3D print magazine maart 2017

Page 4

Broodbaklijn met 3D geprinte onderdelen

Als Jaap Bulsink de glijslijpmachine van Rösler heeft leeg gehaald, liggen er enkele tientallen 3D geprinte metalen onderdelen voor de broodbaklijnen van Kaak Group in de kist. Een stuk of acht verschillende producten. Van sommige zijn er enkele stuks geprint, van andere tien of meer. Het resultaat van twee printjobs op de Metalfab1, de industriële 3D metaalprinter van Additive Industries. “Dit zijn allemaal onderdelen die onze machines in gaan.” 4

print magazine maart 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.