3D print magazine

Page 12

Christophe Schramm, business manager additive manufacturing bij Solvay: 3D printen gaat meer en meer andere productietechnieken vervangen.

“We zijn dichtbij de eigenschappen van spuitgieten” Solvay heeft een groot vertrouwen in het potentieel dat 3D printen biedt. Dat zal echter pas maximaal benut kunnen worden, als materiaal, 3D printer en software optimaal op elkaar zijn afgestemd. De materiaalproducent werkt daarom samen met andere partijen aan een ecosysteem. Want met een optimale afstemming tussen materiaal, machine en software, komt de holy grail van 3D printen, gelijke mechanische eigenschappen als spuitgietstukken, binnen handbereik. “We zijn daar dichtbij”, zegt Christophe Schramm, business manager additive manufacturing. Als een van de eerste materiaalproducenten zorgde Solvay er vorig jaar voor dat engineers met KetaSpire PEEK-filament kunnen simuleren in de Digimat software van e-Xstream. Onlangs heeft Solvay filament op de markt gebracht dat FDA goedgekeurd is voor medische toepassingen. Twee stappen die aangeven dat additive manufacturing niet zomaar een thema is voor het Belgische chemieconcern. Dit is nog slechts het begin, zegt Christophe Schramm, business manager AM. De strategie is op één doel gericht: “We willen leidend worden in high performance materialen voor additive manufacturing.” En dat niet alleen bij filamenten, ook in poeders voor SLS-printen.

12

FDA gecertificeerd filament

De gezondheidszorg is momenteel een van de belangrijke markten voor de AM materialen van Solvay. De twee nieuwe filamenten die het voor medische toepassingen op de markt heeft gebracht, zijn beide FDA toegelaten. Voor de kunststoffabrikant is dit zowel een logische stap als ook een relatief kleine, legt Schramm uit. “Wij maken al twintig jaar kunststoffen die gekwalificeerd zijn voor medische toepassingen. We hebben alle testen daarvoor al gedaan met de harsen, nu doen we ze nog eens voor onze filamenten.” Gebruikers die het materiaal voor medische toepassingen inzetten, krijgen toegang tot de uitgebreide database van Solvay waarmee ze de bio compatibiliteit van het materiaal kunnen aantonen en hun proces valideren. De FDA staat deze kunststoffen toe voor producten die maximaal 24 uur contact hebben met het lichaam of lichaamsvloeistoffen. Christophe Schramm denkt dat het 3D printen van onder andere patiënt specifieke producten sterk gaat groeien. Denk bijvoorbeeld aan lichtgewicht OK-instrumenten. Op dit moment wordt deze markt nog gedomineerd door spuitgiet componenten. “Omdat ontwerpers vandaag de dag in spuitgieten denken. Ze weten nog onvoldoende wat ze met 3D printen kunnen doen.” Daarom werkt Solvay veel samen met de fabrikanten van 3D printers om proces interfaces te

print magazine maart 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.