Ylioppilaslehti Aino 3/2016

Page 1

METSÄ ON UUSI METSÄ

S.22

JUHO KUOSMANEN PELASTAA SUOMI-ELOKUVAN

S.32

KATSE TULEVAISUUTEEN!

3/ 20 16

AALTO -YLIOPISTON YLIOPPILASLEHTI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.