JubileumMagazine 20 Jaar MetaalNieuws

Page 1


2


3


4


Voorwoord

Waardering Ben je samen druk bezig de laatste hand te leggen aan je jubileummagazine, wordt er ineens een enorme slagroomtaart bezorgd. Met de hartelijke felicitaties van een adverteerder! Een mooie reden om het werk even te onderbreken voor een kop koffie en een flinke taartpunt. Die taart is tekenend voor hoe ons team nu al weer 20 jaar in de metaalbewerkende industrie opereert. We werken hard, zijn altijd bereid een stapje extra te doen en hebben het ook graag leuk en gezellig met al onze relaties. Op deze manier hebben we onze eigen plek in de prachtige metaalindustrie veroverd. We voelen ons gewaardeerd om het werk dat we doen en de bladen die we maken. En niet alleen vanwege die taart. Maar ook vanwege de enorme ondersteuning die we van veel relaties hebben gehad bij het maken van dit magazine. We hebben ontzettend veel leuke en spontane reacties ontvangen, die ons weer even herinnerden aan wat er in de afgelopen 20 jaar allemaal is gebeurd. En ook hebben we heel veel input gekregen. Het was een mega klus om dit blad met ons kleine team te maken, maar het resultaat mag er zijn: het dikste magazine dat we ooit hebben gemaakt. Het geeft een prachtig beeld van verleden, heden en toekomst van de metaalindustrie. Heel veel leesplezier! Het MetaalNieuws team

Colofon Uitgever: 54U Media BV Prinsenweide 26 7317 BB APELDOORN Tel: 00-31-(0)55-3601060 Internet: www.54UMedia.nl e-mail: info@54UMedia.nl Advertentie-exploitatie: Vincent Span 055-3606227 Mobiel 06-51193408 e-mail: v.span@metaalnieuws.nl Harold Draaijer 055-3606420 Mobiel 06-51193132 e-mail: h.draaijer@metaalnieuws.nl Internet: www.MetaalNieuws.nl e-mail: info@metaalnieuws.nl Redactie Eric Weustink 055-3601633 Mobiel 06-13628689 e-mail: e.weustink@metaalnieuws.nl Tim Wentink e-mail: t.wentink@54umedia.nl Administratie: Ingrid Schaake Telefoon

055- 3601060

Ontwerp en opmaak: 54U Media Rijnier van Kesteren Telefoon 055-3600018 E-mail: dtp@metaalnieuws.nl Drukkerij Senefelder Misset

5


ZANTECH

O S S

Together to Success

Uw partner in toelevering Buislasersnijden

Adige LT Fiber

3D-lasersnijden

Verder nog:

Transport

- CNC ponswerk - CNC knipwerk - CNC zetwerk - Productontwikkeling - Speciaal enkelstuks/serie - Speciaal perforatiewerk

Zantech V.O.F.

Lekstraat 26 5347 KV Oss Telefoon 0412 - 64 15 75 Telefax 0412 - 63 22 75 E-mail info@zantech.nl

2D-lasersnijden

Lasersnijden buis/koker profiel - koper tot 3 mm - messing tot 5 mm - aluminium tot 6 mm

Zantech kan snel en op specificatie leveren.

WWW.ZANTECH.NL


Dat krantje dat overal ligt Van een kleine, eenvoudige krant – gedrukt in zwartwit met enkele steunkleuren - is MetaalNieuws in 20 jaar tijd uitgegroeid tot een belangrijk medium in de metaalverwerkende industrie. Tegenwoordig wordt de lezer niet alleen bediend met een papieren krant in fullcolour, maar ook op alle mogelijke online manieren. Toch geniet MetaalNieuws in de hele metaalindustrie vooral nog steeds bekendheid als ‘dat krantje dat overal ligt’. Hiermee is gelijk de kracht van MetaalNieuws genoemd: het grote bereik.

7


De voorpagina van de eerste uitgave van MetaalNieuws op 24 oktober 2001.

8


MetaalNieuws is opgericht door Peter de Ruygt. Op 24 oktober 2001 verspreidde Uitgeverij De Ruygt de eerste editie. ‘MKBMetaal: Minder regeltjes’, luidde de kop boven het openingsartikel op de voorpagina. Wat dat betreft is er in twee decennia niet veel veranderd; alles wat de Metaalunie in dat artikel zegt over de regeldruk van de overheid, zou de branchevereniging voor het MKB-metaal ook nu nog kunnen zeggen.

Eerste adverteerders

adverteerders. Zij zorgen ervoor dat MetaalNieuws bestaansrecht heeft. Het blad wordt gratis verspreid, de inkomsten komen uit advertenties van bedrijven en organisaties die via Metaalnieuws de hele metaalindustrie willen bereiken. Onder andere Machinehandel Overmars, H. Friebel Machines, Dormac, Veluw Metal Creations, Technische Handelsonderneming Klaassen en Ponsen Trading adverteerden al in dat eerste nummer. En dat doen ze nog steeds. Ook dat is een kracht van het team dat MetaalNieuws produceert: er is een hechte en langjarige band met alle relaties.

Natuurlijk stonden in die eerste uitgave ook al de eerste

Goede oplage De visie die Peter de Ruygt van meet af aan had met MetaalNieuws, was: het bieden van een goede oplage in combinatie met aantrekkelijke advertentietarieven en een redactionele inhoud volledig gericht op de metaalindustrie. Dat sloeg aan, mede omdat de uitgever gelijk flink aan de weg timmerde. In 2002 stond hij al met een eigen stand op de TechniShow, waar hij al zijn adverteerders presenteerde op een groot televisiescherm. Daarna ging het snel. Zo snel dat Peter de Ruygt wel inzag dat hij dit in zijn eentje – weliswaar ondersteund door zijn vrouw Anita Schaake – niet kon bolwerken. In oktober 2002 traden dan ook Vincent Span en Harold Draaijer bij de uitgeverij in dienst als media-adviseur. Vanuit een kantoorruimte boven uitvaartverzekeraar Monuta in Apeldoorn bouwden zij samen verder aan het merk MetaalNieuws. Vincent en Harold, die allebei een goede baan bij een andere uitgever hadden opgezegd, herinneren zich dat de eerste tijd best spannend was. Ze moesten in de eerste drie maanden voor 60.000 euro aan advertenties verkopen om er voor te zorgen dat de uitgeverij in 2002 breakeven zou draaien. Dat lukte en daarmee was het fundament gelegd voor de jaren daarna. De krant werd voortdurend verder ontwikkeld om het product te verbeteren en daarmee de attentiewaarde voor de adverteerders te vergroten. Van zwartwit met steunkleuren werd al vrij snel overgeschakeld op fullcolour; eerst op gewoon krantenpapier, later op glansdruk papier.

Gevoeligheden in de markt

V.l.n.r. Peter de Ruygt, Harold Draaijer en Vincent Span op een flyer in de aanloop naar de uitgaven van 2006.

Bij de advertentieverkoop voor MetaalNieuws gaat het niet om eenmalige verkopen en snel scoren. Nee, het doel is het opbouwen van langdurige relaties en het adviseren van de klant over hoe hij zijn doelgroep goed kan bereiken. Zorgvuldig werken en afspraken nakomen is daarbij belangrijk. Er gaat best wel eens wat fout maar dat wordt altijd opgelost. Vincent is er trots op dat er vrijwel nooit een creditnota hoeft te worden verstuurd vanwege een

9


Gebruikte machinehandel Ook met andere organisaties werd intensief samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van de gebruikte machinehandel. De EAMTM had een aantal vaste pagina’s in de krant, evenals een groep handelaren die zich onder noemer Machinemarkt in MetaalNieuws presenteerde. Een aantal Nederlandse EAMTMleden vond hun organisatie te Europees en wilde nadrukkelijker de metaalbedrijven in eigen land over hun machine-aanbod informeren. Dat resulteerde in de oprichting van QMS (Quality Machine Source). De QMS-leden presenteerden meerdere malen per jaar hun machines in brochures die als bijsluiter met MetaalNieuws werden meegezonden. Zij waren daarmee niet de enigen. Tal van bedrijven, beursorganisaties en andere instanties liften met hun folders, brochures en leaflets mee op het grote bereik van MetaalNieuws. Met als gevolg dat er regelmatig een wel heel dik pakket papier bij de lezers in de brievenbus ploft.

Uitbreiding team

MetaalNieuws verzorgt als hoofdmediapartner ieder jaar de beursspecial voor METAVAK.

verkeerd geplaatste advertentie. Bij elke uitgave wordt zorgvuldig gecheckt of alle advertenties er goed in staan. MetaalNieuws wordt geproduceerd met moderne middelen, maar nog steeds worden alle pagina’s van iedere uitgave aan de muur opgehangen. De makers van MetaalNieuws kennen de gevoeligheden in de markt: ze weten welke adverteerders liever niet bij elkaar op de zelfde pagina staan. Daarnaast wordt veel energie gestoken in het actueel houden van het adressenbestand. Kranten die niet kunnen worden bezorgd en terugkomen op kantoor, worden direct verwerkt.

In eerste jaren deed het MetaalNieuws-team alleen de advertentieverkoop zelf. De redactie en de opmaak (DTP) werden uitbesteed. Maar het advertentievolume groeide en de krant werd dikker. Er was steeds meer redactie nodig en er moesten meer pagina’s worden opgemaakt. Het was dan ook een logische gedachte om dit in eigen huis te gaan doen. De eerste stap om dit mogelijk te maken was de verhuizing naar een groter kantoor in Apeldoorn. Hierdoor kon het team worden uitgebreid met Ingrid Schaake (administratie), Eric Weustink (redactie) en Rijnier van Kesteren (DTP). Met de opmaak en de redactie in eigen huis ontstonden er veel meer mogelijkheden om zelf artikelen te produceren. De redactie gaat zelf achter nieuws aan, bezoekt bedrijven, vakbeurzen en

METAVAK Al snel werd MetaalNieuws door de markt gezien als een serieuze partij. Zo klopte Evenementenhal Hardenberg (nu Easyfairs) aan voor samenwerking. De beursorganisator was al jaren succesvol met de toeleveringsvakbeurs TIV en had het plan opgevat om volgens hetzelfde full service concept een vakbeurs specifiek voor de metaalbewerkende industrie op te zetten. Dat werd METAVAK en MetaalNieuws ging fungeren als hoofdmediapartner. De eerste METAVAK was in 2003 in Hardenberg en werd in de beginperiode nog gecombineerd met de Gebruikte Machinevak. METAVAK wordt nu al weer vele jaren gehouden in Gorinchem. Eén ding is echter nooit veranderd: MetaalNieuws is nog steeds hoofdmediapartner!

10

Redacteur Eric Weustink bezoekt tal van machinefabrikanten in binnen- en buitenland.


ber

e

editi

dag

dins

19

ww

M ns luw tio VeCrea u

c.e w.vm

ww

el

w. tr

um

pf .co

m

sen

erlas

las voor

12e jaargang nr. 3 • oktober 2021

pro-

eren maakt Memm k.

p Trum

O S S

H

EC

T AN

w.

remp

td laag f ver ww

2021

zaag rkel le ci s om Eise hine att.c mac prom

EIT LIT N WA E PK EN N l TO BUIG LSE et a WA

x.com om enelu x.c lsb elu otoo lsben w.inn otoo ww o@inn inf

vem 2 no

ogra 1000 akkelij geen m g pr eld or . In oudi er W en ervo lgen Eenv TruLas snel en hi te vo le noodor

n

n en hoev ingen ze al n do o ee - De mer hexp or ge gram erkers train nnen rkrijge een ro ng ge ku lw ve is Blec de rd von. Vo en de genlan arvan atie eem werki een st ee op rm de da info het sy rvan t van sige eft lanc rlasse t kunn er- da aats aa pl ep ke as hi pf he el ge lase ucen r- zakelij ning. Ineerd, w t conc jn 6- nauwTrumapmod eerd prod kanten lase he zij zi en ar gr ard e-le geïnte d op ler anda n inst matis achine kfabri naar dank snel er st va bot base el er, auto de m aatwer maken een aden ettor is ge Echt n hij ve dan ni t sn ec gens ne pl rong t. la ks der id ka egen t in abo min gele n twer ndm s co -arm klei de sp w er ha st al plaa knik iger be resulte iteit en erator nade n mee en. op de al in ds d ko een keur t. Dit kw De op er de worde lass . stee el tij met re op ov t bo ijven

ten

rs die

uc prod

ancie

lever

or toe ikt vo sch kingen. afdek

al ge

lasse

Z

rs

beu

cisie

Pre

0 : 30

l

n.n

ero

w.ijz

ww

or pf vo en Trum izingen lgens behu is vo len 1000 atmeta Weld , pla aser asten elk TruL De schak zoals





IDE n per ad of 19 19 va o r r a RK TLE 4 49 MA ucent uit vo 018 d r Tel: Pro erbaa om lev ig.c l@rm info.n

In

dit

er

mm nu

duo ERPren I Erva Video A met

t star

werkt en be rass nning Achte n opspa in éé er partn Uw rd voor rtificee gece rk laswe

in tie fec r k ! Per a t w e pla

heid urig uwke en na citeit s capa al Part Meer r Pi Met voo

en ines es ach chin ma ingsm .nl rm mp lvo ewerk rka in ro atb list n pla aste cia a w.p spe cier v w e D n w era lev

ing. neer engi ingen, sen, huiz be wal en, riële kant dust in en, , jd rsni tructie ouw. ns lase nb en, w, co parate Lass ebou ap en Fram hinet teit. phol mac kwali Schi k & ardige sin ogwa t As bied en ho l 199 id s 19 arhe olt.n Sind uwba iph betro ksch

n

assi

ra

ww

w.

WO

LT

HU

IS

I

gs

GEN DZA BAN

L .N

r

o w.b

.nl

nfr

pe

ap

& tie bina Com Jan_

eku_

23_H

all

sm

e! lass eldk wer 7 AM 1:2 van 8:2 19

/20

d

er.ind

1

1/7

bann

ines ach es alm chin es stra tma achin es rich amm achin rm es tbra on schuu achin nd tm mi.nl 02 ba olijs va 3766 p w.he 13

In de

en ez

ze e

ditie

Groo digita tverspan proc le fabr ers pakk ie es in DM denken ken - Kl en grot ei Live toptechnologie spanning ww 31(0)4 op Blechexpo - Meegroeien in automatisering met Euromac - Vlak en zonder flexib G Mor - GF M ne wiss e uitdag + i op achi in Wisseling van elen ilitei Tel: de wacht bij Rolleri - RVS Finish sublimeert - Sterk duo in slitten en rolvormen - Q-Fin presenteert ba ni de se gen ge t in zam geau sis van ng Solu SmartLink - Steeds meer efficiency - Sneller snijden, automatisch buigen - Compacte krachtpatser - First part en tio ries tom da OM atise ta - Ze ns legt laten zic lijk aan O.C right spaart tijd en kosten - Mebema introduceert Accurl - Flexibel zwenkbuigen erd h HC draa s brillen focus op prima EMO M A on ifrez ila onde W.B m en. rste edische beman no 2021 WW d dr unen Hetr technolo aaien tovert be 1 aco gi in ov e - Slui Verspane urshal le te ertr effen r Mac r moet n om to t mee de tr hining r ap Bred investee richting rt el br engt

In deze editie:

m

t en



M

. B .V CH es h in MA ac

FR in Wa.lbewerk W Wmeta

sept embe r 20 21

aakle m ndia nes t mo achi orzie art m an vo n sm Taiw strie va indu

or ing vo iging ploss ierein me o ecis Slim ciënte pr effi D

1 e jaa rgan g nr .3•

HÉT MAGAZINE VOOR DE BUIS- EN PLAATBEWERKING

en

ant

os exp

E en DSP met de a ndoor ramm Va ards Prog taties. daare aw lent esen de eer llend g Ta sterpr ie en tot m W hine ac het schi Youn po tuat ak WW ijm sn no- het s en ronasi noodza beslotenar de alle 11 he co or a- pitc de e vo jaar sen na toch 10 en Br legd e elen rd e op en in de t een weg opge d vorig rplaat e kon alsnog d. g nd di ge ve de kn oe co dr ig tij nl en no wel On bied eer door , wer te ve editi daar be erla rd ud t m een ren. urs, orn. nd mat n ho ve nh iebe geho Bosch, efst m Veel rouwen dat zo r in la s Ned atisee s- ee uctie hand eel da j op de imte ent n. Die vindt is arke roru od t dt m , ec bi al : wi li rt em le pr u en Pr en , zeke te t lasp rzo ve tom e sy derd daar robo raad De ber wor in D maar even thal an. N ts. lass is veau or geau huidig ur en de het on drukt punten n he onde vo tig baar ch Braban orga plaa ni t is evem hallen met sten. du uit e s zi be- van do e.v. en vante ert da n he mm ct loon atief r de oot, kost er nt ijl li st ra eker lezin- niet e editi va n le rn Dire gr og aa na 14 naad s ba ursvlo specia gela de re e creë lijk n prog terw inge 20 ho bezo 50 alte , m zijn pagi ar be 300 dere de de ing, n de du loss ond om anke r va ruim s. An Een rlassen voor dien op gr r op softw “Afh anie en va Het is het nnen or dan ar conde mee lijke De T.NL lase en da ma. ze m t volg en. voor a be kope aan s st ku n do stream ience nale Lees OR qu goed erge d. SP Sc aldu t gram , is de ls he minut ing rnaa irere atio rAN tem plex voet ed. D zaai ss ries”, TR Daa insp rallelle t Big tern n ve el ist aa n ge de lo m om bi ju va AM de n id rm n in he va co en se op m fo en ND du tie 00 t ge late in pa zijn VA ing de ren kwes goede kleine cte 0x28 AN drijv g hebb op di echter n pa 20 treik elen ma, ke n ge n W.J n ui m di el rd n W ee jn ee va en co 00x2 W zi no de el ee ram , de t vult krijg gen al uwhines. vrijw nnen - on esprog atch ook uceren zijn n 52 eers in or te 00 m gr loss arkt d 10 het mee prod r. Met gen va eem in ijven ku in be s vo smac t& op lasm Wel Voor hier rd mee adre king eige etin syst Bedr en en het ewer t. in de aser arkt. ijven atisee o- G afm het uw aalb Gat e TruL lasm bedr autom de pr - en m past facilitei opbo es met tie dag m “Onz in de einere t ge ze proc gt n oduc he oor gat en kl van uctie n”, ze et pr t in ee en. 26 rd od H m ve na he kunn iteren , waa n pr ge ger. pagi m ijf ne prof rlassen van hu nnen Gei s he s dr er op ku tin er en lase iviteit ost verd Mar volg eranci lbo ct er ke Lees is ev du een scha n. anag m toel g? life sen uctm stee voor zoals inge e to sy kt di com dekk en as prod we ide schi lass en af ke AL no ma ETA l nieu al ge ten n we KM ne or oduc izinge ST RE taal s nk vo EN e t a m pr nll hu IG EERD strek p ma S .n S. ba RM die en, be RFOR en tie o NE HI GEPE platen roduc ai AC p kast R IN fo ijden ersn D las en - 3 snijd ek L 2,5 er 2 - islas een ho CH.N r E + bu onde NT Ook s! .ZA

:

ww

Met de eigen redactie en opmaak kreeg MetaalNieuws ook ruimte voor nieuwe uitgaven.

andere evenementen. Eric zit al jaren namens MetaalNieuws in de jury van de TechniShow Awards. Maar ook grote internationale beurzen als de EMO, AMB, Euroblech en Blechexpo worden bezocht, evenals tal van machinefabrikanten in binnen- en buitenland. Kenmerkend voor de redactionele inhoud van MetaalNieuws is dat deze technisch wat minder diepgaand is dan die van andere vakbladen, maar wel uiterst toegankelijk.

Nieuwe uitgaven Met de eigen redactie en opmaak kreeg MetaalNieuws ook ruimte voor nieuwe uitgaven. Vanuit de markt kwam het geluid dat er overal bladen voor industriële lasers waren behalve in Nederland, terwijl met name het lasersnijden zich steeds sterker ontwikkelde. Dat was reden om Lasernieuws te gaan uitgeven. Op de TechniShow 2008 werd het eerste nummer gepresenteerd. Maar kort daarna kwam de financiële en economische crisis en alle investeringen - zeker in dure lasers - werden op de lange baan geschoven. Dat maakte de exploitatie van Lasernieuws praktisch onmogelijk. Het blad werd omgevormd tot PlaatBewerkingsNieuws om een bredere adverteerders- en lezersdoelgroep aan te spreken.

Oprichting 54U Media 2011 was een belangrijk jaar voor MetaalNieuws. Oprichter Peter de Ruygt verliet de uitgeverij en droeg deze over aan zijn vijf medewerkers, die het bedrijf voortzetten als 54U Media. Dat was in een periode dat de veranderingen in de mediawereld zich steeds sneller en sterker doorzetten: naast de papieren media werd het online publiceren steeds dominanter. MetaalNieuws was daar al vroeg bij. In september 2001 werd de domeinnaam metaalnieuws.nl al geregistreerd. Al in 2003 kwam de zoekmachine Metaalpagina. Toen de eerste apps voor mobiele telefoons kwamen, kon de Metaalnieuws app al gauw worden gedownload in de Apple Store en de Google Play Store. Al in 2012 maakte MetaalNieuws dagelijkse videojournaals op de TechniShow.

Online Maar de advertenties in de krant bleven de belangrijkste bron van inkomsten. En dat is nog steeds zo, hoewel MetaalNieuws ook online heel succesvol is. De website Metaalnieuws.nl trekt maandelijks zo’n 35.000 unieke bezoekers, de e-mail MetaalNieuwsbrief, die twee keer per week verschijnt, wordt veel gelezen en er is een groot bereik opgebouwd op de sociale mediakanalen, met name op LinkedIn. Het papier is echter nog lang niet weg en ook hier blijft MetaalNieuws nieuwe initiatieven ontplooien. Samen met Franc Coenen (Made in Europe) is enkele jaren het Jaarboek Verspanen en het 3D-print Magazine uitgegeven. In 2020 is VerspaningsNieuws daarvoor in de plaats gekomen. Dit blad wordt geheel in eigen beheer uitgegeven en gemaakt. VerspaningsNieuws is mogelijk geworden dankzij de uitbreiding van de redactionele capaciteit met Tim Wentink. Door zijn komst zijn ook de mogelijkheden vergroot om specifieke content te leveren aan bedrijven voor de (rechtstreekse) communicatie met hun klanten.

Toekomst De komende jaren zal MetaalNieuws vooral investeren in het versterken van de online activiteiten. Maar de papieren uitgaven zullen daarbij zeker niet worden vergeten. Want de metaalsector in Nederland bestaat vooral uit heel veel kleine MKB-bedrijven met een handvol tot maximaal tien werknemers. De directeur/eigenaar van zo’n typisch metaalbedrijf doet heel veel zelf; hij runt zijn bedrijf, haalt de omzet binnen en programmeert en/of bedient de machines. Hij is veel te druk en heeft ook niet de behoefte om elk moment online het nieuws in zijn branche te volgen. Dat leest hij graag eens in de veertien dagen in de papieren MetaalNieuws. En daarna legt hij die op de tafel in de kantine voor zijn medewerkers. Zo hebben we in 20 jaar de faam verworven van dat krantje dat overal ligt. En dat zal MetaalNieuws nog vele jaren blijven!

11


VERSPANINGSTECHNIEK, ONVERMOEIBAAR, NET ALS JIJ. Jij stelt hoge eisen aan je werk? Wij hebben het gereedschap dat perfect bij jou past: meer dan 45.000 hoogwaardige kwaliteitsgereedschappen voor iedere toepassing rondom jouw werkplek. Ontdek jouw gereedschap: www.garant-tools.com

Industrial Tooling and Equipment by Hoffmann Group


De nieuwbouw van Assink & Schipholt. De fabriekshal wordt 12 meter hoog met het oog op de sterke groei van de constructiebouw.

Assink & Schipholt schrijft nieuw hoofdstuk Assink & Schipholt is onlangs begonnen met het schrijven van een nieuw hoofdstuk in haar rijke historie: op het bedrijventerrein Oosterveld in Hengelo is de producent van plaat- en constructiewerk gestart met de bouw van een gloednieuw bedrijfspand.

wordt de fabriekshal maar liefst 12 meter hoog. Dat is nodig omdat Assink & Schipholt exponentieel groeit in de constructiebouw. “We hebben hoogte nodig voor de kranen, dat is een vereiste voor constructiebouw”, zegt directeur Erik Smit. “Die hoogte hebben we nu nog niet in alle onze hallen, maar straks wel in de hele ruimte.”

Assink & Schipholt is een begrip in de ‘metaalstad’ Hengelo. In 2019 is aan het bedrijf bij de viering van het 100-jarig bestaan zelfs het predicaat Koninklijke hofleverancier toegekend. Of het nu gaat om het lassen van staal, RVS en aluminium, metaalsnijden, kanten of laseren: de dertig medewerkers van Assink & Schipholt zijn van alle markten thuis. RVS is hierbij echt hun specialiteit. Het bedrijf beschikt hiervoor over laskwalificaties op hoog niveau. Al meer dan een eeuw is Assink & Schipholt zo een partner voor de productie van perfecte onderdelen en samenstellingen voor internationale machine- en apparatenbouwers, die bekend is met veel sectoren waaronder Olie & Gas, Food & Agro en Logistiek. Ook is het bedrijf specialist in maatwerk schakelkasten en industriële behuizingen.

Assink & Schipholt streeft niet alleen naar Champions League niveau bij het werk dat het voor de klanten uitvoert, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Voor de nieuwbouw is samengewerkt met een BENG commissie (Bijna Energie Neutraal Gebouw) om gestalte te geven aan deze ambitie. De nieuwbouw wordt behalve duurzaam ook comfortabel voor de medewerkers, met veel daglicht en verwarming en airco in de vloer. “Ook dat is niet onbelangrijk”, weet Smit. “Onze mensen hebben het nu al zeker niet slecht, maar straks hebben ze perfecte werkplekken in een bedrijfspand met een geweldige uitstraling. Dat draagt er toe bij dat we onze medewerkers kunnen behouden, maar ook dat we makkelijker nieuwe mensen kunnen aantrekken en in ons groeiscenario onze werkzaamheden op het allerhoogste niveau kunnen blijven uitvoeren.”

Groei in constructiebouw De ambitie is om te groeien. Daarbij horen goede faciliteiten. Kennis en vakmanschap zijn reeds in ruime mate voorhanden, evenals een modern machinepark. En binnenkort dus ook moderne huisvesting. Aan de noordoostzijde van Hengelo verrijst een state of the art bedrijfspand, met bijna dubbel zo veel ruimte als in het huidige pand. Er komt een fabriekshal met een oppervlakte van 4000 vierkante meter, die ruimte biedt voor meer werkplekken en aparte plaatsen voor expeditie en montage. Tevens

Duurzaamheid

Assink & Schipholt zal het nieuwe pand medio 2022 betrekken.

Assink & Schipholt Beitelstraat 30-32 7556 NC HENGELO

074-2912235 www.assinkschipholt.nl

13


efficiënter metaalbewerken

geen onhandige voorraden meer op de werkvloer aan uw eigen ERP-systeem te koppelen 80% reductie op handeling tijden maximaal rendement op de m2 100% NL topkwaliteit

efficiënter produceren met slimmere opslagsystemen opslagsystemen voor plaatmateriaal en langgoed

www.aalbersfarina.nl

info@aalbersfarina.nl

tel. +31 318 57 85 28


Specialist in portable kwaliteitsgereedschappen Mede dankzij MetaalNieuws heeft Fe Powertools een vliegende start gemaakt. In 2009 begonnen met alleen de verkoop van kernboormachines en kernboren op de Nederlandse markt, biedt het bedrijf tegenwoordig een uitgebreid programma aan van portable kwaliteitsgereedschappen voor de metaal- en staalindustrie. “Onze allereerste actie met Metaalnieuws was in 2009”, herinnert directeur Mark Korsten zich. “Wij waren net ons bedrijf gestart en wilden meer naamsbekendheid krijgen. Wij hebben toen een bijsluiter laten meesturen bij Metaalnieuws. Dit heeft ons een vliegende start gegeven. Vandaar dat wij nog twee keer per jaar zo’n bijsluiter doen.

Specialisten Fe Powertools heeft sinds 2009 een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het bedrijf biedt nu een programma aan van laskantfreesmachines, pijpzaagmachines, buigmachines, ponsmachines, pijpbewerkingsmachines, zaaglinten, ponsen en

matrijzen, slijp- en schuurproducten (abrasives), spiraalboren en tappen. “Voor verschillende merken zijn we exclusief importeur. In de export verkopen wij veel producten onder het FE Powertools private label”, aldus Korsten, die precies weet waarom Fe Powertools succesvol is. “Heel in het begin dachten wij de meeste verkoop te genereren met behulp van de groothandel. Maar wij merkten dat de Nederlandse industrie het toch wel noodzakelijk vond dat specialisten persoonlijk langs kwamen. Daarom bezoeken wij vele eindgebruikers ook zelf in Nederland.” De goede relatie met het team van MetaalNieuws is er nog steeds: “Als ik ons bedrijf google, kom ik nog steeds een hele oude foto tegen die jaren geleden in Metaalnieuws heeft gestaan. Dit geeft aan dat MetaalNieuws ook haar zaken goed voor elkaar heeft wat betreft SEO in Google.”

FE Powertools Jac.P.Thijsseweg 16 2408 ER ALPHEN AAN DEN RIJN 0172-474727 www.kernboor.nl

15


‘Druk op innovatie wordt alleen maar groter’

Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen: “Bij de industrie werkt de brievenbus nog steeds.”

16


Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen heeft zorgen om grote, brede basis MKB-metaal

De druk op innovatie gaat de komende jaren alleen maar groter worden. Met name voor de kleinere metaalbedrijven onderin de toeleverketen is dat in toenemende mate lastig. Koninklijke Metaalunievoorzitter Fried Kaanen maakt zich daarom enige zorgen over de toekomst van de grote, brede basis onder de bijna 15.000 bedrijven die lid zijn van Koninklijke Metaalunie.

De voorman van het MKB-metaal zegt dit in een gesprek ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van MetaalNieuws, als reactie op de vraag waarover de vakmedia volgens hem de komende jaren veel zullen gaan schrijven. Maar daarover later meer.

Reportages over collega’s Fried Kaanen kent MetaalNieuws goed. Hij leest het blad niet iedere veertien dagen van voor tot achter, maar bladert het wel vaak door. “En reportages over collega-plaatwerkbedrijven lees ik altijd.” Want hij is niet alleen voorzitter van Metaalunie, maar ook eigenaar van Bosch Scharnieren in Doetinchem. Metaalnieuws heeft volgens hem een belangrijke functie voor zowel zijn bedrijf als Metaalunie. “Jullie blad is echt een onderdeel van de metaalbewerkende sector. In 20 jaar tijd heb je absoluut een gevestigde positie opgebouwd. Dat is echt een compliment waard.” MetaalNieuws gaat bij Bosch Scharnieren, zoals bij zoveel bedrijven die het blad ontvangen, het hele bedrijf door. Van de directie belandt het via de bedrijfsleider, de werkvoorbereiding en de tekenkamer uiteindelijk op de tafel in de kantine. “Onderschat niet hoe belangrijk dat is”, zegt Kaanen. “Want de beslissing over de aanschaf van een machine wordt niet aan de top genomen. Je wilt als ondernemer dat jouw medewerker die er mee gaat werken er gelukkig mee is. Die heeft er bovendien veel meer verstand van.”

Serieuze business De informatie over wat er allemaal op de markt verkrijgbaar is, halen de medewerkers onder andere uit MetaalNieuws. “In een

metaalbedrijf worden heel veel verschillende soorten apparaten gebruikt en je hebt allerlei verschillende merken. Daarvoor heb je leveranciers nodig en die kom je tegen in de vakbladen. Dat is een van de kernen van jullie bestaansrecht. Ook de advertenties zijn daarbij van belang. Ik ben dan ook blij dat het advertentievolume in MetaalNieuws nog steeds op niveau is. Het andere aspect is dat de inhoud goed moet zijn. We zijn een serieuze business en zitten niet te wachten op een roddelrubriek. Wat ik goed vind is de combinatie van technische informatie, nieuws en het uitverdiepen van wat iemand in een advertorial of een persbericht kan vertellen. En daar soms ook kritisch op zijn. Tel daarbij op de algemene informatie over de branche, ook de economische kant daarvan, de reportages bij bedrijven en een agenda, waardoor je weet wat er allemaal loopt. Dat maakt het tot een evenwichtig geheel waar alle geledingen in een metaalbedrijf wat aan hebben.”

Grote aankondigingen Metaalunie Ook voor Metaalunie heeft MetaalNieuws een duidelijke functie. “Jullie zijn voor ons harstikke belangrijk, want wij moeten onze communicatie via meerdere lijnen doen. Wij kunnen onze informatie niet alleen doorkrijgen met een mailing of een briefje of een verwijzing naar onze website. Voor onze grote mededelingen hebben we de vakmedia nodig en Metaalnieuws is daarvan een van de pijlers.”

Brievenbus werkt nog steeds Kaanen hoopt dan ook van harte dat het blad nog twintig jaar blijft, al is dat misschien niet vanzelfsprekend nu informatie steeds meer langs digitale weg de mensen en de bedrijven bereikt.

17


Ook Metaalnieuws gaat daar in mee met haar website, e-mail nieuwsbrieven en nieuwsverspreiding via social media kanalen. “Ik hoop dat de wereld niet zo schokkend veranderd dat je grote vraagtekens hebt bij hoe dat verder moet met het blad. Wat ik wel weet: bij de industrie werkt de brievenbus nog steeds.”

Druk op innovatie steeds groter In ieder geval zullen er volgens Kaanen voldoende onderwerpen blijven om over te schrijven. De metaal is immers een levendige sector waarin altijd van alles gebeurt. Toch heeft hij ook wel wat zorgen over ‘zijn’ sector. “Wat we de komende jaren zullen zien is een voortzetting van wat al enige tijd gaande is: de druk op innovatie gaat alleen maar groter worden en met name voor de kleinere bedrijven is dat in toenemende mate lastig. Zo’n twintig jaar geleden kreeg je de wat ik noem grote kop-staart bedrijven. Dat begon met Philips, dat zei: “alles zelf maken in eigen machinefabrieken kan niet meer. We gaan uitbesteden.” Andere bedrijven volgden. Kijk naar ASML. Als je dat ontleedt zie je een engineeringbureau, een marketingbureau en een assemblagefabriek. Verspanen doen ze niet zelf, dat gebeurt door honderden bedrijven in hun toeleverketen.”

Eenvoudige producten en/of diensten Als je de gevolgen van die ontwikkeling vertaalt naar de huidige situatie, dan zie je volgens Kaanen dat de bedrijven die het heel goed doen met name de eerstelijns toeleveranciers zijn,

Veel ondernemers vragen zich af of het verstandig is om te investeren in zonnepanelen. Metaalunie kan en wil bij dit soort dilemma’s een belangrijke rol spelen. (Foto: Vlastuin Group)

18

Fried Kaanen: “De druk op innovatie gaat alleen maar groter worden en met name voor de kleinere bedrijven is dat in toenemende mate lastig. Daar zit een absolute zorg voor mij.”

de systeemleveranciers. “Dat kan zowel in plaatwerk zijn als in het verspanen. Naarmate je dieper in de keten zit omdat je gespecialiseerder bent of omdat je regionaler opereert, wordt het lastiger. Zeker als je een jobber bent, die het moet hebben van individuele losse opdrachten, is het niet makkelijk. Waar moet je dan je pijlen op richten, waar moet je in innoveren, waar moet je je service op bieden, waar moet je je engineeringcapaciteit voor hebben? Sommige bedrijven weten zich succesvol op te werken in de keten. In navolging van de grote jongens zijn ze langzaam richting systeemleverancier gegaan, hebben ze een vaste klantenkring opgebouwd en hun machinepark aangepast op de behoefte daarvan. Maar de niveaus daaronder, die een bepaalde schaalgrootte ontberen of niet echt een specialisme hebben, hebben het moeilijker. Ik zie druk bij veel bedrijven met relatief eenvoudige producten en/of diensten. Als dat de tak van sport is waar je in zit... Zo zijn we ooit de gieterijwereld voor een groot deel verloren. Als het kunstje dat je doet op een gegeven moment ook


in een lagelonenland kan, zoals met het gietwerk is gebeurd, dan wordt het heel erg lastig. Daar zit een absolute zorg voor mij.”

Duurzaamheid Daar komt dan nog bij de hele ontwikkeling richting duurzaamheid. De maatschappij en opdrachtgevers verwachten ook van de ondernemer in het MKB-metaal steeds meer op dat gebied. En daarvoor zijn investeringen nodig. “We zitten hier economisch in een fase van verwarring”, zegt Kaanen. “Het is nog niet duidelijk welke kant het op moet. Dit zorgt ervoor dat je enerzijds ondernemers hebt met een enorme visie, die precies weten wat hun product moet gaan worden en daar op acteren. Die ondernemers kom ik op allerlei plekken in onze mooie sector tegen. Ik noem het voorbeeld van een metaalondernemer met klanten in de agrobusiness. Die heeft bij een gerenommeerde producent in Azië een waterstofmotor gekocht en die helemaal uit elkaar

getrokken om er van te leren en deze in zijn eigen producten te gaan gebruiken. Anderzijds zijn er veel twijfels bij ondernemers. Is het bijvoorbeeld verstandig om te investeren in zonnepanelen? Moet ik wel extra investeren in de versteviging van mijn pand, zodat de kolommen en het dak het gewicht van de zonnepanelen aan kunnen, als ik dat pas over 15 jaar ga terugverdienen? En wat doe ik als ik in een huurpand zit?” Metaalunie kan en wil bij dit soort dilemma’s een belangrijke rol spelen. De brancheorganisatie kan de leden daarin goed adviseren en maakt zich tegelijkertijd sterk om de politiek ervoor te behoeden dat de overheid doorslaat met maatregelen op dat gebied. Fried Kaanen: “Als je het hebt over duurzaamheid, dan moeten we naar verdienmodellen toe. Als je een acceptabele terugverdientijd hebt, dan zijn er heel veel bedrijven in het MKB-metaal die graag investeren in duurzaam ondernemen.”

19De toekomst van DMG Mori is autonomie

Een autonome fabriek vraagt om meer dan een bewerkingsmachine met een robot.

Terugkijkend op de afgelopen twintig jaar zijn er een aantal bedrijven op te noemen, die technologisch gezien steevast voorop hebben gelopen. DMG Mori is zeker één van die partijen. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld van puur een machinebouwer tot een producent van totaaloplossingen. Naast het ontwikkelen van high-end bewerkingsmachines, staat tegenwoordig automatisering en digitalisering voor het verkrijgen van een autonome productie hoog op de agenda. Met de introductie van de CELOS-besturing is DMG Mori jaren geleden de weg in geslagen van digitalisering. CELOS was destijds een revolutionaire besturing die aanvoelde als een smartphone. Met behulp van apps kon het hele productieproces eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden en de besturing bood een helpende hand bij het instellen en programmeren van de CNC-machine.

verhogen. De enige manier om dit te doen is met behulp van automatisering en digitalisering, oftewel met een autonome fabriek.

Stroomversnelling Om een autonome fabriek te realiseren moet het hele proces, van logistiek, gereedschaps- en voorraadbeheer, machines, CAD/ CAM en ERP met elkaar communiceren. Met een grote groep ontwikkelaars uit alle lagen van de organisatie én in samenwerking met partners uit de industrie, werkt DMG Mori met het oog op autonomie aan toekomstige machines, automatiserings- en digitaliseringsoplossingen. Omdat DMG Mori zoveel verschillende lagen, denk aan constructeurs en software-ontwikkelaars, met elkaar laat werken aan één gezamenlijk doel, worden nieuwe ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Dat DMG Mori van mening is dat een autonome fabriek meer is dan alleen een automatseringsoplossing, blijkt wel uit het feit dat ze inmiddels ook zelfrijdende transportsystemen voor de interne logistiek op de markt brengen. DMG Mori beweegt dus echt naar een producent van totaaloplossingen waarbij één ding zeker is: we kunnen in de toekomst nog veel nieuwe ontwikkelingen verwachten die zijn geënt op het realiseren van een autonome fabriek.

Spiltijd verhogen Inmiddels is CELOS verder doorontwikkeld met nieuwe apps en softwareoplossingen. Dit wordt aangevuld met een uitgebreid assortiment van ruim 50 automatiseringsoplossingen die met behulp van CELOS kunnen worden geprogrammeerd en aangestuurd. DMG Mori is van mening dat maakbedrijven de productiviteit vooral nog kunnen verbeteren door de spiltijd te

DMG Mori Netherlands Wageningselaan 48 3903 LA VEENENDAAL

0318-557611 www.dmgmori.com

21


ALL-ROUND AUTOMATION SOLUTIONS FROM DMG MORI

FLEXIBLE AUTOMATION FOR YOUR UNIVERSAL MILLING MACHINES

PH-AGV: Automated pallet handling

+ Free Accessibility + Modular concept for unlimited layouting

WH-AGV: Automated workpiece handling + Automated guided vehicles without guide rails and tracks

TH-AGV: Automated tool handling + Navigation by means of multiple lasers and cameras

WH Flex

All information about automation solutions from DMG MORI can be found at: automation.dmgmori.com

22

+ Workpiece and pallet handling both in one system + Interlinking of up to 9 various machines


Robo2Go Milling

+ flexible automation easily programmed + workpieces up to 20 kg

PH 150

+ easy pallet handling automation for up to ten pallets in 150 kg transfer weight (250 kg optional)

PH CELL

+ Modular concept for individual customer requirements and storage up to 40 pallets

23


100 jaar gereedschapsinnovatie In hetzelfde jaar dat MetaalNieuws het 20-jarig jubileum viert, blikt Ceratizit terug op het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf. De afgelopen eeuw was innovatie altijd leidend voor de producent van hardmetalen gereedschappen. Een productportfolio van meer dan 75.000 innovatieve producten en meer dan 1.000 vastgelegde patenten bewijst dit maar al te goed. En nog altijd is Ceratizit op het gebied van gereedschappen, bewerkingsstrategieën en service niet uitontwikkeld. Ceratizit ziet de afgelopen eeuw als een mooie basis voor de ontwikkeling van nieuwe diensten, oplossingen en verspanende gereedschappen. Zeker het afgelopen decennium heeft de

24

gereedschapsfabrikant grote stappen gemaakt. In augustus 2018 bijvoorbeeld, zijn WNT en Ceratizit samengevoegd. Tevens zijn de gereedschapsfabrikanten Komet en Klenk door de Ceratizit Group overgenomen. Hierdoor is een uitgebreid portfolio ontstaan dat onder de naam Team Cutting Tools wordt uitgebracht. Dankzij het uitgebreide assortiment kan Ceratizit voor elke toepassing het juiste gereedschap leveren.

Logistiek centrum Één van de grootste en belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de Ceratizit-groep is de investering in het logistieke centrum in Kempten (D). Op een oppervlakte van ruim 17.000 m² heeft Ceratizit hier een modern, volledig geautomatiseerd magazijnsysteem met 259 shuttles en circa 300.000 opslagposities gebouwd. In combinatie met een uitgebreide webshop, heeft Ceratizit het bestelproces vele malen efficiënter gemaakt. En dat verlangt de klant volgens Ceratizit ook: Vandaag besteld, morgen in huis. “De introductie van e-commerce in de maakindustrie is voor ons een grote stap voorwaarts geweest en dit zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden”, vertelt Tinus Zuetenhorst, directeur van Ceratizit Nederland.

Technologische ontwikkelingen De afgelopen eeuw heeft Ceratizit natuurlijk een hoop ontwikkeling gedaan, gericht op een hogere productiviteit,


Links het kantoor van Ceratizit Nederland in Roosendaal. Hier wordt in 2022 het Technical Center geopend. Dankzij het uitgebreide assortiment kan Ceratizit voor elke toepassing het juiste gereedschap leveren.

standtijd en nauwkeurigheid. In de afgelopen jaren zijn die ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. De Tool-OMat gereedschapsautomaat bijvoorbeeld, is een belangrijke ontwikkeling voor klanten. Het systeem bestelt en beheert de voorraad verspanende gereedschappen volledig automatisch. Het resultaat: minder papierwerk, gereedschappen altijd op voorraad en niet meer zoeken naar gereedschappen. Daarnaast is de High Dynamic Turning bewerkingsstrategie in combinatie met het FreeTurn gereedschap een belangrijke innovatie. Dankzij de hedendaagse CAM-software en machinetechnologie kunnen maakbedrijven een productiviteitswinst van 30% realiseren bij het draaien van complexe werkstukken. Tot slot verwacht Ceratizit veel van ToolScope. Dit is een modulair assistentiesysteem voor bewerkingscentra en geautomatiseerde productielijnen. Het systeem geeft meer inzicht in het productieproces, waardoor de productiviteit kan worden verbeterd.

Technical Center Ook in Nederland staat Ceratizit niet stil. Zuetenhorst: “We verwachten dat de maakindustrie de komende jaren blijft floreren. De grootste uitdaging voor onze klanten zal het tekort aan personeel en vakkennis zijn. Om klanten in Nederland en België op het gebied van kennisoverdracht nog beter van dienst te kunnen zijn, staat in 2022 de opening van ons Technical Center in Roosendaal op de planning.” Het Technical Center zal worden voorzien van high-end bewerkingsmachines, waarmee demo’s en gereedschapstesten kunnen worden georganiseerd. Daarnaast zal het Technical Center de mogelijkheid bieden voor het organiseren van seminars en evenementen.

Kennisoverdracht Naast dat Ceratizit zich inzet voor de snelle levering van verspanende gereedschappen, ziet het bedrijf een steeds grotere rol weggelegd voor het delen van kennis. Zeker naarmate bewerkingen complexer worden, weten klanten Ceratizit te vinden voor kennis en input met betrekking tot bewerkingsstrategieën, gereedschapskeuzes en het bepalen van procesparameters. Om deze service te kunnen bieden, wordt er veel aandacht geschonken aan de technische scholing van zowel de binnen- als buitendienst.

Ceratizit Nederland Vijfhuizenberg 54 4708 AL ROOSENDAAL 0165-523440 www.ceratizit.com

25


Best choice. Cutting. Bending. Automation.

Meer prestaties dankzij automatisering Intelligente automatiseringsoplossingen van Bystronic in combinatie met een snij-, buig- of buisbewerkingsinstallatie stemmen de materiaalhandling perfect af op hoge processnelheden. Deze oplossingen optimaliseren processen en bewerkingen, versnellen de materiaalflow en verbeteren zodoende de benutting van de machine en verhogen gelijktijdig de veiligheid.

BySmart Fiber + ByTrans Extended

bystronic.com


Stoelen met service Martendo Stoelen levert stoelen voor voertuigen en werkplekken. Niet alleen stoelen voor op tractoren, bouwmachines en heftrucks, maar ook voor achter de lastafel, het bureau of in het magazijn. Het bedrijf is begonnen in de tijd dat internet nog niet zo’n groot ding was en de meeste bedrijven nog gebruik maakten van een papieren catalogus. “Toen wij 20 jaar geleden begonnen zijn we meteen onze website als catalogus gaan gebruiken en dat doen we nog”, zegt Iris Martens van Martendo. “Daarbij zit het succes van ons bedrijf in de service die wij verlenen. Waar je bij een bestelling via internet vaak zelf alles moet uitzoeken en geen hulp krijgt, proberen wij dit juist wel te doen. Wij kijken mee, zoeken uit wat de mogelijkheden zijn en denken mee in (zit)oplossingen. Welke stoel is het meest geschikt voor welke persoon? Dat is de vraag die we steeds proberen te beantwoorden.” Aanvankelijk richtte Martendo zich vooral op stoelen voor voertuigen. Maar tegenwoordig ook op werkstoelen. Via de deelname aan METAVAK en advertenties in MetaalNieuws laat

Martendo levert niet alleen stoelen voor op tractoren, bouwmachines en heftrucks, maar ook voor achter de lastafel, het bureau of in het magazijn.

de zitspecialist ook haar gezicht zien aan de metaalsector. De komende jaren wil Martendo deze tak van het bedrijf verder uitbreiden. www.martendo.nl

JEVA ontwikkelt zich elke dag JEVA Metaalbewerking in Lopik ontwikkelt zich elke dag/maand/jaar. Volgens Gerco van Amerongen moet dat ook. “Want we moeten concurreren tegen bedrijven/organisaties met veel lagere uurtarieven en grondstofprijzen. Door het continu verbeteren/optimaliseren van onze processen kan dat.”

waardeert dit nog altijd enorm en is altijd trouw blijven bestellen. Inmiddels verkoopt hij zijn producten over de hele wereld.” JEVA hoopt op kort termijn groen licht te krijgen voor uitbreiding van het pand. Hierdoor kan de productiecapaciteit meer dan verdubbeld worden. www.jeva.nl

JEVA is gespecialiseerd in het bewerken van metalen en kunststoffen. De corebusiness is draaien en frezen. Al jaren ligt een sterk accent op automatiseren. “Het automatiseren van meerdere bewerkingsplaatsen heeft gezorgd voor meer output, meer continuïteit en kortere doorlooptijden”, zegt Gerco van Amerongen. “Personeel blijft daarbij heel belangrijk: Zonder onze medewerkers hadden wij nooit gestaan waar we nu staan. We hebben zeer loyale/betrouwbare medewerkers, bij wie collegialiteit bovenaan staat.” Onlangs bestond JEVA 25 jaar. In al die jaren zijn heel wat klantrelaties opgebouwd. Sommige zijn heel bijzonder, vertelt Gerco: “Wij hebben een klant van zo’n beetje het eerste uur. Die zag bij het voetbalveld ons reclamebord. Hij had een idee maar geen geld. Het eerste half jaar maakten we steeds meer voor hem, hoewel er best wat rekeningen open bleven staan. Deze klant

27


Saw-Tech brengt beweging in de markt

Saw-Tech directeur Bruno de Bock (staand) en Renato Da Cruz, die als Business Unit Manager verantwoordelijk is voor de export business van Saw-Tech (Cosen EDC): “Vertrouwen is binnen ons bedrijf het sleutelwoord.”

28


Beweging brengen in de markt. Dat is wat het team van Saw-Tech doet en Bruno de Bock voelt zich daar als ondernemer gelukkig bij. Met mensen op de juiste plek binnen de organisatie zijn de zaken stabiel en in balans en dat geeft hem de ruimte om zich op nieuwe ontwikkelingen te storten. Zoals op het pas opgerichte Serv-Tech. Saw-Tech is gespecialiseerd in zaagmachines en alles wat daaromheen nodig is. De twee hoofdproducten zijn de Cosen zaagmachines en de Ri.F. Stahl bandzagen als gereedschap op de machines. Naast de Benelux markt treedt het bedrijf ook op als Europees distributiecentrum waarbij het met de exportnaam Cosen EDC naar buiten treedt. In Europa wordt gewerkt met een geaccrediteerd dealernetwerk in zo’ 26 landen.

Snel schakelen Sinds het ontstaan van Cosen Europe in 2011, waarvan SawTech in 2019 de handelsactiviteiten heeft overgenomen, is het marktaandeel zowel in Benelux als in Europa verdrievoudigd. Ook in medewerkers is het bedrijf natuurlijk meegegroeid. Daarnaast is het van showroom steeds meer richting distributiecentrum gegaan. “We zorgen ervoor dat de winkelmandjes van de dealers vol blijven en dat we snel kunnen schakelen, zodat een eindgebruiker in Nederland of België nooit in de kou staat als diens zaagmachine uitvalt en dan gerepareerd en/of vervangen moet worden”, zegt Bruno de Bock.

machines uit te leveren met Siemens besturingen en touchscreens. We hebben meerdere 3D printers tot onze beschikking om te prototypen.” Tevens is sinds dit jaar Renato Da Cruz als Business Unit Manager verantwoordelijk voor de export business van Saw-Tech (Cosen EDC). Hij is de vaandeldrager en het gezicht van de commercie in het buitenland. Bruno’s broer Stijn is ook begonnen binnen het bedrijf. Hij is er sinds 1,5 jaar en is verantwoordelijk voor de Benelux markt. “Ik ben ervan overtuigd dat door mensen sneller door te laten schuiven en ze van bovenuit te begeleiden, dat het ruimte schept voor andere impulsen”, zegt Bruno de Bock. “Zo groeit de business ook niet vast. Met andere inzichten worden zaken dikwijls belicht en bekeken van een andere kant. Het brengt meer perspectief én het geeft de medewerker in kwestie een enorme boost van vertrouwen. Vertrouwen is binnen ons bedrijf het sleutelwoord.”

Service en nazorg Op deze manier heeft Bruno de Bock zelf ruimte om zich te richten op nieuwe ontwikkelingen. “De coronajaren hebben de wereld op zijn kop gezet. Het heeft mij ertoe aangezet om zakelijk te schakelen. Nu Saw-Tech onder Renato en Stijn draait, kan ik me focussen op het stuk van de service en de nazorg. We hebben daarom Serv-Tech opgericht en ik ga me daar volledig op storten. Serv-Tech richt zich op het up-and-running houden van de productie met onderhoud aan diverse apparatuur - met de klemtoon op zaagmachines uiteraard - én de productie ook helpen met slimme oplossingen zoals transportkarren met onze eigen aluminiumshop, automatisering met onze engineers én oplossingen creëren, produceren en/of retrofitten voor klanten/projecten op maat. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een lasmanipulator voor een klant én een gripper voor de zaagmachines die Saw-Tech kan aanbieden. Ook het verder finetunen van Welding Shop van Ri.F. Stahl zaagbanden zal mijn hoofdfocus zijn.”

Mensen met kennis De voornaamste ontwikkeling van Saw-Tech zit hem in mensen met kennis. “We hebben geschakeld op een software engineer en een hardware engineer. We hadden dat nodig om de Cosen machines te verbeteren en te perfectioneren. Met de komst van deze mensen kunnen we speciale verzoeken zelf ontwikkelen en designen. Het is dan ook logisch dat we geïnvesteerd hebben in meer tools voor deze mensen en dus proberen we nu ook de slag te maken om

Saw-Tech Simon Slevinstraat 23 5916 PZ VENLO 077-7600280 www.saw-tech.eu

29


SECUURDER SLIMMER SNELLER R PROBEE LF ZE HET NU G € 5,AN EN ONTV NG PER KORTI GEL! SNIJRE

30

Upload nu 2D, 3D of complete assemblies via ons portaal en onze slimme technologie zorgt dat u binnen enkele minuten een offerte ontvangt. Automatisch omgezet naar orderregels en zo efficiënt mogelijk ingenest. En bij twijfel of vragen staat ons verkoopteam altijd voor u klaar. Probeer het nu zelf op:

mijn.cromvoirtse.nl


Voor elke toepassing een passend antwoord Theo Coffeng neemt in mei 2013 de Selected dealer award van Hyundai Wia in ontvangst.

Bijna achttien jaar geleden werd de basis gelegd voor Dymato. Het bedrijf is in al die jaren uitgegroeid tot een betrouwbare leverancier van CNC-bewerkingsmachines en collaboratieve robots. Vanaf dag 1 heeft Dymato vanuit Veenendaal gewerkt aan het verkrijgen van een breed leveringsportfolio met gerenommeerde merken om een optimale oplossing voor vrijwel alle verspaningsvraagstukken te kunnen leveren. Theo Coffeng, die in 2004 samen met Ingrid Coffeng Dymato oprichtte, kan zich de eerste jaren nog goed herinneren. “Als startend bedrijf wil je natuurlijk zo snel mogelijk het leveringsprogramma uitbreiden. Toen we de vertegenwoordiging kregen van Hyundai Wia kon ons geluk niet op. Deze gebeurtenis is heel belangrijk geweest voor het succes van ons bedrijf. Ik hoor klanten nu wel eens zeggen: ‘Ik zou wel vertegenwoordiger willen zijn van Hyundai Wia. Die machines zijn zo gemakkelijk te verkopen. Er is nooit wat mee.’ Dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar het geeft wel de betrouwbaarheid en kwaliteit weer van het merk.” Hoewel Hyundai Wia goed wordt ontvangen door de Nederlandse metaalbewerker, benadrukt Coffeng wel dat het succes van Dymato volledig te danken is aan een combinatie van een goede service en een portfolio van betrouwbare machinemerken met verschillende expertises. Naast Hyundai Wia vertegenwoordigt Dymato ook Mitsubishi, Röders, Gurutzpe, Hanwha, Bavius en Hegenscheid.

Service op afstand Volgens Coffeng hebben er de afgelopen twintig jaar veel veranderingen plaatsgevonden, maar één van de grootste veranderingen op het gebied van service speelt zich volgens hem op dit moment af in de vorm van digitalisering en service op afstand. “Service heeft bij Dymato vanaf het eerste moment bovenaan gestaan. We hanteren korte lijntjes en zijn ook buiten openingstijden te bereiken voor ondersteuning. Met de komst van digitalisering

zijn we steeds meer in staat om service op afstand te verlenen. Alle machines van Hyundai zijn uitgerust met een SMART PLUS besturing waardoor ook ‘predictive maintenance’ mogelijk is. Wij adviseren en helpen onze klanten graag om de mogelijkheden van de nieuwe besturing volledig te benutten. Ook kleine stappen zorgen al voor een uptime van de machine. Aan de ene kant is dat een fijne ontwikkeling, maar het brengt ook risico’s met zich mee.” Hij doelt daarmee op de toenemende risico’s van machines die in een netwerk zijn ondergebracht en daarmee vatbaar zijn voor cyberaanvallen. Ook de privacy gevoeligheid van data en de juridische bescherming van deze gegevens vragen om oplossingen.

Cobotautomatisering De komende jaren verwacht Dymato veel van cobotautomatisering. Naast de industriële robot zal de cobot niet meer weg te denken zijn uit de productie. “De toenemende trend van kleine series, het belang van flexibiliteit en het tekort aan personeel verklaren de populariteit van de collaboratieve robot als laagdrempelige automatiseringsoplossing. Zo kunnen onze cobots 24/7 twee machines onder andere via de zijkant beladen, waardoor de toegankelijkheid van beide machines optimaal blijft. Ook assemblage en bin picking is mogelijk, zelfs zonder voorprogrammeren voor meer tijdwinst en flexibiliteit, dankzij het RAIV 3D Vision systeem op basis van kunstmatige intelligentie.” Met het Hanwha Automated Mobile Robot (AMR) platform en de autonome heftruck Hanwha LGV, krijgen ondernemingen twee essentiële bouwstenen voor hun smart factory in handen. De beide mobiele platformen zijn speciaal ontwikkeld om samen te werken met de HCR-A serie cobots. Hiermee wordt de cobot mobiel en kan autonoom interne logistiek taken overnemen, bijvoorbeeld het transport van gereedschappen naar een CNC-machine of het leveren van onderdelen vanuit het magazijn aan een assemblagewerkplek.

Dymato Ravelijn 48 3905 NV VEENENDAAL

0318-550800 www.dymato.nl

31


www.frimach.nl Frimach is gespecialiseerd in de in- en verkoop van

GOEDE SERVICE – HOGE KWALITEIT

nieuwe en gebruikte machines voor de metaalbewerking,

■ Specialist in- en verkoop

zowel in Nederland als in het buitenland. In onze

■ Groot afwisselend aanbod

gezamenlijke 4000 m² grote showroom te Drachten

■ Transport en plaatsing

treft u een grote verscheidenheid verspanende en

■ Alles wordt geserviced

plaatbewerkingsmachines aan.

■ Marktconforme prijzen

WIJ KOPEN OOK MACHINES EN COMPLETE INVENTARISSEN OP, BIED ZE ONS AAN ! Frimach Metaalbewerkingsmachines BV De Hemmen 77 - 9206 AG Drachten I Nederland I www.frimach.nl I info@frimach.nl I +31 (0)6 30 15 69 49 I +31 (0)6 40 42 91 42 I +31 (0)512 54 58 77

32


V.l.n.r. Dennis Driessen, Stefan Driessen en Olaf Jansen leiden samen Made by Driessen.

Als het bij Driessen is gemaakt, is het goed Driessen in Eersel heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Met Made by Driessen staat er nu een modern plaatbewerkingsbedrijf, waarmee de eigenaren verwachten de komende 10 á 15 jaar verder te kunnen.

op spreiding in klantenbestand en de branches waarvoor wordt gewerkt is een belangrijk onderdeel van de strategie van de Brabantse plaatwerkproducent: “We focussen op de machine- en apparatenbouw, land- en tuinbouwsector, medische en hightech industrie en auto-aanpassingen. Werk dat niet bij ons past, nemen we niet meer aan. Dat is een keiharde afspraak die we in het managementteam hebben gemaakt.”

Het belangrijkste deel van deze operatie werd afgerond in december 2019, toen Driessen het 40-jarig bestaan vierde. De jubileumviering markeerde het einde van een ingrijpend verbetertraject dat zich in de twee jaar daarvoor had voltrokken. Een voorlopig einde weliswaar, want een toeleverancier van plaatwerk is nooit klaar met het verbeteren van de productiviteit, de efficiency en de kwaliteit. Driessen gaat dan ook gewoon door met investeren in machinepark, automatisering en digitalisering.

Nieuwe ponslaser

Dunne plaatdelen met toegevoegde waarde Alle veranderingen zijn en worden doorgevoerd met een duidelijke visie. “Wij richten ons helemaal op de productie van hoogwaardige dunne plaatdelen (0,5 tot 2 à 3 mm dik) en het daarbij zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de klant”, zegt Stefan Driessen, die het bedrijf samen met zijn broer Dennis en Olaf Jansen leidt. “We willen de nummer 1 plaatwerkleverancier zijn in de regio qua nakomen van afspraken over kwaliteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid.” Driessen straalt dit ook uit met de tagline ‘Made by’. “Hiermee geven we aan: als het bij Driessen is gemaakt, weet je dat het goed is”, legt Stefan uit. Ook een continue focus

Zoals gezegd blijft Driessen verbeteren. Tijdens het verbetertraject dat met de viering van het jubileum werd afgerond, zijn alle machines verplaatst en/of vervangen. Al die tijd is er eigenlijk maar één machine op zijn plek blijven staan: een ponslasermachine uit het jaar 2003. Maar die gaat nu ook het veld ruimen. Begin 2022 zal op de plek van deze machine een ACIES 2515 AJ van Amada operationeel zijn. Een primeur, want het is de eerste ponslaser in deze variant die Amada plaatst in West-Europa. “We slaan hiermee echt een slag wat betreft software”, zegt Stefan Driessen. “Ook geeft deze machine ons de mogelijkheid om de verwerkte delen automatisch te gaan uitsorteren. Als de nieuwe ponslaser hier staat, hebben we het complete grondwerk liggen om verder te digitaliseren.”

Driessen Kuiper 2 5521 DH EERSEL

0497-519898 www.madebydriessen.nl

33


‘We moeten de nieuwe generatie aantrekken’ FPT-VIMAG en MetaalNieuws hebben één belangrijke taak met elkaar gemeen: ervoor zorgen dat de industrie in Nederland blijft. Dat zeggen voorzitter André Gaalman en vice-voorzitter Menko Eisma van FPT-VIMAG in een interview ter gelegenheid van het jubileum van MetaalNieuws. En hoe doen we dat? “Door ervoor te zorgen dat we aanwas krijgen van jongeren in de industrie. Eén van de taken van MetaalNieuws is de nieuwe generatie klaar te maken om voor de techniek te kiezen. Samen met ons.” 34

MetaalNieuws onderhoudt al vanaf het begin, 20 jaar geleden, nauwe contacten met de Federatie Productie Technologie (FPTVIMAG) en haar leden. Logisch, want het is de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van machines, gereedschappen en diensten voor de metaalindustrie, en leveranciers van automatiserings- en besturingssystemen voor de maakindustrie. André Gaalman en Menko Eisma zien MetaalNieuws als een verlengstuk voor hun leden. “Jullie zijn voor ons een podium waarop wij onze producten aan een breed publiek kunnen presenteren. Wij hebben jullie nodig en jullie hebben ons nodig.”

Internet voornaamste informatiebron En dat zal volgens hen zo blijven, ook al is er in de relatie tussen de vakbladen en de machineleveranciers door de digitalisering wel aan het veranderen. De digitalisering is de afgelopen 5 jaar heel hard gegaan en zal volgens Gaalman de komende jaren nog veel sneller gaan. Hierdoor veranderen de inkopers in de maakindustrie. Die gingen vroeger naar een beurs, lazen de vakbladen en als ze wilden investeren, nodigden ze de buitendienstmensen van de machineleverancier uit. Maar nu is het internet hun voornaamste informatiebron. Daar maken inkopers al hun selectie. Digitaal is


Vice-voorzitter Menko Eisma (links) en voorzitter André Gaalman van FPT-VIMAG zien MetaalNieuws als een verlengstuk voor hun leden. “Jullie zijn voor ons een podium waarop wij onze producten aan een breed publiek kunnen presenteren.”

Brancheorganisatie FPT-VIMAG en MetaalNieuws hebben elkaar nodig gemakkelijk zoveel goede informatie te vinden, dat ze al heel goed weten wat ze willen hebben voordat ze de machineleveranciers uitnodigen. Die hebben in hun acquisitie dan ook de digitale stap gemaakt. Gaalman; “Traditionele marketinginstrumenten zoals de deelname aan een beurs of een advertentie in een blad ondersteunen nu hun digitale strategie. Die staat centraal. Via de digitale strategie, die 24 uur per dag, het hele jaar door aan staat, krijgen ze nieuwe projecten of aanvragen binnen.” Dat betekent een andere rol voor de vakbladen. Gaalman: “Bij de vakmedia zal het digitale stuk ook gaan overheersen ten opzichte van het blad. Eerst werd vaak gezegd, internet is voor het snelle nieuws, het blad voor de verdieping. Maar vooral jonge mensen lezen geen bladen meer en doen alles vanaf hun telefoon. Daarom denk ik dat de digitalisering de komende jaren heel hard zal gaan en daar is MetaalNieuws goed mee bezig. Bijvoorbeeld met de nieuwsbrieven. Ik denk dat daar nog meer invulling aan kan worden

gegeven. Het voordeel van internet is dat als je iets leest dat interessant is, en je er meer over wilt weten, je via linkjes naar een bedrijf of een verdiepend artikel kunt. Via Google kun je ook altijd direct verder.”

Onafhankelijkheid en objectiviteit Maar blijft er wel een verdienmodel voor de bladen, als machineleveranciers met digitale middelen hun klanten rechtstreeks van alle informatie kunnen voorzien? Hebben ze de vakbladen dan nog wel nodig? Eisma meent van wel: “We kunnen zelf heel veel informatie geven, maar dat is toch WCEend die zegt je WC-Eend moet kopen. Bij vakbladen zit daar een onafhankelijk sausje overheen. Dat heeft een hogere waardering. Met name de ervaringscontent wordt goed gelezen. Als ik mijn klanten spreek, dan blijkt vaak dat ze de klantenervaringen die jullie

35


Door automatisering en digitalisering zijn andere vakmensen nodig. De banen in de metaalbewerking worden hoogwaardiger. (Foto: Techniek Beeldbank/Olivier Huisman)

36


opschrijven allemaal goed hebben gelezen. Er is veel behoefte aan onafhankelijkheid en objectiviteit. Dat is het verlengstuk dat Metaalnieuws heeft voor onze vereniging en onze leden. We hebben vakbladen nodig om kennis over te dragen en om de markt op een objectieve manier goed te informeren over wat er mogelijk met onze techniek. Er is ruimte genoeg voor bladen, ook in de toekomst.” Eisma denkt wel dat de vakbladen meer richting de evenementen gaan verschuiven. “Jullie hebben straks zo veel data. Met al die duizenden volgers op LinkedIn bijvoorbeeld, creëert Metaalnieuws ook data. Uiteindelijk weet je precies wie waar interesse in heeft. Jullie kunnen veel mensen op de been brengen en daarmee creëer je toegevoegde waarde. Je netwerk mobiliseren is geld waard.”

Industrie behouden FPT-VIMAG is zelf ook aan het veranderen. In het verleden was de organisatie vooral bezig met de TechniShow, tegenwoordig zet ze zich steeds meer neer als een belangenvereniging voor de leden, die bijvoorbeeld actief is betrokken bij de Smart Industry agenda en bij het onderwijs. Dat gebeurt allemaal in het licht van die ene belangrijke taak: het behouden van de industrie in Nederland. Eisma: “Nederland voert op zich geen geweldig beleid om nieuwe technieken te introduceren. Daar maken wij ons als belangenvereniging wel zorgen om. We moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse overheid een gunstig klimaat creëert om nieuwe technologieën zoals 3D-printen te introduceren in de markt. Daar willen we als belangenvereniging een rol van betekenis in spelen. Nederland moet iets als een industriepolitiek voeren om ervoor te zorgen dat dit soort technologieën snel worden opgenomen door Nederlandse maakindustrie.”

Peloton moet mee Daarom is FPT-VIMAG nu betrokken bij de Smart Industry agenda. Bij de Fieldlabs die jaren geleden al zijn opgezet, is vooral de top van het bedrijfsleven betrokken. Nu is het tijd voor de volgende fase: het grote peloton moet ook mee in de ontwikkeling naar smart manufacturing. Eisma: “Onze leden hebben zicht op de technologie van morgen en zij komen daarmee bij heel veel bedrijven. Wij hebben contact met het peloton en kunnen een heel goede ambassadeursrol vertolken voor de Smart Industry agenda om de versnelling in het peloton te laten plaats vinden.” Ook daar vinden FPT-VIMAG en Metaalnieuws elkaar. “Vakbladen hebben een belangrijke functie om bedrijven te informeren over nieuwe technologie”, zegt Gaalman. “Neem het 3D printen. De ontwikkeling daarvan gaat in Nederland misschien nog niet zo hard,

maar in het buitenland wel. Grote OEM’ers investeren heel veel in 3D printen om efficiënter en duurzamer te kunnen produceren. Wij lopen achter omdat we hier beduidend minder OEM’ers hebben. Maar op den duur zullen die nieuwe productietechnieken ook van de Nederlandse toeleveranciers worden gevraagd.”

Tekort aan vakmensen Digitalisering en automatisering leveren efficiencywinst, kwaliteitswinst en meer productiviteit op, waarmee de Nederlandse maakindustrie haar concurrentiepositie in de wereld kan behouden en versterken. Daarnaast zal meer digitaal en geautomatiseerd produceren ook een deel van de oplossing zijn om het steeds nijpender tekort aan vakmensen op te vangen. “Ik denk dat jullie daar de komende jaren heel veel over gaan schrijven”, zegt Gaalman. “We krijgen een gigantisch tekort, en de mensen die we zoeken gaan we niet uit het buitenland kunnen halen.” We zullen die mensen volgens Gaalman en Eisma zelf moeten gaan opleiden. Zij zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de machineleveranciers. “Wij zijn al grote opleiders. We leren immers de medewerkers van onze klanten hoe ze met hun nieuwe investeringen moeten werken.” Deze kennis van de machineleveranciers zou ook ingezet moeten worden in het onderwijs. Eisma: “Door automatisering en digitalisering hebben we andere vakmensen nodig. Hun banen worden hoogwaardiger. Het wordt veel meer control dan knoppen drukken. Je hebt kans dat je straks een hbo-er achter de machine hebt staan. Samen moeten we daarin stappen maken, want ook het onderwijs moet daar de mindset op hebben.”

Jongeren interesseren Maar voor je jonge mensen kunt opleiden, moet je eerst hun interesse wekken voor techniek. “Probeer ook te schrijven voor de jongeren”, is dan ook de oproep van de FPT-VIMAG bestuurders aan MetaalNieuws. “Jullie kunnen techniek ook sexyer maken. Ga naar een ROC, maak daar eens een verhaal over techniek, probeer daar beleving in te krijgen. Voor het behoud van de industrie in Nederland is het nodig dat we aanwas krijgen van jongeren in de industrie. Dat gaan we niet krijgen op de manier zoals we het nu doen, met een foto van een machine en de leverancier en de klant ernaast. We moeten andere manieren vinden om jongeren te trekken. Daar zouden jullie eens over na moeten denken. Net als voor ons is het een van jullie taken om de nieuwe generatie klaar te maken om voor de techniek te kiezen. Dat is goed voor iedereen. Want in de industrie zitten de banen van de toekomst.”

37


High speed machining centers

V43

V2000

V1000 STANDARD PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE

CVK SERVICE BV C N C R E PA R AT I E E N V E R K O O P

Kijk voor het complete aanbod op:

WWW.CVKSERVICE.NL

www.hevami.nl / Tel.: +31 (0)413-376602

Straalmachines

38

Richtmachines

Ontbraammachines

Polijstmachines

Bandschuurmachines


Het bewerken van de kop van de panter bleek een bijzondere uitdaging, met name de uiterst gedetailleerde bek en tanden.

Frezen is teamsport Haimer en de CAM-specialisten van Open Mind hebben samen een indrukwekkend panter-showstuk gemaakt. De panter is een eerbetoon aan De Phanters, een ijshockeyteam uit Augsburg, en een mooie kans om de kracht van Haimer gereedschappen en gereedschapshouders, de hyperMILL CAM-software en vijfassig frezen te tonen. Konstantin Brodowski, hoofd van het Applicatiecentrum, ziet veel overeenkomsten tussen high-end verspanen en ijshockey: “Bij ijshockey telt niet alleen snelheid, kracht en dynamiek. Elke speler moet beschikken over een uitstekende techniek en die kunnen toepassen in een perfect samenspel. Hetzelfde geldt bij ons, wanneer de hightech producten van Haimer samenwerken met moderne machines en CAD/CAM-software.”

Gereedschapsoplossingen voor elke uitdaging Het bewerken van de kop van de panter bleek een bijzondere uitdaging, met name de uiterst gedetailleerde bek en tanden. Ook de staart is door zijn dunne, lange vorm extreem gevoelig voor trillingen en daardoor moeilijk onder controle te krijgen. Bovendien zijn vele plekken moeilijk bereikbaar. Daarom werd besloten het beeld in twee opspanningen te vervaardigen, waarbij telkens een vijfassige machineklem, type Lang Makro Grip, op de machine werd gebruikt.

CAD for CAM en simulatie Om een goed visueel uiterlijk te bereiken, waren optimale programmeerprestaties vereist. Het eerste kernprobleem: de panter werd als STL-model geleverd. Jakob Nordmann, hyperMILL-specialist, legt uit: “Omdat een conversie naar een oppervlaktemodel erg duur zou zijn geweest, besloten we om het frezen op het STL-model uit te voeren maar een line-to-lineprocedure te gebruiken met een tussenruimte van 1 mm, zodat de structuur van de facetten onzichtbaar blijft.” Ook voor het frezen van de panter was het hyperMILL Virtual Machining Center van essentieel belang. Bij deze procesveilige NC-simulatieoplossing bootsen de virtuele machinebewegingen de echte bewegingen volledig na en wordt een betrouwbare botsingdetectie gegarandeerd. Na ongeveer drie weken intensieve samenwerking ontstond eindelijk de eerste panter. Wie nieuwsgierig is, kan een model bewonderen bij Haimer of Open Mind tijdens toekomstige vakbeurzen. En uiteraard ontvangen ook de Augsburgse Phanters een paar exemplaren. Een voor de entree van het stadion en een voor in de cabinetunnel, zodat de spelers altijd gemotiveerd het ijs betreden.

Open Mind Titaniumlaan 86 073-6480169 5221 CK ‘s-HERTOGENBOSCH www.openmind-tech.com

39


Toonaangevend in kwaliteit en levensduur

Een accu slijper van FEIN in actie. De vraag naar accu machines is enorm gestegen en FEIN heeft op dit gebied een groot aanbod voor de bouw en de industrie.

40


Een ontwikkeling die op het gebied van elektrisch handgereedschap direct in het oog springt, is de enorm gestegen vraag naar accu machines. FEIN heeft ervoor gekozen om op haar 18V platform een zo breed mogelijk pakket aan machines aan te bieden. “Denk hierbij aan haakse en rechte slijpers, knabbel- en knipscharen, kernboormachines, boorhamers, boormachines, schroefmachines en ga zo maar door. Sommige machines zijn zelfs zo uitgevoerd, dat naast de 18V accu’s ook de 12V en 14V accu’s passen”, zegt Gerco Kant van het Rotterdams Handelshuis, dat de importeur is van onder andere FEIN elektrisch handgereedschap voor de Nederlandse markt. FEIN wordt via de technische vakhandel geleverd. “Productdemonstraties, advies, trainingen et cetera doen wij natuurlijk ook rechtstreeks bij de gebruiker”, aldus Kant.

Efficiency en kwaliteit Hij signaleert dat efficiency en kostenbesparing, zonder in te boeten op kwaliteit, tegenwoordig steeds belangrijker zijn geworden. Zo levert FEIN verschillende machine modellen met als basis eenzelfde motor. De 1200W motor wordt bijvoorbeeld gebruikt bij haakse slijpers, kernboormachines en een aantal modellen handboormachines.

rendement), volledig gekapseld, dus beschermd tegen agressief keramisch en deze motor is voorzien van innovatieve koelribben. Kortom; de langste levensduur.

Samen de schouders eronder Het is mooi om de producten van deze toonaangevende fabrikant in Nederland op de markt te mogen brengen. Het Rotterdams Handelshuis doet dat met een team van betrokken medewerkers. “Naast goede producten, zijn vakkundige en gemotiveerde medewerkers natuurlijk enorm bepalend voor het succes van ons bedrijf. Bij RHH zijn de lijntjes kort en de flexibiliteit is enorm hoog. ‘Samen de schouders eronder’, staat bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers werken vaak een langere periode bij ons. Dat zegt veel. De knowhow is hierdoor groot en dat merkt zowel onze dealer als de gebruiker, zodra wij contact hebben met elkaar.”

Kernboormachines Voor komende jaren staan er bij FEIN tal van ontwikkelingen op stapel. Gerco Kant: “FEIN is actief en de bouw en industrie. De komende jaren staan er mooie noviteiten in het vooruitzicht in de industrie. Dus de lezers van MetaalNieuws gaan zeker meer van ons horen. In maart 2022 zullen we bijvoorbeeld onze nieuwe lijn compacte haakse slijpers introduceren. Een ander voorbeeld is ons programma me Neem bijvoorbeeld ons programma met kernboormachines en kernboren (accessoires). De afgelopen jaren heeft FEIN haar machinepark zo uitgebreid dat er voor nagenoeg ieder probleem een oplossing geboden kan worden. Handzame basis kernboormachines met een capaciteit vanaf 30 mm kernboren, maar ook een complete lijn universele, premium kernboormachines, die naast kernboor-werkzaamheden ook uitermate geschikt zijn voor tappen, ruimen, verzinken.”

Koolborstelloze motor FEIN heeft haar ‘roots’ in de metaalverwerkende industrie. De fabrikant is de uitvinder van de eerste elektrische boormachine. Dat was al in 1895. Het was een machine van maar liefst 10 kg, die slechts een gat van 4 mm in metaal kon boren. Tegenwoordig is FEIN in de industrie toonaangevend als het gaat om kwaliteit en daarmee levensduur. Het productenpakket is enorm breed. De belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren is de koolborstelloze motor. Gerco Kant zet een aantal voordelen hiervan op een rijtje: onderhoudsvrij, hoge werkingsgraad (30% meer

Fein Wagenmakerstraat 13 2984 BD RIDDERKERK 0180-441600 www.fein.com 41


& Machines voor spaanloze metaalbewerkingen

NEXT GENERATION

MPS1 MPS1

persen, coilverwerking, flexibel stansen en perstoebehoren

ACCURATE PRODUCTIVE VERSATILE

ZERO-μ Technology

Tri-Coolant Technology

NE W

Conventional cutting edge

ZERO-µ Technology

MPS1 drills with MIRACLE SIGMA technology - Ø3 ~ Ø20 For standard and high cutting speeds - up to 250 m/min. : +31(0)416 – 286 080 ForT.E.steels, stainless and cast iron applications. www.hekutools.nl : info@hekutools.nl Tri-coolant technology for optimised flow and increased coolant volume. Smooth Zero-µ coating surface for less friction and longer tool life. Double margin flutes for improved hole quality.

BELTTECH

Luxemburgstraat 2a 5171 PM KAATSHEUVEL

Luxemburgstraat 2a 5171 PM KAATSHEUVEL Postbus 259 5170 AG KAATSHEUVEL

038 - 429 07 72 | info@belttech.nl | www.belttech.nl

T. : +31(0)416 – 286 080 F. : +31(0)416 – 286 081 E. : info@hekutools.nl W. : http://www.hekutools.nl

03_HEKU_MPS1 Drill_full page.indd 1

6/2/2014 1:10:52 PM

18 & 19 mei 2022

Evenementenhal Hardenberg Het grootste event voor de maakindustrie in Noordoost Nederland en het grensgebied van Duitsland.

Ontmoet 5.000 vakmensen in 2 dagen Vergroot je netwerk en deel je kennis!

Volg ons op LinkedIn

42

Hardenberg

www.mixnoordoost.nl


Blijven investeren in mens en machine Ondanks de steeds verder gaande automatisering blijft goed.

Baas Metaal in Almelo was altijd gewend dat de orders kwamen aanwaaien, totdat de hele wereld door de financiële en economische crisis in 2009 stil kwam te staan. Dat was voor Leonard Baas aanleiding om te gaan adverteren in MetaalNieuws. En dat doet hij nog steeds. “Je moet in beeld blijven. Als je niks doet raak je in het vergeethoekje en dat is niet goed.” Leonard Baas is er de man niet naar om terug te blikken. “Ik kijk niet zo vaak terug, je moet toch vooruit”, luidt zijn even simpele als duidelijke verklaring daarvoor.

Laserhal Toch kan ook hij niet ontkennen dat er in de ruim 30-jarige geschiedenis van Baas Metaal enorm veel is gebeurd. Zijn vader kocht al in 1998 de eerste lasersnijmachine. Dat was nog een standalone machine, waaraan enkele jaren later al een kleine Stopa toren werd gekoppeld. In 2007 werd een hele laserhal neergezet, wat een enorme investering was. In 2011 nam Leonard het bedrijf over, waarna de twee naast elkaar gelegen bedrijfsgebouwen zijn samengevoegd tot één geïntegreerd geheel, met als hart de laserafdeling. Hier staan nu drie Trumpf fiberlasers (waarvan de twee nieuwste met 10 kW), die worden beladen vanuit een automatisch Stopa magazijn met 580 plaatsen,

continu staan te snijden. Ook de kantcapaciteit is uitgebreid en gemoderniseerd, er is een draai- en freesafdeling opgetuigd en er is veel geïnvesteerd in lascertificering.

Betrouwbaar en klantgericht Zo is Baas Metaal een betrouwbaar en klantgericht metaalbedrijf voor klantspecifieke metaalbewerking voor machine- en apparatenbouw, de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie. Met eigen engineering en een verregaand geautomatiseerd en gerobotiseerd machinepark wordt het Almelose metaalbedrijf graag zo vroeg mogelijk bij de productontwikkeling van de klant betrokken, zodat goed kan worden geadviseerd over lage productiekosten en vervolgens de snelste en efficiëntste manier kan worden gezocht om de producten te produceren.

Goed personeel is goud waard “We gaan steeds verder met automatiseren”, zegt Leonard Baas. “Maar daarnaast blijft gelden dat goed personeel goud waard is. Daarom blijven we continu investeren in zowel mens als machine.”

Baas Metaal Bedrijvenpark Twente 105 7602 KE ALMELO

0546-577300 www.baas-metaal.nl

43


Van productfocus naar complete systeemleverancier De Hoffmann Group heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld van een leverancier van producten naar een servicegerichte systeemleverancier. Los van het omvangrijke productportfolio biedt Hoffmann inmiddels ook tal van services aan om klanten te ontzorgen. De Hoffmann Group ontwikkelt zich tot een complete systeemleverancier. Naast de verkoop van gereedschappen spitst het bedrijf zich steeds meer toe op digitalisering met bijvoorbeeld cloud gebaseerde toolmanagementsystemen, persoonlijke beschermingsmiddelen en producten voor werkplaatsinrichting. Het hele dienstenpakket is geënt op het ondersteunen van de klant, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor e-commerce. “Onderscheidend is Hoffmann door de hoge mate van betrouwbaarheid en beschikbaarheid”, zegt commercieel directeur Jan Fijnaut. “Tevens kunnen wij klanten adviseren op het gebied van diverse specialisaties. Ons team van specialisten staat voor hen klaar. Deze marktbenadering is los van de innovatie doorslaggevend voor het succes van Hoffmann. We willen er écht zijn voor de klant en gaan voor lange termijn relaties.”

44

Experience Center Om klanten maximaal te kunnen ondersteunen, heeft Hoffmann recent een nieuw pand in Borne geopend. Op de begane grond bevindt zich het state-of-the-art Experience Center. Met een vijfassige Hedelius Acura 65 en een DMG Mori CTX 2500|700 is Hoffmann in staat om uitgebreide frees- en draaipresentaties, opleidingen en trainingen te geven. Dankzij grote schermen en ingebouwde camera’s, kunnen klanten het bewerkingsproces van dichtbij ervaren. Tevens bevindt zich in het Experience Center alles rondom het meten en voorinstellen van gereedschappen. Zo kan Hoffmann klanten in eigen huis volledig informeren over de verschillende elementen in het productieproces. Waar de begane


De nieuwe vestiging in Borne met een vloeroppervlak van 3.000 m2 zal een belangrijke rol gaan spelen bij de wens van de Hoffmann Group om de komende tien jaar verder te groeien.

grond is ingericht voor onder andere het Experience Center, worden de twee bovenliggende etages gebruikt voor onder andere trainingen en opleidingen.

Klaar voor de toekomst De nieuwe vestiging met een vloeroppervlak van 3.000 m2 zal een belangrijke rol gaan spelen bij de wens van de Hoffmann Group om de komende tien jaar verder te groeien. Het pand is energieneutraal gebouwd en daarmee helemaal klaar voor de toekomst. In de energiebehoefte kan met behulp van zonnepanelen op het dak en de aardwarmte-installatie worden voorzien. De aardwarmte-installatie zorgt voor een constante temperatuur in

het hele gebouw. Om de constante temperatuur in het pand beter te reguleren, wordt er gebruik gemaakt van een zonnewering met panelen die automatisch met de stand van de zon mee bewegen.

Hoffmann Group Morseltoven 2 7261 HB BORNE 074-2077000 www.hoffmann-group.com 45


&

Luxemburgstraat 2a 5171 PM KAATSHEUVEL

T. : +31(0)416 – 286 080 E. : info@hekutools.nl

www.hekutools.nl

UW WERKVLOER LIEVER PAPIERLOOS AANSTUREN? Digitaliseer uw maakbedrijf! Scan de QR-code en ontdek hoe u slimmer, sneller en data gestuurd werkt. www.ecisolutions.com 46


Bij RVS Finish draait alles om het vakmanschap en de kennis van de medewerkers.

RVS Finish blijft doorpakken Van een klein straalbedrijf met twee medewerkers is RVS Finish uitgegroeid tot een marktbepalende speler in de afwerking van RVS. Het bedrijf telt nu zelfs twee afdelingen: RVS Finish en RVS Clean. Dat is bijzonder, want het vaak grove straalwerk en het hightech reinigen op cleanroom-niveau lijkt elkaar te bijten. Maar de RVSspecialist in Bergeijk bewijst dat deze twee activiteiten goed samen kunnen gaan binnen één bedrijf; met twee afdelingen, die fysiek duidelijk van elkaar zijn gescheiden.

Breed pakket voor elke markt “We hebben echt doorgepakt in de afgelopen jaren”, zegt directeur Driek Brouwers. “In volume, maar zeker ook in processen, innovatie en organisatie. We beheersen nu veel verschillende straalmethoden van keramisch stralen, glasparel stralen en Korund stralen tot en met Sublimotion.” Sublimotion is een gepatenteerde straalmethode, die de grenzen opzoekt van het perfecte oppervlak. RVS oppervlakken worden niet alleen gereinigd maar het product krijgt ook de ideale topografie mee om aanhechting van microorganismen en productresten maximaal te beperken. Daarbij kunnen ook alle nabehandelingen (korrel slijpen en borstelen, ontbramen en afronden, beitsen en passiveren, hoogglans polijsten) van RVS worden verzorgd. “Zo bieden we een breed pakket waarmee we elke markt volledig kunnen bedienen.”

Cleanroom reinigen Ook in hightech cleaning loopt het bedrijf voorop. De basis van de diensten van RVS Clean is het cleanroom reinigen

van allerlei oppervlakten. Alle reinigingsmethoden worden verzorgd in een hypermoderne cleanroom. Met de EcoCore dampreinigingsmachine kan Grade 4 en Grade 2 worden gereinigd. De assemblage en het verpakken van producten zijn eveneens belangrijke onderdelen van het proces. RVS Clean kan dit allemaal overnemen van klanten, waardoor zij tijd en geld kunnen besparen en de focus kunnen leggen op hun eigen productieproces. De eigen transportdienst zorgt ervoor dat de producten worden bezorgd op het afgesproken tijdstip.

Vakmanschap en kennis Bij dit alles zijn goede medewerkers onontbeerlijk. “Alles draait om hun vakmanschap en kennis”, zegt Driek Brouwers. “We zorgen ervoor dat ze kunnen doorgroeien, maar ook dat ze zich gerespecteerd voelen. Op onze eigen RVS Academy leiden we de medewerkers breed op. Want we zijn een toeleverancier en weten nooit precies wat voor werk er op ons afkomt. Met multifunctioneel personeel kunnen we flexibel schakelen en de mensen daar inzetten waar de bottlenecks zitten.” RVS Finish heeft de afgelopen jaren doorgepakt en zal blijven doen. Recent is bijvoorbeeld een volautomatische slijprobot geïnstalleerd. Hierdoor is het mogelijk doorlopend een continue kwaliteit te garanderen. En dat met een snellere doorlooptijden. “Alleen al hierin in verwachten we nog een flink stuk ontwikkeling.”

RVS Finish Galgenberg 9 5571 SP NERGEIJK

0497-542232 www.rvsfinish.nl

47


Je bedrijf verkopen? Acht praktische tips Han van Rijn is met zijn adviesbureau Kromhout al bijna 30 jaar specialist in bedrijfsfinancieringen en -overnames in met name de technische sector. Hij heeft tal van bedrijfsovernames begeleid en schrijft hierover maandelijks columns in MetaalNieuws. Deze zijn allemaal gebaseerd op waargebeurde verhalen uit zijn rijke praktijkervaring. Speciaal voor deze jubileumuitgave

48

van MetaalNieuws put Han uit zijn ervaring om een aantal tips te presenteren voor ondernemers in de metaalsector, die overwegen hun bedrijf te verkopen. www.kromhout.net


En dan valt het besluit. Je gaat jouw onderneming verkopen. Omdat je beseft en wilt ervaren dat er meer is in het leven dan alleen de onderneming. Maar hoe pak je dat aan? Wat is verstandig en wat juist niet? Hieronder een aantal tips uit de praktijk. Tip 1: De deal is pas gedaan als het geld op de bank staat. Je zult je afvragen waarom dit een tip is. Vanzelfsprekend is het bedrijf pas echt verkocht als het afgesproken bedrag is overgemaakt. Toch kom ik regelmatig tegen dat een verkopende DGA al in een vroeg stadium denkt dat de verkoop doorgaat. Het komt voor dat deze verwachting reeds na een eerste gesprek als een vaststaand feit wordt aangenomen. De weg naar een definitieve verkoop is lang. Eerst zal er onderhandeld worden over waarde en voorwaarden. Dan komt er een boekenonderzoek waar vaak tot in detail de onderneming bekeken wordt en dan moet ook nog alles op papier komen. In dat gehele proces kan er van alles anders lopen dan gepland.

Tip 2: Zorg dat alle gevraagde informatie snel en accuraat bij de kandidaat-koper komt. Een kandidaat-koper moet beoordelen of jouw bedrijf past bij zijn verwachtingen en toekomstvisie. Hiervoor heeft hij/zij uiteraard veel informatie nodig. Dit kan gaan over het personeel, klanten markt en nog veel meer. Zorg ervoor dat je snel en accuraat antwoordt op de vragen en verzoeken om informatie. Een koper die lang moet wachten op informatie verliest zijn interesse. Het vertrouwen in een succesvolle overname neemt snel af. Vooral als er een paar maal om gevraagd moet worden. Geef ook altijd antwoord op de vragen en draai er niet omheen.

Tip 3: Één kandidaat is geen kandidaat. Uiteraard kan er uiteindelijk maar 1 koper zijn en kan het zo zijn dat onderhandelingen maar met 1 partij gevoerd worden. Probeer echter altijd minimaal twee partijen op te lijnen. Niet zozeer om deze tegen elkaar uit te spelen want dat heeft vaak een averechts effect. De praktijk leert echter dat je relaxter in de onderhandeling zit als je weet dat er nog een geïnteresseerde is. Dit creëert rust bij jezelf wat de onderhandeling ten goede komt.

Tip 4 Voorraad en Onderhanden werk. Het grootste discussiepunt voor, tijdens en na de overname. De bedrijfseconomische waarde is hier van belang. Kan de voorraad binnen, laten we zeggen, een jaar verkocht worden tegen de

waarde uit de balans? Pas een jaarlijkse afschrijving toe op de voorraad. Hoeveel die afschrijving is, is van minder belang. Bekijk de voorraad ook zelf. Ligt er daadwerkelijk wat er op de balans staat. Zorg dat alles geordend is en makkelijk terug te vinden. Zorg voor een accurate projectenadministratie. Kijk op de balansdatum hoeveel van een bepaald project gereed is en neem dit als percentage van gereedheid mee in de OHW positie.

Tip 5: Pand houden want dat is een mooie belegging. Dit klopt helemaal. Je krijgt nergens zo’n mooi rendement als bij de verhuur van het bedrijfspand. MAAR, besef dat het bedrijf straks niet meer van jou is. Voor het verkrijgen van de huurpenningen ben je straks afhankelijk van de onderneming onder leiding van iemand anders. Als het minder gaat en de huur kan niet meer betaald worden dan is het niet meer zo’n mooi rendement.

Tip 6: Afhankelijkheid van de DGA. Uiteraard is een kleinere onderneming meer afhankelijk van de eigenaar dan een groot bedrijf. Een koper is hier vaak huiverig voor. Wat gebeurt er als de eigenaar weggaat? Schuif daarom steeds meer taken en klantcontacten door naar medewerkers. Ze kunnen het best aan en het geeft ook veel voldoening. Ga ook een dag in de week minder werken. Je zult zien dat dat gaat. Af en toe kom ik ondernemers tegen die tegen een kandidaat-koper zeggen dat ze 80 uur per week werken. Meestal klopt dit niet maar zien ze het als verantwoording voor hunzelf om de onderneming te verkopen. Dergelijke opmerkingen hebben een averechts effect. Een koper schrikt af; want wie kan die eigenaar ooit vervangen?

Tip 7: Doe het niet alleen. Een overname is een intensief en vaak langdurig proces. Denk aan een half jaar tot een jaar minimaal. In die tijd ga je beslissingen nemen over zaken waar je weinig of geen ervaring mee hebt. Beslissingen die effect kunnen hebben voor de langere termijn. Een adviseur met ervaring kan dit overzien en helpt je hierbij. Zoek een adviseur waar je een klik mee hebt. Je gaat veel contact met hem of haar hebben. Ook zullen er minder leuke gesprekken zijn. Dit gaat niet lukken met iemand waarmee je niet op één lijn ligt.

Tip 8: Denk ook aan de belangen van de kandidaat-koper. Een overname is een proces waarbij koper en verkoper naar elkaar toegroeien. Het is niet zo dat één partij een waardering en de overige voorwaarden dicteert. Dit is een uitkomst van een onderhandeling waarbij de verkoper de hoogste prijs en de koper de laagste prijs wil behalen. Middels de garanties proberen koper en verkoper tot een overwogen risicoverdeling te komen. Garandeer gewoon de zaken die geen pijn doen zodat je je bij de overige garanties wat harder kunt opstellen. Blijf vooral on speaking terms. Laat moeilijke gesprekken over aan de adviseur.

49


MACHINES BV

Stoxon Machines importeur en grootha PINACHO DRAAIMACHINES Leverbaar als Conventioneel, Teach - in of CNC tot 1000x5000 mm doorlaat tot 310 mm SERIE ML draaimachines Standaard met variabel toerental Leverbaar van 200 x 750 - 42 tot 325 x 3000 - 80 / 155

SERIE ST draaimachines Met Siemens 808D of Fagor 8037T besturing Leverbaar van 200 x 750 - 42 tot 325 x 3000 - 80 / 155

STX MAXTURN DRAAIMACHINES Leverbaar als Conventioneel, Teach - in of CNC tot 1300x6200 mm doorlaat tot 510 mm

Zware stabiele draaimachines in vele uitvoeringen leverbaar

Aceti

PEGAS – GONDA LINTZAAGMACHINES, in ruim 80 uitvoeringen leverbaar

HAND – HALF AUTOMAAT- VOL AUTOMAAT Capaciteit van 150x200 tot 1200x1600 mm

Bimak 230x280 GH-LR Verstek 45-0-60° Als halfautomaat 230x280 SHI-LR Frequentie regeling

300x320 GH-LR Verstek 45-0-60° Als halfautomaat 300x320 SHI-LR Frequentie regeling

360x500 GH-LR Verstek 60-0-60° Als halfautomaat 360x500 SHI-LR Frequentie regeling

440x600 SHI H Verstek 60-0-60° 500x750 SHI H 500x750 SHI-X


MetaalNieuws, van harte gefeliciteerd met jullie 20 jarig jubileum!

Ambachtsring 14 1969 NH Heemskerk Nederland  :+31 (0) 251 208 375  : info@stoxon.nl  : www.stoxon.nl

andel van metaalbewerkingsmachines ACCUTECH ZWARE UNIVERSELE FREESMACHINES Meerdere uitvoeringen leverbaar

afb. 2500M

Tafelafmeting 1300 x 300 tot 1850 x 350 mm Verplaatsing 950x380x450 tot 1500x400x450mm Voedingen traploos middels frequentie regeling Standaard met HURON type freeskop met pinola slag

BEMATO UNIVERSELE GEREEDSCHAPFREESMACHINES Meer dan 40 uitvoeringen ook in CNC leverbaar Model 3520 Tafel 900x500 mm, verplaatsing 600x480x400xmm Voeding en ijlgang frequentie regeling X-Y-Z as Standaard met kogelomloop X-Y-Z as en digitaal Model 4500V Tafel 1500x300 mm, verplaatsing 1000x400x450 mm Voeding en ijlgang frequentie regeling op X-Y as

afb. 280 x 600

met AD1 besturing

Ibarmia

Excl u impo sief rteu r

Afb. 4500V

PROTH VLAKSLIJPMACHINES TOP kwaliteit productie machines 40 jaar ervaring in slijpmachines Slijpbereik Model PSGS 160x375 tot 460x900mm Model PSGC 560x1150 tot 660x2650 mm Model PSGO 660x1650 tot 810x3150 mm Model PSGP 1200x1650 tot 1900x6150mm

EMS Electronica SUPER KWALITEIT DIGITALE AFLEZING Zowel KASTEN als LINIALEN 1 op 1 uitwisselbaar met: Acu-Rite, Anilam, Fagor, Mitutoyo, RSF, Sino, Elesta, Easson en Heidenhain


Voor Magistor begon het met een rode Ferrari Jarenlang stond er in iedere uitgave van MetaalNieuws een grote advertentie met een rode Ferrari. Veel lezers zullen zich deze opvallende reclameboodschap van Magistor nog wel herinneren. Hiermee zette de leverancier van verspanende gereedschappen en straalmiddelen zich op de kaart in de metaalindustrie.

Wim Oonk, Wim Hendriks, Hans Rosenbrand, de oprichters van Magistor, en Frederik Tattersall, de operationeel manager die de transitie en de verdere groei van Magistor in goede banen moet leiden. (Foto: Petra Kroeze van Ditbenikfotografie)

“We kwamen er eigenlijk pas achter hoeveel die advertentie ons heeft gebracht, toen we er mee stopten”, vertelt algemeen directeur Wim Hendriks lachend. “Hé, we zien die rode Ferrari nooit meer, hoorden we toen overal.”

Spraakmakend zijn De keus voor de tot de verbeelding sprekende sportwagen was ingegeven door een creatief reclamebureau. Dat stelde voor om wat anders te doen dan gebruikelijk en spraakmakend te zijn met ludieke advertenties. Zo werd er in de aanloop naar een TechniShow ook eens geadverteerd met een Eiffeltoren, die doormidden werd gezaagd met een zaag van Magistor. Dat alles heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Magistor ontwikkelde zich tot een bekende naam in de markt en is geleidelijk aan gegroeid van vier mensen bij de oprichting naar bijna twintig medewerkers nu.

...maar wij hebben M.A. Ford Volhardmetaal Schachtfrezen

Postbus 11 | 7460 AA Rijssen | telefoon: 0548-519401 | fax: 0548-517619 | www.ma¤istor.nl - info@magistor.nl

De Magistor-advertentie met de rode Ferrari, die jarenlang in MetaalNieuws heeft gestaan.

52

Man aan de machine bereiken Het bedrijf is bijna 20 jaar geleden opgericht door Wim Hendriks, Wim Oonk, Hans Rosenbrand en Gert Selten. De eerste drie zijn nog steeds actief. “We wilden laten zien geen eendagsvlieg te zijn en ook geen lokale dealer in Rijssen die Oost-Twente bedient, Nee, we wilden een landelijke speler zijn”, vertelt Wim Hendriks. “Daarom hebben we vrij veel budget vrijgemaakt om te adverteren. Daarbij kozen we bewust voor onder andere MetaalNieuws, omdat we die krant overal zagen liggen, vooral in de kantines bij onze


klanten. Wij hoefden met onze advertentie niet bij de directeur op tafel te liggen, want die bemoeit zich toch niet met de aanschaf van de frezen en de tappen. Daarvoor moesten we bij de man aan de machine zijn.”

Kennispartner Dat is in de loop der jaren wel veranderd. Tegenwoordig zijn het immers de knappe koppen, die op de computer een tekening transformeren in een kant- en-klaar CNC-programma en daarbij ook bepalen welke gereedschappen er worden ingezet. Voor de insteek van Magistor maakt dat feitelijk geen verschil. Het bedrijf vertegenwoordigt een aantal zorgvuldig geselecteerde fabrikanten en wil hiermee meer een kennispartner zijn voor klant - of dat nu de man aan de machine is of de CAM-programmeur op de werkvoorbereiding – dan een leverancier van gereedschappen en straalmiddelen. Wim Hendriks zegt: “Wij zijn ooit met Magistor begonnen omdat wel lol wilden hebben in ons vak. We zijn allemaal liefhebbers van techniek en vinden het mooi om de kennis die we hebben te kunnen toepassen bij klanten. Bij het aannemen van personeel zoeken we daar ook altijd naar: we willen geen snelle verkopers, maar mensen die echt betrokken zijn bij hun vak.”

Transitie De Magistor-organisatie bevindt zich nu in een transitie. Een investeringsmaatschappij heeft een deel van de aandelen

overgenomen en Frederik Tattersall is ruim een jaar geleden gekomen als manager operations. Hans, Wim en Wim - alle drie vijftigers inmiddels – zijn hierdoor verlost van hun operationele taken en kunnen zich weer concentreren op dat wat ze het liefst doen: klanten adviseren en gereedschappen dan wel straalmiddelen verkopen. Bovendien zijn ze bezig zichzelf overbodig te maken, zodat het bedrijf verder kan als zij in de toekomst stoppen. Frederik Tattersall, die binnen niet al te lange tijd ook de titel statutair directeur van Wim Hendriks zal overnemen, is bezig Magistor verder te professionaliseren. “We zijn aan het automatiseren, bezig met de inrichting van het magazijn en de hele supply chain opnieuw aan het bekijken. Binnenkort krijgen we een nieuwe website en webshop. Maar Magistor verder laten groeien betekent ook veel conserveren van het goede dat er al is. We blijven oplossingsgericht werken en willen er zijn voor klanten die kennis en een goed product nodig hebben.”

Magistor straal- & verspaningstechniek Ambachtsstraat 14 7461 TP Rijssen Tel:054 85 194 01 www.magistor.nl 53


INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR DE

METAAL EN ALUMINIUMBEWERKING

BANDZAAGMACHINES

CIRKELZAAGMACHINES

PROFIELBEWERKING

BEWERKINGSCENTRA

MAGAZIJNSYSTEMEN

GEBRUIKTE MACHINES

WWW.PROMATT.COM

Volg ons op

CIRKELZAGEN

54

Promatt Nederland Rietmolenweg 20 7482 NX Haaksbergen Tel: (00 31) 53-573 05 10 info@promatt.nl www.promatt.com

BANDZAGEN

Promatt België Uitbreidingstraat 84 | 3rd floor 2600 Berchem Tel: (00 32) 3 218 23 03 info@promatt.be www.promatt.com

Promatt België | Uitbreidingstraat 84 | 3rd floor | 2600 Berchem | Tel: (00 32) 3 218 23 03 | info@promatt.be


Bystronic Benelux biedt een compleet aanbod voor de plaatbewerkende industrie.

Bystronic laat innovatie niet meer los Bystronic Benelux groeit al jaren sterk. Telde de organisatie bij de start in 2005 slechts 15 personen, inmiddels werken er vanuit het kantoor in Meerkerk zo’n 60 medewerkers, en is de ‘installed base’ in Nederland en België aanzienlijk. Deze groei kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen bij het Zwitserse moederbedrijf. “Bystronic heeft innovatie omarmt en laat niet dat meer los”, zegt sales manager Hans van de Meerakker. Bystronic (opgericht in 1986) was aanvankelijk een producent van lasersnijmachines. Door overnames van andere machinefabrikanten (waaronder kantbankenproducent Beyeler) en producenten van automatisering en software, is het bedrijf tegenwoordig een toonaangevende, beursgenoteerde machinefabrikant met een compleet aanbod voor de plaatbewerkende industrie.

Succesnummers “Om zo te kunnen groeien moet je om de zoveel jaren een succesnummer uitbrengen”, zegt Van de Meerakker. “Een product dat uitstijgt boven andere producten, waarmee je echt het verschil maakt. Dat is belangrijk in deze markt, stilstand is achteruitgang.” Bystronic heeft zulke succesnummers. Zoals de CO2 lasersnijmachine Bystar met deuren aan de lange kant, die een unieke toegankelijkheid gaven, wat destijds een grote meerwaarde had. Van de Meerakker wijst ook op de fiberlasertechnologie waar Bystronic al heel vroeg bij was, en de eigen ontwikkelde snijkop. “Nu zien we vooral een sterke doorontwikkeling van de smart factory. We zetten bijvoorbeeld grote stappen in het uitsorteren. Dat geeft ook een vliegwieleffect: hoe meer sorteeroplossingen we plaatsen, hoe meer kennis we ontwikkelen en hoe sterker we er in worden.”

Relatie met klanten Daarbij onderhoudt Bystronic goede en langdurige relaties met klanten. “Luisteren naar de klant zit in het DNA van Bystronic. Al vanaf het begin. In de begindagen in Zwitserland kwamen de monteurs op vrijdagmiddag bij elkaar en ging de directeur op een sinaasappelkistje staan om te vragen wat ze hadden meegemaakt bij de klanten. Hun informatie werd gebruikt om de machines te verbeteren.” Tegenwoordig staat Bystronic nog steeds dicht bij de klant. Klanten gaan mee naar de huisbeurs Competence Days in Zwitserland en dit wordt dan vaak gecombineerd met een social event zoals dit jaar aan het Porsche museum. Ook worden er regelmatig lokale workshops georganiseerd waarbij een specifiek thema wordt belicht. Bystronic organiseert ook relatiedagen zoals de golfdag en binnenkort een wielerevent, waar klanten ook met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. “Sommige klanten gaan meerdere keren per jaar met ons op stap. Dan creëer je echt wel een band.” Ook met MetaalNieuws is er een goede relatie. Vaak worden er in het blad artikelen gepubliceerd over gebruikers van Bystronic machines. Af en toe loopt het bezoek aan zo’n klant uit de hand. “Normaal duurt zo’n bezoek anderhalf uur, maar ik kan me een klant in de buurt van Eindhoven herinneren, waar we een hele vrijdagmiddag zijn geweest en heel veel hebben gelachen. Toen heb ik redacteur Eric Weustink de volgende dag maar even gebeld of hij ook wel voldoende informatie had gekregen voor zijn artikel. Dat was gelukkig geval. Het was een erg leuk bedrijfsbezoek met als resultaat een prima artikel.”

Bystronic Benelux Duurzaamheidsring 11 4231 EX MEERKERK

088-2009400 www.bystronic.nl

55


‘Gewoon goed werk leveren en de klanten ontzorgen’ Altijd vooruit denken over het verbeteren van processen en de vraag op welke wijze de klant kan worden ondersteund. Dat is kenmerkend voor de werkwijze van de ERBA Groep. “Vanuit de techniek en de wil om een goed product af te leveren, zijn we altijd vooruitstrevend geweest”, zeggen Erwin en Jolanda van Soest, die het familiebedrijf samen runnen. De ERBA Groep is actief in plaat- en buisbewerking en beheerst de bewerkingen plaatlaseren, buislaseren, zetten, walsen en lassen. Hiermee levert het bedrijf zowel enkelstuks als seriewerk. Tot de groep behoort ook BVS Sociaal Metaal, dat zich concentreert op knippen, frezen, lassen, zetten, boren/tappen en ponsnibbelen. Dit bedrijf is vooral sterk in het seriewerk.

Eerste lasersnijmachine De oorsprong van ERBA Veenendaal ligt bij de ouders van

Erwin. Het bedrijf was gespecialiseerd in het maken van stalen bekistingen voor betonmallen. Erwin startte voor intern gebruik met een plaatlasersnijmachine. In 2006 is hij zelfstandig doorgegaan met ERBA Plaatbewerking, dat razendsnel groeide. In 2013 werd Euro Equipment in Rotterdam overgenomen, dat nu ERBA Rotterdam heet. In 2018 is BVS Sociaal Metaal gestart, waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2019 zijn twee moderne buizenlasers toegevoegd aan het toch al indrukwekkende machinepark met vlakbedlasers, kantbanken en geautomatiseerde magazijnen. Hierdoor behoort 2D, 2,5D en 3D buislaseren nu ook tot de mogelijkheden, ook in combinatie met plaatlasersnijwerk. Voor 2022 staan er ook weer machineleveringen gepland. ERBA maakt daardoor gebruik van de meest moderne apparatuur van het moment.

Doorlopend groei en verbetering Deze ontwikkelingen illustreren dat ERBA altijd bezig is met groei en verbetering. “Daar investeren we ook doorlopend in”, vertelt Jolanda. “We hebben de modernste lasers en kantbanken van het A-merk Amada. “Kantbanken, die offline worden geprogrammeerd, met buighulpen, hoekmeetsystemen en automatische gereedschapswisselaars.” Erwin en Jolanda van Soest runnen samen de ERBA Groep.

56

Toch is ook de eerste lasersnijmachine nog steeds operationeel, al wordt deze binnenkort na 25 jaar trouwe dienst toch vervangen door de nieuwste en eerste 12 kW fiberlaser die Amada GmbH


De ERBA Groep investeert doorlopend in haar productieprocessen. Hierdoor maakt het bedrijf gebruik van de meest moderne apparatuur van het moment.

heeft verkocht. Erwin vertelt: “Hoewel ERBA Veenendaal pas 15 jaar bestaat, hebben we zelfs iemand al bijna 25 jaar in dienst, die vanuit de oude werksituatie is overgenomen. Hij heeft samen met mij als eerste met de allereerste plaatlaser gewerkt. We zijn er trots op dat hij nog steeds bij ons werkt.” Als de nieuwe 12 kW fiber laser wordt geleverd, zal deze door het dak in het pand gezet worden. Bij de bouw van het pand is daar op voorhand al over nagedacht. Er is een speciale uitsparing in het dak gemaakt, die er gemakkelijk kan worden uitgehaald als een nieuwe machine geleverd wordt. Er zijn al verschillende machines via deze route binnengekomen.

BVS Sociaal Metaal In de loop der jaren hebben tal van ontwikkelingen plaats gevonden, erg bijzonder was de start van BVS Sociaal Metaal. Hiervoor werden de mensen en de machines overgenomen van de sociale werkvoorziening in Veenendaal. “Toen we BVS startten moesten we echt anders gaan denken en ondernemen”, aldus Jolanda. “Het reguliere werkbedrijf en de sociale onderneming versterken elkaar echt. Qua werkzaamheden vullen de bedrijven elkaar erg goed aan en we leiden mensen echt op tot vakmensen in de metaal. We nemen onze verantwoording voor de mensen om ons heen heel serieus en willen andere ondernemers inspireren om ook meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.”

Gewoon goed werk leveren De ERBA Groep is een familiebedrijf in hart en nieren en heeft met veel klanten een langdurige en bijzonder relatie. “Uitbesteed werk is een lastige factor omdat je er geen grip op hebt”, aldus Erwin. “Daarom zeggen wij als toeleverancier dat je geen ‘last’ hebt van ons. Sterker nog: we denken met onze klanten mee over bijvoorbeeld klantspecifieke assamblagesets en het combineren van buisplaatlasersnijwerk. We weten zoveel van de productieprocessen van onze klanten, dat we ons eigen productproces daar naadloos op laten aansluiten. Plaat- en buiswerk uitbesteden gaat dus ongemerkt voor onze klanten, alsof ze inhouse produceren. Daarom is onze pay-off ook ‘Dát is ongemerkt ERBA’. We horen vaak dat het gewoon goed geregeld is en dat we onze afspraken nakomen. Ik denk dat het hoogste doel moet zijn. Gewoon goed werk leveren en onze klanten ontzorgen.”

Erba Groep Bobinestraat 69 3903 KE VEENENDAAL 0318-555700 www.erbagroep.nl 57


the original

retrof itting company.

Het team van Morris Solutions feliciteert Metaalnieuws met het 20 jarige bestaan. vernieuwen. Wat is retrofitting?

vernieuwen. Bedankt voor de samenwerking!

58 +31 (0)513 43 73 16

24HR SERVICE: +316 53 69 8009

info@morrissolutions.eu

www.morrissoltions.nl

Celsiusweg 8 - 8503 AC JOURE (FRIESLAND) - tHE NETHERLANDS


Het team van Technigro op METAVAK.

Specialist in Technische rubberen afschermingsproducten De contacten tussen Technigro en MetaalNieuws vinden meestal plaats in de aanloop naar vakbeurzen als METAVAK en TechniShow. Vaak is er tijdens de beurs zelf ook wel even contact. De laatste keer op METAVAK in Gorinchem zelfs vrij vaak, want daar waren ze overburen! Technigro is leverancier op het gebied van Technisch rubber- en afschermingsproducten. Vanuit Geldermalsen biedt het bedrijf de grootste keuze in machineafscherming, machinebeglazing, afzuiginstallaties en rubber- en kunststofproducten van Nederland. Hiermee wordt onder meer de metaalbewerkingsindustrie bediend. “Wij zijn dé specialist in maatwerk vouwbalgen, spanentransporteurs en telescoopafdekkingen en officieel dealer van Repar Due machineafschermingen”, zegt financieel directeur Jolanda Piereij.

Veelzijdig Daarnaast biedt Technigro verschillende diensten, zoals de revisie van machineafschermingen, montage buitendienst, inventarisatie op locatie en het digitaal inmeten op locatie. In het moderne bedrijfspand in Geldermalsen bevindt zich een uitgebreide werkplaats met een zeer gevarieerde uitrusting aan hulpmiddelen en gereedschappen. “Hierdoor kunnen we een breed pallet aan revisiewerkzaamheden uitvoeren”, vertelt Jolanda Piereij. “Bijvoorbeeld de revisie van telescoopafdekkingen in diverse maatvoeringen. Tevens zijn wij zo uitgerust dat we de benodigde specials van machineafschermingen zelf kunnen produceren.”

Inventarisatie op locatie De montage op locatie wordt uitgevoerd door de diverse buitendienstmonteurs. Met deze montageservice zorgt Technigro ervoor dat haar producten de werkomgeving van de klant ook daadwerkelijk veiliger maken. Vaak gaat hier een inventarisatie op locatie aan vooraf. Jolanda Piereij legt uit: “Elke situatie in elke werkplaats is anders. Om er zeker van te zijn dat wij de juiste oplossing aanbieden komt onze specialist geheel vrijblijvend de situatie inventariseren. Werklieden die al 20 jaar zonder machineafschermingen werken, zijn soms sceptisch wanneer er plotseling meer beveiliging moet komen. Om deze reden betrekken wij hen bij het selecteren van de juiste producten. Wij leggen de nut en noodzaak uit en luisteren naar hun input. Zo voorkomen we weerstand.”

Ervaren met ARBO richtlijnen De veiligheidsspecialist die de werkplaatsen bezoekt, heeft al 20 jaar ervaring met de ARBO richtlijnen. Zo garandeert Technigro dat een werkplaats aan alle eisen voldoet en er geen zorgen meer hoeven te zijn over onverwachte ARBO inspecties. Met behulp van digitale meetapparatuur kan bovendien op locatie de bestaande geometrie nauwkeurig worden opgemeten, waarna deze wordt verwerkt in het 3D CAD systeem van Technigro.

Technigro Poppenbouwring 26B 0345-582288 4191 NZ GELDERMALSEN www.technigro.nl

59


Trumpf bouwt aan de industriële wereld van morgen Het verder ontwikkelen en digitaliseren van de productietechniek, waardoor deze nog zuiniger, preciezer en toekomstbestendig wordt. Dat ziet Trumpf als haar belangrijkste taak. Daarbij wil het concern zowel de productie als de processen die daaraan vooraf gaan en op volgen bij haar klanten, efficiënter maken. “Zo bouwen wij aan de industriële wereld van morgen.” Gestart in 1923 als een mechanische werkplaats, heeft het Duitse bedrijf zich sindsdien ontwikkeld tot marktleider en technologieleider op het gebied van werktuigmachines en lasers voor de industriële productie en elektronica voor industriële toepassingen. In het fiscale jaar 2020/21 werd een omzet behaald van 3,5 miljard euro met 14.767 medewerkers. Met ongeveer 70 dochterondernemingen - waaronder Trumpf Nederland in Hengelo - is de groep vertegenwoordigd in bijna elk Europees land, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Er zijn productielocaties in Duitsland, Frankrijk, het VK, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Tsjechië, de VS, Mexico, China en Japan.

Onderzoek en ontwikkeling In elk van haar activiteitensectoren is Trumpf een leider op wereldschaal, zowel op het gebied van technologie als organisatie. Het bedrijf streeft naar een continue groei die ver boven het

60

gemiddelde ligt van de sectoren waarin het actief is. Dat levert een rendement op de omzet op, waarmee de hoge uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en de eigen investeringen kunnen worden gefinancierd. Met als resultaat dat Trumpf haar reputatie dat het staat voor kwaliteit, uitstekende producten, zeer efficiënte processen en uitstekende resultaten, telkens weer waar kan maken.

Familiebedrijf Het bedrijf is zo’n gigant, dat wel eens wordt vergeten dat Trumpf ook nog steeds een familiebedrijf is, met principes die dwingen tot nadenken over de lange termijn en verantwoord te handelen. “En we geven het goede voorbeeld: door onze collega's met respect te behandelen, te investeren in de toekomstige bron van onderwijs, actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat en doelgericht specifieke culturele projecten te promoten die voor ons allemaal


Met ongeveer 70 dochterondernemingen waaronder Trumpf Nederland in Hengelo - is Trumpf vertegenwoordigd in bijna elk Europees land, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

een toegevoegde waarde hebben. Een verstandig gebruik van hulpbronnen en veilige en efficiënte producten zijn ook essentiële aspecten voor het langetermijnperspectief van ons bedrijf.”

Totaaloplosser Trumpf is met haar innovaties in bijna elke branche werkzaam: de softwareoplossingen van het bedrijf effenen de weg naar de Smart Factory, terwijl in de industriële elektronica hightech processen mogelijk worden gemaakt. De afgelopen 20 jaar heeft het bedrijf zich ontwikkeld van een machinebouwer naar een totaaloplosser. Of het nu gaat om bedrijfsuitbreiding, vervangingsinvesteringen of het opzetten van een bedrijf: ondernemers hebben de juiste technologie nodig. Als totaaloplosser helpt Trumpf niet alleen bij de keuze van de juiste machine maar tijdens de gehele levensduur van de machine. Het belangrijkste daarbij zijn: onderhoud, overleg, onderdelen, opleiding en service.

Of een onderneming nu snijdt, ponst of buigt, Trumpf biedt hoogstaande innovatieve oplossingen, waarmee haar klanten succesvol kunnen zijn. En deze oplossingen zijn net zo individueel als de klant zelf, omdat de Trumpf medewerkers de taal spreken van de productiemanagers en ook die van de productiemedewerkers.

Trumpf Nederland John Maynard Keynesstraat 301 7559 SV HENGELO 088-4002400 www.trumpf.com 61


Wij feliciteren 54U Media met het 20 jarig bestaan van MetaalNieuws!

Op naar nog vele jaren succesvolle edities van MetaalNieuws & PlaatBewerkingsNieuws Breng rust in uw organisatieEric, & haal meer uit uw Materiaal, Machines & Mensen met onze innovatie oplossingen; Vincent, Rijnier, Harold, Ingrid & Tim!

Wij hebben een betere oplossing voor Plaatbewerking!

Machineonafhankelijk - Papierloos werken - CADCAM - Calculatie Shopfloor control - ERP Integratie - Volautomatisch - Powernesting

Kantgereedschappen - Ponsgereedschappen - Lasersystemen - Waterjets Duurzame Laserlenzen - Protective Windows - Snijonderdelen

- www.widenhorn.nl Breng rust ininfo@widenhorn.nl uw organisatie & haal meer uit uw Materiaal, Machines -& +31-(0)10-8209550 Mensen met onze innovatie oplossingen;


Zantech is de meest moderne allround toeleverancier op plaat en buis metalenproducten.

Zantech loopt voorop in lasersnijtechniek Zantech wil voorop lopen in lasersnijtechniek en investeert hierin voortdurend. MetaalNieuws is in de afgelopen twintig jaar dan ook meerdere keren in Oss op bezoek geweest om verslag te doen van weer een vooruitstrevende machine. Want regelmatig was Zantech het eerste bedrijf in Nederland – of zelfs in de wereld – dat een bepaald type lasersnijmachine, buislaser of stukje automatisering in gebruik nam. Niet zelden heeft Bart van der Zande een nieuwe machine al gekocht, voordat deze door de fabrikant op een internationale vakbeurs wordt gepresenteerd. En dan hangt er bijvoorbeeld op de nieuwste buislaser die BLM/Adige op de Euroblech in Hannover introduceert een briefje met de tekst: ‘Verkauft an Zantech in den Niederlanden’.

Onbegrensde mogelijkheden Zantech bewerkt staalplaten en buis- en kokerprofielen tot onderdelen voor productiebedrijven en technische dienstverleners in alle branches. De hoogwaardige onderdelen worden geleverd in alle denkbare series. Tijdig of zelfs just-in-time. De productie is zó georganiseerd, dat manarm kan worden geproduceerd, 24 uur per dag, als het moet. Door het moderne machinepark en de hoge graad van automatisering zijn de mogelijkheden bijna onbegrensd. Niet alleen als het gaat om bewerkingsmogelijkheden, maar ook als klanten met korte levertijden of in extreem grote of kleine series willen laten produceren.

Samenwerking Om dat te realiseren en hierin continu stappen te maken,

onderhoudt Van der Zande nauwe contacten met machinefabrikanten en houdt hij de ontwikkelingen bij hen scherp in de gaten. Ook werkt hij graag samen om innovaties in de praktijk door te ontwikkelen en beter te maken. Zo functioneerde bij Zantech als eerste bedrijf ter wereld al in 1995 een BySort uitsorteertunit in de plaatwerkafdeling. In 2013 kreeg Zantech als eerste metaalbedrijf ter wereld de beschikking over een Mazak 3D Fabri Gear MKII 400 buislasersnijmachine. Door dergelijke investeringen worden kwaliteit en efficiency in de productieprocessen steeds verder opgeschroefd.

Succes van Zantech Het is een ontwikkeling die eigenlijk al meer dan dertig jaar geleden is begonnen. Want op de vraag welke gebeurtenis in de afgelopen twintig jaar doorslaggevend is geweest voor het succes van Zantech, zegt Bart van der Zande: “Die gebeurtenis deed zich al voor in 1988, toen Zantech als een van de eerste bedrijven in Nederland investeerde in een lasersnijmachine. Door telkens te blijven investeren, lopen we nog steeds voorop in onze industrie. We zijn de meest moderne allround toeleverancier op plaat en buis metalenproducten.” En dat zal Zantech ook blijven, als het aan Bart van der Zande ligt. Want zijn motto luidt: “Gewoon doorgaan!!!”

Zantech Lekstraat 26 5347 KV OSS

0412-641575 www.zantech.nl

63


Service is en blijft de basis van Van Hoorn Machining Van een klein bedrijf, waarin Jack van Hoorn zich eerst richtte op servicewerkzaamheden aan verspanende machines, is Van Hoorn Machining uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van zaagtechniek en materiaalopslag. “Met een rijk en kwalitatief programma trachten wij onze klanten zo veel mogelijk te ontzorgen”, zegt Robin van Hoorn. Als specialist in zaagbewerking en materiaalopslag is Van Hoorn Machining de trotse importeur van de Duitse topproducenten KASTO en WIKUS. “Met meer dan 3500 geleverde machines en opslagsystemen in de Benelux hebben we de kennis en ervaring om samen met de klant de beste keuze te maken voor een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig productieproces”, zegt Robin van Hoorn. “Vanuit onze vestigingen in Veldhoven en Antwerpen bieden wij de Nederlandse en Belgische markt de oplossing voor elke vraag op het gebied van zaagbewerking en de opslag van materialen.” Jack van Hoorn is nog steeds actief, maar hij heeft de dagelijkse leiding van het familiebedrijf inmiddels overgedragen aan zijn zoon Robin en Ronnie Brons. MetaalNieuws heeft aan deze overgang in

64

2020 een uitgebreid redactioneel stuk gewijd. “Dat heeft ons veel bekendheid en respons opgeleverd.”

Klanten zijn ambassadeurs Dat zijn vader Jack het bedrijf ooit is gestart met service als basis, is volgens Robin tot op de dag van vandaag nog steeds kenmerkend voor de werkwijze van het bedrijf. “Waar andere bedrijven zich vooral toeleggen op het snel verkopen, hebben wij ons vooral toegelegd op onze service waardoor de olievlek van enthousiaste klanten steeds groter wordt. Zij lijken wel ambassadeurs voor onze firma in plaats van klanten.”


Van Hoorn Machining is dit jaar verhuisd naar een groter bedrijfspand in Veldhoven met veel meer mogelijkheden en een uitstraling die past bij de status van het bedrijf.

Neuzen de zelfde kant op Belangrijk voor het succes van Van Hoorn Machining zijn ook de medewerkers. “Wij hebben een team verzameld, waarin alle neuzen dezelfde kant op staan. Met als belangrijkste doel om de klant te ontzorgen en service te bieden die klanten wensen bij het product dat wij verkopen. Geen lange wachttijden maar snel handelen. Gelukkig begrijpt ons personeel dat. Vooral door hen hebben wij de grote stappen kunnen zetten die we de afgelopen jaren gezet hebben.”

Rooskleurige toekomst Van Hoorn Machining groeit hard. Dit jaar is het bedrijf verhuisd naar een groter bedrijfspand in Veldhoven met veel meer mogelijkheden

en een uitstraling die past bij de status van het bedrijf. “De uitbreiding in ons personeelsbestand en vooral het vergroten van ons serviceapparaat en het hoge kennislevel zorgen er voor dat we de toekomst van Van Hoorn Machining zeer rooskleurig inzien”, aldus Robin van Hoorn.

Van Hoorn Machining Zandven 16 5508 RN VELDHOVEN 040-2540907 www.vanhoornmachining.com 65


BAHCO FELICITEERT METAALNIEUWS & 54UMEDIA Expertise in efficiënter produceren

DE MEE RE ST ZAAGVOLUTIONAIR E De PHX is de toekom een revolutionair tandon voor gereedst naar voren twerp haalt. schaps Dit tandon waarbij BAHCO staal en twerp hoogge is speciaa legeerd l ontwik e staalso keld orten.

U wisselt toch ook niet van voor elke maaltijd? tanden

Wij zagen de

. dingen wat scherper

3857-Easy-C ut Voor het zagen van uiteenlopend maten en vormene met één en dezelfde bandzaag.

Voor iedere toepassing de juiste bandzaag.

3857-Easy-Cut

Bahco Tools

International,

Helmond (Netherlands),

Phone: 00 31

492 582371,

info@bahco.nl,

www.bahco.com

Sandflex® bladen

Be Sharp Use Bahco Bandsaws.

International,

Helmond (Netherlands),

Phone: 00 31

492 582371,

info@bahco.nl,

www.bahco.com

KIJK VOOR DE ACTIES OP DE WEBSITE

n. Bimetaal Zage

WIJ STAAN OP HAL 8, STAND DE TECHN D030

08.C054

Voor diverse toepassingen; gatzagen, metaalzaagbladen

Met zulke sterke tanden zou u toch ook niet kieskeurig

van Bahco.

‘s Werelds Beste

Be Sharp

Bahco Bandsaws. Bahco Tools verkrijgbaar Use op stand: 08.E062

• •

Bahco Tools

Eigen lasserij in Nederland

Bahco Bandzagen

| Op elke gewenste lengte gelast Voor elk merk machine | Levertijd 2-3 dagen

Bahco: Bimetaal 100% eigen productie

zijn?

Bahco: De specialist in verspaning!

Bimetaal Sandflex bladen

BAHCO

3853-”TOP” Fabricator Voor het zagen van uiteenlopende maten en vormen met één en dezelfde bandzaag.

Voor iede re

BANDZA GEN

toepass ing de

www.bahco.com

juiste zaa g

Een kleine greep uit 20 jaar advertenties in Metaalnieuws

20 JAAR GELEDEN ZAGEN WE AL DAT HET GOED ZAT!

Meerheide 100b 5521 DX Eersel ● Tel.: +31 (0) 497-820213 ● Fax.: +31 (0) 497-820214 ● info@youngcuttingtools.nl ● www. youngcuttingtools.nl

Opleiden Samen maken we de technologie van de toekomst

Vergroot uw kennis met ruim 170 opleidingen op MBO, HBO en WO niveau

15

Themadagen

170

Cursussen

Ontmoeten

Al 50 jaar ondersteunt Mikrocentrum hightech- en maakbedrijven met Opleiden, Ontmoeten en Ondernemen

Verbreed uw netwerk en ontdek de laatste ontwikkelingen tijdens onze evenementen

6

Vakbeurzen

Kennis- en netwerkorganisatie voor de hightech- en maakindustrie

Word lid van een collectief van 600 bedrijven waar inspireren, kennisdelen en verbinden centraal staat

600 Leden High Tech Platform

www.mikrocentrum.nl 66

Ondernemen

ISHOW


Het bedrijfspand van Resato in Assen. De keuze voor de waterstofmarkt betekent een grote omslag voor het bedrijf.

Alles draait om hoge druk Bij Resato International draait alles om hoge druk, soms tot wel 14.000 bar! Dit uit zich onder andere in de waterstraalsnijmachines die het bedrijf op de markt brengt.

met hoge druk systemen en waterstraalsnijsystemen hebben ertoe geleid dat we in 2016 de keuze hebben gemaakt om ons ook te richten op het bouwen van waterstoftankstations.”

In samenwerking met MetaalNieuws heeft Resato regelmatig een zogenaamde ‘client case’ gedeeld om de ervaring met haar waterstraalsnijmachines in de realiteit weer te geven. “Hier hebben wij altijd enorm goede herinneringen aan”, vertelt marketing manager Sven Reiffers. “Ook vanwege het feit dat de klant hierin centraal staat en het vrij weinig over ons gaat. Het betreft geen ‘mooi weer verhaal’ vanuit onze kant, maar de realiteit van het werken met een waterstraalsnijmachine vanuit het perspectief van de klant. Dus ook de mindere momenten worden gedeeld. Het is fijn dat Metaalnieuws open staat voor zulke artikelen.”

Dit is een grote omslag voor het bedrijf, die mede het succes in de toekomst zal gaan bepalen. “In de waterstofmobiliteit sector hebben wij namelijk te maken met het kip-ei dilemma. Er zijn niet genoeg tankstations, omdat er weinig waterstofvoertuigen op de weg zijn en vice versa. Dit willen wij doorbreken. Aan de hand van twee tankstation concepten willen wij de waterstofmobiliteit sector ontwikkelen en vormgeven. Het Fleet Owner Station is een waterstof equivalent van een snellader en uitermate geschikt voor bedrijven met wagenparken. Het Openbare Station is een snel tankconcept waarbij een auto, bus of vrachtwagen net zo snel wordt getankt als de benzine- of dieselvariant. Momenteel hebben wij al meer dan 25 installaties geleverd in 5 verschillende landen. En meer komt eraan!”

Waterstofmarkt Maar de waterstraalsnijmachines zijn slechts één onderdeel van Resato. Hoge druk is niet alleen de kern van de business unit Waterjet Technology, maar ook die van de divisies High Pressure Technology (hoge druk componenten testsystemen) en Hydrogen Technology. Laatstgenoemde business unit is er bij gekomen door de keuze om in de waterstofmarkt te stappen. Sven Reiffers: “Als je het hebt over ontwikkelingen bij Resato, dan steekt de keuze om de waterstofindustrie in te gaan er momenteel bovenuit. Onze ervaringen

Grote omslag

Resato International Duitslandlaan 1 9403 DL ASSEN

050-5016877 www.resato.com

67


Q-Fin staat nooit stil De ongelooflijke groei van Q-Fin in de afgelopen jaren is indrukwekkend. Het bedrijf is van een underdog positie uitgegroeid naar een hoofdrolspeler op de finishing markt. Het geheim? Hollandse kennis, kunde en vakmanschap, maar vooral: nooit stil staan. Q-Fin is continu bezig met innoveren; zowel op het gebied van machines en toepassingen als alles daar omheen: marketing, sales, processen, de manier van produceren enzovoort. De grote inspirator hiervan is eigenaar Anton Bax. Hij heeft Q-Fin in 2013 opgericht, vanuit de overtuiging - onder andere opgedaan in zijn andere bedrijf Bax Metaal - dat de ideale ontbraammachine nog niet bestond.

Continu blijven ontwikkelen Sindsdien ontwikkelt, bouwt en verkoopt Q-Fin Quality Finishing Machines oplossingen voor het ontbramen, afronden en finishen van metalen plaatdelen en het afzuigen van slijpstof. Er is volgens marketeer Lian Jansen in de inmiddels 8-jarige historie van het bedrijf niet een bepaalde gebeurtenis aan te wijzen die doorslaggevend is voor het succes van Q-Fin. “Het is niet één ontwikkeling, maar de drang om continu te blijven ontwikkelen, die zorgt voor ons succes. De drang om steeds meer en beter te willen en onze klanten te voorzien van het beste wat er in de markt te krijgen is. Dat is ook de reden dat Q-Fin is ontstaan. Wij doen het graag anders…omdat het volgens ons beter kan.”

68

Zonder mensen geen succes Samen met de medewerkers werkt Anton Bax zorgvuldig aan de op- en uitbouw van zijn bedrijf. “Zonder mensen heeft Q-Fin geen succes”, zegt hij. “Als de engineers geen machines ontwikkelen heeft de productie niets te maken en als productie niks produceert heeft sales niks te verkopen. Het lukt ons om de juiste mensen met het Q-Fin DNA aan te trekken en te behouden. Zo blijven ook schoolverlaters na hun stage graag bij ons werken.”

MetaalNieuws Van meet af aan is Q-Fin goed in de markt gezet. Het was Anton Bax zelf, die op de TechniShow naar de stand van MetaalNieuws kwam met de vraag hoe hij kon gaan adverteren. In eerste instantie om het toen nog regionaal opererende Bax Metaal landelijke bekendheid te geven. Later volgden ook de advertenties om Q-Fin op de (Nederlandse) kaart te zetten en het bedrijf kenbaar te maken bij het grote publiek. Q-Fin is nu een vaste adverteerder, die veel maar ook opvallend qua vorm en inhoud adverteert. Daarnaast worden er met grote regelmaat


Door alle ontwikkelingen is Q-Fin inmiddels een hoofdrolspeler op de finishing markt.

artikelen gepubliceerd, zowel over nieuwe ontwikkelingen bij Q-Fin zelf als over klanten die ontbraammachines in gebruik hebben. Zo is een grote naamsbekendheid opgebouwd. Iedere plaatbewerker in Nederland is bekend met Q-Fin.

4Innovators Days Uiteraard is het bedrijf ook bekend van de presentatie op vakbeurzen. Maar een bijzonder moment was vooral de eerste editie van de 4Innovators Days, die in september 2020 plaatsvond in de eigen showroom in Bergeijk. “Dit evenement hebben we samen met onze partnerbedrijven LVD, Kumatech en Valk Welding opgezet in coronatijd”, vertelt Lian Jansen. “We waren alle vier genomineerd voor een TechniShow award, maar na het afgelasten van die beurs vanwege corona konden we onze innovaties in eerste instantie niet laten zien aan het grote publiek. Om die reden zijn we gaan kijken naar mogelijkheden om dit toch te kunnen doen en zo is dat evenement ontstaan. Het is ontzettend goed bevallen, zowel voor ons als organisatoren als voor bezoekers. Daarom hebben we er jaarlijks terugkerend evenement van gemaakt.”

Kansenmakers Door alle ontwikkelingen is Q-Fin inmiddels een hoofdrolspeler op de finishing markt. “We zijn/worden de trendsetters in onze niche en maken hier graag gebruik van. Maar we zitten niet stil. Dit is het moment om onze kennis en kunde bij een groter publiek kenbaar te maken. De eerste stap is gezet: alle neuzen dezelfde richting op. Onze producten zijn geen probleemoplossers maar kansenmakers voor bedrijven die willen groeien. Er liggen nog grote kansen op internationale markten. De automatisering en producthandeling rondom de Q-Fin machines worden de grote uitdagingen.”

Q-Fin Quality Finishing Machines Wilgenakker 8 5571 SJ BERGEIJK 0497-581018 www.q-fin.nl 69


Fe Powertools feliciteert MetaalNieuws met het 20-jarige jubileum. Vanaf de eerste dag hebben wij al een bijzonder leuke en warme relati e met elkaar. Wij hopen nog jaren met jullie te kunnen samenwerken.

Gratis Accu Slagmoersleutel* Koop nu één van de hieronder afgebeelde BDS magneetboormachines en ontvang “gratis” deze robuuste 18 Volt slagmoersleutel met daarbij een oplaadstation en 2 stuks 4.0 Ah batterijen, deze slagmoersleutel heeft een hoog koppel en een koolborstelloze motor hierdoor gaat hij wel 10 x langer mee dan zijn concurrentie, 30% meer efficiënt. Krachtige torque van 650 Nm. Deze machine vertegenwoordigt een verkoopwaarde van Euro 425,-

Krachtige Torque van 650 Nm!

Inclusief on ti oplaadsta en jen 2 batteri

Bestel nu via: 0172 474727 of info@fepowertools.com

MAB 485

MAB 525

MAB 825

exclusief btw

exclusief btw

exclusief btw

1.355,-

1.712,-

2.163,-

Of vraag onze gratis brochure aan voor een overzicht van al onze top producten..

* Spetterende aanbieding geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 23 december 2021.

www.kernboor.nl, www.fepowertools.com www.pijpzaagmachine.nl, www.mackma.nl Maak snel een afspraak met één van onze collega’s om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. If Fe Powertools can’t help you, nobody can. Jac. P. Thijsseweg 16 2408 ER Alphen aan den Rijn The Netherlands

FE POWERTOOLS ADV.indd 1

T +31 (0)172 47 47 27 F +31 (0)172 47 29 49 E info@fepowertools.com

www.fepowertools.nl www.kernboor.nl www.pijpzaagmachine.nl

05-11-2021 15:54


In 2018 heeft Jörg Machines dit nieuwe pand betrokken in Dodewaard, dat drie keer zo groot is als het vorige bedrijfspand. “We hadden we niet verwacht dat we nu al weer vol zouden zitten.”

Compleet programma voor specifieke markten Een belangrijke gebeurtenis die het succes van Jörg Machines mede heeft bepaald is de ontwikkeling van de Jörg Lasersnijmachine vanaf coil. Veel isolatiebedrijven profiteren al jaren van de snelheid en economische productie van deze innovatieve machines. Maar niet alleen deze machine is een belangrijk onderdeel in het leveringsprogramma. Jörg is een specialist in plaatbewerking, die machines voor de bewerking van dunne platen fabriceert, importeert en levert. Het bedrijf fabriceert zelf al ruim 85 jaar machines, die op de markt worden gebracht onder de naam Jörg. Ook worden de Air-Works machines door Jörg gefabriceerd. Daarnaast heeft het bedrijf verschillende bedrijven over kunnen nemen, waardoor het programma uitgebreid kon worden. Ook de verschillende dealerschappen van bedrijven zoals Schechtl, Dener, Cidan, Nosstec, Eckold en Euromac zijn succesfactoren.

Specifieke markten Door haar lange bestaan heeft Jörg veel kennis van de markt en de techniek. Omdat ook wordt samengewerkt met diverse andere fabrikanten als importeur voor Nederland en België, heeft het bedrijf een compleet programma voor allerlei soorten bedrijven die plaat bewerken. Hiermee richt Jörg zich vooral op een aantal specifieke markten waarvoor ze een compleet programma voert. Dit zijn voornamelijk toeleveranciers van (zinken) hemelwaterafvoersystemen, isolatiebedrijven, luchtkanaalindustrie, metaalzetterijen voor gevel- en dakbeplating, apparatenbouwers, scholen, metaalwarenfabrieken, TD werkplaatsen enzovoort.

Verschuiving In 2004 heeft Reinhard Reincke Jörg Machines overgenomen en in dat jaar is het bedrijf ook verhuisd van Rhenen naar Dodewaard. Bij de overname werden er vooral kleine machines geproduceerd en verkocht voor loodgieters. In de loop der jaren is dit geheel verschoven naar de grotere machines voor loodgietertoeleveranciers. Ook zijn de machines voor isolatiebedrijven erbij gekomen. Hierdoor is een flinke groei gerealiseerd. Destijds telde de plaatwerkspecialist vier medewerkers, nu zijn dat er achttien. Er zijn buitendienst monteurs onderweg voor service en onderhoud, er is een goed uitgeruste werkplaats voor productie en reparatie. En natuurlijk een verkoop- en serviceafdeling om klanten goed van dienst te kunnen zijn.

Plezierig werken In 2018 werd een nieuw pand betrokken in Dodewaard, dat drie keer zo groot is als het vorige bedrijfspand. “Toen we ons nieuwe pand betrokken, hadden we niet verwacht dat we nu al weer vol zouden zitten”, vertelt Wim van den Berg van Jörg Machines. “We hopen de komende jaren gestaag door te kunnen groeien om een groeiende klantenkring van dienst te kunnen zijn. Omdat we een veelzijdig bedrijf zijn, met ontwikkeling, productie, inkoop, verkoop, service, reparatie en gebruikte machines, is het plezierig bij Jörg te werken. Ook voor jonge mensen, die zich binnen het bedrijf verder kunnen ontwikkelen in de metaalbranche.”

Jörg Machines Nobelweg 3 6669 MV DODEWAARD

0488-482087 www.jorg.com

71


Tuwi blijft streven naar hoogst mogelijke serviceniveau Voor Tuwi is er in de afgelopen 20 jaar veel veranderd, zowel binnen de eigen organisatie als in de markt. De leverancier van metaalbewerkingsmachines is gegroeid van een relatief klein bedrijf naar een organisatie met 45 medewerkers, twee vestigingen, een professioneel service apparaat en uitgebreid leveringspakket. De directeuren Jeroen Tadema en Marco Mans verwachten dat de ontwikkeling van hun bedrijf de komende jaren onverminderd doorgaat. Tuwi is al ruim 40 jaar toonaangevend op het gebied van metaalbewerkingsmachines. Het bedrijf onderscheidt zich in de markt met een klantgerichte benadering, een uitgebreid leveringspakket en volledige ontzorging van de klant. “We leveren turn-key oplossingen en zijn als leverancier betrokken bij de aankoop, installatie, training en ingebruikname van nieuwe machines en installaties”, vertelt Marco Mans. “Na aankoop werken wij samen met de klant aan optimalisatie van productieprocessen en verzorgen het onderhoud.”

Nieuwe technieken In het leveringsprogramma is in de loop der jaren veel veranderd. Tuwi heeft afscheid genomen van verouderde technieken en nieuwe technieken zijn er voor in de plaats gekomen. 20 jaar geleden werd door de overname van Dimetech het importeurschap van de Mazak CO2 lasersnijmachines verworven. Dat was een belangrijke stap, want sindsdien zijn lasersnijmachines een belangrijke productgroep. Inmiddels zijn de CO2-lasers grotendeels verdrongen door de fiberlasers. “De introductie van de fiberlaser heeft een grote verandering in het huidige productieproces gebracht”, aldus Mans. “Metaalnieuws heeft deze ontwikkeling goed gevolgd en de

72

De hoofdvestiging van Tuwi in Winterswijk. Inmiddels is er ook een nevenvestiging in Moerdijk.

afgelopen jaren regelmatig enthousiaste gebruikers van Durma fiberlaser snijmachines aan het woord gelaten.”

Hoogste serviceniveau Eén van de belangrijkste ontwikkelingen de afgelopen jaren is zonder meer digitalisering. Jeroen Tadema: “Zowel onze eigen interne processen als de processen bij onze klanten en de besturing van machines zijn in rap tempo geëvalueerd. Wat in 20 jaar echter nooit is veranderd is ons doel om vooruitstrevend en innovatief te blijven en altijd te streven naar het hoogst mogelijke serviceniveau. En dat mogen klanten ook de komende 20 jaar van ons verwachten.” De medewerkers van Tuwi spelen daarbij een belangrijke rol: “Wij proberen de klant altijd centraal te stellen. Ons doel is een partnership en langdurige relatie met onze klanten waarin we elkaar vooruit kunnen helpen. We hebbben een hechte band met fabrikanten, waardoor vragen van onze klanten omgezet worden naar mooie en innovatieve verbeteringen. Zonder onze ervaren en kundige vakmensen is dit niet mogelijk, en zouden de producten van Tuwi ook niet zo vooruitstrevend zijn. Vanaf het eerste moment zijn onze medewerkers bepalend en een essentieel


onderdeel geweest van de groei die wij hebben doorgemaakt. Ook nu wij aan de vooravond staan van een nieuwe fase, met steeds sneller gaande ontwikkelingen als Industrie 4.0, digitalisering en vergaande procesoptimalisatie, zullen onze medewerkers een prominente rol houden in de ontwikkeling van onze organisatie.”

Toekomstplannen Tadema en Mans zien de toekomst positief tegemoet, mede ingegeven door de vooraanstaande positie die de Nederlandse maakindustrie inneemt. “Het is onze taak ons productportfolio hierop af te stemmen. Uiteraard hebben wij onze toekomstplannen met name op het gebied van automatisering (intern en extern). We zien daar veel gebeuren en daar gaan wij de komende periode volop op inspelen zodat het voor onze relaties nog eenvoudiger wordt informatie te verkrijgen en orders te verwerken.” In die toekomst is ook een rol voor MetaalNieuws weggelegd. “We hebben rondom ons 40 jarig bestaan in 2018 veel extra geadverteerd en een aantal redactionele stukken in Metaalnieuws/Plaatbewerkingsnieuws gehad. Uiteraard is onze jaarlijkse terugkerende Saleskrant die wordt verstuurd als

bijlage bij Metaalnieuws een terugkerend onderdeel van onze samenwerking.” Marco Mans benadrukt daarbij de plezierige contacten die hij heeft met de redactie én de commerciële afdeling van MetaalNieuws. Dat hij en media-adviseur Harold Draaijer allebei fervente Ajax-supporters zijn, is daarbij een telkens terugkerend fenomeen. Met een brede glimlach vertelt Mans: “Ik kijk met veel plezier terug op de aanwezigheid van redacteur Eric Weustink tijdens onze klantenreizen naar Durma en TCI. Met name de trip naar TCI zal Harold zich nog wel herinneren, want ik zat samen met Eric op een plein in Valencia naar Valencia-Ajax te kijken. Dat was een wedstrijd die Ajax glansrijk won en zodoende was er veel app-verkeer met Harold, die als rasechte Ajacied de wedstrijd thuis vanaf de bank moest bekijken!”

Tuwi Nederland Technopark 2 7102 JM WINTERSWIJK 0543-549549 www.tuwi.nl 73


METAALNIEUWS,VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE 20 JARIG JUBILEUM! Halfautomatische bandzaagmachine 280CSO Pons-knipmachine IW-45K

Capaciteit 45ton

Capaciteit rond 220mm

Ponsen Ø 22x15mm Ø 40x8mm

Met automatische variabele

Knippen plat 300x10mm Knippen hoek

neerwaartse druk

75x75x6mm

Verstek 45o/60o

Gewicht machine 870kg

Koelinstallatie

Actieprijs

€ 9950,00

Actieprijs € 2.799,00

Halfautomatische bandzaagmachine 411MS

Capaciteit rond 300mm op 90o Dubbel verstekmachine Hydraulische klemming

Tafelboormachine TB 13 PLUS

Kolomboormachine 918VAD

Boorcapaciteit 15mm in staal

Boorcapaciteit staal 32mm

Variabel toerental en tapinstallatie

Variabel toerental 150-2500rpm

Digitale boordiepte en spindel

Rechts-linksom schakelaar

Ledverlichting en LCD scherm

Machineverlichting en koelinstallatie

Actieprijs

€ 2.650,00

Hydraulisch instelbare neerwaartse en opgaande druk

Actieprijs € 6.650,00

Actieprijs

€ 4495,00

Studturn draaibank

Volautomatische

bandzaagmachine 411A Capaciteit rond 300mm op 90o Automatische programmeerbare doorvoer

Draaidiameter over het bed 360mm

Dubbelverstek machine

Afstand tussen de centers 1000mm

(handmatig instelbaar)

Variabel toerental max 2500rpm

Tevens semiautomatisch te

Inclusief Mitutoyo digitaal op 2 assen,

gebruiken

klauwplaat, multifix beitelhouder, etc

Uit voorraad leverbaar!

Actieprijs

€ 22.500,00

Prijzen zijn af Wormerveer exclusief 21% btw en geldig zolang de voorraad strekt.

Wolthuis Machines BV | T 075-6403133 | E sales@wolthuismachines.nl

Actieprijs € 15.950,00


Proven Concepts vindt dat de bekendheid van het persen omhoog moet. “Mensen in de industrie moeten weten dat we met persen heel veel kunnen bereiken wat niet kan met kanten en samenstellen”.

Persdelen ook in kleine series vaak uitstekende oplossing In de veeleisende automotive sector bewijst Proven Concepts al 20 jaar dat 3D geperste vormen vaak een uitstekende oplossing zijn. Het ingenieursbureau in Valkenswaard is ervan overtuigd dat dit ook geldt voor andere industrieën. Directeur Gerard Maessen en operationeel directeur Ron Cornelissen vinden dan ook dat de bekendheid van het persen omhoog moet. Daarom adverteren ze sinds kort in MetaalNieuws. “Mensen in industriële sectoren als de medische en agrarische sector en de consumentenartikelen moeten weten dat we met persen heel veel kunnen bereiken wat niet kan met kanten en samenstellen”, zeggen ze. “Uit één plaatdeel kunnen vaak hele mooie en functionele vormen worden gemaakt.”

Prototypes en kleine series Dat geldt ook voor prototypes, enkelstuks en kleine series, maar veel mensen in de industrie zijn zich daar niet van bewust. Want de heersende gedachte is nog altijd dat er voor persen speciale gereedschappen moeten worden gemaakt, hetgeen tijdrovend en duur is. Hierdoor zou persen alleen interessant zijn voor de productie van grote series. Proven Concepts bewijst dat dit niet zo is. Het bedrijf is door jarenlange ervaring en bewezen concepten uitgegroeid tot een toonaangevende speler in productontwikkeling, model- en protobouw. In eigen huis is alles voorhanden om klanten bij het maken van producten van a tot z te begeleiden: werkplekken voor de engineers, persen, een verspanende afdeling met allemaal 5-assige bewerkingscentra en hoogwaardige meet- en analysefaciliteiten.

Zo kan het team een compleet ontwikkelingspakket aanbieden om de ideeën van klanten te transformeren in zichtbare oplossingen; vanaf het allereerste conceptidee tot en met het maken en leveren van het product, inclusief meetrapport. Proven Concepts doet zowel de engineering van het product en het gereedschap, als ook het maken van het gereedschap en het product. Het bedrijf beschikt hiervoor over twee persen, een 400 ton hydraulische dieptrekpers met een bed afmeting van 2100 x 1300mm en een 100 ton pers voor klein dieptrekwerk. Daarbij is er een nauwe samenwerking met vaste partners voor processen als 3D laserlassen, coaten en het nabehandelen van producten. Zo worden de doorlooptijden heel kort gehouden.

Complexe vraagstukken De technische vraagstukken waarvoor Proven Concepts wordt ingeschakeld mogen best complex zijn. Graag zelfs. “We willen graag in de conceptfase van producten meedenken. Onze sterkte is dat we van meerdere technieken kennis en kunde hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld meedenken of delen kunnen worden samengevoegd waardoor minder materiaal wordt gebruikt en minder producten geproduceerd hoeven te worden. Of wat er in staal en wat er misschien in kunststof moet. Ook met vezelversterkte materialen, die in matrijzen 3D kunnen worden vervormd, hebben we ervaring. Heel interessant met het oog op de tendens naar lichtgewicht delen.”

Proven Concepts De Haak 4 040-2082888 5555 XK VALKENSWAARD www.provenconcepts.nl

75


Hofleverancier Widenhorn is al sinds 1919 actief als leverancier van metaalbewerkingsbedrijven, waarvan de afgelopen 40 jaar als specialist op het gebied van productie- en productoptimalisatie voor plaatbewerking.

‘Software is niet eng als je het praktisch maakt’

76


Widenhorn laat vaak gebruikersverhalen publiceren in MetaalNieuws. “Deze worden altijd erg goed gelezen”, is de ervaring van directeur Anco Euser. “Ze geven bedrijven een veel beter idee van hoe onze producten werken dan een artikel over ons product zelf. In 2019 en 2020 stond een gebruikersverhaal van één van onze klanten in de Top 10 van best gelezen artikelen. Dat zegt toch ook alles.” Anco Euser mag zelf ook graag schrijven. Dat kwam uitstekend van pas, toen Widenhorn in 2019 het 100-jarig bestaan vierde. Ter gelegenheid van die mijlpaal publiceerde het bedrijf een indrukwekkende bedrijfsbiografie, die vrijwel geheel in eigen beheer is gemaakt. Ook werd Widenhorn bekroond met het Predicaat Hofleverancier. “Dat was een bijzonder moment dat we konden delen met al onze klanten, leveranciers en partners”, blikt Euser terug. “Het cadeau van Metaalnieuws was ook erg leuk, onze eigen voorpagina. Deze heeft een prominente plek gekregen in ons bedrijfspand.”

Naamsbekendheid Euser onderhoudt een lange relatie met MetaalNieuws. Hij herinnert zich de eerste kennismaking nog heel goed: “Dat was in 2003. Ons bedrijf deed toen werkelijk niets aan marketing. Buiten de beurzen dan, maar daar werd dan geen aandacht aan geschonken in de bladen. Dus ik zocht een goed platform om eens te proberen of dat werkte. Ik kwam terecht bij Metaalnieuws. Toen de advertentie geplaatst was, kregen we heel veel reacties. Die advertentie is de start geweest van inmiddels bijna 20 jaar samenwerking. Tegenwoordig krijg je niet heel veel directe reacties meer. Die komen vaak via internet en dan is de bron niet heel goed te achterhalen. Maar de artikelen en advertenties worden altijd enorm goed gelezen. Ze hebben enorm bijgedragen aan onze naamsbekendheid.

Alles voor plaatbewerking Hofleverancier Widenhorn is al sinds 1919 actief als leverancier van metaalbewerkingsbedrijven, waarvan de afgelopen 40 jaar als specialist op het gebied van productie- en productoptimalisatie voor plaatbewerking met behulp van CADCAM, DNC, calculatie, automatisch nesten, laserlenzen, snijonderdelen, gereedschappen, lasersystemen en desktop waterjets. Hiermee biedt Widenhorn een compleet aanbod voor ieder plaatbewerkingsbedrijf, waarbij de nadruk ligt op gebruiksvriendelijkheid in gebruik en directe besparing op materiaal, machinetijd en mensuren. “Zeker in een tijd waar materiaal schaars is en mensen moeilijk te vinden zijn, is slimme automatisering een absolute must om met dezelfde mensen, machines en materialen meer omzet te kunnen maken”, zegt Euser.

Direct profijt van investering Met meer dan 700 klanten heeft Widenhorn veel bijzondere relaties.

“Eigenlijk heeft iedere opdracht wel iets bijzonders. Ik zou veel klanten tekort doen door er een te noemen. Maar ik kan wel vertellen hoe in het algemeen te werk gaan en wat ons net even anders maakt. We geven altijd eerst een klantspecifieke demonstratie zowel van de software als onze machine. De klant overhandigt zijn bestanden en daarmee zien ze gelijk of onze oplossing voor hun producten ook werkt, zonder dat we het voorbereiden. Vervolgens proberen we goed te begrijpen waar de pijnpunten van het bedrijf liggen. Zo kunnen we daarmee starten en het zo praktisch mogelijk maken. Op die manier is het ook goed te overzien. Software is vaak eng. Maar niet als je het praktisch maakt. We richten het hele systeem in, geven een praktijkgerichte training en assisteren bij de eerste productie. Op die manier is de klant verzekerd van een soepele en snelle implementatie en heeft hij direct profijt van zijn investering.”

Meer maatwerk Voor de komende jaren verwacht Euser dat zijn bedrijf stabiel blijft en niet heel hard zal groeien. “Dat is ook absoluut geen doelstelling. We willen gewoon zo goed mogelijk ons werk doen en bedrijven helpen zo slim mogelijk te produceren. Daarvoor ontwikkelen we zelf ook steeds meer maatwerk, dat onze standaard oplossingen nog beter maakt. Zo zijn we nu met een logistieke oplossingen bezig. Want je kan een laser wel volledig automatiseren, maar de producten moeten nog wel op de juiste plek komen en dat stukje gaan we ook digitaliseren, zodat real-time het gehele proces inzichtelijk is, van ontwerp, nesting, automatisering, snijresultaat tot het product in een doos in de stelling gereed melden.”

Widenhorn Ambachtsweg 3 3161 GL RHOON 010-8209550 www.widenhorn.nl 77


& Combinatie van wereldklasse!

SCHERP GEPRIJSDE 5-ASSER NU BEREIKBAAR ZONDER CONCESSIES AAN KWALITEIT EN STABILITEIT

UW

E NI

Met eigen reparatieservice!

SE2200-SERIE

KF3500/5A

✓ COMPACT ✓ SNEL

Certified Service Partner

Luxemburgstraat 2a 5171 PM KAATSHEUVEL

✓ AUTOMATISERING ✓ VERHOOGT UW PRODUCTIVITEIT

T. : +31(0)416 – 286 080 E. : info@hekutools.nl

Voor al uw:

78

www.hekutools.nl

DYMATO FELICITEERT 54UMEDIA HARTELIJK MET

VERKOOP@DYMATO.NL

|

20

+31 318 550 800

JAAR METAALNIEUWS

|

WWW.DYMATO.NL


De praktijkruimte van STODT in Best.

Hightech bedrijfsopleider voor de maakindustrie Van een regionale opleider in Oost-Nederland, heeft STODT zich ontwikkeld tot een landelijke hightech bedrijfsopleider voor de maakindustrie. STODT is als opleider voor CNC verspaning en meten uniek in zijn soort en loopt voorop in de techniek. “Wij helpen bedrijven door middel van kennisoverdracht in de transitie naar smart industry.” Om die claim te kunnen waarborgen, volgt STODT continu de nieuwste ontwikkelingen. Deze worden zo snel mogelijk verwerkt in de opleidingen en cursussen, zodat de bedrijven de technologische kennis van morgen aangeboden krijgen en hierin mee kunnen gaan. STODT neemt voor de R&D deel aan internationale projecten en werkt samen met de belangrijkste kennispartners en leveranciers. Dit alles resulteert telkens in nieuwe opleidingen. Zo is onlangs de nieuwe opleiding ‘Meettechnicus in de verspaning’ gestart. Een opleiding tot slijptechnicus is momenteel in ontwikkeling.

Brainportregio Een mijlpaal in de recente jaren was de opening van de vestiging in Best in 2017. Midden in de Brainportregio. Hierdoor is STODT nog meer een landelijke opleider geworden. De opleider beschikt zowel op de hoofdvestiging in Hengelo als in Best over goed geoutilleerde praktijkruimtes.

VDL en DAF Sinds de opening van de vestiging in Best is STODT er door het leveren van unieke opleidingen en dienstverlening in geslaagd in de hightech regio Brainport een belangrijke plek te veroveren in het bestaande opleidingslandschap. Zo is STODT in 2020 voorkeursleverancier geworden van de VDL groep voor CNC verspaning en meten. Ook worden de CNC operators van de DAF motoren fabriek opgeleid. STODT heeft deze positie kunnen veroveren door goed te luisteren naar de wensen van de klanten en hier de opleidingen op aan te passen. Ook wordt gewerkt met de beste specialisten en trainers. “Onze medewerkers spelen hierbij een cruciale rol. Zij zijn de belangrijke schakel tussen de klant, deelnemer, trainers en docenten. Zij zijn onze kennisdragers en weten de klantbehoefte te vertalen naar de passende opleiding of training”, zegt STODT-directeur Jeroen Rouwhof. Ondanks Covid-19 is STODT er in geslaagd om heel veel nieuwe vakmensen op te leiden en bij te scholen door inventief te zoeken naar nieuwe veilige mogelijkheden en veel kleine groepen en 1 op 1 trajecten te organiseren. Deelnemers en studenten hebben zodoende geen achterstand opgelopen.

STODT De Rijn 14 BEST Gieterij 212 HENGELO

088-0112345 www.stodt.nl

79


Hoff Hoffmann-Metalcare mann-Metalcare is is uw uw partner partner tijdens tijdens de de volledige volledige levenslevenscyclus cyclus van van uw uw machine machine of of productielijn. productielijn. En En zelfs zelfs al al daarvoor. daarvoor. Hoff Hoffmann-Metalcare mann-Metalcare isis een een gerenommeerde gerenommeerde naam naam in in de de maakindustrie. maakindustrie. Het Het bedrijf bedrijf levert levert naast naast verspanende verspanende en en niet-verspanende niet-verspanende machines machines aan aan metaalbedrijven metaalbedrijven en en bedrijven bedrijven in in de de maakindustrie, maakindustrie, tevens tevens complete, complete, op op maat maat ontworpen ontworpen en en in in eigen eigen beheer beheer gebouwde gebouwde productielijnen, productielijnen, perslijnen perslijnen of of zaagstraten. zaagstraten. Daarnaast Daarnaast maakt maakt Hoff Hoffmann-Metalcare mann-Metalcare het het begrip begrip one-stop-shopping one-stop-shopping tot tot een een werkelijkwerkelijkheid: heid: ook ook voor voor onderhoud, onderhoud, revisie, revisie, reparatie, reparatie, levering levering van van slijtageonderdelen slijtageonderdelen en en training training van van medewerkers medewerkers bent bent uu bij bij de de in in Zwijndrecht Zwijndrecht gevestigde gevestigde specialist specialist aan aan het het juiste juiste adres. adres.

Productieproces Productieproces isis uitgangspunt uitgangspunt Maar Maarover overwat watHoff Hoffmann-Metalcare mann-Metalcarenu nuecht echtonderscheidend onderscheidend maakt, maakt,isisGerrit GerritEysink, Eysink,directeur directeuren eneigenaar, eigenaar,heel heelhelder. helder.“Wat “Wat ons onsdaadwerkelijk daadwerkelijkanders andersdan dananderen anderenmaakt, maakt,isisdat datwe webij bijelke elke vraag vraagdie diewe wekrijgen, krijgen,uitgaan uitgaanvan vanhet hetproductieproces productieprocesvan vande de klant. klant.Dat Datwe wecontinu continunadenken nadenkenover overhoe hoewe weoptimaal optimaalwaarde waarde

Veiligheid Veiligheid Hoff Hoffmann-Metalcare mann-Metalcarezorgt zorgter erdus dusvoor voordat datde deklant klantsnel, snel,effi efficiënt, ciënt, nauwkeurig nauwkeurigen entegen tegenlage lagekosten kostenkan kanproduceren. produceren.Dat Datisisvan van onschatbare onschatbarewaarde. waarde.Toch Tochisiser eréén éénding dingdat dateen eennog noghogere hogere prioriteit prioriteitheeft: heeft:de deveiligheid veiligheidvan vande demedewerkers. medewerkers.Daarom Daarom zijn zijnalalde degeleverde geleverdemachines machinesvoorzien voorzienvan vanhet hetCE-keurmerk, CE-keurmerk, voldoen voldoenze zeaan aande deNEN NEN3140 3140en enwordt wordttevens tevenseen eenbreed breedscala scala aan aanbewakingssystemen bewakingssystemengeboden. geboden.Bij Bijhet hetontwerp ontwerpvan vannieuwe nieuwe productielijnen productielijnenisisveiligheid veiligheidhet heteerste eersteaandachtspunt. aandachtspunt.

“Bij “Bij het het ontwerp ontwerp van van nieuwe nieuwe productielijnen productielijnen isis veiligheid veiligheid het het eerste eerste aandachtspunt.” aandachtspunt.” Gerrit GerritEysink Eysink directeur directeurHoff Hoffmann-Metalcare mann-Metalcare

kunnen kunnentoevoegen toevoegenaan aanzo’n zo’nproductieproces. productieproces.Dat Datwe wemeedenken meedenken over overhoe hoewe wekunnen kunnenhelpen helpenom omeen eenprobleem probleemop optetelossen lossenofof een eenambitie ambitieteterealiseren. realiseren.En Endat datwe wehet hetmogelijk mogelijkmaken makenom omde de klant klantmet metzo zomin minmogelijk mogelijkarbeid, arbeid,en enmet metde degrootste grootstenauwnauw-

Vertrouwensband Vertrouwensband

keurigheid keurigheiden enhoogste hoogsterepeteerbaarheid repeteerbaarheidtegen tegende delaagste laagstekosten kosten

Deze Dezevisie visieleidt leidtuiteindelijk uiteindelijkaltijd altijdtot toteen eenadvies adviesdat datininhet hetbeste beste

tetelaten latenproduceren. produceren.En Enniet nietalleen alleennu numaar maarook ookininde detoekomst. toekomst.

belang belangvan vande deklant klantis.is.Daardoor Daardoorisismet metveel veelklanten klanteninmiddels inmiddels

Het Hetliefst liefstdoen doenwe wedit ditalalinineen eenzo zovroeg vroegmogelijk mogelijkstadium: stadium:we we

een eensterke sterkevertrouwensband vertrouwensbandopgebouwd. opgebouwd.“Ze “Zelaten latenons onshun hun

komen komengraag graagbij bijonze onzeklanten klantenlangs langsom omtetesparren sparrenover overhun hun

productieproces productieprocesanalyseren analyserenzodat zodatonze onzeengineers engineersmet metde debeste beste

wensen, wensen,groeiambities, groeiambities,uitdagingen uitdagingenen ende deeventuele eventueleknelpunten knelpunten

oplossing oplossingkunnen kunnenkomen, komen,durven durvenons onsmee meetetelaten latendenken denkenover over

ininhet hetproductieproces.” productieproces.”

budgetten budgettenen engeven gevenons onsecht echteen eenkijkje kijkjeininde dekeuken. keuken.IkIkdenk denkdat dat


Van idee tot realiteit Samenwerken met Hoffmann-Metalcare. Dat betekent dat u een partner naast zich heeft die naast u staat tijdens de volledige levenscyclus van uw machine of productielijn. Of eigenlijk zelfs daarvoor al....

ze dat doen omdat ze weten dat we altijd in hun belang denken”,

betrouwbaarheid van onze oplossingen garanderen!”

aldus Eysink.

Eigen ontwerpafdeling, machinefabriek en in-huis technische dienst

Succesverhaal Het succes van Hoffmann-Metalcare is overigens niet van de één op de andere dag tot stand gekomen. Al in 1954 legt Fritz

Hoffmann-Metalcare beschikt over een eigen 3D-ontwerp-

Hoffmann met het onderhoud van persen en stansmachines de

afdeling en machinefabriek waardoor het mogelijk is om ook een

basis voor de onderneming. Met het verwerven van verschillende

compleet op maat gemaakte productielijn te ontwikkelen, waarin

agentschappen van buitenlandse fabrikanten groeit het bedrijf

alle onderdelen, apparaten en besturingssystemen naadloos op

gedurende enkele decennia uit tot een gerenommeerde

elkaar aansluiten. Een andere belangrijke pijler van het bedrijf is

leverancier voor de niet-verspanende metaalindustrie. Het

de eigen technische dienst. De ervaren servicemonteurs, waarvan

bedrijf Metalcare - reparateur en leverancier van zaagmachines

velen vaak al jaren- of zelfs decennialang in dienst zijn, voeren in

– maakt een soortgelijke ontwikkeling door. De bedrijven komen

heel Nederland onderhoud, revisies en reparaties aan machines

met elkaar in contact en al snel ontstaat de wens om de krachten

en productielijnen uit. In het magazijn zijn slijtageonderdelen en

te bundelen. In 2014 is het dan zover en gaat het nieuwe

vervangingscomponenten van de meeste machines op voorraad.

Hoffmann-Metalcare de markt op als dé totaalleverancier

Daardoor kunnen klanten heel snel worden geholpen. Dat is

voor de Nederlandse metaal- en maakindustrie.

belangrijk, want elke minuut stilstand is er één teveel. Klanten moeten verzekerd zijn van continuïteit.

Leveranciers van A-kwaliteit Ook met leveranciers zijn er langdurige partnerships. “Kwaliteit betaalt zich altijd uit. Daar zijn we van overtuigd bij HoffmannMetalcare” aldus Eysink. “We werken daarom graag samen met gerenommeerde fabrikanten van niet-verspanende machines en leveranciers van systemen en toebehoren voor niet-verspanende productielijnen zoals Omera, Mios, Müller, Röcher Maschinenbau,

Hoffmann-Metalcare B.V. Gildenweg 35 3334 KC Zwijndrecht (NL) +31 (0)78 610 2388 info@hoffmann-metalcare.nl

Zehnder & Sommer, Strega, Unidor, Raziol en Agab. En als het gaat om verspanende machines en productielijnen werken we samen met toonaangevende fabrikanten die A-kwaliteit leveren zoals onder meer Everising, Jaespa en Pressta-Eisele. Door de unieke en duurzame partnerships kunnen we als geen ander de

www.hoffmann-metalcare.nl


Top producten voor metaal- en aluminiumbewerking

In 2003 begonnen als importeur voor Behringer en Eisele zaagmachines, is Promatt inmiddels uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van metaal- en aluminiumbewerkende machines en gereedschappen in Nederland en België. De medewerkers van het eerste uur zijn nog steeds in dienst en het team is inmiddels fors uitgebreid.

Naast de Behringer bandzaagmachines en de Eisele cirkelzaagmachines, behoren ook de FOM aluminium zaagmachines en bewerkingscentra en Vernet boorzaagstraten tot het portfolio van Promatt.

Promatt is importeur voor metaal- en aluminiumbewerkende machines in de Benelux. Naast de Behringer bandzaagmachines en de Eisele cirkelzaagmachines, behoren ook de FOM aluminium zaagmachines en bewerkingscentra en Vernet boor-zaagstraten tot het portfolio. Daarnaast heeft Promatt een serviceteam voor het plaatsen en onderhouden van de machines die aan klanten worden geleverd.

DemoDagen, een evenement dat zowel commercieel als op sociaal vlak iedere keer weer een groot succes is. Promatt zorgt ervoor dat de showroom vol staat met interessante machines, nodigt partners met aanverwante producten uit om zich ook te presenteren, en zorgt tegelijk voor een aantrekkelijke sfeer waarin de bezoekers zich op hun gemak voelen. Vaak is er een topkok aanwezig om de gasten te voorzien van geweldig eten.

DemoDagen

Geëngageerde medewerkers

Een grote stap is gemaakt met de aankoop van een eigen bedrijfspand in Haaksbergen in 2014. “In onze showroom ontvangen wij graag onze klanten voor zaagdemonstraties en zaagscholingen”, vertelt Promatt-directeur Sabine Toebes. In het nieuwe pand is Promatt ook begonnen met het organiseren van de

Het nieuwe pand biedt ook alle ruimte voor het opleiden van (nieuwe) medewerkers. Promatt is sinds 2019 dan ook erkend leerbedrijf. Het bedrijf koestert zijn medewerkers, hetgeen wel blijkt uit het feit dat de medewerkers van het eerste uur nog steeds in dienst zijn. “Al onze medewerkers zijn zeer ervaren en

82


geëngageerd en bepalen hiermee – naast de top producten – het succes van ons bedrijf”, zegt Sabine Toebes. “Wij investeren regelmatig in scholingen en opleidingen en proberen waar mogelijk iedereen de kans te geven om zich verder te ontwikkelen.”

nadat ons de order voor meerdere Behringer zaagmachines was gegund, heeft de bedrijfsleider ons een kaart gestuurd om ons met de order te feliciteren. Hij was er zelf ook ontzettend blij mee! En wij vonden zijn reactie superleuk.”

Felicitatiekaart In de loop der jaren is een groot klantenbestand opgebouwd, waarmee fijne relaties worden onderhouden. Sommige relaties zijn echt bijzonder. Sabine Toebes vertelt: “Bij de aanschaf van een zaagmachine ga je een langdurige relatie met elkaar aan. Niet altijd wordt bij bedrijven geluisterd naar de voorkeur van de zager/bedrijfsleider, maar zij hebben uiteraard vaak een voorkeur, gebaseerd op de ervaringen uit het verleden. Zo ook bij dit bedrijf:

Promatt Rietmolenweg 20 7482 NX HAAKSBERGEN 053-5730510 www.promatt.nl 83


we make ideas come to life

RMIG feliciteert MetaalNieuws met het 20 jarig jubileum!

MARKTLEIDER IN GEPERFOREERD EN STREKMETAAL

Producent van perfoplaten en strekmetaal voor snelle levering uit voorraad of productie op maat RMIG bv | Archimedesstraat 12 | 3316 AB Dordrecht | T: 0184 49 19 19 | info.nl@rmig.com | www.rmig.com

OP ZOEK NAAR SLIMME EN VEELZIJDIGE WATERSTRAALSNIJTECHNOLOGIE? Bekijk hoe wij meer capaciteit, veelzijdigheid en flexibiliteit aan uw bedrijf kunnen toevoegen! Resato waterstraalsnijsystemen kunnen met minimale mankracht worden bediend en bieden nieuwe flexibiliteit dankzij de nadruk op efficiëntieverbetering en automatisering. Onze innovaties voor onbemande operatie verhogen productiecapaciteit en ROI: Continu Abrasief Systeem ACM Job Manager Flexzone

YOUR HIGH PRESSURE EXPERT.

84

ONTDEK MEER: WWW.RESATO.COM/ONBEMAND

RESATO.COM


Een foto uit de oude doos. Michael Versluis (rechts) en Victor Stokfleth op de vakbeurs TIV in Hardenberg in 2014.

Persoonlijk contact, korte lijnen en altijd bereikbaar Stoxon heeft als importeur en groothandel van metaalbewerkingsmachines een lange historie in de Nederlandse metaalindustrie. Directeur/ eigenaar Michael Versluis verkoopt nu nog machines aan bedrijven die dat meer dan 60 jaar geleden ook al deden. “Die waren al klant voordat ik was geboren”, zegt Versluis (55). “Hun vaders kochten al machines van de vader van Victor Stokfleth.”

Knippen en plakken Met Stokfleth is de naam genoemd die jarenlang was verbonden aan Stoxon. Michael Versluis heeft de machinehandel in 2007 overgenomen van Victor Stokfleth, die altijd veel adverteerde in MetaalNieuws. Dat ging nog op de ouderwetse manier. Het kantoor van MetaalNieuws staat in Apeldoorn en daar woonde ook de familie Stokfleth. Victor was nog echt een man van de oude stempel, die met geknipt en geplakt advertentiemateriaal en handgeschreven teksten naar het kantoor kwam. Daar werd dan samen met DTP’er Rijnier van Kesteren een PDF met advertentie van gemaakt voor publicatie in MetaalNieuws of op de achterzijde van de plattegrond voor de vakbeurs METAVAK.

hun dienstverleningen en machines industriële bedrijven in de regio (en daarbuiten) op diverse manieren bedienen.

Service steeds belangrijker Stoxon is daarbij de machineleverancier. Het bedrijf verkoopt machines zoals draaibanken, freesmachines, kolomboormachines, vlak- en rondslijpmachines, hydraulische persen en steekmachines, en zorgt ook voor het plaatsen daarvan, het onderhoud, de keuringen (ook arbotechnisch) en alles wat daar bij komt kijken. “Service is steeds belangrijker geworden”, zegt Versluis, die door zijn klanten wordt gewaardeerd om zijn kennis en vakmanschap. Illustratief hiervoor is de volgende anekdote: “Ik kreeg een ondernemer uit Rotterdam aan de telefoon, die een storing had aan zijn zaagmachine. Of ik hem kon helpen. Ik legde aan de telefoon uit wat hij er aan kon doen. ‘Ik heb wel door dat je er veel verstand van hebt’, zei hij tegen mij. Drie weken later belde hij opnieuw om een nieuwe Carif zaagmachine te kopen.” Metaalondernemers vinden het belangrijk dat een machineleverancier kennis heeft van zijn machines en weet waarover hij praat. En dat weet Michael Versluis. Hij heeft een technische achtergrond en mag graag zelf machines installeren en sleutelen aan machines. Dat is een deel van de verklaring van het succes van Stoxon. “Ik verkoop veel op basis van mijn ervaring en kennis. Persoonlijk contact, korte lijnen en altijd bereikbaar zijn. Dat is hoe Stoxon werkt.”

Samen met Velmon Met de overname door Michael Versluis is Stoxon verhuisd van het oosten van het land naar het westen. Eerst naar Uitgeest, later naar Heemskerk. Hier is Stoxon nu samen met Velmon Maintenance Piping & Construction en Velmon Service en Revisie gevestigd op één locatie. De drie bedrijven onderhouden innige banden en kunnen met

Stoxon Machines Ambachtsring 14 1969 NH HEEMSKERK

0251-208375 www.stoxon.nl

85


54U Media doet meer MetaalNieuws is een uitgave van 54U Media (spreek uit als five for you media) in Apeldoorn, dé uitgever in de metaal. Het maken en verspreiden van MetaalNieuws is onze voornaamste activiteit. Maar 54U Media doet meer, zeker nu de markt veel meer vraagt dan een papieren krant: we creëren content, schieten video’s, maken brochures op en zorgen voor bereik op social media kanalen. Oftewel: we hebben alle mogelijkheden in huis om bedrijven te helpen hun potentiële klanten in de metaalsector te bereiken. De 5 in de bedrijfsnaam staat voor de vijf oprichters, die samen eigenaar zijn 54U Media BV. Dat zijn Harold Draaijer, Vincent Span, Eric Weustink, Rijnier van Kesteren en Ingrid Schaake. Zij waren alle vijf werkzaam bij Uitgeverij de Ruygt en hebben dit bedrijf op 1 september 2011 overgenomen van Peter de Ruygt. Er is dit jaar dus sprake van een dubbel jubileum; niet alleen viert MetaalNieuws het 20-jarig bestaan, tevens bestaat 54U Media 10 jaar. 54U Media is tegenwoordig een full-service mediabedrijf, dat actief is in de markt voor de technische industrie in Nederland, met name de metaalbewerkende en metaalverwerkende industrie. De (print) uitgave van het vakblad MetaalNieuws vormt samen met bijbehorende website de basis van onze uitgeverij. Maar in de loop der jaren heeft ons bedrijf zich ontwikkeld van de uitgever van een eens per veertien dagen verschijnend vakblad tot een moderne multimediale uitgeverij, die volop oog heeft voor de digitale ontwikkelingen en een vaste plek heeft veroverd in de metaalbranche, maar ook daar buiten. Onze belangrijkste titels zijn MetaalNieuws, PlaatBewerkingsNieuws, en VerspaningsNieuws.

Goed ingespeeld team 54U Media is een dienstverlenende, servicegerichte organisatie, die dicht bij de klant staat. Wij hechten veel waarde aan een goed persoonlijk contact. Onze kleine ploeg vormt een goed ingespeeld team, waarbinnen iedereen zijn eigen taken heeft. Zo kunnen we snel en efficiënt heel wat werk verzetten en veel productie

86

draaien. Jarenlang was het werk van een uitgeverij vrij overzichtelijk: we verkochten advertenties, zorgden voor kopij (teksten en foto’s) en maakten die op in een krant. Die lieten we vervolgens drukken en bezorgen. Maar zo eenvoudig is het al lang niet meer. Naast de krant zijn er veel meer mogelijkheden om te communiceren met de metaalindustrie. Je wilt tegenwoordig digitaal met je informatie op de mobiele telefoon of de laptop van de metaalondernemer terecht komen. Niet alleen met teksten, maar steeds vaker ook met bewegend beeld. Er zijn andere behoeftes ontstaan dan advertenties in MetaalNieuws. 54U Media biedt tal van mogelijkheden om in de behoefte te voorzien en kan daarbij bogen op heel veel kennis en contacten in de markt.

De website De basis van dit alles is MetaalNieuws.nl. de nieuwswebsite met actuele berichtgeving voor en door de metaalbranche. Dit gecombineerd met het laatste productnieuws zorgt voor een zeer uitgebreide lezerskring waardoor uw banner of advertorial, heel gericht binnen uw doelgroep, een zeer hoge attentiewaarde verkrijgt. Mede door de combinatie met de MetaalNieuwsBrief heeft MetaalNieuws.nl maandelijks zo’n 35.000 bezoekers. Kortom uw online media uiting op deze nieuwssite versterkt uw naamsbekendheid en zal zorgdragen voor een toename van het verkeer naar uw website.


54U Media is tegenwoordig een full-service mediabedrijf, dat actief is in de markt voor de technische industrie in Nederland,

De MetaalNieuwsBrief

achtergrondartikel.

Met uitzondering van de feestdagen en zomervakantie krijgen de ruim 8.400 abonnees iedere dinsdag en donderdag het laatste MetaalNieuws in hun mailbox. Op jaarbasis verschijnen er dus minimaal 90 MetaalNieuwsBrieven. Extra MetaalNieuwsBrieven verschijnen in aanloop naar vakbeurzen en overige metaalgerelateerde evenementen.

DTP werkzaamheden

Sterk met tekst Dankzij de jarenlange ervaring in de metaalbranche begrijpt het team van 54U Media als geen ander wie uw doelgroep is, wat hen bezighoudt en nog belangrijker, hoe deze potentiële klanten voor jouw bedrijf te bereiken zijn. In een tijd vol beelden en video’s, kunnen juist opvallende en makkelijk leesbare teksten overtuigen. Webteksten en juist gekozen zoekwoorden (SEO) geven jouw website bijvoorbeeld een betere ranking in Google. 54U Media schrijft makkelijk leesbare teksten die jouw bedrijf, product of dienst overtuigend en onderscheidend kunnen positioneren. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Een mooi klantverhaal, een nieuw pand, een jubileum, een nieuwe machine of een ander leuk nieuwtje dat je wilt melden? Onze ervaren vakredacteuren kunnen worden ingeschakeld voor het schrijven van een persbericht, exclusief klantverhaal, bedrijfsreportage of een

Naast het uitgeven van de eerder genoemde vakbladen kunnen wij u ontzorgen op het gebied van: • Ontwerp en opmaak van brochures, flyers en folders • Ontwerp en opmaak van beursmaterialen • Ontwerp en opmaak van print advertenties • Ontwerp en opmaak van online advertenties/banners

Nieuwe website Achter de schermen wordt er ook hard gewerkt aan de geheel nieuwe website van 54U Media, die naar verwachting begin Januari 2022 online zal komen. Uiteraard hoeft u daar niet op te wachten en kunt u voor meer informatie nu al contact opnemen met de media adviseurs Harold Draaijer (06-51193132) of Vincent Span (06-51193408).

54U Media Prinsenweide 26 7317 BB Apeldoorn 055-3601060 www.54umedia.nl

87


Wij geven vorm aan deze veranderende wereld. .

Als technologieleider, gespecialiseerd in plaatbewerking, lasertechnologie en elektronica, zijn wij er als er innovatie plaatsvindt - of dat nu is op het gebied van mobiliteit, energievoorziening, informatietechnologie of in de steden van morgen. Want wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst geboren wordt uit de moed om te veranderen. Lees meer op www.trumpf.com

20 jaar MetaalNieuws Gefeliciteerd! Nog vele succesvolle jaren en gevulde bladen toegewenst.

Door vakmensen, voor vakmensen. BBL opleidingen Maatwerktrainingen Cursussen & workshops

88


Michel van Heeswijk vertegenwoordigt met Hevami onder meer de langbandschuurmachines van Kuhlmeyer. Hij is er trots op dat zijn kleine organisatie marktleider is op dit gebied.

Vasthouden aan focus op oppervlaktetechniek Vasthouden aan de focus op oppervlaktetechniek en trouw blijven aan je leveranciers. Deze twee aspecten zijn volgens Michel van Heeswijk mede bepalend voor het succes van zijn bedrijf Hevami Oppervlaktetechniek in Veghel. “Je hebt altijd wel periodes dat het lastig is om een bepaald product aan de man te brengen. Juist dan gaat het er om dat je trouw blijft aan je basis en er geen machines bij pakt die minder aansluiten bij je kernactiviteit”, zegt Van Heeswijk. Hij noemt daarnaast de langdurige relaties met klanten een belangrijke factor. “Wij hebben klanten die in het begin al machines bij mij kochten en dat nu nog steeds doen. Dat vind ik mooi.”

Klik met MetaalNieuws Hevami is iets ouder dan MetaalNieuws. Het bedrijf is begonnen op 1 maart 2000. Er was gelijk een klik tussen beide starters. “Wij waren een kleine adverteerder, maar daar was MetaalNieuws als beginnend blad ook blij mee.” De advertentie van Hevami staat al jaren iedere uitgave op de voorpagina. Van Heeswijk is ervan overtuigd dat dit werkt: “Mensen moeten ons weten te vinden in plaats van dat wij hen weten te vinden.”

Marktleider Het leveringsprogramma van Hevami bestaat uit vijf hoofdcategorieën: bandschuurmachines, ontbraammachines, polijstmachines, richtmachines en straalmachines. Van Heeswijk is best trots dat Hevami het als kleine organisatie voor elkaar heeft gekregen marktleider te zijn op sommige producten. “Ik vind dat we dat zijn met onze langbandschuurmachines (van Kuhlmeyer)

en onze ontbraamtrommels (Lima). Op het gebied van richten zijn er ook maar weinig partijen die dat aanbieden zoals wij met de machines van Kohler.” Het in dienst nemen van zijn eerste medewerker in 2008, noemt Van Heeswijk een belangrijke ontwikkeling. Het was een allrounder, die zowel service- als bureauwerk op zich nam. “Er was een nadrukkelijke vraag van de klanten om service vanuit Hevami aan te bieden. Dat vond ik zelf ook belangrijk. Je hebt dan meer controle dan wanneer je de service door een externe partij of door de fabrikanten vanuit Duitsland laat doen.”

Nieuwbouw Later is er nog een bureaumedewerkster bij gekomen en tegenwoordig heeft Hevami een fulltime servicemonteur met daar omheen twee vaste zzp’ers, die al sinds 2012 voor de oppervlaktespecialist werken. Binnenkort kan de organisatie verder worden uitgebreid, want Hevami krijgt de beschikking over een gloednieuw bedrijfspand. Het is representatief, heeft goede kantoorplekken en biedt voldoende ruimte voor demo machines. Ook komen er meer mogelijkheden om gebruikte machines goed aan te bieden. Verder is Van Heeswijk van plan om hier met een machine van Kohler het richten in loonwerk te gaan doen. Op dat gebied is volgens hem nog wel wat pionierswerk te verrichten. “De problemen die zich voordoen doordat plaatmateriaal niet vlak is en er spanningen in zitten, zijn veel groter dan je zou verwachten. En daarbij: Als een plaat vol spanning zit is er geen Industrie 4.0 mogelijk. Want dan kun je niet geautomatiseerd kanten en een robot laten lassen.”

Hevami Oppervlaktetechniek Zuidkade 9 5462 CD VEGHEL

0413-376602 www.hevami.nl

89


Altijd een goede mix aan machines op voorraad René Wilkens en Johannes Bosma hoeven niet lang na te denken over wat voor hun zakelijk gezien de belangrijkste gebeurtenis in de afgelopen jaren is geweest. Dat was in 2019 de overname van machinehandel Frimach BV in Drachten. Sindsdien hebben de twee hun weg in de gebruikte machinehandel prima gevonden, Frimach draait goed. Toch was het vrij kort na de overname wel even schrikken. René en Johannes mochten zich op 1 november 2019 officieel eigenaar noemen van Frimach en enkele maanden later brak de coronapandemie uit. “Daar hebben we de eerste drie maanden flink last van gehad”, vertelt René. “In het begin werden een paar grote orders geannuleerd, daar heb ik best even slecht van geslapen, want we hebben toch fors in de overname geïnvesteerd. Na die eerste maanden kwam het besef bij de meeste bedrijven dat we gewoon door moeten. Eerst begonnen de kleine machines weer te lopen en daarna ook de grotere. Uiteindelijk hebben we een prima jaar gedraaid.”

Bijna alles gaat online De gebruikte machinehandel is tegenwoordig veel achter de computer zitten. Vrijwel alles gaat online. Je koopt veel machines in via beeldmateriaal en tegelijk moet je er voor zorgen dat de machines die je zelf aanbiedt, keurig op internet in de etalage staan. “Goed inkopen is essentieel, daar zitten we dan ook bovenop”, aldus René en Johannes. “We hebben goede

90

inkoopkanalen en een aantal vaste contacten in heel Europa. Je probeert altijd een goede mix aan machines op voorraad te hebben.” Met het inkopen hebben de jonge eigenaren van Frimach goede ervaring. “We weten welke aspecten de waarde van een machine bepalen en hoe de verschillende merken in de markt liggen”, aldus Johannes. “Van heel veel machines weten we ook wat er kapot kan zijn en welke onderdelen slecht kunnen zijn, daar hou je rekening mee. Een machine naar Wit-Rusland exporteren betekent een aardige administratieve rompslomp voor het verkrijgen van een exportvergunning. Een bankgarantie regelen brengt ook het nodige papierwerk met zich mee. Maar als je dat een paar keer hebt gedaan, dan kun je tegen de volgende klant die daar om vraagt zeggen: prima, dat maken we voor elkaar.”

Markt is goed Het enige wat fluctueert is hoe de markt zich ontwikkelt. Momenteel is de markt voor gebruikte machines goed. Dat komt onder meer doordat de levertijden voor nieuwe machines flink zijn opgelopen,


Johannes Bosma (links) en René Wilkens in hun bedrijfshal in Drachten. Frimach is vooral sterk in de handel in gebruikte plaatbewerkingsmachines.

onder andere omdat componenten niet altijd leverbaar zijn. Veel bedrijven die productiecapaciteit nodig hebben, kiezen er dan toch maar voor een gebruikte machine aan te schaffen. Er is veel vraag naar jong gebruikte machines. “Laatst hadden we drie jonge gebruikte LVD kantbanken. Die waren binnen twee weken verkocht en we hebben veel klanten moeten teleurstellen”, aldus de heren. Frimach verkoopt de meeste machines in Nederland, Duitsland en België. “In Duitsland zit nog veel meer potentie voor ons, maar dan moet je daar echt de weg op. En we zijn al zo druk, ondanks dat we dit jaar al twee nieuwe medewerkers hebben aangenomen.” Het Frimach-team bestaat nu uit vijf man. Daarnaast worden er zzp’ers ingehuurd om machines bij verkopers op te halen en/of bij kopers te installeren. René en Johannes merken dat klanten ontzorgd willen worden en een machine graag plug & play geleverd krijgen, bij Frimach kunnen klanten vertrouwen op hun aankoop. “Natuurlijk gaat er bij het leveren ook wel eens wat mis maar het belangrijkste is dat het goed opgelost wordt. Bij andere partijen, zoals bijvoorbeeld veilinghuizen of verkoop direct van de vorige eindgebruiker, blijft het altijd een risico en is er vaak geen mogelijkheid om ergens op terug te vallen.”

Goede service René en Johannes zetten nadrukkelijk in op service. “Elke machine die hier weg gaat verkopen we met een goed gevoel. Alles gaat goed weg. Ook achteraf bieden we service. We zeggen altijd tegen klanten dat ze ons kunnen bellen als de machine bij hen staat en er iets mee is. Dan lossen we het op. Dat wordt gewaardeerd en we merken dat dit zich rond spreekt in de markt.”

Frimach Metaalbewerkingsmachines De Hemmen 77 9206 AG Drachten Tel: 0512 – 545 877 www.frimach.nl 91


92


Volautomatisch plannen met een druk op de knop Bijna 30 jaar geleden op een zolderkamertje ontstaan, is Limis Planner uitgegroeid tot een softwarepakket dat de meest complexe productieplanningen in productiebedrijven aankan. Het zolderkamertje is inmiddels verruild voor een mooi onderkomen in Enschede met acht enthousiaste medewerkers. Limis richt zich op het ontwikkelen en implementeren van Limis Planner, de software die berekent, visualiseert en optimaliseert, waardoor productiebedrijven in minder tijd en tegen lagere kosten meer werk aankunnen en leverdata worden gewaarborgd.

Planningsgemak Kent u ze nog? De planbordkaartjes in het bord aan de muur? Voor veel bedrijven was dit heel gewoon, totdat meer behoefte ontstond aan grip, inzicht en planningsgemak. Ook wilde men af van de bewerkelijke en foutgevoelige werkwijze. Het planbordkaartje werd vervangen door Excel, van Excel stapte men over naar ERP en van ERP naar geavanceerde planning software. “Limis behoort tot de laatste groep. Als APS (Advanced Planning en

Grip op uw complexe productieplanning

Scheduling software) gaat Limis Planner door waar ERP ophoudt voor optimale inzicht- en sturingsmogelijkheden bij complexe productieplanningen”, legt marketingmanager Susanne Vedder uit. “De klant is immers koning en de concurrentie is groot dus sneller, goedkoper, foutloos en betrouwbaarder produceren een must.”

Bijzondere band Door goed te luisteren naar de wensen en eisen in de markt en te sparren met bestuurders én gebruikers zijn de medewerkers van Limis in staat de meeste complexe planningssituaties het hoofd te bieden met hun software. Ze hebben door de jaren heen veel nieuwe functionaliteiten in deze software mogen testen bij een van de oudste klanten: AFMI Verspanende Industrie in Hengelo. “Hierdoor is een bijzondere band ontstaan”, zegt Susanne. “De mooie inzichten van en sparsessies met AFMI, de kennis en kunde van onze ontwikkelaars en de slimme algoritmes van Limis Planner zorgen ervoor dat de software tegemoet komt aan de planningswensen en -eisen in de maakindustrie.”

Orderacceptatie module De komende jaren verwacht Limis een mooie groei te kunnen realiseren door de nieuwste ontwikkeling, die al wordt getest bij enkele bedrijven: de Orderacceptatie module waarin de wensdatum kan worden aangegeven waarop geleverd dient te worden. Deze module gaat kijken wat de impact is op de huidige planning, rekening houdend met beschikbare machine- en mancapaciteit maar ook met materialen. Voordat de order daadwerkelijk op wensdatum wordt ingepland ziet men een overzicht van consequenties; welke orders worden hierdoor vertraagd, welke mensen worden (extra) belast, kortom: wat is de impact van het accepteren van deze order met deze wensdatum. Zo kan Limis Planner meerdere scenario’s doorrekenen alvorens een akkoord wordt gegeven en de order wordt geaccepteerd.

Limis www.limis.nl

Capitool 41 7521 PL ENSCHEDE

053-7400750 www.limis.nl

93


Modern bedrijf in de techniek met een missie Al vele jaren is aalbers|wico uit Renswoude een trouwe adverteerder in MetaalNieuws met een vaste plek op pagina 5. En sinds enkele jaren staan ook de advertenties met de automatische opslagmagazijnen voor plaatwerk en langgoed van zusterbedrijf aalbers|farina in vrijwel elke uitgave. De reden hiervoor is volgens marketing communicatie manager Hans Zandberg vrij eenvoudig: “Jullie hebben één groot voordeel: 90 procent van onze brede doelgroep leest MetaalNieuws.” aalbers|wico staat iedere keer weer op pagina 5 omwille van de herkenbaarheid. “Je wilt gewoon in beeld blijven”, zegt Zandberg. “Bij aalbers|farina is dat net iets anders. Dat is een relatief jong bedrijf waarmee we een sterk merk willen opbouwen.” En dat lukt via MetaalNieuws heel goed. “Het blad ziet er goed uit, de mensen die het maken zijn bereidwillig en meedenkend. Regelmatig wordt een artikel geplaatst over een bedrijf dat een opslagsysteem van aalbers|farina gebruikt. Dat zijn oprechte verhalen over waarom zo’n ondernemer voor een systeem van ons heeft gekozen en wat zijn ervaring ermee is. Betere reclame is er niet. Toen we ons platenmagazijn Spider introduceerden, is dat gepubliceerd op de voorpagina. De week daarna kregen we gelijk een aanvraag van een groot bedrijf met een paar duizend posities en tientallen torens. Dat is wat je wilt.”

Bewerken van metaal is de kern Het familiebedrijf (toen nog alleen) Aalbers is begonnen in 1966 als een eenvoudig metaalbedrijf. Het voerde onder andere veel werk uit voor Wico in Lunteren, een specialist in beveiliging. Op zeker moment zijn beide bedrijven samen gegaan en als aalbers|wico uitgegroeid tot een groot bedrijf in de technische industrie. Later zijn er andere bedrijven bij gekomen om de divisies metaal & techniek en defense & security te versterken en verder te specialiseren. De

94

aalbers|wico ziet het als een missie om jonge mensen te interesseren de technische industrie. “We willen laten zien dat ze hier kunnen werken met gave apparatuur en machines, in een schone, frisse en heldere werkomgeving.”

kern van alle bedrijfsactiviteiten is het bewerken van metaal, vooral platen en profielen. Daarmee is aalbers|wico een toeleverancier van halffabricaten, constructiewerk en machinebouw maar ook van complete producten voor bouwkundige en biometrische beveiliging. Ook is er een zusterbedrijf dat zich richt op het gebruik van metaal in de interieurbouw.

Supply chain aalbers|wico groeit als toeleverancier. “Dit komt ook door bijvoorbeeld VMI (Vendor Managed Iventory) waarmee we steeds meer samenwerken met onze klanten om processen in de keten te verbeteren. Deze klanten waarderen het dat we hun producten, of onderdelen daarvan, op voorraad houden. Daarom hebben we speciaal hiervoor vorig jaar een stuk magazijn bijgebouwd waar onderdelen op afroep klaar liggen. Zodra een klant een order afroept verzamelen wij de onderdelen en leveren ze uit zodat de klant kan gaan bouwen. Het voordeel voor onze klanten is duidelijk minder voorraad, efficiënt werken en dus lagere kosten.

Eigen opslagsystemen ontwikkeld En natuurlijk is er ook aalbers|farina. Het ontstaan van deze fabrikant


aalbers red van opslagsystemen is een mooi voorbeeld van hoe die dingen vaak gaan in de metaalindustrie. aalbers|wico had vanwege de groei meer ruimte nodig maar kon toen niet bijbouwen. “We moesten materiaal effectiever gaan opslaan om ruimte te maken binnen de bestaande bebouwing”, vertelt Zandberg. “We konden echter geen systeem vinden dat ons perfect paste. Toen zijn we dat zelf maar gaan ontwikkelen, zowel voor plaatmateriaal als voor langgoed.” Dat leverde een mooi concept op met diverse voordelen. De belangrijkste: de systemen van aalbers|farina zijn heel compact en benutten de beschikbare hoogte maximaal, waardoor er veel materiaal per vierkante meter kan worden opgeslagen. Daarnaast is er de snelle en eenvoudige besturing: het materiaal is zo vanuit de opslaglade op de plek waar het moet worden bewerkt. aalbers|wico nam de eerste systemen zelf in gebruik en wekte daarmee direct de interesse van collega’s en relaties die dit zagen. Dat resulteerde in de oprichting van aalbers|farina voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van opslagsystemen. aalbers|farina heeft een mooie vlucht genomen. Het is niet het grootste onderdeel van de groep, dat blijft aalbers|wico, maar wel de tak die het hardst groeit. Dankzij een internationaal dealernetwerk worden in steeds meer Europese landen systemen geplaatst. Zandberg verwacht dan ook een verdere groei, te meer omdat er

genoeg ideeën zijn voor nieuwe producten en uitbreiding van het leveringsprogramma.

Missie Zo is Aalbers nu een serieuze groep van bedrijven. Maar ook: een voorbeeld van een modern bedrijf in de techniek. “Mensen die we hier rondleiden kijken hun ogen uit. Er gaat vaak een wereld voor hen open, zeker als ze ons testcentrum zien. Dat beeld is ook belangrijk om jonge mensen aan te trekken. Daar gaan we de komende jaren sterk op inzetten. We zien het als een missie om mensen te interesseren voor ons mooie vak. We willen laten zien dat ze hier kunnen werken met gave apparatuur en machines, in een schone, frisse en heldere werkomgeving.”

aalbers|wico

aalbers|farina

Molenstraat 18 3927 AC RENSWOUDE 0318-571411 www.aalberswico.nl

Molenstraat 20 3927 AC RENSWOUDE 0318-578528 www.aalbersfarina.nl

95


Holtech is de Retrofit specialist al sinds 2005 Wij zijn al sinds 2005 de specialist op het gebied van de hoog kwalitatieve retrofits voor kantpersen en scharen. Delem en Cybelec zijn de gebruikte besturingen . Tevens kunnen wij het Safan E-Control besturing systeem aanbouwen aan uw machine. Hiernaast een omgebouwde Safan UCK voorzien van een nieuw Unimec aanslag systeem met Xas (1000mm slag) en Ras en 4 aanslagvingers. Besturing Delem DA66T (2D). De elektrokast wordt inwendig compleet vernieuwd met industriële componenten.Dit garandeert een probleemloos functioneren op zeer lange termijn. DSP- AP laser maakt de set compleet en is met afstand het beste systeem voor kantpersen, veilig , eenvoudig en een zeer hoge productiviteit. Communicatie met externe offline software mogelijk (autopol bijvoorbeeld) .

www.holtech.nl

Een unieke kans om uw verouderde of defecte kantpers of guillotine schaar betaalbaar in een nieuw “modern en veilig jasje” te steken met de technische mogelijkheden van nu.

Tel 0031623279156

info@holtech.nl

Spantechniek | Normelementen | Bediendelen

HEINRICH KIPP WERK

HEINRICH KIPP WERK is fabrikant van spantechniek, normelementen en bediendelen. Ons productassortiment omvat 36.000 delen.

Ruim 4.000 noviteiten KIPP NEDERLAND BV Willem Dreeslaan 251 . 2729 NE Zoetermeer . Tel. +31 79 361 12 21 . info@kippcom.nl . www.kippcom.nl 96


Geen geheimen Cor van Klooster zit al zo’n 30 jaar in de service en het onderhoud aan metaalbewerkingsmachines. Maar sinds kort is hij met zijn bedrijf CVK Service ook leverancier van de CNC-freesbanken van het Taiwanese machinemerk First. CNC-freesmachines met Heidenhain besturing vormen zijn specialiteit. “Die kennen voor mij geen geheimen”, zo vertrouwde hij MetaalNieuws in een interview al eens toe. Bij heel wat metaalbedrijven is hij de vaste partner voor het onderhoud aan deze machines. Hij is altijd bereikbaar en snel ter plaatse als het nodig is. Vooral hierom wordt hij door zijn klanten gewaardeerd. En natuurlijk om zijn vakmanschap. Zelf heeft Cor van Klooster daar een uitgesproken mening over: “In dit vak heb je jarenlange ervaring nodig. Dat maakt of je wel of niet een goede monteur bent.”

Betaalbare CNC-freesmachines Vanuit de service is hij geleidelijk aan de machineverkoop ingerold. Dat begon met gebruikte machines die hij regelmatig van zijn klanten kreeg aangeboden. “Ik knap die machines op en verkoop ze met garantie. Dat kan ik doen omdat het machines zijn die ik goed ken doordat ik ze in onderhoud heb gehad.” CVK Service verkocht op deze manier diverse machines en zo ontstond het idee om ook nieuwe machines te gaan leveren. Hiervoor ging Van Klooster op zoek naar een betaalbare freesmachine met Heidenhain besturing. Die vond hij bij First, producent van een kleine range 3-assige freesbanken met een slag van 600 mm tot en met 2 meter. Ook heeft de Taiwanese fabrikant een 5-assige machine en een palletwisselaar in het assortiment.

Vanuit de service is Cor van Klooster geleidelijk aan de machineverkoop ingerold. Zijn bedrijf CVK Service is leverancier van de CNC-freesbanken van First.

Vooral het 2 meter verticale bewerkingscentrum V2000 is volgens Van Klooster qua prijsniveau heel interessant voor de Nederlandse markt. De eerste First machines heeft hij verkocht en in bedrijf gesteld bij PMP in Lichtenvoorde, producent van fijnmechanische precisieonderdelen. De volgende machines zijn ook al weer verkocht, mede dankzij de advertenties en de artikelen die over CVK Service en First in MetaalNieuws zijn gepubliceerd.

Flexibiliteit is ongekend Ondertussen gaat het servicewerk ook gewoon door. Van Klooster heeft geen personeel in dienst, maar werkt wel veel samen met collega’s. “We vormen een mooie groep, die elkaar goed helpt. Samen kunnen we op het gebied van onderhoud en service heel veel aan.” Hij heeft dan ook alle vertrouwen in de toekomst. Niet alleen met zijn servicewerkzaamheden, maar ook met de verkoop van First machines. Corona heeft dat vertrouwen eigenlijk alleen maar versterkt. “Bij het begin van corona zei iedereen: dit moet geen half jaar duren want dan is Nederland failliet. Nu zijn we anderhalf jaar verder en hebben we nog steeds te maken met lockdowns en andere maatregelen. En toch draait alles gewoon door. Iedereen in de industrie heeft het druk. Dat is voor mij een teken dat de flexibiliteit van de mensen ongekend is. Juist dat geeft mij heel veel vertrouwen.”

CVK Service J.de Bosch Kemperstraat 201 0172-501598 2401 KD ALPHEN A/D RIJN www.ckvservice.nl

97


‘Elke klant is ons evenveel waard’ Het klantenbestand van Humacs Krabbendam bestaat uit kleine én grote bedrijven. “Elke klant is ons evenveel waard en we waarderen elke keer weer het vertrouwen dat in ons wordt gesteld”, zeggen Wim Hudepohl en Han Krabbendam. De twee hebben als oud-collega’s hun bedrijven in 2012 samengevoegd. Wim Hudepohl startte al in 2006 met Humacs, met als doel het machinepark van zijn klanten bij storing zo snel mogelijk draaiende te maken. Han Krabbendam begon in 2011 met MT Krabbendam als specialist in het installeren en onderhouden van CNC machineparken. Ze besloten de handen ineen te slaan en beide bedrijven samen te voegen tot Humacs Krabbendam om hun klanten een optimaal servicepakket aan te bieden. “Wij helpen onze klanten meer uit hun machinepark te halen, door middel van levering van CNC machines, automatisering, software, en service en onderhoud. Wij vertegenwoordigen merken als Fanuc, SMEC, Kitamura, Nomura DS, EDEL en RoboJob”, vertelt Han Krabbendam.

samen door gegroeid tot een bedrijf met twintig medewerkers. Die medewerkers zijn volgens Wim Hudepohl zeer bepalend voor het succes van het bedrijf. “Daar valt of staat onze organisatie mee. We hebben een hechte, fijne club collega's die er voor elkaar zijn. Ze zijn allemaal goed onderlegd in hun vakgebied, en helpen elkaar waar nodig om onze klanten voort te helpen.” Inmiddels is Humac Krabbendam gevestigd in een prachtig pand met showroom op het industrieterrein in Nieuwleusen. “Door de vraag van onze klanten naar zowel service en onderhoud, als levering van machines en automatisering, zijn wij uitgegroeid tot een multidisciplinaire organisatie, die de klanten helpt meer uit hun machinepark te halen.”

Fijne club collega’s

Euforie

Van een eenmanszaak met kantoor aan huis zijn de compagnons

Humacs Krabbendam verscheen voor het eerst in MetaalNieuws

98


Sinds Wim Hudepohl en Han Krabbendam hun eenmanszaken hebben samengevoegd, is Humacs Krabbendam uitgegroeid tot een multidisciplinaire organisatie, die klanten helpt meer uit hun machinepark te halen.

naar aanleiding van de eerst verkochte machine op de EMO in Milaan in 2015. Daar in Italië kregen Hudepohl en Krabbendam opdracht voor de levering van een Kitamura HX630. Daarna volgden tal van publicaties. De twee herinneren zich vooral een artikel uit 2017: “Toen bezegelden we onze jarenlange samenwerking met Fanuc onderdelen, met een officieel dealerschap van de Fanuc Robodrill en Robocut machines. Onze euforie is in een artikel in MetaalNieuws verschenen.” Ook bewaren ze mooie herinneringen aan de eerste TechniShow in 2016, waaraan ze met een eigen stand deelnamen. “Dat was een geweldige start, waar we waardevolle klantrelaties hebben opgedaan. Daarna zijn vele beursdeelnames gevolgd.”

Verduurzamen Voor de komende jaren zijn er plannen genoeg. “We zijn proactief

in het verduurzamen van onze organisatie, waaronder ons bedrijfspand en het wagenpark. Verder zullen we onze technische dienst en de afdeling sales verder uitbreiden, om de markt nog beter te kunnen bedienen.”

Humacs Krabbendam De Grift 35 7711 EP NIEUWLEUSEN 0529-484477 www.humacskrabbendam.nl 99


&

Luxemburgstraat 2a 5171 PM KAATSHEUVEL

T. : +31(0)416 – 286 080 E. : info@hekutools.nl

www.hekutools.nl

Complexe Productieplanning? Berekenen, optimaliseren en visualiseren doet u met planning software Limis Planner. Probeer het nu zelf in een demo-traject met eigen data. Kijk voor info op www.limis.nl

Wij feliciteren MetaalNieuws van harte met het 20-jarig jubileum en 54U Media met het 10-jarig bestaan! 100


Het beursteam dat METAVAK organiseert. V.l.n.r. Carly Crezee, Esther Rodenburg, Emma Schellekens en Robin Vissers.

METAVAK en MetaalNieuws: Partners vanaf het prille begin Er zijn maar weinig mensen in de metaalsector die METAVAK niet kennen. En daar is MetaalNieuws een grote schakel in geweest. Al sinds het begin, 17 edities geleden, werken we intensief samen om jaarlijks de metaalsector bij elkaar te brengen, eerder in Hardenberg en ook nog in Venray, maar tegenwoordig in Evenementenhal Gorinchem. Draaiende machines, in de huidige tijd vergezeld door veel automatisering en robotisering; de bezoekers komen er op af mede door de inspanningen van ‘de mannen van 54U’. Samen bezitten we een enorm netwerk in de verspanende en plaatbewerkende industrie en zetten dit in om onze klanten te ontzorgen op marketinggebied. Honderden innovaties en samenwerkingen die al op METAVAK zichtbaar waren, zijn vakkundig gepresenteerd in de beursspecials en MetaalNieuws-edities daaromheen. Het jaar 2020 is misschien wel het jaar met het meest intensieve contact ooit geweest. Wat een enorme puzzel was het om METAVAK in coronatijd te organiseren. Waar doe je goed aan, wat

willen de deelnemers en bezoekers? Dan zijn relaties als deze zeer belangrijk, waarmee je kunt spiegelen en aan elkaar een extra oor in de markt hebt. Alles stond klaar, tot corona na de zomer hevig terugkwam. Gelukkig kon het afgelopen oktober alsnog plaatsvinden. Het was mooi om op de afgelopen METAVAK ook het 20-jarig jubileum van MetaalNieuws nog aandacht te kunnen geven. Waar METAVAK een jaar of 5 geleden nog 150 exposanten had, tikt het nu bijna de 250 aan en is de rek er nog lang niet uit. Met mooie partners om ons heen om naast de demo’s ook de juiste kennisprogramma’s en andere activiteiten aan te bieden gaan we vol enthousiasme door, in 2022 met de eerste editie van Welding Week erbij.

METAVAK Franklinweg 2 4207 HZ GORINCHEM

0183-680680 www.metavak.nl

101


BRING BARE METAL TO LIFE

Ontdek meer in het LVD Resource Center : www.lvdgroup-insights.com/en/resource-center

ULTI-FORM

Het ultieme buigsysteem Ulti-Form

combineert

LVD’s

hoogstaande

buigtechnologie

met

snelle programmering van robot en kantbank met ingebouwde gereedschapswisselaar. Het systeem kan ook grote en complexe stukken kanten. • Alle programmering gebeurt offline - geen robot teaching nodig • Hoekprecisie is verzekerd dankzij het Easy-Form® Laser systeem • Innovatieve universele grijper voorkomt grijperwissels • Stukken van 50 x 100 mm tot 1200 x 800 mm We help you bring bare metal to life: lvdgroup.com SHEET METALWORKING, OUR PASSION, YOUR SOLUTION

LASER LVD_Ad_Ulti-form_Plaatbewerkingsnieuws_A4_NL.indd 1

PUNCH

BEND

INTEGRATE 16/11/2021 13:48


Young Cuttingtools op de TechniShow. In 2022 doet het bedrijf al weer voor de vijfde keer mee.

Hechte band tussen Young Cuttingtools en MetaalNieuws begon langs het voetbalveld Young Cuttingtools zit midden het in het 10-jarig jubileum. Al vanaf de oprichting is dit bedrijf een trouw adverteerder in MetaalNieuws. Young Cuttingtools-oprichter René van Ommen herinnert zich de eerste kennismaking met MetaalNieuws nog goed. “Dat was langs de lijn bij de voetbal. Ik ben al jarenlang lid en voorzitter geweest van SV Hector in Goor. Toen we met Hector tegen Schalkhaar moesten liep ik Vincent Span tegen het lijf. Zo is de samenwerking begonnen. Als ik ergens kom zie ik MetaalNieuws heel vaak op de kantinetafel liggen. De meest gelezen krant in ons vakgebied, daar adverteren wij graag in.”

‘round tools’. Dat beschouw ik nog altijd als een hoogtepunt.” In 2012 beleefde Young Cuttingtools de primeur op de TechniShow, de grootste technologiebeurs van de Benelux. “Dat was ook wel een dingetje”, vertelt Van Ommen. “Ben je net een jaar aan de gang en dan sta je al tussen de grote jongens op een enorme beurs. Volgend jaar zijn we er voor de vijfde keer bij met een mooie grote stand van 80 vierkante meter. Daar ben ik best trots op.”

Toegankelijkheid is toverwoord Het geheim van Young Cuttingtools is geen hogere wiskunde. “We willen geen doorgeefluik of catalogusverkoper zijn. Toegankelijkheid is ons toverwoord. Of het nu een appje is of een order op een sigarendoosje, onze binnendienst probeert alles op te lossen.”

Boost door exclusieve verkooprechten YG-1 Young Cuttingtools, met de hoofdvestiging in het Brabantse Eersel, is aanbieder van een totaalpakket aan verspanende gereedschappen. Van Ommen: “Direct na de start in 2011 kregen we een enorme boost doordat we de exclusieve verkooprechten kregen in Nederland van YG-1, wereld’s grootste producent van

Young Cuttingtools Meerheide 100B 5521 DX EERSEL

0497-820213 www.youngcuttingtools.nl

103


Laser & Bending Machines groeit snel Laser & Bending Machines is in een uitdagende periode - januari 2020 begonnen. Covid-19 veroorzaakte veel onzekerheden in de markt, die enkele maanden na de opstartfase al op het pad van het jonge bedrijf kwamen. “We zijn trots dat we desondanks toch de verwachte groei hebben door kunnen zetten”, zegt oprichter Nathan van der Hoeven. “MetaalNieuws heeft ons in de eerste maanden van onze opstartfase enorm geholpen door de gelegenheid te bieden direct landelijke bekendheid te creëren”, vervolgt de jonge ondernemer. “Zonder deze aandacht en promotiemogelijkheden hadden we ons nu niet in deze fantastische positie bevonden. We zijn erg blij met de relatie met het team van MetaalNieuws, dat ons op een eerlijke en professionele manier helpt om onze relaties te bereiken in de markt.” Af en toe spart hij ook met de mannen van MetaalNieuws over hoe bepaalde zaken aan te pakken: “Zij hebben ons ervan overtuigd deel te nemen aan de vakbeurs METAVAK in Gorinchem. Daar hebben we uiteindelijk geweldige dagen gedraaid. Nieuwe gezichten, oude bekenden – maar allemaal met dezelfde wens: een goede machine, voor een eerlijke prijs, zonder gezeur. We hebben goede gesprekken gehad met veel potentie voor nieuwe relaties.”

Jong gebruikte machines Laser & Bending Machines verbindt vraag en aanbod in de markt

104

van jong gebruikte lasersnijmachines, kantbanken, en bijbehorende automatisering. “Ontzorgen is een clichéwoord, maar omvat wel waar wij waarde aan hechten”, zegt Van der Hoeven. “We zijn geen ‘snelle handelaars’, maar besteden aandacht aan zowel mens als machine. Dit betekent lange-termijnrelaties, maar ook het schoonmaken, controleren en reviseren van de ingekochte machines. Training, software, transport, installatie – alles wat komt kijken bij het aanschaffen (of verkopen) van een machine, wordt door ons verzorgd. Alleen zó kunnen we ervoor zorgen dat onze relaties altijd beschikken over een goed functionerend machinepark.”

Snelle groei Door deze werkwijze groeit het bedrijf snel. “We zijn in korte tijd uit ons jasje gegroeid zodat we moesten verhuizen naar een nieuw pand in Zwijndrecht. Door de onzekerheid in de markt bleven grote investeringen in nieuwe machines uit, waardoor de vraag steeg naar kwalitatief hoogwaardige, jong gebruikte machines. We hebben daarvoor de nodige stappen gezet en direct extra personeel aangenomen om aan de vraag te kunnen voldoen –


Het pand van Laser & Bending Machines in Zwijndrecht ondergaat de komende maanden een metamorfose om de klanten de kans te bieden machines te komen bekijken.

zonder concessies te moeten doen aan onze kwaliteitsprincipes.”

Directheid Voor Van der Hoeven staat centraal een karaktertrek waar we als Nederlanders beroemd en berucht voor zijn: directheid. “Openheid en eerlijkheid zijn essentieel in deze markt, en daar horen korte lijntjes bij. Een enkel aanspreekpunt, altijd bereikbaar zijn, en zonder valse beloftes je afspraken nakomen. Dit zijn geen transacties die een bedrijf automatisch iedere maand doet – dit gaat om machines die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van onze relaties. Ze verwachten daarom professionaliteit, kwaliteit en zekerheid van ons. Ze moeten ervan overtuigd zijn dat de machines die ze aanschaffen het ook daadwerkelijk doen – en blijven doen. Daarom onderhouden we goede relaties met de fabrikanten van de machines zodat onze klanten ook altijd verzekerd kunnen zijn van directe service.”

Metamorfose bedrijfspand Van der Hoeven heeft de toekomst van zijn bedrijf scherp op

het netvlies: “We willen onze positie op de markt nog verder verstevigen en dé partner worden voor alle jong gebruikte A-merk lasersnijmachines en kantbanken. We hebben goede hoop dat de markt voor deze machines nog jaren relevant blijft en richten daar ook onze toekomstvisie op in. Ons pand in Zwijndrecht ondergaat de komende maanden een metamorfose om onze klanten de kans te bieden onze machines te komen bekijken. Ook ons team verwachten we te verstevigen in de komende periode om de groei aan te blijven kunnen.”

Laser & Bending Machines Calandstraat 31 3316 EA DORDRECHT 078-2003100 www.laserbendingmachines.com 105


Gas springs | Dampers | Engineering

MetaalNieuws,van harte gefeliciteerd met jullie 20 jarig jubileum! Artemisweg 105c T. +31(0)320 76 91 03 8239 DD Lelystad info@brimotech.nl

brimotech.com

®


Meer dan een adverteerder Een geel oortje en zelfs een gele balk over de hele breedte van de voorpagina, iedere uitgave een advertentie bovenaan pagina 3; vele jaren was Bruma Machines een vaste adverteerder in MetaalNieuws. Maar niet alleen dat. Harld Bruinier liet het team van Metaalnieuws ook gebruik maken van zijn enorme relatienetwerk om hun blad te introduceren. MetaalNieuws heeft dan ook veel te danken aan Harld en zijn inmiddels overleden vader Henk, de grondlegger van Bruma Machines. Ze fungeerden in het begin als sparringpartner en hebben MetaalNieuws ook ondersteund toen oprichter Peter de Ruygt er mee stopte en zijn medewerkers het blad voortzetten in de nieuwe uitgeverij 54UMedia. “De gedrevenheid en de passie van Vincent Span en Harold Draaijer was voor mij een belangrijke reden om bij hen te adverteren”, zegt Harld Bruinier. “Ze hadden goede ideeën, werkten hard en waren eerlijk. Die dingen zijn voor mij heel belangrijk.”

Klanttevredenheid Bruma was een toonaangevende handelaar in gebruikte machines voor plaatbewerking, die anders werkte dan andere handelaren. Service stond voorop. Lasersnijmachines, kantbanken en ponsmachines werden compleet nagekeken en gereviseerd voordat ze naar hun nieuwe eigenaar gingen. “Klantevredenheid stond bij ons hoog in het vaandel. Dat herkende ik ook bij Metaalnieuws. In onze gesprekken was het vaak lachen, gieren

Harld Bruinier voor zijn nieuwe kantoor. Bruver is met de in- en verkoop van gebruikte plaatbewerkingsmachines actief op de Nederlandse en Duitse markt.

brullen, maar er kwam ook altijd wat uit.”

Nieuw bedrijf Bruver Na 37 jaar is Bruma Machines per december 2017 overgenomen door Trumpf, dat het bedrijfspand in Spankeren nu gebruikt als Resale Center voor jonge gebruikte machines van hun eigen productie. Na de overname is Harld Bruinier zelf nog drie jaar daar werkzaam geweest, en in goed overleg is hij per 1 januari 2021 zelfstandig verder gegaan. Met zijn bedrijf Bruver werkt hij nu vanuit een mooi ingericht kantoor en ontvangstruimte in Spankeren, op een steenworp afstand van het oude Bruma-pand. Ook Bruver is actief in de in- en verkoop van gebruikte machines. Het werkterrein bevindt zich echter hoofdzakelijk in Duitsland, al wordt Nederland zeker niet vergeten. En er is nog een verschil met Bruma. Bruma verkocht de machines meestal aan nieuwe eindgebruikers, Bruver verkoopt de machines vooral aan handelaren. “Maar projecten bij eindgebruikers worden niet geschuwd”, aldus Harld Bruiner, die de markt voor de gebruikte handel duidelijk ziet veranderen. “Dealers en leveranciers gaan steeds meer hun eigen machines inkopen. De handel zal niet makkelijker worden omdat veel machines tegenwoordig zo hoogwaardig zijn, dat je bijna niet meer om de fabrikanten heen kunt. Dus een goede samenwerking met de leveranciers en fabrikanten is zeer belangrijk.”

Bruver Kanaaldijk 100 6956 AX SPANKEREN

06-53850644 www.bruver.nl

107


108


Verfrissende MIX Al meer dan 20 jaar is Evenementenhal Hardenberg jaarlijks de locatie waar de maakindustrie elkaar ontmoet om kennis uit te wisselen, te netwerken en producten te demonstreren. Waar dit eerder onder de naam TIV gebeurde, zal er vanaf 2022 een nieuw, verfrissend event georganiseerd worden: Maakindustrie Expo (MIX) Noordoost. Minder grootschalig, maar met juist focus op de regio en onze rol van betekenis richting de Duitse markt. De wereld van technische events is in de afgelopen 20 jaar enorm veranderd. Destijds waren we één van de weinige grote organisatoren van technische beurzen in Nederland. Vooral uniek door het all-in concept en het feit dat we zowel beurslocatie als beursorganisatie onder één vlag hadden. Met een sigaret in de mond op kantoor werd de plattegrond met stift en potlood ingekleurd. Aan marketing werd eigenlijk weinig tot niets gedaan, behalve via vakbladen. Al vroeg kwamen we in contact met de mannen van MetaalNieuws en menig één-tweetje is al gemaakt om exposanten een

Het team van de Easyfairs Group dat de eerste editie van Maakindustrie Expo (MIX) Noordoost gaat organiseren.

marketingpakket te kunnen bieden waarin ze zichzelf op verschillende manieren konden presenteren. Het klikte op het persoonlijke contact, iets waar we allebei ook voor staan in relatie met onze klanten. Bijna niks is te gek, we gaan heel ver in het ontzorgen van onze klanten. Tegenwoordig is Evenementenhal (ook Gorinchem) onderdeel van de Easyfairs Group. Onze marketing- en technology afdeling is tegenwoordig onze ruggengraat en zal de komende jaren groter worden dan onze salesafdeling. We willen precies weten waar onze bezoekers mee bezig zijn om hen relevante contacten, oplossingen en kennis te bieden. Grote en massale beurzen zullen steeds meer plaatsmaken voor meer regionale/nationale en specifieke events en digitaal komt naast fysiek ontmoeten te staan. Artificial intelligence is onze basis om goede matchmaking te doen voor onze klanten en daarmee zullen ook nog veel nieuwe events ontstaan. Events organiseren 20 jaar geleden of nu is een wereld van verschil, maar ook in een web van technische (digitale) events blijft overeind: de persoonlijke benadering maakt het verschil!

MIX Noordoost Energieweg 2 7772 TV HARDENBERG

0523-289898 www.mixnoordoost.nl

109


editie

19

dinsdag 2 november 2021

www.trumpf.com

TOPKWALITEIT BUIGEN EN WALSEN

Veluw Metal www.vmc.eu Creations

www.innotoolsbenelux.com info@innotoolsbenelux.com

ZANTECH

O S S

2 - 2,5 - 3 D lasersnijden + buislasersnijden Ook onder een hoek

WWW.ZANTECH.NL Onderdelen voor alle snijmachines!

Direct uit voorraad: widenhorn.nl

WWW.JANVANDAMTRANSPORT.NL

1 r 202 embe • sept nr. 3 het adres voor al uw gang 1e jaar metaalbewerkingsmachines.

www.ijzeron.nl

RMIG

we make ideas come to life

info.nl@rmig.com Tel: 0184 49 19 19

In dit nummer

Trumpf heeft op de Blechexpo een instapmodel gelanceerd voor geautomatiseerd laserlassen. Volgens de machineproducent kunnen kleine plaatwerkfabrikanten hiermee de sprong maken naar laserlassen. Veel bedrijven in de plaatwerksector vertrouwen nog steeds op handmatig lassen, dat zowel veel tijd kost als kostbaar is, zeker in landen met een hoog loonniveau zoals Nederland. Een alternatief is geautomatiseerd laserlassen, maar de huidige systemen daarvoor zijn groot, duur en complex qua bediening, terwijl bedrijven juist goedkope oplossingen nodig hebben om voet aan de grond te krijgen op dit gebied. Dergelijke oplossingen zijn echter dun gezaaid.

“Onze TruLaser Weld 1000 vult een gat in de lasmarkt. Voor het eerst kunnen kleinere bedrijven hiermee profiteren van het geautomatiseerd laserlassen, waardoor ze de productiviteit van hun productieprocessen een boost kunnen geven”, zegt productmanager Martin Geiger. Het nieuwe systeem is volgens hem vooral geschikt voor toeleveranciers die producten lassen zoals schakelkasten, behuizingen en afdekkingen.

Ervaren ERP-duo start met Video AI

www.promatt.com

Trumpf verlaagt drempel voor laserlassen

Gat in de lasmarkt

MARKTLEIDER IN GEPERFOREERD EN STREKMETAAL Producent van perfoplaten en strekmetaal snel leverbaar uit voorraad of productie op maat

Eisele cirkelzaagmachines

 Achterassen bewerkt in één opspanning

Eenvoudig programmeren De TruLaser Weld 1000 maakt programmeren snel en makkelijk. Medewerkers hoeven hiervoor geen dagenlange trainingen te volgen. In plaats daarvan kunnen ze alle noodzakelijke informatie verkrijgen door e-learning. In het systeem is een robot geïntegreerd, waarvan de werking is gebaseerd op het concept van een cobot. Echter, dankzij zijn 6-assige knik-arm kan hij veel sneller en nauwkeuriger bewegen dan een standaard cobot. Dit resulteert in lasnaden van een hogere kwaliteit en minder nietproductieve tijd. De operator geleidt de robot handmatig over de naden van het onderdeel dat moet worden gelast en drukt daarbij op een knop om de relevante punten te markeren. De software creëert dan het lasprogramma. “Afhankelijk van het onderdeel, is deze manier van programmeren middels het volgen van de naad een kwestie van minuten. Het is dus ook een goede oplossing voor het produceren van kleine series”, aldus Geiger. Met zijn compacte formaat en afmetingen van 5200x2200x2800 mm past het systeem in vrijwel elke productiefaciliteit. Bedrijven kunnen het in een dag opbouwen en in bedrijf nemen.

Lees verder op pagina 26

HÉT

Precisiebeurs: 300 exposanten De Precisiebeurs, die op 10 en 11 november wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, biedt een beursvloer met maar liefst meer dan 300 specialisten. Daarnaast kunnen de bezoekers zich laten inspireren door ruim 50 lezingen in parallelle streams. Andere onderdelen zijn het Big Science congresprogramma, de internationale meet & match, de uitreiking van ver-



www.pasterkamp.nl

ig?

nod

www.WOLTHUISMACHINES www. WOLTHUISMACHINES.nl .nl

In d

e ze

PLA ATB EW ERK ING

Taiwan voorziet mondiale maakindustrie van smart machines

nk

iba

a Dra

VOO RD E BU IS- E N

Lees meer op pagina 14 e.v.

Meer capaciteit en nauwkeurigheid Slimme oplossing voor efficiënte precisiereiniging voor Pi Metal Parts

De specialist in rolvormmachines en leverancier van plaatbewerkingsmachines

schillende awards door de DSPE en het Young Talent Programma met pitches en posterpresentaties. Vanwege de coronasituatie en de daardoor opgelegde noodzaak tot meer ruimte, werd vorig jaar besloten het evenement te verplaatsen naar de Brabanthallen. Die editie kon toch niet doorgaan. Nu vindt daar alsnog de 20e editie plaats.





Uw partner voor gecertificeerd laswerk

Perfectie in plaatwerk!

MA GAZ INE

De TruLaser Weld 1000 is volgens Trumpf vooral geschikt voor toeleveranciers die producten lassen zoals schakelkasten, plaatmetalen behuizingen en afdekkingen.

&

ed

NE V com AT GP pro plex z I: Sam e g hee ramm twerk en zijn Combinatie van wereldklasse! ft g e roo ren h - Digit we s tot te tse o a ting len om plan ort op le bak rker rshal meer rich – eu jes nen b de wer 23_Heku_Jan_small bij Paul banner.indd 1 1/7/2019 8:21:27 AM vert er moet rt m to ee 1 e M st Me 2 t bu kvo ije o 20 - Verspan ining inve ngt or ade is Lassen, lasersnijden, kanten, walsen, re Milanengineering. en Mo bereid By Dr ring M ach del b draai eite - EMO ie dbehuizingen, iter M nindustriële - Bre Framebouw, constructie, loos ing’ - D ssen etalen lijk aa onbeman ologie - Slu de trap metaalbewerkingsmachines B.V. en - W a le opp uits en am machineengez apparatenbouw. prim e techn overtreff a iC ver e en ch k g zi k ch n en vakbe AM b t sne is gin in straalmachines en uitda ries late s op med Hetraco te ver urzen iedt m l maat en richtmachines n gro lende se gt focu n plaa w in ke eu le ak se tse de s axima erk derst ers p leine wis olutions ontbraammachines on le o n - H tar an n Buig -K t n ing S Zes brille tversp bandschuurmachines oge s blokke derst cel v biedt.Assink & Schipholt - 19199ez Groo e fabrieken F Machin taSinds oor nijp n– eu da betrouwbaarheid G fr en en hoogwaardige kwaliteit. al n ai it n r va ig ra polijstmachines e ke d sta Scho ning – zwaa sden i op basis tiseerd d t ce ie ro a p me uten & ‘Kant r én WWW.BAHCO.COM www.hevami.nl assinkschipholt.nl utom G Mor tw www.borentappenfrezen.nl Tel: +31(0)413376602 einig Vissc bank in DM teit in gea ili ib dru hers flex k

itie :

e ed n dez

I

itie BANDZAGEN :

WWW. FRI MACH .NL

1

110

12 e jaarg ang nr. 2

• ju ni 2 021


Deadline

Verschijningsdatum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11-01-22 25-01-22 08-02-22 15-02-22 22-02-22 01-03-22 22-03-22 05-04-22 19-04-22 03-05-22 17-05-22

18-01-22 01-02-22 15-02-22 22-02-22 01-03-22 08-03-22 29-03-22 12-04-22 26-04-22 10-05-22 24-06-22

12 31-05-22 07-06-22 13 14-06-22 21-06-22 14 28-06-22 05-07-22 15 30-08-22 06-09-22 16 20-09-22 27-09-22 16a 20-09-22 27-09-22 17 04-10-22 11-10-22 18 18-10-22 25-10-22 19 01-11-22 08-11-22 20 08-11-22 15-11-22 21 29-11-22 06-12-22 22 14-12-22 20-12-22

Thema / Special

OPL AGE 17.0 00

Onderdelenreininging Gereedschappen Oppervlaktetechniek Plaatbewerking op TS/ESEF Verspanen op TS/ESEF/METAV Beursspecial TechniShow / Esef Nabeschouwing TS/ESEF Metaal Online / Hannover Messe Tube & Wire Maakindustrie / Mix Noord-Oost Automatisering / Vision & Robotics Verbindingstechniek Software voor de maakindustrie Materialen Beursspecial AMB / Kunststoffenbeurs Oppervlaktetechniek Beursspecial METAVAK Beursspecial EuroBLECH Verspanen / Precisiebeurs Maakindustrie Gereedschappen Automatisering Metaal online

* Data en beurs/evenement gerelateerde themanummers onder voorbehoud

De lezers van MetaalNieuws zijn ruim 16.000 ondernemers in de Nederlandse en Belgische metaalverwerkende industrie, waarvan er 12.000 behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). De kerndoelgroep bestaat uit directeuren/grootaandeelhouders die zelf dagelijks leiding geven aan de onderneming. De 2e doelgroep wordt gevormd door de zakelijke en technische managers in de metaalsector. De 3e groep bestaat uit toeleveranciers van onder meer materialen, machines en andere productiemiddelen, bewerkingscapaciteit, software en zakelijke dienstverlening. MetaalNieuws heeft een gratis verspreiding! 111


Verlengstuk van de klant De Cromvoirtse is niet bang om te beginnen aan iets dat technisch niet mogelijk is. “Want we weten inmiddels uit ervaring dat daar samen met de kennis van ons netwerk weer iets heel moois uit voort kan komen”, zegt Hoofd Verkoop Bart van Gisbergen. Volgens hem is deze innovatieve instelling onontbeerlijk omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen; zowel in de plaatwerkbranche als in de branches van de klanten van de Cromvoirtse. “Door goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in zowel onze markt als die van onze klanten kunnen we stappen blijven zetten.”

Verlengstuk van de klant En stappen zetten doet de toeleverancier op het gebied van plaaten profielbewerking al vele jaren. De afgelopen 20 jaar heeft De Cromvoirtse zich ontwikkeld tot een betrouwbare leverancier voor machine-, carrosserie-, apparatenbouw, die is gespecialiseerd in het leveren van kleine series en enkelstuks met een korte levertijd. “We willen de klanten ontzorgen zodat ze onze capaciteit als een verlengstuk gaan zien van hun eigen bedrijf”, zegt Bart van Gisbergen. “We waren het eerste bedrijf in onze branche dat ging werken met een webportaal. Door dit in eigen beheer te ontwikkelen blijven we ons nog steeds onderscheiden en voorop

112

De Cromvoirtse beschikt in de productieruimte in Oisterwijk (en ook op de vestiging in Nuth) over een hoogwaardig machinepark met verregaande automatisering. Via het webportaal kunnen klanten dag en nacht offertes aanvragen en orders bestellen.

lopen in het snel en eenvoudig verwerken van aanvragen. Ook onze productiehal is zodanig ingericht dat wij enkel stuks en kleine series met korte levertijd tegen een scherpe prijs kunnen leveren. Dit is voor onze klanten erg belangrijk.”

Persoonlijk contact en service De kracht van De Cromvoirtse is het snel leveren van producten door middel van lasersnijden, kanten, buislasersnijden, watersnijden, zagen, tappen en soevereinen. Hiervoor staat in de productieruimten in Oisterwijk en Nuth een hoogwaardig machinepark met verregaande automatisering. Via het webportaal kunnen klanten dag en nacht offertes aanvragen en orders bestellen. “Naast ons webportaal vinden wij persoonlijk contact en service erg belangrijk. Ons team van medewerkers staat klaar om klanten te helpen met hun aanvragen en inzichten te bieden in hun bestel- of productieproces. Ook laten we ze graag zien waar hun producten gemaakt worden.” Betrouwbare en


vakkundige medewerkers zijn volgens Van Gisbergen essentieel voor De Cromvoirtse. “We kunnen als bedrijf nog zoveel willen automatiseren en digitaliseren maar zonder draagvlak en vakkennis op de vloer zou dit nooit lukken.”

het 35-jarig bestaan De Cromvoirtse, dat zowel de geschiedenis beschrijft als de toekomst waar het bedrijf graag heen wil. “Dat jubileum was een mijlpaal, die we groots gevierd hebben samen met onze relaties. Het is iets waar we nog steeds met plezier op terugkijken”, aldus Van Gisbergen.

Erkenning De ontwikkelingen bij De Cromvoirtse blijven niet onopgemerkt in de markt. Het bedrijf staat bekend als een koploper in het toeleveren van plaat- en profielbewerking en laat dit graag zien. “We mochten een delegatie van Economische Zaken ontvangen en rondleiden binnen ons bedrijf. Het doel van dit bezoek was om te leren van bedrijven die voorop lopen in de industrie. Dat is toch een heel mooi stukje erkenning voor hetgeen waar we hier dagelijks met ons team mee bezig zijn.” Uiteraard is er van dit bezoek verslag gedaan in MetaalNieuws. Ook publiceerde MetaalNieuws een artikel ter gelegenheid van

De Cromvoirtse Laarakkerweg 18 5061 JR OISTERWIJK 013-5232000 www.decromvoirtse.nl

113


SAMEN WERKEN AAN DUURZAAM SUCCES.

DE BESTE STRAALMIDDELEN EN VERSPANINGSGEREEDSCHAPPEN.

MEER BEREIKEN MET DE JUISTE MATERIALEN. Al bijna 20 jaar is Magistor de toonaangevende technische groothandel in verspaningsgereedschappen en straalmiddelen. Wij leveren aan een breed palet afnemers in de high-tech maakindustrie, automotive, aerospace, bouw, scheepvaart, medische sector en vele andere bedrijven in de metaal-, hout- en kunststofsector.

Meer weten? We geven uw bedrijf graag een impuls!

+ 31 54 85 194 01 |

magistor.nl


Partner in geperforeerd metaal

RMIG biedt diverse oplossingen en productontwikkelingen met geperforeerd metaal.

RMIG heeft zich de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op het ontzorgen van de klant waardoor de perforatiespecialist van Nederland steeds hechter gaat samenwerken met de klant. RMIG biedt diverse oplossingen en productontwikkelingen aan met geperforeerd metaal en strekmetaal. Deze producten worden geproduceerd op vijf locaties verspreid over Europa, wat van RMIG een betrouwbare en flexibele leverancier maakt. Daarnaast zijn er de lokale verkoopkantoren met medewerkers die samen met de klant zoeken naar passende oplossingen op een breed terrein: van diverse filters -en sorteermogelijkheden voor de procesindustrie tot speciaal gemaakte geperforeerde of strekmetalen panelen voor gebruik in de bouwindustrie voor gevelbekleding en balkonplaten/ hekken, geheel naar wens van de klant samengesteld.

Hechtere relaties In de loop der jaren heeft RMIG een uniek productaanbod opgebouwd. Dit uitgebreide assortiment maakt van RMIG de ideale partner om intensief samen te werken met de klant.. “We werken steeds intensiever samen met onze klanten, als partners om kort op de bal te kunnen spelen om samen het project in opdracht te krijgen en het tot een gezamenlijk succes te maken”, zegt Field

Accountmanager Arjen Wiedijk. “Het bieden van oplossingen voor projecten waarbij geperforeerd metaal en strekmetaal gebruikt wordt, is onze specialiteit waarin we al ruim 100 jaar ervaring hebben. Vanuit de behoefte van de klant blijven we onszelf uitdagen om zijn eindproduct op een competitieve en effectieve manier te verwezenlijken. Hierdoor ontstaan steeds hechtere relaties met de klant.”

RMIG Solutions: maatwerk RMIG is ook druk bezig de naamsbekendheid verder te vergroten. In 2019 werd Mevaco in Duitsland overgenomen, waardoor klanten nog beter en sneller kunnen worden bediend op het gebied van standaardplaten. “Door deze overname kunnen we in onze andere tak, RMIG Solutions nog meer onze focus leggen op de samenwerking en ontwikkeling van geperforeerde producten bij bestaande en nieuwe klanten”, zegt Wiedijk. MetaalNieuws helpt RMIG bij het verwerven van naamsbekendheid in de markt: “We zijn zeer blij met ons plekje op de voorpagina.”

RMIG Archimedesstraat 12 3316 AB DORDRECHT

0184-491919 www.rmig.com

115


Morris Solutions geeft kantbanken een nieuw leven

Morris Solutions stond in 2014 in één keer goed op de kaart. In dat jaar sleepte het jonge bedrijf van Grytsje de Jong en Morris Giaccone bij de TechniShow Innovation Awards een aanmoedigingsprijs in de wacht voor de Anglecheck, een handschoen met ingebouwd hoekmeetsysteem voor plaatbewerkers. Grytsje en Morris denken daar nog regelmatig aan terug. De prijsuitreiking op een groot podium in de congresruimten van de Jaarbeurs was al een belevenis op zich, maar de prijs en de publiciteit die daarmee gepaard ging, leidden ook nog eens tot een grote aanloop op hun stand op de TechniShow.

Nieuw leven voor kantbanken In de Nederlandse metaalindustrie bleek een grote behoefte te bestaan aan een bedrijf als Morris Solutions, dat kantbanken een nieuw leven geeft. Want in de metaalbedrijven staan heel veel kantbanken, die weliswaar gedateerd zijn, maar mechanisch nog uitstekend functioneren. Morris Solutions maakt gebruik van het bestaande frame om een kantbank helemaal te moderniseren. Bij de retrofit/ombouw die het bedrijf uitvoert wordt een kantbank voorzien van een modern ESA of Delem besturingssysteem en wordt de veiligheid helemaal up-to-date gebracht. Zo resulteert een retrofit in een grote efficiëntieverbetering tegen een relatief lage investering.

Morris Solutions is gevestigd in Joure. In de toekomst zal het bedrijfspand eventueel worden uitgebreid met opleidingsfaciliteiten.

Morris Giaccone zijn grote kennis op gebied van kantbanken en legde daarmee een goede basis voor het succes van Morris Solutions. Sindsdien heeft het in het Friese Joure gevestigde bedrijf vele honderden machines van allerlei verschillende merken onderhanden genomen. “Flexibiliteit en klantgerichtheid staan bij ons voorop”, zegt Grytsje de Jong. “We proberen altijd de klant zo snel mogelijk te helpen en leggen echt ons hart en ziel in dit werk om alle klanten het beste te kunnen geven.”

Vrouw in de techniek

Flexibel en klantgericht

Dat heeft geresulteerd in vele mooie klantrelaties. Zeker aan de beginperiode bewaart Grytsje mooie herinneringen. “Morris en ik zijn samen gestart met ons bedrijf en in de beginjaren hielp ik zelf ook mee op locatie met de installaties van de besturingssystemen. Het is heel mooi om nog steeds te horen van klanten dat ze zich nog steeds herinneren dat ik mee ging met de installaties. Hier heb ik zelf ook veel kennis van opgedaan. Een vrouw in de techniek zie je natuurlijk niet vaak, vooral niet op de werkvloer, en ik ben heel dankbaar dat ik vele retrofittings heb uitgevoerd op locatie bij verschillende klanten.”

Met de door hem bedachte en ontwikkelde Anglecheck onderstreepte

Inmiddels heeft Morris Solutions een serviceteam, zodat alle

116


klanten ook na de retrofit kunnen worden geholpen bij eventuele storingen. “Personeel is heel belangrijk voor ons”, aldus Grutsje. “Wij hebben een heel mooi team met een extreem hoog kennisen ervaringsniveau.”

meer laten zien dat we niet alleen kantbanken ombouwen maar bijvoorbeeld ook platenwalsen en doornbuigmachines. Verder willen we ons bedrijfspand eventueel uitbreiden met opleidingsfaciliteiten.”

MetaalNieuws Ook is er een fijne relatie met MetaalNieuws. Deze dateert al uit 2013, toen Morris Solutions voor de eerste keer exposant was op METAVAK in Gorinchem. “Redacteur Eric Weustink kwam toen naar ons toe en schreef het eerste artikel. Daarna zijn tal van artikelen gevolgd over retrofits die we bij klanten hebben uitgevoerd. Allemaal leuke artikelen.”

Uitbreiden

Morris Solutions

In de loop der jaren is het retrofitten van kantbanken ook geëvalueerd naar persen, walsen, doornbuigers en plasmamachines. Ook ontwikkelt Morris Solutions veel innovatieve producten, allemaal hulpmiddelen voor productieoptimalisatie zoals offline software programmeren, buighulpen en een nieuwe achteraanslag. “Wij willen doorgroeien en nog

Celsiusweg 8 8503 AC JOURE 0513-437316 www.morrissolutions.nl

117


Je productieproces versnellen door efficiënte levering van plaat- en buiswerk Grote capaciteit door 6 plaatlasers, 2 buislasers en 12 kantbanken. Plaat- en buiswerk als één montageset geleverd. Klaar om direct te monteren. Daarmee je productieproces versnellen.

ERBA Veenendaal

T: 0318 555 700

E: wvbveenendaal@erbagroep.nl

W: www.erbagroep.nl

ERBA Rotterdam

T: 010 245 7057

E: wvbrotterdam@erbagroep.nl

W: www.erbagroep.nl

E: wvbbuis@erbagroep.nl

W: www.erbagroep.nl

ERBA Buisbewerking T: 0318 265 180


Altijd de optimale bandzaag Al sinds 1886 is Bahco uitvinder en producent van handgereedschap en bandzagen. Met veel producten is Bahco, dat haar gereedschappen produceert in elf eigen fabrieken in Europa, absoluut een pionier in ontwikkeling en evolutie. De Bahco producten worden op een wetenschappelijke (veelal ergonomische) manier vervaardigd zodat de gebruiker zo gemakkelijk én met zo weinig mogelijk moeite het werk kan verrichten. Het bedrijf is een unieke producent, die producten heeft voor de bouw, industrie, tuin, automotive, fijn-elektronica en metaalverspaning. Altijd met het beste gereedschap voor de juiste job.

Bandzagen Bahco is wat betreft bandzagen een marktleider in de wereld. Het van origine Zweedse merk staat bekend om z’n innovaties. Niet alleen in het design van bandzagen, maar zeker in de manier van produceren. Daar heeft RCI (Rapid Continues Improvements) een groot aandeel in. Op het gebied van hardmetalen bandzagen is Bahco een van de meest gekopieerde merken. Ook op het gebied van bimetalen bandzagen is recentelijk een grote verandering doorgevoerd. Daar waar concurrenten een poeder metallurgische bimetalen bandzaag als special inzetten, heeft Bahco besloten alle productie bandzagen te vervaardigen van poedermettalurgisch HSS in verschillende kwaliteiten. Daarmee neemt Bahco wederom een voorsprong.

Laagste kosten per zaagsnede Partnership staat hoog in het vaandel. Op vele manieren ondersteunt Bahco haar klanten. Bijvoorbeeld met z’n vijftig bandzaagspecialisten, die overal in de wereld inzetbaar zijn. Zij proberen constant de laagste kosten per zaagsnede te bewerkstellen voor hun klanten. Tevens voeren ze het elf punten inspectieprogramma uit waarbij ze de totale operatie onder de loep nemen om eventuele verbeteringen door te voeren of machinale

BandCalc, beschikbaar en bereikbaar via alle devices, adviseert de gebruiker welke bandzaag de meest optimale is voor de applicatie die wordt ingevoerd.

problemen te detecteren, waardoor preventief onderhoud kan worden geadviseerd. Tevens heeft Bahco op vele locaties in de wereld trainingscentra (Bandsaw Academy’s) waar distributeurs en/of eindgebruikers getraind kunnen worden in de laatste ontwikkelingen op het gebied van zagen. In iedere Bandsaw Academy staan verschillende machines en worden trainingen specifiek aangepast op de wensen van de klant. Recentelijk heeft Bahco haar gepatenteerde adviesprogramma BandCalc compleet vernieuwd. Dit programma adviseert de gebruiker welke bandzaag de meest optimale is voor de applicatie die wordt ingevoerd. Dit programma is voor iedereen beschikbaar en bereikbaar via alle devices (telefoon, tablets, pc’s, etc.). Dit programma is te benaderen via www.bahco.com.

SNA Europe [Benelux] - Bahco Vossenbeemd 113 5705 CL HELMOND

0492-582382 https://bandcalc.bahco.com/nl_nl

119


editie

19

dinsdag 2 november 2021

www.trumpf.com

TOPKWALITEIT BUIGEN EN WALSEN

Veluw Metal Creations

www.innotoolsbenelux.com info@innotoolsbenelux.com

ZANTECH

O S S

2 - 2,5 - 3 D lasersnijden + buislasersnijden Ook onder een hoek

WWW.ZANTECH.NL Onderdelen voor alle snijmachines!

Direct uit voorraad: widenhorn.nl

www.vmc.eu

Eisele cirkelzaagmachines www.promatt.com

Trumpf verlaagt drempel voor laserlassen Trumpf heeft op de Blechexpo een instapmodel gelanceerd voor geautomatiseerd laserlassen. Volgens de machineproducent kunnen kleine plaatwerkfabrikanten hiermee de sprong maken naar laserlassen.

Eenvoudig programmeren

De TruLaser Weld 1000 maakt programmeren snel en makkelijk. Medewerkers hoeven hiervoor geen dagenlange trainingen te volgen. In plaats daarvan kunnen ze alle noodzakelijke informatie verkrijgen door e-learning. In het systeem is een ro12e jaargang nr. 2 • juni 2021 Veel bedrijven in de plaatwerksector bot geïntegreerd, waarvan de werking vertrouwen nog steeds op handma- is gebaseerd op het concept van een tig lassen, dat zowel veel tijd kost als cobot. Echter, dankzij zijn 6-assige ÉT MAG AZINEknik-arm VOOR DE kan hij veel sneller en nauwkostbaar is, zeker in landen met een BUISEN PLAA TBEW ERKING hoog loonniveau zoals Nederland. keuriger bewegen dan een standaard Een alternatief is geautomatiseerd cobot. Dit resulteert in lasnaden van laserlassen, maar de huidige sys- een hogere kwaliteit en minder niet1 e ja temen daarvoor zijn groot, duur en productieve tijd. De operator geleidt arga ng n complex qua bediening, terwijl be- de robot handmatig over de naden r.producten 3•s De TruLaser Weld 1000 is volgens Trumpf vooral geschikt voor toeleveranciers die lassen epte drijven juist goedkope oplossingen van het onderdeel dat moet worden mbe zoals schakelkasten, plaatmetalen behuizingen en afdekkingen. r 20 21 nodig hebben om voet aan de grond gelast en drukt daarbij op een knop te krijgen op dit gebied. Dergelijke om de relevante punten te markeren. oplossingen zijn echter dun gezaaid. De software creëert dan het lasprogramma. “Afhankelijk van het onderdeel, is deze manier van programmeGat in de lasmarkt De Precisiebeurs, die op 10 en 11 no- schillende awards door de DSPE en “Onze TruLaser Weld 1000 vult een ren middels het volgen van de naad vember wordt gehouden in de Bra- het Young Talent Programma met gat in de lasmarkt. Voor het eerst een kwestie van minuten. Het is dus banthallen in Den Bosch, biedt een pitches en posterpresentaties. Vankunnen kleinere bedrijven hiermee ook een goede oplossing voor het beursvloer met maar liefst meer wege de coronasituatie en de daardoor opgelegde noodzaak tot meer profiteren van het geautomatiseerd produceren van kleine series”, aldus dan 300 specialisten. ruimte, werd vorig jaar besloten het laserlassen, waardoor ze de pro- Geiger. Met zijn compacte formaat ductiviteit van hun productieproces- en afmetingen van 5200x2200x2800 Daarnaast kunnen de bezoekers zich evenement te verplaatsen naar de sen een boost kunnen geven”, zegt mm past het systeem in vrijwel elke laten inspireren door ruim 50 lezin- Brabanthallen. Die editie kon toch productmanager Martin Geiger. Het productiefaciliteit. Bedrijven kunnen gen in parallelle streams. Andere niet doorgaan. Nu vindt daar alsnog nieuwe systeem is volgens hem het in een dag opbouwen en in beonderdelen zijn het Big Science con- de 20e editie plaats. vooral geschikt voor toeleveranciers drijf nemen. gresprogramma, de internationale die producten lassen zoals schakelmeet & match, de uitreiking van ver- Lees meer op pagina 14 e.v. kasten, behuizingen en afdekkingen. Lees verder op pagina 26

H

WWW.JANVANDAMTRANSPORT.NL

www.ijzeron.nl

het adres voor al uw metaalbewerkingsmachines.

Precisiebeurs: 300 exposanten

RMIG

we make ideas come to life

MARKTLEIDER IN GEPERFOREERD EN STREKMETAAL Producent van perfoplaten en strekmetaal snel leverbaar uit voorraad of productie op maat

info.nl@rmig.com Tel: 0184 49 19 19

In dit nummer

Ervaren ERP-duo start met Video AI

 Achterassen bewerkt in één opspanning

assinkschipholt.nl

120

ank

ib raa

D De specialist in rolvormmachines en leverancier van plaatbewerkingsmachines

ig?

nod

www.WOLTHUISMACHINES www. WOLTHUISMACHINES.nl .nl

&

In deze editie : NEVAT GPI: Samen zijn we Isterk n erwww.pasterkamp.nl – Paul Meijering Meta complex zetwerk - Digita len levert snel maatwerk le bakje dez By - Buigcel voor zwaar én sen - WiCAM biedt maxim programmeren hoort op Gro s bij Made e eDries BANDZAGEN de werkv ale ondersteuning – ‘KantCombinatie van wereldklasse! otveoorbereiding’ -d Duitse vakbeurzen in de heeft grootse plannen bank rspa igita - Moeit metdbuis lokken – Schouten & Vissc ners oppak itie le eloos fabr hers : atsen - Hogestartb proc pakk ken en verpla ie snijpr e

Lassen, lasersnijden, kanten, walsen, engineering. Framebouw, constructie, industriële behuizingen, machine- en apparatenbouw.

Sinds 1919 9 biedt Assink & Schipholt betrouwbaarheid en hoogwaardige kwaliteit.

Taiwan voorziet mondiale maakindustrie van smart machines

Meer capaciteit en nauwkeurigheid Slimme oplossing voor efficiënte precisiereiniging voor Pi Metal Parts

Uw partner voor gecertificeerd laswerk

Perfectie in plaatwerk!







estatie met weinig druk in D sdenke ken - Kle en grot 23_Heku_Jan_small banner.indd 1 1/7/2019 8:21:27 AM M e n flexib G Mor - GF M ine wiss uitdagin achin elen iliteit i op b gen d a in g es sis e in ge g auto van da Solutio eries la zamenli jk aa ns le ten mat t metaalbewerkingsmachines z isee a - B.V. n 1 rd d Zes bril gt focus ich prim - EMO le raaif M a straalmachines reze n onder op medis onbem ilano 2 n. 0 steu a richtmachines nen che tech nd draa 21 tove Hetr ien rt ontbraammachines nolo be aco g V in ov ie - Sluit erspan urshalle bandschuurmachines e ertr e r r moe n om t M effen o t de t achinpolijstmachines ing in meer r t rap icht ve - Bre www.hevami.nl ing WWW.BAHCO.COM del b steert www.borentappenfrezen.nl Tel: +31(0)413376602 reng t

WWW. FRI MACH .NL


OPL AGE 7.00 0 Editie Verschijning: 1 Maart Technishow/ESEF/METAV Voorbeschouwing

2 3 4

Deadline: 17-02-2022

Juni

25-05-2022

September

25-08-2022

November

10-11-2022

Techishow/ESEF/METAV Nabeschouwing AMB Stuttgart Voorbeschouwing AMB Stuttgart Nabeschouwing

VerspaningsNieuws is een onafhankelijk technisch en business vakblad voor ondernemers in de maakindustrie die verspanende technieken in hun productieprocessen toepassen of kunnen toepassen. Het biedt op journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in de wereld van verspaning waarbij hedendaagse thema’s zoals digitalisering, automatisering en robotisering natuurlijk niet ontbreken. VerspaningsNieuws besteedt daarbij aandacht aan nieuws van en voor machine- en gereedschapleveranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs, technisch adviesbureaus en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De lezerskring wordt gevormd door eigenaren, directeuren of leidinggevende functionarissen van bedrijven en organisaties die in de verspaning actief zijn. Afhankelijk van evenementen en diverse vakbeurzen zal de minimale oplage per editie 7.000 gedrukte exemplaren bedragen, aangevuld met een digitale oplage.

121


Feliciteert

Met het 20-jarig jubileum! Al 20 jaar zijn we samen actief in onze mooie dynamische en uitdagende metaalbranche. Daarbij is het prettig om goede, betrouwbare partners om je heen te hebben die je ambitie en passie voor de metaalbranche delen. Voor ons zijn jullie al jarenlang zo'n partner. Jullie informeren op deskundige wijze over ontwikkelingen in onze branche. We waarderen jullie passie en ambitie enorm. Van harte gefeliciteerd met jullie 20-jarig jubileum. Bedankt voor de afgelopen 20 jaar en op naar de volgende 20 jaar. Wij kijken er naar uit! Namens het volledige TUWI team, Marco Mans en Jeroen Tadema

122

TUWI B.V. Technopark 2 7102 JM Wiinterswijk

TUWI Moerdijk Plaza 24a 4782 SK Moerdijk

www.tuwi.nl E: info@tuwi.nl T: 0543 - 549 549


Holtech gaat all-in Holtech is een partner in het retrofitten van machines voor plaatbewerking en heeft een allin concept ontwikkeld voor het retrofitten van kantbanken. “Onze allereerste retrofit volgens dit nu bekende concept was een prachtig begin van een groeiende belangstelling voor de ombouw van machines, mede door een redactioneel artikel in MetaalNieuws”, vertelt Evert van Holland. Flexibel, veelzijdig en oplossingsgericht. Dat zijn de termen die van toepassing zijn op de werkwijze van Holtech. Het zijn allemaal kenmerken, die onontbeerlijk zijn in een markt, die volgens Evert van Holland de afgelopen jaren duidelijk is veranderd: “We hebben een verschuiving gezien van machineservice naar een combinatie van service en engineering van nieuwe systemen op bestaande gebruikte machines. Tevens worden de vraagstukken van de klanten steeds complexer. Met onze kennis en contacten kunnen we daar goed op in spelen.”

Robotbuigcel Van Holland houdt van technische uitdagingen en heeft met die eigenschap diverse mooie resultaten geboekt. Met plezier denkt hij terug aan een mooi project uit de beginjaren van Holtech: de

De stand alone buighulp Up. Evert van Holland heeft met zijn kennis een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van deze buighulp.

ingebruikname van een complete robotbuigcel voorzien van uithoekunit, nultafel, kantpers, horizontale pers, overpakstation, stapelbokken en een Motoman robot hangend aan een track. “Met touchscreen een speciale mmi geschreven en communicatie met de robot. De programma s waren zo geschreven dat indien er een sensor niet actief was deze werd terug gemeld en getoond werd op het scherm. In principe was ‘storing zoeken’ niet nodig aangezien alle meldingen op het scherm getoond werden.” Andere hoogtepunten waren de aanzet die hij heeft gegeven tot de ontwikkeling van een stand alone buighulp extern in Italië. “Dat heeft een mooie toegevoegde waarde voor Holtech. Ook de ontwikkeling van ons eigen achteraanslagsysteem voor kantpersen dat extreem zwaar gebouwd is, was een mooie uitdaging met prachtig eindresultaat. En het feit dat we een servicecenter zijn geworden van Delem heeft een mooie boost en mogelijkheden gegeven.” Voor de komende tijd is Van Holland van plan om het ruim beproefde retrofit systeem over de grens te gaan tillen. Hij heeft vooral Duitsland op het oog, waar heel wat grote, maar ook duidelijk gedateerde kantbanken staan zijn. “Ons all-in concept levert een probleemloze werking op. Dus zijn we klaar voor deze volgende stap.”

Holtech Groeneweg 162T 3981 CP ZEIST

030-2751109 www.holtech.nl

123


MetaalNieuws wordt gedrukt bij Senefelder Misset in Doetinchem

Elke 14 dagen stipt op tijd

Al vele jaren wordt MetaalNieuws gedrukt bij Senefelder Misset in Doetinchem. Deze fullservice grafisch dienstverlener - specialist in het drukken van tijdschriften, brochures, catalogi en aanverwante producten - drukt in totaal zo’n 630 titels, waaronder tal van bekende sport-, kook- en woon en lifestyle bladen voor de consumentenmarkt. 124


Voorafgaande aan een jaar maakt 54U Media met Senefelder Misset afspraken voor het 23 keer drukken van MetaalNieuws. Daarbij wordt een schema met de verschijningsdata uitgewisseld, zodat de drukkerij weet wanneer er gedrukt moet worden. In principe is dat eens per 14 dagen op woensdag, met uitzondering van de zomervakantie en de periode rond de jaarwisseling.

2000 kilo papier De PDF’s van alle pagina’s moeten die dag dan voor 15.00 uur worden aangeleverd. 54UMedia is wat dat betreft een goede klant, want volgens vaste orderbegeleider Marlies Visarius van Senefelder Misset wordt die deadline eigenlijk nooit overschreden. In de week daarvoor is er al even contact geweest over de omvang van Metaalnieuws (het aantal pagina’s), zodat de drukkerij de productietijd goed kan inplannen en papier kan inkopen. Dat laatste is in principe niet zo heel spannend, want voor een MetaalNieuws van 32 pagina’s is ongeveer 2000 kilo papier nodig. Maar sinds corona is papier net als andere grondstoffen (staal, bouwmaterialen) schaarser geworden. Want doordat consumenten steeds meer producten online bestellen en thuis laten bezorgen, is de vraag naar karton geëxplodeerd. De bestelling van het papier luistert daarom momenteel nauw.

de printkop het adres print. Daarna worden alle kranten gebundeld op pallets gelegd. Deze worden op vrijdag door PostNL opgehaald en daarna in het sorteercentrum in Zwolle verder gesorteerd. Op dinsdag ligt MetaalNieuws dan bij vrijwel elke metaalondernemer in Nederland in de brievenbus.

Niet de grootste, maar ook niet de kleinste 54U Media is met MetaalNieuws – dat eens in de 14 dagen in een oplage van 16.000 exemplaren verschijnt - een mooie, constante klant die qua oplage en verschijningsfrequentie heel goed past in de mix van Senefelder Misset. MetaalNieuws is absoluut niet de grootste, maar ook zeker niet de kleinste klant. “We drukken weekbladen in oplages van meer dan 250.000 exemplaren maar ook heel veel kleinere oplages”, vertelt Marlies Visarius. “Een oplage vanaf 1000 exemplaren is voor ons interessant.” Ook de andere bladen van 54U Media - VerspaningsNieuws en PlaatBewerkingsnieuws – worden in Doetinchem gedrukt, evenals incidenteel de folders en brochures van klanten, die als bijsluiter bij MetaalNieuws worden meegestuurd.

Goed op kleur komen De drukkerij controleert of de digitaal aangeleverde PDF‘s voldoen aan de specificaties en laat ze daarna nog goedkeuren door opdrachtgever. Heel incidenteel volgt er nog wel eens een wijziging in verband met een actueel bericht of een laatste aanpassing in een advertentie. Dan worden tussen 16.00 en 17.00 uur de platen gemaakt voor de pers, waarna de krant ’s avonds of in de nacht wordt gedrukt. Hiervoor moet de pers worden ingesteld: de platen moeten er worden ingehangen en het papier moet er in worden gebracht. Vervolgens draait de pers even proef om de pagina’s goed op kleur te laten komen. Daarna wordt de hele krant in katernen van 8 pagina’s gedrukt. Voor elk katern moeten er opnieuw platen in worden gehangen. Zo neemt het drukproces van 32 pagina’s al met al ongeveer 7,5 uur in beslag. MetaalNieuws wordt gedrukt op de rotatie offset machine. Het voordeel hiervan is dat de krant direct in het A3-formaat wordt gevouwen. Daarna worden alle pagina’s verzameld op een verzamelhechter. Hier worden de katernen in elkaar geschoven en ook worden de pagina’s schoon gesneden. Dat wil zeggen dat de randen met controletekens (vooral voor de kleuren) er worden afgesneden. Dan gaan alle exemplaren naar de katernvouwmachine voor vouwslag van A3 naar A4. Tevens gaat er een nietje in en dan ligt krant eigenlijk al klaar. De sealmachine doet we vervolgens een folie omheen, met een witte baan waarop

125


TOP DEAL

MetaalNieuws, van harte gefeliciteerd met jullie 20 jarig jubileum!

FEIN.NL


Machinehandel Overmars is een echt familiebedrijf.

Van gebruikt naar nieuw Een grote voorraad, snelle levering en scherpe prijzen. Dat is de kracht van Machinehandel Overmars in Warder. Dat was vroeger al zo met de gebruikte machines en tegenwoordig geldt dat nog steeds bij de nieuwe machines.

Wat niet is veranderd, is de grote voorraad. De hoofdlocatie in Warder en de drie magazijnen in het naburige Oosthuizen staan normaal gesproken helemaal vol. Maar door de oplopende levertijden bij de fabrikanten raken de magazijnen wel een beetje leeg. “Dat maakt ons wel een beetje zenuwachtig, want dat zijn we niet gewend. We kopen genoeg in, maar de leveringen laten lang op zich wachten. Sommige machines hebben we ook al weer verkocht voordat ze hier zijn.”

Want de belangrijkste ontwikkeling in de afgelopen 20 jaar bij Machinehandel Overmars is de transitie van gebruikt naar nieuw. Begin deze eeuw was nog 80 procent van de handel gebruikte machines en 20 procent nieuwe machines. Nu is die verhouding precies omgekeerd: 80 procent is nieuw 20 procent gebruikt. Volgens Bram Overmars is het heel belangrijk dat deze stap is gemaakt. “Anders hadden we het nu heel rustig gehad.” De verandering is wel geleidelijk aan gegaan. Bram vertelt: “We zagen begin deze eeuw al een grote vraag naar jong gebruikte machines, maar daar was moeilijk aan te komen. In 2000 zijn we daarom begonnen met kantbanken van de Turkse fabrikant Baykal. In plaats van een gebruikte machine van een West-Europees merk, konden onze klanten daarmee voor iets meer geld een nieuwe machine krijgen. Dat sloeg aan en zo hebben we ons aanbod nieuwe machines geleidelijk aan uitgebreid. Na de kantbanken kwamen ook de platenwalsen, de scharen, de ponsknipmachines et cetera.”

Machinehandel Overmars is een echt familiebedrijf. Bram Overmars sr. is in 1965 in Warder begonnen. Hij komt nog dagelijks op de zaak en vervult op de achtergrond een adviserende functie. Maar het bedrijf wordt nu gerund door zijn kinderen Bram, Jack en Margreet. De derde generatie heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan. Brams zoon Dave is al enige tijd in het bedrijf actief en sinds begin dit jaar geldt dat ook voor Johnny, de zoon van Jack. Zo is ook de toekomst van de machinehandel aan de boorden van het Markermeer verzekerd.

Machinehandel Overmars Warder 142 1473 PJ WARDER

0299-401569 www.machinehandelovermars.nl

127


Algemeen directeur Joost Verschure. Onder zijn leiding is Dormac CNC Solutions uitgegroeid tot een leverancier van slimme en rendabele productiemiddelen met de focus op continuïteit en optimalisatie voor een zo hoog mogelijke machineprestatie.

128


Optimaal produceren met totaaloplossingen van Dormac CNC Solutions Dormac CNC Solutions is binnen de metaalwereld in de loop der jaren uitgegroeid tot een leverancier van slimme en rendabele productiemiddelen met de focus op continuïteit en optimalisatie voor een zo hoog mogelijke machineprestatie. Het bedrijf werd al in 1954 opgericht onder de naam Dormac Import Ten-Cate en leverde destijds machines van het merk Doria uit Italië. Midden jaren negentig werd veel bekendheid verkregen met de Dormac teach-in draai- en freesmachines.

Slim produceren Anno 2021 kent de metaalbewerkende industrie Dormac vooral als exclusief leverancier van CNC draai- en freesmachines van het merk Doosan Machine Tools en van de bedfreesmachines van Kiheung. Maar Dormac heeft meer merken in huis om aan de marktvraag te voldoen. Zo worden ook nog steeds conventionele en teach-in machines van de merken Comev en Everox geleverd, evenals de CNC bewerkingscentra van Litz en Dahlih. Daarnaast hebben klanten de mogelijkheid om een machine in te ruilen of een gebruikte machine inclusief garantie bij Dormac aan te schaffen. Dit wordt gecombineerd met een eigen onderdelenmagazijn, een telefonische servicedesk en een groot netwerk van eigen monteurs. Zo staat Dormac altijd voor de klanten klaar.

Robotisering is voor veel bedrijven een belangrijke factor om concurrerend te blijven en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dormac levert daarvoor custom built robot automatiseringssystemen.

129


Dormac CNC Solutions feliciteert het gehele team van 54U Media, de uitgever in de Metaal!

Samen met Dormatec Environment Systems brengt Dormac procesoptimalisatie naar een hoger niveau met diverse ‘Green Light Machining’ oplossingen voor luchtfiltratie, spaanproblemen of vervuiling van koelvloeistof.

Dat de Nederlandse metaalindustrie uiterst concurrerend kan produceren heeft vooral te maken met innovatie, slim investeren en zaken doen met de juiste partners. De maakindustrie kijkt steeds kritischer naar de aanschaf van machines en andere

productiemiddelen en houdt daarbij het rendement en de Total Cost of Ownership (TCO) scherp in de gaten. Hiervoor zijn machinebetrouwbaarheid, snelheid en continuïteit in de productie cruciaal. Vooral ook de vraag naar nauwkeurige producten neemt toe, maar de middelen om ze te kunnen produceren nemen eveneens een vlucht.

Cruciale ondersteuning Door innovaties als IoT, 5G, robotica, vision, 3D metalprinting, onbemand/manarm produceren en andere technologische vooruitgang hebben productiebedrijven steeds meer behoefte aan professionele ondersteuning naast de gebruikelijke machineservice

Anno 2021 kent de metaalbewerkende industrie Dormac vooral als exclusief leverancier van CNC draai- en freesmachines van Doosan Machine Tools. Maar ook bijvoorbeeld Comev, Everox en de CNC bewerkingscentra van Litz en Dahlih.

130


en het onderhoud. Onder leiding van algemeen directeur Joost Verschure en technical manager Huib Wennekes, die het bedrijf in 2017 hebben overgenomen, springt Dormac in dat gat met experts die verstand hebben van verspaning en goede CAD/CAM systemen en die weten hoe je producten het beste kunt opspannen als men daar, door omstandigheden, niet voldoende expertise voor in huis heeft. Maar die ook weten welke gereedschappen en machine-instellingen moeten worden toegepast om tot de beste machineprestatie te komen. Daarbij maakt Dormac gebruik van bewerkingssimulaties om snel tot optimale draai- en freesstrategieën te komen. Die worden vervolgens vertaald naar de machines, waarbij voor Dormac maar één ding telt: het beste eindresultaat van de klant.

Toegevoegde waarde brengen Het verschil wordt gemaakt door alles rondom de machine perfect voor elkaar te hebben. Denk hierbij aan een soepele aan- en afvoer met robots of cobots, het gebruik van het juiste (automatisch gewisselde) gereedschap en de juiste machine-inrichting, zoals filtratie en koeling. Op deze manier wordt een hoge mate van snelheid, continuïteit, kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten gerealiseerd. Met deze totaalservice helpt Dormac metaalbedrijven om slimmer en effectiever te produceren.

Procesoptimalisatie naar hoger niveau In samenwerking met zusterbedrijf Dormatec Environment Systems brengt Dormac procesoptimalisatie naar een hoger niveau. Met diverse ‘Green Light Machining’ oplossingen voor luchtfiltratie, spaanproblemen of vervuiling van koelvloeistof zijn ondernemers in de metaalbewerking bij Dormac aan het juiste adres. Iedereen streeft ernaar zoveel mogelijk spindeluren te maken, waarbij de groene lamp van de driekleuren signaallamp zoveel mogelijk brandt. Dat vraagt om de inzet van systemen die ervoor zorgen dat het proces niet wordt onderbroken (minder stilstand), het aantal spindeluren toeneemt en de kwaliteit hoog en constant blijft. Met als resultaat dat de productiviteit wordt verhoogd.

Grote behoefte aan productieautomatisering Robotisering is voor veel bedrijven een belangrijke factor om concurrerend te blijven en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dormac levert daarvoor custom built robot

Het aantal toepassingen neemt snel toe d.m.v. de inzet van cobots zoals schuren, polijsten, lassen, palletiseren of te inspecteren. Doosan Robotics cobots zijn consistent in kwaliteit en verlagen de productiekosten.

automatiseringssystemen. Het voordeel bij Dormac is dat de klant één aanspreekpunt heeft voor de complete automatiseringsoplossing voor zijn draaibank of freesmachine. Als officiële importeur van Doosan Robotics vindt Dormac het daarbij belangrijk om haar partners in het volledige proces te kunnen ondersteunen en te ontzorgen. Dormac Cobots levert collaboratieve robots (cobots) voor de maakindustrie. Door de jarenlange ervaring met verspanende machines weten de mensen van Dormac als geen ander dat automatisering meer omvat dan alleen het beladen en ontladen van een machine. Cobots zijn nuttig voor elke branche. Het aantal toepassingen neemt dan ook snel toe. Dormac komt tegenwoordig niet alleen bij productiebedrijven in de metaal, maar ook bij bedrijven in de logistiek, de kunststof-, farmaceutische, medische en voedingsindustrie. Kleinere bedrijven kunnen ook voordeel halen uit een cobot. Een mobiele unit is veelzijdig inzetbaar om onder andere te kitten, schuren, polijsten, lassen, palletiseren of te inspecteren. Doosan Robotics cobots zijn consistent in kwaliteit en verlagen de productiekosten.

Dormac CNC Solutions Breeuwhamer 25 1648 HG DE GOORN 0229-542485 www.dormaccncsolutions.nl

131


Ontdek meer op: www.laserbendingmachines.com

We zijn er om u volledig te ontzorgen als het gaat om de aan- of verkoop van uw lasersnijmachine, kantbank of automatisering voor deze machines. Wij zijn een team van specialisten met Wij zijn de belangrijke schakel en verbinder om

jarenlange ervaring binnen de vlakke plaat-

u te helpen bij de aanschaf en verkoop van uw

en buisbewerking. Dit bedrijf zijn wij enkele

lasersnijmachine en kantbank. Voor elk budget

jaren geleden gestart omdat we merkten

vinden wij voor u de ideale machine voor uw

dat er heel veel aanbod is in Europa maar

productieproces, met de juiste specificaties.

dat het ontbreekt aan goede ondersteuning

Of u nu een loonsnijder bent of een eigen

en vakkundig advies zowel tijdens als na

product ontwikkelt, wij voorzien u van het

de aankoop/ verkoop van deze machines.

beste advies en de juiste machine, zodat u nu én in de toekomst kunt blijven vertrouwen op een betrouwbaar machinepark.

- Nathan van der Hoeven, Founder of Laser & Bending Machines B.V.

Wij zijn u graag van dienst en verwelkomen u met plezier in ons netwerk en in onze showrooms in Dordrecht en Zwijndrecht.

· Specialist in Laser & Bending Machines · Breed aanbod van internationale A-merken · Internationaal netwerk · Volledig ontzorgd

Bel Nathan: 06 302 277 62


In de showroom en werkplaats in Lekkerkerk staan uitsluitend - eigen import - Italiaanse machines.

Twintig jaar geleden … Twintig jaar geleden had Tinus Eijerkamp al ruime ervaring met verspanende machines, maar hij had nog nooit van Ercolina gehoord en geen ervaring met pijpenbuigmachines. Dat veranderde toen hij in 2001 in dienst trad bij Madiber. Daar kreeg hij Ercolina ‘toegeschoven’, een Italiaanse leverancier van pijpenbuigmachines, profielwalsen en buig- en richtpersen. Eijerkamp vond de Ercolina machines interessant. Maar hij zag wel in dat bij de verkoop hiervan een persoonlijke benadering en goed technisch advies cruciaal waren. In 2004 begon hij voor zichzelf. Eerst kocht hij Ercolina machines via Madiber, toen die ermee stopte ging hij ze zelf importeren, evenals Anbas zaagmachines, ook uit Italië. Nadat Anbas stopte werd de overstap naar Bianco/BTM bandzaagmachines gemaakt.

Stabiele pijlers Met name Ercolina en Bianco/BTM werden stabiele pijlers van Eijerkamp Techniek. Ook Bimak boormachines en Garboli slijpmachines werden aan het pakket toegevoegd. In de showroom en werkplaats in Lekkerkerk staan uitsluitend - eigen import - Italiaanse machines. “Machines uit Italië zijn van een goede kwaliteit voor een goede prijs”, zegt Tinus Eijerkamp. “Met een goede technische dienst en een flinke voorraad spare parts is ook onze service meer dan op orde.”

Kwaliteit Vasthouden aan kwaliteit wordt door klanten altijd gewaardeerd en herkend. Zo was er een klant die de aanbieding van een kolomboormachine afwees vanwege de prijs; hij kon voor de helft van de prijs een ‘vergelijkbaar’ alternatief aanschaffen. Tinus Eijerkamp wilde deze ‘kwaliteit’ echter niet aanbieden, van vergelijkbaar was volgens hem geen sprake. Tijdens het gesprek bleek dat de klant

de laatste 6 jaar al twee van deze machines had versleten. Ook had hij haast, want zijn huidige machine was kapot. Op de vraag hoe hij nu zijn boorwerk deed wees hij naar een boormachine die al zeker dertig jaar oud was en het eigenlijk nog steeds prima deed… Eijerkamp dacht de machine te herkennen, en na wat poetsen op het typeplaatje bleek het inderdaad een Bimak, het merk dat hij zojuist had aangeboden voor die ‘te hoge prijs’. Uiteraard werd toen een Bimak aangeschaft en naderhand volgden nog meerdere machines. Kortom, de juiste machines aanbieden op de juiste plek zorgt voor tevreden klanten.

Werkwijze Met name de verkoop van Ercolina pijpenbuigmachines vergt nog steeds veel aandacht. Een demonstratie op de werkplek is volgens Tinus Eijerkamp de ideale manier om iedere werknemer die met de machine moet gaan werken te informeren. Beantwoording van de standaard vragen met betrekking tot vervorming, maatvoering, pijpafmeting-radius-verhouding gaat het eenvoudigst aan de hand van een demonstratie. Eijerkamp legt uit: “Het is niet eenvoudig een buigmachine telefonisch goed uit te leggen. Wat voor de één een mooie bocht is, is voor een ander weer niet geschikt. Tijdens een gesprek wordt wel duidelijk wat een klant nodig heeft en of wij dat kunnen invullen.” De volgende stap is een demonstratie. “De klant kan natuurlijk naar onze showroom komen waar bijna alle modellen met een capaciteit tot 3”Gas gedemonstreerd kunnen worden evenals doornbuigers tot 2”Gas. Vindt hij het prettiger dat wij naar zijn bedrijf komen, dan kan dat ook. Een demonstratie is snel geregeld door de grote hoeveelheid machines en buiggereedschap die wij standaard op voorraad houden.”

Eijerkamp Techniek Schuwacht 152C 2941 EH LEKKERKERK

0180-317474 www.eijerkamptechniek.nl

133


Heku Tools vaart wel bij sterke automatisering in verspaning Het zal je maar gebeuren: geniet je als verkoper van een welverdiende vakantie, vallen er thuis op de zaak kort na elkaar twee hele grote orders. Waarop je compagnon je verzoekt om nog maar een poosje weg te blijven. ‘Want het ging best zo’. Het overkwam onlangs Jan Herweijer, die samen met zijn compagnon Fred Kuipers Heku Tools in Kaatsheuvel runt. Heku Tools is importeur van gereedschappen voor verspaning en spantechniek, met als speerpunt de kottergereedschappen van BIGKAISER.

Gemotiveerde medewerkers

Compleet programma opgebouwd

Heku Tools beschikt over een fijn team van medewerkers. “Ons personeel is voor een zeer groot deel bepalend voor het succes van ons bedrijf. Gemotiveerde mensen met gedegen vakkennis, die bereid zijn net dat stapje extra te doen zijn onontbeerlijk”, weet Herweijer uit ervaring.

Met de gereedschappen van deze Zwitserse fabrikant zijn Herweijer en Kuipers hun bedrijf in 2003 ook gestart. En dat is een goede keuze gebleken. “Dat we sindsdien zijn uitgegroeid tot een totaalleverancier op het gebied van machine uitrustingen, is mede te danken aan het feit dat we de KAISER vertegenwoordiging hadden”, vertelt Herwijer. “Dat trok diverse andere fabrikanten aan, die ons ook wilden beleveren. Zo was het voor ons dus relatief eenvoudig om een compleet programma op te bouwen. In 2014 hebben we Mitsubishi in ons programma opgenomen, dit was en is nog steeds een zeer succesvolle aanvulling.”

Met goed personeel is het ook mogelijk om eens een huisshow te organiseren. “Dat hebben we gedaan in 2015. We waren volgens mij de eerste leverancier van gereedschappen die de rollen eens omdraaide: in plaats van dat wij bij een machine-importeur stonden, hadden we diverse machineleveranciers uitgenodigd om hun machines bij ons in bedrijf met onze gereedschappen ten toon te stellen. Verder waren ook onze leveranciers aanwezig om presentaties te geven en klanten de gelegenheid te bieden direct met fabrikanten te praten. Naast veel enthousiaste reacties hebben we hier ook een aantal nieuwe klanten aan overgehouden.”

134


Heku Tools is importeur van gereedschappen voor verspaning en spantechniek, met als speerpunt de kottergereedschappen van BIGKAISER.

Kwaliteitsgereedschappen Jan Herweijer onderhoudt al vele jaren een goede relatie met MetaalNieuws. “Hoe de kennismaking tot stand is gekomen weet ik niet meer. Maar de doelstelling was naamsbekendheid verwerven en dat is bijzonder goed gelukt mogen we wel stellen.” Heku Tools adverteert in MetaalNieuws en laat ook regelmatig artikelen publiceren. Een goede herinnering heeft Herweijer bijvoorbeeld aan een vrij recent redactioneel artikel waarin Lucien Heemskerk van Heemskerk Fijnmechanica uit Waddinxveen een belangrijke rol speelde. Die had een nieuw multitasking bewerkingscentrum voor hoognauwkeurig draaien en frezen uitgerust met BIG Capto C4 gereedschaphouders van BIGKAISER. “Lucien legde in dat artikel haarfijn uit waarom het de moeite waard is wat meer uit te geven voor kwaliteitsgereedschappen.”

Groei door automatisering Juist omdat Heku Tools leverancier is van kwaliteitsgereedschappen, verwacht Herweijer een verdere omzetgroei in de komende

jaren. “De verspaning, het segment waarin wij opereren, kent een hoge automatiseringsgraad, waardoor procesoptimalisatie en proceszekerheid steeds belangrijker zijn geworden. Gereedschappen spelen daarbij een cruciale rol.”

Heku Tools Luxemburgstraat 2A 5171 PM KAATSHEUVEL 0416-286080 www.hekutools.nl

135


Valk Welding Group Tel. +31 (0)78 69 170 11 info@valkwelding.com www.valkwelding.com

Bekijk ook onze video’s

Flexibele automatisering van uw lasproductie Het engineeringteam van Valk Welding ontwikkelt maatwerkoplossingen volgens specifieke wensen om het hoogste produc�erendement te behalen. Zowel kleine als middelgrote ondernemingen in heel Europa gebruiken deze oplossingen om zowel de laskwaliteit als de flexibiliteit te verbeteren. Daarnaast is Valk Welding eveneens uitgegroeid tot één van de grootste ona�ankelijke leveranciers van lasconsumables in Europa. Zo levert Valk Welding maandelijks ruim 600 ton (massieve) lasdraad. • • • • • • •

Complete lasrobotsystemen van één leverancier Eigen so�ware om rendabel toch kleine series te automa�seren inclusief complete monitoring van uw produc�e Lastoevoegmaterialen en draadgeleidingssytemen Efficiënte offline programmering speciaal voor het booglassen Eigen cameratechnologie met adap�ve welding Laswerk van zeer hoge kwaliteit dankzij unieke lastechnologie en hoogwaardige lasdraden Complete ontzorging van a tot z


Geen concessies aan kwaliteit Pijpen worden op alle mogelijke plaatsen toegepast in alle soorten en maten. De ene keer gaan er vloeistoffen of gassen doorheen, de andere keer worden ze gebruikt bij de bouw van stadions, en tegenwoordig fungeren ze ook als pilaren voor windmolens. “Windenergie is iets wat momenteel erg speelt”, zegt Norbert Wortelboer van Th. Wortelboer in Heumen. Voor hem is het om het even wat het formaat, de vorm en de wanddikte van het pijpmateriaal is en voor welke toerpassing het wordt gebruikt. Want zijn bedrijf is specialist in het bewerken van pijpen. Wortelboer biedt hiervoor pjipeindbewerkingsmachines, pijpafkort- en afschuinmachines, brandsnijmachines en tal van toebehoren aan. En minstens zo belangrijk: ook alle kennis en kunde die nodig is om de klanten aan een passende oplossing te helpen.

Jubileum Dit jaar bestaat Th. Wortelboer 75 jaar. Norbert en zijn team zijn trots op dit jubileum - 75 jaar ontwikkeling en innovatie in machinebouw - maar ze hebben het alleen intern gevierd. Norberts vader is direct na de oorlog met de zaak begonnen, als importbedrijf en agentuur voor een breed scala aan producten, vooral gericht op scheepvaart en scheepsbouw. In de jaren zestig werden de eerste machines voor het maken van laskanten aan pijpen in het leveringsprogramma opgenomen. Toen Norbert begin jaren tachtig in het bedrijf kwam, volgde de specialisatie in pijpbewerking in de breedste zin van het woord. “Tja, hoe gaat dat. Daar rol je in. Je krijgt vragen van klanten en dan ga je op zoek

Dit jaar bestaat Th. Wortelboer 75 jaar.

naar fabrikanten die de oplossing voor die vragen kunnen leveren. Daar maak je dan goede afspraken mee. Ook zijn we onze eigen machines gaan ontwikkelen en produceren.” Zo introduceerde Wortelboer al in 1993 de PBM-machine, de inmiddels beroemde pijpeindbewerkingsmachine voor het snel, eenvoudig en precies bewerken van pijp-einden, buis-einden, aseinden et cetera. Deze machine is nog steeds in tal van varianten leverbaar. Een andere mijlpaal is de in 2008/2009 ontwikkelde TPP-machine, waarmee einden van pijpen schoon kunnen worden geschuurd, zodat geen vervuiling op de las kan optreden tijdens het lassen. Op verzoek van klanten in binnen- en buitenland zijn ook speciale machines op maat ontwikkeld en geproduceerd. Recent zijn nog twee Duitse bedrijven overgenomen, een producent van brandsnijmachines en een producent van machines voor de mechanische bewerking van buizen.

Geen concessies aan kwaliteit Zo blijft Th. Wortelboer zich ontwikkelen. Na 75 jaar staat één ding hierbij nog altijd voorop: “We gaan geen goedkope machines uit minder ontwikkelde landen aanbieden. We gaan altijd voor kwaliteit en doen daar geen concessies aan. Dan zijn onze machines maar wat duurder.”

Th. Wortelboer Sluisweg 9 6582 AG HEUMEN

024-3586514 www.wortelboer.ws

137


editie

19

dinsdag 2 november 2021

www.trumpf.com

TOPKWALITEIT BUIGEN EN WALSEN

Veluw Metal Creations

www.innotoolsbenelux.com info@innotoolsbenelux.com

ZANTECH

O S S

2 - 2,5 - 3 D lasersnijden + buislasersnijden Ook onder een hoek

WWW.ZANTECH.NL Onderdelen voor alle snijmachines!

Direct uit voorraad: widenhorn.nl

WWW.JANVANDAMTRANSPORT.NL

www.ijzeron.nl

het adres voor al uw metaalbewerkingsmachines.

www.vmc.eu

RMIG

we make ideas come to life

info.nl@rmig.com Tel: 0184 49 19 19

In dit nummer

Trumpf heeft op de Blechexpo een instapmodel gelanceerd voor geautomatiseerd laserlassen. Volgens de machineproducent kunnen kleine plaatwerkfabrikanten hiermee de sprong maken naar laserlassen. Veel bedrijven in de plaatwerksector vertrouwen nog steeds op handmatig lassen, dat zowel veel tijd kost als kostbaar is, zeker in landen met een hoog loonniveau zoals Nederland. Een alternatief is geautomatiseerd laserlassen, maar de huidige systemen daarvoor zijn groot, duur en complex qua bediening, terwijl bedrijven juist goedkope oplossingen nodig hebben om voet aan de grond te krijgen op dit gebied. Dergelijke oplossingen zijn echter dun gezaaid.

“Onze TruLaser Weld 1000 vult een gat in de lasmarkt. Voor het eerst kunnen kleinere bedrijven hiermee profiteren van het geautomatiseerd laserlassen, waardoor ze de productiviteit van hun productieprocessen een boost kunnen geven”, zegt productmanager Martin Geiger. Het nieuwe systeem is volgens hem vooral geschikt voor toeleveranciers die producten lassen zoals schakelkasten, behuizingen en afdekkingen.

Ervaren ERP-duo start met Video AI

www.promatt.com

Trumpf verlaagt drempel voor laserlassen

Gat in de lasmarkt

MARKTLEIDER IN GEPERFOREERD EN STREKMETAAL Producent van perfoplaten en strekmetaal snel leverbaar uit voorraad of productie op maat

Eisele cirkelzaagmachines

Eenvoudig programmeren De TruLaser Weld 1000 maakt programmeren snel en makkelijk. Medewerkers hoeven hiervoor geen dagenlange trainingen te volgen. In plaats daarvan kunnen ze alle noodzakelijke informatie verkrijgen door e-learning. In het systeem is een robot geïntegreerd, waarvan de werking 1e jaargang nr. 3 • septem ber 2021 is gebaseerd op het concept van een cobot. Echter, dankzij zijn 6-assige knik-arm kan hij veel sneller en nauwkeuriger bewegen dan een standaard cobot. Dit resulteert in lasnaden van een hogere kwaliteit en minder nietproductieve tijd. De operator geleidt ÉT M AGA de robot handmatig over de naden De TruLaser Weld 1000 is volgens Trumpf vooral Zgeschikt INE V voor toeleveranciers die producten lassen OOR van het onderdeel dat moet worden zoals schakelkasten, plaatmetalen behuizingen en afdekkingen. DE B gelast en drukt daarbij op een knop UISEN P LAA om de relevante punten te markeren. TBEW De software creëert dan het lasproERK ING gramma. “Afhankelijk van het onderdeel, is deze manier van programmeDe Precisiebeurs, die op 10 en 11 no- schillende awards door de DSPE en ren middels het volgen van de naad vember wordt gehouden in de Bra- het Young Talent Programma met een kwestie van minuten. Het is dus banthallen in Den Bosch, biedt een pitches en posterpresentaties. Vanook een goede oplossing voor het beursvloer met maar liefst meer wege de coronasituatie en de daarproduceren van kleine series”, aldus door opgelegde noodzaak tot meer dan 300 specialisten. Geiger. Met zijn compacte formaat ruimte, werd vorig jaar besloten het en afmetingen van 5200x2200x2800 Daarnaast kunnen de bezoekers zich evenement te verplaatsen naar de mm past het systeem in vrijwel elke laten inspireren door ruim 50 lezin- Brabanthallen. Die editie kon toch productiefaciliteit. Bedrijven kunnen gen in parallelle streams. Andere niet doorgaan. Nu vindt daar alsnog het in een dag opbouwen en in beonderdelen zijn het Big Science con- de 20e editie plaats. drijf nemen. gresprogramma, de internationale meet & match, de uitreiking van ver- Lees meer op pagina 14 e.v.

H

Precisiebeurs: 300 exposanten

Lees verder op pagina 26

 Achterassen bewerkt in één opspanning

Lassen, lasersnijden, kanten, walsen, engineering. Framebouw, constructie, industriële behuizingen, machine- en apparatenbouw.

Taiwan voorziet mondiale maakindustrie van smart machines

Meer capaciteit en nauwkeurigheid Slimme oplossing voor efficiënte precisiereiniging voor Pi Metal Parts nk

iba

a Dra De specialist in rolvormmachines en leverancier van plaatbewerkingsmachines

ig?

nod

www.WOLTHUISMACHINES www. WOLTHUISMACHINES.nl .nl

&

In deze editie www.pasterkamp.nl : In dezeenlijk Grootverspaners pakke n grote uitdagingen gezam N V digitale fabrieken - Kleine EMO BANDZAGEN Combinatie van wereldklasse! o 2021 tovert beurshallen eaandi-onbem A wisselende Eseries om tot com T Glaten procesdenken - GF Mach PI: S zich prima tieMilan and draaien - Verspaner plegt ining Solutions lex zfocus aope moet meer richting : p in DMG Mori op basis rogr nmedis et w m zijn che techn ologie - Sluiter Machining van data - Zes e a r m brillen k w investeert h monder 23_Heku_Jan_small banner.indd - D en e stco in overt steun eeft e seerd draaif groo. ren ho igitaHetra rezen le ba erker – reffende trap - Bredel brengt ort ts

flexibiliteit in geautomati

1

1/7/2019 8:21:27 AM

e pla kjes op d Pau n.NL l bij e nen WWW. FRI MACH met werkvo Made Meijerin or B g b

metaalbewerkingsmachines B.V.

uis -

Sinds 1919 9 biedt Assink & Schipholt betrouwbaarheid en hoogwaardige kwaliteit.

assinkschipholt.nl







Uw partner voor gecertificeerd laswerk

Perfectie in plaatwerk!

12 e jaarg ang nr.

www.borentappenfrezen.nl

y b Moe ereidin Driess Metalen e g itelo os o ’ - Duits n - WiC levertstraalmachines snel e ppak A m ken vakbeu M biedrichtmachines r en v t ma aatwer erpla zen inontbraammachines k x atse de sta imale o - Buigc nd nbandschuurmachines rtb el - Ho ge s lokken ersteun voor zw nijpr in – polijstmachines esta Schou g – ‘Ka aar én ten t WWW.BAHCO.COM www.hevami.nlie me & Vis ntbank Tel: +31(0)413376602 t wein ig dr schers uk

1

138

2 • ju ni 20 21


OPL AGE 5.10 0

Editie Verschijning: 1 Maart Technishow Voorbeschouwing

Deadline: 24-02-2022

2

Mei

04-05-2022

3

Oktober

29-09-2022

4

December

24-11-2022

Techishow/Esef Nabeschouwing EuroBLECH Voorbeschouwing EuroBLECH Nabeschouwing

PlaatBewerkingsNieuws is een onafhankelijk technisch en business vakblad voor plaat- en buisverwerkende ondernemingen, die niet-verspanende technieken (scheiden, omvormen, verbinden en oppervlaktebehandelingen) in hun productieprocessen toepassen of kunnen toepassen. Het biedt op journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in alle aspecten van de plaat- en buisbewerkingstechnieken, waarbij ook hedendaagse thema’s zoals digitalisering, automatisering en robotisering natuurlijk niet ontbreken. PlaatBewerkingsNieuws besteedt daarbij aandacht aan nieuws van en voor producenten van plaat- en buismateriaal, service- handels- en distributiecentra, machine- en gereedschapleveranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs en technisch adviesbureaus, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De lezerskring wordt gevormd door eigenaren, directeuren of leidinggevende functionarissen van bedrijven en organisaties die in de plaatketen actief zijn. Afhankelijk van evenementen en diverse vakbeurzen zal de minimale oplage per editie 5.000 gedrukte exemplaren bedragen, aangevuld met een digitale oplage.

139


LVD versterkt inzet op manloos produceren van kleine series LVD zal de komende jaren vooral inzetten op het nog meer manloos produceren van kleinere series. Dit gaat dan niet alleen over gerobotiseerde cellen maar over de volledige range die bij de productie van plaatwerk van belang is: van de werkvoorbereidingssoftware, via de planning en de productie tot en met de opslag van de ruwe materialen en afgewerkte stukken. Voor de Belgische producent van machines en software voor plaatbewerking is dit een logische ontwikkeling. Want LVD wil in de eerste plaats producten maken die plaatbewerkingsbedrijven helpen om typische uitdagingen, zoals kleine series, korte levertermijnen, steeds complexere stukken en een gebrek aan geschoold personeel, aan te pakken. “We focussen op producten die meer kunnen en gebruiksvriendelijk zijn, zoals de gerobotiseerde buigcellen DynaCell en Ulti-Form”, zegt Matthew Fowles, Group Marketing Manager bij LVD Company: “Deze systemen zijn uniek omdat ze meer doen dan alleen geautomatiseerd kanten. Ze produceren sneller en het programmeren gebeurt offline. Je krijgt waar voor je geld, zeker in vergelijking met de vroegere geautomatiseerde systemen. Ze versnellen ook de ‘order-to-cash’-cyclus, wat cruciaal is voor kleine en middelgrote bedrijven.”

CADMAN software sleutelproduct Mathijs Wijn, Sales manager LVD Nederland, voegt daar aan toe: “Ook de CADMAN software, die bestaat uit een hele reeks modules, is een sleutelproduct. De modules kunnen met elkaar verbonden worden en zorgen ervoor dat het productieproces op basis van

140

Het Experience Center (XP Center) in Gullegem (B), waar het hoofdkantoor van LVD is gevestigd.

verzamelde gegevens efficiënter verloopt. Deze ‘big data’ zorgen er bovendien voor dat bedrijven competitief sterker staan en dat is waar Industrie 4.0 over gaat. Software heeft de manier van produceren grondig veranderd.”

Focus op innovatie LVD is de afgelopen 20 jaar aanzienlijk gegroeid en uitgebreid, zowel door overnames als door de uitbouw van het verkoop- en servicenetwerk wereldwijd. Tegenwoordig is het bedrijf aanwezig in 47 landen, met 19 filialen en meerdere productievestigingen. De focus ligt op innovatie – nieuwe oplossingen vinden voor problemen en waarde kunnen toevoegen voor de klant. “Die innovatiedrang vind je terug in onze producten en service maar ook in de manier waarop we het bedrijf leiden”, aldus Fowles. “Het laat ons toe snel te antwoorden op een voortdurend veranderende marktvraag.”

Early adopters in Nederland Vooral in Nederland verandert die vraag snel. Nederlandse bedrijven zijn volgens Fowles ‘early adopters’. “Ze staan open voor nieuwe


technologie en gaan in een vroeg stadium nieuwe producten gebruiken. Toen de productie zich verlegde naar kleine series – een hoge productenmix – en korte levertijden zijn Nederlandse klanten heel snel overgeschakeld naar machines die hierop een antwoord boden zoals de ToolCell, de Easy-Form kantbanken en de CADMAN software. Nederlandse bedrijven hebben een sterke invloed gehad op het succes van deze producten.”

herinneringen bewaart Matthew Fowles aan de ‘bring bare metal to life’-campagne. “Hierin stapten we af van de gebruikelijke productadvertentie maar was de sierlijke, metalen ballerina de eyecatcher. Het beeld symboliseert de flexibiliteit van onze machines en oplossingen die van een metalen plaat een driedimensionale component maken.”

Paar krabbeltjes LVD onderhoudt al vele jaren een goede relatie met MetaalNieuws. “Onze kennismaking was volgens mij tijdens een interview bij De Cromvoirtse over online programmeren en buigen met een hoekmeetsysteem, ongeveer 15 jaar geleden”, herinnert Mathijs Wijn zich. “Wat mij elke keer weer verwondert, is dat de interviewers van MetaalNieuws aan een paar krabbeltjes genoeg hebben om de kern van het verhaal direct goed te begrijpen. Ik heb hen dit een keer gezegd en weet niet of ze het toen als een compliment oppakten of als kritiek, maar bij deze wil ik nogmaals bevestigen dat het een erg groot compliment is aan het redactionele team.” Ook plaatst LVD met grote regelmaat advertenties. De beste

LVD Benelux Hondschotestraat 112 8560 GULLEGEM BELGIE 0032-56430850 www.lvdgroup.com

141


www.wortelboer.ws Voor al uw machines en gereedschappen voor het maken van laskanten aan pijp en plaat. PLAATKANTENFREESMACHINES

STATIONAIRE PIJPEINDBEWERKINGSMACHINES

Th. Wortelboer B.V. info@wortelboer.ws 142

PORTABELE PIJPEINDBEWERKINGSMACHINES

Heumen Tel. 024 358 65 14


ECI ontwikkelt en levert een breed scala aan softwareapplicaties en -integraties.

ECI maakt ondernemen makkelijker en effectiever Dachten bedrijven in voorgaande jaren vooral na over digitalisering, nu komen ze echt in beweging op dat gebied. Dat is een verandering die ECI momenteel overduidelijk ziet. “Zakendoen is digitaal geworden, iedereen gebruikt clouddiensten, en applicaties gebruiken kunstmatige intelligentie om handmatige en repetitieve taken van mensen weg te nemen. Dit is in hoofdlijn de beweging die bedrijven inzetten bij hun digitalisering”, zegt Desirée Hazebroek, manager Marketing Communication, Branding & Digital bij ECI Software Solutions.

Alles in de cloud Zij vervolgt: “De verschuiving van bedrijven die software onpremise willen draaien naar een situatie waarbij bedrijven alles in de cloud beschikbaar willen hebben is er al, maar versnelt de laatste tijd aan de bovenkant van de markt. De vraag vanuit kleine en middelgrote organisaties om in de cloud te werken is er zeker, maar opvallend is dat de vraag vanuit grotere organisaties nu ook rap toeneemt. Voor de hand liggende redenen hiervoor zijn: bedrijven gebruiken altijd de nieuwste versie en profiteren van de voordelen nieuwe functionaliteiten en automatisch meegaan in updates. Maar het draaien in de cloud heeft meer voordelen, zoals verbeterde gegevensbeveiliging, gegarandeerde uptime en veel meer flexibiliteit om te integreren met oplossingen van derden. Een sterk signaal is dat met name security hierbij een vast agendapunt is geworden bij bedrijven.”

Grip en inzicht

en levert een breed scala aan software-applicaties en -integraties. Denk hierbij aan oplossingen voor ERP, CAD/CAM, BI en ketenintegratie. ECI zorgt voor de ondersteunende software en oplossingen zodat de klant het maximale uit zijn bedrijf kan halen. “Daarnaast begeleiden we bedrijven bij het in kaart brengen en het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen”, legt Desireé Hazebroek uit. “Ons uitgangspunt hierbij zijn de doelstellingen en processen van de klant. Het resultaat: een duidelijk stappenplan dat de mogelijkheden en resultaten van optimalisatie door digitalisering biedt. Of een bedrijf nu aan de start staat van digitalisering of al stappen heeft gemaakt: wij helpen bedrijven om grip en inzicht te krijgen waardoor groei gefaciliteerd wordt en ondernemen makkelijker en effectiever wordt.” ECI Software Solutions is ontstaan door het samensmelten van de ERP-leveranciers Ridder, Bemet, Trimergo, Inventive, Proteus en Wintheon, allemaal specialisten in het ontwikkelen en implementeren van software-oplossingen voor een specifiek marktsegment binnen de maakindustrie. “We beschikken nu over een uitgebreide development organisatie, waarbij de enorme hoeveelheid kennis samenkomt”, aldus Hazebroek, die vaststelt dat ECI al meer dan 3.000 bedrijven heeft begeleid bij hun digitale transformatie.

ECI Software Solutions Philipsstraat 9 3833 LC LEUSDEN

088-6363900 www.ecisolutions.com

ECI kan met dit alles uitstekend uit de voeten. Het bedrijf ontwikkelt

143


Brimotech biedt vastberaden kwaliteit en oplossingen

Van een zolderkamer met een laptop is Brimotech Solutions binnen 10 jaar uitgegroeid tot een ‘echt’ bedrijf met alle faciliteiten. Brimotech doet alles op het gebied van gasveren en industriële dempers; van nieuwe ontwikkelingen, kleine series (1x), protobouw tot producties van circa 50.000 stuks per shift. “De grootste verandering is wel de verhuizing naar ons eigen pand geweest”, blikt eigenaar Michiel Brokkaar terug op het eerste decennium van zijn bedrijf.

Europese registratie Brimotech is een relatief kleine speler, maar dat wil niet zeggen dat het bedrijf niet wordt gezien door de markt. Het tegendeel is zelfs het geval. Gevraagd naar wat een belangrijke ontwikkeling voor zijn bedrijf is geweest, zegt Brokkaar: “In 2019 hebben wij Brimotech als merk Europees laten registreren. Dit was helaas noodzakelijk aangezien er partijen in de markt zijn die menen de naam Brimotech binnen de gasverenindustrie te kunnen misbruiken voor eigen gewin. Achteraf is dit een hele goede zet geweest wat betreft onze naamsbekendheid in Europa. Als ‘kleine’ speler worden we vaker serieus genomen door de grote spelers in de Europese industrie.”

144

Schetsen tijdens Champions League Dat komt niet alleen door de Europese registratie, maar ook doordat Brimotech zich inmiddels wel heeft bewezen als specialist in gasveren, dempers en aansluitdelen. Een mooie anekdote van Brokkaar zegt wat dat betreft alles: “Wij werden gebeld door een grote partij of we op korte termijn een afspraak konden maken. Deze partij was bezig met een zeer grote aanbesteding waarbij de gasveren door een van de grootste/bekendste fabrikanten ter wereld geleverd zouden worden. Echter kwam men tot de conclusie dat de eisen en wensen van de opdrachtgever technisch onhaalbaar zouden zijn. Wij hebben de afspraak door laten gaan en dezelfde avond tijdens het kijken naar een Champions League wedstrijd een schets gemaakt op het bekende kladblok. In de rust van de wedstrijd hebben we de telefoon gepakt en de engineers in Italië gebeld om het idee door te spreken en te zien of het


De grootste verandering voor Brimotech was de verhuizing naar een eigen pand.

enthousiasme ook daar aanwezig was. Drie weken later hebben we bij de klant getest met een geheel nieuw gasveer principe en uiteindelijk heeft onze klant deze aanbesteding gewonnen, voorzien van dit nieuwe type gasveer. Zo zie je maar dat de bekendste merken niet per definitie altijd de beste optie zijn.” Zo heeft Brimotech heel wat orders uit mogen voeren. “Nagenoeg elke order is bijzonder”, zegt Michiel Brokkaar, maar voor ons zijn de orders die we ontvangen uit landen als oa China en Australië toch wel heel speciaal.” Speciaal is ook de band met MetaalNieuws. “We zijn gestart in januari 2011. Toen heb ik direct Peter de Ruygt gebeld en gevraagd of hij iets voor mij kon betekenen om de naam Brimotech de industriële wereld in te helpen. Dat heeft hij gedaan met een mooie advertentie en ik maak mij sterk dat hij daar geen factuur voor wilde sturen. Nog steeds doe ik graag zaken met MetaalNieuws. Alle advertenties blijven toch op de een of andere manier hangen. Ze

geven ons ook elke keer weer een trots gevoel.” De toekomst ziet Michiel Brokkaar met vertrouwen tegemoet. “We gaan met Brimotech door zoals we begonnen zijn: vastberaden kwaliteit en oplossingen bieden.”

Brimotech Solutions Artemisweg 105C 8239 DD LELYSTAD 0320-769103 www.brimotech.nl

145


HÉT VAKEVENT VOOR DE METAALBRANCHE

EVENEMENTENHAL GORINCHEM 4, 5 & 6 OKTOBER 2022 13.00 - 21.00 UUR

DEELNEMEN? BEZOEK DE WEBSITE VOOR MEER INFO

WWW.METAVAK.NL

146


Gaat het weer een beetje meneer van den Hurk? Hieperdepieperdepiep hoera! Een extra feestelijke aftrap deze keer, want mede namens al onze medewerkers mag ik zeggen: MetaalNieuws, van harte gefeliciteerd met jullie 20-jarig jubileum! Dit soort mooie mijlpalen zijn altijd een goede reden om even terug te blikken, zodat we nog beter in staat zijn om vooruit te kijken. Daarmee komen mijn gedachten automatisch bij mijn allereerste column in jullie jarige vakblad. Ik zeg met opzet vakblad, want al twee decennia lang schrijft MetaalNieuws uiterst vakkundig over onze branche, inspireren ze ons met verhalen over ontwikkelingen & oplossingen en zijn ze bovendien een dankbare bron van verbinding. Mijn eerste pennenvrucht schreef ik ruim 10 jaar geleden en voor de exacte inhoud moest ik even mijn archief in. Over wat er speelde zal je net als ik verrast zijn en toch weer niet. Precies in die periode was de wereld namelijk ook al aan het opkrabbelen na een crisis, alleen kwam die toen vanuit de financiële wereld. Ik lees over een overlevingsdrang, een mix van innovatieve kracht, IT koppelingen met klanten, ondernemerszin en tijdig investeren. Maar het gaat vooral over doorzettingsvermogen, zuinig zijn op je medewerkers en daarop vertrouwen. De menselijke factor dus. Eind 2010 hebben Janwillem Verschuuren en ik onze plaatwerkfabriek in Oisterwijk uitgedacht, die in 2012 in gebruik is

genomen. Als de dag van gisteren herinner ik me dat we destijds onze droom uitspraken: ‘Op een dag gaat het ons lukken om ervoor te zorgen dat klanten ’s avonds hun digitale tekeningen uploaden via ons web portaal, dit wordt dan zonder tussenkomst van medewerkers ‘s nachts geproduceerd, zodat het de volgende ochtend vroeg met de vrachtwagen richting klant gaat.’ Die stip aan de horizon was en is belangrijk. Dit heeft ons bedrijf gebracht waar we nu staan. Robotisering en automatisering, de technologie zal voorlopig nog impact hebben op het productieproces. Ook Metaalnieuws heeft hier uiteraard mee te maken, denk alleen maar aan hun online aanwezigheid. Lerend van het verleden durf ik een voorspelling aan voor de komende 10 jaar. Naast verdere innovatie zal het vooral draaien om je medewerkers. Kennis en vakmanschap hebben en houden. Kijk verder eens naar toeleveren in de regio, dat is duurzamer en je weet nog beter met en voor wie je werkt. Hoe ‘manlozer’ je fabriek wordt, hoe menselijker je zult moeten opereren. Vergeet daarbij zeker niet succes samen te vieren. Daarop proost ik nu met MetaalNieuws.

Ronnie van den Hurk De Cromvoirtse

147


148

Wolthuis Machines heeft in Wormerveer altijd een ruime voorraad nieuwe en gebruikte machines uit voorraad leverbaar.


Gestart vanuit de kofferbak Net als MetaalNieuws viert Wolthuis Machines BV dit jaar het 20-jarig bestaan. Vanuit zijn kofferbak begon Dick Wolthuis in 2001 – met toen al meer dan 30 jaar ervaring in dienst van Hembrug in Zaandam en Dietvorst in IJmuiden - voor zichzelf met het verrichten van servicewerkzaamheden. Drie jaar later werd zijn wens voor een eigen werkplaats een feit en betrok hij een 200 m2 grote unit in Wormerveer. In 2006 was de vraag naar machines van klanten zo regelmatig dat er buiten de service-activiteiten ook werd gestart met de verkoop van metaalbewerkingsmachines.

Service is en blijft de basis Zo ontwikkelde Wolthuis zich tot een compleet bedrijf dat zich bezig houdt met de in- en verkoop van gebruikte metaalbewerkingsmachines en de verkoop van nieuwe metaalbewerkingsmachines. Service is en blijft daarbij de basis. Hiervoor beschikt de machineleverancier over een team van eigen monteurs. Zij zorgen voor service, revisie, onderhoud, verhuizingen en NEN/machine keuringen voor alle merken en typen metaalbewerkingsmachines.

Rechtstreekse import De nieuwe machines worden rechtstreeks geïmporteerd van fabrieken. “We staan voor het leveren van degelijke duurzame machines”, zegt Yuri van Leuffen van Wolthuis Machines.

“Zodoende hebben we alle productielocaties van de merken die wij voeren bezocht en kritisch bekeken.”

Ruime voorraad Sinds 2018 - 17 jaar nadat Dick had besloten voor zichzelf te gaan werken - is Wolthuis Machines gevestigd in een nieuw pand in Wormerveer, waar een opslag/volledig ingerichte werkplaats van circa 2000m2 beschikbaar is. Hier is altijd en ruime voorraad nieuwe en gebruikte machines uit voorraad leverbaar. Standaard staat Wolthuis Machines op METAVAK Gorinchem en is sinds 2011 ook op de TechniShow present. Wij presenteren daar een breed assortiment aan nieuwe machines. “In 2022 is er gelukkig weer een TechniShow en dan zullen we op een ruime stand van meer dan 100m2 een groot deel van ons assortiment nieuwe metaalbewerkingsmachines presenteren”, zegt Yuri van Leuffen.

Mediapartner nummer 1 Mede dankzij ‘leeftijdsgenoot’ MetaalNieuws heeft de machinehandel uit Wormerveer een goede naamsbekendheid kunnen opbouwen. “De persoonlijke benadering en flexibele houding van Vincent Span hebben ertoe bijgedragen dat MetaalNieuws onze mediapartner nummer 1 is”, besluit Van Leuffen

Wolthuis Machines Nijverheidsstraat 23 1521 NG WORMERVEER 075-6403133 www.wolthuismachines.nl

149


CNC INSTRUCTIE BURO Beste MetaalNieuws Team, Bedankt voor de fantastische inzet en mooie uitgaven van MetaalNieuws tot nu toe. Daarmee wisten jullie steeds weer veel medewerkers op de werkvloer te bereiken.

Voor de markt- en vakkennis binnen de metaalbedrijven was dit ook heel waardevol. Jullie full-service mediabedrijf is een blijvend succes gebleken. Ga zo door! Gefeliciteerd met het 20-jarig bestaan!

Webshop met instructieboeken en software voor CNC-verspaners en opleidingen.

www.cncinstructieburo.nl

150


Steenkist Communicatie helpt bedrijven in de metaalsector hun diensten, producten en unieke propositie bij de Europese metaalindustrie onder de aandacht te brengen. Met de productie van artikelen, productnieuws, advertentiecampagnes, online content en creatie vervult Erik Steenkist deze rol voor toonaangevende leveranciers zoals Valk Welding, BLM Adige, Hembrug Machine Tools, Dormac, Dormatec, Landré, Euromac, Metall, KOIKE, Van Leeuwen CADCAM en vele andere.

Meer likes voor MetaalNieuws Gezien zijn jarenlange relatie met MetaalNieuws vroegen wij ook Erik Steenkist van Steenkist Communicatie in deze jubileumeditie hoe hij onze samenwerking de afgelopen 20 jaar heeft ervaren, hoe hij aankijkt tegen de manier waarop wij als uitgever onze klanten benaderen en wat hij voor de komende jaren verwacht voor het medialandschap in de metaalindustrie. “Al vanaf de oprichting van MetaalNieuws werk ik op een fijne manier met Harold, Vincent en Eric samen. Met hun titels dekken ze alle productietechnieken die in de metaal een belangrijke rol spelen. Met enige regelmaat lever ik redactionele bijdragen voor hun vakbladen. Dat is altijd gegaan op basis van een winwin situatie. 54UMedia biedt het platform, onze klanten hebben exposure en de uitgever kan zijn lezers goede en actuele content bieden. En op dat punt neemt 54UMedia een onderscheidende positie in. Het verdienmodel draait ook bij 54UMedia geheel

op advertentie-inkomsten. Maar daar gaan ze heel creatief en servicegericht mee om, met veel aandacht voor hun klanten. Zo hebben ze een goede samenwerking met de hele sector opgebouwd. Dat doen ze goed! Hoe het medialand voor de metaalsector er over een aantal jaren uit zal zien? Uiteraard zal online marketing een steeds groter deel van de communicatie naar de doelgroep overnemen, maar ik zie dat nog steeds als een goede aanvulling op de printuitgaves. Alhoewel het aantal bladen voor de metaalbranche in het algemeen wel wat minder kan. Helaas brengen printuitgaves hoge druk-, en verzendkosten met zich mee en kunnen ze niet op tegen de snelheid en mogelijkheden van digitale media. Maar een gedrukte versie van MetaalNieuws over 5 jaar? Graag!”

Steenkist Communicatie H. Figeeweg 3F 2031 BJ HAARLEM

023-5319956 www.steencom.nl

151


Strong connection met de metaalindustrie

Met gebruiksvriendelijke offline programmering, die in nauwe samenwerking met Panasonic Welding Systems is ontwikkeld, heeft Valk Welding lasrobotisering geschikt gemaakt voor flexibele kleine serieproductie.

152


In de afgelopen 20 jaar heeft Metaalnieuws veel Nederlandse bedrijven leren kennen, die met een sterke propositie zijn uitgegroeid tot een marktleider in hun sector. Lasrobotintegrator Valk Welding is daar een representatief voorbeeld van. Dit bedrijf heeft zich in die periode ontwikkeld tot een van de grootste lasrobotintegrators in Europa. Was het bedrijf 20 jaar geleden nog alleen actief in Nederland en België, inmiddels bedient het vanuit eigen vestigingen in Tsjechië, Frankrijk, Denemarken en Duitsland de hele Midden en West-Europese maakindustrie. Hoe is het dit innovatieve bedrijf gelukt deze positie te bereiken?

Valk Welding heeft, als pionier op het gebied van lasrobotisering, een toonaangevende rol gespeeld in de toepassing van lasrobots voor kleine tot middelgrote series. Lasrobotisering was tot in de jaren tachtig alleen weggelegd voor grote bedrijven, die robots inzetten voor grote serieproductie. Mogelijk gemaakt door gebruiksvriendelijke offline programmering, die het bedrijf in nauwe samenwerking met Panasonic Welding Systems heeft ontwikkeld, maakte Valk Welding lasrobotisering geschikt voor flexibele kleine serieproductie.

Versterking concurrentiepositie Met ruim 3.500 geïnstalleerde robotlasinstallaties heeft de lasrobotintegrator daarmee een significante bijdrage geleverd aan de versterking van de concurrentiepositie van de Europese maakindustrie. Valk Welding voldoet daarmee aan de vraag naar verkorting van de cyclustijden, besparing aan loonkosten en een hoge constante laskwaliteit. Daarbij heeft een nijpend tekort aan lassers de vraag naar lasrobotisering nog eens een extra boost gegeven.

Focus op lassen Terwijl de meeste robotintegrators zich richten op brede automatiseringstoepassingen, heeft Valk Welding de focus altijd op lasapplicaties gehouden. Met de ervaring die het bedrijf daarmee in de afgelopen 43 jaar heeft opgedaan (Valk Welding introduceerde in 1978 de eerste Unimation lasrobot op de markt) heeft het een enorme kennis op het gebied van robotica, elektronica, software en lastechniek opgebouwd, die het geheel ten dienst van haar afnemers stelt.

Eigen ontwikkeling De inzet van robots die specifiek voor het booglasproces zijn ontwikkeld vormen de basis voor alle lasrobotinstallaties van Valk Welding. In het Panasonic All-In-One concept zijn

stroombron, besturing, manipulatie en draadaanvoer perfect op elkaar afgestemd. De lasrobotintegrator werkt zelf ook continu aan de ontwikkeling van innovaties die bepalend zijn voor een succesvolle en betrouwbare lasrobotinzet, zoals op het gebied van draadaanvoer, software, lasnaadzoeken, toortsbereik en productiemonitoring. Inschakelduur, laskwaliteit en continuïteit konden daarmee naar een hoger niveau worden getild. Spraakmakend voorbeeld is de eigen ontwikkelde lasercamera ‘Arc-Eye’ die de lasrobot real-time exact langs de lasnaad navigeert en daarmee een zeer hoge en constante laskwaliteit genereert, ook bij het lassen van aluminium.

Vraag blijft toenemen De groei van Valk Welding voltrekt zich, naast de sterke groei op het vlak van levering van lasdraden, op drie gebieden. Dankzij inzet van de technologie groeien bestaande klanten sterk, wat resulteert in vervolgopdrachten. Er is echter ook de nieuwe markt van kleine bedrijven die nog hun eerste stappen in automatisering zetten en hier op zoek gaan naar flexibele oplossingen die niet te veel investering vragen. En tot slot zijn er de grote bedrijven die gewend zijn grote series te maken met robots op de klassieke manier maar nu steeds meer op zoek gaan naar flexibele ‘one piece flow’ oplossingen om hun positie te verstevigen. Al deze groepen vinden hun antwoorden bij Valk Welding.

Valk Welding Staalindustrieweg 15 2952 AT ALBLASSERDAM 078-6917011 www.valkwelding.com

153


PERFECTIE TUSSEN MENS EN METAAL lassen, lasersnijden, kanten, walsen, engineering, framebouw, constructie, industriële behuizingen, machine- en apparatenbouw

uw partner voor gecertificeerd laswerk

Sinds 1919 biedt Assink & Schipholt betrouwbaarheid en hoogwaardige kwaliteit. Wilt u meer weten over Assink en Schipholt? Kijk dan op www.assinkschipholt.nl

Binnen twee minuten een messcherpe offerte voor uw zetwerk of lasersnijwerk? Eenvoudig & snel op plaatweb.nl Upload uw 2D of 3D CAD bestand Vul de benodigde gegevens in Ontvang binnen twee minuten uw offerte

Maak nu gratis een account aan op plaatweb.nl 154

TOT WEL 4X2 METER


MetaalNieuws, van harte gefeliciteerd met jullie 20 jarig jubileum!

WE MAKE IDEAS VISIBLE

www.bruver.nl | info@bruver.nl

• • • • • • • •

155


Roep om verbinding wordt alleen nog maar sterker Een duidelijke ontwikkeling in de afgelopen 20 jaar is dat bedrijven en organisaties in de hightechen maakindustrie steeds meer de verbinding en kennisdeling opzoeken. Mikrocentrum is met deze toenemende behoefte meegegroeid en biedt de industrie nu een 360 graden aanpak aan met een unieke combinatie van opleidingen, evenementen en het netwerkcollectief High Tech Platform. “De roep om verbinding wordt alleen nog maar sterker”, zegt Els van de Ven, manager Afdeling Evenementen bij Mikrocentrum. “Als industrie kunnen we het niet alleen. We hebben het gehele ecosysteem en elkaar nodig om mee te kunnen gaan in een snel veranderende wereld.”

Opleiden, ontmoeten en ondernemen Mikrocentrum ondersteunt al ruim 50 jaar de hightech- en maakindustrie met opleiden, ontmoeten en ondernemen. De onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie biedt 170 (technische) cursussen aan en organiseert jaarlijks 6 vakbeurzen, 5 business events en 15 themabijeenkomsten. Naast deze activiteiten kunnen bedrijven lid worden van het High Tech Platform, dat bestaat uit 600 leden. In alle activiteiten is het doel om kennis te vergroten, netwerken uit te breiden, bedrijfsprocessen te verbeteren en de concurrentiepositie van bedrijven te versterken. Dit doet Mikrocentrum door nauw samen te werken met een groot netwerk van industriële organisaties, (semi) overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. Dat de bedrijven en partners waarmee wordt samengewerkt steeds meer de verbinding en kennisdeling opzoeken, heeft direct effect op de dienstverlening van Mikrocentrum. Deze is hier

156

ook in meegegroeid. De start van de Kunststoffenbeurs in 1999, de Precisiebeurs in 2001 en RapidPro 2011 zijn hiervan mooie voorbeelden. Deze zijn ontstaan vanuit een duidelijke behoefte vanuit de industrie om elkaar jaarlijks te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen, bijvoorbeeld rondom nieuwe trends of technologische ontwikkelingen.

Ontmoetingsplek Met de verhuizing eind 2018 naar de nieuwe locatie in Veldhoven gaf Mikrocentrum invulling aan de ambitie om de ontmoetingsplek voor de hightech- en maakindustrie te worden. “Hier verzorgen we een groot deel van onze opleidingen en organiseren zowel wij als onze klanten evenementen en bijeenkomsten. Kortom: het is de plek waar de industrie, zowel cursisten, bezoekers, exposanten en andere gasten elkaar toevallig kunnen ontmoeten”, aldus Els van de Ven. Slim zijn is goed, maar slim blijven vraagt continue aandacht. Daarom is in de loop der jaren ook het opleidingsaanbod met de ontwikkelingen meegegroeid. Denk aan onderwerpen als artificial Intelligence, 3D printen, deep learning en cyber security. Ook is het High Tech Platform uitgegroeid naar 600 leden en zijn er succesvolle evenementen ontstaan zoals de Kunststoffenbeurs, de Precisiebeurs


Het team van Mikrocentrum. Uiterst rechts Els van de Ven. “We hebben allen een passie om de juiste mensen op het juiste moment met elkaar in verbinding te brengen. Dat is wat het succes van onze organisatie bepaalt en maakt.”

en RapidPro maar ook het MBD Solutions Event. “Al deze activiteiten samen maken dat we continu in beweging en ontwikkeling zijn. We haken in op actuele thema’s en ontwikkelingen die we vanuit de markt krijgen aangereikt”, zegt Van de Ven. “We bouwen gericht aan relevante communities waar we het gehele jaar de industrie met elkaar in verbinding brengen.”

Mensen maken het verschil De medewerkers zijn hierbij cruciaal. “Uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken”, weet Van de Ven. “De medewerkers hebben allen een passie om de juiste mensen op het juiste moment met elkaar in verbinding te brengen. Dat is wat het succes van onze organisatie bepaalt en maakt.” Dat mensen het verschil maken is ook terug te zien bij de bedrijven en partners waar Mikrocentrum mee samenwerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is het ontstaan van de Precisiebeurs. Henny Spaan van IBS Precision Engineering opperde in 1999 aan Mikrocentrum het idee om een beurs over precisietechnologie te organiseren. Hij zag een behoefte in de markt om bedrijven die op dit vlak actief waren, bij elkaar te brengen en onderling kennis te delen. Dit resulteerde in de eerste editie van de Precisiebeurs in oktober 2001.

Online en offline Kennisdelen en netwerken hoeft zich niet meer te beperken tot één moment per jaar. Bovendien is er steeds meer behoefte om elkaar regelmatig op bepaalde actuele thema’s en trends te ontmoeten. Deze constatering is volgens Els van de Ven mede bepalend voor de ontwikkeling van Mikrocentrum in de komende jaren. “Online en offline activiteiten zullen elkaar versterken. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige fysieke workshops en themabijeenkomsten het gehele jaar door waar men elkaar op specifieke thema’s binnen een trend of ontwikkeling kan ontmoeten, gecombineerd met relevante cursussen en trainingen en een online community platform waar men elkaar altijd kan ontmoeten en kennis kan delen. Een beurs is dan het grote jaarlijkse kennis- en netwerkmoment waar de gehele keten elkaar kan ontmoeten. Als Mikrocentrum gaan we steeds meer naar een 360 graden benadering.”

Mikrocentrum De Run 1115 5503 LB VELDHOVEN 040-2969911 www.mikrocentrum.nl

157


DE OPLOSSING VOOR DE VERSPANING

Team Cutting Tools van de CERATIZIT Group

CERATIZIT is een groep van hightech bedrijven gespecialiseerd in gereedschappen voor de verspaningstechniek en hardmetaal toepassingen.

Tel. +31 165 523440 \ verkoop@ceratizit.com \ www.ceratizit.com

158

Tooling the Future www.ceratizit.com


Schoenmaker blijf bij je leest Belttech heeft in 2017 de advies- en verkoopactiviteiten van Rijva overgenomen. Dat werd wereldkundig gemaakt op de voorpagina van MetaalNieuws. Voor Eddy van den Belt was dit tevens de eerste kennismaking met de mensen die MetaalNieuws maken. Belttech adviseert en begeleidt klanten bij de aankoop van mechanische persen (excenterpersen), vaak in combinatie met een aanvoerlijn voor het verwerken van materiaal vanaf coil en alle overige zaken die nodig zijn om een installatie turn-key op te leveren, zoals bandsmering, gereedschapsklem- en wisselsysteem en coilhandling.

Overname Rijva Eddy van den Belt is al vele jaren in deze wereld actief. Hij begon al begin jaren negentig als tekenaar constructeur bij Rijva, destijds een roemruchte naam in de Nederlandse metaalbewerkingsindustrie, met een grote bekendheid als producent van excenterpersen. “Die productie stopte echter in 2001 en na een reorganisatie in 2014 groeide bij mij de wens om de zaak over te nemen. Uiteindelijk heb ik de verkoopactiviteiten van de derde generatie van de familie Van Rijssen overgenomen.”

De eerste deelname van Belttech aan de TechniShow in 2018.

Focussen en specialiseren Eén ding heeft Van den Belt in al die jaren wel geleerd: “Het spreekwoord ‘schoenmaker blijf bij je leest’ is hier van toepassing. In de Rijva tijd, maar ook als Belttech hebben we wat aanvullende agentschappen, waaronder kantbanken, geprobeerd. Dat gaan we niet meer doen. We focussen en specialiseren in de excenterpersenwereld.”

Ontspannen In die wereld voelt Van den Belt zich als een vis in het water. “Er zijn enkele klanten die ik al 20 jaar of langer ken. Stanstechniek is er daar een van, een bedrijf dat geen stress lijkt te kennen. Ze blijven altijd rustig en beleefd en geven je de tijd voor een offerte. Dan gaat het met name om de techniek en lijkt de prijs wel bijzaak. Uiteraard wordt er uiteindelijk over de prijs onderhandeld, maar ook dan op een ontspannen manier.” Eddy van den Belt is dan ook van plan om nog een aantal jaren actief te blijven. Wel wil hij samenwerking zoeken met een andere partij om de continuïteit te waarborgen en de service te versterken.

Belttech Steenboerweg 53 8042 AT ZWOLLE

038-4290772 www.belttech.nl

159


Buislasersnijtechnologie, we kunnen niet meer zonder René Hazenberg, Managing Director BLM Group Benelux: “Een deel van het succes van de buislaser ligt in de enorme productiviteitswinst die deze snijtechniek mogelijk heeft gemaakt.”

160


Een mooi voorbeeld van een innovatie die de afgelopen 20 jaar voor een omwenteling in de buis- en kokerbewerking heeft gezorgd, is de inzet van de buislaser, nadat BLM Adige de eerste versie daarvan al in 1988 op de markt had gebracht. De technologie voorzag niet alleen in een hogere efficiency dan de boor-zaagtechniek, maar bracht ook nieuwe verbindingsmogelijkheden met zich mee, wat dankzij de hoge nauwkeurigheid leidde tot voordelen in de assemblagefase en op het gebied van design.

BLM Adige heeft met de buislasertechnologie in die periode een grote installed base in de Benelux opgebouwd. Dit heeft geleid weer tot een toenemende vraag naar de overige systemen van BLM Group. Waar de BLM Group die leidende positie in de buislasermarkt aan heeft te danken vroegen we aan René Hazenberg, Managing Director BLM Group Benelux. Buislasersnijtechnologie maakt het mogelijk door inzet van een lasersnijbron met een hoge nauwkeurigheid éénzijdig gaten en contouren in buis- en kokermateriaal te snijden. “De hoge nauwkeurigheid wordt niet alleen bepaald door de inzet van laser, maar mede door de techniek van tubeprocessing, die de basis vormt van alle buisbewerkingssystemen van de BLM Group. Tel daar de bijbehorende softwaretools en de buigtechnologie van de BLM Group bij op en je beschikt over de meest ultieme tools voor buisbewerking”, legt Hazenberg uit.

Productiviteitswinst Een deel van het succes van de buislaser ligt in de enorme productiviteitswinst die deze snijtechniek mogelijk heeft gemaakt. Buizen en kokers worden hier en daar nog steeds met zaag- en boorstraten bewerkt en voor tap- en freesbewerkingen op separate machines verder bewerkt. Dat brengt extra logistieke handling tussen de verschillende bewerkingen met zich mee, met een grotere kans op fouten. De buislaser voert al deze opeenvolgende bewerkingen op één machine uit, resulterend in een enorme productiviteitswinst en hoognauwkeurige, exact passende componenten.

het samenstellen van constructies en frames een enorme tijdwinst op en biedt extra designmogelijkheden.

Software maakt het verschil Succesvolle inzet blijkt vooral te worden bepaald door gebruik van de juiste software. BLM Group, bekend van de BLM Adige buislasers, claimt daarin met de Artube software alle mogelijkheden van haar buislaser vanaf het eerste werkstuk foutloos te kunnen benutten. De Artube software is specifiek ontwikkeld voor buisbewerking en vormt het belangrijkste element dat de software en hardware met elkaar verbindt, waardoor de BLM Adige buislasers gemakkelijk, productief, flexibel en efficiënt kunnen worden ingezet.

Integratie buigen en snijden Veel werkstukken worden na de snijbewerking gebogen. Grootste uitdaging daarbij is dat de positie van de gesneden gaten, na de buigbewerking niet af mag wijken. In de Artube software zit jarenlange ervaring van BLM in buigcorrecties, vastgelegd in een database voor verschillende materiaalsoorten en -diktes. Artube corrigeert daarmee de doorbuiging zodat de buighoek ook exact overeenkomt met de gewenste hoek. Ook zorgt de software ervoor dat de positie van de te snijden gaten na buiging wordt herberekend en gecorrigeerd in het snijprogramma voor de buislaser. “Het eerste product is daarom al direct perfect. Meerdere proeven doen en handmatig programma’s corrigeren is met de software van BLM dus niet meer nodig”, benoemt Hazenberg als doorslaggevend item bij de productie van buisvormige producten.

Hoge ontwerpvrijheid Misschien nog wel een zwaarder wegende factor dan een hogere productiviteitswinst is dat de buislaser een hogere ontwerpvrijheid oplevert bij de engineering van constructies. Door éénzijdig gaten en contouren in buizen en kokers te snijden kunnen klikverbindingen met het mannetje-vrouwtje principe worden gemaakt, waardoor componenten met 100% nauwkeurigheid in elkaar kunnen worden geklikt, zonder dat je de positie eerst moet uitmeten voordat je deze kan lassen. Daarnaast kun je kokers 90 graden met de hand buigen door deze met de buislaser aan drie zijden in te snijden. Dat levert in

BLM Group Benelux Doornhoek 3776 5465 TA VEGHEL 0413-745040 www.blmgroup.com

161


0180-317474 Leveringsprogramma Eijerkamp Techniek

pijpenbuigmachines

BIANCO en BTM zaagmachines lintzaagbladen, koelmiddelen BIMAK tafel- en kolomboormachines ERCOLINA profielwalsen, pijpenbuigmachines, en doornbuigmachines ERA werkplaatspersen, pijpuitslijpers GARBOLI pijpslijp- en polijstmachines MARK buigpompen

eenvoudig doornloos buigen radius vanaf 2d snel gereedschap wisselen

draagbaar of gemakkelijk verplaatsbaar

maak vrijblijvend een afspraak voor een demonstratie

Eijerkamp Techniek feliciteert MetaalNieuws met het 20-jarig en 54U Media met het 10-jarig jubileum

diversen modellen en capaciteiten leverbaar ook per week te huur

Postbus 126 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel Telefoon 0180-317474 Email info@etechniek.nl www.eijerkamptechniek.nl Showroom op afspraak geopend: Schuwacht 152c, Lekkerkerk


Adverteerders index aalbers|wico 163 aalbers|farina 14 Assink & Schipholt 154 Baas Metaal 154 Belttech 42 BLM Group Benelux 20 Brimotech Solutions 106 Bruver 155 Bystronic Benelux 26 Ceratizit Nederland 158 CNC Instructie Buro 150 CVK Service 36 De Cromvoirtse 30 DMG Mori Netherlands 22 en 23 Dormac CNC Solutions 128-129-130-131 Driessen 142 Dymato 78 ECI Software Solutions 46 Eijerkamp Tecniek 162 Erba Groep 118 FE Powertools 70

Fein 126 Frimach 32 Heku Tools 42-46-78-100 Hevami Oppervlaktetechniek 36 Hoffmann Group 12 Hoffmann Metalcare 80 en 81 Holtech 96 Humacs Krabbendam 4 Jeva Metaalbewerking 46 Jorg Machines 146 Kipp Nederland 96 Laser & Bending Machines 132 Limis 100 LVD Benelux 102 Machinehandel Overmars 150 Magistor Straal en Verspaningstechniek 114 Martendo Stoelen 100 METAVAK 146 Mikrocentrum 66 MIX Noord Oost 42 Morris Solutions 58

Open Mind 2 en 3 Promatt 56 Proven Concepts 155 Q-Fin Quality Finishing Machines 164 Resato International 84 RMIG 84 RVS Finish 6 Sawtech 92 SNA Europe Benelux Services - Bahco 66 STODT 88 Stoxon Machines 50 en 51 Technigro 78 Th. Wortelboer 142 Trumpf Nederland 88 Tuwi Nederland 122 Valk Welding 136 Van Hoorn Machining 107 Widenhorn 62 Wolthuis Machines 78 Young cuttingtools 66 Zantech 6

onze belangrijkste specialismen

metaalbewerking

|

machine- framebouw

www.aalberswico.nl

|

sales@aalberswico.nl

|

assemblage

|

tel. +31 318 57 14 11

163


REVOLUTIE IN ONTBRAAM TECHNIEK Bij Q-Fin helpen we metaalbedrijven die een indruk willen achterlaten. Bedrijven die klaar zijn om aan de slag te gaan met hun 4.0 versie. Die geloven dat eenvoudige productieprocessen geen belemmering zijn, maar een kans om je te onderscheiden van de rest. Precies zoals wij ons ook willen onderscheiden.

Wilgenakker 8 | Bergeijk | The Netherlands | t. +31 497 58 10 18 | info@q-fin.nl | Q-FIN.NL 164