Page 1

www.voltmag.no Desember 2016 • nr. 8 • 13 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Utladningstesting

Fremtidens tilstandskontroll av alle typer høyspenningsapparater Les også:

Beste Masteroppgave innen jernbane ved NTNU 2016 • Knytter Norges største vindkraftprosjekt til nettet Leverer styring til Hydros vannkraftverk • Elnett Energi AS og Trønder- Energi Elektro slår seg sammen Vinner kontrakt med Dalane Energi • Netsecurity - Trygge nettverk • Elgat - Mobile løsninger for strømforsyning Transformatorer til Fosen Vind skal leveres av Kolektor Etra • NTE Energi - Vil spisse målinger mot kritiske komponenter Fra relebasert til PLS-styrt - Sira-Kvina med state of the art-kontrollanlegg • TrønderEnergi overdrar nett- og kraftomsetningsvirksomheten i SEV


Utladningstesting Ståle Kråkenes har tidligere en lang erfaring fra kraftbransjen, men skiftet beite i 2007. Han fant Doble sitt konsept med både salg av testløsninger og serviceoppdrag samt deling av kunnskap gjennom egne brukerkonferanser, svært interessant. – Doble tilbyr i dag en stor bredde av instrumenter for tilstandskontroll, både for online og offline testing og overvåkningsløsninger. Jeg har hovedsakelig jobbet med Doble Transinor sine produkter, som i hovedsak er innenfor online-segmentet, det vil si testing av anlegg under spenning.. Det første online instrumentet var for resisitiv lekkstrømtesting av metalloksydavledere. Dette er et viktig og svært effektivt instrument og selges stadig over hele verden. Senere ble det utviklet utstyr for akustisk utladningstesting (PD) av SF6-anlegg. Dette ble utviklet ved Sintef Energiforskning på 90-tallet i samarbeid med norske energiverk. TransiNor har siden stått for salg av produktet og mange hundre enheter er levert over hele kloden og er en anerkjent og pålitelig teknikk for slike anlegg. Voith Hydro i Norge Oppgraderingen av kontrollanlegget hos Sira-Kvina kraftselskap er et stort og viktig oppdrag for Voith Hydro i Norge – faktisk den største enkeltstående kontrakten de har tegnet innen dette segmentet. Vi har møtt prosjektleder Torgeir Myrvold og administrerende direktør Frode Moen til en prat om både dette oppdraget og oppgraderinger av kontrollanlegg generelt. Oppgraderingsjobben på Sira-Kvina omfatter to stasjoner; Tonstad og Solhom, med opsjon på Tjørhom. Tonstad, som er Norges mestproduserende kraftverk, er en stor stasjon med fem aggregater, plassert i to fjellhaller. De fire Aggregatene i Tonstad 1 er på 160 MW, mens aggregat 5 i Tonstad 2 er på 320 MW. Det er store maskiner med kompliserte sammenkoblinger. – Vi må ta hensyn til at den daglige driften skal berøres i minst mulig grad. Dette er en utfordring, for spesielt Tonstad 1 er en trang stasjon i fjellet hvor det er begrenset med plass til å komme inn med nytt utstyr. Når alt skal være i drift, kan man ikke bare rive ned og legge opp nytt. Det er mye å ta tak i, men dette gjør det jo også spennende, sier Torgeir Myrvold. Trygge nettverk Netsecurity leverer produkter og tjenester innen sikkerhet og nettverk. Mange energiselskaper er ikke klare over hva som kreves for å ha et oppdatert og trygt system, og i tillegg stiller beredskapsforskriften klare krav til hva som skal være på plass. Selskapet ble startet i Kristiansand i 2009, og hovedaksjonær er Agder Energi. Vi har tatt en prat med daglig leder Jan Søgaard, som selv har 30 års bransjeerfaring innen nettverk, kommunikasjon og IT-sikkerhet. Han forteller oss litt om både selskapet han leder, og de sikkerhetsmessige utfordringene kundene møter. – Innen IT-sikkerhet er truslene så kompleks, sammensatt og i kontinuerlig endring at det som kunde er veldig vanskelig å følge med på angrepsvektorer og indikatorer. Den enkelte kundes datagrunnlaget og erfaring blir for liten. Det er en stor fordel å levere dette til mange kunder, og kunne dra erfaringer og konklusjoner på tvers, forklarer Søgaard.

s. 14 - 16 Netsecurity

Trygge nettverk

INNHOLD s. 4 Beste Masteroppgave innen jernbane ved NTNU 2016 s. 6 Elnett Energi AS og TrønderEnergi Elektro slår seg sammen s. 8 Leverer styring til Hydros vannkraftverk s. 10 Strategisk allianse og investerer i eSmart Systems s. 12 Samarbeider om stabil kraftforsyning s. 14 - 16 Netsecurity - Trygge nettverk s. 18 Ny vannkraftproduksjon s. 20 - 22 Elgat - Mobile løsninger for strømforsyning s. 23 Transformatorer til Fosen Vind skal leveres av Kolektor Etra s. 24 - 28 Tester roterende maskiner med høyfrekvente signaler s. 30 - 31 NTE Energi - Vil spisse målinger mot kritiske ­komponenter

s. 32 - 33 Necks electric - Dekker alle spenningsnivåer s. 34 - 36 Fra relebasert til PLS-styrt - Sira-Kvina med state of the art-kontrollanlegg

s. 37 Eniig - vil bidra med kunnskap til norsk vindkraft s. 38 TrønderEnergi overdrar nett- og kraftomsetningsvirksomheten i SEV

s. 40 Rejlers - Flytter inn i nye lokaler i Trondheim s. 42 - 43 Nye produkter s. 44 Nytt fra bransjen s. 46 Messer/konferanser

Tor Bergersen

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no

Neste utgave: Uke 5 Materiellfrist: 20. januar 2017

Grafisk formgiver: Publitek

Samarbeidende foreninger NORWEA – interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge– og tidevannskraft. www.norwea.no

Trykk: TS trykk AS

Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

M

1

Forside: Fremtidens tilstands- kontroll av alle typer høyspennings­ apparater. Foto: Tor Bergersen

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk

24

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Telefon: 954 59 000

Utgiver: Publitek AS Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 8 2016.13. årgang ISSN – 1503-8246

7 TR YKKERI

Abonnement: Årsabonnement kr. 689,Norden kr. 789,Europa kr. 865,Andre verdensdeler kr. 885,Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Beste Masteroppgave innen jernbane ved NTNU 2016 Prisen for erfaringsbasert masteroppgave gikk i år til Øyvind Hunding Hofgaard, avdelingsleder i Rejlers divisjon Railconsult.

Illustrasjonsbilde Jernbane, Foto: Carl-Frederik Salicath.

Øyvind får prisen for oppgaven «Life Cycle Cost (LCC) for ballastert jernbanespor». Veiledere har vært Elias Kassa fra NTNU og Alf Helge Løhren i Jernbaneverket. Oppgaven sto til karakteren A og han ble innstilt til prisen fra sine veiledere på NTNU. – En utrolig prestasjon sier Nils-Petter Aspestrand, divisjonssjef i Rejlers. Dette har Øyvind prestert samtidig med egne kundeoppdrag, lederansvar for en stor gruppe medarbeidere og ikke minst et privatliv. I juryens begrunnelse heter det: «Øyvind har jobbet svært selvstendig og har gjennomgått 4 • Volt 8-2016

et stort vitenskapelig materiale i arbeidet med oppgaven. Han har lagt ned mye tid og det er sjelden å se et slikt arbeid blant studenter som tar etter- og videreutdanning. Oppgaven gir et svært godt helhetsinntrykk, han har et godt tak på tema, gjør de rette avgrensningene og forsvarer dem godt. Øyvind har klare og tydelige konklusjoner og har gjort er grundig arbeid med modne, selvstendige og egne vurderinger. Han bruker erfaringsbakgrunnen godt. ■

En overrasket, men glad Øyvind Hunding Hofgaard i Rejlers fikk diplom og sjekk fra Bente Tangen, rådgiver utdanning, Kompetansesenteret. Foto: Rejlers.


En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny videreutviklet og unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende. En videreutviklet og enda mere funksjonell trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTPs 24 kV kompositt linjestøtteisolatorer. ■ Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke linjer ■ Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen ■ AUS-vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering/demontering ■ Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/hengslet og fast opplagring ■ Ingen løse deler

For nærmere informasjon ta kontakt med vår forhandler:

Ensto NOR AS www.ensto.com

NTP PRODUCTS AS Trosvikstranda 46 - 48 | NO-1608 Fredrikstad | Norway phone +47 69 38 30 00 | mail sales@ntp-as.no | � www.ntp-as.no


Elnett Energi AS og TrønderEnergi Elektro slår seg sammen Modernisering, ny teknologi og klimapolitikk fører til at flere samfunnsområder elektrifiseres. ­Markedet for å bygge, utvikle og vedlikeholde samfunnets energi- og elektroinfrastruktur vokser. Samtidig blir det færre og større tilbydere i dette markedet, konkurransen hardner til.

TrønderEnergi Elektro er regionens beste leverandør innenfor veilys og områdebelysning, foto: Åge Hojem.

Ved å fusjonere tar Elnett Energi AS og TrønderEnergi Elektro grep for styrke posisjonen sin inn mot dette voksende markedet. Det fusjonerte selskapet vil være eneste større energi- og elektroentreprenør i Norge med hovedkontor i Midt-Norge, og blir et viktig bidrag for å bygge grønn kompetanse, sysselsetting og verdiskaping med utgangspunkt i denne regionen. – Vi skal bygge en nasjonal energientreprenør med hovedbase i Midt-Norge. Fusjonen av de sterke Elnett Energi- og TrønderEnergi Elektro-miljøene setter oss i posisjon til å kunne få dette til, sier Tore Sæthersmoen, styreleder i Elnett Energi AS og Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi. Energi- og elektroentreprenørene i Norge arbeider med sentrale komponenter innen samfunnets elektroinfrastruktur som trafo- og kraftstasjoner, vei- og områdebelysning, landstrømanlegg og andre systemløsninger for industri og næring. Dette er et marked som regionalt er på mange hundre millioner kroner årlig, og nasjonalt i milliardklassen.

Begge selskapene har en unik kompetanse innenfor sine markedsområder. Elnett Energi AS har etablert en solid posisjon i markedet for montasje av trafostasjoner i sentral- og regionalnettet, mens TrønderEnergi Elektro er regionens beste leverandør innenfor veilys og områdebelysning. – Det nye selskapet skal utvikle dette videre og vil få en størrelse, kompetanse og leveringsevne som gir oss en sterk konkurransekraft. Den konkurransekrafta skal vi bruke til å skape flere arbeidsplasser og gjøre enda bedre forretning, sier Alf Egil Husby, som skal lede det nye selskapet. Samtlige medarbeidere i de to virksomhetene vil få tilbud om å fortsette i det fusjonerte selskapet. Det nye selskapet blir etablert med rundt 70 ansatte og har en målsetning om å ha en omsetning på 130-140 millioner i 2017. Det nye selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim. Det nye selskapet vil bli eid av Elnett Energi AS (51%) og TrønderEnergi (49%). ■

Knytter Norges største ­vindkraftprosjekt til nettet Avtalen mellom ABB og Fosen Vind DA ble signert i november 2016 og omfatter apparat- og kontrollanlegg til syv transformatorstasjoner i seks vindparker. Dette er elektroteknisk utstyr som kobler vindparkene til kraftnettet på en trygg og effektiv måte. – Dette er en viktig kontrakt for oss i ABB, og vi setter pris på at Fosen Vind viser at de har tillit til vår teknologi og gjennomføringsevne. Vi kommer til å levere velprøvd høyspenningsutstyr kombinert med den mest moderne kontrollteknologien, noe som gir en god driftssikkerhet for anlegget, sier Rune Aamodt, leder for Grid Integration i ABB i Norge. Fosen Vind er ikke bare det største vindkraftprosjektet i Norge gjennom tidene, men også Europas største landbaserte vindkraftutbygging. Om 6 • Volt 8-2016

lag 11 milliarder kroner investeres i seks vindparker med en total kapasitet på rundt 1000 megawatt (MW). Vindparkene vil bestå av 278 turbiner og ligge på Fosen, Hitra og i Snillfjord og vil normalt generere strøm nok til å dekke totalforbruket til 170 000 husstander. Et konsortium mellom ABB og Bravida Norge, ledet av ABB, vil gjennomføre arbeidene i perioden 2017 til 2020. ABB vil ha ansvar for levering, design og konstruksjon, mens Bravida, Region Midt-Norge, vil stå for installasjonen.

Leveransen fra ABB omfatter i hovedsak komplette 132 kilovolt (kV) luftisolerte utendørs bryteranlegg og 33 kV luftisolerte innendørs bryteranlegg med tilhørende vern og kontroll. Anleggsarbeidene til vindkraftutbyggingen startet i 2016, og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av 2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA. ■

ABB høyspenningsleveranse, apparat og kontrollanlegg. Her fra Nygårdsfjellet Vindpark, Nordkraft Vind, foto: Peter Tubaas - ABB.


Danner felles entreprenørselskap Styrene i Troms Kraft AS og Bodø Energi AS har vedtatt å fusjonere entreprenørselskapene sine. For Troms Kraft gjelder dette Troms Kraft Entreprenør AS og for Bodø Energi selskapene BE Energi­montasje AS, Fram Kraftentreprenør AS og Nordland Elsikkerhet AS. Partene er enige om at Bodø Energi skal eie 51 % og Troms Kraft 49 % av det nye selskapet som vil få nærmere 200 ansatte. – Fusjonen gir oss en mulighet til å styrke oss i et marked i endring. Det nye selskapet vil ha store deler av Nord Norge som sitt hjemmemarked, men vil også være i stand til å konkurrere i resten av landet, sier adm. dir. Arne Juell i Bodø Energi og legger til: -Videre vil de fire selskapene utfylle hverandre og inneha komplementær kompetanse, og samlet få en størrelse som gjør det konkurransedyktig også på de større oppdragene. – Eierne er enige om at det vil kunne skapes større verdier i et samlet selskap, enn å konkurrere mot hverandre. En sammenslåing av selskapenes virksomheter antas å kunne gi grunnlag for en større og mer slagkraftig forretningsenhet, i tillegg til rene kostnadsbesparelser, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft. En endelig fusjon skal være på plass med virkning fra 01.01.17. ■

RAUFOSS EKSPLOSJONSARMATUR En sikker forbindelse

Vi leverer eksplosjonsarmatur til de fleste linetyper, også liner med fett. Trenger dere spesialløsninger ta kontakt med oss!

VP metall AS

tel: 61 15 17 87

Postboks 7

fax: 61 15 25 56

2831 Raufoss

e-post: post @vpmetall.no

www.vpmetall.no


Leverer styring til Hydros vannkraftverk ABB er tildelt en kontrakt fra Hydro for full oppgradering av driftssentralen som styrer vannkraftproduksjonen ved 22 norske kraftverk.

Såheim kraftstasjon på Rjukan, hvor driftssentralen til Hydro ligger.

Kontrakten mellom ABB og Hydros heleide datterselskap Hydro Energi ble signert i tredje kvartal 2016. Avtalen betyr at Hydro får en moderne driftssentral på Rjukan med det aller siste av teknologi innen styring, overvåking og informasjonssikkerhet. ABB skal levere både maskinvare og programvare, blant annet Network Manager versjon 9.0, et markedsledende styringssystem

for driftssentraler. ABB skal også integrere tredjeparts programvare i det overordnede kontrollsystemet. Utstyret skal i hovedsak installeres i driftssentralen og i en reservesentral. Prosjektet startet opp i november 2016, og leveransen er planlagt fullført i 2017. Det er også inngått en serviceavtale som gjelder i ni år etter levering av driftssentralen. I serviceavtalen inngår vedlikeholdstjenester og

program- og maskinvareoppdateringer av anlegget. – Dette er en viktig kontrakt for ABB, og vi setter pris på tilliten Hydro viser ved å velge oss som leverandør. Network Manager vil bidra til økt pålitelighet og optimalisering av kraftproduksjonen. Med en serviceavtale sikrer Hydro at deres systemer alltid er basert på den nyeste tilgjengelige teknologien i en tid hvor den digitale utviklingen går raskt, samtidig som de er garantert rask respons, sier Helge Lilleeidet, leder for Grid Automation i ABB. Oppgraderingene Hydro gjennomfører ved sin driftssentral på Rjukan betyr at selskapet kan produsere mer effektivt ved sine 22 kraftverk i Telemark, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Hydro er Norges nest største produsent av vannkraft, med en årsproduksjon på 10 terrawatt-timer (TWh). Kraften blir benyttet til produksjon av aluminium ved selskapets fem aluminiumsverk på Vestlandet og til et raffineri for superrent aluminium i Vennesla.

– Dette styrker vår satsning på langsiktig og fornybar energiproduksjon i både Telemark, Sogn og Røldal/Suldal. Driftssentralen er selve kjernen i vannkraftproduksjonen vår og veldig viktig for driftssikkerhet og ressursoptimalisering av kraftanleggene våre døgnet rundt, sier leder for Hydros vannkraftproduksjon, Jan Helge Mårdalen. ■

– Dette er en viktig kontrakt for ABB, og vi setter pris på tilliten Hydro viser ved å velge oss som leverandør, sier Helge Lilleeidet, leder for Grid Automation i ABB.

Finansierer avansert målesystem og oppgradering av NTE Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått en 15-årig låneavtale med NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS) for å samfinansiere implementeringen av et avansert målesystem (AMS) og oppgraderinger av strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE vil installere AMS for sine 86 000 kunder i Nord-Trøndelag. Prosjektet omfatter også infrastruktur for kommunikasjon og innsamlingssystem av måledata for styring og automatisering av nettverket. AMS er del av en nasjonal plan for å sentralisere landets elektrisitetsmarkedsdata. Dette forventes å forbedre effektivitet, stabilitet og forutsigbarhet i kraftmarkedet, samt raskere respons på feil. Utrullingen av målere er planlagt ferdigstilt i 2019. 8 • Volt 8-2016

Lånet på 255 millioner norske kroner vil også finansiere investeringer i regionale nettverksinstallasjoner for å bedre forsyningssikkerhet og kapasitet. NTE har inngått en samarbeidsavtale, kalt Soria, med 28 andre nettverksselskaper. Sammen representerer Soria over 700.000 kunder på Vestlandet, i Midt-Norge og i NordNorge. Målet er å effektivisere innsamling og analyse av data. ■

NTE Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk ble grunnlagt i 1919 og er basert i Midt-Norge. Selskapet er en av landets største produsenter og distributører av ren og fornybar energi, salg av kraft, fiberbasert bredbånd og elektrotjenester. Konsernet har som mål å være en ledende regional fornybaraktør som bidrar til det grønne skiftet. Selskapet har ca. 695 ansatte.

NIB Den nordiske investeringsbank er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.


Svenska Göteborg, 9.–12.GÖTEBORG mai 2017 9–12 MAJMässan, 2017 SVENSKA MÄSSAN,

ELFACK 2017 NORDENS STÖRSTA MÄSSA FÖR FRAMTIDENS ELBRANSCH

Velkommen til Nordens største messe for framtidens el- og energibransje

• Bransjenyheter for elektro, lys og elkraft • Kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling blant bransjens ledere • Nytt forum! eSmart – for framtidens aktører innen elektro og energi

Les mer her: www.elfack.com #elfack2017


Strategisk allianse og inve­sterer i eSmart Systems

Hans Martin Hovengen (Chief Operations Officer eSmart Systems), Knut H. H. Johansen (CEO eSmart Systems), Hege Skryseth (President Kongsberg Digital) og Andreas Jagtøyen (Senior Vice President, KDI Energy).

Kongsberg Digital investerer 100 millioner i norske eSmart Systems og får en eierandel på 34 prosent. Selskapene inngår utvidet samarbeid om digital utvikling og tjenestetilbud til norske og internasjonale kraftkunder innen avansert analyse og maskinlæring. Alliansen skaper en sterk norsk industriell aktør med internasjonal slagkraft. eSmart Systems er en løsningsleverandør av digitale tjenester og et ledende miljø innenfor avansert analyse, maskinlæring og «Internet of Things». Selskapet er en innovativ driver i kraftbransjen og leverer digitale løsninger bygget på Microsofts skyløsning «Azure». Selskapet hadde i 2015 en omsetning på NOK 40 millioner og siden etableringen i 2013 har flere kraftselskaper tatt i bruk deres digitale tjenester for å optimalisere drift og ytelse. – Kraftbransjen står overfor betydelige endringer fremover med omfattende digitalisering. Installasjonen av smarte målere vil gi et helt annet data tilfang og mulighet for styring og avanserte analyser. eSmart Systems har på få år bygget opp en teknologisk plattform og en sterk posisjon for digitalisering av kraftbransjen. Selskapet har ledende spisskompetanse innen avansert analyse og maskinlæ10 • Volt 8-2016

ring som passer svært godt til Kongsberg Digitals kompetanse innen dette feltet, samt vår industrielle erfaring og globale posisjoner. Med dette samarbeidet etablerer vi en sterk norsk allianse med betydelige internasjonale ambisjoner, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital. – Selskapet får stor anerkjennelse av Microsoft internasjonalt, både for løsningen de har bygget og den teknologiske spisskompetansen de besitter. I samarbeid med Kongsberg Digital er teknologien og kompetansen også aktuell for andre industriområder. Vi samarbeider allerede i dag på prosjekter og ser at vi utfyller hverandre godt, sier Skryseth. Samarbeidet posisjonerer Kongsberg Digital og eSmart Systems som en ledende leverandør i det voksende markedet for digitale løsninger og innen fornybar energi. – Vår målsetting har siden oppstarten i 2013 vært å skape en norsk aktør med internasjonal slagkraft. Det er med stor

begeistring og maksimal motivasjon vi går inn i dette tette samarbeidet med Kongsberg Digital. Kongsberg Gruppen representerer det ypperste av norskutviklet teknologi og har et imponerende internasjonalt fotfeste. Dette setter fart på våre ambisjoner om å bli en verdensledende leverandør av digital intelligens til energisektoren, sier Knut H. H. Johansen, gründer og

administrerende direktør i eSmart Systems. – Gjennom dette samarbeidet vil helt nye banebrytende digitale løsninger med fokus på tingenes internett, smarte data og kunstig intelligens kombineres med mange tiår med teknologiutvikling og internasjonal industriell erfaring. Denne kombinasjonen vil skape betydelig merverdier for både Kongsberg Digital og eSmart Systems, sier Johansen. ■

KONGSBERG er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 400 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. ESMART SYSTEMS er en softwareleverandør til energibransjen, tjenesteleverandører og smarte byer. Selskapet har utviklet en kraftig og skalerbar systemplattform som kan motta, behandle, analysere og visualisere store mengder data i sanntid. Siden oppstarten i 2012 har selskapet hatt en kraftig vekst og består i dag av nærmere 60 ansatte med kontorer i Halden, London, San Francisco og Singapore. Selskapet ble etablert i 2012 av Knut Johansen og co-gründer Knut Eirik Gustavsen.


AMO Kraftkabel AB er Skandinavias eneste produsent av liner for sikker og pålitelig leveringskvalitet. Våre produkters spenningsområde dekker fra 1 kV- 420 kV. Foruten våre egenproduserte liner og kabler, har vi bygget opp en produkt portefølje med utvalgte leverandører. Vår ambisjon er å tilby komplette løsninger til energibransjen CEO – Einar Karlsen har de siste 20 årene frem til 2011 vært ansatt hos ledende produsenter i forskjellige lederstillinger.

Med bred bakgrunn i over 40 år i energibransjen står vi rustet for utfordringer og innovative løsninger. einar.karlsen@amokabel.no //+47 948 30 003

Salgssjef – Oddbjørn Svendsen har stor kompetanse på forespørsler - tilbud - ordre , samt daglige kundekontakt.

Han har tidligere jobbet hos elektrogrossist og har 30 års erfaring med energi som spesialfelt.

oddbjorn.svendsen@amokabel.com //+47 450 71 440

Prosjekt/Produkt sjef – Tore Johansen har over 30 års produkt-kompetanse både fra produsent og leverandør, samt

erfaring på logistikk i fra elektrogrossister. Tore er lokalisert på Sortland og vil bistå med kundeoppfølging og prosjekter.

tore.johansen@amokabel.com //+47 906 40 365

AMO Kraftkabel AB

www.amokabel.com

BLL/BLX – Blank line-EX-D hengeledning – Kopperline-FX kabel

Våre produsenter og leverandører til amo kraftkabel AS Norge Dalian Coreal FUX Saprem Valmont Shakespeare AMO Pole BezPol T.E.M.A/Norsk Import Espedalen

www.tcipower.com www.coreal.com.tr www.fux.hu www.saprem.com www.valmont.com www.skp-cs.com www.ecopole.no www.bezpol.pol www.temaitaly.it www.espedalen.as

amo kraftkabel AS P.O. Box 2124, 3255 Larvik Fritzoe Brygge 9A, 3264 Larvik, Norge +47 94 83 00 03//post@amokabel.no

www.amokabel.no

Kompositt isolatorer-glass-komplette 132 kV tilbehør systempakker Blank line-Legerte liner-OPGW liner/systempakker-Bardun wire Fettede liner-Legerte liner-Bardun wire - Kjøreledning jernbane Spiralarmaturer / OPGW utstyr/systempakker Koniske stålstolper 24-420 kV Komposittstolper 132 kV Komposittstolper 1-24 kV Galv.materiell 1-132 kV Maskiner og verktøy Bardunanvisere


Samarbeider om stabil kraftforsyning ABB har vunnet en rammeavtale med Skagerak Nett som omfatter nettstasjoner, bryteranlegg og transformatorer som skal bidra til å forsyne nabolag og næringsliv i regionen med pålitelig strøm. Avtalen mellom ABB og Skagerak Nett gjelder for tre år med mulighet for forlengelse i 1+1 år. Rammeavtalen estimeres til en årlig verdi på rundt 30 millioner kroner. Avtalen ble signert i november 2016. – For oss er det en milepæl å sikre oss denne kontrakten med Skagerak Nett, som vi har jobbet hardt og målbevisst for. Vi tolker tildelingen dit hen at vi har vært konkurransedyktige på både pris, teknologi, kvalitet og logistikk. Vi er veldig fornøyde med denne avtalen, som er med på å sikre arbeidsplasser lokalt, sier leder for ABBs mellomspenningsvirksomhet i Skien, Ken Isaksen. – Vi har god erfaring med ABBs produkter fra tidligere og vet at de leverer god kvalitet. Derfor er vi fornøyde med at ABB vant denne anbudskonkurransen. At

de er plassert i Skien, midt i vårt kjerneområde, er en gledelig tilleggseffekt, sier Geir Kulås, konserndirektør i Skagerak Nett. Nettstasjoner, bryteranlegg og lavspenningstavler skal leveres fra ABBs fabrikker i Skien. Fordelingstransformatorene leveres fra ABBs samarbeidspartner, Norsk Transformator i Steinkjer. – Vi ser fram til et enda tettere samarbeid med Skagerak Nett som følge av denne rammeavtalen og regner med å levere de første anleggene allerede før jul, legger Ken Isaksen i ABB til. Nettstasjonene vil være tilrettelagt for smartgrid-løsninger, teknologi som gjør det mulig for nettselskapet å overvåke og styre nettstasjonene fra sin driftssentral. Via fjernovervåkning kan feil

Konserndirektør Geir Kulås (t.v.) i Skagerak Nett og leder for ABBs mellomspenningsvirksomhet i Skien Ken Isaksen signerer rammeavtalen for nettstasjoner, bryteranlegg og transformatorer.

forebygges, og dersom en feilsituasjon oppstår, kan man forkorte tiden som går med til

feilsøking og reparasjon, noe som forbedrer leveringssikkerheten. ■

Utvikler nye design­master for tettbygde strøk Statnett jobber hele tiden med å utvikle nye mastetyper. – Vi har nå gjennomført en designkonkurranse for master i tettbygde områder. Vår ambisjon er å utvikle master som glir inn i omgivelsene, ser pene ut og tar mindre plass, sier direktør i Teknologi og utvikling, Greta Bjørnbeth. Statnett har de siste årene jobbet med å utvikle nye mastetyper som er sikrere fordi de krever færre helikopterløft, enklere å få på plass fordi de består av færre deler og mer kostnadseffektive fordi det kreves færre arbeidsoperasjoner. – Vi er også opptatt av design, av det visuelle uttrykket som master gir. Derfor jobber vi med å utvikle master med nye materialer som glassfiberarmert kompositt og aluminium. Vi har også fokus på å utvikle master med design tilpasset tettbygde strøk. I den forbindelse har vi 12 • Volt 8-2016

gjennomført en designkonkurranse for master for slike omgivelser, sier Bjørnbeth. I tettbygde områder kan det være utfordrende å benytte Statnetts standardmaster på grunn av plassmangel. – Det gjør at vi må tenke nytt. Vi ønsker å utvikle en ny mastetype som glir inn i landskapet, ser pene ut og tar mindre plass. Mastene må være teknisk mulige og kostnadseffektive å bygge. Dessuten må de ta ivareta miljøet og omgivelser. Totalt tre firmaer deltok i designkonkurransen. Det var

Efla og Widenoja Design, ARA Engineering og Josøk prosjekt AS. Det var Efla som i samarbeid med Widenoja Design AS vant med designforslaget Strå. – Vi synes designmasten var nyskapende. Den har lange, elegante linjer. Den består av færre moduler som boltes sammen og således skaper et mer helhetlig inntrykk. Den tar mindre plass en standardmastene, sier Bjørnbeth. Designer Eva Widenoja hentet inspirasjon til vinnermasten fra barndommen. – Som barn lekte jeg mye ute,

og inspirasjonen har jeg hentet fra hvordan jeg ville likt at mastene så ut i mitt nabolag da jeg var liten. Det har vært veldig spennende å få lov til å utforme designmaster for tettbygde strøk, sier Widenoja. ■


Vinner kontrakt med Dalane Energi Goodtech Projects & Services har sammen med Nettpartner Prosjekt, vunnet en kontrakt med Dalane for levering av Svåheia transformatorstasjon. Dette er en totalleveranse som omfatter grunnarbeid, bygg, høyspenningsanlegg, kontrollanlegg og tilhørende hjelpesystemer. Oppstart for prosjektet er umiddelbart og sluttføres høsten 2017. – Vi er meget stolte og fornøyde over at Dalane Energi har gitt oss denne tilliten og valgt oss som leverandør. Kontraktstildelingen viser Goodtechs evne og kompetanse til å ta totalansvar for komplekse kraftleveranser, sier Magne Reierson, konserndirektør i Goodtech Projects & Services AS. Prosjektet går i hovedsak ut på å bygge en ny transformatorstasjon for vindkraftanlegget Svåheia. Stasjonen skal koble sammen vindkraftverket, 15,5 kV distribusjonsnett og 50 kV transmisjonsnett. Vi leverer alt av utstyr fra høyspent til lavspent kontrollanlegg og batterisystemer. Nettilknytningen til Svåheia prosjektet er et av Dalane Energis største prosjekter de siste årene og det er avgjørende at vi leverer på tid, pris og kvalitet. – Vi er derfor meget fornøyd med å ha knyttet til oss en profesjonell partner som Goodtech og Nettpartner på transformatordelen av leveransen. Vi ser fram til et godt samarbeid på prosjektet, sier Idar Sønstabø, direktør Dalane Energi AS.■

DEHN designer ditt lynvernanlegg DEHNconcept: 3D-planlegging av komplekse bygninger Vår planlegging omfatter: - Gjennomgang av prosjektet, på befaring - Risikoanalyse i henhold til EN /IEC 62305-2 Beskyttelse mot lyn - Del 2: Risikostyring

- Kostnadsoverslag på materiell - Planlegging av lynvern- og jordingsanlegg - Beregning av seperasjonsavstander - Detaljerte monteringsbeskrivelser og tegninger av lynavlederne - Beskrivelse og dokumentasjon av lynvernanlegget Kontakt vår samarbeidspartner i Norge: Elteco AS - www.elteco.no/lynvernanlegg Epost: firmapost@elteco.no - Telefon: 35 56 20 70 For mer detaljert informasjon: www.dehn-international.com/en/dehnconcept DEHN protects.® Surge Protection, Lightning Protection, Safety Equiment DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Postfach 1640, 92306 Neumarkt Tel. +49 9181 906-1123, info@dehn.de

13 Master_DEHNconcept_2016_90x270_NO.indd 1

25.10.2016 09:57:39


Netsecurity

Trygge nettverk Netsecurity leverer produkter og tjenester innen sikkerhet og nettverk. Mange energiselskaper er ikke klare over hva som kreves for å ha et oppdatert og trygt system, og i tillegg stiller beredskapsforskriften klare krav til hva som skal være på plass. Selskapet ble startet i Kristiansand i 2009, og hovedaksjonær er Agder Energi. Vi har tatt en prat med daglig leder Jan Søgaard, som selv har 30 års bransjeerfaring innen nettverk, kommunikasjon og IT-sikker14 • Volt 8-2016

het. Han forteller oss litt om både selskapet han leder, og de sikkerhetsmessige utfordringene kundene møter. I begynnelsen solgte Netsecurity produkter, løsninger og konsulenttjenester innen

nettverk og sikkerhet. For rundt to år siden begynte de så å levere løsninger som tjenester. Bakgrunnen for dette var delvis etterspørsel fra kundene, for de slet med å henge med i forhold til trusselbildet og

teknologiutviklingen. – Innen IT-sikkerhet er truslene så kompleks, sammensatt og i kontinuerlig endring at det som kunde er veldig vanskelig å følge med på angrepsvektorer og indikatorer.


Den enkelte kundes datagrunnlaget og erfaring blir for liten. Det er en stor fordel å levere dette til mange kunder, og kunne dra erfaringer og konklusjoner på tvers, forklarer Søgaard. Selv kom han inn i selskapet for halvannet år siden, for å ta selskapet fra en gründer- eller teknologifase til en markedsintroduksjon. Derfor har de nå pakket tjenester som er relevante for kraftsektoren. – Bakgrunnen for dette er kraftselskapene som leverandører av samfunnskritisk infrastruktur. Netsecurity leverer en tjeneste som innebærer at kraftselskapene kan oppfylle Beredskapsforskriften, og paragraf 7-14 c som omhandler sikkerhetsovervåkning.

I disse dager er selskapet i dialog med kraftselskaper, og har allerede booket møte med mange. – Vår ambisjon er ikke å rise noen. Vi kommer til dem med et tilbud, og kundene må selvfølgelig gjerne gjøre dette selv. Men vi tror vi kan gjøre det både bedre, mer effektivt og mer økonomisk enn mange av selskapene selv, sier Jan Søgaard. Beredskapsforskriften snakker hovedsakelig om reaktive tiltak. Søgaard forklarer hvordan nettverkene fungerer og henger sammen. – Mange tror at de administrative og prosessnettene er helt atskilt, men det er de skjelden. De er separerte i ulike nett med

en eller flere sikkerhetsbarrierer, slik som brannmurer. Det administrative nettet er knyttet til internett og må derfor anser å være en sannsynlig vei inn for angripere. – Angripere vil blant annet søke å utnytte svakheter i kraftselskapene sikkerhet mellom admin og prosessiden. Eksterne leverandører og systemer som benyttes for vedlikehold må også anses som en potensiell sikkerhetsrisiko. Det å hevde at det ikke er noen vei inn er i beste fall naivt. I dag snakker vi stor sett om hvor lang tid det tar å bryte seg inn, ikke hvor vidt det er mulig eller ikke. – Sikkerhetsarbeide handler om etablering av et antall relevante sikkerhetstiltakt, innsamling av hendelsesinformasjon eller indikatorer, tolking av denne informasjonen og oppdatering av sikkerhetstiltakene. Dette arbeidet krever både strategi ofte nedfelt i selskapenes sikkerhetpolicy, kontinuerlig sikkhetstesting, preventive tiltak, deteksjon, effektiv hendelseshåndtering og som sagt kontinuerlig læring og endring. Energiselskapene er ifølge Søgaard nå opptatt av å sikre prosessnettet, men mange samler og analyserer ikke hendelsesinformasjon og indikatorer på tvers av det administrative og prosessnettene. – Vi mener at krysskorrelering mellom det administrative og prosessnettene er nødvendig og mest relevant. Vi overvåker både trafikk og hendelser på tvers av disse nettverkene. Vi tester, setter inn beskyttende tiltak og detekterer. Men det hjelper ikke å detektere hvis du ikke lærer å oppdatere beskyttelsen. Denne læringen mangler helt hos selskaper som kun leverer IDS (deteksjon). Når vi oppdager en ukjent risiko, vil vi automatisk oppdatere beskyttelsen umiddelbart, forklarer han. Når noe oppstår, tilbyr Netsecurity hendelseshåndtering, som handler om å begrense skade, sikre bevis, og reetablere normal drift. Rapportering inngår også. – Vi tenker en total verdikjede, heller enn at vi bare bedriver loggmottak, som mange oppfatter forskriften sier. Selskapene tror de kan sette på plass et SIEM-system som

mottar logg fra komponenter i nettet slik at de har lagret hendelsesinformasjon. Det tror mange selskaper er tilstrekkelig. Vi tror at man proaktivt må beskytte, overvåke, detektere og oppdatere. Vi har også brukt store summer på å utdanne og sertifisere folk til å håndtere hendelser. Søgaard er redd at det er både ulik forståelse og forvirring ute og går. – Vi kan ikke forvente at alle som ikke jobber med dette til daglig har oversikt og kontroll. Komponentene i et nettverk hos en kunde genererer ofte flere millioner logglinjer i timen. Det er slike datavolumer at du aner ikke. Beredskapsforskriften peker på at man skal drive aktiv overvåkning og samle logg. Våre sensorer kan i tillegg blant annet rapportere endringer i filstruktur og databaser på serverne. Det er mange tilleggselementer som ikke kan puttes inn i prosessnettet, for det er så sensitivt. Men for admin-nettet, som er et naturlig mål for et målrettet angrep for å komme inn i prosessnettet, er det veldig relevant. Mye sikkerhetsarkitektur har fellestrekk på tvers av ulike nettverk og komponenter hos kundene. Søgaard hevder at mange kunder for eksempel har samme admin-passord på alt utstyr. De har ikke noe system for passord- og konfigurasjonshåndtering. – En ting er diskusjonen om man skal gjøre dette med egne ressurser eller med eksterne fra et kompetanseståsted. Noe annet er et risk-ståsted; at menneskene som sitter i selskapene til daglig og jobber med dette her, også skal overvåke sikkerheten. Er det riktig? I noen tilfeller kan det være det. Særlig når man tenker på feedback-loopen, at man raskt kan reetablere effektiv beskyttelse ved en hendelse. Hvis du da outsourcer sikkerheten til noen, og tilbakerapporteringen ikke virker, så har du et problem. Det finnes en rekke offentlige instanser som har roller i forbindelse med håndtering av sikkerhetsinformasjon i ulike bransjer. For kraftbransjen heter det KraftCERT, som skal gi råd til selskapene i sikkerhetsspørsmål. – De gjør ingen overvåkning eller logging. Det har de verken 15


– Vi mener at krysskorrele- ring mellom det administrative og prosessnettene er nødvendig og mest relevant. Vi overvåker både trafikk og hendelser på tvers av disse nettverkene, sier daglig leder Jan Søgaard i Netsecurity.

ambisjoner eller ressurser til. Når de får en rapport om en hendelse fra oss eller andre, distribuerer de den til medlemmene der det er relevant. Men de har ingen operativ sikkerhetsrolle i det enkelte kraftselskap, forklarer Jan Søgaard. Det er ikke alle selskaper som er pålagt å følge beredskapsforskriften; det er klasse 2-anlegg og oppover som er pålagt dette. Men Søgaard anbefaler å sikre kritiske komponenter i mindre selskap også. – Selskapene gir veldig ulik respons når vi ringer dem. De største har dette som en topp-prioritet, selv om ikke alle har gjort noe med det. Mange av de minste venter på noen som skal gjøre noe, gjerne innkjøpsorganisasjoner. Noen tar seg kanskje vann over hodet, og tenker at dette skal de få på plass raskt når de først bestemmer seg for det, men så tar det lang tid. Kanskje noen undervurderer utfordringene som ligger i dette. – Mange tenker nok at prosessnettet er bedre beskyttet enn det er. Vi har mange grep og faser for å sikre dette bedre. 16 • Volt 8-2016

Vanligvis har man tenkt at prosessnettet er helt flatt, at øst –vest-kommunikasjonen skjer fritt. Men det vi gjør, er å segmentere i soner, slik at det ikke kan traversere informasjon mellom systemer som ikke har noe med hverandre å gjøre. Vi minimerer risikoen ved å dele opp infrastrukturen til kunden. Når vi gjør det, får vi trafikken via den preventive brannmuren, slik at vi ser trafikken og analyserer den, forklarer han. Netsecurity ønsker å være en rådgiver for kunden. I første omgang haster det kanskje litt å få på plass overvåkningen, men deres ambisjon er å hjelpe kundene å bli bedre på sikkerhet. – De som ønsker å bryte seg inn, blir bare flinkere og flinkere. De er dyktige, har ressurser og tid. Et avansert, vedvarende angrep pågår ofte over veldig lang tid, måneder eller år. Angrepene der kunden blir lammet ved at noen tar ned internettforbindelsen, er ikke risikoen i dag. Det er at noen kommer seg inn over tid, tar kontroll for å styre, manipulere

eller stjele data, forteller Jan Søgaard, og fortsetter: – For oss er det slik at vi regner med at noen er inne. Så skal vi finne dem, avsløre metodene de bruker, isolere dem, og kanskje til og med hjelpe til med etterforskningen. Det viktigste er å forhindre skade: at noen tar kontroll over prosessnettet eller stjeler forretningshemmeligheter. Motivene for slike angrep kan være mange. Ofte er det ikke de som bryter seg inn som ender opp med resultatet, men de ender opp med pengene. Det er ofte en oppdragsgiver som bestiller et angrep. – Produsentene der ute presenterer sine produkter som ideelle. Men det vi sier, er at ingen produkter er ideelle. Man trenger en kombinasjon av tiltak for effektiv beskyttelse. Dette prøver vi å sette sammen på best mulig måte, sier han. Han mener at tradisjonelle anti-virusprogrammer på PC-er (endepunktbeskyttelse) nesten ikke har noen verdi lenger. – Det har i løpet av de siste to årene kommet nye løsninger på markedet som er meget effektive

mot skadevare. Angriperne bruker en ”verktøy” som er kjente. Så snart en ny metode kommer, blir den solgt, og dette kjøper også selskaper som lager beskyttelse. Vi installerer programvare hos kundene, som ser etter metodene angriperne bruker. Indikatorer på verktøysett-bruk, snarere enn å se på signaturer. Nye trusler kommer stadig, men nye metoder kommer sjelden, forklarer Søgaard. Utfordringene er igjen at kundene ikke klarer å henge med da de ofte forholder seg til periodiske investeringer og begrenset tilgang på egne ressurser. – Vi tilbyr derfor denne type endepunktbeskyttelse som tjeneste, hvor vi i tillegg leverer overvåkning og hendelsesrapportering. Kraftselskapene viser stor interesse for denne tjenesten som sikrer at de har den mest effektive endepunktsikkerhetsløsningen i markedet som kontinuerlig overvåkes og oppdateres. ■


POWER BY GOODTECH

Kraftteknikk Goodtech Power leverer kraftløsninger innen vann/vindkraft og nettanlegg opp til 420 kV. Vi kan tilby turn key løsninger sammen med våre samarbeidspartnere eller delleveranser innen våre spesial områder vern, kontroll,testing/ idriftsettelse og jordingssystemer. • Forstudie • Teori/Analyse • Risikoberegning • Prosjektledelse

• Prosjektering • Konstruksjon • Montasje • Idriftsettelse

En bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger. Vi setter varige spor gjennom de anleggene og systemene som oppføres.

www.goodtech.no


Ny vannkraftproduksjon NVE, fylkeskommunene eller OED ga i tredje kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,2 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging. I tredje kvartal ga myndighetene endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 10 vannkraftprosjekter med en estimert samlet kraftproduksjon på 167 GWh. De største enkeltprosjektene som fikk konsesjon var Tokagjelet kraftverk i Kvam herad og Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune, med en samlet midlere årsproduksjon på 109 GWh. Ved utgangen av 3. kvartal var 5,1 TWh ny kraftproduksjon under bygging. Sammenlignet med 2. kvartal er det en økning som skyldes byggestart

ved ett vindkraftprosjekt med en årsproduksjon på 0,4 TWh og oppdatert prosjekter under bygging med prosjektspesifikke tall. Totalt er det 3,4 TWh ny vindkraftproduksjon under bygging. Det er en nedgang i ny vannkraftproduksjon under bygging som skyldes at tre større prosjekter ble satt i drift. Sammenlagt er 1,7 TWh ny vannkraftproduksjon under bygging. Det er nå 16,2 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygd eller under bygging.

I tredje kvartal ble opprustings- og utvidelsesprosjekter tilknyttet kraftverkene Rånåsfoss, Nedre Røssåga og Matre H satt i drift. Samlet midlere årlig produksjonsøkning er på 329 GWh. Videre er Govddesåga vannkraftverk, på 26,8 MW, samt fire små vannkraftverk registrert satt i drift i 3. kvartal. Disse kraftverkene bidrar med 0,1 TWh ny vannkraftproduksjon. I elsertifikatsystemet ble det i tredje kvartal 2016 godkjent 25 nye vannkraftverk og tre solkraftanlegg med en samlet

årsproduksjon på 0,55 TWh. Sammenlagt er det godkjent 6,3 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet. I tredje kvartal 2015 åpnet NVE opp for søknader om elsertifikater innenfor utvidet overgangsordning. Utvidelsen gjelder fra 1. januar 2016 og omfatter alle nye vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. Ved utgangen av 3. kvartal 2016 var det godkjent totalt 3,1 TWh i den norske overgangsord­ ningen. ■

EU-kommisjonen valgte Ericsson Ericsson har blitt tildelt to prosjekter finansiert av EU-kommisjonen som en del av ‘Horizon 2020 Programme’, for 5G-forskning og -innovasjon i energibransjen. Forsknings- og innovasjonsprosjektenes mål er å utvikle nye 5G-løsninger for å løse energiselskapers utfordringer Ericsson har blitt tildelt to prosjekter finansiert av EU-kommisjonen som inngår i ‘Horizon 2020-programme’. 18 • Volt 8-2016

Sammen med partnere innenfor energibransjen og akademia skal selskapet forske på hvordan 5G-teknologi kan løse bransjens utfordringer. Målet er å utvikle nye 5G-baserte løsninger og tjenester relatert til strømnett, smartmåling og strømforsyning.■


Nyhet! Syrefaste IP65 skap fra Stansefabrikken • NEMKO godkjent iht. EN 60529 (IP65) • Rask levering fra lager i Norge • Solide syrefaste låser • Originale Stansefabrikken MR rammer som tilbehør. • Avtagbar dør som kan vendes

NEK 399 – En utfordring?

Egenskaper: Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle Hvorfor, hvordan og med hva krav til rustbeskyttelse og IP grad kreves. Leveres med • TKS Tilknytningskap. i henhold til NEK 399polert monteringsplate. SkapetLaget er produsert i 2 mm matt • Forutsigbart for alle parter syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343). • Likeverdig tilgang • FL21 Felles referansepunkt For flens i bunnen. Som tilbehør leveres noen av • våre originale og kjente montasje- og fordelingsrammer • Lagerført hos grossister i varmgalvanisert stål. Dette gjør montasje- og brukerEgenskaper: kjent for installatøren. vennligheten

Felles skap for sterkstrøm og ekom i varmgalvanisert stål, med målerplass. Skapet leveres med målerbrett og 18 modulplasser. Kabelbeskyttelse/skjørt kan leveres som tilbehør.

Stansefabrikken Stansefabrikken Products Products AS AS Tel: +47 Tel: 45 +47 8645 5986 4059 • 40 E-post: • E-post: info@stansefabrikken.no info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

TKS Annonse185x83.indd 1 TKS_IP65_2.indd 1

10.11.14 15:47 11.08.15 13:27

Unngå strømbrudd og farlige hendelser Vi tester dine høyspenningsanlegg under normal drift Våre testmetoder er effektive for alle typer apparater og alle spenningsnivå: • Kraft/Distribusjonstransformatorer • Motorer/Generatorer • SF6 isolerte /Kapslede koblingsanlegg • Kabelmuffer/Endeavslutninger • Gjennomføringer • Måletransformatorer • Effektbrytere • Avledere

Ta kontakt for nærmere informasjon/tilbud

Doble – Trondheim

Tlf: 73 82 53 50 / Mob: 91 11 25 42 epost: info@doble.no www.doble.com 19


Elgat

Mobile løsninger for strømforsyning Det polske selskapet Elgat leverer systemer for mobile løsninger for strømforsyning til alle bransjer som trenger midlertidig tilgang, både innendørs og utendørs. Vi har møtt far og sønn Pasternak som er sentrale i selskapet, og de forteller både den spennende gründerhistorien og litt om produktene. Elgat ønsker nå å etablere seg i Norge.

Wojciech Pasternak startet sitt første selskap på slutten av 70-tallet. Der produserte han leker, og han holdt det gående i rundt ti år. På denne tiden hadde Polen et sosialistisk styresett, men fortsatt var det mulig å drive privat forretningsdrift. Pasternak måtte gi opp lekeproduksjonen, men ønsket å drive virksomheten videre innen en ny bransje. – Da de politiske endringene kom på begynnelsen av 90-tallet, møtte alle polske produsenter utfordringer med salget. Jeg hadde over 20 ansatte, og jeg ønsket å beholde dem. Jeg hadde ingen egenkapi20 • Volt 8-2016

tal, og prøvde derfor å finne en samarbeidspartner. Jeg hadde de ansatte, organisasjonen, og jeg visste hvordan jeg skulle lede det hele, men jeg trengte noen som hadde behov for disse tjenestene, forteller Wojciech Pasternak. Han besøkte mange land, og vurderte flere muligheter, men måtte ta raske beslutninger. Han fant et selskap i Sverige som ville prøve et samarbeid. – De likte det vi gjorde. Polen hadde enda ikke blitt med i EU, og dette medførte utfordringer med blant annet papirarbeid. Etter noen år begynte vi å bli en ganske viktig leverandør for

svenskene, og de lurte på om vi skulle slå oss sammen. Dette selskapet var operativt i 14 år, sier han. Pasternak har jobbet i den elektrotekniske bransjen siden 1990. I begynnelsen var det litt nytt for ham, ettersom han er en mekanisk ingeniør. Men dette hjalp ham i produksjonssammenheng, og han tilegnet seg det elektrotekniske etter hvert. Han opplevde ingen større problemer. – Vi fokuserte på å produsere komponenter og artikler som ble solgt av våre svenske partnere, hovedsakelig i

Skandinavia. Vi prøvde oss også i det polske markedet, men det var vanskelig. Det var veldig enkelt å selge noe i Skandinavia som var laget i Polen, men å selge noe i Polen som var laget i Sverige, var vanskeligere på grunn av prisnivået. Men ved en tilfeldighet fant vi noen komponenter i Europa som vi kunne selge i Polen. Så vi prøvde både produksjon og salg, sier Wojciech Pasternak. På grunn av det politiske styresettet hadde det polske folk ifølge Pasternak mistet mange år med utvikling, så det var veldig interessant for ham å få så inngående innsyn i de vestlige


Far og sønn med noe av hva selskapet Elgat kan tilby norske kunder.

Elgat produserer de aller fleste komponentene selv, og legger mye innsats i kvaliteten og holdbarhet.

I år 2000 fikk Wojciech Pasternak selskap av sønnen Bartosz, som da var nyutdannet mekanisk ingeniør fra samme universitet som sin far.

da med et ganske smalt tilbud innen elektroteknikk: mobile hovedsentraler, strømsentraler, skjøtekabler, kjøreplater og annet tilbehør. Disse installasjonene brukes for eksempel på byggeplasser, eventer, konserter, campingplasser, eller andre steder man trenger å fordele strøm fra en kilde, forteller Pasternak.

landenes tekniske arbeid, kvalitet og alt denne delen av Europa hadde fått til å vokse mens Polen stod stille på grunn av årsaker de næringsdrivende ikke kunne gjøre noe med. – Etter disse årene hadde jeg sett og lært mye, og jeg kunne forbedre idéene fra det elektrotekniske markedet som jeg så i Sverige, både fra butikkene og produksjonen. Veien fra produksjon i enkle kår i Polen til svensk standard var lang. – Når vi bestemte oss for å avslutte samarbeid på grunn av ulike idéer, solgte jeg aksjene mine til min svenske partner, og startet mitt eget selskap i 2009 med familiekapital. Vi begynte

Da de startet Elgat, visste de at de hadde god kunnskap om hvordan produktene skulle se ut, om produksjon, detaljer om sikkerhet og alle nødvendige reguleringer. Men det var et spørsmål om kapital. Familiekapitalen gikk i stor grad til å ordne lokaler, det første utstyret og noen lagervarer. Så startet de. – Det var tøffe tider, og humøret svinget. Men det var spennende å kjempe for dette. I dag vet jeg at hovedkomponenten i selskapet er menneskene. Alle de ansatte jobbet hardt, vi hadde en felles tro og optimisme, og ingen ga opp, forteller han, og fortsetter: – Vi fant ut at den eneste måten å overleve på, som ville gi oss tid til å vokse inn i det polske markedet, ville være å finne muligheter for eksport til markeder som var opptatt av et høyrere nivå av sikkerhet, regulering og lovverk. I disse

landene trenger du ikke å bruke så mye tid på å forklare hvorfor man bør være interessert i produktene. Det er nok å vise dem frem, og finne en akseptabel pris. Og prisene våre vil nok være litt lavere enn produktene som er produsert i for eksempel Skandinavia eller Tyskland. I dag eksporterer de til Tyskland, Sverige, Norge og Finland. De ønsker å styrke denne eksporten. – Vi har ingen klager, og vi er veldig lydhøre for eventuelle forslag til endringer. Produktet vårt har blitt veldig modent gjennom alle fasene vi har vært gjennom, sier Pasternak. Elgat er opptatt av samarbeid og innovasjon, og å kunne presentere produkter med nye funksjonaliteter som ikke finnes i dag. For eksempel har de i dag enkle koblinger som trygt leverer strømmen fra kilden til ulike brukere. Neste steg er å inkludere måleutstyr for forbruk, men også muligheter for energihåndtering. Men dette er tanker om fremtiden. – I dag må vi sørge for å holde oss på stabil grunn, og vi er derfor ute etter samarbeidspartnere som kan bidra med ressurser, investeringer og realisering av nye idéer, sier Wojciech Pasternak.

Målet er uansett å bli værende i samme segment. De ønsker også å invitere store entreprenører til et samarbeid om spesialiserte løsninger og systemer. – Vi tilbyr utstyr som er veldig driftssikkert, stabilt og enkelt å vedlikeholde, hevder han. I år 2000 fikk Wojciech selskap av sønnen Bartosz, som da var nyutdannet mekanisk ingeniør fra samme universitet som sin far. Dette var hans første jobb etter studiene, og han begynte som assistent, og utarbeidet teknisk dokumentasjon. Senere ble han designer, først enkle for elementer, og deretter fullstendige produkter og systemer. I dag har han steget i gradene, og er ansvarlig for produksjon og utvikling. – Hele systemet vårt er ganske modulbasert, så vi har elementer vi kan sette sammen på mange mulige måter, ut fra kundens ønske. Vi har noen hovedprodukter i katalogen som vi vil vise kundene, men vi kan alltid tilpasse produksjonen til spesielle kundebehov. De fleste kundene har egne behov, og ulike land har også forskjellige behov ut fra regelverk og strøm, forteller Bartosz Pasternak. Elgat har en stor produktportefølje, og derfor er mesteparten 21


Bartosz Pasternak prøver alltid å designe hovedproduktene til å være veldig universelle.  lgat produserer de aller fleste komponentene selv, og legger mye innsats i kvaliteten og E holdbarhet.

av produksjonen basert på ordrer. Bestillingene varierer så mye de kun i liten grad kan produsere for lager. – Vi prøver å tilby kundene hele systemet, som starter med kabinett for hoveddistribusjon, som de kan koble hovedkilden til, og deretter splitte det til andre kabinetter og praktiske mobile bokser. Så har vi mye tilbehør til dette, sier han. Noen produkter er laget spesielt for enkelte bransjer, som nevnt tidligere, men bygg og anlegg har en hovedprioritet. – I Polen har det vært en tradisjon for at de midlertidige installasjonene på byggeplassene er nettopp midlertidige, og derfor skal være billigst mulig. Man godtar at de er ubrukelige etterpå, og derfor bryr man seg ikke om sikkerhet og kvalitet. Bare lavest mulig pris. Dette har begynt å endre seg, og det går rett vei. Vi har fra starten av laget produkter ut fra standarden vi ser i Skandinavia og Tyskland, og det har aldri vært et spørsmål om å gjøre kompromiss som svekker sikkerheten og andre viktige forutsetninger. Vi har basert produktene på 22 • Volt 8-2016

eksportmarkedet, forklarer Bartosz Pasternak. Han prøver alltid å designe hovedproduktene til å være veldig universelle og ha mange muligheter. Slik kan de raskt konstruere mer spesielle løsninger for kundene. Spesielt i Polen blir den elektriske installasjonen ofte planlagt i siste liten, og da må de kunne levere raskt, gjerne innen få dager. – Vi produserer de aller fleste komponentene selv, og legger mye innsats i kvaliteten og holdbarheten. I all hovedsak bruker vi europeiske underleverandører, også dette av kvalitetshensyn. Alle produkter testes grundig, og er godt dokumentert. Vi har god service, og reservedeler er alltid tilgjengelig, sier han. I Skandinavia er en av Elgats suksessfaktorer at systemet av elektriske komponenter er ”plug & play”. Arbeiderne trenger ikke være elektrikere for å koble det sammen. Alle standardproduktene deres er laget slik. Man kan ikke gjøre feil. Om det passer sammen, har man gjort det rett. ■


Transformatorer til Fosen Vind skal leveres av Kolektor Etra Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Kolektor Etra om leveranser av totalt 13 transformatorer til de seks vindparkene som bygges på Fosen, i Snillfjord og på Hitra.

–Kontrakter for kaier og nettilknytning samt infrastruktur på Storheia er i prosess akkurat nå, sier Jan Petter Birkeland, Statkrafts prosjektdirektør for utbyggingen. –13 transformatorer av denne størrelsen skal leveres til Fosen Vind fram til 2020. Transformatoren på bildet ble levert til Lio kraftverk i 2016

Dermed er alle de store elektro-mekaniske komponentene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land bestilt. Kontrakten på transformatorleveransen er tildelt det slovenske selskapet Kolektor Etra d.o.o. Den første av transformatorene skal monteres i Roan vindpark i 2017, og alle 13 transformatorer vil være på plass i løpet av 2020. Dette er det største transformatorkjøpet noensinne for Statkraft, som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

Fosen Vind startet utbyggingen i april i år, og per i dag er både Roan og Storheia vindpark under bygging. Disse er de to største vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Utbyggingen er kommet lengst i Roan vindpark, der arbeidet med internveier, turbinfundamenter og oppstillingsplasser pågår for fullt. Det er også denne vindparken som vil stå ferdig først, i 2018. I løpet vinteren regner Fosen Vind med å kunne tildele flere kontrakter. ■

ENSTO LEVERER ET BREDT UTVALG AV UTSTYR FOR SJØKABEL ENSTO har årelang erfaring med å designe skjøtesett og endeavslutninger for alle mulige typer sjøkabel. Slik at du som kunde skal bruke minst mulig energi på å finne og sette sammen riktige produkter. Vi kan levere alle relevante skilttyper for sjøkabelanlegg, våre skilt er laget etter Kystverkets forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger. Gå inn på www.Ensto.no og last ned vår Utstyr for sjøkabel- brosjyre, for mer informasjon, eller for å ta i bruk Ensto Selecto som vil hjelpe deg med å finne riktig kabelutstyr til din kabel.

23


Tester roterende maskiner med høyfrekvente signaler Det amerikanske selskapet Doble tilbyr diagnoseinstrumenter, testanalyser og service til kraftbransjen. Paul Spracklen introduserer seg selv som ”principal engineer and product champion” for testinstrumentet PDS200. Han er i Norge for første gang i forbindelse med en demonstrasjon/opplæring som utføres hos NTE. – EMI er en relativt bred test av roterende maskiner, uten å måtte installere utstyr. Den kan gjøres under normal drift og man slipper ulempene og kostnadene med utkoblinger og frakoblinger og installasjon av utstyr, sier han. Paul Spracklen sier at Doble tilbyr vanligvis fire ulike opsjoner til kunder: 24 • Volt 8-2016

1. De erfarne som kjenner metodikken, kan kjøpe utstyret inklusiv opplæring. Ved behov for støtte tilbys det fra Doble på timebasis. 2. De som har kapasitet og forutsetninger for å følge opp egne anlegg, kjøper utstyret inkl. opplæring samt gjennomgang av egne anlegg fra Doble.

Deretter kan det kjøres regelmessige målinger og sammenligne disse med de første, såkalt trendanalysemålinger. 3. De kjøper instrumentet og gjør målinger selv, men kjøper evaluering fra Doble. De kjøper service fra Doble etter avtale og vi leverer en tilstandsrapport.


Her deler Paul Spracklen sine erfaringer med yngre kollegaer.

Paul Spracklen på Meråker kraftstasjon

Paul Spracklen og Ståle Kråkenes under en test hos NTE.

Iflg Spracklen har EMI eksistert i over 40 år, mens forløperen går hele 80 år tilbake. Det startet med at man prøvde å finne ut hvorfor de gamle analoge radiosignalene ble forstyrret. De overførte senere denne tankegangen til maskiner. Det ble gjort titusener av tester på ulike typer utstyr i lokale selskaper i USA. Etter hvert kom Doble inn i dette. Mens vi tidligere har benyttet en boks på 44 kg, en kube på 60 cm, som har en stor spectrum analyzer på 20 kg inni seg, kan dette nå utføres med Doble sitt EMI utstyr, som veier under 15 kg totalt. Det forenkler det hele svært mye når det skal krabbes opp og ned trapper og leidere, sier Paul Spracklen.

EMI analyserer utladningsaktiviteten i frekvensområdet fra 50 KHz til 100 MHz. Utladningsaktivitet i hhv magnetiseringsutrustningen, stator, rotor, lager og terminaler/tilkoblinger fordeler seg i ulike frekvensområder, slik at det er mulig å se hva som foregår hvor i systemet. I tillegg kan signalene undersøkes nærmere for å finne ut om det skyldes dårlige børster, spenningsregulatorproblemer, utladninger, korona eller lysbuer.

renhold i stasjonene, sier Paul med et smil. Det er ikke alltid tilfelle i resten av verden. Det gir definitivt mindre problemer. Alle steder vi har vært til nå, har vært eksellent renhold. Jeg er svært imponert av vedlikeholdsfolkene her. Det gjør det mer vanskelig å finne problemer. I Normalt finner vi ingenting i 80 % av tiden og kun i 5 % av tilfellene må man vurdere å gjøre noe snart. Det er veldig sjelden det er slik som det ser ut her, skryter han.

ser det også ut som jordingen ikke alltid er tilgjengelig.

– Iflg Spracklen er utstyret relativt enkelt å bruke, men en trenger å forstå noen enkle basisprinsipper for å forstå aktiviteten som pågår. En stor utfordring for oss med anleggene i Norge er at det ser ut til å være et usedvanlig godt

Treningsprogrammet de kjører, varer fra tre til fem dager, og er delvis i klasserom og i anlegg. Et viktig element er å forstå hvor en skal koble til for å få best mulig signal, ettersom nøytralledere i norske anlegg ikke er tilgjengelige. I tillegg

EMI er foreløpig ikke en godt kjent testmetode utenfor USA og Canada. – Jeg har vært og demonstrert instrumentet både i Australia, Sør-Afrika og nå i Norge. De fire karene vi lærer opp her nå, er veldig smarte, og stiller intelligente spørsmål. De har mye ekspertise, sier Paul Spracklen avslutningsvis.

25


Utladningstesting

Fremtidens tilstandskontroll av alle typer høyspenningsapparater 26 • Volt 8-2016


Metoden har blitt brukt i USA i 40 år og med veldig gode resultater.

Ståle Kråkenes er ansatt som Technical Application Engineer i Doble TransiNor. Hans ansvarsområde er å støtte selskapets salgsagenter rundt i verden, med demonstrasjoner og tekniske dybdepresentasjoner, gi opplæring i bruk av selskapets testinstrumenter og utføre serviceoppdrag på bestilling Kråkenes har tidligere en lang erfaring fra kraftbransjen, men skiftet beite i 2007. Han fant Doble sitt konsept med både salg av testløsninger og serviceoppdrag samt deling av kunnskap gjennom egne brukerkonferanser, svært interessant. – Doble tilbyr i dag en stor bredde av instrumenter for tilstandskontroll, både for online og offline testing og overvåkningsløsninger. Jeg har hovedsakelig jobbet med Doble Transinor sine produkter, som i hovedsak er innenfor onlinesegmentet, det vil si testing av anlegg under spenning.. Det første online instrumentet var for resisitiv lekkstrømtesting av metalloksydavledere. Dette er et viktig og svært effektivt instrument og selges stadig over hele verden. Senere ble det utviklet utstyr for akustisk utladningstesting (PD) av SF6-anlegg. Dette ble utviklet ved Sintef Energiforskning på 90-tallet i samarbeid med norske energiverk. TransiNor har siden stått for salg av produktet og mange hundre enheter er levert over hele kloden og er en anerkjent

og pålitelig teknikk for slike anlegg. – I 2005 begynte Transinor, som da var blitt en del av Doble i 2004, å jobbe med et konsept rundt utladningstesting, basert på deteksjon av UHF-signaler. Produktet var ferdig i 2009. Siden er det investert mye i felttesting for å få praktisk erfaring og forståelse fra ulike typer anlegg. Erfaringen er at denne tilnærmingen har et stort potensial med tanke på å forebygge potensielle alvorlige hendelser i både mellom -og høyspenningsanlegg. Metoden er enkel, den kan benyttes på alle typer anlegg og det tar bare noen minuttet å «screene» et anlegg. Om en kobler denne metoden sammen med visuelle kontroller, som likevel gjøres regelmessig i nett –og kraftanlegg, vil en få tak i tilstandsinformasjon fra samtlige apparater i anlegget. I dag er det få eller ingen som vet noe om tilstand på apparatanleggene, utenom selve transformatortanken. Etter utviklingen av metoden for UHF-testing, har Doble videreutviklet en testmetode for

roterende maskiner, som vi har kalt EMI – ElektroMagnetisk Interferens - som ble benyttet hos NTE. Denne metoden er også basert på deteksjon av høyfrekvente signaler som oppstår i forbindelse med utladninger. – Metoden har blitt brukt i USA i 40 år og med veldig gode resultater. Den avdekker utladninger i generatorer og motorer under spenning, med og uten last, bare ved å koble til en høyfrekvent strømtransformator på maskinjordingen. I løpet av få minutter vil maskinen «screenes» og potensielle problemer avdekkes. Kråkenes mener dette er en spennende tilnærming på grunn av sin enkelhet og effektivitet, men metoden og teknikken er foreløpig lite kjent i Europa. – Vår ekspert i USA sier de har dokumentert 70 ulike problemer i motorer og generatorer som er blitt avdekket gjennom EMI. Det er veldig positivt, for alternativ testing medfører både utkobling og frakobling og tilkobling av utstyr, forklarer han. I Norge virker det å være lite regelmessig testing av maskiner,

ifølge Ståle Kråkenes, kanskje fordi våre vannkraftgeneratorer har vist seg å være ganske stabile. Konsekvensene er imidlertid ofte store om og hvis det går galt. Så det er en vurdering som må gjøres. Med en enkel metode, uten driftsstans er kanskje vurderingen enklere. – Doble TransiNor skal jobbe mye med EMI fremover for å bygge opp egen praktisk erfaring, for å kunne gjøre service og yte støtte for våre kunder fremover, iflg Kråkenes. Vi tror dette bør og vil være interessant også for norske kraftselskaper. En slik test kan for eksempel benyttes for å avdekke behov for revisjon eller evt for vurdere utsettelse av evt planlagt revisjon. Om en finner noe mistenkelig og hvor det evt kan pågå, er dette av stor viktighet med tanke på gjennomføring av visuell kontroll. En UHF test overser ingen ting, alt blir fanget opp og rapportert. Doble jobber som nevnt også med tilstandskontroll av SF6-anlegg. Dette er innkapslede høyspenningsapparater, som ikke slipper ut UHF signaler. 27


Doble jobber som nevnt også med tilstandskontroll av SF6-anlegg. Dette er innkapslede høyspenningsapparater, som ikke slipper ut UHF signaler. Derfor brukes det akustisk lytteutstyr på disse. Ståle Kråkenes i samtale med Roar Stav, energioperatør i NTE.

hva de skyldes og evt hvor intense de er. Da kan en lokalisere og vurdere mer presist evt nødvendige tiltak. Derfor brukes det akustisk lytteutstyr på disse. Ved å sette en ultrasonisk sensor på overflaten på hvert gassrom, kan en oppdage lyd fra innsiden, både fra utladninger, metallpartikler i bevegelse og vibrasjon fra løse deler. Ved å søke opp maksimal amplitude fra lydsignalene, lokaliseres kilden nokså eksakt, forteller Kråkenes. 28 • Volt 8-2016

Partielle utladninger er en allment anerkjent tilstandsparameter, som alltid inngår i såkalte FAT - fabrikkakseptansetester. Slike tester utføres iht IEC standard 60270. Felttesting derimot, er praktisk/teknisk vanskelig å utføre iht standarden. På anlegg er det imidlertid av større viktighet å vite om en har utladninger, hvor de er og

– Vi vet at det alltid vil være utladnigner i forkant av en isolasjonsfeil, men det er vanskelig å vite hvor lang tid i forveien de oppstår. Vår erfaring viser at mange tilfeller ser ut til å kunne stå i mange år, mens noen få feiler relativt omgående. Sannsynligvis er overspenninger en viktig årsak til at de feiler, da utladninger svekker overspennings-

holdfastheten vesentlig, sier Kråkenes. Doble tror at utladningstesting basert på UHF vil bli en viktig metode for tilstandskontroll i fremtiden. Sammen med termografing og olje/gass-analyser vil UHF-testing dekke alle deler av et høyspenningsanlegg på en svært kostnadseffektiv måte. Nye metoder tar imidlertid noe tid å implementere, men vi har stor tro på dette, sier Kråkenes avslutningsvis. ■


200

80 Utendørs Skillebrytere fra 52 kV

Innendørs og utendørs mületransformatorer fra ARTECHE

Greepage distance 2370 mm. Linea de fuga : 2370 mm. Krafttransformatorer

Toma tang. Toma tang S Tang S tap

opp til 500 MVA og 420 kV 90

M12

300

18

de Baja TensiĂłn . 0,72KV

2330

Transformador ansformador de intensidad ansf Low voltage oltage current transformer ormer 0,72K 0,72Kv 2

150

Design: Wera

230 170

1280

Ă˜108

www.energia.no 900

Energia AS Postboks 265, 3901 Porsgrunn Tlf: 35 55 93 18 Fax: 35 55 93 19 post@energia.no

Totalleverandør for det norske kraftmarkedet Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, büde for nyanlegg og moderniseringer, herunder ogsü service. Voith Hydro AS har ansvaret for ü betjene det norske vannkraftmarkedet innenfor disse omrüdene. Vi leverer og utfører service pü komplett elektro-mekanisk stasjonsutrustning inkl. sÌ !LLEÌTYPERÌTURBINER sÌ !LLEÌTYPERÌGENERATORER sÌ +ONTROLL ÌOGÌAPPARATANLEGG sÌ 4URBINREGULATORER sÌ -AGNETISERINGSSYSTEMER sÌ %LEKTRISKE ÌOGÌMEKANISKEÌHJELPESYSTEMER

Voith Voith Hydro Hydro AS AS Ă˜stre 9090 Voith Hydro AS Ă˜streAkervei Aker vei Postboks 1,1,Alnabru, Oslo Ă˜stre Aker vei 90 0613 Postboks Alnabru, 0613 Oslo 4LFĂŚĂŚĂŚĂŚ Postboks Alnabru, 0613 Oslo Tlf 920 761,000 Firmapost.vho@voith.com Tlf 920 76 000 firmapost.vho@voith.com www.voith.com firmapost.vho@voith.com www.voith.com Voith Hydro Sarpsborg AS www.voith.com Postboks 35, 1650 Sellebakk 4LFĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ %POSTĂŚPALTORP VOITHCOM

29


NTE Energi

Vil spisse målinger mot kritiske komponenter Lars Magnus Brækken er Teamleder for kraftverkene Funna, Meråker og Tevla i NTE Energi. Vi var på besøk da de hadde besøk av Doble, og fikk testet deres målemetoder. Vi fikk også høre litt om stasjonene Brækken har ansvar for. – I dag har vi fått sett både Meråker og Tevla. Kan du fortelle litt om de tre kraftverkene? Alle tre kraftverkene er bygd og skjult i fjellet. – Tevla er et pumpekraftverk som har felles transformator på 60 MVA, felles frekvensomfor-

30 • Volt 8-2016

mer for pumpestart, og felles startskinne for pumpestart. Levert med to stykk Kværner, reversible francis pumpeturbiner med Siemens synkrongeneratorer. Frekvensomformer som kjører dem opp til nominelt turtall og faser dem inn på nett. Deretter slipper vi på vann og bygger trykk i tromma, før en

åpner turbinen og kuleventilen. Da pumper man ‘’vrangveien’’ og opp i Fjergen. Når vi pumper, tar vi fra Tevla-magasinet, som er utløpsmagasinet for Tevla kraftverk i turbindrift, og inntaksmagasin for Meråker kraftverk.

Hvis det er mye tilsig fra sørdelen av Meråker kommune, havner det i Tevla-dammen via takrennesystemet med tuneller og bekkeinntak. Har vi lite tilsig, kjører vi fra Fjergen via Tevla i turbindrift. Da går det først gjennom her i Tevla, så til Meråker kraftverk


og gjennom turbinene der, og der er starten på Stjørdalselva. – Meråker kraftverk er et helt vanlig magasinkraftverk som tar vannet fra Tevla-magasinet. Utrustet med en stor og en liten maskin på henholdsvis 75 MVA og 35 MVA. Utrustet med ABB generatorer og francisturbiner levert av Kværner. Den storstilte Meråker - Tevla utbyggingen 1989 – 1994, erstattet fire tidligere elvekraftverk, som ble overtatt fra Elkem i 1989, forteller Brækken. – Funna kraftverk har sin opprinnelse fra 1938, og ble rehabilitert i 2007/2008. Denne maskinen henter vannet fra Funnsjøen. Alle de tre er kraftverk i fjell, og tunnelanlegg. – Hvor stor er produksjonen i de tre kraftverkene til sammen?

– De utgjør samlet rundt 20 % av egenproduksjonen til NTE Energi: 407 GWh i Meråker, 107 GWh i Tevla og 70 GWh i Funna. – På rundturen i dag har vi sett at et selskap som heter Doble er her og gjør målinger på generatorer, transformatorer og koblingsanlegg. Hva kan du fortelle om det? – Det de er på jakt etter, er å finne feil. Elektriske feil som kan oppstå i generatoren, trafoen, gjennomføringer, strømtransformatorer, koblinger eller andre steder. De har visstnok holdt på med denne type målinger i USA i 30 år, men jeg hadde ingen erfaring med dette før de kom i dag. Selv om jeg har lest gjennom prosedyrene og har satt meg litt inn i hva det går ut på, sier Lars Magnus Brækken. – Men jeg ser at det er ganske enkle måter å hente ut data på, så jeg er veldig spent på de funnene de kanskje har gjort her. Målingene er gjort under drift, og uten skruing og demontering. I dag har vi sett av de har målt på generator,

transformator og koblingsanlegg. Det virker å være en allsidig metode med enkle tiltak. Tyder på at man får satt inn innsatsen på rette steder om man klarer å finne feilene, og ikke bare utelukkende gjennom periodisk vedlikehold. Man får spisset det mot kritiske hovedkomponenter. – Du anser dette som mer effektivt? – Periodisk vedlikehold, der vi åpner opp, demonterer og ser, er vel og bra på visse komponenter. Men med disse metodene ser det ut til at man får ut mer tilstandsdata av det periodiske vedlikeholdet. Får spisset det for å gjøre rett vedlikehold til rett tid. Bedre tilstandsbasert vedlikehold på kritiske komponenter i kombinasjon med eksisterende metoder i vedlikeholdssystemet. – Jeg har ikke sett dette gjort før, men synes det virker veldig interessant. Jeg vært med å målt litt med transientrecordere, både på magnetiseringsstrømmer og lagerstrømmer, men vi har ikke prøvd dette med

elektromagnetiske felter og radiosignaler. Ser for meg at dette i kombinasjon med termografi og vibrasjonsmåling vill kunne gi mye data om tilstander. – Man kan bruke disse nye metodene i kombinasjon med andre målinger opp mot lyder i lager, pumper og annet som er i bevegelse under drift. Man må vite hvilke tilstandsparametere og data man er ute etter. Dette er også en sak som må inn i et FDV-program. Vi i NTE Energi kjører ISY Jobtech. Et meget godt system der vi har god historikk og tilstandsparametere for komponentene, forteller Teamlederen. – Og systemer og orden er dere generelt opptatt av her? Jeg legger merke til at det er pent og ryddig. – Det beste og billigste vedlikeholdet er renhold i anleggene. Når man er ferdig med en jobb, rydder man og tørker opp etter seg. Det skal skinne! Men man kan alltid bli bedre, avslutter han med et smil. ■

Meråker kraftverk er et vannkraftverk i Stjørdalsvassdraget i Meråker kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket henter inn vann fra Tevla kraftverk og fra Grønbergdammen, som reguleres mellom 359 og 350 moh. Til Grønbergdammen hentes det inn vann fra Torsbjørka, Fossvatnet og Dalåa. Kraftverket har installert ytelse på 90 MW fordelt på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 407 GWh. Produksjonen startet i 1994. Kraftverket ligger i fjell. Fallhøyden er på 260 meter. Da produksjonen i verket startet, ble blant annet Nustadfoss kraftverk nedlagt. Tevla kraftverk er et vannkraftverk i Stjørdalsvassdraget i Meråker kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket henter inn vann fra tre bekkeinntak i fjellsiden over Tevladalen samt fra reguleringsmagasinet Fjergen. Magasinet reguleres mellom 514 og 498 moh. I tunnelen fra Fjergen til kraftstasjonen hentes det også inn vann fra elven Litlåa. Fallhøyden er på 165 meter. Kraftverket har installert ytelse på 50 MW. Midlere årsproduksjon er på 107 GWh. Kraftverket er et pumpekraftverk og kan pumpe vann tilbake i magasinet for senere bruk. Produksjonen startet i 1994.

Blide karer på NTE Energi fra venstre, Ole Jacob Enebak, utplasseringselev fra VG2 Elenergi på Ole Vig VGS, Lars Magnus Brækken, Teamleder for kraftverkene Funna, Meråker og Tevla og Roar Stav, energioperatør.

Funna kraftverk er et vannkraftverk i Stjørdalsvassdraget i Meråker kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket henter inn vann fra Funnsjøen, som reguleres mellom 442 og 431 moh. Det hentes også inn vann fra et bekkeinntak. Fallhøyden er 341 meter. Nedbørsfeltet til verket er på 64,3 km². Magasininnholdet er på 64 millioner m³. Kraftverket har installert ytelse på 20 MW på en vertikal francisturbin. Midlere årsproduksjon er på 70 GWh. Kraftverket ble modifisert i 2007. Det gamle kraftverket ble overtatt av NTE i forbindelse med hjemfall fra Meråker Smelteverk i 1988. Det opprinnelige kraftverket var fra 1937. Kraftstasjonen er innsprengt i fjell og vannet ledes i en 1 800 meter tilførselstunnel og en 125 meter lang trykksjakt. Etter at vannet har rent igjennom turbinen, ledes det i en 860 meter lang uttakstunnel og kanal til Funna. 31


Samtidig med de nye produktene vil vi også satse mer på våre egne galvaniserte stålprodukter: stolpestag, bardunbolter, stagtvinger, for å nevne noe, sier Nils Østnes.

Dekker alle spenningsnivåer Necks Electric er en velkjent leverandør av utstyr og linjemateriell til transmisjon- og regionalnettet. De har imidlertid vært beskjedne når det kommer til distribusjonsnettet, men nå skal de levere hele spekteret her også, og mener selv at de skal kunne tilby en attraktiv totalpakke. – Vi har i alle år hatt stolpestag og stålmateriell til distribusjonsnettet også, men stort sett bare dette. Vi har nå en langsiktig plan om å bli en større aktør også her, både på linje og kabel, sier daglig leder Nils Østnes. Først forteller han om porteføljen for kabel: 32 • Volt 8-2016

– Når vi snakker om det som ligger i bakken, er det endeavslutninger og kabelskjøter for 12 og 24 kV, varm- og kaldkrymp. Skrukabelsko eller skrukabelskjøt med moment. Sicame er produsenten, et fransk konsern med mange forskjellige produkter for energidistribusjon. Det er

veldig stort spenn på skjøtene; de går fra 95 til 240 kvadrat. Man slipper derfor å ha mange forskjellige sorter. Om folk har lyst til å prøve, er det bare å ta kontakt. For linje har de i hovedsak to serier:

– Den ene er beregnet for EX hengeledning. Standard ende- og mellomfeste med trinse og isolerte klemmer med moment. Ikke noe hokus pokus, men solide, velprøvde produkter som er brukt i markedet i flere år. Det er en montasjevennlig klemme, med


en funksjon som gjør at den holder seg åpen mens man setter den på linja, frem til man skal tre inn den avgreningen man skal koble til. Og når man da skrur til, ryker den og lukker seg helt igjen. En liten fordel som forenkler montasjen. Klemmene er også vanntette, forklarer Østnes. Også på høyere spenninger har de materiell, og også avspen-

ning og hengeklemmer for BLL og BLX. – Vi har klemmer for BLL og BLX, bygd på samme måte som EX-klemmene og testet under vann med spenning i en time. Vi har også AUS-klemmer med bøyle, og noe man kaller TF-klemme. Det siste i dette sortimentet er overspenningsledere med feilindikator. Det vil at man har et silikon-

bånd som sitter midt på avlederen, som vil falle av når det har vært en feilstrøm. Da kan man se det visuelt fra avstand, sier han Samtidig med de nye produktene vil de også satse mer på sine egne galvaniserte stålprodukter: stolpestag, bardunbolter, stagtvinger, for å nevne noe. Disse er fra egen fabrikk, og har vært i markedet i mange år.

– Vi har også utvidet litt på leverandørsiden av verktøy og utstyr, og har kommet til enighet med et selskap som heter Tesmec. De er produsenter av strekkeutstyr for linjer og kabler, og vi representerer dem i Norge. Et gammelt italiensk merke som mange i bransjen nok drar kjensel på, forteller Nils Østnes i Necks Electric. ■

Skal utrede solkraftverk i Etiopia Multiconsult skal utrede konsekvensene av et planlagt solkraftverk i Etiopia. Multiconsult jobber også med solenergiprosjekter i Uganda og Botswana, foto: Siemens.

Det statlige kraftselskapet i Etiopia planlegger å bygge et 100 MW solkraftverk ved byen Metahara, 200 km øst for hovedstaden Addis Abeba. Prosjektet inngår i Power Africa, et USA-ledet initiativ for fornybar energi i Afrika. Multiconsult vant nylig en internasjonal anbudskonkurranse for konsekvensutredning av Metahara-kraftverket. Avtalen ble signert 2. desember og oppstart er planlagt i januar 2017. Oppdraget ledes av

seksjon for naturressurser, i samarbeid med selskapets solenergi-spesialister. – Vi har jobbet med miljø og sosiale spørsmål for store solkraftverk i Afrika tidligere, men dette er første gangen vi gjør en konsekvensutredning. Prosjektet blir en viktig milepæl for Multiconsult, sier seksjonsleder for naturressurser Gro Dyrnes. Solenergi blir en stadig viktigere kilde til energisikker-

het og økonomisk utvikling i Afrika. De gjennomsnittlige kostnadene gikk ned med over 60 prosent fra 2009 til 2015. Solkraftverk har også den fordelen at utbygging kan skje mye raskere enn for de fleste andre energikilder. Multiconsults konsekvensutredning vil inngå i en prosjektpakke som skal overleveres til private investorer som ønsker å delta i utbyggingen og driften av kraftverket. Oppdragsgiver for utredningen er Tetra Tech,

som også tilrettelegger for finansieringen og de private eierandelene i prosjektet. Det er satt av et areal på omtrent 250 hektar til byggingen av kraftverket, i tillegg til en kort trasé for ny kraftlinje. Multiconsults oppgave er blant annet å kartlegge arealbruk, naturtyper, landskap og kulturminner innenfor utbyggingsområdet, samt å foreslå gode miljømessige løsninger. ■ 33


Fra relebasert til PLS-styrt

Sira-Kvina med state of the art-kontrollanlegg 34 • Volt 8-2016


Oppgraderingen av kontrollanlegget hos SiraKvina kraftselskap er et stort og viktig oppdrag for Voith Hydro i Norge – faktisk den største enkeltstående kontrakten de har tegnet innen dette segmentet. Vi har møtt prosjektleder Torgeir Myrvold og administrerende direktør Frode Moen til en prat om både dette oppdraget og oppgraderinger av kontrollanlegg generelt. Oppgraderingsjobben på Sira-Kvina omfatter to stasjoner; Tonstad og Solhom, med opsjon på Tjørhom. Tonstad, som er Norges mestproduserende kraftverk, er en stor stasjon med fem aggregater, plassert i to fjellhaller.. De fire Aggregatene i Tonstad 1 er på 160 MW, mens aggregat 5 i Tonstad 2 er på 320 MW. Det er store maskiner med kompliserte sammenkoblinger. – Vi må ta hensyn til at den daglige driften skal berøres i minst mulig grad. Dette er en utfordring, for spesielt Tonstad 1 er en trang stasjon i fjellet hvor det er begrenset med plass til å komme inn med nytt utstyr. Når alt skal være i drift, kan man ikke bare rive ned og legge opp nytt. Det er mye å ta tak i, men dette gjør det jo også spennende, sier Torgeir Myrvold. Det eksisterende kontrollanlegget er relebasert, men det nye blir PLS-styrt. – Vi vil forbedre driftssikkerheten og de vil få et state of the art-kontrollanlegg, forteller prosjektlederen. Partene signerte kontrakten 1. juni i år, og Voith Hydro begynte da ganske umiddelbart med planleggingen. – Nå er vi akkurat ferdige med den overordnede system-engineeringen, som tar for seg hvordan ting henger sammen og de grove trekkene. Det første som skal leveres er hjelpe- og fellesanlegg til Tonstad 1 som blant annet består av oppgradert stasjonsforsyning. Dette skal monteres og settes i drift i løpet av 2017. Kontrollanlegget for det første aggregatet oppgraderes i 2018, deretter tas det ett aggregat i året, før vi avslutter med aggregat 5 i 2022. Solhom begynner nok å rulle fra 2018, forteller Myrvold.

Voith Hydro leverer PLS-baserte systemer, noe de har gjort i mange år. De har hatt en stor markedsandel, og har utviklet et system de anser som både godt, brukervennlig og driftssikkert. – Prosjekteringen er veldig omfattende. Vi bygger opp det nye kontrollanlegget med nye tavler og elektriske komponenter, før vi går løs på software-delen, der vi skriver de ulike PLS-programmene for å få dette til å spille sammen, sier Torgeir Myrvold. I tillegg er det mye annet som skal planlegges. Hele montasjen med alle kabler som skal trekkes, alle lengder og størrelser. – Vi har en prosjektgruppe på fem personer, der vi også drar inn andre, blant annet spesialister innen de ulike områdene. Det er viktig at vi løser flest mulig utfordringer allerede på papiret på kontoret, det blir mye dyrere om vi oppdager dem ute på anlegget, sier han. På montasjen bruker de underleverandører. Selv stiller de med sine egne baser, som har erfaring med oppgradering av kontrollanlegg. De leder det daglige arbeidet. Etter montasjen tar de seg selv av testingen og idriftsettelsen. Hjelpe- og fellesanlegget som skal installeres, består av AC/ DC-forsyning, opp til flere av hver for å sikre redundans. Så er det inntaksluker, kompressoranlegg, kjøle- og lenseanlegg, og andre fellesfunksjoner for kraftverket som ikke tilhører et enkelt aggregat. Samarbeidet med Sira-Kvina ser de lyst på. – Vi har fått i gang et godt samarbeid med Sira-Kvina. De er dyktige, og vet hva de vil ha, sier Torgeir Myrvold. 35


Vi har klart å rekruttere inn veldig mange flinke mennesker de senere årene, som har gått skolen hos oss. Vi er også lokalisert i både Oslo og Trondheim, som gir oss nærhet til markedene, sier Administrerende direktør Frode Moen.

– Vi har fått i gang et godt samarbeid med Sira-Kvina. De er dyktige, og vet hva de vil ha, sier Torgeir Myrvold.

Oppgradering av kontrollanlegg er det Voith Hydro gjør mest av i Norge, og der er det mye fra 60- og 70-tallet som allerede er byttet ut. – Noe av det som ble installert på 80-tallet er også modent for utskiftning. Før eller siden går jo komponentene i stykker, og når det er så gammelt, begynner det å bli vanskelig med reservedeler, og også etter hvert kompetanse, sier Myrvold. Administrerende direktør Frode Moen forteller at det i Norge er det omtrent 2000 installerte aggregater i grovt regnet 1500 kraftverk. – Det er gjort en del i mange kraftverk, men levetiden på kontrollanlegg er omtrent halvparten av forventet levetid på turbin- og generator-utrustningen, så det er klart at frekvensen på oppdatering og utskiftning er mye hyppigere. Vi har gjort mye de siste 10-15 år, sammen med våre konkurrenter, men det er nok et betydelig antall aggregater igjen som står for tur til og tas de neste årene, sier han. Men ifølge Moen er signalene i markedet at investeringslysten dempes betraktelig, noe som også vises på prognosene for de neste årene.

Et av landets mest imponerende reguleringssystem

– Det er jo litt urovekkende, men vi har god grunnbelastning hos oss, og har mye å gjøre i flere år fremover, men det er viktig for bransjen at vi opprettholder et sterkt kompetansemiljø lokalt i Norge.

Utbyggingen har vært gjennomført i 6 byggetrinn i perioden 1963 til 1989.

Voith Hydro er regnet som en markedsleder i dette segmentet, og vi utfordrer den administrerende direktøren til å komme med noen tanker om dette:

Databasert driftssentral, som ble tatt i bruk i 1976, var en av de første i landet. Personell på vakt har hele tiden en oppdatert oversikt over tilstanden i samtlige kraftstasjoner og magasiner.

– Det er nok mye på grunn av at vi har hatt kontinuitet over lang tid. Vi har klart å bygge opp en relativt stor organisasjon med ingeniører, montører og idriftsettere. Vi har hele spekteret i eget hus, og dette har blitt verdsatt av markedet og kundene. Vi har klart å rekruttere inn veldig mange flinke mennesker de senere årene, som har gått skolen hos oss. Vi er også lokalisert i både Oslo og Trondheim, som gir oss nærhet til markedene.

Selskapet har fire eiere som har rettigheter og forpliktelser i forhold til sine eiendeler. De fire eierne er: Lyse Produksjon AS 41,1 % Statkraft Energi AS   32,1 % Skagerak Kraft AS 14,6 % Agder Energi Produksjon AS 12,2 %                            Nøkkeldata Investeringer løpende kroner 1963-90 er ca.3,5 mrd. kroner Midlere årsproduksjon ca. 6,3 TWh Installert effekt 1 760 MW Magasinkapasitet 5 600 GWh Kraftstasjoner 7 Antall aggregater 16 Ansatte ca. 100

– Vi selger produktene våre ved hjelp av kompetanse. Vi bruker de dyktigste folkene våre ut mot kundene, og dette inngir tillit og forståelse av kompetansen vi innehar. I tillegg gjennomfører vi en veldig stor del av leveransene våre til rett tid og med rett kvalitet, forteller Frode Moen. ■ 36 • Volt 8-2016

Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4. oktober 1963 med formål å bygge ut kraftkildene i Sira og Kvina-vassdragene.

Det er i alt bygget 7 kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin. Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune.


Eniig energiselskap vil bidra med kunnskap til norsk vindkraft Det er Danmarks tredje største energikonsern. Selskapet har kompetanse på alt fra oppvarming til fiber bredbånd, strøm, gass salg, gatelys, energisparing og fornybar energiproduksjon - inkludert vindkraft.

Det danske energikonsernet Eniig, har et ønske om å bidra til fremtidens miljøvennlige energiløsninger og ser på Norge som en aktuell samarbeidspartner. Selskapet sysselsetter mer enn 1.000 ansatte, og ønsker å rette sin oppmerksomhet mot det norske markedet i etableringen av 6.000 vindturbiner innen utgangen av 2020. Når Achilleslives 2016 åpnet med konferanse og utstilling på Gardermoen, var Eniig tilstede for å diskutere fornybar energi med særlig fokus på vindkraft og dele med seg den kompetanse og tjenester som etter hvert norske aktører vil måtte søke. Og selvfølgelig vi vil gjerne hjelpe. Vi har kunnskap,

erfaring og ressurser til å inkludere løsninger for onshore og offshore vindindustri. Derfor setter vi veldig pris på dialog med norske kunder og partnere for å dele våre erfaringer, og hva et danske selskap kan bidra i arbeidet med å øke andelen av vindkraft i Norge, sier Mikkel Kastrup fra Eniig Energikonsernet Eniig så derfor Achilleslives 2016 som en god mulighet til å etablere en rekke gode relasjoner, slik at norsk og danske leverandørindustri kan dra nytte av hverandre. – Nå er vi spente på responsen for årets deltakelse på messen og interessen i det norske markedet, sier Mikkel Kastrup fra Eniig som returnerte

–For oss er det norske markedet super spennende og attraktiv, og vi har virkelig mye vi kan bidra med i forbindelse med Norges planer for utbygging av vindkraft innen 2020, sier Mikkel Kastrup fra Eniig her sammen med Olje- og energiminister Tord Lien under årets Achilleslive 2016 arrangert på Gardermoen.

fra messen med en overbevisning om at det er et stort

potensial for Eniig i det norske markedet. www.eniig.dk

www.voltmag.no 37


TrønderEnergi overdrar nett- og kraftomsetningsvirksomheten i SEV Generalforsamlingen i Selbu Energiverk AS (SEV) har besluttet å overdra nett- og kraftomsetningsvirksomheten i SEV til TrønderEnergi. Energiforsyningen vil stå overfor krevende utfordringer som følge av endrede rammebetingelser, effektivitetskrav, ny teknologi og store investeringer. Dette vil gi kundene økt nettleie. I tillegg ønsker norske myndigheter større og mer rasjonelle selskaper, og legger til rette for en slik utvikling. SEV har over tid vurdert organiseringen av virksomheten med bakgrunn i de kravene og utfordringene som energiforsyningen står overfor. Endringen i energiloven i mars i år ble den utløsende faktoren for å realitetsvurdere alternativet salg av nettvirksomheten. Vurderingene er foretatt i tett dialog med eieren Selbu kommune. – Jeg mener overdragelsen av nett- og kraftomsetningsvirksomheten til TrønderEnergi nå, på de fremforhandlede betingelser, er den beste løsningen for SEV, de ansatte, innbyggerne og næringslivet i Selbu, og eieren Selbu kommune, sier Per Otnes, adm dir i SEV. TrønderEnergi oppretter en ny Sone Øst i Selbu som får ansvaret for strømnettet i Tydal, Selbu og Hommelvik med 7 300 nettkunder. Dette utgjør et tre ganger så stort driftsområde som det SEV har i dag, og vil sikre arbeidsplassene knyttet til

nettvirksomhet i Selbu. TrønderEnergi overtar driften av SEVs nett- og kraftomsetningsvirksomhet fra 1. januar 2017. SEVs kraftproduksjonsvirksomhet skal fortsatt drives av SEV og eies av Selbu kommune. TrønderEnergi kan tilby en av landets laveste nettleier. En normalhusholdning i Selbu vil få en årlig nettleiebesparelse på rundt 3 600 kroner. For Selbu-samfunnet betyr den reduserte nettleien en samlet besparelse på mer enn 10 millioner kroner årlig. TrønderEnergi overtar i tillegg kraftomsetningsvirksomheten i SEV og viderefører de produktene SEV har i dag overfor sine kraftkunder. Samtlige ansatte i SEV som blir berørt av overdragelsen er sikret videreføring av sine arbeidsplasser i eksisterende lokaler i Selbu. ■

– Ved å samordne ressursene i våre østlige områder vil vi sikre en effektiv drift, og fortsatt høy beredskap og god forsyningssikkerhet i Tydal, Selbu og Hommelvik, sier nettdirektør i TrønderEnergi Bård Olav Uthus.

www.voltmag.no 38 • Volt 8-2016


– Wavins produkter velges av dem som kjenner oss, fastslår Heiko Heincken, distriktsleder El & Tele i Norsk Wavin. – Mens dem vi aldri har kontaktet, kan umulig kjenne oss. Og derfor handler de ikke med oss heller.

Sluttbrukerne er viktigst Så for å kunne gjøre en god jobb i bransjen, mener Heiko at han må være nært tilknyttet sluttbrukerne. – Det er i kontakten med dem jeg får oversikt over behovene som finnes der ute, og det er først da at jeg kan komme med gode råd og forslag til løsninger, påpeker han. – Innenfor området jeg jobber med, el og tele, er det en jungel av produkter, fortsetter Heiko. – Og det er vi som må ut å fortelle hvorfor Wavins løsninger vil fungere godt for akkurat den kunden og akkurat det prosjektet. Bedre og billigere Som eksempel på dette forteller Heiko om en kunde som trengte en spesiell skjøtemuffe. Det fantes en rekke løsninger og

kvaliteter på markedet allerede, men etter en nøye gjennomgang med kunden kom Wavin opp med et spesialprodukt som både var bedre, mer slagfast og billigere enn andre løsninger. – I tillegg var produktet vårt også enkelt å installere, montere og remontere, og vi leverte det med 25 års garanti, smiler Heiko. Wavins ansikt utad – Det er altså meget viktig at vi blir godt kjent med kundene våre, konstaterer Heiko Heincken. – Så når jeg ringer opp kunder jeg aldri har hilst på før, inviterer jeg alltid meg selv til et besøk hos dem. Dermed får kundene et ansikt hos Wavin å forholde seg til. Og ved å personifisere Wavin på denne måten, skaper vi etter min mening enda bedre ... ... nærhet til kundene

Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution | Waste water drainage | Cable ducting

07 Media Innhold. Foto: Ingeborg Øien Thorsland.

– Det viktigste for meg er å kjenne deg!


Flytter inn i nye lokaler i Trondheim Rejlers har nasjonalt operasjonssenter for telecom i Trondheim og flytter inn i nye lokaler. Senteret er unikt i å overvåke flere landsdekkende kommunikasjonsnett og med beste praksis innen feilretting og vedlikehold for samfunnskritisk infrastruktur. –Rejlers er stolte av å kunne tilby noen av Norges mest krevende kunder høykvalitets tjenester og vi satser aktivt på å vokse videre i regionen sier Morten Thorkildsen administrerende direktør i Rejlers Norge. Rejlers Norge tilbyr rådgivende ingeniørtjenester innen fagene: Elektro og Energi • Elprosjektering innen elkraft, tele/data, elvarme, belysning, bygg-automatisering og sikkerhetsanlegg. Energiteknikk, AMS, Smart Grid og andre smarte løsninger. Energirådgivning og energimerking av bygg. Energivurdering av tekniske anlegg. Telecom • Drift og vedlikehold av Telia sine landsdekkende basestasjoner, samt drift, feilretting og vedlikehold av Norkrings landsdekkende bakkenett. Vi tilbyr også utleie av telecomspesialister til nettplanlegging, utbygging, optimalisering og prosjektgjennomføring. • Elkraft • Tekniske og økonomiske utredninger, prosjektledelse og prosjektering, samt tegning og dokumentasjon av anlegg for el-distribusjon, både regional- og sentralnettet. Railconsult • Rejlers tilbyr tjenester innen plan og analyse, jernbaneteknikk, operativ drift, sikkerhet og beredskap, samt kurs, konferanser og studieturer. Sikkerhet og beredskap • Vi bistår med kartlegging av risikoforhold, utarbeidelse av beredskapsplaner på ulike nivåer, samt planlegging og gjennomføring av ulike type øvelser. Elsikkerhet • Kontroll av elektriske anlegg for nettselskaper. ■

Åpningen av kontoret. Fra venstre: Morten Thorkildsen administrerende direktør, Arve Henning Kjønvik Manager Telecom Operation North og Geir Løvnes divisjonssjef i Rejlers Norge, foto: Rejlers.

Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur. Konsernet omsatte i 2015 for 1,9 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Rejlers har 2 000 medarbeidere i Norden hvorav ca. 400 i Norge.

40 • Volt 8-2016


Korrodert galvanisering betyr at stålet er ubeskyttet. Å påføre maling er å gjemme rusten for noen måneder ad gangen. Det blir veldig kostbart i det lange løp!

Når en galvanisert flate korroderer betyr det at beskyttelsen snart tar slutt. Lokale reparasjoner med flekking, utskifting av bolter og stag osv er forbundet med uendelige og stadig økende utgifter. Med mindre man re-galvaniserer deler av eller hele strukturen under ett. Da reparerer man en gang for alle!

Galvanisering med et penselstrøk! Kontakt oss for mer informasjon: ZINGA NORWAY AS, 0252 OSLO Tlf 90182991 – www.zinga.no – post@zinga.no

Nye Megger TDR 2050 feilsøker på «live» kabel!

www.megger.no // Tlf. 22 28 00 40 41


Nye produkter

Process insights

Citect SCADA 2016

IoTKey systemet er en omfattende plattform for maskin- og prosessovervåking og for forebyggende vedlikehold av utstyr. Systemet tilbyr sanntids overvåking av prosesser og informasjon som støtter påkrevet vedlikehold av produksjonsutstyr – Også via mobile enheter. IoTKey er fullt ut skalerbart og kan integreres med kundens systemer. IoTKey systemet består av trådløse LoRa transmittere, Gateway og et grafisk brukergrensesnitt via en sky-tjeneste. Typiske bruksområde er produksjonsutstyr, kraftproduksjon, prosessindustri, næringsmiddelindustri, logistikk, bygg-tjenester og kommunalteknikk.

En ny versjon av Citect SCADA ble nylig sluppet med en rekke nyheter. Vi vil blant annet nevne: Citect Studio, Et nytt, kraftig utviklingsmiljø som effektiviserer konfigureringen av Citect SCADA.

Transmitter WLT 310 WLT 310 er en trådløs Lora (Long Range Radio) sender utformet for forskjellige industrielle applikasjoner og kan sende data over svært lange avstander. Den smarte senderens programparametere kan konfigureres Over-the-Air (OTA) og den måler kontinuerlig prosessverdier. WLT 310 er en lav-energi sender med en batterilevetid på flere år, Lora teknologien har null driftskostnader, og ingen 3G / 4G-nettverk er nødvendig. • Innganger: PT100, PT1000, thermoelement, fuktighetssensor, 0…10 VDC, 4…20mA. •D  riftsspenning: Li-On batteri 3,6 VDC eller 12/24 VDC

Topologivisning, En grafisk visning av maskinoppsettet. Et særdeles godt verktøy ved store, komplekse systemer. Sentralisert distribusjon, Administrasjon av prosjektkonfigurasjon for alle noder, fra en sentral lokasjon. Kalkulerte variabler, Konfigurering av tagger som benytter Cicodefunksjoner som uttrykk. Oppdaterte kommunikasjonsdrivere, BACnet & KNX forbedringer, ny Siemens S7TCP driver som støtter S7-1500. Det er slutt på å forvirre kundene med to parallelle produktnavn; StruxureWare SCADA Expert Vijeo Citect og CitectSCADA.

•L  oRa har en rekkevidde på 15 km utendørs, signalet overføres også godt innendørs og selv under bakken.

www.autic.no, tlf. 33 30 09 50

•M  åleintervaller og alarmer konfigureres fritt «Over The Air» (OTA)

Trivsel med vedlikeholdsfri avskjerming

•K  an installeres i omgivelsestemperaturer fra –40...+80 °C Portal Dette skybaserte brukergrensesnittet overvåker prosessverdier og tillater eksterne data å kombineres med måledata. Servicepakker er tilgjengelig på ulike nivåer, slik at datakraft og kapasitet alltid vil være tilstrekkelig ihht. kundens behov. Siden brukergrensesnittet kan nås via en datamaskin eller en mobil enhet, er måledataene alltid tilgjengelig. • Fritt konfigurerbare måleinstrumenter og trender • Plassering av måledata i prosessdiagrammer • Skalerbar plattform med tanke på prosessdiagrammer datamengder og behov • Automatisk, up-to-date informasjonssikkerhet og sikkerhetskopier • Bruker-hirarki med administrasjons rettigheter

Gateway SKS Sensors har utviklet en Gateway med brukergrensesnitt tilpasset ulike terminal-enheter som medfører enkel konfigurering av sensornettverk. Gateway’en har sin egen lokale database som buffere måledata. • Tilkoblinger: LoRa, Ethernet, 3G/4G, USB

Støykildene blir stadig flere - trafikk, naboer og tekniske innretninger som varmepumper og gressklippere. Vi trenger en uteplass der vi kan sitte i fred uten støy og innsyn. Litt handyman, og du monterer dette selv. En enkel, men effektiv konstruksjon som består av aluminiumsmaster og vedlikeholdsfrie, støydempende elementer i ønsket høyde (standard er 1,8 x 1,8 mm felt). Stolpene kan støpes fast i bakken eller skrues til terrassene eller tilsvarende underlag.

• Kan integreres med kundes kontrollsystemer

Støyelementene fra Polyfiber leveres gjennomfarget i et utvalg av farger. Du kan også installere «glass» (Polykarbonat) i egnet se-høyde. Send oss en skisse/mål, og vi sender deg en budsjettpris slik at du kan gjøre alt klart til våren.

www.fgtech.no, tlf. 35 97 92 00

www.polyfiber.no, tlf. 906 91 456

• Beskyttelse klasser: IP20 og IP67 • Buffering av måledata • Grafisk bruker- og vedlikeholds-grensesnitt

42 • Volt 8-2016


Nye produkter

21" operatørpanel

Lanserer robust Android smarttelefon

Beijer Electronics er stolte over å presentere et nytt 21” operatørpanel i vår kraftfulle X2 pro familie. Vårt nye 21” operatørpanel er et kraftig panel som dekker et bredt spekter innen automasjon. X2 pro 21 er et høyytelse operatørpanel. Panelet har et stort 21-tommers widescreen display med full HD-oppløsning (1920 x 1080 piksler). X2 pro 21 er beregnet for applikasjoner der det kreves høy ytelse og komplekse grafiske informasjonsløsninger i industrimiljøer. X2 pro 21 egenskaper • 21'' HMI med iX software • Full 1920 × 1080 pixel HD oppløsning (16:9) • TFT-LCD touch screen • 1.5 GB applikasjonsminne • Ethernet 2x100 Mbit • 0°C til +50°C omgivelsestemperatur • CE, FCC, UL godkjenninger X2 pro paneler består av et bredt spekter høyytelse industrielle paneler. Fra ultrakompakte fire-tommers paneler til 21-tommers paneler designet for krevende applikasjoner. Alle med den høye ytelsen til kraftige ARM Cortex-A9-prosessorer, den nyeste skjermteknologien og et bredt utvalg av tilkoblingsmuligheter. X2 pro-familien er en del av X2 serien, den nyeste generasjonen av HMI paneler fra Beijer Electronics. X2 serien omfatter seks produktfamilier som kombinerer lekkert design og sterk ytelse for å tilby markedet gode HMI løsninger. X2 serien gir brukeren mulighet til å lage smarte integrerte løsninger ved hjelp av iX HMI programvare og WARP Engineering Studio

Global Mobile Communications og Ingram Micro har utviklet smarttelefonen DEWALT MD501 Android. Telefonen er utstyrt med to 4G SIM-kort og er Android 6-kompatibel. Modellen tilbyr de samme funksjonene du forventer av en moderne smarttelefon, kombinert med et slitesterk og robust design, og en rekke tilleggsfunksjoner tilpasset håndverkere og de som jobber i bygg- og anleggsbransjen. DEWALT MD501 er designet for folk som arbeider ute eller som driver med utendørsaktiviteter. Den kombinerer DEWALTs solide kunnskap fra bygg- og anleggsbransjen med innovativ mobilteknologi.

X2 paneler kan enkelt tas i bruk med standard versjon av iX HMI software og det nye WARP Engineering Studio. iX kombinerer topp grafikk og smarte funksjoner. Dette gir et intuitivt operatørgrensesnitt og nesten ubegrensede tilkoblingsmuligheter. WARP engineering Studio benyttes for å lage integrerte automasjonsløsninger raskere, bedre og enklere enn noen gang.

MD501 tåler temperaturer fra -20°C til 60°C og er som skapt for det norske klimaet. Dette sikrer tilgjengelighet uavhengig av vær og temperatur. Skjermen er på 5-tommer og består av HD Bright View Gorilla herdet glass 3. Denne tåler unngåe-

www.beijer.no, tlf. 902 01 405

www.dewaltphones.com

lige påkjenninger som følge av normal daglig bruk. Telefonen er vanntett, støvtett og værbestandig i tråd med industristandarden IP68, den samsvarer også med MIL-STD 810G og vil tåle et fall på to meter mot et betongdekke. Telefonen har en rekke tilleggsfunksjoner som bidrar til økt produktivitet for brukeren og en bedre styring av arbeidsdagen. MD501 har et kamera på 13 megapiksler som er ideelt for loggføring og dokumentasjon av jobber. HD skjermen fungerer like godt om man bruke hansker. Omfattende tilkoblingsmuligheter er mulig takket være den doble SIM-funksjonen og gir brukeren bedre mobildekning ved at man kan bytte nettverk i områder med dårlig dekning. En forsterket høyttaler gir økt volum og kvalitet på ringetonen slik at anrop blir hørt på byggeplasser med mye støy.

43


Nytt fra bransjen

Geir Løvnes

Even Lillefosse Haugen ny divisjonssjef i Rejlers Telecom divisjon. Geir Løvnes er ansatt som ny divisjonssjef i Telecomdivisjonen i Rejlers Norge AS. Løvnes kommer fra stillingen som direktør for innovasjon og teknologi i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Geir Løvnes er utdannet sivilingeniør i teleteknikk fra NTNU og Master of Management fra BI. Etter endt utdannelse har han hatt ulike lederstillinger i blant annet Telenor, NetCom, AercMobile Communications, Network Norway og Tele2. I 2015 tiltrådte han stillingen som direktør i Oslo Kommune. Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers er godt fornøyd med å ha funnet en så erfaren leder for Telecom i Rejlers. – Geir sin bakgrunn omfatter ansvar for utvikling av telecom tjenester og IT støttesystemer, samt landsdekkende radionettutbygginger. Han har hatt fullt ansvar for driften av de samme telecomsystemene og –radionettene. Han etablerte utbyggingsorganisasjonen for basestasjoner i Tele2 som prosjekt og bygget ut 1000 nye basestasjoner per år. Han har også hatt ansvaret for kriseledelse ved alvorlige tjenesteutfall. Alt i alt har Geir en bred og god erfaring som vil komme Rejlers til gode, sier Thorkildsen.

Rino Karlsen

Med erafring fra Schlumberger, med norsk sokkel som hovedområde, den operative oppstart av Norsk Vannkraftsenter (NVKS) fra 2014 fram til 2016 samt utviklng av programvare for kraftanmelding og handel for TrønderEnergi Kraft AS, styrker Even kompetansebredden i Enestor.

Goodtech endrer ledelsesstruktur er ansatt som ny Key Account Manager, med virkning fra 1 desember 2016. Rino kommer fra stillingen som OEM Engineer hos Schneider Electric, hvor han har jobbet I 17 år. Han har også mange års erfaring fra forskjellig typer industri. Hovedansvaret for Rino vil være Maritim sektor og Vann og Avløp. Vi gleder oss veldig til å få Rino på laget i Elteco.

44 • Volt 8-2016

er nyansatt i Enestor. Hovedfelt ved NTNU og Vannkraftlaboratoriet var systemsimulering av lange vannveier, og mastergraden besto av design og implementering av simuleringalgoritme for å forutse transiente trykkstøt i et hurtigregulerende vannkraftverk med nytt driftsmønster.

Dagens forretningsområder fjernes, samtidig som det opprettes nye konsernroller for salg- og markedsføring, samt prosjektgjennomføring hvor innkjøp også inngår. Ny konserndirektør for Prosjekt blir Magne Reierson som har ledet forretningsområdet Projects & Services tidligere. Stillingen som konserndirektør for Salg- og Marked vil bli lyst ut. Konserndirektør Hans Vedde som har ledet forretningsområdet Solutions går over til andre oppgaver i konsernet. Konserndirektør for Environment Alef Jansson trer også ut av konsernledelsen som følge av ny organisasjonsstruktur, men fortsetter som ansvarlig leder for Goodtech Environment AB på Åland. Den nye strukturen er gyldig fra 1/1-2017. Konsernledelsen i Goodtech vil etter dette bestå av: • Eric Staurset: Konsernsjef/CEO • Synnøve Granli: CFO • Jørn Jørgensen: CIO • Magne Reierson: Konserndirektør Prosjekt • Konserndirektør for Salg og Marked som vil bli annonsert senere.


MESSER/KONFERANSER Mars 2017 – desember 2017 3. - 4. mars 2017 – Energiseminaret 2017: Kraft i handling NMBU i Ås, https://energiseminaret.com

14. - 15. juni 2017 – REN Metodedager 2017 Drammen Travbane, www.metodedager.no/2017/

6. – 8. mars 2017 – PTK, Produksjonsteknisk konferanse Clarion Hotel Air, Stavanger, https://www.energinorge.no/kurs-og-konferanser/2017/konferanser/produksjonsteknisk-konferanse-2017/

27. – 29. juni 2017 – Power-Gen Europe Renewable Energy World, Kölnmesse, Tyskland, http://www.powergeneurope. com/en_GB/index.html

14. – 16. mars 2017 – Energy Storage Europe Düsseldorf, http://www.energy-storage-online.de

12. – 14. september 2017 – ENERGETAB 2017 30th edition of ENERGETAB, Bielsko Biala, Poland, http://www.energetab.eu

21. – 24. mars 2017 – AMPER 2017 25th International trade fair of elechrotechnics, electronics, automation, communication, lighting and security technologys, BRNO exhibition centre, www. amper.cz/en.html

10. – 13. oktober 2017 – ENERGY EXPO 2017 22st International Specialized Exhibition & Belarusian Energy and Ecology Congress, Minsk, Belarus, www.tc.by/english/events/

11. - 14. april 2017 – elcom Ukraine Kiev, Ukraine, 21st International Trade Fair on Power Engineering, Electrical Engineering, Energy Efficiency and Automation, http://www.elcom-ukraine. com/elcomukraine.html 24. april 2017 – Norsk - Tysk energikonferanse Ekebergrestauranten i Oslo, http://norwegen.ahk.de 24. – 28. april 2017 – Hannover messe 2017 Hannover, www.hannovermesse.de/home 25. - 28. april 2017 – Energetika & Elektrotechnika og RIEF, Russian International Energy Forum Expoforum, Peterburgskoye sh 64/1, St. Petersburg, http://rief.expoforum.ru/en/ 9. – 12. mai 2017 – elfack 2017 Göteborg, www.elfack.com 23. – 25. mai 2017 – EXPOPOWER International Power Industry Fair, Poznan, Poland, http://www.expopower.pl/en/

10. – 13. oktober 2017 – ATOMEXPO Belarus 2017 9th International Specialized Exhibition, Minsk, Belarus, www.tc.by/english/ events/ 19. – 20. oktober 2017 – Norges Energidager 2017 Oslo, https://www.nve.no/nves-motekalender/ 24. – 26. oktober 2017 – International Energy Power Kazakhstan, RE Energy and Lighting, Almaty, Kazakhstan, www.powerexpo.kz/en/ 25. - 27. oktober 2017 – RENEXPO Poland Warsawa, Poland, http://www.renexpo-warsaw.com/ 29. - 30. november 2017 – RENEXPO Interhydro Den internasjonale vannkraftplattform, Messezentrum Salzburg, Østerike, www.renexpo-hydro.eu/ 5. – 8. desember – 2017 – 20th International specialized exhibition “Electric networks of Russia” – 2017 Moskva, www.expoelectroseti.ru

30. mai – 2. juni – 2017 – inter solar and ees Batteries and Energy Storage Systems, Conference and exhibition, München, http://www.ees-europe.com/en/home.html

Norge og Romania enige om stor samarbeidsavtale Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Bucuresti 13. oktober, og innebærer at det gjennom EØSmidlene er satt av 502,5 millioner euro til 12 samarbeidsprogrammer. Ett av programområdene er fornybar energi, og dette programmet alene beløper seg til mer enn 60 millioner euro. Som programparter innen fornybar energi får NVE en sentral rolle i gjennomføringen, i samarbeid med Innovasjon Norge som er programoperatør og Rumenske myndigheter og andre partnere. Å være programpartner er en rådgivende funksjon. NVE vil 46 • Volt 8-2016

bl.a. bidra aktivt i utarbeidelse av programmet, i fastsetting av evalueringskriterier for søknader til prosjektene og i å følge opp framdriften i de utvalgte prosjektene. En viktig oppgave for NVE er også å bidra til partnerskap mellom rumenske søkere og norske partnere, og å skape møteplas-

ser for å få til samarbeid mellom landene innenfor fornybar energi området.

for norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder.

EØS-midlene skal i første rekke komme Romania til gode, men programmene gjennomføres i samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god mulighet

NVE vil offentliggjøre invitasjoner til samarbeid på nve.no ■


Det meste til E-verk nett, og noe til jernbane

www.el-tjeneste.no


Returadresse: Volt Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Norsk produksjon av statorviklinger I våre moderne verkstedlokaler i Fredrikstad, Østfold, produserer vi viklinger til generatorer. Produksjonen er fleksibel, rask, av høy kvalitet og basert på Resin Rich isolasjonsteknologi. Vår lokale kompe­ tanse er tilgjengelig for alle viklingsrelaterte behov, fra mindre reparasjoner til komplette leveranser av nytt.

Montasje utføres med kvalifiserte fag­ arbeidere. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 975 79 985 Stig A. Lauritzen stig.lauritzen@voith.com

Volt 8 - 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you