ГОСТ журнал #9

Page 1

ISSN 2367-8402

БГ | РУ | EN #9

®

PRICE 5 BGN


Пино Ноар Резерва Еленово#9 2018

СЪДЪРЖАНИЕ

8

www.gostclub.com

ОТ РЕДАКТОРА

14

БЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ ЗИМА 2018

18

ПРЕМИЕРА СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА

24

MUST HAVE ПЕРА ГРУП КОЖИ

28

MUST HAVE ГОТО бижута и диаманти

30

ГОСТ КАТЕРИНА БУЖИНСКА

36

ТЕМА Шафранът, или дългият път на един минзухар

40

ЗНАЦИ ДЕСНИЦАТА НА БОГА

46

MUST VISIT Пътешествие до Атонските манастири

52

ИНТЕРВЮ МЕХМЕТ ГЮРКАЙНАК

56

КРАСОТА

62

ЗДРАВЕ ДОКТОР КОЛЕВА

68

ЗДРАВЕ Специално мнение

78

КЪДЕ ДА ОТИДЕМ Golden Nero, Porto Maltese, Lebed

74

ИЗКУСТВОТО ЛЮБО СЕРГЕЕВ

78

ХОРОСКОП Пролетна прогноза от Александър Литвин

80


ВЕЧЕ И В БЪЛГАРИЯ


СОДЕРЖАНИЕ

10 www.gostclub.com

ОТ РЕДАКТОРА

14

ХРОНИКИ БОЛГАРИИ ЗИМА 2018

18

ПРЕМЬЕРА СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА

24

MUST HAVE ПЕРА ГРУП МЕХА

28

MUST HAVE ГОТО украшения и бриллианты

30

ГОСТ КАТЕРИНА БУЖИНСКАЯ

36

ТЕМА Шафран, или долгий путь крокуса

40

ЗНАКИ ДЕСНИЦА БОГА

46

НУЖНО ПОСЕТИТЬ Путешествие на Святую Гору АФОН

52

ИНТЕРВЬЮ МЕХМЕТ ГЮРКАЙНАК

56

КРАСОТА

62

ЗДОРОВЬЕ ДОКТОР КОЛЕВА

68

ЗДОРОВЬЕ Особое мнение

78

КУДА ПОЙТИ Golden Nero, Porto Maltese,Lebed

74

ИСКУССТВО ЛЮБО СЕРГЕЕВ

78

ГОРОСКОП Прогноз ВЕСНА от Александра Литвина

80CONTENT

12 www.gostclub.com

EDITOR‘S LETTER

14

CHRONICLES WINTER 2018

18

PREMIERE SVETLANA ZAHAROVA

24

MUST HAVE PERA group FURS

28

MUST HAVE GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS

30

GUEST KATERYNA BUZHYNSKA

36

THEME Saffron, or the long way of the crocus

40

SIGNS THE HAND OF GOD

46

MUST VISIT ATHOS

52

INTERVIEW MEHMET GURKAYNAK

56

BEAUTY

62

HEALTH DOCTOR KOLEVA

68

HEALTH Special opinion

78

DELICIOUS Golden Nero, Porto Maltese, Lebed

74

ART LUBO SERGEEV

78

HOROSCOPE ALEXANDER LITVIN

80editor’s letter PHOTOSHOOT BY

ШЕФ - РЕДАКТОР

14 www.gostclub.com


«Бог обича Троицата!» - под този лозунг нашият редакторски екип се присъедини към 2018 година. Вече сме на три езика, а темата на зимния брой е чудотворната икона “Троеручица”, и в нашата редакция има три очарователни редактори. От тази година, наш постоянен партньор е Къща за бижута GOTO Jewellery and Diamonds, а през 2018 година ще създадем четири корици съвместно с блестящия български фотограф - Любо Сергеев.

РЕДАКТОР

РЕДАКТОР

ОТ РЕДАКТОРА «Бог любит Троицу!» — под таким лозунгом наша редакция вступила в 2018 год. Теперь мы на трех языках, a тема Зимнего номера — чудотворная икона «Троеручица» и в нашей редакции 3 очаровательных редактора. С этого года, наш постоянный партнер — Ювелирный Дом GOTO Jewellery and Diamonds и четыре обложки 2018 мы создадим совместно с гениальным болгарским фотографом - Любо Сергеевым.

www.gostclub.com

15


editor’s letter

Follow us @raianatsacheva

@evacelin13

@anastasiakristova

“God loves the Trinity!” - under this slogan our editorial board entered into 2018. Now we are in three languages, the theme of the Winter Issue is the wonderworking icon “Trojeručica” and in our editorial office there are 3 charming editors. From this year our constant partner is the Jewellery House GOTO Jewellery and Diamonds and four covers of 2018 we will create together with the ingenious Bulgarian digital photographer - Lubo Sergeev.

WWW.GOSTCLUB.COM 16 www.gostclub.comchronicles

8

Декември декабрь DECEMBER

Ivan Kirkov “A hundred years old lipstick” Price 17000 Euro

ден на художникa ДЕНЬ ХУДОЖНИКА / DAY OF THE ARTIST

Има установено мнение, че Творецът комуникира с нас чрез Красотата: живописни пейзажи на природата, пеенето на птиците или величествената тишина на небето. Не е случайно, че в славянските езици думата “Творчество” произлиза от “Твореца”. България е избраното място от Бога и затова хората, които живеят тук, се отличават с творческите си таланти. Един от най-известните и скъпи художници от България е Жул Паскуин, “Принцът на Монпарнас” от град Видин. От съвременниците - Сирак Скитник (Панайот Христов - ученик на Чагал и Кандински), Анастас Стайков, Александър Мутафов, Иван Кирков и Теофан Сокеров.

Есть такое устоявшееся мнение, что Творец общается с нами посредством Красоты: живописные пейзажи природы, пение птиц или величественная тишина неба. Не случайно, в славянских языках слово «Творчество» - происходит от «Творец». Болгария – Богом избранное место, и поэтому народ, который здесь живет, отличается творческими талантами. Один из самых известных и дорогих художников из Болгарии – Жуль Паскин, «Князь Монпарнаса» из города Видин. Из современников – Сирак Скитник (Панайот Христов - ученик Шагала и Кандинского), Анастас Стайков, Александър Мутафов, Иван Кирков и Теофан Сокеров.

Жуль Паскин “Обнаженные”

Teofan Sokerov “Fly”

There is such an established opinion that Creator communicates with us through Beauty: the picturesque landscapes of nature, the singing of birds or the majestic silence of the sky. Not by chance in the Slavic languages the word “Creativity” - comes from the word “Creator”. Bulgaria is a God’s chosen place and therefore people, who live here, are distinguished by their creative talents. One of the most famous and expensive artists from Bulgaria is Jules Pasquain, “The Prince of Montparnasse” from the city of Vidin. From the contemporaries - Syrac Skitnik (Panayot Hristov - a disciple of Chagall and Kandinsky), Anastas Staikov, Alexander Mutafov, Ivan Kirkov and Theofan Sokerov.

18 www.gostclub.comchronicles

23

януари январь JANUARY

Ден на ръкописа ДЕНЬ ПОЧЕРКА / HANDWRITING DAY

Този празник е особено почитан в нашата редакция. В края на краищата – „в началото бе Словото“. Предлагаме на нашите читатели да се сдобият с бележници и писалки и периодично да практикуват калиграфия. А дали знаете, че единственият Музей на калиграфията е в Москва, в Соколники. В пространството на музея, Вие сякаш попадате в един невероятен свят, пълен с красиви символи, перфектни линии и абсолютна хармония.

Этот праздник, особенно почитаем в нашей редакции. Ведь “в начале было Слово”. Мы предлагаем нашим читателям, обзавестись блокнотами и ручками и периодически упражняться в каллиграфии. Знаете ли Вы, что единственный Музей каллиграфии - в Москве, в Сокольниках. В пространстве музея вы словно попадаете в удивительный мир, наполненный прекрасными символами, идеальными линиями и абсолютной гармонией.

20 www.gostclub.com

This holiday is especially esteemed in our Editorial Office. After all, in the beginning was the Word. We offer our readers to get notepads and pens and periodically practice a calligraphy. Do you know that the only Museum of Calligraphy is in Moscow, in Sokolniki. In the space of the museum, you seem to find an incredible world full of beautiful symbols, perfect lines and absolute harmony.chronicles

6

февруари февраль FEBRUARY

Ден на бармана ДЕНЬ БАРМЕНА / BARTENDER’S DAY

Of course, this holiday cannot be overlooked. We, in turn, have decided to replace the recipe of the dish with a recipe of the most delicious author’s cocktail on the basis of rakia - “Charolia”, from the Chairman of the Association of Bartenders and the owner of the bar 5L - Darko Angelevski.

Разбира се, този празник не може да бъде пренебрегнат. Ние, от своя страна, решихме да заменим рецептата на ястието с рецептата на най-вкусния авторски коктейл на базата на ракия - “Чаролия”, от председателя на Асоциацията на барманите и собственик на бар 5L - Дарко Ангелевски.

15 Tsar Shishman str. Sofia, Bulgaria 088 401 0205

22 www.gostclub.com

Конечно же, этот праздник не возможно не заметить. И мы решили заменить рецепт блюда, на рецепт вкуснейшего авторского коктейля на основе ракии – «Чаролия», от Председателя ассоциации барменов и владельца бара 5L - Дарко Ангелевского.premiere

AMORE Rain before it Falls Photo by Roberto Ricci

24 www.gostclub.com


Photo by Batyr Annadurdyev

Материал : JOKER Media

При първото си гостуване през октомври миналата година Светлана Захарова обеща да се върне в България с найновия си проект „Аморе” и наистина спази обещанието си. На 10 май в Зала 1 на НДК световната прима ще танцува с водещите солисти Михаил Лобухин, Денис Родкин, Денис Савин и други балетни артисти от трупата на емблематичния „Большой театр”. „Аз не обичам да танцувам едно и също, но класическите спектакли не се отнасят към това - тях ми се иска да танцувам колкото може по-дълго. Съвременният балет е друго нещо - да рискуваш, да се пробваш в различен стил - това е необходимо на артиста. Аз не се страхувам от експерименти - обичам да бъда различна, непредсказуема”.

При первом посещении Болгарии, в октябре прошлого года, Светлана Захарова пообещала вернуться в Болгарию со своим новым проектом «Аморе» и действительно сдержала обещание. 10 мая, в Зале 1 в НДК, мировая прима будет танцевать с ведущими солистами: Михаилом Лобухиным, Денисом Родкиным, Денисом Савиным и другими балетными артистами из труппы легендарного «Большого Театра». “Я не люблю танцевать одно и тоже, но это не относится к классическим постановкам – их я хочу исполнять настолько долго, насколько это возможно. Современный балет – это другое дело. Рисковать, пробовать себя в различных стилях – это необходимость для артиста. Я не боюсь экспериментов – люблю быть разной, непредсказуемой”. Захарова признается, что давно мечтала сделать нечто совсем новое и что она сама выбирала хореографов в три одноактовые балета, включенные в «Аморе».

Захарова признава, че отдавна е мечтала на направи нещо съвсем ново и че тя самата е избирала хореографите на трите едноактни балета, включени в „Аморе”.

«Мы репетировали целый год и это был уникальный творческий процесс, в котором мы работали с большой любовью. Наш проект называется «Аморе» не случайно – три балета рассказывают о любви – счастливой и трагичной … и этот рассказ и серьезен и с улыбкой» - продолжает Захарова.

„Ние репетирахме цяла година и това беше един изключетелен творчески процес, в който работехме с голяма любов. Неслучайно нашият проект се казва „Аморе” - и трите балета ракзказват за любовта - щастлива и трагична... и този разказ е сериознен или с усмивка” - продължава Захарова.

Первый балет «Франческа да Римини», на музыку П.И.Чайковского, постановкe Юрия Посохова – бывшего солиста «Большого театра», а сейчас успешного хореографа множества балетов, в том числе и «Франческа да Римини».

Първият балет „Франческа де Римини” е по музика на П.И.Чайковский, постановка на Юрий Посохов - бивш премиер-солист на „Большой театр”, а в последствие успешен хореограф на редица балети, в това число и на „Франческа де Римини”. Вторият балет е „Преди дъжда”. Негов автор е немско-нигерийския балетист и хореограф Патрик де Бана - премиерсолист на трупата на Морис Бежар и Начо Дуанто и създател на световния проект „Кралете на танца”. Освен че създава този балет специално за Захарова, той е и нейн сценичен партньор.

Второй балет – «Пока не пошел дождь». Его, для Захаровой поставил немецкий хореограф, нигерийского происхождения Патрик Де Бана – солист труппы Мориса Бежара и Начо Дуанто. Создатель мирового проекта «Короли танца», специально для Светланы, он выступил в этом балете как ее партнер. Балетный фарс «Штрихи», на музыку Моцарта и хореографию Маргарит Донлон, мировая прима представит в не свойственной ей комедийной манере. Балету «Аморе» уже год, были премьеры в Модене и Парме в Италии. Был представлен в Москве на сцене «Большого театра», в Токио, Лондоне, Афинах, Равенне, Генуе и т.д До премьеры в Софии, он пройдет в Праге. Билеты уже в продаже в сети Ивентим и Изипей.

Photo by Jack Devant

Балетният фарс „Щрихи” по музика на Моцарт и хореографията на Маргерит Донлон, представя световната прима в неочаквана за нея комична светлина. „Аморе” вече има почти едногодишна история с премиери в Модена и Парма, Италия. Показван е в Москва на сцената на „Большой театр”, Токио, Лондон, Атина, Равена, Генуа и т.н. Преди София на 10 май, спектакълът ще бъде показан в Прага. Билетите вече са в продажба в мрежата на Ивентим и Изипей.

www.gostclub.com

25


premiere

Photo by Alain Hanel

Светлана Захарова е най-голямата звезда на съвременния балет. Танцувала е на сцените на “Болшой театър”, “Мариински театър”, “Ла Скала”. Примабалерината е родена през 1979 г. в Луцк, Украйна в семейство на военен и педагожка, в детска танцова школа. Именно майката на Светлана и разкрива света на изкуството и по-конкретно на балета. 10-годишна Захарова постъпва в престижното хореографско училище в Киев. Шест години по-късно участва в конкурса Vaganova-Prix, организиран от Балетната академия в Санкт Петербург. Заема второ място и е поканена да продължи образованието си в Академията, като я записват направо в последен клас. Прецедент в историята на училището. Младата балерина бързо привлича вниманието към себе си и шест месеца по-късно е поканена да участва в соловата част на балета “Дон Кихот” в “Мариинския театър”. На 18 години тя вече е част от трупата на театъра. Дебютът и е ролята на Мария в постановката “Бахчисарайски фонтан”. Истински фурор прави с ролята си в “Жизел”, изключително сложна за толкова млада балерина. Следват участия в балетите “Спящата красавица”, “Лебедово езеро”, “Баядерка” и др. Захарова си печели статута на прима, а талантът и се простира в целия свят. Гастролира в театри в Париж, Лондон, Мюнхен, Ню Йорк, Буенос Айрес, Мюнхен, Неапол. През 2003 г. балерината се мести в трупата на Болшой театър, а през 2008 г. подписва договор с операта “Ла Скала” в Милано, като получава специален висш статут в балетната трупа. Захарова се прочува с невероятните си изпълнения на класически балет и съвременна хореография. Като ярък представител на руската култура, през 2014 г. Захарова има честта да участва в откриването на Олимпийските игри в Сочи, което впечатли зрителите в цял свят, а в интервю балерината споделя, че такова събитие се случва веднъж в живота. Светлана Захарова е съпруга на цигуларя Вадим Репин. Двамата имат дъщеря – Анна. „Да, щастлива съм. И двамата с Вадим служим на изкуството: аз на балета, той – на музиката. Разбираме се взаимно. Обичаме да ходим на пиеси и концерти заедно, а след това да обсъждаме какво сме видели“, признава световната примабалерина.

Photo by Batyr Annadurdyev

Светлана Захарова – самая яркая звезда современного балета. Танцевала на сцене „Большого театра“, „Мариинского театра“ и „Ла Скала“. Прима балерина родилась в 1979 году в Луцке на Украине, в семье военнослужащего и преподавателя детской танцевальной школы. Именно мама Светланы открыла ей мир искусства, а точнее балета. В 10 лет, Захарова поступила в престижную хореографическую школу в Киеве. Через шесть лет, Светлана участвовала в конкурсе Vaganova-Prix, организованного Балетной академией Санкт-Петербурга. Она заняла второе место и была приглашена продолжить образование в академии, в которую ее сразу записали на последний курс. Это был прецедент в истории школы. Молодая балерина сразу привлекла внимание к себе и через полгода была приглашена в сольную партию в балете «Дон Кихот» в Мариинском театре. В 18 лет она вошла в состав труппы театра. И дебютировала в роли Марии в постановке «Бахчисарайский фонтан». Настоящий фурор она произвела своей ролью в балете «Жизель», очень сложной для такой молодой балерины. Потом последовали участия в балетах «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» и др. Захарова завоевала статус примы, а ее талант стал известен всему миру. Гастролировала в театрах Парижа, Лондона, Мюнхена, Нью Йорка, Буэнос Айреса, Неаполя и т.д В 2003 году балерина перешла в труппу Большого театра, а в 2008 году подписала договор с оперой «Ла Скала» в Милане, и получила специальный высший статус в балетной труппе. Светлана Захарова известна своими невероятными исполнениями классической и современной хореографии. Как яркий представитель русской культуры, в 2014 году Захарова имела честь участвовать в открытии Олимпийских игр в Сочи, впечатлив целый мир, а в интервью она поделилась, что такое событие происходит лишь раз в жизни. Светлана Захарова – супруга скрипача Вадима Репина. У них есть дочь – Анна. «Да, я счастлива. Мы оба, с Вадимом служим искусству: я – балету, он – музыке. У нас взаимопонимание. Мы любим ходить вместе на пьесы и концерты, а потом делиться впечатлениями от увиденного» - признается мировая прима балерина.

26 www.gostclub.commust have

ela u n a m #E

# Djena

lot e m a C e l t s a # Pera C

28 www.gostclub.com

# Sashka Vaseva

#P

arad

iseM

allS

ofia


MALL PARADISE, SOFIA 1ST FLOOR HOTEL MARINELA, SOFIA PERA CASTLE CAMELOT, SUNNY BEACH PERA RAVDA

+359 88 474 4733 www.perafur.com


must have

GOTO JewellEry AND DIAMONDS Когда речь идет о множестве стилей в мире бижутерии, мы смело можем сказать, что на болгарском рынке есть только один бренд, который может предложить такое многообразие марок ювелирных брендов, с индивидуальной персонификацией посредством дизайна украшения – GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS. Разные, но обязательно актуальные марки, которые представлены в ГОТО вдохновляют умеренной экстравагантностью, классическим модернизмом и артистизмом. Мировые известные марки как Maison Tatiana Faberge, Annamaria Cammilli, UTOPIA, Hulchi Belluni – это только некоторые акценты, которые радуют дам, а для джентельменов, впечатляют аксессуары от известных Tonino Lamborghini, Antora, Zancan. Много моделей, которые выбрала Екатерина Бужинская, из специальной линии GOTO VINTAGE, которая предлагает особенный взгляд на классику.

When we talk about not just for one but many styles in the world of jewelery, we can boldly say that there is only one brand on the Bulgarian market that can offer us such a “explosion” of jewelery pieces that have a distinctly individual view of the personality through Jewelry Design - GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS. Different but also necessarily up-to-date with the brands that represent us, GOTO inspires with modern extravagance, classical modernism and artistism. Worldfamous brands such as Maison Tatiana Faberge, Annamaria Cammilli, UTOPIA, Hulchi Belluni are just some of the highlights that ladies enjoy, and for gentlemen they impress with accessories by the great Tonino Lamborghini, Antora, Zancan. Many of the models selected by Kateryna Buzhynska are choosen from the special line GOTO VINTAGE, which offers their special point of view to the past classics.

30 www.gostclub.com

WWW.GOTODIAMOND.IT

Когато говорим не за един, а за много стилове в света на бижутата, смело можем да кажем, че на българския пазар има само един бранд, който може да ни предложи такава “експлозия” на марки ювелирни изделия, имащи подчертано индивидуален прочит на личността през дизайна на бижуто – GOTO JEWELLERY AND DIAMONDS. Различни, но и задължително актуални с марките, които ни представят, ГОТО вдъхновяват с умерена екстравагантност, класически модернизъм и артистизъм. Световно известни марки като Maison Tatiana Faberge, Annamaria Cammilli, UTOPIA, Hulchi Belluni са само някои от акцентите, които радват дамите, а за господа впечатляват аксесоари от големите Tonino Lamborghini, Antora, Zancan. Много от избраните от Kатерина Бужинска модели са от специалната линия GOTO VINTAGE, която предлага свой поглед върху миналата класика.


Несомненным акцентом во всех магазинах марки GOTO – это уникальная и единственная в своем роде большая коллекция детских украшений и аксессуаров для новорожденных, грудничков и подростков. Погремушки, столовые приборы, золотые соски и бутылочки, золотые браслетики и сережки – по желанию все это может быть персонализировано с личным посланием или датой, для «увековечивания» воспоминания для будущих поколений.

An unmistakeable accent in all the brand’s stores is their exclusive and oneof-a-kind baby collection of jewelery and accessories for newborns, babies and children. Rattles, cutlery, golden pacifiers and bottles, golden bracelets and earrings all with the idea of being personalized with a personal message or date to “bequeath” the memory of generations to come in time.

Несъмнен акцент във всички магазини на марката GOTO е изключителната им и единствена до момента толкова голяма детска колекция бижута и аксесоари за новородени, бебета и деца. Дрънкалки, прибори за хранене, златни биберони и шишета, златни гривни и обици – всичко с идеята да може да бъде персонализирано с лично послание или дата, за да “завещае” спомена на бидните поколения и във времето.

Jewellery and diamonds www.gostclub.com

31


must have

Для любителей дорогих подарков и интерьера, ГОТО может предложить изготовленные вручную аксессуары для дома от самых крупных мастеров Zografov and Son – уникальные серебрянные бокалы, пепельницы, фруктерницы, которые украшают дома известных личностей: Владимира Путина, Сильвио Берлускони, Анджелины Джоли, Росена Плевнелиева.

За любителите на високия стил подаръци и обзавеждане, ГОТО може да предложи ръчно изработени аксесоари за дома от най-големите майстори в занаята Zografov and Son – уникатни сребърни чаши, пепелници, фруктуриери, някои от които красят домовете на личности като Владимир Путин, Силвио Берлускони, Анджолина Джоли, Росен Плевнелиев.

For lovers of high-end gifts and furnishings, GOTO can offer handmade home accessories from Zografov and Son’s craftsmen - unique silver cups, ashtrays, frustrators, some of which adorn the homes of celebrities such as Putin, Berlusconi, Anjolina Jolie, Rosen Plevneliev.

Wedding collection 32 www.gostclub.com


Jewellery and diamonds

www.gostclub.com

33


must have

34 www.gostclub.com


Photographer : Lubo Sergeev Realization : Evgenia Styleofsky Selection jewellery : www.GOTOdiamond.it

Earrings 18К White Gold - Anna Maria Cammilli 0,26ct, 4 pcs, VS, G - 2687 € Ring 18К Yellow Gold - Anna Maria Cammilli 0,27ct, 4 pcs, VS, G - 4810 € Ring 18К white gold - Anna Maria Cammilli 0,27ct, 4 pcs, VS, G - 1970 € Necklace 18К white gold - Anna Maria Cammilli 0,24ct, 4 pcs, VS, G – 4015 € Ring 18К , Vintage collection with gems: central – Amethyst 0.31ct., pink tourmaline – 364 pcs=3.55ct.: 30 pcs. х 0.007ct.=0.21ct. + 334 pcs. х 0.01ct.=3.34ct. - 2207 € Bracelet, 18К, 2.30 gram, 0.16ct, 30 pcs,VS, G moonstone 1psc.-0,85ct Hulchi Belluni – 1583 € Bracelet, 18К,4,90 gram ZEN Diamonds - 816 € Bracelet, 18К, 4.62gram, 0.35ct, 15 pcs,VS,G-H, Desire – 1163 € Bracelet, 18К, 7.57gram, 1.092ct, 52 pcs, SI ,G-H, Desire – 2652 € Bracelet, 18К, 12, 54 gram 0.32ct , 5 pcs,VS, G Anna Maria Cammilli – 4586 € Bracelet, 14К, 3,71 gram, 0.39ct, 72 pcs, VS1-2,G-H ZEN Diamonds- 1630 € Bracelet, 18К, 13, 70 gram, 0.035ct, 7 pcs, VS, G, Desire – 1199 € Bracelet with sapphires and diamonds, gold 18 к., 4794 € Bracelet with diamonds, gold 18 к., 3605 € Bracelet with diamonds, gold 18 к., 10798 € Bracelet with diamonds, gold 18 к., 1895 € Bracelet with diamonds, gold 18 к., 1738 € Bracelet with diamonds, gold 18 к., 1818 € Necklace with pearls and silver 925, 200 € Ring with diamonds and ruby, gold 18к., 2436 € Ring with diamond, gold 18к., 3611 € Ring with diamond, gold 18к., 15286 € Ring with diamonds and sapphires, gold 18к., 2422 € Earrings with diamonds and sapphires, gold 18к., 9518 € Necklace with diamonds and sapphires, gold 18к., 9517 € Necklace with diamonds and sapphires, gold 18к., 3741 € Necklace with diamonds, gold 18к. 3500 € www.gostclub.com

35


guest

36 www.gostclub.com


Текст : Евгения Стайловска Фото : Личен архив

Музикалната звезда на Катерина Бужинска изгрява още на 14-годишна възраст, когато излиза на сцената с Държавната филхармония в Киев. На 17 години печели първото си Гран При, а година по-късно си тръгва с голямата награда от най-престижния музикален фестивал в бившия Източен блок “Славянски базар”. След Алла Пугачова, тя е единствената изпълнителка от целия бивш Съветски съюз и Източния блок, поканена като гост-изпълнител на прочутия италиански фестивал в Сан Ремо. Носителка е на отличията “Човек на годината” в категорията млад певчески талант, заслужила артистка на Украйна, а през 2009 г. получава и наградата “Жена на годината”. След като през 2011 г. печели украинския формат на Music Idol, е призната за най-добрата украинска изпълнителка.

Нейно дело е мащабен международен проект «Децата за мир по целия свят». Заради своята благотворителност, получава редица национални ордени и международни отличия. Поканена лично от герцог Антал Естерхази да се присоедини към фондацията «Естерхази». Притежава най-високото държавно отличие в областта на културата и изкуство «Народен артист на Украйна» и «Пеещ посланник» в ООН. Тя е Дама на Ордена на тамплиери във Ватикана и на Малтийски орден. Издадени са над осем албума и над 250 песни на 7 езика. В личен план е майка на три деца, а през 2014 година открива голямата си любов – българинът Димитър Стойчев. www.gostclub.com

37


guest Музыкальная звезда Катерины Бужинской зажглась когда ей было 14 лет, на сцене Государственной Филармонии в Киеве. В 17 лет она получила первое Гран При, а спустя год стала лауреатом самого престижного музыкального фестиваля в Восточном блоке «Славянский базар». После Аллы Пугачевой – она единственная певица, из всего бывшего Советского Союза и Восточного блока, которую пригласили как гость-исполнителя на известный итальянский фестиваль в Сан-Ремо. Обладательница награды «Человек года», в категории молодой певческий талант, заслуженная артистка Украины, а в 2009 году была удостоена награды «Женщина года». После победы в 2011 году на украинском Music Idol, признана лучшей исполнительницей Украины.

Масштабный проект «Дети за мир во всем мире» - это ее дело. За свою благотворительность, Катерина получила много национальных орденов и международных знаков отличия. Лично герцогом Анталем Эстерхази, была приглашена присоединиться к фонду «Эстерхази». Обладает высшим званием в области культуры и искусства - «Народная артистка Украины» и «Поющий посол» в ООН. Она – Дама ордена тамплиеров Ватикана и Мальтийского ордена. Вышли в свет 8 альбомов и более 250 песен на 7 языках. В личном плане – мама троих детей, а в 2014 году встретила свою большую любовь – болгарина Димитрия Стойчева.

38 www.gostclub.com


The musical star of Kateryna Buzhynska lit when she was 14 years old, on a stage of the State Philharmonic in Kiev. At the age of 17, she received her first Grand Prix, and a year later, she became a winner of the most prestigious music festival in the former Eastern Bloc “Slavic Bazaar”. After Alla Pugachova, she is the only singer from the entire former Soviet Union and the Eastern Bloc, who was invited as a guest performer to the famous Italian Festival in San Remo. The winner of the award “Person of the Year” in the category of young singing talent, Honored Artist of Ukraine, while in 2009 she received the “Woman of the Year” award. After winning the Ukrainian Music Idol in 2011, Katerina is recognized as the best Ukrainian performer. The large-scale project “Children for Peace in the World” is her business. Because of her charity, Kateryna received numerous national orders and international insignia. She was invited personally by the Duke Antal Esterhazy to join the Esterházy Foundation. Has the highest rank in the field of culture and art “People’s Artist of Ukraine” and “Singing Ambassador” at the United Nations. She is the Queen of the Knights Templar in the Vatican and of the Order of Malta. There were released over 8 albums and over 250 songs in 7 languages. In personal terms, she is a mother of three children and in 2014 she met her great love – the Bulgarian Dimitar Stoychev.

www.gostclub.com

39


theme

Шафранът, Или дългият път на един Mинзухар! Автор : Раяна Цачева Фото : Shutterstock

„ЧЕРВЕНОТО ЗЛАТО“. ПОДПРАВКАТА НА ЦАРЕТЕ ИЛИ ПРОСТО ЛИЛАВО ЦВЕТЕ С ПРЕКРАСЕН АРОМАТ. ЩО Е ТО? ИСТОРИЯ Всички тези характеристики се отнасят за едно нежно лилаво есенно цвете с оранжевочервени близалца (връхната част на цветния плодник) и великолепен аромат – шафранът! Всичко започва много отдавна в далечното минало преди 3500 години. Проучвания показват, че той произхожда от Гърция. Шафрановият минзухар е бил създаден чрез изкуствен подбор от хора, които са го отглеждали за ненормално дългите му близалца. Това се случва в късната Бронзова епоха в Крит. Минойците, които са най-вероятно създатели на първата европейска цивилизация, изглежда, вече са били запознати със свойствата на дивия минзухар, уханието му и изкусния вкус и започват целенасочено да отглеждат виолетовото цвете. Това се случва преди около 3500 години и оттогава са останали великолепни минойски стенописи, които изобразяват берачи на шафран. Счита се, че за първи път шафранът е споменат в един асирийски ботанически справочник от 7 век пр. н. е. От 1500 – 1600 г.пр.н.е. датират фрески от Гърция и Древен Рим, на които фигурира шафранът като лекарствено средство. В Европа се появява през 10 век пренесен в Испания от арабите.

40 www.gostclub.com

„КРАСНОЕ ЗОЛОТО”. ЦАРСКАЯ ПРИПРАВА ИЛИ ПРОСТО ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТОК С ПРЕКРАСНЫМ АРОМАТОМ. ЧТО ЭТО? ИСТОРИЯ Все эти характеристики относятся к одному нежному, фиолетовому, осеннему цветку с оранжевыми тычинками и великолепным ароматом — шафрану! А началось всё очень давно, ещё 3500 лет назад. Исследования показали, что он происходит из Греции. Шафрановый крокус — был искусственно селектирован людьми, которые считали ненормальными его длинные тычинки. Это произошло в позднюю Бронзовую эпоху на Крите. Минийцы, которые вероятно были прародителями первой европейской цивилизации, хорошо знали о целебных свойствах дикого крокуса, его аромате и удивительном вкусом. Именно они первыми начали одомашнивать это фиолетовое растение. Это было 3500 лет назад и с тех времен сохранились великолепные минийские стенописи, которые изображают букеты шафрана. Считается, что впервые о шафране упоминается в одном ассирийском ботаническом справочнике 7 века до н.э. С 1600 — 1500 в до н.э датируются фрески из Греции и Древнего Рима, на которых фигурирует шафран, как лекарственное средство. В Европе он появился в 10 веке и был привезен от арабов испанцами. Позднее, греческие легенды повествуют о морских путешествиях в Килкию. Там, путешественники надеялись добыть ценнейший шафран в мире. Другая легенда повествует о Крокусе и Смилаксе — о том как Крокус был заколдован и превратился в первый шафрановый цветок. В Древности народы использовали шафран в своих парфюмах, мазях, макияже и лечении. Сама Клеопатра использовала шафран для купания, чтобы доставить себе большее удовольствие. Также, в Древности, одноименная приправа применялась как краситель, потому что обладает невероятным свойством окрасить в 100 000 раз больше своего объема. Римляне так любили шафран, что перенесли его в южную Галлию, где массово его выращивали до падения Рима в 271 году. Другая версия, которая пришла из Ирана, основного производителя 95 из 100 объема шафрана, корни этой приправы идут из горной части Загроса. Независимо от истории этой волшебной приправы и версий о ее первоначальном происхождении, важно, что на сегодняшний день, шафран выращивают на огромных территорях, на различных географических широтах. От Португалии и Франции до Кашмира в Индии. От Марокко до Австралии и Северной Америки, но там он почти не известен. Самые северные шафрановые поля в Швейцарии и Австрии, а в Голландии крокус выращивается только как цветок. Самая известная продукция, испанская из области Ла Манша.


THE “RED GOLD”. THE SPICE OF THE KINGS OR JUST A PURPLE FLOWER WITH A WONDERFUL SCENT. WHAT IS IT? HISTORY All of these features relate to a delicately purple autumn flower with orange-colored stigmas (the top of the flower plumber) and a splendid scent – the saffron! It all began long ago in the distant past 3,500 years ago. Studies show that it comes from Greece. The saffron crocus was created by an artificial selection of people who had grown it for its abnormally long stigmas. This happens in the late Bronze Age in Crete. The Minoans, who are most likely creators of the first European civilization, seem to have already been familiar with the properties of wild crocus, its fragrance and delicious taste, and begin to cultivate purposefully the violet flower. This happens about 3,500 years ago and since then there have remained magnificent Minoan frescoes that depict the saffron pickers. It is believed that for the first time saffron is mentioned in an Assyrian botanical guide from the 7th century BC. From 1500 to 1600 BC frescoes dating from Greece and Ancient Rome, which feature saffron as a medicine. In Europe, it appeared in the 10th century, brought to Spain by the Arabs. Later Greek legends evidence the sea voyages to Cilicia. There the travelers hoped to get the most valuable saffron in the world. Another legend tells of Crocus and Smilax - about how Crocus is enchanted and turned into the first saffron crocus. In Antiquity, nations have used saffron in their perfumes, ointments, makeup and treatments. Cleopatra herself used saffron for bathing for getting more pleasure. In addition, in Antiquity, the eponymous spice was sought as a dye, because it has an incredible ability to color 100 000 times more than its volume. The Romans so loved the saffron that they transported it to southern Gaul, where they grew it massively until the fall of Rome in 271. A different point of view supported by Iran, which is the main producer of over 95 percent of saffron, looks for the roots of spices in the mountainous part of Zagros. Regardless of the history of magic spice and the versions for its primary spread, the important thing is that today saffron is grown on a wide area and at the various geographic latitudes. From Portugal and France to Kashmir in India. From Morocco to Australia and North America, but there it is almost unidentified. The most northerly spice-producing plants are in Switzerland and Austria, and in the Netherlands, the crocus is considered only as seedlings. Spanish production, and in particular that of La Mancha, is the most notorious.

По-късно гръцките легенди свидетелстват за морски пътешествия до Киликия. Там пътешествениците се надявали да се сдобият с най – ценният шафран в света. Друга легенда разказва за Крокус и Смилакс – за това как Крокус е омагьосан и превърнат в първия шафранов минзухар. В Древността народите използвали шафрана в своите парфюми, мазила, гримове и лечения. Самата Клеопатра е използвала шафран за къпане, за да си доставя по – голямо удоволствие. Също така, в Древността едноименната подправка се е търсила като оцветител, защото има невероятната способност да оцвети 100 000 пъти повече от своя обем. Римляните толкова обичали шафрана, че го пренесли в южна Галия, където го отглеждали масово до падането на Рим през 271 г. Една по-различна гледна точка, подкрепяна от Иран, който е основния производител на над 95 на сто от шафрана, търси корените на подправката в планинската част Загрос. Независимо от историята на магическата подправка и версиите за първичното й разпространение, важното е, че днес шафранът се отглежда на една доста обширна територия и на различни геогргафски ширини. От Португалия и Франция до Кашмир в Индия. От Мароко до Австралия и Северна Америка, но там е почти безизвестен. Най-северните насаждения за добив на подправката са в Швейцария и Австрия, като в Холандия минзухарът се гледа само за посадъчен материал. Испанската продукция, и поконкретно тази от Ла Манча, е най-прословута.

www.gostclub.com

41


theme ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА България е добро място за отглеждане на екзотичната подправка. Качеството на продукцията може да бъде по-добро и от това на най-големия производител на шафран в света – Иран. Противно на очакванията и в дисбаланс със своите качества шафранът ни най-малко не е претенциозен за отглеждане. Най-важното условие е почвата да е достатъчно отцедлива, така че да не загине луковицата от твърде много влага. Ниските температури не са проблем. До -20 градуса може да издържа шафрановия минзухар, а поливането не е задължително. Жизненият му цикъл е обратен спрямо останалите растения. Тънките листа на цветето продължават да растат и през зимата и изсъхват чак напролет. През този период растенията се намират в покой до октомвриноември, когато листата избуяват наново и се появяват първите цветове, а именно тогава започва и беритбата. За съжаление тя е трудоемка и то на ръка. Механизацията не е желателна, а и почти невъзможна, защото, за да се получи качествен краен продукт, цветовете се събират съвсем леко отворени, което изисква непрекъсната оценка на състоянието им. Колкото е по-топло лятото, толкова по-хубав цвят ще се очаква през есента. От 150 цвята се добиват около 5 грама близалца, а след изсушаване теглото намалява с около 5 пъти. Един килограм шафран в България може да се добие от около 20 000 луковици. Отделянето на водата гарантира неговата трайност и е важен процес, който се извършва при много ниски температури, за да не се наруши химичния състав. По отношение на цената – тя може да достигне до 20 000 евро за килограм в зависимост от класа. Това е единственият селскостопански продукт, чийто килограм може да е по-скъп от този на златото.

42 www.gostclub.com

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Болгария - это прекрасное место для выращивания этой экзотической приправы. Качество продукции может быть намного лучше, чем у самого крупного производителя шафрана в мире — Ирана. Несмотря на ожидания и в дисбаланс со своими качествами — шафран не привередлив в выращивании. Важное условие - это чтобы почва была достаточно рыхлой, чтобы луковица не погибла от чрезмерной влаги. Низкие температуры — не проблема. До -20 градусов может выдерживать шафрановый крокус, а полив не обязателен. Его жизненный цикл — обратный, в отличие от других растений. Тонкие листья продолжают расти и зимой, а высыхают весной. В этот период растение находится в покое до октября-ноября, когда листья пробьются опять и появятся первые цветы, именно тогда начинается сбор. К сожалению, сбор шафрана трудоемкий и ручной. Механизация не желательна, и в принципе не возможна, потому чтобы получить качественный продукт на выходе, цветы собирают слегка раскрывшиеся, а это требует визуальной оценки их состояния. Чем теплее летом, тем лучше ожидается цветение осенью. Из 150 цветков получают около 5 грамм тычинок, а при высушивании их вес уменьшается в 5 раз. Один килограмм шафрана в Болгарии может получится из 20 000 луковиц. Контроль воды, гарантирует урожай и очень важен при низких температурах, чтобы не нарушился химический состав. Что касается цены — она может достигать 20 000 евро за кг, в зависимости от класса. Это единственный сельскохозяйственный продукт, килограмм которого может быть дороже золота. Шафран, или как его еще называют, приправа для царей — применяется не только в кулинарии, но и во многих продуктах связанных с медициной. Его лечебные свойства становятся все более популярны в обществе, из-за его использования в лечении различных заболеваний. При болезнях сердца и атеросклерозах, диабете, мускульной дегенерации, при специальном режиме питания для похудения, т.к он уменьшает аппетит и препятствует жирам попадать в клетки вместе с пищей. Для максимальной пользы от его свойств, рекомендовано употреблять свежее шафрановое масло. В тычинках шафрана открыты более 150 летучих и пигментных веществ, а его качество определяется по трем основным компонентам: кроцин, пикрокцин и сафранал. Как упоминалось ранее, важный элемент — это содержание воды, который показывает достаточно ли высушен продукт, для того чтобы не было изменений в цвете и аромате.


Шафран, Или долгий путь крокуса! Автор : Раяна Цачева Фото : Shutterstock

Шафранът, или както още го наричат подправката на царете е изклюително приложим освен в кулинарията, а и в много продукти свързани с медицината. Лечебните му свойства стават все по-популярни сред обществето, поради което е широко използван при множество заболявания. При сърдечни болести и атеросклероза, диабет, макулната дегенерация, както и при направата на хранителни режими за отслабване, тъй като намалява апетита и пречи на навлизането в мастните клетки на поетите с храната мазнини. За максимални ползи от свойствата на шафрановото олио е препоръчително то да се използва като подправка в суров вид.

THEORY AND PRACTICE Bulgaria is a good place for growing the exotic spice. Production quality might be better than that of the world’s largest saffron producer, Iran. Contrary to expectations and imbalances with its qualities, saffron is at least not pretentious for cultivation. The most important condition is that the soil is sufficiently drained, so that the bulb does not perish with too much moisture. Low temperatures are not a problem. The saffron crocus can withstand up to -20 degrees, and irrigation is not necessarily. Its life cycle is reversed relative to other plants. The thin leaves of the flower continue to grow in the winter and wither until spring. During this period, the plants are at rest until October-November, when the leaves thrive again and the first colors appear, namely then begin the harvest. Unfortunately, it is labor-intensive and by hand. Mechanization is not preferable, and almost impossible, because in order to get a qualitative final product, the flowers are collected while slightly open, which requires a continuous evaluation of their condition. The warmer the summer, the better the color will be expected in autumn. From 150 colors, about 5 grams of stigmas are produced, and after drying, the weight decreases by about five times. One kilogram of saffron in Bulgaria can be harvested from about 20,000 bulbs. The separation of water ensures its durability and is an important process that is carried out at very low temperatures in order not to disturb the chemical composition. In terms of price - it can reach up to 20,000 EUR per kilogram depending on the class. This is the only agricultural product whose kilogram may be more expensive than gold. The saffron, or as it is still called the spice of the kings, is exceptionally applicable not only in the culinary industry, but in many other products related to medicine. Its healing properties are becoming more and more popular among the public, therefore it is widely used in a variety of diseases. In heart diseases and atherosclerosis, diabetes, macular degeneration, as well as in diet regimes for weight loss, as it reduces appetite and prevents penetration of food-bearing fats into the fat cells. For maximum benefits from the properties of the safflower oil, it is recommended to use it as a raw condiment.

www.gostclub.com

43


theme

Saffron, or the long way of a crocus! Author : Rayana Tsacheva Photo : Shutterstock

В близалцата на шафрана са открити над 150 летливи и пигментни вещества, а качеството му се определя от три основни вещества кроцин, пикрокроцин и сафранал. Както казахме по-горе важен елемент е водното съдържание, което показва дали крайният продукт е достатъчно изсушен, така че да няма възможност за промяна на цвета и аромата му. Кроцинът е червено багрилно, което във воден разтвор дава жълтооранжево оцветяване. Изследвания показват, че той има антидепресивно действие, а в момента се тестват и антиканцерогенните му способности. Шафранът е лекогорчив, ако се пробва сам по себе си, и това негово свойство се дължи на пикрокроцина . Уникалният аромат на шафрана се дължи на сафранала, който се получава от пикрокроцина при процеса на сушене. Сафраналът успокоява нервната система и се смята, че е полезен при депресивни състояния, а също и като антиоксидант. За потребителите е важно да се знае, че шафранът на прах е по-вероятно, но не и задължително, да съдържа чужди примеси, които са добавени, за да се увеличи теглото.

44 www.gostclub.com

Кроцин — это красная краска, которая при растворении в воде дает желто-оранжевый цвет. Исследования показали, что он обладает антидепрессивным действием, а в данный момент тестируются и его антиканцерогенные свойства. Шафран — слегка горчит, если его пробовать в чистом виде, и этому он обязан пикрокроцину. Уникальный аромат шафрана происходит от сафранала, который получается из пикрокорцина в процессе высушивания. Сафраналь успокаивает нервную систему и считается, что он полезен при депрессивных состояниях и как антиоксидант. Для потребителей важно знать, что шафран — это порошок и может содержать различные примеси, которые добавляют, чтобы увеличить его вес.


More than 150 volatile and pigmentary substances have been found in safflower stigmas, while the three major substances determine its quality: crocin, picrocrocin and safranal. As mentioned above, an important element is the water content, which indicates whether the final product is sufficiently dried, so that there is no option to change its color and aroma. The crocin is a red dye, which in aqueous solution gives a yelloworange coloring. Studies show that it has an antidepressant effect, and its anticancerogenic capabilities are currently being tested. Saffron is slightly bitter if you try itself, and this feature is due to picrocrocin. The unique aroma of saffron is due to safranal, which is obtained from the picrocrocin in the drying process. Safranal calms the nervous system and is believed to be useful in the depressive conditions as well as an antioxidant. It is important for users to know that saffron powder is more likely, but not necessarily, to contain foreign impurities that have been added to increase the weight.

www.gostclub.com

45


signs В ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ Десница (правая рука) - служит символом могущества и силы. Поэтому-то все действия всемогущества Б ож и я приписываются деснице Всевышнего: «Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага.» (Исх. XV, 6, Пс. LХХVI, 11). Правая рука вообще означает юг, а левая – север, «и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска;» (Быт. XIV, 15). Говорят, что у иудеев существовал обычай клясться правой рукой, что подтверждается словами в Книге пророка Исаии: «Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли,» (LХII, 8). При клятве иудеи поднимали свою правую руку к небу (Быт. XIV, 22). Подавать кому-то свою правую руку служило знаком дружбы (Гал. II, 9). Отсюда сила выражения (Пс. СХLIII, 8): “которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи”. Сажать гостя около себя по правую руку считалось оказанием особенной почести (III Цар. II, 19), а когда это выражение употребляется относительно Господа Иисуса Христа, то оно указывает на Его несравненное достоинство и высоту величия и славы. Она служит также символом счастья. “Блаженство в деснице Твоей (т. е. Господней) во век, взывает псалмопевец” (Пс. XV, 11). Левая рука на славянском называется «шуйца». Вениамитяне особенно отличались бросанием пращи из левой руки. Они были, как говорится в Библии, искусные левши.

Чудотворна икона на Св. Богородица “Троеручица”, Манастир Хилендар, Света Гора Атон

Библейская энциклопедия архимандрита Никифора

Десницата на бога Автор : Евгения Стайловска БГ : Раяна Цачева EN : Анастасия Кристова

Чудотворна икона на Св. Богородица “Троеручица”, Троянски манастир, България

46 www.gostclub.com

В ХРИСТИЯНСКИЯ СВЯТ Десница (дясната ръка) - служи като символ на мощ и сила. Затова всички деяния на Божието всемогъщество се преписват на десницата на Всевишния: “Твоята десница, Господи, се прослави със сила; Твоята десница, Господи, съкруши неприятеля.” (Изх. 15, 6). Дясната ръка, като цяло, означава юг, а лявата - север “и, като раздели дружината си, нападна върху тях нощем, той и слугите му, разби ги и ги гони дори до Хова, която е отляво на Дамаск;” (Бит. 14, 15). Казват, че сред евреите е имало обичай да се кълнат с дясната ръка, което се потвърждава с думите в книгата на Пророка Исая: “Господ се закле в десницата Си и в яката Си мишца: няма вече да дам твоето жито за храна на враговете ти, и синове на чужденци няма да пият виното ти, за което си се трудил” (62,8). При клетва юдеите вдигат дясната си ръка към небето (Битие XIV, 22). Да дадеш на някого дясната си ръка е служило като знак за приятелството (Гал. II, 9). Оттук и силата на изразяване: “чиито уста говорят суетно и чиято десница е десница на лъжа.” (Пс.146,8). Да поканиш гост да седне до тебе от дясната страна е било смятано за специална почест (III Цар. II, 19), а когато този израз се използва за Господ Иисус Христос, той посочва Неговото несравнимо достойнство и височината на величието и славата. Тя също служи като символ на щастието. “И си казах: ето моята тъга - десницата на Всевишния се е изменила”, изрича псалмиста (Пс 76,11). Лявата ръка на славянски е наречена «шуйца». Вениаминци особено се отличавали с хвърляне на прашка от лява ръка. Те са били, както е казано в Библията, умели левичари. Библейската енциклопедия на архимандрит Никифор


IN THE CHRISTIAN WORLD The right hand of God (the right hand) - is a symbol of power and strength. Therefore, all the actions of the omnipotence of God are attributed to the right hand of the Almighty “Thy right hand, O Lord, is majestic in power; Thy right hand, O Lord, shatters the enemy” Exodus 15:6. The right hand generally means the south, and the left hand means the north “He divided his forces against them by night, he and his servants, and defeated them, and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus” Gen. XIV, 15. It is said that among the Jews it was customary to swear by the right hand, which is confirmed by the words in the book of the Prophet Isaiah “And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto the Lord, the most high God, the possessor of heaven and earth” LХII, 8. While taking an oath the Jews lifted up their right hand to heaven (Gen. XIV, 22). In Galatians 2:9, the term is used to indicate a pledge of friendship or commitment by clasping right hands (“the right hand of fellowship”). Hence the power of expression (Ps. СХLIII, 8): “whose mouths speak deceit, and whose right hand is a right hand of falsehood”. To place a guest at the right hand was considered as a special honor (III Chronicles II, 19), and when this expression is used concerning the Lord Jesus Christ, then it indicates His incomparable dignity and the height of greatness and glory. It is also a symbol of happiness. “In Your right hand there are pleasures forever” (Psalm XV, 11). The left hand in Slavic is called “shuitsa”. The Veniamins were particularly distinguished by throwing the sling from the left hand; were, as told in the Bible, skilful leftists. The Bible Encyclopedia of Archimandrite Nicephorus

Десница бога

Автор : Евгения Стайловская БГ : Раяна Цачева EN : Анастасия Кристова

По време на появата във Византия на движението за иконоборството, подкрепено от император Лъв III Исварянин, Йоан Ибн Дамасски, секретар на сирийския Халиф, написва три трактата в защита на почитането на иконите и ги предава на императора. Лев Исаврянин е бил разярен, но не е можел да направи нищо, тъй като Йохан не е бил подчинен на неговата империя. За да не позволи на Йохана да пише произведения в защитата на икони, императорът прибягнал до клевета. От името на Йохан Ибн Дамасски е било съставено фалшиво писмо, в което той твърди, че е предложил на императора помощ в завладяването на сирийската столица Дамаск. Това писмо и отговорът на императора били изпратени на Халифа. Халифът бил ядосан и разпоредил да изгонят Йохан от двореца и да му отрежат китката на дясната ръка (десницата), която била обесена на площада. След известно време на Йохан са му върнали отрязаната китка. Затваряйки се в къщата, той я сложил към ръката и започнал да се моли пред иконата на Богородица. В съня си, Йоан видял Богородица, която му казала: “Събуди се, Йоане!”. Събуждайки се, той открил, че ръката му по чудо е пораснала и е останал само белегът. В знак на благодарност за изцелението си Йохан сложил до иконата ръка, излята от чисто сребро, и до края на дните си носил кървавата кърпа на главата си, с която е била повита отрязаната ръка. Той станал пламенен християнин, по-късно светът го познава като Йоан Дамаскин, за това чудотворната икона на Богородица се нарича “Троеручица”. Иконата се намира в Света Гора, в сръбския манастир Хилендар и в продължение на много векове с нея са се случвали чудеса. Точното копие на изображението се съхранява в България, в Троянския манастир.

Преп. Иоанн Дамаскин

Во время возникновения в Византии движения иконоборчества, поддерживаемого императором Львом III Исаврянином, Йохан ибн Дамасский, секретарь Халифа Сирии, написал три трактата в защиту иконопочитания и направил их императору. Лев Исаврянин пришел в ярость, но ничего не мог сделать, так как Йоханн не был подданным его империи. Чтобы помешать Йоханну писать труды в защиту икон, император прибег к клевете. От имени Йоханна ибн Дамасского было составлено подложное письмо, в котором он будто бы предлагал императору свою помощь в завоевании сирийской столицы Дамаска. Это письмо и ответ на него императора были направлены Халифу. Халиф пришел в бешенство и приказал выгнать Йоханна из двоца и отсечь ему кисть правой руки (десницу), которую повесили на городской площади. Спустя некоторое время Йоханн получил отсечённую руку обратно. Закрывшись у себя в доме, он приложил кисть к руке и стал молиться перед иконой Богородицы. Заснув, Йоханн увидел во сне Богородицу, которая ему сказала «Проснись, Иоанн!». Проснувшись он обнаружил, что рука чудесным образом приросла, и остался только шрам. В благодарность за исцеление Йоханн приложил к иконе вылитую из чистого серебра руку и до конца своих дней носил на голове ткань в крови, которой была обмотана отрубленная рука. Он стал ярым христианином, в последствии мир узнал его как Иоанна Дамаскина, а чудотворная икона Богородицы поэтому называется «Троеручица». Икона хранится на Святой Горе Афон, в сербском монастыре Хилендар и вот уже много веков рядом с ней происходят чудеса. Точная копия образа, хранится в Болгарии, в Троянском монастыре.

www.gostclub.com

47


signs

During the appearance of the iconoclasm movement in Byzantium, supported by Emperor Leo III Isavryanin, John Damascene, secretary of the Caliph of Syria, wrote three treatises in defense of icon-worship and handed them over to the emperor. Lev Isavryanin became angry, but could not do anything, since John was not a subordinate of his empire. To prevent John from writing the works in defense of icons, the emperor resorted to defamation. On behalf of John Damascene a false letter was written, in which he claimed to have offered the emperor assistance in conquering the Syrian capital Damascus. This letter and the Emperor’s reply were sent to Caliph`s. The Caliph was furious and ordered to drive John out of the palace and cut off the wrist on his right hand (“the right hand”) that was hanged in the square. After a while, John received back his cut wrist. Having closed himself in the house, he put it on to his arm and began to pray before the Virgin Mary icon. During his dream, John saw the Virgin Mary, who told him “Wake up, John!” When he woke up, he discovered that his hand had grown miraculously, and only the scar remained. As a sign of gratitude for his healing, John put a hand, poured out of pure silver, to an icon and, until the end of his days wore the bloody towel on his head, with which the cut-off arm was carried. He became an ardent Christian, the world later recognized him as John Damascene, and the wonderworking icon of the Virgin Mary is therefore called “Trojeručica” (Three-handed). The icon is located on Mount Athos, in the Serbian Monastery of Hilendar, and for many centuries, miracles have been happening to her. The exact copy of the icon is stored in Bulgaria, in the Troyan Monastery. Преподобный Иоанн Дамаскин. Миниатюра из Пападики. 1759. (Ath. Xeropot. 380. Fol 9v)

The hand of god Author : Evgenia Staylofsky BG : Rayana Tsacheva EN : Anastasia Kristova

48 www.gostclub.com


В ИСЛАМЕ В мусульманском мире, также очень почитают символ руки. Есть легенда, что однажды Фатима, единственная дочь пророка Мухаммеда, готовила сладости в саду, помешивая халву на огне, а ее муж Али вошел в дом с новой, второй, женой. Фатима, пораженная в самое сердце, уронила ложку и продолжила помешивать горячую халву рукой, не замечая боли. С тех пор ее рука стала символом терпения. «Рука Фатимы» также считается символом пяти столпов ислама: веры, молитвы, паломничества, поста, милосердия. В ИЗРАИЛЕ Иудеи обычно называют этот оберег «хамсой», В переводе с иврита (‫« )הסמח‬хамса» означает «пятерня», или «рукa Мириам». Она была сестрой пророка Моисея. Евреи считают руку этой женщины очень могущественной, полной доброй силы. Они носят амулет в виде брелоков и кулонов, подвешивают его над входом в жилище, на окнах, в автомобилях. Считается, что хамса защищает от сглаза. Иногда в основании ладони мастера добавляют изображение Звезды Давида или ока. Евреи нередко связывают 5 пальцев этого символа с пятью книгами Торы.

Наскальные рисунки в «Пещере рук» были созданы предположительно от 13 000 до 9 000 лет назад. Куэва-де-лас-Манос, Аргентина

В ИСЛЯМА В мюсюлманския свят символът на ръката също е много почитан. Има легенда, че Фатима, единствената дъщеря на пророка Мохамед, приготвяла сладкиши в градината и докато разбърквала халвата на огъня, съпругът й Али, влязъл в къщата с новата си втора жена. Фатима била поразена направо в сърцето, пуснала лъжицата и продължила да разбърква горещата халва с ръка, без да забелязва болката. Оттогава ръката й се превърнала в символ на търпение. „Ръката на Фатима“ също така се смята за символ на петте стълба на исляма: вяра, молитва, поклонение, пост, милосърдие. В ИЗРАЕЛ Евреите обикновено наричат този амулет «хамза». В превод от иврит (‫« )הסמח‬хамза» означава «петица» или «Ръката на Мириям». Тя беше сестрата на пророка Моисей. Евреите смятат ръката на тази жена за много могъща, пълна с добра сила. Те носят амулет под формата на ключодържатели и висулки, слагат го над входа на жилището, на прозорците, в колите. Смята се, че «хамза» предпазва от уроки. Понякога в основата на дланта майсторите добавят образа на Давидовата Звезда или окото. Евреите често свързват петте пръста на този символ с петте книги на Тората.

www.gostclub.com

49


signs IN ISLAM In the Muslim world, the symbol of the hand is also much venerated. There is a legend that Fatima, the only daughter of the Prophet Mohammed, was cooking the pastries in the garden and while stirring the mall of fire, her husband Ali walked into the house with his new second wife. Fatima was struck right in her heart, dropped the spoon and continued to stir the hot halva with her hand without noticing the pain. Since then her hand has become a symbol of patience. “The Hand of Fatima” is also considered as a symbol of the five pillars of Islam: faith, prayer, pilgrimage, fasting, and almsgiving. IN ISRAEL The Jewish people usually call this amulet “hamsa”. In translation from Hebrew (‫)הסמח‬, “hamsa” means “Five” or “The Hand of Miriam”. She was the sister of the prophet Moses. Jews consider the hand of this woman to be very powerful, full of good strength. They carry an amulet in the form of key rings and pendants; put it over the entrance to the dwelling, the windows, in the cars. It is believed that the “hamsa” against the evil eye. Sometimes masters add an image of the Star of David or the eye in the base of the palm. The Jewish people often associate the five fingers of this symbol with the five books of the Torah. IN ANCIENT TIMES The symbol of the hand was known in the ancient world long before the emergence of monotheistic religions. In Mesopotamia, Egypt, Phenicia and the Assyrian kingdom, this Symbol in the form of an open palm was very widespread. The inhabitants of Mesopotamia called it “the hand of Ishtar,” the main goddess of the Akkadian pantheon of the gods. Ishtar is the Assyrian and Babylonian goddess of fertility and love. The symbolic image of the palm was carried by women in order to be loved and give birth to many children. The amulet protects against malice and intrigues of envious people. In Carthage this symbol is called “The Tanith’s Hand”. She was one of the Phoenician goddesses. The image of her hand protected from the evil eye and was often used in magical rituals.

50 www.gostclub.com


A hand of the Goddess Ishtar (Inanna). This is a decorative element of architecture which was used in temples and palaces. It is inscribed with cuneiform inscriptions and was found in the palace of Ashurnasirpal II to commemorate the new foundation of God Ninurta’s temple at Nimrud, the Assyrian capital. Reign of Ashurnasirpal II (883-859 BCE), Nimrud, Mesopotamia, Sulaimaniya Museum, Iraq.

В ДРЕВНОСТИ Символ руки был известен в древнем мире задолго до появления монотеистических религий. В Месопотамии, Египте, Финикии и Ассирийском царстве этот Символ, в виде раскрытой ладони, был очень распространён. Жители Месопотамии называли её «рукой Иштар», главного женского божества аккадского пантеона богов. Иштар повелевала плотской любовью и плодородием. Символическое изображение её ладони женщины носили при себе, чтобы быть любимыми и родить много детей. Амулет защищал от недоброжелательства и козней завистниц. В Карфагене этот символ называли «рукой Танит». Она была одной из финикийских богинь. Изображение ее руки защищало от дурного глаза и часто применялось в магических ритуалах.

В ДРЕВНИ ВРЕМЕНА Символът на ръката е бил известен в древния свят много преди появата на монотеистичните религии. В Месопотамия, Египет, Финикия и Асирийското царство този Символ под формата на отворената длан е бил много разпространен. Жителите на Месопотамия го наричали “ръката на Ищар”, основното женско божество на акадския пантеон на боговете. Ищар проповядвала плътска любов и плодородие. Символичното изображение на дланта жените носели със себе си, за да бъдат обичани и да раждат много деца. Амулетът защитава от злоба и интриги от завистливи хора. В Картагенската цивилизация този символ е наричан “ръката на Танит”. Тя е била една от финикийските богини. Образът на ръката й защитавал от зло око и често се използвал в магически ритуали.

The Minoan White Goddess (Louvre)

www.gostclub.com

51


must visit

Пътешествие до атонските манастири www.afon-balkani.org

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА БАЛКАНСКО АТОНСКО СДРУЖЕНИЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ТРИДНЕВНО ПОКЛОННИЧЕСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО СВЕЩЕНИТЕ АТОНСКИ МАНАСТИРИ ПАНТЕЛЕЙМОН, КСЕНОФОНТ И ДОХИАР. Първи ден: 25.05.2018 г. Петък

Втори ден: 26.05.2018 г. Събота

Трети ден: 26.05.2018 г. Неделя

Отпътуване 12:00 часа от София по главен път Е79 с маршрут БлагоевградСандански-ГКПП Кулата-Лъгиново, отклонение по Е90 до Рандина-СтавросЙерисос-Уранополи. Пристигане в Уранополи около 18:00часа. Настаняване в хотел, вечеря и отдих.

7:00 Закуска. 8:00 Получаване на диамонитириите (визите за Атон) и закупуване билети за ферибота. 9:45 Отплуване от Уранополи. 11:00 Пристигане в свещен манастир П а н т е л е й м о н . Р а з гл е ж д а н е н а манастира и поклонение пред съхраняваните в него светини до 12:00. 12:00 - 13:00 Пешеходен преход до свещен манастир Ксенофонт. На с та н я в а н е в а рхо н д а р и к а н а обителта. Отдих. 17:00 Участие във вечерното богослужение. Трапеза. Поклонение пред главните светини на манастира. Разходка до аязмото на св. Георги. Нощен отдих.

4:00 Начало на сутрешното богослужение. 7:00  - 8:00 Отдих. 8:00 Молебен към Пресвета Богородица. 9:00 Трапеза. 10:00 Пешеходен преход до свещен манастир Дохиар. 11:00 - 12:30 Разглеждане на манастира. 13:00 Отплуване от манастира. 14:00 Приситигане в Уранополи. 14:00 - 16:00 Свободно време. 16:00 Отпътуване за България. Пристигане в София около 22:00.

В цената е включено: Издаване на индивидуална диамонитирия (виза за Атон), която се получава лично (€25 за мъже; €10 за момчета до 18г.). Билет за ферибота Уранополи- Пантелеймон и Дохиар -Уранополи; (€6.5 и €5.5). Нощувка в хотел намиращ се в централната част на Уранополи,(€40-€50 двойна стая). Традиционна гръцка вечеря и закуска (безалкохолните напитки и алкохол на се включени). Транспорт София –Уранополи – София. Застраховка живот. Водач на групата. Фoрсмажорни условия: При бурно море, корабоплаването се забранява и не е възможно влизането на Света Гора-Атон!

52 www.gostclub.com


Путешествие в монастыри Святой Горы Афон www.afon-balkani.org

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БАЛКАНСКО-АФОНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗОВАННО ТРЁХДНЕВНОЕ ПАЛОМНИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К СВЯЩЕННЫМ АФОНСКИМ МОНАСТЫРЯМ: ПАНТЕЛИЙМОН, КСЕНОФОНТ И ДОХИАР.

Первый день: 25.05.2018г. Пятница

Второй день: 26.05.2018г. Суббота

Третий день: 26.05.2018г. Воскресенье

Отбытие в 12:00 из Софии, по главной дороге Е79 по маршруту БлагоевградСандански - ГКПП Кулата, отклонение по Е90 Рандина-Ставрос-Йерисос-Уранополи. Прибытие в Уранополи около 18:00. Заселение в отель, ужин и отдых.

7:00 Завтрак. 8:00 Получение Диамонитирион (визы на Афон) и покупка билетов на паром. 9:45 Отплытие из Уранополи. 11:00 Прибытие в Священный монастырь Пантелиймон. Прогулка по монастырю и поклонение хранящимся в нём святыням до 12:00. 12:00 - 13:00 Пеший переход до Священного монастыря Ксенофонт. Остановка в архондарике обители. Отдых. 17:00 участие в вечернем Богослужении. Трапеза. Поклонение главным святыням монастыря. Прогулка до источника Св. Георгия. Отдых.

4:00 Начало утреннего Богослужения. 7:00 – 8:00 Отдых. 8:00 Молебен Пресвятой Богородице. 9:00 Трапеза. 10:00 Пешая прогулка к Священному монастырю Дохиар. 11:00 - 12:30 Прогулка по монастырю. 13:00 Отплытие от монастыря. 14:00 Прибытие в Уранополи. 14:00 – 16:00 Свободное время. 16:00 Отъезд. Прибытие в Софию около 22:00.

В цену включены: Выдача индивидуальных Диамонитирион (виза на Афон), которая выдаётся лично (€25 для мужчин; €10 для юношей до 18 лет). Билет на паром Уранополи-Пантелиймон и Дохиар - Уранополи (€6.5 и €5.5). Ночевка в отеле в центре Уранополи (€40-€50 двухспальный номер). Традиционный греческий ужин и завтрак (безалкогольные н а п и т к и и а л к о г о л ь н е в к л ю ч е н ы) . Транспорт София – Уранополи — София. Страховка. Экскурсовод.

Форсмажорные обстоятельства: В случае бурного моря, выход в море запрещен, что делает невозможным посещение Святой Горы Афон!

www.gostclub.com

53


must visit

of

Тour to the Monasteries of mount athos www.afon-balkani.org

BALKAN ATHOS ASSOCIATION IS ORGANIZING A THREE-DAY PILGRIMAGE TOUR TO THE HOLY MONASTERIES OF PANTELEIMON, XENOPHONTOS AND DOCHEIARIOU ON MOUNT ATHOS.

Day 1: 25.05.2018 Friday Departure 12 am from Sofia via main road E79 with the route Blagoevgrad-SandanskiKulata-Lyginovo border checkpoint, deviation from E90 to Rentina-Stavros-IerissosOuranoupolis. Arrival at Ouranopolis around 6 pm. Check-in, dinner and respite.

Day 2: 26.05.2018 Saturday Breakfast at 7 am. At 8 am arranging for Diamonitirion (a special visa for Mount Athos) and purchase of ferryboat tickets. At 9:45 am departure from Ouranoupolis. At 11 am arrival at the Holy Monastery of St.Panteleimon. Excursion to the monastery and worship of relics stored there until 12 am; From 12 am tol 1 pm a walking tour to the Holy Monastery of Xenophon. Accommodation in the archondariki (guest house) of the Monastery. Respite. 5 pm Participation in the evening liturgy. Meal. Adoration to the main relics of the monastery. Walk to the St. George’s holy spring. Overnight stay.

Day 3: 27.05.2018 Sunday 4 am Beginning of the morning liturgy. From 7 am to 8 am respite. 8 am A prayer to the Holy Mother of God. 9 am Meal. 10 am A walking tour to the Holy Monastery of Docheiariou. From 11 am tol 12 am a monastery overview. 1 pm Departure from a monastery. 2 pm Arrival at Ouranoupolis. From 2 pm till 4 pm free time. 4 pm Departure for Bulgaria. Arrival in Sofia around 10 pm.

Tour price includes: Аrrange of individual Diamontirion (a visa for Athos), which must be received personally (EUR 25 for men, EUR 10 for boys up to 18 years old). Ferryboat ticket to Ouranoupolis - Panteleimon and Dohihar – Ouranoupolis (EUR 6.5 and EUR 5.5). One night stay in the hotel located in the central area of Ouranoupolis (EUR 40-50 double room). Traditional Greek dinner and breakfast (soft drinks and alcohol are not included) with an approximate price of EUR 30 in total. Roundtrip transfer Sofia - Ouranoupolis – Sofia. Life insurance. Guide of the group. In case of force majeure conditions: in the turbulent sea shipping is forbidden and it is not possible to enter the Holy Mount Athos! 54 www.gostclub.cominterview

56

www.gostclub.com


Интервю : Евгения Стайловска Снимки : Пейо Пеев

МехмеТ Гюркайнак МЕХМЕT ГЮРКАЙНАК Е НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ОТ ФЕВРУАРИ 2017 Г., КАТО Е ДИРЕКТОР КАКТО ЗА СОФИЯ, ТАКА И ЗА ОФИСА НА АВИОКОМПАНИЯТА ВЪВ ВАРНА. РАБОТИ ЗА АВИОКОМПАНИЯТА ОТ 2011 Г. ПО ОБРАЗОВАНИЕ Е ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР, ЗАВЪРШИЛ Е МАГИСТРАТУРА В САЩ, СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ“.

До коя дестинация най-често летят пътниците от София? Защо според Вас е така? Българският пазар е много добре развит и дава възможност на пътуващите да достигнат до множество дестинации по целия свят. Все пак, когато става въпрос за пътувания с цел почивка, хората предпочитат места като Мавриций, Сейшели, Пукет, Хавана и т.н. Turkish Airlines лети до 120 държави, повече от която и да е друга авиокомпания, като така достига до 331 дестинации. Нашето мото е „Разшири своя свят“ и пътниците ни в България вече започнаха да го следват. До къде бихте пътували Вие и коя дестинация бихте препоръчали на нашия редакторски екип? Turkish Airlines се стреми да предложи на своите клиенти възможно найудобното пътуване както в икономична, така и в бизнес класа и се гордее с наградите „Най-добра авиокомпания в Европа“ от 2011 до 2016 г. и „Най-добра авиокомпания в Южна Европа“ девет поредни години. Предлагайки широка гама от луксозни удобства, нашите Бизнес клас услуги, отличени с наградата „Найдобро кетъринг обслужване в бизнес класа“ за 2017 г., са позитивно оценени от пътуващите, подобно на салона ни на летище Ататюрк, Истанбул. Той бе признат за „Най-добър бизнес салон в света“ през 2017 г. Turkish Airlines има за цел да направи преживяването на пътуващите от летището до качването им на борда част от тяхната ваканция. По тази причина бих ви препоръчал да пътувате до по-далечни дестинации като САЩ и Далечния Изток, особено до Банкок и Пукет – две от нашите дестинации, които наистина си заслужа да бъдат посетени. Друг добър избор е Найроби – Килиманджаро за тези, които обичат сафари, или Сан Пауло и Буенос Айрес за желаещите да се докоснат до латино културата. Разкажете ни малко повече за нещата, които всеки, посещаващ Турция за първи път, трябва да изживее – кои места трябва задължително да посети, какво да си купи и каква храна да опита? Турция е голяма държава – мост между Изтока и Запада. Разбира се, всеки град има различна и специфична култура, но Истанбул е мястото, което трябва да бъде посетено първо. Той е един от най-големите мегаполиси в света, с население над 18 милиона души. Градът има уникална, вековна история. Както Наполеон Бонапард е казал, изразявайки личните си впечатления от града: „Ако Земята беше една единствена държава, Истанбул щеше да е нейната столица“. В мегаполиса може да се запознаете с богатата история от римско-византийските времена до Османската империя, да посетите редица музеи и да се докоснете до световното културно наследство, като в същото време се насладите и на модерния градски ритъм, луксозния шопинг и добрите ресторанти. С две думи, посетете Истанбул, опитайте традиционни турски ястия (особено кебап), посетете Гранд Базара, където ще откриете традиционни произведения на изкуството, и Нишанташъ, ако се интересувате от последните модни тенденции. Какви са бизнес плановете Ви за следващите 2 години? Ще има ли нови полети, услуги и промоции? През последните 15 години Turkish Airlines стабилно се разраства, затова ще продължим да се развиваме и в България. Надяваме се да предложим на пътуващите повече полети от София и Варна, както и от други големи градове в страната. Ще продължим да предлагаме на клиентите си най-добрите услуги чрез традиционното турско гостоприемство. www.gostclub.com

57


premiere

58 www.gostclub.com


Интервью : Евгения Стайловская

МехмеТ Гюркайнак МЕХМЕТ ГЮРКАЙНАК ЗАНЯЛ ПОСТ ДИРЕКТОРА TURKISH AIRLINES В СОФИИ И ОФИСА В ВАРНЕ В 2017. РАБОТАЕТ В АВИАКОМПАНИИ С 2011 ГОДА. ПО ОБРАЗОВАНИЮ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ЗАКОНЧИЛ МАГИСТРАТУРУ В США ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ “ФИНАНСЫ”.

В каком направлении чаще всего летят туристы из Софии? Болгарский туристический рынок очень хорошо развит и дает возможность путешественникам достигать множество направлений по всему миру. Но все же, я так понимаю вопрос об отдыхе, люди предпочитают Маврикий, Сейшелы, Пхукет, Гавану и т.д . Turkish Airlines летит в 120 стран, более чем какаялибо другая авиакомпания, и достигает 331 пункт назначения. Наш слоган – «Расширь свой мир» и наши путешественники в Болгарии уже начали ему следовать.

византийских времен до Османской империи, посетить ряд музеев и прикоснуться к мировому культурному наследию, но в то же время можно насладиться и современным ритмом города, роскошным шоппингом и хорошими ресторанами. В двух словах, посетите Стамбул, попробуйте традиционные турецкие блюда (особенно кебап), посетите Гранд Базар, где вы найдете традиционные произведения искусства, и Нишанташ, если вы интересуетесь последними модными тенденциями.

Куда бы лично Вы попутешествовали предложилидля нашей редакции?

бы

Какие у Вас бизнес планы на следующие 2 года? Будут ли новые полеты, услуги и акции?

Turkish Airlines стремится предложить своим клиентам самые комфортные условия для путешествия, как в эконом, так и в бизнес классе и гордится наградой «Лучшая авиакомпания в Европе» с 2011 по 2016 годы и «Лучшая авиакомпания в Южной Европе» девять лет подряд. Предлагая широкую палитру удобств класса люкс, наши Бизнес-класс услуги, выделены наградой «Лучшее кейтеринг обслуживание в бизнес-классе» в 2017 году, и положительно оценены путешественниками, как и наш салон в аэропорту Ататюрк в Стамбуле. Он был признан «Лучший бизнес-салон в мире» также в 2017 году. Цель Turkish Airlines, во время полета и пересадки на рейс, создать ощущение каникул у путешественника. По этой причине я бы предложил путешествие на далекие расстояния, например США и Дальний Восток, особенно Бангкок и Пхукет – два наших направления, которые действительно заслуживают посещения. Еще один хороший выбор – это Найроби в Килиманджаро, для тех кто любит сафари, или Сан-Паулу и Буэнос-Айрес для и желающих прикоснуться к латинской культуре.

В течение 15 лет Turkish Airlines стабильно разрастается, поэтому мы продолжим развиваться и в Болгарии. Надеемся предложить путешественникам больше полетов из Софии и Варны, а также из других крупных городов страны. Мы продолжим предлагать своим клиентам лучшие услуги с традиционным турецким гостеприимством.

и

что

Расскажите немного о Турции, что обязательно нужно посетить, купить попробовать путешественнику, который приехал впервые? Турция – огромная страна, это мост между Востоком и Западом. Конечно же, у каждого города разная специфика, но Стамбул – место, которое нужно посетить в первую очередь. Это один из крупнейших мегаполисов в мире, с населением около 18 млн. человек. У города уникальная, многовековая история. Как когда-то сказал Наполеон Бонапарт, озвучивая впечатления от увиденного города: «Если бы Земля была единственным государством, то Стамбул должен был быть ее столицей». В мегаполисе можно познакомится с богатой историей от римско-

www.gostclub.com

59


interview Interview : Evgenia Styleofsky

MehmeT Gurkaynak MR. MEHMET GURKAYNAK HAS BEEN GENERAL MANAGER OF TURKISH AIRLINES BULGARIA SINCE FEBRUARY 2017, RESPONSIBLE FOR BOTH OFFICES - IN SOFIA AND VARNA. HE HAS BEEN WORKING FOR THE AIRLINE SINCE 2011. MR. GURKAYNAK GRADUATED ELECTRICAL ENGINEERING AND HAS A MASTER’S DEGREE IN FINANCE FROM THE USA. Where do passengers mostly travel to from Sofia? Why do you think it is so? The Bulgarian market is well developed and diversified and offers travelers a wide range of destination options all over the world. Still, when it comes to leisure holidays, people prefer places like Mauritius, Seychelles, Phuket, Havana and so on. Turkish Airlines flies to 120 countries, more than any other airline, and serves 331 destinations. Our motto is “WIDEN YOUR WORLD” and our Bulgarian passengers have already started perceiving it as theirs, too. Where would you personally travel to and which destination would you recommend to our editorial board? Turkish Airlines aims to offer the most comfortable travel experience to its clients both in Economy and Business class, and is proud to be recognized as the “Best Airline in Europe” from 2011 to 2016 and “Best Airline in Southern Europe” for ninth consecutive year. By offering a wide range of luxury amenities, our Business class service, which has been awarded the prize “Best Business Class Onboard Catering” in 2017 is well-received by passengers, similarly to our lounge at Ataturk Airport, Istanbul, which in 2017 once again received the “World’s Best Business Class Lounge” award. Yet, Turkish Airlines aims to make customers’ experience at the airport and on board part of their holidays. Therefore, I would recommend you to visit far-flung destinations such as cities in the USA and the Far East, especially Bangkok and Phuket which are two of the worth exploring places that we fly to. Additionally, for the people who like Safari, Nairobi – Kilimanjaro is a good choice and for those willing to feel the Latino culture – Sao Paulo and Buenos Aires are excellent options. Tell us a bit more about the things that everyone visiting Turkey for the first time needs to experience – which are the must visit places, what to buy and what food to try? Turkey is a large country that is like a bridge between East and West. Of course, every city has different, distinctive culture but first-time visitors should go to Istanbul first. Istanbul is one of the largest metropolis in the world with a population of almost 18 million people. The city has a unique, centuries-old history. Napoleon Bonaparte is quoted as saying: “If the Earth were a single state, Istanbul would be its capital”, thus expressing his own impressions of Istanbul. Travelers can explore the rich history of the city from Roman and Byzantine times to the Ottoman empires, visit numerous museums and world heritage places while at the same time also enjoy the modern city vibes, luxury shopping and good restaurants. In a nutshell, I would say, visit Istanbul, try traditional Turkish dishes (especially kebab), visit the Grand Bazaar where you will find traditional pieces of art and Nişantaşı, if you are interested in the latest luxury fashion trends. EN: What are your business plans for the upcoming 2 years? Will there be new flights, services and promotions? Over the past 15 years, Turkish Airlines has shown a rapid and steady growth, so we will continue to develop our business in Bulgaria as well. Hopefully, we will offer passengers more flights from Sofia and Varna, as well as from other major cities in the country. We will continue providing the best customer services and traditional Turkish hospitality.

60 www.gostclub.com


www.gostclub.coam

61


BEAUTY | САЛОНЫ КРАСОТЫ | КОСМЕТИКА | COSMETICS

ВЫБОР | ИЗБОР | CHOICE

SOFIA | СОФИЯ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ | WE RECOMMEND

RESTYLANE | MURPHY | GERMAINE DE CAPUCCINI | PEVONIA 62 www.gostclub.com


СОФИЯ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 3, ЕТ. 1 СОФИЯ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 11 СОФИЯ, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 11 +359 (2) 981 27 48, +359 887 427 192

Visit online: www.

murphystyle.com Салони Murphy


beauty

Пре-сыворотка С КИСЛОРОДОМ THE ANTI-POLLUTION REINFORCEMENT FOR THE SKIN Первая линия со специальной формулой кислорода и цитокининов. GERMAINE DE CAPUCCINI нашли решение для защиты от городских факторов, которые ежедневно повреждают нашу кожу. Лечение от загрязнения, чтобы кожа была здоровой и защищенной. ПРЕ-СЫВОРОТКА С КИСЛОРОДОМ – основной активатор для защиты кожи. Загрязнение, прямо связанно с увеличением тёмных пятен, сухости, преждевременного старения и провоцирует такие изменения как экземы и акне. Наша кожа действует, как физический и иммунный барьер. Когда повышается уровень загрязнения окружающей среды, защитные возможности кожи ослабевают. Пре-сыворотка – первый шаг для красоты, в нашем обиходе. Повышает эффективность последующих процедур, усиливает защитные силы кожи. Чистая шелковая

64 www.gostclub.com

жидкость, которая защищает от внешних агрессивных факторов и оживляет кожу. Повышает эффективность кремов, которые вы используете. Улавливает и увеличивает их эффект на 100% и пропускную способность кожи. Активатор с 2 мощными защитами: Внутренняя: Укрепляет систему самозащиты, восстанавливает баланс, цвет, совершенство, комфорт и качество кожи. Содержит комплекс пробиотиков, МРС-защитный комплекс и ниацинамид. Внешняя: Тройная защита против загрязнения: воздух, солнце и в помещении. Предотвращает попадание токсинов, а также загрязняющих частиц в кожу. Включает и гликолипиды, которые увеличивают пропускную способность кожи. Абсолютный must-have в городских условиях. Кожа приобретает свой лучший вид: блестящая, гладкая, со здоровым цветом. При продолжительном использовании, кожа подтягивается, становится плотной и гладкой.Сыворотка подходит для всех типов кожи.


Every day millions of tiny particles are floating in the air and penetrating to the deepest layers of our skin without noticing it. We cannot see them but they are actually there, generating a series of very harmful chain reactions. Pollution is, together with UV rays, the first cause of ageing in urban environments. A terrible combination that generates a great amount of free radicals, steals oxygen from our cells suffocating our skin and accelerates the process of cellular ageing. When the exposure to high levels of environmental pollution is prolonged and repetitive, the skin’s defence capacity is surpassed and its ability to protect and detoxify itself becomes compromised. GERMAINE DE CAPUCCINI launches the crucial counteroffensive against the detrimental effects of pollution. Excel Therapy O2 has evolved to adapt to the new needs imposed by our current pace of life developing a global solution against the urban factors that damage our skin daily. A new generation of decisive anti-pollution treatments for the skin to be successful every day.

Excel Therapy 2 WWW.SANTEBG-ONLINE.COM

Now you have THE BEST RESCUE TEAM FOR URBANITE SKIN WITH HIGH TECHNOLOGY FORMULAS. Excel Therapy O2 globally works on the main signs of ageing, activating and strengthening the skin’s defences to prevent and stop the process of premature ageing. A “second skin” isolates from the damage produced by the three large groups of pollutants that attack daily our skin cells: • AIR - Anti-Adhesion/Anti-Penetration Effect. An impassable barrier that prevents the adhesion and penetration of toxins and polluting particles in the skin (PM 2.5, VOCs, etc.). • SOLAR - A physical shield against UV rays reducing the appearance of sunburn cells.

THE ANTI-POLLUTION REINFORCEMENT FOR THE SKIN Първата линия със специални формули на цитокини и кислород. GERMAINE DE CAPUCCINI oткри решение срещу градските фактори, които увреждат кожата ни ежедневно. Лечение против замърсяване, за да бъде кожата здрава и защитена. ПРЕ-СЕРУМ С КИСЛОРОД Основен активатор за защита на кожата Замърсяването е пряко свързано с увеличаването на тъмните петна, сухотата, преждевременното стареене и др., причинява промени като екземи или акне. Нашата кожа действа като физическа и имунологична бариера. Когато излагането на високи нива на замърсяване на околната среда е продължително и повтарящо се нейният капацитет за защита и детоксификация са намалени. Пре–Серумът е първият жест за красота от ежедневния ни ритуал. Повишава ефекта на следващите процедури, подсилва защитните сили на кожата. Чиста течна коприна, която защитава от външни агресори и съживява кожата. Висока ефективност на продуктите приложени след това. Улавя и увеличава тяхната производителност със 100% и пропускливостта на кожата.

• DOMESTIC - It works as a defensive coating or barrier against the aggressive chemical agents of cleaning, hygiene, etc. products that weaken the skin’s barrier.

Активатор на 2 мощни защити:

***A group of BIOCOMPATIBLE POLYSACCHARIDES cover the skin with a Triple Anti-Pollution Shielding that prevents the adhesion and penetration in the skin of toxins and polluting particles neutralising the free radicals before the damage.

Външна : Тройна защита против замърсяване: въздух, слънце и в сградите. Предотвратява слепването и проникването на токсини и замърсяващи частици в кожата. Включва и гликолипиди, които увеличават пропускливостта на кожата.

Вътрешна : Укрепва системата за самозащита, възстановява баланса, цвета, съвършенството, комфорт и качество на кожата. (Пробиотичен комплекс, MPC-защитен комплекс и ниацинамид).

Абсолютен must-have за градски условия.Кожата възвръща най-добрия си вид: блестяща, гладка и с по-здрав тен. При продължителна употреба кожата става по-стегната, по-плътна с изравнен тен. Подходяща за всички видове кожа.

www.gostclub.com

65


FITNESS | ФИТНЕС | КЛИНИКИ | CLINICS

ВЫБОР | ИЗБОР | CHOICE

SOFIA | СОФИЯ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ | WE RECOMMEND

EO DENT | ORANGE FITNESS | ATADERMA 66 www.gostclub.comhealth Интервью : Евгения Стайловская Фото : Пейо Пеев

ДОКТОР ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ ACIBADEM (СОФИЯ)

Как часто нужно делать лабораторные исследования крови? Обычно, у людей ассоцияция на лабораторные исследования со страхом боли от укола или болезни. И по этой причине, большая часть пациентов, переступают порог нашей лаборатории с нежеланием и чувством обреченности. Однако нужно знать, что более 70% заболеваний диагностируется в основном при лабораторных тестах. Поэтому они так важны, даже при отсутствии клинических симптомов и жалоб. Внедрение различных профилактических программ, включающих лабораторные исследования – это мировая тенденция, при постановке диагноза на раннем этапе, лечение дает лучшие результаты, и расходы на здоровье оптимизируются. Вот поэтому, моя рекомендация посетить лабораторию при первом появлении симптома или боли. Однако, не существует универсального рецепта как часто нужно проводить профилактические обследования. Это зависит от возраста, хронических заболеваний, семейной наследственности, способа жизни и питания, уровня стресса и многих других факторов.

How often blood tests are needed to be conducted? Usually, people associate laboratory tests either with a disease or with fear of needle puncture. For this reason, most of our patients pass the laboratory threshold with unwillingness and a sense of doom. However, we have to know that in more than 70% of the diseases the diagnosis is based on laboratory tests. Therefore, tests are so important even in the case of clinical symptoms or complaints absence. The introduction of variety of prophylactic programs, comprising laboratory tests, is a worldwide trend of early diagnostics when treatment prognosis is better and in general is a healthcare costs saving approach. That is why my recommendation is not to visit the lab only when pain or other suffering occurs. However, there is no universal prescription when and how often prophylactic studies are to be conducted. This depends on age, chronic diseases, family history of diseases, lifestyle and diet, stress level, and other factors.

68 www.gostclub.com

Колко често е необходимо да се правят изследвания на кръвта? Обикновено, хората свързват лабораторните изследвания с болест и страх от убождането с игла. По тази причина голяма част от нашите пациенти прекрачват прага на лабораторията с нежелание и чувство на обреченост. Трябва да знаем обаче, че при повече от 70% от заболяванията, диагнозата се поставя въз основа на лабораторни тестове. Затова те са толкова важни дори при липса на клинични симптоми или оплаквания. Въвеждането на различни профилактични прoграми, включващи и лабораторни изследвания, е световна тенденция, защото така се установят заболяванията на по-ранен етап, когато лечението е с по-добри резултати, а и се спестяват много разходи на здравеопазването като цяло. Ето защо моята препоръка е да не посещаваме лабораторията само, когато се появи болка или друго страдание. Универсална рецепта кога и колко често да се провеждат профилактични изследвания обаче няма. Това зависи от възрастта, хроничните заболявания, фамилната обремененост, начина на живот и хранене, нивото на стрес и още други фактори.


На какие показатели нужно обращать внимание? Необходимо, чтобы скрининг и профилактика охватывали целый период жизни чиловека, а их вид и периодичность зависят от возраста и сопутствующих факторов риска. Очень часто исследования в раннем возрасте показывают нарушения иммунитета, инфекционные, аллергические или обменные заболевания. В возрасте между 18 и 50 годами мы все здоровы физически, очень активны и не боимся заболеваний. Обычно, в такой период контролируют риски заболеваний люди, которые ведут сидячий образ жизни или обременены наследственным заболеванием. Обязательно нужно исследовать кровь на сахар и лепиды, показатели функции почек и печени. Профилактические исследования в этот период имеют еще одну задачу: выстраивание референтных границ, не чувствительных к небольшим изменениям в данном показателе, которые на раннем этапе могут сигнализировать о появлении проблемы со здоровьем. В основном, это возрастной интервал, в котором нужно проводить скрининговые исследования болезней передающихся половым путем, как гепатит Б и Ц, СПИД, сифилис и др. Для людей старше 50 лет, постоянная профилактика уже обязательна, т.к чаще всего в этом возрасте открваются социально значимые заболевания как инфаркты и инсульты, сахарный диабет II типа, артериальная гипертония, онкологические заболевания и т.д Статистика показывает, что пик заболеваний приходится на период 60–69 лет. Поэтому для этой группы лиц частота превентивных обследований нужна раз в год, и в пакет должны входить анализы, включающие маркеры для оценки углегидратного и липидного обмена, почечной, печеночной, сердечной функции, нарушения метаболизма, маркеры тумора и т.д

На кои показатели трябва да се обръща внимание? Скринингът и профилактиката трябва да обхванат целия период от живота на човека като вида на изследванията и периодичността им зависят от възрастта и съпътстващите я рискови фактори. Изследванията в детството най-често целят да открият нарушения на имунитета, инфекциозни, алергични или обменни заболявания. Във възрастта между 18 и 50 години сме най-здрави физически, най-активни и най-малко застрашени от заболявания. Обичайно в този период следим за прояви на рискови фактори, свързани със заседнал начин на живот и наследствена обремененост. Задължително е да се изследва ниво на кръвна захар и липиди, показатели за бъбречна и чернодробна функция. Профилактичните изследвания в този период имат още една задача: изграждане на индивидуални референтни граници, които са далеч по-чувствителни към малките промени в даден показател и много по-рано могат да сигнализират за появата на здравословен проблем. Това обикновено е възрастовият интервал, в който трябва да се провеждат скринингови изследвания и за сексуално предаваните болести като хепатит Б и С, СПИН, сифилис и др. За хората след 50 години редовната профилактика вече е задължителна, тъй като най-често в тази възраст се отключват социално значимите заболявания като инфаркти и инсулти, захарен диабет тип II, артериална хипертония, онкологичните заболявания и др. Статистиката показва, че пикът на заболеваемост е между 60 и 69 годишна възраст. Затова за тази група хора честотата на превантивно изследване трябва да е веднъж в годината, а пакетът от изследвания да е по-широк и да включва маркери за оценка на въглехидратна и липидна обмяна, бъбречна, чернодробна и сърдечна функция, метаболитни нарушения, туморни маркери и др.

www.gostclub.com

69


health

Which indicators should be under special attention? Screening and prophylaxis should cover the entire life of a person as the type of lab examination, and their periodicity depends on the age and age associated risk factors. Pediatric tests most often aim to detect immune disorders, infectious, allergic or metabolic diseases. Between 18 and 50 years of age, we are in the best, strongest physical, most active shape with the least threat of getting ill. Normally, during this period, we monitor for risk factors manifestations related to a sedentary lifestyle and family histoty of diseases. It is mandatory to examine blood glucose and lipids levels, indicating renal and hepatic function. Prophylactic tests have one more task in this period: building individual reference borders that are far more sensitive to small changes of certain indicator, and can be used as a sign up for a health problem much earlier. Usually that is the age range when screening tests for sexually transmitted diseases such as hepatitis B and C, AIDS, syphilis, etc. should also be conducted. For people after their 50 years of age the regular prophylaxis is strictly mandatory, as common diseases such as heart attacks and strokes, type II diabetes mellitus, arterial hypertension, oncological diseases, etc. are triggered most often at this age. Statistics shows that the morbidity peak is between 60 and 69 years of age. Therefore, for this group of people, the frequency of preventive testing should be once a year, and the lab examination package should be broader including markers for the assessment of carbohydrate and lipid metabolism, renal, hepatic and cardiac function, metabolic disorders, tumor markers, etc.

Какви са Вашите препоръки към нашите читатели? Ако сте решили да направите профилактични изследвания, преди това се консултирайте с лекар, който да прецени кои са най-подходящите за Вас. Задължително е да се изследвате ако планирате да започнете диета или промяна в хранителния режим, а също ако сте вегетарианец или веган, ако вземате хранителни добавки или спортувате активно. Изключително важно е да планирате профилактичните изследвания в правилния момент, когато сте здрав и нямате съпътстващо инфекциозно заболяване. Отделете си достатъчно време, информирайте се предварително как да се подготвите за изследването, така че получените резултати да отразяват вярно Вашето здравословно състояние и евентуални отклонения да бъдат правилно интерпретирани. Задължително е взимането на кръв да бъде сутрин на гладно, поне след 8-10 часа хранителна пауза, без кафе и други кофеин-съдържащи напитки, без цигари в последните 60 минути и без тежка физическа активност предишните два дни. И по възможност - без стрес. Резултатите от лабораторните изследвания трябва да се тълкуват в контекста на общото Ви състояние, затова ги консултирайте с лекар в лабораторията или Вашия личен лекар. Специалистът ще интерпретира резултатите от профилактичните изследвания, ще оцени рисковите фактори, както и ще Ви даде препоръки необходими ли са допълнителни изследвания и клинични прегледи. И въпреки общото мнение, че все още ни липсват здравословните навици за превенция, според мен се наблюдава положителна тенденция младите и образовани хора да се грижат все повече за своето здраве и да търсят все по-активно съвети и информация.

70 www.gostclub.com

Ваши рекомендации нашим читателям? Если вы решили провести профилактические исследования, перед этим проконсультируйтесь с врачом, который оценит эту необходимость для вас. Обязательно, если вы планируете начать диету или изменить режим питания, если вы вегетарианец или веган, употребляете пищевые добавки или активно занимаетесь спортом, нужно пройти обследование. Очень важно запланировать профилактическое обследование в правильное время, когда вы здоровы и нет инфекционного заболевания. Выделите достаточно времени, получите информацию как правильно подготовиться к исследованию, чтобы полученные результаты правильно отобразили ваше состояние здоровья и возможные отклонения были правильно интерпретированы.


Interview : Evgenia Styleofsky Photography : Peyo Peev

Doctor VESSELINA KOLEVA

HEAD OF CLINICAL LABORATORY, ACIBADEM CITYCLINIC TOKUDA HOSPITAL

Your professional recommendations to our audience? Обязательно сдавать анализы утром, натощак, хотя бы через 8-10 часов после еды, без кофе и других напитков содержащих кофеин, без сигарет за час до манипуляции и без тяжелых физических нагрузок за два дня до анализов. И по возможности – без стрессов. Результаты лабораторных исследований должны быть истолкованы в соответствии с Вашим общим состоянием, поэтому консультируйтесь с доктором в лаборатории и вашим лечащим врачом. Специалист разьяснит вам результаты профилактических исследований, оценит факторы риска, а также даст рекомендации для дополнительных исследований и клинических осмотров. И вопреки общему мнению, что нам все еще не хватает культуры профилактики здоровья, по моему наблюдается положительная тенденция у молодых образованных людей, больше заниматься своим здоровьем и активно искать советы и информацию.

If you have decided to undergo prophylactic lab examination, consult a doctor first to find out the best suited to your condition and indivial specifics tests. It is imperative to investigate whether you are planning to start a diet or a change in it, and if you are a vegetarian or a vegan, if you are taking dietary supplements or are actively doing sports. It is extremely important to plan prophylactic examinations at the right time when you are healthy and have no concomitant infectious disease. Take enough time, make yourself aware in advance what is the proper preliminary preparation for the examination, so that the results will accurately reflect your health status and possible deviations will be properly interpreted. It is mandatory for blood to be drawn in the morning in the fasting, at least after 8-10 hours of food break, without coffee and other caffeinated beverages, no cigarettes in the last 60 minutes, and no severe physical activity in the previous two days. And if possible, no stress. The laboratory results should be interpreted in the context of your general condition, so consult a doctor in your lab or your GP. The specialist will interpret the results of the prophylactic examination, assess the risk factors, and give you recommendations for further tests and clinical consultations, if needed. Despite the general belief that we still lack healthy prevention habits, I think there is a positive trend in young and educated people to take care of their health and seek advice and information more and more pro-actively.

www.gostclub.com

71


health

Специално мнение WWW.BAAD.BG

Члены Болгарской Aссоциации Эстетических Дерматологов (БАЭД) объединяются против практики своих коллег-дерматологов, которые проводят обучение косметологов работе с CryoPen - прибором для удаления доброкачественных образований и других несовершенств на коже. По их мнению, удаление подобных новообразований в компетенции только дерматологов или онко-хирургов, т.к это серьезная манипуляция и необходим специалист, который может определить доброкачественно ли это образование, или как часто бывает - злокачественно.

Членовете на Българска Асоциация на Естетичните Дерматолози (БААД) се обединяват срещу практиката на техни колеги – дерматолози, които извършват обучения на козметици за работа с CryoPen – уред за премахване на доброкачествени лезии и други несъвършенства по кожата. Според тях преценката за премахването на новообразувания е в компетенцията само на дерматолог или онкохирург, тъй като манипулацията е сериозна и е необходим специалист, който да определи дали дадено образование е доброкачествено или както се оказва все по-често – злокачествено.

Д-р Апостолова – дерматолог (Пловдив) “Я тоже в недоумении от такой смелости обучать косметологов процедурам, которые в компетенции исключительно врачейдерматологов”

72 www.gostclub.com

The members of the Bulgarian Association of Aesthetic Dermatologists (BAAD) unite against the practice of their colleagues - dermatologists who train cosmeticians how to work with CryoPen - a device for removing benign lesions and other skin defects.

 In their view, the assessment of the removal of neoplasms is in the competence of only dermatologists or oncologists, as the manipulation is serious and a specialist is needed to determine whether a given formation is benign or as it appears more and more often - malign.

Д-р Апостолова – дерматолог (Пловдив) „Аз също недоумявам каква е тази смелост да учиш козметици на процедури, които са в компетенцията само на лекар-дерматолог.“

Dr. Apostolova - Dermatologist (Plovdiv)

 “I also do not believe what this beauty is to teach cosmeticians the procedures that are in the competence of only a dermatologist.”


реклама *

SPECIAL OPINION WWW.BAAD.BG

Д-р Елмира Павлова – дермато-онколог (София) „През последните години нараства честотата на различните видове рак на кожата. Това зависи от една страна от повишеното излагане на действието на ултравиолетовите лъчи на слънцето, така и от недостатъчната честота на профилактични прегледи. Последните са от съществено значение за предотвратяване на прогресията на доброкачествените тумори към злокачествени. Доброто познаване на видовете доброкачествени образувания на кожата, както и навременната им диагностика и лечение са от съществено значение за намаляване честотата на рака на кожата. Като лекар-онколог, за мен е от съществено значение прецизното диагностициране на всяко образувание на кожата, преди да реша какъв метод за лечение ще избера. Подбирането на неправилно лечение може както да ускори инвазията на тумора и трансформирането му в злокачествен, така и създаване на емоционални травми на пациента. Диагностиката на туморите на кожата е част от учебната програма на студентите по медицина, и по-задълбочено – на курса за лекари-специалисти по дерматология. Невъзможно е правилното ориентиране на неспециалисти по отношение на туморите на кожата. Обучението на специалисти по медицинска козметика за лечение на тумори на кожата с Cryopen може да доведе до погрешно оценяване на туморите и неправилно лечение с риск от прогресия на доброкачествените тумори до злокачествени такива. Това може да изложи на риск здравето и живота на пациента.“

Dr. Elmira Pavlova - dermatologist (Sofia)

Д-р Эльмира Павлова – дермато-онколог (София) „В последние годы, выросла заболеваемость различными видами рака кожи. С одной стороны это от чрезмерного злоупотребления солнцем, но также из-за недостаточной профилактики. Это имеет существенное значение для предотвращения развития доброкачественных образований в злокачественные. Хорошо изученные виды доброкачественных образований кожи, как и их своевременная диагностика и лечение, имеют существенное значение для уменьшения раковых болезней кожи. Для меня, как врача-онколога, имеет огромное значение тщательная диагностика каждого кожного образования, перед тем как принять решение о каком либо методе лечения. Неправильно подобранное лечение, может как ускорить развитие опухоли и ее трансформацию в злокачественную, так и создать психическую травму для пациента. Диагностика образований кожи - это часть учебной программы студентов-медиков, и углубленно уже на курсе врачей-специалистов в дерматологии. Для не специалистов - невозможно правильно сориентироваться по образованиям на коже. Обучение специалистов по медицинской косметике, лечению образований на коже Cryopen, может привести к ошибочной диагностике и неправильному лечению, с риском прогрессии доброкачественных образований в злокачественные. Это может привести к риску здоровья и жизни пациентов.”

“In recent years, the incidence of different types of skin cancer has increased, depending on the increase in exposure to ultraviolet rays, as well as the insufficient incidence of prophylactic examinations, which are essential to preventing the progression of benign tumors to malignancies .Good knowledge of the types of benign skin formations as well as their timely diagnosis and treatment are essential to reduce the incidence of skin cancer. As a doctor-oncologist, it is essential for me to accurately diagnose any skin formations before deciding which treatment method to choose. Choosing the wrong treatment can accelerate the invasion of the tumor and transform it into a malignant as well as to create emotional trauma to the patient. Diagnosis of skin tumors is part of the medical students’ curriculum and more in depth - the course for doctors specialists in dermatology. It is not possible to properly train non-specialists in terms of skin tumors. The training of medical cosmetics specialists to treat skin tumors with Cryopen may lead to wrong assessment of tumors and improper treatment with the risk of progression of benign tumors to malignant tumors. This may compromise the health and life of the patient. “

www.gostclub.com

73


health

WWW.BAAD.BG

Д-р Атанасова – дерматолог и председатель УС БАЭД (Пловдив) “Я категорически против, чтобы косметологи удаляли новообразования и пигментации на коже, тем более таким деструктурирующим аппаратом, как Криопен. Удалять или нет какое-то образование на коже может ТОЛЬКО дерматолог или онкохирург! Очень часто, в последнее время, на первый взгляд доброкачественное образование оказывается злокачественным!”

особое мнение Dr. Atanasova - dermatologist and chairman of the Board of BAAD (Plovdiv)

Д-р Атанасова – дерматолог и председател на УС на БААД (Пловдив) „Аз съм много против козметиците да премахват новообразуванията и пигментациите по кожата, още повече с такъв деструктуриращ уред като Cryopen! Дали едно образувание или пигментация са за премахване, може компетентно да прeцени САМО дерматолог или онкохирург! В последно време много често едно на пръв поглед доброкачествено образувание се оказва злокачествено!“

“I am very opposed to cosmeticians removing skin neoplasms and skin pigmentation, even more so with such a destructive device as Cryopen! Whether a body or pigmentation is intended to be removed, ONLY a dermatologist or an onco-surgeon can determine! In recent times it is often that a benign formation is actually malignant! “

Д-р Денчева – дерматолог, член на УС на БАЭД (София) “По-моему, невозможно обучать такому косметологов. Мы все понимаем экономическую заинтересованность подобных специалистов, но чисто медицинские процедуры как эти, требуют диплом медика и никоим образом не объясняются косметологам. Так или иначе, они превышают полномочия, что не допустимо. Я бы предложила каким-то образом установить коммуникацию с фирмами, которые предлагают медицинскую аппаратуру для лечения заболеваний и обсудила нашу позицию.”

Д-р Денчева – дерматолог, член на УС на БААД (София) „Според мен е много неподходящо да обучаваме козметици на това. Всички поемаме промоционни активности пред това съсловие, но чисто медицинските процедури, както и тези, които изискват медицинска диплома не би следвало да се обясняват по никакъв начин пред тях. Така или иначе те правят повече от нещата, които са допустими. Бих предложила на някакъв етап да установим комуникация с фирмите, които предлагат медицинска апаратура за терапия на заболявания и да обсъдим позицията си.“

74 www.gostclub.com

Dr. Dencheva - dermatologist, member of the Board of BAAD (Sofia)

 “I think it’s very inappropriate to teach cosmeticians how to do this. We all take promotional activities to this ward, but purely medical procedures and those requiring a medical diploma should not be explained to them in any way. One way or another they keep practising what is beyond acceptable, I would suggest at some stage to establish communication with the companies that offer medical treatment for disease therapies and discuss their position.”


реклама *

Д-р Литов – дерматохирург (София)

Dr. Litov - Dermatologist (Sofia)

«Аз от 15 години се занимавам с кожни тумори и все още понякога се затруднявам с клиничната диагноза. Друг е въпроса, че добрата лекарска практика изисква всяка лезия суспектна за малигненост, дори и в начална степен, да се изследва хистологично след премахването и. Криотерапията е подходяща само за доброкачествени образувания. Сигурен съм, че козметици не могат да отдиференцират доброкачествените от огромния брой кожни тумори»

“Of course I’m against this, I do not understand why colleagues sell the profession to incompetent people!”

Д-р Литов – дерматохирург (София) “Я 15 лет занимаюсь кожными образованиями и иногда все ещё затрудняюсь с клиническим диагнозом. Вопрос в другом, что хорошая врачебная практика требует к каждому образованию суспектную малигентность, даже в начальной стадии, и гистологическую диагностику после ее удаления. Криотерапия подходит только для доброкачественных образований. Я уверен, что косметологи не в состоянии дифференцировать доброкачественные образования от огромного количества иных”

WWW.BAAD.BG Д-р Генова – дерматолог (Пловдив) „Човек, който уважава себе си и профeсията си, не би си позволил да продава знанията си на некомпетентни хора.“ Dr. Genova - dermatologist (Plovdiv)
 
“A man who respects himself and thinks, should not sell his knowledge to incompetent people.” Д-р Генова — дерматолог (Пловдив) “Человек, уважающий себя и свою профессию, не позволил бы продавать знания не компетентным людям”

Д-р Буеши – дерматолог (София) „Както всички виждаме, козметиците стават все по-смели да извършват редица дерматологични манипулации. Подкрепям напълно идеята да изкажем гласно и да подчертаем видно нашето мнение по този наболял въпрос. Добре би било фокусът да бъде къде и как биха могли козметиците да допълнят или доразгърнат естетичната грижа за нашите пациенти и техните клиенти, отколкото да изземват нашите функции.“

Д-р Буеши – дерматолог (София) “Мы все видим, что косметологи становятся все смелее и проводят ряд дерматологических манипуляций. Полностью поддерживаю идею, высказать вслух и явно подчеркнуть наше мнение по наболевшему вопросу. Было бы хорошо, чтобы косметологи сфокусировались на улучшении и совершенствовании эстетического ухода за своими пациентами, чем влезать в наши функции.”

Dr. Bueshi - Dermatologist (Sofia)

 “As we all see, cosmeticians are becoming more and more brave to carry out a number of dermatological manipulations, and I fully support the idea of speaking out loud and emphasizing our viewpoint on this urgent issue. It would be a good idea to focus 
where and how cosmeticians could supplement or improve the aesthetic care of our patients and their clients rather than take away our functions.”

www.gostclub.com

75


Р Е С Т О РА Н Ы | R E S TA U R A N T S

ВЫБОР | ИЗБОР | CHOICE

SOFIA | СОФИЯ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ | WE RECOMMEND

GOLDEN NERO | PORTO MALTESE | LEBED 76 www.gostclub.comdelicious

Команда клуба «GOLDEN NERO» всегда заботится о том, чтобы Вы получили лучшее. Мы стараемся доставить самые качественные продукты из различных регионов Италии, болгарских био-ферм, oт домашних производителей и правильно их скомбинировать. В нашем меню всё свежее, приготовлено для Вас сразу же после заказа и с любовью.

Екипът на клуб “GOLDEN NERO” държи винаги да получавате най-доброто. Стараем се да доставим за Вас най-качествените продукти от различни райони в Италия, български био-ферми и домашни производители и правилно да ги комбинираме. Всичко в нашето меню е прясно приготвено за Вас с много отношение в момента на поръчката.

WWW.GOLDENNERO.COM 78 www.gostclub.com


THE “GOLDEN NERO” TEAM IS DEVOTED ТО BRINGING YOU NOTHING BUT THE BEST. WE SEEK TO DELIVER HIGH QUALITY PRODUCTS FROM DIFFERENT PARTS OF ITALY, BULGARIAN ORGANIC FARMS AND HOME GROWERS AND CORRECTLY COMBINE THEM. ALL DISHES IN OUR MENU ARE FRESHLY COOKED FOR YOU WITH A LOT OF PERSONAL ATTITUDE AT THE MOMENT OF ORDERING.

OPENING HOURS : MONDAY - SUNDAY 08:30 - 02:00 FOR RESERVATIONS AND DELIVERY : 0887 097 171 / 0898 490 885 SOFIA, VITOSHA BLVD. 180

www.gostclub.com

79


art

ЛЮБО СЕРГЕЕВ WWW. SERGEEVSTUDIO.COM

“Maktub”

80 www.gostclub.com


ЧОВЕКЪТ ЗАД СТУДИОТО - ЛЮБОМИР СЕРГЕЕВ, ИЛИ НАКРАТКО ЛЮБО, ТВОРЕЦ ОТ НАЙ-ВИСОК КАЛИБЪР. Всепризнат дигитален художник, фотограф и безупречен визуален разказвач, славейки се със завладяваща красота на неговото творчество, което е неподвластно на времето, и се характеризира със съблазнителен естетизъм. С 20-годишен опит в рекламата и висококласното ретуширане, неговият концептуален гений и жажда за творението наистина го правят силата, с която трябва да се съобразяват. Неговата работа е изискана, притежаваща вродено внимание към детайла, където се отразява всеки нюанс, без да останат дори капка вода или бунт на цветове, оставяйки зрителите в постоянно състояние на благоговение. Перфекционизмът в планирането на Любо е само по себе си талант, който му позволява да участва във всички нива на художествения процес.

2014 Grand Prix - Trierenberg Super Cirquit - Award often considered to be the “Oscar” in the photography industry

Prix de la Photographie, Paris Gold in Fine Art, Gold in Advertising

Photographic Society of America Gold medals from Photographic Society of America and counting

Oneeyeland Photographer Of The Year Selected in the top 5% of Oneeyeland photographic community

Moscow International Foto Awards - Winner at the Moscow International Photo Awards

Oneeyeland Awards Gold in Fine Art

Oneeyeland Awards Silver in Advertising

Prix de la Photographie, Paris Silver in Advertising

Luerzer’s Archive - 200 Best Worldwide Selected as one of the 200 best digital artists worldwide 8 years in a row

Oneeyeland Awards Bronze in Fine Art

Photovacation Grand Prix The Grand Award at the International Annual Conference, Bulgaria

Prix de la Photographie, Paris Bronze in Calendar and Nude

“Firefly”

www.gostclub.com

81


art

”Shapes and lines”

“Hercules Vs Cerberus”

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ - ЛЮБОМИР СЕРГЕЕВ, ИЛИ ПРОСТО ЛЮБО, ТВОРЕЦ ВЫСШЕГО КАЛИБРА. Признанный цифровой художник, фотограф и безупречный визуальный рассказчик, славящийся завораживающей красотой, неподвластной времени и соблазнительным эстетизмом. С двадцатилетним опытом в рекламе и первоклассной ретуши, его концептуальный гений и жажда к творчеству – действительно делают его той силой, на которую нужно равняться. Его работа изысканна, благодаря врождённому вниманию к деталям, в которой отражаются все нюансы, не оставляя ни капли воды или диссонанса красок, держит зрителей в постоянном благоговении. Перфекционизм в работе Любо это талант, который позволяет ему участвовать во всех этапах художественного процесса.

“The Red canape”

82 www.gostclub.com


THE MAN BEHIND THE STUDIO - LYUBOMIR SERGEEV, OR FOR SHORT, LUBO, IS A CREATOR OF THE HIGHEST CALIBER. An award-winning digital artist, photographer, and impeccable visual storyteller, boasting a hauntingly beautiful, timeless, and seductive aesthetic. With 20 years of experience in advertising and high-end retouching, his conceptual genius and lust for creation truly make him a force to be reckoned with. His work is exquisite, possessing an innate attention to detail where every nuance is accounted for, no drop of water or pop of color left behind, leaving viewers in a constant state of awe. Lubo’s perfectionist planning is a talent in itself; a process that allows him to be involved at all levels of production.

LUBO Sergeev WWW. SERGEEVSTUDIO.COM

“To The Bone”

“The Gathering”

www.gostclub.com

83


horoscope

АЛЕКСАНДЪР ЛИТВИН

WWW.ALEXANDER-LITVIN.RU

ПИСАТЕЛ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛ И СЪЗДАТЕЛ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНТУИТИВНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА СВЕТА. АВТОР НА КАЛЕНДАР НА ЩАСТЛИВИЯ ЖИВОТ.

84 www.gostclub.com


ПРОЛЕТна прогноза МАРТ Сложността на този период се заключва в това, че двата вида на поведенчески реакции се сблъскват. Тук трябва да се определи отношението към свободата, като към такава. Или Вие сте слуга, или Вие сте равноправен партньор. Колебливите процеси от една крайност към друга, създават благоприятна почва за конфликти и един от неприятните аспекти на това сблъскване е засилване на насилието по отношение на беззащитните и слабите. Максимален контрол за деца и възрастни. Вечерен час – няма да навреди, а кодова дума – парола, всяко дете не само трябва да я помни, но и да знае как да я използва. Случаят, който не е никак случаен през март, няма да Ви остави да чакате. Периодично се вглеждайте в небесата, понякога може нещо да падне от там. От небето към земята - това не е задължително да е метеорит.

МАЙ Време на съблазнителни изпитания. Хората могат да се покажат като наивни, груби, неизискващи нито снизхождение, нито жалост, би изглеждало, че времето е най-подходящо за компенсиране и заработване, справедливо да спечелиш за сметката на ума и ерудицията, но това е измама, сиренето е в капана. През май на 2018 година всяко отклонение от уговореното може да доведе до непоправими последствия. Не провокирайте обкръжаващите със своето леко отношение към уговорките, не използвайте двусмислено думите си, ограничете себе си в това, сключвайки юридически изпипани договори. Май е времето за активизация на източните държави, това е времето на Китай. Необходимо в да следите за новости от Китай. Потенциалът изисква развитие и нови инициативи. Енергията на май за 2018 година и първата декада на юни, ще провокират хората с неустойчива психика към насилие по отношение не само на отделни лица, но и колективи. Контролирането на поведението от „човешките ресурси“ на сътрудници, студенти или войници, ще позволи да се избегнат трагедии, само ако това стане неформално.

АПРИЛ Дисбалансът продължава. Към желанието да се воюва, от една страна, ще се добави желанието за неразделно управление на всички нива, а от друга страна, неприемането на всякаква власт ще направи верижката от правила все потънка и по-тънка. Какъвто и да е началник ще принуждава етикетът да бъде съблюдаван и да бъдат установени реверанси. А тези, които не са началници ще се стремят да се махнат от натиска. Те изведнъж ще решат, че въобще не са подчинени и през цялото време са били лъгани, а зад грижата се е прикривало желанието ненатрапчиво и несправедливо да управляват. Тези чувства ще провокират конфликт във всички сфери на жизнените функции на човек. Ключовата фраза на април е основана на молбата и искането. Тези, които умеят да измолват, ще бъдат фаворити, а този, който е горд да не се разстройва, Вие също ще получите нещо, но по-късно.

www.gostclub.com

85


horoscope

МАРТ Сложность этого периода заключается в том, что два вида поведенческих реакций вступают в конфликт. Здесь нужно определить свое отношение к свободе как к таковой. Либо вы слуга, либо вы равноправный партнер. Колебательные процессы из одной крайности в другую создадут благоприятную почву для конфликтов и один из неприятных аспектов этого столкновения - рост насилия в отношении беззащитных и слабых. Максимальный контроль за детьми и стариками. Комендантский час ни повредит, а кодовое слово - пароль каждый ребенок должен не только помнить, но и знать как его применить. Случай, который вовсе не случайный в марте не заставит себя ждать. Периодически поглядывайте на небеса, оттуда иногда тоже кое-что падает. С небес на землю - это необязательно метеорит.

Апрель Дисбаланс продолжается, к желанию повоевать с одной стороны добавиться желание безраздельного правления на всех уровнях, а с другой - неприятие любой власти будет делать цепочку правил все тоньше и тоньше. Любой начальник будет требовать соблюдение этикета и установленных реверансов. А те, кто начальниками не являются, будут стремиться уйти из под давления, они вдруг решат что и не подчиненные вовсе, что их все время обманывали а за заботой скрывалась желание ненавязчиво и несправедливо управлять.

ПРОГНОЗ ВЕСНА Эти чувства будут провоцировать конфликты во всех сферах жизнедеятельности человека. Ключевая фраза апреля основана на мольбе и просьбе. Те, кто умеет просить, будут в фаворе, а кто горд, не огорчайтесь, вам тоже кое-что достанется, но позже.

МАЙ Сложность этого периода заключается в том, что два вида поведенческих реакций вступают в конфликт. Здесь нужно определить свое отношение к свободе как к таковой. Либо вы слуга, либо вы равноправный партнер. Колебательные процессы из одной крайности в другую создадут благоприятную почву для конфликтов и один из неприятных аспектов этого столкновения - рост насилия в отношении беззащитных и слабых. Максимальный контроль за детьми и стариками. Комендантский час ни повредит, а кодовое слово - пароль каждый ребенок должен не только помнить, но и знать как его применить. Случай, который вовсе не случайный в марте не заставит себя ждать. Периодически поглядывайте на небеса, оттуда иногда тоже кое-что падает. С небес на землю это необязательно метеорит. Дисбаланс продолжается, к желанию повоевать с одной стороны, добавиться желание безраздельного правления на всех уровнях, а с другой неприятие любой власти.

ПИСАТЕЛЬ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, СОЗДАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ИНТУИТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. АВТОР КАЛЕНДАРЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ.

WWW.ALEXANDER-LITVIN.RU

АЛЕКСАНДР ЛИТВИН 86 www.gostclub.comАдреси и разпространение a AQUAHOUSE Варна, КК »Константин и Елена” +359 52 812 812 www.aquahouse.bg ATA DERMA Пловдив, бул.”Копривщица” 36А каб.3 +359 884 51 51 81 www.ataderma.com

В Воденицата София, Парк »Витоша” /до Драгалевски лифт/ +359 888 70 31 03 +359 888 81 85 18 www.vodenitzata.com

е Елана Бюти, Restylane +359 2 962 01 70 www.restylane.com/bg fb.com/RestylaneBG

л Лебед София, Самоковско шосе 241 +359 889 00 88 88 www.restaurantlebed.com

о Оптики Leonardo СОФИЯ: бул. Витоша 35А бул. Витоша 48 ул. Граф Игнатиев 48 ПЛОВДИВ: ул. Княз Александър 5 ул. Княз Александър 29 ВАРНА: ул. Драгоман 16 ул. Княз Борис I 33 ул. Княз Борис I 29 ул. КнязБорисI 29 VarnaMall - Етаж 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Ул. Независимост 7 БУРГАС: MallGalleria Бургас - Етаж 1 www.leonardo.bg fb.com/leonardooptics

b BLU BAY Design Hotel Sozopol Созопол, България +359 898 20 20 80 www.blu-bay.com

88 www.gostclub.com

e EODent www.eo-dent.com fb.com/EODent София, бул. ”Арсеналски” 11 +359 2 963 03 09, +359 885 003 706 София, бул. ”З. Стоянов”, бл. 417 +359 2 927 08 18 +359 886 097 405 София, ул ”Св. Пимен Зографкси” 16 +3592 483 70 72 +359 884 45 45 77 София, бул. ”Черни връх” 6А +359 888 50 05 22 +359 888 50 0533 София, ул. ”Св. Пимен Зографски” 16 +359 888 14 10 10 Перник, ул. ”Ч. топче” 2 +359 76 60 18 00 +359 76 60 19 00 +359 886 097 401 Перник, бул. ”Ю. Гагарин”, бл 35/37 +359 76 67 21 00 +359 886 097 403

G GAZPROM BULGARIA www. gazprom-petrol.bg Global Travel www.globaltravel.bg София, бул. Патриарх Евтимий №27 +359 2 981 0888 +359 876 80 60 17 office@globaltravel.bg Golden Nero София, бул. Витоша 180 +359 898 49 08 85 +359 2 953 10 01 www.goldennero.com Goto Jewellery and Diamonds Goto Jewellery and Diamonds Ring Mall +359 876 778 669 Goto Jewellery and Diamonds Paradise Center +359 876 778 680 Goto Gold and Silver НДК +359 879 998 315 Goto Gold and Silver Лом 1А +359 876 778 639 Goto Jewellery and Diamonds Planet club Day and Night +359 876 778 662 Goto Gold and Silver Velingrad +359 878 155 111 Goto Jewellery and Diamonds хотел ARTE Spa&Park 5* +359 876 778 663 www.gotodiamond.it

I INMEDIO www.lagardere-tr.bg

l La Casa София, бул. Васил Левски 45 +359 879 522 272 www.lacasa.bg LUKOIL BULGARIA www.lukoil.bg

m Murphy СОФИЯ: Ул. Граф Игнатьев 3, Бул. Болгария 11, Ул. Константин Иричек 11 +359 2 981 27 48 +359 887 42 71 92 www.murphystyle.com

O Orange Fitness www.orangefitness.bg София, Paradise Center +359 2 476 66 66 Варна, ул. Никола Вапцаров 3В +359 52 712 700

P Porto Maltese София, Торговый Центр Paradise Бул. Черни Връх, 100, 3 этаж

S Sante BG santebg-online.com София, бул. Витоша 192, вх. Б, ет.2, ап.4 +359 888 44 11 93 +359 2 852 00 99 donna@santebg.com The Art Of Taste By Sonja София, бул Черни Връх 220 +359 899 29 66 69

T Trans Import Bulgaria transimport.com +359 2 989 09 88 office@transimport.com Turkish Airlines turkishairlines.com София, бул. Цар Освободител 14, Landmark Centre Sofia, офис 01-14 +359 2 947 40 06 +359 2 947 40 07 Летище София, Терминал 2 +359 2 937 31 21


HANDMADE inspired by nature made with love

Contact : Tsvetomir Tsonev +359 884 744118 www.bulgarianrosemagic.com


#9 2018

GOST MAGAZINE ® 2018

ГОСТ ЖУРНАЛ ® 2018

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Евгения Стайловска

CHIEF EDITOR Evgenia Styleofsky

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Евгения Стайловская

ФОТОГРАФ КОРИЦА Любо Сергеев www.sergeevstudio.com

PHOTOGRAPHER COVER Lubo Sergeev www.sergeevstudio.com

ФОТОГРАФ ОБЛОЖКА Любо Сергеев www.sergeevstudio.com

ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ Климент Калчев www.kliment.bg +359 898 57 07 75

DESIGN AND PREPRESS Kliment Kalchev www.kliment.bg +359 898 57 07 75

ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТЬ Климент Калчев www.kliment.bg +359 898 57 07 75

СПИСАНИЕ ГОСТ ® 2018

ФОТОГРАФ Пейо Пеев www.artstudioallure.com

PHOTOGRAPHER Peyo Peev www.artstudioallure.com

ФОТОГРАФ Пейо Пеев www.artstudioallure.com

АВТОРИ Евгения Стайловска Анастасия Кристова Раяна Цачева

AUTHORS Evgenia Styleofsky Anastasia Kristova Rayana Tsacheva

АВТОРЫ Евгения Стайловская Анастасия Кристова Раяна Цачева

ИЗДАТЕЛ ZENIT UNITED® ISSN 2367-8402 gostclub1@gmail.com

PUBLISHER ZENIT UNITED® ISSN 2367-8402 gostclub1@gmail.com

ИЗДАТЕЛЬ ZENIT UNITED® ISSN 2367-8402 gostclub1@gmail.com

РЕДАКЦИЯ тел: +359 89 589 80 12 ГОСТ

CONTACTS tel: +359 89 589 80 12 GOST Magazine

РЕДАКЦИЯ тел: +359 89 589 80 12 ГОСТ

WWW.GOSTCLUB.COM Списание ГОСТ използва авторски текстове и снимки, материали, предоставени от компаниите-вносители на представените търговски марки. Използването, препечатването или разпространяването на части или цели материали от списанието без писменото съгласие на редакцията е абсолютно ЗАБРАНЕНО. Редакцията не носи отговорност за достоверността на материали, предоставени за публикуване от рекламодателите. ©Всички права запазени.

Журнал ГОСТ использует авторские тексты и снимки, а также материалы предоставленые компаниями - представителями различных торговых марок. Использование, печать или распростронение целого или частей материала журнала, без письменного разрешения издателя, ЗАПРЕЩЕНО. Издатель не несёт ответственности за информацию и материал, предоставленный рекламодателями. ©Все права защищены.


®

БГ | РУ | EN #9

ЕСЕН | ОСЕНЬ #8

®

НА БЪЛГАРСКИ | НА РУССКОМ

PRICE 5 BGN

PRICE 5 BGN

SUBSCRIPTION gostclub1@gmail.com

ISSN 2367-8402

ISSN 2367-8402

ISSN 2367-8402

PRICE 5 BGN

1 YEAR 4 ISSUES 10€


SEE

hear

TASTE

SMELL

TOUCH

HUNDREDS OF DIFFERENT WORLDS WITH A WIDE RANGE OF MOVIES, DOCUMENTARIES AND MORE.

noth覺ng but what you want w覺th THE no覺se cancell覺ng denon headphones.

THE BEST FOOD ON AIR SERVED BY OUR FLYING CHEFS.

TRADITION WITH freshly brewed TURKISH COFFEE.

comfort WITH SPECIALLY BUILT-IN MASsAGING SEATS.