Aluminium Scandinavia nr 6-2019

Page 1

NOVEMBER 2019 NR 6

LIGHT METAL MUSIK

Fantastiska gitarrer i aluminium!

Logosol Här sågas drömmar med aluminium

www.aluminium.nu


effectreklam.se

next level

Träffa oss på Elmia Subcontractor 12–15 november 2019, monter B08:52 profilgruppen.se

Framsteg För oss betyder utveckling finslipning av processer. Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och med personligt engagemang. Det förutsätter en kompetent organisation med ständig strävan efter effektivitet. Det steget tar vi, varje dag.

Innovativa lösningar i aluminium


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Ledare

November

Att styra mot ljuset och undvika de mörka molnen

D

et allt större intresset för elbilar ökar och försäljningen av laddbara bilar har fördubblats de senaste åren i Sverige. Biltillverkarna har hittills tillkännagivit investeringar som motsvarar 3 000 miljarder kronor i elbilsutveckling det kommande decenniet. I en tidigare undersökning, gjord av Wards Auto och DuPont Automotive, bekräftas att aluminium är det material som ingenjörer och designers helst väljer för att sänka vikten och därmed bränsleförbrukningen i bilar. Med bilarnas elektrifiering ökar förväntningarna på en ännu högre efterfrågan på aluminium. Analysföretaget CRU hävdar att det framför allt är användningen av aluminium i sträng-

REPRO & TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB Omslag: Logosol sågverk

pressade och valsade produkter som kommer att vara betydligt högre än vad vi i dag ser i fordon med förbränningsmotorer. Dessutom förutspår CRU att användningen av gjutgods i bilarna, som till stor del består av sekundäraluminium, kommer att minska när övergången till elbilar är genomförd. Därmed ökar andelen primäraluminium i bilarna. Framtiden ser ljus ut för aluminiumbranschen. Men finns det då inga hot som kan störa en sådan lysande framtid? Självklart finns det mörka moln som vi måste styra bort från. T.ex så kan man börja fundera på hur gjuteribranschen påverkas av elbilarnas framfart. Och hur påverkas synen på primäraluminium? Vi ska inte hymla med att tillverkningen av just primäraluminium är resurskrävande, även om vi samtidigt

kan hävda att aluminium är ett klokt val i en livscykel. Den svenska stålindustrin med SSAB:s VD Martin Lindqvist i spetsen blev inbjuden till FN:s klimatmöte i september för att berätta hur det svenska stålet ska bli fossilfritt via initiativet HYBRIT. Den kanadensiska aluminiumindustrin har tillsammans med bl.a Apple och premiärminister Justin Trudeau offentliggjort en nyupptäckt process som ska möjliggöra koldioxidfri aluminiumtillverkning. Vi vet också att det ryska företaget RUSAL håller på att ta fram en liknande lösning. Aluminiumbranschen sitter inte still i båten, men vi bör fundera på hur vår position i förhållande till omvärlden kommer att se ut i framtiden. Den svenska stålindustrin har varit ohyggligt framgångsrik med

Läses av konstruktörer, inköpare, produktions- och kvalitetstekniker samt beslutsfattare. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Aluminium Scandinavia förbehåller sig rätten att lagra och publicera tidningens innehåll digitalt.

att förse sin industri med miljarder i forskningsmedel. Samtidigt kämpar vår egen branschorganisation Svenskt Aluminium med att få några miljoner till aluminiumforskning. En avgörande faktor för stålbranschen har varit samarbete och nätverk. Med andra ord – Svenskt Aluminium behöver bli ännu starkare.

Torbjörn Larsson Chefredaktör

NÄSTA NUMMER 1/2020

Utgivning: 14 mars Materialdag: 24 februari

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

3


INNEHÅLL 6 Superplastisk formning Hur man sänker fordonsvikten

8 Ny pulverlackering igång Ny pulverlackeringslinje och optimala tjänster för lagerhantering bidrar till effektivitet för produktionen

10 Ny teknik Friformframställning och lättviktsmaterial för rymd och försvar 2018-2028

6 Superplastisk formning Superplastisk formning möjliggör för biltillverkare att konstruera komplexa komponenter gjorda av tunnväggig aluminiumplåt.

12 Living Vehicle 2020 Lyxtrailer i helaluminium

14 Såg lösningen i aluminium Logosol är företaget som med hjälp av aluminium lyckats ta storskalig träprocessindustri in i garaget

16 Aluminiumkonsumtion Nordamerikansk Al-konsumtion ökade med 2,2 % YOY

18 Hydro utökar Hydro öppnar ett nytt forskningslaboratorium för aluminium i Sverige

20 Explosionssvetsning En metod för sammanfogning av olika metaller

26 Medlemssidor Information från Svenskt Aluminium

24 Industridagen 2019 Tar greppet om Livslångt lärande – fast beslutna om att landa en handlingsplan för att kompetenshöjning ska gå från ord till handling.

30 Metallbulletiner Börsnytt

32 Light metal musik Drewmans aluminiumgitarrer

34 Aluminium i bilar Ökat med 20 % de senaste tre åren

ALUMINIUM SCANDINAVIA Nr. 6 · November 2019 · Årgång 36 · ISSN 0282-2628 UTGIVARE Nortuna Herrgård AB · Romfartuna

Nortuna · 725 94 Västerås · Tel 021-270 40 · Fax 021-270 45 · aluminium@nortuna.se · www.aluminium.nu CHEFREDAKTÖR/ ANSVARIG UTGIVARE Torbjörn Larsson torbjorn.larsson@nortuna.se TEKNISK REDAKTÖR Staffan Mattson staffan@alumin.se I REDAKTIONEN Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.se · Staffan Mattson staffan@alumin.se PRODUKTION OCH LAYOUT Marie Andersson, Creatiff marie@creatiff.se ANNONSMATERIAL annons.aluminium@nortuna.se ANNONSER BOKNING/FÖRSÄLJNING Kontakta Torbjorn Larsson · Tel. 0708-18 81 00 · torbjorn.larsson@nortuna.se

4

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

HYDRO LEVERERAR

Användningen av MKD-verktyg eliminerar behovet av poleringsprocesser.

FRÄSNING I STÄLLET FÖR POLERING Paul Horn GmbH utökar sitt verktygssortiment för högglansfräsning. De med monokristallin diamant (MKD) bestyckade formfräsarna är avsedda för bearbetning av icke-järnhaltiga material inom verktygs- och formtillverkningsindustrin. Fräsning med MKD-bestyckade verktyg gör det möjligt att minimera eller helt slopa efterkommande poleringsprocesser. De nya varianterna med större diameter reducerar bearbetningstiden och garanterar att de snävaste toleranserna kan innehållas samt ger en ytfinish inom nanometerområdet. Horn utökar sitt sortiment av lagerhållna MKD-kopierfräsar med fräsdiametrarna 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm och 16 mm så att ett bredare bearbetnings-

område kan täckas. Alla typerna är 1-skäriga med invändiga kylkanaler och hårdmetallskaft som säkerställer en vibrationsfri bearbetning. Utbudet av applikationer för högglansfräsning är stort. Speciellt inom verktygs- och formtillverkning reducerar det behovet av polering samtidigt som det ökar kvaliteten när det gäller noggrannhet, ytjämnhet på plan och form. Högglansfräsar används därför i applikationer där ytkvaliteten på formverktygen måste matcha finishen på de delar som produceras, såsom formar för PET-flaskor, chokladformar samt tillämpningar inom medicintekniksektorn. Förutom högglansfräsning erbjuder Horn även MKD-verktyg för högglanssvarvning.

Norsk Hydro har ingått ett avtal med Audi om att leverera aluminium till batterihöljet till bilproducentens första helelektriska modell. Aluminium, säger Hydro, ”bearbetas och tillverkas längs hela värdekedjan på ett miljömedvetet sätt och under socialt acceptabla arbetsförhållanden”, förhållanden som har bekräftats av Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Enligt Hydro fick Audi ASI-certifiering för montering av aluminiumkomponenter i slutet av förra året. ”Detta innebär att aluminiumplåtarna som bearbetas i Audi e-trons batterihölje nu tillverkas på ett ansvarsfullt sätt på hela värdekedjan, från utvinning av bauxitråvaran till slutprodukten,” menar Hydro. ”Vi är mycket stolta över att kunna leverera ASI-certifierad metall, särskilt för Audi e-tron, ett av Audis flaggskepp. Vi arbetar ständigt med att minska vår påverkan och våra kunders påverkan på miljön, säger Einar Glomnes, Hydros vvd. Audi strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp med 15 % fram till 2025 (jämfört med 2015-utsläppsnivåer). Även på längre sikt, säger Dr. Bernd Martens, ledamot i Audis styrelse för upphandling och IT, vill Audi erbjuda kunderna koldioxidneutrala alternativ till år 2050. För att göra det behöver vi en hållbar leveranskedja, säger Martens. ”Vi söker därför dialog med våra partner och vill tillsammans med dem minska koldioxidutsläppen väsentligt i hela värdekedjan.”

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

5


Text av Reinhard Pritzlaff, Hydro · Bearbetning av Staffan Mattson · Foto av Hydro

Hur man sänker fordonsvikten med superplastisk formning Superplastisk formning möjliggör för biltillverkare att konstruera komplexa komponenter gjorda av tunnväggig aluminiumplåt, utan att bryta kostnadsgränsen.

6

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019


F

lyg- och rymdsegmentet har använt denna formningsteknologi för specialprodukter i mer än 25 år, och processen används också för att tillverka aluminiumplåtkomponenter för tåg och bussar. När det gäller personbilar erbjuder superplastisk formning biltillverkare möjligheten att göra sina bilar lättare med aluminium snarare än att använda mer exotiska material såsom kolfiber och kompositer. Bentley använder superplastiskt formad aluminiumplåt för sidopanelen på sin Continental GT.

Formningsteknologi för bilar Denna formningsteknologi för fordon gör att man kan sträcka aluminiumplåten mycket mer än med valsning och plåtformning – minst 200 % över sina ursprungliga mått. Med superplastisk formning lägger man plåten inuti en verktygshålighet eller en presskammare och applicerar ett hett gastryck jämnt fördelat för att forma metallen.

Fördelen är att metallen, när den sträcks, blir jämntjock över hela komponenten, utan lokal förtunning, vilket kan leda till brott. Det finns heller inga inre håligheter i metallen.

Aluminium för lätta konstruktioner Naturligtvis måste man använda den rätta legeringen för processen. För aluminium används vanligen AA 5083-legeringen för superplastiskt formade fordonsapplikationer. Men andra legeringar i 5xxx-serien och även 7xxx-serien kan användas, beroende på komponentens funktion. Författaren har varit en del av ett team som har utvecklat aluminiumlegeringar som är ännu bättre än de som finns på marknaden, eftersom dessa nya legeringar har högre förlängnings- eller formningsegenskaper och kan nå högre hållfasthet efter formningen. Slutsatsen är att legeringen måste ha mycket hög plasticitet för att kunna bearbetas genom superplastisk formning. Dessutom måste den ha en fin och likaxlig kornstruktur,

vanligtvis under 20 μm. Dessa egenskaper gör det möjligt för metallen att uppträda superplastiskt vid förhöjd temperatur, typiskt hälften av sin absoluta smälttemperatur. Aluminium är superplastiskt vid 450–520°C.

Ny trend för kostnadseffektiva bilaluminiumkomponenter Varför är superplastisk formning kostnadseffektiv för bilkomponenter. Jo därför att den ger: • låga verktygskostnader • låga formningsspänningar • eliminering av återfjädringen • korta ledtider • färre komponenter Exempel: Processen innebär att man kan sträcka aluminiumplåten mer än 200 % över sin ursprungliga längd. Därmed kan man forma stora komponenter ur en enda plåt, vilket i sin tur gör att man kan ersätta tyngre och mer komplexa konstruktioner som innehåller ett flertal mindre delar, t.ex en sidopanel.

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

7


Ny pulverlackering igång

Ny pulverlackeringslinje och optimala tjänster för lagerhantering bidrar till effektivitet för produktionen

8

M

äkelä Alu har investerat i Kymendalen (Kuusankoski, Voikkaa), en ny vertikal linje för pulverlackering samt lagerplatser för aluminiumprofiler. Detta för att kunna möta marknadens ökande efterfrågan. ”I och med den höjda kapaciteten för pulverlackering kan vi möta och förbättra vår servicenivå och samtidigt ger vi kunderna en möjlighet att utveckla och förbättra deras egna produktionsprocesser. Vi talar om slimmad tillverkningsprocess. Där ingår bland annat lagertjänster, en del av vårt AluService-koncept.”, berättar Mäkelä Alu Oy:s styrelseordförande Petri Mäkelä.

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

I dagsläget är pulverlackering den mest använda lackeringsmetoden, eftersom ytan tål UV-strålning, korrosion, friktion och slag. Mäkelä Alu kan även erbjuda mer speciella ytbehandlingar på aluminiumprofiler och vid behov förbehandlar de profilerna med anodisering före lackeringen. De har kapacitet även för stora batcher. Verksamheten i Voikkaa startade under våren 2019 och de första kundleveranserna kom igång i slutet av maj. I fortsättningen kommer alla kundleveranser som är planerade till Voikkaa att sändas vidare från Voikkaa. Med tanke på södra Finlands och Skandinaviens leveranser är placeringen av pulverlackeringslinjen mycket flexibel. I och med läget

sparar man både tid och ökar leveranssäkerheten. Starten av den nya pulverlackeringslinjen är ett betydande steg för Mäkelä Alu Oy, eftersom deras profiler aldrig har blivit lackerade någon annanstans än i Luoma-aho. Investeringens värde är tre miljoner euro och tack vare investeringen har Mäkelä Alu skapat nya arbetstillfällen, lackeringslinjen sysselsätter 24 personer. Tack vare den nya lackeringslinjen kan Mäkelä Alu tillgodose specialleveranser bättre. I lackeringslinjen används endast den senaste teknologin och moderna processer. Genom detta kan även små batchar lackeras på ett kostnadseffektivt sätt. Alternativen är många eftersom aluminiumprofiler kan lackeras i tusentals nyanser.


Aluminium är över allt

Medlemskapet i Svenskt Aluminium ger oss möjlighet att knyta värdefulla kontakter, möta kollegor och diskutera branschfrågor på neutral mark. — Jerker Blomqvist. CEO, Klarvik AB

Du får inte bara en stark organisation som arbetar med och för branschfrågor och ett brett nätverk, utan också tillgång till intressanta seminarier och medlemsförmåner. Kontakta oss så berättar vi mer, eller läs om fördelarna på www.svensktaluminium.se

070-588 32 07 | info@svensktaluminium.se


Bearbetning av Staffan Mattson

Ny teknik Friformframställning och lättviktsmaterial för rymd och försvar 2018-2028 Flyg- och försvarssektorn är nyckeln för att bedöma och införa ny teknik. Huvudaktörerna har specifika materialkrav och stora budgetar för sina behov. Analyser av denna sektor ger vitala insikter om långsiktiga trender. I många fall kommer ringar på vattnet-effekt av dessa tekniker att ses i högre volymer och lägre transportkostnader över tid.

E

tt av de viktigaste kraven för den största delen av alla transporter är låg vikt. Luftfarten uppvisar de högsta koldioxidavtrycken per ton-km jämfört med alla andra transportsätt och krav på lagstiftning och ekonomiska faktorer innebär viktminskningar. Trots ökat statligt tryck är flygindustrin fortfarande mycket välmående med en CAGR (genomsnittlig avkastning under en viss tidsperiod) på 6,2 % för flygplansleveranser från Boeing och Airbus sedan 2010 och

10

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

med ett betydande antal förhandsbeställningar på plats. Rapporten ”Additive Manufacturing and Lightweight Materials for Aerospace and Defense 20182028” tar upp de viktigaste AM-metoderna för flygsektorn och vilka aktörer och tekniker som är vinnare och förlorare, med övervägande fokus på avancerade lätta material och ökningen av friformframställning (AM). Materialutsikterna för flyg- och försvarsapplikationer visar den högsta efterfrågan per volym. De undersökta applikationerna varierar,

från bärande funktioner, interiörer, jetmotorer till mycket mer. Utvärderingen har genomförts efter omfattande insatser från IDTechEx. En 10-årig marknadsprognos ges för varje sektor och intervjubaserade företagsprofiler inom innovativa tillväxtföretag tar upp denna sektor i rapporten.

Teknologi, marknader och användningsområden 2018 omfattade 3D-printmarknaden flera olika skrivartekniker. Rapporten visar en djupgående inblick


i etablerade skrivartyper som är kompatibla med polymer, metall och keramiska material, inklusive fotopolymerisation (SLA/DLP/CLIP), pulverbäddssmältning (SLS/DMLS/ EBM); materialextrudering, material jetting, binder jetting och direkt energibeläggning. Viktiga tekniska möjligheter, tillverkningsnivåer för flygindustrin och försvarsindustrin, SWOT-analyser och nyckelfabrikanter diskuteras för varje etablerad skrivartyp. Dessutom presenteras och utvärderas kompatibla, fastställda materialklasser, inklusive fotokänsliga hartser, termoplastpulver, termoplastiska trådar och metallpulver. I rapporten prognostiseras de viktigaste AM-teknikerna för rymd- och försvarssektorn, med en djupgående diskussion om nuvarande kommersialiserad och framväxande skrivarteknik. Nuvarande tillstånd på skrivarmarknaden analyseras, och långdistansprognoser för 2018-2023 för ackumulerad och årlig försäljning av skrivarteknik och material inklusive metallpulver utvärderas.

de viktiga lättmaterialen. Rapporten riktar in sig på de som är mest relevanta för rymd- och försvarssektorn, bl.a kompositer (FRP, CMC, MMC), lättmetaller (Al, Ti, Mg) och andra framväxande material (särskilt polymera aerogeler och CNT-trådar).

Viktiga AM-frågor som besvaras i denna rapport

5.8.

• • • •

Vilka är befintliga och framväxande skrivartekniska metoder som används inom flyg- och rymdindustrin? Vilka är styrkorna och svagheterna hos olika AM-teknologier? Vilka skrivare stöder olika material? Vilka är AM-strategierna hos några av marknadsledarna? Viktiga drivkrafter och begränsningar för marknadstillväxt?

Lätta material Det finns många materialtyper för komponenter inom rymd- och försvarssektorn. I rapporten behandlas

För varje material hittar man: • Marknadsprognoser • Kritiska teknikbedömningar • Analys av huvudaktörer och försörjningskedjor • Initiala och långsiktiga applikationer

MATERIAL UR RAPPORTEN 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

5.9. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6.

METALLMATRISKOMPOSITER (MMC) Introduktion till MMC Klassificering av metallmatristillsatser Jämförelse av tillsatser efter typ Översikt över viktiga additiva innovationer Kontinuerlig keramisk MMC-fiberapplikationer Hakade keramiska MMCfiberapplikationer Keramiska MMC-partikelapplikationer Aluminium MMC-prognos efter tillsats typ och form Aluminium MMC-prognos efter användning LÄTTMETALLER Aluminiumlegeringar Aluminium, introduktion och egenskaper Översikt över aluminiumlitiumlegeringar Li-Al prognos för rymd och försvarssektorn Översikt över aluminiumberylliumlegeringar Marknadsprognos för Be-Al-legeringar Översikt över aluminiumskandiumlegeringar

6.1.7. Produktionsutsikt för skandiumoxid, prognos 6.1.8. Ökande roll för Scalmalloy 6.2. Titanlegeringar 6.2.1. Titan - översikt och viktiga egenskaper 6.2.2. Titanaktörer för rymd- och försvarssektorn 6.2.3. Samband mellan titanaktörer och rymd-OEM 6.2.4. Titanlegeringar, prognos för rymd- och försvar 6.2.5. Framsteg för titanlegeringar 6.2.6. Översikt och prognos för titanaluminid (TiAl) 6.2.7. Framsteg inom titanframställningen 6.2.8. Användning av titanlegeringar i rymd och försvar 6.3. Magnesiumlegeringar 6.3.1. Introduktion till magnesium och dess legeringar 6.3.2. För- och nackdelar hos magnesium 6.3.3. Huvudaktörer i magnesiums försörjningskedja 6.3.4. Framsteg inom metalltillverkning 6.3.5. Huvudsakliga rymdapplikationer 6.3.6. Växande användning för rymdinredningar 6.3.7. Magnesiumlegeringar, för rymd- och försvar

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

11


Living Vehicle 2020

D

Lyxtrailer i helaluminium

esignstudion Living Vehicle, som drivs av man och hustru i Kalifornien, har designat en husvagn som heter Living Vehicle 2020. Vagnen är en lyxig mini-lägenhet med en unik struktur tillverkad 100% av aluminium. ”Jag har en vision om att detta fordon kan upprätthålla livet fullt ut och vara helt självförsörjande,” sa Matthew Hofmann, en av designerna i duon. ”Att vi en dag kan åka runt, obundna av en speciell plats, i ett mycket frihetsinriktat liv, där vi fritt får välja var vi vill bo. Vårt mål är noll energi in, inget avfall ut.” Den 20 kvm lyxiga interiören i

12

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

Living Vehicle 2020 rymmer upp till sex vuxna. Fordonet består av ett öppet vardagsrum, matsal och kök; utomhusterrass; privat lyxbadrum; och sovrum. Den mest framträdande funktionen hos husvagnen är dess helaluminiumstruktur, inklusive chassi, ram, ytterfasad och inredning. Användningen av aluminium gör det till en husvagn med lågt underhåll och fasaden är medvetet utformad för att oxideras naturligt över tiden utan att det behövs en beläggning. Chassit har en vacker valsstruktur och som Hofmann säger: ”är ett sorts levande tält där moder natur är målaren.” Han tillägger att ytterytan på aluminium reagerar med luft och

vatten för att bilda ett skyddande skikt som kallas aluminiumoxid, vilket ger en matt, grå finish. Detta är skönheten hos aluminium, som inte behöver en skyddande beläggning som stål. Living Vehicle 2020 levereras med solenergipaneler på taket för strömförsörjning. Dessa solpaneler är fästa direkt på taket och kräver inga genomborrningar i aluminiumtakplåten. Hemmet är utrustat med luftkonditionering, varmvattenberedare och regnvattenuppsamlare på taket och andra lyxiga funktioner. Köparen kan inkludera ytterligare funktioner från ett antal extrapaket. Första leverans förväntas till mars 2020.


Chromium-Free Conversion Coatings

Nickel-Free Phosphating

SKAPA ÖKAD FRAMGÅNG ATT HJÄLPA VÅRA KUNDER ÄR VÅRT UPPDRAG! Stena Aluminium hjälper dig att nå ökad framgång genom att skapa en långsiktig relation baserad på flexibilitet, rätt kvalitet, leveransprecision och en hög tillgänglighet på kundanpassade aluminiumlegeringar och teknisk support. Vill du veta mer, ring oss på 010-445 9500 eller besök www.stenaaluminium.com

Corrosion Resistant Oils & Lubricants


Text av Torbjörn Larsson · Foton av Logosol

Såg lösningen i aluminium Logosol är företaget som med hjälp av aluminium lyckats ta storskalig träprocessindustri in i garaget – och med gott resultat.

14

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

F

öretaget grundades 1989 av Bengt-Olov Byström och efter 30 år är det fortfarande familjeägt. Det var efter en resa i USA, där BengtOlov sett ett kedjesågverk konstruerat i trä, som han kom hem och tog fram en lösning i aluminium - Solosågen. Idag säljer företaget i 50 länder och omsätter över 100 miljoner. Även om det är framgångsrikt med att hela tiden utveckla nya produkter så är Solosågen fortfarande den största produkten i företaget. När Aluminium Scandinavia besöker Logosol i Härnösand och får en guidning av företagets vd Malte Frisk slås man av en tydlig företags-


MALTE FRISK VD Logosol

Aluminium är företagets signum

kultur som präglas av entreprenörsanda och viljan att utvecklas. Från början var det Beng-Olov Byström, med bl.a hjälp av Hans Frisk, tidigare Aluminiuminstitutet och idag Svenskt Aluminium, som från en fyrkantsprofil och två vinkelprofiler konstruerade Solosågens linjal. Den har inte förändrats sedan dess och alla slädar passar i alla sålda sågverk. – Design har alltid varit viktigt i företaget. Jag har hittat designmanualer sedan tidigt 90-tal där det står hur vi ska designa och konstruera på Logosol, berättar Malte Frisk som är civilingenjör inom maskinteknik och industriell ekonomi. Tidigare har Malte även jobbat med produktutveckling, varumärkesstrategier och försäljning

Solosågens styrka är just att den är konstruerad i aluminium. De kopior som gjorts runt om i världen är gjorda i stål. – Men det är skillnad att erbjuda en lösning som är designad i aluminium. Vår främsta konkurrensfördel och anledningen till att vi är en global ledare i kedjesågning är just att vi valde aluminiumlösningar. Idag har de flesta konkurrenter lagts ned, berättar Malte. Genom åren har dock Logosol haft några utsvävningar och plockat in stål i konstruktionen, men det har man fått gå ifrån. Bland annat gjorde man stag i stålplåt, men det var inte tillräckligt hållbart. Infästningspunkten höll inte. Dessutom så var kunderna tydliga med att man skulle gå tillbaka till aluminium – som är Logosols signum. Aluminium och design har varit med från början. Nyligen har man förstärkt med ytterligare en designer och har nu två stycken som jobbar heltid med att just utveckla nya produkter på Logosol. Idag står försäljningen för 75 % av egenutvecklade produkter jämfört med 45 % för fyra

år sedan. Det märks hur viktigt det är för företaget att produkterna ska tala för sig själva och att kunderna ska få en positiv upplevelse när de får sina beställa produkter. De ska vara lätta att använda och lätta att förstå hur man monterar dem. De senaste åren har man också lagt ned mycket tid på hur förpackningen och manualerna ser ut. – Det har gjort att vi idag har ett mer sammanhållet formspråk och en mer långsiktig strategi när vi utvecklar produkter. Idag talar redan formspråket om vad produkten är till för, berättar Malte Frisk. – Med fokus på användarvänlighet och våra industridesigners så har vi tagit fram lösningar som underlättar sågningen. Det är framförallt små detaljer och fiffiga lösningar som gör sågningen enklare och mer intuitiv för den som köper sitt första sågverk. Att såga med Solosågen är inte bara att använda ett redskap. Det som en gång började med ett snillrikt konstruerat sågverk i aluminium har idag vuxit till en livsstil – man är solosågare. Det vittnar bland annat facebooksidan Solosågarna med över 4 400 medlemmar om.

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

15


Aluminiumkonsumtion Nordamerikansk Al-konsumtion ökade med 2,2 % YOY

P

reliminära prognoser från amerikanska Aluminum Association tyder på att efterfrågan av aluminium i USA och Kanada (leveranser från inhemska tillverkare plus import) totalt uppgick till ca 6,4 Mton under de för-

sta sex månaderna 2019, en liten ökning från YTD 2018. Efterfrågan på halvfabrikat (valsat) uppgick till 4,7 Mton, en ökning med 2,2 % för samma period 2018. Efterfrågan på halvfabrikat av aluminium (valsat) i USA och Kanada (leveranser av inhemska tillverkare plus import) ökade med 1 % YoY till ca 770 653 ton i juni. Leveranserna av aluminiumplåt och -band ökade med 6 % YoY till 439 077 ton. Leveranser av extruderade produkter minskade med 7,5 % YoY till 217 724 ton. Uppskattade leveranser av aluminiumämnen för gjutgods, export och andra användningsområden ökade med 7,5 % till 252 197 ton i juni. Den synbara konsum-

Estimated Aluminium Demand

Info Year to date (YTD) syftar på perioden som börjar första dagen av innevarande kalenderår eller finansår fram till nuvarande datum.

tionen (efterfrågan minus export) på inhemska marknader uppgick till ca 5,7 Mton under de första sex månaderna 2019, en ökning med 2,2 % från YTD 2018. Den synbara konsumtionen på inhemska amerikanska och kanadensiska marknader ökade med 1,8 % YoY till 924 875 ton i juni. Lagren uppgick till 1,6 Mton i juni, en liten nedgång från maj 2019 och upp 10,4 % under året. Exporten av aluminiumämnen och valsade produkter från USA och Kanada (exklusive gränsöverskridande handel) uppgick till 682 666 ton under första halvåret 2019, en nedgång med 10,1 % för YTD 2018. Importen ökade något till 2 Mton under samma period..

(Millions of Pounds) 1 pound = 0,4536 kg

2018

2019

3000 2500 2000

Year-Over-Year (YoY) är en ofta använd finansiell jämförelse. Med YoY kan en analytiker jämföra två eller fler mätbara händelser på årsbasis. Synbar (apparent) konsumtion är den matematiska summan av produktion plus import minus export. Skillnaden mellan ’synbar’ konsumtion och ’verklig’ konsumtion är att den senare definitionen också tar hänsyn till förändringar i lagernivåer.

16

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

1500 1000 500 0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec The Aluminum Association Not Seasonally Adjusted


meni Välkbeosm ök oss och 08:57 monteurndBer

ontractor c b u S ia Elm 2019

EXTRUDERING OCH YTBEHANDLING AV PROFILER I ALUMINIUM. Nu med ökad kapacitet för pulverlackering, intresserad kontakta oss redan i dag. kontakt våra servicer:

ANDERS BENGTSSON Sales Area Manager +46 703 242 444 anders.bengtsson@alu.se Mäkelä Alu är ett familjeföretag som fokuserar på extrudering av aluminiumprofiler och har en över 80 år lång historia inom metallindustrin. I över 20 år har vi fokuserat vår verksamhet på extrudering och ytbehandling av aluminiumprofiler. Vi utvecklar ständigt vår produktion, vår logistik och vårt kunnande. Ungefär 90 % av aluminiumprofilerna vi tillverkar är framtagna efter kundernas önskemål.

www.alu.se MÄKELÄ ALU AB | Järnvägsgatan 1, 36430 ÅSEDA


Text av Hydro · Foton av Hydro

Hydro utökar kapacitet för forskning och utveckling Hydro öppnar ett nytt forskningslaboratorium för aluminium i Sverige. Det nya laboratoriet ska testa nya typer av aluminiumlegeringar för strängpressning och tillämpningar i innovativa applikationer vilket kan hjälpa kunder att minska sitt koldioxidavtryck.

18

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

E

xtrusion Test Center är beläget intill Hydros utvecklingslaboratorium för produktapplikationer i Finspång och innehåller en ny extruderingspress för aluminium samt utrustning för gjutning av aluminiumgöt. Investeringen utökar och kompletterar Hydros globala resurser inom forskning och utveckling av produktapplikationer till den växande marknaden för hållbara aluminiumlösningar. ”Forskning och applikationsutveckling har alltid varit en av våra starka sidor som leverantör av innovativa aluminiumlösningar. Nu när hållbarhet är nyckelordet i vår bransch ökar vi takten i våra insatser för att möta marknadens behov,”


säger Egil Hogna, Executive Vice President för Hydros affärsområde Extruded Solutions.

stir welding (friktionsomrörningssvetsning), termisk provning och provning av komponenter som till exempel krocktest av konstruktioner till personbilar. Extrusion Test Center kommer att erbjuda tjänster som kompletterar verksamheten i applikationslaboratoriet, säger Ole Daaland, chef för I&T-enheten inom Hydro. ”Detta utökar vårt erbjudande och gör det möjligt för oss att utveckla legeringar och prototyper mycket snabbare och mer effektivt,” säger han. Strängpressen, levererad av Prizma Engineering, gör att Hydro kan genomföra tester extremt snabbt och även testa extremt höghållfasta aluminiumlegeringar, inklusive legeringar i 7000-serien. Smältugnen för gjutning kommer att förse labbet

med en stor del av den metall som ska strängpressas.

Integrerad del av global forskning och utveckling Testcentret ligger i en byggnad som tidigare använts av Hydros extruderingsanläggning i Finspång. Arbetet med att bygga och installera maskinerna avslutades i augusti. Åtta medarbetare har utbildats till att även bedriva verksamheten i det nya forskningslabbet som inleder arbetet med forskningsprojekt senare i år. Hydro Extruded Solutions sysselsätter mer än 1 000 ingenjörer i 40 länder runt om i världen. Verksamheten är världsledande för leveranser av profilbaserade aluminiumlösningar.

Snabbare utveckling av nya aluminiumlegeringar och prototyper Testcentret kommer att vara en integrerad del av den globala Innovation & Technology (I&T) -enheten för Extruded Solutions vilket inkluderar utvecklingslaboratoriet för produktapplikationer i Finspång och ett automotive-fokuserat forsknings- och utvecklingslaboratorium i Troy, Michigan, USA. I&T har också korrosionslaboratorier för provning av aluminiumrör i Kina och USA. Applikationslaboratoriet i Finspång utför robotsvetsning, hot metal gas forming (formblåsning), friction

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

19


Explosionssvetsning av metaller Bearbetning av Staffan Mattson

Det är allmänt känt att explosionssvetsning fått rykte om sig som en metod för sammanfogning av olika metaller på grund av den höga tillförlitligheten hos den erhållna svetsens hållfasthet. Några av de viktigaste tillämpningarna av explosionssvetsning omfattar värmeväxlare och lättviktsplåtar.

V

anligen utförs explosionssvetsning på plåtar, t.ex Al-stål i fig 1, där svetsen erhålls genom en höghastighetskollision mellan plåtarna. Metallstrålen, mellan plåtarna, är avgörande för erhållandet av en välutvecklad svets då strålen rengör och aktiverar metallytorna före kollisionen mellan plåtarna. Vidare resulterar det hydrodynamiska beteendet hos metaller under extremt hög töjningshastighet och högt tryck i en vågig struktur hos det svetsade gränssnittet, fig 2. Användning av explosionssvetsning har unika fördelar när man fogar metaller som annars skulle vara oförenliga, såsom titan eller zirkonium mot stål. Den erhållna ma-

20

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

terialkombinationen används ofta i dag i kemiska processkärl. Intuitivt kan man anta att de stora tryck som produceras av olika typer av sprängämnen som används vid svetsning och olika formningsprocesser skulle kunna föra samman metallplåtarna så kraftigt att svetsning naturligt skulle inträffa. Man har emellertid visat att högt tryck ensamt inte är tillräckligt för att bilda en tillfredsställande metallisk bindning. För att uppnå denna måste atomer av en metall komma i nära kontakt med atomer från den andra metallen. Emellertid har metallerna vanligtvis en beläggning av ytfilmer såsom oxider (t.ex Al2O3), nitrider (t.ex AlN) och adsorberade gaser (såsom H2), vilka förhindrar en tillräckligt nära kontakt mellan

atomslagen. Dessa ytfilmer måste avlägsnas innan svetsningen kan utföras. När de har tagits bort kan den underliggande metallerna föras samman under högt tryck för att bilda metallsvetsen. Ytfilmen kan också spridas inom ett smält område så att svetsen bildas via en stelnad zon. Explosionssvetsning finns av två slag. Den snedställda konfigurationen, fig 1, används när storleken på plåten är tunn och liten, medan den parallella konfigurationen, fig 3, använd när plåten är stor.

Parallell explosionssvetsning Utrustning för vanlig parallell explosionsvetsning visas i fig 3 och 4, där basplåten placeras på marken och


en speciell spalt lämnas mellan de två plåtarna med ett distanselement som stöder pläteringsplåten. Denna och basplattan är parallella med varandra. Sprängämne och detonator ligger ovanpå pläteringsplåten. Plåtarna som ska svetsas är rena och mycket försiktigt polerade för att ge en god svets, utformad så att den kan bära och hantera belastningen på den rörliga plåten och sprängmedlet. Ovanför detta ligger ett buffertskikt så att den övre ytan skyddas mot sprängämnets chockeffekt. Överst placeras sprängämnet i en lådkonstruktion vid kanten av toppen.

Gummi­ dämpare Tryckför­ delare av gummi

r

Detonato

Spräng­ ämne

Al stål Mothåll av stål

Fig 1. Snedställd konfiguration.

Fig 2. Explosionssvetsade plåtar Al-stål uppvisar en vågighet efter svetsningen.

Fig 3. Parallell konfiguration.

Fig 4. Explosionssvetsningens parametrar.

explosion och explosionssvetsning och valsning. Alla dessa berikar och utvecklar explosionssvetsprocessen i hög grad.

skiktade kompositmetoden eller mellanskikt (tantal), så att en idealisk sällsynt metallkompositplåt erhålls.

Användning Explosionssvetsning används i många olika konstruktioner och branscher. Några av de viktigaste användningarna är: • I marin miljö för bättre korrosionsförhållanden för aluminium och stål. • Cylindriska komponenter såsom rör­övergångar, rör till rörplåtar och koncentriska cylindrar. • Värmeväxlare med belagda rörplåtar. • För att producera höghållfasta svetsar mellan niob och Al 6061T651. • Värmerör för matarvatten. • Fogning av olika metaller t.ex stål eller koppar mot aluminium. • Fogning av lika metaller, t.ex Al /Al. Under de senaste åren, med den snabba mognaden för explosionssvetsprocessen, expanderar dess tillämpningsområden kontinuerligt. Explosionssvetsning av material som är svåra att smälta ihop, såsom zirkonium och titan, har en amorf legering förbättrat detta. Nya processer har lanserats, t.ex explosionssvetsning under vatten, termisk

Flerskikts explosionssvetsning Utrustningen för flerskikts explosionssvetsning liknar den för vanlig parallell explosionssvetsning. Enda skillnaden är att den har två pläteringsplåtar, inte en, fig 6. Efter detonationen av sprängämnet träffar de två pläteringsplåtarna basplattan samtidigt och de tre plåtarna är sedan ihopfogade. Vanligtvis används flerskikts explosionssvetsning till att svetsa sällsynta metalliska material, så det används i stor utsträckning inom högteknologiområdet. Spröda mellanliggande föreningar kommer att bildas i bindningsgränsen av den ovanliga metallen, vilket kommer att påverka egenskaperna. Spröda intermetalliska föreningar kommer att reduceras med användning av

Explosionssvetsning under vatten På grund av sin speciella arbetsmiljö och säregna drag har undervattensexplosionssvetsning blivit ett nytt och intressant forskningsområde. Utomlands har metoden framgångsrikt använts vid reparation och anslutning av undervattensledningar. I Japan har man framgångsrikt svetsat Al / zirkonium-keram, volfram / Cu, amorf legering / stål och andra kompositmaterial, som uppfyller kravet på bindningsstyrka och egenskaper genom parameteroptimering. I Kina har det gjorts en hel del undersökningar om explosionssvetsning under vatten och man har där framgångsrikt svetsat ett stålrör med ytterdiametern 80 mm och väggtjockleken 8 mm. För närvarande finns det tre typer av

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

21


framgångsrika explosionssvetsningsvarianter inom forskningen: • lokal dräneringsmetod • spaltlös metod • reglerad stötvågsmetod under vatten Metodens uppsättning visas i fig 7. Den lokal dräneringsmetoden ger den bästa effekten och den spaltlösa metoden den sämsta. Det är värt att påpeka att den japanska undersökningen genom numerisk simulering och experiment har visat att även distribution av stötvåg och gränssnittsvåg kan erhållas om man använder högexplosiva sprängämnen och placerar dem på ett linjärt ökande sätt för den reglerade stötvågsmetoden under vatten. I en rapporten utfördes undersökningar av explosionssvetsning under vatten av aluminium 1060 och kolstål Q235 med olika explosiva laster. Det dynamiska trycket mellan basmaterial och pläteringsrör testades i olika experiment. För att studera bindgränssnitten undersöktes de mikrostrukturella egenskaperna hos gränssnitten. Följande slutsatser drogs: a) Alla tillverkade bimetallrör har en slät inre yta, vilket innebär att det nya svetssystemet med framgång kan eliminera ablationsfenomen i aluminiumrör. b) Det dynamiska trycket mellan bas- och pläteringsrör ökar längs de­ton­ationsriktningen. c) Explosionssvetsningsfönstret för Al-stål-kombinationen är allför smalt för att erhålla olika bindningsgränssnitt i samma experiment. d) De bakåtspridda elektronerna visar att det bimetalliska röret som tillverkats med hjälp av sprängmedel 2 har en dålig bindning i gränssnittet, medan det som

22

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

använder sprängmedel 3 har ett oregelbundet vågigt gränssnitt, mellan ett mikro och småvågigt gränssnitt, vilket ger en mycket bra bindning med hög bindningsstyrka.

Explosionssvetsning och valsning Framställning av kompositplåtar med explosionssvetsning och valsning kan övervinna brister hos explosionssvetsningen och producera ultratunna metallkompositmaterial av större format och med låga kostnader. Dessutom kan tekniken uppfylla kraven för en kompositplåt och undvika negativa effekter av att lägga ut sprängämnen i stor skala. Det har således en marknadsförande effekt på skalproduktion

av explosionssvetsning för lågrisk förhållanden. Efter materialegenskaper och framställningskrav kan valsning av kompositplåtar delas upp i: kallvalsning, varmvalsning, och varmvalsning med efterföljande kallvalsning. En kinesisk studie av explosionssvetsning och valsning av 304 / A36 och andra material gjordes på en rostfri stålkompositplåt, 0,1 mm ≤ δ ≥ 2 mm i tjocklek, 2 m bred, 20 m lång. Man fann att ett skikt av vitt eller svart zonmaterial erhölls på stålgränssnittet Ni / rostfritt, vars komponenter var en fast lösning som inte påverkade bindningsprestanda, medan en hård spröd intermetallisk förening som påverkade gränssnittskvaliteten dök upp på Ni / Ti-kompositplåten.

Fig 5. Explosionssvetsad Cu/Al-plåt.

Fig 6. Schematisk skiss av flerskikts explos­ionssvetsning 1. basmetall, 2. stålplåt, 3. titanplåt, 4. Zr - 2 plåtar, 5. sprängämne, 6. detonator

Fig 7. Den reglerade stötvågsmetoden under vatten: 1. underlag, 2. basplåt, 3. spalt, 4. beläggningsplåt, 5. täckplåt, 6. sprängämne, 7. tjock reflexionsplåt, 8. detonator, 9. vatten

Fig 8. Användning av explosionssvetsat övergångsstycke stål/ren Al/Al-leg


Missa inte nästa nummer!

PRENUMERERA GRATIS NU! WWW.ALUMINIUM.NU Från och med nästa nummer så är din prenumeration på Aluminium Scandinavia gratis! Det enda vi vill är att du går in på aluminium.nu och talar om att du vill ha tidningen. Du kan välja om du vill ha

tidningen tryckt eller digitalt. Känner du någon du vill tipsa om tidningen så gör det. Så missa inte nästa nummer utan gå in nu och boka din gratis prenumeration på aluminium.nu. Anmäl dig nu!

tillverkning av produkter från 0,01 kg - 20 kg Tredenborgsvägen 20

SE-294 35 Sölvesborg

Tel.+46 (0)456 39090

Fax. +46 (0)45612535

1850 Ton

EC-1600

Besök oss på Elmia Subcontractor 12 -15 November 2019 Monter: B07:70


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

JÖRGEN ABRAHAMSSON President Gränges Europe

Gränges effektiviserar europaverksamheten

LÄTT ALUMINIUMRAM PÅ CYKEL MED WAAM MX3D från Nederländerna har enligt uppgift byggt en lätt aluminiumcykelram - Arc Bike II med hjälp av WAAMArc Additive Manufacturing (WAAM)-teknologi. Detta är den andra WAAM-cykelramen som produceras, efter tillverkningen av en rostfritt stålram designad av studenter vid TU Delft. MX3D-teamet har använt generativ designmjukvara för att göra en skräddarsydd aluminiumcykeldesign anpassad till cyklistens kropp. Designen har sedan översatts av MX3D:s egen utvecklade programvara till styrning av sin svetsrobotarm, vilket gör att ramen kan byggas

24

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

på tjugofyra timmar. Sedan utvecklades en smart fixturuppsättning som möjliggör att varje anpassad WAAM-ram lätt kan förberedas för cykling. Enligt MX3D är deras nya aluminiumcykelram en av många strukturer som visar hur företagets WAAM-programvara kan användas för flexibel 3D-verkning på begäran. WAAM-stålbron i centrala Amsterdam och WAAM-ramen på Cucuyo-kaféet installerat på Perez Art Museum Miami, Florida, är några av de tidigare projekten av MX3D för att demonstrera WAAM-teknikens kapacitet.

Som ett led i Gränges Europas effektiviseringsarbete har beslut fattats om organisationsförändringar i den svenska verksamheten. Den nya organisationen syftar till att stärka Gränges Europas kunderbjudande, kostnadseffektivitet och långsiktiga konkurrenskraft. I samband med omorganisationen kommer neddragningar att göras med upp till 22 tjänster inom tjänstemannaorganisationen i Sverige. ”Vi jobbar ständigt med att effektivisera och utveckla verksamheten. Den nya organisationen är mer kund- och marknadsanpassad och syftar till att vässa vårt kunderbjudande, stärka Gränges Europas konkurrenskraft och bidra till fortsatt tillväxt”, säger Jörgen Abrahamsson, President Gränges Europe. Omorganisationen bidrar också till en tydligare styrning och möjliggör en bättre intern kompetensförsörjning. De beslutade åtgärderna beräknas medföra kostnader om totalt cirka 15 MSEK under fjärde kvartalet 2019. Förhandlingar med fackliga representanter har påbörjats och före utgången av november 2019 beräknas samtliga berörda medarbetare ha informerats. Per den 30 september 2019 hade Gränges Europa 490 medarbetare anställda i Sverige, varav 161 tjänstemän.


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Potentiell aluminiumtillväxt i bilkarosser Båtens aluminiumskrov och överbyggnad kommer att säkerställa snabbare, mer ekonomiska och mer bränsleeffektiva kryssningar. Med en drift av dubbla motorer på 1 000 hk kan Nautilus 45 nå en topphastighet på 16 knop och kan, tack vare sin lätta konstruktion, nå ett transatlantiskt område på 4 000 nautiska mil med en fart på 12 knop.

PHILIPPE BRIAND DESIGNAR BÅT MED ALUMINIUMSKROV OCH ÖVERBYGGNAD Philippe Briand från det Londonbaserade designföretaget Vitruvius har enligt uppgift designat en helt ny 45meters superyacht i samarbete med det franska varvet Ocea. Yachten med namnet Nautilus 45 har aluminiumskrov och överbyggnad och är utformad för att kryssa genom alla vatten. Den har en kombination av elegans och lyx med en upptäcktsfull potential för ett forskningsfartyg. Philippe Briand säger: ”Vår design har enkla, eleganta linjer utan överflödiga detaljer. Nautilus 45 kombinerar alla väsentliga element: det är den bästa yachten 2020, och visar den ultimata utvecklingen inom yacht design.” Ombord ryms 12 gäster i fem väl tilltagna gästhytter och en fullstor master suite. ”Specifikationerna för Nautilus 45 liknar de för OCEAN Classic för tjugo år sedan: en bekväm, rymlig båt,” förklarade Briand. Han säger vidare: ”Vårt mål är att uppnå maximal komfort och total effektivitet med en modern design.” Två åtta meters jollar kan hysas på huvuddäcket hos Nautilus 45 vilket gör att båtens ägare och gäster kan utforska även de mest avlägsna vikarna och kustlinjerna. Ett enkelt ombordstigningssystem underlättar säkerheten ombord och ger möjligheter att sätta i och ta upp jollarna, vilket utvecklats speciellt för Nautilus 45.

Liang Xuan, en ledande aluminiumanalyt­iker på Shanghai Metals Market, förutspår en tillväxt i användningen av aluminium i karosseripaneler då det har skett en minskning av kostnaderna för aluminiumplåt, skärpt regeringspolitik och förbättrad svetsteknik. Potentialen för tillväxt är betydande med tanke på den nuvarande låga nivån, säger Xuan. Biltillverkare står inför ett högt kostnadstryck för att producera ett helt aluminiumfordon och ser inte vinsten komma förrän bilen säljs för över 600 000 RMB (75 000 Euro). Endast medelstora och avancerade bilar kan nu hittas med aluminiummotor, bagageluckor och dörrar, enligt SMM . Kinas bilmarknad har sjunkit sedan 2018. År 2019 förväntas produktionen minska med ca 13,5 %, där aluminiumpaneler sjunker med 3 %, sade Liang till delegaterna vid China New Automotive Materials Forum vid China International Industry Fair i Shanghai i september. Nya standarder för utsläpp från energifordon, som trädde i kraft i mitten av 2019, förväntas dock höja fordonsproduktionen i Kina år 2020. Elektriska fordon kommer att vara den primära konsumenten av aluminiumplåt eftersom de flesta EV använder motorhuvar och skärmar av aluminium. SMM-uppgifter visar att den globala kapaciteten för aluminiumpaneler är 2,7 Mton, varav 34 % från i Kina.

International Symposium on Friction Stir Welding 13:e Internationella Symposiet om Friction Stir Welding (ISFSW) + 3:e Internationella fogningssymposiet on Joining and Welding Datum för konferensen är 26-28 maj 2020 i International Conference Center, Kyoto, Japan

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

25


INDUSTRIDAGEN 2019 Text av Lars-Inge Arwidson · Foton av Industrirådet/Hasse Andersson

Industridagen 2019 tar greppet om Livslångt lärande – fast beslutna om landa en handlingsplan för att kompetenshöjning ska gå från ord till handling. Därför sammanför Industridagen 2019 en bredd av avgörande aktörer – företag, bransch- och arbetsgivarorganisationer, fack, politik, region, akademi och utbildning – för att tillsammans konkretisera lösningarna och ta ansvar för att de omsätts.

26

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

I

nför utmaningar som automatisering, digitalisering, AI och AM – allt som innebär steget in i ”Industri 4.0” kommer det krävas ny kompetens. Industrin har två vägar att lösa detta, antingen vidareutbilda befintlig personal eller rekrytera ny personal. Under Industridagen i Sandviken handlade det om det förstnämnda – att hitta vägar att utveckla vår egen personal. Men det är inte lätt för en medarbetare som kanske arbetat i 10-20 år att ta tjänstledigt med CSN-lån för att vidareutbilda sig. Det blir en direkt ekonomisk påverkan men även en livsförändring – att börja studera igen i ”mogen” ålder. Svenskt Aluminium var på plats i Sandviken där i stort sett hela vår svenska industri var samlad tillsammans med statsminister Stefan Löfven, inrikesminister Ibrahim Baylan och ytterligare två ministrar

samt ett 30-tal riksdagsmän och kvinnor. Myndigheter som Tillväxtverket, Energimyndigheten, Vinnova m.fl fanns också på plats. Dagens mål var att, efter presentationer och en intressant workshop överlämna industrins förslag (eller krav) på vad vår regering ska fokusera på för att bistå svensk industri för en fortsatt positiv utveckling för att höja och/eller utveckla kompetensen hos våra medarbetare. Alla idéer till vad som behöver göras ”skalades ner” till tre punkter och överlämnades till statsministern.

1. Tydligare uppdrag för livslångt lärande för högskolor och YH Ge högskolor och yrkeshögskolor ett tydligare uppdrag att bidra med kurser för det livslånga lärandet, med tillhörande ekonomiska resurser. En bieffekt skulle vara att kontakten mellan lärosäten och näringsliv

förbättras och att förståelsen för varandras behov ökas.

2. Inför ett KUT (kompetensutvecklings)-avdrag Med möjlighet att dra av kostnaderna för medarbetarna i små och medelstora företag att investera i sina medarbetare. Utbildningarna bör ges på rimligt avstånd eller digitalt.

3. Öka flexibiliteten i utbildningssystemet Genom korta och flexibla utbildningar och moduler ges fler möjligheten att utbilda sig utan att behöva ta ledigt från jobbet. Svenskt Aluminium tar med sig både intryck och idéer från detta intressanta möte, om hur vi kan arbetare vidare med frågan i branschen – allt detta gäller i allra högsta grad svensk aluminiumindustri.

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

27


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Bilden

Verkligteten

30 000 Text av Lars-Inge Arwidson

I

2030 kommer 30 000 ingenjörer saknas i Svensk Industri Vad gör vår bransch attraktiv?

dag är det för få unga som söker sig till tekniska och/eller naturvetenskapliga utbildningar. Redan idag märker våra medlemsföretag svårigheter att rekrytera rätt kompetens till sina företag. Och det kommer bli värre! Om 10 år kommer 30 000 ingenjörer saknas i svensk industri. Och om de ”få” som kommer ut från våra skolor, ska hela den svenska industri konkurrera! Som bransch måste vi därför arbeta för att öka attraktiviteten för

28

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

metallindustrin som ibland ”lider” av en skev bild av hur det är att arbeta i svensk metallindustri. Idag står vår industri inför stora utmaningar med ”Industri 4.0” med allt vad det innebär i fråga om Artificiell Intelligens (AI), Automatisering, Digitalisering, Additiv Manufacturing (AM) m.m. som kommer kräva nya kompetenser – kompetenser som vi idag saknar i stora delar. Föregående artikel handlade om ”Det livslånga lärandet” – alltså hur

vi utbildar och utvecklar våra befintliga medarbetare. Denna artikel handlar om vad vi gör för att rekrytera nya ingenjörer och vad vi kan göra för att attrahera unga att först och främst intressera sig för teknik (i tidig ålder) för att gå vidare i teknisk utbildning för att senare kunna rekryteras till svensk aluminiumindustri. Svenskt Aluminium arbetar tillsammans med stålbranschen i programmet Metalliska Material


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

JAG KOM, JAG SÅG, JAG STANNADE En satsning för att stärka branschens attraktivitet och kompetensförsörjning

i ett antal olika projekt för att öka attraktiviteten för att arbeta i svensk metallindustri. Vi hade det som huvudfokus på Aluminiumdagarna i Växjö och har därefter fortsatt arbetet. ”Paraplyprojektet” kallas ”Jag kom, jag såg, jag stannade” som beviljats stöd från Vinnova och samlar i stort sett samtliga företag i svensk metallindustri i programmet i Metalliska Material. Det pågår som sagt totalt elva olika projekt inom Metalliska Material för att öka attraktiviteten, några av dem är: • Attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning II, ASK II • Like an engineer • Attraktiva arbetsplatser genom industri 4.0, ARB 4.0 • Väcka intresset hos framtidens ingenjörer, VIFI • Metallkompetens Som ett första steg i arbetet samlade vi HR-ansvariga från svensk aluminiumindustri tillsammans med referensgruppen på en workshop i

Stockholm för att dra upp riktlinjer för det fortsatta arbete. Vi ville genom workshopen skapa ett nätverk inom svensk metallindustri för att gemensamt arbeta vidare med hur vi kan göra vår industri mer attraktiv. Men inte ”bara” ett nätverk (det har vi många av) utan ett nätverk med ett tydligt syfte. Stödet från Vinnova och Metalliska Material innebär att programmet kan finansiera en projektledning att leda arbetet till och med 2020 för att därefter kunna lämna över det arbete, som naturligtvis måste fortgå över tid, till det nätverk som skall skapas - ”HR-nätverk med fokus på kompetensförsörjning” med förhoppningsvis deltagare från såväl större metallföretag som små och medelstora företag. Ett viktig faktor i det fortsatta arbetet är att våra industrier de facto inte ligger i våra storstäder utan ofta på gamla bruksorter och mindre städer eller samhällen. Därför är samarbete med län och kommuner viktiga för att öka attraktiviteten, inte bara för industrin i

sig utan också göra det attraktivt att ”flytta” till dessa platser. Samverkan med våra industrikommuner blir därför viktig. I denna context var Svenskt Aluminium i Almedalen (se tidigare artikel i nr 4-2019) tillsammans med Region Jönköping och Vetlanda kommun. Det är svårt att skriva om ”en attraktivare bransch” utan att nämna hållbarhetsfrågan. Kommande generation har ett stort fokus på att, den arbetsgivare man eventuellt kommer arbeta för, har fokus på en hållbar tillverkning. Hållbarhetsfrågan är högt upp på agendan hos de flesta företag i branschen, men för att bli attraktiv vid sin rekrytering av ny personal och ny kompetens är det otroligt viktigt att visa att man aktivt arbetar för en mer hållbar industri.

Frågor? Har du frågor, funderingar eller kanske idéer runt projektet är du välkommen att kontakta undertecknad på lars-inge.arwidson@svensktaluminium.se

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

29


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Metallbulletiner

Text av Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.com

När penningmånglarna styr, forts 30

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019


V

i tar och lämnar Trump och Jinping för ett ögonblick och tar och tittar lite mer in på det ämne jag tog upp i föregående månad, dvs. det där med lager. När det här skrivs så har vi sedan förra månaden gått från en stabil contangomarknad på i runda slängar 35 USD/mt cash – 3 månader. En helt normal marknad även om jag muttrade om lagerfinansiering och fundamenta som sätts ur spel av icke industriella aktörer, vilket här inte innefattar producenter, konsumenter eller allehanda mellanhänder. Idag 30 dagar eller så senare så står marknaden och balanserar på väg att slå över i backwardation. Vad har hänt? Ja, inte mycket egentligen. Kineserna har visserligen tillfälligt fått stänga ett par smältverk pga. trassligheter som översvämning eller explosion, men det borde väl inte påverka så mycket när marknaden står och velar om hur allvarlig konjunktursättning vi nu är på väg in emot. Om vi istället tittar på lagren på LME så har heller inte mycket förändrats annat än att lagren gått upp med ca 65 000 ton, något som inte borde jaga en marknad mot backwardation. Men dessa siffror är bara rubriker och under dem gömmer sig en del detaljer som rätt snabbt kan förändra bilden. LME har ett totallager på aluminium på knappt en miljon ton, av dessa ligger ca 75 % med riktning mot Asien (dvs. i lager i Sydkorea, Malaysia och Singapore), av resterande tonnage finns 20 % i Rotterdam. Nu är det så att dessa lagerorter av hävd är klassiska ”kontrollerade” lagerorter. Så tro inte att du bara hur som helst kan plocka upp luren och köpa loss

några lagerposter av de 530 000 tonnen som ligger i Malaysia, det funkar inte så. Ja, nu har jag ju inte provat, men min erfarenhet säger mig det och det har aldrig fungerat tidigare när det sett ut så här på aluminiummarknaden. Så det mesta av lagren är låsta i finansiella transaktioner eller på annat sätt kontrollerade, nästan allt ligger på ett eller två områden och marknaden är på väg över mot backwardation. Till råga på allt så närmar vi oss årsskiftet, den tid på året som aluminium rent statistiskt har lätt för att tippa över mot backwardation. Är det då så konstigt att vi står och väger, nej faktiskt inte, det som är konstigt är hur fort det har gått för så sent som i början av oktober var marknaden på dryga 20 dollar contango. En liten komisk detalj som belyser det absurda i marknaden är att premierna för aluminium till Japan för fjärde kvartalet har gått ner med 10 % och indikeras till strax under 100 dollar per ton. Detta om något borde tala för en stabil contangomarknad, men istället är det penningmånglarna som håller i taktpinnen. Frustrerande! Det som gör det än mer irriterande är att när en marknad så snabbt ändrar karakteristik så riskerar den att också bli irrationell. Lite grann

som att det med en människa på gränsen till sammanbrott är svårt att säga vad nästa drag skall bli, så är det med en pressad finansiell marknad svårt att förespå nästa drag. Kommer marknaden att fokusera på terminerna dvs. contango/ backwardation och glömma bort de underliggande noteringarna eller kommer fokus även fortsättningsvis vara på prisutvecklingen på tremånadersterminen. Nu kanske någon säger att det är spot (avista/cash/ loco) noteringen som styr, men det är i så fall bara på pappret. LME Aluminium handlas från cash ut till 123 månader men det är 3 månader som styr, annars hade den bara handlats 120 månader (10 år). Prismässigt då, ja aluminium handlas idag prismässigt ohälsosamt lågt och många smältverk skulle inte överleva länge till om det inte vore för långa fördelaktiga avtal. Andra som Century Aluminum med Hawesville smältverket i Kentucky skulle nu ha stängt ner om det inte vore för Trumps importavgifter. I USA noteras premien inklusive 10 % tariff så Century fick en prishöjning på 10 % helt gratis. Dom är glada, men andra i branschen inser att det här höjer kostnaderna för nästa steg i den inhemska kedjan fram mot färdig produkt..

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

31


Light metal musik Bearbetning av Staffan Mattson · Foton av Andrew Butler

Kan ett 35 kg aluminiumämne omvandlas till en perfekt gitarr? Lägg till en femaxlig fräsmaskin och en dröm, och du har grunden till Drewmans aluminiumgitarrer.

E

ntreprenören och musikern Andy Holt har i många år drömt om den perfekta gitarren. Till slut bestämde han sig för att bygga sin egen – av aluminium.

Nu hoppas Holts Swindon-baserade företag Drewman Guitars att övertala musiker världen över att byta – från träinstrument till det unika, banbrytande aluminiuminstrumentet som är företagets signatur. Det som driver denna in-

novation är Holts kärlek till gitarrer och en väns utrustning för metallbearbetning. ”Jag hade aldrig arbetat med metaller förut, så det blev en resa – vi var tvungna att lära oss allt från början”, säger Holt. ”Men nu, två år senare, har vi börjat sälja våra gitarrer och folk har börjat prata om oss.” Det har varit en snabb övergång för Holt, vars tidigare jobb var att äga ett mjukvaruföretag. En av hans bästa kunder, som också är vän till familjen, driver ett ingenjörsföretag som utför precisionsfräsning med en femaxlig maskin till flygindustrin. Holt slogs av tanken att han skulle kunna använda den utrustningen i ett annat syfte. ”Jag har alltid spelat gitarr, och för ungefär två

Montering av aluminiumgitarr

32

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019


år sedan fick jag möjlighet att köpa mig en gitarr som ska räcka resten av mitt liv och som jag alltid velat ha – en klassisk Gibson vintage citronfärgad, den perfekta gitarren”, säger Holt. ”Jag skulle just spendera en förmögenhet på denna gitarr när jag i stället bestämde mig för att lägga mina pengar på utvecklingen av en egen gitarr med hjälp av den utrustning som jag visste att jag behövde och som fanns hos min vän med all den teknik som fanns i hans fräsmaskiner.” Efter månader av utveckling med en designpartner kom Holt fram till en metod för precisionsbearbetade gitarrkroppar på ett sätt där alla skulle vara identiska – till skillnad från trägitarrer, som alla har individuella egenskaper. Man börjar med ett aluminiumämne på 35 kg och bearbetar det i en femaxlig fräsmaskin för att gröpa

ur gitarrens insida. Nästa steg är att göra en inverterad form av utsidan så att maskinen ger ovansidan dess välvning. Hela processen tar ungefär 200 minuter per gitarr, och nära 95 % av metallämnet har tagits bort under bearbetningen. De första två modellerna – D1 och DT – har gjorts med trähalsar. Men företaget börjar nu också att producera aluminiumhalsar, även om det är en mer komplicerad process. ”Vi fräser allt utom frettarna (greppbanden), eftersom dessa inte kan vara av aluminium, då strängarna skulle slita ner dem”, säger Holt. ”Och vi lasermärker frettmarkörerna när vi doppar halsen i en klarlack. Jag tror inte någon annan i världen gör det.” Företaget hoppas snart att göra alla metallgitarrer med aluminiumhalsar. Och dessa kommer att få ett unikt ljud. ”Varje aluminiumdel på

gitarren kommer att förändra tonen”, säger Holt. ”Alla stämda metallbitar som rör vid strängarna var som helst kommer att påverka tonen och göra den ljusare och klinga längre. Så själva halsen förvandlar gitarren till ett mycket klingande instrument.” Drewmans gitarrmodeller skapar redan rubriker i musikvärlden. Holt rapporterar att ”ett globalt rockband som använder mycket teknik i sin musik” har uttryckt intresse och säger han, Genesis gitarrist Steve Hackett var imponerad när han provspelade på D1:an. Men det är inte bara rockmusiker som dras till metallen. ”Vi tillverkade två djupt blåfärgade anodiserade gitarrer, och jag sålde dem båda till jazzmusiker,” säger Holt. ”Så de gillar de blå gitarrerna. Silverfärgat verkar vara vad heavy-metal-rockarna vill ha. Men det är exakt samma instrument trots färgskillnaderna.”

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

33


Aluminium i bilar Bearbetning av Staffan Mattson

E

Ökat med 20 % de senaste tre åren

n ny studie publicerad den 14 oktober av European Aluminium uppskattar det genomsnittliga aluminiuminnehållet i europeiskt producerade bilar till nästan 180 kg år 2019, vilket innebär en ökning med 20 % sedan 2016. Studien förutspår också att det genomsnittliga aluminiuminnehållet kommer att öka ytterligare till nästan 200 kg per fordon år 2025, i linje med det mest positiva scenariot som utvecklades 2016. De positiva utsikterna och den oavbrutna aluminiumtillväxten tillskrivs till stor del aluminiums roll i lättviktsbilar och som en möjliggörande faktor för elektromobilitet. Mängden aluminium som används i personbilar förväntas gå mot en betydande ökning fram till 2025, enligt den tredje upplagan av studien av aluminiumanvändning i bilar framtagen av DuckerFrontier på uppdrag av European Aluminium. Studien förutspår att aluminiuminnehållet i bilar som produceras i Europa kommer att nå nästan 200 kg

34

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

per fordon år 2025, upp från 179 kg i dag. Detta är i linje med det mest positiva scenariot som utvecklats av DuckerFrontier 2016. Studien visar också att elektriska och pluginhybridfordon använder betydligt mer aluminium än den genomsnittliga bilen. Biltillverkarens önskemål om aluminium är till stor del kopplad till materialets lätta karaktär, vilket gör alla bilar mer energieffektiva, oavsett om det är ett bensin, diesel eller elfordon. På grund av sin inneboende styrka och utmärkta förmåga att absorbera krockenergi kan välkonstruerade bildelar av aluminium göras säkrare än stål, men upp till 50 % lättare. Lättare bilar bidrar väsentligt till att minska koldioxidutsläppen och förbättra bränsleeffektiviteten. – Aluminium är en viktig faktor för elektromobiliteten. Kombinationen av aluminiumplåt, profiler och gjutgods ger perfekta lösningar för elfordon. Både som skydd för batterierna och för att minska fordonets vikt, vilket ökar dess prestanda eller räckvidd.,säger Dieter Höll, ordföran-

de för Automotive & Transport Board vid European Aluminium. Studien pekar på elektrifiering som en av de viktigaste drivkrafterna för den framtida tillväxten av aluminiuminnehållet i alla produktformer. Batterilådor, elektriska motorlådor, men också påhängsdetaljer och karosstrukturer framhävs som viktiga applikationer för ökat aluminiuminförande i framtiden. Beroende på bilsegmentet beräknas det genomsnittliga aluminiuminnehållet per fordon öka från minst 2,9 kg år 2025 i A-segmentet, upp till 38,0 kg i D-segmentet. Aluminiumindustrin samarbetar nära med biltillverkarna för att driva på lättvikt ytterligare. Bara under de senaste två decennierna har hundratals nya legeringar utvecklats för att bättre svara mot fordonstillverkarnas behov. Högre hållfasthet, bättre formbarhet och förbättrad energiabsorption är några av de områden som industrin fokuserar på. Aluminiumindustrin investerar också i förnyelse som hjälper övergången till elektromobilitet.


Laddstationer, elektriska kraftkablar och vindkraftverk är några av produkterna där aluminium redan har en viktig roll. Studien inkluderar data från bilindustrins OEM-leverantörer och europeiska aluminiumföretag och har utvecklats av DuckerFrontier. Den är baserad på en detaljerad analys av användningen av aluminiumgjutgods, profiler, smiden och plåt för 38 komponentgrupper och täcker 95% av EU28-bilproduktionen 2019. Sammanfattningen av studien kan hittas på https://www.european-aluminium.eu/media/2674/ aluminum-content-in-european-cars_european-aluminium_ public-summary_101019.pdf. För mer information, kontakta Patrik Ragnarsson (ragnarsson@european-aluminium.eu)

PRESSRELEASE FRÅN EAA Den 10 oktober släppte vår branschorganisation European Aluminium (www. european-aluminium.eu) den tredje upplagan av studien om aluminiuminnehållet i bilar. Den är utförd av den oberoende forskningsbyrån DuckerFrontier på uppdrag av European Aluminium. Denna bedömning av aluminiuminnehållet i europeiska personbilar omfattar all användning i en bil, inklusive elektriska fordon (EV) och baseras på analysen av ett bilprov som täcker nästan 95 % av den totala EU28-produktionen. Studien uppskattar det genomsnittliga aluminiuminnehållet i europeiska producerade bilar till att nå nästan 180 kg 2019, vilket innebär en ökning med 20% sedan 2016. Studien förutspår också att det genomsnittliga aluminiuminnehållet kommer att öka ytterligare till nästan 200 kg per fordon fram till 2025, i linje med det mest positiva scenariot som togs fram 2016. De positiva utsikterna och den oavbrutna aluminiumtillväxten tillskrivs till stor del aluminiums roll i lättviktsbilar och som ett möjliggörande av elektromobilitet.

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

35


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Mässor & konferenser 26-26 november European Aluminium Congress on Aluminium & Mobility

Konferens om potentialen av att använda aluminium i framtida transportmedel. Arrangeras av den tyska branschorganisationen Gesamtverband der Aluminiumindustrie (GDA). Plats: Maritim Hotel i Düsseldorf, Tyskland Mer information: www.aluinfo.de/ aluminium-congress.html

25-26 mars Gjuteridagarna 2020

Gjuteridagarna är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen och Sveriges Gjuteritekniska föreningen. Plats: Elmia Kongress och Konserthus Mer information: www.gjuteriforeningen.se

16-18 juni Global Automotive Components and Suppliers Expo 2020

Gjuteridagarna är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen och Sveriges Gjuteritekniska föreningen. Plats: Elmia Kongress och Konserthus Mer information: www.gjuteriforeningen.se

www.facebook.com/aluminiumscandinavia

36

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019


Leverantörer inom aluminium Vill du också synas här? Kontakta Torbjörn Larsson så berättar han mer om hur du kan synas här och på www.aluminium.nu

www.profilgruppen.se

Torbjörn Larsson 0708-18 81 00 torbjorn.larsson@nortuna.se

www.hydal.se

www.klarvik.se

www.emmegi.se

www.elumatec.se

www.aluminium.se

www.sarlin.se

www.hydro.com

www.dormerpramet.com

www.alu-s.se

www.alu.se

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

37


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister 3M SVENSKA AB

BODYCOTE YTBEHANDLING AB

E2 SYSTEMS

AHLINS I HABO AB

BRINK FÖRNICKLINGSFABRIKEN AB

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

191 89 Sollentuna Tel: 08-92 21 50 Fax: 08-92 22 88 Kontakt: Elisabet Englund www.3M.com/se/lim

Lilla Fiskebäck 5 566 91 Habo Tel: 036-460 60 Kontakt: Marie Ahlmen Tel: 036-485 67 www.ahlins.com

AHLSELL MASKIN AB Södra Vägen 10 702 27 Örebro Tel: 019-19 79 90 Fax: 019-18 52 45 www.ahlsellmaskin.se

ALACKERING AB

Post: Box 142, 576 23 Sävsjö Besök: Hjärtlandavägen 24, 576 33 Sävsjö Tel: 0382-676 70 www.alackering.se

ALUMINIUMFÖRLAGET

Bruksvägen 16, 730 61 Virsbo Tel: 0223-360 60 Mob: 0708-45 09 39 Kontakt: Staffan Mattson staffan@alumin.se

Mossvägen 4, 641 49 Katrineholm Tel: 0150-778 00 sales.sverige@bodycote.com www.bodycote.se

Box 3017 600 03 Norrköping Tel: 011-21 96 90 Fax: 011-18 86 63 Kontakt: Björn Brink www.brinkfornickling.se

BÜHLER AB

Krusegatan 19 212 25 Malmö Tel: 040-24 59 00 Fax: 040-24 59 95 www.buhlergroup.com/die-casting

CANDOR SWEDEN AB

Kontakt: Jörgen Pettersson Tel: 011-21 75 00 info@candorsweden.com www.candorsweden.com

CHEMETALL AB

Backa Strandgata 18 422 46 Hisings Backa Tel: 0171-46 86 00 Fax: 031-254 497 www.chemetall.com

COREMA SVETSEKONOMI AB

Exportgatan 67B 422 46 Hisings Backa Tel: 031-91 46 85 www.alu-s.se

Box 237 433 24 Partille Tel: 031-336 36 82 Fax: 031-336 36 81 info@corema.se www.corema.se

ALUSCAN APS

COVENTYA AB

ALU-S AB

Møllevangen 37 DK-4220 Korsør Tel: +45 58 37 36 10 Mail: info@aluscan.dk www.aluscan.dk

ALUTRADE AB

Älgvägen 10 352 45 Växjö Tel: 0470-745400 www.aluminium.se

BEIJER INDUSTRI AB Jägershillgatan 16 213 75 Malmö 040-35 83 00 info@beijerind.se

38

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

Ödegärdsgatan 3 504 64 Borås Tel: 033-20 28 40 www.coventya.com

DORMER PRAMET AB Box 618 301 16 Halmstad Tel: 035-16 52 00 Fax: 035-16 52 90 www.dormerpramet.com Kontakt: Erling Gunnesson

Strömlundsgatan 3, 507 62 Borås Tel: 033-20 88 40 e2@e2systems.se www.e2systems.se

Box 1340, 581 13 Linköping Tel: 013-16 90 00 Fax: 013-16 90 20 www.element.se

EMMEGI SCANDINAVIA AB, PROFILMA Box 123, 575 21 Eksjö Tel: 0381-143 80 Fax: 0381-61 12 76 Kontakt: Richard Münch www.emmegi.se

EXOVA AB

Box 1340, 581 13 Linköping Tel: 013-16 90 00 Fax: 013-16 90 20 www.exova.se

GRÄNGES SWEDEN AB 612 81 Finspång Tel: 0122-838 00 Fax: 0122-197 32 Kontakt: Ari Leidelöf

HYDRO

Metallvägen 574 81 Vetlanda Tel: 0383-941 00 Fax: 0383-154 35 www.hydroextrusions.com info.profiler.se@hydro.com

HYDRO ALUMINIUM Plåt och Band Strandbergstagan 61, 3tr 112 51 Stockholm Tel: 08-667 91 05 Fax: 08-667 99 05 Kontakt: Mattias Eriksson

HYDAL ALUMINIUM PROFILER AB

Box 236, 574 23 Vetlanda Tel: 0383-76 39 40 Fax: 0383 - 76 39 43 hapab@hydal.com www.hydal.se


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister INTERAL AB

Box 119, 566 22 Habo Tel: 036-486 80 Kontakt: Niclas Fotsjö www.interal.se

KMC YTBEHANDLING AB Fakturavägen 6 175 62 Järfälla Tel: 08-445 84 40 Fax: 08-445 84 49 info@kmc.se www.kmc.se

MACDERMID SCANDINAVIA AB Box 83 601 02 Norrköping Tel: 011-36 74 70 Fax: 011-36 74 90 macdscandinavia@macdermid.com www.macdermid.com/industrial

MICOR AB

Industrigatan 10, 312 34 Laholm Tel: 0430-492 24 stig.nicklasson@micor.se www.micor.se

MASTEC CCTECH AB Industrivägen 20 523 90 Ulricehamn Tel: 010-218 13 39 www.mastec.se

MM TECH CAST AB Skjulstagatan 3 632 29 Eskilstuna Tel: 016-12 08 06 Fax: 016-12 14 35 www.mmtechcast.se info@mmtechcast.se

MÄKELÄ ALU AB

Järnvägsgatan 1 364 30 Åseda Tel: 0703-242 444 Kontakt: Anders Bengtsson anders.bengtsson@alu.se www.alu.se

NORDISK ALU PROFIL

Industrivägen 17, 302 41 Halmstad Tel: 035-22 75 30 info@nordiskaluprofil.se www.nordiskaluprofil.se

NYA ELEKTROGJUTERIET I ANKARSRUM AB Norrhult 11, 590 90 Ankarsrum Tel: 0490-501 70 www.nyaega.se

PALLCO AB

Box 2023, 574 02 Ekenässjön Tel: 0383-348 00 Kontakt: Fredrik Hedberg www.pallco.se

POLLUX YTBEHANDLING AB Östgärde Industriväg 406 417 29 Göteborg Tel: 031-55 05 04 Fax: 031-55 19 55 Kontakt: Tony Lembing Susanne Nielsen www.polluxytbehandling.se

PROFILGRUPPEN

Box 36 360 70 Åseda Tel: 0474-550 00 Fax: 0474-711 28 info@profilgruppen.se www.profilgruppen.se

Box 43 383 21 Mönsterås Tel: 0499-495 00 www.monsterasmetall.se

Box 8061 163 08 Spånga Tel: 08-621 89 00 Fax: 08-621 89 89 info@se.sika.com www.sika.se

SJØLUND A/S, PROFILVALSTEKNIK Tel: +45 7699 1777 Fax: +45 7557 4917 Kontakt: Søren Ravn Jensen sr@sjoelund.dk www.sjoelund.dk

SKULTUNA YTBEHANDLING AB Box 72, 726 20 Skultuna Tel: 021-782 40 Fax: 021-782 46 www.skultunaytbehandling.se

STENA ALUMINIUM AB

Box 44, 343 21 Älmhult Tel: 010-445 95 00 Fax: 010-445 95 01 Kontakt: Elisabeth Gustafsson www.stenaaluminium.com

TESA AB

Box 10275, 434 23 Kungsbacka Tel: 0300-553 00 Fax: 0300-194 94 customerservice.se@tesa.com www.tesa.se

PYROTEK SCANDINAVIA AB Box 53 668 92 Ed Tel: 0534-620 00 Fax: 0534-620 01 Kontakt: Lennart Skoogh lensko@pyrotek.com Kontakt: Rune Heggland runheg@pyrotek.com Kontakt: Kent Smit kensmi@pyrotek.com www.pyrotek.com

SARLIN FURNACES AB MÖNSTERÅS METALL AB

SIKA SVERIGE AB

Regattagatan 13 723 48 Västerås Tel: 021-10 98 00 Kontakt: Magnus Bergman Tel: 070-644 80 82

VÅ PRESSGJUTERI AB Ås, 330 10 Bredaryd Tel: 0371-708 80 Fax: 0371-708 90 Kontakt: Anders Jendrot www.vapress.se

YTCENTER I UPPLANDS VÄSBY AB Turbingatan 3 195 60 Arlandastad Tel: 08-590 750 50 Fax: 08-590 750 22 Kontakt: Hans Brammer info@ytcenter.se www.ytcenter.se

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

39


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Bearbetning LEGOARBETEN

Kapning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Bockning Hydal Aluminium Profiler Hydro ProfilGruppen

Stansning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Rullbockning Sjølund A/S, Profilvalsteknik

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

Hydroformning Hydro Kapning Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik Montering Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler AB Hydro Interal AB ProfilGruppen Profilbearbetning Hydal Aluminium Profiler Hydro Aluminium Plåt och Band Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Skärande bearbetning Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

CNC-maskiner för aluminiumbearbetning Ahlsell Maskin AB CNC-maskiner för profilbeabetning Ahlsell Maskin AB Emmegi Scandinavia AB, Profilma Maskinpartner AB Borr-, gäng- och fräsenheter E2 Systems Fräsning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

40

Dormer Pramet AB PMV-Produkter AB Kapning Micor AB

Fogning LEGOARBETEN

Friction Stir Welding Hydro Svetsning Alu-S AB PALLCO AB

MASKINER

Svetsmaskiner COREMA SVETSEKONOMI AB Tillsatsmaterial Corema svetsekonomi AB

MATERIAL

Gänginsatser LIVAB Lim 3M Svenska AB-3M Industrilim Sika Sverige AB Lod, fluss COREMA SVETSEKONOMI AB Tejp 3M Svenska AB-3M Industritejp Tesa AB

RÅDGIVNING/ UTBILNING

Svetsning AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB Exova AB

Gjuteriförnödenheter Allt för gjuteriet G & L Beijer Industri AB Avgasningsenheter Pyrotek Scandinavia AB

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

Blacker Pyrotek Scandinavia AB Eldfasta produkter Pyrotek Scandinavia AB Flussmedel Pyrotek Scandinavia AB Isolationsprodukter Pyrotek Scandinavia AB Keramiska filter Pyrotek Scandinavia AB Pressgjutmaskiner Bühler AB G & L Beijer Industri AB Prototyptillverkning för gjutgods Mifa Aluminium bv Service och underhåll Sarlin Furnaces AB Smält- och värmebehandlingsanläggningar Sarlin Furnaces AB

Gjutgods Bearbetning av gjutgods Mönsterås Metall AB Swedmec AB Kokillgjutning MM Tech Cast AB Mönsterås Metall AB Metallgjuteri Beckmans Gjuteri Precisionsgjutning Mifa Aluminium bv MM Tech Cast AB Pressgjutning Interal AB Mönsterås Metall AB VÅ Pressgjuteri AB

Kallflytpressning Chemetall AB

Kemikalier Silikon Alcan Nordic AB Silikongummi Alcan Nordic AB Tillsatsmedel, färg, lack, papp o plast Alcan Nordic AB

Laboratorier Analystjänster Element Materials Technology AB Exova AB Materialeprøvning Materialprovning Materialeprøvning Skadeutredningrar Element Materials Technology AB Exova AB Materialeprøvning

Metallförsäljning Band, lackerade Hydro Aluminium Plåt och Band Gränges Sweden AB, Industriprodukter Band, olackerade Hydro Aluminium Plåt och Band Gränges Sweden AB, Industriprodukter Gjutaluminium Stena Aluminium AB

Sandgjutning Mönsterås Metall AB Nya Elektrogjuteriet AB Swedmec AB

Plåt, lackerad Hydro Hydro Aluminium Plåt och Band

Information

Plåt, olackerad Hydro Aluminium Plåt och Band

Litteratur, läromedel AluminiumFörlaget

Plåt, slät Alutrade AB Hydro Aluminium Plåt och Band Hydal Aluminium Profiler


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Profiler, rör Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB ProfilGruppen Profiler, special Alu-S AB Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB Nordisk Alu Profil ProfilGruppen

CompCote Bodycote Ytbehandling AB Decoral Hydro Dekorativ slipning Bodycote Ytbehandling AB Elektrolytisk metallbeläggning Brink Förnicklingsfabriken AB E-Clips Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Sandwich paneler Alu-S AB

Elpolering AluScan A/S Pollux Ytbehandling AB

Tvättsystem

Försilvring AluScan A/S

KMC Ytbehandling AB

Utbildning Konstruktörskurser AluminiumFörlaget Svetskurser AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB Exova AB Ytbehandlingskurser Chemetall AB Element Materials Technology AB Exova AB

Ytbehandling LEGOARBETEN Alutin ProfilGruppen

Anodisering Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mastec CCTech AB Mäkelä Alu AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Skultuna Ytbehandling AB Ytcenter i UpplandsVäsby AB Blästring AluScan A/S

Glaspärleblästring AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Gulkromatering AluScan A/S Ytcenter i UpplandsVäsby AB Grönkromatering AluScan A/S Hårdanodisering AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Ytcenter i UpplandsVäsby AB Hårdanodisering och beläggning Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Infärgning Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Kemisk förnickling Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Kemisk polering AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Skultuna Ytbehandling AB Keronitebehandling Brink Förnicklingsfabriken AB

Kromatering AluScan A/S Chemetall AB Hydro Ytcenter i UpplandsVäsby AB Mekanisk polering AluScan A/S Brink Förnicklingsfabriken AB Hydro Nedox Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv Nickel/tenn Mifa Aluminium bv ProfilGruppen

Anodisering Candor Sweden AB

Elektrolytisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB

Slipning AluScan A/S Hydro

Fosfatering MacDermid Scandinavia AB Ytteknik AB

Tampongtryckning AluScan A/S Teflonbeläggning AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Trumling Ahlins i Habo AB AluScan A/S Hydal Aluminium Profiler AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Tufram Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv

Skärvätskor Chemetall AB

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR:

Eftertätning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB

Silketryckning AluScan A/S

Avfettning Chemetall AB Coventya AB

Likriktare KraftPowercon Sweden AB

Blästermaskiner Burco Blästermaskiner AB KMC Ytbehandling AB

Pulverlackering Alackering AB Mäkelä Alu AB PALLCO AB

Anodisering Chemetall AB Coventya AB

MASKINER FÖR ANODISERING:

Avfettning MacDermid Scandinavia AB

Passivering Mastec CCTech AB

KEMIKALIER OCH PROCESSER FÖR:

Kromfri ytbehandling Candor Sweden AB Chemetall AB

Infärgning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Kemisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Kromfri passivering Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Smörjmedel Chemetall AB Trumlingsmaskiner G & L Beijer Industri AB KMC Ytbehandling AB

RÅDGIVNING

Ytbehandling, allmänt Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Chemetall AB Element Materials Technology AB Exova AB

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

41


ANMÄL DIG TILL BRANSCHREGISTRET Företag:

Telefon:

Adress & postadress: Kontaktperson + underskrift: Hemsida:

E-post:

Org.nr: Jag/vi vill även prenumerera på Aluminium Scandinavia. Sänd fakturan till adressen ovan. 6 nr (1 år) för SEK 650:- exklusive moms

Bearbetning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bockning CNC-Stansning Kapning Kromatering Lackering Montering Perforering Profilbearbetning Skärande bearbetning Smidning

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

☐☐ CNC-maskiner för profilbearbetning ☐☐ Bockning ☐☐ Fräsning ☐☐ Kapning ☐☐ Kundanpassade maskiner för profilbearbetning ☐☐ Stansning

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING ☐☐ Diamantverktyg

Fogning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Explosionssvetsning Friction Stir Welding Lödning MIG-svetsning Nitning Reparationssvetsning TIG-svetsning

MASKINER

☐☐ Mekaniserad svetsning ☐☐ TIG- & MIGsvetsutrustningar ☐☐ Motståndssvets ☐☐ Plasmasvets ☐☐ Svetsmaskiner ☐☐ Tillsatsmaterial

MATERIAL ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Fästelement Blindnitar Självstansande nitar Stuknitning

42

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Gänginsatser Specialskruv Lim Lod, fluss Tillsatsmaterial svetsning Tejp Fästelement titan

RÅDGIVNING ☐☐ Svetsning

Gjuteriförnödenheter ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Allt för gjuteriet Avgasningsenheter Blacker Eldfasta produkter Flussmedel Isolationsprodukter Keramiska filter Kokiller och verktyg Pressgjutmaskiner Prototyptillverkning för gjutgods ☐☐ Smält- och värmebehandlingsanläggningar ☐☐ Smältpreparat

Gjutgods ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bearbetning av gjutgods Kallflytpressning Kokillgjutning Lågtrycksgjutning Metallgjutning Modelltillverkning Precisionsgjutning Pressgjutning Sandgjutning Smide

Information

Insändes till: Aluminium Scandinavia, Romfartuna, Nortuna SE-725 94 Västerås E-post: aluminium@nortuna.se

Laboratorier ☐☐ Analystjänster ☐☐ Skadeutredningrar

Metallförsäljning ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Band, lackerade Band, olackerade Börsaffärer Gjutaluminium Plåt, lackerad Plåt, olackerad Plåt, slät Profiler, rör Profiler, special Råvaror

Utbildning ☐☐ Konstruktörskurser ☐☐ Svetskurser

Ytbehandling RÅDGIVNING

☐☐ Ytbehandling, allmänt

LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Anodisering Beläggning av skyddsplast Blästring Dekorativ slipning Elektrolytisk metallbeläggning Elförtenning Elpolering Glaspärleblästring Gulkromatering Hårdanodisering Hårdanodisering och beläggning Infärgning Kemisk förnickling Kemisk metallbeläggning

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Kemisk polering Kromatering Lackering Mekanisk polering Metalonbeläggning Nickel/tenn Pulverlackering Screentryck Silketryckning Slipning Tampongtryckning Teflonbeläggning Trumling

MASKINER FÖR ANODISERING ☐☐ Likriktare

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Avfettning Blästermaskiner Blästring Eftertätning Elektrolytisk metallbeläggning Fosfatering Infärgning Kemisk metallbeläggning Kromatering Slungrensmaskiner Trumlingsmaskiner

FÖRSLAG PÅ EGNA RUBRIKER

☐☐ Litteratur, läromedel

Konstruktion ☐☐ Konstruktionsfirma

Aluminium Scandinavia nr 6 · November 2019

Markera med kryss de rubriker du vill finnas under – du kan också ge förslag på egna rubriker. Fyll i namn, adress etc och posta/maila talongen till Aluminium Scandinavia. Pris per rad och år är SEK 400:- exklusive moms. Minimum 1 års införande. Om du inte är prenumerant på Aluminium Scandinavia kan du bli detta genom att kryssa i rutan på talongen ovan, faktura kommer per post.


CNC

FLEXIBEL MED

HÖG PRESTANDA

QUADRA L3 20-AXLAD BEARBETNINGSCENTER NY DUBBELSIDIG ENHET FÖR FRÄSNING, BORRNING OCH GÄNGNING I PROFILÄNDEN NY IN- OCH UTMATNINGSMAGASIN 600 MM VERTIKAL KAPENHET 350 MM HORISONTAL KAPENHET UPP TILL 6 FRÄSSPINDLAR MED ON/OFF SYSTEM BEARBETNING UTAN FIXTURER

Emmegi Scandinavia AB Mattläggargatan, 3 # Postbox 123 - 57521 Eksjö, SWEDEN Tel. +46 381 143 80 - Fax +46 381 61 12 76 www.emmegi.se - info.se@emmegi.com


Posttidning B Sverige, Porto betalt Avs: Aluminium Scandinavia, Romfartuna Nortuna, SE-725 94 Västerås

Återvinning börjar redan vid ritbordet Besök oss på Elmia Subcontractor 12-15 november Monter B05:39

Tänk om produkter vore designade för att återanvändas istället för att slängas? Många produkter kan idag inte återvinnas på grund av att de är för svåra eller för dyra för att ta isär. För att skapa en cirkulär ekonomi måste vi börja med design och val av material, genom att välja återvinningsbara material och designa produkter på ett sätt som gör det lätt att återvinna. Den goda nyheten är att du kan designa för återvinning redan vid ritbordet. Läs mer om hållbar design på: www.hydro.com