Solutions magazine maart 2020

Page 16

16

door elkaar verwerken in een continu proces, zonder dat elk product eerst op een pallet opgespannen hoeft te worden.

Andere manier van plannen

Het opspannen gebeurt overdag, terwijl de beide machines productie maken.

De te grijpen maat is gemakkelijk in de software van BMO in te voeren waarna de grijper zichzelf, per individuele job, op de juiste maat instelt. Daarnaast gebruikt men twee type pallets. DMG Mori biedt in de eVo machines vier leidingen aan voor perslucht voor het aansturen van het door BMO aangepaste nulpuntspansysteem en de klem. William van Breugel: “De 38 aanwezige palletplaatsen bieden ruimte voor zowel pallets met daar bovenop een handmatige opspanning (bij IMPA Precision zijn dit Lang klemmen) als voor pallets met daar bovenop een automatische opspanning, in dit geval een of twee Schunk KSP plus 160 klemmen. Hiermee spannen we ook met producthandling onderdelen in verschillende afmetingen nauwkeurig op.” Daardoor kan de cel meerdere productformaten

De jobmanager software van BMO Automation laat zich eenvoudig bedienen via het bedieningsscherm. De software controleert automatisch of alle gereedschappen aanwezig zijn. Bij een gereedschapbreuk wordt voor een zustergereedschap gekozen of voor een order waarvoor wel de gereedschappen aanwezig zijn.

Zo’n cel heeft invloed op de manier van werken en plannen. De Helmondse toeleverancier freest vooral kleine tot middelgrote series. Toine Swaans wil de batches nog kleiner maken. Komt er een aanvraag voor 500 stuks, wil hij weten hoeveel er per maand echt nodig zijn. “Als een klant vijftig producten per maand nodig heeft, leveren wij er vijftig.” Dat bespaart de klant dood kapitaal in de vorm van voorraden en levert IMPA Precision flexibiliteit op, omdat men elke week slechts twaalf stuks hoeft te maken. Met de flexibele automatiseringsoplossing van BMO Automation kan dat. De eenvoudige bediening zorgt ervoor dat je ook een paar producten tot enkelstuks efficiënt onbemand kunt maken. Ook op dit punt moet je het hele proces bezien, zegt Toine Swaans. Je moet ook in de stappen vóór en na het frezen efficiency zoeken. Zo wil hij méér afbramen op de machine, ook op de DMU 60 eVo. “Anders creëer je elders in de fabriek het nieuwe knelpunt.” Daarna wil hij gaan meten bij de machine: de pallet met daarop het product nog in de klem op de meetmachine en dan terug op de machine als er nog nabewerkt moet worden. “We willen echt naar een Industrie 4.0 shopfloor.” www.IMPA-precision.com www.bmoautomation.nl www.dmgmori.com

Snelle ingebruikname Omdat IMPA Precision de productiecapaciteit op korte termijn nodig had, hebben de engineers van BMO Automation en DMG Mori al in een vroeg stadium zaken op elkaar afgestemd. Nog voor de machine-afname in de fabriek hebben de engineers van BMO Automation de robotcel virtueel gekoppeld aan de beide vijfassers en hebben ze alle koppelingen in de software getest. De machinebouwer en automatiseerder laten hiermee zien dat je ook met twee partijen heel efficiënt een project kunt inrichten. Walther Kokx: “We moeten af van het idee dat men bij één leverancier moet kopen. Je moet de juiste machine én de juiste automatisering kopen, als je dat goed doorspreekt en je zit dicht bij elkaar, kan dat best met twee leveranciers.” Dat leverde in Helmond een situatie op waarbij IMPA Precision op de beide machines van DMG Mori al produceerde, terwijl BMO Automation nog bezig was met het opbouwen en koppelen van de Titanium cel. Volgens Toine Swaans heeft deze soepele samenwerking er eveneens toe geleid dat de cel binnen zes maanden na installatie 24/7 precisieonderdelen freest.

maart 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.