Solutions magazine maart 2020

Page 2

Say Hi to High End Machining!

Draaien en frezen in één machine vraagt om een Doosan

Bezoek de live demo’s op stand A113 in hal 12

Doosan SMX & MX serie Multitasking draai-freesmachines Met de nieuwste generatie multitasking draai-freesmachines van Doosan biedt Dormac slimme oplossingen waarmee u draai- en freesbewerkingen in één procesgang compleet kunt uitvoeren. De serviceorganisatie van Dormac staat garant voor hoge procesbetrouwbaarheid.

Leverancier van verspanende metaalbewerkingsmachines sinds 1954

Dormac CNC Solutions l Breeuwhamer 25 l 1648 HG De Goorn +31 (0)229 54 24 85 l info@dormac.nl l www.dormac.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.