Page 1

Brněnské legendy

CZECH STEP BYSTEP

A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

Martina Trchová

Brněnské legendy P R Ó Z A

Brněnské legendy English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Deset brněnských legend

Lexikální a gramatická cvičení ke každé povídce

ISBN 978-80-7470-157-3

Brněnské legendy

A1 Začátečníci A2 Mírně pokročilí B1 Středně pokročilí 1 B2 Středně pokročilí 2 C1 Velmi pokročilí 1 C2 Velmi pokročilí 2

Martina Trchová

CD s kompletní nahrávkou textů

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

Proč se Brno jmenuje Brno? | O brněnském drakovi | Sázka o kolo | O křivé věžičce na Staré radnici | O neslušném mužíčkovi | O zvonění na Petrově | O věži, kterou Brňané projedli | O kamenné panně | O Zderadově sloupu | O strašidle z Nové radnice | Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem

A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

Klíč ke cvičením

P R Ó Z A

Anglický, německý a ruský slovníček

© Martina Trchová, 2017 © Josef Kainar – dědicové, 2017 Filip Tomáš – Akropolis, 2017 ISBN 978-80-7470-157-3

A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z A


ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA


Martina Trchová

Brněnské legendy Adaptovaná česká próza A2


Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database retrieval system without prior written permission of the publisher. Překlady slovníčků: Silvie Převrátilová (anglická verze); Friderike Komárek (německá verze); Veronika Novoselová (ruská verze) Jazyková redakce slovníčku: Silvie Převrátilová Při přípravě slovníčku této knihy byl využit software firmy Geneea Analytics (www.geneea.com). Jazyková korektura: Lukáš Holčák Grafická úprava a sazba: Olga Fischerová © Text & Illustrations Martina Trchová, 2017 © Graphic & Cover Design Olga Fischerová, 2017 © Photo Lenka Živná, 2017 All images all rights reserved! ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2017 Bezplatná CD příloha byla nahrána ve studiu Professional sound – Petr Sýs, hudební část ve studiu Beep – Karel Štulo. Na CD účinkují Kristýna Franková a Kajetán Písařovic. Píseň Josefa Kainara (hudba i text) Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem nahráli Patrik Henel (kytara, zpěv) a Martina Trchová (vokály). Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info v roce 2017 jako svou 349. publikaci 1. vydání (2017), 112 stran Tisk: Těšínské papírny, s. r. o., Bezručova 212/17, 737 01 Český Těšín Bližší informace: www.czechstepbystep.cz

ISBN 978-80-7470-157-3


Obsah

Proč se Brno jmenuje Brno? 

O brněnském drakovi Sázka o kolo O křivé věžičce na Staré radnici O neslušném mužíčkovi O zvonění na Petrově O věži, kterou Brňané projedli O kamenné panně O Zderadově sloupu  O strašidle z Nové radnice

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Cvičení29 Slovníček71 Klíč93


1. Proč se Brno jmenuje Brno? 2. O brněnském drakovi 3. Sázka o kolo 4. O křivé věžičce na Staré radnici 5. O neslušném mužíčkovi 6. O zvonění na Petrově 7. O věži, kterou Brňané projedli 8. O kamenné panně 9. O Zderadově sloupu 10. O strašidle z Nové radnice


Úvod

Brno je krásné město, které někdy neprávem stojí ve stínu své větší sestry Prahy. Najdete v něm ale plno dramatických, veselých, smutných, romantických i strašidelných legend. Díky nim uvidíte kus historie jako živý. A protože brněnské centrum není velké, můžete si projít všechna místa, kde se tyto legendy odehrály. A  když se vaše procházka protáhne do  noci, můžete si jako básník a hudebník Josef Kainar zazpívat: „Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem...“ Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ulicí jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl, Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil. A všechny hvězdy jak ty sedmikrásky nad Brnem, dobrou noc, má milá, chci ti dát.


8

adaptovanรก ฤeskรก prรณza


Proč se Brno jmenuje Brno?

Hledat, jak vzniklo jméno nějakého města nebo vesnice, je často velmi zajímavé. Pro Brno je důležité místo, kde byla původní malá vesnice. Ležela v mokrém terénu, v blátě, a ve staré češtině se bláto řeklo „brnije“. Také jména některých čtvrtí dokazují, že Brno vzniklo na  mokrém místě: třeba Žabovřesky (místo, kde vřeští žáby), Lužánky (od slova „louže“) nebo Komárov (místo, kde je hodně komárů). Možná to ale bylo jinak. Původní vesnice byla blízko náměstí Zelný trh, kde prý byl hustý les a sedm studní. A protože studna se německy řekne Brunnen, dali lidé městu jméno Brunne, Brin a potom Brno. Německy se dodnes Brno nazývá Brünn. Existuje ale ještě jedna teorie, která je v Brně populární. Říká se, že jednou přišli k jeskyni v lese dva cestovatelé. Byli velmi unavení a přespali tam. Ráno jim byla zima a jeden z nich řekl: „To je strašná zima! Brr!“ a  druhý na  to „No, to je!“ Později blízko jeskyně založili město, a protože jeden řekl „brr“ a druhý „no“, dali tomu městu jméno Brno.

CD 1 | Brněnské legendy

9


CVIČENÍ

Brněnské legendy

29


Proč se Brno jmenuje Brno? A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. Jak se jmenuje místo, kde jste se narodili a kde jste vyrostli? Víte, podle čeho se tak jmenuje? 2. Co je to? Přiřaďte slova. A. žába – B. komár – C. louže – D. cestovatel – E. jeskyně – F. studna

1. C

2. ___

3. ___

4. ___

5. ___

6. ___

B. PO ČTENÍ 3. Co znamenají tato slova? Spojte. 1. původní A. velmi nahlas křičet 2. mokrý B. začít něco, dát první kámen městu, univerzitě nebo firmě 3. bláto C. být někde přes noc, např. v  hotelu, v  hostelu nebo ve stanu 4. vřeštit D. to, co bylo na začátku, co je originální 5. hustý E. mokrá země 6. přespat F. může být polévka, když dáte málo vody, nebo vlasy, když je jich hodně 7. založit G. může být ulice po  dešti, když je všude voda a není sucho

30

adaptovaná česká próza


5. Označte, co je správně. 1. Hledat, jak vzniklo jméno nějakého města nebo vesnice, je čas to velmi důležité / zajímavé. 2. Brno vzniklo na mokrém / hustém místě. 3. Původní vesnice byla blízko náměstí / města Zelný trh, kde prý byl hustý / malý les a sedm studní. 4. Říká se, že jednou přišli k jeskyni v lese dvě žáby / dva cestovatelé. 5. Byli velmi unavení / smutní a přespali tam. 6. Ráno jim byla zima / bylo teplo. 7. Později blízko jeskyně založili firmu / město. 6. Pamatujete si, jak se jmenujou některé čtvrti v Brně? 1. Žabovřesky – Místo, kde žijou žáby. 2. – Místo, kde je hodně komárů. 3. – Místo, kde bylo hodně louží. 7. Doplňte spojovací výrazy. Pak je zkontrolujte v textu.  protože  že  nebo kde  a  jak  která 1. Hledat, jak vzniklo jméno nějakého města nebo vesnice, je často velmi zajímavé. 2. Pro Brno je důležité místo, _______ byla původní malá vesnice. 3. Také jména některých čtvrtí dokazují, ______ Brno vzniklo na mokrém místě: třeba Žabovřesky, Lužánky ______ Komárov. 4. Existuje ale ještě jedna teorie, ________ je v Brně populární. 5. Cestovatelé byli velmi unavení _______ přespali v jeskyni. 6. Později blízko jeskyně založili město, a ___________ jeden řekl „brr“ a druhý „no“, dali tomu městu jméno Brno. 8. Jaký je to pád? Je to singulár, nebo plurál? Pak doplňte tvar v nominativu singuláru. pád/číslo nominativ sg. 1. Místo, kde je hodně komárů. genitiv pl. komár 2. Místo, kde vřeští žáby. 3. Vesnice ležela v mokrém terénu. 4. Lidé dali městu jméno Brunne, Brin a potom Brno. 5. V lese byla jeskyně. 6. Jednou přišli k jeskyni dva cestovatelé.

cvičení | Brněnské legendy

31


SLOVNÍČEK

slovníček | Brněnské Brněnské legendy legendy 71


ZKRATKY A SYMBOLY • ABBREVIATIONS AND SYMBOLS • ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE • СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ *

e

verbs with stem changes in the present tense conjugation (-E conjugation), e.g. číst*, čtu to read, I read the mobile -e- (e.g. den day, dny days)

Verb mit unregelmäßiger Konjugation (z.B. číst, čtu * lesen, ich lese)

bewegliches -e(z.B. den der Tag, dny die Tage) Plural (Mehrzahl)

pl.

plural

pf.

perfective verb (expressing the result of an activity) or the action at a certain specific moment

N

nominative

Vollendetes Verb (das Ergebnis eines Vorganges oder einen bestimmten Augenblick des Vorganges ausdrückend) Nominativ

G

genitive

Genitiv

D

dative

Dativ

A

accusative

Akkusativ

V

vocative

Vokativ

L

locative

Lokativ

I

instrumental

Instrumental

Ma

masculine animate gender masculine inanimate gender feminine gender neuter gender

Maskulinum belebt

Mi F N

72

Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum

adaptovaná česká próza

глагол с изменением в корне в настоящем времени (-E спряжение), напр. číst*, čtu читать, я читаю беглое -e- (напр. den день, dny дни) множественное число, мн. число глагол совершенного вида

именительный падеж, им.падеж родительный падеж, род.падеж дательный падеж, дат.падеж винительный падеж, вин.падеж звательный падеж, зв.падеж предложный падеж, пред.падеж творительный падеж, тв.падеж мужской род одушевленный мужской род неодушевленный женский род средний род


ČESKY * pf. A a aby

ANGLICKY

NĚMECKY

RUSKY

and in order to, so that

и чтобы

akce

event, action

ale ani

but neither

architektura až B barva bát se, bojím se

architecture until, when

und damit, um … zu, dass Veranstaltung, Aktion aber (noch) nicht einmal Architektur bis

цвет бояться

běžet bitva bláto blízko

to run battle mud close

blízký bohatý bojovat brána bránit se (bránit se jako lev) bratr Brňan

close rich to fight gate to fight back (to fight tooth and nail) brother inhabitant of Brno

brněnský Brno brr brzy bublat

Brno (adjective) (city of ) Brno brr soon, early to bubble

Farbe Angst haben, sich fürchten laufen Schlacht Schlamm, Matsch nahe, in der Nähe von nah reich kämpfen Tor sich verteidigen (kämpfen wie ein Löwe) Bruder Brünner, Einwohner von Brünn Brünner Adj. Brünn brr früh, bald blubbern

být* bývalý C celý centrum cesta cestovatel

to be ex

sein ehemalig

whole center journey, trip, way traveler

ganz Zentrum 1. Reise 2. Weg Reisender, Weltenbummler

color to fear

действие, мероприятие но даже (не), ни архитектура 1. когда 2. до 3. аж

бежать бой болото, грязь близко, рядом, недалеко близкий богатый бороться ворота защищаться (защищаться как лев) брат житель города Брно брненский Брно брр рано, скоро булькать, журчать быть бывший весь центр путь, дорога путешественник

slovníček | Brněnské legendy

73


ČESKY * pf. Zelný trh

ANGLICKY Cabbage market (square in Brno) 1. country 2. ground 1. winter 2. cold tomorrow golden coin evil known back message

NĚMECKY Kohlmarkt

RUSKY Капустный рынок

1. Land 2. Erde, Boden 1. Winter 2. kalt morgen Goldstück böse, schlimm bekannt zurück Nachricht

страна

zraněný zůstat*, zůstanu pf. zvlášť zvláštní

wounded to remain

verletzt bleiben

separately strange

отдельно специальный, особенный

zvon

bell

besonders besonders, speziell, sonderbar Glocke

zvonění

ringing

Glockenläuten

звон

zvoník

bell ringer

Glöckner

звонарь

zvonit

to ring

läuten, klingeln

звонить

Ž žába

frog

Frosch

лягушка

žádný

none

kein

никакой

že

that

dass

что

ženský

female, feminine

weiblich

женский

židovský

Jewish

jüdisch

еврейский

žít*, žiju

to live

leben

жить

život

life

Leben

жизнь

žízeň (mít žízeň)

thirst (to be thirsty)

Durst (Durst haben)

жажда (хотеть пить)

země zima zítra zlaťák zlý známý zpátky zpráva

92

adaptovaná česká próza

1. зима 2. холод завтра золотая монета плохой, злой известный назад сообщение, известие пораненый остаться

колокол


Klíč

Proč se Brno jmenuje Brno Cv. 2 1. C, 2. E, 3. F, 4. A, 5. D, 6. B Cv. 3 1. D, 2. G, 3. E, 4. A, 5. F, 6. C, 7 B Cv. 4 1. C, 2. A, 3. D, 4. E, 5. B Cv.5 1. zajímavé, 2. mokrém, 3. náměstí, hustý, 4. dva cestovatelé, 5. unavení, 6. byla zima, 7. město Cv. 6 1. Žabovřesky, 2. Komárov, 3. Lužánky Cv. 7 1 jak, 2. kde, 3. že, nebo, 4. která, 5. a, 6. protože Cv. 8 1. komárů: genitiv pl., komár, 2. žáby: nominativ pl., žába, 3. v mokrém terénu: lokativ sg., mokrý terén, 4. městu: da-

tiv sg., město, 5. v lese: lokativ sg., les, 6. k jeskyni: dativ sg., jeskyně Cv. 9 1. Proč, 2. místo, 3. vesnice, 4. žáby, 5. blízko, 6. les, 7. jeskyni, 8. přespali, 9. strašná, 10. založili O brněnském drakovi Cv. 1 1. lev a orel, 3. jako krokodýl, visí v průjezdu brněnské Staré radnice Cv. 2 1. C, 2. D, 3. F, 4. A, 5. E, 6. B Cv. 3 1. E, 2. F, 3. B, 4. A, 5. G, 6. C, 7. H, 8. J, 9. D, 10. I Cv. 4 1. NE (Mladý řezník zabil draka.), 2. ANO, 3. ANO, 4. NE (Drak snědl všechno, co mu při-

šlo do cesty.), 5. ANO, 6. NE (Radní slíbili jen sto zlaťáků.), 7. NE (Mladý muž, který zabil draka, byl řezník.), 8. NE (Mladý řezník jel s kůží a vápnem k jeskyni.) Cv. 5 1. Rytíř Albert Trut, 2. Kníže Oldřich, 3. Drak, 4. Drak, 5. Radní, 6. Brňané, 7. Mladý řezník, 8. Brňané, 9. Drak, 10. Drak, 11. Mladý řezník, 12. Brňané Cv. 6 1. draka, 2. krokodýl, 3. přesně, 4. syn, 5. rytíř, 6. radnici, 7. sultán, 8. nepřivezl, 9. řeky, 10. hlad, 11. ho, 12. sto, 13. hospody, 14. drakovi, 15. pomůžu, 16. jíst, 17. žízeň, 18. praskl, 19. strach Cv. 7 1. Kdo, 2. Z čeho,

Brněnské legendy

93


VYDÁNO:

Чешская грамматика коротко и ясно 0 nula 1 jedna* 2 dvě* 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

Lída Holá / Pavla Bořilová Česká gramatika v kostce

Česká gramatika v kostce je čtyřstránková příručka o  něco většího formátu než A4, tištěná na  oboustranně laminované křídě. Její inovovaná, rozšířená verze z roku 2010 je určena začátečníkům a  středně pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka, k občasnému nahlédnutí ji však využijí i pokročilí mluvčí. Představuje jednoduchý přehled základních gramatických a  lexikálních jevů, důležitých pro úspěšnou každodenní komunikaci, který je vždy po  ruce. Nekopíruje mechanicky tradiční gramatická pravidla, ale přizpůsobuje výklad vnímání a potřebám cizojazyčných mluvčích (využívá např. barevné kódování pro značení gramatického rodu, zjednodušené schéma ilustrující vyjadřování směru a lokace apod.). 4 str., 60 Kč vč. DPH

Lída Holá – Pavla Bořilová Česká gramatika v kostce – Ruská verze

Čísla Čísla 10 deset 11 jedenáct 12 dvanáct 13 třináct 14 čtrnáct 15 patnáct 16 šestnáct 17 sedmnáct 18 osmnáct 19 devatenáct

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát 80 osmdesát 90 devadesát

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta 400 čtyři sta 500 pět set 600 šest set 700 sedm set 800 osm set 900 devět set

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce 3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

1 000 000 milion 2 000 000 dva miliony 3 000 000 tři miliony 4 000 000 čtyři miliony 5 000 000 pět milionů 6 000 000 šest milionů 7 000 000 sedm milionů 8 000 000 osm milionů 9 000 000 devět milionů

1 000 000 000 miliarda 2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 000 pět miliard 6 000 000 000 šest miliard 7 000 000 000 sedm miliard 8 000 000 000 osm miliard 9 000 000 000 devět miliard

*Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního rodu.

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa 227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

Hodiny Hodiny

Části dne Části dne

Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin?

Kdy? Kdy?

V sedm (hodin).

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

Ve čtvrt na osm.

7:00

7:15

Ve tři čtvrtě na osm.

V půl osmé.

7:30

7:45

Dny Dny Kdy? Kdy? v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např. v 7:15 můžete říct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum

Měsíce Měsíce

Kolikátého? Kolikátého?

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?

1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého

13. třináctého 14. čtrnáctého 15. patnáctého 16. šestnáctého 17. sedmnáctého 18. osmnáctého 19. devatenáctého 20. dvacátého 30. třicátého 31. třicátého prvního

ledna února března dubna května června července srpna září října listopadu prosince

Kdy? Kdy?

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je?

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Kdy? Kdy? včera včera předevčírem předevčírem minulý týden minulý týden minulý měsíc minulý měsíc minulý rok minulý rok před rokem před rokem před dvěma, třemi, čtyřmi lety před 2, 3, 4 roky Pavla Bořilová před pěti, šesti… letyLída Holá – před 5, 6… lety verze a v kostce

dnes, dneska — tenhle/tento týden tenhle/tento měsíc tenhle/tento rok — — —

– Anglická

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za dva, tři, čtyři roky za pět, šest… let

dnes, dneska — tenhle týden tenhle měsíc tenhle rok — — —

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za 2, 3, 4 roky za 5, 6… let

gramatik Můžete také používat slova se stejným významem: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos. Česká

Czech gram Čísla Numb 0 nula 1 jedna* 2 dvě* 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět *The numbers

mar in

Roky, století Roky, století

a nutshell

000 miliarda 1 000 000 000 dvě miliardy 2 000 000 miliardy milion 1 000 000 000 000 tři miliardy 3 000 dva miliony v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct 000 čtyři set devadesát devět 2 000 000 4 000 000 tři miliony pět miliard 000tisíce v roce 2010 čtěte:000 v roce deset 3 000 000 000dva 5 čtyři miliony šest miliardset devadesát devět 000 od roku 1999 čtěte: od000 roku devatenáct 4 000 000 miliard 6 000 pět milionů do roku 2010 čtěte: do000 roku000 dvasedm tisíce deset 5 000 000 miliard 7 000 šest milionů 000 osm 6 000 000 v padesátých letech milionů miliard 8 000 000 sedm 000 devět 7 000 000 v patnáctém století milionů 9 000 000 osm 8 000 000 devět milionů 9 000 000

Kdy? Kdy?

1 000 tisíc tisíce 2 000 dva 100 sto tisíce 3 000 tři tisíce 200 dvě stě 20 dvacet 4 000 čtyři 300 tři sta 30 třicet 10 deset tisíc sta 5 000 pět 400 čtyři 40 čtyřicet 11 jedenáct tisíc 6 000 šest tisíc 500 pět set 50 padesát 12 dvanáct set 7 000 sedmtisíc 600 šest 60 šedesát át 13 třináct set 8 000 osm tisíc 700 sedm 70 sedmdes t 14 čtrnáct set 9 000 devět 800 osm 80 osmdesá t 15 patnáct set 900 devět 90 devadesá 16 šestnáct t s. 17 sedmnác declension and neuter 18 osmnáct ct , feminine masculine forms of 19 devatená have the

ers

jeden, jedna,

Kolik to stojí?

jedno and

How much

Telefonní

dva, dvě,

dvě

one numb

er, email

, intern

dvacet adresa Teleph – jedna šest tři or dvě stě pět cézet l, internetová dva sedm – tři osmseznam – tečka – – cézet – read as: dva anna – zavináč rezervace – tečka 227 385 163 read as: – tečka – znam.cz anna@se read as: vévévé ervace.cz of day www.rez

does it cost?

sedm – tři

číslo, e-mai

í číslo Telefonn á adresa E-mailov vá adresa Interneto

Části dne

Hodiny Times Kdy? When?

V kolik hodin?

7:00

Ve čtvrt na

use „digital“

time. E.g.

at 7:15 you

can say v

sedm patnáct

at seven

fifteen.

Měsíce Month

in February v lednu day? in March v únoru o? What ledna o in April v březnu února 13. třináctéh o in May v dubnu března 14. čtrnáctéhho 1. prvního in June v květnu dubna 15. patnácté ho 2. druhého in July v červnu května 16. šestnáctétého 3. třetího in August er v červenci června 17. sedmnácého 4. čtvrtého in Septemb v srpnu července 18. osmnáct ctého 5. pátého in October r v září srpna 19. devatená o 6. šestého in Novembe r v říjnu září 20. dvacátéh 7. sedmého in Decembe v listopadu října 30. třicátého prvního 8. osmého v prosinci listopadu 31. třicátého 9. devátého prosince 10. desátéhoého (past, 11. jedenáct ho expressions 12. dvanácté cnost) Time date? budou the o je? What‘s přítomnost, Kolikátéh (minulost, today Časové výrazy — dnes, dneska this week — Kdy? When? týden yesterday this month yesterday tenhle/tento měsíc the day before this year tenhle/tento rok week včera last — tenhle/tento rem předevčí last month — — minulý týden last year — — minulý měsíc a year ago ago — minulý rok 2, 3, 4 years ago letos. před rokem třemi, čtyřmi lety 5, 6… years nto rok = tenhle/te před dvěma, rok = loni, šesti… lety : minulý před pěti, významem slova se stejným

Roky, Čísla Čísla Kdy? When?

t devět ct set devadesá devatená deset 100 sto t devět 10 desetread as: v roce 20 dvacet dva tisíce ct set devadesá 1999 v roce as: v roce 11 jedenáct 30 třicet 200 dvě stě 2010 read as: od roku devatená deset v roce 12 dvanáct 40 čtyřicet tisíce 300 tři sta 1999 read roku dva od roku 13 třináct read as: do 50 padesát 400 čtyři sta 2010 do roku 14 čtrnáct 500 pět set ch letech 60 šedesát v padesátý 15 patnáct 600 šest set m století 70 sedmdesát v patnácté 16 šestnáct 80 osmdesát 700 sedm set 17 sedmnáct 90 devadesát 800 osm set 18 osmnáct 900 devět set 19 devatenáct

*Číslovky jeden, jedna,

Kolik to stojí? Kolik

jedno a dva, dvě,

to stojí?

Telefonní číslo, e-mail, Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

Kdy? Kdy? V kolik

dvě mají formy rodu

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta 400 čtyři sta 500 pět set 600 šest set 700 sedm set 800 osm set 900 devět set mužského, ženského

internetová adresa

Ve tři čtvrtě na osm.

čas. Např. v 7:15 můžete

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce 3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

*Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního rodu.

říct v sedm patnáct

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

v sedm patnáct.

Měsíce Měsíce

Kolikátého? Kolikátého?

Časové výrazy (minulost, Kdy? Kdy?

ledna února března dubna května června července srpna září října listopadu prosince

Kdy? Kdy?

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

přítomnost, budoucnost

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

Období, svátky Období,

Kdy? Kdy? v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

) Časové výrazy (minulost, dnes, dneska — tenhle týden tenhle měsíc tenhle rok — — —

přítomnost, budoucnost zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za dva, tři, čtyři roky za pět, šest… let

svátky

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

)

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za 2, 3, 4 roky za 5, 6… let

v roce 1999 v roce 2010 od roku 1999 do roku 2010 v padesátých letech v patnáctém století

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa 227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

Hodiny Hodiny

Části dne Části dne

Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin?

Kdy? Kdy?

V sedm (hodin).

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

Ve čtvrt na osm.

7:00

7:15

V půl osmé.

Ve tři čtvrtě na osm.

7:30

7:45

Dny Dny Kdy? Kdy?

Чеська граматика коротко про головне v pondělí

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

Datum Datum

Měsíce Měsíce

Kolikátého? Kolikátého? 13. třináctého 14. čtrnáctého 15. patnáctého 16. šestnáctého 17. sedmnáctého 18. osmnáctého 19. devatenáctého 20. dvacátého 30. třicátého 31. třicátého prvního

ledna února března dubna května června července srpna září října listopadu prosince

v pátek v sobotu 10 deset v neděli 11 jedenáct

0 nula 1 jedna* 2 dvě* 3 tři

Kdy? Kdy? 5 pět

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát 80 osmdesát 90 devadesát

12 dvanáct 13 třináct

Období,4svátky Období, svátky čtyři 14 čtrnáct

Kdy? Kdy?

15 patnáct 16 šestnáct 17 sedmnáct na jaře v létě18 osmnáct na podzim 19 devatenáct

6 šest na jaře 7 sedm 8 osm v létě na podzim9 devět

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta 400 čtyři sta 500 pět set 600 šest set 700 sedm set 800 osm set 900 devět set

zítra zítra V sedm (hodin). pozítří pozítří příští týden příští týden příští měsíc příští měsíc příští rok příští rok za rok V půl osmé. za rok za dva, tři, čtyři roky za 2, 3, 4 roky za pět, šest… let za 5, 6… let

dnes, dneska — tenhle týden tenhle měsíc tenhle rok — — —

Kdy? Kdy?

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

7:15

Ve tři čtvrtě na osm.

7:30

7:45

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

Datum Datum

Kdy? Kdy?

Měsíce Měsíce

Kolikátého? Kolikátého?

v roce 1999 v roce 2010 od roku 1999 do roku 2010 v padesátých letech v patnáctém století

Čísla Čísla

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy?

1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého

13. třináctého 14. čtrnáctého 15. patnáctého 16. šestnáctého 17. sedmnáctého 18. osmnáctého 19. devatenáctého 20. dvacátého 30. třicátého 31. třicátého prvního

Czeska gramatyka w pigułce

Kdy? Kdy?

ledna v lednu v lednu února v únoru v únoru března v březnu v březnu dubna v dubnu v dubnu května v květnu v květnu června v červnu v červnu července v červenci v červenci srpna v srpnu v srpnu září v září v září října v říjnu v říjnu Lída Holá – Pavla Bořilová listopadu v listopadu v listopadu v kostce – Polská verze prosince Česká gramatika v prosinci v prosinci

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je? 10 deset 11 jedenáct 12 dvanáct 13 třináct 14 čtrnáct 15 patnáct 16 šestnáct 17 sedmnáct 18 osmnáct 19 devatenáct

100 sto výrazy (minulost, 1 000 tisíc 1 000 000 milion budoucnost) 1 000 000Časové 000 miliarda výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové přítomnost, 200 dvě stě 2 000 dva tisíce 2 000 000 dva miliony 2 000 000 000 dvě miliardy

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát 80 osmdesát 90 devadesát

300Kdy? tři sta Kdy?

3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

400 čtyři sta 500 pět set

600 šest set včera 700 sedm set předevčírem 800 osm set minulý týden 900 devět set minulý měsíc minulý rok

3 000 000 tři miliony 4 000 000 čtyři miliony 5 000 000 pět milionů

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 000 pět miliard

6 000 000 šest milionů 6 000 000 000 šest miliard dnes, dneska včera dnes, dneska 7 000 000 sedm milionů — 7 000 000 000 sedm miliard — předevčírem 8 000 000 osm milionů 8 000 000 000 osm miliard minulý týden tenhle/tento týden tenhle týden 9 000 000 devět milionů 9 000 000 000 devět miliard minulý měsíc tenhle/tento měsíc tenhle měsíc minulý rok tenhle/tento rok tenhle rok před rokem — — před 2, 3, 4 roky — — — —

*Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního rodu. před rokem

před dvěma, třemi, čtyřmi lety

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za dva, tři, čtyři roky za pět, šest… let

před pěti, šesti… letyčíslo, e-mail, internetová před 5, 6… lety adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní

Můžete stejným minulý = loni, tenhle/tento letos. tři 227 385 163 čtěte: dva dva sedm také – tři používat osm pět –slova jednasešest tři orvýznamem: dvě stě dvacet sedmrok – tři sta osmdesát pět –rok sto=šedesát anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

Roky, století Roky, století Kdy? Kdy? Části dne

Hodiny Hodiny Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin? V sedm (hodin).

7:15

V půl osmé.

Ve tři čtvrtě na osm.

7:30

Části dne

Dny Dny

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct set devadesát devět v roce 2010 čtěte: v roce dva tisíce deset ráno ráno v pondělí od dopoledne roku 1999 čtěte: od rokudopoledne devatenáct set devadesátv devět úterý do vroku 2010 čtěte: do rokuvdva tisíce deset poledne poledne ve středu v padesátých odpoledne letech odpoledne ve čtvrtek večer večer v pátek v patnáctém století

Ve čtvrt na osm.

7:00

v noci o půlnoci

7:45

v roce 1999 v roce 2010 od roku 1999 do roku 2010 v padesátých letech v patnáctém století

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

v sobotu v neděli

v noci o půlnoci

Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např. v 7:15 můžete říct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Datum Datum

Měsíce Měsíce

Kolikátého? Kolikátého? 1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např. v 7:15 můžete říct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Roky, století Roky, století

0 nula 1 jedna* 2 dvě* 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

Dny Dny

Kdy? Kdy?

Ve čtvrt na osm.

7:00

Můžete také používat slova se stejným významem: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos.

ISBN 978-80-87481-11-0 / anglická verze ISBN 978-80-87481-09-7 / mongolská verze ISBN 978-80-87481-58-5 / německá verze ISBN 978-80-86903-77-4 / polská verze ISBN 978-80-87481-12-7 / ruská verze ISBN 978-80-87481-07-3 / ukrajinská verze ISBN 978-80-87481-08-0 / vietnamská verze ISBN 978-80-87481-58-5 / španělská verze ISBN 978-80-7470-021-7 / arabská verze ISBN 978-80-7470-020-0 / čínská verze ISBN 978-80-7470-018-7 / francouzská verze ISBN 978-80-7470-028-6 / italská verze

Části dne Části dne

Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin?

v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct set devadesát devět v roce 2010 čtěte: v roce dva tisíce deset od roku 1999 čtěte: od roku devatenáct set devadesát devět do roku 2010 čtěte: do roku dva tisíce deset v padesátých letech v patnáctém století

1 000 000 000 miliarda 2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 000 pět miliard 6 000 000 000 šest miliard 7 000 000 000 sedm miliard 8 000 000 000 osm miliard 9 000 000 000 devět miliard

227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

Kdy? Kdy? dnes, dneska — tenhle/tento týden tenhle/tento měsíc tenhle/tento rok — — —

1 000 000 milion 2 000 000 dva miliony 3 000 000 tři miliony 4 000 000 čtyři miliony 5 000 000 pět milionů 6 000 000 šest milionů 7 000 000 sedm milionů 8 000 000 osm milionů 9 000 000 devět milionů

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa

Kolikátého je? Kolikátého je?

včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před 2, 3, 4 roky před 5, 6… lety

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce 3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

v zimě v zimě o víkendu o víkendu *Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního rodu. na dovolené na dovolené Kolik to stojí? Kolik to stojí? na Velikonoce na Velikonoce na Vánoce na Vánoce

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Hodiny Hodiny včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před dvěma, třemi, čtyřmi lety před pěti, šesti… lety

Lída Holá – Pavla Bořilová Česká gramatika v kostce – Ukrajinská verze

v úterý ve středu

Čísla Číslave čtvrtek

Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např. v 7:15 můžete říct v sedm patnáct v sedm patnáct.

1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého

Dny Dny Kdy? Kdy?

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

7:45

1. prvního 13. třináctého 2. druhého 14. čtrnáctého 3. třetího 15. patnáctého 4. čtvrtého 16. šestnáctého 5. pátého 17. sedmnáctého 6. šestého 18. osmnáctého 7. sedmého 19. devatenáctého tomorrow 8. osméhotomorrow after 20. dvacátého day the 9. devátého 30. třicátého next 10.week desátého 31. třicátého prvního 11.month next jedenáctého 12. year next dvanáctého time in a year‘s years Kolikátého in 2, 3, 4 je? Kolikátého je? in 5, 6... years

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok čtyři roky za dva, tři, let za pět, šest…

a středního rodu.

Lída Holá – Pavla Bořilová kostce – Mongolská verze

1 000 000 000 miliarda 2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 000 pět miliard 6 000 000 000 šest miliard 7 000 000 000 sedm miliard 8 000 000 000 osm miliard 9 000 000 000 devět miliard

Telefonní číslo,

Kdy? Kdy?

Ve čtvrt na osm.

7:15

používat tzv. „digitální“

)

1 000 000 milion 2 000 000 dva miliony 3 000 000 tři miliony 4 000 000 čtyři miliony 5 000 000 pět milionů 6 000 000 šest milionů 7 000 000 sedm milionů 8 000 000 osm milionů 9 000 000 devět milionů

Části dne Části dne

hodin? V kolik hodin?

Datum Datum

future present,

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce 3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

e-mail, internetová 227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři adresa osm pět – jedna šest anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč tři or dvě stě dvacet www.rezervace.cz – sedm – tři sta osmdesát čtěte: vévévé – tečka seznam – tečka – cézet pět – sto šedesát – rezervace – tečka tři – cézet

ys Hodiny Hodiny ns, holida

na Vánoce

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát 80 osmdesát 90 devadesát

včera včera předevčírem dnes, dneska předevčírem minulý týden — minulý týden minulý měsíc tenhle/tento týden minulý měsíc minulý rok tenhle/tento měsíc Lída Holá – Pavla minulý rok před Bořilová rokem tenhle/tento rok Česká gramatika v kostce – Vietnamská verze před rokem před dvěma, in 1999 třemi, čtyřmi lety — před 2, 3, 4 roky před pěti, šesti… in 2010 lety 1999 — před 5, 6… lety from/since — Můžete také používat until 2010 slova se stejným významem: minulý rok = loni, fifties 1 000 000 milion in the tenhle/tento rok century1 000 000 000 miliarda Roky, století Roky, = letos. 2 000 000 dva fifteenth miliony 2 000 000 000 dvě miliardy století in the 3 000 000 tři miliony 3 000 000 000 tři miliardy Kdy? Kdy? 4 000 000 čtyři miliony 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 pět milionů 5 000 000 000 pět miliard roce 1999 čtěte: v 6 000 000 šest milionů 6 000 000 000 šestvmiliard roce devatenáct set v roce devadesát devět 2010 čtěte: v roce 7 000 000 sedm milionů 7 000 000 000 sedm miliard roku 1999 čtěte: od dva tisíce deset 8 000 000 osm milionů 8 000 000 000 osmodmiliard roku devatenáct set do roku devadesát devět 2010 čtěte: do roku 9 000 000 devět milionů 9 000 000 000 devět miliard dva tisíce deset v padesátých letech v patnáctém století

ries

centu TómMůžete tắt ngữ p tiế ng Séc í Years, stoletphá

0 nula 1 jedna* 2 dvě* 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

Česká gramatika v 10 deset 11 jedenáct 12 dvanáct 13 třináct 14 čtrnáct 15 patnáct 16 šestnáct 17 sedmnáct 18 osmnáct 19 devatenáct

V sedm (hodin). in spring 7:00 in summer fall in autumn/ in winter V půl osmé. at the weekend 7:30 on holiday at Easter s Můžete také at Christma

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolenéce na Velikono

Kolikátéh

také používat

svátky Seaso

Kdy? When?

in January

Datum Dates

on Monday on Tuesday ay on Wednesd on Thursday on Friday on Saturday on Sunday

Období,

s

Kdy? When?

šedesát tři

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

evening at night at midnight

večer v noci o půlnoci

na osm.

7:45

7:30

t pět – sto

Kdy? When?

(early) morning morning at midday n afternoo

ráno dopoledne v poledne odpoledne

osm.

Ve tři čtvrtě

V půl osmé.

You can also

sta osmdesá

0 nula 1 jedna* 2 dvě* 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

Dny Days

Times

Kdy? When?

At what time?

7:15

V sedm (hodin).

v roce 1999 v roce 2010 od roku 1999 do roku 2010 v padesátých letech

v patnáctém století Чех хэлний хураангу й дүрэм

Čísla Čísla

et address

Období, svátky Období, svátky

Kdy? Kdy? 13. třináctého 14. čtrnáctého 15. patnáctého 16. šestnáctého 17. sedmnáctého 18. osmnáctého 19. devatenáctého 20. dvacátého 30. třicátého 31. třicátého prvního

ledna února března dubna května června července srpna září října listopadu prosince

Kdy? Kdy?

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

Kolikátého je? Kolikátého je?

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Kdy? Kdy? včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před dvěma, třemi, čtyřmi lety před pěti, šesti… lety

dnes, dneska — tenhle/tento týden tenhle/tento měsíc tenhle/tento rok — — —

včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před 2, 3, 4 roky před 5, 6… lety

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za dva, tři, čtyři roky za pět, šest… let

dnes, dneska — tenhle týden tenhle měsíc tenhle rok — — —

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za 2, 3, 4 roky za 5, 6… let

Můžete také používat slova se stejným významem: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos.

Roky, století Roky, století Kdy? Kdy? v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct set devadesát devět v roce 2010 čtěte: v roce dva tisíce deset od roku 1999 čtěte: od roku devatenáct set devadesát devět do roku 2010 čtěte: do roku dva tisíce deset v padesátých letech v patnáctém století

Tschechi Čísla Čísla

v roce 1999 v roce 2010 od roku 1999 do roku 2010 v padesátých letech v patnáctém století

Bořilová Lída Holá – Pavla verze kostce – Německá

*Číslovky jeden, jedna,

Kolik to stojí? Kolik

jedno a dva, dvě,

to stojí?

Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

dvě mají formy rodu

mužského, ženského

Ve tři čtvrtě na osm.

V půl osmé.

7:45

7:30

tzv. „digitální“ čas.

Např. v 7:15 můžete

říct v sedm patnáct

Měsíce Měsíce v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

ledna 13. třináctého února 14. čtrnáctého března 15. patnáctého dubna 16. šestnáctého května 17. sedmnáctého června 18. osmnáctého července 19. devatenáctého srpna 20. dvacátého září 30. třicátého října 31. třicátého prvního listopadu prosince

Kolikátého je? Kolikátého

je?

Časové výrazy (minulost,

přítomnost, budoucnost

Kdy? Kdy? včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem čtyřmi lety před dvěma, třemi, lety před pěti, šesti… Můžete také používat

včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před 2, 3, 4 roky před 5, 6… lety

slova se stejným významem:

Roky, století Roky,

minulý rok = loni,

— — —

tenhle/tento rok

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

) Časové výrazy (minulost,

dnes, dneska — tenhle/tento týden tenhle/tento měsíc tenhle/tento rok

set devadesát devět v roce devatenáct v roce 1999 čtěte: v roce dva tisíce desetset devadesát devět v roce 2010 čtěte: od roku devatenáct od roku 1999 čtěte: deset do roku dva tisíce do roku 2010 čtěte: v padesátých letech v patnáctém století

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

přítomnost, budoucnost

dnes, dneska — tenhle týden tenhle měsíc tenhle rok — — —

= letos.

století

Kdy? Kdy?

svátky

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

Kolikátého? Kolikátého?

tři

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

Období, svátky Období,

v sedm patnáct.

Datum Datum

pět – sto šedesát

Dny Dny v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

7:15

7:00

adresa

– tři sta osmdesát

Kdy? Kdy?

Kdy? Kdy?

Ve čtvrt na osm.

V sedm (hodin).

1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého

číslo, e-mail, internetová

Části dne Části dne

hodin? V kolik hodin?

Můžete také používat

a středního rodu.

adresa Telefonní

Hodiny Hodiny

1 000 000 000 miliarda miliardy 2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliard 5 000 000 000 pět miliard 6 000 000 000 šest miliard 7 000 000 000 sedm miliard 8 000 000 000 osm miliard 9 000 000 000 devět

1 000 000 milion 2 000 000 dva miliony 3 000 000 tři miliony 4 000 000 čtyři miliony 5 000 000 pět milionů 6 000 000 šest milionů 7 000 000 sedm milionů 8 000 000 osm milionů 9 000 000 devět milionů

sedm internetová tři or dvě stě dvacet osm pět – jedna šest dva dva sedm – tři – cézet – seznam – tečka 227 385 163 čtěte: čtěte: anna – zavináč – rezervace – tečka – cézet anna@seznam.cz z čtěte: vévévé – tečka www.rezervace.c

Telefonní číslo, e-mail,

Kdy? Kdy? V kolik

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce 3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta 400 čtyři sta 500 pět set 600 šest set 700 sedm set 800 osm set 900 devět set

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát 80 osmdesát 90 devadesát

10 deset 11 jedenáct 12 dvanáct 13 třináct 14 čtrnáct 15 patnáct 16 šestnáct 17 sedmnáct 18 osmnáct 19 devatenáct

0 nula 1 jedna* 2 dvě* 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

Česká gramatika v

einen Blick sche Grammatik auf

v roce 1999 v roce 2010 od roku 1999 do roku 2010 v padesátých letech v patnáctém století

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za dva, tři, čtyři roky za pět, šest… let

)

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za 2, 3, 4 roky za 5, 6… let

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za 2, 3, 4 roky za 5, 6… let


1

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AK R O P O L IS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

1 AK R O P O L IS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá / Pavla Bořilová Čeština expres 1 (A1/1)

Čeština expres 1 (úroveň A1/1) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a  je 1 určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o  češtinu naučí zorientovat se a  reagovat v  základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a  vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz. Učebnice 100 str., příloha 68 str., brož., 440 Kč vč. DPH. ISBN 978-80-87481-22-6 (anglická), ISBN 978-80-87481-23-3 (německá), ISBN 978-80-7470-081-1 (polská), ISBN 978-80-87481-24-0 (ruská), ISBN 978-80-87481-96-7 (španělská), ISBN 978-807470-079-8 (ukrajinská). Připravujeme vietnamskou verzi. TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

A K R O PO LI S

AK RO PO L IS

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

A1/1

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

AKROPOLIS

Epres_obal1_dotisk.indd 1

Lída Holá / Pavla Bořilová Čeština expres 2 (A1/2)

19.3.2012 20:57:45

2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

Čeština expres 2 (úroveň A1/2) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i  další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a  originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz. Učebnice 100 str., příloha 68 str., brož., 440 Kč vč. DPH. ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická), ISBN 978-80-87481-27-1 (německá), ISBN 978-80-7470-082-8 (polská), ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská), ISBN 978-80-7470-084-2 (španělská), ISBN 978-807470-080-4 (ukrajinská). Připravujeme vietnamskou verzi. A1/2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

2

AKROP OLIS


3

ČEŠTINA EXPRES

1

1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

1

Lída Holá Pavla Bořilová

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá / Pavla Bořilová Čeština expres 3 (A2/1)

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

3

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A K R O P O LIS

A KROPOLIS

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12

ČešTina expres|poslech

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES|poslech

www.czechstepbystep.cz

AK ROPOLIS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, naA2/1 vazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvo12 řilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček. Učebnice 112 str., příloha 100 str., brož. 1 CD, 440 Kč vč. DPH. ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze), ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze), ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze). Připravujeme Češtinu expres 4. AK ROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A K ROPOL I S

Alena Nekovářová Čeština pro život

Konverzační příručka Aleny Nekovářové je určena všem středně pokročilým až pokročilým studentům češtiny, kteří se chtějí zdokonalit ve svém vyjadřování tak, aby mluvili jako rodilí Češi. Učebnice představuje dlouho chybějící materiál pro pokročilejší studenty. Umožňuje zdokonalení v 15 tématech týkajících se běžných situací každodenního života. Názvy lekcí představují praktické a komunikativní zaměření učebnice – např. Taková normální rodina. – Jezte a pijte! – Dobrou chuť! – Ukažte mi, prosím, cestu.– U doktora. Východiskem každé lekce jsou úvodní otázky k danému tématu a vstupní text. Otázky k textu prověří porozumění čtenému textu a schopnost samostatného vyjadřování. Následují gramatická cvičení a konverzační blok, který vede studenty k  samostatnému ústnímu vyjadřování, při němž se naučí správně reagovat na vzniklé situace. Oddíl nabízí množství podnětů jak pro týmovou práci, tak i pro individuální rozšiřování slovní zásoby. Poslechová cvičení (na 2 CD) posilují zapamatování nově osvojené frazeologie. Autentičnosti jazyka je dosaženo užitím běžně mluveného slova, včetně hovorových výrazů. Součástí učebnice jsou klíč s řešeními, přepisy poslechových cvičení, stručný přehled české gramatiky a v rámci každé lekce drilová cvičení a slovní zásoba s německým a anglickým překladem. Další informace najdete na www.czechforlife.cz. 264 stran, flexovazba, plnobarevné, 2 CD, 550 Kč vč. DPH. ISBN 978-80-86903-80-4 (anglicko-německá verze), ISBN 978-80-87481-32-5 (francouzsko-ruská verze).


Lída Holá Česky krok za krokem 1

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/ Tschechisch Schritt für Schritt. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též jako MP3 on-line). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v angličtině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. – Brož., 204 + 56 str., 2 × audio CD, cena 649 Kč. ISBN 978-80-7470-129-0 (anglická verze), ISBN 978-80-7470-131-3 (německá verze), ISBN 978-80-7470-130-6 (ruská verze), ISBN 978-80-7470-132-0 (ukrajinská verze)

Lída Holá, Pavla Bořilová Česky krok za krokem 2

Česky krok za krokem 2 je druhý díl oblíbené učebnice New Czech Step by Step / Tschechisch Schritt für Schritt. Přináší ve  20 lekcích opakování gramatické látky, která byla probrána v  prvním díle, a  zároveň výrazně rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje komunikační kompetence studentů. Učebnice systematicky rozvíjí všechny čtyři řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvený a  písemný projev. Vstupní texty se orientují na zajímavá témata ze všech oborů lidské činnosti, zatímco závěrečná část každé lekce, nazvaná Čeština pro každý den, přibližuje každodenní život v  ČR. Po  dokončení učebnice dosáhnou studenti úrovně B1 podle oficiálního popisu Prahové úrovně – češtiny jako cizího jazyka. Veškerý text včetně přístupného výkladu gramatických jevů je v češtině. Součástí knihy jsou česko-angicko-německo-ruský výběrový slovníček, brožura Česká gramatika v kostce 2 a dvě audio CD. Více informací a bezplatný Manuál pro učitele najdete na www.czechstepbystep.cz. –Brož., 208 + 4 str. příloh a 84 str. + 8 str. Česká gramatika v kostce 2, 2 audio CD, 849 Kč. ISBN 978-80-86903-92-7.


Lída Holá, Petra Bulejčíková, Silvie Převrátilová Česky krok za krokem 1 Pracovní sešit Lekce 1–12

První díl pracovního sešitu doplňuje lekce 1–12 Přináší množství různých aktivit a úkolů sloužících k procvičení jazykových dovedností, slovní zásoby a  gramatických jevů představených v učebnici. Vedle lexikálních a gramatických cvičení nabízí také další texty a komunikační aktivity. Pro snadnou orientaci je u každého cvičení uveden odkaz, které pasáže v učebnici se týká. Zařazena jsou také obtížnější cvičení vhodná pro rychlejší nebo náročnější studenty, jako jsou například studenti ze slovanských zemí, označená znaménkem plus. V závěru každé lekce se nacházejí cvičení na procvičení pravopisu, která vycházejí ze slovní zásoby v dané lekci. Důležitou součástí lekcí jsou také souhrnná opakovací cvičení, v  nichž si studenti mohou zopakovat gramatiku a  slovní zásobu předchozích lekcí. Všechny úkoly, komentáře i vysvětlení jsou pouze v češtině, pracovní sešit je tedy univerzální ke všem jazykovým verzím učebnice. Texty doprovázejí původní obrázky i dvoubarevné fotografie. Pracovní sešit lze používat nejen jako doplněk v hodinách češtiny, ale i pro samostatnou domácí přípravu či samostudium (klíč ke cvičením). –Brož., 160 str., cena 249 Kč. ISBN 978-80-7470-133-7

Lída Holá, Petra Bulejčíková, Silvie Převrátilová Česky krok za krokem 1 Pracovní sešit Lekce 13–24

Druhý díl pracovního sešitu doplňuje lekce 13–24. Přináší množství různých aktivit a úkolů sloužících k procvičení jazykových dovedností, slovní zásoby a  gramatických jevů představených v  učebnici. Struktura pracovního sešitu je podobná jako u prvního dílu. Vedle  lexikálních a  gramatických cvičení nabízí také komunikační aktivity. Pro snadnou orientaci je u každého cvičení uveden odkaz, které pasáže v učebnici se týká. Zařazena jsou také obtížnější cvičení vhodná pro rychlejší nebo náročnější studenty, jako jsou například studenti ze slovanských zemí, označená znaménkem plus. Druhý díl pracovního sešitu obsahuje více textů, určených k procvičení dovednosti čtení. V závěru každé lekce se nacházejí cvičení na procvičení pravopisu, která vycházejí ze slovní zásoby v dané lekci. Důležitou součástí lekcí jsou také souhrnná opakovací cvičení, v nichž si studenti mohou zopakovat gramatiku a slovní zásobu předchozích lekcí. Všechny úkoly, komentáře i vysvětlení jsou pouze v češtině, pracovní sešit je tedy univerzální ke všem jazykovým verzím učebnice. Texty doprovázejí původní obrázky i dvoubarevné fotografie. Pracovní sešit lze používat nejen jako doplněk v  hodinách češtiny, ale i pro samostatnou domácí přípravu či samostudium (klíč ke cvičením). –Brož., 160 str., cena 249 Kč. ISBN 978-80-7470-134-4


Zdena Malá Česky krok za krokem 2 Pracovní sešit Lekce 1–10

Pracovní sešit autorky Zdeny Malé, ředitelky střediska ÚJOPu Krystal, je doplňkem publikace Lídy Holé a Pavly Bořilové: Česky krok za krokem 2. Nabízí množství aktivit a cvičení sloužících k procvičení jevů probíraných v  jednotlivých lekcích učebnice, přičemž důraz je kladen na slovní zásobu a gramatiku. Zařazena jsou i  obtížnější cvičení, která jsou vhodná pro rychlejší nebo náročnější studenty a ocení je i studenti ze slovanských zemí. Tato rozšiřující cvičení jsou označena znaménkem plus. Všechny úkoly, komentáře i vysvětlení jsou pouze v češtině. Slovní zásoba použitá ve cvičeních či textech koresponduje se slovníčkem k učebnici Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit lze používat nejen jako doplněk v hodinách češtiny, ale i pro samostatnou domácí přípravu či samostudium. Jeho nezbytnou součást proto tvoří i klíč ke cvičením, zařazený v závěru publikace. Brož.,164 str., cena 249 Kč. ISBN 978-80-87481-66-0

Zdena Malá Česky krok za krokem 2 Pracovní sešit Lekce 11–20

Druhý díl Pracovního sešitu autorky Zdeny Malé k učebnici Česky krok za krokem 2 (Lída Holá, Pavla Bořilová) přináší doplňková cvičení k  lekcím 11–20.  Ke  každé lekci nabízí množství aktivit na procvičení probíraných komunikačních dovedností, slovní zásoby a gramatiky. K lepší orientaci slouží značky vedle cvičení s označením strany a cvičení v učebnici, k němuž patří. Znaménkem plus jsou označena náročnější cvičení přesahující úroveň B1. Všechna zadání jsou pouze v češtině. K většině cvičení je řešení v klíči na konci publikace. Cvičebnice nabízí rovněž množství textů s úkoly, které připravují studenty na zvládnutí části čtení s porozuměním u Certifikované zkoušky z češtiny na úrovni B1 nebo u Zkoušky pro udělení občanství. Na konci každé lekce je stránka věnovaná pravopisu, v tomto díle především psaní i a y ve vyjmenovaných slovech. Brož., 216 str., cena 249 Kč. ISBN 978-80-7470-108-5


Jan Neruda – Lída Holá Povídky malostranské

Povídky malostranské

czech step by step

a d a p t o v a n á

č e s k á

Jan Neruda – Lída Holá

Populární Povídky malostranské českého Jan Neruda Janznámého Neruda Povídky malostranské malostranské autora Jana Nerudy vycházejí Povídky v rámci řady Adaptované české prózy určené studentům češtiny jako cizího jazyka. Adaptované Nerudovy povídky již vyšly v několika dotiscích, nyní se objevují v nové, přehlednější grafické podobě. Básník, prozaik a novinář Jan Neruda (1834–1891) patří k nejznámějším českým autorům devatenáctého století. Jeho jméno nese jedna z ulic u Pražského hradu, kde se v domě U  Dvou slunců narodil. Neruda prožil v  Praze celý život a s tímto městem je spojené i jeho dílo. Jeho povídky s jemnou ironií a psychologickou věrností představují lidi a lidičky z pražské Malé Strany. Díky nim máme možnost objevovat zapomenuté kouzlo starého světa, ale i nadčasové portréty lidských charakterů. Publikace přináší stručný medailon Jana Nerudy, šest jeho adaptovaných povídek a krátkou informaci o domovních znameních staré Prahy. Dále obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou knihy. Kniha je určena pro úroveň B1, tedy pro středně a více pokročilé studenty. Brož. – flexovazba, 100 stran, cena 225 Kč. ISBN 978-80-87481-60-8 Též jako e-kniha: ISBN 978-80-7470-013-2 (MOBI) a ISBN 978-80-7470-014-9 (ePub) p r ó z a

Šest Nerudových nejslavnějších povídek

english Glossary | deutsches Wörterverzeichnis | pусский словарик

Lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě Klíč ke cvičením

č e s k á

aDaPTOvaná čeSKá PRóza

Adaptovala Lída Holá

U Tří lilií | Pan Ryšánek a pan Schlegl | O měkkém srdci paní Rusky | Doktor Kazisvět | Přivedla žebráka na mizinu | Hastrman © Lída Holá 2012 Filip Tomáš – Akropolis 2012

a d a p t o v a n á

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

Jan Neruda Povídky malostranské

CD s kompletní nahrávkou textů

A1 A2 B1 B2 C1 C2

p r ó z a

Anglický, německý a ruský slovníček

ISBN 978-80-87481-60-8

a d a p t o v a n á

Lída Holá Pohádky

č e s k á

p r ó z a

Pohádky

czech step by step

Lída Holá

Další publikace z edice Adaptovaná česká próza, Pohádky určené studentům češtiny jakoPohádky cizího jazyka, přináší tradiční pohádky české i zahraniční provenience. Kratší pohádky O  veliké řepě, O  kohoutkovi a  slepičce, Tři prasátka, O perníkové chaloupce a Červená Karkulka, i  klasické příběhy, jako jsou Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka, O  dvanácti měsíčkách nebo Princ Bajaja, představují vhodnou, nenáročnou četbu nejen pro děti, ale i pro dospělé studenty češtiny. Každou z dvanácti pohádek doprovázejí názorné ilustrace, které přibližují děj a  podstatně napomáhají procvičení a osvojení slovní zásoby. Publikace obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou textů. Kniha je určena studentům češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2. Brož. – flexovazba, 124 stran, cena 225 Kč. ISBN 978-80-87481-98-1 a d a p t o v a n á

č e s k á

english Glossary | deutsches Wörterverzeichnis | pусский словарик

p r ó z a

Dvanáct nejznámějších pohádek pro děti i dospělé

Lexikální a gramatická cvičení ke každé pohádce Klíč ke cvičením

č e s k á

aDaPTOvaná čeSKá PRóza

Adaptovala Lída Holá

O veliké řepě | O kohoutkovi a slepičce | Tři prasátka | červená Karkulka | Hrnečku, vař! | O perníkové chaloupce | Popelka | Sněhurka a sedm trpaslíků | O hloupém Honzovi | Šípková Růženka | Princ Bajaja | Dvanáct měsíčků © Lída Holá 2012 Filip Tomáš – Akropolis 2012

a d a p t o v a n á

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

Pohádky

CD s kompletní nahrávkou textů

A1 A2 B1 B2 C1 C2

p r ó z a

Anglický, německý a ruský slovníček

ISBN 978-80-87481-51-6

a d a p t o v a n á

č e s k á

p r ó z a


Lída Holá Pražské legendy

czech

step by step

Anglický, německý a ruský slovníček

Lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě Klíč ke cvičením

Pražské legendy

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

Č E S K Á

CD s kompletní nahrávkou textů

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

Adaptovala Lída Holá

Poklad na mostě | O Bruncvíkovi | Obraz Panny Marie na Kampě | Dům U Zlaté studny | Staroměstský orloj | O Golemovi | O klášteru svaté Anežky | Čert z Emauzského kláštera | Zvonky z Lorety | Faustův dům

ISBN 978-80-87481-51-6

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Lída Holá

P R Ó Z A

P R Ó Z A

Č E S K Á

Deset legend ze staré Prahy

A D A P T O V A N Á

A D A P T O V A N Á

Pražské legendy

Pražské legendy vycházejí v edici Adaptovaná česká próza, určené studentům Pražské češtiny jako cizího legendy Pražské legendy jazyka. Tuto publikaci mohou využívat studující na úrovni A2. V deseti legendách spojených se známými pražskými lokalitami se seznámí s humornými, magickými, strašidelnými i tragickými příběhy, tradujícími se v Praze po celá staletí. Svazek obsahuje nejen známé legendy, jako např. o Golemovi, o Loretě či o mistru staroměstského orloje Hanušovi, ale i ty méně známé, jako je třeba pověst o čertech v  Emauzích nebo příběh o  původu válečků, které zdobí okno na Kampě u Karlova mostu. Pražské legendy se tak stávají i netradičním průvodcem po Praze a svědectvím o její minulosti. Publikace obsahuje názorné ilustrace a fotografie míst, ke kterým se legendy váží. Její součástí je anglický, německý a ruský slovníček a množství lexikálních a gramatických cvičení s klíčem. Přílohou je audio CD s kompletní nahrávkou knihy. Brož. – flexovazba, 84 stran, cena 225 Kč. ISBN 978-80-87481-51-6 © Lída Holá 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-51-6

A D A P T O V A N Á

Lída Holá Staré pověsti české a moravské

Č E S K Á

P R Ó Z A

Staré pověsti české a moravské

czech step by step

Staré pověsti české a moravské jsou dalším svazStaré pověsti Staré pověsti kem edice Adaptovaná česká próza. Jsou určené české a moravské české a moravské studentům češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2. V  deseti pověstech jsou představena nejslavnější jména a  události české národní mytologie a  historie: praotec Čech, Libuše a Přemysl, Libušina věštba, Horymír se svým věrným koněm Šemíkem, dívčí válka, kníže Václav, král Ječmínek a další. Studenti tak mají možnost seznámit se s postavami, ději a výroky, o kterých lze říct, že tvoří základ národního a historického povědomí každého Čecha. Svazek doprovázejí názorné ilustrace a fotografie míst, ke kterým se české a moravské pověsti váží. Dále obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Obsahuje také anglický, německý a ruský slovníček a nabízí množství lexikálních a gramatických cvičení s klíčem. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou knihy. Publikace je určena studentům češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1. Brož. – flexovazba, 96 stran, cena 225 Kč. ISBN 978-80-87481-59-2 Anglický, německý a ruský slovníček

Lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě Klíč ke cvičením

ISBN 978-80-87481-59-2

Staré pověsti české a moravské

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

Č E S K Á

CD s kompletní nahrávkou textů

A1 A2 B1 B2 C1 C2

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Lída Holá

P R Ó Z A

P R Ó Z A

Č E S K Á

Deset českých a moravských pověstí

aDaPtoVaná ČeSKá Próza

Adaptovala Lída Holá

Praotec Čech | Libušino proroctví | Libuše a Přemysl | Bivoj | Dívčí válka | Horymír | Válka s Lučany | Svatý Václav a Blaník | Svatopluk a jeho synové | Král Ječmínek

A D A P T O V A N Á

A D A P T O V A N Á

© Lída Holá 2012 Filip Tomáš – Akropolis 2012 ISBN 978-80-87481-59-2

A D A P T O V A N Á

StarePovesti_obal.indd 1

Č E S K Á

P R Ó Z A

16.2.2012 13:21:54


czech S. Převrátilová, P. Bulejčíková – Halina Pawlowská Košík plný milenců

Halina Pawlowská Košík plný milenců a jiné povídky

step by step

Další soubor edice Adaptovaná česká próza přináší Halina Pawlowská Halina Pawlowská čtenářům povídky jedné z nejznámějších současných Košík plný milenců Košík plný milenců českých spisovatelek. Vybrané texty vycházejí z povídek a fejetonů a spojuje je jednoduchý styl vyprávění, sebeironie a smysl pro humor. Autorka vypráví deset příběhů ze svého života, o rodině, dětství, lásce a mezilidských vztazích. Čtenáři se mohou s  jejím dílem seznámit také ve filmech, ke kterým napsala scénář, například v autobiograficky laděném filmu Díky za každé nové ráno. Každou povídku doprovázejí ilustrace, konverzační, gramatická a lexikální cvičení zaměřená na rozvoj všech komunikačních dovedností – hlavně čtení či poslechu, ale také mluvení a psaní. Knihu dále doplňuje česko-anglicko-německo-ruský výběrový slovníček a klíč ke cvičením. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou knihy. Texty lze využít k samostatné četbě nebo jako materiál k práci v hodinách češtiny jako cizího jazyka. Soubor je určen pro úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce. Brož. – flexovazba, 128 stran, cena 225 Kč. ISBN 978-80-7470-100-9 A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z A

Deset povídek současné české autorky

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Lexikální a gramatická cvičení ke každé povídce Klíč ke cvičením

Adaptovaly Silvie Převrátilová a Petra Bulejčíková

Mateřské znaménko | Absolutní argument | Narozeniny | Kozačky vydrží všechno | Relativita světa | Skřivan a sova | V rodinném kruhu | Košík plný milenců | Slupněte si salát |Podzim

ISBN 978-80-7470-100-9

A D A P T O V A N Á

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

povídky

Halina Pawlowská

Košík plný milenců a jiné

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

Č E S K Á

CD s kompletní nahrávkou textů

A1 A2 B1 B2 C1 C2

P R Ó Z A

Anglický, německý a ruský slovníček

© Text Halina Pawlowská, 2015 © S. Převrátilová a P. Bulejčíková 2015 Filip Tomáš – Akropolis 2015 ISBN 978-80-7470-100-9

A D A P T O V A N Á

Petr Šabach První láska a jiné povídky

Č E S K Á

P R Ó Z A

S. Převrátilová, P. Bulejčíková – Petr Šabach První láska a jiné povídky

czech step by step

Souborem adaptovaných textů Petra Šabacha se Petr Šabach Petr Šabach láska a jinéna současpovídky První láska a jiné povídky edice Adaptovaná česká prózaPrvní orientuje nou českou prózu. Vybraných deset povídek vychází z knih Hovno hoří, Šakalí léta, Babičky a Čtyři muži ve člunu. V textech, které spojuje humorný styl vyprávění, se objevují témata jako rodinný život, mezilidské vztahy, odlišnost pohledu na svět mužů a žen. Petr Šabach (1951–2017) patří v  současnosti mezi nejčtenější české autory a  jeho prózy se staly námětem několika divácky úspěšných filmů, například Šakalí léta, Pelíšky nebo Pupendo. Každá povídka v souboru je graficky rozdělena na dvě nebo více částí. Vždy před četbou následující části může čtenář odpovídat na otázky, které jsou mezi jednotlivé části vloženy, a předvídat, jak asi bude příběh pokračovat. Otázky mají inspirovat k vyjádření vlastních myšlenek k chápání textu, případně vést ke konverzaci při práci ve skupinách. Otázky je však možné také přeskočit a texty číst jako celek. – Soubor doprovázejí gramaticko-lexikální cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou knihy. Kniha je určena pro úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce, tedy pro středně a více pokročilé studenty. Brož. – flexovazba, 144 stran, cena 225 Kč. ISBN 978-80-7470-054-5 A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z A

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Deset povídek

Lexikální a gramatická cvičení ke každé pohádce Klíč ke cvičením

ISBN 9788074700545 ISBN 978-80-74700-54-5

Č E S K Á

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

Adaptovaly Silvie Převrátilová a Petra Bulejčíková

Rum | Sklenička | Štědrý den | Velikonoce | Idol | První láska | V kuchyni | U řeky | V obchodě | Návštěva

A D A P T O V A N Á

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

Petr Šabach První láska a jinépovídky

CD s kompletní nahrávkou textů

A1 A2 B1 B2 C1 C2

P R Ó Z A

Anglický, německý a ruský slovníček

© S. Převrátilová a P. Bulejčíková 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-74700-54-5

9 788074 700545

A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z A


Martina Trchová

Brněnské legendy

Brněnské legendy jsou určené studentům češtiny jako cizího jazyka. Tuto publikaci mohou využívat studující na úrovni A2. V deseti legendách se seznámí se slavnými příběhy města Brna, které vypráví např. o tom, proč na Staré radnici visí po léta vycpaný krokodýl a loukoťové kolo, proč se v katedrále na Petrově zvoní poledne o hodinu dřív nebo proč je v portálu brněnské radnice jedna věžička křivá, až oko bolí. Svazek tak chce poukázat na poklady minulosti města, které je občas ve stínu své větší sestry Prahy, ale které je právem nazýváno hlavním městem Moravy. Kromě těch úplně nejznámějších pověstí kniha přináší i utajenější příběhy, jakými je např. pověst o strašidle, které vylekalo malíře v dominikánském klášteře. Publikaci doprovázejí původní autorčiny linoryty a dále obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou knihy a bonusovou písní Josefa Kainara Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem. Brož. – flexovazba, 112 stran, cena 225 Kč

Brněnské legendy

CZECH STEP BYSTEP

Martina Trchová

dy

Z A

Brněnské legendy English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Martina Trchová

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

se Brno jmenuje Brno? | O brněnském drakovi zka o kolo | O křivé věžičce na Staré radnici neslušném mužíčkovi | O zvonění na Petrově ži, kterou Brňané projedli | O kamenné panně deradově sloupu | O strašidle z Nové radnice Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem

A D A P T O V A N Á

Brněnské legendy

xtů

Brněnské legendy

Č E S K Á

ke každé povídce

P R Ó Z A

vníček

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

Proč se Brno jmenuje Brno? | O brněnském drakovi | Sázka o kolo | O křivé věžičce na Staré radnici | O neslušném mužíčkovi | O zvonění na Petrově | O věži, kterou Brňané projedli | O kamenné panně | O Zderadově sloupu | O strašidle z Nové radnice | Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem © Martina Trchová, 2017 © Josef Kainar – dědicové, 2017 Filip Tomáš – Akropolis, 2017 ISBN 978-80-7470-157-3

© Martina Trchová, 2017 © Josef Kainar – dědicové, 2017 Filip Tomáš – Akropolis, 2017 ISBN 978-80-7470-157-3

A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z A


Brněnské legendy

CZECH STEP BYSTEP

A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

Martina Trchová

Brněnské legendy P R Ó Z A

Brněnské legendy English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Deset brněnských legend

Lexikální a gramatická cvičení ke každé povídce

ISBN 978-80-7470-157-3

Brněnské legendy

A1 Začátečníci A2 Mírně pokročilí B1 Středně pokročilí 1 B2 Středně pokročilí 2 C1 Velmi pokročilí 1 C2 Velmi pokročilí 2

Martina Trchová

CD s kompletní nahrávkou textů

ADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA

Proč se Brno jmenuje Brno? | O brněnském drakovi | Sázka o kolo | O křivé věžičce na Staré radnici | O neslušném mužíčkovi | O zvonění na Petrově | O věži, kterou Brňané projedli | O kamenné panně | O Zderadově sloupu | O strašidle z Nové radnice | Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem

A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

Klíč ke cvičením

P R Ó Z A

Anglický, německý a ruský slovníček

© Martina Trchová, 2017 © Josef Kainar – dědicové, 2017 Filip Tomáš – Akropolis, 2017 ISBN 978-80-7470-157-3

A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z A

Profile for Filip Tomas

Martina Trchová: Brněnské legendy  

http://akropolis.info/kniha/brnenske-legendy/

Martina Trchová: Brněnské legendy  

http://akropolis.info/kniha/brnenske-legendy/

Profile for akropolis
Advertisement