Page 1

■ Проблема

ГРИП НА ПОРОЗІ,

Четвер | 1 грудня 2016 року | №134 (16239) Ціна 4 грн

n Резонанс

ВАКЦИНИ — ЩЕ В ДОРОЗІ.

КУДИ ЗНИК УНІКАЛЬНИЙ ЧОВЕН-ДОВБАНКА?

ЧОМУ? Р

Е

с. 6-7 К

Л

А

М

А

³ÄÊÐÈÒÒЯ ÖÅÍÒÐÓ ÑÒÈÌÓËЯÖ³¿ ÌÎÇÊÓ Â ËÓÖÜÊÓ Сенсорна кімната, Томатіс терапія, мікрополяризація, Forbrain, InTime, киснева терапія, логопеди, дефектологи, психологи, ЛФК, масаж, діагностика та інші відновлювальні методи.

Цінну знахідку невідомі викопали і вивезли 11.12 та 12.12 — дні консультацій та обстежень Прийматимуть невролог, психіатр, логопед

До Луцька приїдуть спеціалісти Київського Центру стимуляції мозку, які володіють сучасними методами нейромодуляції і стимуляції діяльності мозку. Усі фахівці — кандидати медичних наук, пройшли відповідне навчання та отримали р міжнародні сертифікати.

ПРИЙМАЮТЬСЯ ПАЦІЄНТИ з аутизмом та розладами спектру аутизму; вадами розвитку мовлення; наслідками гіпоксичного ураження мозку; порушеннями уваги та пам'яті; порушеннями поведінки; юі Даун синдромом; затримкою витку; відставанням у розумовому розвитку; и гіперактивністю; наслідками авм у нейроінфекцій та пологових травм дітей (віком від 1 року); ДЦП; порушенням в; моторики та координації рухів; м; станами після інсультів та травм; енурезом; енкопрезом. Невролог, канд. Тел.: 067 469 71 61, 093 мед. наук, кафедра 170 16 59, 050 305 20 27. Богомольця, Київ, Адреса: Луцьк, Скоробогатова вул. Дубнівська, 68>А. О.В.

Засновник Центру стимуляції мозку Киян О.С.

Запишіться на консультацію. Кількість місць обмежена.

Єдиний доказ існування однодревки — це випадкове фото.

с. 10

- 11

Р Е К Л А М А

»

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

770-770

»

Психіатр, канд. мед. наук, завідувач Центру розвитку мови, Київ, Гусак А.В. Ліцензія МОЗ України серії АЕ, №282410 від 12.03.2014р.


2

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

ЛЮДИНА І ЗАКОН

www.volyn.com.ua

■ Із перших уст

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÂÎËÈͲ ÌÀÊÑÈÌ ÊÈÐÈ×ÓÊ ÏÐÎ ÏÎËÞÂÀÍÍß ÍÀ «ÂÅËÈÊÓ ÐÈÁÓ» Що вдалося «зловити» за перші 100 днів на посаді — в ексклюзивному інтерв’ю нашій газеті Василь МАРЧАК

«ЖИТЕЛІВ ОБЛАСТІ ЦІКАВЛЯТЬ НЕ РЕФОРМИ, А РЕЗУЛЬТАТ: ЩОБ НЕ КРАЛИ, НЕ ГРАБУВАЛИ, А ЗЛОЧИНИ — РОЗКРИВАЛИ» — Призначаючи вас, Генеральний прокурор Юрій Луценко сказав, що в органах прокуратури області зали шаться тільки ті, хто згоден чесно пра цювати на результат. А хто скомпро метував себе – повинен написати зая ву на звільнення. Чи багато кадрових змін відбулося у прокуратурі Волині з вашим приходом? — Змінено всіх заступників прокурора області, кількох начальників відділів. Були і такі, хто написав заяву на звільнення з органів прокуратури або з посади. Це, скажімо, керівник Луцької місцевої проку! ратури. А в цілому – у прокуратурі області, вважаю, трудяться чесні і відповідальні люди. — То чому ж зростає рівень злочин ності? — Упродовж останніх трьох місяців вдалось уповільнити динаміку зростання злочинності на Волині. Думаю, читачам не цікаві цифри і відсотки. Скажу так: цього року в області вчинено більше зло! чинів. Левову частку цього зростання да! ли злочини проти власності. Крадіжки. Грабежі. Розбої. Шахрайства. Такі злочи! ни зачіпають усіх волинян. Бо коли люди! на боїться за своє майно чи виходить на вулицю з острахом – це погано. І в грома! дян постає запитання: а де правоохо! ронні органи? — І де правоохоронні органи? — Працюють. Не ідеально. Але пра! цюють. І можна довго говорити про при! чини зростання злочинності і те, яких за! ходів ми вживаємо, аби її побороти. Можна говорити про економічні негараз! ди, які штовхають на слизьке тих, хто за інших умов, скажімо, не крав би. Можна говорити про складний і неоднозначний процес реформування усіх без винятку правоохоронних органів. Але людей – простих, отих, що зараз ідуть по вулиці, – не цікавлять причини, які спонукають когось до злочину. Не цікаві їм ні рефор! ми, ні організаційні чи кадрові, чи будь! які інші проблеми правоохоронців. Ціка! вить результат. Щоб не крали. Щоб не били. Не грабували. А якщо злочин вчи! нено – то щоб його розкрили, знайшли винних і покарали. І відшкодували збит! ки. Так, в умовах формування, скажімо, нової структури реформованих органів Національної поліції не всі її підрозділи працюють ефективно. І проблем у всіх, повірте – немало. Але треба не скаржити! ся на проблеми, а шукати шляхи їх вирішення. Працювати потрібно. Так, щоб люди це відчували. «ДО КРИТИКИ СТАВЛЮСЯ ПОЗИТИВНО — ГОЛОВНЕ, АБИ ЦЕ БУЛО НА КОРИСТЬ СПРАВІ» — Громадяни тепер не байдужі до процесів, які відбуваються. Коли не відчувають результатів чиєїсь діяль ності – вони прагнуть брати участь у процесах, критикують… — Громадськість зараз справді дуже активна. Готова допомагати в роботі. Кри! тикувати, підказувати. Я до цього дуже по! зитивно ставлюся. Задля зручності ми практикуємо особистий прийом громадян у районах. А при прокуратурі області є до! радчий орган – Консультативна рада, куди входять представники багатьох громадсь! ких організацій. Ми з ними іноді спере! чаємося, але дослухаємося завжди. Взаєморозуміння є, бо знаємо, що це на користь справі. І допомагають громадяни багато в чо!

«

Òðåáà íå ñêàðæèòèñÿ íà ïðîáëåìè, à øóêàòè øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ. Ïðàöþâàòè ïîòð³áíî. Òàê, ùîá ëþäè öå â³ä÷óâàëè.

му. Скажімо, той самий бурштин. Саме завдяки своєчасному узгодженню дій правоохоронних органів, органів влади і патріотично налаштованих громадських організацій не допущено фактів масового нелегального видобутку янтарю в лісових масивах поліських районів області, які бу! ли у вересні–жовтні минулого року. У 12 кримінальних провадженнях скеровані до суду обвинувальні акти щодо 27 осіб за вчинення злочинів, пов’язані з незакон! ним старательством. Уже засуджено 13 осіб. Органи державної прикордонної та митної служб виявили та припинили 24 випадки незаконного вивозу за кордон 129 кілограмів бурштину. Мало це чи багато? Чи страшним для бурштинокопачів є покарання, передба! чене Кримінальним кодексом? Що може зняти проблеми, пов’язані з цим так зва! ним «клондайком»? Однозначно – врегу! лювання питання на рівні держави і зако! нодавчі зміни. Але це теж не означає, що правоохоронцям треба сісти і скласти ру! ки, чекаючи тих змін. — Сьогодні на руках у наших грома дян багато зброї. І не раз доводилося чути, що країна повернулася у «лихі 1990ті», де був розгул організованих злочинних угруповань. — Тільки впродовж року викрито 6 таких банд. Три з них — за останні два місяці. Одна — у складі двох громадян Гвінеї та волинянина — займалася неза! конним переміщенням іноземців!неле! галів через державний кордон України. Зловмисники переправили у Європу двома партіями 8 таких мігрантів, які після здійснення незаконного перетину українсько!польського кордону були ви! явлені нарядами прикордонної варти Республіки Польща та в порядку ре! адмісії передані українській стороні. Завдяки чітко спланованим та прове! деним слідчим (розшуковим) діям особи злочинців було встановлено, а також вик! рито схеми переміщення нелегальних мігрантів через кордон та припинено не! законну діяльність організованої групи. Громадяни Гвінеї нині перебувають під вартою, волинянина ж розшукують. Оголошено про підозру у викраденні майна громадян із проникненням у житло трьом членам іншої організованої злочин! ної групи – у складі раніше судимих лучан, причетних до щонайменше десятка квар! тирних крадіжок. Сума, в яку оцінюється майно, винесене ними з помешкань жи!

»

телів обласного центру, сягає близько півмільйона гривень. Наразі всі троє членів ОЗГ затримані (до речі, озброєними) 4 листопада 2016 року одразу після вчинення чергової крадіжки, перебувають під вартою. І я хочу ще раз наголосити, що це не випад! ковість. Вони були в полі зору правоохо! ронців. Їхнє затримання – це результат копіткої роботи. Третя ж організована злочинна група складалася із чотирьох мешканців Закар! паття, які спеціалізувалися на вчиненні крадіжок з приватних будинків та квар! тир, розташованих на першому поверсі багатоповерхівок, шляхом відтискання вікон. За три дні у жовтні «гастролери» пог! рабували дев’ять квартир та приватних будинків у Луцьку, поживившись грошови! ми коштами, технікою та ювелірними ви! робами на суму майже 200 тисяч гривень. Їх теж затримано і вже оголошено про підозру. «У НАС ВСІ ПРОТИ КОРУПЦІЇ, ПОКИ ЦЕ ЇХ ОСОБИСТО НЕ СТОСУЄТЬСЯ, А КОЛИ ЗАЧЕПИТЬ — ШВИДЕНЬКО ЙДЕМО «ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ» — Юрій Луценко у день вашого представлення дав завдання зловити «велику рибу». Щось попалось? — У листопаді 2016 року викрито злочинну схему одержання непра! вомірної вигоди виконувачем обов’язків начальника управління Державної архітектурно!будівельної інспекції у Во! линській області через двох посеред! ників за безперешкодну реєстрацію дек! ларацій про початок будівельних

робіт, не проведення перевірок цим ор! ганом контролю. Під час обшуків у нього вилучено близько 100 тисяч доларів США та 10 тисяч євро. До суду цьогоріч скеровано 41 кримінальне провадження про корупційні злочини. До кримінальної відповідаль! ності притягнуто 45 осіб, які їх вчинили, в тому числі 19 працівників правоохоронних органів. Це митники, працівники поліції, прикордонної служби. Покарано і за давання неправомірної вигоди п'ятьох громадян. На цьому наго! лошу. Процвітанню корупції сприяють не лише ті, хто вимагає і бере хабар, але й ті, хто його пропонує і дає. Бо взагалі у нас люди проти корупції, але чомусь пере! важно завжди за те, щоб мати змогу че! рез когось за гроші «вирішити питання». Так не повинно бути. Усі зміни в державі починаються зі змін у свідомості грома! дян. Цього року скеровано до суду обвину! вальні акти щодо заступника голови Ківерцівської РДА та його дружини, які ви! магали неправомірну вигоду за сприяння суб’єкту господарювання у визнанні пере! можцем тендеру на паливо, промінського сільського голови, який організовував бе! зоплатну передачу у приватну власність земельних ділянок, генерального дирек! тора обласного територіального медич! ного протитуберкульозного об’єднання, який узяв «подяку» за працевлаштування медсестрою, заступника начальника уп! равління Держпраці в області, якого, до речі, судом першої інстанції засуджено до реальної міри покарання. На розгляд до судів направлені обви! нувальні акти і щодо працівників лісової охорони, які внаслідок службової недба! лості спричинили державним інтересам шкоду на 2,3 мільйона гривень. Більше того, слідчий відділ прокура! тури області розслідує кримінальне про! вадження за фактом привласнення май! на шляхом зловживання службовим ста! новищем, підроблення документів та вимагання неправомірної вигоди працівниками державних лісогоспо! дарських підприємств області, які «не безкоштовно» організували реалізацію на користь суб’єктів зовнішньоеко! номічної діяльності пиломатеріалів за заниженою вартістю. Одночасно з екс! портом продукції був налагоджений протиправний механізм вивезення за кордон також підакцизних товарів. Поки що рано розповідати подробиці, але про хід і результати розслідування ми обов’язково будемо повідомляти воли! нянам. — Якщо у прокурора області з'яв ляється вільний час, чим він займаєть ся? — У вихідні, коли іноді випадає віль! на година, приділяю її сім'ї. А ще нама! гаюся знаходити час для шахів. Двічі на тиждень за можливості вечорами граємо з колегами у футбол. Риболов! лю люблю, але вже давно не брав у ру! ки вудку. Ловимо, як бачите, інакшу ри! бу. ■

Довідка «Волині–нової» Максим КИРИЧУК народився 9 травня 1980 року у Львові. У 2002–му закінчив Львівський національний університет імені вана Франка. Одружений, виховує двох дітей. Обіймав різні посади у прокуратурі Львівської, Київської, Закарпатської областей. До призначення прокурором Волині працював у центральному апараті ГПУ. ■


www.volyn.com.ua

РІДНИЙ КРАЙ

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

3

Погляд

Доброго дня вам, люди!

Валентина ШТИНЬКО, заслужений журналіст України

ВКНО РУБРИКИ: а ти

хто?! — Як тебе звати? Ти така холодна... Невже і справді зима? Можна, я до те& бе доторкнуся... У маленького песика, для якого ця зима — перша у житті, й справді вини& кає справжнє здивування від спогля& дання першого снігу. Та що там пе& сик... Тут уже тих зим за плечима, та, однак, перегортаєш календарний лис& точок і не втримуєшся від душевного трепету: — О, знову зима! Дивись, уже й рік минає. Високосний. Може, наступний буде лагідніший... Виходиш на вулицю — і знову нес& подівана радість: сніг. Скільки б не споглядав його падіння з небес на землю, та якось — не звикається... А перший сніг був лагідний і... теплий. Вуста його ловили, мов причастя. І наші руки, ледь зустрівшись, стерпли В передчутті чи то біди, чи щастя... Сонце сьогодні зійшло о 7.59, зайде о 16.17. День триває 8 годин 18 хвилин. Місяць у Стрільці, Козерозі (10.55). 2/3 дні Місяця. Новий Місяць 29 листопада.

МЕНИННИКИ: 1 — Анастас, Платон, Роман, Данило. 2 — Іларіон, Варлам, Йосип, Філарет, Денис, Федір, Аза, Азалія, Христофор.

МУДРСТЬ: варто

хоча б спробувати «Ніколи не бійся робити те, чого не вмієш. Пам'ятай, ковчег збуду& вав аматор. Професіонали побу& дували «Титанік». Дейв БАРРІ, американський публіцист, лауреат Пулітцерівської премії.

АНЕКДОТ: бувають

же винятки... Чим більше спиш, тим більше спати хочеться. Чим довше їси, тим частіше апетит приходить. І тільки з роботою якось усе не так...

ПОГОДА: у зими «меню» різноманітне За прогнозом чергового синоп& тика обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, сьогодні хмарно, сніг та мокрий сніг, слабка ожеледь, місцями нали+ пання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 — 12, місцями пориви — 15 — 20 метрів за секунду. Тем& пература повітря по області — від мінус 2 до плюс 3, у Луцьку — від нуля до плюс 2. 2+го — очікується хмарна погода, сніг та мокрий сніг, вночі — сильні опади, оже+ ледь, хуртовина, місцями нали+ пання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно& західний, 7—12, подекуди пориви — 17 — 22 метри за секунду. Тем& пература повітря по області вночі — від нуля до мінус 5, вдень — від мінус 2 до плюс 3. 3+го грудня — хмарно з проясненням, невели+ кий сніг, на дорогах ожеледи+ ця. Вітер північно+західний, 5 — 10 метрів за секунду. Темпера& тура повітря по області вночі — 2 — 7 градусів морозу, вдень — від нуля до мінус 5. За багаторічними спостережен& нями, найтепліше 1 грудня було в 1953 році — плюс 10, найхо& лодніше — 2010&го — мінус 17 градусів.

Ведуча рубрики Валентина ШТИНЬКО. Тел. 723894

СТОРИЧН ПАМ'ЯТКИ: костел у риштуванні —

на обнову Втім, кілька тижнів тому риштування вже зняли, і вперше за багато років пам'ятка містобудування й архітектури України національного значення — костел Святої Трійці, що в селі Затурці Локачинського району, постав у всій красі. Історики дослідили, що він був споруджений у 1642—1646 роках коштом волинського мечника Валеріана Подгородинського, тодішнього власника частини села. Отже, костелові — 370 літ і він знову діючий, обслуговує невеличку римо&католицьку громаду. А було в його історії всякого. Якийсь час храм належав православній громаді, в кінці ХІХ століття відновили богослужіння за латинським обрядом. Під час Першої світової війни споруда зазнала значного руйнування. У 20&х роках минулого століття комітет із відбудови костелу очолював власник маєтку в Затурцях, вчений агроном&селекціонер Станіслав Казимирович Липинський. Богослужіння в ньому здійснювалося до 1944 року. За радянської влади тут був районний будинок культури (до 1957 року Затурці були райцентром), а потім храм став складським приміщенням, де зберігали міндобрива, і на очах руйнувався. Як розповів отець Олександр, ксьондз, який нині щонеділі служить у костелі, кошти на реставрацію (поки що тільки знадвору) дав народний депутат України Сергій Мартиняк. Тож споруду поштукатурили й пофарбували, а дзвіницю почистили. Всі роботи з відновлення храму йдуть під наглядом і за рекомендаціями українських і польських архітекторів. На часі й внутрішній ремонт, на який також потрібні величезні кошти. З о. Олександром спілкувалася Галина Ушакова.

ПРЕЗЕНТАЦЇ: спроба подивитися «за лаштунки» Волинської трагедії Володимир В'ятрович – історик і публіцист, один з найвідоміших дослідників українського визвольного руху, голова Українського інституту національної пам’яті – презентував свою нову книжку «За лаштунками Волині&43. Невідома польсько&українська війна». Зустріч із автором відбулася у Палаці культури Луцька. Як зазначив В'ятрович, це науково&популярне видання є спробою з'ясувати, що ж сталося між поляками та українцями в роки Другої світової війни та хто й чому хоче скористатися цим сьогодні. – «Волинь&43» не є вигадкою російської чи польської пропаганди. Це реальна страшна історія загибелі тисяч українців та поляків – утім, вирвана з контексту й використана в інтересах політиків, – зауважив пан Володимир. – В обох народів були свої вбивці й жертви. Щоб зрозуміти, що сталося насправді, треба подивитися «за лаштунки» Волинської трагедії. Ми недооцінюємо роль «третьої сторони» – Росії. Але нині, як і тоді, вона залишається головною загрозою як для України, так і для Польщі. На презентації побувала Ярослава Тимощук. ■

1 грудня 1891 ðîêó американський учитель фізкультури Джеймс Нейсміт придумав баскетбол.

1939 ðîêó в Луцьку закрили Українську гімназію, як «розсадник українського націоналізму», а в приміщенні навчального закладу почала діяти Луцька школа №2.

2 грудня 1594 ðîêó в Торчині нині Луцького району тодішній митрополит Михайло Рагоза і семеро владик підписали Торчинський едикт. Це була заява переважної більшості українських єпископів, у якій вони засвідчили умови, на яких готові відійти від послуху Царгородському патріархові та перейти під юрисдикцію Риму. Фактично було закінчено підготовчий етап до укладення церковної унії.

1982 ðîêó в США хірурги вперше імплантували людині постійне штучне серце.

ÏÎÌÈËÊÈ ÏÎ˲ÒÈʲ ÂÈÏÐÀÂËßÞÒÜ ÄÈÏËÎÌÀÒÈ Ця теза була для мене майже незаперечною й раніше, а після недавньої несподіваної, але такої щемливої зустрічі набула особливої конк+ ретики. Минулих вихідних у своїй батьківській локачинській «резиденції» трапилася нагода приймати радника Посольства України в Республіці Польща Миколу Олександровича Ярмолюка тавний сивочолий і сивовусий, зі смаком одягнутий чоловік ну нічим не нагадував того хлопчи& ська–першокурсника, який на початку 70&х посту& кав у гуртожитську кімнату до «філологинь» (філо& логині — звучить як богині, тішили нас сусіди&геологи) із цілком нормальним для тодішнього студентського побуту проханням: — Дівчата, позичте пательню, бо страх як хочу дерунів! Ця єдина вимовлена фраза чомусь одразу підказала серцю запитання: — А ти часом не з Волині? (На нашому курсі з волинян я була одна, та ж ситуація на старших і молодших курсах). Хлопець був із Володимира&Волинського, я — з Локач, тож за київськими мірками — зовсім сусіди, а точніше — земляки. Щасливий той, хто відчує у цьому слові особливий смак, аромат і простір, сповнений прадідівських звичаїв, рідної мови й пісні, такої ж, як і в сусідньому регіоні, але… трішечки іншої… Гадаю, саме оце відчуття земляцтва і спричинилося до того, що подальші наші життєві дороги то розбігалися, то знову неминуче схрещувалися, спалахуючи черговим приємним спогадом. Вдруге з випускником слов’янського відділення Київського державного університету імені Тараса Шевченка Миколою Ярмолюком зустрілася у Львівському держуніверситеті, де він упродовж 20 років працював на ка& федрі слов’янської філології, викладав болгарську, польсь& ку, македонську мови, а в Богословській академії УПЦ Київського патріархату — старослов’янську. Потім надовго зник і озвався вже із Болгарії, згодом — із Македонії. Міністерство закордонних справ потребувало співробітників із добрим знанням іноземних мов. Ось так Микола Ярмолюк із Володимира&Волинського і став дипло& матом, уже другу каденцію працює у Варшаві. Як фахівець&мовознавець Микола Олександрович пере& конаний, що найкоротший шлях до зближення людей, доб& росусідства є знання мови, культури, історії тих, з ким доля й історичні обставини рокували жити поряд, дарма, що на різних берегах. Тому разом із колегою Лесею Білень& кою–Свистович, доктором Ягеллонського університету Єжи Ковалевським він є співавтором кількох підручників польсь& кої мови, які побачили світ у чернівецькому видавництві «Букрек», серед них і курс польської мови для початківців «Polski covaz blizej» («Польська щораз ближче»). Про цю свою іпостась діяльності говорить із захоплен& ням та знанням справи: важливо не просто підготувати підручник, а показати близькість мов і культур, розповісти про українську Варшаву чи український Гданськ, про брате& рство зброї, про Петлюру і Пілсудського чи здійснити спіль& ну подорож Україною. Такі підручники — також важлива грань дипломатичної роботи, хоч результати її видимі не одразу. Зустрівшись через п’ять чи й більше літ (востаннє бачи& лися в Києві під час презентації моєї повісті «Наречена гетьманича» у Музеї гетьманства), мали б віддатися спога& дам про золоті студентські часи, про спільних знайомих, котрих чимало, натомість переважно говорили про одіоз& ний фільм польського режисера Войцеха Смажовського «Волинь», який у ці дні подивилася чи не вся Польща. В Ук& раїні його охрестили «фільмом про історичну неправду». На жаль, це ланка тієї антиукраїнської кампанії, яка ос& таннім часом набирає обертів у Польщі. У цьому ряду й го& резвісна ухвала польського сейму про «геноцид» поляків на Волині, й намагання притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто заперечує «волинську різанину», й інші моменти. Фільм «Волинь» з’явився не на голому місці. Йому передували десятки псевдоісторичних розвідок, книг, які однобоко й необ’єктивно висвітлювали події, що й досі є глибокою раною в пам’яті обох народів. Проте гідної відповіді з українського берега на спроби пе& реписати історію на свій лад, на жаль, не надходило. Воістину, правду мовив наш волинський краєзнавець світлої пам’яті Григорій Гуртовий: «Гукає до нас історія, віки гукають: «Прокиньтесь!» А ми — в дрімоті». Втім, я, здається, відволіклася й мало не забула сказа& ти, що приїхав на Волинь Микола Ярмолюк не просто із «візитом ввічливості», щоб провідати родину і знайомих, а привіз книгу, до з’яви на світ якої причетне Посольство Ук& раїни у Республіці Польща. Це антологія європейської по& езії, дух якої спрямований на те, щоб будувати між народа& ми мости, а не копати окопи. Представлені там і двоє ав& торів із Волині. Детальніше ж про це унікальне видання дипломат пообіцяв розповісти на сторінках «Волині&нової» особисто. ■

С


4

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

ОВИНИ / Світ НАЙСТАРША ЖИТЕЛЬКА ПЛАНЕТИ СВЯТКУЄ 117-РЧЧЯ Італійка Емма Морано, єдина людина, яка ще живе, на родилася у ХІХ столітті. «Я їм два яйця на день, і це все. І пе чиво. Але не їм багато, тому що у мене немає зубів», — роз повідає іменинниця, яка живе в своєму будинку в містечку Вербанія на півночі Італії на озері Маджоре. Хоча старень ка ще при доброму розумі, вона не чує, їй складно говори ти, і має поганий зір. За її словами, щоб побачити довгожи тельку, до неї приїздять люди з Америки, Швейцарії, Австрії, Турина, Мілана.

ПОЛЬСЬК ШАХТАР ОПИНИЛИСЯ У ПАСТЦ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЕТРУС Стихія сталася біля кордонів з Німеччиною та Чехією. Епіцентр землетрусу був лише за 10 кілометрів від по верхні та досяг магнітуди у 4,4 бала. Інформації про руйну вання та жертви на поверхні землі немає. Проте у шахті «Рудна» в Нижній Селезії постраждали гірники. На момент поштовхів люди працювали на глибині 1,5 кілометра. Внаслідок трагедії загинуло двоє чоловіків – один під зем лею, а інший уже в лікарні. Троє перебувають у лікарні з тяжкими пошкодженнями хребта та черепно–мозковими травмами, ще п’ять зазнали менших травм. Шестеро шах тарів зникли безвісти. На місці інциденту працюють ряту вальники.

НАСТОЯНКУ ГЛОДУ ХОЧУТЬ ВИЗНАТИ АЛКОГОЛЕМ Таку пропозицію внесло Міністерство фінансів РФ. Ме дичний препарат хочуть включити у Єдину державну авто матизовану інформаційну систему. «З моменту введення системи частка легального алкоголю починала рости, але з'явився сурогат — це лікарські препарати, такі, як насто янка глоду, бальзами, спирт, а їх теж споживають, і шкоди здоров’ю в принципі немає. Думаю, що можна ввести в систему глід та інші бальзами», – сказав заступник голови Мінфіну Ілля Трунін.

НОВИЙ КОРОЛЬ ТАЇЛАНДУ ШОКУЄ ГРОМАДЯН Парламент країни запустив процедуру вступу на прес тол Махи Вачіралонгкорна – єдиного сина монарха Пуміпона Адульядета, який правив 70 років. На офіційну коронацію, за традицією, може піти кілька років. 64–річний принц Маха Вачіралонгкорн здобув скандальну репутацію поза Таїландом. Він військовий пілот, тричі розлучений і влаштовував за кордоном п’яні скандали. Під час нещо давнього візиту до Мюнхена вийшов із літака напівголим з пуделем на руках, чим шокував протокольну службу.

СУСДИ ПЕРЕЙНЯЛИСЯ ТИМ, ЩО УКРАЇНСЬКИМ ДТЯМ ЗАБОРОНИЛИ ДДА МОРОЗА Деякі російські ЗМІ повідомили, що «влада України прирівняла головних новорічних персонажів до Леніна, за явивши, що вони підпадають під закон про «деко мунізацію». Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович спростував таку інфор мацію, зазначивши, що в Україні новорічні герої Дід Мороз і Снігуронька не заборонені і наразі не існує навіть наміру таке робити. На його думку, держава не повинна втруча тись у ці питання. «Держава не повинна вирішувати, хто бу де приносити подарунки дитині, — Дід Мороз чи Миколай, чи Санта Клаус. Хай кожен вибирає сам собі», – сказав він.

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ОСТРВ ЖИВЕ ВИКЛЮЧНО З ЕНЕРГЇ СОНЦЯ Для цього там встановили більш як 5000 сонячних па нелей і 60 блоків живлення Tesla. Віддалений тропічний острів Тау в південній частині Тихого океану має населення у 600 осіб та розташований за 4000 миль від західного уз бережжя США. Дотепер острів витрачав на паливо більше 400 тисяч доларів на рік. За поганої погоди або бурхливого моря пороми, якими воно доставлялося, не могли прича лити до берега через ризик екологічної катастрофи, якщо б судна перекинулися. Будівництво мережі відбувалося аж два роки, бо кілька разів відкладалося через технічні проб леми та погодні умови. Тепер Тау вдалося позбутися своєї залежності — все забезпечується енергією від панелей.

■ Цитатник Äìèòðî ÒÈÌ×ÓÊ, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, êîîðäèíàòîð ãðóïè «²íôîðìàö³éíèé ñïðîòèâ», ïðî òå, ÷èì ìîæóòü çàê³í÷èòèñÿ íàâ÷àííÿ ïîâ³òðÿíèõ ñèë ÇÑÓ ïîáëèçó Êðèìó:

«

Ніщо не заважає президенту Росії Путіну під слушним приводом згорнути операцію у Сирії та перенести її в Україну. Це цілком може закінчитися третьою світовою – дивлячись яке озброєння застосує проти України Росія та в якому масштабі. Тобто сценарії можуть бути від нешкідливого до глобального.

»

(За повідомленнями інтернетсайтів «Українська правда», «Кореспондент», «ГПУ», «Експрес», «Високий Замок»).

Більше новин — на сайті volyn.com.ua

www.volyn.com.ua

■ Тема №1

ÑÜÎÃÎÄͲ ÐÎÇÏÎ×ÍÅÒÜÑß ÐÀÊÅÒÍÀ ²ÉÍÀ Ç ÐÎѲªÞ? Кремль погрожує застосувати надсучасну зброю Декілька днів тому Україна повідомила про проведення ракетних навчань 1 і 2 грудня 2016 року. Росія, не зволікаючи, звинуватила Київ у порушенні міжнародних угод через рішення провести стрільби в районі Сімферополя і зажадала скасувати будь&які маневри поблизу нібито її кордонів. У листі міністерства оборони йдеться, що Кремль буде збивати українські ракети та завдасть удару по українських пускових установках — для цього спеціально перекинула на півострів зенітно&ракетні комплекси С&300 РМ «Антей& 2500» Мирослава КОЗЮПА

а планом навчання проводи тимуться як у Чорному, так і в Азовському морях, у тому числі ракетами дальністю до 300 кілометрів. І поки одні експер ти припускають, що наші випробо вуватимуть високоточну зброю, можливо, новітню систему «Грім», інші гадають, що Київ поставив завдання заблокувати російський флот у Севастополі і Донузлаві — основні бази ВМС ЧФ в Криму – за рахунок перекриття виходу в море щільним ракетним вогнем. Жур наліст Віктор Шевчук пише, що наші військові відпрацьовують пов ну військову блокаду Криму, та припускає, що такий механізм і план навчань узгоджений з амери канськими військовими та НАТО. Що б там не було, у зв’язку з намірами України провести війсь кові навчання в акваторії Чорного моря Кремль перевів на посилений режим силові структури та війська протиповітряної оборони в Криму, а російське Міноборони викликало аташе з питань оборони при По сольстві України в РФ для вручення йому військоводипломатичної но ти протесту. У Міністерстві оборони України допускають можливість ракетного удару Росії по українських ракетах і установках під час навчань ЗСУ над Чорним морем 1 — 2 грудня. «Ви ходячи з їхніх дій за ці роки, від них

З

можна очікувати багато чого нега тивного», – відповів заступник міністра Олександр Дублян. Попри це учора у вітчизняному оборонно му відомстві заявили, що погрози Росії завдати ракетного удару не змінять наших планів. «Україна – суверенна правова держава, всі бойові навчання і випробування відбуваються суворо у плановому порядку. Все, що стосується міжна родних договорів і попереджень, ми виконуємо. У відповідності до цих норм усе, що заплановано, бу де обов’язково проведено, – ска зав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисен ко. – У нас є національна територія України, на якій ми будемо прово

«

Ó íàñ º íàö³îíàëüíà òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè, íà ÿê³é ìè áóäåìî ïðîâîäèòè áîéîâ³ âèïðîáóâàííÿ ÷è íàâ÷àííÿ. ͳõòî íå âêàçóâàòèìå íàì, ùî òóò ðîáèòè.

дити бойові випробування чи нав чання. Ніхто не вказуватиме нам, що тут робити». Про те, що Україна діятиме відповідно до затверджених планів та графіків у межах суверенної те риторії та повітряного простору держави, заявив і секретар РНБО Олександр Турчинов: «Погрози застосувати зброю проти України – це спроба переведення в активну фазу гібридної війни, яку Росія ве Р

ВІЗЬМУ НА РОБОТУ В ЛУЦЬКУ: бармена (дівчина від 20 років без шкідливих звичок);

працівника у більярдний клуб (чоловік від 25 років без шкідливих звичок).

Графік роботи — доба через дві. Тел.: 066&402&20&05, 093&399&81&76.

де проти нашої країни протягом ос танніх трьох років». Коментуючи ситуацію, він зазначив, що країна–агресор не лише погрожує ракетами, а й розгортає нові дивізії безпосередньо біля українського кордону. Військовий експерт і блогер Олексій Арестович також вважає, що проведення навчань Збройних сил України поблизу Криму може стати ключем до деокупації півост рова. На його думку, нинішня ситу ація дає Україні можливість прояв ляти будь–яку військову активність поблизу окупованого Росією Кри му, адже світова спільнота все ще вважає цю територію українською. Експерт упевнений, що не існує до

Е

К

Л

А

М

А

»

кументів, які могли б українським військовим заборонити проведен ня навчань. «Якщо росіяни ніяк не будуть цьому перешкоджати, вони втрачають свій суверенітет над Кримом, як вони вважають», – пе реконаний експерт. При тому, на думку Арестовича, якщо російська сторона буде перешкоджати діям українських військових, це буде не гативно сприйнято світовою гро мадськістю. ■


ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

■ Проблема

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

5

ОВИНИ / Україна

Фото із сайту www.nvip.com.ua

У ЧОРНОБИЛ ВСТАНОВИЛИ НАЙБ ЛЬШУ РУХОМУ КОНСТРУКЦ Ю Унікальний об’єкт заввишки 110 метрів, шириною 257 і довжиною 164 метри має захищати від радіації протягом наступних 100 років. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відкриття захисної конструкції. «Це унікальна споруда, задля будівництва якої свої зу% силля разом з Україною об’єднали 28 країн–донорів. Нехай сьогодні весь світ бачить, що може Україна і світ, коли об’єднаються. Як ми здатні захистити світ від ядерно% го забруднення і ядерної загрози. Було б дуже добре, якби ми і далі тримали цю міцну солідарність в ім’я миру», – заявив глава держави.

ЛУЦЕНКО П ШОВ НА КОНФЛ КТ

З РАДОЮ

«Ми просимо допомогти з приміщенням!».

«ÑÂ²Ò ÄËß Ä²ÒÅÉ» ÏÎÒÐÅÁÓª Á²ËÜØÎÃΠѲÒÓ Маленький інвалід у сім’ї – біда для рідних і проблема для суспільства. Адже для того, щоб така дитина була адаптована у середовище і почувала себе у ньому більш!менш комфортно, потрібно створити для цього ряд умов. Чи скрізь так є? Роксолана ВИШНЕВИЧ

Нововолинську проживає 203 дітей%інвалідів віком до 18 років. Частина з них відвідує дошкільні навчальні заклади і школи, частина проходить соціальну реабілітацію. А є такі, котрі потребують навчання і догляду вдо% ма. За інформацією головного спеціаліста управління освіти міськ% виконкому Світлани Грицюк, у п’яти дошкільних навчальних закладах комбінованого типу міста функціонує вісім спеціальних груп для дітей із порушенням мовлення, з якими про% водять корекційно–розвивальні за% няття. Консультацію можуть отрима% ти і ті сім’ї, чиї діти не відвідують са% док. В інших чотирьох дошкільних навчальних закладах теж працюють учителі–логопеди, які консультують дітей із мовленнєвими вадами. Найближчим часом на базі садочка №9 планують відкрити спеціальну групу для дітей із порушенням опор% но–рухового апарату. При школах діють логопедичні пункти. У шах% тарському місті, як відомо, функціонує також спеціальна загаль% ноосвітня школа І–ІІ ступенів №9 Во% линської обласної ради, де навча% ються діти%інваліди. Послуги з ре% абілітації та лікування таких дітей на%

У

дають також у Нововолинській міській лікарні. Разом із тим два роки тому у місті розпочала діяльність громадська ор% ганізація «Світ для дітей», яка згурту% вала більше 30 сімей, котрі мають ма% лят із особливими потребами. Аби

мається, вважають, що цього замало, і необхідно покращити умови для робо% ти. І не тільки збільшити площі, а й навіть створити спеціальний центр. Таку вимогу вони поставили перед міською владою, заручившись підтримкою окремих депутатів міської ради та громадських активістів. З такою позицією не зовсім погод% жується перший заступник міського голови Андрій Сторонський, вважаю% чи, що в Нововолинську робиться не%

«

² âñ³ ìàþòü áóòè çàö³êàâëåí³, àáè öÿ êàòåãîð³ÿ îáåçäîëåíèõ ä³òåé íå áóëà îáä³ëåíà óâàãîþ, â³ä÷óâàëà óâàãó é òóðáîòó.

об’єднати зусилля у роботі з цією кате% горією неповнолітніх, у Новово% линській міській раді відбувся круглий стіл, ініційований керівником згаданої громадської організації Оленою То% карєвою. Зібралися представники міської влади, депутати, батьки дітей% інвалідів. Розповідаючи про щоденні будні, Олена Токарєва загострила увагу на тому, що на шляху до повноцінного функціонування їхня громадська ор% ганізація стикається з проблемами. Одна з найсуттєвіших — це брак місця для занять з дітьми–інвалідами. Наразі вони проводяться в одній аудиторії Нововолинського навчально–науково% го інституту економіки та менеджмен% ту ТНЕУ, у виділенні якої посприяла міська влада. Однак, працівники «Світу для дітей» та батьки тих, хто там зай%

»

мало для надання необхідних послуг дітям%інвалідам. Окрім того, ре% абілітаційні центри, як правило, ство% рюються у великих містах, і для їх функціонування існує ряд вимог і потрібні немалі кошти. Тому наразі пи% тання залишається відкритим… Однак у будь%якому випадку шляхи порозуміння тим, хто причетний до важливої і такої потрібної у нинішній час справи, шукати потрібно. І всі ма% ють бути зацікавлені, аби ця категорія обездолених дітей не була обділена увагою, відчувала увагу й турботу. Аби досягнути такої мети й не дати розгор% нутися конфлікту навколо цього склад% ного питання, і було вирішено створи% ти робочу групу з представників усіх зацікавлених осіб, яка детально вив% чить ситуацію і з’ясує, яку саме допо% могу потребують діти%інваліди. ■

Ç 2017 ÐÎÊÓ ÏÅÐÅÕÎÄÈÌÎ ÍÀ ÍÀÊÎÏÈ×ÓÂÀËÜÍÓ ÏÅÍѲÉÍÓ ÑÈÑÒÅÌÓ Ірина ПАСІЧНИК

і кошти акумулюються на індивідуальному рахунку, скористатися яким можна буде лише після виходу на пенсію. Іншого виходу у нашої дер%

Ц

ГО «Розвиток української молоді» заявила, що військо% ва прокуратура розпочала розслідування щодо недбалого ставлення до військової служби народного депутата. Як зазначає представник організації Євген Господінюк, заяву організації зареєстровано військовою прокуратурою, а це передбачає досудове розслідування справи.

ОСНОВНА МАСА У ПАРЛАМЕНТ … В ДМОВЧУЄТЬСЯ Верховна Рада перетворилася на форум для передви% борної агітації, а деякі нардепи демонструють абсолютне домінування за кількістю виступів. Так, одноосібний лідер за цим показником – Олег Ляшко, який 637 разів брав сло% во на пленарних засіданнях парламенту. Другим у рейтин% гу є позафракційний Юрій Левченко, який виступав 354 ра% зи. Як зазначають експерти, тільки п’ята частина народних обранців регулярно бере участь в обговореннях питань по% рядку денного і має більше 50 виголошених промов. Се% редній показник виступів депутата протягом двох років – 15 (з місця і/або з трибуни).

Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гри% невич. «За кількістю обмінів Німеччина – на другому місці після Польщі, крім того, у нас багато спільних проектів – за участю трьох країн», – каже Гриневич. Очільниця освітньо% го відомства також додала, що наші учні прагнуть вивчати німецьку мову – вона є другою за обсягом вивчення в ук% раїнських школах після англійської мови, а 52% школярів вибирають її як другу іноземну. За даними Центру міжна% родних програм, у Польщі зараз навчається 23 329 наших співвітчизників, у Німеччині – 9 124.

ЗАБОРОНИВ МАЙДАН —

ПРИКУПИВ ЯХТУ Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін, який 30 листопада 2013 року виніс рішення про заборону мирних зібрань у центрі столиці, пояснює придбання французької вітрильної яхти Beneteau OC 37 вартістю близько 100 тисяч доларів бажанням дружини по% чати бізнес. «Набирали популярності прогулянки по Дніпру, і вона мала такий намір», – прокоментував він. Плавзасіб купили 14 березня 2014 року, тобто через два з половиною тижні після втечі Віктора Януковича з країни. Експерти ж запевняють, що така яхта для прогулянок на% шими ріками не підходить. Згідно з декларацією, Богдан Санін живе на зарплату та матеріальну допомогу від дер% жави. У 2014–му його дохід становив 184 тисячі гривень, у 2015–му – 144 тисячі у національній валюті.

■ Цитатник

жави, де на 10 мільйонів тих, хто сплачує внески до Пенсійного фонду, припадає 12,5 мільйона тих, хто отримує виплати з нього, – немає. За останні 20 років через високу смертність і потужну еміграцію країна втратила майже 10 мільйонів населення. У 2014–му кількість пенсіонерів уперше перевищила число пра% цюючих, а цьогоріч вона становить уже 29% усього населення України. ■

«

Ó 2014-ìó ê³ëüê³ñòü ïåíñ³îíåð³â óïåðøå ïåðåâèùèëà ÷èñëî ïðàöþþ÷èõ.

НАД Ю САВЧЕНКО ЗВИНУВАЧУЮТЬ У В ЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНАХ

НАЙБ ЛЬШЕ НАШИХ СТУДЕНТ В – У ПОЛЬЩ Н МЕЧЧИН

■ Зверніть увагу!

Це означає, що кожен українець, молодший 35 років, починає відраховувати частину своєї зарплати на майбутню старість

Генпрокурор відмовився передати регламентному комітету протоколи допитів у справі народного депутата Вадима Новинського. «Депутати — не судді. Регламентний комітет повинен лише встановити наявність кримінального провадження, воно є, статус певних осіб у процесі. Ми навіть пояснили докази, які є у справі. Але давати їм прото% коли допитів я не лише не буду, я не маю права. З мого пог% ляду, депутати повинні прийняти одне рішення – направи% ти подання до Верховної Ради і дозволити Новинському бути в такому статусі на суді», – сказав він. Вимогу депу% татів Юрій Луценко назвав абсурдною і дорікнув, що як тільки є справа з багатим депутатом, з’являється сильне бажання почитати протоколи.

»

Éîæåô ÑÀÁÎ, åêñ-òðåíåð êè¿âñüêîãî «Äèíàìî» ³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, íå ðàäèòü Àíàòîë³þ Òèìîùóêó, ÿêèé çàâåðøèâ êàð’ºðó ôóòáîë³ñòà, ïðàöþâàòè òðåíåðîì ó Ðîñ³¿:

«

Якщо він вибере «Зеніт», то я не схвалю його рішення. Я б хотів, щоб він працював на благо українського футболу, а не на країну, яка вбиває наших земляків. Не уявляю, щоби хлопець із Волині трудився в Росії.

»

(За повідомленнями інтернет%сайтів «Українська правда», «Кореспондент», «ГПУ», «Експрес», «Високий Замок»).

Більше новин — на сайті volyn.com.ua


6

«Волинь"нова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

ОВИНИ / Волинь

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

■ Прес–клуб Фото Олександра ФІЛЮКА.

ПІДРОБОК СТАНЕ БІЛЬШЕ Оперативники та слідчі головного уп равління Державної фіскальної служби у Волинській області в рамках криміналь ного провадження провели обшуки у приміщеннях, які належать жительці се лища Заболоття Ратнівського району Любов ГАРАНІНА

торговому павільйоні та житловому будинку виявили та вилучили 1500 пляшок різних об’ємів фальсифікованої алкогольної про дукції з марками акцизного податку з ознаками підробки. Горілка мала етикетки відомих українсь ких виробників. Орієнтовна вартість вилученого сурогату — приблизно 120 тисяч гривень. Податкова міліція Волині нагадує, що з 2 грудня поточного року мінімальна вартість пляшки горілки становитиме 69,78 гривні. Тож представники «тіньового» сектору частіше пропонуватимуть не якісний, але значно дешевший сурогат. У зв'язку з цим ГУ ДФС у Волинській області звертається із проханням негайно повідомляти про виявлені фак ти незаконного виготовлення чи реалізації підак цизних товарів за номерами телефону: (0332)777–102, (0332)777–137, 066–211–02–02. ■

У

А ЯЛИНКА НЕ КРАДЕНА? Минулої суботи працівники рейдової бри гади ДП «Ківерцівське лісове господар ство» поблизу села Тростянець Ківер цівського району помітили підозрілого бу са. Вирішили перевірити. Проте водій не зупинився, а навпаки набрав швидкості Світлана ДУМСЬКА

аздогнати втікачів лісоохоронцям спільно з працівниками поліції вдалося аж у Колках. Виявилося, що четверо чоловіків із сіл Горай мівка та Матейки Маневицького району «готували ся до Нового року» — бус був навантажений ялин ками. Після оформлення необхідних процесуаль них документів передано матеріали справи на розгляд правоохоронних органів, які остаточно встановлять збитки та міру покарання браконьєрам. А всім, хто купуватиме новорічне деревце, лісів ники принагідно нагадують: на ялинці чи сосні обов’язково має бути бирка або спеціальна са моклейна етикетка, що свідчить про законність її походження. ■

Н

ДОСЛІДИТИ СКЛАДНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ У СНУ імені Лесі Українки відбувся Всеук раїнський семінар на тему «Українсько польський конфлікт в роки Другої світової війни в оцінках науковців та громадсь кості: український дискурс» Максим КИРИЛЕНКО

а підсумками доповідей та дискусії прийнято звернення до Президента, Голови Верховної Ради та прем’єрміністра України. Історики запропонували розробити державну програму нау кових досліджень українськопольських взаємин періоду Другої світової війни. Також науковці хочуть створити на базі СНУ імені Лесі Українки робочу групу з фахівців у галузі історії, міжнародного пра ва, конфліктології. Вони проводитимуть польові й архівні дослідження, збиратимуть усні свідчення, шукатимуть місця масових поховань жертв кон флікту 40х років ХХ століття. ■

З

ЗЛОЧИННА ГРУПА ПІД АРЕШТОМ Співробітники головного управління Національної поліції у Волинській області в співпраці з прокуратурою затримали чо тирьох мешканців селища Цумань Ківерцівського району, котрих підозрюють у викраданні транспортних засобів Віктор ГОМОЛЬ

айстаршому з них 25 років, наймолодшому — 17, двоє інших — 24річні. За інфор мацією керівника ГУНП у Волинській області Петра Шпиги, правоохоронці провели 15 санкціо нованих обшуків за місцем проживання зловмис ників. Під час них вилучили п’ять автомобілів, чоти ри мотоцикли, два квадроцикли, 12 рам від ску терів, а також 6,7 тисячі євро з явними ознаками підробки. Затриманим обрано міру запобіжного за ходу — арешт терміном на два місяці. ■

Н

Більше новин — на сайті volyn.com.ua

Про те, як мінімізувати наслідки епідемії грипу, говорили депутати обласної ради, медики.

ÃÐÈÏ ÍÀ ÏÎÐÎDz, ÂÀÊÖÈÍÈ —  ÄÎÐÎDz За прогнозами медиків у грудні Волинь переступить епідемічний поріг. Як вберегтися від небезпечних вірусів? Чи можна робити щеплення від грипу, якщо до епідемії залишився один крок? Як запобігти важким ускладненням? Про це йшла мова на черговому засіданні прес-клубу, що є спільним проектом обласної ради та газети «Волинь-нова». Зацікавлену розмову вели: голова постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства Олександр Зінчук, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації (гор Ващенюк, депутат обласної ради Людмила Тимощук, головний лікар обласного Центру здоров'я Сергій Новосад, директор державного торгово-виробничого підприємства «Волиньфармпостач» Михайло Півнюк, головний пульмонолог управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Яковенко, заступник головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Валентина Ревуха, головний дитячий інфекціоніст обласного управління охорони здоров'я Наталія Маркова. Модератор — начальник відділу інформаційного забезпечення діяльності обласної ради Оксана Лукашук Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЩЕПЛЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЧИ ЗАРАДИ ГАЛОЧКИ? Ігор ВАЩЕНЮК: — Ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції нині не є дуже стрімким, але за прогнозами у грудні Волинь переступить епідеміч ний поріг. Відбулася колегія обласно го управління охорони здоров'я, під час якої проаналізували готовність медичних закладів до роботи в умо вах епідемії. Йшла мова про ак тивізацію профілактичних заходів, зокрема про вакцинування від грипу. Ці щеплення є не обов'язковими, а рекомендованими. Безкоштовною імунізацією забезпечуємо вихо ванців Будинку дитини, підопічних інтернатних закладів. Важливо до нести інформацію про необхідність вакцинації людям, що належать до груп ризику — тим, хто страждає від хронічних захворювань, особам по хилого віку, дітям — загалом це 250 тисяч волинян. А фактично що року у нас щеплюються від грипу всь ого 2—2,5 тисячі жителів області. Що казати про інших, якщо навіть лікарі не завжди погоджуються вакцинува тися.

— Чи є зараз в аптечній мережі достатній запас вакцин? Михайло ПІВНЮК: — У цивілізованих країнах про імунізацію від грипу починають дума

«

працівників. А вакцина ДжіСіФлю в аптечній мережі є. Олег ЯКОВЕНКО: — Оперативність процесу за купівлі вакцин — проблема, яку

Ó ñâ³ò³ ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó ïðîâîäÿòü ó âåðåñí³, à â Óêðà¿í³ ç ðîêó â ð³ê çàï³çíþºìîñÿ. Äî òîãî æ ³ íàñåëåííÿ íå óñâ³äîìëþº, íàñê³ëüêè âàæëèâî ïîäáàòè ïðî çàõèñò â³ä ãðèïó.

ти у першій половині року, коли стає відомо, які штами вірусу будуть цир кулювати в новому сезоні. Під ці прогнози подають заявки виробни кам вакцин. В Україні закупівля іму нобіологічних препаратів проходить тоді, коли інші країни вже забезпечи ли свої потреби. Першу партію ваксігрипу ми завезли в листопаді, і вона вже розійшлася, в основному — для закритих інтернатних закладів. Продавали і вроздріб. Плануємо за везти ще 700 доз ваксігрипу, на час нашої розмови ця вакцина проходить процедуру контролю в лабораторії МОЗ у Києві. Забезпечимо замов лення окремих суб'єктів госпо дарської діяльності, керівництво яких вирішило захистити від грипу своїх

»

потрібно вирішувати на рівні держа ви. У світі щеплення від грипу прово дять у вересні, а в Україні з року в рік запізнюємося. До того ж і населення не усвідомлює, наскільки важливо подбати про захист від грипу. — А чим би ви переконали во линян, що вакцинуватися необ хідно? Олег ЯКОВЕНКО: — Я — батько двох дітей, і я по турбувався, щоб вони були щеплені від грипу. Найкращий спосіб переко нати інших — власний приклад. Про це мають пам'ятати сімейні лікарі. Прикро, що є випадки, коли у анти вакцинальній кампанії беруть участь медичні працівники. Закінчення на с.7

Ëèøå 10–15% îíêîõâîðèõ â Óêðà¿í³ çàáåçïå÷åí³ äåðæàâíèì ë³êóâàííÿì. На сьогодні у світі немає жодної цивілізованої країни, де такі люди лікуються за власний кошт, — повідомив Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. За його словами, діагноз «рак» в Україні щороку встановлюють приблизно 150 тисячам осіб.


www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

7

■ За сигналом читачів

Ігор ВАЩЕНЮК.

Олександр ЗІНЧУК.

Наталія МАРКОВА.

Сергій НОВОСАД.

Закінчення. Початок на с. 6 Людмила ТИМОЩУК: — Зізнаюсь, я сама ще не зробила щеплення від грипу, бо у вересні–жовтні не було вакцин. А зараз, коли їх завезуть, варто подумати, чи встигне за кілька днів до епідемії виробитися відповідний захист? Хто не зміг вакцинуватися, повинен серйоз# но задуматися над неспе# цифічною профілактикою: не# обхідно вести здоровий спосіб життя, уникати місць масового скупчення людей, дотримувати# ся санітарно–гігієнічних вимог. Щоб захистити дітей, важливо вчасно оголосити карантин у школах, не чекаючи, поки 50 відсотків учнів захворіє. Олександр ЗІНЧУК: — Чому пізно поставляють вакцини? Причина в тому, що вітчизняне виробництво фарма# цевтичних засобів у нас належ# ним чином не розвивається. Як# би ті кошти, які йдуть на за# купівлю вакцин, інвестувати у їхнє виробництво, то можна було б вчасно забезпечувати ук# раїнців імунобіологічними пре# паратами, оперативно проводи# ти щеплення. В Європі страхо# вий агент відстежує, чи пройшла людина вакцинацію. Якщо від# мовилася це зробити, то лікува# тиме ускладнення вірусних за# хворювань за власний кошт. Такі економічні важелі допомагають у профілактиці грипу. Сергій НОВОСАД: — Центр здоров'я організу# вав соціальну рекламу на теле# баченні і радіо, у громадських місцях, щоб донести людям інформацію про те, як можна за# хиститися від грипу. Велика відповідальність і на лікарях пер# винної ланки. З одного боку, го# воримо, що в Україну вакцин за# возиться мало (з початку нинішнього епідсезону — всьо# го 150 тисяч доз), з іншого — не відомо, чи буде на них попит. У США вакцинується більше 50 відсотків усього населення, а з груп ризику — понад 80. У нас щеплення від грипу робить мен#

Михайло ПІВНЮК.

Валентина РЕВУХА.

ше 0,5 відсотка населення. На Волині — 0,2 відсотка. А вакци# нація — це єдиний спосіб за# побігти ускладненням грипу. Навіть якщо вірус вас не обмине, захворювання пройде у легкій формі. НЕДУГА, УСКЛАДНЕНА БЕЗГРОШІВ'ЯМ Ігор ВАЩЕНЮК: — Ставиться вимога, щоб кожна центральна районна лікарня придбала противірусні препарати таміфлю, реленза, необхідні для пацієнтів з гри# пом. Обласна інфекційна, об# ласна клінічна і обласна дитяча лікарні будуть забезпечені до# роговартісними антибіотиками для лікування пневмоній з важ#

«

Людмила ТИМОЩУК.

Олег ЯКОВЕНКО.

ня. Нема змоги забезпечити сімейних лікарів тестами на всі випадки захворювань. Один коштує до 200 гривень. Тестува# ти всіх — викидати гроші на вітер. Сергій НОВОСАД: — Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я експрес–тести вико# ристовують, якщо є підозра на грип у дітей до 5 років, вагітних, людей, які перебувають у ре# анімаціях з дихальною недос# татністю, померлих. Усім іншим діагноз ставлять клінічно. Олег ЯКОВЕНКО: — На жаль, без реформу# вання галузі охорони здоров'я, запровадження страхової меди# цини неможливо при обмежено#

 îáëàñí³é ³íôåêö³éí³é ë³êàðí³ çàðàç çàëèøèâñÿ âñüîãî îäèí ñïðàâíèé àïàðàò øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü. Âêðàé íåîáõ³äíî äîêóïèòè õî÷à á ùå îäèí. Ö³íà ïèòàííÿ ïðèáëèçíî 80 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ким перебігом за кошти облас# ного бюджету. Усім необхідним лікувальні заклади забезпечені не гірше, ніж минулого року. Потрібно розмежувати зони відповідальності: за що від# повідає обласний бюджет, а за що — місцеві. У районах теж не повинні забувати про небезпеку грипу. У наступному бюджетно# му році необхідно передбачити кошти для оновлення дихальної апаратури, деякого іншого об# ладнання для палат інтенсивної терапії. Наприклад, у Лока# чинській центральній районній лікарні нема змоги лікувати хво# рих з важкими ускладненнями грипу, тому їх доведеться госпіталізовувати в обласну інфекційну лікарню. — Чи забезпечені сімейні лікарі експрес–тестами для діагностики грипу, чи став лять діагноз «на око»? Ігор ВАЩЕНЮК: — Діагноз ставлять на основі клінічного перебігу захворюван#

»

му фінансуванні поліпшити ма# теріальну базу, забезпечити пацієнтів лікувальними засоба# ми. Але прагнути до цього потрібно. Нещодавно на колегії управління охорони здоров'я головні спеціалісти розробили план невідкладних заходів на період епідемії грипу, від# працьовані чіткі алгоритми дій на кожному етапі надання допо# моги згідно з медичними прото# колами. Торік від ускладнень грипу померло 10 волинян. Після того, як на початку лютого була проведена широка нарада за участю медиків і керівників області, як цю проблему взяла влада під контроль, а лікарі ак# тивізували просвітницьку робо# ту, ситуацію вдалося змінити на краще. Стало менше пацієнтів, які потребували допомоги у ре# анімаційних відділеннях. За хворого несе відповідальність лікар, коли з пацієнтом біда — ніхто не цікавиться, чи маєш ти все необхідне. Тому ми по#

винні працювати на виперед# ження. Олександр ЗІНЧУК: —Як голову профільної комісії, мене особливо непокоїть те, що в обласній інфекційній лікарні зараз залишився всього один справний апарат штучної вентиляції легень. Вкрай не# обхідно докупити хоча б ще один. Ціна питання приблизно 80 тисяч гривень. Думаю, на черговому засіданні нашої комісії обов'язково розглянемо цю проблему. ПІДЧЕПИЛИ ВІРУС, ЩО РОБИТИ? — Відомо, що люди, які відчули симптоми ГРВІ чи гри пу, повинні викликати сімей ного лікаря. Але часто буває, що хворі відразу телефонують на «швидку». Чи забезпечені бригади екстреної медичної допомоги лікарськими засо бами, пальним, щоб обслуго вувати виклики в період епідемії? Валентина РЕВУХА: — Так, на номер «103» часто телефонують люди, в яких рапто# во підвищується температура тіла, коли підозрюють усклад# нення, скажімо, з'являється за# дишка, хворий непритомніє чи в нього починаються судоми. Такі виклики приймає диспетчер і пе# редає бригадам екстреної ме# дичної допомоги, які мають приїхати у місті через 10 хвилин, у сільській місцевості — через 20. Але коли надходять скарги, що в людини нежить, кашель, бо# лить голова, то такі виклики пе# реадресовуємо пунктам невід# кладної медичної допомоги при поліклініках у Луцьку або на пер# винну медико–санітарну службу в районах. Звичайно, якщо є вільні бригади, то обслуговуємо і хворих з ГРВІ. Але пріоритет на# даємо тим, у кого — серйозніші загрози. Це передбачено норма# тивними документами, які регла# ментують роботу Центру екстре# ної медичної допомоги. Наші бригади забезпечені лікарськи# ми засобами, необхідною апара# турою. З пальним, а особливо з оновленням парку автомобілів є чималі проблеми. Олександр ЗІНЧУК: — Одна машина для екстре# ної медичної допомоги коштує три мільйони гривень. Таких гро# шей у бюджеті нема. Єдиний вихід — залучати благодійні фон# ди, купувати вживані авто в Німеччині. Зрештою, варто було б оголосити збір коштів у во# линській громаді, скинулися б усі по 10 гривень — і був би новий автомобіль. — Іноді важко зрозуміти: нездужаєш через вірусне за хворювання чи внаслідок за студи. Порадьте, як зорієнту ватися у такій ситуації. Наталія МАРКОВА: — Грип — інфекційне захво# рювання, яке має гострий поча# ток. Якщо ви точно можете ска# зати, коли відчули різке по# гіршення самопочуття, раптово «підскочила» температура, тур# бує біль у м'язах, головний біль — це грип. Захворювання розвивається стрімко, почи# нається не з катаральних проявів (кашлю, нежиті), ці симптоми з'являються на другий–третій день.

120 ãðèâåíü äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè àá³òóð³ºíòàì, ùîá ïðîéòè ïðîáíå ÇÍÎ ó 2017 ðîö³. Український та регіональні центри оцінювання якості освіти пропонують випускникам перевірити свої знання 1 та 8 квітня 2017го, але зареєструватися для участі потрібно з 10 до 31 січня 2017 року.

— У 2009 році моя донька перехворіла на грип А(Н1N1). Чи можна сподіватися, що во на має імунітет до цього шта му грипу? Наталія МАРКОВА: — Цього епідсезону прогно# зують циркулювання трьох штамів вірусів: А(Н3N2) (Гон# конг), В (Брісбен) і А(Н1N1), відо# мий як каліфорнійський, знайо# мий нам із попередніх років. Але імунітет до нього виробився не в повній мірі, тому цей вид грипу буде становити загрозу і нинішнього епідсезону. Як відо# мо, віруси піддаються мутації, змінюються, цим і підступний грип. — На якій стадії хворий є найбільш заразним? Наталія МАРКОВА: — Золоте правило: захворів — залишайся вдома, викликай лікаря. Щонайменше п'ять днів треба дотримуватися постільно# го режиму, щоб не піддавати ри# зику і власне здоров'я, і здоров’я оточуючих. — Чи були цього епідсезо ну випадки грипу з ускладнен ням? І чи готова обласна інфекційна лікарня прийняти всіх хворих із важкими форма ми грипу в період епідемії? Наталія МАРКОВА: — Навіть у 2009–му, коли за# недужало на грип дуже багато людей, ми госпіталізовували всіх особливо важких пацієнтів з районів, дітей. Були розгорнуті додаткові ліжка і в інших ліку# вальних закладах. І цього року є план дій на такий випадок. Зараз наплив хворих до нас з усклад# неннями ГРВІ дещо нижчий, ніж був торік. У дітей і дорослих з важкими формами вірусних інфекцій беремо зразки ма# теріалів, відправляємо у лабора# торію. Вірусу грипу досі не вияв# ляли. — Не секрет, що люди бо яться їхати в інфекційну лікар ню, побутує думка: лікуючи грип, там можна ще чимось заразитися. Наталія МАРКОВА: — Жодної загрози у нашій лікарні ні для кого нема, спеціалісти досвідчені, знаючі. А умови, звичайно, далекі від іде# альних, палати потребують ре# монту. Людмила ТИМОЩУК: — В інфекційній лікарні по# винні бути відповідні санітар# но–гігієнічні умови. На це не# обхідно знайти кошти. Та й інфекційні відділення районних лікарень далекі від вимог. Над цим необхідно працювати. — Найзагрозливіше усклад нення грипу — пневмонія. Які симптоми мають насторожи ти? Олег ЯКОВЕНКО: — Ми розрізняємо три типи грип–пневмонії: класична — ві# русна пневмонія, яка виникає у перші дві–три доби з початку за хворювання і проявляється за# дишкою, падінням тиску, пору# шенням свідомості, ознаками ди# хальної недостатності; вірусно# бактеріальна, яка розвивається наприкінці першого тижня з по# чатку нездужання; бактеріальна, яка виникає через два–три тижні після того, як людина перенесла грип. Особливу пильність треба проявляти, якщо захворіли діти, вагітні, люди, старші 65 років. ■

Íà 30% â³äáóäåòüñÿ ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ìåäïðàö³âíèê³â ç 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó. Крім того, на 2 мільярди гривень збільшать видатки на закупівлю ліків. Таке рішення прийняв уряд.


8

«Волинь!нова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

ОВИНИ / Волинь

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

■ Сіль землі

www.volyn.com.ua

Фото Олега ДІДИКА.

У РІВНОМУ КУРСУВАТИМЕ ДУОБУС Це — гібрид автобуса і тролейбуса, виготовлений у Білорусі Євгенія СОМОВА

ісля розмитнення в Луцьку незвичний транспо ртний засіб прибув до сусіднього обласного центру. Диво–техніка може їздити як на ди зельному пальному, так і електроенергії. Машину закупила міська влада за 7,5 мільйона гривень, щоб поліпшити перевезення пасажирів на одному з маршрутів. Після того, як дуобус пройде не обхідне тестування, він курсуватиме від спального району Рівного до кладовища «Нове». Це дасть змогу не прокладати туди тролейбусну лінію. До того ж ма шина може вмістити значно більше пасажирів, ніж зви чайний «рогатий». ■

П

ПОРЯТУНОК ПІДОСПІВ ВЧАСНО У 9поверховому житловому будинку на вулиці Кравчука в обласному центрі Волині сталася пожежа Ірина ВАРВАРУК

ешканці відчули запах диму в під’їзді й одразу зателефонували до служби порятунку 101. До місця події прибули чергові варти частини спеціальної пожежної техніки міста Луцька. З’ясувало ся, що горить двокімнатна квартира на першому по версі, а всередині є жінка. Рятувальники Володимир Лазарук, Василь Іванюк та командир відділення Віталій Черняк у складі ланки газодимозахисної служби уже за кілька хвилин її знайшли, винесли та передали бригаді медичної до помоги. Потерпіла була госпіталізована у міську клінічну лікарню з отруєнням чадним газом. Стан її — середньої важкості. Для локалізації вогню знадобилося близько 6 хви лин, а щоб остаточно його приборкати – ще чверть го дини. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок необережності господині. ■

М

БРАКОНЬЄРСЬКИХ СІТОК — 20 КІЛОМЕТРІВ На Волині знищили незаконні засоби риболовлі Олена ВОЛИНЕЦЬ

собовий склад Волиньрибоохорони, за пові домленням відомства, спільно з іншими служ бами та громадськістю за десять місяців цього року викрив 752 порушення природоохоронного зако нодавства на водоймах та ринках області. Вилучені різноманітні заборонені засоби і знаряддя лову тимча сово зберігаються на складі конфіскованого майна. Після прийняття відповідного рішення у справі їх оцінює та знищує відповідно до чинного законодав ства спеціальна комісія, до складу якої входять предс тавники рибоохорони, державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, управління де партаменту фінансів обласної державної адмініст рації, головного управління ДФС у Волинській області. Зокрема, було спалено сітки, ятері, кловні (всього 696 штук), загальна довжина яких — понад двадцять кіло метрів. ■

О

ПОКИ ПАРАФІЯНИ МОЛИЛИСЬ… У Ковелі з собору невідомий чоловік викрав 4 срібні ланцюжки вартістю майже 1,5 тисячі гривень Ольга ЯКИМЛЮК

о Ковельського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся настоятель місцевого храму. Священнослужитель розповів, що невідомий чо ловік обікрав іконну лавку. На місце події одразу ж виїхала слідчооперативна група. Поліцейські встано вили особу злодія. Ним виявився 38річний чоловік без постійного місця проживання. Вкрадені ланцюж ки були при ньому. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання відділу поліції. Речі були повернені до храму. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального ко дексу України. Санкція статті передбачає позбавлен ня волі на строк до шести років. Триває досудове розслідування. ■

Д

Більше новин — на сайті volyn.com.ua

Радіють господарі такому поповненню — аж троє теляток.

ÁÎà ÏÎÁËÀÃÎÑËÎÂÈ ¯Õ 7 IJÒÜÌÈ ² 22 ÂÍÓÊÀÌÈ У відрядження в село Волиця–Дружкопільська Горохівського району покликав телефонний дзвінок від колишнього сільського голови Журавників Володимира Цикмана, який повідомив: «У нас сенсація! На господарстві моїх сусідів Анатолія та Зої Зімохів корова отелилася трійнею! Скільки тримаю худобу, такого дива ще не бачив!» Пізніше спеціалісти підтвердили, що в тваринництві подібне і справді трапляється дуже рідко. Тож не дивно, що ветлікар, до якого Зоя Микитівна звернулася за порадою щодо догляду трьох телят, сприйняв її запитання як першоквітневий жарт Олег ДІДИК

«ЯК НАМ СКОРОЧУВАТИ ХАЗЯЙСТВО, ЯКЩО ВОНО УВЕСЬ ЧАС ПРИМНОЖУЄТЬСЯ?» Особисте селянське господарство трудолюбивих Анатолія Михайловича й Зої Микитівни Зімохів доволі велике. Крім корови, яка здивувала трьома телятами, тримають ще дві, пару коней, лоша, се меро свиней, птицю. Наробитися на такій «фермі» треба чимало, тож трудяться від світанку до пізнього вечора. А ще Ана толій Зімоха, незважаючи на пенсійний вік, працює заготівельником молока. Мати–героїня Зоя Микитівна разом із чоловіком дали життя та вивели у люди семеро дітей, а ті, своєю чергою, подару вали їм аж двадцять два внуки! І ще двоє, як мовили з радістю дідусь і бабуся, в до розі. Майже половина великої родини Зімохів живе в Америці. Восьмеро діток у найстаршого сина Олександра та його дружини Любові, котра теж походить з багатодітної сім’ї з села Карпилівка Ківерцівського району. Про цю родину, в якій виховувалося аж 18 дітей, свого часу розповідала «Волинь–нова». Сімейство другого сина Олега теж оселилося за океаном. Обоє братів доб ре влаштувалися, мають хорошу роботу, тож в один голос просять батьків: «Мамо, тату, скорочуйте хазяйство. Ви і так нат рудилися за своє життя. А ми будемо вам допомагати». На це Зоя Микитівна мо вить: «Як же, мої дорогі діти, нам із бать ком скорочувати хазяйство, якщо воно так примножується!» Ще двоє синів Зімохів одружені і жи вуть в Україні, крім Мирослава, який, як пожартувала Зоя Микитівна, ще збирає гроші на весілля. Володимир із сім’єю, в якій зростають семеро дітей, мешкає в селі Рованці Луцького району. Найближ че до батьків – у Горохові – Анатолій з дружиною і двома внуками. Заміжні та кож обидві дочки Зімохів – Юлія та Лілія, вже пізнали радість материнства, зігріва ють своїх діток теплом і любов’ю, в яких

Батьки і діти — світлина з сімейного фотоальбому.

колись самі зростали в батьківському домі. — Дякуємо Богові, що хорошими й трудолюбивими виросли наші діти, що в них благополучно склалося життя. Хоча й добряче ми з чоловіком набідувалися спочатку, коли переїхали з Луцька у Во лицю–Дружкопільську, в стареньку батьківську хату мого чоловіка. Який важ кий час був! Допомагав стати на ноги го лова колгоспу, світлої пам'яті Микола

«

байтери в 16–17 років, – згадувала Зоя Микитівна. – Вони були з одного села. Повернувшись додому, поженилися, добре господарювали. Діда й батька в усій окрузі називали професорами бджільництва. Їхня любов до пасіки пере далася й мені. — А знайшли одне одного ми за ого лошенням, – пожартувала Зоя Ми китівна. – Прочитала в газеті і поїхала в місто Попасна Луганської області навча

ijäà é áàòüêà â óñ³é îêðóç³ íàçèâàëè ïðîôåñîðàìè áäæ³ëüíèöòâà. ¯õíÿ ëþáîâ äî ïàñ³êè ïåðåäàëàñÿ é ìåí³.

Прокопович Паляничка. Довідавшись, що я раніше заочно закінчила школу бджільництва, запросив працювати на пасіці. Анатолій трудився трактористом, комбайнером. Із часом збудували нову хату, маємо тепер хліб і до хліба. Послав би лиш Бог здоров’я, – розповідала ма ти–героїня й, змахнувши сльозу, додала: – Найбільше напереживалися за нашу доньку Лілю. Хоча вона інвалід, змалечку хворіє на ДЦП, але заміж вийшла. Ліля та її Андрій дуже радіють своєму янголятку – дворічній Ангеліні. Дівчинка росте здо ровенькою, розумненькою. Бог чує наші молитви й дає благословення, так, як дав мені, коли 35 років тому лікарі поставили страшний діагноз. Та, слава Богу, після цього я народила ще трьох дітей, а цьо горіч зустріла 60ліття. ЇХНЬОЇ ГОСТИННОСТІ ТА ЩЕДРОГО СТОЛУ ВИСТАЧИТЬ НА ВСІХ Зоя Микитівна і Анатолій Михайло вич – глибоко віруючі люди, християни віри євангельської–п’ятидесятники. Під час нашої зустрічі вони часто згадували Бога, дякували Йому. — Мої батьки Параска Дем’янівна та Микита Матвійович ще неповнолітніми прийняли водне хрещення на Одері в Німеччині, куди були вивезені як остар

»

тися в залізничному технікумі. Там поз найомилася з Анатолієм, поженилися, починали трудовий шлях. На Волинь, до Луцька, подружжя Зімохів переїхало тоді, коли почали хворіти батьки Анатолія Михайловича. Зоя Микитівна більше 30 років працюва ла оператором залізничної станції в об ласному центрі. Її чоловік пішов у брига дири заводу синтетичних шкір, щоб одержати квартиру. Мами пана Анатолія не стало в 57 років – підірвала здоров’я робота на протруюванні зерна, а слідом за нею відійшов у Вічність і батько Михай ло Васильович, інвалід війни. Господарі цього затишного дому у розмові не могли обминути тему війни на Сході України, яка забрала стільки моло дих життів, та напряму торкнулася їхньої родини. Сестра Зої Микитівни Лідія з чо ловіком Василем переїхали на Волинь із Ровеньок Луганської області, залишив ши там все майно. Тепер за підтримки родичів починають життя з чистого арку ша в Західній Україні. А загалом, коли до Зімохів приїжджають діти та внуки, в хаті збирається чоловік двадцять. Як мовила Зоя Микитівна і Анатолій Михайлович, для них – це велика радість, бо їхньої гос тинності та щедрого столу вистачить на всіх. Був би лиш мир та спокій у рідній Ук раїні. ■


ГОЛОС НАРОДУ

www.volyn.com.ua

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

9

■ А ви як думаєте?

«

ß áè òðîõè ïî-³íøîìó ïîñòàâèâ çàïèòàííÿ: ÷è âèãðàëà óêðà¿íñüêà âëàäà ó ïðîòèñòîÿíí³ ç ðîñ³éñüêèì ßíóêîâè÷åì? ßê íà ìåíå, âîíà ïðîãðàëà, áî ó êåð³âíèöòâà, î÷åâèäíî, íåìຠì³çê³â. ²ç çëî÷èíöÿìè íå ìîæå áóòè æîäíèõ ïðÿìèõ åô³ð³â ³ äîïèò³â ó ÿêîñò³ ñâ³äêà!

»

«Ùîá íå êàçàâ ßíóêîâè÷ — â³í ³ â Ðîñ³¿ óæå äîâ³÷íèé â’ÿçåíü òà áîÿãóç, ÿêîìó æèòè â ñòðàõó äî ñìåðò³…» Виграв чи програв «рускій мір» від прямих ефірів із Росії експрезидентавтікача? Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ, екс–заступник голови СБУ, генераллейтенант (м. Київ): — Я би трохи по–іншо му поставив запитання: чи виграла українська влада у протистоянні з російським Януковичем? Як на мене, вона програ ла, бо у керівництва, очевидно, немає мізків. Із злочинцями не може бути жодних прямих ефірів і допитів у якості свідка! У справі Майдану Янукович уже давно мав би проходити як обвинуваче ний. Але в українських верхах явно існує сильний вплив російських еле ментів, діють домовленості попередніх років. Тому увага має бути прикута не до «руского міра», а до кримінальних злочинів і конкретних персон. Щодо «руского міра» — він використовує Яну ковича, як цапа–відбувайла. Якби йшлося про серйозного очільника ре ваншу Росії в Україні, ним скоріше міг би бути Микола Азаров, котрий створив у РФ якийсь «комітет порятунку», що теж не обійшлося без сприяння спецс лужб. Тарас ЧОРНОВІЛ, політолог, народний депутат України ІІІ–VI скликань (м. Київ): — Не думаю, що він виграв. Ті виступи тільки зашкодили, бо в них дуже багато маразматичних ре чей. Все таки у нас гро мадськість більш менш обізнана. Тому «рускій мір» отримав певний мінус і це погіршило сприйняття його ідей. Однак у комплексі поки що він перемагає — наскільки активно розкручують цю тему і вона знаходить вдячних слухачів. Мов ляв, якби був Янукович, то було б краще і не було б війни, Крим залишився б наш, долар був би по 5 гривень і так далі. Це починають активно обговорю вати, причому вміло використовують некритичних українців, для яких будь–яка влада — завжди ворог. Грають на тому, що українці через свою опо зиційність готові проковтнути, що завгодно. Тому поки «рускій мір» пере магає, і випадок з Януковичем йому пішов не на користь.

Анна БЕЗУЛИК, журналістка (м. Київ): — Не дивилася тих ефірів, бо мені не цікаві і не потрібні привиди з ми нулого. Можливо, суто технологічно «рускій мір» і виграв. Але в кінцевому результаті запах нафталіну ще нікому не допомагав. Олександр ГУЧ, сільський голова (с. Дерно Ківерцівського району): — Позитивним у цій історії є те, що Януковичу бодай висунули підозру. А час покаже: піар–акція це чи намагання встановити справед ливість. Звісно, прокуратура мала б зреагувати швидше. У нас чомусь зло чини проти Євромайдану розслідують ся з кінця листопада і до початку груд ня, а далі все знову стихає. Мене теж багато разів допитували у Києві і в Луцьку як учасника і свідка рево люційних подій. Це більше було схоже на формальність, аніж на пошуки прав ди. Сергій МЕРЧУК, керівник управління патрульної поліції Рівного (м. Рівне): — Звичайно, є чимало охочих використати здо бутки революції та маніпу лювати її ідеями. Є багато запитань до того, де і як проводився допит. Поки що я не почув від Янукови ча нічого нового, однак важливо, що є прогрес у справі. Не маємо забувати про покарання головних винуватців розстрілу. На все свій час. Майя МОСКВИЧ, боєць полку поліції особливого призначення «Миротворець» (м. Луцьк): — Важко сказати, чи отримують зараз якісь бо нуси прихильники Путіна від того, що Януковича допитують онлайн із Росії. Але ці допити — всього лише робочий

процес, необхідний для того, щоб зрештою Янукович сидів за ґратами. Артем ЗАПОТОЦЬКИЙ, учасник Революції гідності, удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня (м. Луцьк): — Програв, судячи з того, що довелося почути на поставлені запитання від Віктора Януковича. Він, по суті, уни кав прямих відповідей — було багато «не пам’ятаю», «не знаю»… Одне сло во, старався себе вигородити, скинув ши вину на силові структури. Але го ловне для нас, звичайно, щоб були та ки покарані ті, хто забрав життя героїв Небесної сотні. І це буде. Я вірю. Хоч не беруся говорити про якийсь термін. Може, роки пройдуть. Володимир БОНДАР, депутат Волинської обласної ради (м. Луцьк): — Важко сказати — виграв чи програв. Я вва жаю, що виграло українсь ке правосуддя. Віктору Януковичу пред’явлено підозру, і за статусом він більше не свідок, а особа, якій висунуто звинувачення. Це серйозний прорив нашого правосуддя. Рано чи пізно підозра переросте у конкретний вирок для нього, його поплічників і представників його режи му. Я не знаю ідеології «руского міра» і не хочу знати. Але я знаю, що таке ук раїнський світ, українська демократія і утвердження ідеалів розвитку ук раїнського суспільства. І впевнений – це серйозних крок назустріч цим ідеа лам. Богдан ШИБА, луцький міський голова 2006–2010 років (м. Луцьк): — Вважаю, що цей до пит ніяк не повпливав на «рускій мір» — він не ви грав і не програв. Бо Віктор Янукович настільки дрібна маріонетка, що він просто піщинка у цьому «рускому мірі». Він переоцінює себе, вважаючи, що чогось вартий.

Ïîíàä 571 ì³ëüéîí ãðèâåíü ïåðåðàõóâàëà äåðæàâà íà ë³êóâàííÿ óêðà¿íö³â çà êîðäîíîì çà ø³ñòü ðîê³â. З 2010го було профінансовано лікування 317 осіб, у тому числі 148 дітей. Нині медичної допомоги іноземних фахівців потребують 33 українці.

Віталій ТАРАСЮК, учасник АТО, інвалід війни ІІ групи (с. СамариОріхові Ратнівського району): — Я думаю, що виграв. Такий висновок напрошу вався, коли дивився і ук раїнські, і російські канали та порівню вав, як наше телебачення показує до пит Януковича, а як — російське. Голов не, як кажуть, не приготувати, а вміти подати. А москалі вигідно для себе по дали те, що відбувалося в прямому ефірі, — так, щоб це пішло на користь Януковичу. І, мабуть, тішаться з цього. Януковича допитували як свідка — це абсурд, бо він мав би проходити у справі як обвинувачений. Олеся КОВАЛЬЧУК, заслужений вчитель України (с. Жидичин Ківерцівського району): — Хочеться вірити, що програв. При всьому ба жанні бачити у Януковичеві свого ангела–охоронця, мислячі «рускоміровці» не могли не за уважити криводушності у його пояснен нях про причетність до кровопролиття на Майдані. Звичка заперечувати прав ду проявилася навіть попри ретельну підготовку. Зокрема, у тих контрверсіях щодо його миролюбних поглядів на Майдан і водночас докорів самому собі, що не зумів увести війська. А що вже казати про його запевнення про невивезення матеріальних статків! Мовляв, тільки ручна поклажа. Втім, майстрів ставити все догори ногами у апологетів «руского міра» вистачає, то му можна чекати від них суто протилеж ного трактування. Євгенія ЗАКРЕВСЬКА, адвокат родини героїв Небесної сотні (м. Київ): — Добре, що розсліду вання розпочалося. Суд — це єдине правильне рішен ня у цій справі. Тому що треба відповідати за кожен свій крок, кожне слово й усі злочини. Рідні героїв Небесної сотні вимагають справедливого покарання. Галина КАЖАН, заслужена артистка України (м. Луцьк): — Росія нічого не ви грала, а ще раз довела, що приховує від світу злочин ця, бо за всіма законами мала б його видати дер жаві, громадянином якої він є. Але дер жава для Януковича там, де заховані його гроші. Він говорить лише те, що його натренували казати: звинувачує Україну у порушенні закону. Та що б не казав Янукович – він і в Росії насампе ред довічний в'язень та ще й великий боягуз, якому жити в постійному страху до смерті. Бліц провели Лариса ЗАНЮК, Сергій НАУМУК, Ярослава ТИМОЩУК, Катерина ЗУБЧУК, Мирослава КОЗЮПА, Василь УЛІЦЬКИЙ. ■

Ïðîòîêîë³â íà çàãàëüíó ñóìó 27 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü âèïèñàëè íåòâåðåçèì âîä³ÿì ïîë³öåéñüê³ çà òðè ì³ñÿö³ 䳿 íîâèõ øòðàô³â. І це лише у Києві.


ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

■ Професіонали

www.volyn.com.ua

■ Резонанс Фото Олександра МОСКАЛЬЦЯ.

10

ϳâñòîë³òòÿ íà îäíîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ У

Сергій НАУМУК

У трудовій книжці 68літньої Ніни Ромашко (на фото) лише один запис — 2 серпня 1966 року во на вперше сіла за швейну машинку на тодішній Володимир Волинській фабриці. Й досі продовжує працю вати на підприємстві, з яким поріднилася. Тут її подруги, тут усе знайоме до дрібниць, тут минула молодість Тетяна АДАМОВИЧ

ї життя на швейній фабриці (нині ПАТ «Луга») — мов на долоні. Усі події, світлі й радісні, гіркі й сумні, ділила зі своїми наставниками і друзя+ ми, з якими поріднилася за бага+ то літ спільної праці. Чи є щось цікаве згадати? Пам’ятає, як 18–річною, через місяць після випускного виріши+ ла йти на роботу — у ті часи швейна фабрика вважалась од+ ним із найбільших підприємств легкої промисловості в місті. А професія швачки була її мрією ще зі шкільних літ, коли опанову+ вала кравецьку справу на уроках трудового навчання. Після війни фабрика місти+ лась у будинку навпроти авто+ станції, там трудилося 15 чо+ ловік. Шили переважно на руч+ них машинках спідню білизну для військовослужбовців, прасували її прасками з вугіллям. Пізніше був гуртожиток для працівників, а потім його знесли. На початку 60–х років у нових корпусах на тодішній вулиці Тельмана працювало три сотні чоловік, пізніше колектив налічу+ вав близько трьох тисяч осіб — сюди Ніна і влаштувалася на ро+ боту ученицею. За три місяці їй присвоїли перший розряд, а вже за рік мала вищий — третій. Пра+ цювала у дві зміни. Тоді ніхто не скаржився, а навпаки, старалися перевиконати норму, на бригаду з півсотні чоловік давали план 700 сорочок, за рік підприємство випускало їх до восьми мільйонів. Згодом відкрили швейні філіали в Устилузі і Буб+ нові Володимир–Волинського району, у Боблах і Соловичах на Турійщині, нововолинський цех, який пізніше переріс в окреме швейне виробництво, тоді також належав до Володимир–Во+

Ї

«

Îáøèâàëè âñ³ ðåñïóáë³êè òîä³øíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, à òêàíèíó îòðèìóâàëè ç 22 òåêñòèëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çàëåäâå íå ùîäíÿ íà ôàáðè÷íîìó ïîäâ³ð’¿ âèøèêîâóâàëèñü ó ÷åðãó âåëè÷åçí³ ìàøèíè, àáè âñòèãíóòè çà äíÿ çàâàíòàæèòè ïðîäóêö³þ.

»

линської фабрики й забезпечу+ вав роботою чотири сотні людей. — В основному на під+ приємство йшли молоді дівчата, то була робітнича школа і перша путівка в життя, тут трудилося багато приїжджих із віддалених поліських районів. У місцевих во+ ни винаймали житло, а хлопці, як дізнавалися, де працюють, жар+ тома називали їх «шпульками», — усміхається Ніна Ромашко. — Ми обшивали всі республіки тодішнього Радянського Союзу, а тканину отримували з 22 текс+ тильних підприємств. Майже щодня на фабричному подвір’ї вишиковувались у чергу вели+ чезні машини, аби встигнути за дня завантажити продукцію. Кращим швачкам і передовикам виробництва зав’язували чер+ воні хустинки — зайдеш у цех, а там від них кумачево. Двічі трудову ювілярку удостоювали звання «Краща швачка», має три відзнаки «Удар+ ник комуністичної праці», медаль «За трудові заслуги», а пам’ятних подарунків — і не злічити! Про все це є відповідні записи у тру+ довій книжці. Окрім робочих буднів, Ніна й

у вихідні бігла на свою фабрику, де відвідувала танцювальний і хоровий гуртки, разом із подру+ гами їздила з концертами у тан+ ковий полк, у вертолітний в Жовтневе та до інших підшефних у військові частини. Із вдячністю згадує своїх наставників, змінних майстрів Євдокію Петренко, Марію Греда+ сову, Агафію Романівну, Наталію Роздольську, Галину Марходей, Катерину Дмитрук, Наталію Со+ лодуху. Нині працює у бригаді Лариси Іванової зі швачками Ольгою Кондратюк, Наталією Че+ пелевською, Людмилою Губерук, Ніною Гукало, Тетяною Дубенчук та механіком Миколою Пасьом, вдячна дуже директору ПАТ «Лу+ га» Ігореві Гаркоту і голові проф+ кому Оксані Новицькій. На завершення нашої роз+ мови запитую Ніну Миколаївну, чи й далі трудитиметься на рідному підприємстві. «Аби Бог дарував ще сили, бо життя без фабрики не уявляю», — почула у відповідь. Та ще зізналася: хоче побавити малесеньку внучку Лізоньку, яку подарувала їй донька Юля. То найбільша її радість і втіха. ■

Р Е К Л А М А

серпні цього року рівнянин Олександр Москалець мандрував річкою Стир на плоту. У Маневицькому районі до нього приєднався його товариш із Годомичів Василь Шавук. Біля села Семки на лівому березі річки вони помітили напів+ заглиблену в землю величезну довбанку, яку хтось уже почав відкопувати. Нагадаємо, що у вересні минулого року волинські ЗМІ облетіла інформація про чо+ вен, виявлений у Старосіллі Маневицького району. Писала про унікальну знахідку і наша газета. Ще б пак: однодревка довжиною більше 12 метрів трапилася вперше. Вона вра+ зила науковців — не лише ук+ раїнських, але й зарубіжних. Треба сказати, що семківська була не менш захоплива, аніж старосільська. Її довжина ста+ новила 11,2 метра. Мандрівники знали про це, тож із інтересом сфото+ графували та зафільмували новознайдену довбанку. Пізніше хотіли поцікавитися її долею. Адже загальновідомо, що попереднього човна підняли і почали консервува+ ти. Та пошуки в інтернеті нічо+ го не дали. Про старосільську знахідку писали багато мас–медіа, про семківську — ні слова. Олександр Моска+ лець вирішив перевірити, чи довбанка ще на місці. Пройшовся берегом річки, але… її вже не було. Тоді Василь Шавук, як місцевий, почав стукати в усі інстанції. Врешті написав зая+ ву в поліцію. — Звертався в різні уста+ нови: у відділ культури, в ту+ тешній музей, у районну раду. Нікому нічого не треба, усім байдуже. Тоді вирішив написа+ ти заяву в поліцію. Тричі відмовлялися її брати: пер+ ший раз, бо всі ловили зло+ чинця–втікача і не було ко+ му оформити документ, другий раз виникли ще якісь проблеми — дарма прочекав. Тоді я набрав «102», приїхав наряд, взяли у мене пояс+ нення і заяву зареєстрували, — розповідає перипетії звернення до владних ор+ ганів Василь Шавук. — У при+ ватних розмовах поліцейські розповіли, що в курсі цієї справи, про човен–довбанку повідомили СБУ, бо ходили чутки, що знахідку хочуть продати за кордон. Взагалі склалося враження, що всі добре знають, хто саме забрав човен, але не хочуть говорити. У прес–службі Головного управління Національної поліції нас поінформували, що дійсно була заява про зник+ нення довбанки. Проте з нада+ них фотокарток не вдалося ідентифікувати, чи це справді був стародавній човен. Крім того, пройшов чималий термін

(перелік номінантів подано в алфавітному порядку) Кандидат

Публікація, дата

ÁÀÇÀÍ Àíäð³é

Ваш вибір

«Ïîëêîâíèê Àíäð³é Áàçàí íå çðàäèâ Óêðà¿íó â Êðèìó» 12 квітня Після окупації півострова офіцер+при+ кордонник залишився вірним присязі і переїхав зі своєю сім’єю на рідну Рівненщину, де тепер викладає захист Вітчизни у Володимирецькому районно+ му колегіумі.

«Ó Âàëåð³ÿ Äðóæèíîâè÷à ëþäè ó â³çêàõ ñòàþòü ÷åìï³îíàìè» 23 квітня До свого наставника в Ковельський осере+ док регіонального центру «Інваспорт» хлопці й дівчата їздять на заняття за десятки кілометрів — навіть із віддалених сіл Ратнівського, Камінь+ Каширського і Турійського районів.

«Ó ìåíå — äâ³ ñ³ì’¿: â îäí³é — ÷åòâåðî ä³òåé, ó äðóã³é — ê³ëüêà äåñÿòê³â»

ÊÎÐÎÒÈÍÑÜÊÀ Âàëåíòèíà

21 квітня

Валентина Пегасівна в юності втратила ногу, але не впала духом, а 10 років тому ще й створила та очолила Ратнівський районний осередок інвалідів.

Однодревка була занурена в берег.

ÊÓÄÈ ÇÍÈÊ ÓͲÊÀËÜÍÈÉ ×ÎÂÅÍ-ÄÎÂÁÀÍÊÀ?

«Ï³ñëÿ Øåâ÷åíêîâîãî «Êîáçàðÿ» âèøèëà ïîå糿 Ôðàíêà»

ÌÅÄÂÅĪÂÀ Îëåíà

2 квітня Протягом 10 місяців майст+ риня з Рівного працювала над книгою творів Каменяра — та+ кої нема більш ніде у світі.

«Íåñó ìàã³÷íèé ë³êóâàëüíèé êîä íàðîäó»

ÎÏÅÉÄÀ Àëëà

23 квітня

Цінну знахідку невідомі викопали і вивезли від виявлення предмета до повідомлення про його зник+ нення. Свідків перевезення знайти не вдалося. Наразі справу закрито.

ли по рибу ходили. Я й сам йо+ го не раз бачив, — затягується на возі Петро (своє прізвище чоловік не назвав), — але ду+ мав, що то просто дуб. А коли

«

— Òå óðî÷èùå íàçèâàºìî Ëóã. ×îâíà õëîïö³ çíàéøëè, êîëè ïî ðèáó õîäèëè. ß é ñàì éîãî íå ðàç áà÷èâ, — çàòÿãóºòüñÿ íà âîç³ Ïåòðî (ñâîº ïð³çâèùå ÷îëîâ³ê íå íàçâàâ), — àëå äóìàâ, ùî òî ïðîñòî äóá. À êîëè âîäà ç³éøëà, ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî òî ÷îâåí. Òàì éîãî ñåðåä íî÷³ âèêîïàëè ³ ïîâåçëè. Îáãîðíóëè, ùîá íå âèäíî áóëî.

»

Зате у селі Семки про зниклий човен знають усі чи майже всі. Перший же перехо+ жий, якого ми здибали, сказав, хто з місцевих натрапив на ту довбанку. Зате дружина чо+ ловіка, до якого нас відіслали, про знахідку й не чула. Мов+ ляв, він нічого такого не вияв+ ляв. І взагалі про однодревку не знає. Зате вельми допиту+ валася, хто ж вказав на їхню сім'ю. Інший перехожий розповів, що чув про знахідку. А от куди вона поділася — невідомо. Стільки ж знають Володя Дьох та його сусід Петро. — Те урочище називаємо Луг. Човна хлопці знайшли, ко+

вода зійшла, стало зро+ зуміло, що то човен. Там його серед ночі викопали і повезли. Обгорнули, щоб не видно бу+ ло. Хто саме пригнав екскава+ тора, крана та КамАЗа, селяни не в курсі. А може, і знають, але не хочуть говорити. Їх можна зрозуміти. Бо по всьому видно, що за цим стоять впли+ вові особи. Нікому не охота на+ живати таких ворогів. Так чи інакше, можна констатувати, що в державі, яка вважає себе частиною Європи, серед білого дня зловмисники викопали (не вручну, а потужною технікою — сліди ковша добре видно на

Для порівняння: 1990го середня тривалість життя у ЄС становила 84,2 року. Загалом Європа старіє: 1980го осіб віком понад 65 років було менше 10%, а нині таких уже понад 20%. Середня тривалість життя в Україні, за даними 2013 року, становила у чоловіків — 66,3 року, в жінок — 76,2.

фото) унікальний човен–дов+ банку. Везли його через піврайону і нікому до цього не було діла. І досі немає. Ма+ буть, чиясь приватна колекція потребує унікального експона+ та. Таке й далі траплятиметь+ ся, поки громада не усвідо+ мить, що подібні дії злочинні. Адже хтось попросту вкрав ар+ хеологічну знахідку, яка має належати державі, тобто усім нам. Старосільський човен консервують, готують проект для будівництва музею. У тако+ му випадку він стане окрасою Волині. Ним ще не один чинов+ ник хвалитиметься перед іно+ земними делегаціями. Семківський же спритники, во+ чевидь, продадуть небідному колекціонеру, щоб той тішив свою пиху. Кажуть, однодревку по+ везли з Маневиччини в Рожищенський район у напрямі села Боровичі. За словами інших, знахідка осіла у селі Крижівка. Шановні чи+ тачі, зрозумійте, що цей човен, де б він нині не був, — краде+ ний. Якщо хтось знає, де його ховають, телефонуйте в поліцію та в редакцію нашої газети. Тільки зусиллями гро+ мадськості можна завадити зловмисникам продати поцуп+ лене. ■

Заснована 27 вересня 1939 року. Газета виходить три рази на тиждень: у вівторок, четвер, суботу. Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі газети «Волиньнова»

середня тривалість життя у краї нахчленах Євросоюзу у 2014 році.

770-770

11

Герої нашого часу: квітень2016

ÄÐÓÆÈÍÎÂÈ× Âàëåð³é

80,9 року — такою була

ÍÎÌÅÐ ÅÔÅÊÒÈÂÍί ÐÅÊËÀÌÈ —

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

ЗАСНОВНИКИ: ОБЛАСНА РАДА, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ РЕДАКЦIЇ

www.volyn.com.ua Головний редактор Олександр ЗГОРАНЕЦЬ

НАША АДРЕСА: 43025, Луцьк, просп. Волі, 13 volyn.nova@gmail.com, reklama.volyn@gmail.com

EJmail

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів. Передрук або відтворення у будьJякій формі матеріалів, розміщених у газеті «ВолиньJнова» чи на її інтернетJсторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –* – друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе. Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить законодавству України, нормам моралі або може завдати шкоди виданню.

За спів її давно назвали волинським соло+ вейком — набагато раніше, ніж стала заслу+ женою артисткою України. А назву дуету Алли Опейди із заслуженим працівником культури України В’ячеславом Судимою люди самі на+ рекли «Душа Волині», бо вони такими є.

«Òà äî âàñ æå ³íâåñòèö³¿ ñàì³ ïðîñÿòüñÿ!»

ѲÌÁÀѲÂÀ Ðàî

7 квітня

Так із захопленням кажуть бізнесмени з Америки та Європи, які відвідують фермерське господарство у Лю+ бомльському районі вихідця з Індії, що став не лише волинським зятем, а й ро+ ботящим сином волинської землі.

«Çáóäóºìî áóäü-ÿêèé îá’ºêò, êð³ì àòîìíî¿ ñòàíö³¿»

×ÎÐÍÓÕÀ ³êòîð

9 квітня І це не просто красиві слова, а за ними стоять реальні справи, про які з гордістю за роботу свого колективу може говори+ ти сьогодні голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж+536».

Ó ö³é êâ³òíåâ³é àíêåò³ – Ñ²Ì êàíäèäàò³â, à âè ìàºòå ïðîãîëîñóâàòè ËÈØÅ ÇÀ ÒÐÜÎÕ, òîáòî ïîñòàâèòè íàâïðîòè íèõ ó ãðàô³ «Âàø âèá³ð» öèôðè 1, 2 àáî 3 (це буде ваша трійка призерів, де 1 означатиме перше місце, 2 – друге,

3 – третє). Або напишіть трійку найкращих на окремому аркуші. Відповіді надсилайте на адресу редакції до 8 грудня 2016 року з приміткою «Людина місяця». Кожен конверт із анкетою візьме участь у спеціальному жеребкуванні, під час якого ви можете виграти цінний приз. Не втратьте цей шанс! Під час підбиття підсумків 50% голосів належатиме колективу редакції, 25% – читачам друкованої версії «Волині+нової», яким ми запропонували анкету в газеті, решта 25% – будуть результати голосування на нашій веб+сторінці volyn.com.ua. Тобто маєте шанс підтримувати людей, які вас найбільше вразили, двічі: в газеті і в інтернеті. Також чекаємо на вашу підказку адрес, де живуть Герої нашого часу. ■

Приймальня 723894 Заступники головного редактора Уліцький Василь Михайлович Cвітліковська Галина Йосипівна Рузак Петро Макарович

72+39+89 72+20+07 72+38+94

Відповідальний секретар Трофимчук Тамара Сергіївна

72+51+02

Заступник відповідального секретаря Харчук Олена Андріївна

72+06+66

Головний художній редактор Міщук Олександр Ярославович

72+06+66

Головний бухгалтер Вдовиченко Тамара Федорівна

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ Інформації, діяльності влади та місцевого самоврядування Гарбарчук Костянтин Володимирович 72+51+02 Соціального захисту Сомова Євгенія Володимирівна 72+38+94 Сільського життя Наумук Сергій Васильович Економіки Лісова Алла Степанівна Культури Тимощук Ярослава Євгенівна

Борох Сергій Іванович

77+07+70

Листів і зв’язків з читачами Занюк Лариса Віталіївна

72+38+94

Приватних оголошень 72+51+02 (244) 3+11+78 72+38+94

Спорту 72+71+07

Реклами і маркетингу

Флішаровський Роман Олександрович 72+61+21

Тимощук Руслана Борисівна

72+39+32

Розповсюдження і творчого розвитку газети Козюпа Мирослава Павлівна

72+06+66

Фотокореспондент Філюк Олександр Миколайович

72+06+66

Поточний рахунок редакції газети «Волинь+нова» 26008055458120 у ВГРУ КБ «ПриватБанк», МФО 303440, ЄДРПОУ 02471695 Друк офсетний. Обсяг 5 друк. аркушів

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: Волинь — 61136,

Рівненщина — 61615 Реєстраційний номер КВ 7829 04.09.2003 р. Віддруковано: ТОВ «Поділля+Тер», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.: (0352) 52+27+37. http://a+print.com.ua

тираж 55155. зам. № 915.


12

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua

■ Свідок історії

«ÆÎÂÒÎ-ÁËÀÊÈÒÍÈÕ ÏÐÀÏÎв ÒÎIJ ÁÀÃÀÒÎ ÕÒÎ ÏÐÎÑÒÎ ÁÎßÂÑß» Сьогодні минає 25 років з дня загальнонаціонального референдуму. У бюлетені було одне запитання: «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою 24 серпня 1991 року?» «За» проголосувало понад 90 відсотків тих, хто взяв участь у референдумі. І така переконлива більшість — завдяки відродженню високого почуття патріотизму, поваги до своєї минувшини, мови, культури. У жителя Любешова Валерія Денисюка (на фото), який очолював районний осередок Народного Руху України, свій незабутній спомин Катерина ЗУБЧУК

«ТЕ, ЩО ЧУВ ВІД БАТЬКАПАРТИЗАНА НЕ СТИКУВАЛОСЯ З ОФІЦІЙНОЮ ПРОПАГАНДОЮ» — Виріс я у селі Мала Глу ша Любешівського району, — розповідає Валерій Михайло вич. — Тут жили мої батьки — вчителі за професією. Тато — місцевий, а маму в 1946 році із Запоріжжя прислали на Полісся на роботу. Одержавши середню освіту, я закінчив Львівський державний універ ситет імені Івана Франка (ге ографічний факультет) і вчите лював у Любешівській се редній школі. Пригадую, що батько, який у роки війни був у складі Пінської партизанської бригади, багато розповідав про побачене й пережите. І часто я чув від нього про бої партизанів з… націоналістами, бандерівцями. За його слова ми, німців практично у війну й не бачив. Вразило, коли від матері почув про стукацтво. Вона, вчителька, змушена була повідомляти в КДБ про події в селі: хто сюди прибув, куди хтось пішов. Батько був ко муністом, багато розповідав про таких же однопартійців, про районне керівництво: це ж село — при сто грамах, зазви чай, все на язику. І навіть дуже відверте. Почуте від батьків призвело до того, що в моїй уяві вимальовувалась якась подвійна мораль радянського суспільства. Адже воно не співпадало з тим, що поширю вала офіційна пропаганда. Справжній переворот у моїй свідомості стався, коли у середині 80–х років я потра пив у Голландію. Мене з дру жиною запросив не якийсь капіталіст — простий голла ндський шофер, із яким ми познайомилися випадково у Любешові. Тоді я вперше по бачив, як живуть у цій країні, де править, як нам тлумачили,

загниваючий капіталізм. Був вражений людьми — не можна не помітити, що всі вони ве селі, усміхнені. На зворотному шляху, уже у Бресті, відчува лось, що я вдома. Різниця навіть чисто візуальна дуже впадала у вічі. Після 1985 року вже дещо друкувалося у засобах масо вої інформації. Зникали «білі плями» нашої історії. Невже, подумав після одної прочита ної статті, Ленін міг говорити про розстріл попів? Не вірив, бо здавалось, не могла нор

редньої школи. Тоді я зустрічався з багатьма людь ми. Почало формуватися коло однодумців — до двадцяти та ких було в нашому осередку. Перш не офіційному. Я виїжджав на всі акції, які про водилися у Луцьку. Знав і спілкувався з Геннадієм Ко жевніковим, Олександром Юр ченком, Олександром Харчен ком, які стояли біля витоків боротьби за незалежність Ук раїни. Давав для мітингів підтримку з Любешова. Хоч, скажу, щось у нашому рай

«

Îðãàí³çîâóâàâ äëÿ ì³òèíã³â ó Ëóöüêó ï³äòðèìêó ç Ëþáåøîâà. Õî÷, ñêàæó, ùîñü ó íàøîìó ðàéöåíòð³ çðîáèòè öå áóëî äóæå òðóäíî. Ëþáåø³âñüêèé ðàéîí, õàé âèáà÷àòü ìåíå çåìëÿêè, äî öüîãî ÷àñó íå º ïîâí³ñòþ ïðîóêðà¿íñüêèì. Ùå 5–òà êîëîíà òóò — äàé Áîæå! Ó òó ïîðó — òèì ïà÷å.

»

мальна людина таке сказати. Іду у бібліотеку, шукаю том Леніна, де надрукована ця, на мою думку, дикість. І знаход жу. Є такі слова… Так, крок за кроком, мої погляди мінялись. Виробляла ся своя точка зору, яка аж ніяк не співпадала з тим, що нам подавалось як незаперечна істина. Сперечатися із заідео логізованими комуністами, зокрема парторгами, було марно: тільки собі нерви поп суєш, а їх не переконаєш. Во ни в тій системі були вже самі «замазані» і не могли іншої думки прийняти. «З «ІНІЦІАТИВИ» ПОЧАЛИСЯ ПЕРШІ КРОКИ ДО НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ» Кінець 80–х років у житті Валерія Денисюка — час особ ливий. — Мене обрали, — прига дує чоловік, — керівником профспілки Любешівської се

центрі організувати було дуже трудно. Любешівський район, хай вибачать мене земляки, до цього часу не є повністю проукраїнським. Ще 5–та ко лона тут — дай Боже! У ту пору — тим паче. Всі знали, що є така «контора глибокого буріння», яка все відстежує. У багатьох була боязнь у душі. Мій батько мені теж казав: «Ти знаєш, що таке КДБ?» До речі, я зустрічався з кадебістом у Любешові, розмовляв з ним. Може, агент був лояльний до мене, може, мені добрі люди траплялися, і ніхто не настукав з приводу моєї діяльності, тож ніяких попереджень жодного разу не мав. Оскільки людей трудно бу ло організувати, то наша група однодумців знайшла вихід — ми створили товариство патріотів тільки під іншим, як кажуть, соусом. Своє товари ство назвали «Ініціатива». Все було на законних підставах: реєстрація в юридичному

відділі, свій статут, печатка. Завдання були виписані дуже багатогранні — це й політична діяльність, і захист навко лишнього середовища, збере ження пам'яток минувшини. Я «Ініціативу» очолював. Може, комусь і не подобалися ті гас ла, які звучали на наших мітингах, але ж заборонити зібрання ніхто не міг, бо все було законно. Серед однодумців — уже покійний журналіст, кореспон дент районної газети «Нове життя» Валеріан Тинчук, лю бешівці Петро Чикида, Федір Антончик, Петро Кравчук і ба гато інших. Ми виходили на свої акції із жовтоблакитними прапорами тоді, коли це було дуже небезпечно, бо цих стягів багато хто просто бояв ся. А нам нічого не могли зро бити, бо це вже була команда, яка відстоювала людські пра ва. Спроба очорнити нашу діяльність була. Особливо з боку комуністичної верхівки району. Говорили Бог зна що: ніби я меблі ходив вимагав, квартиру… Був такий «добро зичливець» — перший секре тар райкому партії Павлюк, але він сам себе «спалив». Ви писав цеглу на силікатному за воді заднім числом, а, отже, за старою, нижчою ціною. А на підприємстві вже була група наших активістів — викрили це, і він змушений був із райо ну забиратись. «Ініціатива» випускала свій бюлетень. Ми писали про зловживання посадовців. Май же в кожному селі району уже був осередок нашого товари ства. Настав день, і на зібранні «Ініціативи» було прийняте рі шення про те, що товариство колективно вливається у На родний Рух України. Це вже був 1991 рік. Я очолив новост ворену районну організацію НРУ. «Ініціатива» зробила свою справу. Підняла народ, щоб не мовчав, коли бачить неспра ведливість. Люди перестали боятися. Вони прозріли. І те,

Ñâÿùåíèêîâ³ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó íå äîçâîëèëè ñïîâ³äàòè Ðîìàíà Ñóùåíêà. Церковнослужителю відмовили у проведенні таїнств сповіді і святого при частя над нашим журналістом, який незаконно утримується в Лефортівській в’язниці. Керівництво тюрми пояснило: у них вистачає досить своїх священиків.

що 1 грудня того року більше 90 відсотків українців, зокрема і любешівців, підтримали на референдумі Акт проголошен ня незалежності України, — це теж заслуга таких організацій. Не забуваймо яка ще велась пропаганда за «єдіний і нєрушімий Совєтскій Союз». І райком агітував (партор ганізації ще працювали), щоб не підтримувати Акт. «БІЛЬШЕ ОПТИМІЗМУ Я Б ПОБАЖАВ ЗЕМЛЯКАМ І ЗАГАЛОМ УКРАЇНЦЯМ» І, звичайно, ми говорили з Валерієм Денисюком про те, чого досягнули українці, до чого треба прагнути. І ось що почула: — У 1991 році я був довіре ною особою В'ячеслава Чор новола, який балотувався у Президенти України. Переміг тоді Леонід Кравчук. Пропра цювавши 25 років вчителем у школі, я поміняв у той час ро боту — пішов у районну ор ганізацію державного контро лю. Пізніше екологічну службу в Любешові очолював. Знаю, до речі, і що таке безробіття. Не сказав би, що наші люди зараз гірше живуть. Ясно, що мова йде не про тих, для кого головне — чарка, а «робота — не вовк, у ліс не втече». Я пе реконаний, що той, хто хоче, знайде до чого руки й розум прикласти. Я сам у Польщу їздив упродовж п'яти років — плитку клав в новобудовах і не соромився цього. І що дивно: поляки теж ви ховують з українців патріотів. Вони ненавидять тих наших земляків, які говорять про свою державу тільки погане. Щодо поляків, то чим більший пан, то зацікавленіше розпи тує про Україну за чашкою чаю. Ось тоді і обурюється ти ми українцями, які тільки чор нять рідну державу. Доводило ся чути: «Ти зустрічав поляка такого, щоб ганив свою країну? Він може без штанів залишитись, але гордість за націю — над усе». Поляки — націоналісти капітальні. Вони свою державу люблять, шану ють. А у нас — вічний плач. Я вважаю так: із будь–якої важ кої ситуації треба шукати вихід. І хто шукає — не пропа де. Більше оптимізму я б поба жав своїм землякам і ук раїнцям загалом. А ще скажу таке: мені б молодші літа, то я б давно був на Сході України. У кінці 80–х на початку 90–х років я міг так «пропасти», що навіть дружина не знала де я. Я ж не пропускав жодної акції у Києві, яку організовував На родний Рух України. Тоді була гордість з того, що ти свідомість людей пробуд жуєш, і вони підтягуються до тебе. І це, незважаючи на те, що ситуація була непевна. Ми в «Ініціативі», пригадую, обго ворювали різні варіанти своєї конспірації. Особливо нас зля кало ГКЧП 19 серпня 1991 ро ку. Налаштувалися, що у ви падку, коли почнуться арешти, ми підемо в партизани. На щастя, до цього не дійшло — хід історії уже не можна було переломити. ■

Îä³îçíèé àêòîð-óêðà¿íîôîá ²âàí Îõëîáèñò³í попросив про громадянство «ДНР» і отримав паспорт із рук ватажка бойовиків Олександра Захарченка.


www.volyn.com.ua

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

Слово – зброя! Я знаю силу слова — воно гостріш штика і швидше навіть кулі, не тільки літака. Воно над зорі лине, а в нім живуть як спів любов до Батьківщини і лють до ворогів. О зброє щастя, слово, я жить з тобою звик! Ти — квітка у любові, в ненависті ти — штик. Володимир СОСЮРА.

ВИРАЗ ЧИ ВИСЛІВ?

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

ЯК ПІДПИСУВАТИ ДОКУМЕНТИ? У реквізитах, до складу яких входить особистий підпис, ініціали проставляють перед прізвищем посадової особи, наприклад, у реквізиті «Підпис»:

Вираз — вияв настрою, почуттів на обличчі; вислів — фраза, мовний зворот. У російській мові відтворюються одним словом — выражение. «Вираз на лиці понуро–урочистий» (Пантелеймон КУЛIШ). «Від таких висловів, як «оклик дум», «сонний інум» і т. ін. просто в голові паморочиться» (Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ). ТЕЛЕБАЧЕННЯ РЕКЛАМУ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄ! Не погоджуєтеся? Тоді говоріть правильно: «Телебачення поширює рекламу».

У тексті документа ініціали осіб зазвичай зазначають після прізвищ: «Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальновиховної роботи Мироненко Г. I.»

АНТИСУРЖИК: «втратити свідомість» і «принести вибачення»?!

А ВИ СОБІ ЗВІТУЄТЕ? Здавати собі справу (а не звіт) – так перекладає мовознавець Олександр ПОНОМАРІВ російський вислів «отдавать себе отчет», який можна відтворити словами усвідомлювати, розуміти щось, орієнтуватися в чомусь.

Чи можна втратити свідомість? Російське «упасть в обморок» українською буде: ЗНЕПРИТОМНІТИ. Чи «принести вибачення»? Вибачення не приносять, а просять. Хоча заради цього можна принести щось приємне – квіти, до прикладу.

В!ТАЄМО! 27 листопада відсвяткував 60–річний ювілей коханий чоловік, люблячий тато, турботливий дідусь Іван Миколайович ЛЕБЕДА, житель села Чаруків Луцького району. Прожито немало на білому світі, Та з нами, рідненький, надалі живіть. Хай сонечко у ваше віконечко світить І радує серце висока блакить. Весна відшуміла своїм буйноцвіттям, Літечко стелило ясні килими. Діти й онуки вам нині радіють, Бо всі вас шануємо й любимо ми. Всміхніться, тато, хай біль і тривоги Минають затишний і теплий ваш дім. До вас не забудемо ніколи дороги, А нині вітаємо сімейством усім. З любов'ю кохана дружина, дочки Лариса, Олена, син Віктор, зяті Василі, внуки Мілана, Валентин, Денис, Орест, Вікуся, Марійка.

Р

Якщо вас турбують проблеми: порушення потенції; короткий статевий акт; безпліддя; порушення реакції на сексуальне збудження; розмір статевого органа — зверніть на це увагу зараз. «Мен Суппорт» — це препарат, який допомагає вирішити ці проблеми. Вартість «Мен Суппорт» — 86 гривень. Звертайтесь за телефоном: + 380660861710. Висновок державної санітарно(епідеміологічної експертизи від 09.02.2012 р. № 05.03.02(03/9055. БАД. Не є лікарським засобом. Перед використанням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

ПП БУРМАКА Н. П. 3 та 10 грудня відбудеться індивідуальний прийом лікарями ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ, ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ

лікування ( анонімне м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Федерація профспілок), www.nadiya.com.ua, тел. (0332) 75G11G75, 20G05G55, моб.: 095G808G20G53, 098G388G88G36, 063G241G25G51. м. Рівне, тел. (0362) 43G57G58. Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63G16G16, 63G25G28. Ліцензія Серія АВ № 539362

ВИСЛОВИ ВІДОМИХ: «Читати – найдешевше і найкорисніше задоволення на Землі». (Григір ТЮТЮННИК). «Коли людина припиняє читати, вона припиняє мислити». (Дені ДІДРО, французький філософ).

(pedrada.com.ua)

УВАГА: НАГОЛОС! принестИ (А нести будеш ти!)

30 листопада відзначила 75–й день народження найкраща матуся, любляча бабуся Катерина Миколаївна ЯКИМЧУК, жителька села Лишнівка Маневицького району. Найніжніші слова, найкращі вітання в цей день для вас, берегине нашої родини, дорога мамо і бабусю. Бажаємо доброго здоров’я, хай Бог береже і дарує многії літа. Ви не сумуйте і в журбі не здавайтесь, А просто радійте і всім посміхайтесь. Спасибі, матусю, за ваше тепло, За ваше терпіння, за ласку, добро. За те, що зростили, любили, прощали, За руки робочі, за хліб на столі Спасибі, рідненька, уклін до землі. З любов’ю та повагою дочки Світлана, Аня, Наталія, сини Юрій, Віктор, невістка Оксана, зяті Микола, Олександр, Григорій, внуки Олександр, Андрій, Микола, Ірина, Максим, Андрій, Віталій, Аня, Марійка, Макар, Ліза, Олександра.

13

Е

К

Л

А

М

А

Ведуча рубрики Лариса ЗАНЮК. (eAmail: volyn.lyst@gmail.com)

50–річний ювілей завтра святкуватиме кохана дружи( на, дорога матуся, турботли( ва бабуся і просто хороша людина Алла Сергіївна СОПІЖУК, жителька села Перемиль Горохівського району. Якби в словах була пророча сила, А в серці чарів полум’я цвіло, То ми б для тебе все зробили, Щоб дня в житті сумного не було. Всю доброту, яка існує в світі, Всю радість, що живе поміж людей, Найкраще все, що можна побажати, Даруємо тобі в цей святковий день. Господь хай дарує здоров’я і сили, Ти більшого щастя в житті заслужила. Багата душею, метка, роботяща, Живи, мамо, вічно, бо ти в нас — найкраща. З любов’ю та вдячністю мама, свекруха, чоловік, дочки, зять, внук Андрійко, свати.


14

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

Нерухомість Продається будинок із земельною ділянкою у с. Мирне Горохівського району. Є літня кухня, сарай, криниця, льох, 60 со ток городу, газ. Тел. 0959084640. Обміняю на квартиру у Луцьку, Ковелі (або продам) дерев'яний будинок (75 кв. м) з надвірними цегляними спорудами у центрі Каменя–Каширського. Є усі зруч ності. Земельна ділянка 0,12 га. Тел. 0963035779. Куплю або візьму у довгострокову оренду земельну ділянку до 200 га цілісним масивом (для сільськогосподарського ви користання). Тел. 0503786053. Продам будинок телефонізований, га зифікований з центральним водопостачан ням, 40 соток землі (10 км від Луцька). Тел.: 0951446270, 0979443469. Продається хата у с. Сенкевичівка Го рохівського району (40 км від Луцька). Є газ, вода, світло, 20 соток городу. Все при ватизоване. Тел. 0501685435. Продається приватизований будинок на вул. Чернишевського (район Пристані) у Луцьку. Тел.: 0506556635, 0671377975. Продам цегляний будинок у Горохівсь кому районі (заг. пл. — 80 кв. м). Біля бу динку всі надвірні споруди, 0,60 га землі. Все приватизоване. Є газ. Тел.: 0678361824, 0501026183. Терміново куплю у Луцьку хату (за ме жами міста не пропонувати). Тел.: 0988282249, 0976499340, 0732260537. Продається двокімнатна квартира у Луцьку на просп. Молоді (район 33–го кварталу), заг. пл. — 46 кв. м (кухня — 7 кв. м), 9–ий поверх, косметичний ремонт, вмебльована. Ціна 567 000 гривень. Тел. 0997294777. Продам земельну ділянку (0,10 га) у центрі села Жидичин (новий масив) на вул. Лугова. Тел.: 0986474580, 0508689374. Продам земельну ділянку під забудову (0,11 га) на масиві Кульчин2 (праворуч від дороги). Тел.: 0986474580, 0508689374.

Авторинок Продам причіп (самоскид) ЗІЛовський (без документів). Тел. 0985169673. Продається автомобіль ВАЗ2106 в доброму стані, гаражне зберігання. Ціна договірна. Тел.: 0502189483, 0686459268. Продам автомобіль ВАЗ2107, 2005 р. в., 1,5, бензин, 5–КПП, темно–зеленого кольору, центральний замок, сигналізація, пробіг 110 000 км, гаражне зберігання. Ціна договірна. Тел.: 0958931289, 0966066954. Куплю автомобіль у будь–якому стані (на українській реєстрації, можливо після ДТП, потребуючий ремонту, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 0997374388, 0989193799. Продам дизельні двигуни до авто мобіля «Мерседес» (об'єм 3,5; 3,0; 2,7; 2,5; 2,4; 2,3; 2,2; 2,0) у доброму стані, малий пробіг (привезені зза кордону). Тел.: 0505617800, 0967451932.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

îãîëîøåííÿ äëÿ âñ³õ ТЕЛ. 723932

Email: volyn10@i.ua

Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 70 гривень + 15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн (за сайт + 25). Вартість оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети. Продам телескопічний навантажувач JCB 525, пригнаний з Польщі, у доброму стані. Тел. 0964290426. Продам трактор Т25 (привезений з Польщі). Тел. 0679407710. Продам: сівалки дискові, анкерні, кінні (13, 15, 17, 19, 21, 26); плуги кінні, тракторні до Т25, саджалки марки «Краммер», ко пачки вібраційні «Кухман», «Кромаг», «Шмутцер», дворядні польського виробни цтва; картоплекомбайни «Карлик», «Боль ко», культиватори. Тел.: 0968585455, 0981167547. Продам трактор Т40 АМ, причіп трак торний. Тел.: 0509426233, 0967211339. Продам трактор ЮМЗ (велика кабіна) у доброму стані. Недорого. Тел.: 0664709124, 0971277234. Продам трактор Т40 АМ в доброму ро бочому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам трактор Т40 у робочому стані. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продам міні–трактори (японського ви робництва) «Ісекі», «Кубота», «Янмар», «Хіно–мото» (з фрезами в комплекті). Всі у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 0977627586, 0969576127, 0505617800. Продається трактор Т25 (з кабіною) у доброму стані, нова гума. Тел.: 0971277234, 0664709124. Продається різна сільськогосподарська техніка: млини, плуги, дископлуги, обприску вачі, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, розкидачі міндобрив, дискові боро ни, культиватори, катки, грунтофрези, косар ки роторні, оборотні плуги, прес–підбирачі, трактори, запчастини та комплектуючі. Тел.: 0674787264, 0958159912, 0963446777. Продам трактор Т25, привезений з Польщі, у доброму стані. Недорого. Тел. 0964290426. Продаються: трактори Т25 та МТЗ, зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі, саджалки, сівалки, плуги і плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, фронтальний наванта жувач до МТЗ, телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 0972395170, 0667214192.

Сільськогосподарська техніка Продам трактор МТЗ80, 1992 р. в., мала кабіна. Тел. 0503789669. Продам: трактори МТЗ80, Т25, прес «Сігма», комбайн «Анна», сівалки, плужки, сортувалка. Тел.: 0953079245, 0989590058. Продам трактор МТЗ80 у доброму стані. Тел.: 0664709124, 0971277234. Продам трактор Т40 у доброму стані, добра гума, новий НШ та акумулятор, легке кермове управління (Луцький район). Тел.: 0502941764, 0676617240. Продається трактор Т40АМ (є передні диски). Тел. 0688970528. Продам недорого трактор Т40 АМ. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам недорого трактор Т25, приве зений з Польщі у дуже доброму стані. Тел.: 0663456267, 0986406233. Продам зерновий екструдер (вихід 120 кг за годину), б/в, 11 кВт. Ціна 15 000 грн. Тел. 0689831200. Продам зернозбиральний комбайн «Джон Дір950». Тел. 0978731729. Продам трактор Т40 у робочому стані. Ціна 55 000 грн. Тел.: 0661143935, 0983210277. Продам 2–рядну картоплекопачку КТН білоруського виробництва та запчастини (транспортери, ролики, зірочки, вали). Тел. 0954385889. Продам новий навісний (стрільчастий) культиватор суцільного обробітку з важки ми боронами (захват 2,70 м, 11 лап). Тел.: 0661324699, 0687202348. Продається різна сільськогосподарсь ка техніка: картоплесаджалки, картоплеко пачки, картоплекомбайни, плуги, культива тори, дискові борони, грунтофрези, косар ки, сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес–підбирачі, зер нозбиральні комбайни, трактор Т25. Тел.: 0679346442, 0951553666. Продам трактор Т16. Тел.: 0509426233, 0967211339. Продаються: трактори (нові та б/в); зер нозбиральні комбайни «Клас Домінатор», «Джон Дір», «Кейс Бізон», «Ліда», «Дон», СК5 «Нива»; самохідний 6–рядний буряковий комбайн «Кляйне SF10; фронтальний наван тажувач на МТЗ; паливна апаратура Д240; роторний культиватор; колеса для міжрядно го обробітку; ворота гаражні (3,10 х 3,10). Тел.: 0972777435, 0981257618, 0506711093.

Р

Е

Різне Продам сучасний розкладний кутовий диван (з двох частин (2,60 х 1,60), корич нево–бежевого кольору, б/в) у доброму стані. Є дві ніші, два бильця з ламіновано го ДСП, пружинні блоки та п'ять подуше

К

Л

А

М

www.volyn.com.ua

чок до нього (4000 грн). Можлива достав ка з Луцька (5 грн/км). Тел.: 0965015971, 0677698001. Продається колекція газет (англійською мовою) із 45 країн. Тел. 0506060595. Продам пилосос «Зілмер» (польського виробництва, сухе та вологе прибирання, б/в, гарантія 3 роки). Ціна 3500 грн. Тел. 0976103844. Продається вагонка дерев'яна та комплектуючі. Доставка по області. Тел.: 0660740396, 0679480197. Продам піноблоки (20х30х60, 12х30х60) та шлакоблоки. Можлива дос тавка. Тел.: 0994451353, 0677282946. Продам: сирий жом, брикет, пісок, щебінь (з доставкою, 1024 т). Тел.: 0987877732, 0953051575. Продам: жом (з доставкою), щебінь, пісок, цеглу, відсів, блоки будівельні, дрова (до 10 т). Тел. 0503781998. Продам: жом, дрова, цеглу, пісок, щебінь, відсів, торфокрихту, торфобрикет, чорнозем (з доставкою). Тел.: 0668465604, 0687999678. Продам: жом, шифер (б/в), цеглу білу (звичайну та півторачку), цеглу червону (но ву та б/в, перепал), пісок, щебінь, відсів, ке рамзит, цемент, вапняк на вимостку дороги, дрова рубані (твердих порід), торфобрикет, глину, землю на вимостку, гній (коров'ячий). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Тел.: 0968000567, 0507227271. Продам: жом, дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, шифер (б/в), цеглу білу та червону (нову та б/в), пісок, щебінь, відсів. Доставка. Тел.: 0507395444, 0674502527. Продам: жом, торфобрикет, пісок, щебінь, камінь різних фракцій, відсів, чор нозем, землю на вимостку, камінь бут, це мент, дрова, гній, цеглу червону та білу (но ву та б/в). Вивезу сміття. Доставка. Тел.: 0993374034, 0969943100. Продам: жом, пісок, щебінь, камінь різних фракцій, торфобрикет, блоки різного виробництва, цеглу білу та червону (нову та б/в), гній, чорнозем, землю на вимостку. Вивезу сміття. Доставка. Тел.: 0996114575, 0973443386. Продам: сирий жом, дрова, пісок, щебінь, цеглу червону та білу. Можлива доставка. Тел.: 0955355663, 0977516430. Продається молода безрога коза (1 рік) у Луцькому районі. Тел.: 0663843854, 0506640547. Продам спокійного жеребця (6 міс.) у Луцькому районі. Тел.: 0666298175, 0963126326. Продам свиню тушкою, вигодувану на туральними кормами. Тел. 0964108748. Продається робоча кобила (6 років), лоша (7 міс.) та коза (7 міс.) у с. Радомишль Луцького району. Тел. 0970336219. Куплю корову на забій. Тел.: 0970772211, 0501864979. Куплю коней, ВРХ. Тел. 0982575859. Куплю ВРХ, коней, биків. Дорого. Тел.: 0985876653, 0501932639. Продам саджанці ремонтантної мали ни (плодоносить з кінця липня до замо розків). Тел. 0673925262.

А

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ Колектив лікувальнопрофі лактичного закладу «Волинсь кий обласний онкологічний дис пансер» висловлює щире співчуття завідувачу відділення анестезіології та інтенсивної терапії І. В. Дудку з приводу непоправної втрати — смерті матері Анастасії Яківни. Друзі з Полтавщини та Во лині глибоко сумують з приводу раптової смерті уродженця Во лині, жителя Полтавщини Миколи Григоровича РОМАНЮКА. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття дружині Р.І. Ро манюк, дітям, внукам та рідним покійного. Нехай Господь пошле йому Царство Небесне і спокій його душі.


Іванна ВОВК

векруха на перших порах позаочі називала Надію «бібліотекаркою». Потай скрушно зітхала: «Де ж, сину, були твої очі? І вродою невістку Бог обділив, і не господиня»… Щоб мати не бурчала, Микола купив доїльний апарат і сам удосвіта доїв корову. Надійка ж до півночі читала — шкода будити. Він і сам не міг пояснити, як так сталося, що втопив своє серце у сірих очах найнепримітнішої дівчини на курсі. Була наче відсторонена від світу, не мала подруг. На перервах занурювалася в книжку, після пар бігла в бібліотеку. Казали, що Надія росла без батьків: мати–одиначка залишила її немовлям на бабусю, поїхала на заробітки та й слід пропав. Може, тому не вміла сміятися так, як інші дівчата. Ті регочуть, заливаються, а її усмішка схована за смутком, наче злякана. Дивився, і душа чомусь наповнювалася щемною ніжністю. Перед випускним Микола ошелешив рідних новиною: «Хочу женитися». Знав, що буде вчителювати в рідному селі. Одинак у батьків. Дім — повна чаша. Куди б мав їхати? Дівчата, які сохли за ним, намагалися привернути до себе увагу, неймовірно дратували його. А от Надійка зовсім інша. Коли освідчився, довго мовчала, а тоді глянула з–під лоба: «Можна, я подумаю?» Умовляв, переконував, що зробить її щасливою. Можливо, зачепив за живе сумнів дівчини? Можливо, вражене самолюбство заговорило? «Наче захворів, наче йому пороблено», — не впізнавала мати сина–веселуна. А той тривожився, чекаючи рішення дівчини. І що довше вона вагалася, тим упертішим ставало його почуття. Навіть тоді, коли Микола повів Надійку вибирати обручку, в очах її не побачив щасливого сяйва. Сама в себе питала: «Чи ж схвалять наш шлюб небеса?» А він усе твердив: «Моє кохання таке велике, що вистачить на обох». І у найдорожчій весільній сукні, яку вибрав Микола, наречена виглядала сполоханою птахою. «Навіщо все це? Стільки чужого люду за столами… Я не люблю, коли мене розглядають, як товар у вітрині магазину». Для Надійки годин у місцевій школі не знайшлося. «Ти ж у дек-

С

Ò

ÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÀ 5 — 11 ãðóäíÿ

з історією для душі!

15 ÒÅËÅÊÀÍÀË

²Â

■ На поворотах долі

ÎÄÍÓ ÊÎÕÀÂ, ²ÍØÀ ÐÎÑÒÈËÀ ÉÎÃÎ ÑÈÍÀ Через 7 років зовні безхмарного под ружнього життя Надія з легенькою сумкою залишила дім свого чоловіка. Люди в селі дивувалися: «Здуріла молодиця, чого ж їй іще хотіти?..» рет ще не збираєшся, чого на роботу спішити? Будеш зі мною по господарству поратися», — розраджувала свекруха, ледве приховуючи розчарування синовим вибором. Любляча матуся боялася прогнівити Миколу, який порошинки здмухував із дружини. Тому не влаштовувала сварок, коли невістка, прориваючи буряки, не відрізняла їх від лободи, коли борщ википав наполовину, бо молода господиня не могла відірватися від чтива, коли сусіди брали на кпини, що принесла їй Надія в хату придане — два чемодани книг, що свекруху матір'ю й разу не назвала. Але чого не витерпиш заради спокою єдиного сина?.. Надійці в селі заздрили, мовляв, прийшла на все готове: і одяг їй справили, і на подарунки чоловік не скупиться. Купається у добрі. Заболіла голова — Микола везе до райцентру на обстеження, поскаржилася на втому — шкодує: «Лягай, відпочивай, без тебе справимося». Якось непомітно так і увійшло у звичку, що все частіше, повернувшись з роботи, заставав дружину на дивані. Згорнеться клубочком, накриється ковдрою

«

Ïîâåðíóâøèñü, ñòàëà Íàä³ÿ çáèðàòè ñóìêó. dzçíàëàñÿ, ùî ïîðàäèâ ¿é ñòàðåöü çíàéòè ð³äíó ìàò³ð, ÿêà ïîòðåáóº äîïîìîãè, áî òÿæêî õâîðà, à íåïðîùåíà äîíü÷èíà îáðàçà îáîõ çâîäèòü ç³ ñâ³òó. Ïîïðîñèëà ïðîáà÷åííÿ ó Ìèêîëè ³ éîãî áàòüê³â, ùî ï³øëà ï³ä â³íåöü áåç ëþáîâ³, òà é ïî¿õàëà íàçàâæäè.

ледве не з головою, лежить і мовчить. Навіть книги перестали її цікавити. Думав, перечитала усе, що було вдома, виписав літературу поштою. Не зраділа, не подякувала. Микола намагався розворушити:

— Може, на концерт до клубу підемо чи в гості до дядька? Може, болить щось? — Нічого не хочу, дай спокій, — відверталася до стіни Надійка, щоб не бачити жалібного чоловікового погляду. — Змарніла так, що аж

03.55 Т/с «Щоденники Темного 2» 2+2 (16+) 06.00 Мультфільми 05.25 М/с «Лис Микита» 12.00 Х/ф «Солдат Іван 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 07.00 «Нове Шалене відео УТ1 НОВИЙ КАНАЛ Бровкін» «Сніданок з 1+1» МЕГА по-українськи» 05.10, 18.00 Абзац 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 13.50, 15.30 Т/с «Горобини грона 09.30 «Чотири весілля» 07.30 «Дембель» 06:00 Бандитська Одеса 06.05, 07.20 Kids Time 18:40, 21:00, 01:30, 05:10 червоні» 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 6» 08.25, 19.00 «ДжеДАІ» 06:50 Дзеркало історії Новини 06:10, 06:45, 08:10 18.00 Т/с «Співачка і доля» (12+) 06.07 М/с «Губка Боб» 14.10 «Сліпа» 08.45 «Top Gear» 07:50, 12:30 Правила життя 07.25 Х/ф «Ті, що зупинили 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» Спорт 06:15, 08:15 АгроЕра 14.45 «Мольфар» 10.45 «Богатирі» 08:40 Правда життя час» 21.00 Х/ф «Забудь мене, 15.45 «Сімейні мелодрами - 6» 06:25, 07:05, 08:25 Смакота 11.45 Д/п «Помста природи 3» 09:40, 21:40 Життя після людей 09.15 Х/ф «Робосапіен: мамо» 17.15 Т/с «Уламки щастя 2» 06:35 Ера будівництва 07:15 14.30 «Українські сенсації» 10:30 Фабрика погоди Перезавантаження» 23.00 Події дня (12+) 15.30 «Люстратор 7, 62» Ранок 08:35 Паспортний сервіс 11:30 Дикі Аппалачі 11.00 Х/ф «Сигнал» (16+) 23.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+) 20.30 «Секретні матеріали» 16.30 «Люстратор. Спецпроект» 08:45, 00:20 Телемагазин 13:20 У пошуках істини 13.00 Х/ф «Робот Чаппі» (16+) 17.30 «Секретні матеріали» 21.00 Т/с «Село на мільйон» (12+) 09:00, 05:50 Вічне 09:15 Т/с СТБ 14:10, 19:50 Нечисть 15.20 Х/ф «Реальна сталь» 18.30 «Спецкор» 22.00 «Гроші» «Травма» 10:45 Д/с «Смачні 15:10, 00:20 Містична Україна 19.20 «Цілком таємно» (16+) подорожі» 11:50 Слідство. Інфо 23.35 Т/с «Теорія брехні - 2» (16+) 06.40, 16.00 «Все буде добре!» 19.00 Ревізор 16:10 Повітряні бої 20.00 Х/ф «Ронін» 08.40 «Все буде смачно!» 12:20 Український корт 13:20 ІНТЕР 22.10 Страсті за ревізором 22.15 Х/ф «Поцілунок дракона» 17:10, 20:40 Перші 10.35, 18.30 «За живе!» Казки Лірника Сашка 13:30 М/с (18+) винахідники 06.10, 13.15, 14.40 «Слідство 11.50 Х/ф «Домоправитель» «Мандрівники в часі» 14:00 ТЕТ 18:10, 22:30 Загадки планети 13.40 «Битва екстрасенсів 16» вели... з Леонідом ФУТБОЛ1 Суспільний університет 14:30 06.00 Малята-твійнята 19:00 Україна: забута історія 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» Каневським» Фольк-music 16:00 Твій дім-2 06.00 Тоттенгем - Свонсі. 06.45 Байдиківка 20.00, 22.45 «Хата на тата» 23:30 Покер 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16:30 Д/с «Візит до Кореї» 17:00 Чемпіонат Англії 07.10 М/с «Дора-мандрівниця» 17.40 Новини Вікно в Америку 17:25 Мовами 07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» К1 ICTV 07.45, 18.45 «Моя гра» 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди світу. Мистецький пульс Америки 09.20, 12.25 Т/с «Нехай 08.15 Олімпік - Карпати. в місті» 05.10 «Рецепти щастя» 05.50 Служба розшуку дітей Чемпіонат України 17:55 Книга.ua 18:25, 01:20 05.50 «Спеція» 05.55, 19.20 Надзвичайні новини 08.00 Мультмікс говорять» (16+) 10.00, 15.40, 22.45 Футбол Новини. Світ 19:00, 01:45 09.55 М/с «Клуб Вінкс: Школа 06.30 «TOP SHOP» 06.50 Факти тижня 14.00 «Речдок» NEWS Новини. Культура 19:20 Обличчя 15.20 «Жди меня» чарівниць» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.45 Факти. Ранок 10.15 «Великий футбол» війни 19:30, 04:40 Про головне 18.00, 19.00 Ток-шоу 11.00 Х/ф «Східна наречена» 08.15 «Мультфільми» 09.15 Надзвичайні новини. 12.00 Барселона - Реал. 20:00 Перша шпальта 20:30 13.00, 22.00 Танька і Володька 09.20 «Три сестри» Підсумки «Стосується кожного» Чемпіонат Іспанії Вересень 21:30, 05:35 Новини. 20.00 «Подробиці» 10.15 Т/с «Дикий ангел» 10.10 Х/ф «Боги Єгипту» (16+) 14.00, 21.00 Одного разу під 13.50 Зірка - Олександрія. Полтавою 11.10 Т/с «Ти - моє життя» Спорт 21:50 Т/с «Епоха честі» 21.00 Т/с «Мереживо долі» (16+) 12.45, 15.45 Факти. День Чемпіонат України 15.00, 23.00 Т/с «Домашній 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» 23:00 Золотий гусак 23:40 На 13.10 Х/ф «Індіана Джонс і 22.50 Т/с «Двадцять років без 16.00 Журнал Ліги Європи. арешт» 14.10, 21.00 «Орел і Решка. слуху 02:00 Д/с «Блюз. Мартін останній хрестовий кохання» (16+) Прем’єра Навколосвітня подорож» 16.55 Ман Сіті - Челсі. Чемпіонат 16.00 Віталька похід» Скорсезе представляє» 03:15 Т/с УКРАЇНА 15.10, 20.00 «Орел і Решка. 17.00, 20.00 Країна У 16.15 Х/ф «Індіана Джонс і «Час збирати каміння» Англії Незвідана Європа» 18.00 Розсміши коміка королівство 06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 19.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд 1+1 16.10 «Файна Юкрайна» 19.00 ООН кришталевого черепа» Україною туру. Прем’єра 18.00 «Звана вечеря» 00.00 Т/с «Світлофор» (16+) 18.45, 21.05 Факти. Вечір 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 20.10 Шахтар - Сталь. Чемпіонат 19.00 «Розсміши коміка» 01.00, 05.00 У ТЕТа тато! 20.20 Більше ніж правда 12.00, 16.45, 19.30, 19.00 Події України 22.00 Х/ф «Весільний 01.55 Теорія зради 21.25 Т/с «Пацики» (16+) 23.15 ТСН: «Телевізійна 09.15 Зірковий шлях 21.55 LIVE. Мідлсбро - Халл Сіті. переполох» 02.50 БарДак 22.15 Свобода слова служба новин» 11.00 Реальна містика Чемпіонат Англії

Ï Î Í Å Ä ² Ë Î Ê , 5 ГРУДНЯ

Т Б

»

страшно. Треба везти до лікарні, бо ж люди скажуть, що не догледіли, — непокоїлася свекруха. Возили, показували різним лікарям, ті не знаходили причин для нездужання. «У неї просто депресія», — заспокоювали Миколу. Батьки шукали знахарів, цілителів, травників — і ті нічого не могли вдіяти, Надію щось мучило. — Аби дітей зо троє — не мала б часу на хандру, — бубонів свекор. — А то ночами сиділа, читала, ото й маємо «горе з розуму». Не мала Надія проблем із жіночим здоров'ям, і у чоловіка все було гаразд, а лелека все обминав їхню хату. Старі спочатку просили онуків, а потім, довідавшись, що з невістчиною хворобою треба йти до психіатра, розсудили: добре, що бездітна, бо ж хто його знає, може, то щось спадкове. Микола став заглядати в чарку і щовечора не міг стримати п'яних сліз: «І в мене депресія, бо Надійку шкода». Мати й собі плакала, поки хтось не нараяв їй відправити молодих у монастир до ченця–провидця. І таки вирядила сина з невісткою у святу обитель: у церкві шлюб брали — не розбігатися ж їм. А вийшло навпаки. Повернувшись, стала Надія збирати сумку. Зізналася, що порадив їй старець знайти рідну матір, яка потребує допомоги, бо тяжко хвора, а непрощена доньчина образа обох зводить зі світу. Попросила пробачення у Миколи і його батьків, що пішла під вінець без любові, та й поїхала назавжди. Микола, як не дивно, мовчав. Мати згодом допиталася, чому. Синові з порога сказав старець, що мав брати за жінку ту, яка від нього дитину понесла. Бо через її сльози ні з ким іншим щастя не матиме. — У мене мороз по тілу пішов. Ніхто ж, крім мене, вас і Таньки, того не знав, — аж тремтів Миколин голос від хвилювання. — Ото як прийшла вона тоді з плачем, що вагітна, ви питали, чи справді я був з нею. Я збрехав, що не пам'ятаю нічого, що ми обоє були п'яні «в дошку». Ви на мій бік стали, а Таньку налякали, що нетверезими могли зачати каліку, і дали їй гроші на аборт. Я з себе вини не знімаю, але й ви, мамо, не святі. …А через кілька місяців після розлучення з Надією МиC кола привіз з міста у свій дім Тетяну з величеньким гарним хлопчиком, що був як дві крапC лі води схожий на нього. ■

розваги 04.00 ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Чоловічі НОВА ВОЛИНЬ Ретроспектива: «Актриса» (1) 14:00 «Волинський тиждень» (сурдопереклад) 14:30 «Кошик творчих ідей» 14:55 «Такти і факти» 16:00 Новини 16:25 Телеафіша 16:30, 22:50 «Тема дня» 17:00, 21:05 «Місто» 17:30 «Зелена планета» (тел. у студії: (0332) 77 02 42) 18:00 «Дзвони Волині» 18:55 «Служба розшуку дітей» 19:00 Новини. Підсумок 19:35 «Відкритість влади» 19:40 «Із перших уст» 19:45 «Варто знати» 20:45 «Вечірня казка» 21:00, 23:55 Молитва за Україну 21:35 «Ваш депутат» 22:00 Новини. Підсумок (сурдопереклад) 22:35 «ЧасТіme» 23:15 «Спорт для всіх»

05.30 Грані музики 06.00 Детонація

ZIK

06:00, 12:10, 18:05 «Нова Кров з Володимиром Бойком» 06:40, 23:30 Сім чудес України 06:55, 11:40, 12:05, 15:10, 17:15, 05:55 Вільний мікрофон 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 16:00 Почути Україну (інформаційноаналітичне ток-шоу) 10:45 Завтра-сьогодні (науковопопулярний проект) 11:10 Європа у фокусі (тижневик) 12:40, 03:45 Shift. Життя в цифрі (науково-популярна програма) 13:00 Перші про АВЕРС головне. День 15:30 DROZDOV 07.00 Профілактика технічного (хард-ток-шоу) 17:20 Добрий ZIK обладнання ТРК «Аверс» 16.00, (проект хороших справ) 18:30 17.20, 18.35, 19.50, 20.30, Житлоблуд (будівельні 22.05 Телебіржа. Ринок праці журналістські розслідування) 16.10 Ломастер 16.30 Огляд 19:00 Перші про головне. Вечір світових подій 17.00 21:00, 00:00 Перші про головне Дружболандія 17.30 Рандеву (інформаційний випуск) 21:30 По 18.00, 06.30 Суперкнига 18.20 той бік (персональні Телемагазин 18.45, 21.30, журналістські розслідування) 00.00, 02.30 Новини «На часі» 22:00, 04:00 Гра в класику з 19.00 Захищеність 20.00 Т/с «У Сергієм Рахманіним 23:00 В очі меншості» 20.40 Вечірня казочка (хард-ток-шоу) 00:30 21.00 Благодатна купіль 22.15, Документальний фільм 02:25, 23.00 Д/с «Всесвіт» 00.35 05:50 Хіт-парад FM-TV (хітДіагноз: здоров’я 01.00 Т/с голосування) 02:30 Концерт «Життя на Вершині» (18+) 02.00 04:50 Прямим текстом МузейОк 03.05 Феєрія мандрів (політичне ток-шоу 03.30 Сад. Город. Квітник 03.45 О. Дроздова)


 ² Â Ò Î Ð Î Ê , 6 ГРУДНЯ УТ1 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:40, 21:00, 01:30, 05:10 Новини 06:10, 06:45, 08:10 Спорт 06:15, 08:15 Ера бізнесу 06:20, 08:20 АгроЕра 06:30, 07:05, 08:30 Смакота 07:15 Ранок 08:35 Паспорт.Ua 08:45, 00:20 Телемагазин 09:00, 05:50 Вічне 09:15 Т/с «Травма» 09:55 Уряд на зв’язку з громадянами 10:35 Д/ф «Я $ док» 11:25 Війна і мир 12:05 Вікно в Америку 12:30 Вересень 13:20 Казки Лірника Сашка 13:30 М/с «Мандрівники в часі» 14:00 Суспільний університет 14:30 Подорожні 15:35 Борхес. «Поява народів на карті Європи» 16:00 Театральні сезони 16:35, 02:00 Д/с «Блюз. Мартін Скорсезе представляє» 18:25, 01:20 Новини. Світ 19:00, 01:45 Новини. Культура 19:30 Про головне 20:00 Утеодин з Майклом Щуром 20:30 Наші гроші 21:30, 05:35 Новини. Спорт 21:50 Т/с «Епоха честі» 23:00 Золотий гусак 23:15 Підсумки 23:40 На слуху 03:30 Надвечір’я. Долі 04:20 Класики світової літератури 04:40 Д/ф «Назарій Яремчук: афганська історія»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН: «Телевізійна служба новин»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1» 09.30 «Чотири весілля» 10.50, 12.20 «Міняю жінку $ 6» 14.10 «Сліпа» 14.45 «Мольфар» 15.45 «Сімейні мелодрами $ 6» 17.15 Т/с «Уламки щастя $ 2» (12+) 20.30 «Секретні матеріали» 21.00 Т/с «Село на мільйон» (12+) 22.00 «Новий інспектор Фреймут. Міста» 23.35 Т/с «Теорія брехні $ 2» (16+)

16.00 Х/ф «Я буду поруч» 18.00 Т/с «Співачка і доля» (12+) 19.45 Ток$шоу «Говорить Україна» 21.30 Футбол. Ліга чемпіонів УЄФА «Динамо» $ «Бешикташ» 23.50 Події дня

УТ1

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН: «Телевізійна служба новин» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1» 09.30 «Чотири весілля» 10.50 «Міняю жінку $ 6»

УКРАЇНА

06.00, 13.20, 15.30 Агенти справедливості 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зірковий шлях 11.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ 06.10, 18.05 Абзац 07.05, 08.20 Kids Time 07.07 М/с «Історії Тома і Джеррі» 08.22 Т/с «Щасливі разом» 10.20 Т/с «Спецзагін Кобра» (16+) 13.10 Т/с «Моя прекрасна нянька»

12.20 «Міняю жінку $ 7» 14.10 «Сліпа» 14.45 «Мольфар» 15.45 «Сімейні мелодрами $ 6» 17.15 Т/с «Уламки щастя $ 2» (12+) 20.30 «Секретні матеріали» 21.00 Т/с «Село на мільйон» (12+) 22.00 «Поверніть мені красу 2» 23.35 Т/с «Теорія брехні $ 2» (16+)

УТ1

ТЕТ

ІНТЕР 05.30, 06.10, 11.10, 12.25 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» 09.20, 21.00 Т/с «Мереживо долі» (16+) 14.00 «Речдок» 14.40 «Судові справи» 16.45 «Сімейний суд» 18.00, 19.00 Ток$шоу «Стосується кожного» 20.00 «Подробиці» 22.50 Т/с «Двадцять років без кохання» (16+)

УКРАЇНА 06.00, 13.20, 15.30 Агенти справедливості 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зірковий шлях 11.20 Реальна містика 16.00 Х/ф «Забудь мене, мамо» 18.00 Т/с «Співачка і доля» (12+) 19.45 Ток$шоу «Говорить Україна» 21.00, 23.30 Т/с «Людський фактор» (16+)

«Сніданок з 1+1» 09.30 «Чотири весілля» 10.50, 12.20 «Міняю жінку $ 7» 14.10 «Сліпа» 14.45 «Мольфар» 15.45 «Сімейні мелодрами $ 6» 17.15 Т/с «Уламки щастя $ 2» (12+) 20.30 «Секретні матеріали» 21.00 Т/с «Село на мільйон» (12+) 22.00 «Світ навиворіт $ 8» 23.00 «Право на владу 2016»

ІНТЕР 05.30, 11.10, 12.25 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» 09.20, 21.00 Т/с «Мереживо долі» (16+) 14.00 «Речдок» 14.40 «Судові справи» 16.45 «Сімейний суд» 18.00, 19.00 Ток$шоу «Стосується кожного» 20.00 «Подробиці» 22.50 Т/с «Двадцять років без кохання» (16+)

УКРАЇНА

06.00, 13.00 Агенти справедливості 1+1 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 20.00 Події 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зірковий шлях «Телевізійна служба 11.00 Реальна містика новин» 15.30 Х/ф «Любов з пробірки» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10

МЕГА

06:00 Бандитський Київ 06:50 Дзеркало історії 07:50, 12:30 Правила життя 08:40 Правда життя 09:40, 21:40 Життя після людей 10:30 Фабрика погоди

Т Б

07.10 М/с «Дора$мандрівниця» 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті» 06.40, 16.00 «Все буде добре!» 08.00 Мультмікс 09.50 М/с «Клуб Вінкс: Школа 08.40 «Все буде смачно!» чарівниць» 10.35, 18.30 «За живе!» 10.25 Х/ф «Найкращий друг 11.55 «МастерШеф. Діти» шпигуна» 18.00, 22.00 «Вiкна$Новини» 12.00 Панянка$селянка 20.00, 22.45 «МастерШеф $ 6» 13.00 Танька і Володька 23.15 «Давай поговоримо про 14.00, 21.00 Одного разу під секс 2» Полтавою ICTV 15.00 Т/с «Домашній арешт» 16.00 Віталька 05.30 Громадянська оборона 17.00, 20.00 Країна У 06.30 Ранок у великому місті 18.00, 23.00 Розсміши коміка 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 19.00, 22.00 ООН 09.50, 16.40 Т/с «Ангели війни» 00.00 Т/с «Світлофор» (16+) 01.00, 05.00 У ТЕТа тато! (16+) 01.55 Теорія зради 11.55, 13.20 Х/ф «Васабі» 02.50 БарДак 12.45, 15.45 Факти. День 14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44» (16+) 03.55 Т/с «Щоденники Темного 2» (16+) 18.45, 21.05 Факти. Вечір 05.25 М/с «Лис Микита» 20.20 Секретний фронт 21.25 Т/с «Пацики» (16+) МЕГА 22.20 Х/ф «Миротворець» (16+) 06:00 Бандитська Одеса НОВИЙ КАНАЛ 06:50, 00:20 Дзеркало історії 05.55, 18.00 Абзац 07:50, 12:30 Правила життя 06.50, 08.05 Kids Time 08:40 Правда життя 06.52 М/с «Історії Тома і Джеррі» 09:40, 21:40 Життя після людей 08.10 Т/с «Щасливі разом» 10:30 Фабрика погоди 10.05 Т/с «Спецзагін Кобра» (16+) 11:30 Дика Канада 13.00 Т/с «Моя прекрасна нянька» 13:20, 04:20 У пошуках істини 19.00, 21.55 Вар’яти 14:10, 19:50 Нечисть 20.55 Київ вдень та вночі 15:10 Містична Україна 16:10, 23:30 Наземні битви ТЕТ 17:10, 20:40 Перші винахідники 06.00 Малята$твійнята 18:10, 22:30 Загадки планети 06.45 Байдиківка

23.00 Події дня

СТБ

× Å Ò Â Å Ð , 8 ГРУДНЯ 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:40, 21:00, 01:30, 05:10 Новини 06:10, 06:45, 08:10 Спорт 06:15, 08:15 Ера бізнесу 06:20, 08:20 АгроЕра 06:30, 07:05, 08:30 Смакота 07:15 Ранок 08:35 Паспорт.Ua 08:45, 00:20 Телемагазин 09:00, 05:50 Вічне 09:15 Т/с «Травма» 09:55 План на завтра з Анастасією Рінгіс 10:30, 19:30 Про головне 11:00 Чоловічий клуб 11:35 Розсекречена історія 12:30 Слідство. Інфо 13:20 Казки Лірника Сашка 13:30 Як це? 14:00 Суспільний університет 14:30, 03:40 Надвечір’я. Долі 15:50 Спогади 16:35 Д/с «Латиноамериканська музика» 17:40 Д/ф «УКРАЯ» 18:25, 01:20 Новини. Світ 19:00, 01:45 Новини. Культура 20:00 Корупція в законі (вип.2) 20:30 «Схеми» з Наталією Седлецькою 21:30, 05:35 Новини. Спорт 21:50 Т/с «Епоха честі» 23:00 Золотий гусак 23:15 Підсумки 23:40 На слуху 02:00 Д/с «Блюз. Мартін Скорсезе представляє» 04:40 Уряд на зв’язку з громадянами

19.05 Аферисти в мережах $ 2 21.05 Київ вдень та вночі 22.10 Зірки під гіпнозом

06.00 Малята$твійнята 06.45 Байдиківка СТБ 07.10 М/с «Дора$мандрівниця» 07.05, 16.00 «Все буде добре!» 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 09.05 «Все буде смачно!» місті» 11.00, 18.30 «За живе!» 08.00 Мультмікс 12.20 «МастерШеф. Діти» 09.50 М/с «Клуб Вінкс: Школа 18.00, 22.00 «Вiкна$Новини» чарівниць» 20.00, 22.45 «МастерШеф $ 6» 10.25 Х/ф «Щоденник слабака 3. ІНТЕР 23.35 «Давай поговоримо про секс Собачі дні» (16+) 05.40, 11.10, 12.25 «Слідство 2» 12.00 Панянка$селянка вели... з Леонідом 13.00 Танька і Володька ICTV Каневським» 14.00, 21.00 Одного разу під 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 05.30, 20.20 Громадянська Полтавою Новини 15.00 Т/с «Домашній арешт» оборона 07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» 16.00 Віталька 06.30 Ранок у великому місті 09.20, 21.00 Т/с «Мереживо долі» 08.45 Факти. Ранок 17.00, 20.00 Країна У (16+) 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 18.00, 23.00 Розсміши коміка 14.00 «Речдок» 19.00, 22.00 ООН 09.50 Т/с «Кримінолог» (16+) 14.40 «Судові справи» 00.00 Т/с «Світлофор» (16+) 11.45, 13.20 Х/ф «Стражі 16.45 «Сімейний суд» 01.00, 05.00 У ТЕТа тато! порядку» (16+) 18.00, 19.00 Ток$шоу «Стосується 12.45, 15.45 Факти. День 01.55 Теорія зради кожного» 14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44» (16+) 02.50 БарДак 20.00 «Подробиці» 03.55 Т/с «Щоденники Темного 2» 16.40 Т/с «Ангели війни» (16+) 22.50 Т/с «Двадцять років без (16+) 18.45, 21.05 Факти. Вечір кохання» (16+) 05.25 М/с «Лис Микита» 21.25 Т/с «Пацики» (16+) 22.20 Х/ф «Васабі»

Ñ Å Ð Å Ä À , 7 ГРУДНЯ 06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:40, 21:00, 01:30, 05:10 Новини 06:10, 06:45, 08:10 Спорт 06:15, 08:15 АгроЕра 06:25, 07:05, 08:25 Смакота 06:35 Ера будівництва 07:15 Ранок 08:35 Паспорт.Ua 08:45, 00:20 Телемагазин 09:00, 05:50 Вічне 09:15 Т/с «Травма» 09:55 Наші гроші 10:30, 19:30 Про головне 11:00 Засідання Кабінету Міністрів України 13:20 Казки Лірника Сашка 13:30 Хто в домі хазяїн? 14:00 Суспільний університет 14:30, 04:25 Світло 15:20 Мистецькі історії 15:50, 02:00 Д/с «Блюз. Мартін Скорсезе представляє» 17:40 Д/ф «УКРАЯ» 18:25, 01:20 Новини. Світ 19:00, 01:45 Новини. Культура 20:00 Корупція в законі (вип.1) 20:30 Слідство. Інфо 21:30, 05:35 Новини. Спорт 21:50 Т/с «Епоха честі» 22:40 Мегалот 23:00 Золотий гусак 23:15 Підсумки 23:40 На слуху 03:30 Віра. Надія. Любов

Т Б

Т Б

17.45 Футбол. Ліга Європи УЄФА 20.55 Київ вдень та вночі 22.00 Аферисти в мережах $ 2 «Брага» $ «Шахтар» 21.00, 23.30 Т/с «Багаття на ТЕТ снігу» (16+) 23.00 Події дня 06.00 Малята$твійнята 06.45 Байдиківка СТБ 07.10 М/с «Дора$мандрівниця» 07.05, 16.00 «Все буде добре!» 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті» 09.05 «Все буде смачно!» 08.00 Мультмікс 11.00, 18.30 «За живе!» 09.50 М/с «Клуб Вінкс: Школа 12.20 «МастерШеф. Діти» чарівниць» 18.00, 22.00 «Вiкна$Новини» 10.25 Х/ф «Король скейтборду: 20.00, 22.45 «Зважені та Найбільш вертикальний щасливі $ 6» примат» ICTV 12.00 Панянка$селянка 13.00 Танька і Володька 05.30 Громадянська оборона 14.00, 21.00 Одного разу під 06.30 Ранок у великому місті Полтавою 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 15.00 Т/с «Домашній арешт» 16.00 Віталька 09.55 Т/с «Ангели війни» (16+) 17.00, 20.00 Країна У 12.00, 13.20 Х/ф 18.00, 23.00 Розсміши коміка «Миротворець» (16+) 19.00, 22.00 ООН 12.45, 15.45 Факти. День 15.00, 16.20 Т/с «Відділ 44» (16+) 00.00 Т/с «Світлофор» (16+) 01.00, 05.00 У ТЕТа тато! 16.35 Т/с «Паршиві вівці» (16+) 01.55 Теорія зради 18.45, 21.05 Факти. Вечір 02.50 БарДак 20.20 Інсайдер 03.55 Т/с «Щоденники Темного 2» 21.25 Т/с «Пацики» (16+) (16+) 22.25 Х/ф «Чорний дощ» (16+) 05.25 М/с «Лис Микита»

11:30 Дика Канада 13:20 У пошуках істини 14:10, 19:50 Нечисть 15:10 Містична Україна 16:10 Повітряні бої 17:10, 20:40 Перші винахідники 18:10, 22:30 Загадки планети 19:00 Україна: забута історія 23:30 Наземні битви 00:20 Прихована реальність

К1 05.10 «Рецепти щастя» 05.50 «Спеція» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 Мультфільми 09.20 «Три сестри» 10.15 Т/с «Дикий ангел» 11.10 Т/с «Ти $ моє життя» 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» 14.10, 21.00 «Орел і решка. Навколосвітня подорож» 15.10, 20.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 16.10 «Файна Юкрайна» 18.00 «Звана вечеря» 19.00 «Розсміши коміка» 22.00 «КВН на БІС» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2 06.00 Мультфільми 07.00 «Нове Шалене відео по$українськи» 07.35, 11.25 «Облом.UA.» 08.10, 19.00 «ДжеДАІ» 08.30, 18.30 «Спецкор» 09.00 «Хоробрі серця» 12.25 «Відеобімба» 14.50 Т/с «Загублений світ»

19:00 Україна: забута історія 05:10 Бандитський Київ

К1 05.10 «Рецепти щастя» 05.50 «Спеція» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 Мультфільми 09.20 «Три сестри» 10.15 Т/с «Дикий ангел» 11.10 Т/с «Ти $ моє життя» 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» 14.10, 21.00 «Орел і решка. Навколосвітня подорож» 15.10, 20.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 16.10 «Файна Юкрайна» 18.00 «Звана вечеря» 19.00 «Розсміши коміка» 22.00 «КВН на БІС» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

знати» 13:25 «Крим LIVE» 14:05 Т/ц «Хочу бути» 14:30, 20:30 «Ваш депутат» 15:10 Т/ц «4+1» 15:25 «Реліквія з сімейного фотоальбому» 16:30, 22:50 «Схід і Захід $ разом!» 17:00 «Дитячий світ» 17:20 «Ми вас обирали» 17:45 «Казки Сашка Лірника» 18:00 Т/ц «Обрані часом» ФУТБОЛ1 18:30 Т/ц «Твій дім» 18:55 «Служба 06.00 Гранада $ Севілья. Чемпіонат розшуку дітей» 19:00 Новини. Іспанії Підсумок 19:35 «Відкритість влади» 07.45, 20.00 Журнал Ліги чемпіонів 19:40 «З добром у серці» 19:45 08.15 Борнмут $ Ліверпуль. «Що каже священик» 21:05 Чемпіонат Англії «Луцький депутат» (В. Бондарук) 10.00, 15.55, 20.35, 22.30 Футбол 21:30 «Тільки разом!» (дайджест) NEWS. LIVE 22:00 Новини. Підсумок 10.20 Шахтар $ Сталь. Чемпіонат (сурдопереклад) 23:15 України Ретроспектива ВТ. «Антракт» 12.10 «Великий футбол» (Л.Зеленова) 23:45 «Хроніка війни» 13.50, 18.05 Топ$матч 13.55 LIVE. Динамо (К) $ Бешикташ. АВЕРС Юнацька Ліга УЄФА 07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 16.15 Вест Гем $ Арсенал. 00.00, 02.30 Новини «На часі» Чемпіонат Англії 07.35, 12.00, 18.35, 19.50, 18.10 Динамо (К) $ Бешикташ (2010 / 2011) Ліга Європи 20.30, 22.05 Телебіржа. Ринок праці 07.45, 09.45, 12.45 УЄФА. Прем’єра Телемагазин 08.35, 03.05 Феєрія 20.30, 20.40, 23.40 «Ніч Ліги мандрів 09.00 Захищеність 10.00 чемпіонів» 21.30 LIVE. Динамо (К) $ Бешикташ. Програми ЕКО ТВ 12.10 М/с «Авто Ліга чемпіонів УЄФА про добро» 12.35 Забави 13.00 «Серце $ не камінь» ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Концерт НОВА ВОЛИНЬ 14.00, 20.00 Т/с «У меншості» 14.30, 03.45 Чоловічі розваги 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за 14.45 Смак здоров’я 15.00 Україну 07:05, 11:00, 16:00 Програми ЕКО$ТВ 17.00 Новини 07:30, 22:35 «Час$Тіme» Дружболандія 17.20 Англійські 07:45 «Спорт для всіх» 08:20 «Крок КЛАСи 17.30 СмачнОГО 18.00 назустріч» 09:00 «Ранок «Нової Програма «Відкрита Біблія» 19.00 Волині» 10:05 «Такти і факти» Т/с «Травма» (16+) 20.40 Вечірня 11:30 «Тема дня» 12:00 Т/ц казочка 21.00 У фокусі Європа «Зелена планета» 12:30 «Варто 22.15, 23.00 Д/с «Всесвіт» 00.35 16.40 Х/ф «Льодові дрижаки» (16+) 19.20 «Люстратор. Спецпроект» 20.00 Х/ф «13й район» (16+) 21.45 Х/ф «Відплата» (16+) 23.30 Х/ф «Універсальний солдат  4» (18+)

06.55 Баварія $ Атлетіко. Ліга чемпіонів УЄФА 08.40, 20.10 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 Барселона $ Боруссія (М). Ліга чемпіонів УЄФА 12.05 «Ліга чемпіонів. ONLINE» 13.55 Реал $ Боруссія (Д) (2012 / 2013) Ліга чемпіонів УЄФА 16.00, 18.50 «Ніч Ліги чемпіонів» 17.00 Динамо (К) $ Бешикташ. Ліга чемпіонів УЄФА 19.40 «Сіткорізи». Прем’єра 21.30 LIVE. Реал $ Боруссія (Д). Ліга чемпіонів УЄФА 23.40 Топ$матч 23.50 Огляд середи. Ліга чемпіонів УЄФА. Прем’єра

Лірника» 18:00 Т/ц «Твій дім» 18:20 «Києвотека» 18:55 «Служба розшуку дітей» 19:00 Новини. Підсумок 19:35 «Відкритість влади» 19:45 «Відкрите місто». (Відповіді на запитання глядачів заступника луцького міського голови С.Григоренка. Тел. : (0332) 77$02$ 42) 20:45 «Вечірня казка» 21:05 «Народна скарбниця» 22:00 Новини. Підсумок (сурдопереклад) 22:35 «Час$ Time» 23:15 «Крим$LIVE» 23:45 «Хроніка війни»

Діагноз: здоров’я 01.00 Т/с «Життя на Вершині» (18+) 02.00 МузейОк 03.20 Сад. Город. Квітник 04.00 Ретроспектива: «Острів скарбів» (1) 05.30 Грані музики 06.00 Детонація 06.30 Суперкнига

ZIK 06:00, 21:00, 00:00 Перші про головне (інформаційний випуск) 06:40, 12:35 Сім чудес України 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 16:05 Гра в класику з Сергієм Рахманіним 10:30 Брат за брата ( проект соціальних розслідувань) 11:30 Говірник 11:40, 12:05, 15:10, 16:00, 18:25, 05:55 Вільний мікрофон 12:10, 18:00 По той бік (персональні журналістські розслідування) 13:00 Перші про головне. День 15:30, 04:55 В очі (хард$ток$шоу) 17:05, 04:30 Історична правда з Вахтангом Кіпіані 17:30 Shift. Життя в цифрі (науково$популярна програма) 18:30 Добрий ZIK (проект хороших справ) 19:00 Перші про головне. Вечір 21:30, 03:20 Стежками війни (військові журналістські розслідування) 22:00, 04:00 DROZDOV (хард$ток$шоу) 22:30 Завтра$сьогодні (науково$ популярний проект) 23:00, 00:30, 02:25 Документальний фільм 01:30 Концерт 03:50, 05:50 Хіт$ парад FM$TV (хіт$голосування) 05:20 Нова Кров з Володимиром Бойком

пригод 06.00 Музична скринька

ZIK

06:00, 21:00, 00:00 Перші про головне (інформаційний випуск) 06:40, 12:35, 23:30 Сім чудес України 06:55, 12:05, 15:10, 18:25, 03:45, 05:55 Вільний мікрофон 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 17:15, 05:25 По той бік (персональні журналістські розслідування) 10:00 Завтра$ сьогодні (науково$популярний АВЕРС проект) 10:30 Shift. Життя в 07.00, 08.00, 18.45, 21.30, цифрі (науково$популярна 00.00, 02.30 Новини «На часі» програма) 10:45, 18:30 07.35, 12.00, 18.35, 19.50, DROZDOV (хард$ток$шоу) 11:15, 20.30, 22.05 Телебіржа. Ринок 04:00 Лікарські таємниці ВОЛИНСЬКЕ ТБ, праці 07.45, 09.45, 12.30, (викривальний проект) 12:10, 2+2 НОВА ВОЛИНЬ 18.20 Телемагазин 08.35 У 18:00 Стежками війни (військові 06.00 Мультфільми 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за фокусі Європа 09.00, 19.00 Т/с журналістські розслідування) 07.00 «Нове Шалене відео «Травма» (16+) 10.00, 15.00 13:00 Перші про головне. День Україну 07:05, 11:00, 16:00 по$українськи» 15:30, 04:30 Нова Кров з Новини 07:30 «Час$Тіme» 07:55 Програми ЕКО ТВ 12.10 М/с 07.35, 11.05 «Облом.UA.» «Авто про добро» 12.45 Концерт Володимиром Бойком 16:00 «Із перших уст» 08:00 «Луцький 08.10, 19.00 «ДжеДАІ» «Улюблені хіти» 14.00, 20.00 Т/с Почути Україну (інформаційно$ депутат» 08:30, 21:35 «Ваш 08.30, 18.30 «Спецкор» «У меншості» 14.30, 03.30 Сад. аналітичне ток$шоу) 19:00 Перші депутат» 09:00 «Ранок «Нової 09.00 «Дембель» про головне. Вечір 21:30 Волині» 10:05 Т/с «Таксі» 10:45 Город. Квітник 14.45, 03.45, 10.00 Д/п «Суперкатастрофи» 05.20 Чоловічі розваги 17.00 Житлоблуд (будівельні 10.40 Д/п «Шалений світ спорту» «Кошик творчих ідей» 11:30 «Схід Дружболандія 17.20 Англійські журналістські розслідування) і Захід $ разом!» 12:00 «Тільки 12.05 «Відеобімба» КЛАСи 17.30 Рандеву 18.00, 22:00 Брат за брата ( проект разом!» (дайджест) 12:30 «Що 15.00 Т/с «Загублений світ» 06.30 Суперкнига 20.40 Вечірня соціальних розслідувань) 23:00 каже священик» 13:30 Т/ц «Як 16.40, 22.00 Х/ф «Ліквідатор» казочка 21.00 Твій дім 22.15 Д/с Європа у фокусі (тижневик) це?» 14:00 «Ми вас обирали» (16+) 14:20 Т/ц «Ми $ українські» 14:45 «Всесвіт» 00.35 Діагноз: здоров’я 00:30, 02:20 Документальний 19.20 «Люстратор 7, 62» 01.00 Т/с «Життя на Вершині» фільм 01:30 Концерт 03:15 Т/ц «4+1» 15:05 Т/ф «Моя Леся 20.00 Х/ф «Хімік» (16+) (18+) 02.00 Волинський портрет Євромакс (тижневик) 03:50 Хіт$ 23.55 Х/ф «Подвійна гра» (16+) Українка» 16:25 Телеафіша парад FM$TV (хіт$голосування) 16:30, 22:50 «Тема дня» 17:00 03.05 Феєрія мандрів 04.00 ФУТБОЛ1 Ретроспектива: «За тих, хто в 05:00 Добрий ZIK (проект «Дитячий світ» 17:15 хороших справ) 06.00 Чемпіонат Англії. Огляд туру Мультфільми 17:45 «Казки Сашка морі» (1) 05.35 По ту сторону

13:20 У пошуках істини 14:10, 19:50 Нечисть 15:10 Містична Україна 16:10, 23:30 Наземні битви 17:10, 20:40 Перші винахідники 18:10, 22:30 Загадки планети 19:00 Україна: забута історія 00:20 Гордість України

К1 05.10 «Рецепти щастя» 05.50 «Спеція» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 08.15 Мультфільми 09.20 «Три сестри» 10.15 Т/с «Дикий ангел» 11.10 Т/с «Ти $ моє життя» 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» 14.10, 21.00 «Орел і решка. Навколосвітня подорож» 15.10, 20.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 16.10 «Файна Юкрайна» 18.00 «Звана вечеря» 19.00 «Розсміши коміка» 22.00 «КВН на БІС» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2

06.00 Мультфільми 07.00 «Нове Шалене відео по$українськи» НОВИЙ КАНАЛ 07.35, 11.05 «Облом.UA.» МЕГА 08.10, 19.00 «ДжеДАІ» 05.55, 18.00 Абзац 06:00 Бандитський Київ 08.30, 18.30 «Спецкор» 06.50, 08.05 Kids Time 09.00 «Дембель» 06.52 М/с «Історії Тома і Джеррі» 06:50 Дзеркало історії 10.00 Д/п «Суперкатастрофи» 07:50, 12:30 Правила життя 08.10 Т/с «Щасливі разом» 10.40 Д/п «Шалений світ 10.05 Т/с «Спецзагін Кобра» (16+) 08:40 Правда життя спорту» 09:40, 21:40 Життя після людей 13.00 Т/с «Моя прекрасна 12.05 «Відеобімба» 10:30 Фабрика погоди нянька» 14.40 Т/с «Загублений світ» 11:30 Дика Канада 19.00 Зірки під гіпнозом

Європі» 14:30 Т/ц «Хочу бути» 15:00 «Остання барикада» 17:00 «Дитячий світ» 17:15 Мультфільм 17:30 «Кошик творчих ідей» 17:45 «Казки Сашка Лірника» 18:10 ФУТБОЛ1 «Києвотека» 18:25 Т/ц «Як це 06.00, 18.20 Журнал Ліги Європи було» 18:55 «Служба розшуку 06.55 Порту $ Лестер. Ліга дітей» 19:00 Новини. Підсумок чемпіонів УЄФА 19:35 «Відкритість влади» 19:45 08.40, 17.50 Огляд середи. Ліга «Євровибір» 20:45 «Вечірня чемпіонів УЄФА казка» 21:05 «Роки і долі» 21:35 10.00, 15.40, 20.45 Футбол «Роки і долі» (А.Гордійчук і квартет NEWS. LIVE «Акорд») 22:00 Новини. Підсумок 10.20 Ліон $ Севілья. Ліга (сурдопереклад) 22:35 «Час$ чемпіонів УЄФА Time» 23:15 «Музичний 12.10 «Ліга чемпіонів. ONLINE» проспект» 23:50 «Хроніка війни» 16.00 Реал $ Боруссія (Д). Ліга чемпіонів УЄФА АВЕРС 19.15, 21.55 «Шлях до 07.00, 08.00, 18.45, 21.30, Стокгольма» 00.00, 02.30 Новини «На часі» 19.50 LIVE. Зоря $ МЮ. Ліга 07.35, 12.00, 20.30, 22.05, Європи УЄФА 22.45 Телебіржа. Ринок праці 22.35 LIVE. Саутгемптон $ 07.45, 09.45, 12.45, 18.20 Хапоель. Ліга Європи Телемагазин 08.35 Твій дім УЄФА 09.00 Т/с «Травма» (16+) 10.00, 22.50 Футбол Tables 15.00 Програми ЕКО ТВ 12.10 ВОЛИНСЬКЕ ТБ, М/с «Авто про добро» 13.00 НОВА ВОЛИНЬ Концерт «Європа за нами», 1 ч. 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за 13.45, 03.30 Сад. Город. Квітник Україну 07:05, 11:00, 16:00 14.00 Т/с «У меншості» 14.30 По Новини 07:30 «Час$Тіme» 07:55, ту сторону пригод 14.45, 03.45 19:40 «Із перших уст» 08:00 Чоловічі розваги 17.00 «Уряд на зв’язку з громадянами» Дружболандія 17.20 Англійські 08:30 «Тільки разом!» (дайджест) КЛАСи 17.30 СмачнОГО 18.00, 09:00 «Ранок «Нової Волині» 06.30 Суперкнига 18.35 10:05 Т/с «Таксі» 10:45 Т/ц «4+1» Телебіржа.Ринок праці 19.00 11:30, 16:30, 22:50 «Тема дня» АУКЦІОН ТV магазин&онлайн 11:55 «Ваш депутат» 12:30 20.40 Вечірня казочка 21.00 «Відкрите місто» 13:25, 18:45 Слово депутата 22.15 Слідство Т/ц «Твій дім» 13:45 «Зроблено в Інфо 23.00 Д/с «Всесвіт» 00.35 16.30 Х/ф «Хімік» (16+) 19.20 «Секретні матеріали» 20.00 Х/ф «Подвійна гра» (16+) 21.50 Х/ф «Динаміт» (16+) 23.35 Х/ф «Списаний» (16+)

Діагноз: здоров’я 01.00 Т/с «Життя на Вершині» (18+) 02.00 МузейОк 03.05 Феєрія мандрів 04.00 Ретроспектива: «Кармелюк» (1) 05.30 Глобал 3000 06.00 Музична скринька

ZIK 06:00, 21:00, 00:00 Перші про головне (інформаційний випуск) 06:40, 12:35, 23:30 Сім чудес України 06:55, 11:40, 12:05, 15:10, 15:30, 18:25, 03:45, 05:55 Вільний мікрофон 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 15:35, 05:25 Стежками війни (військові журналістські розслідування) 10:00 Гра в класику з Сергієм Рахманіним 11:00 В очі (хард$ ток$шоу) 11:30 Говірник 12:10, 18:00 Житлоблуд (будівельні журналістські розслідування) 13:00 Перші про головне. День 16:00 Брат за брата ( проект соціальних розслідувань) 16:55 Європа у фокусі (тижневик) 17:20 Нова Кров з Володимиром Бойком 18:30, 23:00 Історична правда з Вахтангом Кіпіані 19:00 Перші про головне. Вечір 21:30 Лікарські таємниці (викривальний проект) 22:00, 04:00 Прямим текстом (політичне ток$шоу О. Дроздова) 00:30, 02:30 Документальний фільм 01:30 Концерт 03:50, 05:50 Хіт$парад FM$TV(хіт$голосування) 05:00 DROZDOV (хард$ток$шоу)


07.35, 11.05 «Облом.UA.» 08.10 «ДжеДАІ» 06:00 Бандитська Одеса 08.30, 18.30 «Спецкор» 07.52 М/ф «Переполох у 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 18.00 Т/с «Співачка і доля» (12+) УТ1 06:50 Дзеркало історії 09.00 «Дембель» джунглях» «Сніданок з 1+1» 19.45 Ток@шоу «Говорить Україна» 10.00 Д/п «Суперкатастрофи» 07:50, 12:30 Правила життя 06:00, 07:00, 08:00, 12:15, 09.30 Половинки @ 2 09.30 «Чотири весілля» 21.00 Х/ф «Бестселер по 10.40 Д/п «Шалений світ спорту» 11.05, 20.45 Київ вдень та вночі 08:40 Правда життя 18:40, 21:00, 01:30, 05:10 10.50, 12.20 «Міняю жінку @ 7» любові» 09:40, 21:40 Життя після людей 12.10 «Відеобімба» 15.20 Супермодель Новини 06:10, 06:45, 08:10 14.10 «Сліпа» 23.00 Події дня 14.55 Т/с «Загублений світ» 10:30 Вовчиця: шлях до влади по@українськи@3 14.45 «Мольфар» 23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» Спорт 06:15, 08:15 АгроЕра 16.45 Х/ф «Динаміт» (16+) 11:30 Дика Канада 19.00 Заробітчани 15.45 «Сімейні мелодрами @ 6» (16+) 06:25, 07:05, 08:25 Смакота 18.50 18 тур ЧУ з футболу 13:20 У пошуках істини 21.50 Половинки 2 17.15 Т/с «Уламки щастя @ 2» (12+) 06:35 Ера будівництва 07:15 «Дніпро» @ «Олімпік» СТБ 14:10, 19:50 Нечисть 23.25 Зірки під гіпнозом 20.15 «Вечірній Київ 2016» Ранок 08:30 Територія закону 21.00 Х/ф «Мега?акула проти 15:10 Містична Україна 06.05 «Зіркове життя» 08:35 Паспорт.Ua 08:45, 00:20 22.10 Х/ф «Ржевський проти ТЕТ Меха?акули» (16+) 16:10, 23:30 Наземні битви Наполеона» (16+) 07.55 Х/ф «Молода дружина» Телемагазин 09:00, 05:50 Вічне 17:10, 20:40 Перші винахідники 22.45 Х/ф «Ніндзя» 06.00 Малята@твійнята 23.50 Х/ф «Любов з акцентом» 09.55 Х/ф «Я не повернусь» 09:15 Т/с «Травма» 10:00 Д/ф 18:10, 22:30 Загадки планети 06.45 Байдиківка (16+) 18.00, 22.00 «Вiкна@Новини» ФУТБОЛ1 «Живі й нескорені» 10:10 Д/ф 19:00 Україна: забута історія 07.10 М/с «Дора@мандрівниця» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» «Сектор М» 10:30, 19:30, 04:40 06.00 Ліон @ Севілья. Ліга ІНТЕР 00:20 Таємниці кримінального 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 20.00, 22.45 «Національне Про головне 11:20 «Схеми» з чемпіонів УЄФА світу місті» 05.35, 11.10, 12.25 «Слідство талант@шоу «Танцюють 07.45 «Сіткорізи» Наталією Седлецькою 12:25, 08.00 Мультмікс вели... з Леонідом всі!@9» К1 08.15 Барселона @ Боруссія (М). 03:10 Біатлон. Кубок світу. ІІ етап. 09.40 М/с «Клуб Вінкс: Школа Каневським» Ліга чемпіонів УЄФА Спринт 10 км (чол.) 14:10 Віра. 05.10 «Рецепти щастя» ICTV чарівниць» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 10.00, 15.40, 22.30 Футбол Надія. Любов 15:10 Біатлон. 05.50 «Спеція» 10.40 М/ф «Школа монстрів: 17.40 Новини 05.30 Громадянська оборона NEWS. LIVE 06.30 «TOP SHOP» Кубок світу. ІІ етап. Спринт 7, 5 км 07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» 06.30 Ранок у великому місті Великий монстровий 10.25, 23.20 Зальцбург @ Шальке. 07.40 «Чи знаєте ви, що...» (жін.) 16:40 Д/с риф» 09.20 Т/с «Мереживо долі» (16+) 08.45 Факти. Ранок Ліга Європи УЄФА 08.15 Мультфільми «Латиноамериканська музика» 12.00 Панянка@селянка 14.00 «Речдок» 09.15, 19.20 Надзвичайні 12.10 Реал @ Боруссія (Д). Ліга 09.20 «Три сестри» 17:40 Д/ф «УКРАЯ» 18:25, 01:20 14.40 «Судові справи» 13.00 Танька і Володька новини чемпіонів УЄФА 10.15 Т/с «Дикий ангел» Новини. Світ 19:00, 01:45 16.45 «Сімейний суд» 09.50, 16.35 Т/с «Паршиві вівці» 14.00 Одного разу під Полтавою 11.10 Т/с «Ти @ моє життя» 13.55 Саутгемптон @ Хапоель. Ліга Новини. Культура 19:20 Обличчя 18.00 Ток@шоу «Стосується 15.00 Т/с «Домашній арешт» (16+) Європи УЄФА 12.10 «Орел і Решка. Шопінг» війни 20:00 На пам’ять 20:30 кожного» 12.00, 13.20 Х/ф «Чорний дощ» 16.00 Віталька 16.05 Огляд матчів. Ліга Європи 14.10, 21.00 «Орел і решка. 17.00 Країна У План на завтра з Анастасією Рінгіс 20.00 «Подробиці» (16+) Навколосвітня подорож» УЄФА. Прем’єра 18.00 Розсміши коміка 21:30, 05:35 Новини. Спорт 21.00 «Чорне дзеркало» 12.45, 15.45 Факти. День 15.10, 20.00 «Орел і Решка. 17.00 Брага @ Шахтар. Ліга Європи 21:50 Війна і мир 22:30 Класики 23.00 Х/ф «Дитина на листопад» 15.00, 16.20 Т/с «Відділ 44» (16+) 19.00 ООН Незвідана Європа» УЄФА 20.00 Х/ф «Шопоголік» світової літератури 23:00 18.45, 21.05 Факти. Вечір 16.10 «Файна Юкрайна» 18.50 Зоря @ МЮ. Ліга Європи УКРАЇНА 22.00 Х/ф «Агент під Золотий гусак 23:15 Підсумки 20.20 Антизомбі 18.00 «Звана вечеря» УЄФА прикриттям» 06.00 Агенти справедливості 21.25 Дизель@шоу 23:40 На слуху 02:00 Музичне 19.00 «Розсміши коміка» 20.40 Динамо (К) @ Бешикташ. 23.40 Х/ф «Поворот не туди 4: 22.00 «КВН на БІС» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 23.55 «Що? Де? Коли?» турне Ліга чемпіонів УЄФА Кривавий початок» (18+) 23.00 «КВН» 19.00 Події 22.50 «Моя гра» НОВИЙ КАНАЛ 01.10, 05.10 У ТЕТа тато! 1+1 07.15, 08.15 Ранок з Україною 2+2 ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 02.05 Теорія зради 09.15 Зірковий шлях 05.40, 18.00 Абзац 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, НОВА ВОЛИНЬ 03.00 БарДак 06.35, 07.50 Kids Time 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: 11.30 Реальна містика 06.00 Мультфільми 04.05 Т/с «Щоденники Темного 2» 07.00 «Нове Шалене відео 13.30, 15.30 Т/с «Людський 06.37 М/с «Губка Боб» «Телевізійна служба 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за (16+) фактор» (16+) 06.55 М/с «Історії Тома і Джеррі» новин» по@українськи» Україну 07:05, 11:00, 16:00

Ï’ßÒÍÈÖß , 9 ГРУДНЯ

12.00 Х/ф «Ржевський проти Наполеона» (16+) 06:00 У просторі буття 06:35 13.40 «Голос. Діти 3» Підсумки 07:05 АгроЕра. Підсумки 16.40 «Вечірній квартал» 07:20 Шеф@кухар країни 08:15 18.30 «Розсміши коміка 2016» Смакота 08:35 Територія закону 20.15 «Українські сенсації» 08:45, 00:20 Телемагазин 09:00 21.15 «Ліга сміху» М/с «Мандрівники в часі» 09:45 Як ІНТЕР це? 10:10 Хто в домі хазяїн? 06.25, 20.00 «Подробиці» 10:30 Хочу бути 10:50 Школа Мері Поппінс 11:05 Казки Лірника 07.15 Х/ф «Висота» 09.10 Д/п «Микола Рибніков. Зима Сашка 11:40 Чарівна скрипка на Зарічній вулиці» Ігоря Поклада 12:40, 03:55 Біатлон. Кубок світу. ІІ етап. Гонка 10.00 Х/ф «Дівчина без адреси» 11.50 Х/ф «Дівчата» переслідування 12, 5 км (чол.) 13:30 5 баксів.net 14:55 Обличчя 13.50 Х/ф «Тариф «Щаслива родина» війни 15:10 Книга.ua 15:40, 04:40 Біатлон. Кубок світу. ІІ етап. 15.45 Х/ф «Її серце» 17.40, 20.30 Т/с «Терор любов’ю» Спринт 10 км (жін.) 16:30 22.30 «Добрий вечір на Інтері» Чоловічий клуб. Спорт 17:50 23.15 «Навколо М» Чоловічий клуб 18:40 Д/ф «Українська рапсодія» 19:20 Д/ф УКРАЇНА «Одеська трагедія: кривавий слід 07.00, 15.00, 19.00 Події «Русской весны» 20:30 Баклани на 07.10 Зірковий шлях Балкани 21:00, 05:30 Новини 10.00 Кулінарна Академія Олексія 21:30 Спорт. Тиждень 21:55 Суханова Розсекречена історія 22:45 11.00 Х/ф «Любов з пробірки» Мегалот 23:00 Світ on line 23:20 13.10, 15.20 Т/с «Я @ ангіна» (16+) Вперед на Олімп 23:40 Золотий 16.50, 19.40 Т/с «Янгол в серці» гусак 01:20 Музичне турне 02:30 22.00 Т/с «Багаття на снігу» (16+) Біатлон. Кубок світу. ІІ етап. Спринт СТБ 7, 5 км (жін.) 05.40 «ВусоЛапоХвіст» 1+1 08.00 «Караоке на Майдані» 06.45 «Поверніть мені красу 2» 09.00 «Все буде смачно!» 08.00 «Сніданок. Вихідний» 09.55, 21.25 Т/с «Коли ми вдома» 10.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 12.40 «Зважені та щасливі @ 6» служба новин» 15.55 «Хата на тата» 11.00, 23.10 «Світське життя» 19.00 «Х@Фактор @ 7»

22.25 «Х@Фактор @ 7. Підсумки голосування» 23.30 «Національне талант@шоу «Танцюють всі!@9»

ICTV 05.30 Факти 05.50 Більше ніж правда 06.45 Секретний фронт 07.40 Інсайдер 08.35 Громадянська оборона 09.35 Антизомбі 10.30, 13.00 Т/с «Пацики» (16+) 12.45 Факти. День 14.05 Х/ф «Місія нездійсненна» (16+) 16.10 Х/ф «Місія нездійсненна? 2» (16+) 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф «Місія нездійсненна? 4. Протокол Фантом» (16+) 22.45 Х/ф «Місія нездійсненна? 3» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Kids Time 06.02 Хто зверху? 08.00 Ревізор 11.15 Страсті за ревізором 14.00 Зірки під гіпнозом 16.00 Х/ф «Сахара» 18.20 Х/ф «Армагеддон» (16+) 21.00 Х/ф «2012» (16+)

ТЕТ 06.00 Малята@твійнята 06.45 М/с «Козаки. Футбол»

14.35 Т/с «Село на мільйон» (12+) 18.30 Т/с «Недотуркані» (16+) 06:00 Світ православ’я 06:35 На 19.30 «ТСН@Тиждень» слуху 07:05, 23:20 Тепло. Ua 21.00 Х/ф «Папараці» (12+) 07:20, 23:40 Золотий гусак ІНТЕР 08:15 Смакота 08:35 Паспортний сервіс 08:45, 00:20 Телемагазин 05.40 Х/ф «Дівчата» 07.40 «Подробиці» 09:00 Спорт. Тиждень 09:30 08.10 «уДачний проект» Баклани на Балкани 10:00 09.00 «Готуємо разом» Театральні сезони 10:30 Мистецькі історії 10:40 Спогади 10.00 «Орел і решка. Навколосвітня подорож» 11:30 Гра долі 12:10 Біатлон. 11.00 «Орел і Решка. Шопінг» Кубок світу. ІІ етап. Естафета 12.00 «Добрий вечір на Інтері» 4х7, 5 км (чол.) 13:45 Фольк@ 13.00 Т/с «Терор любов’ю» music 14:55 Твій дім@2 15:10 17.00, 21.30 Т/с «Розумниця, Обличчя війни 15:25 Біатлон. красуня» Кубок світу. ІІ етап. Естафета 4х6 20.00 «Подробиці тижня» км (жін.) 16:55 Борхес. «Як 22.35 Х/ф «Її серце» російський генштаб «вигадав» УКРАЇНА Україну» 17:30 Т/с «Епоха честі» 21:00, 01:20 Новини 21:30 06.50 Події Перша шпальта 22:00 Утеодин з 07.30 Зірковий шлях Майклом Щуром 22:30, 01:40 09.00 Х/ф «Іван Бровкін на Класики світової літератури 23:00 цілині» Світ on line 02:00 ПРОФІЛАКТИКА 11.00 Т/с «Янгол в серці» 15.15 Х/ф «Бестселер по 1+1 любові» 17.15, 20.00 Т/с «Пограбування 06.00 «Неділя з Кварталом» по@жіночому» (16+) 07.00 ТСН: «Телевізійна служба 19.00 Події тижня з Олегом новин» Панютою 08.00 «Сніданок. Вихідний» 22.10 Т/с «Я @ ангіна» (16+) 09.00 Лотерея «Лото@забава» 09.40 М/ф «Маша і ведмідь» СТБ 09.50 «Гроші» 06.55 «Все буде добре!» 11.00 «Світ навиворіт @ 8» 12.00 «Новий інспектор Фреймут. 09.00 «Все буде смачно!» 09.55 «Караоке на Майдані» Міста» 10.50 Т/с «Коли ми вдома» 13.35 «Українські сенсації»

05.50 «Спеція» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Чи знаєте ви, що...» 07.10 Байдиківка 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 08.15 Мультфільми 10.10 Х/ф «Соляний принц» місті» 12.00 Т/с «H2O: Просто додай 08.00 Мультмікс води» 09.55 М/с «Дора@мандрівниця» 13.40 Х/ф «Найкраще в мені» 10.25 М/с «Елвін і бурундуки» (16+) 10.50 М/ф «Малюк Великий 15.50 «Орел і Решка. Шопінг 2016» панда» 16.50 «Орел і Решка» 12.20 Х/ф «Зубна фея 2» 14.05 Х/ф «Агент під 2+2 прикриттям» 06.00 Мультфільми 15.50 Х/ф «Шопоголік» 07.00 «Маски@шоу» 17.50, 21.00 Одного разу під 08.00 «Нове Шалене відео Полтавою по@українськи» 18.55 Казки У 08.35 «Облом.UA» 20.00, 23.00 Країна У 08.55 «Вайпаут» 22.00 Танька і Володька 10.45 «Богатирі» 00.00 Т/с «Світлофор» (16+) 11.45 «Top Gear» 01.00 Шпілівілі 13.50 18 тур ЧУ з футболу 01.55 Теорія зради «Волинь» @ «Ворскла» 02.50 БарДак 03.55 Т/с «Щоденники Темного 2» 16.00 Х/ф «Шанхайський полудень» (16+) 18.05 Х/ф «У пошуках скарбів 05.00 У ТЕТа тато! нібелунгів» (16+) 05.25 М/с «Лис Микита» 20.25 Х/ф «Бандитки» 22.15 Бій за звання офіційного МЕГА претендента на титул 06:00 Бандитська Одеса чемпіона світу у надважкій 07:00 Прихована реальність вазі за версією WBC Дерек 08:40 У пошуках істини Чисора@Ділліан Вайт; Бій 10:20 Наземні битви за титул чемпіона світу в 12:30, 21:00 Великі битви богів суперважкій вазі за 14:20 Загадки планети версією IBF Ентоні Джошуа 16:20 Дика Канада @ Ерік Моліна 18:20 Містична Україна ФУТБОЛ1 23:40 Україна: забута історія 06.05 Малага @ Гранада. Чемпіонат К1 Іспанії 05.10 «Рецепти щастя» 07.45 Чемпіонат Іспанії.

Передмова до туру 08.15 Саутгемптон @ Хапоель. Ліга Європи УЄФА 10.00, 16.30, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 Зоря @ МЮ. Ліга Європи УЄФА 12.10 Брага @ Шахтар. Ліга Європи УЄФА 13.55 Чемпіонат Англії. Передмова до туру 14.25 LIVE. Вотфорд @ Евертон. Чемпіонат Англії 16.50, 19.00, 21.25 Топ@матч 16.55 LIVE. Арсенал @ Сток Сіті. Чемпіонат Англії 19.25 LIVE. Лас@Пальмас @ Леганес. Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. Реал @ Депортіво. Чемпіонат Іспанії 23.40 Осасуна @ Барселона. Чемпіонат Іспанії

23:40 Єврорабині 00:40 Органи на експорт 01:40 Ліліпути 06.45 М/с «Козаки. Футбол» 02:40 Жертви краси 07.10 Байдиківка 07.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 03:30 Бізнес на залякуванні 04:20 Секти. Контроль свідомості місті» 05:10 Прокляття відьом 08.00 Мультмікс 09.55 М/с «Дора@мандрівниця» К1 10.25 М/с «Елвін і бурундуки» 05.10 «Рецепти щастя» 10.50 М/ф «Школа монстрів: 05.50 «Спеція» Бу Йорк, Бу Йорк» 06.30 «TOP SHOP» 12.05 М/ф «Малюк Великий 07.40 «Чи знаєте ви, що...» панда» 13.40 Х/ф «Справжні індійські 08.15 Мультфільми 09.50 Х/ф «Найкраще в мені» хлопці» (16+) 15.50 Віталька 12.00 Т/с «H2O: Просто додай 16.50, 20.00 Країна У води» 17.50, 21.00 Одного разу під 13.25 «Орел і Решка. Шопінг Полтавою 2016» 18.55 Казки У 14.25 «Орел і Решка» 22.00 ООН 20.00 Х/ф «Білявка в ефірі» 23.00 Розсміши коміка 00.00 Т/с «Світлофор» (16+) (16+) 01.00 Шпілівілі 21.50 «Вечірній квартал» 01.55 Теорія зради 23.50 «КВН» 02.50 БарДак 2+2 03.55 Т/с «Щоденники Темного 2» (16+) 06.00 Мультфільми 05.00 У ТЕТа тато! 07.00 «Маски@шоу» 05.25 М/с «Лис Микита» 08.00 «Нове Шалене відео по@українськи» МЕГА 08.35 «Облом.UA» 06:00 Бандитський Київ 09.00 Бушидо 07:00 Прихована реальність 10.35, 16.00 «Роби бізнес» 08:40 У пошуках істини 11.00 «Люстратор 7.62» 10:20 Наземні битви 12.00 «Люстратор. Спецпроект» 12:30, 21:00 Великі битви богів 13.00 «Секретні матеріали» 13.50 18 тур ЧУ з футболу 14:20 Загадки планети «Карпати» @ «Зірка» 16:20 Вовчиця: шлях до влади 16.25 Х/ф «Льодовиковий 17:20 Жирафи: вартові савани період» (16+) 18:20 Підроблена історія

18.05 Х/ф «Невловимі» (16+) 19.55 Х/ф «Списаний» (16+) 21.30 «ПРОФУТБОЛ» 23.15 Х/ф «Фабрика футбольних хуліганів»

Т Б

Í Å Ä ² Ë ß , 11 ГРУДНЯ УТ1

МЕГА

Т Б

Ñ Ó Á Î Ò À , 10 ГРУДНЯ УТ1

Т Б

13.20 «МастерШеф @ 6» 19.00 «Битва екстрасенсів 16» 21.15 «Один за всіх» 22.30 «Х@Фактор @ 7»

ICTV 05.35 Факти 06.15 Зірка YouTube 07.25 «Що? Де? Коли?» 08.30 Краще не повторюй 08.55 Х/ф «Місія нездійсненна» (16+) 11.00, 13.00 Х/ф «Місія нездійсненна?2» (16+) 12.45 Факти. День 13.35 Х/ф «Місія нездійсненна? 3» (16+) 16.05 Х/ф «Місія нездійсненна? 4. Протокол Фантом» (16+) 18.45 Факти тижня 20.25 Х/ф «Місія нездійсненна? 5. Нація ізгоїв» (16+) 23.00 Х/ф «Еволюція» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ 05.40, 06.55 Kids Time 05.42 М/с «Пінгвіни Мадагаскару» 06.57 Т/с «Пригоди Мерліна» 10.35 Х/ф «Сахара» 12.55 Х/ф «Армагеддон» (16+) 15.50 Х/ф «2012» (16+) 18.55 Х/ф «Некерований» 20.50 Х/ф «Захоплення підземки 123» (16+) 23.00 Х/ф «Святий» (16+)

ТЕТ 06.00 Малята@твійнята

ВОЛИНСЬКЕ ТБ, НОВА ВОЛИНЬ 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за Україну 07:05, 16:00 Новини 07:30 «Час@Тіme» 07:55 «Агросвіт» 08:25 «Людина духовна» 09:00 «Ранок «Нової Волині» 10:05 «Слово депутата» 10:30 «Тільки разом!» (дайджест) 11:00 «Вісник обласної ради» 11:30 «Ваш депутат» 12:00 «Кошик творчих ідей» 12:20 «Мультфільм» 12:30 «Протилежний погляд» 13:35, 23:15 «Грані» 14:00 «Натхнення» 14:25 Т/ф «Микола Косач:»Де пахнув сніг…» 15:05 «Солодкий вікенд» 15:35 «Музичний проспект» 16:30, 22:50 «Тема

Новини 07:30 «Час@Тіme» 07:55 «Із перших уст» 08:00 Т/ц «Стоп корупції!» 08:30 «Музичний проспект» 09:00 «Ранок «Нової Волині» 10:05 Т/с «Таксі» 10:45 «Дитячий світ» 11:30, 16:30, 22:50 «Тема дня» 11:55, 23:15 «Актуальний репортаж» 12:30 «Євровибір» 13:20 «Волинська веселка» 13:45 Т/ц «Як це?» 13:55 «Зроблено в Європі» 14:10 Т/ц «Нотатки на глобусі» 14:30 Т/ц «Обрані часом» 15:00 «Роки і долі» (О.Каліщук) 15:25 Т/ф «Вчений Данило Заболотний» 17:00 Мультфільм 17:30 «Кошик творчих ідей» 17:45 «Казки Сашка Лірника» 18:00 «Видатні волиняни» (Г. Максименко) 18:30 «Народна скарбниця» 18:55 «Служба розшуку дітей» 19:00 Новини. Підсумок 19:35 «Відкритість влади» 19:40 «З добром у серці» 19:45 «Протилежний погляд» 20:45 «Вечірня казка» 21:05 «Слово депутата» 21:30 «Агросвіт» 22:00 Новини. Підсумок (сурдопереклад) 22:35 «Час@ Time» 23:50 «Хроніка війни»

«Авто про добро» 13.00, 01.00 Концерт «Європа за нами» 2 ч. 13.45, 03.30 Сад. Город. Квітник 14.00 Слідство Інфо 14.30, 05.30 По ту сторону пригод 17.00 Дружболандія 17.20 Англійські КЛАСи 17.30 СмачнОГО 18.00 Суперкнига 20.00 Т/с «У меншості» 20.40 Вечірня казочка 21.00 Рандеву 22.15 Д/с «Всесвіт»

дня» 17:00 «Підліткова студія «Клас!» 17:25 «Ми @ діти твої, Україно!» 17:45 «Казки Сашка Лірника» 18:00 «Уряд на зв’язку з громадянами» 18:30 «Крок назустріч» 19:00 Новини. Підсумок 19:30 Т/ц «Видатні волиняни» 20:00 «Акценти» 20:20 Т/ф «Сімдесятники. Леонід Биков» 20:55 «Вечірня казка» 21:05 «За літнім часом» 22:00 Новини. Підсумок (сурдопереклад) 22:30 «Вікно в Америку» 23:40 «Музеї Волині»

(1) 05.30 СмачнОГО 06.00 Музична скринька 06.30 М/ф «Острів Пахапахао»

ZIK

06:00, 21:00, 00:00 Перші про головне (інформаційний випуск) 06:40, 12:35 Сім чудес України 06:55, 11:10, 12:05, 15:10, 01:55, 03:45, 04:30, 05:55 Вільний мікрофон 07:00 Перші про головне. Ранок 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30 Shift. Життя в цифрі (науково@ популярна програма) 09:50, 00:30 Документальний фільм 10:45, 04:00 Стежками війни (військові журналістські розслідування) 11:15, 16:55 По той бік (персональні журналістські розслідування) 12:10, 18:05 Лікарські таємниці (викривальний проект) 13:00 Перші про головне. АВЕРС День 15:30 Добрий ZIK (проект 07.00, 08.00, 18.45, 21.30, хороших справ) 16:00 Прямим 00.00, 02.30 Новини «На часі» текстом (політичне ток@шоу 07.35, 12.00, 18.35, 19.50, О. Дроздова) 17:20 Завтра@сьогодні 20.30, 22.05 Телебіржа. Ринок (науково@популярний проект) 18:30 праці 07.45, 09.45, 12.45, В очі (хард@ток@шоу) 19:00 Перші 18.20 Телемагазин 08.35 Слово про головне. Вечір 21:30 Почути депутата 09.00, 19.00 Т/с Україну (інформаційно@аналітичне «Травма» (16+) 10.00, 15.00 ток@шоу) 23:00, 02:00 Нова Програми ЕКО ТВ 12.10 М/с Кров з Володимиром Бойком

АВЕРС 07.00 Детонація 07.30, 02.40 Феєрія мандрів 08.00, 09.00 Новини «На часі» 08.35, 12.00, 18.35, 19.50, 20.30, 21.45 Телебіржа. Ринок праці 08.45, 12.45 Телемагазин 09.35 Рандеву 10.00 Програми ЕКО@ТВ 12.10 Говоримо польською 12.30 Смак здоров’я 13.00 Т/с «Травма» (16+) 13.45 Твій дім 14.00 Т/с «У меншості» 14.30 Сад. Город. Квітник 15.00 Програми ЕКО ТВ 17.00 Програма «Відкрита Біблія» 17.30 Діагноз: здоров’я 18.00 Мозаїка батьківства 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 Новини «На часі». Спецвипуск 19.00, 03.00 Поспілкуймося 20.00 Вісник обласної ради 20.20 ЧП+ 20.40 Вечірня казочка 21.00 Огляд світових подій 22.00 Д/с «Всесвіт» 00.15 Чоловічі розваги 01.30 Концерт «Європа за нами» 2 ч. 02.15 МузейОк 04.00 Ретроспектива: «Ванька і месник»

добром у серці» 09:00 «Ранок «Нової Волині» 10:05 «Підліткова студія «Клас!» 10:30, 19:25 «Медичний журнал» 11:00 «За літнім часом» 12:00, 14:30 «Міс Принцеса України @ 2016». 14:00 ФУТБОЛ1 «Волинський тиждень» 15:10 06.00 Вотфорд @ Евертон. «Кошик творчих ідей» 15:35, Чемпіонат Англії 19:55 «Тема дня» 16:00 «Дзвони 07.45 Світ Прем’єр@ліги Волині» 16:45 Мультфільм 17:00 08.15 Реал @ Депортіво. Чемпіонат «Українське кіно на «Новій Іспанії Волині». Х/ф «Запорожець за 10.00, 15.40, 20.15 Футбол Дунаєм» 18:30 «Натхнення» NEWS. LIVE 19:00 «Місто» 20:20 «Вісник 10.20 «Моя гра». Прем’єра обласної ради» 20:45 «Вечірня 10.50 Арсенал @ Сток Сіті. казка» 21:05 «Людина духовна» Чемпіонат Англії 21:30 Т/ф «Та, що будила світ» 12.30 Журнал Ліги чемпіонів. 22:00 «Волинський тиждень» Прем’єра (сурдопереклад) 22:30 «Час@ 12.55 LIVE. Ейбар @ Алавес. Time» 22:45 «Такти і факти» Чемпіонат Іспанії 14.55 Топ@матч АВЕРС 15.10 «Моя гра» 07.00 Феєрія мандрів 07.20 16.00, 18.55 Футбол LIVE Мозаїка батьківства 07.45, 16.55 LIVE. Олександрія @ Чорноморець. Чемпіонат 08.45, 12.45, 18.30 Телемагазин 08.00, 09.00 Новини «На часі». України Спецвипуск 08.15 Дружболандія 17.45 Футбол Tables 09.15, 12.00, 18.45, 19.50, 19.25 LIVE. Сталь @ Зоря. 20.30, 22.00 Телебіржа. Ринок Чемпіонат України праці 09.30 Вісник обласної ради 21.20 «Великий футбол» 23.00 Сельта @ Севілья. Чемпіонат 10.00, 15.00 Програми ЕКО ТВ 12.10 Хіт@парад 13.00 Худ. Іспанії. Прем’єра фільм «Лорна Дун» 14.30 ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Детонація 17.00 Благодатна НОВА ВОЛИНЬ купіль 17.30 Діагноз: здоров’я 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за 18.00 Слідство інфо 19.00, Україну 07:05 Новини 07:30 20.00, 21.00, 22.00 Шустер LIVE «Вікно в Америку» 08:00 20.40 Вечірня казочка 00.05 Твій «Акценти» 08:20, 23:45 дім 00.25 Я тут живу 00.35 «Волинська веселка» 08:50 «З Діагноз: здоров’я 01.00

ZIK 06:00 Перші про головне (інформаційний випуск) 06:30, 14:35 Євромакс (тижневик) 07:00 Перші про головне. Вечір 08:30, 22:00 Історична правда з Вахтангом Кіпіані 09:00, 15:00 Сім чудес України 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 00:00 Хіт@парад FM@TV (підсумки) 10:00, 18:00, 04:30 Почути Україну (інформаційно@аналітичне ток@шоу) 11:15, 15:30 DROZDOV (хард@ток@шоу) 12:05 Добрий ZIK (проект хороших справ) 12:35, 20:05 Стежками війни (військові журналістські розслідування) 13:05, 19:15 Гра в класику з Сергієм Рахманіним 14:00 Говірник 14:05 Лікарські таємниці (викривальний проект) 16:00 Завтра@сьогодні (науково@ популярний проект) 16:25, 22:50, 02:50, 05:55 Вільний мікрофон 16:30 Прямим текстом (політичне ток@шоу О. Дроздова) 17:25, 22:30, 04:00 Shift. Життя в цифрі (науково@популярна програма) 20:30 Житлоблуд (будівельні журналістські розслідування) 21:00, 02:00 Перші про головне. Деталі (інформаційний тижневик) 23:00, 01:00, 03:00 Документальний фільм 00:40 Sundaynews (розважальна програма)

Концертна програма 02.15 Волинський портрет 02.45 Чоловічі розваги 03.00 Поспілкуймося 04.00 Ретроспектива: «П’ятнадцятирічний капітан» (1) 05.30 По ту сторону пригод 06.00 Музична скринька 06.30 М/ф «Острів Пахапахао»

ZIK 06:00, 12:00, 16:05 Перші про головне. Деталі (інформаційний тижневик) 07:00, 03:25 Хіт@парад FM@TV (підсумки) 07:35, 23:00, 05:00 Концерт 08:35 В очі (хард@ ток@шоу) 09:05, 10:55, 11:40, 14:55, 16:00, 17:40, 19:05, 20:55, 00:55, 05:25 Вільний мікрофон 09:15, 11:45, 15:15, 17:45 Телемагазин 09:30, 02:50 Лікарські таємниці (викривальний проект) 10:00, 20:00, 00:00 Прямим текстом (політичне ток@ шоу О. Дроздова) 11:00, 17:05 Нова Кров з Володимиром Бойком 11:30, 17:35, 19:00 Говірник 13:05, 19:35 По той бік (персональні журналістські розслідування) 13:30 Євромакс (тижневик) 14:00, 18:00 Брат за брата ( проект соціальних розслідувань) 15:00 Сім чудес України 15:30, 19:10, 21:30 Історична правда з Вахтангом Кіпіані 21:00, 04:00 Добрий ZIK (проект хороших справ) 22:00, 01:00 Документальний фільм 03:15 Sundaynews (розважальна програма)


Записник цікавинок

№11 (11) ВІЗИТІВКА

«Ïîòð³áíà äîïîìîãà? Ò³ëüêè ñâèñí³òü!» Ìè ç âåëè÷åçíèì çàäîâîëåííÿì âèêëèêàëè òàê äî ñåáå â ãîñò³ Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü. Âè çìîæåòå ãàðíî ïîâåñåëèòèñÿ ³ ðîçãàäàòè íàø³ çàâäàííÿ ðàçîì ³ç öóöåíÿòàìè

«Щенячий патруль» — пригодницький комедійний мультсеріал, головні герої якого — Райдер, пустотливий десятирічний хлопчик, і шість цуценят. Завдання цієї рятувальної команди — захищати Бухту Пригод та її жителів від усіляких напастей. З’явився серіал у Канаді три роки тому. Права на трансляцію викупили телеканали із понад 130 країн. Із чудовим українським озвученням мультик можна подивитися на YouTube або на каналі «ПлюсПлюс» о 6.15 та 8.30.

Весела плутанина Відшукайте у сітці з букв назви порід собак, зображених на фото. Слова можуть «ламатися» у різних напрямках, але не по діагоналі.

Домалюйте симетрично малюнок та розфарбуйте його

Райдер зібрав факти про собакрекордсменів і залюбки їх розповість. Найголосніший — пес Даз, який живе у Лондоні. Звук його гавкання досягає 108 дБ. Найменша — Мейсі. При народженні важила 45 грамів, у 3 місяці — 92 грами. Господиня, полячка Анна Поль, тримає улюбленицю у спеціальній клітці, щоб на неї ніхто не наступив. Найдовший язик — 11,43 сантиметра — у пекінеса Паґґі з Техасу (США). Найдовші вуха має пес Харбор: праве — 34,3 сантиметра, ліве — 31,7. Найдорожчий собака — Хонґ>Донґ. 11>місячне цуценя породи тибетський мастиф за півтора мільйона доларів купив вугільний магнат із Китаю. Найстарішим був австралійський пес> пастух Блу. Він прожив 29 років і 5 місяців. Найбільший — дог Джордж зі штату Арізона (США). Його вага становить 110 кіло> грамів, довжина від носа до хвоста — 221 сантиметр.

Знайдіть 7 відмінностей абличка на Т хвіртці: «Обережно, у дворі злий

СканКросворд

Вставте у кросворд імена героїв «Щенячого патруля». Цифри на кожній картинці допоможуть швидко впоратися із завданням.

папуга!» Вовочка прочитав, подумав – нісенітниця. Зайшов. Пролунав голос папуги: «Рекс, фас!»

«Пишаюся своїм другом» ЛЮБІ ДІТКИ, ПІДСУМКІВ ЦЬОГО КОНКУРСУ ЧЕКАЙТЕ У НОВОРІЧНИХ ВИПУСКАХ ГАЗЕТИ. Моя Муркиця — гарненька киця! Ловить мишки і грає в шишки. В неї є кошенята, схожі на лисенята. Я люблю свою кицю — Муркицю! (Олександра РИЩУК, 10 років, смт Головне Любомльського району).

Домашнє завдання Оголошуємо новий конкурс — «Зимова казка». До редакції потрібно надіслати ваше зимове фото (біля ялинки, сніговика, у новорічному кос! тюмі, у заметах тощо). Будемо раді отримати твори про зиму, Різдвяні свята, вірші, малюнки, а також новорічні побажання для нашої «Мульт! ляндії». Переможців та учасників чекатимуть призи. Адреса: 43025, газета «Волинь–нова», просп. Волі, 13, м. Луцьк з позначкою «Мультляндія», електронна скринька volyn.mult@gmail.com.

Як добре мати старшого брата! Дивитись мусить і берегти мене від зла. А я підросту і віддячу. Від щирого серця бажаю здоров’я й добра! (Марта СМОЛЯРЧУК, 3 клас, с. Столинські Смоляри Любомльського району).

Сторінку підготувала Олеся БАНАДА.


ЩО? ДЕ? КОЛИ?

www.volyn.com.ua

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

Ö³êàâ³ âèõ³äí³ У ЛУЦЬКУ ВОЛИНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО–ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (Театральний майдан, 2) 2 грудня, 19.00 – ювілейний концерт гурту «Чорні черешні». 3 грудня, 18.00 – комедія на 2 дії «Любов до ско ну». 4 грудня, 12.00 – комічна опера для дітей на 2 дії «Коза–дереза». 4 грудня, 18.00 – драма на 2 дії «Століття Якова: перше кохання». ВОЛИНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК (вул. Кривий Вал,18) 4 грудня, 12.00 – прем'єра вистави «Солом'яний бичок». КНИГАРНЯ «Є» (вул. Лесі Українки, 30) 1 грудня, 18.30 – показ документального фільму польської режисерки Моніки Павлочук «Кінець світу» у рамках Мандрівного міжнародного фестивалю Docudays UA. 2 грудня, 18.30 – показ документальних фільмів «Гніздо» та «На Великдень» у рамках Мандрівного міжнародного фестивалю Docudays UA. ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ (вул. Шопена, 20) Виставка «На старих фотографіях всі молоді…». Волинь і краяни на світлинах фотокореспондента Ми коли Зінчука з нагоди його 70–річчя (1946–2004)» (Спільний проект Волинського краєзнавчого музею та редакції газети «Волинь нова»). Виставка «Грошові знаки незалежної України» до

Кросчайнворд «УКРАЇНА – 25»

20–річчя введення в обіг української гривні. Виставка «Масовий голод 1946 – 1947 років в ра дянській Україні» Національного музею «Меморіал жертв Голодомору». Пересувна виставка творчих робіт людей, які пост раждали від нацизму та тоталітаризму «Рівновага». Виставка «Лицарі Волі» (до Дня захисника України).

У РІВНОМУ РІВНЕНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО=ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР (Театральна площа, 1) 1 грудня, 19.00 – комедія «Моя професія — синьйор із вищого світу». 3 грудня, 19.00 – комедія «Обережно! L'amour…». 4 грудня, 19.00 – п'єса на 2 дії «Полліанна». РІВНЕНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК (вул. С. Петлюри,15) 3 грудня, 11.00 – спектакль «Снігова королева» за однойменною казкою Ганса Крістіана Андерсена. 4 грудня, 11.00 – зимова казка «Сонечко та Сніговички». 4 грудня, 13.00 – зимова казка «Кому потрібен Сніговик?» РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (вул. Князя Володимира, 10) 2 грудня, 18.00 – концерт класичної музики «Сезони класики» за участю зразкового дитячого хору «Віват, музико!» ПДМ, солістів музичної студії ПДМ та народного молодіжного камерного оркестру «PERPE TUM MOBILE». ■ Р

Е

№ 10 на 10 годину 14 грудня 2016 року в якості відповідача у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Індичука Віталія Олександровича про стягнення заборгованості викликається Індичук Віталій Олександрович. Відповідач має право подати свої до кази чи заперечення проти позову, чи повідомити про них суд. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності. ххх У КаміньКаширський районний суд Волинської області за адресою: м. КаміньКаширський, вул. Воля, 13 на 10 год. 30 хв. 16 грудня 2016 року викли кається відповідачка Домальчук Оксана Сергіївна, 14 квітня 1986 року народжен ня, яка проживає за адресою: Волинська обл., м. КаміньКаширський, вул. Шев ченка, 48/5, у цивільній справі за позо вом публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до До мальчук Оксани Сергіївни про стягнення заборгованості по кредитному договору (справа № 157/1006/16–ц, провадження № 2/157/379/16). Відповідачка Домальчук О. С. має право подати свої докази та заперечен ня з приводу позовних вимог чи повідо мити про них суд. У разі неявки відповідачки справа бу де розглядатися у її відсутності. ххх Нововолинський міський суд Во линської області викликає як відповіда ча Андрійчука Володимира Миколайо

1=2. Українська народна партія, ство рена в 1989 році. 2=3. Урочисте величання. 3. Видатний українсь кий хірург, ученийме дик. 4=5. Металева прикраса у вигляді обруча. 5=6. Корінний житель місцевого по ходження. 6. Вторг нення ворожих військ на певну територію. 7=8. Популярність. 8=9. Приємний і ніжний запах. 9=10. Голова партії ВО «Свобода». 10. Екс президент України. 11=12. Автор «Пактів і конституції прав і вольностей Війська Запорозького». 12= 13. Старовинний ук раїнський струнно щипковий музичний інструмент. 13=14. Офіційний документ. 14=15. Роман Олеся Гончара. 15=16. Лю дина, що веде стро гий спосіб життя. 16. Легковий автомобіль українського вироб ництва (з 1998 р.). Підготував Ярослав РОЙКО. м. Луцьк Відповіді — у наступному номері. ■

К

Л

А

М

А

СУДОВІ ОГОЛОШЕННЯ У Луцький міськрайонний суд Во линської області за адресою: м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 1, каб. № 6 на 9 год. 50 хв. 5 грудня 2016 року у цивільній справі за позовом Порви Р. М. до Денисова О. В. про стягнення боргу за договором позики викликаєть ся відповідач — Денисов Олександр Віталійович. Відповідач має право подати свої до кази чи заперечення проти позову, по силання на докази, якими вони обгрун товуються, та повідомити про них суд. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності. ххх У Луцький міськрайонний суд Во линської області за адресою: м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 1, каб. № 6 на 11 год. 15 хв. 8 грудня 2016 року в цивільній справі за позовом ПАТ «Ак центБанк» до Хомика О. М. про стяг нення заборгованості викликається відповідач Хомик Олександр Миколайо вич. Відповідач має право подати свої до кази чи заперечення проти позову, чи посилання на докази, якими вони обг рунтовуються, та повідомити про них суд. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності. (Головуючий — суддя Крупінська С. С.). ххх У Луцький міськрайонний суд Во линської області за адресою: м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 1, каб.

19

вича у цивільній справі за позовом Андрійчук Вікторії Миколаївни про с т я г н е н н я аліментів. Судовий розг ляд призначено на 10 годину 14 груд ня 2016 року в приміщенні Ново волинського місь кого суду за адресою: м. Нововолинськ, вул. Гагаріна, 14, каб. 12. Відповідач має право подати свої за перечення проти позову, посилання на докази, якими вони обгрунтовуються, та повідомити про них суд. У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута у його відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання. ххх Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дег тярівська, 31А, каб. № 237, викликає на 11 годину 18 січня 2017 року відповідача Іванющенка Арсена Юрійо вича у справі за позовом Харченко В. П. до Іванющенка А. Ю. про стягнення гро шових коштів. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності.

Позбудьтеся проблем шкіри назавжди! Псоріаз, екзема, вітиліго, дерматити, лишаї — від цих, здавалося б, простих захворювань страждає кожен другий. Мазі і креми дають короткотривалий ефект. Причина — нестача колагену в організмі. Інноваційний препарат Proline допоможе вашій шкірі позбутися надокучливих проблем і дає довготривалий результат. Весь секрет чудозасобу — у природній амінокислоті, що відповідає за вироблення колагену. Саме колаген відповідає за стан нашої шкіри, а Proline забезпечить, щоб клітини шкіри отримали достатню кількість цього білка. Дія препарату зменшує підвищене злущення епідермісу та нормалізує оновлення клітин шкіри. Досить відволікатися на проблеми шкіри. Вирішіть їх разом із Proline! Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном +380689837943. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи від 09.02.2012 р. № 05.03.0203/9055. БАД. Не є лікарським засобом. Перед використанням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

ТзОВ «ВолиньАгроКомплект» пропонує: доїльні апарати для підсобного господар ства, для ферм і зап частини до них. Рукави для асеніза торських ма шин різних розмірів, SE, напірні, всмоктуючі, гумові, ПВХ, харчові та інші. Нагрівачі, тени для води, повітряні. Бідони алюмінієві, пластмасові; молокоміри; шланги молочні; ПВХ; гумові. Термоси хар чові. Вентилі виробництва СНГ. Ел. лампи в асортименті. Вила, гралі бурякові, картоп ляні, лопати, відра, замки, решета, молотки до зернодробарок. Автомати, пускачі, ру бильники, щитки, кнопки, реле. Кабель, провід. Насоси молочні, вакуумні, ізострічка ПВХ, ХБ, паси. Вимикачі, розетки, патрони ел., світильники, електроди зварювальні та багато іншого. Заходьте! Телефонуйте! Домовимось! Наша адреса: м. Луцьк, вул. Мамсурова, 16. Тел./факс 76=99=74, моб. 0673320035.


20

КАЛЕЙДОСКОП

«Волиньнова» | 1 грудня 2016 Четвер | ¹134

■ Слава героїням!

www.volyn.com.ua

■ Футбол

Ñåðã³é ϳääóáíèé çà ïðîãðàíó «ïåðåñòð³ëêó» óçÿâ ïðîâèíó íà ñåáå Скільки ще рідні стіни ДЮСШ №4 для рівнян не стануть рідними у рахунку? Петро ПАС

кстра–ліга. 10 тур. МФК «Кардинал–Рівне» (Рівне) — СК «Енергія» (Львів) — 5:8 (0:1 – Кордоба, 12 хв.; 0:2 – Михайло Грицина, 14; 1:2 – Басіч, 18; 1:3 – Михайло Грицина, 22; 1:4 – Кордоба, 23; 2:4 – Мануйленко, 25; 2:5 – Легедзевич, 25; 2:6 – Кузь, 36; 2:7 – Кузь, 37; 3:7 – Ле гедзевич, автогол, 40; 4:7 – Новак, 40; 4:8 – Пітуля, 40; 5:8 – Фаренюк, 40). — У першому таймі ми мали кілька дуже хороших моментів, які знову не зуміли реалізувати. Це і удар у стійку, і чистий вихід віч–на–віч із воротарем суперника. Як завжди: не можемо заби ти — і натомість пропускаємо. Значить, десь не вистачає майс терності, – розповів прес–службі МФК «Кардинал–Рівне» граючий тренер команди Сергій Піддубний (на фото).

Е

ÊÐÀÑÓÍß ÎËÅÑß: «Â²ÉÍÀ ÏÎÒÐÅÁÓª É Æ²ÍÎ×ÈÕ ÐÓÊ» Право вважатися найкращою серед найкращих 24-річна Олеся Воробей (на фото) із села Дубівка Володимирецького району Рівненської області заслужила вже тим, що відразу після закінчення школи вступила до лав Збройних сил України, а з початком війни вирушила у найгарячіші точки Донбасу. Нещодавно у Старобільську, що на Луганщині, дівчина виборола перемогу в конкурсі краси серед військовослужбовців та правоохоронців Мирослава КОЗЮПА

леся з дитинства симпа тизувала людям в одно строях, мріяла й сама но сити форму, тож розпро щавшись зі шкільною — обрала військову. — До армії пішла добровільно, бо прагнула особливого і яскра вого життя, — розповідає вона. Сьогодні дівчина — оператор центру інформаційних систем польового вузла зв’язку в/ч А1671, її завдання — забезпечу вати можливості безперебійного і якісного спілкування бійців анти терористичної операції. Каже, що служба змінила її життя і погляди, загартувала мужність і силу. Про обрану професію Олеся жодного разу не пошкодувала, бо переко нана: війна потребує й жіночих рук. Це добре розуміє і військове командування, тож, аби відзначи ти мужніх українських захисниць, які своєю працею долучаються до того, щоб життя на Донбасі стало кращим, у рамках проекту «Слава героїням!» організувало конкурс краси серед військовослужбовців і правоохоронців та концертну програму для них. До кінозали Старобільського районного будинку культури прийшли сотні військовослуж бовців, студентів та місцевих мешканців. Поки конкурсантки го

О

ну, а й вишукану страву, тож дове лося дуже старатися. До складу журі конкурсу вхо дили офіцери оперативно–так тичного угруповання «Луганськ», представники місцевих органів самоврядування та спонсори про екту — керівництво організації «Громадянський корпус». У під сумку судді вирішили оголосити всіх учасниць переможцями та вручили їм подяки та цінні пода рунки. Першість у конкурсі краси для нашої землячки — це лише одне з її досягнень. — Якщо чогось дуже прагнеш,

тувалися до виступів, представ ники місцевої влади зі сцени дяку вали всім дівчатам, дружинам, мамам за їхній важливий внесок у розбудову вільної і демократичної країни. Серед 8 учасниць з різних військових формувань старший солдат Олеся Воробей, яка є військовослужбовцем полку зв’яз

«

Ó â³ëüíèé ÷àñ âîíà áåðåòüñÿ çà ãîëêó — ëþáèòü âèøèâàòè ïåéçàæ³, ð³çí³ àáñòðàêö³¿, à ùå ìຠáàãàòî âëàñíîðó÷ ñòâîðåíèõ ³êîí.

»

ку оперативного командування «Захід», представляла Збройні сили України. Дівчата змагалися у п’ятьох номінаціях: «Візитна карт ка», конкурс талантів, «Глянець моєї мрії», кулінарному змаганні «Смаковита феєрія» і, звичайно, дефіле у вечірніх сукнях. Красуня з Рівненщини роз повіла, що на підготовку було ли ше декілька днів, тож заручилася підтримкою рідних, друзів, знайо мих, які передавали у східний ре гіон усе, що вона просила. Серед усіх конкурсів Олесі Воробей най більше сподобався кулінарний. — Я обрала для представлен ня на «Смаковитій феєрії» гу цульський банош, — пригадує дівчина. — Було надзвичайно складно — передовсім через не відповідність умов для приготу вання. Але потрібно було подати на дегустацію журі не лише смач

Р

то доб’єшся, — ділиться життє вим принципом Олеся Воробей, яка нині здобуває вищу освіту за спеціальністю «Телекомунікації» у Київському військовому інституті. У вільний час вона береться за голку — любить вишивати пей зажі, різні абстракції, а ще має ба гато власноруч створених ікон. Попри те, що стала контракт ником, дівчина все ж сподіваєть ся, що фахові знання застосову ватиме у мирному житті. — Слово «війна» викликає тривогу, насторожує й асоціюєть ся тільки з чоловіками, але зро зумійте: ми, жінки–зв’язківці, по винні допомагати і нашим чо ловікам, і нашому командуванню забезпечувати якісний і стабіль ний зв’язок, щоб захистити Ук раїну. Надіюся, скоро настане мир і все буде добре, — з оптимізмом каже Олеся. ■

Е

К

Л

А

М

А

«

Ó ð³âíÿí íàéá³ëüøå — 6 ãîë³â çàáèâ — Àðòåì Ôàðåíþê.

»

— Зуміли забити гол, повернулися у гру. Але потім Олександр Басіч (22–а хвилина. — Ред.) отримав пряму червону. Доволі спірний, як на мене, епізод. Не встигли перебудуватися. Не пра вильно захищалися втрьох і одразу пропустили. Потім — знов. А за рахунку — 1:4 вже важко повернутися у гру. Кінець матчу — це взагалі повний безлад. Готувалися грати 5 на 4, тренувалися, але не вийшло зробити це ефективно. Значить, ще не готові. Це про вина тренера. Не знайшов оптимального складу четвірок, щоб запобігти цим голам. До того ж, психологічно гравцям зараз ду же непросто — ми вже рік не можемо вдома виграти… Результати інших матчів 10 туру Екстраліги: «Ураган» — «Локомотив» — 2:2, «Юні–Ламан» — «ТитанЗоря» — 0:3, «Прод ексім» — «Сокіл» — 2:2, ЛТК/ІнБев/НПУ — ХІТ — 0:3. ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЕКСТРАЛІГИ: І В Н П М Команда 1. ХІТ 10 10 0 0 38–12 2. «Локомотив» 10 6 2 2 33–18 3. «Ураган» 10 6 1 3 28–16 4. «Енергія» 10 5 1 4 36–29 5. «ТитанЗоря» 10 5 1 4 24–24 6. «Продексім» 10 4 3 3 23–19 7. «Сокіл» 10 4 1 5 29–34 8. ЛТК/ІнБев/НПУ 10 2 1 7 24–44 9. «Кардинал–Рівне» 10 1 2 7 25–33 10. «ЮніЛаман» 10 0 2 8 20–51

О 30 20 19 16 16 15 13 7 5 2

У списку бомбардирів із 10–ма голами лідирує гравець хмельницького «Сокола» Олександр Педяш. У рівнян найбільше — 6 голів забив — Артем Фаренюк.

:))

Анекдот

Подружжя в театрі. — Сарочко, тобі зручно сидіти? — Так, Абрамчик, зручно! — Тобі видно? — Так, коханий. — Тобі не дме? — Ні, золотий. — Давай поміняємося місцями. ■

Volyn 16239  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you