__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 42

Fraunhofer Project Center presenteert zich op RapidPro 2020

AM bouwsteen Advanced Manufacturing Het Fraunhofer Project Center @UTwente wijdt dit jaar op RapidPro een volledig lezingentrack aan Additive Manufacturing als een van de bouwstenen voor Advanced Manufacturing. Het FPC@UTwente wil de Nederlandse maakindustrie ondersteunen bij de implementatie hiervan. De kennis hoe je nieuwe markten en nieuwe toepassingen ontwikkelt met Additive Manufacturing ontbreekt. Daarnaast vraagt AM veranderingen in designs, maakprocessen en supply chains en verdienmodellen. Angus Fitzpatrick, projectmanager AM bij het FPC. “Als je de transitie naar advanced manufacturing wilt maken, moet je investeren in technieken, in designs maar ook in mensen. Train je mensen.”

Doorbraak langs twee lijnen

Dat AM doorbreekt lijdt geen twijfel. De eerste lijn waarlangs AM industrieel doorbreekt, is de inbedding in bestaande productieprocessen, aldus Ian Gibson, wetenschappelijk directeur. De tweede lijn is die van distributed manufacturing. AM machines vormen onderdeel van een wereldwijd digitaal productienetwerk. Waar je 3D print, wordt bepaald door logistieke keuzes. Biba Visjinicki: “AM is dan gelinkt aan de digitale supply chain.” Het Fraunhofer Project Center demonstreert dit zelf in Enschede. Hier komt zodra de 1200 m2 grote nieuwbouw klaar is de MetalFab 1 van Additive Industries te staan, klaar voor titanium onderdelen te printen, dus inclusief unit voor warmtebehandeling. Een tweede MetalFab 1 komt in Aken te staan, ingericht voor staal, dus zonder de geintegreerde warmtebehandeling. Vanuit Enschede heeft men ook toegang tot de machines in Aken en zelfs de andere vestigingen van Fraunhofer. Door de machines in Enschede digitaal te koppelen aan die in andere Fraunhofer centra én industriële netwerken, ontstaat er een groot netwerk van productiefaciliteiten voor zowel

Van links naar rechts Angus Fitzpatrick, Biba Visnjicki en Ian Gibson.

additive manufacturing als advanced manufacturing. “We bouwen van elke lijn op elke locatie een digital twin. Daardoor hoeven niet alle machines fysiek hier te staan”, zegt Biba Visjinicki.

RapidPro2020

Op RapidPro 2020 start Ian Gibson op 4 maart de lezingencyclus met een presentatie over de uitdagingen en de impact op de business als je met AM start. Tom Vaneker gaat daarna in op de designkant, waarna Kai Winands van Fraunhofer IPT post processing oppakt. Als slot pakken Biba Visjinicki en Harry Kleijnen van Additive Industries de vraag op hoe vertaal je Aditive Manufacturing in business. www.utwente.nl/en/fraunhofer rapidpro.nl

QDP: eerste Carbon 3D printer in Nederland Op RapidPro presenteert QDP een primeur voor Nederland. Als eerste in Nederland neemt het begin maart een Carbon 3D printer in gebruik. Deze wordt ingezet voor de productie van eindproducten.

De printtechnologie van Carbon 3D, op de foto te zien op de IMTS in Chicago, komt dit voorjaar naar Nederland. QDP neemt de eerste Carbon 3D printer in gebruikt.

42

QDP houdt zich bezig met productontwikkeling van voornamelijk kunststof spuitgietproducten, die eventueel zelf geproduceerd worden. Voor prototypes gebruikt men desktop FDM printers. Maick Klaassen van QDP gelooft echter in 3D printen als productietechnologie. De printtechnologie van Carbon 3D is hiervoor bij uitstek geschikt. Carbon 3D print met de eigen DLS-technologie waarbij gepeint wordt met UV uithardende harsen, die daarna in een oven met geforceerde circulatie uitharden. In de oven ontstaat een tweede chemische reactie, die de sterkte van de producten verbetert. Juist hierdoor is de technologie geschikt voor eindonderdelen, die direct in een product kunnen worden toegepast. Begin maart neemt QDP een speciaal productielab voor de Carbon 3D printer in gebruik. Tijdens RapidPro is de officiële lancering.

print magazine februari 2020

Profile for 54U Media BV

3D print magazine februari 2020  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

3D print magazine februari 2020  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

Profile for 54umedia

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded