Aluminium Scandinavia nr 2-2020

Page 1

MAJ 2020 NR 2

CO 2-

FRITT ALUMINIUM

Smarta gjutgods 3 DTänk om ett gjutgods kunde tala!

www.aluminium.nu

lösning alumin ar i ium


next level

profilgruppen.se

Framsteg För oss betyder utveckling finslipning av processer. Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och med personligt engagemang. Det förutsätter en kompetent organisation med ständig strävan efter effektivitet. Det steget tar vi, varje dag.

Innovativa lösningar i aluminium


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Ledare

Maj

Vi delar varandras utmaningar

I

dessa tider är det svårt att inte skriva en ledare utan att komma in på den rådande Coronapandemin. Vi har sett politiker i både Sverige och Europa lägga fram krispaket efter krispaket och marknaden skakar extremt. För de företag som råkar värst ut måste det vara svårt att veta hur man ska inleda en kommunikation med en anställd, leverantör eller kund under nuvarande läge. Men vi är alla medvetna om varandras situation och att vi delar tanken om att

REPRO & TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB Omslag: Green Furnitures Ascent

vi känner stor respekt för varandras utmaningar. Inte bara som företag utan också som individer och samhälle måste vi tillsammans ta oss igenom detta på bästa sätt. Det är för tillfället svårt att se hur den nuvarande situationen påverkar vår industri. Som de allra flesta branscher tillverkar även aluminiumbranschen många samhällskritiska produkter och komponenter som t.ex förpackningar till medicin och mat, medicinska instrument och komponenter till

bygg- och fordonsindustrin. Därför är det också viktigt för hela samhället att vi som bransch kan hålla ihop hela värdekedjan och snabbt komma igång med nödvändig produktion när väl pandemin lägger sig. Låt oss hoppas att Anders Tegnell & Co har haft rätt hela tiden och att vi snart kan återgå till att fokusera på att skapa välmående svenska aluminiumföretag. Låt oss ta hand om varandra och kom ihåg att som frisk har man tusen önskningar, som sjuk har man bara en.

Läses av konstruktörer, inköpare, produktions- och kvalitetstekniker samt beslutsfattare. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Aluminium Scandinavia förbehåller sig rätten att lagra och publicera tidningens innehåll digitalt.

Torbjörn Larsson Chefredaktör

NÄSTA NUMMER 3/2020

Utgivning: 12 juni Materialdag: 25 maj

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

3


INNEHÅLL 6 KTH-duo förbättrar aluminium 7 Elysis Apple först med att köpa koldioxidfritt aluminium från Alcoa-Rio Tinto

8 Aluminiummuggar Balls nya aluminiummuggar provades under Super Bowl

18 Farnborough flygplats Den inneboende skönheten i valsytan på aluminium och materialets flexibilitet vid tillverkning skapar elegansen hos denna regionala lågbudgetflygplats.

10 CO2-fritt aluminium

Rusal är inriktat på att 2021 introducera en koldioxidfri aluminiumproduktion

12 Radioteleskopet ”FAST” Med enkelparabol och aluminiumpaneler

14 Spectral Grove Permanent utomhusinstallation

16 Smarta gjutgods 18 Farnborough flygplats Aluminium på lågbudgetflygplats

18 Grön idé blev snabbväxare 25 Medlemssidor Information från Svenskt Aluminium

30 Metallbulletiner Börsnytt

22 En grön idé blev en snabbväxare Green Furnitures serie Ascent produceras av Hydro Circal, en aluminiumprofil med lågt koldioxidavtryck som innehåller minst 75 % återvunnet aluminium från Hydro Extruded Solutions..

33 Moderniserat utseende Moderniserad produktionsprocess för aluminiumflaskor

34 Aluminiumlösningar i 3D 35 The Wave 40 stycken nästan fyra meter höga trianglar

36 Konstverket Droppen

ALUMINIUM SCANDINAVIA Nr. 2 · Maj 2020 · Årgång 37 · ISSN 0282-2628 UTGIVARE Nortuna Herrgård AB · Romfartuna

Nortuna · 725 94 Västerås · Tel 021-270 40 · Fax 021-270 45 · aluminium@nortuna.se · www.aluminium.nu CHEFREDAKTÖR/ ANSVARIG UTGIVARE Torbjörn Larsson torbjorn.larsson@nortuna.se TEKNISK REDAKTÖR Staffan Mattson staffan@alumin.se I REDAKTIONEN Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.se · Staffan Mattson staffan@alumin.se PRODUKTION OCH LAYOUT Marie Andersson, Creatiff marie@creatiff.se ANNONSMATERIAL annons.aluminium@nortuna.se ANNONSER BOKNING/FÖRSÄLJNING Kontakta Torbjorn Larsson · Tel. 0708-18 81 00 · torbjorn.larsson@nortuna.se

4

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

BALL BYGGER TVÅ NYA ALUMINIUMBURKVERK Colorado Ball Corporation kommer att bygga två nya specialiserade verk för aluminiumburkar i USA, tillkännagav företagets VD John Hayes i februari. Enligt honom har den ständiga ökningen av aluminium för dryck- och livsmedelsförpackningar inspirerat Ball att bygga nya burkanläggningar. ”Med globala kunders och konsumenters ökade efterfrågan på förpackningslösningar med aluminium, som fortsätter överstiga befintligt utbud, kommer våra tidigare beslutade projekt för aluminiumburkar och muggar att öka med minst 8 miljarder enheter i slutet av 2021,” sade Hayes i ett uttalande. Han tillade, ”För tre år sedan förpackades en tredjedel av alla nya drickaprodukter i burkar, men i dag är det 70%, och det är en betydande ökning.” En av de två anläggningarna kommer att byggas i Arizona

medan platsen för den andra ska läggas någonstans i nordost. Varje anläggning kommer att driva ett par burklinjer, som i framtiden kommer att läggas ihop med burklinjerna i Arizona, Georgia och Texas senare i år. Balls ökade kapacitet förväntas totalt uppgå till 6 miljarder enheter per år, säger företagets vvd Daniel Fisher.Global Aluminium Ball bygger också multilinjer för dryckesburkar utomlands. Den nya anläggningen i Brasilien kommer enligt uppgift att komma igång senare i år. Även i Sydamerika utvidgar Ball sin kapacitet för att möta ökad efterfrågan på burkvatten, vin och bubblande drycker. Europeiska anläggningar från Ball kommer också att se nya burklinjer installerade i år. Företaget har dock än inte avslöjat något.

ALUMINIUM SOM SER UT SOM ROSTFRITT STÅL Vet du att det går att få aluminiumplåt som ser ut som rostfritt stål, men som ändå har aluminiums många förnämliga egenskaper såsom styrka och låg vikt?

Vad kan ett rostfritt utseende hos aluminium ge dig? Med den här typen av aluminiummaterial får du en plåt som är hållbar, smuts-, korrosions- och UV-beständig samt antistatisk. Sist men inte minst är plåtarna lätta, enhetliga i struktur och samtidigt fingeravtryckssäkra. Med denna lösning får du både ett hållbart och estetiskt tilltalande material.

Hur kan du använda den? Oavsett om du letar efter en lösning för t.ex ett kök i form av paneler och dekorativ design, eller du behöver plåt för skyltning, kan du dra nytta av aluminiumplåtarna i rostfritt stål eftersom det är möjligt att t.ex skriva direkt på de anodiserade plåtarna. Mer information om plåtarna hittar du på www.alumeco.se

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

5


Foto av Alchemist-hp

A

KTH-duo förbättrar aluminium

luminium är den vanligaste metallen i jordskorpan, och från slutet av andra världskriget fram till i dag har världsproduktionen av aluminium pekat spikrakt uppåt. Användandet av metallen förutspås fortsätta att öka under de kommande decennierna på grund av ett antal orsaker. Två av dem är att aluminium används i väldigt många olika typer av konsumentprodukter och det sker en ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer, samt för att behovet av lättare metaller än stål ökar. Det är av denna anledning som forskare vid KTH arbetat med att göra aluminium bättre. Genom att använda sig av kvantmekaniska beräkningsmodeller har Claudio Lousada och Pavel Korzhavy studerat hur

6

korrosion drabbar aluminium. De första stadierna när metallens yta oxiderar har analyserats och forskarna har gått igenom en rad olika varianter av atomstrukturer och de mekanismer som påverkar korrosionen. Därmed har bättre kunskap om aluminium erhållits. Arbetet har utförts med hjälp av datorsimuleringar där bland annat KTH:s egen kraftfulla maskinpark används. Tillsammans med framtagna algoritmer som varit stabila nog att både hantera antalet dynamiska parametrar som styr korrosionen som den mycket korta tid när oxidationen uppstår, har framgång nåtts.

Vad ska de nyvunna kunskaperna då användas till? – Kunskaperna är till stor nytta för att förstå hur aluminiumets yta blir skrovligt på grund av oxidation, och därmed

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

defekt. Forskningsresultatet ökar förståelsen för hur bra och dåliga ytskikt på aluminium bildas baserade på oxidation. Vi kan därmed välja ut aluminium där atomerna bildar en fördelaktig ytstruktur så att en så homogen skyddsfilm som möjligt bildas vid oxidation när detta är en eftersökt egenskap, säger Claudio Lousada. Han utvecklar resonemanget och berättar vidare att forskningsframstegen kan användas till att utveckla aluminium som har en bättre motståndskraft mot olika skadetyper som kan uppstå i en ogästvänlig miljö. Det kan handla om oxidering eller andra kemiska processer som bryter ner eller löser upp metallen. Men kunskaperna gör också att det går att utveckla aluminium med bättre motståndskraft för mekaniskt slitage samt olika typer av slag och stötar.

– Återvunnet aluminium, t.ex läskburkar, har en tendens att reagera annorlunda på oxidation. Detta då det återvunna materialet innehåller föroreningar som reagerar med syre och förändrar oxidationsprocessens termodynamiska och kinetiska egenskaper. Den kunskap vi införskaffat här och i två tidigare forskningsprojekt kan användas för att skapa en tydlig bild av hur sådana korrosionsprocesser sker och därmed skänka bättre förståelse för hur aluminium oxiderar. Aluminium är ett viktigt material för allt från byggnadsmaterial och återvinningsbara förpackningar via fordon och flygplan till batterier och bränsleceller. De nyfunna kunskaperna ska leda till bättre skyddande ytskikt genom till exempel nya sätt att anodisera aluminium. Detta öppnar i sin tur för aluminium som håller bättre i tuffa miljöer men också nya användningsområden för metallen. Forskningsarbetet har resulterat i en publicering i den vetenskapliga tidskriften Applied Surface Science. Du hittar artikeln här. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0169433218302642


Bearbetning av Staffan Mattson

Elysis Apple först med att köpa koldioxidfritt aluminium från Alcoa-Rio Tinto

P

rojektet ELYSIS har framgångsrikt producerat den första kommersiella satsen aluminium utan några direkta koldioxidutsläpp med hjälp av en banbrytande, koldioxidfri smältteknik. Man kommer att sälja denna metall till Apple för användning i deras datorprodukter. ELYSIS arbetar för att förbättra sin process i kommersiell skala, och detta tillkännagivande markerar ett steg framåt i den processen. Apples köp utgör en viktig milstolpe för ELYSIS, ett joint venture mellan Alcoa och Rio Tinto, som arbetar för att revolutionera aluminiumindustrin med en innovation som avger rent syre, eliminerar alla direkta växthusgasutsläpp (GHG) och minskar driftskostnaderna jämfört med den traditionella elektrolysprocessen.

Som en del av Apples åtagande att minska miljöpåverkan från sina produkter genom innovativ utveckling, hjälper företaget till med att påskynda utvecklingen av denna teknik. Apple samarbetar med både aluminiumföretag, och regeringarna i Kanada och Quebec, för att gemensamt investera 144 miljoner dollar i forskning och utveckling. Den nya genombrytande tekniken presenterades av parterna i Saguenay, Kanada förra året. I december 2019 gjorde ELYSIS sin första leverans till Apple av GHG-fri metall, framställd vid Alcoa Technical Center (ATC) i Pittsburgh. Den patentskyddade tekniken, utvecklad av Alcoa, har tillverkat metall i olika FoU-skalor av ATC sedan 2009. Denna försäljning är en viktig milstolpe för ELYSIS och ett tecken på våra framsteg under vårt första verksamhetsår. Det bekräftar

marknadsintresset för aluminium som produceras med vår banbrytande koldioxidfria smältteknologi. Vi fortsätter att vidareutveckla vår teknik med fokus på att föra den till marknaden för att revolutionera branschen, säger Vincent Christ, vd och koncernchef för ELYSIS. Denna första leverans via Rio Tintos kommersiella nätverk visar marknadspotentialen för aluminium tillverkad med ELYSIS-teknik när efterfrågan på miljömässigt hållbara produkter växer. – Rio Tinto är stolt över att via vårt kommersiella nätverk hjälpa till med att leverera branschens första aluminium producerad med koldioxidfri smältteknik. Detta är ytterligare ett viktigt steg mot nollutsläpp och en hållbarare framtid, säger Alf Barrios, vd för Rio Tinto Aluminium.

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

7


Aluminiummuggar provades under Super Bowl

M

edan Super Bowls fokus i stor utsträckning låg på lagen San Francisco 49ers och Kansas City Chiefs, vidgade arrangören Hard Rock Stadium i Miami, Florida sitt hållbarhetstänk genom att använda aluminiummuggar för att minska avfallet. Detta initiativ kom att bli lika slagkraftigt och mer långsiktigt än slutresultatet på plan. Fans som åkt till Miami fick en idrottsupplevelse, men också en tråkig upplevelse i form av stora mängder skräp som fanns kvar när allt var över.

Nedskräpning För att ta itu med nedskräpningen undersökte National Football League

8

och ett antal av deras varumärkespartner olika sätt att minimera miljöeffekterna av Super Bowl genom att använda hållbara förpackningar och nya sätt att utnyttja förnybara energiresurser. Super Bowls officiella leverantör Centerplate, i samarbete med Bud Light och burktillverkaren Ball Corporation, lovade att leverera 50 000 återvinningsbara aluminiummuggar att användas på Hard Rock Stadium innan the Big Game började. Man hävdar att användandet av återvinningsbara muggar i stället för traditionella engångsmuggar eliminerade behovet av upp till en halv miljon plastmuggar. De oanvända aluminiummuggarna kan också användas under Miami Dolphins spel under ordi-

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

narie säsong, som en del av ett omfattande initiativ för att fasa ut 99,4 % av engångsplastmuggarna under stadions kommande aktiviteter 2020.

Eliminera plast Centerplates vd Nathalie Bellon-Szabo har fokuserat på just detta att eliminera plast, som varit ett viktigt material i deras egen tillverkningsprocess, vilket har lett till samarbetet med burkspecialisten Ball Corp. – Det är mycket viktigt för oss att bidra till denna händelse med social påverkan, sa Bellon-Szabo. Dessa ansträngningar infördes vid Tour De France förra säsongen och kommer att utvidgas till andra stora evenemang, inklusive OS 2020 i Tokyo. – Vi är glada över att arbeta med Centerplate

och Bud Light för att ge fansen på Hard Rock Stadium en förbättrad och hållbar miljö med våra återvinningsbara aluminiummuggar, sa John A. Hayes, Balls ordförande och vd. Vi utvecklade aluminiummuggen för att säkerställa att den uppfyller den växande efterfrågan på fler gröna produkter, och vi är glada över att vårt partnerskap gav årets Super Bowl-fans möjlighet att göra mer för miljön. Ball har varit en strategisk partner i dessa initiativ eftersom de har gjort stora investeringar i teknologin för aluminiummuggar vid deras nya anläggning i Georgia. Med den nya tillverkningskapaciteten kommer företaget att kunna producera hundratals miljoner aluminiummuggar och de letar aktivt efter ytterligare partners för att främja sina hållbarhetsinsatser vid evenemang runt om i världen. Hard Rock Stadium blir den första arenan inom professionell sport men den andra arenan i USA som byter bort plastmuggarna. Folsom Field, fotbollsarenan vid University of Colorado, var först med att ta bort plastmuggarna under den senaste fotbollsäsongen.


Aluminium är över allt

Medlemskapet i Svenskt Aluminium ger oss möjlighet att knyta värdefulla kontakter, möta kollegor och diskutera branschfrågor på neutral mark. — Jerker Blomqvist. CEO, Klarvik AB

Du får inte bara en stark organisation som arbetar med och för branschfrågor och ett brett nätverk, utan också tillgång till intressanta seminarier och medlemsförmåner. Kontakta oss så berättar vi mer, eller läs om fördelarna på www.svensktaluminium.se

070-588 32 07 | info@svensktaluminium.se


Bearbetning av Staffan Mattson

CO2-fritt aluminium

D

Rysk grupp för att utnyttja den växande konsumentefterfrågan på hållbara varor

en ryska aluminiumproducenten Rusal är inriktad på att 2021 introducera en koldioxidfri aluminiumproduktion och utnyttja konsumenternas efterfrågan på ansvarsfulla råvaror. Tidslinjen sätter Rusal i direkt

10

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

konkurrens med Rio Tinto, Alcoa och Apple, som också utvecklar ett grönare sätt att massproducera aluminium. Apple planerar att använda metallen i sina många datormodeller och iPhones. – Ledningen är väldigt glad över vad vi har” sa Lord Barker of Battle, vd för En + Group, holdingbolaget bakom Rusal, till Financial Times.

Vi borde vara i stånd att lansera en kommersiell produkt 2021. Metall- och gruvföretag försöker visa att de kan vara miljövänliga och även spela en roll i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. En+ räknar med att trenden för lättare och effektivare bilkarosser kommer att öka efterfrågan på aluminium.


Även om det har gjorts några ansträngningar för att utveckla aluminium med låga koldioxidutsläpp har man främst fokuserat på smältverk eldrivna med vattenkraft. Fokus ligger nu på att utveckla ett grönare sätt att bearbeta aluminiumoxid, den viktigaste ingrediensen för att tillverka metallen. Aluminium räknas ofta som en stor el-slukare på grund av de stora mängder energi som krävs för att omvandla aluminiumoxid till raffinerad metall. I den traditionella smältprocessen, som använts i mer än 100 år, placeras en kolanod i ett bad som innehåller aluminiumoxid och andra material. En stark elektrisk ström leds sedan genom badet för att producera aluminium. Samarbetet mellan Rio, Alcoa och Apple arbetar med ett avancerat ledande material som frigör syre snarare än kol. De planerar att börja licensiera sin teknik år 2024.

– En inert anod är där du vill hamna, sa Lord Barker. Vi har arbetat med den här tekniken i några år nu. Han sa också att En+, som tidigare kontrollerades av den ryska oligarken Oleg Deripaska, sökte nya partner för att hjälpa till att utveckla sin teknik. – Vi har inget att meddela nu, men dessa saker är mycket mer sannolika nu när vi inte är oligarkkontrollerade, sa Lord Barker. En+ och Rusal kastades in i kaos förra året när de drabbades av USA:s sanktioner, ett drag som var avsett att straffa allierade till president Vladimir Putin, inklusive Deripaska. Sanktionerna avskaffades i januari 2019 efter att Deripaska undertecknat en överenskommelse som

minskade hans andel i företaget från ca 65 % till 45 % och 35 % av dess rösträtt. – Det fantastiska med styrningsreformerna är att vi kommer att kunna nå ut till nya strategiska partner, internationella akademiska partner, för att verkligen försöka driva vår forskning och utveckling, sa Lord Barker. En+, som noterades i London 2017, använder vattenkraft från floder i Sibirien för att driva de flesta av sina smältverk. I början på året rapporterade företaget en ökning av den årliga vinsten tack vare högre aluminiumpriser. Rusal är den största aluminiumproducenten utanför Kina och svarar för ca 7 % av det globala utbudet.

Vi har inget att berätta nu, men vissa saker är mer möjliga nu när vi inte är oligarkkontrollerade Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

11


FAST

Radioteleskopet ”FAST” med enkelparabol och aluminiumpaneler uppskjutet

12

K

ina debuterade med sitt första rymduppdrag i slutet av januari, då med ett av de största och känsligaste radioteleskopen i världen efter en treårig försöksperiod. Det sfäriska radioteleskopet med en femhundra meters öppning, eller FAST för de invigda (Fem hundra meter Aperture Spherical Radio Telescope), skulle hjälpa till att lära oss mer om universums uppkomst och utveckling, och dessutom av bara farten spionera

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

på några suspekta utlänningar. I det avlägsna området Pingtang i Guizhou började byggandet under 2011. Diametern är en halv kilometer och det anses vara det näst största radioteleskopet i världen efter den ryska RATAN-600, men den största med en enkel satellitparabol. Enheten består av mer än 4 400 aluminiumpaneler, som drivs av ca 2 000 mekaniska vinschar. Det betraktas också som det mest känsliga radioteleskopet i världen. Känsligheten är t.ex tre gånger den för det ame-

rikanska radioteleskopet Arecibo, beläget på norra kusten av ön Puerto Rico. I ett uttalande tror en forskare vid Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics i Peking att FAST kommer att hjälpa forskare att ”upptäcka fler okända stjärnor, kosmiska fenomen och universums lagar samt till och med upptäcka utomjordiskt liv”. Enheten är speciellt funktionell för att detektera pulsarer, starkt magnetiserade roterande neutronstjärnor, som avger elektromagnetisk strålning.


Missa inte nästa nummer! PRENUMERERA GRATIS NU!

UPPTÄCK

möjligheterna med Candor Det enda du behöver göra är att gå in på aluminium.nu och tala om att du vill ha tidningen. Du kan välja om du vill ha tidningen tryckt eller digitalt. Vill du tipsa någon annan om tidningen så går det bra!

WWW.ALUMINIUM.NU

SKAPA ÖKAD FRAMGÅNG ATT HJÄLPA VÅRA KUNDER ÄR VÅRT UPPDRAG! Stena Aluminium hjälper dig att nå ökad framgång genom att skapa en långsiktig relation baserad på flexibilitet, rätt kvalitet, leveransprecision och en hög tillgänglighet på kundanpassade aluminiumlegeringar och teknisk support. Vill du veta mer, ring oss på 010-445 9500 eller besök www.stenaaluminium.com

• Komplett anodiseringsprogram • Komplett krom- och fosfatfritt program • Komplett miljöprogram med E-CLPS i fokus Candor Sweden AB Box 946 • S-601 19 Norrköping www.candorsweden.com info@candorsweden.com


Bearbetning av Staffan Mattson Foton av Alan Tansey

Spectral Grove

S

OFTlab har avtäckt Spectral Grove, en permanent utomhusinstallation av flödande, korsande band av färgat aluminium och stål vid ingången till Pivot Park i West Philadelphia. På uppdrag av innovatören Wexford Science + Technology, University City Science Center och Philadelphia Redevelopment Authority, har Spectral Grove placerats vid korsningen av 37:e gatan och Market Street, ett område som omfattar senaste fasen av City Square, ett flerkvarters område för laboratorier, kontor och bostäder. Genom Spectral Grove syftar SOFTlab till att återskapa förbindelsen mellan 37:e gatan, en gågata och den livliga Market Street genom att lyfta fram den nya parken som ligger vid deras korsning. Skulpturen markerar samtidigt parkens ingång och bjuder in besökarna i en plantering med valv, sammanvävda med korsande band av pulverlackerat aluminium i 28 färger. I stället för att bara ha en ingång känns installationen mer som en

14

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

gles skog, vilket gör att fotgängare visuellt kan engagera sig i strukturen medan de flätar sig igenom den. – I stället för det typiska portvalvet som fungerar som en tröskel skapar Spectral Grove ett utrymme som har många riktningar, säger SOFTlab-rektorn Michael Szivos. Ett utrymme som fotgängare kan gå förbi, dock undra eller stanna för att skugga sig. Installationen betonar överlappningen mellan funktion, struktur och de olika samhällen som parken och den stora utvecklingen kommer att tjäna. Inspirerade delvis av Leonhard Euler, en matematiker från 1700-talet som öppnade vägen för grafiska diagram som används för att illustrera förhållanden och gemensamheter mellan olika grupper. Var och en av Spectral Groves sex pelare är gjorda av en gradient av två liknande färger, så att deras färger verkar växla när besökaren rör sig runt och genom dem. Medan lutningarna ger varje pelare en unik identitet, korsar deras fenor varandra i bågar ovan, vilket ger ett sammanhängande vävt tak av

öppna kassetter gjorda i olika former och otaliga färgkombinationer. Den metalliska sandwichen ger samtidigt glimtar från himlen ovan och samverkar med solens rörelser under dagen. När ljus passerar genom olika vinklar framträder olika toner och det flätade mönstret spåras i formförskjutna skuggor på marken nedan. Samtidigt som den framträder som egenartad, visar gitterverket också sin strukturella styrka, vilket ger väsentlig styvhet och binder ihop var och en av pelarna. – Projektet fångar verkligen vår studios ansträngningar att producera projekt som kombinerar funktion med det oväntade, säger Szivos. – Det är ett portvalv utan riktning eller gränser och det sträcker sig över två nivåer i parken i ett försök att smälta in i träden och landskapet formellt medan det sticker ut genom den sjudande färganvändningen, fortsätter han. Det är dessa produktiva motsatser vi alltid är ute efter i vårt arbete - och hur de återspeglar naturen hos olika platser och samhällen som samlas.


Information Design Team: SOFTlab Park Design: Jonathan Alderson Landscape Architects Collaborators: Arup

Aluminium Scandinavia nr 2 ¡ Maj 2020

15


Bearbetning av Staffan Mattson Foton av Rise

Smarta gjutgods Tänk om ett gjutgods kunde tala om när det behöver underhåll?

G

juteribranschens pris till bästa innovation går 2019 till RISE innovations ”smarta gjutgods”. Tillsammans med Husqvarna och SKF har RISE utvecklat en teknik för digitaliserat gjutgods som gör att gjutgodset själv meddelar när det behöver underhåll. I år får två innovationer gjuteribranschens pris. Dessa är: • Smartare gjutgods med sensorer, som kan meddela när de behöver tekniskt underhåll eller behöver bytas ut

16

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

Lättare och mer kostnadseffektiva gjutgods, vilka använder saltkärnor vid pressgjutning av aluminium

Pristagare Stiftelsen Silléns Innovationsfond, har som syfte att öka intresset för innovationer som bidrar till gjuteriindustrins utveckling. Årets pris tilldelas Raul Carlsson (RISE), Magnus Törnvall (Husqvarna) och Björn Israelsson (SKF Mekan) för att ha utvecklat en metod för att gjuta in sensorer i gjutgods. Även Tobias Forslund från Scania

tilldelas ett pris för sin innovation där man använder saltkärnor vid pressgjutning av aluminium, vilket ger minskad vikt, bearbetning och minimerar risken för läckage.

Gjutgods med sensorer Tänk om den gjutna komponenten kunde meddela teknikern när den behöver underhåll eller helt enkelt meddela att den är förbrukad och behöver bytas ut. I en värld där Internet of things är en verklighet såg Raul Carlsson, Magnus Törnvall och Björn Israelsson möjligheten att även digitalisera gjutgodset. Men digitali-


Aluminiumgjutgods försedd med sensor.

sering ska inte bara minska onödigt underhåll utan även säkerställa att haverier inte inträffar. Vidare ska denna innovation möjliggöra för utökad spårning av gjutgodset genom hela värdekedjan. – De positiva effekter som innovationen har medfört är att man genom sensorfunktionaliteten kan bygga in funktionalitet som möjliggör ökade industriella värden relativt frikopplade från själva materialet och istället baserade på funktionen, skriver pristagarna i ansökan. Smarta gjutgods är något som gjuteriindustrin ser som en framtida möjlighet och viktig förutsättning för att bli en hållbar industri. För innovationen där de skapat en metod för att gjuta in sensorer i gjutgods tilldelas Raul Carlsson, Magnus Törnvall, och Björn Israelsson ett pris på 40 000 kronor.

Smarta gjutgods

Gjuta in kärnor av salt Genom att gjuta in kärnor gjorda av salt så har pristagaren Tobias Forslund från Scania visat på nya möjligheter för pressgjutning. Metoden går ut på att man gjuter in en kärna gjord på salt. Denna kärna är kompakt med hög hållfasthet så att den motstår trycket från smältan vid gjutningen. Efter gjutning spolas saltet ut med hjälp av vatten, då salt löses upp i vatten är risken för att salt sitter kvar i kanalen minimal. Med denna metod tar man bort onödigt skarpa radier och övergångar samt möjliggör för skapandet av komplexa geometrier som traditionell pressgjutning inte kan åstadkomma. Gjutning med saltkärnor innebär i det här specifika fallet att man ersätter tre stycken artiklar (huvud, packning och lock) med en enstycks

sammansatt tät artikel. – Vi tar bort potentiella läckageställen som skapas av att flera artiklar ska skruvas ihop och tätas eller att hål från skjutare ska pluggas och tätas. Med en saltkärna så gjuts alltihop som en enda enhet med täta strömlinjeformade kanaler, skriver Tobias Forslund i sin ansökan. Med denna design och gjutmetod minimeras antal artiklar, vilket även reducerar vikt, utrymmesåtgång, kostnad samt monteringstid. Den första pressgjutna artikel med saltkärna är redo att sättas i produktion inom utsatta tidsramar. Fler artiklar är under utredning inom Scania för att designas om för att reducera artikelantal samt vikt. Tobias Forslund från Scania tilldelas 40 000 kronor för denna innovation som öppnar för användning av saltkärnor.

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

17


Bearbetning av Staffan Mattson Foton av 3DReid Architects

Farnborough flygplats

P

Den inneboende skönheten i valsytan på aluminium och materialets flexibilitet vid tillverkning skapar elegansen hos denna regionala lågbudgetflygplats.

rojektet är en utmärkt demonstration av hur form är en oföränderlig del av arkitekturen och som under det senaste decenniet sett en ökad utveckling av radikala geometrier som underlättats av digital design.

18

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

Det skräddarsydda beklädnadssystemet är tekniskt smart, men pragmatiskt när det gäller teknik, robust och kostnadseffektivt samt fantastiskt vackert. Terminalen har utformats som en ”vinge” som svävar över landskapet. Byggnadens väggar och tak går

sömlöst in i varandra för att skapa en mycket skulpturell byggnad som ger ständigt föränderliga vyer när man rör sig runt den. Byggnaden är en lång, tunn byggnad som bryts på mitten för att maximera utsikten från alla delar av byggnaden över flygplattan.


Byggnadsformen blir en förlängning av den svepande landskapshorisonten, utformad för att skärma parkeringsplatserna från vägen och minimera den visuella röran. Inom detta skyddade område ligger taxistationen och allmänna sittplatser och upphämtningszonen intill den norra ingången till terminalen. Byggnaden byggdes med adekvat material och detaljerades som en återspegling av flygplanstekniken. De viktigaste två våningarna ”vingen” är klädda i valsade aluminiumpaneler, och med fönster och takbelysning som kan beskrivas att skapa ett jämnt böjt ytterskal. Bottenvåningen är övervägande glasad för att generera spänningen mellan vingen (byggkroppens av aluminium) och markplanet. Med hjälp av en modifierad version av regnskärmssystemet som användes i trafiktornet och med en full ångbarriär, isolering och vattentät membranuppbyggnad, installerades nästan 25 000 miljoner färdiga

diamantformade aluminiumplattor till fasaderna, var och en förenad med sina angränsande plattor för att ge byggnadens unika ytterskal. Överlappningen av takplattorna ger den intressanta strukturerade ytan på byggnaden när den drar ihop sig, men ändå med en jämn enhetlig effekt när den ses på avstånd. Aluminiumbeklädnadens flexibilitet gör det lätt att följa byggnadens kontinuerligt förändrade konturer med hjälp av standardplattor utan behov av långa och dyra individuella plattdesign, tillverkning eller formning. De enorma överhängande ändarna på byggnaden ovanför terrasserna på första våningen kläddes med valsade aluminiumpaneler för att matcha funktionspanelerna på byggnadens ändar, och för att ge en harmonisk kontrast till plattbeklädnaden i resten av byggnadens hölje. Valsade aluminiumpaneler framhäver också fördjupningarna i bandfönstren som övergång mellan glas och plattor.

Det var väsentligt att utveckla de tekniska specifikationerna för den slutliga beklädnadslösningen tillsammans med det begränsade antalet företag med förmågan att göra det för att säkerställa leveransen av konceptet för aluminiumbeklädnaden på ett kontrollerat sätt som var helt utarbetat och för att möjliggöra samordning med andra mer traditionella paket. En förbeställning av design gavs till Mero UK för att möjliggöra en detaljerad inställning av takåsar och även utveckling av gränssnitt för att säkerställa deras tekniska och estetiska faktorer. Detta ledde också till användningen av en fullskalig modellsektion som testades vid Taylor Woodrows lokaler i Leighton Buzzard. Aluminiumplattor är 100 % återvinningsbara och lätta att reparera. Detta skräddarsydda beklädnadssystem är tekniskt smart men praktiskt när det gäller teknik, robust och kostnadseffektivt samt fantastiskt vackert.

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

19


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

FUTURE ALUMINIUM FORUM 2020

Foto av University of Rochester

”OSÄNKBAR METALL” FLYTER ÄVEN MED BORRHÅL I SIG Forskare vid Rochester universitet har skapat en ”osänkbar metallisk struktur”, som förblir flytande även efter punktering eller skada. Strukturen kan leda till osänkbara utrustningar för ett brett spektrum av applikationer. Fartyg och bärbara flotationsanordningar kan förbli flytande även efter att ha punkterats, och elektroniska övervakningsanordningar under vattnet kan fortsätta köras under längre perioder. Forskare använde sig av hydrofoba (SH) material som utmärks för att avstöta vatten. Dessa material får sina vattenavvisande egenskaper genom att fånga luft i komplexa ytor. De använde femtosekunders (10–15) laserskurar för att etsa mönster i mikro- och nanoskala

20

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

på ytorna som fångar in luften och gör ytorna superhydrofoba eller vattenavvisande. Forskarna upptäckte att när dessa metalliska strukturer tillbringade lång tid under vattnet, var etsningarna utslitna och de började förlora sina hydrofoba egenskaper. För att lösa detta problem skapade forskarna strukturer bestående av två behandlade aluminiumytor som vätte mot varandra, anslutna med en liten central stav, utformad för att fånga in maximal luftmängd. Detta resulterade i utvecklingen av en praktiskt taget osänkbar metall. Den erhållna metallen sjönk inte ens efter att ha skadat ytan. Teamet borrade sex hål på 3 mm och ett på 6 mm i dem, men strukturen förblev flytande.

Vincent Christ, VD ELYSIS, har utsetts som Keynote-talare vid årets Future Aluminium Forum, som kommer att äga rum i Québec City den 8-9 december 2020. Årets tema är ”Från försök till vardag” och Vincent Christ kommer att diskutera de möjligheter som ELYSIS ger för aluminiumindustrin, med tanke på den kommande starten av ELYSIS forsknings- och utvecklingscentrum. Ursprungligen utvecklad för att hjälpa tillverkare och förädlare att använda digital teknik och övervinna de utmaningar som är förknippade med implementering, har Future Aluminium Forum blivit den årliga mötesplatsen för att dela fallstudier och diskutera hur Industry 4.0 kan hjälpa till att optimera tillverkningsprocessen för aluminium genom maskininlärning, robotik, automatisering och förstärkt verklighet över hela värdekedjan. Den två dagar långa konferensen kommer att samla mer än 150 ledande befattningshavare inom aluminium och teknikchefer som ansvarar för att förstå effekterna av ny tillverkningsteknik för aluminium. Förutom möten och föredrag från branschexperter, inbjuds delegaterna att besöka Alcoa Deschambault Smelter, som ligger strax utanför Québec City för att se den innovativa verksamheten på plats och se Industry 4.0-projekt i aktion.

VINCENT CHRIST VD Elysis


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

GRÄNGES VÄXER GENOM MILJARDFÖRVÄRV Gränges har tecknat avtal om att förvärva Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium, av Boryszew Group. Förvärvet stärker Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. – Aluminium Konin bidrar med en tekniskt avancerad verksamhet som är strategiskt placerad i Centraleuropa. Förvärvet passar oss strategiskt mycket väl och kompletterar vår verksamhet och geografiska närvaro. Tillsammans skapar vi en stark plattform för att optimera produktmixen och för en hållbar lönsam tillväxt, säger Gränges vd Johan Menckel, enligt ett pressmeddelande. Aluminium Konin tillför nya möjligheter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon, samt bidrar till en starkare position på tillväxtmarknader. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt. Gränges har ingått ett avtal om att förvärva Aluminium Konin för 2,3 miljarder kronor på skuldfri basis (Enterprise Value), vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel på 6,9x rullande tolv månader september 2019 EBITDA. Transaktionen förväntas bidra positivt till Gränges vinst per aktie inom tolv månader från det att den genomförts. Aluminium Konin uppvisar en solid finansiell utveckling och har ett väl utvecklat och kostnadseffektivt integrerat valsverk baserat i Konin, Polen, med en årlig kapacitet om 100 kton. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av valsade aluminiumprodukter med god lönsamhet. Gränges kommer att slutföra ett expansionsprogram initierat av säljaren, om 1,1 miljarder kronor över tre år, för att ytterligare stärka Aluminium Konins förmåga och utöka den årliga kapaciteten till 140 kton.

STEINERT MINSKAR MG-HALTEN VID SKROTBEARBETNING AV AL Att öka renheten hos aluminium och hantera de specifikt definierade legeringskoncentrationerna på ett målinriktat sätt blir allt viktigare vid bearbetning av olika sorters aluminiumskrot. Andelarna av fritt magnesium (Mg) som finns i materialflödet från en del aluminiumskrot kan nu reduceras med upp till 92 %. Denna tekniska applikation kan eftermonteras på de flesta av Steinert XSS T-röntgen sorteringssystem byggda från 2016. Den torra mekaniska bearbetningen av aluminiumskrot innefattar flera sorteringssteg för att extrahera järnandelar via magnetisk separering och icke-järnmetaller (såsom avfall och kompositer) via en virvelströmsavskiljare. Fria tungmetaller och höglegerade aluminiumföremål (med höga andelar koppar och zink) separeras med hjälp av röntgen­ överföringssystem (XRT). Vid behov kan dessa också separera betydande mängder plastiska och gjutna aluminiumlegeringar i ett separat sorteringssteg för att generera mervärde från andelen eftertraktade plastiska material. Inom Steinert XSS T:s sorteringssteg kan en teknisk utveckling i röntgensorterarna nu förbättra aluminiumkvaliteten ytterligare. Detta möjliggör att halterna av fritt magnesium som finns i materialflödet i en

del aluminiumskrot reduceras med upp till 92 %. Magnesium (pressgjutna komponenter) kan antingen extraheras separat som ett koncentrat eller sorteras, t.ex i den gjutna aluminiumfraktionen. Den tillgängliga tekniken hittills har inneburit att båda teknikerna knappt var möjliga med Steinert XSS T. Denna applikation kan nu integreras i sorteringssystem för aluminiumskrot (ELV, blandat skrot) och fungerar vid de vanliga mängderna från 3 till 8 t/h per meter sorteringsmaskinbredd. Den kan därför användas utan kapacitetsförlust. Denna sorteringsuppgift kan nu utföras i de vanliga kornstorlekarna och processlinjerna 10–30 mm, 30–70 mm och 70–130 mm eftersom det också är där huvuddelen av fritt magnesium finns. När det gäller maskiner byggda från och med 2016 kan Steinert anpassa sorteringsprogrammet i kundens lokaler. Att kontrollera andelen magnesium i aluminiumfraktionerna är avgörande, särskilt för handel och teknisk bearbetning av aluminiumskrot i sekundära smältanläggningar. Steinert KSS FL XT (multisensorteknologi), med ytterligare sensorer för att upptäcka andra objektegenskaper, har också en förbättrad förmåga att hantera denna sorteringsuppgift även med komplexa inmatningsmaterial.

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

21


Text av Torbjörn Larsson Foton av Christoffer Lomfors

En grön idé blev en snabbväxare

D

et är över tio år sedan Johan Berhin ritade sin första stol, One C. Snabbt blev det en succé, som blev starten till Green Furniture. Företaget har på några år vuxit från 10 miljoner kronor i omsättning till att sikta mot målet 100 miljoner under 2020. – I början av 2020 taktade vi i det närmaste 100 miljoner kronor, men sedan kom Corona, berättar Johan Berhin, som är både designer och grundare av Green Furniture. Företaget har ett högre syfte än att bara tjäna pengar, så kallat ”purpose driven”. Johan vill få med sig möbelbranschen på en miljöförändring. – Vi vill göra schysta möbler som är miljöriktiga, snygga och funktionella, det är vår grundtanke och återvunnet aluminium är ett schysst material, berättar Johan. Det var när man letade efter en mer hållbar metall för deras nya

22

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

serie Ascent som man fastnade för aluminium. Johan kom i kontakt med Hydro Extruded Solutions och deras produkt Hydro Circal, en aluminiumprofil med lågt koldioxidavtryck som innehåller minst 75 % återvunnet aluminium. – Hydro Circal är lätt, stark och korrosionsbeständig. Detta gör den till den perfekta metallen för möbler. I slutet av en lång livslängd kan aluminium återvinnas - om och om igen, för alltid, säger Jennie Rutgersson, Key Account Manager, Hydro Extrusion Sweden AB. Tillsammans med återvunnet aluminiums fördelar när det gäller hållbarhet, så var det också aluminiums formbarhet och strängpressningsmetodens möjlighet att integrera funktioner som fällde avgörande när Green Furniture skulle välja material. – Vårt företag är CO2-positivt och vår största CO2-påverkan har vi i stål, där aluminium är väsentligt bättre, menar Johan Berhin. Just att

återvunnet aluminium kräver så litet energi jämfört med stål är världens grej och gör att vi vill använda aluminium. Andra material i den nya serien Ascent väljs också med hållbarhet i åtanke. Benen är gjorda av återvunnen metall, sätena av trä, som kommer från certifierade källor för att stödja hållbart skogsbruk och fötterna är återvunna från havsplast. – Jag skulle vilja utmana aluminiumbranschen att ta fram en helt CO2-neutral produkt. Det är fullt görbart menar Johan. Green Furniture har satt målet att omsätta en halv miljard kronor till 2025 och Johan Berhin har snabbt svaret varför det är viktigt att växa så snabbt – Det häftiga med att växa är att vi får en röst. När det går bra så börjar andra att lyssna – då kan vi påverka branschen. Det fyller sitt syfte mer än bara ren affärsnytta.


De eleganta formerna i Green Furnitures sittplatser pryder flygplatser från Skandinavien till Nordamerika och Australien samt många destinationer där emellan.

Aluminiumbalken som löper under sittelementen i Ascent-serien är inte bara stark och lätt, utan strängpressas med inre kanaler för dolt kablage till de integrerade ladduttagen.

Grundare och designer Johan Berhin säger att hans filosofi är att möblerna de tillverkar är byggda för att finnas kvar - både när det gäller design och användningen av material från hållbara resurser

Jennie Rutgersson, Key Account Manager, Hydro Extrusion Sweden AB

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

23


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Från Kreugerkrasch till miljöbomb

Ser trendbrott för aluminiumflaskor Tyska Schuler har ingått ett samarbete med det japanska företaget TMC, då de ser en uppåtgående trend för dryckesflaskor av tunt aluminium. Prognosen ligger bakom Schulers ingångna samarbetsavtal. TMC är marknadsledande inom maskiner för tillverkning av så kallade DWI-flaskor – djupdragna aluminiumflaskor. En ny typ av maskin för tillverkning av flaskhalsar har nyligen utvecklats av TMC. Schuler tar över representationen i Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika för den nya maskinen, kallad Bottle

24

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

Necker, som gör flaskhalsar med hjälp av DWI-metoden. TMC:s halsmaskiner finns med 40 – 56 formningsstationer. Oberoende av detta är flaskans maxdiameter 59 eller 66 mm, med en maximal flasklängd på 245 mm. Produktionshastigheten är upp till 150 flaskor per minut. TMC Bottle Neckers används över hela världen. Företaget finns på ytterligare platser såsom Hong Kong och USA. Bottle Cans produktionslinjer består vanligtvis av en koppress, en ”bodymaker”, en ”Light Tester” och en Bottle Necker samt rengörings-, dekor- och inspektionsutrustning.

I Månsbo på norra sidan av Storforsen i Avesta vid Dalälven finns ett stycke svensk industrihistoria - i aluminium. 1929 startade Svenska Tändsticks AB:s dotterbolag Alby Nya Kloratfabriksaktiebolag en större utbyggnad av kraftstationen för att utöka sin verksamhet. Så kom Kreuger-kraschen 1932 och jakten på en ny elslukande kund inleddes. Den första tillverkningen av aluminium startades 1934 efter att man skaffat sig kunnande genom ett avtal 1933 med Norsk Aluminium Company A/S och AB Svenska Aluminiumkompaniet startades. Mitt i en lågkonjunktur satsade man med att bygga en fabrik med en kapaciteten på 2 000 ton när årskonsumtionen i Sverige var 2-3 000 ton. Aluminiumtillverkning har dock en baksida, avfallet. • 1934-1957 dumpades industrins avfall i slänten för att utöka den plana ytan runt fabriksbyggnaden. 1958 befarade man rasrisk och ett mindre parti i sydöst schaktades bort. • 1958 och några år framöver tippades avfallsmassor på Gubbmossen i Skogsbo. • 1949 köpte Metallverken ut de norska intressena. • 1969, då ca 100 personer var anställda på fabriken, köpte Gränges upp Svenska Metallverken och byggdes ut i omgångar. • 1986 gjordes en namnändring till Avesta Aluminium. • 1988 övertogs fabriken av Gotthard Aluminium AB. • Fabriken lades ner 1991.


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Aluminium för hållbar utveckling

A

tt Aluminium är ett material för framtiden är aluminiumbranschen övertygad om. Att kunskapen om materialet fortfarande är ganska låg, framförallt utanför branschen är även ett faktum. Eftersom vi nu påstår att aluminium är ett framtidsmaterial så måste detta kommuniceras till de personer och organisationer som arbetar med framtidens produkter. De studenter som nu läser på de svenska högskolorna och universiteten är de framtida användarna av aluminium, vilket innebär att de även är en viktig målgrupp för information om materialet. Enligt information från SCB var cirka 145 000 studenter inskrivna på högskolor och universitet 2019. Av dessa är cirka 40 000 inskrivna på program kopplat till teknik och produktutveckling. Här har aluminiumbranschen en fantastisk möjlighet att rikta sina informationsaktiviteter till denna målgrupp. Inom ett till tre år är dessa studenter ute i den svenska industrin och kommer då att vara presumtiva kunder till aluminium branschen. De kommer naturligtvis även att sprida sin kunskap i sina nätverk.

Genom att dessa studenter tidigt får information om möjligheterna med aluminium kommer materialet att bli mer utnyttjat och använt. Erfarenheter från, aluminiumbranschen, som under lång tid varit ute på de svenska lärosätena, är att kunskapen om aluminiums egenskaper generellt sett är ganska låg. En liten ljuspunkt är dock aluminiumprofilföretagen som tidigt varit ute och informerat studenter. Generellt är kunskapen om hur man pressar aluminiumprofiler ganska god, vilket visar vikten av att tidigt i studenternas utbildning vara på plats. Branschorganisationen Svenskt Aluminium vill nu ta tag i detta och återuppta den tidigare tävlingen ”Aluminiumdesign”, som genomfördes senast 2011. Denna gång är tanken att rikta tävlingen till de svenska högskolorna och universiteten. Temat denna gång är: ”ALUMINIUM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING”. Planen är att Svenskt Aluminium skall besöka lärosätena under hösten och sprida information och kunskap om materialet och samtidigt informera om tävlingen. Vi har även ambitionen att vid dessa besök ska företag från aluminiumbranschen vara med.

Vi arbetar nu med att kontakta högskolor och universitet och förbereda för möten med studenterna. Självklart är branschen redan nu välkommen att kontakta Svenskt Aluminium för att visa intresse av att deltaga. Ett förstapris på 25 000:- är instiftat plus att ett antal hedersomnämnanden kommer att utses. Tävlingen är tänkt att genomföras under 2021 med presentation av pristagare och hedersomnämnanden under hösten. För vidare information återkom gärna till: Svenskt Aluminium Dag Holmgren Mobil 0705 30 21 90 e-post: dag.holmgren@svensktaluminium.se

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

25


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Text av Lars-Inge Arwidson

Svenskt Aluminium i Coronatider

D

et är svåra och märkliga tider som påverkar oss alla. Flera av våra medlemsföretag har tvingats till permitteringar och flera går på ”halvfart”. Det är framförallt Automotiveindustrin som påverkar svensk aluminiumindustri men även övrig tillverkande industri påverkas förr eller senare.

Årsmötet Som en effekt av Coronautbrotten tvingades vi tyvärr ställa in Aluminiumdagarna i mars, men lyckades via telefon genomföra Årsmötet vilket var viktigt för att kunna gå vidare i

26

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

vårt arbete och aktiviteter. Ärsmötet genomfördes digitalt med ett 20-tal inringande medlemmar samt större delen av styrelsen fysiskt på plats. Vår avgående ordförande, Stefan Bergström (som redan i september lämnade branschen) avtackades för sin tid som ordförande och vi kunde därefter hälsa Jonas Bjuhr, VD på Hydro Extrusions Sweden som ny ordförande. Vi tackar också Per-Owe Isacson (som avgick med förtjänstfull pension) för hans tid i styrelsen och hälsade Andreas Lindberg välkommen i styrelsen som representant från Profilgruppen. Oscar Johansson, ny VD på Kubal, ersatte Javier Navia

som redan under vintern lämnade Kubal. Gjuteriföreningens Generalsekreterare Peter Nayström lämnar sin befattning 1 juni, men sitter kvar som adjungerad i Svenskt Aluminiums styrelse tills ersättare utsetts. Styrelsens fullständiga utseende kommer presenteras på vår hemsida www.svensktaluminium.se En nyhet vid årsmötet var att en ny kategori medlemmar beslutades. I syfte att engagera fler slutanvändare av aluminium och företag och organisation som inte direkt har aluminium som strategiskt material men har ett intresse av att följa vad som händer på aluminiummarknad-


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor en i olika avseenden. Vi har redan idag några sådana företag och organisation (ELMIA, Vetlanda Kommun m.fl.) En annan nyhet var att den populära skriften ”Om Aluminium” (tidigare Aluminiumläran) i höst kommer finnas översatt till engelska. I skrivande stund är det inte helt klart hur denna publikation kommer spridas innan vi löst bl.a. rättighetsoch distributionsfrågor.

Aluminiumdagarna Vi hoppades på att kunna hitta ett tillfälle i höst för att, trots dessa Coronatider, kunna genomföra Aluminiumdagarna i år. Det visade sig tyvärr helt omöjligt. Det är väldigt många företag och organisationer som flyttat konferenser och seminarier från våren till hösten och det visade sig att hitta ett nytt datum där vi kunde räkna med våra föreläsare, deltagare och gäster var mycket svårt. Det visade sig tyvärr att det helt enkelt inte gick!!! Tillsammans med styrelsen har vi därför beslutat att helt ställa in 2020 års Aluminiumdagar och sikta på årsmöte och Aluminiumdagar i april 2021. Preliminära datum (save the date) är 15-16 april! En pristagare till Stora Aluminiumpriset var utsedd, men vi kommer hålla det ”hemligt” till nästa år då vi istället kommer gratulera två pristagare – en för 2019 och en för 2020..

Projekt De projekt Svenskt Aluminium är engagerade i rullar på, om än i lite trögare takt än beräknat beroende på Coronasituationen. METALLKOMPETENS II Projektet arbetar med att ta fram en digital kunskapsplattform för, i

första hand, skolor, högskolor och universitet, men även för företag och andra intressenter. Tillsammans med IVEO, en digital byrå med erfarenhet av utbildningsmaterial, drivs projektet av Svenskt Aluminium, Jernkontoret och Gjuteriföreningen. Målet är att ha en lättnavigerad, attraktiv och kunskapsbaserad digital plattform om metaller. Materialet som kommer finnas på plattformen för aluminium är till största delen hämtad från våra ”Basfakta” och ”Om Aluminium” men också kompletterad med ett antal föreläsningar via Youtube. I plattformen finns också, förutom ren fakta och information, möjligheten att skapa egna dokument eller presentationer för lärare och/eller elever. Plattformen planeras presenteras i höst.

Design

YTKLASSIFIERINGSPROJEKTET – MetalSurf Under ledning av Högskolan i Halmstad och Jönköpings University pågår projektet som skall leda fram till en objektiv metod att mäta och bedöma metallytor. Just nu är projektet på en rundresa (i dessa dagar ibland digitalt) till företagen som deltar i projektet. Vi ser fram mot en första avrapportering i detta mycket viktiga projekt i början av maj.

Svenskt Aluminium har varannan vecka digitala möte med övrig europeisk aluminiumindustri rörande utvecklingen och påverkan av Coronapandemin arrangerat av European Aluminium. Corona påverkar naturligtvis hela Europa, vissa mer andra något mindre. Italien har stängt ner 60-70 % av sin produktion, Storbritannien ser stora uppsägningar och permitteringar. Alla länder har det mer eller mindre besvärligt. Det är framförallt Automotiveindustrin som ger effekter – så även hos oss i Sverige. Det finns dock ljus i tunneln och det finns tecken på att sakta börja öppna upp produktionen kommande veckor. Vi hoppas vi snart ser slutet av denna svåra period och att vi kan återgå till normal verksamhet. Under tiden får vi alla försöka hjälpas åt att minska smittspridning, vara rädda om våra äldre och tänka positivt – det går över!

ATTRAKTIVITETSPROJEKTET - Jag kom, jag såg, jag stannade Arbetet med att hitta verktyg för att göra metallindustrin till en attraktiv arbetsplats för unga och annan utbildad personal fortsätter i oförminskad skala. Totalt är det elva olika projekt med samma mål. I slutet av mars initierades ytterligare ett projekt med arbetsnamnet ”Bruksorten” där målet är att öka attraktiviteten för de mindre orter där metallindustrin ofta finns.

Designtävlingen i Svenskt Forms regi - Design S - är igång och vi hoppas på många nomineringar i kategorin Aluminium. Låt oss visa att aluminium har sin plats i svensk design! Anmälan är öppen och det går att lämna in bidrag till den 24 juni För att veta mer om Design S – speciellt om vår kategori Aluminium går det bra att kontakta Svenskt Aluminium Designchef, Dag Holmgren på dag. holmgren@svensktaluminium.se Vill du veta mer om hela Design S – gå in på https://design-s.se/ #content-anchor Förberedelser pågår också för Svenskt Aluminiums aluminiumtävling 2021 – se separat artikel”

Internationellt

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

27


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Bilder från den workshop som genomfördes under INDUSTRIRESAN vecka 45 2019.

Text av Dag Holmgren, Professor i Industridesign. dag.holmgren@svensktaluminium.se

Vad kan göra vår bransch och svensk industri attraktiv? 28

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

P

å Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH, genomförs nu åter det vi kallar INDUSTRIRESAN, vilket är ett projekt som syftar till att låta studenter möta industrin under en vecka med en efterföljande workshop. Syftet är att på plats visa studenter de möjligheter som finns dels i industrin i Småland och dels visa på möjligheterna. Detta projekt startade redan 2006 och genomfördes fram till 2011, då under namnet Materialresan. 2019 återupptogs projektet och då under namnet INDUSTRIRESAN. JTH utbildar ingenjörer i Jönköping och det är naturligtvis bra men för få av studenterna stannar kvar i regionen efter avslutade studier. Skälet är nog att de inte vet vad som finns i regionen, ett ortsnamn som ex. Hillerstorp, är endast ett namn på en karta. Genom att ta med studenterna till dessa platser och låta dom möta företagen skapas intresse och även möjligheter för företagen att marknadsföra sig och den plats man verkar på. Upplägget bygger på att företagen får ca 2-3 timmar att dels visa sin produktion och fabriker men även möjligheter att lite mer på djupet förklara möjligheterna med att arbeta hos just dem. I samband med besöken ger även företagen en uppgift som studenterna ska lösa i den avslutande workshopen som detta år pågick från torsdag till fredag eftermiddag med en avslutande presentation. Det är välgörande att se hur entusiastiskt studenterna möter företa-

gen och omvänt hur väl mottagna studenterna blir. För företagen är detta ett bra sätt att säkra kontakten med framtida medarbetare. Det är viktigt att tydliggöra att industriarbete i dag inte kan jämföras med hur det var för 50 år sedan, även om man generellt fortfarande tror att det handlar om stampade jordgolv, tunga lyft och buller. Resultatet av 2019 års INDUSTRIRESA, som genomfördes under vecka 45, är väldigt positivt. Några kommentarer från företagen, på frågan om besöket var relevant: • Absolut, vi vill vara med och tar gärna emot studenter. • Ett bra sätt att få studenter att förstå vad vi arbetar med • Det är alltid relevant att träffa studenter och visa upp vårt företag för eventuella framtida kollegor. • Gärna fler ”resor”. • Vi vill engagera HR folket för att även tala om hur det är att arbeta på vårt företag. Kommentarer från studenterna var väldigt positiva. Man efterfrågade fler liknande ”resor”. Genom denna typ av projekt, kommer studenterna närmare verkligheten. Förståelse för vad ett företag är ökar och förhoppningsvis även intresset för att bli kvar i regionen och därmed möjliggöra för företagen att behålla och öka kompetensen. Självklart är det frapperande, hur många av företagen som faktiskt arbetar med materialet aluminium och den småländska regionen är faktiskt ett Aluminiumrike.

Årets INDUSTRIRESA finansierades dels av de deltagande företagen, dels av Värnamo kommun med lika delar. Uppstart och projektledning finansierades med medel från: Region Jönköpings Län LIGHTERer nod Småland med finansiering från Tillväxtverket och EU, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Basen för hela INDUSTRIRESAN var på Campus Värnamo där även workshopen genomfördes. Undertecknad var projektledare och initiativtagare denna gång och även 2006 – 2011. Tanken är nu att detta projekt skall fortsätta och på så sätt säkra industrins framtida medarbetare. Det vore intressant att även detta skulle kunna genomföras på andra orter i Sverige, återkom gärna om intresse finns. P.S. Detta projekt genomför jag som representant för JTH i Jönköping, där jag även tidigare utvecklade och ansvarade för Masterprogrammet i Industridesign. Följande företag medverkade under vecka 45, 2019 Hylténs Industrimuseum, Gnosjö KD Feddersn Norden AB, Värnamo Trioplast AB, Smålandsstenar Baby Björn, Bredaryd Axelent AB, Hillerstorp Troax AB, Hillerstorp THULE Group AB, Hillerstorp Ds Smith Packaging Sweden AB, Värnamo Hydro Extrusion Sweden AB, Vetlanda

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

29


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Metallbulletiner

Text av Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.com

Och värre blev det Eller när begreppet betald leverans blev en kostnad för leverantören

D

en här gången kommer ni slippa att läsa en massa tråkiga nyheter om aluminium, jo visst kommer det handla lite om metaller också men mest kommer

30

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

det att handla om olja och Coronapandemins effekter. Hade jag varit teoretiker så hade ni somnat på direkten, lyckligtvis är jag inte det utan bara en ”hairy ass trader” från Västerås. När förra bulletinen skrevs i

februari var allt fokus på coronans spridning i Kina och de följdeffekter som skulle komma. Nu knappa två månader senare hålls större delen av världen som gisslan av detta virus. Allt står mer eller mindre stilla och hela länder sitter i husarrest. Indu-


strier som stoppade sin produktion i mars, gjorde det ofta på grund av av uteblivna leveranser av komponenter, inte som en effekt av en uppsjö av sjuka medarbetare. Själv har jag råkat ut för det på det privata planet då klinkerplattorna till balkongrenoveringen sitter fast i Italien, de stackars plattläggarna står utan jobb. Nu när Kina börjar öppna upp igen möts de av en helt annan värld, en värld där vare sig komponenter eller produkter efterfrågas och där begreppet ”lean” får en helt ny innebörd. I modern tid när vi fått en finansiell kris har man som huskur alltid kunnat ta till stimulansåtgärder, men det funkar inte på samma sätt denna gång. Man kan inte stimulera igång ett resande när ingen vare sig vill eller får resa. På samma sätt kan man inte stimulera igång konsumtion när man sitter i karantän. Man kan ju handla på nätet, men förklara då hur man ska sälja lastbilar på nätet när åkaren vet att han inte får några körningar. Att restaurang och klädesnäringen är i kris må så vara, men vad värre är, hela nationers inkomst håller på att vittra bort, inflytelserika nationer. Jag tänker alltså på olja. När ingen flyger och knappt någon kör bil, vad händer då med oljan? Den går väl ner i pris säger någon, och visst gör den det. Det otäcka är dock på det sätt det sker. I början av året handlades Nordsjöoljan Brent som högst till strax över 70 dollar per fat, idag handlas den till 26 dollar. Märk väl att detta är efter den historiska överenskommelsen med OPEC+ och andra oljeproducenter. Efter överenskommelsen gick priset upp till 33-34 dollar, men när man insåg att det inte var tillgången på olja dvs. den ökande produktionen som var orsak till priskollapsen föll marknaden tillbaks. Hur kan man supporta

ett pris på en vara som ingen vill ha? Jo, man kan ju skapa artificiell efterfrågan genom att lägga olja i nationers strategiska lager. Bra idé, men vad händer när tankarna är fulla? Oljan kommer ju nämligen i flytande form och kan inte lagras hur som helst. Tankarna kommer att vara fulla om några veckor, och dessutom är det många nationer som har lite tight med cash och prioriterar andra områden just nu. Börspriset för Brent ligger alltså som sagt på 26 dollar per fat. I förrgår (13/4) meddelade Saudi Arabiens stolthet Aramco villkoren för majleveranser till Europa, priset baseras på ICE Brent börspris men med en discount (rabatt) på 10,25 USD per fat. Applicerat på dagens börspris blir det 15,75 USD/bbl. I USA där lagringskapaciteten lokalt är än kärvare har olja handlats till priser på så lågt som 3-9 USD per fat. Snitt produktionskostnad i USA ligger på ca 44 USD/bbl. Oljemagnaterna svettas och bankerna i USA skapar legala strukturer för att vara redo att ta över konkursande oljebolag. Så illa ska det dock inte behöva gå för metallerna, men jag tycker att man som råvarunisse ska ha klart för sig hur grym verkligheten kan

vara när allt är som värst. För att glädja er kan jag meddela att nyhetsförmedlaren Reuters kvartalsvisa undersökning bland metallanalytiker för aluminium kom fram till att snittpriset för aluminium år 2020 bör landa på 1 618 USD/ mt att jämföra med 1 776 USD i förra mätningen i januari, för Q2 landar snittprognosen på 1 538 USD. Att man tror att priserna ska hålla upp så bra beror mestadels på att de flesta analytiker hade en rätt negativ syn på aluminium redan i januari. Vad jag tror, hmmm, marknaden har sällan varit i sådan press som nu rent fysiskt och aluminiumproducenter har historiskt sett haft en förmåga att överleva prisnedgångar utan att dra ner på produktionen. Det kommer att bli en lageruppbyggnad snarlik den vi såg vid finanskrisen för tio år sedan, men kanske blir den inte lika långvarig denna gång då roten till det onda är en smitta inte ett finansiellt grundproblem. Därför är jag försiktigt optimistisk efter att vi har genomlidit Q2. Antingen håller vi här, eller så blir Q2 den mardröm det ser ut att bli. Jag håller tummarna, för jag vill inte se nivåer sub 1300.

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

31


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

FREDRIK ZÖÖGLING VD Profilgruppen

Profilgruppen tar avstamp mot en ny nivå Profilgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 19 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (17). Nettoomsättningen sjönk till 382 miljoner kronor (414). En utdelning om 5,00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (5,00). Senare den 17 mars omprövades förslaget. Ingen utdelning för 2019 skall ges. – Under året har vi lagt mycket energi på att skapa en ny plattform för framtida tillväxt. Vi har byggt en helt ny pressanläggning och samtidigt bytt affärssystem, utmaningar som påverkat hela organisationen, säger företagets vd Fredrik Zöögling, enligt bokslutsrapporten. – Att vi samtidigt presterar ett rörelseresultat på samma nivå som föregående år är glädjande och visar på det stora engagemang som finns hos våra medarbetare. Nu är vår uppgift att använda denna nya plattform som avstamp för att ta oss till nästa nivå, säger Fredrik Zöögling.

32

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

AMAG ENDA PLÅT- OCH BANDPRODUCENT SOM FÅR PRIS AV AIRBUS AMAG, en ledande österrikisk leverantör av högkvalitativa gjutna och valsade aluminiumprodukter, har tilldelats utmärkelsen ”Accredited Supplier” från den europeiska flygplanstillverkaren Airbus. AMAG blir därmed den enda aluminiumleverantören av valsat material som får detta pris. Företaget tilldelades priset för sin enastående leveranssäkerhet och utmärkta produktkvalitet. AMAG ingår i Airbus ’Supply Chain & Quality Improvement Program (SQIP). ”Vi är glada över att få den här utmärkelsen för tredje gången och vill tacka Airbus för ett utmärkt partnerskap under många år. Vi ser denna framgång som ett incitament till att fortsätta arbetet och utveckla våra affärsrelationer. Våra gemensamma projekt för kommande år har redan körts igång, säger Gerald Mayer, VD för AMAG Austria Metall AG. ”Genom att tilldela AMAG detta leverantörspris 2019 erkänner Airbus den höga servicenivå och produktkvalitet som levereras från Ranshofen, säger Kati Schirmacher, Airbus Supply Chain Quality & Operations Manager.

Hydro säljer Sapa Ben Thanh Al i Vietnam Hydro har meddelat att man sålt en 65 % andel i Sapa Ben Thanh Aluminium Co, till ett lokalt vietnamesiskt företag. Flytten är en del av den övergripande översynen i Extruded Solutions som syftar till att optimera och effektivisera portföljen. Hydro avslutade transaktionen den 20 januari 2020. Sapa Ben Thanh Aluminium driver en tillverkningsanläggning i Ho Chi Minh City och är ett joint venture med Ben Thanh Group. ”Tillverkningsanläggningen i Ho Chi Minh City var en del av affärsområdet Extruded Solutions. Det har ca 230 anställda och producerar ca 3 500 ton per år, främst för bygg- och industrisegmenten,” sade Hydro.


Bearbetning av Staffan Mattson

Moderniserat utseende

K

ingston Automation Technology, ett företag ägt av Betty Pilon och hennes son Ben, har moderniserat produktionsprocessen för aluminiumflaskor och tagit in dem i 2020-talet och gjort dem till ett mer livskraftigt alternativ än plastflaskor. ”Det var viktigt att vi fullföljde denna omdesign,” säger ägaren Ben Pilon. ”Detta är i allmänhet 60- eller 70-årig teknik som används över hela världen. Vi ville göra dem mindre. ”De nya är en tredjedel så stora,” sade han om den nya anläggningen. ”De använder en tredjedel av kraften, de ger en tredjedel så stort fotavtryck och de utgör en helt återvinningsbar flaska.” Kingston Automation Technology förväntas skapa 30 jobb vid sin Montreal Street anläggning och skulle kunna producera upp till 75 miljoner flaskor år 2020. Enligt företaget skapar den patenterade expansionstekniken aluminiumflaskor som är lättare att återvinna och återanvända än plast och glas, effektivare att producera och transportera och mer kostnadseffektiva än traditionella aluminiumflaskor. ”Vår process är smart,” säger företagets ordförande Betty Pilon i ett

pressmeddelande. ”Skrotningsintervallen sänks, omställningstiden från en kund till nästa tar minuter och små partier är möjliga. Medan fördelarna med aluminiumförpackningar är obestridliga, är den befintliga processen för att göra dem ineffektiv. Vi vill skapa en process som skulle låta vem som helst från en start till ett stort varumärke att arbeta med oss.” Företagets planer inkluderar tre affärsströmmar: licensiering och installation av sin tappningsteknik, försäljning av förformade flaskor och behållare och fyllning av flaskor med dryck och fästning etiketter och kapsyler. Företagets matbehållare är anpassningsbara, manipuleringssäkra

och barnsäkra, återanvändbara och återvinningsbara och kan rymma mat, piller eller salvor. Den nya anläggningen fick godkännanden från Kanadas livsmedelsinspektion och Health Canada för att tillverka behållare för cannabis-spetsade drycker och matvaror. Företagets tillverkningslinje är också utformad för att vara flexibel, vilket möjliggör små beställningar och snabba byten, säger Ben Pilon. Endast ca 10% av plastflaskorna återvinns, och detta material behöver inte nödvändigtvis återgå till dryckesbehållare, tillade han. Kingston Automation Technologys flaskor är designade för att återvinnas till nya flaskor.

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

33


Aluminiumlösningar i 3D

R

eliefed Technologies samarbetar med Hydro för att utveckla nya 3D-lösningar i aluminium med fokus på större designfrihet och effektivare användning av resurser och energi. Projektet är en strategisk anpassning för båda företagen för att ge kunderna nya 3D-lösningar samtidigt som miljöpåverkan prioriteras, både ur ett produkt- och ett produktionsperspektiv. Reliefed Technologies och Hydros 3D-iExtrusion®-teknik möjliggör nya lösningar för design och produktutveckling samt kostnads- och energieffektiv massproduktion för 3D-komponenter och produkter. Tekniken och de nya lösningarna som den genererar har fått stort intresse från marknaden och resulterat i ett samarbete mellan företagen.

34

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

– Det är viktigt för Reliefed att samarbeta med strategiska partners som har fokus och tankesätt som vägrar att acceptera status quo, säger Mikael Eklund, VD för Reliefed Technologies. Hydros starka ställning och den gemensamma grunden för att hitta innovativa lösningar för en hållbar framtid sätter basen för ett framgångsrikt samarbete, som vi verkligen är glada över. Projektet går ut på att konstruera och utföra 3D-provpressningar av en konceptuell applikationsprofil. Hydros Ole Daaland säger att med ett positivt resultat, inklusive uppnåendet av en kontinuerligt stabil 3D-pressprocess, kommer parterna att diskutera nästa steg och titta på potentialen för kommersialisering. 12-månadersprojektet pågår under de kommande veckorna. Precis som med Reliefed arbetar Hydro också med att forma en

hållbar framtid genom innovativa aluminiumlösningar. – Vår önskan att stanna i den innovativa fronten och förena kompetenser med externa partner har öppnat för detta samarbete, säger Daaland, som är vvd för Innovation & Technology, Hydro Extruded Solutions. En del av projektverksamheten kommer att ske i Hydros nya aluminiumforskningslaboratorium i Finspång, där företaget nyligen utvidgade sin FoU-verksamhet. – Vår 3D-iExtrusion-teknik är en spelvändare för helt nya produktlösningar på ett rationellt, resurs- och energieffektivt sätt. Vi har identifierat potential och ser värdet för våra kunder inom flera produktområden. Vi ser fram emot att utforska dessa möjligheter tillsammans, säger Eklund.


The Wave

I

februari 2017, 2018 och 2019, i samband med Frostfestivalen kunde man hitta 40 stycken nästan fyra meter höga trianglar på Ofelia Plads i Köpenhamn. Dessa trianglar täcker ett område på mer än 80 meter. Under dagen vilar trianglarna, men när natten faller, uppstår ljus och ljud, och installationen blir till ett sensoriskt, interaktivt konstverk. Den 80 m långa upplevelsen består av en aluminiumstruktur med profiler levererade av Alumeco.

Ljus och ljud i Köpenhamns nattliv The Wave har utformats för Frostfestivalen, och projektet stöds av RealDania och Ofelia Plads Association. Syftet med installationen är att skapa en sensorisk upplevelse som fokuserar på ljus och ljud samt på associationer kopplade till tolkning av tid och rum. Belysningsdesignern Obscura Vertigo ligger bakom designen av The Wave. Konstnärsnamnet är i

själva verket ett företag med namnet Vertigo ApS som består av privatpersonerna Frederik Hilmer, Kasper Rasmussen och Vibeke Bertelsen. I The Wave kombinerar Obscura Vertigo kreativitet och uppfinningsrikedom inom belysningsdesign med en ljuddesign av Peter Albrechtsen. Obscura Vertigo beskriver konstverket som: En interaktiv, pulserande våg som avbryter den långa piren som representerar bryggan på Ofelia Plads och Skuespilhuset. Verket är utformat för att lägga till en extra dimension av konstnärligt liv till torget. Besökare kan promenera genom insidan av installationen och lära sig hur upplevelsen förändras med perspektivet samt interagera med den växlande belysningsdesignen.

Fokus på finish och flexibilitet De 40 trianglarna består av två typer av aluminiumprofiler, vilka båda är anpassade för att interagera ömsesi-

digt för att uppfylla installationens rumsliga designkrav. Totalt består konstverket av ca 1 219 m anpassade profiler från Alumeco. I detta avseende har finish och konstverkets rumsliga struktur varit avgörande för Obscura Vertigos godkännande av installationen. Finishen är mycket viktig för Obscura Vertigo. Det är viktigt för det övergripande intrycket och för både självförståelse och tillfredsställelse samt för det slutliga resultatet, förklarar Kasper Rasmussen. I detta avseende har Obscura Vertigo upplevt en positiv utvecklingsprocess: – Samarbetet med Alumeco har varit bra, och vi har dragit nytta av företagets erfarenhet. Alumeco har visat stor flexibilitet när det gäller att få en tung industriell processhantering att passa de strikta och oflexibla leveranskraven, vilket ofta är en förutsättning för arbetet med bygg- och installationskonst, avslutar Kasper Rasmussen.

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

35


Foto: Kerstin Eriksson, Avesta kommun

Konstverket Droppen

U

nder våren 2016 kunde man beskåda Droppen i Kungsträdgården i Stockholm – ett metalliskt konstverk som visar på byggplåtens möjligheter vad gäller gestaltning, hållbarhet och formbarhet. Nu har den fått en ny plats i stadshusparken i Avesta.

36

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

– Droppen utgör ett smakprov på allt fantastiskt som går att göra med kvalificerat plåtslageri och avancerade metalliska material, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för innovationsprogrammet. Droppens inre är tillverkat av aluminium skänkt av Svensk Byggplåts medlemsföretag PREFA

och dess yttre består av rostfritt stål. Konstverket är ritat av arkitekten Markus Aerni, initiativtagaren Björn Hammar utformade plåtarbetet och Jonny Samuelsson och Per Buhre, GH Johansson Plåtslageri AB utförde plåtslageriarbetet. Droppen finns att beskåda på sin slutgiltiga plats i Avestas nyrenoverade stadshuspark.


Leverantörer inom aluminium Vill du också synas här? Kontakta Torbjörn Larsson så berättar han mer om hur du kan synas här och på www.aluminium.nu

www.profilgruppen.se

Torbjörn Larsson 0708-18 81 00 torbjorn.larsson@nortuna.se

www.hydal.se

www.klarvik.se

www.emmegi.se

www.elumatec.se

www.aluminium.se

www.sarlin.se

www.hydro.com

www.dormerpramet.com

www.alu-s.se

www.alu.se

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

37


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister 3M SVENSKA AB

191 89 Sollentuna Tel: 08-92 21 50 Fax: 08-92 22 88 Kontakt: Elisabet Englund www.3M.com/se/lim

AHLINS I HABO AB Lilla Fiskebäck 5 566 91 Habo Tel: 036-460 60 Kontakt: Marie Ahlmen Tel: 036-485 67 www.ahlins.com

AHLSELL MASKIN AB Södra Vägen 10 702 27 Örebro Tel: 019-19 79 90 Fax: 019-18 52 45 www.ahlsellmaskin.se

ALACKERING AB

Post: Box 142, 576 23 Sävsjö Besök: Hjärtlandavägen 24, 576 33 Sävsjö Tel: 0382-676 70 www.alackering.se

ALUMINIUMFÖRLAGET

Bruksvägen 16, 730 61 Virsbo Tel: 0223-360 60 Mob: 0708-45 09 39 Kontakt: Staffan Mattson staffan@alumin.se

ALU-S AB

Exportgatan 67B 422 46 Hisings Backa Tel: 031-91 46 85 www.alu-s.se

ALUSCAN APS

Møllevangen 37 DK-4220 Korsør Tel: +45 58 37 36 10 Mail: info@aluscan.dk www.aluscan.dk

ALUTRADE AB

Älgvägen 10 352 45 Växjö Tel: 0470-745400 www.aluminium.se

38

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

BEIJER INDUSTRI AB

E2 SYSTEMS

BODYCOTE YTBEHANDLING AB

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

Jägershillgatan 16 213 75 Malmö 040-35 83 00 info@beijerind.se

Mossvägen 4, 641 49 Katrineholm Tel: 0150-778 00 sales.sverige@bodycote.com www.bodycote.se

BRINK FÖRNICKLINGSFABRIKEN AB Box 3017 600 03 Norrköping Tel: 011-21 96 90 Fax: 011-18 86 63 Kontakt: Björn Brink www.brinkfornickling.se

BÜHLER AB

Krusegatan 19 212 25 Malmö Tel: 040-24 59 00 Fax: 040-24 59 95 www.buhlergroup.com/die-casting

CANDOR SWEDEN AB

Kontakt: Jörgen Pettersson Tel: 011-21 75 00 info@candorsweden.com www.candorsweden.com

CHEMETALL AB

Backa Strandgata 18 422 46 Hisings Backa Tel: 0171-46 86 00 Fax: 031-254 497 www.chemetall.com

COREMA SVETSEKONOMI AB Box 237 433 24 Partille Tel: 031-336 36 82 Fax: 031-336 36 81 info@corema.se www.corema.se

COVENTYA AB

Ödegärdsgatan 3 504 64 Borås Tel: 033-20 28 40 www.coventya.com

Strömlundsgatan 3, 507 62 Borås Tel: 033-20 88 40 e2@e2systems.se www.e2systems.se

Box 1340, 581 13 Linköping Tel: 013-16 90 00 Fax: 013-16 90 20 www.element.com/se

EMMEGI SCANDINAVIA AB, PROFILMA Box 123, 575 21 Eksjö Tel: 0381-143 80 Fax: 0381-61 12 76 Kontakt: Richard Münch www.emmegi.se

EXOVA AB

Box 1340, 581 13 Linköping Tel: 013-16 90 00 Fax: 013-16 90 20 www.exova.se

GRÄNGES SWEDEN AB 612 81 Finspång Tel: 0122-838 00 Fax: 0122-197 32 Kontakt: Ari Leidelöf

HYDRO

Metallvägen 574 81 Vetlanda Tel: 0383-941 00 Fax: 0383-154 35 www.hydroextrusions.com info.profiler.se@hydro.com

HYDRO ALUMINIUM

Rolled Products Strandbergstagan 61, 3tr 112 51 Stockholm Tel: 08-667 91 05 mattias.eriksson@hydro.com www.hydro.com

HYDAL ALUMINIUM PROFILER AB

Box 236, 574 23 Vetlanda Tel: 0383-76 39 40 Fax: 0383 - 76 39 43 hapab@hydal.com www.hydal.se


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister INTERAL AB

Box 119, 566 22 Habo Tel: 036-486 80 Kontakt: Niclas Fotsjö www.interal.se

KMC YTBEHANDLING AB Fakturavägen 6 175 62 Järfälla Tel: 08-445 84 40 Fax: 08-445 84 49 info@kmc.se www.kmc.se

MACDERMID SCANDINAVIA AB Box 83 601 02 Norrköping Tel: 011-36 74 70 Fax: 011-36 74 90 macdscandinavia@macdermid.com www.macdermid.com/industrial

MICOR AB

Industrigatan 10, 312 34 Laholm Tel: 0430-492 24 stig.nicklasson@micor.se www.micor.se

NORDISK ALU PROFIL

Industrivägen 17, 302 41 Halmstad Tel: 035-22 75 30 info@nordiskaluprofil.se www.nordiskaluprofil.se

PALLCO AB

Box 2023, 574 02 Ekenässjön Tel: 0383-348 00 Kontakt: Fredrik Hedberg www.pallco.se

POLLUX YTBEHANDLING AB Östgärde Industriväg 406 417 29 Göteborg Tel: 031-55 05 04 Fax: 031-55 19 55 Kontakt: Tony Lembing Susanne Nielsen www.polluxytbehandling.se

PROFILGRUPPEN

Box 36 360 70 Åseda Tel: 0474-550 00 Fax: 0474-711 28 info@profilgruppen.se www.profilgruppen.se

MASTEC CCTECH AB Industrivägen 20 523 90 Ulricehamn Tel: 010-218 13 39 www.mastec.se

PYROTEK SCANDINAVIA AB

Skjulstagatan 3 632 29 Eskilstuna Tel: 016-12 08 06 Fax: 016-12 14 35 www.mmtechcast.se info@mmtechcast.se

Box 53 668 92 Ed Tel: 0534-620 00 Fax: 0534-620 01 Kontakt: Lennart Skoogh lensko@pyrotek.com Kontakt: Rune Heggland runheg@pyrotek.com Kontakt: Kent Smit kensmi@pyrotek.com www.pyrotek.com

MÄKELÄ ALU AB

SARLIN FURNACES AB

MM TECH CAST AB

Järnvägsgatan 1 364 30 Åseda Tel: 0703-242 444 Kontakt: Anders Bengtsson anders.bengtsson@alu.se www.alu.se

SJØLUND A/S, PROFILVALSTEKNIK Tel: +45 7699 1777 Fax: +45 7557 4917 Kontakt: Søren Ravn Jensen sr@sjoelund.dk www.sjoelund.dk

STENA ALUMINIUM AB

Box 44, 343 21 Älmhult Tel: 010-445 95 00 Kontakt: Ola Manestam ola.manestam@stenaaluminium.com www.stenaaluminium.com

TESA AB

Box 10275, 434 23 Kungsbacka Tel: 0300-553 00 Fax: 0300-194 94 customerservice.se@tesa.com www.tesa.se

VÅ PRESSGJUTERI AB Ås, 330 10 Bredaryd Tel: 0371-708 80 Fax: 0371-708 90 Kontakt: Anders Jendrot www.vapress.se

YTCENTER I UPPLANDS VÄSBY AB Turbingatan 3 195 60 Arlandastad Tel: 08-590 750 50 Fax: 08-590 750 22 Kontakt: Hans Brammer info@ytcenter.se www.ytcenter.se

Regattagatan 13 723 48 Västerås Tel: 021-10 98 00 Kontakt: Magnus Bergman Tel: 070-644 80 82

SIKA SVERIGE AB MÖNSTERÅS METALL AB Box 43 383 21 Mönsterås Tel: 0499-495 00 www.monsterasmetall.se

Box 8061 163 08 Spånga Tel: 08-621 89 00 Fax: 08-621 89 89 info@se.sika.com www.sika.se

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

39


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Bearbetning LEGOARBETEN

Kapning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Bockning Hydal Aluminium Profiler Hydro ProfilGruppen

Stansning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Rullbockning Sjølund A/S, Profilvalsteknik

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

Hydroformning Hydro Kapning Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik Montering Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler AB Hydro Interal AB ProfilGruppen Profilbearbetning Hydal Aluminium Profiler Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Skärande bearbetning Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

CNC-maskiner för aluminiumbearbetning Ahlsell Maskin AB

Dormer Pramet AB PMV-Produkter AB Kapning Micor AB

Fogning LEGOARBETEN

Friction Stir Welding Hydro Svetsning Alu-S AB PALLCO AB

MASKINER

Svetsmaskiner COREMA SVETSEKONOMI AB Tillsatsmaterial Corema svetsekonomi AB

MATERIAL

Gänginsatser LIVAB Lim 3M Svenska AB-3M Industrilim Sika Sverige AB Lod, fluss COREMA SVETSEKONOMI AB Tejp 3M Svenska AB-3M Industritejp Tesa AB

RÅDGIVNING/ UTBILNING

CNC-maskiner för profilbeabetning Ahlsell Maskin AB Emmegi Scandinavia AB, Profilma Maskinpartner AB

Svetsning AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB Exova AB

Borr-, gäng- och fräsenheter E2 Systems

Gjuteriförnödenheter

Fräsning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Allt för gjuteriet G & L Beijer Industri AB

40

Avgasningsenheter Pyrotek Scandinavia AB

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

Blacker Pyrotek Scandinavia AB Eldfasta produkter Pyrotek Scandinavia AB Flussmedel Pyrotek Scandinavia AB Isolationsprodukter Pyrotek Scandinavia AB Keramiska filter Pyrotek Scandinavia AB Pressgjutmaskiner Bühler AB G & L Beijer Industri AB Prototyptillverkning för gjutgods Mifa Aluminium bv Service och underhåll Sarlin Furnaces AB Smält- och värmebehandlingsanläggningar Sarlin Furnaces AB

Gjutgods Bearbetning av gjutgods Mönsterås Metall AB Swedmec AB Kokillgjutning MM Tech Cast AB Mönsterås Metall AB Metallgjuteri Beckmans Gjuteri Precisionsgjutning Mifa Aluminium bv MM Tech Cast AB Pressgjutning Interal AB Mönsterås Metall AB VÅ Pressgjuteri AB

Kallflytpressning Chemetall AB

Kemikalier Silikon Alcan Nordic AB Silikongummi Alcan Nordic AB Tillsatsmedel, färg, lack, papp o plast Alcan Nordic AB

Laboratorier Analystjänster Element Materials Technology AB Exova AB Materialeprøvning Materialprovning Materialeprøvning Skadeutredningrar Element Materials Technology AB Exova AB Materialeprøvning

Metallförsäljning Band, lackerade Hydro Aluminium Plåt och Band Gränges Sweden AB, Industriprodukter Band, olackerade Hydro Aluminium Plåt och Band Gränges Sweden AB, Industriprodukter Gjutaluminium Stena Aluminium AB

Sandgjutning Mönsterås Metall AB Nya Elektrogjuteriet AB Swedmec AB

Plåt, lackerad Hydro Hydro Aluminium Plåt och Band

Information

Plåt, olackerad Hydro Aluminium Plåt och Band

Litteratur, läromedel AluminiumFörlaget

Plåt, slät Alutrade AB Hydro Aluminium Plåt och Band Hydal Aluminium Profiler


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Profiler, rör Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB ProfilGruppen Profiler, special Alu-S AB Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB Nordisk Alu Profil ProfilGruppen

CompCote Bodycote Ytbehandling AB Decoral Hydro Dekorativ slipning Bodycote Ytbehandling AB Elektrolytisk metallbeläggning Brink Förnicklingsfabriken AB E-Clips Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Sandwich paneler Alu-S AB

Elpolering AluScan A/S Pollux Ytbehandling AB

Tvättsystem

Försilvring AluScan A/S

KMC Ytbehandling AB

Utbildning Konstruktörskurser AluminiumFörlaget Svetskurser AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB Exova AB Ytbehandlingskurser Chemetall AB Element Materials Technology AB Exova AB

Ytbehandling LEGOARBETEN Alutin ProfilGruppen

Anodisering Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mastec CCTech AB Mäkelä Alu AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Ytcenter i UpplandsVäsby AB Blästring AluScan A/S

Glaspärleblästring AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Gulkromatering AluScan A/S Ytcenter i UpplandsVäsby AB Grönkromatering AluScan A/S Hårdanodisering AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Ytcenter i UpplandsVäsby AB Hårdanodisering och beläggning Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Infärgning Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Kemisk förnickling Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Kemisk polering AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Keronitebehandling Brink Förnicklingsfabriken AB

Kromatering AluScan A/S Chemetall AB Hydro Ytcenter i UpplandsVäsby AB Mekanisk polering AluScan A/S Brink Förnicklingsfabriken AB Hydro Nedox Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv Nickel/tenn Mifa Aluminium bv ProfilGruppen Passivering Mastec CCTech AB Pulverlackering Alackering AB Mäkelä Alu AB PALLCO AB Silketryckning AluScan A/S Slipning AluScan A/S Hydro Tampongtryckning AluScan A/S Teflonbeläggning AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Trumling Ahlins i Habo AB AluScan A/S Hydal Aluminium Profiler AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Tufram Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv

KEMIKALIER OCH PROCESSER FÖR: Anodisering Chemetall AB Coventya AB Avfettning Chemetall AB Coventya AB

Kromfri ytbehandling Candor Sweden AB Chemetall AB

MASKINER FÖR ANODISERING:

Likriktare KraftPowercon Sweden AB

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR: Anodisering Candor Sweden AB

Avfettning MacDermid Scandinavia AB Blästermaskiner Burco Blästermaskiner AB KMC Ytbehandling AB Eftertätning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Elektrolytisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Fosfatering MacDermid Scandinavia AB Ytteknik AB Infärgning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Kemisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Kromfri passivering Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Smörjmedel Chemetall AB Trumlingsmaskiner G & L Beijer Industri AB KMC Ytbehandling AB

RÅDGIVNING

Ytbehandling, allmänt Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Chemetall AB Element Materials Technology AB Exova AB

Skärvätskor Chemetall AB

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

41


ANMÄL DIG TILL BRANSCHREGISTRET Företag:

Telefon:

Adress & postadress: Kontaktperson + underskrift: Hemsida:

E-post: Insändes till: Aluminium Scandinavia, Romfartuna, Nortuna SE-725 94 Västerås E-post: aluminium@nortuna.se

Org.nr: Jag/vi vill även prenumerera på Aluminium Scandinavia.

Bearbetning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bockning CNC-Stansning Kapning Kromatering Lackering Montering Perforering Profilbearbetning Skärande bearbetning Smidning

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

☐☐ CNC-maskiner för profilbearbetning ☐☐ Bockning ☐☐ Fräsning ☐☐ Kapning ☐☐ Kundanpassade maskiner för profilbearbetning ☐☐ Stansning

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING ☐☐ Diamantverktyg

Fogning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Explosionssvetsning Friction Stir Welding Lödning MIG-svetsning Nitning Reparationssvetsning TIG-svetsning

MASKINER

☐☐ Mekaniserad svetsning ☐☐ TIG- & MIGsvetsutrustningar ☐☐ Motståndssvets ☐☐ Plasmasvets ☐☐ Svetsmaskiner ☐☐ Tillsatsmaterial

MATERIAL ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Fästelement Blindnitar Självstansande nitar Stuknitning

42

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Gänginsatser Specialskruv Lim Lod, fluss Tillsatsmaterial svetsning Tejp Fästelement titan

RÅDGIVNING ☐☐ Svetsning

Gjuteriförnödenheter ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Allt för gjuteriet Avgasningsenheter Blacker Eldfasta produkter Flussmedel Isolationsprodukter Keramiska filter Kokiller och verktyg Pressgjutmaskiner Prototyptillverkning för gjutgods ☐☐ Smält- och värmebehandlingsanläggningar ☐☐ Smältpreparat

Gjutgods ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bearbetning av gjutgods Kallflytpressning Kokillgjutning Lågtrycksgjutning Metallgjutning Modelltillverkning Precisionsgjutning Pressgjutning Sandgjutning Smide

Information

Laboratorier ☐☐ Analystjänster ☐☐ Skadeutredningrar

Metallförsäljning ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Band, lackerade Band, olackerade Börsaffärer Gjutaluminium Plåt, lackerad Plåt, olackerad Plåt, slät Profiler, rör Profiler, special Råvaror

Utbildning ☐☐ Konstruktörskurser ☐☐ Svetskurser

Ytbehandling RÅDGIVNING

☐☐ Ytbehandling, allmänt

LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Anodisering Beläggning av skyddsplast Blästring Dekorativ slipning Elektrolytisk metallbeläggning Elförtenning Elpolering Glaspärleblästring Gulkromatering Hårdanodisering Hårdanodisering och beläggning Infärgning Kemisk förnickling Kemisk metallbeläggning

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Kemisk polering Kromatering Lackering Mekanisk polering Metalonbeläggning Nickel/tenn Pulverlackering Screentryck Silketryckning Slipning Tampongtryckning Teflonbeläggning Trumling

MASKINER FÖR ANODISERING ☐☐ Likriktare

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Avfettning Blästermaskiner Blästring Eftertätning Elektrolytisk metallbeläggning Fosfatering Infärgning Kemisk metallbeläggning Kromatering Slungrensmaskiner Trumlingsmaskiner

FÖRSLAG PÅ EGNA RUBRIKER

☐☐ Litteratur, läromedel

Konstruktion ☐☐ Konstruktionsfirma

Aluminium Scandinavia nr 2 · Maj 2020

Markera med kryss de rubriker du vill finnas under – du kan också ge förslag på egna rubriker. Fyll i namn, adress etc och posta/maila talongen till Aluminium Scandinavia. Pris per rad och år är SEK 400:- exklusive moms. Minimum 1 års införande. Om du inte är prenumerant på Aluminium Scandinavia kan du bli detta genom att kryssa i rutan på talongen ovan.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


INKAPSLAT 5 AX CNC LÅNGT UTFÖRANDE DYNAMISK

COMET R6I INBYGGT 5 AXLIGT BEARBETNINGSCENTER

UNIKT INBYGGT BEARBETNINGSCENTRA MED 7 M ARBETSOMRÅDE OBEROENDE, MOTORISERADE KLAMPAR FÖR DYNAMISK PENDELKÖRNING ARBETSOMRÅDE FRÅN 5 SIDOR: 250X250 MM KAPNING OCH SEPARERING AV ARBETSSTYCKET FRÅN LÅNGLÄNGD 24" PEKSKÄRM MED INNOVATIVT INTERFACE AXLAR MED ABSOLUTA REFERENSER

Emmegi Scandinavia AB Mattläggargatan, 3 # Postbox 123 57521 Eksjö, SWEDEN Tel. +46 381 143 80 - Fax +46 381 61 12 76 www.emmegi.se - info.se@emmegi.com


Posttidning B Sverige, Porto betalt Avs: Aluminium Scandinavia, Romfartuna Nortuna, SE-725 94 Västerås

Skapa nya produkter från återvunnet aluminium Hydro CIRCAL® är ett produktsortiment som tillverkas av återvunnet material från konsumentprodukter. Oavsett slutgiltigt användningsområde bidrar återvinningen av aluminium till att avfallet inte hamnar på deponier, samtidigt som det sparar naturresurser och minskar behovet av nytt material, vilket i slutändan innebär minskade koldioxidutsläpp. Håll utkik efter produkter som tillverkats av återvunnet aluminium och kontakta Hydro för ytterligare information. www.hydro.com/circal