Lída Holá – Pavla Bořilová: Čeština expres 2 (A1/2) – UKRAJINSKÁ

Page 1

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

а к ь с н ї а Укр ронна електрсія ве A K RO P O L I S


Vážení a milí studenti a učitelé,

Шановні й милі студенти і вчителі!

děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje!

Дякуємо вам за те, що ви придбали електронну версію підручника, і віримо, що вона буде для вас такою ж корисною у навчанні, як і наші друковані підручники. Більш докладні інструкції, як працювати з електронними версіями, ви знайдете за наступним посиланням: www.czechstepbystep.cz/e-verzeucebnic. Підготовка навчальних матеріалів - це надзвичайно складне завдання як у плані часу, так і у фінансовому відношенні, тому ми просимо вас дотримуватися правил етики користувача: не копіюйте наші матеріали і не надавайте доступу до них іншим особам. Так ви допоможете нам створювати для вас нові цікаві матеріали. Дякуємо вам і бажаємо, щоб вам добре працювалося з нашими підручниками!

Tým Czech Step by Step Lída Holá, autorka Pavla Bořilová, autorka Filip Tomáš, nakladatel

Колектив Czech Step by Step Ліда Гола, автор Павла Боржілова, автор Філіп Томаш, видавець

Webové stránky Více informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/ Materiály on-line: www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line


ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K RO P O L I S


ČEŠTINA EXPRES 2 (A1/2) Lída Holá – Pavla Bořilová

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher.

Recenzovaly: Dana Hánková, Friderike Komárek Redakce: Jana Blažejová a Hana Suchánková Grafická úprava, ilustrace a sazba: Olga Fischerová Spolupráce na jazykových verzích (A = adaptace, P = překlad, R = redakce): anglická: Catherine Bowden (P), Tamah Sherman (R); německá: Ladislava Holubová (A), Kateřina Šichová (A,R), Christine Antoňová (P); polská: Piotr Pierścieniak (A, P), Patrycja Kobylska Malkowska (R); ruská: Veronika Novoselová (A, P); španělská: Tereza Halasová (A, P), Oscar Pingarrón Durán (R); ukrajinská: Jana Macurová (A, P, R);

© © © © © ©

Text Lída Holá, 2011 Text Pavla Bořilová, 2011 Illustrations, Graphic Design & Layout Olga Fischerová, 2011 Post-production & Mastering CD Tomáš Karásek, 2011 Photography Ondřej Fučík, 2011 (s. 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92) Photography istockphoto.com; shutterstock.com; dreamstime.com Ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2011 Bezplatná CD příloha byla nahrána ve studiu Švandova divadla – Martin Hejl, ClownTown. Na CD účinkují: Petra Bulejčíková, Marta Hrachovinová, Barbora Loudová Stralczynská, Petr Srna, Jiří Sýkora a Kateřina Ženková. Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info E-verze učebnice: 04/2022, 100 stran učebnice + 60 stran přílohy

Bližší informace: www.czechstepbystep.cz. Tištěná verze dostupná na www.eshop.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-428-4 (ukrajinská verze/українська версія; PDF)


Obsah Komunikace ve škole Základní pokyny Symboly Lekce 8 Plánujeme čas • Budoucí čas (futurum) • Prepozice do, na, k Píšeme e-mail • Genitiv singuláru • Kde? × Kam? Lekce 9 Dům a byt • Prepozice pro, na, za Obchody a reklamace • Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N Lekce 10 Cestujeme • „Dlouhá“ × „krátká“ slovesa pohybu Kdy přijedeš na návštěvu? • Slovesa s prefixy: přijít, odejít Lekce 11 Lidské tělo. U doktora • Objektové konstrukce Bolí mě... Je mi... Můžete mi pomoct? • Krátká osobní zájmena v akuzativu a dativu Lekce 12 Pozdravy a přání • Dativ singuláru Telefonujeme • Deklinace kdo, co (nominativ, dativ, Na návštěvě akuzativ, lokál) Lekce 13 V hotelu • Jak nadiktujete jméno? Služby • Kam? – do, na, k × Kde? – v, na, u Lekce 14 Jaké máte zaměstnání? • Zaměstnání: učitel, učitelka... Hledám práci. Životopis • Časové výrazy Pracovní sešit k Lekci 8 Pracovní sešit k Lekci 9 Pracovní sešit k Lekci 10 Pracovní sešit k Lekci 11 Pracovní sešit k Lekci 12 Pracovní sešit k Lekci 13 Pracovní sešit k Lekci 14 Příloha

4 4 4 5 13 21 29

37 45 53 62 67 72 77 82 87 92 1


Komunikace ve škole

?

???

ahoj

Jak se řekne...?

Co znamená...?

Rozumíte?

2x

Nerozumím!

Ještě jednou, prosím!

.

Jak se to píše?

Dobře.

Základní pokyny

Špatně.

Ano.

Ne.

Děkuju.

Symboly

Čtěte!/Přečtěte!

Jazyk pod lupou

Pište!/Napište!

Poslech CD

CD: 01

Cvičení on-line

Cv. 3

Poslouchejte!

Flashcards

Řekněte! Doplňte!

d a b c __ e 2x

Opakujte!

Testy Zpět na obsah Stránkový slovníček

Označte! Pamatujte si! Pozor!

4

abcde abc

POZOR: >Příloha ČE 2, strana 2

6 (číslo strany)

Prosím!


Lekce 8

Plánujeme čas Kam půjdete nebo pojedete? Kde nebo kam? Píšeme e-mail Komiks: Ája a Pája jdou do zoo

5


Lekce 8 A | Plánujeme čas 1. Na fotografii jsou Eva a Jakub. Kdy to je? Kde asi jsou? O čem mluví? CD: 01

2. Jakub Svoboda pracuje jako konzultant. Jeho manželka Eva je učitelka, učí češtinu pro cizince. Eva má dneska volno. Eva a Jakub jsou doma a povídají si. Poslouchejte. Co chtějí Eva a Jakub dneska dělat? Co chtějí vidět v divadle? CD: 01

3. Čtěte text. Všimněte si forem budoucího času.

Eva: Co budeš dneska dělat? Budeš celý den doma? Jakub: No, dopoledne budu doma a budu pracovat na počítači. Odpoledne pojedu do práce, budeme plánovat nový projekt. A co budeš dělat ty? Eva: Teď ráno půjdu k doktorovi, pak se sejdu s kamarádkou a odpoledne půjdu na jógu. A co budeme dělat večer? Jakub: Nechceš jít do divadla? Moment, tady mám program... Třeba v divadle Melodie dávají muzikál Drákula. Zavolám tam, jestli mají lístky. Eva: Tak dobře, ale já už musím letět. Zavolám ti. Měj se hezky! Jakub: Ty taky, ahoj.

4. Doplňte, co kdo říká. 1. 2. 3. 4. 5.

Jakub říká: Dopoledne Jakub říká: Jakub říká: Odpoledne Eva říká: Odpoledne Jakub říká:

PAMATUJTE SI: Nechceš jít do divadla? Tak dobře. / Tak fajn. / Tak jo.

doma. na počítači. do práce. na jógu. tam, jestli mají lístky.

>Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.1

Budoucí čas (= futurum) Doplňte celou konjugaci v budoucím čase. Pak tvořte negativní formy. 1. Sloveso 2. Imperfektivní slovesa, 3. Slovesa pohybu být například pracovat jít, jet, letět já budu budu pracovat půjdu ty on, ona, to my vy oni

pojedu

poletím

4. Perfektivní slovesa, například zavolat zavolám

> Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.2. Imperfektivní a perfektivní verba > Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.3

5. Tvořte futurum se slovesem být.

7. Tvořte futurum se slovesy jít, jet a letět.

6. Tvořte futurum s imperfektivními slovesy.

8. Tvořte futurum (já).

Například: (Já – být) doma. – Budu doma. 1. Večer (já – být) v divadle. 2. (Ty – být) dneska dopoledne doma? 3. Sandra (být) zítra ráno v kanceláři. 4. Patrik (být) o víkendu v Praze. 5. V pátek (my – být) na konferenci.

Například: (Já – psát) projekt. – Budu psát projekt. 1. (Ty – vstávat) v 6 hodin? 2. (Vy – pracovat) na počítači? 3. Dneska odpoledne (já – uklízet). 4. Irena (spát) do jedenácti hodin. 5. Robert (dívat se) na televizi.

Například: (Já – jít) do kina. – Půjdu do kina. 1. (Ty – jít) zítra do divadla? 2. V pondělí (já – jít) do školy. 3. (Vy – jet) v létě do Francie? 4. Petr (jít) v neděli večer na koncert. 5. Anna, Magda a Katka (letět) do Itálie.

Například: (jít) na koncert. – Půjdu na koncert. 1. V pondělí (jít) do školy. 2. Zítra (vstávat) v 7 hodin. 3. V pátek (jet) do Itálie. 4. Večer (být) doma. 5. (Zavolat) ti večer.

9. Plánujte, co budete dělat. Používejte výrazy v tabulce. Pak napište 3 otázky pro partnera. Například: Budeš zítra doma? Budeš pracovat? Půjdeš do kina? dneska zítra o víkendu

6 Cv. 3

příští týden

příští měsíc

příští rok


ČEŠTINA EXPRES 2

B | Kam půjdete nebo pojedete? 1. Kam jdou/jedou lidé na fotografiích? Najděte víc možností. s do supermarketu s do klubu s do parku s do školy s do banky s do hospody s do restaurace s do práce s do nemocnice s do kina s do divadla s na tenis s na koncert s na nákup s na výlet s na procházku s na nádraží s na hory s na dovolenou s na oběd s k doktorovi s ke kamarádovi s ke kamarádce

2. Honza

1. David

6. Ivo, Eva a Sára

3. Lucie

4. Matěj

8. Adam

7. Dan, Hana a Bára

5. Darina

9. Šimon a Lucie

Dynamická slovesa jít* a jet* + prepozice do, na, k. Doplňte příklady ze cvičení 1. do supermarketu,

DO + genitiv jít* jet* letět

NA + akuzativ

+ akce a aktivity

na koncert,

K/KE + dativ

+

k doktorovi,

> Příloha ČE2, lekce 8, bod 8. 4

2. Doplňte prepozice do, na a k/ke. 1. 2. 3. 4.

Zítra půjdeme oběd restaurace. Pojedeš v neděli koncert Prahy? Zítra nepůjdu školy lekci. Pojedeme supermarketu nákup.

5. 6. 7. 8.

Jan je nemocný. Půjde doktorovi. Eva pojede kamarádovi Bratislavy. Mai a Bill pojedou diskotéku klubu. O víkendu pojedeme výlet hory.

3. Kam půjdete, když...? Tvořte věty. Najděte víc možností. Například: Když budu potřebovat peníze, půjdu do banky. mít hlad a žízeň chtít umět dobře anglicky chtít poslouchat hudbu a tancovat chtít cvičit být nemocný/á potřebovat peníze

jít jet

na dovolenou do banky k doktorovi do klubu do divadla do školy na nákup na koncert do práce na fotbal do nemocnice do restaurace do kina do Anglie na výlet do USA do parku do kavárny do fitness centra

POZOR: Sloveso jít může mít univerzální význam. Půjdu do banky. >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.5

4. Mluvte o sobě. Pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. Například: Kam půjdeš, když budeš mít žízeň? – Půjdu do restaurace U Fleků a dám si černé pivo.

7 Cv. 2

Cv. 4


Lekce 8 Prepozice do + genitiv singuláru Doplňte příklady ze cvičení 1 na straně 7. Doplňte koncovky. nominativ singuláru

genitiv singuláru

koncovky

Maskulinum inanimatum

To je supermarket.

Jdu do ______________________________________

konzonant + …………

Femininum

To je škola. To je restaurace.

Jdu do ______________________________________ Jdu do ______________________________________

-a > ………… -e = …………

Neutrum

To je kino.

Jdu do ______________________________________

-o > …………

> Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.6

5. Plánujte, kam půjdete nebo pojedete. Používejte do + genitiv sg. Například: Půjdu do (klub). – Půjdu do klubu. 1. Půjdu do _____________ (supermarket). 6. Nepojedu do _____________ (škola) metrem, ale tramvají. _____________ 2. Odpoledne půjdeme do (galerie). 7. Pojedeme do _____________ (hotel) taxíkem. 3. Zítra půjdeme do _____________ (park). 8. Příští týden pojedeme do _____________ (Polsko). 4. Večer půjdu do _____________ (divadlo). 9. Příští rok poletím do _____________ (Kanada). 5. Zítra musím jít do _____________ (práce). 10. Poletíme na dovolenou do _____________ (Itálie).

6. Kam půjdete večer, zítra, o víkendu...? Tvořte otázky, ptejte se a odpovídejte. Používejte na + akuzativ sg. Například: koncert – Půjdeš večer na koncert? – Ano, půjdu./Ne, nepůjdu. 1. výlet – ______________________________________ 5. tenis – _______________________________________ 2. film – _______________________________________ 6. procházka – __________________________________ 3. oběd – ______________________________________ 7. opera – ______________________________________ 4. nákup – _____________________________________ 8. výstava – _____________________________________

7. Pracujte v páru. Domluvte si program na dnešní večer. Například: výstava – kino: Nechceš jít na výstavu? – Ne, nechci. Půjdeme do kina. 1. hospoda – divadlo 3. koncert – klub 5. opera – balet 2. kino – restaurace 4. kavárna – procházka 6. pivo – káva

8. Michelle, Boris a Hans se učí česky. Podívejte se na fotografie. Odkud asi jsou? Co asi dělají? Například: Myslím, že Michelle je z ... Je ...

Michelle

Boris

PAMATUJTE SI: chtěl bych/chtěla bych

Hans

>Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.7

CD: 02, 03, 04

9. Michelle, Boris, Hans pojedou do České republiky. Poslouchejte. Doplňte informace. Michelle

Boris

Hans

Kdy pojede do ČR? Jak dlouho tam bude? Co tam bude dělat?

10. Mluvte o sobě. Naplánujte si cestu do České republiky nebo do jiné země. Používejte tyto výrazy: Pojedu (kam, kdy)... Budu tam (jak dlouho)... Půjdu (kam)... Budu (jíst...) Chtěl/a bych (jet, jít, vidět...)

8


ČEŠTINA EXPRES 2

C | Kde nebo kam? CD: 05

1. Alex telefonuje kamarádce. Poslouchejte. Označte, co slyšíte. Ahoj! Kde jsi? – Jsem v práci. Ahoj! Kde jsi? – Jsem ve škole. A kam pojedeš? – Do Kutné Hory. A kam pojedeš? – Do Českého Krumlova.

2. Představte si, že telefonujete, ale špatně slyšíte. Zeptejte se kde nebo kam. Například: Jsem ve škole. – Kde jsi? – Ve škole. Jdu k doktorovi. – Kam jdeš? – K doktorovi. 1. Jsem v restauraci. – ________________________ 2. Jdeme do kina. – __________________________ 3. Jedu do školy. – ___________________________ 4. Bydlím teď v Praze. – _______________________ 5. Jdeme na nákup. – _________________________ 6. Jsem u doktora. – __________________________ 7. Jedu ke kamarádovi. – ______________________ 8. Sejdeme se u divadla. – _____________________

POZOR: Kam? × do + G na + A k/ke + D

3. Kam jdete? Kde jste? Doplňte správnou prepozici. 1. 2. 3. 4. 5.

Jdu _____ restaurace. × Jsem _____ restauraci. 6. Jdu _____ supermarketu. × Jsem _____ supermarketu. 7. Jdu _____ diskotéku. × Jsem _____ diskotéce. 8. Jdu _____ kina. × Jsem _____ kině. 9. Jdu _____ parku. × Jsem _____ parku. 10.

Kde? v/ve + L na + L u+G

Jdu _____ koncert. × Jsem _____ koncertě. Jdu _____ nádraží. × Jsem _____ nádraží. Jdu _____ školy. × Jsem _____ škole. Jdu _____ kamarádovi. × Jsem _____ kamaráda. Jdu _____ doktorovi. × Jsem _____ doktora.

CD: 06

4. Co dělal Alex o víkendu? Doplňte správnou prepozici. Pak kontrolujte poslechem. V sobotu ráno jsem vstával v 8 hodin. Těšil jsem se, že budu mít dva dny volno. Ale už v 9 hodin telefonovala kolegyně a říkala, že musím jít ____ práce. Pracuju jako programátor a ____ práci byl nějaký problém s novým programem. Celé dopoledne jsem byl ____ kanceláři. V poledne jsem šel ____ oběd ____ restaurace, ale pak jsem musel zpátky ____ práce. Skončil jsem v 6 večer a byl jsem moc unavený. Šel jsem domů, ale potkal jsem kamarádku. Šli jsme spolu ____ kavárny ____ kávu, potom ____ kina ____ jeden nový film a pak tancovat ____ klubu. Přišel jsem domů v 5 ráno. V neděli jsem byl celý den doma a spal jsem.

5. Napište 4 otázky. Použijte kde nebo kam. Pak pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. Například: Kde bydlíš? Kam jdeš večer?

6. Porovnejte obrázky. Rozumíte?

To je můj dům.

Jdu domů.

7. Doplňte dům, doma nebo domů. 1. 2. 3. 4.

Vidíte ten krásný bílý __________ ? Byl jsi včera večer ____________ ? Kam jdeš? _____________ nebo do kina? Promiň, ale už musím jet ____________ .

5. 6. 7. 8.

Jsem doma.

Zavoláš mi večer? Budu __________ . Můj kamarád má krásný nový __________ . Kde jsi? V práci, nebo __________? Kolega už tady není, šel __________ .

PAMATUJTE SI: Co je to? – To je můj dům. Kam jdeš? – Jdu domů. Kde jsi?– Jsem doma. >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.8

9 Cv. 2


Lekce 8 D | Píšeme e-mail

3

b + 2

b2 a 3 + 4 27

1. Podívejte se na fotografii. Odpovězte na otázky. Co můžete říct o ženě na fotografii? O čem přemýšlí? Proč je asi smutná?

2. Na fotografii je Věra Jánová. Věra píše e-mail kamarádce Monice Malé. Doplňte text. Komu: monika.mala@centrum.cz Předmět: Pozdrav z Prahy Ahoj Moniko, jak se máš? Já 1. ________________ špatně. Jsem v Praze na univerzitě. Studuju matematiku na matematicko-fyzikální fakultě. Je to zajímavé, ale moc těžké. Dopoledne jsem ve škole, učím se a 2. ____________ testy. V poledne ani nemám čas jít na oběd. Odpoledne pracuju 3. ______________ a večer se zase učím a připravuju se na druhý den. Včera 4. ________ strašný den. Moc jsem nespala, protože 5. ______________ spát ve 12 a vstávala jsem v 6 ráno. Dopoledne jsem psala test z matematické analýzy a odpoledne jsem dělala zkoušku z algebry. Ale myslím, že to naštěstí dopadlo dobře. O víkendu budu mít volno. Hurá! V sobotu dopoledne budu dlouho spát. Pak 6. ______________ s kamarádkou 7. _________________ . Odpoledne chceme jít do kina 8. _______ nějaký dobrý film. Večer asi půjdeme tancovat do klubu. A v neděli budu celý den odpočívat. To bude pohoda! Ale v pondělí ráno musím zase jít 9. ____________________ . Ach jo! Matematika je tak 10. ___________ ! Chtěla bych studovat češtinu jako ty! Měj se hezky! Zdravím, Věra

3. Tvořte otázky k textu. Používejte tyto začátky vět. Pracujte v páru, ptejte se a odpovídejte. Jak...? Kde...? Co...? Kdy...? Kam...?

4. Jaké výrazy používáme v e-mailu? Napište je do správné tabulky. s mějte se hezky s měj se hezky

s Věra Jánová s jak se máte?

s jak se máš? s Dobrý den s Věra s Ahoj Moniko,

tykání (= ty forma)

vykání (= vy formy)

5. Napište e-mail kamarádovi nebo kamarádce o tom, jak se právě teď máte a co děláte. 6. Zopakujte si, jak píšeme a čteme e-mailovou adresu. 1. eva.mala@centrum.cz 4. monika.balasova@volny.cz 2. karel.cerny@seznam.cz 5. janasobotova@gmail.com 3. mariepatkova@email.cz 6. davidkraus@yahoo.com

7. Pracujte v páru. Diktujte si navzájem e-mailové adresy. Například: Jaký máš e-mail? – eva.mala@centrum.cz

10 Cv. 2

POZOR: E-mailová adresa >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.10

1. a) se mám b) mám se c) jsem 2. a) píšeš b) píše c) píšu 3. a) na počítači b) počítač c) počítačem 4. a) byl b) byla c) byli 5. a) šla jsem b) půjdu c) jsem šla 6. a) nešla jsem b) nepůjdu c) půjdu 7. a) na oběd b) v obědě c) oběd 8. a) do b) na c) k 9. a) ze školy b) škola c) do školy 10. a) těžký b) těžká c) těžké


ČEŠTINA EXPRES 2

F | Komiks 8: Ája a Pája jdou do zoo

CD: 07

Co budeme dneska dělat?

Půjdeme do kina? Půjdeme na výlet?

Ne! Ne!

Mám nápad! Půjdeme do ZOO!

NE!!! NE!!! Ne!

Tak budete uklízet!

Půjdeme na procházku?

Vlk

Sponzor:

Dospělí 100,Děti 70,Skupiny nad 10 osob sleva 10%

Martin Vlk z Prahy

Jé, vlk!

Liška

Sponzor:

Eva Lišková z Kutné Hory

Jelen

Sponzor:

Dana a Dan Jelenovi z Kladna

Ale jaké zvíře budeme sponzorovat my?

A jelen!

Hele, liška!

Tygr

Sponzor:

Pája Beránek...

Ája Zajíčková...

Ti v zoo nejsou.

Už vím!

Budeme sponzorovat jídlo pro tygra!

11


Lekce 8 G | Co už umím česky Plánujeme čas Co budeš dělat zítra/o víkendu/příští týden? Budu doma. Budu pracovat. Půjdu… Pojedu… Zavolám. Kam půjdeš nebo pojedeš zítra? Půjdu do školy. Půjdu na koncert. Půjdu k doktorovi. Kam × kde Kam jdeš? Kam jedeš? – Do školy, na koncert, ke kamarádovi... Kde jsi? – Ve škole, na koncertu, u kamaráda... Neformální dopis nebo e-mail Ahoj... Čau... Mám se dobře/špatně. Měj se hezky! Zdravím. Gramatika Genitiv singuláru (druhý pád jednotného čísla) Jdu do supermarketu. Jdu do školy. Jdu do restaurace. Jdu do kina. Slovní zásoba Minulost: včera, minulý týden, minulý měsíc, minulý rok... Současnost: teď, dneska... Budoucnost: zítra, příští víkend, příští týden, příští měsíc, příští rok... Výslovnost CD: 08 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. b > p Jakub, klub d > t odkud, hrad, oběd, rád, hlad ď >ť teď v > f Václav ž > š když, už, muž

12

POZOR: Na konci slov: b > p, v > f... >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.9


Lekce 9 Dům a byt Zařizujeme byt Obchody a reklamace Komiks: Ája a její byt

13


Lekce 9 A | Dům a byt

POZOR: Jaký dům se ti/vám líbí? Líbí se mi... > Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.1

1. Jaký dům se vám líbí nebo nelíbí? Proč?

Například: Líbí se mi /nelíbí se mi dům číslo______, protože je hezký/ošklivý/nový/starý/moderní/velký/ve městě/na vesnici...

1.

2.

3.

4.

2. Popište dům na obrázku. Například: V přízemí je... V prvním patře je... V druhém patře je... balkon, terasa dětský pokoj

DRUHÉ PATRO

garáž chodba koupelna

PRVNÍ PATRO

kuchyň ložnice obývák předsíň zahrada

PŘÍZEMÍ

záchod

3. Čtěte inzeráty

4. Co znamenají žlutě označené výrazy? Doplňte z textu.

INZERCE  Bydlení

Prodám starší RD v Ostravě, 3+1, zahrada 1700 m2, rekonstrukce nutná. Cena 2 mil. Kč. ______________________________________ Koupím byt 4+1 nebo 4+kk v klidné lokalitě v Brně, pouze dr. nebo OV. Cena do 3 mil. Kč.

Například: dr. byt – družstevní byt ________ byt, který má tři pokoje a kuchyň ________ byt, který má čtyři pokoje a kuchyň ________ byt, který má čtyři pokoje a kuchyňský kout ________ rodinný dům byt v ___ byt v osobním vlastnictví ________ metr čtvereční

CD: 09

5. Eva Bílá chce prodat dům. Mluví s realitním makléřem. Poslouchejte a doplňte informace. 1. 2. 3. 4. 5.

Jak je její dům velký? Jak je starý? Co je v přízemí? Co je v prvním patře? Je tam velká zahrada? Je tam garáž? Co je blízko?

6. Popište byt nebo dům, kde bydlíte. Například: Mám 4+1 v Praze 4. Mám velký světlý obývák…

14 Cv. 2

POZOR: mít + akuzativ Mám malý byt 2 + kk. Mám malou zahradu/ložnici/kuchyň. Mám malé auto. >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.2


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Jaký dům nebo byt byste chtěli? Například: Chtěl/a bych velký dům 10+1... CD: 10

8. Poslouchejte dialog. Co je a co není pravda? Bob Williams je z Austrálie. Příští rok bude pracovat v České republice a hledá byt nebo dům. Telefonuje českému kamarádovi Martinu Adamcovi. 1. Bob hledá dům v Praze. ANO / NE 4. Bob nechce dům za 4 miliony korun. ANO / NE 2. Bob chce zahradu. ANO / NE 5. Bob si chce dům pronajmout. ANO / NE 3. Bob nechce garáž. ANO / NE 6. Bob chce zařízený dům. ANO / NE

9. Porovnejte inzeráty. Jaký dům je pro Boba vhodný?

1.

2.

Realitní kancelář pronajme stylovou vilu 7+1 v Praze 5, v atraktivní lokalitě. Krásná zahrada 855 m2 a garáž. Cena 50 000 Kč za měsíc

Pronajmu komfortní nový byt 4+kk v Praze 4! Bytový dům u parku blízko centra. Cena 27 000 Kč za měsíc.

3.

4.

Pronajmu zařízený rodinný dům 4+1 s garáží v Praze 4 z roku 1970. Malá zahrada 265 m2. Cena 18 000 Kč/měsíc.

Prodám RD 5+1 v Praze 10 s garáží, zahrada 956 m2. Rekonstrukce nutná. Krásná lokalita u parku. Cena 6 800 000 Kč.

CD: 11

10. Martin Adamec je teď v realitní kanceláři a mluví s realitní makléřkou. Poslouchejte dialog. Doplňte prepozice pro, na a za. Martin: Prosím vás, já hledám nějaký dům 1. ____ kamaráda z Austrálie. Bude pracovat v Praze. Makléřka: A chce si ten dům pronajmout, nebo koupit? Martin: Pronajmout. Makléřka: Jak velký dům potřebuje? Martin: Nějaký malý 4+1. Bude bydlet jenom s manželkou. Makléřka: Aha, moment. Takže tady máme 4+1 v Praze 4. Martin: A je tam taky zahrada a garáž? Makléřka: Ano, zahrada je malá, ale moc hezká. Vidíte? Martin: A kolik stojí? Makléřka: 18 000 2. ____ měsíc. A 3. ____ jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? Martin: 4. ____ jeden rok. Od 1. února do 31. ledna. Makléřka: Dobře. Půjdeme tam a uvidíme, jestli se vám líbí.

11. Tvořte otázky k textu a odpovídejte. Používejte tyto výrazy. Co...? Jak...? Je tam...? Kolik...? Na jak dlouho....? Odkdy...? Dokdy...?

PAMATUJTE SI: za 1 milion dolarů/korun/eur za 2, 3, 4 miliony dolarů/korun/eur za 5, 6... milionů dolarů/korun/eur

Prepozice pro, na, za Obvykle říkáme: za + peníze: Bob nechce dům za 4 miliony korun. pro + lidé: Prosím vás, já hledám nějaký dům pro kamaráda z Austrálie. na jak dlouho? A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout?– Na jeden rok. ALE: Platím 1800 za/na měsíc. >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.3

12. Doplňte prepozice pro, na a za. Například: Prodám byt za dva miliony korun. 1. Chtěla bych dům ______ tři miliony. 3. Pronajmu si byt ______ dva roky. 2. Nemám byt ______ syna. 4. Pronajmu si dům ______ 3 roky.

13. Napište inzerát. Používejte tyto výrazy. Prodám... Koupím... Pronajmu... Hledám pronájem...

15 Cv. 10


Lekce 9 B | Zařizujeme byt CD: 12

1. Jaký nábytek znáte? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova k fotografiím. s křeslo s knihovna s lednička s židle s koberec s gauč s postel s zrcadlo s stůl s skříň s lampa s kuchyňská linka 4.

3. 1. 2. 5.

9. 7. 6.

8.

11. 10.

12.

2. Jaké barvy znáte? Doplňte je do tabulky. oranžová, tmavomodrá, bílá, černá, šedá, fialová, zelená, žlutá, světlemodrá, hnědá, růžová, červená

3. Pracujte v páru. Ptejte se, jakou barvu má nábytek.

POZOR: ta židle, ta postel, ta skříň

Například: Jaká je ta židle? – Fialová.

4. Pracujte v páru. Ptejte se, jaký nábytek na fotografiích se vám líbí. Například: Líbí se ti to modré křeslo? – Ano, líbí./Ne, nelíbí.

5. Popište místnost, ve které jste. Ukazujte. Tady je... Vpravo je... Vlevo je... Uprostřed je... Vzadu je ... Vpředu je ...

16 Cv. 1

6. Popište, jak vypadá váš obývák, kuchyň, ložnice... Jaký je tam nábytek? V obýváku je... V kuchyni je... V ložnici je......


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Adriana Krausová pracuje pro české a zahraniční celebrity a zařizuje jejich byty a domy. Mluví s redaktorkou z časopisu Ženy a styl. Přečtěte si interview a označte, co je nebo není pravda.

Jak bydlí bytová architektka?

tek a moderní materiály, například plasty. Líbí se mi, když jsou v interiéru nějaké zajímavé květiny, ale nesnáším koberce. Ráda používám obrazy, fotografie a zrcadla.

Paní Krausová, jaké byty nebo domy teď zařizujete?

REDAKTORKA: A jaké barvy se vám líbí?

REDAKTORKA:

Nemám ráda tmavé barvy. Líbí se mi výrazné barvy a jejich kombinace, například žlutá, červená nebo oranžová.

ADRIANA KRAUSOVÁ:

Zařizuju teď dva interiéry: jeden byt v Brně a jeden dům v Praze. Dům v Praze má čtyři pokoje, dvě koupelny, obývák, kuchyň, dvě terasy a garáže pro dvě auta. Byt v Brně je velký 5 + 1. Mám opravdu moc práce!

ADRIANA KRAUSOVÁ:

REDAKTORKA: A jaký nábytek se vám líbí? ADRIANA KRAUSOVÁ: Mám ráda moderní náby-

REDAKTORKA:

máte vy?

Aha, to je zajímavé. A jaký byt

Já? Prosím vás, já bydlím v hotelu... Pracuju od rána do večera a nemám čas hledat a zařizovat vlastní byt nebo dům!

ADRIANA KRAUSOVÁ:

1. Adriana pracuje pro časopis Ženy a styl. ANO / NE 4. Má ráda starý nábytek. ANO / NE 2. Zařizuje teď tři interiéry. ANO / NE 5. Nemá ráda koberce. ANO / NE 3. Má hodně práce. ANO / NE 6. Má velký moderní dům. ANO / NE

8. Máte stejný vkus jako Adriana? Jaký nábytek a barvy se líbí vám? Například: Líbí se mi... Nelíbí se mi... Mám rád/a... Nemám rád/a... Nesnáším...

9. K výrazům v singuláru najděte ve cvičení 7 výrazy v plurálu. Například: celebrita – celebrity 1. byt – 2. dům – 3. žena – 4. interiér – 5. pokoj – 6. koupelna –

7. terasa – 8. garáž – 9. auto – 10. materiál – 11. plast – 12. květina –

13. koberec – 14. obraz – 15. fotografie – 16. zrcadlo – 17. barva – 18. kombinace –

POZOR: dva interiéry dvě koupelny dvě auta >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.5

Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N Doplňte příklady ze cvičení 7. Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N

Koncovky

1. Většina substantiv

byty, _____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

-y

2. Substantiva končící na háček, c, j a -e/-ě

pokoje, __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

-e/-ě

3. Neutra končící na -o

auta, ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

-a

POZOR: dům – domy, stůl – stoly >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.6

10. Co potřebujete, když zařizujete byt nebo dům? Tvořte formy plurálu. Když zařizuju byt, potřebuju (obraz, stůl, lampa, knihovna, květina, židle, koberec, skříň, gauč, křeslo). _____________________________________________________________________________________________________________________

17 Cv. 10


Lekce 9 C | Obchody a reklamace 1. Jaké obchody znáte? Jaké zboží tam nakupujete? 2. Řekněte podle obrázků, co Honza a Linda dělají. s být v obchodě s vybírat lampu s být drahý/levný s reklamovat lampu s chtít vrátit peníze

s nefungovat s jít zpátky do obchodu

8 000, -

300,-

300,-

300,-

CD: 13

3. Doplňte podle obrázků. Pak kontrolujte poslechem.

Honza a Linda zařizují byt. Potřebují novou 1. __________________. Teď jsou 2. ____________________. Linda: Líbí se mi tahle lampa. Honza: Hm, ta je hezká. Ale je drahá! Vidíš? Stojí 3. ____________ korun! Linda: Cože, tak drahá? Tak to ne. Honza: A co tahle malá? Stojí jenom 4. ________________ korun. Linda: No, ta je levná. Ale je taky hezká. Honza: Tak si vezmeme tuhle malou, ano?

POZOR: ten, ta, to, ty × tenhle, tahle, tohle, tyhle >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.7

CD: 14

4. Lampa nefunguje. Honza s Lindou ji musí reklamovat. Mluví s prodavačem v obchodě. Seřaďte dialog (1–5). Pak kontrolujte poslechem. ____ Ne, chceme vrátit peníze. 1. Prosím vás, koupili jsme tady tuhle lampu, ale nefunguje. ____ Nefunguje? A máte účet? ____ Aha, hm… Můžeme ji poslat na reklamaci. ____ Ano, máme, tady je. Vidíte? Koupili jsme ji 28. května. Ještě je v záruce.

5. Kdy obvykle můžete zboží reklamovat? Zboží můžu (M) nebo nemůžu (N) reklamovat, ... 1. ...když je moc drahé. ____ 5. ...když nemám účet. ____ 2. ...když nemá hezkou barvu. ____ 6. ...když je v záruce. ____ 3. ...když nefunguje. ____ 7. ...když je tři roky staré. ____ 4. ...když mám účet (= paragon). ____ CD: 15, 16, 17

6. Co říkají Radek, Věra a Pavel o tom, co si koupili? Doplňte tabulku. Radek

Věra

Pavel

Co koupil/-a? Kolik to stálo? Byl/a spokojený/á? Musel/a zboží reklamovat? Proč?

7. Představte si, že zařizujete byt. Koupili jste si nábytek nebo elektrický spotřebič, ale musíte ho reklamovat. Tvořte dialogy v obchodě. Používejte tyto výrazy: nefungovat reklamovat být v záruce mít účet vrátit peníze

18 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 9: Ája a její byt

CD: 18

To je náš dům. Bydlíme ve druhém patře.

Máme nový 4 + 1. Zvu tě na návštěvu.

Zajíčkovi

A to je náš byt.

Máme velkou kuchyň.

Tady máme pokoj já a sestra.

Máme obývák s balkonem.

A tady má pokoj bratr. Pssst!

Tady je ložnice.

Máte hezký byt!

UP N VS T ÁZÁ ZAK

A jaké máte sousedy?

J. MALÝ

Máte opravdu

V. BÍLÝ

sousedy!

Dobré!

dobré

D. VESELÝ E. ZAJÍČEK K. VYSKOČIL M. KOUKAL

Malý bílý veselý zajíček vyskočil a koukal!

19


Lekce 9 E | Co už umím česky Můj dům nebo byt Mám 3 + 1 v Praze 3. Mám velkou kuchyň a velký obývák. Máme malou zahradu. Inzerát Koupím… Prodám… Pronajmu… Hledám pronájem… Zkratky v inzerátech 3 + 1 – byt nebo dům, který má tři pokoje a kuchyň RD – rodinný dům kk – kuchyňský kout dr. byt – byt v družstevním vlastnictví byt v OV – byt v osobním vlastnictví Zařizujeme byt Líbí se mi… Chtěl/a bych… Potřebujeme dva stoly, dvě židle, dvě křesla… Reklamace Ta lampa nefunguje. Ještě je v záruce. Chceme vrátit peníze. Máte účet? Můžeme to poslat na reklamaci. Gramatika Nominativ a akuzativ plurálu (první a čtvrtý pád množného čísla) Mi, F, N: -y: byt – byty, žena – ženy... -e/-ě: pokoj – pokoje, koberec – koberce, garáž – garáže, fotografie – fotografie... -a: auto – auta... Slovní zásoba Dům a byt: balkon, dětský pokoj, garáž, koupelna, kuchyň, ložnice, obývák… Nábytek a zařízení: křeslo, knihovna, židle, lednička, sporák, koberec… Výslovnost CD: 19 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. kd > gd kdo, kde, kdy, odkdy, dokdy dp > tp odpoledne dk > tk odkud zk > sk zkouška žk > šk těžký

20

POZOR: Asimilace >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.8

POZOR: dům – domy, stůl – stoly...


Lekce 10 Cestujeme Přijít, odejít Kdy přijedeš na návštěvu? Komiks: Ája se učí řídit

21


Lekce 10 A | Cestujeme 1. Povídejte si s partnerem. 1. Cestujete rádi? 3. Cestujete často autem, vlakem, letadlem…? 2. Jak často cestujete? 4. Jaký problém můžete mít, když cestujete vlakem nebo autem?

2. Používejte slovník. Doplňte slova k obrázkům. A. lístek na vlak/jízdenka

B. nástupiště

C. (dopravní) značka

D. zaplatit pokutu

E. řidičský průkaz (řidičák) OSTRAVA

1.

2.

3.

4.

5.

CD: 20 3. Jarmila Nová často jezdí vlakem. Teď chce jet do Brna. Je u pokladny a kupuje si lístek na vlak. Poslouchejte. Co je/není pravda? 1. Lístek na vlak stojí 147 korun. 2. Vlak má 10 minut zpoždění.

ANO / NE ANO / NE

CD: 20 4. Poslouchejte a doplňte dialog. Jarmila: Dobrý den, jednou Brno. Pokladní: 1. __________ korun. Jarmila: Prosím vás, a kdy to teď jede? Pokladní: Do Brna? V 15.58, ale má to 2. __________ minut zpoždění. Jarmila: A na jaké nástupiště to přijede? Pokladní: Na třetí.

CD: 21 5. Tomáš Krátký moc nechodí pěšky. Často jezdí autem. Teď jede z práce domů. Poslouchejte. Co je/není pravda? Co nevíte? 1. Tomáš jel moc rychle. 2. Tomáš nemá peníze.

ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM

CD: 21 6. Doplňte dialog. Policista: Tomáš: Policista: Tomáš: Policista: Tomáš: Policista:

POZOR: chodit × jít jezdit × jet >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.1

Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. Tady je řidičský průkaz. Moment... A tady je technický průkaz. Děkuji. Víte, jakou chybu jste udělal? No, asi jsem jel moc rychle, že? Ano. Tady byla značka maximálně 1. __________ kilometrů za hodinu. A vy jste jel přes 2. __________! Tak musíte zaplatit pokutu. Hm.... A kolik? 3. __________ korun.

CD: 22 7. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. jezdí vlakem, lístek na vlak, vlak má zpoždění, nástupiště, moc nechodí pěšky, jet domů, řidičský a technický průkaz

8. Pracujte v páru. Tvořte podobné dialogy. 1. Jste na nádraží a chcete jet do Českého Krumlova. Kupujete si lístek na vlak. 2. Jel/a jste moc rychle a zastavil vás policista. Musíte zaplatit pokutu.

22 Cv. 4

Cv. 6


ČEŠTINA EXPRES 2 „Dlouhá“ × „krátká“ slovesa pohybu Na straně 22 čtete: Jarmila Nová často jezdí vlakem. Tomáš Krátký moc nechodí pěšky. Často jezdí autem. Opakovaná aktivita, obvykle s výrazy: často, vždycky, obvykle, někdy, málokdy, nikdy, rád/a...

Konkrétní čas: teď, v 7 hodin, odpoledne, dneska...

chodit, chodím

jít, jdu*

jezdit, jezdím

jet*, jedu

létat, létám

letět, letím

>Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.1

9. Jak můžete cestovat? Doplňte chodit – jít, jezdit – jet nebo létat – letět. Například: chodit – jít pěšky, létat – letět letadlem... letadlem autem pěšky na kole vlakem

1

2

3

tramvají

4

autobusem

na motorce

5

6

7

8

10. Co děláte často nebo rádi? Co neděláte nikdy? Vymyslete 6 vět. Například: Často jezdím autem. Rád/a chodím pěšky. Nikdy nejezdím na kole do práce.

11. Povídejte si s partnerem. Co děláte stejně? Například: Jak často chodíte do kina? – Často. Asi tak jednou za týden. 1. Jak často chodíte na výlety? 5. Jak často jezdíte vlakem? 2. Jak často chodíte na procházku? 6. Jak často jezdíte taxíkem? 3. Jak často chodíte do práce? 7. Jak často jezdíte metrem? 4. Jak často jezdíte autem? 8. Jak často jezdíte na hory?

PAMATUJTE SI: jednou, dvakrát... za den za týden za měsíc za rok

12. Co děláte často, obvykle, každý den/týden/měsíc/rok, jednou za...? Změňte věty podle modelu. Například: Jdu na výstavu. – Často chodím na výstavu. 1. Teď jedeme metrem. 3. Dneska jedu taxíkem. 2. V 10 hodin jdu k doktorovi. 4. Jedeme na dovolenou do Itálie.

5. Dneska odpoledne jdeme na nákup. 6. V pátek večer jdu do kina.

13. Co dělají lidé na fotografiích teď/často? Například: Alena teď jede vlakem do školy. Často jezdí vlakem, protože škola je daleko.

Alena

Sylva

Vladimír

Jakub

Vanda a Sára

Leoš

14. Používejte slovesa chodit, jezdit a létat. Vymyslete 3 otázky pro partnera. Například: Chodíš často pěšky?

23 Cv. 9


Lekce 10 B | Přijít, odejít... CD: 23 1. Podívejte se na fotografii. Tom jde do práce. Linda je nemocná a je doma. Označte , co slyšíte. A kdy přijdeš? Přijdu v 8. A v kolik hodin přijdeš? Přijdu v 6.

„Krátká“ slovesa pohybu s prefixy PŘI-

OD-

jít*

přijít*

odejít*

jet*

přijet*

odjet*

letět

přiletět odletět

POZOR: Slovesa s prefixy při- a od- jsou perfektivní. >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.2

přijít – odejít přijet – odjet

přiletět – odletět

2. Ptejte se a odpovídejte. Například: Kdy (ty – přijít) domů? – Kdy přijdeš domů? – Přijdu v 6. 1. Kdy ________________ (ty – přijít) zítra do školy? 4. V kolik hodin ______________ (přijít) kolega do práce? 2. Kdy ________________ (vy – přijet) na návštěvu? 5. V kolik hodin ______________ (přijet) autobus z Brna? 3. Kdy ________________ (přiletět) letadlo z Londýna?

3. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Část A je zde, část B najdete v Klíči na straně 45/46. Například: Kdy přiletí letadlo z Londýna? Kdy (od)letí letadlo do Frankfurtu? ODLETY ČÍSLO LETU DESTINACE SPOLEČNOST TERMINÁL AF4947 LYON (Francie) Air France Terminál 2 OK0564 FRANKFURT (Německo) České aerolinie Terminál 2 LO0524 VARŠAVA (Polsko) LOT Terminál 2 SU0144 MOSKVA (Ruská federace) Aeroflot Terminál 1

GATE C3 C18 C13 B3

POZNÁMKA poslední výzva poslední výzva nástup nástup

ODLET 20.44

PŘÍLETY ČÍSLO LETU IB7882 DL8727 OS0705 BA0858

GATE ---------

POZNÁMKA předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad

PŘÍLET 20.35

DESTINACE MADRID (Španělsko) STOCKHOLM (Švédsko ) BERLÍN (Německo) LONDÝN (Velká Británie)

SPOLEČNOST Iberia Delta Airlines Lufthansa British Airways

TERMINÁL Terminál 2 Terminál 2 Terminál 2 Terminál 1

21.10

21.00

4. Co se stalo? Tvořte věty v minulém čase. Například: Včera (já – přijít) do školy v 7 hodin. – Včera jsem přišel do školy v 7 hodin. 1. Včera (já – odejít) z práce v 5 hodin. 4. Letadlo (odletět) v 15.30. 2. Minulý týden (já – přijet) do Prahy. 5. Kolega tady není, už (odjet) domů. 3. (My – přiletět) včera pozdě večer. 6. Kamarád (přijít) pozdě do kina.

POZOR: Prefixy: při-, od-, pře- ... >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.2

5. Kde můžete vidět nebo slyšet tyto výrazy? Rozumíte?

výstup

přílet

VCHOD

VÝCHOD

Přestup

ODJEZD

odlet

nástup

6. V předchozích tabulkách cvičení označte prefixy. Ukažte gestem nebo zahrajte, co znamenají. Například: přestup

24 Cv. 6


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Podívejte se na mapu, na které je metro v Praze. Odpovězte na otázky. Na jaké stanici můžete přestoupit z áčka na béčko? Na jaké stanici můžete přestoupit z áčka na céčko? Na jaké stanici můžete přestoupit z céčka na béčko? Na jaké stanici musíte vystoupit, protože je to konečná?

Kobylisy

Střížkov

á ar om

ko m

ěs

Invalidovna

St

Náměstí Republiky

Florenc Křižíkova

Můstek

iv sk

Smíchovské nádraží

Ho st po De

á

je Há

Op at ov

ov od Ch

Ro zt

yl

y

ck ro v če

jo vi

Ka

Pankrác

Bu

Vltava

ick dl Ra

Vyšehrad Pražského povstání

á

No vé B Jin uto on vic ice e

a

in y

rk Hů

Lu k

Lu ž

a

St od ůl k

y

Sk

Náměstí Míru I.P.Pavlova

Anděl

al

St

Karlovo náměstí

ka

ra šn

ick

á

iv ař

Že l

Jiř

íh o

Muzeum

Flo ra

Hlavní nádraží Národní třída

éh o

zP od ě

br

POZOR: linka A = áčko linka B = béčko linka C = céčko

Če s

ts

ra ns k al os t M

Vltavská

á

Palmovka

or av sk Vy á so ča ns ká Ko lb en ov H a Ra lou jsk bě á z tín ah ra da Če rn ýM os t

Nádraží Holešovice

Hr ad ča ns k

Ná dr

Nemocnice Motol

Letňany

ad

až íV Bo el es řis la la ví vk n a De jv ick á

Prosek

Petřiny

Zl ičí n

Ládví

CD: 24 8. Poslouchejte 5 dialogů. Kde to můžete slyšet? doma na letišti v parku v metru na autobusovém/vlakovém nádraží v restauraci ve škole na ulici CD: 24

9. Poslouchejte ještě jednou. Označte, co je správně. 1. Na stanici Muzeum je přestup a) na trasu A b) na trasu B c) na trasu C 2. Letadlo z Londýna má zpoždění a) 15 minut b) 25 minut c) 35 minut 3. Autobus do Českého Krumlova a) nejezdí v sobotu b) jezdí jenom v pátek c) jezdí každý den 4. Vlak z Děčína odjede a) v 8.35 b) v 18.45 c) v 18.35

PAMATUJTE SI: páté, šesté, sedmé nástupiště... >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.3

5. Vlak z Berlína přijede a) na páté nástupiště b) na šesté nástupiště c) na sedmé nástupiště

25 Cv. 9


Lekce 10 C | Přijedeš na návštěvu? 1. Renáta a Zuzana jsou kamarádky. Renáta se přestěhovala do Prahy. Teď chce pozvat Zuzanu na návštěvu. Přečtěte si její e-mail a odpovězte na otázky. 1. Kde Renáta pracuje? 2. Líbí se jí v Praze? 3. Má velký byt? 4. Na kdy zve Zuzanu do Prahy? 5. Kam chce jít Renáta na procházku? 6. Kam chce jet na výlet? 7. Jaké další kulturní akce plánuje? 8. Kde může Zuzana bydlet? 9. Jak často jezdí autobus z Brna do Prahy? 10. Jak dlouho trvá cesta?

PAMATUJTE SI: u nás × u vás >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.4

CD: 25 2. Zuzana telefonuje Renátě. Poslouchejte. Co je/není pravda?

Komu: zuzana.holasova@centrum.cz Předmět: pozvání na návštěvu

Ahoj Zuzano, zdravím tě z Prahy. Jak se máš? Já se mám dobře, líbí se mi tady. Pracuju v centru v cestovní kanceláři. Bydlíme v Praze 5. Byt je trochu malý, ale manžel a syn jsou tady spokojení. Chtěla bych tě pozvat do Prahy. Můžeš přijet třeba v pátek 1. května? Mám od 1. do 5. května volno. V Praze je na jaře moc hezky. Půjdeme na procházku na Hrad a na Malou Stranu a do nějaké galerie na výstavu. Určitě taky pojedeme na výlet na Karlštejn a večer půjdeme do kina nebo do divadla. Jestli chceš, můžeš bydlet u nás, ale jestli chceš, rezervuju ti pokoj v hotelu. Můžeš přijet autem, ale myslím, že lepší je jet vlakem nebo autobusem. Autobus z Brna do Prahy jezdí často, jednou za třicet minut nebo čtyřicet minut. Cesta trvá asi dvě hodiny. Měj se moc hezky, těším se! Renáta

POZOR: raději >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.5

3. Pracujte v páru. Domluvte se s partnerem, že přijede do vaší země. Naplánujte návštěvu. Používejte tyto výrazy. Nechceš přijet...? Můžeš bydlet... Můžeš přijet třeba... Cesta trvá asi... Půjdeme... Pojedeme...

4. Napište e-mail kamarádovi nebo kamarádce. Pozvěte ho/ji na víkend na návštěvu do města v ČR, které znáte. Naplánujte, kde bude bydlet a co budete dělat.

26

1. Zuzana nemůže přijet 1. května. ANO / NE 2. Zuzana bude raději bydlet v ho telu. ANO / NE 3. Zuzana přijede vlakem v 9 dopo ledne. ANO / NE 4. Renáta nemůže na Zuzanu čekat na nádraží. ANO / NE 5. Zuzana pojede metrem béčkem a pak céčkem. ANO / NE


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 10: Ája se učí řídit Ájo, musíš se učit řídit!

CD: 26

Co znamená tahle značka?

Dáme si tři piva?

Ne! Za tři kilometry jsme v Plzni.

A co tahle značka? Blízko je ZOO?

A co tahle?

Ne!! Pozor, zvířata!

Ne!!! Nouzové volání!

Vy jste jel přes 80!

Musíme zavolat domů?

A co znamená... Jé, policie!

A co znamená tahle značka? No...

Dobrý den, vaše doklady, prosím.

60

60

Tak zaplatíte pokutu.

27


Lekce 10 E | Co už umím česky Cestujeme Kdy přijede vlak z...? Kdy přiletí letadlo z...? Vlak má zpoždění. Vlak přijede na třetí nástupiště. Vaše doklady prosím. Musíte zaplatit pokutu 1000 korun. Nápisy nástup, výstup, přestup, vstup příjezd, odjezd vchod, východ přílet, odlet Pozvání na návštěvu Chtěl/a bych tě pozvat... Můžeš bydlet... Můžeš přijet třeba... Cesta trvá asi... Půjdeme... Pojedeme... Gramatika „Dlouhá“ a „krátká“ slovesa pohybu: chodit – jít jezdit – jet létat – letět „Krátká“ slovesa pohybu s prefixy: přijít × odejít přijet × odjet přiletět × odletět

POZOR: „Dlouhá“ slovesa pohybu používáme obvykle s výrazy: často, vždycky, obvykle, někdy, málokdy, nikdy, rád/a... „Krátká“ slovesa pohybu používáme obvykle s výrazy: teď, v 7 hodin, odpoledne, dneska...

Slovní zásoba lístek na vlak/jízdenka, nástupiště, pokladna, dopravní značka, zaplatit pokutu... Výslovnost CD: 27 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. p přijít, přijet, pokladna, průkaz, odpoledne, přestup t teď, tady, technický, trvat, cesta, přestup, přijít, odejít k lekce, kancelář, krátký, jízdenka, procházka, lístek, vlak

28


Lekce 11

Lidské tělo U doktora Nemoci a léky Můžete mi pomoct? Komiks: Pája jde do nemocnice

29


Lekce 11 A | Lidské tělo CD: 28

1. Jaké části lidského těla znáte? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova k fotografii. s hlava s koleno 1. 2. 3.

s ústa/pusa s oko s krk s záda

s noha

s břicho

s ucho

s ruka

s rameno

s nos

s vlasy 8. 9. 10. 11.

4. 12.

5. 6.

13.

7. PAMATUJTE SI: ruka × ruce oko × oči ucho × uši >Příloha ČE2, lekce 11, bod 11.1

2. Najděte 7 dalších částí těla. D

E

Ř

K

O

A

Q

W

H

R

U

K

A

X

U

K

A

Ž

Í

Ě

G

R

O

P

E

Š

Ř

B

Ů

X

L

X

A

B

Ř

Ž

Ě

F

U

G

W

A

Ž

Í

S

Ý

Ž

Ř

A

C

Ž

Q

M

Ě

V

Š

Ř

Q

Z

F

Á

M

Č

T

Ž

D

Á

I

Q

H

C

W

K

O

L

E

N

O

R

Q

X

E

É

H

Š

É

Ý

CH

W

L

W

Ž

Š

É

A

L

Á

W

W

Z

Y

N

H

J

D

L

Ž

O

Y

A

H

I

Á

M

S

É

F

N

F

Á

Z

O

G

O

K

O

Č

B

V

V

R

É

É

A

Y

V

G

M

L

D

P

W

Q

M

L

S

Z

D

R

A

B

M

W

Ý

H

A

Ě

U

P

A

CD: 29

3. Poslouchejte písničku. Na fotografiích vedle cvičení 4 označte CD: 29

4. Poslouchejte. Doplňte text. Naučte se písničku. __________, __________, __________ a __________ řekněte mi, co to znamená, __________, __________, __________ a __________ řekněte mi, co je to! __________, __________, __________, __________ řekněte mi, co to znamená, __________, __________, __________, __________ řekněte mi, co je to!

30 Cv. 1

, jaké části těla slyšíte v textu.


ČEŠTINA EXPRES 2

B | U doktora CD: 30

1. Jana telefonuje k doktorovi. Mluví se zdravotní sestrou. Označte

Bolí mě hlava.

Bolí mě ucho.

Bolí mě oko.

, co říká.

Bolí mě zub.

2. Představte si, že vás bolí zub/břicho/v krku... Telefonujete k doktorovi. Mluvíte se zdravotní sestrou. Tvořte dialogy. Používejte tyto výrazy. Crrr Prosím.

Dobrý den, (vaše jméno). Já bych se chtěl/a objednat. Bolí mě...

Moment. Hodí se vám to (den, čas)?

Ne, bohužel nehodí.

Tak můžete přijít (den, čas)?

Ano, můžu.

Dobře, tak (den, čas).

Děkuju, na shledanou.

3. Představte si, že jste u doktora. Co obvykle doktor říká? Doplňte k obrázkům. A. Odložte si.

B. Lehněte si.

C. Otevřete ústa.

D. Co vás bolí?

2. __

1. D

3. __

4. __

CD: 31

4. Nina je u doktora. Je jí špatně a bolí ji břicho. Poslouchejte a odpovězte na otázky. 1. Jakou má Nina teplotu? 2. Kam musí jet?

Bolí ji břicho. Je jí špatně.

CD: 31

5. Poslouchejte ještě jednou a doplňte. Doktor: Co vás bolí? Nina: 1. ____________ mě břicho a je mi špatně. Doktor: Hm... Máte teplotu? Nina: Ano, mám 2. ____________. Doktor: Odložte si, prosím, a lehněte si. Bolí to tady? Nina: Au! To bolí! Doktor: Hm, to vypadá jako apendicitida. Musíte jet 3. ______ _________________. Zavolám sanitku.

6. Doplňte věty.

1. Nina je _________________. 4. Má ____________________. 2. Je jí ____________________. 5. Musí jet ________________________. 3. Bolí ji __________________. 6. Doktor zavolá __________________.

Bolí mě břicho. Je mi špatně.

do nemocnice u doktora sanitku

teplotu špatně břicho

31 Cv. 2

Cv. 5


Lekce 11 CD: 32 7. Jan a jeho syn David jsou u doktorky. Poslouchejte a odpovězte na otázky. 1. Jakou má teplotu? 2. Má na něco alergii? 3 Jak často musí brát antibiotika?

CD: 32 8. Poslouchejte ještě jednou a doplňte. Doktorka: Tak co potřebujete, pane Vašák? David je nemocný? Jan: Ano, bolí ho 1. _____________ a je mu špatně. Doktorka: Jakou má teplotu? Jan: Ráno měl 2. _____________. Doktorka: Otevři pusu! Hodný kluk... Hm, to je angína. Musí dostat antibiotika. Nemá na něco alergii? Jan: Ne, 3. _____________. Doktorka: Tak tady je recept. Je to takový sirup. Musí brát jednu lžičku 4. _____________ denně, ráno a večer. Nesmí pít mléko a jíst mléčné výrobky. A za týden musíte přijít na kontrolu.

9. Doplňte věty.

1. David je _________________________________. 2. Je mu _________________________________. alergii angínu 3. Bolí ho _________________________________. pít mléko a jíst mléčné výrobky 4. Má _________________________________. antibiotika na kontrolu 5. Nemá _________________________________. špatně v krku nemocný 6. Musí dostat _________________________________. jednu lžičku dvakrát denně 7. Musí brát _________________________________. 8. Nesmí _________________________________. 9. Musí přijít _________________________________.

10. Co říká pacient (P) a co doktor (D)?

1. Je mi špatně. ___ 4. Bolí mě hlava. ___ 7. Otevřete ústa. ___ 2. Jakou máte teplotu?___ 5. Auuu! To bolí! ___ 8. Musíte brát antibiotika. ___ 3. Nesmíte pít mléko. ___ 6. Máte zdravotní pojištění?___ 9. Nemáte na něco alergii? ___

PAMATUJTE SI: 39,2 čteme třicet devět dva POZOR: Zvýšená teplota je 37 °C.

10. Za týden musíte přijít na kontrolu. ___ 11. Bolí mě břicho. ___ 12. Mám teplotu 39,2. ___

Krátká osobní zájmena v akuzativu a dativu akuzativ

dativ

Bolí mě zub.

Je mi špatně.

on

Bolí ho v krku.

Je mu špatně.

ona

Bolí ji břicho.

Je jí špatně.

>Příloha ČE2, lekce 11, body 11.2, 11.3 a 11.4

11. Podívejte se na fotografie. Co ho/ji bolí? Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: 1. Co ho bolí? Bolí ho břicho? – Ne, bolí ho zub.

1

2

32 Cv. 10

3

4

5

6


ČEŠTINA EXPRES 2

C | Nemoci a léky 1. Doplňte popis k obrázkům. A. Má rýmu.

B. Má zlomenou ruku.

1. E

C. Má kašel.

2.

D. Má průjem.

3.

CD: 33, 34

2. Poslouchejte 2 dialogy u doktora. Označte

E. Má alergii na pyl.

4.

5.

, co říká doktor.

Máte alergii na pyl. Máte alergii na kočky. Máte alergii na antibiotika. Máte zvýšenou teplotu. Máte zlomenou ruku.

2

1

Máte zlomenou nohu.

3. Co je to? Doplňte. s kapky s prášky/tablety

1.

2.

s náplast s injekce s sádra s recept

3.

4.

5.

6.

4. Jaké léky nebo vitamíny znáte? Kdy je berete? Například: Když mám rýmu a kašel, beru vitamín C a používám kapky do nosu.

5. Co děláte, když... 1. Když mám alergii na penicilin, 2. Když mám angínu, 3. Když mám zlomenou nohu, 4. Když mě bolí zub, 5. Když mám apendicitidu,

A. musím jet do nemocnice. B. musím to říct doktorovi. C. dostanu sádru. D. objednám se k doktorovi. E. musím brát antibiotika.

Co ti/vám je? Co mu je? Co jí je? > Příloha ČE2, lekce 11, bod 11.3

6. Pracujte v páru. Zeptejte se na chybějící informace. Část A je tady, část B najdete v Klíči na straně 46/47. Například: Pacient číslo 1 se jmenuje Lukáš. Kolik mu je? Co ho bolí? Co nesmí? Pacient/pacientka

Kolik mu/jí je?

Co ho/ji bolí?

1. Lukáš 2. Tereza

hlava a má rýmu

3. Vojtěch

noha

4. Anna

55

Jakou má teplotu?

Co mu/jí je?

Co dostane?

37,3

má průjem

injekce, prášky

Co nesmí?

má alergii na pyl sádru 38,5

3 dny chodit být na slunci, pít alkohol

33 Cv. 1

Cv. 3


Lekce 11 D | Můžete mi pomoct? 1. Kdo co říká? Přiřaďte k situacím na fotografiích. A. Ukradli mi auto!

B. Měl jsem nehodu.

C. Ztratila jsem doklady.

D. Hoří!

E. Vykradli mi byt!

PAMATUJTE SI: Linka 112 (doktor, policie, hasiči)

3.

1. 2. 5.

4.

2. Kam půjdete nebo kam zavoláte, když potřebujete pomoc? Například: Vykradli mi byt. Půjdu/zavolám na policii. 1. Ukradli mi auto. Půjdu/zavolám... do školy k doktorovi do kina 2. Měl/a jsem nehodu. do nemocnice na ambasádu 3. Můj dům hoří. na pohotovost na záchod k doktorovi 4. Bolí mě břicho. na nádraží do banky na policii hasiče 5. Ztratil/a jsem pas.

3. Pracujte v páru. Představte si, že máte problém a hledáte pomoc. Například: Vykradli mi byt. – Musíš jít/zavolat...

5. Markéta musela jít na policii. Viděla tam tyto piktogramy. Víte, co znamenají? Například: Nesmíte tady telefonovat.

CD: 35 4. Markéta Benešová má nějaký problém. Poslouchejte a označte , kam telefonuje a proč. Kam telefonuje? Na policii.

Na pohotovost. Do nemocnice.

1

2

3

4

6. Přečtěte si tyto nápisy. Přiřaďte některé z nich k piktogramům ve cvičení 5.

Proč tam telefonuje? Bolí ji břicho Její byt hoří. Vykradli jí byt.

Zákaz vstupu OTEVŘENO DISKRÉTNÍ ZÓNA ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ Zavřeno Kouření zakázáno

PROSÍME, NEPOUŽÍVEJTE MOBILNÍ TELEFONY!

34 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 2

E | Komiks 11: Pája jde do nemocnice

CD: 36

DRUHÝ DEN

Zítra jdu na malou operaci.

To je mi líto. Zavolám ti!

Co je ti, Pájo?

Tak co? Jaká byla operace?

Jak to? Přišel jsem do nemocnice...

Operace nebyla! Utekl jsem z nemocnice!

To je vaše první operace, že?

Svlékněte se! Lehněte si!

Je to opravdu lehká operace!

To bude dobré! Nebojte se!

Tak proč jsi utekl?

Ona to neříkala mně! Říkala to doktorovi! 35


Lekce 11 F | Co už umím česky Jsem nemocný/á Je mi špatně. Bolí mě hlava. Telefonuju k doktorovi Já bych se chtěl/a objednat. Bolí mě... U doktora Co tě/vás bolí? Otevřete ústa. Odložte si./Svlékněte se. Lehněte si. Máte na něco alergii? Budete brát dvakrát denně jednu tabletu. Můžete mi pomoct? Měl/a jsem nehodu. Ukradli mi auto. Ztratil/a jsem doklady. Vykradli mi byt. Hoří! Gramatika Personální pronomena v akuzativu (osobní zájmena ve čtvrtém pádu) já: Bolí mě hlava. ty/vy: Co tě/vás bolí? on: Bolí ho hlava. ona: Bolí ji hlava. Personální pronomena v dativu (osobní zájmena ve třetím pádu) já: Je mi špatně. ty/vy: Co je ti/vám? on: Je mu špatně. ona: Je jí špatně Slovní zásoba Lidské tělo: hlava, oči, uši, nos, pusa/ústa, vlasy, ruce, nohy, břicho… Nemoci a úrazy: angína, rýma, kašel, alergie, průjem, zlomená ruka, zlomená noha… Léky: kapky, tableta, injekce, recept… Výslovnost CD: 37 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. l lék, lehněte si, lidské tělo, svlékněte se, zlomený, bolí, ztratil, bohužel r ruka, rameno, rýma, recept, úraz, krk, vykradli, alergie, pozor, doktor

36


Lekce 12

Pozdravy a přání Telefonujeme Na návštěvě Komiks: Ája a Pája jdou na návštěvu

37


Lekce 12 A | Pozdravy a přání 1. Povídejte si.

PAMATUJTE SI: SMS čteme esemeska

1. Posíláte často esemesky? 2. Píšete pozdravy z dovolené nebo přání k Vánocům, Velikonocům, narozeninám...?

2. Představte si, že jste dostali tyto esemesky. Doplňte háčky ( ˇ ) a čárky ( ´ ). Pak je přečtěte nahlas. PAMATUJTE SI: pan Dvořák paní Dvořáková

Hezke Vanoce a stastny novy rok preji Dvorakovi

Posilame pozdrav z dovolene! Ales a Marie

Vsechno nejlepsi k narozeninam! Teta Lucie

Hezke Velikonoce a krasne jaro! Zdenek Jiracek

Dvořákovi

<Příloha ČE1, Lekce 4, bod 4.8

1

2

3

4

3. Pozdrav nebo přání můžete taky napsat na pohlednici. Jaký pozdrav ze cvičení 2 napíšete na tyto pohlednice? Vyberte čtyři nejvhodnější. C. F.

D.

A.

H. G.

E.

B.

4. Víte, jak píšeme adresu? Doplňte tyto výrazy k adrese. sulice a číslo domu

sPSČ (poštovní směrovací číslo) a město

soslovení

Paní Eva Hrušková Tulipánová 172/13 100 00 Praha 10

sjméno a příjmení

POZOR: / čteme lomeno 100 00 čteme sto nula nula >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.1

5. Zeptejte se partnera/partnerky na adresu a správně ji zapište. Pošlete mu/jí pohlednici. Například: Jakou máš adresu? – Tulipánová 172/13, 100 00 Praha 10, Česká republika.

38 Cv. 3


ČEŠTINA EXPRES 2 PAMATUJTE SI: Telefonní kód ČR je 00420 nebo +420

B | Telefonujeme 1. Ptejte se navzájem, jaké máte telefonní číslo. Zapište to. CD: 38

2. Zuzana volá Romanovi. Roman pracuje ve firmě Anotex. 1. Kam Roman šel? 2. Kdy přijde zpátky?

CD: 38

3. Doplňte dialog.

Sekretářka: Dobrý den, firma Anotex. Co pro vás můžu udělat? Zuzana Frídlová: Dobrý den, Frídlová. Prosím vás, je tam Roman Jirák? Sekretářka: Pan Jirák tady bohužel není. Šel 1. _________________. a přijde až 2. _________________. Chcete mu nechat vzkaz? Zuzana Frídlová: Ne, zavolám 3. _____________________, děkuju. Sekretářka: Není zač. Na shledanou. CD: 39

4. Milan telefonuje Janě. 1. Má správné telefonní číslo? 2. Kde byla chyba? CD: 39

5. Poslouchejte dialog ještě jednou. Doplňte telefonní čísla.

Pan Kadeřábek: Prosím, Kadeřábek. Milan: Dobrý den, tady Milan. Prosím vás, je doma Jana? Pan Kadeřábek: Jana? Ta tady nebydlí. To je asi omyl. Milan: Aha, tak promiňte. Volal jsem 1. ________________. Pan Kadeřábek: Hm, my máme 2. ________________.

6. Co dělají nebo říkají? Doplňte podle dialogů. s můžu udělat s tady Milan s omyl s vzkaz s Janě s Romanovi 1. Zuzana Frídlová volá ____________________________________. 2. Milan Novák telefonuje __________________________________. 3. Co pro vás ____________________________________________? POZOR: Dativ sg.: 4. Dobrý den, ____________________________________________. Zuzana volá Romanovi. 5. Chcete mu nechat ______________________________________? Milan telefonuje Janě. 6. Promiňte, to je _________________________________________. >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.2

7. Pracujte v páru. Tvořte telefonní dialogy. Situace 1: Chcete koupit byt a voláte do realitní kanceláře BYTEX. Realitní makléř pan Josef Choděra není v kanceláři. Mluvíte se sekretářkou. Nechcete nechat vzkaz, ale zavoláte později.

Situace 2: Voláte učiteli/učitelce a chcete zrušit lekci, ale máte špatné číslo.

Dobrý den, realitní kancelář ________________. Co pro vás můžu udělat?

Prosím, ________________.

Dobrý den, ________________. Prosím vás, je tam ________________? ________________ tady bohužel není. Chcete mu nechat vzkaz? Ne, děkuju. Zavolám ________________.

Dobrý den, ________________. Prosím vás, je tam ________________? To je asi omyl. Aha, tak promiňte. Volal/a jsem ________________. Aha, my máme ________________.

Není zač. Na shledanou.

39


Lekce 12 C | Kdo komu telefonuje?

POZOR: kdo (nominativ) × komu (dativ) >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.3

CD: 40, 41

1. Poslouchejte 2 dialogy. Označte

, kdo komu telefonuje a proč? Adam volá Liborovi Evě Ivaně

Adam

Ivana

Eva

Eva volá Adamovi Liborovi Ivaně

Libor

Nominativ singuláru × Dativ singuláru Doplňte, kdo komu telefonuje. Nominativ singuláru

Dativ singuláru

Koncovky

Ma

To je Libor.

Adam telefonuje ______________________________

F

To je Ivana.

Eva telefonuje ________________________________

konzonant + -ovi -a > -e/-ě

POZOR: -ka > -ce: To je kamarádka. >Telefonuju kamarádce. >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.2

2. Komu píšete, posíláte dopis, zavoláte...? Doplňte dativ singuláru. 1. 2. 3. 4. 5.

Píšu e-mail ________________________ (kamarád). Posílám dopis ________________________ (maminka). Musím zavolat ________________________ (učitelka). Už jsi telefonovala ________________________ (tatínek)? Zítra se objednám k ________________________ (doktor).

3. Povídejte si. 1. 2. 3. 4.

Komu nejčastěji telefonujete? Komu nejčastěji píšete e-maily? Komu nejčastěji kupujete dárky? Komu píšete přání k Vánocům a narozeninám?

Deklinace kdo, co (nominativ, dativ, akuzativ a lokál) nominativ

kdo

co

dativ

komu

čemu

akuzativ

koho

co

lokál

kom

čem

> Příloha ČE2, lekce 12, bod 12. 3

4. Ptejte se a reagujte. Komu...? Například: (Kdo) telefonuješ? – Komu telefonuješ? 1. (Kdo) _______________ píšeš esemesku? 2. (Kdo) _______________ píšeš přání? 3. (Kdo) _______________ posíláš ten email? 4. (Kdo) _______________ jsi nechal vzkaz? 5. (Kdo) _______________ jsi koupila dárek?

6. Ptejte se a reagujte. O kom, o čem...? Například: O (co) mluvíš? – O čem mluvíš? 1. O (co) ___________ jste si povídali? 2. O (co) ___________ byl ten film? 3. O (co) ___________ mluvil ten politik? 4. O (kdo) ___________ jste včera mluvili? 5. O (kdo) ___________ je ta kniha?

40 Cv. 2

5. Ptejte se a reagujte. Koho, co...? Například: (Co) máš rád? – Co máš rád? 1. (Co) ____________ hledáš? 2. (Kdo) ____________ potřebuješ? 3. (Co) ____________ si dáš? 4. (Kdo) ____________ vidíš? 5. (Kdo) ____________ hledáš?

7. Ptejte se a reagujte. Například: O (co) si povídáte? – O čem si povídáte? 1. O (co) ___________ jste si povídali v práci? 2. Ke (kdo) ___________ jdete? 3. Na (co) ___________ se díváš? 4. O (kdo) ___________ mluvíš? 5. Pro (kdo) ___________ máš ten parfém?


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Na návštěvě CD: 42

1. Milada Jánová telefonuje Josefu Horákovi. Poslouchejte dialog. Kdy přijde pan Horák na návštěvu? CD: 42

2. Poslouchejte dialog. Doplňte. Pan Horák: Horák, prosím. Paní Jánová: Dobrý den, tady Jánová. Pan Horák: Á, paní Jánová, co potřebujete? Paní Jánová: No, vzpomněla jsem si, že máte dneska svátek. Tak 1. _____________________! Pan Horák: Děkuju, to jste moc hodná. Paní Jánová: A nechcete někdy přijít na návštěvu? Pan Horák: Moc rád. Paní Jánová: Co třeba ve středu? Pan Horák: To bohužel nemůžu, ale 2. _____________________ ano. Paní Jánová: A hodí se vám to 3. _____________________? Pan Horák: Ano, hodí. Paní Jánová: Tak se budu těšit. Na shledanou. Pan Horák: 4. _____________________ Na shledanou!

BŘEZEN

3. Doplňte podle dialogu, kdo (pan Horák nebo paní Jánová). 1. 2. 3. 4.

_____________________ má dneska svátek. _____________________ zve pana Horáka na návštěvu. _____________________ nemůže přijít na návštěvu ve středu. _____________________ přijde na návštěvu ve čtvrtek ve 4.

14

pondělí

15

úterý

16

středa

17

čtvrtek

18

pátek

19

sobota

Josef

20

neděle

Světlana

Matylda Ida Elena Vlastimil Eduard

4. Jak budete reagovat? Spojte. 1. 2. 3. 4. 5.

Tak všechno nejlepší! A. A nechcete někdy přijít na návštěvu? B. Co třeba ve středu? C. A hodí se vám to ve čtyři? D. Tak se budu těšit. Na shledanou. E.

To bohužel nemůžu, ale ve čtvrtek ano. Děkuju, to jste moc hodná. Moc rád. Já taky. Na shledanou! Ano, hodí.

5. Pracujte v páru. Pozvěte partnera nebo partnerku na návštěvu. 6. Jaký dárek koupíte, když jdete na návštěvu do české rodiny? Jaký určitě ne? bonboniéra televize kotě květiny

víno

salám hračka CD: 43

7. Pan Horák přišel k paní Jánové. Poslouchejte následující dialog. Označte, co je/není pravda.

1. 2. 3. 4.

Pan Horák koupil paní Jánové víno. ANO / NE 5. Paní Jánová myslí, že květiny jsou krásné. ANO / NE 6. Pan Horák nechce kávu. ANO / NE 7. Pan Horák nechce mléko. ANO / NE 8.

Pan Horák má bratra. ANO / NE Pan Horák a paní Jánová mluví o počasí. ANO / NE O víkendu nebude pršet. ANO / NE Paní Jánová má dceru a syna. ANO / NE

41 Cv. 7


Lekce 12 8. Čtěte dialog nahlas. Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová:

Dobrý den, pane Horáku! Pojďte dál. Tady jsou pantofle. Dobrý den, děkuju. Promiňte, že jdu pozdě. Tady je něco pro vás. No ne, to jsou krásné květiny! Moc děkuju. Prosím, odložte si a posaďte se. Dáte si kávu nebo čaj? Kávu, děkuju. Tak, tady je káva a cukr. Nechcete mléko? Ne, děkuju. A dáte si koláče? Ano, ale… Promiňte, kde tady máte toaletu? Odskočím si. Tady, první dveře vlevo.

Paní Jánová: No, a co dělá vaše sestra? Ještě je nemocná? Pan Horák: Ne, už je zdravá. Teď je venku hezky, tak je na chatě. Paní Jánová: Ano, konečně je teplo! Ale o víkendu bude pršet. Pan Horák: Minulý víkend taky pršelo. Teď o víkendu vždycky prší. To je strašné, že? Pan Horák: Tak já už musím jít. Děkuju za kávu. Pozdravujte syna a dceru! Paní Jánová: Já děkuju za návštěvu! Pozdravujte sestru a na shledanou. V komunikaci v rodině, na ulici, v obchodě nebo v restauraci můžete slyšet jiné formy (mluvená čeština). Porovnejte: pane Horáku! pane Horák! káva kafe mléko mlíko krásné květiny krásný kytky to je strašné to je strašný že ano že jo >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.4

9. Označte v dialogu slova, která jsou v tabulce vlevo. Pak zahrajte dialog s formami mluvené češtiny. 10. Co říká host (H) a co říká hostitel/ka (HO)? Co můžou říct oba (O)? 1. 2. 3. 4.

Pojďte dál. _____ 5. Ne, děkuju. _____ 6. Nechcete mléko? _____ 7. Posaďte se. _____ 8.

Ano, děkuju. _____ 9. Dáte si koláče? _____ Pozdravujte syna. _____ 10. Odložte si. _____ Už musím jít. _____ 11. No, a co dělá sestra? _____ Tady je něco pro vás. _____ 12. Promiňte, že jdu pozdě. _____

11. Jaké výrazy používá host nebo hostitel při příchodu nebo při odchodu? Tak já už musím jít.

Pojďte dál.

Děkuju za...

Odložte si.

Při příchodu:

Dáte si...?

Tady je něco pro vás.

Pozdravujte...

Posaďte se.

Při odchodu:

12. Pracujte podle modelu. Změňte vykání (vy) na tykání (ty). Například: Pojďte dál.– Pojď dál. Odložte si. – ______________________ . Posaďte se. – ______________________ . Pozdravujte syna a dceru – ______________________ . Promiňte, že jdu pozdě. – ______________________ . Tady je něco pro vás. – Tady je něco pro tebe.

13. Jdete na návštěvu. Vytvořte dialog. Situace 1: Přišli jste na návštěvu ke kamarádovi/kamarádce. Situace 2: Přišli jste na návštěvu k řediteli/ředitelce vaší školy nebo firmy.

42 Cv. 8 Cv. 11 Cv. 12

PAMATUJTE SI Pojďte... Odložte si. Posaďte se. Pozdravujte... Promiňte...

imperativ

>Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.5


ČEŠTINA EXPRES 2

E | Komiks 12: Ája a Pája jdou na návštěvu

CD: 44

Jasně! Máš pro tetu nějaký dárek? Zítra jdeme na návštěvu k tetě, Pájo.

Já jsem Pája.

To je moje teta.

Tady máš dárek! Moment, musím si zavolat.

Čau, teto! Jak se máš?

Teto, dáš mi ještě? Mám hlad!

Jé, to je krásné křeslo.

To jídlo je výborné!

Nechceš cigaretu?

Teto, vypadáš výborně. Kolik je ti let?

Tak ahoj! Za týden přijdeme zase!

Ne, nekouřím!

Pájo, ty jsi

strašný!

Ale proč, Ájo???

Teta je moc fajn.

43


Lekce 12 F | Co už umím česky Pozdravy a přání Hezké Vánoce a šťastný nový rok! Hezké Velikonoce! Všechno nejlepší k narozeninám! Posíláme pozdrav z dovolené! Telefonujeme Co pro vás můžu udělat? Chcete mu/jí nechat vzkaz? Promiňte, to je asi omyl. Pozvání na návštěvu A nechcete někdy přijít na návštěvu? Moc rád/a. Na návštěvě Pojďte dál. Odložte si. Posaďte se. Promiňte, ale kde tady máte toaletu? Odskočím si. Pozdravujte syna a dceru. Gramatika Dativ singuláru (třetí pád jednotného čísla) Kdo komu volá, telefonuje, píše, posílá e-mail, nechává vzkaz...? Adam telefonuje Liborovi. Eva telefonuje Ivaně. Deklinace interogativních pronomen kdo, co v N, D, A, L (skloňování tázacích zájmen v prvním, třetím, čtvrtém a šestém pádě) nominativ dativ akuzativ lokál kdo komu koho kom co čemu co čem Slovní zásoba e-mail, esemeska, pohlednice, pozdrav, přání Výslovnost CD: 45 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. h host, hledat, pan Horák, aha, koho, čeho, bohužel, pohlednice ch chcete, na chatě, nechat, všechno, poslouchat, v obchodě

44

POZOR: -ka > -ce kamarádka > Telefonuju kamarádce.


Lekce 13

V hotelu Služby Co pro vás můžu udělat? Komiks: Ája jede na služební cestu

45


Lekce 13 A | V hotelu 1. Jaké typy ubytování znáte? Co je levné/drahé? Kdo tam bydlí? Ubytování: hotel – penzion – kolej – ubytovna

2. Povídejte si. 1 Kde bydlíte, když cestujete? 2. Jaké musí být podle vás kvalitní ubytování? 3. Jaké bylo vaše nejhorší/nejlepší ubytování? CD: 46

3. David Widmann bydlí v Ostravě. Příští týden musí jet na služební cestu do Brna. Potřebuje ubytování, a proto telefonuje do hotelu Diplomat. Poslouchejte a řekněte, co je/není pravda. 1. David chce dvoulůžkový pokoj. 2. David chce pokoj od 10. do 15. ledna.

ANO / NE ANO / NE

CD: 46

4. Poslouchejte ještě jednou a doplňte dialog. Recepční: Hotel Diplomat, prosím? David: Dobrý den, Widmann. Já bych si chtěl rezervovat pokoj. Recepční: A jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? David: _________________. Kolik to bude stát? Recepční: 1200 korun za noc se snídaní. Odkdy dokdy to budete chtít? David: Od ________ do ________ ledna. Prosím vás, a je tam internet? Recepční: Samozřejmě, máme tady wifi. David: Dobře, děkuju. Jo, a prosím vás, je u hotelu parkoviště? Recepční: Ano, je tady placené parkoviště. Takže prosím vaše jméno a adresu. David: David Widmann, Horova 12, 702 00 Ostrava. Recepční: Ano, děkuju. Budeme se těšit. Na shledanou! David: Taky děkuju, na shledanou.

5. Co víte o panu Widmannovi? Tvořte věty. Hledejte víc možností.

POZOR: 1200 čteme tisíc dvě stě nebo dvanáct set

Například: Pan Widmann bydlí v Ostravě. bydlet

jet chtít potřebovat telefonovat rezervovat

do hotelu Diplomat wifi ubytování

v Ostravě jednolůžkový pokoj na služební cestu do Brna

Zopakujte si datum: Dneska je 1. 1. (prvního ledna). Budu v hotelu od/do 1. 1. (prvního ledna). Dny: prvního, druhého, třetího, čtvrtého, pátého, šestého... Měsíce: ledna, února, března, dubna, května, června, července, srpna, září, října, listopadu, prosince

6. Představte si, že jedete na služební cestu a chcete si rezervovat pokoj. Naplánujte, odkdy dokdy pojedete. Zavolejte do hotelu. Váš partner/ka je recepční. Hotel (jméno hotelu), prosím? Dobrý den. Já bych si chtěl/a rezervovat pokoj. A jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? Jednolůžkový / dvoulůžkový. Kolik to bude stát? (cena) korun za noc se snídaní. Odkdy dokdy to budete chtít? Od (datum) do (datum) A prosím vás, je tam internet / wifi / parkoviště? Samozřejmě. Takže prosím vaše jméno a adresu. (vaše jméno a adresa) Děkuju. Budeme se těšit. Na shledanou!

46 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Představte si, že David si rezervoval pokoj na internetu. Vyplňte formulář podle předchozích informací. HOTEL DIPLOMAT

| Objednávka

DATUM PŘÍJEZDU Den: 

Měsíc: 

POŽADOVANÉ POKOJE Jednolůžkové:  Dvoulůžkové:  OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno:

Rok: 

Počet nocí:

Třílůžkové:

Počet osob:

Příjmení:

Adresa:

PSČ:

Město:

Stát:

E-mail:

Požaduji parkování:

widmann@centrum.cz Ano:

Ne:

Telefon: 608 263 967

Fax: - - -

Poznámky:

ODESLAT

8. David přijel do hotelu Diplomat. Mluví v hotelu s recepční. Podívejte se na fotografii. Co asi David říká? Jak reaguje recepční?

VŠIMNĚTE SI: Internet v češtině >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.1

CD: 47

9. Poslouchejte. Označte, co je/není pravda. 1. David bude bydlet v pokoji číslo 213. ANO / NE 2. Snídaně jsou v přízemí. ANO / NE CD: 47

10. Poslouchejte a doplňte. Recepční: Dobrý den. Co pro vás můžeme udělat? David: Dobrý den. Mám u vás rezervovaný pokoj. Recepční: A na jaké jméno? David: David Widmann. Recepční: Aha. Promiňte, jak se to píše? David: David Wid-mann. Dvojité vé, měkké i a dvě en. … Recepční: Tak, tady je váš klíč. Je to pokoj číslo 1. ______________, druhé patro. Výtahy jsou tady 2. ______________. David: Cože, 3. ______________? Promiňte, ale pokoj s číslem 13 nechci. Recepční: Hm... No tak dobře. Tady je jiný pokoj, ale je trochu menší. Je to číslo 4. ______________. David: Děkuju, jste moc hodná. A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? Recepční: V hotelové restauraci tady 5. ______________, od sedmi do deseti hodin.

Jak nadiktujete jméno? á, é, í, ó čteme dlouhé a, e, i, o i čteme měkké i y čteme ypsilon, tvrdé y ů/ú čteme u s kroužkem/u s čárkou nn čteme dvě en nebo n n q čteme kvé w čteme dvojité vé x čteme iks >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13. 2

11. Víte, jak někomu (např. recepční v hotelu) nadiktujete vaše jméno? Napište to.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________

12. Nadiktujte si navzájem vaše jména a napište je.

47 Cv. 10 Cv. 10


Lekce 13 13. Když hledáte ubytování, můžete vidět tyto piktogramy. Co znamenají?

1

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

12

14. Alena Jandová je z Olomouce. Musí jet na několik dní do Prahy a hledá ubytování. Čtěte inzeráty a odpovězte na otázky. (Můžete pracovat se slovníkem.) 1. 2. 3. 4. 5.

Kde může Alena mít jednolůžkový pokoj? 6. Odkud je blízko do centra? 7. Kde je bezbariérový přístup? 8. Jaké ubytování je nejlevnější? 9. Kde může Alena parkovat? 10.

UBYTOVNA KOŠICKÁ Poloha: Ideální ubytování na okraji Prahy pro jednotlivce, kolektivy i rodiny, 5 minut chůze od nádraží ČD Vysočany, 3 minuty na autobus městské hromadné dopravy. Ubytovna se nachází 100 m od zábavního centra a akvaparku. Pokoje: Standardní 2 až 4 lůžkové pokoje, sociální zařízení, sprcha, kuchyň s ledničkou pro dva pokoje společné. Parkování: Bezplatné nehlídané parkoviště. Cena: 155 Kč/osoba/noc

48

Kde může používat internet? Kde může vařit? Kde nesmí kouřit? Kde je blízko tramvaj? Kde může platit kartou?

HOTEL ONYX Poloha: Hotel Onyx se nachází v Praze v blízkosti centra, 10 min. pěšky od stanice metra Florenc. Pokoje: Našim hostům nabízíme pohodlné ubytování v 17 dvoulůžkových, 6 třílůžkových a 4 čtyřlůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny telefonem, sociálním zařízením a televizí. Je zde bezbariérový přístup. Služby: V objektu se nachází restaurace a vinný sklep s kapacitou 65 osob, bazén a sauna (placené). Poblíž hřiště na tenis a squash. Bezdrátová síť wifi. Parkování: Parkování u objektu. Cena (osoba/noc): Dvoulůžkový pokoj 1390 Kč Třílůžkový pokoj 1620 Kč Čtyřlůžkový pokoj 1800 Kč Platba je možná hotově i kreditní kartou.

POZOR: smět >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.3

KOLEJ MIHULKA Poloha: Cca 35 minut od centra, v blízkosti je tramvajová zastávka s možností přestupu na metro. Pokoje: Kolej má 44 pokojů s telefonem, WC a sprchou. Kuchyň s ledničkou společná na každém patře. Služby: Na celé koleji je možnost připojení na internet. Možnost úschovy kol. Poznámka: V celém objektu je přísný zákaz kouření. Cena: Pro studenty: Jednolůžkový pokoj, vlastní záchod a koupelna: 139 Kč/osoba/den. Třílůžkový pokoj, společný záchod a koupelna: 77 Kč/osoba/den. Pro hosty: Jednolůžkový pokoj, vlastní záchod a koupelna: 290 Kč osoba/ den.


ČEŠTINA EXPRES 2

B | Služby CD: 48

1 Co je to? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte názvy služeb k fotografiím. s čistírna s opravna obuvi s kadeřnictví s pumpa s autoservis s výroba klíčů s krejčovství s oční optika s kosmetika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2. Kam jdete nebo jedete, když potřebujete...? Spojte. Tvořte věty. Například: Když potřebuju koupit brýle, jdu do optiky. 1. koupit brýle nebo kontaktní čočky A. na kosmetiku 2. vyčistit oblečení B. do opravny obuvi 3. udělat make-up nebo manikúru C. do čistírny 4. opravit auto D. do autoservisu 5. vzít* benzín E. do kadeřnictví/k holiči 6. opravit boty F. do optiky 7. ostříhat vlasy G. na pumpu/k pumpě 8. ušít* oblečení H. do krejčovství/ke švadleně

ZOPAKUJTE SI: Kam? do + genitiv na + akuzativ k/ke + dativ >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.4

3. Kam chodíte/jezdíte často, občas, málokdy? Kam nechodíte/nejezdíte nikdy? Například: Často chodím do optiky, nikdy nechodím na kosmetiku.

49 Cv. 1

Cv. 2


Lekce 13 C | Co pro vás můžu udělat? CD: 49, 50, 51, 52, 53, 54

1. Poslouchejte dialogy 1–6. Kde je můžete slyšet? u holiče

na pumpě /u pumpy

v optice

v opravně obuvi

u švadleny

na kosmetice

v čistírně

CD: 49, 50, 51, 52, 53, 54

2. Poslouchejte dialogy ještě jednou. Označte správnou odpověď.

v autoservisu

ZOPAKUJTE SI: Kde? v + lokál na + lokál u + genitiv

1. Kolik stojí brýle? 3. Kdy bude hotový kabát v čistírně? 5. Pán u pumpy a) 2 500 korun a) v pondělí a) platí hotově b) 2 700 korun b) za týden b) platí kartou c) 2 200 korun c) v úterý c) neplatí

>Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.4

2. S čím má problém auto? 4. Paní chce zkrátit vlasy 6. Kdy budou hotové boty? a) s motorem a) o dva centimetry a) dneska odpoledne b) s benzínem b) o pět centimetrů b) zítra odpoledne c) s pneumatikou c) o deset centimetrů c) zítra dopoledne

3. Co potřebujete udělat? Hledejte víc možností. Například: Potřebuju vyčistit kabát. vyčistit opravit ušít* udělat vzít* ostříhat koupit zkrátit

manikúru

auto

make-up vlasy

motor kabát

kontaktní čočky

boty brýle benzín oblečení

4. Co říká prodavač (P)? Co říká zákazník (Z)? 1. Na jaké jméno to bude?_____ 2. Chtěl/a bych... _____ 3. Ano, to nebude problém. ___ 4. Tady máte lístek. _____

5. Kdy to bude hotové? _____ 6. Kolik to bude stát? _____ 7. Potřebuju... _____ 8. Můžu platit kartou? _____

9. Ano, samozřejmě. _____ 10. Zavoláme vám. _____ 11. A ještě si vezmu... _____ 12. A jaký máte telefon? _____

13. Podíváme se na to. _____ 14. A o kolik to chcete zkrátit? _____ 15. Co pro vás můžu udělat? _____ 16. Přijďte si zítra odpoledne. _____

5. Tvořte dialogy k fotografiím. Používejte fráze z předchozího cvičení.

1

2

3 PAMATUJTE SI: platit kartou ×

platit hotově

4 50

5


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 13: Ája jede na služební cestu

CD: 55

Je to velmi důležitá akce. Slečno Zajíčková, pojedete na prezentaci naší firmy.

Zítra si musím nechat ostříhat vlasy...

...koupit si letenku...

O D VA D N Y P O Z D Ě J I

...opravit boty...

...vyčistit kostým...

...objednat taxík...

...a rezervovat hotel.

Moment...

Kde je ta

prezentace? Zapomněla jsem ji v práci!!!

51


Lekce 13 E | Co už umím česky V hotelu Já bych si chtěl/a rezervovat pokoj. Kolik to bude stát? A prosím vás, je tam internet / wifi / parkoviště? Co pro vás můžeme udělat? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? Odkdy dokdy to budete chtít? Prosím vaše jméno a adresu. Objednávka ubytování Datum příjezdu (den, měsíc, rok, počet nocí) Požadované pokoje (jedno-/dvou-/třílůžkové) Počet osob Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, město, PSČ, stát) Kontakt (telefon, fax, e-mail) Parkování (ano, ne) Jak nadiktujete jméno? á, é, í, ó – dlouhé a, e, i, o i – měkké i y – ypsilon, tvrdé y ů/ú – u s kroužkem/u s čárkou nn – dvě en nebo n n q – kvé w – dvojité vé x – iks Potřebuju... Chtěl/a bych... opravit auto, boty, ostříhat vlasy, vyčistit oblečení, ušít oblečení, koupit brýle nebo kontaktní čočky, udělat make-up nebo manikúru...

Slovní zásoba Ubytování: hotel, penzion, ubytovna, kolej, jednolůžkový/dvoulůžkový pokoj, potřebovat ubytování, rezervovat pokoj Služby: čistírna, opravna obuvi, kadeřnictví, pumpa, autoservis, výroba klíčů, krejčovství, oční optika, kosmetika Výslovnost CD: 56 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. p penzion, pokoj, potřebuju, opravit, optika, koupit, bezbariérový přístup b brýle, boty, byt, být, do Brna, ubytovna, ubytování, oblečení, služby, služební cesta v vlasy, výtah, výroba klíčů, wifi, opravna, rezervovat, levné, televize, parkoviště f formulář, telefon, telefonovat, wifi POZOR: b > p počet osob v > f obuv

52


Lekce 14 Jaké máte zaměstnání? Hledám práci Životopis Žijeme v České republice Komiks: Ája a její pracovní den

53


Lekce 14 A | Jaké máte zaměstnání?

POZOR: Jaké máte zaměstnání? = Co děláte?

1. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Jaké máte zaměstnání? Jaké zaměstnání má váš tatínek, bratr, manžel.../vaše maminka, sestra, manželka...?

CD: 57

2. Jaké zaměstnání mají lidé na fotografiích? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova k fotografiím.

s úředník

s číšník

s sekretářka

s ředitel

s prodavačka

s dělník

s uklízečka

s zdravotní sestra

s automechanik

3.

1.

2.

4.

7.

5.

9. 6. 8.

3. Kdo kde pracuje? Pak řekněte, kde pracujete vy (váš bratr, vaše sestra...). Například: Sekretářka pracuje ve firmě. ve firmě v restauraci v obchodě

v nemocnici

v autoservisu

4. Doplňte femininum nebo maskulinum.

na úřadě

1. prodavač – _______________________ 3. uklízeč – _______________________ 2. ředitel – _______________________ 4. _______________________ – úřednice

v továrně 5. _______________________ – dělnice 6. číšník – servírka

5. Jaké zaměstnání byste chtěli/nechtěli dělat? Proč? Například: Chtěl/a bych být učitel/ka, protože... Nechtěl/a bych být učitel/ka, protože...

PAMATUJTE SI: učitel – učitelka úředník – úřednice >Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.1

54 Cv. 2


ČEŠTINA EXPRES 2

B | Hledám práci. Životopis.

PAMATUJTE SI: ZŠ = základní škola SŠ = střední škola, středoškolské vzdělání VŠ = vysoká škola, vysokoškolské vzdělání

1. Když hledáte práci, čtete v inzerátech tyto výrazy. Co znamenají? Spojte. 1. 2. 3. 4. 5.

zaměstnání zaměstnanec vzdělání plat pracovní doba

A. B. C. D. E.

jakou školu jste dokončili peníze za práci práce odkdy dokdy pracujete ten, kdo pracuje ve firmě

> Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.2

CD: 58

2. Eliška Kostková hledá novou práci. Mluví o tom, jakou práci by chtěla dělat. Poslouchejte. Označte, co je/není pravda. 1. 2. 3. 4. 5.

Eliška pracuje v centru Brna. Má pracovní dobu od sedmi hodin do pěti. Eliška má dobrý plat. Eliška chce pracovat jako manažerka. Eliška chce v nové práci mluvit rusky.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

3. Eliška čte inzeráty v novinách. Jaký pro ni může být zajímavý a proč? INZERCE – ZAMĚSTNÁNÍ

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA

Do luxusního hotelu v centru Brna příjmeme číšníka nebo servírku. Požadujeme dobrou znalost NJ nebo AJ. Pracovní doba: dlouhý týden: Po–Čt, Ne 11.00–22.00 krátký týden: Pá, So: 11.00–04.00 Plat: 13 000–15 000 Kč podle praxe CV zasílejte na: info@classichotel.cz nebo volejte na: +420 542 377 811.

A

Přijmeme prodavače/ky

IT společnost AZComp hledá kandidáta na pozici:

Nově otevřená prodejna čokoládových pralinek v Obchodním centru Fénix hledá prodavačky/prodavače.

OBCHODNÍ ASISTENT/KA

Požadujeme příjemné vystupování a komunikativnost. Nabízíme motivující plat a práci v mladém kolektivu. Nástup možný ihned. Životopis s fotografií zasílejte na shopfenix@chocolate.com

Požadujeme: SŠ vzdělání, dobrá znalost práce na PC, orientace ve výpočetní technice, komunikativnost a flexibilita Nabízíme: dobrý nástupní plat, 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy

Místo práce Brno, nástup ihned.

B

Svá CV zasílejte na e-mail: kutil@azcomp.cz

C

Vzdělávací centrum Eurolink v Brně hledá zaměstnance na tuto pozici:

Manažer / manažerka pro německé jazykové oddělení Náplň práce: plánování a organizace jazykové výuky, garance kvality kurzů Požadujeme: VŠ vzdělání, manažerské minimum, praxe ve výuce NJ, výborná znalost NJ, znalost MS Office Váš životopis zasílejte na e-mailovou adresu: iva.konecna@eurolink.cz 4. Čtěte inzeráty ještě jednou. Označte barevně tyto informace. Kdo je zaměstnavatel? Jaké zaměstnance hledá? Jaký je plat? Jaká je pracovní doba? Jaké vzdělání musí zaměstnanec mít? Jaká je kontaktní adresa nebo telefon?

D

POZOR: zaměstnání × zaměstnanec × zaměstnavatel

55


Lekce 14 1. Když hledáte nové zaměstnání, zaměstnavatel bude chtít váš životopis. Čtěte životopis, který napsala Eliška Kostková. Odpovězte na otázky. 1. 2. 3. 4. 5.

Kolik je jí let? 6. Kde bydlí? 7. Jaký má e-mail? 8. Kde studovala? 9. Co teď dělá? 10.

Kdo je teď její zaměstnavatel? Jaké měla další studium, kurzy nebo stáže? Umí francouzsky? Umí pracovat s počítačem? Co ráda dělá, když má volno?

PAMATUJTE SI: životopis = CV (čtěte: síví, sívíčko) > Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.3

Životopis Eliška Kostková Datum narození: 14. 8. 1982 Adresa: Milady Horákové 14, 602 00 Brno

Osobní údaje: Kontakt:

Telefon: +420 543 821 212, +420 732 86 99 33 E-mail: eliska.kostkova@gmail.com

Vzdělání: 1997 – 2001 2001 – 2006

Gymnázium Slovanské náměstí, Brno Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (obor německý jazyk a literatura)

Další studium, kurzy, stáže: březen – červen 2005 leden – prosinec 2010

Program Erasmus, Pädagogische Akademie des Bundes, Vídeň Certifikovaný kurz Studium managementu, Institut celoživotního vzdělávání VUT, Brno

Zaměstnání: 2006 – nyní

učitelka němčiny, Jazyková škola Orbis, Brno

Jazyky:

němčina (úroveň C1) angličtina (úroveň B1)

Práce s počítačem:

MS Windows, MS Office, Internet

Zájmy:

německá literatura, divadlo, cestování, tenis

2. Doplňte podle životopisu, co kdy Eliška dělala. 1. 2. 3. 4.

V roce __________ byla na programu Erasmus ve Vídni. Od roku __________ do roku __________ studovala střední školu. Od roku __________ do roku __________ studovala vysokou školu. Od roku __________ pracuje v jazykové škole Orbis.

Časové výrazy a) s prepozicí (otázky Kdy? Odkdy? Dokdy?) v roce, v pondělí, od roku, do roku, o víkendu... b) bez prepozice (otázky Kdy? Jak dlouho?) dopoledne, odpoledne, zítra, včera... minulý, příští, každý, celý, tenhle + akuzativ Například: minulý týden, příští měsíc, každou sobotu, celou neděli, tenhle víkend >Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.4

3. Doplňte prepozice od, do a v. (Pozor – někde nemusí být.) 1. 2. 3. 4.

Studoval jsem _____ roku 1994 _____ roku 2000. 5. Musím pracovat _____ každou sobotu. 6. _____ roce 2009 jsem byla na stáži v Madridu. 7. _____ minulý týden jsem pracoval _____ celou sobotu. 8.

Pracovní doba je _____ sedmi hodin _____ tří. _____ příští rok chci chodit na kurz managementu. V jazykové škole učím _____ roku 2003. Ve firmě ALON jsem začal pracovat _____ roce 2008.

4. Co jste kdy dělali? Připravte si otázky pro partnera. Ptejte se navzájem a reagujte. Odkdy dokdy...?

Jak dlouho...?

5. Napište vlastní životopis.

56

Kdy...? PAMATUJTE SI: Jak dlouho? jeden týden/měsíc/rok dva, tři, čtyři týdny/měsíce/roky pět, šest... týdnů/měsíců/let


ČEŠTINA EXPRES 2

C | Žijeme v České republice 1. Přečtěte si text o Alexejovi. Odpovězte na otázky. 1. Jakou školu Alexej studoval?

2. Kde pracoval v Rusku?

3. Kde pracuje teď?

4. Je svobodný?

Alexej Portnov žije a pracuje v České republice už 2 roky. Říká: „Jmenuju se Alexej Portnov. Jsem z Ruska. Narodil jsem se 18. března 1979 v Moskvě. Jsem technik, studoval jsem střední průmyslovou školu v Petrohradu. Když jsem dokončil školu, nejdřív jsem pracoval v telekomunikační firmě a potom jsem odešel do firmy Uni Mobil. Pak jsem nějaký čas neměl práci. Nakonec jsem si našel novou práci v České republice, a tak teď pracuju a bydlím v Praze. Jsem ženatý, moje manželka se jmenuje Adriana a je Slovenka. Adriana studuje vysokou školu, management. Ještě neví, kde bude pracovat, ale už si začala hledat zaměstnání.“

Další časové výrazy Doplňte z textu věty s těmito výrazy. Rozumíte? __________________________________________________________________________________ nejdřív __________________________________________________________________________________ pak __________________________________________________________________________________ potom __________________________________________________________________________________ nakonec __________________________________________________________________________________ teď __________________________________________________________________________________ už __________________________________________________________________________________ ještě ne>Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.5

CD: 59

2. Alexejova manželka Adriana mluví o sobě. Seřaďte věty. Pak zkontrolujte poslechem.

___ Potom jsem jeden rok pracovala. ___ Nejdřív jsem bydlela v Žilině, kde jsem vystudovala gymnázium. ___ Ještě nevím, kde budu pracovat, ale už jsem si začala hledat práci. ___ Pak jsem šla do Bratislavy na vysokou. 1. Narodila jsem se na Slovensku. ___ Nakonec jsem šla do Prahy, kde teď studuju management. ___ Studovala jsem dva roky ekonomii, ale ze školy jsem odešla.

3. Doplňte do vět už, ještě, potom/pak, nejdřív nebo nakonec. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ve firmě máme nového kolegu, ale ________ jsem ho neviděla. Pracuju v té restauraci ________ dva měsíce. V září pojedu na stáž do Londýna a ________ do Paříže. Hledám práci, ale ________ jsem žádnou nenašel. ________ jsem pracoval ve škole, _______ v bance a _______ ve firmě ELTON. Bohužel ti nemůžu pomoct. ________ měsíc na úřadě nepracuju. ________ musím dopsat ten projekt a ________ můžeme jít na oběd.

4. Alexej je na cizinecké policii. Žádá o dlouhodobý pobyt. Co říká Alexej (A) a co říká úřednice (Ú)? 1. Vyplňte si ten formulář. – _____ 2. Tady je můj pas. – _____ 3. Potřebuju dvě nebo tři fotografie? – _____ 4. Máte kolek? – _____ 5. Tady to podepište, prosím. – _____ 6. Kde koupím kolek? –_____ 7. Máte doklad o zaměstnání a ubytování? – _____ 8. Počkejte tady. – _____ 9. Kdy to bude hotové? – _____ 10. Přijďte příští týden. – _____ 11. Nerozumím. Můžete prosím mluvit pomalu? – _____

57 Cv. 1

Cv. 2

Cv. 3

Cv. 4


Lekce 14 5. Irina Kovalenko také žádá o dlouhodobý pobyt. Vyplnila formulář. Čtěte zkrácenou verzi jejího formuláře a označte, co je/není pravda. 1. Irina je z Polska. ANO / NE 2. Irina se narodila v listopadu. ANO / NE 3. Irina je zdravotní sestra. ANO / NE 4. Irina pracovala v Mukačevu. ANO / NE 5. Irina je svobodná. ANO / NE 1.

6. Irina nikdy nebyla v Dněpropetrovsku. 7. Irina vystudovala vysokou školu. 8. Volodimir se narodil v Olomouci. 9. Volodimir pracuje jako dělník. 10. Irina bydlí ve Velké Bystřici.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

K  O  V   A  L    E   N  K   O I R I N  A

2.

X   0   2 1 1   1 9  7 0

3. 4. 5.

X

U K  R

6.

M U K  A  C    E   V   O

7.

U K  R

8. 9. 10.

S Š

S  E    K  R   E  T   Á    R   K  A

11.

12.

13. 14.

P  U      T   R   A   D   E S  P   A   S   K   A   J   A D N   E   P   R   O  P   E  T    R   O  V   S   K

5  /    3    4  9   0  0  5

P  L   A   N  E   O            s.  r.  o. S  T   U   D   E   N  T   S   K  Á O  L   O  M O   U    C

9  4    7   /    7    7  7    2  0   0

Z  A  M E   S   T   N  Á   N  Í

N   A   Ú   Z E   M   Í

Ž I ŽK O V A V  E    L   K  Á     B  Y   S   T    R   I      C   E

15. 16.

C   R    1     5   2 7   8   3   5   3 4   6   8   9   7   5   2    1 U K  R

K  O  V   A  L    E   N  K   O V O   L  O  D   I     M   I     R

6. Představte si, že žádáte o dlouhodobý pobyt v České republice. Vyplňte formulář v pracovním sešitě.

U K  R   1      4 0 8 1 9  6   5 D N   E   P   R   O  P   E  T    R   O  V   S   K P  R   O   G  R   A  M Á  T    O   R

Ž I ŽK O V A V  E    L   K  Á B  Y   S   T    R   I      C   E

1     5   2 7   8   3  5   3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Místo V   Olomouci Dne 30.  3.  2011 Podpis 58

POZOR: Tento formulář je zkrácený. Celý formulář najdete na www.mvcr.cz.


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 14: Ája a její pracovní den

CD: 60

...ale musím!

Pondělí ráno... Nechce se mi do práce...

...udělám si kávu...

Přijdu do kanceláře...

...zavolám Pájovi...

...přečtu si noviny...

...napíšu esemesku kamarádce...

...zatelefonuju mamince...

...a pak konečně pomalu...

...začnu pracovat!

...řeknu kolegyni, co jsem dělala o víkendu...

Ale ne!

Honem!

Zapomněla jsem, že mám vlastní firmu a pracuju pro sebe!

59


Lekce 14 E | Co už umím česky Co děláte? / Jaké máte zaměstnání? Jsem učitel. Pracuju jako úřednice. Hledám práci (orientace v inzerátech) Kdo je zaměstnavatel? Jaké zaměstnance hledá? Jaký je plat? Jaká je pracovní doba? Jaké vzdělání musí zaměstnanec mít? Jaká je kontaktní adresa nebo telefon?

Životopis Osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa) Kontakt Vzdělání Další studium, kurzy, stáže Zaměstnání Jazyky Práce s počítačem Zájmy Na úřadě Vyplňte si ten formulář. Máte kolek? Tady to podepište, prosím. Máte doklad o zaměstnání a ubytování? Počkejte tady. Přijďte příští týden. Gramatika Časové výrazy a) s prepozicí v roce, v pondělí, od roku, do roku, o víkendu... b) bez prepozice dopoledne, odpoledne, zítra, včera...minulý, příští, každý, celý, tenhle + akuzativ c) další časové výrazy ještě, nakonec, nejdřív, pak, potom, teď, už Slovní zásoba

učitel – učitelka, úředník – úřednice, číšník – servírka

Výslovnost CD: 61 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. z zaměstnání, zaměstnanec, zdravotní sestra, zájmy, začíná, vzdělání, datum narození s svobodný, studuje, studium, cestování, ž životopis, žádost, žena, ženatý, žije, manžel, manželka, manažer, manažerka š škola, ještě, vaše, váš POZOR: z > s bez, kurz ž > š už, když, muž

60


Pracovní Lekce 1 sešit

61


Lekce 8

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Procvičujte formy budoucího času. Doplňte konjugaci. Pak tvořte negativní formy. BÝT

PRACOVAT

UČIT SE budu se učit

ty on, ona, to my

budeme

vy oni

budou pracovat JÍT

JET

ZAPLATIT

půjdu

ty on, ona, to

pojede

my vy

zaplatíte

oni

2. Plánujte, co budete dělat odpoledne, zítra, v sobotu... Například: jet do divadla – V sobotu... V sobotu pojedu do divadla. 1. jít do školy – Zítra ________________________________________________________________________________________________ 2. být v restauraci – Zítra v poledne ____________________________________________________________________________________ 3. jet na výlet – V sobotu ____________________________________________________________________________________________ 4. psát domácí úkoly – Odpoledne ____________________________________________________________________________________ 5. být doma – Dneska večer __________________________________________________________________________________________ 6. nakupovat jídlo a pití – V pondělí ___________________________________________________________________________________ 7. hrát tenis – Zítra ráno _____________________________________________________________________________________________ 8. jet na hory – O víkendu ____________________________________________________________________________________________ 9. být v práci – Příští týden ___________________________________________________________________________________________ 10. letět na konferenci do USA – Příští měsíc _____________________________________________________________________________ 11. učit se anglicky – Příští rok se ______________________________________________________________________________________ 12. dívat se na televizi – V neděli se ____________________________________________________________________________________

8

3. Marek a Sandra plánují, co budou dělat. Doplňte dialog.

Sandra: Co dneska (ty – dělat) _________________________? (Ty – být) ________________________doma? Marek: Ne, (já – jít) _________________________ k doktorovi a pak (já – jet) _________________________ na češtinu. A ty? Sandra: (Já – jít) _____________________ do práce a (já – psát) ______________________ ten nový projekt. Marek: A co (my – dělat) _________________________ večer? (My – jít) _________________________________ do kina? Třeba v kině Kosmos dávají Piráty z Karibiku. Sandra: Tak fajn. (Já – zavolat) _________________________ tam, jestli mají lístky. Marek: Dobře, (my – sejít se) _________________________ v kině. Měj se hezky!

4. Doplňte dny. Plánujte, co budete dělat příští týden. Například: V pondělí odpoledne půjdu na tenis. v pondělí

ve čtvrtek

v neděli

62


B

Lekce 8

5. Marie a Radek jsou v důchodu. Mají celý den volno. Mluví o tom, co budou dělat. Doplňte prepozice do, na a k. Marie: Co dneska budeš dělat? Budeš doma? Radek: Ne. Půjdu _______ doktorovi a pak pojedu _______ fotbal. A co budeš dělat ty? Marie: Půjdu _______ kosmetiku a pak pojedu _______ školy _______ angličtinu. Budeme psát test. A co budeme dělat večer? Radek: Hm, já nevím.... Nechceš třeba jít _______ kina? Marie: Tak dobře. Co dávají? Radek: Moment, podívám se _______ internet. Tak v kině Alfa dávají Titanik. Zavolám tam a zeptám se, jestli mají lístky. Sejdeme se v kině, jo? Marie: Tak jo. Ale já už musím letět. Měj se hezky. Zavolám ti!

6. Označte správnou prepozici. Pak se ptejte kamaráda nebo kamarádky. Například: Kam pojedeš ve středu? – Do/na/k konferenci. – Pojedeš ve středu na konferenci? 1. Kam půjdeš v sobotu večer? – Do/na/k operu do/na/k divadla. 2. Kam půjdeš v pátek? – Do/na/k klubu. 3. Kam jsi šel včera dopoledne? – Do/na/k doktorovi. 4. Kam jsi jela o víkendu? – Do/na/k kina do/na/k ten nový film. 5. Kam jedeš? – Do/na/k Prahy do/na/k letiště. 6. Kam jdeš? – Do/na/k výstavu do/na/k galerie.

7. Spojte. 1. Půjdeš na fotbal? A. Ano, budu. 2. Budeš zítra ráno doma? B. V kině. 3. Kam pojedeš na konferenci? C. Ano, půjdu. 4. Kde budeš zítra večer? D. Ne, nepojedu. 5. Budeš zítra dopoledne v práci? E. Do Moskvy. 6. Pojedeš o víkendu na hory? F. Ne, nebudu v práci, budu ve škole.

8. Doplňte genitiv sg. nebo akuzativ sg.

1. Večer chci jít do ________________________ (klub). 8. Půjdeš taky na __________________________ 2. Zítra půjdu na _________________________ (koncert). 9. Půjdeš večer do _________________________ 3. Musím jet do __________________________ (supermarket). 10. Chceš jít na _____________________________ _____________________________ 4. Pojedu do (Rakousko). 11. Zítra musím jet do _______________________ _____________________________ 5. Poletím do (Rusko). 12. Proč nejdete do _________________________ 6. Nechci jít na ____________________________ (výlet). 13. O víkendu nemůžeme jít na _______________ 7. Pojedeš o víkendu do ____________________ (Německo)? 14. Příští rok poletíme do ____________________

(fotbal)? (divadlo)? (procházka)? (Polsko). (banka)? (výstava). (Španělsko).

9. Kam lidé na fotografiích půjdou, pojedou nebo poletí? Co tam budou dělat? Napište ke každé krátký příběh.

Ivan, Dan a Klára

Karel

Jiří

63


Lekce 8

B

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

10. Martin Sýkora přemýšlí o tom, co bude dělat příští týden. Hledá si různé informace na internetu. Kam půjde nebo pojede a proč? Například: Půjde do školy Rondo, protože se bude učit anglicky.

J a z y k ov á š k o l a RO N D O

zahajuje kurzy jazyků pro děti i dospělé A, N, R, F, Šp, I, Čeština pro cizince kvalitní lektoři individuální i skupinová výuka ranní i večerní kurzy skupiny do 8 studentů Slavíkova 19, Praha 3 Tel. +420 606 921 006 E-mail: jsrondo@centrum.cz

Fitness centrum M+M SAUNA • SOLÁRIUM•BAZÉN V listopadu a prosinci sleva 20 % pro členy s klubovou kartou

Cestovní kancelář Exim Tour nabízí

Nádražní 8, Praha 5 Telefon: +420 287 454 320, www.mm.cz

Týdenní zimní lyžařské pobyty Cena: dospělý od 2 300 Kč 1 dítě zdarma

8

tel. +420 772 609 823 e-mail: eximtour@eximtour.cz

www.eximtour.cz

11. Opravte tyto informace.

DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE Ordinace pro děti a dospělé MUDr. Jolana Bosáková Po: 7–12.30 Ú: 7–13.30 St: Čt: 7–13.30 Pá: 7–12

13.30–17.30 14–19 pouze pro děti

Telefon 223 016 774

1. Jazyková škola Rondo nemá kurzy pro děti. 2. Fitness centrum M + M má v lednu slevu 20 %. 3. Realitní kancelář Asterix má email asterix@seznam.cz. 4. Doktorka Bosáková má ve středu ordinaci pro dospělé. 5. Když jedete na hory s cestovní kanceláří Exim Tour, nemusíte platit za dvě děti.

64

Realitní kancelář ASTERIX Prodáváme a pronajímáme byty a domy všech velikostí Wolkerova 152/14 152 00 Praha 5 www.asterix.cz email: asterix@gmail.com tel. +420 608 335 193


C

Lekce 8

12. Doplňte kde nebo kam. Pak odpovídejte.

1. __________ bydlíš? _______________________________________________________ 2. __________ pojedeš o víkendu? _______________________________________________________ 3. __________ pracuješ? _______________________________________________________ 4. __________ jsi? _______________________________________________________ 5. __________ jdeš? _______________________________________________________ 6. __________ pojedeš na dovolenou? _______________________________________________________ 7. __________ budeš zítra večer? _______________________________________________________ 8. __________ půjdeš večer? _______________________________________________________

13. Doplňte správnou prepozici.

1. Zítra nemusím jít __________ školy. 2. Chceš jít __________ koncert __________ klubu? 3. Sejdeme se __________ kině nebo __________ restauraci? 4. Zítra nebudu __________ práci, musím jít __________ doktorovi. 5. O víkendu jsme byli __________ koncertu __________ klubu. 6. Už je dvanáct! Nechceš jít __________ oběd __________ restaurace? 7. Byli jsme __________ galerii __________ výstavě. 8. Mám auto __________ parkovišti __________ divadla. 9. Musím jít __________ holiči. – Já jsem myslel, že už jsi byla __________ holiče! 10. Zítra pojedeme autem __________ nákup __________ supermarketu, ano?

POZOR: Kam? × Kde? do v/ve na na k/ke u

14. Dokončete větu. 1. Byla jsem a) ve škole na lekci. b) do školy na lekci.

5. Byl jsi už a) na výstavě v galerii? b) na výstavu do galerie?

2. O víkendu půjdeme a) na výlet. b) na výletě.

6. Sejdeme se a) do restaurace nebo do kina? b) v restauraci nebo v kině?

10. Ráno nebudu v práci. Musím jít a) do banky. b) v bance.

3. Včera jsem byl a) k doktorovi do nemocnice. b) u doktora v nemocnici.

7. Pojedete zítra a) na výlet? b) na výletě?

11. V sobotu večer půjdeme a) do restaurace. b) v restauraci.

4. Chceš jít a) na výstavě v galerii? b) na výstavu do galerie?

8. Budu čekat a) u divadla. b) do divadla.

12. Bydlím a) v penzionu na náměstí. b) do penzionu na náměstí.

9. Budete čekat a) na nádraží nebo v hotelu? b) na nádraží nebo do hotelu?

15. Doplňte otázky. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte.

1. Odkud ______________________________________________________? 2. Co _________________________________________________________? 3. Kdo ________________________________________________________? 4. Jak _________________________________________________________? 5. Jaký ________________________________________________________? 6. Jaká ________________________________________________________? 7. Jaké ________________________________________________________? 8. Kdy ________________________________________________________? 9. Kolik _______________________________________________________? 10. Kolikátého __________________________________________________? 11. Kde ________________________________________________________? 12. Kam ________________________________________________________?

65


Lekce 8

D

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Monika čte e-mail od Věry (e-mail je v učebnici na straně 10). Označte, co je/není pravda a věty opravte. 1. Věra se má špatně. ANO / NE 2. Je v Brně na univerzitě. ANO / NE 3. Studuje fyziku na matematicko-fyzikální fakultě. ANO / NE 4. V poledne nemá čas jíst. ANO / NE 5. Včera dělala zkoušku z algebry. ANO / NE 6. O víkendu bude mít volno. ANO / NE 7. Půjde s kamarády do divadla. ANO / NE 8. Jestli bude v neděli hezky, pojedou na výlet. ANO / NE 9. Věra myslí, že matematika je moc těžká. ANO / NE 10. Monika taky studuje matematiku. ANO / NE

17. Doplňte vhodné slovo. Hledejte víc možností. s jít na oběd s v 6 ráno s těžká s matematiku

s špatně s druhý den

s dobře s mít volno s češtinu

s zkoušku z algebry

s do klubu

s moc hezky

1. Mám se špatně. 2. Studuju _________________________________ 3. Matematika je _________________________________. 4. V poledne nemám čas _________________________________. 5. Připravuju se na _________________________________. 6. Vstával/a jsem _________________________________. 7. Dělal/a jsem _________________________________. 8. Dopadlo to _________________________________. 9. O víkendu budu _________________________________. 10. Večer půjdu tancovat _________________________________. 11. Chtěl/a bych studovat _________________________________. 12. Měj se _________________________________.

18. Vyberte si 5 výrazů ze cvičení 17. Mluvte o sobě. Například: Mám se špatně/dobře.

19. Napište email kamarádovi nebo kamarádce. Používejte tyto výrazy. Ahoj... Jak se máš? Já se mám... Včera jsem byl/a... O víkendu budu...

Jsem... Půjdu...

Bydlím... Pojedu...

Studuju... Pracuju... Měj se hezky! Zdravím, ...

_________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

66


A

Lekce 9

1. Jaký dům se vám líbí a proč? Například: Líbí se mi dům číslo 1, protože je...

1

2

3

2. Co je to?

GRÁAŽ – ___________________ YBT – ______________________ MŮD – ____________________ KPELOUNA – ________________ BALONK – __________________ VÁKÝOB– __________________ HRAZADA – _________________ TRAESA – ___________________ NILOŽCE – _________________ ŇYKUCH – __________________ DÁCHOZ – __________________ PEŘÍZMÍ – __________________

3. Doplňte, co je to a kde je to. Například: Vlevo nahoře je ložnice.

4. Jaký máte byt nebo dům? Označte, co je/není pravda. 1. Mám velký byt. 2. Mám malý balkon. 3. Mám starý dům. 4. Mám krásnou zahradu. 5. Mám novou koupelnu. 6. Mám novou garáž. 7. Mám malou kuchyň. 8. Mám velký obývák.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

POZOR: garáž, kuchyň = femininum s netypickou (= minoritni) koncovkou

5. Co to znamená? Doplňte slova z tabulky. s vlastnictví s pokoj s dům s kout s družstevní s kuchyň _________________________________ 1. byt v OV znamená, že byt je v osobním . 2. 2+1 je byt nebo dům, který má dva pokoje a ____________________________. 3. dr. byt znamená ______________________________ byt. 4. 1+1 je byt nebo dům, který má jeden __________________________ a kuchyň. 5. kk znamená kuchyňský ______________________________ 6. RD znamená rodinný ______________________________

9 67


Lekce 9

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Romana Nová potřebuje nový byt. Mluví s realitní makléřkou. Seřaďte dialog. __ Ten je ale dost velký. Nepotřebuju kuchyň. Kolik stojí? __ A chcete si ten byt pronajmout nebo koupit? 1. Hledám nějaký byt v Brně. __ Koupit. __ Nějaký malý 1 nebo 2+kk. __ Stojí 1 200 000 korun. Je to moc hezká a klidná lokalita. __ A jak velký byt potřebujete? __ Hm, dobře. Půjdu tam a uvidím, jestli se mi líbí. __ Aha, moment. Takže tady máme třeba moc hezký 2+1.

7. Pro, na nebo za? Doplňte prepozice.

1. Koupím byt _______ syna. 5. _______ jak dlouho si chcete byt pronajmout? 2. Mám auto _______ 250 000 korun. 6. Koupila jsem byt _______ dva miliony korun. 3. Chceme zahradu _______ děti. 7. Pronajal jsem si dům _______ tři roky. 4. Koupili jsme dům _______ 4 miliony korun. 8. Chtěla bych hezký dětský pokoj _______ dceru.

8. Co kde děláte? Spojte. Hledejte víc možností. Například: Spím v ložnici. Rád/často/někdy spím taky na zahradě. spát vařit povídat si

dívat se na televizi číst

pracovat

sedět učit se

poslouchat hudbu

jíst

9. Co kde děláte? Doplňte prepozice v a na. 1. Dívám se na televizi _______ obýváku. 2. Mám auto _______ garáži. 3. Často sedím _______ balkoně. 4. Kde jsi? – Moment! Jsem _______ záchodě. 5. Uklízím _______ ložnici. 6. Teď jsem _______ koupelně. 7. Rád pracuju _______ zahradě.

9

v kuchyni

v ložnici

v obýváku

na balkoně

na terase

na záchodě

na zahradě

v garáži

10. Kam jdete? Doplňte prepozice do a na. 1. Jdu _______ obýváku. 2. Jdu _______ garáže. 3. Jdu _______ balkon. 4. Jdu _______ záchod. 5. Jdu _______ ložnice. 6. Jdu _______ koupelny. 7. Jdu _______ zahradu.

11. Opakujte všechny prepozice. Doplňte.

1. Pronajal jsem si dům _______ čtyři roky. 10. Auto je _______ garáži. 2. Rád sedím _______ kuchyni. 11. Pronajmu si byt _______ čtyři měsíce. 3. Chtěla bych si pronajmout byt _______1. ledna. 12. _______ víkendu jsme byli na výstavě. 4. Hledám byt _______ kamaráda. 13. Nemáme byt _______ dceru. 5. Chtěl bych rezervovat pokoj v hotelu _______ 7. 5. 14. Budu v České republice _______ 20. 11. _______ 7. 12. 6. _______ pátek pojedeme na hory. 15. Jíme _______ kuchyni. 7. Kupuju dům _______ dceru _______ milion korun. 16. Chtěl bych dům _______ čtyři miliony. 8. Večer si povídáme _______ obýváku. 17. Platím 10 000 korun _______ měsíc. 9. V létě rád spím _______ terase. 18. Mám parfém _______ 3 000 korun.

12. Kolikátého to je? Napište datum slovem (datum najdete v ČE1, lekce 5). Například: Budu tady od 25. 9. – Budu tady od dvacátého pátého září. 1. Pronajmu si byt do 15. 6. _____________________________________________________________________. 2. Kurz angličtiny je od 9. 8. _____________________________________________________________________. 3. Chtěla bych si pronajmout ten dům od 21. 7. _____________________________________________________________________. 4. Budu v USA do 7. 12. _____________________________________________________________________. 5. Festival je do 13. 2. _____________________________________________________________________. 6. Budu v Praze do 6. 9. _____________________________________________________________________. 7. Chtěla bych rezervovat pokoj v hotelu od 7. 5. _____________________________________________________________________. 8. Od 1. 7. budu na dovolené. _____________________________________________________________________.

68


B

Lekce 9

13. Jaké pokoje vidíte na fotografiích? Popište, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu a vzadu. Můžete pracovat se slovníkem. Například: Číslo 1 je obývák. Vpravo je lampa a...

1

2

3

4

14. Představte si, že jste bohatý/á. Nestačí vám jedna věc, ale chcete všechno dvakrát. Co si koupíte? Doplňte dva nebo dvě. Například: lednička – Koupím si dvě ledničky 1. mobil – ___________ mobily 2. lampa – ___________lampy 3. stůl – ____________ stoly 4. dům – ____________ domy 5. garáž – ____________ garáže 6. televize – ____________ televize 7. židle – ____________ židle

8. gauč – ____________ gauče 9. počítač – ____________ počítače 10. skříň – ____________ skříně 11. koberec – ____________ koberce 12. auto – ____________ auta 13. zrcadlo – ____________ zrcadla 14. křeslo – ____________ křesla

POZOR: Maskulinum: dva Femininum: dvě Neutrum: dvě

15. Ilona a Zdeněk Romanovi mluví o tom, jaký bude jejich dům. Doplňte formy plurálu.

Ilona: Budeme mít kuchyň, obývák a čtyři ____________ (pokoj). Zdeněk: Ano. Obývák, kuchyň a pokoj pro hosty budou dole. Nahoře bude naše ložnice a dva dětské ____________ (pokoj). Ilona: Takže nahoře budeme mít tři ____________ (balkon), že? Zdeněk: Jestli chceš, tak ano. Ale taky musíme mít dvě __________________ (koupelna). Ilona: Určitě. A před domem budeme mít _________________ (květina) a _______________ (strom). Zdeněk: A nezapomeň na dvě ________________ (garáž)! Bydlíme daleko od města a budeme asi muset mít dvě ______________ (auto).

69


Lekce 9

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Jaké obchody znáte? Doplňte, jak se jmenují nebo co se tam prodává. A. cukrárna I. obuv

B. trafika C. oděvy J. ovoce a zelenina

D. lékárna K. papírnictví

E. maso a uzeniny L. květinářství

F. knihkupectví G. potraviny H. pekařství M. elektro N. drogerie O. oční optika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

9 70


C

Lekce 9

17. Pracujte se slovníkem. Doplňte, co kde kupujete. V trafice __________________________________________________________________________________________________________ V elektru __________________________________________________________________________________________________________ V lékárně _________________________________________________________________________________________________________ V pekařství ________________________________________________________________________________________________________ V knihkupectví _____________________________________________________________________________________________________ V cukrárně ________________________________________________________________________________________________________ V potravinách _____________________________________________________________________________________________________

18. Pracujte se slovníkem. Ke kterému obrázku patří tyto věty? Kdo je říká? A. Už zase nefunguje internet! B. Tak tahle televize už fungovat nebude. C. Cože? To víno bylo tak drahé? D. Asi budu muset jít domů pěšky. E. Ach jo, ty boty jsou moc malé. Škoda, že nemají větší číslo. F. Tenhle sporák se mi líbí. G. Aha, tak tady je ten účet! Musím to reklamovat. H. Kde je ta faktura? Včera tady byla! I. Tenhle kabát je hezký. Můžu si ho zkusit?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

71


Lekce 10

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Co je na obrázcích? OSTRAVA

1.

2.

3.

2. Jak to řeknete jinak?

1. přijet pozdě: m __ __ z __ __ __ __ __ __ __ 2. dokumenty, které musí mít řidič: ř __ __ __ __ __ __ __ a t __ __ __ __ __ __ __ __ p __ __ __ __ __ 3. symbol na silnici, který informuje řidiče, jak jet: z __ __ __ __ __ 4. peníze, které platí řidič, když udělá chybu: p __ __ __ __ __ 5. místo, kde kupujeme lístky: p __ __ __ __ __ __ __

4. Jaké dialogy můžete slyšet při cestování? Spojte. 1. Vaše doklady, prosím. A. Budu muset zaplatit pokutu? 2. Dvakrát Český Krumlov. B. 512 korun. 3. Prosím vás, má ten vlak zpoždění? C. Tady jsou. 4. Víte, jakou chybu jste udělal? D. Na třetí nástupiště. 5. Prosím vás, nevíte, kde je pokladna? E. Asi jsem jel moc rychle, že? 6. Jela jste moc rychle. F. Tady vlevo. 7. Nevíš, kolik stojí jízdenka do Ostravy? G. Ano, 10 minut. 8. Na jaké nástupiště přijede vlak z Brna? H. Asi 250 nebo 300 korun.

4.

5.

3. Seřaďte dialog 1 (1–6) a dialog 2 (1–7). Dialog 1 ___ A na jaké nástupiště přijede? ___ Prosím vás, a kdy jede příští autobus? ___ 256 korun ___ V 19. 15. 1. Dobrý den, jednou Český Krumlov. ___ Na třetí. Dialog 2 ___ Ano. Musíte zaplatit pokutu. ___ Děkuju. Víte, jakou chybu jste udělal? 1. Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. ___ No, asi jsem jel moc rychle, že? ___ Hm.... A kolik? ___ Tady je řidičský a technický průkaz. ___ 1000 korun.

5. Pracujte se slovníkem. Kdo to říká nebo si to myslí? Doplňte k fotografiím. A. Vy jste neviděl tu značku? B. Ten vlak má zpoždění. C. Musím si koupit jízdenku. D. Pane řidiči, zaplatíte pokutu 1000 korun. E. Ne! Zapomněla jsem doklady! F. Vlak z Brna přijel na třetí nástupiště. ... Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

72


A

Lekce 10

6. Jak můžete cestovat? Doplňte podle modelu.

jezdit – jet na motorce

7. Jezdit nebo jet? Chodit nebo jít? Označte vhodné sloveso. Například: Jak často chodíš – jdeš do práce? 1. Každý den jezdím – jedu metrem. 6. Dneska jezdím – jedu domů tramvají. 2. Jak dneska jezdíš – jedeš domů? 7. Nikdy nelétám – neletím letadlem. 3. Nikdy nechodím – nejdu pěšky. 8. Rád chodím – jdu pěšky. 4. Každý víkend jezdím – jedu k babičce. 9. Jezdíš – jedeš dneska domů na motorce? 5. Často jezdím – jedu na kole. 10. Kam zítra chodíš – jdeš?

8. Doplňte do tabulky krátká slovesa pohybu („já-formy“). infinitiv

jít

přítomný čas

jdu

jet

letět

minulý čas budoucí čas

poletím

9. Doplňte do tabulky dlouhá slovesa pohybu („já-formy“). infinitiv

chodit

jezdit

létat

přítomný čas minulý čas

chodil jsem

budoucí čas

10. Napište, co jste dělali nebo budete dělat. Například: Jedu autem. – Jel jsem autem. Pojedu autem. 1. Jdu do práce. 4. Jezdím do Francie. __________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________ 2. Chodím na výlety. 5. Letím do Ruska. __________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________ 3. Jedu do školy. 6. Létám na služební cesty do USA. __________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________

11. Opakujte všechny prepozice. Doplňte správnou prepozici (POZOR – někdy tam nemusí být). 1. Jezdím ______________ školy _________ autobusem. 2. Každý den ráno chodím _________ nádraží. 3. Jezdil jsem často vlakem _________ Brna. 4. Chtěla bych lístek _________ vlak _________________ Moskvy. 5. Poletíš _________ Kyjeva letadlem nebo pojedeš _________ vlakem?

6. Kupuju jízdenku _________ kamaráda _________ 250 korun. 7. Vlak z Bratislavy přijede ________ druhé nástupiště ______ 19.30. 8. Často jsem večer z práce jezdila domů _________ taxíkem. 9. V obci můžete jet maximálně 50 kilometrů _________ hodinu, a vy jste jel _________ 80! 10. Každý týden _________ pondělí jezdím _________ Ostravy.

73


Lekce 10

B

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

12. Doplňte prefix při- nebo od-/ode-.

Například: Kdy _____letělo letadlo z Londýna? – Kdy přiletělo letadlo z Londýna? 1. Kdy dneska _____jdeš domů? – Večer. 5. Můj učitel tady není. O víkendu _____jel do Anglie. 2. Ten tvůj kamarád už ______jel? – Ne, ještě je tady. 6. Francouzský prezident _____letěl z Prahy včera večer. 3. Prosím vás, kdy _______jede vlak z Berlína? 7. Vlak z Varšavy _______jede na čtvrté nástupiště. 4. Je tady váš kolega? – Není, už _______šel domů. 8. Kde jsou studenti? – Tady nejsou. Asi už ________šli domů.

13. Podívejte se na obrázky. Co asi ti lidé říkají?

PO

KLA

DN

A

1.

OR INF

2.

MA

CE

3.

10

4.

14. Seřaďte dialogy. K jakému obrázku patří? A. ___ Na nástupiště 21 ___ 490 korun. ___ Dvakrát Karlovy Vary ___ A na jaké nástupiště to přijede?

C. ___ Ano, na stanici Florenc. ___ Céčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru. ___ Prosím vás, kde je metro C? ___ Děkuju. A můžu z céčka přestoupit na béčko?

B. ___ Ne, nejede. Pojede z prvního nástupiště. ___ Prosím vás, jede tenhle vlak do Znojma? ___ A nevíte, kdy jede? ___ Odjezd je v 8.34, ale má 15 minut zpoždění.

D. ___ Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Moskvy? ___ Ve 12.15. ___ Už přiletělo. ___ Prosím vás, kdy letí letadlo do Frankfurtu?

15. Zopakujte si genitiv sg. Slova v závorce dejte do správné formy. Například: Jdu do (kino). Jdu do kina. 1. Rád chodím do (divadlo). 7. Musíme jet do (nemocnice). 2. Nikdy nejezdím autem do (Praha). 8. Půjdeš zítra do (banka)? 3. Kdy přijede vlak z (Brno)? 9. Obvykle chodíme z (kino) pěšky. 4. Přijdeš dneska večer do (klub)? 10. Nikdy nejezdím do (město) na nákup. 5. Manžel nikdy nechodí do (hospoda). 11. V kolik hodin přijdeš zítra do (práce)? 6. V pátek večer jezdím ze (škola) taxíkem. 12. Kdy přijede autobus z (Bratislava)?

74

PAMATUJTE SI: Model pro genitiv sg.: jít do supermarketu do školy do restaurace do kina


Lekce 10

B

16. Na nádraží můžete vidět informace o odjezdu a příjezdu vlaků. Pracujte se slovníkem. Co znamenají tyto výrazy a zkratky? Spojte. 1. Os A. místo, ze kterého jedeme 2. R B. expresní vlak 3. Ex C. osobní vlak 4. Bus D. hlavní nádraží 5. SC E. vlak Super City 6. EC F. místo, do kterého jedeme 7. nást. G. rychlík 8. výchozí stanice H. nástupiště 9. cílová stanice I. autobus 10. hl. n. J. vlak Euro City

17. Odpovězte na otázky. 1. Kdy přijede vlak z Benešova u Prahy? 2. Kdy jede vlak do Mnichova? 3. V kolik hodin přijede vlak z Děčína? 4. V kolik hodin jede z nádraží autobus na letiště? 5. Kam jede vlak, který odjede v 17.02? 6. Odkud přijede vlak, který přijede v 17.21? 7. Z jakého nástupiště odjede vlak do Jihlavy? 8. Na jaké nástupiště přijede vlak z Ostravy? 9. Mají nějaké vlaky zpoždění? 16. 48.18

ODJEZD

Vlak

Číslo

Jméno

Cílová stanice

Pravidelný odjezd

Nást.

Zpoždění min.

Os

8848

S7

BEROUN

16.50

2

5

R

780

R4

DĚČÍN HL. N.

16.55

7

Os

2545

S9

BENEŠOV U PRAHY

16.58

6

R

915

R2

JIHLAVA

17.02

3S

Bus

43

AE

PRAHA LETIŠTĚ

17.05

B1

Ex

356

AEinstein MÜNCHEN HBF

17.10

SC

515

Pendolino BOHUMÍN

17.13

16. 50. 18

4

PŘÍJEZD

Vlak

Číslo

Jméno

Výchozí stanice

Pravidelný příjezd

Nást.

Os

9131

S9

PRAHA VYSOČANY

16.57

6

Os

9943

S7

ŘEVNICE

17.04

3

Os

2540

S9

BENEŠOV U PRAHY

17.06

5

R

785

DĚČÍN HL. N.

17.09

4

Os

8850

S7

ÚVALY

17.14

6

EC

170

Hungaria

WIEN

17. 18

2

SC

510

Pendolino OSTRAVA HL. N.

17. 21

3

Zpoždění min.

10

5

75


Lekce 10

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

18. Pracujte v páru. Chcete pozvat vašeho kamaráda/kamarádku na návštěvu. Domluvte se. Kdy má volno? Jak dlouho u vás může být? Kdy chce přijet? Kdy chce odjet? Jak pojede? Kde bude bydlet? Co chce vidět?

19. Pozvěte někoho na návštěvu. Napište e-mail. Používejte tyto výrazy. s milý/milá s mám volno s pojedeme

s zdravím tě z s mám se dobře/špatně s líbí/nelíbí se mi tady s chtěl/a bych tě pozvat s můžeš přijet třeba s můžeš jet/letět s cesta trvá s můžeš bydlet s půjdeme s měj se moc hezky s těším se s s pozdravem

_______________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ ________________________

10

20. Váš kamarád nebo kamarádka chtějí v České republice vidět tato místa. Zjistěte o nich základní informace na internetu (jak je to daleko, co tam můžete vidět, kolik stojí lístek na vlak nebo autobus).

Karlštejn

76

Český Krumlov

Kroměříž Olomouc


A

Lekce 11

1. Jaká část těla je to?

1. BOŘICH – __________________ 3. VLYAS – __________________ 5. NSO – ___________________ 2. LHAVA – ___________________ 4. UPSA – __________________ 6. ONHA – __________________

2. Najděte 11 částí těla. KLAMNGHTKRKÁBNCÍKLHLAVABÁSBANRPUSAMKLAKTAHTAFAVHREJOKOKLKPRTDOKAŘNOHAHANAKABŽIDBŘICHOKLPNKLHDRZK UCHOXCLOPZKLMTRDUKLOPRAMENOKLDGFTRÝŘČNLOSPDATLAKNOSMLASKALAPOŠALKETLABDSLVLASYMALKTEŘČEKLDAT KOLENONONUKLODKSLOAČRUKAJL

3. Domalujte druhou část těla. Pak označte části těla. s hlava s rameno

s ústa/pusa s nos

s oko s vlasy

s noha s koleno

s břicho s ruka

s ucho s záda

s krk

4. Co je na lidském těle 1x a co 2x? Například: pusa – jedna pusa, rameno – dvě ramena... noha – _____________________________________________________ ruka – ______________________________________________________ hlava – ______________________________________________________

POZOR: M: jeden, dva F: jedna, dvě N: jedno, dvě

oko – _______________________________________________________ ucho – ______________________________________________________ nos – _______________________________________________________ břicho – _____________________________________________________ koleno – _____________________________________________________

77


Lekce 11

B

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

5. Co obvykle říká doktor pacientovi?

O __ __ __ __ __ __ s __ ! | O __ __ __ __ __ __ __ ú __ __ __ ! | L __ __ __ __ __ __ s __! | Co v __ __ b __ __ __ ?

6. Co říkají? Doplňte mi nebo mě.

1. Je __________ špatně.

5. Je __________ dobře.

2. Bolí __________ oko.

6. Bolí __________ záda.

3. Není __________ dobře.

7. Bolí __________ břicho.

4. Bolí __________ zub.

8. Bolí __________ hlava.

7. Vyberte si jednu fotografii a napište, co člověk na ní říká. Co ho bolí a proč? Co dělal předtím? Například: Je mi špatně, protože jsem včera moc jedla.

8. Co říká pacient a co říká doktor? Spojte věty a pak je přepište.

11

1. Je mi A. přijít na kontrolu. Pacient: 2. Bolí mě B. bolí? ________________________________________________________________ 3. Otevřete C. špatně. ________________________________________________________________ 4. Nevím, D. na antibiotika. ________________________________________________________________ 5. Tady je E. teplotu? ________________________________________________________________ 6. Mám alergii F. recept. Doktor: 7. Co ho G. hlava. ________________________________________________________________ 8. Jaké máte H. zdravotní pojištění? ________________________________________________________________ 9. Máte I. kde je lékárna. ________________________________________________________________ 10. Za týden musíte J. ústa. ________________________________________________________________

9. Vyberte správný výraz a pak věty přepište.

1. Co váš / vás bolí? ________________________________________________________________ 2. Bolí mě hlava / hlavu. ________________________________________________________________ 3. Mám / Je mi špatně. ________________________________________________________________ 4. Mám teplota / teplotu. ________________________________________________________________ 5. Jsem nemocný / nemocnice. ________________________________________________________________ 6. Musíte jet nemocnice / do nemocnice. ________________________________________________________________ 7. Mám bolí / Bolí mě v krku. ________________________________________________________________ 8. Musíte brát antibiotika dvakrát den / denně. ________________________________________________________________ 9. Za týden musíte přijít kontrolovat / na kontrolu. ________________________________________________________________ 10. Víte / Znáte, kde je nemocnice? ________________________________________________________________

78


C

Lekce 11

10. Co říkají?

Mám ___________________ Mám ___________________ Mám ___________________

Bolí ___________________ Mám ___________________ Mám ___________________

11. Pan Málek a paní Krátká jsou u doktora. Seřaďte dialog (1–6 a 1–7). Pracujte se slovníkem. Dialog 1 ___ Aha, a máte teplotu? ___ Ano, tady je karta. ___ Nemám, ale bolí mě hlava a celé tělo. ___ Hm, to vypadá jako chřipka. Máte zdravotní pojištění? 1. Dobrý den, pane Málek, jak se máte? Co potřebujete? ___ Je mi špatně.

Dialog 2 ___ A napíšete mi taky recept na nějaké vitamíny? ___ Ano, mám horečku 38, 5. ___ Ne, to bohužel nemůžu. Vitamíny si musíte koupit sama v lékárně. ___ Je mi špatně. Bolí mě celé tělo a taky hlava a v krku. 1. Dobrý den, paní Krátká. Tak co vás bolí? ___ Hm, máte angínu. Musíte být doma, ležet a brát antibiotika. ___ Máte teplotu?

12. Doplňte.

1. Doktor píše ___________________ na lék. 4. Když mám 36,3, _______________________________. a) program a) mám zvýšenou teplotu b) e-mail b) nemám zvýšenou teplotu c) recept c) mám horečku

2. Doktor říká: Otevřete ___________________ 5. Doktor říká: Hm, to ___________________ jako angína. a) hlavu a) vypadá b) krk b) dělá c) ústa c) máte 3. Musíte ___________________ dvě tablety denně. 6. _______________________________ v krku. a) brát a) Mám bolí b) pít b) Bolí c) jíst c) Bolí mě

13. Co řeknete, když máte nějaký problém? 1. Mám RMÝU. 2. Mám ZMLOEONU HNOU. 3. Mám GANÍNU.

4. Mám KLAEŠ. 5. Mám RALEGII na pyl. 6. Mám TLEPOTU.

7. Bolí mě HALAV. 8. Bolí mě BHŘICO. 9. Bolí mě DZÁA.

79


Lekce 11

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

14. Kam půjdete, když... ? Kdy tam nemůžete jít? Například: Když mě bolí zub, půjdu k zubaři. Nemůžu tam jít ve čtvrtek. ...vás bolí zub? ...vás bolí záda? ...máte angínu? ...špatně vidíte? ...máte nemocné dítě? ...máte zlomenou nohu?

k praktickému lékaři k zubaři k dětskému lékaři na chirurgii

MUDr. Bohumila Malá

CHIRURGIE

MUDr. Alice Zobanová

OČNÍ ORDINACE tel. 274 093 221

Po 12.00–18.00 Út 7.00–13.00 St 12.00–17.30 Čt 7.00–13.00 Pá 7.00–13.00

dospělí děti dospělí děti

Objednávejte se na vyšetření na tel. 608 836 092

Speciální vyšetřovna ve 2. patře

Po–Čt

8.00–16.00

Po Út St Čt Pá

7.00–18.00 7.00–13.00 7.00–10.00 7.00–12.00 14. 00–18. 00 plánované operace 7.00–12.00 Laserterapie denně od 13.00

Příjem posledního pacienta 20 minut před koncem pracovní doby.

MUDr. Vladimír Dán

ZUBNÍ LÉKAŘ

Objednat se můžete na tel. 723 650 007 e-mail: pavel.habera@centrum.cz

MUDr. Jaroslav Kovanda PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ tel. 223 802 771

Po 7.00–18.00 Út 7.00–13.00 St 7.00–13.00 Čt --Pá 7.00–13.00

11 Nabízíme také: Masáže Hlubinná abreaktivní psychoterapie (1 informativní schůzka zdarma)

7. 3.–26. 3. DOVOLENÁ Akutní případy MUDr. Krátká, 3. patro.

MUDr. Jan Havránek PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST tel. 781 659 023 Denně 7.00–12.00 13.30–16.00

Dopoledne: akutní případy Odpoledne: po objednání Omlouváme se, ale v současné době nepřijímáme nové pacienty.

80

PAMATUJTE SI: lékař = doktor medicíny zubní lékař = zubař oční lékař = očař

tel. 233 002 781

tel. 251 81 732

MUDr. Pavel Habera REHABILITACE AKUPUNKTURA

na oční/k očaři na rehabilitaci

Po 7.00–12.00 13.30–18.00 Út 7.00–12.00 13.30–16.00 St 7.00–12.00 13.30–16.00 Čt 7.00–13.00 Pá --Akutní případy pouze dopoledne. Odpoledne pouze na objednání!


D

Lekce 11

15. Co řeknete v téhle situaci?

H __ __ __ !

V __ __ __ __ __ __ __ mi dům!

Měl jsem n __ __ __ __ __ !

16. Spojte. Hledejte alternativy. 1. Ukradli mi A. nehodu. 2. Bolí mě břicho. Zavolejte B. doklady. 3. Ztratil jsem C. auto. 4. Hoří! Zavolejte D. policii. 5. Vykradli mi byt! Zavolejte E. pomoct? 6. Měl jsem ošklivou F. hasiče. 7. Prosím vás, můžete mi G. doktora.

17. Co budete dělat, když...? Doplňte prepozice (POZOR – někdy tam nemusí být.) 1. Když mi vykradou byt, musím zavolat _______ policii. 2. Když mě bolí břicho, musím jít _______ doktorovi. 3. Když hoří, musím zavolat _______ hasiče. 4. Když ztratím pas, musím jít _______ ambasádu. 5. Když mám problémy, musím zavolat _______ linku 112.

18. Doplňte nápisy. Rozumíte? s zákaz

s fotografování

s zakázáno

s parkování

s nepoužívejte

s zóna

KOUŘENÍ ________________ zákaz ________________ ________________ MOBILNÍ TELEFONY

Zákaz _________________ ________________

vstupu

Diskrétní _____________

19. Co znamenají nápisy ve cvičení 18? Například: Kouření zakázáno. = Nesmíte tam kouřit. 1. _________________________________________ = Nesmíte tam telefonovat. 2. _________________________________________ = Nesmíte tam fotografovat. 3. _________________________________________ = Nesmíte tam jít. 4. _________________________________________ = Nesmíte tam parkovat.

20. Co znamenají tyto piktogramy? Kde je můžete vidět? Například: Nesmíte tam jet na kole.

81


Lekce 12

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Ke každému svátku patří 2 fotografie. Doplňte. A. Vánoce

B. Velikonoce

C. narozeniny

D. Silvestr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. Kdy tyto svátky slavíme? Doplňte roční období a datum. s na jaře s v létě s na podzim s v zimě s 31. prosince s 24., 25. a 26. prosince s týden po prvním jarním úplňku 1. Vánoce jsou v zimě, 24., 25. a 26. prosince. 2. Velikonoce jsou _________________________________, _________________________________. 3. Silvestr je _________________________________, _________________________________. 4. Narozeniny mám _________________________________, _________________________________.

ROZUMÍTE? úplněk po úplňku

3. Jaké přání napíšete? Spojte. 1. Všechno nejlepší A. Velikonoce. 2. Posílám pozdrav B. k narozeninám. 3. Přeju C. z dovolené 4. Veselé D. nový rok. 5. Hezké E. Vánoce. 6. Šťastný F. hodně štěstí a zdraví.

12

4. Jarmila Mazná píše kamarádce přání k narozeninám. Napište správně adresu.

586 01 Jihlava náměstí Republiky 34 Božena Zemanová Paní

82

Milá Boženko, přeju všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a štěstí! Těším se, že se v létě zase sejdeme. Tvoje Jarmila


B/C Lekce 12 5. Pan Jirsa volá do firmy Anamak. Mluví se sekretářkou. Seřaďte dialog (1–7). ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Dobře, zavolám později. Děkuju, na shledanou! Ne, děkuju. Nevíte, kdy přijde? Asi za dvě hodiny. Dobrý den, firma Anamak. Jak vám můžu pomoci? Dobrý den, Jirsa. Prosím vás, je tam paní Otáhalová? Na shledanou. Ne, bohužel tady není. Šla k doktorovi. Chcete jí nechat vzkaz?

6. Co řeknete, ... ...když někomu telefonujete? ...když voláte špatné číslo?

...když chcete nechat vzkaz? ...když pracujete v nějaké firmě a někdo telefonuje?

7. Pracujte v páru. Napište dialogy. 1. Jste sekretář/sekretářka ve firmě. Vaše ředitelka Monika Hlavsová je na mítingu/na obědě/u holiče. Někdo telefonuje a potřebuje s paní Hlavsovou mluvit. 2. Voláte kamarádovi/kamarádce, ale je to omyl. 3. Zítra máte individuální lekci češtiny, ale nemůžete přijít. Chcete mít lekci jiný den.

8. Napište podle fotografií, kdo komu telefonuje. Ladislav Božena Vojtěch Eva Martin Ema

telefonuje / volá

Milanovi Daniele Ivanovi Zuzaně Liborovi Denise

Ladislav telefonuje Zuzaně. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Ladislav

Božena

Vojtěch

Eva

Martin

Ema

Daniela

Ivan

Zuzana

Milan

Libor

Denisa

83


Lekce 12

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

9. Doplňte do tabulky zájmena kdo, co ve správné formě. s komu nominativ kdo

s čem

s co

s koho

s čemu

dativ

akuzativ

lokál kom

co

10. Představte si tyto situace. Na co se zeptáte?

1. Vaše kamarádka telefonuje. (Kdo) __________ telefonuješ?

2. Vaši kamarádi si povídají. O (kdo) __________ mluvíte?

3. Vaše kamarádka něco hledá. (Co) __________ hledáš?

4. Vaše kamarádka píše e-mail. (Kdo) __________ píšeš?

5. Váš kamarád se dívá na televizi. O (co) __________ je ten film?

6. Váš kolega přemýšlí. O (co) __________ přemýšlíš?

12 7. Někdo přijde do vaší kanceláře. (Kdo) __________ hledáte?

11. Procvičujte pády, které znáte.

8.Vaše kamarádka nakupuje dárky. Pro (kdo) __________ máš ty dárky?

1. Musím zatelefonovat _______________ a) kamarádka b) kamarádce 2. Dám si _____________________ a) zmrzlinu b) zmrzlina 3. Včera jsem byl v ___________________ a) kino b) kině 4. O __________ jste si povídali? – O filmu. a) co b) čem 5. __________ hledáte? – Učitelku. a) Kdo b) Koho

84

9. Studentka píše esej. O (kdo) __________ píšeš?

6. Zítra půjdu do _______________ a) banka b) banky 7. _______________ píšeš to přání? – Babičce. a) Komu b) Koho 8. Můj přítel je _____________ a) student b) studentovi 9. Koupila jsem si dvě ______________ a) křeslo b) křesla 10. Mám _______________ a sestru. a) bratra b) bratr


D

Lekce 12

12. Telefonujete kamarádovi. Pozvěte ho na návštěvu. Prosím. __________________________________________________________ Ahoj, jak se máš? __________________________________________________________ Jo, moc rád. __________________________________________________________ V sobotu bohužel nemůžu, ale v neděli ano. __________________________________________________________ Ano, hodí. __________________________________________________________ Já taky. Čau!

13. Představte si, že telefonujete vašemu učiteli/učitelce. Předchozí dialog přepište jako formální. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

14. Vyberte a doplňte správný výraz. Pak čtěte nahlas.

Dáša telefonuje 1. ___________________________. Dáša: Ahoj, babi, jak se máš? Božena: Ujde to. A co ty, Dášo, jak se máš ty? Dáša: Docela dobře. Hele, já přijdu 2. ________________________________ na návštěvu, jo? Božena: Ve středu? Já nevím, jestli nemusím jít k doktorovi. Moment... Ne, nemusím. A přijdeš na oběd? Dáša: Ne, babi, nemám čas. Přijdu jenom na kafe, jo? Božena: Tak jo. Dášo, prosím tě, a můžeš mi v supermarketu koupit chleba a 3. _____________________? Bolí mě 4. ________________________, nemůžu chodit. Dáša: Určitě koupím, babi. Tak ahoj! Božena: Ahoj! A těším se! 1. a) kamarádovi b) kamarádce c) babičce d) dědečkovi

2. a) v pondělí večer b) ve středu dopoledne c) v sobotu odpoledne d) v neděli v poledne

3. a) léky b) mléko c) nové auto d) chleba

4. a) vlasy b) nohy c) ruka d) oči

15. Tvořte minidialogy na návštěvě. Spojte. 1. Dobrý den! Jak se máte? A. Ano, děkuju. 2. Tady je něco pro vás. B. Prosím, první dveře vlevo. 3. Dáte si kávu? C. No, teď vždycky o víkendu prší. 4. Nechcete mléko? D. Jé, to jsou krásné květiny! 5. Promiňte, kde tady máte toaletu? Odskočím si. E. Děkuju. A vy pozdravujte sestru! 6. Co dělá vaše sestra? Ještě je nemocná? F. Dobře, děkuju. A co vy? 7. Ale o víkendu asi bude pršet. G. Ne, už je zdravá. 8. Pozdravujte manžela. H. Ne, děkuju.

85


Lekce 12

D

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Co říkají? Doplňte. A. Dáte si koláč? B. Nechcete někdy přijít na návštěvu? E. Toaleta je tady vpravo. F. Tak tady je káva.

C. Na shledanou. A pozdravujte doma! D. Tady je něco pro vás. G. Pojďte dál! H. Odložte si. I. Posaďte se, prosím.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17. Připravte si podle fotografií celý dialog a zahrajte ho. 86


A

Lekce 13

1. Dešifrujte slova. 1.TYBUVOÁNÍ 4. JOLEK 2. HOTLE 5. VNAOBYTU 3. PENNIOZ 6. JENDOŽŮLVOKÝ KOPOJ

POZOR: Datum

2. Zopakujte si, jak čteme datum. 1. Chtěl bych si rezervovat pokoj od 12. 8. 2. Budu bydlet v hotelu od 17. 6. do 24. 6. 3. Hledám ubytování do 20. 2. 4. Chcete si ten pokoj rezervovat od 11. 3.?

<Čeština expres 1, strana 39

5. Potřebuju ubytování v Ostravě od 7. 4. do 19. 5. 6. Máte pokoj od 22. 11.? 7. Přiletím 14. 7. a odletím 30. 7. 8. Přijedu 29. 12. a odjedu 6. 1.

3. Jedete na služební cestu. Chcete si rezervovat pokoj v penzionu U Koruny. Doplňte dialog. Penzion U Koruny, prosím? _______________________________________________________________________ Jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? _______________________________________________________________________ 750 korun za noc. Odkdy dokdy to budete chtít? _______________________________________________________________________ Ano, máme tady wifi. _______________________________________________________________________ Samozřejmě. Takže prosím vaše jméno a adresu.

4. Rezervujte si pokoj na internetu. Vyplňte formulář penzionu U Koruny.

PENZION U KORUNY Objednávka DATUM PŘÍJEZDU  Den:

 Měsíc:

 Rok:

POŽADOVANÉ POKOJE  Jednolůžkové:

 Dvoulůžkové:

Třílůžkové:

OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno:

Počet nocí:

Počet osob:

Příjmení:

Adresa:

PSČ:

Město:

Stát:

E-mail:

Požaduji parkování:

Ano:

Ne:

Telefon:

Fax: - - -

Poznámky:

ODESLAT

5. Na co se může zeptat váš kolega/vaše kolegyně, když jedete na služební cestu? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kam ______________________________________________________________________________? Kde _______________________________________________________________________________? Jak _______________________________________________________________________________? Odkdy / dokdy ______________________________________________________________________? Co ________________________________________________________________________________? Kolik ______________________________________________________________________________?

87


Lekce 13

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Jiřina Millerová přijela do hotelu Amadeus. Seřaďte dialogy (1–8) a (1–5). Dialog 1 ______ A na jaké jméno? 1. Dobrý den, co pro vás můžeme udělat? ______ Jiřina Millerová. ______ Jiřina Mi-lle-ro-vá. Měkké i a dvě el. ______ Vidím tady jednolůžkový pokoj se snídaní na čtyři dny. To je ono? ______ Aha. Promiňte, jak se to píše? ______ Mám u vás rezervovaný pokoj. ______ Ano, to je ono. Dialog 2 ______ Ano, výtahy jsou támhle vpravo. ______ A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? 1. Tak tady je váš klíč. Pokoj číslo 305, třetí patro. ______ A máte tady někde výtahy? ______ Tady v restauraci vedle recepce, od sedmi do deseti hodin.

7. Co řeknete nebo slyšíte, když hledáte ubytování? Spojte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Chtěl bych si rezervovat A. Jednolůžkový pokoj B. Telefonoval jsem C. Snídaně jsou D. Prosím vás, a je E. Chcete F. Co pro vás G. Potřebuju ubytování H.

dvoulůžkový pokoj? od sedmi do deseti hodin. dvoulůžkový pokoj. tam internet? do hotelu Nový svět. stojí 850 korun za noc. můžeme udělat? od 6. do 11. května.

8. Doplňte otázky. Kdo to říká – recepční (R) nebo host (H)? Hledejte víc možností. s co s jakou s kdy s kolik s jaký s jak _________________ ______ 1. stojí jednolůžkový pokoj? – 2. _________________ pro vás můžu udělat? – ______ 3. _________________ máte adresu? – ______ 4. _________________ budete chtít ten pokoj? – ______ 5. _________________ přijedete? Ráno nebo večer? – ______ 6. _________________ je tady parkoviště? – ______ 7. _________________ pokoj budete chtít? – ______ 8. _________________ jsou snídaně? Do jedenácti? – ______ 9. _________________ se píše vaše jméno? – ______

13

s odkdy

s kde

s dokdy

9. Napište dialog, ve kterém použijete věty ze cvičení 8. 10. Doplňte prepozice. 1. 2. 3. 4. 5.

Lucie potřebuje ubytování ______ Plzni. Michal chce pokoj ______ tři noci. Bydleli jsme ______ penzionu Albert. Dvoulůžkový pokoj stojí 600 korun ______ noc. Chtěla bych rezervovat pokoj ______ 4. 10. ______. 10. 10.

6. 7. 8. 9. 10.

Pan Levý telefonuje ______ hotelu Na náměstí. Sekretářka rezervovala pokoj ______ šéfa. Pokoj je ______ pátém patře. Večeře jsou ______ 18 ______ 21 hodin. Máme rezervovaný třílůžkový pokoj ______ snídaní.

11. Jak nadiktují tito lidé svoje jméno?

Například: Jiřina Mi-lle-ro-vá, měkké i a dvě el. 1. Jan Winter _________________________________ 6. Petr Schwartz _________________________________ 2. Yveta Gottová _________________________________ 7. Alexandra Janů _________________________________ _________________________________ 3. Anna Broniowska 8. Jiří Wiesner _________________________________ 4. Oleg Czerný _________________________________ 9. Jadwiga Ottová _________________________________ 5. Rút Syková _________________________________ 10. Quido Chitussi _________________________________

88


A

Lekce 13

12. Patrick Brown přijel do turistického střediska Pec pod Sněžkou v Krkonoších a hledá ubytování. Podívejte se na symboly na fotografiích a označte, co je/není pravda. 1. V hotelu Horizont je satelitní televize. 2. U hotelu Nebozízek může parkovat. 3. V penzionu Klondike může jít na diskotéku. 4. V hotelu Horizont může platit kartou. 5. V hotelu Nebozízek není sauna. 6. V hotelu Horizont není bazén. 7. V hotelu Nebozízek není restaurace. 8. V penzionu Klondike nemůže mít psa.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

89


Lekce 13

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

13. Patrick si vybral ubytování v hotelu Horizont. Napište jeho dialog s recepční. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

14. Podívejte se na piktogramy na předchozí straně. Co Patrick může v hotelu Horizont dělat? Napište 6 aktivit. Například: Patrick může hrát tenis. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

15. Procvičujte modální slovesa. Napište v minulém a budoucím čase. Chtěl/a jsem rezervovat pokoj.

Chci rezervovat pokoj.

Budu chtít rezervovat pokoj.

___________________________________

Musím jet na služební cestu.

___________________________________

___________________________________

Můžeme parkovat u hotelu.

___________________________________

___________________________________

Tady nesmíte kouřit.

___________________________________

___________________________________

Chcete pokoj s balkonem?

___________________________________

___________________________________

Nemůžu telefonovat do hotelu.

___________________________________

___________________________________

Nesmíme tady parkovat.

___________________________________

___________________________________

Musíme hledat ubytování.

___________________________________

13

16. Na dovolené můžete vidět také tyto piktogramy. Napište, co znamenají.

1. Tady nesmíte kouřit.

90

2. Tady

3. Tady POZOR: tady × sem

4. Tady

5. Tady

6. Sem

7. Tady

8. Tady

9. Sem


B/C Lekce 13 17. Co tam nepatří? Označte nevhodné slovo. Například: boty – opravna obuvi – kabát – opravit 1. brýle – optika – koupit – ostříhat 3. vlasy – čistírna – ostříhat – kadeřnictví 2. opravit – auto – autoservis – make-up 4. manikúra – ušít – krejčovství – oblečení

5. vyčistit – brýle – oblečení – čistírna 6. pumpa – vzít – boty – benzín

18. Kam jde? Co potřebuje? Například: Erika jde do kadeřnictví. Potřebuje ostříhat.

KREJČOVSTVÍ

OPRAVNA OBUVI PONDĚLÍ–PÁTEK

9.00–18.00 pondělí–pátek 8.00–21.00 sobota 9.00–14.00

2. Ludvík

1. Erika

Čistírna oděvů

AUTOSERVIS

3. Božena

PONDĚLÍ–PÁTEK

9.00–18.00

5. Iveta

4. Šimon

19. Zopakujte si genitiv a lokál sg. Tvořte věty. Například: opravna obuvi – Jdu do opravny obuvi. – Jsem v opravně obuvi. čistírna do __________________________________ v __________________________________ __________________________________ optika do v __________________________________ __________________________________ autoservis do v __________________________________ kadeřnictví do __________________________________ v __________________________________ krejčovství do __________________________________ v __________________________________

20. Spojte otázky a odpovědi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Co pro vás můžu udělat? A. Kolik to bude stát? B. Kdy to bude hotové? C. Na jaké jméno to bude? D. A o kolik to chcete zkrátit? E. A jaký máte telefon? F. Můžu platit kartou? G.

Boušková. Ano, samozřejmě. Potřebuju opravit tyhle boty. 603 561 114. Přijďte si zítra odpoledne. 250 korun. Jenom o dva centimetry.

21. Čtěte dialog. Doplňte prepozice do, na, k/ke, v/ve nebo u. Je čtvrtek večer. Jitka jde domů pozdě. Richard: Jitko, jsi to ty? Kde jsi byla tak dlouho? Jitka: Ale, dneska jsem měla strašný den. Zítra jedu ____ služební cestu ____ Brna, a tak jsem měla moc práce. Ráno jsem šla ____ čistírny pro kabát. V poledne jsem nešla ____ oběd, ale byla jsem ____ švadleny, protože jsem potřebovala zkrátit kalhoty u kostýmu. Pak jsem byla ještě ____ opravně obuvi pro tvoje boty. Richard: To jsi hodná. A byla jsi taky ____ optice pro moje nové brýle? Jitka: Chtěla jsem, ale potkala jsem jednu kamarádku. Šly jsme na chvíli ____ kavárny a pak jsem musela rychle ____ kanceláře. Richard: Hm, ale co jsi dělala celý večer? Jitka: V 6 jsem šla ____ holiči. Potřebovala jsem ostříhat. A potom jsem ještě byla ____ kosmetice. A co ty, byl jsi ____ servisu pro auto? Richard: Jé, auto! Úplně jsem na to zapomněl! Asi zítra budeš muset jet ____ Brna vlakem.

91


Lekce 14

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Jaké zaměstnání znáte? Dopište písmena. 1. p __ l __ t __ k 2. zp __ v__ __ 3. st __ de __ t

4. __ r __ f __ sor 7. d __ kt __ r __ a 5. spo __ tove __ 8. __ anaž __ rk __ 6. uč __ telk __ 9. h __ r __ čka

2. Řekněte, jaké mají zaměstnání. Například: Fotografie číslo 1 – automechanik.

1

2 6 3

4

7

5 8

9

3. Kdo kde pracuje? Opravte věty.

14

Například: Zdravotní sestra pracuje ve škole. – Učitel pracuje ve škole. 1. Sekretářka pracuje v továrně. _________________________________________________ 2. Automechanik pracuje ve firmě. _______________________________________________ 3. Číšník pracuje v nemocnici. ___________________________________________________ 4. Úředník pracuje v restauraci. __________________________________________________ 5. Prodavačka pracuje na univerzitě. ______________________________________________ 6. Ředitel pracuje v obchodě. ____________________________________________________ 7. Dělník pracuje na úřadě. ______________________________________________________ 8. Uklízečka pracuje v autoservisu. ________________________________________________

4. Je to žena (Ž) nebo muž (M)? Pak tvořte maskulinum nebo femininum. Například: učitelka – Ž – učitel 1. politička _____ _______________________ 6. _____ _______________________ 2. manažer 7. 3. prodavač _____ _______________________ 8. 4. ředitelka _____ _______________________ 9. 5. uklízeč _____ _______________________ 10.

herec _____ student _____ úřednice _____ dělnice _____ servírka _____

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

5. Hádejte, kdo to dělá?

Například: Studuje na univerzitě. – student, studentka 1. Učí ve škole matematiku. 3. Hraje v divadle. 5. Uklízí kanceláře. 7. Hraje fotbal. 9. Píše knihy. 2. Prodává oblečení. 4. Učí na univerzitě. 6. Opravuje auta. 8. Maluje obrazy. 10. Řídí firmu.

92


B

Lekce 14

6. Jakub Souček hledá práci. Napsal životopis. Doplňte do jeho životopisu tyto informace. s Jakub Souček s 1992–1996 s fotografování s 2001–2006 s ruština s Západočeská univerzita v Plzni s MS Windows

s manažer

s 21. 12. 1977

ŽIVOTOPIS Osobní údaje:

________________________________________________

Datum narození: ________________________ Adresa: Luční 5, 330 11 Třemošná Kontakt:

Telefon: +420 377 921 201, +420 603 65 11 88

E-mail: jsoucek@centrum.cz Vzdělání: _____________

Gymnázium Plzeň, Plzeň

1996 – 2001

________________________________________________, Fakulta ekonomická,

obor Ekonomika a management Další studium, kurzy, stáže: říjen–únor 2000

Program Socrates/Erasmus, Loughborough University, Velká Británie

2003–2005

Mezinárodní manažerský program Executive Master of Business

Administration (MBA), ČVUT, Praha Zaměstnání: _____________

Český Telecom, a. s., Ekonomické oddělení, Plzeň

Pozice: ________________________ ekonomického oddělení 2006–nyní L+K, s. r. o., Plzeň Pozice: vedoucí manažer pro ekonomiku a obchod Jazyky: angličtina (úroveň C1), ________________________ (úroveň B2), španělština (úroveň A2) Práce s počítačem: ________________________, MS Office, HTML, PHP, MS Project Linux, Internet Zájmy: squash, cyklistika, literatura faktu, ________________________.

7. Představte si, že mluvíte s Jakubem Součkem. Napište otázky. Pak se ptejte a reagujte. Například: Jak se jmenujete? 1. Kdy __________________________________________________________? 2. Jaký __________________________________________________________? 3. Jakou _________________________________________________________? 4. Kde ___________________________________________________________? 5. Odkdy dokdy ___________________________________________________? 6. Jak dlouho _____________________________________________________? 7. Co ____________________________________________________________?

8. Doplňte vhodnou prepozici. (Pozor – někdy tam nemusí být.) Například: Jakub Souček se narodil v roce 1977. 1. ________ roku 1996 ________ roku 2001 Jakub studoval vysokou školu. 2. Jakub se narodil ________ 21. prosince 1977. 3. Jakub pracuje ve firmě L + K, s. r. o. ________ roku 2006. 4. Jakub se narodil ________ prosinci. 5. Jakub byl ________ šest měsíců na programu Erasmus ve Velké Británii. 6. Jakub pracoval ________ šest let v Českém Telecomu v Plzni. 7. Jakub studoval mezinárodní manažerský program MBA ________ roku 2005. 8. ________ roce 1996 Jakub dokončil střední školu.

93


Lekce 14

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

9. Tvořte věty. Hledejte víc možností. Například: v – bydlel – jsem – Brně – nejdřív: Nejdřív jsem bydlel v Brně. 1. hledám – práci – tři – už – měsíce 5. jsem – studovala – gymnáziu – na – nejdřiv 2. nenašla – ještě –práci – jsem 6. a – historii – potom – studoval – češtinu – jsem 3. továrně – jako – pracuju – v – teď – dělník 7. medicínu – nakonec – vystudovala – jsem 4. už – škole – ve – nepracuju 8. jsem – si – našel – pak – práci – koupil – a – byt – jsem

10. Alexej Portnov vyplnil formulář. Čtěte zkrácenou verzi jeho formuláře a označte, co je/není pravda. 6. Alexej nikdy nebyl v Moskvě. 7. Alexej vystudoval vysokou školu. 8. Adriana je z Bratislavy. 9. Adriana pracuje jako doktorka. 10. Alexej bydlí a pracuje v Praze

1. Alexej je z Ukrajiny. ANO / NE 2. Alexej se narodil v březnu. ANO / NE 3. Alexej je inženýr. ANO / NE 4. Alexej pracoval v Petrohradu. ANO / NE 5. Alexej má manželku. ANO / NE 1.

P  O  R T   N O  V A  L   E   X  E  J

2. 3.

X

1   8   0  3   1   9   7   9

4. 5.

X

R  U  S

6.

M O  S  K  V  A

7.

R  U  S

8. 9. 10.

S  Š

T  E   C   H  N   I    K

11.

U  N  I         M O B    I    L S   A  D  O  V  A  J  A P  E  T   R  O  H  R  A  D 12.

14 13. 14.

X N E   T   S   R  O H   A V   L   Í     C   K  O V   A P  R  A  H  A       1

1   5 1    1    0 0  0

Z  A M E  S  T   N Á  N  Í          A          R  O  D   I    N  A      N A       Ú Z  E  M Í           C  R M Á  J  O  V  Á P   R  A  H  A       6

15. 16.

2  5 1    9   2  0  0

2 1    6   5  0 0 3  5  4  6  9   3  4  9 R  U  S

P   O R  T  N  O  V  A A  D  R   I    A  N  A

S  R 2  4 1  0 1   9  8  8

ŽI L I NA S  T   U   D  E  N T   K  A          V   Š

M Á  J  O V   Á P  R  A  H  A        6

94

2 1     6  5  0  0 C   R

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE


C

Lekce 14

11. Napište text o sobě. Řekněte, co jste dělali nejdřív, pak, potom, nakonec, teď, už... Například: Narodil/a jsem se v... Nejdřív jsem bydlel/a v... Pak jsem šel/šla do... Teď bydlím/pracuju v...

12. Vyplňte si zkrácenou verzi formuláře.

95


Lekce 14

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

13. Co slyšíte nebo říkáte, když mluvíte s úředníky nebo s policií? Pracujte se slovníkem. A. Tady je můj pas. B. Tady to podepište, ano? C. Nerozumím. Mluvte pomalu, prosím. D. Čekám tady na úřadě už půl hodiny. E. Vyplňte si tenhle formulář, prosím. F. Dám vám ještě razítko. G. Další, prosím. H. Dobrý den, co pro vás můžu udělat? I. Tady je můj řidičský a technický průkaz. J. Pojďte dál, prosím. K. Tady jste to špatně vyplnila.

1. E

3. _____

2. _____

5. _____

4. _____

6. _____ 7. _____

14 8. _____

96

10. _____ 9. _____

11. _____


додаток

ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС

A K ROPOL IS

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá | Pavla Bořilová

přílohaЧеська мова Експрес 2

Додаток Зміст Символи. Скорочення та різні типи позначок. Завдання до вправ

2

Основні граматичні терміни

3

Додаток до уроку 8

5

Словниковий запас до уроку 8

9

Додаток до уроку 9

11

Словниковий запас до уроку 9

14

Додаток до уроку 10

17

Словниковий запас до уроку 10

19

Додаток до уроку 11

21

Словниковий запас до уроку 11

23

Додаток до уроку 12

26

Словниковий запас до уроку 12

29

Додаток до уроку 13

31

Словниковий запас до уроку 13

33

Додаток до уроку 14

35

Словниковий запас до уроку 14

38

Тексти до аудіозаписів

40

Ключ

46

Словничок

51

Узагальнюючі таблиці відмінків (літературна та розмовно-побутова чеська мова)

58

1


ДОДАТОК

Символи CD: 01 аудіозапис на CD та номер фрагмента мова під лупою

Впр. 4 Вправи онлайн

4 (номер сторінки) Тести Посторінковий словничок

Картки

Назад на зміст

Скорочення та різні типи позначок Ma, Mi

чоловічий рід, назви істот, чоловічий рід, назви неістот

F

жіночий рід

N

середній рід

impf.

дієслово недоконаного виду

pf.

дієслово доконаного виду

neg.

заперечення

sg.

однина

pl.

множина

-e-

рухоме -e- (наприклад, den, dne день, дня)

inform.

неформальне, неофіційне

form.

формальне, офіційне

N

називний відмінок, Н.в.

G

родовий відмінок, Р.в.

D

давальний відмінок, Д.в.

A

знахідний відмінок, З.в.

V

кличний відмінок, К.в.

L

місцевий відмінок, М.в.

I

орудний відмінок, О.в.

*

дієслова зі змінами в основі в теперішньому часі, т. зв. -E дієвідмінювання (наприклад, čtu, čteš, čte... читаю, читаєш, читає...)

×

у порівнянні з, антонім

Завдання до вправ

2

čtěte, přečtěte

читайте, прочитайте

používejte

вживайте

doplňte

доповніть

POZOR

УВАГА

najděte

знайдіть

procvičujte

робіть вправу, практикуйтеся

pište, napište

пишіть, напишіть

přeložte

перекладіть

odpovídejte

відповідайте

ptejte se

запитуйте

opakujte

повторюйте

řekněte

скажіть

označte

позначте

seřaďte

розташуйте за порядком

PAMATUJTE SI

ПАМ’ЯТАЙТЕ

spojte

поєднайте

počítejte

рахуйте

tvořte

утворюйте

poslouchejte

слухайте

změňte

змініть


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Основні граматичні терміни Подібно до того, як ремісникові для роботи потрібне його знаряддя, і для вивчення мови необхідні деякі основні граматичні терміни. Їхній огляд ви знайдете в наступній таблиці. Деякі з них ви напевно знаєте зі школи з уроків рідної мови, інші будуть для вас новими. Однак, знання цих термінів вам може значно допомогти в навчанні. Латинський/чеський термін

Український термін

adjektivum/přídavné jméno прикметник -ý adjektiva (tvrdá přídavná jména) тверді прикметники -í adjektiva (měkká přídavná jména) м’які прикметники

Приклад або пояснення українською мовою dobrý добрий, blízký близький… kvalitní якісний, moderní сучасний...

adverbium/příslovce

прислівник

dobře добре, blízko близько, kvalitně якісно, moderně сучасно...

aspekt/vid imperfektivní/nedokonavý perfektivní/dokonavý

вид недоконаний доконаний

Чеська мова, як і українська, розрізняє два види дієслів: доконаний та недоконаний, напр.: dělat/udělat робити/зробити

čas futurum/budoucí čas prézens/přítomnýčas préteritum/minulý čas

час майбутній час теперішній час минулий час

Budu doma. Я буду вдома. Jsem doma. Я вдома. Byl jsem doma. Я був вдома.

deklinace/skloňování, deklinovat/skloňovat

відмінювання, відмінювати

Іменники, прикметники, займенники та числівники в чеській мові, як і в українській, відмінюються. Однак, у чеській мові система відмінювання дещо складніша: в чоловічому роді, напр., потрібно враховувати категорію істоти/неістоти. Крім того, є ряд слів, що мають власний нерегулярний тип відмінювання. Щоб краще їх запам’ятати, треба орієнтуватися на так звані взірці, які ви знайдете, приміром, у граматичній таблиці на стор. 58–59.

imperativ/rozkazovací způsob

наказовий спосіб

dělej, dělejte роби, робіть, čti, čtěte читай, читайте

infinitiv

інфінітив

Інфінітив – це неозначена форма дієслова. У словнику кожне дієслово представлене саме у цій початковій формі. В чеській мові інфінітив закінчується на -t , напр., dělat робити.

interjekce/citoslovce

вигук

ach ах, ой, au ой, brr брр...

kondicionál/podmiňovací způsob умовний спосіб

Chtěl/Chtěla bych... Я хотів би/хотіла б...

konjugace/časování, konjugovat/časovat

дієвідмінювання, дієвідмінювати

Як в українській мові, так і в чеській дієслова дієвідмінюються. У цьому підручнику вживаємо чотири моделі дієвідмінювання в теперішньому часі: -Á, -Í, -E, -OVAT.

konjunkce/spojka

сполучник

a і, та, nebo або, ale але, když якщо...

konsonant/souhláska

приголосний

У чеській мові 25 приголосних: тверді: d, g, h, ch, k, n, r, t м’які: c, č, ď, j, ň, ř, š, ť, ž подвійні: b, f, l, m, p, s, v, z Цей розподіл є важливим для чеського правопису та системи відмінювання.

numerálie/číslovka základní řadová

числівник кількісні порядкові

objekt/předmět přímý nepřímý

додаток прямий непрямий

jeden один, dva два, tři три... první перший, druhý другий, třetí третій... Maminka posílá dopis studentovi. Мама надсилає листа студентові. Maminka posílá dopis studentovi. Мама надсилає листа студентові.

3


ДОДАТОК

УРОК 8 pád

відмінок

Чеські відмінки дуже нагадують українські, хоча й традиційно розташовуються інакше: місцевий стоїть перед орудним, а кличний – після знахідного (див. узагальнююча таблиця відмінків на стор. 58–59). Часто замість термінів nominativ називний відмінок, genitiv родовий вівдмінок і т.д. говорять просто první pád перший відмінок, druhý pád другий відмінок тощо.

plurál/množné číslo;

множина

studenti студенти, banány банани, kávy кави, auta автомобілі...

prepozice/předložka

прийменник

bez без, na на, v в, do до, z з, pro для...

pronomen/zájmeno personální/osobní posesivní/přivlastňovací interogativní/tázací indefinitní/neurčitá negativní/záporná

займенник особовi присвійні питальнi неозначенi заперечнi

já я, ty ти, on він... můj мій, tvůj твій, jeho його... kdo хто, co що, čí чий... někdo хтось, něco щось, nějaký якийсь... nikdo ніхто, nic нічого, žádný жодний...

rod Ma maskulinim animatum/ mužský rod životný Mi maskulinum inanimatum/ mužský rod neživotný F femininum/ženský rod N neutrum/střední rod

рід чоловічий рід, назва істоти

samohláska

голосний

До чеських голосних належать: короткі: a, e, i, y, o, u довгі: á, é, í, ý, ó, ú/ů Увага: Довжина голосних може служити для розрізнення значень слів і граматичних форм.

singulár/jednotné číslo

однина

student студент, banán банан, káva кава, auto авто...

subjekt/podmět

підмет

Maminka posílá dopis studentovi. Мама надсилає листа студентові.

substantivum/podstatné jméno

іменник

muž чоловік, žena жінка, дружина, pes собака, dům дім, будинок...

verbum/sloveso transitivní/přechodné intransitivní/nepřechodné

дієслово перехідне неперехідне

У чеській мові, як і в українській дієслова бувають перехідними та неперехідними. Перехідне дієслово - це дієслово, яке має прямий додаток у знахідному відмінку (напр., vidět, hledat, dělat...). Неперехідне дієслово не має прямого додатка у знахідному відмінку (напр., být, pracovat, spát...).

4

Окрім звичних для української мови трьох родів – чоловічого, жіночого та середнього – чеська мова розрізняє в чоловічому роді назви істот і неістот. Напр.: чоловічий рід, назва неістоти Ч.р., назва істоти: student студент Ч.р., назва неістоти: banán банан жіночий рід Ж.р.: káva кава середній рід С.р.: auto авто Іменники за їхньою приналежністю до істот/неістот необхідно узгоджувати з відповідними прикметниками, займенниками, числівниками та дієсловами.


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Додаток до уроку 8 Q 8. 1 Короткі відповіді Nechceš jít do divadla? Ти не хочеш піти в театр? – Tak dobře. Добре. / Tak fajn. Чудово. / Tak jo. Гаразд. Такі короткі відповіді вживаються дуже часто. Зверніть увагу: Вирази fajn чудово та jo так, гаразд належать до розмовно-побутового мовлення. Більш детально про розмовно-побутову чеську мову див. стор. 27–28 п. 12.4.

Q 8.2 Майбутній час Значення майбутнього часу в чеській мові можуть виражати форми теперішнього часу, напр.: Zítra jdu do práce. Завтра я йду на роботу. Příští týden jedu na dovolenou. Наступного тижня я їду у відпустку. Поряд із ними вживаються й форми майбутнього часу (див. нижче). 1. Майбутній час дієслова být бути budu budeme budeš budete bude budou

2. Майбутній час дієслів недоконаного виду, напр.: pracovat працювати budu budeme budeš budete + інфінітив, напр., pracovat bude budou

3. Майбутній час дієслів руху jít, jet та letět jít йти – (já) půjdu jet їду – (já) pojedu letět летіти – (já) poletím

Зауваження щодо вимови: půjdu часто вимовляється як [pudu].

4. Майбутній час дієслів доконаного виду, напр.: zavolat подзвонити Zavolám do kina. Я подзвоню в кінотеатр. Питання та заперечення в майбутньому часі: Утворити питання та заперечення в майбутньому часі дуже просто. Якщо ви хочете поставити питання, достатньо змінити інтонацію речення, напр.: Budeš doma? Ти будеш вдома? Co budeš dělat? Що ти робитимеш? Půjdeš k doktorovi? Ти підеш до лікаря? Zavoláš tam? Ти подзвониш туди? Щоб утворити заперечення, додайте до дієслова префікс ne- (у дієслів недоконаного виду цей заперечний префікс матиме допоміжне дієслово), напр.: Nebudu doma. Мене не буде вдома. Nebudu pracovat. Я не працюватиму. Nepůjdu k doktorovi. Я не піду до лікаря. Nezavolám tam. Я туди не подзвоню.

Q 8.3 Дієслова недоконаного × доконаного виду Більшість чеських дієслів, подібно до українських, „живе в парі“, тобто має недоконаний і доконаний вид, напр.: dělat/udělat робити/ зробити. Дієслова, з якими ви до сих пір зустрічались, були в основному недоконаного виду, напр.:

5


ДОДАТОК

УРОК 8

dělat робити, pracovat працювати, vařit готувати (їжу), tancovat танцювати... Для того, щоб ви поступово звикали до обох форм дієслова, починаючи з 8 уроку на кінці кожного поурочного словничка ми будемо наводити перегляд нових дієслів у формах обох видів: недоконаного та доконаного. Деякі дієслова мають лише одну видову форму – недоконаного виду, напр., модальні дієслова (chtít хотіти, moct могти, muset мусити) або дієслова, що виражають стан (být бути, spát спати, stát стояти...) 1

Q 8.4 Прийменники do × na × k/ke Як вам вже відомо з підручника Čeština expres 1, дієслова být бути, bydlet мешкати, pracovat працювати, čekat чекати... вживаються з приймениками v/ve, na та u (див. урок 7, стор. 40, п. 7.1). У цьому уроці ви дізнаєтеся, що дієслова руху jít йти, jet їхати та letět летіти вживаються з прийменниками do, na та k. Подивіться на наступну схему: Kam? Куди? jít йти , jet їхати, letět летіти... do + родовий відмінок

do školy до школи na + знахідний відмінок + заходи та чинності

na koncert на концерт k/ke + давальний відмінок 2

ke škole до школи, k doktorovi до лікаря 2

УВАГА: Говорячи про людей, вживаємо тільки прийменник k/ke! Напр.: Jdu k doktorovi. Я йду до лікаря. Jdu ke kamarádce. Я йду до подруги.

Q 8.5 Універсальне значення дієслова jít У вправі ви бачите: Když budu potřebovat peníze, půjdu do banky. Якщо мені будуть потрібні гроші, я піду в банк. Зверніть увагу, що для вираження способу руху ми часто вживаємо дієслово jít йти, яке має більш загальне значення. Дієслово jet вживаємо тоді, коли хочемо уточнити вид транспорту, напр.: Jedu do banky. Я їду в банк (= на машині, на автобусі, на трамваї...). У чеській мові замість дієслів руху у деяких випадках вживається дієслово být бути. Напр.: Byli jsme na výletě. Ми їздили/ходили на екскурсію. Byl jsem u doktora. Я ходив до лікаря.

Q 8.6 Родовий відмінок однини Із попередніх уроків ви вже знаєте, що прийменники z з (та його варіант ze) та vedle біля, поблизу поєднуються з родовим відмінком. Тепер ви дізнались, що й прийменник do вживається з родовим відмінком. У наступній таблиці ви бачите огляд закінчень родового відмінка однини. Слова, що ви їх бачите в таблиці, це так звані взірці, які ми вживаємо в усіх наших підручниках і таблицях.

6


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2 Родовий відмінок однини

1

Рід

Займенник ten

Прикметники на -ý та -í

I група Н.в. одн. на приголосний, -a, -o

II група III група Н.в. одн. на -e/-ě, «галочку», Іменники з особливим -c,- j, -tel, -el, -ev відмінюванням

Ma

toho

dobrého kvalitního

studenta

muže

kolegy

Mi

toho

dobrého kvalitního

banánu/lesa1

čaje

---

F

dobré kvalitní

kávy

restaurace, kanceláře

místnosti

N

toho

dobrého kvalitního

auta

moře

kuřete, nádraží

Деякі іменники чоловічого роду, назви істот у родовому відмінку однини мають закінчення -a, напр., Londýn – do Londýna, kostel – do kostela, les – do lesa.

УВАГА: На цьому етапі навчання вам потрібно освоїти закінчення першої групи відмінювання іменників та звернути увагу на те, що іменники другої групи відмінювання мають закінчення -e. Тому запам’ятайте, будь ласка, речення-взірець, яке допоможе вам вивчити закінчення першої та другої групи відмінювання: Jdu do supermarketu, do školy, do restaurace a do kina.

Q 8.7 Chtěl/a bych... Форма chtěl/a bych я хотів би/хотіла б з граматичної точки зору є дієсловом умовного способу. Наприклад: Chtěl/a bych jít do kina. Я хотів би/хотіла б піти в кіно. Щоб утворити умовний спосіб, вам знадобиться та ж «ел-форма» (дієприкметник минулого часу), з якою ви зустрічалися в минулому часі (напр.: být – byl, dělat – dělal, chtít – chtěl...), треба тільки додати до неї інший «комплект» допоміжних дієслів. Зверніть увагу: byl/byla/bylo bych byl/byla/bylo bys byl/byla/bylo by

Однина я був би/була б/було б ти був би він був би/вона була б/воно було б

Множина byli bychom/розм.-побут. bysme ми були б byli byste ви були б byli by вони були б

Зверніть увагу на форми умовного способу при звертанні на «Ви». Основне дієслово тут має різні закінчення в залежності від того, про кого йдеться: про чоловіка, жінку, декількох осіб – чоловіків чи жінок. Таким чином, у літературному чеському мовленні можете побачити різні закінчення множини: byli by, byly by, byly by, byla by. Хоча в усному мовленні не чуємо відмінності між вимовою -i та -y, на письмі важливо чітко розрізняти відповідні закінчення. Напр.: Pane Nový, byl byste tak hodný...? Пане Новий, чи не були б Ви так люб’язні ...? Paní Nová, byla byste tak hodná...? Пані Нова, чи не були б Ви так люб’язні ...? Dámy a pánové, byli byste tak hodní...? Пані та панове, чи не були б Ви так люб’язні ...? Milé kolegyně, byly byste tak hodné...? Милі колеги (=жінки), чи не були б Ви так люб’язні ...?

Q 8.8 Dům × domů × doma Порівняйте: Co je to? Що це? – To je můj dům. Це мій дім. Kam jdeš? Куди ти йдеш? – Jdu domů. Я йду додому. Kde jsi? Де ти? – Jsem doma. Я вдома. Слово dům - це іменник, воно відмінюється. Слова doma та domů є прислівниками, вони залишаються незмінними. Зверніть увагу: У чеській мові існує слово domov домівка, рідний край. Це слово можете знайти в тексті чеського національного гімну: Kde domov můj. Де є мій дім.

Q 8. 9 Зміни у вимові: b > p, v > f... у кінці слова У чеській мові, як і в українській, розрізняємо дзвінкі та глухі приголосні. До дзвінких належать: b, d, ď, g, h, v, z, ž, глухими є: p, t, ť, k, ch, f, s, š. Але на відміну від української мови, у чеській відбувається оглушення дзвінких приголосних на кінці слова: b > p, d > t, ď > ť, g > k, h > ch, v > f, z > s, ž > š.

7


ДОДАТОК

УРОК 8

Q 8. 10 Чеські звички, традиції та умовності 1. І-мейл – звертання та «ти» Ahoj XXX,

XXX = ім’я у кличному відмінку

jak se máš? ______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Měj se hezky! / Zdravím, XXX

XXX = підпис (ім’я)

2. І-мейл – звертання на «Ви» Dobrý den, jak se máte? ______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Mějte se hezky! / Zdravím, / S pozdravem XXX

XXX = підпис (ім’я та прізвище)

3. Електронна адреса Повторіть, будь ласка, як правильно читати та диктувати електронну адресу. @ zavináč “рольмопс”, собачка . tečka крапка cz вимовляється cézet com вимовляється com/kom www вимовляється vévévé - pomlčka (krátká) тире _ podtržítko (pomlčka dole) нижнє підкреслювання odkaz посилання příloha додаток soubor файл

8


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Словниковий запас до уроку 8 • Сторінка 6 cizinec, cizinka čeština dávat, dávám jóga konzultant, konzultantka letět, letím mít volno, mám volno pohyb příští učit, učím volno zavolat, zavolám док.в.

іноземець, іноземка чеська мова давати, даю йога консультант, консультантка летіти, лечу мати вільний час/вихідний, у мене вільний час/вихідний рух наступний викладати, викладаю вільний час подзвонити, подзвоню

Co budeme dělat večer? Měj se hezky. Mějte se hezky. Ty taky. Vy taky. Tak dobře./Tak fajn./Tak jo. Zavolám tam. Zavolám ti/vám.

Що робитимемо ввечері? Бувай. Хай Вам щастить. Ти теж. І Вам також. Добре./Чудово./Гаразд. Я туди подзвоню. Я тобі/Вам подзвоню.

• Сторінка 7 cvičit, cvičím do + Р.в. fitness centrum dovolená k (вокаліз. форма ke) + Д.в. kam na + Зн.в., М.в. nákup oběd peníze (мн.) potřebovat, potřebuju proto výlet

робити вправи/тренуватися, роблю вправи/тренуюсь до, у (напрямок) фітнес-центр відпустка до куди на покупка обід гроші потребувати, мені потрібно тому екскурсія

• Сторінка 8 Chtěl/a bych...

Я хотів би/хотіла б...

• Сторінка 9 celý doma domů dům potkat, potkám док.в. programátor, programátorka přijít*, přijdu док.в. skončit, skončím док.в. zpátky

увесь вдома додому дім зустріти, зустріну програміст, програмістка прийти, прийду закінчити, закінчу назад

• Сторінка 10 algebra

алгебра

9


ДОДАТОК

УРОК 8

analýza ani dopadnout*, dopadnu док.в. (dobře/špatně) hurá matematicko-fyzikální fakulta matematický naštěstí nějaký pohoda přemýšlet, přemýšlím připravovat (se), připravuju (se) strašný těžký zajímavý zdravit, zdravím zkouška

аналіз ані, навіть закінчитися (добре/погано), мені пощастить/не пощастить ура фізико-математичний факультет математичний на щастя якийсь, який-небудь спокій, добрий настрій розмірковувати, розмірковую готувати(ся), готую(сь) страшний важкий цікавий вітати, вітаю екзамен

Naštěstí to dopadlo dobře. To bude pohoda!

На щастя, це добре закінчилося. Це буде супер!/Добре відпочину!

• Сторінка 11 africký areál beránek brazilský dospělý džungle indonéský jelen liška pavilon skupina sponzor sponzorovat, sponzoruju tygr vlk vstup zajíček zoologická zahrada (= zoo) zvíře, zvířata

африканський ареал баранчик бразильський дорослий джунглі індонезійський олень лисиця павільйон група спонсор спонсорувати, спонсорую тигр вовк вхід зайчик зоопарк тварина, тварини

• Дієслова (недоконаний/доконаний вид) dávat/dát volat/zavolat připravovat (se)/připravit (se) učit/naučit učit se/naučit se zdravit/pozdravit

давати/дати дзвонити/подзвонити готувати(ся)/підготувати(ся) вчити/навчити вчитися/навчитися вітати/привітати

10


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Додаток до уроку 9 Q 9.1 Mít rád x líbit se Порівняйте: 1. Mít rád + знахідний відмінок Якщо ви когось чи щось любите, і це почуття має тривалий характер, скажіть: „Mám rád/a...“, напр.: Mám rád Prahu. Я люблю Прагу. Дієслово milovat + знахідний відмінок має подібне значення, але виражає дуже сильну прихильність, напр.: Miluju tě. Я тебе кохаю. Miluju kávu. Я люблю каву. УВАГА: Не забувайте, що дієслово mít rád вживається лише з додатком-іменником (Mám rád/a tenis. Я люблю теніс.). Якщо ви говорите про те, що любите робити, скажіть rád/ráda + дієслово (Rád/a hraju tenis. Я люблю грати в теніс.).

2. Líbit se + давальний і називний відмінок Якщо щось позитивно впливає на ваші органи чуття (за винятком смаку), скажіть Líbí se mi... Мені подобається... Ця фраза найчастіше виражає візуальне чи слухове враження або симпатію, напр.: Líbí se mi tenhle dům, protože je nový. Мені подобається цей дім, тому що він новий. 3. Chutnat + давальний і називний відмінок Якщо вам щось до смаку, скажіть: Chutná mi... Мені це подобається/смакує. Напр.: Chutná mi pivo. Мені подобається/смакує пиво.

Q 9.2 Mít + знахідний відмінок Дієслово mít (а також багато інших дієслів) вживається зі знахідним відмінком. Напр.: Mám malý byt 2 + kk. У мене невелика двокімнатна квартира. Mám malou zahradu/ložnici/kuchyň. У мене малий садок/спальня/кухня. Mám malé auto. У мене невеликий автомобіль. Деякі форми цього відмінка ви вже засвоїли в уроках 3 та 4 у підручнику Čeština expres 1. Тут ви знову бачите узагальнюючу таблицю з оглядом взірців, за якими ви можете утворювати та вживати форми знахідного відмінка однини. Знахідний відмінок однини Рід

Займенник ten

Прикметники на -ý та -í

Іменники I група

II група

III група

(= іменники на приголосний, -a, -o)

(= іменники на -ž, -š, -č,

(= іменники з особливим

-ř, -ď, -ť, -ň -c,- j, часто -tel, -e/-ě)

відмінюванням)

Ma

toho

dobrého1 kvalitního

studenta2

muže2

kolegu2

Mi

ten

dobrý1 kvalitní

banán

čaj

---

F

tu

dobrou kvalitní

kávu

restauraci, kancelář

místnost

N

to

dobré1 kvalitní

auto

moře

kuře, nádraží

Q 9.3 Прийменники pro, za, na Прийменники pro, za та na в наступних значеннях вживаються зі знахідним відмінком. 1. Za зазвичай вживається у зв’язку з грошима, напр.: Bob nechce dům za 4 miliony korun. Боб не хоче дім за 4 мільйони крон. 2. Pro вживається у зв’язку з людьми або групами людей (фірма, школа й ін.), напр.: Prosím vás, já hledám nějaký dům pro kamaráda z Austrálie. Пробачте, я шукаю який-небудь дім для свого приятеля з Австралії. 3. Na вживається зі значенням часу: A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? А на який строк ваш приятель хоче зняти дім? – Na jeden rok. На один рік. Цей прийменник виражає напрямок та мету подорожі або вказує на призначення, напр.: Jdu na koncert. Я йду на концерт. Kupuju šampon na vlasy. Я купую шампунь для волосся. Порівняйте вживання прийменників у виразах зі значенням часу: Chci si pronajmout ten dům na rok. Я хочу зняти цей дім на рік.

11


ДОДАТОК

УРОК 9

Jsem tady na rok. Я тут на рік. × Přijedu za rok. Я приїду через рік.

Q 9.4 Прийменник od – do Прийменники od – do від/з – до часто вживаємо у значенні часових відрізків, напр.: Od 1. února do 31. ledna. З 1 лютого до 31 січня. Pracuju od rána do večera. Я працюю з ранку до вечора. Od 12.00 do 13.00 máme lekci češtiny. З 12.00 до 13.00 у нас урок чеської мови.

Q 9.5 Числівники 1 і 2 Числівники jeden, jedna, jedno та dva, dvě, dvě в чеській мові мають форми трьох родів. Порівняйте: jeden byt одна квартира, jedna koupelna одна ванна кімната, jedno auto одне авто dva byty дві квартири, dvě koupelny дві ванні кімнати, dvě auta два авто Увага: українські учні часто роблять помилку в цій формі, говорячи dva (jablka, okna, auta...) замість dvě (jablka, okna, auta...). Зверніть увагу: Рахуючи, звичайно говоримо: jedna, dva, tři... один, два, три... Рахуючи на пальцях, чехи тримають затиснутий кулак, поступово випрямляючи спочатку великий палець («jedna»), далі вказівний («dva») і так далі. Увага: Від числівника 5 і далі вживаємо родовий відмінок множини, напр.: pět bytů, koupelen, aut п’ять квартир, ванних кімнат, авто

Q 9.6 Називний відмінок множини та знахідний множини іменників чоловічого роду, назв неістот, жіночого роду та середнього роду (спрощені правила) З попередніх занять вам вже знайомі деякі форми іменників у множині: knedlíky кнедлики, brambory картопля, hranolky картопля фрі, palačinky млинці... Ви, напевно, зауважили, що типовим закінченням тут є -y. В цьому уроці ви вивчите більш точні правила утворення форм називного та знахідного відмінків множини чоловічого роду, назв неістот, жіночого та середнього роду. Доброю новиною для вас буде те, що для більшості іменників можете вживати спрощені правила (цього разу без розподілу на групи відмінювання), які ви бачите в таблиці. Ці правила хоча й не діють у ста відсотках випадків, проте можуть вам дуже допомогти: Називний та знахідний відмінок множини іменників чоловічого роду, назв неістот, жіночого роду, середнього роду (спрощені правила) Більшість іменників byt – byty -y žena – ženy barva – barvy Іменники на háček, -c,-j, -e/-ě

pokoj – pokoje koberec – koberce ložnice – ložnice garáž – garáže

-e

Іменники середнього роду на -o

auto – auta pivo – piva rádio – rádia

-a

Зверніть увагу: 1. У корені слова відбувається чергування ů/o: dům – domy, stůl – stoly... Образно це можна представити так, ніби кільце над літерою ů, котре означає довготу, «впало вниз» і перетворилося на літеру o. 2. Для іменників чоловічого роду, назв істот існують дещо інші правила, ніж ті, що ви бачите в таблиці. Більшість іменників чоловічого роду, назв істот має в називному відмінку множини закінчення -i, напр.: studenti студенти, kamarádi друзі, але в знахідному відмінку множини – закінчення -y, напр.: Vidím studenty. Я бачу студентів. Mám kamarády. У мене є друзі.

Детальний і комплексний огляд відмінювання в множині ви знайдете на стор. 58.

12


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2 Q 9.7 Вказівні займенники tenhle, tahle, tohle, tyhle Вказівні займенники ten, ta, to (однина) та ty (множина) вказують на більш віддалені предмети. Їхні українські відповідники – цей/той, ця/та, це/те, ці/ті.

Вказівні займенники tenhle, tahle, tohle (однина) та tyhle (множина) вказують на предмети, що знаходяться ближче. Вони перекладаються як ось цей/оцей, ось ця/оця і т.д.

Q 9.8 Зміни у вимові: Асиміляція З асиміляцією за глухістю дзвінкістю ми зустрічаємося й в українській мові, напр.: розписка [росписка]. Дзвінкими приголосними в чеській мові є: b, d, ď, g, h, v, z, ž, глухими - p, t, ť, k, ch, f, s, š. Не забувайте, що в чеській мові дзвінкі голосні на кінці слова оглушуються: b> p, d > t, ď > ť, g > k, h > ch, v > f, z > s, ž > š. Напр.: Jakub [Jakup], hrad [hrat], tedˇ [teť], Oleg [Olek], břeh [břech], Václav [Václaf], kvíz [kvís], když [gdyš]. Асиміляція: Якщо поряд опиняються два приголосних, другий із них впливає на дзвінкість попереднього таким чином1: напр.: vklad [fklat], tužka [tuška], kdo [gdo], sbírat [zbírat]. Асиміляція відбувається й у деяких прийменників, напр.: z Francie [sfrancie], k domu [gdomu]. Якщо після дзвінкого прийменника стоїть слово, що починається на голосний, прийменник вимовляється з відповідним глухим приголосним, напр.: z Itálie [s itálie]. 1

Це правило має обласні відмінності, напр., прощання na shledanou в Чехії вимовляють [naschledanou], а в Моравії - [nazhledanou].

Q 9.9 Чеські звички, традиції та умовності Говорячи про кількість кімнат у квартирі, чехи рахують усі приміщення, в тому числі й кухню. Зверніть увагу: 1 + 1 вимовляється як jedna plus jedna = однокімнатна квартира з кухнею 2 + 1 вимовляється dva plus jedna = двокімнатна квартира з кухнею 2 + kk вимовляється dva plus ká ká = двокімнатна квартира з неізольованою кухнею (кухнею-студією) RD = rodinný dům «родинний будинок», приватний дім byt v OV = byt v osobním vlastnictví квартира в приватній власності dr. byt = družstevní byt кооперативна квартира Скорочення kk означає «кухонний куток». Йдеться, однак, не про меблевий гарнітур до кухні, а про кухню, що знаходиться безпосередньо у вітальні, не в окремій кімнаті. Зверніть увагу, що поверхи в чеській та українській мовах рахуємо інакше: přízemí = український перший поверх, první patro = другий поверх, druhé patro = третій поверх... і т. д. Запам’ятайте чеські прийменники, що вживаються зі словом patro: Bydlím v prvním patře. Я мешкаю на другому поверсі. Jdu do prvního patra. Я йду на другий поверх.

13


ДОДАТОК

УРОК 9

Словниковий запас до уроку 9 • Сторінка 14 balkon bydlení byt cena dětský pokoj druhý družstevní garáž chodba inzerát inzerce klidný koupelna koupit, koupím док.в. kuchyň kuchyňský kout líbit se, líbí se lokalita ložnice m2 (читайте: metr čtvereční) nutný obývák osobní vlastnictví patro pouze prodat, prodám док.в. první předsíň přízemí rekonstrukce rodinný starší terasa zahrada záchod

балкон житло квартира ціна дитяча кімната другий кооперативний гараж коридор оголошення реклама, анонс спокійний ванна кімната купити, куплю кухня кухонний куточок, кухня-студія подобатися, подобається місце, розташування спальня квадратний метр необхідний вітальня приватна власність поверх лише продати, продам перший передпокій перший поверх ремонт родинний старший, літній; старіший тераса сад туалет

Jaký dům se ti/vám líbí? Líbí se mi... Líbí se ti/vám...?

Який дім тобі/вам подобається? Мені подобається... Тобі/вам подобається...?

• Сторінка 15 atraktivní komfortní pro + Зн.в. pronájem pronajmout* si, pronajmu si док.в. pronajmout*, pronajmu док.в. realitní kancelář realitní makléř, makléřka stylový uvidět, uvidím док.в. vila

привабливий зручний для оренда винайняти, зняти, зніму здати, здам агентство нерухомості агент/агентка з нерухомості стильний побачити, побачу вілла

14


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

za + Зн.в., Р.в., Ор.в. zařízený

за облаштований

A je tam taky zahrada a garáž? Chce si ten dům pronajmout nebo koupit? A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout?

А чи є там також сад і гараж? Він/вона хоче цей дім зняти чи купити? А на який строк ваш приятель хоче зняти цей дім?

• Сторінка 16 barva fialový gauč hnědý knihovna koberec křeslo kuchyňská linka lampa lednička místnost nábytek oranžový postel růžový skříň stůl světlemodrý šedý tmavomodrý tmavý vpředu zařizovat, zařizuju vzadu zrcadlo židle žlutý

колір фіолетовий тахта, диван-ліжко коричневий бібліотека килим крісло кухонні меблі лампа холодильник приміщення меблі оранжевий ліжко рожевий шафа стіл блакитний сірий темно-синій темний попереду облаштовувати, облаштовую ззаду дзеркало стілець жовтий

• Сторінка 17 architekt, architektka bytový celebrita časopis hodně interiér interview květina materiál nesnášet, nesnáším obraz plast používat, používám redaktor, redaktorka styl vlastní

архітектор житловий; квартирний знаменитість журнал багато інтер’єр інтерв’ю квітка матеріал не переносити, не переношу картина пластмаса використовувати, використовую редактор, редакторка стиль власний

15


ДОДАТОК

УРОК 9

výrazný zahraniční

виразний іноземний; закордонний

Pracuju od rána do večera. Prosím vás...

Я працюю з ранку до вечора. Пробачте..., але також: Та де там!

• Сторінка 18 drahý fungovat, funguju levný paragon poslat*, pošlu док.в. reklamace reklamovat, reklamuju tenhle, tahle, tohle = одн., tyhle = мн. účet vrátit, vrátím док.в. vzít*, vezmu док.в. záruka zboží

рахунок повернути, поверну взяти, візьму гарантія товар

Ještě je v záruce. Chceme vrátit peníze.

Вона (= лампа) ще на гарантії. Ми хочемо повернути гроші.

• Сторінка 19 koukat, koukám opravdu, fakt pssst soused, sousedka vstup vyskočit, vyskočím док.в. zakázán zvát*, zvu

дивитися, дивлюсь справді тиша! тсс! сусід, сусідка вхід вискочити, вискочу заборонено запрошувати, запрошую

Vstup zakázán! Zvu tě na návštěvu.

Вхід заборонено! Запрошую тебе в гості.

Дієслова (недоконаний/доконаний вид) kupovat/koupit nesnášet/nesnést* používat/použít* prodávat/prodat pronajímat si/pronajmout* si pronajímat/pronajmout* zařizovat/zařídit brát*/vzít*

купувати/купити не переносити/не перенести використовувати/використати продавати/продати знімати/зняти здавати/здати (в оренду) облаштовувати/облаштувати брати/взяти

16

дорогий функціонувати, діяти; функціоную, дію дешевий чек, рахунок надіслати, надішлю рекламація подавати рекламацію, подаю рекламацію цей, ця, це; ці


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Додаток до уроку 10 Q 10.1 „Довгі“ та „короткі“ дієслова руху У чеській мові є два види дієслів руху: 1. “Довгі“ (необумовлені) дієслова руху chodit ходити, jezdit їздити і létat літати виражають рух, що повторюється, або рух без конкретної мети. Наприклад: Tomáš Krátký moc nechodí pěšky. Často jezdí autem. Томаш Краткий мало ходить пішки. Він часто їздить на машині. Hana Nová často jezdí vlakem. Гана Нова часто їздить поїздом. “Довгі“ (необумовлені) дієслова руху теперішній час (я) минулий час (я) chodím chodil jsem jezdím jezdil jsem létám létal jsem

інфінітив chodit jezdit létat

майбутній час (я) budu chodit budu jezdit budu létat

2. “Короткі“ (обумовлені) дієслова руху jít йти, jet їхати і letět летіти виражають рух у конкретно визначений момент і з конкретною метою. Наприклад: Hana Nová chce jet do Brna. Гана Нова хоче їхати в Брно. Tomáš Krátký jede z práce domů. Томаш Краткий їде з роботи додому. “Короткі“ (обумовлені) дієслова руху теперішній час (я) минулий час (я) jdu šel/šla jsem jedu jel jsem letím letěl jsem

інфінітив jít* jet* letět

майбутній час (я) půjdu pojedu poletím

УВАГА: “Довгі“ та “короткі“ дієслова руху є дієсловами недоконаного виду.

Q 10.2 „Короткі“ дієслова руху з префіксами „Короткі“ дієслова руху jít йти, jet їхати і letět летіти можуть вживатися з префіксами, які змінюють їхнє значення. Зверніть увагу на дієслово jet, яке тут наведено як приклад: jet їхати + při= přijet приїхати ododjet поїхати, від’їхати dodojet доїхати ssjet з’їхати vvjet в’їхати vyvyjet виїхати ob-

objet об’їхати

Увага: Дієслова přijet приїхати, odjet поїхати, від’їхати, dojet доїхати... є доконаного виду.

Порівняйте основні значення префіксів у наступній таблиці: donanadobдосягнення мети, обмеження, закінчення дії

на

над

коло

od-

pod-

pro-

pře-

před-

у напрямку від

вниз

через

через, знову

перед

při-

roz-

s-

s-

v-

рух в напрямку до, додавання

1. початок дії 2. рух у різних напрямках

вниз

на одне місце

до, усередину вгору

vy-

vy-

za-

з

до, за

17


УРОК 10

ДОДАТОК

Q 10.3 Порядкові числівники Řadové číslovky Запам’ятайте порядкові числівники: 1. první перший 7. sedmý сьомий 2. druhý другий 8. osmý восьмий 3. třetí третій 9. devátý дев’ятий 4. čtvrtý четвертий 1 0. desátý десятий 5. pátý п’ятий 1 1. jedenáctý... одинадцятий... 6. šestý шостий Зверніть увагу: Порядкові числівники відмінюються як прикметники на -í (první, třetí) або -ý ( druhý, čtvrtý). Після порядкових числівників, що написані цифрами, завжди ставимо крапку.

Q 10.4 U nás, u vás Запам’ятайте дві наступні корисні фрази: u nás – у нас u vás – у вас Подібним чином ви можете сказати: u Renáty у Ренати, u doktora у лікаря, u holiče у перукаря і т.д.

Q 10.5 Rád – raději – nejraději Зверніть увагу: A budeš bydlet u nás, že ano? – Víš, raději budu bydlet v hotelu. І, звичайно, будеш жити в нас? – Знаєш, краще я зупинюся в готелі. Порівняйте також наступні вирази: Rád hraju tenis.J Я люблю грати в теніс.

Raději / radši hraju volejbal. JJ Я більше люблю грати у волейбол.

Nejraději / nejradši hraju fotbal.JJJ Більш за все я люблю грати у футбол.

Q 10.6 Чеські звички, традиції та умовності Рената пише Зузані, що 1 травня в неї вихідний. У цей день святкують День праці, і люди не йдуть на роботу. А які ще дні є в Чехії святковими? Свята: 1. ledna – Nový rok 1 січня – Новий рік, Den obnovy samostatného českého státu. 1 січня – День відродження чеської держави Після розділення Чехословаччини в 1993 році виникла самостійна Чеська Республіка. pohyblivé datum – Velikonoce рухома дата – Великдень Найвизначніше християнське свято, яке є вшануванням воскресіння Ісуса Христа. У західній християнській традиції Великдень випадає на першу неділю після першого весняного повного місяця, тобто на березень або квітень. Вихідний є velikonoční pondělí Великодній понеділок. 1. května – Svátek práce 1 травня – День праці Міжнародне свято робітників, що святкується з 1890 року і бере початок від страйку американських робітників у Чикаго в 1886 році. 8. května – Den vítězství 8 травня – День Перемоги Святкування закінчення Другої світової війни у Чехословаччині. 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5 липня - День слов’янських просвітителів та проповідників Кирила та Мефодія День учених-просвітителів, котрі принесли до чеських земель християнство. Для перекладу Біблії вони створили перше чеське письмо і цим виразно сприяли розвитку освіченості того часу (письмо зараз вже не вживається). 6. července – Den upálení mistra Jana Husa 6 липня - День спалення магістра Яна Гуса Ян Гус був священником та викладачем у Карловому університеті, проповідником церковної реформи. Гус також запровадив знаки над літерами (гачки, риски, крапки). 28. září – Den české státnosti 28 вересня - День чеської державності Свято чеського князя та святого Вацлава (907 – 28 вересня 935), якого вважають головним патроном чеської землі й симовлом чеської державності. 28. října – Den vzniku samostatného československého státu 28 жовтня – День виникнення самостійної чехословацької держави Святкується на згадку про виникнення Чехословаччини в 1918 році. 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii 17 листопада – День боротьби за свободу та демократію Свято є на честь дня боротьби проти фашистського (1939), а пізніше й комуністичного режиму (1989). 24.–26. prosince – Vánoce 24 – 26 грудня – Різдво Свято, яке у християнській традиції є вшануванням народження Ісуса Христа. Різдвяні свята складаються з цих вихідних днів: 24. prosince – Štědrý den 24 грудня – Щедрий вечір 25. prosince – první svátek vánoční 25 грудня - Перший день Різдва 26. prosince – druhý svátek vánoční 26 грудня – Другий день Різдва

18


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Словниковий запас до уроку 10 • Сторінка 22 doklad chodit, chodím chyba jezdit, jezdím jízdenka kilometr maximálně mít zpoždění nástupiště pokladna pokladní, pokladní pokuta přes + Зн.в. přijet*, přijedu док.в. rychle řidič, řidička řidičský průkaz, розм. řidičák technický průkaz, розм. techničák udělat, udělám док.в. zastavit, zastavím док.в.

документ ходити, ходжу помилка їздити, їжджу проїзний квиток кілометр максимум, максимально спізнюватися (не по відношенню до людей) платформа каса касир, касирка штраф через, тут: більше приїхати, приїду швидко водій водійські права технічний паспорт зробити, зроблю зупинити, зупиню

Vlak má 10 minut zpoždění. Tak musíte zaplatit pokutu. 50 kilometrů za hodinu

Поїзд запізнюється на 10 хвилин. Отже, ви повинні заплатити штраф. 50 кілометрів за годину

• Сторінка 23 létat, létám, розм. lítat, lítám obvykle málokdy vždycky kolo, jezdit – jet na kole motorka, jezdit – jet na motorce

літати, літаю зазвичай зрідка завжди велосипед, їздити – їхати на велосипеді мотоцикл, їздити – їхати на мотоциклі

Jak často chodíte/jezdíte/létáte...? Jednou/dvakrát/třikrát... za týden.

Як часто ви ходите/їздите/літаєте...? Один раз/два рази/три рази... на тиждень.

• Сторінка 24 destinace let nástup odejít*, odejdu док.в. odjet*, odjedu док.в. odjezd odlet odletět, odletím док.в. poslední pozdě předpoklad přestup příjezd přílet přiletět, přiletím док.в. společnost terminál

напрямок політ посадка піти, піду поїхати, поїду від’їзд відліт відлетіти, відлечу останній пізно умова пересадка приїзд приліт прилетіти, прилечу компанія термінал

19


УРОК 10

ДОДАТОК

vchod východ výstup výzva

вхід вихід вихід (дія і місце) виклик, звернення, запрошення

• Сторінка 25 konečná pátý přestoupit, přestoupím док.в. sedmý šestý trasa vystoupit, vystoupím док.в.

кінцева (зупинка) п‘ятий зробити пересадку, пересяду сьомий шостий траса, маршрут вийти, вийду

• Сторінка 26 cesta jestli komu (kdo у Д.в.) lepší návštěva pozvání pozvat*, pozvu док.в. předmět přestěhovat se, přestěhuju se док.в. raději rezervovat, rezervuju trvat, trvám u nás u vás určitě

дорога якщо, чи кому кращий, тут: краще гості, відвідини запрошення запросити, запрошу предмет, тут: тема (листа) переїхати, переїду краще бронювати, бронюю наполягати, наполягаю у нас у вас напевно, неодмінно

Chtěl/a bych tě pozvat do Prahy. Zuzana bude raději bydlet v hotelu.

Я хотів би/хотіла б запросити тебе до Праги. Зузана краще мешкатиме в готелі.

• Сторінка 27 řídit, řídím nouzové volání řidič, řidička

керувати, керую екстрений виклик водій

• Дієслова руху (недоконаний вид) jezdit – jet* chodit – jít* létat, розм. lítat – letět

їздити - їхати ходити - йти літати - летіти

• Дієслова (недоконаний/доконаний вид) odcházet/odejít* odjíždět/odjet* odlétat/odletět přilétat/přiletět přicházet/přijít* přijíždět/přijet* vystupovat/vystoupit přestupovat/přestoupit nastupovat/nastoupit zvát*/pozvat*

йти/піти їхати/поїхати відлітати/відлетіти прилітати/прилетіти приходити/прийти приїжджати/приїхати виходити/вийти пересаджуватися/пересісти (про транспорт) заходити, сідати (у вагон і ін.) /зайти, сісти запрошувати/запросити

20


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Додаток до уроку 11 Q 11.1 Нерегулярні форми множини Деякі чеські іменники, подібно до українських, мають неправильні, тобто нерегулярні форми множини. Зверніть увагу на чергування чеських приголосних у називному та знахідному відмінку множини: ruka рука, ruce руки oko око, oči очі ucho вухо, uši вуха І ще декілька іменників із нерегулярними формами називного та знахідного відмінка множини: člověk людина, Н.в. мн. lidé, lidi люди, Зн.в. мн. lidi dítě дитина, děti діти Регулярні форми іменниів у множині див. стор. 12, п. 9.6.

Q 11.2 Об’єктні конструкції зі знахідним відмінком У минулих уроках ви дізналися про те, що знахідний відмінок вживаєтся з багатьма дієсловами (напр.: dělat робити, mít мати, mít rád любити, hledat шукати, vidět бачити, znát знати, vařit готувати (їжу), potřebovat потребувати) та прийменниками (напр.: pro для, na на, za за). Крім того, існують так звані об’єктні конструкції зі знахідним відмінком, котрі виражають почуття, емоції та ставлення до чого-небудь. Людина стає ніби об’єктом цих почуттів, емоцій, зазнає на собі їхній вплив. Зверніть увагу: Bolí mě zub. “Болить мене зуб.“ У мене болить зуб. Bolí ho v krku. “Болить його в горлі.“ У нього болить горло. Bolí ji břicho. “Болить її живіт.“ У неї болить живіт. Порівняйте з наступними часто вживаними об’єктними конструкціями зі знахідним відмінком: Těší mě. “Це мене тішить.“ (Мені) дуже приємно. Baví mě biologie. Мене цікавить/мені подобається біологія. Zajímá mě móda. Мене цікавить мода. УВАГА: Займенники mě, tě/ vás, ho, ji... займають другу позицію в реченні (див. Čeština expres 1, Додаток, стор. 37). Порівняйте:

Ba ví m ě.. .

. ě.. íl m Bo

. ě.. íš m Tě

Za jím ám ě.. .

Davida bolí v krku. У Давида болить горло. × Bolí ho v krku. У нього болить горло. Ninu bolí břicho. У Ніни болить живіт. × Bolí ji břicho. У неї болить живіт.

Комплексний огляд закінчень знахідного відмінка прикметників та іменників ви знайдете на стор. 58 і 59.

Q 11.3 Об’єктні конструкції з давальним відмінком Об’єктні конструкції з давальним відмінком виражають почуття, вік, емоції та уподобання. Зверніть увагу: Je mi špatně. Мені погано. Je Je mu špatně. Йому погано. m i... Je jí špatně. Їй погано. Порівняйте з іншими поширеними об’єктними конструкціями з давальним відмінком: Je mi 20 (let). Мені двадцять років. Hodí se mi to. Мені це підходить. Chutná mi zmrzlina. Мені подобається/смакує морозиво. Líbí se mi modrá barva. Мені подобається синій колір. Je mi zima/teplo. Мені холодно/жарко.

i... m á n ut Ch

i... m í se Líb Ho dí se m i...

УВАГА: Займенники mi, ti/vám, mu, jí... займають другу позицію в реченні (див. Čeština expres 1, Додаток, стор. 37). Порівняйте: Davidovi je špatně. Давидові погано. × Je mu špatně. Йому погано. Nině je špatně. Ніні погано. × Je jí špatně. Їй погано.

Комплексний огляд закінчень давального відмінка прикметників та іменників ви знайдете на стор. 58 та 59.

21


УРОК 11

ДОДАТОК

Q 11.4 Особові займенники в знахідному та давальному відмінках Особові займенники já, ty, on, ona... відмінюються. У цьому підручнику ви вивчите форми називного відмінка (= форми, які ви знайдете в словнику), а також знахідного та давального відмінків. Ці форми ви тут вчите не відокремлено, а як складову частину корисних для спілкування фраз (напр.: těší mě мені приємно, bolí mě у мене болить, hodí se mi to мені це підходить, je mi 20 let мені 20 років, je mi špatně мені погано і т.д.1). Oгляд займенників у цих відмінках ви бачите в наступній таблиці:

називний відмінок давальний відмінок знахідний відмінок 1

já mi mě

ty ti tě

однина on ona mu jí ho ji

ono (= to) mu ho

my nám nás

множина vy vám vás

oni/- y/-y/-a jim je

Ці займенники вживаємо також із багатьма іншими дієсловами, напр.: Vidím tě. Я тебе бачу. Mám tě rád/a. Я тебе люблю. Zavolám ti. Я тобі подзвоню.

Q 11.5 Чеські звички, традиції та умовності 1. Основними медичними закладами в Чеській Республіці є: a) lékařská služba první pomoci медична служба першої допомоги, котра звичайно називається pohotovost швидка допомога b) poliklinika поліклініка, де зазвичай приймають praktický lékař терапевт, zubní lékař (zubař) зубний лікар, а також лікаріспеціалісти c) nemocnice лікарня 2. Запис до лікаря Якщо ви хочете записатися на прийом до лікаря, скажіть: Chtěl/a bych se objednat./Já bych se chtěl/a objednat. Я б хотів/хотіла записатися. Ви можете також сказати конкретніше: Chtěl/a bych se objednat na (datum) k (jméno). Я б хотів/хотіла записатися на (дата) до (лікар). Напр.: Chtěl/a bych se objednat na pondělí 27. března k panu doktorovi/paní doktorce. Я б хотів/хотіла записатися на понеділок, 27 березня до пана лікаря/пані лікарки.

3. Звертання До лікаря звертаємося так: Pane doktore! Пане лікарю! Paní doktorko! Пані лікарко! До медсестер звертаємося: Sestro! Пані сестро! Сестро! або Sestřičko! Сестричко! Подібним чином звертаємося до професорів і вчителів (особливо тих, що вчать дітей): Pane profesore! Пане професоре! Paní profesorko! Пані професор! Pane učiteli! Пане вчителю! Paní učitelko! Пані вчителько!

22


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Словниковий запас до уроку 11 • Сторінка 30 břicho hlava koleno krk lidský noha nos oko, мн. oči pusa rameno ruka, мн. ruce říct*, řeknu док.в. tělo ucho, мн. uši ústa (тільки мн.) vlasy záda (тільки мн.)

живіт голова коліно горло людський нога ніс око, очі рот плече рука, руки сказати, скажу тіло вухо, вуха рот волосся спина

Řekni mi... Řekněte mi...

Скажи мені... Скажіть мені...

• Сторінка 31 apendicitida bohužel bolet, bolí lehnout* si, lehnu si док.в. objednat se, objednám se док.в. odložit si, odložím si док.в. otevřít*, otevřu док.в. teplota u doktora, u doktorky vypadat, vypadám zub sanitka

апендицит на жаль боліти, болить лягти, ляжу записатися, запишусь (на прийом) роздягтись, роздягнусь (про верхній одяг) відкрити, відкрию температура у лікаря, у лікарки виглядати, виглядаю зуб швидка допомога (машина)

Bolí mě břicho. Co tě/vás bolí? Já bych se chtěl/a objednat. Je mi špatně. Lehni si. Lehněte si. Otevři ústa. Otevřete ústa. Odlož si. Odložte si. Svlékni se. Svlékněte se. do půltěla

У мене болить живіт. Що у тебе/вас болить? Я б хотів/хотіла записатися (на прийом). Мені погано. Ляж. Ляжте. Відкрий рот. Відкрийте рот. Роздягнись. Роздягніться. Роздягнись. Роздягніться. до поясу

• Сторінка 32 alergie na + Зн.в. angína antibiotikum, мн. antibiotika brát*, beru denně dostat*, dostanu док.в. kontrola

алергія на ангіна антибіотик, антибіотики приймати, приймаю щодня отримати, отримаю огляд, контроль

23


УРОК 11

ДОДАТОК

lžička něco recept sirup smět, smím zvýšená teplota zvýšený

чайна ложка щось, дещо рецепт сироп дозволено, мені можна підвищена температура підвищений

• Сторінка 33 injekce kapka kašel lék náplast nemoc penicilin prášek pyl rýma sádra slunce tableta vitamín zlomený

укол крапля кашель ліки пластир хвороба пеніцилін порошок, таблетка пилок нежить гіпс сонце таблетка вітамін зламаний

Co ti/vám je? Mám rýmu/angínu/chřipku... Mám zlomenou nohu/ruku...

Що з тобою/вами? У мене нежить/ангіна/грип... У мене зламана нога/рука...

• Сторінка 34 diskrétní fotografování hasič, hasička hořet, hoří kouření nehoda otevřeno pohotovost pomoc pomoct*, pomůžu док.в. používat, používám ukrást*, ukradnu док.в. vstup vykrást*, vykradu док.в. zákaz zakázáno zavřeno zóna ztratit, ztratím док.в. Ukradli mi auto. Měl jsem nehodu. Ztratila jsem doklady. Hoří!

делікатний; дискретний фотографування пожежник горіти, горить паління нещасний випадок, аварія відчинено швидка допомога допомога допомогти, допоможу використовувати, використовую вкрасти, вкраду вхід пограбувати, обікрасти; пограбую, обкраду заборона заборонено зачинено зона загубити, загублю У мене вкрали автомобіль. Я потрапив у аварію. Я загубила документи. Пожежа!

24


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Vykradli mi byt. Můžete mi pomoct?

У мене обікрали квартиру. Ви могли б мені допомогти?

• Сторінка 35 lehký mně operace říkat, říkám utéct*, uteču док.в.

легкий мені (наголошена форма займенника já у Д.в.) операція говорити, говорю втікти, втечу

Jakto? Neboj se. Nebojte se. Říkala to doktorovi. To je mi líto. Žádnou paniku.

Як же так? Не бійся. Не бійтеся. Вона казала про це лікареві. Мені дуже шкода. Тільки без паніки.

• Дієслова (недоконаний/доконаний вид) objednávat (se)/objednat (se) brát* /vzít* psát*/napsat* říkat/říct* dostávat/dostat* krást*/ukrást* ztrácet/ztratit*

записувати(ся)/записати(ся) брати, приймати/взяти, прийняти писати/написати говорити/сказати отримувати/отримати красти/вкрасти губити, втрачати/загубити, втратити

25


УРОК 12

ДОДАТОК

Додаток до уроку 12 Q 12.1 Як правильно писати адресу Чеську адресу завжди пишемо за встановленим порядком. Подивіться, будь ласка, на зразок : Oslovení (Pan / Paní / Slečna) Звертання (пан / пані / панна)

Slečna Eva Hrušková Tulipánová 172/13 100 00 PRAHA 10 Česká republika

Jméno a příjmení Ім’я та прізвище Ulice a číslo domu Вулиця та номер будинку PSČ a obec (město nebo vesnice) Поштовий індекс та населений пункт (місто або село)

Země Країна Перед іменем адресата або на візитках часто наводять і титул, напр.: Mgr. Eva Hrušková. Які чеські титули вживаються найчастіше? Bc. – bakalář, bakalářka бакалавр Mgr. – magistr, magistra магістр Ing. – inženýr, inženýrka інженер PhD. – doktor, doktorka filosofie доктор філософських наук MUDr. – doktor, doktorka medicíny доктор медичних наук JUDr. – doktor, doktorka práv доктор юридичних наук Зверніть увагу, що в чеській мові поряд із назвами осіб чоловічої статі послідовно вживаються й відповідні жіночі форми (lékař – lékařka лікар – лікарка, učitel – učitelka вчитель – вчителька, а також незвичні для української мови psycholožka психолог (жінка), ministryně міністр (жінка), inženýrka інженер (жінка), premiérka прем’єр-міністр (жінка)…).

Q 12.2 Давальний відмінок однини Вживання давального відмінка 1. Давальний відмінок, який виражає в реченні непрямий додаток, часто вживаємо з дієсловами, що мають значення спілкування між двома особами або їхньої взаємодії, напр.: nechat vzkaz залишити повідомлення, posílat надсилати, přát бажати, psát писати, telefonovat/volat дзвонити. Zuzana volá Romanovi. Зузана дзвонить Романові. Adam telefonuje Liborovi. Адам дзвонить Ліборові. Milan telefonuje Janě. Мілан дзвонить Яні. Eva telefonuje Ivaně. Ева дзвонить Івані. 2. Давальний відмінок також вживається після деяких прийменників, напр., після прийменника k/ke до. Наприклад: Jdu k doktorovi. Я йду до лікаря. Jdu k doktorce. Я йду до лікарки. 3. Давальний відмінок вживаємо в об’єктних конструкціях (див. стор. 21, п. 11.3). Наприклад: Je mi špatně. Мені погано. Je mu špatně. Йому погано. Je jí špatně. Їй погано. Можете запам’ятати, що закінчення давального відмінка однини схожі на закінчення місцевого відмінка однини (спрощені правила ви знайдете в Додатку до підручника Čeština expres 1, стор. 41, п. 7.3). У давальному відмінку однини, однак, іменники чоловічого та середнього роду не мають варіантних закінчень -u та -e/-ě, а лише закінчення -u. Комплексний огляд закінчень давального відмінка однини ви знайдете в узагальнюючій таблиці на стор. 58. Зверніть увагу: Найчастішим закінченням Д.в. однини іменників чоловічого роду, назв істот (Ma) є -ovi. Однак, якщо поряд опиняються два такі іменники, у першому вживаємо закінчення -u, щоб уникнути нагромадження однакових закінчень: Milada Jánová telefonuje Josefovi Horákovi. > Milada Jánová telefonuje Josefu Horákovi. Мілада Янова дзвонить Йозефу Горакові.

26


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2 Q 12.3 Відмінювання займенників kdo та co Питальні займенники kdo хто та co що відмінюються: 1. називний 2. родовий 3. давальний 4. знахідний 5. кличний 6. місцевий 7. орудний

хто kdo koho komu koho --kom kým

що co čeho čemu co --čem čím

Дуже корисно добре запам’ятати ці форми. Пізніше це допоможе вам у засвоєнні відмінювання прикметників чоловічого та середнього роду, які мають подібні закінчення. Подивіться, як вживаються ці займенникові форми залежно від того, з яким дієсловом чи прийменником вони поєднуються: 1. називний: Kdo je to? Хто це? Co je to? Що це? 2. родовий: Vedle koho sedíš? Біля кого ти сидиш? Vedle čeho stojíš? Біля чого ти стоїш? 3. давальний: Komu telefonuješ? Кому ти дзвониш? Čemu se směješ? З чого ти смієшся? 4. знахідний: Koho máš rád? Кого ти любиш? Co máš rád? Що ти любиш? 5. кличний: --6. місцевий: O kom mluvíte? Про кого ви говорите? O čem mluvíte? Про що ви говорите? 7. орудний: S kým jdeš do kina? Із ким ти йдеш у кіно? Čím jedeš? На чому ти їдеш?

Q 12.4 Розмовно-побутова чеська мова У цьому підручнику ви вивчаєте літературну чеську мову (spisovná čeština), котра вживається у писемній та усній формах переважно у престижних мовних ситуаціях (статті, конференції, лекції, презентації тощо). У повсякденному спілкуванні (в родині, на вулиці, на роботі, в магазині і т.ін.) вживається розмовно-побутова чеська мова (běžně mluvená/kolokviální čeština), яка в деяких аспектах відрізняється від літературної мови (напр., деякі закінчення, словниковий запас та ін.). Зверніть увагу на основні відмінності: Відмінні форми слів: -é > -ý/-í To je strašné. > To je strašný. Це жахливо. To je dobré pivo. > To je dobrý pivo. Це добре пиво. Nechcete mléko? > Nechcete mlíko? Ви не хочете молока? Але також: malá města > malý města малі міста -ý/-í > ej malý dům > malej dům малий дім být > bejt бути vaří > vařej готують (їжу) končí > končej закінчують o > vo on > von він ona > vona вона oni > voni вони okno > vokno вікно objednávat/objednat > vobjednávat/vobjednat замовляти/замовити Словниковий запас: ano > jo так že ano > že jo чи не так káva > kafe кава dům > barák дім fotografovat > fotit фотографувати kamarád > kámoš приятель řidičský průkaz > řidičák водійські права Václavské náměstí > Václavák Вацлавська площа

27


УРОК 12

ДОДАТОК

Скорочення: -í > í hledají > hledaj шукають prodají > prodaj продадуть rozumějí > rozuměj розуміють

-e > e pracujeme > pracujem працюємо kupujeme > kupujem купуємо sejdeme se > sejdem se зустрінемося

l>l řekl > řek сказав mohl > moh міг četl > čet читав

Кличний відмінок: pane Maláte > pane Malát пане Малате pane Horáku > pane Horák пане Гораку Слова-заповнювачі: no ну, hele слухай, дивись, jako ніби, мовляв У повсякденній розмовній чеській мові можуть зустрічатися й вульгаризми: vole, ty vole (з vůl віл) Зверніть увагу: Окрім розмовно-побутової чеської мови, яка поширена головним чином на території Чехії, ви можете зустрітися і з різними чеськими та моравськими діалектами. Наприклад, у Моравії можна почути: Já su z Moravy. = Já jsem z Moravy. Я з Моравії. Nechcu jít do kina. = Nechci jít do kina. Я не хочу йти в кіно. Má 10 let. = Je mu/jí 10 let. Йому/їй 10 років.

Q 12.5 Наказовий спосіб Дієслова pojďte заходьте, odložte si роздягайтеся, posaďte se сідайте та pozdravujte передавайте вітання, привіт – це форми наказового способу. Порівняйте офіційні та неформальні форми: Pojďte dál. Проходьте, будь ласка. × Pojď dál. Проходь. Odložte si. Роздягайтесь, будь ласка. × Odlož si. Роздягайся. Posaďte se. Сідайте, будь ласка. × Posaď se. Сідай. Pozdravujte sestru. Передавайте вітання сестрі. × Pozdravuj sestru. Передавай привіт сестрі. Правила утворення наказового способу ви вивчатимете пізніше.

Q 12.6 Чеські звички, традиції та умовності 1. В гостях у чеської родини Якщо вас запросили в гості до чеської родини, доречно принести якийсь невеликий подарунок (коробку цукерок, пляшку вина, квіти). Напевно вас не здивує, що господарі попросять вас зняти туфлі у прихожій і запропонують капці (призначені лише гостям). На святковому столі на день народження, іменини (svátek), Новий рік (Silvestr) та інші свята дуже популярні так звані chlebíčky (невеликі бутерброди, як правило, красиво оформлені) або jednohubky (“один раз покласти до рота“ – малі канапки).

chlebíčky jednohubky Іменини в Чехії важливі, і більшість людей їх святкує . Можете з цієї нагоди надіслати своїм знайомим іменинникам побажання або подарувати їм якусь дрібничку. На веб-сторінках найбільших чеських порталів (www.seznam.cz, www.atlas.cz) можна кожного дня знайти нагадування, хто сьогодні святкує іменини. Також майже в кожному чеському календарі ви знайдете інформацію, коли святкує іменини носій того чи іншого імені. Останнім часом з’являються навіть календарі з іменинами домашніх улюбленців!

2. Про що говорять у гостях У гостях у чехів вас неодмінно запитають: Jak se vám tady líbí? Як вам тут подобається? Можете відповісти: Moc. Дуже. або Líbí. Подобається. Але, можливо, ви чимось незадоволені, тоді скажіть: Moc ne. Не дуже. До традиційних «нейтральних» тем належить, приміром, погода. Повторіть, будь ласка, корисні фрази з Додатку до підручника Čeština expres 1, урок 7, стор. 42.

28


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Словниковий запас до уроку 12 • Сторінка 38 esemeska (SMS) jméno lomeno narozeniny (тільки мн.) nejlepší oslovení pohlednice posílat, posílám pozdrav přání přát*, přeju příjmení titul Vánoce (тільки мн.) Velikonoce (тільки мн.)

SMS, СМС, sms-ка ім’я дріб день народження найкращий звертання поштова листівка надсилати, надсилаю привітання, привіт (по)бажання бажати, бажаю прізвище титул Різдво Великдень

Veselé/hezké Vánoce a šťastný nový rok! Hezké Velikonoce! Posíláme pozdrav z... Všechno nejlepší k narozeninám!

Веселого Різдва та з Новим роком! З Великоднем! Надсилаємо вітання з... З Днем народження!

• Сторінка 39 až kód nechat, nechám док.в. omyl později telefonní volat, volám vzkaz zrušit, zruším док.в.

аж, коли код залишити, залишу помилка пізніше телефонний дзвонити, дзвоню повідомлення відмінити, відміню

Co pro vás můžu udělat? Chcete nechat vzkaz?

Чим можу вам допомогти? Чи не хотіли б ви залишити повідомлення?

Není zač. To je asi omyl. Zavolám později.

Нема за що. Це, мабуть, помилка. Я передзвоню пізніше.

• Сторінка 40 nejčastěji

найчастіше

• Сторінка 41 bonboniéra dárek hračka kotě salám svátek vzpomenout* si, vzpomenu si док.в.

коробка цукерок подарунок іграшка кошеня ковбаса іменини, свято згадати, згадаю

Nechcete někdy přijít na návštěvu?

Чи не хотіли б ви коли-небудь прийти в гості?

29


УРОК 12

ДОДАТОК

Moc rád.

Охоче./Із задоволенням.

• Сторінка 42 cukr děkovat, děkuju za + Зн.в ještě koláč konečně no ne odcházet, odcházím odložit si, odložím si док.в. odskočit si, odskočím si док.в. pantofel, мн. pantofle pojď! pojďte! posadit se, posadím se док.в. pozdě pozdravovat, pozdravuju ředitel, ředitelka toaleta

цукор дякувати, дякую ще пиріг нарешті ой! (вигук захоплення)/не вірю очам! йти, йду роздягтися, роздягнусь (про верхній одяг) дослівно: відскочити, відскочу (мені потрібно до туалету) пантофель, пантофлі, капці ходи-но! ходіть-но! тут: заходь, (наказовий спосіб від jít*) заходьте сісти, сяду пізно вітати, вітаю директор, директорка туалет

Odskočím si. Odložte si. Posaďte se. Posaď se. Pojďte dál. Pojď dál. Pozdravujte... Pozdravuj... Promiňte, že jdu pozdě. Promiň, že jdu pozdě.

Я на хвилинку (до туалету). Роздягайтеся, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Сідай. Заходьте, будь ласка. Заходь. Передавайте (мої) вітання... Передавай привіт... Пробачте, що я запізнився/запізнилась. Пробач, що я запізнився/запізнилась.

• Сторінка 43 chovat se, chovám se jasně výborný zase

поводитися, поводжуся ясно, зрозуміло відмінний знову

• Дієслова (недоконаний/доконаний вид) nechávat/nechat vzkaz telefonovat/zatelefonovat volat/zavolat posílat/poslat* psát*/napsat* přát*/popřát*

залишати/залишити повідомлення дзвонити/подзвонити дзвонити/подзвонити надсилати/надіслати писати/написати бажати/побажати

30


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Додаток до уроку 13 Q 13.1 Інтернет і комп’ютер чеською мовою Якщо ви шукаєте в Інтернеті якусь інформацію чеською мовою, вам знадобляться назви основних комп’ютерних команд: vyjmout вийняти vložit вкласти kopírovat копіювати vymazat стерти uložit зберегти tisknout друкувати odeslat відіслати

Q 13.2 Як продиктувати ім’я та прізвище Зверніть увагу, що ім’я чи прізвище зазвичай не диктуємо по окремих буквах, а вимовляємо його ще раз так, як воно пишеться, склад за складом (напр.: David Widmann > Da-vid Wid-mann). У деяких випадках потрібне більш детальне пояснення, напр., коли хочете сказати, що в слові Widmann пишеться w, i та nn. Тоді зверніть на це увагу, називаючи ці букви. (див. таблицю): David Wid-mann, dvojité vé, měkké i a dvě en або n n. Česká abeceda (Чеський алфавіт) a–a á – dlouhé a b – be c – ce č – če d – de ď – dě e –e é – dlouhé e ě – e s háčkem f – ef g – ge h – ha ch – cha i – krátké měkké i í – dlouhé měkké i j – je k – ka l – el m – em n – en

ň – eň o–o ó – dlouhé o p – pe q – kve r – er ř – eř s – es š – eš t – te ť – tě u–u ú – dlouhé u ů – u s kroužkem v – ve w – dvojité ve x – iks y – ypsilon, tvrdé i ý – dlouhé tvrdé i z – zet ž – žet

Запитайте свого вчителя або якого-небудь чеха, як правильно вимовляти й диктувати ваше ім’я та прізвище у випадку непорозуміння.

Q 13.3 Модальні дієслова Із попередніх уроків ви вже знаєте модальні дієслова chtít* хотіти, moct* могти та muset мусити (див. Čeština expres 1, стор. 31–32, п. 5.5). В уроці 11 ви вивчили дієслово smět сміти, могти (David nesmí pít mléko. Давидові не можна пити молоко). Повторіть, будь ласка, всі ці модальні дієслова: chtít*, chci хотіти, хочу – напр.: Odkdy dokdy to budete chtít rezervovat? На який термін ви хочете зробити бронювання? moct*, můžu могти, можу – напр.: Co pro vás můžeme udělat? Чим ми можемо вам допомогти? / Що ми можемо для вас зробити? muset, musím мусити, мушу – напр.: Alena musí jet na několik dní do Prahy. Алена мусить їхати на кілька днів до Праги. smět, smím сміти, могти – напр.: Kde nesmí Alena kouřit? Де Алені не можна палити? Подібно до українського дієслова мати чеське mít має також модальне значення. Напр.: Co s tím máme dělat? Що нам із цим робити?

31


УРОК 13

ДОДАТОК

Q 13.4 Jít do, na, k × být v, na, u Повторіть, будь ласка, різницю між динамічним концептом (виражає напрямок або рух) і статичним концептом (виражає місце) в чеській мові. Kam? Куди? jít йти, jet їхати, letět летіти...

Kde? Де? být бути, pracovat працювати, studovat вчитися, bydlet мешкати, žít жити, čekat чекати...

do + G напр., do školy

v/ve + L напр., ve škole

na + A напр., na koncert

na + L напр., na koncertě

k/ke + D напр., ke škole, k doktorovi

u + G напр., u školy, u doktora

Більш детально про динамічний та статичний концепт див. Čeština expres 1, урок 7, п. 7.2, а також Čeština expres 2, урок 2, п. 10.1, 10.2.

Q 13.5 Чеські звички, традиції та умовності Якщо ви хочете записатися до перукаря, косметолога, до лікаря і т.ін., скажіть: Chtěl/a bych se objednat na (datum) k (jméno). Я хотів би/хотіла б записатися на (дата) до (особа). Порівняйте також урок 11, п. 11.5.

32


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Словниковий запас до уроку 13 • Сторінка 46 dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj kolej nejhorší nejlepší parkoviště penzion placený služební cesta ubytování ubytovna

двомісний номер одномісний номер гуртожиток (студентський) найгірший найкращий паркінг пансіон платний відрядження проживання, розміщення гуртожиток (для робітників)

Já bych si chtěl rezervovat pokoj. Odkdy dokdy to budete chtít?

Я хотів би зарезервувати номер. На який термін ви хочете зробити бронювання?

• Сторінка 47 fax formulář jiný klíč menší objednávka odeslat, odešlu док.в. osoba parkování počet poznámka požadovaný požadovat, požaduju recepční, recepční rezervovaný stát třílůžkový vyplnit, vyplním док.в. výtah wifi

факс формуляр інший ключ малий, менший замовлення відіслати, відішлю особа паркування кількість примітка потрібний вимагати, вимагаю адміністратор, заброньований держава тримісний (готельний номер) заповнити, заповню ліфт Wi-Fi

Co pro vás můžeme udělat? Mám u vás rezervovaný pokoj.

Чим ми можемо вам допомогти? / Що ми можемо для вас зробити? Я забронював у вас номер.

• Сторінка 48 bezbariérový přístup domácí nejlevnější parkovat, parkuju platit, platím (kreditní) kartou zvíře, мн. zvířata

безбар’єрний доступ домашній найдешевший паркувати, паркую платити, плачу (кредитною карткою) тварина, тварини

• Сторінка 49 autoservis benzín bota, мн. boty

автосервіс бензин черевик, туфель, черевики, туфлі

33


УРОК 13

ДОДАТОК

brýle (тільки мн.) čistírna holič, holička kadeřnictví kontaktní čočky kosmetika krejčovství make-up manikúra oblečení oční optika opravit, opravím док.в. opravna obuvi ostříhat, ostříhám док.в. pumpa služby švadlena ušít, ušiju док.в. výroba klíčů vyčistit, vyčistím док.в.

окуляри хімчистка перукар, перукарка перукарня контактні лінзи косметика, косметичний салон ательє макіяж манікюр одяг оптика відремонтувати, відремонтую ремонт взуття підстригти, підстрижу автозаправка послуги кравчиня пошити, пошию виготовлення ключів почистити, почищу

• Сторінка 50 hotově hotový kabát motor podívat se, podívám se док.в. pneumatika samozřejmě zkrátit, zkrátím док.в.

готівкою (платити) готовий пальто мотор подивитися, подивлюсь шина зрозуміло, авжеж вкоротити, вкорочу

Co pro vás můžu udělat? Kdy to bude hotové? Můžu platit kartou?

Чим можу вам допомогти?/Що я можу для вас зробити? Коли (це) буде готово? Чи можу заплатити карткою?

• Сторінка 51 důležitý hotovo kostým letenka prezentace reprezentovat, reprezentuju

важливий готово костюм (жіночий) авіаквиток презентація представляти, представляю

Musíte nás dobře reprezentovat. Zítra si musím nechat ostříhat vlasy.

Ви повинні нас добре представити. Завтра мені треба підстригтися.

• Дієслова (недоконаний/доконаний вид) barvit /obarvit brát*/vzít* čistit/vyčistit opravovat/opravit stříhat/ostříhat šít*/ušít*

фарбувати/пофарбувати брати/взяти чистити/почистити ремонтувати/відремонтувати стригти/постригти шити/пошити

34


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Додаток до уроку 14 Q 14.1 Утворення форм жіночого роду іменників, що означають особу Жіночі назви професій найчастіше утворюються приєднанням суфіксів -ka або -ice до чоловічих назв професій. Порівняйте: učitel – učitelka вчитель – вчителька, prodavač – prodavačka продавець – продавчиня... úředník – úřednice чиновник, службовець – чиновниця, службовець, dělník – dělnice робітник – робітниця... Зверніть увагу й на інші зміни: напр.: politik – politička політик – політик (жінка), sportovec – sportovkyně спортсмен – спортсменка.

Q 14.2 ZŠ, SŠ і VŠ Шукаючи роботу, ви можете зустрітися в оголошеннях зі скороченнями ZŠ, SŠ або VŠ, котрі означають здобуту освіту. ZŠ (= základní škola початкова школа) – це обов’язкова дев’ятирічна освіта для дітей від 6 до 15 років. SŠ (= střední škola загальноосвітня середня школа) – це чотирирічна середня освіта (для молоді від 15 до 19 років), яка закінчується екзаменом на атестат зрілості. VŠ (= vysoká škola вищий навчальний заклад, виш) – це вища освіта, що закінчується державним екзаменом та дипломною роботою. Зазвичай складається з трирічного бакалаврського навчання та дворічного магістерського.

Q 14.3 Структурована автобіографія Якщо ви хочете написати структуровану біографію, можете скористатися наступним зразком:

Автобіографія Особисті дані Ваші ім’я та прізвище Дата народження (день, місяць, рік) Адреса

Ваша фотографія

Контактні дані Телефон E-mail Освіта з – по, назва школи, місце ... Додаткова освіта, курси, стажування: з – по, назва установи або курсу, місце Місце роботи: з – по, назва установи або фірми, місце, ваша посада, обов’язки Мови Якими мовами ви володієте й на якому рівні (за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (CEFRL) Робота з комп’ютером Ваші комп’ютерні вміння, досвід роботи з Інтернетом Зацікавлення Ваші хоббі та інтереси

35


УРОК 14

ДОДАТОК

Q 14.4 Вирази часу a) з прийменником (питання Kdy? Коли? Odkdy? Відколи?/З якого часу? Dokdy? Доки?/До яких пір?) v pondělí в понеділок (v + Зн.в.) o víkendu на вихідних (o + М.в.) v roce у році (v + М.в.) od roku з, від року (od + Р.в.) do roku до року (do + Р.в.) b) без прийменника (питання Kdy? Коли? Jak dlouho? Як довго?) dopoledne до обіду, odpoledne після обіду, zítra завтра, včera вчора... minulý минулий напр.: minulý týden минулого тижня напр.: příští měsíc наступного місяця příští наступний напр.: každou sobotu кожної суботи každý кожний + akuzativ напр.: celou neděli цілу неділю celý цілий напр.: tenhle víkend на цих вихідних tenhle цей

}

Q 14.5 Інші вирази часу Вивчіть, будь ласка, наступні вирази часу: ještě ще, nakonec нарешті, nejdřív спочатку, pak потім, potom потім, teď зараз, už вже Наприклад: Alexej pracuje v České republice už 2 roky. Олексій працює в Чеській Республіці вже 2 роки. Když jsem dokončil školu, nejdřív jsem pracoval v telekomunikační firmě a potom jsem odešel do firmy Uni Mobil. Коли я закінчив школу, я спочатку працював у телекомунікаційній фірмі, а потім перейшов у фірму «Уні Мобіл». Pak jsem nějaký čas neměl práci. Потім я якийсь час був без роботи. Nakonec jsem si našel novou práci v České republice, a tak teď pracuju a bydlím v Praze. Нарешті я знайшов нову роботу в Чеській Республіці, отже, зараз я працюю й мешкаю в Празі. Adriana ještě neví, kde bude pracovat, ale už si začala hledat zaměstnání. Адріана ще не знає, де буде працювати, але вже почала шукати роботу.

Q 14.6 Чеські звички, традиції та умовності 1. Робочий день У Чехії восьмигодинний робочий день. Працівник, однак, може працювати й на zkrácený (poloviční, třetinový…) úvazek неповну ставку (півставки, третину ставки...) Кожний працівник протягом цього часу має право на півгодинну перерву на обід. Робочий день у ЧР починається раніше, ніж у багатьох інших європейських країнах. На заводах, фабриках та у сільському господарстві починають працювати о шостій годині ранку, заняття у школах розпочинаються о восьмій, державні установи відчиняються між восьмою та дев’ятою, а банки – о дев’ятій. (Увага: деякі державні установи, напр., мерії, муніципалітети, фінансові управління мають так звані úřední dny дні прийому громадян. Звичайно це буває понеділок і середа.) Ресторани та пивні відчинені до 22.00 або аж до півночі, бари та клуби можуть зачинятися ще пізніше. Театральні вистави та концерти починаються зазвичай між 19.00 та 20.00. Увага: деякі магазини та торговельні центри відчинені також у неділю. Режим робочого дня, звичайно, впливає на час прийому їжі й повсякденний режим у цілому. Чехи, як правило, обідають між 12.00 та 14.00, а вечеряють між 18.00 та 20.00. Спати лягають між 22.00 та північчю. (За матеріалами видання «Соціокультурний мінімум для емігрантів та осіб, що потребують додаткової охорони». SOZE – MŠMT.) 2. Корисні посилання: http://www.mvcr.cz/clanek/zadosti-o-povoleni-k-pobytu-473315.aspx – заява на дозвіл на перебування www.domavcr.cz/novinky – Вдома в Чеській Республіці www.mvcr.cz/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince.aspx – сайт Міністерства внутрішніх справ (напр., www.mvcr.cz/clanek/ zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku-2011.aspx, інфо-лінія: +420 974 832 421 +420 974 832 421, і-мейл:pobyty@mvcr.cz) www.cizinci.cz – сайт Міністерства праці та соціальних справ, присвячений інтеграції іноземців. www.soze.cz – Асоціація громадян, що допомагають емігрантам (SOZE) www.cicpraha.org – Центр інтеграції іноземців www.mkc.cz/cz/uvod.html – Мультикультурний центр "Прага" http://cestina-pro-cizince.cz – Екзамен на рівні А1 для тих, хто хоче отримати дозвіл на постійне проживання

36


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Словниковий запас до уроку 14 • Сторінка 54 automechanik dělník, dělnice prodavač, prodavačka servírka továrna uklízeč, uklízečka úřad úředník, úřednice zaměstnání zdravotní sestra

автомеханік робітник, робітниця продавець, продавчиня офіціантка фабрика прибиральник, прибиральниця (державна) установа, управління чиновник, службовець, чиновниця робота медсестра

Jaké máte zaměstnání?

Де/ким ви працюєте?

• Сторінка 55 dokončit, dokončím док.в. jazykový kontaktní místo nabízet, nabízím plat pracovní doba SŠ = střední škola, středoškolské vzdělání VŠ = vysoká škola, vysokoškolské vzdělání vzdělání zaměstnanec zaměstnavatel ZŠ = základní škola

закінчити, закінчу мовний контактний місце пропонувати, пропоную платня робочий час сш, середня школа, середня освіта ВНЗ, вища школа, вища освіта освіта працівник працедавець початкова школа

• Сторінка 56 celoživotní certifikovaný cestování další fakulta gymnázium jazyk kontakt kurz literatura management narození německý obor osobní pedagogická fakulta stáž studium údaj úroveň vzdělávání zájem životopis, CV (вимовляється: síví, розм. sívíčko)

безперервна (освіта) сертифікований подорож, подорожування інший, наступний факультет гімназія мова контакт курс література менеджмент народження німецький спеціальність особистий педагогічний факультет стаж, стажування навчання дані рівень навчання, освіта (процес) інтерес автобіографія

37


УРОК 14

ДОДАТОК

• Сторінка 57 ekonomie kolek pas počkat, počkám док.в. podepsat*, podepíšu док.в. pomalu průmyslový technik, technička telekomunikační vysoká škola začít*, začnu žádat, žádám ženatý

економіка гербова марка паспорт почекати, почекаю підписати, підпишу повільно промисловий технік телекомунікаційний вища школа, ВНЗ почати, почну просити, вимагати; прошу, вимагаю жонатий

Počkejte tady. Tady je můj pas. Tady to podepište, prosím. Vyplňte (si) ten formulář.

Почекайте тут. Ось мій паспорт. Підпишіть ось тут, будь ласка. Заповніть цей формуляр.

• Сторінка 58 cestovní dlouhodobý dosažený nejvyšší občanství pobyt podpis pohlaví povolání povolení před + Ор.в. příchod rozvedený státní stav svobodný účel území vdaná vdovec, vdova žádost

тут: закордонний (паспорт) довгостроковий досягнутий найвищий громадянство перебування підпис стать професія дозвіл перед прихід розлучений державний стан нежонатий мета територія заміжня вдівець, вдова заява

• Сторінка 59 ale ne honem noviny (тільки мн.) pro sebe přečíst, přečtu док.в. ťuk ťuk zapomenout, zapomenu док.в.

ой, та ні ж! швидко газета для себе прочитати, прочитаю тук-тук забути, забуду

Nechce se mi do práce, ale musím.

Мені не хочеться на роботу, але мушу.

38


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

• Дієслова недоконаного/доконаного виду čekat/počkat studovat/vystudovat začínat/začít* žádat/požádat

чекати/почекати вчитися/вивчитися, закінчити навчання починати/почати просити/попросити

39


ТЕКСТИ CD

ДОДАТОК

Тексти до аудіозаписів Q Урок 8 Track 01 Co budeš dneska dělat? Budeš celý den doma? No, dopoledne budu doma a budu pracovat na počítači. Odpoledne pojedu do práce, budeme plánovat nový projekt. A co budeš dělat ty? Teď ráno půjdu k doktorovi, pak se sejdu s kamarádkou a odpoledne půjdu na jógu. A co budeme dělat večer? Nechceš jít do divadla? Moment, tady mám program... Třeba v divadle Melodie dávají muzikál Drakula. Zavolám tam, jestli mají lístky. Tak dobře, ale já už musím letět. Zavolám ti. Měj se hezky! Ty taky, ahoj. Track 02 Jmenuju se Michelle a jsem z Francie. Jsem učitelka a učím matematiku. Příští měsíc pojedu do České republiky, do Prahy. Budu tam jeden rok. Budu učit matematiku ve francouzské škole. Učím se česky už jeden rok a v Praze taky budu chodit na češtinu, samozřejmě! Chtěla bych cestovat po České Republice, vidět Český Krumlov, Brno a taky hory. Track 03 Já se jmenuju Boris a jsem z Ukrajiny, z Kyjeva. Jak vidíte, tak jsem fotograf, specializuju se hlavně na módu. Příští týden pojedu do České republiky a budu fotit nové modely pro českou firmu, se kterou spolupracuju. Pojedeme hlavně na Moravu, do Brna, do Kroměříže a tak. Budu tam jenom týden. Určitě půjdu do restaurace a dám si vepřové, knedlíky a zelí, to mám moc rád. Track 04 Já se jmenuju Hans, pracuju jako manažer v rakouské firmě Dexter. Učím se česky, protože v České republice máme obchodní partnery. Plánuju taky, že v létě pojedeme s manželkou na dovolenou do České republiky. Budeme dva týdny na Šumavě, na Lipně, budeme plavat a určitě půjdeme do hospody a dáme si pivo a svíčkovou. Jenom doufám, že bude hezké počasí. Track 05 Ahoj! Kde jsi? Jsem v práci. Aha. A co plánuješ na zítra?

40

Pojedu na výlet. A kam pojedeš? Do Českého Krumlova. Nechceš jet taky? Track 06 V sobotu ráno jsem vstával v 8 hodin. Těšil jsem se, že budu mít dva dny volno. Ale už v 9 hodin telefonovala kolegyně a říkala, že musím jít do práce. Pracuju jako programátor a v práci byl nějaký problém s novým programem. Celé dopoledne jsem byl v kanceláři. V poledne jsem šel na oběd do restaurace, ale pak jsem musel zpátky do práce. Skončil jsem v 6 večer a byl jsem moc unavený. Šel jsem domů, ale potkal jsem kamarádku. Šli jsme spolu do kavárny na kávu, potom do kina na jeden nový film a pak tancovat do klubu. Přišel jsem domů v 5 ráno. V neděli jsem byl celý den doma a spal jsem. Track 07 Ája a Pája jdou do zoo Co budeme dneska dělat? Půjdeme na výlet? Ne! Půjdeme do kina? Ne! Půjdeme na procházku? Ne! Tak budete uklízet! Ne! Ne! Mám nápad. Půjdeme do zoo! Africký pavilon. Indonéská džungle. Dětský areál. Jé, vlk! Sponzor: Martin Vlk z Prahy Hele, liška! Sponzor: Eva Lišková z Kutné Hory A jelen! Sponzor: Dana a Dan Jelenovi z Kladna Ale jaké zvíře budeme sponzorovat my? Pája Beránek… Ája Zajíčková… Ti v zoo nejsou. Už vím! Budeme sponzorovat jídlo pro tygra! Track 08 b > p Jakub, klub d>t odkud, hrad, oběd, rád, hlad ď>ť teď v>f Václav ž>š když, už, muž

Q Урок 9 Track 09 No, tak my chceme prodat dům v Praze 4. Je to starší 4+1 a je moc hezký, ale už potřebuje rekonstrukci – to víte, je z roku 1960. Dole v přízemí máme velký světlý obývák, malou kuchyň a malou ložnici. Nahoře v prvním patře je velký dětský pokoj a pokoj, kde teď máme kancelář. V prvním patře je taky velká terasa, ta je opravdu moc hezká. U domu je malá zahrada, celkem 250 m2, a vzadu na zahradě je velká garáž. Blízko domu je stanice, odkud můžete jet autobusem do centra, a velký park. Track 10 Martine, mám novinu! Příští rok budu pracovat v České republice! No to je fajn, Bobe. A kde? V Praze. Hledám tam nějaký dům. Aha. A jak velký? No, může být malý, budeme bydlet jenom s manželkou, dcery budou studovat doma v Austrálii. Potřebujeme ale aspoň malou zahradu pro psa a garáž. Nevíš, kolik stojí třeba takový 4 nebo 5+1? Já teda nevím, ale minimálně tak 4 miliony. Domy v Praze jsou teď drahé. 4 miliony? Hm, to je moc. Musím si něco pronajmout. Aha... A zařízený, nebo nezařízený? Eeee.. Raději zařízený. Dobře, Bobe, podívám se na internet. Nebo tady vedle máme realitní kancelář, půjdu tam a zeptám se. Fajn, to jsi hodný. Prosím tě, ale nezapomeň, že potřebujeme tu garáž a zahradu pro psa! Track 11 Prosím vás, já hledám nějaký dům pro kamaráda z Austrálie. Bude pracovat v Praze. A chce si ten dům pronajmout nebo koupit? Pronajmout. Jak velký dům potřebuje? Nějaký malý 4+1. Bude bydlet jenom s manželkou. Aha, moment. Takže tady máme 4+1 v Praze 4. A je tam taky zahrada a garáž? Ano, zahrada je malá, ale moc hezká. Vidíte? A kolik stojí? 18 000 za měsíc. A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? Na jeden rok. Od 1. února do 31. ledna.


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Dobře. Půjdeme tam a uvidíme, jestli se vám líbí. Track 12 křeslo, knihovna, lednička, židle, koberec, gauč, postel, zrcadlo, stůl, skříň, lampa, kuchyňská linka Track 13 Honza a Linda zařizují byt. Potřebují novou lampu. Teď jsou v obchodě. Líbí se mi tahle lampa. Hm, ta je hezká. Ale je drahá! Vidíš? Stojí 8 000 korun! Cože, tak drahá? Tak to ne. A co tahle malá? Stojí jenom 300 korun. No, ta je levná. Ale je taky hezká. Tak si vezmeme tuhle malou, ano? Track 14 Prosím vás, koupili jsme tady tuhle lampu, ale nefunguje. Nefunguje? A máte účet? Ano, máme, tady je. Vidíte? Koupili jsme ji 28. května. Ještě je v záruce. Aha, hm… Můžeme ji poslat na reklamaci. Ne, chceme vrátit peníze. Track 15 Minulý rok jsem si koupil novou televizi. Byla velká a opravdu levná, stála jenom 5000 korun. Za dva dny ale přestala fungovat – byl tam nějaký špatný kabel, nebo co. Musel jsem ji reklamovat. Naštěstí byla ještě v záruce, tak mi v obchodě vrátili peníze. Teď musím koupit novou, ale žádnou levnou už nechci. Track 16 Na Vánoce jsem dostala peníze od maminky. V lednu byly v obchodech velké slevy, tak jsem si hned šla koupit nějaký svetr nebo boty. V jednom obchodě jsem ale viděla krásnou lampu. Předtím byla hodně drahá, ale teď byly slevy a stála jenom 500 korun. Moc se mi líbí a krásně se mi hodí do obýváku. Track 17 Před rokem jsme koupili chatu a potřebovali jsme tam ledničku. Docela dlouho jsme hledali a vybírali na internetu i ve speciálních obchodech. To víte, když už něco kupujeme, chceme to mít opravdu kvalitní. Nakonec jsme vybrali jednu za 25 000. No, byla tedy hodně

drahá, to je fakt, ale funguje perfektně. Track 18 Ája a její byt Máme nový 4+1. Zvu tě na návštěvu. To je náš dům. Bydlíme ve druhém patře. A to je náš byt. Máme velkou kuchyň. Máme obývák s balkonem. Tady je ložnice. Tady máme pokoj já a sestra. A tady má pokoj bratr. Pssst! Vstup zakázán. Máte hezký byt. A jaké máte sousedy? Dobré! J. Malý, V. Bílý, D. Veselý, E. Zajíček, K. Vyskočil, M. Koukal. Malý bílý veselý zajíček vyskočil a koukal! Máte opravdu dobré sousedy! Track 19 kd > gd kdo, kde, kdy, odkdy, dokdy dp > tp odpoledne dk > tk odkud zk > sk zkouška žk > šk těžký

Q Урок 10 Track 20 Dobrý den, jednou Brno. 137 korun. Prosím vás, a kdy to teď jede? Do Brna? V 15. 58, ale má to 10 minut zpoždění. A na jaké nástupiště to přijede? Na třetí. Track 21 Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. Tady je řidičský průkaz. Moment... A tady je technický průkaz. Děkuji. Víte, jakou chybu jste udělal? No, asi jsem jel moc rychle, že? Ano. Tady byla značka maximálně 50 kilometrů za hodinu. A vy jste jel přes 60! Tak musíte zaplatit pokutu. Hm... A kolik? 2000 korun. Track 22 jezdí vlakem, lístek na vlak, vlak má zpoždění,

nástupiště, moc nechodí pěšky, jet domů, řidičský a technický průkaz Track 23 Tak ahoj, měj se hezky. Ty taky, ahoj. A v kolik hodin přijdeš? V šest? Dneska mám hodně práce, přijdu v osm. Tak pozdě? Ach jo... No, tak já udělám něco dobrého k večeři a pak se budeme dívat na televizi, jo? Track 24 Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají! Příští stanice Muzeum, přestup na trasu A. Prosím vás, letadlo z Londýna má přílet v 15.55, ale ještě tady není. Kdy přiletí? Moment, prosím, podívám se... Tak má zpoždění 25 minut. Jednou Český Krumlov. 145 korun. Prosím vás, a jede ten autobus taky v sobotu? Určitě. Teď v turistické sezóně jezdí každý den. Prosím, pozor! Vlak ze stanice Děčín, který dále pokračuje ve směru Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Havlíčkův Brod a Jihlava, přijede na páté nástupiště. Pravidelný odjezd v 18.35. Prosím vás, kdy přijede vlak z Berlína? V 16.55. A kam přijede? Na sedmé nástupiště. Track 25 Ahoj Renáto! Díky za pozvání. Moc ráda přijedu do Prahy, ale 1. května nemůžu. Už mám nějaký program. Aha, to je škoda. A kdy přijedeš? Můžu přijet až druhého. A na jak dlouho? Asi tak na tři dny. To je fajn. A budeš bydlet u nás, že ano? No, víš, raději budu bydlet v hotelu. Tak jak chceš. A v kolik hodin přijedeš? Přijedu autobusem v 10 dopoledne. Hodí se ti to? Aha, hm, to je problém. Já nemůžu přijet na nádraží, musím ráno k doktorovi. Sejdeme se v metru na Dejvické, ano? Tak dobře. Pojedu céčkem a pak přestoupím na áčko, že?

41


ТЕКСТИ CD

ДОДАТОК

Ano, a já budu čekat dole v metru. Fajn, takže jsme domluvené. Moc se těším! Taky se moc těším! Pa, ahoj!

Ano, můžu. Dobře, tak zítra ve 12. Děkuju, na shledanou.

Track 26 Ája se učí řídit Ájo, musíš se učit řídit! Co znamená tahle značka? Dáme si tři piva? Ne! Za tři kilometry jsme v Plzni. A co tahle značka? Blízko je zoo? Ne!! Pozor, zvířata! A co tahle? Musíme zavolat domů? Ne!!! Nouzové volání! A co znamená… Jé, policie! Dobrý den, vaše doklady, prosím. Vy jste jel přes 80! A co znamená tahle značka? No… Tak zaplatíte pokutu.

Track 31 Co vás bolí? Bolí mě břicho a je mi špatně. Hm... Máte teplotu? Ano, mám 38,9. Odložte si, prosím, a lehněte si. Bolí to tady? Au! To bolí! Hm, to vypadá jako apendicitida. Musíte jet do nemocnice. Zavolám sanitku.

Track 27 p přijít, přijet, pokladna, průkaz, odpoledne, přestup t teď, tady, technický, trvat, cesta, přestup, přijít, odejít k lekce, kancelář, krátký, jízdenka, procházka, lístek, vlak

Q Урок 11 Track 28 hlava, ústa/pusa, oko, noha, břicho, ucho, ruka, rameno, nos, vlasy, koleno, krk, záda Track 29 Uši, oči, nos a ramena, řekněte mi, co to znamená, uši, oči, nos a ramena, řekněte mi, co je to! Vlasy, pusa, břicho, kolena, řekněte mi, co to znamená, vlasy, pusa, břicho, kolena, řekněte mi, co je to! Track 30 Prosím, zubní ordinace. Dobrý den, Jana Dvorská. Já bych se chtěla objednat, bolí mě zub. Moment, podívám se do diáře... Hodí se vám to zítra v 10? Zítra v 10? Ne, bohužel nehodí. Můžu později? Tak můžete přijít ve 12?

42

Track 32 Tak co potřebujete, pane Vašák? David je nemocný? Ano, bolí ho v krku a je mu špatně. Jakou má teplotu? Ráno měl 39,2. Otevři pusu! Hodný kluk... Hm, to je angína. Musí dostat antibiotika. Nemá na něco alergii? Ne, nemá. Tak tady je recept. Je to takový sirup. Musí brát jednu lžičku dvakrát denně, ráno a večer. Nesmí pít mléko a jíst mléčné výrobky. A za týden musíte přijít na kontrolu. Track 33 Tak, paní Slánská, konečně budeme vědět, proč máte tak často rýmu. Už nám přišly ty testy. A jak to dopadlo, paní doktorko? Máte alergii na kočky. Aha... Ale to je divné, já kočku nemám. A nemá kočku někdo z rodiny? Ano, sestra má kočku a my tam často jezdíme na návštěvu. Track 34 Tak jak to vypadá, pane doktore? No, není to dobré, paní Dalíková. Máte zlomenou nohu. Podívejte se, tady! Vidíte? To je škoda! Já jsem chtěla jet příští měsíc na hory! Kdepak, to nepůjde. Dostanete sádru na tři týdny. Track 35 Dobrý den, policie České republiky. Prosím vás, můžete mi pomoct? To je strašný! Počkejte, paní, prosím vás, a řekněte mi, co se stalo. Vykradli mi byt! Já jsem byla o víkendu na chatě, teď jsem přijela domů a koukám, že dveře jsou otevřené a...

Aha, tak mi řekněte jméno a adresu, my se tam přijedeme podívat. Takže Markéta Benešová, Sázavská 18. Dobře, já tam někoho pošlu. Track 36 Pája jde do nemocnice Co je ti, Pájo? Zítra jdu na malou operaci. To je mi líto. Zavolám ti. Druhý den Tak co? Jaká byla operace? Operace nebyla. Utekl jsem z nemocnice! Jak to? Přišel jsem do nemocnice… Svlékněte se! Lehněte si! To je vaše první operace, že? To bude dobré! Nebojte se! Je to opravdu lehká operace! Tak proč jsi utekl? Ona to neříkala mně! Říkala to doktorovi! Track 37 l lék, lehněte si, lidské tělo, svlékněte se, zlomený, bolí, ztratil, bohužel r ruka, rameno, rýma, recept, úraz, krk, vykradli, alergie, pozor, doktor

Q Урок 12 Track 38 Dobrý den, firma Anotex. Co pro vás můžu udělat? Dobrý den, Frídlová. Prosím vás, je tam Roman Jirák? Pan Jirák tady bohužel není. Šel k doktorovi a přijde až odpoledne. Chcete mu nechat vzkaz? Ne, zavolám později, děkuju. Není zač. Na shledanou. Track 39 Prosím, Kadeřábek. Dobrý den, tady Milan. Prosím vás, je doma Jana? Jana? Ta tady nebydlí. To je asi omyl. Aha, tak promiňte. Volal jsem 233 541 678. Hm, my máme 233 541 679. Track 40 Prosím. Ahoj, Libore! Hele, nechceš jít dneska na tenis? Jasně! Ale doufám, že budu hrát líp než o víkendu!


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2 Tak se sejdeme ve tři, jo? Tak jo. Měj se! Track 41 Ano? Čau mami! Ahoj, Evo! Co je, potřebuješ něco? Víš, mami... Já jsem viděla tak krásný svetr! Potřebuju nějaké peníze, asi tak pět set. Můžeš mi prosím tě něco dát? Ach jo, Evo, já fakt nemůžu. Teď vůbec nemám peníze. Tak příští týden, jo? Track 42 Horák, prosím. Dobrý den, tady Jánová. Á, paní Jánová, co potřebujete? No, vzpomněla jsem si, že máte dneska svátek. Tak všechno nejlepší! Děkuju, to jste moc hodná. A nechcete někdy přijít na návštěvu? Moc rád. Co třeba ve středu? To bohužel nemůžu, ale ve čtvrtek ano. A hodí se vám to ve čtyři? Ano, hodí. Tak se budu těšit. Na shledanou. Já taky. Na shledanou! Track 43 Dobrý den, pane Horáku! Pojďte dál. Tady jsou pantofle. Dobrý den, děkuju. Promiňte, že jdu pozdě. Tady je něco pro vás. No ne, to jsou krásné květiny! Moc děkuju. Prosím, odložte si a posaďte se. Dáte si kávu nebo čaj? Kávu, děkuju. Tak, tady je káva a cukr. Nechcete mléko? Ne, děkuju. A dáte si koláče? Ano, ale... Promiňte, kde tady máte toaletu? Odskočím si. Tady, první dveře vlevo. No, a co dělá vaše sestra? Ještě je nemocná? Ne, už je zdravá. Teď je venku hezky, tak je na chatě. Ano, konečně je teplo! Ale o víkendu bude pršet. Minulý víkend taky pršelo. Teď o víkendu vždycky prší. To je strašné, že? Tak já už musím jít. Děkuju za kávu. Pozdravujte syna a dceru! Já děkuju za návštěvu! Pozdravujte sestru a na shledanou.

Track 44 Ája a Pája jdou na návštěvu Zítra jdeme na návštěvu k tetě, Pájo. Máš pro tetu nějaký dárek? Jasně! To je moje teta. Já jsem Pája. Čau, teto! Jak se máš? Tady máš dárek! Moment, musím si zavolat. To jídlo je výborné! Teto, dáš mi ještě? Mám hlad! Jé, to je krásné křeslo. Nechceš cigaretu? Ne, nekouřím! Teto, vypadáš výborně. Kolik je ti let? Tak ahoj! Za týden přijdeme zase! Teta je moc fajn. Pájo, ty jsi strašný! Ale proč, Ájo??? Track 45 h host, hledat, pan Horák, aha, koho, čeho, bohužel, pohlednice ch chcete, na chatě, nechat, všechno, poslouchat, v obchodě

Q Урок 13 Track 46 Hotel Diplomat, prosím? Dobrý den, Widmann. Já bych si chtěl rezervovat pokoj. A jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? Jednolůžkový. Kolik to bude stát? 1200 korun za noc se snídaní. Odkdy dokdy to budete chtít? Od 10. do 14. ledna. Prosím vás, a je tam internet? Samozřejmě, máme tady wifi. Dobře, děkuju. Jo, a prosím vás, je u hotelu parkoviště? Ano, je tady placené parkoviště. Takže prosím vaše jméno a adresu. David Widmann, Horova 12, 702 00 Ostrava. Ano, děkuju. Budeme se těšit. Na shledanou! Taky děkuju, na shledanou. Track 47 Dobrý den. Co pro vás můžeme udělat? Dobrý den. Mám u vás rezervovaný pokoj. A na jaké jméno? David Widmann. Aha. Promiňte, jak se to píše? David Wid-mann. Dvojité vé, měkké i a dvě en. Tak, tady je váš klíč. Je to pokoj číslo 213, dru-

hé patro. Výtahy jsou tady vlevo. Cože, 213? Promiňte, ale pokoj s číslem 13 nechci. Hm... No tak dobře. Tady je jiný pokoj, ale je trochu menší. Je to číslo 218. Děkuju, jste moc hodná. A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? V hotelové restauraci tady v přízemí, od 7 do 10 hodin. Track 48 čistírna, opravna obuvi, kadeřnictví, pumpa, autoservis, výroba klíčů, krejčovství, oční optika, kosmetika Track 49 Dobrý den! Co pro vás můžu udělat? Chtěla bych si koupit tyhle brýle. Tyhle za 2200? Ano, ty. Tady mám předpis od očního doktora. Dobře. Budou hotové v pondělí. Track 50 Tak jaký máte problém? Nevím, ale asi je něco s motorem, dělá strašný hluk. No, podíváme se na to. Jaký máte telefon? Zavoláme vám, až budeme vědět víc. Track 51 Prosím vyčistit tenhle kabát. Na jaké jméno to bude? Bureš. A kdy to bude hotové? V úterý. Tady máte lístek. Track 52 Tak co to bude? Chtěla bych ostříhat. A o kolik to chcete zkrátit? Asi o dva centimetry. Jenom o dva? A nechcete víc? Já bych to vzala tak o pět. Ne, prosím vás, ne. Řekla jsem jen o dva. Track 53 Takže platím ty noviny a benzín, pumpa číslo 5. 930 korun. A ještě si vezmu ten motorový olej. Tak to bude 1 680. Můžu platit kartou? Ano, samozřejmě. Track 54 Prosím vás, potřebuju opravit tyhle boty. Vidíte, tady jsou rozbité. Ano, to nebude problém.

43


ТЕКСТИ CD

ДОДАТОК

A kdy to bude hotové? Přijďte si zítra odpoledne. Track 55 Ája jede na služební cestu Slečno Zajíčková, pojedete na prezentaci naší firmy. Je to velmi důležitá akce. Hotovo! Zítra si musím nechat ostříhat vlasy... ...vyčistit kostým... ...opravit boty... ...koupit si letenku... ...objednat taxík... ...a rezervovat hotel. O dva dny později. Moment... Kde je ta prezentace? Zapomněla jsem ji v práci!!! Track 56 p penzion, pokoj, potřebuju, opravit, optika, koupit, bezbariérový přístup b brýle, boty, byt, být, do Brna, ubytovna, ubytování, oblečení, služby, služební cesta v vlasy, výtah, výroba klíčů, wifi, opravna, rezervovat, levné, televize, parkoviště f formulář, telefon, telefonovat, wifi POZOR: b > p počet osob v > f obuv

44

Q Урок 14 Track 57 úředník, číšník, sekretářka, ředitel, prodavačka, dělník, uklízečka, zdravotní sestra, automechanik Track 58 Od roku 2006 pracuju jako učitelka němčiny v jazykové škole v centru Brna. Učím každý den od osmi hodin do čtyř odpoledne. Ve škole se mi líbí, ale bohužel mám hodně malý plat a to je problém. Pořád nemám peníze. V roce 2010 jsem absolvovala večerní kurz pro manažery a teď mám certifikát z managementu. Hledám novou práci už tři měsíce, ale ještě jsem nic zajímavého nenašla. Ráda bych pracovala na manažerské pozici v nějaké mezinárodní firmě, kde bych mohla používat němčinu a angličtinu. Track 59 Narodila jsem se na Slovensku. Nejdřív jsem bydlela v Žilině, kde jsem vystudovala gymnázium. Pak jsem šla do Bratislavy na vysokou. Studovala jsem dva roky ekonomii, ale ze školy jsem odešla. Potom jsem jeden rok pracovala. Nakonec jsem šla do Prahy, kde teď studuju management. Ještě nevím, kde budu pracovat, ale už jsem si

začala hledat práci. Track 60 Ája a její pracovní den Pondělí ráno... Nechce se mi do práce... Ale musím! Přijdu do kanceláře... ...udělám si kávu... ...přečtu si noviny... ...zavolám Pájovi... ...zatelefonuju mamince... ...napíšu esemesku kamarádce... ...řeknu kolegyni, co jsem dělala o víkendu... ...a pak konečně pomalu... ...začnu pracovat. Ale ne! Honem! Zapomněla jsem, že mám vlastní firmu a pracuju pro sebe! Track 61 z zaměstnání, zaměstnanec, zdravotní sestra, zájmy, začíná, vzdělání, datum narození s svobodný, studuje, studium, cestování ž životopis, žádost, žena, ženatý, žije, manžel, manželka, manažer, manažerka š škola, ještě, vaše, váš POZOR: z > s bez, kurz ž > š už, když, muž


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2


КЛЮЧ

ДОДАТОК

Ключ 6/4 1. budu 2. budu pracovat 3. pojedu 4. půjdu 5. zavolám 6/Jazyk pod lupou budeš, bude, budeme, budete, budou; budeš pracovat, bude pracovat, budeme pracovat, budete pracovat, budou pracovat; půjdeš, půjde, půjdeme, půjdete, půjdou; pojedeš, pojede, pojedeme, pojedete, pojedou; poletíš, poletí, poletíme, poletíte, poletí; zavoláš, zavolá, zavoláme, zavoláte, zavolají 6/5 1. budu 2. budeš 3. bude 4. bude 5. budeme 6/6 1. budeš vstávat 2. budete pracovat 3. budu uklízet 4. bude spát 5. se bude dívat 6/7 1. půjdeš 2. půjdu 3. pojedete 4. půjde 5. poletí 6/8 1. půjdu 2. budu vstávat 3. pojedu 4. budu 5. zavolám 7/Jazyk pod lupou do nemocnice, do klubu, do práce, do kina, do parku, do divadla, do školy, do banky, do hospody, do restaurace, na nádraží, na hory, na dovolenou, na tenis, na oběd, na nákup, na výlet, na procházku, ke kamarádovi, ke kamarádce 7/2 1. na, do 2. na, do 3. do, na 4. do, na 5. k 6. ke, do 7. na, do 8. na, na 8/Jazyk pod lupou supermarketu, školy, restaurace, kina, Koncovky: konzonant + u, -a > -y, -e = -e, -o > -a 8/5 1. supermarketu 2. galerie 3. parku 4. divadla 5. práce 6. školy 7. hotelu 8. Polska 9. Kanady 10. Itálie 8/6 Půjdeš večer/zítra/o víkendu 1. na výlet 2. na film 3. na oběd 4. na nákup 5. na tenis 6. na procházku 7. na operu 8. na výstavu 8/9 – див. Тексти до аудіозаписів 9/1 – див. Тексти до аудіозаписів 9/2 1. Kde jsi? 2. Kam jdete? 3. Kam jedeš? 4. Kde bydlíš? 5. Kam jdete? 6. Kde jsi? 7. Kam jedeš? 8. Kde se sejdete? 9/3 1. do – v 2. do – v 3. na – na 4. do – v 5. do – v 6. na – na 7. na – na 8. do – ve 9. ke – u 10. k – u 9/4 do, v, v, na, do, do, do, na, do, na, do 9/7 1. dům 2. doma 3. domů 4. domů 5. doma 6. dům 7. doma 8. domů 10/2 1a, 2c, 3a, 4a, 5c, 6c, 7a, 8b, 9c, 10b 10/4 Tykání: Ahoj Moniko, Jak se máš? Měj se hezky, Věra Vykání: Dobrý den, Jak se máte? Mějte se hezky, Věra Jánová 14/4 3+1, 4+1, 4+kk, RD, OV, m2 14/5 – див. Тексти до аудіозаписів 15/8 – див. Тексти до аудіозаписів

46

15/10 pro, za, na, na 15/12 1. za 2. pro 3. na 4. na 16/1 1. postel 2. křeslo 3. zrcadlo 4. skříň 5. koberec 6. židle 7. lampa 8. stůl 9. knihovna 10. kuchyňská linka 11. gauč 12. lednička 17/7 1. NE 2. NE 3. ANO 4. NE 5. ANO 6. NE 17/9 1. byty 2. domy 3. ženy 4. interiéry 5. pokoje 6. koupelny 7. terasy 8. garáže 9. auta 10. materiály 11. plasty 12. květiny 13. koberce 14. obrazy 15. fotografie 16. zrcadla 17. barvy 18. kombinace 17/Jazyk pod lupou domy, ženy, interiéry, koupelny, terasy, materiály, plasty, květiny, obrazy, barvy; garáže, koberce, fotografie, kombinace; zrcadla 17/10 obrazy, stoly, lampy, knihovny, květiny, židle, koberce, skříně, gauče, křesla 18/3 1. lampu, 2. v obchodě, 3. 8000, 4. 300 18/4 Prosím vás, koupili jsme tady tuhle lampu, ale nefunguje. Nefunguje? A máte účet? Ano, máme, tady je. Vidíte? Koupili jsme ji 28. května. Ještě je v záruce. Aha, hm… Můžeme ji poslat na reklamaci. Ne, my chceme vrátit peníze. 18/5 1. N 2. N 3. M 4. M 5. N 6. M 7. N 18/6 – див. Тексти до аудіозаписів 22/2 1E 2A 3C 4D 5B 22/3 – див. Тексти до аудіозаписів 22/4 – див. Тексти до аудіозаписів 22/5 – див. Тексти до аудіозаписів 22/6 – див. Тексти до аудіозаписів 23/9 1. chodit – jít pěšky 2. jezdit – jet autem 3. jezdit – jet tramvají 4. létat – letět letadlem 5. jezdit – jet na kole 6. jezdit – jet autobusem 7. jezdit – jet na motorce 8. jezdit – jet vlakem 23/12 1. Často jezdíme metrem. 2. Často chodím k doktorovi. 3. Často jezdím taxíkem. 4. Často jezdíme na dovolenou do Itálie. 5. Často chodíme odpoledne na nákup. 6. Často chodím do kina. 24/1 – див. Тексти до аудіозаписів 24/2 1. přijdeš 2. přijedete 3. přiletí 4. přijde 5. přijede 24/3 Část B:

ODLETY ČÍSLO LETU AF4947 OK0564 LO0524 SU0144

DESTINACE LYON (Francie) FRANKFURT (Německo) VARŠAVA (Polsko) MOSKVA (Ruská federace)

SPOLEČNOST Air France České aerolinie LOT Aeroflot

TERMINÁL Terminál 2 Terminál 2 Terminál 2 Terminál 1

GATE C3 C18 C13 B3

POZNÁMKA poslední výzva poslední výzva nástup nástup

PŘÍLETY ČÍSLO LETU IB7882 DL8727 OS0705 BA0858

DESTINACE MADRID (Španělsko) STOCKHOLM (Švédsko ) BERLÍN (Německo) LONDÝN (Velká Británie)

SPOLEČNOST Iberia Delta Airlines Lufthansa British Airways

TERMINÁL Terminál 2 Terminál 2 Terminál 2 Terminál 1

GATE ---------

POZNÁMKA předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad

ODLET 20.50 21.08

PŘÍLET 20.55 21.05


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

24/4 1. jsem odešel 2. jsem přijel 3. přiletěli jsme 4. odletělo 5. odjel 6. přišel 25/7 Můstek; Muzeum; Florenc; Dejvická, Depo Hostivař, Letňany, Háje, Zličín, Černý Most 25/8 – див. Тексти до аудіозаписів 25/9 – див. Тексти до аудіозаписів 26/1 1. V centru v cestovní kanceláři. 2. Ano. 3. Ne. 4. Na pátek 1. května. 5. Na Hrad a na Malou Stranu. 6. Na Karlštejn. 7. Jít do kina nebo do divadla. 8. U Renáty nebo v hotelu. 9. Jednou za třicet nebo čtyřicet minut. 10. Asi dvě hodiny. 26/2 – див. Тексти до аудіозаписів 30/1 1. hlava 2. nos 3. ústa/pusa 4. rameno 5. záda 6. břicho 7. noha 8. vlasy 9. oko 10. ucho 11. krk 12. ruka 13. koleno 30/2 rameno, břicho, vlasy, hlava, koleno, oko, záda 30/3 – див. Тексти до аудіозаписів 30/4 – див. Тексти до аудіозаписів 31/1 – див. Тексти до аудіозаписів 31/3 2A 3C 4B 31/4 – див. Тексти до аудіозаписів 31/5 – див. Тексти до аудіозаписів 31/6 1. u doktora 2. špatně 3. břicho 4. teplotu 5. do nemocnice 6. sanitku 32/7 – див. Тексти до аудіозаписів 32/8 1. v krku 2. 39,2 3. nemá 4. dvakrát 32/9 1. nemocný 2. špatně 3. v krku 4. angínu 5. alergii 6. antibiotika 7. jednu lžičku dvakrát denně 8. pít mléko a jíst mléčné výrobky 9. na kontrolu 32/10 1. P 2. D 3.D 4.P 5. P 6.D 7. D 8. D 9. D 10. D 11. P 12. P 33/1 2D 3A 4B 5C 33/2 – див. Тексти до аудіозаписів 33/3 1. injekce 2. recept 3. sádra 4. náplast 5. prášky/tablety 6. kapky 33/5 1B 2E 3C 4D 5A 33/6 Část B: Pacient/pacientka

Kolik mu/jí je?

Co ho/ji bolí?

1. Lukáš

12

břicho

2. Tereza

24

nemá

3. Vojtěch

68

nemá

4. Anna

38/4 oslovení, jméno a příjmení, ulice a číslo domu, PSČ a město, země 39/2 – див. Тексти до аудіозаписів 39/3 – див. Тексти до аудіозаписів 39/4 – див. Тексти до аудіозаписів 39/5 – див. Тексти до аудіозаписів 39/6 1. Romanovi 2. Janě 3. můžu udělat 4. tady Milan 5. vzkaz 6. omyl 40/1 – див. Тексти до аудіозаписів 40/Jazyk pod lupou Liborovi, Ivaně 40/2 1. kamarádovi 2. mamince 3. učitelce 4. tatínkovi 5. doktorovi 40/4 1. komu 2. komu 3. komu 4. komu 5. komu 40/5 1. co 2. koho 3. co 4. koho 5. koho 40/6 1. čem 2. čem 3. čem 4. kom 5. kom 40/7 1. čem 2. komu 3. co 4. kom 5. koho 41/2 1. všechno nejlepší 2. ve čtvrtek 3. ve čtyři 4. já taky 41/3 1. pan Horák 2. paní Jánová 3. pan Horák 4. pan Horák 41/4 2C 3A 4E 5D 41/7 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. NE 6. ANO 7. NE 8. ANO 42/10 1. HO 2. H 3. HO 4. HO 5. H 6. O 7. H 8. H 9. HO 10. HO 11. O 12. H 42/12 Odlož si. Posaď se. Pozdravuj syna a dceru. Promiň, že jdu pozdě. 46/3 – див. Тексти до аудіозаписів 46/4 – див. Тексти до аудіозаписів 47/9 – див. Тексти до аудіозаписів 47/10 – див. Тексти до аудіозаписів 48/14 1. na koleji Mihulka 2. z hotelu Onyx 3. v hotelu Onyx 4. na koleji Mihulka 5. u ubytovny Košická, u hotelu Onyx 6. v hotelu Onyx, na koleji Mihulka 7. na ubytovně Košická, na koleji Mihulka 8. na koleji Mihulka 9. na koleji Mihulka 10. v hotelu Onyx 49/1 1. kadeřnictví 2. oční optika 3. pumpa 4. kosmetika 5. výroba klíčů 6. čistírna 7. autoservis 8. opravna obuvi 9. krejčovství 49/2 1F 2C 3A 4D 5G 6B 7E 8H 50/1 1. v optice 2. v autoservisu 3. v čistírně 4. u holiče 5. na pumpě/u pumpy 6. v opravně obuvi

Jakou má teplotu?

Co mu/jí je?

Co dostane?

Co nesmí? jíst zmrzlinu

hlava, v krku a má kašel

34/1 1D 2C 3B 4A 5E 34/2 1. na policii 2. na policii, do nemocnice, na pohotovost, k doktorovi 3. hasiče 4. k doktorovi, na pohotovost, do nemocnice, na záchod 5. na ambasádu, na policii 34/4 – див. Тексти до аудіозаписів 34/5 1. Nesmíte tady telefonovat. 2. Nesmíte sem jít. 3. Nesmíte tady kouřit. 4. Nesmíte tady fotografovat. 34/6 1. Prosíme, nepoužívejte mobilní telefony! 2. Zákaz vstupu 3. Kouření zakázáno 4. Zákaz fotografování 38/2 1. Hezké Velikonoce a krásné jaro! Zdeněk Jiráček 2. Všechno nejlepší k narozeninám! Teta Lucie 3. Posíláme pozdrav z dovolené! Aleš a Marie 4. Hezké Vánoce a šťastný nový rok přejí Dvořákovi 38/3 1D 2C 3E 4G

kapky

mít doma květiny

má zlomenou nohu má angínu

antibiotika

50/2 – див. Тексти до аудіозаписів 50/4 1. P 2. Z 3. P 4. P 5. Z 6. Z 7. Z 8. Z 9. P 10. P 11. Z 12. P 13. P 14. P 15. P 16. P 54/2 1. prodavačka 2. číšník 3. úředník 4. automechanik 5. dělník 6. zdravotní sestra 7. uklízečka 8. ředitel 9. sekretářka 54/4 1. prodavačka 2. ředitelka 3. uklízečka 4. úředník 5. dělník 55/1 1C 2E 3A 4B 5D 55/2 – див. Тексти до аудіозаписів 55/3 inzerát D 56/1 2. v Brně 3. eliska.kostkova@gmail.com 4. v Brně na Masarykově univerzitě 5. je učitelka němčiny 6. jazyková škola Orbis 7. Program Erasmus a Certifikovaný kurz Studium managementu 8. NE 9. ANO 10. Ráda čte, chodí do divadla, cestuje a hraje tenis.

47


КЛЮЧ

ДОДАТОК

56/2 1. 2005 2. 1997–2001 3. 2001–2006 4. 2006 56/3 1. od, do 2. – 3. v 4. –, – 5. od, do 6. – 7. od 8. v 57/1 1. střední průmyslovou školu v Petrohradu 2. v telekomunikační firmě a potom ve firmě Uni Mobil 3. v Praze 4. ne 57/Jazyk pod lupou nejdřív jsem pracoval v telekomunikační firmě; Pak jsem nějaký čas neměl práci.; potom jsem odešel do firmy Uni Mobil; Nakonec jsem si našel novou práci v České republice; a tak teď pracuju a bydlím v Praze; ale už si začala hledat zaměstnání;Ještě neví, kde bude pracovat 57/2 Narodila jsem se na Slovensku. Nejdřív jsem bydlela v Žilině, kde jsem vystudovala gymnázium. Pak jsem šla do Bratislavy na vysokou. Studovala jsem dva roky ekonomii, ale ze školy jsem odešla. Potom jsem jeden rok pracovala. Nakonec jsem šla do Prahy, kde teď studuju management. Ještě nevím, kde budu pracovat, ale už jsem si začala hledat práci. 57/3 1. ještě 2. už 3. potom/pak 4. ještě 5. nejdřív, potom/pak, nakonec 6. už 7. nejdřív, potom/pak 57/4 1. Ú 2. A 3. A 4. Ú 5. Ú 6. A 7. Ú 8. Ú 9. A 10. Ú 11. A 58/5 1. NE 2. ANO 3. NE 4. NE 5. NE 6. NE 7. NE 8. NE 9. NE 10. ANO 62/1 budu, budeš, bude, budete, budou (nebudu, nebudeš, nebude, nebudeme, nebudete, nebudou); budu pracovat, budeš pracovat, bude pracovat, budeme pracovat, budete pracovat (nebudu pracovat, nebudeš pracovat,nebude pracovat, nebudeme pracovat, nebudete pracovat, nebudou pracovat); budeš se učit, bude se učit, budeme se učit, budete se učit, budou se učit (nebudu se učit, nebudeš se učit, nebude se učit, nebudeme se učit, nebudete se učit, nebudou se učit); půjdeš, půjde, půjdeme, půjdete, půjdou (nepůjdu, nepůjdeš, nepůjde, nepůjdeme, nepůjdete, nepůjdou); pojedu, pojedeš, pojedeme, pojedete, pojedou (nepojedu, nepojedeš, nepojede, nepojedeme, nepojedete, nepojedou); zaplatím, zaplatíš, zaplatí, zaplatíme, zaplatí (nezaplatím, nezaplatíš, nezaplatí, nezaplatíme, nezaplatíte, nezaplatí) 62/2 1. Zítra půjdu do školy. 2. Zítra v poledne budu v restauraci. 3. V sobotu pojedu na výlet. 4. Odpoledne budu psát domácí úkoly. 5. Dneska večer budu doma. 6. V pondělí budu nakupovat jídlo a pití. 7. Zítra ráno budu hrát tenis. 8. O víkendu pojedu na hory. 9. Příští týden budu v práci. 10. Příští měsíc poletím na konferenci do USA. 11. Příští rok se budu učit anglicky. 12. V neděli se budu dívat na televizi. 62/3 budeš dělat, budeš, půjdu, pojedu, půjdu, budu psát, budeme dělat, půjdeme, zavolám, sejdeme se 62/ v úterý, ve středu, v pátek, v sobotu... 63/5 k, na, na, do, na, do, na 63/6 1. Na operu do divadla. – Půjdeš v sobotu na operu do divadla? 2. Do klubu. – Půjdeš v pátek do klubu? 3. K doktorovi. – Šel jsi včera dopoledne k doktorovi? 4. Do kina na ten nový film. – Jela jsi o víkendu do kina na ten nový film? 5. Do Prahy na letiště. – Jedeš do Prahy na letiště? 6. Na výstavu do galerie. – Jdeš na výstavu do galerie? 63/7 2A 3E 4B 5F 6D 63/8 1. klubu 2. koncert 3. supermarketu 4. Rakouska 5. Ruska 6. výlet 7. Německa 8. fotbal 9. divadla 10. procházku 11. Polska 12. banky 13. výstavu 14. Španělska 64/11 1. Jazyková škola Rondo má kurzy pro děti. 2. Fitness centrum

48

M+M má v listopadu a v prosinci slevu 20 %. 3. Realitní kancelář Asterix má email asterix@gmail.com. 4. Doktorka Bosáková má ve středu ordinaci pro děti. 5. Když pojedete na hory s cestovní kanceláří Exim Tour, nemusíte platit za jedno dítě. 65/12 1. kde 2. kam 3. kde 4. kde 5. kam 6. kam 7. kde 8. kam 65/13 1. do 2. na, do 3. v, v 4. v, k 5. na, v 6. na, do 7. v, na 8. na, u 9. k, u 10. na, do 65/14 1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a 66/16 1. ANO 2. NE 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. ANO 7. NE 8. NE 9. ANO 10. NE 66/17 2. matematiku/češtinu 3. těžká 4. na oběd 5. druhý den/zkoušku z algebry 6. v 6 ráno 7. zkoušku z algebry 8. dobře/špatně 9. mít volno 10. do klubu 11. češtinu/matematiku 12. dobře/moc hezky 67/2 garáž, koupelna, zahrada, kuchyň, byt, balkon, terasa, záchod, dům, obývák, ložnice, přízemí 67/3 Vlevo nahoře je ložnice. Vlevo dole je obývák. Vlevo dole je zahrada. Nahoře uprostřed je záchod. Vpravo nahoře je koupelna. Vpravo dole je garáž. Dole uprostřed je kuchyň. 67/5 1. vlastnictví 2. kuchyň 3. družstevní 4. pokoj 5. kout 6. dům 68/6 Hledám nějaký byt v Brně. A chcete si ten byt pronajmout nebo koupit? Koupit. A jak velký byt potřebujete? Nějaký malý 1 nebo 2 +kk. Aha, moment. Takže tady máme třeba moc hezký 2 + 1. Ten je ale dost velký. Nepotřebuju kuchyň. Kolik stojí? Stojí 1 200 000 korun. Je to moc hezká a klidná lokalita. Hm, dobře. Půjdu tam a uvidím, jestli se mi líbí. 68/7 1. pro 2. za 3. pro 4. za 5. na 6. za 7. na 8. pro 68/9 1. v 2. v 3. na 4. na 5. v 6. v 7. na 68/10 1. do 2. do 3. na 4. na 5. do 6. do 7. na 68/11 1. na 2. v 3. od 4. pro 5. na 6. v 7. pro, za 8. v 9. na 10. v 11. na 12. o 13. pro 14. od, do 15. v 16. za 17. za 18. za 68/12 1. patnáctého června 2. devátého srpna 3. dvacátého prvního července 4. sedmého prosince 5. třináctého února 6. šestého září 7. sedmého května 8. prvního července 69/13 2. kuchyň 3. ložnice 4. dětský pokoj 69/14 1. dva 2. dvě 3. dva 4. dva 5. dvě 6. dvě 7. dvě 8. dva 9. dva 10. dvě 11. dva 12. dvě 13. dvě 14. dvě 69/15 pokoje, pokoje, balkony, koupelny, květiny, stromy, garáže, auta 70/16 1I 2F 3C 4M 5D 6A 7J 8O 9H 10E 11G 12N 13B 14L 15K 71/18 1F 2D 3I 4A 5E 6B 7G 8C 9H 72/1 1. (dopravní) značka 2. nástupiště 3. řidičský průkaz (řidičák) 4. zaplatit pokutu 5. lístek na vlak/jízdenka 72/2 1. mít zpoždění 2. řidičský a technický průkaz 3. značka 4. pokuta 5. pokladna 72/4 2B 3G 4E 5F 6A 7H 8D 72/5 1B 2A 3F 4D 5C 6E 73/6 jezdit – jet vlakem, jezdit – jet autem, jezdit – jet autobusem, jezdit – jet tramvají, jezdit – jet na kole, chodit – jít pěšky, létat – letět letadlem 73/7 1. jezdím 2. jedeš 3. nechodím 4. jezdím 5. jezdím 6. jedu 7. nelétám 8. chodím 9. jedeš 10. jdeš 73/8 šel/šla jsem, půjdu; jedu, jel/jela jsem, pojedu; letím, letěl/letěla jsem


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

73/9 chodím, budu chodit; jezdím, jezdil/jezdila jsem, budu jezdit; létám, létal/létala jsem, budu létat 73/10 1. Šel jsem do práce. Půjdu do práce. 2. Chodil jsem na výlety. Budu chodit na výlety. 3. Jel jsem do školy. Pojedu do školy. 4. Jezdil jsem do Francie. Budu jezdit do Francie. 5. Letěl jsem do Ruska. Poletím do Ruska. 6. Létal jsem na služební cesty do USA. Budu létat na služební cesty do USA. 73/11 1. do, --- 2. na 3. do 4. na, do 5. do, --- 6. pro, za 7. na, v 8. --- 9. za, přes (---) 10. v, do 74/12 1. přijdeš 2. odjel 3. přijede 4. odešel 5. odjel 6. odletěl 7. přijede 8. odešli 74/13 1A 2B 3D 4C 74/14 A. Dvakrát Karlovy Vary. 490 korun. A na jaké nástupiště to přijede? Na nástupiště 21. B. Prosím vás, jede tenhle vlak do Znojma? Ne, nejede. Pojede z prvního nástupiště. A nevíte, kdy jede? Odjezd je v 8.34, ale má 15 minut zpoždění. C. Prosím vás, kde je metro C? Céčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru. Děkuju. A můžu z céčka přestoupit na béčko? Ano, na stanici Florenc. D. Prosím vás, kdy letí letadlo do Frankfurtu? Ve 12.15. Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Moskvy? Už přiletělo. 74/15 1. divadla 2. Prahy 3. Brna 4. klubu 5. hospody 6. školy 7. nemocnice 8. banky 9. kina 10. města 11. práce 12. Bratislavy 75/16 2G 3B 4I 5E 6J 7H 8A 9F 10D 75/17 1. v 17.06 2. v 17.10 3. v 17.09 4. v 17.05 5. do Jihlavy 6. z Ostravy hl.n. 7. z nástupiště 3S 8. z nástupiště 3 9. vlak do Berouna, vlak z Řevnic a vlak z Vídně 77/1 1. břicho 2. hlava 3. vlasy 4. pusa 5. nos 6. noha 77/2 krk, pusa, oko, noha, břicho, ucho, rameno, nos, vlasy, koleno, ruka 77/4 dvě nohy, dvě ruce, jedna hlava, dvě oči, dvě uši, jeden nos, jedno břicho, dvě kolena 78/5 Odložte si! Otevřete ústa! Lehněte si! Co vás bolí? 78/6 1. mi 2. mě 3. mi 4. mě 5. mi 6. mě 7. mě 8. mě 78/8 2G 3J 4I 5F 6D 7B 8H 9E 10A Pacient: Je mi špatně. Bolí mě hlava. Nevím, kde je lékárna. Mám alergii na antibiotika. Doktor: Otevřete ústa. Tady je recept. Co ho bolí? Jaké máte zdravotní pojištění? Máte teplotu? Za týden musíte přijít na kontrolu. 78/9 1. vás 2. hlava 3. Je mi 4. teplotu 5. nemocný 6. do nemocnice 7. Bolí mě 8. denně 9. na kontrolu 10. Víte 79/10 Mám kašel. Mám rýmu. Mám průjem. Bolí mě hlava. Mám alergii. Mám zlomenou ruku. 79/11 Dialog 1: Dobrý den, pane Málek, jak se máte? Co potřebujete? Je mi špatně. Aha, a máte teplotu? Nemám, ale bolí mě hlava a celé tělo. Hm, to vypadá jako chřipka. Máte zdravotní pojištění? Ano, tady je karta. Dialog 2. Dobrý den, paní Krátká. Tak co vás bolí? Je mi špatně. Bolí mě celé tělo a taky hlava a v krku. Máte teplotu? Ano, mám horečku 38, 5. Hm, máte angínu. Musíte být doma, ležet a brát antibiotika. A napíšete mi taky recept na nějaké vitamíny? Ne, to bohužel nemůžu. Vitamíny si musíte koupit sama v lékárně. 79/12 1c, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c

79/13 1. rýmu 2. zlomenou nohu 3. angínu 4. kašel 5. alergii 6. teplotu 7. hlava 8. břicho 9. záda 80/14 Když mě bolí záda, půjdu na rehabilitaci. Nemůžu tam jít v pátek. Když mám angínu, půjdu k praktickému lékaři. Nemůžu tam jít v pátek. Když špatně vidím, půjdu na oční/k očaři. Nemůžu tam jít v úterý a ve čtvrtek. Když mám nemocné dítě, půjdu k dětskému lékaři. Nemůžu tam jít, když jsem nový pacient. Když mám zlomenou nohu, půjdu na chirurgii. Nemůžu tam jít v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek odpoledne. 81/15 Hoří! Vykradli mi dům! Měl jsem nehodu! 81/16 1B/C 2G 3B 4F 5D 6A 7E 81/17 1. na (---) 2. k 3. --- 4.na 5. na 81/18 kouření zakázáno; zákaz parkování; nepoužívejte mobilní telefony; zákaz fotografování; zákaz vstupu; diskrétní zóna 81/19 1. Nepoužívejte mobilní telefony. 2. Zákaz fotografování. 3. Zákaz vstupu. 4. Zákaz parkování. 81/20 Nesmíte tam/tady jíst a pít. Nesmíte tam/tady plavat. Nesmíte tam jít se psem. Nesmíte tam jet autem. Nesmíte tam jet na kole. 82/1 1. Silvestr 2. narozeniny 3. Vánoce 4. Velikonoce 5. Velikonoce 6. Vánoce 7. Silvestr 8. narozeniny 82/2 2. na jaře, týden po prvním jarním úplňku 3. v zimě, 31. prosince 82/3 2C 3F 4E(A) 5A(E) 6D 82/4 Paní; Božena Zemanová; náměstí Republiky 34; 586 01 Jihlava 83/5 Dobrý den, firma Anamak. Jak vám můžu pomoci? Dobrý den, Jirsa. Prosím vás, je tam paní Otáhalová? Ne, bohužel tady není. Šla k doktorovi. Chcete jí nechat vzkaz? Ne, děkuju. Nevíte, kdy přijde? Asi za dvě hodiny. Dobře, zavolám později. Děkuju, nashledanou! Na shledanou. 83/8 Božena telefonuje/volá Ivanovi. Vojtěch telefonuje/volá Daniele. Eva telefonuje/volá Milanovi. Martin telefonuje/volá Denise. Ema telefonuje/volá Liborovi. 84/9 Nominativ: co; Dativ: komu, čemu; Akuzativ: koho; Lokál: čem 84/10 1. komu 2. kom 3. co 4. komu 5. čem 6. čem 7. koho 8. koho 9. kom 84/11 1b, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a 85/14 1c, 2b, 3b, 4b 85/15 2D 3A 4H 5B 6G 7C 8E 86/16 1B 2G 3D 4H 5I 6E 7F 8A 9C 87/1 1. ubytování 2. hotel 3. penzion 4. kolej 5. ubytovna 6. jednolůžkový pokoj 87/2 1. dvanáctého srpna 2. od sedmnáctého června do dvacátého čtvrtého června 3. dvacátého února 4. jedenáctého března 5. od sedmého dubna do devatenáctého května 6. dvacátého druhého listopadu 7. čtrnáctého července, třicátého července 8. dvacátého devátého prosince, šestého ledna 88/6 Dialog 1: Dobrý den, co pro vás můžeme udělat? Mám u vás rezervovaný pokoj. A na jaké jméno? Jiřina Millerová. Aha. Promiňte, jak se to píše? Jiřina Mi-lle-ro-vá. Měkké i a dvě el. Vidím tady jednolůžkový pokoj se snídaní na čtyři dny. To je ono? Ano, to je ono. Dialog 2: Tak tady je váš klíč. Pokoj číslo 305, třetí patro. A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? Tady v restauraci vedle recepce, od sedmi do deseti hodin. A máte tady někde výtahy? Ano, výtahy jsou támhle vpravo.

49


КЛЮЧ

ДОДАТОК

88/7 2F 3E 4B 5D 6A 7G 8H 88/8 1. kolik – H 2. co – R 3. jakou – R 4. odkdy – R 5. kdy – R 6. kde – H 7. jaký – R 8. dokdy – H 9. jak – R 88/10 1. v 2. na 3. v 4. za 5. od, do 6. do 7. pro 8. v 9. od, do 10. se 88/11 1. Jan Win-ter, dvojité ve, měkké i 2. Y-ve-ta, tvrdé i (ypsilon) Go-tto-vá, dvě te 3. A-nna, dvě en Bro-ni-ow-ska, dvojité ve, (krátké) a 4. Oleg, ge Czer-ný, ce zet 5. Rút, dlouhé u (u s čárkou) Sy-ko-vá, tvrdé i (ypsilon) 6. Pe-tr Schwartz, es, cha, dvojité ve, te, zet 7. A-lexan-dra, iks Ja-nů, u s kroužkem 8. Ji-ří Wies-ner, dvojité ve, (měkké) i, e, es 9. Jad-wi-ga,dvojité ve O-tto-vá, dvě te 10. Qui-do, kve, u , (měkké) i Chi-tu-ssi, měkké i, dvě es, měkké i 89/12 1. ANO 2. ANO 3. ANO 4. ANO 5. ANO 6. NE 7. NE 8. NE 90/15 Musel/a jsem jet na služební cestu. Budu muset jet na služební cestu. – Mohli jsme parkovat u hotelu. Budeme moct parkovat u hotelu. – Nesměli jste tady kouřit. Nebudete smět tady kouřit. – Chtěli jste pokoj s balkonem. Budete chtít pokoj s balkonem. – Nemohl/a jsem telefonovat do hotelu. Nebudu moct telefonovat do hotelu. – Nesměli jsme tady parkovat. Nebudeme smět tady parkovat. – Museli jsme hledat ubytování. Budeme muset hledat ubytování. 90/16 2. Tady nesmíte fotografovat. 3. Tady nesmíte používat mobilní telefony. 4. Tady nesmíte parkovat. 5. Tady nesmíte jíst (zmrzlinu). 6. Sem nesmíte jet. 7. Tady nesmíte plavat. 8. Tady nesmíte pít alkohol. 9. Sem nesmíte jít. 91/17 1. ostříhat 2. make-up 3. čistírna 4. manikúra 5. brýle 6. boty 91/18 2. Ludvík jde do opravny obuvi. Potřebuje opravit boty. 3. Božena jde do krejčovství. Potřebuje ušít šaty. 4. Šimon jde do au-

50

toservisu. Potřebuje opravit auto. 5. Iveta jde do čistírny. Potřebuje vyčistit oblečení. 91/19 do čistírny – v čistírně; do optiky – v optice; do autoservisu – v autoservisu; do kadeřnictví – v kadeřnictví; do krejčovství – v krejčovství 91/20 2F 3E 4A 5G 6D 7B 91/21 na, do, do, na, u, v, v, do, do, k, na, v, do 92/1 1. politik 2. zpěvák 3. student 4. profesor 5. sportovec 6. učitelka 7. doktorka 8. manažerka 9. herečka 92/2 2. uklízečka 3. číšník 4. úředník 5. zdravotní sestra 6. prodavačka 7. manažerka 8. dělník 9. ředitel 92/3 1. dělník 2. sekretářka 3. zdravotní sestra 4. číšník 5. profesor 6. prodavačka 7. úředník 8. automechanik 92/4 1. Ž – politik 2. M – manažerka 3. M – prodavačka 4. Ž – ředitel 5. M – uklízečka 6. M – herečka 7. M – studentka 8. Ž – úředník 9. Ž – dělník 10. Ž – číšník 92/5 1. učitel, učitelka 2. prodavač, prodavačka 3. herec, herečka 4. profesor, profesorka 5. uklízeč, uklízečka 6. opravář, opravářka 7. fotbalista, fotbalistka 8. malíř, malířka 9. spisovatel, spisovatelka 10. ředitel, ředitelka 93/6 Jakub Souček; 21. 12. 1977; 1992–1996; Západočeská univerzita v Plzni; 2001–2006; manažer; ruština; MS Windows; fotografování 93/8 1. od, do 2. --- 3. od 4. v 5. --- 6. --- 7. do 8. v 94/10 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. NE 7. NE 8. NE 9. NE 10. ANO 96/13 2F 3A 4D 5G 6K(B) 7C 8J 9I 10H 11B(K)


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

Словничок A africký ale alergie na + З.в algebra analýza angína ani antibiotikum, мн. antibiotika apendicitida areál architekt, architektka atraktivní automechanik autoservis až B balkon barva benzín beránek bezbariérový přístup bohužel bolet, bolí bonboniéra bota, мн. boty brát*, beru brazilský brýle (тільки мн.) břicho bydlení byt bytový C celebrita celoživotní celý cena certifikovaný cesta cestování cestovní cizinec, cizinka cukr cvičit, cvičím

африканський але алергія алгебра аналіз ангіна ані, навіть антибіотик апендицит територія, ареал архітектор привабливий автомеханік автосервіс аж, коли

балкон колір бензин баранчик безбар’єрний доступ на жаль боліти, болить коробка цукерок черевик, туфель, мн. черевики, туфлі брати, беру бразильський окуляри живіт житло квартира квартирний

знаменитість безперервна (освіта) цілий, увесь ціна сертифікований дорога подорожування закордонний (паспорт) іноземець, іноземка цукор робити вправи, роблю вправи

Č časopis čeština čistírna

журнал чеська мова хімчистка

D další dárek dávat, dávám děkovat, děkuju za + З.в. dělník, dělnice denně destinace dětský pokoj diskrétní dlouhodobý do + Р.в. doklad dokončit, dokončím doma domácí domů dopadnout*, dopadnu док.в. (dobře/špatně)

наступний подарунок давати, даю дякувати, дякую робітник, робітниця кожного дня, щоденно напрямок дитяча кімната делікатний; дискретний тривалий, довгостроковий до документ закінчити, закінчу вдома домашній додому закінчитися (добре/погано), мені пощастить/не пощастить

dosažený dospělý dostat*, dostanu drahý druhý družstevní důležitý dům dvoulůžkový pokoj džungle (тільки oдн.)

досягнутий дорослий отримати, отримаю дорогий другий кооперативний важливий дім, будинок двомісний номер джунглі

E ekonomie esemeska (SMS)

економіка SMS, СМС, sms-ка

F fakulta fax fialový fitness centrum formulář fotografování fungovat, funguju

факультет факс фіолетовий фітнес-центр формуляр фотографування функціонувати, діяти, функціоную, дію

51


СЛОВНИЧОК

ДОДАТОК

G garáž gauč gymnázium

гараж тахта, диван-ліжко гімназія

H hasič, hasička hlava hnědý hodně holič, holička honem hořet, hoří hotově hotovo hotový hračka hurá

пожежник голова коричневий багато перукар, перукарка швидко горіти, горить готівкою (платити) готово готовий іграшка ура

CH chodba chodit, chodím chovat se, chovám se chyba

коридор ходити, ходжу поводитися, поводжуся помилка

I indonéský injekce interiér interview inzerát inzerce

індонезійський укол інтер’єр інтерв’ю оголошення реклама, анонс

J jasně jazyk jazykový jednolůžkový pokoj jelen jestli ještě jezdit, jezdím jiný jízdenka jméno jóga k, ke + Д.в.

ясно, зрозуміло мова мовний одномісний номер олень якщо, чи ще їздити, їжджу інший проїзний квиток ім’я йога до

K kabát kadeřnictví

пальто перукарня

52

kam kapka kašel kilometr klíč klidný knihovna koberec kód koláč kolej kolek koleno kolo, jezdit – jet na kole

куди крапля кашель кілометр ключ спокійний бібліотека килим код пиріг гуртожиток (студентський) гербова марка коліно велосипед, їздити – їхати на велосипеді

komfortní komu konečná konečně kontakt kontaktní čočky kontaktní kontrola konzultant, konzultantka kosmetika kostým kotě koukat, koukám koupelna koupit, koupím kouření krejčovství krk křeslo kuchyň kuchyňská linka kuchyňský kout kurz květina

зручний кому кінцева зупинка нарешті контакт контактні лінзи контактний контроль консультант, консультантка косметика костюм (жіночий) кошеня дивитися, дивлюсь ванна кімната купити, куплю паління ательє горло крісло кухня кухонні меблі кухонний куточок курс квітка

L lampa lednička lehký lehnout* si, lehnu si lék lepší let létat, létám (lítat, lítám) letenka letět, letím

лампа холодильник легкий лягти, ляжу ліки кращий літ літати, літаю авіаквиток летіти, лечу


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2 levný líbit se, líbí se lidský liška literatura lokalita lomeno ložnice lžička M m2 (= metr čtvereční) make-up málokdy management manikúra matematicko-fyzikální fakulta matematický materiál maximálně menší místnost místo mít volno, mám volno mít zpoždění mně motor motorka, jezdit – jet na motorce

N na + З.в., М.в. nabízet, nabízím nábytek nákup náplast narození narozeniny nástup nástupiště naštěstí návštěva něco nehoda nechat, nechám nějaký nejčastěji nejhorší nejlepší nejlevnější nejvyšší

дешевий, недорогий подобатися, подобається людський лисиця література місце, розташування дріб спальня чайна ложка

německý nemoc nesnášet, nesnáším no ne

німецький хвороба не переносити, не переношу ой! (вигук захоплення) / не вірю очам!

noha nos nouzové volání noviny (тільки мн.) nutný

нога ніс екстрений виклик газета необхідний

м2 (квадратний метр) макіяж зрідка менеджмент манікюр фізико-математичний факультет математичний матеріал максимально, максимум менший приміщення місце мати вихідний, у мене вихідний спізнюватися мені мотор мотоцикл, їздити – їхати на мотоциклі

O občanství objednat se, objednám se objednávka oblečení obor obraz obvykle obývák oční optika odejít*, odejdu odeslat, odešlu odcházet, odcházím odjet*, odjedu odjezd odlet odletět, odletím odložit si, odložím si

замовлення одяг спеціальність картина зазвичай вітальня оптика піти, піду відправити, відправлю йти, йду поїхати, поїду від’їзд відліт відлетіти, відлечу роздягтися, роздягнусь (про верхній одяг)

на пропонувати, пропоную меблі покупка, покупки пластир народження день народження посадка платформа на щастя гості, відвідини щось, дещо нещасний випадок, аварія залишити, залишу якийсь, який-небудь найчастіше найгірший найкращий найдешевший найвищий

odskočit si, odskočím si

дослівно: «відскочити», «відскочу» (= мені потрібно в туалет)

oko, мн. oči omyl operace opravdu, fakt opravit, opravím opravna obuvi oranžový oslovení osoba osobní vlastnictví ostříhat, ostříhám otevřeno otevřít*, otevřu

око помилка операція справді відремонтувати, відремонтую ремонт взуття оранжевий звертання особа особиста власність підстригти, пострижу відчинено відкрити, відкрию

P pantofel, мн. pantofle paragon

пантофля чек, рахунок

громадянство записатися, запишусь (на прийом)

53


СЛОВНИЧОК

ДОДАТОК

parkování parkovat, parkuju parkoviště pas patro pátý pavilon pedagogická fakulta penicilin penzion placený plast plat platit, platím (kreditní) kartou

паркування паркувати, паркую паркінг паспорт етаж п’ятий павільйон педагогічний факультет пеніцилін пансіон платний пластмаса платня платити, плачу (кредитною) карткою

pneumatika pobyt počet počkat, počkám podepsat, podepíšu podívat se, podívám se podpis pohlaví pohlednice pohoda pohotovost pohyb pojď! pojďte! pokladna pokladní, pokladní pokuta pomalu pomoc pomoct, pomůžu posadit se, posadím se posílat, posílám poslat*, pošlu poslední postel potkat, potkám potřebovat, potřebuju pouze používat, používám povolání povolení pozdě později pozdrav pozdravovat, pozdravuju poznámka pozvání

шина перебування кількість почекати, почекаю підписати, підпишу подивитися, подивлюсь підпис стать поштова листівка спокій, добрий настрій швидка допомога рух ходи-но! ходіть-но! каса касир, касирка штраф повільно допомога допомогти, допоможу сісти, сяду надсилати, надсилаю надіслати, надішлю останній ліжко зустріти, зустріну потребувати, потребую лише використовувати, використовую професія дозвіл пізно пізніше привітання вітати, вітаю примітка запрошення

54

pozvat*, pozvu požadovaný požadovat, požaduju pracovní doba prášek prezentace pro + З.в. pro sebe prodat, prodám prodavač, prodavačka programátor, programátorka pronájem pronajmout si, pronajmu si pronajmout, pronajmu proto průmyslový první přání přát*, přeju přečíst, přečtu před + О.в. předmět předpoklad předsíň přemýšlet, přemýšlím přes + З.в. přestěhovat se, přestěhuju se přestoupit, přestoupím přestup příchod přijet*, přijedu příjezd přijít, přijdu příjmení přílet přiletět, přiletím připravovat (se), připravuju (se) příští přízemí pssst pumpa pusa pyl

запросити, запрошу потрібний вимагати, вимагаю робочий час порошок, таблетка презентація для для себе продати, продам продавець, продавчиня програміст, програмістка оренда зняти, зніму (орендую) здати, здам (в оренду) тому промисловий перший бажання бажати, бажаю прочитати, прочитаю перед предмет, додаток (у реченні) умова прихожа думати, думаю через переїхати, переїду пересісти, пересяду пересадка прихід приїхати, приїду приїзд прийти, прийду прізвище приліт прилетіти, прилечу готувати(ся), готую(сь) наступний перший поверх тиша! тсс! автозаправка рот пилок

R raději rameno realitní kancelář realitní makléř, makléřka recepční, recepční

краще плече агентство нерухомості агент/агентка з нерухомості адміністратор,


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2 recept redaktor, redaktorka reklamace reklamovat, reklamuju

рецепт редактор, редакторка рекламація подавати рекламацію, подаю рекламацію

rekonstrukce reprezentovat, reprezentuju rezervovaný rezervovat, rezervuju rodinný rozvedený ruka, мн. ruce růžový rychle rýma

ремонт представляти, представляю заброньований бронювати, бронюю родинний розлучений рука рожевий швидко нежить

Ř ředitel, ředitelka říct*, řeknu řidič, řidička řidičský průkaz, řidičák řídit, řídím říkat, říkám

директор, директорка сказати, скажу водій водійські права керувати, керую казати, кажу

S sádra salám samozřejmě sanitka sedmý servírka sirup skončit, skončím skříň skupina slunce služby služební cesta smět, smím soused, sousedka společnost sponzor sponzorovat, sponzoruju SŠ = střední škola starší stát státní stav stáž strašný studium

гіпс ковбаса зрозуміло, авжеж швидка допомога сьомий офіціантка сироп закінчити, закінчу шафа група сонце послуги відрядження дозволено, мені можна сусід, сусідка компанія спонсор спонсорувати, спонсорую сш, середня школа старший, літній держава державний стан стаж, стажування страшний навчання (у ВНЗ)

stůl styl stylový svátek světlemodrý svobodný

стіл стиль стильний свято, іменини блакитний нежонатий

Š šedý šestý švadlena

сірий шостий кравчиня

T tableta technický průkaz, techničák technik, technička telefonní telekomunikační tělo tenhle, tahle, tohle, tyhle teplota terasa terminál těžký titul tmavomodrý tmavý toaleta továrna trasa trvat, trvám třílůžkový ťuk ťuk tygr

таблетка технічний паспорт технік телефонний телекомунікаційний тіло цей, ця, це, ці температура тераса термінал важкий титул темно-синій темний туалет фабрика траса, маршрут наполягати, наполягаю тримісний (готельний номер) тук-тук тигр

U u doktora, u doktorky u nás u vás ubytování ubytovna účel účet učit, učím údaj udělat, udělám ucho, мн. uši uklízeč, uklízečka ukrást*, ukradnu určitě úroveňl

у лікаря, у лікарки у нас у вас проживання гуртожиток (для робітників) мета рахунок навчати, навчаю дані зробити, зроблю вухо прибиральник, прибиральниця вкрасти, вкраду напевно, неодмінно рівень

55


СЛОВНИЧОК

ДОДАТОК

úřad úředník, úřednice ústa (тільки мн.) ušít, ušiju utéct*, uteču uvidět, uvidím území

офіційна установа чиновник, чиновниця, службовець губи; рот пошити, пошию втекти, втечу побачити, побачу територія

V Vánoce (тільки мн.) vdaná vdovec, vdova Velikonoce (тільки мн.) vchod vila vitamín vlastní vlasy vlk volat, volám volno vpředu vrátit, vrátím vstup VŠ = vysoká škola, vysokoškolské vzdělání výborný vyčistit, vyčistím východ vykrást*, vykradu výlet vypadat, vypadám vyplnit, vyplním док.в. výrazný výroba klíčů vyskočit, vyskočím vysoká škola vystoupit, vystoupím výstup výtah výzva vzadu vzdělání vzdělávání vzít*, vezmu vzkaz vzpomenout si, vzpomenu si vždycky

Різдво заміжня вдівець, вдова Великдень вхід вілла вітамін власний волосся вовк дзвонити, дзвоню вільний час; вихідний попереду повернути, поверну вхід ВНЗ, вищий навчальний заклад вища освіта відмінний, чудовий почистити, почищу вихід пограбувати, пограбую екскурсія виглядати, виглядаю заповнити, заповню виразний виготовлення ключів вискочити, вискочу вищий навчальний заклад вийти, вийду вихід ліфт виклик, звернення, запрошення ззаду освіта навчання, освіта (процес) взяти, візьму повідомлення згадати, згадаю завжди

W wifi

Wi-Fi

56

Z za + З.в., Р.в., О.в. začít, začnu záda (тільки мн.) zahrada zahraniční záchod zájem zajíček zajímavý zákaz zakázán zakázáno zaměstnanec zaměstnání zaměstnavatel zapomenout, zapomenu záruka zařízený zařizovat, zařizuju zase zastavit, zastavím zavolat, zavolám zavřeno zboží zdravit, zdravím zdravotní sestra zkouška zkrátit, zkrátím zlomený zóna zoologická zahrada (= zoo) zpátky zrcadlo zrušit, zruším ZŠ = základní škola ztratit, ztratím zub zvát, zvu zvíře, мн. zvířata zvýšená teplota zvýšený Ž žádat, žádám žádost ženatý židle životopis, CV (síví, sívíčko) žlutý

за почати, почну спина сад іноземний, закордонний туалет інтерес зайчик цікавий заборона заборонений заборонено працівник робота працедавець забути, забуду гарантія облаштований облаштовувати, облаштовую знову зупинити, зупиню подзвонити, подзвоню зачинено товар вітати, вітаю медсестра екзамен вкоротити, вкорочу зламаний зона зоопарк назад дзеркало відмінити, відміню початкова школа загубити, загублю зуб запрошувати, запрошую тварина підвищена температура підвищений

просити, вимагати, прошу, вимагаю заява жонатий стілець автобіографія жовтий


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

57


ВІДМІНОК1

58

Відмінювання займенників, прикметників та іменників в однині – літературна чеська мова (розмовно-побутова чеська мова) ЗАЙМЕННИКИ ten, ta, to 3 kdo, co 2

kdo co

2. G

koho čeho

3. D

komu čemu

4. A

koho co

5. V

---

6. L

kom čem

7. I

kým čím

ten ten ta to toho toho té (tý) toho tomu tomu té (tý) tomu toho ten tu to ----tom tom té (tý) tom tím tím tou tím

můj můj moje/má moje/mé (mý) mého (mýho) mého (mýho) mojí/mé (mý) mého (mýho) mému (mýmu) mému (mýmu) mojí/mé (mý) mému (mýmu) mého (mýho) můj moji/mou moje/mé (mý) můj moje/má mém (mým) mém (mým) mojí/mé (mý) mém (mým) mým mým mojí/mou mým

ПРИКМЕТНИКИ прикметники на -ý 5 (тверді прикметники)

рід, Mi чоловічий назви неістот

ІМЕННИКИ прикметники на -í 5 I група відмінювання 6 II група відмінювання* 6 (м’які Називний відмінок однини Називний відмінок однини прикметники) закінчується на: приг., приг., -a, -o закінчується на: -e/-ě, гачок, -c, -j, -tel* dobrý (dobrej) kvalitní student muž dobrý (dobrej) kvalitní banán čaj dobrá kvalitní káva kancelář, restaurace dobré (dobrý) kvalitní auto moře dobrého (dobrýho) kvalitního studenta muže dobrého (dobrýho) kvalitního banánu/lesa čaje dobré (dobrý) kvalitní kávy kanceláře, restaurace dobrého (dobrýho) kvalitního auta moře dobrému (dobrýmu) kvalitnímu studentu/-ovi muži/-ovi dobrému (dobrýmu) kvalitnímu banánu čaji dobré (dobrý) kvalitní kávě kanceláři, restauraci dobrému (dobrýmu) kvalitnímu autu moři dobrého (dobrýho) kvalitního studenta muže dobrý (dobrej) kvalitní banán čaj dobrou kvalitní kávu kancelář, restauraci dobré (dobrý) kvalitní auto moře dobrý (dobrej) kvalitní studente! Marku! muži! dobrá kvalitní studentko! kolegyně! dobrém (dobrým) kvalitním studentu/-ovi muži/-ovi dobrém (dobrým) kvalitním banánu/-ě čaji dobré (dobrý) kvalitní kávě kanceláři, restauraci dobrém (dobrým) kvalitním autu/-ě moři dobrým kvalitním studentem mužem dobrým kvalitním banánem čajem dobrou kvalitní kávou kanceláří, restaurací dobrým kvalitním autem mořem

F

жіночий рід

N

середній рід

РІД III група відмінювання 6 Називний відмінок однини закінчується на: -a, -st*, -e/-ě (тип kuře), -í kolega --místnost kuře, nádraží kolegy --místnosti kuřete, nádraží kolegovi --místnosti kuřeti, nádraží kolegu --místnost kuře, nádraží kolego! Carmen! kolegovi --místnosti kuřeti, nádraží kolegou --místností kuřetem, nádražím

Ma Mi F N Ma Mi F N Ma Mi F N Ma Mi F N Ma F Ma Mi F N Ma Mi F N

1. Відмінок. Зверніть увагу, що у чеській термінології для позначення називного відмінка вживається термін «перший відмінок», для родового – «другий відмінок», для давального – «третій відмінок» тощо. 2. Питальні займенники. Відмінювання займенників kdo, co (у чеській термінології т. зв. відмінкові питання) необхідно вивчити напам’ять. Вони допоможуть Вам утворювати питання та відмінювати вказівні та присвійні займенники чоловічого та середнього роду, а також прикметники в однині. 3. Вказівні займенники. За взірцем ten, ta, to відмінюємо tento, tato, toto та tenhle, tahle, tohle. 4. Присвійні займенники. Займенники tvůj, svůj відмінюємо як můj, займенники náš, váš відмінюємо подібно до můj: до форм tv-, sv-, naš-, vaš- додаємо закінчення без „m“ (напр., m-ého > tv-ého, sv-ého, naš-eho, vaš-eho). Займенники můj, tvůj, svůj мають у жіночому та середньому роді також короткі книжні форми (напр., má, mé, tvá, tvé, svá, své), які відмінюються як прикметник dobrý. Присвійні займенники jeho, jejich не відмінюються. Займенник její відмінюємо як прикметник kvalitní. 5. Прикметники. Називний відмінок однини прикметників може мати закінчення -ý (прикметники на -ý, тверді прикметники) та -í (прикметники на -í, м’які прикметники). Відмінювання цих прикметників відрізняється. 6. Іменники. Іменники за закінченням у називному відмінку однини розподіляємо до трьох груп відмінювання. У II групі відмінювання зверніть увагу на однакові закінчення для всіх шести типів в рамках родового, давального та місцевого відмінків однини (часто -e або -i). На цьому етапі навчання зосередьтеся на засвоєнні I групи відмінювання. УВАГА: В іменниках іноді відбуваються звукові зміни, подібні до українських: напр., -ů > -o (dům > v domě), рухоме -e- (den > ve dne) та чергування приголосних -ha > -ze (Praha > v Praze), -ka > -ce (Amerika > v Americe)... * Декілька іменників чоловічого роду на -tel (напр., hotel, kostel) належать до I групи відмінювання. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на іменники жіночого роду, що закінчуються на приголосний! Більшість із них належить до II групи відмінювання (дуже часто зі закінченням на гачок, -tel, -del, -ev), інші входять до III групи відмінювання (дуже часто зі закінченням -st). ПРОТЕ: деякі іменники жіночого роду (напр. věc, řeč) відмінюємо як místnost, інші (напр., moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) коливаються між типами kancelář та místnost. Деякі іменники чоловічого роду, назви істот (часто це власні назви) та винятково іменники чоловічого роду, назви неітот із закінченням на -l, -s, -z, -x (напр., král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) відносимо до II групи відмінювання, відмінюємо їх за типом muž/čaj. Іменники чоловічого роду, назви істот, що закінчуються на -e (напр., soudce) відмінюємо (окрім кличного відмінка однини) за типом muž.

ДОДАТОК

1. N

můj, moje 4

рід, Ma чоловічий назви істот


ВІДМІНОК

Відмінювання займенників, прикметників та іменників у множині – літературна чеська мова (розмовно-побутова чеська мова) ЗАЙМЕННИКИ kdo, co

1. N kdo co

2. G koho čeho

3. D komu čemu

4. A koho co

5. V --6. L

kom čem

7. I

kým čím

ПРИКМЕТНИКИ

рід, Ma чоловічий назви істот

рід, Mi чоловічий назви неістот

F

жіночий рід

N

ІМЕННИКИ

середній рід

РІД

ten, ta, to 1

můj, moje 2

прикметники на -ý 3 (тверді прикметники)

прикметники на -í 3 (м’які прикметники)

I група відмінювання4 II група відмінювання* 4 III група відмінювання4 Називний відмінок однини Називний відмінок однини закінчується Називний відмінок однини закінчуєтьзакінчується на: приг., приг., a, -o на: -e/-ě, гачок, -c, -j, -tel* ся на: -a, -st*, -e/-ě (тип kuře), -í

ti (ty) ty ty ta (ty) těch těch těch těch těm těm těm těm ty ty ty ta (ty) ----těch těch těch těch těmi (těma) těmi (těma) těmi (těma)

moji/mí moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) mých (mejch) mých (mejch mých (mejch) mých (mejch) mým (mejm) mým (mejm) mým (mejm) mým (mejm) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) moji/mí moje/mé (mý) mých (mejch) mých (mejch) mých (mejch) mých (mejch) mými (mejma) mými (mejma) mými (mejma)

dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrým (dobrejm) dobrým (dobrejm) dobrým (dobrejm) dobrým (dobrejm) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrými (dobrejma) dobrými (dobrejma) dobrými (dobrejma)

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních kvalitních kvalitních kvalitních kvalitním kvalitním kvalitním kvalitním kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních kvalitních kvalitních kvalitních kvalitními (kvalitníma) kvalitními (kvalitníma) kvalitními (kvalitníma)

studenti banány kávy auta studentů banánů káv aut studentům banánům kávám autům studenty banány kávy auta studenti! studentky! studentech banánech kávách autech studenty (studentama) banány (banánama) kávami (kávama)

muži/-ové čaje kanceláře, restaurace moře mužů čajů kanceláří, restaurací moří mužům čajům kancelářím, restauracím mořím muže čaje kanceláře, restaurace moře muži/-ové! kolegyně! mužích čajích kancelářích, restauracích mořích muži (mužema) čaji (čajema) kancelářemi (kancelářema) restauracemi (restauracema),

kolegové --místnosti kuřata, nádraží kolegů --místností kuřat, nádraží kolegům --místnostem kuřatům, nádražím kolegy --místnosti kuřata, nádraží kolegové!

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

auty (autama)

moři (mořema)

kuřaty (kuřatama), nádražími (nádražíma)

kolezích --místnostech kuřatech, nádražích kolegy (kolegama) --místnostmi místnostma)

Ma Mi F N Ma Mi F N Ma Mi F N Ma Mi F N Ma F Ma Mi F N Ma Mi F N

59

* Декілька іменників чоловічого роду на -tel (напр., hotel, kostel) належать до I групи відмінювання. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на іменники жіночого роду, що закінчуються на приголосний! Більшість із них належить до II групи відмінювання (дуже часто зі закінченням на гачок, -tel, -del, -ev), інші входять до III групи відмінювання (дуже часто зі закінченням -st). ПРОТЕ: деякі іменники жіночого роду (напр. věc, řeč) відмінюємо як místnost, інші (напр., moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) коливаються між типами kancelář та místnost. Деякі іменники чоловічого роду, назви істот (часто це власні назви) та, як виняток, іменники чоловічого роду, назви неітот мають закінчення -l, -s, -z, -x (напр., král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) відносимо до II групи відмінювання, відмінюємо їх за типом muž/čaj. Іменники чоловічого роду, назви істот, що закінчуються на -e (напр., soudce), відмінюємо (окрім кличного відмінка однини) за типом muž.

ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 2

1. Вказівні займенники. За взірцем ten, ta, to відмінюємо tento, tato, toto та tenhle, tahle, tohle. 2. Присвійні займенники. Займенники tvůj, svůj відмінюємо як můj, náš, váš відмінюємо подібно до můj: до форм tv-, sv-, naš-, vaš- додаємо закінчення без „m“ (напр., m-ých > tv-ých, sv-ých, але УВАГА: naš-ich, vaš-ich). Займенники můj, tvůj, svůj мають у деяких відмінках також короткі книжні форми (напр., mí, mé, má, tví, tvé, tvá, sví, své, svá), які відмінюємо як прикметник dobrý. Присвійні займенники jeho, jejich не відмінюються. Займенник její відмінюємо як прикметник kvalitní. 3. Прикметники. Називний відмінок однини прикметників може мати закінчення -ý (прикметники на -ý, тверді прикметники) та -í (прикметники на -í, м’які прикметники). Відмінювання цих прикметників відрізняється. 4. Іменники. Для наочності ми залишаємо розподіл на три групи відмінювання також у множині. У II групі відмінювання зверніть увагу на однакове закінчення для шести типів в рамках знахідного та місцевого відмінка множини. На цьому етапі навчання зосередьтеся на засвоєнні I групи відмінювання. УВАГА: В іменниках іноді відбуваються звукові зміни, подібні до українських: напр., -ů > -o (dům > domy), рухоме -e- (den > dny) та чергування приголосних -k > -ci (kluk > kluci), -r > -ři (doktor > doktoři)...2

příloha додаток

ČEŠTINA EXPRES ЧЕСЬКА МОВА. ЕКСПРЕС

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

ČešTina expres|poslech

3

AK ROP OL I S

A2/1

3

AKROP OL IS

A2/1

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AKROPOLIS

indd 1

AKROPOLIS

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

1

A KROP OLI S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

3 1 Epres_obal1_dotisk.indd 1

3

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

TRACKY 166

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

1

A K RO P OL IS

1

ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

3

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

1

A KR OP O LIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

AKR O PO L I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KROP OL I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A K RO P O LIS

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

AKROP OL I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

ČešTina expres|poslech

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

1

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

A KROP OL I S

1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

4

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A1/1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A K R O PO LIS

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunika

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

12 A2/1 12

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

1

A1/1

A1/2

2

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

ČešTina expres|poslech

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AKROP OL IS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

2

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

A1/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KR OPO L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČešTina expres|poslech

AKROP OLIS

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

2

A KRO PO L IS

A1/2

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES učebnice

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AKROP OL I S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Tracky 1–61

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

AKROPOLIS

www.czechstepbystep.cz

3

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČešTina expres|poslech

12

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

A1/2

1

12

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AK R O PO LI S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

AK RO PO L IS

AKROPOLIS

Epres_obal1_dotisk.indd 1

učebnice

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá 3 Pavla Bořilová 2

A KR O P O L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČešTina expres|poslech

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K ROPOLI S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K R O P O L I S

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

12

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

www.czechstepbystep.cz

2 AKROPOLIS

1

A K R O P O L I S

1

A K R OP OL I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K R OP OL I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKRO P O LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

AKRO PO LIS

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

www.czechstepbystep.cz

A1/1

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

www.czechstepbystep.cz

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AKROPOL IS

ČešTina expres|poslech

12

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLIS

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AK ROPOLIS

4

A KROP OL IS

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

12

ČešTina expres|poslech

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

1

A KRO PO LIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

AKROP OLI S

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ŠTINA PRES|poslech

1

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES

1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A K R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

1

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

1

ČEŠTINA EXPRES učebnice

4

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

AKROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

19.3.2012 20:57:45

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES 2 ЧЕСЬКА МОВА. ЕКСПРЕС 2 (рівень А1/2)

2 ČEŠTINA EXPRES|poslech

12

ISBN 978-80-7470-080-4

A2/2

«Чеська мова експрес 2» (рівень А1/2) є другою частиною курсу «чеської мови для виживання», який складається з чотирьох частин. Підручник призначений початківцям, котрі хочуть швидко досягти мовного рівня А1. Він придатний для базового ознайомлення з мовою, для короткострокових курсів, а також для тих, хто живе в ЧР і вивчає чеську мову як другу. Підручник відповідає вимогам Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти і задовольняє потребу навчання без мови-посередника. У 7 практично спрямованих уроках всі охочі вивчити чеську мову навчаться орієнтуватися і реагувати в повсякденних комунікативних ситуаціях (напр., Магазини і рекламація, У лікаря, Пошук роботи). Граматику максимально спрощено, і учень сам відкриває її для себе за допомогою текстів і наочних таблиць. Засвоєнню мови сприяє також велика кількість комунікативно спрямованих вправ і завдань. Публікація щедро ілюстрована фотографіями і картинками, зокрема простими історіями в коміксах. Навчальний комплект «Чеська мова експрес 2» складається з підручника і робочого зошита (лише чеською мовою), CD-диска з аудіозаписами текстів і «Додатка» з граматичними таблицями і поясненнями в шістьох мовних версіях. «Додаток» також містить ключ до вправ та посторінковий і алфавітний словничок. «Посібник для вчителя» можна безкоштовно скачати на сайті www.czechstepbystep.cz

Druhý díl učebního kompletu Čeština expres 2 – ukrajinská verze

AK ROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.