Page 1

www.voltmag.no August 2016 • nr. 5 • 13 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Eliaden

Fra motvind til medvind Les også:

SFE teiknar avtale med Enoro • TrønderEnergi velger MeterTech • Line skjøt med kaldkrymping • Nytt ansikt hos EnstoNOR • Statnett går videre med Bjerkreim transformatorstasjon • Storprosjekt i nord • DeWalt med verdensnyhet Norsk Transformator har kjøpt Magtech • Spesialister på kabelutstyr • Ytterligere fem år for kreosot • Realiserer prosjektet Raskiftet vindkraftverk • Otera vant gigantavtale med Agder Energi Nett • Solide løsninger mellom stål og betong Jærnett • Skal sørge for opplyst Oslo • Generator Solutions med fokus på service • Tranemo med verne- og yrkesbekledning til energibransjen • Eliaden 2016 hva sier utstillerne?


s. 48-49

Årets Eliade Eliaden 2016 ble en suksess! På messens siste dag samlet vi tre av nøkkelpersonene for å høre deres umiddelbare tanker, og de kunne unisont meddele at de var veldig fornøyde med arrangementet, men også prosessen i forkant. Selv om de allerede har tanker om hva som kan videreutvikles, er det tydelig at pilene peker oppover for Eliaden, og nå er de klare for å lage en ny suksess i 2018. Storprosjekt i nord Statnetts styre har besluttet oppstart av utbygging ny 420 kV ledning og nye stasjoner fra Balsfjord til Skaidi. Samlede investeringer vil utgjøre 4 - 6 milliarder kroner.

Med fokus på service

INNHOLD s. 4 SFE teiknar avtale med Enoro

Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS), vil utbyggingen av de ulike delstrekningene skje trinnvis, og samlet utbyggingsperiode vil derfor strekkes noe ut i tid. Dette vil bidra til en kontrollert og sikker utbygging. Oppdaterte behovsanalyser tilsier at man har noe bedre tid enn tidligere antatt på den nordligste delen fra Skillemoen til Skaidi, og man avventer derfor beslutning om oppstart her.

s. 6 TrønderEnergi velger MeterTech

– Vi starter på strekningen Balsfjord – Reisadalen til høsten, og deretter neste strekk fra Reisadalen til Skillemoen i 2017. Både Skaidi og Skillemoen stasjoner er vedtatt bygget. Ny 132 kV stasjon på Skaidi skal kunne spenningssettes i 2018, og ny 420/132 kV stasjon på Skillemoen i 2021, samtidig med spenningssetting av hele strekningen Balsfjord - Skillemoen, sier Elisabeth Vike Vardheim Direktør for bygg og anlegg.

s. 12 Omfattende handlingsplan for HMS

Ytterligere fem år for kreosot Beskyttelsesmiddel som inneholder kreosot kan fortsatt brukes til å behandle tre stolper som brukes innenfor jernbane, tele og energiselskaper. Og en ytterligere frist på fem år skriver Kemikalieinspektionen i Sverige i en fersk pressemelding.

s. 7 Line skjøt med kaldkrymping s. 8 Nytt ansikt hos EnstoNOR s. 10 Statnett går videre med Bjerkreim transformatorstasjon s. 14 Storprosjekt i nord s. 16 - 17 DeWalt med verdensnyhet s. 18 - 19 Norsk Transformator har kjøpt Magtech s. 20 - 21 Spesialister på kabelutstyr s. 22 Ytterligere fem år for kreosot s. 24 Realiserer prosjektet Raskiftet vindkraftverk s. 26 Otera vant gigantavtale med Agder Energi Nett

Kemikalieinspektionen har sagt ja til flere søknader om godkjenning av kreosot produkter. Vedtakene gjelder totalt ni kreosot produkter og betyr at produktene kan brukes til å behandle tre stolper. Dette er første gang at kreosot produkter godkjent i henhold til EUs felles regler.

s. 28 StormGeo har kjøpt analyseselskapet Nena AS

Spesialister på kabelutstyr ProCab har siden starten av år 2000 med suksess holdt seg til en smal nisje: kabelskjøter, endeavslutninger, kabelklammer og tilbehør til dette. I selskapet jobber mennesker med lang og omfattende erfaring fra energibransjen, og det kommer godt med når de lager detaljerte monteringsanvisninger for produkter til et bredt spekter av kabelprodukter.

s. 37 Skal sørge for opplyst Oslo

Terje Falla startet selskapet sammen med Inge Århus ved årtusenskiftet, og er daglig leder. Per Lund kom inn som markedssjef i 2005. Begge startet de sine karrierer i 1973, Terje i Asker e-verk og Per i Drammen energiverk. Gjennom innholdsrike karrierer jobbet de sammen i flere perioder i andre selskaper, før Terje fikk overtalt Per til å begynne i ProCab. Tor Bergersen

s. 29 - 32 NEF - SEMINAR s. 34 - 36 Jærnett s. 38 - 39 Solide løsninger mellom stål og betong s. 40 - 42 Oppover for Eliaden s. 44 - 46 Hva sier utstillernen? s. 47 Megger inviterer til kabelfeilsøkingsseminar i Tyskland s. 50 - 51 Verne- og yrkesbekledning til energibransjen s. 52 Nå bygger vi mer vindkraft enn Sverige s. 54 Nytt fra bransjen s. 56 Nye produkter s. 58 Messer/konferanser

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Utgiver: Publitek AS Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no Forside: Messegeneral Svein Hjelmås, foto: Eliaden

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk. Grafisk formgiver: Publitek

Samarbeidende foreninger NORWEA – interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge– og tidevannskraft. www.norwea.no

Trykk: TS trykk AS

Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

M

24

1

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Telefon: 954 59 000

Neste utgave: Uke 40 Materiellfrist: 19. september 2016

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 5 2016.13. årgang ISSN – 1503-8246

7 TR YKKERI

Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


SFE teiknar avtale med Enoro Sogn og Fjordane Energi har signert avtale med Enoro om bruk av ElWin som nytt kundeinformasjonssystem SFE-konsernet er ein stor aktør i den norske kraftindustrien, med omfattande produksjon av fornybar energi og ansvar for over 4000 km linjenett og med ein engasjert leverandør av straum til husstandar og bedrifter over heile landet. Gjennom marknadsselskapet SFE Kraft sel konsernet straum til om lag 23 000 husstandar og verksemder. På ein nasjonal marknad tilbyr selskapet straumavtaler tilpassa ulike kundebehov og til konkurransedyktige prisar, i tillegg til eit profesjonelt og tilgjengeleg kundesenter. www.sfe.no Enoro leverer software og tenester til energiselskap i heile Norge. I snart 25 år har Enoro utvikla og levert smarte løysingar til kraft- og nettselskap med ambisjonar om stabil vekst og god kundekontakt.

På bildet (f.v.): Hege Marita Svalheim (avdelingssjef SFE kundesenter), Johnny Haugsbakk (konserndirektør Enoro), Tor Einar Erikstad (sals- og marknadsdirektør Enoro) og Bjarne Dybvik (konserndirektør SFE Kraft). Sogn og Fjordane Energi - SFE

Avtalen med SFE stadfester Enoro sin posisjon som marknadsleiar på forretningsløysingar for energisektoren. – Etter ein grundig prosess er vi trygge på at Enoro si løysing er den mest framtidsretta og fleksible i dagens marknad. Den nye løysinga lar oss realisere nye og spennande produkt og tenester og gir oss ei god 4 • Volt 5-2016

plattform for betre kundeopplevingar og kostnadseffektiv drift, seier konserndirektør kraft i SFE, Bjarne Dybvik. –SFE er ein av fylkets sentrale aktørar i energibransjen, med klare mål om fortsatt vekst og resultatutvikling. Enoro er svært takksame for tilliten selskapet viser oss, og glade for å inngå avtale med eit anerkjend, lokalt

selskap. Vi skal levere programvare og tenester som sikrar SFE sin posisjon som ei lønnsam og effektiv energiverksemd, uttaler konserndirektør i Enoro, Johnny Haugsbakk. Løysinga frå Enoro gir SFE Kraft, som marknadsselskap i energibransjen, eit standardisert KIS for effektiv kundehandtering. Energimarknaden er i

stadig endring, og løysinga si fleksibilitet knytt til nye forretningskonsept legg til rette for vidare vekst. Prosjektet inneber at SFE splittar sine forretningsprosessar og IT-system mellom kraft og nett. Avtala har ei varigheit på 4 år med opsjon på forlenging. ■


FLYMARKØRER Med over 30 års positiv driftserfaring er våre flymarkører nå enda mer synlige. Med reflekterende fluorisert tape, synes markørene over lengre avstand, også i mørket. *Tilfredsstiller Luftfartstilsynets forskrift om merking av luftfartshinder av 1.09.2014.

Norsk Teknisk Porselen Products as Trosvikstranda 46-48 N-1601 Fredrikstad

www.ntp-as.no

Telefon: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no


TrønderEnergi velger MeterTech TrønderEnergi AS og MeterTech AS har inngått avtale om bruk av MeterTech sitt nye komponentregister SIDAM. Systemet, en videreutvikling av det tidligere administrasjonssystemet for el-målere, FDV Track, er et komplett komponentregister for målepunkter.

MeterTech har hovedfokus på nøyaktighet på målere og målerutstyr, både for elektrisitet og fjernvarme. Selskapet jobber med montasje og kontroll av målere, kontroll av målearrangement, rådgivning og innsamling, og kvalitetssikring av måleverdier. Selskapet ble stiftet sent i 2014 og ligger i Trondheim. MeterTech er deleid av Powel og har kontorer i samme bygg. De har åtte ansatte med lang fartstid og erfaring innen målere. TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og distribusjon av energi til det beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 1,7 milliarder og vi har ca. 450 ansatte. TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. Konsernet har fem forretningsområder: FO Produksjon, FO Ny fornybar, FO Handel, FO Kunde og FO Nett.

SIDAM (Smart Infrastructure Device Asset Management) skal ivareta samtlige komponenter i målepunktet og sørge for kvalitetssikring i forhold til utlevering av utstyr, montasje, og oppfølging i form av kontroller. Alle komponenter som det er behov for kvalitetskontroll eller oppfølging på kan legges inn i systemet. SIDAM er en skyløsning, noe som muliggjør kommunikasjon med andre systemer. Integrasjon mot Powel sin NETBAS er en del av avtalen. Avtalen innebærer at MeterTech håndterer og kvalitetssikrer målerutstyr og at utstyret er korrekt i henhold til krav og historikk, både ved utlevering og montasje. Den vil bidra til god kvalitet på målinger 6 • Volt 5-2016

og dermed støtte TrønderEnergi i å opprettholde nøyaktighet på disse. – Vårt valg av MeterTech ble gjort etter en gjennomgang av flere systemer, MeterTech sin løsning viste seg å være den beste i forhold til våre behov. Avtalen omfatter også Justervesenets stikkprøveordning. Her har vi tidligere hatt et samarbeid og har vært meget fornøyd med MeterTech sin håndtering av dette, sier Roar Skauge fra TrønderEnergi. Avtalen er den første på MeterTech AS sitt nye komponentregister. Vi tror flere og flere vil se nytteverdien av å samle komponentene i et register og å ha full oversikt over trafoer, mellomkoblere, målere,

kommunikasjonsmoduler, kommunikasjonskort, antenner, antennekabler og konsentratorer i samme register. Systemet omfatter både el-målere i distribusjonsnett og regionalnett i tillegg til fjernvarmemålere. Skulle nettstrukturer eller krav endres i fremtiden vil dette forenkle oppdateringen. ■

– FDV Track har tidligere blitt benyttet som stikkprøvesystem for samtlige e-verk i Norge og har blitt grundig gjennomgått av Justervesenet angående funksjonalitet og pålitelighet. Vi ser frem til å utvikle databasen videre i samarbeid med TrønderEnergi, sier Frank Molander i MeterTech.


Line skjøt med kaldkrymping Tidligere kunne det være en litt omstendelig prosess å skjøte en belagt line, da man både måtte frakte med seg gass og bruke varme ute i terrenget. Med Ensto NORs vidundermiddel av et skjøtesett kan man nå kaldkrympe tørr, belagt line (BLL/BLX). – Før måtte man ha med seg gass og varme for å få isolert over skjøtehylsa, gjerne langt til skogs. I dag har vi forenklet dette mye, og det utstyret du trenger, ligger i stor grad i settet. Det kaldkrympes, og man bruker ikke varme, forteller Trond Enersen hos Ensto NOR. Denne lina brukes på distribusjonsnettet, 24 kV. På nye konsesjoner i dag må man ha belagt line eller legge kabel. – Vi kjenner ikke til noen andre som har en tilsvarende kaldkrympeløsning. Den har blitt veldig godt mottatt blant kundene, både når det gjelder salg og tilbakemeldinger, sier han. Løsningen forenkler jobben til montøren ute i terrenget, og man slipper altså både bruk av varme i skog og mark, forsvarlig oppbevaring av gass i bilen, og kursing i varme arbeider. – På kabelsiden er det veldig utbredt med kaldkrymping, og da var det veldig naturlig å bruke det på tørr, belagt line også. Skjøtesettene er klare for levering, det følger med en enkel montasjeanvisning, og man kan også se en video på telefonen sin ved å gå inn på vår hjemmeside. Det er viktig å måle diameteren på lina før man skjøter. Det er per i dag fire forskjellige typer, som skal dekke de aller fleste tverrsnitt. Det kan brukes fra 50 kvadrat til 241 kvadrat, forklarer Trond Enersen. Brosjyre og installasjonsvideo finnes på Ensto NORs hjemmesider. ■

RAUFOSS EKSPLOSJONSARMATUR En sikker forbindelse

Vi leverer eksplosjonsarmatur til de fleste linetyper, også liner med fett. Trenger dere spesialløsninger ta kontakt med oss!

VP metall AS

tel: 61 15 17 87

Postboks 7

fax: 61 15 25 56

2831 Raufoss

e-post: post @vpmetall.no

www.vpmetall.no


Nytt ansikt hos EnstoNOR Christian Næs tok fagbrev som elverksmontør tilbake i 1997, og har bakgrunn fra både Ahlsell og Nexans. Nå trer han inn i rollen som Sales Manager hos Ensto NOR, der han skal betjene både Sørlandet, Østlandet og deler av Vestlandet. Produktsjef Trond Enersen har jobbet sammen med Christian tidligere, og sier at han er en etterlengtet kar som de er glade for å ha fått med på laget. – Nå er det andre uken min her, og jeg går gjennom en del grunnopplæring og får informasjon. Det virker veldig solid og bra. Alt er spikret og tilrettelagt, sier Næs. Han skal i all hovedsak være på veiene og ute hos kundene. Hanke inn ordrer, og fange opp nyheter og utfordringer. 8 • Volt 5-2016

– Jeg skal blant annet selge linjemateriell som Trond nå er blitt produktsjef for, og i tillegg kabelmateriell- og utstyr, fjernstyrte brytere, skjøter og ender til høyere spenninger. Ellers er det kabelverktøy, linjekamerater, kabelvogner, åk og nye kabelhengere, forteller han. Ensto NOR er en totalleverandør i e-verksbransjen, så de har mye utstyr i porteføljen. – Det er mye Christian skal sette seg inn i, og om han ikke

skal ha med seg alt på veien, må han ha med seg informasjon om det. Vi distribuerer gjennom grossister, som vi har veldig godt samarbeid med, sier Trond Enersen. Når det gjelder materiell, er utgangspunktet fra 1–24 kV, men på kabel har de også utstyr for høyere spenninger, som Christian også kan fange opp behovet for ute hos kundene. Der er det Trond Økland som er spesialisten. – Vi slipper også noen

nyheter på 1 kV om ikke altfor lenge, som vi tror kan bli ganske morsomme å håndtere, røper Christian Næs. Begge trives de med å jobbe med disse produktene, og ikke minst med kundekontakten. – Vi er gamle montører begge to, så vi har det jo litt i fingrene. Vi prater ofte med montørene, og er gjerne med dem ut i grøfta eller masta, sier Enersen. Vi ønsker Christian lykke til med den nye jobben! ■


Rejlers vant ramme­ avtale med Statnett Rejlers er et av fire selskaper som vant rammeavtale innen prosjekteringstjenester mot Statnetts transformatorstasjoner. Rammeavtalen dekker oppgradering og rehabilitering av spenningsnivåer i eksisterende transformatorstasjoner samt nyetablering av en rekke nye stasjoner. Avtalen er på to år med opsjon på ytterligere ett pluss ett år. Avtalen har en estimert verdi på mellom 150 og 200 millioner kroner pr. år, fordelt på fire selskaper. Rejlers vant avtalen i samarbeid med; Dr. Techn. Olav Olsen, Astrup og Hellern, Grindaker, Høyer Finseth, NGI, Brekke og Strand Akustikk og ScanSurvey. ■

ENDEAVSLUTNINGER

Det stilles nå nye krav til at produkter skal være selvslukkende og halogenfri i nye installasjoner ProCab har de rette produktene!

Kabelklammer, skjøter og endeavslutninger

KABELKLAMMER

SKJØTER

- Dette er en av flere rammeavtaler vi har med Statnett og vi ser på den nye rammeavtalen som nok en tillitserklæring, sier Petter Arnesen, divisjonssjef i Rejlers.

www.procab.no

firmapost@procab.no

+47 32 23 77 00

Nye Megger TDR 2050 feilsøker på «live» kabel!

www.megger.no // Tlf. 22 28 00 40 9


Statnett går videre med Bjerkreim transformatorstasjon Den nye stasjonen skal knytte planlagt vindkraft til ledningsnettet, og blir bygget ut dersom det kommer minst 203 MW ny vindkraft i Bjerkreim. I Bjerkreim i Rogaland er det gitt konsesjon til å bygge ut fem vindparker med en samlet produksjonskapasitet på 426 MW. Som et resultat av dette, har Statnett søkt konsesjon til å etablere en ny transformatorstasjon. Knyttet til denne transformatorstasjonen vil også Lyse Elnett ha anlegg for å styrke det regionale ledningsnettet. Utbyggerne av vindkraftparkene har ikke endelig vedtatt sine investeringer. Statnetts planer forutsetter at vindkraftaktørene bygger ut minimum 203 MW, altså i underkant av halvparten 10 • Volt 5-2016

av den mengden det er gitt konsesjon til. Totalt sett er alle anleggene knyttet til transformatorstasjonen i Bjerkreim kostnadsberegnet til 530-620 millioner kroner, og Statnetts anlegg vil utgjøre om lag tre firedeler av dette. Kostnadsestimatet for Bjerkreim transformatorstasjon er i tråd med estimatet som ble opplyst i Statnetts Nettutviklingsplan for 2015, tillagt byggelånsrenter og justert for valutaendringer, inflasjon og noe lavere usikkerhet. Imidlertid har utviklingen av teknisk løsning gjort at en større andel

enn tidligere blir Statnetts anlegg. Forutsatt at vindkraftaktørene bekrefter at de vil bygge ut minst 203 MW innen 1. november, er planen at den nye transformatorstasjonen er ferdig bygget i 2019. ■

-Det er viktig med en god koordinering mellom vindkraftutbyggerne, Lyse Elnett og Statnett, understreker konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.


AMO Kraftkabel AB er Skandinavias eneste produsent av liner for sikker og pålitelig leveringskvalitet. Våre produkters spenningsområde dekker fra 1 kV- 420 kV. Foruten våre egenproduserte liner og kabler, har vi bygget opp en produkt portefølje med utvalgte leverandører. Vår ambisjon er å tilby komplette løsninger til energibransjen CEO – Einar Karlsen har de siste 20 årene frem til 2011 vært ansatt hos ledende produsenter i forskjellige lederstillinger.

Med bred bakgrunn i over 40 år i energibransjen står vi rustet for utfordringer og innovative løsninger. einar.karlsen@amokabel.no //+47 948 30 003

Salgssjef – Oddbjørn Svendsen har stor kompetanse på forespørsler - tilbud - ordre , samt daglige kundekontakt.

Han har tidligere jobbet hos elektrogrossist og har 30 års erfaring med energi som spesialfelt.

oddbjorn.svendsen@amokabel.com //+47 450 71 440

Prosjekt/Produkt sjef – Tore Johansen har over 30 års produkt-kompetanse både fra produsent og leverandør, samt

erfaring på logistikk i fra elektrogrossister. Tore er lokalisert på Sortland og vil bistå med kundeoppfølging og prosjekter.

tore.johansen@amokabel.com //+47 906 40 365

AMO Kraftkabel AB

www.amokabel.com

BLL/BLX – Blank line-EX-D hengeledning – Kopperline-FX kabel

Våre produsenter og leverandører til amo kraftkabel AS Norge Dalian Coreal FUX Saprem Valmont Shakespeare AMO Pole BezPol T.E.M.A/Norsk Import Espedalen

www.tcipower.com www.coreal.com.tr www.fux.hu www.saprem.com www.valmont.com www.skp-cs.com www.ecopole.no www.bezpol.pol www.temaitaly.it www.espedalen.as

amo kraftkabel AS P.O. Box 2124, 3255 Larvik Fritzoe Brygge 9A, 3264 Larvik, Norge +47 94 83 00 03//post@amokabel.no

www.amokabel.no

Kompositt isolatorer-glass-komplette 132 kV tilbehør systempakker Blank line-Legerte liner-OPGW liner/systempakker-Bardun wire Fettede liner-Legerte liner-Bardun wire - Kjøreledning jernbane Spiralarmaturer / OPGW utstyr/systempakker Koniske stålstolper 24-420 kV Komposittstolper 132 kV Komposittstolper 1-24 kV Galv.materiell 1-132 kV Maskiner og verktøy Bardunanvisere


Omfattende handlingsplan for HMS Statnetts styre har vedtatt en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Handlingsplanen skal iverksettes over de kommende 12 månedene. Planen innebærer blant annet en konsolidering av prosjektporteføljen og en oppskalering av kapasiteten på kontroll og etterlevelse.

Hensikten med planen er å styrke HMS-arbeidet i prosjektene. I kjølvannet av to dødsulykker hos to entreprenører i Statnetts utbyggingsprosjekter, har det blitt identifisert flere forbedringsbehov på HMS-siden. Disse blir adressert i en omfattende HMS-handlingsplan som styret i Statnett har vedtatt. Gjennomgangen siden mai har avdekket behov for forbedringer: I noen leverandørselskaper er det en kultur som ikke legger nok vekt på sikkerhet. Det legges opp til flere tiltak rundt prosjektporteføljen. Over det kommende året vil Statnett systematisk vurdere mulighetene for å forskyve prosjekter med tanke på å avlaste den totale porteføljen. Dette vil frigjøre ressurser som blant annet vil bli brukt for å øke kontroll og tilstedeværelse på byggestedene. Arbeidet med Nettutviklingsplan 2017 vil bli benyttet for å identifisere mulige forskyvninger. Dette

vil bli implementert gradvis i det kommende året, men det vil få konsekvenser løpende etter som enkeltprosjekter når sine beslutningsporter. Det årlige omfanget av reinvesteringer vil også bli dratt noe ned. Øvrige tiltak i HMS-planen knytter seg til kontraktskrav, styrking av sikkerhetskultur og økt fokus på kontroll og etterlevelse. – Vi har sett på en rekke faktorer som påvirker HMS-resultatene, og derfor legges det opp til en pakke av tiltak, sier konsernsjef Auke Lont. Det vil bli lagt økt vekt på tilstedeværelse og kontroll der hvor byggearbeidet foregår, både for å avdekke feil og for å fremme forbedringer i det daglige arbeidet. «Risikovurderinger skal gjennomsyre HMS-arbeidet. De farligste operasjonene skal omfattes av de strengeste tiltakene», sier Lont. Dette vil bli kombinert med tiltak for å styrke sikkerhetskulturen både internt i Statnett og i alle selskaper som jobber for Statnett. Det vil videre bli strammet ytterligere inn på kravene til prekvalifisering av og kontrakter til leverandører. ■

- Det som har skjedd viser at vi har HMS-utfordringer, sier konsernsjef Auke Lont. - Samtidig som vi de siste årene har levert bedre HMS-resultater, må vi heretter bli enda mye bedre. Denne planen er ikke først og fremst begrunnet i dødsulykkene, men basert på de erfaringene vi har gjort i tiden før og etter ulykkene, og som har vist behovet for økt fokus på HMS.

12 • Volt 5-2016


POWER BY GOODTECH

Kraftteknikk Goodtech Power leverer kraftløsninger innen vann/vindkraft og nettanlegg opp til 420 kV. Vi kan tilby turn key løsninger sammen med våre samarbeidspartnere eller delleveranser innen våre spesial områder vern, kontroll,testing/ idriftsettelse og jordingssystemer. • Forstudie • Teori/Analyse • Risikoberegning • Prosjektledelse

• Prosjektering • Konstruksjon • Montasje • Idriftsettelse

En bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger. Vi setter varige spor gjennom de anleggene og systemene som oppføres.

www.goodtech.no


Storprosjekt i nord Statnetts styre har besluttet oppstart av utbygging ny 420 kV ledning og nye stasjoner fra Balsfjord til Skaidi. Samlede investeringer vil utgjøre 4 - 6 milliarder kroner. Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS), vil utbyggingen av de ulike delstrekningene skje trinnvis, og samlet utbyggingsperiode vil derfor strekkes noe ut i tid. Dette vil bidra til en kontrollert og sikker utbygging. Oppdaterte behovsanalyser tilsier at man har noe bedre tid enn tidligere antatt på den nordligste delen fra Skillemoen til Skaidi, og man avventer derfor beslutning om oppstart her. – Vi starter på strekningen Balsfjord – Reisadalen til høsten, og deretter neste strekk fra Reisadalen til Skillemoen i 2017. Både Skaidi og Skillemoen stasjoner er vedtatt bygget. Ny 132 kV stasjon på Skaidi skal kunne spenningssettes i 2018, og ny 420/132 kV stasjon på Skillemoen i 2021, samtidig med spenningssetting av hele strekningen Balsfjord - Skillemoen, sier Elisabeth Vike Vardheim - Direktør for bygg og anlegg. En ny behovsanalyse viser at man har noe bedre tid enn tidligere lagt til grunn på den nordligste delstrekningen fra Skillemoen til Skaidi. Behovet fra bl.a petroleumsnæringen og gruvedriften kommer senere enn tidligere antatt. Statnett avventer derfor vedtak om oppstart på denne strekningen. – Nettutviklingen henger nøye sammen med utviklingen i forbruksbehov, og vi vil legge vekt på en tett og god dialog med de aktuelle næringsaktørene, slik at vi hele tiden har oppdatert kunnskap og kan gjøre de nødvendige vedtak i rett tid, understreker Vardheim. – Vi har god kontroll på ledetiden på den siste delstrekningen og dette skal ikke påvirke samfunnsutviklingen i regionen, forsikrer Vardheim. I månedsskiftet juni/juli vil tildeling av entrepriser på strekningene Balsfjord – Reisadalen og Reisdalen – Skillemoen, finne sted. Tildeling av Skillemoen - Skaidi avventer beslutning om oppstart. Forsyningssikkerheten i nord bedres betydelig med pågående bygging fra Ofoten til Balsfjord, og forsterkes ytterligere med vedtatt videreføring fra Balsfjord. Balsfjord – Skaidi er kostnadsberegnet til 4-6 milliarder kroner, noe som gjør prosjektet til en av de største satsningene i landsdelen de kommende år. Pågående bygging fra Ofoten til Balsfjord ligger foran plan og mye vil bli ferdigstilt før kommende vinter. ■

-Vi starter på strekningen Balsfjord – Reisadalen til høsten, og deretter neste strekk fra Reisadalen til Skillemoen i 2017, sier Elisabeth Vike Vardheim Direktør for bygg og anlegg.

14 • Volt 5-2016


200

80 Utendørs Skillebrytere fra 52 kV

Innendørs og utendørs måletransformatorer fra ARTECHE

Greepage distance 2370 mm. Linea de fuga : 2370 mm. Krafttransformatorer

Toma tang. Toma tang S Tang S tap

opp til 500 MVA og 420 kV 90

M12

300

18

de Baja Tensión . 0,72KV

2330

Transformador ansformador de intensidad ansf Low voltage oltage current transformer ormer 0,72K 0,72Kv 2

150

Design: Wera

230 170

1280

Ø108

www.energia.no 900

Energia AS Postboks 265, 3901 Porsgrunn Tlf: 35 55 93 18 Fax: 35 55 93 19 post@energia.no

Korrodert galvanisering betyr at stålet er ubeskyttet. Å påføre maling er å gjemme rusten for noen måneder ad gangen. Det blir veldig kostbart i det lange løp!

Når en galvanisert flate korroderer betyr det at beskyttelsen snart tar slutt. Lokale reparasjoner med flekking, utskifting av bolter og stag osv er forbundet med uendelige og stadig økende utgifter. Med mindre man re-galvaniserer deler av eller hele strukturen under ett. Da reparerer man en gang for alle!

Galvanisering med et penselstrøk! Kontakt oss for mer informasjon: ZINGA NORWAY AS, 0252 OSLO Tlf 90182991 – www.zinga.no – post@zinga.no 15


DeWalt med verdensnyhet DeWalt lanserer i disse dager en verdensnyhet som også gir montører og energibransjen for øvrig nye muligheter. Der man tidligere har brukt maskiner med kabel når 18V-verktøyet blir for svakt, kommer de nå med en 54V-teknologi og en mengde nye maskiner som tidligere har vært forbeholdt bruk av ledning. Marie Bjersland, brand & communication manager i Norden, forteller litt om selskapets bakgrunn: – Stanley og Black & Decker slo seg sammen i 2010, og ble en verdensleder innen verktøy og oppbevaring. Vi er 49 000 ansatte

16 • Volt 5-2016

over hele verden, ca. 15 000 i Europa, 120 i Norden og selger produkter i mer enn 175 land. I 2015 hadde vi en omsetning på 11 milliarder USD. I tillegg til verktøy og oppbevaring, er sikkerhet et tredje forretningsområde. Innen verktøy og oppbeva-

ring har vi tre kjente varemerker: håndverktøy og oppbevaring fra Stanley, elverktøy og tilbehør for profesjonelle fra DeWalt og konsumentprodukter fra Black & Decker. Nordisk produktsjef Mats Gustavsson forteller at det er

fascinerende å jobbe el-verktøybransjen. – På en måte har vi havnet i teknologibransjen, omtrent som når man kommer med en ny bil- eller telefonmodell. Trykket på nyheter er stort. Internt har vi jobbet med dette prosjektet i 3–4


år, og nå nærmer vi oss en global lansering, noe som er ganske spesielt. Vi vil tilby sluttbrukeren kraften fra en slagmaskin, men friheten til en batterimaskin, sier han. Og detaljene fra nylanseringen skal vi komme tilbake til, men først litt historikk. – I 2011 kom vi med slidepack-batteriene. Vi var ganske sene med dette, i forhold til andre aktører på markedet. Men det var en grunn til dette: Vi ville sørge for at batteriet er en ren kraftpakke, mens intelligensen sitter i maskinen. I 2011 lanserte vi også det vi kaller XR, som er vår 18V-plattform. For 3–4 år siden begynte vi å høre snakk i markedet om brushless-motorer. På alle produkter vi lanserer nå, er det disse motorene som gjelder. Brushless er her for å bli, og vil sørge for en mye lengre driftstid på maskinene, sier Gustavsson. For mange mindre operasjoner har man tilstrekkelig med kraft i dagens 18V-løsning. Men når man går inn i segmentet med større maskiner, vil sluttbrukeren oppleve at 18V ikke er tilstrekkelig. Da tar man maskinen med

ledning istedenfor, for å sørge for at jobben blir gjort. Så har man maskiner som tradisjonelt kommer med ledning. Her har det ikke vært noen batteridrevne maskiner, før i dag. Sluttbrukerne ser fordelen med batterimaskiner, men det er en viss frustrasjon over at visse maskiner ikke finnes med batteri. Her har DeWalt jobbet med utvikling. – Vi kommer altså med verdens første konvertible batteri på 54 V. Sammen med dette lanserer vi 14 nye maskiner, men det betyr også at det nye batteriet er fullt kompatibelt med alle våre 18V-maskiner som er lansert etter 2011. Sluttbrukeren låses ikke ute fra noe system, og 18V-serien vil fortsatt være en kjernevirksomhet som videreutvikles. Denne nye teknologien har vi tatt patent på. Med 54V-batteriet har vi kommet opp i en kraft som gjør at vi kan gå inn i helt nye applikasjoner. Om man setter det nye batteriet på sin 18V-maskinen, merker batteriet dette, og opererer i 18V-modus. Hva er så fordelen? Jo, det varer mye lengre, forteller Gustavsson entusiastisk. Nye produkter med 54V-batteri er blant annet bordsag,

borhammer, sirkelsag, bajonettsag, vinkelsliper og en serie kappsager. – Her har vi bygget verdens største ledningsløse system. Dette betyr at vi nå kan begynne å se på slike løsninger for maskiner der det før har vært utenkelig med batteri. Det vil for eksempel si støvsugere, kompressorer og steinsager. Dette er den nye, fremtidige måten å jobbe på, sier han. Opplæringssjef Ulf Olsson forteller at man med 54V i prinsippet får tre ganger 18V-maskinenes kraft. – Det gir unike muligheter å kunne jobbe med en kabelløs maskin der vi før ikke har hatt slike maskiner med nok kraft. Nå kan vi flytte denne kapasiteten vesentlig, sier han. – Når disse 18V-maskinene ble presset hardt, så stoppet de opp. Når man belaster en maskin for hardt, så stiger strømstyrken i maskinen, og maskinens sikkerhetssystem stopper maskinen for at den ikke skal bli ødelagt. Denne effekten får du ikke med 54V-maskiner. De har mye større kapasitet, forklarer Olsson.

Til denne serien er det jo laget helt nye produkter, fra grunnen av. – Vi har valgt noe man innen denne bransjen kaller ground up-design. Vi har ikke tatt eksisterende 18V-maskiner eller eksisterende kablede maskiner, og gjort dem om til å bruke et 54V-batteri. Her har vi laget helt ny design, der vi har tatt hensyn til alle direktiver og sikkerhetsaspekter. Vi har også sørget for mange nye, fleksible egenskaper som gjør maskinene brukervennlige, sier Mats Gustavsson. De har også hatt spesielt blikk på HMS i denne prosessen. Alt handler om å beskytte sluttbrukeren. – Det tre hovedområder: vibrasjoner, kontroll og støv. Mange ganger kjøper man en maskin som har lav pris, og jobber med denne til den ikke virker mer. Det man ikke tenker på, er skadene man får på sikt ved å jobbe med en dårlig maskin. Vi har med oss denne tanken gjennom hele prosessen. Spesielt i Norge er man veldig raske med å ta til seg denne kunnskapen. Vi som el-verktøyleverandører må leve opp til disse kravene, sier Gustavsson. ■

VDE

KNIPEX Quality – Made in Germany

www.knipex.de

KNIPEX-Werk Gustav Putsch KG HolmenkollveienC.129b, 0787 OSLO Telefon: +47 22 49 28 00 Oberkamper Straße 13 Mobil: +47 901 08 000 42349 Wuppertal epost: tools@morgenstierne.no Tyskland

17


Norsk Transformator har kjøpt Magtech Norsk Transformator AS har kjøpt 100% av aksjene i Magtech AS. Oppkjøpet er i tråd med vår langsiktige strategi der målet er å være den mest kompetente og konkurransedyktige bedrift innen fordelingstransformatorer i Skandinavia, sier Rune Evjen daglig leder i Norsk Transformator AS.

Norsk Transformator vil fortsette utviklingen av Magtech’s spennende produktportefølje i samarbeid med våre kunder, sier Rune Evjen daglig leder og teknisk sjef Odd Mikal Hansen i Norsk Transformator AS.

Teknologifirmaet Magtech AS ble stiftet februar 2001, som en del av Narvik-selskapet Natechs satsing mot olje- og gass-sektoren. Teknologien ble i utgangspunktet tatt frem for å kunne styre elektrisk energi på store havdyp, og baserer seg på et 18 • Volt 5-2016

robust trinnløst induktordesign uten bevegelige deler. På veien mot de store havdyp ble teknologien først bevist og anvendt hos nordiske nettselskap, gjennom produktet ‘Magtech Voltage Booster’ – en spenningsregulator for lav-

spente distribusjonsnett. Regulatorkonseptet ble raskt videreutviklet og tilpasset høyere spenningsnivå, for å løfte spenning i 22-kV nett. I samarbeid med ledende aktører i olje- og gass-industri utviklet Magtech samtidig løsninger for

kraftforsyning på lange step-out, samt industrialisering og levering av strømforsyning til olje- og vannseparasjonsanlegg. Mer kraft i eksisterende nett Magtech har de siste årene satset stort i det europeiske


kraftmarkedet ifm. den massive fornybarutbyggingen, og har levert flere produkter som bidrar til mer kraft i eksisterende nett, f.eks en trinnløs regulerbar distribusjonstransformator. Produktene er alle tatt frem i nært samarbeid med kunder og transformatorleverandører. Siste produkt på treet er en trinnløs shuntreaktor for småkraftverk, for økt kraftproduksjon i lange radielle nett. Magtech har med suksess solgt lisenser og patenter for deler av virksomheten, blant annet lisens for produksjon og salg i Russland, samt patenter og lisenser for strømforsyning til olje- og vannseparasjonsanlegg. Morgendagens komplekse strømbilde - med høye effekttopper, hvor energien flyter i begge retninger - vil trolig skape store utfordringer for nettselskapene. Magtech vil fortsatt satse på utvikling av pålitelige produkter for spenningsstabilisering, og med det bidra til

lavere nettinvesteringer for nettselskapene. Marked Norsk Transformator vil fortsette utviklingen av Magtech’s spennende produktportefølje i samarbeid med våre kunder. Gjennom vår markedsposisjon vil vi gjøre produktene mer tilgjengelig i det Skandinaviske markedet. Samtidig vil Magtech’s posisjon i det europeiske markedet styrkes, sier Rune Evjen daglig leder i Norsk Transformator AS. Flytter produksjonen hjem Dagens produksjon av Magtech’s produkter foregår hos Noratel på Sri Lanka. Det er planlagt en flytting av denne produksjonen fra Sri Lanka til vår fabrikk i Steinkjer. Vi har stor tro på at vi med vårt produksjonsmiljø i Steinkjer, vil kunne hente synergier fra dagens produksjon til videre utvikling av Magtech’s produkter. ■

Vidar Skåden fra Sognekraft ble vinner av Volts abonnementskampanje Volt hadde egen stand på Eliaden hvor vi hadde besøk av lesere og venner av magasinet. Samtidig hadde vi en abonnementskampanje i samarbeide med Color Line om trekning av et Cruise mellom Oslo og Kiel. I samarbeid med Color Line AS var det annonsert trekning av et Cruise med Color Fantasy eller Color Magic mellom Oslo og Kiel for 4 personer i en 3-stjerners utvendig lugar. Den heldige vinner av Cruise ble, Vidar Skåden fra Sognekraft. Vi gratulerer og ønsker god tur!

HYGGELIG Å SE DEG! Optimaliserte transmisjons master for redusert visuellpåvirkning og mindre inngrep i naturen. Mer akseptabel for omgivelsene. SLANKE MASTER OG REDUSERT FOTAVTRYKK, OGSÅ FOR HØYE BELASTNINGER LAV VEKT - ENKEL OG RASK INSTALLASJON, OGSÅ MED HELIKOPTER REDUSERT ELEKTROMAGNETISK FELT

Europoles – ledende Europeisk maste produsent med mer enn 125 års erfaring – designe og implementering, individuell løsning for alle kunder.

R I T ‘S O U N TO PASSIO N YOUR TAKE O NGES CHALLE

Europoles GmbH & Co. KG Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt / Germany

Europoles in cooperation with:

Tel +49 9181 896-0 Fax +49 9181 896-1530 info@europoles.com www.europoles.com

nils.ostnes@necks.no +47 945 22 475 www.necks.no 19


Spesialister på kabelutstyr ProCab har siden starten av år 2000 med suksess holdt seg til en smal nisje: kabelskjøter, endeavslutninger, kabelklammer og tilbehør til dette. I selskapet jobber mennesker med lang og omfattende erfaring fra energibransjen, og det kommer godt med når de lager detaljerte monteringsanvisninger for produkter til et bredt spekter av kabelprodukter. Terje Falla startet selskapet sammen med Inge Århus ved årtusenskiftet, og er daglig leder. Per Lund kom inn som markedssjef i 2005. Begge startet de sine karrierer i 1973, Terje i Asker e-verk og Per i Drammen energiverk. Gjennom

20 • Volt 5-2016

innholdsrike karrierer jobbet de sammen i flere perioder i andre selskaper, før Terje fikk overtalt Per til å begynne i ProCab. Per innehar Installatør-autorisasjon for både LSP og HSP. Etter et trangt oppstartsår med 800 000 i omsetning og et

minimum av lønn, har firmaet hatt en jevn økning, med noen gode hopp innimellom. – Hele tiden har vi hatt minst to ben å stå på. Nå stammer 40 % av omsetningen fra offshoreog skipsinstallasjon, og 60 % fra energiverk, entreprenører

og industri. Det går i kabelskjøter og endeavslutninger 1–36 kV, kabelklammer, verktøy og tilbehør til dette. Det er i hovedsak det vi jobber med. Vi er ganske smale, men gode på det vi gjør, sier Per Lund.


– For eksempel har de aller fleste oljeplattformene i Nordsjøen kjøpt kabelskjøter av oss, som vi har spesialdesignet for denne bransjen og for de kablene som brukes der. Det vi har lært av offshore-produkter, har vi kunnet bringe inn i landmarkedet, forteller Terje Falla. Det stilles stadig strengere krav til materiell brukt på land, og mye av dette er arvet fra oljeindustrien. – REN vil for eksempel komme med et krav til nettstasjonene som blir bygget i Norge, at det skal være halogenfritt og selvslukkende materiale. Der har vi produkter ferdige til fordi vi har jobbet innenfor offshoreindustrien. Dette blir et veldig viktig moment for oss fremover, sier Lund. – Ja, det kommer mer og mer. For bygningsindustrien har de samme utfordringene når det gjelder brann, som offshoreindustrien har hatt. Skipsindus-

trien er heller ikke fritatt for dette. Det omsettes veldig mange gamle båter med gammel PVC-isolert kabel. Det handler om at branner ikke skal spres med kabel, og at om kabelen brenner, skal det ikke spres giftstoffer. Det har offshoreindustrien lært oss mye om, fortsetter Falla. Med de ansattes bakgrunn fra e-verk har ProCab kunnet bruke den praktiske kunnskapen som basis for alt de har gjort. – Jeg tror vi var de første i Norge som laget montasjeanvisninger i fargebilder, hvor vi gjennomgikk hver enkelt montasje av endeavslutning og skjøt i detalj, trinn for trinn, med bilder som var helt identiske med det som skulle gjøres ute i grøfta. Det tror vi har betydd mye underveis, sier den daglige lederen. I dag har de en god omsetning som holder godt liv i 8–10 mennesker, og de tror at de fortsatt har en god fremtid foran seg, for nå begynner det virkelig å ta av, og da særlig mot offshore-industrien. – Man ser på det konseptet med kabelskjøting som aktuelt når gjelder bygging av oljeplattformer. Man bygger moduler på forskjellige steder, og så har man et sentralt sted hvor man setter sammen disse modulene, og da er det en fordel å ha lagt kablene på forhånd, og så må de spleises på det aktuelle samlingspunktet. Da blir det behov for veldig mye kabelskjøter, som vi har i programmet allerede, og har gode referanser og testdokumentasjon på, forteller Terje Falla. – Hver av disse kabeltypene krever en egen montasjeanvisning, for alle kablene har forskjellig struktur og oppbygging. Det legger vi mye vekt på, og det har jo bakgrunn i at vi har jobbet med kabel- og kabelutstyr helt tilbake på 70-tallet. Den gangen var det et håndarbeid å jobbe på et e-verk, og det var ganske mye arbeid og kompetanse forbundet med en skjøt den gangen, sier Per Lund. ProCab kunne hatt mange flere komponenter og produkter i porteføljen, linjemateriell og annet som de også har kunnskap om, men de ønsker å rendyrke sin smale nisje.

– Selv i dag har vi forespørsler på, og leverer i ikke ubetydelige mengder, overgangsskjøter. Fordi vi sitter med den gamle kunnskapen fra 60–70-tallet som handler om papirisolerte oljekabler, så lager vi fortsatt i dag detaljerte montasjeanvisninger til skjøter av den type kabel mot ny kabel. Det krever betydelig kompetanse. Færre og færre ute i felten kan noe om det lenger, forklarer Falla. Det kommer stadig nye utfordringer og spesialutførelser, for ingen kabler er like. Det er forskjellige armeringer, nye isolasjonsmaterialer, oppbygginger og egenskaper innen brann, tetting og isolasjon. – Av nyheter kan vi nevne de tre-polede skjøtekontaktene for 24 kV, 500 A, ganske store energimengder som du da kan plugge sammen med en stålkonstruksjon av en skjøtekontakt. Denne modellen har vi fått inn på lager. Dette produktet er tenkt for tre markedsområder: provisorisk skjøting av kabler for energiverk, tunneldrift med høyspentmaskiner som borrer i fjell og land-strøm for skip, forteller markedssjef Lund. – I tillegg har vi kabel-nedføringskanalen i stolper, som har vært en suksess. De energiverkene som har prøvd den, har vært begeistret. Men ting tar tid. Kundene er godt vant til løsningene de har brukt i mange år, og bransjen er relativt konservativ, uten at det er noe galt i det. Det er faktisk også positivt, for det gir lange og stabile avtaler for leverandørene, fortsetter han. ProCab er veldig bevisste på at det de driver med, for det handler om infrastruktur, og det må man ta på høyeste alvor. – Dette minner vi også kundene på, og det er ikke alltid det lønner seg å gå for billigste løsning. Man bør ha produkter som man har erfaring med og har tillit til. Når vi henter inn og distribuerer produkter fra utlandet, bruker vi all vår kompetanse til å vurdere dette, sier Terje Falla. – Nesten alt av produktutvikling på kabelsiden, særlig skjøter og endeavslutninger, blir laget kun til e-verkskabel (Pexkabler). I Norge har vi jo et

stort kundespekter av annen industri, som har andre typer kabler, der disse montasjeanvisningene som er utarbeidet for e-verk overhodet ikke passer. Det er blitt litt av vår spesialitet. Vi lager anvisninger til de kablene som finnes i spesialmarkeder i Norge, sier Per Lund. Når de introduserer nye produkter, så får de dem testet på Sintef. De har flere ganger gjort tester for ProCab i henhold til internasjonale normer, på de kablene de jobber med. – Dette har vært utfordrende og krevende, og noen ganger har vi bodd i Trondheim i ukesvis for å følge prosessen. Nå har vi en ny skjøteprosedyre for brannsikker kabel som nærmest er ferdig testet på Sintef etter ny europeisk standard. Den er vi nå sikre på kommer i mål, forteller Terje Falla. Mye av det de gjør er skreddersøm. De får datablader fra kabelprodusenten, og så må de studere disse, og finne en riktig løsning på skjøt eller endeavslutning for denne kabelen. Da lager de et eget navn på den skjøten, som gjenspeiler bruken og hvilken kabel den skal benyttes på. Det er et vidt spekter. – Alle våre montasjeanvisninger er vår bibel og vår eiendom, sier Per Lund. Lund forteller også at de i 2015 ble litt nervøse for hva som ville skje i offshore-markedet, med lave oljepriser og færre investeringer. – Den oppfatningen har snudd, for vi har sett at mye blir bygget i Korea og kommer til Norge. Dette har det vært en del feil og mangler ved, som vi må inn og rette med vår kompetanse og vårt materiell, sier han. – Når det gjelder elektro og kabler på offshore-prosjekter, kommer det inn forholdsvis seint. Vi kommer inn på halen til prosjektene. Når vi ser nedgangen i markedet, så er ikke halen ute av markedet enda. Og innen halen er ute av markedet, så tror vi bestemt at markedet er på vei opp igjen. Så vi skal klare oss i mange år fremover på det som vi er forespeilet allerede, sier Terje Falla optimistisk. ■

Spesialister på kabelutsyr, her Terje Falla sammen med Per Lund.

21


Ytterligere fem år for kreosot Beskyttelsesmiddel som inneholder kreosot kan fortsatt brukes til å behandle tre stolper som brukes innenfor jernbane, tele og energiselskaper. Og en ytterligere frist på fem år skriver Kemikalieinspektionen i Sverige i en fersk presse­ melding. Kemikalieinspektionen har sagt ja til flere søknader om godkjenning av kreosot produkter. Vedtakene gjelder totalt ni kreosot produkter og betyr at produktene kan brukes til å behandle tre stolper. Dette er første gang at kreosot produkter godkjent i henhold til EUs felles regler. Kreosot har lenge vært brukt til å impregnere trevirke for beskyttelse mot angrep fra sopp. Fordi kreosot inneholder flere stoffer med farlige egenskaper og er klassifisert som kreftfremkallende er det strenge regler for bruk. Impregnering med

kreosot kan kun utføres av fagfolk med spesialisert trening, og bare for enkelte bruksområder. Helserisikoen ved kreosot er hovedsakelig for fagarbeidere som ofte kommer i kontakt med ny impregnert tømmer. I dag er det også alternative materialer som i noen tilfeller kan erstatte kreosotimpregnert trevirke. Innenfor EU, vil det være en gjennomgang av godkjenning av kreosot som et aktivt stoff i produkter for 2018. Resultatet av EUs gjennomgang er fortsatt aksept for kreosot i ytterligere fem år. ■

 Håvard Sand Semmingsen, energimontør i Nord-Østerdal kraftlag har mange kreosotstolper i sitt nett.  Kreosot har blitt brukt til impregnering av trevirke, for å forhindre råte, siden slutten av 1800-tallet. Kreosotbehandlet trevirke har først og fremst blitt brukt i utendørskonstruksjoner (jernbanesviller, stolper for tele og elektrisitet, broer, og lignende) eller til utvendige materialer, slik som tretak på bygninger, terrasser og brygger.

Kreosot, tjæreaktig olje som fremstilles ved oppvarming (tørrdestillasjon) av tre eller steinkull. Den spesielle lukten skyldes stoffet kresol, som er en av bestanddelene. Opprinnelig betegnet kreosot en blanding av fenoler som ble ekstrahert fra tretjære (helst tjære fra løvtrær) ved hjelp av natronlut. Denne blandingen lukter sterkt av røyk. Den har antiseptisk virkning og ble brukt til å konservere kjøtt. Den inneholder svært lite av de aromatiske hydrokarbonene som fremkaller kreft, f.eks. benspyren. Den kreosoten som ble brukt til å konservere tre, f.eks. telefonstolper og jernbanesviller, fremstilles ved fraksjonering (destillering av bestanddeler med kokepunkt over visse temperaturer) av steinkulltjære (steinkulltjære er de flyktige stoffene som unnviker når steinkull varmes opp under koksproduksjon). Kreosot inneholder stoffer som fordamper ved omkring 250–300 °C, bl.a. antracen, fenantren, kresol og karbazol. Sammensetningen er ikke kjent i detalj; den kan sikkert variere, og noen enkeltkomponenter er klassifisert som kreftfremkallende. Det er grunn til å anta at en del av stoffene i kreosot er skadelige, ved langvarig påvirkning eller i høy konsentrasjon, f.eks. i dårlig utluftede rom. Akutt forgiftning kan gi symptomer fra luftveier, slimhinner, lever, nyre og hjernen som ved fenolforgiftning. 22 • Volt 5-2016


Skipsfart er nøkkelbransje for en grønnere økonomi 65 millioner kroner for å gjøre skipsfarten enda mer miljøvennlig innebærer en betydelig satsing i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2016. – Selv om skip og ferger allerede er miljøvennlige transportformer, så kan de bli enda grønnere», sier administrerende direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa. –Ny teknologi og bærekraftig energi gir store muligheter til å erstatte bruk av fossil kraft. –Denne satsingen vil redusere CO2-utslipp og gi mindre lokal luftforurensning. I tillegg vil det kunne skape fremtidsrettede arbeidsplasser på steder som sliter som følge av oljekrisen, sier Ravlo Rydsaa. I revidert nasjonalbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å bevilge 65 millioner kroner for å innføre lav- og nullutslippsteknologi i ferger og andre rutegående samband. Pengene skal gå til aktører i maritim næring, som rederier, verft og utstyrsleverandører. Batteridrevne ferger er et godt eksempel på grønnere skipsfart. Men miljøvennlige løsninger kan komme fra flere hold. –Gjennom nytenkende og innovative innkjøp kan bestillere fremme grønne transporttjenester til sjøs, avslutter Ravlo Rydsaa. ■ –Det er positivt at denne satsingen skjer parallelt med Enovas støtte til å bygge infrastruktur for landstrøm – som skal få ned utslipp fra skip til kai, sier administrerende direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa.

®

Hvilke verdier har du behov å sikre?

SATEMA’s Dobbeltveggede Aluminiumsskap er nå typetestet iht EN 62208 og dette dokumenterer at vi har et av markedets mest hardføre aluminiumsskap. Vår aluminiumsskapserie passer perfekt som veilysskap og signalskap! Kontakt oss ved deres neste prosjekt. www.satema.no

23


Realiserer prosjektet ­Raskiftet vindkraftverk Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München har besluttet å bygge ut Raskiftet vindkraftverk. Austri Raskiftet har jobbet med utvikling av prosjektet siden 2010 med mål om å få realisert prosjektet sammen med en erfaren industriell partner. – Dette er en merkedag for produksjon av fornybar energi i Innlandet. I og med at det er første gang Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi bygger ut et vindkraftprosjekt, er vi svært fornøyd med å ha fått med oss Stadtwerke München, som er en solid og langsiktig industriell aktør med erfaring fra utbygging og drift av vindkraftverk, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi og konsernsjef Bjarne Slapgard i Gudbrandsdal Energi. – At prosjektet nå blir realisert med Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi som betydelige eiere vil også ytterligere styrke samarbeidet mellom de to selskapene og være bra for Innlandet, legger de to konsernsjefene til.

Austri Raskiftet er etter inngåelse av dagens avtaler eid av Eidsiva (20 %), Gudbrandsdal Energi (20 %) og Stadtwerke München (60 %). Det svenske vindkraftselskapet OX2 vil stå for utbyggingen, som starter umiddelbart. OX2 har deltatt i utviklingen av prosjektet siden januar 2015. Verdiskapning i Innlandet Raskiftet vindkraftverk vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Oljeog energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot. En realisering av Raskiftet vindkraftverk innen utløpet av elsertifikatordningen i 2021 vil skape verdier og nye arbeidsplas-

ser i Innlandsregionen. Prosjektet vil genere lokale inntekter gjennom nye arbeidsplasser og kjøp av varer og tjenester. Åmot og Trysil kommuner, samt lokale grunneiere, vil sikres årlige inntekter som følge av utbygging og drift av prosjektet. Elsertifikater er en ordning mellom Norge og Sverige som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi innen år 2021. Elsertifikater tildeles nye kraftverk eller oppgraderinger av eksisterende kraftverk som medfører varig produksjonsøkning. I drift i 2018 Utbyggingen vil starte med skogsavvirkning, veiarbeid og grunnberedning. Etter planen skal 31 vindturbiner settes i drift vinteren 2018/2019. Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i prosjektet. ■

Stadtwerke München (SWM) er Tysklands sjette største energiselskap og heleid av München by. Selskapet har 9 700 ansatte og en årlig omsetning på 6,1 milliarder Euro (2014). SWM har mål om å etablere en portefølje på om lag 7,5 TWh ny fornybar kraft innen 2025, og ser på Norden som et interessant marked. SWM ønsker industriell tilstedeværelse i Norden, gjennom etablering og deleierskap i norsk/nordiske selskap.

Vi svært fornøyd med å ha fått med oss Stadtwerke München, som er en solid og langsiktig industriell aktør med erfaring fra utbygging og drift av vindkraftverk, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi og konsernsjef Bjarne Slapgard i Gudbrandsdal Energi.

24 • Volt 5-2016


– Wavins produkter velges av dem som kjenner oss, fastslår Heiko Heincken, distriktsleder El & Tele i Norsk Wavin. – Mens dem vi aldri har kontaktet, kan umulig kjenne oss. Og derfor handler de ikke med oss heller.

Sluttbrukerne er viktigst Så for å kunne gjøre en god jobb i bransjen, mener Heiko at han må være nært tilknyttet sluttbrukerne. – Det er i kontakten med dem jeg får oversikt over behovene som finnes der ute, og det er først da at jeg kan komme med gode råd og forslag til løsninger, påpeker han. – Innenfor området jeg jobber med, el og tele, er det en jungel av produkter, fortsetter Heiko. – Og det er vi som må ut å fortelle hvorfor Wavins løsninger vil fungere godt for akkurat den kunden og akkurat det prosjektet. Bedre og billigere Som eksempel på dette forteller Heiko om en kunde som trengte en spesiell skjøtemuffe. Det fantes en rekke løsninger og

kvaliteter på markedet allerede, men etter en nøye gjennomgang med kunden kom Wavin opp med et spesialprodukt som både var bedre, mer slagfast og billigere enn andre løsninger. – I tillegg var produktet vårt også enkelt å installere, montere og remontere, og vi leverte det med 25 års garanti, smiler Heiko. Wavins ansikt utad – Det er altså meget viktig at vi blir godt kjent med kundene våre, konstaterer Heiko Heincken. – Så når jeg ringer opp kunder jeg aldri har hilst på før, inviterer jeg alltid meg selv til et besøk hos dem. Dermed får kundene et ansikt hos Wavin å forholde seg til. Og ved å personifisere Wavin på denne måten, skaper vi etter min mening enda bedre ... ... nærhet til kundene

Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution | Waste water drainage | Cable ducting

07 Media Innhold. Foto: Ingeborg Øien Thorsland.

– Det viktigste for meg er å kjenne deg!


Otera vant gigantavtale med Agder Energi Nett Otera blir den største leverandøren av tjenester til strømnettet i Agder. Kontrakten har en verdi på mellom 100 og 200 millioner kroner årlig. – Det har vært en tøff konkurranse mellom flere dyktige entreprenører og vi er veldig fornøyde med å komme så godt ut. Dette er en stor og viktig avtale som vi har jobbet intensivt mot lenge, sier Geir Aabel, leder for Elkraft Agder i Otera Infra. Hvert femte til sjette år konkurranseutsetter Agder Energi Nett beredskap, drift og vedlikeholdsoppgaver i strømnettet. Til sammen er det over 20 000 kilometer med strømlinjer og kabler som forsyner de omlag 190 000 nettkundene i Agder-kommunene. Den nye avtalen om beredskap, drift og vedlikehold starter opp 1. januar 2017 og varer i tre år, med opsjoner på ytterligere to og ett år. – Kjøpsområdene, det vil si vårt totale konsesjonsområde, er delt i tre, og vi har to leverandører i hvert område for å sikre god kapasitet og god dekning i hele geografien, sier administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø.

– Denne avtalen gir arbeid til nærmere 100 ansatte. Den gir oss en forutsigbarhet og et solid fundament til å videreutvikle virksomheten på, sier Aabel. Agder Energi Nett bruker rundt 300 millioner kroner på drift, vedlikehold og mindre investeringer hvert år, slik at den totale avtalen – med inntil seks års løpetid – har en verdi på inntil 1,8 milliarder kroner. For Oteras del vil det utgjør mellom 100 og 200 millioner kroner årlig. Sikre strømforsyningen Otera har alltid vært en stor leverandør av tjenester til strømnettet i Agder. Etter at nettselskapet begynte å konkurranseutsette oppdrag i 2006, har Otera hatt oppdrag i store deler av regionen. – Oppgaven vår er å sikre en trygg og god strømforsyning. Våre ansatte er bosatt i hele regionen og har god lokalkunnskap. Dersom det oppstår feil for eksempel som følge av uvær, skal feilen rettes raskt. Det innebærer at vi alltid har en beredskapsstyrke tilgjengelig. I årene som kommer vil vi ta i bruk mye ny teknologi for å gjøre denne jobben enda mer effektivt, sier Aabel. ■

Otera blir hovedleverandør i to av de tre geografiske områdene, og har dermed sikret seg kontrakter på over halvparten av det totale volumet.

Kjell Salve Moi t.v. Leif Jonny Breive og Hege Therese Lindland i Otera på jobb med å vedlikeholde strømlinjene ved Rakkenes like ved Byglandsfjord.

Fakta om Otera: Otera bygger, drifter og vedlikeholder teknisk infrastruktur i Norge og Sverige. Kundene er offentlige og private virksomheter innenfor elkraft, samferdsel og telecom. Otera består av fire selskap med til sammen ca. 430 ansatte, og er eid av Agder Energi, Norges fjerde største energiprodusent. For ytterligere informasjon: www.otera.no

26 • Volt 5-2016

Fakta om avtalen: Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, totalt 20.900 km linjer og kabler. Selskapet overfører energi til 190.000 nettkunder i 30 kommuner. I 2006 begynte Agder Energi Nett, som et av de første nettselskapene i Norge, å konkurranseutsette drift og vedlikeholdsoppdrag på strømnettet.


StormGeo har kjøpt analyse­selskapet Nena AS Nena, med hovedkontor i Oslo, er et ledende europeisk analyseselskap som leverer prisprognoser og markedsanalyser til energisektoren i Europa, hvor værdata utgjør en fundamental del av grunnlaget for analysene. StormGeo tilbyr allerede analyser til energitradere og tjenester til kraftbransjen. Oppkjøpet vil gi StormGeo en ledende posisjon innen produksjonsprognoser og prisprognoser i energimarkedene. –Vi er glade for å ha funnet en partner som deler vårt fokus på kvalitet og som bringer med seg kritisk kunnskap om et energimarked i endring, og avansert modelleringskompetanse. Kombinasjonen av StormGeo og Nena vil styrke våre tjenester og analyser basert på «big data, sier Kent Zehetner, administrerende direktør i StormGeo. Christian Sjødin, administrerende direktør i Nena sier, –Nena vil møte nye behov i markedet, og sammen med StormGeo skal vi bidra til å skape en økt verdi for våre kunder. Med StormGeo er vi nå også en del av et verdensledende selskap, som med global rekkevidde vil gi oss tilgang til en stor kundebase. –StormGeo har alltid erkjent og respektert kvaliteten på markedsanalyser fra Nena. Sammen skal vi utvikle nye løsninger og kombinere enestående markedsanalyser med ubegrenset tilgang til værdata for å differensiere StormGeo ytterligere i bransjen, sier Jostein Mælan, leder for fornybar energi hos StormGeo.

Fra venstre, Christian Sjødin (CEO Nena) og Jostein Mælan (Vice President Renewables StormGeo), foto: StormGeo.

StormGeo med hovedkontor i Bergen, er en av verdens største kommersielle leverandører av værtjenester og avanserte løsninger for beslutningsstøtte for værkritiske operasjoner. Selskapet har en verdensomspennende kundebase innen offshore olje og gass, shipping, fornybar energi, media og luftfart. Selskapet har 320 ansatte fordelt på 22 kontorer i 16 land, hvorav 7 er globale døgnopererte varslings- og beredskapssentre. Hovedeiere er EQT (56.2%) og DNV GL (26.4%). Nena er et ledende analyseselskap som leverer prisprognoser og markedsanalyser til nordiske og europeiske kraftmarkeder, fornybare markeder, olje og LNG, kull og tørrbulk. Selskapets kundebase omfatter kraftverk, fond, banker, rederier, private investorer og myndigheter.

28 • Volt 5-2016


2016

NEF - SEMINAR KLAR FOR «VÅR NYE ELEKTRISITETSHVERDAG»? Tirsdag 27. og onsdag 28. september

Velkommen til seminaret


TIRSDAG 27. september Møteleder: Knut Henriksen

De store linjer

09.30 - 10.00

Registrering

10.00 - 10.10

Velkommen til konferansen

10.10 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 13.00

UiA, utdannelse av ingeniører innen elkraft Orientering om UiA og ingeniørutdannelsen i Grimstad. Hvordan er søknaden til elkraft? Elbransjen, en bransje i endring Hvilken rolle/forretningsmodeller skal energiverkene ha i framtida? – Ny teknologi (IT) – Nye aktører. Et strømmarked i endring Hvor går utviklingen? – behov for ny kompetanse innen elforsyningen? – endring av struktur? IT inn i kraftbransjen Et digitalt fremtidig kraftsystem – overtar IT bransjen norsk kraftforsyning? Lunsj

Georg Kallestad Leder NEF Agder Dekan Mikael Rygaard UiA Tom Nysted Konsernsjef Agder Energi Ivar Munch Clausen NVE Thomas Pettersen Adm.dir. Rejlers Embriq

Konsekvenser for kraftbransjen

13.00 - 13.45

13.45 - 14.15

14.15 - 15.00

15.00 - 15.30 15.30 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00 17.00 - 18.00 19.00 - 23.00

Nettnytte Hvilke muligheter gir AMS-prosjektet for nettselskapene til å styre og overvåke nettet? Nye krav til fordelingstransformatorer Krav til bedre spenningskvalitet stiller krav til bedre regulering av fordelingstransformatorer. – Har leverandørene løsningene klare? Nye effekttariffer Effektuttaket øker, mens energiforbruket reduseres. – Hva må effekten koste dersom prisforskjeller skal få forbrukerne til å endre handlingsmønstre? – Hvordan håndterer tariffene tilkobling av lokal produksjon. – Hva må vi betale for 1 kW som brukes, og hva får vi i reduksjon for 1 kW som ikke benyttes. – Er bruk av el.biler som effektkilde bare fantasi? Pause med mat Energilagring i distribusjonsnettet Utvikling av ny teknologi – Applikasjoner og muligheter Kraftutveksling med utlandet Verdiskapning ved kraftutveksling ? – Hvordan blir konsekvensen for Norge som magasin for Europa, vil vannspeilet i våre magasiner bevege seg som en jo-jo?. – Utenlands kabler krever store investeringer, også i sentralnett på land, hvem tar regningen? – Hvor mye dyrere blir strømmen for den vanlige nordmann? Fleksibilitet-markedet, hvordan virker det Kommer her en rekke nye aktører? – Hvem er aggregatorene Omvisning UiA Festmiddag på hotellet

Øystein Hovden Rejlers Norge Ivar Lifjeld Møre Trafo

Ole-Petter Halvåg Agder Energi Nett

Kjetil Boysen Eltek

Øyvind Stakkeland Agder Energi

Eilert Bjerkan ENFO


ONSDAG 28. september Møteleder: Kjell Myrann

Smart strøm 09.00 - 09.10 09.10 - 09.40 09.40 - 10.10

10.10 - 10.40

10.40 - 11.00

Innledning dag 2 Branner i elektriske anlegg Gir nye effektforbrukere som elbilladere, induksjonstopper m.v. økt brannfare? Kundedrevet inovasjon Presentasjon av «NTE Living Lab» – Installasjon av AMS målere gir et glimrende utgangspunkt for å etablere «smarte hjem». Fremtidens by – en teknologisk utfordring Planlegging av nye utbyggingsområder. – Er «off-grid» et alternativ? – Er fjernvarme et dødt alternativ? – Har arkitektene/byplanleggerne nødvendig kompetanse?

Therese Troset Engan NTE Arild Olsbu Seniorplanlegger Rejlers Norge og UiA

Pause

11.30 - 12.00

Enovas rolle i det framtidige «energi-Norge» Offentlige støtteordninger – Hvordan få til effektivisering av energibruk og teknologiutvikling Fremtidens marked – Muligheter og utfordringer.

12.00 - 13.00

Lunsj

11.00 - 11.30

Georg Kallestad Leder NEF Agder Odd Rød Gjensidige forsikring

Anders Ahlseth Enova Vigdis Sværen Fagsjef næringspolitikk Nelfo

Smarte hjem

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00 15.00 - 15.15

Bruk av solceller i boliger Elkem har et prosjekt der 50 boliger skal installere solceller. – Presentasjon av prosjektet Smarte hjem Hva er smarte hjem? – Presentasjon av nye produkter og løsninger. – Kan vi styre våre hjem og hverdager via mobil-apper? Fremtidens strømmarked Hvem handler vi strøm av i framtida? – Skal den «vanlige abonnent» handle direkte på strømbørsen? – Vil Apple, Google eller LOS bli vår framtidige leverandør? Ny sikkerhetsrisiko Representerer AMS og ny teknologi en ny sikkerhetsrisiko? – Fare for hacking – Er vi på vei inn i overvåkingssamfunnet også innen elforsyning? Oppsummering avslutning

Ronny Gløckner Elkem Future Home

Andreas Myhre LOS Energi Bjarne Karlsen Agder Energi IKT Kjell Myrann President i NEF


Vår nye elektriske hverdag er her allerede Dette medfører store endringer i alle ledd i verdikjeden: • Endringer av rammebetingelser for tradisjonell elforsyning • Flere kabel-forbindelser til utlandet • Fra sentralisert til distribuert produksjon • Smarte nett med styring og overvåking • Effektledd tilbake i strømtariffer • Nytt utstyr basert på ny teknologi i våre hjem • Vi styrer vår hverdag via mobiltelefonen. NEF har til dette seminaret samlet en rekke kjente og sentrale foredragsholdere som vil gi deltakerne innblikk i de endringer vi allerede er midt opp i, samt se enda lenger inn i krystallkula. Seminaret er delt i 4 hovedsesjoner: 1. De store linjer 2. Konsekvenser for kraftbransjen 3. Smart strøm 4. Smarte hjem Målgruppe Seminaret henvender seg til interesserte fra hele verdikjeden. Alle som er interessert i dagens og fremtidens løsninger og muligheter med elektrisitet. Aktører fra produksjon, distribusjon til forbruk og styring. Dessuten alle som planlegger, eier, er leverandører eller er brukere av anlegg og utstyr innen feltet. Dette er et seminar ingen som jobber med og/eller har interesse for temaet, må gå glipp av. Seminarsted Scandic Dyreparken, Dyreparkveien 2, Kristiansand. www.scandichotels.com/dyreparken, 11km fra Kjevik flyplass Overnatting Scandic Dyreparken Overnatting bestilles direkte hos: Scandic Dyreparken, Dyreparkveien 2, Kristiansand. Tlf.38 14 64 00, www.scandichotels.com/dyreparken Det er avtalt følgende pris: Overnatting enkeltrom inkl. frokost, pr døgn: Overnatting dobbeltrom inkl. frokost, pr døgn:

790 NOK 1.030 NOK

Ved bestilling vennligst oppgi: NEF Seminar 2016. Påmelding www.tekna.no/kurs/nef-seminar-2016 Frist for påmelding er 2. september 2016. Deltakeravgift

Pris 1 dag

Pris 2 dager

Medlem NEF: kr 3 000,-

Medlem NEF: kr 4 000,-

Ikke medlem NEF: kr 3 500

Ikke medlem NEF: kr 4 500,-

Student/Pensjonist: kr 1 000,-

Student/Pensjonist: kr 1 500,-

Deltakeravgiftene inneholder lunsj og servering i pauser. Tillegg for Festmiddag på hotellet: kr 800,Avbestilling Dersom du avbestiller i perioden fra 2.september til 12.september så må 50 % av avgiften betales. Avbestilling etter 12.september, må full avgift betales. Avbestillingen skal være godkjent og bekreftet mottatt av Tekna.


Planlegg

JULEBORDET Kombiner faglig innhold med et julebord i fantastiske omgivelser

fra

2 347,-

Prisen inkluderer to overnattinger, god mat og møterom. November–desember.

2-døgns JulebordCruise Oslo–Kiel

Hos Color Line Cruises får dere alt – og alle – samlet på ett sted

ALT SAMLET PÅ ETT STED

• • • • • • •

Møterom med havutsikt Populære gruppeaktiviteter Lekre lugarer Internasjonale show Spa og trening Taxfree-shopping 12 barer og restauranter

Kontakt oss i dag for omvisning eller tilbud! colorline.no/julekonferanse | 815 00 860

DE STØRSTE OPPLEVELSENE

Nyt et bugnende julebord i Grand Buffet og julehandel til taxfree-priser. Opplev i tillegg live-musikk, disko i flere etasjer og show av høy internasjonal klasse.

DE MEST FORNØYDE KUNDENE

Over 97 % av Color Line sine konferansegjester er fornøyde og ønsker en ny tur. Vårt moderne konferansesenter på 1 600 m2, byr på lyse og fleksible møterom for små og store grupper – fra seks til 500 personer.


Jærnett

Store krav til kapas Den forestående oppgraderingen av Jærnettet er blant de største prosjektene i strømnettet i Rogaland i nyere tid. Oppgraderingen som Lyse Elnett skal utføre går over lange distanser, og berører både fire kommuner og andre nettselskaper. Tidlig og god informasjon er en sentral faktor for at prosessen skal bli vellykket. Arbeidet skal skje på regionalnettet, som skal oppgraderes fra 50 til 132 kV. Prosjektet omfatter åtte trafostasjoner, ca. 50 km med luftlinje. Linja går fra Sandnes til Oppstad i Hå kommune, og går i tillegg til de to nevnte også gjennom kommunene Klepp og Time.

nett, samtidig som vi gjør oppgraderinger i vårt, forteller Beate Rønneberg, som er Lyse Elnetts prosjektleder.

Lyse har heller ikke distribusjonsnettansvaret helt frem til kundene i hele denne regionen.

Det hun kaller et prosjektprogram vil gå over mange år, og antas å ikke være ferdig før mellom år 2025–2030. Og selv om Lyse startet med informasjonsarbeidet allerede i 2014, er man fortsatt på et svært tidlig stadium i prosessen:

– Klepp Energi og Jæren Everk har distribusjonen i Klepp og Hå, og det gjør prosjektet noe mer utfordrende, i og med at de må gjøre investeringer i sitt

– Meldingen gikk ut denne sommeren. NVE legger søknaden ut på høring, og basert på innspillene de får, vil de lage et utredningsprogram

34 • Volt 5-2016

som vi kjører en konsekvensutredning på. Denne utredningen må følge den første konsesjonssøknaden, som etter planen skal leveres sommeren 2017. Vi deler opp prosjektet, for det er veldig mange stasjoner og linjeforbindelser som skal utbedres. Vi tar de viktigste flaskehalsene først, sier hun. Det vil være en konsesjonsprosess på hver søknad de sender inn. Prioriteringen vil de ta litt etter hvert, ikke minst fordi det også er andre byggeplaner i området, blant annet på sentralnettet.

– Det nåværende nettet er aldrende, og er bygget på 50-, 60,- og 70-tallet, og utbedringen av Jærnettet er bare en del av planene Lyse Elnett har for regionalnettet i området. Vi kommer til å gjøre prosjekter ganske mange andre plasser også, forteller Rønneberg. Det er mye som skjer i Rogaland-området, og Lyse ser at veksten i kapasitetsbehovet på strømnettet er i ferd med å komme tidligere enn prognosene tilsa for noen år siden. Man ser en tendens til at det brukes mindre strøm i kWh, men at effekten er høyere.


siteten i strømnettet Samtidig er forbruksmønsteret er også sterkt endret siden det eksisterende nettet ble bygget etter datidens behov, med elbiler, induksjonsovner og rask oppvarming av vann, for å nevne noe. Og i dagens effektive samfunn skal alt helst skje raskt, noe som også stiller store krav til kapasiteten i strømnettet. Man bygger nå for at det alltid skal være stabil strømleveranse, også selv om det skulle oppstå feil i deler av nettet. – Vårt primære ønske med prosjektene er at forsyningssikkerheten er på topp. Vi vil også tilrettelegge for fornybar energi, at plusskunder kan tilby egenprodusert strøm tilbake til nettet, og også legge til rette for verdiskapning, der vi har mulighet til å knytte til nye store næringslivskunder når

behovet oppstår, forteller prosjektlederen. I dag har Lyses nett en oppetid på solide 99,9986 %. Men med kravene som er nevnt ovenfor, er det nødvendig å bygge ut for å opprettholde dette gode tallet. Men utbygginger og endringer vil selvsagt også berøre både lokalsamfunn og privatpersoner. Av erfaring vet man at slike omfattende prosesser er egnet til å skape misnøye og kritikk. Da er det viktig at man opplyser omgivelsene om behovene og grunnlaget for valgene som tas. – Vi startet tidlig med å informere de involverte energiselskapene om planene våre, og gjennomførte møter med administrasjonen i alle

kommunene. De har sett prosjektet fra de første planskissene, og har sett prosessen modnes og utvikle seg gjennom jevn informasjon og dialog allerede fra starten, sier Beate Rønneberg. De har også jobbet mye med å forankre prosjektet internt. Alle ansatte skal være kjent med planene, og innholdet i informasjonen de kommer med utad. Alle må ha en god forståelse av prosjektet de skal være ambassadører for. – Det er jo vanlig med skepsis mot endringer, og vi må også være tydelige på forventningene våre. Men vi har vært tidlig ute med dialogen, allerede før første meldingen er sendt. Vi har fått tilbakemeldinger om at dette er positivt, sier hun.

På Jæren er mye av distribusjonsnettet kablet, og det er selvsagt et ønske fra mange om at det nye regionalnettet skal graves ned. – Det er i seg selv utfordrende å kommunisere at etter føringene vi har fått fra myndighetene, skal dette nettnivået i hovedsak være i luftlinje. Bare 8 % av dagens regionalnett på landsbasis er kablet, og det er hovedsakelig i bysentrum. Å få kablet hele denne linjen er helt urealistisk, for det er både mye dyrere og mer komplisert, ikke bare i byggingen, men også med tanke på vedlikehold, forklarer Rønneberg. På flate Jæren er det heller ikke like lett å gjøre linjene lite synlige, men Lyse Elnett har satt opp noen kriterier for

 På flate Jæren er det heller ikke like lett å gjøre linjene lite synlige, men Lyse Elnett har satt opp noen kriterier for hvilke hensyn de tar.  – Det nåværende nettet er aldrende, og er bygget på 50-, 60,- og 70-tallet, og utbedrin- gen av Jærnettet er bare en del av planene Lyse Elnett har for regionalnettet i området, sier Beate Rønneberg prosjektleder i Lyse Elnett.

35


hvilke hensyn de prøver å ta, deriblant for synlighet, boligbygging, kulturminner, friluftsliv og andre ting. – Det er mange hensyn man må ta. Det er umulig at alle skal bli kjempefornøyde, men gjennom den åpne prosessen vi har hatt, føler jeg at samarbeidet har vært godt og løsningsorientert så langt. Vi har fått mange gode innspill til justeringer. De som kjenner lokalområdene kan hjelpe oss til å finne konstruktive korrigeringer. Her på Jæren ønsker vi jo også å samarbeide med og ta hensyn til bøndene, og dialogen med Bondelaget har vært positiv så langt, forteller hun. Det er altså spennende og lærerike tider for de ansatte i Lyse Elnett, og Rønneberg forteller om stort engasjement rundt  GIS illustrasjon.  Illustrasjon av en AIS stasjon.

SKJØTER FOR TØRR BELAGT LINE

Hurtigskjøt med kaldkrymp teknologi

Den nye CIL10x hurtigskjøt serien med kaldkrymp forsegling, gjør at du ikke lenger trenger å bruke varmt utstyr ved installasjon. CIL10x hurtigskjøt er lette, raske og sikre å installere uten ekstra installeringsverktøy. www.ensto.no

36 • Volt 5-2016

Facebook/EnstoNorAS

El.nummer

Produktnavn

GTIN

28 815 66 28 815 67 28 815 68 28 815 69

CIL 106 CIL 107 CIL 108 CIL 109

6438100320621 6438100320225 6438100320607 6438100320614

Diameter over isolasjon mm

Lederens diameter mm

11 - 15 14 - 18 17.5 - 22 20 - 25.0

5.8 – 8.6 9.2 – 12 12.8 – 14.9 14.7 – 18.4

prosjektet. De har ikke nok arbeidskraft i eget hus, så de må ut på markedet når det gjelder både konsulenter, entreprenører og leverandører. Men det er jo også bra for regionen, som har hatt noen tunge år i forbindelse med nedgangen i oljebransjen. – Det kan nok fort bli år 2018 før vi går ut med de første forespørslene, men kanskje noen rammeavtaler kommer før den tid. På konsulentsiden har vi allerede en rammeavtale på plass, forteller hun. Når det gjelder valg av master og stasjoner, vurderer de fortsatt forskjellige typer, men de lander sannsynligvis på en kombinasjon. De følger også med på andre konsesjonssøknader, og hvilke tilbakemeldinger NVE gir til andre. ■


Skal sørge for opplyst Oslo Infratek skal de fire neste årene sørge for at det er lys langs kommunale veier, i parker, lysløyper og idrettsanlegg i Oslo. - Dette er en stor og viktig kontrakt for oss. Vi har hatt et godt samarbeid med Oslo kommune og Bymiljøetaten i mange år, og ser fram til å fortsette samvirket, sier divisjonssjef Jarle Pettersen i Infratek.

– Oppgavene innebærer i korte trekk drift- og vedlikehold av alt det kommunale gatelyset for Oslo kommune, men også mindre prosjektoppdrag. Det være seg reparasjon og skader av påkjørte master eller utbedring av feil på mørke lamper i master og stolper. Videre består oppgaven i diverse administrasjon, koordinering og utbedring av feil i styringssystemet for gatebelysningen, som består av omkring 762 veilystennpunkt, der ca. 100 deles med Statens Vegvesen, sier Jarle Pettersen. Gatelysanleggene i Oslo består av over 67 000 lampepunkter. I tillegg har Bymiljøetaten 110 km lysløyper med ca. 3000 lampepunkter og 45 idrettsanlegg med 1000 lampepunkter.

– Det er et meget kompleks og sammensatt system. Gjennom jobben vi har gjort for Bymiljøetaten de mange forgående årene har vi god oversikt, og gode rutiner for å sørge for at hovedstaden til en hver tid er opplyst. Vi har svært erfarne montører som jobber med dette produktet. Sammen med Bymiljøetaten skal vi gjøre rutinene for drift av det største kommunale lysanlegget i Norge enda bedre, sier divisjonssjef Jarle Pettersen i Infratek. Infratek vant anbudet i konkurranse med fem andre tilbydere. Kontrakten mellom Oslo kommune v/Bymiljøetaten og Infratek har en varighet på fire år, med opsjon på ytterligere to år. ■

Anette Bjerke, leder trafikkstyring og belysning i Bymiljøetaten og Jarle Pettersen, divisjonssjef Infra Solutions.

37


Solide løsninger mellom stål og betong Peikko Group er et finsk selskap som er representert i 30 land, med lange tradisjoner i Norge som leverandører av koblingsprodukter mellom stål og betong i bygg- og entreprenørbransjen. De siste årene har de også rettet virksomheten mer mot vindkraft, og har løsninger som er relevante også for andre deler av energibransjen.

Vi har fått to vindkraft prosjekter i Norge, Tellenes vindkraftverk med første levering denne sensommeren og Egersund vindpark med levering tidlig november, sier en stolt Gunnar Moen i Peikko.

Det handler altså om concrete connection, koblingspunkter mellom stål og betong, kraftoverførende produkter og knutepunktløsninger. Kjerneproduktene deres er brukt i mange konstruksjoner både i Norge og resten av verden, godt skjult i betong. Man finner dem mest i koblingspunkter, grunn og fundamenter, skjulte bæresystemer og bjelker. – Vi har eksistert i over 50 år og har i den tiden også 38 • Volt 5-2016

opparbeidet oss erfaring innen energisiden med forskjellige prosjekttyper. For ca. ti år siden leverte vi stål til vårt første vindkraftprosjekt. Dette var starten på det vi ser i dag, der vi har utviklet oss innen dette segmentet, både ved hjelp av de produktene vi hadde fra før som har blitt gjort større og kraftigere, samt nyutviklede spesialløsninger. I tillegg har vi bygd opp en designavdeling med en høyt kvalifisert teknisk stab, og en avansert programvare som

gjør oss i stand til å gjøre alt fra fundamentdesignet, og hele produksjonsprosessen frem til levering på byggeplassen, forteller Gunnar Moen. Nå har Peikko fått to prosjekter i Norge, Tellenes vindkraftverk med første levering denne sensommeren og Egersund vindpark med levering tidlig november. – Vi lager alle produkter selv, og har full kontroll over råvarer og kvalitetssikring. Vi har solgt millioner av fundamentbolter

rundt om i Europa. Flere store prosjekter har kommet opp ved hjelp av vårt system. Noen store landemerker å trekke frem er The Squaire, det nye moderne landemerket som står på våre søyleløsninger over AirRail terminalen utenfor Frankfurt lufthavn. Et annet prosjekt er Donau City Tower i Wien, Østerrike, en høy og veldig slank bygning på 220 meter, montert sammen ved hjelp av våre koblingsprodukter, sier han.


I tillegg til bygg og energi, har de også lang fartstid innen blant annet olje, gass, og kjernekraft. – Vi er registrert i Sellihca. Energibransjen er konservativ, ønsker minst mulig risiko, og ser Sellihca som et sted de kan ha pre-kvalifiserte leverandører. Er man en del av dette systemet, er man godkjent på en god del parametere. Der har vi beskrevet hva vi kan bidra med. Så er det opp til brukerne i systemet å kontakte oss, forteller Moen. Peikko’s kjernefilosofi er å utvikle produkter som er med på å industrialisere byggeprosesser. Siden starten har de vært et foregangsselskap med å utvikle nye produkter som kan gjøre prosessene enklere og raskere. Dette er det penger å spare på for våre kunder. – Vi har en egen FoU-avdeling som hele tiden jobber med å strømlinjeforme produkter og se etter nye, effektive løsninger. Samtidig har vi et stort fokus på sikkerhet og kvalitet. Vi har en veldig bred portefølje med sertifiseringer for å dokumentere dette. Vi foretar tidkrevende og kostbare prosesser for å få europeiske tekniske godkjenninger, forsikrer Gunnar Moen. I 2009 begynte de for alvor å komme inn i vindkraftbransjen med forankringsbolter, koblingsflenser og fjellforankrede adapteringer. – Det vi gjør, er å kople sammen stålet slik at man ivaretar de krefter og den stabiliteten et fundament og et turbintårn skal ha. Samtidig er det en ny og effektiv løsning i fundamentdesignet som i tillegg reduserer materialmengder. Det får vi til ved bruk av våre smart-produkter som gir denne muligheten for reduksjon av både stål og betong. Et interessant produkt for energibransjen er våre fundamentbolter med Peikko ECO

Galvanizing. Tradisjonelt snakker man om varm-galvanisering som korrosjonsbeskyttelse av fundamentbolter, en prosess der man dypper stål i forskjellige kjemikaliebad før man senker det ned i et varmt sink-bad. Dette varmer opp stålet og kan påvirke negativt for stålstrukturen. – Vi har tatt i bruk ECO Galvanizing, som i seg selv ikke er nytt. Det er en metode hvor man sprayer varm sink direkte på stålets overflate, og den brenner seg fast, uten at man varmer opp hele stålstrukturen. Det som er nytt, er at vi er de første som tar dette i bruk i en industrialisert samlebåndsprosess. Det utføres automatisk med roboter slik at det påføres en nøyaktig mengde Sink, dessuten sprayes dette på kun der hvor det er behov for at det skal være. Vi behøver altså ikke å galvanisere områder som vil være beskyttet på annen måte som for eksempel den del som er innstøpt i betong. ECO Galvanizing er utførlig testet til at dette er minst like bra korrosjonsbeskyttelse som varm-galvanisert stål. Vi sparer også miljøet for mye prosesseringskjemikalier, redusert forbruk av Sink, og vi har mindre transportbehov. Miljøaspektet er viktig, slår Moen fast. Peikko har også utviklet seg mot energibransjen og vindturbinfundamenter med en ny type bolt som de kaller FatBar. En forankringsbolt som er beregnet for dynamiske bevegelser, slik som mastefundamenter og vindturbintårn, hvor det svaier i vinden. – Denne lager vi i mange forskjellige dimensjoner. Der har vi gått en lang prosess med sertifisering, og det brukes en standard som heter ETAG-13, sier Gunnar Moen. ■

1

2

3

4

1 Rock Anchor Foundation. 2 Rock Anchor Foundation. 3 Peikko bolts. 4 Peikko Rock Foundation for vindturbinfundamenter.

39


Oppover for

Eliaden Eliaden 2016 ble en suksess! På messens siste dag samlet vi tre av nøkkelpersonene for å høre deres umiddelbare tanker, og de kunne unisont meddele at de var veldig fornøyde med arrangementet, men også prosessen i forkant. Selv om de allerede har tanker om hva som kan videreutvikles, er det tydelig at pilene peker oppover for Eliaden, og nå er de klare for å lage en ny suksess i 2018. Arne Eggen har hatt ansvar for mye av programmet på de åpne scenene, som i år har vært fordelt på tre haller, med mange aktører involvert. – Jeg kan ikke forstå annet enn at dette er riktig, og at dette har vært bra. I etterpåklokskapens lys kunne vi muligens stokket litt om på programmet i forhold til de besøkende, slik at de hadde funnet sine interessefelter fordelt pent utover messens tre dager. Men det har vært et svært variert program: velferdsteknologi, smarte løsninger for både byer, kommuner og energibruk, smart industri, teknikk, teknologi, og metode for å gjennomføre prosjekter, sier han. De ønsker seg likevel flere seminardeltakere, og vil for fremtiden se på hvordan de kan nå ut til et enda større publikum. Det er også enkelte spesialtemaer som med fordel kunne hatt et større nedslagsfelt. – Temaet energi har vi puttet 40 • Volt 5-2016

inn i Energihallen innenfor området til Energi Norge. Samtidig er energi et tema som berører alle, innen alle typer applikasjoner, fag og markedssegmenter. Det å kommunisere ut spesialtemaer innenfor energi til en så bred målgruppe som Eliaden har, krever enda mer tenking fra vår side i fremtiden. Det tror jeg er viktig, sier Arne Eggen. Selv om årets arrangement på dette tidspunktet fremdeles ikke var avsluttet, var det tydelig at den konstruktive tankevirksomheten og engasjementet rundt videreutvikling allerede var i full gang – Eliaden 2016 har vært kjempebra, og så har vi lært noe som vi må tenke mer på. Kanskje se enda mer på hvordan de besøkende tenker. Vi har organisert messen ut fra bedriftenes og utstillernes ønsker, men kanskje tatt litt for lite hensyn til strukturen på hele Eliaden sett fra en besøkendes side. Der har vi litt å gå på, mener Eggen.

Å inkludere El-måledagene i Eliaden har vært et nytt og spennende konsept. Dette er en konferanse som tradisjonelt har brukt å være på høsten. – Vi var litt spente, ettersom det bare var et halvt år siden sist, men responsen synes vi var bra. Og vi har vært veldig nøye både i markedsføringen og omtalen for øvrig, at det skulle være en egen konferanse, men at stedet var Eliaden. Vi samlet alle på et eget konferansehotell, og kjørte det som tidligere. Min oppfatning er at det fungerte bra, og at deltakerne var fornøyde. En del av de besøkende på El-måledagene ble igjen, utnyttet messen, og slo to fluer i en smekk. Vi hadde også all bespisning inne på messen. Når det gjelder messen for øvrig, føler jeg at vi har lykkes med å snu en negativ trend, at vi har fått energisiden på banen, og vi har fått gode tilbakemeldinger på at Energi Norge har engasjert seg der, sier Thor Egil Johansen, som er Energi Norges representant i Eliaden-systemet.

Arne Eggen, som er innleid til å jobbe i Eliaden og således uavhengig, vil berømme EFO, Energi Norge, IFEA, Norsk industri, NELFO og RIF, de seks stifterorganisasjonene, for et flott og aktivt samarbeid. Eliaden har også brukt de mediene som har vært tilgjengelige: Facebook, hjemmesidene til alle organisasjonene, og den enkelte organisasjons egne konferanser. De har også delt hverandres informasjon aktivt, slik at samarbeider har vært tydelig.


– Jeg har i en eller annen sammenheng vært involvert i Eliaden i 25 år, og årets samarbeid mellom organisasjonene har vært på et nivå langt over det jeg har opplevd tidligere, sier Eggen. – Ja, det har vært dedikerte personer i prosjektgruppen. Vi har fått til et godt samarbeid, og det har vært moro å holde på med det. Det var tungt da vi startet i mai i fjor, det må vi innrømme. Vi møtte mye negative holdninger på energisiden, men etter hvert som vi organiserte disse brukergruppene, merket vi at trenden

snudde. Og det var gøy å gå rundt på messen og høre at menneskene i disse brukergruppene var så fornøyde, forteller Johansen. Messegeneral Svein Hjelmås mener også at de store linjene er positive, og tallenes tale er bra. – Ut fra dette er Eliaden en stor suksess i år. Det aller viktigste synes jeg er at vi har gått fra motvind til medvind, og den store forskjellen er at når vi er på vei opp, og tallene peker riktig vei, så er det flere som vil være med. Flere er med på å snakke

Eliaden opp, og da får man en positiv snøballeffekt. Det er det aller viktigste, og nå er kursen lagt, sier han. Han ser likevel at de på noen områder ikke har gjort annet enn å så en liten spire, og der er det en stor jobb å gjøre. – Dette gjelder spesielt energi, som vi vet er det området der Eliaden har størst potensial. Vi ser på nesten alle andre store messer som har el-installasjon, at det er et stort innslag av energi. At ikke Eliaden har det, tyder på at vi har noe å hente. Vi vet at potensialet ligger på rundt

100–120 utstillere på energi. Besøkstallene på energi ligger potensielt på rundt 5000. Nå har ikke jeg sett tallene enda, men jeg vil tippe at vi på energi nådde rundt 1500 i år. Det tror jeg er omtrent det samme som Metodedagene har. Hjelmås forteller at det likevel var noen av utstillerne som hadde inntrykk av at det var lite folk fra energi til stede. – Selv om det var 1500 fra energibransjen, så var dette bare hver tiende besøkende. Derfor må vi løfte energi såpass at de blir enda mer synlige. Vi må arbeide 41


Messegeneral Svein Hjelmås mener også at de store linjene er positive, og tallenes tale er bra. – Ut fra dette er Eliaden en stor suksess i år. Det aller viktigste synes jeg er at vi har gått fra motvind til medvind bekrefter, Thor Egil Johansen og Arne Eggen.

for at Eliaden skal få en større rolle. Det er en interessant utfordring, men den tror jeg vi skal greie, med tanke på alt vi har klart til nå. Husk at medlemmene i teamet rundt Eliaden sitter i hver sine bygg, vi har andre oppgaver i tillegg til å jobbe sammen, vi kjente ikke hverandre før vi møttes denne gangen. Neste gang kjenner vi hverandre så godt, og det er så mange folk fra Energi Norge og Norsk industri som nå har vært med på Eliaden, og nå sitter og snakker om det. Så kompetansen bare sprer seg ut i NHO-systemet, og snart er Kristin Skogen Lund involvert i Eliaden! sier han entusiastisk. Thor-Egil Johansen mener at de har snudd en trend i en tid der næringslivet snakker om det grønne skiftet, de nye mulighetene, noe som har blitt adressert både fra industriens side, installasjons og energis side. – Vi står i en endring av fokusområde i markedet innenfor alle segmentene, som også binder disse organisasjonene, virksomhetene og utstillerne sammen. De neste ti årene bør det ligge til rette for at Eliaden blir 50 % større, på alle måter, tror han. – Jeg tror ikke vi skal se noen grenser for hva Eliaden kan bli. 42 • Volt 5-2016

Når man er i medvind, så dukker det opp så mange nye aktører. Det har vi merket på henvendelsene nå. Interaksjonen mellom industri, bygg og anlegg blir bare tettere. Selskapene og utstillerne blir stadig større, og flere har porteføljer som er mer sammensatte for å dekke det totale behovet. Da blir de messene som har alt, viktigere, sier Svein Hjelmås. De forteller at de har sendt ut en epost til de største utstillerne, om at under gitte forutsetninger kan de få bestille samme stand til Eliaden 2018 allerede nå. 1000 m2 er bestilt før årets messe er ferdig. Det er knapt 10 % av årets areal. – Jeg tror at hvis det først løsner på energi, så vil vi ikke se en lineær økning, da vil alle komme. Akkurat det samme på industri, der vi bare pirker i markedet nå. I første omgang skal vi være opptatt av å gjøre de riktige tingene, og jobbe hardt, påpeker Hjelmås. – Antall deltakere, utstillere og besøkende er et resultat av hardt arbeid, av å gjøre de riktige tingene, ha fokus på prosessen og arbeidsoppgavene, og så kommer resultatene av det, sier Arne Eggen. ■

 Hektiske dager på årets Eliade Eliaden 2016 ble en suksess, sier Svein Hjelmås.


NYHET

NY BIG BOSS ! BEDRE ENN NOENSINNE. SPORTSMAN 6X6 BIG BOSS 570 EPS

Maskinen på bildet er ekstra utstyrt.

NÅ MED TO-SETER!

• REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR FOR 2 PERSONER • POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK • ELEKTRONISK SERVOSTYRING • EFFEKTIV MOTORBREMS MED ADC OG EBS • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR OG 70% STØRRE BENSINTANK • TIPPBART LASTEPLAN SOM LASTER 362 KG • HØY- OG LAVGIR, REVERS, PARK OG NØYTRAL • PRODUSERT MED 25 ÅRS ERFARING

SPORTSMAN 6X6 BIG BOSS 570 EPS KR.

134.900,inkl. mva.

VELG TRYGT - VELG MARKEDSLEDEREN

43

WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY Ett samarbete med Santander Consumer Bank


HVA SIER – Geir Holt, Maxeta, kan vi få en liten oppsummering?

Morgenstierne verktøy har en lang historie, ettersom hans far fikk sitt agentur på Knipex-verktøy helt tilbake i 1949. Selv har han holdt på siden 1979, og fra 1987 har han i tillegg hatt agentur på Wera. – Vi har kun tysk kvalitetsverktøy, superverktøy for alle bransjer, slår Chris Morgenstierne fast.

Knut Kopperud fra Nortelco kunne da vi snakket med ham fortelle om 3–400 leads på Eliaden, og mente at de virkelig hadde fått valuta for pengene.

– Det har vært veldig bra med besøkende på Eliaden, så det tilsvarer forventningene Vi har i år satset på å ha med et ganske bredt spekter av produkter, også en del for jernbane. Det har vært mange besøkende fra denne sektoren, så det er noe vi kommer til å fortsette med. Vi har også hatt besøk av våre leverandører, både fra bane og energi, så vi ha hatt god backup på standen vår. Fra Pfisterer har vi hatt med flymarkører og den nye overspenningsavlederen. Pfisterer er nå på vei inn med 420 kV, og gjør tester på denne sammen med noen kabelprodusenter. Så det skjer mye spennende fremover.

Chris Morgenstierne hos Morgenstierne verktøy stiller ut på Eliaden for første gang.

– Og det har vært noen e-verksfolk innom også? – Ja, de har lagt el-måledagene borte i e-hallen, og ved åpningen første dagen var det veldig bra med e-verk. Men selv nå den tredje dagen har vi hatt noen av dem innom her. Denne miksen av installatører, el-entreprenører og energiverk er vi ute etter.

– Jeg er veldig fornøyd, det har vært en flott messe. Det er første gang vi stiller ut, og vi har fått på plass en bra stand, med bra plassering. Det er masse mennesker her, og min tyske fabrikkrepresentant er også svært fornøyd. 44 • Volt 5-2016

Kopperud sitter i REN også, som jo er en slags «konkurrent» til Eliaden, og er med på å organisere NM for energimontørlærlinger på Metodedagene i Drammen, og Norteklco AS som sponsor for samme evenement. Han tror på både Metodedagene og Eliaden hver for seg, med et blandingspublikum, men Eliaden i hovedsak for Installatør bransjen og kun lavspent, og Metodedagene i hovedsak for e-verk og driftspersonell derfra.


UTSTILLERNE? Stansefabrikken Products har merket stor interesse for sitt nye tilknytningsskap på Eliaden, og de fleste som har besøkt standen deres, har kommet for å ta dette i nærmere øyesyn.

– Ja, dette skal stå ute i all slags vær og i forskjellige miljøer. Det passer til 90 % av norske miljøer. Men ved sjønære eller ekstreme klimatiske forhold, må man over på syrefaste skap. Vi har også mulighet til å levere syrefaste og tette skap, sier han. – Vi har hørt at det har vært stor interesse for skapet her på Eliaden? – Ja, det stemmer. Det er et stort engasjement i faget, det er en norm som enda ikke er implementert i hele landet, så det er fortsatt noen energiselskaper som holder litt igjen. Og da er det hyggelig at de kommer hit for å se hva vi har. – Og du er fornøyd med Eliaden ellers også? – Jeg er strålende fornøyd! Det er mange som er større enn oss, men jeg tror vi har det folkelige som gjør at folk kommer innom og er engasjerte, avslutter Dreng Karlsen.

Finske Mikael Rautelin har jobbet med kabel i nesten 30 år, med bakgrunn fra Nokia kabel, NK cabels, Pirelli cabels og Prysmian cabels. De siste 15 årene har han jobbet med Norden, og nå er han klar til å hjelpe en ny produsent med å etablere seg i regionen.

– Hva er så spesielt med dette skapet her, da? – Først og fremst at det er et litt mindre og smalere skap, som ser bedre ut på veggen. Markedet har etterspurt et skap som er mindre enn de tradisjonelle, og da har vi, sammen med noen samarbeidspartnere, laget et slikt skap, med de samme komponentene inni, samme teknologi, samme materialvalg med galvanisert og pulverlakkert stål, forteller Brian Dreng Karlsen. – Og det er også mulighet for varmeelementer, for dette er et skap som skal stå ute?

– Det stemmer. Navnet på selskapet er Taihan Electric Wire Company, en kabelprodusent som har spesialisert seg på høyspentkabel og –systemer. Dette inkluderer skjøter, endeavslutninger og tilbehør. Taihan ble etablert i 1955, og omsetter for ca. 1,5 milliarder USD i året, med rundt 1200 ansatte. De har en teknisk know how i som er enestående, spesielt i spenningsklassen 400–500 kV. Det er kjernevirksomheten, forteller Rautelin. 45


Så langt har Taihan i stor grad forholdt seg til Asia, Midt-Østen og USA. Nå har de startet prosessen med å komme inn på det europeiske markedet.

Terratech ble etablert på slutten av fjoråret, og var et nytt bekjentskap på Eliaden. De tilbyr løsninger for tavlebyggere, i samarbeid med en stor amerikansk aktør.

– Jeg er den første agenten Taihan har utnevnt her, og har ansvaret for Norden , Baltikum og Island, med målsetting om å komme inn på høyspent-markedet.

– Vi tilbyr gode løsninger for tavlebyggerne, slik at de kan få gjort sin jobb effektivt og i henhold til spesifikasjonene. Det handler også om å få varer levert når de trenger dem. Tanken er å kunne tilby utstyr direkte fra produsent på en effektiv måte. Da må vi ha lager og effektive distribusjonsløsninger, forteller Gunnar Øyen.   Terratech samarbeider med Pentair, et stort amerikansk selskap som har aktiviteter innen mange typer industri. For en tid tilbake kjøpte de opp Erico, som har lange tradisjoner i det norske elektromarkedet. Pentair ønsker nå en sterkere posisjon i det norske markedet.   – I tillegg til handelsdelen, er overføring av kompetanse sentralt for oss. Vi har vært så heldige å få tak i Gunnar Tøndel, som er meget erfaren innen mange elektrofagområder.  Han er vår tekniske sjef, og er tillegg ansvarlig for det vi kaller Terratech-skolen. Der holder vi spesialiserte kurs innen blant annet jordingsteknikk og potensialutjevning.  Mye av dette er basert på erfaring, så Tøndel har mye dybdekompetanse her, sier Øyen.   Snart får de også flere med på laget som skal være med på å videreutvikle Terratech.  Tavlebyggere er et viktig segment for Terratechs produkter, men de har også stor anvendelse innen andre segmenter: infrastruktur og industri.  Der vil nye medarbeidere spille en stor rolle, for eksempel i prosjekter.    – Markedet har alltid vært der, men i det å gjøre produktet kjent og få det ut til sluttkunde, er det noen utfordringer. Men det er lyse utsikter, slik vi vurderer det. For å henge med må man ha både kunnskapen og kvalitetsprodukter, og man må kunne levere.   Om opplevelsen av Eliaden 2016 sier Gunnar Øyen:   – Vi hadde kanskje håpet å få tak i noen flere tavlebyggere på Eliaden, men for oss er det viktig å profilere Terratech, og være synlige. Men vi har fått bra respons, selv om vi ikke har fått produsert så mange tilbud her og nå. ■

Det gjøres for tiden store investeringer i alle de nordiske markedene, og grunnlaget for dette er at transmisjonsnettet er relativt gammelt. Mye av det stammer fra etterkrigstiden, og krever store utbedring. Det andre er at transmisjonen ned mot Mellom-Europa skal forsterkes. – Norge bygger sjøkabel til England og Tyskland, helt enkelt for å kunne transportere energien. Der kommer vi inn, og vil gjerne delta i disse prosjektene. Tilsvarende ser man i Sverige, der Stockholm er en flaskehals. Kraften produseres i Nord-Sverige, og skal transporteres til Sør. Det er også behov for kabel i Finland, der det kommer krav om at frie ledninger skal graves ned. Generelt kan man si at det finnes et lignende behov i alle disse markedene, og det prøver vi å tilfredsstille med våre løsninger, sier Mikael Rautelin. I tillegg til de høye spenningene, dekker Taihan også kabel til regionalnett, i området 66–500 kV. De lager også kabel til mellomspenningsnivå, fra 6 kV, og også lavspenning – altså alt som trengs på distribusjonsnett. – Men vi har ikke fått godkjenning for de laveste spenningsnivåene i Norden enda, så derfor har vi ikke gått ut med denne biten foreløpig. På sjøkabel produserer vi opp til 145 kV, og jobber med å skaffe godkjenning opp til 240 kV. Det er også en sak som er under utvikling, selv om det primære for oss er jordkabel, sier han. Mikael Rautelin er optimist på selskapets vegne når det gjelder etableringen i Norden. – Jeg tror kundene ønsker at det kommer inn nye aktører på kabelområdet, samtidig som markedet er i vekst. Vi har store sjanser til å gjøre det bra i Norden. 46 • Volt 5-2016


Megger inviterer til kabelfeilsøkingsseminar i Tyskland Megger AS (tidligere Seba nor AS) har gleden av å invitere energibransjen i Norge med til årets fagseminar i Baunach, Tyskland, på Megger fabrikken. Seminaret omhandler moderne måleteknikk for feilsøking, testing, diagnose, identifikasjon og påvisning av kabler. Årets Tysklandsseminar går fra mandag 10 til fredag 14. oktober og det er allerede flere påmeldte. Seminaret gir god kunnskap om morderne kostnadsbesparende og kvalitetsfremmende målemetoder for kabelnettet og består av både teoretiske og praktiske øvelser. Meld deg på årets viktigste fagseminar i dag.

Det er helt nødvendig for elverkene i Norge å følge med i utviklingen og bygge kompetanse innen disse fagområder og fagpersoner med ansvar for feilsøking eller påvisning vil ha stor nytte av denne muligheten til å videreutdanne seg. Påmeldingsfristen er satt til 9. september og det er et begrenset antall plasser ledige. Påmelding sendes til adressen: post@megger.no. For mer informasjon, priser og agenda for kurset ta kontakt med Megger på epost post@megger.no eller se nettsiden www. megger.no under menyen «Kurs & Fagseminarer». 47


Generator Solutions

Med fokus på service Med storkunder som NSB og ABB gjør Generator Solutions AS det godt innen salg og service på generatorer, generatorsett og elektromotorer. I Drammen har de både lager og verksted, i tillegg til at de sender sine fagfolk på oppdrag både rundt i landet og offshore. Produktene de selger er også svært relevante for energibransjen. som skjønner produktene, skiller oss litt fra veldig mange andre som gjerne vil levere. Så vi kjenner produktene vi leverer svært godt, sier Wessel.

Produktene Generator Solutions selger, er også svært relevant for energibransjen, sier salgssjef Harald Berg.

Det norske selskapet ble etablert 2009, med søsterselskaper i Stamford i England og St. Petersburg i Russland. Fra sine lokaler i Drammen selger de Stamford generatorer, Cummins generatorsett og motorer fra Høyer. – I 2010 ble vi distributør av Stamfords ettermarkedsdeler, tilførte kapital, fikk serviceverksted og lager i Drammen. Dette året fikk vi også en AAA-rating, som vi har beholdt siden det. Da fikk vi også en servicekontrakt med Generator Technologies, altså Cummins’ generatorselskap. Da vi fikk dette på plass, begynte ting å skje, forteller daglig leder Geir Wessel. I 2013 fikk de også lager av generatorer til Drammen, der de lagrer Marin og industri-generatorer for raske leveranser og prosjekter. Da gjorde de også en avtale med Høyer motor om å levere elektromotorer. I 2015 omsatte selskapet for 38 millioner, og i 2016 ble de distributør av Cummins generatorsett i Norge. – Vi har service, som er nødvendig hvis man skal levere produkter. Å ha verksted og folk 48 • Volt 5-2016

Generator Solutions har elektromotorer og alle slags generatorer, om det er vannkraft eller Marine industri-generatorer. De lager vedlikeholdspakker og generatorsett som de enten leverer fra lager eller bestiller fra fabrikk. De setter også sammen pakker ut fra hva kunden vil ha. – Vi har noen store kunder, og den aller største er NSB, som har fulgt oss i mange år. ABB bruker oss på sine egne generatorer og elektromotorer, og vi er servicerepresentant for Cummins. Om de har plunder med generatorsett eller komponenter som er levert inn i anlegg, blir vi tilkalt, forteller Geir Wessel. Cummins Power Generation er mest kjent for å produsere store dieselmotorer, men de har også generatorer, som er produsert under navnene Stamford og AVK. Disse blir satt sammen på Cummins’ fabrikker. Gode merker som er velkjent for kvalitet. – Vi leverer generatorsett fra 12 KW og opp til 2750 KW. Det er forskjellige løsninger, enten bare på en ramme eller i containere, forskjellige slags utforminger på dem, lydisolerte eller helt åpne som går inn i maskinrom. De har også automatiske switcher, som er enkle og veldig brukervennlige. Ved bortfall av nett er det automatisk start på dem, forklarer han. Generator Solutions er opptatt av å ha produkter på lager, og der har de generatorer fra 5 KVA og opp til 2200 KVA, og det leverer de ut på dagen. – Hvis det er noe som haster, og vi har det på lager, har vi det klart i løpet av en times tid. Vi

har motorer og generatorsett, og et service-team som vi kan kalle ut på kort varsel. Vi driver kun med originaldeler, sier Wessel, og fortsetter: – Noen ganger har vi kunder som ønsker at vi lagrer spesielle maskindeler for dem, for eksempel kunder som har to like anlegg. Da ringer de oss hvis de har problemer, slik at en servicemann kan reise ut med delene, og få ting opp å gå igjen. Vi reparerer både diesel og viklinger. Stamford-rangen står veldig mye på dieselaggregatene fra de minste på 7,5 KVA og oppover. På de større blir det benyttet AVK-generatorer, som er brukt på både store dieselaggregat og som vannkraft-generatorer. – Det står en god del AVK-generatorer i vannkraftproduserende enheter i dag. Vi har service på en del av dem, forteller Geir Wessel. Høyer-motorer er stadig mer brukt i Norge. Dette er i følge Wessel enkle og rimelige motorer som holder god kvalitet. – Vi har et lite lager i Norge, mens de har et kjempelager i Danmark, som vi benytter oss av. Opp til 700 KW elektromotorer som er veldig konkurransedyktige. Generator Solutions har et fullservice-verksted, og har også reservedeler til andre merker enn deres egne, som gjør at de kan reparere disse også. De har eget personell for både tog og offshore. Produktene Generator Solutions selger, er også svært relevant for energibransjen: – I Cummins produktserie har vi sett som er laget for bestemte næringsområder: sett som er laget i robuste skid med innkapslinger og støydemping, helt beregnet for utleie og litt mer privat marked, sett som er

helt spesifikt laget for standby og nødstrøm, men også sett som er laget for prime kontinuerlig drift. Så ut fra hver enkelt forespørsel har vi et sett som skal kunne oppfylle kundens ønske. Hvis man tar e-verksdrift som eksempel, har vi sett som er ferdigbygd i 20 V-containere, som enkelt kan fraktes ut til hvert enkelt sted. Enten for midlertidig eller permanent drift, sier salgssjef Harald Berg. Spesielt med tanke på kilekostandene i det norske energinettet nå, tro de at dette er et godt alternativ. – Vi ser også fra andre land at energibransjen tar i bruk diesgeneratorer for å ta topplast i nettene. Da er det ofte gassanlegg, som vi også kan levere, sier Berg. Ved stor andel av vind- og solkraft mener de det vil være veldig stort behov for å ha kraftreserver som er 100 % pålitelige. – Da står diesel-generatorer som nummer en, slik utviklingen er i dag. Vind- og solkraft er veldig bra, og vi jubler for det, men det er væravhengig, og da må du ha noe du kan starte opp. Der er generatorsettene fine, sier Geir Wessel. Ut fra kundens forespørsel kan de også prosjektere hele anlegg. – Vi skal være fleksible, og tilby det produktet og den kvaliteten de trenger. Vi jobber i dag med store forespørsler, og ønsker å være en ressurs i det norske diesel-generatormarkedet. Og vi er bevisste på at service og garantier etterpå, er like viktig som selve salget. Kunden skal være sikker på at det er en god løsning ti år frem i tid. Vi kan tilby generatorløsninger på både lavspent og høyspent, så her er det bare fantasien som setter grenser for mulighetene, sier salgssjef Harald Berg. ■


 Daglig leder Geir Wessel her sammen med salgssjef Harald Berg.

 Klargjøring av et generatorsett, fra venstre Emanuel Oprea og Bjarne Gjerde.

49


Tranemo

Verne- og yrkesbekledning til energibransjen De siste årene har tradisjonsrike Tranemo gått stadig mer bort fra generelt arbeidstøy, og har spesialisert seg på verne- og yrkesbekledning til blant annet energibransjen. De har omfattende kolleksjoner av klær med helt spesielle egenskaper, fra innerst til ytterst, og for både kvinner og menn. Tranemo har levert arbeidstøy i over 80 år, og selskapet ble opprinnelig startet for å skaffe arbeidsplasser til kvinner i bygda med samme navn i Sør-Sverige. Da EU-standardene kom på midten av 90-tallet, med krav til synbarhet og flammehemming, ønsket Tranemos største kunde, Svensk Stål AB (SSAB), flammehemmende klær. Da utviklet de en kolleksjon med Proban behandlet tekstil, en kjemisk tilsetting til bomullen for å gjøre den flammehemmende. Over tid viste det seg at disse stoffene hadde noen svakheter. Egenskapene kunne forsvinne og de kjemiske tilsettingene kunne bli vasket ut. Det var nettopp dette som dessverre skjedde og det kom til en ulykke hos Svensk Stål. – Da ble det besluttet at vi skulle utvikle en flammehemmende kolleksjon der vi ikke brukte kjemiske tilsetninger slik som Proban eller Pyrovatex. Etter omtrent 5 års utvikling lanserte vi i 2006 kolleksjonen som heter CANTEX. Denne tekstilen er med oss den dag i dag og er videreutviklet og heter nå CANTEX 2.0. Den er spesielt egnet for arbeid innenfor stålindustrien, forteller markedssjef Frank Melbye. I 2009 utviklet de kolleksjonen ARAMID sammen med ABB i Sverige og Statkraft i Norge. Denne kvaliteten er et kunstfiber som har fem til seks ganger så lang levetid som bomull. En kostbar tekstil. Da

Flammehemming, lysbue og antistat er grunnleggende standarder for Tranemos produkter, sier markedssjef Frank Melbye.

50 • Volt 5-2016


hadde Statkraft kontrakt med TESS, som er vår primærsamarbeidspartner. Denne kolleksjonen var de veldig godt fornøyde med. Men TESS mistet dessverre kontrakten halvannet år senere. Men vi selger mye av denne til Statkraft-ansatte den dagen i dag gjennom TESS. Vi får telefoner fra brukere hele tiden: Hvor kan vi få kjøpt den? forteller Melbye. Flammehemming, lysbue og antistat er grunnleggende standarder for Tranemos produkter, og deres satsingsområder er energi, infrastruktur og smelteverksindustri. Vi har siden 2006 ikke produsert plagg som er tilsatt kjemikalier men utelukkende naturlig flammehemmende plagg. – Den seneste generasjon flammehemmende tekstil TERA TX lanserte vi for tre år siden. Den lanseringen tok oss på sengen for vi klarte ikke å dekke etterspørselen det første året og det var krise. Kolleksjonen kombinerer lett vekt, komfort og sikkerhet på en meget god måte til en akseptabel pris. Den vinner mange

brukertester. Anbudsprosesser er en ting, men det er brukertester vi setter vår lit til. Hvis brukerne synes det er bra, så bruker de det, og det er målet vårt, forklarer markedssjefen. Tranemo har fått flere gode kontrakter i det siste. I Norge er de veldig fokuserte på energibransjen. Alle kolleksjoner kommer også i damestørrelser, og det er det ikke mange tilsvarende produsenter som lagerfører. Tranemo har ifølge Melbye en av de mest omfattende flammehemmende kolleksjonene innen under- og mellombekledning. I vår lanserte de også Tranemo SKINSAFE, som gjelder å bruke flere lag. Helst to eller tre lag innen høyrisikoutsatte yrker. – Vi har en tynn merinoull som vi lanserte nå i vinter, som har både lysbuegodkjenning og flammehemmende godkjenning, og som er utrolig komfortabel. Dette er laget som skal sitte innerst mot huden og som er det aller viktigste. Vi har ikke hatt ull før i vårt sortiment ettersom vårt moderselskap er svensk, og i Sverige får du ikke solgt ull, av

en eller annen grunn. Derfor har vi hatt et bomullbasert undertøy, noe som ikke har fått gjennomslag i Norge. Med dette undertøyet innerst mot kroppen, og en flammehemmende skjorte eller flammehemmende collegegenser og i tillegg jakke så har du den beste beskyttelsen man kan ha ettersom luftspalten mellom plaggene øker beskyttelse. Det er bedre med flere lag tynne tekstiler en færre med tykkere tekstil hvis man skal ta vare på komforten som montørene krever, forteller han. – De siste tyve årene har vi spesialisert oss inn mot standardiserte plagg som er sertifiserte, istedenfor den vanlige blåbuksa eller kjeledressen som vi leverte før. De siste seks–syv årene har den flammehemmende biten mot energisektor og smelteverk blitt hovedfokuset. 70 % av vår omsetning gjelder flammehemmende produkter. På bakgrunn av dette ønsket ledelsen er totalgjennomgang av hvordan vi fremstår i markedet. Det ble utarbeidet en merkevare plattform og helt

ny grafisk profil, og vi heter nå TRANEMO ADVANCED WORKWEAR. Det er fordi vi mener vi tar det et steg lengre enn mange av våre bransjekolleger, sier Frank Melbye. Vi har anledning til å produsere små serier for å tilfredsstille markedet. Spesielt er college gensere og t-skjorter som både er flammehemmende og synbare ekstra etterspurte hos oss. Dette er det ikke så mange andre som har lagerført. Tranemo har kommet langt siden den spede begynnelsen på 30-tallet og konsernet har i dag egne salgsselskaper eller agenter i ni land i Europa i tillegg til USA. Høsten 2016 lanserer vi markedets beste naturlig flammehemmende sveisekolleksjon OUTBACK HEAVY WELDING. Denne kombinerer komfort, sikkerhet og slitestyrke på et nivå som vi tidligere ikke har sett. Dette kommer som følge av over seks års forskning og utvikling. Dette er også et satsningsområde for Tranemo, avslutter han. ■

Nyhet! Syrefaste IP65 skap fra Stansefabrikken • NEMKO godkjent iht. EN 60529 (IP65) • Rask levering fra lager i Norge • Solide syrefaste låser • Originale Stansefabrikken MR rammer som tilbehør. • Avtagbar dør som kan vendes

NEK 399 – En utfordring?

Egenskaper: Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle Hvorfor, hvordan og med hva krav til rustbeskyttelse og IP grad kreves. Leveres med • TKS Tilknytningskap. i henhold til NEK 399polert monteringsplate. SkapetLaget er produsert i 2 mm matt • Forutsigbart for alle parter syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343). • Likeverdig tilgang • FL21 Felles referansepunkt For flens i bunnen. Som tilbehør leveres noen av • våre originale og kjente montasje- og fordelingsrammer • Lagerført hos grossister i varmgalvanisert stål. Dette gjør montasje- og brukerEgenskaper: kjent for installatøren. vennligheten

Felles skap for sterkstrøm og ekom i varmgalvanisert stål, med målerplass. Skapet leveres med målerbrett og 18 modulplasser. Kabelbeskyttelse/skjørt kan leveres som tilbehør.

Stansefabrikken Stansefabrikken Products Products AS AS Tel: +47 Tel: 45 +47 8645 5986 4059 • 40 E-post: • E-post: info@stansefabrikken.no info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

TKS Annonse185x83.indd 1 TKS_IP65_2.indd 1

10.11.14 15:47 51 11.08.15 13:27


Nå bygger vi mer vindkraft enn Sverige Vann- og vindkraftverk som til sammen vil produsere 4,7 TWh fornybar strøm i året var under bygging i Norge ved utgangen av andre kvartal. For første gang siden elsertifikatordningen ble innført i 2012, bygges det nå mer vindkraft i Norge enn i Sverige. Kraftverksprosjekter under bygging ved utgangen av andre kvartal 2016. – Vi ser nå at fornybarutbyggingen i Norge er større enn i Sverige. Svenskene bidrar fortsatt mest til å oppfylle målene i elsertifikatordningen, men den økte byggeaktiviteten i Norge bidrar til at forskjellen reduseres, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Kraftverk med en samlet årlig produksjon på nesten 8 TWh er under bygging i Norge og Sverige. Av dette er 4,7 TWh i Norge, mens 3,3 TWh er i Sverige. I de svenske tallene

inngår også 1,3 TWh strøm fra bioenergi. Det betyr at den pågående vann- og vindkraftutbyggingen i Norge er mer enn dobbelt så stor som tilsvarende utbygging i Sverige. – Det ser ut til at norske utbyggere nå har fått øynene opp for elsertifikatordningen, mens svenskene kjente systemet fra før Norge ble med. I tillegg har oppgradering og bygging av nye linjer gjort at det norske strømnettet i større grad enn tidligere er klar til å ta i mot strøm fra nye kraftverk, understreker Sanderud. ■

Felles elsertifikatmarked Norge og Sverige har forpliktet seg til å bygge ut 28,4 TWh ny fornybar energi innen 2021. Ved utgangen av andre kvartal hadde Sverige bygget kraftverk med en samlet produksjon på 13,5 TWh, mens Norge har nye kraftverk med en årlig produksjon på 2,9 TWh som inngår i målet. Sverige og Norge hatt et felles elsertifikatmarked siden 1. januar 2012 har. Handel med elsertifikater kan skje på tvers av landene. 52 • Volt 5-2016


VI ER TECHVISION Totalleverandør av audiovisuelle løsninger

TechVision er din partner for brukervennlige, tekniske systemer og ergonomisk arbeidsmiljø i driftssentraler, kontrollrom og møterom •

Oversiktsskjermer

Distribusjon av lyd og bilde •

Fjernstyring av PC

Design og prosjektering

Operatørpulter

Installasjon

Besøk oss på www.techvision.no

www.techvision.no 45 96 40 75 post@techvision.no

Tech Vision


Nytt fra bransjen

Inge Alme

RSB® stålmast for 22kV

- et solid alternativ til tre og kompositt

• Styrke • Lange spenn • Store høydeforskjeller • Levetid • Miljøpåvirkning • Vekt er ansatt som leder for kvalitet og utvikling i Infratek. Leder for kvalitet og utvikling er en ny rolle i Infratek-konsernet. Inge Alme skal bistå konsernsjef Lars Bangen med å utvikle, implementere, gjennomføre og opprettholde utvalgte strategiske initiativ i Norge, Sverige og Finland. Alme har også overordnet ansvar for kvalitet og ISO-sertifikater, Infrateks kjerneprosesser, HMS og forbedringer innen ledelse, innkjøp og produktivitet.

• Klatring • Innfestninger • Jording • Fundamentering

– Alme har en bakgrunn som passer oss veldig bra. Han vil ha en viktig jobb i konsernet og vil være en viktig bidragsyter i vår utvikling. Han har mye erfaring i innføring av nye prosesser, som f.eks. etablering av fagnettverk på tvers av et internasjonalt selskap og etablering av nøkkelkundeprosess for en global salgsorganisasjon, sier Lars Bangen. Inge Alme har utdannelse innen industriell økonomi og organisasjon fra NTNU i Trondheim med spesialisering innen HMS-ledelse og risikoanalyser. Inge kommer fra Lloyd’s Register hvor han de siste årene har hatt diverse lederstillinger inkludert teknisk direktør for konsulentvirksomheten og global salgsdirektør i Energidivisjonen. Alme var også sterkt involvert i utviklingen av og implementering av ny strategi i Lloyd’s Register-konsernet. – Infratek er et spennende nordisk konsern innenfor viktige samfunnsmessige sektorer. Det lokket, sier Inge Alme som også har vært HMS&Q-ansvarlig i design- og utbyggingsprosjekt for sportaxi-anlegg i Uppsala (testbane) og Suncheon i Sør-Korea. Tidligere har han også vært sikkerhetsansvarlig i T-baneringprosjektet i Oslo og deler av Bybaneprosjektet i Bergen. Infrateks nye leder for kvalitet og utvikling har vært involvert i en rekke risikoanalyser og sikkerhetsstudier for kunder som f.eks. Vattenfall, Statoil, Jernbaneverket, Trafikvärket, Aker Solutions og Fortum. Samt bidratt i interne granskninger av ulykker i organisasjoner som NSB og Eka Chemicals. Inge Alme begynte i Infratek 1. juni. 54 • Volt 5-2016

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70


Det ideelle pris-til-ytelse forhold for PLS og Motion Control CX5100 Embedded PC-serien: kompakte kontrollere utstyrt med Intel Atom multi-core prosessorer.

Med CX5100 Embedded PC-serien, har Beckhoff etablert en ny og kostnadseffektiv kontrollsystemkategori for universelt bruk av automasjonsapplikasjoner . De tre vifteløse, DIN skinne-monterte CPU versjonene tilbyr brukerne høy datakraft og grafikkytelse med Intel Atom multi-core prosessorer. Den grunnleggende konfigurasjonen inkluderer et direkte I/O grensesnitt for bussklemmer og EtherCAT-terminaler, to 1000 Mbit / s Ethernet-grensesnitt, en DVI-I-grensesnitt, fire USB 2.0-porter og et multi-option grensesnitt for industrielle ethernet og feeltbusarkitekturer. Møt oss på ONS2016 – Hall 6, Stand 6070

www.beckhoff.no info@beckhoff.no


Nye produkter

Verdens første kompatible 18/54 V batteri

DEWALT presenterer verdensnyheten XR FLEXVOLT – et revolusjonerende batterisystem som håndterer arbeidsoppgaver som tidligere ikke har vært mulig å gjennomføre med batteridrevne maskiner. DEWALT har alltid ligget et steg foran når det gjelder utvikling av batteridrevne verktøy til profesjonelle brukere. Nå tar DEWALT neste steg innenfor batteriteknikk og lanserer et helt nytt og kraftfullt batterisystem. XR FLEXVOLT er verdens første kompatible 18/54 V batteri. Det er det sterkeste batteriet på markedet og har som formål å drive tunge verktøy som tidligere har krevd strøm fra stikkontakt. Dette er løsningen på utfordringene som følger av tunge maskiner med behov for strømuttak og batteridrevne maskiner som er for svake. Det nye batterisystemet er en banebrytende inno-

56 • Volt 5-2016

Lettvekt Pelicase

vasjon og begynnelsen på en ny æra i byggebransjen. Med batteridrevne verktøy som både er ekstremt kraftfulle og lette å flytte på blir arbeidsdagen enklere og mer effektiv. Til å begynne med vil XR FLEXVOLT finnes på 14 nye og kraftfulle maskiner. Det nye batteriet gjør ikke bare maskinene like sterke som verktøy med ledning, men de fleste maskinene kan også arbeide en hel dag på bare én ladning. I tillegg lanseres nytt og spesialdesignet XR-tilbehør, blant annet sirkel-, alligator- og tigersagblad samt slipeskiver. Disse garanterer optimal brukstid og høy ytelse. Det nye 18/54 V batteriet er kompatibelt med alle eksisterende DEWALT 18 V XR batteridrevne verktøy. Du kan altså bruke det nye FLEXVOLT batteriet til de maskinene du allerede har.

www.dewalt.no

En god nyhet til alle med verdifullt utstyr som trenger den beste beskyttelse, men som begrenses av vekt: PELI AIR lettvekt utstyrskofferter kommer til Norge i juli/august mnd. Den amerikanske produsenten Pelican Products (i Europa markedsført som Peli Products) har gjennom 40 år produsert PELICASE, verdenskjent som verdens tøffeste utstyrskofferter. Produsenten har brukt flere år på å utvikle en lettvektversjon av PELICASE, som for å bære kvalitetsnavnet videre må være av ypperste kvalitet og tilnærmet like robust som originalen. De har klart det, og nå er det like før PELI AIR er klare for levering i Europa. www.peli-air.no, tlf. 21 06 35 01

PELI AIR er hele 26% - 40% lettere enn tilsvarende størrelser av den originale PELICASE og har gjennomgått alle de samme kvalitetstestene. Vanntette - uknuselige - støtdempende - støvtette med livstidsgaranti. Seks ulike størrelser med forskjellige innredninger kommer i juli/august, mens over 20 andre modeller er under utvikling og vil komme ut over høsten. Blant modellene som kommer er to spesielt designet for å ta med på flyturen – en trillekoffert til håndbagasje og en stor trillekoffert til innsjekking, som begge tilfredsstiller flyselskapenes krav.


MESSER/KONFERANSER September 2016 – Juni 2017 13. – 15. september 2016 – ENERGETAB Bielsko-Biala, Polen, www.energetab.com 14. - 16. september 2016 – World Nuclear Association, Symposium 2016, London, UK, www.world-nuclear.org/Press-and-Events/

13. - 14. oktober 2016 – ENERGIDAGENE 2016 Scandic Holmenkollen Park Hotel, https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E =1616&A=58181&Att=0&WebNo=1&Sec=crcabjKWRbCNiani 9. - 10. november 2016 – REN Teknisk konferanse Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, www.ren.no

27. – 30. september 2016 – WindEnergy Hamburg, www.windenergyhamburg.com

15. – 17. november 2016 – European Utility Week. Barcelona, Spain, www.european-utility-week.com

6. – 9. oktober 2016 – ELEX Electricity Cycle, Transmission and Distribution Exhibition Istanbul, Tyrkia, www.elexfuari.com/en/

21. – 24. mars – AMPER 2017 25th International trade fair of elechrotechnics, electronics, automation, communication, lighting and security technologys, BRNO exhibition centre, www. amper.cz/en.html

9. - 13. oktober 2016 – 23rd World Energy Council Istanbul, www.wec2016istanbul.org.tr 11. – 14. oktober 2016 – ENERGY EXPO 2016 21st International Specialized Exhibition & 21st Belarusian Energy and Ecology Congress, Minsk, Belarus, www.tc.by/english/events/

24. – 28. april – Hannover messe 2017 Hannover, www.hannovermesse.de/home 9. – 12. mai – elfack 2017 GÜteborg, www.elfack.com

11. – 14. oktober 2016 – ATOMEXPO Belarus 2016 8th International Specialized Exhibition, Minsk, Belarus, www.tc.by/english/ events/

16. - 19. mai 2017 – Energetika & Elektrotechnika og RIEF Russian International Energy Forum, Expoforum, St. Petersburg, http://rief. expoforum.ru/en/

12. - 14. oktober 2016 – ENERGETIKA, Energy and Ecofair - 2016 Belgrade fair, Beograd, Srbija, http://energetika-ekologija.talkb2b.net/en

14. - 15. juni REN Metodedager 2017 Drammen Travbane, www.metodedager.no/2017/

Totalleverandør for det norske kraftmarkedet Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, büde for nyanlegg og moderniseringer, herunder ogsü service. Voith Hydro AS har ansvaret for ü betjene det norske vannkraftmarkedet innenfor disse omrüdene. Vi leverer og utfører service pü komplett elektro-mekanisk stasjonsutrustning inkl. sÌ !LLEÌTYPERÌTURBINER sÌ !LLEÌTYPERÌGENERATORER sÌ +ONTROLL ÌOGÌAPPARATANLEGG sÌ 4URBINREGULATORER sÌ -AGNETISERINGSSYSTEMER sÌ %LEKTRISKE ÌOGÌMEKANISKEÌHJELPESYSTEMER 58 • Volt 5-2016

Voith Voith Hydro Hydro AS AS Ă˜stre 9090 Voith Hydro AS Ă˜streAkervei Aker vei Postboks 1,1,Alnabru, Oslo Ă˜stre Aker vei 90 0613 Postboks Alnabru, 0613 Oslo 4LFĂŚĂŚĂŚĂŚ Postboks Alnabru, 0613 Oslo Tlf 920 761,000 Firmapost.vho@voith.com Tlf 920 76 000 firmapost.vho@voith.com www.voith.com firmapost.vho@voith.com www.voith.com Voith Hydro Sarpsborg AS www.voith.com Postboks 35, 1650 Sellebakk 4LFĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ %POSTĂŚPALTORP VOITHCOM


Det meste til E-verk nett, og noe til jernbane

www.el-tjeneste.no


Returadresse: Volt Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Norsk produksjon av statorviklinger I våre moderne verkstedlokaler i Fredrikstad, Østfold, produserer vi viklinger til generatorer. Produksjonen er fleksibel, rask, av høy kvalitet og basert på Resin Rich isolasjonsteknologi. Vår lokale kompe­ tanse er tilgjengelig for alle viklingsrelaterte behov, fra mindre reparasjoner til komplette leveranser av nytt.

Montasje utføres med kvalifiserte fag­ arbeidere. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 975 79 985 Stig A. Lauritzen stig.lauritzen@voith.com

Volt 4 - 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you