Page 1

Jaargang 8, nr. 1, april 2011

fronttaal

1

ZENDING OVER GRENZEN

‘Seeds of Hope’ In dit nummer: Actie: ‘Seeds of Hope’ Terugblik Operatie Winterhulp Nieuws uit Oost-Europa

pagina 3 pagina 4 pagina 5


Kindertehuizen eenzaamheid en ontwrichte gezinnen…

Woord van dank Dankzij uw hulp kunnen we onszelf nu redden! In de stem van Danijela Gusic horen we een mengeling van trots en blijdschap, maar ook van weemoed. Wat is ze blij en dankbaar voor de hulp van Zending over Grenzen die haar sinds november 2005 weer hoop en veerkracht gaf. Vijf jaar geleden zaten we compleet aan de grond. Mijn man, werkloos, was drugsverslaafd en werd opgenomen in een afkickkliniek. Ik stond op straat, met drie opgroeiende kinderen. Danijela kon met haar kinderen bij haar moeder intrekken. Gelukkig, een dak boven hun hoofd: maar daarmee was ook alles gezegd, want een inkomen om van te leven was er niet. Ik klopte bij verschillende instanties aan, maar kreeg steeds te horen dat men ons niet kon helpen. Tot mijn grote verbazing werd ik door de mensen van Zending over Grenzen hartelijk ontvangen. Ze namen de tijd om naar mijn verhaal te luisteren. Sinds lange tijd voelde ik me weer waardevol en gerespecteerd. Kort daarna bezocht onze coördinator Danijela, haar moeder en haar kinderen, om zich van de situatie op de hoogte te stellen. Het was overduidelijk dat dit gezin dringend hulp nodig had. En zo kwamen ze in het sponsorprogramma. Voor hen betekende dat niet alleen materiële hulp, maar vooral ook rust en emotionele support. Nu, vijf jaar later, is de man van Danijela, Sasa weer thuis en vrij van zijn drugsverslaving. Maar Sasa kan helaas niet voor inkomen zorgen. Hij is gewond geraakt tijdens de oorlog, waardoor hij arbeidsongeschikt is. Hiervoor ontvangen Sasa en Danijela sinds kort een uitkering. En… Danijela heeft inmiddels een vaste baan gevonden in een bakkerij. Zonder de hulp van de sponsors van Zending over Grenzen waren we niet zo ver gekomen. Jullie zijn ons tot grote steun geweest, niet alleen materieel, maar vooral door jullie grote betrokkenheid. We zullen jullie nooit vergeten! 2

‘Moldavië? Oh, leuk’. Een korte stilte… 'Eh, waar ligt dat? En wat ging je daar dan doen?’ Dat is ongeveer de reactie die ik krijg als ik vertel over mijn reis naar Moldavië. Trots vertel ik dan aan de geïnteresseerde toehoorder de precieze ligging en de achtergronden van dit land. Pas later vertel ik dan dat ik tot twee jaar terug óók nog nooit van Moldavië had gehoord. Sponsorkind Sinds ongeveer twee jaar ondersteunen wij als gezin een Oost-Europees jongetje uit het sponsorprogramma van Zending over Grenzen. ‘Ons’ sponsorkind heet Pavel. Eind 2010 ging ik hem bezoeken. Ik was niet alleen nieuwsgierig naar het jongetje op de foto, maar ook naar dat land waar ik tot voor kort het bestaan niet van wist. Daarnaast wilde ik graag weten wat Zending over Grenzen allemaal doet, en vooral ook hoe ze dat dan doen.

Maar ook een wereld vol liefde, gastvrijheid, trots en overlevingsdrang. Een wereld waarin men van niets iets maakt en ‘gewoon’ doorgaat. En dan de enorme verschillen tussen arm en rijk: overduidelijk aanwezig. Verschil uitmaken Het was een bijzondere ervaring en ik vond het geweldig om mee te reizen en van zo dichtbij te mogen zien wat er gebeurt met wat we geven. En natuurlijk om Pavel te ontmoeten; een guitig,

‘‘Stiekem vroeg ik me ook een beetje af of al die spullen die we gaven nu echt wel goed terecht kwamen.”

Leuke en bijzondere tijd Dus… daar ging ik. Zonder man en kinderen, in gezelschap van een tiental kleurrijke mensen. Samen met hen beleefde ik een geweldig leuke en vooral bijzondere tijd. Een leuke tijd vanwege de gezelligheid, de toeristische bezoekjes aan bijvoorbeeld het gangenstelsel van Milestii Mici met 200 kilometer aan opgeslagen wijn en natuurlijk het eten bij Andy’s Pizza. Een bijzondere tijd door de vele indrukken die we te verwerken kregen. Het was een totaal andere wereld waar we instapten. Een wereld met waterputten en paardenwagens, Dacia’s en steenkool. Een wereld met weeshuizen, eenzaamheid en ontwrichte gezinnen.

11-jarig joch! Ik realiseer me dat wat we doen misschien niet veel is, maar voor Pavel toch zeker wat uitmaakt. Al was het maar dat het bijzonder stoer is dat je bezoek krijgt van zo'n mevrouw uit het verre Nederland; iemand die kennelijk om je geeft. Zijn vriendjes willen nu ook graag zo'n sponsor. Nu maar hopen dat mijn vriendinnen ook zo'n sponsorkind willen!

Nienke Nieuwenhuizen

Sponsorreizen 2011 De ervaring leert dat een persoonlijk bezoek aan uw sponsorkind of -gezin een enorme bemoediging is voor het Oost-Europese gezin of kind en tegelijkertijd een onuitwisbare indruk achterlaat bij de sponsor. Daarom worden er ook in 2011 weer sponsorreizen georganiseerd. Ook als u nog geen sponsor bent, maar wel geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom om mee te gaan op reis. Een uitgelezen kans om te ervaren wat persoonlijke aandacht en liefde betekent voor kansarme mensen in Oost-Europa. Voor meer informatie: Afdeling Sponsorprogramma’s, tel. (036) 536 26 55.


Help ons helpen!

Zaaigoed voor Oost-Europa De hulp van Zending over Grenzen aan Oost-Europese, (kans)arme gezinnen is gericht op het structureel verbeteren van leefomstandigheden en toekomstperspectief, met als uiteindelijk doel: het opbouwen van een zelfstandig en onafhankelijk bestaan. Ons nieuwe project ‘Seeds of Hope’ draagt daar in grote mate aan bij. Alleen met úw hulp heeft dit project kans van slagen.

Een steun in de rug Het project ‘Seeds of Hope’ (vertaling: Zaadkorrels van Hoop) geeft een gezin de kans om in eigen onderhoud te voorzien. Zending over Grenzen biedt de gezinnen die deelnemen aan dit project een basisopleiding aan in groenteteelt, het gebruik van gereedschap, meststoffen en zaden van hoge kwaliteit. Zo kan een gezin een eigen moestuin aanleggen. Het eigen initiatief van planten, bewerken en oogsten zorgt niet alleen voor goed en gezond voedsel, maar geeft de gezinnen ook nog eens ongelofelijk veel voldoening. Met een zekere trots presenteren ze hun eigen verbouwde groenten. Uiteindelijk zijn ze niet of nauwelijks meer afhankelijk van de hulp van een ander. Dat geeft vertrouwen in de toekomst!

Opbrengst Een seizoen zaaien levert vaak een grotere oogst op dan je in één seizoen kunt consumeren. Daarom maken veel vrouwen de resterende groenten in, zodat er ook in de wintermaanden een gezonde en voedzame maaltijd op tafel gezet kan worden. En zelfs na het inmaken blijft er vaak nog een rest aan groenten over… Met het oog daarop stimuleren we de gezinnen om de groenten te verkopen. Dat zorgt voor extra inkomen.

Op weg naar een zelfstandig bestaan. U kunt het verschil maken! Onze lokale medewerkers kunnen al voor € 20,- een doos met kwaliteitszaden samenstellen. De samenstelling is zorgvuldig afgestemd op de lokale bodem, de teeltmogelijkheden en de smaak van de gezinnen.

Helpt u mee? Stort uw bijdrage op giro 29.62.556 o.v.v. ‘Seeds of Hope’ Hartelijk dank!

3


TERUGBLIK OPERATIE WINTERHULP

Een warm gebaar Als de winter zijn intrede doet, zijn duizenden OostEuropese gezinnen en ouderen vaak de wanhoop nabij. Een winter die over het algemeen veel strenger is dan in Nederland, bezorgt velen van hen slapeloze nachten…

Uitgeput Nog steeds leeft een deel van de Oost-Europese bevolking in grote armoede. In het afgelopen jaar zijn er zelfs weer meer mensen onder de armoedegrens gekomen: veel burgers zijn hun baan kwijtgeraakt en daarnaast zijn de prijzen van bijvoorbeeld gas, voedsel en kleding fors gestegen. Zelfs de eindjes aan elkaar knopen lukt niet meer. Niet wetend hoe en of ze de volgende dag kunnen overleven, zijn veel gezinnen en ouderen ten einde raad. De dagelijkse overlevingsstrijd wordt uiteindelijk een uitputtingsslag. Een helpende hand is hun enige hoop… Operatie Winterhulp Jaarlijks ontvangen vele duizenden noodlijdende gezinnen en ouderen, maar ook kinderen in tehuizen, winterhulp van Zending over Grenzen. We helpen hen de barre winter door met extra voeding, warme winterkleding en schoenen, mutsen, sjaals en handschoenen, dekens en waar nodig stookhout. Ook in de afgelopen wintermaanden hebben we vele goederen uitgereikt. Dat resulteerde in vele blije en dankbare gezichten! Dankbaar Door úw bijdrage was het mogelijk om deze kwetsbare mensen weer een hart onder de riem te steken. We laten u dan ook graag delen in enkele ontroerende berichten:

Het lukt me niet om werk te vinden, zelfs een tijdelijke klus is tegenwoordig moeilijk te krijgen. Als ik denk aan mijn kinderen, dan breekt mijn hart. Ik kan niet voor hen zorgen, er is geen geld voor eten en kleding. Dank aan God, dat we hulp kregen van Zending over Grenzen.

Ivan Scura (Moldavië)

Niemand heeft ons ooit gevraagd of we iets nodig hadden, laat staan dat er iemand was die hielp. Het is voor het eerst dat ik hulp krijg, zonder dat ik er iets voor hoef te betalen.

Maya Krushaliyska (Bulgarije)


Bb

Nieuws uit Oost-Europa

Buitenlands bijpraten

‘Van onze correspondent’

Albanië oogt rustig maar schijn bedriegt…

Onze collega Maria Babak stuurde ons onderstaand artikel uit één van de Oekraïense kranten. Een verhaal dat laat zien hoe schrijnend de situatie van veel kinderen en gezinnen is wanneer ze gevangen zijn in een web van armoede. Verwaarloosd In Ternopil, een stad in het westen van Oekraïne, worden maandelijks ouders ontzet uit de ouderlijke macht. Alcohol- of drugsgebruik, mishandeling en verwaarlozing maken dat ouders niet meer in staat zijn voor hun kinderen te zorgen. Kortgeleden trof de politie een vierjarig jongetje aan langs de kant van de weg. Zijn dronken moeder was hem uit het oog verloren en was kennelijk ook bepaald niet bezorgd over het lot van haar kind. Het jongetje werd naar een weeshuis gebracht en pas een week later kwam zijn moeder hem halen. Toen de kinderbescherming werd ingelicht, bleek dat van deze moeder al eens eerder een kind Bron: News of the Village - Oekraïens Nieuwsblad was zoekgeraakt.

Toekomstgericht Aanhoudende armoede maakt dat veel ouders soms ten einde raad zijn. Ze vluchten voor de harde realiteit, helaas is dat vaak een vlucht in alcohol of drugs, met ingrijpende gevolgen voor hun kinderen. Om niet in zo’n uitzichtloze situaties te belanden, helpt Zending over Grenzen kinderen en gezinnen door hen op te nemen in het sponsorprogramma. Daarmee zijn ze verzekerd van voedsel, kleding en schoolmateriaal voor de kinderen, maar ook emotionele steun en sociaalmaatschappelijke begeleiding, waardoor een vlucht in alcohol of drugs niet nodig is. Voor de lange termijn zijn we gericht op de komende generatie, die door onderwijs en vakopleidingen kans maakt op een andere, betere toekomst.

In de media is er veel aandacht voor de onrust in de Arabische landen. Maar dat het ook al weken onrustig is in Albanië schijnt voor de media een minder heet hangijzer te zijn. Al sinds 21 januari worden er regelmatig demonstraties gehouden, met als doel de zittende regering omver te werpen. Wat vreedzaam begon, loopt langzamerhand uit de hand, met als gevolg dat er inmiddels al tientallen doden en gewonden zijn gevallen. Medewerkers van Zending over Grenzen ongerust ‘De spanning is momenteel overal voelbaar: de mate van criminaliteit stijgt, het aantal zelfmoorden neemt toe, roofovervallen zijn opeens overal aan de orde van de dag. Het lijkt wel een soort psychologische destabilisatie van ons land en onze burgers. Bijna iedere Albanees voelt de spanning van 1997 weer, toen was ons land in totale chaos en paniek’ - schrijft Monika Qerimi (onze manager in Albanië) ons. Internationale gemeenschap Het is moeilijk om de aandacht te verdelen, nu er op zoveel plaatsen onrust heerst in de wereld. Toch maakt de internationale gemeenschap zich ook zorgen over de escalatie van de politieke strijd in Albanië. Sinds eind 2010 mogen Albanezen visumvrij reizen binnen de Schengenlanden. Ook is het land reeds NAVO lid. Maar het land kampt nog steeds met corruptie en politieke instabiliteit. Niemand zit te wachten op nieuwe onrust op de Balkan. Gezinssponsoring Eén van onze hulpprogramma’s in Albanië is het gezinssponsorprogramma. De broodnodige hulp aan gezinnen die onder de armoedegrens leven, blijft gewoon doorgaan! Wel zullen we de pakketjes die sponsors naar hun gezin in Albanië willen sturen, voorlopig even bewaren. De huidige situatie in Albanië zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid en mogelijke corruptie bij de douane.

Meer weten over onze sponsorprogramma’s, kijk dan op: www.zendingovergrenzen.nl en www.helpeengezin.nu 5


Bp

Nieuws uit Nederland

Ons jaarverslag 2010 is afgerond. Wilt u het inzien, dan kunt u een exemplaar aanvragen op: (036) 536 36 15 of per e-mail: info@zendingovergrenzen.nl

Binnenlands bijpraten Een verfrissende klus

Goederen worden hulpgoederen

Ontvangen: hygiëneartikelen, 21 palletdozen, met een inhoud van gemiddeld 560 kg per doos. Daarmee kunnen we heel wat gezinnen, kinderen en kindertehuizen weer blij maken…

Veel bedrijven weten Zending over Grenzen te vinden als het gaat om goederen die ‘afgedankt’ worden. Regelmatig ontvangen we royale partijen goederen, die hun weg vinden naar arme gezinnen, kinderen en noodlijdende kindertehuizen in Oost-Europa. Een greep uit de goederen die we in het eerste kwartaal van 2011 ontvingen: > meer dan een trailer vol schoolartikelen > grote voorraad medische artikelen > 4000 knuffels > circa 25 palletdozen sport- en bedrijfskleding, algemene kleding en ondergoed > sportartikelen, citruspersen, lampen, schoenen en kaarsen. Schenkende bedrijven: BEDANKT!

Maar voor het zover was, moest er wel een berg werk worden verzet door talloze vrijwilligers. Alle shampoos, conditioners, deodorants en gels waren op één grote hoop in palletdozen aangeleverd, met als gevolg dat er heel wat producten kapot waren gegaan tijdens het vervoer naar Almere. Onze vrijwilligers hebben het geweten: alle kleverige producten werden één voor één schoongemaakt en opnieuw per soort ingepakt. Vrijwilligers: Hartelijk dank voor jullie inzet!

PS: Heeft u familie of vrienden die een bedrijf runnen en dergelijk partijen goederen overhouden?! Breng hen gerust met ons in contact. Graag zelfs!

Gezocht: Nieuwe inzamelingsadressen We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzamelingsadressen. Dus, heeft u extra ruimte, in een schuur of op zolder? En u zou die ruimte graag zinvol willen benutten? Meld u dan aan! Wij zijn met name op zoek naar adressen in de regio Rotterdam (stad), Amsterdam (stad), Den Haag (stad), Veluwe en Overijssel. Voorwaarde is wel dat u een droge ruimte heeft, waar u minimaal 50 zakken kunt opslaan. Wij overleggen met u wanneer onze chauffeur de kleding komt ophalen.

Activiteitenkalender Ontmoetingsdag voor sponsors en donateurs, Almere donderdag 28 april 2011 Sponsorreizen (o.v.b. voldoende deelname) Moldavië begin oktober 2011

PS: Inzamelingsadressen ten zuiden van de grote rivieren zijn ook welkom, maar dan dient u over een opslagruimte van minimaal 150 zakken te beschikken. matie te geven, hebben wij een speciale brochure samengesteld. Deze kunt u vrijblijvend opvragen op tel. (036) 536 36 15 of per e-mail: info@zendingovergrenzen.nl

Nalaten met Rendement Misschien heeft u erover gehoord in de media: ‘de Week van het Testament’ van 18 - 23 april 2011. Wellicht heeft het u aan het denken gezet, maar bent u nog niet tot actie overgegaan. Dat kan natuurlijk alsnog… Lastige overweging? Het opmaken van een testament is geen alledaagse gebeurtenis, maar natuurlijk wel iets om bij stil te staan. En dan is er nog de vraag welke mogelijkheden er allemaal zijn, en waarom het fiscaal aantrekkelijk is om een Goed Doel op te nemen in uw testament. Om u hiervoor meer infor-

Tenslotte In 2010 ontvingen we uit legaten en erfstellingen een bedrag van ruim € 200.000,-. Hierdoor kon er aanzienlijk meer werk worden verzet in Oost-Europa, zoals extra voedselhulp, het bekostigen van een medisch noodzakelijke ingreep, gezinshulp en vakopleidingen. Iedere nalatenschap die wij mogen ontvangen, zal volledig ten goede komen aan de projecten in Oost-Europa.

ZENDING OVER GRENZEN Colofon

Fronttaal is een uitgave van Zending over Grenzen en verschijnt drie keer per jaar. Redactieadres: Postbus 1222, 1300 BE Almere. Bezoekadres: Omroepweg 10, 1324 KV Almere. Tel. (036) 536 36 15. E-mail: info@zendingovergrenzen.nl Website www.zendingovergrenzen.nl Rekeningnr. 2962556. ISSN 1574-7824. Kvk. 411 88 479. Vormgeving: www.woltersvormgeving.nl Drukwerkbegeleiding: Mailtraffic, Zwolle.

6

België: Missie Over Grenzen, Maria-Theresiastraat 114, B-3000 Leuven Tel. (00 32) 16 204007. Fax (00 32) 16 202675.

Fronttaal voorjaar 2011  
Fronttaal voorjaar 2011  

Aandacht voor het nieuwe project "Seeds of Hope", nieuws uit Oost-Europa en een terugblik op de actie Operation Winter Rescue.

Advertisement