Page 1

znojemsko.info turistický průvodce | tourist guide | reiseführer

2017

CZ / EN / DE www.znojemsko.info

mapy, cyklistické trasy, pěší trasy, ubytování, restaurace maps, cycling routes, walking routes, accomodation, restaurants partner znojemsko.info

Landkarten, Radwege, Wanderwege, Unterkunft, Restaurants


Znojemsko Když se vysloví Znojemsko, většina lidí si vybaví víno. To je zde skutečně skvělé a jedinečné. Turisté si zase připomenou neopakovatelnou přírodu Národního parku Podyjí a mnoho cyklostezek, které protkaly celou oblast Znojemska. Milovníkům historie se vybaví významné památky, mezi nimiž nechybí řada i technických. Všechny tyto atributy se dají propojit a promyšlenou kombinací může vzniknou velmi zajímavý program. Právě díky vínu se na Znojemsko mnoho návštěvníků vrací. Zatímco příroda či historické památky se příliš nemění, víno je každý rok vzhledem ke klimatickým podmínkám trochu jiné. Znojemská vinařská podoblast je ideální pro pěstování bílých vín. Zvláště aromatické odrůdy získávají střídáním vyšších denních a výrazně nižších nočních teplot neopakovatelná aroma. Díky zvyšujícím se teplotám jsou skvělá i červená vína. První apelační systém VOC Znojmo – vína originální certifikace – se zrodil na Znojemsku. Sdružení VOC Znojmo zahrnuje v současnosti 18 vinařství. Pro vína VOC Znojmo byly vybrány charakteristické odrůdy – Veltlínské zelené,

Ryzlink rýnský a Sauvignon. Než víno obdrží pásku VOC Znojmo, musí projít zatříděním. Dvě třetiny hodnotitelů musí schválit, že dané víno je odrůdově charakteristické a odpovídá terroir Znojemska. Vzhledem k přísnému hodnocení jsou vína VOC Znojmo zárukou té nejvyšší kvality. Novinkou je královská řada VOC Znojmo pro Ryzlink rýnský, který musí projít dvojím zatříděním, mezi kterými zraje na lahvi. Jedná se o novou, ještě vyšší kvalitativní úroveň. Vinařské obce pořádají dny otevřených sklepů, kdy se veřejnosti otevírají soukromé sklepy a pouze v tyto dny mohou milovníci

vín ochutnat produkty malých místních vinařů, které nejsou uváděny na trh. Pro turisty je Znojemsko zaslíbeným krajem – ať už pěší, cyklo, vodní nebo na koních. Lidským působením nenarušené území Národního parku Podyjí láká každého milovníka přírody, který zde najde nejen nedotčenou přírodu, ale i vzácné živočichy a rostliny. Milovníci historie také nepřijdou zkrátka – skutečnými klenoty jsou bítovský gotický hrad, zámek ve Vranově nad Dyjí a mnohé další – ani zájemci o technickou historii.

Co nevynechat na Znojemsku Historické památky:

gotický hrad Bítov, barokní zámek ve Vranově nad Dyjí, starý zámek v Jevišovicích, zámek v Uherčicích, Nový hrádek u Lukova, zámeček ve Slatině s výtvarnou galerií, zámek v Bohuticích s expozicí křížové cesty

Technické zajímavosti: barokní mlýn ve Slupi, nejstarší středoevropská přehrada v Jevišovicích, Muzeum motocyklů v Lesné, Muzeum motorismu ve Znojmě, pěchotní pevnost „Zahrada“ v Šatově Přírodní zajímavosti:

Národní park Podyjí, Přírodní park Jevišovka, Jaroslavický rybník (3. největší na Moravě)

Vinařské cíle:

vinice Šobes, Staré vinice, Rajská vinice a Lampelberg ( všechny s ochutnávkou vín), loucký klášter, naučná vinice a Malovaný sklep v Šatově, šatovský sklepní labyrint, prohlídky sklepních uliček a vinných sklepů

Ostatní:

nákupní centra Freeport a Excalibur City v Hatích, Kristkova podyjská glypotéka


The Znojmo region has become synonymous with wine. Wine from this region is truly great and unique. Many tourists will also recall wonderful nature of the Podyjí National Park and a dense network of cycling paths all across the region. History lovers may know of the region’s notable monuments, including technical ones. All of these features can be combined into a single, compelling itinerary. Many visitors return to the Znojmo region because of its wine. While the natural or historic sights do not tend to change so much, wine is different each year due to the climatic conditions. The Znojme wine sub-region is ideal for white grape varieties. Aromatic varieties in particular gain unique flavours due to the significant temperature differences during the day and night. Red wines are becoming more prominent too as the climate warms up overall. The first appellation VOC Znojmo – the local equivalent of AOC – originates from the Znojmo region. The VOC Znojmo association includes 18 wineries at present. VOC Znojmo wines include typical varieties such as

Grüner Veltliner, Rhine Riesling and Sauvignon. Before a wine is granted the VOC Znojmo certification, it has to be classified. Two thirds of the certifying panel have to agree that the wine is typical of its variety and reflects the Znojmo terroir. The strict criteria ensure that the wines are guaranteed to be of the highest quality. Rhine Riesling has recently become available in a new, higher quality product line – VOC Znojmo royal selection – that requires double certification while the wine matures.

the year and wine lovers can then try wines from smaller producers that are normally not available in retail. The Znojmo region is the promised land for tourists – whether they enjoy getting around on foot, bike, water or horseback. The Podyjí National Park has been mostly untouched by human activity and visitors can find pristine nature and rare species of animals and plants there. History fans should not miss the gothic castle Bítov, chateau in Vranov nad Dyjí and other attractions – including technical ones.

Private wineries open their cellars to the public at certain times of

Not to be missed in Znojmo region Historic monuments: gothic castle Bítov, baroque chateau in Vranov nad Dyjí, the old chateau in Jevišovice, chateau in Uherčice, castle Nový Hrádek u Lukova, chateau and art gallery in Slatina, chateau in Bohutice with an exhibition of the Way of the Cross Technical monuments: baroque mill in Slup, the oldest Central European dam in Jevišovice, Motorcycle Museum in Lesná, Museum of Motoring in Znojmo, “Zahrada” fort in Šatov Nature sites:

National Park Podyjí, Natural Park Jevišovka, pond in Jaroslavice (3rd biggest in Moravia)

Wine exploration:

Šobes vineyard, Old vineyards, Rajská vineyard and Lampelberg ( including wine tastings), Louka monastery, wine trail and painted cellar in Šatov, cellar labyrinth in Šatov, tours of wine alleys and cellars

Other:

shopping centres Freeport and Excalibur City in Hatě, Kristek’s glypthotheque


Wenn man über die Region Znaim spricht, denken viele gleich an Wein. Der Wein ist hier wirklich außergewöhnlich gut! Touristen erinnern sich an die einmalige Natur des Nationalparks Podyjí und die vielen Radwege, die durch die ganze Region führen. Geschichtsliebhaber mögen die bedeutenden – u.a. technischen – Sehenswürdigkeiten. Alle Aktivitäten lassen sich schön gemeinsam verbinden, so kann man ein sehr interessantes Programm gestalten. In die Znaimer Region‚ kehren Besucher gerade wegen dem Wein zurück. Die Natur und Denkmäler verändern sich nicht allzu viel, der Wein ist dagegen jedes Jahr dank Klimabedingungen anders. Die Znaimer Subregion eignet sich für Anbau von Weißweinen. Vor allem aromatische Sorten gewinnen durch die Unterschiede zwischen den höheren Tages- und niedrigen Nachttemperaturen einzigartiges Aroma. Dank höheren Temperaturen ist auch der Rotwein hervorragend. Das erste Appellationssystem VOC Znojmo stammt von hier aus. Zu dem Verein VOC Znojmo gehören zur

Was man in der Region Znaim nicht verpassen darf Historische Sehenswürdigkeiten: gotische Burg Bítov, barockes Schloss Frain an der Thaya, altes Schloss in Jevišovice, Schloss in Uherčice, Nový Hrádek zu Lukov, Schloss in Slatina mit der Galerie der bildenden Künste, Schloss in Bohutice mit der Exposition des Kreuzwegs Technische Besonderheiten: barocke Wassermühle in Slup, die älteste Talsperre Mitteleuropas in Jevišovice, Museum von Motorrädern in Lesná, Museum des Motorismus in Znaim, Infanteriebastei „Zahrada“ in Šatov Natursehenswürdigkeiten: Nationalpark Podyjí, Naturpark Jevišovka, Teich in Jaroslavice (der drittgrößte in Mähren) Wein-Ziele: Weinberge Šobes, Staré vinice, Rajská vinice und Lampelberg (alle mit Weinprobe), Kloster Louka, Lern-Weinberg und Gemalter Keller in Šatov, Šatover Kellerlabyrinth, Besuch der Kellergassen und Weinkeller Sonstiges: Einkaufszentren Freeport und Excalibur City in Hatě, Kristek’s Glyptothek im Thayatal

Zeit 18 Winzer. Als VOC Znojmo Weine wurden charakteristische Sorten gewählt – Grüner Veltliner, Rheinriesling und Sauvignon. Bevor ein Wein die VOC Znojmo Auszeichnung erhält, müssen zwei Drittel der Jury bestimmen, dass er charakteristisch für das Terroir der Znaimer Region ist. Aufgrund der strengen Auswahl garantieren die VOC Weine die höchste Qualität. Neulich gibt es die königliche Reihe VOC Znojmo für den Rheinriesling, ein neues noch höheres Niveau. Weingemeinden organisieren die Tage der offenen Keller, an denen private Weinkeller für die Öffentlichkeit zugänglich sind und Weinliebhaber Produkte von

hiesigen kleinen Winzern kosten können, die am Markt sonst nicht präsentiert werden. Die Region zieht leidenschaftliche Wanderer, Radfahrer und Reiter an. Das Gebiet des Nationalparks Podyjí blieb durch menschliche Tätigkeit unberührt, deswegen findet man hier nicht nur wunderschöne Natur, sondern auch geschützte Tiere und Pflanzen. Die Liebhaber der Geschichte – die gotische Burg Bítov und das Schloss Frain an der Thaya zählen zu den besonders interessanten Denkmälern – sowie die der technischen Geschichte werden begeistert sein.


Znojmo Nejkrásnější pohled na Znojmo je z Kraví hory. Není jediný. Další krásné výhledy se otevírají z Hradiště, od znojemského letiště, z radniční či Vlkovy věže i od Suchohrdel. Při pohledu na staré město si jen málokdo nechá ujít následnou procházku úzkými křivolakými uličkami, kterými kráčela staletí. Znojmo bylo osídleno již v době Velké Moravy, což dokládají vykopávky v městské čtvrti Hradiště, kde se nacházelo významné velkomoravské opevněné sídliště. Na protějším ostrohu odděleném hlubokým údolím vznikl v 11. století hrad, pod nímž začalo vyrůstat středověké město. Jeho význam podtrhlo povýšení Přemyslem Otakarem I. na královské město, které bylo posléze opevněno mohutnými hradbami. Po ničivém požáru na sklonku patnáctého století vznikla jeho současná renesanční podoba, díky které se stalo městskou památkovou rezervací. Nejnavštěvovanější památkou Znojma je jeho

podzemí. Nenáročnou trasu doplňuje trojice adrenalinových tras různých obtížností, v nejnáročnější se musí návštěvník na několika místech plazit po kolenou a brodit ve vodě. Milovníci historie by neměli vynechat návštěvu rotundy sv. Kateřiny, jejíž stěny jsou vyzdobeny nástěnnými malbami připomínajícími nejstarší historii českého státu. V těsném sousedství se nachází Znojemský hrad, z jehož nádvoří se otevírají neopakovatelné výhledy na Znojmo. Pokud někdo spěchá, nebo chce poznat Znojmo co možná nejpohodlněji, nabízí

se vyjížďka turistickým vláčkem, která přiblíží to nejzajímavější ze Znojma, co je možné zhlédnout zvenčí. Jeho konečná zastávka je na nádvoří louckého kláštera s návštěvnickým centrem Znovínu Znojmo. Zde se nabízí prohlídka vinařského muzea, galerie umění s vinařskou tématikou, možnost prozkoumání románské krypty přilehlého kostela sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie či zhlédnutí galerie výtvarných děl s vinařskou tématikou. Pokud je hodně teplo, nabízí osvěžení přilehlé městské koupaliště.

Co nevynechat ve Znojmě Historické památky: románská rotunda sv. Kateřiny, znojemský hrad, chrám sv. Mikuláše, radniční věž, znojemské podzemí, hradební opevnění, renesanční centrum města, minoritský klášter Technické zajímavosti: Muzeum motorismu, železniční viadukt. Vinařství: křížový sklep v Příměticích, loucký klášter, Vlkova věž a Rajská vinice s degustací vín Sport:

vodácká turistika po řece Dyji, výchozí místo pro pěší a cykloturistiku do NP Podyjí, koupaliště pod louckým klášterem

Ostatní:

vyjížďka turistickým vláčkem, Jihomoravské muzeum, Dům umění, výhled na Znojmo z Kraví hory nebo od Eliášovy kaple, expozice Velké Moravy na Hradišti


Not to be missed in Znojmo Historical monuments: romanesque rotunda of St. Catherine, castle, St. Nicholas cathedral, townhall tower, underground, castle walls, renaissance town centre, minorite monastery Technical monuments: Museum of Motoring, railway viaduct Wine exploration: cellar in Přímětice, Louka monastery, Vlk’s tower and Rajská vineyard Sport:

water sports on river Dyje, walking and cycling trails in National Park Podyjí, lido

Other:

a trip on a tourist train through Znojmo, South Moravian museum, the House of Arts, the most beautiful view of the city from Kraví hora mountain or from the Elias Chapel in Hradiště.

The most spectacular view of the city is from Kraví mountain and it is not the only one. Great views of the city can be seen from Hradiště, Znojmo airport, Townhall or Vlk’s towers or Suchohrdly. Once you see the old town, you won’t be able to resist a walk through its centuries old narrow lanes. Znojme has been settled during the Great Moravia period as evidenced by excavations in the Hradiště neighbourhood where an important Great Moravian fortified settlements was Den schönsten Blick auf die Stadt Znaim bietet Kraví hora. Es ist aber nicht der einzige wunderschöne! Bezaubernde Aussichten hat man von Hradiště, vom Znaimer Flughafen, vom Rathausturm und Vlkova Turm oder von Suchohrdly. Nachdem man sich die Altstadt aus der Ferne angeschaut hat, freut man sich auf den Spaziergang durch die winkligen alten Gassen. Znaim wurde in der großmährischen Zeit besiedelt, wovon Ausgrabungen im Stadtteil Hradiště zeugen. Da befand sich bedeutende befestigte Siedlung. An dem gegenüberliegenden Felsenaushang entstand im 11. Jh. eine Burg, unter der eine mittelalterliche Stadt heranwuchs. Der König Přemysl Otakar I. ließ sie zur königlichen Stadt erhoben, sie bekam dann später eine massive Befestigung. Nach dem vernichtenden Brand am Ende des 15. Jhs wurde die Stadt im Renaissancestil ausgebaut. Die meist be-

located. Across the deep valley, a castle was built in the 11th century and a Medieval town started to develop below. Its importance grew when it was designated as a royal town by Ottokar II of Bohemia and subsequently was fortified with massive walls. After a destructive fire at the end of the 15th century, the city got its current Renaissance look that also made it an urban heritage site at present. The most visited monument in Znojmo is the underground. An easy

route is available along with three more challenging routes – one of them includes crawling on knees and going through water. History lovers should not skip a visit to St. Catherine’s rotunda; its walls are decorated with wall painting depicting the oldest Czech history. The Znojmo castle is located nearby and its courtyard offers stunning views of the city. If you’re in a rush and want to explore the city in a quick and comfortable way, tourist trains are available and you can see the best of Znojmo from the outside. The end stop is in the courtyard of Louka monastery where the Znovín Znojmo visitor centre is located too. You can visit the winemaking museum, gallery with wine-themed art, and explore the Romanesque crypt of St. Wenceslas church and Virgin Mary Ascension too. If the weather is hot, you can refresh yourself at the nearby municipal lido.

Was man in Znaim nicht verpassen darf Historische Sehenswürdigkeiten: St. Katharina-Rotunde, Burg, St. Nikolaus-Kirche, Rathausturm, Untergrund, Burgbefestigung, Renaissance-Stadtzentrum, Minoritenkloster Technische Besonderheiten: Museum des Motorismus, Eisenbahnviadukt Wein-Ziele: Kreuzkeller in Přímětice, Kloster Louka, Vlkova Turm und Rajská vinice mit Weinprobe Sport:

Kanusport, Ausgangsstelle für Wanderungen und Radtouren im NP Podyjí, Freibad am Kloster Louka

Sonstiges: Znaimer touristischer Zug, Südmährisches Museum, Haus der Kunst, der schönste Blick auf Znaim von Kraví hora oder von der Eliaskapelle von Hradiště

suchte Sehenswürdigkeit der Stadt ist ihr Untergrund. Neben der normalen Führung werden drei Adrenalintours angeboten, die unterschiedlich anspruchsvoll sind. Geschichtsliebhaber dürfen den Besuch der St. KatharinaRotunde mit den an die Anfänge der tschechischen Staatlichkeit erinnernden Gemälden nicht vergessen. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Znaimer Burg mit schönen Aussichten auf die Stadt. Für Eilende und die, die sich Znaim ganz gemütlich

anschauen möchten, verkehrt der touristische Zug. Er fährt durch die interessantesten Ecken, vom Kloster Louka mit dem Besucherzentrum von Znovín Znojmo. Hier kann man das WeinbauMuseum, die romanische Krypta der St. Wenzel-Kirche und Mariä Himmelfahrt und die Gemäldegalerie mit den vom Weinbau inspirierten Werken besuchen. In großer Hitze sucht man im naheliegenden Stadtfreibad nach Erfrischung.


Znojmo

i www.objevteznojmo.eu www.znojemskabeseda.cz

Turistické informační centrum (TIC) Znojmo, Obroková 10 tel.: +420 515 222 552, listopad–duben po–pá 8.00–18.00, so 9.00–13.00 | květen–červen, září–říjen po–pá 8.00–18.00, so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00 | červenec–srpen po–pá 8.00–19.00 so 9.00–19.00, ne 10.00–18.00 TIC Jižní přístupová cesta, Hradní ul., tel.: +420 515 261 668, květen–září denně 9.00–16.00, říjen–duben út–so 9.00–16.00


Vranovsko Nejnavštěvovanější historickou památkou oblasti je gotický hrad Bítov s pověstnou zbrojnicí a se sbírkou vycpaných psů. Pod jeho hradby můžeme připlout lodí z hráze Vranovské přehrady, které se díky klimatu nazývá Moravským Jadranem. Poskytuje ideální podmínky nejen pro vodní sporty, ale také pro rybolov. Mezi Znojmem a Vranovem okolo meandrující řeky Dyje se nachází Národní park Podyjí, který je sice nejmenší, ale má nejhustější síť značených turistických cest. V okolí monumentálního barokního zámku ve Vranově nad Dyjí, jehož návštěvu si nechá ujít jen málokdo, se nachází bývalý lesopark s celou řadou drobných klasicistních staveb vybízejících k vycházce.

The most visited historical monument in the region is the Gothic castle Bítov with its renowned armoury and collection of stuffed dogs. You can get to the castle by boat across the Vranov dam – also known as the Moravian Adriatic due to its climate. The dam is ideal for water sports and fishing. Podyjí National Park is located between Znojmo and Vranov along the meandering river Dyje. It is the smallest national park but has the most dense network of tourist trails. The spectacular Baroque chateau Vranov nad Dyjí is not to be missed along with the surrounding forest park and its Classicist architectural features.

Die meistbesuchte historische Sehenswürdigkeit der Region ist die gotische Burg Bítov mit der bekannten Rüstkammer und Sammlung von Hunden. Zu der Burgfestung kommt man mit Kanu von dem Damm der Frainer Talsperre, für ihr sonniges Klima auch als Mährisches Adria bezeichnet. Sie eignet sich für Wassersport. Zwischen Znaim und Vranov entlang der mäandrierenden Thaya erstreckt sich der Nationalpark Thayatal, der zwar der kleinste ist, aber das dichteste Netz von Wanderwegen hat. In der Umgebung des monumentalen barocken Schlosses in Vranov nad Dyjí, dessen Besuch sich lohnt, befindet sich ein Waldpark mit kleineren klassizistischen Bauten.

Moravskokrumlovsko Přirozeným centrem oblasti je Moravský Krumlov. Nad ním na skále byla postavena poutní kaple sv. Floriána, z níž je nejkrásnější výhled na město. Další dominantou města je renesanční arkádový zámek z 16. století. Zaujmou i další historické památky – farní kostel, Lichtenštejnská hrobka, židovský hřbitov, či Knížecí dům z počátku 17. století. V nedalekých Bohuticích je v zámku umístěna unikátní expozice dřevěných soch křížové cesty, v Miroslavi zaujme zámek s bohatými expozicemi. Národní přírodní rezervací Krumlovskorokytenské slepence.

The town of Moravský Krumlov is the centre of this region. St. Florian’s chapel, towering on a rock above the town, offers the most beautiful views. The town boasts with a 16th century Renaissance chateau, parish church, Lichtenstein tomb, Jewish cemetery or 17th century. The nearby chateau of Bohutice features a unique exposition of wooden statues depicting the Way of the Cross, chateau Miroslav has also impressive collections. National nature reserve Krumlovskorokytenské slepence.

Das natürliche Zentrum ist Moravský Krumlov. Auf dem Felsen steht die Wallfahrtskapelle St. Florian, von der es eine wunderschöne Aussicht gibt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen das Renaissance-Arkadenschloss aus dem 16. Jh., die Pfarrkirche, die Liechtenstein-Gruft, der jüdische Friedhof und das Fürstliche Haus aus dem 17. Jh. In Bohutice ist im Schloss die einzigartige Sammlung von hölzernen Statuen mit dem Motiv des Kreuzweges zu sehen, in Miroslav das Schloss mit prachtvollen Ausstellungen und das Naturschutzgebiet Krumlovsko-rokytenské slepence.


Jevišovicko Malebné město Jevišovice – nejmenší v Jihomoravském kraji – je centrum severní částí znojemského okresu. Tato oblast Přírodního parku Jevišovice s hlubokými lesy láká návštěvníky, kteří touží po odpočinku v klidu a pohodě. Za návštěvu jistě stojí starý jevišovický zámek s expozicí lidového nábytku, archeologií Jevišovicka, hradní kuchyní a původně soukromou archeologickou sbírkou se světoznámou plastikou Hlubokomašůvecké Venuše. Dalšími památkami jsou podzemí Přeskače, kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách, kostel Nejsvětější Trojice v Běhařovicích, či barokní most v Grešlovém Mýtě. Nejen milovníci kol navštíví historickou vodní tvrz v nedalekém Boskovštejně, kde se nachází unikátní muzeum tří set bicyklů mapující historii cyklistiky. V expozici jsou historická kola i stroje hodné šampionů z Tour de France. Významnou technickou památkou je Jevišovická přehrada z roku 1897 se zděnou hrází, která je nejstarší ve střední Evropě.

i

The picturesque town of Jevišovice – the smallest one in South Moravia – is the centre of the northern part of the Znojmo region. This part of National Park Jevišovice with its deep forests attracts visitors who seek relaxation. Jevišovice chateau is worth visiting too; it features an exposition of folk furniture, archeology of Jevišovice, old style kitchen and a formerly private-owned archeological collection including the famous Venus of Hluboké Mašůvky. Other attractions include the undergound in Přeskač, the church of Visitation of Virgin Mary in Hluboké Mašůvky, Holy Trinity church in Běhařovice or the Baroque bridge in Grešlové Mýto. The historical water fortress in Boskovštejn hosts a unique museum with three hundred bicycles. The exhibition includes historical bikes as well as models worth Tour de France champions. Jevišovice dam from 1897 is an important technical monument and the oldest dam in Central Europe.

Die malerische Stadt Jevišovice – die kleinste in Südmähren – ist das Zentrum des nördlichen Teils des Znaimer Kreises. Das Gebiet des Naturparks Jevišovice mit tiefen Wäldern zieht vor allem die Besucher an, die nach ruhiger Erholung suchen. Im Schloss in Jevišovice ist die Sammlung von Bauernmöbel, Archäologie der Region, Burgküche und die ursprünglich private archäologische Sammlung mit der weltbekannten Venus aus Hluboké Mašůvky zu besuchen. Zu anderen Sehenswürdigkeiten zählen: Untergrund in Přeskače, Kirche Mariä Heimsuchung in Hluboké Mašůvky, Dreifaltigkeitskirche in Běhařovice und barocke Brücke in Grešlové Mýto. Nicht nur Fahrradliebhaber kommen in die Wasserburg in Boskovštejn, wo das einzigartige Museum mit 300 Fahrrädern zu Hause ist. In der Ausstellung finden Sie sowohl historische als auch hochmoderne Stücke. Ein bedeutendes technisches Denkmal ist die Talsperre in Jevišovice aus 1897 mit dem ältesten Mauerdamm Mitteleuropas.

Informační centrum – na kruhovém objezdu uprostřed obce 671 53 Jevišovice, tel.: +420 731 589 833, e-mail: su@jevisovice.cz www.jevisovice.info


Retzerland Nejkrásnější výletní cíle Poznání, požitky a přírodní krásy vás čekají v Retzském kraji v dolnorakouském Weinviertlu. Ať jsou to vinné sklepky, Národní park Thayatal, stovky kilometrů perfektně značených cyklostezek a turistických tras nebo četné přírodní a kulturní pamětihodnosti. Víno a tradiční slavnosti Slavnosti dýní, vinobraní v Retzu, Retzský vinařský týden a další lidové oslavy jsou na pořadu v průběhu celého roku. Nejvíce oslav se koná na počest vína v legendárních uličkách s vinnými sklípky, které by si neměl nechat ujít žádný milovník vína! Kulinářské požitky Nejen půvabná příroda, je tím, co nadchne pěší turisty a cyklisty, náš kraj má i vyhlášenou kuchyni, kterou ocení gurmáni a labužníci. Nejideálnější způsob, jak strávit v Retzském dovolenou, je kombinace pohybu a kulinářských požitků. Vinné šenky, sklepy, hostince nebo třeba čtyřhvězdičkový hotel Althof Retz mají vždy připravené ty nejlepší regionální lahůdky. K nim se rozlévají skvělá vína jako jsou Weinviertel DAC... co si přát od života více? Seznamte se s naším krajem a navštivte některé z jeho šesti obcí. Každá z nich – ať je to Hardegg, který leží ještě ve Waldviertlu, Pulkau, Retzbach, Schrattenthal, Zellerndorf nebo starobylé městečko Retz – vás srdečně uvítá.

Excursion Highlights You’ll find easygoing comfort paired with top quality offerings here – whether you visit our popular excursion destinations like the Retzer Erlebniskeller (Austria largest historical wine cellar), or the Thayatal National Park, or the region´s inimitable wine cellar lanes, or the hundreds of kilometres of well-marked cycling and hiking trails, or the region’s many natural monuments and cultural endowments. Wine and Festivities There are so many culinary highlights here, like the Retz Pumpkin Festival in the Genussregion Retzer Land Kürbis, the many large and small wine celebrations – all featuring open wine cellar doors – you won’t want to miss any of them! Experience Enjoyment Our contrasting landscapes are appreciated by cyclists and hikers, as well as by those who value more epicurean pleasures. Buschenschanken (wine taverns), pubs, restaurants and the four-star hotel Althof Retz all tempt you to indulge. Whether you are hungry for just a snack or a gourmet meal, try adding a glass of Weinviertel DAC or tantalising cuvee red wine… what more does any meal need? Get to know our region and visit the six communities in Retzer Land – from Hardegg, which is a part of the Waldviertel region, to Pulkau, Retzbach, Schrattenthal and Zellerndorf, all the way to the wine trading town of Retz.

Top Ausflugsziele Gemütlichkeit gepaart mit hochwertigen Angeboten erwartet Sie – seien es Top-Ausflugsziele Retzer Erlebniskeller und Nationalpark Thayatal, die einzigartigen Kellergassen und hunderte Kilometer von gut geschilderten Radund Wanderwegen, die zahlreichen Naturdenkmäler und Kulturgüter. Wein und Feste Urlaub und Weinkauf bei unseren Winzern, das Kürbisfest in der Genussregion Retzer Land Kürbis und die vielen kleinen und großen Weinfeste samt offener Kellertüren sollten Sie nicht versäumen. Genuss-Erlebnisse Die landschaftlichen Kontraste begeistern Radfahrer, Wanderer und auch jene, die besonderen Wert auf Genuss legen. Buschenschanken, Gasthäuser und das Viersternehotel Althof Retz laden zum Einkehren ein. Ob Jause oder Gourmetmenü, dazu ein Glas Weinviertel DAC oder eine spannende Rotweincuvée…was braucht es mehr? Lernen Sie die Region kennen und kommen Sie in die sechs Gemeinden des Retzer Landes – von Hardegg, noch im Waldviertel gelegen, über Pulkau, Retzbach, Schrattenthal und Zellerndorf bis hin zur Weinstadt Retz. Die Buntheit der Region haben wir für Sie verpackt – kontaktieren Sie uns für detaillierte Auskünfte und Buchungen im Retzer Land.


HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO Hudební festival Znojmo přivítal první umělce a návštěvníky v roce 2005. Na jeho počátku byla myšlenka uspořádat ve Znojmě hudebně unikátní akci, která v něm dosud chyběla. Původně třídenní happening se postupem času rozšířil na tři červencové týdny a zrodil se originální koncept zahrnující propojení hudby

autorů pozdní renesance, baroka a klasicismu a toho nejlepšího, co nabízí Znojmo a jeho okolí. Kompaktní dramaturgie přináší širokou škálu komorních koncertů a crossoverů a na své si přijdou i milovníci opery. Tu jako vlastní stagionu připravuje festival ve spolupráci s Czech Ensemble Baroque. Patronem festivalu je virtuóz Pavel Šporcl a kromě něj vystupují ve Znojmě špičkoví čeští i zahraniční hudebníci. O kvalitě festivalu svědčí i několik nominací na prestižní Ceny Thalie. Do tónů hudby se návštěvníci zaposlouchají na různých místech samotného města

i v jeho krásném okolí. Spolu s ní si vychutnají i kvalitní vína; každý z koncertů je zaštítěn jedním z regionálních vinařů. Festival každoročně navštíví více než 13 000 posluchačů. Letos proběhne již 13. ročník festivalu, který oslaví 500. výročí reformace s podtitulem „Konflikt protestantismu a katolictví v hudbě“. www.hudbaznojmo.cz

6.–23. 7. 2017


Znojemsko

Retzerland

}}} INFO 47 | 64


}}} INFO 47 | 64


Znojmo – centrum města

Turistický průvodce ZNOJEMSKO.INFO 2017 Vydavatel: Agentura Bravissimo, Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo, tel.: 515 22 77 88, www.bravissimo.cz, e-mail redakce: znojemsko@bravissimo.cz. Uzávěrka infostran 15. 12. 2016. Vydavatel není odpovědný za informace uvedené v infostranách a inzerci. Texty: Jiří Eisenbruk. Překlady: AJ – Eva Dvořáková, NJ – Barbora Nováková, Lenka Brabcová. Fotografie: Vít Mádr, Marek Matula, Luboš Vitanovský, Aerofot – Jan Vondra, Jiří Sláma-Klásek, Petr Lazárek, Vít Obůrka, Petr Vokurek, Jan Halady, Lenka Jíšová, Aleš Jedounek, Jiří Eisenbruk, Management Riegersburg • Hardegg, Petra Písařovicová, Petr Dočkal, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Technické muzeum v Brně, Czech Tourism, Retzer Land, Franz Weingartner, Znojemská beseda, p. o. Mapy: SHOCart Zlín s.r.o. Všechna práva vyhrazena © Bravissimo 2017 ISBN 978-80-904929-6-7 Vychází již od roku 2002. Uzávěrka vydání pro rok 2018 je 31. 10. 2017.


}}} INFO 64


OBSAH

CONTENT

INHALT

17

Akce v roce 2017

EVENTS IN 2017

Veranstaltungen im 2017

19

INFOSTRANY

infopages

infoseiten

27

INFOCENTRA

INFORMATION CENTRES

InformationszentrEN

28

Hotely, penziony

Hotels, Guesthouses

Hotels, Pensions

29

CAMPY, ubytovny

CAMPS, hostels

Campingplätze, Herberge

42

RESTAURACE

RESTAURANTS

RESTAURANTS

44

KAVÁRNY

COFFEE SHOPS

Kaffeehäuser

50

VINAŘSTVÍ, vinotéky, vinárny

WINE-GROWING, wine bars, vinotheques

WEINBAU, Weinkellers, vinotheken

52

Muzea, galerie

Museums, galleries

Museen, Galerien

57

Hrady, zámky

Castles, chateaux

Burgen, Schlösser

59

ostatní památky

Other monuments

sonstige Sehenswürdigkeiten

60

Divadla, kina

Theatres, Cinemas

Theater, Kinos

62

Sportovní příležitosti

Sports opportunity

Sportliche Gelegenheiten

62

DALŠÍ TiPY

FURTHER TIPS

ANDERE TIPS

63

Jízdní řády

Time-tables

FAhrplane

66

TRASY

Routes

Reisewege

70

CYKLISTICKÉ TRASY

Cycling Routes

Radwege

71

C1: PO VYHLÍDKÁCH PODYJÍ

C1: To see the sights of the country along Dyje

C1: Aussichtsweg durch das Thayatal

71

C2: DO KOPCE A Z KOPCE RAKOUSKEM A ČESKEM

C2: Up and down the hill through Austria and Czechia

C2: Bergauf und bergab durch Österreich und Tschechien

72

C3: Ze Znojma na sever

C3: From znojmo up north

C3: vom znaim richtung nord

73

C4: HRADY A ZÁMKY ČESKO-RAKOUSKÉHO PŘÍHRANIČÍ

C4: Castles and chateaux in Czech-Austrian border area

C4: Burgen und Schlösser des tschechisch-österreichischen Grenzgebietes

74

C5: ZA TAJEMSTVÍM VÍNA

C5: To the secret of wine

C5: Die Suche nach dem Geheimnis des Weines

75

PĚŠÍ TRASY

WALKING ROUTES

WanderungEN zu FuSS

76

Z1: Historickými cestami Okrašlovacího spolku

Z1: Historic paths of Decorating Society

Z1: Auf den historischen Wegen des Zierarbeitsvereines

76

Z2: Za poznáním dějin Hradiště

Z2: Exploring the history of Hradiště

Z2: Auf Geschichte-Entdeckung von Hradiště

77

Z3: Po vyhlídkách Znojma

Z3: Viewing spots in Znojmo

Z3: Die Aussichten von Znojmo

78

Z4: Po technických a světských stavebních zajímavostech

Z4: Exploring technical and other architectural points of interest

Z4: Auf dem Weg von technischen und historischen Highlights

79

Z5: Po církevních památkách centra Znojma

Z5: Exploring religious monuments of Znojmo town centre

Z5: Auf dem Weg von kirchlichen Sehenswürdigkeiten von Znaim

80

P1: Za největší sbírkou vycpaných psů

P1: Exploring the biggest collection of stuffed dogs

P1: Die gröSSte Sammlung von ausgestopften Hunden

81

P2: Sklepními uličkami na Lampelberg

P2: Through cellar alleys towards Lampelberg

P2: Durch den Keller auf den StraSSen am Lampelberg

82

P3: Po vyhlídkách v okolí Vranova

P3: Viewing spots near Vranov

P3: Die Aussichten rund um Vranov

83

P4: Krajem Suchého Čerta

P4: Through the land of “Dry Devil”

P4: Durch das Land des Trockenen Teufels

84

p5: ZA ROMANTIKOU PODYJÍ

p5: side along the Dyje river

p5: In das romantische Thayatal

85

p6: ZA MEXICKÝM CÍSAŘEM

p6: To the Mexican Emperor

p6: Auf den Spuren des mexikanischen Kaisers

86

p7: Za zázračnou vodou a ještě lepším vínem

p7: To miracle water and to even better wine

p7: Wanderung zum Wunderwasser und ZUM noch besserem Wein

87

p8: Kde tvořil Charles Sealsfield

p8: Where Charles Sealsfield once worked

p8: Wo Charles Sealsfield geschaffen hat

88

p9: Z Vranova do Vranova ...

p9: From Vranov to Vranov ...

p9: Aus Vranov nach Vranov ...

89

Místopis

Topography

Topographie

90


}}} INFO 28 | 60 | 62


Akce / Events / Veranstaltungen všechny akce aktuálně

AKCE v roce 2017 EVENTS IN 2017 VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2017 str./p./s. 20–26


20

Vybrané akce konané v roce 2017 / Events in 2017 / Veranstaltungen im Jahre 2017 www.znojemsko.info

Akce konané v roce 2017

Events in 2017

Veranstaltungen im Jahre 2017

LEDEN

JANUARY

JANUAR

ÚNOR

FEBRUARY

FEBRUAR

BŘEZEN

MARCH

MÄRZ

7. 1. Hotařská koleda, Sklepní ulička, Nový Šaldorf 8. 1. Nedělní pohádka – Čert a Káča, Divadlo eMILLIon, Štukový sál, Znojemská Beseda, Znojmo 13.–18. 1. Historické cukrárny, Dům umění, Znojmo 17.–22. 1. JazzFest, Znojmo 20. 1.–10. 3. Mistr rukodělné výroby, Minoritský klášter, Znojmo 21. 1. Ples Města Znojma, Konferenční sál Dukla 21. 1. Ochutnávka mladých vín, Kulturní dům, Miroslav 21. 1. Zimní otevřené sklepy a kopání písku, Nový Šaldorf-Sedlešovice 27. 1. Snoubení vína s domácí čokoládou, Horní náměstí, Znojmo 27.–28. 1. Cesty světem, SVŠE Loucká, Znojmo 28. 1. Orelský ples, Orel Únanov 29. 1. Dětský ples, Orlovna Únanov 3. 2. Školní ples, KD Hodonice 10. 2. Sportovní ples, Orlovna Únanov, Fotbalový klub FCC SK Únanov 18. 2. Dětský karneval, I. MŠ Božice, MŠ a ZŠ Božice 19. 2. Dětský karneval, Orlovna Únanov, SDH Únanov 25. 2. Zabíjačka, hřiště TJ Božice 25. 2. Fašank, KD Božice, Hasiči Božice 25.–27. 2. Tradiční ostatky, KD Hodonice, SDH Tasovice 3.–4. 3. Znovínský košt vín, Znojmo - Loucký klášter, Znovín Znojmo 4. 3. Miroslavský košt, KD Miroslav 4. 3. Mezinárodní den žen, Sokolovna Dobšice 4. 3. Masopustní zábava, KD Slup 5. 3. Z podzemí až do oblak, Radniční věž Znojmo, Znojemská Beseda 5. 3. Setkání s biotronikou – přednáška Tomáše Pfeiffera, Znojemská Beseda, Znojmo 5. 3. Velké setkání sběratelů všech oborů, Konferenční sál Dukla, Znojmo 5. 3. Pohádka o třech námořnících, Znojemská Beseda, Znojmo 8. 3. MDŽ, KD Božice 17. 3.–21. 5. M. D. Rettigová, Minoritský klášter, Znojmo 18. 3. Josefská taneční zábava, Sokolovna Dobšice 18. 3. Znojemský košt 2017, Štukové sály, Loucký klášter, Znojmo 22.–24. 3. Jeden Svět Znojmo, Kino Svět Znojmo 24.–28. 3. Fenomén Merkur, Dům umění, Znojmo 28. 3. Malina Brothers, Městské divadlo Znojmo 30. 3. Štěpán Rak a Michal Svoboda, Městské divadlo Znojmo 30. 3. Jarní koncert ZUŠ, ZUŠ Božice 31. 3. Noc s Andersenem v knihovně, Knihovna Božice, Obec Božice

7. 1. Vineyard guards’ carolling, Wine cellar alley, Nový Šaldorf 8. 1. Sunday fairy tale - Kate and the Devil, eMILLIon theatre, Stucco hall, Znojemská Beseda, Znojmo 13.–18. 1. Historical cake shops, House of Arts, Znojmo 17.–22. 1. JazzFest, Znojmo 20. 1.–10. 3. Master of handmade crafts, Minorite monastery, Znojmo 21. 1. Znojmo’s Municipal Ball, Conference hall Dukla 21. 1. Young wine tasting, Cultural House, Miroslav 21. 1. Winter opening of the cellars, Nový Šaldorf-Sedlešovice 27. 1. Wine and homemade chocolate pairing, Horní náměstí, Znojmo 27.–28. 1. Travels through the world, SVŠE Loucká, Znojmo 28. 1. Orel ball, Orel Únanov 29. 1. Children’s ball, Orlovna Únanov 3. 2. School ball, KD Hodonice, ZŠ Tasovice 10. 2. Sports ball, Orlovna Únanov, Fotbalový klub FCC SK Únanov 18. 2. Children’s fancy dress party, I. MŠ Božice, Mš a ZŠ Božice 19. 2. Children’s fancy dress party, Orlovna Únanov, SDH Únanov 25. 2. Hog killing, Grounds of TJ Božice 25. 2. Mardi Gras, KD Božice, Hasiči Božice 25. –27. 2. Traditional remains, KD Hodonice, SDH Tasovice 3.–4. 3. Znovín’s wine tasting, Znojmo -Louka monastery, Znovín Znojmo 4. 3. Miroslav’s wine tasting, KD Miroslav 4. 3. International Women’s Day, Dobšic, 4. 3. Mardi Gras fun, KD Slup, SDH Slup 5. 3. From the underground into the skies, Townhall tower Znojmo, Znojemská Beseda 5. 3. Meeting with biotronics – a lecture by Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda, Znojmo 5. 3. A big reunion of collectors of any kind, Conference hall Dukla, Znojmo 5. 3. A fairy tale about three sailors, Znojemská Beseda, Znojmo 8. 3. International Women’s Day, KD Božice 17. 3.–21. 5. M. D. Rettigová, Minorite monastery, Znojmo 18. 3. St. Joseph’s dance event, Sokolovna Dobšice 18. 3. Znojmo’s wine tasting 2017, Stucco halls, Louka monastery, Znojmo 22.–24. 3. One World Znojmo, Svět cinema, Znojmo 24.–28. 3. Merkur phenomenon, House of Arts, Znojmo 28. 3. Malina Brothers, Municipal theatre Znojmo 30. 3. Štěpán Rak and Michal Svoboda, Municipal theatre Znojmo 30. 3. Spring concert of the art school, ZUŠ Božice 31. 3. Night with Andersen in the library, Božice library, Obec Božice

7. 1. Hotařská Weihnachtslied, Kellergasse, Nový Šaldorf 8. 1. Sonntagsmärchen - Die Teufelskäthe, Theater eMILLIon, Stucksaal, Znojemská Beseda, Znojmo 13.–18. 1. Historische Konditoreien, Haus der Kunst, Znojmo 17.–22. 1. JazzFest, Znojmo 20. 1.–10. 3. Meister der Manufaktur, Minoritenkirche, Znojmo 21. 1. Ball der Stadt Znojmo, Konferenzsaal Dukla 21. 1. Verkostung der jungen Weine, Kulturhaus, Miroslav 21. 1. Offene Winterkeller und Sandgraben, Nový Šaldorf-Sedlešovice 27. 1. Verbindung des Weines mit der hausgemachten Schokolade, Oberer Platz, Znojmo 27.–28. 1. Reisen durch die Welt, SVŠE Loucká, Znojmo 28. 1. Orelsky Ball, Orel Únanov 29. 1. Kinderball, Orlovna Únanov 3. 2. Schulball, Kulturhaus Hodonice 10. 2. Sportball, Orlovna Únanov, Fußballverein FCC SK Únanov 18. 2. Kinderkarneval, I. Kindergarten Božice, Kindergarten und Grundschule 19. 2. Kinderkarneval, Orlovna Únanov, SDH Únanov 25. 2. Schweineschlachten, Spielplatz TJ Božice 25. 2. Fasching, Kulturhaus Božice 25. 2.–27. 2. Traditionelle Reliquien, Kulturhaus Hodonice, SDH Tasovice 3.–4. 3. Weinkost Znovin, Znojmo, Kloster Louka, Znovín Znojmo 4. 3. Miroslavský Weinverkostung, Miroslav 4. 3. Internationaler Frauentag, Dobšice 4. 3. Faschingfest, Kulturhaus Slup, SDH Slup 5. 3. Aus dem Untergrund bis zu den Wolken, Rathausturm Znojmo, Znojemská Beseda 5. 3. Treffen mit Biotronik - Vortrag Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda, Znojmo 5. 3. Großes Sammlertreffen jeder Kategorie, Konferenzsaal Dukla, Znojmo 5. 3. Märchen über drei Seemänner, Znojemská Beseda, Znojmo 8. 3. Internationaler Frauentag, Božice 17. 3.–21. 5. M. D. Rettigová, Minoritenkirche, Znojmo 18. 3. Josephi Tanzfest, Sokolovna Dobšice 18. 3. Znojemský košt (Weikost) 2017, Stucksäle, Kloster Loouka, Znojmo 22.–24. 3. Eine Welt Znojmo, Kino Svět Znojmo 24.–28. 3. Phänomen Merkur, Haus der Kunst, Znojmo 28. 3. Malina Brothers, Stadttheater Znojmo 30. 3. Štěpán Rak und Michal Svoboda, Stadttheater Znojmo 30. 3. Frühjahrskonzert - Künstlerische Grundschule Božice 31. 3. Nacht mit Andersen in der Bibliothek, Bibliothek Božice, Gemeinde Božice


Vybrané akce konané v roce 2017 / Events in 2017 / Veranstaltungen im Jahre 2017

21

www.znojemsko.info

DUBEN

APRIL

APRIL

Hrad Bítov 1. 4. Otevírání stezky Hroznové kozy, Vrbovec 1. 4. Vernisáž fotografů, Hostinec Sapík, Dobšice 1. 4. Výstava vín, KD Hodonice 4.–5. 4. Znojemský Slavíček, Štukový sál, Znojemská Beseda, Znojmo 7.–17. 4. Velikonoční vazby, Dům umění, Znojmo 8. 4. Vrbovecký košt, Vrbovec 8. 4. Aprílová vlnka, Městské lázně Znojmo 8. 4. Zajíčkův poklad - velikonoční hrátky na Kolonii, Božice, Kolonie u Dvora 12.–16. 4. Znojemské Velikonoce, Horní náměstí, Obrokova ulice, Masarykovo náměstí, Znojmo 13.–15. 4. Hrkání, Božice 14. 4. Velikonoční degustace, Zelenářská, Znojmo 14. 4. Velkopáteční vycházka za poklady Znojemska, Znojmo 15. 4. Se zajíčky za vajíčky, Znojemské podzemí, Znojmo 15. 4. Miroslavská šlápota, Miroslav 15.–17. 4. Hrad s vůní Velikonoc, Hrad Bítov 16. 4. Velikonoční výstava vín, Obecní sál, Nový Šaldorf-Sedlešovice 16. 4. Božický košt, KD Božice 19. 4. Koncert - Jiří Pospíchal a Petr Gablas, Štukový sál, Znojemská Beseda, Znojmo 19. 4. Vynášení Hroznového kozla do vinohradu, Znojmo 20. 4. Jarní běh Gránicemi, Stará vodárna, Znojmo 21. 4. Otevření kempu Pohoda a sportovišť, Únanov 21. 4. Historická kola, Dům umění, Znojmo 22. 4. Čulský košt, KD Slup 22. 4. Den Znovín Walkingu, Šatov a Hnanice, Znovín Znojmo, a.s. 22. 4. Pálení čarodějnic, u koupaliště Pohoda, Kulturní komise obce Únanov 22. 4. Ukliďme Česko + výstava obrazů a fotek, Kolonie u Dvora, Božice 22.–23. 4. Weintour Wienviertel, Dolnorakouské vinařské stezky 23. 4. Setkání s biotronikou – přednáška Tomáše Pfeiffera, Znojemská Beseda 27. 4. Úsměvy 2017, Městská hala Znojmo 29. 4. 44. Oblastní výstava vín Jaroslavice 2017, Jaroslavice, náměstí 30. 4. Pálení čarodějnic, Kapucínská zahrada za Vlkovou věží, Znojmo 30. 4. Tradiční pálení čarodějnic, Sportovní areál Dobšice 30. 4. Pálení čarodějnic, hřiště, Božice 30. 4. Pálení čarodějnic, Fotbalové hřiště, Klub matek, SDH Slup 30. 4. Slavnostní otevření cyklistické sezóny, Jevišovice

monuments, Bítov castle 1. 4. Opening of a wine trail, Vrbovec 1. 4. Opening of a photography exhibition, Sapík pub, Dobšice 1. 4. Wine exhibition, KD Hodonice 4.–5. 4. Znojmo’s Nightingale, Stucco hall, Znojemská Beseda, Znojmo 7.–17. 4. Easter flower arrangements, House of Arts, Znojmo 8. 4. Vrbovec wine tasting, Vrbovec 8. 4. April wave, Municipal spa Znojmo 8. 4. Easter Bunny’s treasure - Easter game at Kolonie, Božice, Kolonie u Dvora 12.–16. 4. Easter in Znojmo, Horní square, Obrokova street, Masarykovo square, Znojmo 13.–15. 4. Rattling, Božice 14. 4. Easter wine tasting, Zelenářská, Znojmo 14. 4. Good Friday walk to explore treasures of the Znojmo region, Znojmo 15. 4. Discovering eggs with Easter bunnies, Znojmo’s underground, Znojmo 15. 4. Miroslav’s footprint, Miroslav 15.–17. 4. Easter flavoured castle, Bítov castle 16. 4. Easter wine exhibition, Municipal hall, Nový Šaldorf-Sedlešovice 16. 4. Božice wine tasting, KD Božice 19. 4. Concert - Jiří Pospíchal and Petr Gablas, Stucco hall, Znojemská Beseda, Znojmo 19. 4. Taking the Grape Goat to the vineyard, Znojmo 20. 4. Spring run through Gránice, Old water works plant, Znojmo 21. 4. Opening of Pohoda camp and sports grounds, Únanov 21. 4. Historical bikes, House of Arts, Znojmo 22. 4. Čula wine tasting, KD Slup 22. 4. Znovín Walking Day, Šatov and Hnanice, Znovín Znojmo, a.s. 22. 4. Burning of witches, Near Pohoda lido, Kulturní komise obce Únanov 22. 4. Let’s clean up Czechia + exhibition of paintings and photos, Kolonie u Dvora, Božice 22.–23. 4. Weintour Wienviertel, Lower Austrian wine trails 23. 4. Meeting with biotronics – a lecture by Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda 27. 4. Smiles 2017, Municipal hall Znojmo 29. 4. 44th district wine exhibition Jaroslavice 2017, Jaroslavice, náměstí 30. 4. Burning of witches, Capuchin garden behind Vlk’s tower, Znojmo 30. 4. Traditional burning of witches, Sports grounds Dobšice 30. 4. Burning of witches, Božice 30. 4. Burning of witches, Football pitch, Klub matek, SDH Slup 30. 4. Opening ceremony for the new cycling season, Jevišovice

Burg Bítov 1. 4. Eröffnung der Traubenziege-Weges, Vrbovec 1. 4. Vernissage der Fotografen, Gasthaus Sapík, Dobšice 1. 4. Weinausstellung, Kulturhaus Hodonice 4.–5. 4. Znaimer Nachtigall, Stucksaal, Znojemská Beseda, Znojmo 7.–17. 4. Ostergestecke, Haus der Kunst, Znojmo 8. 4. Vrbovecký Weinkost, Vrbovec 8. 4. Aprilwelle, Stadthallenbad Znojmo 8. 4. Osterhasenschatz - Osterspiele in der Kolonie, Božice, Kolonie u Dvora 12.–16. 4. Znaimer Ostern, Horní náměstí, Obrokova ulice, Masarykovo náměstí, Znojmo 13.–15. 4. Ratschen, Božice 14. 4. Osterliche Weinverkostung, Zelenářská, Znojmo 14. 4. Karfreitag-Spaziergang zu den Schätzen des Znaimerlandes, Znojmo 15. 4. Mit den Osterhasen hinter den Eiern, Znaimer Untergrund, Znojmo 15. 4. Miroslavsky Fußtapfen, Miroslav 15.–17. 4. Burg mit Oster-Duft, Burg Bítov 16. 4. Österliche Weinausstellung, Gemeindesaal Nový Šaldorf-Sedlešovice 16. 4. Božický Weinkost, Kulturhaus Božice 19. 4. Konzert - Jiří Pospíchal und Petr Gablas, Stucksaal, Znojemská Beseda, Znojmo 19. 4. Abtragung der Weinbauziegenbockes in den Weingarten, Znojmo 20. 4. Frühjahrslauf durch Gránice, Altes Wasserkraftwerk, Znojmo 21. 4. Eröffnung des Campingplatzes Pohoda und der Sportplätze, Únanov 21. 4. Historische Fahrräder, Haus der Kunst, Znojmo 22. 4. Čula Weinkost, Kulturhaus Slup 22. 4. Znovín Walking Tag, Šatov und Hnanice, Znovín Znojmo, a.s. 22. 4. Hexenbrennen, beim Freibad Pohoda, Kulturkommission der Gemeinde Únanov 22. 4. Räumen wir Tschechien + Ausstellung der Bilder und Fotos, Kolonie u Dvora, Božice 22.–23. 4. Weintour Wienviertel, Niederösterreichische Weinstraßen 23. 4. Treffen mit Biotronik - Vortrag Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda 27. 4. Lächeln 2017, Stadthallenbad Znojmo 29. 4. 44. Gebietsweinausstellung Jaroslavice 2017, Jaroslavice, Hauptplatz 30. 4. Hexenbrennen, Kapuzinergarten hinter Vlkova Turm, Znojmo 30. 4. Traditionelles Hexenverbrennen, Sportareal Dobšice 30. 4. Hexenbrennen, Spielplatz Božice 30. 4. Hexenbrennen, Fußballplatz, Mutterklub, Freiwillige Feuerwehr Slup 30. 4. Feierliche Eröffnung der Radsaison, Jevišovice

KVĚTEN

MAY

MAI

Moravský Krumlov n Mezinárodní den rodiny – Týden pro rodinu, Znojmo

Moravský Krumlov n Internatioanl Family Day - a week dedicated to families, Znojmo

Moravský Krumlov n Internationaler Tage der Familie - Woche für Familie, Znojmo

n Čarodějnice, DPS, Jevišovice n Mezinárodní den památek a sídel,

n Módní přehlídka, Znojemská Beseda, Znojmo n Setkání pěveckých sborů, Kaple Zámku,

n Burning of witches, DPS, Jevišovice, n International day of historical sites and

n Fashion show, Znojemská Beseda n Reunion of choirs, Chateau chapel,

n Hexenbrennen, DPS, Jevišovice n Internationaler Tage der Denkmäler,

n Modeschau, Znojemská Beseda n Treffen der Gesangschore, Schlosskapelle,


22

Vybrané akce konané v roce 2017 / Events in 2017 / Veranstaltungen im Jahre 2017 www.znojemsko.info

n Hudební festival Vrabčák, zámecký park, Moravský Krumlov n Setkání pěveckých sborů, zámek Moravský Krumlov n Hudební slavnosti, Orlovna Rakšice n Dětský den, Fotbalové hřiště, SFK Slup 1. 5.–30. 9. Výstava obrazů Otakara a Lenky Babůrkových, Hrad Bítov 1. 5.–30. 9. Od Bítova k Vranovu, Hrad Bítov 1. 5. Přehlídka dechových hudeb, Kapucínská zahrada za Vlkovou věží, Znojmo 1. 5. Výsadba Aleje života, Božice 1. 5. Májová vyjížďka, nám. Komenského, cyklostezka, Znojmo 4. 5. Majáles, Horní náměstí, Znojmo

n Music festival Vrabčák, Chateau park, MěKS, Moravský Krumlov n Reunion of choirs, Moravský Krumlov chateau, MěKS n Music festival, Orlovna Rakšice, MěKS n Children’s day, Football pitch, SFK Slup 1. 5.–30. 9. Exhibition of paintings of Otakar and Lenka Babůrek, Bítov castle 1. 5.–30. 9. Od Bítova k Vranovu, Bítov castle 1. 5. Showcase of brass music bands, Capuchin garden behind Vlk’s tower, Znojmo 1. 5. Planting of trees at Life Avenue, Božice 1. 5. May ride, Komenského square, Znojmo 4. 5. Majáles - May festival, Horní náměstí Znojmo 5. 5. Májová prohlídka města s degustací vín 5. 5. May city tour with wine tasting - not nejen pro zamilované, Zelenářská, Znojmo just for couples, Zelenářská, Znojmo 5.–7. 5. Mistrovství ČR v country tancích, 5.–7. 5. Czech championship in country Sportovní hala, Znojmo music dancing, Sports hall, Znojmo 5.–6. 5. Dny partnerských měst, 5.–6. 5. Day of partner towns, Horní náměstí, Znojmo Horní náměstí, Znojmo 6. 5. PechaKucha Night vol. 20, Znojmo 6. 5. PechaKucha Night vol. 20, Znojmo 6. 5. Den otevřených sklepů Hnanice, Sklepní 6. 5. Open cellars day at Hnanice, Wine ulička, Hnanice cellar alley Hnanice 6. 5. Putování po sklepích, Tasovice, Hodonice- 6. 5. Wandering around wine cellars, sklepy Tasovice, Hodonice- cellars, 6.–7. 5. Rybářské závody, Rybník v Údolí lásky 6.–7. 5. Fishing competition, Pond in Údolí Božice, rybáři Božice lásky Božice, rybáři Božice 7. 5. Floriánská pouť, kaple sv. Floriána, 7. 5. St. Florian’s Fair, St. Florian’s chapel, Moravský Krumlov Moravský Krumlov 7. 5. Jarovín rosé 2017, Obroková ulice, 7. 5. Jarovín rosé 2017, Obroková ulice, Znojmo Znojmo 7. 5. Floriánská pouť, kaple sv. Floriána, 7. 5. St. Florian’s Fair, St. Florian’s chapel, Římskokatolická farnost a město Římskokatolická farnost a město Moravský Krumlov Moravský Krumlov 7. 5. Voda a lidé, nám. Komenského, Znojmo 7. 5. Water and people, Komenského square, Znojmo 8. 5. Festival vína VOC Znojmo, Horní náměstí, 8. 5. VOC Znojmo wine festival, Horní Obrokova ulice, Masarykovo náměstí, square, Obrokova street, Masarykovo square, Znojmo Znojmo 8. 5. Řízená degustace vín VOC Znojmo ve 8. 5. Moderated wine tasting of VOC Vlkově věži, Vlkova věž, Znojmo Znojmo in Vlk’s Tower, Vlk’s Tower, Znojmo 8. 5. Cyklovýlet a otevírání Hraběcí studánky, 8. 5. Cycling trip and opening of Hraběcí Božice, Šanov spring, Božice, Šanov 12. 5.–13. 8. Poklad císařské dynastie Tchang, 12. 5.–13. 8. The treasure of imperial Znojemský hrad, Znojmo dynasty Tchang, Znojmo castle, Znojmo 12. 5.–30. 7. Znojemsko letecky, Dům umění, 12. 5.–30. 7. The Znojmo region by air, Znojmo House of Arts, Znojmo 13. 5. Znojemská královnička, Dukla, Znojmo 13. 5. Znojmo’s little queen, Dukla, Znojmo 13. 5. Grand prix, Dukla, Znojmo 13. 5. Grand prix, Dukla, Znojmo 13. 5. Memoriál Ing. Jana Turka, Dukla, Znojmo 13. 5. Ing. Jan Turek’s memorial, Dukla, Znojmo 13. 5. Mezinárodní silniční cyklistický maratón 13. 5. International road cycling marathon EVROPA - memoriál Romana Meidla, EUROPE - R. Meidl Memorial Race, Znojmo Komenského square, Znojmo 13.–14. 5. Znojemská královna, Dukla, Znojmo 13.–14. 5. Znojmo’s queen, Dukla, Znojmo 14. 5. Koncert ZUŠ Den matek, sál ZUŠ Božice 14. 5. Mother’s Day concert, Hall at ZUŠ Božice, ZUŠ Božice 14. 5. Májová vyjížďka po vinařských stezkách, 14. 5. May ride through wine routes, Komenského nám., Znojmo Komenského square, Znojmo 19. 5. Prohlídka města Znojma s NAVAJNskými 19. 5. City tour with NAVAJN wines, víny, Zelenářská, Znojmo Zelenářská, Znojmo 19. 5. Znojemská muzejní noc, Minoritský 19. 5. Znojmo’s Museum Night, Minorite klášter, Znojmo monastery, Znojmo 19. 5. Muzejní noc - noční jízda, Znojmo 19. 5. Znojmo’s Museum Night - Night ride, Znojmo 19.–20. 5. Garage design, Znojmo 19.–20. 5. Garage design, Znojmo 20.–21. 5. Setkání majitelů historických kol, 19.–21. 5. Reunion of historical bicycle Znojmo a Boskovštejn owners, Znojmo and Boskovštejn

n Rockfestival Vrabčák, Schlosspark, MěKS, Moravský Krumlov n Treffen der Gesangschore, Schloss Moravský Krumlov, MěKS n Musikfeste, Orlovna Rakšice, MěKS n Tag der Kinder, Fußballplatz, SFK Slup 1. 5.–30. 9. Ausstellung der Bilder von Otakar und Lenka Babůrek, Burg Bítov 1. 5.–30. 9. Von Bítov zum Vranov, Burg Bítov 1. 5. Blasmusikvorführung, Kapuzinergarten hinter Vlkova Turm, Znojmo 1. 5. Auspflanzung der Allee des Lebens, Božice 1. 5. Mai-Radausfahrt, Komenský Platz, Znojmo 4. 5. Majáles, Horní náměstí (Oberer Platz), Znojmo 5. 5. Mai-Stadtführung mit Weinverkostung nicht nur für die Verliebten, Zelenářská, Znojmo 5.–7. 5. Meisterschaft der Tschechischen Republik in den Cuntry-Tänzen, Sporthalle, Znojmo 5.–6. 5. Tage der Partnerstädte, Horní náměstí (Oberer Platz), Znojmo 6. 5. PechaKucha Night vol. 20, Znojmo 6. 5. Tag der offenen Keller Hnanice, Kellergasse Hnanice 6. 5. Kellerwanderung, Tasovice, HodoniceKeller 6.–7. 5. Fischerwettbewerb, Teich im Tal der Liebe Božice, Fischer Božice 7. 5. Floriani Wallfahrt, Kapelle Hl. Florian, Moravský Krumlov 7. 5. Jarovín rosé 2017, Obroková Straße, Znojmo 7. 5. Floriani Wallfahrt, Kapelle Hl. Florian, Römisch-katholisches Pfarramt und Stadt Moravský Krumlov 7. 5. Wasser und Menschen, Komenský Platz, Znojmo 8. 5. Festival der VOC Weine Znojmo, Horní Platz, Obrokova, Masaryk Platz, Znojmo 8. 5. Kommentierte Verkostung der VOC Weine Znojmo in Vlkova Turm, Znojmo 8. 5. Radtour und Eröffnung des Grafbrünleins, Božice, Šanov 12. 5.–13. 8. Schatz der Kaiserdynastie Tchang, Znaimer Burg, Znojmo 12. 5.–30. 7. Znaimerland aus der Luft, Haus der Kunst, Znojmo 13. 5. Znaimer Königlein, Dukla, Znojmo 13. 5. Grand Prix, Dukla, Znojmo 13. 5. Memorail Ing. Jan Turek, Dukla, Znojmo 13. 5. Internationaler Rennrad Marathon EUROPA - Roman Meidls Memorial, Komenský Platz, Znojmo 13.–14. 5. Znaimer Königin, Dukla, Znojmo 14. 5. Konzert der künstlerischen Grundschule zum Muttertag, KG Božice 14. 5. Mai-Radausfahrt auf den Weinvegen, Komenský Platz, Znojmo 19. 5. Besichtigung der Stadt Znojmo mit NAVAJN-Weinen, Zelenářská, Znojmo 19. 5. Znaimer Nacht der Museen, Minoritenkirche, Znojmo 19. 5. Znaimer Nacht der Museen, Nacht Radausfahrt, Znojmo 19.–20. 5. Garage Design, Znojmo 20.–21. 5. Treffen der Besitzer der historischen Fahrräder, Znojmo und Boskovštejn


Vybrané akce konané v roce 2017 / Events in 2017 / Veranstaltungen im Jahre 2017

23

www.znojemsko.info

20. 5. Májové otevřené sklepy, Nový ŠaldorfSedlešovice 20. 5. Otevřené sklepy Vrbovec, Sklepní ulička, Vrbovec 21. 5. Znojemský slavíček – finále, Městské divadlo Znojmo 26. 5. Otevření koupaliště Pohoda, Koupaliště Pohoda, Obec Únanov 27. 5. Vzhůru na Cornštejn!, Zřícenina hradu Corštejn, Bítov 27. 5. Dětský den, Horní, Střední park a Hradební příkop Znojmo 28. 5. Setkání s biotronikou – přednáška Tomáše Pfeiffera, Znojemská Beseda 28. 5. Velká cena města Znojma, Masarykovo nám., Znojmo

20. 5. May open cellars, Nový ŠaldorfSedlešovice 20. 5. Open cellars Vrbovec, Wine cellar alley, Vrbovec 21. 5. Znojmo’s nightingale - finals, Municipal theatre Znojmo 26. 5. Opening of Pohoda lido, Pohoda lido, Obec Únanov 27. 5. To Cornštejn!, Ruins of castle Corštejn, Bítov 27. 5. Children’s day, Horní, Střední park and Hradební moat Znojmo 28. 5. Meeting with biotronics – a lecture by Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda 28. 5. Grand Prix of the city of Znojmo, Masarykovo square, Znojmo

20. 5. Offenen Mai-Keller, Nový ŠaldorfSedlešovice 20. 5. Offene Keller Vrbovec, Kellergasse, Vrbovec 21. 5. Znaimer Nachtigall - Finale, Stadttheater Znojmo 26. 5. Eröffnung des Freibades Pohoda, Freibad Pohoda, Gemeinde Únanov 27. 5. Aufwärts auf Cornštejn!, Burgruine Corštejn, Bítov 27. 5. Tag der Kinder, Oberer und mittlerer Park und Burggraben Znojmo 28. 5. Treffen mit Biotronik - Vortrag Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda 28. 5. Grand Prix der Stadt Znojmo, Masaryk Platz, Znojmo

ČERVEN

JUNE

JUNI

Břežany n Znojemský ponocný, historické centrum Znojmo 2. 6. Za pohádkou pohádka, Znojemské podzemí, Znojmo 2. 6. Den dětí, Dolní park, Znojmo 2. 6.–13. 8. Návrat zašlé krásy, Minoritský klášter, Znojmo 2. 6. Vinařský tufr, Tasovice, Hodonice 3. 6. Putování za znojemským Veltlínem, Vinařské obce Znojemské vinařské podoblasti

Břežany n Znojmo’s watchman, Historical centre of Znojmo 2. 6. One fairy tale after another, Znojmo’s underground, Znojmo 2. 6. Children’s day, Dolní park, Znojmo 2. 6.–13. 8. The return of beauty gone, Minorite monastery, Znojmo 2. 6. Winemakers’event, Tasovice, Hodonice 3. 6. Discovering Znojmo’s Veltliner ine, Winemaking municipalities in the Znojmo wine region 3. 6. Children’s day, KD Božice, obec Božice 3. 6. Children’s day, Ajax club, Únanov 4. 6. Children’s day, Louka parish, Znojmo 5. 6. Concentus moraviae, Moravský Krumlov chateau, MěKS 9. 6. Night of churches, St. Wenceslas church, Znojmo 9. 6.–12. 7. Zdeněk Maixner, House of Arts, Znojmo 9. 6. Open day at the Cross Vault cellar with wine tasting, open day at the Prokop Diviš memorial in Přímětice, Přímětice - Cross Vault cellar, Znovín Znojmo, a.s

n Víkend otevřených zahrad, Zámecký park

3. 6. Dětský den, KD Božice 3. 6. Dětský den, klub Ajax, Únanov 4. 6. Dětský den, Farnost Louka, Znojmo 5. 6. Concentus moraviae, zámek Moravský Krumlov, MěKS 9. 6. Noc kostelů, Kostel Sv.atého Václava, Znojmo 9. 6.–12. 7. Zdeněk Maixner, Dům umění, Znojmo 9. 6. Den otevřených dveří Křížového sklepa s ochutnávkou vín spojený se dnem otevřených dveří Památníku Porkopa Diviše v Příměticích, Přímětice - Křížový sklep 10. 6. Podzemí se sládkem Hostanem, Znojemské podzemí, Znojmo 10. 6. Dětský den, Dobšice 10. 6. Pivní slavnosti, Horní náměstí, Václavské náměstí, ulice Přemyslovců, Znojmo 10. 6. Časovka jednotlivců - Extraligamasters, Hodonice 10.–11. 6. Hudební slavnost Musiwiesn, Retz 11. 6. Silniční cyklistický závod - Hodonické okruhy - Extraligamasters, Hodonice 11. 6. Miroslavský klíč, Letní kino Miroslav 15.–25. 6. Retzký týden vína, zahrada spořitelny (Sparkasse) Retz 16. 6.–18. 6. Oslava 790 let obce Únanov, Obec Únanov 17. 6. Znojmo Extreme 790, Radniční věž Znojmo 17. 6. Výročí Navajn, Zelenářská, Znojmo 17. 6. Pivní slavnosti, nádvoří zámku Moravský Krumlov 18. 6. Běh vinohrady okolo Retzu, Retz 18. 6. Tátafest a cyklohrátky, Kolonie u Dvora, Božice 23. 6. Concentus moraviae, zámek Moravský Krumlov

n Open gardens weekend, Chateau park

10. 6. The underground with the brewmaster, Znojmo’s underground, Znojmo 10. 6. Children’s day, Dobšice 10. 6. Beer festival, Horní square, Václavské square, Přemyslovců street, Znojmo 10. 6. Individuals’race - Extraleague Masters, Hodonice 10.–11. 6. Music festival Musiwiesn, Retz 11. 6. Road cycling race - Hodonice circuit Extraleague Masters, Hodonice 11. 6. Miroslav’s key, Open air cinema Miroslav 15.–25. 6. Retz’s Wine Week, Garden of the bank (Sparkasse) Retz 16. 6.–18. 6. Celebration of 790th anniversary of Únanov village, Únanov 17. 6. Znojmo Extreme 790, Townhall tower Znojmo 17. 6. Navajn’s anniversary, Zelenářská, Znojmo 17. 6. Beer festival, Courtyard of Moravský Krumlov chateau 18. 6. Vineyard run around Retz, Retz 18. 6. Dad-fest and cycling games, Kolonie u Dvora, Božice 23. 6. Concentus moraviae, Moravský Krumlov chateau

n Weekend der offenen Gärten, Schlosspark Břežany n Znaimer Nachtwächter, Historisches Zentrum Znojmo 2. 6. Nach einem Märchen ein weiteres, Znaimer Untergrund, Znojmo 2. 6. Tag der Kinder, Unterer Park, Znojmo 2. 6.–13. 8. Rückkehr der verschwundenen Schöheit, Minoritenkirche, Znojmo 2. 6. Weinkost, Tasovice, Hodonice 3. 6. Wanderung zum Znaimer Veltliner, Weinbaugemeinden des Znaimer Weinbaugebietes 3. 6. Tag der Kinder, Kulturhaus Božice, Gemeinde Božice 3. 6. Tag der Kinder, Vereines Ajax, Únanov 4. 6. Tag der Kinder, Pfarramt Louka, Znojmo 5. 6. Concentus moraviae, Schloss Moravský Krumlov, MěKS 9. 6. Nacht der Kirchen, Kirche Hl. Wenzels, Znojmo 9. 6.–12. 7. Zdeněk Maixner, Haus der Kunst, Znojmo 9. 6. Tag der offenen Tür des Kreuzkellers mit der Weinverkostung verbunden mit dem Tag der offenen Tür des Prokop Divišs Denmals in Přímětice, Přímětice - Kreuzkeller, Znovín Znojmo, a.s. 10. 6. Untergrund mit dem Braumeister Hostan, Znaimer Untergrund, Znojmo 10. 6. Tag der Kinder, Dobšice 10. 6. Bierfest, Horní náměstí, Václavské náměstí, Straße Přemyslovců 10. 6. Zeitfahren der Einzelpersonen Extraligamasters, Hodonice 10.–11. 6. Musikfest Musiwiesn, Retz 11. 6. Rennrad-Wettfahrt - Runden Hodonice - Extraligamasters, Hodonice, 11. 6. Miroslavský Schlüssel, Sommerkino Miroslav 15.–25. 6. Retzer Weinwoche, Sparkassen Garten Retz 16. 6.–18. 6. Jubiläum 790 Jahre der Gemeinde Únanov, Gemeinde Únanov 17. 6. Znojmo Extreme 790, Rathausturm Znojmo 17. 6. Jubiläum Navajn, Zelenářská, Znojmo 17. 6. Bierfest, Hofplatz des Schlosses Moravský Krumlov 18. 6. Retzer Weinberglauf, Retz 18. 6. Tátafest a cyklohrátky (Vaterfest und Radspiele), Kolonie u Dvora, Božice 23. 6. Concentus moraviae, Schloss Moravský Krumlov


24

Vybrané akce konané v roce 2017 / Events in 2017 / Veranstaltungen im Jahre 2017 www.znojemsko.info

23. 6. Cyklistické závody MUDr. Josefa Moudrého, Mikulovice 24.–25. 6. Tradiční hody, hřiště Božice 25. 6. Setkání s biotronikou – přednáška Tomáše Pfeiffera, Znojemská Beseda 25. 6. Duhový den na zámku, Zámek Břežany, Břežany 30. 6. Zahájení prázdnin, Koupaliště Pohoda, Únanov

23. 6. Cycling race of MUDr. Josef Moudrý, Mikulovice 24.–25. 6. Traditional feast, Božice sports grounds, Hasiči Božice 25. 6. Meeting with biotronics – a lecture by Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda 25. 6. Rainbow day at the chateau, Břežany chateau, Břežany 30. 6. Holidays begin, Pohoda lido, Únanov

23. 6. Radrennen MUDr. Josefs Moudrý, Mikulovice 24.–25. 6. Traditioneller Kirchtag, Spielplatz Božice, Feuerwehr Božice 25. 6. Treffen mit Biotronik - Vortrag Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda 25. 6. Regenbogentag auf dem Schloss, Schloss Břežany, Břežany 30. 6. Ferienbeginn, Freibad Pohoda, Únanov

ČERVENEC

JULY

JULI

Znojmo n Cyrilometodějská pouť, Kaplička v Oleksovičkách, Římskokatolická farnost Slup n Kinematograf Bratří Čadíků, zámek Moravský Krumlov n Dětský den, DPS, Jevišovice 1. 7.–31. 8. Pohádkové léto v Domě umění, Dům umění, Znojmo 1. 7.–31. 8. Léto na Cornštejně, Zřícenina hradu Corštejn, Bítov 1. 7.–31. 8. Historická hudba, Hrad Bítov 1. 7.–31. 8. Noční prohlídky, Hrad Bítov 1. 7. Den otevřených sklepů ve Vítonicích, Sklepní ulička, Vítonice 1. 7.–31. 8. Historická lukostřelba, Hrad Bítov

Znojmo n Saint Cyril and Methodius Fair, Chapel in Oleksovičky, Parish Slup n Cinematograph of Čadík brothers, Moravský Krumlov chateau n Children’s day, DPS, Jevišovice 1. 7.–31. 8. Fairy tale summer at the House of Arts, House of Arts, Znojmo 1. 7.–31. 8. Summer at Cornštejn, Ruins of castle Corštejn, Bítov 1. 7.–31. 8. Historical music, Bítov castle 1. 7.–31. 8. Night tours, Bítov castle 1. 7. Open day at cellars in Vítonice, Wine cellar alley, Vítonice 1. 7.–31. 8. Historical archery, Bítov castle

1. 7. Vinařská 50 - Author Znovín Cup, Šatov 4.–9. 7. Osadníci nové Francie na Bítově, Hrad Bítov 6.–23. 7. HF Znojmo 2017 - XIII. Ročník věnovaný Martinu Lutherovi, Znojmo 6.–23. 7. Festival Retz, Retz 7.–9. 7. Bitva u Znojma r. 1809, Dobšice 8. 7. Dobývání dobšických sklípků, Dobšice 8. 7. Řízená degustace vín ve vinicích, Hotel Vinice Hnanice, Hnanice 14. 7. Koncert Buty, zámek Moravský Krumlov 15. 7. Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána, Miroslav 15. 7. Prohlídka Znojma se Znovínským vínem, Zelenářská, Znojmo 19. 7. Řízená degustace růžových a sladkých vín při svíčkách, Slepičí trh, Znojmo

1. 7. Winemakers’ 50 - Author Znovín Cup, Šatov 4. –9. 7. New France settlers at Bítov, Bítov castle 6.–23. 7. HF Znojmo 2017 - XIII. Annual event dedicated to Martin Luther, Znojmo 6.–23. 7. Retz Festival, Retz 7.–9. 7. Battle of Znojmo in 1809, Dobšice 8. 7. Conquering of Dobšice cellars, Dobšice 8. 7. Moderated wine tasting at the vineyard, Hotel Vinice Hnanice, Hnanice 14. 7. Concert of Buty, Mor. Krumlov chateau 15. 7. Apricot harvest and fair at St. Florian’s, Miroslav 15. 7. A tour of Znojmo with Znovín wine, Zelenářská, Znojmo 19. 7. Candle-lit moderated wine tasting rosé and sweet wines, Slepičí trh, Znojmo

21. 7. Řízená degustace vín pod širým nebem, Kollárova, Znojmo 21. 7.–10. 8. Expedice středověk, Dům umění, Znojmo 22. 7. Řízená degustace vín na lodi, Vranovská přehrada, Vranov nad Dyjí 26.–27. 7. PechaKucha Night vol. 21 a Narozeninová oslava, Na Káře, Znojmo 29. 7. Božické otevřené sklepy, Sklepní ulička, obecní sklep, Božice

21. 7. Moderated open air wine tasting, Kollárova, Znojmo 21. 7.–10. 8. Expedition Middle Ages, House of Arts, Znojmo 22. 7. Moderated wine tasting on a boat, Vranov dam, Vranov nad Dyjí 26.–27. 7. PechaKucha Night vol. 21 and a birthday party, Na Káře, Znojmo 29. 7. Open cellars in Božice, Wine cellar alley, municipal cellar, Božice

n Znaimer Nachtwächter, Historisches Zentrum Znojmo n Kyrill-Method-Wallfahrt, Kapelle in Oleksovičky, Pfarramt Slup n Kinematograf der Gebrüder Čadíks, Schloss Moravský Krumlov n Tag der Kinder, DPS, Jevišovice 1. 7.–31. 8. Märchensommer im Haus der Kunst, Haus der Kunst, Znojmo 1. 7.–31. 8. Sommer auf Cornštejn, Burgruine Corštejn, Bítov 1. 7.–31. 8. Historische Musik, Burg Bítov, 1. 7.–31. 8. Nachtführungen, Burg Bítov 1. 7. Tag der offenen Keller in Vítonice, Kellergasse Vítonice 1. 7.–31. 8. Historisches Bogenschießen, Burg Bítov 1. 7. Vinařská "50" - Author Znovín Cup 2016, Šatov 4.–9. 7. Ansiedler des neuen Frankreichs in Bítov, Burg Bítov 6.–23. 7. HF Znojmo 2017 - XIII. Jahrgang gewidmet Martin Luther, Znojmo 6.–23. 7. Festival Retz, Retz 7.–9. 7. Schlacht bei Znaim J. 1809, Dobšice 8. 7. Eroberung der Keller in Dobšice, Dobšice 8. 7. Kommentierte Weinverkostung in den Weingärten, Hotel Vinice Hnanice, Hnanice 14. 7. Konzert Buty, Schloss Mor. Krumlov 15. 7. Marillenfest mit Jahrmarkt beim Florian, Miroslav 15. 7. Besichtigung von Znojmo mit Wein aus Znovín, Zelenářská, Znojmo 19. 7. Kommentierte Verkostung der süßen weine und Rosé-Weine beim Kerzenlicht, Slepičí trh, Znojmo 21. 7. Kommentierte Verkostung unter dem freien Himmel, Kollárova, Znojmo 21. 7.–10. 8. Expedition Mittelalter, Haus der Kunst, Znojmo 22. 7. Kommentierte Weinverkostung auf dem Schiff, Talsperre Vranov, Vranov a.d. T. 26.–27. 7. PechaKucha Night vol. 21 und Geburtstagsfeier, Na Káře, Znojmo 29. 7. Offenen Keller Božice, Kellergasse, Gemeindekeller, Božice

SRPEN

AUGUST

AUGUST

Znojmo 4.–5. 8. Djembe Marathon, Vrabčí hájek Moravský Krumlov 18. 8.–19. 8. Rock Heart, zámecký park, Moravský Krumlov 19. 8. Cyklovýlet serie z Božic až na konec …, Božice 26. 8. Zarážení hory, Tasovice - vinohrady, Vinařský spolek, 26. 8. O pohár čulského mlynáře, Areál před vodním mlýnem, SDH Slup

Znojmo 4.–5. 8. Djembe Marathon, Vrabčí hájek Moravský Krumlov 18. 8.–19. 8. Rock Heart, Chateau park, Moravský Krumlov 19. 8. Cycling trip from Božice to the end of ..., Božice 26. 8. Locking the vineyards, Tasovice vineyards, Vinařský spolek 26. 8. Čulov miller’s cup, Area in front of the water mill, SDH Slup

n Znojemský ponocný, historické centrum

n Znojemský ponocný, historické centrum

n Znojmo’s watchman, Historical centre of

n Znojmo’s watchman, Historical centre of

n Znaimer Nachtwächter, Historisches Zentrum Znojmo 4.–5. 8. Djembe Marathon, Vrabčí hájek Moravský Krumlov 18. 8.–19. 8. Rock Heart, Schlosspark, Moravský Krumlov 19. 8. Radausflug der Serie „Aus Božice bis an das Ende...“, Božice 26. 8. Schließen der Weinberge, Tasovice Weinberge, Winzerverein 26. 8. Um den Pokal des Müllers aus Čula, Areal vor der Wassermühle, SDH Slup


Vybrané akce konané v roce 2017 / Events in 2017 / Veranstaltungen im Jahre 2017

25

www.znojemsko.info

31. 8.–3. 9. Malý festival loutky, Moravský Krumlov a okolní obce

31. 8.–3. 9. Small festival of puppets, Moravský Krumlov and surrounding villages

31. 8.–3. 9. Kleines Festival - Puppen, Moravský Krumlov und umliegende Gemeinden

ZÁŘÍ

SEPTEMBER

SEPTEMBER

n Znojemský ponocný, historické centrum

Znojmo n Krumlovské burčákobraní, zámek Moravský Krumlov n Pocta Alfonsi Muchovi, zámek Moravský Krumlov 2. 9. Slavnosti chleba 2017, Areál před vodním mlýnem, Obec Slup 15.–17. 9. Znojemské historické vinobraní, Znojmo 15.–16. 9. Klidová zóna - Zábava pro celou rodinu, Znojmo 16. 9. Božický burčák, obecní sklep Božice, Družstvo Božických vinařů 22. 9. Den seniorů, Orlovna Únanov 22.–24. 9. Vinobraní v Retzu, náměstí Retz 23.–23. 9. Mountain Bike Hnanice, Hnanice 29. 9. Znojemský burčákový festival BURČÁKFEST, Znojmo - Loucký klášter 30. 9. X. Festival dračích lodí ve Znojmě, Sedlešovice, řeka Dyje

n Znojmo’s watchman, Historical centre of

Znojmo n Krumlov’s young wine picking, Moravský Krumlov chateau n Homage to Alfons Mucha, Moravský Krumlov chateau 2. 9. Bread festival 2017, Area in front of the water mill, Obec Slup 15.–17. 9. Znojmo’s historical grape harvest, Znojmo 15.–16. 9. Quiet zone - fun for the whole family, Znojmo 16. 9. Božice’s young wine, Božice municipal cellar, Družstvo Božických vinařů 22. 9. Day of seniors, Orlovna Únanov 22.–24. 9. Grape harvest in Retz, Retz 23.–23. 9. Mountain Bike Hnanice, Hnanice 29. 9. Znojmo’s young wine festival BURČÁKFEST, Znojmo - Louka monastery 30. 9. X. annual festival of dragon boats in Znojmo, Sedlešovice, Dyje river

n Znaimer Nachtwächter, Historisches Zentrum Znojmo n Sturmfest Krumlov, Schloss Moravský Krumlov, n Ehre dem Alfons Mucha, Schloss Moravský Krumlov 2. 9. Fest des Brotes 2017, Areal vor der Wassermühle, Gemeinde Slup 15.–17. 9. Znaimer historisches Weinlesefest, Znojmo 15.–16. 9. Ruhezone - Unterhaltung für ganze Familie, Znojmo 16. 9. Sturm aus Božice, Gemeindekeller Božice, Verein der Winzer aus Božice 22. 9. Seniorentag, Orlovna Únanov 22.–24. 9. Weinlesefest in Retz, Retz 23.–23. 9. Mountain Bike Hnanice, Hnanice 29. 9. Znaimer Sturmfestival - BURČÁKFEST, Znojmo, Kloster Louka 30. 9. X. Festival der Drachenboote in Znojmo, Sedlešovice, Fluß Thaya

ŘÍJEN

OCTOBER

OKTOBER

1. 10.–31. 12. Když se rozbuší kovadlina, Minoritský klášter, Znojmo 1. 10. Svátek seniorů, Znojmo 1. 10. Velké setkání sběratelů všech oborů, Konferenční sál Dukla 6. 10. Večer sokolských světel, Pod Obří Hlavou, Znojmo 13.–15. 10. Únanovské posvícení, Únanov 20. 10.–31. 12. Anděl páně I a II, Dům umění, Znojmo 21. 10. Výstava fotografií, Hostinec Sapík, Dobšice 27.–28. 10. Dýňové slavnosti v oblasti Retzu, Unterretzbach, Zellerndorf 28. 10. V harmonii s přírodou, Zelenářská, Znojmo 28. 10. Vrbovecké vinobraní, Sklepní ulička, Vrbovec 28. 10. Halloweenské dýňohrátky, ZŠ Božice 31. 10. Halloweenská stezka odvahy, Znojemské podzemí, Znojmo

Republic, Znojmo 1. 10.–31. 12. When the anvil started beating, Minorite monastery, Znojmo 1. 10. Seniors’ Day, Znojmo 1. 10. Big reunion of collectors of any kind, Conference hall Dukla 6. 10. Evening of Sokol lights, Pod Obří Hlavou, Znojmo 13.–15. 10. Únanov’s feast, Únanov 20. 10.–31. 12. Movies: Anděl páně I and II, House of Arts, Znojmo 21. 10. Photography exhibition, Sapík pub, Dobšice 27.–28. 10. Pumpkin festival in the Retz region, Unterretzbach, Zellerndorf 28. 10. In harmony with nature, Zelenářská, Znojmo 28. 10. Vrbovec grape harvest, Wine cellar alley, Vrbovec 28. 10. Halloween pumpkin games, ZŠ Božice 31. 10. Halloween adventure trail, Znojmo’s underground, Znojmo

Tschechischen Republik, Znojmo 1. 10.–31. 12. Wenn das Pickeisen zum Hämmern beginnt, Minoritenkirche, Znojmo 1. 10. Seniorenfest, Znojmo 1. 10. Großes Sammlertreffen jeder Kategorie, Konferenzsaal Dukla 6. 10. Abend der Sokol-Lichter, Pod Obří Hlavou, Znojmo 13.–15. 10. Kirchtag in Únanov, Únanov 20. 10.–31. 12. Anděl páně I und II, Haus der Kunst, Znojmo 21. 10. Fotoausstellung, Gasthaus Sapík, Dobšice 27.–28. 10. Kürbisfest im Retzerland, Unterretzbach, Zellerndorf 28. 10. Im Einklang mit der Natur, Zelenářská, Znojmo 28. 10. Weinlesefest Vrbovec, Kellergasse, Vrbovec 28. 10. Halloween Kürbisspiele, Grundschule Božice 31. 10. Halloween-Pfad des Mutes, Znaimer Untergrund, Znojmo

LISTOPAD

NOVEMBER

NOVEMBER

n Szidi Tobias, Městské divadlo Znojmo n Týden sociálních služeb ČR, Znojmo

3.–26. 11. XL. výročí založení Klubu mladých filatelistů ve Znojmě, Dům umění, Znojmo 8. 11. Bratři Ebenové, Městské divadlo Znojmo 10. 11. Svěcení Svatomartinských vín, Dobšice 10.–12. 11. Martinské hody, Tasovice 11. 11. Slavnosti Svatomartinského a mladého vína, Minoritský klášter, Znojmo 11. 11. Svatomartinský průvod městem, Minoritský klášter, Znojmo 11. 11. Svatý Martin v Šaldorfských sklepech, Obecní sál, Nový Šaldorf-Sedlešovice 11. 11. Svatomartinské slavnosti a krojované hody, Hnanice 11. 11. Svatý Martin, Vrbovec 17. 11. Řízená degustace Svatomartinských a mladých vín, Vlkova věž, Znojmo

n Szidi Tobias, Municipal theatre Znojmo n Week of social services in the Czech

3.–26. 11. XL. Anniversary of the Club of young stamp collectors in Znojmo, House of Arts, Znojmo 8. 11. Eben brothers, Municipal theatre Znojmo 10. 11. Consecration of St. Martin’s wines, Dobšice 10.–12. 11. St. Martin’s feast, Tasovice 11. 11. Festival of St. Martin’s and young wine, Minorite monastery, Znojmo 11. 11. St. Martin’s city parade, Minorite monastery, Znojmo 11. 11. St. Martin in Šaldorf cellars, Municipal hall, Nový Šaldorf-Sedlešovice 11. 11. St. Martin’s festival and feast with folk costumes, Hnanice 11. 11. St. Martin, Vrbovec 17. 11. Moderated wine tasting of St. Martin’s and young wines, Vlk’s Tower, Znojmo

n Szidi Tobias, Stadttheater Znojmo n Woche der sozialen Dienste der

3.–26. 11. XL. Jubiläum der Gründung des Vereins der jungen Philatelisten in Znojmo, Haus der Kunst, Znojmo 8. 11. Gebrüder Eben, Stadttheater Znojmo 10. 11. Einweihung der Martini-Weine, Dobšice 10.–12. 11. Martini Kirtag, Tasovice 11. 11. Fest des Martini- und jungen Weines, Minoritenkirche, Znojmo 11. 11. Martiniumzug durch die Stadt, Minoritenkirche, Znojmo 11. 11. Heiliger Martin in den Kellern in Šaldorf, Gemeindesaal, Nový Šaldorf-Sedlešovice 11. 11. Martini-Feste und Trachtenkirtag, Hnanice 11. 11. Heiliger Martin, Vrbovec 17. 11. Kommentierte Verkostung der Martini - und jungen Weine, Vlkova Turm Znojmo


26

Vybrané akce konané v roce 2017 / Events in 2017 / Veranstaltungen im Jahre 2017 www.znojemsko.info

18. 11. Gulášovka, Kulturní dům, Miroslav 18. 11. Vánoční tvoření Kolonie, sál Jiráskova domu Osvěty Kolonie u Dvora, Božice 20. 11. Rozsvícení vánočního stromu, Náměstí Svobody, Miroslav 23. 11. Rozsvícení adventního stromu na zámku, Zámek Břežany, Břežany 25. 11. Mikulášská besídka a rozsvěcování vánočního stromu, KD Slup 25. 11. Společenský cyklistický večírek, Lidový dům, Znojmo 27. 11. Zahájení adventu, náves v Únanově 30. 11. Mikulášský turnaj ve stolním tenise, Zámek Břežany, Břežany

18. 11. Goulash Soup, Cultural House, Miroslav 18. 11. Christmas crafts at Kolonie, Hall at Jirásek’s house, Osvěty Kolonie u Dvora, Božice 20. 11. Lighting of the Christmas tree, Náměstí Svobody, Miroslav 23. 11. Lighting of the Advent tree at the chateau, Břežany chateau, Břežany 25. 11. St. Nicholas’s showcase and lighting of the Christmas tree, KD Slup 25. 11. Cycling social evening, Lidový dům, Znojmo 27. 11. Beginning of Advent, Únanov centre 30. 11. St. Nicholas’s table tennis tournament, Břežany chateau, Břežany

18. 11. Gulaschsuppe, Kulturhaus, Miroslav 18. 11. Weihnachtsschöpfung Kolonie, Saal des Jiraseks Hauses Osvěta Kolonie u Dvora, Božice 20. 11. Anzündung des Christbaums, Náměstí Svobody, Miroslav 23. 11. Anzündung des Christbaums auf dem Schloss, Schloss Břežany, Břežany 25. 11. Nikolausfeier und Anzündung des Christbaums, Kulturhaus Slup 25. 11. Gesellschaftliche Radparty, Lidový dům, Znojmo 27. 11. Adventeröffnug, Dorfplatz in Únanov 30. 11. Nikolausturnier im Tischtennis, Schloss Břežany, Břežany

PROSINEC

DECEMBER

DEZEMBER

10. 12. Setkání s biotronikou – přednáška Tomáše Pfeiffera, Znojemská Beseda 11. 12. Vánoční koncert ZUŠ Božice 14. 12. Vánoční posezení u čaje, ZUŠ Božice 16. 12. III. Adventní koncert, Kostel Sv. Václava, Znojmo 16. 12. Vánoční strom řemesel, KD Miroslav 17. 12. Adventní koncert, Zámek Břežany 17. 12. Vánoční koncert, kostel sv. Prokopa v Únanově 23. 12. IV. Adventní koncert, Kostel Sv. Václava, Znojmo 24. 12. Vánoční vyjížďka, Komenského nám., Znojmo 25. 12. Svěcení mladého vína a ochutnávka, Kostel sv. Petra a Pavla, KD Božice,

10. 12. Meeting with biotronics – a lecture by Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda 11. 12. Christmas concert of ZUŠ Božice 14. 12. Christmas afternoon tea, ZUŠ Božice 16. 12. Third Advent concert, St. Wenceslas church, Znojmo 16. 12. Christmas tree of crafts, Miroslav, 17. 12. Advent concert, Břežany chateau 17. 12. Christmas concert, St. Procopius church in Únanov 23. 12. Fourth Advent concert, St. Wenceslas church, Znojmo, 24. 12. Christmas ride, Komenského square, Znojmo 25. 12. Consecration of young wine and wine tasting, Church of St. Peter and St. Paul, KD Božice 26. 12. Christmas concert as part of the Circle of Friends of Music, Church of the Holy Cross, Znojmo

1. 12. Mikulášský košt, Kavárna domu Umění, Znojmo 1. 12. Slavnostní zahájení adventu, Dobšice 1. 12.–31. 12. Vánoce 2017, Dům umění, Znojmo 2. 12. Čertovská veselice, KD Božice 2. 12. I. Adventní koncert, Kostel Sv. Václava, Znojmo 2. 12. Mikulášský den, Dobšice 2. 12. Zahájení adventu v Hnanicích, Hnanice 2. 12. Pohádkové Vánoce, Moravský Krumlov 2. 12.–3. 2. Adventní pohádka, Znojemské podzemí, Znojmo 3. 12. PechaKucha Night vol. 22, Znojmo 3. 12. Rozsvěcení vánočního stromu, otevřená škola, ZŠ Božice 3.–31. 12. Výstava betlémů a vánočních pohlednic, Kostel Sv. Václava, Znojmo 3.–22. 12. Znojemský advent, Horní náměstí, Masarykovo náměstí, ulice Obroková Znojmo 5. 12. Chození mikuláše, ZŠ Božice 6. 12. Mikuláš v Coolně, Klub Coolna, Znojmo 8. 12. Předvánoční koncert s dechovkou AMATÉŘI, Sokolovna Dobšice 8.–10. 12. Advent Nahoře&dole v Retzu, Retz 8.–9. 12. Ježíškův Garage Design, Znojmo 8.–31. 12. Panenky v dějinách módy, Minoritský klášter, Znojmo 9. 12. II. Adventní koncert, Kostel Sv. Václava, Znojmo 9. 12. Rozsvěcení kapličky a jesličky, ZŠ Božice 9.–10. 12. Vánoční prohlídky, Hrad Bítov

26. 12. Vánoční koncert v rámci Kruhu přátel hudby, Chrám sv. Kříže, Znojmo

1. 12. St. Nicholas’s wine tasting, Café at the House of Arts, Znojmo 1. 12. Advent Celebration, Dobšice 1. 12.–31. 12. Christmas 2017, House of Arts, Znojmo 2. 12. Devil’s fun fair, KD Božice 2. 12. First Advent concert, St. Wenceslas church, Znojmo 2. 12. St. Nicholas’s day, Dobšice 2. 12. Beginning of Advent in Hnanice 2. 12. Fairy tale Christmas, Mor. Krumlov 2. 12.–3. 2. Advent fairy tale, Znojmo’s underground, Znojmo 3. 12. PechaKucha Night vol. 22, Znojmo 3. 12. Lighting of the Christmas tree, open school, ZŠ Božice 3.–31. 12. Exhibition of Naitivity scenes and Christmas cards, Znojmo 3.–22. 12. Znojmo’s Advent, Horní square, Masarykovo square, Obroková street Znojmo 5. 12. St. Nicholas walks, ZŠ Božice 6. 12. St. Nicholas in Coolna, Coolna club, Znojmo 8. 12. Advent concert with brass band AMATÉŘI, Sokolovna Dobšice 8.–10. 12. Advent Up&down in Retz, Retz 8.–9. 12. Baby Jesus’s Garage Design, Zn. 8.–31. 12. Dolls in the history of fashion, Minorite monastery, Znojmo 9. 12. Second Advent concert, St. Wenceslas church, Znojmo 9. 12. Lighting of the chapel and Nativity scene, ZŠ Božice 9.–10. 12. Christmas tours, Bítov castle

1. 12. Nikolaus Weinkost, Café des Hauses Der Kunst, Znojmo 1. 12. Feierliche Adventeröffnung, Dobšice 1. 12.–31. 12. Weihnachten 2017, Haus der Kunst, Znojmo 2. 12. Teufelsvolksfest, Kulturhaus Božice 2. 12. I. Adventkonzert, Kirche Hl. Wenzels, Znojmo 2. 12. Nikolaustag, Dobšice 2. 12. Adventeröffnung in Hnanice, Hnanice 2. 12. Märchenweihnachten, Mor. Krumlov 2. 12.–3. 2. Adventmärchen, Znaimer Untergrund, Znojmo 3. 12. PechaKucha Night vol. 22, Znojmo 3. 12. Anzündung des Christbaums, offene Schule, Grundschule Božice 3.–31. 12. Ausstelllung der Krippen und Weihnachtskarten, Znojmo 3.–22. 12. Znaimer Advent, Horní náměstí, Masarykovo náměstí, Straße Obroková, Znojmo 5. 12. Nikolaus, Grundschule Božice 6. 12. Nikolaus in Coolna, Klub Coolna, Znojmo 8. 12. Vorweihnachtskonzert mit Blasmusik AMATÉŘI, Sokolovna Dobšice 8.–10. 12. Advent Oben&Unten in Retz, Retz 8.–9. 12. Garage Design des Christkindes, Zn. 8.–31. 12. Puppen in der Modegeschichte, Minoritenkirche, Znojmo 9. 12. II. Adventkonzert, Kirche Hl. Wenzels, Znojmo 9. 12. Anzündung der Kapelle und Krippe, Grundschule Božice 9. 12.–10. 12. Weihnachtsführungen, Burg Bítov 10. 12. Treffen mit Biotronik - Vortrag Tomáš Pfeiffer, Znojemská Beseda 11. 12. Weihnachtskonzert, Božice 14. 12. Weihnachtstreffen beim Tee, Božice 16. 12. III. Adventkonzert, Kirche Hl. Wenzels, Znojmo 16. 12. Christbaum der Handwerke, Miroslav 17. 12. Adventkonzert, Schloss Břežany 17. 12. Weihnachtskonzert, Kirche Hl. Prokops in Únanov 23. 12. IV. Adventkonzert, Kirche Hl. Wenzels, Znojmo 24. 12. Weihnachtliche Ausfahrt, Komenský Platz, Znojmo 25. 12. Einweihung des jungen Weines und Verkostung, Kirche Hl. Peters und Pauls, Kulturhaus Božice 26. 12. Weihnachtskonzert im Rahmen des Kreises der Musikfreunde, Kirche des hl. Kreuzes, Znojmo


Infostrany / Infopages / Infoseiten

infostrany 2017 infopages 2017 infoseiten 2017 str./p./s. 28–65

V případě nouze / In case of emergency / Im Notfall Nouzové volání Emergency call / Notruf

112

Tísňová linka Emergency Call / Notruf

155

Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby

Zubař Dentist / Zahnarzt Havlík Dental Clinic Fibichova 1043/4, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 225 202, mob.: +420 602 556 672 www.hdclinic.cz

Odtah / servis vozidla

Nemocnice Znojmo Hospital / Krankenhaus MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 21 51 11 www.nemzn.cz

Veterina

Tow car / Auto service Abschleppdienst / Autowerkstatt

Veterinary / Tierzarzt

Libor Suchý, autoprodejna Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo tel.: +420 515 227 940, mob.: +420 606 753 991 www.liborsuchy.cz

Tierklinik Hatě Chvalovice – Hatě 179 tel: +420 515 230 220 www.tierklinikhate.com

Autodružstvo Znojmo Vídeňská třída 2573/43, 669 02 Znojmo tel. servis: +420 515 225 472 tel. odtah: +420 777 794 272 www.autodruzstvo-znojmo.cz

Veterinární klinika Přímětice MVDr. Dalibor Boháč, zvěrolékař K Suchopádu 273/8, 669 04 Znojmo-Přímětice tel.: +420 511 200 895 www.veterinarniklinika-znojmo.cz


28

Infocentra / Information Centres / Informationszentren www.znojemsko.info

Infocentra

Information Centres

Informationszentren

nZnojmo

nZnojmo

nZnojmo

nBožice

nBožice

nBožice

nČížov

nČížov

nČížov

1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací v ČR

U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo tel.: 608 73 61 35 e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz http://www.cykloklubkucera.cz Altánek–kontakt centrum–volný čas ASOCIACE–IUVENES–ZNOYEM z.s. Kovářská 19, 669 02 Znojmo tel.: 604 11 04 42 e-mail: volne-znojmo@volny.cz http://www.volne-znojmo.cz Informační centrum VOC ZNOJMO  s ochutnávkou vín a vyhlídkou Kollárova ulice (ve spodní části Masarykova nám.), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Turistické informační centrum Znojmo Obroková ul. 10 (centrum města - pěší zóna) / Hradní, 669 01 Znojmo tel.: 515 22 25 52, 515 26 16 68 (TIC - Jižní přístupová cesta k hradu) e-mail: tic@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz ZNOVÍN ZNOJMO, a.s  – Informace o vinařském turistickém programu Loucký klášter, 669 02 Znojmo tel.: 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: Po–Pá 9.00–18.00 Informační centrum DSO NIVA Božice 380, 671 64 Božice tel.: 515 25 70 10 e-mail: info@infoniva.cz Návštěvnické a informační středisko Správy NP Podyjí – Čížov Čížov 167, 671 02 Šumná tel.: 515 29 16 30, 606 71 03 00 e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

nHardegg

Centrum Národního parku Thayatal 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at www.np-thayatal.at

1. International Cyclotouristic Information and Service Centre in Czech Republic U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 73 61 35 e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz http://www.cykloklubkucera.cz Contact centre–free time Association–IUVENES–ZNOYEM Kovářská 19, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 11 04 42 e-mail: volne-znojmo@volny.cz http://www.volne-znojmo.cz Information Centre VOC ZNOJMO   with view and wine degustation Kollárova ulice (in the lower part of Masaryk square), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Tourist Information Centre Znojmo Obroková ul. 10 (Centre of Town – Pedestrian Zone)/Hradní, 669 01 Znojmo tel.: +420 515 22 25 52, 515 26 16 68 (TIC – Southern Access road to the Castle) e-mail: tic@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz ZNOVÍN ZNOJMO, a.s  – Information about Wine-growers tourist programme Loucký klášter, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz open: Mo–Fr 9.00–18.00 Information Centre DSO NIVA Božice 380, 671 64 Božice tel.: +420 515 25 70 10 e-mail: info@infoniva.cz Visitors and information centre of the NP Podyjí Čížov 167, 671 02 Šumná tel.: +420 515 29 16 30, 606 71 03 00 e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

nHardegg

National Park Thayatal Centre 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at www.np-thayatal.at

1. Internationales Infozentrum für Radfahrer in Tschechien – Dienste und Informationen U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 608 73 61 35 e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz http://www.cykloklubkucera.cz Kontaktzentrum–Freizeit Association–IUVENES–ZNOYEM Kovářská 19, 669 02 Znojmo Tel.: +420 604 11 04 42 e-mail: volne-znojmo@volny.cz http://www.volne-znojmo.cz Infozentrum VOC ZNOJMO  mit Weinprobe und Ausblick Kollárova ulice (im unteren Teil des Masaryk-Platzes), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Touristisches Informationszentrum Znojmo Obroková ul. 10 (Stadtzentrum – Fußgängerzone)/Hradní, 669 01 Znojmo Tel.: +420 515 22 25 52, 515 26 16 68 (TIC - Südlicher Zugangsweg zur Burg) e-mail: tic@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz ZNOVÍN ZNOJMO, a.s  – Informationen über das Weinund Tourismusprogramm Loucký klášter, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: Mo–Fr 9.00–18.00 Informationszentrum DSO NIVA Božice 380, 671 64 Božice Tel.: +420 515 25 70 10 e-mail: info@infoniva.cz Besuchs- und Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Podyjí/Thayatal Čížov 167, 671 02 Šumná Tel.: +420 515 29 16 30, 606 71 03 00 e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

nHardegg

Nationalparkhaus Thayatal 2082 Hardegg Tel.: (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at www.np-thayatal.at

nHrušovany n. Jevišovkou nHrušovany n. Jevišovkou nHrušovany n. Jevišovkou Informační centrum Hrušovany n. Jevišovkou náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou tel.: 515 22 98 97 e-mail: info@hrusovansko.cz

Information centre Hrušovany n. Jevišovkou náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou tel.: +420 515 22 98 97 e-mail: info@hrusovansko.cz

Informationszentrum Hrušovany n. Jevišovkou náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou Tel.: +420 515 22 98 97 e-mail: info@hrusovansko.cz

nJevišovice

nJevišovice

nJevišovice

nMiroslav

nMiroslav

nMiroslav

Informační centrum Jevišovice Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice tel.: 515 23 12 25 e-mail: su@jevisovice.cz Městské kulturní a informační centrum Miroslav nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 33 35 38 e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

Information centre Jevišovice region Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice tel.: +420 515 23 12 25 e-mail: su@jevisovice.cz Town information centre Miroslav nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: +420 515 33 35 38 e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

Informationszentrum Jevišovice Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice Tel.: +420 515 23 12 25 e-mail: su@jevisovice.cz Stadtinformationszentrum Miroslav nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav Tel.: +420 515 33 35 38 e-mail: mkic.miroslav@volny.cz


Infocentra / Information Centres / Informationszentren

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

29

www.znojemsko.info

nMoravský Krumlov

Informační centrum Moravský Krumlov nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz

nRetz

Retzer Land Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43(0)2942/20010 e-mail: office@retzerland.at http://www.retzerland.at Turistický svaz Retz – Informační kancelář Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at



nMoravský Krumlov

Information centre Moravský Krumlov nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz

nRetz

Retzer Land Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: (0)2942/20010 e-mail: office@retzerland.at http://www.retzerland.at Tourism Association Retz – Information Office Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at



nMoravský Krumlov

Informationszentrum Moravský Krumlov nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz

nRetz

Retzer Land Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43(0)2942/20010 e-mail: office@retzerland.at http://www.retzerland.at Tourismusverein Retz – Informationsbüro Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at

nVranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

Hotely a penziony

Hotels, Guesthouses

Hotels, Pensions

nZnojmo

nZnojmo

nZnojmo

Informační internetové centrum Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz Turistické informační centrum Vranov nad Dyjí Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 515 29 62 85 515 29 63 12 – Městys e-mail: infocentrum@ouvranov.cz Vranov nad Dyjí - přehled ubytování tel.: 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz

Apartmán Antonínská Antonínská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 08 22, rezervace ubytování 603 82 41 15 v době od 8.00 do 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz – Pension s parkovacím místem, ubytování včetně snídaně. DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo tel.: 777 60 63 67 e-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Hotel a Restaurace Morava Horní nám. 258/16, 669 02 Znojmo Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Hotel Kárník Zelenářská 25, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo luxusní hotel v centru královského města Znojma kompletně zrekonstruovaný v roce 2015 tel.: 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz kapacita: 8 pokojů – Boutique Hotel KATERINA v honosné vile z počátku 20. století se může pochlubit výjimečnou polohou. Najdete ho v samotném centru historického jádra královského

Internet information centre Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz Tourist Information Centre Vranov nad Dyjí Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 515 29 62 85 +420 515 29 63 12 – Městys e-mail: infocentrum@ouvranov.cz Information server - accommodation and services in Vranov nad Dyjí tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz

Apartmán Antonínská Antonínská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 08 22, reservation of accommodation +420 603 82 41 15 from 8.00 until 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz - Pension with parking, accommodation including breakfast. DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 60 63 67 e-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Hotel and restaurant Morava Horní nám. 258/16, 669 02 Znojmo Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Hotel Kárník Zelenářská 25, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo A luxury hotel in the cente of the royal city of Znojmo, completely refurbished in 2015. tel.: +420 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz Capacity: 8 rooms – Boutique hotel KATERINA is located in a sumptuous villa from early 20th century and boasts with an exceptional location. You can find it in the very



Internetinformationszentrum Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 243, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz Touristisches Informationszentrum Vranov nad Dyjí Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 515 29 62 85, +420 515 29 63 12 – Městys e-mail: infocentrum@ouvranov.cz Informationsserver - Unterkunft und Dienstleistungen in Vranov nad Dyjí Tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz

Apartmán Antonínská Antonínská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 08 22, Zimmer buchen am telefon +420 603 82 41 15 ab 8.00 bis 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz - Pension mit Parkplatz, Übernachtung mit Frühstück. DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 60 63 67 e-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Hotel und Restaurant Morava Horní nám. 258/16, 669 02 Znojmo Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Hotel Kárník Zelenářská 25, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo Luxushotel v Zentrum der königlichen Stadt Znojmo, komplett saniert im Jahr 2015 Tel.: +420 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz Kapazität: 8 zimmer – Boutique Hotel KATERINA in einer Prachtvollen Villa aus dem Anfang des 20.  ahrhunderts kann sich mit außerordentlichen Lage rühmen. Sie finden es


30

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

města Znojma, jen pár kroků od vstupu do malebné přírody Národního parku Podyjí, jímž protéká řeka Dyje. Náš hotel je jedinečný svou nenapodobitelností a poskytnutým soukromím, pramenícím z luxusu pouze osmi útulně zařízených pokojů.

heart of the historical centre of the royal city of Znojmo, just a few steps away from the picturesque nature of National Park Podyjí where the river Dyje flows. Our hotel has a unique character and offers unparalleled privacy and luxury with only eight comfortable rooms.

Hotel Lahofer  Veselá 13, 671 00 Znojmo nový hotel ve starém Znojmě tel.: 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz Hotel N ***  Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel v okrajové části města tel.: 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz kapacita: 70 lůžek s možností přistýlek otevřeno: nonstop – Každý pokoj je vybaven minibarem, televizorem, telefonem a radiobudíkem. Hotel Residence TGM  Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo tel.: 515 33 12 22, 732 40 66 08 e-mail: info@hoteltgm.cz www.hoteltgm.cz Hotel U Divadla ***  nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo ubytování v centru Znojma tel.: 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz Motorest E59 Oblekovice 349, 671 81 Znojmo Motorest U Benziny Pražská 94, 669 03 Znojmo Pension Archa *** Vlkova 164/4, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 50 62, 605 47 38 60 e-mail: info@pensionarcha.cz http://www.pensionarcha.cz Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz Pension Grant - LUX Pasteurova 1, 669 02 Znojmo Pension Ida M. Kudeříkové 16, 669 02 Znojmo tel.: 537 021 055, 723 686 091 e-mail: penzion.ida@volny.cz Pension Nad Dyjí  Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo pension se nachází v klidné části města Znojma nad malebnou řekou Dyjí

Hotel Lahofer  Veselá 13, 671 00 Znojmo a new hotel in Old Znojmo tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz Hotel N ***  Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel at the edge of the town tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz capacity: 70 beds open: non–stop – All rooms are equipped with minibar, TV, telephone and radio-alarm. Hotel Residence TGM  Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 33 12 22, 732 40 66 08 e-mail: info@hoteltgm.cz www.hoteltgm.cz Hotel “U Divadla” ***  nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo accommodation in the centre of Znojmo tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz Motorest E59 Oblekovice 349, 671 81 Znojmo Motorest “U Benziny” Pražská 94, 669 03 Znojmo Guesthouse Archa *** Vlkova 164/4, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 50 62, 605 47 38 60 e-mail: info@pensionarcha.cz http://www.pensionarcha.cz Guesthouse Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz Guesthouse Grant - LUX Pasteurova 1, 669 02 Znojmo Guesthouse Ida M. Kudeříkové 16, 669 02 Znojmo tel.: +420 537 021 055, +420 723 686 091 e-mail: penzion.ida@volny.cz Guesthouse Nad Dyjí  Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo guesthouse in a quiet part of the Znojmo town above the picturesque Dyje River tel.: +420 739 67 11 07, 728 88 19 20 e-mail: info@pension-naddyji.cz http://www.pension-naddyji.cz Guesthouse Zita Na Hrázi 3314/28, 671 81 Znojmo tel.: +420 602 59 49 76 e-mail: pensionzita@seznam.cz http://www.pensionzita.cz Guesthouse 17 Vinohrady 17, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 34 74 90 e-mail: j.krivan@tiscali.cz http://www.penzion17.cz

tel.: 739 67 11 07, 728 88 19 20 e-mail: info@pension-naddyji.cz http://www.pension-naddyji.cz Pension Zita Na Hrázi 3314/28, 671 81 Znojmo tel.: 602 59 49 76 e-mail: pensionzita@seznam.cz http://www.pensionzita.cz Penzion 17 Vinohrady 17, 669 02 Znojmo tel.: 604 34 74 90 e-mail: j.krivan@tiscali.cz http://www.penzion17.cz

direkt im Zentrum der königlichen Stadt Znojmo, nur paar Schritte von dem Eingang in die malerischen Landschaft des Nationalparks, durch den der Fluss Thaya fließt, entfernt. Unser Hotel ist durch seine Unnachahmlichkeit und Intimität, die aus dem Luxus von nut acht gemütliche eingerichteten Zimmern hervorgeht. Hotel Lahofer  Veselá 13, 671 00 Znojmo neues Hotel im alten Znojmo Tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz Hotel N ***  Přímětice 62, 669 04 Znojmo Hotel auf dem Stadtrand Tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz Kapazität: 70 Betten Offen: nonstop – Jedes Zimmer ausgestattet mit Minibar, TV, Telefon und Radiowecker. Hotel Residence TGM  Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 33 12 22, 732 40 66 08 e-mail: info@hoteltgm.cz www.hoteltgm.cz Hotel „U Divadla“ ***  nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo Unterkunft im Stadtzentrum von Znojmo Tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz Motorest E59 Oblekovice 349, 671 81 Znojmo Motorest „U Benziny“ Pražská 94, 669 03 Znojmo Pension Archa *** Vlkova 164/4, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 50 62, 605 47 38 60 e-mail: info@pensionarcha.cz http://www.pensionarcha.cz Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz Pension Grant - LUX Pasteurova 1, 669 02 Znojmo Pension Ida M. Kudeříkové 16, 669 02 Znojmo tel.: +420 537 021 055, +420 723 686 091 e-mail: penzion.ida@volny.cz Pension Nad Dyjí  Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo die Pension befindet sich im ruhigen Teil der Stadt Znojmo über den malerischen Fluss Dyje Tel.: +420 739 67 11 07, 728 88 19 20 e-mail: info@pension-naddyji.cz http://www.pension-naddyji.cz Pension Zita Na Hrázi 3314/28, 671 81 Znojmo Tel.: +420 602 59 49 76 e-mail: pensionzita@seznam.cz http://www.pensionzita.cz Pension 17 Vinohrady 17, 669 02 Znojmo Tel.: +420 604 34 74 90 e-mail: j.krivan@tiscali.cz http://www.penzion17.cz


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

31

www.znojemsko.info

Penzion a Restaurace Viktoria - Znojmo Dvořákova 6, 669 02 Znojmo Penzion Austis Václavské nám. 5, 669 02 Znojmo tel.: 515 24 19 49, 602 40 43 17 e-mail: penzionaustis@seznam.cz http://www.austisznojmo.cz Penzion Dana Jarošova 23, 669 02 Znojmo Penzion Eden Šatovská 8, 671 81 Znojmo Penzion Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo tel.: 731 44 81 28, 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Penzion Garni*** Cihlářská 8, 669 02 Znojmo Penzion Harvart Václavské náměstí 132/6, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 18 65, 608 33 11 80 e-mail: info@harvart.cz http://www.harvart.cz Penzion Jerry Na Hrázi 3312/22, 669 02 Znojmo tel.: 603 33 92 04 e-mail: pensionjerry@email.cz http://www.penzionjerryznojmo.cz otevřeno: celoročně Penzion Jesuitská Jesuitská 5/183, 669 02 Znojmo Penzion Kaplanka ***  U Branky 6, 669 02 Znojmo ubytování v srdci historického centra města Znojma s nejkrásnějším výhledem do údolí řeky Dyje tel.: 775 55 22 12 e-mail: info@kaplanka.cz http://www.kaplanka.cz Penzion KIM-EX Marie Kovaljovová Vinohrady 26, 669 02 Znojmo klidná lokalita města Znojma tel.: 603 91 47 99 515 22 25 80 e-mail: mk@penzionkimex.cz http://www.penzionkimex.cz Penzion Milada Stanislavova 36, 669 02 Znojmo Penzion Morava  Hakenova 16, 669 02 Znojmo zrekonstruovaný penzion se nachází v těsné blízkosti centra města, nedaleko nádraží tel.: 602 52 63 52 e-mail: znojmo@penzionmorava.cz http://www.penzionmorava.cz Penzion Mucha Pražská 4015, 669 02 Znojmo Penzion Muzeum Koželužská 44, 669 02 Znojmo Penzion Salp Na Hrázi 3398/11, 669 02 Znojmo Penzion Sedlák Na Hrázi 32, 671 81 Znojmo Penzion Solnice *** Horní Česká 19, 669 02 Znojmo Penzion Stefi Na Hrázi 73, 669 02 Znojmo Penzion Thaya Na Hrázi 7, 669 02 Znojmo

Guesthouse and Restaurant Viktoria - Znojmo Dvořákova 6, 669 02 Znojmo Guesthouse Austis Václavské nám. 5, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 24 19 49, 602 40 43 17 e-mail: penzionaustis@seznam.cz http://www.austisznojmo.cz Guesthouse Dana Jarošova 23, 669 02 Znojmo Guesthouse Eden Šatovská 8, 671 81 Znojmo Guesthouse and restaurant Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo tel.: +420 731 44 81 28, 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Guesthouse Garni*** Cihlářská 8, 669 02 Znojmo Guesthouse Harvart Václavské náměstí 132/6, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 18 65, 608 33 11 80 e-mail: info@harvart.cz http://www.harvart.cz Guesthouse Jerry Na Hrázi 3312/22, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 33 92 04 e-mail: pensionjerry@email.cz http://www.penzionjerryznojmo.cz open: all year round Guesthouse Jesuitská Jesuitská 5/183, 669 02 Znojmo Guesthouse “Kaplanka” ***  U Branky 6, 669 02 Znojmo accommodation in the heart of the historic centre of Znojmo with the most beautiful view over the Dyje River valley tel.: +420 775 55 22 12 e-mail: info@kaplanka.cz http://www.kaplanka.cz Guesthouse KIM-EX Marie Kovaljovová Vinohrady 26, 669 02 Znojmo quiet location in the city of Znojmo tel.: +420 603 91 47 99, +420 515 22 25 80 e-mail: mk@penzionkimex.cz http://www.penzionkimex.cz Guesthouse Milada Stanislavova 36, 669 02 Znojmo Guesthouse Morava  Hakenova 16, 669 02 Znojmo reconstructed guesthouse very near the town centre, close to the railway and bus station tel.: +420 602 52 63 52 e-mail: znojmo@penzionmorava.cz http://www.penzionmorava.cz Guesthouse “Mucha” Pražská 4015, 669 02 Znojmo Guesthouse Muzeum Koželužská 44, 669 02 Znojmo Guesthouse Salp Na Hrázi 3398/11, 669 02 Znojmo Guesthouse Sedlák Na Hrázi 32, 671 81 Znojmo Guesthouse Solnice *** Horní Česká 19, 669 02 Znojmo Guesthouse Stefi Na Hrázi 73, 669 02 Znojmo Guesthouse Thaya Na Hrázi 7, 669 02 Znojmo

Pension und Restaurant Viktoria - Znojmo Dvořákova 6, 669 02 Znojmo Pension Austis Václavské nám. 5, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 24 19 49, 602 40 43 17 e-mail: penzionaustis@seznam.cz http://www.austisznojmo.cz Pension Dana Jarošova 23, 669 02 Znojmo Pension Eden Šatovská 8, 671 81 Znojmo Pension und Restaurant Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo Tel.: +420 731 44 81 28, 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Pension Garni*** Cihlářská 8, 669 02 Znojmo Pension Harvart Václavské náměstí 132/6, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 18 65, 608 33 11 80 e-mail: info@harvart.cz http://www.harvart.cz Pension Jerry Na Hrázi 3312/22, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 33 92 04 e-mail: pensionjerry@email.cz http://www.penzionjerryznojmo.cz Offen: ganzjährig Pension Jesuitská Jesuitská 5/183, 669 02 Znojmo Pension „Kaplanka“ ***  U Branky 6, 669 02 Znojmo Unterkunft im Herzen des historischen Stadtzentrums von Znojmo mit wunderschönem Ausblick in den Tal des Flusses Dyje Tel.: +420 775 55 22 12 e-mail: info@kaplanka.cz http://www.kaplanka.cz Pension KIM-EX Marie Kovaljovová Vinohrady 26, 669 02 Znojmo ruhige Lage in der Stadt Znojmo Tel.: +420 603 91 47 99, +420 515 22 25 80 e-mail: mk@penzionkimex.cz http://www.penzionkimex.cz Pension Milada Stanislavova 36, 669 02 Znojmo Pension Morava  Hakenova 16, 669 02 Znojmo sanierte Pension in der Nähe des Stadtzentrums, und des Busund Zugbahnhofes Tel.: +420 602 52 63 52 e-mail: znojmo@penzionmorava.cz http://www.penzionmorava.cz Pension „Mucha“ Pražská 4015, 669 02 Znojmo Pension Muzeum Koželužská 44, 669 02 Znojmo Pension Salp Na Hrázi 3398/11, 669 02 Znojmo Pension Sedlák Na Hrázi 32, 671 81 Znojmo Pension Solnice *** Horní Česká 19, 669 02 Znojmo Pension Stefi Na Hrázi 73, 669 02 Znojmo Pension Thaya Na Hrázi 7, 669 02 Znojmo


32

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

Penzion U Brány U Brány 417/21, 669 02 Znojmo Penzion U Císaře Zikmunda Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo Penzion u Dyje Na Hrázi 3, 669 02 Znojmo tel.: 605 56 14 84 e-mail: m.gertnerova@seznam.cz http://web.quick.cz/penzionudyje Penzion U Hradeb Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo PENZION U MIKULÁŠE - cyklopenzion Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo Penzion U Parku Žižkovo nám. 3, 669 02 Znojmo Penzion U Svatého Václava Zelenářská 56/25, 669 02 Znojmo Penzion Zlatý vůl Vlkova 3, 669 02 Znojmo Penzion Znojmo Hakenova 29, 669 02 Znojmo tel.: 731 48 80 68, 515 26 73 24 e-mail: info@penzion-znojmo.cz http://www.penzion-znojmo.cz Premium Hotel ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu tel.: 515 22 45 95 e-mail: recepce@premiumhotel.cz http://www.premiumhotel.cz Privát Na Návrší Na Návrší 2400/9, 669 02 Znojmo Rezidence Zvon Mikulášské nám., Klácelova 61/11, 669 02 Znojmo Ubytování - Penzion Fox Na Hrázi 69, 669 02 Znojmo tel.: 603 97 12 00 e-mail: lenkasistikova@centrum.cz http://www.penzionfox.cz Ubytování Pecinová Na Hrázi 36, 669 02 Znojmo tel.: 607 91 08 48, 606 73 33 39 Ubytování U koželužny Koželužská 31, Znojmo Znojemský penzion Gagarinova 26, 669 02 Znojmo tel.: 777 63 61 51 e-mail: znojemskypenzion@seznam.cz http://www.znojemsky-penzion.cz

Guesthouse U Brány U Brány 417/21, 669 02 Znojmo Guestshouse U Císaře Zikmunda Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo Guesthouse by Dyje Na Hrázi 3, 669 02 Znojmo tel.: +420 605 56 14 84 e-mail: m.gertnerova@seznam.cz http://web.quick.cz/penzionudyje Guesthouse U Hradeb Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo Guesthouse “U Mikuláše” Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo Guesthouse “U Parku” Žižkovo nám. 3, 669 02 Znojmo Guesthouse U Svatého Václava Zelenářská 56/25, 669 02 Znojmo Guesthouse Zlatý vůl Vlkova 3, 669 02 Znojmo Guesthouse Znojmo Hakenova 29, 669 02 Znojmo tel.: +420 731 48 80 68, 515 26 73 24 e-mail: info@penzion-znojmo.cz http://www.penzion-znojmo.cz Premium Hotel ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo four star hotel accommodation tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@premiumhotel.cz http://www.premiumhotel.cz Private accommodation Na Návrší Na Návrší 2400/9, 669 02 Znojmo Residence Zvon Mikulášské nám., Klácelova 61/11, 669 02 Znojmo Accomodation - Guesthouse Fox Na Hrázi 69, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 97 12 00 e-mail: lenkasistikova@centrum.cz http://www.penzionfox.cz Accomodation Pecinová Na Hrázi 36, 669 02 Znojmo tel.: +420 607 91 08 48, 606 73 33 39 Accommodation U koželužny Koželužská 31, Znojmo Znojemský penzion Gagarinova 26, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 63 61 51 e-mail: znojemskypenzion@seznam.cz http://www.znojemsky-penzion.cz

Pension U Brány U Brány 417/21, 669 02 Znojmo Pension U Císaře Zikmunda Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo Pension u Dyje Na Hrázi 3, 669 02 Znojmo Tel.: +420 605 56 14 84 e-mail: m.gertnerova@seznam.cz http://web.quick.cz/penzionudyje Pension U Hradeb Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo Pension „U Mikuláše“ Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo Pension „U Parku“ Žižkovo nám. 3, 669 02 Znojmo Pension U Svatého Václava Zelenářská 56/25, 669 02 Znojmo Pension Zlatý vůl Vlkova 3, 669 02 Znojmo Pension Znojmo Hakenova 29, 669 02 Znojmo Tel.: +420 731 48 80 68, 515 26 73 24 e-mail: info@penzion-znojmo.cz http://www.penzion-znojmo.cz Premium Hotel ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo Unterkunft im Viersternhotel Tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@premiumhotel.cz http://www.premiumhotel.cz Privat Unterkunft Na Návrší Na Návrší 2400/9, 669 02 Znojmo Residenz Zvon Mikulášské nám., Klácelova 61/11, 669 02 Znojmo Unterbringung - Pension Fox Na Hrázi 69, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 97 12 00 e-mail: lenkasistikova@centrum.cz http://www.penzionfox.cz Unterbringung Pecinová Na Hrázi 36, 669 02 Znojmo Tel.: +420 607 91 08 48, 606 73 33 39 Unterkunft U koželužny Koželužská 31, Znojmo Znojemský penzion Gagarinova 26, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 63 61 51 e-mail: znojemskypenzion@seznam.cz http://www.znojemsky-penzion.cz

nBítov

nBítov

nBítov

nBožice

nBožice

nBožice

nChvalatice

nChvalatice

nChvalatice

nChvalovice

nChvalovice

nChvalovice

Chata Suzan Bítovská zátoka, Horka Hotel Bítov Bítov 87, 671 10 Penzion Port Bítov 83, 671 10 Restaurace a penzion U Tesařů Bítov 101, 671 07 Uherčice u Znojma Statek VRANČ Bítov 4, 671 07 Bítov Penzion - Apartmány - Božice Božice 352, 671 64 Penzion Nova Chvalatice 57, 671 02 Šumná Penzion Daníž 669 02 Chvalovice 34

Cottage Suzan Bítovská Creek, Horka Hotel Bítov Bítov 87, 671 10 Guesthouse Port Bítov 83, 671 10 Restaurant and guesthouse “U Tesařů” Bítov 101, 671 07 Uherčice u Znojma Statek VRANČ Bítov 4, 671 07 Bítov Penzion - Apartmány - Božice Božice 352, 671 64 Guesthouse Nova Chvalatice 57, 671 02 Šumná Guesthouse Daníž 669 02 Chvalovice 34

Bungalow Suzan Bítov-bucht, Horka Hotel Bítov Bítov 87, 671 10 Pension Port Bítov 83, 671 10 Restaurant und Pension „U Tesařů“ Bítov 101, 671 07 Uherčice u Znojma Statek VRANČ Bítov 4, 671 07 Bítov Penzion - Apartmány - Božice Božice 352, 671 64 Pension Nova Chvalatice 57, 671 02 Šumná Pension Daníž 669 02 Chvalovice 34


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

33

www.znojemsko.info

tel.: 777 24 51 42 e-mail: info@penziondaniz.cz Penzion Frost 669 02 Chvalovice 135

tel.: +420 777 24 51 42 e-mail: info@penziondaniz.cz Guesthouse Frost 669 02 Chvalovice 135

Tel.: +420 777 24 51 42 e-mail: info@penziondaniz.cz Pension Frost 669 02 Chvalovice 135

nČížov

nČížov

nČížov

nDietmannsdorf

nDietmannsdorf

nDietmannsdorf

nDobšice

nDobšice

nDobšice

nDyje

nDyje

nDyje

nHardegg

nHardegg

nHardegg

nHatě

nHatě

nHatě

nHavraníky

nHavraníky

nHavraníky

Penzion U Marka Čížov 168, 671 02 Horní Břečkov Penzion Weinstöckl*** (Vinný keř) Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf domluvíme se anglicky tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy. Snídaňový bufet, pokoj s TV, dětské hřiště, ochutnávka vín, zahrada.

Floating Centrum Za Sokolovnou 499, 671 82 Dobšice Penzion apartmán Anna Brněnská 502, 671 82 Dobšice Penzion Černý sklep Dyjská 85, 671 82 Dobšice Ubytování Sklepní ulička Leska 479, 671 82 Dobšice Ubytování Dyje Dyje 539, 669 02 Znojmo tel.: 737 11 13 21, 737 11 13 22 e-mail: info@ubytovanidyje.cz http://www.ubytovanidyje.cz Hostinec Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede otevřeno: Restaurace otevřena denně, v době od listopadu do března, zavřeno v úterý – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze. Ochutnávky vín. Hotel ITVV Duty Free Hatě ***  Chvalovice-Hatě 200 Hotel Savannah ****deluxe  Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo zážitky v každém smyslu tel.: 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com kapacita: 70 dvoulůžkových pokojů a 7 apartmá – Konferenční sály až pro 250 osob. Na české straně hraničního přechodu Hatě-Kleinhaugsdorf a téměř na dohled od středověkého města Znojma otevírá svou náruč nový hotel Savannah****deluxe. Noblesní a originální interiér vstupní haly, hotelové restaurace, pokojů i kongresových sálů lahodí zraku hostů a splňuje jejich nejnáročnější požadavky na pobyt plný zážitků. Cyklo penzion KORUNA Havraníky 34, 669 02 Znojmo

Guesthouse “U Marka” Čížov 168, 671 02 Horní Břečkov Guesthouse’s Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Bed and breakfast, half-board, full-board, rooms with TV and en-suite bathroom, discounts for children, breakfast buffet, playground, wine tasting, garden. Floating Centre Za Sokolovnou 499, 671 82 Dobšice Guesthouse suites “Anna” Brněnská 502, 671 82 Dobšice Guesthouse Černý sklep Dyjská 85, 671 82 Dobšice Ubytování Sklepní ulička Leska 479, 671 82 Dobšice Accomodation Dyje Dyje 539, 669 02 Znojmo tel.: +420 737 11 13 21, 737 11 13 22 e-mail: info@ubytovanidyje.cz http://www.ubytovanidyje.c Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg English speaking staff tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede open: daily; closed on Tuesdays between November and March – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tasting. Hotel “ITVV Duty Free Hatě ***”   Chvalovice-Hatě 200 Hotel Savannah **** deluxe  Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo Immersive experiences tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com capacity: 70 double rooms and 7 apartments – On the Czech side of the former border crossing Hatě - Kleinhaugsdorf and almost at sight from the Medieval town of Znojmo lies the Savannah**** deluxe hotel. An elegant and original interior of the entry hall, hotel restaurant, rooms and meeting rooms pleases the eye of the guests and offers the highest standard for a stay full of memorable experiences. Cyclo-guesthouse KORUNA Havraníky 34, 669 02 Znojmo

Pension „U Marka“ Čížov 168, 671 02 Horní Břečkov Pension’s Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf Englisch Tel.: (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/ Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, Frühstücksbuffet, Zimmer mit TV, Englisch, Kinderspielplatz, Weinverkostung, Garten. Floating Zentrum Za Sokolovnou 499, 671 82 Dobšice Pension Appartement „Anna“ Brněnská 502, 671 82 Dobšice Pension Černý sklep Dyjská 85, 671 82 Dobšice Ubytování Sklepní ulička Leska 479, 671 82 Dobšice Unterkunft Dyje Dyje 539, 669 02 Znojmo Tel.: +420 737 11 13 21, 737 11 13 22 e-mail: info@ubytovanidyje.cz http://www.ubytovanidyje.cz Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg Englisch Tel.: (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede Offen: täglich geöffnet, Nov.–März: Dienstag Ruhetag – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung. Hotel „ITVV Duty Free Hatě ***“  Chvalovice-Hatě 200 Hotel Savannah **** deluxe  Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo Erlebnisse in jedem Sinn Tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com Kapazität: 70 Zweibettzimmer und 7 Appartements – An der tschechischen Seite des ehemaligen Grenzübergangs Hatě - Kleinhaugsdorf und in der Nähe von der mittelalterlichen Stadt Znojmo heißt seine Gäste das Hotel Savannah****deluxe herzlich willkommen. Das noble und originelle Interieur der Eingangshalle, des Hotelrestaurants, der Zimmer und Kongresssäle begeistert alle Gäste und erfüllt ihre anspruchsvollen Wünsche auf einen Aufenthalt mit vielen Erlebnissen. Cyklopension KORUNA Havraníky 34, 669 02 Znojmo


34

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

Penzion HAM - HAM, National park Havraníky 136, 669 02 Znojmo Penzion Petr Sedlák Havraníky 107, 669 02 Penzion Podyjí Havraníky 124, 669 02 Znojmo tel.: 777 65 02 75 e-mail: penzionpodyji@gmail.com http://www.penzionpodyji.cz Penzion Staré vinice Havraníky 107, 669 02 Znojmo

Guesthouse HAM - HAM, National park Havraníky 136, 669 02 Znojmo Guesthouse Petr Sedlák Havraníky 107, 669 02 Guesthouse Podyjí Havraníky 124, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 65 02 75 e-mail: penzionpodyji@gmail.com http://www.penzionpodyji.cz Guesthouse Staré vinice Havraníky 107, 669 02 Znojmo

Pension HAM - HAM, Nationalpark Havraníky 136, 669 02 Znojmo Pension Petr Sedlák Havraníky 107, 669 02 Pension Podyjí Havraníky 124, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 65 02 75 e-mail: penzionpodyji@gmail.com http://www.penzionpodyji.cz Pension Staré vinice Havraníky 107, 669 02 Znojmo

nHevlín

nHevlín

nHevlín

nHluboké Mašůvky

nHluboké Mašůvky

nHluboké Mašůvky

nHnanice

nHnanice

nHnanice

nHodonice

nHodonice

nHodonice

nHostěradice

nHostěradice

nHostěradice

Hotel Zetocha Hevlín 53, 671 69 Penzion SEMERÁD Hevlín 330, 671 69 Hevlín Penzion U tří lip Hevlín 214, 671 69 Hevlín Apartmán Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 206, 671 52 Domek na samotě Hluboké Mašůvky, 671 52 Lázeňský hostinec Pod Lípami Hluboké Mašůvky 1, 671 52

Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo komfortní hotel nacházející se na hranici NP Podyjí tel.: 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz kapacita: 54 lůžek (+ 17 přistýlek) otevřeno: nonstop – Hotel se nachází 8 km jižně od Znojma a 1 km od hraničního přechodu s Rakouskem. V ceně ubytování také: bohatá snídaně, krytý bazén, vířivka, pára, parní kabina, fitness a internet.  Hotel Vinice Hnanice - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 čtyř a půl hvězdičkový luxusní hotel tel.: 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz kapacita: 46 lůžek v 21 pokojích, k dispozici je 11 přistýlek, 5 dvou a čtyřlůžkové apartmány s překrásnou vyhlídkou na vinice. – Krásný hotelový komplex, který se nachází 8km jihozápadně od Znojma, je atraktivním agroturistickým vinařským centrem. Penzion Osada havranů Sklepní 107, 669 02 Hnanice Penzion s restaurací Vinohrad nám. Sv. Wolfganga 97, 669 00 Znojmo-Hnanice Penzion U HRNČÍŘE Záhumenní 127, 669 02 Hnanice Penzion Vinice - Hnanice Sv. Wolfganga 27, 669 02 Znojmo-Hnanice Penzoš Okružní 15, 669 02 Hnanice Penzion Na Mlýně Panská 433, 671 25 Hodonice Motel Lio Hostěradice 365, 671 71

Hotel “Zetocha” Hevlín 53, 671 69 Guesthouse SEMERÁD Hevlín 330, 671 69 Hevlín Guesthouse “U tří lip“ Hevlín 214, 671 69 Hevlín Apartmán Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 206, 671 52 Domek na samotě - Accomodation Hluboké Mašůvky, 671 52 Inn “Pod Lípami” Hluboké Mašůvky 1, 671 52

Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo hotel situated on the border of NP Podyjí tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz capacity: 54 beds (+ 17 extra beds) open: nonstop – Hotel is situated 8 km south of Znojmo and 1 km from the border crossing with Austria. Price includes also: indoor swimming pool, whirlpool, steam cabin, fitness, internet.  Hotel Vinice Hnanice - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 4&½ Star luxury hotel tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz capacity: 46 beds in 21 rooms, 11 extra beds, 5 two- and four-bed suites overlooking the vineyards – A stunning hotel complex, 8 km away south-west of Znojmo, is an attractive agro-tourism wine-making destination. Guesthouse Osada havranů Sklepní 107, 669 02 Hnanice Guesthouse with restaurant Vinohrad nám. Sv. Wolfganga 97, 669 00 Znojmo-Hnanice Guesthouse „U HRNČÍŘE“ Záhumenní 127, 669 02 Hnanice Guesthouse Vinice - Hnanice Sv. Wolfganga 27, 669 02 Znojmo-Hnanice Penzoš Okružní 15, 669 02 Hnanice Guesthouse Na Mlýně Panská 433, 671 25 Hodonice Motel Lio Hostěradice 365, 671 71

Hotel „Zetocha“ Hevlín 53, 671 69 Pension SEMERÁD Hevlín 330, 671 69 Hevlín Pension „U tří lip“ Hevlín 214, 671 69 Hevlín Apartmán Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 206, 671 52 Domek na samotě - Unterkunft Hluboké Mašůvky, 671 52 Restaurant „Pod Lípami“ Hluboké Mašůvky 1, 671 52

Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo Hotel auf der Grenze des Nationalparks Podyjí Tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz Kapazität: 54 Betten (+ 17 Aufbettungen) Offen: nonstop – 8 km südlich von Znojmo und 1 km vom Grenzüberg mit Österreich. Im Preis der Unterkunft auch Hallenbad, Whirlpool, Dampfbad, Fitness, Internet.  Hotel Vinice Hnanice - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Viereinhalb-Sterne-Luxushotel Tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz Kapazität: 46 Betten in 21 Zimmern, zur Verfügung 11 Aufbettungen, 5 Ferienwohnungen für 2 und 4 P. mit einer wunderschönen Aussicht in die Weinberge – Der schöne Hotelkomplex befindet sich 8 km südwestlich von Znojmo. Pension Osada havranů Sklepní 107, 669 02 Hnanice Pension mit Restaurant Vinohrad nám. Sv. Wolfganga 97, 669 00 Znojmo-Hnanice Pension „U HRNČÍŘE“ Záhumenní 127, 669 02 Hnanice Pension Vinice - Hnanice Sv. Wolfganga 27, 669 02 Znojmo-Hnanice Penzoš Okružní 15, 669 02 Hnanice Pension Na Mlýně Panská 433, 671 25 Hodonice Motel Lio Hostěradice 365, 671 71


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

35

www.znojemsko.info

nHrabětice

Penzion U fousáče Hlavní 70, 671 68 Hrabětice Ubytování v soukromí Dlouhá 136, 671 68 Hrabětice

nHrabětice

Guesthouse U fousáče Hlavní 70, 671 68 Hrabětice Private accomodation Dlouhá 136, 671 68 Hrabětice

nHrabětice

Pension U fousáče Hlavní 70, 671 68 Hrabětice Privatunterkunft Dlouhá 136, 671 68 Hrabětice

nHrušovany n. Jevišovkou nHrušovany n. Jevišovkou nHrušovany n. Jevišovkou Penzion Monika Poštovní 418, 671 67 Hrušovany n. J. Ubytovna na Větrné ul. Větrná 944, 671 67 Hrušovany n. J.

Guesthouse Monika Poštovní 418, 671 67 Hrušovany n. J. Guesthouse "Na Větrné" ul. Větrná 944, 671 67 Hrušovany n. J.

Pension Monika Poštovní 418, 671 67 Hrušovany n. J. Pension – Unterkunft „Na Větrné“ ul. Větrná 944, 671 67 Hrušovany n. J.

nJaroslavice

nJaroslavice

nJaroslavice

nJevišovice

nJevišovice

nJevišovice

nKasárna

nKasárna

nKasárna

nKašenec

nKašenec

nKašenec

nKonice

nKonice

nKonice

nLechovice

nLechovice

nLechovice

nLesná

nLesná

nLesná

Hostinec U Šmídů Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice Penzion Podzámčí Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice Penzion Šalamoun Jevišovice 274, 671 53 M Penzion Kasárna 44, 669 02 Znojmo Penzion a Pizzerie Grant K Kasárna 1, 671 51 Znojmo Motorest Markéta Kašenec 851, 671 72 Miroslav Penzion Kašenec 671 72 Kašenec Apartmány - Znojmo - Konice  Konice 19, 669 02 Znojmo tel.: 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu – Navštivte náš penzion s vinným sklepem. Náš sommelier vám řekne něco o historii vinařství, dozvíte se mnohé o výrobě vína a jeho odrůdách. Zařídíme vám také návštěvu místních stylových sklepů. Poté se můžete ubytovat v našich apartmánech s vlastní kuchyňkou a koupelnou. WIFI ve všech prostorách. Umístění kol pod střechou, hlídané kamerovým systémem. HORSE FARM Jaroslav Kroutilík 671 63 Lechovice 9 Hotel Weiss  671 63 Lechovice 56 vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí venkova, hlavní trasa Brno–Znojmo tel.: recepce 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz kapacita: 31 + 12 přistýlek – Možnost pořádání párty, firemních oslav, školení s možností degustace vín, grilování. Penzion Silvie Lechovice 123, 671 63 Penzion U zámku Lechovice 65, 671 63 1. České muzeum motocyklů a galerie Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz

Inn “U Šmídů” Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice Guesthouse Podzámčí Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice Guesthouse “Šalamoun” Jevišovice 274, 671 53 M Guesthouse Kasárna 44, 669 02 Znojmo Penzion a Pizzerie Grant K Kasárna 1, 671 51 Znojmo Motorest Markéta Kašenec 851, 671 72 Miroslav Guesthouse Kašenec 671 72 Kašenec Apartmány - Znojmo - Konice  Konice 19, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu – Visit our pension with wine cellar. Our sommelier will give you the informations about history of wine growing, you will know about wine and sortes of wine. We will organise visit of wine cellars. Accomodation in appartments with kitchen and bathroom. Free WIFI. Monitored bicycle parking under roof. HORSE FARM Jaroslav Kroutilík 671 63 Lechovice 9 Hotel “Weiss”  671 63 Lechovice 56 family type hotel in quiet environment, main route Brno–Znojmo tel.: recepce +420 602 22 23 60, majitelka +420 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz capacity: 31 beds + 12 extra beds – Organising parties, business celebrations, training courses, wine tasting, barbecue available, etc. Guesthouse Silvie Lechovice 123, 671 63 Gueshouse U zámku Lechovice 65, 671 63 1st Czech Motorcycle Museum and Gallery Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz

Gasthaus „U Šmídů“ Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice Pension Podzámčí Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice Pension „Šalamoun“ Jevišovice 274, 671 53 M Pension Kasárna 44, 669 02 Znojmo Penzion a Pizzerie Grant K Kasárna 1, 671 51 Znojmo Motorest Markéta Kašenec 851, 671 72 Miroslav Pension Kašenec 671 72 Kašenec Apartmány - Znojmo - Konice  Konice 19, 669 02 Znojmo Tel.: +420 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu – Besuchen Sie unsere Pension mit Weinkeller. Unser Sommelier wir Ihnen die Weinbaugeschichte näher bringen, Sie erfahren Viel über Weinproduktion und Weinsorten. Wir organisieren für Sie auch einen Besuch der örtlichen stilvollen Keller. Danach können Sie in unseren Appartements mit eigener Küche und Bad unterkommen. WIFI, Aufbewahrung der Fahrräder unter dem Dach, überwacht mit Kamera. HORSE FARM Jaroslav Kroutilík 671 63 Lechovice 9 Hotel „Weiss“  671 63 Lechovice 56 Familienhotel in der ruhigen Umgebung, Hauptstrasse Brno–Znojmo Tel.: recepce +420 602 22 23 60, majitelka +420 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz Kapazität: 31 Betten + 12 Aufbettung – Veranstaltung von Parties, Firmenfeiern, Schulungen mit der Möglichkeit der Weinverkostung, Grillen usw. Pension Silvie Lechovice 123, 671 63 Pension U zámku Lechovice 65, 671 63 1. Tschechisches Motorradmuseum und Galerie Lesná Lesná 12, 671 02 Tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz


36

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

Penzion Lesná Lesná 63, 671 02 Šumná

Guesthouse “Lesná” Lesná 63, 671 02 Šumná

Pension „Lesná“ Lesná 63, 671 02 Šumná

nLukov

nLukov

nLukov

nMiroslav

nMiroslav

nMiroslav

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nMramotice

nMramotice

nMramotice

nNový Šaldorf-Znojmo

nNový Šaldorf-Znojmo

nNový Šaldorf-Znojmo

Penzion Lukov Lukov 54, 669 02 Znojmo Penzion Na Vyhlídce Lukov 26, 669 02 Znojmo tel.: 737 67 92 29 e-mail: sarka.plackova@penzionnavyhlidce.cz http://www.penzion-navyhlidce.cz Penzion U Čabalů Lukov 22, 669 02 Znojmo Penzion U Hrádku ***+ Lukov 25, 669 02 Znojmo tel.: 603 75 79 90 e-mail: info@penzionuhradku.cz http://www.penzionuhradku.cz Vinařství Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav útulný hotel a vinařství s rodinnou tradicí tel.: 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz kapacita: 11 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky otevřeno: Po–So 11.00–22.00, Ne 11.00–18.00 – Pouhých 20 minut cesty od Brna se nachází útulný hotel Vinařství Hanzel, ve kterém můžete poznat vinařství s rodinnou tradicí, ochutnat typickou moravskou gastronomii, ubytovat se v komfortních pokojích nebo uspořádat rodinnou oslavu. Perfektně se hodí i pro firemní setkání. Apartmá v DPS Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov Penzion Rokytná Rokytná 1379, 672 01 Moravský Krumlov Penzion U Jandů Nádražní 708, 672 01 Moravský Krumlov Ubytování Tradewolf Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov Penzion Na Vejminku Mramotice 123, 671 51 Kravsko tel.: 721 04 34 25 e-mail: navejminku@tiscali.cz http://www.navejminku.cz

Apartmány Machoň  Nový Šaldorf 4, 671 81 Znojmo pohodlné ubytování v apartmánech tel.: 608 97 70 87 e-mail: info@apartmany-machon.cz http://www.apartmany-machon.cz kapacita: 18 lůžek – Cena 500/400 Kč osoba/noc, 300/250 Kč dítě/noc. Úschova kol, WiFi, TV, klimatizace. Parkování pro hosty, venkovní posezení na zahradě. Hotel Schaller Nový Šaldorf 165, 671 81 Znojmo Pension a restaurace  Blanka Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo penzion v centru vinných sklípků tel.: 515 22 79 35, 606 79 00 70

Guesthouse Lukov Lukov 54, 669 02 Znojmo Guesthouse “Na Vyhlídce” Lukov 26, 669 02 Znojmo tel.: +420 737 67 92 29 e-mail: sarka.plackova@penzionnavyhlidce.cz http://www.penzion-navyhlidce.cz Guesthouse U Čabalů Lukov 22, 669 02 Znojmo Guesthouse “U Hrádku ***+” Lukov 25, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 75 79 90 e-mail: info@penzionuhradku.cz http://www.penzionuhradku.cz Winery Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav cosy hotel and winery with family tradition tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz capacity: 11 two-bedroom rooms with extra beds available open: Mon–Sat 11.00–22.00, Sun 11.00–18.00 – Just 20 minutes away from Brno you can find cosy hotel Winery Hanzel where you can experience family-run winery, try tradition Moravian food, find accommodation in comfortable rooms or host an event. Great for corporate events too. Apartment in DPS Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov Guesthouse Rokytná Rokytná 1379, 672 01 Moravský Krumlov Guesthouse “U Jandů” Nádražní 708, 672 01 Moravský Krumlov Accomodation Tradewolf Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov Guesthouse “Na Vejminku” Mramotice 123, 671 51 Kravsko tel.: +420 721 04 34 25 e-mail: navejminku@tiscali.cz http://www.navejminku.cz Apartments Machoň  Nový Šaldorf 4, 671 81 Znojmo pleasant accommodation in apartments tel.: +420 608 97 70 87 e-mail: info@apartmany-machon.cz http://www.apartmany-machon.cz capacity: 18 beds – Prices 500/400Kč p/n, 300/250Kč child/night. Bike storage, WiFi, TV, A/C. Outdoor seating area in the garden.

Hotel Schaller Nový Šaldorf 165, 671 81 Znojmo Guesthouse and restaurant  “Blanka” Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo guesthouse in the centre of wine cellars tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70

Pension Lukov Lukov 54, 669 02 Znojmo Pension „Na Vyhlídce“ Lukov 26, 669 02 Znojmo Tel.: +420 737 67 92 29 e-mail: sarka.plackova@penzionnavyhlidce.cz http://www.penzion-navyhlidce.cz Pension U Čabalů Lukov 22, 669 02 Znojmo Pension „U Hrádku ***+“ Lukov 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 75 79 90 e-mail: info@penzionuhradku.cz http://www.penzionuhradku.cz Weinkeller Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav gemütliches Hotel und Weinkeller mit Familientradition Tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz Kapazität: 11 Doppelzimmer mit Zusatzbett Offen: Mo–Sa 11.00–22.00, So 11.00–18.00 – Kaum 20 Minuten von Brünn finden Sie das gemütliche Hotel Vinařství Hanzel, in dem Sie den Weinkeller mit Familientradition besuchen, typische mährische Küche kosten, angenehme Zimmer nutzen und Familienfeier veranstalten können. Eignet sich perfekt auch für Firmenveranstaltungen. Appartements in DPS Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov Pension Rokytná Rokytná 1379, 672 01 Moravský Krumlov Pension „U Jandů“ Nádražní 708, 672 01 Moravský Krumlov Unterkunft Tradewolf Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov Pension „Na Vejminku“ Mramotice 123, 671 51 Kravsko Tel.: +420 721 04 34 25 e-mail: navejminku@tiscali.cz http://www.navejminku.cz

Appartements Machoň  Nový Šaldorf 4, 671 81 Znojmo angenehme Unterkunft in Ferienwohnungen Tel.: +420 608 97 70 87 e-mail: info@apartmany-machon.cz http://www.apartmany-machon.cz Kapazität: 18 Betten – Preis 500/400 CZK Person/Nacht, 300/250 CZK Kind/Nacht. Fahrradraum, WiFi, TV, Klimaanlage. Eigener Parkplatz, Sitzgelegenheit im Garten. Hotel Schaller Nový Šaldorf 165, 671 81 Znojmo Pension und Restaurant  „Blanka“ Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo Pension im Weinkellerzentrum Tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

37

www.znojemsko.info

e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz kapacita: 18 lůžek – Vlastní uzamykatelné parkoviště, úschovna kol, možnost využití dvojgaráže a to vše zdarma. Na každém pokoji TV, Wifi, minibar. Nekuřácké prostředí. Klimatizace v restauraci i na pokojích v pensionu. Penzion Krásný sklep Nový Šaldorf 30/S, 671 81 Penzion Majka a vinný sklep Horák Nový Šaldorf 96/S, 671 81 Znojmo Penzion Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 rodinný Penzion Šaldorf, umístněný v těsné blízkosti Znojma tel.: 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz kapacita: 19 lůžek otevřeno: non-stop – Pořádání oslav, večírků, firemních akcí s možností degustací ve vinném sklepě.

e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz capacity: 18 beds – Private enclosed parking lot, bike storage, double garage – all that for free. All rooms with TV, Wifi, minibar. Non-smoking.

Penzion U Kapličky a Vinařství U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 81 Penzion U Remízky Šatovská 46, Nový Šaldorf Penzion U Toníčka Nový Šaldorf 37, 671 81 Znojmo Penzion U Tří Jasanů Nový Šaldorf 56, 671 81 Znojmo Penzion U ZVONKU Nový Šaldorf 101/S, 671 81 Ubytování v zahradě Nový Šaldorf Ubytování ve vinném sklípku u Kafků Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP – vinný sklep a penzion Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz

Guesthouse U Kapličky and Winery U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 81 Guesthouse U Remízky Šatovská 46, Nový Šaldorf Guesthouse U Toníčka Nový Šaldorf 37, 671 81 Znojmo Guesthouse U Tří Jasanů Nový Šaldorf 56, 671 81 Znojmo Guesthouse U ZVONKU Nový Šaldorf 101/S, 671 81 Accomodation "V zahradě" Nový Šaldorf Accommodation at wine cellar “U Kafků” Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP - wine cellar and guesthouse Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz

Guesthouse Krásný sklep Nový Šaldorf 30/S, 671 81 Guesthouse “Majka” and Wine cellar “Horák” Nový Šaldorf 96/S, 671 81 Znojmo Guesthouse Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 family guesthouse Šaldorf, near Znojmo tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz capacity: 19 beds open: non-stop – Celebrations, parties, business events, wine-tasting in a wine cellar.

e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz Kapazität: 18 Betten – Eigener absperrbarer Parkplatz, Aufbewahrung der Fahrräder, mögliche Verwendung von Doppelgarage und das alles gratis. In jedem Zimmer TV, Wifi, Minibar. Nichtraucherräume. Pension Krásný sklep Nový Šaldorf 30/S, 671 81 Pension „Majka“ und Winekeller „Horák“ Nový Šaldorf 96/S, 671 81 Znojmo Pension Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 Familienpension Šaldorf, in der unmittelbaren Nähe von Znojmo Tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz Kapazität: 19 Betten Offen: nonstop – Veranstaltung von Feiern, Partys, Firmenveranstaltungen mit möglichen Verkostung im Weinkeller. Pension U Kapličky und Weinbau U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 81 Pension U Remízky Šatovská 46, Nový Šaldorf Pension U Toníčka Nový Šaldorf 37, 671 81 Znojmo Pension U Tří jasanů Nový Šaldorf 56, 671 81 Znojmo Pension U ZVONKU Nový Šaldorf 101/S, 671 81 Unterbringung "V zahradě" Nový Šaldorf Unterkunft im Weinkeller „U Kafků“ Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf Tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP - Weinkeller und Pension Nový Šaldorf 76/s, Znojmo Tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz

nOblekovice-Znojmo

nOblekovice-Znojmo

nOblekovice-Znojmo

nPlenkovice

nPlenkovice

nPlenkovice

nPopice

nPopice

nPopice

Apartmány U nás Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Hotel Bax *** Oblekovice 68, 671 81 Znojmo Penzion Renata Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Penzion Plenkovice Plenkovice 44, 671 51 Penzion U Havlínů Plenkovice 157, 671 51

Penzion Alma Popice 93, 669 02 Znojmo tel.: 724 00 90 55 e-mail: penzion-alma@centrum.cz Penzion Popice Popice 11, 669 02 Znojmo ubytování v blízkosti Znojma a NP Podyjí tel.: 603 26 81 49, 732 12 34 82 e-mail: info@penzionpopice.cz http://www.penzionpopice.cz kapacita: 18 osob

Apartmány U nás Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Hotel Bax *** Oblekovice 68, 671 81 Znojmo Guesthouse Renata Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Guesthouse Plenkovice Plenkovice 44, 671 51 Guesthouse U Havlínů Plenkovice 157, 671 51

Guesthouse Alma Popice 93, 669 02 Znojmo tel.: +420 724 00 90 55 e-mail: penzion-alma@centrum.cz Guesthouse Popice Popice 11, 669 02 Znojmo accomodation nearby Znojmo and NP Podyjí tel.: +420 603 26 81 49, 732 12 34 82 e-mail: info@penzionpopice.cz http://www.penzionpopice.cz

Apartmány U nás Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Hotel Bax *** Oblekovice 68, 671 81 Znojmo Pension Renata Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Pension Plenkovice Plenkovice 44, 671 51 Pension U Havlínů Plenkovice 157, 671 51

Pension Alma Popice 93, 669 02 Znojmo Tel.: +420 724 00 90 55 e-mail: penzion-alma@centrum.cz Pension Popice Popice 11, 669 02 Znojmo Unterkunft in der Nähe der Stadt Znojmo und Nationalpark Podyjí Tel.: +420 603 26 81 49, 732 12 34 82 e-mail: info@penzionpopice.cz http://www.penzionpopice.cz


38

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

– Nabízíme ubytování v prostorných pokojích. K dispozici jsou společenská místnost s kuchyňkou, vinný sklípek s možností řízených degustací a prodejem vlastních vín, půjčovna kol a dětské hřiště.

nPulkau

Europský dům Pulkau Schottengasse 7, 3741 Pulkau tel.: +43 (0) 2946 27087 e-mail: europahaus-pulkau@speed.at http://www.europahaus-pulkau.at – Europahaus Pulkau je znám jako místo setkávání mladých lidí z celé Evropy. V roce 2000 obnovil kaplan August Paternona faře v Pulkau starou sýpku a založil zde „Univerzitu pohostinnosti". Pension Rudi - Weingut Kellner *** Pulkautal 25, 3741 Pulkau útulné pokoje s klidnou atmosférou tel.: +43 (0)2946/2523 e-mail: kellner@weinundbett.at http://www.weinundbett.at – Ubytování se snídaní, cyklisté vítáni, ochutnávka vín. Komfortní pokoje s WC a koupelnou, dětské slevy, snídaňový bufet,pokoje s TV, společenská místnost s TV, dětské hřiště, sauna/solárium, zahrada.

capacity: 18 persons – We offer an accomodation in commodious rooms. You have the use of lounge with kitchen, wine cellar, possibility of wine tastings and sale of wines, bike hire and playground.

nPulkau

European House Pulkau Schottengasse 7, 3741 Pulkau tel.: +43 (0) 2946 27087 e-mail: europahaus-pulkau@speed.at http://www.europahaus-pulkau.at – Europahaus Pulkau is known for reunions of young people from all round Europe. Chaplain August Paterno renovated an old grain store in 2000 and established the Hospitality University there. Pension Rudi - Weingut Kellner *** Pulkautal 25, 3741 Pulkau cosy and tranquil rooms tel.: +43 (0)2946/2523 e-mail: kellner@weinundbett.at http://www.weinundbett.at – Bed and breakfast, cyclists welcome, wine tastings. Rooms with TV and ensuite bathroom, discounts for children, buffet breakfast, lounge with a TV, playground for children, sauna/sunbed, garden.

– Wir bieten Unterkunft in den geräumlichen Zimmern. Zur Verfügung steht Gemeinschaftsraum mit der Küche, Weinkeller mit der Möglichkeit der kommentierten Verkostungen und Verkauf der eigenen Weine, Fahrradverleih und Kinderspielplatz

nPulkau

Europahaus Pulkau Schottengasse 7, 3741 Pulkau Tel.: (0) 2946 27087 e-mail: europahaus-pulkau@speed.at http://www.europahaus-pulkau.at – Das Europahaus Pulkau gilt als Ort der Begegnung für junge Menschen aus ganz Europa. Im Jahr 2000 revitalisierte Kaplan August Paterno den alten Schüttkasten des Pfarrhofes Pulkau, um dort eine „Universität der Gastfreundschaft" zu gründen. Pension Rudi - Weingut Kellner *** Pulkautal 25, 3741 Pulkau gemütlichen Zimmern in ruhiger Atmosphäre Tel.: (0)2946/2523 e-mail: kellner@weinundbett.at http://www.weinundbett.at – Nächtigung/Frühstück, Fahrradfreundlich, Weinverkostung. Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, Frühstücksbuffet, Zimmer mit TV, Aufenthaltsraum mit TV, Kinderspielplatz, Sauna/Solarium, Garten.

nRetz

nRetz

nRetz

nŠatov

nŠatov

nŠatov

Klinger’s Gästehaus Lehengasse 14, 2070 Retz tel.: +43 676/970 66 52 e-mail: info@klingergaestenhaus.at http://www.klingergaestenhaus.at Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz domluvíme se anglicky a francouzsky tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, ochutnávky vín. Pension U Bílého Lva Hauptplatz 16, 2070 Retz domluvíme se anglicky tel.: +43 (0)2942/2418 e-mail: office@loewe-retz.at http://www.loewe-retz.at – Starodávný "zájezdní hostinec". Nadstandartní snídaně. Ubytování se snídaní, pokoj s TV, komfortní pokoj s koupelnou a WC, psi vítáni, společenská místnost s TV. Pension Pohoda Šatov 173, 671 22 Šatov Penzion RIVA a Vinný sklep Šatov 73, Halkoci Rostislav, 671 22 Šatov tel.: 728 92 26 90 e-mail: info@penzionriva.cz http://www.penzionriva.cz Penzion šatovské lípy Šatov 329, 671 22 Penzion, Vinařství Poppovi Šatov 54, 671 22 Šatov Privát Bohemia Šatov 174, 671 22 tel.: 603 18 18 30 e-mail: info@bohemia-privat.cz http://www.bohemia-privat.cz

Klinger’s Gästehaus Lehengasse 14, 2070 Retz tel.: +43 676/970 66 52 e-mail: info@klingergaestenhaus.at http://www.klingergaestenhaus.at Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz English and French speaking staff tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tastings. Guesthouse At the White Lion Hauptplatz 16, 2070 Retz English speaking staff tel.: +43 (0)2942/2418 e-mail: office@loewe-retz.at http://www.loewe-retz.at – Old inn. Luxury breakfast. Bed and breakfast, room with TV and en-suite bathroom, dogs welcome, lounge with a TV. Guesthouse Pohoda Šatov 173, 671 22 Šatov Guesthouse RIVA Šatov 73, Halkoci Rostislav, 671 22 Šatov tel.: +420 728 92 26 90 e-mail: info@penzionriva.cz http://www.penzionriva.cz Guesthouse Šatovské lípy Šatov 329, 671 22 Guesthouse, Winery Poppovi Šatov 54, 671 22 Šatov Privát Bohemia Šatov 174, 671 22 tel.: +420 603 18 18 30 e-mail: info@bohemia-privat.cz http://www.bohemia-privat.cz

Klinger’s Gästehaus Lehengasse 14, 2070 Retz Tel.: (0) 676/970 66 52 e-mail: info@klingergaestenhaus.at http://www.klingergaestenhaus.at Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz Englisch, Französisch Tel.: (0)2942/3711-0, (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung. Pension Zum Weißen Löwen Hauptplatz 16, 2070 Retz Englisch Tel.: (0)2942/2418 e-mail: office@loewe-retz.at http://www.loewe-retz.at – Uraltes „Einkehrwürtshaus“. Erweitertes Frühstück. Nächtigung/Frühstück, Zimmer mit TV, Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Hundefreundlich). Pension Pohoda Šatov 173, 671 22 Šatov Pension RIVA Šatov 73, Halkoci Rostislav, 671 22 Šatov Tel.: +420 728 92 26 90 e-mail: info@penzionriva.cz http://www.penzionriva.cz Pension Šatovské lípy Šatov 329, 671 22 Pension, Weinbau Poppovi Šatov 54, 671 22 Šatov Privát Bohemia Šatov 174, 671 22 Tel.: +420 603 18 18 30 e-mail: info@bohemia-privat.cz http://www.bohemia-privat.cz


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

39

www.znojemsko.info

Rodinná restaurace a penzion U Fandy Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

Family Restaurant and Pension "U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

Familienrestaurant und Pension „U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov Tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

nSlup

nSlup

nSlup

nŠtítary

nŠtítary

nŠtítary

Penzion Za mlýnem Slup 70, Jaroslavice 671 28 Penzion U Sv. Floriána Štítary 207, 671 02 Štítary Royal Garden Apartments *** Štítary-Vranovská přehrada 219, 671 02 pohodová dovolená v apartmánech, v okrasné zahradě s vyhřívaným bazénem, jen 4 km od Vranovské pláže

tel.: 602 58 76 58 e-mail: info@royalgardenap.cz http://www.royalgardenap.cz kapacita: 6 dvoulůžkových apartmánů, možnost 2 přistýlek, celkem pro 22 osob otevřeno: duben–říjen – ROYAL GARDEN APARTMENTS*** se nachází na Jižní Moravě v lokalitě Vranovské přehrady v obci Štítary, ve velké okrasné zahradě s jezírky, venkovním vyhřívaným osvětleným bazénem a zastřešeným zahradním posezením s velkým venkovním barem. K dispozici jsou zahradní grily, ohniště, lehátka a křesla na opalování. K dobré relaxaci je možné využít také infrasaunu s koupelnou, která se nachází ve vstupní hale. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, seniory, cykloturisty, houbaře, rybáře, milovníky dobrého vína, přátele, podnikové výlety, pracovní jednání,...

Penzion Za mlýnem Slup 70, Jaroslavice 671 28 Guesthouse “U Sv. Floriána“ Štítary 207, 671 02 Štítary Royal Garden Apartments *** Štítary-Vranovská přehrada 219, 671 02 a pleasant holiday in apartments, a decorative garden with a heated pool, only 4km away from the Vranov dam tel.: +420 602 58 76 58 e-mail: info@royalgardenap.cz http://www.royalgardenap.cz capacity: 6 double-bed apartments, 2 extra beds available, total capacity 22 persons open: April–October – ROYAL GARDEN APARTMENTS*** is located in South Moravia, in the Štítary village near the Vranov dam. There is a big decorative garden with ponds, an outdoor heated pool with lighting, outdoor seating with a roof and a big outdoor bar. BBQ garden grills, a fireplace, sun loungers and deck chairs are available. There is an infra-sauna with a bathroom available for relaxation in the entry hall. This accommodation is convenient for families with children, elderly guests, cyclists, foragers, fishermen, fine wine lovers, groups of friends, corporate hospitality, business meetings...

Penzion Za mlýnem Slup 70, Jaroslavice 671 28 Pension „U Sv. Floriána“ Štítary 207, 671 02 Štítary Royal Garden Apartments *** Štítary-Vranovská přehrada 219, 671 02 ein gelassener Urlaub in den Ferienwohnungen mit einem wunderschönen Garten und einem beheizten Schwimmbecken, nur 4 km vom Vranover Strand entfernt Tel.: +420 602 58 76 58 e-mail: info@royalgardenap.cz http://www.royalgardenap.cz Kapazität: 6 Zweibettappartements, 2 mögliche Aufbettungen, insgesamt für 22 Personen Offen: April–Oktober – ROYAL GARDEN APARTMENTS*** befinden sich in Südmähren in der Nähe von der Frainer Talsperre in der Gemeinde Štítary, in dem großen Ziergarten mit kleinen Teichen, dem beheizten und beleuchteten Außenpool, überdachten Gartensitzen und einer großen Außenbar. Zur Verfügung stehen Ihnen Gartengrills, ein Feuerplatz, Sonnenliegen und -sessel. Zur Erholung kann man auch eine Infrasauna mit Bad nutzen, die sich in der Eingangshalle befindet. Die Unterkunft eignet sich für Familien mit Kindern, Senioren, Radfahrer, Pilzsammler, Angler, Weinliebhaber, Freunde, Firmenausflüge und Dienstfahrten…

nStřelice

nStřelice

nStřelice

nSuchohrdly

nSuchohrdly

nSuchohrdly

nŠumná

nŠumná

nŠumná

nTasovice

nTasovice

nTasovice

nTěšetice

nTěšetice

nTěšetice

nuherčice

nuherčice

nuherčice

nVémyslice

nVémyslice

nVémyslice

nVišňové

nVišňové

nVišňové

Medea Club Němčický dvůr, Střelice 112, 671 53 Jevišovice Havranův dům Sklepní 66, 669 02 Suchohrdly Penzion Šumná Vlček Vladimír, 671 02 Šumná 171 Slunečný penzion Tasovice 195, 671 25 Hodonice Apartmány Těšetice Těšetice 177, 671 61 Prosiměřice Penzion na Kolářce Uherčice 4 tel.: 725 90 49 87 http://www.nakolarce.cz Stylové a pohodlné ubytování. Domácí kuchyně z místních surovin. Sauna a wellness. Zázemí pro cyklisty. Hotel Ryšavý *** Vémyslice 73, 671 42 Cyklopenzion Višňové Višňové 306, 671 38 okr. Znojmo

Medea Club Němčický dvůr, Střelice 112, 671 53 Jevišovice Havranův dům Sklepní 66, 669 02 Suchohrdly Guesthouse Šumná Vlček Vladimír, 671 02 Šumná 171 Slunečný penzion Tasovice 195, 671 25 Hodonice Apartmány Těšetice Těšetice 177, 671 61 Prosiměřice Penzion na Kolářce Uherčice 4 tel.: +420 725 90 49 87 http://www.nakolarce.cz Stylish and comfortable accommodation. Homemade dishes from local ingredients. Sauna and wellness. Facilities for cyclists. Hotel Ryšavý *** Vémyslice 73, 671 42 Cyclo-guesthouse Višňové Višňové 306, 671 38 okr. Znojmo

Medea Club Němčický dvůr, Střelice 112, 671 53 Jevišovice Havranův dům Sklepní 66, 669 02 Suchohrdly Pension Šumná Vlček Vladimír, 671 02 Šumná 171 Slunečný penzion Tasovice 195, 671 25 Hodonice Apartmány Těšetice Těšetice 177, 671 61 Prosiměřice Penzion na Kolářce Uherčice 4 tel.: +420 725 90 49 87 http://www.nakolarce.cz Stilvolle und bequeme Unterkunft. Hausküche aus örtlichen Rohstoffen. Sauna und Wellness. Hintergrund für Radfahrer. Hotel Ryšavý *** Vémyslice 73, 671 42 Cyklopension Višňové Višňové 306, 671 38 okr. Znojmo


40

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

nVranov nad Dyjí

Apartmán - Keramika Komenského stezka 170, 671 03 Vranov n. D. Apartmán Musilová Zátiší 409, 671 03 Apartmán Zátiší Zátiší 382, 671 03 Vranov nad Dyjí Bungalov - Muchová Havlíčkovo nábřeží, 671 03 Vranov nad Dyjí Chata s terasou a pokoje v rodinném domě Havlíčkovo nábř. 201, 671 03 Vranov n. D. Drops Zámecká 202, 671 03 Vranov nad Dyjí Hotel Pod Zámkem *** Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 777 58 67 35 recepce e-mail: hotel.podzamkem@centrum.cz http://www.pod-zamkem.cz Hotel Vranov Zadní Hamry 254, 671 03 Vranov nad Dyjí Miroslav Hotař – ubytovací služby Bítovská 200, 671 03 Vranov nad Dyjí Pážecí Dům Náměstí 44, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Anita Benátky 244, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Helena Zátiší 343, 761 03 Vranov nad Dyjí Penzion Idyla Zátiší 397, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Jelen *** Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 724 77 47 74 e-mail: jelen@vranov.com http://www.vranov.com Penzion Julie Bítovská 404, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Kormorán Havlíčkovo nábř. 410, 671 03 Vranov n. Dyjí Penzion Patrik Zátiší 337, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Přehrada **  Havlíčkovo nábřeží, Vranov nad Dyjí rekreační zařízení v Národním parku Podyjí tel.: 737 72 89 17, 731 94 75 17 e-mail: recepce@penzionprehrada.cz http://www.penzionprehrada.cz kapacita: 10 bungalovů – Penzion Přehrada nabízí ubytování v krásném, klidném a romantickém prostředí Vranova nad Dyjí, v těsné blízkosti zdejší přehrady a pláže. Od samotné hráze přehrady je areál vzdálen cca 300m a od pláže necelých 10 min. běžnou chůzí. Penzion Přehrada je samostatným areálem uzavřeného a hlídaného střediska s možností parkování. Penzion nabízí 10 bungalovů, z nichž je každý vybaven 5 lůžky, sociálním zařízením, sprchou, kuchyňským koutem s lednicí. Penzion Procházka Zátiší 340, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion RELAX Přední Hamry 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 607 75 80 45 e-mail: relax@vranovnaddyji.cz http://www.relax.vranovnaddyji.cz Ubytování v soukromí u Ondřeje Benátky 229, 671 03 Vranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

Suite - Keramika Komenského stezka 170, 671 03 Vranov n. D. Suite - Musilová Zátiší 409, 671 03 Apartmán Zátiší Zátiší 382, 671 03 Vranov nad Dyjí Bungalow – Muchová Havlíčkovo nábřeží, 671 03 Vranov n. D. Cottage with a terrace and rooms in family house Havlíčkovo nábř. 201, 671 03 Vranov n. D. Drops Zámecká 202, 671 03 Vranov nad Dyjí Hotel Pod Zámkem *** Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 777 58 67 35 recepce e-mail: hotel.podzamkem@centrum.cz http://www.pod-zamkem.cz Hotel Vranov Zadní Hamry 254, 671 03 Vranov n. Dyjí Miroslav Hotař – accommodation Bítovská 200, 671 03 Vranov nad Dyjí Pážecí Dům Náměstí 44, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse Anita Benátky 244, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse Helena Zátiší 343, 761 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse Idyla Zátiší 397, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse Jelen *** Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 724 77 47 74 e-mail: jelen@vranov.com http://www.vranov.com Guesthouse Julie Bítovská 404, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse “Kormorán” Havlíčkovo nábř. 410, 671 03 Vranov n. D. Guesthouse Patrik Zátiší 337, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse Přehrada **  Havlíčkovo nábřeží, Vranov nad Dyjí holiday centre in the Podyjí National Park tel.: +420 737 72 89 17, 731 94 75 17 e-mail: recepce@penzionprehrada.cz http://www.penzionprehrada.cz capacity: 10 bungalows – The Přehrada guesthouse offers accommodation in beautiful romantic environment of Vranov nad Dyjí, by the dam and beach. The dam wall is circa 300 m and the beach only 10 mins. walk from the complex. The Přehrada guesthouse is an independent complex within an enclosed and guarded centre with parking. The guesthouse offers 10 bungalows, each has 5 beds, bathroom with shower, kitchenette with fridge. Guesthouse – Procházka Zátiší 340, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse RELAX Přední Hamry 243, 671 03 Vranov n. D. tel.: +420 607 75 80 45 e-mail: relax@vranovnaddyji.cz http://www.relax.vranovnaddyji.cz Private accommodation “U Ondřeje” Benátky 229, 671 03 Vranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

Appartement - Keramika Komenského stezka 170, 671 03 Vranov n. D. Appartement - Musilová Zátiší 409, 671 03 Apartmán Zátiší Zátiší 382, 671 03 Vranov nad Dyjí Bungalow – Muchová Havlíčkovo nábřeží, 671 03 Vranov n. D. Ferienhaus mit Terrasse und Zimmer im Familienhaus Havlíčkovo nábř. 201, 671 03 Vranov n. D. Drops Zámecká 202, 671 03 Vranov nad Dyjí Hotel Pod Zámkem *** Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 777 58 67 35 recepce e-mail: hotel.podzamkem@centrum.cz http://www.pod-zamkem.cz Hotel Vranov Zadní Hamry 254, 671 03 Vranov n. Dyjí Miroslav Hotař - Unterkunft Bítovská 200, 671 03 Vranov nad Dyjí Pážecí Dům Náměstí 44, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension Anita Benátky 244, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension Helena Zátiší 343, 761 03 Vranov nad Dyjí Pension Idyla Zátiší 397, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension Jelen *** Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 724 77 47 74 e-mail: jelen@vranov.com http://www.vranov.com Pension Julie Bítovská 404, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension „Kormorán“ Havlíčkovo nábř. 410, 671 03 Vranov n. D. Pension Patrik Zátiší 337, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension Přehrada **  Havlíčkovo nábřeží, Vranov nad Dyjí Freizeitanlage im Nationalpark Podyjí Tel.: +420 737 72 89 17, 731 94 75 17 e-mail: recepce@penzionprehrada.cz http://www.penzionprehrada.cz Kapazität: 10 Bungalows – Pension bietet Unterkunft in der wunderschönen, ruhigen und romantischen Umgebung von Vranov nad Dyjí, in der unmittelbaren Nähe des Stausees und des Strandes. Das Areal ist ca. 300 m von der Staumauer und 10  Min. vom Strand entfernt. Pension ist ein selbstständiges, geschlossenes und überwachtes Areal mit Parkmöglichkeiten. Die Pension bietet 5 Bungalows, jeder mit 5 Betten, Sozialeinrichtung, Dusche, Küchenecke mit Kühlschrank. Pension – Procházka Zátiší 340, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension RELAX Přední Hamry 243, 671 03 Vranov n. D. Tel.: +420 607 75 80 45 e-mail: relax@vranovnaddyji.cz http://www.relax.vranovnaddyji.cz Ferienhaus „U Ondřeje“ Benátky 229, 671 03 Vranov nad Dyjí


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

41

www.znojemsko.info

Zámecký hotel 8. května 92, 671 03 Vranov nad Dyjí

Zámecký hotel 8. května 92, 671 03 Vranov nad Dyjí

Zámecký hotel 8. května 92, 671 03 Vranov nad Dyjí

nVranovská přehrada Bítov

nVranov DAM Bítov

nfrainer talspere Bítov

nVranovská přehrada Chmelnice

nVranov DAM Chmelnice

nfrainer talspere Chmelnice

nVranovská přehrada pláž

nVranov DAM Beach

nfrainer talspere strand

nVranovská přehrada Štítarský les

nVranov DAM Štítarský les

nVranovská přehrada Štítarský les

nVranovská Ves

nVranovská Ves

nVranovská Ves

nVrbovec

nVrbovec

nVrbovec

nZellerndorf

nZellerndorf

nZellerndorf

Penzion Chata U Rybáře Kopaninky 108, 671 10 Bítov

Hotel Modrá Laguna Chmelnice, Oslnovice 181

Penzion M a Bungalovy  - Vranovská přehrada Vranovská přehrada - pláž, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 731 46 67 39 e-mail: info@penzion-m.cz http://www.penzion-m.cz kapacita: 77 míst, dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje LUX a 60 míst v čtyřlůžkových bungalovech s vlastním sociálním zařízením – Penzion M a Bungalovy se nachází na Vranovské přehradě - přímo na pláži. Zařízení: TV SAT, lednice, vlastní kuchyňka, balkon nebo terasa. Možnost stravování v naší nové restauraci s krásným výhledem na jezero a posezení ve vinárně s dětským koutkem. Parkování vozidel - zdarma v oploceném areálu. Penziony a restaurace  GAUDEO Vranovská přehrada - pláž spokojená dovolená na Vranově - to je penzion Gaudeo tel.: 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz kapacita: 88 lůžek – 2–4 lůžkové apartmány s vlastní kuchyňkou, ledničkou, koupelnou, WC a balkónem. Každý pokoj je vybaven TV se satelitním příjmem. Cyklistům nabízí úschovnu kol. Samozřejmostí je i vlastní parkoviště přímo u penzionu. Pro chladnější období jsou pokoje vybaveny přímotopy. Každý apartmán má přímý samostatný vchod.

Penzion U jezera Štítarský les 445, Vranovská přehrada Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Ranč 1/38 Hostěrádky 120, Vranovská Ves, 671 51 Kravsko Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec tel.: 732 753 200 e-mail: pexova@agpmasovice.eu Penzion Retro Vrbovec 49, 671 24 Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf

Guesthouse Cottage U Rybáře Kopaninky 108, 671 10 Bítov

Hotel Modrá Laguna Chmelnice, Oslnovice 181

Penzion M a Bungalovy  - Vranovská přehrada Vranov Dam - Beach, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 731 46 67 39 e-mail: info@penzion-m.cz http://www.penzion-m.cz capacity: 77 beds in two-, three- and four-bed LUX rooms and 66 beds in four-bed apartments with en-suite facilities – M Guesthouse and Bungalows are located on the Vranov dam – right on the beach. Facilities: satellite TV, fridge, own kitchen, balcony or a terrace. Food available in our new restaurant with a great view of the lake, there is a wine bar too, children’s play area available. Parking is free inside the fenced area. Guesthouses and Restaurants  GAUDEO Vranov Dam - Beach nice holiday at Vranov – it is the Gaudeo guesthouse tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz capacity: 88 beds – 2–4 bed apartments with a kitchenette, fridge, bathroom, WC and balcony. All rooms have TV and satellite. Storage of bikes for cyclist. Of course we also have a private parking lot right next to the guesthouse. In cooler days rooms have heaters. All apartments have individual entrances.

Guesthouse U jezera Štítarský les 445, Vranovská přehrada Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Ranč 1/38 Hostěrádky 120, Vranovská Ves, 671 51 Kravsko Pension Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec tel.: +420 732 753 200 e-mail: pexova@agpmasovice.eu Guesthouse Retro Vrbovec 49, 671 24 Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf

Pension Hütte U Rybáře Kopaninky 108, 671 10 Bítov

Hotel Modrá Laguna Chmelnice, Oslnovice 181

Pension M und Bungalows  - Vranovská přehrada Frainer Talspere - Strand, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 731 46 67 39 e-mail: info@penzion-m.cz http://www.penzion-m.cz Kapazität: 77 Betten, Zwei-, Drei- und Vierbettzimmer LUX und 60 Betten in Vierbett-Bungalows mit Bad und WC – Die Pension M und Bungalows liegen an der Frainer Talsperre – direkt am Strand. Einrichtung: TV SAT, Kühlschrank, eigene Küche, Balkon oder Terrasse. Essmöglichkeit in unserem neuen Restaurant mit einer wunderschönen Aussicht auf den See und Besuch der Weinstube mit Kinderecke. Parkplätze gratis im Areal. Pensionen und Restaurants  GAUDEO Frainer Talspere - Strand zufriedener Urlaub in Vranov – das ist die Pension. Gaudeo Tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz Kapazität: 88 Betten – 2–4bettappartements mit eigener Küche, Kühlschrank, Bad, WC und Balkon. Jedes Zimmer ausgestattet mit TV mit Satanlage. Für Radfahrer – Radaufbewahrung. Selbstverständlich ist auch Parkplatz direkt bei der Pension. Für kühlere Tage sind die Zimmer mit Heizkörpern ausgestattet. Jedes Appartement hat eigenen Eingang.

Pension U jezera Štítarský les 445, Vranovská přehrada Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko Tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Ranč 1/38 Hostěrádky 120, Vranovská Ves, 671 51 Kravsko Pension Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec Tel.: +420 732 753 200 e-mail: pexova@agpmasovice.eu Pension Retro Vrbovec 49, 671 24 Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf


42

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

Campy a ubytovny / Camps, Hostels / Campingplätze www.znojemsko.info

domluvíme se anglicky tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at otevřeno: restaurace: denně od 9.00, Po a Út: zavřeno – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy, nadstandardní snídaně.

nŽerotice

Penzion a vinný sklep  Lisovna Žerotice, 671 34 penzion vzdálený 10km od Znojma tel.: 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz kapacita: 3 rodinné pokoje, i s možnými přistýlkami 18 - max. 20 lůžek – Pokud máte rádi cykloturistiku, teplo, slunce a dobré víno, přijeďte do našeho nového penzionu na jižní Moravu do Žerotic.

English speaking staff tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at open: daily from 9.00, closed on Mon and Tue – Bed and breakfast, half-board, fullboard, rooms with en-suite bathroom, discounts for children, luxury breakfast.

nŽerotice

Guesthouse and Wine cellar  “Lisovna” Žerotice, 671 34 guesthouse 10km away from Znojmo tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz capacity: 3 family rooms with the possibility of extra beds, 18 max. 20 beds in total – If you enjoy cycling, warm weather, sunshine and good wine, visit our new guesthouse in South Moravia located in Žerotice.

Englisch Tel.: (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at Offen: täglich ab 9.00, Ruhetage Mo und Di – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/ Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, erweitertes Frühstück.

nŽerotice

Pension und Weinkeller  „Lisovna“ Žerotice, 671 34 Pension, 10km von Znojmo entfernt Tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz Kapazität: 3 Familienzimmer, ggf. mit Aufbettung, 18 - max. 20 Betten – Falls Sie Radfahren, Wärme, Sonne und guten Wein mögen, kommen Sie in unsere neue Pension nach Südmähren nach Žerotice.

Campy a ubytovny Camps, Hostels Campingplätze, Herberge

nZnojmo

nZnojmo

nZnojmo

nBítov

nBítov

nBítov

nHavraníky

nHavraníky

nHavraníky

nHluboké Mašůvky

nHluboké Mašůvky

nHluboké Mašůvky

nJevišovice

nJevišovice

nJevišovice

nKřepice

nKřepice

nKřepice

nOberretzbach

nOberretzbach

nOberretzbach

nPulkau

nPulkau

nPulkau

Gymnázium a SOŠPg - ubytovna Alšova 16, 669 02 Znojmo Chata Omicron Horka, 671 07 Chata Oslavanka Kopaninky 17, 671 10 Bítov tel.: 606 78 21 92, 533 38 60 67 e-mail: jv.ruzicka@volny.cz http://www.dovolena-vranov.net Chatová osada Morávia Horka, 671 10 Ubytovna Bítov zátoka Horka Volareza - Chatová osada Bítov Horka, 671 07 Uherčice Penzion - Camp Havraníky Havraníky 122, 669 02 Camping Country Hluboké Mašůvky 257, 671 52 tel.: 515 25 52 49 e-mail: camping-country@cbox.cz http://www.camp-country.com Camp Veselka Jevišovice 4, 671 53 Farma Trnka Křepice 52, 671 40 Tavíkovice Waldcamping Hubertus Waldstraße 54, 2070 Oberretzbach nedaleko se nachází Národní park Podyjí tel.: +43 (0)2942/3238 e-mail: waldcamping.hubertus@utanet.at otevřeno: celoročně – Na terasovitých plochách místa pro kempování ve stínu stromů.

Campingplatz Pulkau Rat-Cumfe-Straße, 3741 Pulkau v blízkosti města Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276, 02946/2579

Highschool and SOŠPg - Hostel Alšova 16, 669 02 Znojmo Chata Omicron Horka, 671 07 Cottage “Oslavanka” Kopaninky 17, 671 10 Bítov tel.: +420 606 78 21 92, 533 38 60 67 e-mail: jv.ruzicka@volny.cz http://www.dovolena-vranov.net Cabin Colony “Morávia” Horka, 671 10 Hostel Bítov Creek Horka Volareza - Cabin Colony Bítov Horka, 671 07 Uherčice Penzion - Camp Havraníky Havraníky 122, 669 02 Camping Country Hluboké Mašůvky 257, 671 52 tel.: +420 515 25 52 49 e-mail: camping-country@cbox.cz http://www.camp-country.com Camp Veselka Jevišovice 4, 671 53 Farm Trnka Křepice 52, 671 40 Tavíkovice Waldcamping Hubertus Waldstraße 54, 2070 Oberretzbach National Park Thayatal is nearby tel.: +43 (0)2942/3238 e-mail: waldcamping.hubertus@utanet.at open: all year round – Terraced areas offer camping places in shade. Campingplatz Pulkau Rat-Cumfe-Straße, 3741 Pulkau located near the town of Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276, 02946/2579

Gymnázium a SOŠPg - Herberges Alšova 16, 669 02 Znojmo Chata Omicron Horka, 671 07 Hüte „Oslavanka“ Kopaninky 17, 671 10 Bítov Tel.: +420 606 78 21 92, 533 38 60 67 e-mail: jv.ruzicka@volny.cz http://www.dovolena-vranov.net Bungalowkolonie „Morávia“ Horka, 671 10 Herberge Bítov Bucht Horka Volareza - Bungalowkolonie Bítov Horka, 671 07 Uherčice Penzion - Camp Havraníky Havraníky 122, 669 02 Camping Country Hluboké Mašůvky 257, 671 52 Tel.: +420 515 25 52 49 e-mail: camping-country@cbox.cz http://www.camp-country.com Campingplatz Veselka Jevišovice 4, 671 53 Farm Trnka Křepice 52, 671 40 Tavíkovice Waldcamping Hubertus Waldstraße 54, 2070 Oberretzbach in der Nähe des Nationalparkes Thayatal Tel.: (0)2942/3238 e-mail: waldcamping.hubertus@utanet.at Offen: ganzjährig – Liebevoll in Terrassen angelegter Platz mit Laubbäumen umgeben. Campingplatz Pulkau Rat-Cumfe-Straße, 3741 Pulkau Stadtgemeinde Pulkau Tel.: (0)2946/2276, 02946/2579


Campy a ubytovny / Camps, Hostels / Campingplätze

43

www.znojemsko.info

http://www.pulkau-noe.at otevřeno: celoročně – Voda, odpad a připojení na proud k dispozici.

http://www.pulkau-noe.at open: all year round – Water, sewage and electricity connection available.

http://www.pulkau-noe.at Offen: ganzjährig – Wasser-, Kanal- und Stromversorgung.

nŠtítary

nŠtítary

nŠtítary

nTěšetice

nTěšetice

nTěšetice

nTrstěnice

nTrstěnice

nTrstěnice

nÚnanov

nÚnanov

nÚnanov

nVémyslice

nVémyslice

nVémyslice

nVranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

nVranovská přehrada Bítov

nVranov DAM Bítov

nfrainer talspere Bítov

nVranovská přehrada Chmelnice

nVranov DAM Chmelnice

nfrainer talspere Chmelnice

Rekreační zařízenízení Ráj Štítarský les Štítary 501 p. Šumná Ubytování Štítary Štítary 247, 671 02 Šumná Ubytovna a jídelna Těšetice Těšetice 44, 671 61 Camp Trstěnice Trstěnice, 671 71 Hostěradice Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 autocamp v těsné blízkosti koupaliště Pohoda tel.: 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Jednotlivá stání jsou opatřena elektrickou přípojkou, rozvod pitné vody v areálu; součástí je sociální zázemí včetně kuchyně. Možnost využít sportovních aktivit koupaliště - plážová hřiště, tenisové kurty, malá kopaná, víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  Koupaliště Pohoda 671 31 Únanov 384 areál se nachází 5 km od města Znojma tel.: 515 26 56 49, 720 980 760 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Plavecký a rekreační bazén, tobogán, skluzavka, vodní jeskyně, masážní lůžka a další vodní atrakce. Součástí koupaliště jsou hřiště na plážový volejbal, tenis a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště a další sportovní aktivity.

Kemp Vémyslice Vémyslice, 671 42 Znojmo Chatová osada - Papcel Pohoda Vranovská pláž Rekreační zařízení Astra Lančov – Vranovská přehrada Lančovská zátoka, 671 03 Vranov nad Dyjí Turistická ubytovna Sportclub Komenského stezka 369, Vranov nad Dyjí

Camp Bítov – Vranovská přehrada 671 10 Bítov tel.: 605 84 29 65 e-mail: info@camp-bitov.cz http://www.camp-bitov.cz

Chata U Tří smrčků Chata U Tří smrčků, Vranovská přehrada Chmelnice 42, 671 07 Oslnovice

Recreation facility Ráj Štítarský les Štítary 501 p. Šumná Accommodation Štítary Štítary 247, 671 02 Šumná Hostel and cafeteria Těšetice Těšetice 44, 671 61 Camp Trstěnice Trstěnice, 671 71 Hostěradice Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 autocamp very near the outdoor swimming pool Pohoda tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Individual sites are equipped with electric hook-up, drinking water in the complex. The amenities also include a kitchen; visitors can use sporting complex of the swimming pool – beach playground, tennis courts, mini-football, multi-purpose playground with artificial surface.  Outdoor pool “Pohoda” 671 31 Únanov 384 the complex is found 5 km from the town of Znojmo tel.: +420 515 26 56 49, +420 720 980 760 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Swimming and wellness pool, tobogan, slide, water cave, massage beds and other water attractions. The complex also offers a beach volleyball playgound, tennis and multifunctional playground with artificial surface, children’s playground and other sporting activities. Camp Vémyslice Vémyslice, 671 42 Znojmo Cabin Colony - Papcel Pohoda Vranov Beach Recteational facility Astra Lančov – Vranov Dam Lančov’s Creek , 671 03 Vranov n. Dyjí Tourist Hostel “Sportclub” Komenského stezka 369, Vranov n. Dyjí

Camp Bítov – Vranov Dam 671 10 Bítov tel.: +420 605 84 29 65 e-mail: info@camp-bitov.cz http://www.camp-bitov.cz

Cottage “U Tří smrčků” Chata U Tří smrčků, Vranovská přehrada - Chmelnice 42, 671 07 Oslnovice

Freizeitanlage Ráj Štítarský les Štítary 501 p. Šumná Unterkunft Štítary Štítary 247, 671 02 Šumná Herberge und Speiselokal Těšetice Těšetice 44, 671 61 Camp Trstěnice Trstěnice, 671 71 Hostěradice Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 Campingplatz direkt beim Freibad Pohoda Tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Einzelne Stehplätze verfügen über Stromanschluss, Wasserleitung im Areal. Bestandteil bildet die Sozialeinrichtung mit der Küche, die Besucher können die Sportaktivitäten des Freibades nutzen – Strandspielplätze, Tennisplätze, kleiner Fußball, Spielplatz mit der Kunststoffbelag.  Freibad „Pohoda“ 671 31 Únanov 384 Areal befindet sich 5 km von der Stadt Znojmo entfernt Tel.: +420 515 26 56 49, +420 720 980 760 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Schwimm- und Erholungsschwimmbecken, Wendelrutsche, Rutsche, Wasserhöhle, Massagebetten und weitere Wasserattraktionen. Bestandteil des Freibades sind auch Spielplätze für Beachvolleyball, Tennisplatz und Mehrzweckspielplätze mit künstlichem Belag, Kinderplat und weiter Sportaktivitäten. Campingplatz Vémyslice Vémyslice, 671 42 Znojmo Bungalowkolonie - Papcel Pohoda Frainer Strand Freizeitanlage Astra Lančov – Talsperre Vranov Lančov Bucht, 671 03 Vranov n. Dyjí Touristen Unterkunft „Sportclub“ Komenského stezka 369, Vranov n. Dyjí

Campingplatz Bítov – Talsperre Vranov 671 10 Bítov Tel.: +420 605 84 29 65 e-mail: info@camp-bitov.cz http://www.camp-bitov.cz

Bungalow „U Tří smrčků“ Chata U Tří smrčků, Vranovská přehrada - Chmelnice 42, 671 07 Oslnovice


44

Campy a ubytovny / Camps, Hostels / Campingplätze

Restaurace / Restaurants / Restaurants www.znojemsko.info

nVranovská přehrada pláž

nVranov DAM Beach

nfrainer talspere strand

nVranovská přehrada Štítarský les

nVranov DAM Štítarský les

nfrainer talspere Štítarský les

nVýrovice

nVýrovice

nVýrovice

nŽeletice

nŽeletice

nŽeletice

Camping Vranovská pláž  Vranovská přehrada - pláž, 671 02 Štítary rekreační areál na hlavní pláži Vranovské přehrady tel.: 724 10 17 25, 515 29 12 91 e-mail: recepce@vranovska-plaz.cz http://www.vranovska-plaz.cz otevřeno: IV.–IX. – Pořádají se zde velké kulturní akce, např. seriál turnajů ve volejbale a nohejbale Vranovské léto, Miss pláž, Výlov sektu a další.  Chatová osada U Lesa 671 03 Vranov nad Dyjí chaty se nachází u hlavní pláže Vranovské přehrady, přímo v centru v borovém lese tel.: 603 23 80 55 e-mail: info@chatyvranov.cz http://www.chatyvranov.cz otevřeno: V.–IX. – Areál je oplocen a nabízí naprosté soukromí pro ubytované. Parkování automobilů je zdarma a je situováno uvnitř areálu, kam dojedete dle jasně viditelné navigace. Většina chatek je dvoupatrových s venkovním posezením pod krytou pergolou. Rekreační chaty EZO Štítary 440, 671 02 Šumná

Chata Dolja Vranovská přehrada - Štítarský les 526, Štítary Chata Vranov Štítarský les 782, Vranovská přehrada Chatová osada Slunečnice Štítarský les, Vranovská přehrada Rekreační areál Výr Výrovice 95, 671 34 Horní Dunajovice Želetice - obecní ubytovna Želetice 157, 671 34 Horní Dunajovice

Camping Vranovská pláž  Vranov Dam - Beach , 671 02 Štítary recreation complex on the main beach of Vranov Dam tel.: +420 724 10 17 25, 515 29 12 91 e-mail: recepce@vranovska-plaz.cz http://www.vranovska-plaz.cz open: IV.–IX. – Organisation of big cultural events, e.g. series of tournaments in volleyball and footballtennis “Vranov summer”, Miss Beach, Sparkling wine fishing etc.  Cabin Colony U Lesa 671 03 Vranov nad Dyjí cabins by the main beach of the Vranov Dam tel.: +420 603 23 80 55 e-mail: info@chatyvranov.cz http://www.chatyvranov.cz open: V.–IX. – The area is fenced off for a complete privacy for the guests. Car parking is free of charge and is located inside the premises, access is indicated with clearly marked signs. Most chalets have two floors and an outdoor seating area under a pergola. Recreation cabins EZO Štítary 440, 671 02 Šumná

Cottage Dolja Vranovská přehrada - Štítarský les 526, Štítary Cottage Vranov Štítarský les 782, Vranovská přehrada Cabin Colony “Slunečnice” Štítarský les, Vranovská přehrada Autocamping Výr Výrovice 95, 671 34 Horní Dunajovice Želetice – municipal hostel Želetice 157, 671 34 Horní Dunajovice

Camping Vranovská pláž  Frainer Talspere - Strand , 671 02 Štítary Freizeitanlage auf dem Hauptstrand der Talsperre Vranov Tel.: +420 724 10 17 25, 515 29 12 91 e-mail: recepce@vranovska-plaz.cz http://www.vranovska-plaz.cz Offen: IV.–IX. – Es werden hier große Kulturveranstaltungen, z.B. Turnierserie in Volleyball und Fußballtennis Vranovské léto, Miss Strand, Sektausfischen u.a.  Bungalowkolonie U Lesa 671 03 Vranov nad Dyjí Bungalows befinden sich beim Hauptstrand der Talsperre Vranov Tel.: +420 603 23 80 55 e-mail: info@chatyvranov.cz http://www.chatyvranov.cz Offen: V.–IX. – Das Gelände ist umzäunt und bietet absolute Privatsphäre für die Gäste. Parkplatz ist kostenlos und innerhalb des Areals, wohin Sie dank deutlich sichtbarer Navigation hinfinden. Die meisten Gartenhäuser sind zweistöckig mit überdachter Sitzgelegenheit im Außenbereich. Erholungsbungalows EZO Štítary 440, 671 02 Šumná

Hütte Dolja Vranovská přehrada - Štítarský les 526, Štítary Hütte Vranov Štítarský les 782, Vranovská přehrada Bungalowkolonie „Slunečnice“ Štítarský les, Vranovská přehrada Autocamping Výr Výrovice 95, 671 34 Horní Dunajovice Želetice - Gemeindeherberge Želetice 157, 671 34 Horní Dunajovice

Restaurace Restaurants Restaurants

nZnojmo

Bufet Masarykovo nám. 16, 669 02 Znojmo Café Cappuccino Pražská 25a, 669 02 Znojmo Cafe Hall F. J. Curie 5, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 08 22 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz Kuchyně do 16.00 – Restaurace v klidné části města, s letní terasou a salonkem s krbem, velkoplošná TV v baru, zimní zahrada, výborná kuchyně. Penzion str. 34. Rezervace tel.: 603 824 115 (8.00–20.00) Cantina Pizza Bistro Dolní Česká 22, 669 02 Znojmo

nZnojmo

Buffet Masarykovo nám. 16, 669 02 Znojmo Café Cappuccino Pražská 25a, 669 02 Znojmo Cafe Hall F. J. Curie 5, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 08 22 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz Meals until 16.00 – Restaurant in a quiet part of the town, with summer terrace and a lounge with fireplace, large screen TV in the bar, winter garden, delicious cuisine. Pension page 34. Rezervation tel.: +420 603 824 115 (8.00–20.00) Cantina Pizza Bistro Dolní Česká 22, 669 02 Znojmo

nZnojmo

Bufet Masarykovo nám. 16, 669 02 Znojmo Café Cappuccino Pražská 25a, 669 02 Znojmo Cafe Hall F. J. Curie 5, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 08 22 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz Küche bis 16.00 – Restaurant im ruhigen Teil der Stadt, mit der Sommerterrasse und einem Salon mit offenem Kamin, Breitbild TV in der Bar, Wintergarten, ausgezeichnete Küche. Pension S. 34. Rezervierung tel.: +420 603 824 115 (8.00–20.00) Cantina Pizza Bistro Dolní Česká 22, 669 02 Znojmo


Restaurace / Restaurants / Restaurants

45

www.znojemsko.info

Corso Znojmo Pizzerie Jana Palacha 1267/1, 669 02 Znojmo Hozpoda Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo tel.: 608 80 00 57 e-mail: hozpoda@pivovarznojmo.cz Dům na Věčnosti - Galerie, restaurace, hospůdka, klub Velká Mikulášská 463/11, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo luxusní hotel v centru královského města Znojma kompletně zrekonstruovaný v roce 2015 tel.: 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz  Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo nový hotel ve starém Znojmě tel.: 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Vinotéka a informační centrum znojemského vinařství, hlídané parkoviště, internet na pokoji, úschovna kol, půjčovna kol.  Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel v okrajové části města tel.: 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz kapacita: restaurace 70 míst, vinárna 90 míst, snackbar 25 míst, 2 salonky 15 míst otevřeno: nonstop – Každý pokoj je vybaven minibarem, televizorem, telefonem a radiobudíkem.  Hotel U Divadla *** nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo ubytování v centru Znojma tel.: 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz – Domácí kuchyně, konferenční prostory, firemní akce. Illegal Bar Sokolská 1217/18, 669 02 Znojmo Coctail bar a restaurace tel.: 733 121 300 e-mail: restaurace@illegalznojmo.cz http://www.illegalznojmo.cz – Pro vaše rodinné a firemní akce nabízíme koktejlový catering s naším mobilním barem. Oddělené kuřácké a nekuřácké prostory. V letních měsících venkovní posezení na naší zahrádce ve dvoře, zimní zahrada po celý rok. La Casa Navarra Kovářská 10, 669 02 Znojmo M-Centrum bufet Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo M-Centrum restaurace Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo Penzion Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo tel.: 731 44 81 28, 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Pizza U Aralky Pražská ul., 669 02 Znojmo

Corso Znojmo Pizzerie Jana Palacha 1267/1, 669 02 Znojmo Hozpoda Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 80 00 57 e-mail: hozpoda@pivovarznojmo.cz Dům na Věčnosti - Gallery, Restaurant, Pub, Club Velká Mikulášská 463/11, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo A luxury hotel in the cente of the royal city of Znojmo, completely refurbished in 2015 tel.: +420 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz  Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo a new hotel in Old Znojmo tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Services: wine shop and Information Centre of the Znojmo winery, guarded parking, internet in rooms, bike storage, bike hire.  Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel at the edge of the town tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz capacity: restaurant 70 seats, wine-bar 90 seats, snackbar 25 seats, 2 lounges 15 seats open: non–stop – All rooms are equipped with minibar, TV, telephone and radio-alarm.  Hotel “U Divadla” *** nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo accommodation in the centre of Znojmo tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz – Home-made food, conference facilities, corporate events. Illegal Bar Sokolská 1217/18, 669 02 Znojmo Coctail bar and restaurant tel.: +420 733 121 300 e-mail: restaurace@illegalznojmo.cz http://www.illegalznojmo.cz – We offer cocktail catering with a mobile bar for your family and corporate events. There are separate smoking and non-smoking areas. In summer months courtyard garden, a winter terrace is available all year round. La Casa Navarra Kovářská 10, 669 02 Znojmo M-Centrum buffet Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo M-Centrum Restaurant Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo Guesthouse and restaurant Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo tel.: +420 731 44 81 28, +420 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Pizza “U Aralky” Pražská ul., 669 02 Znojmo

Corso Znojmo Pizzerie Jana Palacha 1267/1, 669 02 Znojmo Hozpoda Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 80 00 57 e-mail: hozpoda@pivovarznojmo.cz Dům na Věčnosti - Galerien, Restaurants, Kneipen, Clubs Velká Mikulášská 463/11, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo Luxushotel v Zentrum der königlichen Stadt Znojmo, komplett saniert im Jahr 2015 Tel.: +420 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz  Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo neues Hotel im alten Znojmo Tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Dienstleistungen: Vinothek und Informationszentrum des Znaimer Weinbaues, überwachter Parkplatz, Internet im Zimmer, Aufbewahrung und Verleih der Fahrräder. Hotel N ***  Přímětice 62, 669 04 Znojmo Hotel auf dem Stadtrand Tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz Kapazität: Restaurant 70 Plätze, Weinstube 90 Plätze, Snackbar 25 Plätze, 2 Salon 15 Plätze Offen: nonstop – Jedes Zimmer ausgestattet mit Minibar, TV, Telefon und Radiowecker.  Hotel „U Divadla“ *** nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo Unterkunft im Stadtzentrum von Znojmo Tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz – Hausmacherküche, Konferenzräume, Firmenveranstaltungen. Illegal Bar Sokolská 1217/18, 669 02 Znojmo Coctail bar und restaurant tel.: +420 733 121 300 e-mail: restaurace@illegalznojmo.cz http://www.illegalznojmo.cz – Für Familien- und Firmenveranstaltugen bieten wir Cocktail-Catering mit unserer mobilen Bar. Getrennte Räumlichkeiten für Raucher und Nichtraucher. In den Sommermonaten Garten im Hof. Wintergarten steht Ihnen ganzjährig zur Verfügung. La Casa Navarra Kovářská 10, 669 02 Znojmo M-Centrum Büfett Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo M-Centrum Restaurant Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo Pension und Restaurant Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo Tel.: +420 731 44 81 28, +420 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Pizza „U Aralky“ Pražská ul., 669 02 Znojmo


46

Restaurace / Restaurants / Restaurants www.znojemsko.info

Pizzerie Contessa Pražská 86, 669 02 Znojmo Pohostinství Polehňa Přímětice 60, 669 04 Znojmo Premium Hotel ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu tel.: 515 22 45 95 e-mail: recepce@premiumhotel.cz http://www.premiumhotel.cz kapacita: 120–250 míst otevřeno: nonstop 4 kongresové sály, směnárna, wellness programy: sauna, fitcentrum, bazén, vířivka, solárium, parní kabina, masáže, půjčovna kol. Restaurace a pizzerie Praha Pražská 2a, 669 02 Znojmo Restaurace KUŽELNA Melkusova 42, 669 02 Znojmo Tusto Znojmo, Risto Pub Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo Restaurace Penzion U Huberta Horní Česká 230/16, 669 02 Znojmo Restaurace u Radnice Zelenářská 11, 669 02 Znojmo tel.: 723 59 97 95 e-mail: restaurace.uradnice@gmail.com http://restaurace-uradnice.webnode.cz Restaurace U Zlaté konve Masarykovo nám. 9, 669 02 Znojmo VietHouse Znojmo Dukelských Bojovníků 133, 669 02 Znojmo

Pizzerie Contessa Pražská 86, 669 02 Znojmo Inn Polehňa Přímětice 60, 669 04 Znojmo Premium Hotel ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo four star hotel accommodation tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@premiumhotel.cz http://www.premiumhotel.cz kapacita: 120–250 míst otevřeno: nonstop – Congress halls, exchange office, wellness programmes: sauna, fitness, swimming pool, whirlpool, solarium, steam cabin, massages, bike hire. Restaurant and pizzerie Praha Pražská 2a, 669 02 Znojmo Restaurant “KUŽELNA” (bowling) Melkusova 42, 669 02 Znojmo Tusto Znojmo, Risto Pub Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo Restaurace Penzion U Huberta Horní Česká 230/16, 669 02 Znojmo Restaurant u Radnice Zelenářská 11, 669 02 Znojmo tel.: +420 723 59 97 95 e-mail: restaurace.uradnice@gmail.com http://restaurace-uradnice.webnode.cz Restaurant U Zlaté konve Masarykovo nám. 9, 669 02 Znojmo VietHouse Znojmo Dukelských Bojovníků 133, 669 02 Znojmo

Pizzerie Contessa Pražská 86, 669 02 Znojmo Gasthaus Polehňa Přímětice 60, 669 04 Znojmo Premium Hotel ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo Unterkunft im Viersternhotel Tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@premiumhotel.cz http://www.premiumhotel.cz kapacita: 120–250 míst otevřeno: nonstop – 4 Kongressäle, Wechselstube, Wellnessprogramme: Sauna, Fitnesszentrum, Schwimmbad, Whirlpool, Solarium, Dampfbad, Massage, Fahrradverleih. Restaurant und Pizzerie Praha Pražská 2a, 669 02 Znojmo Restaurant “KUŽELNA” (Kegelbahn) Melkusova 42, 669 02 Znojmo Tusto Znojmo, Risto Pub Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo Restaurace Penzion U Huberta Horní Česká 230/16, 669 02 Znojmo Restaurant u Radnice Zelenářská 11, 669 02 Znojmo Tel.: +420 723 59 97 95 e-mail: restaurace.uradnice@gmail.com http://restaurace-uradnice.webnode.cz Restaurant U Zlaté konve Masarykovo nám. 9, 669 02 Znojmo VietHouse Znojmo Dukelských Bojovníků 133, 669 02 Znojmo

nBítov

nBítov

nBítov

nChvalovice

nChvalovice

nChvalovice

nČížov

nČížov

nČížov

nDietmannsdorf

nDietmannsdorf

nDietmannsdorf

nDobšice

nDobšice

nDobšice

nHardegg

nHardegg

nHardegg

Restaurace Na Špici Bítov-Horka 115, 671 10 Bítov Pivnice Na hřišti Chvalovice 96, 669 02 Znojmo Ubytování a pohostinství U Švestků Čížov 153, 671 02 Šumná Penzion Weinstöckl*** (Vinný keř) Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf domluvime se anglicky tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy. Snídaňový bufet, pokoj s TV, dětské hřiště, ochutnávka vín, zahrada.

Restaurace Penzion Zátiší Vilová 459, 671 82 Dobšice Hostinec Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg domluvíme se anglicky tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at www.tiscover.at/gasthof-hammerschmiede otevřeno: Restaurace otevřena denně, v době od listopadu do března, zavřeno v úterý – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze. Ochutnávky vín.

Restaurant “Na Špici” Bítov-Horka 115, 671 10 Bítov Beerhouse Na hřišti Chvalovice 96, 669 02 Znojmo Ubytování a pohostinství U Švestků Čížov 153, 671 02 Šumná Guesthouse’s Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Bed and breakfast, half-board, full-board, rooms with TV and en-suite bathroom, discounts for children, breakfast buffet, playground, wine tasting, garden. Restaurant Guesthouse “Zátiší” Vilová 459, 671 82 Dobšice Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg English speaking staff tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at www.tiscover.at/gasthof-hammerschmiede open: daily; closed on Tuesdays between November and March – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tasting.

Restaurant „Na Špici“ Bítov-Horka 115, 671 10 Bítov Bierhaus Na hřišti Chvalovice 96, 669 02 Znojmo Ubytování a pohostinství U Švestků Čížov 153, 671 02 Šumná Pension’s Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf Englisch Tel.: (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/ /Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, Frühstücksbuffet, Zimmer mit TV, Englisch, Kinderspielplatz, Weinverkostung, Garten. Restaurant Pension „Zátiší“ Vilová 459, 671 82 Dobšice Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg Englisch Tel.: (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at www.tiscover.at/gasthof-hammerschmiede Offen: täglich geöffnet, Nov.–März: Dienstag Ruhetag – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung.


Restaurace / Restaurants / Restaurants

47

www.znojemsko.info

nHatě

Česká restaurace Freeport, Hatě Excalibur City - Flugzeug - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf speciality z celého světa, Kuba bar, terasa na křídle http://www.excaliburcity.com otevřeno: 10.30–21.00 Excalibur City - Heuriger Hatě/Kleinhaugsdorf domácí kuchyně, krajová jídla, příjemná obsluha http://www.excaliburcity.com otevřeno: 10.00–21.00 Excalibur City - Phönix - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf pizzerie, čína, cukrárna, tradiční kuchyně http://www.excaliburcity.com otevřeno: Po–Ne: 9.00–21.00 Excalibur City - zur Tafelrunde Hatě/Kleinhaugsdorf rytířské menu, masové speciality, dobová obsluha http://www.excaliburcity.com otevřeno: nonstop Hotel ITVV Duty Free Hatě ***  Chvalovice-Hatě 200 Hotel Savannah ****deluxe  Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo zážitky v každém smyslu tel.: 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com kapacita: 70 dvoulůžkových pokojů a 7 apartmá. – Konferenční sály až pro 250 osob. Na české straně bývalého hraničního přechodu Hatě-Kleinhaugsdorf a téměř na dohled od středověkého města Znojma otevírá svou náruč hotel Savannah****deluxe. Noblesní a originální interiér vstupní haly, hotelové restaurace, pokojů i kongresových sálů lahodí zraku hostů a splňuje jejich nejnáročnější požadavky na pobyt plný zážitků.

nHatě

Česká restaurace Freeport, Hatě Excalibur City - Flugzeug - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf specialities from the whole world, Cuba bar, terrace on the wing http://www.excaliburcity.com open: 10.30–21.00 Excalibur City - Heuriger Hatě/Kleinhaugsdorf home cuisine, local specialities, pleasant atmosphere http://www.excaliburcity.com open: 10.00–21.00 Excalibur City - Phönix - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf pizza, china, sweetshop, traditional cuisine http://www.excaliburcity.com open: Mo–Su: 9.00–21.00 Excalibur City - zur Tafelrunde Hatě/Kleinhaugsdorf knights’ menu, meat specialities, staff in costumes http://www.excaliburcity.com open: nonstop Hotel “ITVV Duty Free Hatě ***”  Chvalovice-Hatě 200 Hotel Savannah **** deluxe  Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo Immersive experiences tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com capacity: 70 double rooms and 7 apartments. – On the Czech side of the former border crossing Hatě - Kleinhaugsdorf and almost at sight from the Medieval town of Znojmo lies the Savannah**** deluxe hotel. An elegant and original interior of the entry hall, hotel restaurant, rooms and meeting rooms pleases the eye of the guests and offers the highest standard for a stay full of memorable experiences.

nHatě

Česká restaurace Freeport, Hatě Excalibur City - Flugzeug - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf Spezialitäten aus der ganzen Welt, Cuba Bar, Terrasse am Flügel http://www.excaliburcity.com Offen: 10.30–21.00 Excalibur City - Heuriger Hatě/Kleinhaugsdorf Hausmannskost regionale Speisen, angenehme Bedienung http://www.excaliburcity.com Offen: 10.00–21.00 Excalibur City - Phönix - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf Pizzeria, China, Creperie, tradizionelle Küche http://www.excaliburcity.com Offen: Mo–So: 9.00–21.00 Excalibur City - zur Tafelrunde Hatě/Kleinhaugsdorf Rittermenü, Fleischspezialitäten, historische Kostüme http://www.excaliburcity.com Offen: Nonstop Hotel „ITVV Duty Free Hatě ***“  Chvalovice-Hatě 200 Hotel Savannah **** deluxe  Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo Erlebnisse in jedem Sinn Tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com Kapazität: 70 Zweibettzimmer und 7 Appartements. – An der tschechischen Seite des ehemaligen Grenzübergangs Hatě Kleinhaugsdorf und in der Nähe von der mittelalterlichen Stadt Znojmo heißt seine Gäste das Hotel Savannah****deluxe herzlich willkommen. Das noble und originelle Interieur der Eingangshalle, des Hotelrestaurants, der Zimmer und Kongresssäle begeistert alle Gäste und erfüllt ihre anspruchsvollen Wünsche auf einen Aufenthalt mit vielen Erlebnissen. Pizzeria Lenuzzi Freeport, Hatě

Pizzeria Lenuzzi Freeport, Hatě

Pizzeria Lenuzzi Freeport, Hatě

nHavraníky

nHavraníky

nHavraníky

nHevlín

nHevlín

nHevlín

nHnanice

nHnanice

nHnanice

Restaurace Tři Koruny Havraníky 130, 669 02 Znojmo

Restaurant “Tři Koruny” Havraníky 130, 669 02 Znojmo

Hostinec Formanka Hevlín 53, 671 69 Laa Bomba Shopping Center  Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurace, čerpací stanice, lékárna, wellness tel.: 724 72 41 15 http://www.laabomba.com AD ASTRA Hnanice - Fa Herzig Hnanice 100, 671 22 Šatov Hotel HAPPY STAR **** Hnanice 111, 669 02 Znojmo komfortní hotel nacházející se na hranici NP Podyjí tel.: 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz kapacita: 200 míst



Inn ”Formanka” Hevlín 53, 671 69 Laa Bomba Shopping Center  Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurants, petrol station, chemist’s, wellness tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com AD ASTRA Hnanice - Fa Herzig Hnanice 100, 671 22 Šatov Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo hotel situated on the border of NP Podyjí tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz capacity: 200 seats

Restaurant „Tři Koruny“ Havraníky 130, 669 02 Znojmo Gasthaus „Formanka“ Hevlín 53, 671 69 Laa Bomba Shopping Center  Hevlín/Laa an der Thaya Travel Free Shop, Supermarkt, Restaurants, Tankstelle, Apotheke, Wellness Tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com AD ASTRA Hnanice - Fa Herzig Hnanice 100, 671 22 Šatov Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo Hotel auf der Grenze des Nationalparks Podyjí Tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz Kapazität: 200 Plätze


48

Restaurace / Restaurants / Restaurants www.znojemsko.info

otevřeno: nonstop – Hotel se nachází 8 km jižně od Znojma a 1 km od hraničního přechodu s Rakouskem. V ceně ubytování také: bohatá snídaně, krytý bazén, vířivka, pára, parní kabina, fitness a internet.  Hotel Vinice Hnanice - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 čtyř a půl hvězdičkový luxusní hotel tel.: 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – Krásný hotelový komplex, který se nachází osm kilometrů jihozápadně od Znojma, je atraktivním agroturistickým vinařským centrem.

open: nonstop – Hotel is situated 8 km south of Znojmo and 1 km from the border crossing with Austria. Price for accommodation includes also: indoor swimming pool, whirlpool, steam cabin, fitness, internet.  Hotel Vinice Hnanice - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 4&½ Star luxury hotel tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – A stunning hotel complex, 8 km away south-west of Znojmo, is an attractive agro-tourism wine-making destination.

Offen: nonstop – 8 km südlich von Znojmo und 1 km vom Grenzüberg mit Österreich. Im Preis der Unterkunft auch Hallenbad, Whirlpool, Dampfbad, Fitness, Internet.  Hotel Vinice Hnanice - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Viereinhalb-Sterne-Luxushotel Tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – Der schöne Hotelkomplex befindet sich 8 km südwestlich von Znojmo und ist ein attraktives landtouristisches Weinbauzentrum.

nHrušovany n. Jevišovkou nHrušovany n. Jevišovkou nHrušovany n. Jevišovkou Restaurace Fontána nám. Míru 6, 671 67 Hrušovany n. J. Restaurace Grand Italia Nádražní 607, 671 67 Hrušovany n. J. Restaurace U Svídů Nádražní 290, 671 67 Hrušovany n. J.

Restaurant Fontána nám. Míru 6, 671 67 Hrušovany n. J. Restaurant Grand Italia Nádražní 607, 671 67 Hrušovany n. J. Restaurant U Svídů Nádražní 290, 671 67 Hrušovany n. J.

Restaurant Fontána nám. Míru 6, 671 67 Hrušovany n. J. Restaurant Grand Italia Nádražní 607, 671 67 Hrušovany n. J. Restaurant U Svídů Nádražní 290, 671 67 Hrušovany n. J.

nJevišovice

nJevišovice

nJevišovice

nKuchařovice

nKuchařovice

nKuchařovice

nLechovice

nLechovice

nLechovice

Kulturně - sportovní centrum SÝPKA Jevišovice 102, 671 53 Emrammus 8. května 397, Kuchařovice Hotel Weiss 671 63 Lechovice 56 vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí venkova, hlavní trasa Brno–Znojmo tel.: recepce 602 22 23 60 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz kapacita: 45 míst restaurace, 30 míst terasa, 60 míst sklepní vinárna – Hotel roku 2012 Regional winner Možnost pořádání párty, firemních oslav, školení s možností degustace vín, grilování. Vinný restaurant U Bazalů Lechovice 98, 671 63

Sporting and cultural centre “SÝPKA” Jevišovice 102, 671 53 Emrammus 8. května 397, Kuchařovice Hotel “Weiss” 671 63 Lechovice 56 family type hotel in quiet environment, main route Brno–Znojmo tel.: recepce +420 602 22 23 60 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz capacity: 45 seats restaurant, 30 seats summer garden, 60 seats cellar – Organising parties, business celebrations, training courses, wine tasting, barbecue available, etc. Wine restaurant “U Bazalů” Lechovice 98, 671 63

Sport - Kulturzentrum „SÝPKA“ Jevišovice 102, 671 53 Emrammus 8. května 397, Kuchařovice Hotel „Weiss“ 671 63 Lechovice 56 Familienhotel in der ruhigen Umgebung, Hauptstrasse Brno–Znojmo Tel.: recepce +420 602 22 23 60 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz Kapazität: 45 Plätze Restaurant, 30 Plätze Sommergarten, 60 Plätze Keller – Veranstaltung von Parties, Firmenfeiern, Schulungen mit der Möglichkeit der Weinverkostung, Grillen usw. Weinrestaurant „U Bazalů“ Lechovice 98, 671 63

nLesná

nLesná

nLesná

nMiroslav

nMiroslav

nMiroslav

1. České muzeum motocyklů a galerie Lesná Lesná 12, 671 02 ubytování, restaurace, muzeum tel.: 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz Vinařství Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav útulný hotel a vinařství s rodinnou tradicí tel.: 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz otevřeno: Po–So 11.00–22.00, Ne 11.00–18.00 – Pouhých 20 minut cesty od Brna se nachází útulný hotel Vinařství Hanzel, ve kterém můžete poznat vinařství s rodinnou tradicí, ochutnat typickou moravskou gastronomii, ubytovat se v komfortních pokojích nebo uspořádat rodinnou oslavu. Perfektně se hodí i pro firemní setkání.

1st Czech Motorcycle Museum and Gallery Lesná Lesná 12, 671 02 Accommodation, restaurant, museum tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz Winery Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav cosy hotel and winery with family tradition tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz open: Mon–Sat 11.00–22.00, Sun 11.00–18.00 – Just 20 minutes away from Brno you can find cosy hotel Winery Hanzel where you can experience family-run winery, try tradition Moravian food, find accommodation in comfortable rooms or host an event. Great for corporate events too.

1. Tschechisches Motorradmuseum und Galerie Lesná Lesná 12, 671 02 Unterkunft, Gaststätte, Museum Tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz Weinkeller Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav gemütliches Hotel und Weinkeller mit Familientradition Tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz Offen: Mo–Sa 11.00–22.00, So 11.00–18.00 – Kaum 20 Minuten von Brünn finden Sie das gemütliche Hotel Vinařství Hanzel, in dem Sie den Weinkeller mit Familientradition besuchen, typische mährische Küche kosten, angenehme Zimmer nutzen und Familienfeier veranstalten können. Eignet sich perfekt auch für Firmenveranstaltungen.


Restaurace / Restaurants / Restaurants

49

www.znojemsko.info

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nNový Šaldorf-Znojmo

nNový Šaldorf-Znojmo

nNový Šaldorf-Znojmo

nPulkau

nPulkau

nPulkau

nRetz

nRetz

nRetz

Bistro Kolis Znojemská 389, 672 01 Moravský Krumlov Restaurace a vinárna U Blondýny Břízová 250, 672 01 Moravský Krumlov

Pension a restaurace  Blanka Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo penzion se nachází v centru vinných sklípků tel.: 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz kapacita: kuřácké 50 osob, nekuřácké 60 osob, v sobotu a neděli v době podávání obědů se nekouří i v kuřácké části. – Vlastní uzamykatelné parkoviště, úschovna kol, možnost využití dvojgaráže a to vše zdarma. Na každém pokoji TV, Wifi, minibar. Nekuřácké prostředí. Klimatizace v restauraci i na pokojích v pensionu. La Cantina Rathausplatz 9, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)650/470 86 46 e-mail: reservierung@lacantina.cc Zum Jagawirt - Familie Karl Hauptstraße 43, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27487 Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz domluvíme se anglicky a francouzsky tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, ochutnávky vín. Restaurant Mährische Botschaft Im Weinschlössl Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2494 e-mail: restaurant@maehrische-botschaft.at http://www.maehrishce-botschaft.at Schlossgasthaus Brand Schlossplatz 5, 2070 Retz rozmazlíme Vás naší typickou kuchyní tel.: +43 (0)2942/24 94 e-mail: brand.lisi@aon.at http://www.schlossgasthaus-brand.at otevřeno: od 8.00 do 22.00 hod., teplá kuchyně od 11.30 do 21.00, v pondělí zavřeno – Naše speciality: hovězí maso z vlastního skotu - pečená svíčková, sezónní jídla.

Weinquartier - Pollak Hauptplatz 4-5, 2070 Retz snoubení mnohostranné nabídky tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: pollak@weinquartier.co.at http://www.weinquartier.co.at – Možnost organizace odborných seminářů.

nŠatov

Rodinná restaurace a penzion U Fandy Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

Bistro Kolis Znojemská 389, 672 01 Moravský Krumlov Restaurant and wine bar “U Blondýny” Břízová 250, 672 01 Moravský Krumlov

Guesthouse and restaurant  “Blanka” Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo guesthouse in the centre of wine cellars tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz capacity: smoking - 50 persons, non-smoking 60 persons – Private enclosed parking lot, bike storage, double garage – all that for free. All rooms with TV, Wifi, minibar. Non-smoking.

La Cantina Rathausplatz 9, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)650/470 86 46 e-mail: reservierung@lacantina.cc Zum Jagawirt - Familie Karl Hauptstraße 43, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27487 Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz English and French speaking staff tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tastings. Restaurant Mährische Botschaft Im Weinschlössl Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2494 e-mail: restaurant@maehrische-botschaft.at http://www.maehrishce-botschaft.at Schlossgasthaus Brand Schlossplatz 5, 2070 Retz we will spoil you with our traditional dishes tel.: +43 (0)2942/24 94 e-mail: brand.lisi@aon.at http://www.schlossgasthaus-brand.at open: from 8 a.m. to 10 p.m., kitchen opened from 11.30 a.m. to 9 p.m., closed on Mondays – Our signature dishes: beef reared on our farms – roast beef with sauce, seasonal dishes. Weinquartier - Pollak Hauptplatz 4-5, 2070 Retz a multi-purpose establishment tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: pollak@weinquartier.co.at http://www.weinquartier.co.at – Offering catered events and seminars.

nŠatov

Family Restaurant and Pension „U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

Schnellimbiss Kolis Znojemská 389, 672 01 Moravský Krumlov Restaurant und Weinstube „U Blondýny“ Břízová 250, 672 01 Moravský Krumlov

Pension und Restaurant  „Blanka“ Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo Pension im Weinkellerzentrum Tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz Kapazität: Raum für Raucher 50 Personen, für Nichtraucher 60 Personen – Eigener absperrbarer Parkplatz, Aufbewahrung der Fahrräder, mögliche Verwendung von Doppelgarage und das alles gratis. In jedem Zimmer TV, Wifi, Minibar. Nichtraucherräume. La Cantina Rathausplatz 9, 3741 Pulkau Tel.: (0)650/470 86 46 e-mail: reservierung@lacantina.cc Zum Jagawirt - Familie Karl Hauptstraße 43, 3741 Pulkau Tel.: (0)2946/27487 Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz Englisch, Französisch Tel.: (0)2942/3711-0, (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung. Restaurant Mährische Botschaft Im Weinschlössl Wallstraße 13, 2070 Retz Tel.: (0)2942/2494 e-mail: restaurant@maehrische-botschaft.at http://www.maehrishce-botschaft.at Schlossgasthaus Brand Schlossplatz 5, 2070 Retz wir verwöhnen Sie mit typischer regionaler Küche Tel.: (0)2942/24 94 e-mail: brand.lisi@aon.at http://www.schlossgasthaus-brand.at Offen: von 8.00 bis 22.00 Uhr, warme Küche von 11.30 bis 21.00, am Montag geschlossen – Unsere Spezialitäten vom Dexterrind aus eigener Rinderhaltung wie Gebackene Beiried, Gekochtes Rindfleisch und Rindsbraten, sowie saisonale Gerichte. Weinquartier - Pollak Hauptplatz 4-5, 2070 Retz hier bündeln sich vielfältige Angebote Tel.: (0)2942/20438 e-mail: pollak@weinquartier.co.at http://www.weinquartier.co.at – Fachseminare.

nŠatov

Familienrestaurant und Pension„U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov Tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz


50

Restaurace / Restaurants / Restaurants

Kavárny / Coffee Shops / Kaffeehäuser www.znojemsko.info

nuherčice

nuherčice

nuherčice

nÚnanov

nÚnanov

nÚnanov

nUnterretzbach

nUnterretzbach

nUnterretzbach

nVranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

nVranovská přehrada pláž

nVranov DAM Beach

nfrainer talspere strand

nVranovská Ves

nVranovská Ves

nVranovská Ves

nVrbovec

nVrbovec

nVrbovec

nZellerndorf

nZellerndorf

nZellerndorf

Penzion na Kolářce Uherčice 4 tel.: 725 90 49 87 http://www.nakolarce.cz Restaurace a pizzerie U Molíků Únanov 11, 671 31 Pollak´s Retzbacher Hof Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach tel.: +43 (0)2942/20171 e-mail: pollak@retzbacherhof.at http://www.retzbacherhof.at otevřeno: St: 17.00–24.00, Čt–So: 10.00–24.00, Ne a svátky: 10.00–17.00, Po a Út: zavřeno. Restaurace U Vodnáře Bítovská 143, 671 03 Vranov nad Dyjí

Penziony a restaurace GAUDEO Vranovská přehrada - pláž spokojená dovolená na Vranově - to je penzion Gaudeo tel.: 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz kapacita: 100 míst – 2–4 lůžkové apartmány s vlastní kuchyňkou, ledničkou, koupelnou, WC a balkónem. Každý pokoj je vybaven TV se satelitním příjmem. Cyklistům nabízí úschovnu kol. Samozřejmostí je i vlastní parkoviště přímo u penzionu. Pro chladnější období jsou pokoje vybaveny přímotopy. Každý apartmán má přímý samostatný vchod. Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Restaurace HAM - HAM Vranovská ves, 671 51 Kravsko Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec tel.: +420 732 753 200 e-mail: pexova@agpmasovice.eu Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf domluvíme se anglicky tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at otevřeno: restaurace: denně od 9.00, Po a Út: zavřeno – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy, nadstandartní snídaně.

Penzion na Kolářce Uherčice 4 tel.: +420 725 90 49 87 http://www.nakolarce.cz Restaurant and pizzeria “U Molíků“ Únanov 11, 671 31 Pollak’s Retzbacher Hof Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach tel.: +43 (0)2942/20171 e-mail: pollak@retzbacherhof.at http://www.retzbacherhof.at open: Wed 17.00–24.00, Thu–Sat 10.00–24.00, Sundays and public holidays 10.00–17.00, Closed on Mon and Tue. Restaurant “U Vodnáře” Bítovská 143, 671 03 Vranov nad Dyjí

Guesthouses and Restaurants GAUDEO Vranov Dam - Beach nice holiday at Vranov – it is the Gaudeo guesthouse tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz capacity: 100 seats – 2–4 bed apartments with a kitchenette, fridge, bathroom, WC and balcony. All rooms have TV and satellite. Storage of bikes for cyclist. Of course we also have a private parking lot right next to the guesthouse. In cooler days rooms have heaters. All apartments have individual entrances.

Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Restaurant HAM - HAM Vranovská ves, 671 51 Kravsko Pension Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec tel.: +420 732 753 200 e-mail: pexova@agpmasovice.eu Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at open: daily from 9.00, closed on Mon and Tue – Bed and breakfast, half-board, full-board, rooms with en-suite bathroom, discounts for children, luxury breakfast.

Penzion na Kolářce Uherčice 4 tel.: +420 725 90 49 87 http://www.nakolarce.cz Restaurant und Pizzeria „U Molíků“ Únanov 11, 671 31 Pollak’s Retzbacher Hof Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach Tel.: (0)2942/20171 e-mail: pollak@retzbacherhof.at http://www.retzbacherhof.at Offen: Mi 17.00–24.00, Do–Sa 10.00–24.00, So und Feiertag 10.00–17.00, Mo und Di Ruhetag. Restaurant „U Vodnáře“ Bítovská 143, 671 03 Vranov nad Dyjí

Pensionen und Restaurants GAUDEO Frainer Talspere - Strand zufriedener Urlaub in Vranov – das ist die Pension. Gaudeo Tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz Kapazität: 100 Plätze – 2–4bettappartements mit eigener Küche, Kühlschrank, Bad, WC und Balkon. Jedes Zimmer ausgestattet mit TV mit Satanlage. Für Radfahrer – Radaufbewahrung. Selbstverständlich ist auch Parkplatz direkt bei der Pension. Für kühlere Tage sind die Zimmer mit Heizkörpern ausgestattet. Jedes Appartement hat eigenen Eingang. Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko Tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Restaurant HAM - HAM Vranovská ves, 671 51 Kravsko Pension Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec Tel.: +420 732 753 200 e-mail: pexova@agpmasovice.eu Retzerlandhof **** Gasthous Graf Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf Englisch Tel.: (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at Offen: täglich ab 9.00, Ruhetage Mo und Di – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, erweitertes Frühstück.

Kavárny Coffee Shops

Kaffeehäuser

nZnojmo

nZnojmo

Cafe Muzeum Přemyslovců 8, 669 02 Znojmo

nZnojmo

Cafe “Muzeum” Přemyslovců 8, 669 02 Znojmo

Cafe „Muzeum“ Přemyslovců 8, 669 02 Znojmo


Kavárny / Coffee Shops / Kaffeehäuser

51

www.znojemsko.info

Café Paris Suchohrdelská 22, 669 02 Znojmo Cafe Pepe 33 Vídeňská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 08 22, rezervace ubytování 603 82 41 15 v době od 8.00 do 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz Kuchyně do 16.00 – Restaurace v klidné části města, s letní terasou a salonkem s krbem, velkoplošná TV v baru, zimní zahrada, výborná kuchyně. Penzion s parkovacím místem. Ubytování včetně snídaně. Cafe U Michala Divišovo nám. 12, 669 02 Znojmo Cafetony - Oxalis Horní Česká 33, 669 02 Znojmo Chez Martine Malá Michalská 6, 669 02 Znojmo Čajovna Procitni a Chechtej se Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo Čajový klub Znojmo Staré Město 109/1, 669 02 Znojmo DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo tel.: 777 60 63 67 e-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Kavárna Anna U Černého psa Kovářská 6, 669 02 Znojmo Kavárna Galerie - Dům umění Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo Kavárna U Mlsného kocoura  Velká Mikulášská 4, 669 02 Znojmo tel.: 606 43 53 55 e-mail: info@mlsnykocour.com http://www.mlsnykocour.com – Čokoláda, káva, čaje, dezerty, speciality. Kavárna U radnice Obroková 10, 669 02 Znojmo Kavárna Žlutá ponorka Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo La Familia Café Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz

Café Paris Suchohrdelská 22, 669 02 Znojmo Cafe Pepe 33 Vídeňská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 08 22, reservation of accommodation +420 603 82 41 15 from 8.00 until 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz Meals until 16.00 – Restaurant in a quiet part of the town, with summer terrace and a lounge with fireplace, large screen TV in the bar, winter garden, delicious cuisine. Pension with parking. Cafe “U Michala” Divišovo nám. 12, 669 02 Znojmo Cafetony - Oxalis Horní Česká 33, 669 02 Znojmo Chez Martine Malá Michalská 6, 669 02 Znojmo Tearoom “Procitni a Chechtej se” Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo Tearoom “Tea club Znojmo” Staré Město 109/1, 669 02 Znojmo DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 60 63 67 e-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Kavárna Anna U Černého psa Kovářská 6, 669 02 Znojmo Coffee shop Galerie – “Dům umění” Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo Coffee shop U Mlsného kocoura  Velká Mikulášská 4, 669 02 Znojmo tel.: +420 606 43 53 55 e-mail: info@mlsnykocour.com http://www.mlsnykocour.com – Choco, coffee, tea, desserts, specialties. Coffee shop „U radnice“ Obroková 10, 669 02 Znojmo Coffee shop “Žlutá ponorka“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo La Familia Café Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo Guesthouse Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz

Café Paris Suchohrdelská 22, 669 02 Znojmo Cafe Pepe 33 Vídeňská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 08 22, Zimmer buchen am telefon +420 603 82 41 15 ab 8.00 bis 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz Küche bis 16.00 – Restaurant im ruhigen Teil der Stadt, mit der Sommerterrasse und einem Salon mit offenem Kamin, Breitbild TV in der Bar, Wintergarten, ausgezeichnete Küche. Pension mit Parkplatz. Café „U Michala“ Divišovo nám. 12, 669 02 Znojmo Cafetony - Oxalis Horní Česká 33, 669 02 Znojmo Chez Martine Malá Michalská 6, 669 02 Znojmo Teestube „Procitni a Chechtej se“ Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo Teestube „Teeklub Znojmo“ Staré Město 109/1, 669 02 Znojmo DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 60 63 67 e-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Kavárna Anna U Černého psa Kovářská 6, 669 02 Znojmo Café Galerie – „Dům umění“ Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo Coffee U Mlsného kocoura  Velká Mikulášská 4, 669 02 Znojmo Tel.: +420 606 43 53 55 e-mail: info@mlsnykocour.com http://www.mlsnykocour.com – Schoko, Kaffee, Tee, Desserts, Spezialitäten. Coffee shop “U radnice“ Obroková 10, 669 02 Znojmo Coffee shop „Žlutá ponorka“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo La Familia Café Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz

nHatě

nHatě

nHatě

nJaroslavice

nJaroslavice

nJaroslavice

nRetz

nRetz

nRetz

Coffee Day Café a Coffee Day Tea Bar Freeport, Hatě Santora Kaffeehaus Freeport, Hatě Caffe Bar La Passion Náměstí 103, 671 28 Jaroslavice Cukrárna Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinotéka v cukrárně. Elmer´s kavárna - cukrárna Nora Zaiser, Hauptplatz 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)699/111 422 33 http://www.elmers-cafe.at

Coffee Day Café and Coffee Day Tea Bar Freeport, Hatě Santora Kaffeehaus Freeport, Hatě Caffe Bar La Passion Náměstí 103, 671 28 Jaroslavice Cake shop Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Wine shop in cake shop. Elmer’s coffee house – cake shop Nora Zaiser, Hauptplatz 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)699/111 422 33 http://www.elmers-cafe.at

Coffee Day Café und Coffee Day Tea Bar Freeport, Hatě Santora Kaffeehaus Freeport, Hatě Caffe Bar La Passion Náměstí 103, 671 28 Jaroslavice Konditorei Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz Tel.: (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinothek in der Konditorei. Elmer’s Café - Konditorei Nora Zaiser, Hauptplatz 7, 2070 Retz Tel.: (0)699/111 422 33 http://www.elmers-cafe.at


52

Kavárny / Coffee Shops / Kaffeehäuser

Vinařství / Wine-Growing / Weinbau www.znojemsko.info

otevřeno: Po–So: 8.00–18.30, Ne a svátky: 9.00–18.30, Út: zavřeno Vinný bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660/52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at otevřeno: Po, Čt–So 16.00–24.00 hod., Ne 16.00–22.00 hod., Út a St zavřeno

open: Mon–Sat 8.00–18.30, Sun and holidays 9.00–18.30, closed on Tues Wine bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660/52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at open: Mon, Thu–Sat 16.00–24.00, Sun 16.00–22.00 hod., closed on Tue and Wed

Offen: Mo–Sa von 8.00–18.30, Sonn- und Feiertag von 9.00–18.30, Dienstag Ruhetag Winebar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz Tel.: (0)660/52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at Offen: Mo, Do–Sa 16.00–24.00 Uhr, So 16.00–22.00 Uhr, Di und Mi geschlossen

Vinařství

Wine-groving

Weinbau

nZnojmo

nZnojmo

nZnojmo

DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo tel.: 777 60 63 67 e-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Hotel Premium ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu tel.: 515 22 45 95 e-mail: recepce@premiumhotel.cz http://www.premiumhotel.cz Informační centrum VOC ZNOJMO  s ochutnávkou vín a vyhlídkou Kollárova ulice (ve spodní části Masarykova nám.), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz otevřeno: duben–říjen 2017 – Přízemí Vlkovy věže: Informace o vinařstvích a vinařských akcích ve Znojmě a okolí, prodej vstupenek na věž, ochutnávka vín ze speciálního vinného baru. Vstup na věž bez ochutnávky: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou bez průvodce - dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Min. 2 osoby, max. 14 osob. S ochutnávkou vín VOC ZNOJMO: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou a s ochutnávkou - 5 vzorků vín VOC ZNOJMO 150 Kč. Min. 2 osoby, max. 14 osob. V případě zájmu je možné si objednat objednávku vín VOC ZNOJMO individuálně. Vinárna U Kaplana  U Branky 6, 669 02 Znojmo v atraktivním prostředí středověkého sklepa a dvora tel.: 721 85 33 48 e-mail: info@vinarna-znojmo.cz http://www.vinarna-znojmo.cz otevřeno: denně – Nabízíme výběr nejlepších vín znojemských vinohradů.  Vinařství Lahofer Vinařský dvůr, Brněnská 523, 671 82 Znojmo vinařská firma se sídlem v Dobšicích u Znojma tel.: 515 24 27 56 e-mail: vino@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Vinařství LAHOFER spolu s firmou Vinice LAHOFER obhospodařuje na Znojemsku 430 ha na tratích Babičák, U Hájku, Volné pole či Lampelberg. Tam umístilo vinařský program „Mějte svoji hlavu“. Své jméno odvodilo vinařství od rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera.

DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 60 63 67 e-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Hotel Premium ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo four star hotel accommodation tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@premiumhotel.cz http://www.premiumhotel.cz Information Centre VOC ZNOJMO  with view and wine degustation Kollárova ulice (in the lower part of Masaryk square), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz open: April–October 2017 – Vlk’s Tower ground-floor: Information about wineries and wine events in Znojmo and the surrounding area, sale of tickets for the tower, wine tasting in a special wine bar. Entrance fees without wine tasting: access to the tower / viewing pad without a guide - adults 20Kč, children under 15free of charge. Min. 2 people, max. 14 people. With VOC ZNOJMO wine tasting: access to the tower / viewing pad with wine tasting–5 VOC ZNOJMO samples 150Kč. Min. 2 people, max. 14 people. Individual wine tasting sessions can be arranged upon request. Wine bar “U Kaplana”  U Branky 6, 669 02 Znojmo attractive location in a Medieval cellar and courtyard tel.: +420 721 85 33 48 e-mail: info@vinarna-znojmo.cz http://www.vinarna-znojmo.cz open: daily – We offer a selection of top wines from Znojmo’s vineyards.  Winery Lahofer Vinařský dvůr, Brněnská 523, 671 82 Znojmo winery with a seat in Dobšice near Znojmo tel.: +420 515 24 27 56 e-mail: vino@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – LAHOFER winery together with Vinice LAHOFER company manages 430 hectares of vineyards in the Znojmo region, including Babičák, U Hájku, Volné pole či Lampelberg. Its wine programme “Keep your head on” is located there. The winery’s name was inspired by a native from Dobšice, artistic woodcarver Josef Lahofer.

DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 60 63 67 e-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Hotel Premium ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo Unterkunft im Viersternhotel Tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@premiumhotel.cz http://www.premiumhotel.cz Informationszentrum VOC ZNOJMO  mit Weinprobe und Ausblick Kollárova ulice (im unteren Teil des Masaryk-Platzes), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Offen: April–Oktober 2017 – Das Erdgeschoss des Vlkova Turms: Informationen zum Weinbau und Weinveranstaltungen in Znaim und der Umgebung, Verkauf der Eintrittskarten für den Turm, Weinverkostung von der speziellen Weinbar. Eintritt in den Turm ohne Weinverkostung: Eintritt in den Vlkova Turm mit Aussicht ohne Führung - Erwachsene 20 CZK, Kinder bis 15 Jahren frei. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Mit Weinverkostung der VOC ZNOJMO-Weine: Eintritt in den Vlkova Turm mit Aussicht und mit Weinverkostung - 5 Weinproben der VOC ZNOJMO-Weine 150 CZK. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Nach Anfrage auch individuelle Weinverkostung der VOC ZNOJMO-Weine möglich. Weinkeller „U Kaplana“  U Branky 6, 669 02 Znojmo in attraktiver Atmosphäre des mittelalterlichen Kellers und Hofs Tel.: +420 721 85 33 48 e-mail: info@vinarna-znojmo.cz http://www.vinarna-znojmo.cz Offen: täglich – Wir bieten die beste Weinauswahl aus den Znaimer Weinbergen.  Weinbau Lahofer Vinařský dvůr, Brněnská 523, 671 82 Znojmo Weinbaufirma mit dem Sitz in Dobšice bei Znojmo Tel.: +420 515 24 27 56 e-mail: vino@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Der Weinbau LAHOFER bewirtschaftet gemeinsam mit der Firma Vinice LAHOFER in der Znaimer Region 430 ha an den Rieden Babičák, U Hájku, Volné pole und Lampelberg. Da läuft auch das Weinprogramm „Haben Sie Ihren eigenen Kopf“. Seinen Namen leitete der Weinbau von dem Patrioten und Kunstschnitzer Jan Lahofer aus Dobšice ab.


Vinařství / Wine-Growing / Weinbau

53

www.znojemsko.info

Vinotéka Malovaný sklep Pražská ulice, 669 02 Znojmo Vínovín -  vinotéka znojemské vinařské oblasti Vinotéka Vínovín, Pražská ulice v zahrádkách, 669 02 Znojmo (směr exit Praha - 150 m za ÖMV vpravo) největší vinotéka znojemské vinařské oblasti. tel.: 530 51 22 08 e-mail: info@vinovin.cz http://www.vinovin.cz otevřeno: denně 9.00–20.00 – Cca 250 druhů lahvových vín skladem. Široká nabídka kvalitních lahvových vín, 16 druhů kvalitních sudových vín + obaly (PET nádoby 1,5 až 10 l, láhve, opletené demižony), doplňkový sortiment (skleničky, karafy, otvíráky, chladící nádoby, nálevky, teploměry, zátky...), pochutiny k vínu (sýry, olivy, olivové koktejly, francouzské paštiky, krekry, oříšky...)  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – prodejna Loucký klášter Loucká ul., 669 02 Znojmo specializovaná prodejna tel.: 515 26 72 37, 602 38 06 50 otevřeno: I.–II. Po–Pá 9.00–18.00, So 9.00–12.00; III.–XII. Po–Pá 9.00–18.00 So–Ne 9.00–12.30 13.00–18.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – prodejna vín  Horní Česká 2, 669 02 Znojmo specializovaná prodejna tel.: 515 22 07 00 e-mail: prodejna.ceska@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: Po–Pá 9.00–12.00 12.30–18.00 So 8.00–12.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  – Loucký klášter Loucká ul., 669 02 Znojmo muzeum vinařství a bednářství, prohlídky kláštera tel.: 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: I.–III: na základě objednávky, IV.-IX: Po–Ne 9.00–18.00; X.–XII: na základě objednávky – Vstupné: děti 60 Kč, dospělí 100Kč/osobu včetně ochutnávky a suvenýru skleničky na víno.

Vinotheque Malovaný skep Pražská ulice, 669 02 Znojmo Vínovín - vinotheque  of the Znojmo wine-growing region Vinotéka Vínovín, Pražská street in gardens, 669 02 Znojmo (direction exit Praha - 150 m right behind OMV) the biggest wine shop of the Znojmo wine-growing region. tel.: +420 530 51 22 08 e-mail: info@vinovin.cz http://www.vinovin.cz open: daily 9.00–20.00 – Wide offer of quality bottled wines, 16 kinds of quality barrel wines + packing (PET bottles 1,5–10 l, bottles, vicker covered demijohns), assessories (glasses, carafes, openers, cooling containers, funnels, thermometers, corks...), delicates for wine (olives, olivve coctails, nuts...) ZNOVÍN ZNOJMO, a.s –  Louka monastery Wine Shop Loucká ul., 669 02 Znojmo specialised shop tel.: +420 515 26 72 37, 602 38 06 50 open: I.–II. Mo–Fr 9.00–18.00, Sa 9.00–12.00; III.–XII. Mo–Fr 9.00–18.00 Sa–Su 9.00–12.30 13.00–18.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – Wine shop  Horní Česká 2, 669 02 Znojmo specialised shop tel.: +420 515 22 07 00 e-mail: prodejna.ceska@znovin.cz http://www.znovin.cz open: Mo–Fr 9.00–12.00 12.30–18.00, Sa 8.00–12.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  – Louka monastery Loucká ul., 669 02 Znojmo museum of wine-growing and cooperage, tours through monastery tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz open: I.– III: subject to prior booking, IV.–IX: Mon–Sun 9.00–18.00; X.–XII: subject to prior booking – Entrance fee: children 60 CZK, adults 100 CZK/person including wine-tasting and a “wine glass” souvenir.

Vinothek Malovaný skep Pražská ulice, 669 02 Znojmo Vínovín – Vinothek  des Znaimer Weinbaugebietes Vinotéka Vínovín, Pražská Straße in den Gärten, 669 02 Znojmo(Richtung exit Praha - 150 m hinter OMV recht) größte Vinothek des Znaimer Weinbaugebietes. Tel.: +420 530 51 22 08 e-mail: info@vinovin.cz http://www.vinovin.cz Offen: täglich 9.00–20.00 – Breites Angebot an hochwertigen Flaschenweinen, 16 Arten der hochwertigen Fassweine + Verpackung (PET Behälter 1,5 bis 10 l, Flaschen, Korbflasche), Ergänzungssortiment (Gläser, Karaffen, Flaschenöffner, Kühler, Eingüsse, Thermometer, Korken...), Leckereien zum Wein (Oliven, Olivencocktails, Nüsse...) ZNOVÍN ZNOJMO, a.s –  Weinladen Kloster Louka Loucká ul., 669 02 Znojmo Fachgeschäft Tel.: +420 515 26 72 37, 602 38 06 50 Offen: I.–II. Mo–Fr 9.00–18.00, Sa 9.00–12.00; III.–XII. Mo–Fr 9.00–18.00 Sa–So 9.00–12.30 13.00–18.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – Weinladen  Horní Česká 2, 669 02 Znojmo Fachgeschäft Tel.: +420 515 22 07 00 e-mail: prodejna.ceska@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: Mo–Fr 9.00–12.00 12.30–18.00, Sa 8.00–12.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  – Kloster Louka Loucká ul., 669 02 Znojmo Museum der Weinbau und Fassbinderei, Klosterbesichtigungen Tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: I.–III: wie bestellt, IV.-IX: Mo–So 9.00–18.00; X.–XII: wie bestellt – Eintritt: Kinder 60 CZK, Erwachsene 100 CZK/Person samt der Verkostung und Souvenir „Weinglas“.

nChvalovice

nChvalovice

nChvalovice

nDobšice

nDobšice

nDobšice

Bílý sklep rodiny Adámkovy 669 02 Chvalovice 33 Vinařství Vaněk Sklepy Chvalovice Vinařství Waldberg Chvalovická sklepní ulička č. 58, 669 02 Chvalovice Vinum Znojmo, spol. s r.o. Chvalovice 28, 669 02 Znojmo tel.: 515 23 00 26, 515 23 01 45 e-mail: vinumznojmo@seznam.cz http://www.vinumznojmo.cz VINO HORT s.r.o.  Leska 69, 671 82 Dobšice, sklep: Dobšice 89 rodinná firma zaměřující se na výrobu přívlastkových vín tel.: 602 14 94 45 e-mail: info@vinohort.cz http://www.vinohort.cz otevřeno: Po–Pá: 9.00–11.30, 12.00– 17.30, So: 10.00–18.00, Ne: dle dohody.

White Cellar of Adámek family 669 02 Chvalovice 33 Winery Vaněk Sklepy Chvalovice Winery Waldberg Chvalovická sklepní ulička č. 58, 669 02 Chvalovice Vinum Znojmo, spol. s r.o. Chvalovice 28, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 23 00 26, 515 23 01 45 e-mail: vinumznojmo@seznam.cz http://www.vinumznojmo.cz VINO HORT s.r.o.  Leska 69, 671 82 Dobšice, sklep: Dobšice 89 family winery specializing in quality wine with attributes tel.: +420 602 14 94 45 e-mail: info@vinohort.cz http://www.vinohort.cz open: Mon–Fri: 9.00–11.30, 12.00–17.30, Sat: 10.00–18.00, Sun:

Weisskeller der Familie Adamek 669 02 Chvalovice 33 Weinbau Vaněk Sklepy Chvalovice Weinbau Waldberg Chvalovická sklepní ulička č. 58, 669 02 Chvalovice Vinum Znojmo, spol. s r.o. Chvalovice 28, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 23 00 26, 515 23 01 45 e-mail: vinumznojmo@seznam.cz http://www.vinumznojmo.cz VINO HORT s.r.o.  Leska 69, 671 82 Dobšice, sklep: Dobšice 89 Familienfarm spezialisiert auf die Produktion der Weine mit Prädikat Tel.: +420 602 14 94 45 e-mail: info@vinohort.cz http://www.vinohort.cz Offen: Mo–Fr: 9.00–11.30, 12.00–17.30, Sa: 10.00–18.00, So: nach Vereinbarung.


54

Vinařství, Vinotéky, Vinárny / Wine-Growing, Wine Bars, Vinotheques / Weinbau, Weinkellers, Vinotheken www.znojemsko.info

Od 1.7. do 31.8. Po–Ne: 10.00–19.00 – Nabízíme řízené degustace s odborným výkladem, posezení ve stylové vinárně, prodej lahvových přírodních vín. Prodej vín za sklepní ceny. Při nákupu vín degustace 3 vzorků zdarma. V době konání Vinobraní je vinotéka uzavřena.

nHnanice

Hotel Vinice Hnanice  - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 čtyř a půl hvězdičkový luxusní hotel tel.: 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – Krásný hotelový komplex, který se nachází 8 km jihozápadně od Znojma, je atraktivním agroturistickým vinařským centrem. Vinařství Kořínek Okružní 11, 669 02 Hnanice

upon request. From 1st July to 31st August Mon–Sun: 10.00–19.00 – We offer wine tastings with expert commentary, seating in a stylish wine bar, sale of bottled natural wines. Wholesale prices.Wine tasting of 3 samples free of charge with any wine purchase. The wine bar is closed during Grape harvest.

nHnanice

Hotel Vinice Hnanice  - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 4&½ Star luxury hotel tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – A stunning hotel complex, 8 km away south-west of Znojmo, is an attractive agro-tourism wine-making destination. Winery Kořínek Okružní 11, 669 02 Hnanice

Von 1.7. bis 31.8. Mo–So: 10.00–19.00 – Wir bieten geführte Weinverkostungen mit Facherklärung, Besuch der idyllischen Weinstube und Verkauf von Naturwein in Flaschen. Weinverkauf für Preise wie im Keller. Beim Einkauf Weinverkostung von drei Proben frei. Während der Weinlese ist der Weinladen geschlossen.

nHnanice

Hotel Vinice Hnanice  - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Viereinhalb-Sterne-Luxushotel Tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – Der schöne Hotelkomplex befindet sich 8 km südwestlich von Znojmo und ist ein attraktives landtouristisches Weinbauzentrum. Weinbau Kořínek Okružní 11, 669 02 Hnanice

nHnízdo

nHnízdo

nHnízdo

nHodonice

nHodonice

nHodonice

nHorní Dunajovice

nHorní Dunajovice

nHorní Dunajovice

nJaroslavice

nJaroslavice

nJaroslavice

nKonice

nKonice

nKonice

Vinařství EKO - Hnízdo Hnízdo 1, 669 02 Znojmo Vinárna U Petra z Tasovic Tasovice 194, 671 25 Hodonice Vinný sklep U Špillarů Obecní 402, 671 25 Hodonice Vinařství Líbal Horní Dunajovice 85, 671 34

Vinařství Markel Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice Vinný sklep U Cholevů Jaroslavice 607, 671 28 Vinný sklep U Mühlbergerů Bažantní, 671 28 Jaroslavice Apartmány - Znojmo - Konice Konice 19, 669 02 Znojmo ochutnejte vína z naší oblasti z malebné vesničky Konice, nedaleko známé vinice Šobes tel.: 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu – Navštivte náš penzion s vinným sklepem. Náš sommelier vám řekne něco o historii vinařství, dozvíte se mnohé o výrobě vína a jeho odrůdách. Zařídíme vám také návštěvu místních stylových sklepů. Poté se můžete ubytovat v našich apartmánech s vlastní kuchyňkou a koupelnou. WIFI ve všech prostorách. Umístění kol pod střechou, hlídané kamerovým systémem.

Sklep pod Kraví horou Konice, 669 02 Znojmo

nLechovice

Hotel Weiss 671 63 Lechovice 56 vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí venkova, hlavní trasa Brno–Znojmo tel.: recepce 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com

Winery “EKO - Hnízdo” Hnízdo 1, 669 02 Znojmo Wine bar “U Petra z Tasovic” Tasovice 194, 671 25 Hodonice Wine cellar “U Špillarů” Obecní 402, 671 25 Hodonice Winery “Líbal” Horní Dunajovice 85, 671 34

Winery “Markel” Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice Wine cellar “U Cholevů” Jaroslavice 607, 671 28 Wine cellar “U Mühlbergerů” Bažantní, 671 28 Jaroslavice Apartmány - Znojmo - Konice Konice 19, 669 02 Znojmo ochutnejte vína z naší oblasti z malebné vesničky Konice, nedaleko známé vinice Šobes tel.: +420 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu – NVisit our pension with wine cellar. Our sommelier will give you the informations about history of wine growing, you will know about wine and sortes of wine. We will organise visit of wine cellars. Accomodation in appartments with kitchen and bathroom. Free WIFI. Monitored bicycle parking under roof.

Wine cellar “Sklep pod Kraví horou” Konice, 669 02 Znojmo

nLechovice

Hotel “Weiss” 671 63 Lechovice 56 family type hotel in quiet environment, main route Brno–Znojmo tel.: recepce +420 602 22 23 60, majitelka +420 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com

Weinbau „EKO - Hnízdo“ Hnízdo 1, 669 02 Znojmo Weinstube „U Petra z Tasovic“ Tasovice 194, 671 25 Hodonice Weinkeller „U Špillarů“ Obecní 402, 671 25 Hodonice Weinbau „Líbal“ Horní Dunajovice 85, 671 34

Weinbau „Markel“ Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice Weinkeller „U Cholevů“ Jaroslavice 607, 671 28 Weinkeller „U Mühlbergerů“ Bažantní, 671 28 Jaroslavice Apartmány - Znojmo - Konice Konice 19, 669 02 Znojmo verkosten Sie Weine aus unserem Gebiet, aus dem poetischen Dörfchen Konice, in der Nähe des bekannten Weingartens Šobes Tel.: +420 604 20 24 42 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu – Besuchen Sie unsere Pension mit Weinkeller. Unser Sommelier wir Ihnen die Weinbaugeschichte näher bringen, Sie erfahren Viel über Weinproduktion und Weinsorten. Wir organisieren für Sie auch einen Besuch der örtlichen stilvollen Keller. Danach können Sie in unseren Appartements mit eigener Küche und Bad unterkommen. WIFI in allen Räumlichkeiten. Aufbewahrung der Fahrräder unter dem Dach, überwacht mit Kamera. Weinkeller „Sklep pod Kraví horou“ Konice, 669 02 Znojmo

nLechovice

Hotel „Weiss“ 671 63 Lechovice 56 Familienhotel in der ruhigen Umgebung, Hauptstrasse Brno–Znojmo Tel.: recepce +420 602 22 23 60, majitelka +420 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com


Vinařství, Vinotéky, Vinárny / Wine-Growing, Wine Bars, Vinotheques / Weinbau, Weinkellers, Vinotheken

55

www.znojemsko.info

http://www.hotelweiss.cz – Hotel roku 2012 Regional winner Možnost pořádání párty, firemních oslav, školení s možností degustace vín, grilování. Pořádání kurzů Etikety s panem Ladislavem Špačkem a Škola sabrage sektů. Vinné sklepy Lechovice 671 63 Lechovice 60 tel.: 515 27 12 09 e-mail: sklep@vslechovice.cz

http://www.hotelweiss.cz – Organising parties, business celebrations, training courses, wine tasting, barbecue available, etc.

http://www.hotelweiss.cz – Veranstaltung von Parties, Firmenfeiern, Schulungen mit der Möglichkeit der Weinverkostung, Grillen usw.

Wine cellar Lechovice 671 63 Lechovice 60 tel.: +420 515 27 12 09 e-mail: sklep@vslechovice.cz

Weinkeller Lechovice 671 63 Lechovice 60 Tel.: +420 515 27 12 09 e-mail: sklep@vslechovice.cz

nMiroslav

nMiroslav

nMiroslav

nNový Šaldorf-Znojmo

nNový Šaldorf-Znojmo

nNový Šaldorf-Znojmo

Vinařství Hanzel Malinovského 33, 671 72 Miroslav útulný hotel a vinařství s rodinnou tradicí tel.: 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz otevřeno: Po–So 11.00–22.00, Ne 11.00–18.00 – Pouhých 20 minut cesty od Brna se nachází útulný hotel Vinařství Hanzel, ve kterém můžete poznat vinařství s rodinnou tradicí, ochutnat typickou moravskou gastronomii, ubytovat se v komfortních pokojích nebo uspořádat rodinnou oslavu. Perfektně se hodí i pro firemní setkání. Agrodružstvo Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf Arte Vini Nový Šaldorf 29 S, 671 81 Znojmo E.Mi.Vino - Emilie Blahůšková Nový Šaldorf 146, 671 81 Znojmo Penzion Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 rodinný Penzion Šaldorf, umístněný v těsné blízkosti Znojma tel.: 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz otevřeno: non-stop – Pořádání oslav, večírků, firemních akcí s možností degustací ve vinném sklepě. Ubytování ve vinném sklípku u Kafků Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP - vinný sklep a penzion Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz Vinařství Dobrovolný Nový Šaldorf 92/s, 671 81 Nový Šaldorf tel.: 603 88 90 22 e-mail: vinarstvi.dobrovolny@seznam.cz Vinařství Karel Šmudla Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo Vinařství Oldřich Šplíchal 671 81 Nový Šaldorf, sklep č. 122 Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo Vinařství rodiny Nápravovy Nový Šaldorf 20/S, 671 81 Vinařství rodiny Pavlíkovy Pod zlatou horou - Nový Šaldorf 152/S, 671 81 Znojmo

Winery Hanzel Malinovského 33, 671 72 Miroslav cosy hotel and winery with family tradition tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz open: Mon–Sat 11.00–22.00, Sun 11.00–18.00 – Just 20 minutes away from Brno you can find cosy hotel Winery Hanzel where you can experience family-run winery, try tradition Moravian food, find accommodation in comfortable rooms or host an event. Great for corporate events too.

Agrodružstvo Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf Arte Vini Nový Šaldorf 29 S, 671 81 Znojmo E.Mi.Vino - Emilie Blahůšková Nový Šaldorf 146, 671 81 Znojmo Guesthouse Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 family guesthouse Šaldorf, near Znojmo tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz open: non-stop – Celebrations, parties, business events, wine-tasting in a wine cellar.

Accommodation at wine cellar “U Kafků” Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP – wine cellar and guesthouse Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz Winery Dobrovolný Nový Šaldorf 92/s, 671 81 Nový Šaldorf tel.: +420 603 88 90 22 e-mail: vinarstvi.dobrovolny@seznam.cz Winery Karel Šmudla Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo Winery Oldřich Šplíchal 671 81 Nový Šaldorf, sklep č. 122 Winery Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo Wine cellars of Náprava family Nový Šaldorf 20/S, 671 81 Wine cellars of Pavlík family Pod zlatou horou - Nový Šaldorf 152/S, 671 81 Znojmo

Weinkeller Hanzel Malinovského 33, 671 72 Miroslav gemütliches Hotel und Weinkeller mit Familientradition Tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz Offen: Mo–Sa 11.00–22.00, So 11.00–18.00 – Kaum 20 Min. von Brünn finden Sie das gemütliche Hotel Vinařství Hanzel, in dem Sie den Weinkeller mit Familientradition besuchen, typische mährische Küche kosten, angenehme Zimmer nutzen und Familienfeier veranstalten können. Eignet sich perfekt auch für Firmenveranstaltungen.

Agrodružstvo Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf Arte Vini Nový Šaldorf 29 S, 671 81 Znojmo E.Mi.Vino - Emilie Blahůšková Nový Šaldorf 146, 671 81 Znojmo Pension Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 Familienpension Šaldorf, in der unmittelbaren Nähe von Znojmo Tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz Offen: nonstop – Veranstaltung von Feiern, Partys, Firmenveranstaltungen mit möglichen Verkostung im Weinkeller. Unterkunft im Weinkeller „U Kafků“ Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf Tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP – Weinkeller und Pension Nový Šaldorf 76/s, Znojmo Tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz Weinbau Dobrovolný Nový Šaldorf 92/s, 671 81 Nový Šaldorf Tel.: +420 603 88 90 22 e-mail: vinarstvi.dobrovolny@seznam.cz Weinbau Karel Šmudla Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo Weinbau Oldřich Šplíchal 671 81 Nový Šaldorf, sklep č. 122 Weinbau Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo Weinbau der Familie Náprava Nový Šaldorf 20/S, 671 81 Weinkeller der Familie Pavlík Pod zlatou horou - Nový Šaldorf 152/S, 671 81 Znojmo


56

Vinařství, Vinotéky, Vinárny / Wine-Growing, Wine Bars, Vinotheques / Weinbau, Weinkellers, Vinotheken www.znojemsko.info

Vinařství Špalek  671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S tel.: 515 24 38 02, 606 64 78 11 (Marek Špalek), 723 38 88 82 (Petr Ilgner) e-mail: spalek@saler.cz http://www.saler.cz otevřeno: vinařství: Po–Pá 8.00–14.00 (nebo po předchozí domluvě), degustační sklep: V.–VIII. Pá+So 17.00–22.00 (nebo po předchozí domluvě) – Rodinné vinařství hospodařící na vlastních vinicích a to výhradně v bio režimu (všechny vinice na Kraví hoře).

Winery Špalek  671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S tel.: +420 515 24 38 02, +420 606 64 78 11 (Marek Špalek), +420 723 38 88 82 (Petr Ilgner) e-mail: spalek@saler.cz http://www.saler.cz open: winery: Mon–Fri 8.00–14.00 (or upon request), wine tasting cellar: V.–VIII. Fri+Sat 17.00–22.00 (or upon request) – Family owned winery with own vineyards producing purely organic wines (all vineyards on Kraví hora).

Vinea Znojmo Nový Šaldorf 3706, 671 81 Znojmo Vinný sklep Josef Smrčka Nový Šaldorf 102/S, 671 81 Výroba a prodej vína - Pavlík Jan Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo

Vinea Znojmo Nový Šaldorf 3706, 671 81 Znojmo Wine cellar Josef Smrčka Nový Šaldorf 102/S, 671 81 Production and sale of wine - Pavlík Jan Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo

Weinbau Špalek  671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S Tel.: +420 515 24 38 02, +420 606 64 78 11 (Marek Špalek), +420 723 38 88 82 (Petr Ilgner) e-mail: spalek@saler.cz http://www.saler.cz Offen: Weinkeller: Mo–Fr 8.00–14.00 (oder nach Absprache), Weinprobe: V.–VIII. Fr+Sa 17.00–22.00 (oder nach Absprache) – Familienweingut, das auf eigenen Weinbergen wirtschaftet und zwar ausschließlich in Bio-Qualität (alle Weinberge an Kraví hora). Vinea Znojmo Nový Šaldorf 3706, 671 81 Znojmo Weinkeller Josef Smrčka Nový Šaldorf 102/S, 671 81 Produktion und Verkauf von Wein - Pavlík Jan Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo

nOlbramovice

nOlbramovice

nOlbramovice

nPopice

nPopice

nPopice

nPulkau

nPulkau

nPulkau

nRetz

nRetz

nRetz

nRybníky

nRybníky

nRybníky

nŠatov

nŠatov

nŠatov

Markovy vinné sklepy Sklepní ulička 340, 671 76 Olbramovice Vinařství Ant. Koníčka - Celaria s.r.o. Popice, 669 02 Znojmo Pulkauer Vinný sklep / /Vinotéka u kostela sv. Krve Schottengasse, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/29 57, +43 (0)2946/2 70 80 Cukrárna Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinotéka v cukrárně. Oblastní vinotéka Retzer Land Althofgasse 14, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/37 11-405 e-mail: office@althof.at http://www.althof.at otevřeno: denně 10.00–12.00 a 14.00–18.00 – Vinný butik a vinotéka se 120 vybranými druhy vín. Selský obchod Retzer Land Kremserstraße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20093 Vinný bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at otevřeno: Po, Čt–So 16.00–24.00 hod., Ne 16.00–22.00 hod., Út a St zavřeno Weinquartier - Vinná čtvrť Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: schlager@weinquartier.co.at http://www.schlagerimweinquartier.at – Oblastní vinotéka Dolního Rakouska s nejširší nabídkou vín. Vinný sklep Rybníky - Jaroslav Tichý 672 01 Rybníky 159 Sklep Ing. Romana Poláka Sklepní ulice 49, 671 22 Šatov

Markovy vinné sklepy Sklepní ulička 340, 671 76 Olbramovice Winery Ant. Koníček - Celaria s.r.o. Popice, 669 02 Znojmo Pulkauer wine cellar/ /Wine shop by St. Blood Church Schottengasse, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/29 57, +43 (0)2946/2 70 80

Cake shop Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Wine shop in cake shop. Regional wine shop Retzer Land Althofgasse 14, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/37 11-405 e-mail: office@althof.at http://www.althof.at open: daily 10.00–12.00 and 14.00–18.00 – Wine boutique and shop with 120 selected wines. Farm shop Retzer Land Kremserstraße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20093 Wine bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at open: Mon, Thu–Sat 16.00–24.00, Sun 16.00–22.00 hod., closed on Tue and Wed Weinquartier - Wine Quarter Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: schlager@weinquartier.co.at http://www.schlagerimweinquartier.at – A regional wine store of Lower Austria with the biggest selection of wines. Wine cellar Rybníky - Jaroslav Tichý 672 01 Rybníky 159 Wine cellar of ing. Roman Polák Sklepní ulice 49, 671 22 Šatov

Markovy vinné sklepy Sklepní ulička 340, 671 76 Olbramovice Weinbau Ant. Koníček - Celaria s.r.o. Popice, 669 02 Znojmo Pulkauer Weinkeller/ /Vinothek bei der HL. Blutkirche Schottengasse, 3741 Pulkau Tel.: (0)2946/29 57, (0)2946/2 70 80

Konditorei Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz Tel.: (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinothek in der Konditorei. Gebietsvinothek Retzer Land Althofgasse 14, 2070 Retz Tel.: (0)2942/37 11-405 e-mail: office@althof.at http://www.althof.at Offen: täglich 10.00–12.00 und 14.00–18.00 – Weinboutique und Vinothek mit 120 ausgesuchten Weinen. Bauernladen Retzer Land Kremserstraße 2, 2070 Retz Tel.: (0)2942/20093 Winebar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz Tel.: 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at Offen: Mo, Do–Sa 16.00–24.00 Uhr, So 16.00–22.00 Uhr, Di und Mi geschlossen Weinquartier - Vinná čtvrť Hauptplatz 4-5, 2070 Retz Tel.: (0)2942/20438 e-mail: schlager@weinquartier.co.at http://www.schlagerimweinquartier.at – Die Gebietsvinothek von Niederösterreich mit der breitesten Weinauswahl. Keller Rybníky - Jaroslav Tichý 672 01 Rybníky 159 Weinkeller Ing. Roman Polák Sklepní ulice 49, 671 22 Šatov


Vinařství / Wine-Growing / Weinbau

Muzea,Galerie / Museums, Galleries / Meseen, Galerien

57

www.znojemsko.info

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 671 22 Šatov 404 tel.: 515 26 66 20, 606 71 22 31 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz



ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  671 22 Šatov 404 tel.: +420 515 26 66 20, 606 71 22 31 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  671 22 Šatov 404 Tel.: +420 515 26 66 20, 606 71 22 31 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

nSedlešovice

nSedlešovice

nSedlešovice

nStrachotice

nStrachotice

nStrachotice

nTvořihráz

nTvořihráz

nTvořihráz

nVišňové

nVišňové

nVišňové

nVrbovec

nVrbovec

nVrbovec

nŽerotice

nŽerotice

nŽerotice

Malovaný vinný sklep u Pavelků Sedlešovice 18, 671 81 Znojmo Ing. Jiří BARABÁŠ - VINAŘSTVÍ Barabáš Strachotice 361, 671 29 Strachotice Vinařství Lintner Tvořihráz, 671 34 Adámkovo vinařství Višňové 234, 671 38 Ing. Saleta Antonín - vinařství Višňové 28, 671 38 Višňové AMPELOS šlech. stanice vinařská Znojmo, a.s. 671 24 Vrbovec 274 Písařův sklep - Rodinné vinařství Jiřího Písaře Vrbovec 57, 671 24 Vinařství Pavel Vrba Vrbovec 152, 671 24 Penzion a vinný sklep Lisovna  Žerotice, 671 34 penzion vzdálený 10 km od Znojma tel.: 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz – Pokud máte rádi cykloturistiku, teplo, slunce a dobré víno, přijeďte do našeho nového penzionu na jižní Moravu do Žerotic.

Malovaný vinný sklep u Pavelků Sedlešovice 18, 671 81 Znojmo Ing. Jiří BARABÁŠ- WINERY Barabáš Strachotice 361, 671 29 Strachotice Winery Lintner Tvořihráz, 671 34

Winery - Adámkovo vinařství Višňové 234, 671 38 Ing. Saleta Antonín - Winery Višňové 28, 671 38 Višňové AMPELOS, wine-growing cultivation station vine cultivation workplace Znojmo, a.s. 671 24 Vrbovec 274 Písařův sklep - Family Winery Jiřího Písaře Vrbovec 57, 671 24 Winery Pavel Vrba Vrbovec 152, 671 24 Guesthouse and Wine cellar “Lisovna” Žerotice, 671 34  guesthouse 10 km away from Znojmo tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz – If you enjoy cycling, warm weather, sunshine and good wine, visit our new guesthouse in South Moravia located in Žerotice.

Malovaný vinný sklep u Pavelků Sedlešovice 18, 671 81 Znojmo Ing. Jiří BARABÁŠ - Weinbau Barabáš Strachotice 361, 671 29 Strachotice Weinbau Lintner Tvořihráz, 671 34 Weinbau - Adámkovo vinařství Višňové 234, 671 38 Ing. Saleta Antonín - Weinbau Višňové 28, 671 38 Višňové AMPELOS, Veredelungsstation Weinbau Veredelungsstelle für die Weinrebe Znojmo, a.s 671 24 Vrbovec 274 Písařův sklep - Familien Weinbau Jiřího Písaře Vrbovec 57, 671 24 Weinbau Pavel Vrba Vrbovec 152, 671 24 Pension und Weinkeller „Lisovna“ Žerotice, 671 34  Pension, 10 km von Znojmo entfernt Tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz – Falls Sie Radfahren, Wärme, Sonne und guten Wein mögen, kommen Sie in unsere neue Pension nach Südmähren nach Žerotice.

Muzea, Galerie Museums, Galleries Meseen, Galerien

nZnojmo

Dům umění - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Masarykovo nám. 11, 669 45 Znojmo tel.: 515 22 65 29 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz otevřeno: Út–So 9.00–17.00, polední přestávka 11.30–12.00 Galerie Žlutá ponorka Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Minoritský klášter - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo tel.: 603 54 83 51, 603 44 30 53 e-mail: jandrozd@email.cz ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  – Loucký klášter Loucká ul., 669 02 Znojmo muzeum vinařství a bednářství, prohlídky kláštera tel.: 515 26 74 58, 606 62 46 48

nZnojmo

House of Art - South Moravian Museum in Znojmo Masarykovo nám. 11, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 22 65 29 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz open: Tue–Sa 9.00–17.00

Gallery “Žlutá ponorka” Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Minorite monastery - South Moravian Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 54 83 51, 603 44 30 53 e-mail: jandrozd@email.cz ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  – Louka monastery Loucká ul., 669 02 Znojmo museum of wine-growing and cooperage, tours through monastery tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48

nZnojmo

Haus der Kunst - Südmährisches Museum in Znojmo Masarykovo nám. 11, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 22 65 29 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Offen: Di–Sa 9.00–17.00

Galerie „Žlutá ponorka“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Minoritenkloster - Südmährisches Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 54 83 51, 603 44 30 53 e-mail: jandrozd@email.cz ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  – Kloster Louka Loucká ul., 669 02 Znojmo Museum der Weinbau und Fassbinderei, Klosterbesichtigungen Tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48


58

Muzea,Galerie / Museums, Galleries / Meseen, Galerien www.znojemsko.info

e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: I.–III: na základě objednávky, IV.–IX: Po–Ne 9.00–18.00; X.–XII: na základě objednávky – Vstupné: děti 60 Kč, dospělí 100Kč/osobu včetně ochutnávky a suvenýru „skleničky na víno“.

e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz open: I.–III.: subject to prior booking, IV.–IX.: Mon–Sun 9.00–18.00; X.–XII.: subject to prior booking – Entrance fee: children 60 CZK, adults 100 CZK/person including winetasting and a “wine glass” souvenir.

e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: I.–III: wie bestellt, IV.–IX.: Mo– So 9.00–18.00; X.–XII.: wie bestellt – Eintritt: Kinder 60 CZK, Erwachsene 100 CZK/Person samt der Verkostung und Souvenir „WeinGlas“.

nFelling

nFelling

nFelling

nLesná

nLesná

nLesná

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nPopice

nPopice

nPopice

nPřímětice

nPřímětice

nPřímětice

nRetz

nRetz

nRetz

Jediná perleťářská dílna v Rakousku RM PERLMUTTDESIGN GMBH, Rainer Mattejka, 2092, Felling 37 tel.: +43 (0)2916/203 e-mail: office@perlmutt.at http://www.perlmutt.at – V obchodě: březen a listopad: Po–Čt 9.00 až 12.00 a 13.00 až 16.00 hod., Pá 9.00 do 12.00 hod., duben–říjen, prosinec: Po–Pá 9.00 až 12.00 hod. a 13.00 až 17.00 hod., So 9.00 až 13.00 hod., květen, červen a září: So 9.00–16.00 hod., dovolená a od 24.12. do konce února zavřeno! Filmové představení – vše o řemesle perleťářů; návštěva produkce s výstavou– malý pohled na stoletou tradici; Filmové představení (cca 20 min.) vždy od 9.30 hod., 10.30 hod., 11.30 hod., 13.30 hod., 14.30 hod., 15.30 hod. 1. České muzeum motocyklů a galerie Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Expozice historických motocyklů, automobilů a technických starožitností. Městské muzeum a galerie Knížecí dům nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 725 86 55 51 e-mail: muzeum@meksmk.cz Muzeum Charlese Sealsfielda Popice 56, 669 02 Znojmo Památník Prokopa Diviše Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přímětice, 669 04 Znojmo tel.: 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz otevřeno: telefonická objednávka na tel.: 736 46 50 85, květen–září Muzeum jízdních kol Fahrradl v zámku p. Fritz Hurtl, Schlossplatz 5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 (TV Retz), +43 (0)2942/2494 e-mail: fahrradmuseum@hotmail.com http://www.fahrradmuseum.at otevřeno: květen–říjen denně 14.00– 17.00 nebo na předběžnou objednávku – Vstupné: dospělí € 3,–, skupinové slevy. Muzeum Retz v Bürgerspitalu Znaimerstraße 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.museumretz.at otevřeno: Velikonoční sobota – Státní

The only mother-of-pearl factory in Austria RM PERLMUTTDESIGN GMBH, Rainer Mattejka, 2092, Felling 37 tel.: +43 (0)2916/203 e-mail: office@perlmutt.at http://www.perlmutt.at – In shop: March and November: Mo– Th 9.00–12.00 and 13.00–16.00, Fr 9.00–12.00 April–October, December: Mo–Fr 9.00–12.00 and 13.00–17.00, Sa 9.00–13.00, May, June and September: Sa 9.00–16.00. From 24.12. until end of February holidays. Film screening of „ All about the mother-of-pearl craft“; factory visit and an exhibition „ A little overview of 100 years of tradition“; film screenings (20 min.) start at 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30.

1st Czech Motorcycle Museum and Gallery Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – An exhibition of historic motorcycles, cars and technical artefacts. City Museum and Gallery “Knížecí dům” nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 725 86 55 51 e-mail: muzeum@meksmk.cz Museum “Charles Sealsfield” Popice 56, 669 02 Znojmo Prokop Diviš Memorial - South Moravian Museum in Znojmo Přímětice, 669 04 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz open: order by phone at tel.: +420 736 46 50 85 Museum of Bicycles Fahrrad at the chateau Mr. Fritz Hurtl, Schlossplatz 5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 (TV Retz), +43 (0)2942/2494 e-mail: fahrradmuseum@hotmail.com http://www.fahrradmuseum.at open: May–October daily 14.00–17.00 or pre-book for other times – Entrance fees: adults 3 EUR. Retz Museum in Bürgerspital Znaimerstraße 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.museumretz.at open: Easter Saturday – Bank Holiday

Einzige Perlmuttdrechslerei Österreichs RM PERLMUTTDESIGN GMBH, Rainer Mattejka, 2092, Felling 37 Tel.: (0)2916/203 e-mail: office@perlmutt.at http://www.perlmutt.at – Im shop: März und November: Mo– Do 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr, Fr 9.00 bis 12.00 Uhr, April–Oktober, Dezember: Mo–Fr 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr, Sa 9.00 bis 13.00 Uhr, Mai, Juni und September: Sa 9.00–16.00 Uhr. Feiertage und vom 24.12. – Ende Februar geschlossen! Filmvorführung – über das Handwerk der Perlmuttdrechslerei; Produktionsbesichtigung mit Ausstellung – ein kleiner Rückblick auf die letzten 100 Jahre; Filmvorführungen (ca. 20 min.) jeweils um 9.30 Uhr, 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr. 1. Tschechisches Motorradmuseum und Galerie Lesná Lesná 12, 671 02 Tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Ausstellung historischer Motorräder, Autos und technischen Antiquitäten. Stadtmuseum und Galerie „Knížecí dům“ nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 725 86 55 51 e-mail: muzeum@meksmk.cz Muzeum „Charles Sealsfield“ Popice 56, 669 02 Znojmo Prokop Divišs Denkmal Südmährisches Museum in Znojmo Přímětice, 669 04 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Offen: telefonische Bestellung auf der Tel. Nr. +420 736 46 50 85 Fahrradmuseum’s Fahrradl im Schloss Hr. Fritz Hurtl, Schlossplatz 5, 2070 Retz Tel.: (0)2942/2700 (TV Retz), (0)2942/2494 e-mail: fahrradmuseum@hotmail.com http://www.fahrradmuseum.at Offen: Mai–Oktober täglich von 14.00– 17.00 oder gegen Voranmeldung – Eintrittspreise: Erwachsene € 3,–, diverse Ermäßigungen. Museum Retz im Bürgerspital Znaimerstraße 7, 2070 Retz Tel.: (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.museumretz.at Offen: Karsamstag - Nationalfeiertag


Muzea,Galerie / Museums, Galleries / Meseen, Galerien

Hrady, Zámky / Castles, Chateaux / Burgen, Schlösser

59

www.znojemsko.info

svátek 26. října, každý pátek, So, Ne a svátky 13.00–17.00. Předem objednané skupiny během celého roku. – Dospělí € 3/os.

on 26th October, every Fr, Sa, Su and public holidays 13.00–17.00. Please note that pre-booked groups can be admit. – Adults 3 EUR pp

26. Oktober, jeden Fr, Sa, So und Feiertag von 13.00–17.00. Sonstiges: Gruppen jederzeit gegen Anmeldung. – Eintrittspreise: Erw. € 3/Pers.

Hrady, Zámky Castles, Chateaux Burgen, Schlösser

nZnojmo

nZnojmo

nZnojmo

nBítov

nBítov

nBítov

nHardegg

nHardegg

nHardegg

nJevišovice

nJevišovice

nJevišovice

nLukov

nLukov

nLukov

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nRiegersburg

nRiegersburg

nRiegersburg

nUherčice

nUherčice

nUherčice

Znojemský hrad - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Hradní 10, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně také 515 22 23 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Státní hrad Bítov 671 07 Uherčice tel.: 515 29 46 22, 515 29 47 36 e-mail: bitov@npu.cz Zřícenina hradu Cornštejn Jihomoravské muzeum ve Znojmě Vranovská přehrada, k. ú. Bítov tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně 604 89 18 75 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Zřícenina hradu Kaja in Merkersdorf bei Hardegg Stadtgemeinde Hardegg, Pleissing 2, 2083 tel.: +43 (0)2948 84 50 e-mail: stadtgemeinde@hardegg.gv.at http://www.hardegg.gv.at otevřeno: květen–říjen: So, Ne a svátky 10.00–17.00, dle tel. dohody skupinové prohlídky kdykoliv – Vstupné: Dospělí €3, rodinné vstupné €7, skupiny od 20 €2, školní skupiny €1. Průvodce (cca 1 1/4 hodiny) €14.50 Starý zámek v Jevišovicích 671 53 Jevišovice tel.: 515 23 11 41, 607 19 09 90 e-mail: mzm@mzm.cz Zřícenina Nový Hrádek u Lukova Národní kulturní památka 669 02 Znojmo tel.: 515 29 62 15, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz Zámek v Moravském Krumlově Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov tel.: IC 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz Barockschloss Riegersburg Familie Pilati, Riegersburg 1, 2092 Riegersburg tel.: +43 664 214 5855 e-mail: schloss@riegersburg.at http://www.schlossriegersburg.at otevřeno: 1. duben–15. listopad, denně 9.00–17.00, červenec a srpen do 19.00 – Vstupné: Dospělí €9.90 / €5.50, děti, skupiny 20 osob €8.30 / osobu €7.90 speciální Státní zámek Uherčice 671 07 Uherčice tel.: 515 29 83 96, 607 65 01 92 e-mail: uhercice@npu.cz

Znojmo castle - South Moravian Museum in Znojmo Hradní 10, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11, in the summer also +420 515 22 23 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Bítov Castle 671 07 Uherčice tel.: +420 515 29 46 22, 515 29 47 36 e-mail: bitov@npu.cz Cornštejn Castle Ruins - South Moravian Museum in Znojmo Vranovská přehrada, k. ú. Bítov tel.: +420 515 28 22 11, in the summer +420 604 89 18 75 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Castle ruins Kaja in Merkersdorf bei Hardegg Stadtgemeinde Hardegg, Pleissing 2, 2083 tel.: +43 (0)2948 84 50 e-mail: stadtgemeinde@hardegg.gv.at http://www.hardegg.gv.at open: May–October: Sat, Sun & public holidays 10.00–17.00 – Entrance fees: Adults €3, family entrance €7, groups 20+ €2, school groups €1. Guide (approx. 1 hr 15 min) €14.50 Jevišovice Old Chateau 671 53 Jevišovice tel.: +420 515 23 11 41, 607 19 09 90 e-mail: mzm@mzm.cz Nový Hradek Castle Ruins by Lukov National Historic Landmark 669 02 Znojmo tel.: +420 515 29 62 15, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz Moravský Krumlov Chateau Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov tel.: IC +420 515 32 10 64 e-mail: infocentrum2@seznam.cz

Barockschloss Riegersburg Familie Pilati, Riegersburg 1, 2092 Riegersburg tel.: +43 664 214 5855 e-mail: schloss@riegersburg.at http://www.schlossriegersburg.at open: 1st April–15th November, daily 9.00–17.00, July & August until 19.00 – Entrance fees: Adults €9.90 / €5.50, children, groups of 20+ €8.30 /per person €7.90 special rate Uherčice Chateau 671 07 Uherčice tel.: +420 515 29 83 96, 607 65 01 92 e-mail: uhercice@npu.cz

Znaimer Burg - Südmährisches Museum in Znojmo Hradní 10, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11, in der Sommersaison auch +420 515 22 23 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Burg Bítov 671 07 Uherčice Tel.: +420 515 29 46 22, 515 29 47 36 e-mail: bitov@npu.cz Burgruine Cornštejn Südmährisches Museum in Znojmo Vranovská přehrada, k. ú. Bítov Tel.: +420 515 28 22 11, in der Sommersaison +420 604 89 18 75 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Burgruine Feste Kaja in Merkersdorf bei Hardegg Stadtgemeinde Hardegg, Pleissing 2, 2083 Tel.: (0)2948 84 50 e-mail: stadtgemeinde@hardegg.gv.at http://www.hardegg.gv.at Offen: Mai–Okt.: Sa, So und Feiertag 10.00–17.00, Gruppenführungen gegen tel. Voranmeldung jederzeit möglich – Eintrittspreise: Erwachsene €3, Familienkarte €7, Gruppen ab 20 Personen €2, Schülergruppen €1. Führung (Dauer ca. 1 1/4 h) €14,50 Altes Schloss Jevišovice 671 53 Jevišovice Tel.: +420 515 23 11 41, 607 19 09 90 e-mail: mzm@mzm.cz Ruine Nový Hrádek am Lukov National Historic Landmark 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 29 62 15, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz Schloss Moravský Krumlov Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: IC +420 515 32 10 64 e-mail: infocentrum2@seznam.cz Barockschloss Riegersburg Familie Pilati, Riegersburg 1, 2092 Riegersburg Tel.: 664 214 5855 e-mail: schloss@riegersburg.at http://www.schlossriegersburg.at Offen: 1. April–15. Nov., täglich 9.00–17.00, Juli und August bis 19.00 – Eintrittspreise: Erwachsene €9,90 / Kinder €5,50, Gruppen ab 20 Personen €8,30/Person, Sonderausstellung €7,90 Schloss Uherčice 671 07 Uherčice Tel.: +420 515 29 83 96, 607 65 01 92 e-mail: uhercice@npu.cz


60

Hrady, Zámky / Castles, Chateaux / Burgen, Schlösser

Ostatní / Other / Sonstige www.znojemsko.info

nVranov nad Dyjí

Státní zámek Vranov nad Dyjí - Národní kulturní památka Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 515 29 62 15, 515 28 20 88 e-mail: vranov@npu.cz

nVranov nad Dyjí

Vranov nad Dyji Chateau - National Historic Landmark Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 515 29 62 15, 515 28 20 88 e-mail: vranov@npu.cz

nVranov nad Dyjí

Schloss Vranov nad Dyjí - National Historic Landmark Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 515 29 62 15, 515 28 20 88 e-mail: vranov@npu.cz

Ostatní památky Other Monuments SonsT. Sehenswürdigkeiten

nZnojmo

Informační centrum VOC ZNOJMO s ochutnávkou vín a vyhlídkou  Kollárova ulice (ve spodní části Masarykova nám.), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz otevřeno: duben–říjen 2017 – Přízemí Vlkovy věže: Informace o vinařstvích a vinařských akcích ve Znojmě a okolí, prodej vstupenek na věž, ochutnávka vín ze speciálního vinného baru. Vstup na věž bez ochutnávky: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou bez průvodce - dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Min. 2 osoby, max. 14 osob. S ochutnávkou vín VOC ZNOJMO: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou a s ochutnávkou - 5 vzorků vín VOC ZNOJMO 150 Kč. Min. 2 osoby, max. 14 osob. V případě zájmu je možné si objednat objednávku vín VOC ZNOJMO individuálně. Kaple sv. Václava Mikulášské náměstí, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 46 94 Radniční věž Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo tel.: 739 38 90 94 e-mail: vez@znojemskabeseda.cz Rotunda sv. Kateřiny - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Hradní 1, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně také 515 22 33 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz otevřeno: květen až září, mimo pondělí – Vstup je možný pouze za příznivých klimatických podmínek a v režimu omezujícím kapacitu na max. 10 návštěvníků během 30 minut. Znojemské podzemí  Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo není v královském městě Znojmě tajemnějšího místa, než je středověké podzemí tel.: 515 22 13 42 e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz otevřeno: Klasická trasa: V.,VI.,IX. denně 9.00–17.00, VII.–VIII. 9.00–18.00, X.–IV. po–so 10.00–17.00, ne 13.00–16.00. – Informace a rezervace prohlídek www.znojemskabeseda.cz, podzemi@znojemskabeseda.cz, pokladna podzemí tel.: +420 515 221 342.

nHardegg

Národní centrum Thayatal Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at http://www.np-thayatal.at otevřeno: 21. březen–30. září denně 9.00–18.00, říjen–2. listopad denně 09.00–17.00

nZnojmo

Information Centre VOC ZNOJMO with view and wine degustation  Kollárova ulice (in the lower part of Masaryk square), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz open: April–October 2017 – Vlk’s Tower ground-floor: Information about wineries and wine events in Znojmo and the surrounding area, sale of tickets for the tower, wine tasting in a special wine bar. Entrance fees without wine tasting: access to the tower / viewing pad without a guide adults 20Kč, children under 15 free of charge. Min. 2 people, max. 14 people. With VOC ZNOJMO wine tasting: access to the tower / viewing pad with wine tasting–5 VOC ZNOJMO samples 150Kč. Min. 2 people, max. 14 people. Individual wine tasting sessions can be arranged upon request. Chapel St. Václav Mikulášské náměstí, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 46 94 The Town-Hall Tower Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo tel.: +420 739 38 90 94 e-mail: vez@znojemskabeseda.cz Rotunda of St. Catherine - South Moravian Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11, in summer also +420 515 22 33 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz open: open: May–September, closed on Mondays. – Accessible only during suitable weather conditions, capacity is limited to 10 people per 30 minutes. Znojmo Underground  Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo There’s no place more mysterious in the royal town of Znojmo than the Medieval catacombs tel.: +420 515 22 13 42 e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz open: May–Sept daily 9.00–17.00, Jul– Aug 9.00–18.00, Sept–Apr Mon–Sat 10.00–17.00, Sun 13.00–16.00. – Information and tour bookings www. znojemskabeseda.cz, podzemi@znojemskabeseda.cz, ticket office for the underground premises tel.: +420 515 221 342.

nHardegg

National Park Thayatal Centre Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at http://www.np-thayatal.at open: 21/3–30/9 daily 9.00–18.00, October–2nd November daily 09.00–17.00

nZnojmo

Informationszentrum VOC ZNOJMO mit Weinprobe und Ausblick  Kollárova ulice (im unteren Teil des Masaryk-Platzes), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Offen: April–Oktober 2017 – Das Erdgeschoss des Vlkova Turms: Informationen zum Weinbau und Weinveranstaltungen in Znaim und der Umgebung, Verkauf der Eintrittskarten für den Turm, Weinverkostung von der speziellen Weinbar. Eintritt in den Turm ohne Weinverkostung: Eintritt in den Vlkova Turm mit Aussicht ohne Führung Erwachsene 20 CZK, Kinder bis 15 Jahren frei. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Mit Weinverkostung der VOC ZNOJMO-Weine: Eintritt in den Vlkova Turm mit Aussicht und mit Weinverkostung - 5 Weinproben der VOC ZNOJMO-Weine 150 CZK. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Nach Anfrage auch individuelle Weinverkostung der VOC ZNOJMO-Weine möglich. Kapelle St. Wenzel Mikulášské náměstí, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 46 94 Rathausturm Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo Tel.: +420 739 38 90 94 e-mail: vez@znojemskabeseda.cz Rotunde St. Katharina Südmährisches Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11, in der Sommersaison auch +420 515 22 33 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Offen: Mai bis September außer Mo – Eintritt nur bei gutem Wetter und bei max. 10 Besuchern innerhalb von 30 Minuten möglich. Unterirdische Gänge in Znojmo  Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo es gibt in der königlichen Stadt Znaim keine mehr geheimnisvolle Stätte als den mittelalterlichen Untergrund Tel.: +420 515 22 13 42 e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz Offen: V.–IX. Täglich 9.00–17.00 Uhr, VII.–VIII. 9.00–18.00 Uhr,Sa 10.00–17.00 Uhr, So 13.00–16.00 Uhr. – Information und Reservierung von Führungen www.znojemskabeseda.cz, podzemi@znojemskabeseda.cz, Kasse tel.: +420 515 221 342.

nHardegg

Nationalparkhaus Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg Tel.: (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at http://www.np-thayatal.at Offen: 21.3.–30.9. täglich 9.00–18.00, Oct.–2. Nov. täglich 09.00–17.00


Ostatní / Other / Sonstige

61

www.znojemsko.info

nMitterretzbach

nMitterretzbach

nMitterretzbach

nPřímětice

nPřímětice

nPřímětice

nRetz

nRetz

nRetz

Kultovní místo u sv. Kamene Gemeindeamt Retzbach, Dorfstraße 2, 2070 Mitterretzbach tel.: +43 (0)2942/25 13 e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at http://www.retzbach.at Památník Prokopa Diviše Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přímětice, 669 04 Znojmo tel.: 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz otevřeno: telefonická objednávka na tel.: 736 46 50 85, květen–září Reblaus Express Lokálka Retz - Drosendorf tel.: +43 (0)6176579 http://www.reblaus-express.at otevřeno: 15. dubna–29. října 2017 v sobotu, neděli a ve svátcích Retzerské dobrodružné sklepení Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.erlebniskeller.at – Otvírací doba: výklad denně v 10.30, 14.00 a v 16.00 hod. (květen–říjen) denně ve 14.00 hod. (březen, duben, listopad, prosinec) soboty, neděle a svátky ve 14.00 hod. (leden, únor) zvláštní prohlídky pro skupiny od 15 osob možné na předběžnou objednávku během celého roku! Pro české hosty (jednotlivce) audio průvodce v češtině bez příplatku. Retzká radniční kaple Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/27 00 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at otevřeno: květen–říjen: od 10.15 do 10.30 a 15.45 až 16.00 je možné tento historický umělecký klenot navštívit Retzká radniční věž Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at otevřeno: denně otevřeno na prohlídku od 09.00–18.00 Větrný mlýn TourismusvereinRetz, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.windmuehle.at otevřeno: V.–IX., denně od 11.00–17.00, IV.–X. stejně jako So, Ne a svátky od 11.00–17.00, o víkendech 11.00 až 15.00 hod. – Prohlídka včetně 1 ochutnávky vína příp. ovocné šťávy pro děti; prohlídky pro skupiny možné během celého roku od 15 osob.

nŠatov

Areál československého opevnění Šatov Šatov (cca 10 km jihovýchodně od Znojma, jižní okraj obce Šatov) tel.: 602 43 86 37 (Jaroslav Pokorný)

Pilgrimage site Holy Stone Gemeindeamt Retzbach, Dorfstraße 2, 2070 Mitterretzbach tel.: +43 (0)2942/25 13 e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at http://www.retzbach.at Prokop Diviš Memorial - South Moravian Museum in Znojmo Přímětice, 669 04 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz open: order by phone at tel.: +420 736 46 50 85 Reblaus Express Lokálka Retz - Drosendorf tel.: +43 (0)6176579 http://www.reblaus-express.at open: 15 April–29 October 2017 on weekends and public holidays Retz Experiential Cellar Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.erlebniskeller.at – Opening hours: guided tours daily at 10.30, 14.00 and 16.00 (May–Oct), daily at 14.00 (March, April, November, December), weekends and holidays at 14.00 (January, February) Private tours for groups of 15+ people possible all year round with an advance booking. Retz townhall chapel Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/27 00 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at open: May–October 10.15–10.30 and 15.45–16.00 Retz townhall tower Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at open: daily from 9.00 to 18.00 Windmill TourismusvereinRetz, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.windmuehle.at open: V.–IX. daily 11.00–17.00; IV.–X. and Sat, Sun and public holidays 11.00–15.00 – A guided tour with one wine tasting or a soft drink for children; group tours can be arranged all year round (15+ people).

nŠatov

Czechoslovakian fortification complex in Šatov Šatov (Approx. 10 km south-west from Znojmo, at the southern end of Šatov village) tel.: +420 602 43 86 37 (J. Pokorný)

Kultplatz beim Heiligen Stein Gemeindeamt Retzbach, Dorfstraße 2, 2070 Mitterretzbach Tel.: (0)2942/25 13 e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at http://www.retzbach.at Prokop Divišs Denkmal Südmährisches Museum in Znojmo Přímětice, 669 04 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: info@muzeumznojmo.cz http://www.muzeumznojmo.cz Offen: telefonische Bestellung auf der Tel. Nr.: +420 736 46 50 85 Reblaus Express Lokálka Retz - Drosendorf Tel.: (0)6176579 http://www.reblaus-express.at Offen: 15. April–29. Oktober 2017 an Samstagen, Sonn- und Feiertagen Retzer Erlebniskeller Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.erlebniskeller.at – Öffnungszeiten: Führungen täglich um 10.30, 14.00 und 16.00 Uhr (Mai– Oktober) Täglich um 14.00 Uhr (März, April, November, Dezember) Samstag, Sonntag und Feiertag um 14.00 Uhr (Jänner, Februar) Sonderführungen für Gruppen ab 15 Personen gegen Voranmeldung jederzeit! Retzer Rathauskapelle Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: (0)2942/27 00 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at Offen: Mai–Okt.: von 10.15 bis 10.30 und 15.45 bis 16.00 ist dieses kunsthistorische Juwel zu besichtigen Retzer Rathausturm Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at Offen: Täglich von 09.00–18.00 zur Besichtigung geöffnet Windmühle TourismusvereinRetz, 2070 Retz Tel.: (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.windmuehle.at Offen: V.–IX., täglich von 11.00–17.00. IV. und X. jeweils Sa, Sa- und Feiertag von 11.00–17.00, wochentags: 11.00 und 15.00 Uhr – Führungen inkl. 1 Weinprobe bzw. Traubensaft für Kinder; Führungen für Gruppen ab 15 Personen ganzjährig möglich.

nŠatov

Areal der tschechoslowakischen Befestigung Šatov Šatov (Ca. 10 km südöstlich von Znojmo, südlicher Rand der Gemeinde Šatov) Tel.: +420 602 43 86 37 (J. Pokorný)


62

Divadla, Kina / Theatres, Cinemas /Theater, Kinos

Sportovní příležitosti / Sporting Events / Sportmöglichkeiten www.znojemsko.info

nSlup

Vodní mlýn ve Slupi Slup 94, 671 28 Jaroslavice tel.: 515 23 53 70

nSlup

Watermill Slup Slup 94, 671 28 Jaroslavice tel.: +420 515 23 53 70

nSlup

Wassermühle Slup Slup 94, 671 28 Jaroslavice Tel.: +420 515 23 53 70

Divadla, Kina Theatres, Cinemas Theater, Kinos

nZnojmo

Kino Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Městské divadlo Znojmo Náměstí Republiky 20, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 43 24 - kancelář divadla, 515 22 25 52 - předprodej vstupenek e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

nZnojmo

Cinema “Svět” Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Town Theatre Znojmo Náměstí Republiky 20, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 43 24 - Theater office, +420 515 22 25 52 - Tickets e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

nZnojmo

Kino „Svět“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Stadttheater Znojmo Náměstí Republiky 20, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 43 24 - Theater-Büro, +420 515 22 25 52 - Ticket e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

Sportovní příležitosti Sporting Events Sportmöglichkeiten

nZnojmo

nZnojmo

nZnojmo

nHnanice

nHnanice

nHnanice

nPulkau

nPulkau

nPulkau

nRetz

nRetz

nRetz

Bowling Sport Bar Sokolská 12, Sokolovna Znojmo ČAS Znojmo s.r.o. - TENISOVÉ HALY Suchohrdelská 20, 669 02 Znojmo Městská plovárna Louka Melkusova 42/3062, 671 81 Znojmo Městské lázně nám. Svobody 15, Znojmo Outdoorová agentura - Bronislav Mikulášek Znojmo tel.: 608 76 81 68 p. Mikulášek e-mail: info@bungee.cz http://www.bungee.cz Tenisový areál Horní Leska Horní Leska 2135/1, 669 02 Znojmo Zimní stadion Dvořákova 16, 669 02 Znojmo Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo komfortní hotel nacházející se na hranici NP Podyjí tel.: 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz otevřeno: nonstop – Hotel se nachází 8 km jižně od Znojma a 1 km od hraničního přechodu s Rakouskem. V ceně ubytování také: bohatá snídaně, krytý bazén, vířivka, pára, parní kabina, fitness a internet. Sluneční lesní koupaliště Pulkau Bründlstraße 3741, Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276 otevřeno: V.–IX.: 10.00–19.00 podle počasí Erlebnisbad Retz Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 2476 Vino Spa Retz Althofgasse 14, 2070 Retz Požitek ze saunování v 6-ti saunách v regionálním designu, Infinity-Pool, masáže, nabídka DAY-SPA tel.: +43 (0)2942/3711-430 e-mail: willkommen@althof.at http://http://www.althof.at

Bowling Sport Bar Sokolská 12, Sokolovna Znojmo ČAS Znojmo s.r.o. - TENNIS HALLS Suchohrdelská 20, 669 02 Znojmo Town swimming pool Louka Melkusova 42/3062, 671 81 Znojmo Townbath nám. Svobody 15, Znojmo Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek Znojmo tel.: +420 608 76 81 68 Mr. Mikulášek e-mail: info@bungee.cz http://www.bungee.cz Tennis complex Horní Leska Horní Leska 2135/1, 669 02 Znojmo Winter sport stadium Dvořákova 16, 669 02 Znojmo Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo hotel situated on the border of NP Podyjí tel.: +420 515 21 03 60, +420 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz open: nonstop – Hotel is situated 8 km south of Znojmo and 1 km from the border crossing with Austria. Price for accommodation includes also: indoor swimming pool, whirlpool, steam cabin, fitness, internet. Forest lido Pulkau Bründlstraße 3741, Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276 open: V.–IX. 10.00–19.00 dep. on weather Erlebnisbad Retz Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 2476 Vino Spa Retz Althofgasse 14, 2070 Retz Enjoy the sauna experience in six sauna suites with a local design, Infinity-Pool, massages, DAY-SPA treatments. tel.: +43 (0)2942/3711-430 e-mail: willkommen@althof.at http://http://www.althof.at

Bowling Sport Bar Sokolská 12, Sokolovna Znojmo ČAS Znojmo s.r.o. - TENNISHALLEN Suchohrdelská 20, 669 02 Znojmo Stadtbad Louka Melkusova 42/3062, 671 81 Znojmo Stadthallenbad nám. Svobody 15, Znojmo Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek Znojmo Tel.: +420 608 76 81 68 Hr. Mikulášek e-mail: info@bungee.cz http://www.bungee.cz Tennisareal Horní Leska Horní Leska 2135/1, 669 02 Znojmo Wintersportplatz Dvořákova 16, 669 02 Znojmo Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo Hotel auf der Grenze des Nationalparks Podyjí Tel.: +420 515 21 03 60, +420 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz Offen: nonstop – 8 km südlich von Znojmo und 1 km vom Grenzüberg mit Österreich. Im Preis der Unterkunft auch Hallenbad, Whirlpool, Dampfbad, Fitness, Internet.

Sonnenwaldbad Pulkau Bründlstraße 3741, Pulkau Tel.: (0)2946/2276 Offen: V.–IX. 10–19 Uhr nach Witterung Erlebnisbad Retz Wallstraße 13, 2070 Retz Tel.: (0)2942 2476 Vino Spa Retz Althofgasse 14, 2070 Retz Saunaerlebnis mit 6 regionaldesignten Saunen, Infinity-Pool, Massagen und Wohlfühlanwendungen, DAY-SPA Angebote Tel.: (0)2942/3711-430 e-mail: willkommen@althof.at http://http://www.althof.at


Sportovní příležitosti / Sporting Events / Sportmöglichkeiten

Další tipy / Further Tips / Andere Tips

63

www.znojemsko.info

nŠanov

nŠanov

nŠanov

nÚnanov

nÚnanov

nÚnanov

Sportcentrum Šanov Komenského 358,, 671 68 Šanov Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 autocamp v těsné blízkosti koupaliště Pohoda tel.: 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Jednotlivá stání jsou opatřena elektrickou přípojkou, rozvod pitné vody v areálu; součástí je sociální zázemí včetně kuchyně. Možnost využít sportovních aktivit koupaliště - plážová hřiště, tenisové kurty, malá kopaná, víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  Koupaliště Pohoda 671 31 Únanov 384 areál se nachází 5 km od města Znojma tel.: 515 26 56 49 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Plavecký a rekreační bazén, tobogán, skluzavka, vodní jeskyně, masážní lůžka a další vodní atrakce. Součástí koupaliště jsou hřiště na plážový volejbal, tenis a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště a další sportovní aktivity.

Sportcentrum Šanov Komenského 358,, 671 68 Šanov Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 autocamp very near the outdoor swimming pool Pohoda tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Individual sites are equipped with electric hook-up, drinking water in the complex. The amenities also include a kitchen; visitors can use sporting complex of the swimming pool – beach playground, tennis courts, minifootball, multi-purpose playground with artificial surface.  Outdoor pool “Pohoda” 671 31 Únanov 384 the complex is found 5 km from the town of Znojmo tel.: +420 515 26 56 49 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Swimming and wellness pool, tobogan, slide, water cave, massage beds and other water attractions. The complex also offers a beach volleyball playgound, tennis and multifunctional playground with artificial surface, children’s playground and other sporting activities.

Sportcentrum Šanov Komenského 358,, 671 68 Šanov Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 Campingplatz direkt beim Freibad Pohoda Tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Einzelne Stehplätze verfügen über Stromanschluss, Wasserleitung im Areal. Bestandteil bildet die Sozialeinrichtung mit der Küche, die Besucher können die Sportaktivitäten des Freibades nutzen – Strandspielplätze, Tennisplätze, kleiner Fußball, Spielplatz mit der Kunststoffbelag.  Freibad „Pohoda“ 671 31 Únanov 384 Areal befindet sich 5 km von der Stadt Znojmo entfernt Tel.: +420 515 26 56 49 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Schwimm- und Erholungsschwimmbecken, Wendelrutsche, Rutsche, Wasserhöhle, Massagebetten und weitere Wasserattraktionen. Bestandteil des Freibades sind auch Spielplätze für Beachvolleyball, Tennisplatz und Mehrzweckspielplätze mit künstlichem Belag, Kinderplat und weiter Sportaktivitäten.

Další tipy Further Tips Andere Tips

nZnojmo

Cestovní agentura Inter Znojemia Group, a.s. Kovářská 10, 669 02 Znojmo tel.: 515 26 68 11-2 GOGO music klub Pražská 19, 669 02 Znojmo LaRutyka klub Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo Lui Chocolate Boutique  Horní Česká 33, 669 02 Znojmo tel.: 777 57 53 88 https://www.facebook.com/ LUIChocolateBoutique – Originální dárkový obchod s ručně vyráběnou čokoládou. Outdoorová agentura - Bronislav Mikulášek Znojmo Paradise Casino Admiral – Casino Admiral 671 81 Znojmo, Oblekovice 344 Relaxace, masáže - Studio Ela Jezuitské nám. 5, 669 02 Znojmo REMO - Agency (vaši průvodci na jižní Moravě) Růženy Svobodové 1408/109, 669 02 Znojmo po celý rok 2017 Vám nabízíme netradiční prohlídky města Znojma, Brna, Mikulova, Lednicko-Valtického areálu, doprovod při procházkách NP Podyjí a rovněž celodenní výlety vlakem do hlavního města sousedního Rakouska, Vídně tel.: 737 44 90 99 e-mail: david@remo-agency.com http://www.remo-agency.com

nZnojmo

Travel Agency Inter Znojemia Group, a.s. Kovářská 10, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 26 68 11-2 GOGO music club Pražská 19, 669 02 Znojmo LaRutyka club Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo Lui Chocolate Boutique  Horní Česká 33, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 57 53 88 https://www.facebook.com/ LUIChocolateBoutique – Original gift shop with artisinal chocolate and other specialties. Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek Znojmo Paradise Casino Admiral – Casino Admiral 671 81 Znojmo, Oblekovice 344 Relaxace, masáže - Studio Ela Jezuitské nám. 5, 669 02 Znojmo REMO - Agency (your tourist guide in the south Moravia) Růženy Svobodové 1408/109, 669 02 Znojmo in 2017 we offer unusual tours of the cities of Znojmo, Brno, Mikulov, Lednice-Valtice area, guided walks in the National park Podyjí and also one day trips to Vienna tel.: +420 737 44 90 99 e-mail: david@remo-agency.com http://www.remo-agency.com

nZnojmo

Travel Agency Inter Znojemia Group, a.s. Kovářská 10, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 26 68 11-2 GOGO music Klub Pražská 19, 669 02 Znojmo LaRutyka Klub Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo Lui Chocolate Boutique  Horní Česká 33, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 57 53 88 https://www.facebook.com/ LUIChocolateBoutique Originales Geschäft mit Geschenken, mit handgemachter Schokolade. Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek Znojmo Paradise Casino Admiral – Casino Admiral 671 81 Znojmo, Oblekovice 344 Relaxace, masáže - Studio Ela Jezuitské nám. 5, 669 02 Znojmo REMO - Agency (ihre reiseleiter in Südmähren) Růženy Svobodové 1408/109, 669 02 Znojmo während des Jahres 2011 bieten wir Ihnen besondere Stadtführungen durch Znojmo, Brno, Mikulov, Lednice-Valtice Parkareal, Begleitung bei den Spaziergängen durch den Nationalpark Podyjí und ganztägige Ausflüge mit der Bahn nach Wien Tel.: +420 737 44 90 99 e-mail: david@remo-agency.com http://www.remo-agency.com


64

Další tipy / Further Tips / Andere Tips www.znojemsko.info

– Znojmo: Je libo projížďku turistickým vláčkem s průvodcem pro malou či větší skupinu? Nebo snad romantickou noční prohlídku města s pochodněmi a ochutnávkou vína či piva? Nebo snad výstup na radniční věž s průvodci v historických kostýmech a ochutnávkou znojemských okurek? Videopůjčovna Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo Voňavý krám - čaj, káva, vinotéka Kramářská 6, 669 02 Znojmo Windsor Enterprise s.r.o. Zelenářská 23/7, 669 02 Znojmo Znojemský městský pivovar a.s.  Hradní 87/2, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 220 200 www.pivovarznojmo.cz facebook.com/znojemskepivo

– Znojmo: would you like a tour of the town on the tourist train for a smaller or bigger group? Or would you rather do a romantic night tour of the town with lanterns and tasting of wine or beer? Or would you like to climb up the Town Hall tower with guides in period costumes? Video shop Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo “Voňavý Krám” - Tea, Coffee, Wine Kramářská 6, 669 02 Znojmo Windsor Enterprise s.r.o. Zelenářská 23/7, 669 02 Znojmo Znojemský městský pivovar a.s. Hradní 87/2, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 220 200 www.pivovarznojmo.cz facebook.com/znojemskepivo

– Znaim: Möchten Sie eine Fahrt mit dem touristischen Zug miterleben? Möglich für kleine oder gröβere Gruppen! Oder lieber romantische Nachtbesichtigung mit Fackeln und Wein- oder Bierverkostung? Oder sogar Aufstieg auf den Rathausturm mit kostümierterten Stadtführern? Videoverleih Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo „Voňavý krám“ - Tee, Kaffee, Wein Kramářská 6, 669 02 Znojmo Windsor Enterprise s.r.o. Zelenářská 23/7, 669 02 Znojmo Znojemský městský pivovar a.s. Hradní 87/2, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 220 200 www.pivovarznojmo.cz facebook.com/znojemskepivo

nBítov

nBítov

nBítov

nChvalovice

nChvalovice

nChvalovice

nHatě

nHatě

nHatě

Rozhledna Rumburak Bítov 106, 671 10 Prehistoric park Chvalovice 30, 669 02 Znojmo Dětský koutek  Freeport, Hatě Excalibur City - Shopping Center  Hatě/Kleinhaugsdorf wellnes, módní butiky, lékárna, suvenýry http://www.excaliburcity.com otevřeno: 9.00–21.00 Excalibur City - Travel Free Shop  Hatě/Kleinhaugsdorf alkohol, cigarety, parfumerie, cukrovinky tel.: 515 20 62 18 http://www.excaliburcity.com otevřeno: nonstop  Freeport Fashion Outlet Chvalovice 196 - Hatě, 669 02  Merlinův Dětský svět Hatě/Kleinhaugsdorf v Merlinovém Dětském světě zažijete spoustu legrace - na zemi, ve vodě, ve vzduchu i pod střechou http://www.merlinskinderwelt.com otevřeno: Po–Pá 12.00–19.00, So, Ne + svátek 10.00–19.00 – Pro děti každého věku, ale i jejich rodiče nabízíme zábavu, která nezná hranic – autodráhy, skoky lodičkou do vody, ruské kolo, pirátskou loď, balónkovou střílnu, pirátskou střílnu, kolotoče, skluzavky a mnoho dalšího. Relaxujte a sluňte se u našeho potůčku zatímco Vaše děti zkouší jednu atrakci vedle druhé a nebo naopak za nepříznivého počasí využijte v zastřešené části naši dětskou pláž.

Paradise Casino Admiral – Casino Colosseum Hatě 189 – Excalibur City, 669 02 Chvalovice Paradise Casino Admiral – Casino JR’s Hatě – JR’s World Route 59 Casino Hatě 199 (Grenzübergang Kleinhaugsdorf), 669 02 Znojmo

Observation tower Rumburak Bítov 106, 671 10 Prehistoric park Chvalovice 30, 669 02 Znojmo

Children’s play area  Freeport, Hatě Excalibur City - Shopping Center  Hatě/Kleinhaugsdorf wellnesscenter, boutique, pharmacy, souveniers http://www.excaliburcity.com open: 9.00–21.00 Excalibur City - Travel Free Shop  Hatě/Kleinhaugsdorf alcohol, cigarettes, parfumery, sweets tel.: +420 515 20 62 18 http://www.excaliburcity.com open: nonstop  Freeport Fashion Outlet Chvalovice 196 - Hatě, 669 02  Merlin’s Children’s world Hatě/Kleinhaugsdorf in Merlin’s Children’s world will experience a lot of fun - on land, in water, in the air and under the roof http://www.merlinskinderwelt.com open: Mo–Fr 12.00–19.00, Sa, Su + holiday 10.00–19.00 – We offer children of all ages as well as their parents lots of enjoyable activities – mini car tracks, boat jumps in the water, Ferris wheel, pirate ship, water-balloon shooting, pirate-themed shooting, merry-go-rounds, slides and much more. Relax and enjoy the sunshine by our water stream while your children try one attraction after another; if the weather is bad you can take advantage of our children’s beach under a roof. Paradise Casino Admiral – Casino Colosseum Hatě 189 – Excalibur City, 669 02 Chvalovice Paradise Casino Admiral – Casino JR’s Hatě – JR’s World Route 59 Casino Hatě 199 (Grenzübergang Kleinhaugsdorf), 669 02 Znojmo

Aussichtsturm Rumburak Bítov 106, 671 10 Prehistoric park Chvalovice 30, 669 02 Znojmo Kinderecke  Freeport, Hatě Excalibur City - Shopping Center  Hatě/Kleinhaugsdorf Wellness, Boutiques, Apotheke, Souveniren http://www.excaliburcity.com Offen: 9.00–21.00 Excalibur City - Travel Free Shop  Hatě/Kleinhaugsdorf Spirituosen, Zigaretten, Parfumerie, Süsswaren Tel.: +420 515 20 62 18 http://www.excaliburcity.com Offen: Nonstop  Freeport Fashion Outlet Chvalovice 196 - Hatě, 669 02  Merlin’s Kinderwelt Hatě/Kleinhaugsdorf in der Merlin’s Kinderwelt erlebt ihr viel Spaß – an Land, im Wasser, in der Luft und auch unter dem Dach http://www.merlinskinderwelt.com Offen: Mo–Fr 12.00–19.00, Sa, So + Feiertag 10.00–19.00 – Wir bieten ein Vergnügen, das keine Grenzen kennt, nicht nur für die Kinder jeden Alters, sondern auch für ihre Eltern an – Autorennbahnen, Sprünge mit dem Boot ins Wasser, das russische Riesenrad, das Piratenboot, die Ballonschießscharte, die Piratenscharte, das Karussell, die Rutschbahnen und viele andere Attraktionen.Entspannen Sie sich und genießen Sie an unserem Bach die Sonne, während ihre Kinder eine Attraktion nach der anderen ausprobieren oder bei schlechtem Wetter steht Ihnen im überdachten Teil unser Kinderstrand zur Verfügung. Paradise Casino Admiral – Casino Colosseum Hatě 189 – Excalibur City, 669 02 Chvalovice Paradise Casino Admiral – Casino JR’s Hatě – JR’s World Route 59 Casino Hatě 199 (Grenzübergang Kleinhaugsdorf), 669 02 Znojmo


Další tipy / Further Tips / Andere Tips

65

www.znojemsko.info

nHevlín

nHevlín

nHevlín

nHnanice

nHnanice

nHnanice

Laa Bomba Shopping Center  Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurace, čerpací stanice, lékárna tel.: 724 72 41 15 http://www.laabomba.com Svazek znojemských vinařských obcí Daníž Znojemská 113, 669 02 Hnanice

Laa Bomba Shopping Center  Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurants, petrol station, chemist’s, tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com

“Voluntary Wine Association DANÍŽ“ Znojemská 113, 669 02 Hnanice

Laa Bomba Shopping Center  Hevlín/Laa an der Thaya Travel Free Shop, Supermarkt, Restaurants, Tankstelle, Apotheke Tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com „Daníž – Freiwilliger Verbund der Winzergemeinden der Region Znaim“ Znojemská 113, 669 02 Hnanice

nJaroslavice

nJaroslavice

nJaroslavice

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nMoravský Krumlov

nProsiměřice

nProsiměřice

nProsiměřice

nPulkau

nPulkau

nPulkau

nRetz

nRetz

nRetz

nVranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

nVranov nad Dyjí

nVrbovec

nVrbovec

nVrbovec

nZellerndorf

nZellerndorf

nZellerndorf

Rybníkářství Pohořelice a.s. Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice Cykloservis nám. T. G. M. 44, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 515 32 22 36 e-mail: irena.novo@seznam.cz Městská knihovna nám. T. G. M. 35, 672 01 Moravský Krumlov Pekárna Ivanka s.r.o. Tylova 661, 672 01 Moravský Krumlov Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice, o.s. U Mlýna 162/149, 671 61 Prosiměřice Cukrárna Bucher Rathausgasse 6, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27070 Pekárna Blei Hauptplatz 11, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27060 Chov lipicánů Jízdárna, Familie Ecke, Haidgraben 1, 2070 Retz Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz Pekárna - Espresso BLEI CYRILL GesmbH Hauptplatz 32, 2070 Retz Půjčovna kol Retz Hauptplatz 30, 2070 Retz Vino Spa Retz Althofgasse 14, 2070 Retz Vranov Agency tel.: 723 37 51 56 http://www.vranovagency.cz Masážní studio Radka Vrbovec 159, 671 24 Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec tel.: 732 75 32 00 e-mail: pexova@agpmasovice.eu Celková kapacita ubytování je 46 lůžek. Ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s možností přistýlky nebo ve dvou čtyřlůžkových apartmánech. Vlastní koupelna, WC, TV, WiFi, úschovna kol, dětské hřiště, možnost parkování v areálu. Restaurace s kapacitou 100 osob + 30 osob na venkovní terase. Možnost pořádání rodinných oslav, svateb, firemních akcí Zellerndorf jízdárna a půjčovna kol Frau Margarethe Wurst, Zellerndorf 339, 2051 Zellerndorf

Fish Farm Rybníkářství Pohořelice a.s. Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Cykloservis nám. T. G. M. 44, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 515 32 22 36 e-mail: irena.novo@seznam.cz Library nám. T. G. M. 35, 672 01 Moravský Krumlov Bakery “Ivanka” s.r.o. Tylova 661, 672 01 Moravský Krumlov Club of Hanzelka and Zikmund Travellers “GLOBE” Prosiměřice, o.s. U Mlýna 162/149, 671 61 Prosiměřice Sweet-shop Bucher Rathausgasse 6, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27070 Bakery Blei Hauptplatz 11, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27060 Lippizan stud Jízdárna, Familie Ecke, Haidgraben 1, 2070 Retz Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz Bakery - Espresso BLEI CYRILL GesmbH Hauptplatz 32, 2070 Retz Bike Rental Retz Hauptplatz 30, 2070 Retz Vino Spa Retz Althofgasse 14, 2070 Retz Vranov Agency tel.: +420 723 37 51 56 http://www.vranovagency.cz Massage studio Radka Vrbovec 159, 671 24 Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec tel.: +420 732 75 32 00 e-mail: pexova@agpmasovice.eu The total accommodation capacity is 46 beds. Available in rooms that sleep 2–3 with the possibility of an additional bed or in two four-bed suites. En-suite bathroom, WC, TV, Wi-Fi, bike storage, playground for children, parking in the resort. Restaurant seats up to 100 guests plus 30 on the outdoor terrace. We take bookings for family celebrations, weddings, corporate events. Zellerndorf riding hall and bike hire Frau Margarethe Wurst, Zellerndorf 339, 2051 Zellerndorf

Fischfarm Pohořelice a.s. Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Cykloservis nám. T. G. M. 44, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 32 22 36 e-mail: irena.novo@seznam.cz Stadtbücherei nám. T. G. M. 35, 672 01 Moravský Krumlov Bäckerei „Ivanka“ s.r.o. Tylova 661, 672 01 Moravský Krumlov Klub der Reisenden Hanzelka und Zikmund GLOBE Prosiměřice, o.s. U Mlýna 162/149, 671 61 Prosiměřice Konditorei Bucher Rathausgasse 6, 3741 Pulkau Tel.: (0)2946/27070 Bäckerei Blei Hauptplatz 11, 3741 Pulkau Tel.: (0)2946/27060 Lipizzanergestüt Jízdárna, Familie Ecke, Haidgraben 1, 2070 Retz Landgut and SPA Althof Retz **** Althofgasse 14, 2070 Retz Bäckerei - Espresso BLEI CYRILL GesmbH Hauptplatz 32, 2070 Retz E-Bike Verleih Stadtgemeinde Retz Hauptplatz 30, 2070 Retz Vino Spa Retz Althofgasse 14, 2070 Retz Vranov Agency Tel.: +420 723 37 51 56 http://www.vranovagency.cz Massagestudio Radka Vrbovec 159, 671 24 Penzion Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec tel.: +420 732 75 32 00 e-mail: pexova@agpmasovice.eu Unterkunftskapazität 46 Betten. Unterkunft in 2–3-Bettzimmern mit möglicher Aufbettung oder in zwei Vierbettappartements. Eigenes Bad, WC, TV, WiFi, Fahrradaufbewahrung, Kinderspielplatz, Parkplätze im Areal. Restaurant mit der Kapazität von 100 Personen + 30 Personen auf der Terrasse. Zellerndorf Reit- und Fahrverein Frau Margarethe Wurst, Zellerndorf 339, 2051 Zellerndorf


66

Jízdní řády – autobusy / Time-tables – bus / Fahrplane – Busse www.znojemsko.info

830800 Znojmo-Jihlava-Praha 830800 Znojmo – Jihlava – Praha

Platí od 23.12.2016 do 9.12.2017

Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, tel. předprodej - 725 345 107, 515 226 848, www.zds-psota.cz, psotainfo@seznam.cz 11

3

XR

10

5

13

7

11

12

13

13

19

5R

23

17

21

km

5 15 7 00 13 00 13 00 15 00

14

13

1R

15

6 7 J

jede v pracovních dnech jede v pondělí jede v úterý jede ve středu jede ve čtvrtek jede v pátek

§

jede v sobotu jede v neděli spoj zastávkou projíždí spoj jede po jiné trase

16

4

6R XR

16

26

8

6R 5R 5R 10

17

18

WC M

28

7R

20

13

12

32

22

14

19

21

22

13

12 34 R 5R 5R 7R

20 05 20 05 20 50 20 50 21 05 22 50 20 00 20 00 20 45 20 45 21 00 22 45 19 57 19 57 20 42 20 42 20 57 22 42 19 50 19 50 20 35 20 35 20 50 22 35 19 46 19 46 20 31 20 31 20 46 22 31 19 42 19 42 20 27 20 27 20 42 22 27 19 29 19 29 20 14 20 14 20 29 22 14 19 25 19 25 20 10 20 10 20 25 19 10 19 10 19 55 19 55 20 10 21 55 18 35 18 35 19 20 19 20 19 35 21 20 18 50 18 50 18 25 18 25

20 45 20 25

17 00 17 00 17 30 17 30 18 00 19 30

veřejné WC v objektu zastávky občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky

MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

jede také 24.12.16, 25.12.16, 13.4.17, 16.4.17, 30.4.17, 7.5.17, 4.7.17, 5.7.17, 6.7.17, 27.9.17, 28.9.17, 16.11.17 jede také 13.4.17, 16.11.17, nejede 14.4.17, 7.7.17, 29.9.17, 17.11.17 nejede 26.12.16, 13.4.17, 17.4.17, 1.5.17, 8.5.17, od 5.7.17 do 6.7.17, 28.9.17, 16.11.17 jede také 13.4.17, 16.11.17, nejede 14.4.17, od 7.7.17 do 1.9.17, 17.11.17 jede od 7.7.17 do 1.9.17 jede také 13.4.17, 27.9.17, 16.11.17, nejede 14.4.17, od 7.7.17 do 1.9.17, 17.11.17

17 18 19 20 21 22

Jízdenku s místenkou je možné zakoupit pouze do zast. Praha,ÚAN Florenc a zpět. Jízdenku s místenkou je možné zakoupit v předprodejní kanceláři ZDS-Psota, s.r.o. ve Znojmě, Rudoleckého 28 a u pokladen AMS Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. Informace o tarifu jsou zveřejněny v autobusech na lince. Informace o smluvních přepravních podmínkách jsou k nahlédnutí v sídle společnosti Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují. Informace o jízdních řádech na internetu: -webové stránky dopravce www.zds-psota.cz; - celostátní informační systém na www.idos.cz 729108 Všechny spoje ze zastávky Praha,Integrovaný ÚAN Florenc odjíždí z nástupiště č. 15 Jihomoravského kraje dopravní systém Autobusy jsou vybaveny zdarma Wi-Fi připojením k internetu.

108

20

5R

... 10 20 10 50 16 15 17 15 18 05 19 05 ... ... 10 15 10 45 16 10 17 10 18 00 19 00 ... 10 12 10 42 16 07 17 07 17 57 18 57 ... 10 05 10 35 16 00 17 00 17 50 18 50 ... 10 01 10 31 15 56 16 56 17 46 18 46 ... 9 57 10 27 15 52 16 52 17 42 18 42 ... § 9 44 10 14 15 39 16 39 17 29 18 29 § ... § 9 40 10 10 15 35 16 35 17 25 18 25 § ... ... § 9 25 9 55 15 20 16 20 17 10 18 10 § ... ... ... 8 50 9 20 14 45 15 45 16 35 17 35 ... ... 8 25 8 50 14 14 15 10 ... 7 55 8 25 14 50 ... ... 7 00 7 30 13 00 14 00 15 00 16 00

v označených zastávkách není povolen nástup za účelem přepravy do shodně označených zastávek spoje zastávka jen na znamení nebo požádání k jízdence je možné zakoupit místenku bezbariérově přístupná zastávka

D R H

nejede 24.12.16 jede také 24.12.16, 25.12.16, 14.4.17, 16.4.17, 30.4.17, 7.5.17, 5.7.17, 6.7.17, 28.9.17, 17.11.17 jede také 13.4.17, 27.9.17, 16.11.17, nejede 14.4.17, 17.11.17 jede také 26.12.16, 17.4.17, 1.5.17, 8.5.17, nejede 25.12.16, 16.4.17, 30.4.17, 7.5.17 jede také 26.12.16, 17.4.17, 1.5.17, 8.5.17, nejede 25.12.16, 16.4.17, 30.4.17, 7.5.17, od 2.7.17 do 27.8.17 jede také 26.12.16, 17.4.17, 1.5.17, 8.5.17, nejede 25.12.16, od 16.4.17 do 17.4.17, 30.4.17, 7.5.17 jede také 27.12.16, 18.4.17, 2.5.17, 9.5.17, nejede 26.12.16, 17.4.17, 1.5.17, 8.5.17

10 11 12 13 14 15 16

18

30

7R 7R 7R

15 00 16 00 17 30 19 00 ... 0 0 0 0 1 od Znojmo,,aut.nádr. .................... MHD př 2 ... Znojmo,,žel.st. ................................. ... 1 1 1 1 3 Znojmo,,nám.Svobody lázně... MHD 5 20 7 05 13 05 13 05 15 05 15 05 16 05 17 35 19 05 ... 3 3 3 3 4 Znojmo,,Pražská sídl. ...................... 5 26 7 11 13 11 13 11 15 11 15 11 16 11 17 41 19 11 ... 11 11 11 11 5 D Olbramkostel,,st.silnice ................... 5 30 7 15 13 15 13 15 15 15 15 15 16 15 17 45 19 15 ... 16 16 16 16 6 D Vranovská Ves,,u lesa .................... 5 33 7 19 13 18 13 18 15 18 15 18 16 18 17 49 19 19 ... 19 19 19 19 7 D Pavlice,,na kopci ............................. ... 30 30 30 30 8 D Moravské Budějovice,,Tyršova ....... 5 50 7 35 13 35 13 35 15 35 15 35 16 35 18 05 19 35 ... 30 30 30 9 Moravské Budějovice,,aut.nádr. ...... ... 38 38 38 38 10 Lesonice,,rozc.2.0 ........................... 6 05 7 50 13 50 13 50 15 50 15 50 16 50 18 20 19 50 ... 46 46 46 46 11 Želetava .......................................... ... 12 Markvartice,,Kasárna ...................... ... 63 63 63 63 13 Stonařov .......................................... 6 45 8 30 14 30 14 30 16 30 § 16 30 17 30 19 00 20 30 ... 77 77 77 77 14 Jihlava,,aut.nádr. ............................. ... 15 Humpolec,,aut.nádr. ........................ ... 106 7 10 8 55 16 55 § 16 55 106 106 16 Humpolec,,mléčné lahůdky ............. ... 133 7 35 9 20 17 20 17 20 133 17 Loket u Čechtic,,motorest ............... ... 18 Praha,,Roztyly ............... M WC MHD 8 35 10 25 16 05 16 05 18 20 18 20 19 05 20 35 22 05 ... 214 208 214 212 19 př Praha,,ÚAN Florenc ... M H WC MHD od

... 4 50 ... ... ... 4 55 ... 5 01 ... 5 05 ... 5 09 ... ... § 5 30 ... ... § 5 45 ... ... ... 6 20 ... ... ... ... ... 7 55

X 1 2 3 4 5

9

6R XR 5R 7R 7R

Brno - Pohořelice - Miroslav - Lechovice - Znojmo

Platí od 11.12.2016 do 9.12.2017

729108 Brno – Pohořelice – Miroslav – Lechovice – Znojmo

Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, tel. předprodej - 725 345 107, 515 226 848, www.zds-psota.cz, psotainfo@seznam.cz km TPZ Tč

27

530 8

28 34 35 36 37 41

530 9 449 10 449 11 459 12 459 13 459 14 459 15 459 16 44 44 459 17 48 48 459 18 50 51 820 19 53 53 820 20 54 55 820 21 56 56 810 22 68 68 800 23 pokračování

od

Pohořelice,,nám. ..................................

Pohořelice,,obch.akademie .................. Branišovice,,st.silnice ........................... D Trnové Pole,,rozc.1.2 ........................... Miroslav,,rozc.4.0 ................................. D Miroslav,,Réna ..................................... Miroslav,,provozovna ČAS ................... Miroslav,,St.statek ................................ Miroslav,,aut.st. .................................... Miroslav,Kašenec,na státní .................. D Mackovice,,rozc.2.6 ............................. Oleksovice,,rozc.1.7 ............................. Lechovice,,zámek ................................ Lechovice,,ObÚ ................................... Práče,,rozc.0.7 ..................................... př Znojmo,,aut.nádr. .................................

X

141

6+

530 8

od

Pohořelice,,nám. ..................................

5

X

6 25 6 28 6 31 6 37

7

101

6+

7 25 7 28 7 31 7 37

9

51

X

5 25 5 28 5 31 5 37

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4 40 4 42 4 48 4 50 4 55

5 55 5 57 6 03 6 05 6 10

5 55 5 57 6 03 6 05 6 10

6 55 6 57 7 03 7 05 7 10

7 55 7 57 8 03 8 05 8 10

7 55 7 57 8 03 8 05 8 10

8 55 8 57 9 03 9 05 9 10

4 58 5 01 5 04 5 07 5 10 5 12 5 25

6 13 6 16 6 19 6 22 6 25 6 27 6 40

6 13 6 16 6 19 6 22 6 25 6 27 6 40

7 13 7 16 7 19 7 22 7 25 7 27 7 40

8 13 8 16 8 19 8 22 8 25 8 27 8 40

8 13 8 16 8 19 8 22 8 25 8 27 8 40

9 13 9 16 9 19 9 22 9 25 9 27 9 40

... ... ... ... ... ... ... ...

5 25 5 28 5 31 5 37

X

... 4 10 ... D 4 13 ... 4 16 ... 4 22 ... ... 4 35 ... 4 36 ... 4 38

km TPZ Tč 0 0 100 1 od Brno,,ÚAN Zvonařka ............................ 2 2 100 2 Brno,,Strážní ........................................ 3 101 3 Brno,,Ústřední hřbitov .......................... 7 6 510 4 Modřice,,Tyršova ................................. 510 5 Modřice,,Brněnská ............................... 25 530 6 D Pohořelice,,průmyslová zóna východ... 26 530 7 Pohořelice,,Brněnská ........................... 27

3

X

1

0 0 100 1 od Brno,,ÚAN Zvonařka ............................ Brno,,Strážní ........................................ 2 2 100 2 Brno,,Ústřední hřbitov .......................... 3 101 3 7 6 510 4 Modřice,,Tyršova ................................. Modřice,,Brněnská ............................... 510 5 25 D Pohořelice,,průmyslová zóna východ... 530 6 26 Pohořelice,,Brněnská ........................... 530 7

7 25 7 28 7 31 7 37

8 25 8 28 8 31 8 37

... ... ... ... ... ... ... ...

5 50 5 50 6 50 7 50 7 50 8 50 5 51 5 51 6 51 7 51 7 51 8 51 5 53 5 53 6 53 7 53 7 53 8 53

29

109 123 131

X

6+

7

33

X

56

15 25 15 25 15 55 15 55 15 28 15 28 15 31 15 31 15 37 15 37 15 50 15 50 15 51 15 51 15 53 15 53

... ... ... ... ... ... ... ...

15

105

53

17

55

X

X

6+

47

X

X

12 50 13 20 12 51 13 21 12 53 13 23

9 55 9 55 10 55 11 55 11 55 9 57 9 57 10 57 11 57 11 57 10 03 10 03 11 03 12 03 12 03 10 05 10 05 11 05 12 05 12 05 10 10 10 10 11 10 12 10 12 10

12 55 13 25 12 57 13 27 13 03 13 33 13 05 13 35 13 10 13 40

10 13 10 13 11 13 12 13 12 13 13 13 13 43 10 16 10 16 11 16 12 16 12 16 13 16 13 46 10 19 10 19 11 19 12 19 12 19 13 19 13 49 10 22 10 22 11 22 12 22 12 22 13 22 13 52 10 25 10 25 11 25 12 25 12 25 13 25 13 55 10 27 10 27 11 27 12 27 12 27 13 27 13 57 10 40 10 40 11 40 12 40 12 40 12 47 13 40 14 10

31

33

117

35

X

X

28

X

16 20 16 50 16 21 16 51 16 23 16 53

37

108

17 20 17 21 17 23

111 125 133 135

6+ 16

7

33

X

X

56

17 50 17 50 17 51 17 51 17 53 17 53

18 20 18 21 18 23

17 25 ... 17 55 17 55 17 57 17 57 18 03 18 03 18 05 18 05 18 10 18 10

18 25 18 27 18 33 18 35 18 40

21

107

57

113

23

25

59

27

X

6+

56

44

X

X

56

X

X

X

13 25 13 25 13 55 13 55 13 55 14 25 14 55 14 55 13 28 13 28 13 58 14 28 14 58 13 31 13 31 14 01 14 31 15 01 13 37 13 37 14 07 14 37 15 07

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

s r.o., 13.12.2016 13 55 13CIS 55 JŘ © CHAPS spol.14 253.0.6171.37621 14 55 15 25 13 57 13 57 14 27 14 57 15 27 14 03 14 03 14 33 15 03 15 33 14 05 14 05 14 35 15 05 15 35 14 10 14 10 14 40 15 10 15 40

13 50 13 50 13 51 13 51 13 53 13 53

14 20 14 50 14 21 14 51 14 23 14 53

15 20 15 21 15 23

14 13 14 13 14 43 15 13 15 43 14 16 14 16 14 46 15 16 15 46 14 19 14 19 14 49 15 19 15 49 14 22 14 22 14 52 15 22 15 52 14 25 14 25 14 55 15 25 15 55 14 27 14 27 14 57 15 27 15 57 14 40 14 40 14 47 14 47 15 10 15 40 15 47 16 10

41

143

43

X

28

X

+

115

6+ 16

18 25 19 00 19 25 19 25 18 28 19 28 19 28 18 31 19 31 19 31 18 37 19 37 19 37

... ... ... ... ... ... ... ...

+

... ... ... ... ... ... ... ...

18 50 18 51 18 53

19 50 19 50 19 51 19 51 19 53 19 53

145

45

119

33

X

28

7

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

121

+

6+ 10

... 19 55 20 25 21 30 22 35 ... D 20 28 D 21 32 D 22 38 ... 20 31 21 35 22 41 ... 20 37 21 40 22 47 ... ... 20 50 21 52 23 00 ... 20 51 21 53 23 01 ... 20 53 21 55 23 03

... ... ... ... ... ... ... ...

... 18 55 19 55 19 55 ... 20 55 21 55 23 05 ... ... 18 57 19 57 19 57 ... 20 57 21 57 23 07 ... ... 19 03 20 03 20 03 ... 21 03 22 03 23 13 ... ... 19 05 20 05 20 05 ... 21 05 22 05 23 15 ... ... 19 10 20 10 20 10 ... 21 10 22 10 23 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18 13 18 13 18 43 ... 19 13 20 13 20 13 ... 21 13 22 12 23 22 ... 18 16 18 16 18 46 ... 19 16 20 16 20 16 ... 21 16 22do 15 9.12.2017 23 25 ... Platí od 11.12.2016 18 19 18 19 18 49 ... 19 19 20 19 20 19 ... 21 19 22 18 23 28 ... 18 22 18 22 18 52 ... 19 22 20 22 20 22 ... 21 22 22 20 23 30 ... 18 25 18 25 18 55 ... 19 25 20 25 20 25 ... 21 25 22 23 23 33 ... 18 27 18 27 18 57 ... 19 27 20 27 20 27 ... 21 27 22 25 23 35 ... 18 40 18 40 18 47 18345 47 19 10 ... 40 19 52 20 40 20 40 ... 20 47 psotainfo@seznam.cz 21 40 22 37 23 47 ... předprodej - 725 107, 51519226 848, www.zds-psota.cz,

Brno - Pohořelice - Miroslav - Lechovice - Znojmo

X jede v pracovních dnech opačný směr 5 jede v pátek 6km TPZ jedeTč v sobotu 10 16 0 0 28 12 12 33

X

17 25 17 25 17 55 17 55 17 55 17 28 17 28 17 58 17 31 17 31 18 01 17 37 17 37 18 07

... ... ... ... ... ... ... ...

... 16 27 16 57 17 27 ... 530 9 Pohořelice,,obch.akademie .................. ... 15 57 15 57 ... 16 33 17 03 17 33 ... 449 10 Branišovice,,st.silnice ........................... ... 16 03 16 03 ... 16 35 17 05 17 35 ... 449 11 D Trnové Pole,,rozc.1.2 ........................... ... 16 05 16 05 ... 16 40 17 10 17 40 ... 459 12 Miroslav,,rozc.4.0 ................................. ... 16 10 16 10 ... ... 459 13 D Miroslav,,Réna ..................................... ... ... ... 459 14 Miroslav,,provozovna ČAS ................... ... ... ... 459 15 Miroslav,,St.statek ................................ ... ... ... 459 16 Miroslav,,aut.st. .................................... ... ... 16 43 17 13 44 44 459 17 17 43 ... Miroslav,Kašenec,na státní .................. ... 16 13 16 13 ... 16 46 17 16 17 46 ... 48 48 459 18 D Mackovice,,rozc.2.6 ............................. ... 16 16 16 16 ... 16 49 17 19 17 49 ... 50 51 820 19 Oleksovice,,rozc.1.7 ............................. ... 16 19 16 19 ... 16 52 17 22 17 52 ... 53 53 820 20 Lechovice,,zámek ................................ ... 16 22 16 22 729108 Integrovaný dopravní systém kraje ... 16 55 17 25 ... Jihomoravského 16 25 16 25 17 55 ... 54 55 820 21 Lechovice,,ObÚ ................................... ... 16 57 17 27 17 57 ... 56 56 810 22 Práče,,rozc.0.7 ..................................... ... 16 27 16 27 ................................. ... 17 10 ... 68 68 800 23 př Znojmo,,aut.nádr. ... 16 40 16 40Dobšická 16 47 16 473697/6, 17 40 47 18 10 tel. Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., 669 0217 Znojmo, 28 34 35 36 37 41

5

9 25 10 25 11 25 11 25 11 55 12 25 12 55 9 28 10 28 11 28 11 28 12 28 12 58 9 31 10 31 11 31 11 31 12 31 13 01 9 37 10 37 11 37 11 37 12 37 13 07

9 50 9 50 10 50 11 50 11 50 9 51 9 51 10 51 11 51 11 51 9 53 9 53 10 53 11 53 11 53

15 55 16 25 16 55 16 55 15 58 16 28 16 58 16 01 16 31 17 01 16 07 16 37 17 07

... 16 25 16 55

... 15 55 15 55

13

9 25 9 28 9 31 9 37

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

+

103

XH 6+

7 + J

jede v neděli jede v neděli a státem uznané svátky 142 50 2 spoj zastávkou projíždí4

6

8

spoj jede po jiné trase spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání 10zastávka 102 jen na12 56 nebo 14 požádání 16 104 znamení

D

52 D

X

X

H

18

spoj s bezbariérově přístupným vozidlem

54

106

24

108

26

58

5

28

CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.6171.37621 24.11.2016

nejede 24.12.16, 31.12.16 5.7.17, X X 5644 Xnejede 6+ 25.12.16,X14.4.17, 56 16.4.17, X X30.4.17, 7.5.17, 6+ X X28.10.17, 6+ 17.11.17 X 6+ X 47 X X 6+ X X nejede 24.12.16 47 6 12 nejede 30.12.16, 7.7.177 do 22.12.16, 6 1223.12.16, ... 6 42 7 12 714.4.17, 12 7 42od ... 42 1.9.17, 8 12 929.9.17, 12 9 1217.11.17, 11 12 ...jede11také 12 12 12 12 582.2.17, 13 12 ... Znojmo,,aut.nádr. ................................. ... 4 12 4 12 4 42 5 12 ... 5 12 5 42 6 12 800 23 od 12.4.17, 27.9.17, 25.10.17, nejede 25.12.16, 14.4.17, 16.4.17, 30.4.17, 7.5.17, 5.7.17, ... 5 24 5 54 ... 6 54 ... 7 54 8 24 9 24 9 24 11 24 ... 11 24 12 24 ... 28.10.17, 4 54 6 24 6 24 13.4.17, 7 24 7 5416.11.17 13 24 ... 4 24 4 2417.11.17 Práče,,rozc.0.7 ..................................... 810 22 24.12.16, nejede 25.12.16, 16.4.17, 30.4.17, 7.5.17, od 2.7.17 do 27.8.17, jede také 17.4.17, 1.5.17, 8.5.17 56 nejede od 23.12.16 do 2.1.17, od 3.7.17 do 1.9.17 820 21

... 5 26 5 56 6 26 6 26 ... 6 56 7 26 7 56 ... 7 56 8 26 9 26 9 26 11 26 ... 11 26 12 26 13 13 Lechovice,,ObÚ ................................... ... 4 26 4 26 4 56 ... 5 28 5 58 ... 4 28 4 28 4 58 6 28 6 28 ... 6 58 7 28 7 58 ... 7 58 8 28 9 28 9 28 11 28 ... 11 28 12 28 15 lince 15 820 Lechovice,,zámek ................................ 20tarif a smluvní Na platí přepravní podmínky IDS JMK www.idsjmk.cz ... 5 31 6 01 6 31 6 31 ... 7 01 7 31 8 01 ... 8 01 8 31 9 31 9 31 11 31 ... 11 31 12 31 17 17 820 19 ............................. ... 4 31 4 31 5 01 Grafikony: PD: T703Oleksovice,,rozc.1.7 SN: T704 ... ... a 4Pohořelice, 04 34 6 04 34 6520. 34 ... 7 04 7 34 8 04 ... 8 04 8 34 9 34 9 34 11 34 ... 11 34 12 34 34 4 34 5 20 20 projíždí Mackovice,,rozc.2.6 ............................. 459 18 meziDzastávkami Spoje Modřice, Tyršova resp. Modřice, Brněnská průmyslová zóna 5východ přes tarifní6zónu Expresní spoje 108 projíždí mezi zastávkami ÚAN Zvonařka nádr. přes... tarifní5zóny opačném směru expresní tarifní ...459,7820 ... a4Znojmo, 5 07 37 6101, 07 510, 520, 6 37530, 6 37449, 07 a 810.7V37 8 07 ... 8 07 8 37 spoje 9 37 projíždí 9 37 11tytéž 37 ... 11 zóny. 37 12 37 37 4 37aut. 24 24 459 Miroslav,Kašenec,na státníBrno, .................. 17 na lince Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách. ... ... ... ... 459 16 Miroslav,,aut.st. .................................... ... Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 110 a 70 cestujících. ... ... ... ... 459 15 Miroslav,,St.statek ................................ ... ... ... ... ... 459 14 Miroslav,,provozovna ČAS ................... ... ... ... ... ... 459 13 D Miroslav,,Réna ..................................... ... ... 5 40 6 10 27 6 40 6 40 ... 7 10 7 40 8 10 ... 8 10 8 40 9 40 9 40 11 40 ... 11 40 12 40 459 12 Miroslav,,rozc.4.0 ................................. ... 4 40 4 40 5 10 ... 5 45 6 15 6 45 6 45 ... 7 15 7 45 8 15 ... 8 15 8 45 9 45 9 45 11 45 ... 11 45 12 45 32 31 449 11 D Trnové Pole,,rozc.1.2 ........................... ... 4 45 4 45 5 15 ... 5 47 6 17 6 47 6 47 ... 7 17 7 47 8 17 ... 8 17 8 47 9 47 9 47 11 47 ... 11 47 12 47 33 33 449 10 Branišovice,,st.silnice ........................... ... 4 47 4 47 5 17 ... 5 53 6 23 6 53 6 53 ... 7 23 7 53 8 23 ... 8 23 8 53 9 53 9 53 11 53 ... 11 53 12 53 39 530 9 Pohořelice,,obch.akademie .................. ... 4 53 4 53 5 23 41

530 8

42 42 60

7 6 5 4 3 2 1

530 530 510 510 65 101 66 66 100 68 68 100

od

Pohořelice,,nám. ..................................

Pohořelice,,Brněnská ........................... D Pohořelice,,průmyslová zóna východ... Modřice,,Brněnská ............................... Modřice,,Tyršova ................................. Brno,,Ústřední hřbitov .......................... Brno,,Strážní ........................................ př Brno,,ÚAN Zvonařka ............................

...

4 55 4 55 5 25

...

5 55 6 25

6 55 6 55 ...

7 25

7 55 8 25 ...

... ... ... ... ... ... ... ...

4 55 4 57 4 58 5 12

... ... ... ... ... ... ... ...

5 55 5 57 5 58 6 12

6 55 6 57 6 58 7 12

... ... ... ... ... ... ... ...

7 25 7 27 7 28 7 42

7 55 7 57 7 58 8 12

34

134

36

X

56

X

4 55 4 57 4 58 5 12

5 25 5 27 5 28 5 42

5 18 5 18 5 48 5 21 5 21 5 51 5 25 5 25 5 55 6 04

6 25 6 27 6 28 6 42

6 55 6 57 6 58 7 12

6 18 6 48 7 18 7 18 6 21 6 51 7 21 7 21 6 25 6 55 7 04 7 25 7 25

8 25 8 27 8 28 8 42

7 48 8 18 8 48 7 51 8 21 8 51 7 55 8 04 8 25 8 55

8 25 8 55 9 55 9 55 11 55 ... 11 55 12 55

... ... ... ... ... ... ... ...

8 25 8 27 8 28 8 42

8 55 9 55 9 55 11 55 8 57 9 57 9 57 11 57 8 58 9 58 9 58 11 58 9 12 10 12 10 12 12 12

8 48 9 18 10 18 10 18 12 18 8 51 9 21 10 21 10 21 12 21 8 55 9 25 10 25 10 25 12 25

... ... ... ... ... ... ... ...

11 55 12 55 11 57 12 57 11 58 12 58 12 12 13 12

13 26 13 28 13 31 13 34 13 37

13 40 13 45 13 47 13 53 13 55 13 55 13 57 13 58 14 12

12 18 13 18 14 18 12 21 13 21 14 21 12 25 13 25 13 50 14 25

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

opačný směr – pokračování

km TPZ Tč 800 23 od Znojmo,,aut.nádr. ................................. Práče,,rozc.0.7 ..................................... 810 22 Lechovice,,ObÚ ................................... 820 21 Lechovice,,zámek ................................ 820 20 Oleksovice,,rozc.1.7 ............................. 820 19 D Mackovice,,rozc.2.6 ............................. 459 18 Miroslav,Kašenec,na státní .................. 459 17 459 16 Miroslav,,aut.st. .................................... 459 15 Miroslav,,St.statek ................................ 459 14 Miroslav,,provozovna ČAS ................... 459 13 D Miroslav,,Réna ..................................... 27 459 12 Miroslav,,rozc.4.0 ................................. 32 31 449 11 D Trnové Pole,,rozc.1.2 ........................... 33 33 449 10 Branišovice,,st.silnice ........................... 39 530 9 Pohořelice,,obch.akademie ..................

0 0 12 12 13 13 15 15 17 17 20 20 24 24

41

530 8

42 42 60

7 6 5 4 3 2 1

530 530 510 510 65 101 66 66 100 68 68 100

X 5 6 10 16 28 33

od

Pohořelice,,nám. ..................................

Pohořelice,,Brněnská ........................... D Pohořelice,,průmyslová zóna východ... Modřice,,Brněnská ............................... Modřice,,Tyršova ................................. Brno,,Ústřední hřbitov .......................... Brno,,Strážní ........................................ př Brno,,ÚAN Zvonařka ............................

jede v pracovních dnech jede v pátek jede v sobotu

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

110

30

144

46

6+

X

28

X

+

13 12 14 12 14 12 14 42 13 24 14 24 14 24 14 54 13 26 14 26 14 26 14 56 13 28 14 28 14 28 14 58 13 31 14 31 14 31 15 01 13 34 14 34 14 34 15 04 13 37 14 37 14 37 15 07

13 40 14 40 14 40 15 10 13 45 14 45 14 45 15 15 13 47 14 47 14 47 15 17 13 53 14 53 14 53 15 23 13 55 14 55 14 55 15 25 13 55 14 55 14 55 15 25 13 57 14 57 14 57 15 27 13 58 14 58 14 58 15 28 14 12 15 12 15 12 15 42 14 18 15 18 15 18 15 48 14 21 15 21 15 21 15 51 14 25 15 25 15 25 15 55

7 + J

132 124

X

56

7

33

32

112

X

6+

X

114 126

+

28

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

15 42 15 58 16 12 16 12 16 58 15 54 16 24 16 24 15 56 16 26 16 26 15 58 16 28 16 28 16 01 16 31 16 31 16 04 16 34 16 34 16 07 16 37 16 37

16 10 16 15 16 17 16 23 16 25

16 40 16 40 16 45 16 45 16 47 16 47 16 53 16 53 16 55 16 55

... 15 55 15 55 ... 15 57 15 57 ... 15 58 15 58 ... 16 12 16 12 ... ... 16 18 16 18 ... 16 21 16 21 ... 15 40 15 50 16 25 16 25

... ... ... ... ... ... ... ...

16 25 16 27 16 28 16 42

16 55 16 55 16 57 16 57 16 58 16 58 17 12 17 12

jede v neděli jede v neděli a státem uznané svátky spoj zastávkou projíždí

nejede 24.12.16, 31.12.16 nejede 24.12.16 nejede 24.12.16, 25.12.16, 14.4.17, 16.4.17, 30.4.17, 7.5.17, 5.7.17, 28.10.17, 17.11.17 nejede 25.12.16, 16.4.17, 30.4.17, 7.5.17, od 2.7.17 do 27.8.17, jede také 17.4.17, 1.5.17, 8.5.17

47 56

40

7

33

... 14 48 14 58 15 12 15 12 ... 15 24 15 24 ... 15 26 15 26 ... 15 28 15 28 ... 15 31 15 31 ... 15 34 15 34 ... 15 37 15 37 ... ... ... ... ... 15 40 15 40 ... 15 45 15 45 ... 15 47 15 47 ... 15 53 15 53 ... 15 55 15 55

16 48 17 18 17 18 16 51 17 21 17 21 16 55 16 50 17 25 17 25 17 50

D D

X

116

42

118

146

38

16

X

28

33

X

6+

+

7

120

122

10

28

6+

+

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

17 12 17 12 18 12 18 12CIS JŘ ... © CHAPS 18 58 spol.19 12 19 12 20 12 ... s r.o., 3.0.6171.37621 24.11.2016 17 24 17 24 18 24 18 24 ... 19 24 19 24 20 24 ... 17 26 17 26 18 26 18 26 ... 19 26 19 26 20 26 ... 17 28 17 28 18 28 18 28 ... 19 28 19 28 20 28 ... 17 31 17 31 18 31 18 31 ... 19 31 19 31 20 31 ... 17 34 17 34 18 34 18 34 ... 19 34 19 34 20 34 ... 17 37 17 37 18 37 18 37 ... 19 37 19 37 20 37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17 40 17 40 18 40 18 40 ... 19 40 19 40 20 40 ... 17 45 17 45 18 45 18 45 ... 19 45 19 45 20 45 ... 17 47 17 47 18 47 18 47 ... 19 47 19 47 20 47 ... 17 53 17 53 18 53 18 53 ... 19 53 19 53 20 53 ... 17 55 17 55 18 55 18 55 ... 19 55 19 55 20 55 ...

... ... ... ... ... ... ... ...

17 55 17 55 18 55 18 55 17 57 17 57 18 57 18 57 17 58 17 58 18 58 18 58 18 12 18 12 19 12 19 12

... 19 55 19 55 20 55 ... ... 19 57 19 57 20 57 ... ... 19 58 19 58 20 58 ... ... 20 12 20 12 21 12 ... ... ... 18 18 18 18 19 18 19 18 ... 20 18 20 18 21 18 ... 18 21 18 21 19 21 19 21 ... D 20 21 D 20 21 D 21 21 ... ...JŘ 19 ... 18 25 18 25 19 25 19 25 CIS 50 spol. 20 25 20 25 21 25 © CHAPS s r.o., 3.0.6171.37621 24.11.2016

spoj jede po jiné trase spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání zastávka jen na znamení nebo požádání

nejede 23.12.16, 30.12.16, 14.4.17, od 7.7.17 do 1.9.17, 29.9.17, 17.11.17, jede také 22.12.16, 2.2.17, 12.4.17, 13.4.17, 27.9.17, 25.10.17, 16.11.17 nejede od 23.12.16 do 2.1.17, od 3.7.17 do 1.9.17

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK www.idsjmk.cz Grafikony: PD: T703 SN: T704 Spoje projíždí mezi zastávkami Modřice, Tyršova resp. Modřice, Brněnská a Pohořelice, průmyslová zóna východ přes tarifní zónu 520. Expresní spoje na lince 108 projíždí mezi zastávkami Brno, ÚAN Zvonařka a Znojmo, aut. nádr. přes tarifní zóny 101, 510, 520, 530, 449, 459, 820 a 810. V opačném směru expresní spoje projíždí tytéž tarifní zóny. Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách.


Jízdní řády – autobusy / Time-tables – bus / Fahrplane – Busse

67

www.znojemsko.info

816

Znojmo - Vranov nad Dyjí - Lančov - Vratěnín

Platí od 11.12.2016 do 9.12.2017

729816 729816 Znojmo –Integrovaný Vranov nad Dyjísystém – Lančov – Vratěnín dopravní Jihomoravského kraje

Platí od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017 Změny vyhrazeny

Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, tel. předprodej - 725 345 107, 515 226 848, www.zds-psota.cz, psotainfo@seznam.cz TPZ Tč

km

0 0 0 0 2 2 3 7 9 12

2 2 3 7 9

2 2 2 2 3 3 7 7 9 9 12 12

13 15 16 15 15 16

0 800 1 od Znojmo,,aut.nádr. ..................... 800 2 Znojmo,,Mariánské nám. .......... 2 800 3 Znojmo,,nám.Svobody lázně .... 2 800 4 Znojmo,,Pražská Policie ČR ..... 3 800 5 Znojmo,,Pražská sídl. ............... 7 800 6 D Znojmo,Kasárna,rozc.0.6 ......... 9 815 7 Citonice .................................... 815 8 Milíčovice,,na státní .................. 13 815 9 Milíčovice,,ObÚ ........................ 16 825 10 Vracovice .................................. 16 825 11 Vracovice,,u kostela ................. 0 825 12 Horní Břečkov,Čížov ................

18

825 13

18 21 18 18 6 19 19 19 19 7 20 20 20 8 23 23 23 11

825 14 825 15 837 16 837 17

24

24 24 12

837 18

24 28 26 30 29 33 31 34 32 37 35 42 40 45 43 48 46 50 48 53 52 56 54

837 19 847 20 847 21 847 22 847 23 847 24 857 25 857 26 867 27 867 28 867 29 867 30

26 29 31 32 35 40 43 46 48 51

55

1

od

Horní Břečkov,,Jednota ............ Lesná,,penzion ......................... D Lesná,,hájenka ......................... Onšov,,rozc.0.2 ........................ Vranov n.Dyjí,,nám. .................. Vranov n.Dyjí,,Zámecký hotel...

od

Vranov n.Dyjí,,před hrází .......... D Lančov,,kaplička ....................... Lančov,,host. ............................ Starý Petřín,Jazovice ............... Starý Petřín .............................. Šafov ........................................ Stálky ........................................ D Podhradí n.Dyjí,,rozc.2.2 .......... D Uherčice,,statek Mitrov ............. Uherčice,,u parku ..................... Uherčice,Mešovice ................... př Vratěnín ....................................

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XH XH

21

71

23

X

50

X

XH

4 25 5 08 5 28 ... ... 4 29 5 12 5 32 ... 4 30 5 13 5 33 ... 4 32 5 15 5 35 ... 4 35 5 18 5 38 ... 4 37 5 20 5 40 ... 4 40 5 23 5 43 ... ... 4 42 5 25 5 45 ... ... ... ...

103

31

3

91

72

6 22 6 38 7 02 ... ... 6 27 6 42 7 07 ... 6 28 6 43 7 08 ... 6 30 6 45 7 10 ... 6 33 6 48 7 13 ... 6 36 6 50 7 16 ... 6 39 7 19 ... ... 6 55 6 42 6 59 7 22 ... ... 7 02 ... ... 7 05

73

121

57

76

73

6+ H

XH XH XH

6+

50

72

7 22 7 22 9 02 9 02 ... ... 7 27 7 27 9 07 9 07 ... 7 28 7 28 9 08 9 08 ... 7 30 7 30 9 10 9 10 ... 7 33 7 33 9 13 9 13 ... 7 36 7 36 9 16 9 16 ... 7 39 7 39 9 19 9 19 ... ... 7 42 7 42 9 22 9 22 ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

6 45 6 46 6 48 6 52 6 54

7 08 7 12 ... ... ... ...

7 25 7 26 7 28 7 32 7 34

... ... ... ... ... ...

7 45 7 46 7 48 7 52 7 54

7 45 7 46 7 48 7 52 7 54

9 25 9 26 9 28 9 32 9 34

... ... ... ... ... ...

5 37 ... ... 5 41 ... 5 44 ... 5 47 ... 5 49 ... 5 52 ... 5 58 ... 6 02 ... 6 05 ... 6 08 ... ... 6 13 ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7 54 7 56 7 59 8 02 8 05 8 08 8 11 8 17 8 21 8 25 8 28 8 33 8 37

7 55 9 34 9 34 9 36 9 36 7 59 9 39 9 39 8 02 9 42 9 42 8 05 9 45 9 45 8 08 9 48 9 48 8 11 9 51 9 51 8 17 9 57 9 57 8 21 10 01 10 01 8 25 10 05 10 05 8 28 10 08 10 08 8 33 10 13 10 13 8 37 10 17 10 17

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7

33

73

... ... ... ... ... ...

4 45 4 46 4 48 4 52 4 54

5 28 5 29 5 31 5 35 5 37

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5 48 ... ... ... ...

9 25 9 26 9 28 9 32 9 34

105 117

5

6+ H

X

77

9 02 9 02 ... ... 9 07 9 07 ... 9 08 9 08 ... 9 10 9 10 ... 9 13 9 13 ... 9 16 9 16 ... 9 19 9 19 ...

6+

9 22 9 22 H

71

9 37

9 25 9 26 9 28 9 32 9 34

9 25 9 26 9 28 9 32 9 34

9 45 9 46 9 48 9 52 9 54

59

13

123 109

11 02 11 02 12 02 13 02 ... ... 11 07 11 07 12 07 13 07 ... 11 08 11 08 12 08 13 08 ... 11 10 11 10 12 10 13 10 ... 11 13 11 13 12 13 13 13 ... 11 16 11 16 12 16 13 16 ... 11 19 11 19 12 19 13 19 ... ... 11 22 11 22 12 22 13 22 ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

11 25 11 25 12 25 13 25 11 26 11 26 ... 13 26 11 28 11 28 ... 13 28 11 32 11 32 ... 13 32 11 34 11 34 ... 13 34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

83

6+ 6+ H H XH

6+ H XH XH

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

9 35 9 35 ... ... 9 39 9 39 ... 9 42 9 42 ... 9 45 9 45 ... 9 48 9 48 ... 9 51 9 51 ... 9 57 9 57 ... 10 01 10 01 ... 10 05 10 05 ... 10 08 10 08 ... 10 13 10 13 ... 10 17 10 17 ...

107

XH

76

77

72

13 02 13 02 13 32 ... ... 13 07 13 07 13 37 ... 13 08 13 08 13 38 ... 13 10 13 10 13 40 ... 13 13 13 13 13 43 ... 13 16 13 16 13 46 ... 13 19 13 19 13 49 ... ... 13 22 13 22 13 52 ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

13 25 13 25 13 55 13 26 13 26 13 56 13 28 13 28 13 58 13 32 13 32 14 02 13 34 13 34 14 04

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

13 34 13 35 14 04 13 36 14 06 13 39 13 39 14 09 13 42 13 42 14 12 13 45 13 45 14 15 13 48 13 48 14 18 13 51 13 51 14 21 13 57 13 57 14 27 14 01 14 01 14 31 14 05 14 05 14 35 14 08 14 08 14 38 14 13 14 13 14 43 14 17 14 17 14 47

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

pokračování

TPZ Tč

km

61

XH 0 800 1 od Znojmo,,aut.nádr. ..................... 800 2 Znojmo,,Mariánské nám. .......... 800 3 Znojmo,,nám.Svobody lázně .... 800 4 Znojmo,,Pražská Policie ČR ..... 800 5 Znojmo,,Pražská sídl. ............... 800 6 D Znojmo,Kasárna,rozc.0.6 ......... 815 7 Citonice .................................... 815 8 Milíčovice,,na státní .................. 13 13 815 9 Milíčovice,,ObÚ ........................ 15 16 15 15 16 825 10 Vracovice .................................. 16 16 825 11 Vracovice,,u kostela ................. 0 825 12 Horní Břečkov,Čížov ................ 0 0 0 0

2 2 3 7 9 12

2 2 3 7 9

2 2 2 2 3 3 7 7 9 9 12 12

2 2 3 7 9

18

825 13

18 21 18 18 6 19 19 19 19 7 20 20 20 8 23 23 23 11

825 14 825 15 837 16 837 17

24

837 18

24 24 12

od

Horní Břečkov,,Jednota ............ Lesná,,penzion ......................... D Lesná,,hájenka ......................... Onšov,,rozc.0.2 ........................ Vranov n.Dyjí,,nám. .................. Vranov n.Dyjí,,Zámecký hotel...

od

73

25

X

XH XH

50

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

13 32 13 55 ... ... 13 37 14 00 ... 13 38 14 01 ... 13 40 14 03 ... 13 43 14 06 ... 13 46 14 09 ... ... 13 49 14 13 ... 13 52 14 17 ... 14 20 ... ... ...

... ... ... ... ... ...

13 55 14 24 13 56 ... 13 58 ... 14 02 ... 14 04 ...

... 14 05 ...

... ... ... ... ... ...

73

72

14 02 14 02 14 32 ... ... 14 07 14 07 14 37 ... 14 08 14 08 14 38 ... 14 10 14 10 14 40 ... 14 13 14 13 14 43 ... 14 16 14 16 14 46 ... 14 19 14 19 14 49 ... ... 14 22 14 22 14 52 ... ... ... ... 14 25 14 25 14 55 14 26 14 26 14 56 14 28 14 28 14 58 14 32 14 32 15 02 14 34 14 34 15 04

...

... 14 34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... 14 36 Vranov n.Dyjí,,před hrází .......... ... D Lančov,,kaplička ....................... ... 14 09 ... ... ... ... Lančov,,host. ............................ ... 14 12 ... ... ... ... Starý Petřín,Jazovice ............... ... 14 15 ... ... ... ... Starý Petřín .............................. ... 14 18 ... ... ... ... Šafov ........................................ ... 14 21 ... ... ... ... Stálky ........................................ ... 14 27 ... ... ... ... D Podhradí n.Dyjí,,rozc.2.2 .......... ... 14 31 ... ... ... ... D Uherčice,,statek Mitrov ............. ... 14 35 ... ... ... ... Uherčice,,u parku ..................... ... 14 38 ... ... ... ... Uherčice,Mešovice ................... ... 14 43 ... ... ... ... 51 př Vratěnín .................................... ... 14 47 ... ... ... ... X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu 729816 5 jede v pátek jede v neděli a státem uznané svátky Integrovaný dopravní+ systém Jihomoravského kraje 26 29 31 32 35 40 43 46 48

24 28 26 30 29 33 31 34 32 37 35 42 40 45 43 48 46 50 48 53 52 56 54

837 19 847 20 847 21 847 22 847 23 847 24 857 25 857 26 867 27 867 28 867 29 867 30

816

27

X

111

93

63

X H 6+ X H 73 H 72

XH

14 55 15 02 15 02 ... ... 15 00 15 07 15 07 ... 15 01 15 08 15 08 ... 15 03 15 10 15 10 ... 15 06 15 13 15 13 ... 15 09 15 16 15 16 ... 15 19 15 19 ... ... 15 13 15 17 15 22 15 22 ... ... 15 20 ... ...

73

9

X

nejede 24.12.16

50

nejede od 23.12.16 do 2.1.17, 3.2.17, od 13.3.17 do 17.3.17, 13.4.17, od 3.7.17 do 1.9.17, 26.10.17,

71

jede odkm 29.4.17 do 3.9.17 TPZ Tč

125

6+ XH XH

79

15 02 16 02 17 02 ... ... 15 07 16 07 17 07 ... 15 08 16 08 17 08 ... 15 10 16 10 17 10 ... 15 13 16 13 17 13 ... 15 16 16 16 17 16 ... 15 19 16 19 17 19 ... ... 15 22 16 22 17 22 ... ... ... ...

76

81 72

65

15 25 16 25 17 25 15 26 16 26 17 26 15 28 16 28 17 28 15 32 16 32 17 32 15 34 16 34 17 34

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

15 35 ... ... 15 39 ... 15 42 ... 15 45 ... 15 48 ... 15 51 ... 15 57 ... 16 01 ... 16 05 ... 16 08 ... 16 13 ... 16 17 ...

... 17 34 17 34 17 35 ... 17 36 17 36 ... ... 17 39 17 39 ... ... 17 42 17 42 ... ... 17 45 17 45 ... ... 17 48 17 48 ... ... 17 51 17 51 ... ... 17 57 17 57 ... ... 18 01 18 01 ... ... 18 04 18 04 ... ... 18 07 18 07 ... ... 18 11 18 11 ... ... 18 15 18 15

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

15 34 15 36 15 39 15 42 15 45 15 48 15 51 15 57 16 01 16 05 16 08 16 13 16 17

D

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

67

XH

115

17 25 17 25 17 25 17 26 17 26 17 26 17 28 17 28 17 28 17 32 17 32 17 32 17 34 17 34 17 34

H

zastávka jen na znamení nebo požádání

72

jede od 3.7.17 do 1.9.17

76 77

jede od 29.4.17 do 29.10.17 nejede od 29.4.17 do 29.10.17 nejede 24.12.16, od 22 72 56 29.4.17 12 do 10429.10.17 118

... ... ... ... ... ...

41

6+ H 16

17 02 17 02 17 02 ... ... 19 02 19 02 ... ... 17 07 17 07 17 07 ... ... 19 07 19 07 17 08 17 08 17 08 ... ... 19 08 19 08 17 10 17 10 17 10 ... ... 19 10 19 10 17 13 17 13 17 13 ... ... 19 13 19 13 17 16 17 16 17 16 ... ... 19 16 19 16 17 19 17 19 17 19 ... ... 19 19 19 19 ... 6 + 17 22 17 22 17 22 ... H 19 22 19 22 ... 71 ... 17 37 ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

119

73

... ... 15 24 15 25 15 25 ... ... 15 26 15 26 ... ... 15 28 15 28 ... ... 15 32 15 32 ... ... 15 34 15 34

Znojmo - Vranov nad Dyjí - Lančov - Vratěnín spoj jede po jiné trase

16

113

6+

5H ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

31

15

XH

21 02 22 42 ... ... 21 07 22 47 ... 21 08 22 48 ... 21 10 22 50 ... 21 13 22 53 ... 21 16 22 56 ... 21 19 22 59 ... ... 21 22 23 02 ... ... ... ...

... ... 17 45 19 25 19CIS 25 JŘ...© CHAPS 21 25spol. 23 05 s r.o.,... 3.0.6171.37621 24.11.2016 17 46 19 26 19 26 ... 21 26 23 06 ... 17 48 19 28 19 28 ... 21 28 23 08 ... 17 52 19 32 19 32 ... 21 32 23 12 ... 17 54 19 34 19 34 ... 21 34 23 14 ...

... ... 19 35 19 35 ... 21 34 ... ... ... 21 36 ... ... 19 39 19 39 ... ... ... ... 19 42 19 42 ... ... ... ... 19 45 19 45 ... ... ... ... 19 48 19 48 ... ... ... ... 19 51 19 51 ... ... ... ... 19 57 19 57 ... ... ... ... 20 01 20 01 ... ... ... ... 20 04 20 04 ... ... ... ... 20 07 20 07 ... ... ... ... 20 11 20 11 ... ... ... ... 2011.12.2016 15 20 15 ... Platí... od do

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.12.2017

spoj s bezbariérově přístupným vozidlem

31 jede zajišťuje: od 30.6.17 do 1.9.17, jede dopravní také 15.9.17 73 nejede od 3.7.17 do 1.9.17 Přepravu Znojemská společnost - PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, tel. předprodej - 725 345 107, 515 226 848, www.zds-psota.cz, psotainfo@seznam.cz opačný směr 27.10.17

52

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK. www.idsjmk.cz Grafikony: PD: T801 SN: T802 Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 45, 70 a 20 cestujících. 0 0 0 0 0 867 30 od Vratěnín .................................... 867 29 2 Uherčice,Mešovice ................... 2 2 3 3 867 28 6 6 6 Uherčice,,u parku ..................... 5 5 867 27 8 8 8 D Uherčice,,statek Mitrov ............. 8 8 857 26 11 11 11 D Podhradí n.Dyjí,,rozc.2.2 .......... 11 11 857 25 14 14 14 Stálky ........................................ 16 16 847 24 19 19 19 Šafov ........................................ 19 19 847 23 22 22 22 Starý Petřín .............................. 20 20 847 22 23 23 23 Starý Petřín,Jazovice ............... 22 22 847 21 25 25 25 Lančov,,host. ............................ 25 25 847 20 28 28 28 D Lančov,,kaplička ....................... 837 19 29 32 Vranov n.Dyjí,,před hrází .......... 30 33

0 30 0

31 33 34 36 35 37 36 38 0 0

0 31 3 34 5 35 6 36

30 28 837 18

0 30 28 3 33 31 5 34 32 6 0 36 33 3

3 3 39 41 3 3 8 39 6 6 42 44 11 42 45 47 10 10 14 45 48 50 12 12 17 48 51 53 16 16 20 51 52 54 17 17 21 52 52 55 17 17 22 52 19 24 54 54 56 19 20 24 55

12

837 17 837 16 825 15 825 14 825 13

825 12 825 11 825 10 815 9 815 8 815 7 800 6 800 5 800 4 800 3 800 2 21 53 51 800 1 5 5 38 36 8 41 39 12 44 42 14 47 45 18 50 48 18 51 49 19 52 50

od

př od

Vranov n.Dyjí,,Zámecký hotel... Vranov n.Dyjí,,nám. .................. Onšov,,rozc.0.2 ........................ D Lesná,,hájenka ......................... Lesná,,penzion ......................... Horní Břečkov,,Jednota ............

Horní Břečkov,Čížov ................ Vracovice,,u kostela ................. Vracovice .................................. Milíčovice,,ObÚ ........................ Milíčovice,,na státní .................. Citonice .................................... D Znojmo,Kasárna,rozc.0.6 ......... Znojmo,,Pražská sídl. ............... Znojmo,,Pražská Policie ČR ..... Znojmo,,nám.Svobody lázně .... Znojmo,,Mariánské nám. .......... př Znojmo,,aut.nádr. .....................

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XH

3 50 3 53 3 58 4 01 4 04 4 09 4 15 4 20 4 22 4 26 4 29

2

20

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5 05 5 06 5 11 5 12 5 15

... ...

... ... ... ... ... ...

4 32 X H

... ... ... ... ... ...

4 35 4 36 4 41 4 42 4 45

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6 11 4 48 5 18 6 13 6 17 4 51 5 21 4 54 5 24 6 21 4 57 5 27 6 24 5 00 5 30 6 27 5 01 5 31 6 28 5 03 5 33 6 30

XH 50

6 08

5 08 5 38 6 35

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

54

79 102

XH

6+ H

5 20 5 23 5 28 5 31 5 34 5 39 5 45 5 50 5 52 5 56 5 59

5 30 5 33 5 38 5 41 5 44 5 49 5 55 6 00 6 02 6 06 6 09

6 02 6 12 6 05 6 06 6 11 6 12 6 15

6 15 6 16 6 21 6 22 6 25

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

X

7 08

7 11 6 18 6 28 7 13 7 17 6 21 6 31 6 24 6 34 7 21 6 27 6 37 7 24 6 30 6 40 7 27 6 31 6 41 7 28 6 33 6 43 7 30 7 33 6 38 6 48 7 35

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

X

50

7 00 7 01 7 06 7 07 7 10

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... 7 13 ... ... 7 16 ... 7 19 ... 7 22 ... 7 25 ... 7 26 ... 7 28 ... 7 31 ... 7 33 ...

XH

6 20 6 23 6 28 6 31 6 34 6 39 6 45 6 50 6 52 6 56 6 59

4

32

106

XH XH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8 15 8 16 8 21 8 22 8 25

72

58

122

72

76

... ... ... ... ... ...

10 15 10 15 10 15 12 15 ... 12 15 12 15 12 15 13 15 ... ... 12s 16 16 13 16 24.11.2016 10 16 10 16 10 16 12CIS 16 JŘ... 12 16spol. © CHAPS r.o.,12 3.0.6171.37621 10 21 10 21 10 21 12 21 ... 12 21 12 21 12 21 13 21 ... 10 22 10 22 10 22 12 22 ... 12 22 12 22 12 22 13 22 ... 10 25 10 25 10 25 12 25 ... 12 25 12 25 12 25 13 25 ... ... ...

10 12 ... 7 18 8 28 8 28 ... ... 7 21 8 31 8 31 ... 7 24 8 34 8 34 ... 7 27 8 37 8 37 ... 7 30 8 40 8 40 ... 7 31 8 41 8 41 ... 7 33 8 43 8 43 ... ... 7 36 7 38 8 48 8 48 ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... 10 28 10 28 10 28 12 28 ... ... 10 31 10 31 10 31 12 31 ... 10 34 10 34 10 34 12 34 ... 10 37 10 37 10 37 12 37 ... 10 40 10 40 10 40 12 40 ... 10 41 10 41 10 41 12 41 ... 10 43 10 43 10 43 12 43 ... ... 10 48 10 48 10 48 12 48 ...

71

6+ H 12 12

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

11 30 11 30 11 30 11 33 11 33 11 33 11 38 11 38 11 38 11 41 11 41 11 41 11 44 11 44 11 44 11 49 11 49 11 49 11 55 11 55 11 55 12 00 12 00 12 00 12 02 12 02 12 02 12 06 12 06 12 06 12 09 12 09 12 09 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13

6

8 15 9 55 8 16 9 56 8 21 10 01 8 22 10 02 8 25 10 05

7 05 7 06 7 11 7 12 7 15

11 30 11 33 11 38 11 41 11 44 11 49 11 55 12 00 12 02 12 06 12 09

92

77

9 30 9 30 9 33 9 33 9 38 9 38 9 41 9 41 9 44 9 44 9 49 9 49 9 55 9 55 10 00 10 00 10 02 10 02 10 06 10 06 10 09 10 09 10 12 10 12 10 13

6+ H

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

108

6+ 6+ H XH H

X

73

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7 02 X H 6 +

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

73

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XH

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... 12 28 12 28 12 28 13 28 ... ... 12 31 12 31 12 31 13 31 ... 12 34 12 34 12 34 13 34 ... 12 37 12 37 12 37 13 37 ... 12 40 12 40 12 40 13 40 ... 12 41 12 41 12 41 13 41 ... 12 43 12 43 12 43 13 43 ... ... 12 48 12 48 12 48 13 48 ...

opačný směr – pokračování

TPZ Tč

km

24

60

80

110

26

74

8

62

XH XH 0 0 867 30 od Vratěnín .................................... 867 29 Uherčice,Mešovice ................... 3 3 867 28 Uherčice,,u parku ..................... 5 5 867 27 D Uherčice,,statek Mitrov ............. 8 8 857 26 D Podhradí n.Dyjí,,rozc.2.2 .......... 11 11 857 25 Stálky ........................................ 16 16 847 24 Šafov ........................................ 19 19 847 23 Starý Petřín .............................. 20 20 847 22 Starý Petřín,Jazovice ............... 22 22 847 21 Lančov,,host. ............................ 25 25 847 20 D Lančov,,kaplička ....................... 837 19 29 Vranov n.Dyjí,,před hrází ..........

0 0 2 2 6 6 8 8 11 11 14 14 19 19 22 22 23 23 25 25 28 28 32

0 2 6 8 11 14 19 22 23 25 28

30 33

0 30 0

31 33 34 36 35 37 36 38 0 0

0 31 3 34 5 35 6 36

30 28 837 18

0 30 28 3 33 31 5 34 32 6 0 36 33 3

3 3 39 41 3 3 8 39 6 6 42 44 11 42 45 47 10 10 14 45 48 50 12 12 17 48 51 53 16 16 20 51 52 54 17 17 21 52 52 55 17 17 22 52 19 24 54 54 56 19 20 24 55

X 5 31 50 71 72

12

5 5 38 36 8 41 39 12 44 42 14 47 45 18 50 48 18 51 49 19 52 50 21 53 51

837 17 837 16 825 15 825 14 825 13 825 12 825 11 825 10 815 9 815 8 815 7 800 6 800 5 800 4 800 3 800 2 800 1

jede v pracovních dnech jede v pátek

od

př od

Vranov n.Dyjí,,Zámecký hotel... Vranov n.Dyjí,,nám. .................. Onšov,,rozc.0.2 ........................ D Lesná,,hájenka ......................... Lesná,,penzion ......................... Horní Břečkov,,Jednota ............

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

73

13 33 13 33 ... ... 13 38 13 38 ... 13 41 13 41 ... 13 44 13 44 ... 13 49 13 49 ... 13 55 13 55 ... 14 00 14 00 ... 14 02 14 02 ... 14 06 14 06 ... 14 09 14 09 ... 14 12 ... 14 12 14 13 ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6+ H

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

X

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... 14 15 14 15 ... ... 14 16 14 16 ... X H 14 21 14 21 ... 73 14 22 14 22 ... 13 55 14 25 14 25 ... 13 59

... ... ... ... ... ...

14 15 ... 15 15 ... 14 16 ... 15 16 ... 14 21 X 15 21 ... 14 22 50 15 22 X H 14 25 14 55 15 25 15 55 14 59

... 14 03

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

15 06 14 28 15 08 15 28 15 58 15 12 14 31 15 31 16 01 14 34 15 16 15 34 16 04 14 37 15 19 15 37 16 07 14 40 15 22 15 40 16 10 14 41 15 23 15 41 16 11 14 43 15 25 15 43 16 13

Horní Břečkov,Čížov ................ ... Vracovice,,u kostela ................. ... 14 06 Vracovice .................................. ... 14 08 14 28 14 28 Milíčovice,,ObÚ ........................ ... 14 12 14 31 14 31 Milíčovice,,na státní .................. ... Citonice .................................... ... 14 16 14 34 14 34 D Znojmo,Kasárna,rozc.0.6 ......... ... 14 19 14 37 14 37 Znojmo,,Pražská sídl. ............... ... 14 22 14 40 14 40 Znojmo,,Pražská Policie ČR ..... ... 14 23 14 41 14 41 Znojmo,,nám.Svobody lázně .... ... 14 25 14 43 14 43 Znojmo,,Mariánské nám. .......... ... př Znojmo,,aut.nádr. ..................... ... 14 30 14 48 14 48 6 jede v sobotu + jede v neděli a státem uznané svátky

jede od 30.6.17 do 1.9.17, jede také 15.9.17 nejede od 23.12.16 do 2.1.17, 3.2.17, od 13.3.17 do 17.3.17, 13.4.17, od 3.7.17 do 1.9.17, 26.10.17, 27.10.17 jede od 29.4.17 do 3.9.17 jede od 3.7.17 do 1.9.17

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK. www.idsjmk.cz Grafikony: PD: T801 SN: T802 Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 45, 70 a 20 cestujících.

XH

72

15 03

14 48 15 30 15 48 16 18

D 73 76 77 79

73

112

84

124

79

72

76

10

6+ 6+ H XH H

120

64

94

126 114

14

42

XH XH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

73

72

17 30 17 30 ... ... ... ... ... ... 17 33 17 33 ... ... ... ... ... ... 17 38 17 38 ... ... ... ... ... ... 17 41 17 41 ... ... ... ... ... ... 17 44 17 44 ... ... ... ... ... ... 17 49 17 49 ... ... ... ... ... ... 17 55 17 55 ... ... ... ... ... ... 18 00 18 00 ... ... ... ... ... ... 18 02 18 02 ... ... ... ... ... ... 18 06 18 06 ... 6 + ... ... 5 H ... 6 + 18 09 18 09 ... 76 ... ... 31 ... ... 21 42 24.11.2016 ... 18CIS 12 JŘ... 18 12spol.6s + H © CHAPS r.o., 3.0.6171.37621 71 18 12 18 13 ... 18 13 79 X H 21 43 ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

15 30 15 30 15 30 15 30 15 33 15 33 15 33 15 33 15 38 15 38 15 38 15 38 15 41 15 41 15 41 15 41 15 44 15 44 15 44 15 44 15 49 15 49 15 49 15 49 15 55 15 55 15 55 15 55 16 00 16 00 16 00 16 00 16 02 16 02 16 02 16 02 16 06 16 06 16 06 16 06 16 09 16 09 16 09 16 09 16 12 16 12 16 12 16 12 16 13 16 13

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 21 16 21 16 21 16 21 16 22 16 22 16 22 16 22 16 25 16 25 16 25 16 25

... ... ... ... ... ...

17 15 17 55 18 15 18 15 17 16 17 56 18 16 18 16 17 21 18 01 18 21 18 21 17 22 18 02 18 22 18 22 17 25 18 05 18 25 18 25

... ... ... ... ... ...

18 15 18 15 20 15 21 45 18 16 18 16 20 16 21 46 18 21 18 21 20 21 21 51 18 22 18 22 20 22 21 52 18 25 18 25 20 25 21 55

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... 16 28 16 28 16 28 16 28 ... ... 16 31 16 31 16 31 16 31 ... 16 34 16 34 16 34 16 34 ... 16 37 16 37 16 37 16 37 ... 16 40 16 40 16 40 16 40 ... 16 41 16 41 16 41 16 41 ... 16 43 16 43 16 43 16 43 ... ... 16 48 16 48 16 48 16 48 ...

18 12 ... 17 28 ... 18 28 18 28 ... 17 31 ... 18 31 18 31 17 34 ... 18 34 18 34 17 37 ... 18 37 18 37 17 40 ... 18 40 18 40 17 41 ... 18 41 18 41 17 43 ... 18 43 18 43 ... 17 48 ... 18 48 18 48

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... 18 28 18 28 20 28 21 58 ... ... 18 31 18 31 20 31 22 01 ... 18 34 18 34 20 34 22 04 ... 18 37 18 37 20 37 22 07 ... 18 40 18 40 20 40 22 10 ... 18 41 18 41 20 41 22 11 ... 18 43 18 43 20 43 22 13 ... ... 18 48 18 48 20 48 22 18 ...

spoj jede po jiné trase zastávka jen na znamení nebo požádání nejede od 3.7.17 do 1.9.17 jede od 29.4.17 do 29.10.17 nejede od 29.4.17 do 29.10.17 nejede 24.12.16, od 29.4.17 do 29.10.17

X

H

... ... ... ... ... ...

spoj s bezbariérově přístupným vozidlem


68

Jízdní řády – vlaky / Time-tables – train / Fahrplane – Bahnzüge www.znojemsko.info

Vlakem na výlet do Podyjí a do Lednicko-Valtického areálu

ČD Bike Cyklovlak Expres Pálava–Podyjí ● ideální pro výlety do Podyjí a Lednicko-valtického areálu ● jede vždy v sobotu, neděli a státní svátky od 1. 7. do 1. 10. 2017 ● možnost přepravy jízdního kola (spoluzavazadlo, úschova během přepravy) Tam 08:07 08:11 08:19 08:23 08:28  09:07 09:19 09:34 09:54 10:22 10:27 10:33

Stanice Brno-Královo Pole Brno-Lesná Brno-Židenice Brno hl. n. Brno hl. n. Podivín Břeclav Valtice město Mikulov na Moravě Hrušovany nad Jevišovkou Znojmo Znojmo-Nový Šaldorf Šatov

Zpět  20:19

 

20:16 20:09  20:05 19:58 19:24 19:13 18:59 18:46 18:26 17:58 17:49 17:42

 jede v  a 5.VII.

www.cd.cz/zazitky

Změny vyhrazeny

km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

Vlak

IDS JMK S8

4560 

4500 

4502 

4550 

4506 1 1 

Ze stanice 0 3 11 13 18 24

Břeclav 250,330 1 575 Boří les 575 Valtice město 1 582 Valtice 582 Sedlec u Mikulova 582 Mikulov na Moravě 1 571  Mikulov na Moravě 1 571 Březí 561 Dobré Pole 561 Novosedly 1 551 Jevišovka 551 Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560  Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560 Božice u Znojma 820 Hodonice 810 Dyje 810 Znojmo 241,248 1 800  Do stanice SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

                

4 53  5 04 5 13 5 18 5 25 5 29 5 35 5 38 5 42 5 46 5 52 5 54 6 02 6 11 6 16 6 22

                

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

54 57 06 14 19 25 29 35 38 42 46 52 54 02 11 16 22

     

53 56 05 13 18 25

7 34  7 44  7 51 7 57 8 00 8 06 8 09 8 13 8 17 8 24 8 25 8 33 8 42 8 47 8 53

4520 

4554 

6 6 7 7 7 7

29 inz_RJR_Expres_Poddyji_2017_A7_74x105_v06_tisk.indd 1 31 34 36 43 50 60 63 69 km

29 31 34 36 43 50 60 63 69

Ze stanice Břeclav 250,330 1 575 Boří les 575 Valtice město 1 582 Valtice 582 Sedlec u Mikulova 582 Mikulov na Moravě 1 571  Mikulov na Moravě 1 571 Březí 561 Dobré Pole 561 Novosedly 1 551 Jevišovka 551 Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560  Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560 Božice u Znojma 820 Hodonice 810 Dyje 810 Znojmo 241,248 1 800  Do stanice

nejede 24., 25., 31.XII. nejede 25., 26.XII., 1.I. nejede 24.XII. jede v , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII. jede v ,  a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.  jede v  a , nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X.     

4 5 5 5 5

54 02 11 16 22

4514 2 

13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

31 34 43 46 51 57 00 06 09 13 17 24 25 33 42 47 53

                

4516 

4518 2 

14 33  14 43  14 51 14 57 15 00 15 06 15 09 15 13 15 17 15 24 15 25 15 33 15 42 15 47 15 53

15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

 jede v , nejede 28. – 31.XII.  jede v  od 26.III. do 24.IX. a 27.III., 5.VII., 28.IX.  jede v  od 28.III. do 25.IX. a 17.IX., nejede 5.VII.  EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ  24512 / 4524  Miroslav - Znojmo v , kromě 24. – 26.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X.

31 34 43 46 51 57 00 06 09 13 17 24 25 33 42 47 53

     

16 33  16 43  16 51 16 57 

     

16 35  16 44   16 57

 17 00  17 06  17 09  17 13  17 17  17 24  17 25  17 33  17 42  17 47  17 53

17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

9 31 9 34 9 43  9 51 9 57 10 00 10 06 10 09 10 13 10 17 10 24 10 25 10 33 10 42 10 47 10 53

31 34 43 46 51 57 00 06 09 13 17 24 25 33 42 47 53

v ,  a 31.XII. v ,  a 28. – 31.XII. v  a , kromě 25.XII. Mikulov na Moravě – Znojmo v , kromě 28. – 31.XII. 2 v , kromě 28. – 31.XII. 1 v ,  a 28. – 30.XII.

1 2 1 1

Sp 1829   Brno-Král. Pole  10 39    10 50      11 03  11 05      11 16    11 25  11 32        11 58

4508 

4510 1 2 

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

31 34 43 46 51 57 00 06 09 13 17 24 25 33 42 47 53

4512 

                

12 33  12 43  12 51 12 57 13 00 13 06 13 09 13 13 13 17 13 24 13 25 13 33 13 42 13 47 13 53

07/11/16 14:27

4544 

4524 1  

4526 2 1

 18 33    18 43    18 51  18 57  19 00  19 06  19 09  19 13  19 17  19 24

 19 31  19 34  19 43  19 46  19 51  19 57  20 00  20 06  20 09  20 13  20 17  20 24  20 25  20 33  20 42  20 47  20 53

 21 39    21 48    21 56  22 02  22 03  22 09  22 11  22 15  22 18  22 25  22 27  22 35  22 44    22 53

514

0 3 11 13 18 24

    

Sp 1827   Brno-Král. Pole  9 02    9 13      9 25  9 27      9 43    9 51  9 53        10 18 Šatov 4520 4522  2  

4506 v , kromě 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII. nutno přestoupit 4524 v , kromě 26.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X. nutno přestoupit 1 návazná doprava IDS JMK je na straně 517  

246 

246 – Znojmo - Znojmo  Břeclav 246 Břeclav


Jízdní řády – vlaky / Time-tables – train / Fahrplane – Bahnzüge

69

www.znojemsko.info Změny vyhrazeny

246 – Břeclav - Břeclav  Znojmo 246 Znojmo km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

0 6 9 19 26 33 35 38 40 45 51 56 58 66 69 km

33 35 38 40 45 51 56 58 66 69

4541 3  

4503 

4505 1 2 

4 58  5 12 5 22 5 28 5 30 5 36 5 43 5 48 5 51 5 57 6 00 6 06 6 12 6 15 6 23 6 27

 5 58  6 04  6 12  6 22  6 28  6 30  6 36  6 43  6 48  6 51  6 57  7 00  7 06    7 15    7 26

Znojmo 241,248 1 800 Dyje 810 Hodonice 810 Božice u Znojma 820 Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560  Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560 Jevišovka 551 Novosedly 1 551 Dobré Pole 561 Březí 561 Mikulov na Moravě 1 571  Mikulov na Moravě 1 571 Sedlec u Mikulova 582 Valtice 582 Valtice město 1 582 Boří les 575 Břeclav 250,330 1 575 5  Do stanice SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak Ze stanice Znojmo 241,248 1 800 Dyje 810 Hodonice 810 Božice u Znojma 820 Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560  Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560 Jevišovka 551 Novosedly 1 551 Dobré Pole 561 Březí 561 Mikulov na Moravě 1 571  Mikulov na Moravě 1 571 Sedlec u Mikulova 582 Valtice 582 Valtice město 1 582 Boří les 575 Břeclav 250,330 1 575 5  Do stanice

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

                

34 41 45 49 52 58 59 05 11 14 22 26

4521 

                

14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

     

4523 

                

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16

4525 

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

                

15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 07  17 15  17 26

Vlak

2217 

2225 

2229 

Ze stanice 0 Znojmo 241,246 1 800 4 Znojmo-Nový Šaldorf 800 11 Šatov 817 Unterretzbach Retz Retz Hollabrunn Stockerau Wien Floridsdorf Wien Praterstern Wien Mitte Landstr. Wien Quartier Belvedere Wien Hbf (Bstg. 1-2) Wien Meidling

              Do stanice

km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

Vlak

6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

2282 

       Do stanice

 nejede 24., 25., 31.XII.  jede v  – , nejede 25., 26.XII., 1.I., 28.III.  jede v , nejede 26.XII.

6 17 6 22 6 25  6 36

2206  PayerbachReichenau 6 45 6 51 6 52 6 59 7 03 7 11 7 28 7 45 8 12 8 15 8 20 8 23 8 29 8 34

43 46 48 50 54 61 66 70

Znojmo 246,248 1 800 Znojmo nemocnice 800 Citonice 815 Olbramkostel 815 Šumná 1 825 Grešlové Mýto 835 Blížkovice 845 Vesce 845 Moravské Budějovice 855 Moravské Budějovice Bohušice Jaroměřice nad Rokytnou Lesůňky  Šebkovice Kojetice na Moravě Stařeč Hvězdoňovice Okříšky 240

Vlak

                    Do stanice

km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

Vlak

     

17 02   17 15  17 26

55 00 06 09 14 17 44 01 17 26 30 35 37 43

             

9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11

24800  4 21 4 24 4 30 4 36 4 55 5 02 5 06 5 09 5 15 5 22 5 27 5 30  5 35 5 40 5 47 5 52 5 57 24831 

 4 26  4 32  4 35  4 39  4 47  4 54  4 59  5 05  5 08   

                 

24802  5 29 5 32 5 38 5 44 5 52 6 00 6 04 6 07 6 13 6 23 6 28 6 37  6 41 6 46 6 53 6 59 7 03 24801 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10

03 09 13 23 30 31 38 42 46 48 54 01 08  10 16  10 27

9 01 9 07  9 15  9 25 4527 

                

16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

4513 

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

                

4529 1 

                

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18

4531 

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

    

17 55 18 01 18 05 18 15 18 22 

11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 07  13 15  13 26

Sp 1828   Šatov  17 58        18 22  18 25          18 43  18 44      18 57    19 08 Brno-Král. Pole

 jede v  a  od 26.III. do 28.IX.  EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ 1 Znojmo – Hrušovany nad Jevišovkou v  a 24., 31.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. 1 v ,  a 31.XII. 2 v  a 24., 31.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. 2 v , kromě 28. – 31.XII.

Sp 1827  Brno-Král. Pole

55  00  06  09 14 17 44 01 17 26 30 35 37 43

4511 2 

10 22 10 27 10 33

2210  PayerbachReichenau 7 45 7 51 7 52 7 59 8 03  8 11  8 28  8 45  9 12  9 15  9 20  9 23  9 29  9 34

4515 

                

12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14

4519 

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

                

4533 2 1  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08  20 15  20 25

 18 31  18 38  18 41  18 46  18 49  18 55  19 01  19 08    19 16    19 26

4561 

    

21 21 21 21 21

03 09 13 23 30

13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 07  15 15  15 26 4563 

 22 30  22 35  22 51  23 00  23 07

3 v ,  a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII., 2.I., 29.X. 1 v ,  a 28. – 30.XII.  4505 v  a 24., 31.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. nutno přestoupit Změny vyhrazeny 1 návazná doprava IDS JMK je na straně 517

IDS JMK S82 Znojmo - Šatov

2249 

2257 

12 55 13 00 13 06 13 09 13 14 13 17 13 44 14 01 14 17 14 26 14 30 14 35 14 37 14 43 PayerbachReichenau

14 55 15 00 15 06 15 09 15 14 15 17 15 44 16 01 16 17 16 26 16 30 16 35 16 37 16 43 PayerbachReichenau

16 55 17 00 17 06 17 09 17 14 17 17 17 44 18 01 18 17 18 26 18 30 18 35 18 37 18 43 PayerbachReichenau

2222 

2230 

2238 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14

14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16

45 51 52 59 03 11 28 45 12 15 20 23 29 34

                

4531 

2241 

45 51 52 59 03 11 28 45 12 15 20 23 29 34

4517 1 

45 51 52 59 03 11 28 45 12 15 20 23 29 34

2265      

18 55  19 06 19 09 19 14 19 17 19 44 20 01 20 17 20 26 20 30 20 35 20 37 20 43

Sp 1828 

  

2246  PayerbachReichenau 16 45 16 51 16 52 16 59 17 03 17 11 17 28 17 45 18 12  18 15  18 20  18 23  18 29  18 34

17 43 17 50 17 55

Brno-Král. Pole

 jede v  od 26.III. do 24.IX. a 27.III., 5.VII., 28.IX.  EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ

Změny vyhrazeny

IDS JMK S81 Znojmo - Moravské Budějovice                  

24804  6 59 7 02 7 08 7 17 7 25 7 33 7 37 7 40 7 46 8 03 8 08 8 12  8 16 8 21 8 29 8 34 8 39

24806  9 02 9 05 9 11 9 17 9 25 9 33 9 37 9 40 9 46 10 03 10 08 10 12  10 16 10 21 10 29 10 34 10 39

24808  11 02 11 05 11 11 11 17 11 25 11 33 11 37 11 40 11 46 12 03 12 08 12 12  12 16 12 21 12 29 12 34 12 39

24810  13 02 13 05 13 11 13 17 13 25 13 33 13 37 13 40 13 46  14 03  14 08  14 12    14 16  14 21  14 29  14 34  14 39

24833 

24803 

24805 

24807 

 4 43  6 10  7 10  4 47  6 14  7 14  4 53  6 20  7 20  5 00  6 27  7 26  5 04  6 31  7 30        5 09  6 36  7 35  5 12  6 39  7 38  5 18  6 45  7 44 8 04  5 43  6 04  6 47 8 10  5 49  6 10  6 53 8 14  5 53  6 14  6 57 8 18  6 01  6 18  7 00 8 27  6 10  6 27  7 09 8 34  6 17  6 34  7 16  6 22  6 39  7 21 8 39 8 45  6 28  6 45  7 27 8 48  6 31  6 48  7 30 jede v ,  a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X. jede v , nejede 28. – 31.XII. jede v  a 24., 31.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.

9 9 9 9 9

24852 

        

14 27 14 32 14 36  14 40 14 46 14 53 14 59 15 03 24809 

24834   14 02  14 05  14 11  14 17  14 25  14 33  14 37  14 40  14 46

24814  15 02 15 05 15 11 15 17 15 25 15 33 15 37 15 40 15 46 16 03 16 08 16 12  16 16 16 21 16 29 16 34 16 39

24811 

24835 

24836 24818    16 02  17 02  16 05  17 05  16 11  17 11  16 17  17 17  16 25  17 25  16 33  17 33  16 37  17 37  16 40  17 40  16 46  17 46 18 03 18 08 18 12  18 16 18 21 18 29 18 34 18 39

17 11 17 13 17  21 11 21 13 21  27 11 27 13 27  34 11 34 13 34  38 11 38 13 38      9 43 11 43 13 43  9 46 11 46 13 46  9 52 11 52 13 52  10 04 12 04 14 00  14 57  10 10 12 10 14 06  15 03  10 14 12 14 14 10  15 07  10 18 12 18 14 13  15 10  10 27 12 27 14 27  15 27  10 34 12 34 14 34  15 34  10 39 12 39 14 39  15 39  10 45 12 45 14 45  15 45  10 48 12 48 14 48  15 48   jede v , nejede 24. – 26.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X.  jede v ,  a 28.III., 6.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 27.III.  jede v  a 23., 30.XII., 4.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII., 1.I., 28.X.

24813 

24837 

24820  18 59 19 02 19 08 19 13 19 21 19 28 19 32 19 35 19 41 19 41 19 46 19 50  19 54 19 59 20 06 20 12 20 16 Jihlava 24817 

24838   21 02  21 05  21 11  21 17  21 25  21 33  21 37  21 40  21 46

24819 

17 17  19 20 17 21 17 21  19 24 17 27  27 19 30 17 34  34 19 37 38 17 38  19 41     17 43  15 43 19 51 15 46 17 46  19 54 17 52  20 00 15 52 16 00  17 00  18 04  20 04 16 06  17 06  18 10  20 10 16 10  17 10  18 14  20 14 16 13  17 13  18 18  20 18 16 27  17 27  18 27  20 27 16 34  17 34  18 34  20 34 16 39  17 39  18 39  20 39 16 45  17 45  18 45  20 45 16 48  17 48  18 48  20 48  jede v  a  do 13.II. a 24.XII., nejede 26.XII., 2.I., od 15.II. jede denně  4867 / 24805  Jihlava - Znojmo v  od 21.II. a 28.III., 6.VII., 29.X. 15 15 15 15 15

505

Ze stanice Okříšky 240 Hvězdoňovice Stařeč Kojetice na Moravě Šebkovice Lesůňky  Jaroměřice nad Rokytnou Bohušice Moravské Budějovice  Moravské Budějovice 855 38 Vesce 845 40 Blížkovice 845 43 Grešlové Mýto 835 51 Šumná 1 825 58 Olbramkostel 815 62 Citonice 815 68 Znojmo nemocnice 800 70 Znojmo 246,248 1 800   zastávka otevřena ode dne vyhlášení  nejede 24., 25., 31.XII.  nejede 24.XII.  jede v , nejede 31.XII. 0 4 9 16 20 22 24 27 32

4555 

 jede v  – , nejede 24. – 26., 31.XII., 1., 6.I., 28.III., 5., 16., 26.V., 15.VIII., 26.X., 1.XI., 8.XII.

241 Znojmo – Okříšky a zpět a zpět 241 Znojmo - Okříšky km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

     

4509 1 2 

516

Wien Meidling Wien Hbf (Bstg. 1-2) Wien Quartier Belvedere Wien Mitte Landstr. Wien Praterstern Wien Floridsdorf Stockerau Hollabrunn Retz Retz Unterretzbach 0 Šatov 817 7 Znojmo-Nový Šaldorf 800 11 Znojmo 241,246 1 800

8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

53 58 04 07 12 15 42 01 17 26 30 35 37 43

Ze stanice

58 04 12 22 28 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

jede v , nejede 28. – 31.XII. jede v ,  a 28. – 31.XII. jede v ,  a 28. – 31.XII., nejede 24.XII. jede v  a 1.I., 27.III., 5.VII., 16.IX., 28.X. jede v , nejede 28. – 31.XII., 16.IX. jede v  od 26.III. do 24.IX. a 27.III., 5.VII., 28.IX.

248 Znojmo – Retz a-zpět 248 Znojmo Retz (- Wien) a zpět km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

4551 

246  248

nejede 24., 25., 31.XII. nejede 25.XII. jede v , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII. jede v ,  a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.  jede v  a , nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X.    

0 2 8 12 19 27 30 32 38

4507 2 

Ze stanice

515

0 6 9 19 26

Vlak

IDS JMK S8

241


Trasy / Routes / Routes

CYKLISTICKÉ A PĚŠÍ TRASY Cycling AND WALKING Routes Radwege UND WanderungEN zu FuSS str./p./s. 71–89


Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern

71

www.znojemsko.info

Trasa C1: Po vyhlídkách Podyjí Znojmo – Kraví hora – vyhlídka v Špalkově vinici – Sealsfieldův kámen – údolí Dyje – vinice Šobes – Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Eliášova kaple – Znojmo Výchozí místo: Znojmo, rozcestník pod Znojemskou přehradou Určeno: pro horská a trekingová kola Délka trasy: 34,2 km, Převýšení: cca 580 metrů Obtížnost trasy: těžší, lesní a polní cesty, méně asfaltové cesty, několik velmi prudkých stoupání Občerstvení: pohostinství v Konicích a Popicích, vinice Šobes, hospůdka U rybníka v Podmolí, U Obří hlavy Znojmo Většinu trasy absolvujeme po cyklotrase č. 5000 (modrá cykloturistická značka) Od rozcestníku pod Znojemskou přehradou stoupáme přes Kraví horu (výhled na Znojmo), v lese u rozcestníku odbočíme na vyhlídku ve Špalkově vinici, stejnou cestou jedeme zpět. Projedeme Konice a v Popicích na rozcestí odbočíme po zelené cykloturistické značce na Sealsfieldův kámen (vyhlídka). Po značce pokračujeme dále, až se napojíme nad Havraníky zpět na modrou cykloturistickou značku. U rozcestníku Pod Šobesem přejedeme Dyji po lanovém mostě a pokračujeme přes vinici Šobes (na hřbetu vyhlídka na meandrující Dyji). Přes rozcestí U Milíře pokračujeme okolo Podmolí k Andělskému mlýnu a na Králův stolec (vyhlídka). Další cesta vede na Hradiště, kde uděláme odbočku po Křížovnické ulici, po skončení asfaltky se dáme doprava úzkou cestou mezi ploty k Eliášově vyhlídce (pohledy na Znojmo). Stejnou cestou se vrátíme na značku a pokračujeme Gránickým údolím a na samém konci po mostě přes Dyji k výchozímu místu.

Route C1: To see the sights of the country along Dyje

Route C1: Aussichtsweg durch das Thayatal

Znojmo – Kraví hora – viewing point Špalek’s vineyard– Sealsfield’s stone – Dyje river valley – Šobes vineyard – Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Elias’s chapel – Znojmo

Znaim – Kraví hora – Aussicht im Špalkover Weinberg – Sealsfield-Stein – Thayatal – Weinberg Šobes – Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Eliaskapelle – Znaim

Starting point: Znojmo, signpost by the Znojmo dam Designed: Mountain and trekking bikes Route Length: 34,2 km, Elevation: approx. 580 metres Route Difficulty: more challenging, forest and field trails, fewer tarmac paths, some very steep ascents Refreshments: restaurants in Konice and Popice, Šobes vineyard, pub "U rybníka" in Podmolí, "U Obří hlavy" in Znojmo

Start: Znaim, Wegweiser unter der Znaimer Talsperre Bestimmt für: Mountain bike und trekking bike Länge: 34,2 km, Höhenmeter: cca 580 Meter Schwierigkeitsgrad: anstrengend, Waldwege, Feldwege, weinige Asphaltwege, mehrere sehr steile Steigungen Erfrischung: Gaststätte in Konice und Popice, Weinberg Šobes, Gaststätte U rybníka in Podmolí, U Obří hlavy Znaim

Most of the route follows cycling path no. 5000 (blue tourist trail sign). From the signpost by the Znojmo dam you will climb across Kraví hora (a great view of Znojmo), in the forest by the signpost turn towards the viewing point at Špalek’s vineyard, returning through the same route. Go through Konice and Popice, at the cross-road turn on to the green-labelled cycling/footpath to Sealsfield’s stone (a viewing point). Continue on this path until you connect back to the blue-labelled cycling/footpath by Havraníky. At the signpost "Pod Šobesem" cross the river Dyje over a cable stay bridge and continue through the Šobes vineyard (there is a view of the meandering river Dyje from the top of the hill). Continue through "U Milíře" cross-road past Podmolí towards Andělský mlýn (Angel Mill) and Králův stolec (viewing point). The next section leads to Hradiště where we take a detour along Křížovnická street, at the end of the tarmac road turn right through a narrow passage between fences towards Elias’s viewing points (views of Znojmo). Return the same way to the sign and continue through the Gránice valley and at the very end across the bridge over Dyje towards the starting point.

Der größte Teil der Route führt an dem Radweg Nr. 5000 (der blaue Radweg). Vom Wegweiser unter der Znaimer Talsperre steigt man über Kraví hora (Aussicht auf Znaim), am Wegweiser im Wald biegt man zur Aussichtsstelle im Špalkover Weinberg ab, gleicher Weg zurück. Durch Konice fährt man durch und in Popice biegt man an der Kreuzung ab, der grüne Radweg zum Sealsfield-Stein (Aussicht). Man folgt dem grünen Radweg weiter bis man über der Gemeinde Havraníky zurück zum blauen Radweg kommt. Am Wegweiser Pod Šobesem fährt man über die Seilbrücke über die Thaya und weiter über den Weinberg Šobes (am Kamm Aussicht auf die mäandrierende Thaya). An der Kreuzung U Milíře vorbei, entlang von Podmolí zu Andělský mlýn und auf Králův stolec (Aussicht). Der Weg führt weiter zu Hradiště, wo wir in die Křížovnická Straße abbiegen, am Ende von dem Asphaltweg fahren wir an dem schmalen Weg zwischen den Zäunen zur Eliasaussicht nach rechts ab (Aussicht auf Znaim). Man kehrt wieder zurück und an dem ausgeschilderten Weg fährt er durch das Gránicer Tal weiter. Am Ende dann über die Thayabrücke zum Ausgangsort.


72

Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern www.znojemsko.info

Trasa C2: Do kopce a z kopce Rakouskem a Českem Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo Výchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 58 km (zajížďka na Hardeggskou vyhlídku +1 km, zajížďka na Nový Hrádek + 4 km) Obtížnost trasy: těžší, kopcovitá, převážně asfaltový povrch, menší část lesní a polní cesty Občerstvení: Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Pohostinství U Švestků, Lukov: penzion U Hrádku, Mašovice: hospoda U Lesa Ze Znojma jedeme po silnici přes Sedlešovice až za Nový Šaldorf, kde na rozcestí odbočíme na Konice a dále do Popic. Po polní cestě pokračujeme po modré cyklistické značce (trasa č. 5000) okolo Popické kaple na asfaltovou cestu, kde opouštíme značku a odbočíme vlevo do Hnanic (foto). Za hraničním přechodem odbočíme po polní cestě doprava na Heiliger Stein, sjedeme na silnici a pokračujeme vpravo na Niederfladnitz, Merkersdorf (hrad Kaja), Hardegg a přes hraniční přechod do ČR. Cestou do Čížova – cykloturistická trasa č. 5003 – můžeme navštívit Hardeggskou vyhlídku – odbočka vlevo. Z Čížova pokračujeme po červené cykloturistické značce (cyklotrasa č. 48 Greenway Praha–Wien) okolo Čížovského rybníka – Dehťáku (koupání) přes Lukov – odbočka na Nový Hrádek (foto), (zelená cykloturistická trasa č. 5002) k rozcestníku U Milíře (zde opouštíme červenou cykloturistickou značku) a po lesní silnici dojedeme do Podmolí, odkud pokračujeme po silnici přes Mašovice a Hradiště až do Znojma.

Route C2: Up and down the hill through Austria and Czechia

Route C2: Bergauf und bergab durch Österreich und Tschechien

Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo

Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo

Starting point: Znojmo Designed: for trekking and mountain bikes Route Length: 58 km (detour to Hardegg lookout + 1 km, detour to Nový Hrádek + 4 km) Route Difficulty: harder, hilly, mostly asphalt surface, shorter parts of forest and field trails Refreshments: Nový Šaldorf: restaurant U Suchých, Vinný (Wine) restaurant, restaurant Schaller, Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: U Švestků Inn, Lukov: guesthouse U Hrádku, Mašovice: pub U Lesa

Start: Znojmo Bestimmt für: Trekkingbikes und Mountainbikes Länge: 58 km (Abstecher zur Hardegger Warte + 1 km, Abstecher zu Nový Hrádek + 4 km) Schwierigkeitsgrad: schwieriger, Hügelprofil, vorwiegend Asphaltbelag, teilweise Wald- und Feldwege Erfrischung: Nový Šaldorf: Restaurant U Suchých, Weinrestaurant, Restaurant Schaller, Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Wirtshaus U Švestků, Lukov: Pension U Hrádku, Mašovice: Gasthaus U Lesa (Am Walde)

From Znojmo we travel by road through Sedlešovice as far as through Nový Šaldorf, where on the crossing we turn towards Konice and further on to Popice. On the field trail we continue on the blue marked cycling route (No. 5000) around Popice chapel to an asphalt road, where we leave the marked route and turn left to Hnanice (photo). Behind the border crossing on the field trail we turn right towards Heiliger Stein 09, we go on the road and continue to the right towards Niederfladnitz, Merkersdorf (Kaja castle), Hardegg and over the border crossing to CZ. On the way to Čížov – cycletourist route No. 5003 – we can visit Hardegg look-out – turn left. From Čížov we follow the red cycletourist marked trail (cycle-route No. 48 Greenway Prague–Vienna) around the Čížov pond called Dehťák (swimming) through Lukov – turn off to Nový Hrádek (photo), (green cycletourist route No. 5002) as far as the signpost U Milíře (from here we leave the red cycletourist marked trail) and on the forest road we reach Podmolí, from where we continue by road to Mašovice and Hradiště as far as Znojmo.

Von Znojmo aus die Landstraße über Sedlešovice bis hinter die Ortschaft Nový Šaldorf entlang fahren, dort an der Abzweigung die Richtung Konice nehmen und weiter bis nach Popice fahren. Auf einem Feldweg weiter entlang der blauen Markierung (Radweg Nr. 5000), an der Popitzer Kapelle vorbei bis zur asphaltierten Landstraße, dort den blauen Weg verlassen und links nach Hnanice (foto) abbiegen. Hinter dem Grenzübergang biegt rechts auf den Feldweg nach Heiliger Stein abbiegen, dann bergab auf eine Landstraße, dort rechts nach Niederfladnitz, Merkersdorf (die Feste Kaja), Hardegg und über den Grenzübergang zurück in die ČR. Bei der Fahrt nach Čížov – Radweg Nr. 5003 – kann man linkerseits die Hardegger Warte besichtigen. Von Čížov aus weiter entlang der roten Markierung (Radweg Nr. 48 Greenway Prag–Wien), am Teich bei Čížov vorbei (Bademöglichkeit), über Lukov – Abzweigung zur Nový Hrádek (foto), (grüner Radweg Nr. 5002) bis zum Wegweiser U Milíře (dort den rot markierten Radweg verlassen) und über einen Waldweg in Podmolí ankommen. Von dort aus weiter die Landstraße über Mašovice und Hradiště entlang zurück nach Znojmo.


Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern

73

www.znojemsko.info

Trasa C3: Ze Znojma na sever

Višňové Mikulovice Horní Dunajovice Želetice Hluboké Mašůvky

Žerotice Tvořihráz

Kuchařovice

Znojmo – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znojmo Výchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 45 km Obtížnost trasy: středně těžká, místy krátká prudší stoupání Občerstvení: Hluboké Mašůvky – Lázeňský hostinec Pod Lipami

Na kruhovém objezdu u horního Kauflandu ve Znojmě se dáme komunikací z kopce přes železniční přejezd a dále po silnici do Kuchařovic (cyklotrasa 5006). V Kuchařovicích stoupáme do kopce, mineme meteorologickou stanici a sjíždíme z kopce (stále 5006) a dále v mírně zvlněném terénu až k říčce Únanovce, kterou přejedeme a pokračujeme po cyklostezce do Tvořihráze. Odbočíme na Žerotice a Želetice a pokračujeme do Horních Dunajovic (proti toku potoka se nachází Lurdská jeskyně – zajížďka 1 km). Další cesta vede na Višňové, kde odbočíme doleva na Znojemskou cyklostezku vedoucí do kopce k lesu. Následně sjíždíme lesem až k nádrži Horní Dunajovice. U hráze odbočíme vpravo a silničkou stoupáme po okraji lesa, posléze lesem k silnici, po které přijedeme do Mikulovic. Pokračujeme a záhy se napojíme na cyklostezku 481 (povede nás až do Znojma). Sjedeme do Plavče a pak po stoupání na rovince odbočíme na cestou doprava, která nás dovede do Hlubokých Mašůvek. Odtud pokračujeme až do Znojma.

Route C3: From Znojmo up north

Route C3: Vom Znaim Richtung Nord

Znojmo – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znojmo

Znaim – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znaim

Starting point: Znojmo Suitable for: trekking and mountain bikes Length: 45 km Level of difficulty: moderate, some short, steep ascents Refreshments: Hluboké Mašůvky – Pod Lipami restaurant

Ausgangspunkt: Znaim Für: Trekking- und Mountingbikes Länge der Route: 45 Km Schwierigkeitsgrad der Route: mäßige, etwas kurzen steilen Aufstieg Erfrischung: Hluboké Mašůvky – Badgasthaus Pod Lipami

At the roundabout by upper Kaufland store in Znojmo follow the road going downhill, across a railway crossing and then conitnue to Kuchařovice (cycle path 5006). In Kuchařovice go up the hill past a meteorological station and then descend (still path 5006) and go over a slightly undulating terrain until you reach Únanovka stream. Cross the stream and following cycle path to Tvořihráz. Turn towards Žerotice and Želetice and go through Horní Dunajovice (there is a Lourdes cave up the stream – a detour of 1km). The journey continues to Višňová where you need to turn left and join Znojmo cycle path that goes up the hill towards a forest. Descend through the forest until you reach water reservoir Horní Dunajovice. At the reservoir dam turn right and go up a track along the forest border, then through the woods towards a main road which will take you to Mikulovice. Continue until you eventually join cycle path 481 that leads to Znojmo. Go to Plaveč and then after a flat ascent turn right, this track will take you to Hluboké Mašůvky. From there you can return to Znojmo.

Am Kreisverkehr bei der Markthalle Kaufland in Znaim biegen wir bergab Straße über den Bahnübergang und folgen der Straße bis Kucharovice (Route 5006). In Kucharovice den Berg hinauf, vorbei an der Wetterstation und den Berg hinunter (weiter 5006) und in einer leicht hügeligen Gelände am Bach Únanovce, die wir überqueren und weiter entlang dem Radweg nach Tvořihráz. Wir wenden uns an Žerotice und Želetice und weiterhin Horní Dunajovice (gegen den Strom Strömung ist Lourdes-Grotte – 1 km Umweg). Ein weiterer Weg führt zu Višňová, wo wir auf den Znaim Radweg kommen und den Berg hinauf in den Wald abbiegen. Dann geht man in den Wald zu Wasserreservoir Horní Dunajovice. Beim Damm Straßen rechts und erklimmen den Rand des Waldes, dann durch den Wald bis zur Straße, auf der wir zu Mikulovice kommen. Wir werden weiterhin gehen und bald werden wir dem Radweg 481 (führen uns zu Znaim )kommen. Wir steigen auf Plavče und klettern dann auf der Ebene nach dem Einkommen auf den rechten Weg, der uns in Hluboké Mašůvky führen wird. Wir werden weiterhin Znaim erreichen.


74

Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern www.znojemsko.info

Zblovice Bítov

Trasa C4: Hrady a zámky česko-rakouského příhraničí Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D. Výchozí místo: Vranov n. D. Určeno: pro všechny druhy kol Délka trasy: 53 km Obtížnost trasy: těžší, asfaltový povrch, místy prudší stoupání Občerstvení: Vranov n. D.: Country saloon, restaurace Formosa, Přehrada, Brusel a U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, hotel Bítov, restaurace Na náměstí

Z Vranova n. D. vyjíždíme po cykloturistické trase č. 48 (Greenways Praha–Wien) směrem na Podhradí n. D., odbočíme vlevo a okolo čerpací stanice stoupáme do prudkého kopce okolo zámku. Na křižovatce neodbočujeme po cestě Greenways, ale pokračujeme rovně do Šafova. Odtud jedeme přes Starý Petřín (napojení na cyklotrasu č. 48) do Podhradí n. D. (možnost koupání) se zříceninou hradu Frejštejn. Po silnici proti toku Dyje, později prudkým stoupáním okolo dvora Mitrov dojedeme do Uherčic, kde opouštíme cyklotrasu č. 48. Z Uherčic pokračujeme směrem na Lubnici (cyklotrasa 5007, ale na první křižovatce odbočíme vpravo na Korolupy a přes Oslnovice a Vysočany směrem na Dešov (cyklotrasa č. 5011). Sjíždíme z kopce do údolí Želetavky k Svobodovu mlýnu a záhy odbočíme vpravo na Zblovice a na křižovatce se dáme vpravo k hradu Bítov. Stejnou cestou se vracíme zpět na křižovatku, projedeme Bítov a sjíždíme k Vranovské přehradě. Za mostem odbočíme v ostrém úhlu vlevo a stoupáme k zřícenině hradu Cornštejn. Odtud dále lesní asfaltovou silničkou do Lančova, kde odbočíme vlevo a pokračujeme až do Vranova. Druhá, rakouská varianta trasy (celkem 64 km) je z Uherčic do Vratěnína přes hraniční přechod Unterthürnau do Drossendorfu, přes Langau do Riegersburgu, dále přes Felling, Hardegg, Čížov do Vranova n. D.

Route C4: Castles and chateaux in the Czech-Austrian border area

Route C4: Burgen und Schlösser des tschechisch-österreichischen Grenzgebietes

Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn (mill) – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D.

Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn (Mühle) – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D.

Starting point: Vranov n. D. Designed: for all kinds of bikes Route Length: 53 km Route Difficulty: harder, mostly asphalt surface, several steeper climbs Refreshments: Vranov n. D.: Country saloon, restaurant Formosa, Přehrada, Brusel and U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, hotel Bítov, restaurant Na Náměstí

Start: Vranov n. D. Bestimmt für: alle Fahrradtypen Länge: 53 km Schwierigkeitsgrad: schwieriger, Asphaltbelag, teilweise steilere Steigungen Erfrischung: Vranov n. D.: Country Saloon, Restaurants Formosa, Přehrada, Brüssel und U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, Hotel Bítov, Restaurant Na náměstí (Auf dem Stadtplatz)

From Vranov n. D. we take off on the cycletourist route No. 48 (Greenways Prague–Vienna) towards Podhradí n. D., we turn left and around the petrol station we climb a steep hill around a chateau. At the crossroads we don’t turn off to Greenways, but continue straight on to Šafov. From where we go through Starý Petřín (connection with cycle-route No. 48) to Podhradí n. D. (chance to swim) where ruins of Frejštejn castle are found. On the road opposite to the flow of Dyje, later a steep climb around Mitrov yard we reach Uherčice, where we leave cycleroute No. 48. From Uherčice we go on towards Lubnice (cycleroute 5007, but at the first crossroads we turn right to Korolupy and through Oslnovice and Vysočany towards Dešov (cycleroute No. 5011). We ride down hill to the Želetavka river valley to Svobodův mlýn (mill) and soon turn right to Zblovice and at the crossroads we turn right to Bítov castle. We take the same way back to the crossroads, we go through Bítov and go down towards Vranov dam. After the bridge we take a sharp left turn and climb towards the ruins of Cornštejn castle. From there we continue on the small forest asphalt road to Lančov, where we turn left and go on up to Vranov. The second Austrian alternative route (a total of 64 km) leads from Uherčice to Vratěnín across the border crossing Unterthurnau to Drossendorf, through Langau to Riegersburg, further through Felling, Hardegg, Čížov to Vranov n. D.

Von Vranov n. D. aus den Radweg Nr. 48 (Greenways Prag–Wien) nehmen, in Richtung Podhradí/Thaya fahren, dann links abbiegen und an der Tankstelle vorbei steil bergauf an dem Schloß vorbei. An der Kreuzung nicht der Greenways-Route folgen (diese biegt ab), sondern geradeaus nach Šafov fahren. Von dort aus über Starý Petřín (dem Radweg Nr. 48 folgen) nach Podhradí n. D. (Bademöglichkeit) mit der Burgruine Frejštejn. Die entlang der Thaya führende Landstraße flußaufwärts fahren, dann an dem Hof Mitrov vorbei steil bergauf nach Uherčice, dort den Radweg Nr. 48 verlassen. Von Uherčice aus weiter in Richtung Lubnice (Radweg 5007), an der ersten Kreuzung jedoch rechts nach Korolupy abbiegen und über Oslnovice und Vysočany weiter in Richtung Dešov (Radroute Nr. 5011) fahren. Bergab in das Flußtal von Želetavka zur Mühle Svobodův mlýn und gleich danach rechts nach Zblovice abbiegen und an der Kreuzung wieder rechts zur Burg Bítov. Auf dem gleichen Weg zurück an die Kreuzung, die Ortschaft Bítov durchfahren und bergab zur Frainer Talsperre fahren. Hinter der Brücke scharf nach links und bergauf auf die Burgruine Cornštejn zu. Von dort aus die schmale asphaltierte Waldstraße nach Lančov entlang, dort links abbiegen und bis nach Vranov n. D. weiterfahren. Die andere, österreichische Routenvariante (insgesamt 64 km) führt von Uherčice aus nach Vratěnín, durch den Grenzübergang Unterthürnau nach Drosendorf, über Langau nach Riegersburg, weiter über Felling, Hardegg, Čížov nach Vranov n. D.


Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern

75

www.znojemsko.info

Trasa C5: Za tajemstvím vína Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo Výchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 53 km Obtížnost trasy: lehká, převážně asfaltové cesty, část polní a lesní cesty Občerstvení: Strachotice: Selský dvůr, Jaroslavice: hostinec U Šmídů, Šatov: M. sklípek, Havraníky: restaurace Tři Koruny, Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller Ze Znojma po silnici do Oblekovic (směr Vídeň), kde odbočíme vlevo na Jaroslavice, jedeme přes Načeratice, Derflice a Strachotice do Slupi (foto). Za Slupí odbočíme vlevo na Oleksovičky, před mostem přes náhon se dáme vpravo a po cestě přejedeme další most a pokračujeme přímo, okolo domů pak zatáčkou vpravo. Po několika stech metrech nás cesta přivede na břeh Jaroslavického rybníka, který objedeme až do Jaroslavic. Po silnici směrem na Znojmo za sklepním hospodářstvím Znovínu Znojmo odbočíme po cykloturistické trase č. 5007 vlevo a okolo Kočičího, Ovčího a Vinného vrchu dojedeme do Dyjákoviček a Chvalovic. Zde odbočíme vlevo a vzápětí vpravo na silnici směrem do Šatova. Pod kostelem odbočíme po silnici vpravo na Havraníky (foto), v Novém Šaldorfě u kaple zahneme vlevo a za Sedlešovicemi po přejezdu mostu přes Dyji opět vlevo a okolo Louckého kláštera dojedeme do Znojma.

Route C5: To the secret of wine

Route C5: Die Suche nach dem Geheimnis des Weines

Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo

Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo

Starting point: Znojmo Designed: for trekking and mountain bikes Route Length: 53 km Route Difficulty: easy, mainly asphalt surface, short parts of forest and field trails Refreshments: Strachotice: Selský dvůr, Jaroslavice: Inn U Šmídů, Šatov: M. sklípek (Moravian Wine Cellar), Havraníky: restaurant Drei Kronen, Nový Šaldorf: restaurant U Suchých, Vinný (Wine) restaurant, restaurant Schaller

Start: Znaim Bestimmt für: Trekkingbikes und Mountainbikes Länge: 53 km Schwierigkeitsgrad: leicht, vorwiegend Asphaltbelag, teilweise Feld- und Waldwege Erfrischung: Strachotice: Selský dvůr (Bauernhof), Jaroslavice: Gasthaus U Šmídů, Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Havraníky: Restaurant Drei Kronen, Nový Šaldorf: Restaurant U Suchých, Vinný restaurant (Weinrestaurant), Restaurant Schaller

From Znojmo on the road to Oblekovice (towards Vienna), where we turn left to Jaroslavice and go through Načeratice, Derflice and Strachotice to Slup (photo). Behind Slup we turn left towards Oleksovičky, before the bridge over the millrace we turn right and along the way we go over another bridge and continue straight, past houses then turn right. After several hundreds of metres we come to the banks of the Jaroslavice pond, which we go around up to Jaroslavice. On the road in the direction towards Znojmo behind winecellar farm Znovín Znojmo we turn left on the cycletourist route No. 5007 and around Kočičí (Cat), Ovčí (Sheep) and Vinný (Wine) hills we reach Dyjakovičky and Chvalovice. There we turn left and immediately right on the road towards Šatov. Below the church we turn right on the road to Havraníky (photo), in Nový Šaldorf by the chapel we turn left and behind Sedlešovice after crossing the bridge over Dyje we again turn left and around Louckého monastery we reach Znojmo.

Von Znojmo aus die Landstraße nach Oblekovice (Richtung Wien) entlang, dort links nach Jaroslavice abbiegen, über Načeratice, Derflice und Strachotice nach Slup (foto) fahren. Hinter Slup links nach Oleksovičky abbiegen, vor der Brücke über einen Mühlgraben nach rechts abbiegen, eine weitere Brücke überqueren, dann geradeaus an den Häusern vorbei fahren, und dann weiter durch die Rechtskurve. Nach ein paar hundert Metern führt uns der Weg zum Ufer des Teiches bei Jaroslavice, den muß man bis Jaroslavice umfahren. Die Landstraße Richtung Znaim nehmen, hinter den Weinkellern der Gesellschaft Znovín Znojmo links auf den Radweg Nr. 5007 abbiegen und an dem Kočičí, Ovčí und Vinný vrch vorbei (Katzen-, Schafs- und Weinhügel) über Dyjákovičky in Chvalovice ankommen. Dort links abbiegen und gleich rechts auf die Landstraße in Richtung Šatov. Unterhalb der Kirche rechts auf die Landstraße nach Havraníky (foto) abbiegen, in Nový Šaldorf an der Kapelle links abbiegen, hinter Sedlešovice nach Überqueren einer Thayabrücke wieder nach links und an dem Stift von Louky vorbei zurück nach Znojmo.


76

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa Z1: Historickými cestami Okrašlovacího spolku Směrovník u pivovaru – Gránické údolí – kaple sv. A. Paduánského – Obornyho cesta – rozcestník u pivovaru Výchozí místo: Znojmo, směrovník u pivovaru Délka trasy: 3 km po červeném značení (+ 300 m k Eliášově kapli) Terén: kopcovitý, nevelké převýšení Občerstvení: restaurace Znojma Od směrovníku u pivovaru vede cesta k vyhlídce v ulici Přemyslovců v sousedství minoritského kláštera (sídlo Jihomoravského muzea), dále cestou 24. pluku klesá k mostku přes Gránický potok. Odtud stoupá Jubilejní cestou (druhou variantou je výstup křížovou cestou) ke kapli sv. Antonína Paduánského. Odtud pokračuje z kopce serpentinami až ke Gránickému potoku (zajímavá je krátká odbočka z cesty k Eliášově kapli, odkud se otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na Znojmo. Od kaple sv. A. Paduánského odbočíme doleva směrem do údolí, v prvním mírném oblouku odbočíme doprava na stezku mezi zahrádkami asi 150 metrů, stejnou cestou zpět). Od Gránického potoka pokračujeme Obornyho cestou až k výchozímu bodu.

Route Z1: Historic paths of Decorating Society

Route Z1: Auf den historischen Wegen des Zierarbeitsvereines

Signpost by brewery – Gránice valley – chapel of St. Anthony of Padua – Oborny’s trail – signpost by brewery

Wegweiser bei der Brauerei – Granitztal – Kirche St. Anton von Padua – Oborny Weg – Wegweiser bei der Brauerei

Starting point: Znojmo, signpost by brewery Length: 3 km along the red tourist trail (+ 300 m to Elias’s Chapel) Terrain: undulating, mild elevation Refreshments: restaurants in Znojmo

Ausgangspunkt: Stadt Znaim, Wegweiser bei der Brauerei Länge der Route: 3 km – rote Markierung (+ 300 m bis zur Elias Kapelle) Gelände: hügelig, moderate Erhöhung Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo

From a signpost by the brewery follow the path to a viewing spot in Přemyslovců street, next to the Minorite Monastery (site of the South Moravian Museum). Continue through 24. Pluku street to a bridge over Gránice stream. Ascend the Jubilee track (the other option is to follow the Way of the Cross road) to the chapel of St. Anthony of Padua. The track then winds towards Gránice stream (there is an interesting detour to Elias’s Chapel which boasts with one of the most beautiful views of Znojmo. At St. Anthony’s chapel take a left turn down the valley, when you reach the first mild turn, take a right, down a track between gardening plots for approx. 150 meters, return the same way). From Gránice stream follow the Oborny’s trail back to the starting point.

Der Wanderweg verläuft am Wegweiser bei der Brauerei bis zum Aussichtspunkt auf der Přemyslovců Straße, nahe am Minoritenkloster (dem Sitz des Südmährischen Museums). Weiter geht es am Weg des 24. Regimentes, wo der Weg herab auf die Brücke über den Granitzenbach führt. Von hier steigt der Weg am Jubiläumsweg an (zweite Möglichkeit bietet der Anstieg durch den Kreuzweg) bis zur Kirche St. Anton von Padua. Von hier führt der Weg entlang den Serpentinen herab bis zum Granitzenbach (einen interessanten Abstecher bietet die Elias Kapelle mit der wunderschönen Aussicht über die Stadt Znojmo. Bei der Kirche St. A. von Padua führt der Weg links Richtung Tal, in der ersten leichten Kurve dann nach rechts abbiegen und auf dem Weg zwischen den Gärten ungefähr 150 Meter lang weiter, auf die gleiche Weise zurück). Vom Granitzenbach setzt der Weg durch den Oborny Weg bis zu dem Ausgangspunkt fort.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

77

www.znojemsko.info

Trasa Z2: Za poznáním dějin Hradiště Rozcestí u počátku křížové cesty v Gránicích – Spálený mlýn – stará hradišťská cesta – Křížovnická ulice Výchozí místo: Znojmo, rozcestník u počátku křížové cesty v Gránicích Délka trasy: 3 km po modrém místním značení (+ 2 až 2,5 km do centra Znojma) Terén: kopcovitý, nevelké převýšení Občerstvení: restaurace Znojma, Spálený mlýn Od rozcestníku u počátku křížové cesty (cesta k němu popsána v předchozí trase) jdeme po pravém břehu proti toku Gránického potoka ke Spálenému mlýnu, dále přes barokní kamenný most do kopce starou hradišťskou cestou, přejdeme silnici na Hradiště, okolo velkomoravských valů a hřbitova k historické bráně, dále Křížovnickou ulicí až k vyhlídce u kaple sv. Antonína Paduánského (možná odbočka k Eliášově kapli – viz předchozí trasa). Odtud klesá cesta křížovou cestou k počátku trasy. Do Znojma je možné jít Cestou 24. pluku po modře značené turistické cestě nebo po toku potoka až ke konci lesoparku, kde začíná Obornyho cesta (viz předchozí trasa), popřípadě pokračovat po asfaltové silnici asi 200 metrů a pak vystoupat ke kostelu sv. Mikuláše Karolininými sady.

Route Z2: Exploring the history of Hradiště

Route Z 2 : Auf GeschichteEntdeckung von Hradiště

Crossroad at the beginning of the Way of the Cross road in Gránice – Spálený (Burnt) mill – old Hradiště road – Křížovnická street

Wegweiser am Anfang des Kreuzweges in Gránice – Spálený mlýn – alter Burgstättenweg – Křížovnická Straße

Starting point: Znojmo, signpost at the beginning of the Calvary road in Gránice Length: 3 km along blue tourist trail (+ 2–2.5 km to Znojmo town centre) Terrain: undulating, mild elevation Refreshments: restaurants in Znojmo, Spálený mlýn (Burnt Mill)

Ausgangspunkt: Znojmo, Wegweiser am Anfang des Kreuzweges in Gránice Länge der Route: 3 Km – blaue Markierung ( + 2 bis 2,5 Km bis zum Stadtzentrum von Znojmo) Gelände: hügelig, kleine Erhebung Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo, Spálený mlýn

From the signpost at the beginning of the Way of the Cross road (how to get there is described in the previous route description) walk on the right bank of Gránice stream upstream towards Spálený mlýn (Burnt Mill), then cross a Baroque stone bridge and ascend the old Hradiště road, crossing the main road to Hradiště, passing walls of the Great Moravian empire and a cemetery to reach a historical gate, then follow Křížovnická street to a viewing point by the chapel of St. Anthony of Padua (possible detour to Elias’s chapel – see previous route). The track then leads down the Way of the Cross road to the starting point. You can reach Znojmo by 24.pluku route along the blue tourist trail or down the stream towards the end of the wooded park where Oborny’s path (see previous route) starts, or alternatively continue on a tarmac road for 200 meters and then ascend towards St. Nicholas church through Karolina’s orchard.

Von dem Wegweiser am Anfang des Kreuzweges (der Weg bis dahin ist in der vorherigen Strecke beschreiben) führt der Weg gegen den Fluss des Granitzenbachs zur Spálený Mlýn. Dann über die steinerne Brücke den Hügel hinauf auf den Burgstättenweg, folglich überqueren Sie die Straße zur Burgstätte und an den Großmährischen Wällen, dem historischen Friedhof, dem historischen Tor und weiter auf der Křižovnická Straße zum Aussichtspunkt an der Kirche St. Anton von Padua (vielleicht ein Abstecher zur Elias Kapelle – siehe vorherige Streckenbeschreibung). Von hier führt der Weg bis zum Kreuzweg bis zum Anfang der Route. Nach Znojmo kommen Sie auf dem blau markierten Weg des 24. Regimentes oder entlang der Bachströmung bis zum Ende des Parks, wo der Oborny Weg beginnt (siehe vorherige Streckenbeschreibung). Gegebenenfalls gehen Sie entlang der asphaltierten Straße ungefähr 200 Meter, bis Sie zur St. Nikolaus Kirche durch die Parkanlage Karoliny Sady hinaufsteigen können.


78

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa Z3: Po vyhlídkách Znojma Radniční věž – Vlkova věž – vyhlídka Na Káro – vyhlídka Mikulášské náměstí – vyhlídka od znojemského hradu – vyhlídka z ulice Přemyslovců – radniční věž Výchozí místo: Znojmo, radniční věž Délka trasy: 1,5 km Terén: rovinatý Občerstvení: restaurace Znojma Přímo ve Znojmě je několik míst vzdálených nedaleko od sebe, odkud se otevírají krásné výhledy na město a jeho okolí. Od radniční věže (v těsné blízkosti je informační centrum) jdeme z kopce po Obrokové ulici a následně Masarykovým náměstím k Vlkově věži, na kterou vystoupíme. Pak se vrátíme dolní částí Masarykova náměstí na ulici Lazebnickou, doprava na Antonínskou ulici, rovně do ulice Na Kopečku a doleva Slepou ulicí až na vyhlídku pod kostelem sv. Mikuláše Na Káro. Následně projdeme pod kostelem Karolininou bránou doleva okolo kostela na vyhlídku na rotundu, hrad a pivovar. Pěkný výhled je z ochozu sousední kaple sv. Václava do údolí Dyje. Z Mikulášského náměstí pokračujeme Velkou Františkánskou ke vchodu do pivovaru, nalevo od něj vede jižní přístupová cesta k hradu a rotundě, z níž se otevírají další krásné výhledy. Projdeme budovou s informačním centrem a ocitneme se na hradbách znojemského hradu v prostoru s rotundou sv. Kateřiny. Stejnou cestou se vracíme před vchod do pivovaru, odbočíme doleva a dojdeme na vyhlídku na ulici Přemyslovců, kde se otevírají pohledy na Gránické údolí a Hradiště. Ulicí Přemyslovců se vracíme na Václavské náměstí, Horní náměstí, z něhož pokračujeme po Obrokové ulici až k radniční věži. Výstup a rozhled z ní je završením vyhlídkové trasy.

Route Z3: Viewing spots in Znojmo

Route Z3: Die Aussichten von Znojmo

Town Hall tower – Vlk’s tower – viewing spot Na Káro – viewing spot at Mikulášské square, view from Znojmo castle – view from Přemyslovců street – Town Hall tower

Rathausturm – Vlk Turm – Aussicht Na Káro – Aussicht Mikuláš Platz, Aussicht von der Znaimischen Burg – Aussicht von der Přemyslovců Straße – Rathausturm

Starting point: Znojmo, Town Hall tower Length: 1,5 km Terrain: flat Refreshments: restaurants of Znojmo

Ausgangpunkt: Znojmo, Rathausturm Länge der Route: 1,5 Km Gelände: flach Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo

In Znojmo itself there are few spots, not far from each other, that offer stunning views of the city and its surroundings. From the Town Hall tower (there is an information centre in its vicinity) descend through Obroková street and then Masaryk’s square towards Vlk’s tower which you can climb up. Then return to the lower part of Masaryk’s square and Lazebnická street, turn right in Antonínská street, straight to Na Kopečku street and then turn left through Slepá street to reach a viewing spot below St. Nicholas church known as Na Káro. Go through Karolina’s gate below the church and turn left past the church to a spot which offers views of the rotunda, castle and brewery. OCHOZ of the neighbouring St. Wenceslas chapel offers nice views of the river Dyje valley. From Mikulášské square continue through Velká Františkánská street to the brewery entrance, on the left-hand side you will see the southern access route to the castle and rotunda which offers more stunning views. Walk through the building with an information centre to reach the ramparts of Znojmo castle and St. Catherine’s rotunda. We return the same way to the brewery entrance, turn left and continue to a viewing spot on Přemyslovců street from where you can see the Gránice valley and Hradiště. Return through Přemyslovců street to Václavské and Horní squares, then continue along Obroková street to the Town Hall tower. You can climb up the tower and enjoy the view.

Direkt in Znojmo liegen mehrere Orte von einander nur wenig entfernt, welche einen wunderschönen Blick auf die Stadt und ihre Umgebung bieten. Vom Rathausturm (in der Nähe des Informationszentrums) bergab nach Obroková Straße, zum Masaryk Platz und dann den Vlk Turm hinauf. Dann kehren wir in den unteren Teil des MasarykPlatzes zurück zur Lazebnická Straße, rechts in die Antonínská Straße, geradeaus in die Straße und Na Kopečku und links in die Slepá ulice bis zum Aussichtpunkt bei der St. Nikolaus Kirche bei Na Káro. Folglich führt der Wer unter der Kirche am Karoline Tor links vorbei um die Kirche herum bis zum Aussichtpunkt, von dem wir die Rotunde, die Burg und Brauerei sehen können. Eine schöne Aussicht auf das Thayatal bietet die Brüstung der St. Wenzelskirche. Vom Mikuláš Platz folgt der Weg weiter durch die Velká Františkánská Straße bis zum Eingang der Brauerei, links befindet sich die südliche Zufahrtsstraße zur Burg und Rotunde, von denen sich weitere schöne Aussichten eröffenen. Weiter führt der Weg durch das Informationszentrum bis zur Festung der Burg, bis zur Rotunde der Hl. Katherina. Auf die gleiche Weise kehren wir zu dem Eingang der Brauerei wieder zurück. Hier geht es nach links und weiter zum Aussichtspunkt auf der Přemyslovců Straße, wo Sie das Thayatal und die Burgstätte überblicken können. Durch die Straße Přemyslovců kehren wir zum Wenzelsplatz zurück, zum Horní Platz und von hier dann zur Obroková Straße bis zum Rathausturm. Der Blick vom Turm ist der Höhepunkt dieser Besichtigung.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

79

www.znojemsko.info

Trasa Z4: Po technických a světských stavebních zajímavostech Radniční věž – pivovar – Muzeum motorizmu (bývalá vodárna) – železniční viadukt – znojemské podzemí (křížový sklep Přímětice) Výchozí místo: Znojmo, radniční věž Délka trasy: 2,5 km (bez Přímětic) Terén: zvlněný Občerstvení: restaurace Znojma Od radniční věže, jednoho ze symbolů Znojma (postavil ji v letech 1445-48 Mikuláš ze Sedlešovic, její celková výška včetně kopule je takřka 80 metrů) jdeme Obrokovou ulicí nahoru, vlevo přes Horní náměstí, Václavské náměstí a ulicí Přemyslovců k pivovaru. Odtud sejdeme Velkou Františkánskou ke kostelu sv. Mikuláše a pod ním projdeme Karolininou bránou a dolů Karolininými sady k Muzeu motorizmu (zajímavé technické exponáty). Dále pokračujeme po levém břehu Dyje Koželužskou ulicí, z které odbočíme na lávku, odkud se otevírá jedinečný pohled na znojemský železniční viadukt (délka 220 metrů, výška 48 metrů, dokončen v roce 1871). Dále pokračujeme serpentinami Dyjské ulice s pěšími zkratkami do kopce na náměstí Republiky, odtud vlevo Kollárovou ulicí na Masarykovo náměstí a od radniční věže projdeme vpravo Kramářskou uličkou na Slepičí trh, kde se nalézá vchod do podzemí (labyrint cca 30 km chodeb ve čtyřech podlažích zčásti přístupný veřejnosti). Z něho se vychází opět v blízkosti radniční věže, kde je konec vycházky. Městskou dopravou či autem můžeme dojet na náměstí v Příměticích, kde se nachází největší křížový sklep světa (z let 1740–56, chodby jsou dlouhé 110 a 56 metrů, výška 6,5 m). Prohlídka je možná od 1. 1. do 30.  8. pro skupiny nad 20 lidí po předchozím objednání ve firmě Znovín. Nahlédnout do sklepa je možné z Hotelu N.

Route Z4: Exploring technical and other architectural points of interest

Route Z4: Auf dem Weg von technischen und historischen Highlights

Town Hall tower – brewery – Motoring Museum (the former waterworks) – railway viaduct – Znojmo’s underground premises (Přímětice cross-shaped cellar)

Rathausturm – Brauerei – Museum des Motorismus (ehemeliges Wasserkraftwerk) –Zugviadukt – znaimische Katakomben (Kreuzkeller Přímětice)

Starting point: Znojmo, Town Hall tower Length: 2.5 km (excluding Přímětice) Terrain: undulating Refreshments: restaurants of Znojmo

Ausgangpunkt: Znaim, Rathausturm Länge der Route: 2,5 Km (ohne Přímětice) Gelände: wellig Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo

Starting from the Town Hall tower, one of Znojmo’s most dominant features (built in 1445-48 by Mikuláš of Sedlešovice, its total height including the dome is almost 80 meters) ascend Obroková street, turn left into Horní and Václavské squares and then through Přemyslovců street towards the brewery. Descend Velká Františkánská towards St. Nicholas church and go through Karolina’s gate and down through Karolina’s orchard to the Motoring Museum (interesting technical exhibits). Then continue along the left bank of Dyje river through Koželužská street from which you should turn and walk across a bridge that offers a unique view of Znojmo’s railway viaduct (length 228 meters, height 48 meters, completed in 1871). Then follow the winding Dyjská street with footpath shortcuts up the hill towards Republiky square, then take a left into Kollárova street and go to Masaryk’s square. Turn right by the Town Hall tower through Kramářská street to Slepičí (Hen) market where the entrance to the Znojmo underground is (there is 30 km long maze of catacombs at four different levels, partially accessible). You will exit near the Town Hall tower which is the end point of this route. You can go by public transport or by car to Přímětice’s main square where the biggest cross-shaped cellar in the world is located (built in 1740–65, corridors are 110 and 56 meters long, height 6.5 m). Tours run from 1/1 to 30/8 for groups of 20 or more, must be booked in advance through Znovín company. You can take a look at the cellar from N Hotel.

Vom Rathausturm, einem der Symbole der Stadt Znojmo (in den Jahren 1445–1448 von Nicholas von Sedlešovice gebaut und dessen Gesamthöhe bis zur Kuppel fast 80 Meter beträgt) durch Obroková Straße, nach links durch den Horní Platz, den Wenzelsplatz und die Přemyslovců Straße zur Brauerei. Von hier führ der Weg durch die Großen Franziskanerstraße bis zur St. Nikolauskirche, folglich gehen wir unter dem Karolina Tor durch bis zu Karilininy Sady zum Museum des Motorismus (interessante technische Exponate). Weiter geht es entlang des linken Thayaufers auf der Koželužská Straße, von der wir auf die Fußgängerbrücke abbiegen. Von hier bietet sich uns einzigartiger Blick den znaimischen Eisenbahnviadukt (Länge 220 m, Höhe 48 m, im Jahr 1871 fertiggebaut). Weiter geht es durch die Serpentinen der Dyjská Straße mit ihren vielen Fussgängerabkürzungen bergauf bis zum Platz der Republik. Von hier dann links durch die Kollárova Straße zum Masaryk Platz und von dem Rathausturm direkt nach rechts in die Kramářská ulice zum Slepičí trh, wo man den Katakombeneingang findet (ca. 30 km langer Labyrinth, welches sich über vier Etagen erstreckt – Teile sind der Öffentlichkeit zugänglich). Der Ausgang befindet sich in der Nähe des Rathausturmes, wo unser Spaziergang endet. Den Hauptplatz in Přímětice erreichen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto. Hier befindet sich der größte Kreuzkeller der Welt (aus den Jahren 1740–1756, die örtlichen Korridore sind 110 und 56 m lang, die Höhe ist 6,5 m). Die Tour ist von 1. Jänner möglich bis 30. August für Gruppen ab 20 Personen in der Firma Znovín zu buchen. Einen kurzen Einblick in den Keller kann man aus dem Hotel N. vornehmen.


80

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa Z5: Po církevních památkách centra Znojma Radniční věž – kostel sv. Mikuláše – kaple sv. Václava – kostel sv. Jana Křtitele – kostel sv. Alžběty – kostel sv. Rostislava – kostel Nalezení sv. Kříže – kostel sv. Michala – minoritský klášter – rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny Výchozí místo: Znojmo, radniční věž Délka trasy: 2 km Terén: rovinatý Občerstvení: restaurace Znojma Od  radniční věže zahneme doprava do  Radniční ulice, doprava do Zelenářské ulice a následně doleva do Malé Františkánské, kterou přijdeme na Mikulášské náměstí s kostelem sv. Mikuláše a dvojkaplí sv. Václava. Po Velké Mikulášské dojdeme na Masarykovo náměstí, kde se v  dolní části nachází kostel sv. Jana Křtitele. Pokračovat budeme mírným klesáním Kollárovou ulicí přes nám. Republiky na Vídeňskou ulici, kde se na pravé straně nachází kostel sv. Alžběty. Vrátíme se zpět na nám. Republiky, kde odbočíme vpravo a po ulicích Lidické a Bezručově dojdeme na nám. Otmara Chlupa s evangelickým kostelem sv. Rostislava. Rovným směrem pokračujeme po  Lužické ulici a následně odbočíme doleva na Rooseveltovu, po které dojdeme na Mariánské náměstí. Dále jdeme přímým směrem Pontassievskou ulicí, na první křižovatce se dáme doprava až k dominikánskému klášteru s kostelem Nalezení sv. Kříže. Pokračujeme rovně po Dolní, následně Horní České, před mírnou zatáčkou odbočíme vlevo a Malou Michalskou se dostaneme na Divišovo náměstí, za kterým se nachází Jezuitské náměstí s kostelem sv. Michala. Ulicí Veselou přijdeme na Václavské náměstí, pokračujeme doprava ulicí Přemyslovců k pivovaru, okolo kterého vede jižní přístupová cesta, která nás zavede skrz informační centrum k rotundě Panny Marie a sv. Kateřiny.

Route Z5: Exploring religious monuments of Znojmo town centre

Route Z5: Auf dem Weg von kirchlichen Sehenswürdigkeiten von Znaim

Town Hall tower – St. Nicholas church – St. Wenceslas chapel – St. John the Baptist church – St. Elizabeth’s church – St. Rostislav church – church of the Finding of the Holy Cross – St. Michael’s church – Minorite Monastery – rotunda of Virgin Mary and St. Catherine

Rathausturm – Kirche des hl.Nikolaus – Kapelle des hl.Wenzels – Kirche des Johann des Taufers – Kirche des hl. Elisabeth – Kirche des hl. Rostislav – Kirche des Erkenntnis des Hl.Kreuzes – KIrche des hl. Michael – Minoritenkloster – Rotunde der hl. Maria Jungfrau und hl. Katarina

Starting point: Znojmo, Town Hall tower Length: 2 km Terrain: flat Refreshments: restaurant of Znojmo

Ausgangspunkt: Znaim, Rathausturm Länge der Route: 2 Km Gelände: flach Erfrischung: Znaims Restaurants

Turn right at the Town Hall tower into Radniční street, then take another right to Zelenářská street and turn left into Malá Františkánská which leads to Mikulášské square with St. Nicholas church and St. Wenceslas double chapel. Velká Mikulášská street will take you to Masaryk’s square where you will find the church of St. John the Baptist in the lower part of the square. A mild descent through Kollárova street to Republiky square, leading towards Vídeňská street where St. Elizabeth’s church is found on the right-hand side. Go back to Republiky square and turn right, follow Lidická and Bezručova streets to reach Otmara Chlupa square with the evangelical church of St. Rostislav. Continue straight ahead along Lužická street, take a left into Rooseveltova street which will take you to Mariánské square. Keep going straight through Pontassievská street, on the first crossroad take a right and go towards the Dominican Monastery with the church of the Finding of the Holy Cross. Continue straight along Dolní and eventually Horní Česká streets, take a left before a slight turn and Malá Michalská street will take you to Divišovo square, turn right through Přemyslovců street towards the brewery where the southern access route leads towards the rotunda of Virgin Mary and St. Catherine past an information centre.

Vom Rathausturm kommen wir rechts in die Rathausgasse,weiter rechts in Zelenářská Straße und dann links in die Malá Františkánská, zum Platz des Hl. Nikolaus mit der Kirche des Hl.Nikolaus und Doppelkapelle des Hl. Wenzels. Sobald wir angekommen durch die Velká Mikulášská sind bis zum dem Hl. Nikolausplatz, wo am Ende steht die Kirche Johannes der Täufer. Wir werden auch weiterhin leicht rückläufig in Kollárova Straße durch Platz der Republik in Wiener Straße gehen, wo auf der rechten Seite die Kirche von Hl. Elizabeth liegt. Wir kehren zurück zum Platz der Republik, wo wir rechts und nach unten drehen zu den Straßen Lidická und Bezručova bis wir zum Platz des Otmar Chlups mit evangelischer Kirche des Hl. Rostislav kommen. Fahren Sie geradeaus in Richtung der Straße nach Lužická und dann biegen wir nach Rooseveltova Straße, nach denen wir zu Maria Platz links abbiegen. Darüber Pontassievská gerade die Straße hinunter geht, an der ersten Kreuzung biegen Sie rechts ab ins Dominikaner Kloster mit der Kirche des Erkenntniss des Hl.Kreuzes überqueren. Fahren Sie geradeaus entlang der Dolní Straße, dann Horní Česká Straße, bevor eine leichte Biegung nach links abbiegen und durch die Malá Michalská zum Diviš Platz zu bekommen, hinter dem sich ein Quadrat mit der Jesuitenkirche Hl. Michael befindet. Frohe Straße führt uns zum Wenzelsplatz, gleich die Přemyslovců Straße runter zu der Brauerei, die rund um den südlichen Zufahrtsstraße, die uns durch das Informationszentrum der Rotunde der Jungfrau Maria und Hl. Katarina weiterhin führt.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

81

www.znojemsko.info

Trasa P1: Za největší sbírkou vycpaných psů

Zblovice

Bítov – Zblovice – hrad Bítov – Vranovská přehrada – Bítov Hrad Bítov

Bítov

Výchozí místo: Bítov Délka trasy: 13 km Terén: zvlněný Občerstvení: Bítov – campu u Vranovské přehrady, U Tesařů

Z náměstí v Bítově, kde se nachází směrovník, vyrazíme po modré turistické značce (část trasy ji doprovází žlutá). Sejdeme do údolí potoka a po cestě kopírujeme jeho levý břeh. Pak od něj uhneme a krátký výstupem se dostaneme k silnici, kterou přejdeme a pokračujeme okolo Neuhauserova rybníka lesem až k směrovníku na lesní asfaltové silničce. Opustíme modrou turistickou značku a pokračujeme vlevo po žluté. Vyjdeme z lesa, napojíme se na silnici, a za chvíli se před námi objeví malá obec Zblovice. U rozcestníku vyměníme žlutou turistickou značku za zelenou, která nás povede k hradu Bítov. Cestou se otevírá několik výhledů na tento gotický hrad, je zde celá řada míst k odpočinutí. Prohlídka hradu, kde je ojedinělá sbírka vycpaných psů a unikátní zbrojnice, stojí rozhodně za to. Od směrovníku u hradu můžeme pokračovat kratší variantou po zelené značce do Bítova, zajímavější, byť fyzicky náročnější a o kilometr delší je trasa po místní červené značené cestě, která nás zavede na břeh Vranovské přehrady (Bítovská zátoka). Odtud vystoupáme do výchozího bodu v Bítově.

Route P1: Exploring the biggest collection of stuffed dogs

Route P1: Die größte Sammlung von ausgestopften Hunden

Bítov – Zblovice – Bítov castle – Vranov dam – Bítov

Bítov – Zblovice – Bítov – Vranov Damm – Bítov

Starting point: Bítov Length: 13 km Terrain: undulating route Refreshments: Bítov – camping site by Vranov dam, U Tesařů

Ausgangspunkt: Bítov Länge der Route: 13 Km Gelände: welligen Erfrischung: Bítov – Camp am Vranov, U Tesařů

From the main square in Bítov where the signpost is located, follow the blue tourist trail (it partly runs parallel to the yellow tourist trail). Cycle down towards the stream valley, you will follow its left bank along the way. Then steer away from the stream and after a short ascent you will reach a main road. Cross the road and continue past Neuhauser’s pond through woods towards a signpost on a forest tarmac track. Leave the blue tourist trail and turn left along the yellow tourist trail. Leave the forest and join a main road, you will soon see a little village of Zblovice. At the signpost swap the yellow tourist trail for green one, which will take you to the Bítov castle. Along the way there will some great views of this Gothic castle and also a number of spots to rest. You should definitely visit the castle as it boasts with a unique collection of stuffed dogs and a remarkable armory. From a signpost by the castle you can follow a shorter route along the green tourist trail to Bítov. The other option is to follow 1 kilometer longer route along the red tourist trail, which is more interesting but also more physically challenging. This route will take you to the Vranov dam bank (Bítov cove). From here you can ascend to the starting point in Bítov.

Von dem Platz in Bítov, wo der Wegweiser steht, folgen wir der blauen Markierung (Teil der Strecke durch gelbe Markierung begleitet wird). Wir treffen uns im Tal des Baches und entlang dem Weg, wie wir seiner linken Ufer kopieren. Dann raus und ein kurzer Weg weiter erhalten wir auf die Straße, dass wir hingehen und weiter rund um den Neuhauser Teich bis zum Wegweiser zu Wald auf der asphaltierten Straße. Wir verlassen den blauen touristischen Schild auf der linken und weiter entlang der gelben Markierung. Kommen wir aus dem Wald, verbinden wir die Straße und jetzt vor uns steht kleines Dorf Zblovice. Der Wegweiser ersetzt den gelben Wanderweg auf der grünen Markierung, das wird uns in die Burg Bítov führen. Entlang des Weges öffnen mehrere Perspektiven auf diese gotische Burg, es gibt viele Orte, um sich auszuruhen. Es lohnt sich eine Führung durch das Schloss, wo eine einzigartige Sammlung von ausgestopften Hunden und einzigartigen Rüstkammer gesammelt ist. Vor dem Wegweiser bei der Burg haben wir kürzere Variante des grünen Wanderroute zum Bítov genommen, noch interessanter wäre, wenn körperlich anstrengend und Kilometer längere Strecke entlang der lokalen rot markierten Weg, der uns zum Ufer Vranov Damm (Bítovská Ufer) doch nehmen. Von dort aus hinauf zum Ausgangspunkt in Bítov.


82

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa P2: Sklepními uličkami na Lampelberg

Fládnická

Šatov Hnanice

Chvalovice

Hnanice – Šatov – Chvalovice – Dyjákovičky – Ječměniště – Lampelberg (– Dyjákovičky)

Dyjákovičky

Ječmeniště

Lampelberg

Výchozí místo: Hnanice Délka trasy: 18 km, tato trasa je možná i pro trekingová a horská kola Terén: rovinatý až mírně zvlněný Občerstvení: Šatov – Moravský sklípek, Hnanice – restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, šatovské a chvalovické sklípky, Lampelberg a sklep vinařství LAHOFER ve chvalovické sklepní uličce (v sezoně), obecní hospoda v Chvalovicích (u fotbalového hřiště)

Trasa vedená po zelené turistické značce začíná u  směrovníku Fládnická (u  bývalé PS roty v  Hnanicích), kam můžeme dojít z  centra Hnanic po žluté turistické značce (+ 1 km) nebo se na ni napojit či začít od hotelu Happy Star nad Hnanicemi směrem na Znojmo. Značka směřuje po silnici do Šatova, kde prochází unikátní sklepní uličkou, dále vede obcí okolo potoka Daníž ke směrovníku u železniční tratě (železniční stanice Šatov je vzdálena cca 1 km, což je další možný výchozí místo). Značka vede dále okolo Daníže (po levé ruce je vidět velký objekt opevnění Zatáčka, vybudovaný před 2. světovou válkou, který bývá nepravidelně přístupný) až ke chvalovické sklepní uličce, kterou zčásti prochází. Okolo fotbalového hřiště vede značka do centra Chvalovic a následně po cestě pro pěší a cyklisty dále okolo Daníže do Dyjákoviček. Zde se cesta lomí a pokračuje směrem na Ječmeniště okolo směrovníku U Ivana, po necelém kilometru odbočuje nalevo do kopce mezi vinohrady a má cíl u hrádku Lampelberg. Problematický je návrat – buď autem (je možné dojet až k hrádku), nebo další cca 4,5 kilometry do Dyjákoviček. Neznačená cesta vede severním směrem na místní asfaltovou komunikaci, po které pokračujeme vlevo, posléze alejí třešní a  ořešáků ke  křížení cyklistické trasy, následně pokračujeme rovně z  kopce až na  silnici, po  které odbočíme doleva a dojdeme na autobusovou zastávku do Dyjákoviček. V budoucnu se počítá s vyznačením trasy do Slupi či Jaroslavic.

Route P2: Through cellar alleys towards Lampelberg

Route P2: Durch den Keller auf den Straßen am Lampelberg

Starting point: Hnanice Length: 18 km, this route is suitable also for trekking and mountain bikes Terrain: flat to slightly undulating Refreshments: Šatov – Moravský sklípek, Hnanice – Devět mlýnů restaurant, Vinohrad guest house, Šatov and Chvalovice wine cellars, Lampelberg and LAHOFER wine cellar in Chvalovice cellar alley (in season), municipal pub in Chvalovice (near a football pitch)

Ausgangspunkt: Hnanice Länge der Route: 18 Km, ist dieser Weg auch für Trekking möglich und Mountainbike Gelände: flach bis leicht hügelig Erfrischung: Šatov – Moravian Keller, Hnanice – Restaurant Nine Mühlen, Pension Vinohrad Keller in Šatov und Chvaletice, Lampelberg Winzer und Keller LAHOFER in Keller Gasse in Chvalovice (in der Saison), Dorfgaststätte in Chvalovice ( bei dem Fußballplatz)

The route runs along the green tourist trail and starts from the signpost Fládnická (by the former border police station in Hnanice), which you can reach from Hnanice centre if you follow the yellow tourist trail (+1 km) or join/start at the Happy Star hotel above Hnanice in the direction of Znojmo. The trail follows the main road to Šatov where you will go through a unique wine cellar alley, then it leads through the village, passing Daníž stream, towards a signpost by railway tracks (railway station Šatov is roughly 1 km away, it is also possible to start there). The trail then follows Daníž stream (on the left-hand side there is a large fortress Zatáčka, built before the Second World War, occasionally open to public) towards Chvalovice wine cellar alley, the trail partly goes through the alley. Passing a football pitch, the trail leads to Chvalovice village centre and then follow a bridle path along Daníž to Dyjákovičky. The path turns there and continues to Ječmeniště past signpost U Ivana, after a kilometer the path takes a left turn and goes up the hill between vineyards and ends at the Lampelberg castle. Return is somewhat problematic – either by car (it is possible to reach the castle by car) or another 4.5 kilometers to Dyjákovičky. Unmarked track goes in northern direction and joins a tarmac road which you can follow to the left, through a cherry tree and walnut tree alleyway to crossing with a cycle path. Then descend straight from the hill to the main road where you turn left to reach a bust stop to Dyjákovičky. There are plans to extend a marked route to Slup or Jaroslavice in the future.

Die Route verläuft entlang dem grünen Weg und beginnt bei Wegweiser Fládnická (an der ehemaligen Grenzwache in Hnanice), wo wir Hnanice dannk dem gelben Wanderweg erreichen kennen (+ 1 km) oder beizutreten oder starten sie vom Hotel Happy Star bei Hnanice Richtung Znaim. Die Markierung ist auf dem Weg zur Šatov geleitet, wo es durch eine einzigartige Kellergasse geht dann führt durch den Ort rund um den Bach Daníž zum Wegweiser den Bahngleisen (Šatov Bahnhof ist ca. 1 Km, was ein weiterer möglicher Ansatzpunkt ist). Weitere Markierung führt auf Daníž um (auf der linken Seite ist ein großes Objekt Zatáčka, vor dem 2. Weltkrieg gebaut, die nur selten zugegriffen wird gesehen) in Chvalovická Kellergasse, die zum Teil übergeht. Rund um den Fußballplatz führende Markierung im Zentrum von Chvalovice und dann den Pfad für Fußgänger und Radfahrer um Daníž nach Dyjákovičky fortsetzen. Hier wird der Pfad bricht und weiter in Richtung Ječmeniště rund Wegweiser U Ivana, nach fast einem Kilometer wird bergauf zwischen Weinbergen und hat Ziel die Burg Lampelberg. Problematisch ist die Rückkehr - entweder mit dem Auto (es ist möglich, um die Burg zu erhalten), oder etwa 4,5 km weiter nach Dyjákovičky. Unmarkierten Weg führt nach Norden in Richtung der lokalen Asphaltstraße über die auf der linken Seite weiter durch Allee von Kirsch-und Nussbäumen, um Radwege kreuzen, dann geradeaus den Berg hinauf auf dem Weg weiter, nach dem wir links abbiegen und weiter bis zur Bushaltestelle Dyjákovičky. In Zukunft zeigt den Weg zu Slup oder Jaroslavice.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

83

www.znojemsko.info

Trasa P3: Po vyhlídkách v okolí Vranova Vranov n. D. – Mniszkův kříž – Onšov – Claryho kříž – Granátová zátoka, hráz přehrady – Vranov Onšov

Výchozí místo: Vranov – náměstí Délka trasy: 7 km (po modrém místním značení, následně po zelené turistické značce) Terén: kopcovitý Občerstvení: U Vodnáře, restaurace Přehrada, restaurace Herold.

Vranov nad Dyjí

Z náměstí ve Vranově vyjdeme do kopce úzkou uličkou ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie k  Mniszkovu kříži, dotkneme se serpentiny silnice a pokračujeme okolo Kaple výběrčího a pokračujeme až do Onšova. Zde se na návsi cesta u kaple sv. Anny z roku 1745 prudce lomí doleva a záhy pokračuje lesem. Brzy se po levé ruce objeví údolí Dyje pod Vranovskou přehradou. Další cesta nás přivede až ke  Claryho kříži na  skalnatém ostrohu, odkud je nejhezčí pohled na  hráz Vranovské přehrady. Pokračujeme z  prudkého kopce až ke Granátové zátoce přehrady. Odtud se vracíme po klasické zelené turistické značce (odbočíme doleva) přes hráz Vranovské přehrady a nad pravým břehem Dyje do výchozího místa na vranovském náměstí. Z Granátové zátoky je možná malá zacházka na most přes Švýcarskou zátoku vzdálený 200 metrů.

Route P3: Viewing spots near Vranov

Route P3: Die Aussichten rund um Vranov

Vranov – Mniszek’s cross – Onšov – Clary’s cross – Granátová (Garnet) cove, dike of Vranov dam

Vranov – Mniszkův Kreuz – Onšov – Claryho Kreuz – Garnatbucht, Damm – Vranov

Starting point: Vranov – square Length: 7 km (following the blue tourist trail, then the green one) Terrain: hilly Refreshments: U Vodnáře, Přehrada restaurant, Herold restaurant.

Ausgangspunkt: Vranov – Hauptplatz Länge der Route: 7 km (zuerst auf der blauen Markierung, danach auf der grünen Markierung) Gelände: hügelig Erfrischung: U Vodnáře, Restaurant Přehrada, Restaurant Herold.

From Vranov square ascend a narrow alley towards the church of Virgin Mary Ascension and to Mniszek’s cross, we touch the turning of the main road and continue past Collector’s Chapel to Onšov. In the village green there is St. Anne’s chapel from 1745 and the track takes a sharp left turn and continues through woods. Soon Dyje river valley will appear on the left-hand side below the Vranov dam. The next section will take you to Clary’s cross on a rock projection, which has the most stunning views on the Vranov dam dike. Descend the steep track to Garnet Cove by the dam. From there, follow the usual green tourist trail (turn left) over the dike of Vranov dam and above the right bank of river Dyje to the starting point on Vranov square. From Garnet Cove you can make a small detour over the bridge to Swiss Cove which is only 200 meters away.

Von dem Hauptplatz in Vranov gehen wir bergauf durch die schmale Gasse bis zur Kirche Mariä Himmelfahrt zum Mniszkov Kreuz. Streifen Sie die Serpentinenstraße und gehen Sie folglich bei der Zollerkapelle vorbei und weiter nach Onšov. Hier im Dorf führt der Weg an der Kapelle Hl. Anna aus dem Jahr 1745 scharf nach links und bald durch den Wald. Bald entdecken Sie auf Ihrer linken Seite das Thayatal unter dem Vranov Damm. Weiter führt uns der Weg bis zum Clary Kreuz, der sich auf einer felsigen Landzunge befindet. Von hier bietet sich Ihnen der schönste Ausblick auf den Vranov Damm. Weiter steigen wir den steilen Hügel bis zur Granatbucht des Dammes hinauf. Von hier kehren wir auf dem klassischen grün markierten Wanderweg (links abbiegen) zurück über den Vranov Damm auf dem rechten Thayaufer bis zu unserem Ausgangspunkt am Hauptplatz zurück. Bei der Granatbucht können Sie gerne einen Abstecher auf die 200 m entfernte Brücke über die Schweizerbucht machen.


84

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Bukovina

Jiřice

Boskovštejn

Trasa P4: Krajem Suchého Čerta

údolí Nedveky Střelice

Jevišovice

Jevišovice – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – Bukovina – údolí Nedveky – Střelice – Jevišovice Výchozí místo: Jevišovice, rozcestník U zámku Délka trasy: 15,5 km + 1 km k Bukovině Terén: zvlněný Občerstvení: Boskovštejn, Jiřice, Střelice, Jevišovice

Od rozcestníku u zámku v Jevišovicích vycházíme po modré turistické značce k Jevišovické přehradě a pokračujeme okolo ní až k asfaltové lesní silničce, kde opustíme značku a pokračujeme vpravo. Asi po 1,5 km narazíme na rozcestí Černý les na žlutou značku, po které odbočíme směrem na Boskovštejn. Odtud jdeme dále po zelené značce přes Jiřice u Mor. Budějovic až na rozcestí Pod Bukovinou (z tohoto místa je možné vystoupit krátkou odbočkou k zřícenině hradu Bukovina). Od rozcestí pokračujeme po modré značce přes Střelice do Jevišovic.

Route 4: Through the land of “Dry Devil” (Suchý Čert)

Route 4: Durch das Land des Trockenen Teufels

Jevišovice – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – Bukovina – Nedveka valley – Střelice – Jevišovice

Jevišovice – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – Bukovina – Nedveka valley – Střelice – Jevišovice

Starting point: Jevišovice, guidepost “Chateau/U zámku” Route Length: 15,5 km + 1 km to Bukovina Terrain: undulating Refreshments: Boskovštejn, Jiřice, Střelice, Jevišovice

Start: Jevišovice, Wegweiser Zum Schloss Länge: 15,5 km + 1 km zu Bukovině Gelände: hügelig Verpflegung: Boskovštejn, Jiřice, Střelice, Jevišovice

We start from the guidepost by the chateau in Jevišovice and we follow a blue tourist mark to Jevišovice Dam, we go around the dam as far as the asphalt forest road, where we abandon the mark and turn right. After 1,5 km we get to the crossroads “Černý les” from where we go along a yellow mark turning towards Boskovštejn. Then we follow a green mark through Jiřice u Mor. Budějovic to the crossroads “Pod Bukovinou” (from this point you can take a  short climb to the Bukovina castle ruins). From the crossroads we follow a blue mark through Střelice to Jevišovice.

Vom Wegweiser beim Schloss in Jevišovice gehen wir der blauen Markierung nach zur Talsperre Jevišovice und setzen um diese herum zur asphaltierten Waldstrasse, wo wir die Markierung verlassen und setzen nach rechts fort. Ungefähr nach 1,5 km stoßen wir auf dem Kreuzweg Schwarzer Wald (Černý les) auf die gelbe Markierung. Entlang dieser Markierung biegen wir Richtung Boskovštejn ab. Von da gehen wir der grünen Markierung nach über Jiřice bei Moravské Budějovice bis zum Kreuzweg Pod Bukovinou (aus diesem Ort kann man kurz zur Ruine der Burg Bukovina hinauf steigen). Vom Kreuzweg setzen wir der blauen Markierung nach über Střelice nach Jevišovice fort.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

85

www.znojemsko.info

Trasa P5: Za romantikou Podyjí Hnanice – Šobes – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Na Keplech – Ledové sluje – Zadní Hamry – Vranov n. D. Výchozí místo: Hnanice (příjezd autobusem či automobilem), Šatov (příjezd vlakem) Délka trasy: 26,5 km (prodloužení na Nový Hrádek + 3 km) Terén: zvlněný, místy krátká prudší stoupání Občerstvení: Šatov: M. sklípek, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, vinice Šobes, Lukov: penzion U Hrádku, Vranov n. D.: Country saloon, restaurace Formosa, Přehrada, Brusel a U Vodnáře. Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem, odkud pokračujeme po červené turistické značce. Po visutém mostě překročíme řeku Dyji a zanedlouho stoupáme vinicí Šobes (foto). Po přechodu hřebene (vyhlídky na meandrující Dyji) pokračuje cesta do kopce po silničce, kterou pak opouští, aby se na ni u rozcestníku U Mílíře opět vrátila. Od rozcestí Žlebský potok odbočuje červená turistická značka doleva a pokračuje na Příčky, odkud je možné po zelené turistické značce navštívit Nový Hrádek. Z Příček pokračujeme přes Lukov, později lesem k rybníku na rozcestí Pod Čížovem. Společně s modrou turistickou značkou dojdeme k rozcestníku Na Keplech, odkud odbočíme doprava a náročnějším terénem – pašeráckou stezkou – dojdeme k rozcestníku Ledové sluje, odkud vede krátká odbočka k vyhlídce u Obelisku. Pokračujeme po červené značce až k údolí řeky Dyje, okolo které dojdeme proti proudu přes Zadní Hamry do Vranova n. D. (foto).

Route P5: To the romantic countryside along the Dyje river

Route P5: In das romantische Thayatal

Hnanice – Šobes – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Na Keplech – Ledové sluje (Ice grottoes) – Zadní Hamry – Vranov n. D.

Hnanice – Šobes – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Na Keplech – Ledové sluje (Eis-höhlen) – Zadní Hamry – Vranov n. D.

Starting point: Hnanice (arrival by bus or car), Šatov (arrival by train) Route Length: 26,5 km (extension to Nový Hrádek + 3 km) Terrain: undulating, sometimes short steep climbs Refreshments: Šatov: M. sklípek (Moravian wine cellar), Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad, Šobes vineyard, Lukov: guesthouse U Hrádku, Vranov n. D.: Country saloon, restaurant Formosa, Přehrada, Brusel and U Vodnáře

Start: Hnanice (Ankunft mit dem Bus oder Wagen), Šatov (Ankunft mit der Bahn) Länge: 26,5 km (Abstecher auf die Nový Hrádek + 3 km) Profil: hügelig, stellenweise kurze Steilhänge Erfrischung: Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad, Šobes Weinberg, Lukov: Pension U Hrádku, Vranov n. D.: Country Saloon, Restaurants Formosa, Přehrada, Brüssel und U Vodnáře.

From the church of St. Wolfgang in Hnanice we take off on the yellow tourist marked route through the village, later we turn left on a small asphalt road and after a steep descent we reach the signpost Pod Šobesem, from where we follow the red tourist marked route. Over a  suspension bridge we ride over the Dyje river and soon we rise through the vineyard Šobes (photo). After crossing the bridge (views over the meandering Dyje) we continue uphill on a small road, which we then leave, only to join it again later by the signpost U Milíře. From the crossroads Žlebský Creek we follow the red tourist marked route to the left and continue to Příčky, from where it is possible to visit Nový Hrádek on the green tourist marked route. From Příčky we continue through Lukov, later through the forest to a pond at the crossroads Pod Čížovem. Together with the blue tourist marked route we reach the signpost Na Keplech, from where we turn right and through the more difficult terrain – smuggler’s trail – we reach the signpost Ledové sluje (Ice grottoes), from where leads a short detour to the lookout at Obelisk. We go on the red tourist marked route as far as the Dyje valley, along which continue opposite the flow through Zadní Hamry and reach Vranov n. D. (photo).

Von der St. Wolfgang Kirche in Hnanice aus entlang der gelben touristischen Markierung durch die Gemeinde, später links auf eine kleine Asphaltstraße abbiegen und bergab zum Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges), von dort aus weiter nach der roten Markierung. Über eine Hängebrücke den Thayafluß überqueren und kurz danach steigt man schon durch den Weinberg Šobes (foto) hinauf. Nach Überqueren des Hügelkammes (Aussicht auf die sich im Tal schlängelnde Thaya) folgt die rote Markierung einer kleinen bergauf führenden Landstraße, verläßt sie kurz, um wieder auf sie am Wegweiser U Mílíře zu stoßen. An der Wegkreuzung Žlebský potok biegt die rote Markierung links ab und führt weiter nach Příčky, von dort aus kann man einen Abstecher entlang der grünen Markierung machen und die Burg Nový Hrádek besichtigen. Von Příčky aus weiter über Lukov, dann durch einen Wald zum Teich an der Wegkreuzung Pod Čížovem (Unterhalb von Čížov). Der blauen Markierung folgend gelangt man zum Wegweiser Na Keplech, von dort aus nach rechts und durch schwierigeres Gelände einen Schmugglersteg entlang zum Wegweiser Ledové sluje (Eishöhlen) kommen, dort kommt ein kurzer Abstecher zur Aussicht am Obelisken in Frage. Weiter der roten Markierung bis zum Flußtal der Thaya folgen, dann flußaufwärts über Zadní Hamry nach Vranov n. D. (foto).


86

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa P6: Za mexickým císařem Čížov – Hardegg – Umlaufberg – Kaja – Merkersdorf – Hardegg – hardeggský okruh – Čížov Výchozí místo: Čížov Délka trasy: 19,5 km (odbočka na Hardeggskou vyhlídku + 1 km) Terén: zvlněný, místy kratší stoupání Občerstvení: Čížov: U Švestků Od parkoviště před Čížovem projdeme obcí, kde se napojíme na modrou turistickou značku, po které směřujeme ke státní hranici. Cestou můžeme odbočit doprava na Hardeggskou vyhlídku a stejnou trasou se vrátit zpět na rozcestí. Za hraničním mostem odbočíme u rakouské celnice doleva a po červené turistické značce jdeme po pravém břehu Dyje. Čeká nás přechod dvou ostrohů, okolo kterých meandruje Dyje. Na druhém, pod vrcholem Umlaufbergu je výhled na řeku Dyji a na zříceninu Nového Hrádku, který se nachází na protějším břehu. Pokračujeme po červené značce, která opouští břeh řeky Dyje a stoupá do mírného kopce až k hradu Kaja. Zde opustíme červenou značku a po asfaltové silničce okolo hradu stoupáme až k Merkersdorfu. Odtud nás čeká nedlouhý úsek po silnici směrem na Hardegg. V místech, kde se silnice dotkne lesa, ji opustíme, odbočíme vpravo a lesní cestou klesáme až do Hardeggu (foto). Přejdeme hraniční most a za českou celnicí odbočíme vlevo a po zelené turistické značce dojdeme k rozcestí Na Keplech. Odtud po modré značce pokračujeme do Čížova a pak po silnici na parkoviště.

Route P6: To the Mexican Emperor

Route P6: Auf den Spuren des mexikanischen Kaisers

Čížov – Hardegg – Umlaufgerg – Kaja – Merkersdorf – Hardegg – Hardegg circuit – Čížov

Čížov – Hardegg – Umlaufberg – Feste Kaja – Merkersdorf – Hardegg – Hardegger Runde – Čížov

Starting point: Čížov Route Length: 19,5 km (detour to Hardegg look-out +1 km) Terrain: undulating, sometimes short climbs Refreshments: Čížov: U Švestků

Start: Čížov Länge: 19,5 km (Abstecher zur Hardegger Warte + 1 km) Profil: hügelig, stellenweise kürzere Steigungen Erfrischung: Čížov: U Švestků

From the parking lot before Čížov we go through the village, where we join the blue tourist mark, following it to the state border. On the way we can turn right to Hardegg look-out and then take the same way back to the cross-roads. Behind the border bridge we turn left by the Austrian customs office and follow the red tourist mark along the right bank of Dyje. We pass over two headlands around which Dyje is meandering. On the second one, under the peak of Umlaufberg, there is a view over the Dyje river and ruins of Nový Hrádek situated on the opposite bank. We follow the red tourist mark, leaving the bank of Dyje and rising over a slight hill as far as Kaja castle. There we leave the red tourist mark and go uphill on the small asphalt road around the castle as far as Merkersdorf. From there only a short piece of road remains towards Hardegg. At the point, where the road meets the forest, we leave the road, turn right and go on the forest trail downhill to Hardegg (photo). We cross the border bridge and behind the Czech customs office we turn left and follow the green tourist mark up to the crossroads Na Keplech. From there we follow the blue tourist mark to Čížov and then by road to the parking lot.

Von dem Parkplatz vor Čížov aus durch die Gemeinde, der blauen Markierung nach auf die Staatsgrenze zu. Unterwegs kann man einen Abstecher nach rechts zur Hardegger Warte machen und auf dem gleichen Weg an die Wegkreuzung zurückkehren. Hinter der Grenzbrücke am österreichischen Zollhaus nach links und nach der roten Markierung entlang des rechten Thayaufers gehen. Dann über zwei Landzungen, um welche sich die Thaya schlängelt. Auf der zweiten Landzunge, unterhalb der Umlaufbergspitze kann man eine wunderschöne Aussicht auf die Thaya sowie auf die Ruine von Nový Hrádek auf dem anderen Ufer genießen. Weiter dem rot markierten Weg folgen, der den Thayaufer verläßt und leicht nach oben bis zur Feste Kaja führt. Hier die rote Markierung verlassen und an der Burg vorbei auf einer schmalen Asphaltstraße bis Merkersdorf hinaufsteigen. Von dort aus folgt ein kurzer Landstraßenabschnitt in Richtung Hardegg. Wenn die Landstraße den Wald berührt, sie verlassen, rechts abbie-gen und über einen Waldweg bis Hardegg (foto) hinuntersteigen. Die Grenzbrücke passieren und hinter dem tschechischen Zollhaus links abbiegen und entlang der grünen Markierung bis zur Wegkreuzung Na Keplech gehen. Von dort aus der blauen Markierung nach Čížov folgen, dann die Landstraße zurück zum Parkplatz entlang.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

87

www.znojemsko.info

Trasa P7: Za zázračnou vodou a ještě lepším vínem Hnanice – Šobes – U Milíře – Nivky – Andělský mlýn – Králův stolec – Hradiště – Znojmo Výchozí místo: Hnanice (příjezd autobusem či automobilem), Šatov příjezd vlakem + 3 km) Délka trasy: 20 km Terén: zvlněný, místy kratší stoupání Občerstvení: Šatov: M. sklípek, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, vinice Šobes Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem, odkud pokračujeme po červené turistické značce. Po visutém mostě (foto) překročíme řeku Dyji a zanedlouho stoupáme vinicí Šobes. Po přechodu hřebene pokračuje cesta do kopce po silničce, kterou pak opouští, aby se na ni u rozcestníku U Mílíře opět vrátila (kdo absolvoval trasu pěší trasu č. 1, která je s první částí cesty totožná, může zvolit variantu od rozcestí pod Šobesem k rozcestníku U Milíře po modré turistické značce). Odtud pokračujeme po modré turistické značce k rozcestí Nivky, kde odbočíme vpravo po žluté turistické značce. Okolo bývalé mašovické střelnice dojdeme lesem k Andělskému mlýnu, odkud pokračujeme po zelené turistické značce okolo Čertova mlýna až na Králův stolec. Odtud pokračujeme po modré turistické značce nad údolím Dyje na Hradiště a pak po zelené až do Znojma.

Route P7: To miracle water and to even better wine

Route P7: Wanderung zum Wunderwasser und zum noch besserem Wein

Hnanice – Šobes – U Milíře – Nivky – Andělský mlýn (Angel’s Mill) – Králův stolec (King’s Throne) – Hradiště – Znojmo

Hnanice – Šobes – U Milíře – Nivky – Andělský mlýn (Engelsmühle) – Králův stolec (König sthron) – Hradiště – Znojmo

Starting point: Hnanice (arrival by bus or car), Šatov (arrival by train + 3 km) Route Length: 20 km Terrain: undulating, sometimes short climbs Refreshments: Šatov: M. sklípek (Moravian wine cellar), Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad, Šobes vineyard

Start: Hnanice (Ankunft mit dem Bus oder Wagen), Šatov (Ankunft mit der Bahn + 3 km) Länge: 20 km Profil: hügelig, stellenweise kürzere Steigungen Erfrischung: Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad, Šobes Weinberg

We take off from the church of St. Wolfgang in Hnanice following the yellow tourist mark across the village, later we turn left on a small asphalt road and after a steeper descent we reach the signpost Pod Šobesem, from where we follow the red tourist mark. We cross the Dyje river on the suspension bridge (photo) and soon we go up through Šobes vineyard. After crossing the ridge the route continues uphill along a small road, leaving it soon and joining it again later at the signpost U Milíře (whoever took route by foot No. 1, which is identical to the first part of the way, can select a variation from the signpost Pod Šobesem to the signpost U Milíře on the blue tourist mark). From there we go on following the blue tourist mark as far as the signpost Nivky, where we turn right on the yellow tourist mark. Pass the former Mašovice shooting range through the forest we reach Andělský mlýn (Angel’s Mill), from where we follow the green tourist mark around Čertův mlýn (Devil’s Mill) up to Králův stolec. Then still on the blue tourist mark through Hradiště as far as Znojmo.

Von der St. Wolfgang Kirche in Hnanice entlang der gelben Markierung aufbrechen, die Gemeinde passieren, später links auf eine asphaltierte Kleinstraße abbiegen und ein wenig steil bergab zum Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges) kommen. Von dort aus der roten Markierung folgen. Eine Hängebrücke (foto) über die Thaya passieren und kurz danach steigt man schon durch den Weinberg Šobes hinauf. Nach Überqueren des Hügel-kammes folgt die rote Markierung einer kleinen bergauf führenden Landstraße, verläßt sie kurz, um wieder auf sie am Wegweiser U Mílíře zu stoßen (wer die mit der ersten Etappe dieser Route identische Wanderroute Nr. 1 bereits zurückgelegt hat, kann vom Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges) die blaue Markierung wählen, um zum Wegweiser U Mílíře zu gelangen). Von dort aus weiter entlang der blauen Markierung zur Abzweigung Nivky, dort nach rechts abbiegen und der gelben Markierung folgen. An dem ehemaligen Schießübungsgelände von Mašovice vorbei kommt man durch einen Wald zu Andělský mlýn (Engelsmühle), weiter entlang der grünen Markierung an Čertův mlýn (Teufelsmühle) vorbei bis zum Králův stolec (Königsthron). Von dort aus weiter entlang der blauen Markierung über Hradiště bis nach Znojmo.


88

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa P8: Kde tvořil Charles Sealsfield Hnanice – Baštův mlýn – Sealsfieldův kámen – Trauznické údolí – Konice – Kraví hora – Znojmo Výchozí místo: Hnanice (příjezd autobusem či automobilem), Šatov (příjezd vlakem + 3 km) Délka trasy: 15,5 km Terén: zvlněný, místy kratší stoupání Občerstvení: Šatov: Mor. sklípek, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem. Pokračujeme po pravém břehu řeky Dyje k Baštovu mlýnu a dále podél Dyje až k rozcestí Pod Novou cestou. Odtud stoupá cesta do svahu a vychází na kopce lemující Dyji. Pak již není daleko k Sealsfieldově kameni. Odtud pokračujeme po zelené značce (směr Pod Popickým vrchem) zprvu po rovině a pak scházíme úbočím do Trouznického údolí, které nás zavede k rozcestníku pod Konicemi. Zde se napojíme na červenou turistickou značku, po které pokračujeme přes Konice a Kraví horu do Znojma. Zdatní turisté si mohou pěší trasu 3 a 4 spojit – vychází se ze Znojma a styčný bod obou tras je rozcestník Pod Šobesem. Délka spojených tras je 28,5 km.

Route P8: Where Charles Sealsfield once worked

Route P8: Wo Charles Sealsfield geschaffen hat

Hnanice – Baštův mlýn – Sealsfieldův kámen (Sealsfield Rock) – Trauznické údolí (valley) – Konice – Kraví Hora – Znojmo

Hnanice – Baštův mlýn – Sealsfield-Stein – das Tal von Trauznice – Konice – Kraví hora (Kuhberg) – Znojmo

Starting point: Hnanice (arrival by bus or car), Šatov (arrival by train + 3 km) Route Length: 15,5 km Terrain: undulating, sometimes short climbs Refreshments: Šatov: M. sklípek (Moravian wine cellar), Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad

Start: Hnanice (Ankunft mit dem Bus oder Wagen), Šatov (Ankunft mit der Bahn + 3 km) Länge: 15,5 km Profil: hügelig, stellenweise kürzere Steigungen Erfrischung: Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad

We start from the church of St. Wolfgang in Hnanice following the yellow tourist mark through the village, later we turn left on a small asphalt road and after a  steeper descent we reach the signpost Pod Šobesem. We continue along the right bank of the Dyje river up to Baštův mlýn and further along Dyje as far as the signpost Pod Novou Cestou. From there the route rises up to the hills along Dyje, then not far on to Sealsfieldův kámen. From there we continue on the green tourist mark (direction to Pod Popickým vrchem) firstly on level ground then downhill to Trouznické valley, which leads us to the signpost Pod Konicemi. There we join the red tourist mark, on which we continue through Konice and Kraví Hora to Znojmo.

Von der St. Wolfgang Kirche in Hnanice aus die durch die Gemeinde führende gelbe Markierung verfolgen, später nach links auf eine asphaltierte Kleinstraße abbiegen und ein wenig steiler zum Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges) hinuntergehen. Dann am rechten Thayaufer entlang bis zur Mühle Baštův mlýn gehen und von dort aus die Thaya entlang bis zum Wegweiser Pod Novou cestou. Von dort aus steigt der Weg bis auf die Thaya umgebenden Hügel. Dann ist es zum Sealsfield-Stein nicht mehr weit. Von dort aus weiter entlang der grünen Markierung (Richtung Pod Popickým vrchem (Unterhalb des Popitzer Hügels), zuerst über einen flachen Abschnitt, dann in das Tal von Trouznice herabsteigen, das uns bis zum Wegweiser unterhalb von Konice führt. Von dort aus der roten Markierung folgen, die über Konice und Kraví hora (Kuhberg) bis nach Znojmo führt.

Sturdy tourists can connect the routes No. 3 and 4 together – the starting point is Znojmo and both routes meet by the signpost Pod Šobesem. The length of the connected routes is 28,5 km.

Gut trainierte Touristen können die beiden Routen 3 und 4 miteinander kombinieren – man bricht von Znojmo aus, beide Routen überschneiden sich am Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges). Die Länge der verbundenen Routen beträgt 28,5 km.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

89

www.znojemsko.info

Vranov nad Dyjí Podmyče

Zadní Hamry Vranovské brány Ledové sluje

Na Klepech Felling

Hardegg

Trasa P9: Z Vranova do Vranova Thayatalem i Podyjím Vranov n. D. – Podmyče – Felling – Maxplateau – Hardegg – Na Keplech – Ledové sluje – Vranov n. D. Výchozí místo: Vranov n. D. (Podmyče, Hardegg) Délka trasy: 25 km Terén: zvlněný, místy kratší strmější stoupání či klesání Občerstvení: Vranov: restaurace Formosa, Zámecký hotel, Country club.

Vycházíme z náměstí ve Vranově po modré turistické značce, která nás vede lesem až k zámku. Odtud pokračujeme po silnici, později po polní a lesní cestě. Okolo dvou rybníčků dojdeme do Podmyče a pak dále po modré značce až ke státní hranici s Rakouskem. Pokračujeme po polní cestě až do Fellingu, pak po rakouské červené značce směrem na Hardegg. Ze silnice za hájovnou odbočíme doleva, cesta vede lesem, na ostrohu přijdeme k značenému hardeggskému okruhu č. 3 a po něm pokračujeme vpravo směrem na Maxplateau. Z této trasy se otevírají nádherné výhledy na městečko. Zpod hradu jdeme po cestě ke státní hranici – překročíme most a napojíme se na zelenou turistikou značku, po níž přijdeme k rozcestníku Na Keplech. Po červené turistické značce pokračujeme po pašerácké stezce k Ledovým slujím s obeliskem, přes Vranovskou bránu až do Zadních Hamrů. Zde překročíme po zelené značce most a po pravém břehu dojdeme až do Vranova.

Route P9: From Vranov to Vranov through Thayatal and the Podyjí National Parks

Route P9: Aus Vranov nach Vranov durch das Thayatal und durch Podyjí

Vranov n. D. – Podmyče – Felling – Maxplateau – Hardegg – Na Keplech – Ledové sluje – Vranov n. D.

Vranov n. D. – Podmyče – Felling – Maxplateau – Hardegg – Na Keplech – Ledové sluje (Eisgrotten) – Vranov n. D.

Starting point: Vranov n. D. (Podmýče, Hardegg) Route length: 25 km Terrain: undulating, several steeper climbs and declines Refreshments: Vranov: restaurant Formosa, Chateau (Zámecký) hotel, Country club.

Start: Vranov n. D. (Podmýče, Hardegg) Länge: 25 km Profil: hügelig, streckenweise steilere Steigung oder steiles Gefälle Erfrischung: Vranov: Restaurant Formosa, Zámecký hotel, Country club.

We start from the square in Vranov along the blue tourist mark, which will lead us through the forest to the chateau. Then we go on the road, later on the forest and dirt road. Past two small ponds we get to Podmyče and then along the blue tourist mark as far as the state border with Austria. We follow on a dirt road to Felling, then along the Austrian red mark towards Hardegg. Behind the ranger’s house we turn left from the road, through the forest, on the headland we come to the marked Hardegg circuit No. 3 and we follow it to the right towards Maxplateau. This route offers beautiful views over the town. From below the castle we go on the road to the state border – we cross the bridge and we follow a green tourist mark, which will lead us to the guide-post Na Keplech. Along the red tourist mark we follow the “smuggler path” to the Ice Caverns (Ledové sluje) with an obelisk, through the Vranov Gate as far as to Zadní Hamry. There we go along the green mark across a bridge and along the right bank we get to Vranov.

Wir starten auf dem Hauptplatz in Vranov und gehen der blauen Markierung nach, die uns durch den Wald bis zum Schloss führt. Von da setzen wir weiter auf der Straße, später auf dem Feld- und Waldweg fort. Bei zwei Teichen vorbei gehen wir bis nach Podmyče und weiter dann der blauen Markierung nach bis zur Staatsgrenze mit Österreich. Wir setzen auf dem Feldweg bis nach Felling und dann der österreichischen roten Markierung nach Richtung Hardegg fort. Aus der Straße hinter dem Forsthaus biegen wir nach links, der Weg führt durch den Wald, auf der Landzunge kommen wir zur markierten Hardegger Runde Nr. 3 und auf dieser setzen wir weiter rechts, Richtung auf Maxplateau fort. Aus dieser Runde öffnen sich wunderschöne Aussichten auf die Stadt. Von der Burg gehen wir zur Staatsgrenze – überschreiten die Brücke und gehen der grünen Markierung nach bis zur Kreuzung Na Keplech weiter. Dann setzen wir der roten Markierung nach auf dem Schmugglerweg zu den Eisgrotten mit Obelisk, über den Tor Vranov bis nach Zadní Hamry fort. Hier überqueren wir der grünen Markierung nach die Brücke und gehen auf dem rechten Ufer bis nach Vranov.


90

Místopis / Topography / Topographie www.znojemsko.info

Vodní turistika

Vodácky je atraktivní úsek řeky Dyje mezi Znojmem a Krhovickým splavem, kde se každoročně na jaře a  na podzim koná odemykání a  zamykání Dyje. Mezi Vranovem n. D. a Znojmem je vodní turistika zakázána. Vodním sportům je také vyhrazena Vranovská přehrada s výjimkou prostoru okolo čerpací stanice. Jevišovka a Rokytná bývají vzhledem k nízkému stavu vody takřka po celý rok nesjízdné.

Místopis Znojmo

Water Tourism

From the boating point of view the attractive part of the Dyje river is between Znojmo and Krhovice weir, where held every year in spring and autumn is the “locking and unlocking” of Dyje. Between Vranov n. D. and Znojmo it is forbidden. A good area for water sports is on the Vranov dam, except the area around the pumping plant. Usually the rivers Jevišovka and Rokytná due to the low water level all year around are not used for boating.

Topography Znojmo

Wassersport

Für Wassersportler ist der Thayaabschnitt zwischen Znojmo und der Schleuse bei Krhovice am attraktivsten, wo die Thaya alljährlich im Frühling und Hebst eröffnet bzw. geschlossen wird. Zwischen Vranov n. D. und Znaim ist Wassertouristik verboten. Für Wassersportler eignet sich auch die Frainer Talsperre, mit Ausnahme des Bereichs an der Pumpstation. Die Flüsse Jevišovka und Rokytná sind hinsichtlich des niedrigen Wasserstandes fast über das ganze Jahr nicht befahrbar.

Topographie Znojmo

Radniční věž ve Znojmě byla postavena v letech 1445–48 místním stavitelem Mikulášem ze Sedlešovic. Je vysoká téměř 80 m. V  největší báni je uložena řada listin dokumentujících opravy města. Zážitkem je pohled z ochozu na město a blízké okolí. Při dobré viditelnosti je odsud možné spatřit Pálavské vrchy a výjimečně vrcholky dolnorakouských Alp.

The Town-Hall Tower in Znojmo was built between 1445–48 by local builder Nicholas of Sedlesovice and stands 80 m tall. Stored in its biggest dome are documents about the town’s reconstruction. The tower gallery offers breathtaking views over the town and surroundings. During good visibility conditions the Pálava Hills and sometimes even the Austrian Alps can be seen.

Der Rathausturm in Znojmo wurde in den Jahren 1445–48 vom Baumeister Mikuláš aus Sedlešovice geplant und errichtet. Der Turm ist ca. 80 m hoch in der größten Kuppel sind Urkunden, in denen eine Reihe von Renovierungen und Umbauten der Stadt dokumentiert ist. Ein Erlebnis ist auch die Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen auf die Stadt und deren Umgebung. Bei gutem Wetter sind die Pálava – Hügel und die Voralpen in Niederösterreich zu sehen.

Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám. Jeho výjimečnost lze posuzovat nejen vzhledem k  domácímu kulturně historickému prostředí. Tato památka má bez nadsázky evropský rozměr. Labyrint chodeb, nacházejících se pod celým středověkým městem, má délku 30 km. Chodby, vedoucí často i ve čtyřech poschodích pod sebou, byly hloubeny od 13. stol. do konce 17. stol. Podzemím bylo město spojeno s hradem, některé chodby ústily až za hradbami. Turistická trasa začíná v domě č. 2 na Slepičím trhu a končí v domě č. 23 na Obrokové ul. a má délku necelý 1 km.

Znojmo Underground belongs to one of the most unique historical monuments, not only within the framework of local cultural and historical environments, but also in Europe. A labyrinth of passage ways, situated under the entire medieval town, is 30 km long. The passage ways in some places even have four storeys and were hollowed from the 13th to the end of the 17th centuries. The passages connected the town to the castle and some of them lead beyond the town fortification walls. The tourist route begins in house No 2 on Slepičí trh market and ends at 23 Obrokova street and is almost 1 km long.

Unterirdische Gänge in Znojmo. Sie gehören zu den Unikaten der historischen Sehenswürdigkeiten. Die Kellergewölbe verzweigt. Die Gänge haben ein Ausmaß von 30 km Länge und sind manchmal in bis zu vier Stockwerken angelegt. Sie wurden zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert gebaut. Die Unterirdischen Gänge verbinden die Stadt mit der Burg, manche Gänge enden erst hinter den Burgwällen. Zu besichtigen ist etwa ein Kilometer des Gewölbes, es fängt im Haus Nr. 2 am Hühnermark (Slepičí trh) an und endet im Haus Nr. 23 in der Obroková Straße.

Jihomoravské muzeum – Znojemský hrad. Původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat vybudoval v I. pol. 11. stol. kníže Břetislav. Počátkem 18. stol. byl přestavěn na barokní zámek, od poč. 20. stol. slouží znojemskému muzeu. Nyní je zde instalována stálá expozice „Z dějin Znojemska“, která prezentuje bohaté historické sbírky. Součástí je i lapidárium a hradní podzemí.

Southmoravian Museum – Znojmo castle. The former residence of the Znojmo apanage Přemyslid Dukes was built in the 1st half of the 11th century by Duke Břetislav. At the beginning of the 18th century it was rebuilt into a Baroque chateau, since the beginning of the 20th century it has served as the Znojmo Museum. Today it houses a permanent exhibition “From the history of Znojmo region”, that displays rich historical collections. Lapidarium and castle underground also belong to the castle complex.

Südmährisches Museum – Burg in Znojmo. Ursprünglich der Fürstensitz des Geschlechtes der Přemysliden. Der Fürst Břetislav legte den Grundstein für den ersten Festungsteil in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Anlage zu einem Barockschloss umgebaut. Seit Anfang dieses Jahrhunderts dient ein Teil des Gabäudes als Museum. Heute wird die Geschichte der Stadt Znojmo in einer ständigen Ausstellung präsentiert. Ein Teil ist ein Lapidarium, in einem anderen Abschnitt kann man die Keller und Küchen der Burg besichitgen.

Jihomoravské muzeum – Rotunda P. Marie a Sv. Kateřiny. Národní kulturní památka – unikátní památka přemyslovského knížecího hradu, jeden ze symbolů české státnosti. Počátkem 12. stol. byla vyzdobena nástěnnými malbami, které kromě tradičních biblických námětů představují galerii přemyslovských panovníků s ústředním motivem povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn.

Southmoravian Museum Rotunda of the Virgin Mary and St. Catherine. National cultural monument – a unique monument of the Přemyslid duke’s castle, one of the symbols of the Czech State. The mural decorations date back to the beginning of the 12th century, depicting traditional biblical scenes as well as a gallery of Přemyslid monarchs with the main theme being the calling of Přemyslid Orac (The Ploughman) to the Duke’s throne.

Südmährisches Museum/Rotunde der Hl.  Kateřina u. Marie. Nationalkulturdenkmal. Sie gehört zu den Unikaten aus der Fürstenzeit der Přemysliden. Anfang des 12. Jh. wurde sie mit den Wandmalereien ausgeschmückt. Die Fresken zeigen Ahnenbilder der Herrscher und biblische Themen. Das zentrale Motiv ist die Krönung der Fürsten Přemysl Oráč.

Jihomoravské muzeum – Minoritský klášter. Z původního gotického kláštera z poloviny 13. stol., v němž byl v letech 1279–97 pohřben český král Přemysl Otakar II., je dochována část gotického ambitu a torzo chrámové zdi. Jsou zde expozice Neživé přírody, archeologie, kovářství, unikátní sbírka orientálních zbraní.

Southmoravian Museum – Minorite monastery. Originally a Gothic monastery from the mid 13th  century, where Czech King Přemyslid Otakar II. was buried between 1276–97. Preserved is only a  part of the Gothic cloister and piece of the church wall. It houses exhibitions of Inanimate nature, archaeology, blacksmith trade and a  unique collection of oriental weapons.

Südmährisches Museum/Minoriten Kloster. Aus dem ursprünglich gotischen Kloster aus der 1. Hälfte des 13. Jhts. sind noch einige Teile erhalten. In diesem Kloster war auch das Grab von König Otakar II., in den Jahren 1279–97. Hier gibt es auch eine Ausstellung über die Schmiedekunst und eine orientalische Waffensammlung. weiters eine Ausstellung über archäologische Funde und Fossilien.


Místopis / Topography / Topographie

91

www.znojemsko.info

Jihomoravské muzeum – Dům umění. Jeden z nejkrásnějších renesančních paláců města z  let 1549–50, sál se sklípkovou klenbou. Ve stálé expozici gotického a barokního umění vyniká evropský unikát tzv. Madona znojemská ze 30. let 14. stol. a soubor barokních plastik významných podunajských tvůrců. Expozice znojemského medailéra J. T. Fischera, výstavy soudobého výtvarného umění.

Southmoravian Museum – House of Art. One of the most beautiful Renaissance palaces in the town from 1549–50, hall with vaulted ceiling. Highlights of the permanent exhibition of Gothic and Baroque Art are the “Madonna of Znojmo” from the 30’s of the 14th century and a collection of Baroque sculptures made by significant Danube artists. Exhibition of medal artist J. T. Fischer, contemporary art exhibitions.

Südmährisches Museum-Kunsthaus. Einer der schönsten Renaissance Herrenhäuser, gebaut 1549–50, mit Gewölben, Prunksälen und Bogengängen. Ständige Ausstellung mit Gotischen und Barocken Kunstschätzen. Besonders hervorzuheben wäre die„Madonna von Znojmo“ aus den dreißiger Jahren des 14. Jh., und eine Barockstatue der Donauschöpfer. Weiters gibt es eine Ausstellung mit Gegenwartskunst und eine der Medaillen – Künstlers J. T. Fischer.

Památník Prokopa Diviše ve Znojmě-Příměticích – je symbolickým připomenutím života a díla premonstrátského kněze, badatele v  oboru elektřiny a vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. Byl postaven v  roce 1936 podle projektu brněnského architekta Bohuslava Fuchse. U památníku je umístěna replika Divišova bleskosvodu.

Prokop Diviš Memorial in ZnojmoPřímětice. Commemorates the life and work of the Premonstraterian priest, scientist in the field of electricity and inventor of the lightning rod. It was built in 1936 to the plan of Brno architect Bohuslav Fuchs. Found by the memorial is a replica of Diviš’s lightning rod.

Denkmal von Prokop Diviš. Erfinder – Přímětice bei Znojmo. Symbolische Erinnerung an das Leben und Werk des Forschers, Physikers und Erfinders, der sich mit elektronischen Versuchen befaßte und den Blitzableiter erfand. Dieses Denkmal wurde im Jahre 1936 nach den Plänen des Brünner Architekten Bohuslav Fuchs gebaut und zeigt eine Replik von Diviš Blitzableiter.

Biskupce. Zámek byl novogoticky přestavěn, v jeho sousedství je malý park. Kostel sv. Martina ze 14. století má nyní pozdně renesanční podobu a v jeho věži je trojice renesančních zvonů, z nichž nejstarší pochází z roku 1502.

Biskupce. The chateau was rebuilt in NeoGothic style, found next to it is a small park. The church of St. Martin from the 14th century, now has a Late-Renaissance appearance and found in its tower are three Renaissance bells, the oldest dates back to 1502.

Biskupice. Das Schloss wurde neugotisch umgebaut. In der Nachbarschaft befindet sich ein Park. Die St. Martinskirche aus dem 14. Jahrhundert hat heute schon eine Spätrenaissanceform und in ihrem Turm sind drei Renaissanceglocken. Die älteste von denen stammt aus dem Jahr 1502.

Bítov

Bítov

Bítov

Státní Hrad Bítov. Je jedním z nejstarších hradů naší země. Leží nad soutokem řeky Želetavky s řekou Dyjí. V polovině 19. století získal dnešní novogotickou podobu. Vyniká nádhernými iluzivními malbami a  je znám svou přírodovědnou sbírkou. Obec Bítov byla nově postavena v 30. letech minulého století místo stejnojmenné obce zatopené Vranovskou přehradou. Z původního Bítova zbyl jen hřbitov na břehu přehrady, za nízkého stavu vody se objevují části zdí starých staveb. V obci je Tatra muzeum s veterány této značky.

Bítov Castle. Bítov is one of the oldest castles in the country. Situated above the confluence of the Želetavka and Dyje rivers. It gained its present Neo Gothic appearance in the mid 19th century. It is renowned for its beautiful illusionism paintings and natural science collection. Bítov municipality was newly built in 1930’s in place of an eponymous village flooded by the Vranov dam. Only a cemetary remained from the original Bítov village, located on the banks of the dam. When the water level is low, fragments of walls of some of the old buildings can be seen. There is a Tatra museum in the village, showcasing Tatra classic cars.

Burg Bítov. Die Burg Bitov ist eine der ältesten Burgen des Landes. Sie liegt oberhalb der Flussmündung von Želetavka in die Thaya. In der ersten Häfte des 19. Jahrhunderts, hat sie ihr heutiges neugothisches Aussehen erhalten. Besonders hervorzuheben sind die wunderschönen Illusionsmalereien und naturwissenschaftliche Sammlung bekann. Ort Bítov wurde in 30.Jahren voriges Jahrhunderts statt des gleichnamigen Ort neu gebaut, das von Vranov Damm überschwemmt wurde. Von dem ursprünglichen Ort Bítov ist nur ein Friedhof auf dem Ufer des Dammes geblieben, beim niedrigen Wasserstand sind noch die Mauern der alten Gebäude zu sehen. Im Ort befindet sich ein Museum des Auto Tatra mit Veteranen der Marke.

Zřícenina hradu Cornštejn. Hrad byl postaven v I. pol. 14. stol. jako královská pevnost v linii hradů chránících jižní hranici českého státu. Od roku 1343 v  držení pánů z  Lichtenburka, v  roce 1464 dobyt vojskem Jiřího z Poděbrad. Nově opevňován Krajíři z Krajku, na poč. 16. stol. bylo opevnění rozšířeno o  bašty proti dosahu soudobého dělostřelectva a naposled posíleno v r. 1542 v souvislosti s tureckým nebezpečím. Od konce 16. stol. je hrad pustý.

Cornštejn Castle Ruins. The castle was built in the 1st half of the 14th century as a royal stronghold included in the line of castles protecting the southern border of the Czech state. Since 1343 it belonged to the Lords of Lichtenburg, in 1464 it was captured by the army of Jiří of Poděbrady. Once again it was fortified by Krajíři of Krajek, at the beginning of the 16th century the bastions against artillery were added. Finally in 1542 the last fortification improvement was made against the Turkish threat. Since the end of the 16th century the castle has been abandoned.

Burgruine Cornštejn. Die Burg wurde in der 1. Hälfte des 14. Jh. als Königliche Festung erbaut. Sie sollte die südliche Grenze des tschechischen Reiches schützen. Ab dem Jahr 1343 im Besitz der Herrschaft von Lichtenburg. Im Jahre 1464 wurde sie von der Armee des Jiří von Poděbrady erobert. Dann im Besitz von Krajíři von Krajek. Anfang des 16. Jh. wurde die Festung um einige Basteien erweitert um die Artillerie abzuwehren. Zuletzt wurde dieses Bollwerk noch einmal im Jahre 1542 aus Angst vor türkischen Angriffen verstärkt. Die Burg steht seit dem Ende des 16. Jh. leer.

Boskovštejn. V obci se nachází tvrz, kterou vybudovali páni z Náchoda v poslední čtvrtině 16. století. Později byla využívána jako sýpka, byla majetkem Jihomoravského muzea, dnes ji vlastní soukromý majitel, který budovu vzorně opravil.

Boskovštejn. Found in the village is the fortress built by the Lords of Náchod in the last quarter of the 16th century. Later it was used as granary, owned by South Moravian Museum. Today it belongs to a private owner who carefully renovated the entire building.

Boskovštejn. In der Gemeinde befindet sich eine Festung, die durch die Herren aus Nachod im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts erbaut wurde. Später wurde sie als Speicher verwendet. Sie war im Besitz des Südmährischen Museums und heute gehört sie einem privaten Besitzer, der sie vorbildlich saniert hat.

Břežany. Ve vinařské obci se nachází zámek Břežany. Found in the wine-growing village (dnes je zde ústav sociální péče) z první čtvrtiny is the chateau (today it serves as a Social Care 18. století, přebudovaný počátkem 19. století Home) from the beginning of the 18th century,

Břežany. In der Weinbaugemeinde befindet sich ein Schloss (heute ist hier die Anstalt für die Sozialfürsorge) aus dem ersten Viertel des


92

Místopis / Topography / Topographie www.znojemsko.info

v empírovém stylu. Okolo něj je park, v němž stojí in the 19th century rebuilt in Imperial style. sloup sv. Trojice. V obci se nachází pozdně barokní It is surrounded by a park with column of the kostel Zvěstování P. Marie. Holy Trinity. Found in the village is the LateBaroque church of the Annunciation of the Virgin Mary.

18. Jahrhunderts, das am Anfang des 19. Jahrhunderts im Empirestil umgebaut wurde. Das Schloss steht im Park, in dem sich auch die Säule der allerheiligsten Dreifaltigkeit befindet. In der Gemeinde finden Sie weiter die Kirche der Verkündung der Jungfrau Maria im Spätbarockstil.

BukovinA. Dnes již jen nepatrné zbytky hradiště BukovinA. Today only fractional remains of jsou porostlé listnatým lesem. Bukovina byla zalo- the settlement are clad with the leafy forest. žena počátkem 14. století, zanikla o století později. Bukovina was founded on the beginning of the 14th century and one century later it perished.

BukovinA. Heute bereits unmerkbare Reste einer Burgstätte, die mit einem Laubwald bewachsen sind. Bukovina wurde am Anfang des 14. Jahrhundert gegründet und verfiel ein Jahrhundert später.

ČíŽov. The engineering army barricades are a preserved part of the former iron curtain, which nearly hermetically sealed the border between the former Czechoslovakian Socialist Republic and Austria. Found in the village is the Visitors Centre of the Podyjí National Park with a permanent exhibition of the protected area. Border crossing for cyclists and pedestrians.

ČíŽov. Die dort erhaltenen Grenzanlagen waren Bestandteil des eisernen Vorhangs zwischen der ehemaligen Tschechoslowakischen sozialistischen Republik und Österreich. In der Gemeinde wurde ein Besucherzentrum des Nationalparks Thayatal errichtet, wo man eine Dauerausstellung über das Naturschutzgebiet besuchen kann. Grenzübergang für Fußgänger und Radfahrer.

Dyjákovičky. Farní kostel sv. Víta má pozdně ro- Dyjákovičky. Parish church of St. Vitus with mánské jádro, byl postupně rozšiřován a stavebně late Romanesque core was gradually extended and later rebuilt several times. Baroque sculpupravován. V jeho blízkosti jsou barokní sochy. tures stand nearby.

Dyjákovičky. Die St. Veitspfarrkirche hat einen spätromanischen Kern und wurde schrittweise vergrößert und baulich umgestaltet. In ihrer Nähe befinden sich Barockstatuen.

Felling. Obec připomínaná kolem roku 1290. Na gotických základech stojí barokní kostel sv. Petra a Pavla, oltář z 18. století, interiér doplňují zlacené sochy světců.

Felling. The village was first mentioned around 1290. Built on the Gothic foundations stands the Baroque church of St. Peter and Paul, the altar from the 18th century, interior boasts of gold plated sculptures of saints.

Felling. Die Gemeinde wurde schon um das Jahr 1290 erwähnt. Auf dem gotischen Fundament steht eine St. Peters und Pauls Barockkirche. Den Altar aus dem 18. Jahrhundert ergänzen goldene Statuen der Heiligen.

Frejštejn. Zřícenina hradu se nachází nad obcí Podhradí n. D. Byl založen ve 13. století stejně jako Cornštejn byl součástí přemyslovského opevnění. Později se stal sídlem loupeživých rytířů, a proto byl roku 1440 rozbořen.

Frejštejn. Castle ruins are found above the village of Podhradí n. D. It was founded in the 13th century, as well as Cornštejn it was a part of a  Přemyslid fortification. Later it became a base for the robberknights and so it had to be demolished in 1440.

Frejštejn. Eine Burgruine oberhalb der Gemeinde Podhradí n. D. Die Burg wurde wie Cornštejn im 13. Jh. als Bestandteil des Przemysliden-Befestigungssystems erbaut. Später wurden dort Raubritter ansässig, deswegen wurde die Burg 1440 niedergerissen.

ČíŽov. Ženijně technické zátarasy jsou zachovalou částí bývalé železné opony, která takřka hermeticky uzavírala hranici mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a Rakouskem. V  obci je Návštěvnické centrum Národního parku Podyjí se stálou expozicí chráněného území. Hraniční přechod pro cyklisty a chodce.

Hardegg

Hardegg

Hardegg

Hardegg, nejmenší město Rakouska, leží v hlubokém údolí řeky Dyje, uprostřed jehličnatých lesů na samotné hranici s Českou Republikou. Na skále nad městem se vypíná mocný hrad se čtyřmi věžemi. Hardeg je město přímo uprostřed Národního parku Thayatal sousedícího s českým NP Podyjí.

Hardegg is Austria’s smallest town and lies in the deep valley of Dyje river, amidst coniferous woods on the very border with the Czech Republic. A majestic castle with four towers stands mightily on a rock above the town. Hardegg is also located in the heart of the National Park Thayatal, close to the neighbouring Czech National Park Podyjí.

Hardegg, die kleinste Stadt Österreichs, liegt im tiefen, gewundenen Tal der Thaya, inmitten ausgedehnter Nadelwälder, auf hohem Felsrücken ragt über der Stadt die mächtige Ritterburg mit vier Türmen empor. Hardegg ist die Grenzstadt an der Thaya.

Návštěvnické centrum (Nationalparkhaus Thayatal). Výstavy v návštěvnickém centru Národního parku u Hardeggu vypráví příběhy o životě zvířat (čáp černý, divoké kočky a mnoho dalších).

Visitorcentre(NationalparkhausThayatal). Exhibitions in the visitor centre of the National Park near Hardegg let us explore the local fauna (black stork, wild cat and many others).

Nationalpark Thayatal (Besucherzentrum). Die Ausstellung im Nationalparkhaus erzählt über Schwarzstorch, Wildkatzen uvm. Geführte Wanderungen auf Anfrage.

Hrad Hardegg. Hradní palác z počátku 12. století ukrývá muzeum Maximiliana z Mexika, hradní kuchyně a impozantní východní věž patří mezi další lákadla hradu.

Hardegg Castle. Castle palace from the early 12th century features the museum of Maximillian of Mexico, a castle kitchen and a majestic eastern tower that is also a popular attraction.

Burg Hardegg. Die Burg aus dem frühen 12. Jahrhundert. Das Maximilian von Mexiko Museum, die offene Burgküche und den imposanten Ost-Turm muss man gesehen haben.

Zřícenina Kaja. Zřícenina hradu Kaja z 11. století se nachází na rakouské straně Národního parku Podyjí. Rytířský sál, zbrojnice či hladomorna dokládají velkolepou historii rodů Kuenringů a Babenbergů.

Kaja castle ruins. The ruins of Kaja castle from the 11th century are found on the Austrian side of the National Park Podyjí. Its Knight Hall, armoury and dungeon all demonstrate the great past of the Kuenring and Babenberg dynasties.

Ruine Feste Kaja. Die Ruine aus dem 11 Jhdt. Befindet sich inmitten des Nationalparks Thayatal. Ein Rittersaal, eine Waffenkammer und ein Verlies erzählen die Geschichten der Kuenringer und Babenberger.

Barokní zámek Riegersburg. Monumentální barokní zámek Riegersburg vznikl v 18. stol. přestavbou z vodní tvrze. Pozoruhodná je vedle plně zařízených přepychových komnat i historická panská kuchyně a jako rarita i psí hřbitov z 19. století.

Baroque chateau Riegersburg. A spectacular Baroque chateau Riegersburg was established in the 18th century as a conversion from a water fort. Its fully furnished, luxurious rooms are remarkable as well as the historical kitchen and somewhat unusual dog cemetery from the 19th century.

Barockschloss Riegersburg. Das prächtige Barockschloss zeigt adeliges Landleben in der Barockzeit mit vollständig eingerichteten Prunkräumen sowie eine herrschaftliche Küche.


Místopis / Topography / Topographie

93

www.znojemsko.info

RM Perleťový design a továrna na zpracování perleti Felling. Jediná továrna na zpracování perleti v Rakousku. Vyráběny jsou knoflíky, šperky a ozdobné předměty.

RM Mother-of-pearl design and mother-ofpearl factory Felling. The only factory in Austria that processes mother-of-pearl. They produce buttons, jewellery and decorative items.

RM Perlmuttdesign GmbH in Felling. Österreichs einzige Perlmuttdrechslerei. Gefertigt werden Knöpfe, Schmuck und Ziergegenstände.

Hevlín. Pozdně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie pochází z  1. pol. 18. století. Kamenná boží muka u kostela jsou v pozdně gotickém slohu. Hraniční přechod do Rakouska s nepřetržitým provozem.

Hevlín. Late-Baroque church of the Assumption of the Virgin Mary from the 1st half of the 18th century. The Late-Gothic stone Way-SideColumn by the church. Non-stop border crossing to Austria.

Hevlín. Barockkirche der Maria Himmelfahrt aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die steinerne Passionssäule im spätgotischen Stil. Grenzübergang nach Österreich mit 24 Stunden Betrieb.

Hluboké Mašůvky. Významné poutní místo s kostelem Navštívení P.  Marie z  roku 1680. Před kostelem jsou sochy českých patronů a světců od J. T. Fischera. Významné neolitické naleziště, kde byla archeologem Vildomcem nalezena tzv. Mašůvecká Venuše, soška ženy se zdviženýma rukama.

Hluboké Mašůvky. Significant pilgrimage destination with the church of the Visitation of the Virgin Mary from 1680. Found in front of the church are sculptures of Czech patrons and saints by J. T. Fischer. A significant Neolithic finding location, where the archaeologist Vildomec found the so called Mašůvky Venus, the figure of a woman holding her arms up.

Hluboké Mašůvky. Ein bedeutender Wallfahrtsort mit einer Mariä Heimsuchungskirche aus dem Jahre 1680. Vor der Kirche sind Skulpturen von böhmischen Stiftern und Heiligen von dem Bildhauer J. T. Fischer aufgestellt. Eine bedeutende Neolithikum-Fundstätte, wo der Archäologe Vildomes die sog. Venus von Mašůvky gefunden hat, eine Frauenskulptur mit erhobenen Händen.

Hnanice. Gotický trojlodní kostel sv. Wolfganga se řadí mezi nejvýznamnější památky na Znojemsku. Uvnitř se nachází zázračná studánka. V dřívějších dobách významné poutní místo.

Hnanice. The Gothic triple-naved church of St. Wolfgang is one of the most significant monuments in the Znojmo region. Inside is found a miracle water source. In the past it used to be a significant pilgrimage destination.

Hnanice. Die gotische dreischiffige St. Wolfgang Kirche gehört zu den bedeutendsten Denkmälern des Znaimer Landes. In ihr befindet sich ein wunderwirkender Quellbrunnen. Früher ein bedeutende Wallfahrtsstätte.

Horní Dunajovice. Gotická tvrz ze 14. století byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Dochovaná část sloužila v předminulém století jako sýpka. Kostel Nejsvětější Trojice z poloviny 16. století prošel v druhé polovině 18. století významnými stavebními změnami. Na návsi se nachází velký kládový vinařský lis.

Horní Dunajovice. A Gothic fortress from the 14th century was converted into a Renaissance chateau in the 16th century.The preserved old part has been used for grains storage in the 19th century. The Holy Trinity church from mid16th century underwent major architectural changes in the 18th century. The village centre boasts with a big, log wine-press.

Horní Dunajovice. Gotische Festung aus dem 14.Jahnhundert wurde im den 16. Jahrhundert zum Renaissance-Schloss umgebaut. Das gebliebene Teil diente noch im vorvorigen Jahrnuhndert als Getreidespeicher. Die Kirche der heiligen Dreifähigkeit aus der zweiten Hälfte des 16.Jahrhundert hat im 18.Jahrhundert bauliche Veränderungen erlebt. Auf dem Ortplatz befindet sich eine Balkenweinpresse.

Hrádek. Okolo barokního kostela sv. Petra a Pavla z 2. pol. 18. století vyniká soubor památek včetně soch. V jeho blízkosti se nachází kaple sv. Oldřicha z počátku 13. století, která bývala románským karnerem. Rozsáhlá středověká fara byla přestavěna v barokním slohu.

Hrádek. Of interest is the set of monuments and sculptures around the Baroque church of Sts. Peter and Paul from the 2nd half of the 18th century. Found nearby is the rotunda of St. Ulrich from 13th century, a former Romanesque kernel. A large medieval parish was rebuilt in Baroque style.

Hrádek. Rund um die St. Peters und Pauls Barockkirche aus der 2. Hälfte des 18. Jh. fällt die Sammlung von verschiedenen Denkmälern einschließlich der Statuen auf. In seiner Nähe befindet sich die Kapelle des St. Oldřichs aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts, die früher ein romanischer Karner war. Das große mittelalterliche Pfarrhaus wurde im Barockstill umgebaut.

Jaroslavice. Nejstarší vinařský archiv v ČR s víny od roku 1945. Pro skupiny možnost prohlídky s degustací. Zámek z 16. stol. se starobylým sklepem je veřejnosti nepřístupný. Na okraji obce Jaroslavický rybník – třetí největší na Moravě.

Jaroslavice. The oldest wine archive in the Czech Republic storing wine since the year 1945. Tours with wine-tasting are organised for groups. The chateau from the 16th century with an ancient cellar is not open to the public. On the edge of the village lies Jaroslavice pond – the third largest in Moravia.

Jaroslavice. Die älteste Vinothek in der ČR mit Jahrgängen seit 1945. Für Reisegruppen Führungen mit Weinproben. Das Schloß aus dem 16. Jh. mit einem altertümlichen Keller ist leider für die Öffentlichkeit gesperrt. Der Teich bei der Gemeinde ist der drittgrößte in Mähren.

Jevišovice

Jevišovice

Jevišovice

Jevišovická přehrada. Jevišovická přehrada je nejstarší ve střední Evropě. Byla vybudována v letech 1894-1897 na ochranu proti záplavám a  k  zásobování hrušovanského cukrovaru vodou v době kampaně. Hráz vyzděná z kamenů je vysoká 26 metrů, dlouhá 122 metrů a za ní vytvořené jezero má plochu takřka 15 hektarů.

Jevišovice Dam. Jevišovice Dam is the oldest in Central Europe. It was built between 18941897 as a protection against floods and a water supply for the Hrušovany sugar refinery in the season. The dam built from stones is 26 metres high, 122 metres long and the lake covers an area of almost 15 hectares.

Talsperre Jevišovice. Die Talsperre Jevišovice ist die älteste Talsperre Mitteleuropas. Sie wurde in den Jahren 1894-1897 als Schutz gegen Überschwemmungen und zur Wasserbelieferung der Zuckerfabrik in Hrušovany erbaut. Die Staumauer ist mit Steinen gemauert und ist 26 Meter hoch, 122 Meter lang und der See ist fast 15 Hektar groß.

Starý zámek Jevišovice. Původně hrad jedním z jeho majitelů byl Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý Čert, úspěšný obránce Znojma proti Uhrům a Rakušanům. Hrad byl v 16. stol. přestavěn na renesanční zámek. Dnes je zde umístěna expozice z dějin Jevišovicka, sbírka lidového nábytku a starých klávesových nástrojů. V jeho blízkosti byla vystavěna na řece Jevišovce jedna z nejstarších přehrad ve střední Evropě (1897).

The old chateau Jevišovice. Originally a castle, one of its owners was Hynek of Kunštát, nick-named Dry Devil (Suchý Čert), a successful defender of Znojmo against Hungarians and Austrians. In the 16th century the castle was rebuilt into a Renaissance chateau. Today it houses an exhibition depicting the history of the Jevišovice area, a collection of folk furniture and antique keyboard instruments.

Altes Schloss Jevišovice. Ein der Besitzer der ursprünglichen Burg war Hynek aus Kunštát, genannt Trockener Teufel, erfolgreicher Verteidiger der Stadt Znojmo gegen Ungaren und Österreicher. Die Burg aus dem 16. Jahrhundert wurde auf ein Renaissanceschloss umgebaut. Heute befindet sich hier eine Ausstellung der Geschichte von Jevišovicko, Sammlung von Volksmöbeln und von alten Tastenmusikinstrumenten.


94

Místopis / Topography / Topographie www.znojemsko.info

Králův stolec. Vyhlídka na údolí Dyje se Znojemskou přehradou. Podle pověsti zde pozoroval polský král Jan III. Sobieski v roce 1683 přechod vojsk, která spěchala na pomoc Turky obležené Vídni.

Králův stolec (King’s Throne). View over the Dyje river valley together with the Znojmo dam. According to legend the Polish King Jan III. Sobieski observed the march of the armies rushing to help Vienna against the Turkish siege from here.

Králův stolec (Königsthron). Ein Aussichtspunkt auf das Thayatal mit der Znaimer Talsperre. Laut Überlieferungen beobachtete dort der polnische König Johann III. Sobieski im Jahre 1683 den Übergang des Heeres, das dem von Türken umlagerten Wien zu Hilfe eilte.

Kraví hora. Pahorek jižně od Znojma se vzácnou vřesovištní flórou a faunou. Vyskytuje se např. koniklec velký, kručinka chlupatá, z živočichů pak kudlanka nábožná, otakárek fenyklový a  ovocný a další. Nejkrásnější výhled na Znojmo.

Kraví Hora (Cows Mountain). A hillock south of Znojmo, with rare heath flora and fauna. Found here are for example pasque, broom, from fauna e. g. praying mantis, fennel and fruit swallow-tailed butterfly, etc. The most magnificent view over Znojmo.

Kraví hora (Kuhberg). Eine Anhöhe südlich von Znojmo mit seltener Heidenflora und -fauna, wie z.B. die Kuhschelle (Pulsatilla), die Flügelginster (Genista), von den Tierarten dann die Gottesanbeterin, der Schwalbenschwanz und weitere. Die schönste Aussicht auf Znojmo.

Jiřice u Mor. Budějovic. V obce je hasičské Jiřice u  Mor. Budějovic. Found in the muzeum vybudované místními dobrovolnými village is the Firemen’s Museum built by the local voluntary firemen. hasiči.

Jiřice u Mor. Budějovic. In der Gemeinde befindet sich ein Feuerwehrmuseum, das durch hiesige freiwillige Feuerwehr errichtet wurde.

Kravsko. Okolo barokního zámku z 2. pol. 18. století se rozprostírá veřejnosti přístupný park. Raritou je zde sekvojovec obrovský (jehličnatý strom), který je ve své domovině v Kalifornii největším žijícím organismem na Zemi.

Kravsko. The Baroque chateau from the 2nd half of the 18th century is surrounded by an accessible park with valuable timber species, found here is a  unique Sequoia, originating from California and being the biggest organism on the Earth.

Kravsko. Um das Barockschloss aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts breitet sich ein der Öffentlichkeit zugänglicher Park. Eine Rarität des Parks bildet die Riesezeder (Nadelbaum), die in ihrer Heimat Kalifornien der größte lebende Organismus auf der Erde ist.

Lampelberk. Významná lokalita vzácných teplomilných rostlin. Na jeho východním okraji se nachází stavba, která připomíná hrádek, v němž je dnes vinný sklep s možností degustace vína. Jihovýchodně se nachází na ploše 0,2 ha Mandloňová mez, jedna ze tří lokalit chráněné mandloně nízké.

Lampelberk. A significant locality with rare warm-loving flora. Found on its eastern edge is a  building resembling a  castle, where you will find a wine cellar with the possibility to taste wine. South-east of the village is the Almond-tree Balk covering 0,2 ha, one of three legally protected localities with almond-trees.

Lampelberk. Eine bedeutende Lokalität mit den wertvollen wärmeliebenden Pflanzen. Auf seinem östlichen Rand befindet sich ein Bau, der an einen Burgstall erinnert. Heute befindet sich hier ein Weinkeller mit der Möglichkeit der Weinverkostung. Südöstlich liegt auf der Fläche von ca. 0,2 ha ein Mandelbaurain, eine von drei Lokalitäten, wo die geschützten Zwergmandeln wachsen.

Ledové sluje. Suťový svah s podzemními prostorami, v nichž se vytváří ledové útvary. Na povrchu společenství studenomilné flóry a fauny. Od obelisku, který pochází z r. 1860, je výhled na údolí Dyje k Vranovu n. D.

Ledové sluje (Ice Grottoes). A scree slope with underground space, where ice formations are formed. On the surface is a community of cold climate favouring flora and fauna. From the obelisk, which dates back to 1860, is a nice view over the Dyje valley towards Vranov n. D.

Ledové sluje. (Eishöhlen) Ein Moränenhang mit unterirdischen Höhlen mit Eisgebilden. Auf der Oberfläche kälteliebende Flora und Fauna. An dem Obelisken aus dem Jahre 1860 wunderschöne Aussicht auf das Thayatal bis Vranov n. D.

Kuchařovice. První doložená zpráva o Kuchařovicích je z roku 1220. Po třicetileté válce patřila část Kuchařovic Znojmu, část klášteru v Louce. Zajímavostí je zdejší meteorologická stanice na návrší nad obcí, která byla postavena v roce 1952 a je jediná na Znojemsku.

Kuchařovice. The first documented mention of Kuchařovice is from 1220. After the Thirty Years War, one part of the village became part of Znojmo while the other belonged to Louka monastery. There is a meteorological station on top of a hill above the village; it was built in 1952 and it is the only one in Znojmo region.

Kuchařovice. Die erste urkundliche Bericht über Kuchařovice stammt aus dem Jahre 1220. Nach dem Dreißigjährigen Krieg gehörte ein Teil von Kuchařovice zum Znaim, Teil zum Kloster Louka. Interessant ist hiesige Wetterstation auf dem Hügel oberhalb des Dorfes, die im Jahre 1952 gebaut wurde und das einzige im Znaim-Kreis zählt.

Lesná. Obec byla založena v roce 1794 a jmenovala se Lilienfeld. Zajímavostí je kostel sv. Terezie a  větrný mlýn holandského typu, ve kterém se mlelo ještě v roce 1894. Dnes slouží jako restaurace.

Lesná. The village founded in 1794 called Lilienfeld. Of interest are the church of St. Theresa and windmill of the Dutch type, which was milling still in 1894. Today it serves as a restaurant.

Lesná. Die Gemeinde wurde im Jahr 1794 gegründet und hat die Bezeichnung Lilienfeld getragen. Interessant ist die St. Teresia Kirche und die Windmühle der Holländischer Art, in der man noch im Jahr 1894 gemahlen hat. Heute befindet sich in der Windmühle ein Restaurant.

Lukov

Zřízenina Nový Hrádek u Lukova. Areál zříceniny se nachází na turistické trase v Národním parku Podyjí v zalesněné členité krajině s atraktivní vyhlídkou do meandrů řeky Dyje. Zřícenina je dostupná ze Znojma okresní silnicí směrem na Mašovice do Podmolí, pak pouze pěšky nebo na kole po zeleně značené turistické stezce (asi 3,5 km). Druhou možností je opět pěší a cyklistická stezka ze sousední obce Lukov (asi 3 km) podle směrových ukazatelů, resp. po červené a od lokality Příčky dál po zelené značce. Informační tabule jsou v Lukově a na Příčkách, občerstvení a parkoviště v Lukově a Podmolí.

Lukov

Nový Hradek Castle Ruins by Lukov. The ruins are situated on a tourist route in the Podyjí National Park, in the broken forest landscape with breathtaking views over the meandering Dyje river. The ruins are accessible from Znojmo on the road towards Mašovice up to Podmolí, then only by foot or bicycle following the green tourist mark (circa 3,5 km). Another possibility is by foot and on bicycle on the route from the neighbouring village Lukov (3 km) following the red tourist mark and from Příčky by the green mark. In Lukov and Příčky there are information boards. Parking and refreshments in Lukov and Podmolí.

Lukov

Ruine Nový Hrádek am Lukov. Das Areal der Ruine befindet sich an den Wanderwegen des Thaya-Nationalparks in einem Naturparadies mit Aussicht auf die Mäander der Thaya. Die Ruine ist von Znojmo aus auf der Hauptstraße Richtung Mašovice nach Podmolí erreichbar. Die letzten 3,5 km des Weges muß man entlang der grünen Markierung zu Fuß oder mit dem Rad absolvieren. Von der Nachbargemeinde Lukov gibt es einen Fuß – bzw. Radweg, ca. 3 km, gut beschildert, anfangs rote dann grüne Markierung. Informationstafeln sind in Lukov und Příčky. Imbiß und Parkmöglichkeit finden sie in Lukov und Podmolí.


Místopis / Topography / Topographie

95

www.znojemsko.info

Mikulovice. Obec povýšená na městečko v roce 1558. V barokním zámku je v současné době fara. Kostel sv. Petra a  Pavla z  12. století byl původně románský, později přestavěn v  gotickém slohu a v 18. století byl barokizován. Zajímavá je socha J. Nepomuckého a barokní sýpka.

Mikulovice. This municipality was given a town status in 1558. The Baroque chateau is currently used as a rectory. The church of St. Peter and St. Paul from the 12th century was originally built in Romanesque style, later adapted in Gothic style and in the 18th century Baroque features were added. The statue of St. John of Nepomuk and Baroque granary are noteworthy.

Mikulovice. Das Dorf wurde eine Stadt im Jahre 1558. Im Barockschloss befindet sich derzeit ein Pfarrhaus heuzutage eine Pfarre. Die Kirche Hl.Peter und Paul aus dem 12.Jahrhundert war ursprünglich romanisch, später in gotischem Still umgebaut und im den 18.Jahrhundert barokisiert. Interessant sind die Statue des Hl. Johann von Nepomuk und Barokspeicher.

Nový Šaldorf. Společně se Sedlešovicemi staré vinařské obce s možností degustace místních vín ve vinných sklepech. Při vjezdu do obce od Havraníků velký kládový lis a sud. V okolí špičkové polohy pro pěstování révy vinné.

Nový Šaldorf. Together with Sedlešovice it is an old wine growing village offering the possibility to taste the local wines in the wine cellars. When entering the village from the side of Havraníky there is a gigantic press and barrel. The surrounding area is ideal for grape growing.

Nový Šaldorf. Wie die benachbarte Ortschaft Sedlešovice eine alte Winzergemeinde mit der Möglichkeit, in hiesigen Weinkellern Spitzenweine zu verkosten. Bei der Gemeindeeinfahrt von Havraníky her ist eine große Balkenpresse mit einem riesigen Weinfaß zu sehen. In der Umgebung gibt es Spitzenlagen für den Weinbau.

Olbramkostel. Osada na zemské stezce ze Znojma do Jihlavy. Kostel Nanebevzetí P. Marie je v  jádru románský, prošel gotickými a  barokními úpravami, v 18. století byla vybudována fara.

Olbramkostel. The settlement on the land route from Znojmo to Jihlava. Church of the Assumption of the Virgin Mary with Romanesque core underwent Gothic and Baroque alterations, in the 18th century the parish was built.

Olbramkostel. Eine Siedlung auf dem Landesweg aus Znojmo nach Jihlava. Die Kirche der Himmelfahrt der Jungfrau Maria hat einen romanischen Kern, aber später wurden Änderungen im gotischen und Barockstil durchgeführt. Im 18. Jhd wurde ein Pfarrhaus erbaut.

Plaveč. Původně renesanční zámek byl přestavěn v polovině 18. století na empírový, v současné době se v něm nachází domov důchodců. Při vstupu do areálu zámku se nachází románská rotunda Panny Marie z počátku 13. století. V zámeckém parku jsou cenné sochy sv. Josefa a sv. Floriána.

Plaveč. The former Renaissance chateau was adapted in the 18th century in the Empire style, currently it serves as an old people‘s home. There is a Romanesque rotunda of Virgin Mary from the 13th century by the chateau entrance. In the chateau park there are valuable statues of St. Joseph and St. Florian.

Plaveč. Urprünglich Renaissance-Schloss wurde in der Mitte des 18. Jhd empirisch umgebaut, derzeit beherbergt es ein Altenheim. Beim Eingang zum Schlosspark steht romanische Rotunde der Jungfrau Maria aus dem Beginn des 13. Jhds. Im Schlosspark stehen bedeutende Statuen des Hl. Josefs und Hl. Florianes.

Plenkovice. Obec se rozkládá mezi dvěma kopci Špičákem a Ležákem, v údolí Plenkovického potoka, který spojuje velký Plenkovický rybník (20,5 ha) a malý rybník u Havlínova mlýna. Obcí prochází cyklistický okruh „ságy – mýty – pověsti“ nebo „mlynářská cyklostezka“.

Plenkovice. The municipality lies between two hills – Špičák and Ležák, in the valley of Plenkovice stream which joins Plenkovice pond (20.5 hectares) and a small pond by Havlín’s mill. Cycling trails called „sagas – myths – legends“ or „miller’s cycling path“ run through the village.

Plenkovice. Der Ort liegt zwischen zwei Hügeln, Špičák a Ležák, im Tal des Plenkovický Baches. Dieser verbindet den großen Plenkovický Teich (20,5 ha) mit dem kleinen Teich in der Nähe der Havlinov Mühle. Durch den Ort führen Radwege mit den Namen „SagenMythen-Legenden“ und „Mühlradweg“.

Popice. Rodný dům spisovatele Charlese Sealsfielda. Mezi Popicemi a Havraníky se nachází více jak stohektarové území stepních lad s vřesovišti (Havranické vřesoviště), kde se vyskytuje mnoho teplomilných chráněných rostlin a živočichů.

Popice. House where writer Charles Sealsfield was born. Between Popice and Havraníky lies more than a hundred hectares of steppe land with heath (Havranické vřesoviště), where many species of warm climate favouring preserved flora and fauna exist.

Popice. Geburtshaus des Schriftstellers Charles Sealsfield. Zwischen Popice und Havraníky liegt ein mehr als 100 ha großes Steppen- und Heidenland mit vielen wärmeliebenden Pflanzen und Tierarten.

Přímětice. Část Znojma, kde na faře působil vynálezce hromosvodu Prokop Diviš. Největší křížový sklep na světě, vybudovaný v letech 1740–56 jezuity. Možnost degustace vín.

Přímětice. Part of Znojmo, where on the vicarage the inventor of the lightning rod Prokop Diviš stayed. The largest cross shaped wine cellar in the world, built between 1740–56 by Jesuits. Chance to taste the wine.

Přímětice. Ein Stadtteil von Znaim, wo an der Pfarre der Erfinder des Blitzableiters Prokop Diviš tätig war. Der in den Jahren 1740– 56 von Jesuiten erbaute größte Weinkeller der Welt mit Kreuzgewölbe. Weinverkostung.

PULKAU. Pulkau leží uprostřed vinařské oblasti a spojuje drsnou krásu Waldviertelu s jasným, slunečným charakterem Weinviertelu. Název města pochází od protékající říčky, která ve staroslovanštině nesla jméno Pulkaha, odtud tedy patrně název Pulkau.

PULKAU. Pulkau lies in the centre of the wine area and combines the rugged beauty of Waldviertel with its bright, sunny nature. The town is named after a stream that runs through it, which used to be called Pulkaha in ancient Slavic language.

PULKAU. Der Name des Ortes und des durchfließenden Flusses ist wahrscheinlich germanischer Herkunft (Fulkawa – Volkach) und wurde über das altslawische Pulkaha zum heutigen Pulkau. Pulkau ist eine schöne Stadt mit historischem Ortskern. Die Michaelskirche beherbergt Bilder von Paul Troger und Kremser Schmidt.

Retz

RETZ

Retz

Město Retz v severní části Dolního Rakouska nabízí atmosféru jižanského města. Hlavní náměstí, kterému vévodí radnice s mohutnou radniční věží, patří svou velikostí 1,2 ha k nejhezčím a největším náměstím v Dolním Rakousku.

The town of Retz in th northern part of Lower Austria oozes a truly southern spirit. The Main Square is dominated by a townhall with a majestic tower and with a surface area of 1.2 hectares it is one of the most picturesque and biggest squares in Lower Austria.

Die Stadt im nördlichen Niederösterreich vermittelt südliches Flair. Der Hauptplatz von Retz, beherrscht vom mächtig aufstrebenden Rathaus, ist mit seiner beeindruckenden Größe von 1,2 ha einer der schönsten und größten Marktplätze Niederösterreichs.

Zážitkové podzemí Retz – Erlebniskeller. Objevte největší historický vinný sklep Rakouska, zážitkové sklepení v Retzu! Celková délka sklepního labyrintu nacházejícího se pod městským

Experiential cellar Retz – Erlebniskeller. Discover the biggest historical wine cellar in Austria – the experiential cellar in Retz! The total length of this underground labyrinth that runs under

Retzer Erlebniskeller. Entdecken Sie im unterirdischen Labyrinth von Retz den größten historischen Weinkeller Österreichs! Das gesamte Kellersystem erstreckt sich in einer


96

Místopis / Topography / Topographie www.znojemsko.info

jádrem představuje asi 20 km a je tedy delší než celá pozemní silniční síť. Sklepy jsou hluboké až 20 m a byly vyhloubeny jen v pískovci, místy i ve třech poschodích nad sebou. Vinný sklep v Retzu je možno navštívit jen s průvodcem. Sraz účastníků: Infocentrum Hlavní náměstí 30. Prohlídka trvá cca 1,5 h a zahrnuje krátký výklad historie města Retz, prohlídku interaktivní expozice zážitkového sklepení, 1 ochutnávkový vzorek vína.

the whole town centre is roughly 20 km, and hence it is longer than the road network in the town. The cellars are up to 20m deep and were dug out just in a sandstone rock, in some places they run at three parallel levels. Retz wine cellar can only be explored with a guide. Visitors should meet by the Information Centre, 30 Main Square. The guided tour lasts approx. 1.5 hours and it includes a brief overview of the town history, an interactive exhibition of the experiential cellar and one wine sample.

Gesamtlänge von ca. 20 km unter dem Stadtkern und ist damit länger als das Straßennetz oberirdisch. Die Keller sind bis zu 20m tief in bloßen Meeressand gegraben und teilweise dreigeschoßig angelegt. Der Retzer Erlebniskeller ist nur mit Führungen zu besichtigen. Treffpunkt: immer beim Infobüro Retz (Hauptplatz 30), Dauer: 1 1/2 Stunden inkl. kleiner Hauptplatzerklärung und 1 Weinprobe.

Větrný mlýn v Retzu. Symbolem města Retz a jeho nezapomenutelnou kulisou je větrný mlýn, nacházející se na severozápadním návrší. Jedná se o jediný funkční větrný mlýn v celém Rakousku, který je poháněn pouze přirozenou silou větru. Při vhodné síle větru se vždy o víkendu lopatky větrného mlýna roztočí.

Windmill in Retz. The windmill in Retz is the town’s symbol as well as its signature backdrop and is located on the north-west hill. It is the only functional windmill left in Austria and only uses natural wind power to run. If the wind is strong enough, you can see the windmill in action at the weekends.

Retzer Windmühle. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Retzer Windmühle, die auf einem Hügel im Nordwesten der Stadt thront. Sie ist die einzige betriebsfähige und ausschließlich mit natürlicher Windkraft betriebene Getreidemühle Österreichs. Bei geeignetem Wind drehen sich am Wochenende die Flügel.

Museum Retz. Museum v Retzu v bývalém městském špitále zahrnuje městskou sbírku a také jihomoravskou galerii. V malebném vnitřním dvoře budovy muzea se nachází nejstarší vinné keře v celé Viniční čtvrti (Weinviertel), vysazené v roce 1856.

Retz Museum. Retz Museum is located in the former town hospital and it showcases the municipal collection and also artwork from the South Moravian Gallery. The picturesque inner courtyard boasts with some of the oldest grape plants in the whole local wine area (Weinviertel), grown there since 1856.

Museum Retz im Bürgerspital. Das Museum Retz im Bürgerspital umfasst die Stadtsammlung und die Südmährische Galerie. Im malerischen Innenhof sind die ältesten Weinstöcke des Weinviertels (gepflanzt im Jahre 1856 und haben jeder Krankheit getrotzt) zu bewundern.

Muzeum kol v Retzu. Výstava ukazuje historii cyklistiky již od roku 1820. K vidění jsou oběžná kola, šlapací kola, dokonce i model parního kola, výstava vypráví také o vynálezcích kol a jejich osudech, stejně jako o kolech všech druhů a forem až do současnosti.

Bicycle Museum in Retz. The exposition documents the history of cycling from 1820. You can see velocipedes, pedal bicycles and even a model of a steam powered bicycle. The exhibition also presents the inventors behind these vehicles and their life stories as well as the development of bikes until the present day.

Fahrradmuseum in Retz. Die Ausstellung umfasst die Fahrradgeschichte ab 1820. Zu sehen sind Laufräder, Tretkurbelräder, ein Dampfdreirad (Modell) mit Originalzeichnungen, dazu die Geschichte des Erfinders, sowie Hochräder und Niederräder bis zur heutigen Zeit.

RETZBACH. Vinařská obec s velkou tradicí, Svatým RETZBACH. A wine municipality with a long hikamenem s vyhlídkovou plošinou a proutkařskou story and some great attractions such as the Holy Stone with a viewing deck and a diviner path. stezkou.

RETZBACH. Weinbaugemeinde aus Tradition mit Heidnischer Kulturstätte Heiliger Stein und Wünschelrutenweg und Aussichtswarte.

Kultovní místo Svatý kámen - Heiliger Stein. Jeden z nejkrásnějších miskovitých kamenů v Rakousku. Okolí tzv. Svatého kamene bylo původně pohanským kultovním místem, pomocí proutku lze zjistit čtyři křížící se geomagnetické zóny. Kouzlo místa doplňuje vyhlídka, v létě a na podzim je v odpoledních hodinách otevřen i ochutnávkový stánek.

Pilgrimage site Holy Stone - Heiliger Stein. One of the most beautiful stones in Austria. The area surrounding this so-called Holy Stone used to be a Pagan cult site, when using a divining rod four intersecting geomagnetic zones can be located. The genius loci can be enjoyed from a viewing deck and in the summer and autumn there is also a refreshments stand opened in the afternoon hours.

Kultplatz beim Heiliger Stein. Einer der schönsten Schalensteine Österreichs. Der Platz um den Hl. Stein ist ein uralter Kultplatz. Wer die Kraft dieses Ortes einmal gespürt hat, den zieht es immer wieder hierher zurück. Mit der Wünschelrute stellt man hier vier kreuzende geomanische Zonen fest. Mit Weinschenke im Sommer und Herbst.

Sealsfieldův kámen. Vyhlídka na meandrující Dyji zaříznutou do hlubokého kaňonu. Oblíbené místo spisovatele Charlese Sealsfielda. Pod vyhlídkou se nachází porost teplomilné doubravy.

Sealsfieldův kámen (Sealsfield Rock). View over the meandering Dyje cut deep into the canyon. Favourite place of writer Charles Sealsfield. Found under the look-out is warm climate favouring oak grove.

Sealsfieldův kámen. (Sealsfield-Stein). Eine Aussicht auf die Mäander der Thaya in tief eingeschnittenen Schluchten. Lieblingsort des Schriftstellers Charles Sealsfield. Unterhalb des Aussichtspunktes kann man sich in einem Eichenwald entspannen.

Seefeld. V obci byl původně vodní hrad, který přestavěl J. Fischer z Erlachu na barokní zámek. Gotický kostel sv. Anny byl v druhé čtvrtině 18. století barokně přestaven a rozšířen. Zajímavými památkami jsou na náměstí renesanční kašna a pranýř.

Seefeld. There used to be a water castle in this municipality, it was later converted by J. Fischer of Erlach into a Baroque chateau. Gothic church of St. Anne was adapted in Baroque style and extended in the second quarter of the 18th century. Interesting historic features include a Renaissance water fountain and pillory on the village green.

Seefeld. Im Ort stand ursprünglich eine Wasserburg, die J. Fischer von Erlach zum Barockschloss umgebaut wurde. Eine gotische Kirche der Hl. Anna wurde in der zweiten Viertel des 18.Jahrhundert umgebaut und erweitert. Zu den interessanten Sehenswürdigkeiten auf dem Ortplatz zählen eine Renaissance -Brunnen und ein Pranger.

SCHRATTENTHAL.Schrattenthaljeoznačovánjako nejmenší vinařské město Rakouska, naleznete zde: • hradní zřízení Schrattenthal • „Šikmou věž“ ve Waitzendorfu

SCHRATTENTHAL. Schrattenthal is often labelled the smallest wine town of Austria and you can find the following attractions there: • Castle establishment Schrattenthal • „Leaning Tower“ of Waitzendorf

SCHRATTENTHAL. Schrattenthal ist bezeichnet als kleinste Weinstadt Österreichs • Burganlage Schrattenthal • „Schiefer Turm“ von Waitzendorf • Europäischer Dorferneuerungspreis an Obermarkersdorf


Místopis / Topography / Topographie

97

www.znojemsko.info

Slup

Slup

Slup

Vodní mlýn Slup. Renesanční vodní mlýn ze 16. stol. je unikátní technickou památkou, obnovenou Technickým muzeem v Brně r. 1983. Její součástí je mlýnice s funkčními stroji, s pohonem čtyř vodních kol a exponáty mlecí techniky.

Watermill Slup. Renaissance watermill from the 16th century. A unique technical landmark renovated by the Brno Technical Museum in 1983. There is a  milling chamber with functional machinery run by 4 water wheels and other exhibits of milling technology.

Wassermühle Slup. Technisches Unikat aus dem 16. Jahrhundert wurde 1983 vom technischen Museum Brno renoviert. Diese Renaissance-Wassermühle besteht aus einem Mühlhaus mit funktionierenden Geräten, dazu sind verschiedene technische Geräte und Werkzeuge des Müllers ausgestellt. Die Mühle wird von vier Schaufelrädern.

Šafov. Osídlení doloženo od roku 1300. Barokní kostel sv. Bartoloměje z počátku 18. stol. má patrně gotické jádro. Na okraji obce se nachází židovský hřbitov se zachovalými náhrobky. V  okolí obce je pět rybníků se zajímavou ptačí populací.

Šafov. Settlement proved since 1300. Baroque church of St. Bartholomew from the beginning of the 18th century probably has a Gothic core. Found on the outskirts of the village is a  Jewish cemetery with preserved tombstones. In the surroundings of the village there are five ponds with an interesting bird population.

Šafov. Die Besiedelung ist seit dem Jahr 1300 nachgewiesen. Die St. Bartolomeuskirche aus dem Beginn des 18. Jahrhundert hat einen gotischen Kern. Auf dem Rand der Gemeinde befindet sich ein jüdischer Friedhof mit den erhaltenen Grabsteinen. In der Umgebung der Gemeinde liegen fünf Teiche mit sehr interessanten Vögelkolonien.

Šatov. Vinařská obec se sídlem Znovínu, největší vinařské firmy na Znojemsku. Malovaný sklep – evropská rarita s naivními malbami jednorukého malíře na pískovcových stěnách sklepa. Pěchotní srub, součást československého opevnění z  let 1936–38 je přístupný veřejnosti při některých významných svátcích. V  M.  sklípku, více jak 300 let starém vinném sklepě s privátními archívy, je možnost degustace vín.

Šatov. A wine-growing village, where Znovín, the biggest winery in the Znojmo region is located. Painted Wine Cellar – a European rarity with naive paintings by a  one-handed painter on the sandstone walls of the cellar. The Infantry Log-cabin, a part of the Czechoslovakian fortification from 1936–38, accessible to the public on some significant days. In the Moravian Wine Cellar, more than 300-year old wine cellar with private wine storage, where you can taste wine.

Šatov. Die Weinbaugemeinde mit dem Sitz von Znovín, der größten Weinbaufirma im Znaimerland. Gemalter Keller – europäische Rarität mit den naiven Gemälden eines einarmigen Malers auf den Sandsteinwänden des Kellers. Infanterieblockhaus, Bestandteil der tschechoslowakischen Befestigung aus den Jahren 1936–38 ist bei einigen bedeutenden Feiertagen für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Mährischen Keller, mehr als 300 Jahre altem Keller mit den Archivfässern, können Sie verschieden Weine verkosten.

Šobes. Osídlen již v době kamenné, od středověku zde byla pěstována réva vinná. Šobes je považován za špičkovou lokalitu a  nejkrásnější vinici v ČR obtékanou Dyjí a obklopenou lesy. Díky mikroklimatu jsou vína z této lokality mimořádné kvality. Pěstuje se převážně Rulandské bílé a šedé, Ryzlink rýnský a  vlašský. Z  ostrohu výhledy na meandrující Dyji.

Šobes. Settled already in the Stone Age, since the Middle Ages grapes have been grown here. Šobes is considered to be the top locality and the most beautiful vineyards in the Czech Republic, with Dyje flowing around and surrounded by forest. Thanks to its microclimate the wines from this area are of an exceptional quality. Grown here are mainly Rulander white and grey wine, Rhine and Italian Riesling. The headlands offer views over the meandering Dyje.

Šobes (Weinberg). Besiedlungsnachweise schon aus der Steinzeit, seit Mittelalter wurde hier Weinrebe angebaut. Šobes wird als eine Spitzenlage und einer der schönsten, von der Thaya umschlängelten und von Wäldern umgebenen Weinberge angesehen. Dank dem hiesigen Mikroklima sind die Weine aus dieser Lage von außerordentlicher Qualität. Vorwiegend wird hier weißer und grauer Ruländer und Rhein- bzw. Welschriesling angebaut. Von einer Landzunge aus kann man die Mäander der Thaya betrachten.

Tvořihráz. V obci se nachází tvrz z konce 15. století, která byla přestavěna na zámek. Poslední úpravy jsou z počátku minulého století. Pod objektem se nacházejí rozsáhlé sklepy.

Tvořihráz. There is a 15th century fortress in the village, which was later re-built as a chateau. The last architectural adaptations are from early 19th century. There are extensive cellars located below the building.

Tvořihráz. Im Ort befindet sich eine Hochburg aus dem Ende des 15.Jahrhunderts, die in ein Schloss umgebaut wurde. Letzte Umbauten stammen aus Beginn des letzten Jahrhunderts. Unter dem Gebäude sind umfangreiche Weinkeller.

Uherčice. Na návsi se nachází Keramika u rybníka – keramická dílna s prodejnou, kde si může zájemce zhotovit vlastníma rukama keramický výrobek.

Uherčice. Found on the village green is “Ceramics by the pond” – a ceramics workshop with a small shop, where you can make a ceramic product with your own hands.

Uherčice. Am Dorfplatz befindet sich die „Keramik am Teich“ – eine Töpferwerkstätte mit einer Verkaufsstelle. Hier können sich die Besucher selbst mit eigenen Händen im Töpfern versuchen.

Státní zámek Uherčice. Zámecký komplex se 4 nádvořími a  zahradami včetně anglického parku s  romantickými stavbami. Zámek poprvé zpřístupněn veřejnosti v r. 1996 současně se zahájením generální obnovy. V současné době se provádějí renovační práce objektů značně zdevastovaného zámku. Zpřístupněné prostory – vstupní arkádové nádvoří, část hlavního nádvoří, zámecká kaple a pět reprezentačních místností včetně komorního divadla (interiéry s cennou štukovou výzdobou, provizorní náznakové instalace). Ukázka postupu stavebních a restaurátorských prací.

Uherčice Chateau. A chateau complex with 4 courtyards and gardens including an English-style park with romantic structures. The chateau was first opened to the public in 1996 and at the same time the general renovation began. Being considerably destroyed the chateau is now under reconstruction. Premises accessible for public – entrance arcaded courtyard, part of the main courtyard, chateau chapel, and 5 exquisite halls including a  chamber theatre (interiors with valuable stucco decorations). Displays of reconstruction and restoration work.

Schloss Uherčice. Der Schloßkomplex besteht aus vier Höfen, einem Garten und einem englischen Park mit romantischen Bauten. Das Schloß wurde der Öffentlichkeit erst 1996 zugänglich gemacht. Gleichzeitig wurde auch mit der Generalsanierung begonnen. Zu Besichtigen sind inzwischen der Eingangs-Arkadenhof, Teile des Haupthofes, Schloßkapelle und fünf Repräsentationsräume inklusive eines Kammertheaters. Das Interieur ist mit wertvoller Stukatur ausgestattet, andere Teile sind mit provisorisch angedeuteten Installationen zu sehen.


98

Místopis / Topography / Topographie www.znojemsko.info

Vranov n. D.

Vranov n. D.

Vranov n. D.

Státní zámek Vranov n. D. Dříve hrad na strmém ostrohu nad řekou Dyjí tvořil součást podyjské obranné soustavy. V 17. stol. přestavěn na barokní zámek. Jeho interiéry dokumentují kulturu šlechtického bydlení 18. a 19. stol. Umělecky nejhodnotnější částí zámku jsou kaple a sál předků. Zámek je obklopen nádhernou přírodou národního parku Podyjí a sítí turisticky značených cest.

Vranov n. D. Chateau. Originally a castle built on headland above the Dyje river as part of a defence system. In the 17th century rebuilt into a Baroque chateau. Its interior displays the noble style of living in the 18th and 19th centuries. The chapel and the hall of ancestors are the most valuable parts of the chateau. The chateau is surrounded by the beautiful nature of the Podyjí National Park and by a network of tourist marked paths.

Schloss Vranov n. D. Ursprünglich diente die Burg auf den steilen Felshängen oberhalb der Thaya als ein Bestandteil eines Veteidigungssystems dieses geographischen Raumes. Im 17. Jh. wurde diese Festung auf ein Barockschloss umgebaut. das Interieur dokumentiert die Wohnkultur des Adels im 18. und 19. Jh. Am künstlerisch wertvollsten sind die Kapelle und der große Ahnensaal. Die gesamte Anlage ist eingebettet in der Naturkulisse des Thaya-Nationalparks, wo sich auch viele herrliche Wander – und Ausflugsmöglichkeiten anbieten. Die Gegend ist touristisch gut erschlossen und die Wege markiert.

Vranovská přehrada. Přehrada ležící na Dyji nad Vranovem byla postavena v letech 1930–34. Hráz z  litého betonu vysoká takřka 60 metrů zadržuje 31,5 mil. kubíků vody a vytvořila 30 km dlouhé jezero. Nádrž měla zabránit záplavám, nyní je využívána také jako zdroj pitné vody, k rekreaci a výrobě elektrické energie.

Vranov dam. Dam situated on Dyje river above Vranov was built between 1930–34. The concrete dam nearly 60 metres high holds 31,5 mil. cubic metres of water and created a 30 km long reservoir. The water reservoir was intended to prevent flooding, nowadays it is used also as a drinking water source, for recreation and for production of electricity.

Talsperre Vranov. Die Talsperre an der Thaya liegt, wurde in den Jahren 1930–34 gebaut. Der fast 60 Meter hohe Damm aus Gussbeton staut 31,5 Mil. m3 Wasser in einem 30 km langen See. Der Stausee hätte Überschwemmungen durch Hochwasser verhüten sollen. Jetzt wird er auch als Trinkwasserreservoir sowie als Erholungsgebiet und für die Stromproduktion verwendet.

Vratěnín. Obec s titulem Vesnice roku České republiky z roku 1996. Historický objekt bývalé přepřažní stanice na trase Praha–Vídeň. Barokní kostel sv. Jakuba Většího.

Vratěnín. The village gained the title The Village of the Year 1996 in the Czech Republic. Historical building of a former horse-changing station on the route Prague–Vienna. Baroque church of St. James the Greater.

Vratěnín. Ortschaft, der 1996 der Titel Gemeinde des Jahres in der Tschechischen Republik verliehen wurde. Sehenswürdigkeiten: die ehemalige Umspannstation der Pferdebahn Prag–Wien, barocke St. Jacob Kirche.

Vrbovec. Obec s největší plochou vinohradů ve Znojemské vinařské oblasti. Okolo státní silnice jsou sklepní ulice. Farní kostel sv.  Jana Křtitele, který stojí na románských základech, byl naposledy stavebně upravován v 17. a 18. století.

Vrbovec. A village with the largest area of vineyards in the Znojmo wine-growing region. The streets with wine cellars are found around the main road. The parish church of St. John the Baptist from the 16th century was built on Romanesque foundations.

Vrbovec. Gemeinde mit der größten Fläche der Weingärten im Znaimer Weinbaugebiet. Entlang der Straße befinden sich die Kellergassen. Die Pfarrkirche des St. Johanns des Täufers, die auf den romanischen Grundmauern steht, wurde zum letzten Mal im 17. und 18. Jh. umgebaut.

Zblovice. První zmínka o obci pochází z roku 1349. Jedná se o tzv. kolonizační vesnici. Kaple Panny Marie Růžencové byla postavena v roce 1927. Zvon byl v roce 1942 zabaven pro válečné účely, občané vybrali peníze a koupili nový. Po válce byl původní nalezen a tak jsou nyní ve zvonici zvony dva.

Zblovice. The first mention of the village comes 1349. It is a so-called colonization village. The chapel of Virgin Mary of Rosary was built in 1927. The bell was confiscated in 1942 for war purposes, local residents collected donations and purchased a new one. The original bell was eventually found after the war and there are now two bells in the belfry.

Zblovice. Die erste Erwähnung des Dorfes stammt aus dem Jahre 1349. Es handelt sich um ein sgn.Besiedlungsdorf. Dir Kapelle Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz wurde im Jahre 1927 erbaut. Die Glocke wurde im Jahre 1942 als eine Kriegswaffe beschlagnahmt, die Bewohner haben eine Spende organisiert und eine neue Glocke gekauft. Nach dem Krieg wurde urprüngliche Glocke gefunden und darum hängen heute beide zusammen im Glockenturm.

ZELLERNDORF. Idylická vinařská obec s nejkrásnější sklepní uličkou Viniční čtvrti (Weinviertlu) – sklepní ulička Öhlberg, a množstvím barokních památníků. Každoročně se zde konají tradiční Dýňové slavnosti.

ZELLERNDORF. An idyllic wine area with the most beautiful wine cellar alley in the Weinviertel region called Öhlberg and numerous Baroque monuments. Every year it hosts the traditional Pumpkin Festival.

ZELLERNDORF. Idyllische Weinbaugemeinde mit der schönsten Kellergasse des Weinviertels – Öhlbergkellergasse, und zahlreichen barocken Gedenksäulen. Jährlich findet hier das Kürbisfest in der„Maulavern-Kellergasse“ statt.

Želetice. Tvrz z poloviny 14. století byla přestavěna na barokní zámek, ten po živelné pohromě v polovině 19. stol. byl zbourán, na jeho místě jsou hospodářské budovy. Zůstal však zajímavý zámecký park, který byl revitalizován. V obci se nachází kostel sv. Jakuba Většího z poloviny 17. století.

Želetice. A fortress from mid-14th century was converted into a Baroque chateau. After a natural disaster in mid-19th century it was torn down and agricultural facilities were built in its place. An interesting chateau park survived and has been restored. There is the church of St. James the Greater from mid-17th century in the village.

Želetice. Die Feste aus der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde als Barockschloss umgebaut, nach der Naturkatastrophe in der Mitte des 19.Jahrhunderts abgerissen und an der Stelle Hofgebäuden gebaut. Blieb aber ein interessanter Park, der auch revitalisiert wurde. Im Ort befindet sich die Kirche des Hl.Jakob der Grössere aus der Mitte des 17. Jahrhunderts.

Žerotice. Tvrz z poloviny 14. století byla přestavěna na gotický hrad, z kterého vznikl renesanční zámek zbouraný Švédy v roce 1643. Posléze byl obnoven, vyhořel, jeho slávu nyní připomínají již jen zdi a torzo věže. Farní kostel sv. Martina v gotickém slohu byl barokizován.

Žerotice. A fortress from mid-14th century was converted into a Gothic castle, and later into a Renaissance chateau that was demolished by the Swedes in 1643. It was then restored, however burnt down later on, so only walls and fragments of the tower remain. Parish church of St. Martin was built in the Gothic period but had Baroque features added later.

Žerotice. Die Festung aus der Mitte des 14. Jh wurde zur gotischen Burg umgebaut, später als Renaissance- Schloss im Jahre 1643 von den Schweden dem Erdboden gleichgemacht. Er wurde später restauriert, verbrannt, sein Ruhm jetzt erinnert nur ein Fragment der Mauer des Turms. Die Pfarrkirche des Hl. Martins wurde in gotischem Still barokisiert.


}}} INFO 29

Objevte poklady a tradice – Entdecken Sie die Genussregion Retzer Land Víno, sklepní uličky, tradice a památky, místní speciality, cyklistika & pěší turistika, klid a pohoda… Der gute Wein, Kellergassen, Tradition und Sehenswertes, Radfahren, Natur, genussvolles Verweilen…

ZÁŽITKOVÉ SKLEPENÍ

www.erlebniskeller.at TOP výletní cíl – ZÁŽITKOVÉ SKLEPENÍ: Největší historický labyrint vinných sklepů v Rakousku vybudovaný v  mořském písku s  interaktivní expozicí. Prohlídky celoročně včetně degustace a  výkladu o  historii města. Audioguidy v češtině. Pro skupiny na základě objednávky český průvodce. TOP AUSFLUGSZIEL – RETZER ERLEBNISKELLER: Ein weit verzweigtes Labyrinth unter der Stadt, tief in Sand gegraben: unterirdischer Raum für Mythen, Abenteuer und Geschichten. Führungen ganzjährig inkl. Weinprobe, für Gruppen ab 15 Personen jederzeit gegen Voranmeldung.

OBCHOD S VÍNEM

www.weinstadt-retz.at OBCHOD S VÍNEM: Vynikající regionální vína za  ceny ze dvora nakoupíte v  turistickem informačním centru na náměstí v Retzu. Ochutnejte typický veltlín nebo zvolte městske víno se znakem větrného mlýna ci radnice. WEINSHOP: Ausgezeichnete Weine der Region bietet der Weinshop im Tourismusbüro in Retz an. Alle Weine zum Abhofverkaufspreis pro Flasche. Holen Sie sich den Stadtwein Retz – ideal als Geschenk für Ihre Liebsten. Informace a rezervace (i v češtině), Informationen & Reservierung: Tourismusinformation Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43/(0)2942 2700, E-Mail: tourismus@retz.at, www.weinstadt-retz.at


}}} INFO 29

VĚTRNÝ MLÝN

www.windmuehle.at VĚTRNÝ MLÝN: Jediný funkční větrný mlýn v Rakousku – dominanta Retzu a  nádherná technická památka, prohlídky duben – říjen, pro skupiny na základě objednávky celoročně, vinařství s vyhlídkou. WINDMÜHLE: Das Wahrzeichen der Weinstadt ist die Retzer Windmühle, die einzige betriebsfähige und ausschließlich mit natürlicher Windkraft betriebene Getreidemühle Österreichs. Führungen oder Brotbacken in der Backstube April bis Oktober, für Gruppen gegen Voranmeldung ganzjährig.

NOSTALGICKÝ HISTORICKÝ VLAK

www.reblaus-express.at NOSTALGICKÝ HISTORICKÝ VLAK: Historický vlak Reblaus Express vás vezme na nostalgickou jízdu jako za  starých časů. Na  trase mezi městy Retz a  Drosendorf můžete vystoupit na  kterékoli z  10 zastávek a  užít si bohatý program nebo se po  cyklostezce vydat malebnou krajinou. Součástí vlaku je i  jídelní vůz s  místními dobrotami a vínem, kola jsou prevážena zdarma. REBLAUS EXPRESS: Der Nostalgiezug „Reblaus Express“ verbindet das Retzer Land im Weinviertel mit dem Waldviertel-Wohlviertel. Zehn Stationen laden Sie zum Verweilen ebenso ein wie zu beschaulichen Ausflügen per Fahrrad oder zu Fuß. Der Heurigenwaggon bietet regionale Schmankerln an.

www.retzerland.at VINICE a pole na  mírně zvlněných pahorcích, nedotčená příroda, kam se oko podívá. Kulturní památky a regionální speciality na každém rohu: Retzer Land je přímo stvořen pro cyklistiku! A kromě toho preshraniční Národní park Thayatal/Podyjí chrání jednu z nejhezčích a druhově nejrozmanitějších údolních oblastí. WEINGÄRTEN und Felder auf sanft gewellten Hügeln, unberührte Natur, wohin man schaut. Kulturdenkmäler und bodenständige Köstlichkeiten an jeder Ecke, als wäre das Retzer Land erschaffen fürs Radeln! Der grenzüberschreitende Nationalpark Thayatal/Podyjí schützt eine der schönsten und artenreichsten FlussTallandschaften Europas. Informace a mapy – Informationen & Karten & Pläne: Tourismusinformation Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43/(0)2942 2700, E-Mail: tourismus@retz.at, www.weinstadt-retz.at


}}} INFO 29

Slavnosti a festivaly – Feste und Veranstaltungen Weintour Weinviertel

22.–23. 4. 2017

Vinaři podél Dolnorakouské vinařské stezky zvou k návštěvě svých sklípků a k ochutnání nových vín! Die Winzer entlang der Weinstraße Weinviertel öffnen ihre Keller, um Ihnen die neuen Weine zu präsentieren! www.weintour.at

„MUSIWIESN“ – Slavnost dechové hudby

10.–11. 6. 2017

Oslava 50 let městské kapely Retz s bohatým hudebním programem a specialitami k vínu a pivu. 50 Jahre Stadtkapelle Retz – wir laden zum Blasmusikfest mit umfangreichem Programm ein. www.musiwiesn.at

Běžecký závod vinohrady kolem Retzu – Weinberglauf

18. 6. 2017

Běžecký závod pro závodníky i hobby-běžce všech věkovych kategorií, odvaha přijít v převleku bude odměněna. Start a cíl na náměstí v Retzu. Laufgenuss in den Retzer Weinrieden in origineller Verkleidung ist das Motto dieser Veranstaltung mit Start und Zieleinlauf am Retzer Hauptplatz. www.weinberglauf.at

Retzský týden vína – Retzer Weinwoche

15.–25. 6. 2017

Přehlídka vinařů, ocenění vítězných vín jednotlivých odrůd a volba „vinaře roku“. Eine Leistungsschau der Winzer – Prämierung der Sortensieger und Top-Winzer; Wahl zum „Winzer des Jahres“. www.retzer-weinwoche.at

Festival Retz

6. – 23. 7. 2017

Vinařské město Retz se stává dějištěm kulturního festivalu, který spojuje literaturu a hudbu. Opera „JUDAS“. Verbindung von Literatur und Musik diesseits und jenseits der Grenze. Uraufführung „JUDAS“. www.festivalretz.at

Vinobraní v Retzu – Weinlesefest Retz

22.–24. 9. 2017

Tradiční slavnosti vína, vyvrcholení v neděli vínem z kašny, průvodem a velkolepým ohňostrojem. Traditionelles Winzerfest, Höhepunkte am Sonntag: Gratisweinbrunnen, Winzerumzug, Riesenfeuerwerk. www.retzer-weinlesefest.at

Dýňové slavnosti – Kürbisfeste

27.–28. 10. 2017

Originální dýňová výzdoba a speciality z dýní Vás čekají tento rok v obci Unterretzbach a 28. 10. v obci Zellerndorf. Originelle Kürbisskulpturen und -spezialitäten in Unterretzbach und am 28. 10. in der Maulavern-Kellergasse in Zellerndorf. www.kuerbisfest.at

Advent „nahoře & dole“/ Advent „drüber & drunter“

8.–10. 12. 2017

Jedinečná atmosféra a bohatý program; adventní trh na náměstí, v radnici i ve sklepení, velký průvod čertů! Einmaliges Ambiente auf drei Ebenen, anspruchsvolles Rahmenprogramm; vorweihnachtliche Stimmung, Perchtenlauf! www.advent-in-retz.at


21

Znojemsko

26 28 27 29

25

30

7

6

15

17

5

3

2

14 9 12 13 8 10 11

16

20

18 19

4

22

23

24

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

www.znojemsko.info

CZ / EN / DE

LAA BOMBA ....................................... Hevlín Excalibur City ........................................Hatě Hotel Savannah.....................................Hatě Penzion Jelení farma ................... Ječmeniště Znovín Znojmo .................................... Šatov Hotel Happy Star ..............................Hnanice Hotel Vinice Hnanice ........................Hnanice Penzion Popice ................................... Popice Apartmány-Znojmo-Konice ............... Konice Vinařství Špalek ....................... Nový Šaldorf Restaurace a penzion Blanka ... Nový Šaldorf Penzion Šaldorf........................ Nový Šaldorf Apartmány Machoň ................. Nový Šaldorf Znovín Znojmo, a.s. ................Znojmo, Louka Premium Hotel.................... Znojmo, Pražská Vinotéka Vínovín ................. Znojmo, Pražská Hotel N ..............................Znojmo, Přímětice Vinařství Hort................................... Dobšice LAHOFER vinařství............................ Dobšice Pohoda – Koupaliště a autokemp .... Únanov Penzion Na Kolářce.......................... Uherčice Penzion a vinný sklep Lisovna .......... Žerotice Hotel Weiss ....................................Lechovice HANZEL hotel a vinařství .................Miroslav Royal Garden Apartments ..................Štítary Chatová osada U lesa .................Vranov n. D. Gaudeo Penziony a restaurace ...Vranov n. D. Camping Vranovská pláž ............Vranov n. D. Penzion Přehrada .......................Vranov n. D. Tourismusverein Retz ............................ Retz

Inzerenti a partneři Advertisers and partners Werbekunden und Partnern

2017

turistický průvodce | tourist guide | reiseführer

znojemsko.info


Znojmo – centrum města

B

Q

N

K

C

O

G

I

F

J

směr Praha 15 Premium Hotel

D

R

P

N

H

E

A

ul. Hakenova

M

A B C D E F G H I J K N M N O P Q R

znojemsko.info

Cafe Restaurant Pension Phoenix Cykloklub Kučera Znojmo Hotel Katerina Hotel TGM Hotel U divadla Hozpoda LAHOFER Hotel ILLEGAL bar & restaurant Kavárna U mlsného kocoura LUI Chocolate Boutique Penzion Harvart Penzion Kaplanka Penzion Morava Pension nad Dyjí Vinárna U kaplana VOC – Vlkova věž Znojemský městský pivovar Znovín Znojmo, a.s.

ZNOJMO


}}} INFO 64

www.pivovarznojmo.cz facebook.com/znojemskepivo

Každé pořádné město má kostel. Ale jen ve Znojmě máme rotundu!

Každé pořádné město má pivo. Ale jen ve Znojmě máme Znojemské pivo!

FILMY - BESEDY - PŘEDNÁŠKY

27.–28. 1. 2017 SVŠE, Loucká 21, Znojmo

}}} INFO 28

www.cestysvetem.cz


}}} INFO 41 | 50 | 65

Celková kapacita ubytování je 46 lůžek. Ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s možností přistýlky nebo ve dvou čtyřlůžkových apartmánech. Vlastní koupelna, WC, TV, WiFi, úschovna kol, dětské hřiště, možnost parkování v areálu. Restaurace s kapacitou 100 osob + 30 osob na venkovní terase. Možnost pořádání rodinných oslav, svateb, firemních akcí (večírky, školení apod.).

PENZION JELENÍ FARMA JEČMENIŠTĚ Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec tel.: 732 753 200 | e-mail: pexova@agpmasovice.eu GPS: 48°44’49.869“N, 16°7’50.921“E

www.hozpoda.cz facebook.com/hozpoda

V lecjakém městě mají hospodu, ale jen ve Znojmě máme hoZpodu!

}}} INFO 45

www.jecmeniste.cz


}}} INFO 30 | 45 | 52

vinice vinice vinice

vinařská obec

vinice

Olbramovice vinařská obec

Miroslav

vinařská obec

Hostěradice

Kyjovice

vinařská obec/město vinařská obec

vinice

Dobšice vinařská obec

Dyje

vinice

vinařská obec

Vrbovec vinařská obec

Chvalovice

Milovníci romantických procházek, turistiky, kol, degustací vín, zapomenutých koutů přírody, vybraných tuzemských i zahraničních specialit, nebo „jen“ kvalitního ubytování „na úrovni“… Nejen oni jistě ocení nabídku skupiny LAHOFER.

vinařská obec

vinice

Znojmo

vinice

vinice

Znojemský Hotel LAHOFER a Hotel HANZEL v Miroslavi nabízejí stylové prostory i kuchyni a k tomu také vlastní vinné sklepy. Špičková přívlastková vína tam dodávají Vinařství LAHOFER a Vinařství HANZEL. K výletům a degustacím vín zve vyhlídka na Rajské vinici nedaleko centra Znojma, nebo na hranici s Rakouskem stojící polozapomenutý (o to romantičtější) hrádek Lampelberg. Posedět s přáteli lze ve vinném sklepě LAHOFER Chvalovice. A opravdoví zájemci se v celoročním zážitkovém programu Mějte svoji hlavu mohou stát skutečnými vinaři. vinice

vinařská obec

vinice vinice

Hrádek

vinice vinařská obec

Dyjákovice

vinice vinice

Degustační stánek a ukázková vinice

Posezení a společenské akce ve vinném sklepě

Degustační stánek, místo pro společenské akce a svatby

Víno zblízka pro každého www.mejtesvojihlavu.cz


}}} INFO 29 | 45

Romantika ve Znojmě Hotel Katerina a Restaurace Panorama s překrásným výhledem na Národní park Podyjí www.hotelkaterina.cz BoutiqueHotelKaterina

T +420 702 207 777 recepce@hotelkaterina.cz

www.restaurace-panorama.cz RestauracePanoramaZnojmo

}}} INFO 45

Na Valech 1556/7 669 02 Znojmo

HOTEL WEISS 671 63 Lechovice 56, okr. Znojmo Recepce hotelu: +420 602 222 360 Majitelka: +420 728 250 291

Hotel Roku

2012

Regional winner

www.hotelweiss.cz

e-mail: weisshotel@gmail.com

Vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí na hlavní trase Brno-Znojmo-Vídeň. Nabízí příjemné ubytování, gastronomické speciality, víkendové „Kurzy vinných vědomostí“, řízené degustace různých vinařství, kurzy Etikety s panem Ladislavem Špačkem, sabrage sektů, firemní i rodinné oslavy.

}}} INFO 35 | 48 | 54

Sokolská 18, Znojmo 66902 ČR | Rezervace: +420 733 121 300, restaurace@illegalznojmo.cz | www.illegalznojmo.cz


}}} INFO 31

}}} INFO 63

}}} INFO 52

}}} INFO 31


}}} INFO 30 Masarykovo nám. 12 669 02 Znojmo GPS: N 48°51.24382‘, E 16°3.04692‘

Cafe Restaurant Pension domácí kuchyně snídaně, obědy zimní zahrada, salonky letní terasa, dětské hřiště akce na objednávku

tel.: 515 220 822

www.cafe-phoenix.cz

pension, vlastní parkovací místo ubytování se snídaní pension rezervace tel.: 603 824 115 (8.00–20.00 hod.)

Bezručova 7, 669 02 Znojmo }}} INFO 30 | 45

Phoenix

}}} INFO 29 | 44 | 51

Tel: +420 515 331 222 | E-mail: info@HotelTGM.cz | www.hoteltgm.cz Facebook: facebook.com/HotelTGM

UBYTOVÁNÍ V CENTRU ZNOJMA 26 pokojů (53 lůžek) | domácí kuchyně konferenční prostory | firemní akce

K AVÁ R NA

ČOKOLÁDA  KÁVA  ČAJE DEZERTY  SPECIALITY Velká Mikulášská | 669 02 Znojmo tel.: +420 606 435 355 | e-mail: info@mlsnykocour.com

www.mlsnykocour.com

}}} INFO 51

tel.: +420 515 224 516 | mobil: +420 734 602 569 www.udivadlahotel.cz


}}} INFO 43 | 63

KOUPALIŠTĚ A AUTOKEMP V ÚNANOVĚ

POHODA

KOUPALIŠTĚ

Plavecký bazén, rekreační bazén, tobogán, skluzavka, vodní jeskyně, masážní lůžka a další vodní atrakce. Plážový volejbal, tenisové kurty a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, další sportovní aktivity, dětská hřiště.

AUTOKEMP

22 stání pro karavany včetně elektrických přípojek, sociální zařízení a kuchyně, možnost využití sportovních zařízení koupaliště.

OUTDOOR SWIMMING POOL

Swimming pool, relaxation pool, helter-skelter, slippery dip, water cave, massage beds and other water attractions. Beach volleyball, tennis courts and multi-purpose playground with artificial surface, other sporting activities and children’s playground.

CAR-CAMPING

22 places for caravans including electrical hook-ups, amenities and kitchen, possibility to use sporting facilities of the public outdoor swimming pool.

tel.: koupaliště +420 515 265 649, +420 720 980 760 tel.: autokemp +420 605 343 731 e-mail: info@obecunanov.cz, www.obecunanov.cz

}}} INFO 30 | 45

Areál se nachází 5 km od města Znojma • The complex is 5 km from Znojmo Těšíme se na Vaši návštěvu • Looking forward to your visit

www.hoteln.cz

Ubytování v okrajové časti Znojma. Hotel N se specializuje na firemní akce, svatby, oslavy, catering, outdoorové programy, degustace vín v Křížovém sklepě, vinařské a další zábavné programy, školení či kongresy. Nabízíme i relaxační a romantické víkendy. Kapacita hotelu 70 lůžek s možností přistýlek. Naším partnerem v osobní přepravě je City Taxi.

}}} INFO 40

Přímětice 62, 669 04 Znojmo, tel.: +420 515 228 164, fax: +420 515 228 165 e-mail: recepce@hoteln.cz, e-mail: manager@hoteln.cz

Penzion Přehrada ** rekreační zařízení v Národním parku Podyjí Rekreační zařízení Penzion Přehrada nabízí ubytování v krásném, klidném a romantickém prostředí Vranova nad Dyjí, v těsné blízkosti zdejší přehrady a pláže. Od samotné hráze přehrady je areál vzdálen cca 300 m a od pláže necelých 10 minut běžnou chůzí. Své osobité kouzlo Penzionu Přehrada dodává i okolní rozmanitá příroda Národního parku Podyjí, skýtající netušené možnosti k využití vašeho volného času. 10 bungalovů se sociálním zařízením, kuchyňským koutem. Společenská místnost, půjčovna sportovních potřeb, bazén. Havlíčkovo nábřeží • Vranov nad Dyjí • tel: 737 728 917, 731 947 517 • e-mail: recepce@penzionprehrada.cz • www.penzionprehrada.cz


}}} INFO 44

}}} INFO 50 | 41

}}} INFO 44


}}} INFO 36 | 49

Pension a restaurace BLANKA Nový Šaldorf 164, Znojmo 67181 tel.: 515 227 935 | mobil: 606 790 070 www.pension-blanka.cz připojení na WiFi klimatizace v restauraci i na pokojích v pensionu

}}} INFO 37 | 55

}}} INFO 36

APARTMÁNY MACHOŇ

• kvalitní ubytování • kapacita 19 lůžek • Nový Šaldorf 128/S • tel.: +420 724 815 507 • www.penzionsaldorf.cz

}}} INFO 56

PRODEJ VÍNA, OCHUTNÁVKY A POSEZENÍ

VINAŘSTVÍ ŠPALEK NOVÝ ŠALDORF

rodinné vinařství hospodařící na vlastních vinicích (na Kraví hoře) a to výhradně v BIO režimu www.saler.cz

671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S, spalek@saler.cz

Tel.: 515 243 802, 606 647 811 (Marek Špalek), 723 388 882 (Petr Ilgner)

Otevřeno: a) vinařství: Po–Pá 8.00–14.00 (nebo po předchozí domluvě) b) degustační sklep: květen–srpen: Pá+So: 17.00–22.00 (nebo po předchozí domluvě). Speciality: Edelspitz, Sur lie, Víno Šaler, Barrique, Šaldorfský Kravák.


}}} INFO 39

Jižní Morava – Vranovská přehrada 6 apartmánů – kuchyňky, soc. zařízení, sprcha, TV SAT, WIFI, infrasauna, grily, ohniště, vyhřívaný bazén, velká okrasná zahrada

otevřeno duben až říjen 671 02 Štítary 219

}}} INFO 30

}}} INFO 39 | 50

tel.+420 602 587 658, info@royalgardenap.cz, www.royalgardenap.cz

Kontakt: Pension Nad Dyjí Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo E-mail: info@pension-naddyji.cz rezervace@pension-naddyji.cz telefon: +420 739 671 107 +420 728 881 920 www.pension-naddyji.cz

}}} INFO 31

Pension Nad Dyjí se nachází v klidné části města Znojma nad malebnou řekou Dyjí, vzdálený cca 5 minut chůze od historického centra města. Penzion nabízí ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s WC, koupelnou vybavenou sprchovým koutem a ledničkou. Ve všech pokojích je možné využít přípojku na internet. V areálu je zajištěno i parkování automobilů a úschova kol.

N·ö penzion je ide·lnÌm mÌstem pro firemnÌ ubytov·nÌ, rodinnou dovolenou, ökolnÌ z·jezd, Ëi podnikovÈ ökolenÌ. Celkov· kapacita je 82 l˘ûek.


}}} INFO 28 | 52 | 60

DEN VÍNA, FOLKLORU A GASTRONOMIE

8. května 2017, Znojmo, Horní náměstí, 10.00–20.00 hod. Ochutnejte nově certifikovaná vína VOC Znojmo odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Festival vína VOC Znojmo, jehož pr vní roční k se konal v  roce 20 09, navazuje na  tradici znojemského spojování kultury s  vínem. V  rámci festivalu se každoročně představí nově certifikovaná vína VOC Znojmo. Stejně jako v minulých letech, bude i letos připravena ochutnávka všech vín VOC Znojmo. Jedinečnou atmosféru doplní živá hudba a tanec. Malá ochutnávka z programu: Dyjavánek, Valášek, Ruky na dudy, Družina, Jitka Šuráňská a další. A na odrůdových ulicích se můžete opět těšit na cimbálovou muziku.

Těšíme se na vaši návštěvu ve Znojmě. S podporou

Festival vína VOC Znojmo se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky

www.vocznojmo.cz • www.hudbaznojmo.cz

Znojemskem s Vinobusem 15 zastávek | 66 kilometrů | 19 vinařství Krásy Znojma a přilehlých obcí, výhled na  vinice, ochutnávky vín – a spousta dalšího. Díky Vinobusu VOC Znojmo můžete jednoduše zavítat ze samotného centra Znojma do různých sklepů a vinařství na Znojemsku, aniž byste museli řešit, jak se dopravíte tam i zpět. Můžete si prohlédnout krásné vinice, pokochat se přírodou Národního parku Podyjí, navštívit Loucký klášter či podniknout spoustu dalších zajímavých věcí v blízkosti zastávek Vinobusu. Nosič na kola je samozřejmostí.

www.vocznojmo.cz/vinobus VOC Znojmo


}}} INFO 42 | 57 }}} INFO 53

Po-Pá: 9:00–11:30, 12:00–17:30; So: 10:00–18:00 od 1. 7. do 31. 8. Po-Pá: 10:00–19:00 • degustace 1 – 6 vzorků vín dle vlastního výběru • ve sklípku je 10 míst k sezení, maximální počet je 50 osob na stání • prodej vín za sklepní ceny • při nákupu vín degustace 3 vzorků zdarma • projekce filmů o Znojemsku, VOC Znojmo a VINO HORT • pro děti připraveny vinařské hry a omalovánky „Malí vinaři“

VINOTÉKA VÍNOVÍN CENTRUM ZNOJEMSKÝCH VÍN

Otevřeno denně 9.00–20.00 hodin

Prodej vín on-line na www.vinovin.cz

Jsme certifikované zařízení vinařské turistiky Národního vinařského centra a najdete u nás: • vína z velkých a rodinných vinařství znojemského regionu • 16 druhů kvalitních sudových vín Doplňkový sortiment: • sýry, olivy, francouzské paštiky, krekry a další pochutiny • sklenice, doplňky pro servírování vína • široký výběr dárkových kazet, dárkové poukazy, knihy Vinotéka Vínovín – prodejna Pražská ulice v zahrádkách, 669 02 Znojmo +420 530 512 208, www.vinovin.cz Vinotéka se nachází na konci Znojma směrem na Prahu, 150 m za čerpací stanicí ÖMV vpravo. GPS souřadnice. Loc: 48°52’13.586”N, 16°1’52.224”E

}}} INFO 53

VINO HORT s.r.o., sklep: Dobšice č. 89, mobil: 602 149 445, e-mail: info@vinohort.cz, www.vinohort.cz


}}} INFO 34 | 48 | 54 }}} INFO 37

Zveme Vás do nového luxusního hotelu s restaurací a letní terasou s nádherným výhledem na  hnanické vinice. Výjimečná poloha tohoto areálu je příslibem, že  se stane atraktivním turistickým vinařským centrem v  samém srdci Národního parku Podyjí. Ubytovací kapacita hotelu je 46 míst. Zážitkovou gastronomii nabídne špičková kuchyně restaurace Vyhlídka. Uvnitř areálu jsou k  dispozici tři samostatné konferenční prostory s možností pořádání svateb, večírků, školení a jiných akcí. Součástí okolí vhodného pro relaxaci je i přírodní jezírko. U hotelu je pro hotelové hosty i příchozí Wellness centrum s vnitřním bazénem, vířivkou, saunami, párou, vinnými lázněmi a prostory pro masáže, pedikúru a kosmetiku. Ve vinařském areálu najdete půjčovnu kol, tenisový kurt, kurt na beach volejbal, pétanque a dětské hřiště. Těšíme se na vaši návštěvu

www.penzionpopice.cz Popice 11, 669 02 Znojmo Tel. +420 603 268 149, +420 732 123 482 e-mail: info@penzionpopice.cz

Ubytování v blízkosti Znojma a Národního parku Podyjí. Prostorné pokoje, společenská místnost s kuchyňkou, půjčovna kol, dětské hřiště, vinný sklípek s možností řízených degustací a prodejem vlastních vín.

}}} INFO 35 | 54

GPS poloha: 48°49‘27.161“ N 16°0‘58.706“ E

Penzion s vinným sklepem v Konicích v Národním parku Podyjí a blízkosti cyklostezek Apartmány s vlastní kuchyňkou a koupelnou, WIFI, úschova kol, posezení u grilu Výklad sommeliera o vinařství, firemní akce Konice 19 | Znojmo-Konice | +420 604 202 442 e-mail: alesrepka@gmail.com | www.apartmany-znojmo-konice.eu


}}} INFO 47 | 64


}}} INFO 34 | 47 | 62 }}} INFO 33 | 47

Zázitky v kazdém smyslu. EinErlebnis für alle Sinne. • • • • • •

70 dvoulůžkových pokojů a 7 apartmá Konferenční sály až pro 250 osob Jedinečná gastronomie Ajurvédské masáže a wellness centrum Výhodné balíčky Animační programy pro rodiny s dětmi

Hot Savannah****deluxe Hotel beii der Excalibur City, Hate 198 be 669 6 69 02 Znojmo, Tschechien Tel.: +420 515 284 08 084 E-Mail: hotel@hotel-savannah.com E-M otel@hotel-savannah.com

• • • • • •

70 Doppelzimmer und 7 Suiten Konferenzräume für bis zu 250 Personen Kulinarische Köstlichkeiten Ayurveda Spa & Wellnessbereich Packages Anima�onsprogramm für Kinder

www.hotel-savannah.com www.hotelsavannah.com


}}} INFO 32 | 46 | 52

>> komfortní ubytování v 75 dvoulůžkových a 1 bezbariérovém pokoji >> konferenční prostory až pro 250 osob >> historická vinárna „U krále Jana“ 120 míst >> kvalitní gastronomie v restauraci pro 150 hostů >> wellness centrum (bazén, sauna, parní kabina, whirpool, masáže) >> bohatá nabídka balíčků pro jednotlivce i rodiny s dětmi >> ideální prostředí pro cykloturistiku v NP Podyjí

Pražská 100, 669 09 Znojmo, Česká republika tel.: +420 515 224 595, e-mail: info@premiumhotel.cz

www.premiumhotel.cz


Vinařský TURISTICKÝ

Ochutnávkový stánek na vinici Šobes

Za značkou ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. se neskrývají jen lahodná a voňavá vína, ověnčená řadou prestižních tuzemských a mezinárodních cen, ale rovněž atraktivní Vinařský turistický program. Právě díky němu se již řadu let tisíce zájemců seznamují nejen s vínem a všemi jeho půvaby, ale také s malebnými a magickými místy, kde se znovínská vína rodí a zrají. Na cestu po vinařských zajímavostech a raritách se může vydat každý, kdo zavítá na Znojemsko, ať už v rámci individuální či hromadné turistiky, na kole, pěšky, s holemi na walking, o víkendu či ve všední den. Vinařský turistický program bývá navíc každoročně obohacen o další zajímavosti. Nezbývá než popřát šťastnou cestu a na shledanou na Znojemsku.

PROGRAM

Loucký klášter ve Znojmě

Prodejna našich vín v Louckém klášteře ve Znojmě

Znojemsko.info 2017  

Poznejte krásy Znojma, Znojemska a Retzerlandu. Turistický průvodce na rok 2017 v českém, anglickém a německém jazyce.

Znojemsko.info 2017  

Poznejte krásy Znojma, Znojemska a Retzerlandu. Turistický průvodce na rok 2017 v českém, anglickém a německém jazyce.

Advertisement