Page 1

www.voltmag.no September • nr. 6 • 12 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Braskereidfoss 2

Utnytter vanntilførselen bedre Les også:

Rejlers går foran og melder seg inn i IKT Norge • Stinn brakke i Bergen • Uglen har full oversikt Rehabiliterer Lio kraftverk • Fokus på halogenfrie og røyksvake kabler • AMS-løsning fra Kamstrup Holder hakkespetten borte • Avtale med Embriq og Nettaliansen • Brenner for AUS • Skogens konge Tilknytningsskap for el, måler og ekom • Dramatiske endringer i vilkårene for å drive små energiverk


Nettalliansen inngår strategisk AMS-avtale med Embriq! Embriq AS har inngått avtale med Nettalliansen AS, om innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS)! Embriq skal levere og drifte en nøkkelferdig løsning til nærmere 200.000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper. Med denne avtalen skal data fra over 50% av den norske målerparken gjennom Embriq sine systemer og tjenester. Embriq er hovedleverandør i prosjektet, som også innbefatter Embriqs sentralsystem for smarte målere og nettdrift, Quant. Embriq skal besørge fullskala drift av løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år. Det er en omfattende samarbeidsavtale, der det er potensiale for å investere og kjøpe tjenester for opp mot 1mrd under hele avtaleperioden.

Vi er stolte over å ha startet gjennomføringen av leveransen! For mer informasjon, gå til embriq.no

30

10 år

med sikker drift

nettselskaper

10

1 mrd i investering

Fylker

Turnkey leveranse

200.000 hjem i Norge

50%

av den norske målerparken


s. 22 - 24

Braskeriedfoss 2

Braskeriedfoss 2 med rørturbin, apparat- og kontrollanlegg fra Voith Hydro

I løpet av høsten skal det nye vannkraftverket Braskereidfoss 2 stå klart for testing, etter en byggeperiode på drøyt to år. Eidsiva Vannkraft AS ser nå frem til å kunne utnytte vanntilførselen bedre, og produsere betydelige mengder fornybar energi ettersom man nå får to aggregater som både kan utfylle og avløse hverandre. I mars 2016 skal det hele være klart til drift.

s. 30 - 32

Full oversikt

Dramatiske endringer i vilkårene for å drive små energiverk

BKK Nett har fått utviklet et praktisk og nyttig verktøy som de kaller Uglen. Ved hjelp av dette kan selskapet ha full oversikt når det gjelder kompetanse, autorisasjoner og opplæring blant de ansatte. – Vi hadde bruk for et kompetansestyringsverktøy og e-læringsprogram. For 2–3 år siden var vi ute og innhentet tilbud fra leverandører, og gikk flere runder for å finne det vi best kunne benytte oss av. Vi var en gruppe fra ulike deler av selskapet som jobbet med dette, og kom med kravspesifikasjoner ut fra hva den enkelte jobbet med, forteller Terje Strandtun. Uglen er en database som gir full oversikt over de ulike montørene, og hva de har av autorisasjon, sertifikater og kompetanse. Et godt system for dette er helt nødvendig, og spesielt på montørsiden, der mye er lovpålagt.

INNHOLD s. 4 Rejlers går foran og melder seg inn i IKT Norge s. 4 Prefabrikert trafostasjon til Tinfos s. 6 - 7 Stinn brakke i Bergen s. 8 Uglen har full oversikt

Brenner for AUS Ragnar Skogdalen brenner for AUS – arbeid under spenning. I USA har dette vært en velbenyttet arbeidsmetode i flere generasjoner, men i Norge har det ikke vært regnet som trygt nok. Skogdalen er en erfaren ressursperson innen fagfeltet, og mener gevinstene er så store, at norske nettselskaper ikke kan la være å ta AUS i bruk.

s. 9 Rehabiliterer Lio kraftverk s. 10 Rejlers bidrar til nytt stort datasenter i Norge s. 10 Beijer Electronics og Mitsubishi Electric skiller lag s. 12 Fokus på halogenfrie og røyksvake kabler s. 13 AMS-løsning fra Kamstrup

Afumex

s. 14 Holder hakkespetten borte

Et av Draka Norsk Kabels store satsingsområder er halogenfrie, røyksvake og flammehemmende kabler fra produktserien AFUMEX. De slår nå et slag for at PVC-baserte kabler skal utelates i all nyinstallasjon, og ønsker at myndighetene skal komme sterkere på banen. Årsaken er konsekvensene ved en eventuell brann.

s. 14 Kontrakt med Norkring

–Tradisjonelle kabler er ofte PVC-baserte. De har mange gode egenskaper, men hvis det blir for høy temperatur i kabelen eller det begynner å brenne, så har PVC-kablene negative egenskaper som vi ønsker å komme til livs. Afumex har vesentlig mindre røykutvikling og røyktetthet sammenlignet med PVC, og i tillegg utvikler PVC svært giftige og korrosive røykgasser ved en brann, forteller produktsjef i Draka Norsk Kabel, Birger Hodt.

s. 28 - 29 Tilknytningsskap for el, måler og ekom

s. 16 - 17 Avtale med Embriq og Nettaliansen s. 18 - 19 Skreddersøm til store prosjekter s. 20 - 21 Brenner for AUS s. 34 - 35 ?Skogens konge s. 35 Oppgradering av Øvre Røssåga kraftverk s. 36 Velger Kongsberg EmPower s. 38 Bygger stort kraftverks- aggregat i Glomma s. 40 Nytt fra bransjen s. 40 Ny storkontrakt til Otera

Tor Bergersen

s. 42 Messer/konferanser

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no Forside: Willy Brandvold, prosjektleder i Eidsiva Vannkraft.

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk. Grafisk formgiver: Publitek Trykk: TS trykk AS M

1

Neste utgave: Uke 42 Materiellfrist: 25. september 2015

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no

24

Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 926 17 850

Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 6 2015.12. årgang ISSN – 1503-8246

7 TR YKKERI

Samarbeidende foreninger NORWEA – interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge– og tidevannskraft. www.norwea.no Norsk Solenergiforening www.solenergi.no Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Rejlers går foran og melder seg inn i IKT Norge Rejlers med sine 1 800 eksperter rundt om i Norden som arbeider med prosjekter innen elkraft, ­elektro, energi, jernbane og telecom har valgt å gå inn i IKT-Norge som medlem.

Adm direktør Morten Thorkildsen i Rejlers Norge og generalsekretær Per Morten Hoff i IKTNorge.

– Vi er veldig glade for at Rejlers ønsker å være medlem hos IKT-Norge. Rejlers er veldig spennende for oss fordi vi snakker om et helt nytt segment og fordi at de har tatt et steg videre fra de tradisjonelle rådgivende ingeniørene og skiller seg ut i markedet, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge. – IKT-Norge har kompetanse og fokus på en rekke av våre satsningsområder. Vi på Rejlers ser at det foregår en bransjeglidning der IKT blir en stadig viktigere del av alt innen fysisk infrastruktur og der ønsker vi å være aktivt med på denne

utviklingen. Et medlemskap i IKT-Norge er for oss en naturlig del av dette, mener Morten Thorkildsen, administrerende direktør Rejlers Norge AS. – Rejlers er de første som bidrar til å viske ut gamle grenser mellom rådgivende ingeniører og den tradisjonelle IKT-bransjen. Og når det gjelder det vi håper kan være en ny og gryende industri grønne datasenter, vil Rejlers kunne være en viktig samarbeidspartner for næringen, avslutter Hoff. ■

Prefabrikert trafostasjon til Tinfos Et av de største privateide kraftselskapene i Norge, Tinfos AS, har gitt VEO i oppdrag å bygge en kompakt transformatorstasjon i tilknytting til Holmen Kraftverk. Holmen Kraft AS som eier kraftverket og står for utbyggingen er 100 % eid av Tinfos AS. Kraftverket bygges inne i fjellet, mens transformatorstasjonen vil bli plassert på utsiden. VEO har god erfaring med kompakte transformatorstasjonen. I Norge har selskapet tidligere levert tilsvarende løsninger til Agder Energi, Troms Kraft og EB Kraftproduksjon. Arbeidene med Holmen Kraftverk, som ligger i nærheten av Voss er i full gang, og idriftsettelsen er planlagt våren 2016. Kraftverket vil utnytte et bruttofall på 280 meter i Jordalselvi og har en installert effekt på 25 MW. Tinfos AS med over 120 års erfaring innen kraftproduksjon satser stort i småkraft bransjen. Per dags dato har selskapet 4 kraftverk under bygging, i tillegg ligger 70 4 • Volt 6-2015

GWh med fornybar energi på tegnebrettet. –Vi har et litt lengre perspektiv enn våre konkurrenter i småkraftbransjen og satser enda strømprisen har falt i de senere årene. Men for å få prosjektene til å gå rundt økonomisk er vi avhengig av å tenke nytt, kommenterer

Bjarne Berge, Kraftverksjef i Tinfos AS. Kontrollanlegg, 52/12 kV apparatanlegg, samt AC/DC systemer inngår også i leveransen til VEO. Brorparten av utstyret vil bli produsert i VEO sin fabrikk i Vasa, Finland. ■

–Tinfos AS er en ny kunde, vi ser derfor frem til å få vist hva vi kan, sier Anders Steen-Nilsen Dynge, Key Account Manager i VEO Norge.


FLYMARKØRER Med over 30 års positiv driftserfaring er våre flymarkører nå enda mer synlige. Med reflekterende fluorisert tape, synes markørene over lengre avstand, også i mørket. *Tilfredsstiller Luftfartstilsynets forskrift om merking av luftfartshinder av 1.09.2014.

Norsk Teknisk Porselen Products as Trosvikstranda 46-48 N-1601 Fredrikstad

www.ntp-as.no

Telefon: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no


– Vi har veldig mange unge, dyktige montører. Det er viktig at de får input, kan møte leverandører direkte, og at vi har det sosialt sammen, sier fra venstre Paul Eknes og Terje Strandtun begge, avdelingsledere for BKK Nett, prosjekt ressurssenter.

Stinn brakke i Bergen For tredje år på rad arrangerte Ressurssenter i BKK Nett fagmesse med seksjonssamling på Brann stadion i august. Den årvisse sammenkomsten er en nøye planlagt kombinasjon av fag, messe og underholdning, og er populær både blant de ansatte og leverandører. – Hvordan fikk dere denne idéen? – Det kom tilbakemeldinger fra montørene om at de ønsket seg noe mer faglig. I forbindelse med en omlegging, der vi skulle inn i et ressurssenter, ble all opplæring flyttet vekk fra vår seksjon. Så da arrangerte vi en liten messe med 8–9 utstillere som vi har tett kontakt med, i forbindelse med en seksjonssamling vi hadde her på Brann stadion, forteller Paul Eknes, avdelingsleder for BKK Nett, prosjekt ressurssenter. – Vi hadde hatt turer avdelingsvis, med program for montørene. Men så slet vi med at mange ikke ville være med på kveldstid, og hvor skulle vi ha arrangementet? Når vi er såpass mange, ville vi finne et sted med plass for alle. Tanken var at man skulle få faglig utbytte, informasjon fra ledere, og litt faglig relevant underholdning. På ressurssenteret som vi representerer, er vi 160 6 • Volt 6-2015

montører, og i tillegg ledere. På årets arrangement har vi inkludert de som prosjekterer og planlegger, så vi er rundt 250 ansatte totalt. Størrelsen har med årene ballet litt på seg med tanke på utstillere, for det er mange leverandører som vil være med, forteller kollega Terje Strandtun. – Det er vel også viktig å ha en samlingsplass for energiverk på Vestlandet? – Vi har veldig mange unge, dyktige montører. Det er viktig at de får input, kan møte leverandører direkte, og at vi har det sosialt sammen. Vi får også tilbakemelding fra leverandørene om at det er kjekt å møte alle montørene, sier Eknes.

Glade gutter, Terje Falla, daglig leder i ProCab AS og Ingve Århus i Terminator AS.

BKKs ansatte arbeider i et stort geografisk område, og det er derfor mange som ikke ser hverandre så ofte. På grunn av behovet for nærhet til anleggene, har de flere kontorer i ulike områder. Treffpunktet mellom leverandører og montører oppleves også konstruktivt:

– Her kan leverandørene få tilbakemeldinger på produktene, som de kan gi videre til produsentene. Det er viktig for dem å treffe brukerne direkte, og det er flere eksempler på forbedringer som er gjort på materiell og utstyr på bakgrunn av dette, sier Paul Eknes. ■


Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no Høy stemning under årets fagmesse med seksjonssamling på Brann stadion.

7


Uglen har full oversikt BKK Nett har fått utviklet et praktisk og nyttig verktøy som de kaller Uglen. Ved hjelp av dette kan selskapet ha full oversikt når det gjelder kompetanse, autorisasjoner og opplæring blant de ansatte.

– Du kan få Afumex innenfor fiberoptikk, kategorikabler, installasjonskabler for åpne og skjulte installasjoner, kraftkabler og høyspentkabler. Det finnes nærmest ingen begrensninger på hvilke kabler du kan få halogenfritt, sier produktsjef i Draka Norsk Kabel, Birger Hodt.

– Vi hadde bruk for et kompetansestyringsverktøy og e-læringsprogram. For 2–3 år siden var vi ute og innhentet tilbud fra leverandører, og gikk flere runder for å finne det vi best kunne benytte oss av. Vi var en gruppe fra ulike deler av selskapet som jobbet med dette, og kom med kravspesifikasjoner ut fra hva den enkelte jobbet med, forteller Terje Strandtun. Uglen er en database som gir full oversikt over de ulike montørene, og hva de har av autorisasjon, sertifikater og kompetanse. Et godt system for dette er helt nødvendig, og spesielt på montørsiden, der mye er lovpålagt. – Ja, i dag holder det ikke å si at man kan. Alt må dokumenteres. Vi har lagt inn all kompetanse de har fra før, og det nye blir lagt inn fortløpende. Så får man også opp alle de obligatoriske kursene de må gjennom, både årlig og med lengre varighet. Vi blir også varslet når 8 • Volt 6-2015

kurs går ut, og må fornyes, sier han. BKK merker at det blir stadig strengere dokumentasjonskrav til montørene. – Ugle-basen er også et verktøy vi bruker for å melde folk på kurs. Jeg kan bare huke av hvilke montører jeg ønsker skal ta et kurs, og så får de epost eller SMS om tid og sted. Så legger kursholderne inn kursbevis på den enkelte deltaker. Databasen blir oppdatert direkte med kompetansen til den enkelte, sier Strandtun. – Det samme gjelder også e-læringskurs. Disse blir lagt inn, og hvis det er obligatoriske kurs som den enkelte må ta, så ligger de på den enkelte person. Alle ansatte har tilgang til sine egen personlige side, og der kan de ta disse e-læringskursene. I disse dager pågår et e-læringskurs for hvordan de skal føre timene sine på mobil eller iPad.

På samme måte har de kurs om sikkerhetsforskrifter og bruk av verktøy. Noen kurs er nyttige, andre obligatoriske. BKK er tidlig ute med denne typen system. – Da vi startet prosessen, forstod vi fort at det ikke var mange e-verk som brukte tilsvarende. Mange andre store firmaer, men ikke i vår bransje. Veldig mye av det som ligger i Uglen nå, er tilpasset e-verksbransjen, forteller Terje Strandtun. BKK er innovatører på denne typen system, og Strandtun sier at andre er velkommen til å ta kontakt om de ønsker råd. Selv ser han nytten av Uglen daglig. – Det er lagt inn roller og kompetanse på den enkelte ansatte, så vi bruker systemet til å søke opp hvem som er kvalifiserte og ledige til de enkelte oppdragene. Dokumentasjon blir også etterspurt av både leverandører og kunder,

og her har vi god kontroll og oppdatert oversikt. Det er enkelt å bruke, og lettvint å hente ut dokumentasjon, slår Strandtun fast. BKK jobber også med å digitalisere mest mulig av arbeidsprosessene. – Vi bruker iPad til alle montører, og er i gang med å ta i bruk et jobbestillingsverktøy som bruker Uglen. Der brukes roller og registrert kompetanse til å finne den rette montøren, denne får tildelt oppgaven som er bestilt, og alt går da elektronisk via iPad. Der får man alle kartunderlag, jobbeskrivelser, dokumentasjon som skal studeres og fylles ut. Målet er at arbeidsordrer og all dokumentasjon skal skje via iPad. Da trenger heller ikke montøren å kjøre inn for å hente dette, for han får det digitalt der han er. Spesielt de unge synes dette er et kjempebra hjelpemiddel, og de eldre kommer etter, de også, smiler Terje Strandtun. ■


Rehabiliterer Lio kraftverk Statkraft har besluttet å sette i gang en storstilt rehabilitering av Lio kraftverk fra 1969. - Dette blir ett av de største vannkraftprosjektene som settes i gang i Norge i år, sier prosjektleder Anette S. S ­ måbrekke.

- Rehabiliteringen av Lio kraftverk blir ett av de største vannkraftprosjektene som settes i gang i Norge i 2015. Det er et teknisk komplekst og utfordrende prosjekt, sier prosjektleder Anette S. Småbrekke i Statkraft.

Kraftverket har i dag ett aggregat med effekt på 40 MW, og årlig middelproduksjon er 225 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 11 250 husstander. Oppgraderingen vil øke installert effekt i kraftverket med 3 MW, til totalt 43 MW. Årsproduksjonen kan øke med inntil 18 GWh, til totalt 243 GWh, eller 243 000 kWh. Det byggtekniske arbeidet startet i august og pågår gjennom hele året. Installasjon av brytere, trafo for nett og kabling vil gjennomføres i 2016. Dette gjøres i samarbeid med, og delfinansiert av VTK. Resterende arbeid som krever nedetid på Lio

kraftverk, vil foregå første halvår i 2017. – Rehabiliteringen av Lio kraftverk blir ett av de største vannkraftprosjektene som settes i gang i Norge i 2015. Det er et teknisk komplekst og utfordrende prosjekt, og blant annet skal vi transportere en transformator som har totalvekt på 180 tonn, sier prosjektleder Anette S. Småbrekke. Veier blir utbedret Transformatoren kommer med båt og blir ilandsatt i Åkrafjorden og transportert over Haukelifjell. Rehabiliteringen vil også få positive ringvirkninger lokalt. For å kunne transportere den 180 tonn tunge transformatoren helt

frem kraftstasjonen, må fylkesveien utbedres noen steder mellom Åmot og Dalen. Oppgraderingen bekostes av Statkraft og utføres av Statens vegvesen. Lio kraftverk ligger i Tokke kommune og ble satt i drift i 1969. Hovedinntaket for kraftverket ligger i Byrtevatn, og vannet er regulert av en 20 meter høy steinfyllingsdam. Kraftstasjonen ligger ved Rukke bro ved Dalen, og vannet løper ut i elven Tokkeåi. Lio kraftverk er 100 prosent eid av Statkraft. Lio er ett av flere nordiske vannkraftverk som rustes opp for tiden. Flertallet av de norske kraftverkene ble satt i drift på 1950- og 1960-tallet, og Statkraft er på vei inn i en fase hvor behovene for oppgradering melder seg. Til sammen planlegges reinvesteringer for vel 12 milliarder kroner i perioden 2014-2018. Rehabiliteringen består av seks delpakker: Nytt kontrollanlegg. Rehabilitering av generator og turbin. Rehabilitering av vannvei (tunell og trykkrør). Nye transformatorer (trafoer, i samarbeid med VTK). Bryteranlegg til kraftverkene Lio, Byrte og Skafså. Byggtekniske arbeider, bl.a. nytt bygg for nettrafo og bryteranlegg. Deler av prosjektet er planlagt i lengre tid, men igangsettes nå slik at flere jobber kan gjøres parallelt. Investeringsrammen for hele prosjektet er i underkant av 200 millioner kroner. ■

linjeservice.no

LINJESERVICE AS Sandstuveien 70A N-0680 OSLO

T: (+47) 22 67 60 65 post@linjeservice.no

9


Rejlers bidrar til nytt stort datasenter i Norge Utenfor Måløy bygges nå Europas mest kostnadseffektive, sikre, fleksible og grønne datasenterløsning. Lefdal Mine Datacenter AS er eid av Sogn og Fjordane Energi, en tysk investor, samt en investorgruppe i Måløy. Rejlers er stolte av å bli valgt til å bidra til prosjektet med teknisk bistand i det som er utbyggingen av et av Europas største og mest fremtidsrettede datasentere, lokalisert i Måløy. Med et sterkt fokus på fornybar energi, elektro og telecom, vil Rejlers inngå som leverandør og gjennom dette bidra til å realisere et ledende datasenter som kan gi store gevinster for energi og miljø. -Når vi nå bygger et produkt for det globale markedet så jobber vi kun sammen med de beste og de som har levert godt på store prosjekter tidligere. Rejlers har stor kompetanse innenfor datasentre og vi vet at vi får høy kvalitet, sier Jørn Skaane daglig leder i Lefdal Mine. ■ Markedsdirektør Mats Mortensson i Lefdal Mine Datacenter og Administrerende direktør Morten Thorkildsen i Rejlers Norge AS.

Beijer Electronics og Mitsubishi ­Electric ­skiller lag Efter over tretti års nært samarbeid mellom Mitsubishi Electric og Beijer Electronics, har selskapene besluttet å skille lag, siden selskapenes respektive strategier avviker vesentlig fra hverandre. Den eksiterende distribusjonsavtalen fornyes dermed ikke, men utløper ved årsskiftet 2015. Beijer Electronics selger Mitsubishi Electric-produkter for cirka 140 mkr pr år. Konsekvensen av det tapte volumet for Beijer Electronics er dermed at den eksisterende nordiske organisasjonen må reduseres. Totalt berøres cirka 50-60 stillinger, hvorav cirka 20-30 i Sverige. Det er Beijer Electronics ambisjon å avslutte sitt samarbeid med Mitsubishi Electric i samme profesjonelle ånd som den som har preget de 33 år selskapene har arbeidet sammen. Fram til og med desember 2015 kommer Beijer Electronics til å fortsette å selge Mitsubishi Electrics produkter på samme måte som i dag. ■ 10 • Volt 6-2015

Med hensyn til vårt langvarige samarbeide – og våre felles kunder – påbegynnes derfor en nøye planlegging som har til hensikt å sikre at overgangen blir så smidig som mulig, sier Thorbjørn Ruud, adm direktør i Beijer Electronics.


®

Hvilke verdier har du behov å sikre?

SATEMA’s Dobbeltveggede Aluminiumsskap er nå typetestet iht EN 62208 og dette dokumenterer at vi har et av markedets mest hardføre aluminiumsskap. Vår aluminiumsskapserie passer perfekt som veilysskap og signalskap! Kontakt oss ved deres neste prosjekt. www.satema.no

Fokuser på sikker kutting av kabel! Få demo og spesialpris på sikkerhetskabelkutter på Vestfoldmessa 2015 (6. okt) og ELiSØR 2015 5 (29. – 30. okt) eller be oss om å komme innom for en demo Intercable sikkerhetskabelkutter SSA120 (El.nr 8810452) Sikkerhetskabelkutteren kan kutte kabler i spenningssatt anlegg. Settet er ideelt for kutting av kobber- og aluminiumskabler opp til maksimum ø120 mm (60kV). Kuttekraft 123 kN. I settet inngår standard kuttehode ø120 mm, 10,5 m slange, jordspyd, pumpe og solid plastkasse/hjulkoffert for enkel transport. Settet består av kvalitetskomponenter med lav vekt og kompakt design. Mål 800 x 450 x 360 mm. Vekt 28 kg.

www.nortelco.no no

11


AFUMEX

Fokus på halogenfrie og røyksvake kabler Et av Draka Norsk Kabels store satsingsområder er halogenfrie, røyksvake og flammehemmende kabler fra produktserien AFUMEX. De slår nå et slag for at PVC-baserte kabler skal utelates i all nyinstallasjon, og ønsker at myndighetene skal komme sterkere på banen. Årsaken er konsekvensene ved en eventuell brann. –Tradisjonelle kabler er ofte PVC-baserte. De har mange gode egenskaper, men hvis det blir for høy temperatur i kabelen eller det begynner å brenne, så har PVC-kablene negative egenskaper som vi ønsker å komme til livs. Afumex har vesentlig mindre røykutvikling og røyktetthet sammenlignet med PVC, og i tillegg utvikler PVC svært giftige og korrosive røykgasser ved en brann, forteller produktsjef i Draka Norsk Kabel, Birger Hodt. – Ved brann i en PVC-kabel oppstår klorgasser som ved fuktighet danner saltsyre. Dette er korrosivt, og kan få store ringvirkninger. For eksempel i et tavlerom kan du risikere å måtte bytte ut alle elektriske komponenter fordi det har vært stor varmgang eller brann i en PVC-kabel. Man kan ende opp med store renovasjonskostnader og lang produksjonsstans, sier han. Hvis det så skulle oppstå brann i en røyksvak, halogenfri kabel, som i tillegg har brannhemmende egenskaper, vil ikke brannen spre seg på samme måte, og det vil heller ikke dannes de samme typene giftig gass. – Man får ingen korrosive skader, og røyken er lys og mer ufarlig. En liten innånding av PVC-røyk kan være nok til å ta liv. Røyk fra halogenfrie kabler er ikke livstruende i samme grad. Det er selvsagt ikke bra det heller, men er på langt nær så giftig, forklarer Hodt. – Den viktigste fordelen er den lave røykdannelsen, og at du faktisk finner nødutgangen og kan gå gjennom lokalet uten å bli forgiftet eller miste sikten. I røyk fra PVC materialer kan man i løpet av få sekunder 12 • Volt 6-2015

miste bevisstheten. Dette kan føre til tap av liv, utdyper han. Med AFUMEX-serien ønsker Draka Norsk Kabel å fokusere på de halogenfrie, røyksvake og flammehemmende egenskaper i kablene. – De siste årene har kvaliteten og brukervennligheten på disse kablene forbedret seg betraktelig. En halogenfri kabel vil oppføre seg, og vil kunne se lik ut, som en PVC-kabel. Vi finner de samme myke egenskapene. Halogenfrie kabler er minst like gode å jobbe med, om ikke bedre, sammenlignet med mer tradisjonelle kabler, sier Birger Hodt. Vi ønsker å påvirke myndighetskravene, slik at de blir strengere. Dette gjelder spesielt i offentlige bygg og anlegg, men også i private boliger og næring. Hodt forteller at det nye europeiske byggevareregulativet CPR også vil gjelde for kabler fra og med slutten av 2016. I dag gjelder regulativet kun for byggematerialer. AFUMEX-serien består i utgangspunktet av kabler for alle typer installasjoner. – Du kan få Afumex innenfor fiberoptikk, kategorikabler, installasjonskabler for åpne og skjulte installasjoner, kraftkabler og høyspentkabler. Det finnes nærmest ingen begrensninger på hvilke kabler du kan få halogenfritt, forteller han. – Foreløpig styrer markedet hvor mye halogenfritt som blir produsert, og hvilket prisnivå det skal ligge på. Prisen på en standard PVC installasjonskabel kontra halogenfritt er ikke lenger betydelig. – Jeg håper at vi, sammen med resten av bransjen, kan få økt fokus på halogenfrie kabler

– Du kan få Afumex innenfor fiberoptikk, kategorikabler, installasjonskabler for åpne og skjulte installasjoner, kraftkabler og høyspentkabler. Det finnes nærmest ingen begrensninger på hvilke kabler du kan få halogenfritt, sier produktsjef i Draka Norsk Kabel, Birger Hodt.

og produkter. Feil i elektriske installasjoner er ofte årsaken til brann i Norge. Vi fokuserer på installasjonskablene og kraftkablene nettopp med tanke på brann- og røykspredning, men også slik at man slipper de store renoveringene, sier Hodt Han forteller om eksempler på kraftige branner der armeringen i betongen har begynt å korrodere fordi gassene er så etsende. Etter brannkatastrofen i Lærdal har de kun benyttet halogenfrie kabler ved gjenoppbyggingen. Dette på grunn av det store skadeomfanget og ikke minst den tette og sorte røyken man var vitne til under selve brannen. Vi ønsker

at krav om halogenfrihet ikke bare skal gjelde kraftkabler, men også installasjonskabler for bruk i næringsbygg og private hjem, sier Birger Hodt. – Det er imidlertid myndighetene som må stille kravene, vi kan bare oppfordre. Det er ofte slik at det må skje en stor ulykke før man setter inn tiltak. Scandinavian Star-ulykken medførte at marineinstallasjoner nå er røyksvake og halogenfrie. Offshore er også halogenfritt. Kanskje kan også forsikringsbransjen se verdien av halogenfrie produkter? Det er ikke sikkert man får færre branner, men man kan redusere skadeomfanget, renovering og viktigst av alt minimere tap av liv, avslutter han. ■


AMS-løsning fra Kamstrup Gudbrandsdal Energi, Valdres Energiverk, Eidefoss og Vang Energiverk har inngått samarbeid om et prosjekt for implementering av AMS. Selskapene har samlet ca. 50 000 målepunkter som skal inngå i AMS-prosjektet. Samarbeidet omfatter utarbeidelse av spesifikasjoner og anbudsgrunnlag, felles innkjøp, driftsløsninger med mer. Tilbudsforespørsel på et komplett system for AMS ble sendt ut i oktober 2014 med tilbudsfrist medio desember 2014. Forespørselen omfattet målere, kommunikasjonssystem og sentralsystem. Det ble ved siden av forskriftsfestet basisfunksjonalitet lagt stor vekt på funksjonalitet for rasjonell nettdrift. Kravene til effektiv drift blir strengere og nettnyttefunksjonalitet i AMS-systemet vil være et viktig bidrag til å møte denne utviklingen Selskapene har også fokusert på at systemet skal ha et oversiktlig og funksjonelt brukergrensesnitt for både prosjektfasen og senere drift, og på den måten redusere behovet for støttesystemer. Det ble innen tilbudsfrishoten levert inn 5 tilbud. Etter en grundig evaluering av tilbudene ble det ført kontraktsforhandlinger med to leverandører. – Valget falt til slutt på Kamstrup, et valg vi er meget tilfreds med. Det var for oss viktigst å inngå en avtale med en stabil og sikker leverandør som vi vet med stor sikkerhet vil være i markedet i mange år framover, sier Bjørg Brestad, administrerende direktør i Valdres Energiverk. Kamstrup skal levere målere, kommunikasjonssystem, sentralsystem og integrasjon mot KIS-system. Det er videre

En blid gjeng under kontraktsignering, fra Gudbrandsdal Energi, Valdres Energiverk, Eidefoss og Vang Energiverk.

inngått avtale om hostingtjeneste ved Kamstrup sitt datasenter i Danmark. Montasjen er planlagt til å starte primo 2016.

IXOSIL EST-SAC 123 - 170kV Tørr, selvbærende, utendørs endeavslutning med overspenningsavleder

I de seneste måneder har Kamstrup inngått en rekke avtaler med flere norske nettselskap, herunder Agder Energi Nett, Smart Strøm Nordvest og Dalane

Energi. Avtalen med aktuelle kundegruppering understreker Kamstrups posisjon som den ledende systemleverandør av AMS-løsninger i Norden. ■

► Erstatter alle oljefylte, hule, porselensisolatorer ► Tillater montasje på bakkenivå ► Typetestet iht. IEC60840, IEC60815 ► For alle typer XLPE / EPR-kabler ► 145kV-varianten er testet for 2,2 x U0 i 8 timer ► Lav vekt maxeta@maxeta.no | www.maxeta.no 13


Holder hakkespetten borte Hakkespetten utgjør en stadig trussel for tremastene til nettselskapene. Hullene kan føre til råteskader, og svekke stolpene. I verste fall må de byttes ut. Ragnar Skogdalen importerer et markedsledende produkt fra USA som både reparerer hullene og gjøre stolpene mindre attraktive for fuglene.

Når hakkespetten kommer til en stolpe der produktet er påført, trekker den seg unna. Samtidig repareres stolpen ved at hullet tettes, sier Ragnar Skogdalen i LWC.

– Det er et godt, gammelt produkt fra USA som er nytt i Norge. I USA har de solgt det i over 20 år, og det patenterte navnet er Sniff and Stop. Det er bygget på et epoxy-produkt, og inneholder feromoner, en sammensatt lukt. Hele grunnprinsippet er lukter som dyr opplever som truende, forteller Skogdalen. Når hakkespetten kommer til en stolpe der produktet er påført, trekker den seg unna. Samtidig repareres stolpen ved at hullet tettes. Produktet sveller 2:1, begynnende råte i hullet tørkes opp (herdetemperatur 149 grader), og stolpens styrke gjenoppbygges. Produktene gir en effektivitet på 99,998 %. Produktene kan brukes året rundt bare det holdes temperert før bruk. Produktene har heller ingen holdbarhetsdato så produkt på lager funger like bra selv etter mange års lagring. Brukervennlig for montøren da produktet ikke er giftig.

– Skulle hakkespetten være aggressiv, kan man bruke hakkespett-avvisende maling med akkurat samme luktene. Man maler stolpen, hakkespetten holder seg borte, og så kan man droppe nettingen, sier importøren. Nytt av året er at nå kan nye trestolper behandles med spraybar maling før de settes opp. Han har solgt produktet siden august 2013, men det har vært tøft å komme inn på markedet. Det netteierne i første omgang er ute etter, er å tette hullene for å stoppe råteutvikling, og at stolpen skal stå i tjeneste i mange år til. Skogdalen gir samme produktgaranti i Norge som i USA. Sniff and Stop er ledende i USA og Canada, og i dag er det rundt 20 netteiere i Norge som bruker det, og flere har det til prøve. Tilbakemeldingene er bare positive. I samme produktsortiment så har LWCAS produkter også for skadedyr i elnett på bakken. ■

Kontrakt med Norkring Norkring og Rejlers har inngått ny feltdriftavtale. Avtalen innebærer drift, feilretting og vedlikehold av Norkrings landsdekkende bakkenett de neste fem årene.

Fra venstre Administrerende direktør i Rejlers Morten Thorkildsen og Administrerende direktør i Norkring Torbjørn Ø. Teigen.

14 • Volt 6-2015

Flere leverandører var med til forhandlingsbordet og konkurrerte om avtalen før valget falt på Rejlers Norge. Rejlers gjorde sitt inntog i Norge for få år siden, men har allerede rukket å posisjonere seg i viktige vekstområder innen sine bransjer. Rejlers Norge er et datterselskap av Rejlers AB med utspring i Sverige. Den norske virksomheten har i dag 250 ansatte og omsetter for over 300 millioner kroner. – Vi er selvsagt svært fornøyd med å bli valgt og ser frem til et tett samarbeid med Norkring, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i

Rejlers Norge AS. Vår erfaring og kompetanse med drift og vedlikehold av landsdekkende kommunikasjonsnett gjør oss trygge på oppgaven. Godt rustet for fremtiden Norkring formidler radio- og TV-signaler til lyttere og seere over hele landet og er Norges største leverandør av bakkebaserte kringkastingstjenester. Norkring tilbyr drift og overvåking av tjenester og sendernett 24 timer i døgnet og drifter et av Europas største nettverk. Avtalen trer i kraft 1. januar 2016 med en avtaleperiode på 5 år. ■


 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

   

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

   

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no


Avtale med Embriq og Nettaliansen Embriq AS har inngått avtale med Nettalliansen AS om innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS – smarte strømmålere). Embriq skal levere og drifte en nøkkelferdig løsning som innebærer nye smarte strømmålere til over 170.000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper. Nettalliansen AS er et kompetanse og innkjøpssamarbeid for små og mellomstore nettselskap som skal ivareta eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester. Nettalliansen er i sterk vekst har for tiden 30 selskap på eiersiden. Nettalliansen skal være eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt utnytte kompetansen hos eierne til felles beste gjennom lønnsom samordning av eiernes ressurser. Medlemmer Andøy Energi AS, Bindal Kraftlag SA, Ballangen Energi AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, Drangedal Elverk KF, Evenes Kraftforsyning AS, Fauske Lysverk, Hallingdal Kraftnett AS, Hålogaland Kraft AS, Hammerfest Energi AS, Hemsedal Energi KF, Hjartdal e-verk AS, Høland og Setskog Elverk AS, Meløy Energi AS, Midt-Telemark Energi AS, Nord-Salten Kraft AS, Nordkraft nett, Nore Energi, Notodden Energi AS, Rakkestad Energi AS, Rauland Kraftforsyningslag SA, Rollag Everk AS, Skjåk Energi, Sør Aurdal Energi AS, Stryn Energi AS, Tinn Energi AS, Trøgstad Elverk, Trollfjord Kraft AS, Valdres Energiverk AS og Stranda Energi. Embriq designer, utvikler og forvalter IT-løsninger gjennom forretningsområdene Consulting, Operations og Software. Embriq er et norsk integrert høykompetanseselskap med over 120 ansatte og en årlig omsetning på ca. 230 millioner kroner. Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for sine kunder gjennom smarte valg og strategisk bruk av IT. Embriq leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen og Göteborg. Aidon er den ledende leverandøren av Avanserte Måler og Styringssystemer i Norden. Deres åpne og modulære plattform er basert på siste teknologi innen området, og sikrer nettselskapene en meget høy grad av nettnytte funksjonalitet. Aidon har den siste tiden vunnet svært mange kontrakter i markedet. OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter inne infrastruktur, industri, fornybar energi, olje & gass og bygg & anlegg. Selskapet er en landsdekkende totalleverandør av AMS -løsninger, og har i tillegg spesialisert seg på å bytte målere i store antall. OneCo har i dag rundt 750 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1 milliarder kroner og har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo og Drammen.

16 • Volt 6-2015

– Med denne avtalen skal over 50 % av den norske målerparken gjennom våre systemer og tjenester. Det viser at vi er et fremtidsrettet og trygt valg for en bransje i endring. At Nettalliansen med 30 nettselskaper nå velger tjenester fra Embriq er vi godt fornøyd med, sier Thomas Pettersen, adm. dir. i Embriq.

Embriq er hovedleverandør i prosjektet som også innbefatter Embriqs sentralsystem for smarte målere og nettdrift, Quant. Målere og radiokommunikasjon leveres fra underleverandøren Aidon. Montasjetjenestene skal utføres av OneCo. Prosjektet starter i august 2015. Embriq skal besørge fullskala drift av

løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år. Sammen for bedre tjenester – Embriq fremstår som den rette samarbeidspartner til å løse nettselskapenes utfordringer rundt innføring av elhub og AMS, sier Torgeir Brovold, adm. dir. i Nettalliansen. – For oss har det vært viktig å velge en


sikkerheten gjennom overvåkning av leveransekvaliteten hos den enkelte nettkunde i tillegg til den presise timesavlesningen. – De nye mulighetene for å sikre kvalitet i strømforsyningen er vesentlige for oss. Hvis det eksempelvis oppstår problemer med spenningskvalitet eller jordfeil ute hos en kunde vil vi nå få automatisk varsling og kan umiddelbart iverksette feilretting, forteller Brovold.

– For oss har det vært viktig å velge en leverandør med gjennomføringsevne på en tjenesteleveranse som ivaretar AMS investeringene og sikrer forpliktelsene våre, sier Torgeir Brovold, adm. dir. i Nettalliansen her sammen med Espen Kåsin,direktør for Software i Embriq.

leverandør med gjennomføringsevne på en tjenesteleveranse som ivaretar AMS investeringene og sikrer forpliktelsene våre. Å kjøpe tjenester er en viktig del av vår strategi for å kunne levere kostnadseffektiv og fremtidsrettet nettdrift. Dette gir nettsel-

skapene en dynamikk og fleksibilitet som vi mener blir avgjørende for et moderne nettselskap. Tilgangen på kompetanse og gode samarbeidspartnere som Embriq blir avgjørende for den videre utviklingen av selskapene, sier Nettalliansen-direktøren.

Besøker de tusen hjem Prosjektet har en nasjonal karakter der montørene frem til utgangen av 2018 vil besøke over 170.000 norske hjem og bedrifter i over 10 fylker fra Finnmark til Telemark og Østfold. Montørene skal installere nye smarte strømmålere som også vil øke

RAUFOSS EKSPLOSJONSARMATUR En sikker forbindelse

Vi leverer eksplosjonsarmatur til de fleste linetyper, også liner med fett. Trenger dere spesialløsninger ta kontakt med oss!

VP metall AS

tel: 61 15 17 87

Postboks 7

fax: 61 15 25 56

2831 Raufoss

e-post: post @vpmetall.no

www.vpmetall.no

Betydelig leveranse Kontrakten representerer et betydelig prosjekt men også et langsiktig samarbeid. Det er en omfattende avtale, der selskapene under avtaleperioden vil kunne investere og kjøpe tjenester for nærmere 1 milliard kroner. Selskapene er meget tilfredse med avtalen, som tydeliggjør både de økonomiske og operative stordriftsfordelene selskapene nå får ta del i, avslutter Brovold. – Embriq er stolte av at Nettalliansen velger oss som leverandør og gleder oss til å starte med leveransen, sier Espen Kåsin, Direktør for Software i Embriq. – Dette er en leveranse med betydelig størrelse i det norske markedet, og i tillegg kommer driftstjenestene over 10 år, forteller Kåsin. ■


Draka Norsk Kabel AS

Skreddersøm til store prosjekter Draka Norsk Kabel AS er i dag en del av Prysmian Group, som er verdensledende innenfor produksjon av kabelløsninger. Om man ser bak dagens multinasjonale konsernnavn, finnes det en sjarmerende og interessant lokalhistorie. Salgs- og markedsdirektør Espen Pettersen tar oss med tilbake til tidlig 1900-tall: Familien Tandberg driver akevittbrenning i Drammen. Byen med rundt 7000 innbyggere har 20 brennerier og over 100 skjenkesteder. Myndighetene kommer på denne tiden med et forbud mot brenningen, og Tandberg ser seg om etter alternative forretningsområder. Han lar seg inspirere av ingeniør Temte som har vært i Østerrike og sett på kabelproduksjon. Sammen med en tredje part, overrettssakfører Resch, begynner de i 1913 å isolere kobbertråder – kabler som kan føre elektrisk strøm. Eierforholdene har vært skiftende opp gjennom årene. Elektrisk Byrå (EB) kom inn som storaksjonær på 1930tallet. I 1963 ble utgangspunktet for dagens fasiliteter etablert på Holmen. Selskapet var også bidragsyter til en av broene dit. Man har senere utvidet lokalene, og disponerer i dag rundt 55 mål. På slutten av 80-tallet kom ABB inn på eiersiden. Selskapet

var i ABBs eierstruktur i ca. 10 år, da konsernet solgte ut hoveddelen av sine kabelfabrikker i Norden. Draka, et nederlandsk selskap, overtok fabrikkene. – Mange tror at Draka står for ”Drammen kabel”, og det hadde jo selvfølgelig vært fint, men det er altså nederlandsk, smiler Pettersen. For rundt fire år siden kom Prysmian på banen og overtok alle kabelfabrikkene til Draka og dannet Prysmian Group. I dag representerer konsernet ca. 90 fabrikker i rundt 50 land, og har totalt 19 000 ansatte. Det er den største kabelprodusenten i verden. – Lokalt her i Drammen produserer vi sjøkabler for offshore vindmøllefarmer samt andre undersjøiske installasjoner i en del av fabrikken. I den andre delen av fabrikken produseres offshorekabler for plattformer. Videre har vi salgs- og markedsføringsansvaret for hele spekteret av kabler innenfor

installasjon, telekom, fiberoptikk, data og energi. Hele porteføljen, forteller Espen Pettersen. Prysmian Group har stort fokus på utvikling. Totalt sett har konsernet 17 utviklingssentre og over 500 mennesker som arbeider med utvikling av kabel- og kabelsystemer. Selskapet er langt fremme hva gjelder innovative løsninger. – Her i Drammen foregår mye skreddersøm til store prosjekter. En del av fabrikken lager som nevnt kabler til bruk på offshoreinstallasjoner. Dette er kabler som er utviklet av oss; en egen standard som er anerkjent i Nordsjøbassenget der vi er en stor leverandør, sier han. – Oljeselskapene setter nå en del av prosjektene sine ut av landet, og vi har også eksportert til prosjekter i Asia. Nå jobber vi med plattformen Ivar Aasen som blir bygget i Korea. Vi har levert både kraft- og instrumentkabler til boligkvarteret. Det er stort for oss å kunne levere til Sør-Korea, i hard

konkurranse med lokale aktører. Den norske organisasjonen betjener det daglige hjemmemarkedet, som deles opp i segmentene installasjon, telekom og infrastruktur. – Fremover vil det være mye utskiftinger og oppgraderinger i norske tuneller, og der skal man ha brannsikre og halogenfrie kabler. Dette satser vi mye på nå. På de ulike segmentene har vi både selgere og produktansvarlige, og kundene befinner seg ofte i distribusjonsleddet. Men vi er også opptatt av å være ute hos sluttkunden for å gi informasjon og opplæring i bruk av kabler. Vi vil at sluttkunden skal bruke produkter som er sikre, enkle å installere og som oppfyller kravene, sier Pettersen. Den norske avdelingen er en del av regionen «North Europe», som består av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Baltikum og Russland. Hovedkontoret med stabsfunksjoner ligger i Malmø. Fabrikkene forsyner i stor grad markedet i sin egen region. Espen Pettersen gir følgende svar når vi spør ham om hvordan han ser for seg de neste ti årene i bransjen: – I forhold til markedet er jeg optimistisk, spesielt innenfor vei, bane og tunell. På energisiden er det et sterkt behov for oppgradering mange steder, men det vil nok svinge litt. På sjøkabelsiden har vi fått tilbakemeldinger om at man står foran en del utskiftinger, for det er mye gammelt som forsyner hytteområder og bebodde øyer.

– Fremover vil det være mye utskiftinger og oppgraderinger i norske tuneller, og der skal man ha brannsikre og halogenfrie kabler. Dette satser vi mye på nå sier, salgs- og markedsdirektør Espen Pettersen.

18 • Volt 6-2015


– Når det gjelder installasjonssiden, ser vi at det svinger veldig. Prisene stiger, men antallet boliger som bygges, er ikke i takt med behovet. Det ser likevel ut som folk begynner å bevege seg litt ut av pressområdene, og det er jo spennende, for da kan det hende at det vil

bygges større boenheter også der. På olje- og gass er det ingen hemmelighet at det har vært en sterk nedgang. Noen kaller det en justering, men jeg tror ikke det kommer tilbake slik det var. Men det kommer nye prosjekter, og det vil være et behov for vedlikehold.

– Sjøkabler er todelt; det norske markedet kommer fortsatt til å være i positiv utvikling, blant annet innen fiskeoppdrett. Produksjon til offshore vindmølleparker er i et lite vakuum akkurat nå, men vi tror det vil øke igjen. Fornybar energi blir stadig mer aktuelt, men finansier-

ingen har vært litt restriktiv i det siste på grunn av den økonomiske totalsituasjonen. – Vi ser optimistisk på fremtiden. Det gjelder å være med, konkurrere og utvikle. Være innovative og sitte langt fremme på stolen, sier Espen Pettersen. ■

www.techvision.no 908 58 478 post@techvision.no

Tech Vision Din partner for audiovisuelt utstyr i driftssentraler og møterom • • •

Skjermer / videovegg Lydsystem Samhandling

• •

Keyboard, Video, Mus forlenger/matriser Ergonomiske operatørpulter

DEN KOMPLETTE NETTSTASJON UTVIKLET FOR NORDISKE FORHOLD

www.moredesignteam.no

We deliver advanced audiovisual solutions with excellence

4•9,;9(-6(:

www.moretrafo.no MER AV DET SOM TELLER

19


Brenner for AUS Ragnar Skogdalen brenner for AUS – arbeid under spenning. I USA har dette vært en velbenyttet arbeidsmetode i flere generasjoner, men i Norge har det ikke vært regnet som trygt nok. Skogdalen er en erfaren ressursperson innen fagfeltet, og mener gevinstene er så store, at norske nettselskaper ikke kan la være å ta AUS i bruk.

Ragnar Skogdalen her sammen med sønnen som hjelper til under hektiske dager.

– Det er viktig at testing/kontroll av AUS utstyret blir høyere prioritert og bedre dokumentert, og på lik linje med utlandet. Det er god sikkerhet og HMS, sier Ragnar Skogdalen.

Han startet karrieren i Betonmast i 1979, og var med på å bygge en del av Sima–Dagalilinja på Hardangervidda.

– Harald visste råd, og en god del folk reiste til Frankrike på studietur. Der fikk vi se all type AUS både på film og i praksis. Da reiste vi hjem, var vi 100 % sikre på at dette var trygt å jobbe med. Vi startet med kursing, og etter hvert oppgaver i eget nett for å øve. Så ballet det på seg: Vi kjøpte Norges første AUS-lift og Skandinavias eneste testanlegg for AUS-utstyr i 2000, minnes Skogdalen.

– Jeg har jobbet med alle spenningsnivåer som finnes i Norge. Dette drev jeg med i mange år, men så fikk jeg familie etter hvert, og ønsket litt mindre reising. Jeg var noen år på en fabrikk, men trivdes ikke med stemplingsur. I 1994 tok jeg en ringerunde, og fikk napp hos Trøgstad e-verk, forteller Skogdalen.

90-tallet ble dette med entreprenørskap veldig aktuelt, og Trøgstad e-verk måtte gjøre det samme. Så da ble Trøgstad el-tjenester stiftet. I 1996 begynte vi med AUS her i Trøgstad. E-verkssjefen Harald Thomassen så potensialet i dette. Vi ble veldig gode, begynte å markedsføre oss, og selge det til andre nettselskaper. Sjefen hadde ivret for dette siden 70-tallet, og så vel at vi var en ganske ung montørstab, og muligheten for at vi kunne se dette annerledes enn andre.

– Da hadde jeg vel sett for meg å være ferdig med reisevirksomheten, men på slutten av

Men de unge montørene var skeptiske, og ville ikke. Men Thomassen ga ikke opp:

20 • Volt 6-2015

Han fikk tidlig ansvaret for å kurse AUS-montører, og etter hvert totalansvar for test av utstyr. Dette medførte mange gode kontakter og studieturer i utlandet.

– På midten av 2000-tallet ble det en forandring. Kommunen solgte entreprenørselskapet, og jeg gikk til Hafslund Entreprenør AUS AS som fagleder for AUS. Etter hvert ble jeg fagsjef innen samme område i Infratek Entreprenør AS. I den tiden bygde vi opp Infratek-skolen på Sørum, og jeg fikk ansvaret for AUS-kursing. Men eierne ville ikke lenger at vi skulle teste AUS verktøy for konkurrenter, og da ville de selge ut den biten. Da sa jeg til ledelsen, at om ingen andre kjøpte testanlegget i Trøgstad, var jeg interessert. I mai 2012 satte jeg i gang det nye selskapet Live Work Consult AS.


Hovedgeskjeften var AUS, men mot slutten av oppstartsåret skjønte han at AUS fortsatt ikke var stuerent etter 30 år, så for å kunne leve av det, måtte han begynne å selge AUS-utstyr. Han har nå flere agenturer, og tilbyr et bredt spekter av produkter. – Du brenner for å gjøre AUS mer aktuelt. Selv om det er gått 30 år, og mange fortsatt er restriktive, har det skjedd en endring? – Jeg har kjørt ulike AUS-kurs, og fellesnevneren er, at alle unge montører bare ser fordeler med å jobbe AUS. De kan ikke fatte og begripe hvorfor man ikke kan gjøre mer av dette. De føler at de er herre over situasjonen. Yngre montører er sultne på å lære mer AUS, men det er bremseklosser i organisasjonene som setter en stopper for det. Det er lettvint å gjøre som man har gjort i alle år, men selskapene tenker ikke på kundene når de tyr til mange unødvendige strømstanser. Det er bare snakk om rett kunnskap og verktøy, mener Ragnar Skogdalen. Han mener likevel det har skjedd mye med AUS de siste ti årene, og det er mange som jobber AUS i dag: – Det er også mange som jobber litt AUS, uten at de tenker over det. Da tenker jeg AUS på lavspent. Det man kan gjøre på distribusjonsnettet, kan man også gjøre på regionalnettet. Statnett bruker mye AUS på oppgradering ifra 300 – til 420 kV. Samme verktøy og litt komplettering av hjelpeverktøy, så gjør man det samme uansett spenningsnivå. Amerikanerne startet med AUS på slutten av 1900-tallet. Brukte bambus- og trestenger, og det ble en revolusjon da glassfiber kom på 30–40-tallet. De arbeidsmetodene man bruker på regionalog distribusjonsspenning i dag, er velprøvd av amerikanerne siden tidlig på 1900-tallet. Mye av verktøyet de brukte den gangen, er nesten det samme som vi setter på stanga i dag, bare modernisert. Bruksområdet er det samme, forteller Skogdalen.

vedlikehold. Mye av dette vedlikeholdet kan gjøres med spenning på, bare ved hjelp av isolert håndverktøy. En vanlig skiftenøkkel som er isolert, og egnede hansker. Montørene i Norge har fått utlevert en 1000 volt-veske i 30 år, minst. Denne har mer eller mindre stått og støvet ned. Holdningen har vært at lavspent kan man jobbe med, bare man holder litt avstand, har på seg tørre skinnhansker, og surrer litt elektrotape på skiftenøkkelen sin. Det har vært innstillingen til farene på lavspent. – I dag er det så mye verktøy for AUS på lavspent, så å legge lavspentkabel i en grøft, og skjøte den på en eksisterende kabel med spenning på, er ingen problemer. Om du skal ta en avgrening fra en hovedkabel i bakken opp til et inntaksskap, kan du uten problemer gjøre dette med spenning på. Lavspent-AUS gir mange muligheter. Kommer kilekostnad for lavspent, mener jeg AUS tvinger seg frem, sier Skogdalen. – En liten bønn til lederne i nettselskaper og e-verk? – Ja, det kan du trygt si, ler han. – Jeg mener jo at alle økonomer som er ansatt i selskapene burde skjønne hva kilesparing er. Jeg har hørt tall på enormt høye kilekostander de siste årene, og det må jo være en eller annen økonom som skjønner, at hvis de ansatte i firmaet får kunnskap om AUS, så vil det spares inn store summer bare i løpet av ett år. Jeg utfordrer økonomer til å bli med montører på AUS kurs eller ut i forsyningsområdet og se hvilke økonomiske fordeler AUS gir infrastrukturen. Det må jo være i alles interesse å spare penger? Og ikke minst vil det bedre omtalen og omdømmet ved at man tenker på tredjeparten: industri og privatabonnenter. Strøm er en vare vi betaler for, og da bør man ha den 24 timer i døgnet.

småtteri. Jeg sier til ledere i nettselskaper: Tenk etter! La de unge som har lyst til å drive med AUS, få lære det. Det er en investering i første omgang, men man får igjen for det. Ting du ser fordeler med, brenner du for, og AUS-montører setter sikkerheten svært høyt, sier Ragnar Skogdalen engasjert.

vanskelig. Holdningen om at AUS er farlig, må bort, for det er det ikke. Jeg har aldri hatt uhell, slår Ragnar Skogdalen fast.

Og fortsetter:

– Jeg tilbyr kurs, og der snakker vi om kunnskap, sikkerhet og verneutstyr. Vi gir pakkepris på personlig verneutstyr til montører, og felles verktøy til bedriften.

Med AUS melder vi inn hvor vi er og jobber, så driftssentralen har full oversikt. Og vi forteller at vi skal jobbe AUS, og prosedyren er da slik, at alle de vern som kan generere en innkobling settes i null, så det blir ingen gjeninnkobling. Det har med sikkerheten å gjøre, at hvis jeg skulle være uheldig, eller at linja faller ut, så skal man ikke få noen innkobling igjen. Det er ut ifra en risikovurdering som avgjør om en skal jobbe AUS eller ikke. Men utover det, så er det jo leder for sikkerhet som styrer alt sammen på stedet, og er det noe som dukker opp, så stopper vi opp og løser det. Vi har ikke stressfaktoren utkoblingstid. Veldig ofte ved en strømstans, så har man feilberegnet utkoblingstiden, og så er man ikke ferdig til klokkeslettet man har satt. Da begynner man å stresse, og under stress kan ting gå galt. De som brenner for AUS i Norge i dag, begynner å bli godt voksne. Det trengs flere nye ildsjeler. – Det er netteiere som ikke ser alle fordelene med AUS, og da blir etterspørselen for liten. Det må flagges som et førstevalg. Og det er råd og hjelp å få om man vil komme i gang, og det er ikke

Han er helt overbevist om at AUS blir større, fordi man nå også kan regne med lavspent. Selv kan han tilby en komplett pakke:

REN har i det siste fokusert mye mer på AUS, og har fått en egen AUS-konsulent. Skogdalen mener bransjen trenger dette. Sammen med søsterorganisasjonen i Sverige, EBR, jobbes det på tvers av grensene for å få til felles nordiske regler om testintervaller for AUS-utstyr, og man ønsker også å få med seg Finland. -Jeg tror ikke arbeidsgivere vet godt nok hvilke forpliktelser de har ift arbeidsmiljøloven § 1 som sier bl.a følgende: § 1-1.Lovens formål, a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. – Det er viktig at testing/ kontroll av AUS utstyret blir høyere prioritert og bedre dokumentert, og på lik linje med utlandet. Det er god sikkerhet og HMS, avslutter Ragnar Skogdalen. ■

– Samfunnet er ikke tjent med alle utkoblingene som skjer for

AUS på lavspent vil bli mer aktuelt, skal vi tro eksperten: – I dag er det lettvint å røske ut noen lavspentlister for å gjøre

Ragnar Skogdalen her på høyspentlabben i Trøgstad.

21


22 • Volt 6-2015


Braskeriedfoss 2 med rørturbin, apparat- og kontrollanlegg fra Voith Hydro I løpet av høsten skal det nye vannkraftverket Braskereidfoss 2 stå klart for testing, etter en byggeperiode på drøyt to år. Eidsiva Vannkraft AS ser nå frem til å kunne utnytte vanntilførselen bedre, og produsere betydelige mengder fornybar energi ettersom man nå får to aggregater som både kan utfylle og avløse hverandre. I mars 2016 skal det hele være klart til drift. Braskereidfoss 1 ble satt i drift i 1978, med en rørturbin – en ubåttype – som ligger i vannstrømmen. Den gangen var dette uvanlig, og det er fortsatt ikke så mange som har det. – Vi bygger i prinsippet et helt nytt, frittstående kraftverk ved siden av det andre, med ca. 50 meters avstand. Vi bruker samme dammen, men vi bygger ny inntakstunnel under fylkesveien over Glomma. Ut fra kraftverket er det en utløpstunnel som går over i en utløpskanal, og ut igjen i Glomma litt nedenfor der utløpet til det gamle kraftverket er, forklarer Willy Brandvold, prosjektleder i Eidsiva Vannkraft. – Hvorfor bygger dere Braskereidfoss 2? – For det første nærmer det gamle kraftverket seg 40 år, og begynner å bli modent for rehabilitering. Revisjon i et elvekraftverk betyr tapt produksjon, for man får ikke magasinert noe vann. Å stanse dette i ¾ år vil bety store økonomiske tap i manglende produksjon. Vi ser også at det kan være lønnsomt å utnytte litt mer av vannet. I deler

av året slipper vi vann forbi, som vi nå kan utnytte bedre med to aggregater, sier Brandvold. Kraftverket har en fallhøyde på 9,5 meter. Det gamle aggregatet er på 23 MVA, og det nye 18,5. Det gamle har en slukeevne på 270 m3 vann pr sek, og det nye har en slukeevne på 180 m3 pr sek. Det nye er altså litt mindre, men store deler av året er det stort nok til å ta vannføringen. Planen er å koble inn det gamle ved behov. Lite av kraftverket synes over bakken. Fra toppen på taket og til bunns i kjelleren er det ca. 37 meter høyde. – Hvilke leverandører bruker dere i prosjektet? – Rørturbinaggregatet og apparat- og kontrollanlegget er Voith-leveranser. To forskjellige kontrakter med felles prosjektledelse. De har også koordineringsansvar mellom de to kontraktene, noe som letter arbeidet vårt. Luker og varegrind er fra Lysaker & Thorrud. Hovedtransformatoren er en Kolektor Etra fra Energia. Tømme- og renseanlegget kommer fra Stryvo Bismo, ventilasjon fra Gunnar Karlsen,

mens husinstallasjonen gjøres av det lokale firmaet Svensgård AS fra Elverum. Maskinsalkranen kommer fra Datek løfteteknikk, mens Istak HF gjør alt av bygg og anlegg, forteller prosjektlederen. – Hvordan er det med nettanlegg? – Vi kunne i utgangspunktet bygd uavhengig av det, for vi har en 20 kV-forbindelse vi fortsatt kan bruke. Men nå har Eidsiva nett, søsterselskapet vårt, besluttet å bygge et nytt 132 kV utendørsanlegg ved siden av kraftverket, og så knytter de dette til en eksisterende 132 kV-linje som går ca. 2 km fra kraftverket, sier Willy Brandvold. Det neste prosjektet blir å koble kraftverk 1 og 2 sammen, slik at det blir enklere å drifte begge anleggene fra driftssentralen på Lillehammer. Det gamle er fjernstyrt i dag også, men har en del begrensinger. Som en del av kontrakten med Voith ble det bestilt et nytt kontrollanlegg til det gamle aggregatet, slik at de to nå kan knyttes sammen, og driftssentralen kan se Braskereidfoss som ett kraftverk med to aggregater. Det er en internasjonal arbeidsstokk som jobber med prosjektet, som på det meste har talt opp mot 60 personer. Dette stiller krav til kommunikasjonen,

spesielt når det gjelder sikkerhet og beredskap. – Det er mange tyskere, islendinger og polakker. I alle våre kontrakter står det at arbeidsspråket skal være skandinavisk, men erfaringen er at det nesten er umulig å få gjennomført dette 100 %. Alle formenn og de vi trenger å kommunisere med daglig, snakker hovedsakelig norsk eller skandinavisk. Istak har brukt mye polsk arbeidskraft, i tillegg til islendingene som prater engelsk. Voith bruker et tysk firma til å montere, og de leier inn en del fra Slovenia. Til daglig er det ikke noe problem, men vi har hatt fokus på dette når det gjelder sikkerhet og beredskap. For i en krisesituasjon, når alt må skje presist og effektivt, kan språket være en utfordring. – Alle som kommer inn på anlegget må gå gjennom en personlig sikkerhetsinstruks. Vi har hatt mye fokus på det, og har ikke hatt noen arbeidsulykker som har ført til sykefravær. Det er dette som avgjør om et prosjekt er vellykket eller ikke. Om man har overskredet budsjettet med noen kroner, blir det glemt i fremtiden, men en arbeidsulykke blir aldri glemt. Vi krysser fingrene for at det fortsetter, sier Brandvold. Men byggeprosjektet har ikke gått helt knirkefritt og uten tilløp til dramatikk.

Vi ser også at det kan være lønnsomt å utnytte litt mer av vannet. Store deler av året slipper vi vann forbi, som vi nå kan utnytte bedre med to aggregater, sier Willy Brandvold, prosjektleder i Eidsiva Vannkraft AS.

– Istak var eid av et stort dansk entreprenørselskap som het Pihl og Søn, og det var dem vi inngikk kontrakt med. Like etter at vi startet opp, gikk det danske morselskapet konkurs. Da ble det stopp i prosjektet og spørsmål om hva vi skulle gjøre. Men Istak betød nok så mye i 23

>>


24 • Volt 6-2015


Produksjon Eidsiva er eier eller deleier i 44 kraftverk i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag, og har ansvaret for driften av 43 av dem. Braskereidfoss kraftverk ble satt i drift i 1978 og utnytter et fall på 9,5 meter. Anlegget har i dag ett rørturbinaggregat med en ytelse på 23 MVA og slukeevne 270 kubikkmeter per sekund (m3/sek). Det gir en gjennomsnittlig årlig produksjon på 129 GWh. Eidsiva Vannkraft utvider kraftverket med et nytt aggregat. Fisk Dagens fisketrapp vil bli liggende mellom det nye og det gamle kraftstasjonsbygget. Den blir berørt av at innløpet nedstrøms blir tilpasset hovedstrømmen ut fra eksisterende aggregat. Fiskeeksperter fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) er engasjert i arbeidet for å sikre at fisken har optimale forhold. Nett Det nye kraftanlegget knyttes til eksisterende strømnett. I år bygger Eidsiva Nett AS nytt 132 kV utendørs anlegg mellom fylkesvegen, eksisterende mannskapsmesse og eksisterende kraftverk. Det nye 132 kV anlegget tilknyttes eksisterende 132 kV linje mellom Åsnes og Heradsbygd på vestsiden av Glomma. 25


Island, at den islandske landsbanken kjøpte opp selskapet og overtok kontrakten. Det ble noen få ukers stopp, men det kunne gått mye verre. Men Eidsiva har fått gode erfaringer med islendingene. – De har nesten alt utstyret selv, egne brakkerigger, egne snekkere, og stort verkstedtelt der de reparerer maskiner og deler. Hos andre entreprenører er vi vant til at de leier utstyr og mannskap. Men Istak er selvhjulpne og fleksible, sier Brandvold. Et slikt prosjekt får også ringvirkninger for lokalsamfunnet. Lokale butikker merker anleggsvirksomheten positivt, med økning i omsetningen. Negative sider ved byggeaktiviteten har vært anleggstrafikk, stengte veier, boring og sprenging. – Vi har prøvd å informere og kommunisere med naboer. Jeg tror det har gått bra, sier Willy Brandvold. ■

Norge velger

Fremtidsrettet AMS Sammen med kunder og samarbeidspartnere fortsetter Aidon arbeidet med realiseringen av Smart Grid. Vi trenger flere dyktige folk som kan være med å skrive det neste kapittelet i vår Norgeshistorie.

Ta kontakt hvis du vil bli en del av teamet

Aidon Norge - Erteløkka 3, 1384 Asker, Norway, Tel: +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/no

26 • Volt 6-2015


Har du rett mann i toppen av masta? I Otera har HMS høyeste prioritet ved gjennomføring av prosjekter.

Vårt HMS slagord er: Hver Medarbeider Sikkert Hjem www.otera.no

Vi elektrifiserer samfunnet


Tilknytningsskap for el, måler og ekom Stansefabrikken har de siste to årene brukt mye tid og ressurser på utviklingen av et nytt tilknytningsskap. Den nye normen NEK-399 definerer hvordan et felles knutepunkt for ekom, netteier, boligeier og elektriker skal utformes. Skapet produseres hos Stansefabrikken Ukmerge i Litauen.

Brian Dreng Karlsen, produkt- og markedssjef her sammen med ansatte hos Stansefabrikken Ukmerge i Litauen.

Vi møter produkt- og markedssjef hos salgsfirmaet Stansefabrikken Products, Brian Dreng Karlsen, i fabrikkparken i Ukmerge, 68 kilometer vest for hovedstaden Vilnius. Nesten all produksjon foregår nå herifra, og selv er han på besøk her mange ganger i året for å sjekke kvaliteter, snakke om nye produkter og funksjoner, og 28 • Volt 6-2015

for å være sosial med sine litauiske kolleger. – Det nye tilknytningsskapet kan brukes i eneboliger eller i rekkehus; hus som ikke har for mange boliger, og der det ikke er oppganger og slikt. Det er dette boligprinsippet vi satser på i denne omgang, forteller Brian Dreng Karlsen. – Dere har lang tradisjon for å lage både skap og postkasser. Var

dette skapet en helt ny ide? – Sammen med en samarbeidspartner var vi med i høringsgruppen i normkomitéen. De lurte på om vi kunne gi dem en prototype på et slikt skap, lenge før normen ble ferdig. Da lagde vi dette skapet, som nå ser veldig annerledes ut enn det første produktet. Vi fikk en god del tilbakemeldinger på hva som fungerte – og ikke. Basert på dette, og i dialog med

samarbeidspartnere, har skapet blitt slik det er i dag. Vi er på tredje eller fjerde versjonen nå, og kanskje vil det komme enda noen endringer i løpet av høsten og neste år, sier Dreng Karlsen. Det har allerede blitt montert en god del av disse skapene rundt omkring, og Stansefabrikken har fått mange konstruktive tilbakemeldinger. Salget har så langt vært bra.


Har du hakkespettproblemer? Vi har løsningen!

IFOAM. I-POLE.

30-års erfaring, patentert i USA. Produktfordeler: Stansefabrikken har de siste to årene brukt mye tid og ressurser på utviklingen av et nytt tilknytningsskap. Den nye normen NEK-399 definerer hvordan et felles knutepunkt for ekom, netteier, boligeier og elektriker skal utformes. Skapet produseres hos Stansefabrikken Ukmerge i Litauen.

– Skapet skal stå ute, så da er det vel tilpasset og konstruert for dette? – Ja, det er basert på samme materialvalg som våre KTVskap, som har stått ute i mange tiår allerede. Vi har gode erfaringer med den type skap og materialløsninger. Det nevnte KTV-skapet har Stansefabrikken produsert i nærmere 30 år. – Vi overtok noe av produksjon fra ABB i Fredrikstad, men har gjort en naturlig utvikling av produktet siden. Den gang brukte man kobber og coax, og nå er det over på fiber. Skapene inneholder gjerne en kveileramme og festeanordninger for skjøtebokser. Dette har vært et populært skap som Canal Digital har brukt veldig mange av. Markedet har åpnet seg, og man har fått mange andre typer aktører som driver med infrastruktur, så nå er det et mye brukt produkt av andre enn Canal Digital og Telenor også, forteller produkt- og markedssjefen. De siste årene har Stansefabrikken også innledet samarbeid med BKK, og har laget et skap montert på stolper. Bakgrunnen var en del skap som ble skadet eller kjørt ned av brøytebiler eller trafikk. – Da trengte man å demontere skapet, kappe skjøten, sette opp nytte skap, og skjøte en gang til, noe som innebar lang nedetid. Dette er et skap man kan montere på stolpen. Skapet kan bli ødelagt, men man kan demontere skapet rundt skjøteboksen, og så kan man sette opp et nytt skap

rundt skjøteboksen igjen, hvis kabelen er like hel. Da får man ikke nedetid i det hele tatt, sier han. Brian Dreng Karlsen forteller at de gjennom mange år har gått svangre med et IP-65-skap: – Det er et tett skap, i syrefast materiale. Vi har vært hos en del produsenter, og sett om vi kunne trade inn produktet, men har vel konkludert med at vi må lage det selv. Før jul kom vi med tre modeller i et sortiment, og fikk suksess med dette. Vi har utvidet med ett skap til, en del rammer og underfordelinger til dette skapet. Vi tror vi skal kunne erobre noe av innenlandsmarkedet innen industri og e-verk. Dette er et utendørs koblingsskap for litt røffe miljøer. Stansefabrikken har også jobbet mye med en kortslutter, og samarbeider fortsatt med idemaker Knut Roland i Eidsiva. Denne er egnet til å redde både verdier og mennesker. – Vi begynte å markedsføre dette produktet i begynnelsen av 2014, og hadde mye fokus da, men fikk først dreis på markedet godt ut på året. Da fikk vi gehør hos noen nettselskaper, som har skrevet dette inn i sine arbeidsrutiner. REN 1030 definerer hvordan man skal behandle kabel lagt i grøft, både når det gjelder jording og kortslutning. Bruker man produktet vårt, har man både en trygg og enkel måte å gjøre dette på, avslutter Dreng Karlsen. ■

– 100% miljø og brukervennlig. – Reparerer bestående trestolpe. – Forhindrer nye angrep i trestolpen ved hjelp av FEROMONER – Sveller 2:1 – Stolpen får tilbake sin styrke. – Kan brukes året rundt. – Produkter mot mus, rotter, maur m.m. Penger tilbake garanti! Mob:+47 95235563 E-mail: post@liveworkconsult.no Web: www.liveworkconsult.no

Intelligent & Intuitive HMI

AGI 300 features: • Control & Supervision of Power Management Systems • Alarm Handling & Monitoring • Energy Monitoring System (EMS) • Available in 4.3”, 7” and 15” sizes

DEIF’s Advanced Graphical Interface series, AGI 300, eliminates the need for other instruments and connects to all DEIF multi-line controllers and other brand controllers via standard communication protocols. For offers, please contact norge@deif.com

DEIF Norge AS • Døvleveien 41 • N-3170 Sem Tel.: +47 3338 1600 • norge@deif.com • www.deif.no

29


Dramatiske endringer i vilkårene for å drive små energiverk Den sittende regjeringen har erklært at de ønsker færre nettselskaper i Norge. Tidligere statsråd Eivind Reitens utvalg har sett på mulighetene for å utnytte kraftnettet bedre. Flere av forslagene i den såkalte Reiten-rapporten vil i manges øyne bety dramatiske endringer i vilkårene for å drive de små, lokale energiverkene. På Nordvestlandet sitter tre administrerende direktører som har reflektert nøye over hva de foreslåtte tiltakene vil medføre for både sine egne selskaper, distriktene og lokalsamfunnene. Et av de mest drastiske punktene i utvalgets rapport, er forslaget om at alle kraftselskaper skal skilles selskapsmessig og funksjonelt. Mange av de mindre selskapene har i dag både entreprenørdel, produksjon, distribusjon og omsetning integrert i samme selskap, der de ulike avdelingene drar veksler på hverandre for å få til en effektiv, lønnsom og velfungerende organisasjon. Vanskelig livsgrunnlag for småselskaper i distriktene – Hvis vi må skille ut nettet i et eget selskap, vil det ikke være

30 • Volt 6-2015

levedyktig. Da må det sannsynligvis slås sammen med omkringliggende nett for å danne større enheter. Slik vi driver i dag, deler vi kostnadene i selskapet på ulike enheter, og drar nytte av mannskapet på flere området. Vi har også felles administrative systemer, sier Ola Raknes, administrerende direktør i Stranda Energi. Selskapet eies av Stranda kommune, og har både produksjon, distribusjon, omsetning av kraft, bygger og eier fiber. Strukturen i selskapet er strømlinjeformet, og gjør at aksjonærene får god avkastning.

I nabokommunen Sykkylven drives energiverket etter en lignende modell, bortsett fra at de ikke har omsetning av kraft. – Norge er det landet i Europa med mest spredt bosetning, og strøm har blitt en tjeneste som hele samfunnet er fullstendig avhengig av. Da er det viktig å ha en struktur som garanterer for forsyningssikkerheten også der det bor få mennesker. I dag har vi det, men nå debatteres det om Norge skal innføre det mest distriktsfiendtlige regelverket i Europa for nettselskaper og distribusjon av strøm, sier

Trond Lauritsen, som er administrerende direktør i Sykkylven Energi. Til sammenligning har Tyskland 700 nettselskap. – Vi synes det er å gå alt for langt. Jeg mener det er positivt at denne rapporten fra Reitenutvalget skal drøftes i Stortinget, der man er nødt til å få frem et mer balansert bilde enn ren økonomisk teori. Ved å utnytte kompetanse internt i organisasjonen, klarer vi å stille både beredskapsmateriell og kompetente mennesker som kan rykke ut på kort varsel når det oppstår noe, fordi de er


I dag har nettselskapene en desentralisert struktur, og da blir feilene i distriktene rettet veldig raskt. Sentraliseringsbølgen vi gjøre at man går bort fra å bruke den infrastrukturen som allerede er etablert i distriktene. Det mener jeg er uheldig, sier Ola Raknes, administrerende direktør i Stranda Energi.

fleksible og kan brukes på mange områder. Det er dyktige arbeidsfolk som har bred kompetanse, er svært anvendelige og har god lokalkunnskap, sier han. Jan Træen, energisjef i Stryn Energi, er helt på bølgelengde med sine kolleger på andre siden av fylkesgrensa, og mener det hele er et ledd i en politisk sentraliseringsprosess: – Dette føyer seg inn i rekken av sentraliserende reformer som går ut på å flytte både arbeidsplasser, beslutninger, eierskap og kompetanse lengre vekk fra folk i distriktene. Vi ser jo at de lokale nettselskapene har en bred funksjon. Stryn Energi driver med både fjernvarme og fiberutbygging – kommunikasjonsinfrastruktur i et område der det ikke er kommersielt lønnsomt. Hadde det ikke vært for oss, hadde det vært lite fiber i Stryn. Etter hvert begynner vi å tjene penger på det også. Kritikken om at det er en feilslått investering, har stilnet etter hvert. Dette er tilrettelegging for at folk skal flytte tilbake og bo i distriktene, sier han. Træen mener kravet om funksjonelt skille mellom nett og øvrig virksomhet vil velte mange av de små selskapene: – Det blir vanskelig å drive kraftomsetning med 3–4000 kunder som Stryn Energi har i dag. Det vil føre til færre, men større aktører i markedet, og min påstand er at det svekker konkurransen og går utover forbrukeren. Lokalkunnskapen skal man ikke kimse av, for den er verdifull. Kraftselskapene er ofte en motor i lokalsamfunnet på flere områder. Spesielt de som er organisert som samvirkeforetak. Og så har man de selskapene, som i Sykkylven,

som også driver med kommunaltekniske tjenester. Det er jo heller ikke entydig at store organisasjoner er bra når det gjelder effektivitet. Det virker på meg som regjeringspartiene har bestemt seg på forhånd, før konsekvensene er utredet. Distriktene taper på alle fronter, mener han, og fortsetter: – Tjenestene blir dyrere om man skal dele opp i flere forskjellige selskaper, og man ikke får lov til å leie ut arbeidskraft fra nettselskapet til kraftomsetning, kraftproduksjon, fjernvarme, næringshage og fiber. Det vil gi større organisasjoner og økte kostnader, og det er i alle fall ikke en forenkling. Hensikten er vel en avskalling; at man presser frem fusjoner og får bort de små selskapene som myndighetene mener er overflødige. Slik oppfatter vi det, sier Jan Træen. – Utkantene vil tape ved at alt blir sentralisert. Hvis et nettselskap skal ha base i Ålesund, så vil man i en kritisk situasjon få et mye mer tungrodd system når man skal ut og utbedre feil. Mannskapet blir ofte prioritert sentralt. I dag har nettselskapene en desentralisert struktur, og da blir feilene i distriktene rettet veldig raskt. Sentraliseringsbølgen vi gjøre at man går bort fra å bruke den infrastrukturen som allerede er etablert i distriktene. Det mener jeg er uheldig, sier Ola Raknes. Forsyningssikkerhet og ­kundefokus – Det er også et viktig spørsmål for forsyningssikkerheten. Med en balansert, distriktsvennlig struktur, vil også distriktene nyte godt av stordriftsfordeler, selv om jeg helst vil vende fokuset litt tilbake på smådrifts-

Så lenge fordelene er større enn ulempene, så mener jeg vi har en god organisering i dag, sier Trond Lauritsen, som er administrerende direktør i Sykkylven Energi.

fordelene. Integrerte nettselskaper med 5–10000 kunder, som også har produksjon og driver samfunnsutvikling i form av utbygging av fiber, klarer å bygge organisasjoner som tar ut ganske store smådriftsfordeler. Så lenge fordelene er større enn ulempene, så mener jeg vi har en god organisering i dag, sier Trond Lauritsen. Trond Lauritsen mener et strengt, funksjonelt skille vil medføre at smådriftsfordelene mange nyter godt av, vil falle bort. Dette vil til syvende og sist ramme kundene: – Det vil være en form for tvangstrøye. Vi er en monopolvirksomhet, og hvis veldig mange selskaper får krav som gjør at kostnadene øker, vil kundene måtte betale for det. De nyter godt av den organiseringen som er i dag, ved at vi har tverrfaglig kompetanse, effektive organisasjoner, og dermed kan tilby lav nettleie. Statistikken for Møre og Romsdal viser jo akkurat det; det er ikke de største som har lavest nettleie. Jeg synes det i for stor grad er fokus på såkalte stordrifts- og sentraliseringsfordeler, og for lite på den enkelte kunden – der den faktisk bor. Også de utenfor byene. Jeg har tillit til at Stortinget ser den dimensjonen når de skal drøfte saken. – Jo mindre selskapene er, jo tettere er man jo på kundene. Men å kunne fornavnene på kundene sine er jo ikke et argument for å bevare en struktur. Jeg tror det er viktig at brukerne opplever god service, at de har nærhet til leverandøren av den viktigste infrastrukturen, og så tror jeg forsyningssikkerheten er et stikkord her. Skjer det en feil i

nettet, må det repareres raskt, enten du bor i en storby eller i Sykkylven. Det tror jeg er undervurdert i forhold til konsekvensen av å dra Reitenrapporten helt ut. Det vil ikke være den samme tilstedeværelsen hvis sentraliseringskreftene får lov til å virke. Det er en avveining og en politisk diskusjon, sier han. Lokalt samarbeid De tre selskapene har per i dag ikke noe formalisert samarbeid. – Vi snakker jo ofte sammen og utveksler erfaringer, og bidrar med mannskaper ved behov, sier Ola Raknes. – Vi har et potensial til å utvikle og formalisere samarbeidet for å redusere smådriftsulempene på enkelte områder. Men vi må gjøre det på en måte som ikke tar bort smådriftsfordelene, der vi virkelig er gode. Det er en balansert sak. Vi har dialog, og vi jobber med å utvikle dette videre, sier Trond Lauritsen. – Vi kan hente ut mye synergieffekt gjennom samarbeid mellom energiverkene, i stedet for å slå dem sammen. Det kan gi fordeler å samkjøre både mannskap, utstyr og datasystemer, men da må man få litt arbeidsro. Nå vet vi ikke om vi eksisterer eller er sammenslått med noen andre to–tre år frem i tid. Andre mindre selskaper vi snakker med, har samme opplevelsen av dette, fortsetter Raknes. – En av hverdagens hovedutfordringer for små selskaper, i alle fall i vår region, er primært sårbarheten knyttet til kompetanse. Kompetanseforskriften krever i dag at du må ha kompetansen i eget hus. En fjerning av denne vil jo legge til 31


rette for et økt samarbeid på tvers av selskapene, som igjen vil bidra til å redusere sårbarheten. Igjen et element i strukturdebatten, sier Lauritsen. Dårlig timing Trond Lauritsen stiller også spørsmål ved tidspunktet for disse endringsforslagene: – Reiten-rapporten gir klare anbefalinger og føringer om å bruke pisken til å restrukturere bransjen. Men da må vi ikke glemme at eierne våre, som ofte er kommunene, er gjennom en tilsvarende prosess styrt av kunnskaps- og kommunaldepartementet, der de skal slås sammen. Jeg mener en forsvarlig fremdriftsplan for restrukturering av nettbransjen må ses i direkte sammenheng med kommunereformen. Hvis Stranda og Sykkylven kommune blir slått sammen, så er det naturlig – og en direkte konsekvens – at Sykkylven Energi og Stranda Energi blir fusjonert. Hvis struktureringsprosessen medfører at Sykkylven Energi blir solgt til Mørenett og Tafjord, og kommunen senere blir sammenslått med Stranda kommune, så har eieren mistet styringen over en kritisk infrastruktur og et verktøy for utvikling av lokalsamfunnet. Jeg tror kommunereformen må finne sin form før vi gjennomfører for store grep på nettsiden. – Helt enig. Jeg føler at vi er i et slags vakuum nå, for vi vet ikke hvilke kommuner som blir slått sammen. Derfor ligger kanskje også formaliseringen av et samarbeid mellom energiverkene i Stryn, Stranda og Sykkylven litt på is. Vi vet ikke hva fremtiden bringer, sier Ola Raknes i Stranda Energi. Strukturdebatt og distriktspolitikk – Jeg har ikke møtt opp her for å forsvare eksisterende struktur, for den er helt sikkert for fragmentert, men vi må få en god og balansert debatt om den nye strukturen. Det er ikke alltid riktig å tenke at alt skal inn i store selskaper, og da må ikke regelverket lages slik at de som av naturgitte årsaker ikke kan bli store, skal bli straffet med store barrierer og tungt byråkrati for å kunne videreføre driften sin. Man må ha åpning for begge deler, uten at jeg kan si hvor grensen bør gå. Jeg tror veldig mye vil løse seg automatisk gjennom kommunerefor32 • Volt 6-2015

men, sier Trond Lauritsen. Selv om Norge har vært gode på distriktspolitikk i mange år, mener Jan Træen det nå virker som man ikke ønsker å følge den tanken lenger: – Det blir i alle fall opplevd slik. Det vil ikke ha effekt på nettleien å slå sammen selskapene i Sogn og Fjordane. Å slå sammen selskap med like høy nettleie med argument om å få ned nettleia er skivebom. Da må vi gå enda videre – til BKK. Så er spørsmålet: Er bergenserne villige til å subsidiere oss? Vil de betale høyere nettleie for at Stryn skal få billigere tjenester? SFE har også foreslått et utjevningsfond for nettleie, der man betaler inn for å bidra til å få ned nettleien i områder med stort potensial for fornybar energi. Sogn og Fjordane og Nordland har stort potensial for småkraftutbygging når sentralnettet er på plass, og også vindkraft. Vi vil få et betydelig behov for nettinvesteringer, og de kostandene må betales av kundene i området. De må betale for en fornybarsatsing som vi i Sogn og Fjordane ikke har bruk for. Vi trenger bare halvparten av strømmen vi produserer i dag, og resten går til Oslo. Hvorfor skal vi ta regningen alene? – Jeg mener selskapene har en misjon utover å drive nettet; en tilleggsfunksjon ved å ta samfunnsansvar. Det kan virke negativt på effektiviteten på kort sikt, men i en større horisont handler det egentlig om at bedriftene i bygdene skal ha mulighet til å utvikle seg. Bedrifter som ikke har tilgang på fiber i dag, sliter. Besøkende til hoteller og turistdestinasjoner forventer at det er 100 mbit når de kommer på besøk. Selv om det ikke lønner seg for Telenor å bygge ut, så har vi klart det. Og når vi bygger ut, så er Telenor nødt til å komme, de også. Når de føler konkurranse om kundene, våkner de. Uten konkurranse skjer det lite. Jeg mener at forslaget om funksjonelt skille i Reiten-rapporten går feil vei om det blir vedtatt, fortsetter Træen. – Det blir påstått at det foregår kryss-subsidiering mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet. Dette skal ikke skje, og omfanget må dokumenteres. Dernest må myndighetene sette inn konkrete tiltak for å komme dette til livs. Et krav om funksjonelt skille vil nok ikke

– Det blir vanskelig å drive kraftomsetning med 3–4000 kunder som Stryn Energi har i dag. Det vil føre til færre, men større aktører i markedet, og min påstand er at det svekker konkurransen og går utover forbrukeren, sier Jan Træen, energisjef i Stryn Energi.

løse denne utfordringen. Samtidig som ”kryss-subsidiering” og manglende nøytralitet fremstilles som et problem, blir det foreslått å opprette noen få distribusjonssystemoperatører (DSO) som skal ha en overordnet funksjon og beslutningsmyndighet ovenfor nettselskapene i sin region, som DSO’en i praksis vil være i konkurranse med, sier Trond Lauritsen. – Det skal legges til at NVE er i mot forslaget om DSO-er. Jeg har også sett mørkt på at en regionalnetteier skal kunne overprøve våre prioriteringer når det gjelder investeringer, for da vil de jo selvfølgelig prioritere nett som fører til at de selv får lavere kilekostnad. Men hvis jeg skal tippe, så tror jeg ikke dette forslaget går i gjennom, sier Jan Træen. Træen tror effektivitetskravene kommer til å bli strammet inn, slik at det blir enda vanskeligere for selskapene å nå dem.

– Der er jo markedet ganske brutalt. De fleste av oss på Nordvestlandet bor jo i såkalte Robek-kommuner. Disse kommunene er jo ganske tydelige på at en viktig motivasjon for eierskapet, er avkastning. Så hvis eierne kan få bedre avkastning ved å selge og putte pengene i banken, så er jo det et nærliggende scenario. Jeg tror økte kostnader og mindre lønnsomhet blant de små kraftselskapene vil medføre tvangssalg, og at verdier og samfunnskritisk infrastruktur går på billigsalg, sier Lauritsen. – Ja, avkastningskravet er der, og klarer vi ikke å levere utbytte, så er så salget nært forestående. Det er opp til oss å drive effektivt, og så kan man diskutere om reguleringsmodellen er rettferdig på stupbratte Vestlandet, der det er tett med ras og orkaner mellom fjellsidene. Det er i alle fall ikke billigere å drive nett her enn på flate Østlandet, sier Jan Træen. ■


Modern day workhorse

DEHN‘s Arbeidsbeskyttelse

nyheT!

endelig kan vi presentere markedets beste sekshjuling Med belter! Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.

Get the job done with the lineup of Can-Am® off-road vehicles. Each delivers more than you need performance to haul, tow, winch and more. We won’t say it will make work easy, but easier.

The Ride Says It All.

Sikkerhet levert fra DEHN for arbeid på elektrisk utstyr - Jording- og kortslutningsapparater - Betjeningsstenger - Spenningsdetektor / spenningsprøver - Faselikhetstester / fasetester - Beskyttelses plater

Outlander™ 6x6 650 DPS T3 Pris fra kr. 111.920,- eks.mva.*

Outlander™ 6x6 1000 XT T3 Pris fra kr. 127.920,- eks.mva.*

FORHANDLERE: ALTA Ski-Doo Senteret AS 78457500 ARENDAL Sigmund Aasen AS 37023512 BARDU Brødrene Bakkehaug 77182228 DALEN Øverland Scooter og ATV 35078560 ELVERUM SFG AS 62426822 FARSTAD Haukås ATV AS 47347900 FREKHAUG Meland Auto AS 56170976 FYRESDAL Moland Auto AS 35041300 GOL Traktorservice AS 32074796 HAMMERFEST H.O. Motor AS 78409400 HOL Hol Bil og Traktor AS 99417666 JESSHEIM Akershus Traktor 63948580 KARASJOK Frode Utsi AS 78466082 KAUTOKEINO Isan 78485333 KIRKENES Kirkenes Bil AS 78970100 KLEPPE R. Helleland AS 51786680 KONGSBERG Powersport AS 41413232 KONGSVIK R. Jacobsen AS 91350894 KRISTIANSAND Båthuset AS 90080099 LILLEHAMMER Motorspeed AS 61268000 LYNGDAL Trippel Motor AS 38346200 MO I RANA Skjærviks Scooter og MC AS 75154100 NESTTUN Bilskadesenteret AS 55929070 OPPDAL Storlismia AS 72404300 RJUKAN Powersport AS 90030042 ROGNAN Rognan Auto AS 75681670 RYSSTAD Hylestad Auto AS 37936111 RØDBERG Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 SAND Møgedal Mek.Verksted AS 52792530 SANDNESSJØEN Nothuset AS 75040616 SKIEN Moflaten AS 35587200 SKJEBERG Hagemaskiner AS 91579598 SNÅSA Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINKJER Steinkjer Motorsenter AS 74162232 STRYN Kveen AS 57872000 SØRKJOSEN Nyvoll Motor AS 77767200 TANA Frode Utsi AS 78925250 TRONDHEIM Brødrene Ler AS 72885330 TYDAL Bil & Landbruk AS 73815480 VANG I VALDRES Vang Auto-Service AS 61367500 VARTDAL MC-Deler 70048000 VERDAL Maskin og Motor AS 90798589 VEST-AGDER H&H Motor AS 91630848 VOSS HMV Maskin AS 56529130 ØVERBYGD Åsheim Maskin AS 77721400 ØVRE SURNADAL Nordmøre Scooter & ATV 40007042

- Personlig verneutstyr - Lysbuevern - Rengjøringssett for arbeid under spenning (AUS) - Elektriske rutinetester for AUS utstyr

Live Work Consult AS Skoleveien 6, 1860 Trøgstad Tel.: 0047 952 35 563 E-mail: post@liveworkconsult.no Web: www.liveworkconsult.no

*Leveringsomkostninger kommer i tillegg. Prisene gjelder standardmodell med hjul. ©2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

33 Master_Arbeitsschutz allgemein_2014_90x270_wm_N.indd 1

20.10.2014 16:22:23

Volt 6x6 BelteKit 92,5x257.indd 1

8/19/2015 10:07:00 AM


Skogens konge Når skog- og utmarksforvalter Sten Ivar Tønsberg skal kjøre ut 400.000 planter i løpet av sesongen stiller han høyere krav enn de aller fleste til arbeidsredskapet. Stangeskovene AS har valgt Can-Am Outlander 6x6 1000 XT til oppdragene i det meget krevende terrenget. Arbeidsdagen starter tidlig for Sten Ivar Tønsberg. Dypt inne i de mørke skogene på Østlandet kjører han ut flere hundre tusen planter i løpet av sesongen. Hans Can-Am Outlander 6x6 1000 XT er ferdig lastet og klar for dagens første etappe. Hele ekvipasjen veier nærmere ett tonn med fører og last inkludert. Det er duket for nok en krevende dag i tøft terreng for Sten Ivar og hans 1000 kubikk store Outlander med drift på seks hjul. Det er få som stiller så strenge krav til kjøretøyet som han. – Det hadde vært utenkelig å utføre en slik jobb med et annet kjøretøy enn Outlander 6x6. Fremkommeligheten er i særklasse det beste jeg har prøvd til en slik jobb. Selv med full last føles den relativt lett å kjøre, sier Tønsberg. Hans oppgave i dag er å kjøre ut planter som skal ut til plantefeltene. Tønsberg har kjørt Can-Am Outlander 6x6 i over et år. Tung last og krevende 34 • Volt 6-2015

terreng er synonymt med lavt tempo, så det blir mer timer enn kilometer når han tilbringer arbeidsdagen på ATVen. Stangeskovene AS planter og utfører skogbrukstjenester både på egen og andres eiendom. Det gir stort volum på arbeidet som utføres og gjør at det kan opprettholdes et arbeidsmiljø inne på skogen. Der ikkje nokon kunne tru… Sten Ivar Tønsbergs arbeidsplass ligger omtrent så langt inn i skogen som det er mulig å komme på Østlandet. Hovedkvarteret ligger på Nordre Mangen i Aurskog, vakkert plassert ved Viksjøen. Arena for arbeidsdagen er imidlertid enda lengere innover i skogen. Etter noen kilometer med bil på grusvei er vi på plass der «ikkje nokon kunne tru» at det var mulig å tilbringe en arbeidsdag. Ferden videre går med sekshjuling. De første hundre meterne kjøres på en gammel kjerrevei, men deretter bærer det ut i terrenget. Først langs

sporene til skogsmaskinene, videre der det ikke er kjørt tidligere. Klatrer elegant oppover lia Bløt jord, steiner, stubber og kvist er det han må hanskes med på sin ferd innover skogen. –Det hender vi må kjøre i dype hjulspor som skogsmaskinene har laget. Hjulspor kombinert med litt skråning er nok det mest spennende arbeidsdagen byr på, sier han med et smil. –Og det er ikke vanskelig å se hva han sikter til. Vi ligger like bak da han havner i et slikt spor i en motbakke. Han må gi gass for å komme seg opp bakken og det setter sekshjulingen skikkelig på prøve. Fronten løftes høyt i lufta, men han klatrer elegant oppover den bratte lia med den ett tonn store ekvipasjen. –Muligheten for å begrense pendlinga på bakerste aksel er også med på å gjøre den bedre i bratte motbakker og i sidehelling, spesielt ved tung last, forklarer han.

Lavt tyngdepunkt –Jeg har faktisk aldri veltet med denne sekshjulingen. Det kan jeg nok takke et lavt tyngdepunkt for. Fleksibiliteten var hovedårsaken til at vi valgte Outlander 6x6. Ved å utvide den allerede store kassen bak får jeg med meg flere planter. Dessuten kan man ta av lemmer og legge til lengder. Resultatet er at jeg får med meg mere på hver tur uten å måtte laste i høyden. –Tønsberg forklarer at det lave tyngdepunktet har ført til færre uhell enn tidligere. –Erfaringsmessig er det nok føreren som gir seg før maskinen, ler han. Tønsberg har aldri blitt fast i skogen. Kraftig 2,5 tonns winsj både foran og bak har reddet han på de bløteste myrene. Kjetting Outlanderen til Stangeskovene har en god del tilbehør som gjør den bedre rustet til de tøffe oppdragene. Under har han beskyttelsesplate i plast og


aluminiumsbeskyttere på akslingene. – Jeg var i starten skeptisk til plastplata under maskinen, men den sklir svært lett over alle hindringer og tåler utrolig mye! Aluminium sklir mye dårligere. I tillegg kjører jeg med kjetting på alle seks hjul for best mulig grep. Godt beskyttet Selve hjulbuen er imidlertid uendret og standard fra fabrikken. –Vi har tidligere hatt en del problemer med kvist som ødelegger diverse ledninger og slanger i hjulbuene. Noen steder er det ekstremt mye kvist, og det er nesten ikke til å unngå at disse blir med rundt i hjulbuen. Det er irriterende når noe må repareres på grunn av dette. Det handler jo også om sikkerheten

dersom for eksempel en bremseslange ryker. Men på Outlanderen har vi ikke opplevd disse problemene. Alle ledninger og kabler ligger godt beskyttet. Hva er de største utfordringen når du kjører ut plantene? Det er en utfordring å komme seg inn på feltet på en forsvarlig måte, så det å finne gode veier inn til og gjennom feltene er viktig. Vi ønsker jo å lage minst mulig skade i terrenget. Gode tekniske kjøreegenskaper, lavt marktrykk og en lett manøvrerbar sekshjuling spiller en sentral rolle for å få til dette. –Servostyringen spiller en viktig rolle når det gjelder manøvrerbarheten, avslutter han.■

Sten Ivar Tønsbergs arbeidsplass ligger omtrent så langt inn i skogen som det er mulig å komme på Østlandet.

Oppgradering av Øvre Røssåga kraftverk Investeringen er hovedsakelig en elektromekanisk oppgradering av det eksisterende anlegget. Arbeidet omfatter rehabilitering av turbinene inklusive nye løpehjul, nye transformatorer, rehabili­ tering av generatorer og installasjon av nytt kontroll- og apparatanlegg. De nye løpehjulene har bedre virkningsgrad og noe større kapasitet enn de gamle, og prosjektet vil medføre en økt produksjon i Øvre Røssåga kraftverk på omtrent 50 GWh per år, noe som tilsvarer forbruket til 2500 norske husstander. Flertallet av de norske kraftverkene ble satt i drift på 1950- og 1960-tallet, og

Statkraft er på vei inn i en fase hvor behovene for oppgradering melder seg. Det planlegges reinvesteringer for om lag to milliarder kroner per år de neste årene. Øvre Røssåga kraftverk har tre aggregater med en samlet effekt på 160 MW. Kraftverket produserer i snitt 830 GWh energi hvert år. Kraftverket utnytter fallet mellom

Røssvatnet og Stormyrbassenget, mens Nedre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen. Vannmagasinet Røssvatnet har et volum på 2,35 milliarder kubikkmeter og er Norges nest største innsjø i overflateareal.

vannkraftverk i Norge som rustes opp for tiden. Nedre Røssåga kraftverk, som også ligger i Hemnes kommune, er for tiden under rehabilitering. Kraftverket får også helt ny kraftstasjon, og arbeidene ved Nedre Røssåga har totalt en investeringsramme på om lag 1,8 milliarder kroner. ■

Store reinvesteringer i Norge Øvre Røssåga er ett av flere

- Sammen med utbyggingen av Nedre Røssåga er investeringen en av de største satsingene på norsk vannkraft i nyere tid. Når vi oppgraderer Øvre Røssåga kraftverk, øker vi produksjonen i et eksisterende anlegg uten å ta i bruk nye reguleringer. Dette er effektiv ressursutnyttelse både for samfunnet og for miljøet, sier konserndirektør for kraftproduksjon Hilde Bakken.

35


Velger Kongsberg EmPower Arctic Wind velger Kongsberg Renewables Technologys nyutviklede wind farm management system, «Kongsberg EmPower», for overvåkning og driftsstøtte av selskapets vindpark på Havøygavlen.

- Vi er svært fornøyd med avtalen med Arctic Wind. Arctic Wind er en kunde som stiller strenge krav til turbinenes produksjon og som har en klar målsetting om å redusere sine kostnader knyttet til drift og vedlikehold. Kongsberg EmPower blir en viktig brikke for å oppnå disse målene, og vi ser frem til å påbegynne arbeidet og å jobbe tett sammen med verdens nordligste vindpark, sier Kristian Holm (til venstre på bilde), administrerende direktør i Kongsberg Renewables Technology.

I tillegg skal Kongsberg Renewables Technology bidra til utviklingen av nye drifts- og vedlikeholdsrutiner ved vindparken. Kongsberg EmPower er et nyutviklet turbinuavhengig beslutningsstøttesystem basert på Kongsberg Gruppens brede erfaring med automasjon og beslutningsstøttesystemer innen forsvar, maritim sektor og offshore olje og gass. Funksjonaliteten overgår den man finner hos dagens systemer for overordnet styring og datainnhenting for vind­ parker. Systemet som leveres til Arctic Wind vil ha hovedfokus på overvåkning av vindparken, samt tilstandsbasert vedlikehold. I avtalen ligger det også en opsjon om å kjøpe en dedikert modul som kan predikere forventet produksjon, samt en egen modul som optimaliserer parkens drift med tanke på «turbin wake». 36 • Volt 6-2015

Verdens nordligste vindpark Systemet skal installeres i Havøygavlen vindpark, som ligger i Måsøy kommune mellom Hammerfest og Nordkapp. Havøygavlen er verdens nordligste vindpark med svært krevende værforhold med ekstrem vind og kaldt klima. Vindparken består av totalt 16 vindturbiner med en total kapasitet på 40MW. Dette gir en årlig kraftproduksjon på om lag 120 GWh. Vindparken har vært i drift siden 2003. Basert på tilstandsdata levert fra Kongsberg EmPower, kan Arctic Wind lettere tilpasse sitt vedlikehold til det faktiske behovet i vindparken. I samarbeid med Kongsberg Renewables Technology vil Arctic Wind utarbeide nye rutiner og prosedyrer som, basert på data fra Kongsberg EmPower, har som målsetning å redusere vedlikeholdskostnadene for vindparken. – Gjennom dette nye driftstøtte systemet forventer vi

å kunne predikere vårt vedlikeholdsbehov med større nøyaktighet og derav kunne planlegge våre aktiviteter med større presisjon. Drift av vindturbiner i arktiske forhold krever stor grad av forutsigbar-

het, da de klimatiske forholdene gir oss begrenset handlingsrom i forhold til når og hvordan vi kan gjennomføre våre operasjoner på turbinene, sier Egon Leonardsen, administrerende direktør i Arctic Wind AS. ■

Arctic Wind AS er eier av Havøygavlen vindpark lokalisert 10 mil sør for Nordkapp. Arctic Wind er heleid av Finnmark Kraft. Selskapet er lokalisert i Havøysund i Måsøy kommune.


Nyhet! Syrefaste IP65 skap fra Stansefabrikken • NEMKO godkjent iht. EN 60529 (IP65) • Rask levering fra lager i Norge • Solide syrefaste låser • Originale Stansefabrikken MR rammer som tilbehør. • Avtagbar dør som kan vendes

NEK 399 – En utfordring?

Egenskaper: Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle Hvorfor, hvordan og med hva krav til rustbeskyttelse og IP grad kreves. Leveres med • TKS Tilknytningskap. i henhold til NEK 399polert monteringsplate. SkapetLaget er produsert i 2 mm matt • Forutsigbart for alle parter syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343). • Likeverdig tilgang • FL21 Felles referansepunkt For flens i bunnen. Som tilbehør leveres noen av • våre originale og kjente montasje- og fordelingsrammer • Lagerført hos grossister i varmgalvanisert stål. Dette gjør montasje- og brukerEgenskaper: kjent for installatøren. vennligheten

Felles skap for sterkstrøm og ekom i varmgalvanisert stål, med målerplass. Skapet leveres med målerbrett og 18 modulplasser. Kabelbeskyttelse/skjørt kan leveres som tilbehør.

Stansefabrikken Stansefabrikken Products Products AS AS Tel: +47 Tel: 45 +47 8645 5986 4059 • 40 E-post: • E-post: info@stansefabrikken.no info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

TKS Annonse185x83.indd 1 TKS_IP65_2.indd 1

10.11.14 15:47 11.08.15 13:27

I

Introduksjonstilbud

KM

INSTRUTEK

30 198

HICM4371 Nå KUN Kr. 3 332,Veil kr. 3 920,HICM4373 Nå KUN Kr. 3 516,Veil kr. 4 137,-

AS

5-2015

IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til blant annet shipping, offshore, industri, offentlig sektor og øvrige virksomheter med ulike måletekniskebehov.

Vi har kompetanse innenfor måleinstrumenter, maritim navigasjon og kommunikasjon, prosessinstrumentering, tilstandskontroll, kalibrering og skaffevarer. Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi er ca. 60 ansatte, har en budsjettert omsetning på over 200 mill., og er en del av IKM Gruppen med ca. 2 900 ansatte som omsetter for rundt 4,5 milliarder.

NYHET Hioki CM4371 og CM4373 strømtenger Unike strømtenger for vanskelige strømmer med mye forvrengninger www.IKM.no www.IKMwebshop.no Volt_Nr. 6_2015.indd 1

21.08.2015 11:44:18 37


Bygger stort kraftverks­ aggregat i Glomma Hafslund har besluttet å igangsette bygging av nytt aggregat i Vamma kraftverk i Glomma. Prosjektet innebærer en omfattende opprusting og utvidelse av kraftverket. 100 år gamle aggregater vil bli erstattet av et nytt stort aggregat, og mer effektiv utnyttelse av vannet vil gi om lag 220 GWh ny fornybar kraft.

Vamma kraftverk er Norges største elvekraftverk. Det er i år 100 år siden de første delene av kraftverket ble satt i drift, og kraftverket er senere bygget ut i flere trinn. Vamma produserer i dag 1350 GWh per år, tilsvarende 14 prosent av strømforbruket i Oslo. Det nye aggregatet, Vamma 12, får en slukeevne på 500 m3/s, og vil produsere over 1000 GWh i året. 800 GWh vil erstatte produksjonen i gamle aggregater, mens om lag 220 GWh er helt ny kraft. Det økte kraftvolumet er basert på nye beregninger av økt samlet slukeevne og bedre effektivitet i kraftverket. – Etter moderniseringen av Vamma kraftverk vil vi utnytte vannet i Glomma enda bedre. Det gir ny klima- og miljøvennlig kraft tilsvarende forbruket i 11.000 eneboliger, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund. Investeringsrammen er på 920 millioner kroner. I tillegg til det nye produksjonsvolumet, vil Vamma kraftverk etter utbygging bli langt mindre sårbart for utfall og tap i produksjon. Rehabilitering av det andre store aggregatet, Vamma 11, kan skyves ut i 38 • Volt 6-2015

tid, og kan gjennomføres uten vanntap. Bygging av Vamma 12 reduserer også behovet for rehabilitering av de eldste aggregatene, som vil bli benyttet når det er flom. Den nye kraften vil være berettiget til såkalte elsertifikater under den norsk-svenske støtteordningen for å frembringe mer fornybar kraftproduksjon. Aggregatet vil bli bygget som en separat enhet på vestsiden av Glomma. Byggingen vil starte høsten 2015, og prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2019. Det er inngått utbyggingsavtale med vertskommunene Askim og Skiptvet. – Byggingen av aggregatet er et stort og krevende prosjekt, og prosjektet skal gjennomføres med høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter. ■ – Sett i lys av at totalproduksjonen har en kostnad på under en krone per kWh, er Vamma 12 et kostnadsmessig godt vannkraftprosjekt, sier Finn Bjørn Ruyter.


spartner

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Din samarbeidsp

Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, fjernvarme og energikrevende industri. er tilKomplette energiforsyningen, driftsovervåkingssystemer driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, t fjernvarme og Komplette energikrevende industri.

ende industri. fjernvarme og energikrevende fjernvarme industri. og energikrevend

ViVileverer: leverer:

Vi leverer: Vi leverer: 3000 SCADA-systemer, Netcon®®3000 SCADA-systemer, Netcon ®3000 ® ® con®3000 SCADA-systemer, NetconSCADA-systemer, Kommunikasjonsløsninger, Netcon Kommunikasjonsløsninger, NetconAll-IP All-IP Netcon ®All-IP ®Outstations nger, Netcon®All-IP Kommunikasjonsløsninger, Netcon ®Outstations Understasjonsterminaler,Kommunikasjonsløsninge Netcon Understasjonsterminaler, Netcon er, Netcon®Outstations Understasjonsterminaler, Understasjonsterminaler, Netcon®®Outstations Nettstasjonsautomasjon, Netcon 100 ®100 Nettstasjonsautomasjon, Netcon on, Netcon®100 Nettstasjonsautomasjon, Nettstasjonsautomasjon, Netcon®100

S

.com

Våre tjenester: Våre Våretjenester: tjenester: Våre tjenester: Engineering Engineering Engineering Kurs: Netcon®CAMPUS Engineering Netcon®®CAMPUS CAMPUS Kurs: Netcon®CAMPUS Kurs:Netcon Kurs: HelpDesk HelpDesk HelpDesk HelpDesk Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand www.netcontrol.com www.netcontrol.com

www.netcontrol.com

www.netcontrol.com


Nytt fra bransjen

Rune Flengsrud

Morten Stokke er ansatt som ny administrerende direktør i Ahlsell Norge AS og medlem av konsernledelsen i Ahlsell AB, med tiltredelse 1. oktober. Rune forlater en lang karriere innen Schneider Electric, sist som CEO for Schneider Electrics nordiske og baltiske virksomheter med en omsetning på 10 milliarder NOK. Rune har dokumentert sin evne til å lede store selskap i både gode og tøffe tider. Gjennom sin tidligere erfaring fra grossistbransjen i Norge har han de beste forutsetninger for å bidra til et offensivt og lønnsomt Ahlsell Norge.

www.ahlsell.no

er ansatt som Sales Manager i Ensto Nor As fra 1. september. Stokke kommer fra en stilling som salgsansvarlig innen E-verk hos Ahlsell. Han har tidligere jobbet som energimontør med fagbrev og har en lang erfaring innenfor energibransjen. Stokke vil bli vår nye Sales Manager i Midt- og Nord-Norge. Han vil få ansvaret med å identifisere behov i markedet, samt styrke posisjonen til selskapet og være en løsnings­orientert rådgiver for våre kunder og samarbeidspartnere.

www.ensto.com/no

Ny storkontrakt til Otera Otera inngår kontrakt med Sognekraft AS om byggingen av 132 kV kraftlinje i Sogn og Fjordane. Den nye kraftledningen skal transportere kraft fra fem privateide småkraftverk i Leikanger og Sogndal kommune. Kontrakten for bygging av den nye kraftlinjen er i prisklassen 30-35 millioner. Otera vant kontrakten med Sognekraft i konkurranse med fem andre entreprenører. – Vi kjenner Otera fra tidligere prosjekter, og har hatt godt samarbeid og fin dialog hele tiden, så herfra er det bare gode skussmål, sier prosjektleder Stian Skåsheim i Sognekraft. Arbeidet med den ca. 13 km lange kraftlinjen begynner oktober 2015 og vil etter planen avsluttes 1. september 2017. Under byggeperioden vil mellom fem og ti ansatte fra Otera jobbe på kraftlinjen til enhver tid. – Terrenget der linjen skal settes opp er svært krevende, men Otera har god erfaring fra denne type prosjekter i ulendt terreng. På grunn av terrenget vil helikopter i stor grad benyttes til å frakte inn og reise mastestolpene til linjen, sier Bård Einar Johansson i Otera. ■

Sognekraft og Otera har inngått ny storkontrakt. Fra venstre Per Bergesen, Ricardo Andrés Rivera Vergara fra Jøsok prosjekt som har prosjektert linjen for Sognekraft, Jarle Lunner, Otera, Stian Skåsheim, Sognekraft, Bård Einar Johansson, Otera og Tor Gogsør, Sognekraft, foto: Otera.

40 • Volt 6-2015


Polaris ATV selges fra

TILPASSET DINE

KR

58.320 eks. mva. (72.900,- inkl. mva.)

BEHOV KJØP EN POLARIS ATV OG FÅ BEKLEDNING & TILBEHØR VERDT KR

10.000

inkl. mva.

Tilbudet gjelder frem til 30. september om du kjøper Polaris ATV, ACE eller Ranger. Ikke barnemodeller. Omkostninger tilknyttet klargjøring og registrering kan tilkomme. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

BRANSJENS BREDESTE MODELLUTVALG Polaris er markedslederen og har 30 års erfaring med å produsere firehjulinger. Hver eneste maskin produserer vi for at den skal være best i sin klasse. Vi har bransjens største utvalg av spesialutviklet tilbehør til våre modeller. Alt handler om at du skal få det ultimate verktøyet til ditt behov. Med vårt patenterte dempersystem og ekte firehjulsdrift får du markedets beste og mest behagelige fremkommelighet. Polaris er alltid klar for innsats. Vi måker snø, vi trekker tømmer, vi henter ut bytte etter jakta. Du bestemmer! Vi har også det beste forhandlernettverket i bransjen. Alle står klar for å hjelpe deg til å dekke ditt behov. Ta kontakt i dag!

VELG TRYGT – VELG MARKEDSLEDEREN SPORTSMAN 800 6X6 SPORTSMAN 570 UTE SPORTSMAN XP 1000

ACE 570

RANGER EV – Elektrisk

Se mer av markedets største modellutvalg og finn din forhandler på www.polarisindustries.no /PolarisRangerNorge Besøk oss også på Facebook: /PolarisNorway

RANGER 570

RANGER XP 900

RANGER 6X6

Ett samarbete med Santander Consumer Bank


MESSER/KONFERANSER September 2015 – juni 2016 22. - 25. september 2015, TRAKO, International Railway Fair, AMBEREXPO, Gdańsk, Poland, http://trakotargi.amberexpo.pl 29. september - 2. oktober 2015, elektrotechniek 15, Utrecht, The Netherlands, www.elektrotechniek-online.nl 6. – 8. oktober 2015 – NORDIC Rail, Elmia Jönköping, Sverige, http://www.elmia.se/nordicrail/ 13. - 15. oktober 2015, TRANSFORM event, Transformer business, Wien, www.transform.net

18. - 20 november 2015, CWIEME, Coil Winding, Electric Motor and Transformer Manufacturing Technologies Istanbul, www.coilwindingexpo.com/istanbul 23. – 25. november 2015 – Nettkonferansen Expo Fornebu, www.energinorge.no/kalender/ 25. – 26. november 2015 – NEK Elsikkerhetskonferansen Oslo Kongressenter, www.standard.no/toppvalg/nek/arrangement-og-kurs-franek/nek-elsikkerhetskonferansen-2015/ 1. - 3. desember 2015 - FNN - Fachkongress, Netztechnik, Nürnberg, NürnbergMesse, www.fachkongress-netztechnik.de

15. – 16. oktober 2015 – NVE, Energidagene Holmenkollen, www.nve.no/no/arrangementer/ 28. - 30. oktober 2015 - efa Fagmesse for bygg- og elektroteknikk Leipzig, Leipziger Messe, http://www.efa-messe.com/de/ 28. - 30. oktober 2015 - HIVOLTEC Fagmesse for høy- og mellomspenning Leipzig, Leipziger Messe, http://www.hivoltec.com/de/ 3. – 5. november 2015 – European Utility Week Wien, Østerike, www.european-utility-week.com/ 10. november 2015 – Elmåledagene 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm, www.energinorge.no/kalender/

7. – 9. mars 2016 – PTK - Produksjonsteknisk konferanse Bergen, http://www.energinorge.no/kalender/ 25. – 29. april 2016 – Hannover Messe Hannover, www.messe.de 10. - 12. mai 2016 - CWIEME Coil Einding, Electric Motor and Transformer Manufacturing Technologies Berlin, www.coilwindingexpo.com/berlin/ 1. – 3. juni 2016 – ELIADEN Norges Varemesse, Lillestrøm, www.eliaden.no

IKKE KJØP! Du trenger ikke å kjøpe dyre maskiner for å lage skilt og merking.

SkiltDirect produserer dine skilt med en gang du bestiller og leverer dagen etterpå. Det er på den måten vi gjør det

Enkelt – Raskt – Riktig www.skiltdirect.no • 21 07 55 07 42 • Volt 6-2015

SkiltDirectVi garanterer at du blir fornøyd


Det meste til E-verk nett, og noe til jernbane

www.el-tjeneste.no


Returadresse: Volt Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Norsk produksjon av statorviklinger I våre moderne verkstedlokaler i Fredrik­ stad, Østfold, produserer vi viklinger til generatorer. Produksjonen er fleksibel, rask, av høy kvalitet og basert på Resin Rich isolasjonsteknologi. Vår lokale kompe­ tanse er tilgjengelig for alle viklingsrela­ terte behov, fra mindre reparasjoner til komplette leveranser av nytt.

Montasje utføres med kvalifiserte fag­ arbeidere. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 975 79 985 Stig A. Lauritzen stig.lauritzen@voith.com

B-Economique

Volt nr 6 - 2015  
Volt nr 6 - 2015  
Advertisement