Vyno žurnalas nr. 39. 2021 m. birželis.

Page 1

45

skirta tik alkoholio verslo specialistams

2021 NR. 39

birželis


46

Whisky Ambassador Vienos dienos trukmės mokymo programa. Išklausę programas ir išlaikę egzaminą gausite vienintelį Škotijoje ir Didžiojoje Britanijoje oficialiai pripažintą „Whisky Ambassador“ sertifikatą.

Mokymai vyks 2021 m. spalio 16 d. Informacija ir registracija: el. p.: egle@someljemokykla.lt tel. +370 655 40970 www.someljemokykla.lt


redaktoriaus žodis

Redaktoriaus žodis

G

erbiamieji skaitytojai, rašau šį tekstą Lietuvoje vis dar

dabartinis Lietuvos antialkoholinio verslo laikotarpis yra

jausdamasis kaip kreivų veidrodžių karalystėje. Todėl

trumpesnis už mirksnį. Todėl 100 puslapių vėl pripildėme

šį informacinį leidinį ir vėl skiriame tik alkoholinių gėrimų

tekstų ir faktų, nuotraukų ir žemėlapių, skonių ir emocijų. Gero

verslo specialistams. Sugrįžtančios laisvės nuojauta, aplankiusi

skaitymo. Nepraradame vilties vėl virsti tikru žurnalu.

2020 metų Seimo rinkimų naktį, vis dar nevirto realybe. Valstybėje vis atsiranda „svarbesnių reikalų“. Tačiau mes,

„Vyno žurnalo“ vyr. redaktorius

informacinių lapelių leidėjai, nuo komercinės žiniasklaidos

Arūnas Starkus

skiriamės tuo, kad veikiame iš idėjos. O idėja yra ta, kad 9000 m. pasaulinės ALKOHOLINIO vyno kultūros istorijoje


2

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


turinys

3

turinys vynas ir vyno regionai 4 psl.

Vynas Europos širdyje. Caroline Gilby

26 psl.

Kaip gyvena Shelby Perkins

28 psl.

Barbera iš Asčio ar iš Albos. Aidas Šemežys,

40 psl.

Oregono „Pinot Noir“. Arūnas Starkus

44 psl.

2020 m. Bordo derlius. Arūnas Starkus

vyno kultūra, ekonomika ir mokslas 15 psl.

Vynas ir Covid 19

56 psl.

Koks vynas patinka „Coravin“. Narimantas Miežys

97 psl.

Kiek natūralumo yra natūraliajame vyne? Petras Jarašūnas

ne tik vynas 8 psl.

Kuršmarių žuvies derinimas su vynu. Linas Vaitulevičius

16 psl.

Apie kavą prie kavos. Rasa Starkuvienė

32 psl.

Nepriklausomi viskio išpilstytojai. Justina MacLellan

36 psl.

Tarp cukraus ir romo. Arūnas Starkus

Lietuviškas vynas 21 psl.

Koks lietuviško „Regent“ skonis. Arūnas Starkus

LSA lietuviško vyno čempionatas 59 psl.

Čempionato rezultatai

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


4

Vengrija

Vynas Europos širdyje Caroline Gilby Vyno magistrė Pačioje Europos širdyje yra šalis, apie kurią mažai žinome. Jos sostinė Budapeštas, kaip vienas didingiausių pasaulio miestų, įprastai pritraukia turistų, tačiau nuostabus kraštovaizdis už sostinės ribų jų dažniausiai nesudomina. Vynas Vengrijoje gaminamas nuo keltų laikų, o vynmedžiai čia auga ant kiekvieno kampo. Kadaise šalis užėmė trečią vietą pasaulyje pagal vynuogynų plotą. Net ir šiandien, turėdama 58 tūkst. hektarų vynuogynų, Vengrija yra 7-oje vietoje Europoje ir lenkia tokias geriau žinomas vyndarystės šalis kaip Austrija ir Graikija. 180 veislių vynuogės, augančios ant vulkaninės kilmės uolienos, kurios yra daugiau nei kurioje kitoje Europos šalyje, sudaro nuostabią Vengrijos kraštovaizdžio mozaiką. Naujaisiais laikais iškilo daug aistringų, pažangiai mąstančių vyndarių, nenusigręžiančių nuo savo istorinės vyndarystės, bet gaminančių vynus XXI amžiaus vartotojui.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Vengrija

5

l Ördögároko slėnis Vilanio apylinkėse

T

rumpai pridursiu, kad Vengrijos teritorijoje žemės paviršiaus sluoksnis yra neįprastai plonas – taip smarkiai šalį paveikė

Kitas nuo seno čia gaminamas vynas – „Szamorodni“ (lenkiškas žodis, reiškiantis „koks išėjo“). Jis daromas ne iš rinktinių

vulkaniniai reiškiniai (laimei, jau pasibaigę). Tačiau drauge tai

uogų, o iš kekių ir gali būti saldus ar nuostabaus, bet reto stiliaus

suformavo neįtikėtinai kompleksišką vynuogynų dirvožemį ir

– su mielėmis brandintas sausas. Šiuolaikinis „Szamorodni“ yra

padovanojo daugiau nei 1300 karštųjų versmių bei natūralių

švelniai, vaisiškai saldus, kiek pabrandintas ąžuolo statinėje,

gydyklų visoje šalyje. Vengrijoje yra 22 atskiri vyno regionai, 39

todėl gali būti puiki įžanga į saldžiuosius Tokajaus vynus.

saugomos kilmės vietos nuorodos, pagrįstos terroir, vynuogių

Šio regiono kraštovaizdį sudaro apie 400 užgesusių ugni-

veislių ir žmonių kultūros išskirtinumu. O vienas regionas –

kalnių ir sluoksniais nugulusi pamatinė vulkaninė uoliena,

Tokajaus – UNESCO paskelbtas saugomu dėl savo istorinio ir

paįvairinama geizerių. Tokajus yra pačioje šiaurinėje šalies

kultūrinio kraštovaizdžio.

dalyje, jame vėsu, bet regionas apsaugotas Zempleno kalnų (apaugusių miškais, kuriuose vyrauja aukštos medienos kokybės

ŠIAURĖS AKCENTAI Tokajus ir Vengrija neatsiejami vienas nuo kito (Tokaj etike-

bekotis ąžuolas (Quercus Petraea). Vis dažniau pripažįstama, kad čia yra puikus terroir sausajam vynui, kuris tikriausiai visada buvo daromas Tokajuje, tik nustumtas į šoną. Per pastaruosius

tėse – vieta, o Tokaji – vynas). Tokajus išgarsino Vengriją visame

du dešimtmečius sausasis vynas vėl buvo pradėtas vertinti kaip

pasaulyje savo nuostabiais, nepakartojamo skonio ir saldumo

rimtas vynas. Tam reikėjo, kad pasikeistų mąstymas, tarkim,

Aszu vynais. Juos pagaminti įmanoma tik dėl unikalių gamtos

pritaikyti vynuogynus sveikoms, ne kilniojo puvinio pažeistoms

sąlygų: rytais tvyrančio rūko (labai palankaus kilniajam puviniui)

vynuogėms, surasti joms tinkamus saulėtus, vėjo prapučiamus

ir saulėtų rudens popiečių, dvelkiant švelniam vėjeliui, kuomet

vynuogynus virš rūko zonos. Sausojo vyno gamybos plėtrą

vynuogės pavirsta sodraus skonio razinomis, vadinamomis Aszu

regione paskatino dvi pasaulinio lygio vietinių vynuogių veislės

ir renkamomis po vieną rankomis. Šie vynai buvo garbinami

– ‘Furmint‘ ir jos ainė ‘Hárslevelű’. Du trečdaliai regiono teritorijos

nuo amžių, ypač jais žavėjosi Liudvikas XIV, vadinęs tokajų

apsodinti ‘Furmint’ vynuogėmis, kurios pasižymi nuostabia

karalių vynu ir vynų karaliumi. Tikrąjį tokajaus grožį atskleidžia

ypatybe: iš jų galima pagaminti tiek itin sauso, tiek labai saldaus

nepaprastai tikslus saldumo ir gaivios rūgšties balansas, tai

vyno. Jos geba atskleisti vietos ypatumus. Todėl nenustembi

reiškia, kad vynas niekada netampa šleikščiai saldžiu ir gali bręsti

sužinojęs, kad ji yra ‘Riesling’ ir ‘Chardonnay’ „pusseserė“. Sausa-

daugelį metų.

sis vynas gali būti burnoje vibruojantis, energingas, plieninės

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


6

Vengrija

l Nagy-Egedo kalnas Egerio apylinkėse rūgšties, įprastai nebrandintas ąžuolo statinėje (panašus į sausą

Taip pat verta paminėti vynuoges ‘Kadarka’, kadaise buvusias

rislingą ar šabli). Taip pat sausasis tokajus gali būti komplek-

svarbiausia Vengrijos raudonųjų vynuogių veisle, tačiau

siškas, daugiasluoksnis, pripildantis burną skonio taip, kad

praradusias populiarumą dėl sudėtingos priežiūros vynuogyne ir

gali nurungti burgundiškąjį, dažnai protingai fermentuotas ir

blyškios spalvos. Bet pamažu jos vėl sugrįžta, nes vartotojai pa-

brandintas ąžuolo statinėje. Šie vynai gali nuostabiai bręsti. ‘Fur-

mėgo lengvą, džiaugsmingą, gero skonio vyną, ypač pagamintą

mint’ yra aristokratė tarp vynuogių, turinti šiek tiek pašėlusio,

iš senų vynmedžių derliaus (įsivaizduokite prieskoningą „Pinot

bohemiško laukiniškumo. Jos palikuonė ‘Hárslevelű’ taip pat

Noir“, kvepiantį žemuogėmis ir prieskoniais). ‘Kadarka’ taip pat

gali būti įdomi. Ji dažnai maišoma su ‘Furmint’, norint suteikti

yra privaloma sudedamoji dalis Seksarde gaminamame „Bikaver“.

pastarajai vaisiškumo, tačiau iš senų vynmedžių, augančių tinka-

Dar viena raudonųjų vynuogių veislė – ‘Cabernet Franc’ –

mose vietose, derliaus galima padaryti ir itin elegantiško stiliaus

ypač būdinga Vengrijai, ir, nors laikoma tarptautine, panašu, kad

nemaišyto sauso vyno. Už Tokajaus regiono ribų ‘Furmint’ dar

čia ji rado savo naujuosius namus. Nuo Luaroje, iš kur ši veislė

auginama Somlo vietovėje ir ant vulkaninių šlaitų į šiaurę nuo

yra kilusi, gaminamo vietinis „Cabernet Franc“ labai skiriasi, bet

Balatono ežero. Šios veislės universalumą įrodo ir tai, kad dėl

akivaizdu, kad šiaurės Vengrijos saulės prisigėręs kalkakmenis

natūralios, gyvybingos rūgšties ji yra puiki žaliava naujos kartos

ir liosas jam labai tinka. Iš tiesų, Vilanio regionas yra viena iš ne-

tradiciniu būdu gaminamam putojančiam Vengrijos vynui.

daugelio vietų pasaulyje, kur ‘Cabernet Franc’ yra populiariausia raudonųjų vynuogių veislė, aplenkianti ‘Cabernet Sauvignon’. Čia

RAUDONOJO BEIEŠKANT Vengrijos raudonasis vynas yra mažiau žinomas, ir ko gero

iš jų pagamintas vynas netgi turi savo atskirą nuorodą – Villányi Franc (ir atitinkamus derliaus bei brandinimo apribojimus). Šis vynas gali būti neįtikėtinai intensyvus, kompleksiškas, svarus,

šalis praleido gerą progą nepaskelbusi sava plačiausiai šalyje au-

bet visada turės ‘Cabernet Franc’ būdingos elegancijos ir šilkinių

ginamos vynuogių veislės ‘Kékfrankos’. Ji geriau žinoma ‘Blaufrän-

taninų pojūtį.

kisch’ vardu, nors beveik niekas neabejoja, kad prieš daug amžių

Smalsiam vyno vartotojui Vengrija dar daug ką turi pasiūlyti.

ji kilusi iš istorinės Vengrijos žemių, kur dabar yra Slovėnija.

‘Cserszegi Fűszeres’, ‘Ezerjó’, ‘Juhfark’, ‘Kéknyelű’, ‘Olaszrizling’ ir

Ankstesniais amžiais ji išpopuliarėjo, nes duodavo gausų derlių

‘Irsai Olivér’ – tai tik kelios vietinių baltųjų vynuogių veislės,

ir ją buvo palyginti lengva auginti. Šiais laikais vyndariai suprato,

į kurias verta atkreipti dėmesį. Raudonųjų pusėje yra puikių

kad patrauklus, gvazdikėlių aromato ir vyšnių skonio bei ener-

vynų iš tarptautinių veislių, taip pat atgaivinta keletas retų

gingos rūgšties vynas yra kaip tik tai, ko nori šiuolaikiniai vyno

istorinių raudonųjų, kaip ‘Csókaszőlő’, ‘Fekete Járdovány’ ir

vartotojai. Dauguma jų jau nebesižavi galingais, „raumeningais“

‘Bakator’. Vengrijos vyno pasaulis siūlo kone beribes galimybes

raudonaisiais, jie vis dažniau ieško gaivaus, harmoningo vyno,

tyrinėti, vyndariai mielai priima lankytojus. Taigi, viliojantis

tinkančio prie maisto – to, ką ‘Kékfrankos’ gali pasiūlyti. Tai su-

vyno pasirinkimas, vienas iš didingiausių pasaulio miestų (taip

pratusios vyninės šioms vynuogėms skiria geriausias augavietes,

pat ir gurmanų traukos vieta), natūralios gydyklos ir nuostabus

mažina derlių ir vyno gamyboje orientuojasi į elegantiškumą, o ne

kraštovaizdis – ko dar trūksta, kad įtrauktumėte Vengriją į savo

galingą ekstrakciją. ‘Kékfrankos’ vynuogės taip pat yra pagrindinė

kelionių maršrutą?!

sudedamoji dalis moderniame „Bikaver“ – prieskoningame, sultiškame raudonajame mišinyje, turinčiame tiek Egerio (Eger), tiek Seksardo (Szekszárd) saugomos kilmės vietos nuorodą.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

Vertė Asta Žūkaitė


7

Informacija ir registracija: el. p.: egle@someljemokykla.lt tel. +370 655 40970 www.someljemokykla.lt VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


8

Žuvis ir vynas

Kuršmarių žuvies derinimas su vynu Linas Vaitulevičius

Nors gegužė jau įpusėjo, pavasaris niekaip neįsibėgėja. Dangumi apatiškai velkasi lietaus debesys, slenka vienodos kaip silkės karantino savaitės, lėtai slūgsta trečioji COVID-19 pandemijos banga... Ir staiga šast! Kvietimas atvykti į Neringą ragauti šefo Donato Kučiko ruoštos Kuršmarių žuvies su vynu. Po užsitęsusio karantino kiekviena galimybė pietauti ne namie skamba viliojančiai, o tokioje ypatingoje vietoje – mūsiškėje Entre-Deux-Mers (sausumos juosta tarp Garonos ir Dardonės upių Bordo regione Prancūzijoje – red. past.) smėlio juostoje – su visam nuostabiai! Sutikau iškart.

I

štisus metus veikiantis Juodkrantės viešbutis-restoranas

Vynas neturėtų įvesti keistų – funky – skonio natų ar pavirsti

„Juodasis kalnas“ nuo marių nutolęs vos per šimtą žingsnių.

savo paties parodija, kaip kartais nutinka. Juokais sakoma,

Ir nors iš lauko terasos vandens nesimato, pamario jausmas

kad nėra tokio patiekalo, kurio nebūtų galima suvalgyti su

(kas tai – nuotaika? garsai? kvapai?!) persmelkia ir nepaleidžia.

pakankamai dideliu kiekiu kečupo (suprask, intensyvus kečupo

Neišnaudoti tokios ypatingos vietos pranašumų ir marių išteklių

skonis užgoš net prasčiausią maistą). Sodrus vynas, derinamas

būtų nusikaltimas klientui. Laimei, Donatas nėra nusikaltėlis.

su švelniu patiekalu, gali elgtis panašiai – dominuoti. Net jei tas

Restorano meniu suformuotas vietinių žvejų laimikio pagrindu:

vynas pats savaime yra labai skanus ir jums be galo patinka, toks

perpelė, žiobris, sterkas, ungurys, stinta – nelygu sezonas ir

derinys negali būti laikomas gerai subalansuotu, nes pirmiausia

žvejo dienos sėkmė. Mūsų užduotis – paragauti penkis patieka-

bus juntamas vynas, o ne patiekalas. Štai tokiais pagrindiniais

lus, paruoštus Kuršmarių žuvies ruošimo tradiciją šiuolaikiškai

kriterijais vadovavomės, bet gal jau pakaks teorijos. Skaitykite

interpretuojančio virėjo, ir priderinti prie jų vyną. Gal pavyks

toliau ir sužinokite, kaip sekėsi ją taikyti praktiškai.

atrasti derantį su visais penkiais patiekalais? Iš patirties žinome,

Pirmasis ant stalo atvyko UNGURYS DREBUČIUOSE SU

kad taip nutinka nedažnai. Vis dėlto, būna, kai kurių vynų gastro-

SKRUDINTA DUONA. Kuršmarių ungurys – vertinga tradicinė

nominis lankstumas ir potencialas maloniai nustebina.

žuvis, daugeliui puikiai pažįstama rūkyta. Gabalais kapota (!)

Istoriniuose vyndarystės kraštuose geriausiai su vietos

ir prieskoningame sultinyje išvirta ši žuvis ant stalo aptinkama

virtuve dera vietinių apylinkių vynas, dažnai iš autochtoninių

rečiau, bet šis receptas yra ne mažiau tradicinis. Beje, ne tik

vynuogių veislių, kilęs iš tų pačių vietų kaip ir virtuvės patiekalų

Lietuvoje – panašiai ruoštas Londono Temzės ungurys ilgą laiką

žaliava. Per šimtus metų vietos virtuvė ir vynai neišvengiamai

buvo kasdienis maistingas paprastų žmonių valgis. Šis patiekalas

suartėja, prisiderina ir vienas kitą papildo. Deja, Neringoje

valgomas šaltas, nes sultinys turi virsti drebučiais. Donatas visą šį

vyndarystės tradicijų neturime, todėl teko kliautis intuicija ir atsivežti tuziną „importinių“ kandidatų, kurie, mūsų manymu,

reikalą dar pakaitina aukšto slėgio inde, kad paskatintų kolageno bei kitų baltymų irimą ir išsiskyrimą (drebučių statybinė

galėtų derėti su Kuršmarių žuvies patiekalais.

medžiaga!). Dėl to turime neįtikėtinai vientisą umamio prisotintą

Primenu, kad vyno paskirtis ant pietų stalo – atskleisti kartu

skonį ir trapesnę, burnoje tirpstančią tekstūrą. Unguriai mėgsta

su juo ragaujamo patiekalo skonį, o ne atvirkščiai. Vynas turėtų

dumblėtas Kuršmarių vietas – ragaudami tai aiškiai juntame,

įrėminti patiekalą, paryškinti tekstūrą, drėkinti ir sklandžiai

kaip ir lengvą marinatui naudoto ryžių acto rūgštį. Ir koks gi

transportuoti gerklėn, tačiau neturėtų esmingai perkeisti

vynas galėtų visa tai ištverti? Žemiau išvardinti vynai pateikiami

patiekalo skonio, struktūros, šefo idėjos. Panašiai kaip druska!

ragavimo eilės tvarka ir atspindi mūsų mąstymo eigą, ieškant

Suvilgius patiekalą vynu skirtingi skoniai turėtų kuo greičiau

maisto ir vyno dermės.

susilydyti į vientisą pojūtį ir poskonyje neišsivaikščioti kas sau.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Žuvis ir vynas

3,5*

Meinklang Blauburgunder 2018 (Austrija)

Pasitarę nusprendėme pulti į kitą kraštutinumą ir išbandyti sultingą, gaivios rūgšties ir juntamų taninų ‘Pinot Noir‘ (‘Blauburgunder‘) vynuogių vyną, pagamintą natūraliuoju būdu. Norėjome įsitikinti, kad raudonasis vynas bus pajėgus šį patiekalą „padėti į vietą“. Ką gi, taip ir nutiko. Jauni vyno taninai noriai jungėsi su patiekalo aminorūgštimis (umamis!), o malolaktinio proceso prigesinta, bet vis dar aktyvi rūgštis pagaliau atsvėrė dumblą. Kaip ir reikėjo tikėtis, vynas išlindo į pirmąjį planą, dėl to derinys negali būti vadinamas labai geru. Visgi, mėgstantiems šį vyną – tikrai tinkamas pasirinkimas.

4*

Niepoort Lagar de Baixo Bairrada DOC 2017 (Portugalija)

Paskatinti netikėtos sėkmės su burnoje lenktyniauti nusiteikusiu „Meinklang“ raudonuoju, nusprendėme išbandyti labiau subalansuotą, rafinuotesnio skonio raudonąjį ‘Baga‘ vynuogių veislės vyną. Bingo! Manau, sunku būtų rasti geresnį raudonąjį palydovą. Bendras skonis buvo labai geras, vientisas. Maksimalaus įvertinimo neskyriau tik dėl per didelio vyno indėlio į bendrą skonį. Patiekalas su šiuo vynu – tarsi „Instagram“ filtru patobulinta fotonuotrauka – gražu, efektinga, bet retušavimas iškreipia tikrovę ko gero labiau, nei šefas norėtų.

3,5*

Friedrich Becker Cuvée Salomé Pfalz (Vokietija)

Priešingai „Gajos“ supertoskanai, šis vynas puikiai susilydo su patiekalu į skonio visumą ir gali būti drąsiai rekomenduojamas derinys tiems, kas nebijo gaivios, kiek perteklinės rūgšties (vyno indėlis). Mano nuomone, šis vynas dėl savo skonio ir struktūros turi nemažai gastronominio vyno požymių.

4,5*

Sebastien Riffault Akmeninė Sancerre AOC 2010 (Prancūzija)

Pagaliau atradome kažką panašaus į tobulą derinį. Štai tas vynas, kuriam paklūsta ungurys drebučiuose! Vynas ir patiekalas yra tos pačios svorio kategorijos ir vienas su kitu nesirungia. Skoniai susilydo į vientisą rafinuotą visumą – 1+1 tampa 3.

9

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


10

Žuvis ir vynas

Donatas Kučikas

Po ungurio drebučiuose ragavome BARŠČIUS. Ne paprastus, o kuršmariškai stebuklingus – išvirtus su ungurio karkaso sultiniu ir patiektus su plūduriuojančiu padegintu dūminiu ungurio gabalu dubenyje. Sriubos derinimas su vynu daugelio yra dar neatrastas malonumas, intuityviai sunkiau priimamas dėl įsivaizduojamo skysčių pertekliškumo („sviestas sviestuotas“). Iš dalies tai yra tiesa. Su vynu tinka ne visos sriubos, o tik jėgas atstatančios, restauruojančio tipo: riebesnės, sotesnės, tirštesnės, ryškesnės tekstūros (prisiminkime prancūzišką svogūnų sriubą, į kurią gamybos metu pilama vyno!). Prie tokios sriubos parinkus tinkamą vyną, atstatomasis efektas ir ragautojo pasitenkinimas gali išaugti keleriopai. Barščių sriuba, pagardinta unguriu, kaip tik atitinka minėtus kriterijus, todėl pabandėme atrasti prie jos derantį vyną.

„Keistuolis“ vynas ir vėl demonstruoja didelį lankstumą deriniuose su maistu. Prie barščių tinka tiek spalviškai, tiek jusliškai. Vienintelis subjektyvus trūkumas – vynas pastebimai parūgština ir suintensyvina patiekalą. Mėgstantiems skonio gaivą ir koncentraciją tai gali netgi patikti; kiti veikiausiai raukysis.

3,5*

Meinklang Blauburgunder 2018 (Austrija)

4*

Marc Morey Chassagne-Montrachet Ketvirtuoju mėginimu pagaliau atradome labai gerą derinį: vynas išlaiko patiekalo idėją jos neperkeisdamas, tik paryškina skonį ir ištęsia poskonį. Tiesiog skanūs barščiai virsta superbarščiais. To ir siekėme. AOC 2018 (Prancūzija)

3,5*

Valdespino Inocente Fino Jerez DO (Ispanija)

Nusprendėme „eiti žirgu“ ir atsikimšome šio puikaus sausojo chereso. Lengvieji fino cheresai būna pastebimai mažiau rūgštūs, tačiau sodresni už daugumą įprastų baltųjų vynų. Jų su niekuo nesupainiojamas išskirtinis aromatas ir skonis gali būti palaikytas „kaimišku“. Šio vyno derinys su barščiais manęs nenuvylė, nes pridėjo labai originalių natų. Rekomenduoju išbandyti gastronominių nuotykių ir įvairovės mėgėjams.

3,5*

Gramona Xarel.lo Mart Rose 2020 (Ispanija)

Spalviškai ir jusliškai – labai geras derinys. Kol neparagavau, buvau tikras, kad pabrėžtinas vyno vaisiškumas susipjaus su žemišku burokėlio sūrumu. Tikrovėje skoniai gerai susiliejo, o dalies ragautojų (moterų) nuomone – netgi puikiai.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Žuvis ir vynas

11

Po sriubos atėjo eilė perpelės (švelnesnė silkės pusseserė) ir žiobrio STRAGANINAI su keptais burokėliais ir ciberžolėmis gardinta bulvių košės „gėlyte“. Sibirietiškos kilmės straganina ruošiama iš šviežios žuvies, taigi galėtų būti palyginama su žuvies karpaču. Skirtumas tik tas, kad prieskoniais pagardinta žuvis prieš tai yra sušaldoma ir plonai padrožiama (rus. stragat - drožti). Straganinai žuvis turėtų būti kuo riebesnė (pvz., skumbrė), prieskoniai – neįmantrūs, žodžiu, tai yra asketiškas žvejų maistas, kurį, beje, jie mėgsta užgerti kuo nors stipresniu nei vynas! Šefo priedai patiekalą pavertė labiau Linas Vaitulevičius

restoraniniu ir mažumėlę komplikavo vyno parinkimą.

4,5*

Friedrich Becker Cuvée Salomé Pfalz (Vokietija)

Pirmu šūviu – į dešimtuką! Vynas puikiai susilieja su patiekalu, jį papildo ir išskleidžia.

3,5*

Sebastien Riffault Akmeninė Sancerre AOC 2010 (Prancūzija)

Iš esmės geras derinys, kuris galėtų būti labai geras, jei neišryškėtų kartesnės poskonio natos.

3,5*

Niepoort Lagar de Baixo Bairrada DOC 2017 (Portugalija)

Daugeliui derinys su šiuo raudonuoju pasirodė geras ar net labai geras. Manau, ne be burokėlių įtakos.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


12

Žuvis ir vynas

Ketvirtasis patiekalas – GRUZDINTA STINTA SU RAUGINTAIS KOPŪSTAIS. Kas neragavęs gruzdintos stintos? Kaip ir su visomis gero skonio žuvimis, su stinta persistengti neverta. Čia galioja taisyklė – kuo paprasčiau, tuo geriau. Svarbiausia, kad žuvis būtų kuo šviežesnė, o gruzdinimo tekstūra – traškesnė. Aš asmeniškai nebuvau bandęs stintos užkąsti raugintais kopūstais, bet, pasirodo, tai yra tradicinis priedas – pabandžius tiko ir patiko. Šefo paragintas valgiau pirštais: užsimeti žiupsnį kopūstų ant žuvelės ir – į burną. Tokį derinį tiktų užgerti net ir tamsesniu alumi, o galvojant apie vyną į galvą pirmiausiai ateina Vokietijos, ypač Elzaso, vynai: Kabinett kategorijos rislingas, „Pinot Blanc“ ar net „Gewurztraminer“. O štai kaip stinta derėjo su mūsų ragaujamais vynais.

3.5*

Sebastien Riffault Akmeninė Sancerre AOC 2010 (Prancūzija)

Čia jau geriau, ir galima rekomenduoti, nors vynas visgi linkęs dominuoti ir užgožti švelnų žuvies skonį.

4*

Marc Morey Chassagne-Montrachet AOC 2018 (Prancūzija)

Trečiuoju bandymu pagaliau pataikėme labai gerai, beveik puikiai. Burgundiškas baltasis atlieka savo darbą nebandydamas konkuruoti ir dominuoti.

3.5*

Niepoort Lagar de Baixo Bairrada DOC 2017 (Portugalija)

Jei jums kažkodėl norisi raudonojo vyno, tuomet šis derinys neturėtų nuvilti, tačiau vynas yra linkęs dominuoti.

3,5*

Meinklang Blauburgunder 2018 (Austrija)

Kur slypi šio vyno paslaptis?! Kol kas neatradome žuvies patiekalo, prie kurio šis vynas iš principo netiktų. Derinys gal ir netobulas, bet rauginti kopūstai ir vyno rūgštis gerai draugauja tarpusavyje, o žuvies skonis maloniai išryškėja.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Žuvis ir vynas

13

Na, ir pagrindinis patiekalas – svieste su žolelėmis KEPTAS STARKIO FILĖ, kepti smidrai, bulvytės ir saulėje džiovinti pomidorai. Nuostabiai atrodo lėkštėje, visų sudėtinių dalių skonis daugeliui puikiai pažįstamas, tačiau toks jų šviežumas ir kokybė pasitaiko ne kasdien. Ragaujame...

4,5*

Franz Haas Sauvignon Alto Adige DOC 2019 (Italija)

Smidrai visiems asocijuojasi su žoliškuoju „Sauvignon Blanc“, todėl nuo jo ir pradėjome. Viskas! Derinimo darbas baigtas – geriau jau nebus! Vynas puikiai įsiterpia į bendrą patiekalo skonį ir išryškina visas gerąsias jo savybes. Poskonis tęsiasi ilgai ir dvigubina malonumą.

4*

Gramona Xarel.lo Mart Rose 2020 (Ispanija)

Dar vienas labai geras derinys, ypač sublizgantis ant šakutės pakliuvus saldžiajam pomidorui.

4*

Marc Morey Chassagne-Montrachet AOC 2018 (Prancūzija)

Burgundiškas baltasis taip pat labai gerai dera su šiuo patiekalu. Persipina viskas: aromatas, skonis ir tekstūra.

3,5*

Sebastien Riffault Akmeninė Sancerre AOC 2010 (Prancūzija)

Šiek tiek nusileidžia „Haas“ SB, nes pradinė vyno ataka – per šiurkšti, ir tik vėliau skoniai susilygina.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


14

Žuvis ir vynas

Vynai

„Friedrich Becker Cuvée Salomé Pfalz“, Vokietija – KLASIKINIU BŪDU PAGAMINTAS PUTOJANTIS

„Marc Morey Chassagne-Montrachet AOC 2018“, Prancūzija – GAIVUS, ĄŽUOLINIS BALTASIS

„Gaja Ca’Marcanda Vistamare Toscana IGP 2017“, Italija – VAISIŠKAS BALTASIS

„Sebastien Riffault Akmeninė Sancerre AOC“, Prancūzija – NATŪRALUSIS BRANDUS BALTASIS

„Franz Haas Sauvignon Alto Adige DOC 2019“, Italija – GAIVUS, KVAPNUS BALTASIS

„Valdespino Inocente Fino Jerez DO“, Ispanija – FINO CHERESAS

Copenhagen Sparkling Tea Bla – NEALKOHOLINĖ PUTOJANTI ARBATA

„Gramona Xarel.lo Mart Rose 2020“, Ispanija – VAISIŠKAS ROŽINIS

„Meinklang Blauburgunder 2018“, Austrija – NATŪRALUSIS RAUDONASIS

„Niepoort Lagar de Baixo Bairrada DOC 2017“, Portugalija – GAIVUS RAUDONASIS

Donatas ir Simona Kučikai

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Karikatūristo žvilgsnis

15

Vynas ir Covid-19

Jakštas ir Vaitkus. „Kaukė“

Justinas Račinskas. „Someljė“

Vegele Evaldas. „Keturi metų laikai“

Ramūnas Jakštas. „Zoom“

Rimantas Dovydėnas

Vladimiras Beresniovas

www.vynoklubas.lt Stumbrų g. 15, Vilnius Liepų g. 20, Klaipėda

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


16

Kavos veislės

Apie kavą prie kavos Rasa Starkus

Kai daug metų degustuoji vyną, visai įprasta vakarieniaujant prie stalo aptarti ne tik susirinkusiems rūpimus klausimus, bet ir ragaujamą vyną, jo aromatą, skonį, balansą, derėjimą prie maisto. Kartais nuo vyno pereinama prie vyndarių: kas kaip ką padarė, kokiame regione ar šalyje. Daugelis vyno mėgėjų nemažai nutuokia apie vynuogių veisles, joms būdingas savybes ir kokioje šalyje kokios daugiausiai auginamos.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Kavos veislės

T

ačiau kiekvienas mūsų greičiausiai

kavos konkursų žiūri narys, „Huracan Coffee“

turi ir kitų mėgstamų gėrimų, be kurių

vadovas ir siela, ir aš, kavos mėgėja, kuri

neįsivaizduoja savo dienos. Tarkim, rytinės

nori žinoti daugiau, kuriai neužtenka „skani“,

ar popietinės kavos ar arbatos. Čia nerašysiu

„neskani“, „rūgšti“ ar „karti“, kuri nori, kad

apie perskrudintą, degėsiais atsiduodančią

kavinėse kvepėtų įvairiais gėlių ar šokolado

arba šieno skonį primenančią kavą, kurios

aromatais ir kad galėtum pasirinkti, iš kokios

pakelių galima nusipirkti didžiuosiuose

kavos pupelių norėtum espreso ar latės. Beje,

prekybos centruose, kur jie sukrauti didelėmis

vakar vienas asmuo man pasiskundė, kaip jį

stirtomis ir iš tolo šviečia skambiais, dažnai

įžeidė kavinės darbuotojas, paklausęs, kokios

reklamuojamais pavadinimais. Nes jau seniai

kavos pupelių espreso jis norėtų. Sugalvok

tokios kavos negeriu. Per kilometrą užuodžiu

tu man, žmogau, supykti už tai, kad pasiūlo

perdegintą kavą, nors kai kas vis dar bando

pasirinkti pagal skonį. Keisti tie žmonės. Kad

mane įtikinti, kokia tai gera „itališka“ kava. Ne,

manęs paklaustų, tai tiesiog šokinėčiau iš

man netinka degėsiais atsiduodantis kartus

laimės. Na, gerai, pakalbėkime apie kavos

gėralas, kurio gurkštelėti gali tik įkvėpus, o

pasaulį, kai kada lygindami jį su vynais.

17

tada galvoji, kaip tą gurkšnį nuryti. Noriu užuosti kavos aromatus ar jų natas, noriu užuosti šokoladą,

Rasa Starkus: Kai kalbame apie vyną, galiu teigti, kad vis

hiacintus ar sviestą ir nurydama gurkšnį noriu ne susiraukti

daugiau žmonių geba apibūdinti vyno stilių iš tam tikrų vynuogių,

bei pulti gerti vandens, kad tik nuplautų skonį, o maloniai

atpažįsta geografinę kilmę ar dirvožemį, kuriame tos vynuogės

priimti tą skonių ir rūgšties balansą. Todėl jau gerus dvidešimt

augo. Tačiau kalbant apie kavą dar negirdžiu išsamesnių diskusijų

metų perku įvairias pupeles iš kavą auginančių šalių, o ne tas,

apie kavos kilmę, aromatus. Ar kavos skonis ir aromatas gali

kurių pavadinimai puikuojasi reklamos stenduose. Anksčiau

pasakyti jos kilmę? Pupelės – kokios jos? Ar daug jų? Ar jos jautrios

nė neatsimindavau kavų iš skirtingų šalių pavadinimų, tačiau

dirvožemiui, topografijai? Kokios kavos pupelių veislės, kavos

dažnai ieškodama skonių, pradedi skirti, kas kuo kvepia ir ko

rūšys?

tikėtis iš skirtingo apdorojimo kavos pupelių. Ne paslaptis, kad

Juanas Alfredas Pacas:

dievinu Salvadoro kavos augintojų Pacų šeimos „Bernardiną“

Kai kalbame apie kavos

ar „Pacamaras“ kavą (ne espreso skrudinimo). Taip pat mėgstu

pupelių veisles, tai labai

pasilepinti „Geishos“ kavomis iš Panamos ar Gvatemalos, jei

primena vyno pasaulį. La-

jas pasiūlo mano senas geras draugas, išprotėjęs dėl kavos (o

bai daug kavos pupelių jau

gal labiau dėl kavos augintojų), kaip aš dėl vyndarių, „Huracan“

auginama ir parduodama,

kavos namų įkūrėjas Vytautas Kratulis. Būtent jis ir jo žmona

dar daugiau jų laukia, kol

Irma atvedė mane į aukščiausios kokybės kavos pasaulį. Gal tai

bus atrastos. Arabika yra 95

buvo „kerštas“ už tai, kad vis bandydavom supažindinti juos su

proc. savidulkė, tai lemia

įvairiausiais pasaulio vynais. Tačiau esu jiems už tai dėkinga. Nes

tam tikrą veislių stabilumą.

nuo tada valgymo vietos vertinimas nesibaigia valgių ir vyno

Tačiau likę 5 proc. kryžmi-

meniu. Visuomet pabaigoje užsisakau puodelį kavos, net jeigu

nio apdulkinimo augalų

tai gresia nemiegojimu iki ryto. Arūnas užsisako arbatos, nes jam

turi potencialo natūraliai

tai irgi svarbu galutiniam vietos įvertinimui. Taigi, šįkart apie

išvirsti į skirtingas veisles,

kavą, apie tą kvapnų, šiltą gėrimą, be kurio negaliu pradėti ryto

kitokius derlius. Viskas priklauso nuo augintojų. Jie

ar popietės. Nors kovo mėnesį netikėtai teko vėl aplankyti nuostabius

turi stebėti ir vertinti atsirandančią kokybę. Bet kokia veislė gali

draugus ir nuoširdžius žmones – Pacų šeimą Salvadore (manau,

duoti skirtingus rezultatus, nes kokybė priklauso nuo genetikos,

jie ir patys nustebo mus pamatę), vos spėjau atsisveikinti ir vėl jų

mikroklimato (terroir vyne), plantacijos ir apdirbimo būdo

pasiilgau, kaip ir pasiilgau pokalbių su Vytautu apie kavą, vyną ir

sąveikos.

bites. Todėl paprašiau jų pasidaryti sau kavos ir susėsti pakalbėti

Vytautas Kratulis:

apie šį nuostabų gėrimą, kuris, nelyg kokia kavos joga, praplėšia

Manau, kad dirvožemis ir

akis ryte ar suteikia energijos dieną– švelniai, aromatingai, be

terroir yra kavos pasaulio

jokios agresijos, užpildydamas kūną kompleksiškų skonių ir

esmė. Pačios veislės nėra

aromatų šiluma. Juanas Alfredas ir Vytautas geria kiek kitokią

tokios galingos. Jei jos ir turi

kavą. Jie ją ragauja pasidarę aeroprese ar kitaip, švelnesnę nei

kokių nors būdingų skonių

mano. Taip taip, aš kiek kraupinu savo draugus, man reikia, jų žodžiais tariant, cuppingo varianto: kai pasemi keturis šaukštelius

kokiame nors dirvožemyje,

kavos, užpili tam tikros temperatūros vandeniu ir pamaišius geri.

augant kitokioje žemėje.

Negana to, jie su siaubu mato, kaip kartais įberiu į kavą kruopelę

Pavyzdžiui, garsioji ‘Geisha‘

cukraus. Na, nepykit, kartais man to reikia, ne visuomet, žinoma.

ar kita išskirtinio skonio

Taigi, susėdame, skiriami didelio atstumo, trise: Juanas

tai jie gali labai pasikeisti,

veislė, jei auginsime ne

Alfredas Pacas, atsakingas už Pacų šeimos kavos bei romo

Panamoje, bus sunkiai

verslus, Vytautas Kratulis, kavos degustuotojas, tarptautinių

atpažįstama – taip pasi-

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


18

Kavos veislės

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Kavos veislės

keitęs bus jos skonis skonis. Todėl labai svarbu, kad augintojai

būtent jų norime: ‘Bourbon‘, ‘Pacas‘, ‘Pacamara‘. Kitos – ‘Moka‘,

išsaugotų ir puoselėtų tai vietovei būdingas tradicines, pagal

‘Bernardina‘, ‘Kenya‘, ‘Heilroom‘ – tampa vis labiau egzotiškos,

skonį ir kvapą atpažįstamas veisles, pagal kurias galėtumei suvokti

išsiskiriančios savo kilme ir suteikiančios kavos mėgėjui platesnį

vietinius dirvožemius ir auginimo subtilybes. Dažnai dėl skirtingų

supratimą, ką galime ragauti iš Salvadoro.

19

priežasčių augintojai pradeda auginti veisles, kurios nėra įprastos vienai ar kitai vietovei, arba net sodina ne kavos pupelių veislę,

R. S.: Pastebėjau, kad kai kurie kavamedžių veislių pavadinimai

o vadinamąją cultivar (dirbtinai išvestą augalą), o tai galiausiai

sukurti pagal šalių pavadinimus ar šeimų pavardes. Ar tai ką nors

pasibaigia niekuo – nei skonio, nei kvapo. Sėkmė galėtų lydėti

reiškia? Kaip gimsta veislių pavadinimai?

auginant vietinę, tradicinę veislę, kuri galbūt nėra labai derlinga,

A. P.: Nėra vienos taisyklės, kaip gimsta pavadinimai.

bet teisingai apdorota. Jos kaina galėtų būti aukštesnė, nes

Pavyzdžiui, ‘Bourbon‘ gavo pavadinimą nuo Burbono salos

būtent ji yra atpažįstama ir atstovauja vieną ar kitą kilmės vietą.

Indijos vandenyne (dabar Reuniono), kur ji pirmąkart buvo rasta.

Taip daroma su TIPINĖMIS veislėmis skirtingose šalyse.

Kita vertus, veislė ‘Pacas‘ buvo pavadinta ją pastebėjusio mūsų prosenelio garbei. Kitas puikus pavyzdys ‘Pacamara‘ – tai veislė,

R. S.: Pakalbėkime apie Salvadorą. Ko tikėtis, ko ieškoti ragaujant Salvadoro kavą? Papasakokite, kokias kavos veisles augina Pacų šeima, kiek jų turite. Ar įmanoma jas trumpai apibūdinti?

gauta kryžminant ‘Pacas‘ ir ‘Maragogype‘ Salvadoro laboratorijoje ir buvo pavadinta „tėvų“ garbei „Paca“ + „Mara“. V. K.: Tačiau ‘Bernardina‘ buvo pavadinta „Los Bellotos“

Vytautai, kuo tave sužavėjo Salvadoro kava? Kuo ji skiriasi nuo

ūkininko Ruperto Bernardinos garbei. Jis labai kruopščiai prižiūri

gretimų šalių kavos?

savo ūkyje auginamus kavamedžius ir pastebėjo išskirtinius

A. P.: Pacų šeimos kavos plantacijose mes auginame skirtingas

medžius – dėl to ir turime naują veislę Salvadore.

kavamedžių veisles: ‘Bourbon‘, ‘Pacas‘, ‘Pacamara‘, ‘Bernardina‘, ‘Moka‘, ‘Geisha‘, ‘Kenya‘ ir ‘Heirloom‘. Kiekviena jų turi savitą aromatų

R. S.: Ar tos pačios veislės kavos pupelės skirtingose šalyse

puokštę. Tačiau augdamos skirtingose plantacijose (skirtingame

auga natūraliai ar jas atveža specialiai, tikintis, kad jos puikiai

mikroklimate), vienos veislės pupelės skiriasi tarpusavy. Sudėjus

pritaps prie mikroklimato ar įgis naujų savybių?

viską – genetiką, mikroklimatą ir apdirbimo būdus (plautą, medaus, natūralų, anaerobinį) – mes išgauname galybę aromatų ir stilių. V. K.: Iš Pacų šeimos perkame labai skirtingų veislių pupeles,

A. P.: Dažniausiai naujos veislės vežamos į skirtingas šalis. Labai retais atvejais, kaip nutiko su ‘Pacas‘ veisle, būna, kad ta pati veislė, kaip nauja, atrandama skirtingose šalyse. Tai

ir tik su šiuo augintoju tai įmanoma. Nedaug augintojų gali

natūrali ‘Bourbon‘ mutacija (ne kryžminimas), kurią atrado mūsų

pasiūlyti tokią veislių puokštę. Nuo 2008 metų mes perkame nuo

prosenelis. Su ‘Bernardina‘ kitaip: atradome ją ūkyje ir ištyrę

6 iki 8 veislių pupelių. Su kai kuriomis dirbame, nes jos, Salva-

supratome, kad ši veislė niekur nebuvo klasifikuota. Tačiau dar

dore būdamos tradicinės, įprastos, mums yra ypatingos – mes

nenustatėme, kaip ji pateko į mūsų plantacijas.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


20

Kavos veislės

V. K.: Iš tikrųjų tai daugelis veislių vežama auginti į skirtingas vietas, tikintis įspūdingų rezultatų, tačiau, kaip jau kalbėjome anksčiau, terroir – dirvožemio sudėtis, kritulių kiekis, vėjas, plantacijų aukštis – daug faktorių turi įtakos rezultatams, padaro jas labiau vietines. Reikia paminėti, kad kavą auginančiose šalyse veikia kavos kontrolės įstaigos, institucijos ir laboratorijos, kurios daug dirba kurdamos skirtingas veisles pagal poreikius. Pavyzdžiui, veisles, atsparias ligoms ar didesniam derlingumui išgauti, išveda ar kryžmina ne tik vietiniams, bet ir globaliems poreikiams patenkinti. Norėčiau paminėti keletą. Brazilija: čia buvo atrastos ‘Maragogipe‘, ‘Caturra‘, ‘Catuai Mundo Nuovo‘ veislės, kurios aptinkamos įvairiose pasaulio vietose. Kosta Rika: ‘Villa Sarchi‘ (arba ‘Sarchimor‘), ‘Costa Rica 95‘. Kolumbija: ‘Castillo‘, ‘Colombia‘ (arba ‘Tabi‘). Kenya: SL28, SL34, KENT, RUIRU 11, Hondūras: IHCAFE 90. Žinau, kad prancūzų kompanija „Cirad“ atlieka milžinišką darbą Nikaragvoje kryžmindama įvairias veisles ne tik dėl atsparumo ligoms, bet ir dėl puikaus skonio. R. S.: Nedažnai aptinkamos naujos vynuogių veislės. Dažniau aptinkamos senosios, bandoma jas išsaugoti. Kaip su kavos pupelėmis? Ar jų vis daugiau? Ar skonių įvairovę labiau išgauname skirtingais apdorojimo ir skrudinimo būdais? A. P.: Pagrindinius tyrimus ir kavos veislių tobulinimą siekiant atsparumo ligoms ir kenkėjams atlieka vyriausybinės institucijos. Jos ir pateikia veisles plantacijoms auginti. Kitas būdas – nauja rūšis, atrandama plantacijoje ir patikrinama, ar jau ji klasifikuota ar ne. V. K.: Kalbant apie senąsias veisles, daug jų galima surasti Etiopijoje ar Jemene. Jų ten tiek daug, o apie jas pasaulis dar nieko nežino. O nežino dėl to, kad jie augina jas tiesiog lokaliai, maišo ir parduoda su kitomis veislėmis. Nestabili politinė šių šalių situacija tiesiog neleidžia profesionaliau veikti. Tai pasikeistų, jei šalys taptų patrauklesnės kavos pramonės investuotojams.

Maria Pacas

Kitas atvejis yra robustos kava. Kaip minėjo Alfredas, arabika yra savidulkė, jautri ligoms ir klimato kaitai, nėra palanki genetinei įvairovei, bent jau taip girdime iš įvairių viešų pasisakymų. Todėl, sakoma, kad naudojant robustą galima sukurti daugiau veislių,

Dėkoju jums, kolegos, už puikų pokalbį. Atrodo, kad teks

kurios bus ir atsparios, įvairesnio skonio, ir derlingesnės. Ateitis

atsiversti knygas ir mokytis apie kavą išsamiai nuo pat pradžių.

parodys, ar taip atsitiks.

Nes supratau, kokia plati kavos pupelių įvairovė ir dar platesnis skonių ir aromatų pasaulis. O Salvadoro kavą ragauju nuo

R. S.: Taip sudėtingai viskas skamba… Tikrai verta daug dau-

pirmos dienos, kai tik ji buvo atvežta į Lietuvą. Nuo tada ji

giau žinoti renkantis savo mėgstamą kavą. Gal galite duoti keletą

tapo mano mėgstamiausia. Tačiau tai nereiškia, kad neragauju

patarimų kavos mėgėjams, kurie nori skaityti etiketes ir aprašymus,

kitokių. Ypač jei pasiūlo mano išmanūs, nuostabūs draugai,

suprasti daugiau, nei tik „rūgšti–karti“. Ką jiems pasiūlytumėte

kavos profesionalai, su kuriais puikiai pakalbėjome. Tikėkimės,

skaityti, kokios informacijos ieškoti, norint gilintis į kavos pasaulį?

kitas pokalbis bus jau gyvai.

Kokius autorius Jūs rekomenduotumėte? A. P.: Etiketėje yra svarbi kilmės šalis, plantacijos pavadinimas, plantacijos aukštis, veislė, gamintojas, apdirbimo ir

Skanios kavos visiems. Rinkitės pagal savo skonį. Tik visuomet galvokite, kad kokybė yra svarbiausia. Geriau mažiau, bet labai geros kavos kas rytą.

skrudinimo būdas – tai nusako skonio stilių. Gilesniam supratimui rekomenduočiau paskaityti bet kurią dr. Ernesto Illy’o

knygą, pvz., „The Craft and Science of Coffee“ („Kavos menas ir

mokslas“). V. K.: Daug knygų yra parašyta apie kavą. Tačiau nedaugelis iš jų yra tikrai vertingos. Tikram mėgėjui rekomenduočiau savo gero draugo, nuostabaus žmogaus Vincenzo Sandaljo, deja, jau išėjusio anapilin, knygą „Celebration of Divercity“ („Tegyvuoja įvairovė“). Tai labai gera knyga apie kavos pagrindus bei dabarties situaciją.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Lietuviškas vynas

21

Koks lietuviško „Regent“ skonis Arūnas Starkus

Kokia perspektyviausia raudonųjų vynuogių veislė Lietuvoje? Šis klausimas iškyla kiekvienam, nusprendusiam įsirengti vynuogyną Lietuvoje. Jis rūpi ir tiems, kurie nori lietuvišką vyną pardavinėti. Todėl su Pauliumi Kovu tęsiame lietuviškų veislių tyrinėjimus. Šį kartą surinkome vietinius ‘Regent‘ veislės vynus, nupirkome kelis vokiškus, pakvietėme vyndarius ir vyno ekspertus ragauti, vertinti ir aptarti to, ką šiandien turime Lietuvoje.

‘Regent’ veislė išvesta 1967 m. Geilveilerhofo tyrimų centre Pfalce, Vokietijoje, sukryžminus ‘Chambourcin‘ (Seyve-Villard x Chancelor) ir ‘Dianą‘ (Silvaner x Muller-Thurgau). Nauja veislė pavadinta 140,5 karatų deimanto La Regent, puošusio Prancūzijos valdovų regalijas, vardu. 1996 m. ES leista ‘Regent‘ veislę naudoti kokybiško vyno gamybai, nežiūrint to, kad dalis veislės genų nepriklauso tikrajam vynmedžiui (vitis vinifera). 2161 ha ‘Regent’ pasodinta Vokietijoje, 40 ha Šveicarijoje, 15 ha Anglijoje, šiek tiek Švedijoje, Belgijoje, Lenkijoje. Ji priskiriama vadinamajai PIWI vynuogių kategorijai, nes atspari grybelinėms ligoms (tikrajai ir netikrajai miltligei, pilkajam kekerui), spėja sunokti vėsiame klimate, nebijo šalčio. „Regent“ aromatas labiausiai primena raudonas uogas: vyšnias, žemuoges, braškes, avietes, trešnes. Tačiau galima pajusti ir gervuogių, mėlynių natas. Kai kurie vynai kvepia našlaitėmis, hiacintais. Taninai negausūs, geriausiu atveju vidutiniai. Bręstant vynui sparčiai švelnėja. Rūgšties visada daug. O alkoholio koncentracija retai perkopia 13 procentų.

AR MAIŠYTI SU KITOMOS VEISLĖMIS Dauguma ragautų „Regent“ buvo nemaišyti su kitomis veislėmis. Tačiau tie keli, kuriuose vyndariai naudojo ir kitas vynuoges, gana išsiskyrė. Galbūt todėl, kad Lietuvoje nėra didelio veislių pasirinkimo. Jei maišymui naudojama ne vitis vinifera veislė (Laukaičio, Nagelių, Šolūnės, Minevičiaus vynuose), ji mišiniui suteikia vadinamojo foxy – šiek tiek gyvuliško aromato, kuris labiausiai būdingas Lietuvoje paplitusioms hibridinėms, su vitis lambrusca maišytoms veislėms. Sėkmingas mišinys su ‘Rondo’, nes tada išlieka europinio vyno skonis. Tokį vyną daro Rolandas Melkūnas, tačiau šį kartą jo vynų degustacijoje neragavome. Švaraus aromato ir Ernesto Aušvico mišinys.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


22

Lietuviškas vynas

VYNUOGIŲ NOKUMAS: CUKRUS, RŪGŠTIS, TANINAI IR AROMATAI Panašu, kad palankiais metais lietuviškos ‘Regent’ sukaupia cukraus, iš kurio fermentacijos metu galima gauti 12–12,5 proc, alkoholio. Toks kiekis būtų pakankamas, kad nereiktų šaptalizuoti. Tačiau geri metai nesikartoja taip dažnai, kaip norėtųsi. Po 2018-ųjų, kuriuos visi Lietuvos vynuogininkai prisimena kaip idealius, sekė ne tokie geri 2019-ieji ir pavasarinės šalnos pakąsti 2020-ieji. 2021 metų vasara vėluoja, todėl labai gero derliaus tikimybė po truputį mažėja. Dugelyje lietuviškų vynų kliūva labai gaivi rūgštis, kurią norisi

vyndariai leidžia įvykti malolaktiniam virsmui, kurio metu obuolių rūgštis virstų švelnesne pieno rūgštimi. Šį veiksmą atlieka viso pasaulio raudonojo vyno gamintojai. Reiktų jį išmokti suvaldyti ir lietuviams. Greta rūgšties, netobulą vynuogių nokumą kartais paryškina žemiški, sutrintus lapus primenantys ne iki galo sunokusių uogų aromatai. Galbūt vynuogių pasiūlai didėjant, vyndariai galės gamybai atsirinkti labiausiai prinokusias uogas ir išvengti žalių, žemiškų aromatų. Savo sprendimą turi Vokietijos vyndariai – jie vyne palieka 5 g cukraus, kuris subalansuoja gausią rūgštį. Taip padarytas Aliaus Ulevičiaus vynas taip pat atrodė harmoningas.

apibūdinti kaip dominuojančią, obuolinę. Panašu, kad ne visada LIETUVIŠKI „REGENT“ VYNAI VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

ALKOHOLIS, MISOS SALDUMAS

SKYNIMO LAIKAS

MACERACIJA, BRANDINIMAS

ĮVERTINIMAS

Adomo Minevičiaus Regent ir Cabernet Cantor 2020, rožinis

Kvepia juodomis uogomis, gervuogėmis, trešnėmis. Švelnesnė nei vidutinė rūgštis, vaisiška ataka. Umamio sūrumas pabaigoje. Taninų nedaug, karsteli. Juntama gyvuliškumo natelė (foxy). 'Regent' – 90 %, 'Cabernet Cantor '– 10 %.

20 °Brix, 11 %, misos ph 3,19

2020-10-09

6 val. maceracija

85

Ernesto Aušvico Regent Nr. 22 2019, rožinis

Lašišos spalva. Kvepia muskusu, vyšniomis, raud. serbentais, ferma. Labai gaivus, vaisiškas, truputį karsteli. Burnoje mėtų, rozmarinų skonis, šiek tiek taninų.

11,5 %

2019-09-21; Aliaus Ulevičiaus žaliava iš Aukštadvario apylinkių

24 val. maceracija

83

Vidmanto Laukaičio „Lakštingalų vynuogynas“ Regent ir Isabella 2020, raudonasis

Blyški violetinė spalva. Vyšnių, žemuogių, gyvuliškumo aromatas. Nedaug šilkinių taninų, rūgštis obuolinė, traški, dominuojanti.

12 %, be pridėtinių mielių, be SO2

2020 m. rugpjūčio antra pusė

8 parų maceracija

84

Aliaus Ulevičiaus Regent 2020, raudonasis

Blyški rubino spalva. Ryškus juodų, raudonų uogų, trešnių ir žemuogių aromatas. Vidutiniai salstelintys taninai, gaivus, truputį saldus, vidutinio svarumo.

18 °Brix, 12 %

2020-09-27; Aukštadvario apylinkėse.

21 paros maceracija, ąžuolo drožlės

87

Raimundo Nagelės ir sūnų Roksala vynuogių vynas 2019, raudonasis

Rubino spalva. Kvepia vyšniomis ir truputį gyvuliškumu. Sausas, vidutinio svarumo, klampus, dominuojančios rūgšties.

20 °Brix, 11,5 %

Skinta spalio mėn. Rokiškio rajone

7 parų maceracija

83

Raimundo Nagelės ir sūnų Roksala vynuogių vynas 2018, raudonasis

Violetinio atspalvio rubino spalva. Kvepia juodomis uogomis, gervuogėmis ir žemuogėmis. Labai gaivus, mažiau nei vidutiniškai taninų, vidutinio svarumo. „Lieknas“ ir klampus. Galėtų būti intensyvaus stiliaus rožinis vynas.

21 °Brix, 12 %

Spalio mėn. Rokiškio rajone

5 parų maceracija

83

Alvydo Kunavičiaus „Indučių“ Regent 2019, raudonasis

Labai sodri melsva rubino spalva. Kvepia gėlėmis, gervuogėmis, lelijomis. Rūgštis žaloka, obuolinė. Vidutiniai, mėtiniai taninai. Kvapas geresnis už skonį, kuriame dominuoja rūgštis.

20 °Brix, 11 %

2019-09-29; Aliaus Ulevičiaus žaliava iš Aukštadvario apylinkių

14 parų maceracija

86,5

Sergejaus Ignatjevo Regent 2019, raudonasis

Melsva rubino spalva. Braškių, aviečių, žemės aromatas. Gaivus, vidutinių taninų, „Pinot Noir“ stiliaus.

21,5 °Brix, 13,5 %

Deguškės prie Jašiūnų

9 parų maceracija

86,5

Dainiaus Matulevičiaus Riešės krašto vynas „Regent 2019, raudonasis

Vidutinio intensyvumo melsvo rubino spalva. Mėlynių, gervuogių, našlaičių, hiacintų aromatas. Labai vaisiškas, juntamos ąžuolo pjuvenų suteiktas skonis. Labai gaivus, negausių taninų.

21,5 °Brix, ~12 %, Trenolin Rouge, Vitamin B Erbsloh, SensoVin

Pikojo kekero pažeista Aliaus Ulevičiaus žaliava iš Aukštadvario apylinkių

10 parų maceracija, ąžuolo pjuvenos

88,5

Aušros Regent Kekerinis 2018, raudonasis

Blyški granato spalva. Kvepia slyvomis, braškių uogiene, truputį oksiduotas. Nedaug rūgšties, granato spalva. Slyvos braškių uogienė, kiek oksiduotas. Vidutiniai taninai, labai gaivus, vidutinio svarumo.

22,5 °Brix, 12–12,5 %

Aliaus Ulevičiaus žaliava iš Aukštadvario apylinkių

10 parų maceracija, 20–22 °C fermentacijos t.

87,5

Ernesto Aušvico Regent 2019, raudonasis

Vidutinio intensyvumo rubino spalva. Žemuogių, juodų uogų, žemiškumo aromatas. Gaivus, su lakosios rūgšties natomis, vidutinių taninų. ‘Regent‘ – 95 %, ‘Rondo‘ – 5 %.

13 %

2019-10-01; Kėdainių raj.

14 parų maceracija

86

Ernesto Aušvico Regent nr. 23 2019 , raudonasis

Melsva rubino spalva. Gervuogių, mėlynų uogų, žemiškas gėlių lapų kvapas. Tvarkingas, harmoningas, su vos dominuojančia rūgštimi, truputį karsteli taninai.

13 %

2019-09-21; Aliaus Ulevičiaus žaliava iš Aukštadvario apylinkių

14 parų maceracija

85

Dainiaus Matulevičiaus Riešės krašto vynas Regent 2018, raudonasis

Rubino spalva. Žemuogių, pūkuotvyšnių, lakosios rūgšties aromatas. Gaivus, vidutinių šlifuotų taninų. Truputį žoliška pabaiga ir vos gazuotas.

22 °Brix, ~13 %

Aliaus Ulevičiaus žaliava iš Aukštadvario apylinkių

10 parų maceracija

85

Rasos Šolūnės Rasvaldžio namų vynuogių vynas „Mister X“ 2019

Blyški violetinio rubino spalva. Kvepia girtuoklėmis, gėlėmis, alyvomis, vos juntamu gyvuliškumu. Nedaug taninų, gaivus, harmoningas. Salsteli pabaigoje. Vynas ragautas kaip kontrolinis, nes jame nėra ‘Regent‘.

11 %

5 parų maceracija

86

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Lietuviškas vynas

GAMYBOS YPATUMAI Dauguma lietuviškų vynų buvo fermentuoti gana žemoje 18–22 °C temperatūroje. Dažniausiai naudojamos „Rouge F3 Erbsloh“, „Oenoferm Rouge“ mielės. Tokioje pat žemoje temperatūroje vyksta ir neilga taninų ekstrakcija (maceracija). Gal todėl

23

taip pat skiriasi. Skonio vertinti dar nerekomenduočiau, nes daugelio lietuviškų vynų taninų ekstrakcija ir rūgšties suvaldymas dar turi būti gerinami. Lietuviai nenaudoja ąžuolo statinių, o tie, kurie nori ąžuolo įtakos, renkasi merkti į savo vyną ąžuolo skiedras. Kelių derliaus metų vynas iš Lietuvos lyginimas labiau

vynas gaunasi su negausiais taninais. Sėkmingi tautiniai atvejai primena „Pinot Noir“ ar „Barberą“, tačiau ne tokie pavykę vynai labiau panašūs į intensyvų rūgštų rožinį, o ne raudonąjį vyną. Prie bendro „liekno“ vyno įspūdžio prisideda ir gėliški aromatai, kurie formuojasi fermentacijai vykstant žemoje temperatūroje. Panašaus stiliaus gavęsis ir „Reef“ vynas iš Mozelio. Galbūt tai vėsaus klimato pasekmė, ir vyndariai nieko negali padaryti. Tokiu atveju gal geriau būtų daryti rožinį vyną, maceruojant 6–12 valandų, arba, kaip vokiškame vyne iš Badeno ir Viurtenbergo, siekti gerokai įprastesnės raudonajam vynui struktūros – su vidutiniais taninais.

AR VERTA BRANDINTI BUTELYJE Ilgaamžiškumas – gero vyno požymis. Dauguma vyno mėgėjų tikisi, kad rūsyje laikomas raudonasis vynas gerėja. Tačiau reikia turėti omenyje, kad brandinimui sukuriami vos keli procentai pasaulio vyno. Kad vynas gerėtų, jo komponentai turi keistis į gerąją pusę: švelnėti taninai, integruotis brandinimo ąžuolo statinėse požymiai, kompleksiškėti kvapas. Vyno brandai reikia pakankamos vaisių koncentracijos, gero balanso, rūgšties ir taninų, harmoningo alkoholio kiekio. Lietuviško vyno brendimo trajektoriją nelengva sekti, nes vyndariai kasmet tobulina gamybą, taigi, kasmet turime kiek kitokį vyną. Derliaus metai

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


24

Lietuviškas vynas

demonstravo ne brandos potencialą, o konkretiems derliaus

kekero paveiktų vynuogių padarytas „Regent“ , nes aromato

metams būdingas savybes: šiltų 2018-ųjų „Roksalos“ vynas

kompleksiškumu priminė natūralųjį, keraminį vyną, nors kai

kvepėjo juodomis uogomis, o ne tokių nokių 2019-ųjų – vyšnio-

kuriems vertintojams ir jame trūko vaisiškumo.

mis. Ernesto Aušvico rugsėjo 21 d. derliaus vynas, atsivežtas iš Aukštadvario, kvepėjo žemuogėmis, o po spalio 1-osios nurinktų

Vynuogynus auginti išmoksime gretai. Tačiau vyno darymo

savų – Kėdainių rajonų uogų vynas – gervuogėmis, mėlynėmis.

pamokų ciklas labai lėtas: norint ką nors pakeisti, reikia laukti

Tačiau vokiškas 2015 m. „Hirn“ iš Frankeno atrodė pasidavęs

kitų derliaus metų. Todėl dėkoju vyndariams, kurie sutiko

statinaičių, kuriose brendo, poveikiui ir per 5 metus praradęs

aptarti savo vyną viešai ir prisidėjo prie geresnio lietuviškos

vaisiškumą. Daug įdomiau atrodė Aušros Šimonėlienės iš pilkojo

vyndarystės pažinimo ir, tikiuosi, evoliucijos spartinimo.

VOKIŠKAS EKOLOGINIŲ VYNDARIŲ VYNAS IŠ ĮVAIRIŲ VOKIETIJOS REGIONŲ VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

ALKOHOLIS, RŪGŠTIS, CUKRUS

BRANDINIMAS

ĮVERTINIMAS

Reef Regent 2020, Mozelis

Vidutinio intensyvumo melsva rubino spalva. Stiprus karamelės, žemuogių, raudonų uogų aromatas. Mažiau nei vidutiniškai taninų, gaivus, pusiau sausas.

13 %, 5 g cukraus

Brandintas didelėse statinėse

84

Auggener Schäf Regent Rotwein Barrique QbA 2018, Badenas

Rubino spalva. Aiškus naujų ąžuolo statinių prieskonių bei juodų, raudonų uogų aromatas. Burnoje vidutinių taninų, šilkinės tekstūros, gaivus, tačiau poskonyje daugoka ąžuolo taninų. Ambicingai padarytas.

13,5 %, 5,1 g/l cukraus, 6,3 g/l bendros rūgšties

Brandintas ąžuolo statinaitėse

89

Berthold Regent 2018, Viurtenbergas

Gili melsvo rubino spalva. Švarus juodųjų serbentų, gervuogių, trešnių, vanilės aromatas. Vidutiniai taninai su brandinimo ąžuolo statinėse suteikiamu sausumu. Vaisiškas poskonis.

13 %, 5,2 g/l cukraus, 5,5 g/l bendros rūgšties

Brandintas didelėse statinėse

89

Hirn Regent GG Spätlese “im Barrique-Fass gereift” 2015, Frankenas

Rubino spalva. Kvepia prieskoniais, vanile, kokosu, uogų likučiais. Gana svarus. Nesėkminga branda.

13,2 %, 5,1 g/l bendros rūgšties.

Brandintas ąžuolo statinaitėse

85

Sėdi: Rasa Šolūnė, Arūnas Starkus, Paulius Kovas. Stovi: Ernestas Aušvicas, Dainius Matulevičius, Adomas Minevičius, Alvydas Kunavičius, Alius Ulevičius, Sergejus Ignatjevas, Petras Jarašūnas, Andrius Pagojus, Ignas Borovojus, Lukas Nagelė.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Lietuviškas vynas

APIE ‘REGENT‘ AUGINIMO YPATUMUS PAPRAŠĖME PAPASAKOTI

stora, 60 g/m2 tankio agrodanga neapsaugo gerokai išstypusių

ALIAUS ULEVIČIAUS, TURINČIO VYNUOGYNĄ AUKŠTADVARIO

pirmųjų ūglių nuo 6–8 laipsnių šalčio – dauguma jų žūva. Vėliau

APYLINKĖSE. IŠ JO VYNUOGIŲ YRA PADARYTAS NE VIENAS

išsprogsta antrieji ūgliai, tačiau jų kokybė yra menkesnė, uogos

MŪSŲ DEGUSTUOTAS VYNAS.

vėliau noksta, sukaupia mažiau cukraus. Todėl kyla klausimas, ar

Laikoma, kad ‘Regent‘ vynuogės yra vienos tinkamiausių auginti šalto klimato sąlygomis. Savo genome ši veislė turi apie 80 proc. tikrojo vynmedžio genų, taigi skonio savybėmis išsiskiria iš daugelio mūsų kraštuose auginamų hibridinių vynuogių. Mano vynuogynas pasodintas 2013 metais, sodinukai skiepyti į įvairius poskiepius. Dirva – gana sunkus priemolis, šlaitas pietinis. Sodinukų eiles iš karto mulčiavau juoda agrotekstile. Iki šiol ji neleidžia išsikeroti piktžolėms, tuo aš labai džiaugiuosi. Tai gana anksti sunokstančios vynuogės. Palankiomis vasaromis čia jos sunokdavo rugsėjo pirmoje pusėje, o cukraus kiekis misoje geriausiais metais siekė 21 °Brix. Tačiau ankstyvas sunokimas nėra labai geras bruožas, kadangi per trumpą brendimo laikotarpį odelėse susikaupia nedaug kitų vyndarystėje vertinamų medžiagų – fenolių, taninų ir kt. Dėl šios priežasties aš stengiausi kiek įmanoma ilginti vegetacijos sezoną, dengdamas kerus žiemai, o dangą nuimdavau tik praėjus vėlyvųjų šalnų pavojui – gegužės antroje pusėje ar net birželio pradžioje. Tai paankstino žydėjimą maždaug dviem savaitėmis, atitinkamai ir sunokimą. Dengiau šviesą praleidžiančia balta agrodanga. Tačiau dengimas išryškino kitą problemą. Anksti po danga pabudusios vynuogės tampa labai pažeidžiamos vėlyvųjų pavasario šalnų, kurios yra gana dažnos Lietuvoje. Net ir

25

verta ankstinti ‘Regent‘ žydėjimą dengimu? Pastarąją, 2020– 2021 metų žiemą nusprendžiau nedengti. Vynuogės susprogo gana vėlai, birželio pradžioje dar nežydi, gausu pirmųjų ūglių su stambiomis kekėmis. Šalnų pavojus lyg ir praėjo, belieka laukti saulėtos vasaros ir gero rugsėjo, kad derlių būtų galima skinti spalio pradžioje. ‘Regent‘ nėra anksti sprogstanti veislė, todėl nedengiant galima išvengti vėlyvų šalnų neigiamo poveikio. Tuomet esminiu mėnesiu sėkmingam sunokimui turėtų tapti rugsėjis. Čia vėlgi reiktų pažymėti, jog praėjusi žiema buvo labai snieginga ir vynuogės žiemojo po stora sniego danga. Neaišku, kaip jos būtų žiemoję, jei žiema būtų buvusi besniegė, drėgna. Viena iš šios veislės ydų – palyginti menkas atsparumas pilkajam puviniui. Nokimo pabaigoje reikia labai akylai stebėti, kad kekės nepradėtų pūti. Sužiūrėti ne visada pavyksta, kadangi ne visos kekės noksta vienu metu. Išeitis – skinti selektyviai, tačiau tam reikia daugiau darbo ir laiko sąnaudų. Kitas būdas – išlaužyti didelę dalį menkiau išsivysčiusių ūglių vegetacinio sezono pradžioje, palikti tik pačius stipriausius su daugmaž vienodai išsivysčiusiomis kekėmis. Tada kekės sunoks maždaug vienodu laiku. Nokstančios kekės turi būti kuo aukščiau nuo žemės. Miltligėmis ‘Regent‘ neserga, nepurškiau nė karto. Vynuogynas yra gerai prapučiamas vėjo.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


26

Oregonas

Kaip gyvena Shelby Perkins

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Oregonas

Apie Shelby Perkins Harter prieš keletą metų rašėme kaip

27

ją š. m. kovą sužinojome, kaip vyndariai keičiasi tarpusavyje

apie vieną lietuviško kraujo vyndarių pasaulyje. Shelby Perkins

vynuogėmis ir gamina vienas kito vyną ir koks jis gaunasi

proprosenelis – Aleksandras Kvietkauskas. Jo sūnus Antanas

skirtingas. Todėl Shelby asortimente jau beveik 20 skirtingų pa-

su žmona Amerikoje atsirado XX a. pradžioje. Shelby motina

vadinimų vyno. Iš pirmų lūpų išgirdome apie tai, kaip Vilameto

– viena iš Antano dukterų. Shelby Perkins vynu susidomėjo

(Willamette) slėnis nukentėjo nuo 2020 m. gaisrų – likus savaitei

nusprendusi mesti teisininkės karjerą valstybinėje JAV tarnyboje.

iki derliaus skynimo vynuogynai skendėjo tirštuose dūmuose.

Prieš dešimtmetį išsinuomojo namą su vynine Sonomoje, greta

Daugelis pažangiausių vyndarių nusprendė nedaryti „Pinot Noir“

Hildsburgo (Healdsburg), susitarė dėl 128 metų senumo ‘Zin-

net ir tuo atveju, kai iš laboratorijos gaudavo atsakymą, kad

fandel‘ plotelio priežiūros su savininku ir pradėjo gaminti vyną.

dūmų pėdsakų vyne nerasta. Tačiau Shelby nenorėjo išmesti

Tačiau nuoma jos netenkino – norėjosi savo vynuogyno, todėl

puikiai prinokusių uogų, išspaudė iš jų sultis, išfiltravo per

išvyko laimės ieškoti į Oregoną, į „Pinot Noir“ ir „Chardonnay“

akmens anglies filtrus, sufermentavo, užgazavo ir paleido į rinką

kraštą. Čia nusipirko plyną lauką, pasistatė namą-vyninę-garažą

su žiurkėno etikete ir specialiai tam sukurti ironišku prekiniu

ir pasodino vynuogyną. Vieta pasirodė sėkminga, talentas

ženklu „Spaghetti Western Wine“, primenančiu XX a. septintame

padėjo išsikovoti reputaciją tarp vietinių vyndarių. Lankydami

dešimtmetyje Italijoje statytus šiek tiek netikrus vesternus.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


28

Barbera

Barbera iš Asčio ar iš Albos Aidas Šemežys, ieškantis autentikos ir vietinio ritmo Pjemonte www.localvibes.eu

Vakarėja, ir auksinė saulė apšviečia idiliškus viduramžiškų pilių ir bažnytėlių bokštus, it karūnos puošiančius Pjemonto kalvų viršūnes. Pro praviras duris į menę skverbiasi santūrūs spinduliai. Čia susirinkusieji jau ilgokai šurmuliuoja – kaista vakarienės atmosfera.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Barbera

S

ugirgžda sunkios durys, ir susirinkusieji kiek nuščiūva. Tarp-

paprastumas, todėl nereikia tikėtis sudėtingo vyno. Tik atidarius

duryje pasirodo ji – la signora in rosso (it. raudonai apsitaisiu-

butelį, sprogsta vaisiškumo bomba, kuri evoliucionuoja taurėje,

si dama). Nuvilnija susižavėjimo šnaresys. Ji stabteli įvertinti, ar

kinta, tačiau nežada, kad palaukus vynas atsivers ir taps dar

susirinkusiųjų dėmesio jai pakanka. Tada, perbraukusi plaukus

geresnis. Jis visada atviras – toks, koks yra. Tai pabrėžia ir garsus

ranka, žvaliai skiriasi sau kelią tarp susirinkusiųjų, paskui save

Pjemonto vyndarys, modernaus barolo pradininkas Elias Altarė

skleisdama pernokusių vyšnių, gervuogių, džiovintų slyvų bei

(Elio Altare). Pasak jo, svarbiausia ‘Barberos’ ypatybė – burną

vanilės aromatą. Sodraus rubino spalvos suknelė pabrėžia jos

išvalanti, maloniai gaivi rūgštis. Elias mano, kad šių vynuogių

kūno siluetą ir energiją. Daugelis šnabždasi, esą ji per daug

vyną reikia gerti jauną, tačiau teisingai pagaminti vynai yra

savimi pasitikinti, jai trūkstą elegancijos, tačiau nenuginčijamas

tinkami vidutinės trukmės laikymui. Pažįstame vyndarių, kurie

faktas – žavinga raudonoji dama apsuks galvą kiekvienam.

savo ‘Barberos’ buteliui noriai suteikia 15-os metų garantiją.

29

Geriausios ekspozicijos šlaitai, daug saulės, molingas klinčių ir kreidos prisotintas dirvožemis, tinkamas vyndario požiūris –

LA SIGNORA IN ROSSO. JOS PILNA VISUR…

štai kiek svarbių aspektų. Tad kuri teritorija raudonajai damai gali suteikti tai, ko jai reikia?

Italijoje, Pjemonte, į pietryčius nuo Asčio, kur reljefas pradeda švelniai banguoti, o kalvos pasiekia 300–500 m virš jūros lygio, yra nuostabus Monferato kraštas. Įsivaizduokite save minant dviračiu siaurais, vingiuotais keliais tarp vynuogynų,

BARBEROS KILMĖS NUORODOS

kylant į saulės ir vėjo glostomus kalvų šlaitus, o paskui vėl

‘Barberos’ vynuogynai paplitę Pjemonto pietryčiuose. Ši

nusileidžiant į lazdynų, alksnių ir ąžuolų giraitėmis apaugusius

teritorija yra dalinama į smulkesnes zonas pagal ‘Barberos’

slėnius ir mėgaujantis užtarnauta vėsa. Kiekvieną vasarą kartu

vyndarystės istorinę svarbą bei ypatingas dirvožemio savybes.

su agentūra „Local Vibes“ vykstame į Pjemontą romantiškais

Labiausiai į rytus nutolusi Alesandrijos provincija, kurioje

vynuogynų keliais, grožimės užburiančiomis kalvų panoramomis

gaminamas „Barbera del Monferrato DOCG“ vynas. Šis vynas

ir ‘Barberos’ vynuogynais. Čia karaliauja raudonoji dama – taip

dėl gausių smėlio priemaišų molingame dirvožemyje pasižymi

paslaptingai ‘Barberą’ vadina vietiniai. Jos pilna visur!

intensyvia rūgštimi. Dėl istorinės reikšmės šie ‘Barberos’ vynai

Istorikų duomenys rodo, kad būtent šioje teritorijoje

turi DOCG statusą.

‘Barberos’ ūkių būta jau VIII a., Karolingų imperijos laikais. Na, o

Pietvakariuose, Kunėjo (Cuneo) provincijoje, Albos apylinkių

pirmieji rašytiniai liudijimai apie ‘Barberos’ tradicijas aptinkami

kalvų šlaituose auginamos ‘Barberos’ vynuogės naudojamos

XVI a. kronikose. Šiandien ‘Barbera’ auginama maždaug 12 800

„Barbera d’Alba DOC“ vynui gaminti. Šios kalvos – tai Langės

ha teritorijoje, išsidėsčiusioje Asčio, Alesandrijos ir Albos provin-

teritorija. Čia svarbiausios garsios „Barbaresco DOCG“ ir „Barolo

cijose. ‘Barberos’ vynmedžiai itin gajūs, vešlūs ir derlingi, todėl, siekiant kokybiško derliaus, juos reikia kruopščiai prižiūrėti.

DOCG“ kilmės nuorodos ir ‘Barbera’ vynuogėms tenka konkuruoti su ‘Nebbiolo’ dėl geresnių terroir. Žinoma, pasitaiko išimčių, kai

Pagal galiojančius reikalavimus, vyndariai privalo 2–4 kartus per

itin seni ‘Barbera’ vynuogynai auga pačios geriausios ekspozi-

sezoną nuimti žaliąjį derlių, kurio metu pašalinama perteklinė lapija ir mažo potencialo kekės. Vyndariams čia leidžiamas vynuogių derliaus kiekis – 8 t/ha, tačiau dažnas vyndarys rinktiniams Superiore vynams palieka vos 4–5 t/ha. ‘Barbera’ ne tik itin derlinga, ji

TORINO

labai išraiškinga: uogos tamsaus rubino spalvos su purpuriniais tonais, odelė stora su gausiu natūralių mielių sluoksniu, joje gausu polifenolių ir antocia-

Montà

ASTI

Canale

S. Stefano Roero Monteu Roero Montaldo Roero Baldissero d’Alba Sommariva Perno

Govone

Pocapaglia Bra

ninų, o rūgšties kiekis gali siekti ir 12 g/l. ‘Barberos’

Alba

uogos gali sukaupti ypatingai daug cukraus, dėl to

Neive

S. Stefano Belbo

vynas maksimaliai svarus ir sodrus. Tiesa, ‘Barbera’

Cherasco

nėra itin taniniška veislė, tačiau kai rūgšties daugiau nei įprasta, vidutiniai, minkšti taninai netgi džiugina.

Narzole

Norint iš ‘Barberos’ pagaminti kokybišką vyną, jai reikia nenutrūkstamos priežiūros. Raudonoji dama

Monforte d’Alba

vilioja vyndarius į vynuogynus. Asmeniškai pažįstame

Cortemilia Roddino

ne vieną sūnaus ir tėvo duetą, kasdien nuo ryto iki vakaro pradingstančius tarp vynmedžių eilių kalvų šlaituose. Tačiau vien vyndario rūpesčio neužtenka, reikia darnos su gamta, kadangi ‘Barberai’ reikia daug saulės, geriausios ekspozicijos šlaitų, sauso ir šilto klimato rugpjūčio bei rugsėjo mėnesiais. Tokiomis sąlygomis tiek Astyje, tiek Alboje galima pagaminti išskirtinio, sodraus vyno, kurį ragaujant nepaliaus stebinti vaisiškumo ir svarumo derinys. Raudonoji dama kaprizinga, tačiau jos paslaptis –

CUNEO

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


30

Barbera

daugiau nei 5 400 ha vynuogynų. Pačiame šios teritorijos centre yra barberos vyndarystės tradicijų ir aukščiausios kokybės vynų epicentras – zona, įtraukta į UNESCO pasaulio paveldą. Maisto ir gėrimų gurmanų čia laukia dar neatrasti patirties lobiai. Ši nedidelė zona plyti kalvose, priklausančiose Montegroso (Montegrosso), Kastelnuovo Kalčėjos (Castelnuovo Calcea), Moaskos (Moasca), Aljano (Agliano), Kanelių (Canelli) kaimelių bendruomenėms. Šiame molingame Asčio provincijos kalvų dirvožemyje gausu kreidos, kalkių, klinčių, dumblo bei prieš daug milijonų metų čia tyvuliavusios jūros gyvių fosilijų. Vyno rūgštis čia gaivi ir minerališka. Norint suteikti vynui aukštesnės kokybės – Superiore – statusą, „Barbera d’Asti“ vynas turi būti brandinamas ne trumpiau nei 14 mėnesių, iš kurių 6 – ąžuolinėse statinėse. Statinėms reikalavimų taip pat nėra, tačiau tradiciškai naudojamos mažo s įvairaus skrudinimo prancūziško ąžuolo statinės barrique ir tonneau, o norint suteikti vynui daugiau medžio įtakos – prieskoniškumo, vanilės, sutvirtinti taninus, – statinės naudojamos daugiausiai 3–4 sezonus. Tokie vynai turi aiškų identitetą, kurį žinovams neblogai sekasi atpažinti. Aplink Nicą Monferatą (Nizza Monferrato) išiskiria teritorija, kuriai priklauso 18 kaimelių. Šių bendruomenių vyndariai turi teisę gaminti aukščiausios kokybės „Barbera Nizza DOCG“ nuoroda pažymėtą vyną. Tai nauja teritorija, kurioje vynuogynai iš dalies persidengia su geriausiais „Barbera d’Asti“ vynuogynais iš jau minėtų UNESCO paveldui priklausančių kalvų. Tikslas – suteikti daugiau svarbos šiuolaikiniam „Barberos“ vynui taikant griežtus reikalavimus vynuogynų padėčiai, vynuogių selekcijai, cijos šlaituose ir jaunoji vyndarių karta iš pagarbos senoliams

ilgesniam, 18 mėnesių trunkančiam brandi-

nesiryžta jų keisti ekonomiškai naudingesnėmis ‘Nebbiolo’. Beje,

nimui, iš kurių bent 9 mėnesius – naujose prancūziško ąžuolo

brandinant „Barbera d‘Alba“ vynus ilgiau nei 12 mėnesių, iš kurių

statinėse. Tai itin sodrūs ir brandinimo paveikti vynai, prarandan-

bent 4 mėnesius – medinėje statinėje, pasiekiamas aukštesnės

tys šiek tiek ‘Barberos’ vynuogėms būdingo vaisiško paprastumo,

kokybės – Superiore – statusas. Įdomu tai, kad nėra konkrečių

žaismingumo. Iš kitos pusės, tai tie patys geriausi „Barbera d’Asti

reikalavimų medinėms statinėms, kuriose brandinami „Barbera

DOCG Superiore“ vynai.

d’Alba Superiore“ vynai, todėl vyndariai improvizuoja – naudoja

Taigi, ką rinktis – barberą iš Asčio ar iš Albos? Už Pjemonto

tiek mažas 225 l talpos prancūziško ąžuolo statines (barrique),

regiono ribų dažniau rasite „Barbera d’Alba“. Ir jos butelis neretai

tiek didesnes 500 l talpos (tonneau), tiek dideles (botti grandi) iš

kainuoja brangiau nei „Barbera d’Asti“. Tai, kad „Barbera d’Asti“

Slavonijos ąžuolo, dažniausiai 1500–3000 l talpos, tačiau galin-

mažiau matoma rinkoje, nereiškia, kad ji yra prastesnė. Greičiau

čias siekti net ir 10 000 l. Statinių amžius irgi labai įvairus, todėl

atvirkščiai. Mat Alboje ‘Barbera’ turi tenkintis šiauriniais šlaitais,

medžio įtaka vynui – nevienoda. Pagaminti vynai būna skirtingo

šešėliu ir kalvų papėdėmis. O štai Astyje gaminamas DOCG

stiliaus, jie neturi aiškaus identiteto: gerai padarytus vynus aklos

vynas iš geriausiuose kalvų šlaituose augančių vynuogynų, kur

degustacijos metu lengva supainioti su garsių pasaulio regionų

‘Barbera’ vynuogės gali geriausiai prinokti ir gaunamas svarus,

vynais.

vaisiškas, minerališkas, daug rūgšties turintis, bet subalansuotas

Raudonai išskirtos zonos centre – „Barbera d’Asti“ teritorija,

vynas. Brandinimas naujose ar apynaujėse mažose ąžuolo

išsidėsčiusi Asčio ir užimanti truputį Alesandrijos provincijos.

statinėse šiam vynui suteikia kompleksiškumo. Aišku, tikrovėje

Barberos gamybai tai istoriškai itin svarbi teritorija. Čia gamina-

pasitaiko visaip: teko ragauti išskirtinės kokybės „Barbera d’Alba“

mas „Barbera d’Asti DOCG“ vynas. Šį vyną gaminti gali apie 120

vynų ir labai prastų iš Asčio. Taigi, neleiskite raudonajai damai

tarp kalvų pabirusių kaimelių bendruomenių, kartu valdančių

apsukti jums galvos.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Barbera

31

„BARBERA“ KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI BARBERA D‘ALBA

BARBERA D‘ALBA SUPERIORE

BARBERA D‘ASTI

BARBERA D‘ASTI SUPERIORE

STATUSAS

DOC – Denominazione di Origine Controllata

DOCG – Denominazione di Origine Controllata e Garantita

VYNUOGĖS

85–100 % Barbera 0–15 % Nebbiolo Dažniausiai pasitaiko 100 % Barbera

90–100 % Barbera 0–10 % nearomatinių tipinių regiono vynuogių (Freisa, Grignolino, Dolcetto) Dažniausiai pasitaiko 100 % Barbera

BRANDINIMAS

Ne trumpiau nei 12 mėn. Medinės statinės – nebūtinos.

BRANDINIMAS IR IŠPILSTYMAS Į BUTELIUS

Neprivaloma denominacijos teritorijoje

Privaloma denominacijos teritorijoje (itin svarbu garantuojant vyno kokybę, ypač nežinant kilmės, bet norint atmesti bet kokią riziką dėl kokybės)

MINIMALUS ALKOHOLIO KIEKIS

12 tūrio proc.

12,5 tūrio proc.

12 tūrio proc.

12,5 tūrio proc.

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTIS ALKOHOLIO KIEKIS

13,5 tūrio proc.

14–14,5 tūrio proc.

13,5–15 tūrio proc.

15–16 tūrio proc.

BARBERA D‘ALBA

BARBERA D‘ALBA SUPERIORE

BARBERA D‘ASTI

BARBERA D‘ASTI SUPERIORE

Ne trumpiau nei 12 mėn. Mažiausiai 4 mėn. – medinėje statinėje.

Ne trumpiau nei 4 mėn. Medinės statinės – nebūtinos.

Ne trumpiau nei 14 mėn. Mažiausiai 6 mėn. – medinėje statinėje.

„BARBERA“ SKONIS

Vyno spalva

Kvapas

Skonis

Intensyvi rubino raudona

Intensyvi rubino raudona, itin tamsi, nepermatoma. Bėgant laikui, spalvos intensyvumas silpnėja, kinta į granatų, atsiranda rudų atspalvių.

Vaisiškas, šlapio medžio, žemės, neprinokusių vyšnių

Tamsių uogų, šlapio medžio, prieskonių, nuo džiovintų slyvų iki tabako

Intensyvus vyšnių ir slyvų aromatas, eterinių aliejų užuominos, įtraukiantis

Intensyvus vyšnių ir slyvų aromatas, eterinių aliejų užuominos, vanilės, aštrių prieskonių natos, užpildantis ir dominuojantis

Sausas, su dominuojančia rūgštimi, svarus, neprinokusių tamsių uogų, gervuogių kartumo

Sausas, švelnesnės rūgšties, sultiškas, prieskoniškas – nuo vanilės iki pipirų, nuo vyšnių užpiltinės pojūčio burnoje iki kakavos pupelių kartumo

Sausas, svarus, harmoningas, vidutinės minerališkos rūgšties, vidutinių taninų, malonus gerti, gana tiesmuko vaisiško skonio

Sausas, su pernokusių vyšnių ir džiovintų slyvų natomis, svarus, subalansuotos struktūros, gausesnių nei vidutiniškų taninų, su intensyviomis medžio ir prieskonių natomis, kurios švelnėja bėgant metams

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


32

Viskis

Nepriklausomi viskio išpilstytojai

Justina MacLellan www.myscottishdiary.com Nepriklausomi viskio išpilstytojai atlieka labai svarbų vaidmenį šiuolaikinėje viskio pramonėje. Išrankiam mūsų laikų vartotojui jie suteikia galimybę paragauti neįprasto, reto skonio gėrimų, o kartais ir prisiliesti prie gana retai leidžiamo daryklų viskio.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Viskis

Š

33

ie išpilstytojai veikia nepriklausomai nuo viskio daryklų. Tai atskirai susikūrusi įmonė arba individualiai dirbantys asme-

nys, kurie nusiperka viskio iš daryklų (arba iš viskio brokerių) ir patys jį išpilsto. Viskio jie ieško įvairiose viskio daryklose. Tai gali būti visiems gerai pažįstami prekiniai ženklai arba labai retai matomi pavadinimai. Vieni įsigyja statinių su jau subrendusiu viskiu, o kiti perka tik daryklos pagamintą spiritą (angl. new make), kuris statinėse bręs ilgus metus. Svarbu paminėti, kad išpilstytojai gali pasirinkti brandinti spiritą arba daryklų siūlomose statinėse, arba savo atsivežtinėse. Treti įsigyja keletą skirtingo viskio statinių ir prieš išpilstydami viskį sumaišo, tačiau toks viskis, žinoma, jau nebebus vadinamas vienos statinės (angl. single cask), o būtent pastarasis aspektas ir yra daugumos išpilstytojų prioritetas. Įdomu, kad ne visos daryklos leidžia naudoti savo pavadinimą ant išpilstyto viskio butelių etikečių. Tokiu atveju viskiui duodamas kitas pavadinimas, pavyzdžiui, „Smokhead“, „Port Askaig“, „Finlaggan“ ir kt., o viskio gėrovams reikia pasukti galvą ir patiems bandyti atspėti, kurios daryklos pagamintą viskį jie skanauja. Kai kurie išpilstytojai perka tokių daryklų statines, kurios jau yra uždarytos ir nebegamina viskio, bet jų arba trečiųjų šalių (t. y. kitų daryklų) sandėliai dar turi atsargų, ir dėl to mes turime galimybę paragauti reto viskio, kuris antraip būtų tiesiog prarastas. Kai kurie išpilstytojai specializuojasi būtent tokioje retų ir senų viskio statinių srityje. Jie išleidžia labai ribotą butelių tiražą, pasiekamą dažniausiai tik tikrų viskio kolekcionierių sluoksniams (pavyzdžiui, „Caperdonich“). Ši veikla, be jokios abejonės, nėra naujų laikų išradimas. XVIII a. pradžioje beveik kiekviena Škotijos ūkininkų šeima, norėdama užsidirbti papildomų pajamų, gamino viskį. Tačiau nė viena jų pati viskio į butelius neišpilstydavo. Dažniausiai viskio statines

l Kenny MacDonald

jie parduodavo tiesiai parduotuvių savininkams arba viskio maišytojams (angl. blenders). Deja, įvedus didelius spirito mokesčius, dauguma ūkininkų savo veiklą buvo priversti nutraukti. Nors vieno salyklo viskio (angl. single malt) pasiūla susitraukė, paklausa tikrai niekur nedingo. Kadangi geros kokybės viskio buvo padaroma daug mažiau, jis pradėtas maišyti su viskiais iš skirtingų daryklų, taip pat su gana pigiu viskiu, pagamintu iš skirtingų grūdų (salyklinis viskis gaminamas tik iš miežių) – taip buvo gaunamas abejotinos kokybės maišytas viskis (angl. blended whisky). Nors dauguma buvo patenkinti ir tokiu gėrimu, tačiau visuomenėje visgi išliko grupelė žmonių, reikalavusių tik salyklinio viskio. Tad maža niša šiam verslui išliko ir ji netrukus buvo užpildyta sumanių prekybininkų, pradėjusių į butelius išpilstyti tik vieno salyklo viskį. Taip gimė nepriklausomi viskio išpilstytojai. Vieni pirmųjų ir iki šiol vieni svarbiausių šiame versle yra „Gordon & MacPhail“ (veikia nuo 1895-ųjų). Kiti žinomi pavadinimai: „Signatory Vintage Scotch“, „Scotch Malt Whisky Society“, „Wemyss Malts“ ir daugybė kitų. Smagu, kad ir lietuviškoje padangėje turim keletą nepriklausomų viskio išpilstytojų. Pirmasis

– viskio baro „King & Mouse“ savininkas Šarūnas Karalius, kuris jau išleido tris savo pilstymo butelius: „Glencadam 15 yo“, „King & Mouse“ (21 metų senumo maišytas salyklinis) ir pats naujausias, visai neseniai išleistas 8 metų senumo „Caol Ila“. Antrieji išpilstytojai lietuviai – tai šiuo metu Škotijoje gyvenantys Viktorija ir Kenny MacDonaldai. Prieš beveik porą metų jie pradėjo nuosavą verslą kaip nepriklausomi išpilstytojai, Viktorja yra pagrindine jo akcininke. Pora sėkmingai prekiauja savo pilstymo viskiu su pačių įkurtu prekiniu ženklu „Dràm Mòr“. Prieš persikeldama į Škotiją Viktorija Lietuvoje dirbo įvairiuose ES finansuojamuose projektuose. Taip pat kartu su Britų ambasada ir Britų prekybos rūmais Lietuvoje organizuodavo Roberto Burnso vakarienes, kurių metu iš arčiau susipažino ir susižavėjo Škotija bei jos nacionaliniu gėrimu viskiu (ypač „Little Mill“ ir „Caol Ila“). Kenny’is anksčiau dirbo kaip eksporto agentas ir laisvai samdomas viskio ambasadorius su tokiais nepriklausomais išpilstytojais kaip „Wemyss Malts“, „Arran“ , „Douglas Laing“ ir kt. Po didelės sėkmės šioje veikloje jam buvo pasiūlyta tapti viskio ambasadoriumi „Ian MacLeods Distillers“ kompanijoje ir prisidėti prie jų

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


34

Viskis

Kenny, ar galite papasakoti, kaip Jūs išsirenkate viskio statinę, tinkamą išpilstymui? Čia labai svarbi patirtis, įgyta dirbant su įvairiais viskiais, nes reikia žinoti, kuris iš jų visada bus aukštos kokybės. Vienas iš tokių yra „Caol Ila“, mes jį vadiname ponu Nuosekliuoju. Žmonės labai dažnai galvoja, kad prieš nuspręsdami, kurią statinę pirkti, mes turime galimybę išragauti daugybę viskio mėginėlių. Deja, šis mitas stipriai prasilenkia su realybe. Dauguma daryklų tokios prabangos išpilstytojams nesuteikia. Tačiau svarbu žinoti vieną paprastą dalyką: jei gauni geros kokybės viskį, bet brandintą prastoje statinėje, viskį visuomet galima perpilti į kitą statinę. Šiame versle taip nutinka beveik nuolatos. Kuomet mes renkamės statinę, praleidžiame nemažai laiko bendraudami su daugybe viskio brokerių, privačių statinių savininkų ir pačių viskio daryklų atstovais. Taip darome, kad surastume tą tobulą statinę, kuri tiks mūsų naujam leidimui. Kartais tenka laukti metus. Na, o kai pagaliau įsigyjame tinkamą viskį, mums lieka apie tai pranešti savo išpilstymo įmonei bei pradėti spausdinti butelių etiketes.

Kaip Jūs nusprendžiate, kokiose statinėse brandinti įsigytą viskį? Į šį klausimą tikrai nėra vieno teisingo atsakymo. Kiekvienos viskio daryklos spiritas turi savo unikalų stilių ir charakterį.

l Viktorija MacDonald produkto populiarinimo didžiojoje rinkoje. Ši veikla padėjo Kenny’iui pelnyti vieno geriausiai žinomų ir charizmatiškiausių asmenybių viskio pasaulyje reputaciją. Per daugelį metų viskio pramonėje Kenny’is ir Viktorija užmezgė vertingų pažinčių su šios srities profesionalais, kurių pagalbos ar patarimo jie gali paprašyti ir dabar, pradėję išpilstytojų veiklą. Buvo labai malonu apie šį verslą sužinoti plačiau iš paties Kenny’io lūpų.

Vienos daryklos gamina labai lengvą, gėlių aromato viskį, o kitos – sodrų, aliejišką ar net dūminį viskį. Tad kokioje statinėje viskis bus brandinamas ar į kurią statinę jis bus perpiltas (angl. re-racked ), priklausys nuo viskio stiliaus.

Ar šiuo metu, viskiui ypač išpopuliarėjus, daug sunkiau įsigyti viskio statinėse? Jei palygintume su situacija, sakykime, prieš dešimt metų, tuomet beveik kiekviena viskio darykla labai džiaugėsi, kai atsirasdavo norinčių investuoti į jų statines. Šiuo metu situacija yra šiek tiek kitokia ir beveik visos daryklos susiduria su ta pačia problema – statinių trūkumu. Kai kurios naujai atsidariusios daryklos už vieną statinę prašo beprotiškos sumos – kaina gali siekti iki 11 000 £! Ir jūs galite tik įsivaizduoti, kokia būtų kaina už vieną tokios statinės viskio butelį. Mums labai pasisekė, kad pažįstame keletą viskio daryklų atstovų, tiekiančių mums viskį tiesiogiai. Tokiu būdu mums pavyksta suderinti kokybę su

APIE ·

„Dràm Mòr“ – prekinis ženklas, įkurtas Viktorijos ir Kenny’io MacDonaldsų šeimos dueto.

·

Dràm Mòr išvertus iš gėlų kalbos reiškia „Didelis viskis“.

·

Lietuvių menininkė Iveta Šmidtaitė sukūrė įmonės prekinio ženklo logotipą su kalnų motyvu, o škotų menininkė Joanne Smith logotipą pritaikė rinkodaros tikslams.

·

Pirmasis vienos statinės viskis – 6 metų senumo „Caol Ila“ – į butelius išpilstytas 2019 metų pabaigoje.

·

Ar egzistuoja konkurencija tarp Jūsų ir kitų nepriklausomų viskio išpilstytojų? Šio verslo užkulisiuose dauguma viskio įmonių tarpusavyje bendradarbiauja, skolina ar net mainosi statinėmis. Aš manau, kad dauguma mūsų tikrai labai gerbiame vieni kitus ir visi suprantame, kad egzistuoja didžiulė rinka, kurioje vietos užteks visiems. Iš tiesų, esame labai geroje padėtyje, mes turime galimybę iš arti stebėti kitų išpilstytojų darbą bei rinką ir sekti

Verslui pradėjus sparčiai plėstis, praeitais metais prie Viktori-

geriausiais pavyzdžiais.

jos ir Kenny’io komandos prisidėjo Kenny’io vyresnysis sūnus

Kodėl žmonės turėtų pirkti iš nepriklausomų viskio išpilstytojų, o ne daryklos leidžiamą viskį?

Ruaraidhas, einantis statinių vadybininko pareigas. ·

patrauklia kaina parduotuvės lentynoje.

Įmonė taip pat įdarbino atskirą žmogų, atsakingą už prekybą statinėmis Australijoje bei Naujoje Zelandijoje, – Khi Leonardą.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad be visų nuostabių Škotijos viskio daryklų, nepriklausomi išpilstytojai apskritai neturėtų terpės egzistuoti. Manau, kad mūsų veikla labiau skirta tiems, kurie jau yra gana gerai susipažinę su viskiu, išragavę

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Viskis

35

l Kenny'is MacDonaldas su sūnumi Ruaraidhu įvairių viskio daryklų pagrindines kolekcijas ir jau taiko į viskio

viskio globėjais, ir mūsų pareiga yra parodyti šį gėrimą pačioje

žinovų gretas, t. y. viskio connoisseur. Jie puikiai žino, ko tikėtis

geriausioje šviesoje.

iš kiekvienos daryklos pagrindinio viskio, tad pirkdami nepri-

Antras dalykas, tikriausiai, akivaizdžiausias – kaina. Yra

klausomų išpilstytojų viskį jie ieško kažko įdomesnio, neįprasto,

daugybė statinių, kurias mes norėtume įsigyti ir išpilstyti. Tačiau

galbūt viskio, kuris buvo brandintas vyno ar kitų spiritinių

jei butelis kainuos tiek, kad viskio vartotojas negalės jo įpirkti,

gėrimų, pavyzdžiui, konjako, romo ar tekilos, statinėse.

tai nuvils klientus. Esame tvirtai įsitikinę, kad geras viskis turi

Kaip išpilstytojai, savo veiklą pradėjote prieš beveik dvejus metus. Per šį trumpą laiką subūrėte didžiulį savo produkto mėgėjų būrį (vien instagrame jau turite per 4 tūkst. sekėjų!). Kaip manote, kokia yra Jūsų sėkmės paslaptis? Prie šios sėkmės prisidėjo nemažai teigiamų atsiliepimų apie mūsų produktą iš tokių viskio pramonės grandų, kaip „Dave Broom“, „Serge Valentin“, „Angus McRaid“, „Billy Abbot“, „Neil Murphy“, „Menno Greet“ ir kt. Mums taip pat labai pasisekė, kad dalyvavome „Ghent“ viskio festivalyje Belgijoje prieš pat užsidarant visoms sienoms dėl pasaulinės pandemijos. Tai buvo nuostabi galimybė užmegzti tiesioginį ryšį su klientais, kurie mums ištikimi iki šiol. Taip pat organizuojame privačias viskio degustacijas internetu su įvairiais viskio klubais bei viskio platintojais. Aš manau, kad parodydami norą tiesiogiai bendrauti su savo klientais mes sulaukiame grįžtamojo ryšio.

Kokios yra pagrindinės „Dràm Mòr“ vertybės? Pirmas ir pagrindinis dalykas mums yra viskio kokybė.

būti įperkamas visiems, ne tik patiems turtingiausiems.

Pabaigai truputėlį pasvajokime. Jei pinigai nebūtų problema, ar yra statinė, kurią norėtumėte įsigyti? Oi, net nežinau, nuo ko pradėti! Čia tas pats, kaip įleisti vaiką į saldumynų parduotuvę! Yra tokia gausybė statinių, kurias norėtume kada nors išpilstyti, tačiau daugelis iš jų yra beveik nepasiekiamos. Kartkartėmis pasitaiko išimčių, ir tos retos statinės atsiduria rinkoje, tačiau jų kaina būna tokia didelė, kad neverta nė svajoti apie jų išpilstymą, nes butelio kaina daugeliui būtų tiesiog neįkandama. Mano svajonių sąraše (taip, aš tokį turiu!) – „Glengoyne“, „Springbank“, „GlenScotia“, „Kilchoman“, „Macallan“, „Glenfarclas“ ar „Glendronach“. Tačiau jei man reikėtų paminėti tik keletą, rinkčiausi iš jau dingusių (t. y. nebegaminančių viskio) daryklų – „Caperdonich“ ir „Littlemill“. Esu dėkinga „Dràm Mòr“ už labai įdomų pokalbį, padėjusį

Kiekvienas viskio lašas, kurį mes išpilstome, turi būti pačios aukš-

geriau suprasti gana kompleksišką nepriklausomų išpilstytojų

čiausios klasės. Mes siekiame, kad žmonės, atsidarę butelį „Dràm

veiklą. Pokalbio pabaigoje palinkėjau Kenny’iui ir Viktorijai

Mòr“, galėtų džiaugtis nuostabiu viskio skoniu ir kartu geriausiai

sėkmės, o jų klientams – daug ypatingų akimirkų su „Dràm Mòr“

pajustų tai, ką gali pasiūlyti darykla, kurios viskį mes turėjome

išpilstomu viskiu.

laimės išpilstyti. Įsigiję viskį iš daryklų, mes tarsi tampame šio

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


36

Salvadoras

Tarp cukraus ir romo Arūnas Starkus Tarp cukraus ir romo ne praraja, o tiltas, tiksliau, šeimyniniai ryšiai, nes romas yra cukrašvendrių cukraus palikuonis – daromas iš to, kas lieka pagaminus cukrų, – melasos. Todėl dvi industrijos labai glaudžiai susiję. Tuo įsitikiname Salvadore lankydamiesi cukraus fabrike „La Cabaña“, prie kurio prieš keliolika metų prisiglaudė pirmoji Salvadoro romo varykla „Cihuatan“.

KAIP DAROMAS CUKRUS Cukrašvendrių cukraus žaliava yra cukrašvendės – iki 7 metrų aukščio išaugantis augalas kardo formos lapais (lot. Saccharum officinarum). Geriausiai auga tropikų ir subtropikų zonoje, nes joms reikia bent 20 °C vidutinės temperatūros ir daugiau nei 2000 ml/m2 vandens per metus. Cukrašvendrių derlius Salvadore nuimamas lapkričio–balandžio mėnesiais, t. y. sausuoju metų laiku. Didžioji dalis vis dar kertama rankomis, nes tokioje žaliavoje mažiau lapų, didesnė cukraus išeiga. „La Cabaña“ perdirbimui kasmet priimama 1 mln. tonų cukrašvendrių. Cukraus gamybos etapai: - Cukrašvendrės pirmiausia susmulkinamos ir iš jų išspaudžiamos sultys, kuriose 16 proc. cukraus. - Cukrašvendrių sultys aukštoje temperatūroje išvalomos, prieš tai sumažinus jų rūgštingumą iki neutralaus pH. Pašalintos kietosios medžiagos grąžinamos į cukrašvendrių laukus kaip trąša. - Gautos švarios sultys garinamos. Keturi penktadaliai vandens išgaruoja ir cukraus koncentracija sirupu virtusiose sultyse padidėja iki 55–60 proc. - Ateina laikas išskirti kristalizuotą cukrų. Sacharozė kristalizuojasi, į sultis pridėjus labai smulkių cukraus kristalėlių. Procesas vyksta žemo slėgio kamerose. Išeiga – 11–12 proc. nuo pradinės cukrašvendrių masės. - Cukraus atskyrimas nuo sirupo vyksta centrifugose per kelis kartus. Tarpinis produktas konsistencija ir skoniu iš pradžių primena seną susicukravusį medų, vėliau – „Karvutės“ saldainius, kol galų gale lieka gana rūgštus ir kartokas, tamsios spalvos klampus skystis, iš kurio jau neįmanoma daugiau išgauti cukraus. Tai melasa. Joje – 20–25 proc. cukraus.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Salvadoras

37

KELI D.U.K. APIE CUKRŲ Cukrozė = gliukozė + fruktozė Kai sakome „cukrus“, turime omenyje disacharidą cukrozę, kurią lygiomis dalimis sudaro gliukozė ir fruktozė. Beveik visas augalinės kilmės cukrus, esantis vaisių, daržovių sultyse, suloje, meduje, klevų sirupe, yra sudarytas iš 50 proc. gliukozės ir 50 proc. fruktozės. Gliukozė vs fruktozė Gliukozė – svarbiausias gyvosios gamtos energijos šaltinis. Ją bet kuri ląstelė gali panaudoti be papildomo apdorojimo. Be jos negalėtų funkcionuoti ir žmogaus smegenys. Jei gliukozės žmogaus kūnas negauna – pasigamina pats iš baltymuose esančių aminorūgščių ir riebalų. O štai fruktozė įsisavinama sudėtingiau, nes ją turi perdirbti kepenys ir didesnė jos dalis paverčiama riebalais. Fruktozės neįmanoma išvengti, jei organizmą norite aprūpinti vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. Fruktozė ir padaro saldumynus skanius, nes yra saldesnė už gliukozę. Kaip sulėtinti žalingą fruktozės poveikį Ląsteliena sulėtina fruktozės absorbciją, paskirsto jos įsisavinimą per ilgesnį laiko tarpą ir apsaugo kepenis ir kraują nuo cukraus perdozavimo. Todėl vartojant neperdirbtus vaisius, daržoves ar viso grūdo produktus sunku patirti žalingą fruktozės poveikį. Tačiau tai negalioja bulvėms, kuriose esantis krakmolas labai greitai skyla ir cukraus kiekis kraujyje kyla labai sparčiai. Taip pat ir su saldintais gėrimais, sultimis ir perdirbtu maistu (ryžiais, baltų miltų kepiniais, padažais ir kečupais), kuriuose nėra cukraus kiekio kraujyje kilimą pristabdančios ląstelienos. Dar pavojingesni yra saldikliai, kuriuose fruktozės yra daugiau nei gliukozės. Pavyzdžiui, kukurūzų sirupas, kuris gaminamas su daug fruktozės, nes ji pigesnė ir saldesnė nei gliukozė. Vartojant tokius saldiklius, gaunama mažiau energijos, apkraunamos kepenys, ir organizmas patiria daugiau neigiamo poveikio. Baltasis vs rudasis cukrus Cukrozė yra balta. Tačiau cukraus gamybos metu kristaluose lieka ir mažytė dalis melasos, kuri ilgainiui linkusi kauptis ant kristalų paviršiaus ir nudažyti juos rudai. Šviesiai rudame cukruje melasos yra apie 5–6 proc. Tamsiame – šiek tiek daugiau. Melasa suteikia papildomo kvapo ir skonio (rūgštingumo) rudajam cukrui. Energetinė abiejų cukrų vertė labai panaši.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


38

Salvadoras

Alfredas Pacas ir Juanas Alfredas Pacas su „La Cabaña“ direkcijos nariais

Ceiba – kapokmedis

Distilerijos darbuotojai

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Salvadoras

KAIP DAROMAS ROMAS „La Cihuatan“ komanda pagrįstai didžiuojasi tuo, kad čia romo darymas prasideda nuo pradžių pradžios – cukrašvendrių sėklų atrankos, auginimo, kirtimo, melasos gamybos. Net elektros energija distiliacijai yra gaunama deginant cukrašvendrių atliekas. Romo varyklos iniciatorius Pacų šeimoje – Juanas Alfredas. Pirmoji jo prisimenama distiliacija šioje varykloje truko 6 valandas, tuomet jie pagamino 50 litrų jauno romo. Dabar toks kiekis vienintelėje Salvadoro romo varykloje gimsta per 30 minučių. Tai vis dar mažytė varykla, palyginti su kitų šalių ir didžiaisiais tarptautiniais gamintojais: „Bacardi“ per metus pagamina 160 mln. litrų, „Captain Morgan“ – 107 mln. litrų, „Havana“ – 41 mln. litrų romo. „La Cihuatan“ 2015 metais pardavė 8 tūkst. litrų, 2021 m. vasarį čia pamatysite bręstant vos 3 tūkst. romo statinių (600 tūkst. litrų). Anot Juano Alfredo Paco, jie daro kraftinį romą, ir ne tik todėl, kad jis gaminamas nedideliais kiekiais. O dar ir dėl to, kad siekiant kokybės kontroliuojamas visos gamybos grandys: - Cukraus fabrike atsirenkama tinkamo kvapo ir kokybės melasa. - Melasa, praskiedus vandeniu ir pridėjus mielių, 36 valandas

39

- Tiek vienas, tiek kitas keliauja brandinimui į ąžuolo statines. Sihuatano (Cihuatan), anot senovės majų, Miegančios Moters slėnio klimatas tobulas: 36 °C dieną, 25 °C naktį. Per metus net 8 proc. pasiima angelai, todėl skonis tampa labai koncentruotas ir išraiškingas. Brandinimui naudojamos burbono statinės. Jose romas išbūna nuo 8 iki 15 metų. - Baigiamasis brandinimas paskutiniais metais vyksta oloroso chereso, konjako, saldaus muskatinio „Rivesaltes“ vyno statinėse. Oloroso statinės romą padaro labai kvapnų: juntamas slyvų, prieskonių, tamsių džiovintų vaisių, dūmo aromatas. Baigiamasis brandinimas konjako statinėse suteikia romui konjako aromatų: gėliško, tauriai saldaus ir vanilinio, o saldaus baltojo vyno statinės suteikia romui gaivumo, baltų vaisių aromato. - Tačiau bene įdomiausias baigiamasis brandinimas „Xaman“ vardu pavadinto romo. Jis 16-us savo brandinimo metus praleidžia kapokmedžio (lot. ceiba) statinėse. Kapokmedis – garbingiausias nacionalinis Salvadoro medis, majų kultūroje siejamas su gyvybe. Anot legendos, Mieganti Moteris – (Cihuatan) miesto globėja, žiūri į Šiaurės žvaigždę, kurios dievas yra Šamanas, besiilsintis kapokmedžio viršūnėje.

fermentuojama. Gaunamas 8,5–9 proc. stiprumo produktas, kuris keliauja į distiliavimo talpas. - Distiliuojama varinėje distiliavimo kolonoje iki 75 proc. stiprumo – taip gaunamas melasos kvapo turintis sunkus, šviežias romas. Jei distiliuojama iki 94,9 proc. alkoholio koncentracijos, išeina neutralaus skonio – lengvas, šviežias spiritas.

WSET 3 lygio kursai 4 dienų WSET kursas (Level 3 Award in Wine).

Norintiems įgyti išsamių žinių apie vyną ir gauti tarptautinį pažymėjimą, vertinamą visame pasaulyje.

Numatoma pradžia – 2021 m. spalio 4 d. Informacija ir registracija: el. p.: egle@someljemokykla.lt tel. +370 655 40970 www.someljemokykla.lt VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


40

Oregonas

Oregono

„Pinot Noir“ Arūnas Starkus

Klasikinių, pasaulinės klasės „Pinot Noir“ regionų penketuke, greta Burgundijos Prancūzijoje, Centrinio Otago Naujojoje Zelandijoje, Sonomos slėnio Kalifornijoje, Badeno ir Ahro Vokietijoje, turėtų būti ir Vilameto slėnis Oregone – JAV vakarinės pakrantės šiaurėje esančioje valstijoje. Amerikiečiai patys nuperka beveik visą čia pagamintą vyną, todėl jo paragauti Europoje nėra lengva. O regionas labai įdomus: su skirtingo tipo dirvožemiais, klimatais, terroir, dešimčia AVA (American Viticulture Area – amerikietiškas apeliacijos atitikmuo) kilmės nuorodų. Tikra amerikietiška Burgundija su labai aukštais gamybos standartais ir ambicijomis. Pasidairykime po Vilameto slėnį, pabandykime suprasti kai kuriuos čionykščio vyno dėsningumus.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Oregonas

NUO UGNIES ŽIEDO IKI MIZULOS (MISSOULA) LEDYNMEČIO

Žiede – 75 proc. aktyvių mūsų planetos ugnikalnių, ir čia vyksta

POTVYNIO

90 proc. žemės drebėjimų.

Dirvožemis – viena iš svarbiausių terroir dedamųjų. O Vilameto slėnyje intriguojanti ne tik dirvožemio įvairovė, bet ir istorija. Nederlingas smiltainis susidarė prieš 200 mln. metų, kai Vilametas buvo atsidūręs po vandeniu. Tada susiformavo nuosėdinės uolienos, tarp kurių ir nederlingas smiltainis, atsakingos už trešnių, juodų uogų aromatus ir švelnius taninus „Pinot Noir“ vyne. Toliau darėsi įdomiau: prieš 16–10 mln. metų pasislinkusi Ramiojo vandenyno plokštė kilstelėjo Oregoną aukštyn virš vandens, vyko aktyvūs vulkaniniai reiškiniai. Vulkaniniame dirvožemyje – suirusiame bazalte – daug geležies, kuri „Pinot Noir“ vynui suteikia rausvą spalvą ir raudonų uogų aromatą, vyno struktūrą ir prieskonių aromatus. Beje, Oregonas priklauso Ramiojo vandenyno ugnies žiedui, kuris prasideda Naujojoje Zelandijoje, į šiaurę palei Azijos pakrantę kyla iki Beringo sąsiaurio ir leidžiasi palei Vakarinę JAV pakrantę link Pietų Amerikos.

41

Prieš 2,5 mln. metų, ledynmečio laikotarpiu, vėjas supustė lioso sluoksnį, kuris labai gerai praleidžia vandenį, todėl vynmedžiams neleidžia atsipalaiduoti, verčia leisti šaknis gilyn ir didina vyno minerališkumą, kompleksiškumą bei suteikia mėlynių natų. O prieš 15 tūkstančių metų periodiškai pradėjo išsiveržti milžiniškas ledynmečio ežeras Mizula, buvęs dabartinės Aidaho (Idaho) valstijos teritorijoje, į rytus nuo Oregono. 100 metrų aukščio vandens siena iš Montanos per Vašingtono valstiją, Kolumbijos upės slėniu iki Vilameto kas 50 metų nešė derlingo priemolio sluoksnį. Per du tūkstančius metų įvyko apie pusšimtį tokio tipo cunamio bangų, vietomis susiformavo per 100 metrų gylio sąnašinio dirvožemio sluoksnis. Pietrytinėje Vilameto slėnio dalyje šiek tiek daugiau vulkaninio dirvožemio, o šiaurės vakaruose – jūrinės ir sąnašinės kilmės dirvos. Tačiau neretame vynuogyne galima aptikti plonus visų

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


42

Oregonas

keturių dirvožemių sluoksnius, ir vyndariai labai gerai apie tai išmano, jie gali susieti vyno skonį su dirvožemio poveikiu.

VĖJAS, NEŠANTIS VĖSĄ Nuo Ramiojo vandenyno link Vilameto slėnio per pakrantės kalnų ruožą veda koridorius, kuriuo atkeliauja vėsus oras. Viena iš kilmės nuorodų net ir pavadinta „Van Duzer Corridor AVA“, tačiau slėniais vėsus oras pasiskirsto po platesnę teritoriją. Dėl jo po pietų pakyla vėjas ir atvėsta, vynuogės gerai ventiliuojasi, išdžiūsta po lietaus. Todėl ekologiniams vyndariams čia tikras rojus. Reaguodamos į vėją, vynuogių žievelės storėja, dėl to vyne atsiranda daugiau taninų ir spalvos. O kurgi Burgundijos kalkakmenis, kuris taip patinka „Pinot Noir“, paklausite. Čia ir įdomiausia – Oregono „Pinot Noir“ skiriasi nuo Burgundijos ir kitų regionų vyno. Ir tai didelis regiono pranašumas, nes taip Vilameto slėnis tampa savitas ir įdomus. Ir nors tada tenka įdėti pastangų, kad jį perprastum, investicijos sugrįžta su kaupu.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Oregonas

43

‘Pinot Noir‘ – Burgundijos vynuogių veislė. Todėl nė kiek nekeista, kad čia viena pirmųjų prieš trisdešimt metų atsikraustė Drouhinų šeima. Jie įsikūrė ten, kur Vilameto slėnis pradėjo formuotis kaip vyndarystės regionas šalia Dandi (Dundee) miesto. Kaimynystėje įsikūrusios „Archery Summit“ (1971), „Serene“ (neseniai įsigijuso vyninę Burgundijoje), regiono pirmeiviai „The Eyrie“ (1966). Klimatas čia šiltesnis, nėra vėsinančios Van Duzerio vėjo įtakos, todėl vynai svaresni, kvepiantys juodomis uogomis.

Prancūziškai „Beaux Freres“ (svainiai) pasivadino ir jūros nuosėdinėmis uolienomis tolygiai padengtoje Ribbon Ridge AVA įsikūręs Michaelis G. Etzelis. 1986 m., padedamas svainio Roberto Parkerio Jaunesniojo, jis pradėjo daryti vyną, kuris paradoksaliai primena burgundiją. Ūkininkauja, kaip ir daugybė kitų – biodinamiškai.

Tuo tarpu vėsi Eola Amity AVA – dabartinis naujai besikuriančių vyninių centras. „Cristom“ – viena pirmųjų apeliacijos vyninių, čia pradėjo veikti vos 1992 m. Apsilankę „Lingua Franca“, galime prancūziškai pakalbėti su iš Burgundijos atvykusiu Thomasu Savre’u. Jis pasakoja, kad regionas dėl Van Duzerio koridoriaus poveikio ir nederlingos vulkaninės dirvos puikiai tinka sodinti ‘Chardonnay‘. Eola Amity AVA įsikūrusi ir anksčiau minėta Shelby Perkins.

Prancūzas vyndarys Albanas Debeaulieu mus pasitinka „Abbott Claim“ vyninėje, esančioje Yamhill-Carlton AVA. Užuovėjoje įsikūrusi apeliacija padengta 200 mln. metų senumo nuosėdinio vandenyno dugno kilmės dirvožemiu, kuris nesulaiko vandens, todėl vynmedžiai nuolat patiria drėgmės stygių. Tai viena iš priežasčių, kodėl čia gaminamas koncentruotas ir harmoningas vynas.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


44

Bordeaux En Primeur 2020

2020 m.

Bordo derlius Arūnas Starkus Trečius metus iš eilės Bordo ūkiuose džiūgaujama dėl puikios vyno kokybės. Kiek neįprastos oro sąlygos lėmė puikų vynuogių nokumą, liko pakankamai rūgšties, raudonuosiuose susiformavo gausūs taninai. Pagal Bordo tradiciją kone visas aukščiausios kokybės vynas parduodamas jam dar nebaigus bręsti statinėse – kitų metų po derliaus pavasarį. Prieš šimtamilijoninę prekybą vyksta išankstinės degustacijos, kurias kai kas vadina barrel tasting – ragavimu iš statinės. Nuo seno jauną, pažeidžiamą vyną vyndariai duodavo ragauti tik pačiame Bordo: kovo pabaigoje vykdavo išankstinių degutacijų savaitė – renginys žurnalistams ir pirkliams iš viso pasaulio, prilygstantis rimtai parodai. Šiemet dėl kovidinių kelionių suvaržymų vynus ragavome Lietuvoje – į redakciją balandį ir gegužę keliavo siuntos su buteliais, buteliukais, vyno kapsulėmis, kolbomis, su temperatūrą fiksuojančiais prietaisais siuntų dėžėse. Kartais vynus gaudavome kitą dieną po išsiuntimo ir pagal vyndarių instrukcijas turėjome juos degustuoti per 3–5 dienas. Nežiūrint gamintojų nerimo, pastebėjome, kad vynas net ir atkimštame butelyje nepraranda savybių keletą dienų. Todėl galima tikėtis, kad tradicija siųsti en primeur pavyzdžius, gimusi pernai, o šiemet įgyvendinta pasauliniu mastu, išliks ir kitąmet. Todėl visai įmanoma, kad kitąmet Bordo en primeur degustacijose Lietuvoje galės dalyvauti ne tik rinktinis būrelis „Vyno žurnalo“ žurnalistų, „Vyno klubo“ ekspertų ir geriausių šalies someljė, bet ir vyno pirkėjai, kuriems įdomu investuoti, kolekcionuoti arba tiesiog nusipirkti vyno tada, kai jo kaina, tikėtina, yra mažiausia. Toliau pateikiame derliaus apžvalgą ir degustuotų vynų vertinimus.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Bordeaux En Primeur 2020

P

astarąjį dešimtmetį Bordo pasitaikė vos keli prastesni

gerai laikantis per žiemą sukauptą drėgmę, palengvino gyveni-

derliaus metai: 2013, 2017-ieji. O 2020-ieji pratęsia besikei-

mą ant jo pasodintiems vynmedžiams (dažniausiai ‘Merlot‘).

čiančių, bet apskritai labai palankių geram vynui padaryti oro sąlygų tradiciją.

45

- Prieš 30 °C karščio bangą antroje rugsėjo pusėje buvo nuskintos baltosios Pesako Leonjano vynuogės, todėl jose

- Žiema buvo šilta ir lietinga. Todėl vegetacija prasidėjo dviem savaitėmis anksčiau ir dirvoje susikaupė didelės vandens atsargos, kurios labai pagelbėjo vasaros sausros metu. - Šiltas, lietingas pavasaris kai kur galėjo sukelti miltligės pavojų, tačiau žydėjimo metu buvo sausa, todėl uogos mezgėsi

netrūksta gaivos ir nėra per daug alkoholio. - Karšta rugsėjo pabaiga, todėl vėliausiai skinamose ‘Cabernet Sauvignon‘ uogose sumažėjo sulčių, o Medoke ir Grave sumažėjo derlius. - Baltųjų vynuogių skynimas saldžiajam vynui prasidėjo pirmąją rugsėjo dekadą, esant mažam pilkojo kekero kiekiui,

gerai. - Sausra nuo birželio 19 d. iki rugpjūčio vidurio. Stresas vynmedžiams smėlio ir žvyro dirvose. Todėl uogose su storesne

ir tęsėsi iki spalio vidurio, bet kai kurie vyndariai paskutines kilniojo puvinio sudžiovintas uogas nuskynė lapkričio 5 dieną.

žievele – potencialiai daugiau spalvos ir taninų. Tačiau molis,

Kairysis krantas, kuriame dominuoja ‘Cabernet Sauvignon‘ ir ‘Merlot‘ 2020-aisiais Kairiajame krante vyndariai išspaudė mažiau ‘Cabernet Sauvignon‘ sulčių: uogos dėl sausros buvo mažesnės, jas iš visų vynuogių skynė vėliausiai – rugsėjo pabaigoje, kai dėl karščio buvo praradusios dalį vandens. Todėl daugelis vyndarių vynuose padidino ‘Merlot’ vynuogių dalį. Nežiūrint to, 2020-ųjų metų vynas labai gerai atspindi kiekvienos apeliacijos esmę: - Saint Estephe – prieskoniškas, slyviškas, gaivus ir taniniškas. - Pauillac – svarus, taniniškas vynas su ryškiai juntamais juodųjų serbentų, aviečių, o neretai ir našlaičių, rožių aromatais. - Saint Julien – su dominuojančia juodųjų serbentų linija, juntamos mėlynės, našlaitės ir aksominiai taninai. - Margaux – kvapnus, neretai su bijūnų ir našlaičių natomis, minkštos, taurios tekstūros. - Pessac Leognan – Kairiajame krante piečiausia, tačiau šiemet bene labiausiai verta dėmesio apeliacija. Čia gerai pavyko ir intensyvus, koncentruotas vynas, ir elegantiškas, minerališkas. Mėgaukitės juodųjų serbentų, gervuogių, juodosios arbatos, našlaičių aromatu ir vynmečiui būdinga itin tankia ir švelnia tekstūra. ‘Cabernet Sauvignon‘ trūkumą kai kas bandė kompensuoti dėdami daugiau ‘Petit Verdot‘. Ragaujami šie vynai išsiskyrė taninų gausa, pvz., „Château Lascombes”, „Château Marquis de Terme” su 5 proc. ‘Petit Verdot‘. Kiek didesnis šiurkštumas burnoje buvo justi ragaujant „Château Kirwan” (7 proc. PV) ir „Château Talbot” (8 proc. PV). Tačiau ragaujant „Château Desmirail“ (10 proc. PV) ir „Château Gloria“ (11 proc. PV) jautėsi ne tik taninai, bet ir savotiškas, bordo nebūdingas prieskoningas vaisiškumas.

Sent Estefo raudonasis VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Lafon Rochet Saint Estephe AOC IV GCC

Intensyvus sunokusių juodųjų serbentų, rozmarinų aromatas. Gausūs šilkiniai taninai, svarokas.

95

2020 Château Cos Labory Saint Estephe AOC V GCC

Kvepia slyvomis, prieskoniais, oda, juodaisiais serbentais. Gausūs sausoki taninai ir nemažai rūgšties. Intensyvu, vaisiška ir struktūriška.

93,5

2020 Château Meyney Saint Estephe AOC

Kvepia avietėmis, rožėmis, mėtomis, paprikomis, gvazdikėliais. Gaivus, koncentruotas, vidutinių taninų.

92

2020 Château Beau-Site Saint Estephe AOC

Slyvų, prieskonių aromatas. Labai gaivus, vidutinių taninų.

90

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


46

Bordeaux En Primeur 2020

Pojako raudonasis VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Pichon Longueville Baron Pauillac AOC II GCC

Ypatingai švarus juodųjų serbentų aromatas su mėtų, aviečių uogienės užuominomis. Iš gilumos sklinda kinrožių, našlaičių, „Dan Cong“ arbatos, rašalo aromatas. Labai koncentruotas, sūrus, taniniškas.

97

2020 Château Pichon Longueville Kvepia naujo ąžuolo vanile, juodaisiais serbentais, rožėmis, „Dan Cong“ ulongu. Tobulai dera gaivumas, vidutiniai Comtesse de Lalande Pauillac AOC II GCC aksominiai taninai, vidutinis svarumas ir vaisiškumas. Ilgai išliekantis poskonis.

96

2020 Château Batailley Pauillac AOC V GCC

Kvepia juodaisiais serbentais, gervuogėmis, raudonų uogų kompotu, avietėmis, našlaitėmis, frezijomis. Gaivus ir harmoningas, elegantiškas.

95

2020 Les Griffons de Pichon Baron Pauillac AOC

Klasikinis juodųjų serbentų, šakelių, našlaičių, gervuogių uogienės aromatas su kinrožių natomis. Harmoningas, vidutinių taninų, gaivus, sultingo skonio vynas.

94,5

2020 Château Grand Puy Ducasse Pauillac AOC V GCC

Kvepia mėlynėmis, našlaitėmis, vyšnių uogiene, „Dan Cong“ ulongo arbata. Taninai jaunatviškai sutraukia. Saldi pabaiga su mėlynių ir vanilės, saldžių prieskonių skoniu.

94

2020 Château Clerc Milon Pauillac AOC V GCC

Juodieji serbentai, našlaitės, vanilė ir žemiškumas. Gaivus, taniniškas, koncentruotas.

94

2020 Château Grand Puy Lacoste Pauillac AOC V GCC

Kvepia juodaisiais serbentais, avietėmis, našlaitėmis, frezijomis. Noki, saldi ataka, aksominiai taninai, tačiau vaisiškumas dominuoja. Juodųjų serbentų, rozmarinų, mėtų poskonis.

93

2020 Château d’Armailhac Pauillac AOC V GCC

Kvepia juodaisiais serbentais, našlaitėmis, bijūnais, trešnėmis. Aksominių taninų, gana svarus, juntami ąžuolo prieskoniai, koncentruotas pabaigoje.

93

2020 Château Lynch Moussas Pauillac Kvepia raudonomis uogomis, grybiena, rozmarinais. Šilkinių taninų, minkštos tekstūros. AOC V GCC

93

2020 Les Tourelles de Longueville Pauillac AOC

Raudonų uogų aromatas, sumišęs su mėtų, mėlynių sulčių kvapais. Gaivus, vidutinių, tauriai sausinančių taninų vynas. Žemuogių poskonis. Antrasis istorinis ūkio vynas, daromas iš vynuogių, skintų tolėliau nuo upės ir vyninės.

93

2020 Château Haut Bages Montpelou Pauillac AOC

Kvepia paprikomis, juodaisiais serbentais, našlaitėmis, mėlynėmis. Tvirtų taninų, gaivus, „raumeningas“.

92

2020 Château Pédesclaux Pauillac AOC V GCC

Trešnių, alyvų, juodųjų serbentų aromatas. Šilkinių taninų, harmoningas, švelnus, kvapnus.

92

2020 Château Croizet Bages Pauillac AOC V GCC

Kvepia juodaisiais serbentais, mėlynėmis, našlaitėmis ir miško paklote, grybiena. Harmoningas, vidutinės ekspresijos vynas, su jaunatviškais, ne itin gausiais taninais.

92

2020 Château Pibran Pauillac AOC

Monolitinis juodųjų serbentų, trešnių aromatas su paprikų natele. Svarus ir sultingas su kiek mažiau rūgšties.

92

2020 Alias Croizet Bages Pauillac AOC

Kvepia mėlynėmis, našlaitėmis ir samanomis. Vidutinių aksominių taninų, harmoningas.

91

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Bordeaux En Primeur 2020

47

Sen Žiuljeno raudonasis VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Saint Pierre Saint Julien Juodųjų serbentų, mėlynių, saldžių prieskonių ir lelijų, našlaičių aromatas. Gaivus, aksominių taninų su gausybės vaisių ir prieskonių poskoniu. AOC IV GCC

96

2020 Château Beychevelle Saint Julien Kvepia juodaisiais serbentais, gervuogėmis, vaivorais ir našlaitėmis. Šilkinės tekstūros burnoje, minkštas. AOC IV GCC

95,5

2020 Château Léoville Barton Saint Julien AOC II GCC

Naujų ąžuolo statinių vanilės, juodųjų serbentų aromatas. Struktūriškas, žvirgždinių taninų. Taurus ir elegantiškas.

95,5

2020 Château Léoville Poyferré Saint Julien AOC II GCC

Gervuogių ir juodųjų serbentų, kedrų, gvazdikų aromatas. Sultingas skonis, gaivus ir drauge nokus, su kiek sausinančiais taninais.

94,5

2020 Château Langoa Barton Saint Julien AOC III GCC

Kvepia saldžia trešnių, aviečių ir gervuogių uogiene, vanile, lelijomis. Gaivus, minerališkas, struktūriškas.

94

2020 Château Lagrange Saint Julien AOC III GCC

Kvepia vyšniomis, kedru, vanile. Harmoningo, gaivaus raudonų uogų skonio. Vanilės poskonio.

93,5

2020 Château Gloria Saint Julien AOC

Kvepia raudonomis uogomis, vyšniomis, oda, pūkuotvyšnėmis. Taniniškas, prieskoniškas, kiek egzotiškas.

93,5

2020 Château Talbot Saint Julien AOC IV GCC

Juodų uogų, gėlių aromatas su žemiškumo natomis. Ąžuolo poskonis.

92

2020 Château Branaire Ducru Saint Julien AOC IV GCC

Našlaičių, mėlynių uogienės aromatas. Saldi ataka, vaisiškas, ne itin pastebimų taninų.

92

2020 Les Fiefs de Lagrange Saint Julien AOC

Saldžios žemuogių uogienės, juodųjų serbentų, našlaičių, rožių aromatas. Šilkinių taninų, harmoningas. Raudonų uogų ir tabako poskonis.

91

2020 Château Teynac Saint Julien AOC Juodų uogų, asfalto, dūmo, paprikų aromatas. Mėtų poskonis.

89

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


48

Bordeaux En Primeur 2020

Margo raudonasis VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Lascombes Margaux AOC II GCC

Intensyviai kvepia gėlėmis – našlaitėmis, bijūnais, rožėmis – bei braškėmis. Gervuogių, saldymedžio, kedro natos. Galinga nokių vaisių ataka. Elegantiški, gausūs taninai, vidutinė rūgštis. Taurumo pojūtis.

96

2020 Château Rauzan-Ségla Margaux AOC II GCC

Sodriai raudona spalva su violetiniu atspalviu. Kvepia juodųjų serbentų sultimis, puero arbata, kava, našlaitėmis, baltais žiedais. Labai koncentruotas, svarus su gausiais šilkiniais taninais ir naujų ąžuolo statinių vanile pabaigoje. Subalansuotas, elegantiškas ir ilgaamžis.

95

2020 Château Kirwan Margaux AOC III GCC

Braškių uogienės, trešnių ir juodųjų serbentų aromatas su vanile, saldžiais ąžuolo statinių prieskoniais. Vaisiškai saldi ataka, vidutinė rūgštis su kiek šiurkštokais taninais. Svarus.

94,5

2020 Château Malescot Saint Exupéry Margaux AOC III GCC

Intensyvus vyšnių uogienės aromatas su braškių, bijūnų, erškėtrožių uogienės ir vanilės natomis. Taurių, sausokų taninų, energingas, minerališkas. Ryškus naujų ąžuolo statinių pojūtis pabaigoje.

94,5

2020 Château Marquis de Terme Margaux AOC IV GCC

Ryškus juodųjų serbentų, rozmarinų bei kedro, aviečių uogienės aromatas. Burnoje gerai juntamas vanilės, grietinėlės skonis. Koncentruotas, su ryškiais taninais.

94

2020 Château Pouget Margaux AOC IV GCC

Trešnių, vanilės, paprikų, begonijų ir iš apačios kylantis juodųjų serbentų aromatas. Jaunatviškai griebiantys taurūs taninai, minerališkas, „raumeningas“. 80 proc. naujų ąžuolo statinių.

94

2020 Château Giscours Margaux AOC III GCC

Kvepia juodaisiais serbentais, paprikomis, vanile. Koncentruotas, taniniškas, vidutinės rūgšties.

94

2020 Château Desmirail Margaux AOC Kvepia juodaisiais serbentais, našlaitėmis, gervuogėmis. Saldi nokių vaisių ataka, ne itin daug sausų taninų, svarus. III GCC

93,5

2020 Château RauzanGassies Margaux AOC II GCC

Vidutinio intensyvumo juodųjų serbentų uogienės, miško paklotės, tamsių prieskonių aromatas. Burnoje atsiveria našlaitės, bijūnai ir braškių uogienė. Vidutiniai, jaunatviški taninai.

93,5

2020 Château Dauzac Margaux AOC V GCC

Gervuogių, „Dan Cong“ ulongo arbatos, kinrožių aromatai. Tankių taninų, gaivus, intensyvus, koncentruotas.

93

2020 Château du Tertre Margaux AOC V GCC

Pūkuotvyšnių, raudonų uogų, samanų, paprikų aromatas. Gaivus, turintis nedaug taninų, vidutinio svarumo, harmoningas.

93

Château Cantenac Brown Margaux AOC III GCC

Besifermentuojančių raudonų uogų, gervuogių, vyšnių uogienės aromatas. Daug taurių taninų, minerališkas, su paprikų natomis pabaigoje.

93

2020 Ségla Margaux AOC

Kvepia raudonomis uogomis, aviečių uogiene su vanile. Elegantiškas, glotnus burnoje, vidutinių taninų, vidutinio svarumo. Sultinga pabaiga.

93

2020 Gassies Margaux AOC

Gervuogių, kedro, juodosios arbatos aromatas. Saldi pirmoji ataka ir pabaiga. Tamsių tonų vynas.

92

2020 Château Prieuré Lichine Margaux Tamsus juodų uogų, paprikų aromatas. Sultingas ir svarus, ne itin gaivus, šilkinių taninų. AOC IV GCC

92

2020 Château D’Issan Margaux AOC III GCC

Lelijų, mėlynių, juodų uogų aromatas. Elegantiškas, vidutinių taninių, vidutinio svarumo.

92

2020 Confidences de Prieuré Lichine Margaux AOC

Kvepia erškėtrožių žiedais, slyvomis, žvirgždu. Gaivus ir vaisiškas su žemuogių uogienės poskoniu.

92

2020 Château Monbrison Margaux AOC

Tamsus juogų uogų, grybienos aromatas. Saikingai vaisiškas skonio vidury. Aksominių taninų, juntama vanilė. Grafito poskonis.

92

2020 Blason D’Issan Margaux AOC

Kvepia našlaitėmis, bijūnais, avietėmis ir juodaisiais serbentais. Intensyvus skonio vidurys. Vynas vaisiškas, vidutinių aksominių taninų. Juodųjų serbentų sunkos ir ąžuolo dūmo poskonis.

91,5

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Bordeaux En Primeur 2020

49

Medoko ir Aukštutinio Medoko raudonasis VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Belgrave Haut-Médoc AOC V GCC

Kvepia naujų ąžuolo statinių dūmu, juodomis uogomis, juodomis alyvuogėmis, juodaisiais serbentais. Gaivus, gausių aksominių taninų, svarus.

94

2020 Château Bel Orme Haut-Médoc AOC

Tamsios juodųjų serbentų, jų lapų, paprikų, kavos natos. Svarus, galingas ir „apskritas“ skonis.

93

2020 Château de Camensac HautMédoc AOC V GCC

Švarus juodųjų serbentų, vyšnių, cinamono aromatas. Vidutinių taninų, harmoningas. Aksominė tekstūra. Raudonų uogų ir rožių poskonis.

92,5

2020 L’Orme Rauzan Gassies HautMédoc AOC

Kvepia vyšniomis, juodaisiais serbentais, aviečių uogiene, žemuogėmis, našlaitėmis. Labai vaisiškas, vidutinių, elegantiškų taninų, gana lengvas.

92

2020 Château Lousteauneuf Médoc AOC

Kvepia vyšnių kompotu, paprikomis, samanomis. Vidutinių taninų, gaivus, minerališkas.

92

2020 Château Sociando -Mallet HautMédoc AOC

Kvepia gervuogėmis, vanile. Saldi ataka, koncentruotas, uogieniškas, su gana gausiais taninais. Braškių uogienės ir „Dan Cong“ ulongo arbatos poskonis.

92

2020 Château Cantemerle HautMédoc AOC V GCC

Kvepia braškėmis, erškėtrožėmis, krapais, persikais. Vidutinių taninų, gaivus, sūraus poskonio. Žvyriški taninai.

91,5

La Demoiselle de Sociando -Mallet Haut-Médoc AOC

Našlaičių, gervuogių, vanilės ir mėtų aromatas. Gausių, sutraukiančių taninų, gaivus. Vyšnių skonis pabaigoje.

91,5

2020 Château La Tour Carnet HautMédoc AOC IV GCC

Besifermentuojančių braškių, aviečių, juodųjų serbentų aromatas, saldymedžio natos. Svarus, taniniškas, su naujo ąžuolo statinių dūmu pabaigoje.

91

2020 Château Beaumont Haut-Médoc AOC

Kvepia vyšniomis, rožėmis, vanile. Aksominio švelnumo taninai, vyšnių ir braškių uogienę primenanti ataka. Poskonis su grafito nata.

91

2020 Château La Lagune Haut-Médoc AOC III GCC

Kvepia raudonomis uogomis, žvyru. Vidutiniai, jaunatviškai griebiantys taninai, vidutinė rūgštis. Poskonis su mėtų nata.

90

2020 Château Les Grand Chenes Médoc AOC

Kvepia gervuogėmis, saldymedžiu. Gausūs taninai. Kavos poskonis.

90

2020 Château Mauvesin Barton Moulis Kvepia žemuogėmis, raudonomis uogomis, paprikomis ir šiek tiek juodaisiais serbentais. Gana gausūs aksominiai taninai, vidutinis svarumas. en Medoc AOC

89

2020 Château Poujeaux Moulis en Médoc AOC

Kvepia raudonomis uogomis. Gaivus, subalansuotas. Mėtų ir vanilės poskonis.

88

2020 Château D’Escurac Médoc AOC

Kvepia mėlynėmis, paprikomis, grafitu.

88

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


50

Bordeaux En Primeur 2020

Pesako Leonjano raudonasis VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Smith Haut Lafitte Pessac Leognan AOC Graves GCC

Kvepia juodaisiais serbentais, našlaitėmis, trešnėmis. Koncentruotas, galingas, taniniškas, vaisiškas ir svarus.

97

2020 Domaine de Chevalier Pessac Leognan AOC Graves GCC

Taurus juodųjų serbentų ir vanilės aromatas, juntamas saldymedis, gervuogės, „Dan Cong“ arbata, gvazdikėliai. Gausūs ir labai švelnūs taninai. Klasikinis.

96

2020 Château Pape Clement Pessac Leognan AOC Graves GCC

Kvepia naujų ąžuolo statinių vanile, juodaisiais serbentais, trešnėmis, kakava, saldžiais prieskoniais. Koncentruotas, galingas, svarus, taniniškas.

96

2020 Château Fieuzal Pessac Leognan AOC Graves GCC

Vanilės, braškių, juodųjų serbentų aromatas ir žemiškumo, paprikų natos. Saldi vaisiška ataka, vidutiniai taninai.

94

2020 Château Lespault - Martillac Pessac Leognan AOC

Kvepia trešnių uogiene, vanile, dūmu. Vidutinių taninų, harmoningas.

93

2020 Clementin de Pape Clement Pessac Leognan AOC Graves GCC

Raudonų uogų, vanilės aromatas. Vyšnių skonis su vidutiniais taninais ir labai vaisiška pabaiga.

93

2020 Château Malartic Lagraviére Pessac Leognan AOC Graves GCC

Raudonų uogų, aviečių, bruknių uogienės su kriaušėmis ir paprikų aromatas. Vidutiniai taninai.

93

2020 Le Comte de Malartic Pessac Leognan AOC Graves GCC

Kvepia vyšnių kompotu, paprikomis, samanomis. Vidutinių taninų, vaisiško poskonio.

92

2020 L’Esprit Chevalier Pessac Leognan Juodų uogų želė aromatas su paprikų nata. Vidutinių, tankių taninų, gaivus. Vyšnių, spanguolių poskonio. AOC

91

2020 Château Carbonnieux Pessac Leognan AOC Graves GCC

91

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

Kvepia raudonomis uogomis, paprikomis, našlaitėmis. Nemažai taninų, gaivus skonis.


Bordeaux En Primeur 2020

51

Dešinysis krantas, kuriame karaliauja ‘Merlot‘ ir ‘Cabernet Franc‘ 2020-aisiais su mažiausiai pastangų gerą vyną pagamino Sent Emiljono vyndariai. Dėl didelės ‘Merlot‘ dalies drąsiausieji rinkosi švelnesnę vyndarystės formą: „Château Canon“ – fer-

taninų, svarų vyną („Sansonnet“, „Croix de Labrie“). Labai panašus, tik dar svaresnis ir taniniškesnis 2020 m. Pomerolio vynas. Verta išskirti vynus su didele ‘Cabernet Franc‘ dalimi („Trotte

mentacija ir malolaktinis virsmas nerūdijančio plieno statinėse,

Vieille“, „La Dome“, „Angelus“), nes čia stipriau išreikšta struk-

„Château Angelus“ – neaukšta fermentacijos temperatūra, ku-

tūra – rūgštis, taninai, tačiau vynai lengvesni, elegantiškesni,

rios metu formuojasi gėliški aromatai, ir dalies ‘Cabernet Franc‘

kompleksiškumą didina paprikų ir rožių aromatas. Aklai

brandinimas 3000 l talpos ąžuolo statinėse, „Château Troplong

ragaujant tokius vynus, svarbios vyno vertintojo vertybės. Tie,

Mondot“ anksčiau skina vynuoges, šaltai mirko bei fermentuoja

kas tikisi Dešiniojo kranto vyno vaisiško saldumo, svarumo ir

cementinėse talpose. „Clos Fourtet“ vynuogių net netraiško,

švelnių taninų, gali ir nusivilti. Tačiau žinant, kaip puikiai ‘Caber-

ir dalis bręsta molinėse amforose, todėl susidaro tankūs, bet

net Franc‘ bręsta, nesunku įvertinti šių vynų taninų švelnėjimo

ypatingai švelnūs taninai, raudonų uogų ir bijūnų, našlaičių

trajektoriją, potencialų aromatų kompleksiškumą ir augsiantį

aromatai ir kartu galingas, koncentruotas skonis. Tie, kas laikėsi

taurumo pojūtį.

tradicinės vyndarystės, pagamino koncentruotą, kvapnų, nokių

Sent Emiljono raudonasis VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Angélus Saint Emilion Grand Cru AOC I GCCA

Kvepia juodaisiais serbentais, slyvomis, trešnėmis, „Dan Cong“ ulongo arbata. Labai koncentruotas, gausių, bet ypatingai švelnių taninų. Minerališkas. Šokolado ir gėlių poskonio.

98

2020 Château Canon Saint Emilion Grand Cru AOC I GCCB

Kvepia juodaisiais serbentais, kedru su puero arbatos natomis. Labai koncentruotas, elegantiškas, gaivus, ilgai trunkančio raudonų uogų, vanilės poskonio.

97

2020 Château Sansonnet Saint Emilion Kvepia gervuogėmis, našlaitėmis, juodaisiais serbentais. Koncentruotas, galingas, gausių aksominių taninų. Aviečių ir gervuogių uogienė pabaigoje. Grand Cru AOC GCC

96

2020 Clos Fourtet Saint Emilion Grand Gervuogių ir mėlynių aromatas. Burnoje sūrus, tankių taninų. Mėlynių uogienės poskonis. Cru AOC I GCCB

96

2020 Château Berliquet Saint Emilion Grand Cru AOC GCC

Kvepia aviečių uogiene, našlaitėmis, rožėmis, gvazdikais ir ąžuolo prieskoniais. Gaivus, elegantiškas, ilgai trunkančio poskonio.

95,5

2020 Vieux Château Mazerat Saint Emilion Grand Cru AOC

Kvepia juodaisiais serbentais, juodomis uogomis, aviečių uogiene, kepintomis paprikomis. Vidutinių taninų, gaivus. Raudonų uogų ir spanguolių poskonis.

95

2020 Le Dôme Saint Emilion Grand Cru AOC

Kvepia avietėmis, frezijomis, paprikomis. Vidutiniai aksominiai taninai. Elegantiškas.

95

2020 Château Beau-Sejour Becot Saint Emilion Grand Cru AOC GCC1B

Mėlynių, vaivorų, gervuogių, raudonų uogų sulčių aromatas. Aksominės tekstūros taninų, gaivus ir labai vaisiškas

95

2020 Château Croix de Labrie Saint Emilion Grand Cru AOC

Kompleksiškas juodų uogų, aviečių uogienės aromatas su našlaičių, hiacintų, ulongo arbatos, odos ir žemiškumo natomis. Saldi vaisiška pirmoji ataka. Svarus, vaisiškas, vidutinės rūgšties. Poskonis prieskoniškas.

94

2020 Château Les Grandes Muralles Saint Emilion Grand Cru AOC GCC

Kvepia mėlynėmis ir mėlynių uogiene. Taniniškas, malonus, stilingas.

94

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


52

Bordeaux En Primeur 2020

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Troplong Mondote Saint Emilion Grand Cru AOC I GCCB

Kvepia juodomis uogomis, braškių ir aviečių uogiene, slyviene. Vidutiniai taninai, gaivus.

94

2020 Château Croix Canon Saint Emilion Grand Cru AOC

Kvepia mėlynėmis, juodomis uogomis su puero arbatos natele. Saldi ataka su pikantišku mėtiniu gaivumu. Gana svarus, aksominių taninų.

94

2020 Château Trotte Vieille Saint Emilion Grand Cru AOC I GCCB

Kvepia vyšnių uogiene, paprikomis, juodaisiais serbentais, dūmu, avietėmis. Vidutinių taninų, gaivus ir šilkinis.

94

2020 Carillon d’Angélus Saint Emilion Grand Cru AOC

Kvepia rožėmis, našlaitėmis, raudonomis uogomis. Gaivus, elegantiškas, savotiškai lengvas, bet ilgai išliekančio poskonio.

93

2020 Château Laforge Saint Emilion Grand Cru AOC

Kvepia raudonomis uogomis, gėlėmis, narcizais, paprikomis. Vidutinių taninų, rūgšties ir svarumo.

93

2020 Château Fonroque Saint Emilion Grand Cru AOC GCC

Kvepia našlaitėmis, mėlynėmis, gervuogėmis. Sūrus, vidutinių aksominių taninų, vaisiškas.

92

2020 Château Teyssier Saint Emilion Grand Cru AOC

Kvepia gervuogėmis, našlaitėmis, juodųjų serbentų lapais ir uogomis, aviečių uogiene. Vidutinių taninų, vidutinio svarumo. Juodųjų serbentų uogienė pabaigoje.

92

Pomerolio raudonasis VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Domaine de L’Eglise Pomerol AOC

Gervuogių, slyvų, asfalto aromatas. Gausūs taninai, uogieniška ataka. Nedaug rūgšties.

95

2020 Château Petit Vilage Pomerol AOC

Juodųjų serbentų uogienės, kepintų paprika aromatas. Burnoje svarus, galingas, sūrus, su umamio pabaiga.

94

2020 Château Beauregard Pomerol AOC

Nokių trešnių, erškėtrožių, našlaičių aromatas. Vidutiniai aksominiai taninai. Slyvų pabaiga.

92

2020 Château Croix du Casse Pomerol AOC

Našlaičių, mėlynių, žemiškumo aromatas. Gausių taninų, svarus.

91

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Bordeaux En Primeur 2020

53

Pesako Leonjano baltasis Geri metai baltajam Bordo vynui, nes vynuogės buvo nuskintos iki rugsėjo karščių, vasarą jose sunoko tropinių vaisių aromatai ir išsilaikė gaivi rūgštis. Vyno stilių gerokai keis brandinimas ąžuolo statinėse. Tačiau jau dabar jaučiamas koncentruotas vaisiškumas ir puikus balansas – svarbiausi kokybės požymiai.

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Smith Haut Lafitte Blanc Pessac Leognan AOC

Labai intensyvus papajų, persikų, apelsinų, mangų aromatas. Gaivus, svarus.

95

2020 Domaine de Chevalier Blanc Pessac Leognan AOC Graves GCC

Kvepia ananasais, mandarinais, citrinomis. Harmoningas, minerališkas.

95

2020 Clementine de Pape Clement Blanc Pessac Leognan AOC

Kvepia žolelėmis, gėlėmis, nektarinais, paprikomis, papajomis. Gaivus.

93

2020 Château Pape Clement Blanc Pessac Leognan AOC

Ramunėlių, medaus, persikų aromatas. Burnoje kriaušių ir paprikų kvapai, saldi ataka. Gaivus, ilgo poskonio.

93

2020 Château Fieuzal Blanc Pessac Leognan AOC

Kvepia medumi, persikais, kriaušėmis, vanile. Gaivus ir nokus. Tropinių vaisių pabaiga.

93

2020 Château Malartic Lagraviére Blanc Pessac Leognan AOC Graves GCC

Persikų, agrastų, nektarinų ir saldžių apelsinų aromatas. Nokus ir gaivus, grietinėlės tekstūros

93

2020 Le Comte de Malartic Blanc Pessac Leognan AOC

Kvepia žaliais obuoliais, dūmu, baltaisiais serbentais. Vidutinė rūgštis, vaisiškas skonis.

93

2020 Château Lespault-Martillac Blanc Pessac Leognan AOC

Kvepia ananasais, persikais, nektarinais. Nokus ir gaivus. Vaisiškai saldi ataka.

92,5

2020 Château Carbonnieux Blanc Pessac Leognan AOC Graves GCC

Ramunėlių, žolelių, citrinų, gėlių aromatas. Gaivus, malonus.

92

2020 L’Esprit Chevalier Blanc Pessac Leognan AOC

Kvepia citrinomis, alyviniais obuoliais, gudobelių žiedais, krapais. Gaivus, struktūriškas, kalkingas.

91

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


54

Bordeaux En Primeur 2020

Sausas baltasis iš Medoko ir Gravo VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Aalto de Cantenac Brown Blanc Bordeaux AOC

Kvepia vanile, apelsinais, geltonais vaisiais ir žvirgždu. Saldi ataka. Gaivus. Tropinių vaisių, egzotiškas poskonis.

93

2020 Château La Tour Carnet Blanc Bordeaux AOC

Kvepia agrastais, citrinomis, ąžuolo vanile. Labai gaivus, sūrus, minerališkas, prieskoniškas.

93

2020 Les Arums de Lagrange Blanc Bordeaux 2020

Citrinos, žolelių, ramunėlių aromatas. Gaivus, minerališkas, apelsinų poskonio.

92

2020 Blanc Sec de Suduiraut Bordeaux AOC

Kvepia ananasais, persikais, citrinomis, narcizais, greipfrutais, šviežiai pjauta žole, vanile. Sausas, gaivus, prinokęs.

92

202 Clos des Lunes Lune d’Or Bordeaux AOC

Kvepia nenokiomis kriaušėmis, gėlėmis, mielėmis, ąžuolu. Harmoningas.

91

2020 Clos des Lunes Lune d’Argent Bordeaux AOC

Kvepia baltais žiedais, kriaušėmis, obuoliais. Saldi ataka.

90

2020 A de Château d’Arche Bordeaux Blanc AOC

Kvepia persikais, šviežiai pjauta žole, citrinomi. Gaivi greipfrutų pabaiga.

90

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Bordeaux En Primeur 2020

55

Soterno ir Barsako saldusis Sausas ir karštas rugsėjis nebuvo palankus pilkajam kekerui

to momento, ne visi skelbia derliaus skynimo pabaigą. Todėl

(lot. botrytis cinerea) plisti. Vynuogės vyto, cukraus koncentra-

perkant 2020 m. saldųjį bordo reiktų paskaityti degustacijos

cija didėjo, tačiau soterno stilių formuoja kilnusis puvinys. O

užrašus. To nepadarę, vietoje kekerinio galite nusipirkti vėlyvojo

jis pasirodė tik antrą spalio dekadą. Ne visi vyndariai sulaukė

skynimo (vendage tardive) vyno.

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

BALAI

2020 Château Lamothe Guignard Sauternes AOC

Aukso spalva. Kvepia ramunėlių žiedais, medumi, liepomis, raugerškiais. Saldus, galingas. Jazminaičių poskonio.

97

2020 Château Suduiraut Sauternes AOC I GCC

Natūralus kekerinio vyno aromatas, neužgožtas ąžuolo prieskonių: vaistažolių, elzasietiškas fermentuotų vaisių, daržovių, šviežio medaus, prinokusių kriaušių, citrinų aromatas. Gaivus ir saldus vienu metu. Elegantiškas ir koncentruotas.

97

2020 Château de Myrat Barsac AOC II GCC

Aukso spalva. Medaus, abrikosų, ramunėlių, čiobrelių aromatas. Gaivus, harmoningas.

96

2020 Château Broustet Barsac AOC II GCC

Kvepia persikais, abrikosais, apelsinais, vanile, jogurtu. Minerališkas, gaivus, mieliškas ir labai saldus.

96

2020 Château d’Arche Cuvée Arche Lafaurie Crème de Tête Sauternes AOC

Kvepia džiovintais vaisiais, obuoliais, kriaušėmis, šafranu, riešutais. Saldumo ir rūgšties dermė.

95

2020 Château Doisy Dubroca Barsac AOC II GCC

Kvepia jazminaičiais ir narcizais, medumi. Gaivus, saldus, kekerinis.

95

2020 Château Lamothe Sauternes AOC II GCC

Seno aukso spalva. Ananasų aromatas su žoliškumo nata. Tamsusis soternas.

94

2020 Château Guiraud Sauternes AOC I GCC

Citrinų spalva. Kvepia persikais, kriaušėmis, ananasais. Saldžiarūgštis.

94

2020 Château Clos Peyraguey Sauternes AOC

Kvepia medumi, vanile, persikais, kriaušėmis. Harmoningai saldus.

94

2020 Château Filhot Sauternes AOC II GCC

Citrinų spalva. Kvepia obuoliais, bananais, ananasais. Vidutiniškai saldus, gaivus.

93

2020 Château d’Arche Sauternes AOC II GCC

Kvepia slyvomis, džiovintais vaisiais. Vidutinės rūgšties ir saldumo.

92,5

2020 Château Doisy Daene Barsac AOC II GCC

Kvepia persikais, kriaušėmis, jazminaičiais, medingais melionais. Klampus, vidutinio gaivumo. Gėliško poskonio.

92,5

2020 Château Coutet Barsac AOC I GCC

Citrinų spalva. Kvepia obuoliais, medumi, žaliais vaisiais. Klampus.

92

2020 Château Clos Haut Peyraguey Sauternes AOC I GCC

Žoliško aromato, juntami greipfrutai, medus ir persikai. Vidutinio saldumo.

92

2020 Lieutenant Sigalas Rabaud Sauternes AOC

Ramunėlių, kiaulpienių, persikų aromatas. Švarus ir subalansuotas.

92

2020 Château de Rayne Vigneau Sauternes AOC II GCC

Citrinų spalva. Kvepia citrinomis, valerijonais, ananasais, cukatais. Nedaug saldumo.

91,5

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


56

Coravin

Koks vynas patinka „Coravin“ Narimantas Miežys Jeigu skaitote šį žurnalą (o juo labiau šį straipsnį), tuomet nuoširdžiai tikiu, jog jums nereikia pristatyti vyno pilstymo sistemos „Coravin“. Tai yra neįtikėtinas prietaisas, kurio naudojimas restorane įgalina pasiūlyti svečiams įspūdingų vynų taurėmis. Buvau vienas pirmųjų, pradėjęs naudoti šią sistemą, kai maždaug prieš 8 metus ji pasirodė ir Lietuvoje. Per šį laiką sugebėjau „sudrožti“ ne vieną „Coravin“ ir sulaužyti ne vieną jo adatą. Per visus šiuos metus teko įpilti daugybę taurių skirtingo skonio ar stiliaus, skirtingos kainos ar kokybės vyno.

D

arbe turiu kelias taisykles, kuriomis vadovaujuosi. Viena iš jų skamba maždaug taip: būk užtikrintas tuo, ką patieki.

nėra bendraminčių, su kuriais galima būtų pasidalinti visą butelį. Taigi, kodėl naudojant „Coravin“ vieni vynai išsilaiko žymiai

Todėl gana dažnai perragauju svečiams siūlomo „Coravin“ sąrašo

geriau nei kiti? Kaip gali taip būti, jeigu net pats gamintojas

vynus. Per daug metų pastebėjau, kad vieni vynai išsilaiko

teigia, jog pasitelkus argono dujas vyną galima išlaikyti ir ilgiau

žymiai geriau nei kiti. Tai reiškia, jog vieni vynai išlieka gaivesni,

nei metus? Gamintojo puslapyje netgi pateikiama diagrama,

šviežesni ir geriau subalansuoti nei kiti. Tai taip pat reiškia, jog

kurioje pavaizduota, jog vyno kokybė pradeda labai nežymiai

vieni vynai oksiduojasi greičiau nei kiti.

prastėti tik po maždaug 2 metų.

Iškart pasakau, jog ketinu išdėstyti savo pastebėjimus ir

Na, aš nesiruošiu diskutuoti su „Coravin“ gamintojais ar

noriu pasidalinti patirtimi. Tai jokiu būdu nėra noras kažkaip

atstovais. Galbūt taip ir yra. Tačiau tik tuomet, kai eksperimentas

pakenkti šio produkto reputacijai. Aš netgi rekomenduoju jį

vykdomas tobulomis sąlygomis: vynas įpilamas ir paliekamas

įsigyti. Pats asmeniškai naudoju tokį tiek darbe, tiek namuose. Ir

2 metus nejudinamas tobulomis brandinimo sąlygomis. Nes

tai yra puikus pagalbininkas, kai norisi taurės gero vyno, o šalia

realiomis sąlygomis – tiek restorane, tiek namuose – vynas bus

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Coravin

ir vartomas, ir demonstruojamas, o juo labiau vartojamas. Tai

Rašydamas tai įsipilu taurę 2018 metų „Grosses Gewachs

reiškia, jog vyno kamštis bus praduriamas daug kartų, butelis

Riesling“ vyno, kurio pirmą kartą įsipyliau vasario pradžioje, – po

bus vartomas, viduje vynas vis vien maišysis ir gaus kažkiek

3 mėnesių vynas praradęs savo šviežumą.

deguonies. O kuo daugiau vynas vartojamas, tuo mažiau jo lieka butely-

Verta paminėti, jog taip pat gerai išsilaiko vynai, kurie buvo gaminti brandinimui ir laikymui rūsyje. Tai vynai, kurie jau yra

je. Ir čia norėčiau akcentuoti tikrai svarbų aspektą: vynas žymiai

subrendę ir stipriau paveikti deguonies. Geriausi pavyzdžiai:

greičiau kinta, kai jo butelyje liek vis mažiau. Taip nutinka dėl

Riochos „Reserva“ ir „Gran Reserva“, klasikiniai Toskanos atstovai

to, jog keičiasi deguonies ir vyno santykis (pastarojo nenaudai).

(„Brunello di Montalcino“, „Vino Nobile di Montepulciano“ ar

Todėl, praėjus mėnesiui nuo „Coravin“ naudojimo pradžios,

„Chianti Classico Riserva“), Pjemonto vynai ar bet kokie senesnių

vynas su nupilta viena taure vyno bus žymiai gaivesnis, ekspre-

derlių vynai (bet ir jie brandinti statinėse). Taip pilstant taurėmis

syvesnis ir mažiau oksiduotas, nei su nupiltomis 4 taurėmis. O

puikiai išlieka 10–15 metų ar senesni vynai iš bet kurios pasaulio

dabar įsivaizduokite, kaip skirsis tokie vynai po 3–4 mėnesių.

šalies. Svarbiausia, jog vyndarys būtų juos gerai sukoncentravęs

Todėl nupylus antrą arba trečią taurę, visuomet prašau kolegų,

ir jie būtų kompleksiški. Per tuos metus deguonis jau bus atlikęs

jog paskutinės taurės būtų pasiūlytos kaip įmanoma greičiau.

savo darbą, ir mažas į butelį patekęs papildomas jo kiekis taip

Taip mes stengiamės užtikrinti, jog svečiai gautų kuo mažiau

greitai nekeis vyno. Visgi, jeigu nusprendėte pasiūlyti jaunesnio

oksiduotą vyną. Kitas svarbus (turbūt netgi svarbesnis) aspektas yra tai, koks vynas turėtų būti įtrauktas į sudaromą „Coravin“ pilstomų vynų sąrašą. Iš patirties galiu pasakyti, jog realiomis sąlygomis ilgesnį

vyno, iš patirties galiu pasakyti, jog 2015 metų žymaus gamintojo supertoskana, nupylus 3 taures, po 2–3 mėnesių labai primena 2009–2010 metų to paties gamintojo vyną. Dėl šios priežasties aš mieliau taurėmis imsiu pilstyti 2009

laiko tarpą geriausiai išsilaiko ir mažiausia kinta ąžuoliniai vynai.

metų „Chateauneuf du Pape“ nei 2017 metų GSM mišinį iš

Tai tie vynai, kurie gamybos metu buvo paveikti ąžuolo (nesvar-

Barosos.

bu, kokios šalies ar juo labiau miško). Ar tas vynas ąžuolo stati-

Pilstymui puikiai tinka saldieji vynai. Tik vėl reiktų atsižvelgti

nėse brandintas 12 ar 15 mėnesių – nėra taip svarbu. Svarbiau,

į abu prieš tai minėtus veiksnius. Todėl sunokęs, kiek ilgiau bran-

jog jis jau paveiktas ąžuolo. Todėl mano sąraše kurio nors kranto

dintas ir (ar) ąžuolo paveiktas vynas bus potencialiai geresnis

statinėse laikytas Bordo mišinys turės aiškų pranašumą prieš ne

laimikis. Konkrečių derliaus metų arba „Tawny“ portas pilstymui

ąžuolinį „Cabernet Sauvignon“ iš JAV. Arba mažos apeliacijos

tinka taip pat, kaip ir kiek senesni kekeriniai vynai. Tačiau jaunas

Burgundijos „Pinot Noir“ visuomet laimės prieš ekspresyvų,

„Auslese“ ar „Spatlese“ kis žymiai greičiau. Jam trūks tekstūros ir

vaisišką, bet nebrandintą Naujojo Pasaulio vyną.

kūno. Nors cukrus irgi yra konservantas ir dėl didesnio jo kiekio

Ąžuolo statinės poveikis puikiai juntamas tiek raudonuosiuose, tiek baltuosiuose vynuose. Todėl restorane žymiai lengviau rasti (o aš irgi patariu ieškoti) ąžuolinio „Chardonnay“, bet beveik

vynas kis lėčiau, bet deguonis vis vien panaikins šių vynų gaivą, ir jie nebus tokie malonūs gomuriui. Kaip ir minėjau anksčiau, šie pastebėjimai (ar rekomendaci-

nerasite tikrai kokybiško Naujosios Zelandijos „Sauvignon Blanc“.

jos) yra iš asmeninės patirties. Jie skirti norintiems atrasti, pažinti

Labai panaši situacija ir su „Riesling“, „Gruner Veltliner“ ar kitų

ir pasimėgauti kiek įmanoma kokybiškesniu vynu. Jeigu jau

vynuogių veislių, kurios, atrodo, puikiai tiktų brandinimui, vynu.

turite „Coravin“, juo naudojatės ir jis jums patinka, tai kviečiu juo

Nors minerališki vynai ir turi daugiau galimybių išlikti neoksi-

ir toliau naudotis.

duoti, tačiau jie tiesiog praranda savo žavesį, gaivą ir šviežumą.

57

O jeigu neturite, tai pats laikas jį įsigyti.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


58

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

Apdovanojimai LSA Lietuvos vyno čempionate LSA Lietuvos vyno čempionatą nuo 2006 m. organizuoja Lietuvos someljė asociacija. Vyno platintojai Lietuvoje pateikia vynus, kuriuos vertina kviestinė komisija, sudaryta iš geriausių šalies vyno žinovų. Remiantis aklųjų degustacijų rezultatais vynams skiriami atitinkami medaliai:

90 ir daugiau balų įvertintas vynas apdovanojamas aukso medaliu,

88–89 balais – sidabro,

86–87 balais – bronzos.

Vienas geriausiai kategorijoje pasirodęs vynas skelbiamas GERIAUSIU. Kategorijų sąrašas, kuriose skiriami tokie GERIAUSIO titulai: BALTASIS VYNAS: •

Geriausias „Chardonnay“

Geriausias „Sauvignon Blanc“

Geriausias „Riesling“

Geriausias kitų baltųjų veislių vynas

Geriausias natūralusis baltasis

RAUDONASIS VYNAS: •

Geriausias Italijos raudonasis

Geriausias Ispanijos raudonasis

Geriausias Portugalijos raudonasis

Geriausias Prancūzijos raudonasis

Geriausias Naujojo Pasaulio raudonasis

Geriausias kitų šalių raudonasis

Geriausias „Pinot Noir“

Geriausias natūralusis raudonasis

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

PUTOJANTIS VYNAS: •

Geriausias non vintage šampanas

Geriausias vintage šampanas

Geriausias tradiciniu būdu pagamintas putojantis (ne šampanas)

Geriausias Charmat būdu pagamintas putojantis

Geriausias Pet Nat

KITOS KATEGORIJOS: •

Geriausias natūraliai saldus vynas

Geriausias pastiprintas (likerinis) vynas

Geriausias portas

Geriausias rožinis

Geriausias ekologinis vynas

Metų vyninė – daugiausiai aukso medalių surinkusi vyninė

Geriausio kainos ir kokybės santykio vynai – auksą laimėję vynai, kainuojantys iki 12 €

Lietuvos someljė asociacijos informacija www.somelje.lt


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

59

Lietuvos someljė asociacija

2021 m. Lietuvos vyno čempionatas

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


60

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

Geriausi kategorijoje

Geriausias non vintage šampanas ERIC RODEZ BLANC DE NOIRS AMBONNAY GRAND CRU

Geriausias vintage šampanas LAURENT PERRIER BRUT MILLESIME 2008

Egzotinių vaisių, figų, cukatų, raudonų uogų aromatas. Burnoje intensyvus ir svarus. Puikaus balanso. Labai ilgas džiovintų vaisių poskonis. Įspūdingas vynas. JS

Subtilūs citrusų, obuolių, kepinių aromatai. Labai gaivios, net agresyvokos rūgšties. Ilgai išliekančio, puikiai subalansuoto poskonio. Nuostabus šampanas. JS

VYNO KLUBAS

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Geriausias tradiciniu būdu pagamintas putojantis CHARLES SPARR CREMANT D’ALSACE BRUT PRANCŪZIJA

Geriausias Charmat būdu pagamintas putojantis BOTTEGA GOLD PROSECCO BRUT DOC

Sunokusių antaninių obuolių, sunokusių citrinų, deginto sviesto, pieniškos karamelės aromatas ir skonis. Vidutinio intensyvumo, kompleksiškas, itin ilgos trukmės poskonio putojantis. Burnoje kompleksiškas, karamelės saldumas puikiai integruotas. MP

Kriaušių ledinukų, vynuogių, mandarinų aromatai. Kremiškos tekstūros. Gaivios, minkštos rūgšties. Ilgai išliekančio poskonio vynas. DM

JK GĖRIMŲ NAMAI

TRIDENS

ITALIJA

Geriausias „Chardonnay“ Geriausias Pet Nat MEINKLANG PROSA ROSE PET NAT 2020

MARC MOREY CHASSAGNE MONTRACHET AOC 2018 PRANCŪZIJA

Blyški avietinė spalva. Braškių, vyšnių, aviečių aromatas. Vidutinė rūgštis. Lengvas ir gana švarus. AS

Gelsva aukso spalva. Prieskonių, skrudintos duonos, riešutų, obuolių, geltonų slyvučių aromatas. Gaivi, minkšta rūgštis, ilgai išliekantis skrudintos duonos poskonis. Puikus, taurus vynas. AD

VYNO KLUBAS

VYNO KLUBAS

AUSTRIJA

Vyno aprašymų autoriai: AD – Arminas Darasevičius, AS – Arūnas Starkus, DM – Dariuš Miler, JS – Jolanta Smičienė, MP – Martynas Pravilonis, NM – Narimantas Miežys VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

Geriausias „Sauvignon Blanc“

Geriausias „Riesling“

TWO RIVERS ALTITUDE SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH 2018

DR. H. THANISCH RIESLING FEINHERB MOSEL QBA 2018

NAUJOJI ZELANDIJA

VOKIETIJA

Žalsvai gelsva spalva. Intensyvus džiovintų žolelių, rabarbarų, agrastų, kepintų obuolių, serbentų šakelių aromatas. Ilgai išliekančio rabarbarų poskonio vynas. AD

Intensyvaus žaliųjų citrinų, citrininio kremo aromatas su vos juntama žibalo nata. Burnoje sausas, tvirtos struktūros, puikios tekstūros ir ilgai išliekančio poskonio vynas. MP

BALTIC XL

BALMERK LITHUANIA

Geriausias kitų veislių baltasis JOSEF FISCHER GRUNER VELTLINER RIED KREUZBERGC SMARAGD WACHAU DAC 2019

Geriausias natūralusis baltasis RIFFAULT “SAULETAS” SANCERRE BLANC AOC 2014

AUSTRIJA

PRANCŪZIJA

Aukso spalva. Kriaušių, medaus, žolelių, ramunėlių aromatas. Labai kruopščiai, tiksliai padarytas. Sūrus, brandus, pusiau sausas. AS

Kompleksiškas priekonių, mėsos, džiovintų vaisių aromatas. Ilgai išliekančio skonio, įdomus, subalansuotas. Migdolai pabaigoje. Bręstantis. AS

HEDONISTA

VYNO KLUBAS

Geriausias rožinis

Geriausias Prancūzijos raudonasis

CHATEAU LA COSTE LISA ROSE MEDITERRANEE IGP 2020

61

PRANCŪZIJA

CHATEAU LAROQUE SAINT EMILION GRAND CRU AOP 2014

Rausva spalva. Plaktos grietinėlės, rožių žiedlapių, persikų, baltų gėlių aromatas. Puikiai koncentruotas skonis. DM

Brandus. Saldūs prieskoniai, oda, pievagrybiai, džiovintos slyvos. Svarus, koncentruotas, švelnių taninų ir ilgai išliekančio poskonio vynas. DM

HEDONISTA

PALINK (IKI)

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


62

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

Geriausias Italijos raudonasis BARONE RICASOLI ANTICO FEUDO DELLA TRAPPOLA IGT TOSCANA 2018

Geriausias Ispanijos raudonasis LA RIOJA ALTA VINA ARANA GRAN RESERVA RIOJA DOC 2014

Blyškesnė nei vidutinė rubino spalva. Rožių ir braškių, džiovintų vaisių aromatas. Bręstantis, gaivus, kompleksiškas. AS

Raudonų uogų ir prieskonių aromatas. Gaivios rūgšties, taniniškas, bet subtilus. Sodrus, galingas, subtiliai salstelėjantis poskonis. Puikai subalansuotas. NM

LIVIKO

VYNO KLUBAS

Geriausias Portugalijos raudonasis

Geriausias Naujojo Pasaulio raudonasis ACHAVAL-FERRER FINCA BELLA VISTA 2013

SECRET SPOT WINES SECRET SPOT DOURO TINTO DOC 2017

ARGENTINA

Vidutinio intensyvumo eukaliptų, skrudinimo, juodųjų serbentų aromatas. Svarus, intensyvaus skonio, ilgai išliekančio poskonio. Puikaus balanso ir gaivios rūgšties vynas. DM

Intensyvūs gervuogių, slyvų, pipirų, cinamono aromatai. Svarus, sunokusių švelnių taninų. Puikaus balanso ir labai ilgai išliekančioposkonio vynas. DM

HEDONISTA

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Geriausias kitų šalių raudonasis MASSAYA GOLD RESERVE BEQAA VALLEY LEBANON 2011 LIBANAS

Geriausias „Pinot Noir“ MARIMAR ESTATE CRISTINA RUSSIAN RIVER VALLEY PINOT NOIR 2017 JAV

Vidutinio intensyvumo dūmo, šokolado, morkų, uogų aromatas. Intensyvaus skonio, minkštų taninų. Ilgai išliekančio poskonio vynas. DM

Intensyvi vyšnių spalva. Kvapas labai kompleksiškas: tamsių uogų, serbentų, vyšnių, gėlių, vanilės, organikos. Ilgai išliekantis serbentų, šokolado, aviečių poskonis. Puikus balansas burnoje. AD

VYNO KLUBAS

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Vyno aprašymų autoriai: AD – Arminas Darasevičius, AS – Arūnas Starkus, DM – Dariuš Miler, JS – Jolanta Smičienė, MP – Martynas Pravilonis, NM – Narimantas Miežys VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

Geriausias natūralusis raudonasis

63

Geriausias likerinis vynas

MAGULA ČERVENY VLK 2017

LUSTAU PEDRO XIMÉNEZ EMILIO D.O.

SLOVAKIJA

Blyškiai melsva spalva. Mėlynių aromatas, lakiosios rūgšties natelė. Vidutinių taninų, gaivus, sausas. Šiaurietiško stiliaus. Lengvas, be ąžuolo, bet ilgai trunkančio skonio, harmoningas. AS

Slyvų, šokolado, figų, melasos aromatas. Labai saldus, klampus, gilus. NM

VYNO KLUBAS

MINERALINIAI VANDENYS

ISPANIJA

Geriausias natūraliai saldus vynas

Geriausias portas

VILLA MARIA NOBLE RIESLING BOTRYTIS SELECTION 2018 NAUJOJI ZELANDIJA

ALVES DE SOUSA QUINTA DA GAIVOSA VINTAGE PORT 2003

Seno aukso spalva. Subrendęs. Ledinukų, citrinų, riešutų, svarainių, apelsinų aromatas. Saldus ir labai gaivus. AS

Intensyvus džiovintų lapų, šokolado, žemės, gėlių, tvarto aromatas. Prieskoniškas, labai ilgai išliekantis poskonis, puikus balansas. DM

LIVIKO

VYNO KLUBAS

METŲ VYNINĖ – ČEMPIONATE LAIMĖJUSI DAUGIAUSIAI AUKSO MEDALIŲ ŠALIS

PAVADINIMAS

PLATINTOJAS

Naujoji Zelandija

Villa Maria

LIVIKO

GERIAUSIAS EKOLOGINIS VYNAS VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

Alves de Sousa Quinta da Gaivosa Vintage Port 2003

AUKSO, GERIAUSIAS PORTAS

VYNO KLUBAS

Chateau Dereszla Tokaji Aszu 6 Puttonyos 2009

AUKSO

VYNO KLUBAS

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


64

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

NON VINTAGE ŠAMPANAS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Eric Rodez Blanc de Noirs Ambonnay Grand Cru

Egzotinių vaisių, figų, cukatų, raudonų uogų aromatas. Burnoje intensyvus ir svarus. Puikaus balanso. Labai ilgas džiovintų vaisių poskonis. Įspūdingas vynas. JS

AUKSO, GERIAUSIAS NON VINTAGE ŠAMPANAS

VYNO KLUBAS

Billecart-Salmon Brut Rose

Rausva spalva. Raudonųjų serbentų, vyšnių aromatas. Vidutinio intensyvumo, gaivios, švelnios rūgšties vynas. JS

AUKSO

EUGESTA

Charles Heidsieck Brut Reserve

Riešutų, greipfrutų, skrudinimo aromatas. Burnoje itin sausas. Puikaus balanso, gaivios rūgšties, ilgai išliekančio poskonio vynas. JS

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

Deutz Brut Classic

Vaisiškas, itin gėliškas aromatas. Lengva, vaisiška rūgštis. JS

AUKSO

LIVIKO

Deutz Extra Brut Classic

Intensyvi gelsva spalva. Vaisiškas obuolių kompoto, kriaušių aromatas. Gaivi rūgštis, vidutinis intensyvumas. JS

AUKSO

LIVIKO

Dom Coudron Prediction Brut

Varškės, sūrio, šlapio akmens, kreidos aromatai. Burnoje minkšta rūgštis, švelnus, vidutinės trukmės greipfrutų poskonis. JS

AUKSO

JK GĖRIMŲ NAMAI

Drappier Carte D’Or Brut

Baltų persikų, vanilės, konditerinių kepinių, gėlių aromatas. Vidutinis intensyvumas, gaivi rūgštis. JS

AUKSO

BALTIC XL

Fourny & Fils Blanc de Blancs Brut 1er Cru

Egzotinių vaisių, džiovintų persikų, kriaušių, hiacintų aromatai. Gaivi rūgštis, svarus ir ilgai išliekantis poskonis. JS

AUKSO

MOMENTIN LIETUVA

Gosset Grande Reserve Brut

Gaivūs nokių citrusų, gėlių aromatai. Gaivi rūgštis. Puikus balansas. Ilgai išliekantis duonos poskonis. JS

AUKSO

BALMERK LITHUANIA

Laurent Perrier Ultra Brut

Nokių vaisių, daržovių aromatas. Švelni rūgštis, vidutinio ilgumo poskonis. JS

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

Leonce D’albe Rosé

Aviečių, braškių, žemuogių aromatas. Burnoje vaisiškas, gaivios rūgšties. Plaktos grietinėlės su braškėmis poskonis. JS

AUKSO

TRIDENS

Leonce D’albe Spécial Réserve Brut

Žalias, gaivus, šviežio stiliaus, gyvybinga, netgi kandi puta. Labai gaivinantis ir ilgai išliekantis kaulavaisių ir citrusų poskonis. NM

AUKSO

TRIDENS

Moet & Chandon Brut Imperial

Dominuoja geltonų slyvų, narcizų aromatas. Švelnios, elegantiškos rūgšties, ilgai išliekančio poskonio, pavasariškas šampanas. JS

AUKSO

PRIKE LIETUVA

Moutard Cuvée des 2 Soeures Brut

Svarainių sirupo, egzotinių vaisių, citrusų aromatas. Burnoje itin sausas, sodrus. Ilgai išliekantis poskonis, juntama brandos ir jaunystės sintezė. JS

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

Pierre Bertrand Premier Cru Brut

Raudonų uogų, vaisių, kakavos aromatas. AUKSO Intensyvi gaivi rūgštis. Ilgai išliekantis poskonis. JS

HEDONISTA

Piper Heidsieck Rosé Sauvage Brut

Intensyvi geltona spalva. Džiovintų uogų, deginto cukraus, riešutų aromatas. Burnoje itin sausas, AUKSO galingos rūgšties, ilgai išliekančio poskonio vynas. JS

MINERALINIAI VANDENYS

Prince Laurent Champagne Brut Rose AOP

Intesyvi gelsva spalva. Vidutinio intensyvumo vaisiški aromatai. Minkšta rūgštis. JS

AUKSO

PALINK (IKI)

Veuve Clicquot Brut Yellow label

Intensyvus citrusų, baltų gėlių, skrudinimo aromatas. Burnoje labai koncentruotas minerališkas skonis. Ilgai išliekantis poskonis ir gyvybinga rūgštis. JS

AUKSO

PRIKE LIETUVA

Veuve Doussot Tendresse Brut Rosé

Braškių, raudonų uogų, granatų aromatas. Gaivi rūgštis gerai dera su vos juntamu salsvumu. Ilgai išliekantis poskonis. JS

AUKSO

RIMI

Veuve Doussot Tradition Brut

Gaivus baltų gėlių, kaulavaisių ir baltų slyvų aromatas ir skonis. Burnoje ekspresyvus, žalios, netgi galingos rūgšties. Labai šviežias, žalias. NM

AUKSO

RIMI

65

PLATINTOJAS

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


66

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

VINTAGE ŠAMPANAS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Deutz Blanc de Blanc Vintage 2015

Šviesaus aukso spalva. Baltų gėlių, riešutų, citrusinių vaisių aromatas. Gaivi rūgštis ir minerališkumas. Ilgai išliekantis vaisiškas poskonis. JS

AUKSO

LIVIKO

Drappier Grande Sendree Brut 2010

Citrusų sirupo, svarainių, liepžiedžių aromatai. Puikus balansas, gaivi rūgštis, ilgai išliekantis poskonis. Reikia leisti atsiskleisti taurėje. JS

AUKSO

BALTIC XL

Laurent Perrier Brut Millesime 2008

Subtilūs citrusų, obuolių, kepinių aromatai. Labai gaivios, net agresyvokos rūgšties. Ilgo puikiai subalansuoto poskonio. Nuostabus šampanas. JS

AUKSO, GERIAUSIAS VINTAGE ŠAMPANAS

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Moutard Cuvée des 6 Cépages Vintage Brut 2010

Liepų medaus, džiovintų persikų, svarainių sirupo aromatai. Burnoje koncentruotas. Gaivi rūgštis. Ilgai išliekantis, galingas gastronominis poskonis. JS

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

Nicolas Feuillatte Grand Cru Blanc de Noirs Millesime Brut 2010

Karamelės, skrudinimo, figų, kavos aromatai. Burnoje vidutinio intensyvumo. Ilgas juodos duonos, tamsių uogų poskonis. JS

AUKSO

BALMERK LITHUANIA

Veuve Clicquot Vintage Rose 2012

Sunokusių aviečių, vyšnių, prieskonių, šokolado aromatas. Puikaus balanso, gaivios rūgšties ir ilgai išliekančio poskonio šampanas. JS

AUKSO

PRIKE LIETUVA

TRADICINIU BŪDU PAGAMINTAS PUTOJANTIS VYNAS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS A–>Z

PRANCŪZIJA

ISPANIJA

ISPANIJA

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

Sunokusių antaninių obuolių, sunokusių citrinų, deginto sviesto, pieniškos karamelės aromatas Charles Sparr Cremant ir skonis. Vidutinio intensyvumo, kompleksiškas, itin ilgos trukmės poskonio putojantis. Burnoje D’Alsace Brut kompleksiškas, karamelės saldumas puikiai integruotas. MP

MEDALIS

PLATINTOJAS

AUKSO, GERIAUSIAS JK GĖRIMŲ TRADICINIO NAMAI METODO PUTOJANTIS

Pere Ventura Tresor Reserva Brut Cava DO 2017

Gana intensyvus, švarus. Dominuoja svarainių, labai gerai sunokusių antaninių obuolių, persikų aromatas. Greta skleidžiasi grietinėlė bei duonos natos. Burnoje kremiškas, svarus, sultingos rūgšties bei ilgai išliekančio poskonio. Puikus, kompleksiškas vynas. MP

AUKSO

BALMERK LITHUANIA

Gran Bach Cava

Sunokusių citrinų spalva. Intensyvus, nokus aromatas, dominuoja gerai sunokusios citrinos, antaniniai obuoliai, svarainiai, persikai, subtilios žaliųjų citrinų natos bei grietinėlė. Sausas, kremiškos putos, galingas. Ekspresyvus, nokaus aromato bei skonio, puikios dermės vynas. MP

AUKSO

PRIKE LIETUVA


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

ISPANIJA

Gramona Imperial Cava Gran Reserva Brut 2015

Dominuoja citrinų, žalių obuolių aromatas ir skonis su subtilia skrebučio nata, išryškėjančia ilgai trunkančiame poskonyje. Veržli rūgštis ir puikiai integruotas saldumas. MP

AUKSO

VYNO KLUBAS

ISPANIJA

Terramagna CT En Clave DO Cava Brut Organic

Ekspresyvus, nokaus aromato putojantis. Kvepia svarainiais, cukruotomis citrinos žievelėmis, nokiais obuoliai, visa tai papildo grietinėlė, subtilūs žolelių kvapai. Burnoje minkštas, sultingas, ilgai išliekančio skonio ir ekspresyvus. Poskonis su subtilia nektaro nata. MP

AUKSO

TURLEKSA

ISPANIJA

Marques de Caceres Cava Brut DO Penedes

Citrinų spalva su žalsvu atspalviu. Dominuoja cukruotų svarainių, citrinų, subtilus skrebučio aromatas. Burnoje juntama kremiška puta, gaivi citrininė rūgštis. Geros dermės, gana ilgai trunkančio poskonio vynas. MP

AUKSO

LIVIKO

ISPANIJA

Torello Brut Reserva

Intensyvus kriaušių, antaninių obuolių bei persikų aromatas. Jį papildo baltos gėlės bei grietinėlė. Sausas, gaivus, sultingas. Puikios dermės. MP

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

ISPANIJA

Codorniu Anna Blanc žemuogių, raudonųjų serbentų, raudonų obuolių žievelės aromatas su subtilia daržoviška De Noirs Pinot Noir nata. Smulki puta, galinga rūgštis. Burnoje ima Brut Cava DO

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

67

Vario spalva. Intensyvus raudonų uogų,

ryškėti žemiškumas. MP

LIUKSEMBURGAS

Desom Brut Elégance

Vidutinio intensyvumo obuolių, serbentų, žemuogių aromatas, juntamas subtilus daržoviškumas, išlenda skrebutis. Burnoje nokus, vos salstelėjęs. MP

AUKSO

TRIDENS

PRANCŪZIJA

Marcel Cabelier Élevé Pendant 60 Mois Extra Brut Cremant De Jura AOP 2014

Ekspresyvus, šviežias žalių obuolių, jų žievelių, žemuogių aromatas su subtilia žoliškumo nata. Ryškus skonis, gaivi, sultinga rūgštis. Ilgai išliekantis poskonis su išryškėjančiomis skrebučio natomis. Kompleksiškas, ekspresyvus vynas. MP

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

PRANCŪZIJA

B&G Cremant de Bordeaux AOC

Vidutinio intensyvumo aromatas su dominuojančiomis citrinų žievelėmis, žaliais obuoliais, subtiliais šviežios žolės ir šlapios žemės niuansais. Burnoje sausas, ilgai išliekančio poskonio vynas. MP

AUKSO

PRIKE LIETUVA

PRANCŪZIJA

Marcel Martin Tete Cuvee La Garde Cremant de Loire Brut Blanc

Intensyvus juodos duonos, skrebučio, nokių geltonų obuolių, žemuogių aromatas. Burnoje sausas, kremiškas, koncentruotas. Ilgai išliekančio poskonio, galingas ir kompleksiškas putojantis. MP

AUKSO

RIMI

PRANCŪZIJA

Veuve Ambal Grande Cuvee Cremant de Bourgogne Brut

Prieskoningas kaulavaisių, skrebučio aromatas. Vidutinės trukmės poskonio, gero balanso vynas. PJ

AUKSO

HEDONISTA

PRANCŪZIJA

Maison du Vigneron Cremant du Jura AOP

Subtilaus citrusų, šviežių sodo vaisių aromato bei skonio vynas. Sultingas, puikios dermės vynas. MP

AUKSO

PALINK (IKI)

PRANCŪZIJA

Calvet Cremant de Bordeaux Brut (ekologinis)

Blyški spalva, vos turinti vario atspalvį. Neutralus aromatas bei gaivus, švarus skonis. Minkšta puta bei itin švarus skonis ir puiki dermė. Elegantiškas vynas. MP

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


68

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

„CHARDONNAY“. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

PRANCŪZIJA

Marc Morey Chassagne Montrachet AOC 2018

Gelsva aukso spalva. Prieskonių, skrudintos duonos, riešutų, obuolių, geltonų slyvučių aromatas. Gaivi, minkšta rūgštis, ilgai išliekantis skrudintos duonos poskonis. Puikus, taurus vynas. AD

AUKSO, GERIAUSIAS „CHARDONNAY“

VYNO KLUBAS

AMERIKA

Wente Riva Ranch Chardonnay 2016

Intensyvi aukso spalva. Duonos, prieskonių, medaus, obuolių, tropinių vaisių aromatas. Ilgai išliekantis prieskonių, skrudinimo poskonis. AD

AUKSO

TRIDENS

AMERIKA

Wente Morning Fog Chardonnay 2018

Gelsva aukso spalva. Obuolių, citrusų, persikų aromatas. Minkštos gaivios rūgšties ir ilgai išliekančio tropinių vaisių poskonio vynas. AD

AUKSO

TRIDENS

ČILĖ

Montes Alpha Chardonnay balt. saus. 14% 0,75l 2018

Gelsva aukso spalva. Tropinių vaisių, persikų, geltonų slyvų, vanilės, obuolių aromatas. Poskonis vidutinės trukmės. AD

AUKSO

EUGESTA

ITALIJA

Frescobaldi Pomino Benefizio Riserva 2018

Žalsvai gelsva spalva. Obuolių, skrebučių, persikų, gėlių aromatas. Ilgai išliekantis tropinių vaisių poskonis, geras balansas ir gaivi rūgštis. AD

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

N.ZELANDIJA

Villa Maria Single Vineyard Taylor´s Pass Chardonnay 2018

Žalsvai gelva spalva. Intensyvus skrudintos duonos, keptų obuolių, prieskonių aromatas. Gaivi rūgštis. Ilgai išliekantis skrudinimo ir citrusų poskonis. AD

AUKSO

LIVIKO

PIETŲ AFRIKA

Lanzerac Chardonnay 2019

Gelsva aukso spalva. Skrudinimo, obuolių, tropinių vaisių aromatas. Minkšta rūgštis. Vidutinio intensyvumo tropinių vaisių poskonis. AD

AUKSO

BALTIC XL

PRANCŪZIJA

Louis Jadot Chablis Fourchaume Premier Cru AC 2017

Gelsva spalva. Prieskonių, obuolių, skrebučio aromatas. Gaivi rūgštis, citrusų poskonis. AD

AUKSO

LIVIKO

PRANCŪZIJA

Moillard SavignyLès-Beaune Premier Cru Bourgogne A.O.C. 2016

Gelsva spalva. Tropinių vaisių, persikų, prinokusių obuolių, gėlių, medaus, puikiai integruotų prieskonių ir skrebučio aromatas. Ilgai išliekantis skrudintos duonos, persikų poskonis. Gaivi, minkšta rūgštis. Puikus vynas. AD

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

PRANCŪZIJA

Domaine Roux Pere et Fils Bourgogne Chardonnay 2020

Gelsva aukso spalva. Skrudinimo, obuolių, tropinių vaisių aromatas. Minkšta rūgštis. Vidutinio intensyvumo tropinių vaisių poskonis. AD

AUKSO

RIMI


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

69

„SAUVIGNON BLANC“. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

NAUJOJI ZELANDIJA

Two Rivers Altitude Sauvignon Blanc Marlborough 2018

Žalsvai gelsva spalva. Intensyvus džiovintų žolelių, rabarbarų, agrastų, kepintų obuolių, serbentų šakelių aromatas. Ilgai išliekančio rabarbarų poskonio vynas. AD

AUKSO, GERIAUSIAS „SAUVIGNON BLANC“

BALTIC XL

ISPANIJA

Familia Torres Fransola Penedes 2017

Žalsvai gelsva spalva. Intensyvus agrastų, gėlių, prieskonių, džiovintų žolelių, tropinių vaisių aromatas. Gaivi rūgštis, ilgai išliekantis džiovintų vaisių poskonis. AD

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

N. ZELANDIJA

Kim Crowford Small Parcels Sauvignon Blanc 2020

Žalvai gelsva spalva. Intensyvus juodųjų serbentų, tropinių vaisių, geltonųjų slyvučių, agrastų, žolelių aromatas. Gaivi, minkšta rūgštis. Ilgai išliekantis rabarbarų, kivių poskonis. Puikaus balanso vynas. AD

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

N.ZELANDIJA

Pounamu Sauvignon Blanc 2020

Žalsvai gelsva spalva. Žolelių, gėlių, obuolių ir citrusų aromatas. Vidutinės trukmės poskonis, gaivi rūgštis. AD

AUKSO

PRIKE LIETUVA

N.ZELANDIJA

Villa Maria Reserve Sauvignon Blanc 2020

Žalsvai gelsva spalva. Intensyvus, kompleksiškas juodųjų serbentų, kivių, žolelių, obuolių aromatas. Ilgai išliekantis serbentų, tropinių vaisių poskonis. Gaivi, galinga rūgštis. AD

AUKSO

LIVIKO

„RIESLING“. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

VOKIETIJA

Dr. H. Thanisch Riesling Feinherb Mosel Qba 2018

Intensyvaus žaliųjų citrinų, citrininio kremo AUKSO, aromatase su vos juntama žibalo nata. Burnoje GERIAUSIAS sausas, tvirtos struktūros, puikios tekstūros ir ilgai „RIESLING“ išliekančio poskonio vynas. MP

BALMERK LITHUANIA

LIUKSEMBURGAS

Desom Riesling Remich Primerberg Grand Premier Cru 2019

Šiek tiek uždaras, bet puikios struktūros bei koncentracijos vynas. Dominuoja citrinų, žalių obuolių aromatas bei skonis, juos papildo šlapio akmens minerališkumas. Puiki dermė. MP

AUKSO

TRIDENS

NAUJOJI ZELANDIJA

Pegasus Bay Riesling 2014

Sodri citrinų spalva. Brandus, kompleksiškas aromatas. Jame skleidžiasi medaus, cukruotų svarainių, citrininio kremo natos, kurias papildo žibalo, subtilios skrebučio užuominos. Burnoje puiki dermė tarp saldumo bei gaivios rūgšties. Ilgai išliekantis kompleksiškas poskonis. MP

AUKSO

BALTIC XL

VOKIETIJA

Weingut Clemens Busch Riesling vom Roten Schiefer 2018

Išraiškingo aromato, kuriame persipina persikų, sunokusių citrinų, žolelių bei žaliųjų citrinų žievelių natos. Burnoje sausas, tvirtos struktūros, puikios dermės. MP

AUKSO

BALTAS DOBILAS

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


70

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

VOKIETIJA

Selbach Zeltinger Himmelreich Riesling Kabinett Halbtrocken 2018

Jaunatviškas, ne itin kompleksiškas, tačiau puikios dermės vynas. Sultingą ir veržlią rūgštį puikiai subalansuoja vaisiškumas. Malonus poskonis. MP

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

VOKIETIJA

Johannishof Rudesheim Riesling Feinherb 2019

Švarus, puikios ekspresijos. Juntamas svarainių, mineralų, citrinų aromatas ir skonis. Puiki dermė. Ilgai išliekantis poskonis. MP

AUKSO

LIVIKO

VOKIETIJA

Dr. Loosen Ürziger Würzgarten Riesling GG 2017

Sausas, tvirtas vynas. Dominuoja šviežių obuolių, citrinų, žaliųjų citrinų žievelės aromatas. Gaivi rūgštis. MP

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

VOKIETIJA

Dr. H. Thanisch Riesling 2018

Vos juntama aromato redukcija gerai dera su svarainių, citrinų, obuolių, baltų gėlių natomis. Burnoje salstelėjęs, gaivus, puikios dermės. Ilgai išliekančio poskonio. MP

AUKSO

LIVIKO

KITŲ VEISLIŲ BALTASIS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJŲ UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

AUSTRIJA

Josef Fischer Gruner Veltliner Ried Kreuzbergc Smaragd Wachau DAC 2019

Aukso spalva. Kriaušių, medaus, žolelių, ramunėlių aromatas. Labai kruopščiai, tiksliai padarytas. Sūrus, brandus, pusiau sausas. AS

AUKSO MEDALIS, GERIAUSIAS KITŲ VEISLIŲ BALTASIS

HEDONISTA

AUSTRIJA

Josef Fischer Gruner Veltliner Rossatz Federspiel Wachau DAC 2020

Blyškiai gelsva spalva. Kriaušių kompoto, medingų melionų, duonos, medaus aromatas. Minerališkas, gaivus, sausas, sūrus, intensyvesnės nei vidutinė rūgšties. AS

AUKSO

HEDONISTA

ISPANIJA

Marques de Murrieta Capellania Rioja Reserva Bianco DOCa 2016

Migdolų ir riešutų, vanilės, mielių, grietinėlės, obuolių aromatas. Gaivus, geros koncentracijos. Burnoje pirmiausia saldi, kremiška, prieskoniška ataka. Gerai integruota šviežia rūgštis. Svarus, tvirtas, kokybiškas, nokaus stiliaus vynas. NM

AUKSO

HEDONISTA

ISPANIJA

Mar De Frades Atlántico Val Do Salnés DO 2019

Aukso spalva. Sunokusių tropinių vaisių, smidrų aromatas. Burnoje gaivi rūgštis, sodrus geltonų citrusų, kaulavaisių skonis. Švarus, sunokęs ir subalansuotas. NM

AUKSO

TRIDENS

ISPANIJA

Baron De Ley 3 Vinas Rioja D.O.Ca 2017

Dominuoja saldžios tropinių vaisių aromato natos. Burnoje – rūgštūs vaisiai, rabarbarai, obuoliai, vanilė, vidutinė rūgštis. Svarus, kompleksiškas, galingas. Poskonis lengvai vaisiškai salsteli. Gera koncentracija ir kokybė. NM

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

ITALIJA

Pieropan La Rocca Soave Classico DOC 2019

Aukso spalva. Kriaušių kompoto, persikų, medaus, šafrano aromatas. Gaivus, pusiau sausas. AS

AUKSO

HEDONISTA


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJŲ UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

ITALIJA

Bottazzi Italo Timorasso 2016

Aukso spalva. Džiovintų vaisių, citrusų, migdolų, mangų, medaus, prieskonių aromatas. Pirma saldi skonio ataka, vėliau ją veja gerai koncentruota šviežia rūgštis. Ilgai išliekantis poskonis. Svarus, gastronominis vynas. NM

AUKSO

VYNO KLUBAS

IZRAELIS

Galil Mountain Viognier Koscher 2018

Blyškiai gelsva spalva. Persikų, gėlių, obuolių, žvirgždo aromatas. Svarus, ilgai išliekančio skonio. AS

AUKSO

PALINK (IKI)

NAUJOJI ZELANDIJA

Villa Maria Private Bin Pinot Grigio 2019

Gelsva spalva. Vidutinio intensyvumo medaus, dyzelino, kriaušių kompoto aromatas. Pusiau sausas, minerališkas. AS

AUKSO

LIVIKO

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA

Daschbosch Steen 2017

Žalsva spalva. Burną pripildo sunokusių tropinių vaisių skonis, jį papildo medaus užuomazgos. Gera rūgšties koncentracija. Išraiškingas, ekspresyvus, svarus vynas. NM

AUKSO

GELSVA

PORTUGALIJA

Pluma Reserva Alvarinho Minho 2017

Blyški gelsva spalva. Riešutų, baltų vaisių, baltų žiedų aromatas. Gaivus, intensyvus, be galo ilgai išiekantis skonis. Svarus ir kompleksiškas vynas. AS

AUKSO

BALMERK LITHUANIA

PORTUGALIJA

Secret Spot Wines Crooked Vines Douro Branco DOC 2016

Aukso spalva. Geltonų prieskonių, mangų, naujo ąžuolo aromatas. Galingos struktūros, gaivus, svarus vynas. AS

AUKSO

HEDONISTA

PORTUGALIJA

Anselmo Mendes Curtimenta 2017

Sodrus vanilės, kepinių prieskonių, obuolių, greipfrutų, papajų, apelsinų aromatas. Svarus ir intensyvus ilgai išliekančio galingo poskonio vynas. NM

AUKSO

VINO DIVINO

PORTUGALIJA

Crasto Superior White 2019

Vanilės, persikų, žolelių aromatas. Šviežias, gaivus ir elegantiškas. Obuolių aromatas, gaivi rūgštis, vos juntama grietinėlė ir sviestiška tekstūra. Geras balansas ir ilgas poskonis. NM

AUKSO

VINO DIVINO

VENGRIJA

Tokaji Oremus Mandolas 2018

Blyški spalva. Naujo ąžuolo statinės. Sodrus, kompleksiškas medaus, prieskonių, citrusinių vaisių aromatas. Burnoje tvirtas, sodrus, intensyvaus skonio. Koncentruotas, gerai subalansuotas, ilgai išliekančio poskonio. NM

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

VOKIETIJA

Divino Escherndorfer Lump Sylvaner QbA trocken 2018

Žalsva citrinų spalva. Riešutų, obuolienės, šafrano aromatas. Prieskoniškas, minerališkas. Nerūgštus, svarus, ilgai išliekantis skonis. Sudėtingas vynas. AS

AUKSO

TURLEKSA

71

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


72

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

PRANCŪZIJOS RAUDONASIS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Chateau Laroque Saint Emilion Grand Cru AOP 2014

Brandus. Saldūs prieskoniai, oda, pievagrybiai, džiovintos slyvos. Svarus, koncentruotas, švelnių taninų ir ilgai išliekančio poskonio vynas. DM

AUKSO, GERIAUSIAS PRANCŪZIJOS RAUDONASIS

PALINK (IKI)

Apertus Margaux 2018

Intensyvi tamsiai raudona spalva. Keptos mėsos, gvazdikų, gervuogių aromatas. Galingas, taniniškas. Gaivi rūgštis ir ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

GELSVA

Chateau Dupray Saint-Emilion 2017

Brandus. Odos, džiovintų lapų, gvazdikėlių ir žaliųjų pipirų aromatai. Sultingas, subalansuotas. Vis dar gausus taninų. DM

AUKSO

RIVONA

Chateau Faizeau Selection Vieilles Vignes Montagne-Saint-Émilion AOP 2018

Intensyvus džiovintų slyvų, dūmo, šokolado aromatas. Svarus, sunokęs. Gaivi rūgštis ir ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

Chateau German Marbuzet Saint Estephe AOP 2017

Saldžių prieskonių, juodųjų serbentų ir gervuogių aromatas. Lengvas vynas. Švelnūs, minkšti taninai, gaivi rūgštis. DM

AUKSO

PALINK (IKI)

Chateau Magnol Cru Bourgeois Haut Medoc AOC 2016

Šlapių lapų, cinamono, dūmo, aromatas. Puikus rūgšties ir taninų balansas, vidutinis svarumas. Ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

PRIKE LIETUVA

Chateau Tour Prignac Cru Bourgeois Medoc 2017

Paprikos, odos, gvazdikėlių, dūmo aromatas. Vidutinis svarumas, nušlifuoti taninai, ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Delas Hermitage Domaine des Tourettes Rouge AC 2016

Džiovintų vyšnių, meduolių, spanguolių aromatas. Sultingas, subalansuotas. Ilgai išliekantis poskonis, gaivi rūgštis. DM

AUKSO

LIVIKO

Georges Duboeuf Juliénas Prestige AOC 2015

Intensyvus vaistažolių, apelsinų žievelių ir mėlynių aromatas. Sultingas. Vidutinių taninų, ilgai išliekančio poskonio vynas. DM

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

73

ITALIJOS RAUDONASIS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Barone Ricasoli Antico Feudo della Trappola IGT Toscana 2018

Blyškesnė nei vidutinė rubino spalva. Rožių ir braškių, džiovintų vaisių aromatas. Bręstantis, gaivus, kompleksiškas. AS

AUKSO, GERIAUSIAS ITALIJOS RAUDONASIS

LIVIKO

Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2015

Blyški granato spalva. Riešutų, džiovintų datulių, džiovintų gėlių, žemės, ąžuolo vanilės aromatas. Gaivus, vidutinių taninų, nokus. AS

AUKSO

EUGESTA

Brigaldara Case Vecie Amarone della Valpolicella DOCG 2013

Blyški granato spalva. Riešutų, odos, tabako, trumų, džiovintų vaisių aromatas. Saldi ataka. Subrendęs. Labai kvapnus, taniniškas. AS

AUKSO

VYNO KLUBAS

Casa Emma Chianti Classico DOCG 2017

Vidutinė granato spalva. Tamsus vyšnių, naujo ąžuolo vanilės, trumų, parmidžano, raudonų uogų aromatas. Gausesni nei vidutiniai aksominiai taninai. Vidutinė rūgštis. Subalansuotas. AS

AUKSO

HEDONISTA

Casa Emma Vignalparco Chianti Classico Riserva DOCG 2016

Vidutinė vyšnių spalva. Tamsus saldymedžio, slyvų, vyšnių kvapas. Labai taniniškas. AS

AUKSO

HEDONISTA

CesariAmarone della Valpolicella Classico DOCG 2016

Vidutinė vyšnių spalva. Neintenyvus džiovintų vyšnių, saldžių vaisių aromatas. Svarus, nokus. Pabaigoje avietės ir mėlynės. AS

AUKSO

PRIKE LIETUVA

Elvio Cogno Ravera Barolo DOCG 2015

Blyški granato spalva. Rožių, braškių uogienės, trumų aromatas. Taniniškas, gaivus, jaunatviškas. Žemuogių poskonio. AS

AUKSO

VYNO KLUBAS

Feudo Arancio Hedonis Nero d’ Avolo Sicilia Riserva 2015

Sodri granato spalva su vyšniniu atspalviu. Saldymedžio, vyšnių uogienės, juodųjų serbentų uogienės, ąžuolo vanilės aromatas. Taninų daugiau nei vidutiniškai, svarus. AS

AUKSO

BALTIC XL

Nero Oro Riserva Sicilia DOC 2017

Blyškesnė nei vidutinė rubino spalva. Vidutinio intensyvumo vyšnių ir slyvų aromatas. Saldi ataka, didesnis nei vidutinis svarumas, švelnūs taninai. Džiovintų uogų poskonis. AS

AUKSO

MOMENTIN LIETUVA

Paolo Leo Fiore di Vigna Primitivo IGT 2017

Vidutinio intensyvumo granato spalva. Brandą rodantys riešutų, odos, tabako, džiovintų vaisių aromatai. Gaivus, kvapnus burnoje, labai ilgai išliekančio skonio. Vyšnių poskonio. Taurus. AS

AUKSO

TURLEKSA

Petra Zingari Toscana IGT 2017

Blyški granato spalva. Prieskonių, odos, kedro dėžutės ir naujo ąžuolo vanilės aromatas. Vidutiniai taninai. AS

AUKSO

LIVIKO

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


74

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Sensi Dal Campo Chianti Riserva 2017

Blyškesnė nei vidutinė granato spalva. Riešutų, rožių, trumų aromatas, juntamas minerališkumas. Raudonų uogų poskonis. AS

AUKSO

RIMI

Tenuta Luce Lucente Toscana 2017

Intensyvesnė nei vidutinė granato spalva. Vyšnių aromatas. Ekstrahuotas, jaunatviškai taniniškas, gaivus, tvirtas. AS

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Tormaresca Trentangeli Castel del Monte DOC Organic 2016

Rubino spalva. Kvapnus, kompleksiško juodų ir raudonų uogų, žemės, braškių aromato. Burnoje vos juntamos mėtos ir vyšnių kauliukų poskonis. AS

AUKSO

BALMERK LITHUANIA

Zenato Ripassa Valpolicella Superiore D.O.C. 2016

Vidutinio intensyvumo granato spalva. Slyvų, džiovintų vaisių, trumų, baravykų, aviečių uogienės aromatas. Vaisiškas, bet jau bręstantis. Vidutiniai taninai, vidutinė rūgštis. AS

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

ISPANIJOS RAUDONASIS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

La Rioja Alta Vina Arana Gran Reserva Rioja DOC 2014

Raudonų uogų ir prieskonių aromatas. Gaivios rūgšties, taniniškas, bet subtilus. Sodrus, galingas, subtiliai salstelėjantis poskonis. Puikai subalansuotas. NM

AUKSO, GERIAUSIAS ISPANIJOS RAUDONASIS

VYNO KLUBAS

Aalto Ribera del Duero DO 2018

Violetinio melsvumo spalva. Juodų uogų, džemo, šokolado aromatai. Subtiliai salsvas skonis. Elegantiškas, gaivios rūgšties. Taninų daug, bet jie subtiliai integruoti. Ilgai išliekančio pokonio vynas. NM

AUKSO

VYNO KLUBAS

Alejandro Fernandez Dehesa La Granja DO Tierra del Vino de Zamora 2014

Tamsių uogų, mėtų ir rozmarinų aromato užuomazgos. Burnoje dominuoja taninai, juos papildo gaivi rūgštis. Švelniai salsvas poskonis. NM

AUKSO

LIVIKO

Alejandro Fernandez Tinto Pesquera Crianza DO Ribera del Duero 2017

Raudonų uogų, granatų ir mėtų aromatas. Gaivus, šviežias, subtiliai salstelėjantis skonis. Vidutinio ilgumo poskonis. NM

AUKSO

LIVIKO

Atalaya Alaya Tierra Almansa DO 2018

Tamsiai raudona spalva su violetiniais atspalviais. Labai galingas skonis, pirma ataka saldi, dominuoja mėlynos, tamsios uogos, šokoladas, kakava. Labai tvirti taninai. Vidutinės rūgšties. NM

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

Baron de Ley 7 Viñas Rioja DOC 2012

Dominuoja raudonų uogų aromatas. Burnoje gaivi rūgštis, švieži taninai ir švelnus raudonų uogų poskonis. NM

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Bodegas Roda “Sela” Rioja DOCa 2018

Tamsių vyšnių spalva. Gaivus, šviežias, maloniai salstelėjantis. Gaivios rūgšties, vidutinio ilgumo poskonis. NM

AUKSO

BALTAS DOBILAS

Cruz de Alba DO 2017

Labai intensyvi, tamsaus raudonumo spalva. Dominuoja priekoninių žolelių, mėlynų slyvų aromatas. Burnoje gausūs taninai, tamsių uogų niuansai. Ilgai išliekantis, koncentruotas poskonis. NM

AUKSO

TRIDENS

Familia Torres Purgatori Costers del Segre 2016

Galingas, sodrus, tamsių uogų aromatas. Taninai švelnūs, nugludinti, pats vynas gerai subalansuotas. Ilgai išliekantis šokolado ir džiovintų mėlynių poskonis. NM

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Juan Gil Monastrell 12 Meses Jumilla DO 2018

Dominuoja kavos, šokolado, džiovintų figų ir mėlynų slyvų aromatas. Intensyvus, saldus tamsių uogų skonis. Taninai sunokę, švelnūs, jų tikrai didelė koncentracija. Šokoladiškai saldus ir lengvai karstelėjantis poskonis. NM

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

La Purisima Trapio Yecla 2017

Sodrus tamsių uogų ir kepinių prieskonių aromatas. Burnoje itin taniniškas, galingos rūgšties. Šviežias, sodrus ir kompleksiškas. Trūksta vaisiškumo ir balanso. NM

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Marques de Caceres Reserva DOCa Rioja 2014

Saldymedžio, raudonų uogų ir figų aromato ataka. Itin taniniškas, sodrus skonis, ilgai išliekantis vaisiškas poskonis. NM

AUKSO

LIVIKO

Marques de Grinon Petit Verdot 2016

Intensyvi spalva ir aromatas, juntami kepinių prieskoniai, nukritę lapai, oda, tamsių uogų užuomazgos. Burnoje pirma ataka saldi. Dominuoja trešnių uogienės, figų šokolade skonis. Svarus, kompleksiškas, gausių taninų. Tamsių uogų poskonis. NM

AUKSO

PRIKE

Marquese de Murrieta Rioja Gran Reserva DOCa 2014

Raudonų uogų, prieskonių aromatai. Burnoje gausių taninų, gaivios rūgšties. Minkštas, švelnus, subtiliai salstelėjantis uogiškas poskonis. NM

AUKSO

HEDONISTA

Marquese de Murrieta Rioja Reserva DOCa 2016

Intensyvi rubino spalva. Prieskonių, gervuogių, žolelių aromatas. Gaivios rūgšties, itin sodrių taninų skonis. Dominuoja ilgai išliekantis švelnus raudonų uogų, žolelių, mėtų poskonis. NM

AUKSO

HEDONISTA

RamonBilbao Crianza 2017

Intensyvi tamsaus raudonio spalva. Dominuoja raudonų ir juodų uogų aromatas, juntami prieskoninių žolelių, kepinių prieskonių niuansai. Burnoje pirma ataka saldi, bet ją greitai užgožia žali, kiek išsausėjantys taninai. Ilgai išliekančio poskonio vynas. NM

AUKSO

TRIDENS

San Gregorio Las Martas Garnacha Calatayud DO 2019

Intensyvi rubino spalva, galingas tamsių ir džiovintų uogų kvapų derinys. Burnoje sodrus, subtiliai salstelėjantis. Švelnių ir elegantiškų taninų, ilgai išliekančio uogų poskonio. NM

AUKSO

VYNO KLUBAS

75

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


76

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Teramagna Ciro Black Cabernet Franc-Syrah-Garnacha Crianza 2016

Intensyvi tamsių trešnių spalva. Labai gerai sunokęs, sodrus tamsių uogų ir šokolado aromatas. Burnoje pirma ataka saldi, bet ją papildo gaivi rūgštis ir puikiai integruoti taninai. Kompleksiškas, svarus ir elegantiškas vynas. NM

AUKSO

TURLEKSA

Teramagna LCA Crianza Vinedos Viejos 2016

Rubino spalva su švelniai rusvu krašteliu. Gaivus raudonų uogų, prieskonių aromatas. Burnoje minkštas, švelnus, elegantiškas. Puikiai integruoti taninai. Labai subtilus ir ilgai išliekantis poskonis. Puikiausios kokybės vynas. NM

AUKSO

TURLEKSA

Teramagna The Woods of Tilo Cabernet Sauvignon 2016

Tamsių uogų, serbentų, kavos, kakavos, šokolado aromatai. Burnoje pirma ataka gaivi, lengvai salstelėjanti. Švelnūs, subtiliai nugludinti taninai ir ilgai išliekantis poskonis. NM

AUKSO

TURLEKSA

PORTUGALIJOS RAUDONASIS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Secret Spot Wines Secret Spot Douro Tinto DOC 2017

Vidutinio intensyvumo eukaliptų, skrudinimo, juodųjų serbentų aromatas. Svarus, intensyvaus skonio, ilgai išliekančio poskonio. Puikaus balanso ir gaivios rūgšties vynas. DM

AUKSO, GERIAUSIAS PORTUGALIJOS RAUDONASIS

HEDONISTA

Marquesa de Cadaval 2015

Juodojo šokolado, mėtų, mėsos aromatas. Intensyvus skonis, ilgai išliekantis poskonis. Tvirti taninai bei gaivi rūgštis. DM

AUKSO

VINO DIVINO

Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2017

Džiovintų slyvų, prieskonių aromatas. Galingas, koncentruotas, taniniškas. DM

AUKSO

VINO DIVINO

Roquette & Cazes 2016

Vidutinio intensyvumo mėlynių, šokolado, prieskonių, žemės aromatas. Puikus balansas. Sultingas, intensyvus, ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

VINO DIVINO

Secret Spot Wines Lacrau Vinhas Velhas Douro Tinto DOC 2016

Vidutinio intensyvumo vanilės, slyvų aromatas. Svarus, bet minkštų taninų. Ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

HEDONISTA

Secret Spot Wines Crooked Vines Douro Tinto DOC 2016

Mėlynių, saldžių slyvų aromatas. Sultingas. Geras rūgšties ir taninų balansas. Ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

HEDONISTA


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

77

„PINOT NOIR“. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS A–>Z

Vynas

Degustacijos užrašai

Medalis

Platintojas

JAV

Marimar Estate Cristina Russian River Valley Pinot Noir 2017

Intensyvi vyšnių spalva. Kvapas labai kompleksiškas: tamsių uogų, serbentų, vyšnių, gėlių, vanilės, organikos. Ilgai išliekantis serbentų, šokolado, aviečių poskonis. Puikus balansas burnoje. AD

AUKSO, GERIAUSIAS „PINOT NOIR“

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Čilė

Montes Alpha Pinot Noir r.s. 2019

Skaidrus, ryškios vyšnių spalvos. Kvepia raudonomis uogomis, vyšniomis, prieskoniais, gervuogėmis. Ilgai išliekantis raudonų uogų poskonis. Puikaus balanso vynas. AD

AUKSO

EUGESTA

Čilė

Marques de Casa Concha Limari Pinot Noir 2018

Skaidrus. Kvepia raudonaisiais serbentais ir džiovintomis žolelėmis. Švelni rūgštis ir ilgai išliekantis raudonų uogų poskonis. AD

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

JAV

Wente Riva Ranch Pinot Noir 2017

Skaidrus vyšnių spalvos vynas. Kvepia vyšniomis, prieskoniais, žolelėmis, pievos gėlėmis. Ilgai išliekančio vyšnių pyrago poskonio, labai gero balanso vynas. AD

AUKSO

TRIDENS

JAV

Murphy Goode Pinot Noir 2016

Skaidrios vyšnių spalvos vynas kvepia prieskoniais, žolelėmis, raudonomis uogomis, su organine nata. Minkšta, švelni rūgštis, vidutiniškai ilgai trunkantis aviečių, serbentų poskonis. AD

AUKSO

BALTIC XL

Naujoji Zelandija

Villa Maria Reserve Pinot Noir 2018

Skaidrios vyšnių spalvos vynas kvepia prieskoninėmis žolelėmis, vyšniomis. Ilgai išliekantis vyšnių, gėlių poskonis. Gaivi rūgštis. Puikus, elegantiškas vynas. AD

AUKSO

LIVIKO

Prancūzija

Joseph Drouhin Chambolle-Musigny 2018

Intensyvi vyšnių spalva. Kompleksiškas serbentų, gėlių, vyšnių, mėlynių, prieskonių aromatas. Juntami organiniai kvapai. Gaivi, švelni rūgštis. Labai ilgai išliekantis raudonų uogų poskonis. Puikaus balanso vynas. AD

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Prancūzija

Domaine Guyon Vosne Romanee AOC 2018

Vyšnių spalvos vynas. Kvepia prieskoniais, gėlėmis, skrudinimo kvapais, braškėmis, avietėmis. Labai geras taninų ir rūgšties balansas. Ilgai išliekantis poskonis. AD

AUKSO

VYNO KLUBAS

Prancūzija

Maison Champy Bourgogne Pinot Noir AOC 2019

Intensyvi trešnių spalva. Vidutinio intensyvumo vyšnių, žolelių, prieskonių, gėlių kvapas. Ilgai trunkantis vyšnių poskonis. Gaivi rūgštis. AD

AUKSO

PRIKE LIETUVA

Prancūzija

Madame Vve Point Rully 2016

Skaidrus vyšnių spalvos vynas. Juntamas prinokusių trešnių, prieskonių, mėlynių aromatas. Ilgai išliekantis raudonų uogų poskonis. Gaivi rūgštis, puikus balansas. AD

AUKSO

JK GĖRIMŲ NAMAI

Prancūzija

Domaine Roux Pere et Fils Bourgogne Pinot Noir 2020

Intensyvi trešnių spalva. Koncentruotas vyšnių, trešnių, gervuogių, gėlių aromatas. Gaivi rūgštis, ilgai išliekantis vyšnių poskonis. AD

AUKSO

RIMI

Prancūzija

Louis Jadot Santenay Clos de Malte AC 2016

Vyšnių spalva. Vidutinio intensyvumo vyšnių kauliukų, gėlių ir prieskonių aromatas. Gaivios rūgšties, ilgai išliekančio vyšnių poskonio. AD

AUKSO

LIVIKO

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


78

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

NAUJOJO PASAULIO RAUDONASIS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

ARGENTINA

Achaval-Ferrer Finca Bella Vista 2013

Intensyvūs gervuogių, slyvų, pipirų, cinamono aromatai. Svarus, sunokusių švelnių taninų. Puikaus balanso ir labai ilgai išliekančio poskonio vynas. DM

AUKSO, GERIAUSIAS NAUJOJO PASAULIO RAUDONASIS

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

ARGENTINA

La Celia Heritage Malbec Valle de Uco 2013

Kompleksiškas ir intensyvus tabako, odos, cinamono, tamsių uogų aromatas. Minkštos rūgšties, sunokusių taninų ir ilgai išliekančio poskonio vynas. DM

AUKSO

BALMERK LITHUANIA

AUSTRALIJA

Two Hands Angels’ Share Shiraz Mc Laren Valley 2018

Intensyvus gervuogių, eukaliptų, gvazdikėlių aromatas. Svarus kūnas, nušlifuoti, minkšti taninai. Gero balanso vynas. DM

AUKSO

HEDONISTA

AUSTRALIJA

Salomon Estate Finniss River Sea Eagle Vineyard Shiraz 2016

Džiovintų slyvų, daržovių, prieskonių aromatas. Svarus, tvirtų taninų, gaivios rūgšties ir ilgai išliekančio poskonio vynas. DM

AUKSO

VYNO KLUBAS

ČILĖ

Luis Felipe Edwards LFE 900 Malbec 2015

Šokolado, mokos, riešutų, juodų uogų aromatas. Minkšta rūgštis, ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

BALTIC XL

NATŪRALIAI SALDUS VYNAS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

NAUJOJI ZELANDIJA

Villa Maria Noble Riesling Botrytis Selection 2018

Seno aukso spalva. Subrendęs. Ledinukų, citrinų, riešutų, svarainių, apelsinų aromatas. Saldus ir labai gaivus. AS

AUKSO, GERIAUSIAS NATŪRALIAI SALDUS

LIVIKO

AUSTRIJA

Zantho Beerenauslese Burgenland 2017

Vidutinio intensyvumo aukso spalva. Klasikinis persikų, baltų vaisių, medaus aromatas su dyzelino nata. Gaivus ir saldus. AS

AUKSO

RIMI

VENGRIJA

Chateau Dereszla Tokaji Aszu 6 Puttonyos 2009

Vidutinio intensyvumo aukso spalva, besikeičianti į vario. Riešutų, obuolių, uogienės, svarainių aromatas. Vidutinės rūgšties, gana svarus. Labai saldus. AS

AUKSO

VYNO KLUBAS

VENGRIJA

Tokaji Oremus Aszu 3 put. 2014

Vidutinio intensyvumo aukso spalva. Ramunėlių, saldžių persikų, dulkių, lioso aromatas. Saldus ir gaivus. AS

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

VOKIETIJA

BLUE NUN Eiswein Riesling Rheinhessen 2015

Aukso spalva, besikeičianti į vario. Migdolų, uogienės, citrusinių vaisių ir persikų aromatas. Vidutinis saldumas. Gaivus, svarus, ledinukų poskonio. AS

AUKSO

BALMERK LITHUANIA

79

LIKERINIS VYNAS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS A–>Z

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

ISPANIJA

Lustau Pedro Ximénez Emilio D.O.

Slyvų, šokolado, figų, melasos aromatas. Labai saldus, klampus, gilus. NM

AUKSO, GERIAUSIAS LIKERINIS

MINERALINIAI VANDENYS

PRANCŪZIJA

Prunier Pineau des Charentes Blanc

Džiovintų slyvų, keptų obuolių natos. Geras rūgšties ir saldumo balansas. Malonus ir ilgai išliekantis poskonis.

AUKSO

GELSVA

PRANCŪZIJA

Chateau De Beaulon Pineau des Charentais 2000

Džiovintų geltonų slyvų, džiovintų figų, riešutų aromatas. Vaisiška saldi ataka. Vynas gaivios rūgšties, gero balanso. NM

AUKSO

JK GĖRIMŲ NAMAI

PRANCŪZIJA

Pommeau de Normandie Christian Drouin

Tamsus raudonų plytų atspalvis. Mėlynų slyvų, raudonų uogų, džiovintų obuolių aromatas. Saldus, harmoningas. NM

AUKSO

JK GĖRIMŲ NAMAI

PORTAS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Alves de Sousa Quinta da Gaivosa Vintage Port 2003

Intensyvus džiovintų lapų, šokolado, žemės, gėlių, tvarto aromatas. Prieskoniškas, labai ilgai išliekantis poskonis, puikus balansas. DM

AUKSO, GERIAUSIAS PORTAS

VYNO KLUBAS

Andresen Porto White 20 Years

Intensyvus riešutų, juodos duonos, karamelės, razinų aromatas. Geras rūgšties balansas. Prieskoniškas cinamono poskonis. DM

AUKSO

VINO DIVINO

Andresen Royal Choice Porto Tawny 20 Years

Intensyvus karamelės, duonos, razinų „Sultana“ aromatas. Ilgai išliekantis intensyvus, tirštas, saldus poskonis. DM

AUKSO

VINO DIVINO

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


80

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

VYNAS A–>Z

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

Calem 20 Years Tawny Porto 2018

Juodos duonos, razinų, karamelės, šokolado aromatas. Intensyvus, galingas, ilgai išliekantis poskonis. Labai gerai subalansuotas vynas. DM

AUKSO

LIVIKO

Cockburn’s Reserve

Slyvų, šokolado, razinų aromatas. Vidutinis svarumas. Ilgai išliekantis šokolado poskonis. DM

AUKSO

MOMENTIN LIETUVA

Graham’s Six Grapes Ruby Reserve Porto D.O.

Intensyvus miško uogų, sąmanų, eukaliptų, šokolado aromatas. Intensyvus, galingas, ilgai išliekančio poskonio vynas. DM

AUKSO

MINERALINIAI VANDENYS

Gran Cruz Porto LBV 2003

Šokolado, gervuogių, trešnių aromatas. Minkštas, intensyvus, ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

BALMERK LITHUANIA

Porto Valdouro Tawny 10 Y

Vidutinio intensyvumo džiovintų vyšnių, trešnių, šokolado, razinų aromatas. Vidutinis svarumas. DM

AUKSO

RIVONA

Quinta do Crasto LBV 2015

Gaivus mėtų, juodųjų serbentų, gervuogių aromatas. Svarus, intensyvus ir ilgai išliekantis poskonis. DM

AUKSO

VINO DIVINO

Ramos Pinto Porto Quinta Bom Retiro 20 Years

Vaistažolių, ramunėlių, šokolado, prieskonių ir razinų aromatas. Tirštas, intensyvus, ilgai išliekantis poskonis. Labai geras balansas. DM

AUKSO

DŪDA IR KOMPANIJA

Warre’s Otima 20 YO Tawny

Vidutinio intensyvumo karamelės, šokolado, riešutų aromatas. Tirštas, sunkus. Vidutinės trukmės poskonis. DM

AUKSO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

NATŪRALUSIS BALTASIS. AUKSO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

ŠALIS

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

MEDALIS

PLATINTOJAS

PRANCŪZIJA

Riffault “Sauletas” Sancerre Blanc AOC 2014

Kompleksiškas priekonių, mėsos, džiovintų vaisių aromatas. Ilgai išliekančio skonio, įdomus, subalansuotas. Migdolai pabaigoje. Bręstantis. AS

AUKSO, GERIAUSIAS NATŪRALUSIS BALTASIS

VYNO KLUBAS

PRANCŪZIJA

Arnaud Combier Blanc Sain Chardonnay 2019

Citrinų spalva. Švarus vanilės, persikų, klasikinės burgundijos aromatas. Sausas, subalansuotas. AS

AUKSO

SOMMELIER PARTNERS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

81

NON VINTAGE ŠAMPANAS. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

Francois Dubois Emotion Rose Demi Sec

SIDABRO

GELSVA

Jeeper Blanc de Noirs

SIDABRO

GELSVA

Jules Camuset Brut

SIDABRO

RIVONA

Philipponnat Royale Reserve Brut Champagne

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

Veuve Doussot Tradition Demi-Sec

SIDABRO

RIMI

TRADICINIU BŪDU PAGAMINTAS PUTOJANTIS. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ISPANIJA

Terramagna CT En Clave DO Cava Rose Organic

SIDABRO

TURLEKSA

ISPANIJA

Vins El Cep Clos MIM Natura Blanc de Noirs Brut Nature Gran Reserva 2014

SIDABRO

MAGAZIN LT

ISPANIJA

Juve & Camps Gran Reserva de la Familia Brut Nature 2017

SIDABRO

BALTIC XL

ISPANIJA

Mas Olive Gran Sativa Cava Reserva Nostra Brut Nature

SIDABRO

RIMI

ISPANIJA

Vins El Cep Clos Gelida 4 Heretats Cava Brut Nature Gran Reserva 2016

SIDABRO

MAGAZIN LT

ISPANIJA

Murviedro Arts De Luna Brut Cava D.O.P.

SIDABRO

LIVIKO

ISPANIJA

Vins El Cep Clos MIM Natura Rose Pinot Noir Reserva 2017

SIDABRO

MAGAZIN LT

ISPANIJA

Mar De Frades Espumosso Brut Nature Albariño DO

SIDABRO

TRIDENS

ITALIJA

Contadi Castaldi Franciacorta Brut Saten Vintage 2015

SIDABRO

LIVIKO

ITALIJA

Rotari Alperegis Pas Dose Metodo Classico Trento 2013

SIDABRO

BALTIC XL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Henners Native Grace

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

LIUKSEMBURGAS

Bernard-Massard “Cuvée 1921”

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

LIUKSEMBURGAS

Desom Brut Rosé

SIDABRO

TRIDENS

LIUKSEMBURGAS

Domaines Vinsmoselle Cuvee Antoinette Cremant de Luxembourg Rose Brut

SIDABRO

RIMI

LIUKSEMBURGAS

Desom Brut Millésimé 2016

SIDABRO

TRIDENS

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


82

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

PRANCŪZIJA

Joseph Cortron Cremant De Bourgogne Blanc de Noirs Brut

SIDABRO

JK GĖRIMŲ NAMAI

PRANCŪZIJA

Klipfel Blanc De Noir Aop Cremant D’alsace

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

PRANCŪZIJA

Salarar Revelation Vintage Cremant de Limoux AOC 2016

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

PRANCŪZIJA

Francois Martenot Cremant de Bourgogne Brut Rose 2018

SIDABRO

RIMI

PRANCŪZIJA

Antech Mademoiselle Marguerite Crémant de Limoux Brut

SIDABRO

RIMI

PRANCŪZIJA

Le Grand Noir Brut Reserve Methode Traditionnelle

SIDABRO

LIVIKO

PRANCŪZIJA

Philippe Deval Cremant de Loire Brut

SIDABRO

GELSVA

PRANCŪZIJA

Depreville Cremant de Loire AOP Brut blanc

SIDABRO

MAŽA PILIS

PRANCŪZIJA

Tholomies Cremant de Limoux AOP

SIDABRO

PALINK (IKI)

PRANCŪZIJA

Helfrich Cuvee Cremant d’Alsace Brut blanc

SIDABRO

RIVONA

PRANCŪZIJA

Louis de Grenelle 14 Horses

SIDABRO

SOMMELIER PARTNERS

PRANCŪZIJA

Pfaff Cremant Brut Blanc De Blancs AOC

SIDABRO

TRIDENS

PRANCŪZIJA

Philippe Deval Cremant de Loire Rose Brut

SIDABRO

GELSVA

PRANCŪZIJA

Brut Dargent Blanc de Blancs Traditional Method 2018

SIDABRO

PALINK (IKI)

PRANCŪZIJA

Francois Martenot Cremant de Bourgogne Brut Blanc 2018

SIDABRO

RIMI

PRANCŪZIJA

D De Colmar Cremant d’Alsace AOP

SIDABRO

PALINK (IKI)

CHARMAT BŪDU PAGAMINTAS PUTOJANTIS VYNAS. SIDABRO IR BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ITALIJA

Bottega Gold Prosecco Brut DOC

SIDABRO, GERIAUSIAS PROSEKAS

TRIDENS

ITALIJA

Andreola Mas de Fer Rive di Soligo Extra Dry Prosecco di Valdobbiadene Superiore DOCG

SIDABRO

VYNO KLUBAS

ITALIJA

Borgoluce Rosarifilesso Spumante Rose Extra Brut

SIDABRO

MAGAZIN LT

ITALIJA

Borgoluce Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry

SIDABRO

MAGAZIN LT

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ITALIJA

Borgoluce Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Rive di Collalto Millesimato

SIDABRO

MAGAZIN LT

ITALIJA

Breganze Prosecco DOC Extra Dry, 0.75l

SIDABRO

RIVONA

ITALIJA

Ca’Di Rajo Prosecco Extra Dry D.O.C.G. 2019

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

ITALIJA

Canevel Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Dosaggio Zero 2019

SIDABRO

LIVIKO

ITALIJA

Casa Canevel Prosecco Rose Brut DOC

SIDABRO

LIVIKO

ITALIJA

Casa Charlize Brut Prosecco DOC

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

ITALIJA

Divici Prosecco D.O.C.

SIDABRO

MV

ITALIJA

Donelli Lambrusco Reggiano Amabile Biologico

SIDABRO

RIMI

ITALIJA

Donelli Prosecco Spumante Brut

SIDABRO

RIMI

ITALIJA

Giall’Oro Valdobbiadene DOCG Extra Dry

SIDABRO

RIVONA

ITALIJA

La Gioiosa Rose Millesimato Prosecco DOC 2019

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

ITALIJA

Masottina Prosecco di Treviso Brut Rose DOC

SIDABRO

BALTAS DOBILAS

ITALIJA

Ponte Villoni Prosecco Rosato DOC

SIDABRO

PALINK (IKI)

ITALIJA

Sensi 18K Prosecco Rose Spumante Brut 2020

SIDABRO

RIMI

ITALIJA

Sensi 18K Prosecco Spumante Brut 2020

SIDABRO

RIMI

ITALIJA

Villa Sandi Brut Millesimato Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 2020

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

ITALIJA

Zonin Prosecco Brut 1821 DOC

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

ITALIJA

Zonin Prosecco Brut Rose 1821 DOC 2019

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

PRANCŪZIJA

Fleurs de Prairie Sparkling Rose Brut

SIDABRO

PALINK (IKI)

ITALIJA

Andreola Vigneto Dirupo Brut Prosecco di Valdobbiadene Superiore DOCG

BRONZOS

VYNO KLUBAS

ITALIJA

Canevel Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut 2019

BRONZOS

LIVIKO

ITALIJA

Domus Picta Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut

BRONZOS

BALTIC XL

ITALIJA

Sanmartino Prosecco DOC Extra Dry

BRONZOS

RIVONA

83

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


84

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

„CHARDONNAY“. SIDABRO IR BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ARGENTINA

Mascota Vineyards Unanime Chardonnay 2019

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

ARGENTINA

Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay 2019

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

ISPANIJA

Pago de Arinzano Gran Vino Blanco 2016

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

ITALIJA

Tormaresca Pietrabianca Chardonnay Castel del Monte DOC 2019

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

ITALIJA

Castello Bramito Cervo Umbria IGT 2019

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Henners Native Grace Chardonnay 2018

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

PRANCŪZIJA

Joseph Drouhin Montagny Premier Cru 2018

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

PRANCŪZIJA

Georges Duboeuf Prestige Pouilly-Fuisse 2016

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

PRANCŪZIJA

Chanson Rully 2017

SIDABRO

JK GĖRIMŲ NAMAI

PRANCŪZIJA

Pascal Bouchard Sas Chablis Le Classique 2018

SIDABRO

RIVONA

PRANCŪZIJA

Jean Marc Brocard Chablis Premier Cru Fourchaume 2015

SIDABRO

BALTIC XL

PRANCŪZIJA

Domaine de Tholomies Chardonnay Pays D’Oc 2019

SIDABRO

PALINK (IKI)

JAV

Chateau Ste. Michelle Chardonnay 2016

BRONZOS

LIVIKO

PRANCŪZIJA

Pasquier Desvignes Bourgogne Chardonnay AOP 2018

BRONZOS

PALINK (IKI)

„SAUVIGNON BLANC“. SIDABRO IR BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ČILĖ

Aetos Reserva Privada Sauvignon Blanc 2020

SIDABRO

PALINK (IKI)

ČILĖ

Leyda Single Vineyard Garuma Sauvignon Blanc Valle de Leyda DO 2020

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

NAUJOJI ZELANDIJA

Maori Bay Sauvignon Blanc 2020

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

NAUJOJI ZELANDIJA

Southern Ocean Sauvignon Blanc Marlborough 2020

SIDABRO

PALINK (IKI)

NAUJOJI ZELANDIJA

Tomtit Sauvignon Blanc New Zealand 2020

SIDABRO

AIBĖ

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

PIETŲ AFRIKA

Wildeberg Terroirs Sauvignon Blanc 2018

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

PRANCŪZIJA

Alphonse Mellot La Moussiere Sancerre 2018

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

PRANCŪZIJA

Domaine de la Ragotiere Cuvée Prestige Sauvignon Blanc Val de Loire 2020

SIDABRO

VYNO KLUBAS

PRANCŪZIJA

La Cheteau Boisjoli Sancerre AC 2019

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

PRANCŪZIJA

Marcel Martin La Chenaye Sancere AOP 2020

SIDABRO

RIMI

VOKIETIJA

Rudi Ruttger Sauvignon Blanc Sonnenberg Trocken Pfalz 2020

SIDABRO

VYNO KLUBAS

ČILĖ

Santa Lucia Sauvignon blanc Chile 2019

BRONZOS

AIBĖ

PRANCŪZIJA

Chateau Haut-Mouleyre Sauvignon Blanc Bordeaux AOP 2018

BRONZOS

MINERALINIAI VANDENYS

PRANCŪZIJA

Chateau Timberlay Sauvignon Blanc AOP Bordeaux 2020

BRONZOS

AIBĖ

PRANCŪZIJA

La Baume Olivette Sauvignon Blanc Pays d’OC 2020

BRONZOS

PALINK (IKI)

85

„RIESLING“. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

AUSTRALIJA

Peter Lehman Portrait Riesling 2017

SIDABRO

TRIDENS

NAUJOJI ZELANDIJA

Villa Maria Private Bin Riesling 2018

SIDABRO

LIVIKO

PRANCŪZIJA

Pfaff Tradition Riesling AOC 2018

SIDABRO

TRIDENS

PRANCŪZIJA

Helfrich Riesling AOP d’Alsace 2020

SIDABRO

RIVONA

PRANCŪZIJA

D De Colmar Riesling d’Alsace AOP 2020

SIDABRO

PALINK (IKI)

SLOVĖNIJA

Verus Riesling 2019

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

VOKIETIJA

Georg Breuer Terra Montosa Riesling Rheingau 2019

SIDABRO

VYNO KLUBAS

VOKIETIJA

Ruppertsberger Hofstück Riesling Pfalz 2020

SIDABRO

RIMI

VOKIETIJA

Ruppertsberger Riesling Trocken Pfalz 2020

SIDABRO

RIMI

VOKIETIJA

Franz Hoffner Premium Riesling Mosel

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

VOKIETIJA

Abtei Himmerod Alte Reben QbA Mosel Riesling dry 2020

SIDABRO

RIVONA

VOKIETIJA

Hans Baer Riesling trocken QBA RHH 2020

SIDABRO

AIBĖ

VOKIETIJA

Blue Nun Riesling Rheinhessen 2020

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


86

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

KITŲ VEISLIŲ BALTASIS. SIDABRO IR BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ARGENTINA

Zuccardi Serie A Torrontes 2019

SIDABRO

BALTIC XL

AUSTRIJA

Zantho Gruner Veltliner Burgenland 2020

SIDABRO

RIMI

AUSTRIJA

Wegenstein Edition Osterreich Gruner Veltiner Qualitatswein 2019

SIDABRO

PALINK (IKI)

AUSTRIJA

Schloss Gobelsburg Langenlois balt.saus. 13% 0,75l 2019

SIDABRO

EUGESTA

ISPANIJA

Rectoral do Umia Sentidiño Albariño Rias Baixas 2020

SIDABRO

RIMI

ISPANIJA

Bodegas De Moya “Tibó” 2020

SIDABRO

BALTAS DOBILAS

ISPANIJA

Isabel Peralta Viogner Crianza 2018

SIDABRO

TURLEKSA

ISPANIJA

Bodegas Gallegas Ama Vida Treixadura Ribeiro 2020

SIDABRO

RIMI

ISPANIJA

Ramon Bilbao Verdejo 2019

SIDABRO

TRIDENS

ITALIJA

Bottega Venezia Pinot Grigio DOC 2019

SIDABRO

TRIDENS

ITALIJA

Cielo e Terra Tre Passo Bianco Organico 2020

SIDABRO

RIMI

ITALIJA

Cottini Monte Zovo Pinot Grigio delle Venezie 2020

SIDABRO

RIMI

ITALIJA

Vynas-Feudo Arancio Pinot Grigio Sicilia DOC 13% 0.75L 2019

SIDABRO

BALTIC XL

ITALIJA

Attems Pinot Grigio 2019

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

ITALIJA

Rupe Secca Grillo Sicilia DOC 2020

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

ITALIJA

Vynas-Stemmari Grillo Sicilia DOC 13% 0.75L 2019

SIDABRO

BALTIC XL

ITALIJA

Sensi Mandriano Vermentino Maremma Toscana 2019

SIDABRO

RIMI

ITALIJA

Belvento Viognier IGT 2020

SIDABRO

LIVIKO

ITALIJA

Masi Lunatio Lugana Biologico DOC 2020

SIDABRO

LIVIKO

ITALIJA

Rocca Sveva Soave Superiore Classico Ciondola 2017

SIDABRO

BALTIC XL

ITALIJA

Terredora Fiano di Avelino D.O.C.G. 2018

SIDABRO

TURLEKSA

ITALIJA

Sella & Mosca Terre Bianche Cuvee 161 Alghero Torbato DOC 2019

SIDABRO

LIVIKO

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ITALIJA

Teruzzi Terre di Tufi Bianco Toscana IGT 2019

SIDABRO

LIVIKO

ITALIJA

Podere San Cristoforo Luminoso Vermentino Maremma DOC 2020

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

ITALIJA

Cottini Monte Zovo Soave 2020

SIDABRO

RIMI

PORTUGALIJA

Adega Ponte da Barca Obra Prima Grande Escolha Vinho Verde 2020

SIDABRO

RIMI

PORTUGALIJA

Azevedo Loureiro Alvarinho Vinho Verde DOC 2020

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

PORTUGALIJA

Quinta de Naide Grande Escolha 2018

SIDABRO

GELSVA

PORTUGALIJA

Quinta Da Fonte Souto Florão Branco Alentejo 2019

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

PORTUGALIJA

Aldeia de Cima Reserva Branco 2018

SIDABRO

VINO DIVINO

PORTUGALIJA

Druida Encruzado Reserva 2019

SIDABRO

VINO DIVINO

PRANCŪZIJA

Domaine de Pellehaut IGP Blanc 2020

SIDABRO

TURLEKSA

PRANCŪZIJA

Galuval Cotes du Rhone Villages Blanc 2020

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

PRANCŪZIJA

Louis Jadot Bourgogne Aligote AC 2020

SIDABRO

LIVIKO

PRANCŪZIJA

Plaimont Colombard 2020

SIDABRO

SOMMELIER PARTNERS

SAKARTVELAS

Shaloshvili Mtsvane White Dry 2017

SIDABRO

SAKARTVELO SKONIAI

SAKARTVELAS

Shaloshvili Tsinandali White Dry 2014

SIDABRO

SAKARTVELO SKONIAI

VOKIETIJA

Ruppertsberger Pinot Blanc Pfalz 2020

SIDABRO

RIMI

VOKIETIJA

Baron von Maydell Spätburgunder Baden Qualitätswein blanc de noirs 2019

SIDABRO

MAŽA PILIS

VOKIETIJA

Ihringer Fohrenberg Weißer Burgunder Kabinett trocken 2020

SIDABRO

RIMI

ISPANIJA

Murdviedro Coleccion Verdejo D.O. Tierra del Vino de Castilla 2019

BRONZOS

LIVIKO

ITALIJA

Giacosa Fratelli Gavi 2019

BRONZOS

BALTIC XL

ITALIJA

Tenuta Ca’Bolani Pinot Grigio DOC 2019

BRONZOS

PRIKE LIETUVA

SAKARTVELAS

Marani Tsinandali 2018

BRONZOS

LIVIKO

SAKARTVELAS

Shaloshvili Mtsvane White Semi Dry 2019

BRONZOS

SAKARTVELO SKONIAI

SAKARTVELAS

Rtvelisi Tvishi White Medium Sweet 2019

BRONZOS

SAKARTVELO SKONIAI

87

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


88

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

ROŽINIS. SIDABRO IR BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

PRANCŪZIJA

Chateau La Coste Lisa Rose Mediterranee IGP 2020

SIDABRO, GERIAUSIAS ROŽINIS

HEDONISTA

ISPANIJA

Chivite Las Fincas Arzak Rosado 3 Riberas I.G.P. 2019

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

ITALIJA

Tormaresca Calafuria Rosato Salento IGT 2019

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

ITALIJA

Casa Charlize Rosato Toscana IGT

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

ITALIJA

Cottini Monte Zovo Bardolino Chiaretto 2020

SIDABRO

RIMI

ITALIJA

Sensi Tua Rosa Rosato Toscana 2020

SIDABRO

RIMI

ITALIJA

Pasqua 11 Minutes Rose ROSE IGT 2019

SIDABRO

PALINK (IKI)

NAUJOJI ZELANDIJA

Nau Mai Sauvignon Blanc Blush 2020

SIDABRO

PALINK (IKI)

PRANCŪZIJA

Chateau La Coste Rose Coteaux d’Aix-en-Provence A.O.C. 2020

SIDABRO

HEDONISTA

PRANCŪZIJA

Domaine Saint Andrieu Rose 2020

SIDABRO

VYNO KLUBAS

PRANCŪZIJA

Whispering Angel 2019

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

PRANCŪZIJA

B&G Cotes de Provence AOC 2020

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

PRANCŪZIJA

Chateau Saint Maur L’Excellence Rose Cru Classe 2019

SIDABRO

DŪDA IR KOMPANIJA

PRANCŪZIJA

Chateau Cavalier Côtes de Provence Rosé AOC 2019

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTIONS LITHUANIA

PRANCŪZIJA

Le Grand Noir Rose IGP Pays DOC 2020

SIDABRO

LIVIKO

PRANCŪZIJA

Laroche La Chevaliere Rose IGT 2020

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

PRANCŪZIJA

Domaine de Pellehaut IGP Rose 2020

SIDABRO

TURLEKSA

PRANCŪZIJA

Chateau de Fesles Rosé d’Anjou A. C. 2019

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

PRANCŪZIJA

Xavier Vignon Rosé 2020

SIDABRO

SOMMELIER PARTNERS

PRANCŪZIJA

Studio by Miraval Rosé Méditerranée IGP 2019

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

ISPANIJA

Ramon Bilbao Rosado 2018

BRONZOS

TRIDENS

ITALIJA

Paolo Leo Pasitivo Primitivo Rose 2020

BRONZOS

TURLEKSA

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

NAUJOJI ZELANDIJA

Black Cottage Pinot Noir Rosé Marlborough 2020

BRONZOS

PRANCŪZIJA

Coteaux Champenois Rose Cube

BRONZOS

GELSVA

SAKARTVELAS

Rtvelisi Pirosmani Rose Medium Dry 2019

BRONZOS

SAKARTVELO SKONIAI

89

PRANCŪZIJOS RAUDONASIS. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

Chateau Castelbruck Margaux 2018

SIDABRO

GELSVA

Chateau Du Moulin Rouge Cru Bourgeois 2018

SIDABRO

JK GĖRIMŲ NAMAI

Chateau Saint-Simenon Medoc 2018

SIDABRO

RIVONA

Chateau Timberlay AOP Bordeaux Superieur 2018

SIDABRO

AIBĖ

Domaine Bernard Baudry le Clos Guillot Chinon AOC 2018

SIDABRO

VYNO KLUBAS

Domaine des Souchons Morgon 2017

SIDABRO

JK GĖRIMŲ NAMAI

Domaine Trialbe Languedoc La Clape AOP 2018

SIDABRO

PALINK (IKI)

Galuval Cotes du Rhone Villages Rouge 2019

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

L’Ecuyer Du Moulin Rouge 2018

SIDABRO

JK GĖRIMŲ NAMAI

Paul Jaboulet Pierre Aiguille Gigondas 2017

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Petites Folies Merlot – Cabernet Pays d‘Oc IGP 2019

SIDABRO

MAŽA PILIS

Villa des Anges Cabernet Sauvignon 2020

SIDABRO

SOMMELIER PARTNERS

ITALIJOS RAUDONASIS. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

Antinori Villa Antinori Rosso Toscana I.G.T 2018

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

Cantina Diomede Canace Nero di Troia Puglia I.G.P. 2018

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


90

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

Casa Charlize Passonata Primitivo Puglia IGT 2020

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

Collavini Refosco Dal Peduncolo Rosso DOC 2016

SIDABRO

TRIDENS

Collezione Beatrice Primitivo Puglia 2019

SIDABRO

RIVONA

Cottini Monte Zovo Doppio Sasso Rosso Veronese 2015

SIDABRO

RIMI

Doppio Passo Primitivo Puglia IGT 2020

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

Famiglia Pasqua Passione Sentimento IGT 2017

SIDABRO

PALINK (IKI)

Fontanafredda Serralunga d’Alba Barolo DOCG 2014

SIDABRO

LIVIKO

Masi Costasera Amarone Classico Riserva DOCG 2015

SIDABRO

LIVIKO

Masseria Altemura Sasseo Primitivo Salento IGT 2018

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

Podere San Cristoforo Amaranto Sangiovese Maremma DOC 2018

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

Ponte Villoni Red 2019

SIDABRO

PALINK (IKI)

Querciabella Mongrana IGT 2018

SIDABRO

BALTAS DOBILAS

Rupe Secca Nero d’Avola Sicilia DOC 2019

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria D.O.C. 2017

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

Sensi Forziere Chianti Classico 2018

SIDABRO

RIMI

Sensi Vegante Chianti 2018

SIDABRO

RIMI

Stemmari Passiata Terre Siciliane IGT 2018

SIDABRO

BALTIC XL

Supremus IGT Toscana 2016

SIDABRO

MAGAZIN LT

Tedeschi Marne 180 Amarone Della Valpolicella 2016

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Tormaresca Bocca di Lupo Aglianico Castel del Monte DOC Organic 2017

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

Torri D’Oro Negroamaro IGT 2018

SIDABRO

PALINK (IKI)

Varvaglione Cosimo Privata Primitivo DOP 2016

SIDABRO

PALINK (IKI)

Vecchio Marone Primitivo IGP Puglia 2020

SIDABRO

AIBĖ

Vigneti del Salento Leggenda Vigne Vecchie Primitivo di Manduria 2018

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

91

ISPANIJOS RAUDONASIS. SIDABRO IR BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

Castano Hecula Organic Yecla DO 2019

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

Familia Torres Altos Ibericos Reserva Rioja 2014

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

The Guv’Nor Red

SIDABRO

PALINK (IKI)

Gran Mirador Dark Blend Valencia DO 2020

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

Gran Mirador Red Blend Valencia DO 2020

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

Laudum Pasas de Monastrell 2019

SIDABRO

GELSVA

Legaris Roble Ribera Del Duero D.O 2018

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

Marques de Caceres Excellens - Cuvee Especial D.O.Ca. Rioja 2016

SIDABRO

LIVIKO

Muviedro Coleccion Tempranillo D.O.P. Utiel-Requena 2020

SIDABRO

LIVIKO

San Gregorio El Vergal Tempranillo Calatayud D.O. 2018

SIDABRO

VYNO KLUBAS

Vina Pomal Crianza Rioja DOCa 2017

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

Bardos Romantica Crianza Ribera del Duero DO 2018

BRONZOS

BALMERK LITHUANIA

PORTUGALIJOS RAUDONASIS. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

Altano Rewilding Edition Douro DOC 2018

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

Crasto Douro 2019

SIDABRO

VINO DIVINO

Pombal do Vesuvio Douro Red 2018

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Quinta Da Fonte SoutoVinho do Souto Tinto Alentejo D.O.C. 2017

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

Quinta Das Setencostas Tinto Alenquer DOC 2016

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

Secret Spot Wines Lacrau Reserva Douro Tinto DOC 2016

SIDABRO

HEDONISTA

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


92

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

Secret Spot Wines Valpacos Reserva Tinto 2015

SIDABRO

HEDONISTA

Silk & Spice Red Blend

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

NAUJOJO PASAULIO RAUDONASIS. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ARGENTINA

Catena Zapata Catena Malbec raud.saus. 13,5% 0,75l 2018

SIDABRO

EUGESTA

ARGENTINA

Terrazas de los Andes Reserva Malbec 2018

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

ARGENTINA

Melipal Malbec 2018

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

ARGENTINA

Somewhere Else Vineyards Malbec Tulum Valley 2018

SIDABRO

RIMI

ARGENTINA

Pascual Toso Malbec 2017

SIDABRO

TRIDENS

AUSTRALIA

Claymore Wines London Calling Cabernet Malbec 2017

SIDABRO

BALTIC XL

AUSTRALIJA

D’arenberg The Footbolt Shiraz 2017

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

AUSTRALIJA

Peter Lehmann Portrait Shiraz 2016

SIDABRO

TRIDENS

ČILĖ

Montes Alpha Syrah raud.saus, 14.5% 0,75l 2017

SIDABRO

EUGESTA

ČILĖ

Marques de Casa Cabernet Sauvignon 2017

SIDABRO

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

ČILĖ

Haras De Pirque Hussonet Cabernet Sauvignon Gran Reserva Maipo Valley 2016

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

ČILĖ

Ventisquero Reserve Cabernet Sauvignon 2018

SIDABRO

PRIKE LIETUVA

ČILĖ

Conde JoseReserva Privada Cab.Sauvignon 2019

SIDABRO

RIVONA

JAV

Wente Southern Hills Cabernet Sauvignon 2018

SIDABRO

TRIDENS

JAV

Wente Sandstone Merlot 2015

SIDABRO

TRIDENS

JAV

Ironstone Reserve Old Vine Zinfandel Lodi 2016

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

93

KITŲ ŠALIŲ RAUDONASIS. SIDABRO IR BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

LIBANAS

Massaya Gold Reserve Beqaa valley Lebanon 2011

SIDABRO, GERIAUSIAS KITŲ ŠALIŲ RAUDONASIS

VYNO KLUBAS

AUSTRIJA

Wegenstein Camelot Reserve Qualitatswein 2018

SIDABRO

PALINK (IKI)

IZRAELIS

Galil Mountain Syrah Koscher 2018

SIDABRO

PALINK (IKI)

SAKARTVELAS

Askaneli Khvanchkara Red

BRONZOS

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

SAKARTVELAS

Marani Khvanchkara 2018

BRONZOS

LIVIKO

SAKARTVELAS

Marani Mukuzani 2017

BRONZOS

LIVIKO

SAKARTVELAS

Teliani Valley Kindzmarauli 2019

BRONZOS

BALMERK LITHUANIA

SAKARTVELAS

Shaloshvili Saperavi Oak Barrel Red Dry 2015

BRONZOS

SAKARTVELO SKONIAI

SAKARTVELAS

Shaloshvili Kindzmarauli Red Semi Sweet 2018

BRONZOS

SAKARTVELO SKONIAI

SAKARTVELAS

Rtvelisi Khvanchkara Red Medium Sweet 2019

BRONZOS

SAKARTVELO SKONIAI

„PINOT NOIR“. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ČILĖ

Cigar Box Pinot Noir 2019

SIDABRO

PALINK (IKI)

PRANCŪZIJA

Le Grand Noir Pinot Noir IGP Pays DOC 2019

SIDABRO

LIVIKO

ČILĖ

Leyda Single Vineyard Las Brisas Pinot Noir Valle de Leyda DO 2019

SIDABRO

BALMERK LITHUANIA

VOKIETIJA

Ihringer Winklerberg Spätburgunder Rotwein Kabinett trocken 2018

SIDABRO

RIMI

PRANCŪZIJA

Undivided Pinot Noir 2019

SIDABRO

PALINK (IKI)

VOKIETIJA

Hans Baer Pinot Noir QBA RHH 2019

SIDABRO

AIBĖ

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


94

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

NATŪRALIAI SALDUS VYNAS. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINOTOJAS

PRANCŪZIJA

Les Remparts De Bastor-Lamontagne Sauternes A.O.C. 2014

SIDABRO

MINERALINIAI VANDENYS

PRANCŪZIJA

Domaine de Pellehaut IGP l’Ete Blanc 2019

SIDABRO

TURLEKSA

PRANCŪZIJA

Domaine de Pellehaut IGP l’Ete Rose 2020

SIDABRO

TURLEKSA

VOKIETIJA

Jacob Faber Piesporter Goldtröpfchen Auslese 2018

SIDABRO

RIMI

PORTAS. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

Porto Valdouro Tawny

SIDABRO

RIVONA

PET NAT VYNAS. SIDABRO MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

AUSTRIJA

Meinklang Prosa Rose Pet Nat 2020

SIDABRO, GERIAUSIAS PET NAT VYNAS

VYNO KLUBAS

PRANCŪZIJA

La Grange Tiphaine Nouveau Nez 2019

SIDABRO

SOMMELIER PARTNERS

PRANCŪZIJA

La Grange Tiphaine Rosa Rosam Rosé 2020

SIDABRO

SOMMELIER PARTNERS

ISPANIJA

Loxarel “A Pèl” Ancestral 2020

SIDABRO

VYNAS GRYNAS

ISPANIJA

Albet i Noya Efecte Ancestral Reserva Brut Natural 2019

SIDABRO

MOMENTIN LIETUVA

AUSTRIJA

Wimmer Czerny PUR Pet.Nat Wagram 2019

SIDABRO

DŪDA IR KOMPANIJA

AUSTRIJA

Pitt Nat Pittnauer 2020

SIDABRO

HEDONISTA

AUSTRIJA

Weingut Fred Loimer Pet Nat 2020

SIDABRO

BALTAS DOBILAS

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

95

NATŪRALUSIS BALTASIS. SIDABRO IR BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ISPANIJA

Oveja Blanca Muscat Organic 2020

SIDABRO

PALINK (IKI)

PORTUGALIJA

Bolinha Planet Mouraz 2019

SIDABRO

VINO DIVINO

PORTUGALIJA

Arinto Vale da Capucha 2018

SIDABRO

VINO DIVINO

PRANCŪZIJA

Tutti Frutti Hubert et Christian 2018

SIDABRO

VYNAS GRYNAS

SAKARTVELAS

Tchotiashvili Mtsvane Rcheuli Qvevri 2016

SIDABRO

VYNO KLUBAS

Pittnauer blonde by nature 2020

SIDABRO

HEDONISTA

AUSTRIJA

Gernot and Heike Heinrich Naked white 2019

SIDABRO

BALTAS DOBILAS

AUSTRIJA

Weingut Fred Loimer Gluegglich

SIDABRO

BALTAS DOBILAS

SAKARTVELAS

Kisi Qvevri White Dry 2015

SIDABRO

SAKARTVELO SKONIAI

SAKARTVELAS

Shaloshvili Rkatsiteli Qvevri White Dry 2017

BRONZOS

SAKARTVELO SKONIAI

SAKARTVELAS

Mtsvane Qvevri White Dry 2015

BRONZOS

SAKARTVELO SKONIAI

ITALIJA

Luna Gaia Agramante Grillo 2020

BRONZOS

SOMMELIER PARTNERS

NATŪRALUSIS RAUDONASIS. SIDABRO IR BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI

ŠALIS

VYNAS

MEDALIS

PLATINTOJAS

ITALIJA

Lunaria Coste di Moro Riserva 2013

SIDABRO

SOMMELIER PARTNERS

SAKARTVELAS(GRUZIJA)

Ojaleshi Qvevri Red Dry 2016

SIDABRO

SAKARTVELO SKONIAI

PRANCŪZIJA

L’Eclipse by Jeff Carrel

SIDABRO

SOMMELIER PARTNERS

PRANCŪZIJA

Arnaud Combier Chirouble 2018

SIDABRO

SOMMELIER PARTNERS

PORTUGALIJA

Nina Planet Mouraz 2019

SIDABRO

VINO DIVINO

SAKARTVELAS

Saperavi Qvevri Red Dry 2015

SIDABRO

SAKARTVELO SKONIAI

ITALIJA

Podere Cassacia Priscus 2018

SIDABRO

VYNAS GRYNAS

SAKARTVELAS

Cabernet Qvevri Red Dry 2014

SIDABRO

SAKARTVELO SKONIAI

SAKARTVELAS

Shaloshvili Saperavi Qvevri Red Dry 2018

SIDABRO

SAKARTVELO SKONIAI

SAKARTVELAS

Glekhuri Kisiskhevi Saperavi Qvevri 2019

BRONZOS

BALMERK LITHUANIA

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


96

2021 m. LSA Lietuvos vyno čempionatas

GERO KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO VYNAI (AUKSO MEDALIS, KAINUOJANTYS IKI 12 EUR)

KATEGORIJA

PAVADINIMAS

PLATINTOJAS

Tradiciniu būdu pagamintas putojantis

Terramagna CT En Clave DO Cava Brut Organic

TURLEKSA

Tradiciniu būdu pagamintas putojantis

Marques de Caceres Cava Brut DO Penedes

LIVIKO

Tradiciniu būdu pagamintas putojantis

B&G Cremant de Bordeaux AOC

PRIKE LIETUVA

Tradiciniu būdu pagamintas putojantis

Marcel Martin Tete Cuvee La Garde Cremant de Loire Brut Blanc

RIMI

Tradiciniu būdu pagamintas putojantis

Maison du Vigneron Cremant du Jura AOP

PALINK (IKI)

Tradiciniu būdu pagamintas putojantis

Calvet Cremant de Bordeaux Bio

AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA

Riesling

Dr. H. Thanisch Riesling Feinherb Mosel Qba 2018

BALMERK LITHUANIA

Riesling

Desom Riesling Remich Primerberg Grand Premier Cru 2019

TRIDENS

Prancūzijos raudonasis

Chateau Dupray Saint-Emilion 2017

RIVONA

Pinot Noir

Murphy Goode Pinot Noir 2016

BALTIC XL

Italijos raudonasis

Nero Oro Riserva Sicilia DOC 2017

MOMENTIN LIETUVA

Ispanijos raudonasis

Ramon Bilbao Crianza 2017

TRIDENS

Ispanijos raudonasis

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS

San Gregorio Las Martas Garnacha Calatayud DO 2019

VYNO KLUBAS


Atskiroji teisėjo nuomonė

97

Kiek natūralumo yra natūraliajame vyne? Petras Jarašūnas

Šiemet vykusiame Lietuvos vyno čempionate pirmąsyk buvo išskirti ir natūraliojo vyno pogrupiai. Buvo labai įdomu dalyvauti kaip teisėjui ir aklai įvertinti, kiek gi „natūralumo“ yra čempionatui pateikiamuose vynuose. Tačiau prieš aptardamas čempionato įspūdžius pirma norėčiau paaiškinti, kaip aš suprantu, kas yra natūralusis vynas.

EMOCINIAI BALAI Puikiai atsimenu prieš ketverius metus degustacijoje Ryčio

NATŪRALUSIS VYNAS – KAS TAI? Turbūt visų pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad kai kalbame

Jurkėno netikėtai užduotą klausimą: „O kiek emocinių balų

apie natūralųjį vyną, turime omeny labiau konceptą, o ne aiškiai

skirtum?“ Ką?!? Kokių dar emocinių balų? Juk kalbėdami apie

apibrėžtą kategoriją. Man nelabai patinka pavadinimas „natū-

vyną jo kokybei įvertinti dažniausiai naudojame 100 balų

ralusis vynas“, nes jis tarsi sufleruoja, kad kiti vynai yra kažkokie

Parkerio skalę. Tai vedė prie diskusijos, kad kartais vynas gali

nenatūralūs. Taip nėra. Dauguma natūraliojo vyno gamintojų

būti ir paprastas, tikrai nevertas aukštų balų (pagal Parkerio

atsigręžia į praeitį: vynuoges augina nenaudodami 5-ajame

skalę) už techniškumą, tačiau ragauti jį labai malonu: nuoširdžiai

dešimtmetyje išpopuliarėjusių trąšų ir pesticidų, derlių skina

padarytas ir tikras, kaipmat sužadinantis kur kas daugiau juslių ir

rankomis, fermentuodami kliaujasi laukinėmis mielėmis, o ne

jausmų nei tik skonio receptorius gomuryje. O kartais priešingai:

pasitelkia kultūrines. Sulfitai vynui stabilizuoti naudojami jau

techniškai nepriekaištingas ir

kone 2800 metų, tad jų visiškai neat-

pagal visus kriterijus geras vynas

sisako net ir didžiausios natūraliojo

visai nėra patrauklus ragauti.

vyno žvaigždės. Tačiau apibūdinimas

Deja, tada man dar buvo gana

„istorinis vynas“ šiuo atveju irgi

svetimas ne tik natūraliųjų vynų

nelabai tinka, mat kalbame apie

pasaulis, bet ir visa vyno tikrumo ir

tą specifinį vyno tikrumo, gyvumo

gelmės ieškojimo samprata. Dabar

pojūtį, kuris dažnai išgaunamas

ragaudamas vyną, šalia pastabų

būtent flirtuojant su ydomis. Tas

apie skonį bei balansą, mėgstu

nedidelis kiekis jaukaus tvartiškumo

užsirašyti ne tik techninį, kokybinį

ar sultingos lakiosios rūgšties bei

balą, tačiau ir emocinį – kaip man

neskaidrinto bei nefiltruoto vyno

asmeniškai patiko šis vynas, kiek

drumstumas prisideda formuojant

giliai palietė. Vynas man asoci-

tą jaukumo ir tikrumo įspūdį.

juojasi su emocija, kurią išgyvenu

Tačiau jei kuris nors iš šių aspektų

ragaudamas, o šioji ne visada

nesuvaldytas, turime tikrą, natūralų,

tiesiogiai susijusi su techniniu

tačiau ydingą vyną, kurį ragauti

atlikimu. Čia norėčiau palyginti su

nebėra skanu. O riba išties plona! Ir

menu: preciziškiausiai nutapytas

kiekvienas ragautojas turi teisę ją

paveikslas nebūtinai bus vertingas,

nusibrėžti asmeniškai sau.

nes meno kūriniui vertę kuria jo

Įdomu, kad gana laisvą natū-

idėja ir emocija, keliami klausimai ir

raliojo vyno apibrėžimą atitinka ir

galbūt sufleruojami atsakymai. Esu

dauguma garsiausių (ir brangiausių)

įsitikinęs, kad panašiai ir su vynu.

atitinkamų regionų vynų. Juk kalba-

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


98

Atskiroji teisėjo nuomonė

me apie pagarbą gamtai ir tradicijoms, apie emocijos sukūrimą taurėje. „Domaine Leroy“, „Cristal“, „Chateau Rayas“, „Soldera“, „Giuseppe Quintarelli“, „Lopez de Heredia Vina Tondonia“ – tai tik keletas žvaigždžių, kurių vyną, norint, būtų galima vadinti natūraliuoju, tik ant pačių butelių nerasime apie tai jokių užuominų. Šie meistrai tiesiog daro geriausią vyną taip, kaip jiems atrodo teisinga – nuoširdžiai.

LIETUVOS VYNO ČEMPIONATO ĮSPŪDŽIAI Vertindamas vyną LVČ natūraliojo vyno kategorijose laikiausi kriterijaus, kad į šias kategorijas tiekėjų pasiūlytas vynas turėtų būti ne tik kokybiškas, bet ir turėti tą natūralumo pojūtį – sužadinti emocijas, perteikti savitą nuoširdumo dimensiją. Jei užuosdavau lakiąją rūgštį kitomis čempionato dienomis ragaujamame vyne, balą atitinkamai mažindavau, tačiau šįkart, jei ji netrukdė ir papildė bendrą vyno skonio paveikslą, – kėliau. Panašiai ir

VYNO MADOS Ėmus dygti specializuotiems natūraliojo vyno barams bei parduotuvėms, tokio vyno paklausa žaibiškai išaugo. Kai kurių dešimtmečiais tokį vyną kuriančių (tačiau niekad savęs natūralistais nevadinusių) vyndarių vynas netruko įgauti mitinį statusą ir dėl to antrinėje rinkoje pabrangti 10–20 kartų! Ūkininkai staiga tapo roko žvaigždėmis. Tačiau savo vyno stiliaus ir gyvenimo būdo dauguma nepakeitė – ir toliau tyliai atokiame kaimelyje gamina vyną. Paklausai vis augant ir kartu stiebiantis kainoms netruko ir daugiau vyndarių atsigręžti natūraliojo vyno pusėn. Tačiau vien tai, kad nenaudoji pesticidų bei herbicidų, sumažini sulfitų kiekį ir prisilipdai natūralumą skelbiančią etiketę, nepadaro tavo vyno nuoširdaus ir tikro. Deja.

su kitais vyno spalvos, aromato bei skonio elementais. Tikiu, kad natūraliojo vyno ieškantis klientas ir nori pajusti būtent tą ant ydos slenksčio balansuojančią, unikalią, natūraliajam vynui priskiriamą dermę. Prie aklai ragaujamo vyno pasižymėdavau ne tik kvapo bei skonio aprašymus bei čempionate skiriamą balą, bet kartu ir kiek natūralumo buvo juntama šiame vyne. Jei jau išskirta atskira kategorija, tai ir vynas, laimintis joje, turėtų būti kitoks nei klasikinėse čempionato kategorijose. Terminas „natūraliai putojantis“ (Petillant-naturel) tinkamas apibūdinti visiems senoviniu būdu (method ancestrale) padarytiems putojantiems vynams, t. y. suputojusiems be pridėtinio cukraus ir mielių kokteilio. Toks vynas, fermentacijai dar nesibaigus (ir visam cukrui dar nepavirtus alkoholiu), perpilamas į butelius ir, sandariai uždarytas, toliau fermentuojasi ir natūraliai suputoja. Šie vynai dažniausiai vadinami trumpiniu Pet Nat ir lengviausiai atpažįstami iš metalinių kamštelių. Čempionato metu ragavome 8 tokius vynus. Ryškesnėmis natūraliojo vyno ypatybėmis pasižymėjo vos keli vynai, kiti buvo lengvai vaisiški, gaivūs. Gal ir

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Atskiroji teisėjo nuomonė

gerai padaryti, tačiau skonis burnoje buvo juntamas trumpokai.

2 valandas (pasilikau patikusio vyno taurę iki pat degustacijų

Iš ragautų bene labiausiai įsiminė 5-uoju numeriu pažymėtas

dienos pabaigos)! Lietuvos rinkoje jau turime apsčiai itin garsių

austriškas putojantis rožinis („Wimmer Czerny PetNat Pur“ –

natūraliojo vyno gamintojų, tad kiek nustebau jų vyno neaptikęs

red. past.) – vaiskios rožinės spalvos ir netikėto klampumo – lyg

čempionate. Gal kitąmet?

sirupas. Braškių, aviečių ir erškėtrožių aromatai gerai derėjo su

Natūralaus raudonojo degustavimas prasidėjo keliais aki-

tirštoku, ilgai išliekančiu uogišku skoniu. Šis vynas man pasirodė

vaizdžiai pigiais raudonaisiais, kurių „natūralumas“ ir liko tik eti-

labiausiai atitinkantis natūralumo idėją – taurėje derėjo ir

ketėje: seklus, itin vaisiškas, trumpai trunkantis skonis, nedaug

sultingas vaisiškumas, ir kompleksiškas mieliškumas.

taninų, nedaug ir rūgšties. Ketvirtojoje taurėje aptiktas Božolė

Natūralaus baltojo vyno kategorijoje susikovė 14 vynų. Labai

regiono vynas žavėjo gervuogių, slyvų ir prieskonių aromatais.

aiškiai išsiskyrė Sakartvelo vynai. Suprantu, kad jiems kurti dar

Sultingo, tačiau trumpokai išliekančio poskonio. Gaila, kad tik

atski­rą kategoriją būtų keblu, tačiau ragaudamas aklai ėmiau

vienas šio regiono vynas čempionate dalyvavo tarp natūraliųjų.

žymėti „istorinis“ prie tam tikrų vynų. Tai Sakartvelo baltieji, pada-

Paskui sekė visas desantas istorinių, ąsočiuose fermentuotų

ryti klasikiniu būdu – ąsočiuose (kvevriuose) kartu su žievelėmis

Sakartvelo vynų (5 iš 11). Kai kurie jų išties neblogai padaryti ir

laikant baltąsias vynuoges. Šie taniniški baltieji, nors ir išties

gana kompleksiško skonio. Tačiau geriausiai kategorijoje įver-

unikalūs, visgi turbūt yra ne visai tai, ko ieško natūraliojo vyno

tinau 9-uoju ir 10-uoju numeriu pažymėtus vynus iš Slovakijos

entuziastai. Kaip ir natūralaus putojančio, taip ir šioje kategorijoje

(„Magula Červeny Vlk“ – red. past.) ir Portugalijos („Nina Planet

pasitaikė vynų, kurie pagal techninius duomenis gal ir patenka į

Mouraz 2019“ – red. past.). Slovakiškas vynas žavėjo kompleksiš-

šią kategoriją, bet ragaujant aklai menkai tesiskiria nuo ragautų

ku slyvų ir gervuogių aromatu, kuriame taip pat pynėsi ir šlapio

kitų kategorijų vynų. O ir tarp jų pasirodytų labai jau vidutiniškai.

juodžemio bei odos tonai. Puikiai subalansuota raudonų uogų

Kiti, priešingai, atrodė labai jau stengiasi būti „natūralūs“, tik,

rūgštis ir gerai integruoti sirpūs taninai. Ilgai išliekantis kom-

be actiškos rūgšties ir oksidacijos, nelabai kuo gali daugiau

pleksiškas skonis lėmė, kad jį įvertinau geriausiai. Portugališkas

nustebinti. Čia laikausi tvirtos nuomonės, kad vynas visų pirma

vynas buvo šviesesnės vyšnių spalvos, raudonų uogų aromato.

turi būti geras ir įdomus, kompleksiško skonio, o tik tada svarbu,

Sultinga vyšnių rūgštis ir švelnūs taninai kompensavo neilgai

kokiai kategorijai jis priskirtas. Man patiko žemiškas vaistažolėmis

išliekantį prieskonišką poskonį.

ir kopūstais kvepiantis 10-uoju numeriu pažymėtas portugališkas

99

Manau, kad natūraliojo vyno kategorijų atsiradimas Lietuvos

vynas („Bolinha Planet Mouraz 2019“ – red. past.). Visgi geriausias

vyno čempionate yra didelis žingsnis pirmyn. Galima diskutuoti

šioje kategorijoje man pasirodė 13-uoju numeriu pažymėtas

apie tokio vyno (ne)aktualumą statistiniam vyno gėrėjui, tačiau

prancūziškas vynas („Sebastien Riffault Saulėtas 2014“) – auksinės

jo egzistavimo ir paklausos nepastebėti nebeįmanoma. Tikiu,

spalvos ir kompleksiško džiovintų tropinių vaisių, kaulavaisių

kad kitais metais šioje kategorijoje aklam kritikų vertinimui bus

ir prieskoninių žolelių aromato. Jo skonis sodrus, puikiai suba-

pateikta kur kas daugiau nuoširdžiai padaryto vyno, kuris gebės

lansuotas, o poskonis išlieka itin ilgai. Vynas taurėje gerėjo dar

palenkti net ir šio vyno skeptikų širdis.

VYNO ŽURNALAS – 2021 – BIRŽELIS


Žurnalo autoriai

2021

NR. 39 birželis

Arūnas Starkus

Rasa Starkus

Petras Jarašūnas

VYNO IR KITŲ GĖRIMŲ PROFESIONALAMS

w w w.v ynozurnalas.lt N r. 38. Leidžiamas nuo 2005 m. gegužės mėn. K itas numer is bus išleistas 2021 m. gruodžio mėn. K asdien apie v yną sk ait yk ite w w w.v ynozurnalas.lt El. paštas: info@v ynozurnalas.lt Adresas: Stumbrų g. 15 Vilnius, LT-08101

V Y R . R E D A K TO R I U S Arūnas Star k us tel. 8 698 34 297 starkus@v ynozurnalas.lt

Aidas Šemežys

Narimantas Miežys

Linas Vaitulevičius

D I Z A I N E R I S I R M A K E T U OTO J A S Tadas Š aučiulis F OTO G R A F I J O S I R Ž Ė M Ė L A P I A I Dainius Laurinėnas, Arūnas Starkus, www.langhevini.it, Aidas Šemežys, Inesa Semionova, Hungarian Agricultural Marketing Centre, Raimundas Nagelė, Rasa Starkus, Justina MacLellan, Viktorija ir Kenny MacDonald, La Cabana. K A L B O S R E D A K TO R Ė I R V E R T Ė J A Asta Žūk aitė asta@v ynozurnalas.lt AU TO R I A I Petras Jarašūnas, Ar ūnas Star k us, R asa Star k us, Aidas Š emež ys, Alius Ulevičius, Nar imantas M iež ys, Linas Vaitulevičius, Caroline Gilby MW, Justina M acLellan

Caroline Gilby MW

Justina MacLellan

VIRŠELIO AUTORIUS Tadas Š aučiulis

LEIDĖJA VšĮ „Vyno dienos“ ISSN 1822-2153 P L AT I N I M A S I R N E A L K O H O L I O R E K L A M A info@v ynozurnalas.lt, tel. (8 5) 215 94 39 S PAU D A AB „Spauda“ TIRAŽAS 1 500 egz. R edakcija už rek lamos tur inį neatsako. Perspausdinti k ur į nors straipsnį, paveikslą ar nuotrauk ą galima tik gavus rašytinį redakcijos sutik imą.


47

Čia Čiagalėjo galėjo būti būtimeskalio meskalio parduotuvės parduotuvės reklama reklama


48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.