou Quido a Quentin. 20

Doplňte Q nebo q.

I__

__R kód

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

a__uapark 162


Lekce 6 21

Jak se mají? Jakou mají náladu? Doplňte, co říkají. Pět výrazů nebudete potřebovat.

• unavený • ospalá • nemocná • veselý • smutná • unavená • rozčilený • ospalý • překvapený • rozčilená • překvapená • smutný • nemocný • veselý

ospalá.

1. Je ______________ 2. Je ______________ 3. Je ______________

4. Je ______________ 5. Je ______________ 6. Je ______________

7. Je ______________ 8. Je ______________ 9. Je ______________ 22

Jaké části těla znáte? Pište je správně.

1. ko

oko o __________________

2. by

zu __________________

3. ka

ru __________________

4. ra

me no __________________

5. va

hla __________________

6. cho

u __________________

7. ko

ne lo __________________

8. sa

pu __________________

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

163


Lekce 6

Co je to? Doplňte.

23

o__

h____

n__

u___

p___ usa

k__

z___ r___

r_____

b_____

z___

k_____

n___ POZOR: Bolí mě všechno. Nebolí mě nic.

Doplňte. Co vás dneska bolí/nebolí?

24

Bolí mě ____________________________________ Nebolí mě _________________________________ Najděte 10 slov.

25

A SN

O

HA

ŠIVRU

G KA

U SZ

BYFRM

O

ČI

HV

BŘICH

E OX

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

D ZÁ

AYCKRKŠ

PU

SA

BIN

A OSŘHL

VA 164


26

Jaký mají problém?

POZOR:

Lekce 6

Bolí mě u srdce. Bolí mě v krku.

Bolí ho ____________________________________ koleno, Nebolí ho _________________________________

Bolí ji _____________________________________ hlava, Nebolí ji ___________________________________ © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

165


Lekce 6 27

Co říkají? Doplňte k fotografiím.

• Ukradli mi auto. • Pomoc! Hoří! • Bolí ho u srdce. • Ten muž je agresivní.

1. __________________________

2. _________________________

3. __________________________ 4. _________________________ 28

Označte, co je správně.

1. Když hoří, potřebuju hasiče / policii / doktora. 2. Když mi ukradli auto, potřebuju hasiče / policii / doktora. 3. Když jsem nemocný/á, potřebuju hasiče / policii / doktora. 4. Když je někdo agresivní, potřebuju hasiče / policii / doktora. 29

Představte si, že voláte na krizovou linku 112. Doplňte informace o vás.

Operátorka: Krizová linka 112, prosím. Vy:________________________________________ Potřebuju _____________________. Operátorka: Jak se jmenujete? Vy:_____________________________________________________________________ Operátorka: Jak se to píše? Vy:_____________________________________________________________________ Operátorka: Kde bydlíte? Vy:_____________________________________________________________________ Operátorka: A jaké patro? Vy:_____________________________________________________________________ Operátorka: Dobře, posílám tam _______________________________________________. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

166


Lekce 6 30

Přepište nápisy, které vidíte v nemocnici nebo na poliklinice.

POHOTOVOST

RENTGEN

LABORATOŘ

pohotovost

__________________ __________________ __________________ OPERAČNÍ SÁL

VCHOD

LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

__________________ __________________ __________________ 31

Čtěte, co říká doktor nebo sestra. Doplňte, jak reaguje pacient/pacientka.

1. Máte zdravotní pojištění? _________________________________ Ano, mám zdravotní pojištění. _________________________________ Ne, nemám

PROC

HÁZK

EMAN

A

890530

UEL

30/05/

7325

1989

821172

305673

91429

2. Máte teplotu? _________________________________ Ano, mám _________________________________ Ne, 3. Bolí vás u srdce? _________________________________ _________________________________ 4. Bolí vás břicho? _________________________________ _________________________________ 5. Máte alergii? Na co? _________________________________ _________________________________ © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

167


6. Je vám špatně? ___________________________________ ___________________________________

Lekce 6

7. Víte, kde je lékárna? ___________________________________ ___________________________________ 8. Víte, kde je rentgen? ___________________________________ ___________________________________ Doplňte, co kdo léčí.

32

33

léčí děti.

1.

Dětský lékař nebo dětská lékařka __________________________

2.

Oční lékař nebo lékařka _________________________________

3.

Ušní lékař nebo lékařka _________________________________

4.

Zubní lékař nebo lékařka ________________________________

5.

Praktický lékař nebo praktická lékařka ______________________

6.

Gynekolog nebo gynekoložka _____________________________

7.

Chirurg (lékař nebo lékařka) ______________________________ Co říká doktor/ka nebo pacient/ka? Spojte části vět.

1. Jak se

A. na penicilin.

2. Nemám

B. jmenujete?

3. Mám

C. špatně.

4. Je mi

D. antibiotika?

5. Bolí mě

E. laboratoř.

6. Mám alergii

F. břicho.

7. Musím brát

G. teplotu 39,3.

8. Nevím, kde je

H. zdravotní pojištění.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

168


Písanka

Lekce 7

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

169


Lekce 7 1

Česká abeceda. Pište všechna písmena.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Chch Ii Jj Kk Ll Mm

Áá Čč Ďď Éé

Ěě

Íí

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

170


Lekce 7

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz ?!

Ňň Óó Řř Šš Ťť Úú

Ůů

Ýý Žž @

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

171


Lekce 7 Najděte a označte slabiky dě a tě. Pak čtěte nahlas.

2

dě ro ly di ke tě re na ti my dě čo ve ně tě ku vo di ně lu ra ti Najděte a označte slabiky ně a mě. Pak čtěte nahlas.

3

ro ně lu ti mě ka re ne ti me ně če vě ně ti ky mě di ny bě ři mi Najděte a označte slabiky bě a pě. Pak čtěte nahlas.

4

pe ra bě dě ku tě pě ně če mě dě ni ve bě tě ku pě di ně mě ra 5

Vyberte slabiku dě, tě, nebo ně. Pak pište správně a čtěte nahlas.

Mám ráda těstoviny.

1.

Mám ráda dě / tě / ně stoviny ______________________________

2.

Dě / Tě / Ně kuju! – Prosím. _______________________________

3.

Mám tři dě / tě / ně ti. ____________________________________

4.

Je mi špat dě / tě / ně. ____________________________________

5.

Lékař léčí dě / tě / ně lo. __________________________________

6.

V ne dě / tě / ně li je zavřeno. ______________________________

7.

Kde máte bydliš dě / tě / ně ? _______________________________

8.

To je moje pe dě / tě / ně ženka. ____________________________

_______________________________________________________ 9.

Chirurg léčí zra dě / tě / ně ní. _____________________________

_______________________________________________________ 10.

Máte zdravotní pojiš dě / tě / ně ní? ________________________

_______________________________________________________ 11.

Úřad má otevřeno v pon dě / tě / ně lí. ______________________

_______________________________________________________ 12.

Já jsem Ahmad Barmak. Dě / Tě / Ně ší mě! ____________________

_______________________________________________________ PROCH

ÁZKA

EMANU 30/05/

821172

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

890530

EL

7325

1989

305

29 673914

172


Lekce 7 6

Vyberte slabiku pě, vě nebo mě. Pak pište vpravo správně a čtěte nahlas.

město

1.

pě / vě / mě sto ___________________________

2.

de pě / vě / mě t __________________________

4.

k pě / vě / mě tiny _________________________

5.

za pě / vě / mě stnání ______________________

6.

pě / vě / mě síc ____________________________

3.

pě / vě / mě stský úřad ___________________________________

7.

Lékař léčí dos pě / vě / mě lé. ______________________________ Najděte a označte slabiky Di/di, Ti/ti a Ni/ni.

7

H

A

re

Ti K

SBke

i jUN

alM DT

diZUM

Íti

pa

KTNiav

H leA

im Od

S Ti o p B

NI

čo

vO

DimtiB

I ELN

cj

Tvořte slova se slabikami di/dí, ti/tí, ni/ní. Pak čtěte nahlas.

8

1.

POZOR: ______________________antibiotika [antybiotyka] ni ce ves vesnice

kosmetika [kosmetyka] praktický lékař [praktycký] hygienické potřeby [hygijenycké] potřeby

2.

kdy ni _________________________

3.

síc ti __________________________

4.

če ro di ______________________

5.

ky dí __________________________

6.

ha kni _________________________

7.

ze pe ní ______________________

8.

ti kos slad ____________________

9.

ny ti

10.

le ze na ni __________________

11.

čeb ce ni u __________________

kvě ______________________

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

173


Lekce 7 9

y

y

1.

T__ lamp__ jsou hezké.

2.

Věšák__ jsou vpravo.

3.

Máš dobrou uč__telku?

4.

Nep__ju pivo.

5.

Ten dort stojí čt__ř__ sta korun.

6.

Bolí vás to tad__?

7.

Máš ráda uzen__n__?

POZOR, často je: h, ch, k, r, g + y/ý (ale: kino) ž, š, č, ř, c, j + i/í

Jaké máte b__dl__ště?

8.

10

Doplňte i nebo y. Pak čtěte nahlas. Pozor na výslovnost slabik di, ti a ni.

9.

Potřebuju dva sešit__ a tř__ propisk__.

10.

Kol__k vám je? – Je m__ čt__ř__cet.

13.

Nemáme učebn__ce.

14.

Máš rád r__b__?

15.

Mám ráda čokoládu a bonbon__.

16.

Kde jsou moje kn__h__?

17.

Narod__l jsem se 20. března 2002.

18.

Mám tř__ dět__.

19.

N__kdy nekupuju nov__n__ .

20.

Máte zkoušku z češt__n__? Doplňte í nebo ý. Pak čtěte nahlas. Pozor na výslovnost slabiky dí, tí a ní.

í

1. Kde bydl__te? 2. Moje matka je zdravotn__ sestra. 3. Pros__m vás, kde je pap__rnictv__? 4. Jak__ je ten dort? Dobr__? 5. Jsem ospal__ a unaven__ . 6. Ten s__r nen__ dobr__ . 7. Nej__m maso a nepiju kávu. 8. L__b__ se mi ten zelen__ koberec. © Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

174


Lekce 7

V ponděl__ mus__m j__t do banky.

9.

10.

Pijete vodu, nebo v__no?

11.

Jste ženat__, nebo svobodn__?

12.

Kl__č je tady, ale kde je poč__tač?

13.

Nev__š, kde mám br__le?

14.

V úter__ je otevřeno.

15.

V__chod je tam bl__zko.

16.

Kolik stoj__ tři chleb__čky?

17.

V__m, kde je městsk__ úřad.

18.

Máte doklad o ubytován__?

19.

V__te, kdy jsou úředn__ hod__ny?

20.

Mus__me j__t na finančn__ úřad.

21.

Zubn__ lékař léč__ zuby.

22.

Máte zdravotn__ pojištěn__?

23.

Nemám pen__ze.

24.

Pros__m, máte očn__ kapky? Doplňte C, c, Č, č, S, s, nebo Š, š. Pak čtěte nahlas.

11

š

1.

Jaké máte bydli__tě?

2.

Neví__, jak se jmenuje ta ve__ni__e?

3.

Máte zdravotní poji__tění?

4.

Marie a Josef j__ou __e__i.

5.

__u__enky jsou moc dobré.

6.

__o vá__ bolí?

7.

Dělám zkou__ku z __e__tiny A2.

8.

Jaké máte telefonní __íslo?

9.

V lékárně kupuju nápla__ti.

10.

__í je ten po__íta__?

11.

Ten __alám je dobrý.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

175


Lekce 7 12.

Bolí vá__ o__i?

13.

Pro__ím dvakrát pala__inky.

14.

Líbí se mi ta __edá ta__ka.

15.

Máte rád pomeran__ový džu__?

16.

To jsou va__e klí__e?

17.

Máme pra__ku, ale nemáme žehli__ku.

18.

Jím __ýry, ale nejím má__lo.

19.

Mám vysoko__kolské vzdělání, jsem u__itel.

20.

J__em roz__ilený a mám __patnou náladu.

21.

Pro__ím vás, kde je po__ta?

22.

U__ní lékař lé__í no__, u__i a krk.

23.

Je mi __tyři__et pět let.

22.

Mluvíte __e__ky? Doplňte B, b nebo P, p. Pak čtěte nahlas.

13

p

1.

Líbí se mi ta červená __eněženka.

2.

__otře__uju __ro__isku ne__o tužku.

3.

Máš rád ci__uli?

4.

Chceš __izzu, nebo __alačinky?

5.

__anka je __lízko.

6.

Čí je ten __atoh a ta __eněženka?

7.

__olí tě __řicho?

8.

__rosím vás, __otře__uju doktora.

9.

To je do__rá uče__nice.

10.

Máte doklad o u__ytování?

11.

Musíte jít rovně a __ak do__rava.

12.

Kde je moje __ouzdro na __rýle?

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

176


Lekce 7 Doplňte R, r nebo L, l. Pak čtěte nahlas.

14

r

l

r

1.

Ta če__vená __ampa stojí tři sta ko__un.

2.

__éká__na je da__eko.

3.

Moje dce__a má tep__otu.

4.

V pokoji je mod__ý kobe__ec.

5.

Můj pa__tne__ je ag__esivní.

6.

Bo__í vás __uka nebo __ameno?

7.

__ohlík a sa__ám jsou dob__é jíd__o.

8.

Chi__u__g __éčí z__anění a ope__uje.

9.

Když dě__ám sa__át, potřebuju __ajčata.

10.

To je moje m__adší sest__a.

11.

Nikdy nejím m__éčné vý__obky.

12.

Vím, jaké čís__o má k__izová __inka. Doplňte H, h nebo Ch, ch. Pak čtěte nahlas.

15

1.

____ceš ch ___leba nebo __ Ch h_ousku?

2.

Mám rád ro___líky.

3.

Prosím vás, kde je vý___od?

4.

Potřebujeme dva bato___y.

5.

____ci dělat zeleninový salát.

6.

Obraz je vlevo na___oře.

7.

Potřebujeme že___ličku.

8.

Kde je tady vý___od?

9.

Za___něte dru___ou ulicí doleva.

10.

Čí je ten modrý ___řeben?

11.

Děkuju, ale ne___ci ___lebíček.

12.

Josef je Če___ .

13.

Bolí mě u___o.

14.

Je mu špatně a bolí ___o u srdce.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

177


Lekce 7

15.

____irurg operuje lidi.

16.

____oří! Potřebuju ___asiče!

17.

Měl jsem ne___odu.

18.

Jak se jmenuje ten ___otel?

19.

Pra___a je ___lavní město.

20.

Nikdy nepiju alko___ol.

21.

To je vaše dcera? Bolí ji ___lava?

22.

Bolí vás bři___o?

23.

V___od je tady blízko.

24.

To jsou moje kni___y.

Doplňte čárky, háčky nebo kroužek nad u. Pak čtěte nahlas.

16

ˇ

1.

Nepiju kavu, ale mam rad caj.

2.

Libi se ti tady?

3.

Musim jit na financni urad.

4.

Prosim dvakrat cerny caj.

5.

Jste zenatý, nebo svobodny?

6.

To je muj stul.

7.

Dobry den, prosim vas, kde je lekarna?

8.

Chci delat knedliky, ale nemam mouku.

9.

Musite jet tramvaji.

10.

To nejsou moje klice.

11.

Mám rad gulas, ale nemam rad knedliky.

12.

Boli me oci a usi.

13.

Mam spatnou naladu, jsem unaveny.

14.

Jak je vam? Dobre, nebo spatne?

15.

Kde bydlite? Jak se to pise?

16.

Pomoc, hori! Potrebuju hasice.

17.

To je muj starši bratr a mladsi sestra.

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

178


Lekce 7 Kvíz. Co víte o České republice?

17

Liberec

Ústí n. Labem

Hradec Králové

Karlovy Vary Pardubice

Praha

Ostrava

Plzeň

Olomouc Jihlava Brno

Zlín

České Budějovice

1. To je a) Evropa b) Česká republika (= Česko)

2. To je a) česká vlajka b) český znak

3. Hlavní město ČR je a) Brno b) Praha

4. To je a) Čech b) Češka

5. To je a) Češka b) Čech

6. To jsou a) Češi b) Česká republika

7. To jsou a) silnice b) dálnice

8. To jsou a) hory b) domy

9. To je a) pošta b) policie Strana 1 / Page 1

TION ŽÁDOST / APPLICA

NT RESIDENCE PERMIT POBYTU / FOR PERMANE O POVOLENÍ K TRVALÉMU RESIDENCE PERMIT / FOR LONG TERM OBÉMU POBYTU N OF VALIDITY O POVOLENÍ K DLOUHOD / FOR THE EXTENSIO OBÉMU POBYTU I POVOLENÍ K DLOUHOD E PERMIT DOBY PLATNOST TERM RESIDENC O PRODLOUŽENÍ ROZHODNUTÍ O PERIOD OF LONG CIZINCE - VÝMĚNU Í K POBYTU PRO OF VALIDITY OF THE I PRŮKAZU O POVOLEN THE EXTENSION E OF A DOBY PLATNOST PRO CIZINCE / FOR POBYTU O PRODLOUŽENÍ K Í PERMIT CARD - EXCHANG ZA PRŮKAZ O POVOLENOF A SUBSTITUTE RESIDENT ALIEN CARD ISSUE POVOLENÍ K POBYTU RESIDENT ALIEN PERMIT - FOR THE DECISION FOR A C PERMIT RESIDENT ALIEN E REPUBLI RESIDENC KY / IN THE CZECH

REPUBLI ) NA ÚZEMÍ ČESKÉ box which applies křížkem / cross the

( požadovaný označte

14. 7. 2023

E 1. PŘÍJMENÍ / SURNAM / OTHER 2. OSTATNÍ JMÉNA

3. VŠECHNA DŘÍVĚJŠÍ

4. JMÉNO(A) / FIRST

NAMES

S PŘÍJMENÍ / ALL PREVIOU

ŽENA / FEMALE

MUŽ / MALE

5. POHLAVÍ / SEX

Í (DDMMRRRR) / DATE

6. DATUM NAROZEN 7. RODINNÝ STAV

SURNAMES

NAME(S) YY)

OF BIRTH (DDMMYY

/ MARITAL STATUS

MARRIED ŽENATÝ/VDANÁ /

8. STÁT NAROZENÍ

ROZVEDENÝ/Á / DIVORCED

(kód) / COUNTRY

SVOBODNÝ/Á / SINGLE / WIDOWED VDOVEC/VDOVA

OF BIRTH (code)*

Í / PLACE OF BIRTH 9. MÍSTO NAROZEN LITY (code)* TVÍ (kód) / NATIONA 10. STÁTNÍ OBČANS ON É VZDĚLÁNÍ / EDUCATI 11. NEJVYŠŠÍ DOSAŽEN

10. To je a) datum b) telefonní číslo

11. To je a) fotografie b) kolek

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

TION 12. POVOLÁNÍ / OCCUPA NA ÚZEMÍ / PŘED PŘÍCHODEM 13. ZAMĚSTNÁNÍ CZECH REPUBLIC ARRIVAL TO THE EMPLOYMENT BEFORE / EMPLOYER ZAMĚSTNAVATEL Í / POSITION PRACOVNÍ ZAŘAZEN

12. To je a) formulář b) pas ULICE / STREET

Č. / No. PSČ / POST CODE

MĚSTO / TOWN ARRIVAL / EMPLOYMENT AFTER PO VSTUPU NA ÚZEMÍ 14. ZAMĚSTNÁNÍ / EMPLOYER ZAMĚSTNAVATEL

C TO THE CZECH REPUBLI

Í / POSITION PRACOVNÍ ZAŘAZEN ULICE / STREET

Č. / No. PSČ / POST CODE

REPUBLIC MĚSTO / TOWN OF STAY IN THE CZECH NA ÚZEMÍ / PURPOSE

15. ÚČEL POBYTU

*) Strana 6 /Page 6

179


Lekce 7 18

Pište odpovědi na otázky. 1. Jak se jmenujete? ____________________________________________________________ 2. Odkud jste? _______________________________________________________________ 3. Kolik vám je let? ______________________________________________________________ 4. Jaké máte datum narození? _____________________________________________________ 5. Kde bydlíte? ________________________________________________________________ 6. Jaké máte vzdělání? ___________________________________________________________ 7. Jaké máte zaměstnání? _________________________________________________________ 8. Jste ženatý/vdaná? ____________________________________________________________ 9. Jste svobodný/svobodná? ______________________________________________________ 10. Jste rozvedený/rozvedená? ____________________________________________________ 11. Jste vdovec/vdova? ___________________________________________________________ 12. Jak se jmenuje váš otec? ______________________________________________________ 13. Kdy se narodil váš otec? _______________________________________________________ 14. Jak se jmenuje vaše matka? ____________________________________________________ 15. Kdy se narodila vaše matka?____________________________________________________ 16. Jak se jmenuje váš učitel/vaše učitelka? ___________________________________________ 17. Jaké máte telefonní číslo? ____________________________________________________ 18. Jaký máte e-mail? ___________________________________________________________ 19. Jaké číslo má v ČR linka SOS (policie, doktor, hasiči)? ___________________________________ 20. Jak se dneska máte? _________________________________________________________ 21. Jaké jídlo máte rád/ráda? ______________________________________________________ 22. Jaké pití máte rád/ráda? ______________________________________________________ 23. Máte rád/ráda knedlíky? ______________________________________________________ 24. Co nejíte? ________________________________________________________________ 25. Co nepijete? ______________________________________________________________ 26. Co často kupujete? __________________________________________________________ 27. Co nikdy nekupujete? ________________________________________________________ 28. Jaká barva se vám líbí? _______________________________________________________ 29. Kolik stojí v místě, kde bydlíte, lístek na tramvaj/autobus? ______________________________ 30. Víte, kde je pošta, banka a supermarket? __________________________________________

© Lída Holá – www.czechstepbystep.cz, 2022. Vytvořeno za podpory Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

180


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.