Page 1

■ Професіонали

Субота | 3 грудня 2016 року | ¹135 (16 240) Ціна 3,5 грн

■ Тема №1 Фото Августина ЗАПОТОЦЬКОГО.

Бригада, яку очолював в. о. завідувача Ківерцівського відділення обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Каленюк, зайняла перше місце на міжнародних змаганнях у Польщі.

«ÍÀØ ÀÍÀÒÎË²É ÊÀËÅÍÞÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÕÀÓÑÀ ÇÀ ÏÎßÑ ÇÀÒÊÍÅ…» Цю фразу ми почули під час Дня передплатника у Ківерцях, коли одному з відвідувачів відділення поштового зв’язку раптово стало зле. Викликали «швидку», яка прибула через кілька хвилин. Люди, побачивши, хто на чолі бригади екстреної медичної допомоги, говорили: «Леонідович допоможе, він і напівмертвого оживить. От про нього й розкажіть у газеті…»

Продовження на с. 34 Солдати кажуть, що на війні практично всі вірять у Бога.

²ÊÎÍÈ, ÙÎ ÇÓÏÈÍÈËÈ… ÊÓ˲ Луцькому монастирі Святого Василія Великого Української грекокатолицької церкви відкрилася виставка сакральних картин на склі та дереві. Експозиція має назву «Я захищав свій світ», автори робіт — солдати, котрі воювали на Сході. Бійців навчали іконопису волонтери — учасники проекту «АртПостріл», який на благодійних засадах проводять волинські художники і психологи. Від перших днів існування проект узяв під свій патронат Луцький монастир отціввасиліян, а згодом і держава виділила кошти на підтримку. Зокрема, закупила для довічного показу у Музеї Волинської ікони 12 сакральних картин 11 солдатів. Чимало робіт бійців інкрустовано гільзами від куль, а внизу міститься підпис: «Ця куля до твого серця не долетіла через те, що ми її зупинили»

У

■ Вітаємо! 5 грудня святкуватиме день дорога донечка, внучка і сестричка

Продовження на с. 67

»

народження

Олена Василівна БИШУК, жителька села Лемешів Горохівського району. Від щирого серця вітаємо нашу іменинницю з цим радісним неза" бутнім святом — 20"річчям. Нехай в душі завжди горять Іскринки радості й чекання, Нехай не знає серце зрад, А тільки доброту й кохання. І у житті нехай щастить Та молодість хай буде вічно, А щастя прийде не на рік — На все життя, неначе пісня. Хай Бог милосердний з високого неба Дарує усе, чого тобі треба, А Матінка Божа — Цариця Свята — Дарує щасливі і довгі літа. З любов’ю батьки Василь і Зоя, брат Вадим, бабуся Євгенія. Р Е К Л А М А

Гільзи на іконах справжні.

»


2

РІДНИЙ КРАЙ

«Волиньнова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

Погляд

www.volyn.com.ua

Доброго дня вам, люди!

Алла ЛІСОВА, редактор відділу економіки газети «Волинь–нова»

ВКНО РУБРИКИ: а й справді

молоді! Після відкриття фотовиставки «На старих фотографіях всі молоді» з нагоди 70–річчя фотокореспондента нашої газети Миколи Зінчука (1946 — 2004) можна впевнено ска зати, що спільний проект редакції «Во лині–нової» та Волинського краєзнавчого му зею вдався. Презентація видалась велелюд ною і душевною. Про неї ми докладніше роз повімо у наступному номері. А нині пропонуємо світлину Миколи Зінчука, яка викликала у глядачів і спогади, й усмішки, і жартівливі зауваження. Бо кому ще пощастило зафіксувати, як тодішній Прези дент Віктор Ющенко «служить» водієм у нинішнього голови обласної державної адміністрації Володимира Гунчика? Таких зупинених митей історії на цій вис тавці сотні. Тож коли не встигли на відкриття — зайдіть у дні роботи музею. Не пошко дуєте!

Ùî âàæëèâ³øå: æèòòÿ, íàáëèæåíå äî ºâðîïåéñüêîãî, ÷è áåçâ³çîâèé ðåæèì? Важко навіть охарактеризувати те, що спостерігається останнім часом поблизу на ших митниць. Це треба бачити! А ще краще – відчути особисто! Поїздки в Польщу для час тини наших людей стали як щоденний похід у магазин по хліб. Це – спосіб життя. А дехто каже, що виживання… Тому більшість із них терпить приниження, нервозність, втому, ба гатогодинне стояння в черзі. Коли це закінчиться?

Д

нями українці отримали чергову порцію розча рування, пов’язану з відтермінуванням – уже вкотре – безвізового режиму з ЄС. Знову по чули від Президента обнадійливу дату – січень наступного року… Десь довелося прочитати порівнян ня: очікування безвізу подібне до мрії про «повну пере могу комунізму», яка мала от–от здійснитися. Безперечно, безвізовий режим нам потрібен – це вже навіть питання принципу. Тим паче, всі в один го лос твердять, що наша держава свої зобов’язання ви конала. То в чому ж річ? Втішив під час саміту Україна – ЄС у Брюсселі виступ Дональда Туска, котрий україн ською мовою висловив підтримку, запевнивши, що наш успіх стане успіхом усієї Європи. А депутат Європарла менту від Литви Пятрас Ауштрявічюс вважає, що вимо ги України щодо безвізового режиму обґрунтовані. При цьому, на його думку, ЄС не виконав свою домашню роботу, включивши у гру щодо «безвізу» політичні інте реси. Хоча загалом складається враження, що ми проси мо безвізовий режим як подачку. Асоціація про член ство в ЄС – теж під знаком питання. Можливо, треба настирливіше вимагати? Або, як вважає дехто з політичних експертів, вводити зі свого боку візовий режим для європейців? Бо ще з часів президентства Ющенка Україна стоїть перед європейцями з простягнутою рукою, благаючи їх пустити наших гро мадян на свої терени. Це, до речі, проявляється не ли ше в питанні віз, а й в економічних моментах. Візьме мо, наприклад, Угоду про зону вільної торгівлі з Євро союзом, що надає річні квоти на експорт до ЄС ук раїнської продукції. Вони, м’яко кажучи, бажають бути вищими… То невже нам так важливо, щоб кожні півроку можна було перебувати 90 днів у якійсь із країн Шенгенської зони? Звісно, для частини українців це спростить пере тин кордону й перебування в Європі. Однак треба зна ти, що безвізовий режим передбачає також ряд обов’язкових умов, пов’язаних із фінансовим станом: не маєш грошей – не так легко туди вирватися. Для тих, хто їздить «шопінгувати» або відпочивати в Європу, – давно «безвіз». А для решти? Усім відомо, що в Україні найнижчий рівень життя серед європейців. Нашим громадянам (звісно, не тим, хто задекларував свої статки з багатьма нулями) навіть соромно зізнава тися про свої зарплати. Тому, напевно, важливіше, аби спочатку запроваджувалися і виконувалися (!) закони, наближені до європейських. І самим іти вперед: ство рювати робочі місця, працювати на вітчизняну еко номіку, викорінювати корупцію, жити за правилами, аби нас сприймали як освічену, висококультурну, патріотично налаштовану націю. Тоді б, напевно, змен шувалася кількість охочих будьякою ціною потрапити «за бугор», принижуючи себе і країну. А поки що статистика не на нашу користь, і це пере дусім повинно турбувати владу. Зараз кожен шостий українець рішуче налаштований на еміграцію. За ре зультатами опитування Міжнародного кадрового пор талу, якщо ще торік серед причин цього на перший план виходили нестабільна політична ситуація й відсутність відчуття безпеки, то сьогодні акцентують увагу на матеріальних аспектах, зокрема на інфляції, зростанні цін і низькому рівні життя. Третина українців їде за якісною медициною, освітою та доступним стра хуванням. Дещо менше третини впевнені, що за кордо ном можна значно більше заробляти, виконуючи навіть непрестижну роботу. Трохи менше половини вважають неможливим залишатися в країні, де не дотримуються законів і процвітає корупція. А саме відчуття безпеки, можливість професійної самореалізації та спрощену процедуру реєстрації власної справи українці згадали в останню чергу. ■

Сонце сьогодні зійшло о 8.02, зайде о 16.16. День триває 8 го дин 14 хвилин. Місяць у Козерозі, Водолії (21.44). 4/5 дні Місяця. Новий Місяць 29 листопада.

МЕНИННИКИ: 3 — Анатолій, Іван, Савелій, Григорій, Остап, Йосип, Ганна. 4 — Марія, Олександр, Лукерія, Ярополк, Петро. 5 — Валер’ян, Максим, Михайло, Прокіп, Олексій, Ілля.

ТРИВОЖН ДН: магнітні бурі в першій половині грудня На початку зими вони очікуються: 4 (16.00 — 20.00), 5 (11.00 — 14.00), 7 (08.00 —13.00, 19.00 — 21.00), 10 (17.00 — 20.00), 11 (10.00 — 13.00). Подбайте про своє здоров’я.

СВТ ШИРОКИЙ: премія

МУДРСТЬ: закон пам’яті «Те, що ти зробив лише для себе, умре з тобою. Лишиться тільки те, що зостанеться твого в інших. Вибиваймо своє ім’я не на камені, а на серцях». Мирослав ДОЧИНЕЦЬ, український письменник.

ПОГОДА: сніг є, будуть і морози За прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, у найближчі дні на Волині утримається зимовий харак тер погоди. Сьогодні хмарно, невеликий сніг, місцями слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер північнозахідний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря по області — від мінус 4 до плюс 1, у Луцьку — від нуля до мінус 2. 4го — очікується хмарна з проясненням погода, вночі — невеликий сніг, вдень — без істот них опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північнозахідний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — мінус 3—8, вдень — 1—6 градусів морозу. 5–го — мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — 9— 14 градусів морозу, вдень — 1—6 градусів нижче нуля. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 3 грудня було в 1947 році — плюс 12, найхолодніше — 1998–го — мінус 23 градуси.

3 грудня 1722 року народився Григорій Сковорода, видатний український просвітитель–гуманіст, мандрівний філософ, поет, педагог.

німецькому благодійнику за допомогу українським дітям Нещодавно у міській раді м. Лоне (Німеччина) відбулося вручення найвищої нагороди міста — премії Нібердінга — пану Віллі Зеельхорсту за багаторічну допомогу дитячим будинкам, школамінтернатам, багатодітним сім'ям в Україні. Цією почес ною премією нагороджують раз на два ро ки. Вручив її бургомістр міста Лоне Тобіас Гердесмайєр. На церемонії були присутні також усі депутати міської ради, керівники, почесні громадяни міста й лауреати премії минулих років. Віллі Зеельхорст разом із членами бла годійної спілки «БокернерКліке» вже по над 20 років приїжджають на Волинь із гу манітарною допомогою. До благодійної діяльності цієї спілки долучаються всі жи телі Лоне. Через два тижні, перед католицьким Різдвом, благодійники з «БокернерКліке» знову планують приїхати на Волинь із гу манітарною допомогою та різдвяними по дарунками. На урочистості в Лоне побувала голова Товариства німців Волині Ольга Тибор.

4 грудня 1939 року утворено Волинську область.

Ведуча рубрики Валентина ШТИНЬКО.

5 грудня 1958 року Гнідавський цукровий завод (нині ПАТ «Гнідавський цукровий завод») випустив першу продукцію.

Тел. 723894

■ Ринок праці

Ðîáîòó çíàõîäÿòü ò³, õòî ¿¿ øóêàº

*

Якщо люди з обмеженими фізичними можливос тями прагнуть посильної зайнятості, то інвалідність для них – не перешкода, щоб мати добрий заробіток та надійний соціальний захист. У цьому переконалися безробітні під час ярмарки вакансій, яку організували фахівці Луцького міського центру зайнятості Мар’яна ВЕРБІВСЬКА

Власниця книгарні «Руна» Руслана Лазарева, началь ник інспекції кадрів КП «Луцьке підприємство електро транспорту» Оксана Савицька, інспектор кадрів ТОВ «Сіль по–Фуд» Олена Свистак розповіли присутнім про потреби своїх підприємств у трудових ресурсах. Продавці книжко вих магазинів, водії тролейбусів, кондуктори, електрозвар ники, слюсарі, малярі, касири, вантажники – це далеко не повний перелік робочих місць, на які можуть влаштуватися й інваліди за умови, що їм дозволить здоров’я. За словами начальника відділу взаємодії з роботодав цями Луцького міського центру зайнятості Валерія Вороб’я, на підприємствах обласного центру є 1422 вакансії. З них 62 – для людей з особливими потребами. А з початку цього ро ку вже знайшли роботу за допомогою служби зайнятості майже 2200 безробітних лучан. Серед них – 54 інваліди. Найбільше їх влаштовано на ТзОВ «Кромберг енд Шуберт», ДКП «Луцьктепло», ТзОВ «Тигрес», ТзОВ «Анекс плюс». Оптимізм, бажання самоствердитися, любов до життя

та підтримка спеціалістів із працевлаштування допомогли досягти професійних успіхів багатьом волинянам, які через життєві обставини або волею долі не мають доброго здо ров’я. У центрах зайнятості краю до інвалідів – особлива увага, а надто до тих, хто отримав каліцтво під час антите рористичної операції. Одним тут пропонують пройти про фесійне навчання за робітничими спеціальностями, іншим – спробувати сили у власній справі або попрацювати на громадських роботах. Загалом цьогоріч послугами служби зайнятості скорис талися більш як 1360 безробітних волинян із особливими

«

Öüîãîð³÷ ïîñëóãàìè ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ñêîðèñòàëèñÿ á³ëüø ÿê 1360 áåçðîá³òíèõ âîëèíÿí ³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.

»

потребами, в тому числі 122 колишні військовослужбовці, учасники бойових дій. Інвалідів запрошують на ярмарки ва кансій та професій, семінари, навчають, як шукати роботу та презентувати свої професійні можливості. — Не чекаючи законодавчих змін, постійно вдоскона люємо обслуговування клієнтів за такими напрямками: просвітництво, консультування, доступ до електронних сервісів, – наголосила директор Волинського обласного центру зайнятості Раїса Кучмук. – Це допоможе поліпшити якість послуг у центрах зайнятості Волині. ■


МЕДИЧНИЙ ТИ ДОДАТОК ГАЗЕ ВА » « В ОЛ И Н Ь Н О 3 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹22 (81)

ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я! ■ Наші діти

■ Професіонали

Не спішіть бігти до аптеки При лікуванні гострих респіраторних вірус них інфекцій у дітей не можна використову вати «сиропи від кашлю», імуномодулято ри, противірусні препарати акі рекомендації виклав на своїй сторінці в соцмережі заступник міністра охорони здо! ров’я України Олександр Лінчевський, зазна! чивши, що міністерство стурбоване поширеною практикою надмірного та необгрунтованого приз!

Т

« «Закордонні світила у наших умовах лікувати хворих навряд чи змогли б», — вважає Анатолій Каленюк.

«ÍÀØ ÀÍÀÒÎË²É ÊÀËÅÍÞÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÕÀÓÑÀ ÇÀ ÏÎßÑ ÇÀÒÊÍÅ…» Продовження. Початок на с. 1 Галина СВІТЛІКОВСЬКА

РЯТУВАВ ХЛОПЦЯ, ЗАБУВШИ ПРО 10 ТИСЯЧ ВОЛЬТ НАПРУГИ Напевне, про роботу в. о. завідувача Ківерцівського відділення обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолія Каленюка й справді мож! на знімати серіали не менш цікаві, аніж про згаданого доктора Хау! са. І врятованих життів на його рахунку не менше. Для прикладу — кілька сюжетів з його практики. «У Ківерцях на залізничній станції кілька років тому двоє хлопців вилізли на потяг під нап ругою. Як та обпечена дитина кричала, я довго не міг забути. Розумів, що пацан може загинути через больовий шок. А в мене са мого донька і син ростуть. Одя гаю гумові рукавиці, беру шприц і піднімаюсь на той поїзд, забувши, що там 10 тисяч вольт напруги. Роблю ін’єкцію, спускаюсь — і сам собі не вірю, що вдалось вціліти. Потім приїхали рятувальники, зв’язувалися з диспетчером Львівської залізниці, щоб дав дозвіл відключити струм. На це пішло немало часу, якби не зро бив укол, хлопчину навряд чи зня ли б живим. І цей випадок, на жаль, не став для дітей уроком.

Цього року знову була подібна історія, правда, виїжджала вже інша бригада. Мої колеги можуть розповісти, як часто життя наших працівників висить на волосині. Мені доводилося і від сокири в руках п’яного пацієнта тікати, і ви тягувати потерпілих із розбитих ущент машин, які кожної миті мог ли вибухнути. Тому, напевне, пра вильне рішення прийняло Міністерство охорони здоров’я, зобов’язавши нас виїжджати на подібні виклики разом із поліцейськими і рятувальниками. Така практика давно є правилом у

«

Íàéãîëîâí³øå, ùî òåïåð â àâòîìîá³ë³ åêñòðåíî¿ äîïîìîãè ìàºìî âñå íåîáõ³äíå, ùîá äîïîìîãòè õâîðîìó. Öüîãî ðîêó íàø³ ë³êàð³ çðîáèëè 19 óñï³øíèõ ðåàí³ìàö³é ³ 55 òðîìáîë³çèñ³â.

»

більшості країн». Ківерцівські пацієнти лікаря Каленюка зовсім не перебільшу! вали, розповідаючи, що він уміє оживляти хворих, яких підвело серце. Тільки за останні два роки Анатолій Леонідович провів 6 тромболізисів для відновлення

кровообігу у пацієнтів з інфаркта! ми. А про одну з вдалих ре! анімацій згадує з усмішкою: «На сьомій хвилині після зупинки сер ця вдалося його завести, а жінка прийшла до тями й дивується, що так міцно спала». Про про! фесіоналізм нашого співрозмов! ника і його команди свідчать і пе! ремоги на міжнародних змаган! нях бригад екстреної медичної допомоги. Цього року повернули! ся переможцями з Польщі, де обійшли колег із Білорусі й При! балтики. Бригада, яку очолював Анатолій Каленюк, була визнана однією з кращих і на всеукраїнсь! ких змаганнях. «Найголовніше, що тепер в автомобілі екстреної допомоги маємо все необхідне, щоб допо могти хворому. Цього року наші лікарі зробили 19 успішних ре анімацій і 55 тромболізисів, при чому, дороговартісний препарат для хворих — безкоштовний. Де сятки пацієнтів із серйозними серцевосудинними проблемами були вчасно передані у руки кардіохірургів лікарень обласно го центру, які провели стенту вання. За найсучаснішими стан дартами обладнана головна дис петчерська нашого центру, навіть за кордоном не скрізь такі є. Їздимо на стажування до Польщі. У нашій роботі треба постійно вчитися».

■ Їжа — ліки

Ïðè ë³êóâàíí³ ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ â³ðóñíèõ ³íôåêö³é ó ä³òåé íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè «ñèðîïè â³ä êàøëþ»

начення безрецептурних препаратів для симпто! матичного лікування неускладнених ГРВІ у дітей. Ці поради, адресовані медикам, мають взяти на замітку і батьки, які часто на власний розсуд купу! ють в аптеках ліки. Отож, якщо у вашого малюка вірусне захворювання:

íå çàñòîñîâóéòå àíòèá³îòèêè, ïðîòèâ³ðóñí³ ïðåïàðàòè (крім озельтамівіру та занамівіру, які призначає лікар за показання ми), ³ìóíîìîäóëÿòîðè (можуть бути навіть шкідливі), ³íòåðôåðîíè (ефективність співрозмірна з плацебо, тобто з нейтральною речовиною, яка видається корисною через самонавіювання), àíòèã³ñòàì³íí³ (ефективність при лікуванні ГРВІ не доведена), ñèðîïè â³ä êàøëþ (можуть бути шкідливі для дітей віком до 4 років), êîìá³íîâàí³ ë³êè â³ä çàñòóäè (заборонені ма люкам), àïòå÷í³ â³òàì³íè (ефективність не доведена). ■

»

Закінчення на с.4

Що має бути на столі у піст?

Відмовившись від м’яса й сала, ви не охлянете, якщо в меню будуть страви з квасолі

Д

баючи про зміцнення духовного здоров’я, віруючі люди відмов! ляються і від поганих звичок, і від скоромних страв. Але це тільки на користь, якщо правильно організувати своє харчування. У меню щоденно мають бути каші з цільних круп. Не забувайте про волоські горіхи, які дуже поживні, стабілізують артеріальний тиск і рівень холестерину. Готуйте салати з моркви, яка позитивно впливає на травну

»

систему, активізує діяльність кишківника, зі столових буряків, капусти, заправляючи їх лляною олією. Вона містить жирні кислоти омега!3 і омега!6, якими багата риба. Тому ця олія замінить морепродукти, які тепер не всім по кишені. Добре, якщо запаслися сухофруктами. Це — джерело вітамінів, мінералів і глюкози. Фізичні та розумові навантаження призводять до підвищеної

потреби в солодощах. Але налягати на цукор лікарі не рекомендують. Краще з’їдати щодня жменю родзинок, кураги або звичайних сушених яблук, груш, вишень. У раціоні мають бути і свіжі яблука, які містять природні хімічні речовини з антиоксидантними властивостями, допомагають запобігти серцево!судинним захворюванням. І, звичайно, — бобові, що є надійним постачальником білків — «будівельного матеріалу» для клітин. Наприклад, у квасолі їх майже 23 відсотки (стільки ж, як у м’ясі та рибі, а засвоюються вони легше). З квасолею надходить в організм і два десятки амінокислот, вуглеводи, що є джерелом енергії. ■


4

«Волиньнова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

Медичний додаток газети «Волиньнова»

Доброго вам здоров’я! ■ Радить спеціаліст

■ Актуально екстреної допомоги, обслуговування у сімейного лікаря, основні види амбу латорних послуг і деякі — планового стаціонарного лікування. Все, що не входитиме у цей пакет, пацієнт буде оплачувати додатково. Наприклад, як що ви схочете піти на прийом до того чи іншого фахівця без направлення сімейного лікаря чи вирішите купити

«

Äåðæàâà â³çüìå íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèä³ëåííÿ êîøò³â, äîñòàòí³õ äëÿ îïëàòè ãàðàíòîâàíîãî äåðæïàêåòà ìåäè÷íèõ ïîñëóã äëÿ êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà.

«ÌÅÄÈÖÈÍÀ  ÊÎ̲». ÏËÀÍ «Ë²ÊÓÂÀÍÍß» ÇÀÒÂÅÐÄÈ ÊÀÁÌ²Í Яких змін в охороні здоров’я слід чекати у наступному році? Наскільки тривалим буде процес реформування? Чи можна сподіватися на швидке і безболісне «реанімування» галузі, яка, за визначенням глави уряду, зараз перебуває в комі? З цими запитаннями ми звернулися до заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Івана ГРИЦЮКА (на фото) Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ване Петровичу, кон! цепції реформування медицини в Україні оп! рилюднювалися часто, але далі балачок діло не йшло. Які головні пункти плану дій, презенто! ваного на засіданні Кабінету Міністрів у середу, і чи можна бути впевненими, що його вдасться ре! алізувати? — Важливе нововведення — відмо ва від системи фінансування ліжко–місць і розподіл коштів на мед заклади залежно від того, скільки пацієнтів кожен з них обслуговує. Зарплати сімейних лікарів, як передба чається, залежатимуть від кількості ук ладених з ними договорів. Упродовж шести місяців люди матимуть час виз начитися, кому вони хочуть довірити своє здоров’я, причому, до місця про живання ніхто не повинен бути прив’язаним. У першому кварталі нас тупного року уряд обіцяє затвердити перелік медпослуг, які увійдуть до га рантованого пакета, а також визначи ти, скільки грошей за кожного пацієнта

—

буде отримувати сімейний лікар. Ставиться завдання створити електронний реєстр хворих, позбутися паперової звітності, але це потребує чималих витрат на забезпечення лікарів планшетами, ноутбуками. Ймовірно, вирішення багатьох проб лем збираються покласти на місцеві бюджети. Влада на місцях буде вирішувати, які лікувальні заклади тре ба зберегти, а які варто перепрофілю вати. Змін передбачається багато, але все залежатиме від того, як реформи будуть підкріплені фінансуванням. І, звичайно, повинні бути якнайшвидше прийняті Верховною Радою відповідні закони. Без цього рухатися далі не можливо. — Чи можна нині всерйоз гово! рити про запровадження найближ! чим часом в Україні страхової меди! цини? — Думаю, що це — складний і три валий процес. Планується, що держа ва візьме на себе відповідальність за виділення коштів, достатніх для оплати гарантованого держпакета медичних послуг для кожного громадянина. Зок рема, сюди будуть входити надання

»

імпортний препарат, не включений у програму реімбурсації (процес відшко дування вартості ліків має стартувати у квітні наступного року), то мусите роз раховувати на власний гаманець. Відомо, що розпорядником коштів стане Національне агентство по фінан суванню охорони здоров’я, яке почне працювати до кінця наступного року. Вартість пакета гарантованих послуг у всіх регіонах повинна бути однаковою. Обсяг безкоштовної допомоги не зале жатиме від того, скільки податків спла чує (чи не сплачує) людина. Окремих відрахувань «на медичне обслугову вання» обіцяють не запроваджувати. А щодо термінів завершення реформу вання, то Кабмін озвучив цю дату — 2020 рік. — У багатьох людей обіцяні но! вовведення викликають побоюван! ня. Скажімо, чи не переоцінює уряд можливості первинної ланки меди! цини, адже справді кваліфікованих сімейних лікарів у нас мало. З ними схочуть укласти угоди стільки лю! дей, що вони не справлятимуться з потоком хворих. А вчорашній випу! скник медуніверситету сидітиме на голодному пайку, шукатиме роботу за кордоном. — Як свідчать дані світової ста тистики, до 80 відсотків усіх проблем, пов’язаних зі здоров’ям, у розвине них країнах вирішують на рівні пер винної ланки. До цього мусимо прий ти і ми. У лікарів тепер буде ма теріальний стимул для професійного вдосконалення. Звичайно, на перших порах можливі й організаційні труд нощі, і якісь неув’язки, адже реформа мусить зламати узвичаєні стереоти пи, змінити ту систему, до якої люди призвичаїлись. Але без реформуван ня медицини обійтися неможливо, і це розуміють усі. ■

■ Професіонали

«ÍÀØ ÀÍÀÒÎË²É ÊÀËÅÍÞÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÕÀÓÑÀ ÇÀ ÏÎßÑ ÇÀÒÊÍÅ…»

»

Закінчення. Початок на с.3

КРИХІТНА «ПОХРЕСНИЦЯ» З ЛИПНОГО Кажуть, біля кабінету Анатолія Ка ленюка нерідко збираються черги лю дей, які просяться на прийом. Приво дять ківерчани й дітей, знаючи, що до маленьких пацієнтів лікар ставиться з особливою теплотою. «Мені в дитинстві теж потрібна бу ла допомога, мав на обличчі ге мангіому — пухлину, яку видаляли, а вона знову розросталася. Переніс 13 хірургічних втручань, дві операції три вали по 7 годин кожна. Досі з вдячністю згадую столичного профе сора, який зумів справитися з моєю проблемою. За його прикладом я став першим у нашій родині медиком». Згадує перший рік роботи після закінчення Львівського медуніверсите ту. Влаштувався в амбулаторію у Жи дичині, щоб бути ближче до батьків, ад же прогодувати сім’ю і подбати про житло молодим лікарям не під силу. Одержаної зарплати бракувало навіть на пару пристойних черевиків. Але

найбільше дошкуляло те, що заклади первинної ланки медицини не забезпе чені навіть елементарним обладнан ням, медикаментами. Був випадок, ко ли везли хвору з анафілактичним шо ком після укусу оси, а молодий

«

Áóâàº, ñò³ëüêè íàïåðåæèâàºøñÿ, íàòîìèøñÿ, â³ä íàïðóãè ëîá ìîêðèé, òà âñå îäíî ïî÷óâàºøñÿ ùàñëèâèì.

»

спеціаліст Каленюк крутив педалі вело сипеда, щоб купити в аптеці необхідні препарати для її порятунку. Коли зап ропонували роботу на «швидкій», пішов, не вагаючись. І не шкодує. «Є виклики, які вкорочують твоє життя. Це ті, де ти був безсилий допо могти людині. А буває, стільки напере живаєшся, натомишся, від напруги лоб мокрий, та все одно почуваєшся щас ливим. Так було, коли встигли довезти живим до обласної дитячої лікарні

півторамісячне немовлятко із села Липне. Із диспетчерської скерували виїхати назустріч нашій холоне вичівській бригаді, яка мала виклик у сім’ю, де трапилося нещастя: мама на кілька хвилин залишила меншу дитинку з трирічною сестричкою, а та запхала у ротик немовляті пластмасовий круг, який перекрив дихання. Всі намагання дістати стороннє тіло тільки ускладню вали ситуацію. Я побачив те малятко вже посинілим, ротик був повен крові, яку довелося відсмоктувати. Круг виднівся вже аж у горлечку, а інстру ментів для бронхоскопії у «швидкій» не передбачено. Під’єднав трубочку з кис нем, а далі все залежало від водія. Віддаль у 45 кілометрів він промчав за 14 хвилин. І коли головний дитячий ото ларинголог області Руслан Жиленко вийшов з операційної і повідомив нам, що з дитям усе вже в порядку, ми почу валися на сьомому небі»... Рідні Анатолія Леонідовича давно звикли, що у двері їхнього дому люди можуть постукати навіть пізньої ночі. Не може відмовити хворим у допомозі. Бо ж на те він і справжній лікар. ■

Прості правила, які можуть врятувати Зростає рівень захворюваності на ГРВІ, актуальнішою стає і небезпека грипу — гострої вірусної недуги, яка швидко по! ширюється від хворої людини до здоро! вої переважно повітряно!крапельним шляхом. Як уберегтися? Марія ШКОРУБСЬКА, сімейний лікар Луцького Центру первинної медикосанітарної допомоги № 2

зоні найбільшого ризику — люди з ознаками вторинного імуно дефіциту, до якого призводять переохо лодження, стресові стани, нервові потрясіння, емоційні та фізичні перевантаження, зловжи вання алкоголем і курінням. Отож, здоровий спосіб життя в період епідемії особливо важли вий. Почуватися бепечніше можуть і ті, хто зро

У «

Ñïàëàõè ãðèïó âèíèêàþòü ñåçîííî — ç ëèñòîïàäà ïî áåðåçåíü, áî â³ðóñè äîáðå ïåðåíîñÿòü íèçüê³ òåìïåðàòóðè, ñïðèÿº ¿õíüîìó ðîçìíîæåííþ ³ ï³äâèùåíà âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ.

»

бив щеплення, адже вакцинована людина навіть якщо і занедужає, то грип матиме легший пе ребіг і хвороба пройде без ускладнень. Варто обмежити перебування у багатолюдних місцях, перед виходом з дому змазуйте порожнину но са оксоліновою маззю. Спалахи грипу виникають сезонно — з лис топада по березень, бо віруси добре перено сять низькі температури, сприяє їхньому розмноженню і підвищена вологість повітря. А от при нагріванні, висушуванні, а також при дії невеликої концентрації хлору, ультрафіолетово го проміння вони швидко гинуть. Тому частіше робіть вологе прибирання, провітрюйте приміщення, ретельно мийте руки з милом або обробляйте їх антисептиком, що містить не менше 60 відсотків спирту. Джерелом інфекції є хвора людина, яка найбільш заразна у перші дні недуги. Інку баційний період триває від 12 до 48 годин. Виділення вірусу при неускладненому перебігу грипу закінчується на 5 — 6 день від початку захворювання. В той же час при пневмонії, що є ускладненням грипу, вірус перебуває в ор ганізмі людини до 2 — 3 тижнів. Симптоми грипу всім відомі: раптовий поча ток, швидке підвищення температури, головний біль, біль у м’язах, суглобах. Відразу викликайте лікаря, не йдіть на роботу чи навчання, не поспішайте знижувати температуру, якщо вона не перевищує 38 градусів, адже це захисний механізм організму. У великій кількості треба пити теплі напої. Не займайтесь самолікуван ням, не приймайте антибіотиків, бо вони не ефективні при грипі. Призначити їх може тільки лікар у випадку приєднання бактеріальних уск ладнень. ■

Ведуча додатка «ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я!»

Галина СВІТЛІКОВСЬКА. Тел. 72!20!07. e!mail: svitlikv@mail.ru


www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

«Волиньнова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

5

ОВИНИ / Світ

■ Сучасні медичні технології

ЕРДОГАН П Д ГРАВ ПУТ НУ Парламент Туреччини більшістю голосів ухвалив за конопроект про будівництво газопроводу, який поста чатиме російський газ до країн ЄС в обхід України. Раніше про це домовилися лідери двох країн. За ра тифікацію міжурядової угоди з РФ проголосували 210 депутатів із 223. Лише семеро виступили проти і шесте ро – утрималися. Найближчим часом ухвалений зако нопроект підпише президент Туреччини Тайіп Ердоган. «Турецький потік» – міжнародний проект газопроводу з Анапського району Краснодарського краю Росії дном Чорного моря до західної частини Туреччини. Його су марна потужність становить 31,5 мільярда кубічних метрів.

РОЗБИВСЯ КОСМ ЧНИЙ КОРАБЕЛЬ

ÖÅÍÒÐ ÑÒÈÌÓËßÖ²¯ ÌÎÇÊÓ ÌÀÒÈÌÅ ËÓÖÜÊÓ «ÏÐÎÏÈÑÊÓ» Про існування такого закладу у Києві відомо багатьом волинським родинам і жителям сусідніх областей, які шукають порятунку для своїх особливих діток. Упродовж року столичні спеціалісти вели виїзні прийоми у Луцьку, вселивши надію в серця батьків понад тисячі маленьких пацієнтів. Відтепер працювати з ними фахівці будуть постійно. А подбав про це директор київського Центру стимуляції мозку і Центру відновлювальних методів та розвиваючих методик Олександр Киян (на фото) — наш сьогоднішній співрозмовник Олена ІВАНЧЕНКО

лександре Сергі йовичу, мама дів чинки, хворої на дитячий церебра льний параліч, якось сказала: «Так важливо відчувати, що до ля твоєї дитини не байдужа ще комусь, окрім рідних». А що спо нукало вас підставити своє пле че згорьованим батькам? — Насамперед усвідомлення того, наскільки це актуальна, бо люча проблема. На жаль, кожна п'ята дитина сьогодні страждає від вад розвитку мовлення, порушень поведінки, уваги та пам'яті, гіпе рактивності, відставання у розумо вому розвитку. Зовні здорових хлопчиків і дівчаток часто турбує енурез, вони прокидаються у мок рих ліжечках. На жаль, навіть у дітей нині діагностують інсульти, які вимагають серйозної ре абілітаційної допомоги. У багатьох сім'ях з власного гіркого досвіду знають, до яких наслідків призво дить гіпоксичне ураження мозку новонароджених під час пологів, пологові травми, нейроінфекції. Дитячі церебральні паралічі, пору шення моторики та координації рухів, аутизм, синдром Дауна, інші вади розвитку — це біда не тільки окремих родин, а всього суспільст ва. Тому важливо за допомогою су часних ефективних методик мак симально відновити здоров'я таких діток, дати їм шанс на повноцінне і щасливе життя. Головне, щоб бать ки вчасно зверталися за допомо гою, не опускали рук.

— Чому саме на Волині ви вирішили відкрити філію Центру стимуляції мозку? — У великій мірі ми йдемо на зустріч побажанням людей. Завжди, коли наші спеціалісти приїжджали до Луцька, охочих потрапити на прийом було дуже багато. Зверта лися не тільки волиняни, а й жителі Рівненської, Львівської областей.

«

ревірені досвідом клінік США та Європи, безболісні, не мають нега тивних побічних ефектів. Наприк лад, Бобаттерапія базується на нейророзвиваючих підходах, мето дика Войта дає змогу впливати не тільки на рухову сферу, а й на сен сорну, вегетативну та психічну сис теми, що забезпечує позитивні ре зультати для пацієнтів із ДЦП. Осте опатія, мануальна терапія, масажі, лікувальна фізкультура — це далеко не повний перелік методів, які вико ристовують наші спеціалісти, виз нані, авторитетні професіонали. Для дітей із затримками мовного, розумового розвитку, що часто пов'язані з незрілістю окремих структур мозку, застосовуються ме тодики і технології, які не мають аналогів в Україні. У більшості ви падків досягаємо суттєвого змен шення відставання, нерідко малю кам вдається наздогнати ровес ників. І цей відчутний ефект не втра чається з часом. — Зрозуміло, це не відбу вається за один день. Потрібна спільна праця лікарів і батьків. — Так, і для цього ми навчаємо

Öå áóäå ïîâíîö³ííèé ë³êóâàëüíèé çàêëàä, ÿêèé íàäàâàòèìå äîïîìîãó àìáóëàòîðíî.

Від багатьох батьків, з чиїми дітьми почали працювати наші спеціалісти, які володіють сучасними методами нейромодуляції діяльності мозку, ми чули вдячні відгуки, побажання, щоб продовжити цю співпрацю на постійній основі. Так і виникла ідея відкрити у Луцьку Центр стимуляції мозку. Це буде повноцінний ліку вальний заклад, який надаватиме допомогу амбулаторно. Створили належні умови, щоб малечі було за тишно, комфортно і батьки не мали ні з чим клопотів. Діятиме шість кабінетів, де з маленькими пацієнта ми працюватимуть логопеди, де фектологи, психологи, де буде сен сорна кімната, працюватимуть спеціалісти, які мають сертифікати в галузі нейронаук, володіють секре тами Томатіс, Бобат і Войтате рапії… — Даруйте, але не всім зро зумілі терміни, які ви вживаєте. — Простіше кажучи, ми вико ристовуємо неінвазивні методи лікування, які є альтернативою ме дикаментозній терапії. Вони пе

»

родичів, як робити спеціальні впра ви з дітьми вдома, як їх заохочувати, морально підтримувати і правильно налаштовувати. Головне — не гаяти часу, сподіваючись, що син чи донь ка «переросте» проблеми, а зверта тися до спеціалістів. — Коли новостворений центр відкриє свої двері для пацієнтів? — 11—12 грудня — дні консуль тацій та обстежень у Луцьку. Їх бу дуть проводити кваліфіковані фахівці, кандидати медичних наук, завідувачі різних Центрів розвитку мовлення. Саме з цієї дати й роз почне діяльність на Волині Центр стимуляції мозку. Також плануються приїзди різних висококваліфіко ваних фахівців із реабілітації. Прийом — за попереднім записом. Телефонуйте за номерами: 067 469 71 61, 093 170 16 59, 050 305 20 27. Адреса Центру стимуляції мозку: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 68а. Ліцензія МОЗ України серії АЕ, № 282410 від 12.03.2014 р. ■

Àðñåí³é ßöåíþê ïîäàñòü äî ñóäó íà æóðíàë³ñòà Îëåãà Òîðãàëà, ÿêèé íàïèñàâ, ùî åêñ-ïðåì’ºðì³í³ñòð Óêðà¿íè êóïèâ íà Ìàÿì³ 24 â³ëëè çà ö³íîþ â³ä 1 äî 5 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. «Маю всі підстави заявляти, що це фейк», – повідомив Яценюк.

*

«Прогрес МС04», який стартував 1 грудня з кос модрому Байконур до Міжнародної космічної станції, зазнав катастрофи у небі над Тувою на висоті близько 190 кілометрів. Після запуску корабель не зміг переда вати телеметрію. У Росії заявили, що технічні пробле ми, через які сталася аварія, ймовірно, зумовлені ук раїнськими запчастинами, зокрема виготовленою у Харкові системою керування.

КРЕМЛЬ ЗАЯВИВ, ЩО КИЇВ

ВАРШАВА ПЕРЕПИСУЮТЬ СТОР Ю Держдума Росії ухвалила постанову, у якій назвала проявом русофобії і провокацією проти Москви спільну польськоукраїнську Декларацію пам’яті та солідар ності. Документ, прийнятий парламентами України і Польщі ще в жовтні, наголошує, що обидві країни пере жили трагедію через імперську політику Росії, та засуд жує нинішню окупацію Кремлем територій України. Ли ше тепер Москва дала свою відповідь, у якій стверджує, що Київ і Варшава хочуть переписати історію та провес ти ревізію початку й підсумків Другої світової війни.

В АВ АКАТАСТРОФ ЗАГИНУЛА ФУТБОЛЬНА КОМАНДА У Колумбії впав літак, на борту якого перебувало 72 пасажири та 9 членів екіпажу, серед яких і гравці клубу «Шапекоенсе». Вижити пощастило шістьом людям, а четверо – відмовилися від польоту перед самою посад кою, загинула 71 особа. Серед тих, що вижили, – четве ро футболістів, але воротар Данило Паділья пізніше по мер у лікарні. Під час падіння лайнер розвалився на дві частини, не вибухнувши при ударі об землю, що дало змогу врятуватися деяким пасажирам. Основною версією вважають нестачу палива, водночас не виклю чають і проблем з електрообладнанням.

ЗВИНУВАТИЛИ К РКОРОВА У ПЛАГ АТ … ПОТРАПИЛИ У В’ЯЗНИЦЮ Музичний гурт «Space» звернувся до Московського суду за захистом інтелектуальної власності. Лідер гурту Дідьє Маруані в позовній заяві зазначив, що пісня у ви конанні Філіпа Кіркорова «Жорстока любов» – перероб ка його твору «Symphonic space dream». Французькі митці звинуватили у порушенні авторських прав вико навця, автора тексту Олега Попкова, декілька продю серських компаній, а також всеросійську держтеле радіокомпанію. Позивачі просять суд заборонити Кіркорову виконання його хіта й відшкодувати ма теріальні і моральні збитки, загалом – 75,3 мільйона рублів. Російська сторона запропонувала мирову угоду, а коли Дідьє прилетів для цього у Москву, його разом із юристом затримали. Філіп Кіркоров заявив поліції про нібито вимагання у нього 1 мільйона євро.

БОКСЕР, ЯКИЙ ПОМЕР В Д НОКАУТУ, СТАВ ДОНОРОМ СЕРЦЯ 22річний британець польського походження Куба Мочик не пережив свого першого професійного бою. Суперник відправив боксера у нокаут під час третього раунду. Сестраблизнюк спортсмена почала збір коштів на лікування брата, але через два дні він помер від крововиливу в мозок. Поліція, що займалася розслідуванням смерті, повідомила, що спортсмен по жертвував своє серце заради допомоги іншим.

■ Цитатник Àíäð³é ϲÎÍÒÊÎÂÑÜÊÈÉ, ðîñ³éñüêèé ïîë³òîëîã, ïðî òå, ùî ¿õí³ ïîë³òîëîãè, ÿê³ ïîçèö³îíóþòü ñåáå ÿê â³ëüí³ åêñïåðòè, çàðàç ìàñîâî ¿äóòü íà Çàõ³ä, àëå â ä³éñíîñò³ – öå «çàñëàí³» Êðåìëåì «êîçà÷êè»:

«

Вони ніби промацують ґрунт для домовленостей із Заходом, намагаються зістрибнути з того, що заварили. Тобто в Кремлі розуміють прекрасно, що рейтинги Путіна нижче, ніж будь%коли, що ніяк не сприяє його авторитету серед політичних еліт.

»

(За повідомленнями інтернет сайтів «Українська правда», «Кореспондент», «ГПУ», «Експрес», «Високий Замок»). ■

Більше новин — на сайті volyn.com.ua


6

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

«Волинь нова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

«Волинь нова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

www.volyn.com.ua

ОВИНИ / Україна

■ Тема №1 Фото Августина ЗАПОТОЦЬКОГО.

У хвилини смертельної небезпеки солдати отримали захист із неба, і тепер не втомлюються розповідати про нього у своїх картинах.

²ÊÎÍÈ, ÙÎ ÇÓÏÈÍÈËÈ… ÊÓ˲ Закінчення. Початок на с.1 Тамара ТРОФИМЧУК

«І ПОСТАЛИ НА ОБРАЗАХ СВЯТІ, ЯКІ ВОЮВАЛИ ЗА КРАЇНУ» — Пусті гільзи або кулі, що не розірвалися, — це привезені ар тефакти з війни, — розповідає керівник волонтерського проек ту «АртПостріл» Тетяна Мялковсь ка. — Ми вставили їх у картини, аби глядачі гостріше відчули, ким є автори. Це люди, які стояли на передовій, були у «котлах», найгарячіших точках, хоронили побратимів, своїми руками вий мали кулі з їхніх грудей. І вони можуть дати безцінні свідчення того, як на війні відчуваєш при сутність Святого Духа, анге ла–охоронця, святих. Наші солда ти не тільки бачили ангелів, ар хангелів, які воювали разом із ни ми, вони про них розповідали, і що особливо важливо — вони їх намалювали. Керівник громадської ор ганізації «П’ятерня» Тетяна Мял ковська разом із художни цею–іконописцем Галиною Чер ниш, волонтеркою Марією Оліфе рук, психологами Оленою Звєрєвою та Русланом Ізмайло вим із 2014 року допомагають бійцям АТО відновити душевну рівновагу. Адже з місць бойових дій наші захисники повертаються зраненими тілесно і душевно. Лікування душі — справа довга і клопітка, тож на заняття з бійця ми волонтери витрачають бага

то особистого часу. Але ро зуміють: травмована психіка сол датів потребує професійної допо моги. — Все почалося з дзвінків хлопців, які казали: «Ми повер нулися звідти і нам «кришу зносить». Чули, що в Ізраїлі з сол датами займаються арт–те рапією. Вони малюють, ліплять, і

НАПОВНИТИ ДУШУ СВІТЛОМ, ЩОБ ЗНИКЛИ ТІНЬ І ЧОРНОТА Популярний нині напрям арт–терапії з успіхом застосо вується в світі для лікування різних недуг. Попри великий набір творчих форм цього методу — музика, театр, живопис, графіка, ліплення — його мета завжди од

«

Ìè ïîâåðíóëèñÿ çâ³äòè ³ íàì «êðèøó çíîñèòü». ×óëè, ùî â ²çðà¿ë³ ç ñîëäàòàìè çàéìàþòüñÿ àðò–òåðàﳺþ. Âîíè ìàëþþòü, ë³ïëÿòü, ³ öå äîïîìàãàº. ×è íå ìîæíà ó íàñ îðãàí³çóâàòè ùîñü ïîä³áíå, áî ìè ñàì³ ç öüîãî íå âèáåðåìîñÿ?

це допомагає. Чи не можна у нас організувати щось подібне, бо ми самі з цього не вибере мося?» — розповідає волонтер ка. — Так був заснований пер ший проект «Зігрій душу» — виїзні семінари з учасниками АТО. Згодом хлопці попросили продовжити заняття. І ми пого дилися, бо розуміли: треба. Пе ребуваючи в товаристві таких, як вони, бійці почуваються трохи вільніше. Для них мирні люди — чужаки, майже вороги. Солдат, який приходить із війни, завжди перебуває в супротиві до оточую чих. Він каже: «Ви не такі», часто не сприймає свою сім’ю, родину, бо вони «мирні». В його мозку на підсвідомому рівні «включений» стан воїна із загостреним контро лем за собою і оточуючим світом. А це викликає відчуття підозрілості і, відповідно, постійної напруги.

7

»

на і та ж: знайти в мозку людини негативні зони, що утворилися після пережитого стресу, розб локувати їх та замінити позитив ними враженнями. Першу части ну цієї непростої роботи викону ють психологи, спілкуючись із бійцями, другу — митці, коли ра зом із солдатами починають тво рити. — Чому малюємо саме ікони? — перепитує Тетяна Мялковська. — Тому що проблеми психіки і душі найчастіше є проблемами віри і серця. Розмовляючи з сол датами, я завжди ставлю їм пи тання руба: «Що вам врятувало життя?» 90 процентів відповіда ють: «Бог». 10 процентів кажуть: «Доля». Хоча все одно мають на увазі Бога, ангелів, святих. Просто у людей інша культура релігії, ідеологія, духовне світосприйняття. Але як би там не було, слово «доля» все одно на

повнене для них духовним змістом. І саме він проявляється в творчості, як подяка за те, що залишилися живі і, в основному, не ушкоджені. Крім того, малювання ікон — це й хороша духовна терапія, в процесі якої людина налашто вується на певний настрій вива женості, медитації, перебування в спокої через молитву (Тетяна обов’язково налаштовує бійців чинити її перед початком роботи). Такий підхід допомагає побути з самим собою і з Богом, відчути мир, спокій, врівноваженість, ви ховує релігійну і духовну культуру. Людина поступово звикає і пізніше має потребу помолитися, перехреститися, подякувати Бо гові, виявити свою любов до ближнього. А це в свою чергу до помагає краще виходити з деп ресії та станів підвищеної тривож ності. — Якщо наукові методи поєднувати з духовним життям, тоді шанси на одужання значно збільшуються. Серце такої людини наповнюється радістю, любов’ю, а саме це є Боже ственні начала. Бо там, де є три вога, неспокій, сумнів, там віри або мало, або її взагалі немає. Але коли ти поступово напов нюєш свою душу світлом, тоді відповідно тінь і чорнота в ній пропадають, — переконує Тетя на Мялковська, і додає, що цей ефект уже відчули на собі 200 солдатів, які створили 1000 сакральних картин, а деякі досі продовжують займатися іко нописом в обласному госпіталі інвалідів та в студії живопису «П’ятерня».

«ХЛОПЦІ ЙШЛИ ДО НАС ЯК НА СПОВІДЬ» — Ще під час Майдану ко жен задумався, чим може допо могти? — відповідає художниця на запитання, що стало поштов хом до волонтерства в середо вищі людей мистецтва. — Чим ми, жінки, можемо бути корисні в такій важкій ситуації? Ну, варе ників наліпимо, що ще? І тоді вирішили: оскільки ми — худож ники, давайте організуємо аукціон, продамо якісь картини, передамо гроші. Потім спалахну ла війна, переживань стало ще більше. Треба було якось відволіктися самим та відволікти інших. І знову вирішили робити те, що вміємо — малюва ти. А далі почали приходити сол дати. Вони йшли до нас як на сповідь. Для справжньої сповіді бійці ще не готові, бо ніколи цього не робили, до лікарів боялися звертатися («Ой, мене в дурку закриють»). А тут за малюванням, розслабленням вони виговорюва лися. В якийсь момент я навіть відчула, що не зовсім готова слу хати їхні щирі розповіді, не знала, що порадити. Тож почала вчити ся, читати, спілкуватися з фахівцями, долучати їх до нашої команди. Так виник проект «АртПостріл»… … Експозицію солдатських ікон у чернечій обителі відкрив екзарх Луцький УГКЦ Йосафат Говера. Перед тим він разом із настоятелем монастиря отцем Терентієм Цапчуком відслужили заупокійний молебень за полег лими на Майдані та в зоні АТО. Солдатів–іконописців привітали парафіяни храму, друзі, члени родин і вручили їм грошові винагороди — по 1000 гривень кожному. Ці кошти — частина то го, що надала держава для підтримки проекту «АртПостріл». Інша частина пішла на придбання малярських матеріалів та закупівлю 12 робіт для Музею Волинської ікони. Це саме ті сакральні ікони, які відвідувачі мали змогу бачити протягом півроку у його вистав кових залах. Тепер їх викупила держава для довічного збережен ня. «У кожен із цих творів воїни вкладали свою душу, свій біль, свою пам’ять про загиблих поб ратимів, — йдеться про вистав ку на сайті Музею Волинської ікони. — За кожною картиною — людина і її правдива історія про цю війну. Ці сакральні картини зворушують до глибини душі, викликають особливі емоції: «Покрова», яка прикриває своїм плащем українські танки від воро жих снарядів; «Ніхто, крім нас», де Святий Ілля благословляє свою крилату піхоту — українських де сантників; «Тайна вечеря», що зібрала за столом полеглих поб ратимів; «Страсті Христові», яким наслідує український солдат, на зиваючи Воскресінням — звіль нення з полону, а Вознесінням — повернення додому. Вражають символічні композиції «Дякую Тобі, Боже, що зберіг солдата», «Ангели» (пам’яті полеглих в Іло вайському котлі), «Ангел–охоро нець». Виставка у монастирі отців василіян — дванадцята від по чатку проекту. Крім Волині сак ральні картини солдатів вже по бачили жителі і гості Києва, Ост рога, Брюсселя, Варшави, Ра домишля. Мине ще два місяці і роботи українських героїв виру шать до Мюнхена на запрошен ня української громади гре ко–католицького храму в цьому місті. — І ми також збираємося поїхати туди, щоб зустрітися з українцями в Німеччині, показати їм картини наших воїнів, — поділилася планами Тетяна Мял ковська. ■

Çà Áàòüê³âùèíó ìîæíà âîþâàòè ³ äàëåêî â³ä ë³í³¿ ôðîíòó У Києві в Народному домі відбулося вручення нагород волонтерам#активістам. Серед них — двоє наших земляків Євгенія СОМОВА

наків народної пошани «Волонтер України», які за рішенням всеукраїнських організацій «Звитяга» і «Країна» вручаються волонте рам уже другий рік поспіль, удостоїлися лучани Раїса Фе денчук і Геннадій Щербак. Таким чином «Всеукраїнське об’єднан ня громадян «Країна», метою якого є зміцнення співпраці між громадськими формуваннями, відзначило активність і са мовіддану працю волинян. Зауважимо, що обоє наго роджених — відомі в краї лю ди. Колишній мешканець Лу ганщини, а нині лучанин Ген надій Щербак очолює гро мадську організацію «Мирний берег», яка займається пошу ком зниклих безвісти військових і цивільних українців, тісно співпрацює із переговорника ми, силовими структурами, котрі намагаються повернути людей додому. Для 82–річної лучанки Раїси Феденчук нинішня нагорода уже третя. Перші дві — «За відданість Україні» та «За жер товність і любов до України» — церковні. Другу медаль Раїсі Володимирівні вручив торік у Києві Предстоятель Української

З

православної церкви Київського патріархату Філарет як волон терці «Самооборони Майдану». Адже вона одна з тих активних жінок, котрі вже з початку масо вих протестів у Києві й Луцьку допомагали мітингувальникам чим могли: одягом, харчами, коштами. Тепер пані Раїса підтримує бійців на передовій.

них, а потраплять на базар. Та вона не звертала уваги на такі розмови. Своїм моральним обов’язком жінка вважає допо магати воїнам, які захищають Україну, котру вона, білоруска за місцем народження, полюби ла усім серцем. Бабуся розповідає, що в’яже давно. Її юність припала на не

«

Ðà¿ñà Ôåäåí÷óê ï³äòðèìóº á³éö³â íà ïåðåäîâ³é. Â’ÿæå äëÿ íèõ òåïë³ øêàðïåòêè. Íåð³äêî íèòêè äëÿ ðîáîòè êóïóº é çà âëàñí³ êîøòè, âèä³ëÿþ÷è ç³ ñêðîìíî¿ ïåíñ³¿ ìåäèêà.

В’яже для них теплі шкарпетки. Нерідко нитки для роботи купує й за власні кошти, виділяючи зі скромної пенсії медика. На пе редову жінка вже відправила 500 пар шкарпеток. І на цьому не зупиняється, працює не пок ладаючи рук. — Наступного тижня волон тери знову мають їхати на Схід, — каже, — тож я готую бійцям свій материнський новорічний подарунок. До речі, спершу окремі сусіди, дізнавшись, що бабуся днями просиджує над ру коділлям, плете бійцям теплі речі, крутили пальцем біля скроні. Мовляв, навіщо ти му чишся, все одно ж не дійдуть до

»

легкі післявоєнні роки. — Тоді нам усім жилося скрутно, — розповідає Раїса Во лодимирівна. — Грошей ледве на їжу вистачало, не кажучи вже про одяг. А так хотілося похва литися перед подружками но вим светриком чи беретиком. Про те, щоб купити, навіть не думалося — сім’я була бага тодітна. Тож попросила маму навчити в’язати. Навики роботи зі спицями пригодилися і в дорослому житті. Коли в пані Раїси з’яви лося троє власних діток, мату ся обв’язувала їх. Своє вміння передала і їм, як і небайду жість до долі України, активну громадянську позицію. ■

«Âîëîíòåðè — ÿíãîëè-îõîðîíö³ óêðà¿íñüêèõ Ãåðî¿â» Звернення голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика з нагоди Дня волонтера ановні волонтери, сподвижники доброї справи! Любі волиняни! 31 рік тому на засіданні Генераль ної асамблеї ООН визначили 5 грудня як Міжнародний день волонтера. Але непересічним днем ця дата для українців ста ла зовсім недавно, відколи на Сході країни розгорілася неоголошена, але така жорстока війна й відколи небайдужі патріотивідчайду хи, ризикуючи здоров’ям і наражаючись на небезпеку, ринулися доставляти українським військовим такий потрібний провіант

Ш

Волонтерство — для України більше ніж яви ще. То — добровольчий об’єднавчий рух. У такий спосіб завдяки шляхетності, небайдужості, цілеспрямованості, фанатичній відданості національній ідеї Україна у кризовий період свого розвитку вистояла, збе реглася як самостійна держава. Нині волонтерство — визначальне явище для нашого суспільства, рубіж, від якого розпочався новий відлік розвитку громадянського суспільства. І сьогодні, коли держава всупе реч очікуванням ворога змогла консолідувати зусилля, впровадити реформи й створити нове ук раїнське військо, зок рема й контрактну армію, волонтери залишаються янго лами–охоронцями українських Ге роїв. Завдяки небайдужості та

«

Âîëîíòåðñòâî — âèçíà÷àëüíå ÿâèùå äëÿ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà, ðóá³æ, â³ä ÿêîãî ðîçïî÷àâñÿ íîâèé â³äë³ê ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

»

доброчинності воїни на передовій, поранені у госпіталях, тимчасово переміщені особи й діти, які втратили батьків, одержали підтримку та до помогу. Щиро втішений, що до справді всенародно го волонтерського руху, яким ми пишаємося та з гордістю демонструємо як свідчення єдності України і зрілості громадянського суспільства, долучилися волиняни й зробили свій внесок. Нині волонтерство в Україні переживає період піднесення. Упевнений, що його сфе ри поступово помітно розширяться, а кількість небайдужих до добрих справ зрос те. Бо, реагуючи на виклики часу, українці усвідомлюють: кожен може впливати на пе ретворення у своїй громаді. Сердечно вдячний вам, шановні волон тери, за невичерпну жагу служити лю дям, суспільству та країні, за чуйність і незламну віру у свій народ. Ви є взірцем для су часників та майбутніх по колінь! Бажаю вам успіхів у всіх починаннях, невичерп ної енергії та життєвих сил! Миру та спокою у ваших серцях і на нашій рідній землі! Слава Україні! ■

«ДНР»  «ЛНР» КРАЩЕ ЗОЛЮВАТИ За даними соціологічного опитування Центру Разум кова, 42,3% українців вважають, що питання про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луган ської областей необхідно виносити на всеукраїнський референдум. Не підтримують таку ідею 33,2% опитаних, а решта (24,4%) не визначилися. Якби такий плебісцит відбувся, то 53,6% громадян підтримали б офіційне виз нання окупації цих територій та їх ізоляцію до встанов лення Україною контролю над ними. 29,6% виступають за надання їм особливого статусу, амністію для учас ників сепаратистських рухів, які не скоїли тяжких зло чинів, та проведення виборів до встановлення офіційно го контролю над цими територіями з боку України. Ще 16,8% опитаних не визначилися з відповіддю.

СТРЛЯЮТЬ ВЖЕ НА УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКОМУ КОРДОН Біля пункту пропуску «Шегині» (Львівська область) між представниками мобільної групи і контрабандиста ми сталася сутичка із застосуванням вогнепальної зброї. Як повідомив міністр фінансів України Олександр Дани люк, зловмисники намагалися провезти 4 мікроавтобуси нелегального товару. Коли їх виявили і спробували зат римати, контрабандисти викликали кілька десятків лю дей для «підкріплення», які почали заворушення: вибили вікно автобуса і дали одному з водіїв утекти на авто. За словами міністра, в результаті інциденту постраждав один співробітник митниці — його збила машина, коли він перешкоджав її від’їзду. Сутичка припинилася, коли представники мобільної групи відкрили вогонь.

МИТРОПОЛИТ ДРАБИНКО ВИЇХАВ Священнослужитель є свідком у справі проти нарде па від «Опоблоку» Вадима Новинського щодо тиску на церкву і залишив Україну з міркувань безпеки. Про це повідомив Юрій Луценко. «Він виступив у суді і, як перед бачено у випадку, коли на нього чиниться тиск, покинув нашу територію. Держава має подбати про безпеку свідка, в тому числі посприявши його виїзду за кордон», — зазначив Генпрокурор. Захист митрополита Олекса ндра (Драбинка) заявляв про загрозу його життю.

СБУ ЗАВЕЛА СПРАВУ НА ОХЛОБИСТНА ЗА ТЕРОРИЗМ Скандальний актор, який часто висловлювався на під тримку діяльності «ДНР», агресії проти України з боку Росії та анексії Криму, відреагував на звинувачення миттєво. Іван Охлобистін заявив, що тепер «рускій мір» має офі ційний статус. «Київська СБУ завела на мене кримінальну справу за створення терористичної групи… Чекаю реакції Книги рекордів Гіннесса, адже виходить, що «рускій мір» — найбільша терористична організація в світі, яка налічує, за найскромнішими підрахунками, понад сто мільйонів осіб і тисячі філій по всьому світу», — зазначив він.

ЧОЛОВКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ НА 35% БЛЬШЕ, НЖ ЖНКИ У середньому це 5800 проти 4300 гривень. Лише у двох сферах жінки отримують більше: адміністративному й допоміжному обслуговуванні, де їхня зарплата стано вить 4000, а у чоловіків — 3800 гривень, а також робота в бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури — 3600 проти 3500 гривень у чоловіків. У сфері освіти жінки отримують на 7,4% менше за представників сильної статі, в будівельній галузі — на 6,8%, у транспортній — на 2,4% В оптовій торгівлі та ремонті транспортних засобів чоловіки заробляють аж на 28,4% більше, у сільському господарстві — на 23,1%.

ФЕМДА НЕ ПОВЕРНУЛА ГРОШ ЯНУКОВИЧА Печерський суд Києва протягом осені двічі відмовив Нацполіції в арешті 354 мільйонів гривень і 127 мільйонів доларів Всеукраїнського банку розвитку. Поліція проси ла суд заарештувати гроші установи, що належить сину екс–президента Олександру Януковичу. Завадила не якісна робота слідчих. Зокрема, вони не вказали підстав, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт майна, нап риклад для збереження речових доказів, конфіскації майна, відшкодування збитків і т. д. Але клопотання слідчого не містило мети накладення арешту. Рік тому почалася процедура ліквідації банку, у зв’язку з чим усі кошти переведені на рахунок у Нацбанку.

■ Цитатник Òàðàñ ÁÅÐÅÇÎÂÅÖÜ, ïîë³òîëîã, ïðî Óêðà¿íó ï³ñëÿ Ìàéäàíó:

«

Прожиті три роки пройшли як десять. Головні виклики попереду. Треба навчитися протистояти агресивній риториці старих і нових популістів, які успішно мімікрують під нову хвилю. Країні потрібні не вожді, а лідери. Ті, хто зможе запропонувати не золоті гори вже завтра, а кров, піт і сльози.

»

(За повідомленнями інтернетсайтів «Українська правда», «Кореспондент», «ГПУ», «Експрес», «Високий Замок»). ■

Більше новин — на сайті volyn.com.ua


8

«Волиньнова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

ОВИНИ / Волинь ПРО НЕБЕЗПЕКУ СНІДУ НАГАДАЛА «СВІЧКОВА ХОДА» Така акція відбулася в Луцьку 1 грудня — у Всесвітній день боротьби з цією недугою Оксана КРАВЧЕНКО

араз на Волині проживає понад 2,5 тисячі офіційно зареєстрованих ВІЛ!інфікованих людей. За дев'ять місяців нинішнього року їх побільшало на 225. На сьогодні антиретровірус! ною терапією, яка дає шанс на тривале і пов! ноцінне життя, охоплено майже тисячу осіб. Такі дані навела під час прес!конференції головний лікар обласного центру з профілактики і боротьби зі СНІДом Олена Макаренко. Якщо раніше вірус імунодефіциту вражав переважно ін'єкційних нар! команів, то нині він поширюється здебільшого че! рез випадкові статеві контакти. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, застерегти волинян від небезпеки, обласна ор! ганізація Товариства Червоного Хреста провела у Луцьку традиційну «Свічкову ходу», яка заверши! лася мітингом за участю медиків, священнослужи! телів, активістів громадських організацій, небай! дужих лучан. Також на Театральному майдані цьо! го дня працювала пересувна лабораторія, де ро! били експрес!тести на вірус імунодефіциту всім, хто звертався. ■

З

ВКОРОТИВ ЖИТТЯ СПІВМЕШКАНЦІ До чергової частини Ратнівського відділу поліції надійшла заява про те, що у селі Старостине вдома раптово померла 32&річна жінка Ольга ЯКИМЛЮК

лідчо!оперативна група під час огляду тіла покійної виявила сліди насильницької смер! ті. Як з’ясувалося, ввечері 29 листопада на подвір’ї біля будинку між співмешканцями виник конфлікт, під час якого 38!річний чоловік побив жінку дерев’яною палицею. Внаслідок отриманих травм вранці 30 листопада потерпіла померла. Поліцейські затримали підозрюваного. Він пе! ребуває в ізоляторі тимчасового тримання Ковель! ського відділу поліції. Відкрито кримінальне про! вадження за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Вирішується пи! тання про обрання міри запобіжного заходу. ■

С

ТРАГЕДІЯ НА ЗИМОВІЙ ДОРОЗІ Минулого четверга поблизу села Зоря Рівненського району сталася дорожньо& транспортна пригода зі смертельними наслідками Ольга ОЛІЙНИК

лідчі на місці події встановили, що 55!річний мешканець села Великий Олексин — водій автомобіля «Meрседес!Бенц Віто» — не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічно! го руху, де зіткнувся з іномаркою 59!річного чо! ловіка із Зорі. Обидва водії загинули. Пасажирку авто «Meрседес!Бенц Віто» з місця пригоди забрали медики. За фактом порушення правил безпеки до! рожнього руху відкрито кримінальне проваджен! ня за частиною 2 статті 286 Кримінального кодек! су України. Обставини ДТП з’ясовують слідчі. ■

С

НАПИСАВ ЗАПИСКУ – І ПІШОВ ІЗ ЖИТТЯ... В останній день осені молодий лучанин випав з восьмого поверху будинку і роз& бився на смерть Олена ВОЛИНЕЦЬ

к повідомили у секторі комунікації обласної поліції, надзвичайна подія сталася зранку 30 листопада на вулиці Зацепи в обласному центрі. У передсмертній записці загиблий — 1992 року народження — попросив вибачення у батьків за такий вчинок. За фактом події відкрито кримінальне прова! дження за ст. 115 Кримінального кодексу України. У ході досудового слідства будуть з'ясовані моти! ви і обставини загибелі чоловіка. ■ Більше новин — на сайті volyn.com.ua

Я

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

■ Із сесійної зали

ÂÈßÂËߪÒÜÑß, ÏÐÎÁËÅÌÀ… ÎÑÂίÒÈ Ì²ËÜÉÎÍÈ На позачергову дев'яту сесію Волинської обласної ради зареєструвалося 55 депутатів. Під час засідання вирішили, що волинські обранці грома" ди повинні прозвітуватися про свою роботу до 3 бе" резня наступного року. Такого ж звіту вимагають і від голови облдержадмі" ністрації Володимира Гунчика Ярослава ТИМОЩУК

же 21 грудня він повинен розповісти, як виконувалися соціальні програми, кошти на які виділяла обласна рада. На цьому наполягає голова облради Ігор Палиця. Він пригрозив: якщо з'ясується, що гроші використовува! ли неналежним чином, буде ставити перед Президентом питання про звільнення заступників голови обл! держадміністрації та голів районних державних адміністрацій. — Із передбачених 38 шкільних автобусів їздить лише 5. А з 72 туа! летів усередині шкіл облаштували тільки 11. І хоч на це було виділено 5,5 мільйона гривень, освоїли — один. Районні відділи освіти ці проце! си саботують, — повідомив Палиця. Також депутати звернулися до Кабміну з проханням профінансувати у 2017!му добудову перинатального центру на проспекті Відродження в Луцьку. Капсулу під його будівництво заклав ще в 2001 році тодішній Пре! зидент Леонід Кучма. Втім, об'єкт довгі роки не фінансувався. Нині ж на завершення робіт потрібно 95 міль! йонів гривень. Якщо ж уряд не прислухається до волинських депу!

У

«

— ²ç ïåðåäáà÷åíèõ 38 øê³ëüíèõ àâòîáóñ³â ¿çäèòü ëèøå 5. À ç 72 òóàëåò³â óñåðåäèí³ øê³ë îáëàøòóâàëè ò³ëüêè 11. ² õî÷ íà öå áóëî âèä³ëåíî 5,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, îñâî¿ëè — îäèí. Ðàéîíí³ â³ää³ëè îñâ³òè ö³ ïðîöåñè ñàáîòóþòü, — ïîâ³äîìèâ ²ãîð Ïàëèöÿ.

татів, гроші виділять із обласного бюджету. Дехто з депутатів сумнівав! ся, чи потрібен такий громіздкий зак! лад у місті. — Сорок відсотків волинянок на! роджують в обласному центрі, тож одного пологового будинку не виста! чає. Ми будемо гордитися, коли така клініка з'явиться: тут рятуватимуть життя й здоров'я волинських немов! лят, — заперечив Ігор Палиця. На сесію завітав депутат Верхов! ної Ради Ігор Гузь. Він запевнив, що допоможе «вибити» з держбюджету кошти на перинатальний центр. Та!

»

кож пообіцяв організувати візити міністра екології Остапа Семерака та міністра інфраструктури Володимира Омеляна на Волинь — щоб вирішити питання з шахтами і дорогами. До слова, Ігор Палиця похвалив Ігоря Гузя за те, що той прибув на сесію: мовляв, він перший волинсь! кий нардеп, який у цьому році вирішив виступити в обласній сесійній залі. Сам же Гузь попросив не шукати в його діях політичних інтересів: головне — вирішувати проблеми краян спільними зусилля! ми. ■

■ У номер!

ЗАМІНЯТЬ ПОБРАТИМІВ НА СХОДІ УКРАЇНИ Частина особового складу роти патрульної служби особливого призначення «Світязь» вирушила із Луцька на ротацію в зону проведення антитерористичної операції Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

Б

ійці замінять побратимів, які понад два місяці несуть службу на Сході України. Цей підрозділ був створе! ний у червні 2014 року. Рота пройшла випробування боями під Іловайськом та Вуглегірськом, за! безпечувала правопорядок на те! риторії Луганської і Донецької об! ластей. ■

З АВТОМОБІЛЕМ ДОВЕДЕТЬСЯ ПОПРОЩАТИСЬ За апеляційною скаргою прокуратури Волинської області частково змінили вирок ВолодимирВолинського міського суду від 12 вересня цього року, яким 42&річного мешканця Локачинського району за спробу контрабанди культурних цінностей засудили до 4 років поз& бавлення волі зі встановленням 2&річного іспитового строку Наталія МУРАХЕВИЧ

к повідомляла «Волинь!нова», цей чоловік намагався через митний пост «Устилуг» вивезти за межі України 28 старовинних книг, датова! них ХVІІ–VІІІ століттями, проте був викритий правоохоронцями. 6 книг експерти оцінили на суму понад 200 тисяч гривень. Встановити ж вартість інших не вдалося у зв’язку з їх винятковою рідкісністю. Згідно з вироком суду першої інстанції, історико!культурні цінності конфісковано та передано до Волинського краєзнавчого музею. Автомобіль марки «Мерседес Бенц», у конструктивних ємностях якого контрабандист приховував книги, вирішили повернути обвинуваченому. Прокурор, не погодившись із таким рішенням суду, вніс апеляційну скаргу. Апеляційний суд постановив конфіскувати транспортний засіб у дохід дер! жави. ■

Я

Українські волонтери закликали головного військового прокурора Анатолія Матіоса продати люксовий швейцарський годинник Breguet і купити бійцям АТО тепловізор. Активісти приурочили таке звернення до Дня працівників прокуратури. «Листи щастя» надіслали п’ятьом найбагатшим представникам відомства, серед яких і Генераль" ний прокурор Юрій Луценко.


ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

«Волиньнова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

9

■ Із перших уст

ÌÅÍØÅ ÏÎ˲ÒÈÊÈ — Á²ËÜØÅ ÊÎÍÊÐÅÒÍÈÕ ÑÏÐÀÂ*

Євгенія СОМОВА

ДЕПУТАТ — МОДЕРАТОР МІЖ ВЛАДОЮ І ГРОМАДОЮ Зазначимо, що Юрій Ройко — нове обличчя в обласній раді. — Наша політична сила вперше пішла на вибори, я — теж, — розповідає. — На запитання, чому йду у депутати і чому саме від партії Ляшка, які не раз звучали, відповідав, що мені імпонувала її безкомп" ромісна позиція щодо підтримки місцевого виробника, збільшення кількості робочих місць і подолання бідності. Ще на початку року народні депутати України від нашої політсили напрацювали і передали до Вер" ховної Ради анти"кризовий план поліпшен" ня економічного становища в державі. Йдучи на вибори, Юрій Петрович провів багато зустрічей із громадою. Спілкується з нею постійно. Це, вважає, основна функція обранця. — Він повинен бути комунікатором, мо" дератором між людьми і владою. Це дає ідеї і спонукає втілювати їх у життя. Головне завдання депутата будь–якого рівня — ро" бота для громади і кожної людини зокре" ма, — переконаний Юрій Ройко. — Мені імпонує позиція Ігоря Палиці, який на пер" шому сесійному засіданні сказав, що в раді повинно бути менше політики, а більше вирішення соціально–економічних проб" лем. При голосуванні я і мої колеги по фракції керуємося таким принципом. ДЛЯ БЛАГА ВИБОРЦІВ Юрій Ройко — один із найактивніших депутатів обласної ради. Обранець цуман" чан не пропустив жодної сесії, плідно пра" цює в депутатській комісії. За час роботи озвучив 14 запитів, у яких порушувалися важливі питання. Всі були підтримані коле" гами. — Індекс депутатської активності, — каже Юрій Петрович, — повинен визнача" тися не лише кількістю звернень чи за" питів, а їхньою конкретною реалізацією. Я задоволений, що вдалося зрушити з місця ряд гострих питань. Перше — ремонт да" ху Цуманської школи. У корпусі № 2, де розміщуються початкові класи, покрівля в аварійному стані, провисла і в будь–який момент може впасти на дитячі голови. Про необхідність капітального ремонту

Таким принципом керується депутат обласної ради, член постійної комісії з питань екології та раціонального викорис тання природних ресурсів Юрій Ройко (на фото). До найвищого представницького органу краю він обраний виборцями Цуманського округу 14 від Волинської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка. Входить до складу депутатської робочої групи із вивчення наслідків незаконного видобування бурштину на території Волині. З 10 лютого цього року — голова фракції Радикальної партії. Про те, що вдалося зробити за час перебування в обласній раді, він розповідає виборцям, а водночас і читачам «Волинінової» говорилося з 2012 року. Але тільки тепер вдалося змінити ситуацію: оновлено про" ектно–кошторисну документацію, виріше" но питання з фінансуванням. Залучено 2,2 мільйона гривень (з них 1,650 мільйо" на — з обласного бюджету) на капітальний ремонт даху. Зараз у школі ведуться ро" боти із заміни покриття. Друге болюче пи" тання для мешканців Цумані — ремонт системи каналізації і водовідведення. У 7"тисячному селищі комунікації в критич" ному стані. З моєї ініціативи в обласну програму «Екологія 2016–2020» включено пропозицію щодо їхнього ремонту. За три роки буде залучено на це 3,5 мільйона гривень. Перший транш — майже 500 ти" сяч — уже надійшов на рахунок селищної ради. І третє питання по Цумані — не" обхідність перенесення Будинку культури,

«

БУРШТИН МАЄ ВИДОБУВАТИСЯ ЛЕГАЛЬНО Така позиція депутатів обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. — Наша фракція підтримала створення комунального підприємства «Волиньпри" родресурс», яке має опікуватися мінераль" но–сировинними запасами і надрами краю, — розповідає Юрій Петрович. — Упевнений, що рішення обласної ради пра" вильне. Я голосував за нього — і на комісії, і на засіданні сесії. Є й противники ство" рення такого підприємства. Основний їхній аргумент: воно не може працювати, бо нема закону. Подібні розмови ведуться вже два роки. У Верховній Раді лежить за" конопроект про видобування бурштину. Чому його не розглядають? Напевно, ко" мусь це вигідно. На мою думку, коли де" путати хочуть створити комунальне підприємство, то треба дати їм таку мож" ливість. А щодо закону, на основі якого воно діятиме, то ми можемо самі напрацю"

²íäåêñ äåïóòàòñüêî¿ àêòèâíîñò³ ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ íå ëèøå ê³ëüê³ñòþ çâåðíåíü ÷è çàïèò³â, à ¿õíüîþ êîíêðåòíîþ ðåàë³çàö³ºþ.

що міститься у римо–католицькому кос" телі. Релігійна громада вимагала переда" ти їй храм. Знайшли приміщення на тери" торії селища, яке належало колишньому ДОКу, — викупимо і розмістимо там зак" лад культури. Зазначимо, що Юрій Ройко посприяв також і ремонту вулиці Центральної у селі Омельне Ківерцівського району (для цього вже виділено 400 тисяч гривень). Водночас ініціював капітальний ремонт доріг у селах Клубочин, Сильне, Городище на Ківерців"

ВТАЄМО! Учора ювілейний день на" родження зустрів турботливий чоловік, батько, дідусь Адам Романович ДЖАМ, житель села Сильне Ківер" цівського району. Летять літа, мов бистрі води, І не вернути їх назад. А нам не віриться сьогодні, Що вам — 70. Хай нових днів ще буде безліч, Без ліку щастя і пісень, Прийміть вітання найщиріші В цей світлий ювілейний день. Здоров’я, щастя бажаємо щиро, Щоб радісним і довгим був ваш вік З добром, любов’ю, спокоєм і миром. З любов’ю та повагою дружина, дочка, син, невістка, внуки.

щині, виділення коштів на спорудження соціальних об’єктів у районі.

»

вати, так би мовити, правила гри для ньо" го. Ми ж неодноразово зверталися до пар" ламенту, Кабміну, щоб дали Волині пілот" ний проект легалізації видобування бурш" тину. Але не чують. Створення підприємства «Волиньпри" родресурс», на думку Юрія Ройка, сприя" ло б поповненню бюджету краю. Прибу" ток має розподілятися таким чином: 50 відсотків — в обласну казну і по 25 — у районні та місцеві. Це, вважає депутат, буде логічно і правильно. ■ Р Е К Л А М А

Золотий ювілей завтра свят" куватиме найкращий тато і сват, люблячий дідусь Микола Феліксович ГРОНОВИЧ, житель села Ярівка Горохівського району. Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат, вітає щиро вся родина у день, коли вам — 50. Хай пахучим цвітом стелиться дорога, хай відходять вдалеч горе і біда, хай же будуть щастя і міцне здоров’я, радість і повага на многії літа. За прой" деним не треба сумувати, попереду щаслива жде пора, хай буде щедрим ювілейне свято. Здоров’я вам, любові і добра. Нехай душа у вас ніколи не старіє, На білій скатертині будуть хліб і сіль, Своїм теплом вас завжди сонце гріє Й слова подяки линуть звідусіль. З повагою дочка Наталія, зять Тарас, внучка Єлизавета, свати Алла та Григорій.

Завтра відзначатиме золотий ювілей коханий чоловік, люблячий тато і дідусь Микола Феліксович ГРОНОВИЧ. Міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії та наснаги, родинного благополуччя, злагоди, достатку та Божого благословення. Нехай життя буде багатим на добро, хороші враження та щирих друзів. Тобі, наш рідний, — 50! Із вдячністю ми хочемо вітати тебе За мудрість батьківських порад, За вміння всім завжди допомагати. За лагідне серце та щиру турботу, За руки невтомні, нелегку роботу. Хай Бог милосердний з високого неба Дарує усе, чого тобі треба, А Матінка Божа — Цариця Свята — Дарує щасливі і довгі літа. З повагою та любов’ю дружина Тетяна, діти Оксана, Наталія з чоловіком Тарасом, внучка Лізонька, теща Галина.

ПРОДАМ ОСИПКУ ПШЕНИЧНУ, ЯЧМІННУ ТА ЗЕРНО. Можлива доставка.

Òåë.: (0332) 70-85-72, ìîá. (050) 616-72-00.


10

СПОРТ + РЕКЛАМА

«Волиньнова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

www.volyn.com.ua

■ Футбол

×ÅÌϲÎÍÀÒ Â ËÈͲ ϲØΠÍÀ ÇÈÌÎÂÓ ÏÅÐÅÐÂÓ «

В останньому осінньому 13–му турі в групі «А» лишився незіграним матч лідерів «Ласка» (Боратин) – «Луцьксантехмонтаж №536». Загалом у цій групі чітко окреслилася трійка лідерів (до двох згаданих клубів додаємо ще «Торпедо» із Рожищенського району). Натомість у групі «Б» маємо незаперечного одноосібного лідера – ФЦ «Ковель–Волинь» Сергій ХОМІНСЬКИЙ

перенесено; «Вікторія» у цьому турі не грала. Група «Б»: «ДЮСШ–ВІК» – «Надія» – 3:3 (Сергій Кольцун, 3 (автогол); Богдан Немирський, 47; Владислав Полетій, 86 – Назар Лильо, 14; Остап Швед, 19, 36); «Прип'ять» – «Стир» – 2:4 (Ана толій Русило, 81; Василь Іванішин, 87 – Павло Засєкін, 23; Іван Пор тянко, 38; Петро Петрук, 56, 85); «Шахтар» – «Рубіж» – 2:1 (Ми хайло Соколян, 21; Роман Рома нюк, 85 – Ярослав Ткач, 11); «Світязь» – «Турія» (Турійський район) – 1:3 (Дмитро Голядинець, 89 – Костянтин Домбровський, 46, 86; Леонід Гутевич, 70); ФЦ «Ко

агадаємо результати остан нього – 13–го – «передзи мового» туру. Група «А»: «Турія» – «Агроп родукт» – 1:2 (Максим Бугай, 88 – Владислав Олексюк, 8 (автогол); Андрій Главацький, 43); «Колос» – ФК «Мар'янівка» – 6:0 (Олек сандр Ващук, 1, 4; Сергій Подгус ка, 21, 43; Павло Шмига, 59; Юрій Ващук, 78); «Торпедо» – «Ат летік» – 1:2 (Ігор Поліщук, 71 – Андрій Рижановський, 10; Андрій Полтавець, 23); матч «Ласка» – «Луцьксантехмонтаж №536»

Н

Ïî 15 ãîë³â çàáèëè Îëåêñàíäð ˳ùóê ³ç ÔÖ «Êîâåëü–Âîëèíü» ³ Âàäèì Ìîãèëåöüêèé («ÄÞÑؖ²ʻ).

»

вель–Волинь» – ДОФ «Арбо» – 5:1 (Іван Данилюк, 16, 62; Данило Жицький, 27 (з пенальті); Олек сандр Ліщук, 44 (з пенальті), 72 – Богдан Приходько, 90+1). У списку бомбардирів (зве дені дані з обох груп) лідиру ють: Олександр Ліщук (ФЦ «Ко вель–Волинь»), Вадим Могилець кий («ДЮСШ–ВІК») – по 15 голів; Ігор Махнюк («ЛСТМ №536») – 13 голів. ■ Р

Е

К

Л

А

М

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ «А»: М Команда І В Н П М О 1. «Ласка» 11 9 2 0 47–8 29 9 1 0 45–4 28 2. «Луцьксантехмонтаж №536» 10 3. «Торпедо» 12 9 1 2 34–12 28 4. «Атлетік» 11 5 2 4 21–17 17 5. «Колос» 12 5 2 5 26–19 17 6. «Агропродукт» 12 4 1 7 21–24 13 7. «Вікторія» 11 3 2 6 24–34 11 8. ФК «Мар'янівка» 11 1 0 10 4–61 2 9. «Турія» 12 0 1 11 6–48 1 * з ФК «Мар'янівка» знято 1 очко згідно з регламентом змагань; ** ФК «Луцьк» знято з розіграшу змагань. ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ «Б»: М Команда І В Н П М 1. ФЦ «Ковель–Волинь» 13 11 1 1 56–16 2. «ДЮСШ–ВІК» 13 8 3 2 44–14 3. «Стир» 12 7 0 5 38–26 4. «Шахтар» 13 6 2 5 28–27 5. «ДОФ Арбо» 13 6 2 5 28–24 6. «Прип'ять» 13 6 1 6 41–31 7. «Рубіж» 12 5 0 7 23–27 8. «Турія» 13 4 2 7 19–38 9. «Надія» 13 3 3 7 19–36 10. «Світязь» 13 0 2 11 10–67

А

ФУТБОЛ НА ТБ

ПРОДАЮТЬСЯ 2, 3КІМНАТНІ КВАРТИРИ у с. Струмівка (800 м від Луцька, пл. 64, 68, 120 кв. м). Якісні сучасні енергоощадливі технології:

«Барселона» – «Реал» 17.15 («Футбол 1»)

СУБОТА, 3 ГРУДНЯ «Чорноморець» – «Волинь» 14.00 («2+2») «Ворскла» – «Динамо» 14.00 («Футбол 2») «Манчестер Сіті» – «Челсі» 14.30 («Футбол 1») «Зоря» – «Дніпро» 17.00 («2+2»)

О 34 27 21 20 20 19 15 14 12 2

НЕДІЛЯ, 4 ГРУДНЯ «Олімпік» – «Карпати» 14.00 («Футбол 1») «Шахтар» – «Сталь» 17.00 («Футбол 1») «Зірка» – «Олександрія» 19.30 («Футбол 1»)

 автономне опалення, штука турка, стяжка, тепла підлога в кухні, санвузлі та коридорі, вікна «Рехау», зручний доїзд, освітлення тери торії, дорожнє покриття бруківкою. ЦІНА ВІД 10 000 ГРН/КВ. М

ÍÎÌÅÐ ÅÔÅÊÒÈÂÍί ÐÅÊËÀÌÈ —

770-770

Тел.: 0978345830, 0990306470.

Êóëü÷èíñüêèé ñèë³êàòíèé çàâîä ðåàë³çîâóº öåãëó çà ö³íàìè âèðîáíèêà:

ÒÂÅÐÄÎÏÀËÈÂͲ

ÊÎÒËÈ

 лицьову «півторачку» (білу і кольорову),  лицьову одинарну (білу і кольорову),  «рваний камінь» для парканів.

Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ ÒÀ ÏÅײ ÄËß ÑÀÓÍ

Для оптових покупців діють знижки. Волинська обл., Ківерцівський рн, с. Кульчин. Тел.: (0332) 784210, 095 3721716, 0984487410, 0673691225.

стійка Жароль 6мм а ст

м. Рівне вул. Соборна, 304 Безкоштовна доставка 067 493 46 08

нещодавно завезені б/у трактори

John Deere та телескопічні навантажувачі

Manitou, JCB.

www.agrosmap.com.ua

ПРОДАЄМО

www.kulchyn.com.ua

(067) 3326620; (067) 7022785. Заснована 27 вересня 1939 року. Газета виходить три рази на тиждень: у вівторок, четвер, суботу. Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі газети «Волиньнова» ЗАСНОВНИКИ: ОБЛАСНА РАДА, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ РЕДАКЦIЇ

www.volyn.com.ua Головний редактор Олександр ЗГОРАНЕЦЬ

НАША АДРЕСА: 43025, Луцьк, просп. Волі, 13 volyn.nova@gmail.com, reklama.volyn@gmail.com

Email

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів. Передрук або відтворення у будьякій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волиньнова» чи на її інтернетсторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –* – друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе. Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить законодавству України, нормам моралі або може завдати шкоди виданню.

Приймальня 723894 Заступники головного редактора Уліцький Василь Михайлович Cвітліковська Галина Йосипівна Рузак Петро Макарович

723989 722007 723894

Відповідальний секретар Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

Заступник відповідального секретаря Харчук Олена Андріївна

720666

Головний художній редактор Міщук Олександр Ярославович

720666

Головний бухгалтер Вдовиченко Тамара Федорівна

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ Інформації, діяльності влади та місцевого самоврядування Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102 Соціального захисту Сомова Євгенія Володимирівна 723894 Сільського життя Наумук Сергій Васильович Економіки Лісова Алла Степанівна Культури Тимощук Ярослава Євгенівна

Борох Сергій Іванович

770770

Листів і зв’язків з читачами Занюк Лариса Віталіївна

723894

Приватних оголошень 725102 (244) 31178 723894

Спорту 727107

Реклами і маркетингу

Флішаровський Роман Олександрович 726121

Тимощук Руслана Борисівна

723932

Розповсюдження і творчого розвитку газети Козюпа Мирослава Павлівна

720666

Фотокореспондент Філюк Олександр Миколайович

720666

Поточний рахунок редакції газети «Волиньнова» 26008055458120 у ВГРУ КБ «ПриватБанк», МФО 303440, ЄДРПОУ 02471695 Друк офсетний. Обсяг 3 друк. аркушів

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: Волинь — 61136,

Рівненщина — 61615 Реєстраційний номер КВ 7829 04.09.2003 р. Віддруковано: ТОВ «ПоділляТер», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.: (0352) 522737. http://aprint.com.ua

тираж 54000. зам. № 923.


www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

«Волиньнова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

Р Е К Л А М А

■ Неймовірно

МЕТАЛ

ÃвÁ ÃÎÑÏÎÄÍ²É ÂÈÏÐÎ̲ÍÞª ÇÀÃÀÄÊÎÂÓ ÅÍÅÐòÞ

Арматура, листи, круги, труби, шестигранник, лист оцинкований та інше Можлива доставка. Чекаємо вас з 8.00 до 17.00 щоденно м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2б (район КРЗ) Тел.: (0332) 719120, 719092, 050 270 00 49.

Філіал: с. Підгайці, вул. Колгоспна, 2б, тел.: (0332) 285112, 285114.

В ЄРУСАЛИМІ НА МІСЦІ ПОХОВАННЯ ІСУСА ХРИСТА ВЧЕНІ ПРОВОДЯТЬ РЯД ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НАДСУЧАСНОЇ АПАРАТУРИ днак при цьому вони зіткнулися з якимось опором, оскільки нез розумілі електро магнітні перешкоди вивели з ладу вимірювальні прилади — на їхню роботу, за словами фахівців, вплинув потік невідомої енергії. При наближенні до гроб ниці вони відчули дивовижний солодкий аромат. Як передає агентство Catholic Culture, він нагадує квіткові пахощі, про які часто в древніх джерелах повідомлялося при описі явлення святих, у тому числі Пресвятої Богородиці. Усі свої дії в головній хрис тиянській святині вчені фіксу ють на камеру, проте дуже час то стикаються з різними труд нощами. Оскільки під храмом безліч тунелів, каналів і води, ґрунт нестабільний, через це не зрозуміло, що може чекати дослідників попереду. Як нагадує wz.lviv.ua, нещо

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ в м. Ківерці: водії вантажних авто; слюсарі; зварювальники.

О

Тел. 066 897 96 96.

«

Ïðè íàáëèæåíí³ äî ãðîáíèö³ â³ä÷óëè äèâîâèæíèé ñîëîäêèé àðîìàò.

давно — вперше з 1555 року — було піднято мармурову плиту в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Згідно з христи янським віровченням, тіло Спа сителя спочивало на кам’яному поховальному ложі у вапня ковій печері після розп’яття римлянами в 30му чи 33му

Нерухомість Куплю або візьму у довгострокову

оренду земельну ділянку до 200 га цілісним масивом (для сільськогоспо дарського використання). Тел. 0503786053. Продам будинок телефонізований, газифікований з центральним водопос тачанням, 40 соток землі (10 км від Луць ка). Тел.: 0951446270, 0979443469. Продається хата у с. Сенкевичівка Го рохівського району (40 км від Луцька). Є газ, вода, світло, 20 соток городу. Все приватизоване. Тел. 0501685435. Продається приватизований буди нок на вул. Чернишевського (район Пристані) у Луцьку. Тел.: 0506556635, 0671377975. Продам цегляний будинок у Го рохівському районі (заг. пл. — 80 кв. м). Біля будинку всі надвірні споруди, 0,60 га землі. Все приватизоване. Є газ. Тел.: 0678361824, 0501026183. Терміново куплю у Луцьку хату (за межами міста не пропонувати). Тел.: 0988282249, 0976499340, 0732260537. Продам земельну ділянку (0,10 га) у центрі села Жидичин (новий масив) на вул. Лугова. Тел.: 0986474580, 0508689374. Продам земельну ділянку під забудо ву (0,11 га) на масиві Кульчин2 (право руч від дороги). Тел.: 0986474580, 0508689374.

Авторинок Продам легковий автомобіль ЗАЗ

«Таврія» (пікап), 2006 р. в. (м. Ківерці). Ціна договірна. Тел.: 0667269150, 0633857557. Продам двигун ЗІЛ з газовим облад нанням (на пропан). Ціна 15 000 грн. Тел.: 0688564529, 0665723449. Продам причіп (самоскид) ЗІЛовсь кий (без документів). Тел. 0985169673. Продам автомобіль ВАЗ2107, 2005 р. в., 1,5, бензин, 5–КПП, темно–зелено го кольору, центральний замок, сиг налізація, пробіг 110 000 км, гаражне зберігання. Ціна договірна. Тел.: 0958931289, 0966066954. Куплю автомобіль у будь–якому стані (на українській реєстрації, можливо після ДТП, потребуючий ремонту, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 0997374388, 0989193799. Продам дизельні двигуни до авто мобіля «Мерседес» (об'єм 3,5; 3,0; 2,7; 2,5; 2,4; 2,3; 2,2; 2,0) у доброму стані, ма лий пробіг (привезені зза кордону). Тел.: 0505617800, 0967451932.

Сільськогосподарська техніка Продам трактор МТЗ80, 1992 р. в.,

мала кабіна. Тел. 0503789669.

11

році. Гріб Господній міститься в Кувуклії — купольній каплиці з жовто–рожевого мармуру в центрі ротонди — Храму Воск ресіння Христового площею 6х8 метрів. Через землетрус 1927го збереглися лише час тини стін печери і входу, тому зовні встановлено зміцню

»

вальні сталеві балки і стяжки. Аналіз вихідних порід дасть ученим можливість детально дослідити місце поховання Ісу са Христа. Вони зможуть не тільки побачити оригінальну форму гробниці, а й з’ясувати, чому свята Єлена, яка прово дила розкопки в Єрусалимі, вирішила, що Ісуса Христа по ховали саме на цьому місці. ■

îãîëîøåííÿ äëÿ âñ³õ ТЕЛ. 723932

Email: volyn10@i.ua

Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 70 гривень + 15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн (за сайт + 25). Вартість оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети. Продам: трактори МТЗ80, Т25, прес «Сігма», комбайн «Анна», сівалки, плужки, сортувалка. Тел.: 0953079245, 0989590058. Продам трактор МТЗ80 у доброму стані. Тел.: 0664709124, 0971277234. Продам трактор Т40 у доброму стані, добра гума, новий НШ та акумуля тор, легке кермове управління (Луцький район). Тел.: 0502941764, 0676617240. Продається трактор Т40АМ (є пе редні диски). Тел. 0688970528. Продам недорого трактор Т40 АМ. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам недорого трактор Т25, при везений з Польщі у дуже доброму стані. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам зерновий екструдер (вихід 120 кг за годину), б/в, 11 кВт. Ціна 15 000 грн. Тел. 0689831200. Продам зернозбиральний комбайн «Джон Дір950». Тел. 0978731729. Продам трактор Т40 у робочому стані. Ціна 55 000 грн. Тел.: 0661143935, 0983210277. Продам 2–рядну картоплекопачку КТН білоруського виробництва та зап частини (транспортери, ролики, зірочки, вали). Тел. 0954385889. Продам новий навісний (стрільчас тий) культиватор суцільного обробітку з важкими боронами (захват 2,70 м, 11 лап). Тел.: 0661324699, 0687202348. Продам трактор Т16. Тел.: 0509426233, 0967211339. Продаються: трактори (нові та б/в); зернозбиральні комбайни «Клас Доміна тор», «Джон Дір», «Кейс Бізон», «Ліда», «Дон», СК5 «Нива»; самохідний 6–ряд ний буряковий комбайн «Кляйне SF10; фронтальний навантажувач на МТЗ; па ливна апаратура Д240; роторний куль тиватор; колеса для міжрядного об робітку; ворота гаражні (3,10 х 3,10). Тел.: 0972777435, 0981257618, 0506711093. Продам телескопічний навантажувач JCB 525, пригнаний з Польщі, у доброму стані. Тел. 0964290426. Продам трактор Т25 (привезений з Польщі). Тел. 0679407710. Продам: сівалки дискові, анкерні, кінні (13, 15, 17, 19, 21, 26); плуги кінні, тракторні до Т25, саджалки марки «Краммер», копачки вібраційні «Кухман», «Кромаг», «Шмутцер», дворядні польсь

кого виробництва; картоплекомбайни «Карлик», «Болько», культиватори. Тел.: 0968585455, 0981167547. Продається різна сільськогоспо дарська техніка: картоплесаджалки, кар топлекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори, дискові борони, грунтоф рези, косарки, сінограбарки, обприску вачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес–підбирачі, зернозбиральні комбай ни, трактор Т25. Тел.: 0679346442, 0951553666. Продам трактор Т40 АМ, причіп трак торний. Тел.: 0509426233, 0967211339. Продам трактор ЮМЗ (велика кабіна) у доброму стані. Недорого. Тел.: 0664709124, 0971277234. Продам трактор Т40 АМ в доброму робочому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам трактор Т40 у робочому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам міні–трактори (японського виробництва) «Ісекі», «Кубота», «Янмар», «Хіно–мото» (з фрезами в комплекті). Всі у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 0977627586, 0969576127, 0505617800. Продається трактор Т25 (з кабіною) у доброму стані, нова гума. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продається різна сільськогоспо дарська техніка: млини, плуги, дископлу ги, обприскувачі, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, розкидачі міндобрив, дискові борони, культивато ри, катки, грунтофрези, косарки роторні, оборотні плуги, прес–підбирачі, тракто ри, запчастини та комплектуючі. Тел.: 0674787264, 0958159912, 0963446777. Продам трактор Т25, привезений з Польщі, у доброму стані. Недорого. Тел. 0964290426. Продаються: трактори Т25 та МТЗ, зернозбиральні комбайни, дискові боро ни, роторні косарки, обприскувачі, сад жалки, сівалки, плуги і плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільно го обробітку, картоплекомбайни, фрон тальний навантажувач до МТЗ, телес копічні навантажувачі, гноєрозкидачі, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 0972395170, 0667214192.

Різне Продам колекцію газет англійською мовою (із 45 країн). Тел. 0506060595.

.

ПАМ’ЯТНИКИ з мармурової крихти та натурального каменю. Виготовлення та встановлення. (0332) 70-85-72, (050) 197-68-69. Загублену печатку Това риства польської культури ім. М.К. Огинського на Волині у Любомльському районі вважати недійсною.

 Продам: телевізори (б/в) «Сам сунг» СК5312 Z (845 грн), «Самсунг» СZ21F31Z (745 грн); нову хліборізку «BOSCH» МAS 4500 (845 грн). Тел. 0506474105 (після 18ї години). Продам: жом (з доставкою), щебінь, пісок, цеглу, відсів, блоки будівельні, дро ва (до 10 т). Тел. 0503781998. Продам: жом, дрова, цеглу, пісок, щебінь, відсів, торфокрихту, торфобри кет, чорнозем (з доставкою). Тел.: 0668465604, 0687999678. Продам: жом, торфобрикет, пісок, щебінь, камінь різних фракцій, відсів, чорнозем, землю на вимостку, камінь бут, цемент, дрова, гній, цеглу червону та білу (нову та б/в). Вивезу сміття. Доставка. Тел.: 0993374034, 0969943100. Продам: жом, пісок, щебінь, камінь різних фракцій, торфобрикет, блоки різного виробництва, цеглу білу та черво ну (нову та б/в), гній, чорнозем, землю на вимостку. Вивезу сміття. Доставка. Тел.: 0996114575, 0973443386. Продам: сирий жом, дрова, пісок, щебінь, цеглу червону та білу. Можлива доставка. Тел.: 0955355663, 0977516430. Продам кобилу. Тел. 0989212975.  Продається тільна корова (Го рохівський район). Тел.: 0969971963, 0990530706. Продам племінного козла (зааненсь ка порода), чистокровний (Луцький район). Тел. 0994816269. Продам кабана м'ясної породи, виго дуваного натуральними кормами (можна тушкою) у Луцькому районі. Тел. 0665147256. Продаються свині, вигодувані на туральними кормами (вага 120 кг, ціна 32 грн/кг) у Рожищенському районі. Тел.: 0956111163, 0982133243. Продам молочну корову (Маневиць кий район). Тел. 0965426201. Продається коза (Луцький район). Тел.: 0958643015, 0972560769. Продам спокійного жеребця (6 міс.) у Луцькому районі. Тел.: 0666298175, 0963126326. Продам свиню тушкою, вигодувану натуральними кормами. Тел. 0964108748. Куплю корову на забій. Тел.: 0970772211, 0501864979. Куплю ВРХ, коней, биків. Дорого. Тел.: 0985876653, 0501932639. Продам саджанці ремонтантної ма лини (плодоносить з кінця липня до за морозків). Тел. 0673925262. Продам горох (сорт Бетмен), ІІ реп родукція, 8 грн/кг (або обміняю на сою). Тел.: 0688564529, 0665723448.  Доступно, якісно, надійно вста новлюю натяжні стелі. Тел.: 0994092057, 0688552065.


12

КАЛЕЙДОСКОП

«Волиньнова» | 3 грудня 2016 Субота | ¹135

■ Знай наших!

www.volyn.com.ua

■ 5 хвилин для душі

ÓÐÎÄÆÅÍÊÀ ÍÎÂÎÂÎËÈÍÑÜÊÀ — «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÅÐÓÊÀÐÑÒÂÀ» ÊÀÍÀÄÈ Анастасія Кравцова (на фото ліворуч) — наша землячка, патріотка, волонтер, вона організовує і згуртовує українську діаспору за океаном для допомоги військовослужбовцям на Сході держави Анастасія — дочка мешканців шахтарського міста Любові та Віктора Кравцових — зуміла до сить успішно проявити себе в Країні Кленового Листя. Вона — володарка престижної відзнаки «Королева перукарства», яку їй вручив неординарний чоловік, колишній учитель фізики, а нині мільйонер Реймонд Ейрон (до речі, його мама народилася у Полтаві)

ϲÑͲ ÑÈÍ²Õ ÊÈÒ²Â

Ігор ЛІСОВИЙ

ще, як творча натура, свої бесіди з клієнтами, почуті від них історії зібрала у збірку «Замітки перука ря» і видала англійською мовою. Нещо давно у Торонто відбулася презентація книги, на яку Анастасія запросила ма му, друзів, партнерів по бізнесу. Якщо коротко, то це видання — правда про індустрію краси та шарму від про фесіоналаексперта. Історії, описи, роздуми, соковиті деталі. Хочете дізна тися, що ховається за завісою гламуру, — у «Замітках перукаря» знайдете відповідь. ■

Я схожа на всі безлюдні вулиці цього міста. Зливаюся з ними. Вони пронизу ють мене — як судини — і прямують у нескінченність, з’єднуючи з усім Всесвітом, так само безлюдним чо мусь у цю мить

А

Наталка МУРАХЕВИЧ

Д

«

Àíàñòàñ³ÿ — âîëîäàðêà ïðåñòèæíî¿ â³äçíàêè «Êîðîëåâà ïåðóêàðñòâà», ÿêó ¿é âðó÷èâ íåîðäèíàðíèé ÷îëîâ³ê, êîëèøí³é ó÷èòåëü ô³çèêè, à íèí³ ì³ëüéîíåð Ðåéìîíä Åéðîí.

»

■ Фотофакт

À Êàðëñåí æèâå íà äàõó øàõîâîãî Îë³ìïó! 26річний норвежець втретє захистив корону короля найінтелектуальнішого виду спорту хоч цього разу Магнусу Карлсену (на фото) довелося грати поєдинки «тайбрейку», адже основна частина матчу проти претендента на трон – перебіжчика з Ук раїни, нині росіянина Сергія Карякіна завершилася внічию – 6:6, у швидкісних партіях чемпіон поставив яскра ву крапку – 3:1 – і переміг із загальним рахунком – 9:7! ■

І

SUDOKU

■ Смачного!

ÀÐÎÌÀÒÍÎ, ÏÐÎÑÒÎ, ÊÎÐÈÑÍÎ Навряд чи знайдеться людина, яка не любить печеної картоплі. Вона може бути і гарніром, і самостійною повноцінною стравою. Хрустка скоринка, простота приготування і безліч варіантів роблять її фаворитом на кухні ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ З ЧАСНИКОМ Інгредієнти: картопля – 1 кг, перець чилі – 0,5 шт., час ник – 2 го ловки, про ванські трави – 1,5 ст. ложки, сіль – 2 щіпки, олія – 4 ст. ложки. Приготування. Зубчи ки часнику пропустити через прес або розтерти у ступочці. Перець чилі почистити і дуже дрібно нарізати. Змішати часник, перець, прованські трави, сіль та олію. Очи щену і розрізану навпіл картоплю викласти у форму, змастити сумішшю олії зі спеціями і запікати в розігрітій до 180–190°С духовці 45–55 хвилин.

Правила нескладні: заповніть порожні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку і кожному стовпчику не було двох однакових цифр. Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.

ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ З ГІРЧИЧНОЮ СКОРИНКОЮ Інгредієнти: картопля – 1 кг, гірчиця (гострота – за смаком) – 50–70 г, часник – 4–5 зу бочків, сіль – 0,5 ч. ложки, олія – 2–3 ст. ложки, зе лень – за смаком. Приготування. Картоп лю почистити (якщо любите – можна готувати і в лушпинні), ви мити, порізати скибочками. Духовку розігріти до 220 градусів. Форму для запікання змастити олією. У каструлі змішати розтертий із сіллю часник, гірчицю, олію. Вкинути туди бульбу, накрити кришкою і добре потрусити, щоб кожна картоплина добре змас тилася гірчичночасниковим соусом. Далі висипати картоплю у форму, розрівняти і запікати в духовці протя гом 50 хвилин. Подавати з дрібно посіченою зеленню. ■

есь існує життя. Десь існує. Десь зліта ють і падають Ікари, змії обвивають де рева, хтось протягує комусь яблуко спо куси, скульптори ліплять своїх Галатей, упер ше цілуються закохані, вибухають наднові зорі, народжуються діти, стаються кораблет рощі й переспівуються інфразвуком сині ки ти… Це мій Всесвіт чомусь безлюдний. Саме мій. І саме чомусь цієї миті. Коли зупиняєшся на такій пронизливо–прямій темній вулиці під самотнім ліхтарем, який, освітлюючи невелич кий сегмент простору, творить якусь незвіда ну реальність, і відчуваєш: ти ніде. Ти ніким і нічим не означена. І якби не ліхтар — так і зовсім невидима. Тебе нема у тій теплій хаті, що неподалік від ліхтаря у темряві холодного осіннього саду поблискує світлом у віконці. Там, мабуть, п'ють чай і пахне булочками з ко рицею. І в темній хаті, трохи далі вздовж ву лиці — тебе теж нема. І нікого нема. Може, лиш чорний кіт, якого годі знайти у темряві. Нема тебе й у тому літаку, який пролітає

²ÄÏβIJ ÍÀ ÊÐÎÑÂÎÐÄ SUDOKU, ÎÏÓÁ˲ÊÎÂÀÍÈÉ 29 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

«

Õî÷åòüñÿ íàâ÷èòèñÿ ñï³âàòè, ÿê ñèí³ êèòè. Ùîá õòîñü ïî÷óâ. Íå âñ³. Ëèøå õòîñü, íàëàøòîâàíèé íà ïîòð³áíó ÷àñòîòó.

»

між зорями зараз у тебе над головою з точки А в точку Б. Де в Бога ті точки на тілі цієї плане ти? А хтось же їх з’єднує… А потім чогось думаєш про самотність кос монавтів десь там, на страшних висотах, де нема кисню. Чи є лиш його так само самотні молекули… Світло ліхтаря поглинає тебе. Зливаєшся з ним. Згадуєш, що світло — воно хвиля. Воно підхоплює тебе і несе. Розчиняєшся у безлюдді безмежного Всесвіту. Здається, починаєш чути пісні китів. Вони теж самотні. Великі і самотні. Тому співають так, щоб чути було далеко. За сотні кілометрів. Хочеться навчитися співати, як сині кити. Щоб хтось почув. Не всі. Лише хтось, налаш тований на потрібну частоту. А може, я вже вмію. Може, я вже співаю? І хтось це чує. Хтось же чує це? Хвилі світла проходять крізь мене. Молеку ли кисню штовхаються в перенаселеній гус тоті, наповнюючи легені. Інфразвук лине крізь простір. У темряві ховається чорний кіт. Наща док богині Бастед. На чиїйсь кухні пахне кори цею… Стомлені Атланти зітхають, але продовжу ють тримати переобтяжене дощами осіннє не бо. Океани, омиваючи панцир закладеної в основу основ великої черепахи, гойдають синіх китів. Точка А. Точка Б. Колись вони з'єднаються. Судинами ву лиць. Вони ж не завжди безлюдні… ■

Volyn 16240  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you