3D print magazine

Page 28

Sintratec ontwikkelt lasersinter 3D printer met diodelaser voor € 20k

Desktop laser sinteren Interview: Klaus Vollrath

De Zwitserse start-up Sintratec wil lasersinter technologie voor iedereen toegankelijk maken. Maar vooral wil men productontwikkelaars deze technologie aanreiken zodat ze niet langer afhankelijk zijn van derden maar snel hun eigen prints in PA12 kunnen maken. Door voor de duurste componenten uit een SLS 3D printer, het spiegelsysteem en de laserbron, goedkopere alternatieven te ontwikkelen en te zoeken, is de prijs van de Sintratec S1 rond de € 20.000 uitgekomen. Een dekstop SLS printer Made in Zwitserland.

Innovaties komen vaak tot stand als ontwikkelaars zelf tegen problemen aanlopen. Zo is uiteindelijk ook de lasersinter 3D printer Sintratec S1 tot stand gekomen. Dominik Solenicki, co-founder en CEO van Sintratec AG in het Zwitserse Brugg, was in 2010 al enthousiast over 3D printen van prototypen voor zijn zelf ontwikkelde mechatronicasystemen. Echter, zijn ervaringen met desktop FDM printers waren teleurstellend.

Sintratec S1 is de pro-opvolger van het kit-systeem. Nu gaat het om een compleet gemonteerde SLS 3D printer die plug and play wordt geleverd.

28

Laser sinteren van kunststoffen lag echter buiten het bereik van hem vanwege de hoge investeringen. Of je was afhankelijk van 3D print servicebureaus, iets dat juist in een ontwikkelfase van een nieuw product vertragend werkt.

Laserdiode

Dominik Solenicki heeft daarom samen met Gabor Koppanyi (marketing en sales) en Christian von Burg (technologie) Sintratec opgericht. Met z’n drieën zijn ze een SLS 3D printer gaan ontwikkelen specifiek voor engineers die snel over functionele prototypes willen beschikken. “Systematisch hebben we alle componenten van zo’n systeem op de weegschaal gelegd”, zegt Christian von Burg over de ontwikkeling van de Sintratec S1. Telkens hebben ze de afweging gemaakt of de tot nog toe gebruikte techniek echt noodzakelijk is of dat je vergelijkbare resultaten kunt bereiken met eenvoudigere oplossingen. De twee kerncomponenten van een laser sinter printer zijn de laserbron en de spiegels voor de straalgeleiding. Deze componenten beïnvloeden de kostprijs sterk. Daarom zijn ze juist hiervoor op zoek gegaan naar alternatieven. De CO2 laserbron hebben ze vervangen door een diodelaser. Het mechanische deel en de optische componenten hebben ze van de grond af opnieuw ontwikkeld om de kosten te reduceren. Hiermee hebben ze een eerste SLS printer ontwikkeld die als bouwpakket wordt aangeboden. Hiervan hebben ze er inmiddels meer dan 100 verkocht (voor € 5.000), waarvan een belangrijk aantal in een crowdfunding campagne. Dat heeft het startkapitaal opgeleverd om een productieafdeling op te zetten.

Profi-Nachfolger

Deze 3D printer vormt de basis voor de Sintratec S1, de professionele opvolger zoals de Zwitserse ondernemers het

print magazine september 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.