ГОСТ журнал #10

Page 1

ISSN 2367-8402

БГ | РУ | EN #10

®

PRICE 2.60 €

1ST FLOOR, MALL PARADISE, SOFIA HOTEL MARINELA, SOFIA PERA CASTLE CAMELOT, SUNNY BEACH PERA RAVDA +359 88 474 4733 www.perafur.com
СЪДЪРЖАНИЕ

12 www.gostclub.com

ОТ РЕДАКТОРА

18

БЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ

22

25 години Leonardo Optics

26

Благотворителна вечер Goto Jewellery

28

MUST HAVE Тайните на вечния стил

30

ЗНАЦИ И СИМВОЛИ Риби

34

НАШЕНЦИ Ралица Методиева

40

КРАСОТА Добре дошла Anne Semonin

46

Доктор Снежана Атанасова (ATA-DERMA)

50

Germaine de Cappucini

54

ЗДРАВЕ EO Dent

57

ИНТЕРВЮ Доктор Павлова

58

ЗДРАВЕ Ламинария

62

VERTERA ORGANIC

66

SWIMMING WITH SHARKS Професор Каламарис

70

ПИСАТЕЛ Шарл Бодлер

78

ХОРОСКОП Прогноза 2018 от Александър Литвин

84СОДЕРЖАНИЕ

14 www.gostclub.com

ОТ РЕДАКТОРА

18

ХРОНИКИ БОЛГАРИИ

22

25 ЛЕТ LEONARDO OPTICS

26

Благотворительный ужин GOTO JEWELLERY

28

MUST HAVE Тайны вечного стиля

30

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ Рыбы

34

НАШИ ЛЮДИ Ралица Методиева

40

КРАСОТА Добро пожаловать Anne Semonin

46

Инновации в действии в ATA-DERMA

50

Germaine de Capuccini

54

ЗДОРОВO ЕО Dent

57

Доктор Павлова

58

Ламинария

62

VERTERA ORGANIC

66

СРЕДИ АКУЛ Профессор Каламарис

70

ЧТИВО Шарль Бодлер

78

ГОРОСКОП Прогноз на лето от Александра Литвина

84CONTENTS EDITORIAL

18

BULGARIAN CHRONICLES

22

25 YEARS LEONARDO OPTICS

26

CHARITY EVENT GOTO JEWELLERY

28

MUST HAVE Secrets of eternal style

30

SIGNS AND SIMBOLS Ichthys

34

OUR PEOPLE Ralitsa Metodieva

40

BEAUTY Welcome to Bulgaria ANNE SEMONIN

46

Innovations in act ATA-DERMA clinic

50

Germaine de Capuccini

54

HEALTH ЕО Dent

57

Doctor Pavlova

58

LAMINARIA

62

VERTERA ORGANIC

66

SWIMMING WITH SHARKS Prof. Kalamaris

70

WRITER Charles Baudelaire

78

HOROSCOPE Summer forecast from Alexander Litvin

84

ОЧАКВАЙТЕ ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНИЯТ ГОСТ БРАНД ОТ 2018 16 www.gostclub.comeditorial ‘Свободный человек любовью к морю полн. То зеркало твое. Свою ты видишь душу В движеньи вечном волн, прибоем бьющих в сушу; И, словно разум твой, горька пучина волн.’ ‘Человек и море’ Шарль Бодлер ‘Always, unfettered man, you will cherish the sea! The sea your mirror, you look into your mind In its eternal billows surging without end And its gulfs are bitter, so must your spirit be.’ “Man and the Sea” by Charles Baudelaire Човече, ще цениш морето в своя път! Съзираш своя дух като във огледало в това море, на бяг отдадено всецяло, и бездна също тъй горчива е духът. “Човекът и морето” от Шарл Бодлер

Follow us on

@anastasiakristova

@evacelin13

ШЕФ - РЕДАКТОР

WWW.GOSTCLUB.COM

С глубокой древности, великие мира сего восхищались водной стихией и искали способы ею овладеть. И в наши дни, морские приключения манят сотни тысяч авантюристов. Не случайно, мировой бизнес ассоциируется с океаном и каждый из нас обитает ‘среди акул’. Кроме аллегорий и восхищений мощной стихией, мы можем почерпнуть много пользы для физического здоровья. Шумерский царь Гильгамеш посвятил всю свою жизнь на поиск ‘травы бессмертия со дна океана’. А мы спокойно можем купить её в аптеке в виде ламинарии. Что касается морских блюд и деликатесов - это сплошное удовольствие и польза для человека. Отдых на морском побережье - неотъемлемая часть жизни планеты Земля. Художники и композиторы, писатели и поэты, дизайнеры одежды и ювелиры, учёные и философы, нет человека на земле, который не был вдохновлен морской тематикой. Морской обитатель Рыба - это символ Иисуса Христа и Христианства. Окунайтесь с головой в знания, получайте от морской стихии пользу и удовольствие и читайте ГОСТ.

From ancient times, the greatest people of this world have admired the water element and were looking for ways to master it. Nowadays sea escapades attract hundreds of thousands of adventurers. It is no coincidence that the world business is associated with the ocean and each of us lives “among the sharks”. In addition to allegories and admirations of a powerful element, we can get many benefits for physical health. The Sumerian King Gilgamesh spent his entire life searching for ‘the herb of immortality from the ocean floor’. What about us, we can easily buy it in a pharmacy in the form of kelp. As to seafood and delicacies - this is a complete pleasure and benefit for people. The rest on the seacoast is an integral part of the inhabitants of the planet Earth. Artists and composers, writers and poets, fashion designers and jewelers, scientists and philosophers, there is no man on earth who was not inspired by the sea theme. Fish, as a sea inhabitant, is a symbol of Jesus Christ and Christianity. Sink your teeth into knowledge, get the benefit and pleasure from sea and read the GOST.

18 www.gostclub.com

РЕДАКТОР

От древни времена великите хора се възхищаваха на водния елемент и търсеха начини да го овладеят. И днес морските приключения привличат стотици хиляди авантюристи. Не е случайно, че световният бизнес е свързан с океана и всеки от нас живее “сред акулите”. В допълнение към алегориите и възхищението на мощната стихия, ние можем да извлечем много ползи за физическото здраве. Шумерският крал Гилгамеш посветил целия си живот на търсенето на “билка на безсмъртието от дъното на океана”. А ние можем лесно да я намерим в аптека под формата на водорасли. Що се отнася до морските ястия и деликатеси - това е абсолютно удоволствие и полза за човека. Почивката на брега на морето е неразделна част за жителите на планетата Земя. Художници и композитори, писатели и поети, модни дизайнери и бижутери, учени и философи, няма човек на земята, който да не е бил вдъхновен от морската тема. Морският обитател Риба – е символ на Иисус Христос и Християнството. Потънете с главата си в знание, получете полза и удоволствие от морската стихия и четете ГОСТ.editorial www.kliment.bg

Климент Калчев

Климент Калчев се занимава с дизайн от близо 15 години. Завършва с отличие художествена гимназия и специализира анимация в НБУ. През годините работи за редица международни клиенти, а много негови проекти са публикувани в едни от най-престижните издания (DAMN GOOD DESIGN, LogoLove, LogoLounge, LogoPond, Champions of Design, всички Behance мрежи и други). От 2002 ръководи собствено бутиково студио за графичен дизайн и бранд идентичност, а от 2017 отговаря и за художественото оформление на списание ГОСТ.

Климент Калчев занимается дизайном более 15 лет. Закончил с отличием художественную гимназию и практиковался по специальности мультипликатор в Новом Болгарском Университете. Несколько лет работает с международными клиентами и многие его проекты публиковались в престижных изданиях (DAMN GOOD DESIGN, LogoLove, LogoLounge, LogoPond, Champions of Design, сеть Behance и т.д.). С 2002 года руководит собственной студией графического дизайна и бренд идентичности, а с 2017 года отвечает за художественное оформление журнала ГОСТ.

20 www.gostclub.com

Kliment Kalchev has been designing for nearly 15 years. He graduated with distinction the high school of plastic arts and then specialized animation at New Bulgarian University. Over the years, he has worked for a number of international clients, and many of his projects have been published in some of the most prestigious design editions (DAMN GOOD DESIGN, LogoLove, LogoLounge, LogoPond, Champions of Design, all Behance Networks and others). Since 2002 Kliment has been running his own boutique studio for creative, graphic design and brand identity, and since 2017 he has been responsible for the artwork of GOST magazine.chronicles МАРТ/МАРТ/MARCH

3

Ден на Освобождението на България

праздник Освобождения Болгарии BULGARIAN NATIONAL liberation DAY

„Словото Божие гласи, че няма по-голяма любов от тази, в която се полага душата за свободата на другите” (Ин. 15:13). Това каза в словото си по повод Националния празник на България руският Патриарх Кирил, който беше на посещение в България и отслужи тържествения благодарствен молебен в Шипченския манастир „Рождество Христово” с българския патриарх Неофит.

22 www.gostclub.com

“Слово Божие гласит, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15:13). Так начал свою речь по поводу Национального праздника Освобождения Болгарии, Патриарх всея Руси Кирилл. В честь Праздника, Его Святейшество посетил Болгарию и отслужил торжественный благодарственный молебен вместе с Болгарским патриархом Неофитом в Шипченском монастыре “Рождества Христова”.

“The greatest love you can have for your friends is to give your life for them.” (In 15:13). This is how the Patriarch Kirill of Moscow and All Russia began his speech apropos the Bulgarian Liberation Day. In honor of the Holiday, His Holiness visited Bulgaria and served a solemn thanksgiving moleben together with the Bulgarian Patriarch Neophyte at the Shipchenski Monastery of the Nativity of Christ.


Романтика, незабравими залези, спокойни следобеди или дискретни вечери на брега на панчаревското езеро. Само на няколко километра от центъра на София ресторант “Лебед” очарова със съчетанието от мистичност и романтика, допълващо се от безупречността и изискаността на елитен европейски ресторант. Романтика, незабываемые восходы, умиротворяющие обеды или уникальные вечера на берегу озера Панчарево. Всего в нескольких километрах от центра Софии, ресторан «Лебедь» очаровывает сочетанием мистики и романтики, дополненных безупречностью и изысканностью элитного европейского ресторана.


chronicles

19

NEW LUKOIL

Май/мая/may

В края на май близо до граничния пункт с Гърция Кулата откриха нова бензиностанция Лукойл. В корпоративен дух, почти целият състав на ръководния мениджмънт гощаваше клиентите с кафе, помагаше на персонала и даряваше добро настроение на посетителите. Имах късмета да попадна на „Щастливия уикенд” и сега на път за Гърция ми стана традиция да спирам именно там. Вкусна и прясна храна в кафе-зоната, ароматно кафе Baristo, прекрасна лятна тераса с охлаждаща инсталация, детски кът с компютърни игри, зона за зареждане на всякакви видове телефони и, разбира се, екологичното гориво ЕКТО 100. Браво, Лукойл, само така, гордеем се с вас!

24 www.gostclub.com

В конце мая, возле пограничного с Грецией пункта Кулата, открылась новая заправка Lukoil. В корпоративном духе, почти весь состав руководящего менеджмента, угощали клиентов кофе, помогали персоналу и дарили людям хорошее настроение. Мне повезло попасть на ‘Счастливый уикенд’, и теперь по пути в Грецию у меня традиция останавливаться именно здесь. Вкусная, свежая еда в кафе, ароматный Baristo, прекрасная летняя терраса с охлаждающей установкой, детский уголок с компьютерными играми, зарядки для всех видов телефонов и конечно же экологичное топливо Ecto 100. Молодцы Lukoil, так держать, гордимся вами!

At the end of May near Kulata, a border checkpoint with Greece, the new Lukoil gas station was opened. With a corporate spirit almost the entire management team treated customers with coffee, helped the staff and gave people a good mood. I was lucky to get on the „Happy Weekend“, and now on my way to Greece I have a tradition to stop here. Delicious, fresh food in the cafe, fragrant Baristo, beautiful summer terrace with a cooling installation, children’s play corner with computer games, charger for all kinds of phones and of course the eco-friendly fuel Ecto 100. Well done Lukoil, keep it up, we are so proud of you!chronicles

16.05.2018

26 www.gostclub.com


1. Александрина Асенова гримирана от екипа на Estee Lauder 2. Дидо от Д2 и семейство Парон от Леонардо се подготвят да режат тортата 3. Николай Цанов 4. Бивши съученици и тяхната директорка Василка Николова 5. Семейство Парон, Семейство Цанови, Елица Тодорова, Красимир Йорданов и Антон Фърладжов от ЮВИ 6. Кристо – рапър, актьор и продуцент 7. Милен Цветков, Александра Петканова, Гулиелмо Парон и Даниел Петканов 8. Малка част от екипа на Оптики Леонардо 9. Димитар Карнев и Дидо от група Д2 10. Анастасия Кристова, Евгения Стaйловска - списание ГОСТ 11. Симона Симеонова и Гулиелмо Парон маркетинг специалисти 12. Сергей и Светлана Парон 13. Екипа на Леонардо и Estee Lauder теглят наградата с помощ от Александра Петканова; 14. Светлана Парон заедно с адвокат Тони Симеонова 15. Гулиелмо Парон и Даниел Петканов ви показват танцови стъпки 16. Полина Билоконна Лайфстайл Блогър polinasofia 17. Лазар Иванов от Paradox Interactive Development с Гулиелмо Парон 18. Антония Йорданова „Туне” заедно със Светлана Парон 19. Даниела Шехларска и Петя Вешкова приятелки 20. Елица Тодорова и Светлана Парон 21. Иван Дерменджиев и Теодора Георгиева 22. Евгения Стaйловска списание ГОСТ 23. Светлана Парон и Лидия Андреева.

www.gostclub.com

27


chronicles

Jewe and diam

1. Илия Кадинов и Ники Кънчев 2. GOTO инсталация 3. GOTO бижу 4. Петя Банкова, председател и съосновател на фондацията “Нашите недоносени деца” 5. Бизнесменът Давид Михайлович със семейството си 6. Евгения Стайловска - Собственик на списание ГОСТ и Малин Широкански Съсобственик на винарна LOGODAJ 7 . GOTO Бижу 8. г-н Илия Кадинов и Павел от дуета Pavell&Venci Venc 9. г-н Илия Кадинов, собственик на GOTO и семейство адв. Хорозови, които си тръгнаха от търга с прекрасно колие на UTOPIA Stardust 10. Мерприятието беше също така и много забавно 11.Билал Ахмадов, собственик на Jasmine Gold 12. Юлия Фомина (собственичка на Voya), Дебора Дончева (собственичка на Anne Semоnin), Нели Юриева (Парадайс Спа) 13. Иева Григайтите Международен мениджър продажби на UTOPIA 14. Валерия Стоянова и Борис Трайков 15. Ники Кънчев - водещ на събитието, Кристина Патрашкова - журналист, водещ, собственик на в-к Галерия) 16. Диана и Георги Чаушеви от Асоциация за подкрепа на децата 17. г-н Илия Кадинов, собственик на бранда GOTO 18. Гала вечеря 19. Диана и Георги Чаушеви, Валерия Стоянова.

28 www.gostclub.com


www.gostclub.com

29


must have

Тайните на вечния стил

Съвършенството на несъвършенството и магията на ювелирната винтидж вълна

Капризите на модата не спират да изненадват, но неподправеният стил винаги ще бъде синоним на изисканост. Вдъхновени от стихийната власт на океана и магнетичната свобода на неговите обитатели, дизайнерите на Goto Jewellery and Diamonds създадоха новата винтидж колекция на бранда. Дизайнът на спиращите дъха бижута не следва сляпо въвежданите модни тенденции, а залага на автентичността. Така от ръцете на потомствени антиквари в Марбея и найдобрите български майстори на ювелирното изкуство се роди винтидж колекцията на Goto Jewellery and Diamonds. Моделите завладяват от пръв поглед със своя нов прочит на известни модели от миналото, обсипани с феерия от скъпоценни камъни. Съвършенството на несъвършенството всъщност е онази магия, с която днес винтидж колекцията на бранда очарова своите почитатели. Скъпоценните камъни, инкрустирани в моделите, са специално подбрани така, че да имат отличаващи се дефекти, или просто се шлифоват по старомоден начин. Това ювелирно решение е своеобразно бягство от властта на напредналите технологии, чрез които диамантите вече се произвеждат в лабораторни условия, имитирайки средата на образуване на истинските камъни.

30 www.gostclub.com

Капризы моды не перестают нас удивлять, но классический стиль всегда был синонимом изысканности. Дизайнеры Goto Jewellery and Diamonds вдохновились властью океана и притягательной свободой его обитателей и создали новую винтаж-коллекцию для бренда. Дизайн умопомрачительных украшений уникален и не похож ни на какие новомодные тенденции. Так, из рук потомственных ювелиров Марбельи и лучших мастеров Болгарии родилась винтаж-коллекция Goto Jewelery and Diamonds. Модели завораживают с первого взгляда своей индивидуальностью и новым видением дизайна из прошлого, усыпанного феерией драгоценных камней. Совершенство в несовершенстве, по сути это и есть та магия с которой сегодня винтаж-коллекция бренда очаровывает своих почитателей. Драгоценные камни, инкрустированные в изделия, специально так подобраны, что имеют отличительные дефекты, или просто шлифуются старинным способом. Это ювелирное решение - своеобразное бегство от власти современных технологий, посредством которых бриллианты производят в лабораторных условиях, имитируя среду образования натуральных камней. В прошлом, массово использовались именно плохо отшлифованные бриллианты или камни с несовершенствами, и новые модели винтаж-коллекции Goto Jewellery and Diamonds очаровывают именно такими камнями. Только так можно отличить настоящие бриллианты от искусственных - в дорогом, традиционном, классическом изделии. Таким образом не остаётся ни тени сомнения в натуральности камней и их стоимости. Человеческие руки и несовершенства природы превращают модели в эксклюзивные и добавляют им ценность, подобно картине, рожденной воображением старого мастера, а


Тайны вечного стиля

Совершенство в несовершенстве и магия ювелирной винтаж волны.

не безупречность компьютерной программы. Это и есть настоящее выражение эмоции, вечности, стиля. Это магия блеска природы! Винтажная волна накрыла все направления в моде и конечно же, ювелиры не остались в стороне от этого явления. Сегодня, мировые дизайнеры которых представляет в Болгарии Goto Jewellery and Diamonds, посвящают свои новые коллекции именно этой актуальной тенденции. Мировой бренд UTOPIA, эксклюзивным представителем которого в Болгарии является Goto, недавно очаровали всех своей новой винтаж-коллекцией Cherry Blossom. Возвращение жемчужной ностальгии было волнующей частью благотворительного гала-ужина, организованного болгарским брендом в поддержку недоношенных детей и их семей. В свою очередь, марка Maison Tatiana Fabergé всегда умела претворить старый дух и стиль, в современную классику, в дизайне единственного и неповторимого Карла Фаберже. Так сегодня, эта характерность марки придаёт ей дополнительную стоимость, и ставит на ведущие позиции в этом модном ювелирном путешествии в прошлое на машине времени. Goto Gold Ocean Temptation Omnis (GOTO) - золотой океан, искушение для любого, вы можете найтив больших престижных магазинах - Ринг Мол и Парадайз Центр (София). Вдохновленные аквариумистикой, как символом необъятности искусства, в каждом магазине мерцает огромный аквариум с соленой водой - сокровище Goto, c неповторимыми украшениями. Ждем вас там, в другом временном измерении, где стиль - вечен!

Тъй като в миналото масово са използвани именно зле шлифовани диаманти или камъни с несъвършенства, новите модели от винтидж колекцията на Goto Jewellery and Diamonds очароват точно с такива кристали. Така изпъкват качествата на истинските пред изкуствените диаманти - стойността на старото, традиционното, класическото в изделията. По този начин не остава и полъх от съмнение в автентичността на кристалите и тяхната стойност. Следите от човешката ръка и несъвършенствата на природата превръщат моделите в автентични и им придават допълнителна цена, подобно на картина, родена от въображението на стар майстор, а не от безупречността на компютърната програма. Това е истинският израз на емоцията, на вечността, на стила. Това е магията на блясъка на природата! Винтидж вълната заля всички направления на модата и разбира се, бижутата не останаха встрани от това явление. Днес световните дизайнери, които Goto Jewellery and Diamonds представя за България, посвещават новите си колекции именно на тази актуална тенденция.

www.gotodiamond.it www.gostclub.com

31


must have Световният бранд UTOPIA, представян ексклузивно за България от Goto, наскоро очарова с най-новата си винтидж колекция Cherry Blossom. Завръщането на перлената носталгия беше вълнуваща част от благотворителната галавечеря, организирана от българския бранд в подкрепа на недоносените деца и техните семейства. От своя страна марката Maison Tatiana Fabergé винаги е съумявала да претворява стария дух и стил, като ги пречупва по интересен начин през модерната класика, базирана на дизайните на единствения и неповторим Карл Фаберже. Така основната характеристика на марката днес й придава допълнителна стойност, като я поставя на челни позиции в тази модна надпревара за впрягане на времето в каляската на ювелирната магия. Goto Gold Ocean Temptation Omnis (GOTO) - океан о т з л ат о , и з к у ш е н и е з а в с е к и , в д ъх н о в е н о о т акваристиката, може да бъде открито във големите представителни магазини на бранда в Ринг мол и Парадайс център, където като символ на необятността на изкуството искри голям соленоводен аквариум съкровищницата на Goto, в която се крие мечтаното от всеки украшение. Ще ви очакваме там, където времето има други измерения, а стилът е вечен!

Secrets of eternal style The perfection of the imperfection and the magic of the jeweller vintage wave

The caprices of fashion do not stop surprising, but unaltered style will always be synonym of sophistication. Inspired by the incremental power of the ocean and the magnetic freedom of its inhabitants, the designers of Goto Jewelery and Diamonds have created the new vintage collection of the brand. The design of breath-taking jewellery does not follow blindly introduced fashion trends, but relies on authenticity. Thus, the vintage collection of Goto Jewelery and Diamonds was born from the hands of progenitors of antiquities in Marbella and the best Bulgarian masters of jewellery. The models conquer at first glance with their new reading of famous models from the past, scattered with a gem of precious stones. The perfection of imperfection is actually the magic that today’s vintage collection of the brand fascinates its fans. The precious stones inlaid in the patterns are specially selected to have distinctive defects or simply polished in an old fashioned way. This jewel-like solution is a sort of escape from the power of advanced technology through which diamonds are already produced in laboratory conditions, imitating the realm of the formation of real stones. Since the diamonds or stones with imperfections have been used in the past in the past, the new Goto Jewellery and Diamonds collection of vintage jewellery enchants with such crystals. This highlights the qualities of the true diamonds – the value of the old, the traditional, and the classic in the production. This leaves no doubt about the authenticity of crystals and their value. The traces of the human hand and the imperfections of nature turn the models into authentic ones and give them an extra price, similar to a picture born of the imagination of an old master rather than the impeccability of the computer program. This is the true expression of emotion, of eternity, of style. This is the magic of the brilliance of nature! The vintage wave has overwhelmed all the trends in fashion and, of course, jewels have not stayed away from this phenomenon. Today, the world’s designers Goto Jewelery and Diamonds present for Bulgaria devote their new collections to this current trend.

www.gotodiamond.it 32 www.gostclub.com


The world brand UTOPIA, presented exclusively for Bulgaria by Goto, recently fascinated with its latest vintage collection, Cherry Blossom. The return of pearl nostalgia was an exciting part of the charity gala dinner organized by the Bulgarian brand in support of the premature born children and their families. For its part, Maison Tatiana FabergĂŠ brand has always managed to recreate the old spirit and style by breaking them in an interesting way through the modern classic based on the designs of the unique Carl FabergĂŠ. Thus, the main feature of the brand today gives it benefit, placing it at the forefront of this fashion race for harnessing time in the carriage of jeweller magic. Goto Gold Ocean Temptation Omnis (GOTO) - an ocean of gold, a temptation for anyone inspired by aquarium, can be found in the large representative shops of the Ring Mall and Paradise Center, where as a symbol of the vastness of art sparks a large saltwater aquarium - the treasure house of Goto, in which the dream of every ornament is hidden. We will be waiting for you where time has other dimensions, and style is eternal!

www.gostclub.com

33


signs

ichthys Дохристианская история символа рыбы

Предхристиянската история на символа риба Символът на риба е използван в продължение на хилядолетия по целия свят като религиозен символ, свързан с Великата Богиня-Майка на езичниците. Това е очертанието на нейната вулва. Символът на рибата често е бил рисуван чрез пресичане на две много тънки дъги като полумесеци. Единият представлявал полумесец малко преди новолуние, другият скоро след като луната става видима. Луната е небесно тяло, отдавна свързано с богинята, също както слънцето е символ на Бога. Връзката между богинята-майка и рибата е открита в различни райони на древния свят: В Китай, Великата Майка Куан Ин често е представяна във вида на риба. В Индия, богинята Кали е наречена “риба с едно око”. В Египет, Изида бе наричана Великата Риба на Бездната. В Гърция гръцката дума “Delphos “ означава както риба, така и утроба. Думата произлиза от мястото на древния Оракул в Делфи, който се покланял на оригиналната богиня на рибата – Темида. Следващата богиня на рибата станала Афродита Салация, която била почитана от последователите й в нейният Свети ден, петък. Те ядоха риба и участваха в оргии. От нейното име идва английската дума “salacious”, което означава похотлив или неприличен. Също от нейното име идва името на нашия четвърти месец в годината - април. В по-късните векове християнската църква въведе тази традиция, изискваща вярващи да ядат риба само в петък традиция, която доскоро беше изоставена. В древния Рим петък се наричаше “dies veneris” или Ден на Венера, езическата Богиня на Любовта. В цялото Средиземноморие загадъчните религии използват риба, вино и хляб за тяхното тайнствено хранене. В Скандинавия Великата Богиня била наречена Фрея. В нейната чест се яде рибата. След нея шестият ден от седмицата бе наречен “Петък” (Friday). В Близкия изток Великата Богиня на Ефес бе изобразена като жена с амулет на риба над гениталиите си.

34 www.gostclub.com

Символ рыбы использовался в течение тысячелетий во всем мире как религиозный символ, связанный с Языческой Великой Богиней-Матерью, как очертание ее вагины. Символ Рыбы часто рисовался путем перекрещивания двух очень тонких полумесяцев. Один представлял полумесяц незадолго до новолуния, другой вскоре после того, когда луна полностью видна. Луна это небесное тело, которое уже давно ассоциируется с Богиней, подобно тому, как солнце является символом Бога. Связь между Богиней и рыбой была найдена в различных областях древнего мира: В Китае Великая Мать Куан Инь часто изображалась в форме рыбы. В Индии Богиню Кали называли „рыбой с одним глазом“. В Египте Исиду называли Великой Рыбой из Бездны. В Греции греческое слово „Delphos“ означало как рыбу, так и материнскую утробу. Слово происходит от местоположения древнего Оракула в городе Дельфы, который поклонялся Фемиде - изначальной богине рыб. Следующей Богиней рыб стала Афродита Салация, которая была почитаема последователями в ее священный день, пятницу. Греки ели рыбу и участвовали в оргиях. От ее имени происходит английское слово “salacious”, что означает похотливый или распутный. Также от ее имени произошло название нашего четвертого месяца года апреля. В более поздние века христианская церковь ввела эту традицию, требуя от верующих есть рыбу по пятницам - традиция, которая до наших дней не сохранилась. В древнем Риме пятница называлась «dies Veneris» или «День Венеры», языческой Богини Любви. Во всем Средиземноморье тайные религии использовали рыбу, вино и хлеб для их сакральной трапезы. В Скандинавии Великая Богиня была названа Фрейей. В её честь ели рыбу. Шестой день недели был назван «пятницей» (Friday) в её честь. На Ближнем Востоке Великая Богиня Эфес была изображена как женщина с амулетом рыбы над её гениталиями.


The pre-Christian history of the fish symbol: The fish symbol has been used for millennia worldwide as a religious symbol associated with the Pagan Great Mother Goddess. It is the outline of her vulva. The fish symbol was often drawn by overlapping two very thin crescent moons. One represented the crescent shortly before the new moon; the other shortly after, when the moon is just visible. The Moon is the heavenly body that has long been associated with the Goddess, just as the sun is a symbol of the God. The link between the Goddess and fish was found in various areas of the ancient world: In China, Great Mother Kwan-yin often portrayed in the shape of a fish. In India, the Goddess Kali was called the “fish-eyed one” In Egypt, Isis was called the Great Fish of the Abyss In Greece, the Greek word “delphos” meant both fish and womb. The word is derived from the location of the ancient Oracle at Delphi who worshipped the original fish goddess, Themis. The later fish Goddess, Aphrodite Salacia, was worshipped by her followers on her sacred day, Friday. They ate fish and engaging in orgies. From her name comes the English word “salacious” which means lustful or obscene. Also from her name comes the name of our fourth month, April. In later centuries, the Christian church adsorbed this tradition by requiring the faithful to eat fish on Friday - a tradition that was only recently abandoned. In ancient Rome Friday is called “dies veneris” or Day of Venus, the Pagan Goddess of Love. Throughout the Mediterranean, mystery religions used fish, wine and bread for their sacramental meal. In Scandinavia, the Great Goddess was named Freya; fish were eaten in her honor. The 6th day of the week was named “Friday” after her.

Utagawa Hiroshige - Suido Bridge and Surugadai 1857

In the Middle East, the Great Goddess of Ephesus was portrayed as a woman with a fish amulet over her genitals. Символът на рибата: „…бил толкова почитан в цялата Римска империя, че християнските власти настояли да го превземат, с обширно преразглеждане на митовете, за да отрече по-ранните женско-генитални значения. Съществува и версията : „Рибената глава на свещениците на Еа (Сумеро-семитски бог) по-късно станала митрата за християнските епископи“. Самият символ, яденето на риба в петък и асоциацията на символа с божеството са били взети от ранната църква от езическите източници. Историята на християнския символ на рибата: Очертанията на рибата е логичен символ който е бил приет от ранната християнска църква. Рибите често се споменават в Евангелията. Това е, което човек би очаквал, ако Иисус направи по-голямата част от учението си в Галилея. Синоптичните евангелия заявяват това, въпреки че Евангелието на Йоан го отрича. Риби били неизменна част от хранителния режим на Галилея.

www.gostclub.com

35


signs Долу са дадени някои стихове от Евангелието, където се споменават рибите: Марк 1:17 : «И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци» Матей 12:40 : « защото, както Йона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човеческий ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.» Матей 14:17 : «А те му казват: ние имаме тук само пет хляба и две риби» Лука 5:6 : «Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та и мрежата им се раздираше» Лука 24:42 : «Те му дадоха късче печена риба и вощен мед» Йоан 21:6 : «А Той им рече: хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите. Хвърлиха, и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба» 1 Коринтяни 15:39 : «Не всяка плът е все еднаква плът: друга е човешката плът, друга е скотската плът, друга - рибената, друга - птичата» Някои християни вярват, че втората връзка между тяхната религия и символа на рибата се вижда в гръцката дума за риба - ихтис, написана: Iota Chi Theta Upsilon Sigma. Това е акростих, който има много преводи на английски език. Най-популярният изглежда да е “Иисус Христос, Син на Бога, Спасител”. Акростихът е “подреждане на думи, в които първата буква на всяка линия обикновено се комбинира с другите, за да формира дума, думи или азбуката“. Апостолите често били наричани “ловци на човеци”. Последователите на християнството били наречени Писцицули; коренът на тази латинска дума е “риба”. Символите “свещената риба, вино и кошница с хляб представляват Евхаристията и Последната вечеря в християнското изкуство”. Символът бил лесен за рисуване и често използван сред християните като вид парола по време на преследване от страна на римското правителство.

ЗНАК РыБы

36 www.gostclub.com

Символ рыбы: «...Был настолько почитаем во всей Римской Империи, что христианские власти настаивали на его принятии, с обширным пересмотром мифов для того, чтобы исключить предыдущие женско-генитальные значения. Иногда Христос изображался внутри vesica, который был в животе Девы Марии и явно представлял ее чрево, также как и в древней символике Богини». Есть версия, что : «Рыбный головной убор священников Еа (Сумеру-семитский бог) позже стал митрой для христианских епископов». Сам символ, поедание рыбы в пятницу и ассоциация символа с божеством были заимствованны ранней церковью из языческих источников. История символа христианской рыбы: Рыбы - логический символ, принятый ранне-христианской церковью. Рыбы часто упоминаются в Евангелиях. Этого можно было бы ожидать, так как Иисус провел большую часть своего учения в Галилее. В Синоптических Евангелиях говорится об этом, хотя Евангелие от Иоанна это отрицает. Рыба была одним из основных продуктов в рационе Галилеи.


The fish symbol: “... was so revered throughout the Roman empire that Christian authorities insisted on taking it over, with extensive revision of myths to deny its earlier female-genital meanings...Sometimes the Christ child was portrayed inside the vesica, which was superimposed on Mary’s belly and obviously represented her womb, just as in the ancient symbolism of the Goddess.” Another author writes: “The fish headdress of the priests of Ea [a Sumero-Semitic God] later became the mitre of the Christian bishops.” The symbol itself, the eating of fish on Friday and the association of the symbol with deity were all taken over by the early Church from Pagan sources. Only the sexual component was deleted.

Ако двама непознати се срещнали и не са били сигурни дали някой от тях е християнин, един би направил дъга на земята като: ). Ако другият е бил християнин, той щял да завърши символа с обратна дъга: (), оформяйки очертанията на рибата. През първите векове след Иисус Христос, когато били застрашени от римляните, християните са използвали символа на рибата за отбелязване на местата за срещане и гробници или за разграничаване на приятели от врагове. В съвременните времена, символът на рибата преживява завръщане. Обикновено може да се види под формата на стикер на бронята или в вида на форма, монтирана на капака на багажника на автомобила. Тялото на символа може да е празно или да съдържа име (“Иисус” или “ICTUS”). Най-значимата ориентация в християнството е рибата да плува вляво. Символът, който прилича на първата буква на гръцката азбука - Алфа. Това припомня Откровение 1:8: “Аз съм Алфа и Омега, начало и край, - казва Господ, Който е, Който е бил и Който иде, Вседържителят.”

The history of the Christian fish symbol: The fish outline is a logical symbol for the early Christian church to adopt. Fish are often mentioned in the gospels. This is what one would expect, if Jesus did most of his teaching in the Galilee. The synoptic gospels state this, although the Gospel of John denies it. Fish were a staple in the diet of Galilee.

Egyptian Bronze Votive Oxyrhynchus Fish, Late Period - Ptolemaic, 664-30 BC

www.gostclub.com

37


signs

ЗНАК РИБИ

Pieter van der Heyden - Big Fish Eat Little Fish - 1557

Ниже приведены некоторые стихи из Евангелия, в которых упоминается рыба: Марк 1:17 : „Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков“ Матфей 12:40 : „Ибо, как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи“ Матфей 14:17 : „Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы“ От Луки 5:6 : „Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась“ От Луки 24:42 : „Они подали Ему кусок печеной рыбы и сотового меда“ Иоанн 21:6 : „Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы“ 1-е послание Коринфянам 15:39 : „Плоть живых существ - не одна и та же. Напротив, у людей - одна плоть, у животных - другая плоть, у птиц - иная и у рыб – иная“ Некоторые христиане считают, что связь между их религией и символом рыбы видна в греческом слове ихтис (гр.”рыба”). Это акростих, который имеет множество переводов на английский. Наиболее популярное: «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Акростих - это «расположение слов, в которых первая буква каждой строки обычно соединяется с другими, чтобы сформировать слово, слова или алфавит». Апостолов часто называли «рыбакам, ловцами человеков». Последователи Христианства назывались Писцикули. Корень этого латинского слова - «рыба». Символ «сакраментальной рыбы с вином и корзиной с хлебом представляют в Христианстве Евхаристию и Тайную вечерю». Символ было просто рисовать и он часто использовался среди христиан как пароль во времена преследования со стороны римского правительства. Когда встречались два незнакомца и не были уверены, что они оба христиане, один рисовал дугу на земле, как ). Если другой был тоже христианином, он завершал символ с обратной дугой: (), образуя контур рыбы. 38 www.gostclub.com


Jesus = Jasanam aham Makara: — Lord Krishna (Gita 10-31) Some gospel verses that mention fish are: Mark 1:17 : “Come after Me, and I will make you become fishers of men”; Matthew 12:40 : “Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.” ; Matthew 14:17 : “And they said to Him, ‘We have here only five loaves and two fish”; Luke 5:6 : “And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking”; Luke 24:42 : “So they gave Him a piece of a broiled fish and some honeycomb”; John 21:6 : “And He said to them, ‘Cast the net on the right side of the boat, and you will find some.’ So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish.” 1 Corinthians 15:39 : “All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fish, and another of birds.” Some Christians believe that a second link between their religion and the fish symbol is seen in the Greek word for fish (ichthus, spelled: Iota Chi Theta Upsilon Sigma). That is an acrostic, which has many translations in English. The most popular appears to be “Jesus Christ, Son of God, Savior” 16[Iesous (Jesus) CHristos (Christ) THeou (God) Uiou (Son) Soter (Savior)]. An acrostic is an “arrangement of words in which the first letter of each line ordinarily combines with others to form a word or words or the alphabet.” The Apostles were often referred to as “fishers of men”. Followers of Christianity were called Pisciculi; the root of this Latin word is “fish”. The symbols of “sacramental fish, with wine and a basket of bread represents the Eucharist and the Last Supper in Christian art.” The symbol was simple to draw and was often used among Christians as a type of password during times of persecution by the Roman government. If two strangers met and were unsure whether each other was a Christian, one would draw an arc in the earth like: ). If the other were a Christian, they would complete the symbol with a reverse arc: (), forming the outline of a fish. When threatened by Romans in the first centuries after Christ, Christians used the fish symbol to mark meeting places and tombs, or to distinguish friends from foes. In modern times, the fish outline symbol is experiencing a comeback. It is commonly seen in the form of a bumper sticker or casting mounted on the trunk lids of cars. The body of the symbol may be empty, or may contain a name (“Jesus” or “ICTUS”). This has inspired some Secularists, Atheists and promoters of the theory of evolution to mimic the Christian fish symbol with one of their own. It usually has “DARWIN” in the body of the fish, and little legs underneath. The most meaningful orientation is probably to have the fish swimming to the left, as is shown above. The symbol that resembles the first letter of the Greek alphabet, alpha. That recalls Revelation 1:8: “I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.”

Когда христианам угрожали римляне, в первые века после Рождества Христова, они использовали символ рыбы для обозначения мест встречи и гробниц или чтобы отличить друзей от врагов. В современном мире символ рыбы переживает этап возвращения. Обычно его можно увидеть в виде наклейки на бампере или в виде отлитой формы, установленной на багажниках автомобилей. Символ может быть пустым или содержать имя («Иисус» или «ИХТИС»). Христианская Рыба плывёт влево. Этот символ, напоминает первую букву греческого алфавита Альфа и упоминается в Откровении 1:8: „Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был, и грядет, Вседержитель“.

Fish mosaic Museo Archeologico Nazionale

www.gostclub.com

39


interview

БГ | РУ | EN #10

®

ISSN 2367-8402

PRICE 2.60 €

Model : Ralitsa Metodieva Hair : Marin Hubenov Murphy MUA : Julia Angelova Styling : Eugenia Styleofsky Photography : Lubo Sergeev 40 www.gostclub.com


Разкажи ни повече за себе си? Казвам се Ралица, имам прекрасно семейство и 5 годишна дъщеричка. Работя от 16 годишна в сферата на телевизията. Началото беше в Първата Музикална телевизия в България ММ, където без никакъв предишен опит водех предавания на живо, имали сме участия в цялата страна и годишни концерти в зала 1 на НДК. След това съм била водеща на различни предавания в Българската Национална Телевизия, БНТ2, Първата Музикална класация представяща всички жанрове музика в БГ, културно-информационно предаване за новите български театрални постановки и филми, туристическо предаване. Била съм рекламно лице на международни марки. Участвала съм в множество телевизионни реклами и кампании. Била съм и Мис България Globe. Сега съм посланик на дерматологична клиника Derma-act. Със съпруга ми имаме семеен бизнес -италиански ресторант Golden Nero. Създаден е с много любов и лично отношение. Изградили сме сами дизайна и цялостната концепция за качествена храна и вино и желанието да подарим на клиента преживяване при всяко идване в Неро. Имам лично отношение към виното и храната и съм преминала редица Сомелиерски и Бутикови готварски курсове. Някои от ястията в менюто са и по моя рецепта, дори скоро научих и италиански за да може при пътуванията ни в Италия лично да подбираме най-добрите продукти. Заради малката ни дъщеря и всички наши клиенти и приятели с дечица, единият етаж на ресторанта вече е детски мини град, създаден с много креативност и провокирайки детската фантазия. Обожавам да пътешествам, това е най-голямата ми страст. Ценното за мен е да събирам не вещи, а незабравими спомени. Всеки възможен момент е посветен на изследване на нови дестинации със семейството. Опознаваме отблизо местните култури, традиции и най-вече храна. Хоби ни е да колекционираме антики, които търсим по малко познати антични пазарчета из Италия, Испания и други държави. Много от откритията ни могат да видят клиентите ни в Неро. Голяма страст от дете ми е четенето на книги и хубавата музика. Обичам Smooth Jazz , Andrea Bocelli , както и някои италиански музиканти Biagio Antonacci, Mario Biondi. По твоето мнение какво означава да бъдеш жена? Аз вярвам, че истинската жена не е само една красива добре поддържана опаковка. Истинската жена обича себе си, осъзната е, знае своята ценност и знае, че е изключително важно да бъде щастлива в душата си, в баланс и хармония със своята същност. Когато една жена е такава, тя излъчва различна енергия и дарява хората които са важни за нея с цялата си обич. Истинската жена е свободна да заявява позицията си, да постига мечтите си, да изследва света и да се развива постоянно. Истинската жена винаги, може да изненада и очарова мъжа до себе си т.к. тя обича живота и му се наслаждава с любимия човек. Има ли щастие и какво е щастие за теб? Щастието за мен е да видя усмивката на дъщеричката ми, съпругът ми да ме събуди с роза оставена на възглавницата, да поема дъх сред свободата на природата, да настръхна цялата от готина песен, да умея да се спирам и да виждам красотата на света извън ежедневната забързаност. Може ли една жена да успее и в бизнеса и в семейството? Вярвам, че е възможно. За мен основната тайна да минаваш успешно през живота е думата Баланс. За мен най-важната роля е да бъда майка. Наслаждавам се невероятно на този етап от живота, осъзнавам колко е отговорно да изградим един истински добър човек с правилна ценностна система. Забавлявам се заедно с нея като малко дете и ни болят коремите от смях и когато сме заедно всичко е на 100% тук и сега, защото времето с децата ни наистина отлита твърде бързо и те поемат своя живот. Тук се появява и смисълът на думата баланс, аз никога не съм спирала да работя, защото по-този начин животът ми е интересен и динамичен. Имам щастието да работя само неща, които ми доставят огромно удоволствие и ми дават причина постоянно да се уча. Мога да преживявам майчинството щастлива, защото нямам зависимости. Няма страх, какво ще стане когато детето порасне и поеме по своя път. Какво ще правя тогава? Мечтая си само винаги да бъда нейната най-добра приятелка. Ние заедно се учим в Живота. За мен да имаш здраво, прекрасно семейство е най-смисленото нещо! Това ти дава сила да се справиш с всяко бизнес изпитание.

Interview : Eugenia Styleofsky

RALITSA METODIEVA Расскажи немного о себе? Меня зовут Ралица, у меня прекрасная семья и 5 летняя дочь. Начала работать с 16 летнего возраста на Первом Музыкальном телевидении ММ, вела многочасовые живые эфиры и участвовала в ежегодных концертах в Зале 1 в НДК. После этого вела разные передачи на Болгарском Национальном Телевидении, БНТ2 и Первую Музыкальную классацию, в которой были представлены все жанры музыки в Болгарии. Я вела передачи о культуре, новинках болгарских театров и кино, передачу о туризме. Была рекламным лицом многих международных марок. В телевизионных и наружных рекламных кампаниях. Сейчас, я являюсь лицом дерматологической клиники Derma-act. Я была Мисс Болгария Globe. У нас с мужем семейный бизнес - итальянский ресторан Golden Nero. Мы создали его с большой любовью и личным отношением. Сами придумали дизайн интерьера и концепцию с качественной едой и вином, чтобы каждый раз радовать клиентов Неро. У меня особые отношения с вином и едой, я даже специально закончила ряд кулинарных курсов и сомелье. Некоторые блюда в меню готовят по моим рецептам. Разговариваю на английском, русском и итальянском для того, чтобы путешествуя безпрепятственно покупать лучшее для нашего ресторана. У нас с мужем маленькая дочь и ради неё и всех наших клиентов и друзей, один из этажей ресторана теперь стал маленьким детским городом. Обожаю путешествовать - это моя страсть. Для меня самое ценное - незабываемые воспоминания, а не вещи. Каждую свободную минутку я посвящаю изучению нового маршрута для моей семьи. Мы досконально знакомимся с культурой, традициями и конечно же едой страны, по которой путешествуем. Моё хобби коллекционирование антиквариата, который мы постоянно ищем на базарчиках в Италиии, Испании, и в других странах. Многое из нашей коллекции можно увидеть в Неро. Люблю Smooth Jazz, Andrea Bocelli, и итальянских музыкантов Biagio Antonacci, Mario Biondi. Как ты считаешь, что такое быть женщиной? Я верю, что настоящая женщина не просто красивая и ухоженная оболочка. Прежде всего, настоящая женщина должна быть осознанной, понимающей свою ценность и знать, что очень важно быть счастливой в своей душе, в балансе и гармонии со своим внутренним миром. Когда женщина именно такая, она излучает другую энергию и отдает полностью свою любовь близким людям. Настоящая женщина свободно выражает свою позицию, чтобы реализовать мечты, узнавать мир и постоянно развиваться. Настоящая женщина всегда в состоянии удивить и очаровать своего мужчину, потому что она любит жизнь и наслаждается ею с любимым человеком. Есть ли счастье и что это для тебя? Для меня счастье - это улыбка моей дочери, роза оставленная мужем на подушке, на природе уловить дыхание свободы, мурашки по телу от любимой песни, возможность остановиться в ежедневной суете и увидеть красоту мира. www.gostclub.com

41


interview Реклама за Derma-Act

Может ли женщина быть успешной и в бизнесе и в личной жизни? Верю, что может. Лично мой секрет успешной жизни кроется в слове Баланс. Для меня важна роль Мамы, наслаждаться этим этапом моей жизни, осознавать как важно воспитать и вырастить хорошего человека с правильной системой ценностей. Развлекаюсь с ребенком как маленькая, и часто у нас животы болят от смеха, когда мы вместе и всё у нас на 100% здесь и сейчас, потому что детство стремительно, а потом у них наступает своя жизнь. И вот здесь проявляется смысл слова Баланс. Я никогда не переставала работать, именно поэтому моя жизнь интересна и динамична. Мне повезло, что я занимаюсь только тем, что доставляет мне удовольствие и дает стимул постоянно учиться. Я счастливая мама, потому что у меня нет зависимости. Нет страха, что будет когда мой ребенок вырастет и пойдет по своему пути. Что я тогда буду делать? Я мечтаю быть её лучшей подругой. Мы вместе учимся Жизни. Для меня здоровая, осознанная семья - это самое важное! Это даёт силы справиться с любыми испытаниями в бизнесе. Есть ли у тебя личный секрет красоты?

Имаш ли тайна за твоята красота? И твоите препоръки към нашите читателки? Твърдо вярвам в превенцията, не мисля че трябва да чакаш момента в който нещо по лицето или тялото ти те притеснява и тогава да се втурнеш да търсиш решение. Възможностите, задължително ще са много по инвазивни терапии, с които и като стойност и като време, ще е много по-трудно да се справиш. Правилен начин на хранене, активен живот, йога и дихателни практики, както и много смях са основата! Разбира се и постоянната елегантна поддръжка, така че всички да мислят, че ти винаги си сияйна, а не изведнъж да отбележат колко процедури си направила или не си :) Смятам, че красотата на жената е в добре поддържаната кожа, коса и нокти. За мен найдобрата терапия за растеж и здравина на косата на пазара е Hair Filler, която ми правят изключителните терапевти в Derma-act. Както и регулярното подхранване на кожата със Skin Booster на Restylane. Значително удължава годините за започване с по-инвазивни процедури и кожата е невероятно свежа. Аз залагам на естествена козметика и ежедневната грижа и напоследък буквално съм пристрастена към продуктите и терапиите на Anne Semonin.Всяка една терапия Anne Semonin ми носи истинско удоволствие! Харесва ми невероятната комбинация от пълно обгрижване, фини аромати, изобилието от масажни техники и видимия резултат веднага след процедурата. Поради честите снимки и тежкия грим, който те изискват, изключително важно е доброто почистване. Тук на помощ идват почистващата гел-пяна и полиращата маска за домашна употреба с 3 вида пилинг – механичен, ензимен и пилинг с естествени киселини. Околоочният контур е най-фината и проблемна зона смятам за почти всяка жена и видях мигновен резултат със Супер Активен серум за околоочен контур на AS. Дневният Олиго защитен крем придава невероятна сияйност лицето ми, дори тогава когато графикът ми е повече от забързан! За сатенен финиш на деня използвам серум Олигоан – идеален за детокс и възстановяване на кожата, подложена на въздействието на градската среда. Обикновено го използвам, като нощна грижа, защото сутрин усещам кожата си балансирана и добре хидратирана. И една малка тайна за красота: Преди важно събитие, когато наистина трябва да изглеждам перфектно, използвам някое от ледените кубчета за лице или за околоочен контур на AS. 42 www.gostclub.com

Я верю в силу профилактики, и считаю, что не нужно дожидаться чтобы что-то начало тебя беспокоить на лице или по телу и тогда бежать и решать проблемы. Скорее всего это будут инвазивные методы, которые стоят и денег и времени, а всё равно трудно справиться. Правильное питание, активный образ жизни, физические и дыхательные практики и много позитива в основе! Конечно же, нужна постоянная, элегантная поддержка, чтобы всегда создавалось впечатление что ты сияешь, но не понятно делала ты процедуры для этого или нет :) Для меня красота - это ухоженная кожа, волосы и ногти. Лучшая на сегодняшний день процедура для роста и ухода за волосами - это Hair Filler, который мне делают прекрасные терапевты в Derma-act. Я также регулярно насыщаю свою кожу Skin Booster Restylane. Это значительно продлевает молодость лет и кожа выглядит невероятно свежей. Я доверяю натуральной косметике и ежедневному уходу и последнее время буквально влюблена в продукты и процедуры Anne Semonin. Любая процедура Anne Semonin мне доставляет огромное удовольствие! Мне нравится невероятная комбинация полного ухода, утончённые ароматы, изобилие массажных техник и видимый результат сразу после процедуры. Из-за частых съемок и тяжелого макияжа, который необходим, очень важно хорошее очищение. Здесь на помощь приходит гель-пена и полирующая маска для домашнего применения с тремя видами пилинга - механического, энзимного и с естественными кислотами. Зона вокруг глаз - это самая тонкая и проблемная часть нашего лица, но любая женщина увидит мгновенный результат пользуясь Супер Активной сывороткой AS. Дневной Олиго защитный крем придаёт невероятный блеск моему лицу, даже в загруженные трудовые будни. Для мягкого завершения дня я использую сыворотку Олигоан - идеальную для детокса и восстановления кожи, подвергнутой воздействию городской среды. Обычно, я его использую на ночь, и утром ощущаю баланс своей кожи и увлажнение. И еще один маленький секрет красоты: перед важным мероприятием, если мне нужно выглядеть совершенно, на помощь мне приходят кубики льда для лица от Anne Semonin.


Tell us more about yourself ? My name is Ralitsa and I have a beautiful family and a five years old daughter. I have been working since I was of 16 at the First Music Television in Bulgaria - MM, I have been an on-air presenter for a few times. We have had performances in the whole country and annual connerts in Hall 1 of the National Palace of Culture. Moreover, I have been a presenter of various shows in Bulgarian National Television, BNT2 and the First Music Chart, presenting all music genres in BG, Cultural program for the new Bulgarian theatrical productions and films as well as a tourist show. I have been a model of lots of international brands. I have also been involved in multiple TV ads and campaigns. I am now a representative of the dermatological Derma-act clinic. I have won the title Miss Bulgaria Globe. With my husband we have a family business - Italian restaurant Golden Nero. It is created with a lot of love and personal attitude. We have built our own design and overall concept of quality food and wine and the desire to give our client an amazing experience every time they come to Nero. I have personal attitude to wine and food and have attended a number of Sommelier and Boutique cooking courses. Some of the meals in the menu are cooked by my own recipe. I speak English, Russian and Italian so I can personally pick the best products on our trips in Italy. My husband and I have a small daughter, and because of her and all our clients and friends, one of the floors at the restaurant is now a mini-kid’s town. I love travelling, it is my greatest passion. It is valuable to me to collect not things but unforgettable memories. Each available time we dedicate to exploring new destinations with the family. We get to know local cultures, traditions and, above all, food. It is our hobby to collect antiquities that we usually look for at not- known antique markets in Italy, Spain and other countries. Lots of of our discoveries can be seen by our clients in Nero. I love Smooth Jazz, Andrea Bocelli, and some Italian musicians Biagio Antonacci, Mario Biondi.

Do you have secrets for your beauty? And your recommendations to our readers? I firmly believe in prevention, I do not think you have to wait for the moment when something on your face or body will start bothering you and then you will rush for solution. The opportunities this way should be much more invasive therapies, which, both in value and in time, will be much more difficult to cope with. Proper diet, active life, yoga and breathing exercises, as well as lots of laughter are the base! Of course the constant elegant maintenance is needed so everyone shall first think you always glow, but shall not wonder how many procedures you have done or not :) For me beauty of the woman is in well-groomed skin, hair and nails. The best hair growth and hair conditioning therapy is Hair Filler, which the outstanding therapists in Derma-act make for me. Also, regular skin nourishment with Restylane’s Skin Booster. It prolongs significantly the years to start with more invasive procedures and the skin is incredibly fresh. I rely on natural cosmetics and everyday care, and lately I am literally addicted to Anne Semonin’s products and therapies. Each Anne Semonin therapy brings me real pleasure! I like the incredible combination of full care, fine scents, the abundance of massage techniques and the visible result right after the procedure. Due to the frequent photos and the heavy makeup they require, it is extremely important to have a good cleansing. Here comes the cleansing foam gel and the polishing mask for home use with 3 types of peeling - mechanical, enzyme and peeling with natural acids. In my opinion, eye contour area is the finest and most problematic area for almost every woman and I saw an instant result with Super Active Contour Serum by AS. The daily Oligo Protect Cream makes my face radiant, even when my schedule is more than a hurry! For the satin finish of the day, I use Oligoanne Serum - ideal for detox and skin regeneration exposed to the urban environment. I usually use it as night care, because in the morning I feel my skin balanced and well hydrated. And a little secret of beauty: Before an important event, when I really have to look perfect, I use some of the ice face cubes or AS eye contour.

In your opinion, what does it mean to be a woman? I believe that the real woman is not just a beautiful well-preserved package. The real woman first loves herself, she knows herself, she knows her value and knows that it is extremely important to be happy, in balance and in harmony with her essence. This kind of woman spreads energy and gives all her affection to people who are important to her. The real woman is free to state her position, to achieve her dreams, to explore the world and to develop all of the time. The real woman always can surprise and charm the man beside her, because she loves life and enjoys it with her beloved man. Is there happiness and what is happiness for you? Happiness for me is to see my daughter’s smile, a rose by my husband left on the pillow, to take a deep breath amongst nature’s freedom, to get excited listening to a cool song, to know how to stop myself and see the beauty of the world outside in the daily hustle and bustle. Is a woman available to succeed in both business and family? I believe it is possible. For me, the main secret of living your life is the word Balance. For me, the most important role is to be a mother, I am really enjoying myself at this stage of life, I realize how responsible we are to create a truly good person with a proper value system. I am having fun with her as a toddler and we are rolling on the floor laughing. When we are together, everything is 100% here and now, because the time with our children flies away really fast and they take their own lives in their hands. This is the point to introduce the meaning of the word Balance. I have never stopped working, because this way my life is interesting and dynamic. I am lucky to work only on things that give me great pleasure and give me reason to learn constantly. I can experience motherhood happily because I have no dependencies. I have no fear what will happen when my child grows up and takes the road. What am I going to do then? I just dream of being always her best friend. We learn together in Life. For me to have a healthy, wonderful family is the most meaningful thing! This gives you strength to handle every business trial. www.gostclub.com

43


beauty

BEAUTY | САЛОНЫ КРАСОТЫ | КОСМЕТИКА | COSMETICS

ВЫБОР | ИЗБОР | CHOICE

SOFIA | СОФИЯ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ | WE RECOMMEND

RESTYLANE | MURPHY | GERMAINE DE CAPUCCINI | ANNE SEMONIN | VOYA 44 www.gostclub.com


СОФИЯ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 3, ЕТ. 1 СОФИЯ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 11 СОФИЯ, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 11 +3592 981 27 48, +359 887 427 192 Салони Murphy

murphystyle.com

www.

www.gostclub.com

45


beauty

Добро Пожаловать марка Anne Semonin теперь и в Болгарии! Рассказываем, почему бренд косметолога Грейс Келли стоит вашего внимания.

Съществуват множество козметични брандове, но истински достойните са много малко. А още по-малко от тях достигат до българските клиенти. За това, появата на фреската козметика Anne Semonin в България просто не може да остане незабелязана. Създателката на марката – козметологът Ан Семона се грижи за красотата на самата принцеса на Монако Грейс Кели – една от първите, изпробвала персонално създадените за нея средства за красота. По това време Ан все още не мисли за бизнес-категории и ръчно смесва и приготвя своите продукти-чудо. Тя е сред първите специалисти в областта на козметиката, заинтересувал се от способността на микро елементите и етеричните масла да съхраняват здравето и младостта на кожата задълго. Освен това, Ан става пионер в производството и използването на серуми – в онези години се използват единствено кремове, а предложената от Ан Семона текстура е по-течна, усвоявала се по-лесно от кожата, а ефектът от нея се оказва значително по-забележим. За това не е чудно, че тези вълшебни продукти придобиват огромна популярност и през 1985 година мадам Семона регистрира собствен бранд, носещ нейното име. Главното, което отличава козметика Anne Semonin от стотици или дори хиляди други марки от този сегмент е индивидуалният подход в грижата за кожата. Да, не само дрехата може да бъде създадена по мярка и специално за Вас, а индивидуалната козметика не е задължително да струва баснословни суми.

46 www.gostclub.com

Косметических брендов сейчас множество, но по-настоящему достойные до сих пор составляют абсолютное меньшинство, а еще меньше доезжает до болгарских клиенток. Поэтому появление французской косметики Anne Semonin в Болгарии просто нельзя проигнорировать. Основательница марки, косметолог Анн Семонин, отвечала за красоту самой Грейс Келли, принцессы Монако, которая одной из первых опробовала на себе созданные доктором средства. Тогда Анн еще не мыслила бизнес-категориями и вручную смешивала свои чудо-продукты. Она была одним из первых специалистов, кто заинтересовался свойствами олигоэлементов и эфирных масел, сохраняющих здоровье и молодость кожи на долгие годы. Кроме того, Анна стала первопроходцем еще и в производстве сывороток — тогда все девушки пользовались кремами, а предложенная Семонин текстура была более жидкой, она быстрее впитывалась, и эффект от нее был намного заметнее. Не удивительно, что эти волшебные продукты стали пользоваться огромной популярностью, и в 1985 году мадам Семонин запустила собственный одноименный бренд. Главное, что отличает косметику Anne Semonin от сотен или даже тысяч других марок этого сегмента, — индивидуальный подход Haute Couture. Да, не только одежда может быть создана специально для вас, а индивидуальная косметика не обязательно стоит баснословных денег.


Добре дошла на френската марка Anne Semonin в България! Разказваме Ви, защо марката, създадена от козметолога на Грейс Кели заслужава Вашето внимание.

Как косметолог, госпожа Семонин постоянно смешивала для своих клиентов авторские средства по уходу за кожей, и продукты Anne Semonin тоже можно смешивать. Вы можете создать собственный, подходящий именно вам крем или уникальную маску, решающую именно ваши проблемы: такая свобода приоритетна для команды бренда. Возможность создавать индивидуальные средства самостоятельно, не покидая пределов квартиры, кажется нам самым интересным предложением Anne Semonin, которое действительно делает марку непохожей ни на одну другую. Но это не значит, что в ассортименте бренда нет продуктов, достойных вашего внимания даже без дополнительных усовершенствований. Обратите внимание, например, на уникальные кубики льда для мгновенного сияния кожи вокруг глаз из морской воды с добавлением гиалуроновой кислоты и экстракта тыквы, которые убирают темные круги под глазами, сокращают морщинки и придают отдохнувший вид даже тем девушкам, кто не спит положенные 8 часов в сутки. Или на освежающую гелевую маску, возвращающую тусклой коже сияние, — ее можно (и нужно) делать прямо перед выходом из дома, потому что макияж после нее ложится намного лучше. Кстати, она идеально дополнит глубоко питательный регенерирующий крем, который не только восстановит подверженную стрессу чувствительную кожу, но и вылечит все раздражения и покраснения. Ну а закрепит эффект премиальный «Эликсир сияние молодости», который точно надо попробовать всем поклонницам необычных текстур. Он состоит из прозрачных жемчужин, которые превращаются в легкую обогащенную жидкость при соприкосновении с кожей. Благодаря гиалуроновой кислоте он разглаживает морщинки и делает кожу более упругой, а клетки лепестков розы обеспечивают ей интенсивное увлажнение для сохранения тонуса.

Така, както мадам Семона създавала за своите клиенти авторски средства за грижа за кожата, така и продуктите с марката Anne Semonin могат да бъдат смесвани. По този начин Вие сами можете да ги адаптирате „по мярка“ на Вашата кожа, за да създадете собствен крем или уникална маска, които да решат конкретен кожен проблем – тази свобода е приоритет за екипа, стоящ зад марката. Възможността за създаване на индивидуални средства за красота, без дори да се налага да напускаме дома си, ни се струва най-интересното предложение на Anne Semonin, което действително отличава марката от всяка друга. Това, обаче, не означава, че в колекцията на бранда няма продукти, достойни за Вашето внимание и без допълнително адаптиране. Например, освежаващата гел маска, възвръщаща сиянието на уморената кожа – след нея грима се нанася значително по-лесно, за това можете да я използвате непосредствено преди да излезете. Всъщност тази маска идеално допълва Крема за максимален комфорт, който не само възстановява стресираната и чувствителна кожа, но и облекчава всички раздразнения и зачервявания. Безспорен бестселър на марката са уникалните ледени кубчета за мигновено сияние на кожата около очите. Представляват моно дози от активен серум, включващ в състава си чиста морска вода, хиалуронова киселина и екстракт от тиква. Отстраняват тъмните кръгове под очите, изглаждат бръчиците и придават отпочинал вид дори на тези момичета, които не успяват да си осигурят задължителните 8 часа сън на денонощие. Найновото попълнение в арсенала от продукти за моментален крио ефект са ледените кубчета за лице с екстракт от Алпийски лотос, пудра от култивирани перли, хиалуронова киселина и копринен протеин. Ефектът можете да подсилите с ексклузивния „Еликсир за младежко сияние“ – препоръчваме да бъде изпробван от любителите на необичайни текстури. Състои се от прозрачни перли, които в съприкосновение с кожата се превръщат в гел с фина, но богата консистенция, абсорбираща се напълно. Благодарение на двойната молекула хиалуронова киселна, разглажда бръчките и прави кожата по-стегната, а извлекът от розови листа и бяла лилия осигурява интензивно овлажнение и съхранява нейния тонус. Сигурни сме, че Anne Semonin ще се хареса дори на изтънчените софийски клиентки – продуктите вече могат да бъдат закупени в най-добрите Спа центрове в България и разбира се, на официалния сайт на бранда www.annesemonin.bg Всъщност, щом красавица, като Грейс Кели вече се е доверила на тази козметика, то и ние бихме могли!

Anne Semonin, мы уверены, понравится даже искушенным софийским клиенткам. Теперь средства бренда можно будет купить в лучших SPA-центрах Болгарии и на официальном сайте марки www.annesemonin.bg В конце концов, раз этой косметике доверяла такая красавица, как Грейс Келли, то и мы можем!

www.gostclub.com

47


beauty Welcome to the French brand Anne Semonin in Bulgaria! Why does the brand created by the cosmetologist of Grace Kelly deserve your attention? We will tell you now!

There are many cosmetic brands, but the true worthy are very few. And even fewer of them reach Bulgarian customers. This is the reason why the appearance of this French cosmetics brand Anne Semonin in Bulgaria simply can not be unnoticed. The creator of the brand, the cosmetologist Anne Semonin, took care of Grace Kelly, the Princess of Monaco. She was one of the first to experience the specially created for her beauty products. At that time, Anne still had not thought of business categories and she manually would mix and prepare her wonder products. She is among the firts cosmetic specialists to be interested in the ability of micro elements and essential oils to preserve the health and youthfulness of the skin. In addition, Anne has become a pioneer in the production and use of serums - in those years only creams were used, and the texture proposed by Anne Semonin was more fluid, it is absorbed more easily in the skin, and the effect of it turns out significantly noticeable. It is no wonder that these magical products were gaining immense popularity, and in 1985 Madame Semonin registered her own brand name. The main feature that distinguishes Anne Semonin’s cosmetics from hundreds or even thousands of other brands of this segment is the individual approach to skin care. Yes, not only the garment can be tailored to you, of course, and individual cosmetic does not necessarily cost huge amounts. Just as the way Madame Semonin personally creates skin care products for her clients, Anne Semonin brand products can be mixed. Thus, you can customize them to match your skin needs and to create individually your own cream or unique mask to solve a specific skin problem - this freedom is a priority for the team behind the brand. In our personal opinion, the ability to create individual beauty products without even having to leave home is the most interesting offer, which really distinguishes the brand Anne Semonin from any other one. This, however, does not mean that the brand’s collection does not have products that you may be interested in and which do not involve further adaptation. For example, you should pay attention to the unique ice cubes for the instant glow of the skin around the eyes. They are mono doses of active serum containing pure sea water, hyaluronic acid and pumpkin extract. They remove the dark circles under the eyes, smooth the wrinkles, and give a restful look even to those ladies who cannot afford the necessary 8 hours of sleep per night. Moreover, look at the refreshing gel mask that turns back the glow of tired skin - after that makeup is much easier to apply, so you can use it right before leaving home. In fact, this mask perfectly complements the Extreme comfort cream, which not only restores the stressed and sensitive skin, but also relieves any irritation and blurring.

48 www.gostclub.com

The effect can be toned up by the exclusive “ Youth Radiance Elixir “ - we recommend that to the fanciers of unusual textures. It consists of transparent pearls which turn into a gel with a fine but rich texture, completely absorbed in contact with the skin,. Thanks to its double hyaluronic acid molecule, it irons out the wrinkles and tightens the skin, and the extraction of rose leaves and white lily provides it with intense moisture and preserves its tone. We are absolutely sure that Anne Semonin would be liked even by the most exquisite customers in Sofia - the products can now be purchased at the best Spa centers in Bulgaria and of course on the official website of the brand www.annesemonin.bg In fact, once a beauty like Grace Kelly had already trusted this cosmetics, we could also do that.


VOYA ORGANIC DeBeauty Exclusive centre ул. “Д-р Петър Скорчев” 7, кв. Бриз-юг, Варна ±359 899 82 07 82


health

ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ Автор : Евгения Стайловская

В современном динамичном мире, очень легко попасть в сети дилетантов. Пользуясь занятостью других людей, они буквально преступным путём выманивают деньги у доверчивых пациентов. В Болгарии это стало проблемой №1. Косметологи, медсестры и врачи других квалификаций решили, что могут проводить эстетические процедуры по моделированию лица. В каждом салоне красоты, стоматологическом кабинете иногда даже на дому, вам могут предложить уколоть ботокс или увеличить губы. Кроме того, что это может изуродовать за доли секунды ваше лицо, это смертельно опасно для жизни и здоровья. На правах шеф-редактора журнала ГОСТ и человека, лицо которого буквально пострадало от такого “специалиста’”, я прошу наших читателей быть предельно взыскательными к квалификации доктора, который проводит процедуры на вашей коже. Первое, что вы должны увидеть - это диплом о высшем образовании врача-дерматолога. Второе - сертификаты о пройденном обучении у тех или иных производителей филеров, ботокса, мезонитей и т.д Обязательно обращайте внимание на портфолио вашего доктора: фото пациентов до и после, отзывы в интернете и от ваших знакомых, стаж работы).

Методом проб и ошибок, много лет мне понадобилось, чтобы найти для себя хорошего доктора-дерматолога. В Варне, это была доктор Мария Андреева (Beauty&Spa SeaSide) и Доктор Филка Георгиева (Медицинский центр Medea). В Софии - доктор Ирина Шаркова и Костас Пагидас (клиника Derma-act). Но, лучшего доктора я нашла в Пловдиве - это доктор Снежана Атанасова (клиника ATA-DERMA). Буквально одним уколом, она кардинально изменила моё лицо и на меня посыпались сотни комплиментов от друзей, знакомых и партнеров по работе, как я похорошела. Секрет прост - Доктор Атанасова в идеале знает пропорции и анатомию лица, много лет совершенствует свои знания на практике и постоянно обучается инновационным методам своей профессии по всему миру. И в этом номере, я на правах благодарной пациентки, хочу посвятить статью о клинике эстетической дерматологии ATA-DERMA. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИННОВАЦИИ

Before

After

Before

After

50 www.gostclub.com

Постоянно находясь в поиске новых возможностей и совершенствуясь в области эстетической дерматологии, клиника лазерной дерматологии ATA-DERMA предлагает вам процедуры на новейшем фракционном лазере CO2RE, Syneron – Candela. Использование этого лазера позволяет успешно разглаживать и омолаживать кожу в наиболее чувствительных местах: лицо, шея, грудь. Также можно Вашей коже придать сияющий вид и упругость, скорректировать имеющиеся дефекты. Если Вашей целью является омоложение кожного покрова, и Вы перешагнули 30-летний рубеж, то эти процедуры для вас. Использование лазера также возможно при наличии всех типов морщин (на щеках, вокруг глаз и т.д.), при ярко выраженной неравномерности цвета кожи, проявлении пигментных пятен, наличии шрамов или рубцов, потере упругости или других недостатков кожи независимо от возраста. Процедура фракционного омоложения этим лазером идеально подходит тем, кто хочет омолодить кожу без длительного периода реабилитации.


Только в клинике ATA-DERMA вы сможете сделать процедуры на ультра современном пикосекундном лазере PicoSure. Луч аппарата работает на пикосекундном уровне, то есть бьет импульсами в одну триллионную секунды, что позволят ему проходить через эпидермис, не травмируя его. На создание технологии крупнейший в мире производитель аппаратов для косметологии Cynosure потратил десять лет и много миллионов долларов, и её назвают прорывом, который изменил всю индустрию лазерного омоложения. PicoSure предназначен для: - эффективного удаления татуировок любых цветов и оттенков за минимально короткий курс; - лазерного омоложение и лечения рубцовой ткани с полным отсутствием периода реабилитации; - удаления пигментных патологий высокой степени выраженности. Также, только в клинике ATA-DERMA вы можете ощутить силу ‘звука красоты’, точнее ультразвука на уникальном аппарате Ultherapy (Альтера). На сегодняшний день - это аппарат №1 в Европе. Он позволяет проводить ультразвуковой SMAS лифтинг — единственную процедуру, воздействие которой направлено не на кожу, а на ниже лежащий мышечноапоневротический слой (известный как SMAS). До появления этого аппарата так глубоко работали только хирурги. Процедура разовая и позволяет подтянуть мягкие ткани и кожу в течение часа, а длительность эффекта — примерно год-полтора. Эксклюзивно, только в ATA-DERMA, вы можете воспользоваться аппаратом UltraShape Power - инновация и прорыв как процедура для тела - ультразвуковая, абсолютно безболезненная липосакция локальных жировых отложений. За одну процедуру можно уменьшить объём жировых отложений на 20-30% и получить видимый результат после 1-й процедуры. Клиника ATA-DERMA также располагает аппаратами VelaShape III, Vbeam Perfecta и Vectus. ФИЛЛЕРЫ, БОТОКС И НИТИ Доктор Атанасова, уже более 20 лет работает в направлении эффективности превентивных мер. И уже с 30 летнего возраста, многие девушки могут начинать профилактику молодости и красоты лица и тела. Мезотерапия, биоревитализация, моделирование контура лица и шеи мезонитями, всё это и много другое вы можете сделать в клинике ATA-DERMA у доктор Атанасовой.

In today’s dynamic world, it is very easy to get into the net of amateurs. Taking advantage of the employment of other people, they literally criminally luring money from gullible patients. In Bulgaria, it became a problem number 1. Cosmetologists, nurses and doctors of other qualifications decided that they could conduct aesthetic procedures for modeling the face. In every beauty salon, dental office or sometimes even at home, you can be offered to inject botox or enlarge the lips. In addition to the fact that it can mutilate your face in a split second, it is extremely dangerous to life and health. As a chief editor of the GOST magazine and a person whose face literally suffered from such a “specialist”, I ask our readers to be extremely exacting to the qualification of a doctor who carries out procedures on your skin. The first thing you should see is a diploma of higher education of a dermatologist. The second - certificates on the passed training at those or other producers of filers, botox, threads, etc. Be sure to pay attention to your doctor’s portfolio: photos of patients before and after, reviews on the Internet and from your acquaintances, work experience.

Doctor Snezhana Atanasova

ИНОВАЦии В ДЕЙСТВИЕ Автор : Евгения Стайловска

В днешното забързано ежедневие много е лесно да попаднеш в ръцете на дилетанти. Използвайки свърхангажираност и доверчивост, те буквално източват парите на пациентите. В България това стана проблем N 1. Козметици, мед.сестри и лекари от различни специалности (от дерматология и пластична хирургия), решили, че могат да провеждат моделиращи инвазивни процедури на лицето. Днес във всеки един салон, стоматологичен кабинет, а понякога и в къщи могат да ви предложат процедура - инжектиране на Ботокс или филър. Освен, че това може за секунди да обезобрази лицето, също може да бъде и опасно, както за здравето, така и за живота. От името на шеф-редактор на списание ГОСТ и човек, който е пострадал от такъв “специалист”, се обръщам към нашите читатели и ги моля да бъдат пределно взискателни към квалификацията на специалиста, който провежда инвазивни процедури върху кожата на лицето ви! Първото, което трябва да поискате да ви предоставят диплома за висшо медицинско образувание (хуманна, а не дентална медицина), второто - изисквайте сертификат на специалиста - това трябва да е дерматолог, пластичен хирург или може да е лицево-челюстен хирург (не дентист!). Трето - наличие на различни сертификати, подтвърждаващи, че съответния лекар е преминал обучение при официалните дистрибутори на филъри, ботулинов токсин, мезоконци, апаратни процедури и т.н. и работи със официално разрешени в България продукти. И задължително обръщайте внимание на портфолиото на вашия доктор - снимки на пациентите преди и след процедурите, отзивите им и стаж. Трябваха ми няколко години за да си намеря добър дерматолог. Във Варна това са д-р Мария Андреева(Beauty&Spa SeaSide) и д-р Филка Георгиева (Медицинский центр Medea) в София - д-р Шаркова и д-р Пагидас (клиника Derma-act). Но най-добрия специалист за мен намерих в Пловдив - това е д-р Снежана Атанасова (клиника ATA-DERMA). Буквално с едно убождане тя кардинално промени лицето ми и приятели, познати и партньори по работа започнаха да ме затрупват с комплименти. Истината е, че д-р Атанасова идеално познава пропорциите и анатомията на лицето, много години усъвършенства своите знания на практика и постоянно се обучава на иновационните методи в своята професия. И в този брой, възползвайки се от правото си на благодарна пациентка искам да посветя тази статия на клиника ATA-DERMA.

www.gostclub.com

51


health ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ИНОВАЦИИ CO2RE SYNERON CANDELA e нов фракционен лазер, който позволява успешно да разглади и подмлади кожата в областта на лицето, шията и деколтето, също така може да отстрани различни белези (т.н след акне), неравности в релефа на кожата, да премахне или да подобри бръчките. Тази процедура подхожда на всеки, който иска да подмлади кожата си без продължителен възстановителен период. Само в клиника ATA-DERMA можете да си направите процедура на ултра съвременен пикосекунден лазер PicoSure. Лъча на апарата работи в пикосекундния режим, т.е. доставя импулс до мястото за една трилионна на секундата, което осигурява преминаването му през епидермиса (горния слой на кожата) без да го повреди. Компания Cynosure (известен лидер в производството на апарати в дерматологичния бранш), създавайки пикосекундния лазер PicoSure инвестира милиони долари и 10 години труд. Това по право се нарича пробив, който промени цялата лазерна индустрия. PicoSure се използва при: -успешно премахване на всички видове и цветове татуировки с минимален брой процедури; -лазерно подмладяване без възстановителен период; -премахване на пигментации. Също така само в клиника ATA-DERMA може да почувствате силата на “звука на красотата”, а по-точно на ултразвука с абсолютно уникален апарат ULTHERAPY. Днес това е апарат №1 в Европа. Това е ултразвуков SMAS лифтинг, когато се обработват дълбоко разположен мускулно-апоневротичен слой SMAS, който състои само от колагеновите влакна и след еднократно обработване и без възстановителен период осигурява видим лифтинг ефект. Процедурата се прави 1 път годишно и ефекта се задържа до 1-1,5 години.

www.ataderma.com

Before

52 www.gostclub.com

After


Ексклузивно само в ATA-DERMA може да намерите апарат за тяло UltraShape Power - иновация и пробив за процедури за тяло, ултразвукова и абсолютно безболезнена липосукция на локални мастни натрупвания. За 1 процедура може да се намали обема на третираната зона на 20-30% и да се получи видим и дълготраен резултат. В клиниката ATA-DERMA също има апарати за премахване на капиляри Vbeam Perfecta, апарат за лазерно обезкосмяване Vectus и апарат за стягане на тяло VelaShape3. Филъри, ботокс и конци.

Through trial and error, it took me many years to find a good doctordermatologist. In Varna, it was Dr. Maria Andreeva (Beauty & Spa SeaSide) and Dr. Filka Georgieva (Medical Center Medea). In Sofia - Dr. Irina Sharkova and Costas Pagidas (Derma-Act clinic). However, the best doctor I found in Plovdiv - this is Dr. Snezhana Atanasova (ATA-DERMA clinic). Literally, with only one injection, she cardinally changed my face and hundreds of compliments from friends, acquaintances and work associates showered on me, as I got prettier. The secret is simple - Dr. Atanasova ideally knows the proportions and anatomy of the face, many years improves her knowledge on practice and constantly learning the innovative methods of her profession around the world. Taking the opportunity as a grateful patient, I would like to dedicate an article in this issue about the clinic of aesthetic dermatology Ataderma. THE EXCLUSIVE INNOVATIONS

innovation in action Author : Eugenia Styleofsky

Constantly seeking new opportunities and improving in the field of aesthetic dermatology, the clinic of laser dermatology ATA-DERMA offers you procedures on the newest fractional laser CO2RE, Syneron – Candela. Using this laser allows you to successfully smooth and rejuvenate skin in the most sensitive places: face, neck, and chest. It can also give your skin a radiant look and elasticity, correct the existing defects. If your goal is to rejuvenate the skin, and you have crossed the 30-year boundary, then these procedures are for you. The use of the laser is also possible in the presence of all types of wrinkles (on the cheeks, around the eyes, etc.), with pronounced uneven skin tone, the appearance of pigment spots, the presence of scars or scarring, loss of elasticity or other skin imperfections regardless of age. The procedure of fractional rejuvenation with this laser is ideal for those who want to rejuvenate the skin without a long period of rehabilitation. Only in the ATA-DERMA clinic, you can do the procedures on the ultramodern picosecond laser PicoSure. The ray of the apparatus works at the picosecond level, i.e. it beats with impulses in one trillionth of a second that allows it to pass through the epidermis without injuring it. To create technology, the world’s largest manufacturer of cosmetology equipment Cynosure spent ten years and many millions of dollars, and it was already called a breakthrough that changed the whole industry of laser rejuvenation. PicoSure is created for: - effective removal of tattoos of any colors and shades for a minimally short course; - laser rejuvenation and treatment of scar tissue with a complete absence of rehabilitation period; - removal of hyperpigmentation disorders. In addition, only in the ATA-DERMA clinic, you can feel the power of “the sound of beauty”, more precisely of ultrasound - on the unique apparatus of Ultherapy (Altera). Today, it is No. 1 machine throughout Europe. It allows to conduct ultrasound SMAS lifting - the only procedure, the impact of which is not directed to the skin, but on the underlying muscularaponeurotic layer (known as SMAS). Before the advent of this apparatus, only surgeons worked so deeply. The procedure is one-time and allows you to tighten soft tissues and skin for an hour, while the duration of the effect is about a year and a half. Exclusively, only in ATA-DERMA, you can use the UltraShape Power device - innovation and breakthrough as a procedure for the body - ultrasound, absolutely painless liposuction of local fatty deposits. In one procedure, you can reduce the amount of fatty deposits by 20-30% and get visible results right after the first procedure. The ATA-DERMA clinic also disposes apparatuses such as VelaShape III, Vbeam Perfecta and Vectus. FILLERS, BOTOX AND THREADS Dr. Atanasova has been working for more than 20 years in the direction of the effectiveness of preventive measures. Already from the age of 30, many girls can begin the prevention of youth and beauty of face and body. Mesotherapy, biorevitalization, botolifting, modeling the outline of the face and neck with thread-lifts, all this and much more you can do in the ATA-DERMA clinic with Dr. Atanasova.

www.gostclub.com

53


beauty www.santebg-online.com

Най-съвременната слънцезащитна козметика. Ультрасовременная солнцезащитная косметика. The most modern sunscreen cosmetics.

Обичаме да бъдем с тен! Откакто Коко Шанел случайно прави популярен слънчевия загар, тенът се превръща в символ на здраве и красота, актуален и днес. Слънцето придава здравословен загар, който ни кара да се чувстваме по-привлекателни. Сега разбираме по-ясно въздействието на слънцето върху кожата ни и взимаме предпазни мерки, когато събираме тен. В наши дни тенът се свързва неразривно със защита на кожата. Новите продукти Golden Caresse се справят с това предизвикателство – отговарят на естетическата нужда на клиентите да имат тен, като същевременно предотвратяват последствията от продължителното излагане на вредното влияние на слънчевите лъчи.

We love getting a tan! Since Coco Chanel invented the fashion of tanning by accident, this concept, symbol of beauty and health, continues to today. The sun provides us with a healthy tone that makes us feel more attractive. However, now we are fully aware of the repercussion the sun has on our skin and we sunbathe with more precautions. Nowadays, the notion of tanning must inevitably be associated with protection. The new products from GoldenCaresse are a imedat meeting this challenge : giving are sponse to the aesthetical needs of the consumers who want tanned skin, but most of all want to avoid the consequences of aprolonged sun exposure.

Будьте ослепительными этим летом! INTENSIFY YOUR SUMMER! 54 www.gostclub.com

Мы обожаем загорать! С тех пор как Коко Шанель случайно сделала модным солнечный загар, он сразу превратился в символ здоровья и красоты, актуальный и по сей день. Солнце придает нам здоровый цвет, с которым мы чувствуем себя более привлекательными. В наши дни мы абсолютно адекватно понимаем вредное воздействие солнца на кожу, и обязательно защищаем ее во время загара. Это неотъемлемая часть моциона. Новые продукты Golden Caresse справляются с этой задачей на 100% и помогают эстетическим желаниям клиентов позагорать, но в то же время предотвращают последствия вредного влияния солнечных лучей.

Бъдете ослепителни това лято!


Modern Antiage Cream SPF 50 Сверх усиленная защита от солнца! Крем с богатой, нежной текстурой, которая гарантирует прекрасную защиту от солнца, благодаря своей инновационной защитной технологии анти эйдж, которая предлагает высокую степень защиты против UVAUVB-IR лучей. Активно действует против первых признаков старения: морщин, темных пятен, потери эластичности и обезвоживания кожи. Делает кожу защищенной, комфортной и мягкой. Подходит для всех типов кожи, особенно для нормальной ближе к сухой.

Свръх подсилена слънчева защита! Крем с богата, нежна текстура, която гарантира перфектна защита от слънцето, благодарение на своята напреднала слънцезащитна технология анти ейдж, която предлага висока степен на защита срещу UVA-UVB- IR лъчи. Активно действие с/у признаците на фотостареене: бръчки, слънчеви тъмни петна, загуба на еластичност и дехидратация на кожата. Оставя я защитена, комфортна и мека. Подходящ за: всички типове кожа, особено за нормална към суха.

Ultra-reinforced sun defence! A cream with a rich, melting texture that guarantees the most complete and precise sun protection, thanks to its advanced anti-ageing sun technology, which offers high protection against UVA-UVB-IR* rays, while preventing and fighting against the signs of photoageing: wrinkles, sun darkspots, loss of firmness and skin dehydration. Skin is left protected, comfortable and supple.

HANDBAG Кроме того, что это модный аксессуар, он еще и вмещает все необходимое для пляжа. Полосатый, белый с синим, с элементами соломки, при одном взгляде на него переносит вас на морское побережье.

Advanced Anti-Ageing Sun Emulsion Добавете финалните щрихи за красив загар. Свежата копринена емулсия успокоява, регенерира и хидратира кожата след излагане на слънце. Подсилва и запазва за по-дълго време тена. Екстрактите от тасманийски пипер и канадска върбовка облекчават и намаляват усещането за парене, опъване на кожата и зачервяването, причинени от продължителното излагане на слънчевите лъчи.

Добавьте финальный штрих для красивого загара. Свежая шелковая эмульсия успокаивает, регенерирует и увлажняет кожу после пребывания на солнце. Усиливает и сохраняет надолго загар. Экстракты тасманского перца и канадского вилоухерба облегчают и уменьшают жжение, покраснение и воспаление кожи, причинённые долгим пребыванием на солнце.

Вашия моден тоалет – а най-хубавото е, че побира всичко необходимо за плажа. Десенът комбинира хоризонтални райета в бяло и синьо с плетени акценти от слама, които ви пренасят на морския бряг.

The fаshionable complement, this pretty handbag will allow to carry the essential on your walks on the beach. With a correct combination of materials and a pretty design of horizontal stripes in marine tones.

The final touch for a pretty tan. Fresh and silky emulsion that relieves, regenerates and hydrates skin stressed by the harmful effects of the sun while enhancing and prolonging the tan. The Extracts of Tasmanian Berries and Canadian Willowherb reduce reddening and soften the sensation of lack of comfort, while a small dose of self-tanning ingredients provide a light golden tone that increases with their daily use.

www.gostclub.com

55


health

КЛИНИКИ | CLINICS

ВЫБОР | ИЗБОР | CHOICE

SOFIA | СОФИЯ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ | WE RECOMMEND

EO DENT | ATADERMA 56 www.gostclub.comhealth Интервью : Евгения Стайловская Фотография : Пейо Пеев

ДОКТОР ВЕНЕТА ПАВЛОВА

СОБСТВЕНИК НА КЛИНИКИ EO DENT

Почему Вы выбрали специальность стоматологa?

Вие защо избрахие специалността стоматолог? Нашата професия зъболекар освен, че е безкрайно отговорна и изисква пълна отдаденост, тя е и творческа. Ние работейки „рисуваме“ усмивки, даряваме здраве и правим хората щастливи. При мен всичко бе съдба и съм много щастлива, защото открих своето призвание. Аз и екипът на ЕО Дент вярваме, че една усмивка прави чудеса и променя живота на нашите пациенти! Преди 22 години започнах своя професионален път като зъболекар, а преди 16 годин заедно с моя съпруг д-р Павлов хирург – имплантолог, създадохме дентална клиника ЕО Дент, в която основен приоритет е затворен цикъл на комплексна диагностика и лечение на най-съвременно равнище от високо квалифициран екип с модерна апаратура. Тук може би искам да благодаря на всеки един от невероятния „отбор“ на ЕО Дент – за високия професионализъм, отдаденост на професията и всеотдайност в грижата за пациента. Днес имаме 8 клиники разположени в София и Перник и 2 мобилни кабинета. Разполагаме с най-съвременна апаратура, ултразвукова диагностика на ставата, 3D диагностика, лечение с лазер, T-scan за дигитален анализ на захапката, CAD-CAM технологии, дентални скенери, 3D дентални принтери и много други. Работим във всички сфери на денталната медицина - имплантологията, естетиката, ортодонтията, детската дентална медицина и т.н.

58 www.gostclub.com

Профессия зубной врач, кроме того, что это очень ответственная, требующая полной отдачи работа, это еще и творчество. Мы “рисуем” улыбки, дарим здоровье и делаем людей счастливыми. В моем отдельном случае - это была судьба и я счастлива, потому что нашла свое призвание. Мы с коллективом ЕО Дент верим, что одна улыбка может сделать чудо и изменить жизнь наших пациентов! 22 года назад я начала свою профессиональную деятельность как стоматолог, а 16 лет назад вместе с моим мужем хирургомимплантологом Доктором Павловым, мы создали дентальную клинику ЕО Дент, в которой основным приоритетом является закрытый цикл от комплексной диагностики до лечения на современнейшем оборудовании докторами высшей категории. На этом месте, мне хочется поблагодарить отдельно каждого из невероятного “отбора” ЕО Дент - за высокий профессионализм, преданность профессии и самоотверженность в заботе о пациентах. На сегодняшний день, у нас 8 клиник в Софии и в Пернике и 2 мобильных кабинета. Мы располагаем самым современным оборудованием, ультразвуковой диагностикой, 3D диагностикой, лазерным лечением, T-scan для дигитальной диагностики прикуса, CAD-CAM технологиями, дентальными скенерами, 3D дентальными принтерами и многим другим. Мы работаем во всех сферах дентальной медицины имплантология, эстетика, ортодонтия, детская дентальная медицина и т.д. С какого возраста нужно начинать посещать стоматолога? Было бы неплохо начинать профилактику и заботу о здоровых зубах вашего ребенка, еще во время беременности. Стоматологические осмотры нужно начинать уже с появлением первого зуба. Очень важно с раннего возраста, чтобы дети привыкали к атмосфере у стоматолога и шли на прием с удовольствием и без страха. По этой причине, в ЕО Дент мы сделали первую в своем роде в Болгарии специализированную детскую дентальную клинику. Она разделена на два сектора - для здоровых детей и для детей со специфическими потребностями и спроектирована так, чтобы ребенок чувствовал себя в приятной, детской атмосфере. Детский уголок, компьютерные игры, детские стоматологические кресла изготовленные специально для ЕО Дент, кабинеты для тенейжеров и еще много приятных сюрпризов, которые любят маленькие пациенты. Еще с открытия первого ЕО Дент мы прилагали максимум заботы о здоровых и белых зубках для счастливой детской улыбки. Не случайно ЕО Дент празднует свой День Рождения 1 июня.


Why did you choose dentistry? Apart from endlessly responsibility and requirement for a complete dedication, profession of dentistry is also a creativity. We “draw” smiles, give health and make people happy. In my particular case, this was a destiny and I am very happy because I found my calling. The EO Dent team and I believe that one smile can create a miracle and change the lives of our patients! 22 years ago I started my professional career as a dentist, and 16 years ago together with my husband, surgeon-implantologist, Dr. Pavlov, we created a dental clinic EO Dent, in which the main priority is a closed cycle from complex diagnosis to treatment using the most modern equipment by the doctors of the highest category. At this point, I would like to thank each of the incredible EO Dent team separately for the high professionalism, devotion to the profession and dedication to the care of the patients. Today we have 8 clinics located in Sofia and Pernik and 2 mobile offices. We have the most modern equipment, ultrasound diagnostics, 3D diagnostics, laser treatment, Tscan for digital bite analysis, CAD-CAM technologies, dental scanners, 3D dental printers and much more. We work in the all fields of the dental medicine - implantology, aesthetics, orthodontics, children’s dental medicine, etc. At what age do you need to start visiting a dentist? It is good to start the prevention and care of your child’s teeth health even during pregnancy. The dental examinations should begin right after the first tooth appears. It is very important for children from an early age to get used to the atmosphere at the dentist and come with pleasure and without fear. For this reason, in EO Dent we made the first of its kind specialized children’s dental clinic in Bulgaria. The clinic is divided into two sectors - for healthy children and for children with specific needs, and it is designed so that the child feels a pleasant and childish atmosphere. Children’s corner, computer games, children’s dental chairs made specifically for EO Dent, teenagers cabinets and many other pleasant surprises for our little patients. Ever since the opening of the first EO Dent, we have always been taking a maximum care for healthy and white teeth - for a happy child’s smile. It is no coincidence that EO Dent celebrates its birthday on June 1. Is there a connection between chronic diseases and a state of teeth? How often should we carry out a prophylaxis? Prevention is the most important part of every patient. We advise our patients to visit their dentist at least twice a year. This can save them a lot of money, time and health problems. There is a close relationship between oral cavity diseases and general health. In our clinic, we do one special study – a focal diagnosis, which shows the presence of active and passive foci of infection in the teeth that affect the whole body. Please tell us more about your charitable activity? For more than 5 years, EO Dent has been implementing a project “The Chance for an Equivalent Quality Life and a Smile for Everyone”, which includes two sub-projects - “The Treatment of Children and Adults with Disabilities” and “Better Life for our Parents”. We already made smile more than 1000 patients, who had no teeth at all. We provided them with free of charge dental implants to return a smile, confidence and joy of life. Within this project, EO Dent offers a free treatment for children with disabilities. The treatment of children with specific needs unites us very much, because in addition to caring for a dental health, we build a relationship with these children and their parents, and this is a real friendship, with trust and confidence. It is no secret that our clinic for many years in a row receives the highest prestigious awards and prizes, “The Best Clinic”, “The BIZZ”, “The International Diamond Award for Quality”, “The European CSR Award”, but the most valuable award for us is the smile and shine in the eyes of our patients. Your wish to the GOST readers? I wish, of course, health, smiles and realization of the cherished dreams. Do not forget that smile is a way to express our health and happiness!

www.gostclub.com

59


health От каква възраст трябва да започнем със стоматологичните прегледи?

Есть ли связь между хроническими заболеваниями и состоянием зубов? Как часто нужно проводить профилактику?

Още по време на бременността е добре да започне профилактиката и грижата за здравите зъбки на бъдещата рожба. Стоматологичните прегледи започват от момента на появата на първото зъбче. Много е важно още от най-ранна детска възраст децата да свикнат с атмосферата при зъболекаря и да идват с удоволствие и без страх. Поради тази причина в ЕО Дент сме направили първата по рода си в България специализирана детска дентална клиника. Клиниката е разделена на два сектора – за здрави деца и за деца със специфични потребности и е измислена така, че всяко дете да се чувства в приятна, детска атмосфера. Детски кът, компютърни игри, детски зъболекарски столове изработени специално за ЕО Дент, тинейджърски кабинети и още много други изненади, предразполагащи малките ни пациенти. Още от създаването на ЕО Дент ние винаги сме полагали грижи за здрави и бели детски зъбки - за щастливи детски усмивки. Неслучайно ЕО Дент празнува рожден ден на 1-ви юни.

Профилактика - самая важная часть жизни для каждого пациента. Мы советуем нашим пациентам посещать своего стоматолога минимум два раза в год. Это может сэкономить много средств, времени и проблем со здоровьем. Существует тесная взаимосвязь между заболеваниями в ротовой полости и общим состоянием здоровья. В нашей клинике мы делаем одно специальное исследование фокальную диагностику, которая показывает наличие активных и пассивных очагов инфекции в зубах, которые влияют на весь организм.

Имат ли връзка хроничните заболявания със състоянието на зъбите? Колко често трябва да им правим профилактика? Профилактиката е най-важната част за всеки пациент. Ние съветваме нашите пациенти да посещават своя зъболекар най-малко два пъти в годината. Това може да им спести много средства, време и здравословни проблеми. Има тясна връзка между заболяванията в устната кухина и общото здраве. При нас правим едно специално изследване – фокална диагностика, която показва наличието на активни и пасивни огнища от зъбен произход, които влияят на целия организъм.

Расскажите пожалуйста деятельности?

о

Вашей

благотворительной

Более 5 лет ЕО Дент осуществляет проект “Шанс для равноценной качественной жизни и улыбки для каждого”, который включает в себя два под проекта - “Лечение детей и взрослых с увечьями” и “Более качественная жизнь для наших родителей.’” Мы уже успели улыбнуть более 1000 пациентов, у которых вообще не было зубов. Мы бесплатно поставили им зубные импланты, чтобы вернуть улыбку, уверенность в себе и радость жизни. В рамках этого проекта ЕО Дент предлагает бесплатное лечение детей инвалидов. Нас всех очень объединяет лечение детей со специфическими потребностями, потому что кроме заботы о дентальном здоровье мы выстраиваем отношение с этими детьми и их родителями и это настоящая дружба, с доверием и уверенностью. Не секрет, что наша клиника много лет подряд получает высшие престижные награды и премии “The Best clinic”, “The BIZZ”, „Международная бриллиантовая премия за качество“, “Европейская премия КСО“, но самая ценная для нас награда - это улыбка и блеск в глазах наших пациентов. Ваше пожелание читателям ГОСТ? Я желаю, конечно же здоровья, улыбок и осуществления заветной мечты. И не забывайте, что улыбка - это здоровье и счастье!

Разкажете малко за Вашата благотворителна дейност? Повече от 5 години ЕО Дент осъществява проекта „Шанс за равностоен качествен живот и усмивки за всички”, който включва два под проекта - „Лечение на деца и възрастни с увреждания” и “По-качествен живот за нашите родители. До сега успяхме да усмихнем над 1000 пациенти, останали напълно без зъби. На тях безплатно им бяха поставени зъбни импланти, бе върната тяхната усмивка, увереност и самочувствие. В рамките на този проект ЕО Дент предлага безплатно лечение на деца с увреждания. Лечението на деца със специфични потребности се превърна за екипа ни като една истинска кауза, защото освен грижа за денталното здраве ние изграждаме с децата и техните родители едни истински приятелски взаимоотношения на доверие и сигурност. Истината е, че клиниката в годините е отличена с много престижни световни награди “The Best clinic”, “The BIZZ”, „Международна диамантена награда за отличие в качеството“, “Европейска награда за КСО“, но за нас най-голямата награда е усмивката и блясъка в очите на нашите пациенти.

SPECIALIZED CHILDREN’S DENTAL CLINIC EO DENT - IZGREV Address: 16 ‘Sv. Pimen Zografski’ Str.,‘Izgrev’ Quart, Sofia, Bulgaria (+359 2) 483 70 72, (+359 88) 814 10 10, (+359 88) 931 38 89 BULGARIAN GERMAN DENTAL SURGERY & IMPLANT CLINIC Address: bul. CHerni vruh 6A, Sofia, Bulgaria (+359 88) 8 500 533,(+359 88) 8 500 522 DENTAL CLINIC EO DENT - IZGREV Address:б16 ‘Sv. Pimen Zografski’ Str.,‘Izgrev’ Quart, Sofia, Bulgaria (+359 88)8 46 46 66, (+359 88) 445 45 77, (+359 88)2 54 54 15 DENTAL CLINIC EO DENT - LOZENETZ Address: Lozenetz quarter, 11 Arsenalski str., 1421 Sofia, Bulgaria (+359 2) 963 03 09, (+359 88) 500 37 06

Пожелание към читателите на ГОСТ?

DENTAL CLINIC EO DENT - LIULIN Address:Liulin quarter, 417/A Zahari Stoianov str., 1336 Sofia, Bulgaria (+359 2) 927 08 18, (+359 88) 609 74 05

Пожелавам им най-вече да бъдат здрави, усмихнати и да сбъдват всички свои мечти. Да не забравят, че усмивката е здраве и щастие!

DENTAL CLINIC EO DENT - PERNIK Address: 2 Chereshovo topche str., 2300 Pernik, Bulgaria, (+359 76) 60 18 00; 60 19 00, (+359 88) 609 74 01 DENTAL CLINIC EO DENT - PERNIK, IZTOK Address: Iztok quarter, 35-37 Juriy Gagarin str. ,2304 Pernik, Bulgaria (+359 76) 67 21 00, (+359 88) 609 74 03

60 www.gostclub.com


Interview : Eugenia Staylovsky Photography : Peyo Peev

Doctor VENETA PAVLOVA

OWNER OF THE CHAIN CLINICS EO DENT

www.gostclub.com

61


theme

Автор : Наталия Кръстева

ЛАМИНАРИЯ Най-древните растения, успели да преживеят всички природни катаклизми на нашата планета са водораслите. Най-приспособимите им представители в процеса на еволюцията са водораслите Ламинария, за която ще стане дума, считана за най-търсената. Тя е използвана в кулинарията, козметологията, медицината. Във всекидневния живот я наричат морско зеле, макар че малко прилича на познатия зеленчук. Дългите, до 12 метра зеленикаво-кафяви ленти образуват цели гъсталаци в неспокойните крайбрежни води на Северното полукълбо. От незапомнени времена тя се е използвала в храненето и медицината на народите, живеещи в близост до моретата и океаните. Древните й ценители считали, че тя подмладява тялото и удължава живота. Днес уникалните свойства на ламинарията са потвърдени от многочислени изследвания. От какво е предизвикана тази популярност? История на използването на ламинарията Морското зеле още от древни времена са използвали жителите на северните приморски страни: Япония, Корея и Китай, като лекарствена култура. Съгласно древната шумерска легенда, цар Гилгамеш преди 5 хиляди години се е опитвал да намери под водата целебната трева на безсмъртието. В края на живота си я е намерил, но да я запази за потомците си не съумял. Впоследствие, тази легенда има продължение. Китайският лекар Сун Си-мао в 7 век в своя фундаментален труд препоръчвал да се лекува с ламинария заболяването на щитовидната жлеза - гуша. Императорът Канси от Манчужойската династия бил обезпокоен от значителното количество

62 www.gostclub.com

Древнейшие растения нашей планеты, сумевшие пережить все природные катаклизмы — водоросли. В процессе эволюции остались самые сильные представители этого класса, Ламинария (англ. Kelp, лат. Laminaria), о которой пойдет речь, среди них считается, пожалуй, наиболее востребованной. Ее используют в кулинарии, косметологии, медицине. В обиходе ее именуют морской капустой, хотя внешне она мало похожа на знакомый овощ. Длинные, до 12 метров, зеленовато-бурые ленты ламинарии образуют целые заросли в неспокойных прибрежных водах Северного полушария. С незапамятных времен она использовалась в питании и медицине народов, проживающих вблизи морей и океанов. Древние целители считали, что ламинария омолаживает и продлевает жизнь. Сегодня уникальные свойства этой водоросли подтверждены многочисленными исследованиями. Чем же вызвана такая популярность? История применения ламинарии Морскую капусту еще с давних времен использовали жители северных приморских стран, Японии, Кореи и Китая как лекарственную культуру. Согласно древней легенде Царь шумеров Гильгамеш более 5 тыс. лет назад пытался найти под водой целебную траву бессмертия. В конце своей жизни он ее нашел, но сберечь для потомков не сумел. Впоследствии, эта легенда нашла продолжение. Китайский врач Сунь Си-мао в VII в. в фундаментальном труде «Главные золотые рецепты» рекомендовал лечить ламинарией зоб. Император Канси из Маньчжурской династии был обеспокоен ростом значительного количества больных зобом в Мункендской провинции. Канси, согласно рекомендациям китайских врачей, повелел каждому жителю провинции потреблять ежегодно 5 фунтов морской капусты. Для выполнения этого приказа была организована ее поставка за государственный счет даже в самые отдаленные районы Китайской империи. Ламинарию завозили в некоторые районы Туркестана, где местные врачи «хакими» ею лечили. Изготовленные из сахарной ламинарии лекарства применяли при лечении заболеваний кишечника древние врачи Полинезии. Жители прибрежных тихоокеанских областей Южной Америки использовали настои и отвары ламинарии


The oldest plants of our planet that managed to survive all natural disasters are algae. In the process of evolution remained the strongest representatives of this class, namely Laminaria (in English Kelp, in Latin Laminaria) perhaps, the most in-demand among its class. Laminaria usually is used in cooking, cosmetology, medicine. In daily use, it is called a sea kale, although outwardly it does not look much like a familiar vegetable. Long, up to 12 meters, greenishbrown ribbons of laminaria form the whole thickets in turbulent coastal waters of the Northern Hemisphere. From time immemorial, it has been used in the nutrition and medicine of peoples, living near the seas and oceans. The ancient healers believed laminaria rejuvenates and prolongs life. Today, the unique properties of this alga are confirmed by numerous studies. So what is the reason for such popularity? The history of Laminaria application The residents of the northern coastal countries like Japan, Korea and China have long been used sea kale as a medicinal crop. According to the ancient Sumerian legend, the king of Sumerians, Gilgamesh, tried to find under the water a healing herb of immortality more than 5 thousand years ago. At the end of his life, he found it, but could not save it for posterity. Subsequently, this legend continued. The Chinese doctor Sun Simiao in the VII century in his fundamental work “Thousand golden prescriptions” recommended treating goiter with laminaria. The Emperor Kangxi of the Manchuria province dynasty was concerned about the growth of a significant number of patients with goiter in the Manchu province. Kangxi, according to the recommendations of Chinese doctors, commanded every resident of the province to consume annually 5 pounds of sea kale. To fulfill this order, its delivery was organized at the expense of the state even to the remotest areas of the Chinese Empire. Laminaria was imported to some areas of Turkestan, where local doctors “hakimi” treated goiter with her. The ancient doctors of Polynesia used medicines made from Saccharina latissimi (sugar kelp) in the treatment of bowel diseases. While residents of the coastal Pacific regions of South America used infusions and decoctions of luminaria digitata for the treatment of thyroid gland. Since the XII century in the coastal countries - France, Ireland, Norway, Scotland - for the treatment and prevention of goiter people used a sea kale. However, humanity learned about the active substances of kelp in the beginning of the 19-th century only, when the French chemist Bernard Courtois for the first time found iodine in seaweed and isolated it. Thanks to this discovery in Japan iodine is obtained from seaweed to this day. Laminaria is the first marine plant that people began to eat. Dishes from kelp were known to the ancient Romans and the British. Today, sea kale can be seen almost daily at a dinner table in the coastal regions of Europe (Ireland, Scotland) and South-East Asia. In Japan, there are more than 300 names of dishes from sea kale. The number of dishes with kelp can only be compared to dishes with potatoes. The dry sea kale “kobu” is an important object of Japan’s exports. By the way the word “kobu” means “to rejoice”, “to have fun”. Who and how produces laminaria The leading countries for the cultivation of brown algae are undoubtedly Japan, China, South and North Korea. In these countries, kelp is grown on an industrial scale with application of various types of reclamation works. The first experiments on the cultivation of Japanese kelp, accidentally recorded in the 1920s in the Yellow Sea, were started in China. Currently, more than 1.4 million tons of sea kale are produced annually from plantations in China. Since 1962, kelp has been cultivated very successfully in North Korea. Recently, kelp has also begun to be intensively cultivated in Japan, where until 1970 it was primarily extracted from natural thickets. Currently, the primogeniture in the production and processing of sea kale belongs to Japan. Almost entirely northern coast of the country (near Hokkaido and northern Honshu) is used for breeding kelp. The area of laminar plantations in the coastal waters of the island of Hokkaido is more than 1 700 hectares. Here, kelp is the favorite basis for a wide variety of dishes and delicacies; it is added to soups, meat dishes, served in the form of salads. Every year the Japanese eat several tens of thousands of tons of sea kale. The absence on the Japanese islands of goiter and scrofulous diseases among children, low level of nervous diseases scientists associate with the consumption of this unique alga. It is proved that laminaria contains the whole complex of substances necessary for restoring health after various extreme effects, especially after radiation exposure or poisoning with heavy metals. In Russia, mainly two types of kelp are of commercial importance:

пальчаторассеченной для лечения щитовидки. Начиная с XII в. в приморских странах — Франции, Ирландии, Норвегии, Шотландии — для лечения и профилактики проблем щитовидной железы применяли морскую капусту. Однако, о действующих веществах ламинарии человечество узнало только в начале XIX в., когда французский химик-селитровар Бернард Куртуа впервые в морских водорослях нашел йод и выделил его. Благодаря этому открытию в Японии по сей день получают йод из морских водорослей. Ламинария является первым морским растением, которое человек начал употреблять в пищу. Блюда из ламинарии были известны древним римлянам и британцам. Сегодня морскую капусту практически ежедневно можно видеть за обеденным столом в приморских районах стран Европы (Ирландия, Шотландия) и Юго-Восточной Азии. В Японии насчитывается более 300 наименований блюд из морской капусты. По количеству блюд с ламинарией может сравниться разве что картофель. Сухая морская капуста - «кобу», важная статья экспорта Японии. Само слово «кобу» означает «радоваться», «веселиться». Кто и как добывают ламинарию Ведущими странами по выращиванию бурых водорослей, несомненно, являются Япония, Китай,

www.gostclub.com

63


theme

Южная и Северная Корея. В этих странах ламинарию выращивают в промышленных масштабах с применением различных видов мелиоративных работ. Первые опыты по разведению ламинарии японской, случайно занесенной в 1920-х гг. в Желтое море, были начаты в Китае. В настоящее время в Китае с плантаций ежегодно добывается более 1.4 млн. т морской капусты. С 1962 г. ламинарию начали культивировать в Северной Корее и весьма успешно. В последнее время ламинарию также начали интенсивно выращивать в Японии, где до 1970 г. ее преимущественно добывали из естественных зарослей. В настоящее время пальма первенства в добыче и переработке морской капусты принадлежит Японии. Практически все северное побережье страны (у о. Хоккайдо и северной части о. Хонсю) используется для разведения ламинарии. Площадь ламинариевых плантаций в прибрежных водах о. Хоккайдо составляет более 1700 га. Здесь ламинария — излюбленная основа самых разнообразных блюд и лакомств; она добавляется к супам, мясным блюдам, подается в виде салатов. Ежегодно японцы употребляют в пищу несколько десятков тысяч тонн морской капусты. Отсутствие на японских островах зоба и золотушных заболеваний у детей, низкий уровень нервных заболеваний ученые связывают с употреблением в пищу этой уникальной водоросли. Доказано, что ламинария содержит весь комплекс веществ, необходимых для восстановления здоровья после различных экстремальных воздействий, особенно после радиоактивного облучения или отравления тяжелыми металлами. В России промысловое значение имеют в основном два вида ламинарии: ламинария сахаристая, произрастающая у северных берегов России и ламинария японская, растущая у дальневосточного побережья. В холодных морях на глубине 5-9 метров можно встретить целые леса ламинарии. В Белом море добычу водорослей производят у берегов Соловецких островов. Здесь водоросли растут в экологически чистой естественной среде. У водорослей нет корней, все питательные вещества они получают из воды, поэтому, чем чище море, тем лучше ламинария. Белое море в этом плане выгодно отличается от других: на нем нет навигации из-за долгой зимы, полгода оно покрыто льдом, отсутствуют вредные производства и нефтегазодобывающих предприятий. Поэтому беломорская дикорастущая ламинария ценится особенно высоко. Добывают водоросли только вручную, иначе нарушается поверхность морского дна, и в таком месте ламинария перестает расти. Есть даже название профессии человека, занимающегося этим трудом, — «дергаль». Заготовка ламинарии начинается в июне и продолжается до сентября. Основную ценность представляет слоевище двухлетней ламинарии, поскольку именно в нем к двум годам накапливается максимальное количество полезных веществ и содержится меньше жидкости. 64 www.gostclub.com

случаи от това заболяване. Съгласно препоръката на китайски лекари той заповядал всеки жител на провинцията да консумира ежегодно 5 фунта морско зеле. В изпълнение на тази заповед била организирана нейната доставка за сметка на средства от държавната хазна даже в най-отдалечените райони на Китайската империя. Ламинарията била внасяна в някои райони на Туркестан, където местните лекари «хакими» лекували тези заболявания. Произведени от захарната ламинария лекарстава използвали при лечение на заболявания на червата древните лекари на Полинезия. Жителите на крайбрежните тихоокеански области на Южна Америка използвали настойки и отвари от ламинария за лечение на щитовидната жлеза. Още от 12 век в приморските страни Франция, Ирландия, Норвегия и Шотландия за лечение и профилактика на щитовидната жлеза приемали морско зеле. Макар че за полезните вещества в ламинарията човечеството разбрало чак в началото на 19 век, когато френският химик Бернард Куртуа за първи път намерил в състава на морските водорасли йод и го отделил. От този ден нататък, благодарение на това откритие в Япония получават йод от морски водорасли. Ламинарията е първото морско растение, което човекът започнал да употребява за храна. Ястия от ламинария били известни на древните римляни и британци. Сега ежедневно се предлагат тези ястия в обедното меню на страните от Европа - Ирландия и Шотландия и тези на Югоизточна Азия. В Япония има повече от 300 блюда от морско зеле. По количество различни ястия от нея могат да се сравнят с количеството ястията от картофи. Изсушеното морско зеле «кобу» е важен отрасъл от износа на Япония. Самото название означава – радвам се, веселя се. Кой и как добива ламинария Водещи страни по отглеждането на кафявите водорасли несъмнено се явяват Япония, Китай, Южна и Северна Корея. В тези страни ламинарията се отглежда в промишлени мащаби с използване на различни видове мелиоративно строителство. Първите експерименти за отглеждане на японски водорасли случайно включени през 1920-те години в Жълто море били започнати в Китай. Сега в Китай от плантациите ежегодно се добиват повече от 1,4 млн. тона морско зеле. От 1962 г. в Северна Корея започнали да добиват ламинария съвсем успешно. Също така в последно време започнали успешно да култивират ламинария в Япония, където до 1970 година я добивали от естествен растеж. В настоящето, палмата на първенството по добив и преработка на морско зеле принадлежи на Япония. Практически по целия северен бряг на страната – о. Хокайдо и северните части на о. Хонсю се използват за развъждане на ламинарията. Площта на ламинариевите плантации в крайбрежните води на о. Хоккайдо съставляват повече от 1700 хектара. Тук ламинарията е любима основа за различни ястия и деликатеси. Тя се добавя в супи, месни блюда и различни салати. Ежедневно японците употребяват в храната си няколко десетки тона морско зеле. Отсъствието на заболявания на щитовидната жлеза и скрофулоза – инфекция на лимфните съдове при децата, нисък ръст на нервни заболявания учените свързват с употреблението в храната на тези уникални водорасли. Доказано е, че ламинарията съдържа целия комплекс вещества, необходими за възстановяването на здравето след различни екстремни въздействия, особено след радиоактивни облъчвания и отравяния с тежки метали. В Русия търговско значение имат 2 основни вида ламинария: захарна ламинария, растяща по северните брегове на Русия и японска ламинария, отглеждана на далекоизточните брегове. В студените морета на дълбочина 5-9 м може да се намери цяла гора от водорасли. В Бяло море се добиват водорасли до бреговете на Соловецките острови. Тук, те растат в екологически чиста околна среда. Водораслите нямат корени и всичките хранителни вещества се получават от водата и колкото по-чисто е морето, толкова по-качествена е ламинарията. В това отношение Бяло море се отличава от другите морета, заради отсъствието на навигация през дългата зима и покритието му полугодишно с лед, отсъствието на вредни производства и нефто-газодобиващи производства. Затова беломорската диворастяща ламинария се цени особено високо. Тя се добива само ръчно, иначе се нарушава повърхността на морското дъно и ламинарията престава да расте, а названието на професията на занимаващите се с това се нарича «дергаль». Прибирането на реколтата започва през юни и продължава до септември. Най-ценни са двугодишните водорасли, защото в тях се събира максимален брой хранителни вещества и се съдържа по-малко течност.


Author : Natalia Krasteva

LAMINARIA Альтернативное применение Ламинарии Ламинария уже давно зарекомендовала себя и в области косметологии, как одно из лучших природных средств сохранения молодости и красоты. В некоторых источниках эту водоросль именуется не иначе как «морской аналог женьшеня». Многие мировые бренды, такие как Vertera и Voya выпускают средства на ее основе, а в салонах красоты процедуры с ламинарией традиционно пользуются наибольшим спросом. Однако использование этой бурой водоросли в косметических целях не требует больших усилий и легко может проводиться в домашних условиях.

Алтернативно използване на водораслите Ламинарията отдавна се препоръчва в областта на козметологията, като едно от най-добрите природни средства за съхранение на младостта и красотата. Тези водорасли се наричат морски аналог на женшена. Много световни брендове като Vertera и Voya пускат козметични производни на нейна основа, а в козметичните салони процедурите с ламинария са най-търсени. Макар че използването на тези кафяви водорасли може лесно да стане в домашни условия.

Saccharina latissima (sugar kelp), growing near the northern shores of Russia and Japanese kelp, growing near the Far Eastern coast. At a depth of 5-9 meters in cold seas, you can find the whole laminaria forests. In the White Sea, algae extraction is made off the coast of the Solovetsky Islands. Here algae grow in an ecologically clean natural environment. Algae have no roots, they get all nutrients from the water, therefore the cleaner the sea, the better the kelp. The White Sea in this respect favorably differs from others: there is no navigation due to a long winter, half a year it is covered with ice, no harmful industries and oil and gas producing enterprises. Therefore, wild laminaria from the White Sea is highly valued. Algae is obtained only by hand, otherwise the surface of seabed is disturbed, and in such a place, the kelp ceases to grow. There is even the name of the profession of the person who is engaged in this work – Seaweed gatherer. The preparation of kelp begins in June and lasts until September. The main value represents the thallus of a two-year-old kelp, because by this time the maximum amount of nutrients accumulates and it contains less liquid. Alternative application of laminaria Laminaria has long established itself in the field of cosmetology, as one of the best natural means of preserving youth and beauty. In some sources, this alga is referred to as the “marine analogue of ginseng”. Many world brands such as Vertera and Voya produce cosmetics on its basis, also in beauty salons procedures with laminaria are traditionally in greatest demand. However, the use of this brown alga for cosmetic purposes does not require much effort and can easily be carried out at homе.

www.gostclub.com

65


health

для красоты, молодости и здоровья! Vertera - самая быстрорастущая компания России!

Вертера е най - бързо растящата компания в Русия в сегмента в който се развива. Историята на компания Вертера започва през 2005г., благодарение на Анатолий Хитров, когато за първи път в света е била създадена уникална биотехнология, позволяваща да се разкрие мембраната на клетката на водораслите ламинария в гелообразен вид. В клетъчния състав на ламинарията са съхранени молекулярните връзки на множество полезни природни вещества. Също така химичният състав на клетката на ламинария е еднакъв с този на кръвната плазма на човек, поради което се постига почти пълно усвояване от организма над 93 %. Vertera Gel е сертифициран, като специализиран хранителен продукт за лечебно – диетично хранене. Той е цялостен продукт и това е главното му приемущество. Той няма нищо общо с БАД (биологичноактивни добавки) или лекарства. Vertera gel е напълно натурален, ефективен и безопасен за здравето. Научните разработки за този уникален продукт ни водят назад в миналото, преди повече от 40 години. Именно тогава световно известното име професор Виталий Корзун, изследва природното действие на морските водорасли. Едва през 2005г. се обединяват научните изследвания и високите технологии, след което е основано НПО ”Биомедицински иновационни технологии” и започна производството на продукта със съдържание на кафяви морски водорасли (ламинария). Това е “жива” храна, благодарение на която нашият организъм получава комплекс от жизнено необходими вещества. Състава на компонентите на продукта съответства на еволюционно закрепения в генотипа на организма код на органичните и минерални съединения. За какво е полезен Vertera gel Спомага здравословното хранене, прочистването и насищането на организма с полезни съставки на клетъчно ниво. Активна Детоксикация - съдържа Растителни влакна, които притежават йонообменни свойства. Никое растение от повърхността на земята няма такива свойства. Спомага за изчистването на всякакви токсини и тежки метали от организма. Хармонизира работата на всички органи в организма и стимулира тъканната регенерация. 66 www.gostclub.com

История компании Vertera началась в 2005 году, когда впервые в мире была создана уникальная биотехнология, позволяющая выделить комплекс активных природных соединений из клеток морской водоросли ламинарии - гель. В гель вошел клеточный состав ламинарии, который сохраняет в неразрушенном состоянии молекулярную связь природных веществ. Vertera Gel сертифицирован как специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Это целостный продукт, а не разделённый искусственно на отдельные органические и минеральные элементы. В этом его главное преимущество. А также в составе клетки ламинарии идентичной плазме крови человека. Именно поэтому, вещества в геле Vertera прекрасно воспринимаются организмом, а уровень их усвояемости достигает более 93%. Этот продукт не имеет ничего общего с биологически активными добавками или лекарствами. Он полностью натурален, эффективен и безопасен для здоровья. Истоки технологии создания этого уникального продукта уходят своими корнями в прошлое, на 40 лет назад. Именно столько лет понадобилось ученому с мировым именем, профессору Виталию Корзуну, чтобы исследовать природу и действие морских макрофитов, то есть водорослей. Только в 2005 году удалось совместить научные исследования и высокие технологии, было основано НПО «Биомедицинские Инновационные Технологии» и налажено производство продукта с содержанием бурых водорослей (ламинарий). Это «живая» пища, благодаря которой наш организм получает комплекс жизненно необходимых веществ. Состав компонентов продукта соответствует эволюционно закрепленному в генотипе организма коду органических и минеральных соединений.


за красота , младост и здраве !

Какие задачи решает гель Vertera -Гармонизация организма; детоксикация — очищение организма от отработанных продуктов обмена и токсинов; -Питание и насыщение организма; -Стимуляция процессов обновления тканей организма; -Энергетическое питание; -Оптимизация биохимических реакций и биорегуляторных процессов; -Поддерживает на должном уровне потребности организма в комплексе необходимых питательных, биокоррегирующих и энергоемких веществ; -Оказывает активное детоксикационное действие, что особенно важно для молодых и здоровых людей, которые еще не подвержены ярко выраженным болезням; -Обеспечивает профилактику многих заболеваний, связанных с дефицитом полезных для организма веществ, а также тех или иных природных субстратов, приводящих к болезням обмена веществ; -Обеспечивает поддержку больного организма, находящегося в режиме лечения; -Активизирует восстановительные процессы в организме после перенесенных заболеваний. ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ Помимо общеукрепляющего и оздоравливающего действия для всей семьи, гель ламинарии эффективно применяется: - при различных функциональных нарушениях и заболеваниях сердечнососудистой, центральной нервной и дыхательных систем, щитовидной железы; для регуляции уровня холестерина и углеводов, стабилизации обменных процессов; - при диагностировании язвы, гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительных процессов в желчевыводящих путях, дисбактериозах; при интоксикациях, требующих стимуляции выведения солей тяжелых металлов, металлоидов, радионуклидов; - в случаях нарушений активности иммунной системы, в том числе при явлениях аллергии; - для полосканий и ингаляций при стоматитах, ангинах, фарингитах и других воспалительных процессах в полости рта и органах дыхания; в качестве компрессов при подагре, ревматических поражениях и воспалениях суставов; - к числу показаний к назначению гелеобразного продукта относятся повышенная масса тела, ожирение, запоры; - простатиты, геморрой; - псориаз.

Оптимизира процесите на Биохимичните реакции и биорегулаторните процеси. Здравословно влияние върху различни кожни проблеми, алергии, акне и др. Забавя процеса на стареене, подмладява кожата и подобрява качеството на живот. Осигурява на тялото необходимото количество Органичен йод за физиологична саморегулация. Осигурява високи нива на енергия и подобрява общото физическо състояние. При профилактично хранене Vertera gel се препоръчва два пъти на ден по 1 супена лъжица с връх - 30 мин. преди хранене. С лечебна цел, приемът може да се увеличи до 100 - 150 гр. дневно !

В качестве лечебного питания гель назначается по 100-150 г в день! В качестве профилактического питания Гель Ламинария рекомендуется принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день. www.gostclub.com

67


health ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ Особенности химического состава наделяют продукт уникальными косметологическими качествами: гель ламинарии очищает, омолаживает, питает, восстанавливает ткани за счет стимулирования регенерационных процессов, укрепляет кожу, волосы и ногти. ПИЛИНГ И ОЧИЩЕНИЕ Гель очищает и обновляет кожу, мягко удаляя загрязнения и неровности, улучшает ее структуру, восстанавливает нарушения в обменном балансе и возвращает коже свежий, здоровый и розовосияющий вид. МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И БЮСТА Глубокое очищение, омолаживающий и лифтинг эффект, обновление клеток, а также отлично устраняет следы усталости. После процедуры Ваша кожа будет сияющей, свежей и отдохнувшей. Эффективно решает такие проблемы, как морщины, угри, дефекты кожи (например следы от угрей, рубчики), пигментные пятна. МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС Способствует росту и укреплению волос, восстанавливает поврежденные и ослабленные луковицы волос, оказывает благотворное действие на структуру волос, придает им блеск, мягкость и шелковистость. Питая волосы по всей длине, наложенная маска защищает их от вредных воздействий внешней среды. Гель оздоровит тусклые безжизненные волосы, позволит обрести им здоровый блеск, выглядеть ухоженными и красивыми. ОБЕРТЫВАНИЯ Обертывания с гелем признаны одной из самых эффективных процедур в борьбе с целлюлитом. Водорослевое обертывание значительно уменьшает размеры целлюлитных бугорков, делают кожу упругой и эластичной, способствует насыщению организма витаминам, минеральными и другими биологически активными веществами. МАССАЖ Применение при массаже геля Vertera обеспечивает прямое проникновение активных веществ геля как в верхний слой кожи, так и во внутренние среды организма. Эффективно усиливает кровоснабжение тканей, улучшает циркуляцию лимфы, активизирует секреторную деятельность сальных и потовых желез. Такое комплексное воздействие не только эффективно механически очищает кожу, освобождая ее от избытка секрета дермальных желез и роговых клеток эпидермиса.

for beauty, youth and health! 68 www.gostclub.com

Vertera is the fastest growing company in Russia in the developing segment. The company’s history of Vertera originates in 2005 thanks to Anatoly Hitrov, when a unique biotechnology was created for the first time in the world, allowing the cell membrane of the Laminaria to be revealed in a gel-like form to make its chemical composition as easy as possible for absorption. In the cellular composition of the Laminaria, the molecular bonds of the natural substances are preserved in an unbroken state. Vertera Gel is certified as a specialized food product for therapeutic diet. It is a complete product, not divided artificially, divided into separate organic and mineral elements, and this is also its main advantage. And also the chemical composition of the Laminaria cell is the same as that of human blood plasma. This is precisely why the composition in the Verteras’ gel is well received by the body, and the level of absorption reaches over 93%. This product has nothing to do with BAD (Biologically Active Additive) or drugs. It is completely natural, effective and safe for health. The beginning of the technological creation of this unique product takes us back into the past to our roots, more than 40 years ago. It was exactly the time when the worldly-known professor Vitali Korzun studied the natural effects of marine macrophytes in algae. It was not until 2005 when combining research and high technology through the establishment of the NGO “Biomedical Innovation Technologies” started and the production of the product containing kelp (Laminaria). It is a “living” food, thanks to which our body receives a complex of vital substances. The composition of the product components corresponds to the evolutionary code of the organic and mineral compounds fixed in the genotype of the organism. What is the benefit of the Vertera Gel : - Harmonizes the organism; - Detoxification of the organism - purification of the body from the waste products from the metabolism and toxins;


- Nutrition and saturation of the body at the cellular level; - Stimulation of tissue regeneration processes; - Energizes; - Optimization of biochemical reactions and bioregulatory processes; - Supports the required level of complex of nutrients, bio-corrective and energy substances; - It has an active detoxification effect, which is especially important for young and healthy people who are not yet affected by diseases; - Provides prophylaxis of many diseases related to the deficiency of substances useful for the organism, as well as some or other natural substrates leading to metabolic diseases; - Supports a sick organism in the active part of the treatment; - Enables restoration processes in the body after illnesses. HEALTHY NUTRITION In addition to generalizing and healing action for the whole family, Laminaria gel is effectively used in: various functional disorders and diseases of the cardiovascular system, central nervous and respiratory system, thyroid gland; to regulate the level of cholesterol and carbohydrates, stabilizing the metabolic processes: with diagnosed ulcers, gastritis, gallbladder and duodenal ulcer, inflammation of the bile ducts, dysbacteriosis; in case of intoxications requiring the removal of salts of heavy metals, metalloids and radionuclides; in cases of impaired immune system activity, including allergies; in rinsing and inhalation in case of stomatitis, angina, pharyngitis and other inflammatory processes in the oral cavity and the respiratory organs; in the form of compressions in gout, rheumatic wounds and joint inflammation; in case of overweight and obesity, constipation, prostatitis, hemorrhoids, psoriasis. As a curative meal, the gel is prescribed as 100-150g a day! For prophylactic meals, is recommended 1 tablespoon of Laminaria Gel twice a day, 30 minutes before a meal. APPLICATION IN COSMETOLOGY The special chemical composition makes the product unique for cosmetic purposes: Laminaria gel cleans, rejuvenates, nourishes, regenerates tissues at the expense of regeneration processes, strengthens the skin, hair and nails PILLING AND CLEANING The gel cleanses and refreshes the skin, mildly removes dirt and irregularities, improves its structure, restores disturbances in the metabolic balance and regenerates the skin, and its fresh, healthy and pink-lingering appearance. MASKS FOR FACE, NECK AND BUST Deep cleansing, rejuvenation and lifting effect, cell renewal, and also perfectly removes traces of fatigue. After a procedure your skin will be shiny, fresh and relaxed. Effectively solves problems with wrinkles, acne, skin defects (for example, traces of acne, rust), pigment spots MASKS FOR HAIR Supports the growth and strengthening of the hair, restores damaged and weakened hair bulbs, has a beneficial effect on the structure of the hair, gives shine, softness and smoothness. Nourishes the hair along its entire length, applying a mask protects against harmful external influences. The gel strengthens the exhausted and lifeless hair, allowing it to gain a healthy glow, in a wellgroomed and beautiful look. WRAP (BODY MASKS) Gel wrappers are recognized as one of the most effective anticellulite treatments. Algae masks significantly reduce the amount of cellulite bumps; make the skin elastic, help body saturation with vitamins, minerals and other biologically active substances. MASSAGE The use of Vertera Gel in massage procedures provides direct penetration of active substances from the gel on the skin surface and in the internal environment of the body. Effectively enhances the blood supply to the tissues, improves the circulation of the lymph, and stimulates the secretory function of the fat and sweat glands. Such a complex effect not only effectively cleanses the skin, but releases it from the excess of secretion of the skin and epidermis horn cells.

ЛЕЧЕБНО ХРАНЕНЕ Уникална формула без аналог в света - 100 % Organic. Спомага за укрепването на тялото и общото физическо състояние за цялото семейство. Vertera gel от ламинария ефективно се използва още за превенция и подобряване на състоянието при почти всички заболявания: Различни функционални нарушения и заболявания на сърдечно - съдовата система, нервната и имунната система на организма. Регулира нивото на холестерола и въглехидратите. Здравословно влияние върху стомашно - чревния тракт. Стабилизира обменните процеси при диагностицирани язви, гастрити, язва на жлъчката и дванадесетопръстника, възпаления на каналите на жлъчката, дисбактериоза и др. При интоксикации, нуждаещи се от извеждане на соли на тежки метали, металоиди и радионуклеиди. В случаи на нарушена активност на имунната система, в това число и алергии. При ангини, фарингити и други възпалителни процеси в устната кухина и дихателните органи. Във вид на компреси при подагра, възпаления на ставите и ревматични заболявания. При наднормено тегло и затлъстяване, запек, простатит, хемороиди, псориазис и др. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОЗМЕТОЛОГИЯТА Vertera gel има уникални козметични качества, благодарение на химичния си състав: почиства, подмладява, храни, възстановява тъканите за сметка на регенерационните процеси, укрепва кожата, косата и ноктите. ПИЛИНГ И ПОЧИСТВАНЕ Гелът почиства и обновява кожата, отстранява замърсяванията и неравностите, подобрява нейната структура, възстановява нарушения в обменния баланс и възвръща на кожата свежият, здрав и сияещ вид. МАСКИ ЗА ЛИЦЕ, ШИЯ И БЮСТ Дълбоко почиства, подмладява, обновява клетките, отстранява следите от умора и има видим лифтинг ефект. След процедура Вашата кожа ще е сияйна, свежа и отпочинала. Ефективно решава проблемите с бръчки, акне, дефекти на кожата (например следи от акне, ръбци), пигментни петна и др. МАСКИ ЗА КОСА Подпомага растежа и укрепването на косата, възстановява повредените и отслабнали луковици на косата, оказва благоприятно действие на структурата на косата, придава блясък, мекота и гладкост. Подхранва косата по цялата й дължина, защитава я от вредни въздействия на външната среда. Гелът заздравява изтощената и безжизнена коса, позволява й да придобие блясък, зьдрав и красив вид. ОБВИВАНИЯ ( МАСКИ ЗА ТЯЛО ) Обвиванията с гела е призната за една от най ефективните процедури за борба с целулита. Маските с водорасли значително намаляват размера на целулитните неравности, прави кожата еластична, способства за насищане на организма с витамини, минерали и други биологично активни вещества. МАСАЖ Използването на Vertera gel при масаж осигурява директно проникаване на активни вещества от гела, във вътрешната среда на организма. Ефективно усилва кръвоснабдяването на тъканите и подобрява циркулацията на лимфата. Комплексното въздействие на гела ефективно почиства кожата, възстановява клетъчната активност, стимулира обновяването на клетките и възстановява жизнеността на кожата.

www.gostclub.com

69


interview

70 www.gostclub.com


Интервю : Евгения Стайловска

swimming with sharks

PROF. Ioakeim Kalamaris Интервю : Евгения Стайловска Снимки : Пейо Пеев Интериор : Porto Maltese

ДОЦЕНТ Д-Р ИОАКИМ КАЛАМАРИС, РОДИЛСЯ В ГРЕЦИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ, ДИПЛОМАТ, ГУБЕРНАТОР ГРЕКОВ В ЕВРОПЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В УЩЕРБНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

ДОЦ. Д-Р ЙОАКИМ КАЛАМАРИС, РОДЕН Е В ГЪРЦИЯ. ТОЙ Е УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ, ДИПЛОМАТ, ГУБЕРНАТОР НА ЕЛИНИТЕ В ЕВРОПА, ОБЩЕСТВЕНИК, ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕЦА С НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, И ПРЕДПРИЕМАЧ.

P R OF. DR . IOA K E I M K A L A M A R I S , WA S B OR N I N H E L L A S . HE IS UNIVERSITY LECTURER, DIPLOMAT, GOVERNOR OF THE HELLENES IN EUROPE, A PUBLIC FIGURE, HONORARY CHAIRMAN DISADVANTAGED CHILDREN’S AND ENTREPRENEUR.

www.gostclub.com

71


interview Ако си представим, че бизнеса е океан - кой сте Вие? Надявам се, да съм Посейдон. Защо? Заради митично му пътешествие. Шейкъра на земята, отговорен за земетресения или не. Живейки в морето, може да преодолее бурните вълни, но и да направи спокойни водите. Като божествен покровител на Атина, Посейдон се състезава с богинята Атина, която насадила свещена маслина, чрез създаване на магически ритуал със солената вода на Акропола. Посейдон, не е просто борец, но най-вече завоевател. Баланса и хармония е! Вие как разбирате израза “социална справедливост”? Съществува ли тя? Социалната справедливост - е идеята за създаване на общество или държавни институции, които са базирани на принципите на равенство и солидарност, на истинското разбиране на човешките права и зачитането на човешкото достойнство на всеки индивид. Свързано е във връзка със случаите на социални неправди и търсенето на методи за устройство на обществото на принципа свобода и равенство. Едни от най-важните компоненти на социалната справедливост са защита на човешките права и икономическо равенство чрез преразпределение на доходите. Надали съществува днес, теоретически да, но ако сме прагматични, не. Адски е материализиран днешният свят. Променя се всичко, трансформира се всичко със скорост, но не с темпо. А прогреса на нравите принадлежи само в миналото и като спомени и като изживявания. Относно политиката, спрямо правата на човечеството продължава да е химера. Конституциите, дават права на гражданите, на хората, но не дават възможност за адаптирането им. Ще постигнем дадено ниво на социалната справедливост, ако се съобразим с принципите, с ценостната система и ако отразим в ежедневието си съществуването на Господа и неговите Завети. Относно социалната и икономическата справедливост, свободата и равенството, ще трябва да вземем за пример Швейцарската Конституция и да се обновят останалите спрямо нея. Не е достатъчното правото без да се дава възможност. Как спечелихте първият си милион? Болезнено сладък въпрос, защото се чувствам self made man. С много безсънени дни и нощи, много компромиси спрямото личното време и на семейство. Времето върви ръка за ръка с ресурсите. Няма как да бъдеш пестелив с времето и едновременно да бъдеш богат човек. Вложих и влагам труд, желание и грижа на каквото създавам в името на корпоративността, най-вече с отношения на клиентите си и екипа си. Наистина след първия милион, всичко е поразлично, по-мъдро усещаш и споделяш.

Если мы представим, что бизнес это океан, то кто Вы в нём? Надеюсь, что я Посейдон. Почему? Из-за его мистического путешествия. Посейдон содрагал землю, по своему настроению. Живя в море, он мог покорять бурные волны и успокаивать воды. Он состязался с богиней Афиной за покровительство над городом Афины, где она посадила священные маслины, создав их с помощью магии из соленой воды Акрополя. Посейдон не просто борец, он - завоеватель. Это и есть баланс и гармония! Как Вы понимаете выражение «социальная справедливость»? Существует ли она? Социальная справедливость, как идея создания общества или государственной единицы, базируется на принципах равенства и солидарности, на истинном понимании прав человека с учётом человеческого достоинства каждого индивида. Это связано с проявлениями несправедливости в обществе и поиске методов организации, основывающихся на принципах свободы и равенства. Одними из важнейших компонентов социальной справедливости являются защита прав человека и экономическое равенство посредством перераспределения доходов. Вряд ли она существует в наше время, теоретически да, но если объективно – нет. Слишком уж материален современный мир. Всё меняется, трансформируется со скоростью, стремительно. А развитие нравственности теперь в прошлом, как воспоминание и пережиток. Что касается политики и прав человека – такая же химера. Конституции дают права гражданам, но они не адаптированы для людей. Мы можем достичь высокого уровня социальной справедливости, если будем следовать принципам ценностной системы в которой в повседневной жизни существует Господь и его Заветы. Относительно социальной и экономической справедливости, свободы и равенства, нужно взять за пример Конституцию Швейцарии и обновить всё согласно ей. Не достаточно прав без возможностей. Как Вы заработали первый миллион? Болезненно приятный вопрос, потому что я себя сейчас почувствовал self made man. Бессонными днями и ночами. Компромиссами со своим личным временем и семьей. Время идет рука об руку с ресурсами. Ты никак не можешь иметь время и быть богатым человеком. Я вложил и продолжаю вкладывать огромный труд, желание и заботу в то что создаю, в имя корпорации, и конечно в отношения с клиентами и командой. Действительно, после первого миллиона всё по другому, более осознанно ощущаешь мир и делишься.

Есть ли счастье в деньгах? Или что такое счастье для Вас? Счастье есть во всём и для всех, когда ты в балансе с собой и с природой. Важна а д е к в ат н а я с а м о о ц е н к а , о б щ е н и е с позитивными людьми и среда которую ты украсишь своим присутствием и будешь оценён, а не просто попользуешься. Быть win-win! Когда понимаешь, что жизнь измеряется моментами, а не годами, тогда обретаешь счастье. Когда человеческое в тебе, превыше материального, тогда счастье тебя коснется. Потому что материя умирает, наследуется, но в ней нет и не остаётся жизни. Материя создана, чтобы ею делиться, а не копить.

72 www.gostclub.com


Има ли щастие в парите? Или какво е щастието за Вас? Във всичко има щастие и за всеки, когато си в равновесие със себе си и с природата. Важно да имаш коректно себеопознание, да зачиташ позитивните хора и да разкриеш средата която ще украсиш с твоето присъствие и ще бъдеш добавена стойност, а не задължително да отнемаш. Да е win-win! Когато осъзнаеш, че живота се брои в лета, а не в години, тогава има щастие. Когато човешкото в теб, наделява материалното, тогава те докосва. Защото материя умира, се наследява, но в нея няма и не остава живот. Материята се създава за да бъде споделена, а не запазена. Кое качество цените в хората?

Какое качество Вы цените в людях? Очень ценю откровенность, поддержку и солидарность. Я благодарен людям и событиям, которые создали мой успех. Для меня будет незабываемым, и я буду самым счастливым человеком, если Господь мне даст возможность их всех отблагодарить. Я никогда не смогу предать, даже из-за материального, даже если буду физически и духовно истощён. Мне искренне жаль людей, склонных превратить всё в интерес или готовых на всё ради материального. Ты никогда не сможешь поделиться, не станешь и не останешься богатым с таким мышлением, потому что должно быть наоборот! Какой человеческий недостаток Вы не прощаете? Ложь, попытку обмана, измену, всё то что делает нас не людьми, животными, и в конце концов не собой. Нет ничего страшнее и ядовитее нехватки духа, нет в этом спасения. Какая историческая личность Вас вдохновляет? Их четыре, возможно и более. Аристотель, Александр Великий, Отец Паисий и Василий Левский. Все эти великие личности имеют сходную львиную черту. Истинная и святая, не угасающая во времени. Высшая энергия и вера! Есть ли у Вас мечта? О чём мечтаете? Когда-то была, я всё осуществил о чём мечтал в материальном аспекте, а в эмоциональном стремлюсь постоянно к совершенству. Применяю стандарты и критерии к себе, а не претензии к другим. Никогда не был капризен, для мечты нужны воля и сердце, от мелочных просьб к Господу я стараюсь дистанцироваться. Единственное чтобы я назвал своей мечтой, это если Господь мне даст время и свободу писать книги. А какая у Вас любимая книга? Кроме моих? Шучу. Очень люблю перечитывать «Грек Зорба» Никаса Казандзакиса, «Мальчик считает звёзды» Менелауса Лундемиса, «Куда подевались все лидеры?» Ли Яккока, «Если…» Редьярда Киплинга, «Жить, учиться и любить» Лео Баскаглия. Ещё люблю Максима Горького и Германа Гёссе. Нравится мне читать. Когда Вы встретите Бога, что Вы ему скажете? Когда я встречу Бога, я посмотрю на него со всем уважением, прямо в глаза и скажу, что не жалею ни о чем, ни на кого не держу зла, себе навредил, но не другим и буду глубоко благодарить, что Он позволил мне жить в моей роли, а не в чужом счастье или несчастье. Еще, если останется пару секунд до Него, скажу, что жил сильно и по настоящему, каждое мгновение жил, но не уцелел.

Ценя дълбоко, откровеността, подкрепата, солидарността. Благодарен съм на хора и събития които са създали успеха ми. Незабравени ще бъдат за мен и ще се превърна в най-щастливият човек ако Господа ми даде да им отблагодаря. Аз никога немога да бъда предател, дори срещу материално, дори да бъда физически и духовно измъчен. Съжалявам истински за хора който са склонни да преврърнст всичко в интерес или да направят всичко в името на материята. Никога не можеш да споделяш, да бъдеш богат или да останеш, мислейки като такъв, обратното трябва да е! На кой човешки недостатък няма да простите? На лъжа, на опит за измама, на изневяра, на всичко това което ни прави по-малко човешки същества, по-малко хора, а най-вече по-малко себе си. Нама по-страшно и по-отровно от недоймъка на духа, няма спасение в това. Коя историческа личност коята Ви вдъхновява? Има, да. Те са четири, възможно да са и повече. Аристотел, Великия Александър, Отец Паисий и Васил Левски. Всички тези възвишени личности имат сходна лъвска черта. Истинска и свята, не ощетена във времето. Висша енергия и вяра! Вие имате ли мечта? Каква е тя? Някога имах, изпълних всичко което си мечтаех в материален аспект, в емоциален се стремя да се усъвършенствам непрекъсното. Поставям стандарти и критерии спрямо себе си, а не изисквания спрямо другите. Никога не съм бил капризен, мечтите си искат воля и сърце, от прошески души и Господа се дистанцира. Единствено което бих описал като мечта за напредналите години, ако Господа даде, да имам времето и свобода да пиша, да пиша. Коя е любимата Ви книга? Освен моите ли, шегувам се. Имам удоволствие, да зачитам доста любими четива, “Зорба Гъркът”, на Никос Казандзакис, “Едно дете брои звездите”, на Менелаос Лунтемис, “Къде изчезнаха лидерите?”, на Лий Якока, “Джонатан Ливингстън Чайката”, на Ричард Бах, “Ако”, на Ръдиард Киплинг, “Да живееш, да учиш и да обичаш”, на Лео Бускалиа. Обичам също Максим Горький и Херман Хесе. Харесва ми да чета. Когато срещнете Бог, какво ще му кажете? Когато срещна Бога, ще го погледна с необходимото уважение, право в очите и ще споделя, че не съжалявам за нищо, не тежа на природата, нараних себе си, а не другите и ще му благодаря дълбоко, че ми е позволил да живея в своята роля, а не в чуждо щастие или нещастие. Ще му кажа, ако останат няколко още секунди до Него, че живях силно и истински всеки един миг, живях не оцелях.

www.gostclub.com

73


interview

If we imagine that the business is an ocean - who are you? I hope I’m Poseidon.

How did you win your first million?

Why?

A blandly sweet question because I feel self made man. With a lot of sleepless days and nights. With lots of compromises on my personal time and my family. Time goes hand in hand with resources. There is no way to be sparing with time, and at the same time to be a rich man. I have put on and continue to work, desire and care in what I create, for the sake of the corporate identity, especially in the relationships between my clients and my team. Indeed, after the first million, everything is different, you feel and share more wisely.

For his mythical journey. Earth shaker who is responsible for the earthquakes or not. Living in the sea can overcome the stormy waves, but also can make the waters calm. As the divine patron of Athens, Poseidon competes with the goddess Athena, who planted a sacred olive tree by creating a magical ritual with the salt water of the Acropolis. Poseidon is not just a wrestler, but mostly a conqueror. Balance and harmony he is! How do you understand the expression “social justice”? Is there any? Social justice is the idea of ​​creating a society or state institutions that are based on the principles of equality and solidarity, a true understanding of human rights and respect for the human dignity of each individual. It is related to cases of social unrighteousness and the search for methods of society’s formation on the principle of freedom and equality. One of the most important components of social justice is the protection of human rights and economic equality through redistribution of income. It does not exist today, theoretically yes, but if we are pragmatic, no. The world today has been materializing. Everything changes, everything is transformed at a speed, but not at a pace. And the progression of manners belongs only in the past, both as memories and as experiences. On politics, human rights are still chimaeras. Constitutions gives rights to citizens, to people, but it does not allow them to adapt. We will achieve a certain level of social justice if we comply with the principles, the censorship system, and if we reflect in our daily life the existence of the Lord and his Covenants. On a social and economic justice, freedom and equality, we will have to take the Swiss Constitution as an example and renew the rest of it. The right is not enough without the possibility.

74 www.gostclub.com

Is there any happiness in money?Or what is happiness for you? There is happiness in everything for everyone when you are in balance with yourself and nature. It is important to have correct self-knowledge, respect the positive people and reveal the environment that you will decorate with your presence and add value, not necessarily take away. Win-win! When you realize that life is counted in summer, not in years, then there is happiness. When the human in you, devotes the material, then it touches you. Because matter dies, inherits, but there is no life left in it. Matter is created to be shared rather than be saved. What quality do you value in people? I appreciate deeply, honesty, support, solidarity. I am grateful to the people and the events that have created my success. Unforgettable they will be for me and I will become the happiest man if the Lord gives me the opportunity to thank them. I can never be a traitor, even with the material, even if I am physically and spiritually tortured. I’m really sorry for the people who are willing to turn everything in the name of interests or do everything in the name of matter. You will never be able to share, to be rich or stay, thinking as such one, the opposite must be! Which human fault will you not forgive? The lie, the attempt to deceive, infidelity, all that makes us less human beings, fewer people, and mostly less ourselves. I find it more terrible and more poisonous than the lack of spirit, there is no salvation in it.


Is there any historical person who inspires you?

What is your favorite book?

Yes there is. There are four, maybe more. Aristotle, Great Alexander, Father Paiessi and Vasil Levski. All these lofty people have a similar lion trait. True and holy, not harmed in time. Higher energy and faith!

Except mine? Just kidding. I have the pleasure of respecting a lot of my favorite readings, Zorba the Greek, by Nikos Kazantzakis, “One Child Counts the Stars,” by Menelaos Lundemis, “Where Did the Leaders Lose?” By Lee Yakoka, “If,” by Rudyard Kipling, “Living, Teaching and Loving”, to Leo Buscalia. I also love Maxim Gorky and Hermann Hesse. I like to read.

Do you have a dream? What are you dreaming about? Once I had, I did everything I’ve dreamed about in material aspect, in an emotional one I’m striving to improve all the time. I set standards and criteria for myself, not requirements for others. I have never been capricious, the dreams are desiring will and heart, from sobriety souls, and the Lord I’m distant. All I would describe as a dream for the advanced years is if the Lord gives me to have the time and freedom to write and write.

When you meet God, what will you tell him? When I meet God, I will look at him with due respect, right in the eyes, and will say that I do not regret anything, do not weigh in nature, I hurt myself, not the others, and I will thank him deeply for allowing me to live in my role, not in alien happiness or misfortune. I will tell him if I stay for a few more seconds with Him that I lived loudly and truly every moment, I lived, I did not survive.

www.gostclub.com

75


where to go

Р Е С Т О РА Н Ы | R E S TA U R A N T S

ВЫБОР | ИЗБОР | CHOICE

SOFIA | СОФИЯ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ | WE RECOMMEND

GOLDEN NERO | PORTO MALTESE | LEBED

76 www.gostclub.com


www.gostclub.com

77


writer

Charles Pierre Baudelaire April 9, 1821 – August 31, 1867

78 www.gostclub.com


Шарль Пьер Бодлер Французский поэт, критик, эссеист и переводчик, основоположник эстетики декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последовавшей европейской поэзии. Классик французской и мировой литературы. Наиболее известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов «Цветы зла», опубликованный им в 1857 году. Бодлер в качестве художественного критика оставил значительные суждения о живописи и художниках, о музыке и композиторах, обосновал в своей эстетике и в поэзии принцип соответствия (correspondances) между видами искусств (см. сонет «Соответствия»). Он был тонким знатоком музыки. Бодлер первым во Франции открыл талант Рихарда Вагнера, написав выдающееся эссе «Рихард Вагнер и „Тангейзер“ в Париже» (1861). В творчестве Бодлера есть упоминания о его музыкальных предпочтениях: Вебер, Бетховен, Лист. В Брюсселе уже тяжелобольной Бодлер часто просил сыграть для него увертюру к «Тангейзеру». На стихи Бодлера писали музыку К. Дебюсси, Э. Шабрие, Г. Форе, Венсан д’Энди, Гюстав Шарпантье, Эрнест Шоссон, Анри Дюпарк, Альфредо Казелла, Фрейташ Бранку, А. фон Цемлинский, А. Берг, К. Штокхаузен, Н. Рорем, В. Плохарский (альбом «Cyfry»), А. Соге, Арне Меллнесс, Кайхосров Сорабджи, Оливье Грейф, Серж Генсбур, С. Танеев, А. Гречанинов, А. Крупнов, Юрий Алексеев, Д. Тухманов, Диаманда Галас, Лоран Бутонна, Милен Фармер, Константин Кинчев и др.

Шарл Пиер Бодлер Френски поет, критик и преводач, една от най-влиятелните и противоречиви фигури във френския културен живот на 19 век. През 1857 Бодлер публикува своята първа и най-известна стихосбирка „Цветя на злото“ („Les fleurs du mal“). Бодлер е бил художествен критик и е оставил след себе си значими разсъждения за живопис и художници, музика и композитори, и е вградил в своята естетика и поезия принципът на съответствието (correspondances) между видовете на изкуство (виж сонет «Съответствия»). Той е бил изкусен познавач на музиката. Първи във Франция, Бодлер открива таланта на Рихард Вагнер, написвайки за него есето «Рихард Вагнер и „Тангейзер“ в Париж» (1861). В творчеството на Бодлер има спомени за неговите музикални предпочитания : Уебер, Бетховен, Лист. В Брюксел, когато вече е бил тежко болен, Бодлер често молил да му свирят увертюрата към «Тангейзер». По стиховете на Бодлер са писали музика К. Дебюси, Е. Шабрие, Г. Форе, Венсан д’Енди, Гюстав Шарпанте, Ърнест Шоссон, Анри Дюпарк, Альфредо Казелла, Фрейташ Бранку, А. фон Цемлински, А. Берг, К. Штокхаузен, Н. Рорем, В. Плохарски (албум «Cyfry»), А. Соге, Арне Мелнес, Кайхосров Сорабджи, Оливие Грейф, Серж Генсбур, С. Танеев, А. Гречанинов, А. Крупнов, Юрий Алексеев, Д. Тухманов, Диаманда Галас, Лоран Бутонна, Милен Фармер, Константин Кинчев и др.

Портрет на Бодлер от Гюстав Курбе (1848)

Портрет на Шарл Бодлер от Емил Дерой (1844)

Charles Pierre Baudelaire Was a French poet, critic, essayist and translator, the founder of the aesthetics of decadence and symbolism, influenced the development of all subsequent European poetry. A classic of French and world literature. The most famous and significant in his work was a collection of poems “Flowers of Evil”, published by him in 1857. Baudelaire, as an art critic, left significant judgments about paintings and artists, about music and composers, justified in his aesthetics and poetry the principle of correspondence between arts types (see Flowers of Evil (Shanks)/ Correspondences). He was a subtle connoisseur of music. Baudelaire was the first in France to discover the talent of Richard Wagner, writing an outstanding essay “Richard Wagner and Tannhäuser in Paris” (1861). In the work of Baudelaire, there are references to his musical preferences: Weber, Beethoven, Liszt. In Brussels, already seriously ill, Baudelaire often asked to play for him an overture to the Tannhäuser. The music for Baudelaire’s poems was written by C. Debussy, E. Chabrier, G. Faure, Vincent d’Indy, Gustave Charpentier, Ernest Chausson, Henri Dupart, Alfredo Casella, Freitas Branco, A. von Zemlinsky, A. Berg, K. Stockhausen, N. Rohrem, V. Plocharski (album “Cyfry”), A. Soge, Arne Melness, Khosrov Dorabjee, Olivier Greif, Serge Gainsbourg, S. Taneyev, A. Grechaninov, A. Krupnov, Yuri Alekseev, D. Tukhmanov, Diamanda Galas, Laurent Boutonne, Mylene Farmer, Konstantin Kinchev and others.

www.gostclub.com

79


writer

1855 г.

Човече, ще цениш морето в своя път! Свободный человек, от века полюбил Ты океан - двойник твоей души мятежной; В разбеге вечном волн он, как и ты, безбрежный,

Съзираш своя дух като във огледало в това море, на бяг отдадено всецяло, и бездна също тъй горчива е духът.

Всю бездну горьких дум чудесно отразил. Обичаш в своя лик да се потапяш, ето — Ты рвешься ринуться туда; отваги полн, Чтоб заключить простор холодных вод в объятья, Развеять скорбь души под гордый ропот волн,

с очи или с ръце прегръщаш го, и тук сърцето ти за миг забравя своя звук, заслушано в гласа несдържан на морето.

Сливая с ревом вод безумные проклятья. И двама скришни сте, човече, ничий взор Вы оба сумрачны, зловеще-молчаливы. Кто, человек, твои изведал глубины? Кто скажет, океан, куда погребены

във твоето сърце не стига дълбините, не знаем, о море, богатствата ти скрити; търсача вечно вий посрещате с отпор!

Твои несметные богатства, страж ревнивый? Но въпреки това не стихва все борбата, И, бездны долгих лет сражаясь без конца, Не зная жалости, пощады, угрызений, Вы смерти жаждете, вы жаждете сражений,

която между вас се води по света, дотолкова за вас любима е смъртта, о вечни врагове, непримирими братя!

Два брата страшные, два вечные борца!

Шарль Бодлер «Человек и Море» (Стихотворение из сборника «Цветы Зла»)

80 www.gostclub.com

Шарл Бодлер «Човекът и Морето» (Стихотворение от стихосбирката „Цветя на злото“)


Първото издание на “Цветя на злото” с авторски бележки

Free man, you will always cherish the sea! The sea is your mirror; you contemplate your soul In the infinite unrolling of its billows; Your mind is an abyss that is no less bitter.

You like to plunge into the bosom of your image; You embrace it with eyes and arms, and your heart Is distracted at times from its own clamoring By the sound of this plaint, wild and untamable.

Both of you are gloomy and reticent: Man, no one has sounded the depths of your being; O Sea, no person knows your most hidden riches, So zealously do you keep your secrets!

Yet for countless ages you have fought each other Without pity, without remorse, So fiercely do you love carnage and death, O eternal fighters, implacable brothers!

Charles Baudelaire’s - Man and the Sea Fleurs du mal / Flowers of Evil

Надгробния паметник на поета в Монпарнас (Снимка: Shutterstock)

www.gostclub.com

81


sport

FITNESS | ФИТНЕС

ВЫБОР | ИЗБОР | CHOICE

SOFIA | СОФИЯ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ | WE RECOMMEND

ORANGE FITNESS 82 www.gostclub.comhoroscope

ЛЯТНА ПРОГНОЗА summer forecast летний прогноз Июнь Время без цели. Движение в это время приобретает главное значение. Куда, зачем - не важно, главное двигаться и чем быстрее, тем лучше, так что Чемпионат мира по футболу будет весьма динамичным и захватывающим зрелищем, а вот в остальном - сплошная проблема. Главная добродетель июня - это умение ждать. Тот, кто не умеет ждать в июне, того ждут в Раю или в Аду, в зависимости от оценок современников. Торопливость равна взрыву, а в июне будут и взрывы и пожары и короткие замыкания и все это из за спешки из-за желания быстрей покончить с рутинной работой. Особое внимание общественному транспорту, лица, допущенные к управлению требуют тщательного и ежедневного контроля.

JUNE Time without a goal. Movement during this period becomes paramount. Where, why - does not matter, the main thing is to move and the faster, the better, so that the World Cup will be a very dynamic and exciting spectacle, but in the rest is a continuous problem. The main virtue of June is the ability to wait. Those who do not know how to wait in June are waiting in heaven or in hell, depending on the assessments of contemporaries. Haste is equal to an explosion, while in June, there will be explosions, fires, and short circuits and all this because of haste due to desire to quickly finish with routine work. Particular attention should be paid to public transport, as persons admitted to steering require careful and daily monitoring.

84 www.gostclub.com

ЮНИ Безцелно време. Движението в това време придобива главно значение. Къде и за какво - не е важно, важното е да се движиш и колкото по-бързо, толкова по-добре, така че Световното първенство по футбол ще бъде доста динамична и зрелищна гледка, а останалото е непрекъснат проблем. Главната добродетел на юни - е умението да чакаш. Този, който не умее да чака през юни, него го чакат в Рая или Ада, в зависимост от оценката на съвременниците. Прибързаността е равнозначна на взрив, а през юни ще има и взривове, и пожари, и къси съединения и всичко това е поради бързане и желание по-бързо да приключиш рутинната работа. Особено внимание върху обществения транспорт, лицата, които са допуснати в управлението, трябва да бъдат щателно и ежедневно контролирани.


АЛЕКСАНДЪР ЛИТВИН WWW.ALEXANDER-LITVIN.RU

ПИСАТЕЛЬ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, СОЗДАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ИНТУИТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. АВТОР КАЛЕНДАРЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ.

ПИСАТЕЛ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛ И СЪДАТЕЛ НА СИСТЕМА ЗА ИНТУИТИВНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА СВЕТА. АВТОР НА КАЛЕНДАР НА ЩАСТЛИВИЯ ЖИВОТ.

WRITER, RESEARCHER AND SCHOLAR OF A SYSTEM OF INTUITIVE PERCEPTION OF THE WORLD. AUTHOR OF HAPPY LIFE CALENDAR.

Июль ЮЛИ Това е детското време на годината и среда на лятото. И възрастни, и деца, практически са равни, но детските хитрини ни излизат по-евтино от игрите на възрастните. Да мамиш деца и възрастни, като ги подканваш с ярка обвивка, от това непременно ще се възползват тези, които са зависими от парите. Обещание ще бъде дадено – вагон и малка количка, а причините за тяхното неизпълнение ще бъдат големи, бъдете внимателни. Дори и на най-изгодното предложение отговорете еднозначно – НЕ! Това е ключовата дума на юли. Не обяснявайте защо „не“, в процеса на полемика ще Ви разубедят леко да кажете „да“ и това ще бъде грешка в стратегически план. Вселената ще подбере най-доброто време за начало на управление. Вижте дали, човек, който се е родил през лятото, ще може да каже – не или на него ще му се наложи да каже – да, за да вземе властта в ръцете си.

Детское время года и середина лета. И взрослые, и дети практически равны, но только детские шалости обходятся нам дешевле, чем игры взрослых. Обманывать легко детей и стариков, поманив их яркой обёрткой, этим непременно воспользуются те, кто зависит от денег. Обещаний будет дано - вагон и маленькая тележка, а причин для их невыполнения еще больше, будьте внимательны. Даже на самое выгодное предложение отвечайте односложно и однозначно - НЕТ! Это ключевое слово июля! Не объясняйте, почему нет, в процессе полемики вас будет легко переубедить на ДА и это будет ошибкой в стратегическом плане. Мироздание подбирает лучшее время для начала правления. Посмотрим, сможет ли человек рожденный летом, сказать - нет или ему все же придется сказать да, чтобы получить в руки власть.

www.gostclub.com

85


horoscope JULY Child’s time of the year and the middle of summer. Both adults and children are almost equal, but only kid’s pranks cost us less than adult games. It is easy to deceive children and the elderly, beckoning them with a bright wrapper; those who depend on money will certainly take advantage of this. Plenty of promises will be given, and the reasons for their non-fulfillment are even more, so be careful. Even on the most advantageous offer, answer monosyllabically and unambiguously - NO! This is the key word of July. Do not explain why not, as in the process of polemic you will easily be persuaded to YES and this would be a mistake in strategic planning. The universe chooses the best time to start the reign. Let`s see if a person born in the summer can say no, or he still has to say yes to get the power in his hands.

АВГУСТ АВГУСТ Актьорско майсторство, то не е само за професионалисти, във всеки от нас има тази черта и точно тази характеристика ще има тенденция да се прояви. Контакти и договори, преговори на високо ниво и на ниво съседи ще бъдат успешни. Не е факт, че договореностите ще бъдат изпълнени, но намеренията ще бъдат разписани по найдобрия начин. Стратегията на август няма да се отличава с далновидност и желанието да се получи незабавен резултат, може в последствие да доведе към сериозен, възможно е и към въоръжен конфликт. На давайте обещания, които няма да успеете да изпълните.

86 www.gostclub.com

Актерское мастерство - это не только удел профессионалов, в каждом из нас есть эта черта и именно эта характеристика будет иметь тенденцию к проявлению. Контакты и контракты, переговоры на высшем уровне и на уровне соседей по площадке, пройдут успешно. Не факт, что договоренности будут выполняться, но намерения будут расписаны в лучшем виде. Стратегия августа не будет отличаться дальновидностью, и желание получить сиюминутный результат может впоследствии привести к серьезному, возможно даже к вооруженному конфликту. Не давайте обещаний, которых не сможете выполнить.

AUGUST The acting skills are not only the lot of professionals, each of us has this feature and exactly this characteristic will tend to manifest. Contacts and contracts, negotiations at the highest level and at the level of neighbors on the site, will be successful. Not the fact that the agreements are going to be implemented, but intentions will be described in the best possible way. The August strategy will not be far-sighted, and the desire to get an immediate result can subsequently lead to a serious, perhaps even to an armed conflict. Do not make promises that you will not be able to fulfill.


www.gostclub.com

87


Адреси и разпространение a AQUAHOUSE Варна, КК “Константин и Елена” +359 52 812 812 www.aquahouse.bg ASTOR GARDEN HOTEL Варна, KK “Константин и Елена” +359 52 817 700 www.astorgardenhotel.com ATA DERMA Пловдив, бул.”Копривщица” 36А каб.3 +359 884 51 51 81 www.ataderma.com

В Воденицата София, Парк »Витоша” /до Драгалевски лифт/ +359 888 70 31 03 +359 888 81 85 18 www.vodenitzata.com

е Елана Бюти, Restylane +359 2 962 01 70 www.restylane.com/bg fb.com/RestylaneBG

л Лебед София, Самоковско шосе 241 +359 889 00 88 88 www.restaurantlebed.com ЛОГОДАЖ +359 73 88 29 06 www.logodajwinery.com

о Оптики Leonardo СОФИЯ: бул. Витоша 35А бул. Витоша 48 ул. Граф Игнатиев 48 ПЛОВДИВ: ул. Княз Александър 5 ул. Княз Александър 29 ВАРНА: ул. Драгоман 16 ул. Княз Борис I 33 ул. Княз Борис I 29 ул. КнязБорисI 29 VarnaMall - Етаж 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Ул. Независимост 7 БУРГАС: MallGalleria Бургас - Етаж 1 www.leonardo.bg fb.com/leonardooptics

b BLU BAY Design Hotel Sozopol Созопол, България +359 898 20 20 80 www.blu-bay.com

88 www.gostclub.com

e EODent www.eo-dent.com fb.com/EODent София, бул. ”Арсеналски” 11 +359 2 963 03 09, +359 885 003 706 София, бул. ”З. Стоянов”, бл. 417 +359 2 927 08 18 +359 886 097 405 София, ул ”Св. Пимен Зографкси” 16 +3592 483 70 72 +359 884 45 45 77 София, бул. ”Черни връх” 6А +359 888 50 05 22 +359 888 50 0533 София, ул. ”Св. Пимен Зографски” 16 +359 888 14 10 10 Перник, ул. ”Ч. топче” 2 +359 76 60 18 00 +359 76 60 19 00 +359 886 097 401 Перник, бул. ”Ю. Гагарин”, бл 35/37 +359 76 67 21 00 +359 886 097 403

F Fort Premier Hotel +359 56 980 047 www.premierfort.com

G GAZPROM BULGARIA www. gazprom-petrol.bg Global Travel www.globaltravel.bg София, бул. Патриарх Евтимий №27 +359 2 981 0888 +359 876 80 60 17 office@globaltravel.bg Golden Nero София, бул. Витоша 180 +359 898 49 08 85 +359 2 953 10 01 www.goldennero.com Goto Jewellery and Diamonds Goto Jewellery and Diamonds Ring Mall +359 876 778 669 Goto Jewellery and Diamonds Paradise Center +359 876 778 680 Goto Gold and Silver НДК +359 879 998 315 Goto Gold and Silver Лом 1А +359 876 778 639 Goto Jewellery and Diamonds Planet club Day and Night +359 876 778 662 Goto Gold and Silver Velingrad +359 878 155 111 Goto Jewellery and Diamonds хотел ARTE Spa&Park 5* +359 876 778 663 www.gotodiamond.it

I INMEDIO www.lagardere-tr.bg

l La Casa София, бул. Васил Левски 45 +359 879 522 272 www.lacasa.bg LUKOIL BULGARIA www.lukoil.bg

m Murphy СОФИЯ: Ул. Граф Игнатьев 3, Бул. Болгария 11, Ул. Константин Иричек 11 +359 2 981 27 48 +359 887 42 71 92 www.murphystyle.com

O Orange Fitness www.orangefitness.bg София, Paradise Center +359 2 476 66 66 Варна, ул. Никола Вапцаров 3В +359 52 712 700

P Porto Maltese София, Торговый Центр Paradise Бул. Черни Връх, 100, 3 этаж

S Sante BG santebg-online.com София, бул. Витоша 192, вх. Б, ет.2, ап.4 +359 888 44 11 93 +359 2 852 00 99 donna@santebg.com The Art Of Taste By Sonja София, бул Черни Връх 220 +359 899 29 66 69

T Trans Import Bulgaria transimport.com +359 2 989 09 88 office@transimport.com Turkish Airlines turkishairlines.com София, бул. Цар Освободител 14, Landmark Centre Sofia, офис 01-14 +359 2 947 40 06 +359 2 947 40 07 Летище София, Терминал 2 +359 2 937 31 21

V VERTERA Organic Стефан Букреев “Тера Органик България” София ,бул.Джеймс Баучер 18 , +359 896 55 79 55


ЕСЕН | ОСЕНЬ #8

®

НА БЪЛГАРСКИ | НА РУССКОМ

PRICE 5 BGN

ISSN 2367-8402

ISSN 2367-8402

PRICE 5 BGN

® БГ | РУ | EN #10

БГ | РУ | EN #9

®

Coming Soon...

PRICE 2.60 € ISSN 2367-8402

ISSN 2367-8402

PRICE 5 BGN

SUBSCRIPTION gostclub1@gmail.com

1 YEAR 4 ISSUES 10€


#10 2018

СПИСАНИЕ ГОСТ ® 2018

GOST MAGAZINE ® 2018

ГОСТ ЖУРНАЛ ® 2018

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Евгения Стайловска

CHIEF EDITOR Evgenia Styleofsky

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Евгения Стайловская

ФОТОГРАФ КОРИЦА Любо Сергеев www.sergeevstudio.com

PHOTOGRAPHER COVER Lubo Sergeev www.sergeevstudio.com

ФОТОГРАФ ОБЛОЖКА Любо Сергеев www.sergeevstudio.com

ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ Климент Калчев www.kliment.bg +359 898 57 07 75

DESIGN AND PREPRESS Kliment Kalchev www.kliment.bg +359 898 57 07 75

ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТЬ Климент Калчев www.kliment.bg +359 898 57 07 75

ФОТОГРАФ Пейо Пеев www.artstudioallure.com

PHOTOGRAPHER Peyo Peev www.artstudioallure.com

ФОТОГРАФ Пейо Пеев www.artstudioallure.com

АВТОРИ Евгения Стайловска Анастасия Кристова

AUTHORS Evgenia Styleofsky Anastasia Kristova

АВТОРЫ Евгения Стайловская Анастасия Кристова

ИЗДАТЕЛ ZENIT UNITED® ISSN 2367-8402 gostclub1@gmail.com

PUBLISHER ZENIT UNITED® ISSN 2367-8402 gostclub1@gmail.com

ИЗДАТЕЛЬ ZENIT UNITED® ISSN 2367-8402 gostclub1@gmail.com

РЕДАКЦИЯ тел: +359 89 589 80 12 ГОСТ

CONTACTS tel: +359 89 589 80 12 GOST Magazine

РЕДАКЦИЯ тел: +359 89 589 80 12 ГОСТ

WWW.GOSTCLUB.COM Списание ГОСТ използва авторски текстове и снимки, материали, предоставени от компаниите-вносители на представените търговски марки. Използването, препечатването или разпространяването на части или цели материали от списанието без писменото съгласие на редакцията е абсолютно ЗАБРАНЕНО. Редакцията не носи отговорност за достоверността на материали, предоставени за публикуване от рекламодателите. ©Всички права запазени.

Журнал ГОСТ использует авторские тексты и снимки, а также материалы предоставленые компаниями - представителями различных торговых марок. Использование, печать или распростронение целого или частей материала журнала, без письменного разрешения издателя, ЗАПРЕЩЕНО. Издатель не несёт ответственности за информацию и материал, предоставленный рекламодателями. ©Все права защищены.FLY M O R E WITH THE AIRLINE THAT FLIES TO MORE COUNTRIES THAN ANY OTHER