Page 1

www.voltmag.no Desember • nr. 9 • 12 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Troms Kraft Entreprenør

Store besparelser når montørene har riktig materiell og utstyr Les også:

Droner og digitale internsystemer hos Nettpartner • VEO - Elektrifiserer gigantisk datasenterpark i Norge Otera XP - Forventer solid vekst innen mobilutbygging • Goodtech har gjennomført salg av Goodtech Intressenter AB Infratek styrker nordisk posisjon • Kombinasjonsverktøy fra Ridgid • Nettpartner AS - Spennende fremtid Nye regler for luftspenn • Nytt entreprenørselskap i BKK • OWREN - Skreddersyr utstyr for terrengkjøretøy Statnetts ledningsområde Bjerkvik - Enklere arbeidshverdag • ENORO - Store omveltninger for energisektoren SORIA - Deler ut oppdrag for 1.4 milliarder


s. 8 - 9

Store omveltninger for energisektoren

Droner og digitale internsystemer hos Nettpartner

Software-selskapet Enoro har i nærmere 25 år utelukkende jobbet med og fulgt det mest avanserte energimarkedet i verden: Norden. Konsernsjef Anders H. Lier tror fremtiden byr på store omveltninger for energisektoren slik vi kjenner den i dag. Ny teknologi, nye aktører og tjenester, og behov for et endret kundeperspektiv når strøm skal bli et høyinteresseprodukt, er sentrale elementer. – En av de store tingene som kommer fremover, er produksjon av tjenester som kommer ut av smarte målere, smarte nett og smarte hjem. Jeg tror at vi nærmest kommer til å se en revolusjon. I dag vil du og jeg tenke at strøm er et lavinteresseprodukt, men jeg er helt overbevist om at fremtidens energikunde vil se at strøm er en livsstil, og et økosystem av tilleggsprodukter. Jeg tror vi vil komme til å se en helt ny strømkunde, som vil ha et annet perspektiv på energi enn vi har i dag, forteller Anders H. Lier. Fremtiden for smarte nett og nettets betydning finnes det heller ingen fasit på. Etter planen skal Statnett bruke oppunder 50 milliarder de neste 5 årene på å oppgradere stamnettet.

s. 10 - 11

Spennende fremtid

INNHOLD s. 4 Fornyet tellekontrakt med BYM s. 6 Forventer solid vekst innen mobilutbygging s. 7 Infratek styrker nordisk posisjon s. 12 NTE bygger ut Storåselva i Snåsa

Spennende fremtid Nettpartner AS er landets største entreprenør innen tjenester til nettselskaper, og er et selskap med høye ambisjoner. Konsernsjef Arild Borgersen tror fremtiden blir spennende for norsk elforsyning. Han deler noen av sine tanker om både dette og virksomheten han leder.

s. 14 Kombinasjonsverktøy fra Ridgid s. 15 Goodtech har gjennomført salg av Goodtech Intressenter AB s. 16 Togvarme gir enøkgevinst s. 18 Elektrifiserer gigantisk datasenterpark i Norge

– Nå må Nett-Norge, og spesielt de som har egne entreprenør-AS-er, bestemme seg om de skal åpne sitt eget marked, slik at de AS-ene som ligger i de konsernene må konkurrere med andre, eller trekke AS-ene inn i nettvirksomheten. Det er valg som må gjøres, og der er vi spente på hva de ulike nettselskapene velger. Vi håper på den modellen der man åpner for konkurranse, for det vil være mest effektivt for norsk el-forsyning å få inn konkurranseelementet. Hele vår eksistens bygger jo på det. Det blir spennende å se hvordan ulike aktører, regionale spesielt, agerer. Spennende tider, sier konsernsjefen.

s. 19 Nytt entreprenørselskap i BKK s. 20 - 21 Skreddersyr utstyr for terrengkjøretøy s. 22 - 24 Riktig utstyr og materiell s. 26 Enklere arbeidshverdag s. 28 Rejlers vinner rammeavtale med Agder Energi konsern s. 30 - 32 Store omveltninger for energisektoren s. 34 - 35 Elsmart kvalitetsapp

– De store prosjektene i Norge går til utlendinger. Det er få norske aktører som er på banen. Vi ønsker å være det norske alternativet, men kostnadsnivåene er utfordrende. Vi sliter med å konkurrere på både pris, kapasitet og prosjektledelse. Vår vei inn i dette går nok noe via Powerline, sier Arild Borgersen. Godt nyttår! Tor Bergersen

s. 36 Nye regler for luftspenn s. 38 - 39 Deler ut oppdrag for 1.4 milliarder s. 40 Nytt fra bransjen s. 40 Løyver s. 42 - 44 Nye produkter s. 46 MESSER/KONFERANSER

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Utgiver: Publitek AS Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no Forside: Stian Solheim i Troms Kraft Entreprenør

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk. Grafisk formgiver: Publitek

Samarbeidende foreninger NORWEA – interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge– og tidevannskraft. www.norwea.no

Trykk: TS trykk AS

Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

M

24

1

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Telefon: 954 59 000

Neste utgave: Uke 5 Materiellfrist: 22. januar 2016

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 9 2015.12. årgang ISSN – 1503-8246

7 TR YKKERI

Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Fornyet tellekontrakt med BYM Proxll AS fornyet nylig kontrakten for tellinger av bil og sykkel langs det kommunale veinettet i Oslo. Avtalen ble tegnet med Bymiljøetaten i Oslo og gjelder ut 2016. Proxll har hatt denne kontrakten i de siste åtte årene. Arbeidet består i å utføre telling og vedlikehold på ca. 60 faste tellepunkter i hovedstaden. I løpet av de tre siste årene er det installert ca. 30 faste tellepunkter for bil og sykkel der all data overføres til en webportal. Telling av sykkel er basert på induktive sløyfer mens telling av kjøretøy i hovedsak benytter radarteknologi. Kjøretøytellinger klassifiserer type kjøretøy, antall og hastighet. De fleste anleggene leveres med batteripakke og solcellepanel, noe som gjør installasjonen enkel. Det gjennomføres rundt 100 periodiske tellinger i året ved hjelp av radar. Manuelle tellinger utføres med kamera der opptaket danner grunnlaget for telleresultatet. Trafikktelling gir et godt grunnlag for å gjøre eventuelle tiltak ved trafikkavviklingen. Trafikkvolum er et viktig parameter i arbeidet med trafikksikkerhet og god avvikling av trafikken og tellingen gir viktig informasjon om mengde, sammensetning og fordeling av trafikk, sier prosjektleder hos Proxll, Morten Aag. Per Roy Laudal i Bymiljøetaten mener det er viktig å gjennomføre trafikktelleringer. «Telling gir oss viktig trafikkdata som benyttes som bakgrunnsdata for miljøberegninger, trafikkanalyser og modellkalibrering. I tillegg gir det data for dimensjonering og vurdering av konkrete tiltak på det kommunale veinettet», uttaler Laudal. ■

Trafikkvolum er et viktig parameter i arbeidet med trafikksikkerhet og god avvikling av trafikken og tellingen gir viktig informasjon om mengde, sammensetning og fordeling av trafikk, sier prosjektleder hos Proxll, Morten Aag.

4 • Volt 9-2015


FLYMARKØRER Med over 30 års positiv driftserfaring er våre flymarkører nå enda mer synlige. Med reflekterende fluorisert tape, synes markørene over lengre avstand, også i mørket. *Tilfredsstiller Luftfartstilsynets forskrift om merking av luftfartshinder av 1.09.2014.

Norsk Teknisk Porselen Products as Trosvikstranda 46-48 N-1601 Fredrikstad

www.ntp-as.no

Telefon: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no


Forventer solid vekst innen mobilutbygging Fornyet rammeavtale med TeliaSonera og nye kontrakter med Telenor gir gode utsikter for Oteras telecomselskap, Otera XP.

- Kontraktene innebærer økt volum og større bredde i leveransene til de to største aktørene i markedet. Dette får positive konsekvenser for Otera, sier administrerende direktør for Otera XP, Ørjan Rolness.

2015 har vært et godt år for telecomselskapet til Otera som leverer entreprenørtjenester til infrastruktureiere og utstyrsleverandører for mobilnett og radiolinjer. Innen utgangen av året forventes det en samlet omsetning på rundt 130 millioner NOK. Dette er en solid økning fra fjorårets omsetning på 93 millioner kroner. Etter at Otera har inngått rammeavtaler og nye kontrakter med de to største leverandørene av mobiltjenester i Norge, TeliaSonera (hvor NetCom inngår) og Telenor, ligger omsetningen an til å styrkes ytterligere. – Kontraktene innebærer økt volum og større bredde i leveransene til de to største aktørene i markedet. Dette får positive konsekvenser for Otera, sier administrerende direktør for Otera XP, Ørjan Rolness. Arbeidet for Telenor er en prosjektleveranse som innebæ6 • Volt 9-2015

rer utviding og oppgradering av 4G-nettet i Hordaland, Rogaland og Agderfylkene. For TeliaSonera består arbeidet i oppgradering til 4G, samt videre utbygging av eksisterende nettverk over hele landet. Opptil 130 personer fra egne rekker og underleverandører vil sysselsettes i prosjektene. – Tilbakemeldingene vi får fra kundene viser at vi har klart å etablere oss som en solid aktør med høy kvalitet i leveransene, i tillegg til at vi er konkurransedyktige på pris, sier Rolness. Han trekker også frem fleksible ansatte og en dynamisk organisasjon som kan tilpasse seg kundenes behov. – Vi har dyktige ansatte som bidrar til gode leveranser og en stadig større oppdragsmengde. Dette gjør at vi har store forventinger til at veksten i 2016 fortsetter på samme nivå som i 2015, sier Rolness. ■


Infratek styrker nordisk posisjon Infratek har sluttført oppkjøpet av det finske selskapet PWR (Pohjolan Werkonrakennus). Det nordiske konsernet satser friskt på videre vekst i Norden. – Vi er ledende på distribusjonsnettet i Norge og Sverige fra før, og på sentralnettet i Finland. Med dette oppkjøpet får vi også posisjon på distribusjonsnettet i Finland, sier konsernsjef Lars Bangen. Infratek har også nylig signert en ny milliardavtale med E.ON i Sverige og har i løpet av høsten og vinteren jobbet med å ansette et hundretall nye medarbeidere, og etablere nye kontor i sør- og midt-Sverige. – Vi skal vokse framover, både organisk og strukturelt, sier Bangen. PWR har en omsetningsprognose på over 200 millioner kroner for 2015 og har kunder som Elenia Verkko, Caruna, Savon Voima Verkko, E.ON og mange flere. ■

- Vi er ledende på distribusjonsnettet i Norge og Sverige fra før, og på sentralnettet i Finland. Med dette oppkjøpet får vi også posisjon på distribusjonsnettet i Finland, sier konsernsjef Lars Bangen.

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur. Millioner av mennesker i Norden er avhengige av den jobben vi gjør hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer og belysning. Infratek har 1350 ansatte i Norge, Sverige og Finland, og omsetning i 2014 på NOK 2,77 milliarder. Felles for de ansatte i Infratek er at vi alle bidrar enten direkte eller indirekte til at den kritiske infrastrukturen i samfunnet fungerer.

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no

7


Droner og digitale internsystemer hos Nettpartner Overgang til helt digitale internsystemer, og bruk av droner for å effektivisere feltarbeidet. Det er den nye hverdagen hos Nettpartner, som har lagt mange kroner og grundig arbeid i innføringen av nyvinningene. – Vi har investert over 10 millioner i tre nye systemer og oppgradering av et eksisterende: et nytt ERP-system, et nettinformasjonssystem og et ledelsesinformasjonssystem, samt oppgradering av vårt feltsystem, sier Magnus Johansen, som er ansvarlig for forretningsutvikling i selskapet. Nettpartner er første store entreprenør i Norge som tar i bruk et nettinformasjonssystem, som vanligvis har vært forbeholdt nettselskapene. – Vårt system kommer fra en leverandør som heter Digpro, et stort svensk selskap. Det er nesten et standard NIS-system, men vi har fått utviklet et tillegg – en kalkulasjonsmodul som gjør at man enklere og

mer enhetlig skal kunne kalkulere oppdrag på tvers av Nettpartner. Så nå skal regnearkenes tid være forbi, forteller Johansen. I systemet ligger prisene fra rammeavtalene med den enkelte kunde. Slik blir prosjektering av oppdrag enklere. Her kalkuleres også materiell-lister ut fra opptegning av linjer i kart. Når prosjektet er kalkulert, går det over til kunden som et tilbud. Da blir det også oppdatert i ERP-systemet som et prospekt. – Slik får vi oversikt over potensielle jobber. Når oppdraget blir kontrahert fra nettselskapet, går det en beskjed til økonomisystemet om at tilbudet skal endre status

Nettpartner arrangerte fagdager i eget hus med leverandører for utstyr og materiell.

8 • Volt 9-2015

til et prosjekt. Den elektroniske prosjektmappen som etableres i NIS-systemet ifm. jobben går ut til montørene som underlag for den jobben de skal gjøre. Vårt oppgraderte feltsystem inneholder en planleggingsmodul hvor prosjektlederne kan booke montører og utstyr. Når montørene utfører oppdraget, kan de via sitt personlig nettbrett fylle ut alle nødvendige skjemaer som f.eks SJA, finne dokumentasjon, og bestille materiell. Hvis det er opprettet integrasjon mot aktuelt nettselskap, kan dokumentasjon i form av bilder, kontrollskjema, etc eksporteres til kundens nettinformasjonssystem, forklarer han.

På toppen har de et ledelsesinformasjonssystem som heter Qlickview. – Der kan ledelsen hente ut informasjon om fakturerbar tid på montørkorpset vårt i prosent. Videre kan man sjekke tilbud vi har ute, hit rate, ordrereserve, status pr. prosjekt mht. fakturering, utførte timer, dekningsgrad, etc. og kan generelt ha god oversikt, sier Magnus Johansen. Neste fase for Nettpartner er å rulle dette ut til alle avdelingene, slik at ingen jobber på den gamle måten. Samtidig har de også stort fokus på et annet fagområde: droner. – Nettpartner ønsker å sy drone-biten inn i et prosjekt,


men for å kunne fly droner har vi måttet søke Luftfartstilsynet om godkjenning. Da må du levere inn en operasjonsmanual som beskriver hva du skal utføre av oppdrag, og hva du har av verktøy for å utføre oppdraget. Det består av risikovurdering, hvordan du integrerer dette i virksomheten, og så videre. Denne manualen har vi fått hjelp til å skrive, for det er en ganske omfattende sak, og den ble godkjent i august, sier Johansen. Godkjennelsen sier at Nettpartner har lov til å fly droner av en viss størrelse innenfor en viss rekkevidde. Man er pålagt å ha dronen under oppsikt hele tiden, enten den som fører den, eller en som er plassert for å følge med. De har integrert droneflyvningen i sitt øvrige kvalitetssystem, med risikovurdering, sikker jobb-analyse, avviksskjemaer og flytid. – Vi ser vi for oss at vi kan tilby drone-tjenester i forbindelse med prosjektering, dokumentasjon, vedlikehold, og ved beredskapssituasjoner. Vi håper etter hvert å ha droner med laserskanner som

kan skanne terrenget, gjøre innmålinger, og lage linjeprofiler til fagsystemet. Vi ønsker også å bruke droner til toppbefaringer, å ta bilder av myndighetspålagte befaringer, og fortelle nettselskapene om tilstanden på nettet deres, forteller Magnus Johansen. Han sier videre at Nettpartner ser på droneflygingen som en del av et konsept de ønsker å tilby sine kunder. Det å fly er ikke det viktigste – det viktigste er å kunne tilby våre kunder et verdiøkende produkt, og det er her vi tror Nettpartner har et fortrinn fremfor selskap som er rene droneflygere uten kompetanse fra elkraft faget. – En annen ting er muligheten for å sjekke linja i en beredskapssituasjon som ulykker, hendelser eller brann. Da kan man sende bilder inn til operasjonssentralen for å gi et overblikk. Droner er et godt verktøy for å skape et underlag ved ulike situasjoner, sier han. Egil Amtedal fra Nettpartner Drift i Arendal er droneoperatør og flygeleder i denne satsningen, som de har jobbet med i et år nå. De har fått

opplæring og nødvendig trening. – Med droner kan vi tilby et bilde av situasjonen i nåtid. Det dronen ser, ser operasjonssentralen. Det er ikke et opptak, men live. Da er det mye lettere å gjøre beslutninger, sier Amtedal. – Å fly droner er ikke så vanskelig, men det er å behandle dataene som dronen fanger opp, vi er interesserte i, legger han til. Som alle andre tjenester Nettpartner tilbyr og utfører, tar de dronesatsingen veldig seriøst, og på største alvor. – Vi må jo stå til rette overfor både kunder og myndigheter. Vi kjenner til andre som har gått til innkjøp av droner, og tatt dem raskere i bruk, mens vi har gått den lange veien, og sørget for å få godkjenning på forhånd, forteller Magnus Johansen. Connected Drone er et prosjekt som er initiert av et selskap som heter eSmart System fra Halden, der Nettpartner deltar.

nettbransjen i disse dager gjennom AMS. De systematiserer data, og gjør dem tilgjengelig for netteierne. De ser også for seg å bruke denne dataskyen sin til å effektivisere bildegjenkjenning, slik at når man tar bilde ute i felten, for eksempel av en stolpe som mangler en topphette, så vil maskinen kjenne igjen dette som en feil, og legge det i lista over det som trenger en gjennomgang. De ønsker at operasjonssentralen skal kunne fly droner som er strategisk utplassert i nettet for å lokalisere feilen, og så bestille feilretting i etterkant. Da skal dronen være så smart at den reagerer når den ser noe som er unormalt på strekningen den er vant til å fly, forteller Johansen. – Vi har tro på at dronene kan være med på å effektivisere kilekostnaden i ekstreme situasjoner. Når uværet har roet seg, kan man få et raskt og stort overblikk, avslutter Egil Amtedal. ■

– De er veldig gode på big data, som virkelig treffer

Nettpartner ser på droneflygingen som en del av et konsept de ønsker å tilby sine kunder. Det å fly er ikke det viktigste – det viktigste er å kunne tilby våre kunder et verdiøkende produkt, og det er her vi tror Nettpartner har et fortrinn fremfor selskap som er rene droneflygere uten kompetanse fra elkraft faget sier, Magnus Johansen som er ansvarlig for forretningsutvikling og Egil Amtedal fra Nettpartner Drift i Arendal.

<C  onnected Drone er et prosjekt som er initiert av et selskap som heter eSmart System fra Halden, der Nettpartner deltar.

9


Spennende fremtid Nettpartner AS er landets største entreprenør innen tjenester til nettselskaper, og er et selskap med høye ambisjoner. Konsernsjef Arild Borgersen tror fremtiden blir spennende for norsk elforsyning. Han deler noen av sine tanker om både dette og virksomheten han leder. Konsernet omsetter for over en milliard i året, og har totalt nærmere 570 ansatte. Virksomheten er fordelt i tre selskaper: Nettpartner Drift, Nettpartner Prosjekt og Nettpartner Bane. – Nettpartner Drift jobber med service og mindre prosjekter knyttet til distribusjonsjobber, i størrelsesorden 5–10 millioner kroner, mens Nettpartner Prosjekt i hovedsak opererer på sentral- og regionalnettet, der de tar oppdrag opp mot 200 millioner kroner. Vi er åpne for større prosjekter, og det ser vi som et fremtidig mål, men det er også en modning for oss. Nettpartner Bane er nysatsningen. Her har vi litt mindre bemanning, og vi ser for oss en viss grad av innleie på denne

10 • Volt 9-2015

virksomheten, forteller Arild Borgersen. Han legger ikke skjul på at konsernet har store vekstambisjoner. De har tro på både markedet og egne ambisjoner. – Vi tror ikke nødvendigvis at det å være store har en kjempeverdi i seg selv, men det kan ha positiv effekter. For eksempel ved at markedet alltid vil se på de største aktørene. Det vil være en oppmerksomhet knyttet til de store. Man blir forespurt av myndigheter, og får være med i dialog rundt ulike spørsmål. Dessuten tiltrekker større selskaper seg ofte også kompetanse. Noen vil selvsagt se på store virksomheter som mer kompliserte, grunnet større byråkrati. Men det prøver vi å unngå: Vi

ønsker å beholde gründerånden. Nettpartner AS er størst på de tjenestene de leverer i Norge – og de opererer ikke i utlandet. Men dette er under kontinuerlig evaluering. Et annet spennende fremtidstema er den nye kontrollforskriften som gjøres gjeldende sommeren 2016. – Nå må Nett-Norge, og spesielt de som har egne entreprenør-AS-er, bestemme seg om de skal åpne sitt eget marked, slik at de AS-ene som ligger i de konsernene må konkurrere med andre, eller trekke AS-ene inn i nettvirksomheten. Det er valg som må gjøres, og der er vi spente på hva de ulike nettselskapene velger. Vi håper på den

modellen der man åpner for konkurranse, for det vil være mest effektivt for norsk el-forsyning å få inn konkurranseelementet. Hele vår eksistens bygger jo på det. Det blir spennende å se hvordan ulike aktører, regionale spesielt, agerer. Spennende tider, sier konsernsjefen. Tidlig i 2014 kjøpe de Istad Energimontasje. Med dette ønsket de å få opp kompetanse, kapasitet og ledelse knyttet til prosjektmarkedet i Norge, spesielt på sentral- og regionalnettet. Der både er det – og kommer – stor utbygging. Powerline i Kroatia ble en del av fusjonen med Istad. De har fagkompetanse og er dyktige, men har også en annen viktig


dimensjon, knyttet til pris og kostnader. – De store prosjektene i Norge går til utlendinger. Det er få norske aktører som er på banen. Vi ønsker å være det norske alternativet, men kostnadsnivåene er utfordrende. Vi sliter med å konkurrere på både pris, kapasitet og prosjektledelse. Vår vei inn i dette går nok noe via Powerline, sier Arild Borgersen. Nettpartner er også kjent for å være offensive når det gjelder bruk av lærlinger, og ser på dette som en sentral rekrutteringskilde. – Å ansette direktører og økonomer har vært forholdsvis enkelt, men å ansette prosjektledere, fagarbeidere og montører har vært vanskelig. Vi ser en endring i dette bildet nå. Lærlinger har vært vår måte å få til generasjonsskifter på. Når folk slutter grunnet alder, har vi i stor grad rekruttert nye via lærlingordningen. Derfor har vi relativt lav gjennomsnittsalder. Vi kommer til å fortsette denne politikken, men vi er avhengige av oppdrag og marked for å være så offensive på dette feltet, forklarer han.

For når det gjelder oppdrag, har denne høsten ikke vært like bra som i fjor. Nettpartner har gjort seg opp noen tanker om årsaker til dette, og er samtidig fullstendig klar over at markedet kan svinge raskt. – Vi tror for det første det har noe med været å gjøre. Denne høsten har det vært færre stormer, og derfor mindre jobb med beredskap. Vi merker også hos noen netteiere, at det er større fokus på AMS. Det stjeler fokus og kapital, og gir mindre kapasitet til å kjøre egne investeringsprosjekter. Dette siste får vi en viss bekreftelse på det fra enkelte nettselskaper, sier Borgersen. Konsernet har i dag en noe spredt geografisk posisjonering. – En utspredning som ikke nødvendigvis er 100 % kosteffektiv akkurat i dag, men vi har tro på den, med tanke på at det vil skje ting i markedet som gjør at det vil være gunstig å være etablert. Vi har noen lokasjoner som har større kapasitet, men vi venter på åpninger nå i 2016. Et forhold er den nye kontrollforskriften, men også andre ting NVE gjør, som medfører at nettselskapene vurderer å sette ut mer arbeid i markedet. Det er noen flere parametere enn den nye kontrollforskriften som kan påvirke restruktureringen i bransjen. Jeg tror ikke vi er 125 nettselskaper i Norge om 5 år. Nettpartner Bane er som nevnt siste skudd på stammen, og et satsningsområde. Her satser de tungt på bransjekunnskap, for de ser at det er ulikheter i forhold til prosessene i de andre segmentene. – Vi har folk som kan jernbane. Denne kundegruppen agerer annerledes, gjør innkjøp annerledes, og investeringsbudsjettene er annerledes. Vi har respekt for at det er forskjell på jernbane og nettselskaper. I ledelsen har vi personer som har lang fartstid i dette fagfeltet. Bransjekunnskap er viktig, og det har vi selv erfart i tidligere prosjekter, sier Arild Borgersen. ■ – Nå må Nett-Norge, og spesielt de som har egne entreprenør-AS-er, bestemme seg om de skal åpne sitt eget marked, slik at de AS-ene som ligger i de konsernene må konkurrere med andre, eller trekke AS-ene inn i nettvirksomheten, sier konsernsjef Arild Borgersen i Nettpartner AS.

/lynxsnowmobiles

69 RANGER ALPINE * 147.050,ekskl. mva.

176.200,-* inkl. mva.

69 RANGER

ALPINE brp.com brplynx.com

Kjøretøyene har påmontert ekstrautstyr.

en spesiell snøscooTer for spesielle omsTendigheTer. kjøring i bratte bakker krever mye av snøscooteren, kraft til å komme opp de bratteste bakkene med tung last og stabilitet som blir testet i bratte nedoverbakker. 69 ranger alpine er konstruert for å beholde kjøreegenskapene selv under svært vanskelig forhold, som f.eks. vedlikeholdsarbeider i skianlegg, kraftledninger eller trekking av sporsetter. ALTA Ski-Doo Senteret AS 78457500 BALLANGEN Harley Davidson Nord-Norge 76927400 DALEN Øverland Scooter og ATV 35078560 GOL Traktorservice AS 32074796 HAMMERFEST H.O. Motor AS 78409400 HOL Hol Bil og Traktor AS 99417666 KARASJOK Frode Utsi AS 78466082 KAUTOKEINO Isan 78485333 KIRKENES Kirkenes Bil AS 78970100 KONGSBERG Powersport AS 41413232 KONGSVIK R. Jacobsen AS 91350894 LILLEHAMMER Motorspeed AS 61268000 LONGYEARBYEN Svalbard Snøscooterutleie AS 79024660 MOSJØEN Fritidssentret AS 75188610 OPPDAL Storlismia AS 72404300 RENDALEN Storbæk Motor 62467371 RINDAL RBL AS 71664800 RJUKAN Powersport AS 90030042 ROGNAN Rognan Auto AS 75681670 RYSSTAD Hylestad Auto AS 37936111 RØDBERG Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 SAND Møgedal Mek.Verksted AS 52792530 SKIEN Moflaten AS 35587200 SNÅSA Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINKJER Steinkjer Motorsenter AS 74162232 STRYN Kveen As 57872000 SØRKJOSEN Nyvoll Motor AS 77767200 SØRLI Hellriders AS 90675433 TANA Frode Utsi AS 78925250 TONSTAD Ole Terje Josdal 90589393 TROMSØ Tromsø Motor AS 77683510 TRONDHEIM Brødrene Ler AS 72885330 TRYSIL Trysil Bilberging AS 62450990 TYDAL Bil & Landbruk AS 73815480 VANG I VALDRES Vang Auto-Service AS 61367500 VEST-AGDER H&H Motor AS 38283340 VOSS HMV Maskin AS 56529130 ØVERBYGD Åsheim Maskin AS 77721400

READY FOR AN ADVENTURE Ta konTakT med din lokale forhandler for å få mer informasjon om lynx arbeidssnøscooTere og TilbehøreT som passer diTT behov. © 2015 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). ®, ™ og BRP-logoen er varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. * priser er inkl. engangsavgift. Leveringsomkostninger tilkommer.

ski-doo

®

lynx

®

sea-doo

®

evinrUde

®

roTax

®

can-am

®

11 Volt oktober 92,5x257.indd 1

10/20/2015 2:55:50 PM


NTE bygger ut Storåselva i Snåsa I januar starter NTE byggingen av Storåselva kraftverk i Snåsa. Det er klart etter at selskapet har vurdert en rekke aktuelle vann- og vindkraftprosjekter. I løpet av 2016 kan ytterligere prosjekter bli besluttet utbygd. konsekvenser av utbyggingen, fortsetter energidirektøren.

- Storåselva er et fornybarprosjekt til om lag 330 millioner kroner, og er det første nye, store vannkraftprosjektet vi har bygd på mer enn 20 år. De siste årene har vi økt vår produksjonskapasitet innen vindkraft, modernisering av eksisterende kraftverk, som Follafoss og Funna, samt oppkjøp, sier energidirektør i NTE, Kenneth Brandsås, foto: NTE.

Storåselva kraftverk er et fornybarprosjekt til om lag 330 mill. kroner og skal stå ferdig i 2018. Kraftverket vil årlig produsere 75 GWh strøm, noe som tilsvarer årsforbruket av elektrisitet i mer enn 4000 husstander. – NTE har en av landets beste porteføljer på ny fornybar energi. Vi har utviklet mange flere gode prosjekter enn det vi kan bygge nå, alene eller sammen med andre. Storåselva er et godt og robust prosjekt med tilfredsstillende lønnsomhet selv med dagens lave kraftpriser, sier konsernsjef Christian Stav. – Lav kraftpris på kort sikt gjør investeringer utfordrende for alle i vår bransje. Vi mener derimot at verden kommer til å få et stort behov for mer fornybar energi, derfor velger vi 12 • Volt 9-2015

nå å gjøre investeringer i grønn vekst for neste generasjon. Troen på fremtiden for fornybar energi er styrket etter at en internasjonal klimaavtale kom på plass i Paris nå i desember. Våre vekstambisjoner samsvarer også med de ambisjoner vår eier har for NTEs framtid, fortsetter Stav. I tillegg til beslutningen om å bygge ut Storåselva, jobber NTE videre med planer for å bygge ny kraftstasjon på Byafossen. NTE forventer å ta en eventuell investeringsbeslutning for Byafossen medio 2016. Samtidig arbeides det også videre med å innhente nødvendige tillatelser til å bygge ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss, noe som vil gi en produksjonsøkning på ca. 100 GWh ny fornybar energi. Arbeidet

med vindkraftprosjektet på Frøya fortsetter også sammen med TrønderEnergi, gjennom selskapet Sarepta Energi. – Derimot har vi ikke funnet det mulig å prioritere Trongfossen, byggetrinn 2 på Ytre Vikna, Grytendal, fornyelse av Hundhammerfjellet, Husfjellet, og Sareptas vindpark på Sørmarksfjellet i denne omgang, sier Kenneth Brandsås. – Når det gjelder Trongfossen, har NVE sagt nei til konsesjon og saken ligger nå til endelig behandling i Oljeog energidepartementet (OED). Vi velger nå å be OED stanse konsesjonsbehandlingen. Vi gjennomfører, fram mot 2019, et større undersøkelsesprogram rettet mot Namsblanken. Undersøkelsene vil gi oss ytterligere informasjon om evt. negative miljø-

For å kunne prioritere betydelige investeringer i ny fornybar energi, velger NTE å selge sin eierandel i Fosen Vind til et konsortium ledet av Credit Suisse, gitt at prosjektet på Fosen blir realisert. NTE beholder imidlertid rettigheten til å sette opp nye vindturbiner i parkene de har konsesjon til etter konsesjonstidens utløp. I tillegg selger NTE en portefølje med småkraft til det Kristiansandbaserte selskapet Bekk og Strøm. Småkraftporteføljen har en årlig kraftproduksjon på 26,5 GWh og utgjør 0,7 prosent av NTE sin kraftproduksjon. NTE er også i dialog med eieren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, om en utbyttemodell som i større grad kan styrke konsernets investeringsevne. – Vi har ikke lyktes i å drive småkraftverkene med tilstrekkelig lønnsomhet og velger derfor å selge dem til noen som er spesialister på småkraft. Dermed får vi rendyrke og videreutvikle det vi er best på, nemlig å drive store anlegg innen fornybar energi. Dette gir best utnyttelse av anleggene og mest verdiskaping for samfunnet, sier Brandsås. Den nye eieren av småkraftverkene ønsker å samkjøre driften med Orkdalselskapet Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab, som Bekk og Strøm overtok tidligere i år. – Kjøpet i Nord-Trøndelag er en viktig hjørnestein i selskapets videre satsing i Midt-Norge, hvor vi fortsatt har store vekstplaner, sier styreleder Carl-Fredrik Lehland. Trøndelag er fortsatt et viktig satsingsområde for oss og vi ser for tiden på flere muligheter i regionen og i landet ellers, avslutter Lehland.■


De er søte når de er små...

Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektronikk og automatisering “på hjernen” og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Som leverandør av verdensledende elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for styring, kontroll og overvåking, har Elteco hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år. Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Vi gjør dette på den tradisjonelle måten: Hver dag går vi på jobben for å gi det beste vi har – til både etablerte og nye kunder.

Elteco as Floodmyrveien 24, Porsgrunn telefon 35 56 20 70 firmapost@elteco.no www.elteco.no

Tung på fag, lett på tå!

Nyhet! Syrefaste IP65 skap fra Stansefabrikken • NEMKO godkjent iht. EN 60529 (IP65) • Rask levering fra lager i Norge • Solide syrefaste låser • Originale Stansefabrikken MR rammer som tilbehør. • Avtagbar dør som kan vendes

NEK 399 – En utfordring?

Egenskaper: Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle Hvorfor, hvordan og med hva krav til rustbeskyttelse og IP grad kreves. Leveres med • TKS Tilknytningskap. i henhold til NEK 399polert monteringsplate. SkapetLaget er produsert i 2 mm matt • Forutsigbart for alle parter syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343). • Likeverdig tilgang • FL21 Felles referansepunkt For flens i bunnen. Som tilbehør leveres noen av • våre originale og kjente montasje- og fordelingsrammer • Lagerført hos grossister i varmgalvanisert stål. Dette gjør montasje- og brukerEgenskaper: kjent for installatøren. vennligheten

Felles skap for sterkstrøm og ekom i varmgalvanisert stål, med målerplass. Skapet leveres med målerbrett og 18 modulplasser. Kabelbeskyttelse/skjørt kan leveres som tilbehør.

Stansefabrikken Stansefabrikken Products Products AS AS Tel: +47 Tel: 45 +47 8645 5986 4059 • 40 E-post: • E-post: info@stansefabrikken.no info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

TKS Annonse185x83.indd 1 TKS_IP65_2.indd 1

10.11.14 15:47 11.08.15 13:2713


Kombinasjonsverktøy fra Ridgid Ridgid er et amerikansk selskap med lange tradisjoner innen rørindustrien. Nå har de også beveget seg inn på elektrosiden, og inntar nå det norske markedet med et banebrytende kombinasjonsverktøy for alle som jobber med kabel. Abiko er selskapets representant i Norge. store forskjeller på diameteren, ut fra om det er komprimert eller mangetrådig leder. Derfor har vi utviklet kabelsko som tar hånd om dette, og er best mulig tilpasset de ulike kablene. Selv om vi har skaffet oss mye erfaring på disse 50 årene, skjer det stadig en utvikling vi må følge med på, både på kabel- og verktøysiden, sier Arder. Abiko har kabelsko fra 0,25 kvadrat og opp til 1000 kvadrat. De leverer det som trengs, også til kunder som har behov for av spesialsøm.

Atle Brustad hos Ridgid Scandinavia og Stener Arder i Abiko Norsk her med RE-60, et kombinasjonsverktøy for å kutte kabler, presse kabelsko og stanse hull i stålskap.

Ridgid ble etablert i en liten amerikansk by i 1921, og hadde innledningsvis bare ett produkt: en amerikansk, grov rørtang. På 60–70-tallet begynte de å kjøpe fabrikker rundt i verden. I dag produserer de både rørverktøy, rørinspeksjonskameraer og verktøy for elektrikere, og har blitt verdens største innen verktøy til rørindustrien. De har fabrikker i USA, Tyskland, Sveits og litt produksjon i Asia. – Nå har vi begynt å se på andre markeder. Elektro er ganske nært beslektet, og press- og kappeverktøy er et stort marked, sier Atle Brustad hos Ridgid Scandinavia. – Det som er viktig for Ridgid, er at når vi først kommer med noe nytt, skal det 14 • Volt 9-2015

være noe som sier pang, og er litt revolusjonerende. Så da begynte vi å se på hva som kan forenkle hverdagen til dem som jobber med elektro. De trenger gjerne å kunne kappe og presse på samme tid, og istedenfor å dra på flere verktøy, hvorfor ikke kombinere dem? Så da utviklet vi RE-60, et kombinasjonsverktøy for å kutte kabler, presse kabelsko og stanse hull i stålskap. Verktøyet er aktuelt for alle som jobber med kabler, forteller Brustad. Verktøyet har allerede fått god respons i resten av Europa og USA, mens det først introduseres i Norge nå i høst. Der kommer Abiko inn i bildet. De skal være grossist og ta hånd om lanseringen.

– Vi har jobbet med kabelsko, press og pressverktøy i 50 år. Vi sørger for at kundene får riktig kabelsko, tilpasset kabelen man skal presse på, og et pressverktøy som har riktig tilpasning. Slik får man ivaretatt både de elektriske funksjonene og sikkerheten, forteller Stener Arder i Abiko Norsk. De leverer mest til de store elektrogrossistene, men jobber også mye mot sluttkundene, for å hjelpe dem til å finne best mulig løsning på utstyret. De driver mye med veiledning, og gjør testing av verktøy og løsninger. – Det er stor forskjell på kablene i dag. Diameteren på lederne kan variere veldig. 150 kvadrats kabler kan ha veldig

– Veldig mange bruker elektrohydrauliske pressverktøy, og som regel ett verktøy for hver operasjon: kutte kabel, presse kabelsko og stanse hull i skap. Med dette batteridrevne verktøyet kan man bare bytte hode etter hvilken operasjon man skal gjøre. Maskinen har også en diagnose-varsling som sier fra om noe er galt. Da slipper man å presse 100 kabelsko før man finner ut at noe er galt, samt at RE-60 selv holder kontrollen på serviceintervaller. I tillegg er dette verktøyet meget prisgunstig i forhold til å ha tre forskjellige verktøy sier Atle Brustad hos Ridgid. – Vi synes dette er et veldig spennende verktøy, som fyller flere funksjoner, og som vi ikke har i porteføljen fra før. Vi ser at det er både et marked og en etterspørsel etter dette. Vi er klare for å levere, forteller Stener Arder. – Ridgid kommer til å fokusere på elektro de neste årene. Her ser vi for oss å komme med mange nye produkter, og ta markedsandeler etter hvert. Flere produkter er på gang allerede nå, og vil dukke opp til neste år, uten at jeg kan røpe noe konkret om dette nå, avslutter Brustad hemmelighetsfullt. ■


Goodtech har gjennomført salg av Goodtech I­ ntressenter AB Goodtech ASA har gjennomført salg av alle aksjene i Goodtech Interessenter AB (“GIAB”) til Eitech Holding AB (tidligere AB Coport 480) (“Eitech”), (“Transaksjonen”) i henhold til avtale som offentliggjort ved børsmelding 18. oktober 2015. Gjennomføring av Transaksjonen innebærer at GIAB, sammen med datterselskapene Goodtech Projects & Services AB, INAC Process AB og Power Control AB er solgt ut av Goodtech-konsernet. Goodtech Projects & Services AB eier i tillegg 50 % av aksjene i GAQ Contracting AB, som også omfattes av Transaksjonen.

dert netto gjeld er ved gjennomføring fastsatt til NOK 123 000 000. Avtalt transaksjonsverdi reflekterer en enterprise value på NOK 365 000 000. Gjeld i GIAB per dagens dato utgjør ca. NOK 151 000 000 som ville gitt en enterprise value per tidspunktet for gjennomføring på ca. NOK 393 000 000.

I henhold til avtale mellom Goodtech og Eitech er kjøpesummen endelig fastsatt til NOK 242 000 000, basert på justering for endring i netto gjeld i GIAB med datterselskaper utenfor antatt intervall mellom NOK 90 000 000 og NOK 115 000 000. Konsoli-

Goodtech har ved gjennomføringen foretatt en sletting av 9 652 759 av Eitechs aksjer i Goodtech gjennom en kapitalnedsettelse. Eitechs fordring ved sletting av aksjene er endelig gjort opp ved motregning av NOK 154 444 144 av kjøpesummen. Den resterende del av kjøpesummen er gjort opp ved kontant betaling av NOK 77 555 856, og plassering av NOK 10 000 000 på escrowkonto som sikkerhet for eventuelt garantiansvar som definert i aksjekjøpsavtale mellom partene. ■ Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er k onsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 850 millioner og har over 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

IK

M

INSTRUTEK

AS

30 198

5-2015

IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til blant annet shipping, offshore, industri, offentlig sektor og øvrige virksomheter med ulike måletekniskebehov. Vi har kompetanse innenfor måleinstrumenter, maritim navigasjon og kommunikasjon, prosessinstrumentering, tilstandskontroll, kalibrering og skaffevarer. Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi er ca. 60 ansatte, har en budsjettert omsetning på over 200 mill., og er en del av IKM Gruppen med ca. 2 450 ansatte som omsetter for rundt 4,2 milliarder.

Hioki MR8847A Minneskriver Leveres med inntil 3 ulike generatorer Kurveform-, progr. bar kurveform- og pulsgeneratorer T: 33 16 57 00 www.IKM.no www.IKMwebshop.no Volt_Nr. 9_2015.indd 1

26.11.2015 10:51:29 15


Togvarme gir enøkgevinst Proxll AS leverer togvarmeanlegg til Jernbaneverket og Bodø stasjon. Anlegget gir strømtilførsel til togsett uten behov for tilkobling til kjørestrøm eller diesellokomotiv som må holdes i gang, noe som gir store økonomiske og miljømessige besparelser. Anlegget består av seks nye togvarmeposter, hvor fire er på 1000 V og to er på 400 V. I tillegg er det levert en togvarmekiosk som styrer hele anlegget. Leveransen består også av en 400 V togvarmepost til Rognan stasjon. Proxll har gjennomført arbeidet i nært samarbeid med

NRC Rail, som er underentreprenør på prosjektet. Til sammen har prosjektet en ramme på ca. 10 millioner kroner. Parkerte togsett kan av ulike årsaker ha behov for strømtilførsel. Passasjervogner skal varmes opp før de starter på

ruten og godsvogner med kjøling trenger strøm for at godset skal holde riktig temperatur. Ved utføring av service vil det også være behov for strømtilførsel. Stasjoner uten togvarmeanlegg må koble togsettene til kjørestrøm. Kjørestrøm er en foredlet strøm

som er dyrere og mindre tilgjengelig enn generell strøm. For stasjonene som heller ikke har dette, slik som i Bodø og Rognan, må diesellokomotiv kobles på for å produsere strøm til togsettet. Der hvor togene tidligere måtte kjøres ut fra depot før oppstart kan togene med togvarmeanlegg parkeres i riktig posisjon med en gang og dermed få raskere oppstart, noe som bidrar til økt kapasitet. Etablering av togvarmeanlegg vil dermed gi store besparelser både med hensyn til økonomi og miljø og samtidig gi økt kapasitet på grunn av økt tilgjengelighet. Torstein Fossum, prosjektleder for prosjekter Nord i Jernbaneverket forklarer at de eksisterende togvarmeanleggene er utdatert og ikke har kapasitet til de nye togsettene. «Det er viktig for Jernbaneverket at vi så godt vi kan tilfredsstiller de ønsker og krav som våre kunder har. Gjennom en slik installasjon vil vi tilby våre kunder et system som også dekker fremtidige behov», avslutter Fossum. Proxll har tidligere levert togvarmeanlegg til stasjonene i Drammen og Kongsberg. ■

«Det er viktig for Jernbaneverket at vi så godt vi kan tilfredsstiller de ønsker og krav som våre kunder har. Gjennom en slik installasjon vil vi tilby våre kunder et system som også dekker fremtidige behov», sier Torstein Fossum, prosjektleder for prosjekter Nord i Jernbaneverket

16 • Volt 9-2015


+47 945 22 475 post@necks.no www.neckselectric.com/no/

MOdErN dAy wOrkhOrSE

Can-Am Outlander 6x6 1000 XT T3 Skogspakke kr. 136.960,- eks. mva.** Beltekit kr. 56.720,- eks. mva**

CAN-AM - MEST SOLGTE ATV * Bestill prøvekjøring på Can-AmOffroad.com

Komplett leverandør for bygging av kraftlinjer Vi leverer alle produkter for bygging av transmisjonslinjer, distribusjonslinjer, koblings- og transformatorstasjoner. Necks Electric AS er din totalleverandør av fleksible og kostnadseffektive løsninger. Liner, isolatorer, armaturer, master med tilbehør og stasjonsklemmer er viktige pilarer i produktutvalget. Vi har også en løsning med ferdige gitterstolpesystem som senker tidsbruk og kostnader for prosjektering og bygging.

Get the job done with the lineup of Can-Am® off-road vehicles. Each delivers more than you need performance to haul, tow, winch and more. We won’t say it will make work easy, but easier.

The Ride Says It All.

Outlander™ 6x6 650 DPS T3 Standard modell Pris fra kr. 111.920,- eks.mva.**

Outlander™ 6x6 1000 XT T3 Landbrukspakke Pris kr. 140.400,- eks. mva.**

Can-am® OUTLanDER™ 6X6 TRaKTOR aTV er utviklet og produsert i Finland spesielt for nordiske forhold. Rotax V-twinmotor gir kraft til alle seks hjul så du med overraskende letthet tar deg fram over alt. Ekstra lavt lavgir, tretrinns servo og TTI2-bakfjæring gjør den svært lett å manøvrere og komfortabel å kjøre. FORHANDLERE: ALTA Ski-Doo Senteret AS 78457500 ARENDAL Sigmund Aasen AS 37023512 BARDU Brødrene Bakkehaug 77182228 DALEN Øverland Scooter og ATV 35078560 ELVERUM SFG AS 62426822 FARSTAD Haukås ATV AS 47347900 FREKHAUG Meland Auto AS 56170976 FYRESDAL Moland Auto AS 35041300 GOL Traktorservice AS 32074796 HAMMERFEST H.O. Motor AS 78409400 HOL Hol Bil og Traktor AS 99417666 JESSHEIM Akershus Traktor 63948580 KARASJOK Frode Utsi AS 78466082 KAUTOKEINO Isan 78485333 KIRKENES Kirkenes Bil AS 78970100 KLEPPE R. Helleland AS 51786680 KONGSBERG Powersport AS 41413232 KONGSVIK R. Jacobsen AS 91350894 KRISTIANSAND Båthuset AS 90080099 LILLEHAMMER Motorspeed AS 61268000 LYNGDAL Trippel Motor AS 38346200 MO I RANA Skjærviks Scooter og MC AS 75154100 NESTTUN Bilskadesenteret AS 55929070 OPPDAL Storlismia AS 72404300 RJUKAN Powersport AS 90030042 ROGNAN Rognan Auto AS 75681670 RYSSTAD Hylestad Auto AS 37936111 RØDBERG Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 SAND Møgedal Mek.Verksted AS 52792530 SANDNESSJØEN Nothuset AS 75040616 SKIEN Moflaten AS 35587200 SKJEBERG Hagemaskiner AS 91579598 SNÅSA Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINKJER Steinkjer Motorsenter AS 74162232 STRYN Kveen AS 57872000 SØRKJOSEN Nyvoll Motor AS 77767200 TANA Frode Utsi AS 78925250 TROMSØ Tromsø Motor AS 77683510 TRONDHEIM Brødrene Ler AS 72885330 TYDAL Bil & Landbruk AS 73815480 VANG I VALDRES Vang Auto-Service AS 61367500 VARTDAL MC-Deler 70048000 VERDAL Maskin og Motor AS 90798589 VEST-AGDER H&H Motor AS 91630848 VOSS HMV Maskin AS 56529130 ØVERBYGD Åsheim Maskin AS 77721400 ØVRE SURNADAL Nordmøre Scooter & ATV 40007042

Necks Electric AS er en del av Necks Electric Group AB som har virksomhet i Sverige, Norge og Finland. Våre stålkonstruksjoner og stålprodukter er produsert av vårt datterselskap i Polen. * Can-Am ATV/SSV er Norges mest solgte merke ifølge offisiele statistikker pr. 01.10.15 **Leveringsomkostninger kommer i tillegg. ©2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

17 Volt Oktober 2015 92,5x257.indd 1

10/20/2015 10:50:40 AM


Elektrifiserer gigantisk datasenterpark i Norge VEO er valgt til å elektrifisere første del av av datasenter campusen N01 som er under bygging i Norge. Første byggetrinn er på 100 MW. Bulk Infrastructure AS har planer om å utvikle N01 til å bli verdens største datasenter campus på fornybar energi. Dersom alle delene av prosjektet blir realisert vil N01 ha et totalt effektbehov på over 400 MW. Datasenterparken bygges i Vennesla kommune i Sør-Norge. Plasseringen er strategisk god med tanke på nærheten til fiberkabler til både utlandet og andre deler av Norge. Det er også rikelig med vannkraft i nærområdet, noe som betyr at N01 utelukkende kan benytte fornybar og billig strøm. Dataparken bygges ut i flere etapper, og den første delen skal tas i bruk høsten 2016. I den første fasen vil VEO levere to 145 kV høyspennings transformatorstasjoner, i tillegg til VEOs egne apparatanlegg og avanserte kontrollsystemer. Apparatanleggene og kontrollsystemene monteres i prefabrikkerte stasjonsbygninger ved VEOs fabrikk i Vasa. VEO har også opsjon på å levere flere stasjoner når parken bygges ut i fremtiden. – Et datasenter stiller eksepsjonelt høye krav til strømtilførsel og driftssikkerhet, ettersom driftsstopp er noe som ganske enkelt ikke kan forekomme. Derfor bygger vi to identiske transformatorstasjoner som er uavhengige av hverandre, forteller Viktor Forss, administrerende direktør for VEO i Norge. Rune Bang, Head of Engineering i Bulk, understreker også de høye kvalitetskravene: – Et datasenter er helt avhengig av stor leveringssikkerhet i alle ledd. Derfor bruker vi robuste og velutprøvde tekniske løsninger og komponenter av høy kvalitet. De siste årene har mange internasjonale IT-selskaper valgt å plassere sine datasentre i Norden, ettersom de nordiske landene kan tilby billig strøm og et stabilt samfunnsklima. VEO har tidligere gjort mindre leveranser til datasentre i Finland. Kristian Stray fra Rambøll har fungert som konsulent for prosjektet i Norge, og han var også med å velge VEO som leverandør. – Jeg oppfatter VEO som et løsningsorientert og smidig selskap. VEO ble valgt som leverandør fordi de foreslo konkurransedyktige løsninger og fordi de tidlig i prosessen viste at de forsto kundens behov. ■ 18 • Volt 9-2015

– Et datasenter stiller eksepsjonelt høye krav til strømtilførsel og driftssikkerhet, ettersom driftsstopp er noe som ganske enkelt ikke kan forekomme. Derfor bygger vi to identiske transformatorstasjoner som er uavhengige av hverandre, forteller Viktor Forss, administrerende direktør for VEO i Norge.


Nytt entreprenørselskap i BKK Fra 2016 har BKK fått et nytt selskap i energikonsernet. BKK EnoTek er et ingeniør- og entrepre­ nørselskap som skal være en totalleverandør av infrastruktur innen energi, lysanlegg og telekommunikasjon. Forretningsområdene som BKK EnoTek vil jobbe innen, lå før nyttår under selskapet BKK Nett. Når ingeniør- og entreprenørvirksomheten skilles ut i et eget selskap, følger 110 ansatte med fra BKK Nett til BKK EnoTek. – Myndighetenes regulering av nettselskapene går i retning av at de i større og større grad ønsker å rendyrke monopolvirksomheten. Det vil begrense nettselskapenes muligheter til å selge ingeniør- og entreprenørtjenester eksternt. BKK Nett selger tjenester i dag. Skulle nettselskapet i fremtiden få begrenset anledning til dette, kunne det ført til at BKK måtte bygge ned viktige kompetansemiljøer og arbeidsplasser. Vi ønsker i stedet å satse på denne kompetansen og bygge opp et selskap som kan bli en viktig entreprenøraktør på Vestlandet, sier Hilland. Til å lede BKK EnoTek, er Ketil Tømmernes ansatt som administrerende direktør. Tømmernes er fra Os og harde siste seks årene vært administrerende direktør for Enwa PMI, et entreprenørselskap innen prosess og distribusjonsnett for vann og fjernvarme. Før dette har han bakgrunn som sportssjef i Norges fri-idrettsforbund, Statoil, Hydro og rådgivende ingeniørvirksomhet. ■

 - Som et av Norges ledende fornybare energikonsern er det naturlig å satse innen områder med et interessant markedspotensial. BKK har mye kompetanse innen bygging og vedlikehold av kraftledninger og nettanlegg, lys- og trafikkanlegg og bygging og vedlikehold av fiberinfrastruktur. Denne kompetansen satser vi nå sterkere på ved å etablere et eget entreprenørselskap, sier konsernsjef i BKK Jannicke Hilland.  - BKK EnoTeks forretningsvirksomhet er innen segmenter der det er store utbyggingsplaner og driftsbehov. BKK har en unik posisjon i markedet og høy kompetanse og jeg ser frem til å lede BKKs nye ingeniør- og entreprenørselskap, sier adm direktør Tømmernes.

19


Skreddersyr utstyr for terrengkjøretøy Rundt 40 beltemaskiner har rullet ut fra produksjonslokalene til Owren AS på Vingrom de siste 5 årene. Med et innkjøpt chassis som grunnlag bygger de skreddersydde maskiner etter kundenes ønsker og behov. I mange av disse prosjektene står Palfinger Norge som viktig samarbeidspartner og leverandør av kraner.

– Kravet til sikkerhet og reduksjon av belastningsskader gjør at markedet med personkurver og -heiser er økende. Kundene som bruker utstyret gir tilbakemelding om at arbeidet går mye raskere og lettere, og det gir dem jo også konkurransefortrinn, sier Jan Erik Bjørnstad i Palfinger Norge.

– Vi har holdt på med denne maskinen i 5 år. Dette henger sammen med at Prinoth tok over beltedivisjonen til Bombardier i Canada. Disse maskinene kommer fra samme fabrikken som gamle Muskeggen, som sikkert mange kjenner til. Da vi fikk disse maskinene, fant vi ut at vi skulle satse mot energimarkedet og linjemontører. Det har vi truffet på, og har nå levert over 40 maskiner i Norge. Kundene er både private selskaper og kommunale kraftselskaper. Vi leverer i alle størrelser, fra den minste med 6 tonns lastekapasitet, og opp til 21 tonn. På disse setter vi på kraner, og ofte bestemmer kranstørrelsen størrelsen på understellet. Vi har aldri bundet oss til en spesiell kranleveran20 • Volt 9-2015

dør, men vi har gjennom disse årene samarbeidet stadig mer med Palfinger Norge. Det er fordi de har god ekspertise, og viser styrke på dette området, sier Thorstein Ouren i Owren AS. Maskinene er beltegående kjøretøy, og er fremkommelige i alt slags terreng. De innehar både klatreegenskaper og bæreevne uten å skade terrenget for mye, og er tilpasset transport i veiløst terreng. Palfingers produkter kommer fra Østerrike. Kranene tilfredsstiller veldig strenge krav, både europanormer og særskilte norske retningslinjer ut fra bruksområde. De har overvåkning av støttebein, som gjør maskinene veltesikre. – Vi lager individuelle

løsninger ut fra bruksområder og ønsker, så det er unike prosjekter for hver kunde. Maskinene kan blant annet leveres med egne strømaggregater som er drevet hydraulisk for å kunne produsere strøm når man er ute, egne kompressorer, hydraulikkuttak for å drive hydraulisk verktøy, og hydrauliske spolemaskiner. Det er ingenting vi ikke har klart å løse enda. Det er derfor vi bygger her i Norge, for å tilpasse kundens behov og norske forhold, forteller Jan Erik Bjørnstad i Palfinger Norge. – Kravet til sikkerhet og reduksjon av belastningsskader gjør at markedet med personkurver og -heiser er økende. Kundene som bruker utstyret gir tilbakemelding om at

arbeidet går mye raskere og lettere, og det gir dem jo også konkurransefortrinn, fortsetter han. Palfinger leverer sammenleggbare kraner, som gjør at man i tillegg kan ha med seg noe på et lite plan. De har nå levert en kran med rekkevidde opp mot 40 meter, med 14 teleskopiske bommer – kanskje den største som er levert i Europa – til Troms Kraft Entreprenør. – Utviklingen går sin gang, og vi har vel ikke sett grensen for hvor store kraner man kan levere på en beltemaskin enda, men det er jo noen fysiske forhold som gjør at man vil møte en maksgrense. Men om et par år kan man kanskje nå 50


– Vi har stort fokus på, at når vi har levert en maskin, skal kunden ha god opplæring. Vi går grundig gjennom både bruk og vedlikehold, sier Thorstein Ouren i Owren AS.

meter med en lastebilkran, sier Bjørnstad. – Vi har også en hydraulisk jibb-arm. Da oppnår man større fleksibilitet, i og med at kranarmen har muligheten til å knekke seg litt horisontalt oppover. Hvis man da har en hovedarm som er vannrett, kan man kjøre en jibb-arm 25 grader opp derfra. Man kan gå under og opp på baksiden av noe. Med en mobilkran, for

eksempel, må man hele tiden heise over. En lastebilkran er mer fleksibel, forklarer han. Størsteparten av beltemaskinene de leverer, har lastebilkran med knekkarm. De ser at det er en stor fordel. – Maskinen står fremdeles på underlaget mens du kjører støttebein. Du parkerer maskinen så rett du kan. Med en mobilkranløsning er man mye mer avhengig av å stå helt

Palfinger leverer sammenleggbare kraner, som gjør at man i tillegg kan ha med seg noe på et lite plan. De har nå levert en kran med rekkevidde opp mot 40 meter, med 14 teleskopiske bommer – kanskje den største som er levert i Europa – til Troms Kraft Entreprenør.

rett på underlaget, sier Jan Erik Bjørnstad. Det er hele tiden grenser som skal strekkes. Størst mulig kran på minst mulig maskin er trenden. De gjør beregninger på om kundens ønsker er teknisk mulig. Kunden skal vite hva de får. – Vi har stort fokus på, at når vi har levert en maskin, skal kunden ha god opplæring. Vi går grundig gjennom både bruk

og vedlikehold, sier Thorstein Ouren. – Ja, det er dyrt og komplisert utstyr, og det skal være trygt å jobbe. Vi ser at de som har egne operatører på utstyret, kommer best ut av det. De medfører færre ødeleggelser og mindre slitasje. Det er viktig at brukeren har en hovedansvarlig som har et eierforhold, forteller Jan Erik Bjørnstad. ■

Norge velger

Fremtidsrettet AMS Sammen med kunder og samarbeidspartnere fortsetter Aidon arbeidet med realiseringen av Smart Grid. Vi trenger flere dyktige folk som kan være med å skrive det neste kapittelet i vår Norgeshistorie.

Ta kontakt hvis du vil bli en del av teamet

Aidon Norge - Erteløkka 3, 1384 Asker, Norway, Tel: +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/no

21


22 • Volt 9-2015


Riktig utstyr og materiell Vi var så heldige å få bli med Troms Kraft Entreprenør en novemberdag ute på jobb, og fikk se med egne øyne hvor store besparelser man kan oppnå når montørene har riktig utstyr og materiell. Denne avdelingen har tre beltekjøretøyer en Prinoth GT3000, en Prinoth GT2000 og en Prinoth GT1200 av ulik størrelse, og de har høstet mange gode erfaringer med et slikt verktøy i en ellers beinhard jobb. – Så, hvorfor er dette verktøyet så bra? – En av fordelene er at det blir mye mindre belastning på montørene. De jobber enklere og mer effektivt, og siden det er et beltekjøretøy, kan man ta seg frem på steder der man ikke når frem med andre fremkomstmidler, sier avdelingsleder Dag Thorstensen. – Hvordan var det før dere hadde disse kjøretøyene? – Det var veldig vanskelig! Vi hadde problemer med å komme oss frem, og ofte måtte vi leie helikopter. Vi jobbet mye mer tungvint. Oppe i mastene måtte vi kanskje være fire eller fem mann, mens i dag er vi to som gjør samme jobben. Istedenfor at montørene måtte klatre og stå i masta, og vinsje opp utstyr, så står de nå i en kurv, fortsetter Thorstensen. – Og i kurven er det komfortabelt? – Ja, for dem som takler å være høyt oppe, er det veldig greit, smiler avdelingslederen.

– Denne krana kan løfte ca. 40 meter opp. Da takler man de fleste stolpene som er i nettet her oppe. – Og du Stian Solheim er en av dem som trives i høyden? – Ja, og jeg synes det er veldig fint å få muligheten til å kjøre stor maskin med kurv. Den forenkler arbeidet veldig mye for oss, spesielt i komposittmaster som er veldig tunge å klatre i. Det er noe helt annet enn både tre- og stålmaster, så å klatre i dem ville gitt en helt annen slitasje enn tidligere. Dette verktøyet har stor positiv innvirkning nå når vi jobber mye med kompositt. Så går det mye fortere, og det hjelper jo også på motivasjonen, sier han. – Så det er en helt ny hverdag for dere, nå da? – Vi har brukt kurv ganske lenge. Den mellomste maskinen har vi brukt mye, så vi er vant med kurv. Vi har tre maskiner i tre forskjellige størrelser. Det er jeg og en kollega som kjører maskinene.

Vi tar selvfølgelig jobben på høyeste alvor, for det er store og dyre maskiner vi håndterer, men i tillegg er det moro. En fin jobb! – Men nå skal maskinen rigges ned og flyttes til Storsteinnes. Der skal den lagres og få litt vedlikehold før neste oppdrag, sier Solheim. – Hva er planene videre for maskinen? – Vi har jo et ønske om at den skal stå minst mulig i ro. Vi leier den ut med sjåfør, og den kan brukes til mye forskjellig, ikke bare linjebygging. Der det er behov for en kurv, og å løfte høyt, sier Dag Thorstensen. – Det er som en skiftenøkkel. Den kan brukes til mangt, sier sjåfør Solheim. – Ja, det er bare fantasien som setter grenser, smetter montør Per Olsen inn. – Hva betyr denne typen verktøy for HMS-arbeidet?

– Det er i alle fall mye sikrere å jobbe med maskin i en kurv, enn å henge på fasen og jekke. Sjansen for å falle ned er mye mindre. Så er det også mye mindre slitasje på kroppen. Vi sparer mange belastningsskader, selv om vi generelt har hatt få sykemeldinger, forklarer avdelingslederen. – Og hvordan er det med rekrutteringen i denne avdelingen? – Vi har veldig mange unge montører. De fleste er under 30 år, sier Dag Thorstensen. – Ja, vi kunne nok gjerne hatt noen med litt mer erfaring også, mener Per Olsen. – Hva er grunnen til at dere har så lav snittalder? – Da vi startet denne avdelingen for 4 år siden, skulle vi bygge noe helt nytt. Da var det viktig å satse ungt, sier Thorstensen. – Vi unge blir kastet ut i mye forskjellig som vi ikke har prøvd før, så vi lærer fort. Av og 23


Per Olsen, Dag Thorstensen og Stian Solheim.

– Ja, og jeg synes det er veldig fint å få muligheten til å kjøre stor maskin med kurv. Den forenkler arbeidet veldig mye for oss, spesielt i komposittmaster som er veldig tunge å klatre i, sier Stian Solheim.

til må vi finne opp kruttet litt selv. Men vi har med oss noen seniorer også, som kan korrigere litt, forteller Stian Solheim. – Og lærlinger da? – Med dagens arbeidsoppgaver klarer vi ikke å gi en lærling den

opplæringen han har krav på for å ta fagbrev. Så i min avdeling tar vi ikke inn lærlinger. De tar dem inn på driftsavdelingen, så kan de være der i et år før de kommer hit for å få denne erfaringen og mer allsidig praksis. Denne jobben er rimelig tøff, sammenlignet med driftsoppgaver, sier Thorstensen

– Prinoth GT3000 med Palfinger kran kan løfte ca. 40 meter opp. Da takler man de fleste stolp­ ene som er i nettet her oppe, sier Stian Solheim.

– Og jobben krever vel at man er relativt interessert i natur og friluftsliv? – Ja, det tror jeg. Det er ikke så mange bygutter her, smiler avdelingslederen.

reiseavdelingen, og bor tett sammen over lange perioder. Vi ser ofte mer til hverandre enn til damene våre, så vi må trives godt i lag, avslutter Dag Thorstensen muntert. ■

– Men vi har veldig godt arbeidsmiljø. Vi er 15 stykker i

IKKE KJØP! Du trenger ikke å kjøpe dyre maskiner for å lage skilt og merking.

SkiltDirect produserer dine skilt med en gang du bestiller og leverer dagen etterpå. Det er på den måten vi gjør det

Enkelt – Raskt – Riktig www.skiltdirect.no • 21 07 55 07 24 • Volt 9-2015

SkiltDirectVi garanterer at du blir fornøyd


 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

   

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

   

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no


Enklere arbeidshverdag Statnetts ledningsområde Bjerkvik driver befaring og vedlikehold over et stort geografisk område i Nord-Norge. Nå har de ti ansatte fått en ny terrenggående maskin som vil gjøre arbeidshverdagen enklere. – Den nye maskinen har vi tenkt å bruke til ulike operasjoner, men aller mest vil den være nyttig i havarisituasjoner, når det har gått ras eller lignende. Vi kan bruke den til å dra fra hverandre master, montere og demontere linjer, og ta strekk, forteller Jan Erik Ingebrigtsen, som er energiteknikker for Statnett i Bjerkvik. Maskinen har en kran som rekker ca. 15 meter opp, og 12 meter ut. En passelig stor kran for å kunne løfte av og på utstyr på kassen, og som ikke er større enn at maskinen er både smidig og fleksibel i bruk. Maskinen har også to vinsjer: en kraftig på 10 tonn bak, og en på 3,5 tonn som er flyttbar, og kan brukes både foran og bak. Den kan løfte utstyr på 2,5 tonn oppi kassa og ta med ut på lokasjon, eller man frakte med seg en liten hvilebu på planet. – Den vil gjøre hverdagen enklere når det har skjedd noe i områder vi kan komme til med maskin. Av og til er vi helt

– Maskinen er laget med skreddersøm ut fra en grunnpakke, og så har vi valgt noe utstyr som ble montert, og gjort enkelte endringer underveis, ut fra egne og andres erfaringer, sier Jan Erik Ingebrigtsen, energiteknikker for Statnett i Bjerkvik.  askinen har en kran som rekker M ca. 15 meter opp, og 12 meter ut. En passelig stor kran for å kunne løfte av og på utstyr på kassen, og som ikke er større enn at maskinen er både smidig og fleksibel i bruk.

26 • Volt 9-2015

avhengige av helikopter, og må ha flybart utstyr, sier Ingebrigtsen. Han forteller at dette er første anskaffelsen de gjør av denne typen maskin. – Vi har hatt kraftig terrengkjøretøy med sterk vinsj før, men denne er gammel, og tilfredsstiller ikke miljøkrav verken for fører eller omgivelsene, så det er et stort fremskritt hvis den nye viser seg å være like sterk. Det er mye mer komfort i denne, og man slipper å bli eksponert for eksos, olje og støy. Motoren går reint og stille, og inne kan man til og med høre på radio! De har i mange år ønsket å bytte ut den gamle maskinen, og når det ble bevilget penger, tok det en stund å bestemme seg for hvilken maskin man skulle gå for, hvilket utstyr, og hvordan det skulle være montert. – Vi har valgt hele gummibelter, og er litt spente på hvordan disse fungerer på alt slags føre. Men vi gjør mye arbeid inne på

stasjoner, og kjører en del på asfalt, så da er det en stor fordel at man kan kjøre rundt, uten å ødelegge. Med den gamle maskinen, og med noen få varmegrader ute, så blir asfalten så myk at stålribbene river den opp når man svinger. Så dette er en stor fordel å kunne unngå med den nye maskinen. – I mange tilfeller kan nok gummibeltene være mer skånsomme ute i terrenget også, men vi er mer usikre på hvordan de fungerer kontra de gamle stålribbene på isete underlag. Om de vil spinne i glatte bakker, for eksempel. Men vi har jo også vinsj for å komme oss frem. I tillegg kan vi pigge beltene, men det vil jo også gi litt belastning på underlaget, utdyper Ingebrigtsen Den nye maskinen har også skjær, slik at man kan lette fremkomsten når man skal opp skrå bakker på vinterstid. Dette har de ikke hatt på tidligere utstyr.

– Maskinen er laget med skreddersøm ut fra en grunnpakke, og så har vi valgt noe utstyr som ble montert, og gjort enkelte endringer underveis, ut fra egne og andres erfaringer, sier Jan Erik Ingebrigtsen. Statnett bygger mye nordover for tiden, så det pågår mye arbeid i området rundt Bjerkvik. Men denne avdelingen har ikke så mye med nybyggingen å gjøre. De driver mest med vedlikehold, befaring og gjenoppbygging ved havari og driftsstans. De har mer enn nok å gjøre året gjennom. – Litt senere på vinteren er det mye befaring. Alt som kan gjøres med scooter, blir prioritert da, siden man kan komme seg raskere rundt. Vi dekker et stort geografisk område: 17 mil vestover, 25 mil nordover og sørover. Mange mil med linjer, og vi må av og til både ta ferger og kjøre over fjelloverganger for å komme frem til det aktuelle punktet, forteller Ingebrigsten. ■


Vidt utvalg av strøm/spenningstrafoer og müleromkoblere. Stort lager, korte leveringstider og høy kompetanse.

Intelligent & Intuitive HMI

AGI 300 features: â&#x20AC;˘ Control & Supervision of Power Management Systems â&#x20AC;˘ Alarm Handling & Monitoring â&#x20AC;˘ Energy Monitoring System (EMS) â&#x20AC;˘ Available in 4.3â&#x20AC;?, 7â&#x20AC;? and 15â&#x20AC;? sizes

DEIFâ&#x20AC;&#x2122;s Advanced Graphical Interface series, AGI 300, eliminates the need for other instruments and connects to all DEIF multi-line controllers and other brand controllers via standard communication protocols. For offers, please contact norge@deif.com

Metering AS Web: metering.as Mail: Info@metering.as Tlf: +47 51462600

DEIF Norge AS â&#x20AC;˘ Døvleveien 41 â&#x20AC;˘ N-3170 Sem Tel.: +47 3338 1600 â&#x20AC;˘ norge@deif.com â&#x20AC;˘ www.deif.no

Totalleverandør for det norske kraftmarkedet Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, büde for nyanlegg og moderniseringer, herunder ogsü service. Voith Hydro AS har ansvaret for ü betjene det norske vannkraftmarkedet innenfor disse omrüdene. Vi leverer og utfører service pü komplett elektro-mekanisk stasjonsutrustning inkl. sÌ !LLEÌTYPERÌTURBINER sÌ !LLEÌTYPERÌGENERATORER sÌ +ONTROLL ÌOGÌAPPARATANLEGG sÌ 4URBINREGULATORER sÌ -AGNETISERINGSSYSTEMER sÌ %LEKTRISKE ÌOGÌMEKANISKEÌHJELPESYSTEMER

Voith Voith Hydro Hydro AS AS Ă&#x2DC;stre 9090 Voith Hydro AS Ă&#x2DC;streAkervei Aker vei Postboks 1,1,Alnabru, Oslo Ă&#x2DC;stre Aker vei 90 0613 Postboks Alnabru, 0613 Oslo 4LFĂŚĂŚĂŚĂŚ Postboks Alnabru, 0613 Oslo Tlf 920 761,000 Firmapost.vho@voith.com Tlf 920 76 000 firmapost.vho@voith.com www.voith.com firmapost.vho@voith.com www.voith.com Voith Hydro Sarpsborg AS www.voith.com Postboks 35, 1650 Sellebakk 4LFĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ %POSTĂŚPALTORP VOITHCOM

27


Rejlers vinner rammeavtale med Agder Energi konsern Agder Energi med selskapene Agder Energi Nett, Agder Energi Vannkraft og Agder Energi Varme har inngått rammeavtale med Rejlers Norge om tekniske konsulenttjenester.

Kontrakten gjelder for to år, med opsjon for ytterligere to pluss ett år, og har en verdi på opp mot 125 millioner kroner. -Rejlers har gjennom en årrekke vært en viktig leverandør av tekniske konsulenttjenester til Agder Energi i forbindelse med utbygging og vedlikehold av teknisk infrastruktur. Rejlers har som målsetting å lede an innen digitaliseringen av elkraft. Markedet for Automatisk Måleravlesning (AMS) er under utrulling og innen 2019 vil alle boliger i Norge ha to-veis kommunikasjon med nettet. Rejlers er allerede dominerende på dette området i Norge gjennom Embriq. Vi er derfor stolte og glade av å få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet, både innen tradisjonelle tjenester og inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten 28 • Volt 9-2015

Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, totalt 20.900 km linjer og kabler. Selskapet overfører energi til 190 000 kunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Agder Energi Nett har 157 ansatte, har hovedkontor i Arendal og er et datterselskap i Agder Energi-konsernet. Agder Energi Vannkraft drifter 47 hel- og deleide kraftstasjoner i Aust- og Vest-Agder, samt i sørvestre Telemark. Til sammen produserer selskapet 5 % av Norges samlede energibehov. Agder Energi Vannkraft har 169 ansatte er et datterselskap til i Agder Energi-konsernet. Vi er derfor stolte og glade av å få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet, både innen tradisjonelle tjenester og inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten Thorkildsen, adm. direktør i Rejlers Norge.

Thorkildsen, adm. direktør i Rejlers Norge. Avtalen innebærer blant annet tekniske konsulenttjenester innen: Elkraft, elektro, energi, oppmåling og dokumentasjon og bygg og miljø. ■

Agder Energi Varme leverer fjernvarme og fjernkjøling i Grimstad, Arendal og Kristiansand. Selskapet leverer i dag fjernvarme til over 190 offentlige og private bygg. Agder Energi Varme har omkring 1400 husholdningskunder i leilighetsbygg og borettslag og er et datterselskap i Agder Energi konsernet. Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur. Konsernet omsatte i 2014 for 1,7 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Rejlers har rundt 2 100 medarbeidere i Norden hvorav ca. 400 i Norge.


Store omveltninger for energisektoren Software-selskapet Enoro har i nærmere 25 år utelukkende jobbet med og fulgt det mest avanserte energimarkedet i verden: Norden. Konsernsjef Anders H. Lier tror fremtiden byr på store omveltninger for energisektoren slik vi kjenner den i dag. Ny teknologi, nye aktører og tjenester, og behov for et endret kundeperspektiv når strøm skal bli et høyinteresseprodukt, er sentrale elementer. Enoro, etablert i Dale i Sunnfjord, lager løsninger for smart energi, og det betyr at de følger smarte målere, smarte nett og utrullingen 30 • Volt 9-2015

av alt som er knyttet til økosystemet rundt dette. De har i dag 300 ansatte, 400 kunder på tvers av Europa, og 15 millioner

målepunkter i sine løsninger. Selskapet har store fotavtrykk i Norge, Sverige og Finland, mens den største kunden er en

nederlandsk aktør med over 4 millioner målepunkter. Finland var et av de første landene med full dekning på


kunde, som vil ha et annet perspektiv på energi enn vi har i dag, forteller Anders H. Lier. En del banebrytende teknologitrender treffer bransjen nå. Lier har tidligere jobbet i andre bransjer: bank, finans og forsikring. Han ser at det som traff disse sektorene for en del år siden, treffer energisektoren nå. – Man har helt ny teknologi, internet of things, mobilitet, sosiale medier og gamification. Man ser banebrytende innovasjon og forretningsmodeller. Vi har i dag allerede nederlandske kunder som selger strøm per dag. Du kan få kjøpt strøm per elektronisk enhet. Og det kommer nye aktører som vi selge strøm. IKEA selger jo solcellepaneler i Tyskland. Hva kommer Google og Amazon til å gjøre? Kommer de til å tilby strømprodukter? I tillegg får vi en digitalisering, og et stort behov for analyser av big data, sier han. Det er ingen enkel oppgave å håndtere de store mengdene data som vil bli samlet inn.

smarte målere. Det siste året har Enoro jobbet med et verktøy som akkurat er lansert, hvor de hver time har kvernet data fra en million smarte målere i sanntid, og analysert hva man kan gjøre med disse. – En av de store tingene som kommer fremover, er produksjon av tjenester som kommer ut av smarte målere, smarte nett og smarte hjem. Jeg tror at vi nærmest kommer til å se en revolusjon. I dag vil du og jeg tenke at strøm er et lavinteresseprodukt, men jeg er helt overbevist om at fremtidens energikunde vil se at strøm er en livsstil, og et økosystem av tilleggsprodukter. Jeg tror vi vil komme til å se en helt ny strøm-

– Å håndtere data kan gjøres på flere måter: Man kan samle inn, så må man få innsikt, og deretter handle ut fra innsikten. Det er ikke gitt at alle 170 energiverkene i Norge, mange av dem små, har kompetanse og ressurser til å gjøre dette. Jeg tror det er viktig at vi tar ansvar for å skape verktøy som gjør det lett å ta beslutninger. Jeg kan gi et eksempel: Vi har nå etter ett år 500 millioner informasjonselementer i databasen vår. Det kreves avanserte algoritmer og en forståelse av data og systemer for å håndtere dette. Det vi gjør, er å definere klare forslag til beslutninger ut fra dataen vi kverner. – Jeg tror energiselskaper har to viktige gjøremål fremover: De må fokusere på å vinne kundenes hjerte og hjerne, og de må ha en radikal kostnadsreduksjon. Jeg tror du kan bruke big data til å understøtte begge to. Vi har brukt big data på kundesegmentering, omsetning av kunder, kundelønnsomhet, men også på hvor mye du laster inn fra nettet, og hvordan man styrer balansen i nettet. Og da kan man jo styre dette ut fra for eksempel effekttariffer, for å unngå investeringer, og prøve å fordele toppene i nettet utover, som man ikke har hatt mulighet til tidligere, forklarer Lier.

Med smarte målere har man mulighet til å gjøre analyser på dette, og dette har Enoro gjort med lanseringen av Utilytics. – Jeg tror vi er i en privilegert situasjon i Skandinavia, som har denne kunnskapen. Jeg mener definitivt, at hvis man setter dette i et litt større perspektiv, hva Norge skal leve av etter oljen, så vil kunnskapen vi har om energi i Norge være en av de viktigste kompetansene. Vi har kunnskap om hydro-kraft, software, prosesser, hardware, og avansert deregulering av et marked. Dette kan bety en betydelig eksportvare for Norge. Enoro er representert i elleve land, og Anders H. Lier reiser mye rundt til kunder. – Jeg hører mange snakker om hva som skjer i Skandinavia. En av grunnene til at dette vil drives kraftig fra hvor vi bor, er at den nye energikunden vil være ekstremt fremtidsorientert. Kundene vil se etter nye muligheter, og ønske å kjøpe kraft ut fra hva som er viktig for dem, for eksempel fornybare kilder og energieffektivisering uten sløsing. Den nye kunden har også mye kunnskap om teknologi, og Norge, med høy grad av bredbåndsdekning, teknologiaksept og et transparent samfunn, vil kunne være dem som driver trenden knyttet til behovene for den nye energikunden. Hele Skandinavia har alltid nærmest vært en lab for ny teknologi. Det har det vært helt siden vi fant opp mobiltelefonen. En undersøkelse viser at 67 % av de forespurte er interesserte i å dele informasjon om husholdningen, om de får noen tilbake fra energiselskapet. Slik sett har Skandinavia helt andre forutsetninger enn for eksempel Tyskland, der folk er ekstremt skeptiske til smarte målere. Nordmenn har ifølge Lier et helt annet perspektiv på sikkerhet og informasjonsåpenhet. – Hvorfor snakker jeg så mye om denne energikunden? Jo, fordi jeg tror at valget nå kommer til å ligge hos meg og deg som sluttkunder. Når produktet ikke lenger blir et lavinteresseprodukt, og vi begynner å få interesse for det, for eksempel ved at energiselskapene tilbyr lojalitetsprogrammer rundt strømmen. Det er vi som kommer til å velge leverandør, og ikke omvendt. Vi ser en enorm drive og investe-

ringsvilje, først og fremst hos våre kunder på retail-siden, hos kraftomsetterne. Det investeres tungt i nye teknologiløsninger, i ny kompetanse, i utdanning og CRM-løsninger, for først og fremst å vinne kundens gunst. Det gjør meg optimistisk på at vi kan være langt fremme og drive denne utviklingen, sier Anders H. Lier. I Tyskland har man 1,4 millioner enkeltstående solcelle-anlegg, sterkt drevet frem av myndighetene. Dette skaper svært bevisste tyske energikonsumenter. I Nederland er de svært miljøbevisste, og dette gjelder også kjøp av kraft og energi. Aliander, en av de mest progressive retail-aktørene i Nederland, selger blå kraft, grønn kraft, vindkraft og annen kraft. De kan selge ulik kraft på forskjellige dager. – Mennesker på rundt 30 år i dag har et helt annet perspektiv på ting enn foreldregenerasjonen. De er ikke så drevet av ønsket om å eie, delingsøkonomien er en del av deres hverdag, og de ønsker en bærekraftig klode. De kommer til å se på strømproduktet på en annen måte, som et høyinteresseprodukt med produkter knyttet til dette. – På European Utility Week i år var jeg vitne til en tsunami av nye selskaper og ideer inn mot bransjen. Big data har vært et stort tema i mange år, men nå kommer det helt andre tjenesteytende aktører på banen. Enoro er nå inne i et prosjekt med Enova hvor vi ser på hvordan vi kan drive tjenester ut fra AMS. Kampen om hjemmene blir enorm, tror Lier. Han tror også det blir krevende å være energiselskap. – Det litt konservative, ingeniørdrevne, lokale tankesettet, der en kunde er et målepunkt: Å bevege seg derifra tror jeg blir en krevende reise for veldig mange. Jeg tror, at for å betjene kundene kommer man til å se en konsolidering. Det er for mange energiselskaper, og det er ikke bærekraftig over tid. Vi kommer til å se færre og større aktører, og de må profesjonalisere seg. Kundene kommer ikke til å være så lojale. De kommer til å shoppe mer rundt, ut fra egne preferanser. EUs energiunion kom med en strategioppdatering i sommer. For første gang beskrev de energikun31


– En av de store tingene som kommer fremover, er produksjon av tjenester som kommer ut av smarte målere, smarte nett og smarte hjem. Jeg tror at vi nærmest kommer til å se en revolusjon, sier konsernsjef Anders H. Lier i Enoro.

den, og betydningen av dennes behov fremover. Noe av det som kommer til å være veldig viktig for at energiselskapene skal være troverdige i kundenes øyne, er at man må være transparente på energiprisingen. – Selskapene må kunne tilby oss produkter og løsninger som gjør at vi faktisk kan realisere våre behov. For å kjøpe solcelleanlegg, bringe overskuddskraften tilbake til nettet, kanskje tilby oss batterikapasitet, slik at vi kan lagre mens vi er på jobb. Men vi må også ha selskaper som ivaretar de klassiske konsumentene. De må ikke la incentivmodellene straffe de konservative brukerne, mener Anders H. Lier.

Et annet tankekors er det store kostnadene knyttet til utrullingen av smarte målere. – I Sverige ruller de allerede ut andregenerasjons AMSmålere, mens vi her hjemme er i startfasen av første generasjon. Så livssykluskostnaden på dette blir veldig høy. Derfor må man kommunisere med kundene om dette, hvorfor kostnaden kommer på regningen vår. Man må presentere dette forståelig og enkelt. Fremtiden for smarte nett og nettets betydning finnes det heller ingen fasit på. Etter planen skal Statnett bruke oppunder 50 milliarder de neste 5 årene på å oppgradere stamnettet.

– Det blir spennende å se hvordan dette står i samsvar med den teknologiske trenden. Hvis man tar vindkraft for eksempel, så må denne transporteres over lange avstander, og da blir nettet sentralt. Men hvis man får veldig mange lokale mikro-nett, så blir transmisjonsnettet mindre viktig. Men jeg tror ikke alle disse alternative kraftkildene vil komme til Norge så fort, for vi har jo en stor miljøvennlig kraftkilde, sier Anders H. Lier. ■

I Sverige ruller de allerede ut andregenerasjons AMS-målere, foto: Network Energy Services.

I Tyskland har man 1,4 millioner enkeltstående solcelle-anlegg, sterkt drevet frem av myndighetene. Dette skaper svært bevisste tyske energikonsumenter, foto: Siemens.

Under European Utility Week i år så vi en tsunami av nye selskaper og ideer inn mot bransjen. Big data har vært et stort tema i mange år, men nå kommer det helt andre tjenesteytende aktører på banen, foto: european utility week.

32 • Volt 9-2015


Har du rett mann i toppen av masta? I Otera har HMS høyeste prioritet ved gjennomføring av prosjekter.

Vårt HMS slagord er: Hver Medarbeider Sikkert Hjem www.otera.no

Vi elektrifiserer samfunnet


Elsmart kvalitetsapp Powel opplever stadig større pågang etter mobile feltløsninger fra sine kunder, enten det er snakk om nettselskap eller entreprenører. Selskapet har nå lansert en appversjon av Elsmart Kvalitet som vil effektivisere måten nettselskapets kontrollører jobber på og samtidig bedre kommunikasjonen mellom nettselskap og entreprenør. Nettselskapet Askøy Nett var første kunde til å ta den i bruk og var også aktivt med i utviklingen.

Når appen er lastet ned kan du glemme de gamle papirskjemaene, du kan utføre hele inspeksjonen og fylle ut sjekklistene direkte på nettbrettet ute i felt.

Bodil Hansen er prosjektingeniør i forvaltningsavdelingen til FEAS Nett, og var den aller første til å ta appen i bruk etter å ha samarbeidet med Powel Elsmart om utviklingen.

Elsmart Kvalitet er kvalitets­ modulen i Powel Elsmart portføljen. Det er en selvstendig løsning som kan integreres

Kvalitetsappen effektiviserer prosessene med sjekklister og inspeksjon, og gjør at inspeksjon i felt kan utføres både enklere og raskere. Når appen er lastet ned kan du glemme de gamle papirskjemaene, du kan utføre hele inspeksjonen og fylle ut sjekklistene direkte på nettbrettet ute i felt. Løsningen er kjøpt av FEAS Nett som består av Askøy Nett, Follo Nett og Fredrikstad Nett. De seks kontrollørene i de tre nettselskapene har alle tatt den i bruk for avrapportering fra felt. Selskapene har ansvaret for strømnettet i sju kommuner og har rundt 90.000 kunder. Bodil Hansen er prosjektingeniør i forvaltningsavdelingen

mot de ulike Elsmart applikasjonene etter behov. I Kvalitetsmodulen setter man opp sjekklister og gjennomfører kontroller på en effektiv og systematisk måte. Det er denne desktopløsningen som nå har fått en tilhørende app.

- Powel jobbet frem kravspesifikasjon sammen med kundene på kvalitetsløsningen. Under utviklingsprosjektet og senere pilot perioden jobbet vi tett sammen med Bodil og Askøy til løsningen ble produksjonssatt. Vi opplever kunden som svært kreativ, initiativrik og en dyktig samarbeidsparter, sier Thøger Amundsen, Solution Manager, Powel Elsmart.

34 • Volt 9-2015

til FEAS Nett, og var den aller første til å ta appen i bruk etter å ha samarbeidet med Powel Elsmart om utviklingen. - Tidligere brukte vi webversjonen av Elsmart Kvalitet, sier hun. Vi etterspurte en feltversjon, og har vært med i prosessen med å utvikle denne. Powel samarbeider ofte tett med brukere når det gjelder utvikling av nye produkter. Kvalitetsappen har det blitt jobbet med siden i vår. – Powel jobbet frem kravspesifikasjon sammen med kundene på kvalitetsløsningen. Under utviklingsprosjektet og senere pilot perioden jobbet vi tett sammen med Bodil og Askøy til løsningen ble produk-


sjonssatt. Vi opplever kunden som svært kreativ, initiativrik og en dyktig samarbeidsparter, sier Thøger Amundsen, Solution Manager, Powel Elsmart. Den mobile versjonen av løsningen er komplett integrert med hovedsystemet Elsmart Kvalitet. Appen har fordeler som muligheter foroverleveringsprotokoller og bildedokumentasjon. Den kan også benyttes for kvalitetskontroller av P0 ordre som innbefatter oppdrag en installatør er prekvalifisert til å utføre for nettselskapet, for eksempel plombering av en måler eller spenningsetting av ett anlegg. Hansen og hennes kollegaer ser mange fordeler med appen, og trekker spesielt frem muligheten til å laste opp bilder direkte til aktuelt kontrollpunkt. – Den er mye mer brukervennlig og enklere å bruke enn webversjonen, sier hun. Spesielt i forhold til bilder ser vi en stor forbedring. I

webversjonen blir alle bildene lagt sammen på en plass, men nå blir hvert enkelt bilde lenket til det relevante avviket. I tillegg til å laste inn bilder direkte kan man også signere skjemaene rett fra felt. Hele jobben blir gjort fra der man er. Det er heller ikke nødvendig å være på nett da systemet har en offline funksjonalitet, og informasjon i appen og desktopløsningen samkjøres når man er online igjen. Dette var et veldig viktig punkt under utviklingen da mange sjekksteder ikke har dekning. FEAS Nett og Hansen er godt fornøyd med appen så langt og har høye forhåpninger for videre bruk. – Jeg ser for meg at det blir enklere å være mer spesifikk på hvert punkt. Vi skal kunne sjekke avvik raskere og enklere, og det får vi til med et godt brukergrensesnitt. I tillegg er det tidsbesparende, både for kontrollørene og prosjektleder, samt at vi regner med å få bedre kvalitet på rapporteringen.

– Den nye appen vil også komme entreprenører til gode, sier Amundsen. Nettselskaper kan utføre kontroll og gi tilbakemeldinger raskere, noe som gjør at entreprenørene får beskjed om feil og avvik som må repareres med en gang. Vi er sikre på at både nettselskap og entreprenører vil spare både

tid og penger med vår nye app. Kvalitetsappen er skybasert feltløsningen til Elsmart Kvalitet, løsningen gjør at kvalitetskontrollørene kan jobbe frakoblet nettet og utføre alle de oppgavene som kreves. Appen støtter både iOS- og Android-baserte enheter. ■

Annonsér i Volt voltmag.no

Otera leverer i Stockholms største kabelprosjekt Norskeide Otera Ratel AB er en foretrukket leverandør når gamle luftlinjer skal erstattes med kabler i og rundt Stockholm. Otera har vunnet tre anbudskontrakter på prosjektet Stockholm Strøm, som vil gi oppdrag til en verdi av nærmere 85 millioner kroner. Prosjektet omfatter totalt 76 800 meter 145 kV-kabel som skal legges i rør under bakken i vestre del av Stockholm. – Dette er en kompleks jobb med mange involvert. Vi er et nettverk av egne ansatte og samarbeidspartnere, så det er

mye logistikk i forbindelse med oppdraget, sier prosjektleder Henrik Bolinder i Otera Ratel. I arbeidet som skal pågå frem til våren 2017, vil 35 Oteraansatte være sysselsatt, deriblant kabeldragere, montører og sjaktpersonell. Stockholm Strøm er et omfattende og viktig prosjekt for å styrke og fornye elnettet i

Stockholms-regionen. Samtidig bidrar det til å frigjøre grunn for utbygging av flere boligere. Det er behov for stor utbygging ettersom Stockholms befolkning er forventetet å øke med 30 % de neste 30 årene. ■ – For Otera Ratel er dette et solid og viktig refeanseprosjekt. Vi er stolte over å kunne være med på å bidra til Stockholms utvikling, sier prosjektleder Henrik Bolinder i Otera Ratel.

Otera Ratel AB er en del av Agder Energi-eide Otera. Selskapet prosjekterer og bygger elkraftanlegg for kunder som etterspør elektrisk infrastruktur. Otera bygger, drifter og vedlikeholder teknisk infrastruktur i Norge og Sverige. Kundene er offentlige og private virksomheter innenfor elkraft, samferdsel og telecom. Otera består av fire selskap med til sammen ca. 430 ansatte, og er eid av Agder Energi, Norges fjerde største energiprodusent. For ytterligere informasjon.

35


Nye regler for luftspenn Nye forskrifter fra Luftfartstilsynet gjør at netteiere må merke mange luftspenn med flymarkører. Vi har møtt prosjektleder Widar Blakstad og delprosjektleder Anine Wiborg fra Statnett, som er på plass i Kragerø i forbindelse med et av deres markørprosjekter.

S tatnett har rundt 700 luftspenn som er blitt merkepliktige etter den nye forskriften, som etter planen skal innfri i løpet av fem år.

 elprosjektleder Anine Wiborg og prosjektleder Widar Blakstad fra Statnett har nok å henge D fingrene i de første årene med merking av luftspenn.

– I Statnett har vi rundt 700 luftspenn som er blitt merkepliktige etter den nye forskriften, så vi har et stramt program, som vi etter planen skal innfri i løpet av fem år. Noen spenn skal også merkes med lys, og for disse er fristen syv år, forteller Widar Blakstad. Vi treffer dem mens de inspiserer et delprosjekt i Sannidal, Kragerø. Her bruker de en markør som er 60 cm, og det er maksimalt 70 meter mellom dem. Her må de ta hensyn til E18 som går under linja, og de monterer ikke markører over veien, i tilfelle de skulle løsne. De måtte også koble ut en distribusjonslinje på 20 kV som krysset under, slik at de ikke kom i kontakt med spenningsførende. 36 • Volt 9-2015

– Hvor langt har dere kommet i gang med prosjektet? – I år står vel i overkant av tretti linjespenn for tur her i Sør-Norge, og vi nærmer oss å være ferdig med ti nå. Vi har mye å gjøre, og må nok intensivere det litt for å komme i mål. Slik er det med alt, første året er litt preget av prøving og oppstart, sier Blakstad. – Og noen skal også merkes med lys? – Ja, når høyden er over 150 meter, kreves det lys også. Det har vi ikke kommet i gang med enda. Der har vi en utfordring, for det er veldig sjelden vi har lavspent frem til mastene våre, så hvordan vi skal få lys i lampene, er et spørsmål. Batteri og solcelle er jo en mulighet, men det krever mye

vedlikehold, og gir muligens for lite strøm til å drive lampene, sier prosjektlederen.

veksler de på fem ulike markørtyper. Men det er ikke bare Statnett som står overfor denne oppgaven.

– I alle fall på vinterstid når det er mørkt og lite sol, og spesielt i Nord-Norge der det er mørketid. Og så er det jo på denne årstiden vi trenger lys i linjene mest, utfyller Anine Wiborg.

– De fleste e-verk har nok noen spenn de må markere, ikke bare oss i Statnett. Spennet er merkepliktig når høyden er 60 meter over en strekning på 100 meter, forteller Wiborg.

Statnett henter også inn impulser fra hvordan man gjør dette i utlandet. De har hatt utsendinger til både Tyskland og England, men erfaringene er ikke helt overførbare.

– Mastene skal også merkes med noe som reflekterer. Der ser vi på tape eller eventuelt plater. Dette ligger også i programmet. Vi har fått levert noe vi skal prøve ut, men vi må se på erfaringene. Derfor starter vi forsiktig i år, lar vinteren komme, og så ser vi hvordan det ser ut. Men vi er ganske sikre på at dette blir bra, sier Widar Blakstad hos Statnett. ■

I følge retningslinjene skal minst halve markøren være reflekterende, og der bruker de en refleks-tape. Statnett har fått utviklet er par nye modeller, så nå


Deler ut oppdrag for 1.4 milliarder Nettselskapene i SORIA-samarbeidet har signert avtale med Nuri Telecom LtD (Nuri) om kjøp av kommunikasjonsutstyr og automatiske strømmålere til over 700 000 kunder. Avtalen har en verdi på rundt 600 millioner kroner. Samtidig er det inngått montasjeavtaler med Eltel Networks AS, Ringeriks-Kraft Service AS og OneCo Technologies AS for 800 millioner kroner. Eltel Networks (Eltel) er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk innenfor segmentene kraft, kommunikasjon, transport og sikkerhet, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har omfattende erfaring med montasje av automatiske strømmålere i Norden, og skal blant annet montere automatiske målere for Hafslund Nett. OneCo Technologies (OneCo) er et industrikonsern som tilbyr produkter og tjenester der kjernevirksomheten er elektro og automasjon. Konsernets markedsområder er olje & gass og marine, bygg og anlegg, fornybar energi, og industri. OneCo er en av Norges største montasjeleverandører på utrulling av strømmålere i stor skala. Selskapet har nå kontrahert bytting av nærmere 700.000 målere i Norge. OneCo har allerede montert målere for Stange Energi, og skal montere målere for Lyse, Eidsiva Nett, Agder Energi, Nettalliansen, samt trafokoblede anlegg for Hafslund Nett Ringeriks- Kraft Service AS er Ringeriks-Kraft sitt entreprenørselskap og hovedområdene er prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektrisk fordelingsnett og belysningsanlegg. Ringeriks-Kraft Service har god erfaring med installering av automatiske strømmålere. Selskapet har installert 20.000 nye målere i sitt eget område, i tillegg har selskapet bistått flere andre av landets nettselskap i dette arbeidet. Ringeriks-Kraft Service og Troms Kraft Nett har inngått avtale om utskifting av nærmere 70 000 strømmålere, og monterer også for Fredrikstad Energi og Dalane Energi.

– Når vi nå inngår en kontrakt til en verdi av 1,4 milliarder kroner hvor NTE og TrønderEnergi til sammen har en tredjedel av kontrakten, har kundeprosessen vært noe av det vi har hatt størst fokus på. 38 • Volt 9-2015

Det er viktig for oss at kundene blir håndtert på en god måte» sier nettdirektørene i NTE og TrønderEnergi; Trygve Kvernland og Bård Olav Uthus. – NURI hadde totalt sett det beste tilbudet. Selskapet

Ca. antall målere per nettselskap i SORIA-samarbeidet (avrundet til nærmeste 1000): Område VEST Montasjeleverandør: Eltel Networks AS

Antall målere

BKK Nett AS Voss Energi AS Kvam Kraftverk AS SFE Nett AS Sognekraft AS Sunnfjord Energi AS Stryn Energi AS

209 000 11 000 7 000 23 000 8 000 15 000 4 000

TRØNDELAG Montasjeleverandør: Ringeriks-Kraft Service AS TrønderEnergi Nett AS NTE Nett AS Selbu Energiverk AS

137 000 83 000 3 000

NORD Montasjeleverandør:Ringeriks-Kraft Service AS Helgeland Kraft AS Vesterålskraft Nett AS Lofotkraft AS Nordlandsnett AS Rødøy-Lurøy Kraftverk AS Varanger KraftNett AS

45 000 11 000 16 000 33 000 4 000 16 000

IFER(Sunnhordland/Rogaland) Montasjeleverandør: OneCo Technologies AS Haugaland Kraft AS Austevoll Kraftlag SA Etne Elektrisitetslag SA Finnås Kraftlag SA Fitjar Kraftlag SA Fjelberg Kraftlag SA Hardanger Energi AS Kvinnherad Energi AS Odda Energi AS Suldal Elverk KF Skånevik Ølen Kraftlag SA Tysnes Kraftlag SA SKL Nett AS

leverer løsninger som er basert på de mest moderne standardene for trådløs kommunikasjon. Kommunikasjonsløsningen er også blant de mest effektive som finnes på markedet og er

58 000 4 000 2 000 8 000 2 000 2 000 6 000 7 000 6 000 4 000 4 000 3 000 9 000

samtidig kompatibel med alle typer målere, noe som kommer kundene til gode. I tillegg er det en av de beste løsningene for datasikkerhet, sier Hans Terje Ylvisåker, programsjef i SORIA.


- Med valget av Nuri har vi tenkt nytt og gått utenom de tradisjonelle leverandørmiljøene for å imøtekomme våre krav til en fremtidsrettet og sikker løsning, sier Hans Terje Ylvisåker,programsjef i SORIA.

- Når vi nå inngår en kontrakt til en verdi av 1,4 milliarder kroner hvor NTE og TrønderEnergi til sammen har en tredjedel av kontrakten, har kundeprosessen vært noe av det vi har hatt størst fokus på. Det er viktig for oss at kundene blir håndtert på en god måte» sier nettdirektørene i NTE og TrønderEnergi; Trygve Kvernland og Bård Olav Uthus.

Koreanske Nuri Telecom har et nært samarbeid med det anerkjente forskningsmiljøet ETRI, som har vært ett av de førende miljøene i 4G-utviklingen, og kommunikasjonsløsningen SORIA-samarbeidet har valgt er blant annet basert på ETRI-teknologi. Selve måleren produseres av danske Kamstrup. Selskapet leverer avanserte målere som er godt tilpasset forholdene i det norske strømnettet. Kamstrup er underleverandør til Nuri Telecom. – Montasjeleverandørene skal besøke over 700.000 nettkunder i våre områder, og nettselskapenes omdømme ligger bokstavelig talt i leverandørenes hender i denne delen av prosessen. Derfor har det vært svært viktig å velge leverandører som opptrer på en god måte og gir kunden en positiv opplevelse, sier Ylvisåker. Eltel Networks, Ringeriks-Kraft og OneCo hadde totalt sett de mest økonomisk fordelaktige tilbudene for de enkelte områdene. Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Disse målerne vil erstatte dagens analoge strømmålere og skal installeres hos alle husstander innen 2019. Automatiske strømmålere vil gjøre det enklere for kunden, som slipper å lese av strømmen. Det blir også tryggere for kunden, ettersom nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere. Kunden vil i tillegg få

bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket. Måleren registrerer kontinuerlig kundens strømforbruk og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Kunder av nettselskaper i SORIA-samarbeidet vil stå fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. – Vi ønsker at kundene fritt skal kunne velge utstyrsleverandør av slike tjenester, og har derfor valgt en åpen og standardisert løsning for våre nettkunder. Vi mener en åpen løsning er til det beste for kunden med tanke på at måleren skal kunne snakke med ulike systemer fra ulike leverandører i fremtidens smarte hjem. – Nye målere gjør det enklere, tryggere og smartere å være strømkunde. I tillegg får vi en langt mer effektiv bruk og drift av kraftnettet, som gjør at vi kan spare store investeringer. Selskaper som har

vært tidlig ute med smarte målere, har allerede sett slike gevinster, sier Ylvisåker. SORIA starter pilotutrulling i

enkelte områder sommer 2016, med påfølgende oppstart for hovedutrulling på høsten samme år. ■

39


Nytt fra bransjen

Erling Dalberg

Løyver fra Tromsø er ansatt som administrerende direktør i Troms Krafts største datterselskap. Dalberg rekrutteres internt fra stillingen som konserndirektør for stab. Dalberg har 180 ansatte med seg i nettselskapet, som står overfor store utfordringer og endringer. Store deler av kraftnettet ble bygget på 50-tallet. Og de neste årene skal Troms Kraft Nett investere flere hundre millioner kroner for å fornye strømnettet.

– I tillegg skal selskapet gjennomføre det største teknologi- og logistikkprosjektet noensinne; vi skal skifte alle strømmålerne til våre 69.000 kunder. Det innebærer at vi skal inn i hjem og bedrifter til alle våre kunder. Jeg har stor respekt for de oppgavene selskapet står overfor, sier Erling Dalberg. Dalberg har bred og lang erfaring fra konsernet Troms Kraft. Han kom fra Telenor til Troms Kraft i 2004, og har siden hatt ulike stillinger i konsernet. Han har vært daglig leder i de tidligere datterselskapene Troms Kraft Fiber AS og Troms Kraft Invest AS, styremedlem i en rekke av Troms Krafts datterselskaper, nestleder i alle datterstyrene og styreleder i Ishavskraft AS. De siste tre årene har han vært konserndirektør for stabsfunksjonene med ansvar for konsernets Kundeservice, IT, kommunikasjon, HR og bygg. Styreleder i Troms Kraft Nett AS og konsernsjef Semming Semmingsen er glad for at Dalberg har takket ja til stillingen. – Ny teknologi og endrede rammevilkår vil forandre selskapets arbeidsmetoder og samhandling innad i bransjen. Derfor er det betryggende å få ved roret en som kjenner bransjen, konsernet, selskapet og de ansatte godt, sier Semmingsen. – Endringsledelse har jeg jobbet med i mange år, og jeg liker de utfordringene det medfører. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven, sier Dalberg, og legger til: – Samtidig kjenner jeg kollegene jeg får. De utfører sin profesjon med nøyaktighet og grundighet, og som uansett vær og vind prioriterer sitt samfunnsoppdrag: Å «skaffe lys i husan». Dalberg overtar etter Bjørn Laksforsmo.

Seks løyve til småkraftverk i Nesset og Rauma i Møre og Romsdal NVE gjev løyve til Kvidalselva og Skorga kraftverk i Nesset kommune, og Skorgeelva, Morgådalselva, Loftdalselva og Rabbelva kraftverk i Rauma kommune. Fire av kraftverka, Strandelva kraftverk i Nesset kommune og Smøråa, Høgseterelva og Kavlifoss kraftverk i Rauma kommune får avslag. Dei seks kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 65,4 GWh i eit medels år. Prosjekta som fekk avslag kunne samla gitt om lag 30,3 GWh/år. Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Verdfullt naturmangfald og landskap har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som NVE meiner gjev minst konflikt med allmenne interesser og som samstundes vil bidra med ei viss mengde ny fornybar energiproduksjon. Løyve til Nundalselvi kraftverk i Årdal NVE gjev Småkraft AS løyve til å bygge Nundalselvi kraftverk i Nundalselvi i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil ha ein årleg produksjon på om lag 14 GWh. NVE meiner utbygging av Nundalselvi kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av fornybar energi. Nundalselvi kraftverk vil samtidig kunne gje inntekter til søkar, grunneigarar og kommune, og bidra til lokal verdiskaping. Tiltaket er planlagt i Nundalselvi, med planlagd inntaksdam om lag ved kote 420 og kraftstasjon ved kote 5, og under føresetnad om tilstrekkeleg minstevassføring. Vassvegen frå inntaket til kraftstasjonen vert lagt i fjell i ein 1850 meter lang vassveg lagd med retningsstyrt bora tunnel. Det vert ikkje anlagt veg inn til Nundalen eller langs elva. Løyve til to kraftverk i Nes og Hol i Buskerud NVE gjev løyve til Eima kraftverk i Hol kommune og Todøla kraftverk i Nes kommune, begge i Buskerud. Eima kraftverk vil produsere om lag 8,5 GWh i eit medels år, medan Todøla kraftverk vil produsere om lag 8,2 GWh. Redusert vassføring i Eima vil ha noko verknad for landskap og naturmangfald. NVE meiner at ulempene kan avgrensast ved å sette vilkår om avbøtande tiltak, som mellom anna tilstrekkeleg minstevassføring og landskapstilpassing i detaljplanfasen. Todøla kraftverk vil etter NVEs syn ha avgrensa verknader for ålmenne interesser, ettersom kraftstasjonsplasseringa blei justert i forhold til den opphavlege søknaden. Med vedtaka om Eima kraftverk og Todøla kraftverk, har NVE avslutta handsaminga av i alt ni småkraftsøknadar i Hallingdal frå Flå til Hol i 2014 og 2015. Det er gjeve i fire løyve medan tre søknader er avslått. Løyve til Vambheim kraftverk i Ulvik NVE gir Kraftkarane AS løyve til bygge Vambheim kraftverk i Ulvik herad i Hordaland. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på 7,4 GWh. I handsaminga har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Vambheim kraftverk, vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi. Kraftverket vil etter dei framlagde planane nytte ei fallhøgd på 165 m i Vambheimselva, med inntak på 185 moh. og kraftstasjon på 20 moh. Tiltaket i Vambheimselva er inngrepsnært, og vil i stor grad nytte eksisterande vegar. Vassvegen skal vere nedgraven heile vegen.

40 • Volt 9-2015


Termografi for energibransjen Tirsdag 9. februar 2016 inviter Megger AS til fagdag for energibransjen med fokus på termografering. Vi har leid en stor sal på det nye Science Senteret Inspiria i Sarpsborg og stiller med flere interessante foredragsholdere.

råd om termografering av ulike komponenter og applikasjoner innen energibransjen.

Drone ekspert fra Hålogaland Kraft Fra HLK kommer Ingeniør Lars Sletten som har omfattende erfaring med dronebasert, visuell inspeksjon av anlegg innenfor elforsyningen. HLK var første elverk i landet med tillatelse til å operere droner (RPAS) kommersielt. Lars er tidligere pilot og har unik erfaring med termografering fra droner som han vil dele med oss under vårt seminar. Senior instruktør fra Trainor Fra Trainor stiller Senior Instruktør innen elektrotermografi Steinar Nilsen. Trainor holde Level 1 sertifiserte kur i termografi og Steinar skal holde et foredrag med praktisk vinkling med tips og

IR kamera ekspert fra England Termokameraspesialist Greg Ward kommer fra SatIR fabrikken i UK for å holde et foredrag om termografering av høyspentlinjer, transformatorer og feilsøking på elektriske anlegg med infrarødt kamera. Vi har allerede mange påmeldte men fortsatt plasser ledig for de som kunne tenke seg å delta. Oppstart klokken 9:00 med antatt varighet til kl. 15:00. ■ Se Megger sine nettsider for agenda og prisinformasjon: www.megger.no.

RAUFOSS EKSPLOSJONSARMATUR En sikker forbindelse

Vi leverer eksplosjonsarmatur til de fleste linetyper, også liner med fett. Trenger dere spesialløsninger ta kontakt med oss!

VP metall AS

tel: 61 15 17 87

Postboks 7

fax: 61 15 25 56

2831 Raufoss

e-post: post @vpmetall.no

www.vpmetall.no


Nye produkter

ISO overvåkningsmodul med omkoblingsautomatikk

Robust gjengelås

vervåking, jordfeilvarsling, nettreleer og utstyr for medisinske rom. Strømforsyningen for elektromedisinsk utstyr som benyttes i Grp-2 rom må fungere sikkert og pålitelig, selv når det oppstår feil. Overvåkingsmodulen kobler mellom den foretrukne stiger og den redundante stiger. Modulen overvåker både belastning og temperatur av den medisinske ISO-trafoen og isolasjonsmotstanden [R] til det medisinske IT-nettet. Dette gjelder både AC/DC belastninger i henhold til NEK400-710.411.1

ATICS-...-ISO overvåkningsmoduler med omkoblingsautomatikk mellom to uavhengige strømforsyninger. Nå også for 400V. I nesten 50 år har Elteco vært en ledende leverandør av elektroniske og elektrotekniske produkter til det norske markedet. Bender er en kvalitetsprodusent av utstyr for isolasjonso-

Effektdelen og den elektroniske delen er integrert i en kompakt kapsling som gjør ATICS-modulen svært plassbesparende i en installasjon. Dette forenkler kablingen og reduserer muligheten for feil. ATICS er utviklet i henhold til funksjonssikkerhets standard (SIL 2) med garantert høy pålitelighet.

www.elteco.no/bender-atics, tlf. 917 45 243

Superkondensator med avbruddsfri strømforsyning levetid og lavere driftskostnader innebærer at de totale eierkostnadene reduseres betydelig. Da Eatons superkondensatorer er svært skalerbare, særlig i kombinasjon med en Eaton UPS, kan de oppfylle strøm- og autonomibehovet i nesten alle tilfeller. Det er også enkelt å utvide dem med tanke på fremtidig vekst. Til forskjell fra batterier genererer superkondensatorer ikke hydrogen under bruk, slik at man slipper å tenke på å fjerne hydrogen.

Eatons nye superkondensatorer har en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle batterier. De er mye lettere, har en levetid på opptil 20 år ved 25 ºC og er vedlikeholdsfrie. Da de så å si ikke produserer varme, er kravene til avkjøling minimale. Superkondensatorene er også perfekte i tilfeller der det ikke kan brukes batterier på grunn av vanskelige driftsforhold og høye omgivelsestemperaturer. Løsningen er svært konkurransedyktig på pris sammenlignet med svinghjulbaserte løsninger, noe som innebærer lavere kapitalutgifter for en gitt systemstørrelse. Lang 42 • Volt 9-2015

Et typisk bruksområde for superkondensatorer med avbruddsfri strømforsyning (UPS) er i kombinasjon med standby-generatorer. Superkondensatoren vil opprettholde strømforsyningen mens generatoren starter opp. Et annet eksempel er beskyttelse mot kortvarige strømavbrudd som skyldes drift av systemer for oppstrøms strømfordeling, f.eks. automatisk overføring og automatisk gjeninnkobling. De er også uvurderlige for bruk som maksbuffere i kombinasjon med utstyr som stiller krav om kortvarig, gjentakende maksstrøm, f.eks. MRI-skannere.

Relekta har lansert 2 typer gjengelås for forbindelser som må tåle kraftige støt eller vibrasjoner og ekstreme forhold. - 101 Gjengelås er anaerobe lim som herder ved fravær av oksygen og derfor har lang åpentid, forteller produktsjef Lars Petter Bjaaland. De er belastningsbare etter 60 min, fullherdet etter 3 timer og er temperaturbestandig fra -55°C til +150°C (101 Gjengelås Medium) og +180°C (101 Gjengelås Sterk) etter full herding. - 101 Gjengelås Medium er et låselim for midlertidig låsing av bolter, muttere og skruer med gjengediameter opptil M36. Den forhindrer løsning ved ytre påkjenninger som f. eks. vibrasjoner, men kan løsnes med håndverktøy med en kraft på 21 Nm. - 101 Gjengelås Sterk er et låselim for varig låsing av bolter, muttere og skruer med gjengediameter opptil M20. Den gir en varig låsing av fester når de utsettes for ytre påkjenninger, som f. eks. vibrasjoner.

Behovet for plass og vekt blir betydelig mindre, samtidig så kan temperaturen ved superkondensator være høyere slik at kan være energieffektive fordeler.

101-produktene markedsføres av Relekta AS, avdeling Retail, og selges i bygg-, VVS- og jernvarehandlere over hele landet.

www.eaton.eu/powerquality, tlf. 23 03 65 50

www.tec7.no, 22 66 04 00


Nye produkter

Nytt tilknytningsskap fra Schneider Electric svakstrøm, og har separat føringsvei for svakstrøm og sterkstrøm. Skapet er monteringsvennlig med god plass for innkommende kabel. Tilknytningsskapet holder kapslingsgrad IP45D når døren er lukket og IP2XC med døren åpen. Døren kan hengsles på venstre eller høyre side, og taket er skrått for at regn og snø ikke skal samle seg. Drenerende falser rundt døra sikrer at vann ledes vekk og ikke trenger inn i skapet.

Push-in-sikringsklemme for PV-anvendelser sikringer raskt finnes det sikringsklemmer med lysindikator. I forbindelse med entydig strengmerking kan klemmene merkes over store flater.

Det nye tilknytningsskapet fra Schneider Electric skal fortrinnsvis monteres utendørs på vegg eller innfelt i boligens yttervegg, og er testet etter NEK439:2013, 1 og 3.

Tilknytningsskapet leveres tomt (med målersløyfe og PEN-splitt), som kit eller ferdigkoblet.

De kompakte sikringsklemmene PT 10,3-HESI med 10 mm² push-in-tilkobling fra Phoenix Contact er, med 1000 V nominell spenning, meget godt egnet for bruk innen regenerativ produksjon av energi, og da spesielt fotovoltaikk. Sikringsklemmene beskytter krystallinske PV-moduler pålitelig mot reversstrøm.

Skapet er 3-delt med felt for måler, sterkstrøm og

www.schneider-electric.com/no, tlf. 416 30 401

Egnede sikringsinnsatser er tilgjengelige i 10,3 x 38 mm i henhold til IEC og UL med gPV-karakteristikk opptil 20 A. For å gjenkjenne smeltede

Schneider Electric lanserer et nytt tilknytningsskap for boliger og leiligheter i samsvar med NEK399.

Smart holder for lokk til koblingsbokser

50 % reduserte innpluggingskrefter gjør at entrådede og flertrådede ledere med endehylse fra 1,5 til 10 mm² kan plugges uten bruk av verktøy. Den oransje fargen på hendelen indikerer at den er et betjeningselement, og man unngår at klemmen feilbetjenes. Flertrådede ledere uten endehylse fra 1,5 mm² kan tilkobles. De nye sikringsklemmene supplerer det store sortimentet med spesielle 1000 V DV fotovoltaikkrekkeklemmer. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 07

Smarte kabelkanaler for bedre plass i kapslinger kan tilgjengelig plass for komponenter øke med opptil 32 prosent.

Nå tilbyr vi en ny smart holder for lokk til koblingsbokser. Det hjelper brukerne til å gjøre vedlikeholdsarbeid på en sikker måte i tråd med VDE-bestemmelser. Holderen er utviklet av Rittal, som er verdensledende innen innkapslingsteknikk for industriautomasjon. Den største fordelen er sikkerhetsaspektet. Holderen reduserer risikoen for at utjevningsforbindelsen røskes ut og jordingen brytes. Uten holderen kan lokket bli hengende i utjevningsforbindelsen når lokket er tatt av under vedlikehold. I henhold til

VDE-regelverket er dette uakseptabelt. Med dinglende komponenter er det en risiko for at utjevningsforbindelsen går i stykker. Rittals lokkholder tilbyr en løsning på problemet. Enkel montering og fungerer som et hengsel mellom koblingsboksen og lokket. Ved utføring av vedlikehold åpner du bare koblingsboksen oppover for så å skru fast lokket etter endt vedlikehold. Det forenkler og gjør at vedlikehold går raskere. Brukerne trenger ikke trekke tilbake jordingsstroppen for deretter å kontrollere jordingen. www.rittal.no, tlf. 902 64 580

Innvendig plass i kapslingen er viktig. Rittal kommer nå med en løsning som gir bedre plass i kapslinger. Opptil 32 prosent mer montasjeflate kan frigjøres med selskapets nye smarte kabelkanaler for apparat- og elektronikkskap. Rittal har derfor utviklet nye smarte kabelkanaler for sitt globale skapsystem TS 8. Kabelkanalene monteres inne i skapets vertikale profiler, og tar dermed ingen ekstra plass. Det gir mer plass på montasjeplatene. I kapslinger med en bredde på minst 600 mm,

Fordelen er at montasjen forenkles. For å montere standard kabelkanaler i skap kreves tidkrevende boring. Rittals nye kabelkanaler har derimot ferdige festepunkter som tilsvarer TS 8 systemhull. Kabelkanalene kan skrues direkte fast og de kan også enkelt monteres over vinkelfeste og rekkemonteringsfeste. I tillegg til vertikale 50 mm brede kanaler for frittstående kapslinger og 100 mm brede kanaler for rekke monterte kapslinger, tilbyr Rittal også kanaler av samme type og farge for horisontal kabling på montasjeplatene. For å spare tid, er kanalene tilpasset til TS 8 systemet og til montasjeplatens bredde. www.rittal.no, tlf. 902 64 580 43


Nye produkter

Bedre beskyttelse mot rust

IEC 61439 er den standarden som siden 1. november 2014 gjelder for bygging av fordelingstavler. For å fremme sikkerheten for brukerne som håndterer elektriske systemer eller arbeider i nærheten til dem, inneholder standarden flere spesifikasjoner for de mekaniske egenskapene til kapslingene. Elektriske feil stiller store krav til kapslingene for å tåle økt innvendig trykk på grunn av en kortslutning i hovedbryter og den magnetiske effekten av en høy kortslutningsstrøm. Det er viktig at kapslingen beholder sin opprinnelige mekaniske styrke selv etter flere år, og at den ikke svekkes av rust eller andre faktorer. Standardiserte produksjon og etterbehandlingsprosesser er avgjørende for å sikre både den langsiktige mekaniske styrken og jevn kvalitet.

For lakkerte kapslinger, kreves korrosjonsbeskyttelse i henhold til IEC 62208 og IEC 61439. De nødvendige korrosjonstester utføres i samsvar med IEC 60068-2. Avhengig av teststandard, skilles det mellom innendørsog utendørsbruk av kapslingen. For å verifisere korrosjonsbestandigheten må korrosjonsprosessen, som i realiteten foregår over flere år, simuleres på bare noen få dager med en saltspruttest. Rittals lakkerte kapslinger i stål for innendørsbruk oppfyller kravet om korrosjonsmotstand takket være den standardiserte ytterbehandlingsprosessen som brukes. Dette innebærer en 3 stegs behandling med nanokeramisk primer, elektrodyppgrunnet og strukturpulverlakkering www.rittal.no, tlf. +46 70 361 94 94

Redesignet S8000 Integrale fra Michell

Michell Instruments har redesignet sin S8000 Integrale «chilled mirror» hygrometer for å dra nytte av forbedringer i teknologi siden introduksjonen i 2007. Forbedringene dekker tre områder - mekanisk design for økt holdbarhet og styrke, forbedret sensorhode for raskere målinger ved lavere duggpunkt og økt enkelhet i bruk med en touch-screen grensesnitt med intuitive menyer. S8000 Integrale MKII omfatter nå mange av de funksjonene som finnes i Michell sin toppmodell S8000 RS. S8000 Integrale MKII har et helt nytt design på sensorhodet, med forbedret integritet og tetting mekanismer. Dette betyr at Integrale nå har en raskere respons på -60 ° Cdp, forbedret sensitivitet og raskere reaksjon på forbigående duggpunktsforhold. Trykket på instrumentet er forbedret fra 17 barg til 20 barg, og enheten har fortsatt den

samme nøyaktigheten på ± 0,1 ° Cdp. Samt å være mer holdbar og motstandsdyktig mot riper, foringsrør muliggjør nå lettere tilgang for vedlikehold: det er bare fire skruer for å fjerne stedet for 18 på den forrige modellen. Den nye fullfarge berøringsskjerm med et intuitivt grensesnitt gjør instrumentet både lett å bruke og avlese. S8000 Integrale tilbyr også flere alternativer for kommunikasjon. Samt Modbus RTU via USB, og tilbyr muligheten for Ethernet, RS232 og RS485. Typiske bruksområder for S8000 Integrale inkluderer høy presisjon fuktmålinger for laboratorier og rene rom samt industrielle applikasjoner som miljøkontroll.

www.ikm.no, tlf. 33 16 56 75

Etablerer seg som nødlys leverandør Melbye har inngått avtaler med to sterke internasjonale produsenter av nødlys, og produktene vil være tilgjengelig hos elektrogrossistene i januar 2016. Produktene er i dag markedsledende i Norge, og har tidligere vært distribuert gjennom Proxll AS. Dette er et ledd i Melbyes strategiske satsning mot installasjonssegmentet. www.melbye.no, tlf. 478 10 208 44 • Volt 9-2015


Annonsér i Volt voltmag.no

DEHN‘s Arbeidsbeskyttelse

Har du hakkespettproblemer? Vi har løsningen!

IFOAM. I-POLE.

30-års erfaring, patentert i USA. Produktfordeler: – 100% miljø og brukervennlig. – Reparerer bestående trestolpe. – Forhindrer nye angrep i trestolpen ved hjelp av FEROMONER – Sveller 2:1 – Stolpen får tilbake sin styrke. – Kan brukes året rundt. – Produkter mot mus, rotter, maur m.m. Penger tilbake garanti! Mob:+47 95235563 E-mail: post@liveworkconsult.no Web: www.liveworkconsult.no

Sikkerhet levert fra DEHN for arbeid på elektrisk utstyr - Jording- og kortslutningsapparater - Betjeningsstenger - Spenningsdetektor / spenningsprøver - Faselikhetstester / fasetester - Beskyttelses plater - Personlig verneutstyr - Lysbuevern - Rengjøringssett for arbeid under spenning (AUS) - Elektriske rutinetester for AUS utstyr

Live Work Consult AS Skoleveien 6, 1860 Trøgstad Tel.: 0047 952 35 563 E-mail: post@liveworkconsult.no Web: www.liveworkconsult.no

45 Master_Arbeitsschutz allgemein_2014_90x270_wm_N.indd 1

20.10.2014 16:22:23


MESSER/KONFERANSER Februar – november 2016 16. – 18. februar 2016 – FTTH Conference, Fibre to the Home Luxexpo, Luxembourg, http://www.ftthconference.eu

10. – 12. mai 2016 – SENSOR+TEST Nürnberg, http://www.sensor-test.de

23. – 25. februar 2016 – emv, Electromagnetic Compatibility (EMC) Düsseldorf, www.e-emc.com

10. - 12. mai 2016 - CWIEME Coil winding, Electric Motor and Transformer Manufacturing Technologies, Berlin, www.coilwindingexpo.com/berlin/

23. – 25. februar 2016 – ICOE International Conference on Ocean Energy (ICOE) 2016, Edinburgh, www.icoe2016uk.com

10. - 12. mai 2016 – EXPOPOWER Poznan, Polen, www.expopower.pl

7. – 9. mars 2016 – PTK - Produksjonsteknisk konferanse Bergen, http://www.energinorge.no/kalender/

12. mai 2016 – Solenergidagen 2016 Oslo, http://solenergi.no/arrangement/solenergidagen2016/

15. – 17. mars 2016 – ENERGY Storage – EUROPE Düsseldorf, http://www.energy-storage-online.com

31. mai – 2. juni 2016 – ELIADEN Norges Varemesse, Lillestrøm, www.eliaden.no

4. – 6. april 2016 – world nuclear fuel cycle The Ritz-Carlton, Abu Dhabi, Grand Canal, http://www.wnfc.info/ehome/index. php?eventid=131579&

20. – 24. juni 2016 – EU PVSEC, 32nd European PV Solar Energy Conference and Exhibition, ICM International Congress Center Munich, www.photovoltaic-conference.com

4. – 8. april 2016 – Tube&Wire Düsseldorf, www.tube.de / www.wire.de

13. – 15. september 2016 – ENERGETAB Bielsko-Biala, Polen, http://www.energetab.com

25. – 29. april 2016 – Hannover Messe Hannover, www.messe.de 4. – 5. mai 2016 – ALL-ENERGY The UK’s premier event for the renewable energy and sustainable technologies, Glasgow, www.all-energy.co.uk 10. – 12. mai 2016 – pcim EUROPE Nürnberg, www.pcim-europe.com

14. - 16. september 2016 – World Nuclear Association, Symposium 2016, London, UK, www.world-nuclear.org/Press-and-Events/ 27. – 30. september 2016 – WindEnergy Hamburg, www.windenergyhamburg.com 15. – 17. november 2016 – European Utility Week. Barcelona, Spain, www.european-utility-week.com

Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner • Garantert kortslutning • Enkel og trygg montering • Går lett inn i kabelen • Ivaretar personsikkerheten • Hindrer livsfarlige situasjoner • God merking av kabelende

Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon.

Stansefabrikken Products AS Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

46 • Volt 9-2015


Det meste til E-verk nett, og noe til jernbane

www.el-tjeneste.no


Returadresse: Volt Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Norsk produksjon av statorviklinger I våre moderne verkstedlokaler i Fredrikstad, Østfold, produserer vi viklinger til generatorer. Produksjonen er fleksibel, rask, av høy kvalitet og basert på Resin Rich isolasjonsteknologi. Vår lokale kompe­ tanse er tilgjengelig for alle viklingsrelaterte behov, fra mindre reparasjoner til komplette leveranser av nytt.

Montasje utføres med kvalifiserte fag­ arbeidere. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 975 79 985 Stig A. Lauritzen stig.lauritzen@voith.com

Nr 9 - 2015  
Nr 9 - 2015  
Advertisement