Page 1

turistický průvodce | tourist guide | reiseführer

2018

CZ / EN / DE www.znojemsko.info

mapy, cyklistické trasy, pěší trasy, ubytování, restaurace maps, cycling routes, walking routes, accomodation, restaurants Landkarten, Radwandern, Wanderungen, Unterkunft, Restaurants

partner znojemsko.info


Znojemsko Znojemský region patří mezi významné turistické cíle České republiky. Není divu, vybere si snad každý. Návštěvníci, kteří preferují spíše pasivní odpočinek, míří obvykle k některé z přehrad – na Vranovskou, Jevišovickou či Výrovickou, kde je pro zájemce připravena široká škála ubytovacích zařízení. Cílem aktivních turistů bývá Národní park Podyjí s největší koncentrací značených turistických cest nebo podstatně klidnější Jevišovicko, popřípadě oblast okolo říčky Rokytné. Podyjí je zajímavé i pro amatérské přírodovědce, kteří zde naleznou mnoho zajímavých živočichů a rostlin v okolí řeky Dyje, která zde meandruje v kopcovité krajině. Přestože na Znojemsku nejsou hory, některé výstupy či cesty mohou být náročné. Zajímavým zpestřením jsou vodácké výlety ze Znojma do Krhovic nebo ještě dále po toku řeky Dyje. Zkrátka nepřijdou ani milovníci koní, pro které byly vytyčeny koňské stezky. Znojemsko je protkáno hustou sítí cyklostezek, takže záleží na každém, jaký způsob turistiky zvolí. Příznivci elektrokol vítají hustou sít´ nabíjecích stanic. Na milovníky

historie zase čeká celá řada památek, mezi nimiž je i řada významných technických.

Fenoménem Znojemska je víno Díky vínu se mnoho návštěvníků vrací opakovaně, někteří dokonce i několikrát za rok. Historické památky a příroda se příliš nemění, pomineme-li roční období, ale víno bývá každý rok přece jen jiné. Každá větší vinařská obec na Znojemsku pořádá dny otevřených dveří, kdy je možné nejen navštívit některou sklepní uličku, ale i nahlédnout do nitra soukromých sklepů

a ochutnat vína malovinařů, která jindy nejsou k mání nebo se shánějí velmi obtížně. Znojemští vinaři založili jako první v republice apelační systém VOC Znojmo – vín originální certifikace, do kterého jsou zařazeny pro region charakteristické odrůdy – Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a Sauvignon. Třikrát do roka se sejde komise složená z členů sdružení, kteří rozhodnou jaká vína budou zatříděna, a jejich láhev pak může ozdobit páska VOC Znojmo. Přísné podmínky stanovili sami vinaři a jsou zárukou, že tato vína budou vždy na vysoké úrovni s charakterem znojemského regionu.


The Znojmo region is a notable tourist attraction in the Czech Republic. No wonder – everyone can find something to their taste. Visitors who prefer leisure activities can relax at one of the dams – Vranov, Jevišovice or Výrovice, which offer a great variety of accommodation facilities. Those seeking more active pursuits can visit the National Park Podyjí with the most dense network of walking trails or the calmer area of Jevišovice and the area surrounding river Rokytná. Podyjí attracts amateur natural scientists who can find many interesting animal and plant species in the vicinity of river Dyje as it meanders through the hilly countryside. While there are no mountains in the Znojmo region, some trails and ascents can be quite challenging. A highlight of any holiday would the trip on water from Znojmo to Krhovice or even further down the river Dyje. Horse lovers will enjoy horse riding trails. The Znojmo region has a dense network of cycling paths so everyone can find a suitable way of getting around. There are many recharging stations for electric bikes too. History buffs can explore a variety of monuments, including technical ones.

The Znojmo region is renowned for its wines The Znojmo region is well known for its wine, with many visitors returning for more wine experiences. Historical monuments and nature don’t seem to change much, seasons aside, but wine is different every year. Each wine-making village or town hosts open days when you can visit one of the cellar alleys, explore private wine cellars and taste wines from small producers that are not widely available.

Winemakers of Znojmo were the first ones in the country to set up an AOC (protected designation of origin) for the region that include varieties typical for the region such as Rhine Riesling, Veltliner and Sauvignon. A committee formed of the members of the association meets up three times a year to determine which wines will be labelled as AOC Znojmo. Strict criteria were set up by the winemakers themselves to ensure the wines are always of high quality and representative of the Znojmo region.


Die Znaimer Region zählt zu bedeutenden Ausflugzielen Tschechiens. Kein Wunder – jeder findet hier das Seine. Einige Touristen suchen sich Talsperren aus – in Frain an der Thaya, Jevišovice oder Výrovice, wo für sie eine breite Skala von Unterkunftsmöglichkeiten vorbereitet ist. Für die aktiven Besucher bieten das Nationalpark Podyjí / Thayatal mit einem dichten Netz von Wanderwegen oder die ruhige Region Jevišovicko, bzw. das Flusstal um Rokytná ideales Ziel. Podyjí ist auch für Hobby-Naturwissenschaftler interessant, die im Thayatal jede Menge von einzigartigen Tieren und Pflanzen finden. Thaya mäandriert in der Hügellandschaft: in der Region gibt es keine Berge, allerdings einige Aufstiege können anstrengend sein. Unterhaltsam sind Kanufahrten von Znaim nach Krhovice oder noch weiter der Thaya entlang. Die Region zieht leidenschaftliche Radfahrer und Reiter an, für die hier ausgeschilderte Wege zur Verfügung stehen. Die Liebhaber von Elektrofahrräder sind von dem dichten Netz der Ladestationen begeistert. Auf Geschichtsinteressierte wartet eine ganze Reihe von Sehenswürdigkeiten, darunter auch bedeutende technische Denkmäler.

Das Phänomen der Znaimer Region ist Wein In die Znaimer Region kehren Besucher gerade wegen ihrem großen Phänomen, dem Wein zurück, einige sogar mehrmals im Jahr. Die historischen Denkmäler verändern sich, von der Jahreszeit abgesehen, nicht allzu viel, der Wein ist dagegen jedes Jahr anders. Jede größere Znaimer Weingemeinde organisiert die Tage der offenen Türen, an denen nicht nur

Kellergassen, sondern auch private Weinkeller zugänglich sind und Weine von hiesigen kleinen Winzern, die man sonst kaum oder nur sehr selten gewinnt, gekostet werden können. Znaimer Winzer führten als die ersten in Tschechien das Appellationssystem VOC Znojmo ein. Die Kennzeichnung können die für die Region charakteristischen Sorten Rheinriesling, Grüner Veltliner und Sauvignon tragen. Dreimal im Jahr bestimmt die Kommission der Vereinsmitglieder, welcher Wein die VOC Znojmo Auszeichnung erhält. Aufgrund der strengen Bedingungen garantieren die VOC Weine stets die höchste Qualität mit dem Charakter der Znaimer Region.


Znojmo Když se řekne Znojmo, každý si vybaví okurky a víno. Zatímco sterilované okurky se ve Znojmě už průmyslově nevyrábějí, znojemská vína jsou stále známější. Ovšem milovníci historie a přírody vědí, že druhé největší město jižní Moravy toho nabízí mnohem více.

Krása města a jeho historie vás okouzlí Ve Znojmě opouští řeka Dyje kaňonovité údolí a není tedy divu, že z okolních kopců se otevírají jedinečné pohledy. Ten nejkrásnější je rozhodně z Kraví hory, kam se dá vyjít pěšky či na její úbočí vyjet autem od Znojemské přehrady. Další výhledy se otevírají z Hradiště od kaple sv. Eliáše, či dvou dominant Znojma radniční a Vlkovy věže, odkud je vidět město jako na dlani. Procházku romantickými křivolakými uličkami starého města si nechá ujít jen málokdo. Znojmo bylo osídleno již v době Velké Moravy,

což dokládají vykopávky v městské čtvrti Hradiště, kde se nacházelo významné velkomoravské opevněné sídliště (archeologické nálezy včetně velkomoravského obydlí jsou přístupné v muzeu). Na protějším ostrohu vznikl v 11. století hrad, pod nímž začalo vyrůstat středověké město, které na královské povýšil Přemysl Otakar I. Následně bylo opevněno věncem hradeb. Po ničivém požáru na sklonku patnáctého století vznikla jeho současná renesanční podoba, díky které se stalo městskou památkovou rezervací. Nejnavštěvovanější památkou je několikapatrové znojemské podzemí, které má pro milovníky dobrodružství připraveny tři adrenalinové trasy různých obtížností.

Nejnáročnější vyžaduje brodění vodou a plazení se v nízkých chodbách. Rotunda sv. Kateřiny s nástěnnými malbami připomínajícími nejstarší historii českého státu patří mezi nejvýznamnější památky Česka. V těsném sousedství se nachází přístupný Znojemský hrad, na dohled se tyčí symbol Znojma - gotický chrám sv. Mikuláše. Nejpohodlnější poznání Znojma nabízí vyjížďka turistickým vláčkem s výchozím místem v louckém klášteře, kde se nachází Návštěvnické centrum Znovínu Znojmo s vinařským muzeem a galerií. Prohlídka zahrnuje i návštěvu kostela sv. Václava s románskou kryptou.


When anyone mentions Znojmo, gherkins and wine come to mind and the local wines are becoming more renowned. In Znojmo, the Dyje river leaves the canyon and the surrounding hills offer spectacular views. Kraví hill offers the best view and can be accessed on foot or by car. Great vistas also open up from the St. Elias chapel at Hradiště and Znojmo landmarks – townhall and Vlk’s towers. Settlement of Znojmo dates back to the times of Great Moravia as shown by the excavations in the Hradiště quarter where a fortified settlement was founded. Archeological artefacts are displayed in the museum. On the hill opposite, a castle was built in the 11th century with a Medieval town below that was promoted to a royal town by King Otakar I. After a fire in late 15th century, the town gained its current Renaissance look which more recently made it an urban heritage site.

The beauty and history of the town will enchant you The most visited attraction in Znojmo is the multi-floor underground dungeon that offers three adrenaline-filled trails. The most challenging route involves wading through water and crawling through narrow corridors. St. Catherine’s rotunda with wall paitings depicting the ancient Czech history is one of the most significant Czech monuments. The Znojmo castle

Die Schönheit und Geschichte der Stadt verzaubern Sie sofort Wenn man von der Stadt Znaim spricht, denken viele an Gurken und den bekannten Wein. Allerdings die Geschichts- und Naturliebhaber wissen, dass die zweitgrößte Stadt Südmährens viel mehr anzubieten hat. In Znaim verlässt die Thaya das tiefe Tal - kein Wunder, dass die umliegenden Hügel bezaubernde Aussichten bieten. Den schönsten Blick hat man bestimmt aus Kraví hora. Wunderschöne Aussichten öffnen sich von der

Eliaskapelle in Hradiště oder vom Rathausturm und Vlkova Turm. Den Spaziergang durch die romantischen winkligen Gassen der Altstadt darf jeder genießen! Znaim wurde in der großmährischen Zeit besiedelt, wovon Ausgrabungen im Stadtteil Hradiště zeugen. An dem gegenüberliegenden Felsenaushang entstand im 11. Jh. eine Burg, unter der eine mittelalterliche Stadt

is located nearby and Znojmo’s symbol – the gothic church of St. Nicholas – is clearly visible too. The most comfortable way to explore Znojmo is by the tourist train that goes from the Louka monastery where the Visitor centre of Znovín Znojmo is located. The tour includes access to the St. Wenceslas church with a Romanesque crypt.

heranwuchs. Der König Přemysl Otakar I. ließ sie zur königlichen Stadt erhoben. Nach dem vernichtenden Brand am Ende des 15. Jhs wurde die Stadt im Renaissancestil ausgebaut. Die meist besuchte Sehenswürdigkeit ist ihr Untergrund mit mehreren Ebenen. Es werden drei Adrenalintours angeboten, die unterschiedlich anspruchsvoll sind. Die St. KatharinaRotunde mit den an die tschechischen Staatlichkeit erinnernden Gemälden zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten. In der Nähe befindet sich die Burg und das Symbol der Stadt die gotische St. Nikolaus-Kirche. Gemütlich kann man sich Znaim vom touristischen Zug anschauen, mit Start im Kloster Louka, dem Besucherzentrum von Znovín Znojmo mit dem Weinbau-Museum und der Galerie befindet. Die Führung beinhaltet auch die St. WenzelKirche mit der romanischen Krypta.


i www.objevteznojmo.eu www.znojemskabeseda.cz

Turistické informační centrum (TIC) Znojmo, Obroková 10 tel.: +420 515 222 552, listopad–duben po–pá 8.00–18.00, so 9.00–13.00 | květen–červen, září–říjen po–pá 8.00–18.00, so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00 | červenec–srpen po–pá 8.00–19.00, so 9.00–19.00, ne 10.00–18.00 TIC Jižní přístupová cesta, Hradní ul., tel.: +420 515 261 668, květen–září denně 9.00–16.00, říjen–duben út–so 9.00–16.00


Vranovsko Velmi známou turistickou destinací je Vranovsko. Vranovská přehrada nabízí celou škálu vodních sportů, na své si přijdou rybáři, kterým se čas od času podaří vylovit kapitálního sumce. Lodní dopravou po přehradě je možné doplout až ke gotickému hradu Bítov, který vedle zbrojnice proslavila i sbírka vycpaných psů. Nedaleko se pak nachází zámek Uherčice a zřícenina hradu Frejštejn v Podhradí n. D. Barokním skvostem je vranovský zámek, kde jsou pro milovníky historie připraveny dvě prohlídkové trasy. Zajímavé jsou i lesoparky v okolí s celou řadou drobných klasicistních staveb. Vranov je bránou pro vstup do západní části Národního parku Podyjí.

The Vranov region is a well-known tourist destination. The Vranov dam offers a variety of water sports; fishing is popular too and occasionally a giant catfish can be caught. Visitors can take a boat to get to the Bítov castle that is known for its armoury and collection of stuffed dogs. Nearby attractions include Uherčice chateau and the ruins of Frejštejn v Podhradí n. D. castle. The Vranov chateau is a Baroque marvel and history lovers can choose from two guided tours. There are also forest parks nearby, with a range of Classicist architectural features. Vranov is also the gateway to the western part of the National park Podyjí.

Die Region Vranovsko ist ein gut bekanntes Reiseziel. Die Frainer Talsperre eignet sich für Wassersport, besonders für Angler, die hier nach kapitalen Welsen suchen. Mit dem Schiff kommt man bis zu der gotischen Burg Bítov mit der bekannten Rüstkammer und Sammlung von ausgestopften Hunden. Nicht weit von hier befindet sich das Schloss Uherčice und die Burgruine Frejštejn in Podhradí n. D. Im barocken monumentalen Schloss in Vranov nad Dyjí gibt es zwei historische Besichtigungen. In den Waldparks in der Nähe befinden sich mehrere interessante kleinere klassizistische Bauten. Vranov bildet das Tor zum westlichen Nationalpark Podyjí.

Moravskokrumlovsko Centrem oblasti je Moravský Krumlov obtékaný říčkou Rokytnou. Na skále nad městem se vypíná poutní kaple sv. Floriána, z níž je nejkrásnější výhled do údolí. Nepřehlédnutelný je renesanční arkádový zámek z 16. století. Za návštěvu stojí rozlehlý zámecký park se vzácnými dřevinami. Dalšími krumlovskými památkami je farní kostel Všech svatých, klášter s kostelem sv. Bartoloměje či lichtenštejnská hrobka. V okolí stojí za návštěvu zámek Miroslav a unikátní expozice dřevěných soch křížové cesty v nedalekých Bohuticích.

Moravský Krumlov is the centre of this area, with river Rokytná flowing around. The hill above the town boasts with St. Florian’s chapel which is also a pilgrimage site, offering stunning views. The Renaissance arcade chateau from the 16th century is a must-see along with its park. Other local monuments include the All Saints church, St. Bartholomew’s church and monastery, the Lichtenstein tomb, the Miroslav chateau and the exhibition of wooden sculptures depicting the Way of the Cross in nearby Bohutice.

Das Zentrum der Region ist Moravský Krumlov. Auf dem Felsen steht die Wallfahrtskapelle St. Florian, von der es eine wunderschöne Aussicht gibt. Nicht zu übersehen ist das RenaissanceArkadenschloss aus dem 16. Jh. und der Schlosspark mit wertvollem Holzgewächs. Zu weiteren Sehenswürdigkeiten zählen die Pfarrkirche Allerheiligen, das Kloster mit der St. Bartholomäus-Kirche und die Liechtenstein-Gruft. Der Besuch des Schlosses in Miroslav und der Sammlung von hölzernen Statuen des Kreuzweges in Bohutice lohnt sich.


Jevišovicko Centrem severní části znojemského regionu je nejmenší město jižní Moravy – Jevišovice. Městečko obklopuje oblast Přírodního parku Jevišovice s hlubokými lesy, kdo si zamilují všichni, kteří hledají klid a pohodu. Málokdo si nechá ujít prohlídku starého zámku s expozicí sbírky Františka Vildomce se světoznámou Mašůveckou Venuší, zámeckým nábytkem a hradní kuchyní, které doplňují dlouhodobé výstavy Umění skalních maleb a Sousedé na talíři. Dalšími památkami jsou podzemí Přeskače, poutní kostel Navštívení Panny Marie, lurdská jeskyně, křížová cesta a Kalvárie v Hlubokých Mašůvkách, kostel Nejsvětější Trojice v Běhařovicích, či barokní most v Grešlovém Mýtě. Významnou technickou památkou je Jevišovická přehrada z roku 1897 se zděnou hrází, která je nejstarší ve střední Evropě. Cyklisté a milovníci kol jistě nevynechají v bývalé vodní tvrzi v Boskovštejně unikátní muzeum s třemi sty bicykly od jejich prapočátku až do současnosti včetně skutečných rarit.

i

The centre of the northern part of the Znojmo region – and the smallest town in South Moravia – is Jevišovice. The town is surrounded by the Natural park Jevišovice with deep forests offering tranquility. Visitors seek out the old chateau showcasing the collection of František Vildomec that includes the world-famous Mašůvec Venus, chateau furniture and kitchen as well as exhibitions The Art of Rock Paintings and Neighbours on the Plate. Other places of interest include the Přeskače underground, pilgrim church of Visitation of Virgin Mary, a Lourdes cave, Way of the Cross and Calvary in Hluboké Mašůvky, the church of the Holy Trinity in Běhařovice or the Baroque bridge in Grešlové Mýto. The Jevišovice dam is an important technical monument, built in 1897 - the oldest one in Central Europe. There is also the unique museum in Boskovštejn fort, that chronicles the history of bicycles and features three hundred models, including rare ones.

Das Zentrum des nördlichen Teils des Znaimer Kreises ist die kleinste Stadt Südmährens – Jevišovice. Um die Stadt herum erstreckt sich das Gebiet des Naturparks Jevišovice mit tiefen Wäldern, beliebt besonders von denen, die nach ruhiger Erholung suchen. Im alten Schloss in Jevišovice befindet sich die Ausstellung von František Vidomec mit der weltbekannten Venus aus Hluboké Mašůvky, die Sammlung von Schlossmöbel, Burgküche, ergänzt durch Ausstellung der Kunst der Felsmalerei und Nachbarn am Teller. Zu anderen Sehenswürdigkeiten zählen: Untergrund in Přeskače, Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung, Lourdesgrotte, Kreuzweg und Kalvarienberg in Hluboké Mašůvky, Dreifaltigkeitskirche in Běhařovice und barocke Brücke in Grešlové Mýto. Ein bedeutendes technisches Denkmal ist die Talsperre in Jevišovice aus 1897 mit dem ältesten Mauerdamm Mitteleuropas. Radfahrer sowie Fahrradliebhaber mögen das Museum in der ehemaligen Wasserburg in Boskovštejn mit 300 Fahrrädern.

Informační centrum – na kruhovém objezdu uprostřed obce 671 53 Jevišovice, tel.: +420 731 589 833, e-mail: su@jevisovice.cz www.jevisovice.info


Retzerland Nejkrásnější výletní cíle Poznání, požitky a přírodní krásy vás čekají v Retzském kraji v dolnorakouském Weinviertlu. At´ jsou to vinné sklepky, Národní park Thayatal, stovky kilometrů perfektně značených cyklostezek a turistických tras nebo četné přírodní a kulturní pamětihodnosti. Víno a tradiční slavnosti Slavnosti dýní, vinobraní v Retzu, Retzský vinařský týden a další lidové oslavy jsou na pořadu v průběhu celého roku. Nejvíce oslav se koná na počest vína v legendárních uličkách s vinnými sklípky, které by si neměl nechat ujít žádný milovník vína! Kulinářské požitky Nejen půvabná příroda, je tím, co nadchne pěší turisty a cyklisty, náš kraj má i vyhlášenou kuchyni, kterou ocení gurmáni a labužníci. Nejideálnější způsob, jak strávit v Retzském dovolenou, je kombinace pohybu a kulinářských požitků. Vinné šenky, sklepy, hostince nebo třeba čtyřhvězdičkový hotel Althof Retz mají vždy připravené ty nejlepší regionální lahůdky. K nim se rozlévají skvělá vína jako jsou Weinviertel DAC... co si přát od života více? Seznamte se s naším krajem a navštivte některé z jeho šesti obcí. Každá z nich – at´ je to Hardegg, který leží ještě ve Waldviertlu, Pulkau, Retzbach, Schrattenthal, Zellerndorf nebo starobylé městečko Retz – vás srdečně uvítá. www.retzer-land.at

Excursion Highlights You’ll find easygoing comfort paired with top quality offerings here – whether you visit our popular excursion destinations like the Retzer Erlebniskeller (Austria largest historical wine cellar), or the Thayatal National Park, or the region´s inimitable wine cellar lanes, or the hundreds of kilometres of well-marked cycling and hiking trails, or the region’s many natural monuments and cultural endowments. Wine and Festivities There are so many culinary highlights here, like the Retz Pumpkin Festival in the Genussregion Retzer Land Kürbis, the many large and small wine celebrations – all featuring open wine cellar doors – you won’t want to miss any of them! Experience Enjoyment Our contrasting landscapes are appreciated by cyclists and hikers, as well as by those who value more epicurean pleasures. Buschenschanken (wine taverns), pubs, restaurants and the four-star hotel Althof Retz all tempt you to indulge. Whether you are hungry for just a snack or a gourmet meal, try adding a glass of Weinviertel DAC or tantalising cuvee red wine… what more does any meal need? Get to know our region and visit the six communities in Retzer Land – from Hardegg, which is a part of the Waldviertel region, to Pulkau, Retzbach, Schrattenthal and Zellerndorf, all the way to the wine trading town of Retz.

Top Ausflugsziele Gemütlichkeit gepaart mit hochwertigen Angeboten erwartet Sie – seien es Top-Ausflugsziele Retzer Erlebniskeller und Nationalpark Thayatal, die einzigartigen Kellergassen und hunderte Kilometer von gut geschilderten Rad- und Wanderwegen, die zahlreichen Naturdenkmäler und Kulturgüter. Wein und Feste Urlaub und Weinkauf bei unseren Winzern, das Kürbisfest in der Genussregion Retzer Land Kürbis und die vielen kleinen und großen Weinfeste samt offener Kellertüren sollten Sie nicht versäumen. Genuss-Erlebnisse Die landschaftlichen Kontraste begeistern Radfahrer, Wanderer und auch jene, die besonderen Wert auf Genuss legen. Buschenschanken, Gasthäuser und das Viersternehotel Althof Retz laden zum Einkehren ein. Ob Jause oder Gourmetmenü, dazu ein Glas Weinviertel DAC oder eine spannende Rotweincuvée…was braucht es mehr? Lernen Sie die Region kennen und kommen Sie in die sechs Gemeinden des Retzer Landes – von Hardegg, noch im Waldviertel gelegen, über Pulkau, Retzbach, Schrattenthal und Zellerndorf bis hin zur Weinstadt Retz. Die Buntheit der Region haben wir für Sie verpackt – kontaktieren Sie uns für detaillierte Auskünfte und Buchungen im Retzer Land.


Nationalpark Thayatal Pěšky i na kole Objevte nádhernou přírodu Národního parku Podyjí! Dobře vyznačené turistické trasy vás zavedou k překrásným vyhlídkám, jako např. k Einsiedlerfelsen či Umlaufberg. Přeshraniční cyklostezky spojují rakouskou a českou část Národního parku a vedou k mnohým hradům, zámkům a zříceninám. Informační centrum Národního parku Pro návštěvníky Národního parku jsou v informačním centru k dispozici průvodci, turistické mapy a tipy na výlety v okolí. V informačním centru se nachází také obchod Národního parku a restaurace s kavárnou (v pondělí zavřeno). Malí milovníci přírody se mohou vydovádět na velkém hřišti plném dobrodružství. Kočky divoké

On foot and on bike Explore the stunning National Park Podyjí! Well marked tourist trails will take you to great vantage points such as Einsiedlerfelsen or Umlaufberg. Over-theborder cycling trails connect Austian and Czech parts of the National Park and lead to many castles, chateaux and ruins. National Park’s Information Centre Visitors of the National Park can obtain guides, tourist maps and trip recommendations in the Information Centre. There is also a National Park gift shop and a restaurant with a cafe (closed on Mondays). The little ones can enjoy themselves at a big playground full of adventures. Wild cats Two wild cats, Frieda and Carlo, live right by the National Park’s Information Centre. They stay in the biggest enclosure for wild cats in Austria. Check out the regular feeding sessions!

Přímo u informačního centra Národního parku bydlí dvě kočky divoké Frieda & Carlo. Žijí v největším výběhu pro kočky divoké v Rakousku. Zúčastněte se jejich pravidelného krmení! Hardegg Nejmenší město Rakouska Hardegg leží v údolí, nad nímž se mocně vypíná středověký hrad. Po lávce přes Dyji se pěší i cyklisté dostanou na druhou stranu hranice. www.np-thayatal.at

Hardegg The smallest town in Austria, Hardegg, sits in a valley below a mighty Medieval castle. You can get to the other side of the border on foot or bike if you cross the bridge over the river Dyje.

Wandern und Radfahren Entdecken Sie die wunderschöne Landschaft des Nationalparks Thayatal! Die gut markierten Wanderwege führen zu eindrucksvollen Aussichtspunkten wie dem Einsiedlerfelsen oder dem Umlaufberg. Grenzüberschreitende Radwege verbinden den österreichischen mit dem tschechischen Nationalpark und führen zu zahlreichen Burgen, Schlössern und Ruinen. Nationalparkhaus Das Nationalparkhaus ist die erste Anlaufstelle für Besucher! Hier gibt es Wanderführer, Wanderkarten sowie Informationen über Ausflugsziele in der Region. Der Nationalpark-Shop und das Café-Restaurant (Montag Ruhetag) ergänzen die Angebote. Am großen Abenteuerspielplatz können sich die kleinen Naturerkunder so richtig austoben. Wildkatzenanlage Direkt beim Nationalparkhaus leben die beiden Zoo-Wildkatzen Frieda & Carlo in der größten Wildkatzenanlage Österreichs. Besuchen Sie die regelmäßigen Schaufütterungen! Hardegg, die kleinste Stadt Österreichs In einem Talkessel eingebettet liegt Hardegg, die kleinste Stadt Österreichs. Mächtig thront die mittelalterliche Burg über dem kleinen Städtchen. Über die Thayabrücke gelangt man zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die Landesgrenze.


Znojemsko

Retzerland

INFO  63 / 115


INFO  45 / 62 / 114


Znojmo – centrum města

Turistický průvodce ZNOJEMSKO.INFO 2018 Vydavatel: Agentura Bravissimo, Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo, tel.: 515 22 77 88, www.bravissimo.cz, e-mail redakce: znojemsko@bravissimo.cz. Uzávěrka infostran 15. 12. 2017. Vydavatel není odpovědný za informace uvedené v infostranách a inzerci. Texty: Jiří Eisenbruk. Překlady: AJ – Eva Dvořáková, NJ – Barbora Nováková. Fotografie: Vít Mádr, Marek Matula, Luboš Vitanovský, Petr Lazárek, Petr Vokurek, Lenka Jíšová, Jiří Eisenbruk, Management Riegersburg • Hardegg, Jary Novák, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Technické muzeum v Brně, Czech Tourism, Retzer Land, Franz Weingartner, Waldviertel Tourismus, NP Thayatal, Znojemská beseda, p. o. a archiv Bravissima. Mapy: SHOCart Zlín s.r.o. Všechna práva vyhrazena © Bravissimo 2018 ISBN 978-80-904929-7-4 Vychází již od roku 2002. Uzávěrka vydání pro rok 2019 je 31. 10. 2018.


INFO  55

16

www.znojemsko.info


OBSAH

CONTENT

INHALT 17

AKCE V ROCE 2018

EVENTS IN 2018

VERANSTALTUNGEN IM 2018

18

INFOSTRANY

INFOPAGES

INFOSEITEN

25

INFOCENTRA

INFORMATION CENTRES

INFORMATIONSZENTREN

26

HOTELY, PENZIONY

HOTELS, GUESTHOUSES

HOTELS, PENSIONS

27

CAMPY, UBYTOVNY

CAMPS, HOSTELS

CAMPINGPLÄTZE, HERBERGE

40

RESTAURACE

RESTAURANTS

RESTAURANTS

43

KAVÁRNY

COFFEE SHOPS

KAFFEEHÄUSER

49

VINAŘSTVÍ, VINOTÉKY, VINÁRNY

WINE-GROWING, WINE BARS, VINOTHEQUES

WEINBAU, WEINKELLERS, VINOTHEKEN

50

MUZEA, GALERIE

MUSEUMS, GALLERIES

MUSEEN, GALERIEN

55

HRADY, ZÁMKY

CASTLES, CHATEAUX

BURGEN, SCHLÖSSER

57

OSTATNÍ PAMÁTKY

OTHER MONUMENTS

SONSTIGE SEHENSWÜRDIGKEITEN

58

DIVADLA, KINA

THEATRES, CINEMAS

THEATER, KINOS

60

SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

SPORTS OPPORTUNITY

SPORTLICHE GELEGENHEITEN

60

DALŠÍ TIPY

FURTHER TIPS

ANDERE TIPS

62

BANKOMATY

AUTOMATED TELLER MACHINE

BANKAUTOMATEN

65

TRASY

ROUTES

REISEWEGE

66

CYKLISTICKÉ TRASY

CYCLING ROUTES

RADWEGE

67

C1: PO VYHLÍDKÁCH PODYJÍ

C1: TO SEE THE SIGHTS OF THE COUNTRY ALONG DYJE

C1: AUSSICHTSWEG DURCH DAS THAYATAL

67

C2: DO KOPCE A Z KOPCE RAKOUSKEM A ČESKEM

C2: UP AND DOWN THE HILL THROUGH AUSTRIA AND CZECHIA

C2: BERGAUF UND BERGAB DURCH ÖSTERREICH UND TSCHECHIEN

68

C3: ZE ZNOJMA NA SEVER

C3: FROM ZNOJMO UP NORTH

C3: VOM ZNAIM RICHTUNG NORD

69

C4: HRADY A ZÁMKY ČESKO-RAKOUSKÉHO PŘÍHRANIČÍ

C4: CASTLES AND CHATEAUX IN CZECH-AUSTRIAN BORDER AREA

C4: BURGEN UND SCHLÖSSER DES TSCHECHISCH-ÖSTERREICHISCHEN GRENZGEBIETES

70

C5: ZA TAJEMSTVÍM VÍNA

C5: TO THE SECRET OF WINE

C5: DIE SUCHE NACH DEM GEHEIMNIS DES WEINES

71

PĚŠÍ TRASY

WALKING ROUTES

WANDERUNGEN ZU FUSS

72

Z1: HISTORICKÝMI CESTAMI OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU

Z1: HISTORIC PATHS OF DECORATING SOCIETY

Z1: AUF DEN HISTORISCHEN WEGEN DES ZIERARBEITSVEREINES

72

Z2: ZA POZNÁNÍM DĚJIN HRADIŠTĚ

Z2: EXPLORING THE HISTORY OF HRADIŠTĚ

Z2: AUF GESCHICHTE-ENTDECKUNG VON HRADIŠTĚ

73

Z3: PO VYHLÍDKÁCH ZNOJMA

Z3: VIEWING SPOTS IN ZNOJMO

Z3: DIE AUSSICHTEN VON ZNOJMO

74

Z4: PO TECHNICKÝCH A SVĚTSKÝCH STAVEBNÍCH ZAJÍMAVOSTECH

Z4: EXPLORING TECHNICAL AND OTHER ARCHITECTURAL POINTS OF INTEREST

Z4: AUF DEM WEG VON TECHNISCHEN UND HISTORISCHEN HIGHLIGHTS

75

Z5: PO CÍRKEVNÍCH PAMÁTKÁCH CENTRA ZNOJMA

Z5: EXPLORING RELIGIOUS MONUMENTS OF ZNOJMO TOWN CENTRE

Z5: AUF DEM WEG VON KIRCHLICHEN SEHENSWÜRDIGKEITEN VON ZNAIM

76

P1: ZA NEJVĚTŠÍ SBÍRKOU VYCPANÝCH PSŮ

P1: EXPLORING THE BIGGEST COLLECTION OF STUFFED DOGS

P1: DIE GRÖSSTE SAMMLUNG VON AUSGESTOPFTEN HUNDEN

77

P2: SKLEPNÍMI ULIČKAMI NA LAMPELBERG

P2: THROUGH CELLAR ALLEYS TOWARDS LAMPELBERG

P2: DURCH DEN KELLER AUF DEN STRASSEN AM LAMPELBERG

78

P3: PO VYHLÍDKÁCH V OKOLÍ VRANOVA

P3: VIEWING SPOTS NEAR VRANOV

P3: DIE AUSSICHTEN RUND UM VRANOV

79

P4: KRAJEM SUCHÉHO ČERTA

P4: THROUGH THE LAND OF DRY DEVIL

P4: DURCH DAS LAND DES TROCKENEN TEUFELS

80

P5: ZA ROMANTIKOU PODYJÍ

P5: SIDE ALONG THE DYJE RIVER

P5: IN DAS ROMANTISCHE THAYATAL

81

P6: ZA MEXICKÝM CÍSAŘEM

P6: TO THE MEXICAN EMPEROR

P6: AUF DEN SPUREN DES MEXIKANISCHEN KAISERS

82

P7: ZA ZÁZRAČNOU VODOU A JEŠTĚ LEPŠÍM VÍNEM

P7: TO MIRACLE WATER AND TO EVEN BETTER WINE

P7: WANDERUNG ZUM WUNDERWASSER UND ZUM NOCH BESSEREM WEIN

83

P8: KDE TVOŘIL CHARLES SEALSFIELD

P8: WHERE CHARLES SEALSFIELD ONCE WORKED

P8: WO CHARLES SEALSFIELD GESCHAFFEN HAT

84

P9: Z VRANOVA DO VRANOVA ...

P9: FROM VRANOV TO VRANOV ...

P9: AUS VRANOV NACH VRANOV ...

85

MÍSTOPIS

TOPOGRAPHY

TOPOGRAPHIE

86

www.znojemsko.info

17


Akce / Events / Veranstaltungen

AKCE V ROCE 2018 EVENTS IN 2018 VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2018 STR./P./S. 18–24

18

www.znojemsko.info


VYBRANÉ AKCE KONANÉ V ROCE 2018 / EVENTS IN 2018 / VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2018

AKCE V ROCE 2018

EVENTS IN 2018

EVENT-KALENDER 2018

LEDEN

JANUARY

1. 1.–30. 10. When the anvil starts pounding, Minorite monastery, Znojmo 7. 1. Sunday fairy tale – A proud princess, Stucco Hall, Masarykovo nám. 22, Znojmo 12. 1. The ball of TJ Fotbal Jevišovice 12. 1.–11. 2. Exhibition of current works of members of Znojmo’s photography club – a retrospective, House of Arts, Masarykovo nám. 11, Znojmo 18. 1.–25. 3. Podyjí v proměnách času / 140 let 18. 1.–25. 3. Podyjí region’s transformation znojemského muzea, Dům umění – mázhaus, over time – 140th anniversary of the Znojmo Masarykovo nám. 11, Znojmo Museum, House of Arts – hallway, Masarykovo nám. 11, Znojmo 19.–30. 1. Jazz Fest Znojmo 2018, Divadlo, kluby, 19.–30. 1. Jazz Fest Znojmo 2018, Theatres, restaurace a sklepení ve Znojmě clubs, restaurants and cellars in Znojmo 20. 1. Zimní otevřené sklepy a kopání písku, 20. 1. Winter opening of cellars and digging of Vinné sklepy, Nový Šaldorf-Sedlešovice sand, Wine cellars, Nový Šaldorf-Sedlešovice 20. 1. Ples města Znojma, Společenské centrum 20. 1. Znojmo’s municipal ball, Social centre Dukla, Znojmo Dukla, Znojmo 20. 1. Ochutnávka mladých vín z Miroslavska, 20. 1. Tasting of young wines from the Město Miroslav Miroslav area, Miroslav town 26.–27. 1. Cesty světem, SVŠE Loucká, Znojmo 26.–27. 1. World travels, SVŠE Loucká, Znojmo 27. 1. Ples města Jevišovice, Jevišovice 27. 1. Jevišovice’s municipal ball, Jevišovice

1. 1.–30. 10. Klang von Ambross, Minoritenkloster, Přemyslovců 6, Znojmo 7. 1. Sonntagsmärchen - Stolze Prinzessin, Stucksaal, Masarykovo nám. 22, Znojmo 12. 1. Ball von TJ Fotbal Jevišovice 12. 1.–11. 2. Ausstellung des zeitgenössischen Schaffens vom Znaimer Fotoklub – Rückblickend, Haus der Künste, Masarykovo nám. 11, Znojmo 18. 1.–25. 3. Thayatal im Laufe der Zeit / 140 Jahre des Znaimer Museums, Haus der Künste - Maßhaus, Masarykovo nám. 11, Znojmo 19.–30. 1. Jazz Fest Znojmo 2018, Theater, Klubs, Gaststätten und Keller in Znojmo 20. 1. Ball der Stadt Znojmo, Weinkeller, Nový Šaldorf-Sedlešovice 20. 1. Znaimer Stadtball, Kulturzentrum Dukla, Znojmo 20. 1. Verkostung junger Weine aus Miroslav, Stadt Miroslav 26.–27. 1. Weltwege, SVŠE Loucká, Znojmo 27. 1. Jevišovicer Stadtball, Jevišovice

ÚNOR

FEBRUARY

1. 2.–31. 3. Wandering into Znojmo’s past, Znojmo’s underground 3. 2. Blending of wine and coffee, Guest house Jesuitská, Znojmo 9. 2.–6. 4. Exhibition – decorated Easter eggs of five generations, Minorite monastery, Přemyslovců 6, Znojmo 16. 2. Valentýnská řízená degustace pro 16. 2. St. Valentine’s wine tasting for couzamilované, Penzion Jesuitská, Znojmo ples, Guest house Jesuitská, Znojmo 16. 2.–22. 4. Cesty, Dům umění, 16. 2.–22. 4. Journeys, House of Arts, Masarykovo nám. 11, Znojmo Masarykovo nám. 11, Znojmo 17. 2. 22. reprezentační ples městyse Blížkovice, 17. 2. 22nd representative ball of Blížkovice Sál ZŠ Blížkovice town, School hall Blížkovice 24. 2. Chutnání mladého vína, Sklepní ulička, 24. 2. Young wine tasting, Wine alley, Jaroslavice Jaroslavice 25. 2. Nedělní pohádka – Dlouhý, široký 25. 2. Sunday fairy tale – High, Wide and a bystrozraký, Štukový sál, Masarykovo nám. 22, Cleareyed, Stucco Hall, Masarykovo nám. 22, Znojmo Znojmo

FEBRUAR

1. 2.–31. 3. Wanderung durch Znaimer Vergangenheit, Znaimer Untergrund 3. 2. Verknüpfung von Wein und Kaffee, Pension Jesuitská, Znojmo 9. 2.–6. 4. Ausstellung - Gemalte Eier von 5 Generationen, Minoritenkloster, Přemyslovců 6, Znojmo 16. 2. Geleitete Valentin-Weinverkostung für Verliebte, Pension Jesuitská, Znojmo 16. 2.–22. 4. Reisen, Haus der Künste, Masarykovo nám. 11, Znojmo 17. 2. 22. Repräsentationsball der Stadt Blížkovice, Grundschule Blížkovice 24. 2. Verkostung junger Weine, Kellergasse, Jaroslavice 25. 2. Sonntagsmärchen - Der Lange, der Breite und der Scharfäugige, Stucksaal, Masarykovo nám. 22, Znojmo

BŘEZEN

MARCH

MÄRZ

1. 1.–30. 10. Když se rozbuší kovadlina, Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo 7. 1. Nedělní pohádka – Pyšná princezna, Štukový sál, Masarykovo nám. 22, Znojmo 12. 1. Ples TJ Fotbal Jevišovice, Jevišovice 12. 1.–11. 2. Výstava současné tvorby členů znojemského Fotoklubu – Ohlédnutí, Dům umění, Masarykovo nám. 11, Znojmo

1. 2.–31. 3. Toulky znojemskou minulostí, Znojemské podzemí 3. 2. Snoubení vína a kávy, Penzion Jesuitská, Znojmo 9. 2.–6. 4. Výstava – Kraslice pěti generací, Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo

1.–31. 3. Dny zdraví, Znojmo 2.–3. 3. Znovínský košt vín, Loucký klášter, Znojmo 11. 3. Nedělní pohádka – Jak si Kuba Mariánku zasloužil, Štukový sál, Masarykovo nám. 22, Znojmo 15.–23. 3. Jeden svět Znojmo, Kino svět, Znojmo 17. 3. Wine & scent degustation, Penzion Jesuitská, Znojmo 20.–23. 3. Jeden svět Znojmo, Kino svět, Znojmo 24. 3. Tasovická výstava vín, Tasovice 24. 3. Benefice Pavlíny Filipovské, Jevišovice 24. 3.–1. 4. Znojemské Velikonoce, Horní a Masarykovo náměstí, ulice Obroková, Znojmo 30. 3. Velikonoční prohlídka města s degustací vín, Zelenářská Znojmo 30. 3. Za kuřátky se zvířátky, Znojemské podzemí 30. 3. Miroslavský košt, Kulturní dům Miroslav

1.–31. 3. Health Days, Znojmo 2.–3. 3. Znovín’s wine tasting, Louka monastery, Znojmo 11. 3. Sunday fairy tale – How Jacob deserved Mariana, Stucco Hall, Masarykovo nám. 22, Znojmo 15.–23. 3. One World Znojmo, Cinema Svět, Znojmo 17. 3. Wine & taste degustation, Guest house Jesuitská, Znojmo 20.–23. 3. One World Znojmo, Cinema Svět, Znojmo 24. 3. Tasovice’s wine exhibition, Tasovice 24. 3. Pavlína Filipovská’s event, Jevišovice 24. 3.–1. 4. Znojmo’s Easter, Horní and Masaryk’s square, Obroková street, Znojmo 30. 3. Easter tour of the city with wine tasting, Zelenářská street, Znojmo 30. 3. Chicken search with animals, Znojmo’s underground 30. 3. Miroslav’s wine tasting, House of culture, Miroslav

JANUAR

1.–31. 3. Tage der Gesundheit, Znojmo 2.–3. 3. Znaimer Weinverkostung, Kloster Louka in Znojmo 11. 3. Sonntagsmärchen - Von Kuba und Marianka, Stucksaal, Masarykovo nám. 22, Znojmo 15.–23. 3. Jeden svět Znojmo, Kino Svět, Znojmo 17. 3. Wine & scent degustation, Pension Jesuitská, Znojmo 20.–23. 3. Jeden svět Znojmo, Kino Svět, Znojmo 24. 3. Weinausstellung in Tasovice, Tasovice 24. 3. Benefizium von P. Filipovská, Jevišovice 24. 3.–1. 4. Znaimer Ostern, Horní und Masaryk Platz, Obroková Straße, Znojmo 30. 3. Stadtbesichtigung mit Weinverkostung zu Osterm, Zelenářská Znojmo 30. 3. Den Hähnchen und Tieren hinterher, Znaimer Untergrund 30. 3. Weinverkostung von Miroslav, Kulturhaus Miroslav www.znojemsko.info

19


VYBRANÉ AKCE KONANÉ V ROCE 2018 / EVENTS IN 2018 / VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2018

DUBEN

APRIL

1. 4. Easter wine exhibition, Wine cellars, Nový Šaldorf 1. 4. Božice wine tasting, House of culture 7. 4. Opening of the educational trail “Hroznové kozy”, Vrbovec – educational trail 7.–8. 4. Wine tour Weinviertel 10.–11. 4. Znojmo’s Nightingale, Stucco Hall, Masarykovo nám. 22, Znojmo 14. 4. Blending of wine and regional cheese, Guest house Jesuitská, Znojmo 14. 4. Vrbovec’s wine tasting, Vrbovec 20. 4. Earth Day, Znojmo 20. 4.–24. 6. Origins of knowledge/ 140 years of the Znojmo Museum, Minorite monastery, Přemyslovců 6, Znojmo 21. 4. Znovín Walking Day, Šatov and Hnanice 21. 4. Čulský košt, Kulturní dům, Slup 21. 4. Čulov’s wine tasting, House of culture, Slup 27. 4.–17. 6. Pestrá paleta Lojzy Budíka, Dům 27. 4.–17. 6. A colourful palette of Lojza umění, Masarykovo nám. 11, Znojmo Budík, House of Arts, Masarykovo nám. 11, Znojmo 28. 4. Vynášení hroznového kozla do vinohradu, 28. 4. Taking grape goat to the vineyards, Dům umění, Znojmo House of Arts, Znojmo 30. 4. Týdny vinaře v Šaldorfských sklepech, 30. 4. Winemaker’s weeks in Šaldorf cellars, Vinné sklepy, Nový Šaldorf Wine cellars, Nový Šaldorf 30. 4. Májová romantická prohlídka města 30. 4. May romantic tour of the city with s degustací vín, Zelenářská Znojmo wine tasting, Zelenářská street, Znojmo 30. 4. Pálení čarodějnic, Kapucínská zahrada 30. 4. Burning of witches, Capuchin garden za Vlkovou věží, Znojmo with Vlk’s towers, Znojmo

1. 4. Weinausstellung zu Ostern, Weinkeller, Nový Šaldorf 1. 4. Verkostung von Božice, Kulturhaus 7. 4. Weinausstellung zu Ostern, Vrbovec Lehrpfad 7.–8. 4. Weintour Weinviertel 10.–11. 4. Znaimer Nachtigall, Stucksaal, Masarykovo nám. 22, Znojmo 14. 4. Verknüpfung von Wein und regionalen Kässen, Pension Jesuitská, Znojmo 14. 4. Weinverkostung von Vrbovec, Vrbovec 20. 4. Der Tag der Erde, Znojmo 20. 4.–24. 6. Wurzel der Erkenntnis/ 140 Jahre des Znaimer Museums, Minoritenkloster, Přemyslovců 6, Znojmo 21. 4. Tag von Znovín Walking, Šatov und Hnanice 21. 4. Ausstellung Čulský košt, Kulturhaus, Slup 27. 4.–17. 6. Bunte Palette Lojza Budík, Haus der Künste, Masarykovo nám. 11, Znojmo 28. 4. Traditionelles Fest zur Eröffnung des Weinbergs, Haus der Künste, Znojmo 30. 4. Winzerwochen in Šaldorfer Kellern, Weinkeller, Nový Šaldorf 30. 4. Romantische Stadtbesichtigung mit Weinverkostung, Zelenářská Znojmo 30. 4. Walpurgisnacht, Kaputzinergarten am Vlkova Turm, Znojmo

KVĚTEN

MAY

MAI

1. 4. Velikonoční výstava vín, Vinné sklepy Nový Šaldorf 1. 4. Božický košt, Kulturní dům Božice 7. 4. Odemykání Naučné stezky Hroznové kozy, Vrbovec – naučná stezka 7.–8. 4. Weintour Weinviertel 10.–11. 4. Znojemský slavíček, Štukový sál, Masarykovo nám. 22, Znojmo 14. 4. Snoubení vína a regionálních sýrů, Penzion Jesuitská, Znojmo 14. 4. Vrbovecký košt vína, Vrbovec 20. 4. Den Země, Znojmo 20. 4.–24. 6. Kořeny poznání /140 let znojemského muzea, Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo 21. 4. Den Znovín Walkingu, Šatov a Hnanice

1.–31. 5. Hudební festival Vrabčák, nádvoří zámku Moravský Krumlov 1.–31. 5. Setkání pěveckých sborů, Zámek Moravský Krumlov 1. 5.–30. 9. Za starých časů / 140 let znojemského muzea, Znojemský hrad, Znojmo

1.–31. 5. Music festival Vrabčák, Chateau courtyard Moravský Krumlov 1.–31. 5. Meet-up of choirs, Moravský Krumlov chateau 1. 5.–30. 9. In the old times / 140th anniversary of the Znojmo Museum, Znojmo castle, Znojmo 4.–5. 5. Partner city days, Horní square in Znojmo 5. 5. Open wine cellars in Hnanice, Hnanice 5. 5. A tour of Tasovice and Hodonice wine cellars, Tasovice 7. 5. Jarovín Rosé, Obroková street, Znojmo 7. 5. May Festival, Social centre Dukla, Znojmo 8. 5. Cycling trip and opening of Hraběcí spring, Šanov 8. 5. City tour with VOC Znojmo wine tasting during sunrise, Zelenářská street, Znojmo

APRIL

1.–31. 5. Musikfest Vrabčák, Schlosshof Moravský Krumlov 1.–31. 5. Chortreffen, Schloss Moravský Krumlov 1. 5.–30. 9. Zu alten Zeiten / 140 Jahre des Znaimer Museums, Znaimer Burg, Znojmo

4.–5. 5. Dny partnerských měst, Horní náměstí ve Znojmě 5. 5. Hnanické otevřené sklepy, Hnanice 5. 5. Putování po tasovických a hodonických sklepech, Tasovice 7. 5. Jarovín Rosé, Obroková ulice, Znojmo 7. 5. Majáles, Společenské centrum Dukla, Znojmo 8. 5. Cyklovýlet a otevírání Hraběcí studánky, Hraběcí studánka, Šanov 8. 5. Prohlídka města s degustací vín VOC Znojmo při východu slunce, Ulice Zelenářská, Znojmo 8. 5. Festival vína VOC Znojmo, Horní náměstí ve Znojmě 18. 5. Znojemská muzejní noc, Minoritský klášter, Dům umění, hrad, Znojmo 18.–19. 5. Garage Design, Znojmo 19. 5. Májové otevřené sklepy, Vinné sklepy, Nový Šaldorf 19. 5. Otevřené sklepy Vrbovec, Sklepní ulička, Vrbovec 20. 5. Znojemský slavíček, Městské divadlo, Znojmo 25. 5. Noc kostelů, Znojmo 31. 5.–10. 6. Retzský Týden vína

8. 5. VOC Znojmo wine festival, Horní square in Znojmo 18. 5. Znojmo’s Museum Night, Minorite monastery, Přemyslovců 6, Znojmo 18.–19. 5. Garage Design, Znojmo 19. 5. May open cellars, Wine cellars, Nový Šaldorf 19. 5. Open cellars in Vrbovec, Wine alley, Vrbovec 20. 5. Znojmo’s Nightingale, Municipal theatre, Znojmo 25. 5. Church Night, Znojmo 31. 5.–10. 6. Retzer Weinwoche

18. 5. Znaimer Museennacht, Minoritenkloster, Haus der Künste, Burg, Znojmo 18.–19. 5. Garage Design, Znojmo 19. 5. Offene Keller im Mai, Weinkeller, Nový Šaldorf 19. 5. Ofenne Keller in Vrbovec, Kellergasse, Vrbovec 20. 5. Znaimer Nachtigall, Stadttheater, Znojmo 25. 5. Kirchennacht, Znojmo 31. 5.–10. 6. Retzer Weinwoche

ČERVEN

JUNE

JUNI

5. 6. Concentus moraviae, Zámek Moravský Krumlov

20

www.znojemsko.info

5. 6. Concentus moraviae, Moravský Krumlov chateau

4.–5. 5. Tag der Partnerstädte, Horní Platz, Znojmo 5. 5. Offene Keller in Hnanice, Hnanice 5. 5. Kellerwanderung in Tasovice und Hodonice, Tasovice 7. 5. Jarovín Rosé, Obroková Straße, Znojmo 7. 5. Studentenfest, Kulturzentrum Dukla, Znojmo 8. 5. Radausflug mit der Öffnung von Hraběcí studánka, Šanov 8. 5. Stadtbesichtigung mit Weinverkostung von VOC Znojmo beim Sonnenaufgang, Zelenářská, Znojmo 8. 5. VOC Znojmo Fest, Horní Platz, Znojmo

5. 6. Concentus moraviae, Schloss Moravský Krumlov


VYBRANÉ AKCE KONANÉ V ROCE 2018 / EVENTS IN 2018 / VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2018

1. 6.–31. 8. Pohádkové léto, Dům umění, 1. 6.–31. 8. Fairy tale summer, House of Masarykovo nám. 11, Znojmo Arts, Masarykovo nám. 11, Znojmo 1. 6. Za pohádkou pohádka, Znojemské podzemí 1. 6. One fairy tale after another, Znojmo’s underground 1. 6. Vzhůru na Cornštejn!, Zřícenina hradu 1. 6. Let’s go to Cornštejn, Cornštejn castle Cornštejn, k.ú. Bítov ruins, Bítov 2. 6. Den otevřených sklepů v Šatově, Šatov 2. 6. Open day at Šatov wine cellars, Šatov 2. 6. Dětský den, Horní, Střední a Dolní park, 2. 6. Children’s day, Upper, Middle and Lower Hradební příkop, Znojmo Park, walled moat, Znojmo 8. 6. Den otevření křížového sklepa 8. 6. Opening day at the cross cellar and a památníku Prokopa Diviše v Příměticích, Prokop Diviš memorial in Přímětice, Prokop Památník Prokopa Diviše v Přiměticích Diviš Memorial, Přimětice 9. 6. Pivní slavnosti, Horní a Václavské náměstí, 9. 6. Beer Festival, Horní and Václavské Znojmo squares, Znojmo 9. 6. Prohlídka města Znojma s NAVAJNskými 9. 6. City tour of Znojmo with NAVAJN wines, víny, Ulice Zelenářská Znojmo Zelenářská street, Znojmo 9. 6. Podzemí se sládkem Hostanem, 9. 6. Underground with head brewer Hostan, Znojemské podzemí Znojmo’s underground 9. 6. Otevřené sklepy Horní Dunajovice 9. 6. Open cellars in Horní Dunajovice 9.–10. 6. In velo veritas, vinařská oblast 9.–10. 6. In velo veritas, Weinviertel, Retz Weinviertel, Retz 10. 6. Miroslavský klíč, Letní kino, 10. 6. Miroslav’s key, Open air cinema, Miroslav Miroslav 16. 6. Znojmo Extreme 790, Radniční věž, 16. 6. Znojmo Extreme 790, Municipal tower, Znojmo Znojmo 16. 6. NAVAJNské narozeniny, ulice Zelenářská 16. 6. NAVAJN’s birthday, Zelenářská street, Znojmo Znojmo 16. 6. Den otevřených sklepů Chvalovice, 16. 6. Open day at Chvalovice wine cellars, Sklepní ulička, Chvalovice Cellar alley, Chvalovice 17. 6. Pivní slavnosti, nádvoří zámku Moravský 17. 6. Beer Festival, Chateau courtyard Krumlov Moravský Krumlov 22.–24. 6. 12. Blížkovické slavnosti, 22.–24. 6. 12th Blížkovice celebrations, Blížkovice Blížkovice 23. 6. Hnanická vinná stezka po vinicích v NP 23. 6. Hnanice wine trail in the National Podyjí, Hnanice park Podyjí, Hnanice 29. 6.–2. 9. Kouzlo starých plováren, 29. 6.–2. 9. The magic of old lidos, Minorite Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo monastery, Přemyslovců 6, Znojmo 29.–30. 6. festival Bezgestfest, 29.–30. 6. Bezgestfest festival, Moravský Krumlov Moravský Krumlov 30. 6. Vinařská 50 – Author Znovín Cup, 30. 6. Winemakers’ 50 – Author Znovín Cup, Šatov Šatov 30. 6.–1. 7. Tradiční hody Božice, Obec 30. 6.–1. 7. Traditional feast in Božice, a fotbalové hřiště Božice Municipality and football grounds, Božice 30.6.–8.7. Český týden, NP Thayatal, speciální 30.6.-8.7. Czech week, NP Thayatal, special akce s programem, www.np-thayatal.at events, www.np-thayatal.at

ČERVENEC

1.–31. 7. Dobývání dobšických sklípků, Dobšice 1. 7.–31. 8. Hradovánky, Znojemský hrad, Hradní 84/10, Znojmo 1. 7.–31. 8. Léto na Cornštejně, Zřícenina hradu Cornštejn, k.ú. Bítov 1. 7.–31. 8. Znojemské kulturní léto, Znojmo 3. 7.–9. 9. Šťastný život v secesi, Dům umění, Masarykovo nám. 11, Znojmo 4. 7. Řízená degustace růžových a sladkých vín, Znojemské podzemí 5.–7. 7. Kinematograf Bratří Čadíků, Zámek Moravský Krumlov 5.–22. 7. Festival Retz 7. 7. Den otevřených sklepů ve Vítonicích 7. 7. Noční romantické Znojmo, ulice Zelenářská, Znojmo 12.–29. 7. Hudební festival Znojmo, Znojmo a okolí 14. 7. Řízená degustace vín pod širým nebem, Kollárova, Znojmo

JULY

1.–31. 7. Conquering of Dobšice cellars 1. 7.–31. 8. Castle festival, Znojmo castle, Hradní 84/10, Znojmo 1. 7.–31. 8. Summer at Cornštejn, Cornštejn castle ruins, Bítov 1. 7.–31. 8. Znojmo’s summer of culture, Znojmo 3. 7.–9. 9. Happy life in the Art Nouveau period, House of Arts, Masarykovo nám. 11, Znojmo 4. 7. Guided tasting of rosé and sweet wines, Znojmo’s underground 5.–7. 7. Cinematograph of Čadík brothers, Moravský Krumlov chateau 5.–22. 7. Retz Festival 7. 7. Open day at wine cellars in Vítonice 7. 7. Night-time romantic Znojmo, Zelenářská street, Znojmo 12.–29. 7. Znojmo music festival, Znojmo and surroundings 14. 7. Guided open air wine tasting, Kollárova street, Znojmo

1. 6.–31. 8. Märchensommer, Haus der Künste, Masarykovo nám. 11, Znojmo 1. 6. Märchen nach Märchen, Znaimer Untergrund 1. 6. Auf Cornstein!, Burgruine Cornštejn, Region Bítov 2. 6. Tag der offenen Keller in Šatov, Šatov 2. 6. Kindertag, Horní, Střední und Dolní Park, Burggraben, Znojmo 8. 6. Tag der Eröffnung des Kreuzkellers und Denkmals von Prokop Diviš, Prokop Diviš Denkmal in Přímětice 9. 6. Bierfest, Horní und Václavské Platz, Znojmo 9. 6. Besichtigung von Znojmo mit NAVAJNWeinen, Zelenářská Znojmo 9. 6. Untergrund mit Bierbrauer Hostan, Znaimer Untergrund 9. 6. Offene Keller in Horní Dunajovice 9.–10. 6. In velo veritas, Weinviertel, Retz 10. 6. Schlüssel von Miroslav, Sommerkino, Miroslav 16. 6. Znojmo Extreme 790, Rathausturm, Znojmo 16. 6. Geburtstag von NAVAJN, Zelenářská Straße Znojmo 16. 6. Tag der offenen Keller Chvalovice, Kellergasse, Chvalovice 17. 6. Bierfest, Schlosshof Moravský Krumlov 22.–24. 6. 12. Fest von Blížkovice, Blížkovice 23. 6. Hnanicer Weinbergwanderung durch NP Thayatal, Hnanice 29. 6.–2. 9. Der Zauber von alten Badeanstalten, Minoritenkloster, Přemyslovců 6, Znojmo 29.–30. 6. Bezgestfest, Moravský Krumlov 30. 6. Weinberger 50 - Author Znovín Cup, Šatov 30. 6.–1. 7. Traditionelles Fest in Božice, Gemeinde und Fußballspielplatz Božice 30.6.-8.7. Tschechische woche, NP Thayatal, Spezielle Veranstaltungen, www.np-thayatal.at

JULI

1.–31. 7. Weinfest in Dobšice, Dobšice 1. 7.–31. 8. Hradovánky, Znaimer Burg, Hradní 84/10, Znojmo 1. 7.–31. 8. Sommer in Cornstein, Burgruine Cornštejn, Region Bítov 1. 7.–31. 8. Znaimer Kultursommer, Znojmo 3. 7.–9. 9. Das glückliche Leben im Jugendstil, Haus der Künste, Masarykovo nám. 11, Znojmo 4. 7. Geleitete Verkostung Rosaweine und süßer Weine, Znaimer Untergrund 5.–7. 7. Kinematograph Brüder Čadíks, Schloss Moravský Krumlov 5.–22. 7. Festival Retz 7. 7. Tag der offenen Keller in Vítonice 7. 7. Romantisches Znaim bei Nacht, Zelnářská Straße Znojmo 12.–29. 7. Musikfestival Znojmo, Znojmo und Umgebung 14. 7. Geleitete Weinverkostung unter freiem Himmen, Kollárova, Znojmo www.znojemsko.info

21


VYBRANÉ AKCE KONANÉ V ROCE 2018 / EVENTS IN 2018 / VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2018

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO WWW.HUDBAZNOJMO.CZ

12.–29. 7. 2018 SVÁR DUŠE S TĚLEM NA 14. ROČNÍKU FESTIVALU SE FYZIČNO BUDE POTÝKAT S DUCHOVNEM

FESTIVAL JAK VÍNO AUTENTICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÍNO A GASTRONOMIE | NETRADIČNÍ MÍSTA VLASTNÍ PRODUKCE

18. 7. Řízená degustace růžových a sladkých vín, Znojemské podzemí 20.–21. 7. Miroslavské Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána, Miroslav 21. 7. Folkový festival, Moravský Krumlov 21. 7. Noční romantické Znojmo vol. 2, ulice Zelenářská, Znojmo 27.–28. 7. Šramlfest, Na Káře, Znojmo 27. 7. Prohlídka Znojma se ZNOVÍNským vínem, ulice Zelenářská Znojmo 28. 7. Piknik s degustací vín ve vinicích, Hotel Vinice Hnanice 28. 7. Božické otevřené sklepy, Obecní sklep a Sklepy Božice 28. 7. Zámecká vinařská romance – veřejná ochutnávka vín, Jevišovice 29.7. V říši orla mořského, NP Thayatal, www.np-thayatal.at

18. 7. Guided tasting of rosé and sweet wines, Znojmo’s underground 20.–21. 7. Apricot picking in Miroslav with St. Florian market, Miroslav 21. 7. Folk festival, Moravský Krumlov 21. 7. Night-time romantic Znojmo vol. 2, Zelenářská street, Znojmo 27.–28. 7. Šramlfest, Na Káře, Znojmo 27. 7. Tour of Znojmo with ZNOVÍN wine, Zelenářská street, Znojmo 28. 7. Picnic in the vineyard with wine tasting, Hotel Vinice, Hnanice 28. 7. Open wine cellars in Božice, Municipal cellar and cellars in Božice 28. 7. Chateau wine romance – public wine tasting, Jevišovice 29.7. In the kingdom of See Eagle, NP Thayatal, www.np-thayatal.at

18. 7. Geleitete Verkostung Rosaweine und süßer Weine, Znaimer Untergrund 20.–21. 7. Marillenlese in Miroslav mit Markt zu Florian, Miroslav 21. 7. Sängerfesst, Moravský Krumlov 21. 7. Romantisches Znaim bei Nacht vol. 2, Zelnářská Straße, Znojmo 27.–28. 7. Šramlfest, Na Káře, Znojmo 27. 7. Besichtigung von Znojmo mit ZNOVÍNWeinen, Zelnářská Straße Znojmo 28. 7. Picknick mit Weinverkostung, Hotel Vinice Hnanice 28. 7. Offene Keller in Božice, Obecní sklep a Sklepy Božice 28. 7. Znaimer Weinromantik - öffentliche Weinverkostung, Jevišovice 29.7. Im Reich des Seeadlers, NP Thayatal, www.np-thayatal.at

SRPEN

AUGUST

AUGUST

1. 7.–31. 8. Hradovánky, Znojemský hrad 1. 7.–31. 8. Léto na Cornštejně, Zřícenina hradu Cornštejn, k.ú. Bítov 3. 8. Slavnosti okurek, Masarykovo a Horní náměstí, Znojmo 3.–5. 8. Djembe marathon, Vrabčí hájek Moravský Krumlov 4. 8. Den otevřených sklepů Jaroslavice, Sklepní ulička, Jaroslavice 4. 8. Tradiční pouť ve Vítonicích, Vítonice 4. 8. Noční romantické Znojmo vol. 3, Zelenářská Znojmo 5. 8. Tradiční pouť, Vítonice 8. 8. Řízená degustace růžových a sladkých vín, Znojemské podzemí 11. 8. Řízená degustace vín a kávy pod širým nebem při svíčkách, Kollárova, Znojmo

1. 7.–31. 8. Castle festival, Znojmo castle 1. 7.–31. 8. Summer at Cornštejn, Cornštejn castle ruins, Bítov 3. 8. Cucumber festival, Horní and Masaryk’s square, Znojmo 3.–5. 8. Djembe marathon, Sparrow grove, Moravský Krumlov 4. 8. Open day at wine cellars in Jaroslavice, Cellar alley, Jaroslavice 4. 8. Traditional fair in Vítonice, Vítonice 4. 8. Night-time romantic Znojmo vol. 3, Zelenářská street, Znojmo 5. 8. Traditional fair, Vítonice 8. 8. Guided tasting of rosé and sweet wines, Znojmo’s underground 11. 8. Open-air, candlelit guided tasting of wine and coffee, Kollárova street, Znojmo

15. 8. Řízená degustace růžových a sladkých vín, Znojemské podzemí 17.–18. 8. Rock heart, Zámecký park, Moravský Krumlov 18. 8. Noční romantické Znojmo vol. 4, Zelenářská Znojmo

15. 8. Guided tasting of rosé and sweet wines, Znojmo’s underground 17.–18. 8. Rock heart, Chateau park, Moravský Krumlov 18. 8. Night-time romantic Znojmo vol. 4, Zelenářská street, Znojmo

22

www.znojemsko.info

1. 7.–31. 8. Hradovánky, Znaimer Burg 1. 7.–31. 8. Sommer in Cornstein, Burgruine Cornštejn, Region Bítov 3. 8. Gurkenfest, Masaryk und Horní Platz, Znojmo 3.–5. 8. Djembe marathon, Vrabčí hájek Moravský Krumlov 4. 8. Tag der offenen Keller in Jaroslavice, Kellergasse, Jaroslavice 4. 8. Traditionelles Fest in Vítonice, Vítonice 4. 8. Romatische Nacht in Znojmo vol. 3, Zelnářská Straße Znojmo 5. 8. Traditionelles Fest, Vítonice 8. 8. Geleitete Verkostung Rosaweine und süßer Weine, Znaimer Untergrund 11. 8. Geleitete Verkostung von Weinen unf Kaffee unter freiem Himmel bei Kerzenlicht, Kollárova, Znojmo 15. 8. Geleitete Verkostung Rosaweine und süßer Weine, Znaimer Untergrund 17.–18. 8. Rock heart, Schlosspark, Moravský Krumlov 18. 8. Romatische Nacht in Znojmo vol. 4, Zelenářská Znojmo


VYBRANÉ AKCE KONANÉ V ROCE 2018 / EVENTS IN 2018 / VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2018

18. 8. Cyklovýlet serie z Božic až na konec … 23.–25. 8. Biofest, MěKS Moravský Krumlov 23.–26. 8. Znojmo žije divadlem!, Znojmo 24. 8. Prohlídka Znojma se ZNOVÍNským vínem, ulice Zelenářská, Znojmo 24.–26. 8. Blížkovické posvícení, Blížkovice 25. 8. LAHOFER Author Cup, Vranov nad Dyjí 25. 8. Dožínky a pivní slavnosti, Jevišovice 25. 8. Vrbovecké posvícení, náves u kostela, Vrbovec 30. 8.–2. 9. Malý festival loutky, Moravský Krumlov a okolní obce

18. 8. Cycling trip from Božice to the end… 23.–25. 8. Biofest, MěKS Moravský Krumlov 23.–26. 8. Theatre lives in Znojmo!, Znojmo 24. 8. Tour of Znojmo with ZNOVÍN wine, Zelenářská street, Znojmo 24.–26. 8. Blížkovice feast, Blížkovice 25. 8. LAHOFER Author Cup, Vranov nad Dyjí 25. 8. Harvest and beer festival, Jevišovice 25. 8. Vrbovec feast, Village centre by the church, Vrbovec 30. 8.–2. 9. A little puppet festival, Moravský Krumlov and surrounding villages

18. 8. Radausflug von Božice bis zum Ende 23.–25. 8. Biofest, MěKS Moravský Krumlov 23.–26. 8. Znojmo lebt im Theater!, Znojmo 24. 8. Besichtigung von Znojmo mit ZNOVÍNWeinen, Zelnářská Straße, Znojmo 24.–26. 8. Kirchenweihe in Blížkovice 25. 8. LAHOFER Author Cup, Vranov nad Dyjí 25. 8. Erntefest und Bierfest, Jevišovice 25. 8. Kirchenweihe in Vrbovec, Dorfplatz an der Kirche, Vrbovec 30. 8.–2. 9. Kleines Marionettenfest, Moravský Krumlov und Gemeinden in der Nähe

ZÁŘÍ

SEPTEMBER

SEPTEMBER

1. 9. Křest Šaldorfských Kraváků, Vinné sklepy Nový Šaldorf 1. 9. Slavnosti chleba ve Slupi, Vodní mlýn, Slup 1.–30. 9. Dny evropského dědictví, znojemský hrad, minoritský klášter, Dům umění 7.–9. 9. Tradiční Miroslavské krojované hody, Miroslav 7. 9.–16. 11. 1917 a 1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československé republiky, minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo

22. 9. Krumlovské burčákobraní, Zámek Moravský Krumlov 28.–29. 9. Znojemský burčákový festival – BURČÁKFEST, Znojmo – Loucký klášter 28.–30. 9. Vinobraní v Retzu 29. 9. XI. Festival dračích lodí ve Znojmě, Areál vodních sportů Znojmo – řeka Dyje pod Sedlešovickým mostem 29.–30. 9. Václavské posvícení Nový ŠaldorfSedlešovice, Sál Modrých sklepů, Nový Šaldorf 29.–30. 9. Václavské posvícení, průvod obcí, víceúčelové zařízení, Kuchařovice

1. 9. Šaldorf Kraváky launch, Wine cellars, Nový Šaldorf 1. 9. Bread festival in Slup, Water mill, Slup 1.–30. 9. European heritage day, Znojmo castle, Minorite Monastery, House of Arts 7.–9. 9. Traditional feast in Miroslav with folk costumes, Miroslav 7. 9.–16. 11. 1917 and 1918: 100 years commemoration of the end of the Great War and the birth of the Czechoslovak republic, Minorite monastery, Přemyslovců 6, Znojmo 8. 9. Protecting the vineyard´ traditional event with a “grape goat”, Havraníky 8. 9. National wine competition of the Znojmo wine region 2018, Dominican monastery, Dolní Česká, Znojmo 14.–16. 9. Znojmo´s historical grape harvest, Znojmo 14.–15. 9. VOC Znojmo wine tasting by St. Catherine´s rotunda, Znojmo castle by St. Catherine´s rotunda 15. 9. Božice young wine festival, Municipal cellar Božice 16.9. Smuggler’s path, from Vranov to Hardegg, NP Thayatal, www.np-thayatal.at 20. 9. Fairy tale forest, Municipal forest, Znojmo 21. 9.–25. 11. Collections talk / 140th anniversary of the Znojmo museum, House of Arts, Masarykovo nám. 11, Znojmo 21. 9. A day without cars, Znojmo 21. 9. Night of Sokol gyms, Sokolovna, Znojmo 22. 9. Tour of young wines along the wine trails in the Znojmo region, Louka monastery, Znojmo 22. 9. Krumlov’s young wine harvest, Moravský Krumlov chateau 28.–29. 9. Znojmo’s young wine festival BURČÁKFEST, Znojmo – Louka monastery 28.–30. 9. Grape harvest in Retz 29. 9. XI. Festival of dragon boats in Znojmo, Water sports area Znojmo – Dyje river by the Sedlešovice bridge 29.–30. 9. St. Wenceslas feast in Nový Šaldorf-Sedlešovice, Blue cellars’ hall 29.–30. 9. St. Wenceslas feast, Parade through the municipality, Kuchařovice

1. 9. Taufe von Kraví Hora Weinen Šaldorfské Kraváky, Weinkeller, Nový Šaldorf 1. 9. Brotfest in Slup, Wassermühle, Slup 1.–30. 9. Tage der Europäischer Kulturerbe, Znaimer Burg, Minoritenkloster 7.–9. 9. Traditionelles Trachtenfest von Miroslav, Miroslav 7. 9.–16. 11. 1917 und 1918: Erinnerung zu Hundert Jahren von dem Großen Krieg und der Entstehung der Tschechoslowakei, Minoritenkloster, Přemyslovců 6, Znojmo 8. 9. Weinbergfest Zarážení hory s Hroznovou kozou, Havraníky 8. 9. Nationalwettbewerb der Znaimer Region 2018, Dominkanerkloster, Dolní Česká, Znojmo 14.–16. 9. Znaimer historische Weinlese, Znojmo 14.–15. 9. Weinverkostung VOC Znojmo an der St. Katharina Rotunde, Znaimer Burg an der St. Katharina - Rotunde 15. 9. Sturm von Božice, Gemeindekeller Božice 16.9. Am Schmugglerweg von Frain nach Hardegg, NP Thayatal, www.np-thayatal.at 20. 9. Märchenwald, Městský lesík, Znojmo 21. 9.–25. 11. Sammlungen sprechen zu uns - 140 Jahre Znaimer Museums, Haus der Künste, Masarykovo nám. 11, Znojmo 21. 9. Autofreier Tag, Znojmo 21. 9. Turnhallen-Nacht, Turnhalle Znojmo 22. 9. Tour de burčák - an Weingassen in der Znaimer Region dem Sturm hinterher, Kloster Louka in Znojmo 22. 9. Sturmlese in Krumau, Schloss Moravský Krumlov 28.–29. 9. Sturmfest in Znojmo BURČÁKFEST, Kloster Louka in Znojmo 28.–30. 9. Retzer Weinlese 29. 9. XI. Drachenschiff-Fest in Znojmo, Areál vodních sportů Znojmo - an der Thaya unter der Sedlešovický Brücke 29.–30. 9. Wenzel-Kirchweih in Nový Šaldorf-Sedlešovice, Saal der Modré sklepy 29.–30. 9. Wenzel-Kirchweih, Dorfumzug, Gemeindezentrum Kuchařovice

ŘÍJEN

OCTOBER

OKTOBER

8. 9. Zarážení hory s Hroznovou kozou, Havraníky 8. 9. Národní soutěž vín znojemské podoblasti 2018, Klášter Dominikánů, Dolní Česká, Znojmo 14.–16. 9. Znojemské historické vinobraní, Znojmo 14.–15. 9. Ochutnávka vín VOC Znojmo u rotundy sv. Kateřiny, Znojemský hrad u rotundy sv. Kateřiny 15. 9. Božický burčák, Obecní sklep Božice 16.9. Pašeráckou stezkou z Vranova do Hardeggu, NP Thayatal, www.np-thayatal.at 20. 9. Pohádkový les, Městský lesík, Znojmo 21. 9.–25. 11. Sbírky promlouvají / 140 let znojemského muzea, Dům umění, Masarykovo nám. 11, Znojmo 21. 9. Den bez aut, Znojmo 21. 9. Noc sokoloven, Sokolovna Znojmo 22. 9. Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska, Loucký klášter ve Znojmě

1.–31. 10. Dny zdraví, Znojmo 13.–14. 10. Oftalesn – Putování vinicemi Pulkau 15. 10.–30. 11. Živé houby, jedlé i jedovaté, Dům umění – mázhaus, Masarykovo nám. 11, Znojmo

1.–31. 10. Health Days, Znojmo 13.–14. 10. Oftalesn – a tour of Pulkau vineywards 15. 10.–30. 11. Mushrooms, edible and poisonous, House of Arts – hallway, Masarykovo nám. 11, Znojmo

1.–31. 10. Tage der Gesundheit, Znojmo 13.–14. 10. Oftalesn - Weinwandern in Pulkau 15. 10.–30. 11. Pilze, essbare und giftige, Haus der Künste - Maßhaus, Masarykovo nám. 11, Znojmo www.znojemsko.info

23


VYBRANÉ AKCE KONANÉ V ROCE 2018 / EVENTS IN 2018 / VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2018

26.–28. 10. Dýňové slavnosti Retzer Land 27. 10. V harmonii s přírodou, ulice Zelenářská Znojmo 27. 10. Vrbovecké vinobraní, Sklepní ulička 30. 10. Halloweenská stezka odvahy, Znojemské podzemí

26.–28. 10. Pumpkin festival in Retzer Land 27. 10. In harmony with nature, Zelenářská street, Znojmo 27. 10. Vrbovec grape harvest, Cellar alley 30. 10. Halloween challenge trail, Znojmo’s underground

26.–28. 10. Kürbisfest im Retzer Land 27. 10. Naturharmonie, Zelenářská, Znojmo

LISTOPAD

NOVEMBER

NOVEMBER

9. 11. Svatomartinský lampiónový průvod, Průvod obcí, Kuchařovice 11. 11. Otevírání Svatomartinského vína, Hospůdka u nádraží, Božice 11. 11. Slavnosti Svatomartinského a mladého vína, Klášter Dominikánů, Znojmo 16. 11. Setkání cimbálových muzik, Loucký klášter, Znojmo 17. 11. Řízená degustace Svatomartinských a mladých vín, Vlkova věž, Znojmo 17. 11. Svatý Martin v Šaldorfských sklepech, Vinné sklepy, Nový Šaldorf 17. 11. Den otevřených dveří radnice, Městský úřad, Znojmo 22. 11. Sommelier Moravy 2018 (kategorie junior do 21 let) – 6. ročník soutěže sommelierů o titul Junior Sommelier Moravy, Loucký klášter ve Znojmě 23. 11.–1. 2. Létající drahokamy, Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo 30. 11.–13. 1. Vánoční výstava historických betlémů, Dům umění, Masarykovo nám. 11, Znojmo

9. 11. St. Martin’s lantern procession, Parade through the municipality, Kuchařovice 11. 11. Launch of St. Martin’s wine, Pub by the railway, Božice 11. 11. Festival of St. Martin’s and young wine, Dominican monastery, Znojmo 16. 11. Meet-up of cymbalom music bands, Louka monastery, Znojmo 17. 11. Guided tasting of St. Martin’s and young wines, Vlk’s Tower, Znojmo 17. 11. St. Martin in Šaldorf cellers, Wine cellars, Nový Šaldorf 17. 11. Open day at the municipal hall, City hall, Znojmo 22. 11. Sommelier of Moravia 2018 (junior category up to 21 years of age) – 6th annual competition for the title of Junior Sommelier of Moravia, Louka monastery, Znojmo 23. 11.–1. 2. Flying gemstones, Minorite monastery, Přemyslovců 6, Znojmo 30. 11.–13. 1. Christmas exhibition of historica nativity scenes, House of Arts, Masarykovo nám. 11, Znojmo

PROSINEC

DECEMBER

1. 12. Pohádkové Vánoce, Náměstí TGM, Moravský Krumlov 1. 12. Festival mladých vín v Šatově, Kulturní dům, Šatov 2.–23. 12. Znojemský advent, Znojmo 8.–9. 12. Advent ,,nahoře & dole“ v Retzu

1. 12. Fairy tale Christmas, TGM square, Moravský Krumlov 1. 12. Festival of young wines in Šatov, House of Arts, Šatov 2.–23. 12. Znojmo’s Advent, Znojmo 8.–9. 12. Advent “up & down” in Retz

8. 12.–2. 2. Panenky v dějinách módy, minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo 15.–16. 12. Adventní pohádka, Znojemské podzemí 27. 12. Svěcení kuchařovických vín, Kaple sv. Floriána, Kuchařovice 29. 12. Svěcení mladého vína a ochutnávka, Kostel a Kulturní dům Božice

8. 12.–2. 2. Dolls in the history of fashion, Minorite monastery, Přemyslovců 6, Znojmo 15.–16. 12. Advent fairy tale, Znojmo’s underground 27. 12. Consecration of Kuchařovice wines, St. Florian’s chapel, Kuchařovice 29. 12. Consecration and tasting of young wine, Church and House of Culture in Božice

CHUTNÁNÍ MLADÉHO VÍNA V JAROSLAVICÍCH

27. 10. Weinlese in Vrbovec, Kellergasse 30. 10. Halloween-Pfad, Znaimer Untergrund

9. 11. St. Martinsumzug, Dorfumzug, Vorstellung vor dem Gemeindezentrum Kuchařovice 11. 11. Öffnung von St. Martinswein, Gaststätte Hospůdka u nádraží, Božice 11. 11. Fest junger Weine von St. Martin, Dominkanerkloster, Znojmo 16. 11. Zimbelmusik-Treffen, Kloster Louka in Znojmo 17. 11. Geleitete Verkostung junger Weine von St. Martin, Vlkova Turm, Znojmo 17. 11. St. Martin in den Kellern von Šaldorf, Weinkeller, Nový Šaldorf 17. 11. Tag der offenen Türe am Rathaus, Stadtamt, Znojmo 22. 11. Sommelier von Mähren 2018 (Kategorie Junior bis 21 Jahre) - 6. Jahrgang des Wettbewerbs mit dem Titiel Junior Sommelier von Mähren, Kloster Louka in Znojmo 23. 11.–1. 2. Fliegende Edelsteine, Minoritenkloster, Přemyslovců 6, Znojmo 30. 11.–13. 1. Weihnachtsausstellung historischer Krippen, Haus der Künste, Masarykovo nám. 11, Znojmo

DEZEMBER

1. 12. Weihnachtsmärchen, Platz TGM, Moravský Krumlov 1. 12. Fest junger Weine in Šatov, Kulturhaus, Šatov 2.–23. 12. Znaimer Advent, Plätze, Znojmo 8.–9. 12. Adventskonzert „drüber & drunter“ in Retz 8. 12.–2. 2. Puppen in der Modegeschichte, Minoritenkloster, Přemyslovců 6, Znojmo 15.–16. 12. Adventsmärchen, Znaimer Untergrund 27. 12. Weihe der Weine aus Kuchařovice, St. Florian Kapelle, Kuchařovice 29. 12. Weihe junger Weine mit Verkostung, Kirche und Kulturhaus Božice

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V JAROSLAVICÍCH

24. 2. 2018, 12–17 hodin DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ, SKLEPNÍ VESNIČKA, OTEVŘENO 13 SKLEPŮ www.jaroslavictivinari.cz

24

www.znojemsko.info

SKLEPNÍ VESNIČKA, OTEVŘENO 20 SKLEPŮ

4. 8. 2018, 12–20 hodin


Infostrany / Infopages / Infoseiten

INFOSTRANY 2018 INFOPAGES 2018 INFOSEITEN 2018 STR./P./S. 25–65

V případě nouze / In case of emergency / Im Notfall Nouzové volání 

Emergency call / Notruf

112

Záchranná služba

Emergency Call / Notruf

155

Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby

Zubař

Dentist / Zahnarzt Havlík Dental Clinic Fibichova 1043/4, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 225 202, +420 602 556 672 www.hdclinic.cz

Odtah / servis vozidla

Tow car / Auto service Abschleppdienst / Autowerkstatt

Nemocnice Znojmo Hospital / Krankenhaus

MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 215 111 www.nemzn.cz

Veterina

Veterinary / Tierzarzt

Libor Suchý, autoprodejna Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo tel.: +420 515 227 940, +420 606 753 991 www.liborsuchy.cz

Tierklinik Hatě Chvalovice – Hatě 179 tel: +420 515 230 220 www.tierklinikhate.com

Autodružstvo Znojmo Vídeňská třída 2573/43, 669 02 Znojmo tel. servis: +420 515 225 472 tel. odtah: +420 777 794 272 www.autodruzstvo-znojmo.cz

Veterinární klinika Přímětice MVDr. Dalibor Boháč, zvěrolékař K Suchopádu 273/8, 669 04 Znojmo-Přímětice tel.: +420 511 200 895 www.veterinarniklinika-znojmo.cz

www.znojemsko.info

25


INFOCENTRA / INFORMATION CENTRES / INFORMATIONSZENTREN

  Symbol šipky a číslo strany znamená, že na uvedené straně najdete další informace.

  A symbol of arrow in a text and number of page means that on this page you can find more informations.

  Das Pfeilsymbol mit der Seitennummer verweist auf die Seite mit näheren Informationen.

Na stranách 100 a 101 najdete mapku okresu a centra města Znojma, ve kterých jsou uvedené objekty vyznačeny.

On pages 100 and 101 you will find a maps of region and city centre with subjects highlighted.

Auf den Seiten 100 und 101 finden Sie die Karte der Region und den Stadtplan von Znojmo, auf denen die aufgelisteten Objekte ausgeschildert sind.

INFOCENTRA

ZNOJMO

n 1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací v ČR U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo tel.: 608 73 61 35 e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz http://www.cykloklubkucera.cz

INFORMATION CENTRES

ZNOJMO

 64 n 1. International Cyclotouristic 

INFORMATIONSZENTREN

ZNOJMO

Information and Service Centre in Czech Republic U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 73 61 35 e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz http://www.cykloklubkucera.cz n Contact centre — free time Association — IUVENES - ZNOYEM Kovářská 19, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 11 04 42 e-mail: volne-znojmo@volny.cz http://www.volne-znojmo.cz www.pruvodceznojmo.cz n Information Centre VOC ZNOJMO  99 with view and wine degustation Kollárova ulice (in the lower part of Masaryk square), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz n Tourist Information Centre Znojmo  7 Hradní, 669 01 Znojmo TIC-Southern Acces road to the Castle tel.: +420 515 26 16 68 e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz n Tourist Information Centre Znojmo  7 Obroková ul. 10, 669 01 Znojmo Centre of Town-Pedestrian Zone tel.: +420 515 22 25 52 e-mail: tic@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz n ZNOVÍN ZNOJMO – Information  116 about Wine-growers tourist programme Loucký klášter, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz open: Mo–Fr 9.00–18.00

n 1. Internationales Infozentrum  64 für Radfahrer in Tschechien – Dienste und Informationen U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 608 73 61 35 e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz http://www.cykloklubkucera.cz n Kontaktzentrum — Freizeit Association — IUVENES - ZNOYEM Kovářská 19, 669 02 Znojmo Tel.: +420 604 11 04 42 e-mail: volne-znojmo@volny.cz http://www.volne-znojmo.cz www.pruvodceznojmo.cz n Informationszentrum VOC ZNOJMO  99 mit Weinprobe und Ausblick Kollárova ulice (im unteren Teil des Masaryk-Platzes), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz n Touristisches Infozentrum Znojmo  7 Hradní, 669 01 Znojmo TIC-Südlicher Zugangsweg zur Burg Tel.: +420 515 26 16 68 e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz n Touristisches Infozentrum Znojmo  7 Obroková ul. 10, 669 01 Znojmo Stadtzentrum-Fußgängerzone Tel.: +420 515 22 25 52 e-mail: tic@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz n ZNOVÍN ZNOJMO – Informationen  116 über das Wein- und Tourismusprogramm Loucký klášter, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: Mo–Fr 9.00–18.00

BOŽICE

BOŽICE

BOŽICE

ČÍŽOV

ČÍŽOV

ČÍŽOV

n Altánek — kontakt centrum — volný čas ASOCIACE — IUVENES — ZNOYEM z.s. Kovářská 19, 669 02 Znojmo tel.: 604 11 04 42 e-mail: volne-znojmo@volny.cz http://www.volne-znojmo.cz www.pruvodceznojmo.cz n Informační centrum VOC ZNOJMO  99 s ochutnávkou vín a vyhlídkou Kollárova ulice (ve spodní části Masarykova náměstí), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz n Turistické informační centrum Znojmo  7 Hradní, 669 01 Znojmo TIC - Jižní přístupová cesta k hradu tel.: 515 26 16 68 e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz n Turistické informační centrum Znojmo  7 Obroková ul. 10, 669 01 Znojmo centrum města - pěší zóna tel.: 515 22 25 52 e-mail: tic@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – Informace  116 o vinařském turistickém programu Loucký klášter, 669 02 Znojmo tel.: 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: Po–Pá 9.00–18.00 n Informační centrum DSO NIVA Božice 380, 671 64 Božice tel.: 515 25 70 10 e-mail: info@infoniva.cz n Návštěvnické a informační středisko Správy NP Podyjí — Čížov Čížov 167, 671 02 Šumná tel.: 515 29 16 30, 606 71 03 00 e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

HARDEGG

n Centrum Národního parku Thayatal  98 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at

HATĚ

n Informační centrum Freeport Freeport, 669 02 Hatě

26

www.znojemsko.info

 64

n Information Centre DSO NIVA Božice 380, 671 64 Božice tel.: +420 515 25 70 10 e-mail: info@infoniva.cz

n Informationszentrum DSO NIVA Božice 380, 671 64 Božice Tel.: +420 515 25 70 10 e-mail: info@infoniva.cz

n Visitors and information centre of the NP Podyjí Čížov 167, 671 02 Šumná tel.: +420 515 29 16 30, 606 71 03 00 e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

HARDEGG

n National Park Thayatal Centre 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at

HATĚ

n Information Centre Freeport Freeport, 669 02 Hatě

 98

n Besuchs- und Infozentrum der Verwaltung des Nationalparks Podyjí/Thayatal Čížov 167, 671 02 Šumná Tel.: +420 515 29 16 30, 606 71 03 00 e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

HARDEGG

n Nationalparkhaus Thayatal 2082 Hardegg Tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at

HATĚ

n Informationszentrum Freeport Freeport, 669 02 Hatě

 98


INFOCENTRA / INFORMATION CENTRES / INFORMATIONSZENTREN HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

n Informační centrum Hrušovany n. Jevišovkou náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou tel.: 515 22 98 97 e-mail: info@hrusovansko.cz

JEVIŠOVICE

n Informační centrum Jevišovice Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice tel.: 515 23 12 25 e-mail: su@jevisovice.cz

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

n Information centre Hrušovany n. Jevišovkou náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou tel.: +420 515 22 98 97 e-mail: info@hrusovansko.cz

JEVIŠOVICE

 9 n Information centre Jevišovice

Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice tel.: +420 515 23 12 25 e-mail: su@jevisovice.cz

n Informationszentrum Hrušovany n. Jevišovkou náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou Tel.: +420 515 22 98 97 e-mail: info@hrusovansko.cz  9

JEVIŠOVICE

n Informationszentrum Jevišovice  9 Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Tel.: +420 515 23 12 25 e-mail: su@jevisovice.cz

MIROSLAV

MIROSLAV

MIROSLAV

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

n Městské kulturní a infocentrum Miroslav nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 33 35 38 e-mail: mkic.miroslav@volny.cz n Informační centrum Moravský Krumlov nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz

RETZ

n Retzer Land Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43(0)2942/20010 e-mail: office@retzerland.at http://www.retzerland.at n Turistický svaz Retz – - Informační kancelář Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at

n Informační internetové centrum Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz n Turistické informační centrum Vranov nad Dyjí Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 515 29 62 85, 515 29 63 12 – Městys e-mail: infocentrum@ouvranov.cz n Vranov nad Dyjí - přehled ubytování tel.: 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz

HOTELY, PENZIONY n Apartmán Antonínská Antonínská 3, 669 02 Znojmo tel.: 777 22 63 74, 777 18 70 47 e-mail: info@znojemske-ubytovani.cz n Cafe Restaurant Phoenix Bezručova 7, 669 02 Znojmo n Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo n Hotel Katerina **** Na Valech 7, 669 02 Znojmo  102 n Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo nový hotel ve starém Znojmě tel.: 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz kapacita: 1 jednolůžkový pokoj, 12 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový pokoj, 1 čtyřlůžkový pokoj – Hotel se nachází přímo v centru města.

n Stadtinformationszentrum Miroslav nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav Tel.: +420 515 33 35 38 e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

n Information centre Moravský Krumlov nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz

RETZ

n Retzer Land Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43(0)2942/20010 e-mail: office@retzerland.at http://www.retzerland.at  95 n Tourism Association Retz – - Information Office Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at

VRANOV NAD DYJÍ

ZNOJMO

n Town information centre Miroslav nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: +420 515 33 35 38 e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

RETZ

 95

VRANOV NAD DYJÍ

n Internet information centre Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz n Tourist Information Centre Vranov nad Dyjí Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 515 29 62 85, 515 29 63 12 – Městys e-mail: infocentrum@ouvranov.cz n Information server - accommodation and services in Vranov nad Dyjí tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz

HOTELS, GUESTHOUSES

ZNOJMO

n Informationszentrum Moravský Krumlov nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz

n Apartmán Antonínská Antonínská 3, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 22 63 74, 777 18 70 47 e-mail: info@znojemske-ubytovani.cz n Cafe Restaurant Phoenix Bezručova 7, 669 02 Znojmo n Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo n Hotel Katerina **** Na Valech 7, 669 02 Znojmo  102 n Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo a new hotel in Old Znojmo tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz capacity: 1 single room, 12 double rooms, 1 triple-bedded room, 1 four-bedded room – Services: wine shop and Information

n Retzer Land Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43(0)2942/20010 e-mail: office@retzerland.at http://www.retzerland.at n Tourismusverein Retz - - Informationsbüro Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at

 95

VRANOV NAD DYJÍ

n Internetinformationszentrum Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 243, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz n Touristisches Informationszentrum Vranov nad Dyjí Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 515 29 62 85, 515 29 63 12 – Městys e-mail: infocentrum@ouvranov.cz n Informationsserver - Unterkunft und Dienstleistungen in Vranov nad Dyjí Tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz

HOTELS, PENSIONS

ZNOJMO

n Apartmán Antonínská Antonínská 3, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 22 63 74, 777 18 70 47 e-mail: info@znojemske-ubytovani.cz n Cafe Restaurant Phoenix Bezručova 7, 669 02 Znojmo n Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo n Hotel Katerina **** Na Valech 7, 669 02 Znojmo  102 n Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo neues Hotel im alten Znojmo Tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz Kapazität: 1 Einbettzimmer, 12 Zweibettzimmer, 1 Dreibettzimmer, 1 Vierbettzimmer – Dienstleistungen: Vinothek und Inforwww.znojemsko.info

27


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS Služby: vinotéka a informační centrum znojemského vinařství, hlídané parkoviště, internet na pokoji, úschovna kol, půjčovna kol n Hotel Morava Horní nám. 258/16, 669 02 Znojmo  106 n Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel v okrajové části města tel.: 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz kapacita: 70 lůžek s možností přistýlek otevřeno: nonstop – Každý pokoj je vybaven minibarem, televizorem, telefonem a radiobudíkem.  105 n Hotel Residence TGM Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo tel.: 515 33 12 22, 732 40 66 08 e-mail: info@hoteltgm.cz www.hoteltgm.cz  105 n Hotel U Divadla *** nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo ubytování v centru Znojma tel.: 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz kapacita: 26 pokojů (53 lůžek) – Domácí kuchyně, konferenční prostory, firemní akce. n Motorest E59 Oblekovice 349, 671 81 Znojmo n Motorest U Benziny Pražská 94, 669 03 Znojmo n NAVAJN s.r.o. Oblekovice 308, 671 81 Znojmo tel.: 602 74 33 01, 737 26 75 53 e-mail: info@navajn.cz, sommelier@navajn.cz http://www.navajn.cz n Pension Archa *** Vlkova 164/4, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 50 62, 605 47 38 60 e-mail: info@pensionarcha.cz http://www.pensionarcha.cz n Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz n Pension Grant - LUX Pasteurova 1, 669 02 Znojmo n Pension Ida M. Kudeříkové 16, 669 02 Znojmo  105 n Pension Nad Dyjí Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo pension se nachází v klidné části města Znojma nad malebnou řekou Dyjí tel.: 739 67 11 07, 728 88 19 20 e-mail: info@pension-naddyji.cz http://www.pension-naddyji.cz – Pension je vzdálený cca 5 minut chůze od historického centra města. n Pension Zita Na Hrázi 3314/28, 671 81 Znojmo tel.: 602 59 49 76 e-mail: pensionzita@seznam.cz http://www.pensionzita.cz n Penzion 17 Vinohrady 17, 669 02 Znojmo tel.: 604 34 74 90 e-mail: j.krivan@tiscali.cz http://www.penzion17.cz n Penzion Arco Načeratice 42, 669 02 Znojmo

28

www.znojemsko.info

Centre of the Znojmo winery, guarded parking, internet in rooms, bike storage, bike hire n Hotel Morava Horní nám. 258/16, 669 02 Znojmo  106 n Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel at the edge of the town tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz capacity: 70 beds open: non–stop – All rooms are equipped with minibar, TV, telephone and radio-alarm.  105 n Hotel Residence TGM Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo tel.: 515 33 12 22, 732 40 66 08 e-mail: info@hoteltgm.cz www.hoteltgm.cz  105 n Hotel “U Divadla” *** nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo accommodation in the centre of Znojmo tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz capacity: 26 rooms (53 beds) – Home-made food, conference facilities, corporate events. n Motorest E59 Oblekovice 349, 671 81 Znojmo n Motorest “U Benziny” Pražská 94, 669 03 Znojmo n NAVAJN s.r.o. Oblekovice 308, 671 81 Znojmo tel.:+420 602 74 33 01, +420 737 26 75 53 e-mail: info@navajn.cz, sommelier@navajn.cz http://www.navajn.cz n Guesthouse Archa *** Vlkova 164/4, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 50 62, 605 47 38 60 e-mail: info@pensionarcha.cz http://www.pensionarcha.cz n Guesthouse Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz n Guesthouse Grant - LUX Pasteurova 1, 669 02 Znojmo n Guesthouse Ida M. Kudeříkové 16, 669 02 Znojmo  105 n Guesthouse Nad Dyjí Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo in a quiet part of the Znojmo town above the picturesque Dyje River tel.: +420 739 67 11 07, 728 88 19 20 e-mail: info@pension-naddyji.cz http://www.pension-naddyji.cz – The guesthouse is found only a 5 min walk from the historic town centre. n Guesthouse Zita Na Hrázi 3314/28, 671 81 Znojmo tel.: +420 602 59 49 76 e-mail: pensionzita@seznam.cz http://www.pensionzita.cz n Guesthouse 17 Vinohrady 17, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 34 74 90 e-mail: j.krivan@tiscali.cz http://www.penzion17.cz n Guesthouse Arco Načeratice 42, 669 02 Znojmo

mationszentrum des Znaimer Weinbaues, überwachter Parkplatz, Internet im Zimmer, Aufbewahrung und Verleih der Fahrräder n Hotel Morava Horní nám. 258/16, 669 02 Znojmo  106 n Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo Hotel auf dem Stadtrand Tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz Kapazität: 70 Betten Offen: nonstop – Jedes Zimmer ausgestattet mit Minibar, TV, Telefon und Radiowecker.  105 n Hotel Residence TGM Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo tel.: 515 33 12 22, 732 40 66 08 e-mail: info@hoteltgm.cz www.hoteltgm.cz  105 n Hotel „U Divadla“ *** nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo Unterkunft im Stadtzentrum von Znojmo Tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz Kapazität: 26 Zimmer (53 Betten) – Hausmacherküche, Konferenzräume, Firmenveranstaltungen. n Motorest E59 Oblekovice 349, 671 81 Znojmo n Motorest „U Benziny“ Pražská 94, 669 03 Znojmo n NAVAJN s.r.o. Oblekovice 308, 671 81 Znojmo Tel.:+420 602 74 33 01, +420 737 26 75 53 e-mail: info@navajn.cz, sommelier@navajn.cz http://www.navajn.cz n Pension Archa *** Vlkova 164/4, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 50 62, 605 47 38 60 e-mail: info@pensionarcha.cz http://www.pensionarcha.cz n Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz n Pension Grant - LUX Pasteurova 1, 669 02 Znojmo n Pension Ida M. Kudeříkové 16, 669 02 Znojmo  105 n Pension Nad Dyjí Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo im ruhigen Teil der Stadt Znojmo über den malerischen Fluss Dyje Tel.: +420 739 67 11 07, 728 88 19 20 e-mail: info@pension-naddyji.cz http://www.pension-naddyji.cz – Pension ist ca. 5 Minuten zu Fuß vom historischen Stadtzentrum entfernt. n Pension Zita Na Hrázi 3314/28, 671 81 Znojmo Tel.: +420 602 59 49 76 e-mail: pensionzita@seznam.cz http://www.pensionzita.cz n Pension 17 Vinohrady 17, 669 02 Znojmo Tel.: +420 604 34 74 90 e-mail: j.krivan@tiscali.cz http://www.penzion17.cz n Pension Arco Načeratice 42, 669 02 Znojmo


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS n Penzion Austis Václavské nám. 5, 669 02 Znojmo tel.: +420 602 40 43 17 e-mail: penzionaustis@seznam.cz http://www.austisznojmo.cz n Penzion Dana Jarošova 23, 669 02 Znojmo n Penzion Daníž Chvalovice 34 tel.: 777 245 142 e-mail: info@penziondaniz.cz http://penziondaniz.cz n Penzion Eden Šatovská 8, 671 81 Znojmo n Penzion Garni*** Cihlářská 8, 669 02 Znojmo  104 n Penzion Harvart Václavské náměstí 132/6, 669 02 Znojmo penzion se nachází v historickém centru města tel.: 515 22 18 65, 608 33 11 80 e-mail: info@harvart.cz http://www.harvart.cz kapacita: 19 lůžek (8 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj) – Nabízíme příjemné ubytování za příznivé ceny. Celá budova je pokryta bezdrátovou WiFi sítí pro připojení k Internetu. Součástí penzionu je sdílená kuchyňka vybavená vařičem, mikrovlnnou troubou a kuchyňskou linkou. Pokoje mají společné sociální zařízení na chodbě. n Penzion Jerry Na Hrázi 3312/22, 669 02 Znojmo tel.: 603 33 92 04, 606 87 76 24 e-mail: pensionjerry@email.cz http://www.penzionjerryznojmo.cz n Penzion Jesuitská Jesuitská 5/183, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 14 40, 603 83 01 30 e-mail: info@jesuitska.cz http://www.jesuitska.cz  104 n Penzion Kaplanka *** U Branky 6, 669 02 Znojmo ubytování v srdci historického centra města Znojma s nejkrásnějším výhledem do údolí řeky Dyje tel.: 775 55 22 12 e-mail: info@kaplanka.cz http://www.kaplanka.cz kapacita: 8 dvoulůžkových, 1 třílůžkový a 1 čtyřlůžkový pokoj se společným sociálním zařízením na patře, 2 pokoje s vlastním sociálním zařízením. Můžete si vybrat také některý z 3 jednoložnicových a 2 dvouložnicových apartmánů s koupelnou a kuchyňkou otevřeno: celoročně – Recepce s kavárnou, vinárna, možnost snídaní, kuchyňka, parkoviště v objektu, venkovní bazén, venkovní krb, půjčovna a úschovna kol, potápěčské kurzy a foukání lahví, pobyt psa. n Penzion KIM-EX Marie Kovaljovová Vinohrady 26, 669 02 Znojmo tel.: 603 91 47 99, 515 22 25 80 e-mail: mk@penzionkimex.cz http://www.penzionkimex.cz n Penzion Linda Vídeňská 44, 669 02 Znojmo  105 n Penzion Morava Hakenova 16, 669 02 Znojmo zrekonstruovaný penzion se nachází v těsné blízkosti centra města, nedaleko nádraží tel.: 602 52 63 52 e-mail: znojmo@penzionmorava.cz http://www.penzionmorava.cz kapacita: 82 lůžek, 4 třílůžkové pokoje

n Guesthouse Austis Václavské nám. 5, 669 02 Znojmo tel.:+420 602 40 43 17 e-mail: penzionaustis@seznam.cz http://www.austisznojmo.cz n Guesthouse Dana Jarošova 23, 669 02 Znojmo n Penzion Daníž Chvalovice 34 tel.: +420 777 245 142 e-mail: info@penziondaniz.cz http://penziondaniz.cz n Guesthouse Eden Šatovská 8, 671 81 Znojmo n Guesthouse Garni*** Cihlářská 8, 669 02 Znojmo  104 n Guesthouse Harvart Václavské náměstí 132/6, 669 02 Znojmo guesthouse located in the centre of historic town tel.: +420 515 22 18 65, 608 33 11 80 e-mail: info@harvart.cz http://www.harvart.cz capacity: 19 beds (8 double bedrooms and one triple bedroom) – We offer pleasant and good value accommodation in the historic centre of Znojmo. Wi-Fi connection in the whole building. There is an equipped kitchen available, rooms have shared bathrooms in the corridor. n Guesthouse Jerry Na Hrázi 3312/22, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 33 92 04, 606 87 76 24 e-mail: pensionjerry@email.cz http://www.penzionjerryznojmo.cz n Guesthouse Jesuitská Jesuitská 5/183, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 14 40, 603 83 01 30 e-mail: info@jesuitska.cz http://www.jesuitska.cz  104 n Guesthouse “Kaplanka” *** U Branky 6, 669 02 Znojmo accommodation in the heart of the historic centre of Znojmo with the most beautiful view over the Dyje River valley tel.: +420 775 55 22 12 e-mail: info@kaplanka.cz http://www.kaplanka.cz capacity: 8 double-bed rooms, 1 triple-bed room, 1 four-bed room (shared bathrooms) 2 rooms with own bathrooms open: all year round – Kitchen, breakfast available, parking in the complex, outdoor swimming pool, out-door fireplace, bike hire and storage, diving courses and filling airtanks, dogs allowed. n Guesthouse KIM-EX Marie Kovaljovová Vinohrady 26, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 91 47 99, 515 22 25 80 e-mail: mk@penzionkimex.cz http://www.penzionkimex.cz n Guesthouse Linda Vídeňská 44, 669 02 Znojmo n Guesthouse Morava  105 Hakenova 16, 669 02 Znojmo reconstructed guesthouse very near the town centre, close to the railway and bus station tel.: +420 602 52 63 52 e-mail: znojmo@penzionmorava.cz http://www.penzionmorava.cz

n Pension Austis Václavské nám. 5, 669 02 Znojmo Tel.:+420 602 40 43 17 e-mail: penzionaustis@seznam.cz http://www.austisznojmo.cz n Pension Dana Jarošova 23, 669 02 Znojmo n Penzion Daníž Chvalovice 34 Tel.: +420 777 245 142 e-mail: info@penziondaniz.cz http://penziondaniz.cz n Pension Eden Šatovská 8, 671 81 Znojmo n Pension Garni*** Cihlářská 8, 669 02 Znojmo  104 n Pension Harvart Václavské náměstí 132/6, 669 02 Znojmo die Pension im historischen Stadtzentrum Tel.: +420 515 22 18 65, 608 33 11 80 e-mail: info@harvart.cz http://www.harvart.cz Kapazität: 8 Zweibett- und 1 Dreibettzimmer – Wir bieten für günstige Preise angenehme Unterkunft im historischen Teil der Stadt Znojmo. WiFi-Internetanschluss im ganzen Objekt. Bestandteil der Pension ist ausgestattete Küche, Zimmer haben gemeinsame Sozialeinrichtung auf dem Flur. n Pension Jerry Na Hrázi 3312/22, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 33 92 04, 606 87 76 24 e-mail: pensionjerry@email.cz http://www.penzionjerryznojmo.cz n Pension Jesuitská Jesuitská 5/183, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 14 40, 603 83 01 30 e-mail: info@jesuitska.cz http://www.jesuitska.cz  104 n Pension „Kaplanka“ *** U Branky 6, 669 02 Znojmo Unterkunft im Herzen des historischen Stadtzentrums von Znojmo mit wunderschönem Ausblick in den Tal des Flusses Dyje Tel.: +420 775 55 22 12 e-mail: info@kaplanka.cz http://www.kaplanka.cz Kapazität: 8 Zweibettzimmer, 1 Dreibettzimmer, 1 Vierbettzimmer (gemeinsame Sozialeinrichtung), 2x Zimmer mit der eigenen Sozialeinrichtung Offen: ganzjährig – Küche, Frühstücke möglich, Parkplatz im Objekt, Außenschwimmbecken, Außenkamin, Fahrradverleih und Fahrradraum, Taucherkurse und Abfüllung von Flaschen, Unterkunft mit Hunden. n Pension KIM-EX Marie Kovaljovová Vinohrady 26, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 91 47 99, 515 22 25 80 e-mail: mk@penzionkimex.cz http://www.penzionkimex.cz n Pension Linda Vídeňská 44, 669 02 Znojmo  105 n Pension Morava Hakenova 16, 669 02 Znojmo sanierte Pension in der Nähe des Stadtzentrums, und des Bus- und Zugbahnhofes Tel.: +420 602 52 63 52 e-mail: znojmo@penzionmorava.cz http://www.penzionmorava.cz www.znojemsko.info

29


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS s vlastním soc. zařízením, dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením na patře – Vlastní osvětlené parkoviště, půjčovna a úschovna kol, restaurace s barem a kulečníkem.

capacity: 82 beds, 4 triple rooms with bathroom, double rooms with shared bathroom – Own lit parking, bike hire and storage, restaurant with bar and pool table.

n Penzion Mucha Pražská 4015, 669 02 Znojmo n Penzion Na Návrší Na Návrší 2400/9, 669 02 Znojmo n Penzion Na Perku Za Humny 3149/14, 669 02 Znojmo-Hradiště n Penzion Salp Na Hrázi 3398/11, 669 02 Znojmo n Penzion Sedlák Na Hrázi 32, 671 81 Znojmo tel.: 604 66 45 61 e-mail: penzion.sedlak@seznam.cz http://www.penzionsedlak.kvalitne.cz n Penzion Solnice *** Horní Česká 19, 669 02 Znojmo n Penzion Thaya Na Hrázi 7, 669 02 Znojmo n Penzion U Brány U Brány 417/21, 669 02 Znojmo n Penzion U Císaře Zikmunda Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo n Penzion u Dyje Na Hrázi 3, 669 02 Znojmo tel.: 605 56 14 84 e-mail: m.gertnerova@seznam.cz n Penzion U Hradeb Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo n PENZION U MIKULÁŠE - cyklopenzion Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo n Penzion U Parku Žižkovo nám. 3, 669 02 Znojmo tel.: 515 26 07 85, 606 27 39 87 e-mail: uparku@tiscali.cz n Penzion U Remízky K Letišti 2816/1, 671 81 Znojmo n Penzion Zlatý vůl Vlkova 3, 669 02 Znojmo n Penzion Znojmo Hakenova 29, 669 02 Znojmo tel.: 731 48 80 68, 515 26 73 24 e-mail: info@penzion-znojmo.cz http://www.penzion-znojmo.cz  103 n Premium Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo tel.: 515 224 595 e-mail: info@premiumhotel.cz http://premiumhotel.cz n Rezidence Zvon Mikulášské nám., Klácelova 61/11, 669 02 Znojmo n Spálený mlýn Hradiště 3130/57, Znojmo n Ubytování - Penzion Fox Na Hrázi 69, 669 02 Znojmo tel.: 603 97 12 00 e-mail: lenkasistikova@centrum.cz http://www.penzionfox.cz n Ubytování Pecinová Na Hrázi 36, 669 02 Znojmo tel.: 607 91 08 48, 606 73 33 39 n Ubytování U koželužny Koželužská 31, Znojmo n Znojemský penzion Gagarinova 26, 669 02 Znojmo kvalitní ubytování v soukromí

n Guesthouse “Mucha” Pražská 4015, 669 02 Znojmo n Penzion Na Návrší Na Návrší 2400/9, 669 02 Znojmo n Penzion Na Perku Za Humny 3149/14, 669 02 Znojmo-Hradiště n Guesthouse Salp Na Hrázi 3398/11, 669 02 Znojmo n Guesthouse Sedlák Na Hrázi 32, 671 81 Znojmo tel.: +420 604 66 45 61 e-mail: penzion.sedlak@seznam.cz http://www.penzionsedlak.kvalitne.cz n Guesthouse Solnice *** Horní Česká 19, 669 02 Znojmo n Guesthouse Thaya Na Hrázi 7, 669 02 Znojmo n Guesthouse U Brány U Brány 417/21, 669 02 Znojmo n Guestshouse U Císaře Zikmunda Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo n Guesthouse by Dyje Na Hrázi 3, 669 02 Znojmo tel.: +420 605 56 14 84 e-mail: m.gertnerova@seznam.cz n Guesthouse U Hradeb Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo n Guesthouse “U Mikuláše” Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo n Guesthouse “U Parku” Žižkovo nám. 3, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 26 07 85, 606 27 39 87 e-mail: uparku@tiscali.cz n Guesthouse U Remízky K Letišti 2816/1, 671 81 Znojmo n Guesthouse Zlatý vůl Vlkova 3, 669 02 Znojmo n Guesthouse Znojmo Hakenova 29, 669 02 Znojmo tel.: +420 731 48 80 68, 515 26 73 24 e-mail: info@penzion-znojmo.cz http://www.penzion-znojmo.cz  103 n Premium Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 224 595 e-mail: info@premiumhotel.cz http://premiumhotel.cz n Residence Zvon Mikulášské nám., Klácelova 61/11, 669 02 Znojmo n Spálený mlýn Hradiště 3130/57, Znojmo n Accomodation - Guesthouse Fox Na Hrázi 69, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 97 12 00 e-mail: lenkasistikova@centrum.cz http://www.penzionfox.cz n Accomodation Pecinová Na Hrázi 36, 669 02 Znojmo tel.: +420 607 91 08 48, 606 73 33 39 n Accommodation U koželužny Koželužská 31, Znojmo n Znojemský penzion Gagarinova 26, 669 02 Znojmo good quality private accommodation

30

www.znojemsko.info

Kapazität: 82 Betten, 4 Dreibettzimmer mit eigener Sozialeinrichtung, Zweibettzimmer mit Sozialeinrichtung auf der Etage. – Eigener beleuchteter Parkplatz, Fahrradverleih und Fahrradraum, Restaurant mit Bar und Billard. n Pension „Mucha“ Pražská 4015, 669 02 Znojmo n Penzion Na Návrší Na Návrší 2400/9, 669 02 Znojmo n Penzion Na Perku Za Humny 3149/14, 669 02 Znojmo-Hradiště n Pension Salp Na Hrázi 3398/11, 669 02 Znojmo n Pension Sedlák Na Hrázi 32, 671 81 Znojmo Tel.: +420 604 66 45 61 e-mail: penzion.sedlak@seznam.cz http://www.penzionsedlak.kvalitne.cz n Pension Solnice *** Horní Česká 19, 669 02 Znojmo n Pension Thaya Na Hrázi 7, 669 02 Znojmo n Pension U Brány U Brány 417/21, 669 02 Znojmo n Pension U Císaře Zikmunda Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo n Pension u Dyje Na Hrázi 3, 669 02 Znojmo Tel.: +420 605 56 14 84 e-mail: m.gertnerova@seznam.cz n Pension U Hradeb Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo n Pension „U Mikuláše“ Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo n Pension „U Parku“ Žižkovo nám. 3, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 26 07 85, 606 27 39 87 e-mail: uparku@tiscali.cz n Pension U Remízky K Letišti 2816/1, 671 81 Znojmo n Pension Zlatý vůl Vlkova 3, 669 02 Znojmo n Pension Znojmo Hakenova 29, 669 02 Znojmo Tel.: +420 731 48 80 68, 515 26 73 24 e-mail: info@penzion-znojmo.cz http://www.penzion-znojmo.cz  103 n Premium Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 224 595 e-mail: info@premiumhotel.cz http://premiumhotel.cz n Residenz Zvon Mikulášské nám., Klácelova 61/11, 669 02 Znojmo n Spálený mlýn Hradiště 3130/57, Znojmo n Unterbringung - Pension Fox Na Hrázi 69, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 97 12 00 e-mail: lenkasistikova@centrum.cz http://www.penzionfox.cz n Unterbringung Pecinová Na Hrázi 36, 669 02 Znojmo Tel.: +420 607 91 08 48, 606 73 33 39 n Unterkunft U koželužny Koželužská 31, Znojmo n Znojemský penzion Gagarinova 26, 669 02 Znojmo hochwertige Privatunterkunft


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS tel.: 777 63 61 51 e-mail: znojemskypenzion@seznam.cz http://www.znojemsky-penzion.cz

tel.: +420 777 63 61 51 e-mail: znojemskypenzion@seznam.cz http://www.znojemsky-penzion.cz

Tel.: +420 777 63 61 51 e-mail: znojemskypenzion@seznam.cz http://www.znojemsky-penzion.cz

BÍTOV

BÍTOV

BÍTOV

n Chata Suzan Bítovská zátoka Horka  109 n Hotel Bítov Bítov 87, 671 10 Ubytování a rekreace uprostřed čisté přírody. tel.: 515 29 40 11, 727 95 06 80 e-mail: recepce@hotel-bitov.cz http://www.hotel-bitov.cz kapacita: 35 pokojů s vlastním soc. zázemím – venkovní bazén, konferenční prostory, catering n Penzion Port Bítov Bítov 83, 671 10 tel.: +420 737 140 189, +420 777 678 943 e-mail: info@penzionbitov.cz http://www.penzionbitov.cz n Penzion Rumburak Bítov 106, 671 10 n Restaurace a penzion U Tesařů

n Bungalow Suzan Bítovská zátoka Horka  109 n Hotel Bítov Bítov 87, 671 10 Unterkunft und Erholung mitten in sauberer Natur. Tel.: +420 515 29 40 11, +420 727 95 06 80 e-mail: recepce@hotel-bitov.cz http://www.hotel-bitov.cz Kapazität: 35 Zimmer mit eigenem Bad – Außenpool, Konferenzeinrichtungen, Catering n Pension Port Vítov Bítov 83, 671 10 Tel.:+420 737 140 189, +420 777 678 943 e-mail: info@penzionbitov.cz http://www.penzionbitov.cz n Penzion Rumburak Bítov 106, 671 10 n Restaurant und Pension „U Tesařů“

Bítov 101, 671 10 Bítov tel.: +420 737 84 27 77, +420 515 29 46 16 e-mail: penzion@utesaru.cz http://www.utesaru.cz, www.pivovarbitov.cz n Statek VRANČ Bítov 4, 671 07 Bítov

n Cottage Suzan Bítovská zátoka Horka  109 n Hotel Bítov Bítov 87, 671 10 Accommodation and leisure activities in pristine nature. tel.: +420 515 29 40 11, +420 727 95 06 80 e-mail: recepce@hotel-bitov.cz http://www.hotel-bitov.cz capacity: 35 rooms with private bathroom – outdoor pool, conference facilities, catering n Guesthouse Port Bítov Bítov 83, 671 10 tel.:+420 737 140 189, +420 777 678 943 e-mail: info@penzionbitov.cz http://www.penzionbitov.cz n Penzion Rumburak Bítov 106, 671 10 n Restaurant and guesthouse “U Tesařů” Bítov 101, 671 10 Bítov tel.:+420 737 84 27 77, +420 515 29 46 16 e-mail: penzion@utesaru.cz http://www.utesaru.cz, www.pivovarbitov.cz n Statek VRANČ Bítov 4, 671 07 Bítov

BOŽICE

BOŽICE

BOŽICE

CHVALATICE

CHVALATICE

CHVALATICE

CHVALOVICE

CHVALOVICE

CHVALOVICE

ČÍŽOV

ČÍŽOV

ČÍŽOV

n Penzion - Apartmány - Božice Božice 352, 671 64 n Penzion Nova Chvalatice 57, 671 02 Šumná n Penzion Frost 669 02 Chvalovice 135 n Penzion U Marka Čížov 168, 671 02 Horní Břečkov n Penzion U Mišpule Čížov Čížov 180, 671 02 Horní Břečkov

DIETMANNSDORF

n Penzion - Apartmány - Božice Božice 352, 671 64 n Guesthouse Nova Chvalatice 57, 671 02 Šumná n Guesthouse Frost 669 02 Chvalovice 135 n Guesthouse “U Marka” Čížov 168, 671 02 Horní Břečkov n Penzion U Mišpule Čížov Čížov 180, 671 02 Horní Břečkov

DIETMANNSDORF

Bítov 101, 671 10 Bítov Tel.:+420 737 84 27 77, +420 515 29 46 16 e-mail: penzion@utesaru.cz http://www.utesaru.cz, www.pivovarbitov.cz n Statek VRANČ Bítov 4, 671 07 Bítov n Penzion - Apartmány - Božice Božice 352, 671 64 n Pension Nova Chvalatice 57, 671 02 Šumná n Pension Frost 669 02 Chvalovice 135 n Pension „U Marka“ Čížov 168, 671 02 Horní Břečkov n Penzion U Mišpule Čížov Čížov 180, 671 02 Horní Břečkov

DIETMANNSDORF

n Penzion Weinstöckl*** (Vinný keř) Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy. Snídaňový bufet, pokoj s TV, dětské hřiště, ochutnávka vín, zahrada.

n Guesthouse’s Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Bed and breakfast, half-board, full-board, rooms with TV and en-suite bathroom, discounts for children, breakfast buffet, playground, wine tasting, garden.

n Pension’s Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf Englisch Tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, Frühstücksbuffet, Zimmer mit TV, Englisch, Kinderspielplatz, Weinverkostung, Garten.

DOBŠICE

DOBŠICE

DOBŠICE

DYJE

DYJE

DYJE

n Penzion apartmán Anna Brněnská 502, 671 82 Dobšice n Penzion Černý sklep Dyjská 85, 671 82 Dobšice tel.: 602 77 51 84 e-mail: cerny.sklep@seznam.cz http://www.cernysklep.cz n Ubytování Sklepní ulička Leska 479, 671 82 Dobšice n Ubytování Dyje Dyje 539, 669 02 Znojmo

n Guesthouse suites “Anna” Brněnská 502, 671 82 Dobšice n Guesthouse Černý sklep Dyjská 85, 671 82 Dobšice tel.: +420 602 77 51 84 e-mail: cerny.sklep@seznam.cz http://www.cernysklep.cz n Ubytování Sklepní ulička Leska 479, 671 82 Dobšice n Accomodation Dyje Dyje 539, 669 02 Znojmo

n Pension Appartement „Anna“ Brněnská 502, 671 82 Dobšice n Pension Černý sklep Dyjská 85, 671 82 Dobšice Tel.: +420 602 77 51 84 e-mail: cerny.sklep@seznam.cz http://www.cernysklep.cz n Ubytování Sklepní ulička Leska 479, 671 82 Dobšice n Unterkunft Dyje Dyje 539, 669 02 Znojmo www.znojemsko.info

31


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS tel.: 737 11 13 21, 737 11 13 22 e-mail: info@ubytovanidyje.cz http://www.ubytovanidyje.cz

HARDEGG

tel.: +420 737 11 13 21, 737 11 13 22 e-mail: info@ubytovanidyje.cz http://www.ubytovanidyje.cz

Tel.: +420 737 11 13 21, 737 11 13 22 e-mail: info@ubytovanidyje.cz http://www.ubytovanidyje.cz

HARDEGG

HARDEGG

n Hostinec Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede otevřeno: Restaurace otevřena denně, v době od listopadu do března, zavřeno v úterý – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze. Ochutnávky vín.

n Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg English speaking staff tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede open: daily; closed on Tuesdays between November and March – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tasting.

n Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg Englisch Tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede Offen: täglich geöffnet, Nov. - März: Dienstag Ruhetag – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung.

HATĚ

HATĚ

HATĚ

n Hotel ITVV Duty Free Hatě *** Chvalovice - Hatě 200 tel.: 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz  112 n Hotel Savannah ****deluxe Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo zážitky v každém smyslu tel.: 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com kapacita: 70 dvoulůžkových pokojů a 7 apartmá – Konferenční sály až pro 250 osob. Na české straně bývalého hraničního přechodu Hatě-Kleinhaugsdorf a téměř na dohled od středověkého města Znojma otevírá svou náruč hotel Savannah****deluxe. Noblesní a originální interiér vstupní haly, hotelové restaurace, pokojů i kongresových sálů lahodí zraku hostů a splňuje jejich nej-náročnější požadavky na pobyt plný zážitků.

n Hotel ITVV Duty Free Hatě *** Chvalovice - Hatě 200 tel.: +420 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz  112 n Hotel Savannah **** deluxe Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo Immersive experiences tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com capacity: 70 double rooms and 7 apartments – On the Czech side of the former border crossing Hatě - Kleinhaugsdorf and almost at sight from the Medieval town of Znojmo lies the Savannah**** deluxe hotel. An elegant and original interior of the entry hall, hotel restaurant, rooms and meeting rooms pleases the eye of the guests and offers the highest standard for a stay full of memorable experiences.

n Hotel ITVV Duty Free Hatě *** Chvalovice - Hatě 200 Tel.: +420 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz  112 n Hotel Savannah **** deluxe Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo Erlebnisse in jedem Sinn Tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com Kapazität: 70 Zweibettzimmer und 7 Appartements – An der tschechischen Seite des ehemaligen Grenzübergangs Hatě - Kleinhaugsdorf und in der Nähe von der mittelalterlichen Stadt Znojmo heißt seine Gäste das Hotel Savannah****deluxe herzlich willkommen. Das noble und originelle Interieur der Eingangshalle, des Hotelrestaurants, der Zimmer und Kongresssäle begeistert alle Gäste und erfüllt ihre anspruchsvollen Wünsche auf einen Aufenthalt mit vielen Erlebnissen.

HAVRANÍKY

HAVRANÍKY

HAVRANÍKY

HEVLÍN

HEVLÍN

HEVLÍN

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

HNANICE

HNANICE

n Cyklo penzion KORUNA Havraníky 34, 669 02 Znojmo n Penzion HAM - HAM, National park Havraníky 136, 669 02 Znojmo n Penzion Podyjí Havraníky 124, 669 02 Znojmo tel.: 777 65 02 75 e-mail: penzionpodyji@gmail.com http://www.penzionpodyji.cz n Penzion Staré vinice Havraníky 107, 669 02 Znojmo tel.: 604 92 48 43 e-mail: info@penzionstarevinice.cz http://www.penzionstarevinice.cz n Hotel Zetocha Hevlín 53, 671 69 n Penzion SEMERÁD Hevlín 330, 671 69 Hevlín n Penzion U tří lip Hevlín 214, 671 69 Hevlín n Apartmán Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 206, 671 52 n Domek na samotě Hluboké Mašůvky, 671 52 n Lázeňský hostinec Pod Lípami Hluboké Mašůvky 1, 671 52 n Hotel HAPPY STAR ****  111 Znojemská 111, 669 02 Hnanice komfortní hotel nacházející se na hranici NP Podyjí

32

www.znojemsko.info

n Cyclo-guesthouse KORUNA Havraníky 34, 669 02 Znojmo n Guesthouse HAM - HAM, National park Havraníky 136, 669 02 Znojmo n Guesthouse Podyjí Havraníky 124, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 65 02 75 e-mail: penzionpodyji@gmail.com http://www.penzionpodyji.cz n Guesthouse Staré vinice Havraníky 107, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 92 48 43 e-mail: info@penzionstarevinice.cz http://www.penzionstarevinice.cz n Hotel “Zetocha” Hevlín 53, 671 69 n Guesthouse SEMERÁD Hevlín 330, 671 69 Hevlín n Guesthouse “U tří lip“ Hevlín 214, 671 69

n Hotel „Zetocha“ Hevlín 53, 671 69 n Pension SEMERÁD Hevlín 330, 671 69 Hevlín n Pension „U tří lip“ Hevlín 214, 671 69 Hevlín

n Apartmán Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 206, 671 52 n Accomodation Hluboké Mašůvky, 671 52 n Inn “Pod Lípami” Hluboké Mašůvky 1, 671 52 n Hotel HAPPY STAR **** Znojemská 111, 669 02 Hnanice hotel situated on the border of NP Podyjí

n Cyklopension KORUNA Havraníky 34, 669 02 Znojmo n Pension HAM - HAM, Nationalpark Havraníky 136, 669 02 Znojmo n Pension Podyjí Havraníky 124, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 65 02 75 e-mail: penzionpodyji@gmail.com http://www.penzionpodyji.cz n Pension Staré vinice Havraníky 107, 669 02 Znojmo Tel.: +420 604 92 48 43 e-mail: info@penzionstarevinice.cz http://www.penzionstarevinice.cz

n Apartmán Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 206, 671 52 n Accomodation Unterkunft Hluboké Mašůvky, 671 52 n Restaurant „Pod Lípami“ Hluboké Mašůvky 1, 671 52  111

HNANICE

n Hotel HAPPY STAR ****  111 Znojemská 111, 669 02 Hnanice Hotel auf der Grenze des Nationalparks Podyjí


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS tel.: 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz kapacita: 54 lůžek (+ 17 přistýlek) otevřeno: nonstop – Hotel se nachází 8 km jižně od Znojma a 1 km od hraničního přechodu s Rakouskem. V ceně ubytování také: bohatá snídaně, krytý bazén, vířivka, pára, parní kabina, fitness a internet. n Hotel Vinice Hnanice - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 n Penzion Osada havranů Sklepní 107, 669 02 Hnanice n Penzion s restaurací Vinohrad nám. Sv. Wolfganga 97, 669 00 Znojmo-Hnanice n Penzion U HRNČÍŘE Záhumenní 127, 669 02 Hnanice n Penzion Vinice - Hnanice Sv. Wolfganga 27, 669 02 Znojmo-Hnanice

tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz capacity: 54 beds (+ 17 extra beds) open: nonstop – Hotel is situated 8 km south of Znojmo and 1 km from the border crossing with Austria. Price for accommodation includes also: indoor swimming pool, whirlpool, steam cabin, fitness, internet. n Hotel Vinice Hnanice - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 n Guesthouse Osada havranů Sklepní 107, 669 02 Hnanice n Guesthouse with restaurant Vinohrad nám. Sv. Wolfganga 97, 669 00 Znojmo-Hnanice n Guesthouse „U HRNČÍŘE“ Záhumenní 127, 669 02 Hnanice n Guesthouse Vinice - Hnanice Sv. Wolfganga 27, 669 02 Znojmo-Hnanice

Tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz Kapazität: 54 Betten (+ 17 Aufbettungen) Offen: nonstop – 8 km südlich von Znojmo und 1 km vom Grenzüberg mit Österreich. Im Preis der Unterkunft auch Hallenbad, Whirlpool, Dampfbad, Fitness, Internet.

HODONICE

HODONICE

HODONICE

HOSTĚRADICE

HOSTĚRADICE

HOSTĚRADICE

HRABĚTICE

HRABĚTICE

HRABĚTICE

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

JAROSLAVICE

JAROSLAVICE

JAROSLAVICE

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

KASÁRNA

KASÁRNA

KASÁRNA

KAŠENEC

KAŠENEC

KAŠENEC

KONICE

KONICE

KONICE

n Penzion Na Mlýně Panská 433, 671 25 Hodonice n Motel Lio Hostěradice 365, 671 71 n Penzion U Fousáče Hlavní 70, 671 68 Hrabětice tel.: +420 736 631 455 e-mail: zednikova.jirina@seznam.cz http://www.ufousace.cz n Ubytování v soukromí Dlouhá 136, 671 68 Hrabětice n Penzion Monika Poštovní 418, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou n Ubytovna na Větrné ul. Větrná 944, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou

n Hostinec U Šmídů Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice n Penzion Podzámčí Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice n Penzion Šalamoun Jevišovice 274, 671 53 n M Penzion Blanka a Miroslav Mostbekovi, Kasárna 44, 669 02 Znojmo n Motorest Markéta Kašenec 851, 671 72 Miroslav n Penzion Kašenec 671 72 Kašenec

n Apartmány - Znojmo - Konice  111 Konice 19, 669 02 Znojmo ochutnejte vína z naší oblasti z malebné vesničky Konice, nedaleko známé vinice Šobes tel.: 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com www.apartmany-znojmo-konice.eu

n Guesthouse Na Mlýně Panská 433, 671 25 Hodonice n Motel Lio Hostěradice 365, 671 71 n Guesthouse U Fousáče Hlavní 70, 671 68 Hrabětice tel.:+420 736 631 455 e-mail: zednikova.jirina@seznam.cz http://www.ufousace.cz n Private accomodation Dlouhá 136, 671 68 Hrabětice n Guesthouse Monika Poštovní 418, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou n Guesthouse – accommodation ul. Větrná 944, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou n Inn “U Šmídů” Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice n Guesthouse Podzámčí Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice n Guesthouse “Šalamoun” Jevišovice 274, 671 53 n M Guesthouse Blanka a Miroslav Mostbekovi, Kasárna 44, 669 02 Znojmo n Motorest Markéta Kašenec 851, 671 72 Miroslav n Guesthouse Kašenec 671 72 Kašenec

n Apartmány - Znojmo - Konice  111 Konice 19, 669 02 Znojmo taste the wines from our region from the village of Konice, near the famous Šobes vineyard tel.: +420 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com www.apartmany-znojmo-konice.eu

n Hotel Vinice Hnanice - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 n Pension Osada havranů Sklepní 107, 669 02 Hnanice n Pension mit Restaurant Vinohrad nám. Sv. Wolfganga 97, 669 00 Znojmo-Hnanice n Pension „U HRNČÍŘE“ Záhumenní 127, 669 02 Hnanice n Pension Vinice - Hnanice Sv. Wolfganga 27, 669 02 Znojmo-Hnanice n Pension Na Mlýně Panská 433, 671 25 Hodonice n Motel Lio Hostěradice 365, 671 71 n Pension U Fousáče Hlavní 70, 671 68 Hrabětice Tel.:+420 736 631 455 e-mail: zednikova.jirina@seznam.cz http://www.ufousace.cz n Privatunterkunft Dlouhá 136, 671 68 Hrabětice n Pension Monika Poštovní 418, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou n Pension – Unterkunft ul. Větrná 944, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou

n Gasthaus „U Šmídů“ Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice n Pension Podzámčí Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice n Pension „Šalamoun“ Jevišovice 274, 671 53 n M Pension Blanka a Miroslav Mostbekovi, Kasárna 44, 669 02 Znojmo n Motorest Markéta Kašenec 851, 671 72 Miroslav n Pension Kašenec 671 72 Kašenec

n Apartmány - Znojmo - Konice  111 Konice 19, 669 02 Znojmo verkosten Sie Weine aus unserem Gebiet, aus dem poetischen Dörfchen Konice, in der Nähe des bekannten Weingartens Šobes Tel.: +420 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com www.apartmany-znojmo-konice.eu www.znojemsko.info

33


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS

– Navštivte náš penzion s vinným sklepem. Náš sommelier vám řekne něco o historii vinařství, dozvíte se mnohé o výrobě vína a jeho odrůdách. Zařídíme vám také návštěvu místních stylových sklepů. Poté se můžete ubytovat v našich apartmánech s vlastní kuchyňkou a koupelnou. WIFI ve všech prostorách. Umístění kol pod střechou, hlídané kamerovým systémem.

– isit our pension with wine cellar. Our sommelier will give you the informations about history of wine growing, you will know about wine and sortes of wine. We will organise visit of wine cellars. Accomodation in appartments with kitchen and bathroom. Free WIFI. Monitored bicycle parking under roof.

– Besuchen Sie unsere Pension mit Weinkeller. Unser Sommelier wir Ihnen die Weinbaugeschichte näher bringen, Sie erfahren Viel über Weinproduktion und Weinsorten. Wir organisieren für Sie auch einen Besuch der örtlichen stilvollen Keller. Danach können Sie in unseren Appartements mit eigener Küche und Bad unterkommen. WIFI in allen Räumlichkeiten. Aufbewahrung der Fahrräder unter dem Dach, überwacht mit Kamera.

LECHOVICE

LECHOVICE

LECHOVICE

n HORSE FARM Jaroslav Kroutilík 671 63 Lechovice 9  110 n Hotel Weiss 671 63 Lechovice 56 vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí venkova, hlavní trasa Brno-Znojmo tel.: recepce 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz kapacita: 31 + 12 přistýlek – Hotel roku 2012 Regional winner Možnost pořádání párty, firemních oslav, školení s možností degustace vín, grilování. n Penzion U zámku Lechovice 65, 671 63

n HORSE FARM Jaroslav Kroutilík 671 63 Lechovice 9  110 n Hotel “Weiss” 671 63 Lechovice 56 family type hotel in quiet environment, main route Brno-Znojmo tel.: +420 602 22 23 60 reception, owner +420 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz capacity: 31 beds + 12 extra beds – Organising parties, business celebrations, training courses, wine tasting, barbecue available, etc. n Gueshouse U zámku Lechovice 65, 671 63

n HORSE FARM Jaroslav Kroutilík 671 63 Lechovice 9  110 n Hotel „Weiss“ 671 63 Lechovice 56 Familienhotel in der ruhigen Umgebung, Hauptstrasse Brno-Znojmo Tel.: +420 602 22 23 60 reception, Besitzer +420 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz Kapazität: 31 Betten + 12 Aufbettung – Veranstaltung von Parties, Firmenfeiern, Schulungen mit der Möglichkeit der Weinverkostung, Grillen usw. n Pension U zámku Lechovice 65, 671 63

LESNÁ

LESNÁ

LESNÁ

LUKOV

LUKOV

LUKOV

MIROSLAV

MIROSLAV

MIROSLAV

n 1. České muzeum motocyklů a galerie Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Expozice historických motocyklů, automobilů a technických starožitností. n Penzion Lukov Lukov 54, 669 02 Znojmo n Penzion Na Vyhlídce Lukov 26, 669 02 Znojmo tel.: 737 67 92 29 e-mail: sarka.plackova@penzionnavyhlidce.cz http://www.penzion-navyhlidce.cz n Penzion U Čabalů Lukov 22, 669 02 Znojmo tel.: 731 16 03 40 e-mail: ucabalu@volny.cz http://www.mujweb.cz/ucabalu/ n Penzion U Hrádku **** Lukov 25, 669 02 Znojmo tel.: 603 75 79 90 e-mail: info@penzionuhradku.cz http://www.penzionuhradku.cz n Vinařství Hanzel  102 Malinovského 33, 671 72 Miroslav útulný hotel a vinařství s rodinnou tradicí tel.: 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz kapacita: 11 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky otevřeno: Po-So 11.00–22.00, Ne 11.00-18.00 – Pouhých 20 minut cesty od Brna se nachází útulný hotel Vinařství Hanzel, ve kterém můžete poznat vinařství s rodinnou tradicí, ochutnat typickou moravskou gastronomii, ubytovat se v komfortních pokojích nebo uspořádat rodinnou oslavu. Perfektně se hodí i pro firemní setkání.

34

www.znojemsko.info

n 1st Czech Motorcycle Museum and Gallery Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – An exhibition of historic motorcycles, cars and technical artefacts. n Guesthouse Lukov Lukov 54, 669 02 Znojmo n Guesthouse “Na Vyhlídce” Lukov 26, 669 02 Znojmo tel.: +420 737 67 92 29 e-mail: sarka.plackova@penzionnavyhlidce.cz http://www.penzion-navyhlidce.cz n Guesthouse U Čabalů Lukov 22, 669 02 Znojmo tel.: +420 731 16 03 40 e-mail: ucabalu@volny.cz http://www.mujweb.cz/ucabalu/ n Guesthouse “U Hrádku ****” Lukov 25, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 75 79 90 e-mail: info@penzionuhradku.cz http://www.penzionuhradku.cz n Winery Hanzel  102 Malinovského 33, 671 72 Miroslav cosy hotel and winery with family tradition tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz capacity: 11 two-bedroom rooms with extra beds available open: Mon-Sat 11.00–22.00, Sun 11.00-18.00 – Just 20 minutes away from Brno you can find cosy hotel Winery Hanzel where you can experience family-run winery, try tradition Moravian food, find accommodation in comfortable rooms or host an event. Great for corporate events too.

n 1. Tschechisches Motorradmuseum und Galerie Lesná Lesná 12, 671 02 Tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Ausstellung historischer Motorräder, Autos und technischen Antiquitäten. n Pension Lukov Lukov 54, 669 02 Znojmo n Pension „Na Vyhlídce“ Lukov 26, 669 02 Znojmo Tel.: +420 737 67 92 29 e-mail: sarka.plackova@penzionnavyhlidce.cz http://www.penzion-navyhlidce.cz n Pension U Čabalů Lukov 22, 669 02 Znojmo Tel.: +420 731 16 03 40 e-mail: ucabalu@volny.cz http://www.mujweb.cz/ucabalu/ n Pension „U Hrádku ****“ Lukov 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 75 79 90 e-mail: info@penzionuhradku.cz http://www.penzionuhradku.cz n Weinkeller Hanzel  102 Malinovského 33, 671 72 Miroslav gemütliches Hotel und Weinkeller mit Familientradition Tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz Kapazität: 11 Doppelzimmer mit Zusatzbett Offen: Mo-Sa 11.00–22.00, So 11.00-18.00 – Kaum 20 Minuten von Brünn finden Sie das gemütliche Hotel Vinařství Hanzel, in dem Sie den Weinkeller mit Familientradition besuchen, typische mährische Küche kosten, angenehme Zimmer nutzen und Familienfeier veranstalten können. Eignet sich perfekt auch für Firmenveranstaltungen.


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

n Apartmá v DPS Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov n Hotel Rokiten Znojemská 393, Moravský Krumlov 672 01 n Penzion U Jandů Nádražní 708, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 515 32 27 42, 605 47 20 52 n Ubytování Tradewolf Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov

n Apartment in DPS Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov n Hotel Rokiten Znojemská 393, Moravský Krumlov 672 01 n Guesthouse “U Jandů” Nádražní 708, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 515 32 27 42, 605 47 20 52 n Accomodation Tradewolf Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov

n Apartmány Machoň  108 Nový Šaldorf 4, 671 81 Znojmo pohodlné ubytování v apartmánech tel.: 608 97 70 87 e-mail: info@apartmany-machon.cz http://www.apartmany-machon.cz kapacita: 18 lůžek – Cena 500/400 Kč osoba/noc, 300/250 Kč dítě/noc. Úschova kol, WiFi, TV, klimatizace. Parkování pro hosty, venkovní posezení na zahradě.

n Apartments Machoň  108 Nový Šaldorf 4, 671 81 Znojmo pleasant accommodation in apartments tel.: +420 608 97 70 87 e-mail: info@apartmany-machon.cz http://www.apartmany-machon.cz capacity: 18 beds – Prices 500/400 Kč p/n, 300/250 Kč child/night. Bike storage, WiFi, TV, A/C. Outdoor seating area in the garden.

n Hotel Schaller Nový Šaldorf 165, 671 81 Znojmo  108 n Pension a restaurace Blanka Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo penzion se nachází v centru vinných sklípků tel.: 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz kapacita: 18 lůžek – Vlastní uzamykatelné parkoviště, úschovna kol, možnost využití dvojgaráže a to vše zdarma. Na každém pokoji TV, Wifi, minibar. Nekuřácké prostředí. Klimatizace v restauraci i na pokojích v pensionu. n Penzion Krásný sklep Nový Šaldorf 30/S, 671 81 tel.: 775 67 89 22 e-mail: jana@krasnysklep.cz n Penzion Majka a vinný sklep Horák Nový Šaldorf 96/S, 671 81 Znojmo  108 n Penzion Šaldorf Nový Šaldorf 128/s, 671 81 rodinný Penzion Šaldorf, umístěný v těsné blízkosti Znojma tel.: 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz kapacita: 19 lůžek otevřeno: non-stop – Pořádání oslav, večírků, firemních akcí s možností degustací ve vinném sklepě. n Penzion U Kapličky a Vinařství U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 81 n Penzion U Toníčka Nový Šaldorf 37, 671 81 Znojmo tel.: +420 608 92 32 24, +420 774 10 02 65 e-mail: penzion.tonda@seznam.cz http://www.penzionutonicka.cz n Penzion U Tří Jasanů Nový Šaldorf 56, 671 81 Znojmo n Ubytování ve vinném sklípku u Kafků Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz

n Hotel Schaller Nový Šaldorf 165, 671 81 Znojmo  108 n Guesthouse and restaurant “Blanka” Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo guesthouse in the centre of wine cellars tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz capacity: 18 beds – Private enclosed parking lot, bike storage, double garage – all that for free. All rooms with TV, Wifi, minibar. Non-smoking. n Guesthouse Krásný sklep Nový Šaldorf 30/S, 671 81 tel.: +420 775 67 89 22 e-mail: jana@krasnysklep.cz n Guesthouse “Majka” and Wine cellar “Horák” Nový Šaldorf 96/S, 671 81 Znojmo  108 n Guesthouse Šaldorf Nový Šaldorf 128/s, 671 81 family guesthouse Šaldorf, near Znojmo tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz capacity: 19 beds open: non-stop – Celebrations, parties, business events, wine-tasting in a wine cellar. n Guesthouse U Kapličky and Winery U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 81 n Guesthouse U Toníčka Nový Šaldorf 37, 671 81 Znojmo tel.:+420 608 92 32 24, +420 774 10 02 65 e-mail: penzion.tonda@seznam.cz http://www.penzionutonicka.cz n Guesthouse U Tří Jasanů Nový Šaldorf 56, 671 81 Znojmo n Accommodation at wine cellar “U Kafků” Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz

n Appartements in DPS Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov n Hotel Rokiten Znojemská 393, Moravský Krumlov 672 01 n Pension „U Jandů“ Nádražní 708, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 32 27 42, 605 47 20 52 n Unterkunft Tradewolf Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov n Appartements Machoň  108 Nový Šaldorf 4, 671 81 Znojmo angenehme Unterkunft in Ferienwohnungen Tel.: +420 608 97 70 87 e-mail: info@apartmany-machon.cz http://www.apartmany-machon.cz Kapazität: 18 Betten – Preis 500/400 CZK Person/Nacht, 300/250 CZK Kind/Nacht. Fahrradraum, WiFi, TV, Klimaanlage. Eigener Parkplatz, Sitzgelegenheit im Garten. n Hotel Schaller Nový Šaldorf 165, 671 81 Znojmo  108 n Pension und Restaurant „Blanka“ Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo Pension im Weinkellerzentrum Tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz Kapazität: 18 Betten – Eigener absperrbarer Parkplatz, Aufbewahrung der Fahrräder, mögliche Verwendung von Doppelgarage und das alles gratis. In jedem Zimmer TV, Wifi, Minibar. Nichtraucherräume. n Pension Krásný sklep Nový Šaldorf 30/S, 671 81 Tel.: +420 775 67 89 22 e-mail: jana@krasnysklep.cz n Pension „Majka“ und Winekeller „Horák“ Nový Šaldorf 96/S, 671 81 Znojmo  108 n Pension Šaldorf Nový Šaldorf 128/s, 671 81 Familienpension Šaldorf, in der unmittelbaren Nähe von Znojmo Tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz Kapazität: 19 Betten Offen: nonstop – Veranstaltung von Feiern, Partys, Firmenveranstaltungen mit möglichen Verkostung im Weinkeller. n Pension U Kapličky und Weinbau U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 81 n Pension U Toníčka Nový Šaldorf 37, 671 81 Znojmo Tel.:+420 608 92 32 24, +420 774 10 02 65 e-mail: penzion.tonda@seznam.cz http://www.penzionutonicka.cz n Pension U Tří jasanů Nový Šaldorf 56, 671 81 Znojmo n Unterkunft im Weinkeller „U Kafků“ Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf Tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz

www.znojemsko.info

35


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS

n VÁŠ SKLEP - penzion Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz

n VÁŠ SKLEP – guesthouse Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz

n VÁŠ SKLEP – Pension Nový Šaldorf 76/s, Znojmo Tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz

OBLEKOVICE-ZNOJMO

OBLEKOVICE-ZNOJMO

OBLEKOVICE-ZNOJMO

PLENKOVICE

PLENKOVICE

PLENKOVICE

POPICE

POPICE

POPICE

n Apartmány U nás Oblekovice 281, 671 81 Znojmo n Hotel Bax *** Oblekovice 68, 671 81 Znojmo n Penzion Renata Oblekovice 281, 671 81 Znojmo n Penzion Plenkovice Plenkovice 44, 671 51 n Penzion U Havlínů Plenkovice 157, 671 51 tel.: 728 40 54 03, 607 63 80 79 e-mail: penzion@havlinovi.cz http://www.havlinovi.cz n Penzion Alma Popice 93, 669 02 Znojmo tel.: 724 00 90 55 e-mail: penzion-alma@centrum.cz http://www.penzion-alma.cz  111 n Penzion Popice Popice 11, 669 02 Znojmo ubytování v blízkosti Znojma a NP Podyjí tel.: 603 26 81 49, 732 12 34 82 e-mail: info@penzionpopice.cz http://www.penzionpopice.cz kapacita: 18 osob – Nabízíme ubytování v prostorných pokojích. K dispozici jsou společenská místnost s kuchyňkou, vinný sklípek s možností řízených degustací a prodejem vlastních vín, půjčovna kol a dětské hřiště.

PULKAU

n Europský dům Pulkau Schottengasse 7, 3741 Pulkau tel.: +43 (0) 2946 27087 e-mail: europahaus-pulkau@speed.at http://www.europahaus-pulkau.at – Europahaus Pulkau je znám jako místo setkávání mladých lidí z celé Evropy. V roce 2000 obnovil kaplan August Paternona faře v Pulkau starou sýpku a založil zde „Univerzitu pohostinnosti". n Pension Rudi - Weingut Kellner *** Pulkautal 25, 3741 Pulkau útulné pokoje s klidnou atmosférou tel.: +43 (0)2946/2523 e-mail: kellner@weinundbett.at http://www.weinundbett.at – Ubytování se snídaní, cyklisté vítáni, ochutnávka vín. Komfortní pokoje s WC a koupelnou, dětské slevy, snídaňový bufet,pokoje s TV, společenská místnost s TV, dětské hřiště, sauna/solárium, zahrada.

RETZ

n Klingers Gästehaus Lehengasse 14, 2070 Retz tel.: +43 676/970 66 52 e-mail: info@klingergaestenhaus.at http://www.klingergaestenhaus.at n Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz možnost domluvit se anglicky a francouzsky tel.: +43 (0)2942/3711-0,

36

www.znojemsko.info

n Apartmány U nás Oblekovice 281, 671 81 Znojmo n Hotel Bax *** Oblekovice 68, 671 81 Znojmo n Guesthouse Renata Oblekovice 281, 671 81 Znojmo n Guesthouse Plenkovice Plenkovice 44, 671 51 n Guesthouse U Havlínů Plenkovice 157, 671 51 tel.: +420 728 40 54 03, 607 63 80 79 e-mail: penzion@havlinovi.cz http://www.havlinovi.cz n Guesthouse Alma Popice 93, 669 02 Znojmo tel.: +420 724 00 90 55 e-mail: penzion-alma@centrum.cz http://www.penzion-alma.cz  111 n Guesthouse Popice Popice 11, 669 02 Znojmo accommodation near Znojmo and NP Podyjí tel.: +420 603 26 81 49, 732 12 34 82 e-mail: info@penzionpopice.cz http://www.penzionpopice.cz capacity: 18 persons – We offer an accomodation in commodious rooms. You have the use of lounge with kitchen, wine cellar, possibility of wine tastings and sale of wines, bike hire and playground.

PULKAU

n European House Pulkau Schottengasse 7, 3741 Pulkau tel.: +43 (0) 2946 27087 e-mail: europahaus-pulkau@speed.at http://www.europahaus-pulkau.at – Europahaus Pulkau is known for reunions of young people from all round Europe. Chaplain August Paterno renovated an old grain store in 2000 and established the Hospitality University there. n Pension Rudi - Weingut Kellner *** Pulkautal 25, 3741 Pulkau cosy and tranquil rooms tel.: +43 (0)2946/2523 e-mail: kellner@weinundbett.at http://www.weinundbett.at – Bed and breakfast, cyclists welcome, wine tastings. Rooms with TV and ensuite bathroom, discounts for children, buffet breakfast, lounge with a TV, playground for children, sauna/sunbed, garden.

RETZ

n Klingers Gästehaus Lehengasse 14, 2070 Retz tel.: +43 676/970 66 52 e-mail: info@klingergaestenhaus.at http://www.klingergaestenhaus.at n Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz English and French speaking staff tel.: +43 (0)2942/3711-0,

n Apartmány U nás Oblekovice 281, 671 81 Znojmo n Hotel Bax *** Oblekovice 68, 671 81 Znojmo n Pension Renata Oblekovice 281, 671 81 Znojmo n Pension Plenkovice Plenkovice 44, 671 51 n Pension U Havlínů Plenkovice 157, 671 51 Tel.: +420 728 40 54 03, 607 63 80 79 e-mail: penzion@havlinovi.cz http://www.havlinovi.cz n Pension Alma Popice 93, 669 02 Znojmo Tel.: +420 724 00 90 55 e-mail: penzion-alma@centrum.cz http://www.penzion-alma.cz  111 n Pension Popice Popice 11, 669 02 Znojmo Unterkunft in der Nähe von Stadt Znojmo und Nationalpark Podyjí Tel.: +420 603 26 81 49, 732 12 34 82 e-mail: info@penzionpopice.cz http://www.penzionpopice.cz Kapazität: 18 Personen – Wir bieten Unterkunft in geräumigen Zimmern. Zur Verfügung steht weiter Gesellschaftsraum mit Küche, Weinkellermit der Möglichkeit der kommentieren Verkostungen und Verkauf von eigenen Weinen, Radverleih, Kinderspielplatz.

PULKAU

n Europahaus Pulkau Schottengasse 7, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0) 2946 27087 e-mail: europahaus-pulkau@speed.at http://www.europahaus-pulkau.at – Das Europahaus Pulkau gilt als Ort der Begegnung für junge Menschen aus ganz Europa. Im Jahr 2000 revitalisierte Kaplan August Paterno den alten Schüttkasten des Pfarrhofes Pulkau, um dort eine „Universität der Gastfreundschaft" zu gründen. n Pension Rudi - Weingut Kellner *** Pulkautal 25, 3741 Pulkau gemütlichen Zimmern in ruhiger Atmosphäre Tel.: +43 (0)2946/2523 e-mail: kellner@weinundbett.at http://www.weinundbett.at – Nächtigung/Frühstück, Fahrradfreundlich, Weinverkostung. Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, Frühstücksbuffet, Zimmer mit TV, Aufenthaltsraum mit TV, Kinderspielplatz, Sauna/Solarium, Garten.

RETZ

n Klingers Gästehaus Lehengasse 14, 2070 Retz Tel.: +43 676/970 66 52 e-mail: info@klingergaestenhaus.at http://www.klingergaestenhaus.at n Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz Englisch, Französisch Tel.: +43 (0)2942/3711-0,


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS

+43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, ochutnávky vín. n Pension U Bílého Lva Hauptplatz 16, 2070 Retz možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2942/2418 e-mail: office@loewe-retz.at http://www.loewe-retz.at – Starodávný "zájezdní hostinec". Nadstandartní snídaně. Ubytování se snídaní, pokoj s TV, komfortní pokoj s koupelnou a WC, psi vítáni, společenská místnost s TV.

+43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tastings. n Guesthouse At the White Lion Hauptplatz 16, 2070 Retz English speaking staff tel.: +43 (0)2942/2418 e-mail: office@loewe-retz.at http://www.loewe-retz.at – Old inn. Luxury breakfast. Bed and breakfast, room with TV and en-suite bathroom, dogs welcome, lounge with a TV.

+43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung. n Pension Zum Weißen Löwen Hauptplatz 16, 2070 Retz Englisch Tel.: +43 (0)2942/2418 e-mail: office@loewe-retz.at http://www.loewe-retz.at – Uraltes „Einkehrwürtshaus“. Erweitertes Frühstück. Nächtigung/Frühstück, Zimmer mit TV, Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Hundefreundlich, Aufenthaltsraum mit TV).

ŠATOV

ŠATOV

ŠATOV

SLUP

SLUP

SLUP

ŠTÍTARY

ŠTÍTARY

ŠTÍTARY

n Penzion RIVA a Vinný sklep Šatov 73, Halkoci Rostislav, 671 22 Šatov tel.: 728 92 26 90 e-mail: info@penzionriva.cz http://www.penzionriva.cz n Penzion, Vinařství Poppovi Šatov 54, 671 22 Šatov n Privát Bohemia Šatov 174, 671 22 tel.: 603 18 18 30 e-mail: info@bohemia-privat.cz http://www.bohemia-privat.cz n Rodinná restaurace a penzion U Fandy Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

n Penzion Za mlýnem Slup 70, Jaroslavice 671 28

n Guesthouse RIVA Šatov 73, Halkoci Rostislav, 671 22 Šatov tel.: +420 728 92 26 90 e-mail: info@penzionriva.cz http://www.penzionriva.cz n Guesthouse, Winery Poppovi Šatov 54, 671 22 Šatov n Privát Bohemia Šatov 174, 671 22 tel.: +420 603 18 18 30 e-mail: info@bohemia-privat.cz http://www.bohemia-privat.cz n Family Restaurant and Pension „U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz n Za mlýnem guesthouse Slup 70, Jaroslavice 671 28

n Pension RIVA Šatov 73, Halkoci Rostislav, 671 22 Šatov Tel.: +420 728 92 26 90 e-mail: info@penzionriva.cz http://www.penzionriva.cz n Pension, Weinbau Poppovi Šatov 54, 671 22 Šatov n Privát Bohemia Šatov 174, 671 22 Tel.: +420 603 18 18 30 e-mail: info@bohemia-privat.cz http://www.bohemia-privat.cz n Familienrestaurant und Pension „U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov Tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz n Penzion Za mlýnem Slup 70, Jaroslavice 671 28

n Penzion U Sv. Floriána Štítary 207, 671 02 Štítary  109 n Royal Garden Apartments *** Vranovská přehrada 219, 671 02 Štítary pohodová dovolená v apartmánech, v okrasné zahradě s vyhřívaným bazénem, jen 4 km od Vranovské pláže tel.: 602 58 76 58 e-mail: info@royalgardenap.cz http://www.royalgardenap.cz kapacita: 6 dvoulůžkových apartmánů, možnost 2 přistýlek, celkem pro 22 osob otevřeno: duben-říjen – ROYAL GARDEN APARTMENTS*** se nachází na Jižní Moravě v lokalitě Vranovské přehrady v obci Štítary, ve velké okrasné zahradě s jezírky, venkovním vyhřívaným osvětleným bazénem a zastřešeným zahradním posezením s velkým venkovním barem. K dispozici jsou zahradní grily, ohniště, lehátka a křesla na opalování. K dobré relaxaci je možné využít také infrasaunu s koupelnou, která se nachází ve vstupní hale. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, seniory, cykloturisty, houbaře, rybáře, milovníky dobrého vína, přátele, podnikové výlety, pracovní jednání,...

n Guesthouse “U Sv. Floriána“ Štítary 207, 671 02 Štítary n Royal Garden Apartments ***  109 Vranovská přehrada 219, 671 02 Štítary a pleasant holiday in apartments, a decorative garden with a heated pool, only 4km away from the Vranov dam tel.: +420 602 58 76 58 e-mail: info@royalgardenap.cz http://www.royalgardenap.cz capacity: 6 double-bed apartments, 2 extra beds available, total capacity 22 persons open: April-October – ROYAL GARDEN APARTMENTS*** is located in South Moravia, in the Štítary village near the Vranov dam. There is a big decorative garden with ponds, an outdoor heated pool with lighting, outdoor seating with a roof and a big outdoor bar. BBQ garden grills, a fireplace, sun loungers and deck chairs are available. There is an infra-sauna with a bathroom available for relaxation in the entry hall. This accommodation is convenient for families with children, elderly guests, cyclists, foragers, fishermen, fine wine lovers, groups of friends, corporate hospitality, business meetings….

STŘELICE

n Pension „U Sv. Floriána“ Štítary 207, 671 02 Štítary n Royal Garden Apartments ***  109 Vranovská přehrada 219, 671 02 Štítary ein gelassener Urlaub in den Ferienwohnungen mit einem wunderschönen Garten und einem beheizten Schwimmbecken, nur 4 km vom Vranover Strand entfernt Tel.: +420 602 58 76 58 e-mail: info@royalgardenap.cz http://www.royalgardenap.cz Kapazität: 6 Zweibettappartements, 2 mögliche Aufbettungen, insgesamt für 22 Personen Offen: April-Oktober – ROYAL GARDEN APARTMENTS*** befinden sich in Südmähren in der Nähe von der Frainer Talsperre in der Gemeinde Štítary, in dem großen Ziergarten mit kleinen Teichen, dem beheizten und beleuchteten Außenpool, überdachten Gartensitzen und einer großen Außenbar. Zur Verfügung stehen Ihnen Gartengrills, ein Feuerplatz, Sonnenliegen und -sessel. Zur Erholung kann man auch eine Infrasauna mit Bad nutzen, die sich in der Eingangshalle befindet. Die Unterkunft eignet sich für Familien mit Kindern, Senioren, Radfahrer, Pilzsammler, Angler, Weinliebhaber, Freunde, Firmenausflüge und Dienstfahrten…

STŘELICE

STŘELICE

SUCHOHRDLY

SUCHOHRDLY

n Medea Club Němčický dvůr, Střelice 112, 671 53 Jevišovice

SUCHOHRDLY

n Havranův dům Sklepní 66, 669 02 Suchohrdly

n Medea Club Němčický dvůr, Střelice 112, 671 53 Jevišovice n Havranův dům Sklepní 66, 669 02 Suchohrdly

n Medea Club Němčický dvůr, Střelice 112, 671 53 Jevišovice n Havranův dům Sklepní 66, 669 02 Suchohrdly www.znojemsko.info

37


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS

n Penzion & wellness Belle Donne Znojemská 296, 669 02 Suchohrdly tel.: +420 607 01 55 07 e-mail: belledonne@email.cz http://www.belledonne.cz

n Penzion & wellness Belle Donne Znojemská 296, 669 02 Suchohrdly tel.:+420 607 01 55 07 e-mail: belledonne@email.cz http://www.belledonne.cz

n Penzion & wellness Belle Donne Znojemská 296, 669 02 Suchohrdly Tel.:+420 607 01 55 07 e-mail: belledonne@email.cz http://www.belledonne.cz

ŠUMNÁ

ŠUMNÁ

ŠUMNÁ

TASOVICE

TASOVICE

TASOVICE

TĚŠETICE

TĚŠETICE

TĚŠETICE

UHERČICE

UHERČICE

UHERČICE

n Penzion Šumná Vlček Vladimír 671 02 Šumná 171 n Slunečný penzion Tasovice 195, 671 25 Hodonice n Apartmány Těšetice Těšetice 177, 671 61 Prosiměřice

n Guesthouse Šumná Vlček Vladimír 671 02 Šumná 171 n Slunečný penzion Tasovice 195, 671 25 Hodonice n Apartmány Těšetice Těšetice 177, 671 61 Prosiměřice

n Pension Šumná Vlček Vladimír 671 02 Šumná 171 n Slunečný penzion Tasovice 195, 671 25 Hodonice n Apartmány Těšetice Těšetice 177, 671 61 Prosiměřice

n Penzion Na Kolářce  109 Uherčice 4, 671 07 Uherčice u Znojma tel.: +420 725 904 987 e-mail: info@nakolarce.cz http://www.nakolarce.cz – Stylové a pohodlné ubytování. Domácí kuchyně z místních surovin. Sauna a wellness. Zázemí pro cyklisty.

n Na Kolářce guesthouse  109 Uherčice 4, 671 07 Uherčice u Znojma tel.:+420 725 904 987 e-mail: info@nakolarce.cz http://www.nakolarce.cz – Stylish and comfortable accommodation. Homemade dishes from local ingredients. Sauna and wellness. Facilities for cyclists.

n Penzion Na Kolářce  109 Uherčice 4, 671 07 Uherčice u Znojma Tel.:+420 725 904 987 e-mail: info@nakolarce.cz http://www.nakolarce.cz – Stilvolle und bequeme Unterkunft. Hausküche aus örtlichen Rohstoffen. Sauna und Wellness. Hintergrund für Radfahrer.

VÉMYSLICE

VÉMYSLICE

VÉMYSLICE

VIŠŇOVÉ

VIŠŇOVÉ

VIŠŇOVÉ

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

n Hotel Ryšavý *** Vémyslice 73, 671 42 n Cyklopenzion Višňové Višňové 306, 671 38 okr. Znojmo n Apartmán - Keramika Komenského stezka 170, 671 03 Vranov nad Dyjí n Apartmán Musilová Zátiší 409, 671 03 n Apartmán Zátiší Zátiší 382, 671 03 Vranov nad Dyjí n Apartmány U Zámku Vranov nad Dyjí Felicino údolí 101, 671 03 Vranov nad Dyjí n BabyHotel Karolínka Náměstí 55, 671 03 Vranov nad Dyjí n Bungalov - Muchová Havlíčkovo nábřeží, 671 03 Vranov nad Dyjí n Chata s terasou a pokoje v rodinném domě Havlíčkovo nábřeží 201, 671 03 Vranov nad Dyjí n Drops Zámecká 202, 671 03 Vranov nad Dyjí n Hotel Pod Zámkem *** Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 777 58 67 35 recepce, 774 97 69 12 e-mail: hotel.podzamkem@centrum.cz http://www.pod-zamkem.cz n Hotel Vranov Zadní Hamry 254, 671 03 Vranov nad Dyjí n Miroslav Hotař – ubytovací služby Bítovská 200, 671 03 Vranov nad Dyjí n Penzion Anita Benátky 244, 671 03 Vranov nad Dyjí n Penzion Helena Zátiší 343, 761 03 Vranov nad Dyjí n Penzion Herold 8. května 90, Vranov nad Dyjí n Penzion Idyla Zátiší 397, 671 03 Vranov nad Dyjí

38

www.znojemsko.info

n Hotel Ryšavý *** Vémyslice 73, 671 42 n Cyclo-guesthouse Višňové Višňové 306, 671 38 okr. Znojmo n Suite - Keramika Komenského stezka 170, 671 03 Vranov nad Dyjí n Suite Musilová Zátiší 409, 671 03 n Apartmán Zátiší Zátiší 382, 671 03 Vranov nad Dyjí n Apartments U Zámku Vranov nad Dyjí Felicino údolí 101, 671 03 Vranov nad Dyjí n BabyHotel Karolínka Náměstí 55, 671 03 Vranov nad Dyjí n Bungalow – Muchová Havlíčkovo nábřeží, 671 03 Vranov nad Dyjí n Cottage with a terrace and rooms in family house Havlíčkovo nábřeží 201, 671 03 Vranov nad Dyjí n Drops Zámecká 202, 671 03 Vranov nad Dyjí n Hotel Pod Zámkem *** Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 777 58 67 35 recepce, 774 97 69 12 e-mail: hotel.podzamkem@centrum.cz http://www.pod-zamkem.c n Hotel Vranov Zadní Hamry 254, 671 03 Vranov nad Dyjí n Miroslav Hotař – accommodation Bítovská 200, 671 03 Vranov nad Dyjí n Guesthouse Anita Benátky 244, 671 03 Vranov nad Dyjí n Guesthouse Helena Zátiší 343, 761 03 Vranov nad Dyjí n Penzion Herold 8. května 90, Vranov nad Dyjí n Guesthouse Idyla Zátiší 397, 671 03 Vranov nad Dyjí

n Hotel Ryšavý *** Vémyslice 73, 671 42 n Cyklopension Višňové Višňové 306, 671 38 okr. Znojmo n Appartement - Keramika Komenského stezka 170, 671 03 Vranov nad Dyjí n Appartement Musilová Zátiší 409, 671 03 n Apartmán Zátiší Zátiší 382, 671 03 Vranov nad Dyjí n Appartments U Zámku Vranov nad Dyjí Felicino údolí 101, 671 03 Vranov nad Dyjí n BabyHotel Karolínka Náměstí 55, 671 03 Vranov nad Dyjí n Bungalow – Muchová Havlíčkovo nábřeží, 671 03 Vranov nad Dyjí n Ferienhaus mit Terrasse und Zimmer im Familienhaus Havlíčkovo nábřeží 201, 671 03 Vranov nad Dyjí n Drops Zámecká 202, 671 03 Vranov nad Dyjí n Hotel Pod Zámkem *** Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 777 58 67 35 recepce, 774 97 69 12 e-mail: hotel.podzamkem@centrum.cz http://www.pod-zamkem.cz n Hotel Vranov Zadní Hamry 254, 671 03 Vranov nad Dyjí n Miroslav Hotař - Unterkunft Bítovská 200, 671 03 Vranov nad Dyjí n Pension Anita Benátky 244, 671 03 Vranov nad Dyjí n Pension Helena Zátiší 343, 761 03 Vranov nad Dyjí n Penzion Herold 8. května 90, Vranov nad Dyjí n Pension Idyla Zátiší 397, 671 03 Vranov nad Dyjí


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS

n Penzion Jelen *** Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 724 77 47 74 e-mail: jelen@vranov.com http://www.vranov.com n Penzion Kormorán Havlíčkovo nábřeží 410, 671 03 Vranov nad Dyjí  106 n Penzion Přehrada ** Havlíčkovo nábřeží, Vranov nad Dyjí rekreační zařízení v NP Podyjí tel.: 737 72 89 17, 731 94 75 17 e-mail: recepce@penzionprehrada.cz http://www.penzionprehrada.cz kapacita: 10 bungalovů – Penzion Přehrada nabízí ubytování v krásném, klidném a romantickém prostředí Vranova nad Dyjí, v těsné blízkosti zdejší přehrady a pláže. Od samotné hráze přehrady je areál vzdálen cca 300 m a od pláže necelých 10 minut běžnou chůzí. Penzion Přehrada je samostatným areálem uzavřeného a hlídaného střediska s možností parkování. Penzion nabízí 10 bungalovů, z nichž je každý vybaven 5 lůžky, sociálním zařízením, sprchou, kuchyňským koutem s lednicí. Společně s Vaší návštěvou zde rádi uvítáme i vaše zvířecí miláčky. n Penzion Procházka Zátiší 340, 671 03 Vranov nad Dyjí n Penzion RELAX Přední Hamry 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 607 75 80 45 e-mail: relax@vranovnaddyji.cz http://www.relax.vranovnaddyji.cz n Ubytování v soukromí u Ondřeje Benátky 229, 671 03 Vranov nad Dyjí n Zámecký hotel 8. května 92, 671 03 Vranov nad Dyjí

n Guesthouse Jelen *** Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 724 77 47 74 e-mail: jelen@vranov.com http://www.vranov.com n Guesthouse “Kormorán” Havlíčkovo nábřeží 410, 671 03 Vranov nad Dyjí  106 n Guesthouse Přehrada ** Havlíčkovo nábřeží, Vranov nad Dyjí holiday centre in the Podyjí National Park tel.: +420 737 72 89 17, 731 94 75 17 e-mail: recepce@penzionprehrada.cz http://www.penzionprehrada.cz capacity: 10 bungalows – The Přehrada guesthouse offers accommodation in beautiful romantic environment of Vranov nad Dyjí, by the dam and beach. The dam wall is circa 300 m and the beach only 10 minutes walk from the complex. The Přehrada guesthouse is an independent complex within an enclosed and guarded centre with parking. The guesthouse offers 10 bungalows, each has 5 beds, bathroom with shower, kitchenette with fridge. Your will be welcomed together with your pets. n Guesthouse – Procházka Zátiší 340, 671 03 Vranov nad Dyjí n Guesthouse RELAX Přední Hamry 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 607 75 80 45 e-mail: relax@vranovnaddyji.cz http://www.relax.vranovnaddyji.cz n Private accommodation “U Ondřeje” Benátky 229, 671 03 Vranov nad Dyjí n Zámecký hotel 8. května 92, 671 03 Vranov nad Dyjí

n Pension Jelen *** Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 724 77 47 74 e-mail: jelen@vranov.com http://www.vranov.com n Pension „Kormorán“ Havlíčkovo nábřeží 410, 671 03 Vranov nad Dyjí  106 n Pension Přehrada ** Havlíčkovo nábřeží, Vranov nad Dyjí Freizeitanlage im Nationalpark Podyjí Tel.: +420 737 72 89 17, 731 94 75 17 e-mail: recepce@penzionprehrada.cz http://www.penzionprehrada.cz Kapazität: 10 Bungalows – Pension Přehrada bietet Unterkunft in der wunderschönen, ruhigen und romantischen Umgebung von Vranov nad Dyjí, in der unmittelbaren Nähe des Stausees und des Strandes. Das Areal ist ca. 300 m von der Staumauer und 10 Minuten vom Strand entfernt. Pension Přehrada ist ein selbstständiges, geschlossenes und überwachtes Areal mit Parkmöglichkeiten. Die Pension bietet 5 Bungalows, jeder mit 5 Betten, Sozialeinrichtung, Dusche, Küchenecke mit Kühlschrank. Zusammen mit Ihnen begrüßen wir gerne auch Ihre Tiere. n Pension – Procházka Zátiší 340, 671 03 Vranov nad Dyjí n Pension RELAX Přední Hamry 243, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 607 75 80 45 e-mail: relax@vranovnaddyji.cz http://www.relax.vranovnaddyji.cz n Ferienhaus „U Ondřeje“ Benátky 229, 671 03 Vranov nad Dyjí n Zámecký hotel 8. května 92, 671 03 Vranov nad Dyjí

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - BÍTOV

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - BÍTOV

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - BÍTOV

VRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

VRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

VRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - PLÁŽ

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - PLÁŽ

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - PLÁŽ

n Penzion Chata U Rybáře Kopaninky 108, 671 10 Bítov

n Hotel Modrá Laguna Chmelnice, Oslnovice 181

n Penzion M a Bungalovy - Vranovská přehrada Vranovská přehrada - pláž, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 731 46 67 39 e-mail: info@penzion-m.cz http://www.penzion-m.cz kapacita: 77 míst, dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje LUX a 60 míst v čtyřlůžkových bungalovech s vlastním sociálním zařízením – Penzion M a Bungalovy se nachází na Vranovské přehradě - přímo na pláži. Zařízení: TV SAT, lednice, vlastní kuchyňka, balkon nebo terasa. Možnost stravování v naší nové restauraci s krásným výhledem na jezero a posezení ve vinárně s dětským koutkem. Parkování vozidel - zdarma v oploceném areálu.  107 n Penziony a restaurace GAUDEO Vranovská přehrada - pláž spokojená dovolená na Vranově - to je penzion Gaudeo tel.: 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz kapacita: 88 lůžek – 2-4lůžkové apartmány s vlastní kuchyňkou, ledničkou, koupelnou, WC

n Guesthouse Cottage U Rybáře Kopaninky 108, 671 10 Bítov

n Hotel Modrá Laguna Chmelnice, Oslnovice 181

n Penzion M a Bungalovy - Vranovská přehrada Vranovská Dam - Beach, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 731 46 67 39 e-mail: info@penzion-m.cz http://www.penzion-m.cz capacity: 77 beds in two-, three- and four-bed LUX rooms and 66 beds in fourbed apartments with en-suite facilities – M Guesthouse and Bungalows are located on the Vranov dam – right on the beach. Facilities: satellite TV, fridge, own kitchen, balcony or a terrace. Food available in our new restaurant with a great view of the lake, there is a wine bar too, children’s play area available. Parking is free inside the fenced area.  107 n Guesthouses and Restaurants GAUDEO Vranovská přehrada - pláž nice holiday at Vranov – it is the Gaudeo guesthouse tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz capacity: 88 beds – 2-4 bed apartments with a kitchenette,

n Pension Hütte U Rybáře Kopaninky 108, 671 10 Bítov

n Hotel Modrá Laguna Chmelnice, Oslnovice 181

n Pension M und Bungalows – Vranovská přehrada Frainer Talspere - Strand, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 731 46 67 39 e-mail: info@penzion-m.cz http://www.penzion-m.cz Kapazität: 77 Betten, Zwei-, Drei- und Vierbettzimmer LUX und 60 Betten in Vierbett-Bungalows mit Bad und WC – Die Pension M und Bungalows liegen an der Frainer Talsperre – direkt am Strand. Einrichtung: TV SAT, Kühlschrank, eigene Küche, Balkon oder Terrasse. Essmöglichkeit in unserem neuen Restaurant mit einer wunderschönen Aussicht auf den See und Besuch der Weinstube mit Kinderecke. Parkplätze gratis im Areal.  107 n Pensionen und Restaurants GAUDEO Vranovská přehrada - pláž zufriedener Urlaub in Vranov – das ist die Pension. Gaudeo Tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz Kapazität: 88 Betten – 2 – 4bettappartements mit eigener Küche, www.znojemsko.info

39


HOTELY, PENZIONY / HOTELS, GUESTHOUSES / HOTELS, PENSIONS CAMPY A UBYTOVNY / CAMPS, HOSTELS / CAMPINGPLÄTZE

a balkónem. Každý pokoj je vybaven TV se satelitním příjmem. Cyklistům nabízí úschovnu kol. Samozřejmostí je i vlastní parkoviště přímo u penzionu. Pro chladnější období jsou pokoje vybaveny přímotopy. Každý apartmán má přímý samostatný vchod.

fridge, bathroom, WC and balcony. All rooms have TV and satellite. Storage of bikes for cyclist. Of course we also have a private parking lot right next to the guesthouse. In cooler days rooms have heaters. All apartments have individual entrances.

Kühlschrank, Bad, WC und Balkon. Jedes Zimmer ausgestattet mit TV mit Satanlage. Für Radfahrer – Radaufbewahrung. Selbstverständlich ist auch Parkplatz direkt bei der Pension. Für kühlere Tage sind die Zimmer mit Heizkörpern ausgestattet. Jedes Appartement hat eigenen Eingang.

VRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

VRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

VRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

VRANOVSKÁ VES

VRANOVSKÁ VES

VRANOVSKÁ VES

VRBOVEC

VRBOVEC

VRBOVEC

VÝROVICE

VÝROVICE

VÝROVICE

n Penzion Jezero Štítarský les 445, Vranovská přehrada n Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz n Ranč 1/38 Hostěrádky 120, Vranovská Ves, 671 51 Kravsko n Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec n Penzion Retro Vrbovec 49, 671 24 n Penzion U Výra Výrovice 95, 671 Horní Dunajovice

ZELLERNDORF

n Guesthouse Jezero Štítarský les 445, Vranovská přehrada n Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz n Ranč 1/38 Hostěrádky 120, Vranovská Ves, 671 51 Kravsko n Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec n Guesthouse Retro Vrbovec 49, 671 24 n Penzion U Výra Výrovice 95, 671 Horní Dunajovice

ZELLERNDORF

n Pension Jezero Štítarský les 445, Vranovská přehrada n Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko Tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz n Ranč 1/38 Hostěrádky 120, Vranovská Ves, 671 51 Kravsko n Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec n Pension Retro Vrbovec 49, 671 24 n Penzion U Výra Výrovice 95, 671 Horní Dunajovice

ZELLERNDORF

n Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at otevřeno: restaurace: denně od 9.00, Po a Út: zavřeno – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy, nadstandartní snídaně.

n Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at open: daily from 9.00, closed on Mon and Tue – Bed and breakfast, half-board, fullboard, rooms with en-suite bathroom, discounts for children, luxury breakfast.

n Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf Wir sprechen Englisch Tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at Offen: täglich ab 9.00, Ruhetage Mo und Di – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/ Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, erweitertes Frühstück.

ŽEROTICE

ŽEROTICE

ŽEROTICE

n Penzion a vinný sklep Lisovna  110 Žerotice, 671 34 penzion vzdálený 10 km od Znojma tel.: 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz kapacita: 3 rodinné pokoje, i s možnými přistýlkami 18 - max. 20 lůžek – Pokud máte rádi cykloturistiku, teplo, slunce a dobré víno, přijeďte do našeho nového penzionu na jižní Moravu do Žerotic.

CAMPY A UBYTOVNY

n Guesthouse  110 and Wine cellar “Lisovna” Žerotice, 671 34 guesthouse 10 km away from Znojmo tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz capacity: 3 family rooms with the possibility of extra beds, 18 max. 20 beds in total – If you enjoy cycling, warm weather, sunshine and good wine, visit our new guesthouse in South Moravia located in Žerotice.

CAMPS, HOSTELS

n Pension  110 und Weinkeller „Lisovna“ Žerotice, 671 34 Pension, 10 km von Znojmo entfernt Tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz Kapazität: 3 Familienzimmer, ggf. mit Aufbettung, 18 - max. 20 Betten – Falls Sie Radfahren, Wärme, Sonne und guten Wein mögen, kommen Sie in unsere neue Pension nach Südmähren - nach Žerotice.

CAMPINGPLÄTZE, HERBERGE

ZNOJMO

ZNOJMO

ZNOJMO

BÍTOV

BÍTOV

BÍTOV

n Gymnázium a SOŠPg - ubytovna Alšova 16, 669 02 Znojmo n Chata Omicron Horka, 671 07 n Chata Oslavanka Kopaninky 17, 671 10 Bítov tel.: 606 78 21 92, 533 38 60 67 e-mail: jv.ruzicka@volny.cz http://www.dovolena-vranov.net n Chatová osada Morávia Horka, 671 10 n Ubytovna Bítov zátoka Horka

40

www.znojemsko.info

n Highschool and SOŠPg - Hostel Alšova 16, 669 02 Znojmo n Chata Omicron Horka, 671 07 n Cottage “Oslavanka” Kopaninky 17, 671 10 Bítov tel.: +420 606 78 21 92, 533 38 60 67 e-mail: jv.ruzicka@volny.cz http://www.dovolena-vranov.net n Cabin Colony „Morávia” Horka, 671 10 n Hostel Bítov zátoka Horka

n Gymnázium a SOŠPg - Herberges Alšova 16, 669 02 Znojmo n Chata Omicron Horka, 671 07 n Hüte „Oslavanka“ Kopaninky 17, 671 10 Bítov Tel.: +420 606 78 21 92, 533 38 60 67 e-mail: jv.ruzicka@volny.cz http://www.dovolena-vranov.net n Bungalowkolonie „Morávia“ Horka, 671 10 n Herberge Bítov zátoka Horka


CAMPY A UBYTOVNY / CAMPS, HOSTELS / CAMPINGPLÄTZE

n Volareza - Chatová osada Bítov Horka, 671 07 Uherčice

n Volareza - Cabin Colony Bítov Horka, 671 07 Uherčice

n Volareza - Bungalowkolonie Bítov Horka, 671 07 Uherčice

CHVALOVICE

CHVALOVICE

CHVALOVICE

HAVRANÍKY

HAVRANÍKY

HAVRANÍKY

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

KŘEPICE

KŘEPICE

KŘEPICE

n Pivnice Na hřišti Chvalovice 96, 669 02 Znojmo tel.: 737 734 621 e-mail: info@pivnicechvalovice.cz http://www.pivnice-chvalovice.cz n Penzion - Camp Havraníky Havraníky 122, 669 02 n Camping Country Hluboké Mašůvky 257, 671 52 tel.: 515 25 52 49 e-mail: camping-country@cbox.cz http://www.camp-country.com n Camp Veselka Jevišovice 4, 671 53 n Farma Trnka Křepice 52, 671 40 Tavíkovice

OBERRETZBACH

n Waldcamping Hubertus Waldstraße 54, 2070 Oberretzbach nedaleko se nachází Národní park Thayatal tel.: +43 (0)2942/3238 e-mail: waldcamping.hubertus@utanet.at otevřeno: celoročně – Na terasovitých plochách místa pro kempování ve stínu stromů.

PULKAU

n Beerhouse Na hřišti Chvalovice 96, 669 02 Znojmo tel.: +420 737 734 621 e-mail: info@pivnicechvalovice.cz http://www.pivnice-chvalovice.cz n Penzion - Camp Havraníky Havraníky 122, 669 02 n Camping Country Hluboké Mašůvky 257, 671 52 tel.: +420 515 25 52 49 e-mail: camping-country@cbox.cz http://www.camp-country.com n Camp Veselka Jevišovice 4, 671 53 n Farm Trnka Křepice 52, 671 40 Tavíkovice

OBERRETZBACH

n Waldcamping Hubertus Waldstraße 54, 2070 Oberretzbach National Park Thayatal is nearby tel.: +43 (0)2942/3238 e-mail: waldcamping.hubertus@utanet.at open: all year round – Terraced areas offer camping places in shade.

PULKAU

n Bierhaus Na hřišti Chvalovice 96, 669 02 Znojmo Tel.: +420 737 734 621 e-mail: info@pivnicechvalovice.cz http://www.pivnice-chvalovice.cz n Penzion - Camp Havraníky Havraníky 122, 669 02 n Camping Country Hluboké Mašůvky 257, 671 52 Tel.: +420 515 25 52 49 e-mail: camping-country@cbox.cz http://www.camp-country.com n Campingplatz Veselka Jevišovice 4, 671 53 n Farm Trnka Křepice 52, 671 40 Tavíkovice

OBERRETZBACH

n Waldcamping Hubertus Waldstraße 54, 2070 Oberretzbach in der Nähe des Nationalparkes Thayatal Tel.: +43 (0)2942/3238 e-mail: waldcamping.hubertus@utanet.at Offen: ganzjährig – Liebevoll in Terrassen angelegter Platz mit Laubbäumen umgeben.

PULKAU

n Campingplatz Pulkau Rat-Cumfe-Straße, 3741 Pulkau v blízkosti města Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276, 02946/2579 http://www.pulkau-noe.at otevřeno: celoročně – Voda, odpad a připojení na proud k dispozici.

n Campingplatz Pulkau Rat-Cumfe-Straße, 3741 Pulkau located near the town of Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276, 02946/2579 http://www.pulkau-noe.at open: all year round – Water, sewage and electricity connection available.

n Campingplatz Pulkau Rat-Cumfe-Straße, 3741 Pulkau Stadtgemeinde Pulkau Tel.: +43 (0)2946/2276, 02946/2579 http://www.pulkau-noe.at Offen: ganzjährig – Wasser-, Kanal- und Stromversorgung.

ŠTÍTARY

ŠTÍTARY

ŠTÍTARY

TĚŠETICE

TĚŠETICE

TĚŠETICE

TRSTĚNICE

TRSTĚNICE

TRSTĚNICE

ÚNANOV

ÚNANOV

ÚNANOV

n Rekreační zařízenízení Ráj Štítarský les Štítary 501 p. Šumná n Ubytování Štítary Štítary 247, 671 02 Šumná n Ubytovna a jídelna Těšetice Těšetice 44, 671 61 n Camp Trstěnice Trstěnice, 671 71 Hostěradice n Autocamp Únanov  106 671 31 Únanov 384 autocamp v těsné blízkosti koupaliště Pohoda tel.: 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Jednotlivá stání jsou opatřena elektrickou přípojkou, rozvod pitné vody v areálu; součástí je sociální zázemí včetně kuchyně. Možnost využít sportovních aktivit koupaliště - plážová hřiště, tenisové kurty, malá kopaná, víceúčelové hřiště s umělým povrchem. n Koupaliště Pohoda 671 31 Únanov 384 areál se nachází 5 km od města Znojma tel.: 515 26 56 49, 720 980 760

n Recreation facility Ráj Štítarský les Štítary 501 p. Šumná n Accommodation Štítary Štítary 247, 671 02 Šumná n Hostel and cafeteria Těšetice Těšetice 44, 671 61 n Camp Trstěnice Trstěnice, 671 71 Hostěradice n Autocamp Únanov  106 671 31 Únanov 384 autocamp very near the outdoor swimming pool Pohoda tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Individual sites are equipped with electric hook-up, drinking water in the complex. The amenities also include a kitchen; visitors can use sporting complex of the swimming pool – beach playground, tennis courts, mini-football, multi-purpose playground with artificial surface. n Outdoor swimming pool “Pohoda” 671 31 Únanov 384 the complex is found 5 km from the town of Znojmo

n Freizeitanlage Ráj Štítarský les Štítary 501 p. Šumná n Unterkunft Štítary Štítary 247, 671 02 Šumná n Herberge und Speiselokal Těšetice Těšetice 44, 671 61 n Camp Trstěnice Trstěnice, 671 71 Hostěradice n Autocamp Únanov  106 671 31 Únanov 384 Campingplatz direkt beim Freibad Pohoda Tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Einzelne Stehplätze verfügen über Stromanschluss, Wasserleitung im Areal. Bestandteil bildet die Sozialeinrichtung mit der Küche, die Besucher können die Sportaktivitäten des Freibades nutzen – Strandspielplätze, Tennisplätze, kleiner Fußball, Spielplatz mit der Kunststoffbelag. n Freibad „Pohoda“ 671 31 Únanov 384 Areal befindet sich 5 km von der Stadt Znojmo entfernt www.znojemsko.info

41


CAMPY A UBYTOVNY / CAMPS, HOSTELS / CAMPINGPLÄTZE

e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Plavecký a rekreační bazén, tobogán, skluzavka, vodní jeskyně, masážní lůžka a další vodní atrakce. Součástí koupaliště jsou hřiště na plážový volejbal, tenis a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště a další sportovní aktivity.

tel.: +420 515 26 56 49, 720 980 760 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Swimming and wellness pool, tobogan, slide, water cave, massage beds and other water attractions. The complex also offers a beach volleyball playgound, tennis and multifunctional playground with artificial surface, children’s playground and other sporting activities.

Tel.: +420 515 26 56 49, 720 980 760 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Schwimm- und Erholungsschwimmbecken, Wendelrutsche, Rutsche, Wasserhöhle, Massagebetten und weitere Wasserattraktionen. Bestandteil des Freibades sind auch Spielplätze für Beachvolleyball, Tennisplatz und Mehrzweckspielplätze mit künstlichem Belag, Kinderplat und weiter Sportaktivitäten.

VÉMYSLICE

VÉMYSLICE

VÉMYSLICE

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - BÍTOV

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - BÍTOV

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - BÍTOV

VRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

VRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

VRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - PLÁŽ

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - PLÁŽ

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - PLÁŽ

n Kemp Vémyslice Vémyslice, 671 42 Znojmo n Chatová osada - Papcel Pohoda Vranovská pláž n Rekreační zařízení Astra Lančov - Vranovská přehrada Lančovská zátoka, 671 03 Vranov nad Dyjí n Turistická ubytovna Sportclub Komenského stezka 369, Vranov nad Dyjí n Camp Bítov – Vranovská přehrada 671 10 Bítov tel.: 605 84 29 65

n Chata U Tří smrčků Chata U Tří smrčků, Vranovská přehrada Chmelnice 42, 671 07 Oslnovice

n Camp Vémyslice Vémyslice, 671 42 Znojmo n Cabin Colony - Papcel Pohoda Vranovská pláž n Recteational facility Astra Lančov – Vranov Dam Lančovská zátoka, 671 03 Vranov nad Dyjí n Tourist Hostel “Sportclub” Komenského stezka 369, Vranov nad Dyjí n Camp Bítov – Vranov Dam 671 10 Bítov tel.: +420 605 84 29 65

n Cottage “U Tří smrčků” Chata U Tří smrčků, Vranovská přehrada - Chmelnice 42, 671 07 Oslnovice

n Campingplatz Vémyslice Vémyslice, 671 42 Znojmo n Bungalowkolonie - Papcel Pohoda Vranovská pláž n Freizeitanlage Astra Lančov – Talsperre Vranov Lančovská zátoka, 671 03 Vranov nad Dyjí n Touristen Unterkunft „Sportclub“ Komenského stezka 369, Vranov nad Dyjí n Campingplatz Bítov – Talsperre Vranov 671 10 Bítov Tel.: +420 605 84 29 65

n Bungalow „U Tří smrčků“ Chata U Tří smrčků, Vranovská přehrada - Chmelnice 42, 671 07 Oslnovice

n Camping Vranovská pláž  107 Vranovská přehrada - pláž, 671 02 Štítary rekreační areál na hlavní pláži Vranovské přehrady tel.: 724 10 17 25, 515 29 12 91 e-mail: recepce@vranovska-plaz.cz http://www.vranovska-plaz.cz otevřeno: IV.–IX. – Pořádají se zde velké kulturní akce, např. seriál turnajů ve volejbale a nohejbale Vranovské léto, Miss pláž, Výlov sektu a další.  107 n Chatová osada U Lesa 671 03 Vranov nad Dyjí chaty se nachází u hlavní pláže Vranovské přehrady, přímo v centru v borovém lese tel.: 603 23 80 55 e-mail: info@chatyvranov.cz http://www.chatyvranov.cz otevřeno: V.-IX. – Areál je oplocen a nabízí naprosté soukromí pro ubytované. Parkování automobilů je zdarma a je situováno uvnitř areálu, kam dojedete dle jasně viditelné navigace. Většina chatek je dvoupatrových s venkovním posezením pod krytou pergolou. n Rekreační chaty EZO Štítary 440, 671 02 Šumná

n Camping Vranovská pláž  107 Vranovská přehrada - pláž, 671 02 Štítary recreation complex on the main beach of Vranov Dam tel.: +420 724 10 17 25, 515 29 12 91 e-mail: recepce@vranovska-plaz.cz http://www.vranovska-plaz.cz open: IV.–IX. – Organisation of big cultural events, e.g. series of tournaments in volleyball and footballtennis “Vranov summer”, Miss Beach, Sparkling wine fishing etc.  107 n Cabin Colony U Lesa 671 03 Vranov nad Dyjí cabins by the main beach of the Vranov Dam tel.: +420 603 23 80 55 e-mail: info@chatyvranov.cz http://www.chatyvranov.cz open: V.-IX. – The area is fenced off for a complete privacy for the guests. Car parking is free of charge and is located inside the premises, access is indicated with clearly marked signs. Most chalets have two floors and an outdoor seating area under a pergola. n Recreation cabins EZO Štítary 440, 671 02 Šumná

n Camping Vranovská pláž  107 Vranovská přehrada - pláž, 671 02 Štítary Freizeitanlage auf dem Hauptstrand der Talsperre Vranov Tel.: +420 724 10 17 25, 515 29 12 91 e-mail: recepce@vranovska-plaz.cz http://www.vranovska-plaz.cz Offen: IV.–IX. – Es werden hier große Kulturveranstaltungen, z.B. Turnierserie in Volleyball und Fußballtennis Vranovské léto, Miss Strand, Sektausfischen u.a.  107 n Bungalowkolonie U Lesa 671 03 Vranov nad Dyjí Bungalows befinden sich beim Hauptstrand der Talsperre Vranov Tel.: +420 603 23 80 55 e-mail: info@chatyvranov.cz http://www.chatyvranov.cz Offen: V.-IX. – Das Gelände ist umzäunt und bietet absolute Privatsphäre für die Gäste. Parkplatz ist kostenlos und innerhalb des Areals, wohin Sie dank deutlich sichtbarer Navigation hinfinden. Die meisten Gartenhäuser sind zweistöckig mit überdachter Sitzgelegenheit im Außenbereich. n Erholungsbungalows EZO Štítary 440, 671 02 Šumná

VRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

VRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

VRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

n Chata Dolja Vranovská přehrada - Štítarský les 526, Štítary n Chata Vranov Štítarský les 782, Vranovská přehrada n Chatová osada Slunečnice Štítarský les, Vranovská přehrada

42

www.znojemsko.info

n Cottage Dolja Vranovská přehrada - Štítarský les 526, Štítary n Cottage Vranov Štítarský les 782, Vranovská přehrada n Cabin Colony “Slunečnice” Štítarský les, Vranovská přehrada

n Hütte Dolja Vranovská přehrada - Štítarský les 526, Štítary n Hütte Vranov Štítarský les 782, Vranovská přehrada n Bungalowkolonie „Slunečnice“ Štítarský les, Vranovská přehrada


CAMPY A UBYTOVNY / CAMPS, HOSTELS / CAMPINGPLÄTZE RESTAURACE / RESTAURANTS / RESTAURANTS

VÝROVICE

VÝROVICE

VÝROVICE

ŽELETICE

ŽELETICE

ŽELETICE

n Autocamping Výr Výrovice 95 - přehrada 671 34 Horní Dunajovice n Rekreační areál Výr Výrovice 95, 671 34 Horní Dunajovice n Želetice - obecní ubytovna Želetice 157, 671 34 Horní Dunajovice

RESTAURACE

ZNOJMO

n Brandy la Moravia - distillery restaurant Oblekovice 46, 671 81 Znojmo tel.: +420 731 94 74 46, +420 733 32 53 99 e-mail: brandylamoravia@seznam.cz http://www.brandylamoravia.cz n Bufet Masarykovo nám. 16, 669 02 Znojmo n Café Cappuccino Pražská 25a, 669 02 Znojmo n Cafe Hall F.J. Curie 5 (sportovní hala), 669 02 Znojmo tel.: 604 23 34 17 n Cafe Restaurant Phoenix Bezručova 7, 669 02 Znojmo n Cantina Pizza Bistro Dolní Česká 22, 669 02 Znojmo n Corso Znojmo Pizzerie Jana Palacha 1267/1, 669 02 Znojmo n Dům na Věčnosti - Galerie, restaurace, hospůdka, klub Velká Mikulášská 463/11, 669 02 Znojmo tel.: 728 81 54 95 - klub, 776 85 66 50 - restaurant e-mail: info@navecnosti.cz n Hotel Katerina **** Na Valech 7, 669 02 Znojmo  102 n Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo nový hotel ve starém Znojmě tel.: 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Hotel se nachází přímo v centru města. Vinotéka a informační centrum znojemského vinařství, hlídané parkoviště, internet na pokoji, úschovna kol, půjčovna kol.  106 n Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel v okrajové části města tel.: 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz kapacita: restaurace 70 míst, vinárna 90 míst, snackbar 25 míst, 2 salonky 15 míst

n Autocamping Výr Výrovice 95 - přehrada 671 34 Horní Dunajovice n Autocamping Výr Výrovice 95, 671 34 Horní Dunajovice n Želetice – municipal hostel Želetice 157, 671 34 Horní Dunajovice

RESTAURANTS

ZNOJMO

n Brandy la Moravia - distillery restaurant Oblekovice 46, 671 81 Znojmo tel.:+420 731 94 74 46, +420 733 32 53 99 e-mail: brandylamoravia@seznam.cz http://www.brandylamoravia.cz n Buffet Masarykovo nám. 16, 669 02 Znojmo n Café Cappuccino Pražská 25a, 669 02 Znojmo n Cafe Hall F.J. Curie 5 (Sport Hall), 669 02 Znojmo tel.: +420 604 23 34 17 n Cafe Restaurant Phoenix Bezručova 7, 669 02 Znojmo n Cantina Pizza Bistro Dolní Česká 22, 669 02 Znojmo n Corso Znojmo Pizzerie Jana Palacha 1267/1, 669 02 Znojmo n Dům na Věčnosti - Gallery, Restaurant, Pub, Club Velká Mikulášská 463/11, 669 02 Znojmo tel.: +420 728 81 54 95 - club, +420 776 85 66 50 - restaurant e-mail: info@navecnosti.cz n Hotel Katerina **** Na Valech 7, 669 02 Znojmo  102 n Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo a new hotel in Old Znojmo tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Wine shop and Information Centre of the Znojmo winery, guarded parking, internet in rooms, bike storage, bike hire  106 n Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel at the edge of the town tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz capacity: restaurant 70 seats, wine-bar 90 seats, snackbar 25 seats, 2 lounges 15 seats  105 n Hotel “U Divadla” ***  105 n Hotel U Divadla *** nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo ubytování v centru Znojma accommodation in the centre of tel.: 515 22 45 16 Znojmo e-mail: recepce@udivadlahotel.cz tel.: +420 515 22 45 16 http://www.udivadlahotel.cz e-mail: recepce@udivadlahotel.cz – Domácí kuchyně, konferenční prostory, http://www.udivadlahotel.cz firemní akce. – Home-made food, conference facilities, corporate events. n HoZpoda n HoZpoda Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo n Illegal Bar Catering n Illegal Bar Catering tel.: 733 12 13 00 tel.: +420 733 12 13 00 http://www.illegalznojmo.cz http://www.illegalznojmo.cz

n Autocamping Výr Výrovice 95 - přehrada 671 34 Horní Dunajovice n Autocamping Výr Výrovice 95, 671 34 Horní Dunajovice n Želetice - Gemeindeherberge Želetice 157, 671 34 Horní Dunajovice

RESTAURANTS

ZNOJMO

n Brandy la Moravia - distillery restaurant Oblekovice 46, 671 81 Znojmo Tel.:+420 731 94 74 46, +420 733 32 53 99 e-mail: brandylamoravia@seznam.cz http://www.brandylamoravia.cz n Bufet Masarykovo nám. 16, 669 02 Znojmo n Café Cappuccino Pražská 25a, 669 02 Znojmo n Cafe Hall F.J. Curie 5 (Sport Hall), 669 02 Znojmo Tel.: +420 604 23 34 17 n Cafe Restaurant Phoenix Bezručova 7, 669 02 Znojmo n Cantina Pizza Bistro Dolní Česká 22, 669 02 Znojmo n Corso Znojmo Pizzerie Jana Palacha 1267/1, 669 02 Znojmo n Dům na Věčnosti - Galerien, Restaurants, Kneipen, Clubs Velká Mikulášská 463/11, 669 02 Znojmo Tel.: +420 728 81 54 95 - Klub, +420 776 85 66 50 - Restaurant e-mail: info@navecnosti.cz n Hotel Katerina **** Na Valech 7, 669 02 Znojmo  102 n Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo neues Hotel im alten Znojmo Tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Vinothek und Informationszentrum des Znaimer Weinbaues, überwachter Parkplatz, Internet im Zimmer, Aufbewahrung und Verleih der Fahrräder  106 n Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo Hotel auf dem Stadtrand Tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz Kapazität: Restaurant 70 Plätze, Weinstube 90 Plätze, Snackbar 25 Plätze, 2 Salon 15 Plätze  105 n Hotel „U Divadla“ *** nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo Unterkunft im Stadtzentrum von Znojmo Tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz – Hausmacherküche, Konferenzräume, Firmenveranstaltungen. n HoZpoda Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo n Illegal Bar Catering Tel.: +420 733 12 13 00 http://www.illegalznojmo.cz

www.znojemsko.info

43


RESTAURACE / RESTAURANTS / RESTAURANTS

n Italská restaurace Horní Česká 230/16, 669 02 Znojmo n La Casa Navarra Kovářská 10, 669 02 Znojmo n M-Centrum bufet Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo n M-Centrum restaurace Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo n Penzion U Huberta Dolní Česká 38, 669 02 Znojmo n Pizza U Aralky Pražská ul. (naproti čerp. stanici OMV), 669 02 Znojmo n Pohostinství Polehňa Přímětice 60, 669 04 Znojmo n PREMIUM Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo tel.: 515 224 595 e-mail: info@premiumhotel.cz http://premiumhotel.cz n Restaurace a pizzerie Praha Pražská 2a, 669 02 Znojmo n Restaurace KUŽELNA Melkusova 42, 669 02 Znojmo n Restaurace u Radnice Zelenářská 11, 669 02 Znojmo tel.: 723 59 97 95 e-mail: restaurace.uradnice@gmail.com http://restaurace-uradnice.webnode.cz n Restaurace U Zlaté konve Masarykovo nám. 9, 669 02 Znojmo n Tusto Risto Pub Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo n VietHouse Znojmo Dukelských Bojovníků 133, 669 02 Znojmo

n Italská restaurace Horní Česká 230/16, 669 02 Znojmo n La Casa Navarra Kovářská 10, 669 02 Znojmo n M-Centrum buffet Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo n M-Centrum Restaurant Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo n Penzion U Huberta Dolní Česká 38, 669 02 Znojmo n Pizza “U Aralky” Pražská ul. (naproti čerp. stanici OMV), 669 02 Znojmo n Inn Polehňa Přímětice 60, 669 04 Znojmo n PREMIUM Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo tel.: 515 224 595 e-mail: info@premiumhotel.cz http://premiumhotel.cz n Restaurant and pizzerie Praha Pražská 2a, 669 02 Znojmo n Restaurant “KUŽELNA” (bowling) Melkusova 42, 669 02 Znojmo n Restaurant u Radnice Zelenářská 11, 669 02 Znojmo tel.: +420 723 59 97 95 e-mail: restaurace.uradnice@gmail.com http://restaurace-uradnice.webnode.cz n Restaurant U Zlaté konve Masarykovo nám. 9, 669 02 Znojmo n Tusto Risto Pub Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo n VietHouse Znojmo Dukelských Bojovníků 133, 669 02 Znojmo

n Italská restaurace Horní Česká 230/16, 669 02 Znojmo n La Casa Navarra Kovářská 10, 669 02 Znojmo n M-Centrum Büfett Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo n M-Centrum Restaurant Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo n Penzion U Huberta Dolní Česká 38, 669 02 Znojmo n Pizza „U Aralky“ Pražská ul. (naproti čerp. stanici OMV), 669 02 Znojmo n Gasthaus Polehňa Přímětice 60, 669 04 Znojmo n PREMIUM Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo Tel.: 515 224 595 e-mail: info@premiumhotel.cz http://premiumhotel.cz n Restaurant und Pizzerie Praha Pražská 2a, 669 02 Znojmo n Restaurant “KUŽELNA” (Kegelbahn) Melkusova 42, 669 02 Znojmo n Restaurant u Radnice Zelenářská 11, 669 02 Znojmo Tel.: +420 723 59 97 95 e-mail: restaurace.uradnice@gmail.com http://restaurace-uradnice.webnode.cz n Restaurant U Zlaté konve Masarykovo nám. 9, 669 02 Znojmo n Tusto Risto Pub Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo n VietHouse Znojmo Dukelských Bojovníků 133, 669 02 Znojmo

BÍTOV

BÍTOV

BÍTOV

n Hotel Bítov  109 Bítov 87, 671 10 Ubytování a rekreace uprostřed čisté přírody. tel.: 515 29 40 11, 727 950 680, 731 067 971 e-mail: recepce@hotel-bitov.cz http://www.hotel-bitov.cz kapacita: restaurace s kapacitou 100 míst – venkovní bazén, konferenční prostory, catering n Restaurace a penzion U Tesařů Bítov 101, 671 10 Bítov tel.: +420 737 84 27 77, +420 515 29 46 16 e-mail: penzion@utesaru.cz http://www.utesaru.cz, www.pivovarbitov.cz n Restaurace Na Špici Bítov-Horka 115, 671 10 Bítov

n Hotel Bítov  109 Bítov 87, 671 10 Accommodation and leisure activities in pristine nature. tel.: +420 515 29 40 11, 727 950 680, 731 067 971 e-mail: recepce@hotel-bitov.cz http://www.hotel-bitov.cz capacity: Restaurant with a capacity of 100 seats – outdoor pool, conference facilities, catering n Restaurant and guesthouse “U Tesařů” Bítov 101, 671 10 Bítov tel.:+420 737 84 27 77, +420 515 29 46 16 e-mail: penzion@utesaru.cz http://www.utesaru.cz, www.pivovarbitov.cz n Restaurant “Na Špici” Bítov-Horka 115, 671 10 Bítov

n Hotel Bítov  109 Bítov 87, 671 10 Unterkunft und Erholung mitten in sauberer Natur. Tel.: +420 515 29 40 11, 727 950 680, 731 067 971 e-mail: recepce@hotel-bitov.cz http://www.hotel-bitov.cz Kapazität: Restaurant mit einer Kapazität von 100 Plätzen – Außenpool, Konferenzeinrichtungen, Catering n Restaurant und Pension „U Tesařů“ Bítov 101, 671 10 Bítov Tel.:+420 737 84 27 77, +420 515 29 46 16 e-mail: penzion@utesaru.cz http://www.utesaru.cz, www.pivovarbitov.cz n Restaurant „Na Špici“ Bítov-Horka 115, 671 10 Bítov

ČÍŽOV

ČÍŽOV

ČÍŽOV

n Ubytování a pohostinství U Švestků Čížov 153, 671 02 Šumná

DIETMANNSDORF

n Gasthaus Weinstöckl Dietmannsdorf 82, 2051 Dietmannsdorf tel.: +43 (0)2945/27 119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com

DIETMANNSDORF

n Penzion Weinstöckl*** (Vinný keř) Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com

44

www.znojemsko.info

n Ubytování a pohostinství U Švestků Čížov 153, 671 02 Šumná

DIETMANNSDORF

n Gasthaus Weinstöckl Dietmannsdorf 82, 2051 Dietmannsdorf tel.: +43 (0)2945/27 119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com

DIETMANNSDORF

n Guesthouse’s Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com

n Ubytování a pohostinství U Švestků Čížov 153, 671 02 Šumná

DIETMANNSDORF

n Gasthaus Weinstöckl Dietmannsdorf 82, 2051 Dietmannsdorf Tel.: +43 (0)2945/27 119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com

DIETMANNSDORF

n Pension’s Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf Englisch Tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com


RESTAURACE / RESTAURANTS / RESTAURANTS

http://www.weinstoeckl.com – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy. Snídaňový bufet, pokoj s TV, dětské hřiště, ochutnávka vín, zahrada.

http://www.weinstoeckl.com – Bed and breakfast, half-board, fullboard, rooms with TV and en-suite bathroom, discounts for children, breakfast buffet, playground, wine tasting, garden.

http://www.weinstoeckl.com – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, Frühstücksbuffet, Zimmer mit TV, Englisch, Kinderspielplatz, Weinverkostung, Garten.

DOBŠICE

DOBŠICE

DOBŠICE

n Restaurace Penzion Zátiší Vilová 459, 671 82 Dobšice

HARDEGG

n Restaurant Guesthouse “Zátiší” Vilová 459, 671 82 Dobšice

HARDEGG

n Restaurant Pension „Zátiší“ Vilová 459, 671 82 Dobšice

HARDEGG

n Hostinec Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at www.tiscover.at/gasthof-hammerschmiede otevřeno: Restaurace otevřena denně, v době od listopadu do března, zavřeno v úterý – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze. Ochutnávky vín.

n Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg English speaking staff tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at www.tiscover.at/gasthof-hammerschmiede open: daily; closed on Tuesdays between November and March – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tasting.

n Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg Englisch Tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at www.tiscover.at/gasthof-hammerschmiede Offen: täglich geöffnet, Nov. - März: Dienstag Ruhetag – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung.

HATĚ

HATĚ

HATĚ

n Česká restaurace Freeport, Hatě n Excalibur City - Flugzeug - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf speciality z celého světa, Kuba bar, terasa na křídle http://www.excaliburcity.com otevřeno: 10.30–21.00 n Excalibur City - Heuriger Hatě/Kleinhaugsdorf domácí kuchyně, krajová jídla, příjemná obsluha http://www.excaliburcity.com otevřeno: 10.00–21.00 n Excalibur City - Phönix - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf pizzerie, čína, cukrárna, tradiční kuchyně http://www.excaliburcity.com otevřeno: Po-Ne: 9.00-21.00 n Excalibur City - zur Tafelrunde Hatě/Kleinhaugsdorf rytířské menu, masové speciality, dobová obsluha http://www.excaliburcity.com otevřeno: nonstop n Hotel ITVV Duty Free Hatě *** Chvalovice - Hatě 200 tel.: 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz  112 n Hotel Savannah ****deluxe Chvalovice - Hatě 198, 669 02 Znojmo zážitky v každém smyslu tel.: 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com – Konferenční sály až pro 250 osob. Na české straně bývalého hraničního přechodu Hatě-Kleinhaugsdorf a téměř na dohled od středověkého města Znojma otevírá svou náruč hotel Savannah****deluxe. Noblesní a originální interiér vstupní haly, hotelové restaurace, pokojů i kongresových sálů lahodí zraku hostů a splňuje jejich nej-náročnější požadavky na pobyt plný zážitků.

n Česká restaurace Freeport, Hatě n Excalibur City - Flugzeug - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf specialities from the whole world, Cuba bar, terrace on the wing http://www.excaliburcity.com open: 10.30–21.00 n Excalibur City - Heuriger Hatě/Kleinhaugsdorf home cuisine, local specialities, pleasant atmosphere http://www.excaliburcity.com open: 10.00–21.00 n Excalibur City - Phönix - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf pizza, china, sweetshop, traditional cuisine http://www.excaliburcity.com open: Mo-Su: 9.00-21.00 n Excalibur City - zur Tafelrunde Hatě/Kleinhaugsdorf knights’ menu, meat specialities, staff in costumes http://www.excaliburcity.com open: nonstop n Hotel “ITVV Duty Free Hatě ***” Chvalovice - Hatě 200 tel.: +420 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz  112 n Hotel Savannah **** deluxe Chvalovice - Hatě 198, 669 02 Znojmo Immersive experiences tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com – On the Czech side of the former border crossing Hatě - Kleinhaugsdorf and almost at sight from the Medieval town of Znojmo lies the Savannah**** deluxe hotel. An elegant and original interior of the entry hall, hotel restaurant, rooms and meeting rooms pleases the eye of the guests and offers the highest standard for a stay full of memorable experiences.

n Pizzeria Lenuzzi Freeport, Hatě

n Pizzeria Lenuzzi Freeport, Hatě

n Česká restaurace Freeport, Hatě n Excalibur City - Flugzeug - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf Spezialitäten aus der ganzen Welt, Cuba Bar, Terrasse am Flügel http://www.excaliburcity.com Offen: 10.30–21.00 n Excalibur City - Heuriger Hatě/Kleinhaugsdorf Hausmannskost regionale Speisen, angenehme Bedienung http://www.excaliburcity.com Offen: 10.00–21.00 n Excalibur City - Phönix - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf Pizzeria, China, Creperie, tradizionelle Küche http://www.excaliburcity.com Offen: Mo-So: 9.00-21.00 n Excalibur City - zur Tafelrunde Hatě/Kleinhaugsdorf Rittermenü, Fleischspezialitäten, historische Kostüme http://www.excaliburcity.com Offen: Nonstop n Hotel „ITVV Duty Free Hatě ***“ Chvalovice - Hatě 200 Tel.: +420 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz  112 n Hotel Savannah **** deluxe Chvalovice - Hatě 198, 669 02 Znojmo Erlebnisse in jedem Sinn Tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com – An der tschechischen Seite des ehemaligen Grenzübergangs Hatě Kleinhaugsdorf und in der Nähe von der mittelalterlichen Stadt Znojmo heißt seine Gäste das Hotel Savannah****deluxe herzlich willkommen. Das noble und originelle Interieur der Eingangshalle, des Hotelrestaurants, der Zimmer und Kongresssäle begeistert alle Gäste und erfüllt ihre anspruchsvollen Wünsche auf einen Aufenthalt mit vielen Erlebnissen. n Pizzeria Lenuzzi Freeport, Hatě

HAVRANÍKY

HAVRANÍKY

HAVRANÍKY

n Restaurace Tři Koruny Havraníky 130, 669 02 Znojmo

n Restaurant “Tři Koruny” Havraníky 130, 669 02 Znojmo

n Restaurant „Tři Koruny“ Havraníky 130, 669 02 Znojmo www.znojemsko.info

45


RESTAURACE / RESTAURANTS / RESTAURANTS

HEVLÍN

HEVLÍN

HEVLÍN

HNANICE

HNANICE

HNANICE

n Hostinec Formanka Hevlín 53, 671 69 n Laa Bomba Shopping Center Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurace, čerpací stanice, lékárna, wellness tel.: 724 72 41 15 http://www.laabomba.com

n Inn ”Formanka” Hevlín 53, 671 69 n Laa Bomba Shopping Center Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurants, petrol station, chemist’s, wellness tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com

n Gasthaus „Formanka“ Hevlín 53, 671 69 n Laa Bomba Shopping Center Hevlín/Laa an der Thaya Travel Free Shop, Supermarkt, Restaurants, Tankstelle, Apotheke, Wellness Tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com

n AD ASTRA Hnanice - Fa Herzig Hnanice 100, 671 22 Šatov  111 n Hotel HAPPY STAR **** Znojemská 111, 669 02 Hnanice komfortní hotel nacházející se na hranici NP Podyjí tel.: 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz kapacita: 200 míst otevřeno: nonstop – Hotel 8 km jižně od Znojma a 1 km od hraničního přechodu s Rakouskem. V ceně ubytování: bohatá snídaně, krytý bazén, vířivka, pára, parní kabina, fitness a internet. n Hotel Vinice Hnanice - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02

n AD ASTRA Hnanice - Fa Herzig Hnanice 100, 671 22 Šatov  111 n Hotel HAPPY STAR **** Znojemská 111, 669 02 Hnanice hotel situated on the border of NP Podyjí tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz capacity: 200 seats Open: nonstop – Hotel 8 km south of Znojmo and 1 km from the border crossing with Austria. Price for accommodation includes: indoor swimming pool, whirlpool, steam cabin, fitness, internet. n Hotel Vinice Hnanice - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02

n AD ASTRA Hnanice - Fa Herzig Hnanice 100, 671 22 Šatov  111 n Hotel HAPPY STAR **** Znojemská 111, 669 02 Hnanice Hotel auf der Grenze des Nationalparks Podyjí Tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz Kapazität: 200 Plätze Offen: nonstop – 8 km südlich von Znojmo und 1 km vom Grenzüberg mit Österreich. Im Preis der Unterkunft auch Hallenbad, Whirlpool, Dampfbad, Fitness, Internet. n Hotel Vinice Hnanice - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

KUCHAŘOVICE

KUCHAŘOVICE

KUCHAŘOVICE

LECHOVICE

LECHOVICE

LECHOVICE

n Restaurace Fontána nám. Míru 6, 671 67 Hrušovany n. Jev. n Restaurace Grand Italia Nádražní 607, 671 67 Hrušovany n. Jev. n Restaurace U Svídů Nádražní 290, 671 67 Hrušovany n. Jev.

n Restaurant Fontána nám. Míru 6, 671 67 Hrušovany n. Jev. n Restaurant Grand Italia Nádražní 607, 671 67 Hrušovany n. Jev. n Restaurant U Svídů Nádražní 290, 671 67 Hrušovany n. Jev.

n Kulturně - sportovní centrum SÝPKA Jevišovice 102, 671 53 tel.: 515 26 67 21 e-mail: info@sypkajevisovice.cz n Restaurace Emrammus 8. května 397, 669 02 Kuchařovice

n Sporting and cultural centre “SÝPKA” Jevišovice 102, 671 53 tel.: +420 515 26 67 21 e-mail: info@sypkajevisovice.cz n Restaurace Emrammus 8. května 397, 669 02 Kuchařovice

n Restaurant Fontána nám. Míru 6, 671 67 Hrušovany n. Jev. n Restaurant Grand Italia Nádražní 607, 671 67 Hrušovany n. Jev. n Restaurant U Svídů Nádražní 290, 671 67 Hrušovany n. Jev. n Sport - Kulturzentrum „SÝPKA“ Jevišovice 102, 671 53 Tel.: +420 515 26 67 21 e-mail: info@sypkajevisovice.cz n Restaurace Emrammus 8. května 397, 669 02 Kuchařovice

n Hotel Weiss  110 671 63 Lechovice 56 vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí venkova, hlavní trasa Brno–Znojmo–Vídeň tel.: recepce 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz kapacita: 45 míst restaurace, 30 míst terasa, 60 míst sklepní vinárna – Hotel roku 2012 Regional winner Možnost pořádání párty, firemních oslav, školení s možností degustace vín, grilování. n Vinný restaurant U Bazalů Lechovice 98, 671 63

n Hotel “Weiss”  110 671 63 Lechovice 56 family type hotel in quiet environment, main route Brno–Znojmo–Wien tel.: +420 602 22 23 60 recepce, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz capacity: 45 seats restaurant, 30 seats summer garden, 60 seats cellar – Organising parties, business celebrations, training courses, wine tasting, barbecue available, etc. n Wine restaurant “U Bazalů” Lechovice 98, 671 63

n Hotel „Weiss“  110 671 63 Lechovice 56 Familienhotel in der ruhigen Umgebung, Hauptstrasse Brno - Znojmo–Wien Tel.: +420 602 22 23 60 recepce, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz Kapazität: 45 Plätze Restaurant, 30 Plätze Sommergarten, 60 Plätze Keller – Veranstaltung von Parties, Firmenfeiern, Schulungen mit der Möglichkeit der Weinverkostung, Grillen usw. n Weinrestaurant „U Bazalů“ Lechovice 98, 671 63

LESNÁ

LESNÁ

LESNÁ

n 1. České muzeum motocyklů a galerie Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Expozice historických motocyklů, automobilů a technických starožitností.

MIROSLAV

n Vinařství Hanzel Malinovského 33, 671 72 Miroslav

46

www.znojemsko.info

n 1st Czech Motorcycle Museum and Gallery Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – An exhibition of historic motorcycles, cars and technical artefacts.

MIROSLAV

 102 n Winery Hanzel

Malinovského 33, 671 72 Miroslav

 102

n 1. Tschechisches Motorradmuseum und Galerie Lesná Lesná 12, 671 02 Tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Ausstellung historischer Motorräder, Autos und technischen Antiquitäten.

MIROSLAV

n Weinkeller Hanzel Malinovského 33, 671 72 Miroslav

 102


RESTAURACE / RESTAURANTS / RESTAURANTS

útulný hotel a vinařství s rodinnou tradicí tel.: 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz otevřeno: Po-So 11.00–22.00, Ne 11.00-18.00 – Pouhých 20 minut cesty od Brna se nachází útulný hotel Vinařství Hanzel, ve kterém můžete poznat vinařství s rodinnou tradicí, ochutnat typickou moravskou gastronomii, ubytovat se v komfortních pokojích nebo uspořádat rodinnou oslavu. Perfektně se hodí i pro firemní setkání.

cosy hotel and winery with family tradition tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz open: Mon-Sat 11.00–22.00, Sun 11.00-18.00 – Just 20 minutes away from Brno you can find cosy hotel Winery Hanzel where you can experience family-run winery, try tradition Moravian food, find accommodation in comfortable rooms or host an event. Great for corporate events too.

gemütliches Hotel und Weinkeller mit Familientradition Tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz Offen: Mo-Sa 11.00–22.00, So 11.00-18.00 – Kaum 20 Minuten von Brünn finden Sie das gemütliche Hotel Vinařství Hanzel, in dem Sie den Weinkeller mit Familientradition besuchen, typische mährische Küche kosten, angenehme Zimmer nutzen und Familienfeier veranstalten können. Eignet sich perfekt auch für Firmenveranstaltungen.

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

NOVÝ ŠALDORF - ZNOJMO

NOVÝ ŠALDORF - ZNOJMO

NOVÝ ŠALDORF - ZNOJMO

n Bistro Kolis Znojemská 389, 672 01 Moravský Krumlov n Restaurace a vinárna U Blondýny Břízová 250, 672 01 Moravský Krumlov n Pension a restaurace Blanka  108 Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo penzion je centru vinných sklípků tel.: 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz kapacita: kuřácké 50 osob, nekuřácké 60 osob, v sobotu a neděli v době podávání obědů se nekouří i v kuřácké části – Vlastní uzamykatelné parkoviště, úschovna kol, možnost využití dvojgaráže a to vše zdarma. Na každém pokoji TV, Wifi, minibar.

PULKAU

n La Cantina Rathausplatz 9, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)650/470 86 46 e-mail: reservierung@lacantina.cc n Zum Jagawirt - Familie Karl Hauptstraße 43, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27487

RETZ

n Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz domluvíme se anglicky a francouzsky tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, ochutnávky vín. n RESTAURANT MÄHRISCHE BOTSCHAFT IM WEINSCHLÖSSL Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2494 e-mail: restaurant@maehrische-botschaft.at http://www.maehrische-botschaft.at n Schlossgasthaus Brand Schlossplatz 5, 2070 Retz rozmazlíme Vás naší typickou kuchyní tel.: +43 (0)2942/24 94 e-mail: brand.lisi@aon.at http://www.schlossgasthaus-brand.at otevřeno: od 8.00 do 22.00 hod., teplá kuchyně od 11.30 do 21.00, v pondělí zavřeno – Naše speciality: hovězí maso z vlastního skotu - Pečená svíčková, sezónní jídla.

n Weinquartier - Pollak Hauptplatz 4-5, 2070 Retz snoubení mnohostranné nabídky tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: pollak@weinquartier.co.at

n Bistro Kolis Znojemská 389, 672 01 Moravský Krumlov n Restaurant and wine bar “U Blondýny” Břízová 250, 672 01 Moravský Krumlov n Guesthouse  108 and restaurant “Blanka” Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo guesthouse in the centre of wine cellars tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz capacity: smoking - 50 persons, nonsmoking 60 persons – Private enclosed parking lot, bike storage, double garage – all that for free. All rooms with TV, Wifi, minibar.

PULKAU

n La Cantina Rathausplatz 9, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)650/470 86 46 e-mail: reservierung@lacantina.cc n Zum Jagawirt - Familie Karl Hauptstraße 43, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27487

RETZ

n Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz English and French speaking staff tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tastings. n RESTAURANT MÄHRISCHE BOTSCHAFT IM WEINSCHLÖSSL Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2494 e-mail: restaurant@maehrische-botschaft.at http://www.maehrische-botschaft.at n Schlossgasthaus Brand Schlossplatz 5, 2070 Retz we will spoil you with our traditional dishes tel.: +43 (0)2942/24 94 e-mail: brand.lisi@aon.at http://www.schlossgasthaus-brand.at open: from 8 a.m. to 10 p.m., kitchen opened from 11.30 a.m. to 9 p.m., closed on Mondays – Our signature dishes: beef reared on our farms – roast beef with sauce, seasonal dishes. n Weinquartier - Pollak Hauptplatz 4-5, 2070 Retz a multi-purpose establishment tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: pollak@weinquartier.co.at

n Schnellimbiss Kolis Znojemská 389, 672 01 Moravský Krumlov n Restaurant und Weinstube „U Blondýny“ Břízová 250, 672 01 Moravský Krumlov n Pension  108 und Restaurant „Blanka“ Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo Pension im Weinkellerzentrum Tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz Kapazität: Raum für Raucher 50 Personen, für Nichtraucher 60 Personen – Eigener absperrbarer Parkplatz, Aufbewahrung der Fahrräder, mögliche Verwendung von Doppelgarage. In jedem Zimmer TV, Wifi, Minibar.

PULKAU

n La Cantina Rathausplatz 9, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)650/470 86 46 e-mail: reservierung@lacantina.cc n Zum Jagawirt - Familie Karl Hauptstraße 43, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)2946/27487

RETZ

n Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz Englisch, Französisch Tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung. n RESTAURANT MÄHRISCHE BOTSCHAFT IM WEINSCHLÖSSL Wallstraße 13, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2494 e-mail: restaurant@maehrische-botschaft.at http://www.maehrische-botschaft.at n Schlossgasthaus Brand Schlossplatz 5, 2070 Retz wir verwöhnen Sie mit typischer regionaler Küche Tel.: +43 (0)2942/24 94 e-mail: brand.lisi@aon.at http://www.schlossgasthaus-brand.at Offen: von 8.00 bis 22.00 Uhr, warme Küche von 11.30 bis 21.00, am Montag geschlossen – Unsere Spezialitäten vom Dexterrind aus eigener Rinderhaltung wie Gebackene Beiried, Gekochtes Rindfleisch und Rindsbraten, sowie saisonale Gerichte. n Weinquartier - Pollak Hauptplatz 4-5, 2070 Retz hier bündeln sich vielfältige Angebote Tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: pollak@weinquartier.co.at

www.znojemsko.info

47


RESTAURACE / RESTAURANTS / RESTAURANTS

http://www.weinquartier.co.at http://www.weinquartier.co.at – Možnost organizace odborných seminářů. – A multi-purpose establishment offering catered events and seminars.

http://www.weinquartier.co.at – Fachseminare.

ŠATOV

ŠATOV

ŠATOV

UHERČICE

UHERČICE

UHERČICE

n Rodinná restaurace a penzion U Fandy Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

n Family Restaurant and Pension “U Fandy” Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

n Familienrestaurant und Pension „U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov Tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

n Penzion Na Kolářce  109 Uherčice 4, 671 07 Uherčice u Znojma tel.: +420 725 904 987 e-mail: info@nakolarce.cz http://www.nakolarce.cz – Stylové a pohodlné ubytování. Domácí kuchyně z místních surovin. Sauna a wellness. Zázemí pro cyklisty.

n Na Kolářce guesthouse  109 Uherčice 4, 671 07 Uherčice u Znojma tel.:+420 725 904 987 e-mail: info@nakolarce.cz http://www.nakolarce.cz – Stylish and comfortable accommodation. Homemade dishes from local ingredients. Sauna and wellness. Facilities for cyclists.

n Penzion Na Kolářce  109 Uherčice 4, 671 07 Uherčice u Znojma Tel.:+420 725 904 987 e-mail: info@nakolarce.cz http://www.nakolarce.cz – Stilvolle und bequeme Unterkunft. Hausküche aus örtlichen Rohstoffen. Sauna und Wellness. Hintergrund für Radfahrer.

ÚNANOV

ÚNANOV

ÚNANOV

n Restaurace a pizzerie U Molíků Únanov 11, 671 31 tel.: 723 55 25 91 e-mail: resumolun@seznam.cz

UNTERRETZBACH

n Restaurant and pizzeria “U Molíků“ Únanov 11, 671 31 tel.: +420 723 55 25 91 e-mail: resumolun@seznam.cz

UNTERRETZBACH

n Restaurant und Pizzeria „U Molíků“ Únanov 11, 671 31 Tel.: +420 723 55 25 91 e-mail: resumolun@seznam.cz

UNTERRETZBACH

n Pollak’s Retzbacher Hof Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach tel.: +43 (0)2942/20171 e-mail: pollak@retzbacherhof.at http://www.retzbacherhof.at otevřeno: St: 17.00-24.00, Čt - So: 10.0024.00, Ne a svátky: 10.00-17.00, Po a Út: zavřeno. Kuchyně otevřena: 11.30-14.00, 17.30-21.00

n Pollak’s Retzbacher Hof Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach tel.: +43 (0)2942/20171 e-mail: pollak@retzbacherhof.at http://www.retzbacherhof.at open: Wed 17.00 -24.00, Thu–Sat 10.0024.00, Sundays and public holidays 10.0017.00, Closed on Mon and Tue. Please note that food is served at 11.30-14.00

n Pollak’s Retzbacher Hof Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach Tel.: +43 (0)2942/20171 e-mail: pollak@retzbacherhof.at http://www.retzbacherhof.at Offen: Mi 17.00-24.00, Do - Sa 10.00-24.00, SO und Feiertag 10.00-17.00, Mo und Di Ruhetag. Küchenzeiten: 11.30-14.00, 17.30-21.00

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - PLÁŽ

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - PLÁŽ

VRANOVSKÁ PŘEHRADA - PLÁŽ

n Restaurace U Vodnáře Bítovská 143, 671 03 Vranov nad Dyjí

n Restaurant “U Vodnáře” Bítovská 143, 671 03 Vranov nad Dyjí

n Restaurant „U Vodnáře“ Bítovská 143, 671 03 Vranov nad Dyjí

n Penziony a restaurace GAUDEO  107 Vranovská přehrada - pláž spokojená dovolená na Vranově - to je penzion Gaudeo tel.: 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz kapacita: 100 míst – 2–4 lůžkové apartmány s vlastní kuchyňkou, ledničkou, koupelnou, WC a balkónem. Každý pokoj je vybaven TV se satelitním příjmem. Cyklistům nabízí úschovnu kol. Samozřejmostí je i vlastní parkoviště přímo u penzionu. Pro chladnější období jsou pokoje vybaveny přímotopy. Každý apartmán má přímý samostatný vchod. Součástí penzionů je restaurace s kapacitou 100 míst. Přímo před penziony je umístěno víceúčelové dětské hřiště.

n Guesthouses  107 and Restaurants GAUDEO Vranovská přehrada - pláž nice holiday at Vranov – it is the Gaudeo guesthouse tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz capacity: 100 seats – 2-4 bed apartments with a kitchenette, fridge, bathroom, WC and balcony. All rooms have TV and satellite. Storage of bikes for cyclist. Of course we also have a private parking lot right next to the guesthouse. In cooler days rooms have heaters. All apartments have individual entrances.

n Pensionen  107 und Restaurants GAUDEO Vranovská přehrada - pláž zufriedener Urlaub in Vranov – das ist die Pension. Gaudeo Tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz Kapazität: 100 Plätze – 2–4bettappartements mit eigener Küche, Kühlschrank, Bad, WC und Balkon. Jedes Zimmer ausgestattet mit TV mit Satanlage. Für Radfahrer – Radaufbewahrung. Selbstverständlich ist auch Parkplatz direkt bei der Pension. Für kühlere Tage sind die Zimmer mit Heizkörpern ausgestattet. Jedes Appartement hat eigenen Eingang.

VRANOVSKÁ VES

VRANOVSKÁ VES

VRANOVSKÁ VES

VRBOVEC

VRBOVEC

VRBOVEC

n Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz n Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec

ZELLERNDORF

n Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at

48

www.znojemsko.info

n Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz n Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec

ZELLERNDORF

n Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at

n Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko Tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz n Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec

ZELLERNDORF

n Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf Englisch Tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at


RESTAURACE / RESTAURANTS / RESTAURANTS KAVÁRNY / COFFEE SHOPS / KAFFEEHÄUSER

otevřeno: restaurace denně od 9.00, Po a Út zavřeno – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy, nadstandartní snídaně.

KAVÁRNY

ZNOJMO

n Bar Podsvětí nám. Svobody 16, 669 02 Znojmo n Café Paris Suchohrdelská 22, 669 02 Znojmo n Cafe Pepe 33 Vídeňská 3, 669 02 Znojmo n Cafe Restaurant Phoenix Bezručova 7, 669 02 Znojmo n Cafe U Michala Divišovo nám. 12, 669 02 Znojmo n Chez Martine Pražská 25, 669 02 Znojmo n Čajovna Procitni a Chechtej se Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo n Čajový klub Znojmo Staré Město 109/1, 669 02 Znojmo n KAFE U radnice Obroková 10, 669 02 Znojmo tel.: 604 93 67 27 n Karlova pekárna s.r.o. Dolní Česká 39, Znojmo 669 02 n Káva na Knopp Malá Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 774 03 85 90 e-mail: kavanaknopp@gmail.com http://www.kavanaknopp.cz n Kavárna Galerie - Dům umění Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo n Kavárna U Mlsného kocoura Velká Mikulášská 4 , 669 02 Znojmo tel.: 606 43 53 55 e-mail: info@mlsnykocour.com http://www.mlsnykocour.com – Čokoláda, káva, čaje, dezerty, speciality. n Kavárna Žlutá ponorka Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo n La Familia Café Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo n OXALIS čaj & káva Divišovo nám. 7, Znojmo n Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz n Rodinná káva nám. Svobody 16, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 33 45 77 e-mail: info@rodinnakava.cz http://rodinnakava.cz

BÍTOV

open: daily from 9.00, closed on Mon and Tue – Bed and breakfast, half-board, fullboard, rooms with en-suite bathroom, discounts for children, luxury breakfast.

COFFEE SHOPS

ZNOJMO

nBar Podsvětí nám. Svobody 16, 669 02 Znojmo n Café Paris Suchohrdelská 22, 669 02 Znojmo n Cafe Pepe 33 Vídeňská 3, 669 02 Znojmo n Cafe Restaurant Phoenix Bezručova 7, 669 02 Znojmo n Cafe “U Michala” Divišovo nám. 12, 669 02 Znojmo n Chez Martine Pražská 25, 669 02 Znojmo n Tearoom „Procitni a Chechtej se” Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo n Tearoom “Tea club Znojmo” Staré Město 109/1, 669 02 Znojmo n Coffee shop „U radnice“ Obroková 10, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 93 67 27 n Karlova pekárna s.r.o. - Bakery Dolní Česká 39, Znojmo 669 02 n Káva na Knopp Malá Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 774 03 85 90 e-mail: kavanaknopp@gmail.com http://www.kavanaknopp.cz n Coffee shop Galerie – “Dům umění” Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo  104 n Coffee shop U Mlsného kocoura  104 Velká Mikulášská 4 , 669 02 Znojmo tel.: +420 606 43 53 55 e-mail: info@mlsnykocour.com http://www.mlsnykocour.com – Chocolate, coffee, tea, desserts, specialties. n Coffee shop “Žlutá ponorka“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo n La Familia Café Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo n OXALIS čaj & káva Divišovo nám. 7, Znojmo n Guesthouse Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz n Rodinná káva nám. Svobody 16, 669 02 Znojmo tel.:+420 603 33 45 77 e-mail: info@rodinnakava.cz http://rodinnakava.cz

BÍTOV

Offen: täglich ab 9.00, Ruhetage Mo und Di – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/ Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, erweitertes Frühstück.

KAFFEEHÄUSER

ZNOJMO

n Bar Podsvětí nám. Svobody 16, 669 02 Znojmo n Café Paris Suchohrdelská 22, 669 02 Znojmo n Cafe Pepe 33 Vídeňská 3, 669 02 Znojmo n Cafe Restaurant Phoenix Bezručova 7, 669 02 Znojmo n Café „U Michala“ Divišovo nám. 12, 669 02 Znojmo n Chez Martine Pražská 25, 669 02 Znojmo n Teestube „Procitni a Chechtej se“ Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo n Teestube „Teeklub Znojmo“ Staré Město 109/1, 669 02 Znojmo n Coffee shop “U radnice“ Obroková 10, 669 02 Znojmo Tel.: +420 604 93 67 27 n Karlova pekárna s.r.o. - Bäckerei Dolní Česká 39, Znojmo 669 02 n Káva na Knopp Malá Michalská 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 774 03 85 90 e-mail: kavanaknopp@gmail.com http://www.kavanaknopp.cz n Café Galerie – „Dům umění“ Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo  104 n Coffee U Mlsného kocoura Velká Mikulášská 4 , 669 02 Znojmo Tel.: +420 606 43 53 55 e-mail: info@mlsnykocour.com http://www.mlsnykocour.com – Schokolade, Kaffee, Tee, Desserts, Spezialitäten. n Coffee shop „Žlutá ponorka“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo n La Familia Café Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo n OXALIS čaj & káva Divišovo nám. 7, Znojmo n Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz n Rodinná káva nám. Svobody 16, 669 02 Znojmo Tel.:+420 603 33 45 77 e-mail: info@rodinnakava.cz http://rodinnakava.cz

BÍTOV

n Hotel Bítov  109 Bítov 87, 671 10 Ubytování a rekreace uprostřed čisté přírody. tel.: 515 29 40 11-12, 602 55 10 10, 602 49 16 82 e-mail: hotel@hotelbitov.cz http://www.hotelbitov.cz

n Hotel Bítov  109 Bítov 87, 671 10 Accommodation and leisure activities in pristine nature. tel.: +420 515 29 40 11, 727 950 680, 731 067 971 e-mail: recepce@hotel-bitov.cz http://www.hotel-bitov.cz

n Hotel Bítov  109 Bítov 87, 671 10 Unterkunft und Erholung mitten in sauberer Natur. Tel.: +420 515 29 40 11, 727 950 680, 731 067 971 e-mail: recepce@hotel-bitov.cz http://www.hotel-bitov.cz

HATĚ

HATĚ

HATĚ

n Santora Kaffeehaus Freeport, Hatě

n Santora Kaffeehaus Freeport, Hatě

n Santora Kaffeehaus Freeport, Hatě

www.znojemsko.info

49


KAVÁRNY / COFFEE SHOPS / KAFFEEHÄUSER VINAŘSTVÍ, VINOTÉKY, VINÁRNY / WINE-GROWING, WINE BARS, VINOTHEQUES / WEINBAU, WEINKELLERS, VINOTHEKEN

JAROSLAVICE

n Caffe Bar La Passion Náměstí 103, 671 28 Jaroslavice

RETZ

n Cukrárna Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinotéka v cukrárně. n Elmer’s kavárna - cukrárna Nora Zaiser, Hauptplatz 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)699/111 422 33 http://www.elmers-cafe.at otevřeno: Po-So: 8.00-18.30, Ne a svátky: 9.00-18.30, Út: zavřeno n Vinný bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at otevřeno: Po, Čt-So 16.00-24.00 hod., Ne 16.00-22.00 hod., Út a St zavřeno

VINAŘSTVÍ

ZNOJMO

JAROSLAVICE

n Caffe Bar La Passion Náměstí 103, 671 28 Jaroslavice

RETZ

n Cake shop Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Wine shop in cake shop. n Elmer’s coffee house – cake shop Nora Zaiser, Hauptplatz 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)699/111 422 33 http://www.elmers-cafe.at open: Mon-Sat 8.00-18.30, Sunday and holidays 9.00-18.30, closed on Tuesdays n Wine bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at open: Mon, Thu–Sat 16.00-24.00, Sun 16.00-22.00 hod., closed on Tue and Wed

WINE-GROVING

ZNOJMO

n Informační centrum VOC ZNOJMO  99 s ochutnávkou vín a vyhlídkou Kollárova ulice (ve spodní části Masarykova nám.), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz otevřeno: duben 2018 - říjen 2018 – Přízemí Vlkovy věže: Informace o vinařstvích a vinařských akcích ve Znojmě a okolí, prodej vstupenek na věž, ochutnávka vín ze speciálního vinného baru. Vstup na věž BEZ OCHUTNÁVKY: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou bez průvodce dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Min. 2 osoby, max. 14 osob. S OCHUTNÁVKOU vín VOC ZNOJMO: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou a s ochutnávkou - 5 vzorků vín VOC ZNOJMO 150 Kč. Min. 2 osoby, max. 14 osob. V případě zájmu je možné si objednat objednávku vín VOC ZNOJMO individuálně. Tel.: 734 732 019, 777 323 136.

n Information Centre VOC ZNOJMO  99 with view and wine degustation Kollárova ulice (in the lower part of Masaryk square), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz open: April 2018 - October 2018 – Vlk’s Tower ground-floor: Information about wineries and wine events in Znojmo and the surrounding area, sale of tickets for the tower, wine tasting in a special wine bar. Entrance fees without wine tasting: access to the tower / viewing pad without a guide - adults 20 Kč, children under 15free of charge. Min. 2 people, max. 14 people. With VOC ZNOJMO wine tasting: access to the tower / viewing pad with wine tasting–5 VOC ZNOJMO samples 150Kč. Min. 2 people, max. 14 people. Individual wine tasting sessions can be arranged upon request. Tel.: 734 73 20 19, 777 32 31 36.

n NAVAJN s.r.o. Oblekovice 308, 671 81 Znojmo tel.: +420 602 74 33 01, +420 737 26 75 53 e-mail: info@navajn.cz, sommelier@navajn.cz http://www.navajn.cz  103 n PREMIUM Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo  104 n Vinárna U Kaplana U Branky 6, 669 02 Znojmo v atraktivním prostředí středověkého sklepa a dvora tel.: 721 85 33 48 e-mail: info@vinarna-znojmo.cz http://www.vinarna-znojmo.cz otevřeno: denně – Nabízíme výběr nejlepších vín znojemských vinohradů. n Vinařský dvůr Tilia Oblekovice, 671 81 Znojmo  102 n Vinařství Lahofer Vinařský dvůr, Brněnská 523, 671 82 Znojmo vinařská firma se sídlem v Dobšicích u Znojma tel.: 515 24 27 56

n NAVAJN s.r.o. Oblekovice 308, 671 81 Znojmo tel.:+420 602 74 33 01, +420 737 26 75 53 e-mail: info@navajn.cz, sommelier@navajn.cz http://www.navajn.cz  103 n PREMIUM Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo  104 n Wine bar “U Kaplana” U Branky 6, 669 02 Znojmo attractive location in a Medieval cellar and courtyard tel.: +420 721 85 33 48 e-mail: info@vinarna-znojmo.cz http://www.vinarna-znojmo.cz open: daily – We offer a selection of top wines from Znojmo’s vineyards. n Vinařský dvůr Tilia Oblekovice, 671 81 Znojmo  102 n Winery Lahofer Vinařský dvůr, Brněnská 523, 671 82 Znojmo winery with a seat in Dobšice near Znojmo tel.: +420 515 24 27 56

50

www.znojemsko.info

JAROSLAVICE

n Caffe Bar La Passion Náměstí 103, 671 28 Jaroslavice

RETZ

n Konditorei Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinothek in der Konditorei. n Elmer’s Café - Konditorei Nora Zaiser, Hauptplatz 7, 2070 Retz Tel.: +43 (0)699/111 422 33 http://www.elmers-cafe.at Offen: Mo-Sa von 8.00-18.30, Sonn- und Feiertag von 9.00-18.30, Dienstag Ruhetag n Winebar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz Tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at Offen: Mo, Do-Sa 16.00-24.00 Uhr, So 16.00-22.00 Uhr, Di und Mi geschlossen

WEINBAU

ZNOJMO

n Informationszentrum VOC ZNOJMO  99 mit Weinprobe und Ausblick Kollárova ulice (im unteren Teil des Masaryk-Platzes), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Offen: April 2018 - Oktober 2018 – Das Erdgeschoss des Vlkova Turms: Informationen zum Weinbau und Weinveranstaltungen in Znaim und der Umgebung, Verkauf der Eintrittskarten für den Turm, Weinverkostung von der speziellen Weinbar. Eintritt in den Turm ohne Weinverkostung: Eintritt in den Vlkova Turm mit Aussicht ohne Führung - Erwachsene 20 CZK, Kinder bis 15 Jahren frei. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Mit Weinverkostung der VOC ZNOJMO-Weine: Eintritt in den Vlkova Turm mit Aussicht und mit Weinverkostung - 5 Weinproben der VOC ZNOJMO-Weine 150 CZK. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Nach Anfrage auch individuelle Weinverkostung der VOC ZNOJMO-Weine möglich. Tel.: +420 734 73 20 19, +420 777 32 31 36. n NAVAJN s.r.o. Oblekovice 308, 671 81 Znojmo Tel.:+420 602 74 33 01, +420 737 26 75 53 e-mail: info@navajn.cz, sommelier@navajn.cz http://www.navajn.cz  103 n PREMIUM Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo  104 n Weinkeller „U Kaplana“ U Branky 6, 669 02 Znojmo in attraktiver Atmosphäre des mittelalterlichen Kellers und Hofs Tel.: +420 721 85 33 48 e-mail: info@vinarna-znojmo.cz http://www.vinarna-znojmo.cz Offen: täglich – Wir bieten die beste Weinauswahl aus den Znaimer Weinbergen. n Vinařský dvůr Tilia Oblekovice, 671 81 Znojmo  102 n Weinbau Lahofer Vinařský dvůr, Brněnská 523, 671 82 Znojmo Weinbaufirma mit dem Sitz in Dobšice bei Znojmo Tel.: +420 515 24 27 56


VINAŘSTVÍ, VINOTÉKY, VINÁRNY / WINE-GROWING, WINE BARS, VINOTHEQUES / WEINBAU, WEINKELLERS, VINOTHEKEN

e-mail: vino@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Vinařství LAHOFER spolu s firmou Vinice LAHOFER obhospodařuje na Znojemsku 430 ha na tratích Babičák, U Hájku, Volné pole či Lampelberg. Tam umístilo vinařský program „Mějte svoji hlavu“. Své jméno odvodilo vinařství od rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera.

e-mail: vino@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – LAHOFER winery together with Vinice LAHOFER company manages 430 ha of vineyards in the Znojmo region, including Babičák, U Hájku, Volné pole či Lampelberg. The winery’s name was inspired by a native from Dobšice, artistic woodcarver J. Lahofer.

n Vinotéka Malovaný sklep Pražská ulice, 669 02 Znojmo  110 n Vínovín - vinotéka znojemské vinařské oblasti Vinotéka Vínovín, Pražská ulice v zahrádkách, 669 02 Znojmo (směr exit Praha - 150m za ÖMV vpravo) největší vinotéka znojemské vinařské oblasti. tel.: 530 51 22 08 e-mail: info@vinovin.cz http://www.vinovin.cz otevřeno: denně 9.00–20.00 n Wine bar Chatka Masarykovo náměstí 14, Znojmo tel.: 775 67 89 22  116 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – prodejna Loucký klášter Loucká ul., 669 02 Znojmo specializovaná prodejna tel.: 515 26 72 37, 602 38 06 50 otevřeno: I.–II. Po–Pá 9.00–18.00, So 9.00–12.00; III.–XII. Po–Pá 9.00–18.00 So–Ne 9.00–12.30 13.00–18.00 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – prodejna vín  116 Horní Česká 2, 669 02 Znojmo specializovaná prodejna tel.: 515 22 07 00 e-mail: prodejna.ceska@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: Po–Pá 9.00–12.00 12.30–18.00 So 8.00–12.00 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. - Šobes - Podmolí Šobes - Podmolí tel.: 721 942 271 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz  116 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Loucký klášter Loucká ul., 669 02 Znojmo muzeum vinařství a bednářství, prohlídky kláštera tel.: 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: I.–III.: na základě objednávky, IV.-IX.: Po–Ne 9.00–18.00; X.–XII.: na základě objednávky – Vstupné: děti 60 Kč, dospělí 100 Kč/osobu včetně ochutnávky a suvenýru „skleničky na víno“.

n Vinotheque Malovaný skep Pražská ulice, 669 02 Znojmo  110 n Vínovín - vinotheque of the Znojmo wine-growing region Vinotéka Vínovín, Pražská Street in Gardens, 669 02 Znojmo (Direction exit Praha - 150m right behinde ÖMV) the biggest wine shop of the Znojmo wine-growing region. tel.: +420 530 51 22 08 e-mail: info@vinovin.cz http://www.vinovin.cz open: daily 9.00–20.00 n Wine bar Chatka Masarykovo náměstí 14, Znojmo tel.: +420 775 67 89 22  116 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Louka monastery Wine Shop Loucká ul., 669 02 Znojmo specialised shop tel.: +420 515 26 72 37, 602 38 06 50 open: I.–II. Mo–Fr 9.00–18.00, Sa 9.00–12.00; III.–XII. Mo–Fr 9.00–18.00 Sa–Su 9.00–12.30 13.00–18.00 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – Wine shop  116 Horní Česká 2, 669 02 Znojmo specialised shop tel.: +420 515 22 07 00 e-mail: prodejna.ceska@znovin.cz http://www.znovin.cz open: Mo–Fr 9.00–12.00 12.30–18.00, Sa 8.00–12.00 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. - Šobes - Podmolí Šobes - Podmolí tel.: +420 721 942 271 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  116 – Louka monastery Loucká ul., 669 02 Znojmo museum of wine-growing and cooperage, tours through monastery tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz open: I.–III.: subject to prior booking, IV.– IX: Mon–Sun 9.00–18.00; X.–XII: subject to prior booking – Entrance fee: children 60 CZK, adults 100 CZK/person including wine-tasting and a “wine glass” souvenir.

CHVALOVICE

CHVALOVICE

n Bílý sklep rodiny Adámkovy 669 02 Chvalovice 33 n Vinařství Vaněk Sklepy Chvalovice tel.: 603 32 41 94, 604 56 61 75 n Vinařství Waldberg Chvalovická sklepní ulička č. 58, 669 02 Chvalovice n Vinum Znojmo, spol. s r.o. Chvalovice 273, 669 02 Znojmo tel.: 515 23 00 26, 515 23 01 45, 777 29 32 37

n White Cellar of Adámek family 669 02 Chvalovice 33 n Winery Vaněk Sklepy Chvalovice tel.: +420 603 32 41 94, 604 56 61 75 n Winery Waldberg Chvalovická sklepní ulička č. 58, 669 02 Chvalovice n Vinum Znojmo, spol. s r.o. Chvalovice 273, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 23 00 26, 515 23 01 45, 777 29 32 37

e-mail: vino@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Der Weinbau LAHOFER bewirtschaftet gemeinsam mit der Firma Vinice LAHOFER in der Znaimer Region 430 ha an den Rieden Babičák, U Hájku, Volné pole und Lampelberg. Seinen Namen leitete der Weinbau von dem Patrioten und Kunstschnitzer J. Lahofer aus Dobšice ab. n Vinothek Malovaný skep Pražská ulice, 669 02 Znojmo  110 n Vínovín – Vinothek des Znaimer Weinbaugebietes Vinotéka Vínovín, Pražská Straße in Der Gärten, 669 02 Znojmo (Richutng exit Praha - 150m hinter ÖMV nach Rechts) größte Vinothek des Znaimer Weinbaugebietes. Tel.: +420 530 51 22 08 e-mail: info@vinovin.cz http://www.vinovin.cz Offen: täglich 9.00–20.00 n Wine bar Chatka Masarykovo náměstí 14, Znojmo Tel.: +420 775 67 89 22  116 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Weinladen Kloster Louka Loucká ul., 669 02 Znojmo Fachgeschäft Tel.: +420 515 26 72 37, 602 38 06 50 Offen: I.–II. Mo–Fr 9.00–18.00, Sa 9.00–12.00; III.–XII. Mo–Fr 9.00–18.00 Sa–So 9.00–12.30 13.00–18.00 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – Weinladen  116 Horní Česká 2, 669 02 Znojmo Fachgeschäft Tel.: +420 515 22 07 00 e-mail: prodejna.ceska@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: Mo–Fr 9.00–12.00 12.30–18.00, Sa 8.00–12.00 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. - Šobes - Podmolí Šobes - Podmolí Tel.: +420 721 942 271 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz  116 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Kloster Louka Loucká ul., 669 02 Znojmo Museum der Weinbau und Fassbinderei, Klosterbesichtigungen Tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: I.–III: wie bestellt, IV.-IX: Mo–So 9.00–18.00; X.–XII: wie bestellt – Eintritt: Kinder 60 CZK, Erwachsene 100 CZK/Person samt der Verkostung und Souvenir „WeinGlas“.

CHVALOVICE

n Weisskeller der Familie Adamek 669 02 Chvalovice 33 n Weinbau Vaněk Sklepy Chvalovice Tel.: +420 603 32 41 94, 604 56 61 75 n Weinbau Waldberg Chvalovická sklepní ulička č. 58, 669 02 Chvalovice n Vinum Znojmo, spol. s r.o. Chvalovice 273, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 23 00 26, 515 23 01 45, 777 29 32 37

www.znojemsko.info

51


VINAŘSTVÍ, VINOTÉKY, VINÁRNY / WINE-GROWING, WINE BARS, VINOTHEQUES / WEINBAU, WEINKELLERS, VINOTHEKEN

e-mail: vinumznojmo@seznam.cz http://www.vinumznojmo.cz, www.vseprovinare.cz

e-mail: vinumznojmo@seznam.cz http://www.vinumznojmo.cz, www.vseprovinare.cz

e-mail: vinumznojmo@seznam.cz http://www.vinumznojmo.cz, www.vseprovinare.cz

DOBŠICE

DOBŠICE

DOBŠICE

n VINO HORT s.r.o.  110 Degustační sklep Leska 69, Dobšice GPS: 48.85148N, 16.08326E rodinná firma zaměřující se na výrobu přívlastkových vín tel.: 602 14 94 45 e-mail: info@vinohort.cz http://www.vinohort.cz otevřeno: Po-Pá: 13.00-18.00, So: 10.0018.00, Ne: dle dohody. Od 1.7. do 31.8. Po-Ne: 12.00-21.00 – Nabízíme řízené degustace s odborným výkladem, posezení ve stylové vinárně, prodej lahvových přírodních vín. Prodej vín za sklepní ceny. Při nákupu vín degustace 3 vzorků zdarma. V době konání Vinobraní je vinotéka uzavřena.

n VINO HORT s.r.o.  110 Degustační sklep Leska 69, Dobšice GPS: 48.85148N, 16.08326E family winery specializing in quality wine with attributes tel.: +420 602 14 94 45 e-mail: info@vinohort.cz http://www.vinohort.cz open: Mon-Fri: 13.00-18.00, Sat: 10.0018.00, Sun: upon request. From 1st July to 31st August Mon- Sun: 12.00-21.00 – We offer wine tastings with expert commentary, seating in a stylish wine bar, sale of bottled natural wines. Wholesale prices.Wine tasting of 3 samples free of charge with any wine purchase. The wine bar is closed during Grape harvest.

n VINO HORT s.r.o.  110 Degustační sklep Leska 69, Dobšice GPS: 48.85148N, 16.08326E Familienfarm spezialisiert auf die Produktion der Weine mit Prädikat Tel.: +420 602 14 94 45 e-mail: info@vinohort.cz http://www.vinohort.cz Offen: Mo-Fr: 13.00-18.00, Sa: 10.0018.00, So: nach Vereinbarung. Von 1.7. bis 31.8. Mo-So: 12.00-21.00 – Wir bieten geführte Weinverkostungen mit Facherklärung, Besuch der idyllischen Weinstube und Verkauf von Naturwein in Flaschen. Weinverkauf für Preise wie im Keller. Beim Einkauf Weinverkostung von drei Proben frei. Während der Weinlese ist der Weinladen geschlossen.

HNANICE

HNANICE

HNANICE

HNÍZDO

HNÍZDO

HNÍZDO

HODONICE

HODONICE

HODONICE

HORNÍ DUNAJOVICE

HORNÍ DUNAJOVICE

HORNÍ DUNAJOVICE

JAROSLAVICE

JAROSLAVICE

JAROSLAVICE

KONICE

KONICE

KONICE

n Hotel Vinice Hnanice - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Znojmo n Vinařství Kořínek Okružní 11, 669 02 Hnanice n Vinařství EKO - Hnízdo Hnízdo 1, 669 02 Znojmo n Vinárna U Petra z Tasovic Tasovice 194, 671 25 Hodonice n Vinný sklep U Špillarů Obecní 402, 671 25 Hodonice n Vinařství Líbal Horní Dunajovice 85, 671 34 tel.: 736 22 52 04, 736 48 48 36 e-mail: info@vinolibal.cz n Vinařství Markel Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice n Vinný sklep U Cholevů Jaroslavice 607, 671 28 n Vinný sklep U Mühlbergerů Bažantní, 671 28 Jaroslavice

n Hotel Vinice Hnanice - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Znojmo n Winery Kořínek Okružní 11, 669 02 Hnanice n Winery “EKO - Hnízdo” Hnízdo 1, 669 02 Znojmo n Wine bar “U Petra z Tasovic” Tasovice 194, 671 25 Hodonice n Wine cellar “U Špillarů” Obecní 402, 671 25 Hodonice n Winery “Líbal” Horní Dunajovice 85, 671 34 tel.: +420 736 22 52 04, 736 48 48 36 e-mail: info@vinolibal.cz n Winery “Markel” Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice n Wine cellar “U Cholevů” Jaroslavice 607, 671 28 n Wine cellar “U Mühlbergerů” Bažantní, 671 28 Jaroslavice

n Apartmány - Znojmo - Konice  111 Konice 19, 669 02 Znojmo ochutnejte vína z naší oblasti z malebné vesničky Konice, nedaleko známé vinice Šobes tel.: 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu – Navštivte náš penzion s vinným sklepem. Náš sommelier vám řekne něco o historii vinařství, dozvíte se mnohé o výrobě vína a jeho odrůdách. Zařídíme vám také návštěvu místních stylových sklepů. Poté se můžete ubytovat v našich apartmánech s vlastní kuchyňkou a koupelnou. WIFI ve všech prostorách. Umístění kol pod střechou, hlídané kamerovým systémem.

n Apartmány - Znojmo - Konice  111 Konice 19, 669 02 Znojmo taste the wines from our region from the village of Konice, near the famous Šobes vineyard tel.: +420 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu – Visit our pension with wine cellar. Our sommelier will give you the informations about history of wine growing, you will know about wine and sortes of wine. We will organise visit of wine cellars. Accomodation in appartments with kitchen and bathroom. Free WIFI. Monitored bicycle parking under roof.

n Sklep pod Kraví horou Konice, 669 02 Znojmo

n Wine cellar “Sklep pod Kraví horou” Konice, 669 02 Znojmo

52

www.znojemsko.info

n Hotel Vinice Hnanice - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Znojmo n Weinbau Kořínek Okružní 11, 669 02 Hnanice n Weinbau „EKO - Hnízdo“ Hnízdo 1, 669 02 Znojmo n Weinstube „U Petra z Tasovic“ Tasovice 194, 671 25 Hodonice n Weinkeller „U Špillarů“ Obecní 402, 671 25 Hodonice n Weinbau „Líbal“ Horní Dunajovice 85, 671 34 Tel.: +420 736 22 52 04, 736 48 48 36 e-mail: info@vinolibal.cz n Weinbau „Markel“ Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice n Weinkeller „U Cholevů“ Jaroslavice 607, 671 28 n Weinkeller „U Mühlbergerů“ Bažantní, 671 28 Jaroslavice n Apartmány - Znojmo - Konice  111 Konice 19, 669 02 Znojmo verkosten Sie Weine aus unserem Gebiet, aus dem poetischen Dörfchen Konice, in der Nähe des bekannten Weingartens Šobes Tel.: +420 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu – Besuchen Sie unsere Pension mit Weinkeller. Unser Sommelier wir Ihnen die Weinbaugeschichte näher bringen, Sie erfahren Viel über Weinproduktion und Weinsorten. Wir organisieren für Sie auch einen Besuch der örtlichen stilvollen Keller. Danach können Sie in unseren Appartements mit eigener Küche und Bad unterkommen. WIFI in allen Räumlichkeiten. Aufbewahrung der Fahrräder unter dem Dach, überwacht mit Kamera. n Weinkeller „Sklep pod Kraví horou“ Konice, 669 02 Znojmo


VINAŘSTVÍ, VINOTÉKY, VINÁRNY / WINE-GROWING, WINE BARS, VINOTHEQUES / WEINBAU, WEINKELLERS, VINOTHEKEN

LECHOVICE

LECHOVICE

LECHOVICE

n Hotel Weiss  110 671 63 Lechovice 56 vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí venkova, hlavní trasa Brno Znojmo - Vídeň tel.: recepce 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz – Pravidelné degustační a klubové večery. Sklepní vinárna a letní terasy. Škola sabrage sektů. n Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o.  109 671 63 Lechovice 60 tel.: 515 27 12 09, 777 17 35 89 e-mail: info@vslechovice.cz http://www.vslechovice.cz – Provozovna vinařství - Borotice 76, 671 78 facebook/Vinné sklepy Lechovice

n Hotel “Weiss”  110 671 63 Lechovice 56 family type hotel in quiet environment, main route Brno - Znojmo tel.: +420 602 22 23 60 reception, Owner 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz – Organising parties, business celebrations, training courses, wine tasting, barbecue available, etc. n Wine cellar Lechovice spol. s r.o. 109 671 63 Lechovice 60 tel.: +420 515 27 12 09, 777 17 35 89 e-mail: info@vslechovice.cz http://www.vslechovice.cz – Winery Borotice 76, 671 78, facebook/Vinné sklepy Lechovice

n Hotel „Weiss“  110 671 63 Lechovice 56 Familienhotel in der ruhigen Umgebung, Hauptstrasse Brno Znojmo Tel.: +420 602 22 23 60 reception, Besitzer 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz – Veranstaltung von Parties, Firmenfeiern, Schulungen mit der Möglichkeit der Weinverkostung, Grillen usw. n Weinkeller Lechovice spol. s r.o.  109 671 63 Lechovice 60 Tel.: +420 515 27 12 09, 777 17 35 89 e-mail: info@vslechovice.cz http://www.vslechovice.cz – Weinbau Borotice 76, 671 78, facebook/Vinné sklepy Lechovice

MIROSLAV

MIROSLAV

MIROSLAV

n Vinařství Hanzel  102 Malinovského 33, 671 72 Miroslav útulný hotel a vinařství s rodinnou tradicí tel.: 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz otevřeno: Po-So 11.00–22.00, Ne 11.00-18.00 – Pouhých 20 minut cesty od Brna se nachází útulný hotel Vinařství Hanzel, ve kterém můžete poznat vinařství s rodinnou tradicí, ochutnat typickou moravskou gastronomii, ubytovat se v komfortních pokojích nebo uspořádat rodinnou oslavu. Perfektně se hodí i pro firemní setkání.

n Winery Hanzel  102 Malinovského 33, 671 72 Miroslav cosy hotel and winery with family tradition tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz open: Mon-Sat 11.00–22.00, Sun 11.00-18.00 – Just 20 minutes away from Brno you can find cosy hotel Winery Hanzel where you can experience family-run winery, try tradition Moravian food, find accommodation in comfortable rooms or host an event. Great for corporate events too.

n Weinkeller Hanzel  102 Malinovského 33, 671 72 Miroslav gemütliches Hotel und Weinkeller mit Familientradition Tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz Offen: Mo-Sa 11.00–22.00, So 11.00-18.00 – Kaum 20 Minuten von Brünn finden Sie das gemütliche Hotel Vinařství Hanzel, in dem Sie den Weinkeller mit Familientradition besuchen, typische mährische Küche kosten, angenehme Zimmer nutzen und Familienfeier veranstalten können. Eignet sich perfekt auch für Firmenveranstaltungen.

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

n Agrodružstvo Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf n Arte Vini Nový Šaldorf 29 S, 671 81 Znojmo n E.Mi.Vino - Emilie Blahůšková Nový Šaldorf 146, 671 81 Znojmo  108 n Penzion Šaldorf Nový Šaldorf 128/s, 671 81 rodinný Penzion Šaldorf, umístěný v těsné blízkosti Znojma tel.: 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz otevřeno: non-stop – Pořádání oslav, večírků, firemních akcí s možností degustací ve vinném sklepě. n Sklep U Toníčka Nový Šaldorf 176 tel.: +420 608 92 32 24 e-mail: penzion.tonda@seznam.cz http://www.skleputonicka.cz n Ubytování ve vinném sklípku u Kafků Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz n VÁŠ SKLEP - vinný sklep a penzion Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz n Vinařství Dobrovolný Nový Šaldorf 92/s, 671 81 Nový Šaldorf n Vinařství Karel Šmudla Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo n Vinařství Oldřich Šplíchal 671 81 Nový Šaldorf, sklep č. 122

n Agrodružstvo Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf n Arte Vini Nový Šaldorf 29 S, 671 81 Znojmo n E.Mi.Vino - Emilie Blahůšková Nový Šaldorf 146, 671 81 Znojmo  108 n Guesthouse Šaldorf Nový Šaldorf 128/s, 671 81 family guesthouse Šaldorf, near Znojmo tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz open: non-stop – Celebrations, parties, business events, wine-tasting in a wine cellar. n Sklep U Toníčka Nový Šaldorf 176 tel.:+420 608 92 32 24 e-mail: penzion.tonda@seznam.cz http://www.skleputonicka.cz n Accommodation at wine cellar “U Kafků” Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz n VÁŠ SKLEP – wine cellar and guesthouse Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz n Winery Dobrovolný Nový Šaldorf 92/s, 671 81 Nový Šaldorf n Winery Karel Šmudla Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo n Winery Oldřich Šplíchal 671 81 Nový Šaldorf, sklep č. 122

n Agrodružstvo Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf n Arte Vini Nový Šaldorf 29 S, 671 81 Znojmo n E.Mi.Vino - Emilie Blahůšková Nový Šaldorf 146, 671 81 Znojmo  108 n Pension Šaldorf Nový Šaldorf 128/s, 671 81 Familienpension Šaldorf, in der unmittelbaren Nähe von Znojmo Tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz Offen: nonstop – Veranstaltung von Feiern, Partys, Firmenveranstaltungen mit möglichen Verkostung im Weinkeller. n Sklep U Toníčka Nový Šaldorf 176 Tel.:+420 608 92 32 24 e-mail: penzion.tonda@seznam.cz http://www.skleputonicka.cz n Unterkunft im Weinkeller „U Kafků“ Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf Tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz n VÁŠ SKLEP – Weinkeller und Pension Nový Šaldorf 76/s, Znojmo Tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz n Weinbau Dobrovolný Nový Šaldorf 92/s, 671 81 Nový Šaldorf n Weinbau Karel Šmudla Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo n Weinbau Oldřich Šplíchal 671 81 Nový Šaldorf, sklep č. 122 www.znojemsko.info

53


VINAŘSTVÍ, VINOTÉKY, VINÁRNY / WINE-GROWING, WINE BARS, VINOTHEQUES / WEINBAU, WEINKELLERS, VINOTHEKEN

n Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo n Vinařství rodiny Nápravovy Nový Šaldorf 20/S, 671 81  108 n Vinařství Špalek 671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S tel.: 515 24 38 02, 606 64 78 11 Marek Špalek, 723 38 88 82 Petr Ilgner e-mail: vino@spalek.bio http://www.spalek.bio otevřeno: vinařství: Po-Pá 8.00-14.00 (nebo po předchozí domluvě), degustační sklep: V.- VIII. Pá+So 17.00-22.00 (nebo po předchozí domluvě) – Rodinné vinařství hospodařící na vlastních vinicích a to výhradně v BIO režimu (všechny vinice na Kraví hoře). n Vinea Znojmo Nový Šaldorf 3706, 671 81 Znojmo n Vinný sklep Josef Smrčka Nový Šaldorf 102/S, 671 81 tel.: 602 54 71 55 e-mail: usmrcku@email.cz n Výroba a prodej vína - Pavlík Jan Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo tel.: 721 19 42 73 e-mail: pavliksaldorf@seznam.cz

n Winery Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo n Wine cellars of Náprava family Nový Šaldorf 20/S, 671 81  108 n Winery Špalek 671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S tel.: +420 515 24 38 02, 606 64 78 11 Marek Špalek, 723 38 88 82 Petr Ilgner e-mail: vino@spalek.bio http://www.spalek.bio open: winery: Mon-Fri 8.00-14.00 (or upon request), wine tasting cellar: V.-VIII. Fri + Sat 17.00-22.00 (or upon request) – Family owned winery with own vineyards producing purely organic wines (all vineyards on Kraví hora). n Vinea Znojmo Nový Šaldorf 3706, 671 81 Znojmo n Wine cellar Josef Smrčka Nový Šaldorf 102/S, 671 81 tel.: +420 602 54 71 55 e-mail: usmrcku@email.cz n Production and sale of wine - Pavlík J. Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo tel.: +420 721 19 42 73 e-mail: pavliksaldorf@seznam.cz

n Weinbau Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo n Weinbau der Familie Náprava Nový Šaldorf 20/S, 671 81  108 n Weinbau Špalek 671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S Tel.: +420 515 24 38 02, 606 64 78 11 Marek Špalek, 723 38 88 82 Petr Ilgner e-mail: vino@spalek.bio http://www.spalek.bio Offen: Weinkeller: Mo-Fr 8.00-14.00 (oder nach Absprache), Weinprobe: V.-VIII. Fr + Sa 17.00-22.00 (oder nach Absprache) – Familienweingut, das auf eigenen Weinbergen wirtschaftet und zwar ausschließlich in BIO-Qualität (alle Weinberge an Kraví hora). n Vinea Znojmo Nový Šaldorf 3706, 671 81 Znojmo n Weinkeller Josef Smrčka Nový Šaldorf 102/S, 671 81 Tel.: +420 602 54 71 55 e-mail: usmrcku@email.cz n Produktion und Verkauf von Wein - Pavlík J. Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo Tel.: +420 721 19 42 73 e-mail: pavliksaldorf@seznam.cz

OLBRAMOVICE

OLBRAMOVICE

OLBRAMOVICE

POPICE

POPICE

POPICE

n Markovy vinné sklepy Sklepní ulička 340, 671 76 Olbramovice n Sklep Ing. Roman Polák, ROMANS wine temple Nad kostelem 141, 669 02 Znojmo – Popice tel.: +420 602 56 15 46 e-mail: vino@romanpolak.cz http://www.romanpolak.cz n Vinařství Antonína Koníčka - Celaria s.r.o. Popice, 669 02 Znojmo

PULKAU

n Pulkauer Vinný sklep / Vinotéka u kostela sv. Krve Schottengasse, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/29 57 , +43 (0)2946/2 70 80

RETZ

n Cukrárna Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinotéka v cukrárně. n Oblastní vinotéka Retzer Land Althofgasse 14, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/37 11-405 e-mail: office@althof.at http://www.althof.at otevřeno: denně 10.00-12.00 a 14.00-18.00 – Vinný butik a vinotéka se 120 vybranými druhy vín. n Selský obchod Retzer Land Kremserstraße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20093 n Vinný bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at otevřeno: Po, Čt-So 16.00-24.00 hod., Ne 16.00-22.00 hod., Út a St zavřeno n Weinquartier - Vinná čtvrt´ Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: schlager@weinquartier.co.at

54

www.znojemsko.info

n Markovy vinné sklepy Sklepní ulička 340, 671 76 Olbramovice n Ing. Roman Polák, ROMANS wine temple Nad kostelem 141, 669 02 Znojmo – Popice tel.:+420 602 56 15 46 e-mail: vino@romanpolak.cz http://www.romanpolak.cz n Winery Antonín Koníček - Celaria s.r.o. Popice, 669 02 Znojmo

PULKAU

n Pulkauer wine cellar / Wine shop by St. Blood Church Schottengasse, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/29 57 , +43 (0)2946/2 70 80

RETZ

n Cake shop Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Wine shop in cake shop. n Regional wine shop Retzer Land Althofgasse 14, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/37 11-405 e-mail: office@althof.at http://www.althof.at open: daily 10.00-12.00 and 14.00-18.00 – Wine boutique and shop with 120 selected wines. n Farm shop Retzer Land Kremserstraße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20093 n Wine bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at open: Mon, Thu–Sat 16.00-24.00, Sun 16.00-22.00 hod., closed on Tue and Wed n Weinquartier - Wine Quarter Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: schlager@weinquartier.co.at

n Markovy vinné sklepy Sklepní ulička 340, 671 76 Olbramovice n Ing. Roman Polák, ROMANS Weinkeller Nad kostelem 141, 669 02 Znojmo – Popice Tel.:+420 602 56 15 46 e-mail: vino@romanpolak.cz http://www.romanpolak.cz n Weinbau Antonín Koníček - Celaria s.r.o. Popice, 669 02 Znojmo

PULKAU

n Pulkauer Weinkeller / Vinothek bei der HL. Blutkirche Schottengasse, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)2946/29 57 , +43 (0)2946/2 70 80

RETZ

n Konditorei Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinothek in der Konditorei. n Gebietsvinothek Retzer Land Althofgasse 14, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/37 11-405 e-mail: office@althof.at http://www.althof.at Offen: täglich 10.00-12.00 und 14.00-18.00 – Weinboutique und Vinothek mit 120 ausgesuchten Weinen. n Bauernladen Retzer Land Kremserstraße 2, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/20093 n Winebar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz Tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at Offen: Mo, Do-Sa 16.00-24.00 Uhr, So 16.00-22.00 Uhr, Di und Mi geschlossen n Weinquartier - Vinná čtvrť Hauptplatz 4-5, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: schlager@weinquartier.co.at


VINAŘSTVÍ, VINOTÉKY, VINÁRNY / WINE-GROWING, WINE BARS, VINOTHEQUES / WEINBAU, WEINKELLERS, VINOTHEKEN MUZEA, GALERIE / MUSEUMS, GALLERIES / MUSEEN, GALERIEN

http://www.schlagerimweinquartier.at – Oblastní vinotéka Dolního Rakouska s nejširší nabídkou vín.

http://www.schlagerimweinquartier.at – A regional wine store of Lower Austria with the biggest selection of wines.

http://www.schlagerimweinquartier.at – Die Gebietsvinothek von Niederösterreich mit der breitesten Weinauswahl.

RYBNÍKY

RYBNÍKY

RYBNÍKY

n Vinný sklep Rybníky - Jaroslav Tichý 672 01 Rybníky 159

ŠATOV

n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 671 22 Šatov 404 tel.: 515 26 66 20, 606 71 22 31 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

n Wine cellar Rybníky - Jaroslav Tichý 672 01 Rybníky 159

ŠATOV

 116 n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

671 22 Šatov 404 tel.: +420 515 26 66 20, 606 71 22 31 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

 116

n Keller Rybníky - Jaroslav Tichý 672 01 Rybníky 159

ŠATOV

n ZNOVÍN ZNOJMO, A.G.  116 671 22 Šatov 404 Tel.: +420 515 26 66 20, 606 71 22 31 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

SEDLEŠOVICE

SEDLEŠOVICE

SEDLEŠOVICE

STRACHOTICE

STRACHOTICE

STRACHOTICE

TVOŘIHRÁZ

TVOŘIHRÁZ

TVOŘIHRÁZ

VIŠŇOVÉ

VIŠŇOVÉ

VIŠŇOVÉ

VRBOVEC

VRBOVEC

VRBOVEC

ŽEROTICE

ŽEROTICE

ŽEROTICE

n Malovaný vinný sklep u Pavelků Sedlešovice 18, 671 81 Znojmo n Ing. Jiří BARABÁŠ - VINAŘSTVÍ Barabáš Strachotice 361, 671 29 Strachotice n Vinařství Lintner Tvořihráz, 671 34 n Adámkovo vinařství Višňové 234, 671 38 n Ing. Saleta Antonín - vinařství Višňové 28, 671 38 Višňové n AMPELOS, šlech. stanice vinařská Znojmo, s.r.o. 671 24 Vrbovec 274 n Písařův sklep - Rodinné vinařství Jiřího Písaře Vrbovec 57, 671 24 n Vinařství Pavel Vrba Vrbovec 152, 671 24 n Penzion a vinný sklep Lisovna  110 Žerotice, 671 34 penzion vzdálený 10 km od Znojma tel.: 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz – Pokud máte rádi cykloturistiku, teplo, slunce a dobré víno, přijeďte do našeho nového penzionu na jižní Moravu.

MUZEA, GALERIE

ZNOJMO

n Dům umění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Masarykovo nám. 11, 669 45 Znojmo tel.: 515 22 65 29 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz  16 n Expozice pivovarnictví tel.: +420 734 767 286, +420 515 261 668 e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz otevřeno: duben–říjen denně 9.30–17.30 hod Doba trvání prohlídky: cca 60 minut n Galerie a Prostor Kollárova 27, 669 02 Znojmo n Galerie GallArt nám. Svobody 16, 669 02 Znojmo n Galerie Žlutá ponorka Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo n Minoritský klášter - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo

n Malovaný vinný sklep u Pavelků Sedlešovice 18, 671 81 Znojmo n Ing. Jiří BARABÁŠ- WINERY Barabáš Strachotice 361, 671 29 Strachotice n Winery Lintner Tvořihráz, 671 34 n Winery - Adámkovo vinařství Višňové 234, 671 38 n Ing. Saleta Antonín - Winery Višňové 28, 671 38 Višňové n AMPELOS, wine-growing cultivation station wine Znojmo, s.r.o. 671 24 Vrbovec 274 n Písařův sklep - Family Winery Jiřího Písaře Vrbovec 57, 671 24 n Winery Pavel Vrba Vrbovec 152, 671 24 n Guesthouse  110 and Wine cellar “Lisovna” Žerotice, 671 34 guesthouse 10 km away from Znojmo tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz – If you enjoy cycling, warm weather, sunshine and good wine, visit our new guesthouse in South Moravia.

MUSEUMS, GALLERIES

ZNOJMO

n House of Art - South Moravian Museum in Znojmo Masarykovo nám. 11, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 22 65 29 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz  16 n Beer Museum tel.: +420 734 767 286 , 515 261 668 e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz open: April-October, daily from 9.30 am to 17.30 pm. Visit to the museum lasts 60 minutes. n Galerie a Prostor Kollárova 27, 669 02 Znojmo n Art Gallery GallArt nám. Svobody 16, 669 02 Znojmo n Gallery “Žlutá ponorka” Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo n Minorite monastery - South Moravian Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo

n Malovaný vinný sklep u Pavelků Sedlešovice 18, 671 81 Znojmo n Ing. Jiří BARABÁŠ - Weinbau Barabáš Strachotice 361, 671 29 Strachotice n Weinbau Lintner Tvořihráz, 671 34 n Weinbau - Adámkovo vinařství Višňové 234, 671 38 n Ing. Saleta Antonín - Weinbau Višňové 28, 671 38 Višňové n AMPELOS, Veredelungsstation Weinbau Veredelungsstelle Znojmo, s.r.o. 671 24 Vrbovec 274 n Písařův sklep - Familien Weinbau Jiřího Písaře Vrbovec 57, 671 24 n Weinbau Pavel Vrba Vrbovec 152, 671 24 n Pension  110 und Weinkeller „Lisovna“ Žerotice, 671 34 Pension, 10 km von Znojmo entfernt Tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz – Falls Sie Radfahren, Wärme, Sonne und guten Wein mögen, kommen Sie in unsere neue Pension nach Südmähren.

MUSEEN, GALERIEN

ZNOJMO

n Haus der Kunst - Südmährisches Museum in Znojmo Masarykovo nám. 11, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 22 65 29 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz  16 n Bier Museum Tel.: +420 734 767 286, 515 261 668 e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz Offen: April-Oktober täglich 9.30–17.30 Uhr, Dauer der Besichtigung cca 60 min. n Galerie a Prostor Kollárova 27, 669 02 Znojmoo n Galerie GallArt nám. Svobody 16, 669 02 Znojmo n Galerie „Žlutá ponorka“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo n Minoritenkloster - Südmährisches Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo www.znojemsko.info

55


MUZEA, GALERIE / MUSEUMS, GALLERIES / MUSEEN, GALERIEN

tel.: 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz n Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo tel.: 603 54 83 51, 603 44 30 53 e-mail: jandrozd@email.cz n Rotunda sv. Kateřiny - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Hradní 1, 669 45 Znojmo n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Loucký klášter Loucká ul., 669 02 Znojmo muzeum vinařství a bednářství, prohlídky kláštera tel.: 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: I.–III: na základě objednávky, IV.-IX: Po–Ne 9.00–18.00; X.–XII: na základě objednávky – Vstupné: děti 60 Kč, dospělí 100 Kč/osobu včetně ochutnávky a suvenýru „skleničky na víno“.

FELLING

tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz n Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 54 83 51, 603 44 30 53 e-mail: jandrozd@email.cz n Rotunda of St. Catherine - South Moravian Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo nZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Louka monastery Loucká ul., 669 02 Znojmo museum of wine-growing and cooperage, tours through monastery tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz open: I.–III: subject to prior booking, IV.– IX: Mon–Sun 9.00–18.00; X.–XII: subject to prior booking – Entrance fee: children 60 CZK, adults 100 CZK/person including wine-tasting and a “wine glass” souvenir.

FELLING

Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz n Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 54 83 51, 603 44 30 53 e-mail: jandrozd@email.cz n Rotunde St. Katharina - Südmährisches Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Kloster Louka Loucká ul., 669 02 Znojmo Museum der Weinbau und Fassbinderei, Klosterbesichtigungen Tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: I.–III: wie bestellt, IV.-IX: Mo–So 9.00–18.00; X.–XII: wie bestellt – Eintritt: Kinder 60 CZK, Erwachsene 100 CZK/Person samt der Verkostung und Souvenir „WeinGlas“.

FELLING

n Jediná perlet´ářská dílna v Rakousku RM PERLMUTTDESIGN GMBH, Rainer Mattejka, 2092, Felling 37 tel.: +43 (0)2916/203 e-mail: office@perlmutt.at http://www.perlmutt.at – V obchodě: březen a listopad: Po-Čt 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod., Pá 9.00–12.00 hod., duben-říjen, prosinec: Po–Pá 9.00– 12.00 hod. a 13.00–17.00 hod., So 9.00–13.00 hod., květen, červen a září: So 9.00–16.00 hod., dovolená a od 24.12. do konce února zavřeno! Filmové představení – vše o řemesle perlet´ářů; návštěva produkce s výstavou– malý pohled na stoletou tradici; Filmové představení (cca 20 min.) vždy od 9.30 hod., 10.30 hod., 11.30 hod., 13.30 hod., 14.30 hod., 15.30 hod.

n The only mother-of-pearl factory in Austria RM PERLMUTTDESIGN GMBH, Rainer Mattejka, 2092, Felling 37 tel.: +43 (0)2916/203 e-mail: office@perlmutt.at http://www.perlmutt.at – In shop: March and November: Mo – Th 9.00–12.00 and 13.00–16.00, Fr 9.00–12.00, April–October, December: Mo–Fr 9.0012.00 and 13.00–17.00, Sa 9.00-13.00, May, June and September: Sa 9.00-16.00. From 24.12. until end of February holidays. Film screening of „ All about the mother-of-pearl craft“; factory visit and an exhibition „ A little overview of 100 years of tradition“; film screenings (20 min.) start at 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30.

n Einzige Perlmuttdrechslerei Österreichs RM PERLMUTTDESIGN GMBH, Rainer Mattejka, 2092, Felling 37 Tel.: +43 (0)2916/203 e-mail: office@perlmutt.at http://www.perlmutt.at – Im shop: März und November: Mo-Do 9.00–12.00 und 13.00–16.00, Fr 9.00–12.00, April-Oktober, Dezember: Mo-Fr 9.00–12.00 und 13.00–17.00, Sa 9.00–13.00, Mai, Juni und September: Sa 9.00-16.00. Feiertage und vom 24.12. – Ende Februar geschlossen! Filmvorführung – über das Handwerk der Perlmuttdrechslerei; Produktionsbesichtigung mit Ausstellung – ein kleiner Rückblick auf die letzten 100 Jahre; Filmvorführungen (ca. 20 min.) jeweils um 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30.

HATĚ

HATĚ

HATĚ

n TERRA TECHNICA  113 Excalibur City, Hatě/Kleinhaugsdorf JUKEBOX & PINBALL Time Travel Museum tel.: +43 1 3208559, +420 770 10 50 08 e-mail: marketing@terratechnica.info, gabor@Excaliburcity.com http://http://www.terratechnica.info

n TERRA TECHNICA  113 Excalibur City, Hatě/Kleinhaugsdorf JUKEBOX & PINBALL Time Travel Museum tel.: +43 1 3208559, +420 770 10 50 08 e-mail: marketing@terratechnica.info, gabor@excaliburcity.com http://www.terratechnica.info

n TERRA TECHNICA  113 Excalibur City, Hatě/Kleinhaugsdorf JUKEBOX & PINBALL Time Travel Museum Tel.: +43 1 3208559, +420 770 10 50 08 e-mail: marketing@terratechnica.info, gabor@excaliburcity.com http://www.terratechnica.info

LESNÁ

LESNÁ

LESNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

POPICE

POPICE

POPICE

PŘÍMĚTICE

PŘÍMĚTICE

PŘÍMĚTICE

n 1. České muzeum motocyklů a galerie Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Expozice historických motocyklů, automobilů a technických starožitností. n Městské muzeum a galerie Knížecí dům nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 725 86 55 51 e-mail: muzeum@meksmk.cz n Muzeum Charlese Sealsfielda Popice 56, 669 02 Znojmo n Památník Prokopa Diviše - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přímětice 19, 669 04 Znojmo tel.: 515 28 22 11

56

www.znojemsko.info

n 1st Czech Motorcycle Museum and Gallery Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – An exhibition of historic motorcycles, cars and technical artefacts. n City Museum and Gallery “Knížecí dům” nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 725 86 55 51 e-mail: muzeum@meksmk.cz n Museum “Charles Sealsfield” Popice 56, 669 02 Znojmo n Prokop Diviš Memorial - South Moravian Museum in Znojmo Přímětice 19, 669 04 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11

n 1. Tschechisches Motorradmuseum und Galerie Lesná Lesná 12, 671 02 Tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Ausstellung historischer Motorräder, Autos und technischen Antiquitäten. n Stadtmuseum und Galerie „Knížecí dům“ nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 725 86 55 51 e-mail: muzeum@meksmk.cz n Muzeum „Charles Sealsfield“ Popice 56, 669 02 Znojmo n Prokop Divišs Denkmal - Südmährisches Museum in Znojmo Přímětice 19, 669 04 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11


MUZEA, GALERIE / MUSEUMS, GALLERIES / MUSEEN, GALERIEN HRADY, ZÁMKY / CASTLES, CHATEAUX / BURGEN, SCHLÖSSER

e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz otevřeno: telefonická objednávka na tel. 736 46 50 85, květen - září

RETZ

e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz open: order by phone at tel. 736 46 50 85, May–September

RETZ

n Muzeum jízdních kol Fahrradl v zámku Herr Fritz Hurtl, Schlossplatz 5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 (TV Retz) , +43 (0)2942/2494 e-mail: fahrradmuseum@hotmail.com http://www.fahrradmuseum.at otevřeno: květen–říjen denně 14.00-17.00 nebo na předběžnou objednávku – Vstupné: dospělí €4, skupinové slevy.

nMuseum of Bicycles Fahrrad at the chateau Herr Fritz Hurtl, Schlossplatz 5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 (TV Retz) , +43 (0)2942/2494 e-mail: fahrradmuseum@hotmail.com http://www.fahrradmuseum.at open: May–October daily 14.00–17.00 or pre-book for other times – Entrance fees: adults 4 EUR.

n Muzeum Retz v Bürgerspitalu Znaimerstraße 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://http://www.museumretz.at otevřeno: Velikonoční sobota – Státní svátek 26. října, každý pátek, So, Ne a svátky 13.00-17.00. Předem objednané skupiny během celého roku. – Dospělí € 3,--/os.

nRetz Museum in Bürgerspital Znaimerstraße 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://http://www.museumretz.at open: Easter Saturday – Bank Holiday on 26th October, every Fr, Sa, Su and public holidays 13.00-17.00. Please note that pre-booked groups can be admit. – Adults 3 EUR pp

HRADY, ZÁMKY

CASTLES, CHATEAUX

e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Offen: telefonische Bestellung auf der Tel.Nr. 736 46 50 85, Mai–September

RETZ

n Fahrradmuseum s’Fahrradl im Schloss Herr Fritz Hurtl, Schlossplatz 5, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 (TV Retz) , +43 (0)2942/2494 e-mail: fahrradmuseum@hotmail.com http://www.fahrradmuseum.at Offen: Mai-Oktober täglich von 14.0017.00 oder gegen Voranmeldung – Eintrittspreise: Erwachsene €4, diverse Ermäßigungen. n Museum Retz im Bürgerspital Znaimerstraße 7, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://http://www.museumretz.at Offen: Karsamstag - Nationalfeiertag 26. Oktober, jeden Fr, Sa, So und Feiertag von 13.00-17.00 Sonstiges: Gruppen jederzeit gegen Anmeldung. – Eintrittspreise: Erw. € 3/Pers.

BURGEN, SCHLÖSSER

ZNOJMO

ZNOJMO

ZNOJMO

BÍTOV

BÍTOV

BÍTOV

n Znojemský hrad - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Hradní 10, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně také 515 22 23 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz n Státní hrad Bítov 671 07 Uherčice tel.: 515 29 46 22, 515 29 47 36 e-mail: bitov@npu.cz n Zřícenina hradu Cornštejn - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Vranovská přehrada, k. ú. Bítov tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně 604 89 18 75 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz

HARDEGG

n Znojmo castle - South Moravian Museum in Znojmo Hradní 10, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11, in The Summer 515 22 23 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz n Bítov Castle 671 07 Uherčice tel.: +420 515 29 46 22, 515 29 47 36 e-mail: bitov@npu.cz n Cornštejn Castle Ruins - South Moravian Museum in Znojmo Vranovská přehrada, k. ú. Bítov tel.: +420 515 28 22 11, in The Summer 604 89 18 75 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz

HARDEGG

n Znaimer Burg - Südmährisches Museum in Znojmo Hradní 10, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11, in Der Sommersaison 515 22 23 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz n Burg Bítov 671 07 Uherčice Tel.: +420 515 29 46 22, 515 29 47 36 e-mail: bitov@npu.cz n Burgruine Cornštejn - Südmährisches Museum in Znojmo Vranovská přehrada, k. ú. Bítov Tel.: +420 515 28 22 11, in Der Sommersaison 604 89 18 75 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz

HARDEGG

n Zřícenina hradu Kaja in Merkersdorf bei Hardegg Stadtgemeinde Hardegg, Pleissing 2, 2083 tel.: +43 (0)2948 84 50 e-mail: stadtgemeinde@hardegg.gv.at http://www.hardegg.gv.at otevřeno: květen-říjen: So, Ne a svátky 10.00-17.00, dle tel. dohody skupinové prohlídky kdykoliv – Vstupné: Dospělí € 3, - rodinné vstupné € 7, - skupiny od 20 € 2, - školní skupiny € 1. Průvodce (cca 1 1/4 hodiny) € 14.50

n Castle ruins Kaja in Merkersdorf bei Hardegg Stadtgemeinde Hardegg, Pleissing 2, 2083 tel.: +43 (0)2948 84 50 e-mail: stadtgemeinde@hardegg.gv.at http://www.hardegg.gv.at open: May-October: Sat, Sun & public holidays 10.00–17.00 – Entrance fees: Adults € 3, - family entrance € 7, - groups 20+ € 2, - school groups € 1. Guide (approx. 1 hr 15 min) € 14.50

n Burgruine Feste Kaja in Merkersdorf bei Hardegg Stadtgemeinde Hardegg, Pleissing 2, 2083 Tel.: +43 (0)2948 84 50 e-mail: stadtgemeinde@hardegg.gv.at http://www.hardegg.gv.at Offen: Mai-Okt.: Sa, So und Feiertag 10.00-17.00, Gruppenführungen gegen tel. Voranmeldung jederzeit möglich – Eintrittspreise: Erwachsene € 3,Familienkarte € 7,- Gruppen ab 20 Personen € 2,- Schülergruppen € 1,. Führung (Dauer ca. 1 1/4 h) € 14,50

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

LUKOV

LUKOV

LUKOV

n Starý zámek v Jevišovicích 671 53 Jevišovice tel.: +420 778 743 952 e-mail: jcerny@mzm.cz n Zřícenina Nový Hrádek u Lukova - Národní kulturní památka 669 02 Znojmo tel.: 515 29 62 15, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz

n Jevišovice Old Chateau 671 53 Jevišovice tel.:+420 778 743 952 e-mail: jcerny@mzm.cz n Nový Hradek Castle Ruins by Lukov - National Historic Landmark 669 02 Znojmo tel.: +420 515 29 62 15, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz

n Altes Schloss Jevišovice 671 53 Jevišovice Tel.:+420 778 743 952 e-mail: jcerny@mzm.cz n Ruine Nový Hrádek am Lukov - National Historic Landmark 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 29 62 15, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz

www.znojemsko.info

57


HRADY, ZÁMKY / CASTLES, CHATEAUX / BURGEN, SCHLÖSSER OSTATNÍ PAMÁTKY / OTHER MONUMENTS / SONSTIGE SEHENSWÜRDIGKEITEN

MORAVSKÝ KRUMLOV

n Zámek v Moravském Krumlově Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov tel.: IC 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: meks@meksmk.cz

RIEGERSBURG

MORAVSKÝ KRUMLOV

nMoravský Krumlov Chateau Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: meks@meksmk.cz

RIEGERSBURG

MORAVSKÝ KRUMLOV

n Schloss Moravský Krumlov Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: meks@meksmk.cz

RIEGERSBURG

n Barockschloss Riegersburg Familie Pilati, Riegersburg 1, 2092 Riegersburg tel.: +43 664 214 5855 e-mail: schloss@riegersburg.at http://www.schlossriegersburg.at otevřeno: 1. duben - 15. listopad, denně 9.00-17.00, červenec a srpen do 19.00 – Tip: Kombinovaná vstupenka €15,50, trojitý vstup: zámek, speciální výstava a hrad Hardegg: €17,50. Vstupné: Dospělí €9.90/€5.50, děti, skupiny 20 osob €8.30/ osobu €7.90 speciální.

n Barockschloss Riegersburg Familie Pilati, Riegersburg 1, 2092 Riegersburg tel.: +43 664 214 5855 e-mail: schloss@riegersburg.at http://www.schlossriegersburg.at open: 1st April – 15th November, daily 9.00-17.00, July & August until 19.00 – Entrance fees: Adults €9.90/€5.50, children, groups of 20+ €8.30 /per person €7.90 special rate

n Barockschloss Riegersburg Familie Pilati, Riegersburg 1, 2092 Riegersburg Tel.: +43 664 214 5855 e-mail: schloss@riegersburg.at http://www.schlossriegersburg.at Offen: 1. April-15. Nov., täglich 9.00-17.00, Juli und August bis 19.00 – Eintrittspreise: Erwachsene €9,90/ Kinder €5,50, Gruppen ab 20 Personen €8,30/Person, Sonderausstellung €7,90

UHERČICE

UHERČICE

UHERČICE

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

n Státní zámek Uherčice 671 07 Uherčice tel.: 515 29 83 96, 607 65 01 92 e-mail: uhercice@npu.cz n Státní zámek Vranov nad Dyjí - Národní kulturní památka Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 515 29 62 15, 515 28 20 88, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz

OSTATNÍ PAMÁTKY

ZNOJMO

n Informační centrum VOC ZNOJMO  99 s ochutnávkou vín a vyhlídkou Kollárova ulice (ve spodní části Masarykova nám.), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz otevřeno: duben 2018-říjen 2018 n Kaple sv. Václava Mikulášské náměstí, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 46 94 n Minoritský klášter - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz n Radniční věž Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo tel.: 739 38 90 94 e-mail: vez@znojemskabeseda.cz n Rotunda sv. Kateřiny - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Hradní 1, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně také 515 22 33 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz otevřeno: květen až září, mimo pondělí. – Vstup je možný pouze za příznivých klimatických podmínek a v režimu omezujícím kapacitu na max. 10 návštěvníků během 30 minut. n Znojemské podzemí Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo není v královském městě Znojmě tajemnějšího místa, než je středověké podzemí tel.: 515 22 13 42 e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz

58

www.znojemsko.info

n Uherčice Chateau 671 07 Uherčice tel.: +420 515 29 83 96, 607 65 01 92 e-mail: uhercice@npu.cz n Vranov nad Dyji Chateau - National Historic Landmark Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 515 29 62 15, 515 28 20 88, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz

OTHER MONUMENTS

ZNOJMO

n Information Centre VOC ZNOJMO  99 with view and wine degustation Kollárova ulice (in the lower part of Masaryk square), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz open: April 2018-October 2018 n Chapel St. Václav Mikulášské náměstí, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 46 94 n Minorite monastery - South Moravian Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz n The Town-Hall Tower Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo tel.: +420 739 38 90 94 e-mail: vez@znojemskabeseda.cz nRotunda of St. Catherine - South Moravian Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11, In The Summer 515 22 33 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz open: open: May September, closed on Mondays. – Accessible only during suitable weather conditions, capacity is limited to 10 people per 30 minutes. nZnojmo Underground Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo Theres no place more mysterious in the royal town of Znojmo than the Medieval catacombs tel.: +420 515 22 13 42 e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz

n Schloss Uherčice 671 07 Uherčice Tel.: +420 515 29 83 96, 607 65 01 92 e-mail: uhercice@npu.cz n Schloss Vranov nad Dyjí - National Historic Landmark Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 515 29 62 15, 515 28 20 88, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz

SONST. SEHENSWÜRDIGKEITEN

ZNOJMO

n Informationszentrum VOC ZNOJMO  99 mit Weinprobe und Ausblick Kollárova ulice (im unteren Teil des Masaryk-Platzes), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Offen: April 2018-Oktober 2018 n Kapelle St. Wenzel Mikulášské náměstí, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 46 94 n Minoritenkloster - Südmährisches Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz n Rathausturm Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo Tel.: +420 739 38 90 94 e-mail: vez@znojemskabeseda.cz n Rotunde St. Katharina - Südmährisches Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11, in Der Sommersaison 515 22 33 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Offen: im Mai bis September außer Montag. – Eintritt nur bei gutem Wetter und bei max. 10 Besuchern innerhalb von 30 Minuten möglich. n Unterirdische Gänge in Znojmo Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo es gibt in der königlichen Stadt Znaim (Znojmo) keine mehr geheimnisvolle Stätte als den mittelalterlichen Untergrund Tel.: +420 515 22 13 42 e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz


OSTATNÍ PAMÁTKY / OTHER MONUMENTS / SONSTIGE SEHENSWÜRDIGKEITEN

otevřeno: V.,VI.,IX. denně 9.00-17.00, VII.VIII. 9.00-18.00, X.-IV. po-so 10.00-17.00, ne 13.00-16.00. Dvě prohlídkové trasy - klasická a adrenalinová. – Informace a rezervace prohlídek www.znojemskabeseda.cz, podzemi@ znojemskabeseda.cz, pokladna podzemí tel.: +420 515 221 342. Poslední prohlídky hodinu před koncem otevírací doby, pro skupiny po objednání kdykoliv.

HARDEGG

n Národní centrum Thayatal  98 Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at http://www.np-thayatal.at otevřeno: 21. březen – 30. září 2017 denně 9.00-18.00, říjen-2. listopad denně 09.00-17.00

MITTERRETZBACH

open: May – Sept daily 9.00-17.00, Jul – Aug 9.00-18.00, Sept – Apr Mon – Sat 10.00-17.00, Sun 13.00-16.00. – Information and tour bookings www. znojemskabeseda.cz, podzemi@ znojemskabeseda.cz, ticket office for the underground premises tel.: +420 515 221 342. Last tour one hour before the closing time, anytime for pre-booked groups.

HARDEGG

nNational Park Thayatal Centre  98 Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at http://www.np-thayatal.at open: 21/3 – 30/9 daily 9.00 – 18.00, October– 2nd November daily 09.00-17.00

MITTERRETZBACH

http://www.znojemskabeseda.cz Offen: V.-IX. Täglich 9.00-17.00 Uhr, VII.VIII. 9.00- 18.00 Uhr,Sa 10.00-17.00 Uhr, So 13.00-16.00 Uhr. – Information und Reservierung von Führungen www.znojemskabeseda.cz, podzemi@znojemskabeseda.cz, Kasse tel.: +420 515 221 342. Letzter Besuch eine Stunde vor Schließung, für Gruppen nach der Absprache jederzeit.

HARDEGG

n Nationalparkhaus  98 Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg Tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at http://www.np-thayatal.at Offen: 21.3. - 30.9.2017 täglich 9.00-18.00, Oct.-2. Nov. täglich 0900-17.00

MITTERRETZBACH

n Kultovní místo u sv. Kamene Gemeindeamt Retzbach, Dorfstraße 2, 2070 Mitterretzbach tel.: +43 (0)2942/25 13 e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at http://www.retzbach.at

n Pilgrimage site Holy Stone Gemeindeamt Retzbach, Dorfstraße 2, 2070 Mitterretzbach tel.: +43 (0)2942/25 13 e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at http://www.retzbach.at

n Kultplatz beim Heiligen Stein Gemeindeamt Retzbach, Dorfstraße 2, 2070 Mitterretzbach Tel.: +43 (0)2942/25 13 e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at http://www.retzbach.at

PŘÍMĚTICE

PŘÍMĚTICE

PŘÍMĚTICE

n Památník Prokopa Diviše – Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přímětice 19, 669 04 Znojmo tel.: 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz otevřeno: telefonická objednávka na  tel.: 736 46 50 85, květen-září

RETZ

n Reblaus Express  95 Lokálka Retz - Drosendorf tel.: +43 (0)6176579 http://www.reblaus-express.at otevřeno: 31. 3.–28. 10. 2018 v sobotu, neděli a ve svátcích  95 n Zážitkové sklepení v Retzu Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.erlebniskeller.at – Otvírací doba: výklad denně v 10.30, 14.00 a v 16.00 hod. (květen-říjen) denně ve 14.00 hod. (březen, duben, listopad, prosinec) soboty, neděle a svátky ve 14.00 hod. (leden, únor) zvláštní prohlídky pro skupiny od 15 osob možné na předběžnou objednávku během celého roku! Pro české hosty audio průvodce v češtině bez příplatku. n Radniční kaple v Retzu Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/27 00 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at otevřeno: květen-říjen: 10.15–10.30 a 15.45–16.00 je možné tento historický umělecký klenot navštívit n Radniční věž v Retzu Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at otevřeno: denně otevřeno na prohlídku od 9.00–18.00 hod.  95 n Větrný mlýn TourismusvereinRetz, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at

n Prokop Divišs Denkmal – Südmährisches Museum in Znojmo Přímětice 19, 669 04 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Offen: telefonische Bestellung auf der Tel.: +420 736 46 50 85

n Prokop Diviš Memorial – South Moravian Museum in Znojmo Přímětice 19, 669 04 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz open: order by phone at tel.: +420 736 46 50 85

RETZ

RETZ

n Reblaus Express  95 Lokálka Retz - Drosendorf tel.: +43 (0)6176579 http://www.reblaus-express.at open: 31. 3.–28. 10. 2018 on weekends and public holidays  95 n Retz Experiential Cellar Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.erlebniskeller.at – Opening hours: guided tours daily at 10.30, 14.00 and 16.00 (May – Oct), daily at 14.00 (March, April, November, December), weekends and holidays at 14.00 (Jan., Feb.)Private tours for groups of 15+ people possible all year round with an advance booking.

n Reblaus Express  95 Lokálka Retz - Drosendorf Tel.: +43 (0)6176579 http://www.reblaus-express.at Offen: 31. 3.–28. 10. 2018 an Samstagen, Sonn- und Feiertagen n Retzer Erlebniskeller  95 Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.erlebniskeller.at – Öffnungszeiten: Führungen täglich um 10.30, 14.00 und 16.00 Uhr (Mai-Oktober) Täglich um 14.00 Uhr (März, April, November, Dezember) Samstag, Sonntag und Feiertag um 14.00 Uhr (Jänner, Februar) Sonderführungen für Gruppen ab 15 Personen gegen Voranmeldung jederzeit!

n Retz townhall chapel Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/27 00 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at open: May–October 10.15–10.30 and 15.45-16.00

n Retzer Rathauskapelle Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/27 00 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at Offen: Mai-Okt.: von 10.15 bis 10.30 und 15.45 bis 16.00 ist dieses kunsthistorische Juwel zu besichtigen n Retzer Rathausturm Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at Offen: Täglich von 09.00 - 18.00 zur Besichtigung geöffnet  95 n Windmühle TourismusvereinRetz, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at

nRetz townhall tower Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +420 +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at open: daily from 9.00 to 18.00 nWindmill TourismusvereinRetz, 2070 Retz tel.: +420 +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at

 95

www.znojemsko.info

59


OSTATNÍ PAMÁTKY / OTHER MONUMENTS / SONSTIGE SEHENSWÜRDIGKEITEN DIVADLA, KINA / THEATRES, CINEMAS /THEATER, KINOS SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI / SPORTING EVENTS / SPORTMÖGLICHKEITEN

http://www.windmuehle.at otevřeno: V.-IX., denně od 11.00-17.00, IV.–X. stejně jako So, Ne a svátky od 11.00-17.00, o víkendech 11.00 až 15.00 hod. – Prohlídka včetně 1 ochutnávky vína příp. ovocné št´ávy pro děti; prohlídky pro skupiny možné během celého roku od 15 osob.

http://www.windmuehle.at open: V.–IX. daily 11.00-17.00; IV.–X. and Sat, Sun and public holidays 11.00–15.00 – A guided tour with one wine tasting or a soft drink for children; group tours can be arranged all year round (15+ people).

http://www.windmuehle.at Offen: V.-IX., täglich von 11.00-17.00. IV. und X. jeweils Sa, Sa- und Feiertag von 11.0017.00, wochentags: 11.00 und 15.00 Uhr – Führungen inkl. 1 Weinprobe bzw. Traubensaft für Kinder; Führungen für Gruppen ab 15 Personen ganzjährig möglich.

ŠATOV

ŠATOV

ŠATOV

SLUP

SLUP

SLUP

n Areál československého opevnění Šatov Šatov (cca 10 km jihovýchodně od Znojma, jižní okraj obce Šatov) tel.: 602 43 86 37 (Jaroslav Pokorný) n Vodní mlýn ve Slupi Slup 94, 671 28 Jaroslavice tel.: 515 23 53 70

DIVADLA, KINA

ZNOJMO

n Kino Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo aktuální program: www.illusion.cz, www.kinoznojmo.cz tel.: 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz http://www.illusion.cz n Městské divadlo Znojmo Náměstí Republiky 20, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 43 24 - kancelář divadla, 515 22 25 52 - předprodej vstupenek e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

ZNOJMO

n Bowling Sport Bar Sokolská 12, Sokolovna Znojmo tel.: 608 20 09 99 e-mail: rezervace@bowling-znojmo.cz n ČAS Znojmo s.r.o. - TENISOVÉ HALY Suchohrdelská 20, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 69 89 e-mail: smital@cas-zn.cz n Městská plovárna Louka Melkusova 42/3062, 671 81 Znojmo plovárna v areálu Louckého kláštera tel.: plovárna - 515 21 05 80, 515 21 05 82, rest. a kuželna - 515 21 05 95 e-mail: plovarna-louka@quick.cz http://www.plovarnalouka-znojmo.cz otevřeno: VII., VIII. denně od 10.00–20.00, V., IX. denně 12.00–18.00, ukončení provozu dle zájmu a počasí

n Czechoslovakian fortification complex in Šatov Šatov (cca 10 km jihovýchodně od Znojma, jižní okraj obce Šatov) tel.: +420 602 43 86 37 (J. Pokorný) n Watermill Slup Slup 94, 671 28 Jaroslavice tel.: +420 515 23 53 70

THEATRES, CINEMAS

ZNOJMO

n Cinema “Svět” Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo movie listings at www.illusion.cz, www.kinoznojmo.cz tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz http://www.illusion.cz n Town Theatre Znojmo Náměstí Republiky 20, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 43 24 - office, 515 22 25 52 - Tickets e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

SPORTING EVENTS

ZNOJMO

n Bowling Sport Bar Sokolská 12, Sokolovna Znojmo tel.: +420 608 20 09 99 e-mail: rezervace@bowling-znojmo.cz n ČAS Znojmo s.r.o. - TENNIS HALLS Suchohrdelská 20, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 69 89 e-mail: smital@cas-zn.cz nTown swimming pool Louka Melkusova 42/3062, 671 81 Znojmo swimming pool in the complex of the Louka monastery tel.: +420 515 21 05 80, 515 21 05 82 swimming pool, 515 21 05 95 Rest.&Bowling e-mail: plovarna-louka@quick.cz http://www.plovarnalouka-znojmo.cz open: VII., VIII. daily 10.00–20.00, V., IX. daily 12.00–18.00, closing date according to weather and interest n Městské lázně n Townbath nám. Svobody 15, Znojmo nám. Svobody 15, Znojmo tel.: 515 22 44 01 tel.: +420 515 22 44 01 e-mail: lazneznojmo@snznojmo.cz e-mail: lazneznojmo@snznojmo.cz n Outdoorová agentura - Bronislav Mikulášek n Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek tel.: 608 76 81 68 p. Mikulášek tel.: +420 608 76 81 68 p. Mikulášek e-mail: info@bungee.cz e-mail: info@bungee.cz http://www.bungee.cz, www.vassklep.cz http://www.bungee.cz, www.vassklep.cz n Půjčovna lodí Dyje n Boats Rental Dyje Centrum Vodárna, ulice U Obří hlavy Centrum Vodárna, ulice U Obří hlavy n Tenisový areál Horní Leska nTennis complex Horní Leska Horní Leska 2135/1, 669 02 Znojmo Horní Leska 2135/1, 669 02 Znojmo tel.: 739 38 90 46, 777 57 53 88 tel.: +420 739 38 90 46, 777 57 53 88 n Zimní stadion nWinter sport stadium Dvořákova 16, 669 02 Znojmo Dvořákova 16, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 27 70 tel.: +420 515 22 27 70

60

www.znojemsko.info

n Areal der tschechoslowakischen Befestigung Šatov Šatov (cca 10 km jihovýchodně od Znojma, jižní okraj obce Šatov) Tel.: +420 602 43 86 37 (J. Pokorný) n Wassermühle Slup Slup 94, 671 28 Jaroslavice Tel.: +420 515 23 53 70

THEATER, KINOS

ZNOJMO

n Kino „Svět“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo das aktuelle Programm: www.illusion.cz, www.kinoznojmo.cz Tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz http://www.illusion.cz n Stadttheater Znojmo Náměstí Republiky 20, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 43 24 - büro, 515 22 25 52 - tickets e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

SPORTMÖGLICHKEITEN

ZNOJMO

n Bowling Sport Bar Sokolská 12, Sokolovna Znojmo Tel.: +420 608 20 09 99 e-mail: rezervace@bowling-znojmo.cz n ČAS Znojmo s.r.o. - TENNISHALLEN Suchohrdelská 20, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 69 89 e-mail: smital@cas-zn.cz n Stadtbad Louka Melkusova 42/3062, 671 81 Znojmo Freibad im Areal des Klistere Louka Tel.: +420 515 21 05 80, 515 21 05 82 Freibad, 515 21 05 95 Rest. und Kegelbahn e-mail: plovarna-louka@quick.cz http://www.plovarnalouka-znojmo.cz Offen: VII., VIII. täglich vom 10.00–20.00, V., IX. täglich 12.00–18.00, Beendigung des Betriebes nach dem Interesse und Wetter n Stadthallenbad nám. Svobody 15, Znojmo Tel.: +420 515 22 44 01 e-mail: lazneznojmo@snznojmo.cz n Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek Tel.: +420 608 76 81 68 p. Mikulášek e-mail: info@bungee.cz http://www.bungee.cz, www.vassklep.cz n Bootsverleih Centrum Vodárna, ulice U Obří hlavy n Tennisareal Horní Leska Horní Leska 2135/1, 669 02 Znojmo Tel.: +420 739 38 90 46, 777 57 53 88 n Wintersportplatz Dvořákova 16, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 27 70


SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI / SPORTING EVENTS / SPORTMÖGLICHKEITEN

HNANICE

n Hotel HAPPY STAR ****  111 Znojemská 111, 669 02 Hnanice komfortní hotel nacházející se na hranici NP Podyjí tel.: 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz otevřeno: nonstop – Hotel se nachází 8km jižně od Znojma a 1km od hraničního přechodu s Rakouskem. V ceně ubytování také: bohatá snídaně, krytý bazén, vířivka, pára, parní kabina, fitness a internet.

PULKAU

n Sluneční lesní koupaliště Pulkau Bründlstraße 3741, Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276 otevřeno: V.-IX: 10.00-19.00 podle počasí

RETZ

n Erlebnisbad Retz Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 2476 n Vino Spa Retz Althofgasse 14, 2070 Retz Požitek ze saunování v 6-ti saunách v regionálním designu, Infinity-Pool, masáže, nabídka DAY-SPA tel.: +43 (0)2942/3711-430 e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at

SCHRATTENTHAL

HNANICE

n Hotel HAPPY STAR ****  111 Znojemská 111, 669 02 Hnanice hotel situated on the border of NP Podyjí tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz open: nonstop – Hotel is situated 8km south of Znojmo and 1km from the border crossing with Austria. Price for accommodation includes: indoor swimpool, whirlpool, steam cabin, fitness, internet.

PULKAU

n Forest lido Pulkau Bründlstraße 3741, Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276 open: V.– IX. 10.00-19.00 depending on weather

RETZ

n Erlebnisbad Retz Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 2476 n Vino Spa Retz Althofgasse 14, 2070 Retz Enjoy the sauna experience in six sauna suites with a local design, Infinity-Pool, massages, DAY-SPA treatments. tel.: +43 (0)2942/3711-430 e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at

SCHRATTENTHAL

HNANICE

n Hotel HAPPY STAR ****  111 Znojemská 111, 669 02 Hnanice Hotel auf der Grenze des Nationalparks Podyjí Tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz Offen: nonstop – 8km südlich von Znojmo und 1km vom Grenzüberg mit Österreich. Im Preis der Unterkunft auch Hallenbad, Whirlpool, Dampfbad, Fitness, Internet.

PULKAU

n Sonnenwaldbad Pulkau Bründlstraße 3741, Pulkau Tel.: +43 (0)2946/2276 Offen: V.-IX. 10-19 Uhr nach Witterung

RETZ

n Erlebnisbad Retz Wallstraße 13, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942 2476 n Vino Spa Retz Althofgasse 14, 2070 Retz Saunaerlebnis mit 6 regionaldesignten Saunen, Infinity-Pool, Massagen und Wohlfühlanwendungen, DAY-SPA Angebote Tel.: +43 (0)2942/3711-430 e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at

SCHRATTENTHAL

n Jízdárna ISLANDPFERDEHOF MANHARTSBERG Katharina & Theresa Teschler Obermarkersdorf 141, 2073 Schrattenthal Tel.: +43 650 728 72 43 www.islandpferde-manhartsberg.at

n ISLANDPFERDEHOF MANHARTSBERG Horse stable Obermarkersdorf 141, 2073 Schrattenthal Katharina & Theresa Teschler tel.: +43 650 728 72 43 www.islandpferde-manhartsberg.at

n ISLANDPFERDEHOF MANHARTSBERG Obermarkersdorf 141, 2073 Schrattenthal Katharina & Theresa Teschler Tel.: +43 650 728 72 43 www.islandpferde-manhartsberg.at

ŠANOV

ŠANOV

ŠANOV

ÚNANOV

ÚNANOV

ÚNANOV

n Sportcentrum Šanov Komenského 358, , 671 68 Šanov tel.: 602 50 85 48 e-mail: sportcentrumsanov@seznam.cz n Autocamp Únanov  106 671 31 Únanov 384 autocamp v těsné blízkosti koupaliště Pohoda tel.: 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Jednotlivá stání jsou opatřena elektrickou přípojkou, rozvod pitné vody v areálu; součástí je sociální zázemí včetně kuchyně. Možnost využít sportovních aktivit koupaliště - plážová hřiště, tenisové kurty, malá kopaná, víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

n Sportcentrum Šanov Komenského 358, , 671 68 Šanov tel.: +420 602 50 85 48 e-mail: sportcentrumsanov@seznam.cz

nAutocamp Únanov  106 671 31 Únanov 384 autocamp very near the outdoor swimming pool Pohoda tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Individual sites are equipped with electric hook-up, drinking water in the complex. The amenities also include a kitchen; visitors can use sporting complex of the swimming pool – beach playground, tennis courts, mini-football, multi-purpose playground with artificial surface.  106 n Outdoor swimming pool Pohoda  106 n Koupaliště Pohoda 671 31 Únanov 384 671 31 Únanov 384 areál koupaliště se nachází 5 km the complex is found 5 km from the od města Znojma town of Znojmo tel.: 515 26 56 49, 720 980 760 tel.: +420 515 26 56 49, 720 980 760 e-mail: info@obecunanov.cz e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Plavecký a rekreační bazén, tobogán, – Swimming and wellness pool, tobogan, skluzavka, vodní jeskyně, masážní lůžka slide, water cave, massage beds and a další vodní atrakce. Součástí koupaliště other water attractions. The complex jsou hřiště na plážový volejbal, tenis also offers a beach volleyball playgound, a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tennis and multifunctional playground dětské hřiště a další sportovní aktivity. with artificial surface, children’s playground and other sporting activities.

n Sportcentrum Šanov Komenského 358, , 671 68 Šanov Tel.: +420 602 50 85 48 e-mail: sportcentrumsanov@seznam.cz n Autocamp Únanov  106 671 31 Únanov 384 Campingplatz direkt beim Freibad Pohoda Tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Einzelne Stehplätze verfügen über Stromanschluss, Wasserleitung im Areal. Bestandteil bildet die Sozialeinrichtung mit der Küche, die Besucher können die Sportaktivitäten des Freibades nutzen – Strandspielplätze, Tennisplätze, kleiner Fußball, Spielplatz mit der Kunststoffbelag.  106 n Freibad Pohoda 671 31 Únanov 384 Areal befindet sich 5 km von der Stadt Znojmo entfernt Tel.: +420 515 26 56 49, 720 980 760 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Schwimm- und Erholungsschwimmbecken, Wendelrutsche, Rutsche, Wasserhöhle, Massagebetten und weitere Wasserattraktionen. Bestandteil des Freibades sind auch Spielplätze für Beachvolleyball, Tennisplatz und Mehrzweckspielplätze mit künstlichem Belag, Kinderplat und weiter Sportaktivitäten. www.znojemsko.info

61


DALŠÍ TIPY / FURTHER TIPS / ANDERE TIPS

DALŠÍ TIPY

FURTHER TIPS

ANDERE TIPS

ZNOJMO

ZNOJMO

ZNOJMO

n Sanatorium MUDr. Milana Podlipného Divišovo nám. 10, 669 02 Znojmo n Veterinární ordinace pro malá zvířata zvěrolékař MVDr. Ladislav Kulíšek, Kramářská 17, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 32 98, 603 78 57 56 e-mail: dr.kulisek@club34.cz n Videopůjčovna Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 40 34 e-mail: info@illusion.cz n Voňavý krám - čaj, káva, vinotéka Kramářská 6, 669 02 Znojmo n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. - Šobes - Podmolí Šobes - Podmolí tel.: 721 942 271 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

n Sanatorium MUDr. Milan Podlipný Divišovo nám. 10, 669 02 Znojmo n Veterinary office for small animals MVDr. Ladislav Kulíšek, Kramářská 17, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 32 98, 603 78 57 56 e-mail: dr.kulisek@club34.cz n Video shop Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 40 34 e-mail: info@illusion.cz n „Voňavý krám“ – tea, coffee, wine Kramářská 6, 669 02 Znojmo n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. - Šobes - Podmolí Šobes - Podmolí tel.: +420 721 942 271 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

n GOGO music Klub Pražská 19, 669 02 Znojmo n Illegal Bar Catering Tel.: +420 733 12 13 00 http://www.illegalznojmo.cz n LaRutyka Klub Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo n LUI Chocolate Boutique 669 02 Znojmo n NAVAJN s.r.o. Oblekovice 308, 671 81 Znojmo Tel.:+420 602 74 33 01, +420 737 26 75 53 e-mail: info@navajn.cz, sommelier@navajn.cz http://www.navajn.cz n Paradise Casino Admiral – Casino Admiral 671 81 Znojmo, Oblekovice 344 n Relaxace, masáže - Studio Ela Jezuitské nám. 5, 669 02 Znojmo n REMO - Agency Růženy Svobodové 1408/109, 669 02 Znojmo während des Jahres 2018 bieten wir Ihnen besondere Stadtführungen durch Znojmo, Brno, Mikulov, LedniceValtice Parkareal, Begleitung bei den Spaziergängen durch den Nationalpark Podyjí und ganztägige Ausflüge mit der Bahn nach Wien Tel.: +420 737 44 90 99 e-mail: david@remo-agency.com http://www.remo-agency.com – Znaim: Möchten Sie eine Fahrt mit dem touristischen Zug miterleben? Möglich für kleine oder größere Gruppen! Oder lieber romantische Nachtbesichtigung mit Fackeln und Wein- oder Bierverkostung? Oder sogar Aufstieg auf den Rathausturm mit kostümierterten Stadtführern? n Sanatorium MUDr. Milan Podlipný Divišovo nám. 10, 669 02 Znojmo n Veterinäre Ordination - Tierarzt MVDr. Ladislav Kulíšek, Kramářská 17, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 32 98, 603 78 57 56 e-mail: dr.kulisek@club34.cz n Videoverleih Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 40 34 e-mail: info@illusion.cz n „Voňavý krám“ - Tee, Kaffee, Wein Kramářská 6, 669 02 Znojmo n ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. - Šobes - Podmolí Šobes - Podmolí Tel.: +420 721 942 271 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

BÍTOV

BÍTOV

BÍTOV

HATĚ

HATĚ

HATĚ

n GOGO music klub Pražská 19, 669 02 Znojmo n Illegal Bar Catering tel.: 733 12 13 00 http://www.illegalznojmo.cz n LaRutyka klub Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo n LUI Chocolate Boutique 669 02 Znojmo n NAVAJN s.r.o. Oblekovice 308, 671 81 Znojmo tel.: +420 602 74 33 01, +420 737 26 75 53 e-mail: info@navajn.cz, sommelier@navajn.cz http://www.navajn.cz n Paradise Casino Admiral – Casino Admiral 671 81 Znojmo, Oblekovice 344 n Relaxace, masáže - Studio Ela Jezuitské nám. 5, 669 02 Znojmo n REMO - Agency Růženy Svobodové 1408/109, 669 02 Znojmo po celý rok 2018 Vám nabízíme netradiční prohlídky města Znojma, Brna, Mikulova, Lednicko-Valtického areálu, doprovod při procházkách NP Podyjí a rovněž celodenní výlety vlakem do hlavního města sousedního Rakouska, Vídně tel.: 737 44 90 99 e-mail: david@remo-agency.com http://www.remo-agency.com – Znojmo: Je libo projížďku turistickým vláčkem s průvodcem pro malou či větší skupinu? Nebo snad romantickou noční prohlídku města s pochodněmi a ochutnávkou vína či piva? Nebo snad výstup na radniční věž s průvodci v historických kostýmech a ochutnávkou znojemských okurek?

n Rozhledna Rumburak Bítov 106, 671 10 tel.: 777 34 87 57 e-mail: info@restaurantrumburak.cz n Dětský koutek Freeport, Hatě

62

www.znojemsko.info

n GOGO music klub Pražská 19, 669 02 Znojmo n Illegal Bar Catering tel.: +420 733 12 13 00 http://www.illegalznojmo.cz n LaRutyka klub Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo n LUI Chocolate Boutique 669 02 Znojmo n NAVAJN s.r.o. Oblekovice 308, 671 81 Znojmo tel.: +420 602 74 33 01, +420 737 26 75 53 e-mail: info@navajn.cz, sommelier@navajn.cz http://www.navajn.cz n Paradise Casino Admiral – Casino Admiral 671 81 Znojmo, Oblekovice 344 n Relaxation, massage – Studio Ela Jezuitské nám. 5, 669 02 Znojmo n REMO - Agency Růženy Svobodové 1408/109, 669 02 Znojmo in 2018 we offer unusual tours of the cities of Znojmo, Brno, Mikulov, Lednice-Valtice area, guided walks in the National park Podyjí and also one day trips to Vienna tel.: +420 737 44 90 99 e-mail: david@remo-agency.com http://www.remo-agency.com – Znojmo: would you like a tour of the town on the tourist train for a smaller or bigger group? Or would you rather do a romantic night tour of the town with lanterns and tasting of wine or beer? Or would you like to climb up the Town Hall tower with guides in period costumes?

n Observation tower Rumburak Bítov 106, 671 10 tel.: +420 777 34 87 57 e-mail: info@restaurantrumburak.cz n Children's play area Freeport, Hatě

n Aussichtsturm Rumburak Bítov 106, 671 10 Tel.: +420 777 34 87 57 e-mail: info@restaurantrumburak.cz n Kinderecke Freeport, Hatě


DALŠÍ TIPY / FURTHER TIPS / ANDERE TIPS n Excalibur City - Shopping Center  114 Hatě/Kleinhaugsdorf wellnes, módní butiky, lékárna, suvenýry http://www.excaliburcity.com otevřeno: 9.00–21.00 n Excalibur City - Travel Free Shop Hatě/Kleinhaugsdorf alkohol, cigarety, parfumerie, cukrovinky tel.: 515 20 62 18 http://www.excaliburcity.com otevřeno: nonstop n Freeport Fashion Outlet Chvalovice 196 - Hatě, 669 02  115 n Merlinův Dětský svět Hatě/Kleinhaugsdorf v Merlinovém Dětském světě zažijete spoustu legrace - na zemi, ve vodě, ve vzduchu i pod střechou http://www.merlinskinderwelt.com – Pro děti každého věku, ale i jejich rodiče nabízíme zábavu, která nezná hranic – autodráhy, skoky lodičkou do vody, ruské kolo, pirátskou loď, balónkovou střílnu, pirátskou střílnu, kolotoče, skluzavky a mnoho dalšího. Relaxujte a sluňte se u našeho potůčku zatímco Vaše děti zkouší jednu atrakci vedle druhé a nebo naopak za nepříznivého počasí využijte v zastřešené části naši dětskou pláž. n Casino Admiral Colosseum Hatě 189 – Excalibur City, 669 02 Chvalovice n Casino Admiral – Blaues Casino 669 02 Chvalovice-Hatě 188 n ACC Route 59 Hatě 199 (Grenzübergang Kleinhaugsdorf), 669 02 Znojmo n Tierklinik Hatě Chvalovice - Hatě 179, Hatě tel.: 515 23 02 20 e-mail: info@tierklinikhate.com

n Excalibur City - Shopping Center  114 Hatě/Kleinhaugsdorf wellnesscenter, boutique, pharmacy, souveniers http://www.excaliburcity.com open: 9.00–21.00 n Excalibur City - Travel Free Shop Hatě/Kleinhaugsdorf alcohol, cigarettes, parfumery, sweets tel.: +420 515 20 62 18 http://www.excaliburcity.com open: nonstop n Freeport Fashion Outlet Chvalovice 196 - Hatě, 669 02  115 n Merlin’s Children’s world Hatě/Kleinhaugsdorf in Merlin’s Children’s world will experience a lot of fun - on land, in water, in the air and under the roof http://www.merlinskinderwelt.com – We offer children of all ages as well as their parents lots of enjoyable activities – mini car tracks, boat jumps in the water, Ferris wheel, pirate ship, water-balloon shooting, pirate-themed shooting, merry-go-rounds, slides and much more. Relax and enjoy the sunshine by our water stream while your children try one attraction after another; if the weather is bad you can take advantage of our children’s beach under a roof. n Casino Admiral Colosseum Hatě 189 – Excalibur City, 669 02 Chvalovice n Casino Admiral – Blaues Casino 669 02 Chvalovice-Hatě 188 n ACC Route 59 Hatě 199 (Grenzübergang Kleinhaugsdorf), 669 02 Znojmo n Tierklinik Hatě Chvalovice - Hatě 179, Hatě tel.: +420 515 23 02 20 e-mail: info@tierklinikhate.com

n Excalibur City - Shopping Center  114 Hatě/Kleinhaugsdorf Wellness, Boutiques, Apotheke, Souveniren http://www.excaliburcity.com Offen: 9.00–21.00 n Excalibur City - Travel Free Shop Hatě/Kleinhaugsdorf Spirituosen, Zigaretten, Parfumerie, Süsswaren Tel.: +420 515 20 62 18 http://www.excaliburcity.com Offen: Nonstop n Freeport Fashion Outlet Chvalovice 196 - Hatě, 669 02  115 n Merlin’s Kinderwelt Hatě/Kleinhaugsdorf in der Merlin’s Kinderwelt erlebt ihr viel Spaß – an Land, im Wasser, in der Luft und auch unter dem Dach http://www.merlinskinderwelt.com – In der Merlin’s Kinderwelt erlebt ihr viel Spaß – an Land, im Wasser, in der Luft und auch unter dem Dach. Wir bieten ein Vergnügen, das keine Grenzen kennt, nicht nur für die Kinder jeden Alters, sondern auch für ihre Eltern an – Autorennbahnen, Sprünge mit dem Boot ins Wasser, das russische Riesenrad, das Piratenboot, die Ballonschießscharte, die Piratenscharte, das Karussell, die Rutschbahnen und viele andere Attraktionen. n Casino Admiral Colosseumm Hatě 189 – Excalibur City, 669 02 Chvalovice n Casino Admiral – Blaues Casino 669 02 Chvalovice-Hatě 188 n ACC Route 59 Hatě 199 (Grenzübergang Kleinhaugsdorf), 669 02 Znojmo n Tierklinik Hatě Chvalovice - Hatě 179, Hatě Tel.: +420 515 23 02 20 e-mail: info@tierklinikhate.com

HEVLÍN

HEVLÍN

HEVLÍN

HNANICE

HNANICE

HNANICE

JAROSLAVICE

JAROSLAVICE

JAROSLAVICE

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

NAČERATICE

NAČERATICE

NAČERATICE

n Laa Bomba Shopping Center Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurace, čerpací stanice, lékárna, wellness tel.: 724 72 41 15 http://www.laabomba.com n Svazek znojemských vinařských obcí Daníž Znojemská 113, 669 02 Hnanice n Rybníkářství Pohořelice a.s. - Jaroslavice Mlýnská 622, 671 28 Jaroslavice n Cykloservis nám. T. G. Masaryka 44, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 515 32 22 36 e-mail: irena.novo@seznam.cz n Městská knihovna nám. T.G.M. 35, 672 01 Moravský Krumlov n Pekárna Ivanka s.r.o. Tylova 661, 672 01 Moravský Krumlov n Autoservis Dřevojan Načeratice 24, 669 02 Znojmo tel.: 606 87 76 24, 723 38 71 68, 604 43 94 15 e-mail: info@autoservisdrevojan.cz

n Laa Bomba Shopping Center Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurants, petrol station, chemist’s, wellness tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com n Voluntary Wine Association Daníž Znojemská 113, 669 02 Hnanice

n Fish Farm – Rybníkářství Pohořelice a.s. - Jaroslavice Mlýnská 622, 671 28 Jaroslavice n Cykloservis nám. T. G. Masaryka 44, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 515 32 22 36 e-mail: irena.novo@seznam.cz n Library nám. T.G.M. 35, 672 01 Moravský Krumlov n Bakery Ivanka s.r.o. Tylova 661, 672 01 Moravský Krumlov n Autoservis Dřevojan – car repair shop Načeratice 24, 669 02 Znojmo tel.: +420 606 87 76 24, 723 38 71 68 e-mail: info@autoservisdrevojan.cz

n Laa Bomba Shopping Center Hevlín/Laa an der Thaya Travel Free Shop, Supermarkt, Restaurants, Tankstelle, Apotheke, Wellness Tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com n „Svazek znojemských vinařských obcí Daníž“ Znojemská 113, 669 02 Hnanice n Fischfarm – Rybníkářství Pohořelice a.s. - Jaroslavice Mlýnská 622, 671 28 Jaroslavice n Cykloservis nám. T. G. Masaryka 44, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 32 22 36 e-mail: irena.novo@seznam.cz n Stadtbücherei nám. T.G.M 35, 672 01 Moravský Krumlov n Bäckerei „Ivanka“ s.r.o. Tylova 661, 672 01 Moravský Krumlov n Autoservis Dřevojan Načeratice 24, 669 02 Znojmo Tel.: +420 606 87 76 24, 723 38 71 68 e-mail: info@autoservisdrevojan.cz www.znojemsko.info

63


DALŠÍ TIPY / FURTHER TIPS / ANDERE TIPS

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE

PROSIMĚŘICE

PROSIMĚŘICE

PROSIMĚŘICE

n Libor Suchý, autoprodejna Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo tel.: 602 22 94 97, Servis a odtahová služba 602 22 94 97

n Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice, o.s. U Mlýna 162/149, 671 61 Prosiměřice

PULKAU

n Cukrárna Bucher Rathausgasse 6, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27070 otevřeno: Po-So: 6.00-18.30, Ne: 8.00-18.30 n Pekárna Blei Hauptplatz 11, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27060

RETZ

n Libor Suchý, car shop Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo tel.: +420 602 22 94 97, Car repair shop and towing service +420 602 22 94 97 n Club of Hanzelka and Zikmund Travellers “GLOBE” Prosimerice, o.s. U Mlýna 162/149, 671 61 Prosiměřice

PULKAU

n Sweet-shop Bucher Rathausgasse 6, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27070 open: Mo–Sa: 6.00–18.30, Su: 8.00–18.30 n Bakery Blei Hauptplatz 11, 3741 Pulkau tel.: +420 +43 (0)2946/27060

RETZ

n Libor Suchý, Autoverkauf Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo Tel.: +420 602 22 94 97, Autowerkstatt und Abschleppdienst +420 602 22 94 97 n Klub der Reisenden Hanzelka und Zikmund GLOBE Prosiměřice, o.s. U Mlýna 162/149, 671 61 Prosiměřice

PULKAU

n Konditorei Bucher Rathausgasse 6, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)2946/27070 Offen: Mo-Sa: 6.00–18.30, So: 8.00–18.30 n Bäckerei Blei Hauptplatz 11, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)2946/27060

RETZ

n Chov lipicánů Jízdárna, Familie Ecke, Haidgraben 1, 2070 Retz tel.: +43 (0)676/34 22 065 e-mail: reiterhof@aon.at http://www.reiterhof.at n Pekárna - Espresso BLEI CYRILL Hauptplatz 32, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 28078 e-mail: g.blei@baeckerei-blei.at http://www.baeckerei-blei.at otevřeno: Po-So: 6.00-18.00, Ne a Svátky: 7.30-18.00 n Půjčovna kol Retz Hauptplatz 30, 2070 Retz zapůjčení jízdních kol http://www.retzerland.at – po-čt, pan Daniel Wöhrer, tel.: +43(0)2942/22223-34 7.30-17.00 hod., pá-ne tel.: +43(0)664/3004757 10.00-17.00 hod. Nutno objednat předem!

n Lippizan stud Jízdárna, Familie Ecke, Haidgraben 1, 2070 Retz tel.: +420 +43 (0)676/34 22 065 e-mail: reiterhof@aon.at http://www.reiterhof.at n Bakery - Espresso BLEI CYRILL Hauptplatz 32, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 28078 e-mail: g.blei@baeckerei-blei.at http://www.baeckerei-blei.at open: Mon–Sat: 6.00–18.00, Sundays and public holidays: 7.30–18.00 n Bike hire Retz Hauptplatz 30, 2070 Retz bike rental http://www.retzerland.at – Mon - Thu, Mr.Daniel Wöhrer, tel.: +43(0)2942/22223-34 7.30-17.00, Fri Sun tel.: +43(0)664/3004757 10.00-17.00.

n Lipizzanergestüt Jízdárna, Familie Ecke, Haidgraben 1, 2070 Retz Tel.: +43 (0)676/34 22 065 e-mail: reiterhof@aon.at http://www.reiterhof.at n Bäckerei - Espresso BLEI CYRILL Hauptplatz 32, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942 28078 e-mail: g.blei@baeckerei-blei.at http://www.baeckerei-blei.at Offen: Mo-Sa von 6.00-18.00, Sonn- und Feiertag von 7.30-18.00 n E-Bike Verleih Stadtgemeinde Retz Hauptplatz 30, 2070 Retz Fahrradverleih http://www.retzerland.at – Mo-Do, Herr Daniel Wöhrer, tel.: +43(0)2942/22223-34 7.30-17.00 Uhr, Fr-So tel.+43(0)664/3004757 10.00-17.00 Uhr. Voranmeldung erbeten!

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

n Vranov Agency Vranov Agency tel.: 723 37 51 56 - koordinátor objednávek, 606 88 75 75 - Rudolf Mynařík e-mail: info@vranovagency.cz http://www.vranovagency.cz

ZELLERNDORF

INFO  26

n Zellerndorf jízdárna a půjčovna kol Paní Margarethe Wurst, Zellerndorf 339, 2051 Zellerndorf tel.: +43 (0)680/20 70 159 e-mail: rvzellerndorf@gmx.at

64

www.znojemsko.info

n Vranov Agency Vranov Agency tel.: +420 723 37 51 56 - coordinator, 606 88 75 75 - R. Mynařík e-mail: info@vranovagency.cz http://www.vranovagency.cz

ZELLERNDORF

n Zellerndorf riding hall and bike hire Mrs. Margarethe Wurst, Zellerndorf 339, 2051 Zellerndorf tel.: +420 +43 (0)680/20 70 159 e-mail: rvzellerndorf@gmx.at

n Vranov Agency Vranov Agency Tel.: +420 723 37 51 56 - koordinator, 606 88 75 75 - R. Mynařík e-mail: info@vranovagency.cz http://www.vranovagency.cz

ZELLERNDORF

n Zellerndorf Reit- und Fahrverein Frau Margarethe Wurst, Zellerndorf 339, 2051 Zellerndorf Tel.: +43 (0)680/20 70 159 e-mail: rvzellerndorf@gmx.at


BANKOMATY / AUTOMATED TELLER MACHINE / BANKAUTOMATEN

BANKOMATY

AUTOMATED TELLER MACHINE

BANKAUTOMATEN

ZNOJMO

ZNOJMO

ZNOJMO

HATĚ

HATĚ

HATĚ

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

HRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

MIROSLAV

MIROSLAV

MIROSLAV

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

MORAVSKÝ KRUMLOV

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

VRANOV NAD DYJÍ

n Bankomat Česká spořitelna, a.s Albert Hypermarket, Brněnská 2937/21, 669 02 Znojmo n Bankomat Česká spořitelna, a.s Kaufland, Jarošova 1234/2, 669 02 Znojmo n Bankomat Česká spořitelna, a.s Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Horní nám. 264/18, budova Erste Leasing, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB Horní nám 13, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB Náměstí TGM 1, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB (Sberbank) Jana Palacha 11, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB nám. Svobody 16 (poštovní spořitelna), 669 02 Znojmo n Bankomat Fio Banka Pražská 7, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. MUDr. Jánského – budova nemocnice, 2. patro, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. nám. Svobody 18, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. Vídeňská ul. 69 - supermarket Albert, 669 02 Znojmo n Bankomat MONETA Money Bank Kaufland, Dukelských bojovníků 3632/156, Znojmo n Bankomat MONETA Money Bank Kaufland, Jarošova ul. 2, Znojmo n Bankomat MONETA Money Bank Kovářská 2, 669 02 Znojmo n UniCredit Bank, a.s. Horní nám. 139, 669 02 Znojmo n UniCredit Bank, a.s. Freeport, Hatě n Bankomat Česká spořitelna, a.s. nám. Míru 29, 671 67 Hrušovany n. J. n Bankomat Komerční banka, a. s. nám. Míru 2, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Jevišovice 84, 671 53 Jevišovice n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Husova 1192, 671 72 Miroslav n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Komenského 150, 672 01 Moravský Krumlov n Bankomat Komerční banka, a. s. Zámecká 26, 672 01 Moravský Krumlov n Bankomat MONETA Money Bank nám. T. G. Masaryka 41, 671 02 Moravský Krumlov n Bankomat Komerční banka, a.s. Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

n Bankomat Česká spořitelna, a.s Albert Hypermarket, Brněnská 2937/21, 669 02 Znojmo n Bankomat Česká spořitelna, a.s Kaufland, Jarošova 1234/2, 669 02 Znojmo n Bankomat Česká spořitelna, a.s Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Horní nám. 264/18, budova Erste Leasing, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB Horní nám 13, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB Náměstí TGM 1, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB (Sberbank) Jana Palacha 11, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB nám. Svobody 16 (poštovní spořitelna), 669 02 Znojmo n Bankomat Fio Banka Pražská 7, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. MUDr. Jánského – hospital 2. patro, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. nám. Svobody 18, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. Vídeňská ul. 69 - Albert Supermarket, 669 02 Znojmo n Bankomat MONETA Money Bank Kaufland, Dukelských bojovníků 3632/156, Znojmo n Bankomat MONETA Money Bank Kaufland, Jarošova ul. 2, Znojmo n Bankomat MONETA Money Bank Kovářská 2, 669 02 Znojmo n UniCredit Bank, a.s. Horní nám. 139, 669 02 Znojmo n UniCredit Bank, a.s. Freeport, Hatě n Bankomat Česká spořitelna, a.s. nám. Míru 29, 671 67 Hrušovany n. J. n Bankomat Komerční banka, a. s. nám. Míru 2, 671 67 Hrušovany n. Jev. n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Jevišovice 84, 671 53 Jevišovice n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Husova 1192, 671 72 Miroslav n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Komenského 150, 672 01 Moravský Krumlov n Bankomat Komerční banka, a. s. Zámecká 26, 672 01 Moravský Krumlov n Bankomat MONETA Money Bank nám. T. G. Masaryka 41, 671 02 Moravský Krumlov n Bankomat Komerční banka, a.s. Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

n Bankomat Česká spořitelna, a.s Albert Hypermarket, Brněnská 2937/21, 669 02 Znojmo n Bankomat Česká spořitelna, a.s Kaufland, Jarošova 1234/2, 669 02 Znojmo n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Horní nám. 264/18, budova Erste Leasing, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB Horní nám 13, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB Náměstí TGM 1, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB (Sberbank) Jana Palacha 11, 669 02 Znojmo n Bankomat ČSOB nám. Svobody 16 (poštovní spořitelna), 669 02 Znojmo n Bankomat Fio Banka Pražská 7, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. MUDr. Jánského – Krankenhaus, 2. patro, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. nám. Svobody 18, 669 02 Znojmo n Bankomat Komerční banka, a.s. Vídeňská ul. 69 - Albert Supermarket, 669 02 Znojmo n Bankomat MONETA Money Bank Kaufland, Dukelských bojovníků 3632/156, Znojmo n Bankomat MONETA Money Bank Kaufland, Jarošova ul. 2, Znojmo n Bankomat MONETA Money Bank Kovářská 2, 669 02 Znojmo n UniCredit Bank, a.s. Horní nám. 139, 669 02 Znojmo n UniCredit Bank, a.s. Freeport, Hatě n Bankomat Česká spořitelna, a.s. nám. Míru 29, 671 67 Hrušovany n. J. n Bankomat Komerční banka a. s. nám. Míru 2, 671 67 Hrušovany n. Jev. n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Jevišovice 84, 671 53 Jevišovice n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Husova 1192, 671 72 Miroslav n Bankomat Česká spořitelna, a.s. Komenského 150, 672 01 Moravský Krumlov n Bankomat Komerční banka, a.s. Zámecká 26, 672 01 Moravský Krumlov n Bankomat MONETA Money Bank nám. T. G. Masaryka 41, 671 02 Moravský Krumlov n Bankomat Komerční banka, a.s. Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

www.znojemsko.info

65


Trasy / Routes / Routes

CYKLISTICKÉ A PĚŠÍ TRASY CYCLING AND WALKING ROUTES RADWEGE UND WANDERUNGEN ZU FUSS STR./P./S. 66–85

66

www.znojemsko.info


CYKLOTRASY / CYCLING ROUTES / RADWANDERN

TRASA C1: PO VYHLÍDKÁCH PODYJÍ Znojmo – Kraví hora – vyhlídka v Špalkově vinici – Sealsfieldův kámen – údolí Dyje – vinice Šobes – Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Eliášova kaple – Znojmo Výchozí místo: Znojmo, rozcestník pod Znojemskou přehradou Určeno: pro horská a trekingová kola Délka trasy: 34,2 km, Převýšení: cca 580 metrů Obtížnost trasy: těžší, lesní a polní cesty, méně asfaltové cesty, několik velmi prudkých stoupání Občerstvení: pohostinství v Konicích a Popicích, vinice Šobes, hospůdka U rybníka v Podmolí, U Obří hlavy Znojmo Většinu trasy absolvujeme po  cyklotrase č. 5000 (modrá cykloturistická značka) Od  rozcestníku pod Znojemskou přehradou stoupáme přes Kraví horu (výhled na Znojmo), v lese u rozcestníku odbočíme na vyhlídku ve Špalkově vinici, stejnou cestou jedeme zpět. Projedeme Konice a v Popicích na rozcestí odbočíme po zelené cykloturistické značce na Sealsfieldův kámen (vyhlídka). Po značce pokračujeme dále, až se napojíme nad Havraníky zpět na modrou cykloturistickou značku. U  rozcestníku Pod Šobesem přejedeme Dyji po lanovém mostě a pokračujeme přes vinici Šobes (na hřbetu vyhlídka na meandrující Dyji). Přes rozcestí U Milíře pokračujeme okolo Podmolí k Andělskému mlýnu a na Králův stolec (vyhlídka). Další cesta vede na Hradiště, kde uděláme odbočku po Křížovnické ulici, po skončení asfaltky se dáme doprava úzkou cestou mezi ploty k Eliášově vyhlídce (pohledy na Znojmo). Stejnou cestou se vrátíme na značku a pokračujeme Gránickým údolím a na samém konci po mostě přes Dyji k výchozímu místu.

ROUTE C1: TO SEE THE SIGHTS OF THE COUNTRY ALONG DYJE

ROUTE C1: AUSSICHTSWEG DURCH DAS THAYATAL

Znojmo – Kraví hora – viewing point Špalek’s vineyard– Sealsfield’s stone – Dyje river valley – Šobes vineyard – Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Elias’s chapel – Znojmo

Znaim – Kraví hora – Aussicht im Špalkover Weinberg – Sealsfield-Stein – Thayatal – Weinberg Šobes – Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Eliaskapelle – Znaim

Starting point: Znojmo, signpost by the Znojmo dam Designed: Mountain and trekking bikes Route Length: 34,2 km, Elevation: approx. 580 metres Route Difficulty: more challenging, forest and field trails, fewer tarmac paths, some very steep ascents Refreshments: restaurants in Konice and Popice, Šobes vineyard, pub "U rybníka" in Podmolí, "U Obří hlavy" in Znojmo

Start: Znaim, Wegweiser unter der Znaimer Talsperre Bestimmt für: Mountain bike und trekking bike Länge: 34,2 km, Höhenmeter: cca 580 Meter Schwierigkeitsgrad: anstrengend, Waldwege, Feldwege, weinige Asphaltwege, mehrere sehr steile Steigungen Erfrischung: Gaststätte in Konice und Popice, Weinberg Šobes, Gaststätte U rybníka in Podmolí, U Obří hlavy Znaim

Most of the route follows cycling path no. 5000 (blue tourist trail sign). From the signpost by the Znojmo dam you will climb across Kraví hora (a great view of Znojmo), in the forest by the signpost turn towards the viewing point at Špalek’s vineyard, returning through the same route. Go through Konice and Popice, at the cross-road turn on to the green-labelled cycling/footpath to Sealsfield’s stone (a viewing point). Continue on this path until you connect back to the blue-labelled cycling/footpath by Havraníky. At the signpost "Pod Šobesem" cross the river Dyje over a cable stay bridge and continue through the Šobes vineyard (there is a view of the meandering river Dyje from the top of the hill). Continue through "U Milíře" cross-road past Podmolí towards Andělský mlýn (Angel Mill) and Králův stolec (viewing point). The next section leads to Hradiště where we take a detour along Křížovnická street, at the end of the tarmac road turn right through a narrow passage between fences towards Elias’s viewing points (views of Znojmo). Return the same way to the sign and continue through the Gránice valley and at the very end across the bridge over Dyje towards the starting point.

Der größte Teil der Route führt an dem Radweg Nr. 5000 (der blaue Radweg). Vom Wegweiser unter der Znaimer Talsperre steigt man über Kraví hora (Aussicht auf Znaim), am Wegweiser im Wald biegt man zur Aussichtsstelle im Špalkover Weinberg ab, gleicher Weg zurück. Durch Konice fährt man durch und in Popice biegt man an der Kreuzung ab, der grüne Radweg zum Sealsfield-Stein (Aussicht). Man folgt dem grünen Radweg weiter bis man über der Gemeinde Havraníky zurück zum blauen Radweg kommt. Am Wegweiser Pod Šobesem fährt man über die Seilbrücke über die Thaya und weiter über den Weinberg Šobes (am Kamm Aussicht auf die mäandrierende Thaya). An der Kreuzung U Milíře vorbei, entlang von Podmolí zu Andělský mlýn und auf Králův stolec (Aussicht). Der Weg führt weiter zu Hradiště, wo wir in die Křížovnická Straße abbiegen, am Ende von dem Asphaltweg fahren wir an dem schmalen Weg zwischen den Zäunen zur Eliasaussicht nach rechts ab (Aussicht auf Znaim). Man kehrt wieder zurück und an dem ausgeschilderten Weg fährt er durch das Gránicer Tal weiter. Am Ende dann über die Thayabrücke zum Ausgangsort.

www.znojemsko.info

67


CYKLOTRASY / CYCLING ROUTES / RADWANDERN

TRASA C2: DO KOPCE A Z KOPCE RAKOUSKEM A ČESKEM Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo Výchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 58 km (zajížďka na Hardeggskou vyhlídku +1 km, zajížďka na Nový Hrádek + 4 km) Obtížnost trasy: těžší, kopcovitá, převážně asfaltový povrch, menší část lesní a polní cesty Občerstvení: Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Pohostinství U Švestků, Lukov: penzion U Hrádku, Mašovice: hospoda U Lesa Ze Znojma jedeme po silnici přes Sedlešovice až za Nový Šaldorf, kde na rozcestí odbočíme na Konice a dále do Popic. Po polní cestě pokračujeme po modré cyklistické značce (trasa č. 5000) okolo Popické kaple na asfaltovou cestu, kde opouštíme značku a odbočíme vlevo do Hnanic (foto). Za hraničním přechodem odbočíme po polní cestě doprava na Heiliger Stein, sjedeme na silnici a pokračujeme vpravo na Niederfladnitz, Merkersdorf (hrad Kaja), Hardegg a přes hraniční přechod do ČR. Cestou do Čížova – cykloturistická trasa č. 5003 – můžeme navtštívit Hardeggskou vyhlídku – odbočka vlevo. Z Čížova pokračujeme po červené cykloturistické značce (cyklotrasa č. 48 Greenway Praha–Wien) okolo Čížovského rybníka – Deht´áku (koupání) přes Lukov – odbočka na Nový Hrádek (foto), (zelená cykloturistická trasa č. 5002) k rozcestníku U Milíře (zde opouštíme červenou cykloturistickou značku) a po lesní silnici dojedeme do Podmolí, odkud pokračujeme po silnici přes Mašovice a Hradiště až do Znojma.

68

ROUTE C2: UP AND DOWN THE HILL THROUGH AUSTRIA AND CZECHIA

ROUTE C2: BERGAUF UND BERGAB DURCH ÖSTERREICH UND TSCHECHIEN

Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo

Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo

Starting point: Znojmo Designed: for trekking and mountain bikes Route Length: 58 km (detour to Hardegg lookout + 1 km, detour to Nový Hrádek + 4 km) Route Difficulty: harder, hilly, mostly asphalt surface, shorter parts of forest and field trails Refreshments: Nový Šaldorf: restaurant U Suchých, Vinný (Wine) restaurant, restaurant Schaller, Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: U Švestků Inn, Lukov: guesthouse U Hrádku, Mašovice: pub U Lesa

Start: Znojmo Bestimmt für: Trekkingbikes und Mountainbikes Länge: 58 km (Abstecher zur Hardegger Warte + 1 km, Abstecher zu Nový Hrádek + 4 km) Schwierigkeitsgrad: schwieriger, Hügelprofil, vorwiegend Asphaltbelag, teilweise Wald- und Feldwege Erfrischung: Nový Šaldorf: Restaurant U Suchých, Weinrestaurant, Restaurant Schaller, Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Wirtshaus U Švestků, Lukov: Pension U Hrádku, Mašovice: Gasthaus U Lesa (Am Walde)

From Znojmo we travel by road through Sedlešovice as far as through Nový Šaldorf, where on the crossing we turn towards Konice and further on to Popice. On the field trail we continue on the blue marked cycling route (No. 5000) around Popice chapel to an asphalt road, where we leave the marked route and turn left to Hnanice (photo). Behind the border crossing on the field trail we turn right towards Heiliger Stein 09, we go on the road and continue to the right towards Niederfladnitz, Merkersdorf (Kaja castle), Hardegg and over the border crossing to CZ. On the way to Čížov – cycletourist route No. 5003 – we can visit Hardegg look-out – turn left. From Čížov we follow the red cycletourist marked trail (cycle-route No. 48 Greenway Prague–Vienna) around the Čížov pond called Deht´ák (swimming) through Lukov – turn off to Nový Hrádek (photo), (green cycletourist route No. 5002) as far as the signpost U Milíře (from here we leave the red cycletourist marked trail) and on the forest road we reach Podmolí, from where we continue by road to Mašovice and Hradiště as far as Znojmo.

Von Znojmo aus die Landstraße über Sedlešovice bis hinter die Ortschaft Nový Šaldorf entlang fahren, dort an der Abzweigung die Richtung Konice nehmen und weiter bis nach Popice fahren. Auf einem Feldweg weiter entlang der blauen Markierung (Radweg Nr. 5000), an der Popitzer Kapelle vorbei bis zur asphaltierten Landstraße, dort den blauen Weg verlassen und links nach Hnanice (foto) abbiegen. Hinter dem Grenzübergang biegt rechts auf den Feldweg nach Heiliger Stein abbiegen, dann bergab auf eine Landstraße, dort rechts nach Niederfladnitz, Merkersdorf (die Feste Kaja), Hardegg und über den Grenzübergang zurück in die ČR. Bei der Fahrt nach Čížov – Radweg Nr. 5003 – kann man linkerseits die Hardegger Warte besichtigen. Von Čížov aus weiter entlang der roten Markierung (Radweg Nr. 48 Greenway Prag–Wien), am Teich bei Čížov vorbei (Bademöglichkeit), über Lukov – Abzweigung zur Nový Hrádek (foto), (grüner Radweg Nr. 5002) bis zum Wegweiser U Milíře (dort den rot markierten Radweg verlassen) und über einen Waldweg in Podmolí ankommen. Von dort aus weiter die Landstraße über Mašovice und Hradiště entlang zurück nach Znojmo.

www.znojemsko.info


CYKLOTRASY / CYCLING ROUTES / RADWANDERN

TRASA C3: ZE ZNOJMA NA SEVER Višňové Mikulovice Horní Dunajovice Želetice Hluboké Mašůvky

Žerotice Tvořihráz

Kuchařovice

Znojmo – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znojmo Výchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 45 km Obtížnost trasy: středně těžká, místy krátká prudší stoupání Občerstvení: Hluboké Mašůvky – Lázeňský hostinec Pod Lipami

Na kruhovém objezdu u  horního Kauflandu ve  Znojmě se dáme komunikací z  kopce přes železniční přejezd a  dále po  silnici do  Kuchařovic (cyklotrasa 5006). V  Kuchařovicích stoupáme do  kopce, mineme meteorologickou stanici a  sjíždíme z  kopce (stále 5006) a dále v mírně zvlněném terénu až k říčce Únanovce, kterou přejedeme a pokračujeme po cyklostezce do Tvořihráze. Odbočíme na Žerotice a Želetice a pokračujeme do Horních Dunajovic (proti toku potoka se nachází Lurdská jeskyně – zajížďka 1 km). Další cesta vede na Višňové, kde odbočíme doleva na Znojemskou cyklostezku vedoucí do kopce k lesu. Následně sjíždíme lesem až k nádrži Horní Dunajovice. U hráze odbočíme vpravo a silničkou stoupáme po okraji lesa, posléze lesem k silnici, po které přijedeme do Mikulovic. Pokračujeme a záhy se napojíme na cyklostezku 481 (povede nás až do Znojma). Sjedeme do Plavče a pak po stoupání na rovince odbočíme na cestou doprava, která nás dovede do Hlubokých Mašůvek. Odtud pokračujeme až do Znojma.

ROUTE C3: FROM ZNOJMO UP NORTH

ROUTE C3: VOM ZNAIM RICHTUNG NORD

Znojmo – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znojmo

Znaim – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znaim

Starting point: Znojmo Suitable for: trekking and mountain bikes Length: 45 km Level of difficulty: moderate, some short, steep ascents Refreshments: Hluboké Mašůvky – Pod Lipami restaurant

Ausgangspunkt: Znaim Für: Trekking- und Mountingbikes Länge der Route: 45 Km Schwierigkeitsgrad der Route: mäßige, etwas kurzen steilen Aufstieg Erfrischung: Hluboké Mašůvky – Badgasthaus Pod Lipami

At the roundabout by upper Kaufland store in Znojmo follow the road going downhill, across a railway crossing and then conitnue to Kuchařovice (cycle path 5006). In Kuchařovice go up the hill past a meteorological station and then descend (still path 5006) and go over a slightly undulating terrain until you reach Únanovka stream. Cross the stream and following cycle path to Tvořihráz. Turn towards Žerotice and Želetice and go through Horní Dunajovice (there is a Lourdes cave up the stream – a detour of 1km). The journey continues to Višňová where you need to turn left and join Znojmo cycle path that goes up the hill towards a forest. Descend through the forest until you reach water reservoir Horní Dunajovice. At the reservoir dam turn right and go up a track along the forest border, then through the woods towards a main road which will take you to Mikulovice. Continue until you eventually join cycle path 481 that leads to Znojmo. Go to Plaveč and then after a flat ascent turn right, this track will take you to Hluboké Mašůvky. From there you can return to Znojmo.

Am Kreisverkehr bei der Markthalle Kaufland in Znaim biegen wir bergab Straße über den Bahnübergang und folgen der Straße bis Kucharovice (Route 5006). In Kucharovice den Berg hinauf, vorbei an der Wetterstation und den Berg hinunter (weiter 5006) und in einer leicht hügeligen Gelände am Bach Únanovce, die wir überqueren und weiter entlang dem Radweg nach Tvořihráz. Wir wenden uns an Žerotice und Želetice und weiterhin Horní Dunajovice (gegen den Strom Strömung ist Lourdes-Grotte – 1 km Umweg). Ein weiterer Weg führt zu Višňová, wo wir auf den Znaim Radweg kommen und den Berg hinauf in den Wald abbiegen. Dann geht man in den Wald zu Wasserreservoir Horní Dunajovice. Beim Damm Straßen rechts und erklimmen den Rand des Waldes, dann durch den Wald bis zur Straße, auf der wir zu Mikulovice kommen. Wir werden weiterhin gehen und bald werden wir dem Radweg 481 (führen uns zu Znaim) kommen. Wir steigen auf Plavče und klettern dann auf der Ebene nach dem Einkommen auf den rechten Weg, der uns in Hluboké Mašůvky führen wird. Wir werden weiterhin Znaim erreichen.

www.znojemsko.info

69


CYKLOTRASY / CYCLING ROUTES / RADWANDERN

TRASA C4: HRADY A ZÁMKY ČESKO-RAKOUSKÉHO PŘÍHRANIČÍ

Zblovice Bítov

Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D. Výchozí místo: Vranov n. D. Určeno: pro všechny druhy kol Délka trasy: 53 km Obtížnost trasy: těžší, asfaltový povrch, místy prudší stoupání Občerstvení: Vranov n. D.: Country saloon, restaurace Formosa, Přehrada, Brusel a U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, hotel Bítov, restaurace Na náměstí

Z Vranova n. D. vyjíždíme po cykloturistické trase č. 48 (Greenways Praha–Wien) směrem na Podhradí n. D., odbočíme vlevo a okolo čerpací stanice stoupáme do prudkého kopce okolo zámku. Na křižovatce neodbočujeme po cestě Greenways, ale pokračujeme rovně do Šafova. Odtud jedeme přes Starý Petřín (napojení na cyklotrasu č. 48) do Podhradí n. D. (možnost koupání) se zříceninou hradu Frejštejn. Po silnici proti toku Dyje, později prudkým stoupáním okolo dvora Mitrov dojedeme do Uherčic, kde opouštíme cyklotrasu č. 48. Z Uherčic pokračujeme směrem na Lubnici (cyklotrasa 5007, ale na první křižovatce odbočíme vpravo na Korolupy a přes Oslnovice a Vysočany směrem na Dešov (cyklotrasa č. 5011). Sjíždíme z kopce do údolí Želetavky k Svobodovu mlýnu a záhy odbočíme vpravo na Zblovice a na křižovatce se dáme vpravo k  hradu Bítov. Stejnou cestou se vracíme zpět na  křižovatku, projedeme Bítov a  sjíždíme k  Vranovské přehradě. Za  mostem odbočíme v ostrém úhlu vlevo a stoupáme k zřícenině hradu Cornštejn. Odtud dále lesní asfaltovou silničkou do Lančova, kde odbočíme vlevo a  pokračujeme až do  Vranova. Druhá, rakouská varianta trasy (celkem 64 km) je z  Uherčic do  Vratěnína přes hraniční přechod Unterthürnau do Drossendorfu, přes Langau do Riegersburgu, dále přes Felling, Hardegg, Čížov do Vranova n. D.

ROUTE C4: CASTLES AND CHATEAUX IN THE CZECH-AUSTRIAN BORDER AREA

ROUTE C4: BURGEN UND SCHLÖSSER DES TSCHECHISCH-ÖSTERREICHISCHEN GRENZGEBIETES

Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn (mill) – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D.

Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn (Mühle) – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D.

Starting point: Vranov n. D. Designed: for all kinds of bikes Route Length: 53 km Route Difficulty: harder, mostly asphalt surface, several steeper climbs Refreshments: Vranov n. D.: Country saloon, restaurant Formosa, Přehrada, Brusel and U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, hotel Bítov, restaurant Na Náměstí

Start: Vranov n. D. Bestimmt für: alle Fahrradtypen Länge: 53 km Schwierigkeitsgrad: schwieriger, Asphaltbelag, teilweise steilere Steigungen Erfrischung: Vranov n. D.: Country Saloon, Restaurants Formosa, Přehrada, Brüssel und U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, Hotel Bítov, Restaurant Na náměstí (Auf dem Stadtplatz)

From Vranov n. D. we take off on the cycletourist route No. 48 (Greenways Prague–Vienna) towards Podhradí n. D., we turn left and around the petrol station we climb a steep hill around a chateau. At the crossroads we don’t turn off to Greenways, but continue straight on to Šafov. From where we go through Starý Petřín (connection with cycle-route No. 48) to Podhradí n. D. (chance to swim) where ruins of Frejštejn castle are found. On the road opposite to the flow of Dyje, later a steep climb around Mitrov yard we reach Uherčice, where we leave cycleroute No. 48. From Uherčice we go on towards Lubnice (cycleroute 5007, but at the first crossroads we turn right to Korolupy and through Oslnovice and Vysočany towards Dešov (cycleroute No. 5011). We ride down hill to the Želetavka river valley to Svobodův mlýn (mill) and soon turn right to Zblovice and at the crossroads we turn right to Bítov castle. We take the same way back to the crossroads, we go through Bítov and go down towards Vranov dam. After the bridge we take a sharp left turn and climb towards the ruins of Cornštejn castle. From there we continue on the small forest asphalt road to Lančov, where we turn left and go on up to Vranov. The second Austrian alternative route (a total of 64 km) leads from Uherčice to Vratěnín across the border crossing Unterthurnau to Drossendorf, through Langau to Riegersburg, further through Felling, Hardegg, Čížov to Vranov n. D.

70

www.znojemsko.info

Von Vranov n. D. aus den Radweg Nr. 48 (Greenways Prag–Wien) nehmen, in Richtung Podhradí/Thaya fahren, dann links abbiegen und an der Tankstelle vorbei steil bergauf an dem Schloß vorbei. An der Kreuzung nicht der Greenways-Route folgen (diese biegt ab), sondern geradeaus nach Šafov fahren. Von dort aus über Starý Petřín (dem Radweg Nr. 48 folgen) nach Podhradí n. D. (Bademöglichkeit) mit der Burgruine Frejštejn. Die entlang der Thaya führende Landstraße flußaufwärts fahren, dann an dem Hof Mitrov vorbei steil bergauf nach Uherčice, dort den Radweg Nr. 48 verlassen. Von Uherčice aus weiter in Richtung Lubnice (Radweg 5007), an der ersten Kreuzung jedoch rechts nach Korolupy abbiegen und über Oslnovice und Vysočany weiter in Richtung Dešov (Radroute Nr. 5011) fahren. Bergab in das Flußtal von Želetavka zur Mühle Svobodův mlýn und gleich danach rechts nach Zblovice abbiegen und an der Kreuzung wieder rechts zur Burg Bítov. Auf dem gleichen Weg zurück an die Kreuzung, die Ortschaft Bítov durchfahren und bergab zur Frainer Talsperre fahren. Hinter der Brücke scharf nach links und bergauf auf die Burgruine Cornštejn zu. Von dort aus die schmale asphaltierte Waldstraße nach Lančov entlang, dort links abbiegen und bis nach Vranov n. D. weiterfahren. Die andere, österreichische Routenvariante (insgesamt 64  km) führt von Uherčice aus nach Vratěnín, durch den Grenzübergang Unterthürnau nach Drosendorf, über Langau nach Riegersburg, weiter über Felling, Hardegg, Čížov nach Vranov n. D.


CYKLOTRASY / CYCLING ROUTES / RADWANDERN

TRASA C5: ZA TAJEMSTVÍM VÍNA Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo Výchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 53 km Obtížnost trasy: lehká, převážně asfaltové cesty, část polní a lesní cesty Občerstvení: Strachotice: Selský dvůr, Jaroslavice: hostinec U Šmídů, Šatov: M. sklípek, Havraníky: restaurace Tři Koruny, Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller Ze Znojma po silnici do Oblekovic (směr Vídeň), kde odbočíme vlevo na Jaroslavice, jedeme přes Načeratice, Derflice a Strachotice do Slupi (foto). Za Slupí odbočíme vlevo na Oleksovičky, před mostem přes náhon se dáme vpravo a po cestě přejedeme další most a pokračujeme přímo, okolo domů pak zatáčkou vpravo. Po několika stech metrech nás cesta přivede na břeh Jaroslavického rybníka, který objedeme až do Jaroslavic. Po silnici směrem na Znojmo za sklepním hospodářstvím Znovínu Znojmo odbočíme po cykloturistické trase č. 5007 vlevo a okolo Kočičího, Ovčího a Vinného vrchu dojedeme do Dyjákoviček a Chvalovic. Zde odbočíme vlevo a vzápětí vpravo na silnici směrem do Šatova. Pod kostelem odbočíme po silnici vpravo na Havraníky (foto), v Novém Šaldorfě u kaple zahneme vlevo a za Sedlešovicemi po přejezdu mostu přes Dyji opět vlevo a okolo Louckého kláštera dojedeme do Znojma.

ROUTE C5: TO THE SECRET OF WINE

ROUTE C5: DIE SUCHE NACH DEM GEHEIMNIS DES WEINES

Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo

Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo

Starting point: Znojmo Designed: for trekking and mountain bikes Route Length: 53 km Route Difficulty: easy, mainly asphalt surface, short parts of forest and field trails Refreshments: Strachotice: Selský dvůr, Jaroslavice: Inn U Šmídů, Šatov: M. sklípek (Moravian Wine Cellar), Havraníky: restaurant Drei Kronen, Nový Šaldorf: restaurant U Suchých, Vinný (Wine) restaurant, restaurant Schaller

Start: Znaim Bestimmt für: Trekkingbikes und Mountainbikes Länge: 53 km Schwierigkeitsgrad: leicht, vorwiegend Asphaltbelag, teilweise Feld- und Waldwege Erfrischung: Strachotice: Selský dvůr (Bauernhof), Jaroslavice: Gasthaus U Šmídů, Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Havraníky: Restaurant Drei Kronen, Nový Šaldorf: Restaurant U Suchých, Vinný restaurant (Weinrestaurant), Restaurant Schaller

From Znojmo on the road to Oblekovice (towards Vienna), where we turn left to Jaroslavice and go through Načeratice, Derflice and Strachotice to Slup (photo). Behind Slup we turn left towards Oleksovičky, before the bridge over the millrace we turn right and along the way we go over another bridge and continue straight, past houses then turn right. After several hundreds of metres we come to the banks of the Jaroslavice pond, which we go around up to Jaroslavice. On the road in the direction towards Znojmo behind winecellar farm Znovín Znojmo we turn left on the cycletourist route No. 5007 and around Kočičí (Cat), Ovčí (Sheep) and Vinný (Wine) hills we reach Dyjakovičky and Chvalovice. There we turn left and immediately right on the road towards Šatov. Below the church we turn right on the road to Havraníky (photo), in Nový Šaldorf by the chapel we turn left and behind Sedlešovice after crossing the bridge over Dyje we again turn left and around Louckého monastery we reach Znojmo.

Von Znojmo aus die Landstraße nach Oblekovice (Richtung Wien) entlang, dort links nach Jaroslavice abbiegen, über Načeratice, Derflice und Strachotice nach Slup (foto) fahren. Hinter Slup links nach Oleksovičky abbiegen, vor der Brücke über einen Mühlgraben nach rechts abbiegen, eine weitere Brücke überqueren, dann geradeaus an den Häusern vorbei fahren, und dann weiter durch die Rechtskurve. Nach ein paar hundert Metern führt uns der Weg zum Ufer des Teiches bei Jaroslavice, den muß man bis Jaroslavice umfahren. Die Landstraße Richtung Znaim nehmen, hinter den Weinkellern der Gesellschaft Znovín Znojmo links auf den Radweg Nr. 5007 abbiegen und an dem Kočičí, Ovčí und Vinný vrch vorbei (Katzen-, Schafs- und Weinhügel) über Dyjákovičky in Chvalovice ankommen. Dort links abbiegen und gleich rechts auf die Landstraße in Richtung Šatov. Unterhalb der Kirche rechts auf die Landstraße nach Havraníky (foto) abbiegen, in Nový Šaldorf an der Kapelle links abbiegen, hinter Sedlešovice nach Überqueren einer Thayabrücke wieder nach links und an dem Stift von Louky vorbei zurück nach Znojmo.

www.znojemsko.info

71


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA Z1: HISTORICKÝMI CESTAMI OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU Směrovník u pivovaru – Gránické údolí – kaple sv. A. Paduánského – Obornyho cesta – rozcestník u pivovaru Výchozí místo: Znojmo, směrovník u pivovaru Délka trasy: 3 km po červeném značení (+ 300 m k Eliášově kapli) Terén: kopcovitý, nevelké převýšení Občerstvení: restaurace Znojma Od směrovníku u pivovaru vede cesta k vyhlídce v ulici Přemyslovců v sousedství minoritského kláštera (sídlo Jihomoravského muzea), dále cestou 24. pluku klesá k mostku přes Gránický potok. Odtud stoupá Jubilejní cestou (druhou variantou je výstup křížovou cestou) ke kapli sv. Antonína Paduánského. Odtud pokračuje z kopce serpentinami až ke Gránickému potoku (zajímavá je krátká odbočka z cesty k Eliášově kapli, odkud se otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na Znojmo. Od kaple sv. A. Paduánského odbočíme doleva směrem do údolí, v prvním mírném oblouku odbočíme doprava na stezku mezi zahrádkami asi 150 metrů, stejnou cestou zpět). Od Gránického potoka pokračujeme Obornyho cestou až k výchozímu bodu.

72

ROUTE Z1: HISTORIC PATHS OF DECORATING SOCIETY

ROUTE Z1: AUF DEN HISTORISCHEN WEGEN DES ZIERARBEITSVEREINES

Signpost by brewery – Gránice valley – chapel of St. Anthony of Padua – Oborny’s trail – signpost by brewery

Wegweiser bei der Brauerei – Granitztal – Kirche St. Anton von Padua – Oborny Weg – Wegweiser bei der Brauerei

Starting point: Znojmo, signpost by brewery Length: 3 km along the red tourist trail (+ 300 m to Elias’s Chapel) Terrain: undulating, mild elevation Refreshments: restaurants in Znojmo

Ausgangspunkt: Stadt Znaim, Wegweiser bei der Brauerei Länge der Route: 3 km – rote Markierung (+ 300 m bis zur Elias Kapelle) Gelände: hügelig, moderate Erhöhung Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo

From a signpost by the brewery follow the path to a viewing spot in Přemyslovců street, next to the Minorite Monastery (site of the South Moravian Museum). Continue through 24. Pluku street to a bridge over Gránice stream. Ascend the Jubilee track (the other option is to follow the Way of the Cross road) to the chapel of St. Anthony of Padua. The track then winds towards Gránice stream (there is an interesting detour to Elias’s Chapel which boasts with one of the most beautiful views of Znojmo. At St. Anthony’s chapel take a left turn down the valley, when you reach the first mild turn, take a right, down a track between gardening plots for approx. 150 meters, return the same way). From Gránice stream follow the Oborny’s trail back to the starting point.

Der Wanderweg verläuft am Wegweiser bei der Brauerei bis zum Aussichtspunkt auf der Přemyslovců Straße, nahe am Minoritenkloster (dem Sitz des Südmährischen Museums). Weiter geht es am Weg des 24. Regimentes, wo der Weg herab auf die Brücke über den Granitzenbach führt. Von hier steigt der Weg am Jubiläumsweg an (zweite Möglichkeit bietet der Anstieg durch den Kreuzweg) bis zur Kirche St. Anton von Padua. Von hier führt der Weg entlang den Serpentinen herab bis zum Granitzenbach (einen interessanten Abstecher bietet die Elias Kapelle mit der wunderschönen Aussicht über die Stadt Znojmo. Bei der Kirche St. A. von Padua führt der Weg links Richtung Tal, in der ersten leichten Kurve dann nach rechts abbiegen und auf dem Weg zwischen den Gärten ungefähr 150 Meter lang weiter, auf die gleiche Weise zurück). Vom Granitzenbach setzt der Weg durch den Oborny Weg bis zu dem Ausgangspunkt fort.

www.znojemsko.info


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA Z2: ZA POZNÁNÍM DĚJIN HRADIŠTĚ Rozcestí u počátku křížové cesty v Gránicích – Spálený mlýn – stará hradišt´ská cesta – Křížovnická ulice Výchozí místo: Znojmo, rozcestník u počátku křížové cesty v Gránicích Délka trasy: 3 km po modrém místním značení (+ 2 až 2,5 km do centra Znojma) Terén: kopcovitý, nevelké převýšení Občerstvení: restaurace Znojma, Spálený mlýn Od  rozcestníku u  počátku křížové cesty (cesta k  němu popsána v  předchozí trase) jdeme po  pravém břehu proti toku Gránického potoka ke Spálenému mlýnu, dále přes barokní kamenný most do kopce starou hradišt´skou cestou, přejdeme silnici na Hradiště, okolo velkomoravských valů a hřbitova k historické bráně, dále Křížovnickou ulicí až k vyhlídce u kaple sv. Antonína Paduánského (možná odbočka k Eliášově kapli – viz předchozí trasa). Odtud klesá cesta křížovou cestou k počátku trasy. Do Znojma je možné jít Cestou 24. pluku po modře značené turistické cestě nebo po toku potoka až ke konci lesoparku, kde začíná Obornyho cesta (viz předchozí trasa), popřípadě pokračovat po asfaltové silnici asi 200 metrů a pak vystoupat ke kostelu sv. Mikuláše Karolininými sady.

ROUTE Z2: EXPLORING THE HISTORY OF HRADIŠTĚ

ROUTE Z 2 : AUF GESCHICHTEENTDECKUNG VON HRADIŠTĚ

Crossroad at the beginning of the Way of the Cross road in Gránice – Spálený (Burnt) mill – old Hradiště road – Křížovnická street

Wegweiser am Anfang des Kreuzweges in Gránice – Spálený mlýn – alter Burgstättenweg – Křížovnická Straße

Starting point: Znojmo, signpost at the beginning of the Calvary road in Gránice Length: 3 km along blue tourist trail (+ 2–2.5 km to Znojmo town centre) Terrain: undulating, mild elevation Refreshments: restaurants in Znojmo, Spálený mlýn (Burnt Mill) From the signpost at the beginning of the Way of the Cross road (how to get there is described in the previous route description) walk on the right bank of Gránice stream upstream towards Spálený mlýn (Burnt Mill), then cross a Baroque stone bridge and ascend the old Hradiště road, crossing the main road to Hradiště, passing walls of the Great Moravian empire and a  cemetery to reach a historical gate, then follow Křížovnická street to a viewing point by the chapel of St. Anthony of Padua (possible detour to Elias’s chapel – see previous route). The track then leads down the Way of the Cross road to the starting point. You can reach Znojmo by 24.pluku route along the blue tourist trail or down the stream towards the end of the wooded park where Oborny’s path (see previous route) starts, or alternatively continue on a tarmac road for 200 meters and then ascend towards St. Nicholas church through Karolina’s orchard.

Ausgangspunkt: Znojmo, Wegweiser am Anfang des Kreuzweges in Gránice Länge der Route: 3 Km – blaue Markierung ( + 2 bis 2,5 Km bis zum Stadtzentrum von Znojmo) Gelände: hügelig, kleine Erhebung Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo, Spálený mlýn Von dem Wegweiser am Anfang des Kreuzweges (der Weg bis dahin ist in der vorherigen Strecke beschreiben) führt der Weg gegen den Fluss des Granitzenbachs zur Spálený Mlýn. Dann über die steinerne Brücke den Hügel hinauf auf den Burgstättenweg, folglich überqueren Sie die Straße zur Burgstätte und an den Großmährischen Wällen, dem historischen Friedhof, dem historischen Tor und weiter auf der Křižovnická Straße zum Aussichtspunkt an der Kirche St. Anton von Padua (vielleicht ein Abstecher zur Elias Kapelle – siehe vorherige Streckenbeschreibung). Von hier führt der Weg bis zum Kreuzweg bis zum Anfang der Route. Nach Znojmo kommen Sie auf dem blau markierten Weg des 24. Regimentes oder entlang der Bachströmung bis zum Ende des Parks, wo der Oborny Weg beginnt (siehe vorherige Streckenbeschreibung). Gegebenenfalls gehen Sie entlang der asphaltierten Straße ungefähr 200 Meter, bis Sie zur St. Nikolaus Kirche durch die Parkanlage Karoliny Sady hinaufsteigen können.

www.znojemsko.info

73


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA Z3: PO VYHLÍDKÁCH ZNOJMA Radniční věž – Vlkova věž – vyhlídka Na Káro – vyhlídka Mikulášské náměstí – vyhlídka od znojemského hradu – vyhlídka z ulice Přemyslovců – radniční věž Výchozí místo: Znojmo, radniční věž Délka trasy: 1,5 km Terén: rovinatý Občerstvení: restaurace Znojma Přímo ve Znojmě je několik míst vzdálených nedaleko od sebe, odkud se otevírají krásné výhledy na město a jeho okolí. Od radniční věže (v těsnéblízkostijeinformačnícentrum)jdemez kopcepo Obrokovéulici a  následně Masarykovým náměstím k  Vlkově věži, na  kterou vystoupíme. Pak se vrátíme dolní částí Masarykova náměstí na ulici Lazebnickou, doprava na Antonínskou ulici, rovně do ulice Na  Kopečku a  doleva Slepou ulicí až na  vyhlídku pod kostelem sv. Mikuláše Na Káro. Následně projdeme pod kostelem Karolininou bránou doleva okolo kostela na vyhlídku na rotundu, hrad a pivovar. Pěkný výhled je z ochozu sousední kaple sv. Václava do údolí Dyje. Z Mikulášského náměstí pokračujeme Velkou Františkánskou ke vchodu do pivovaru, nalevo od něj vede jižní přístupová cesta k hradu a rotundě, z níž se otevírají další krásné výhledy. Projdeme budovou s informačním centrem a ocitneme se na hradbách znojemského hradu v prostoru s rotundou sv. Kateřiny. Stejnou cestou se vracíme před vchod do pivovaru, odbočíme doleva a dojdeme na vyhlídku na ulici Přemyslovců, kde se otevírají pohledy na Gránické údolí a Hradiště. Ulicí Přemyslovců se vracíme na Václavské náměstí, Horní náměstí, z něhož pokračujeme po Obrokové ulici až k radniční věži. Výstup a rozhled z ní je završením vyhlídkové trasy.

74

ROUTE Z3: VIEWING SPOTS IN ZNOJMO

ROUTE Z3: DIE AUSSICHTEN VON ZNOJMO

Town Hall tower – Vlk’s tower – viewing spot Na Káro – viewing spot at Mikulášské square, view from Znojmo castle – view from Přemyslovců street – Town Hall tower

Rathausturm – Vlk Turm – Aussicht Na Káro – Aussicht Mikuláš Platz, Aussicht von der Znaimischen Burg – Aussicht von der Přemyslovců Straße – Rathausturm

Starting point: Znojmo, Town Hall tower Length: 1,5 km Terrain: flat Refreshments: restaurants of Znojmo

Ausgangpunkt: Znojmo, Rathausturm Länge der Route: 1,5 Km Gelände: flach Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo

In Znojmo itself there are few spots, not far from each other, that offer stunning views of the city and its surroundings. From the Town Hall tower (there is an information centre in its vicinity) descend through Obroková street and then Masaryk’s square towards Vlk’s tower which you can climb up. Then return to the lower part of Masaryk’s square and Lazebnická street, turn right in Antonínská street, straight to Na Kopečku street and then turn left through Slepá street to reach a viewing spot below St. Nicholas church known as Na Káro. Go through Karolina’s gate below the church and turn left past the church to a spot which offers views of the rotunda, castle and brewery. OCHOZ of the neighbouring St. Wenceslas chapel offers nice views of the river Dyje valley. From Mikulášské square continue through Velká Františkánská street to the brewery entrance, on the left-hand side you will see the southern access route to the castle and rotunda which offers more stunning views. Walk through the building with an information centre to reach the ramparts of Znojmo castle and St. Catherine’s rotunda. We return the same way to the brewery entrance, turn left and continue to a viewing spot on Přemyslovců street from where you can see the Gránice valley and Hradiště. Return through Přemyslovců street to Václavské and Horní squares, then continue along Obroková street to the Town Hall tower. You can climb up the tower and enjoy the view.

Direkt in Znojmo liegen mehrere Orte von einander nur wenig entfernt, welche einen wunderschönen Blick auf die Stadt und ihre Umgebung bieten. Vom Rathausturm (in der Nähe des Informationszentrums) bergab nach Obroková Straße, zum Masaryk Platz und dann den Vlk Turm hinauf. Dann kehren wir in den unteren Teil des MasarykPlatzes zurück zur Lazebnická Straße, rechts in die Antonínská Straße, geradeaus in die Straße und Na Kopečku und links in die Slepá ulice bis zum Aussichtpunkt bei der St. Nikolaus Kirche bei Na Káro. Folglich führt der Wer unter der Kirche am Karoline Tor links vorbei um die Kirche herum bis zum Aussichtpunkt, von dem wir die Rotunde, die Burg und Brauerei sehen können. Eine schöne Aussicht auf das Thayatal bietet die Brüstung der St. Wenzelskirche. Vom Mikuláš Platz folgt der Weg weiter durch die Velká Františkánská Straße bis zum Eingang der Brauerei, links befindet sich die südliche Zufahrtsstraße zur Burg und Rotunde, von denen sich weitere schöne Aussichten eröffenen. Weiter führt der Weg durch das Informationszentrum bis zur Festung der Burg, bis zur Rotunde der Hl. Katherina. Auf die gleiche Weise kehren wir zu dem Eingang der Brauerei wieder zurück. Hier geht es nach links und weiter zum Aussichtspunkt auf der Přemyslovců Straße, wo Sie das Thayatal und die Burgstätte überblicken können. Durch die Straße Přemyslovců kehren wir zum Wenzelsplatz zurück, zum Horní Platz und von hier dann zur Obroková Straße bis zum Rathausturm. Der Blick vom Turm ist der Höhepunkt dieser Besichtigung.

www.znojemsko.info


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA Z4: PO TECHNICKÝCH A SVĚTSKÝCH STAVEBNÍCH ZAJÍMAVOSTECH Radniční věž – pivovar – Muzeum motorizmu (bývalá vodárna) – železniční viadukt – znojemské podzemí (křížový sklep Přímětice) Výchozí místo: Znojmo, radniční věž Délka trasy: 2,5 km (bez Přímětic) Terén: zvlněný Občerstvení: restaurace Znojma Od  radniční věže, jednoho ze symbolů Znojma (postavil ji v  letech 1445-48 Mikuláš ze Sedlešovic, její celková výška včetně kopule je takřka 80 metrů) jdeme Obrokovou ulicí nahoru, vlevo přes Horní náměstí, Václavské náměstí a  ulicí Přemyslovců k  pivovaru. Odtud sejdeme Velkou Františkánskou ke  kostelu sv. Mikuláše a  pod ním projdeme Karolininou bránou a  dolů Karolininými sady k  Muzeu motorizmu (zajímavé technické exponáty). Dále pokračujeme po levém břehu Dyje Koželužskou ulicí, z které odbočíme na lávku, odkud se otevírá jedinečný pohled na znojemský železniční viadukt (délka 220 metrů, výška 48 metrů, dokončen v roce 1871). Dále pokračujeme serpentinami Dyjské ulice s pěšími zkratkami do kopce na náměstí Republiky, odtud vlevo Kollárovou ulicí na Masarykovo náměstí a od radniční věže projdeme vpravo Kramářskou uličkou na Slepičí trh, kde se nalézá vchod do podzemí (labyrint cca 30 km chodeb ve čtyřech podlažích zčásti přístupný veřejnosti). Z něho se vychází opět v blízkosti radniční věže, kde je konec vycházky. Městskou dopravou či autem můžeme dojet na náměstí v Příměticích, kde se nachází největší křížový sklep světa (z let 1740–56, chodby jsou dlouhé 110 a 56 metrů, výška 6,5 m). Prohlídka je možná od 1. 1. do 30.  8. pro skupiny nad 20 lidí po předchozím objednání ve firmě Znovín. Nahlédnout do sklepa je možné z Hotelu N.

ROUTE Z4: EXPLORING TECHNICAL AND OTHER ARCHITECTURAL POINTS OF INTEREST

ROUTE Z4: AUF DEM WEG VON TECHNISCHEN UND HISTORISCHEN HIGHLIGHTS

Town Hall tower – brewery – Motoring Museum (the former waterworks) – railway viaduct – Znojmo’s underground premises (Přímětice cross-shaped cellar)

Rathausturm – Brauerei – Museum des Motorismus (ehemeliges Wasserkraftwerk) –Zugviadukt – znaimische Katakomben (Kreuzkeller Přímětice)

Starting point: Znojmo, Town Hall tower Length: 2.5 km (excluding Přímětice) Terrain: undulating Refreshments: restaurants of Znojmo

Ausgangpunkt: Znaim, Rathausturm Länge der Route: 2,5 Km (ohne Přímětice) Gelände: wellig Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo

Starting from the Town Hall tower, one of Znojmo’s most dominant features (built in 1445-48 by Mikuláš of Sedlešovice, its total height including the dome is almost 80 meters) ascend Obroková street, turn left into Horní and Václavské squares and then through Přemyslovců street towards the brewery. Descend Velká Františkánská towards St. Nicholas church and go through Karolina’s gate and down through Karolina’s orchard to the Motoring Museum (interesting technical exhibits). Then continue along the left bank of Dyje river through Koželužská street from which you should turn and walk across a bridge that offers a unique view of Znojmo’s railway viaduct (length 228 meters, height 48 meters, completed in 1871). Then follow the winding Dyjská street with footpath shortcuts up the hill towards Republiky square, then take a left into Kollárova street and go to Masaryk’s square. Turn right by the Town Hall tower through Kramářská street to Slepičí (Hen) market where the entrance to the Znojmo underground is (there is 30 km long maze of catacombs at four different levels, partially accessible). You will exit near the Town Hall tower which is the end point of this route. You can go by public transport or by car to Přímětice’s main square where the biggest cross-shaped cellar in the world is located (built in 1740–65, corridors are 110 and 56 meters long, height 6.5 m). Tours run from 1/1 to 30/8 for groups of 20 or more, must be booked in advance through Znovín company. You can take a look at the cellar from N Hotel.

Vom Rathausturm, einem der Symbole der Stadt Znojmo (in den Jahren 1445–1448 von Nicholas von Sedlešovice gebaut und dessen Gesamthöhe bis zur Kuppel fast 80 Meter beträgt) durch Obroková Straße, nach links durch den Horní Platz, den Wenzelsplatz und die Přemyslovců Straße zur Brauerei. Von hier führ der Weg durch die Großen Franziskanerstraße bis zur St. Nikolauskirche, folglich gehen wir unter dem Karolina Tor durch bis zu Karilininy Sady zum Museum des Motorismus (interessante technische Exponate). Weiter geht es entlang des linken Thayaufers auf der Koželužská Straße, von der wir auf die Fußgängerbrücke abbiegen. Von hier bietet sich uns einzigartiger Blick den znaimischen Eisenbahnviadukt (Länge 220 m, Höhe 48 m, im Jahr 1871 fertiggebaut). Weiter geht es durch die Serpentinen der Dyjská Straße mit ihren vielen Fussgängerabkürzungen bergauf bis zum Platz der Republik. Von hier dann links durch die Kollárova Straße zum Masaryk Platz und von dem Rathausturm direkt nach rechts in die Kramářská ulice zum Slepičí trh, wo man den Katakombeneingang findet (ca. 30 km langer Labyrinth, welches sich über vier Etagen erstreckt – Teile sind der Öffentlichkeit zugänglich). Der Ausgang befindet sich in der Nähe des Rathausturmes, wo unser Spaziergang endet. Den Hauptplatz in Přímětice erreichen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto. Hier befindet sich der größte Kreuzkeller der Welt (aus den Jahren 1740–1756, die örtlichen Korridore sind 110 und 56 m lang, die Höhe ist 6,5 m). Die Tour ist von 1. Jänner möglich bis 30. August für Gruppen ab 20 Personen in der Firma Znovín zu buchen. Einen kurzen Einblick in den Keller kann man aus dem Hotel N. vornehmen.

www.znojemsko.info

75


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA Z5: PO CÍRKEVNÍCH PAMÁTKÁCH CENTRA ZNOJMA Radniční věž – kostel sv. Mikuláše – kaple sv. Václava – kostel sv. Jana Křtitele – kostel sv. Alžběty – kostel sv. Rostislava – kostel Nalezení sv. Kříže – kostel sv. Michala – minoritský klášter – rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny Výchozí místo: Znojmo, radniční věž Délka trasy: 2 km Terén: rovinatý Občerstvení: restaurace Znojma Od  radniční věže zahneme doprava do  Radniční ulice, doprava do  Zelenářské ulice a  následně doleva do  Malé Františkánské, kterou přijdeme na  Mikulášské náměstí s  kostelem sv. Mikuláše a  dvojkaplí sv. Václava. Po  Velké Mikulášské dojdeme na  Masarykovo náměstí, kde se v  dolní části nachází kostel sv. Jana Křtitele. Pokračovat budeme mírným klesáním Kollárovou ulicí přes nám. Republiky na  Vídeňskou ulici, kde se na  pravé straně nachází kostel sv. Alžběty. Vrátíme se zpět na  nám. Republiky, kde odbočíme vpravo a po ulicích Lidické a Bezručově dojdeme na  nám. Otmara Chlupa s  evangelickým kostelem sv. Rostislava. Rovným směrem pokračujeme po  Lužické ulici a následně odbočíme doleva na Rooseveltovu, po které dojdeme na Mariánské náměstí. Dále jdeme přímým směrem Pontassievskou ulicí, na první křižovatce se dáme doprava až k dominikánskému klášteru s kostelem Nalezení sv. Kříže. Pokračujeme rovně po Dolní, následně Horní České, před mírnou zatáčkou odbočíme vlevo a Malou Michalskou se dostaneme na Divišovo náměstí, za kterým se nachází Jezuitské náměstí s kostelem sv. Michala. Ulicí Veselou přijdeme na Václavské náměstí, pokračujeme doprava ulicí Přemyslovců k pivovaru, okolo kterého vede jižní přístupová cesta, která nás zavede skrz informační centrum k rotundě Panny Marie a sv. Kateřiny.

76

ROUTE Z5: EXPLORING RELIGIOUS MONUMENTS OF ZNOJMO TOWN CENTRE

ROUTE Z5: AUF DEM WEG VON KIRCHLICHEN SEHENSWÜRDIGKEITEN VON ZNAIM

Town Hall tower – St. Nicholas church – St. Wenceslas chapel – St. John the Baptist church – St. Elizabeth’s church – St. Rostislav church – church of the Finding of the Holy Cross – St. Michael’s church – Minorite Monastery – rotunda of Virgin Mary and St. Catherine

Rathausturm – Kirche des hl.Nikolaus – Kapelle des hl.Wenzels – Kirche des Johann des Taufers – Kirche des hl. Elisabeth – Kirche des hl. Rostislav – Kirche des Erkenntnis des Hl.Kreuzes – KIrche des hl. Michael – Minoritenkloster – Rotunde der hl. Maria Jungfrau und hl. Katarina

Starting point: Znojmo, Town Hall tower Length: 2 km Terrain: flat Refreshments: restaurant of Znojmo

Ausgangspunkt: Znaim, Rathausturm Länge der Route: 2 Km Gelände: flach Erfrischung: Znaims Restaurants

Turn right at the Town Hall tower into Radniční street, then take another right to Zelenářská street and turn left into Malá Františkánská which leads to Mikulášské square with St. Nicholas church and St. Wenceslas double chapel. Velká Mikulášská street will take you to Masaryk’s square where you will find the church of St. John the Baptist in the lower part of the square. A mild descent through Kollárova street to Republiky square, leading towards Vídeňská street where St. Elizabeth’s church is found on the right-hand side. Go back to Republiky square and turn right, follow Lidická and Bezručova streets to reach Otmara Chlupa square with the evangelical church of St. Rostislav. Continue straight ahead along Lužická street, take a left into Rooseveltova street which will take you to Mariánské square. Keep going straight through Pontassievská street, on the first crossroad take a right and go towards the Dominican Monastery with the church of the Finding of the Holy Cross. Continue straight along Dolní and eventually Horní Česká streets, take a  left before a  slight turn and Malá Michalská street will take you to Divišovo square, turn right through Přemyslovců street towards the brewery where the southern access route leads towards the rotunda of Virgin Mary and St. Catherine past an information centre.

Vom Rathausturm kommen wir rechts in die Rathausgasse,weiter rechts in Zelenářská Straße und dann links in die Malá Františkánská, zum Platz des Hl. Nikolaus mit der Kirche des Hl.Nikolaus und Doppelkapelle des Hl. Wenzels. Sobald wir angekommen durch die Velká Mikulášská sind bis zum dem Hl. Nikolausplatz, wo am Ende steht die Kirche Johannes der Täufer. Wir werden auch weiterhin leicht rückläufig in Kollárova Straße durch Platz der Republik in Wiener Straße gehen, wo auf der rechten Seite die Kirche von Hl. Elizabeth liegt. Wir kehren zurück zum Platz der Republik, wo wir rechts und nach unten drehen zu den Straßen Lidická und Bezručova bis wir zum Platz des Otmar Chlups mit evangelischer Kirche des Hl. Rostislav kommen. Fahren Sie geradeaus in Richtung der Straße nach Lužická und dann biegen wir nach Rooseveltova Straße, nach denen wir zu Maria Platz links abbiegen. Darüber Pontassievská gerade die Straße hinunter geht, an der ersten Kreuzung biegen Sie rechts ab ins Dominikaner Kloster mit der Kirche des Erkenntniss des Hl.Kreuzes überqueren. Fahren Sie geradeaus entlang der Dolní Straße, dann Horní Česká Straße, bevor eine leichte Biegung nach links abbiegen und durch die Malá Michalská zum Diviš Platz zu bekommen, hinter dem sich ein Quadrat mit der Jesuitenkirche Hl. Michael befindet. Frohe Straße führt uns zum Wenzelsplatz, gleich die Přemyslovců Straße runter zu der Brauerei, die rund um den südlichen Zufahrtsstraße, die uns durch das Informationszentrum der Rotunde der Jungfrau Maria und Hl. Katarina weiterhin führt.

www.znojemsko.info


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA P1: ZA NEJVĚTŠÍ SBÍRKOU VYCPANÝCH PSŮ

Zblovice

Bítov – Zblovice – hrad Bítov – Vranovská přehrada – Bítov Výchozí místo: Bítov Délka trasy: 13 km Terén: zvlněný Občerstvení: Bítov – campu u Vranovské přehrady, U Tesařů

Hrad Bítov

Bítov

Z náměstí v Bítově, kde se nachází směrovník, vyrazíme po modré turistické značce (část trasy ji doprovází žlutá). Sejdeme do  údolí potoka a  po  cestě kopírujeme jeho levý břeh. Pak od něj uhneme a krátký výstupem se dostaneme k silnici, kterou přejdeme a  pokračujeme okolo Neuhauserova rybníka lesem až k  směrovníku na  lesní asfaltové silničce. Opustíme modrou turistickou značku a pokračujeme vlevo po žluté. Vyjdeme z lesa, napojíme se na silnici, a za chvíli se před námi objeví malá obec Zblovice. U rozcestníku vyměníme žlutou turistickou značku za zelenou, která nás povede k hradu Bítov. Cestou se otevírá několik výhledů na tento gotický hrad, je zde celá řada míst k odpočinutí. Prohlídka hradu, kde je ojedinělá sbírka vycpaných psů a unikátní zbrojnice, stojí rozhodně za to. Od směrovníku u hradu můžeme pokračovat kratší variantou po zelené značce do Bítova, zajímavější, byt´ fyzicky náročnější a o kilometr delší je trasa po místní červené značené cestě, která nás zavede na břeh Vranovské přehrady (Bítovská zátoka). Odtud vystoupáme do výchozího bodu v Bítově.

ROUTE P1: EXPLORING THE BIGGEST COLLECTION OF STUFFED DOGS

ROUTE P1: DIE GRÖSSTE SAMMLUNG VON AUSGESTOPFTEN HUNDEN

Bítov – Zblovice – Bítov castle – Vranov dam – Bítov

Bítov – Zblovice – Bítov – Vranov Damm – Bítov

Starting point: Bítov Length: 13 km Terrain: undulating route Refreshments: Bítov – camping site by Vranov dam, U Tesařů

Ausgangspunkt: Bítov Länge der Route: 13 Km Gelände: welligen Erfrischung: Bítov – Camp am Vranov, U Tesařů

From the main square in Bítov where the signpost is located, follow the blue tourist trail (it partly runs parallel to the yellow tourist trail). Cycle down towards the stream valley, you will follow its left bank along the way. Then steer away from the stream and after a short ascent you will reach a main road. Cross the road and continue past Neuhauser’s pond through woods towards a signpost on a forest tarmac track. Leave the blue tourist trail and turn left along the yellow tourist trail. Leave the forest and join a main road, you will soon see a little village of Zblovice. At the signpost swap the yellow tourist trail for green one, which will take you to the Bítov castle. Along the way there will some great views of this Gothic castle and also a  number of spots to rest. You should definitely visit the castle as it boasts with a  unique collection of stuffed dogs and a  remarkable armory. From a  signpost by the castle you can follow a  shorter route along the green tourist trail to Bítov. The other option is to follow 1 kilometer longer route along the red tourist trail, which is more interesting but also more physically challenging. This route will take you to the Vranov dam bank (Bítov cove). From here you can ascend to the starting point in Bítov.

Von dem Platz in Bítov, wo der Wegweiser steht, folgen wir der blauen Markierung (Teil der Strecke durch gelbe Markierung begleitet wird). Wir treffen uns im Tal des Baches und entlang dem Weg, wie wir seiner linken Ufer kopieren. Dann raus und ein kurzer Weg weiter erhalten wir auf die Straße, dass wir hingehen und weiter rund um den Neuhauser Teich bis zum Wegweiser zu Wald auf der asphaltierten Straße. Wir verlassen den blauen touristischen Schild auf der linken und weiter entlang der gelben Markierung. Kommen wir aus dem Wald, verbinden wir die Straße und jetzt vor uns steht kleines Dorf Zblovice. Der Wegweiser ersetzt den gelben Wanderweg auf der grünen Markierung, das wird uns in die Burg Bítov führen. Entlang des Weges öffnen mehrere Perspektiven auf diese gotische Burg, es gibt viele Orte, um sich auszuruhen. Es lohnt sich eine Führung durch das Schloss, wo eine einzigartige Sammlung von ausgestopften Hunden und einzigartigen Rüstkammer gesammelt ist. Vor dem Wegweiser bei der Burg haben wir kürzere Variante des grünen Wanderroute zum Bítov genommen, noch interessanter wäre, wenn körperlich anstrengend und Kilometer längere Strecke entlang der lokalen rot markierten Weg, der uns zum Ufer Vranov Damm (Bítovská Ufer) doch nehmen. Von dort aus hinauf zum Ausgangspunkt in Bítov.

www.znojemsko.info

77


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA P2: SKLEPNÍMI ULIČKAMI NA LAMPELBERG

Fládnická

Hnanice – Šatov – Chvalovice – Dyjákovičky – Ječměniště – Lampelberg (– Dyjákovičky)

Šatov Hnanice

Chvalovice Dyjákovičky

Ječmeniště

Lampelberg

Výchozí místo: Hnanice Délka trasy: 18 km, tato trasa je možná i pro trekingová a horská kola Terén: rovinatý až mírně zvlněný Občerstvení: Šatov – Moravský sklípek, Hnanice – restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, šatovské a chvalovické sklípky, Lampelberg a sklep vinařství LAHOFER ve chvalovické sklepní uličce (v sezoně), obecní hospoda v Chvalovicích (u fotbalového hřiště)

Trasa vedená po zelené turistické značce začíná u směrovníku Fládnická (u bývalé PS roty v Hnanicích), kam můžeme dojít z centra Hnanic po žluté turistické značce (+ 1 km) nebo se na ni napojit či začít od hotelu Happy Star nad Hnanicemi směrem na Znojmo. Značka směřuje po silnici do Šatova, kde prochází unikátní sklepní uličkou, dále vede obcí okolo potoka Daníž ke směrovníku u železniční tratě (železniční stanice Šatov je vzdálena cca 1 km, což je další možný výchozí místo). Značka vede dále okolo Daníže (po levé ruce je vidět velký objekt opevnění Zatáčka, vybudovaný před 2. světovou válkou, který bývá nepravidelně přístupný) až ke chvalovické sklepní uličce, kterou zčásti prochází. Okolo fotbalového hřiště vede značka do centra Chvalovic a následně po cestě pro pěší a cyklisty dále okolo Daníže do Dyjákoviček. Zde se cesta lomí a  pokračuje směrem na  Ječmeniště okolo směrovníku U  Ivana, po  necelém kilometru odbočuje nalevo do  kopce mezi vinohrady a má cíl u hrádku Lampelberg. Problematický je návrat – buď autem (je možné dojet až k hrádku), nebo další cca 4,5 kilometry do Dyjákoviček. Neznačená cesta vede severním směrem na místní asfaltovou komunikaci, po které pokračujeme vlevo, posléze alejí třešní a ořešáků ke křížení cyklistické trasy, následně pokračujeme rovně z kopce až na silnici, po které odbočíme doleva a dojdeme na autobusovou zastávku do Dyjákoviček. V budoucnu se počítá s vyznačením trasy do Slupi či Jaroslavic.

ROUTE P2: THROUGH CELLAR ALLEYS TOWARDS LAMPELBERG

ROUTE P2: DURCH DEN KELLER AUF DEN STRASSEN AM LAMPELBERG

Starting point: Hnanice Length: 18 km, this route is suitable also for trekking and mountain bikes Terrain: flat to slightly undulating Refreshments: Šatov – Moravský sklípek, Hnanice – Devět mlýnů restaurant, Vinohrad guest house, Šatov and Chvalovice wine cellars, Lampelberg and LAHOFER wine cellar in Chvalovice cellar alley (in season), municipal pub in Chvalovice (near a football pitch)

Ausgangspunkt: Hnanice Länge der Route: 18 Km, ist dieser Weg auch für Trekking möglich und Mountainbike Gelände: flach bis leicht hügelig Erfrischung: Šatov – Moravian Keller, Hnanice – Restaurant Nine Mühlen, Pension Vinohrad Keller in Šatov und Chvaletice, Lampelberg Winzer und Keller LAHOFER in Keller Gasse in Chvalovice (in der Saison), Dorfgaststätte in Chvalovice ( bei dem Fußballplatz)

The route runs along the green tourist trail and starts from the signpost Fládnická (by the former border police station in Hnanice), which you can reach from Hnanice centre if you follow the yellow tourist trail (+1 km) or join/start at the Happy Star hotel above Hnanice in the direction of Znojmo. The trail follows the main road to Šatov where you will go through a unique wine cellar alley, then it leads through the village, passing Daníž stream, towards a  signpost by railway tracks (railway station Šatov is roughly 1 km away, it is also possible to start there). The trail then follows Daníž stream (on the left-hand side there is a large fortress Zatáčka, built before the Second World War, occasionally open to public) towards Chvalovice wine cellar alley, the trail partly goes through the alley. Passing a  football pitch, the trail leads to Chvalovice village centre and then follow a bridle path along Daníž to Dyjákovičky. The path turns there and continues to Ječmeniště past signpost U Ivana, after a kilometer the path takes a left turn and goes up the hill between vineyards and ends at the Lampelberg castle. Return is somewhat problematic – either by car (it is possible to reach the castle by car) or another 4.5 kilometers to Dyjákovičky. Unmarked track goes in northern direction and joins a tarmac road which you can follow to the left, through a cherry tree and walnut tree alleyway to crossing with a cycle path. Then descend straight from the hill to the main road where you turn left to reach a  bust stop to Dyjákovičky. There are plans to extend a marked route to Slup or Jaroslavice in the future.

78

www.znojemsko.info

Die Route verläuft entlang dem grünen Weg und beginnt bei Wegweiser Fládnická (an der ehemaligen Grenzwache in Hnanice), wo wir Hnanice dannk dem gelben Wanderweg erreichen kennen (+ 1 km) oder beizutreten oder starten sie vom Hotel Happy Star bei Hnanice Richtung Znaim. Die Markierung ist auf dem Weg zur Šatov geleitet, wo es durch eine einzigartige Kellergasse geht dann führt durch den Ort rund um den Bach Daníž zum Wegweiser den Bahngleisen (Šatov Bahnhof ist ca. 1 Km, was ein weiterer möglicher Ansatzpunkt ist). Weitere Markierung führt auf Daníž um (auf der linken Seite ist ein großes Objekt Zatáčka, vor dem 2. Weltkrieg gebaut, die nur selten zugegriffen wird gesehen) in Chvalovická Kellergasse, die zum Teil übergeht. Rund um den Fußballplatz führende Markierung im Zentrum von Chvalovice und dann den Pfad für Fußgänger und Radfahrer um Daníž nach Dyjákovičky fortsetzen. Hier wird der Pfad bricht und weiter in Richtung Ječmeniště rund Wegweiser U Ivana, nach fast einem Kilometer wird bergauf zwischen Weinbergen und hat Ziel die Burg Lampelberg. Problematisch ist die Rückkehr - entweder mit dem Auto (es ist möglich, um die Burg zu erhalten), oder etwa 4,5 km weiter nach Dyjákovičky. Unmarkierten Weg führt nach Norden in Richtung der lokalen Asphaltstraße über die auf der linken Seite weiter durch Allee von Kirsch-und Nussbäumen, um Radwege kreuzen, dann geradeaus den Berg hinauf auf dem Weg weiter, nach dem wir links abbiegen und weiter bis zur Bushaltestelle Dyjákovičky. In Zukunft zeigt den Weg zu Slup oder Jaroslavice.


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA P3: PO VYHLÍDKÁCH V OKOLÍ VRANOVA Vranov n. D. – Mniszkův kříž – Onšov – Claryho kříž – Granátová zátoka, hráz přehrady – Vranov

Onšov

Výchozí místo: Vranov – náměstí Délka trasy: 7 km (po modrém místním značení, následně po zelené turistické značce) Terén: kopcovitý Občerstvení: U Vodnáře, restaurace Přehrada, restaurace Herold.

Z náměstí ve  Vranově vyjdeme do  kopce úzkou uličkou ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie k Mniszkovu kříži, dotkneme se ser-pentiny silnice a  pokračujeme okolo Kaple výběrčího a pokračujeme až do Onšova. Zde se na návsi cesta u kaple sv. Anny z roku 1745 prudce lomí doleva a záhy pokračuje lesem. Brzy se po levé ruce objeví údolí Dyje pod Vranovskou přehradou. Další cesta nás přivede až ke Claryho kříži na skalnatém ostrohu, odkud je nejhezčí pohled na hráz Vranovské přehrady. Pokračujeme z prudkého kopce až ke Granátové zátoce přehrady. Odtud se vracíme po klasické zelené turistické značce (odbočíme doleva) přes hráz Vranovské přehrady a nad pravým břehem Dyje do výchozího místa na vranovském náměstí. Z Granátové zátoky je možná malá zacházka na most přes Švýcarskou zátoku vzdálený 200 metrů. Vranov nad Dyjí

ROUTE P3: VIEWING SPOTS NEAR VRANOV

ROUTE P3: DIE AUSSICHTEN RUND UM VRANOV

Vranov – Mniszek’s cross – Onšov – Clary’s cross – Granátová (Garnet) cove, dike of Vranov dam

Vranov – Mniszkův Kreuz – Onšov – Claryho Kreuz – Garnatbucht, Damm – Vranov

Starting point: Vranov – square Length: 7 km (following the blue tourist trail, then the green one) Terrain: hilly Refreshments: U Vodnáře, Přehrada restaurant, Herold restaurant.

Ausgangspunkt: Vranov – Hauptplatz Länge der Route: 7 km (zuerst auf der blauen Markierung, danach auf der grünen Markierung) Gelände: hügelig Erfrischung: U Vodnáře, Restaurant Přehrada, Restaurant Herold.

From Vranov square ascend a narrow alley towards the church of Virgin Mary Ascension and to Mniszek’s cross, we touch the turning of the main road and continue past Collector’s Chapel to Onšov. In the village green there is St. Anne’s chapel from 1745 and the track takes a sharp left turn and continues through woods. Soon Dyje river valley will appear on the left-hand side below the Vranov dam. The next section will take you to Clary’s cross on a rock projection, which has the most stunning views on the Vranov dam dike. Descend the steep track to Garnet Cove by the dam. From there, follow the usual green tourist trail (turn left) over the dike of Vranov dam and above the right bank of river Dyje to the starting point on Vranov square. From Garnet Cove you can make a small detour over the bridge to Swiss Cove which is only 200 meters away.

Von dem Hauptplatz in Vranov gehen wir bergauf durch die schmale Gasse bis zur Kirche Mariä Himmelfahrt zum Mniszkov Kreuz. Streifen Sie die Serpentinenstraße und gehen Sie folglich bei der Zollerkapelle vorbei und weiter nach Onšov. Hier im Dorf führt der Weg an der Kapelle Hl. Anna aus dem Jahr 1745 scharf nach links und bald durch den Wald. Bald entdecken Sie auf Ihrer linken Seite das Thayatal unter dem Vranov Damm. Weiter führt uns der Weg bis zum Clary Kreuz, der sich auf einer felsigen Landzunge befindet. Von hier bietet sich Ihnen der schönste Ausblick auf den Vranov Damm. Weiter steigen wir den steilen Hügel bis zur Granatbucht des Dammes hinauf. Von hier kehren wir auf dem klassischen grün markierten Wanderweg (links abbiegen) zurück über den Vranov Damm auf dem rechten Thayaufer bis zu unserem Ausgangspunkt am Hauptplatz zurück. Bei der Granatbucht können Sie gerne einen Abstecher auf die 200 m entfernte Brücke über die Schweizerbucht machen.

www.znojemsko.info

79


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA P4: KRAJEM SUCHÉHO ČERTA Bukovina

údolí Nedveky

Jiřice

Boskovštejn

Jevišovice – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – Bukovina – údolí Nedveky – Střelice – Jevišovice Střelice

Jevišovice

Výchozí místo: Jevišovice, rozcestník U zámku Délka trasy: 15,5 km + 1 km k Bukovině Terén: zvlněný Občerstvení: Boskovštejn, Jiřice, Střelice, Jevišovice

Od rozcestníku u zámku v Jevišovicích vycházíme po modré turistické značce k Jevišovické přehradě a pokračujeme okolo ní až k asfaltové lesní silničce, kde opustíme značku a pokračujeme vpravo. Asi po 1,5 km narazíme na rozcestí Černý les na žlutou značku, po které odbočíme směrem na Boskovštejn. Odtud jdeme dále po zelené značce přes Jiřice u Mor. Budějovic až na rozcestí Pod Bukovinou (z tohoto místa je možné vystoupit krátkou odbočkou k zřícenině hradu Bukovina). Od rozcestí pokračujeme po modré značce přes Střelice do Jevišovic.

80

ROUTE 4: THROUGH THE LAND OF “DRY DEVIL” (SUCHÝ ČERT)

ROUTE 4: DURCH DAS LAND DES TROCKENEN TEUFELS

Jevišovice – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – Bukovina – Nedveka valley – Střelice – Jevišovice

Jevišovice – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – Bukovina – Nedveka valley – Střelice – Jevišovice

Starting point: Jevišovice, guidepost “Chateau/U zámku” Route Length: 15,5 km + 1 km to Bukovina Terrain: undulating Refreshments: Boskovštejn, Jiřice, Střelice, Jevišovice

Start: Jevišovice, Wegweiser Zum Schloss Länge: 15,5 km + 1 km zu Bukovině Gelände: hügelig Verpflegung: Boskovštejn, Jiřice, Střelice, Jevišovice

We start from the guidepost by the chateau in Jevišovice and we follow a blue tourist mark to Jevišovice Dam, we go around the dam as far as the asphalt forest road, where we abandon the mark and turn right. After 1,5 km we get to the crossroads “Černý les” from where we go along a yellow mark turning towards Boskovštejn. Then we follow a  green mark through Jiřice u  Mor. Budějovic to the crossroads “Pod Bukovinou” (from this point you can take a  short climb to the Bukovina castle ruins). From the crossroads we follow a blue mark through Střelice to Jevišovice.

Vom Wegweiser beim Schloss in Jevišovice gehen wir der blauen Markierung nach zur Talsperre Jevišovice und setzen um diese herum zur asphaltierten Waldstrasse, wo wir die Markierung verlassen und setzen nach rechts fort. Ungefähr nach 1,5 km stoßen wir auf dem Kreuzweg Schwarzer Wald (Černý les) auf die gelbe Markierung. Entlang dieser Markierung biegen wir Richtung Boskovštejn ab. Von da gehen wir der grünen Markierung nach über Jiřice bei Moravské Budějovice bis zum Kreuzweg Pod Bukovinou (aus diesem Ort kann man kurz zur Ruine der Burg Bukovina hinauf steigen). Vom Kreuzweg setzen wir der blauen Markierung nach über Střelice nach Jevišovice fort.

www.znojemsko.info


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA P5: ZA ROMANTIKOU PODYJÍ Hnanice – Šobes – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Na Keplech – Ledové sluje – Zadní Hamry – Vranov n. D. Výchozí místo: Hnanice (příjezd autobusem či automobilem), Šatov (příjezd vlakem) Délka trasy: 26,5 km (prodloužení na Nový Hrádek + 3 km) Terén: zvlněný, místy krátká prudší stoupání Občerstvení: Šatov: M. sklípek, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, vinice Šobes, Lukov: penzion U Hrádku, Vranov n. D.: Country saloon, restaurace Formosa, Přehrada, Brusel a U Vodnáře. Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem, odkud pokračujeme po červené turistické značce. Po visutém mostě překročíme řeku Dyji a zanedlouho stoupáme vinicí Šobes (foto). Po přechodu hřebene (vyhlídky na meandrující Dyji) pokračuje cesta do kopce po silničce, kterou pak opouští, aby se na ni u rozcestníku U Mílíře opět vrátila. Od rozcestí Žlebský potok odbočuje červená turistická značka doleva a pokračuje na Příčky, odkud je možné po zelené turistické značce navštívit Nový Hrádek. Z Příček pokračujeme přes Lukov, později lesem k rybníku na rozcestí Pod Čížovem. Společně s modrou turistickou značkou dojdeme k rozcestníku Na Keplech, odkud odbočíme doprava a náročnějším terénem – pašeráckou stezkou – dojdeme k rozcestníku Ledové sluje, odkud vede krátká odbočka k vyhlídce u Obelisku. Pokračujeme po červené značce až k údolí řeky Dyje, okolo které dojdeme proti proudu přes Zadní Hamry do Vranova n. D. (foto).

ROUTE P5: TO THE ROMANTIC COUNTRYSIDE ALONG THE DYJE RIVER

ROUTE P5: IN DAS ROMANTISCHE THAYATAL

Hnanice – Šobes – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Na Keplech – Ledové sluje (Ice grottoes) – Zadní Hamry – Vranov n. D.

Hnanice – Šobes – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Na Keplech – Ledové sluje (Eis-höhlen) – Zadní Hamry – Vranov n. D.

Starting point: Hnanice (arrival by bus or car), Šatov (arrival by train) Route Length: 26,5 km (extension to Nový Hrádek + 3 km) Terrain: undulating, sometimes short steep climbs Refreshments: Šatov: M. sklípek (Moravian wine cellar), Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad, Šobes vineyard, Lukov: guesthouse U Hrádku, Vranov n. D.: Country saloon, restaurant Formosa, Přehrada, Brusel and U Vodnáře

Start: Hnanice (Ankunft mit dem Bus oder Wagen), Šatov (Ankunft mit der Bahn) Länge: 26,5 km (Abstecher auf die Nový Hrádek + 3 km) Profil: hügelig, stellenweise kurze Steilhänge Erfrischung: Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad, Šobes Weinberg, Lukov: Pension U Hrádku, Vranov n. D.: Country Saloon, Restaurants Formosa, Přehrada, Brüssel und U Vodnáře.

From the church of St. Wolfgang in Hnanice we take off on the yellow tourist marked route through the village, later we turn left on a small asphalt road and after a steep descent we reach the signpost Pod Šobesem, from where we follow the red tourist marked route. Over a  suspension bridge we ride over the Dyje river and soon we rise through the vineyard Šobes (photo). After crossing the bridge (views over the meandering Dyje) we continue uphill on a small road, which we then leave, only to join it again later by the signpost U Milíře. From the crossroads Žlebský Creek we follow the red tourist marked route to the left and continue to Příčky, from where it is possible to visit Nový Hrádek on the green tourist marked route. From Příčky we continue through Lukov, later through the forest to a pond at the crossroads Pod Čížovem. Together with the blue tourist marked route we reach the signpost Na  Keplech, from where we turn right and through the more difficult terrain – smuggler’s trail – we reach the signpost Ledové sluje (Ice grottoes), from where leads a short detour to the lookout at Obelisk. We go on the red tourist marked route as far as the Dyje valley, along which continue opposite the flow through Zadní Hamry and reach Vranov n. D. (photo).

Von der St. Wolfgang Kirche in Hnanice aus entlang der gelben touristischen Markierung durch die Gemeinde, später links auf eine kleine Asphaltstraße abbiegen und bergab zum Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges), von dort aus weiter nach der roten Markierung. Über eine Hängebrücke den Thayafluß überqueren und kurz danach steigt man schon durch den Weinberg Šobes (foto) hinauf. Nach Überqueren des Hügelkammes (Aussicht auf die sich im Tal schlängelnde Thaya) folgt die rote Markierung einer kleinen bergauf führenden Landstraße, verläßt sie kurz, um wieder auf sie am Wegweiser U Mílíře zu stoßen. An der Wegkreuzung Žlebský potok biegt die rote Markierung links ab und führt weiter nach Příčky, von dort aus kann man einen Abstecher entlang der grünen Markierung machen und die Burg Nový Hrádek besichtigen. Von Příčky aus weiter über Lukov, dann durch einen Wald zum Teich an der Wegkreuzung Pod Čížovem (Unterhalb von Čížov). Der blauen Markierung folgend gelangt man zum Wegweiser Na Keplech, von dort aus nach rechts und durch schwierigeres Gelände einen Schmugglersteg entlang zum Wegweiser Ledové sluje (Eishöhlen) kommen, dort kommt ein kurzer Abstecher zur Aussicht am Obelisken in Frage. Weiter der roten Markierung bis zum Flußtal der Thaya folgen, dann flußaufwärts über Zadní Hamry nach Vranov n. D. (foto).

www.znojemsko.info

81


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA P6: ZA MEXICKÝM CÍSAŘEM Čížov – Hardegg – Umlaufberg – Kaja – Merkersdorf – Hardegg – hardeggský okruh – Čížov Výchozí místo: Čížov Délka trasy: 19,5 km (odbočka na Hardeggskou vyhlídku + 1 km) Terén: zvlněný, místy kratší stoupání Občerstvení: Čížov: U Švestků Od  parkoviště před Čížovem projdeme obcí, kde se napojíme na  modrou turistickou značku, po  které směřujeme ke  státní hranici. Cestou můžeme odbočit doprava na Hardeggskou vyhlídku a stejnou trasou se vrátit zpět na rozcestí. Za hraničním mostem odbočíme u rakouské celnice doleva a po červené turistické značce jdeme po pravém břehu Dyje. Čeká nás přechod dvou ostrohů, okolo kterých meandruje Dyje. Na druhém, pod vrcholem Umlaufbergu je výhled na řeku Dyji a na zříceninu Nového Hrádku, který se nachází na protějším břehu. Pokračujeme po červené značce, která opouští břeh řeky Dyje a stoupá do mírného kopce až k hradu Kaja. Zde opustíme červenou značku a po asfaltové silničce okolo hradu stoupáme až k Merkersdorfu. Odtud nás čeká nedlouhý úsek po silnici směrem na Hardegg. V místech, kde se silnice dotkne lesa, ji opustíme, odbočíme vpravo a lesní cestou klesáme až do Hardeggu (foto). Přejdeme hraniční most a za českou celnicí odbočíme vlevo a po zelené turistické značce dojdeme k rozcestí Na Keplech. Odtud po modré značce pokračujeme do Čížova a pak po silnici na parkoviště.

82

ROUTE P6: TO THE MEXICAN EMPEROR

ROUTE P6: AUF DEN SPUREN DES MEXIKANISCHEN KAISERS

Čížov – Hardegg – Umlaufgerg – Kaja – Merkersdorf – Hardegg – Hardegg circuit – Čížov

Čížov – Hardegg – Umlaufberg – Feste Kaja – Merkersdorf – Hardegg – Hardegger Runde – Čížov

Starting point: Čížov Route Length: 19,5 km (detour to Hardegg look-out +1 km) Terrain: undulating, sometimes short climbs Refreshments: Čížov: U Švestků

Start: Čížov Länge: 19,5 km (Abstecher zur Hardegger Warte + 1 km) Profil: hügelig, stellenweise kürzere Steigungen Erfrischung: Čížov: U Švestků

From the parking lot before Čížov we go through the village, where we join the blue tourist mark, following it to the state border. On the way we can turn right to Hardegg look-out and then take the same way back to the cross-roads. Behind the border bridge we turn left by the Austrian customs office and follow the red tourist mark along the right bank of Dyje. We pass over two headlands around which Dyje is meandering. On the second one, under the peak of Umlaufberg, there is a view over the Dyje river and ruins of Nový Hrádek situated on the opposite bank. We follow the red tourist mark, leaving the bank of Dyje and rising over a  slight hill as far as Kaja castle. There we leave the red tourist mark and go uphill on the small asphalt road around the castle as far as Merkersdorf. From there only a  short piece of road remains towards Hardegg. At the point, where the road meets the forest, we leave the road, turn right and go on the forest trail downhill to Hardegg (photo). We cross the border bridge and behind the Czech customs office we turn left and follow the green tourist mark up to the crossroads Na Keplech. From there we follow the blue tourist mark to Čížov and then by road to the parking lot.

Von dem Parkplatz vor Čížov aus durch die Gemeinde, der blauen Markierung nach auf die Staatsgrenze zu. Unterwegs kann man einen Abstecher nach rechts zur Hardegger Warte machen und auf dem gleichen Weg an die Wegkreuzung zurückkehren. Hinter der Grenzbrücke am österreichischen Zollhaus nach links und nach der roten Markierung entlang des rechten Thayaufers gehen. Dann über zwei Landzungen, um welche sich die Thaya schlängelt. Auf der zweiten Landzunge, unterhalb der Umlaufbergspitze kann man eine wunderschöne Aussicht auf die Thaya sowie auf die Ruine von Nový Hrádek auf dem anderen Ufer genießen. Weiter dem rot markierten Weg folgen, der den Thayaufer verläßt und leicht nach oben bis zur Feste Kaja führt. Hier die rote Markierung verlassen und an der Burg vorbei auf einer schmalen Asphaltstraße bis Merkersdorf hinaufsteigen. Von dort aus folgt ein kurzer Landstraßenabschnitt in Richtung Hardegg. Wenn die Landstraße den Wald berührt, sie verlassen, rechts abbie-gen und über einen Waldweg bis Hardegg (foto) hinuntersteigen. Die Grenzbrücke passieren und hinter dem tschechischen Zollhaus links abbiegen und entlang der grünen Markierung bis zur Wegkreuzung Na Keplech gehen. Von dort aus der blauen Markierung nach Čížov folgen, dann die Landstraße zurück zum Parkplatz entlang.

www.znojemsko.info


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA P7: ZA ZÁZRAČNOU VODOU A JEŠTĚ LEPŠÍM VÍNEM Hnanice – Šobes – U Milíře – Nivky – Andělský mlýn – Králův stolec – Hradiště – Znojmo Výchozí místo: Hnanice (příjezd autobusem či automobilem), Šatov příjezd vlakem + 3 km) Délka trasy: 20 km Terén: zvlněný, místy kratší stoupání Občerstvení: Šatov: M. sklípek, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, vinice Šobes Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem, odkud pokračujeme po červené turistické značce. Po visutém mostě (foto) překročíme řeku Dyji a zanedlouho stoupáme vinicí Šobes. Po přechodu hřebene pokračuje cesta do kopce po silničce, kterou pak opouští, aby se na ni u rozcestníku U Mílíře opět vrátila (kdo absolvoval trasu pěší trasu č. 1, která je s první částí cesty totožná, může zvolit variantu od rozcestí pod Šobesem k rozcestníku U Milíře po modré turistické značce). Odtud pokračujeme po modré turistické značce k rozcestí Nivky, kde odbočíme vpravo po žluté turistické značce. Okolo bývalé mašovické střelnice dojdeme lesem k Andělskému mlýnu, odkud pokračujeme po zelené turistické značce okolo Čertova mlýna až na Králův stolec. Odtud pokračujeme po modré turistické značce nad údolím Dyje na Hradiště a pak po zelené až do Znojma.

ROUTE P7: TO MIRACLE WATER AND TO EVEN BETTER WINE

ROUTE P7: WANDERUNG ZUM WUNDERWASSER UND ZUM NOCH BESSEREM WEIN

Hnanice – Šobes – U Milíře – Nivky – Andělský mlýn (Angel’s Mill) – Králův stolec (King’s Throne) – Hradiště – Znojmo

Hnanice – Šobes – U Milíře – Nivky – Andělský mlýn (Engelsmühle) – Králův stolec (König sthron) – Hradiště – Znojmo

Starting point: Hnanice (arrival by bus or car), Šatov (arrival by train + 3 km) Route Length: 20 km Terrain: undulating, sometimes short climbs Refreshments: Šatov: M. sklípek (Moravian wine cellar), Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad, Šobes vineyard

Start: Hnanice (Ankunft mit dem Bus oder Wagen), Šatov (Ankunft mit der Bahn + 3 km) Länge: 20 km Profil: hügelig, stellenweise kürzere Steigungen Erfrischung: Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad, Šobes Weinberg

We take off from the church of St. Wolfgang in Hnanice following the yellow tourist mark across the village, later we turn left on a small asphalt road and after a steeper descent we reach the signpost Pod Šobesem, from where we follow the red tourist mark. We cross the Dyje river on the suspension bridge (photo) and soon we go up through Šobes vineyard. After crossing the ridge the route continues uphill along a  small road, leaving it soon and joining it again later at the signpost U Milíře (whoever took route by foot No. 1, which is identical to the first part of the way, can select a  variation from the signpost Pod Šobesem to the signpost U Milíře on the blue tourist mark). From there we go on following the blue tourist mark as far as the signpost Nivky, where we turn right on the yellow tourist mark. Pass the former Mašovice shooting range through the forest we reach Andělský mlýn (Angel’s Mill), from where we follow the green tourist mark around Čertův mlýn (Devil’s Mill) up to Králův stolec. Then still on the blue tourist mark through Hradiště as far as Znojmo.

Von der St. Wolfgang Kirche in Hnanice entlang der gelben Markierung aufbrechen, die Gemeinde passieren, später links auf eine asphaltierte Kleinstraße abbiegen und ein wenig steil bergab zum Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges) kommen. Von dort aus der roten Markierung folgen. Eine Hängebrücke (foto) über die Thaya passieren und kurz danach steigt man schon durch den Weinberg Šobes hinauf. Nach Überqueren des Hügel-kammes folgt die rote Markierung einer kleinen bergauf führenden Landstraße, verläßt sie kurz, um wieder auf sie am Wegweiser U Mílíře zu stoßen (wer die mit der ersten Etappe dieser Route identische Wanderroute Nr. 1 bereits zurückgelegt hat, kann vom Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges) die blaue Markierung wählen, um zum Wegweiser U Mílíře zu gelangen). Von dort aus weiter entlang der blauen Markierung zur Abzweigung Nivky, dort nach rechts abbiegen und der gelben Markierung folgen. An dem ehemaligen Schießübungsgelände von Mašovice vorbei kommt man durch einen Wald zu Andělský mlýn (Engelsmühle), weiter entlang der grünen Markierung an Čertův mlýn (Teufelsmühle) vorbei bis zum Králův stolec (Königsthron). Von dort aus weiter entlang der blauen Markierung über Hradiště bis nach Znojmo.

www.znojemsko.info

83


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

TRASA P8: KDE TVOŘIL CHARLES SEALSFIELD Hnanice – Baštův mlýn – Sealsfieldův kámen – Trauznické údolí – Konice – Kraví hora – Znojmo Výchozí místo: Hnanice (příjezd autobusem či automobilem), Šatov (příjezd vlakem + 3 km) Délka trasy: 15,5 km Terén: zvlněný, místy kratší stoupání Občerstvení: Šatov: Mor. sklípek, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem. Pokračujeme po pravém břehu řeky Dyje k Baštovu mlýnu a dále podél Dyje až k rozcestí Pod Novou cestou. Odtud stoupá cesta do svahu a vychází na kopce lemující Dyji. Pak již není daleko k Sealsfieldově kameni. Odtud pokračujeme po zelené značce (směr Pod Popickým vrchem) zprvu po rovině a pak scházíme úbočím do Trouznického údolí, které nás zavede k rozcestníku pod Konicemi. Zde se napojíme na červenou turistickou značku, po které pokračujeme přes Konice a Kraví horu do Znojma. Zdatní turisté si mohou pěší trasu 3 a 4 spojit – vychází se ze Znojma a styčný bod obou tras je rozcestník Pod Šobesem. Délka spojených tras je 28,5 km.

84

ROUTE P8: WHERE CHARLES SEALSFIELD ONCE WORKED

ROUTE P8: WO CHARLES SEALSFIELD GESCHAFFEN HAT

Hnanice – Baštův mlýn – Sealsfieldův kámen (Sealsfield Rock) – Trauznické údolí (valley) – Konice – Kraví Hora – Znojmo

Hnanice – Baštův mlýn – Sealsfield-Stein – das Tal von Trauznice – Konice – Kraví hora (Kuhberg) – Znojmo

Starting point: Hnanice (arrival by bus or car), Šatov (arrival by train + 3 km) Route Length: 15,5 km Terrain: undulating, sometimes short climbs Refreshments: Šatov: M. sklípek (Moravian wine cellar), Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad

Start: Hnanice (Ankunft mit dem Bus oder Wagen), Šatov (Ankunft mit der Bahn + 3 km) Länge: 15,5 km Profil: hügelig, stellenweise kürzere Steigungen Erfrischung: Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad

We start from the church of St. Wolfgang in Hnanice following the yellow tourist mark through the village, later we turn left on a small asphalt road and after a steeper descent we reach the signpost Pod Šobesem. We continue along the right bank of the Dyje river up to Baštův mlýn and further along Dyje as far as the signpost Pod Novou Cestou. From there the route rises up to the hills along Dyje, then not far on to Sealsfieldův kámen. From there we continue on the green tourist mark (direction to Pod Popickým vrchem) firstly on level ground then downhill to Trouznické valley, which leads us to the signpost Pod Konicemi. There we join the red tourist mark, on which we continue through Konice and Kraví Hora to Znojmo.

Von der St. Wolfgang Kirche in Hnanice aus die durch die Gemeinde führende gelbe Markierung verfolgen, später nach links auf eine asphaltierte Kleinstraße abbiegen und ein wenig steiler zum Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges) hinuntergehen. Dann am rechten Thayaufer entlang bis zur Mühle Baštův mlýn gehen und von dort aus die Thaya entlang bis zum Wegweiser Pod Novou cestou. Von dort aus steigt der Weg bis auf die Thaya umgebenden Hügel. Dann ist es zum Sealsfield-Stein nicht mehr weit. Von dort aus weiter entlang der grünen Markierung (Richtung Pod Popickým vrchem (Unterhalb des Popitzer Hügels), zuerst über einen flachen Abschnitt, dann in das Tal von Trouznice herabsteigen, das uns bis zum Wegweiser unterhalb von Konice führt. Von dort aus der roten Markierung folgen, die über Konice und Kraví hora (Kuhberg) bis nach Znojmo führt.

Sturdy tourists can connect the routes No. 3 and 4 together – the starting point is Znojmo and both routes meet by the signpost Pod Šobesem. The length of the connected routes is 28,5 km.

Gut trainierte Touristen können die beiden Routen 3 und 4 miteinander kombinieren – man bricht von Znojmo aus, beide Routen überschneiden sich am Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges). Die Länge der verbundenen Routen beträgt 28,5 km.

www.znojemsko.info


PĚŠÍ TRASY / WALKING ROUTES / WANDERUNG ZU FUSS

VRANOV NAD DYJÍ Podmyče

TRASA P9: Z VRANOVA DO VRANOVA THAYATALEM I PODYJÍM

Zadní Hamry Vranovské brány Ledové sluje

Na Klepech Felling

Vranov n. D. – Podmyče – Felling – Maxplateau – Hardegg – Na Keplech – Ledové sluje – Vranov n. D. Výchozí místo: Vranov n. D. (Podmyče, Hardegg) Délka trasy: 25 km Terén: zvlněný, místy kratší strmější stoupání či klesání Občerstvení: Vranov: restaurace Formosa, Zámecký hotel, Country club.

Hardegg

Vycházíme z náměstí ve Vranově po modré turistické značce, která nás vede lesem až k zámku. Odtud pokračujeme po silnici, později po polní a lesní cestě. Okolo dvou rybníčků dojdeme do Podmyče a pak dále po modré značce až ke státní hranici s Rakouskem. Pokračujeme po polní cestě až do Fellingu, pak po rakouské červené značce směrem na Hardegg. Ze silnice za hájovnou odbočíme doleva, cesta vede lesem, na ostrohu přijdeme k značenému hardeggskému okruhu č. 3 a po něm pokračujeme vpravo směrem na Maxplateau. Z této trasy se otevírají nádherné výhledy na městečko. Zpod hradu jdeme po cestě ke státní hranici – překročíme most a napojíme se na zelenou turistikou značku, po níž přijdeme k rozcestníku Na Keplech. Po červené turistické značce pokračujeme po pašerácké stezce k Ledovým slujím s obeliskem, přes Vranovskou bránu až do Zadních Hamrů. Zde překročíme po zelené značce most a po pravém břehu dojdeme až do Vranova.

ROUTE P9: FROM VRANOV TO VRANOV THROUGH THAYATAL AND THE PODYJÍ NATIONAL PARKS

ROUTE P9: AUS VRANOV NACH VRANOV DURCH DAS THAYATAL UND DURCH PODYJÍ

Vranov n. D. – Podmyče – Felling – Maxplateau – Hardegg – Na Keplech – Ledové sluje – Vranov n. D.

Vranov n. D. – Podmyče – Felling – Maxplateau – Hardegg – Na Keplech – Ledové sluje (Eisgrotten) – Vranov n. D.

Starting point: Vranov n. D. (Podmýče, Hardegg) Route length: 25 km Terrain: undulating, several steeper climbs and declines Refreshments: Vranov: restaurant Formosa, Chateau (Zámecký) hotel, Country club.

Start: Vranov n. D. (Podmýče, Hardegg) Länge: 25 km Profil: hügelig, streckenweise steilere Steigung oder steiles Gefälle Erfrischung: Vranov: Restaurant Formosa, Zámecký hotel, Country club.

We start from the square in Vranov along the blue tourist mark, which will lead us through the forest to the chateau. Then we go on the road, later on the forest and dirt road. Past two small ponds we get to Podmyče and then along the blue tourist mark as far as the state border with Austria. We follow on a dirt road to Felling, then along the Austrian red mark towards Hardegg. Behind the ranger’s house we turn left from the road, through the forest, on the headland we come to the marked Hardegg circuit No. 3 and we follow it to the right towards Maxplateau. This route offers beautiful views over the town. From below the castle we go on the road to the state border – we cross the bridge and we follow a green tourist mark, which will lead us to the guide-post Na Keplech. Along the red tourist mark we follow the “smuggler path” to the Ice Caverns (Ledové sluje) with an obelisk, through the Vranov Gate as far as to Zadní Hamry. There we go along the green mark across a bridge and along the right bank we get to Vranov.

Wir starten auf dem Hauptplatz in Vranov und gehen der blauen Markierung nach, die uns durch den Wald bis zum Schloss führt. Von da setzen wir weiter auf der Straße, später auf dem Feld- und Waldweg fort. Bei zwei Teichen vorbei gehen wir bis nach Podmyče und weiter dann der blauen Markierung nach bis zur Staatsgrenze mit Österreich. Wir setzen auf dem Feldweg bis nach Felling und dann der österreichischen roten Markierung nach Richtung Hardegg fort. Aus der Straße hinter dem Forsthaus biegen wir nach links, der Weg führt durch den Wald, auf der Landzunge kommen wir zur markierten Hardegger Runde Nr. 3 und auf dieser setzen wir weiter rechts, Richtung auf Maxplateau fort. Aus dieser Runde öffnen sich wunderschöne Aussichten auf die Stadt. Von der Burg gehen wir zur Staatsgrenze – überschreiten die Brücke und gehen der grünen Markierung nach bis zur Kreuzung Na Keplech weiter. Dann setzen wir der roten Markierung nach auf dem Schmugglerweg zu den Eisgrotten mit Obelisk, über den Tor Vranov bis nach Zadní Hamry fort. Hier überqueren wir der grünen Markierung nach die Brücke und gehen auf dem rechten Ufer bis nach Vranov.

www.znojemsko.info

85


MÍSTOPIS / TOPOGRAPHY / TOPOGRAPHIE

VODNÍ TURISTIKA Vodácky je atraktivní úsek řeky Dyje mezi Znojmem a Krhovickým splavem, kde se každoročně na jaře a na podzim koná odemykání a zamykání Dyje. Mezi Vranovem n. D. a  Znojmem je vodní turistika zakázána. Vodním sportům je také vyhrazena Vranovská přehrada s výjimkou prostoru okolo čerpací stanice. Jevišovka a Rokytná bývají vzhledem k  nízkému stavu vody takřka po celý rok nesjízdné.

MÍSTOPIS

WATER TOURISM From the boating point of view the attractive part of the Dyje river is between Znojmo and Krhovice weir, where held every year in spring and autumn is the “locking and unlocking” of Dyje. Between Vranov n. D. and Znojmo it is forbidden. A good area for water sports is on the Vranov dam, except the area around the pumping plant. Usually the rivers Jevišovka and Rokytná due to the low water level all year around are not used for boating.

TOPOGRAPHY

WASSERSPORT Für Wassersportler ist der Thayaabschnitt zwischen Znojmo und der Schleuse bei Krhovice am attraktivsten, wo die Thaya alljährlich im Frühling und Hebst eröffnet bzw. geschlossen wird. Zwischen Vranov n. D. und Znaim ist Wassertouristik verboten. Für Wassersportler eignet sich auch die Frainer Talsperre, mit Ausnahme des Bereichs an der Pumpstation. Die Flüsse Jevišovka und Rokytná sind hinsichtlich des niedrigen Wasserstandes fast über das ganze Jahr nicht befahrbar.

TOPOGRAPHIE

ZNOJMO Radniční věž ve Znojmě byla postavena v  letech 1445–48 místním stavitelem Mikulášem ze Sedlešovic. Je vysoká téměř 80 m. V  největší báni je uložena řada listin dokumentujících opravy města. Zážitkem je pohled z  ochozu na město a blízké okolí. Při dobré viditelnosti je odsud možné spatřit Pálavské vrchy a výjimečně vrcholky dolnorakouských Alp.

ZNOJMO The Town-Hall Tower in Znojmo was built between 1445–48 by local builder Nicholas of Sedlesovice and stands 80 m tall. Stored in its biggest dome are documents about the town’s reconstruction. The tower gallery offers breathtaking views over the town and surroundings. During good visibility conditions the Pálava Hills and sometimes even the Austrian Alps can be seen.

ZNOJMO Der Rathausturm in Znojmo wurde in den Jahren 1445–48 vom Baumeister Mikuláš aus Sedlešovice geplant und errichtet. Der Turm ist ca. 80 m hoch in der größten Kuppel sind Urkunden, in denen eine Reihe von Renovierungen und Umbauten der Stadt dokumentiert ist. Ein Erlebnis ist auch die Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen auf die Stadt und deren Umgebung. Bei gutem Wetter sind die Pálava – Hügel und die Voralpen in Niederösterreich zu sehen.

Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám. Jeho výjimečnost lze posuzovat nejen vzhledem k domácímu kulturně historickému prostředí. Tato památka má bez nadsázky evropský rozměr. Labyrint chodeb, nacházejících se pod celým středověkým městem, má délku 30 km. Chodby, vedoucí často i ve čtyřech poschodích pod sebou, byly hloubeny od  13. stol. do  konce 17. stol. Podzemím bylo město spojeno s hradem, některé chodby ústily až za  hradbami. Turistická trasa začíná v domě č. 2 na Slepičím trhu a končí v domě č. 23 na Obrokové ul. a má délku necelý 1 km.

Znojmo Underground belongs to one of the most unique historical monuments, not only within the framework of local cultural and historical environments, but also in Europe. A labyrinth of passage ways, situated under the entire medieval town, is 30 km long. The passage ways in some places even have four storeys and were hollowed from the 13th to the end of the 17th centuries. The passages connected the town to the castle and some of them lead beyond the town fortification walls. The tourist route begins in house No 2 on Slepičí trh market and ends at 23 Obrokova street and is almost 1 km long.

Unterirdische Gänge in Znojmo. Sie gehören zu den Unikaten der historischen Sehenswürdigkeiten. Die Kellergewölbe verzweigt. Die Gänge haben ein Ausmaß von 30 km Länge und sind manchmal in bis zu vier Stockwerken angelegt. Sie wurden zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert gebaut. Die Unterirdischen Gänge verbinden die Stadt mit der Burg, manche Gänge enden erst hinter den Burgwällen. Zu besichtigen ist etwa ein Kilometer des Gewölbes, es fängt im Haus Nr. 2 am Hühnermark (Slepičí trh) an und endet im Haus Nr. 23 in der Obroková Straße.

Jihomoravské muzeum – Znojemský hrad. Původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat vybudoval v I. pol. 11. stol. kníže Břetislav. Počátkem 18. stol. byl přestavěn na barokní zámek, od poč. 20. stol. slouží znojemskému muzeu. Nyní je zde instalována stálá expozice „Z dějin Znojemska“, která prezentuje bohaté historické sbírky. Součástí je i lapidárium a hradní podzemí.

Southmoravian Museum – Znojmo castle. The former residence of the Znojmo apanage Přemyslid Dukes was built in the 1st half of the 11th century by Duke Břetislav. At the beginning of the 18th century it was rebuilt into a Baroque chateau, since the beginning of the 20th century it has served as the Znojmo Museum. Today it houses a permanent exhibition “From the history of Znojmo region”, that displays rich historical collections. Lapidarium and castle underground also belong to the castle complex.

Südmährisches Museum – Burg in Znojmo. Ursprünglich der Fürstensitz des Geschlechtes der Přemysliden. Der Fürst Břetislav legte den Grundstein für den ersten Festungsteil in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Anlage zu einem Barockschloss umgebaut. Seit Anfang dieses Jahrhunderts dient ein Teil des Gabäudes als Museum. Heute wird die Geschichte der Stadt Znojmo in einer ständigen Ausstellung präsentiert. Ein Teil ist ein Lapidarium, in einem anderen Abschnitt kann man die Keller und Küchen der Burg besichitgen.

Jihomoravské muzeum – Rotunda P. Marie a  Sv. Kateřiny. Národní kulturní památka  – unikátní památka přemyslovského knížecího hradu, jeden ze symbolů české státnosti. Počátkem 12. stol. byla vyzdobena nástěnnými malbami, které kromě tradičních biblických námětů představují galerii přemyslovských panovníků s ústředním motivem povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn.

Southmoravian Museum Rotunda of the Virgin Mary and St. Catherine. National cultural monument – a unique monument of the Přemyslid duke’s castle, one of the symbols of the Czech State. The mural decorations date back to the beginning of the 12th century, depicting traditional biblical scenes as well as a gallery of Přemyslid monarchs with the main theme being the calling of Přemyslid Orac (The Ploughman) to the Duke’s throne.

Südmährisches Museum/Rotunde der Kateřina u. Marie. NationalkulturHl.  denkmal. Sie gehört zu den Unikaten aus der Fürstenzeit der Přemysliden. Anfang des 12. Jh. wurde sie mit den Wandmalereien ausgeschmückt. Die Fresken zeigen Ahnenbilder der Herrscher und biblische Themen. Das zentrale Motiv ist die Krönung der Fürsten Přemysl Oráč.

Jihomoravské muzeum – Minoritský klášter. Z původního gotického kláštera z poloviny 13. stol., v němž byl v letech 1279–97 pohřben český král Přemysl Otakar II., je dochována část gotického ambitu a  torzo chrámové zdi. Jsou zde expozice Neživé přírody, archeologie, kovářství, unikátní sbírka orientálních zbraní.

Southmoravian Museum – Minorite monastery. Originally a Gothic monastery from the mid 13th  century, where Czech King Přemyslid Otakar II. was buried between 1276–97. Preserved is only a  part of the Gothic cloister and piece of the church wall. It houses exhibitions of Inanimate

Südmährisches Museum/Minoriten Kloster. Aus dem ursprünglich gotischen Kloster aus der 1. Hälfte des 13. Jhts. sind noch einige Teile erhalten. In diesem Kloster war auch das Grab von König Otakar II., in den Jahren 1279–97. Hier gibt es auch eine Ausstellung über die Schmiedekunst und

86

www.znojemsko.info


MÍSTOPIS / TOPOGRAPHY / TOPOGRAPHIE

nature, archaeology, blacksmith trade and a unique collection of oriental weapons.

eine orientalische Waffensammlung. weiters eine Ausstellung über archäologische Funde und Fossilien.

Jihomoravské muzeum – Dům umění. Jeden z nejkrásnějších renesančních paláců města z  let 1549–50, sál se sklípkovou klenbou. Ve  stálé expozici gotického a  barokního umění vyniká evropský unikát tzv. Madona znojemská ze 30. let 14. stol. a soubor barokních plastik významných podunajských tvůrců. Expozice znojemského medailéra J. T. Fischera, výstavy soudobého výtvarného umění.

Southmoravian Museum – House of Art. One of the most beautiful Renaissance palaces in the town from 1549–50, hall with vaulted ceiling. Highlights of the permanent exhibition of Gothic and Baroque Art are the “Madonna of Znojmo” from the 30’s of the 14th century and a collection of Baroque sculptures made by significant Danube artists. Exhibition of medal artist J. T. Fischer, contemporary art exhibitions.

Südmährisches Museum-Kunsthaus. Einer der schönsten Renaissance Herrenhäuser, gebaut 1549–50, mit Gewölben, Prunksälen und Bogengängen. Ständige Ausstellung mit Gotischen und Barocken Kunstschätzen. Besonders hervorzuheben wäre die „Madonna von Znojmo“ aus den dreißiger Jahren des 14. Jh., und eine Barockstatue der Donauschöpfer. Weiters gibt es eine Ausstellung mit Gegenwartskunst und eine der Medaillen – Künstlers J. T. Fischer.

Památník Prokopa Diviše ve Znojmě-Příměticích – je symbolickým připomenutím života a díla premonstrátského kněze, badatele v oboru elektřiny a  vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. Byl postaven v roce 1936 podle projektu brněnského architekta Bohuslava Fuchse. U  památníku je umístěna replika Divišova bleskosvodu.

Prokop Diviš Memorial in Znojmo-Přímětice. Commemorates the life and work of the Premonstraterian priest, scientist in the field of electricity and inventor of the lightning rod. It was built in 1936 to the plan of Brno architect Bohuslav Fuchs. Found by the memorial is a replica of Diviš’s lightning rod.

Denkmal von Prokop Diviš. Erfinder – Přímětice bei Znojmo. Symbolische Erinnerung an das Leben und Werk des Forschers, Physikers und Erfinders, der sich mit elektronischen Versuchen befaßte und den Blitzableiter erfand. Dieses Denkmal wurde im Jahre 1936 nach den Plänen des Brünner Architekten Bohuslav Fuchs gebaut und zeigt eine Replik von Diviš Blitzableiter.

BISKUPCE. Zámek byl novogoticky přestavěn, v jeho sousedství je malý park. Kostel sv. Martina ze 14. století má nyní pozdně renesanční podobu a  v  jeho věži je trojice renesančních zvonů, z nichž nejstarší pochází z roku 1502.

BISKUPCE. The chateau was rebuilt in Neo-Gothic style, found next to it is a small park. The church of St. Martin from the 14th century, now has a  Late-Renaissance appearance and found in its tower are three Renaissance bells, the oldest dates back to 1502.

BISKUPICE. Das Schloss wurde neugotisch umgebaut. In der Nachbarschaft befindet sich ein Park. Die St. Martinskirche aus dem 14. Jahrhundert hat heute schon eine Spätrenaissanceform und in ihrem Turm sind drei Renaissanceglocken. Die älteste von denen stammt aus dem Jahr 1502.

BÍTOV Státní Hrad Bítov. Je jedním z nejstarších hradů naší země. Leží nad soutokem řeky Želetavky s  řekou Dyjí. V  polovině 19. století získal dnešní novogotickou podobu. Vyniká nádhernými iluzivními malbami a je znám svou přírodovědnou sbírkou. Obec Bítov byla nově postavena v  30. letech minulého století místo stejnojmenné obce zatopené Vranovskou přehradou. Z  původního Bítova zbyl jen hřbitov na  břehu přehrady, za  nízkého stavu vody se objevují části zdí starých staveb. V obci je Tatra muzeum s veterány této značky.

BÍTOV Bítov Castle. Bítov is one of the oldest castles in the country. Situated above the confluence of the Želetavka and Dyje rivers. It gained its present Neo Gothic appearance in the mid 19th century. It is renowned for its beautiful illusionism paintings and natural science collection. Bítov municipality was newly built in 1930’s in place of an eponymous village flooded by the Vranov dam. Only a cemetary remained from the original Bítov village, located on the banks of the dam. When the water level is low, fragments of walls of some of the old buildings can be seen. There is a Tatra museum in the village, showcasing Tatra classic cars.

BÍTOV Burg Bítov. Die Burg Bitov ist eine der ältesten Burgen des Landes. Sie liegt oberhalb der Flussmündung von Želetavka in die Thaya. In der ersten Häfte des 19. Jahrhunderts, hat sie ihr heutiges neugothisches Aussehen erhalten. Besonders hervorzuheben sind die wunderschönen Illusionsmalereien und naturwissenschaftliche Sammlung bekann. Ort Bítov wurde in 30.Jahren voriges Jahrhunderts statt des gleichnamigen Ort neu gebaut, das von Vranov Damm überschwemmt wurde. Von dem ursprünglichen Ort Bítov ist nur ein Friedhof auf dem Ufer des Dammes geblieben, beim niedrigen Wasserstand sind noch die Mauern der alten Gebäude zu sehen. Im Ort befindet sich ein Museum des Auto Tatra mit Veteranen der Marke.

Zřícenina hradu Cornštejn. Hrad byl postaven v I. pol. 14. stol. jako královská pevnost v linii hradů chránících jižní hranici českého státu. Od  roku 1343 v  držení pánů z  Lichtenburka, v  roce 1464 dobyt vojskem Jiřího z  Poděbrad. Nově opevňován Krajíři z Krajku, na poč. 16. stol. bylo opevnění rozšířeno o  bašty proti dosahu soudobého dělostřelectva a naposled posíleno v r. 1542 v souvislosti s tureckým nebezpečím. Od konce 16. stol. je hrad pustý.

Cornštejn Castle Ruins. The castle was built in the 1st half of the 14th century as a royal stronghold included in the line of castles protecting the southern border of the Czech state. Since 1343 it belonged to the Lords of Lichtenburg, in 1464 it was captured by the army of Jiří of Poděbrady. Once again it was fortified by Krajíři of Krajek, at the beginning of the 16th century the bastions against artillery were added. Finally in 1542 the last fortification improvement was made against the Turkish threat. Since the end of the 16th century the castle has been abandoned.

Burgruine Cornštejn. Die Burg wurde in der 1. Hälfte des 14. Jh. als Königliche Festung erbaut. Sie sollte die südliche Grenze des tschechischen Reiches schützen. Ab dem Jahr 1343 im Besitz der Herrschaft von Lichtenburg. Im Jahre 1464 wurde sie von der Armee des Jiří von Poděbrady erobert. Dann im Besitz von Krajíři von Krajek. Anfang des 16. Jh. wurde die Festung um einige Basteien erweitert um die Artillerie abzuwehren. Zuletzt wurde dieses Bollwerk noch einmal im Jahre 1542 aus Angst vor türkischen Angriffen verstärkt. Die Burg steht seit dem Ende des 16. Jh. leer.

BOSKOVŠTEJN. V obci se nachází tvrz, kterou vybudovali páni z Náchoda v poslední čtvrtině 16. století. Později byla využívána jako sýpka, byla majetkem Jihomoravského muzea, dnes ji vlastní soukromý majitel, který budovu vzorně opravil.

BOSKOVŠTEJN. Found in the village is the fortress built by the Lords of Náchod in the last quarter of the 16th century. Later it was used as granary, owned by South Moravian Museum. Today it belongs to a private owner who carefully renovated the entire building.

BOSKOVŠTEJN. In der Gemeinde befindet sich eine Festung, die durch die Herren aus Nachod im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts erbaut wurde. Später wurde sie als Speicher verwendet. Sie war im Besitz des Südmährischen Museums und heute gehört sie einem privaten Besitzer, der sie vorbildlich saniert hat.

BŘEŽANY. Ve vinařské obci se nachází zámek (dnes je zde ústav sociální péče) z první čtvrti-

BŘEŽANY. Found in the wine-growing village is the chateau (today it serves as

BŘEŽANY. In der Weinbaugemeinde befindet sich ein Schloss (heute ist hier die www.znojemsko.info

87


MÍSTOPIS / TOPOGRAPHY / TOPOGRAPHIE

ny 18. století, přebudovaný počátkem 19. století v empírovém stylu. Okolo něj je park, v  němž stojí sloup sv. Trojice. V obci se nachází pozdně barokní kostel Zvěstování P. Marie.

a Social Care Home) from the beginning of the 18th century, in the 19th century rebuilt in Imperial style. It is surrounded by a park with column of the Holy Trinity. Found in the village is the Late-Baroque church of the Annunciation of the Virgin Mary.

Anstalt für die Sozialfürsorge) aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts, das am Anfang des 19. Jahrhunderts im Empirestil umgebaut wurde. Das Schloss steht im Park, in dem sich auch die Säule der allerheiligsten Dreifaltigkeit befindet. In der Gemeinde finden Sie weiter die Kirche der Verkündung der Jungfrau Maria im Spätbarockstil.

BUKOVINA. Dnes již jen nepatrné zbytky hradiště jsou porostlé listnatým lesem. Bukovina byla založena počátkem 14. století, zanikla o století později.

BUKOVINA. Today only fractional remains of the settlement are clad with the leafy forest. Bukovina was founded on the beginning of the 14th century and one century later it perished.

BUKOVINA. Heute bereits unmerkbare Reste einer Burgstätte, die mit einem Laubwald bewachsen sind. Bukovina wurde am Anfang des 14. Jahrhundert gegründet und verfiel ein Jahrhundert später.

ČÍŽOV. Ženijně technické zátarasy jsou zachovalou částí bývalé železné opony, která takřka hermeticky uzavírala hranici mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a Rakouskem. V obci je Návštěvnické centrum Národního parku Podyjí se stálou expozicí chráněného území. Hraniční přechod pro cyklisty a chodce.

ČÍŽOV. The engineering army barricades are a preserved part of the former iron curtain, which nearly hermetically sealed the border between the former Czechoslovakian Socialist Republic and Austria. Found in the village is the Visitors Centre of the Podyjí National Park with a permanent exhibition of the protected area. Border crossing for cyclists and pedestrians.

ČÍŽOV. Die dort erhaltenen Grenzanlagen waren Bestandteil des eisernen Vorhangs zwischen der ehemaligen Tschechoslowakischen sozialistischen Republik und Österreich. In der Gemeinde wurde ein Besucherzentrum des Nationalparks Thayatal errichtet, wo man eine Dauerausstellung über das Naturschutzgebiet besuchen kann. Grenzübergang für Fußgänger und Radfahrer.

DYJÁKOVIČKY. Farní kostel sv. Víta má pozdně románské jádro, byl postupně rozšiřován a stavebně upravován. V jeho blízkosti jsou barokní sochy.

DYJÁKOVIČKY. Parish church of St. Vitus with late Romanesque core was gradually extended and later rebuilt several times. Baroque sculptures stand nearby.

DYJÁKOVIČKY. Die St. Veitspfarrkirche hat einen spätromanischen Kern und wurde schrittweise vergrößert und baulich umgestaltet. In ihrer Nähe befinden sich Barockstatuen.

FELLING. Obec připomínaná kolem roku 1290. Na gotických základech stojí barokní kostel sv. Petra a Pavla, oltář z 18. století, interiér doplňují zlacené sochy světců.

FELLING. The village was first mentioned around 1290. Built on the Gothic foundations stands the Baroque church of St. Peter and Paul, the altar from the 18th century, interior boasts of gold plated sculptures of saints.

FELLING. Die Gemeinde wurde schon um das Jahr 1290 erwähnt. Auf dem gotischen Fundament steht eine St. Peters und Pauls Barockkirche. Den Altar aus dem 18. Jahrhundert ergänzen goldene Statuen der Heiligen.

Frejštejn. Zřícenina hradu se nachází nad obcí Podhradí n. D. Byl založen ve 13. století stejně jako Cornštejn byl součástí přemyslovského opevnění. Později se stal sídlem loupeživých rytířů, a proto byl roku 1440 rozbořen.

Frejštejn. Castle ruins are found above the village of Podhradí n. D. It was founded in the 13th century, as well as Cornštejn it was a part of a Přemyslid fortification. Later it became a base for the robberknights and so it had to be demolished in 1440.

Frejštejn. Eine Burgruine oberhalb der Gemeinde Podhradí n. D. Die Burg wurde wie Cornštejn im 13. Jh. als Bestandteil des Przemysliden-Befestigungssystems erbaut. Später wurden dort Raubritter ansässig, deswegen wurde die Burg 1440 niedergerissen.

HARDEGG Hardegg, nejmenší město Rakouska, leží v hlubokém údolí řeky Dyje, uprostřed jehličnatých lesů na  samotné hranici s  Českou Republikou. Na  skále nad městem se vypíná mocný hrad se čtyřmi věžemi. Hardeg je město přímo uprostřed Národního parku Thayatal sousedícího s  českým NP Podyjí.

HARDEGG Hardegg is Austria’s smallest town and lies in the deep valley of Dyje river, amidst coniferous woods on the very border with the Czech Republic. A majestic castle with four towers stands mightily on a rock above the town. Hardegg is also located in the heart of the NP Thayatal, close to the neighbouring Czech NP Podyjí.

HARDEGG Hardegg, die kleinste Stadt Österreichs, liegt im tiefen, gewundenen Tal der Thaya, inmitten ausgedehnter Nadelwälder, auf hohem Felsrücken ragt über der Stadt die mächtige Ritterburg mit vier Türmen empor. Hardegg ist die Grenzstadt an der Thaya.

Návštěvnické centrum (Nationalparkhaus Thayatal). Výstavy v návštěvnickém centru Národního parku u  Hardeggu vypráví příběhy o životě zvířat (čáp černý, divoké kočky a mnoho dalších).

Visitor centre (Nationalparkhaus Thayatal). Exhibitions in the visitor centre of the National Park near Hardegg let us explore the local fauna (black stork, wild cat and many others).

Nationalpark Thayatal (Besucherzentrum). Die Ausstellung im Nationalparkhaus erzählt über Schwarzstorch, Wildkatzen uvm. Geführte Wanderungen auf Anfrage.

Hrad Hardegg. Hradní palác z počátku 12. století ukrývá muzeum Maximiliana z Mexika, hradní kuchyně a impozantní východní věž patří mezi další lákadla hradu.

Hardegg Castle. Castle palace from the early 12th century features the museum of Maximillian of Mexico, a castle kitchen and a majestic eastern tower that is also a popular attraction.

Burg Hardegg. Die Burg aus dem frühen 12. Jahrhundert. Das Maximilian von Mexiko Museum, die offene Burgküche und den imposanten Ost-Turm muss man gesehen haben.

Zřícenina Kaja. Zřícenina hradu Kaja z 11. století se nachází na rakouské straně Národního parku Podyjí. Rytířský sál, zbrojnice či hladomorna dokládají velkolepou historii rodů Kuenringů a Babenbergů.

Kaja castle ruins. The ruins of Kaja castle from the 11th century are found on the Austrian side of the National Park Podyjí. Its Knight Hall, armoury and dungeon all demonstrate the great past of the Kuenring and Babenberg dynasties.

Ruine Feste Kaja. Die Ruine aus dem 11 Jhdt. Befindet sich inmitten des Nationalparks Thayatal. Ein Rittersaal, eine Waffenkammer und ein Verlies erzählen die Geschichten der Kuenringer und Babenberger.

Barokní zámek Riegersburg. Monumentální barokní zámek Riegersburg vznikl v 18. stol. přestavbou z vodní tvrze. Pozoruhodná je vedle plně zařízených přepychových komnat i historická panská kuchyně a jako rarita i psí hřbitov z 19. století.

Baroque chateau Riegersburg. A spectacular Baroque chateau Riegersburg was established in the 18th century as a conversion from a water fort. Its fully furnished, luxurious rooms are remarkable as well as the historical kitchen.

Barockschloss Riegersburg. Das prächtige Barockschloss zeigt adeliges Landleben in der Barockzeit mit vollständig eingerichteten Prunkräumen sowie eine herrschaftliche Küche.

88

www.znojemsko.info


MÍSTOPIS / TOPOGRAPHY / TOPOGRAPHIE

RM Perlet´̒ový design a továrna na zpracování perleti Felling. Jediná továrna na  zpracování perleti v  Rakousku. Vyráběny jsou knoflíky, šperky a ozdobné předměty.

RM Mother-of-pearl design and motherof-pearl factory Felling. The only factory in Austria that processes mother-of-pearl. They produce buttons, jewellery and decorative items.

RM Perlmuttdesign GmbH in Felling. Österreichs einzige Perlmuttdrechslerei. Gefertigt werden Knöpfe, Schmuck und Ziergegenstände.

HEVLÍN. Pozdně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie pochází z  1. pol. 18. století. Kamenná boží muka u  kostela jsou v  pozdně gotickém slohu. Hraniční přechod do Rakouska s nepřetržitým provozem.

HEVLÍN. Late-Baroque church of the Assumption of the Virgin Mary from the 1st half of the 18th century. The Late-Gothic stone Way-Side-Column by the church. Non-stop border crossing to Austria.

HEVLÍN. Barockkirche der Maria Himmelfahrt aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die steinerne Passionssäule im spätgotischen Stil. Grenzübergang nach Österreich mit 24 Stunden Betrieb.

HLUBOKÉ MAŠŮVKY. Významné poutní místo s kostelem Navštívení P. Marie z roku 1680. Před kostelem jsou sochy českých patronů a světců od J. T. Fischera. Významné neolitické naleziště, kde byla archeologem Vildomcem nalezena tzv. Mašůvecká Venuše, soška ženy se zdviženýma rukama.

HLUBOKÉ MAŠŮVKY. Significant pilgrimage destination with the church of the Visitation of the Virgin Mary from 1680. Found in front of the church are sculptures of Czech patrons and saints by J. T. Fischer. A significant Neolithic finding location, where the archaeologist Vildomec found the so called Mašůvky Venus, the figure of a  woman holding her arms up.

HLUBOKÉ MAŠŮVKY. Ein bedeutender Wallfahrtsort mit einer Mariä Heimsuchungskirche aus dem Jahre 1680. Vor der Kirche sind Skulpturen von böhmischen Stiftern und Heiligen von dem Bildhauer J. T. Fischer aufgestellt. Eine bedeutende Neolithikum-Fundstätte, wo der Archäologe Vildomes die sog. Venus von Mašůvky gefunden hat, eine Frauenskulptur mit erhobenen Händen.

HNANICE. Gotický trojlodní kostel sv. Wolfganga se řadí mezi nejvýznamnější památky na Znojemsku. Uvnitř se nachází zázračná studánka. V dřívějších dobách významné poutní místo.

HNANICE. The Gothic triple-naved church of St. Wolfgang is one of the most significant monuments in the Znojmo region. Inside is found a miracle water source. In the past it used to be a significant pilgrimage destination.

HNANICE. Die gotische dreischiffige St. Wolfgang Kirche gehört zu den bedeutendsten Denkmälern des Znaimer Landes. In ihr befindet sich ein wunderwirkender Quellbrunnen. Früher ein bedeutende Wallfahrtsstätte.

HORNÍ DUNAJOVICE. Gotická tvrz ze 14. století byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Dochovaná část sloužila v  předminulém století jako sýpka. Kostel Nejsvětější Trojice z  poloviny 16. století prošel v  druhé polovině 18. století významnými stavebními změnami. Na návsi se nachází velký kládový vinařský lis.

HORNÍ DUNAJOVICE. A Gothic fortress from the 14th century was converted into a  Renaissance chateau in the 16th century.The preserved old part has been used for grains storage in the 19th century. The Holy Trinity church from mid-16th century underwent major architectural changes in the 18th century. The village centre boasts with a big, log wine-press.

HORNÍ DUNAJOVICE. Gotische Festung aus dem 14.Jahnhundert wurde im den 16. Jahrhundert zum Renaissance-Schloss umgebaut. Das gebliebene Teil diente noch im vorvorigen Jahrnuhndert als Getreidespeicher. Die Kirche der heiligen Dreifähigkeit aus der zweiten Hälfte des 16.Jahrhundert hat im 18.Jahrhundert bauliche Veränderungen erlebt. Auf dem Ortplatz befindet sich eine Balkenweinpresse.

HRÁDEK. Okolo barokního kostela sv. Petra a Pavla z  2. pol. 18. století vyniká soubor památek včetně soch. V jeho blízkosti se nachází kaple sv. Oldřicha z  počátku 13. století, která bývala románským karnerem. Rozsáhlá středověká fara byla přestavěna v barokním slohu.

HRÁDEK. Of interest is the set of monuments and sculptures around the Baroque church of Sts. Peter and Paul from the 2nd half of the 18th century. Found nearby is the rotunda of St. Ulrich from 13th century, a former Romanesque kernel. A large medieval parish was rebuilt in Baroque style.

HRÁDEK. Rund um die St. Peters und Pauls Barockkirche aus der 2. Hälfte des 18. Jh. fällt die Sammlung von verschiedenen Denkmälern einschließlich der Statuen auf. In seiner Nähe befindet sich die Kapelle des St. Oldřichs aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts, die früher ein romanischer Karner war. Das große mittelalterliche Pfarrhaus wurde im Barockstill umgebaut.

JAROSLAVICE. Nejstarší vinařský archiv v ČR s  víny od  roku 1945. Pro skupiny možnost prohlídky s  degustací. Zámek z  16. stol. se starobylým sklepem je veřejnosti nepřístupný. Na okraji obce Jaroslavický rybník – třetí největší na Moravě.

JAROSLAVICE. The oldest wine archive in the Czech Republic storing wine since the year 1945. Tours with wine-tasting are organised for groups. The chateau from the 16th century with an ancient cellar is not open to the public. On the edge of the village lies Jaroslavice pond – the third largest in Moravia.

JAROSLAVICE. Die älteste Vinothek in der ČR mit Jahrgängen seit 1945. Für Reisegruppen Führungen mit Weinproben. Das Schloß aus dem 16. Jh. mit einem altertümlichen Keller ist leider für die Öffentlichkeit gesperrt. Der Teich bei der Gemeinde ist der drittgrößte in Mähren.

JEVIŠOVICE Jevišovická přehrada. Jevišovická přehrada je nejstarší ve střední Evropě. Byla vybudována v letech 1894-1897 na ochranu proti záplavám a  k  zásobování hrušovanského cukrovaru vodou v době kampaně. Hráz vyzděná z kamenů je vysoká 26 metrů, dlouhá 122 metrů a  za  ní vytvořené jezero má plochu takřka 15 hektarů.

JEVIŠOVICE Jevišovice Dam. Jevišovice Dam is the oldest in Central Europe. It was built between 1894-1897 as a protection against floods and a water supply for the Hrušovany sugar refinery in the season. The dam built from stones is 26 metres high, 122 metres long and the lake covers an area of almost 15 hectares.

JEVIŠOVICE Talsperre Jevišovice. Die Talsperre Jevišovice ist die älteste Talsperre Mitteleuropas. Sie wurde in den Jahren 1894-1897 als Schutz gegen Überschwemmungen und zur Wasserbelieferung der Zuckerfabrik in Hrušovany erbaut. Die Staumauer ist mit Steinen gemauert und ist 26 Meter hoch, 122 Meter lang und der See ist fast 15 Hektar groß.

Starý zámek Jevišovice. Původně hrad jedním z jeho majitelů byl Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý Čert, úspěšný obránce Znojma proti Uhrům a  Rakušanům. Hrad byl v  16.  stol. přestavěn na  renesanční zámek. Dnes je zde umístěna expozice z  dějin Jevišovicka, sbírka lidového nábytku a  starých klávesových nástrojů. V  jeho blízkosti byla vystavěna na  řece Jevišovce jedna z  nejstarších přehrad ve  střední Evropě (1897).

The old chateau Jevišovice. Originally a castle, one of its owners was Hynek of  Kunštát, nick-named Dry Devil (Suchý Čert), a  successful defender of Znojmo against Hungarians and Austrians. In the 16th century the castle was rebuilt into a Renaissance chateau. Today it houses an exhibition depicting the history of the Jevišovice area, a collection of folk furniture and antique keyboard instruments.

Altes Schloss Jevišovice. Ein der Besitzer der ursprünglichen Burg war Hynek aus Kunštát, genannt Trockener Teufel, erfolgreicher Verteidiger der Stadt Znojmo gegen Ungaren und Österreicher. Die Burg aus dem 16. Jahrhundert wurde auf ein Renaissanceschloss umgebaut. Heute befindet sich hier eine Ausstellung der Geschichte von Jevišovicko, Sammlung von Volksmöbeln und von alten Tastenmusikinstrumenten. www.znojemsko.info

89


MÍSTOPIS / TOPOGRAPHY / TOPOGRAPHIE

Králův stolec. Vyhlídka na údolí Dyje se Znojemskou přehradou. Podle pověsti zde pozoroval polský král Jan III. Sobieski v roce 1683 přechod vojsk, která spěchala na pomoc Turky obležené Vídni.

Králův stolec (King’s Throne). View over the Dyje river valley together with the Znojmo dam. According to legend the Polish King Jan III. Sobieski observed the march of the armies rushing to help Vienna against the Turkish siege from here.

Králův stolec (Königsthron). Ein Aussichtspunkt auf das Thayatal mit der Znaimer Talsperre. Laut Überlieferungen beobachtete dort der polnische König Johann III. Sobieski im Jahre 1683 den Übergang des Heeres, das dem von Türken umlagerten Wien zu Hilfe eilte.

Kraví hora. Pahorek jižně od Znojma se vzácnou vřesovištní flórou a  faunou. Vyskytuje se např. koniklec velký, kručinka chlupatá, z  živočichů pak kudlanka nábožná, otakárek fenyklový a ovocný a další. Nejkrásnější výhled na Znojmo.

Kraví Hora (Cows Mountain). A hillock south of Znojmo, with rare heath flora and fauna. Found here are for example pasque, broom, from fauna e. g. praying mantis, fennel and fruit swallow-tailed butterfly, etc. The most magnificent view over Znojmo.

Kraví hora (Kuhberg). Eine Anhöhe südlich von Znojmo mit seltener Heidenflora und -fauna, wie z.B. die Kuhschelle (Pulsatilla), die Flügelginster (Genista), von den Tierarten dann die Gottesanbeterin, der Schwalbenschwanz und weitere. Die schönste Aussicht auf Znojmo.

JIŘICE U MOR. BUDĚJOVIC. V obce je hasičské muzeum vybudované místními dobrovolnými hasiči.

JIŘICE U MOR. BUDĚJOVIC. Found in the village is the Firemen’s Museum built by the local voluntary firemen.

JIŘICE U MOR. BUDĚJOVIC. In der Gemeinde befindet sich ein Feuerwehrmuseum, das durch hiesige freiwillige Feuerwehr errichtet wurde.

KRAVSKO. Okolo barokního zámku z 2. pol. 18.  století se rozprostírá veřejnosti přístupný park. Raritou je zde sekvojovec obrovský (jehličnatý strom), který je ve své domovině v Kalifornii největším žijícím organismem na Zemi.

KRAVSKO. The Baroque chateau from the 2nd half of the 18th century is surrounded by an accessible park with valuable timber species, found here is a  unique Sequoia, originating from California and being the biggest organism on the Earth.

KRAVSKO. Um das Barockschloss aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts breitet sich ein der Öffentlichkeit zugänglicher Park. Eine Rarität des Parks bildet die Riesezeder (Nadelbaum), die in ihrer Heimat Kalifornien der größte lebende Organismus auf der Erde ist.

Lampelberk. Významná lokalita vzácných teplomilných rostlin. Na jeho východním okraji se nachází stavba, která připomíná hrádek, v  němž je dnes vinný sklep s  možností degustace vína. Jihovýchodně se nachází na ploše 0,2  ha Mandloňová mez, jedna ze tří lokalit chráněné mandloně nízké.

Lampelberk. A significant locality with rare warm-loving flora. Found on its eastern edge is a building resembling a castle, where you will find a wine cellar with the possibility to taste wine. South-east of the village is the Almond-tree Balk covering 0,2 ha, one of three legally protected localities with almond-trees.

Lampelberk. Eine bedeutende Lokalität mit den wertvollen wärmeliebenden Pflanzen. Auf seinem östlichen Rand befindet sich ein Bau, der an einen Burgstall erinnert. Heute befindet sich hier ein Weinkeller mit der Möglichkeit der Weinverkostung. Südöstlich liegt auf der Fläche von ca. 0,2 ha ein Mandelbaurain, eine von drei Lokalitäten, wo die geschützten Zwergmandeln wachsen.

Ledové sluje. Sut´ový svah s podzemními prostorami, v nichž se vytváří ledové útvary. Na povrchu společenství studenomilné flóry a fauny. Od obelisku, který pochází z r. 1860, je výhled na údolí Dyje k Vranovu n. D.

Ledové sluje (Ice Grottoes). A scree slope with underground space, where ice formations are formed. On the surface is a community of cold climate favouring flora and fauna. From the obelisk, which dates back to 1860, is a nice view over the Dyje valley towards Vranov n. D.

Ledové sluje. (Eishöhlen) Ein Moränenhang mit unterirdischen Höhlen mit Eisgebilden. Auf der Oberfläche kälteliebende Flora und Fauna. An dem Obelisken aus dem Jahre 1860 wunderschöne Aussicht auf das Thayatal bis Vranov n. D.

KUCHAŘOVICE. První doložená zpráva o Kuchařovicích je z  roku 1220. Po  třicetileté válce patřila část Kuchařovic Znojmu, část klášteru v  Louce. Zajímavostí je zdejší meteorologická stanice na návrší nad obcí, která byla postavena v roce 1952 a je jediná na Znojemsku.

KUCHAŘOVICE. The first documented mention of Kuchařovice is from 1220. After the Thirty Years War, one part of the village became part of Znojmo while the other belonged to Louka monastery. There is a meteorological station on top of a  hill above the village; it was built in 1952 and it is the only one in Znojmo region.

KUCHAŘOVICE. Die erste urkundliche Bericht über Kuchařovice stammt aus dem Jahre 1220. Nach dem Dreißigjährigen Krieg gehörte ein Teil von Kuchařovice zum Znaim, Teil zum Kloster Louka. Interessant ist hiesige Wetterstation auf dem Hügel oberhalb des Dorfes, die im Jahre 1952 gebaut wurde und das einzige im ZnaimKreis zählt.

LESNÁ. Obec byla založena v roce 1794 a jmenovala se Lilienfeld. Zajímavostí je kostel sv. Terezie a větrný mlýn holandského typu, ve kterém se mlelo ještě v roce 1894. Dnes slouží jako restaurace.

LESNÁ. The village founded in 1794 called Lilienfeld. Of interest are the church of St. Theresa and windmill of the Dutch type, which was milling still in 1894. Today it serves as a restaurant.

LESNÁ. Die Gemeinde wurde im Jahr 1794 gegründet und hat die Bezeichnung Lilienfeld getragen. Interessant ist die St. Teresia Kirche und die Windmühle der Holländischer Art, in der man noch im Jahr 1894 gemahlen hat. Heute befindet sich in der Windmühle ein Restaurant.

LUKOV Zřízenina Nový Hrádek u Lukova. Areál zříceniny se nachází na  turistické trase v  Národním parku Podyjí v  zalesněné členité krajině s  atraktivní vyhlídkou do  meandrů řeky Dyje. Zřícenina je dostupná ze Znojma okresní silnicí směrem na  Mašovice do  Podmolí, pak pouze pěšky nebo na  kole po  zeleně značené turistické stezce (asi 3,5 km). Druhou možností je opět pěší a  cyklistická stezka ze sousední obce Lukov (asi 3 km) podle směrových ukazatelů, resp. po červené a od lokality Příčky dál po zelené značce. In-

LUKOV Nový Hradek Castle Ruins by Lukov. The ruins are situated on a tourist route in the Podyjí National Park, in the broken forest landscape with breathtaking views over the meandering Dyje river. The ruins are accessible from Znojmo on the road towards Mašovice up to Podmolí, then only by foot or bicycle following the green tourist mark (circa 3,5 km). Another possibility is by foot and on bicycle on the route from the neighbouring village Lukov (3  km) following the red tourist mark and from Příčky by the green

LUKOV Ruine Nový Hrádek am Lukov. Das Areal der Ruine befindet sich an den Wanderwegen des Thaya-Nationalparks in einem Naturparadies mit Aussicht auf die Mäander der Thaya. Die Ruine ist von Znojmo aus auf der Hauptstraße Richtung Mašovice nach Podmolí erreichbar. Die letzten 3,5 km des Weges muß man entlang der grünen Markierung zu Fuß oder mit dem Rad absolvieren. Von der Nachbargemeinde Lukov gibt es einen Fuß – bzw. Radweg, ca. 3 km, gut beschildert, anfangs rote dann grüne Markierung. Informationstafeln

90

www.znojemsko.info


MÍSTOPIS / TOPOGRAPHY / TOPOGRAPHIE

formační tabule jsou v Lukově a na Příčkách, občerstvení a parkoviště v Lukově a Podmolí.

mark. In Lukov and Příčky there are information boards. Parking and refreshments in Lukov and Podmolí.

sind in Lukov und Příčky. Imbiß und Parkmöglichkeit finden sie in Lukov und Podmolí.

MIKULOVICE. Obec povýšená na městečko v  roce 1558. V  barokním zámku je v  současné době fara. Kostel sv. Petra a  Pavla z  12. století byl původně románský, později přestavěn v  gotickém slohu a  v  18. století byl barokizován. Zajímavá je socha J. Nepomuckého a barokní sýpka.

MIKULOVICE. This municipality was given a town status in 1558. The Baroque chateau is currently used as a rectory. The church of St. Peter and St. Paul from the 12th century was originally built in Romanesque style, later adapted in Gothic style and in the 18th century Baroque features were added. The statue of St. John of Nepomuk and Baroque granary are noteworthy.

MIKULOVICE. Das Dorf wurde eine Stadt im Jahre 1558. Im Barockschloss befindet sich derzeit ein Pfarrhaus heuzutage eine Pfarre. Die Kirche Hl.Peter und Paul aus dem 12.Jahrhundert war ursprünglich romanisch, später in gotischem Still umgebaut und im den 18.Jahrhundert barokisiert. Interessant sind die Statue des Hl. Johann von Nepomuk und Barokspeicher.

NOVÝ ŠALDORF. Společně se Sedlešovicemi staré vinařské obce s možností degustace místních vín ve  vinných sklepech. Při vjezdu do obce od Havraníků velký kládový lis a sud. V  okolí špičkové polohy pro pěstování révy vinné.

NOVÝ ŠALDORF. Together with Sedlešovice it is an old wine growing village offering the possibility to taste the local wines in the wine cellars. When entering the village from the side of Havraníky there is a gigantic press and barrel. The surrounding area is ideal for grape growing.

NOVÝ ŠALDORF. Wie die benachbarte Ortschaft Sedlešovice eine alte Winzergemeinde mit der Möglichkeit, in hiesigen Weinkellern Spitzenweine zu verkosten. Bei der Gemeindeeinfahrt von Havraníky her ist eine große Balkenpresse mit einem riesigen Weinfaß zu sehen. In der Umgebung gibt es Spitzenlagen für den Weinbau.

OLBRAMKOSTEL. Osada na zemské stezce ze Znojma do Jihlavy. Kostel Nanebevzetí P. Marie je v jádru románský, prošel gotickými a barokními úpravami, v  18. století byla vybudována fara.

OLBRAMKOSTEL. The settlement on the land route from Znojmo to Jihlava. Church of the Assumption of the Virgin Mary with Romanesque core underwent Gothic and Baroque alterations, in the 18th century the parish was built.

OLBRAMKOSTEL. Eine Siedlung auf dem Landesweg aus Znojmo nach Jihlava. Die Kirche der Himmelfahrt der Jungfrau Maria hat einen romanischen Kern, aber später wurden Änderungen im gotischen und Barockstil durchgeführt. Im 18. Jhd wurde ein Pfarrhaus erbaut.

PLAVEČ. Původně renesanční zámek byl přestavěn v polovině 18. století na empírový, v současné době se v něm nachází domov důchodců. Při vstupu do areálu zámku se nachází románská rotunda Panny Marie z počátku 13. století. V zámeckém parku jsou cenné sochy sv. Josefa a sv. Floriána.

PLAVEČ. The former Renaissance chateau was adapted in the 18th century in the Empire style, currently it serves as an old people‘s home. There is a Romanesque rotunda of Virgin Mary from the 13th century by the chateau entrance. In the chateau park there are valuable statues of St. Joseph and St. Florian.

PLAVEČ. Urprünglich Renaissance-Schloss wurde in der Mitte des 18. Jhd empirisch umgebaut, derzeit beherbergt es ein Altenheim. Beim Eingang zum Schlosspark steht romanische Rotunde der Jungfrau Maria aus dem Beginn des 13. Jhds. Im Schlosspark stehen bedeutende Statuen des Hl. Josefs und Hl. Florianes.

PLENKOVICE. Obec se rozkládá mezi dvěma kopci Špičákem a Ležákem, v údolí Plenkovického potoka, který spojuje velký Plenkovický rybník (20,5 ha) a malý rybník u Havlínova mlýna. Obcí prochází cyklistický okruh „ságy – mýty – pověsti“ nebo „mlynářská cyklostezka“.

PLENKOVICE. The municipality lies between two hills – Špičák and Ležák, in the valley of Plenkovice stream which joins Plenkovice pond (20.5 hectares) and a small pond by Havlín’s mill. Cycling trails called „sagas – myths – legends“ or „miller’s cycling path“ run through the village.

PLENKOVICE. Der Ort liegt zwischen zwei Hügeln, Špičák a Ležák, im Tal des Plenkovický Baches. Dieser verbindet den großen Plenkovický Teich (20,5 ha) mit dem kleinen Teich in der Nähe der Havlinov Mühle. Durch den Ort führen Radwege mit den Namen „Sagen-Mythen-Legenden“ und „Mühlradweg“.

POPICE. Rodný dům spisovatele Charlese Sealsfielda. Mezi Popicemi a Havraníky se nachází více jak stohektarové území stepních lad s vřesovišti (Havranické vřesoviště), kde se vyskytuje mnoho teplomilných chráněných rostlin a živočichů.

POPICE. House where writer Charles Sealsfield was born. Between Popice and Havraníky lies more than a hundred hectares of steppe land with heath (Havranické vřesoviště), where many species of warm climate favouring preserved flora and fauna exist.

POPICE. Geburtshaus des Schriftstellers Charles Sealsfield. Zwischen Popice und Havraníky liegt ein mehr als 100 ha großes Steppen- und Heidenland mit vielen wärmeliebenden Pflanzen und Tierarten.

PŘÍMĚTICE. Část Znojma, kde na faře působil vynálezce hromosvodu Prokop Diviš. Největší křížový sklep na světě, vybudovaný v letech 1740–56 jezuity. Možnost degustace vín.

PŘÍMĚTICE. Part of Znojmo, where on the vicarage the inventor of the lightning rod Prokop Diviš stayed. The largest cross shaped wine cellar in the world, built between 1740–56 by Jesuits. Chance to taste the wine.

PŘÍMĚTICE. Ein Stadtteil von Znaim, wo an der Pfarre der Erfinder des Blitzableiters Prokop Diviš tätig war. Der in den Jahren 1740–56 von Jesuiten erbaute größte Weinkeller der Welt mit Kreuzgewölbe. Weinverkostung.

PULKAU. Pulkau leží uprostřed vinařské oblasti a spojuje drsnou krásu Waldviertelu s jasným, slunečným charakterem Weinviertelu. Název města pochází od  protékající říčky, která ve staroslovanštině nesla jméno Pulkaha, odtud tedy patrně název Pulkau.

PULKAU. Pulkau lies in the centre of the wine area and combines the rugged beauty of Waldviertel with its bright, sunny nature. The town is named after a stream that runs through it, which used to be called Pulkaha in ancient Slavic language.

PULKAU. Der Name des Ortes und des durchfließenden Flusses ist wahrscheinlich germanischer Herkunft (Fulkawa – Volkach) und wurde über das altslawische Pulkaha zum heutigen Pulkau. Pulkau ist eine schöne Stadt mit historischem Ortskern. Die Michaelskirche beherbergt Bilder von Paul Troger und Kremser Schmidt.

RETZ Město Retz v severní části Dolního Rakouska nabízí atmosféru jižanského města. Hlavní náměstí, kterému vévodí radnice s mohutnou radniční věží, patří svou velikostí 1,2 ha k nejhezčím a největším náměstím v Dolním Rakousku.

RETZ The town of Retz in th northern part of Lower Austria oozes a truly southern spirit. The Main Square is dominated by a townhall with a majestic tower and with a surface area of 1.2 hectares it is one of the most picturesque and biggest squares in Lower Austria.

RETZ Die Stadt im nördlichen Niederösterreich vermittelt südliches Flair. Der Hauptplatz von Retz, beherrscht vom mächtig aufstrebenden Rathaus, ist mit seiner beeindruckenden Größe von 1,2 ha einer der schönsten und größten Marktplätze Niederösterreichs. www.znojemsko.info

91


MÍSTOPIS / TOPOGRAPHY / TOPOGRAPHIE

Zážitkové podzemí Retz – Erlebniskeller. Objevte největší historický vinný sklep Rakouska, zážitkové sklepení v Retzu! Celková délka sklepního labyrintu nacházejícího se pod městským jádrem představuje asi 20 km a je tedy delší než celá pozemní silniční sít´. Sklepy jsou hluboké až 20 m a byly vyhloubeny jen v pískovci, místy i ve třech poschodích nad sebou. Vinný sklep v  Retzu je možno navštívit jen s  průvodcem. Sraz účastníků: Infocentrum Hlavní náměstí 30. Prohlídka trvá cca 1,5 h a zahrnuje krátký výklad historie města Retz, prohlídku interaktivní expozice zážitkového sklepení, 1 ochutnávkový vzorek vína.

Experiential cellar Retz – Erlebniskeller. Discover the biggest historical wine cellar in Austria – the experiential cellar in Retz! The total length of this underground labyrinth that runs under the whole town centre is roughly 20 km, and hence it is longer than the road network in the town. The cellars are up to 20m deep and were dug out just in a sandstone rock, in some places they run at three parallel levels. Retz wine cellar can only be explored with a guide. Visitors should meet by the Information Centre, 30 Main Square. The guided tour lasts approx. 1.5 hours and it includes a brief overview of the town history, an interactive exhibition of the experiential cellar and one wine sample.

Retzer Erlebniskeller. Entdecken Sie im unterirdischen Labyrinth von Retz den größten historischen Weinkeller Österreichs! Das gesamte Kellersystem erstreckt sich in einer Gesamtlänge von ca. 20 km unter dem Stadtkern und ist damit länger als das Straßennetz oberirdisch. Die Keller sind bis zu 20m tief in bloßen Meeressand gegraben und teilweise dreigeschoßig angelegt. Der Retzer Erlebniskeller ist nur mit Führungen zu besichtigen. Treffpunkt: immer beim Infobüro Retz (Hauptplatz 30), Dauer: 1 1/2 Stunden inkl. kleiner Hauptplatzerklärung und 1 Weinprobe.

Větrný mlýn v Retzu. Symbolem města Retz a  jeho nezapomenutelnou kulisou je větrný mlýn, nacházející se na severozápadním návrší. Jedná se o jediný funkční větrný mlýn v celém Rakousku, který je poháněn pouze přirozenou silou větru. Při vhodné síle větru se vždy o víkendu lopatky větrného mlýna roztočí.

Windmill in Retz. The windmill in Retz is the town’s symbol as well as its signature backdrop and is located on the north-west hill. It is the only functional windmill left in Austria and only uses natural wind power to run. If the wind is strong enough, you can see the windmill in action at the weekends.

Retzer Windmühle. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Retzer Windmühle, die auf einem Hügel im Nordwesten der Stadt thront. Sie ist die einzige betriebsfähige und ausschließlich mit natürlicher Windkraft betriebene Getreidemühle Österreichs. Bei geeignetem Wind drehen sich am Wochenende die Flügel.

Museum Retz. Museum v Retzu v  bývalém městském špitále zahrnuje městskou sbírku a  také jihomoravskou galerii. V  malebném vnitřním dvoře budovy muzea se nachází nejstarší vinné keře v celé Viniční čtvrti (Weinviertel), vysazené v roce 1856.

Retz Museum. Retz Museum is located in the former town hospital and it showcases the municipal collection and also artwork from the South Moravian Gallery. The picturesque inner courtyard boasts with some of the oldest grape plants in the whole local wine area (Weinviertel), grown there since 1856.

Museum Retz im Bürgerspital. Das Museum Retz im Bürgerspital umfasst die Stadtsammlung und die Südmährische Galerie. Im malerischen Innenhof sind die ältesten Weinstöcke des Weinviertels (gepflanzt im Jahre 1856 und haben jeder Krankheit getrotzt) zu bewundern.

Muzeum kol v Retzu. Výstava ukazuje historii cyklistiky již od roku 1820. K vidění jsou oběžná kola, šlapací kola, dokonce i model parního kola, výstava vypráví také o vynálezcích kol a jejich osudech, stejně jako o kolech všech druhů a forem až do současnosti.

Bicycle Museum in Retz. The exposition documents the history of cycling from 1820. You can see velocipedes, pedal bicycles and even a model of a steam powered bicycle. The exhibition also presents the inventors behind these vehicles and their life stories as well as the development of bikes until the present day.

Fahrradmuseum in Retz. Die Ausstellung umfasst die Fahrradgeschichte ab 1820. Zu sehen sind Laufräder, Tretkurbelräder, ein Dampfdreirad (Modell) mit Originalzeichnungen, dazu die Geschichte des Erfinders, sowie Hochräder und Niederräder bis zur heutigen Zeit.

RETZBACH. Vinařská obec s velkou tradicí, Svatým kamenem s vyhlídkovou plošinou a proutkařskou stezkou.

RETZBACH. A wine municipality with a long history and some great attractions such as the Holy Stone with a viewing deck and a diviner path.

RETZBACH. Weinbaugemeinde aus Tradition mit Heidnischer Kulturstätte Heiliger Stein und Wünschelrutenweg und Aussichtswarte.

Kultovní místo Svatý kámen - Heiliger Stein. Jeden z nejkrásnějších miskovitých kamenů v Rakousku. Okolí tzv. Svatého kamene bylo původně pohanským kultovním místem, pomocí proutku lze zjistit čtyři křížící se geomagnetické zóny. Kouzlo místa doplňuje vyhlídka, v létě a na podzim je v odpoledních hodinách otevřen i ochutnávkový stánek.

Pilgrimage site Holy Stone - Heiliger Stein. One of the most beautiful stones in Austria. The area surrounding this so-called Holy Stone used to be a Pagan cult site, when using a divining rod four intersecting geomagnetic zones can be located. The genius loci can be enjoyed from a viewing deck and in the summer and autumn there is also a refreshments stand opened in the afternoon hours.

Kultplatz beim Heiliger Stein. Einer der schönsten Schalensteine Österreichs. Der Platz um den Hl. Stein ist ein uralter Kultplatz. Wer die Kraft dieses Ortes einmal gespürt hat, den zieht es immer wieder hierher zurück. Mit der Wünschelrute stellt man hier vier kreuzende geomanische Zonen fest. Mit Weinschenke im Sommer und Herbst.

Sealsfieldův kámen. Vyhlídka na meandrující Dyji zaříznutou do hlubokého kaňonu. Oblíbené místo spisovatele Charlese Sealsfielda. Pod vyhlídkou se nachází porost teplomilné doubravy.

Sealsfieldův kámen (Sealsfield Rock). View over the meandering Dyje cut deep into the canyon. Favourite place of writer Charles Sealsfield. Found under the lookout is warm climate favouring oak grove.

Sealsfieldův kámen. (Sealsfield-Stein). Eine Aussicht auf die Mäander der Thaya in tief eingeschnittenen Schluchten. Lieblingsort des Schriftstellers Charles Sealsfield. Unterhalb des Aussichtspunktes kann man sich in einem Eichenwald entspannen.

SEEFELD. V obci byl původně vodní hrad, který přestavěl J. Fischer z  Erlachu na  barokní zámek. Gotický kostel sv. Anny byl v druhé čtvrtině 18. století barokně přestaven a  rozšířen. Zajímavými památkami jsou na náměstí renesanční kašna a pranýř.

SEEFELD. There used to be a water castle in this municipality, it was later converted by J. Fischer of Erlach into a Baroque chateau. Gothic church of St. Anne was adapted in Baroque style and extended in the second quarter of the 18th century. Interesting historic features include a Renaissance water fountain and pillory on the village green.

SEEFELD. Im Ort stand ursprünglich eine Wasserburg, die J. Fischer von Erlach zum Barockschloss umgebaut wurde. Eine gotische Kirche der Hl. Anna wurde in der zweiten Viertel des 18.Jahrhundert umgebaut und erweitert. Zu den interessanten Sehenswürdigkeiten auf dem Ortplatz zählen eine Renaissance -Brunnen und ein Pranger.

SCHRATTENTHAL. Schrattenthal je označován jako nejmenší vinařské město Rakouska, naleznete zde: • hradní zřízení Schrattenthal • „Šikmou věž“ ve Waitzendorfu

SCHRATTENTHAL. Schrattenthal is often labelled the smallest wine town of Austria and you can find the following attractions there: • Castle establishment Schrattenthal • „Leaning Tower“ of Waitzendorf

SCHRATTENTHAL. Schrattenthal ist bezeichnet als kleinste Weinstadt Österreichs • Burganlage Schrattenthal • „Schiefer Turm“ von Waitzendorf

92

www.znojemsko.info


MÍSTOPIS / TOPOGRAPHY / TOPOGRAPHIE

SLUP Vodní mlýn Slup. Renesanční vodní mlýn ze 16. stol. je unikátní technickou památkou, obnovenou Technickým muzeem v Brně r. 1983. Její součástí je mlýnice s funkčními stroji, s pohonem čtyř vodních kol a exponáty mlecí techniky.

SLUP Watermill Slup. Renaissance watermill from the 16th century. A unique technical landmark renovated by the Brno Technical Museum in 1983. There is a milling chamber with functional machinery run by 4 water wheels and other exhibits of milling technology.

SLUP Wassermühle Slup. Technisches Unikat aus dem 16. Jahrhundert wurde 1983 vom technischen Museum Brno renoviert. Diese Renaissance-Wassermühle besteht aus einem Mühlhaus mit funktionierenden Geräten, dazu sind verschiedene technische Geräte und Werkzeuge des Müllers ausgestellt. Die Mühle wird von vier Schaufelrädern.

ŠAFOV. Osídlení doloženo od roku 1300. Barokní kostel sv. Bartoloměje z  počátku 18. stol. má patrně gotické jádro. Na okraji obce se nachází židovský hřbitov se zachovalými náhrobky. V okolí obce je pět rybníků se zajímavou ptačí populací.

ŠAFOV. Settlement proved since 1300. Baroque church of St. Bartholomew from the beginning of the 18th century probably has a Gothic core. Found on the outskirts of the village is a  Jewish cemetery with preserved tombstones. In the surroundings of the village there are five ponds with an interesting bird population.

ŠAFOV. Die Besiedelung ist seit dem Jahr 1300 nachgewiesen. Die St. Bartolomeuskirche aus dem Beginn des 18. Jahrhundert hat einen gotischen Kern. Auf dem Rand der Gemeinde befindet sich ein jüdischer Friedhof mit den erhaltenen Grabsteinen. In der Umgebung der Gemeinde liegen fünf Teiche mit sehr interessanten Vögelkolonien.

ŠATOV. Vinařská obec se sídlem Znovínu, největší vinařské firmy na Znojemsku. Malovaný sklep – evropská rarita s  naivními malbami jednorukého malíře na  pískovcových stěnách sklepa. Pěchotní srub, součást československého opevnění z  let 1936–38 je přístupný veřejnosti při některých významných svátcích. V  M.  sklípku, více jak 300 let starém vinném sklepě s privátními archívy, je možnost degustace vín.

ŠATOV. A wine-growing village, where Znovín, the biggest winery in the Znojmo region is located. Painted Wine Cellar – a  European rarity with naive paintings by a  one-handed painter on the sandstone walls of the cellar. The Infantry Log-cabin, a part of the Czechoslovakian fortification from 1936–38, accessible to the public on some significant days. In the Moravian Wine Cellar, more than 300-year old wine cellar with private wine storage, where you can taste wine.

ŠATOV. Die Weinbaugemeinde mit dem Sitz von Znovín, der größten Weinbaufirma im Znaimerland. Gemalter Keller – europäische Rarität mit den naiven Gemälden eines einarmigen Malers auf den Sandsteinwänden des Kellers. Infanterieblockhaus, Bestandteil der tschechoslowakischen Befestigung aus den Jahren 1936–38 ist bei einigen bedeutenden Feiertagen für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Mährischen Keller, mehr als 300 Jahre altem Keller mit den Archivfässern, können Sie verschieden Weine verkosten.

Šobes. Osídlen již v době kamenné, od středověku zde byla pěstována réva vinná. Šobes je považován za  špičkovou lokalitu a  nejkrásnější vinici v  ČR obtékanou Dyjí a obklopenou lesy. Díky mikroklimatu jsou vína z  této lokality mimořádné kvality. Pěstuje se převážně Rulandské bílé a šedé, Ryzlink rýnský a vlašský. Z ostrohu výhledy na meandrující Dyji.

Šobes. Settled already in the Stone Age, since the Middle Ages grapes have been grown here. Šobes is considered to be the top locality and the most beautiful vineyards in the Czech Republic, with Dyje flowing around and surrounded by forest. Thanks to its microclimate the wines from this area are of an exceptional quality. Grown here are mainly Rulander white and grey wine, Rhine and Italian Riesling. The headlands offer views over the meandering Dyje.

Šobes (Weinberg). Besiedlungsnachweise schon aus der Steinzeit, seit Mittelalter wurde hier Weinrebe angebaut. Šobes wird als eine Spitzenlage und einer der schönsten, von der Thaya umschlängelten und von Wäldern umgebenen Weinberge angesehen. Dank dem hiesigen Mikroklima sind die Weine aus dieser Lage von außerordentlicher Qualität. Vorwiegend wird hier weißer und grauer Ruländer und Rhein- bzw. Welschriesling angebaut. Von einer Landzunge aus kann man die Mäander der Thaya betrachten.

TVOŘIHRÁZ. V obci se nachází tvrz z  konce 15. století, která byla přestavěna na zámek. Poslední úpravy jsou z počátku minulého století. Pod objektem se nacházejí rozsáhlé sklepy.

TVOŘIHRÁZ. There is a 15th century fortress in the village, which was later re-built as a chateau. The last architectural adaptations are from early 19th century. There are extensive cellars located below the building.

TVOŘIHRÁZ. Im Ort befindet sich eine Hochburg aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, die in ein Schloss umgebaut wurde. Letzte Umbauten stammen aus Beginn des letzten Jahrhunderts. Unter dem Gebäude sind umfangreiche Weinkeller.

UHERČICE. Na návsi se nachází Keramika u  rybníka – keramická dílna s  prodejnou, kde si může zájemce zhotovit vlastníma rukama keramický výrobek.

UHERČICE. Found on the village green is “Ceramics by the pond” – a ceramics workshop with a small shop, where you can make a ceramic product with your own hands.

UHERČICE. Am Dorfplatz befindet sich die „Keramik am Teich“ – eine Töpferwerkstätte mit einer Verkaufsstelle. Hier können sich die Besucher selbst mit eigenen Händen im Töpfern versuchen.

Státní zámek Uherčice. Zámecký komplex se 4 nádvořími a  zahradami včetně anglického parku s romantickými stavbami. Zámek poprvé zpřístupněn veřejnosti v  r. 1996 současně se zahájením generální obnovy. V současné době se provádějí renovační práce objektů značně zdevastovaného zámku. Zpřístupněné prostory – vstupní arkádové nádvoří, část hlavního nádvoří, zámecká kaple a pět reprezentačních místností včetně komorního divadla (interiéry s  cennou štukovou výzdobou, provizorní náznakové instalace). Ukázka postupu stavebních a restaurátorských prací.

Uherčice Chateau. A chateau complex with 4  courtyards and gardens including an English-style park with romantic structures. The chateau was first opened to the public in 1996 and at the same time the general renovation began. Being considerably destroyed the chateau is now under reconstruction. Premises accessible for public – entrance arcaded courtyard, part of the main courtyard, chateau chapel, and 5 exquisite halls including a chamber theatre (interiors with valuable stucco decorations). Displays of reconstruction and restoration work.

Schloss Uherčice. Der Schloßkomplex besteht aus vier Höfen, einem Garten und einem englischen Park mit romantischen Bauten. Das Schloß wurde der Öffentlichkeit erst 1996 zugänglich gemacht. Gleichzeitig wurde auch mit der Generalsanierung begonnen. Zu Besichtigen sind inzwischen der Eingangs-Arkadenhof, Teile des Haupthofes, Schloßkapelle und fünf Repräsentationsräume inklusive eines Kammertheaters. Das Interieur ist mit wertvoller Stukatur ausgestattet, andere Teile sind mit provisorisch angedeuteten Installationen zu sehen.

VRANOV N. D. Státní zámek Vranov n. D. Dříve hrad na strmém ostrohu nad řekou Dyjí tvořil součást podyjské obranné soustavy. V 17. stol. přestavěn na barokní zámek. Jeho interiéry dokumentují kulturu šlechtického bydlení 18. a 19. stol. Umě-

VRANOV N. D. Vranov n. D. Chateau. Originally a  castle built on headland above the Dyje river as part of a defence system. In the 17th century rebuilt into a Baroque chateau. Its interior displays the noble style of living in the 18th

VRANOV N. D. Schloss Vranov n. D. Ursprünglich diente die Burg auf den steilen Felshängen oberhalb der Thaya als ein Bestandteil eines Veteidigungssystems dieses geographischen Raumes. Im 17. Jh. wurde diese Festung auf ein Barockwww.znojemsko.info

93


MÍSTOPIS / TOPOGRAPHY / TOPOGRAPHIE

lecky nejhodnotnější částí zámku jsou kaple a sál předků. Zámek je obklopen nádhernou přírodou národního parku Podyjí a sítí turisticky značených cest.

and 19th centuries. The chapel and the hall of ancestors are the most valuable parts of the chateau. The chateau is surrounded by the beautiful nature of the Podyjí National Park and by a  network of tourist marked paths.

schloss umgebaut. das Interieur dokumentiert die Wohnkultur des Adels im 18. und 19. Jh. Am künstlerisch wertvollsten sind die Kapelle und der große Ahnensaal. Die gesamte Anlage ist eingebettet in der Naturkulisse des Thaya-Nationalparks, wo sich auch viele herrliche Wander – und Ausflugsmöglichkeiten anbieten. Die Gegend ist touristisch gut erschlossen und die Wege markiert.

Vranovská přehrada. Přehrada ležící na Dyji nad Vranovem byla postavena v  letech 1930–34. Hráz z  litého betonu vysoká takřka 60 metrů zadržuje 31,5 mil. kubíků vody a vytvořila 30 km dlouhé jezero. Nádrž měla zabránit záplavám, nyní je využívána také jako zdroj pitné vody, k rekreaci a výrobě elektrické energie.

Vranov dam. Dam situated on Dyje river above Vranov was built between 1930–34. The concrete dam nearly 60 metres high holds 31,5 mil. cubic metres of water and created a 30 km long reservoir. The water reservoir was intended to prevent flooding, nowadays it is used also as a drinking water source, for recreation and for production of electricity.

Talsperre Vranov. Die Talsperre an der Thaya liegt, wurde in den Jahren 1930–34 gebaut. Der fast 60 Meter hohe Damm aus Gussbeton staut 31,5 Mil. m3 Wasser in einem 30 km langen See. Der Stausee hätte Überschwemmungen durch Hochwasser verhüten sollen. Jetzt wird er auch als Trinkwasserreservoir sowie als Erholungsgebiet und für die Stromproduktion verwendet.

VRATĚNÍN. Obec s titulem Vesnice roku České republiky z roku 1996. Historický objekt bývalé přepřažní stanice na trase Praha–Vídeň. Barokní kostel sv. Jakuba Většího.

VRATĚNÍN. The village gained the title The Village of the Year 1996 in the Czech Republic. Historical building of a former horse-changing station on the route Prague–Vienna. Baroque church of St. James the Greater.

VRATĚNÍN. Ortschaft, der 1996 der Titel Gemeinde des Jahres in der Tschechischen Republik verliehen wurde. Sehenswürdigkeiten: die ehemalige Umspannstation der Pferdebahn Prag–Wien, barocke St. Jacob Kirche.

VRBOVEC. Obec s největší plochou vinohradů ve  Znojemské vinařské oblasti. Okolo státní silnice jsou sklepní ulice. Farní kostel sv.  Jana Křtitele, který stojí na  románských základech, byl naposledy stavebně upravován v 17. a 18. století.

VRBOVEC. A village with the largest area of vineyards in the Znojmo wine-growing region. The streets with wine cellars are found around the main road. The parish church of St. John the Baptist from the 16th century was built on Romanesque foundations.

VRBOVEC. Gemeinde mit der größten Fläche der Weingärten im Znaimer Weinbaugebiet. Entlang der Straße befinden sich die Kellergassen. Die Pfarrkirche des St. Johanns des Täufers, die auf den romanischen Grundmauern steht, wurde zum letzten Mal im 17. und 18. Jh. umgebaut.

ZBLOVICE. První zmínka o obci pochází z roku 1349. Jedná se o tzv. kolonizační vesnici. Kaple Panny Marie Růžencové byla postavena v roce 1927. Zvon byl v  roce 1942 zabaven pro válečné účely, občané vybrali peníze a koupili nový. Po  válce byl původní nalezen a  tak jsou nyní ve zvonici zvony dva.

ZBLOVICE. The first mention of the village comes 1349. It is a so-called colonization village. The chapel of Virgin Mary of Rosary was built in 1927. The bell was confiscated in 1942 for war purposes, local residents collected donations and purchased a new one. The original bell was eventually found after the war and there are now two bells in the belfry.

ZBLOVICE. Die erste Erwähnung des Dorfes stammt aus dem Jahre 1349. Es handelt sich um ein sgn.Besiedlungsdorf. Dir Kapelle Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz wurde im Jahre 1927 erbaut. Die Glocke wurde im Jahre 1942 als eine Kriegswaffe beschlagnahmt, die Bewohner haben eine Spende organisiert und eine neue Glocke gekauft. Nach dem Krieg wurde urprüngliche Glocke gefunden und darum hängen heute beide zusammen im Glockenturm.

ZELLERNDORF. Idylická vinařská obec s nejkrásnější sklepní uličkou Viniční čtvrti (Weinviertlu) – sklepní ulička Öhlberg, a  množstvím barokních památníků. Každoročně se zde konají tradiční Dýňové slavnosti.

ZELLERNDORF. An idyllic wine area with the most beautiful wine cellar alley in the Weinviertel region called Öhlberg and numerous Baroque monuments. Every year it hosts the traditional Pumpkin Festival.

ZELLERNDORF. Idyllische Weinbaugemeinde mit der schönsten Kellergasse des Weinviertels – Öhlbergkellergasse, und zahlreichen barocken Gedenksäulen. Jährlich findet hier das Kürbisfest in der „Maulavern-Kellergasse“ statt.

ŽELETICE. Tvrz z poloviny 14. století byla přestavěna na barokní zámek, ten po živelné pohromě v polovině 19. stol. byl zbourán, na jeho místě jsou hospodářské budovy. Zůstal však zajímavý zámecký park, který byl revitalizován. V obci se nachází kostel sv. Jakuba Většího z poloviny 17. století.

ŽELETICE. A fortress from mid-14th century was converted into a Baroque chateau. After a natural disaster in mid-19th century it was torn down and agricultural facilities were built in its place. An interesting chateau park survived and has been restored. There is the church of St. James the Greater from mid-17th century in the village.

ŽELETICE. Die Feste aus der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde als Barockschloss umgebaut, nach der Naturkatastrophe in der Mitte des 19.Jahrhunderts abgerissen und an der Stelle Hofgebäuden gebaut. Blieb aber ein interessanter Park, der auch revitalisiert wurde. Im Ort befindet sich die Kirche des Hl.Jakob der Grössere aus der Mitte des 17. Jahrhunderts.

ŽEROTICE. Tvrz z poloviny 14. století byla přestavěna na gotický hrad, z kterého vznikl renesanční zámek zbouraný Švédy v roce 1643. Posléze byl obnoven, vyhořel, jeho slávu nyní připomínají již jen zdi a torzo věže. Farní kostel sv. Martina v gotickém slohu byl barokizován.

ŽEROTICE. A fortress from mid-14th century was converted into a  Gothic castle, and later into a Renaissance chateau that was demolished by the Swedes in 1643. It was then restored, however burnt down later on, so only walls and fragments of the tower remain. Parish church of St. Martin was built in the Gothic period but had Baroque features added later.

ŽEROTICE. Die Festung aus der Mitte des 14. Jh wurde zur gotischen Burg umgebaut, später als Renaissance- Schloss im Jahre 1643 von den Schweden dem Erdboden gleichgemacht. Er wurde später restauriert, verbrannt, sein Ruhm jetzt erinnert nur ein Fragment der Mauer des Turms. Die Pfarrkirche des Hl. Martins wurde in gotischem Still barokisiert.

94

www.znojemsko.info


INFO  59 / 27

Objevte poklady a tradice – Entdecken Sie die Genussregion Retzer Land Víno, sklepní uličky, tradice a památky, místní speciality, cyklistika & pěší turistika, klid a pohoda… Der gute Wein, Kellergassen, Tradition und Sehenswertes, Radfahren, Natur, genussvolles Verweilen…

ZÁŽITKOVÉ SKLEPENÍ

www.erlebniskeller.at TOP výletní cíl – ZÁŽITKOVÉ SKLEPENÍ: Největší historický labyrint vinných sklepů v Rakousku vybudovaný v  mořském písku s  interaktivní expozicí. Prohlídky celoročně včetně degustace a  výkladu o  historii města. Audioguidy v češtině. Pro skupiny na základě objednávky český průvodce. TOP AUSFLUGSZIEL – RETZER ERLEBNISKELLER: Ein weit verzweigtes Labyrinth unter der Stadt, tief in Sand gegraben: unterirdischer Raum für Mythen, Abenteuer und Geschichten. Führungen ganzjährig inkl. Weinprobe, für Gruppen ab 15 Personen jederzeit gegen Voranmeldung.

OBCHOD S VÍNEM

www.weinstadt-retz.at OBCHOD S VÍNEM: Vynikající regionální vína za  ceny ze dvora nakoupíte v  turistickem informačním centru na náměstí v Retzu. Ochutnejte typický veltlín nebo zvolte městske víno se znakem větrného mlýna ci radnice. WEINSHOP: Ausgezeichnete Weine der Region bietet der Weinshop im Tourismusbüro in Retz an. Alle Weine zum Abhofverkaufspreis pro Flasche. Holen Sie sich den Stadtwein Retz – ideal als Geschenk für Ihre Liebsten. Informace a rezervace (i v češtině), Informationen & Reservierung: Tourismusinformation Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43/(0)2942 2700, E-Mail: tourismus@retz.at, www.weinstadt-retz.at www.znojemsko.info

95


INFO  59 / 27

VĚTRNÝ MLÝN

www.windmuehle.at VĚTRNÝ MLÝN: Jediný funkční větrný mlýn v Rakousku – dominanta Retzu a  nádherná technická památka, prohlídky duben – říjen, pro skupiny na základě objednávky celoročně, vinařství s vyhlídkou. WINDMÜHLE: Das Wahrzeichen der Weinstadt ist die Retzer Windmühle, die einzige betriebsfähige und ausschließlich mit natürlicher Windkraft betriebene Getreidemühle Österreichs. Führungen oder Brotbacken in der Backstube April bis Oktober, für Gruppen gegen Voranmeldung ganzjährig.

NOSTALGICKÝ HISTORICKÝ VLAK

www.reblaus-express.at NOSTALGICKÝ HISTORICKÝ VLAK: Historický vlak Reblaus Express vás vezme na nostalgickou jízdu jako za  starých časů. Na  trase mezi městy Retz a  Drosendorf můžete vystoupit na  kterékoli z  10 zastávek a  užít si bohatý program nebo se po  cyklostezce vydat malebnou krajinou. Součástí vlaku je i  jídelní vůz s  místními dobrotami a vínem, kola jsou prevážena zdarma. REBLAUS EXPRESS: Der Nostalgiezug „Reblaus Express“ verbindet das Retzer Land im Weinviertel mit dem Waldviertel-Wohlviertel. Zehn Stationen laden Sie zum Verweilen ebenso ein wie zu beschaulichen Ausflügen per Fahrrad oder zu Fuß. Der Heurigenwaggon bietet regionale Schmankerln an.

www.retzerland.at VINICE a pole na  mírně zvlněných pahorcích, nedotčená příroda, kam se oko podívá. Kulturní památky a regionální speciality na každém rohu: Retzer Land je přímo stvořen pro cyklistiku! A kromě toho preshraniční Národní park Thayatal/Podyjí chrání jednu z nejhezčích a druhově nejrozmanitějších údolních oblastí. WEINGÄRTEN und Felder auf sanft gewellten Hügeln, unberührte Natur, wohin man schaut. Kulturdenkmäler und bodenständige Köstlichkeiten an jeder Ecke, als wäre das Retzer Land erschaffen fürs Radeln! Der grenzüberschreitende Nationalpark Thayatal/Podyjí schützt eine der schönsten und artenreichsten FlussTallandschaften Europas. Informace a mapy – Informationen & Karten & Pläne: Tourismusinformation Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43/(0)2942 2700, E-Mail: tourismus@retz.at, www.weinstadt-retz.at

96

www.znojemsko.info


INFO  59 / 27

Slavnosti a festivaly – Feste und Veranstaltungen Weintour Weinviertel

7.–8. 4. 2018

Vinaři podél Dolnorakouské vinařské stezky zvou k návštěvě svých sklípků a k ochutnání nových vín! Die Winzer entlang der Weinstraße Weinviertel öffnen ihre Keller, um Ihnen die neuen Weine zu präsentieren! www.weintour.at

Slavnost vinařů – Retzer Weinwoche

31. 5. – 10. 6. 2018

Přehlídka vinařů, ocenění vítězných vín jednotlivých odrůd a volba „vinaře roku“. Eine Leistungsschau der Winzer – Prämierung der Sortensieger und Top-Winzer; Wahl zum „Winzer des Jahres“. www.retzer-weinwoche.at

„IN VELO VERITAS“

9.–10. 6. 2018

Klasická cyklojízda na starých kolech do roku výroby 1987, na výběr jsou tři různě dlouhé trasy. Klassische Radrundfahrt mit drei Routen zur Auswahl; gefahren wird mit Bikes, die älter als Baujahr 1987 sind. www.inveloveritas.at

Festival Retz

5.–22. 7. 2018

Vinařské město Retz se stává dějištěm kulturního festivalu, který spojuje literaturu a hudbu. Verbindung von Literatur und Musik diesseits und jenseits der Grenze. www.festivalretz.at

Vinobraní v Retzu – Weinlesefest Retz

28.–30. 9. 2018

Tradiční slavnosti vína, vyvrcholení v neděli vínem z kašny, průvodem a velkolepým ohňostrojem. Traditionelles Winzerfest, Höhepunkt am Sonntag: Gratisweinbrunnen, Winzerumzug, Riesenfeuerwerk. www.retzer-weinlesefest.at

OFTALESN – Putování vinicemi Pulkau

13.–14. 10. 2018

Starý vinařský zvyk zvaný Oftalesn = paběrkování: v dnešní podobě představuje procházku vybranými viničními tratěmi, na trase jsou degustační a občerstvovací místa, návštěvníci ochutnají hrozny z vinic, víno a domácí speciality. Erkunden Sie die reizvolle Weingarten-Landschaft des Retzer Landes bei einem Fußmarsch am Fuße des Manhartsberges: Naschen spätreifer Trauben am Wegesrand, Weinverkostung, Schmankerln. www.retzerland.at

Dýňové slavnosti – Kürbisfeste

26.–28. 10. 2018

Originální dýňová výzdoba a speciality z dýní Vás čekají tento rok ve městě Retz a 27. 10. v obci Zellerndorf. Originelle Kürbisskulpturen und -spezialitäten in Retz und am 27. 10. in der Maulavern-Kellergasse in Zellerndorf. www.kuerbisfest.at

Advent „nahoře & dole“/ Advent „drüber & drunter“

8.–9. 12. 2018

Jedinečná atmosféra a bohatý program; adventní trh na náměstí, v radnici i ve sklepení, velký průvod čertů 8. 12.! Einmaliges Ambiente auf 3 Ebenen, anspruchsvolles Rahmenprogramm; vorweihnachtliche Stimmung, Perchtenlauf 8. 12.! www.advent-in-retz.at

www.znojemsko.info

97


INFO  59 / 26

30. 6.–8. 7. 2018 Český týden V průběhu prvního červencového týdne pořádá Národní park speciální akce a doprovodný program pro české návštěvníky. Těšit se můžete i na zvýhodněné vstupné! PROGRAM PRO NÁVŠTĚVNÍKY V ČEŠTINĚ:

30. 6. 2018

od 21.00 hod.

1. 7. 2018

od 14.30 hod.

7. 7. 2018

od 20.00 hod.

Noční procházka za divokými kočkami

Sraz na prohlídku v návštěvnickém centru Nationalparkhaus Hardegg, prosíme o rezervaci do 30. 6., do 15.00 h. Vstupné: dospělí € 10,-, děti € 4,-, rodinný vstup € 20,-.

Mystické údolí potoka Kajabach kdysi a dnes

Sraz na prohlídku na parkovišti u zříceniny Kaja (v obci Merkersdorf), bez vstupného! Prosíme o rezervaci do 29. 6.

Světlušky noci Svatojánské

Sraz v návštěvnickém centru Nationalparkhaus Hardegg, prosíme o rezervaci do 6. 7. Vstupné: dospělí € 6,-, děti € 4,-, rodinný vstup € 12,-.

U VÝŠE UVEDENÝCH AKCÍ PROSÍME O PŘEDCHOZÍ REZERVACI: Tel. +432949/70050, office@np-thayatal.at, www.np-thayatal.at

30. 6.–8. 7. 2018 od 15.30 hod

Krmení divokých koček s výkladem v českém jazyce

V návštěvnickém centru Nationalparkhaus Hardegg.

AKČNÍ CENA vstupného: dospělí € 2,- (místo € 3,-), děti 6 –14 let € 1,- (místo € 1,50)

Slevy: Výstava Natur-Geschichten – příběhy přírody, s promítáním filmu denně 9.00–18.00 hod. V návštěvnickém centru Nationalparkhaus.

Vstupné € 2,50 (místo € 4,50).

Další doprovodné akce v rámci českého týdne se konají na zámku Schloss Ruegers a v Zážitkovém sklepení v Retzu – Retzer Erlebniskeller.

duben–říjen

Krmení divokých koček Friedy & Carla

Navštivte naše dvě kočky divoké, Friedu & Carla, v jejich výběhu u Návštěvnického centra a uvidíte jejich sílu a šikovnost při šplhání a hledání kořisti při krmení (jehož součástí je i filmový dokument s českými titulky). Termíny: duben až červen, září, říjen: SO, NE a svátky v 15.30 hod. červenec, srpen denně v 15.30 hod.

Wildkatzenfütterung bei Frieda & Carlo

Besuchen Sie die beiden Wildkatzen Frieda & Carlo beim Nationalparkhaus und erleben Sie bei den Schaufütterungen die Kraft und das Klettergeschick der Tiere beim Aufspüren der Futterstücke! Termine: Von April bis Juni, September und Oktober: SA, SO und Feiertag um 15.30 Uhr Juli und August täglich um 15.30 Uhr

Společné akce Národního parku Thayatal a Národního parku Podyjí 29. 7. 2018

V ŘÍŠI ORLA MOŘSKÉHO – IM REICH DES SEEADLERS Společná vycházka v doprovodu průvodce Národního parku Thayatal a ornitoložky z Národního parku Podyjí. / Gemeinsame Wanderung mit einem Ranger aus dem Nationalpark Thayatal und einer Ornithologin des Nationalparks Podyjí.

16. 9. 2018

PAŠERÁCKOU STEZKOU Z VRANOVA DO HARDEGGU AM SCHMUGGLERWEG VON FRAIN NACH HARDEGG

8.30 hod./Uhr

9.00 hod./Uhr

Více informací a kompletní program naleznete zde. Weitere Informationen sowie unser komplettes Besucherprogramm finden Sie unter:

www.np-thayatal.at

98

www.znojemsko.info

Fotos/fotky: ©Waldviertel Tourismus – www.ishootpeople.at, NP Thayatal (M. Graf, Ch. Übl)

April–Oktober


INFO  26 / 50 / 58

DEN VÍNA, FOLKLORU A GASTRONOMIE

8. května 2018, Znojmo, Horní náměstí, 10.00–20.30 hod. Ochutnejte nově certifikovaná vína VOC Znojmo odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Festival vína VOC Znojmo, jehož první ročník se konal v roce 2009, navazuje na tradici znojemského spojování kultury s vínem. V rámci festivalu se každoročně představí nově certifikovaná vína VOC Znojmo. Stejně jako v minulých letech, bude i letos připravena ochutnávka všech vín VOC Znojmo. Jedinečnou atmosféru doplní živá hudba a tanec. Malá ochutnávka z programu: Dyjavánek, Ruk y na  dudy, Muz ykanczii, Jablkoň, Harafica, Robert Křesťan & Druhá tráva a  další. A  na  odrůdových ulicích se můžete opět těšit na cimbálovou muziku.

Těšíme se na vaši návštěvu ve Znojmě. S podporou

www.vocznojmo.cz • www.hudbaznojmo.cz

Znojemskem s Vinobusem VOC Znojmo

www.vinobus.cz VOC Znojmo

13 zastávek | 56 kilometrů | 19 vinařství Krásy Znojma a přilehlých obcí, výhled na  vinice, ochutnávky vín – a spousta dalšího. Díky Vinobusu VOC Znojmo můžete jednoduše zavítat ze samotného centra Znojma do různých sklepů a vinařství na Znojemsku, aniž byste museli řešit, jak se dopravíte tam i zpět. Můžete si prohlédnout krásné vinice, pokochat se přírodou Národního parku Podyjí, navštívit Loucký klášter či podniknout spoustu dalších zajímavých věcí v blízkosti zastávek Vinobusu. Nosič na kola je samozřejmostí.

www.znojemsko.info

99


21

31

Znojemsko

27 29 28 30

26

33

32

7

6

15

17

4 2 5 3

14 9 12 13 8 10 11

16

20

18 19

22

1

24 23

25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jaroslavičtí vinaři ...........................Jaroslavice.....   24 Excalibur City .............................................Hatě.....   114 Merlin‘s Kinderwelt .....................................Hatě.....   115 Terra Technica ...........................................Hatě.....   113 Hotel Savannah ..........................................Hatě.....   112 Znovín Znojmo.......................................... Šatov.....   116 Hotel Happy Star ................................. Hnanice.....   111 Penzion Popice ...................................... Popice.....   111 Apartmány-Znojmo-Konice ................... Konice.....   111 Vinařství rodiny Špalkovy .............Nový Šaldorf.....   108 Restaurace a penzion Blanka.......Nový Šaldorf.....   108 Penzion Šaldorf ............................Nový Šaldorf.....   108 Apartmány Machoň .......................Nový Šaldorf.....   108 Znovín Znojmo............................ Znojmo-Louka.....   116 PREMIUM Hotel ........................Znojmo, Pražská.....   103 Vinotéka Vínovín .....................Znojmo, Pražská.....   110 Hotel N ................................................Přímětice.....   106 Vinařství Hort ........................................Dobšice.....   110 LAHOFER, vinařství ...............................Dobšice.....   102 Pohoda – koupaliště a autokemp......... Únanov.....   106 Penzion Na Kolářce.............................Uherčice.....   109 Penzion a vinný sklep Lisovna ............ Žerotice.....   110 Hotel WEISS .......................................Lechovice.....   110 Vinné sklepy Lechovice ....................Lechovice.....   109 HANZEL hotel a vinařství ..................... Miroslav.....   102 Royal Garden Apartments.......................Štítary.....   109 Chatová osada U lesa .................... Vranov n. D......   107 Gaudeo Penziony a restaurace ..... Vranov n. D......   107 Camping Vranovská pláž ............... Vranov n. D......   107 Penzion Přehrada .......................... Vranov n. D......   106 Hotel Bítov ................................................. Bítov.....   109 Tourismusverein Retz ................................ Retz.....   95 NP Thayatal ..........................................Hardegg.....   98

Inzerenti a partneři Advertisers and partners Werbekunden und Partnern


Znojmo – centrum města

A

G

F

J

D

E

směr Praha 15 Premium Hotel

B

L

K

I

C H ul. Hakenova

   Das Pfeilsymbol mit der Seitennummer verweist auf die Seite mit näheren Informationen.

   A symbol of arrow in a text and number of page means that on this page you can find more informations.

   Symbol šipky a číslo strany znamená, že na uvedené straně najdete další informace.

A 1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací ..................................................   64 B Hotel TGM.................................................................   105 C Hotel U divadla ........................................................   105 D LAHOFER Hotel ........................................................   102 E Kavárna U mlsného kocoura ..................................   104 F Penzion Harvart ......................................................   104 G Penzion Kaplanka ...................................................   104 H Penzion Morava .......................................................   105 I Pension nad Dyjí......................................................   105 J Vinárna U Kaplana ..................................................   104 K VOC - Vlkova věž .....................................................   99 L Znovín Znojmo, a.s. .................................................   116

ZNOJMO


INFO  27 / 34 / 43 / 46/ 50 / 53

vinice vinice vinice

vinařská obec

vinice

Olbramovice vinařská obec

Miroslav

vinařská obec

Hostěradice

Kyjovice

vinařská obec/město vinařská obec

vinice

Dobšice vinařská obec

Dyje

vinice

vinařská obec

Vrbovec vinařská obec

Chvalovice

Milovníci romantických procházek, turistiky, kol, degustací vín, zapomenutých koutů přírody, vybraných tuzemských i zahraničních specialit, nebo „jen“ kvalitního ubytování „na úrovni“… Nejen oni jistě ocení nabídku skupiny LAHOFER.

vinařská obec

vinice

Znojmo

vinice

vinice

Znojemský Hotel LAHOFER a Hotel HANZEL v Miroslavi nabízejí stylové prostory i kuchyni a k tomu také vlastní vinné sklepy. Špičková přívlastková vína tam dodávají Vinařství LAHOFER a Vinařství HANZEL. K výletům a degustacím vín zve vyhlídka na Rajské vinici nedaleko centra Znojma, nebo na hranici s Rakouskem stojící polozapomenutý (o to romantičtější) hrádek Lampelberg. Posedět s přáteli lze ve vinném sklepě LAHOFER Chvalovice. A opravdoví zájemci se v celoročním zážitkovém programu Mějte svoji hlavu mohou stát skutečnými vinaři. vinice

vinařská obec

vinice vinice

Hrádek

vinice vinařská obec

Dyjákovice

vinice vinice

Degustační stánek a ukázková vinice

102

www.znojemsko.info

Posezení a společenské akce ve vinném sklepě

Degustační stánek, místo pro společenské akce a svatby

Víno zblízka pro každého www.mejtesvojihlavu.cz


INFO  30 / 44 / 50

PREMIUM WELLNESS & WINE HOTEL ZNOJMO

www.premiumhotel.cz

WELLNESS CENTRUM perfektní relaxace a odpočinek

POKOJE COMFORT & PREMIUM moderní a stylové

GOURMET RESTAURANT

s venkovní terasou a vinárnou přímo pod hotelem

PREMIUM Hotel **** Pražská 100, 669 02 Znojmo T: +420 515 224 595 E: info@premiumhotel.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! www.znojemsko.info

103


INFO  29 INFO  50 INFO  49

K AVÁ R NA

ČOKOLÁDA KÁVA ČAJE DEZERTY SPECIALITY Velká Mikulášská | 669 02 Znojmo tel.: +420 606 435 355 | e-mail: info@mlsnykocour.com

INFO  29

www.mlsnykocour.com

104

www.znojemsko.info


INFO  28 Masarykovo nám. 12 669 02 Znojmo GPS: N 48°51.24382‘, E 16°3.04692‘

INFO  28

Tel: +420 515 331 222 | E-mail: info@HotelTGM.cz | www.hoteltgm.cz Facebook: facebook.com/HotelTGM

Kontakt: Pension Nad Dyjí Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo E-mail: info@pension-naddyji.cz rezervace@pension-naddyji.cz telefon: +420 739 671 107 +420 728 881 920 www.pension-naddyji.cz INFO  28 / 43

Pension Nad Dyjí se nachází v klidné části města Znojma nad malebnou řekou Dyjí, vzdálený cca 5 minut chůze od historického centra města. Penzion nabízí ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s WC, koupelnou vybavenou sprchovým koutem a ledničkou. Ve všech pokojích je možné využít přípojku na internet. V areálu je zajištěno i parkování automobilů a úschova kol.

UBYTOVÁNÍ V CENTRU ZNOJMA 26 pokojů (53 lůžek) | domácí kuchyně konferenční prostory | firemní akce

INFO  29

tel.: +420 515 224 516 | mobil: +420 734 602 569 www.udivadlahotel.cz

N·ö penzion je ide·lnÌm mÌstem pro firemnÌ ubytov·nÌ, rodinnou dovolenou, ökolnÌ z·jezd, Ëi podnikovÈ ökolenÌ. Celkov· kapacita je 82 l˘ûek.

www.znojemsko.info

105


INFO  41 / 61

KOUPALIŠTĚ A AUTOKEMP V ÚNANOVĚ

POHODA

KOUPALIŠTĚ

Plavecký bazén, rekreační bazén, tobogán, skluzavka, vodní jeskyně, masážní lůžka a další vodní atrakce. Plážový volejbal, tenisové kurty a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, další sportovní aktivity, dětská hřiště.

AUTOKEMP

22 stání pro karavany včetně elektrických přípojek, sociální zařízení a kuchyně, možnost využití sportovních zařízení koupaliště.

OUTDOOR SWIMMING POOL

Swimming pool, relaxation pool, helter-skelter, slippery dip, water cave, massage beds and other water attractions. Beach volleyball, tennis courts and multi-purpose playground with artificial surface, other sporting activities and children’s playground.

CAR-CAMPING

22 places for caravans including electrical hook-ups, amenities and kitchen, possibility to use sporting facilities of the public outdoor swimming pool.

tel.: koupaliště +420 515 265 649, +420 720 980 760 tel.: autokemp +420 605 343 731 e-mail: info@obecunanov.cz, www.obecunanov.cz Areál se nachází 5 km od města Znojma • The complex is 5 km from Znojmo Těšíme se na Vaši návštěvu • Looking forward to your visit

INFO  28 / 43

www.hoteln.cz

Ubytování v okrajové časti Znojma. Hotel N se specializuje na firemní akce, svatby, oslavy, catering, outdoorové programy, degustace vín v Křížovém sklepě, vinařské a další zábavné programy, školení či kongresy. Nabízíme i relaxační a romantické víkendy. Kapacita hotelu 70 lůžek s možností přistýlek. Naším partnerem v osobní přepravě je City Taxi.

INFO  39 / 43

Přímětice 62, 669 04 Znojmo, tel.: +420 515 228 164, fax: +420 515 228 165 e-mail: recepce@hoteln.cz, e-mail: manager@hoteln.cz

Penzion Přehrada ** rekreační zařízení v Národním parku Podyjí Rekreační zařízení Penzion Přehrada nabízí ubytování v krásném, klidném a romantickém prostředí Vranova nad Dyjí, v těsné blízkosti zdejší přehrady a pláže. Od samotné hráze přehrady je areál vzdálen cca 300 m a od pláže necelých 10 minut běžnou chůzí. Své osobité kouzlo Penzionu Přehrada dodává i okolní rozmanitá příroda Národního parku Podyjí, skýtající netušené možnosti k využití vašeho volného času. 10 bungalovů se sociálním zařízením, kuchyňským koutem. Společenská místnost, půjčovna sportovních potřeb, bazén. Havlíčkovo nábřeží • Vranov nad Dyjí • tel: 737 728 917, 731 947 517 • e-mail: recepce@penzionprehrada.cz • www.penzionprehrada.cz

106

www.znojemsko.info


www.znojemsko.info

107

INFO  42

INFO  39 / 48

INFO  42


INFO  35 / 47

Pension a restaurace BLANKA Nový Šaldorf 164, Znojmo 67181 tel.: 515 227 935 | mobil: 606 790 070 www.pension-blanka.cz

INFO  35

připojení na WiFi klimatizace v restauraci i na pokojích v pensionu

INFO  35 / 53

APARTMÁNY MACHOŇ

INFO  54

• kvalitní ubytování • kapacita 19 lůžek • Nový Šaldorf 128/S • tel.: +420 724 815 507 • www.penzionsaldorf.cz

RODINNÉ VINAŘSTVÍ HOSPODAŘÍCÍ NA VLASTNÍCH VINICÍCH NA KRAVÍ HOŘE A TO VÝHRADNĚ V BIO REŽIMU PRODEJ VÍNA, OCHUTNÁVKY A POSEZENÍ VINAŘSTVÍ: Po–Pá 8.00–14.00 (nebo po předchozí domluvě) DEGUSTAČNÍ SKLEP: květen–srpen: Pá+So: 17.00–22.00 (nebo po předchozí domluvě). SPECIALITY: Edelspitz, Sur lie, Víno Šaler, Barrique, Šaldorfský Kravák. Nový Šaldorf 104/E, 671 81 Znojmo, office: +420 515 243 802 Petr Ilgner: +420 723 388 882, Marek Špalek: +420 606 647 811 e-mail: vino@spalek.bio, www.spalek.bio

108

www.znojemsko.info


INFO  37 Jižní Morava – Vranovská přehrada 6 apartmánů – kuchyňky, soc. zařízení, sprcha, TV SAT, WIFI, infrasauna, grily, ohniště, vyhřívaný bazén, velká okrasná zahrada

otevřeno duben až říjen 671 02 Štítary 219

INFO  31 / 44 / 49

tel.+420 602 587 658, info@royalgardenap.cz, www.royalgardenap.cz

UBYTOVÁNÍ A REKREACE UPROSTŘED ČISTÉ PŘÍRODY Nabízíme ubytování v klidném a romantickém prostředí 300 m od zátoky Horka Vranovské přehrady. Okolní příroda nabízí nepřeberné možnosti vyžití – od pěších túr, cyklistických výletů, až po tématická putování po historických památkách. V těsné blízkosti hotelu můžete navštívit hrad Bítov, muzeum veteránů či místní pivovar.

www.hotel-bitov.cz

INFO  53

INFO  38 / 48

• 35 pokojů s vlastním soc. zázemím • restaurace s kapacitou 100 míst • venkovní bazén • letní terasy • konferenční prostory pro školení • zajištění společenských akcí • noční bar • catering

HOTEL BÍTOV *** 671 10 Bítov 87 Recepce tel.: +420 515 294 011 tel.: +420 727 950 680 tel.: +420 731 067 971 recepce@hotel-bitov.cz

› Výrobce kvalitních moravských přívlastkových i zemských vín a sektů z vlastních vinic › E-shop www.vslechovice.cz/vina › Celorepublikový rozvoz vína › Prodej vín: Prodejna Znojmo, Dolní Česká 42 Prodejna Lechovice 60 Provozovna vinařství, Borotice 76

VINNÉ SKLEPY LECHOVICE, spol. s r.o.

671 63 Lechovice 60, tel.: +420 777 173 589 Provozovna – 671 78 Borotice 76 info@vslechovice.cz www.vslechovice.cz C Vinné sklepy Lechovice

www.znojemsko.info

109


INFO  40 / 55 INFO  34 / 46 / 53

140x67,75mm-inzerce-permonik-final.indd 1

671 63 Lechovice 56, okr. Znojmo Recepce hotelu: +420 602 222 360 Majitelka: +420 728 250 291

12/2/13 4:54 PM

Hotel Roku

2012

Regional winner

www.hotelweiss.cz

e-mail: weisshotel@gmail.com

INFO  52

Vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí na hlavní trase Brno-Znojmo-Vídeň. Nabízí příjemné ubytování, gastronomické speciality, víkendové „Kurzy vinných vědomostí“, řízené degustace různých vinařství, pravidelné degustační a klubové večery, sabrage sektů, firemní i rodinné oslavy.

DEGUSTAČNÍ SKLEP VINO HORT OTEVÍRACÍ DOBA: Po-Pá: 13 - 18 hodin So: 10 - 18 hodin

OD 1. 7. DO 31. 8.: Po-Ne: 13 - 21 hodin

INFO  51

VINO HORT s.r.o., sklep: Dobšice č. 89, mobil: 602 149 445, e-mail: info@vinohort.cz, www.vinohort.cz

VINOTÉKA VÍNOVÍN CENTRUM ZNOJEMSKÝCH VÍN

Otevřeno denně 9.00–20.00 hodin

Prodej vín on-line na www.vinovin.cz

Jsme certifikované zařízení vinařské turistiky Národního vinařského centra a najdete u nás: • vína z velkých a rodinných vinařství znojemského regionu • 16 druhů kvalitních sudových vín Doplňkový sortiment: • sýry, olivy, francouzské paštiky, krekry a další pochutiny • sklenice, doplňky pro servírování vína • široký výběr dárkových kazet, dárkové poukazy, knihy Vinotéka Vínovín – prodejna Pražská ulice v zahrádkách, 669 02 Znojmo +420 530 512 208, www.vinovin.cz Vinotéka se nachází na konci Znojma směrem na Prahu, 150 m za čerpací stanicí ÖMV vpravo. GPS souřadnice. Loc: 48°52’13.586”N, 16°1’52.224”E

110

www.znojemsko.info


INFO  32 / 46 / 61 INFO  36

www.penzionpopice.cz Popice 11, 669 02 Znojmo Tel. +420 603 268 149, +420 732 123 482 e-mail: info@penzionpopice.cz

Ubytování v blízkosti Znojma a Národního parku Podyjí. Prostorné pokoje, společenská místnost s kuchyňkou, půjčovna kol, dětské hřiště, vinný sklípek s možností řízených degustací a prodejem vlastních vín.

INFO  33 / 52

GPS poloha: 48°49‘27.161“ N 16°0‘58.706“ E

Penzion s vinným sklepem v Konicích v Národním parku Podyjí a blízkosti cyklostezek Apartmány s vlastní kuchyňkou a koupelnou, WIFI, úschova kol, posezení u grilu Výklad sommeliera o vinařství, firemní akce Konice 19 | Znojmo-Konice | +420 604 202 442 e-mail: alesrepka@gmail.com | www.apartmany-znojmo-konice.eu www.znojemsko.info

111


INFO  32 / 45

112D-HotelSavannah-Advertisement-ZnojemskoInfo-140x277-v02.indd www.znojemsko.info

2

18.12.17 14:03


INFO  56 www.znojemsko.info

113


INFO  45 / 62

114

www.znojemsko.info


INFO  63 www.znojemsko.info

115


Vinařský

TURISTICKÝ PROGRAM

Za značkou ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. se neskrývají jen lahodná a voňavá vína, ověnčená řadou prestižních tuzemských a mezinárodních cen, ale rovněž atraktivní Vinařský turistický program. Právě díky němu se již řadu let tisíce zájemců seznamují nejen s vínem a všemi jeho půvaby, ale také s malebnými a magickými místy, kde se znovínská vína rodí a zrají.

Na cestu po vinařských zajímavostech a raritách se může vydat každý, kdo zavítá na Znojemsko, ať už v rámci individuální či hromadné turistiky, na kole, pěšky, s holemi na walking, o víkendu či ve všední den. Vinařský turistický program bývá navíc každoročně obohacen o další zajímavosti. Nezbývá než popřát šťastnou cestu a na shledanou na Znojemsku.

Znojemskoinfo 2018  

Znojemskoinfo2018

Znojemskoinfo 2018  

Znojemskoinfo2018

Advertisement