3D print magazine februari 2020

Page 24

Is metaalgieten de vergeten rapid production technologie?

Dit soort vormen komen direct uit de 3D printer.

De Nederlandse Vereniging voor Gieterij Technici neemt met een paviljoen deel aan de 10e editie van RapidPro. Om de transitie naar additive manufacturing in te luiden? “Nee”, zegt Ernst Schepers van Lovink Technocast. “Het torentje met binnenin de wenteltrap dat je vijf jaar geleden op elke stand zag, maken wij ook. Gieten we in metaal, groot.” Veel zaken die aan 3D printen worden gekoppeld, zoals topologie optimalisatie, kun je heel goed bij gieten toepassen. Dat is alleen uit het zicht geraakt van constructeurs.

gietwerk verdwijnt. “Per inwoner verbruiken we in Nederland gemiddeld 300 kilogram gietwerk per jaar”, zegt Huub van der Weiden, Area Accountmanager bij Gemco Engineers en bestuurslid van de NVvGT. “Scharnieren, je laptop, de smartphone, de waterkraan, overal in ons dagelijks leven gebruiken we gietwerk.” De kennis van gieten en hoe je moet en kunt construeren is echter

“RapidPro gaat over denken in 3D modellen, over digitale productie. We willen met het evenement engineers de verschillende mogelijkheden laten zien. Wat er in de gieterij gebeurt, kan een alternatief zijn”, zo steekt Tom Wessels, bij het Mikrocentrum Eventmanager RapidPro, van wal. Vanuit dat idee is hij het gesprek aangegaan met het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Gieterij Technici (NVvGT), met als resultaat een paviljoen waar zowel de vereniging zich presenteert als een aantal bedrijven.

Flexibiliteit

De giettechnici gaan niet mee in het veel gehoorde verhaal dat 3D printen traditioneel gietwerk gaat verdringen. Net zomin als dat

24

Van links naar rechts Tom Wessels (Mikrocentrum), Ernst Schepers, Huub van der Weiden, Paul Brouwers en Roy Kastelein.

print magazine februari 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.