Haur Besoetakoa. Paristik datorren artista

Page 1


2


Unai Iturriaga Alex Sanvi

Haur Besoetakoa Pa r i s t i k d at or r en a rt i s ta

3


Bigarren honetan ere eskerrak eman nahi dizkiogu Sedyas adiskideari, laguntzagatik. Berak koloreztatu dizkigu 17. orrialdetik 22.era bitartekoak.

Haur Besoetakoa

Pa r i s t i k d at or r en a rt i s ta Lehen edizioa: 2018ko urria © Unai Iturriaga eta Alex San Vicente © Euskal Herriko Ikastolak EKE EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK Errotazar bidea, 126 - 20018 Donostia 943 445 108 - info@xabiroi.ikastola.eus www.xabiroi.eus www.facebook.com/xabiroi Lege gordailua: SS-954-2018 • ISBN: 978-84-946072-8-8 Inprimatzailea: Gertu inprimategia Oñati - 943 78 33 09

Laguntzaileak:

4


1- Itzulera

5


6


7


8


9


10


11


12