3D print magazine

Page 32

laservermogen et cetera. Met deze Optomet software kan de gebruiker daarnaast afhankelijk van de producteisen het printproces beïnvloeden. De oppervlakteruwheid kan bijvoorbeeld met een factor 2 verbeterd worden, tot Ra 6 µm. Intech past kunstmatige intelligentie en machine learning technieken toe in Optomet. “De software optimaliseert zich telkens opnieuw op basis van ervaringen van klanten.”

DMG Mori zet de 3D metaalprinttechnologie ook in voor de laserkop in de hybridemachine Lasertec 65 3D. Op de foto hieronder een schaalmodel.

Optomet in combinatie met elk merk

Je zou verwachten dat de machinebouwer de Optomet software exclusief voor de eigen lijn 3D metaalprinters houdt. Nee dus. Bewust kiest DMG Mori ervoor om Optomet als open pakket aan te bieden voor alle merken poederbed metaalprinters. Bewust kiest men voor eenmalige licentiekosten. “Want we denken hiermee de inzet van additive manufacturing te vergroten”, legt Mathias Wolpianksy uit. Wel krijgt de gebruiker van een Lasertec machine enkele extra features, maar in principe kan iedereen met een poederbed printer lokaal de parameters laten berekenen. Optomet kan eventueel aan het cloudplatform worden gekoppeld. Daarin schuilt volgens Mathias Wolpiansky de kracht, omdat het om zelflerende software gaat. “Je geeft iets, namelijk jouw data. Maar je krijgt veel terug: nog snellere en betere gegevens.” Dankzij de kunstmatige intelligentie verbetert de software zichzelf telkens weer op basis van de bijstellingen die klanten doen. Tot nog toe onderkennen alle klanten het gemeenschappelijk belang. Vooral voor jobbers verlaagt Optomet de drempel om in additive manufacturing te stappen. Noodzakelijk voor een doorbraak, vindt de Realizer directeur. Het kan toch niet zo blijven dat alleen universitair geschoolde medewerkers dit type machines bedienen. Mathias Wolpiansky verwacht dat in de toekomst 3D metaalprinters zich vooral zullen differentiëren via het bedieningsgemak. “Met deze technologie gaat het dezelfde kant op als de bediening van de iPhone. Niet alleen phd’s kunnen straks de machines bedienen, maar een veel breder publiek.” dmgmori.com

32

print magazine maart 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.