Page 1

www.voltmag.no Mars • nr. 1/2 • 13 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Voith Hydro

Se potensiale for vannkraft ved revisjon av demninger Les også:

PLS-en har blitt utfordret av andre løsninger • AMO Kraftkabel styrker staben • Melbye Skandinavia Norge, skal ha en solid posisjon i markedet • Kjent i bransjen: Hans Melbye • Powel, med høy utviklingstakt • Knut Iversen, en oppfinnsom mann • Necks Electric, produktspekteret utvikles hele tiden • Powel, smarte nett gir uante muligheter KOLEKTOR ETRA, skal levere første 400 kV-transformator til Norge • Statkraft på design review-møte hos ETRA Krafttransformatorer ingen hyllevare • Tyske messer et lokomotiv • NTP Products AS, klarer fortsatt å konkurrere internasjonalt selv om produksjonen skjer i Norge • Har videreutviklet "Godklemma"


s. 32 - 33

Tislefjord kraftverk Voith Hydro har gjennomført et prosjekt i Tisleifjord kraftverk, i regi av Skagerak Energi AS. Der har de installert en turbin der tappelukene tidligere var i en eksisterende demning. De mener slike småkraftverk burde være svært interessant for flere. De nye forskriftene handler om de eldre demningene vi har i Norge, og skal sørge for at disse blir trygge. Mange er bygget allerede på 40-tallet, og det er på tide å gjøre noe med dem. Demningene skal regulere vannføringen i elven. Det er ikke noe kraftverk tilknyttet demningen. – Når man likevel gjør arbeid i den eksisterende demningen, kan man se på potensialet for vannkraft. Skagerak Energi så muligheten for å bruke de eksisterende tappelukene til å installere en turbin som er tilpasset lave fallhøyder, og produsere strøm, forteller Dr. Mette Eltvik som har ansvar for småkraft i Voith Hydro AS. Hans Melbye har ikke for vane å skyve valgene han gjør foran seg. Når HCA Melbye markerer sitt 110-årsjubileum våren 2017, kommer han til å annonsere endringer. Da har 75-åringen bestemt at nye koster skal slippe til. Inntil da vil økonomen og analytikeren fortsatt lose familieselskapet til å gjøre kloke, strategiske valg – der følelser aldri får stå i veien for utvikling. KOLEKTOR ETRA kan se tilbake på over 80 år i transformatorbransjen. Fra å starte som et rent verksted er selskapet nå en av markedslederne, med 330 ansatte i Ljubljana, Slovenia. Vi har møtt Peter Novak, Executive Director, som blant annet forteller om hvorfor Skandinavia er et så viktig marked for dem. Ingen hyllevare Lyse Elnett AS inngikk i 2015 kontrakt med ETRA om leveranse om fem krafttransformatorer. Vi møtte dem i forbindelse med deres besøk hos ETRAs fabrikk i Slovenia, der de skulle ta sine nye trafoer i nærmere øyesyn. – Transformatorene skal inn i forskjellige prosjekter, og det er utfordringer når det kommer til størrelse og plassering i nisjer. Her kan det gå på centimeter når disse skal inn i eksisterende trafostasjoner som ble bygd på 70-, 80- og 90-tallet. Noen av stasjonene er dimensjonert for mindre trafoer enn det vi har bestilt nå. Men ingeniørene våre gjør en god jobb, og designer disse inn i de eksisterende stasjonene. Der gjør de en god jobb, forteller Høydal. Powel er et ektefødt barn av en innovasjon, og har hele tiden jobbet i innovasjonslandskapet. Nå er de vitne en bransje med høy utviklingstakt, og selv ønsker de definitivt å være med der det skjer. CEO Bård Benum gir oss et innblikk i hvordan han vurderer bransjen, både fra Powels ståsted og mer generelt. – Vi har vært gjennom en sterk utvikling, både på det som er produksjonsrelatert, og det som er nettrelatert, etter at Powel ble etablert som en spin off i 1996. Så opplever vi vel akkurat nå at utviklingen går raskere enn noen sinne, i to dimensjoner: Det ene er hva som skjer i markedet, det andre er hva som skjer på teknologisiden. Det åpner en del spennende muligheter, sier Bård Benum.

Skal levere første 400 kV-transformator til Norge

s. 40 - 41

Klarer fortsatt å konkurrere internasjonalt selv om produksjonen skjer i Norge

INNHOLD s. 4 150 nyheter i årets Relekta-katalog s. 6 - 7 PLS-en har blitt utfordret av andre løsninger s. 9 Styrker staben s. 10 Skal ha en solid posisjon i markedet s. 12 - 13 Kjent i bransjen Hans Melbye s. 14 - 16 En bransje med høy utviklingstakt s. 18 - 20 Se potensiale for vannkraft ved revisjon av demninger s. 22 - 24 En oppfinnsom mann s. 26 Produktspekteret utvikles hele tiden s. 28 - 30 Smarte nett gir uante muligheter s. 32 - 33 Skal levere første 400 kV-transformator til Norge s. 34 Trønder energi var først ute s. 35 Statkraft på design review-møte hos ETRA s. 36 Krafttransformatorer ingen hyllevare s. 38 - 39 Tyske messer et lokomotiv s. 41 Har videreutviklet ”Godklemma” s. 42 - 45 Nye produkter s. 46 Messer/konferanser

Tor Bergersen

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no Forside: Dr. Mette Eltvik, Voith Hydro

Grafisk formgiver: Publitek

Samarbeidende foreninger NORWEA – interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge– og tidevannskraft. www.norwea.no

Trykk: TS trykk AS

Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

M

1

Neste utgave: Uke 15 Materiellfrist: 29. mars 2016

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk.

24

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Telefon: 954 59 000

Utgiver: Publitek AS Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 1/2 2016.13. årgang ISSN – 1503-8246

7 TR YKKERI

Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


150 nyheter i årets Relekta-katalog Relekta-katalogen for 2016 lanseres nå med over 150 produktnyhter. I tillegg til papirversjonen på 256 sider, finnes katalogen elektronisk tilgjengelig på www.relekta.no i en brukervennlig versjon for pc, nettbrett og mobil. Relekta og Norsk Industriolje er kjent for stadig å lansere nye reparasjons- og vedlikeholdsprodukter, olje og smøremidler for verksted, industri, bygge- og autobransjen. Hele produktspekteret med alle nyheter er nå samlet i årets nye katalog som også er revitalisert med nye bilder, mer forklarende tekst og utvidet informasjon. Der kan man enkelt bla i katalogen og skrive ut de sider man er interessert i. Søk på produkt og produktkategorier er enkelt og katalogen er inndelt i 11 produktområder: • Lim og fugemasse • Tape • Rengjøring og avfetting • Overflatebehandling og beskyttelse • Smøremidler og fett • Oljer • Tilsetninger og AC • Elektromateriell • Verneprodukter • Verktøy og utstyr • Skruer, plugger og spiker Den elektroniske versjonen er tilgjengelig på Relektas hjemmeside www.relekta.no. ■

Markedsjef Hans Erik Lian i Relekta presenterer deres største katalog hittil.

Relekta-gruppen er en ledende aktør på det norske markedet innen reparasjons- og vedlikeholdsprodukter. Flere av produktene er markedsledere, og Relekta representerer flere kjente internasjonale produsenter og varemerker. Kvalitet og miljøansvar står sentralt. Kvalitet i alle ledd sikres gjennom fem forskjellige garantier samt en rekke sertifiseringer og kvalitetsrutiner som ISO90001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø), EMAS (miljø), ISO 26000 (samfunnsansvar), OHSAS 18001 (helse og sikkerhet), MQA-01 (salg og marked) og Miljøfyrtårn. Relekta-gruppen har over 100 medarbeidere og omsatte for 247mill. i 2015.

Bygger Bragernes trafo Infratek har vunnet en ny avtale med EB Nett for nybygg og ombygging av transformatorstasjonen ved Bragernes i Drammen. Avtalen er verdt cirka 35-40 millioner kroner. Regionalnett er et strategisk satsningsområde for Infratek, en av Nordens største entreprenører. Selskapet beregner sterk vekst på området de kommende årene. – Vi skal vokse i takt med at netteierne planlegger større investeringer for å oppgradere og skifte ut et aldrende nett. Dette gjelder både i Norge, Sverige og Finland, sier konsernsjef Lars Bangen. 4 • Volt 1/2-2016

Den nye avtalen gjelder for Bragernes transformatorstasjon. I leveransen inngår et nytt 145 kV koblingsanlegg, nytt 12kV koblingsanlegg og ombygging av 50 kV og nytt kontrollanlegg for hele stasjonen. Prosjektet starter nå med prosjektering, montasje forventes å starte en gang ut på sensommeren, med sannsynlig ferdigstillelse høsten 2017. ■

- Vi skal vokse i takt med at netteierne planlegger større investeringer for å oppgradere og skifte ut et aldrende nett. Dette gjelder både i Norge, Sverige og Finland, sier konsernsjef Lars Bangen.


FLYMARKØRER Med over 30 års positiv driftserfaring er våre flymarkører nå enda mer synlige. Med reflekterende fluorisert tape, synes markørene over lengre avstand, også i mørket. *Tilfredsstiller Luftfartstilsynets forskrift om merking av luftfartshinder av 1.09.2014.

Norsk Teknisk Porselen Products as Trosvikstranda 46-48 N-1601 Fredrikstad

www.ntp-as.no

Telefon: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no


– Vi har sett litt på energidelen, for vi har produkter som passer godt der, spesielt på nettdelen. Vi har RTU-er som brukes mye i nettløsninger for å samle inn data, og som har de nødvendige protokollene, sier daglig leder Thorbjørn Ruud.

PLS-en har blitt utfordret av andre løsninger Beijer Electronics har i lange tider hatt Mitsubishi-produkter, og da spesielt PLS-systemer, som sitt hovedområde. Nylig sa Mitsubishi opp avtalen, og selv om det medfører et betydelig tap for Beijer, har det tradisjonsrike selskapet flere strenger å spille på. Beijer ble etablert i Sverige tilbake på 1800-tallet, og kom til Norge i begynnelsen av 1980-årene. I dag har de 14 ansatte her til lands, med hovedkontor i Drammen og salgskontorer i Ålesund, Bergen og Stavanger. – Vår automasjonshistorikk var i starten utelukkende knyttet til Mitsubishi-produkter. Etter hvert har sortimentet blitt utvidet, og da spesielt HMIpanelene som vi har utviklet selv, og de siste 10-15 årene har produsert i Taiwan og Thailand. 6 • Volt 1/2-2016

Dette har blitt en stadig større del av virksomheten vår. HMI panelene har blitt brandet av flere andre selskaper, også Mitsubishi, forteller daglig leder Thorbjørn Ruud. I fjor sommer sa Mitsubishi opp sin avtale med Beijer, så da er det langvarige eventyret slutt. For Beijer Automation har samarbeidet med Mitsubishi stått for rundt 30-40 % av omsetningen, selv om denne andelen har gått noe nedover de siste årene. – Vi klarer nok ikke å få alle disse kundene over på alterna-

tive produkter, så det blir nok et omsetningstap for oss i starten, slår Ruud fast. Han forteller at 1980-tallet var preget av programmerbare logiske styringer (PLS). Mitsubishi var blant de første som laget billige, små og kompakte PLS-systemer. Det var en revolusjon for enkle applikasjoner, releerstattere. Det var et nært samarbeid mellom Mitsubishi og Toyota, noe som var fruktbart med tanke på å utvikle produkter.

– De siste 10 årene har vi sett at den tradisjonelle PLS-en har blitt utfordret av andre løsninger, for eksempel blir IO-systemer, som normalt ligger inn under PLS-en, mer intelligente og inneholder styring. Dette kan være distribuerte systemer med sensorer som er koblet rett inn i en kontrollenhet, forklarer han. I tillegg har blant annet Beijer kommet med gode løsninger, der man integrerer HMI-funksjonen, som tradisjonelt har vært et panel som har stått på


toppen av styringssystemet og bare hentet og gitt informasjon. Den blir nå i større grad utstyrt med kontrollfunksjoner, og har kapasitet og prosessor for dette. – Når du da kjører en PLS-motor oppe i HMI-panelet, sammen med et HMI-program, kan man kutte ut PLS-en, og bare ha IO-enheter under. Da har du både HMI- og PLS-intelligensen oppe i panelet. Det blir det mer og mer av, sier Thorbjørn Ruud. Han mener mange store, tunge applikasjoner sikkert vil fortsette å gå på PLS, men at toppen for denne teknologien var for noen år siden. – På grunn av mangelfull statistikk kan vi ikke si noe helt klart om totalmarkedet for PLS, men det forundrer meg ikke om det har gått nedover for den tradisjonelle PLS-en de siste 5–6 årene. Operatørpanelene har vært veldig viktige for Beijer, og er det største produktområdet de har. – Der tror jeg den skandinaviske modellen, med beslutningsnivåer som gjør at de som bruker systemene har hatt stor påvirkning, har gitt oss mye input for å skape brukervenn-

lige systemer. Jeg mener vi har vært veldig flinke til å utvikle paneler som er både brukervennlige, kraftige, og enkle å konfigurere. Vi har også programvare som gjør at vi sparer mye tid på engineering. Dette, sammen med integrering, er et stort fokus fremover også, forteller den daglige lederen. HMI-delen er Beijers hovedprodukt nå, og det er stort sett berøringsskjermer det går i. – Det er touch man er vant til nå, fastslår Ruud. – Prosessorene er så kraftige at de enkelt kan ta kontrollfunksjonen, en soft-PLS, som vi kaller det. Der har det også skjedd mye de siste årene. Det henger sammen med at de tradisjonelle IO-leverandørene har kommet med kontroller, basert på en generell programvare, og en plattform man kan bruke på forskjellig utstyr. For brukeren er dette genialt. Velge plattformen først og hardware etterpå, sier han. Beijer fortsetter nå med produktområdene de har hatt vekst i de siste årene. – Vi har ikke hatt vekst på den tradisjonelle PLS-en, som

Mitsubishi nå trekker ut. Avslutningen av samarbeidet gir oss en knekk, rett og slett fordi vi mister omsetningen til en del store kunder, men vi ønsker etter hvert å vri kundene over på våre alternative løsninger. Så får vi se hvordan vi lykkes med dette. – Vi har også alternativer til den tradisjonelle PLS-en, og har tilbudt dette parallelt i flere år. Så vi dekker fortsatt de aller fleste områdene. Kundene kan få løsninger tilsvarende det de hadde tidligere, med det står Nexto eller Idec på PLSen i stedet for Mitsubishi, forsikrer Thorbjørn Ruud. Selv om oljebransjen sliter litt for tiden, er det andre markeder som er høyst aktuelle, som samferdsel, bane/vei, oppdrett og fiskenæring, og energidelen med smarte nett og løsninger. – Vi har sett litt på energidelen, for vi har produkter som passer godt der, spesielt på nettdelen. Vi har RTU-er som brukes mye i nettløsninger for å samle inn data, og som har de nødvendige protokollene. Det er et interessant marked for oss, på alle spenningsnivåer. Det er også mye der som er modent for utskiftning, og det er snakk om

RAUFOSS EKSPLOSJONSARMATUR En sikker forbindelse

Vi leverer eksplosjonsarmatur til de fleste linetyper, også liner med fett. Trenger dere spesialløsninger ta kontakt med oss!

VP metall AS

tel: 61 15 17 87

Postboks 7

fax: 61 15 25 56

2831 Raufoss

e-post: post @vpmetall.no

www.vpmetall.no

store volum. Vi har også et scada-system, som vi har jobbet med i mange år. Dette har en enerigiutgave, som vi har presentert for selskapene, forteller Ruud. Beijer får gode tilbakemeldinger på den tekniske supporten sin. – Vi er tilgjengelige, og dette satser vi mye på. Vi knytter oss også enda nærmere til Sverige og Danmark for å kunne gi kundene best mulig support. Det er kostbart, men har en stor verdi, sier han. – Vi kommer også med en ny plattform som integrerer de ulike verktøyene. Jeg nevnte at panelene våre inneholder HMI-funksjonalitet og kontrollfunksjonalitet, og dette må integreres. Ute i systemet har vi i tillegg IO og motordrifter som må integreres inn i styringen. Ofte bruker man da funksjonsblokker, man må sette opp programmer, gjøre konfigurasjon, og sette opp IP for å koble dette sammen. Der har vi laget en suite som gjør integreringen enkel, og der man slipper å gå ned på detaljnivå. Denne softwaren har vi kalt Warp, avslutter Thorbjørn Ruud. ■


Skal drifte nytt landstrømanlegg for Color Line Agder Energi-eide Otera har fått oppdraget som driftsleder for det nye landstrømanlegget i Larvik Havn. Anlegget tas i bruk i april. – Vi er veldig glade for å bli valgt til denne jobben. Landstrøm er viktig for miljøet og en del av fremtiden. Fremover vil vi satse enda mer på elektroarbeid knyttet til landstrømanlegg, sier adm. dir. Finn R. Johansen i Otera Infra AS. Oppdraget som driftsleder går ut på å inspisere anlegget jevnlig og smøre og vedlikeholde alle koblinger. Otera har allerede driftsansvar for landstrømanlegget i Kristiansand, og vant kontrakten i Larvik Havn i konkurranse med flere andre entreprenører. – Vi er veldig godt fornøyd med jobben Otera har gjort i Kristiansand. I tillegg er det naturlig for oss å se på beliggenhet, og med egen avdeling i Porsgrunn er Otera rett i nærheten, sier Alfred Stensønes, elektroinspektør i Color Line Marine AS. Landstrømanlegget i Larvik Havn blir Color Line sitt fjerde anlegg i Norge. Nå planlegger rederiet å bygge enda flere. - Vi håper å få bygd ett eller to landstrømanlegg i Sandefjord i løpet av 2017 og jobber også med å få til tilsvarende anlegg for båtene våre i Kiel, sier Stensønes. Var med og bygde anlegget i Kristiansand Da landstrømanlegget i Kristiansand Havn ble bygget i 2014 hadde Otera ansvaret for koordineringen av alle leverandørene til prosjektet, i tillegg til

de elektrotekniske installasjonene. – Vi la høyspenningskablene som går til strømnettet og trakk kabler fra nettstasjonen til anlegget som kobles til båten. På oppdrag fra Agder Energi Nett installerte vi også en fjernstyrt effektbryter som kan styres fra nettsentralen, sier Johansen. Han håper nå at flere viser interesse for landstrømanlegg. – Anleggene krever forholdsvis lite vedlikehold og med dagens strømpriser er det rimeligere enn å bruke fossilt brennstoff. I tillegg er det en stor miljøgevinst. Vi i Otera vil gjerne være med å utvikle nye løsninger, sier Johansen. Stor miljøgevinst Med nytt landstrømanlegg kan SuperSpeed 2 som går mellom Larvik og Hirtshals slå av hjelpemotorene når den ligger til kai, og dermed redusere utslippet av klimagasser. I Kristiansand har landstrømanlegget redusert CO2 utslippene fra havna med 2300 tonn per år. Dette tilsvarer utslippsmengden til 1300 biler. Utslippene av NOX, SOX og svevestøv har også gått betraktelig ned, noe som gir renere luft i byen. I tillegg er støy fra skipet sterkt redusert. I Larvik blir de innsparte utslippene noe lavere siden båten ligger 6 timer til kai og ikke 8 timer slik den gjør i Kristiansand. ■

F  remover vil vi satse enda mer på elektroarbeid knyttet til landstrømanlegg, sier adm. dir. Finn R. Johansen i Otera Infra AS.

Otera bygger, drifter og vedlikeholder teknisk infrastruktur i Norge og Sverige. Kundene er offentlige og private virksomheter innenfor elkraft, samferdsel og telecom. Otera består av fire selskap med til sammen ca. 430 ansatte, og er eid av Agder Energi, Norges fjerde største energiprodusent. 8 • Volt 1/2-2016


AMO Kraftkabel

Styrker staben Fra årsskiftet begynte Tore Jan Johansen i ny jobb som produktsjef hos AMO Kraftkabel. Han er en erfaren mann, med nesten 30 år i bransjen, og fra sitt kontor på Sortland skal han også ha et salgsansvar for de nordligste fylkene.

Jeg tror det er en styrke for AMO Kraftkabel at vi øker bemanningen, og det tror jeg kundene også vil merke. Selvfølgelig er det en kamp for tilværelsen i en bransje der du er avhengig av salg, men det ser bra ut sier, Tore Jan Johansen produktsjef i AMO Kraftkabel.

Etter mange år med jobb for en leverandør tidligere, og deretter noen år som grossistselger, lengtet han tilbake til leverandør-siden. Han kjente også godt CEO Einar Karlsen fra tidligere. – Da jeg fikk tilbudet, var valget enkelt. Jeg gleder meg, sier han. Han gleder seg også fordi det når skjer mye spennende i bransjen. – Det er en betydelig vekst i investeringene til e-verkene, i alle fall på overliggende nett: regionalnett på 132 kV. Samtidig er jeg som produktansvarlig med på at vi skal prøve å utvikle og se på løsninger både for 132- og 24 kV-nettet, så distribusjonsnettet blir også en del av jobben vår. Dette er spennende oppgaver.

Han forteller at man i årevis har ventet og håpt på større aktivitet. – Det er kjempeartig at det begynner å skje noe nå, og det er også nødvendig. Nettet er så gammelt at renovering tvinges frem. Vi har sett på 20 kV-nivået, at selv om det graves ny kabel, så blir det nok en del linjebygging, sier han. Her vil det komme endringer. Kreosotimpregnerte trestopler blir borte i 2018 (EU direktiv), og vi jobber med å finne erstatning for disse både i komposittmateriale og i stål. I Ensto-systemet hadde han ansvar for linjemateriell en periode, og han ser at det er ting man kan gjøre enklere enn før.

– Vi ser på hvor vi kan gjøre forbedringer. Vi snakker da helhetlig. Jeg har jobbet med prosjekter der masta var helt ferdig før den ble heist opp, så montøren trengte ikke å være til stede for at tråden skulle strekkes. Det er slike ting man må se på, om man kan gjøre ting mer kostnadseffektivt. Både for hverdagen til montøren og bedriften. Det er den eneste måten man kan vinne frem i markedet, for man når ikke frem med gamle løsninger som alle andre har, sier Tore Jan Johansen. Han ser frem til å få jobbe med litt større entreprenører på de høyere spenningene, og tror at der er litt å hente på oppfølging. – Det jeg har erfart på de to månedene jeg har jobbet med

dette, er at vi blir målt på det vi leverer. Jeg tror det er en styrke for AMO Kraftkabel at vi øker bemanningen, og det tror jeg kundene også vil merke. Selvfølgelig er det en kamp for tilværelsen i en bransje der du er avhengig av salg, men det ser bra ut. Man må bare sørge for å være bedre enn konkurrenten, og det er jo målsettingen. – Vi ønsker å være i forkant, kanskje før forespørselen kommer, og påvirke kunden til å velge de beste løsningene. Det er kanskje den jobben som er den viktigste. Når forespørselen er ferdig, og konsulentene har bearbeidet den, er nemlig toget gått, i alle fall er skinnegangen lagt, avslutter han med et smil. ■

9


Skal ha en solid posisjon i markedet Med oppkjøpet av Viking Elektro Group og overtakelsen av flere betydningsfulle agenturer, sikter Melbye Skandinavia Norge AS seg inn på en enda mer solid posisjon i markedet – og kan nå skilte med egne avdelinger både innen energi, installasjon og fiber/bane&vei.

Melbyes salgsteam fordelt på avdelingene energi, installasjon, fiber/bane&vei, kundeservice og marked teller pr dd 27 personer så vi har nå blitt en betydelig aktør i vårt marked, sier en optimistisk salgsdirektør i Melbye, Morten Bakken her sammen med Steinar Stokke som er salg-/ produktsjef installasjon og industri.

– I forbindelse med Vikingoppkjøpet fulgte det med ti personer over til Melbye, og i den anledning vi har ryddet litt i leiren for å finne kontorplass til alle sammen. Det er HCA Melbye som eier bygget vårt og de stilte velvillig opp med noen nye kontorplasser til oss. Men det begynner å bli trangt i vår etasje så ved neste utvidelse blir det spennende å se hva som skjer, smiler salgsdirektør Morten Bakken. Viking Elektro Group var et kjent norskeid firma med 80 års fartstid. De hadde i hovedsak sitt nedslagsfelt på e-verk og installasjon og det var av den grunn vi kikket dem litt i kortene over tid, som en interessant partner å ta med seg videre. Fra 1. januar 2015 skilte Melbye ut en egen installasjonsavdeling og den har vi fått godt med faglig påfyll på nå. Melbyes salgsteam fordelt på avdelingene energi, installasjon, fiber/bane&vei, kundeservice 10 • Volt 1/2-2016

og marked teller pr dd 27 personer så vi har nå blitt en betydelig aktør i vårt marked. – På installasjonsavdelingen er grossist/hentelager fokusområdet, mens det på energi og fiber/bane&vei er det sluttbrukerfokus som gjelder. Viktig å presisere at Melbyes salgskanal er og skal være via grossist. Med Viking-oppkjøpet fulgte det med mange fine agenturer, som bl a verktøy fra Cimco og ex materiell fra Michaud. Uavhengig av Viking oppkjøpet har vi også fått et nytt agentur på nødlys. Cembre har også kommet inn, med varer rettet mot energi, installasjon og jernbane. Cembre er en stor europeisk aktør vi har stor tro på. Her har vi også fått med en meget kompetent produktsjef, Arne Dragåsøien, sier en fornøyd salgsdirektør Morten Bakken. – Vi begynner å spisse oss, og vi begynner å få muskler. Og vi ser jo at de grepene vi gjør er viktige, også overfor grossistene.

Vi også fått et nytt agentur på nødlys viser en stolt, Steinar Stokke, salg-/produktsjef installasjon og industri.

De ønsker færre og større leverandører. Dette er også litt av grunnen til at vi gjør dette. 2016 blir et spennende år, vi skal fortsatt vokse og har tro på markedet fremover. Når det gjelder komposittmaster har Melbye vært en sterk aktør i noen år nå. De har levert mange store prosjekter, godt fordelt i hele landet. De store netteierne har startet prosessen med oppgradering, og Melbye møter gjennomgående gode tilbakemeldinger. For noen år siden kjøpte Melbye Eli Produkter. Der fulgte det med noen gode agenturer, blant annet kabelvogner fra finske JKS og kabel- og linjevinsjer, trinser etc fra Omac i Italia. Vi skal nå levere en spesiell type batteridrevet linjerobot fra Omac som festes til fasen og kjører utover i spennet med f eks en ny trekkeline. På denne måten slipper man å gå i terrenget med trekkeline og slipper da å passere veier, elver

og vanskelig terreng, forteller salgsdirektøren. Offshore sektoren har blitt utfordrende og Bakken føler med de som er berørt av denne situasjonen. Det store spørsmålet er om de rådende forholdene eventuelt smitter over til vår bransje. – Mange er litt usikre her, men pr i dag er det er nok å ta av når det gjelder landbaserte oppgaver. Vi håper jo offshoreområdet bedrer seg i løpet av et par år, for slikt er med på å lage mye støy i markedet. Ofte får det negative fotfeste, og så glemmer man å se på alt det positive. Det bevilges jo milliarder over statsbudsjettet, både til vei og bane. Og e-verkene står fortsatt ovenfor enorme investeringer. Se bare hvilke planer Statnett har. Man vet at når Statnett gjør store omveltninger, får dette ringvirkninger helt ned på distribusjonsnivå. Det bør være muligheter for mange her, sier en optimistisk salgsdirektør i Melbye, Morten Bakken. ■


Nyhet! Syrefaste IP65 skap fra Stansefabrikken • NEMKO godkjent iht. EN 60529 (IP65) • Rask levering fra lager i Norge • Solide syrefaste lüser • Originale Stansefabrikken MR rammer som tilbehør. • Avtagbar dør som kan vendes

NEK 399 – En utfordring?

Egenskaper: Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle Hvorfor, hvordan og med hva krav til rustbeskyttelse og IP grad kreves. Leveres med • TKS Tilknytningskap. i henhold til NEK 399polert monteringsplate. SkapetLaget er produsert i 2 mm matt • Forutsigbart for alle parter syrefast stül 316. EN 1.4404 (SIS 2343). • Likeverdig tilgang • FL21 Felles referansepunkt For flens i bunnen. Som tilbehør leveres noen av • vüre originale og kjente montasje- og fordelingsrammer • Lagerført hos grossister i varmgalvanisert stül. Dette gjør montasje- og brukerEgenskaper: kjent for installatøren. vennligheten

Felles skap for sterkstrøm og ekom i varmgalvanisert stül, med mülerplass. Skapet leveres med mülerbrett og 18 modulplasser. Kabelbeskyttelse/skjørt kan leveres som tilbehør.

Stansefabrikken Stansefabrikken Products Products AS AS Tel: +47 Tel: 45 +47 8645 5986 4059 • 40 E-post: • E-post: info@stansefabrikken.no info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

TKS Annonse185x83.indd 1 TKS_IP65_2.indd 1

10.11.14 15:47 11.08.15 13:27

Totalleverandør for det norske kraftmarkedet Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, büde for nyanlegg og moderniseringer, herunder ogsü service. Voith Hydro AS har ansvaret for ü betjene det norske vannkraftmarkedet innenfor disse omrüdene. Vi leverer og utfører service pü komplett elektro-mekanisk stasjonsutrustning inkl. sÌ !LLEÌTYPERÌTURBINER sÌ !LLEÌTYPERÌGENERATORER sÌ +ONTROLL ÌOGÌAPPARATANLEGG sÌ 4URBINREGULATORER sÌ -AGNETISERINGSSYSTEMER sÌ %LEKTRISKE ÌOGÌMEKANISKEÌHJELPESYSTEMER

Voith Voith Hydro Hydro AS AS Ă˜stre 9090 Voith Hydro AS Ă˜streAkervei Aker vei Postboks 1,1,Alnabru, Oslo Ă˜stre Aker vei 90 0613 Postboks Alnabru, 0613 Oslo 4LFĂŚĂŚĂŚĂŚ Postboks Alnabru, 0613 Oslo Tlf 920 761,000 Firmapost.vho@voith.com Tlf 920 76 000 firmapost.vho@voith.com www.voith.com firmapost.vho@voith.com www.voith.com Voith Hydro Sarpsborg AS www.voith.com Postboks 35, 1650 Sellebakk 4LFĂŚĂŚĂŚĂŚĂŚ %POSTĂŚPALTORP VOITHCOM

11


KJENT I BRANSJEN // HANS MELBYE

Beslutningen er allerede tatt, og Hans Melbye har ikke for vane å skyve valgene han gjør foran seg. Når HCA Melbye markerer sitt 110-årsjubileum våren 2017, kommer han til å annonsere endringer. Da har 75-åringen bestemt at nye koster skal slippe til. Inntil da vil økonomen og analytikeren fortsatt lose familieselskapet til å gjøre kloke, strategiske valg – der følelser aldri får stå i veien for utvikling. Året er 1913, og Hans’ bestefar er på besøk hos Hafslund. Innkjøperen der sier at han har fått noen tilbud på tyske agenturer innen elektro, som han mener burde passe for Melbye. Slik startet den delen av HCA Melbye som i dag er Melbye Skandinavia. HCA Melbye drev også emballasjevirksomheten helt frem til tidlig 1980-tall, og var bl a agent for Rena kartongfabrikk og plastavdelingen i Norsk teknisk porselensfabrikk inntil vi innså at det ikke var tilstrekkelig lønnsomhet til å fortsette, forteller Hans Melbye. Det var faren som ledet firmaet, og Hans forteller om en sjef som 12 • Volt 1/2-2016

var opptatt av detaljer. Virksomheten gikk fra å ha underskudd til solid vekst i lønnsomheten på 70-tallet. Organisasjonen vokste også betydelig i denne perioden. Deretter gikk årene, og Hans følte et behov for å profesjonalisere familieselskapet ved å etablere et skikkelig styre med eksterne styremedlemmer i tillegg til familien, slik at man kunne ha et mer objektivt beslutningsunderlag. Han så at de hadde underliggende utfordringer som senere ledet til strukturendringer i selskapet. Etter at Hans overtok som daglig leder hadde virksomheten noen «voldsomme» år med bra vekst, men også tanker om

at virksomheten ikke kunne arves. Dermed besluttet man at børsnotering var en vei å gå og et instrument for å videreutvikle HCA Melbye. «Vi hadde jobbet mye med styret på strategi. I våre tre virksomheter: energi, elektro / installasjon og elektronikk var det en ubalanse i volum. Beslutningen ble at vi måtte kjøpe oss opp innenfor installasjon og elektronikk. På ønskelisten sto Klöckner Mueller og Hefro som vi kjøpte i 1985». Etter runden med børsnotering og tilbakekjøp begynte Hans å bli sliten. Han var da 50 år, og ny konsernsjef ble ansatt. Av ulike årsaker var Hans tilbake i stillingen etter noen år, men da

hadde han fått pausen han trengte. – Deretter ble elektronikkdelen solgt til danske Atlas. Utover på 1990 tallet kom tyskerne på banen og ville kjøpe Klöckner Mueller tilbake. «Det var utfordrende forhandlinger og da hadde jeg en livsopplevelse som var veldig rar: Hver gang vi nærmet oss en omsetning på 300 millioner skjedde det noe som gjorde at vi måtte gå et stykke tilbake. Så jobbet vi som gale for å komme opp igjen, og så skjedde det noe nytt. Sånn holdt vi på tre ganger. Den dagen vi passerte 300, i 2014, var jeg veldig lykkelig. Men det var ikke med meg ved roret; da hadde det kommet andre kluter til».


tre, hvor vi overtok avdelingen som het Vei og Bane. Etter hvert etableres Betonmast bygg, på initiativ fra to medarbeidere. Det ble et ambisiøst opplegg, og HCA var litt usikre på om dette ville bli for kapitalkrevende med to selskaper med milliard ambisjoner. Et sveitsisk selskap dukket opp og kjøpte anleggsvirksomheten i 2010. –Betonmast Bygg startet på null, og har nå fire milliarder i omsetning etter kun 10 år. Det er en utrolig historie! Han forteller at de har vært opptatt av å ha dyktig ledelse i selskapene, og at det har vært gjort mye riktig de siste årene. I tillegg har de mange, lojale medarbeidere som har vært trofaste i alle disse årene. I behovet for fornyelse, er det også viktig å ha med seg de lange linjene.

Det heleide datterselskapet Melbye Skandinavia har i dag sin virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Der nærmer de seg 500 millioner i omsetning. De har kjøpt seg inn i RS i Canada, som lager komposittmaster, og i en fabrikk i Taiwan som produserer og utvikler aktivt utstyr på fibersiden. Men i utgangspunktet er Melbye en handelsbedrift som kjøper inn varer for videresalg. Selskapet har hovedsakelig tre ben: linjemateriell, kabelmateriell og fibermateriell. De leverer produkter fra der strømmen blir produsert og til husveggen, samt fibermateriell med fokus på «Fiber To The Home». En anekdote som beskriver noe av forretningseventyret Hans Melbye har vært en del av, er knyttet til selskapet Betonmast AS. Vi unner oss å ta starte fra begynnelsen:

– Det starter med denne bonden på Vestlandet, som ikke skjønner hvorfor man skal frakte digre betongstolper opp i fjellet når man skal bygge kraftlinjer. Hvorfor kan man ikke støpe dem på plassen? Han tar patent i 1923, og støper sin første mast. Så begynner de å bygge, men trenger leverandører av annet materiell, blant annet utstyr som Melbye leverer. I 1932 må de refinansiere, og da blir varegjeld konvertert til aksjekapital. Da kommer vi inn som eier i første omgang, forteller han. Dette var starten på Betonmast eventyret til Melbye. Etter krigen gikk det veldig bra, og de bygger master over det ganske land. Etter hvert gikk de tomme for arbeid i Norge, og de begynte å bygge linjer i Thailand. – Det gikk ikke bra, så vi slikket våre sår, og delte virksomheten i

– «Jeg blir så glad og engasjert over å se på alt vi får til, og disse kjempedyktige menneskene som er rundt oss. Enten det er i Melbye Skandinavia eller i Betonmast. Det er definitivt drivkraften. Jeg er veldig bevisst på at en positiv bieffekt av å være engasjert, er at du følger mye mer med på hva som foregår og holder deg oppdatert, sier den arbeidende styreformannen». «På mange måter ser jeg vårt engasjement i komposittmaster som en videreføring av vårt engasjement i Betonmasts linjebygging. Nå har vi også hatt gjennomføringen av oppkjøpet av Viking som jeg opplever som byggende for begge organisasjoner. Dette hadde vi nok ikke fått til, om vi ikke hadde en posisjon i markedet hvor vi regnes med. Vi har en over hundre års historie på energisiden, og vi har oppført oss veldig ordentlig. Vi har vært opptatt av å rydde opp når det har vært behov for det, fortsetter han».

Det er mye som skal skje på nettsiden fremover. Både på de store transmisjonslinjene og ned til distribusjonsnettet. Hans Melbye har tanker om dette: – «Det norske nettet er gammelt. Hvordan skal de klare å ta vare på leveringssikkerheten når kravet til dette vil øke fremover? E-verkene tjener også mindre penger fordi prisene har gått ned. Samtidig får de nå tilgang til ingeniørkapasitet som gjør at de burde kunne bygge mer. Men jeg har sagt de siste ti årene, at dette markedet er fantastisk, og kan bare gå en vei. Men vi sitter jo og venter på det store gjennombruddet». –«Vi skal bite oss fast i bordkanten, og vi skal være med. Da gjelder det å passe på at man er med i utviklingen slik at vi kan ta en enda større del av markedet. Her er det bare snakk om å være flink». Til tross for spennende framtidsutsikter: I 2017 planlegger han å overlate styreformannsrollen i HCA Melbye til en annen. – Jeg tror det er viktig å ikke gjøre slik som min far, å forskyve det ett og ett år om gangen. Så jeg har nå lagt inn i planen, at våren det året jeg fyller 77 år, når vi markerer 110 år, kommer jeg til å annonsere at det vi skje endringer i HCA Melbye. Han tror synlig ledelse er en stor del av suksessen og at vi er flinke til å implementere verdiene i de ulike virksomhetene. – «At vi jobbet mye med verdier i selskapet for lenge siden, hjelper ikke nå. Det må jobbes kontinuerlig med dette. Det er menneskene, deres holdninger og adferd som er nøkkelen til at vi fortsetter å være en sterk virksomhet også i fremtiden». ■


Powel

En bransje med h

14 • Volt 1/2-2016


høy utviklingstakt Powel er et ektefødt barn av en innovasjon, og har hele tiden jobbet i innovasjonslandskapet. Nå er de vitne en bransje med høy utviklingstakt, og selv ønsker de definitivt å være med der det skjer. CEO Bård Benum gir oss et innblikk i hvordan han vurderer bransjen, både fra Powels ståsted og mer generelt. – Vi har vært gjennom en sterk utvikling, både på det som er produksjonsrelatert, og det som er nettrelatert, etter at Powel ble etablert som en spin off i 1996. Så opplever vi vel akkurat nå at utviklingen går raskere enn noen sinne, i to dimensjoner: Det ene er hva som skjer i markedet, det andre er hva som skjer på teknologisiden. Det åpner en del spennende muligheter. Vi har jo utviklet selskapet til å være et nordisk selskap, med en sterk posisjon i hjemmemarkedet, både innen produksjon av kraft og innenfor å håndtere utfordringer i nettet, på distribusjonssiden, forteller

Bård Benum. De siste 3–5 årene har Powel også virkelig tatt steget ut av Norden med de første produktområdene. – Når man da er inne i et paradigmeskifte, er det veldig interessant å være tett på den utviklingen som foregår i Europa. I Norden er vi store på vannkraft på produksjonssiden, vi har for så vidt en bra teknologi, og har vært relativt fremoverlent på distribusjonssiden også, sier han. Benum tror også at en del problemstillinger de ser ute i Europa, etter hvert blir veldig relevante i Norden også:

– Dette går på den store graden av lokal produksjon. Vi tror, at for å lykkes i vårt marked, teller tre faktorer: Det ene er at du må forstå bransjen du opererer i – såkalt domenekunnskap. Det andre er at du må forstå hva som skjer på teknologisiden, og det tredje er at du må ha et internasjonalt fotavtrykk. Læringen skjer ikke bare i Norge, men i utstrakt grad i utlandet. Vi er i stand til å spille på disse tre dimensjonene. Powel har i dag ca. 200 ansatte i Norge, og nesten like mange i utlandet. De vokser mest utenfor Norge, og ser at å ha denne posisjonen, gir dem veldig mye

 i har utviklet selskapet til å være et nordisk selskap, med en sterk posisjon i hjemmemarkedet, både innen produksjon av kraft og innenfor å V håndtere utfordringer i nettet, på distribusjonssiden, sier Bård Benum, CEO i Powel.

15


ASKOs satsing på solenergi startet med pilotprosjektet på Vestby, hvor olje- og energiminister Tord Lien foretok den offisielle åpningen i oktober 2014. Anlegget på Vestby er Norges største på 2.500 kvadratmeter. Vestby-anlegget er likevel bare første skritt i retning av en storstilt satsing på solenergi i regi av ASKO. Bare på Vestby er potensialet over 26.800 kvadratmeter solcellepaneler, mens på øvrige ASKObygg i landet kan man bygge omkring 80.000 kvadratmeter med solcellepaneler.

læring, som er relevant å ta inn i det norske markedet igjen. – Hvis man ser på hvem som jobber i Powel, er det ganske interessant. Flertallet av de ansatte er utdannet på de såkalte bransjespesifikke problemstillingene. Vi har flere med denne typen bakgrunn, enn vi har IT-folk. Når man skal ta frem løsninger, er det svært viktig å forstå mekanismene i markedet, forstå hvordan systemet fungerer, og så må man selvsagt kunne teknologi, sier Benum. Han er ikke tvil om at man er inne i en tidsalder hvor utviklingen snur opp ned på en del gamle oppfatninger om hvordan ting skal være. Man ser en veldig sterk driv på teknologisiden: på sensorteknologi, å kunne håndtere store datamengder, men også eksempelvis innen elektrifisering av transport, som også får en innvirkning på kundenes hverdag. – Det er en enorm utviklingstakt, som går raskere enn noensinne. En annen dimensjon er at alt blir mer globalt. Vi har prøvd å rigge til et selskap som er i stand til å håndtere dette her. Vi er inne i en utrolig spennende tid med tanke på hvilke muligheter som dukker opp. Powel har en veldig klar partnerstrategi. 16 • Volt 1/2-2016

– For 5–10 år siden kunne man gjøre veldig mye mer selv. I dag går utviklingen så raskt, at det er helt urealistisk å være best på alt. Da må man velge sine partnere med omhu. I tillegg har vi selvfølgelig en veldig god porsjon IT- og teknologikompetanse i huset, sier Bård Benum. Han tror de neste 10 –15 årene blir en spennende reise, og at bransjen blir veldig spennende å jobbe i. – Dette ser vi også når vi rekrutterer. Vi får tak i talenter, og har et veldig omfattende rekrutteringsprogram i tilknytning til universitetene. Et internship-program, hvor vi tar inn 20–25 studenter hver sommer, som ikke jobber med rutineoppgaver. De ser på nye muligheter og strategiske forhold. Vi har benyttet vår nærhet til og arv fra NTNU i stor grad, kombinert med studenter fra andre universiteter, også internasjonalt. Vi tror det er helt avgjørende å være attraktiv som arbeidsplass. Benum tror også man vil se store endringer framover. Ute i Europa har dette med sol og vind gitt store utslag både for hvordan markedet fungerer og når det gjelder infrastrukturen. – Så er det ikke sikkert at dette kommer med samme

omfang i Norge, men en del av det kommer. I Danmark ser vi det allerede, siden de er store på vindkraft. Det bringer nye problemstillinger når det gjelder nettet. Jeg tror absolutt at energibransjen, og spesielt her i Norden, hvor det er stort fokus på fornybar energi, vil være en spennende bransje å jobbe i, sier han. – Ser du for deg Norge som et slags batteri? Vi bygger jo nå nye kabler til England og Tyskland, og har forsterket Skagerrakkabelen. – Et godt og interessant spørsmål. Idéen er veldig god, men jeg tror det kommer an på to forhold, om det skal bli en realitet: Det ene er hva som vil komme av alternativer. Jeg tror vi bare har sett fødselen så langt, hva gjelder batteriteknologi. Dette kommer til å være en joker. Det andre spørsmålet er timing. Vil vi, i forhold til det som er alternativene, få opp kabler med tilstrekkelig kapasitet raskt nok? Det er eksempelvis ganske heftig aktivitet på kontinentet når det gjelder å teste ut batteriparker, sier han. – Dette med mikronett og lokale løsninger er også økende. I Tyskland har man for eksempel en liten by som har sagt: ”Vi kobler oss fra nettet, vi klarer oss selv”. Muligens kommer det flere?

– Jeg tror kanskje den første trenden som vil komme når det gjelder lokal produksjon i Norge, er dette med næringsbygg med solcellepaneler på tak og i hele fronten. Norgesgruppen har et spennende prosjekt på gang, med tanke på å redusere strømforbruk, der det er ett av flere tiltak. Dette vil nok også etter hvert i større grad komme på private hus. Det er prosjekter på gang i forbindelse med studentboliger, og der tenker man også på hvordan teknologi skal utnyttes i huset. Det er en spennende diskusjon i seg selv. Man ser jo at både Google og Apple fokuserer på dette med hjemmeteknologi, gjerne koblet mot energi, sier Benum. Han tror også det vil komme mange nye aktører på energisiden. – Man ser jo dette i Tyskland, når det gjelder mye av den variable produksjonen, spesielt med sol, så er det etablert et helt nytt marked. Det kommer aktører i markedet, som tar en posisjon på vegne av de små, lokale produsentene. Alt fra egne portalkonsept til mer organisert trading. I dette markedet er det veldig få tradisjonelle kraftaktører som har tatt en posisjon. Statkraft er en av dem som har gjort det. Dette er interessant, sier Bård Benum. ■


EnErGIMESSE 2016 31. mai – 2. juni

Norges Varemesse, Lillestrøm

Eliaden er fagmessen for industri, energi og elinstallasjon som arrangeres hvert annet år med ca 300 utstillere og 18000 besøkende

• 8 miniseminarer • Prosjektpresentasjoner fra åpen scene • Elmåledagene 2016 • 50 utstillere

ElmÅlE DAgEnE 2016

31. MaI – 1. junI, LILLESTrØM

Svært poSitiv oppSlutning om EnErgimESSEn 2016 Et arbeidsutvalg bestående av toneangivende Nettselskaper, Leverandører og Energientreprenører har jobbet frem spennende innhold for Eliadens Energiområde. Programmet som fordeler seg over 3 åpningsdager inkluderer leverandørstands, fagseminarer, konferansen Elmåledagene og innlegg fra «Åpen Scene» i E hallen. Eksempler på temaer som vil bli omhandlet og diskutert • Digitalisering av nettselskapene • Smart Grid – Smart Marked - smart måling og nyttige tjenester i Energisektoren • Fornybar og kortreist energi • Elektrifisering av transportsektoren • IT nett til besvær • Forvaltning av luftnett • Tolkning av byggherreforskriften • Sikkerhetskulturen i Energinæringen

Jeg ser frem til noen energiske dager på Lillestrøm!

Bestill stand på www.eliaden.no

Oluf Ulseth, adm. direktør i Energi Norge

Kontaktinfo: post@eliaden.no, tlf 23 08 77 00

www.eliaden.no

Følg oss på FB

#eliaden


Tisleifjord kraftverk

Se potensiale for vannkraft

18 • Volt 1/2-2016


t ved revisjon av demninger

Mange eldre dammer må rehabiliteres i forbindelse med nye forskrifter for demninger. Voith Hydro har gjennomført et prosjekt i Tisleifjord kraftverk, i regi av Skagerak Energi AS. Der har de installert en turbin der tappelukene tidligere var i en eksisterende demning. De mener slike småkraftverk burde være svært interessant for flere. De nye forskriftene handler om de eldre demningene vi har i Norge, og skal sørge for at disse blir trygge. Mange er bygget allerede på 40-tallet, og det er på tide å gjøre noe med dem. Demningene skal regulere vannføringen i elven. Det er ikke noe kraftverk tilknyttet demningen. – Når man likevel gjør arbeid i den eksisterende demningen, kan man se på potensialet for vannkraft. Skagerak Energi så muligheten for å bruke de eksisterende tappelukene til å installere en turbin som er tilpasset lave fallhøyder, og produsere strøm, forteller Dr. Mette Eltvik som har ansvar for småkraft i Voith Hydro AS. – Dette har ikke vært vanlig, og jeg tror det er det første prosjektet i Norge. Ved å gjøre dette ødelegger man heller ikke den vakre naturen, for dammen er allerede regulert. Norge har hatt muligheter for enorme fallhøyder, så derfor har det ikke vært interesse for dette tidligere, sier senior prosjektleder Tomas Svensson i Voith Hydro AS. I tilfellet Tisleifjord er det snakk om 10–12 meter fallhøyde. Det benyttes en Kaplan S-turbin, som er gunstig på fallhøyder fra 2–20 meter, og kan skaleres. – Prosjektet begynte med at det ble støpt inn et inntaksrør i tappeluken. Utfordringen i var at dammen bare er 5,5 meter bred, og så skal det ned en hovedtrafo og stasjonstrafo, apparatanlegg, kontrollanlegg, turbin og generator. Det må være kompakt, og man skal også ha kabeltraseer, forteller Svensson. Turbinen er en S-formet rørturbin, som er den best egnede for å utnytte fallhøyden og vannmengden i dette prosjektet. – Her er det muligheter for mange som har en fyllings- eller reguleringsdam som ikke blir benyttet til vannkraft allerede. Det er en ypperlig mulighet å installere en turbin når man likevel skal rehabilitere dammen, sier Eltvik. Prosjektleder Svensson sier at byggekostnaden ved en rehabilitering ikke blir så mye større om man utvider prosjektet med en turbin, og da kan man også tjene litt penger på det. I Tisleifjord kan småkraftverket nå levere strøm tilsvarende 325 husstander per år. – Generatoren kommer fra Tess, og kunden valgte et vanlig kulelager. Tess er spesialister på langsomtløpende generatorer, så valget var ganske enkelt. Ytelsen er

19


Voith Hydro I snart 150 år har Voith vært en viktig aktør innen energi, olje & gass, papir, transport & automotive. Lokalisert i mer enn 50 land, med ca. 39 000 ansatte og en årlig omsetning på rundt 5,3 milliarder euro, er Voith et av de største familieeide selskapene i Europa. Divisjon Voith Hydro er en verdensomspennende tilbyder innen vannkraft, og i Norge er Voith Hydro AS totalleverandør av nye vannkraftanlegg, kontrollanlegg til kraftverk, samt moderniseringer av turbiner og generatorer, i tillegg til service innen de samme produktområdene. Selskapet har sterke fagmiljøer i Oslo, Trondheim og Fredrikstad med til sammen nærmere 200 ansatte og en omsetning på rundt 500 MNOK.

1,8 MVA og spenningen på 690 V. Turbinen er en Kössler, et kjent kvalitetsmerke som er en del av Voith Hydro familien. Når det gjelder småturbiner og Kaplan, er de ofte førstevalget. Turbinytelsen er på 1,5 MW og fallhøyden 10,7 meter. Vannfø-

ringen er 16 kubikk per sekund og turtall på 250 rpm, forteller Tomas Svensson. – Vi har også levert en krafttransformator, stasjonstransformator, hovedfordeling, apparatanlegg, likestrømanlegg, jording og skjerming, kontroll-

anlegg, kraftkabler, turbinregulator og tilløpsrør. En totalleveranse fra Voith, sier Mette Eltvik. Voith Hydro tilbyr et nøkkelferdig konsept til kunden. De har alle elektrodeler, mekaniske deler og hydraulikk, og kunden kan forholde seg til en prosjektleder og en leverandør. – Arbeidet ved Tisleifjord kraftverk ble startet i mars 2013, og anlegget ble satt i drift i november 2014. Både leveringstiden og montasjeperioden er kort, forteller Eltvik. – Slike prosjekter er en suksess når man fullfører uten skader, har holdt fremdriftsplanen, og målsettingen er alltid at man overleverer anlegget tidligere enn beregnet. Her ble vi ferdige ti dager før planlagt.

Senior prosjektleder Tomas Svensson i Voith Hydro og Dr. Mette Eltvik med ansvar for småkraft i Voith Hydro.

20 • Volt 1/2-2016

Det har vært en suksess både for Skagerak og Voith når det gjelder budsjett, sier Svensson. Mette Eltvik brenner for at man kan utnytte den kraften man har tilgjengelig. – Man må bare åpne opp øynene og se litt forbi det som allerede er der. At man kan gjøre noe, uten store inngrep i naturen, som ofte skjer i forbindelse med vannkraft. Man bruker det man har. Vi har allerede vurdert flere demninger hvor vi kan installere en turbin, og ser på steder hvor det kan lønne seg. Men Tisleifjord er et eksempel på der dammen ligger på fjellet, og der man ikke ser noe, bortsett fra demningen. Løsningen er fjernstyrt og veldig driftssikker, så man trenger ikke å være mye til stede. – Noen er nok litt avventende på grunn av dagens kraftpriser, men i et langt perspektiv er vannkraft alltid lønnsomt. Det er bare å hoppe i det og investere, sier Eltvik. ■


RIBE® Electrical Fittings

COMPETENCE IN FIBER OPTIC CONNECTIONS

www.neckselectric.com E-mail: post@necks.no Mobile: +47 945 22 475

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no

21


22 • Volt 1/2-2016


En oppfinnsom mann El-tjeneste AS er en tradisjonsrik familiebedrift, som siden tidlig åttitall har utviklet og produsert utstyr til e-verk, tele og jernbane. Knut Iversen er grunnleggerens sønn, og blir i bransjen regnet som en oppfinnsom mann. Vi har møtt ham for en prat om firmaet, men også for å høre om han har noen nye produktidéer under planlegging.

– Vi konkurrerer mot import av produkter fra utlandet. Vi prøver å ha vår egen vri på ting, så som oftest er våre produkter litt annerledes enn konkurrentenes. Vi skal ikke være noen kopibedrift, sier Knut Iversen.  ord-Østerdal kraftlag har vært en god sparringpartner for El-tjeneste når det gjelder utprøN ving av skap og montasje. Alle nye produkter må prøves ut, og det må samles inn tilbakemeldinger, slik at produktene blir optimalisert, og både montasje- og brukervennlige, sier Knut Iversen.

Olav Iversen var driftsingeniør ved Nord-Trøndelag e-verk i mange år, før han startet egen bedrift på deltid i 1982. Han hadde sett behovet for en del nye produkter, som ikke fantes hos andre leverandører. I starten leide han et lite lokale av arbeidsgiveren sin. Nullpunktsikring var et av produktområdene El-tjeneste startet med. Et fransk firma hadde produsert en variant tidligere, men det var en del mangler med denne. Dette produktet er fortsatt i salg, og det er sannsynligvis montert over hundre tusen av dem rundt i Norge. – De siste årene har vi levert dem med signalkontakt, slik at man kan drive nettovervåkning, og få en alarm når sikringen har

gått. Kontakten er blitt digitalisert, og er tilpasset bruk i smarte nett. Men det er bare Norge, Albania og et land i Sør-Amerika som har IT-nett, og dermed behov for nullpunktsikring, forteller Knut Iversen. I 1996 ble det etablert et kontor i Trondheim som skulle ta seg av utvikling og salg. Da overtok Knut som sjef. Noen år senere ansatte de Sølvi Ekle som ny daglig leder for at Knut skulle få jobbe mer med utvikling. – Det er viktig å være fremtidsrettet, for det tar fort 3–5 år å få frem et produkt. Da må man starte litt før behovet er der, og salget burde ha begynt, sier han. – Vi konkurrerer mot import av produkter fra utlandet. Vi

prøver å ha vår egen vri på ting, så som oftest er våre produkter litt annerledes enn konkurrentenes. Vi skal ikke være noen kopi-bedrift. El-tjeneste har vært et familieselskap siden starten. Iversen tror det da er enklere å ha en litt lengre horisont på driften. Andre investorer er ofte ute etter rask avkastning. Totalt har firmaet 19 ansatte, med en omsetning på ca. 55 millioner i 2015. Økonomien er sunn, og de finansierer all videreutvikling selv. – Vi bruker ganske mange underleverandører. Norge er et høykostland, og da må vi lage smartere produkter, og sørge for rimeligere produksjon enn konkurrentene får til. En måte å gjøre dette på, er å benytte noen som har produksjonsutstyr til akkurat den komponenten, slik at vi slipper å investere i maskiner til alle deler, sier Iversen. – Det vi er størst på når det gjelder egenproduksjon, er bearbeiding av store aluminiumprofiler til traverser, og slikt utstyr. Dette er det ingen som gjør bedre enn oss, så derfor gjør vi det selv. Der har vi investert i to ganske store freser, henholdsvis 15 og 22 meter lange. De er opptatt av å være oppdaterte, og ha de beste hjelpemidlene når de konstruerer og designer. Alle komponenter og deler modelleres i 3D, før de lager fysiske deler. Da kan de også simulere belastninger, slik at de finner svake punkter og behov for justeringer. På denne måten kutter de litt ned på utviklingstiden, og har bedre kontroll på sluttresultatet. – Vi er jo avhengige av at kundene er fornøyde, så vi bruker ofte å samarbeide med brukerne i utviklingsfasen. Vi drøfter ting, og får noen til å teste underveis. Vi har også en testlab i eget hus. Kontroll- og sluttmontasje gjør vi også selv, for å være sikre på at kvaliteten

på produktene vi leverer er optimal. Vi har hånd om hele verdikjeden selv, fra utvikling til kvalitetssikring. Så er vi også ute og snakker med sluttkundene, som er innen e-verk, tele og jernbane. Hovedmarkedet er Norge, forteller Iversen. El-tjeneste har et ganske vidt spekter av traverser, alt fra 12 kV og opp til 132 kV. Det er et av de største produktområdene deres. Kabelklamring og beskyttelse av kabler er et annet viktig område. Gnistskap både for montasje uten spenning på linja og for AUS-montasje, er et annet. De leverer også en del motorbetjeninger for fjernbetjening av linjebrytere, og har levert over 4000 slike anlegg siden starten. – De siste fem årene har vi jobbet mye med skap for innsamling av AMS-måleverdier fra abonnenter, og som samtidig kan brukes til smart nettdrift og overvåkning av nettet. Vi har stor tro på at vi skal få en del av det markedet som blir rullet raskt ut nå i 2016. Skapene monteres både på stolper og på kioskvegger. Ved å montere på utsiden av kiosken, slipper man å ha med seg en montør som har tilgang til denne – noe som er veldig strengt, sier Knut Iversen. Skapet har de designet selv, og består av to aluminiumprofiler som det er integrert hengsel i. Man kapper i den lengden skapet skal være, og så setter man et plastlokk i hver ende. En effektiv form for produksjon av skap. – Vi har kjørt klimatester på skapet, både ute ved kysten og i fjellområder. I over et år logget vi hver time både fuktighet, duggpunkt og temperatur i skapet. Vi har veldig lang erfaring med skap med hensyn til kondens og korrosjon, gjennom motorbetjeningene vi har levert siden 1983. Det viser seg at man må ha ventiler, varmeelementer og isolasjon for å få et optimalt klima. Alt er tatt 23


Enkelte av produktene har også blitt utviklet nærmest litt tilfeldig. Et eksempel på dette er ­sittepinnen for hubro.

vare på, og det er et ideelt skap for elektronikk og utstyr, forteller han.

Nord-Østerdal kraftlag har vært en god sparringpartner for El-tjeneste når det gjelder

utprøvi ng av skap og montasje. Alle nye produkter må prøves ut, og det må samles inn tilbakemeldinger, slik at produktene blir optimalisert, og både montasje- og brukervennlige. Men når det gjelder hvilke nye idéer Knut Iversen har på blokka, blir han litt mer hemmelighetsfull: – Vi har nye ting på gang, men ikke noe som har kommet så langt at det er klart for å bli presentert enda. Vi følger med på både smart grid, micro grid og lagring av energi. Det er mye som skjer fremover, med for eksempel solcelle- og vindproduksjon som skal fases inn i nettet. Der er det mye å ta fatt i, og det kan sikkert bli noen produkter på sikt. Vi må være ute i god tid, vi som prøver å tenke litt langt frem. Enkelte av produktene har også blitt utviklet nærmest litt tilfeldig. Et eksempel på dette er sittepinnen for hubro. – Vi fikk en henvendelse fra Sintef, om vi ville være med på

å designe en slik i forbindelse med et oppdrag de hadde fått fra Fylkesmannen i Nordland. Hubroen er vernet og rødlista, så den ville de ta vare på, og unngå at de fløy på kraftlinjene og fikk strømgjennomgang. Hubroen vil gjerne sitte høyt når den skal jakte, og av og til satt den seg på traversene på høyspentlinja. Da laget vi et produkt for at den skal unngå å få strøm. Og disse pinnene brukes også av andre fugler, forteller Iversen. Men hovedgeskjeften til El-tjeneste vil også fremover være utvikling og produksjon av produkter for e-verk og jernbane, og Knut Iversen både håper og tror at de skal være konkurransedyktige også i fremtiden. – Det er alltid noe å ta fatt i, og hvis man er litt våken, så ser man stadig noe som kan videreutvikles og gjøres bedre, avslutter han. ■

Statnett og BKK med avtale om overdragelse av sentralnettet Statnett SF og BKK Nett AS har inngått avtale om at Statnett kjøper BKK Netts eksisterende og nye sentralnett, inklusive bygging av ny kraftledning på strekningen Kollsnes - Mongstad - Modalen. Bakgrunnen for transaksjonen er at EUs tredje elmarkedspakke forventes å bli tatt inn i norsk lov og at alle anlegg i transmisjonsnettet da trolig må overtas av Statnett. BKK er i ferd med å bygge den såkalte ytre ring som innbefatter ny 420 kV kraftledning på strekningen fra Kollsnes til Mongstad, og videre fra Mongstad til Modalen. Sistnevnte strekning er under planlegging. Disse anleggene forventes klassifisert som transmisjonsnett, og kjøpes derfor av Statnett etter ferdigstillelse. Disse prosjektene er høyt prioritert, og har stor betydning for kraftforsyningen til Bergen, offshore- og industrivirksomhetene knyttet til Kollsnes og Mongstad, samt tilknytning av ny produksjon i området. For å bidra til effektiv videreføring av prosjektene har BKK Nett AS og Statnett SF inngått avtalen med virkning fra 1. januar i år. Avtalen har en ramme på rundt 3,5 milliarder kroner over tid. ■ 24 • Volt 1/2-2016


Unngå brannkatastrofen! Unik høykvalitets brannsikring fra Deflector

• Kjøler • Kveler • Forsegler • Enestående slukkeevne • Forhindrer reantennelse • Ingen sekundærskader • Ufarlig for mennesker og miljøet • dielektrisk opp til 1000 volt Stansefabrikken Products AS

200

80

Tel: +47 91 32 09 44 • E-post: info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

Utendørs Skillebrytere fra 52 kV

Innendørs og utendørs måletransformatorer fra ARTECHE

Greepage distance 2370 mm. Linea de fuga : 2370 mm. Krafttransformatorer

Toma tang. Toma tang S Tang S tap

opp til 500 MVA og 420 kV 90

M12

300

18

de Baja Tensión . 0,72KV

2330

Transformador ansformador de intensidad ansf Low voltage oltage current transformer ormer 0,72K 0,72Kv 2

150

Design: Wera

230 170

1280

Ø108

www.energia.no 900

Energia AS Postboks 265, 3901 Porsgrunn Tlf: 35 55 93 18 Fax: 35 55 93 19 post@energia.no

25


Produktspekteret ­utvikles hele tiden Necks Electric opplever et voksende marked, og ligger an til en vekst på gledelige 25–30 % siste år. Sprengt kapasitet har gjort det nødvendig å øke staben, og spesielt på linjesiden øker både produktutvalget og leveransene. I høst så daglig leder Nils Østnes det nødvendig å øke kapasiteten på salg. Den nye selgeren er Tore Hjelkerud. Han er ingen fersking i bransjen, men har sin bakgrunn fra gamle EB energimontasje innenfor energisektoren, og fra Sønnico innenfor elektro. – Ja, jeg har kjennskap til både høy- og lavspent, liner, kabler og ledninger. Jeg begynte her i november, og har til nå hatt en innkjøringsperiode. Jeg må sette meg inn i produkter, systemer og hele prosessen, forteller selger Hjelkerud. – Det har blitt mange flere produkter, Nils?

– Ja, produktspekteret utvikles hele tiden. Vi er kontinuerlig på utkikk etter både nye produkter og leverandører, i både inn- og utland. I det siste har vi også begynt å selge koniske stålmaster, som vi nå har levert på to prosjekter, et til Eidsiva og et til Hafslund. Disse mastene kan leveres på alle spenningsnivåer, helt opp til 420 kV. Vi leverer også komplette pakker og løsninger, med både line, armaturer og OPGW fra 22 kV og oppover. – Det siste året har vært bra for dere. På hvilke områder ser dere vekst?

– Ja, det har vært veldig bra. Dette er tredje året med vekst, med rekordomsetning innen rekkevidde. Veksten er størst innenfor energi. Bane er også stigende, men der har vi mer å gå på, sier Nils Østnes. – Og det er mange linjeprosjekter å ta av? – Ja, i tiden fremover. Det var en litt stille start i 2015, men tok seg opp utover høsten. Så er det bare å få en andel av disse prosjektene, så man får noe å gjøre utover 2016, sier den daglige lederen.

– Du nevner at dere har levert koniske stålmaster til noen prosjekter. Ser du noen trender? – Ingen klar trend, men på mange av de større linjene går de stadig mer bort fra trestolper. Da er jo alternativene kompositt, koniske stålmaster, lettere helsveisede stålmaster eller den tradisjonelle fagverksmasten. Men jeg ser at kompositt og de koniske stålmastene stikker seg litt ut nå fremover. På de koniske og helsveisede stålmastene vi leverer, er det trekantoppheng, som gir mulighet for smalere linjegate, og du sparer markplass. Det er mer etterspurt enn tidligere, forteller Østnes. – Og når det gjelder isolatorer? – Der har vi i utgangspunktet to alternativer: glass og kompositt. Vi leverer begge deler. Det er stor forskjell på hva netteierne ønsker. Ingen spesiell trend å spore, selv om det nok er en liten vridning mot kompositt, sier han. Necks Electric har besluttet å være utstillere på Eliaden i år. – Ja, de har blåst liv energisektoren igjen, og vi ønsker å bidra til at dette blir bra. Vi har ikke helt bestemt oss for hva vi skal stille ut, men det blir fra sortimentet vårt relatert til linje. Vi ser også mer på verktøy fremover, så mulig vi vil ta med oss en samarbeidspartner på det feltet, sier Nils Østnes. ■

Nils Østnes og Tore Hjelkerud er kontinuerlig på utkikk etter både nye produkter og leverandører, i både inn- og utland. I det siste har de begynt å selge koniske stålmaster, som er levert til to prosjekter, et til Eidsiva og et til Hafslund.

26 • Volt 1/2-2016


 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

   

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

   

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no 27


Powel

Smarte nett gir uante muligheter Smarte nett som gir uante muligheter, ny teknologi som automatiserer beslutningsprosesser, og ­el-biler som er til nytte for kraftmarkedet. Dette er noe av det de har i tankene hos Powel om dagen. Det handler om å utnytte mulighetene.

– Vi bygger tjenester basert på en forutsetning om at sensorer er grunnleggende; at det er installert smarte målere hos sluttkunder, instrumentering og sensorer i nettstasjoner, brytere og andre steder i nettet, som kan gi oss informasjon, sier Richard Schytte, som er Solution Manager – Smart Grid & Evangelism, Mobility & Cloud Solutions hos Powel. – Det har vært snakket mye om at denne evolusjonen til et smart nett handler om utnyttelse av ICT-teknologi, med sensorer og kommunikasjonsteknologi. Der er vi nå, for dette løftet er godt i gang. Neste skritt går på utnyttelsen av denne informasjonen og styringsmulighetene. Se på hvordan vi radikalt kan 28 • Volt 1/2-2016

forbedre forretningen slik den er i dag, men også se på nye forretningsmuligheter som oppstår for nett- og kraftselskapet, og nye aktører som blomstrer opp i ulike sammenhenger. Alt fra en enkel app til større systemer. Vi ser på hvordan vi kan utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet. Dette er interessant for mange ulike deler av forretningen, blant annet der nettselskapet kan bruke informasjonen til å finne ut hvordan man kan unngå investeringer. Men også inn i selve nettdriften, på hvordan man kan redusere omfanget av en feil, sier Schytte. Powel ønsker at den nye informasjon man før ikke har hatt tilgang til, nå skal utnyttes

til å ta bedre beslutninger. Men denne informasjonsstrømmen vil ikke være enkel å håndtere. – Vi ser en betydelig utfordring knyttet til at man i enkelte tilfeller vil få for mye informasjon. Ettersom målerne ikke er helt nøyaktige, avhenger svaret man får av måten man beregner informasjonen på. Det blir krevende å håndtere den enorme mengden informasjon når to forskjellige måter å finne svaret på gir ulike svar. Vi tror det blir viktig å adressere hvordan man håndterer så store mengder informasjon, men også hvordan man håndterer forskjellige alternative svar, som man vil ha som utgangspunkt for å agere. Vi har tenkt å bli gode på å sortere de enkelte informasjonskildene, og hva

som bør vektlegges tyngst, sier Kjetil Storset, direktør for smart infrastruktur. Han forteller at Powels mål er å automatisering, som er relativt enkelt, så lenge man har klare regler å forholde seg til. – Men det som kommer nå, er at man bruker maskinlæring og en del andre typer mekanismer som ikke er 1+1=2, men som gir noen indikasjoner. Disse skal vi bli gode til å håndtere. Kunsten er å gjøre denne informasjonen verdifull for den enkelte montør. Slik at han får gjort jobben sin raskere, bedre, sikrere og mer effektivt, sier Storset. Han forteller videre at både rekruttering og investeringsløftet i bransjen tilsier at det blir behov for flere ressurser de


kommende årene. Da har man to måter å løse dette på: enten å bemanne opp eller å finne smartere måter å jobbe på. – Vi tror mulighetene med bedre informasjon gir økt fundament for automatisering, som kan fjerne en del manuelle jobber, og frigjøre ressurser til å jobbe med utfordringene man står foran. En barriere for å ta i bruk ny teknologi er hvis det går utover arbeidsplasser, men vi har stor tro på at dette kommer nå, uten at det nødvendigvis vil gi færre arbeidsplasser. Det blir et alternativ til å ansette mange flere. – På den andre siden er investeringsplanene som ligger der et resultat av måten man har regnet på, uten å ha hatt informasjon fra de smarte nettene. Hvilken nytte kommer ut av de smarte målerne, informasjonen og bedre beslutninger? En faktor er lokal styring, sier Storset. Powel omtaler de smarte målerne som muliggjørere. Ulike innganger og forretninger vil oppstå for å utnytte dem. Samtidig finnes det bekymringer. Mange ser på el-biler som den største utfordringen for nettet fremover, fordi eierne vi lade raskt og på valgfritt sted, uavhengig av kapasiteten i nettet. Frykten er en snøballeffekt, der alle i nabolaget skal ha el-bil, hurtiglader og lade når man kommer hjem fra jobb på omtrent samme tidspunkt. – Men man kan velge å snu på dette: Oppsiden er jo at el-bilen er et energi- og effektlager på hjul, som sluttkunden kan se forretningsmuligheter i ved å delta i fleksibilitetsmarkeder med sin last. Man kan mate strøm og effekt inn på nettet for å redusere disse topp-profilene. Da er det ikke kun en utfordring

med lading opp, men en mulighet med lading ut. Hver enkelt kan være med på å tilby stabilitet lokalt, spenningsstyring. Du kan selge din kapasitet og fleksibilitet til nettselskapet, og bidra til å redusere behovet for investeringer, og en mer effektiv utnyttelse av ressursene, sier Richard Schytte. – Ja, istedenfor å skylde på el-bilen for den fryktede, forventede toppen, kan man bruke el-bilen til å dempe toppen. Dette er ikke noen man bare filosoferer over, dette er V2G (Vehicle To Grid), som Nissan allerede har ferdig. Dette kommer garantert. Og det skjer mye når det kommer til utvikling av batteriene på el-biler, fortsetter Kjetil Storset. De mener at det ikke først og fremst handler om å spre investeringer i lavspenningsnettet. Det handler om investeringene på godt over 100 milliarder de nærmeste 5–10 årene i sentral- og regionalnett. – Hvis man kan redusere dette gjennom el-biler, så må vi sørge for at det skjer. Utfordringene i denne bransjen er, at disse investeringene står vi klare til å gjøre nå. Teknologien er for så vidt moden, men den må tas i bruk av markedsmekanismer, ved at kunder begynner å kjøpe den. Det vil ikke skje fort nok til at man kan la være å gjøre investeringene i sentralnettet. Utfordringene vi da ser, er at hvis man gjør investeringene, men ikke har bruk for dem om fem år, har vi bommet, sier direktøren engasjert, og fortsetter: – Dette er en helt overordnet, grunnleggende utfordring som bransjen står foran. En av måtene å løse dette på, er at nettselskapene får lov til å sette inn slike batterier selv. Tesla har for eksempel utviklet batterier til

å sette på hus og nettstasjoner, på 7, 14 og 21 kWh. Og dette er jo bare første versjon. Om nettselskapene istedenfor å investere hadde satt inn slik lokal kapasitet, hadde de oppnådd flere ting: De vil ikke bare dekke effektbehovet, men bidra til spenningskvalitet, som man overhodet ikke vil oppnå gjennom investeringer i sentralnettet. – Det handler egentlig om hvordan man kan se på muligheten til å utfordre tradisjonelle beslutninger i ny teknologi. Hva skal til for å lansere investering i slike nye komponenter? Når du står over for en re-investering, vurderer du ulike alternativer ut fra tekniske-, økonomiske- og dimensjoneringskriterier. Hva skal til for at batteri kan blir et reelt alternativ i en investeringsbeslutning? Teknologien er jo klar, og det er jo samfunnsøkonomisk, sier Richard Schytte. Storset mener at man generelt har en tendens til å løse utfordringer på samme måte som man alltid har gjort det. Siden å bygge mer nett har vist seg å være en effektiv måte å løse effektutfordringer på, er det er nok en terskel for å gjøre en ny tilnærming. – Når du sitter med ansvaret for kritisk infrastruktur, er du ikke en risikosøker i utgangspunktet. At du skal være den første til å ta i bruk slike muligheter, sitter langt inne. Samtidig er utfordringen for disse, at hvis de ikke gjør noen grep, vil nettleien øke dramatisk på grunn av at investeringene som må gjøres ut fra tradisjonell tilnærming er så stor, og at det er kundene på enden som må betale denne prisen. Hvis sluttkunden i utgangspunktet investerer i løsninger som kunne

løst problemet, så blir det vanskelig å forklare dem bruken av disse 100 milliardene. Enkelte nettselskaper har skjønt dette, og kommuniserer tydelig at bransjen må våkne opp, sier han. Powels rolle i dette bildet er å være på ballen når det gjelder ny teknologi, og utnytte den, først og fremst på software-siden, men også på prosessforbedring, automatisering, og bedre beslutninger gjennom bedre analyser. – Vi er helt sikre på at en viktig faktor for at vi skal lykkes der, er tung kompetanse i faget, og ikke bare på IT. Ohms lov er viktig for faget, men den har aldri vært viktigere enn nå, når man faktisk kan begynne å kjøre analyser med bedre grunnlag. Da blir det bruk for mer fagkompetanse for å utnytte teknologien, sier Kjetil Storset. – Noen vil nok oppleve det som en trussel mot de gamle fagmiljøene, at IT overtar alt. Men jeg er ganske sikker på at det blir motsatt. At IT blir en muliggjører som fagkompetansen vil benytte seg av. I dette bildet har vi en veldig spennende mulighet, fortsetter han. Powel har fokus på å jobbe med nettselskapene, og utnytte den høye kompetansen der. – Vi opplever at nettselskapene begynner å bli ganske innovative. De er ikke lenger den tradisjonelle spilleren som sitter på gjerdet. De vil bevege seg fremover, og finne ut hvordan de kan utnytte mulighetene i sin forretning. De involverer også sluttkunden, for det blir et skifte der også. Ikke lenger bare abonnenter, men kunder som de skal levere energitjenester til. Vi jobber da med å tilby disse verdiøkende tjenestene ved å samle inn og 29


Richard Schytte, Solution Manager – Smart Grid & Evangelism, Mobility & Cloud Solutions hos Powel og Kjetil Storset, direktør for smart infrastruktur i Powel.

utnytte informasjonen fra smarte målere, men også å sende signaler til målerne. Kunden vil etter hvert kunne delta på en helt annen måte, sier Richard Schytte. – Vi kan ta et eksempel på noe vi har gjort nå. Tradisjonelt er man ute og inspiserer nettet, og så registrerer man et avvik ut fra funnene som oppfattes som i strid med det som er akseptabelt. Så vurderer man om man skal gjøre noe med det, ut fra en risikovurdering. De som har tatt i bruk dette med risikostyrt vedlikehold, har sett effekter i retning av at man kan få et mer målrettet, riktig vedlikehold, og bruker mindre ressurser enn før. Man får en bedre koordinering inn mot fornyelsesplaner, slik at man ikke gjør noe med en komponent som skal skiftes ut om to år, for eksempel. Dette er informasjon som har ligget i ulike systemer og prosesser frem

30 • Volt 1/2-2016

til nå. Det vi ser, er at når vi begynner å trekke denne informasjonen opp, gjør den tilgjengelig, i kombinasjon med informasjon fra smarte målere, med sensorer i nettstasjoner, med analyser på bakgrunn av dette, så vil vi kunne automatisere den beslutningen. Når montøren som står ute og registrerer avvik, svarer systemet, avhengig av risikoen i området, om han skal gjøre noe med det. Beslutningen blir tatt med en gang gjennom systemet, og man trenger ikke at ingeniøren skal reise ut for å vurdere observasjonen, og fatte en beslutning. Man flytter i praksis beslutningen ut til montøren, forteller Kjetil Storset. – Så er spørsmålet: Trenger montøren å reise dit? Det trenger han bare hvis ikke sensorer klarer å avdekke avviket. Vi bygger våre løsninger med tanke på at sensoren står og

ser dette, og hvis ikke sensoren observerer det, sender man ut noen for å ivareta sensorens rolle, fortsetter han. Her kommer også Powels drone-satsing på toppbefaring inn, hvor man ikke bare kan erstatte helikopteret, men der de er opptatt av å automatisere hele prosessen. De ønsker at man skal få avvikene automatisk ut av bildet, om enn på litt sikt. – Et eksempel på en verdiøkende tjeneste er å utfordre hvordan disse sensorene med informasjon, med målinger, kamera, bilder, kan brukes til å radikalt utfordre tradisjonelle arbeidsprosesser. I dag utfører man vilkårlig et forebyggende, periodisk vedlikehold med inspeksjoner og befaringer i nettet for å avdekke mangler. Hvordan kan vi bruke den nye informasjonen med analysetjenester, mønstergjenkjenning i hvordan disse ulike parameterne utvikler seg, i kombinasjon med informasjon fra sanntidsmålingene i sensorene, til å faktisk endre den tradisjonelle prosessen til at for eksempel en nettstasjon sier ifra når den trenger vedlikehold eller en sjekk? sier Schytte. – Den nye måten å tenke på er at det manuelle blir plan B. I dag er det motsatt. Og så har man lett for å tenke at man skal bruke de smarte målerne til å forbedre dagens prosess. Vi vil snu på det: Hvordan kan prosessen bli, gitt at du har

tilgang på informasjon fra sensorer? Det manuelle blir et alternativ der du ikke klarer å automatisere. Dette må bli den nye standarden, sier direktøren. Powel bygger sine nye løsninger basert på to hovedsamarbeidspartnere: velkjente Microsoft og Esri – en verdensledende leverandør av GIS-systemer. De har som mål å basere seg i størst mulig grad på teknologi fra disse leverandørene. Det de tilfører, er kompetansen på å sørge for at muligheten som ligger i denne typen standardverktøy kan utnyttes inn mot de domeneprosessene som denne bransjen har. I tillegg har de utvikling av egne løsninger, men primært baserer de seg på standardløsninger. – Dette er grunnleggende forskjellig fra det vi har drevet med i Powel før. Fra å bygge store, egenutviklede løsninger til å bygge enkeltapplikasjoner som kjører i sky, og som er helt åpne grensesnitt i tråd med internasjonale måter å gjøre det på. Dette gjør at kundene kan bygge på med våre løsninger, uten at de har et Powel-system fra før. Mange kunder ser nok på Powel som synonymt med Netbas, men nå har vi delt virksomheten på infrastrukturområdet i to. En gruppe jobber med de nye sky-tjenestene, og en gruppe jobber med å håndtere eksisterende løsninger. Det er ingen utvidelse av Netbas, men et helt nytt konsept, sier Kjetil Storset. ■


AMO Kraftkabel AB er Skandinavias eneste produsent av liner for sikker og pålitelig leveringskvalitet. Våre produkters spenningsområde dekker fra 1 kV- 420 kV. Foruten våre egenproduserte liner og kabler, har vi bygget opp en produkt -portefølje med utvalgte leverandører. Vår ambisjon er å tilby komplette løsninger til energibransjen CEO – Einar Karlsen har de siste 20 årene frem til 2011 vært ansatt hos ledende produsenter i forskjellige lederstillinger. Med bred bakgrunn i over 40 år i energibransjen står vi rustet for utfordringer og innovative løsninger. einar.karlsen@amokabel.no //+47 948 30 003

Salgssjef – Oddbjørn Svendsen har stor kompetanse på forespørsler - tilbud - ordre , samt daglige kundekontakt.

Han har tidligere jobbet hos elektrogrossist og har 30 års erfaring med energi som spesialfelt.

oddbjorn.svendsen@amokabel.com //+47 450 71 440

Prosjekt/Produkt sjef – Tore Johansen har over 30 års produkt-kompetanse både fra produsent og leverandør , samt

erfaring på logistikk i fra elektrogrossister. Tore er lokalisert på Sortland og vil bistå med kundeoppfølging og prosjekter.

tore.johansen@amokabel.com //+47 906 40 365

Våre produsenter og leverandører til amo kraftkabel AS Norge AMO Kraftkabel AB FUX De Angeli Prodotti Coreal Valmont Shakespeare AMO Pole Saprem BezPol WishPower Dalian T.E.M.A/Norsk Import

www.amokabel.com www.fux.hu www.deangeliprodotti.com www.coreal.com.tr www.valmont.com www.skp-cs.com www.ecopole.no www.saprem.com www.bezpol.pol www.wishpower.net www.tcipower.com www.temaitaly.it

amo kraftkabel AS P.O. Box 2124, 3255 Larvik Fritzoe Brygge 9A, 3264 Larvik, Norge +47 94 83 00 03//post@amokabel.no

www.amokabel.no

BLL/BLX – Blank line-EX-D hengeledning – Kopperline-FX kabel Fettede liner-Legerte liner-Bardun wir Kjøreledning jernbane Spesial liner –HTLS liner-høytempererte liner Blank line-legerte liner-OPGW liner-bardun wire Koniske stålstolper 24-420 kV Komposittstolper 132 kV Komposittstolper 1-24 kV Spiralarmaturer / OPGW utstyr Galv.materiell 1-132 kV Kompositt isolatorer-opphengsmateriell Kompositt isolatorer-opphengsmateriell Maskiner og verktøy 1-420 kV


Skal levere første 400 kVtransformator til Norge KOLEKTOR ETRA kan se tilbake på over 80 år i transformatorbransjen. Fra å starte som et rent verksted er selskapet nå en av markedslederne, med 330 ansatte i Ljubljana, Slovenia. Vi har møtt Peter Novak, Executive Director, som blant annet forteller om hvorfor Skandinavia er et så viktig marked for dem.

– I perioden 1965–75 hadde vi en lisensavtale med det franske selskapet Alstom-Savoisienne, og da startet produksjonen av transformatorer. Det har vært mange milepæler etter dette, men den viktigste kom i 2011, da vi bygde en ny fabrikk, fortsatt bare noen hundre meter unna der det hele startet. Der kan vi i dag produsere transformatorer opp til 420 kV og 500 MVA. KOLEKTOR ETRA lager krafttransformatorer, for det meste skreddersydde, i små serier. Deres største marked er i Skandinavia, og i fjor utgjorde Norge, Sverige og Danmark over 40 % av den totale omsetningen. I tillegg er 32 • Volt 1/2-2016

Storbritannia og Tyskland viktige eksportmarkeder. – Vi har hatt en konstant vekst det siste tiåret, og i 2015 omsatte vi for over 70 millioner Euro. Hjemmemarkedet i Slovenia er lite, så 90 % av produksjonen går til eksport, forteller Peter Novak. – Hvorfor står dere så sterkt i Skandinavia? – Skandinavia passer vår produksjonsprofil. Der ønsker man høy kvalitet, og det stilles krav til mange ulike løsninger. Fabrikken vår er ikke den største, men den er veldig fleksibel. De skandinaviske kundene setter også pris på

pålitelighet: gode produkter levert til rett tid, sier han. Men oppstarten av samarbeidet med kunder i Skandinavia var ikke like enkel. – Mange mennesker visste knapt at Slovenia eksisterte, og de hadde sine tvil til at vi kunne levere gode produkter, ler Novak. – Men de som begynte å handle hos oss, har fortsatt med det. Vi har gode relasjoner til kundene våre. Jeg tror vi i dag er en av markedslederne i Norge. Nå skal vi levere vår første 400 kV-transformator til Norge, og Statkraft er kunden. Utviklingen i samarbeidet mellom oss og norske selskaper går i rett retning. Norge

utgjorde i fjor 16 % av markedet vårt, og dette er bra, ettersom Norge i likhet med Slovenia heller ikke er et stort land, utdyper han. – Når leverte dere de første transformatorene til Norge? – I 1998. Vår første representant var Dagfinn Holt. Han var litt av en legende blant våre norske kunder. Han utviklet forretningen vår der, og var vår døråpner inn til det norske markedet. Dette er vi veldig takknemlige for. Vi samarbeidet med ham frem til 2003, og han døde dessverre året etter. Da tok Trond Olsen og hans sønn over, og de jobber vi med fortsatt.


KOLEKTOR ETRA lager krafttransformatorer, for det meste skreddersydde, i små serier. Deres største marked er i Skandinavia, og i fjor utgjorde Norge, Sverige og Danmark over 40 % av den totale omsetningen, sier Peter Novak, Executive Director.

– Krafttransformatorene ser ikke veldig moderne ut, og teknikken er ganske gammel. Har dere sett noen endringer? – Hovedfunksjonen er gammel, det er sant. Men teknikken utvikler seg ganske raskt. Det som blir stadig viktigere, er mindre tap og lavere lydnivå. Og spesielt når det gjelder lyd,

er vi stolte av å være blant de ledende selskapene i Europa. I fjor høst leverte vi en transformator til en tysk kunde, som i en avisartikkel gratulerte oss som leverandøren med lavest støynivå for transformatorer. Dette er vi veldig stolte over, for enkelte av våre konkurrenter har langt større utviklingsavdelinger, men likevel er vi

blant de beste, forteller Peter Novak. – Hvordan er det med fokus på miljøet? – Generelt kan jeg si at vi var blant de første slovenske selskapene som ble sertifisert med ISO:14001 for miljøbeskyttelse. Vi er også spesielt opptatt av å

ikke forurense vannkildene i området rundt Ljubljana, og i hele Slovenia bruker vi transformatorer som er fylt med Midel 7131 syntetic ester. Jeg tror Slovenia er det eneste landet der alle kraftselskaper bruker dette for ikke å forurense miljøet og vannet. Vårt selskap leverte den første transformatoren av denne typen til Sverige, og det er vi stolte av. De fleste av deres transformatorer står utendørs, men i for eksempel Norge står en del også innendørs i fjellene. Han forteller at i Ålesund har de også levert en transformator under jorden i bysentrum, på grunn av plassmangel. – Vi er også stolte over at vi nå har mange prosjekter for vindmølleparker. I fjor leverte vi fem krafttransformatorer i størrelsen 100–300 MVA til offshore vindmølleproduksjon mellom Danmark og Storbritannia. Dette er noe som bekrefter vår høye kvalitet, spesielt med tanke på anti-korrosjonsbeskyttelse, som er en stor utfordring for alle slike vindmølleparker. Dette er også et tema langs kysten av Norge, sier Peter Novak. ■

Melbye Skandinavia er et ledende teknisk Skandinavisk salg- og markedsføringsselskap som leverer fremtidsretted produkter og smartere systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett.

Melbye er leverandør av utstyr og verktøy fra Cembre Vi tilbyr et stort utvalg av kutteverktøy - hydraulisk og batteridrevet -

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

33


Statkraft på design review-møte hos ETRA Statkraft har bestilt to store, skreddersydde krafttransformatorer på 50 og 160 MVA, som til høsten skal leveres til deres rehabliteringsprosjekt ved Lio kraftverk i Telemark. De er fortsatt nokså tidlig i prosessen, og var i Slovenia på design review-møte for å gå gjennom detaljene. Prosjektleder Sveinung Groven i Statkraft forteller hvordan de har planlagt å få den største av de bestilte transformatorene fra Slovenia og til lokasjonen i Norge: – Den største trafoen på 160 MVA har en transportvekt på 180 tonn, og ferdig installert over 300 tonn. Gjennom Europa går den vannveien, og så blir den hentet av Statnett transports spesialbygde båt i Rotterdam. Den skal transporteres inn Åkrafjorden, og der venter to lastebiler på 750 hk og en spesialtralle, totalt på ca. 70 meter. Derfra skal den over Haukelifjell og ned til Lio kraftverk. Det er ganske mange detaljer som skal gås gjennom. På vegen må vi forsterke en bro, utvide tre svinger, og her må vi også samarbeide med både fylkeskommunen og Statens vegvesen, forteller han. Statkraft holder på å rehabilitere Lio kraftverk for rundt 200 millioner kroner. En del av jobben er å få inn nye transformatorer. – Det finnes jo ikke trafoproduksjon i Norge lenger, så da må vi til utlandet. Tidligere i prosessen fikk vi tilbud fra seks tilbydere, der KOLEKTOR ETRA kom seirende ut. Vi skrev kontrakt med dem, og den største transformatoren skal leveres i september. Den blir imidlertid ikke satt i drift før i januar 2017, men vi kan ikke ta den over Haukelifjell på vinterføre. Det er imidlertid ikke første gang Sveinung Groven og Statkraft handler transformatorer i utlandet, og behovet blir stadig større. – Tidligere i år var jeg til Spania, hos ABB. Der produserer de tre trafoer for oss til et annet kraftverk. For et par år siden kjøpte vi fire italienske transformatorer til Rjukan. Vi har handlet trafoer fra Slovenia tidligere også. I år alene skal 34 • Volt 1/2-2016

– Det finnes jo ikke trafoproduksjon i Norge lenger, så da må vi til utlandet. Tidligere i prosessen fikk vi tilbud fra seks tilbydere, der KOLEKTOR ETRA kom seirende ut. Vi skrev kontrakt med dem, og den største transformatoren skal leveres i september, sier prosjektleder Sveinung Groven i Statkraft.

KOLEKTOR ETRA levere seks trafoer til Statkraft. Det er stort sett internasjonale leverandører vi må forholde oss til. Det blir mye farting rundt i Europa. Men nå er det altså møter for å avklare de siste, men viktige detaljene rundt trafoene som skal til Lio kraftverk. – Det er mange detaljer som skal spikres nå før trafoen blir produsert. Den første saken vi diskuterte i dag tidlig, var at den største trafoen er for stor til å få gjennom Haukeli-tunellene. Vi måtte få krympet den ned en del. Så er det detaljer rundt kontrollanlegg, spenningsnivåer, avgitt effekt, luft- og oljekjøling, m.m. Mye av dette er avklart i tilbudsprosessen, men det blir likevel en del som må gås gjennom, sier Groven. Denne store transformatoren er 66 kV på den ene siden og 300 på den andre. Men siden Statnett har planer om å oppgradere nettet til 420 kV, bestiller Statkraft en omkoblebar trafo som håndterer både 300 og 420 kV. – Det er en 300 kV-vikling

som man kan legge til 120 på. Det kan vi gjøre den dagen Statnett velger å oppgradere. Så derfor må vi teste alt på 420 kV, blant annet lynimpulstester på halvannen million volt. Det er mange krav å ta hensyn til. Denne trafoen vil også sikre forsyningen i Vest-Telemark på en bedre måte. Området er litt sårbart i dag, og det løser vi blant annet med denne oppgraderingen. Transformatoren har nesten 90 kubikk med kjøleolje. Veldig ofte bruker man vannkjøling, som kjøler ned oljen, som igjen kjøler ned kjernen på trafoen. – I dette tilfellet bruker vi luft til å kjøle ned oljen, som så kjøler ned trafoen. Den vil kunne produsere på opp til 70 % av maksytelse, uten å bruke vifter. Men når viftene går på fullt, trekker de faktisk ca. 60 kubikkmeter med luft i sekundet, bare for å kjøle oljen. I tillegg har vi en oljegruve under trafoen som er tre ganger totalvolumet på oljen, så det blir en veldig stor trafo, forklarer Sveinung Groven.

På Lio bygger de en helt ny bygning som skal huse trafoen og bryteranlegget, mange nye kabler, kontrollanlegg med batteri-backup og dieselaggregat som nødforsyning. – Denne trafoen har 1 kV ut, som vi kan bruke til lokalforsyning mot en mindre trafo. I tillegg skal vi forsyne kraftverket på Lio, som igjen får kraft fra flere mindre kraftverk. Så den vil være et nav i Vest-Telemark. Vi har en del store kraftverk, men også ganske mange små som vi må samle opp effekten fra, før vi sender det ut på nettet til Statnett. Høsten til Sveinung Groven og Statkraft blir travel, med mange ting som skal skje. Ikke bare når det gjelder transporten, men også montering. – Bare på elektro har vi fem forskjellige kontrakter. I tillegg er det entreprenører, som både skal bygge nytt og gjøre endringer. Før transformatoren kommer i drift tidlig 2017, har vi en nedeperiode, og da er det viktig å gjøre mest mulig, slik at vi ikke taper penger, sier han. ■


Trønderenergi var først ute Energia AS i Porsgrunn har i over to tiår samarbeidet med europeiske transformator fabrikanter. Det vesle selskapet med to ansatte leverer så mye som 20–25 transformatorer til Norge årlig. Daglig leder og eier Trond S. Olsen tok over firmaet etter Dagfinn Holt i 2003, som da hadde drevet virksomheten i ti år. Trønderenergi var den første norske kunden som kjøpte transformator fra KOLEKTOR ETRA, og som på mange måter banet vei for Energias satsing. Nå er Olsen i Slovenia i forbindelse med design review for Statkraft og testing for Lyse Nett. Hver bestilling medfører minst én reise til fabrikken. I tillegg er det forhandlinger og kontraktsmøter i Norge også, så det blir mye reising, forteller Trond S. Olsen. Alle transformatorene som bestilles fra KOLEKTOR ETRA er spesialdesign. Det er mye

som skal tas hensyn til når kundene kjøper ny trafo. – En utfordring kan være nye transformatorer som skal inn i eksisterende transformatorceller. De nye transformatorene skal ofte ha høyere ytelse enn de som skal ut og da er det ikke alltid så lett å få dem til å passe inn. Olsen forteller at Energia stadig tar nye markedsandeler, og opplever en positiv vekst. Men han deler gjerne æren med sin slovenske leverandør. – Det er mye på grunn av ETRAs gode kvalitet på alle områder, og at de er enkle å samarbeide med, sier han. Energia er optimister med tanke på fremtiden. Det blir bygget mange nye stasjoner, og mye gammelt utstyr må skiftes. Mange e-verk i Norge har store

Peter Novak, Executive Director her sammen med Trond S. Olsen i Energia.

investeringsplaner. I tillegg til krafttransformatorene, er Energia også på markedet med måletransformatorer, skillebrytere og tørrisolerte fordelings-

transformatorer. Trafoene de selger, har et spenn fra 50 KVA til 500 MVA. ■

MontørPeiler’n Enkel og rimelig kabelsøker, modell vScan: o o o o o

50Hz, Radio samt 33/131kHz fra sender Kabelkompass & dybdemål Ekstremt robust og sprutsikker Metallsøk for kumlokk som opsjon Meget enkel betjening og stor LCD skjerm

Telefon: 22 28 00 40 / Web: www.megger.no

35


Krafttransformatorer ingen hyllevare Lyse Elnett AS inngikk i 2015 kontrakt med ETRA om leveranse om fem krafttransformatorer. Vi møtte dem i forbindelse med deres besøk hos ETRAs fabrikk i Slovenia, der de skulle ta sine nye trafoer i nærmere øyesyn. Einar Høydal, senior prosjektleder hos Lyse Elnett, forteller at bestillingen kom i stand etter en konkurranse på det europeisk markedet, der seks leverandører meldte sin interesse. ETRA vant konkurransen på grunnlag av kvalitet, leveringstid og pris. – Transformatorene skal inn i forskjellige prosjekter, og det er utfordringer når det kommer til størrelse og plassering i nisjer. Her kan det gå på centimeter når disse skal inn i eksisterende trafostasjoner som ble bygd på 70-, 80- og 90-tallet. Noen av stasjonene er dimensjonert for mindre trafoer enn det vi har bestilt nå. Men ingeniørene våre gjør en god jobb, og designer disse inn i de eksisterende stasjonene. Der gjør de en god jobb, forteller Høydal. ETRA er en leverandør Lyse kjenner fra før. Tilbake i 2006–2007 hadde de leveranse av to transformatorer til Stavanger og Sandnes. Disse står henholdsvis i Jåttå og Lura transformatorstasjoner.

– De har vi veldig gode erfaringer med. Å kjøpe inn transformatorer kan mange ganger være en utfordring. Du skal utarbeide en forespørsel, lage et konkurransegrunnlag, inn på en design-review, skape forståelse hos leverandør, godkjenne tegninger og produksjon, før den skal testes og kvalitetssikres, sier han. Transport, plassering og iverksetting er også en krevende prosess. – I tilfellet Stavanger skal vi inn med en trafo i Kongsgata, en underjordisk stasjon. Da må vi gjøre dette på nattestid, stenge trafikken, og det er komplisert å få inn transformatoren. Deretter er det montering og engineering, så det er mange aktører involvert før trafoen kan komme inn på nettet. Den skal også passe inn i eksisterende nett, den skal kanskje kjøres parallelt med andre trafoer, så det er mye å ta hensyn til. Dette er ingen hyllevare, som en

fordelingstransformator, for dette er en krafttransformator som er unik på hver plass, forklarer Einar Høydal. Trafoene de kjøper nå, er på 25 MVA, og er olje- og luftkjølte. Med luftkjøling kan de få dem opp i 32,5 MVA, ved bruk av motorstyrte vifter. Lyse ønsker å standardisere størrelsen på transformatorer, per i dag på 25 og 40 MVA. – Dette er spesialbestilte transformatorer. Alle de fem er ulike i design. Noen skal forsynes med 22 kV, andre med 10 kV, men standardspenning på høyspentsiden er på 50 kV, som vi bruker i Stavanger-regionen. Lyse er et av de fremoverlente selskapene i Norge. Et multi utility-selskap med mange bein å stå på, også i tillegg til strømproduktet. Her kan man nevne generell kommunikasjon, TV, fiber og bredbånd. Men også på energisiden har de mange prosjekter på gang. – Vi er nå inne i et forprosjekt

som gjelder Jærnettet, der vi skal oppgradere 50 kV-nettet til 132 kV fra Stokkeland i Sandnes og videre nedover Jæren, mot Egersund. Ellers skal vi også forsterke nettet mot Ryfylke. På sentralnettsiden har vi sammen med Statnett planer om å bygge linjer fra Lysebotn til Stavanger/Sandnes, for å ha bedre sikring på høyere spenninger, sier Høydal. Det investeres generelt mye på nettsiden, og trafoene fra ETRA skal primært inn for å styrke forsyningssituasjonen i Stavanger. En av trafoene skal brukes i Årdal i Ryfylke, i forbindelse med etablering av et minikraftverk. Den vil kun forsynes av dette kraftverket. – Vi ønsker så stabile systemer som mulig når det gjelder leveranse av strøm. Derfor er det viktig for oss som jobber med disse prosjektene, at vi får transformatorer som har god oppetid og kan stå i mange år, til beste for kunden. Min erfaring er, at det er sjelden en transformator havarerer når den først kommer i drift. Da går den i 30–40 år, uten annet å tenke på enn generelt vedlikehold. Einar Høydal har mer eller mindre vokst opp i energibransjen, og har fulgt utviklingen siden 70-tallet. I en bransje som møter store omstillinger, og stadig vil preges av automasjon og teknologi, er han glad for å jobbe i et selskap som går foran på mange områder i energibransjen. – I dag har vi multikunder, og Lyse har gått fra å være energiselskap i retning av kommunikasjonsselskap. Men de ulike selskapene i Lyse jobber i fellesskap, og hjelper hverandre der det er behov, sier han.■

Senior prosjektleder, Einar Høydal, senior ingeniør Tom Bruarøy fra Lyse Elnett her sammen med Trond Olsen i Energia.

36 • Volt 1/2-2016


FLYMARKØR - Tilfredstiller ny forskrift av 1.09.2014 - Aluminium - Diameter 800mm - Passer de fleste line dimensjoner og typer - Fleksibelt oppheng skåner linen

www.bberntsen.no

Korrodert galvanisering betyr at stålet er ubeskyttet. Å påføre maling er å gjemme rusten for noen måneder ad gangen. Det blir veldig kostbart i det lange løp!

Når en galvanisert flate korroderer betyr det at beskyttelsen snart tar slutt. Lokale reparasjoner med flekking, utskifting av bolter og stag osv er forbundet med uendelige og stadig økende utgifter. Med mindre man re-galvaniserer deler av eller hele strukturen under ett. Da reparerer man en gang for alle!

Galvanisering med et penselstrøk! Kontakt oss for mer informasjon: ZINGA NORWAY AS, 0252 OSLO Tlf 90182991 – www.zinga.no – post@zinga.no 37


wire & Tube

Tyske messer et lokomotiv wire & Tube-messen i Düsseldorf ble startet i 1986, og arrangeres annethvert år. I år går den av stabelen for 15. gang, fra 4.–8. april. De enorme messehallene har omfattende utstillinger, kontakter knyttes mellom forretningsfolk fra hele verden, og handel foregår direkte på standene. I Tyskland er messene den viktigste møteplassen for bransjefolk, og alle som vil være aktuelle, deltar. – Har dere opplevd vekst hele veien? – Messen har vokst mesteparten av tiden, og ærlig talt kan jeg ikke huske at vi har redusert arealet noen av årene. Arrangementene har vært av samme størrelse eller vokst. Nå har vi venteliste, for skal vi utvide mer, må vi endre hele oppsettet, forteller Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director for Metals and Flow Technologies, som vi møter i forbindelse med en pressekonferanse for promotering av messen. – Hva er oppskriften for å lage en voksende og suksessfull messe? – Jeg tror det er en blanding av ulike faktorer. Først og fremst må man ha gode kontakter i industrien, både når det gjelder utstillere og besøkende. Så må man ha gode relasjoner til handelsorganisasjonene, og få dem til å støtte arrangementet. Og så må man være på bølgelengde med de store, individu-

– Messen har vokst mesteparten av tiden, og ærlig talt kan jeg ikke huske at vi har redusert arealet noen av årene. Nå har vi venteliste, for skal vi utvide mer, må vi endre hele oppsettet, forteller FriedrichGeorg Kehrer, Global Portfolio Director for Metals and Flow Technologies.

38 • Volt 1/2-2016

elle utstillerne. Vi forsikrer oss alltid om at vi kan tilby utstillerne et visst antall og godt kvalifiserte forretningsbesøkende. Betydningsfulle mennesker fra bransjen med kjøpekraft. Verktøy, maskiner og materiell skal selges på standene. Det er ikke forretninger som er ferdigforhandlet på forhånd, det skjer der og da. Mennesker kommer fra Sør-Amerika, Asia og Gud vet hvor og sier: ”Jeg ønsker ti stykker av denne maskinen, og jeg kjøper den nå!”. Og så lenge dette skjer, kommer utstillerne våre tilbake. En annen faktor er vårt fantastiske messeområde og byen Düsseldorf, som man enkelt kan reise til fra alle verdenshjørner. Messeområdet er bygget for industrimesser, med lastekapasitet, tilrettelagt infrastruktur og nødvendig utstyr. Vi gjør også mye promotering opp mot viktige markeder. Og når vi får dem til å komme på messen, vender de aller fleste tilbake to år senere.

– Kommer det besøkende eller utstillere fra Norge? – Vi har alltid besøkende fra Norge, spesielt fra rørindustrien, fordi det er relatert til olje og gass. Majoriteten av de besøkende kommer fra Vest-Europa, men vi har tilreisende fra hele verden. Det er også en sammenheng mellom kjøpekraften og reiseavstanden. Hvis noen kommer hele veien fra Chile, er det sannsynligvis sjefen for selskapet eller noen som har beslutningsmyndighet. – Vi er nå spente på hvordan det vil utvikle seg frem mot april. Mange selskaper prioriterer å stille ut i Düsseldorf, for hvis de ikke gjør det, vil markedet tro at de ikke lenger er aktuelle. Dette er både et ansvar og et kvalitetsstempel for oss. Messen gjenspeiler på mange måter markedet, for alle store tilbydere av maskiner, verktøy, råmaterialer og tjenester er på arrangementet, og alle store oppkjøpere kommer. Der smelter de sammen, diskuterer, og ser inn i

fremtiden, illustrerer Kehrer. Andreas Totzauer er leder for messeavdelingen i Norsk-Tysk Handelskammer. De jobber med å formidle kontakt mellom profesjonelle miljøer i Norge og Tyskland, med tanke på fruktbare samarbeid. Han mener norske bedrifter vil kunne oppdage nye muligheter ved å rette blikket mot det som skjer i Tyskland, og å hente synergier fra et næringsliv som på mange måter er ganske likt det norske. – Jeg vil ikke være stygg mot norsk næringsliv, men det er kanskje en tendens til at man holder seg i Norge, fordi det går bra, og man har en sterk næring, et stabilt hjemmemarked og gode marginer. Men som man vet, er Norge nå i forandring, utløst av den vanskelige situasjonen i olje- og gassbransjen. Tidligere, i gamle dager, var det en tradisjon, at når man bygde smelteverk, kraftstasjoner, papirfabrikker, og lignende, så hentet man inn tyske ingeniører. Denne kontakten er en hundre


år gammel tradisjon. Totzauer ønsker å bidra til å gjenskape dette, og tror det er mulig. – Med utgangspunkt i vårt sterke bilaterale nettverk kan vi være behjelpelige på mange måter. Ikke bare når det gjelder messer, men også med direkte forretningspartnersøk, markedsinformasjon og mye mer. Vi har konferanser og leverandørtreff der bransjefolk kan møtes, og dette behovet er der. Norge og Tyskland har på flere områder like utfordringer med å være høykostnadsland, og man vil gjerne produsere i hjemlandet, og eksportere til utlandet. Da må man senke kostnadene ved å ta i bruk effektive produksjonsteknologier, forteller han. For noen år siden var det vanlig at mye skulle outsources, og slik var det også i Tyskland. I den senere tid har tyskerne hentet hjem mye av produksjonen. Det finnes flere paralleller mellom landene. – Begge land må produsere høyteknologisk. Vi har høyt utdannede folk, og i Norge får man nå kanskje frigjort mye kapasitet fra olje- og gassnæringene. Det er mye flott innovasjonskraft i Norge, men det er også viktig å gjøre det om til produkter og bedrifter som eksporterer til verdensmarkedet. Da kan Tyskland være behjelpelige med all teknologien de har. Den tyske regjeringen har implementert hightech-strategien ”industrie 4.0” for å drive utviklingen innenfor digitalisering, automatisering og delingsøkonomi fremover. Altså at

bedrifter jobber sammen og øker effektiviteten i produksjon. Det vil føre til at noen jobber forsvinner, men de blir erstattet på andre områder, forteller Totzauer. Norgessjefen til Siemens er president i handelskammeret, og Siemens er en forkjemper for dette med automatisering. Man ser at også i olje- og gassnæringen ønsker man å automatisere plattformene, for det er arbeidskraften som er dyr i Norge. – For å snakke litt om messene, så er dette enormt viktig hvis man vil gjøre forretninger i Tyskland. Hvis man ikke deltar der, er man ikke synlig, og det blir vanskelig å få kontakt, spesielt med de litt større tyske selskapene. Tar man en telefon, blir man stoppet i sentralbordet, og kommer ikke videre. Om man vil ha kunder eller leverandører fra Tyskland, må man nesten på en messe for sin bransje i Tyskland. Og det finnes flere verdensledende messer der enn i noen annet land. Områdene til de ti største messene i Tyskland utgjør arealet til så mange fotballbaner, at alle lag fra første til sjettedivisjon i Tyskland kunne spilt samtidig. Messene viser så mye innovasjon, at om du ikke skulle ende opp med en kontrakt, vil inspirasjonen alene ofte være verdt besøket. Vi har allerede nevnt wire & Tube i en annen sak, men en annen viktig messe holdes i slutten av april i Hannover. – Hannover Messe er verdens

viktigste industrimesse, som dekker en rekke områder. En av verdens aller største messer, og der går ”industrie 4.0” igjen. Automatisering står veldig sterkt på Hannover-messen. Messene i Düsseldorf fokuserer ofte litt mer på spesifikke temaer, men da finner du alt som er å oppdrive innen disse temaene. Det unike er at de bygger hele produksjonslinjer i messehallene, fra råvare til ferdig produksjon. – Jeg anbefaler å reise dit.

Düsseldorf er en to timers flytur fra Oslo. Ta en dag, kanskje en overnatting. Jeg tror det er velbrukt tid. Det er ikke bare Tyskland man ser der, det er hele verden. Mange messer har 70–80 % internasjonale besøkende. Du reiser kanskje ned for å få kontakt med en tysk bedrift, men så møter du en amerikaner eller kineser, og får en kjempekontrakt med dem, avslutter Andreas Totzauer. ■

– Med utgangspunkt i vårt sterke bilaterale nettverk kan vi være behjelpelige på mange måter. Ikke bare når det gjelder messer, men også med direkte forretningspartnersøk, markedsinformasjon og mye mer, sier Andreas Totzauer leder for messeavdelingen i Norsk-Tysk Handelskammer.

39


NTP Products AS

Klarer fortsatt å konkurrere internasjonalt selv om produksjonen skjer i Norge Hundreårsjubilanten NTP Products AS klarer fortsatt å konkurrere internasjonalt selv om produksjonen skjer i Norge, og 2015 var det beste året i selskapets historie. De har en spennende portefølje, og har vært gjennom mange milepæler opp gjennom årene. – Vi har tre ben å stå på. Det ene er eksportmarkedet, der vi leverer vi isolatorer til elektrostatfiltre. Asia er det viktigste markedet for oss der, men vi selger til alle kontinenter. Dette er produkter som vi produserer i Fredrikstad, og vi synes det er morsomt at vi kan konkurrere internasjonalt, på tross av det norske lønnsnivået. Vi leverer til og med til Kina! Så har vi e-verksmarkedet i Norge, der vi selger produktene våre via Ensto Nor AS, og der har det vært bra aktivitet på 24 kV-området, samtidig som vi har jobbet med å utvikle vår ”godklemme” videre. Det tredje benet er luftledningsarmaturer, refleksmerkede flymarkører. Der har vi levert store antall til Statnett og entreprenører i 2015, oppsummerer administrerende direktør Bjørn Hansson innledningsvis. På tross av rekordstor omsetning i 2015, tyder både det norske og internasjonale markedet på at det blir et mellomår i 2016. – Internasjonalt ser vi ingen av de riktig store prosjektene som vi har sett tidligere. Om det er terrorfrykt, finansiell usikkerhet og flyktningestrømmer som påvirker det, er usikkert, men investorene virker å være litt mer forsiktige. Men likevel tror vi 2016 blir et greit år, sier han. NTP Products AS skal feire sitt hundreårsjubileum i år, og de planlegger en markering til høsten. De har en innholdsrik historie å se tilbake på. – I begynnelsen var det også isolatorer som gjaldt. Da var man i startfasen med utbyggingen av strømnettet. Da importerte man i hovedsak fra Tyskland, men så fant noen ut at man måtte ha en norsk produsent. Siden det går med mye vann i prosessen, ble Fredrikstad valgt som et godt alternativ. Tyske ingeniører kom opp og satte dette i gang. – Inntil 1961 produserte de 40 • Volt 1/2-2016

hengeisolatorer i porselen, men så kom det i stand en avtale med det franske selskapet Ceraver, som nå heter Seves Sediver, om at NTP Products AS skulle sette sammen glassisolatorer ved anlegget i Fredrikstad. Det foregikk en ganske stor produksjon som ble levert til Statnett, eller NVE og Statkraftverkene, som det het på den tiden, og til Vattenfall i Sverige. Det ble levert 15–16 millioner enheter før produksjonen ble stoppet i år 2001. Da ble produksjonen flyttet til Italia, men vi er fortsatt deres representanter i Norge, forteller Hansson. Neste milepæl kom på begynnelsen av 90-tallet, da NTP Products AS begynte å se på isolatorer for elektrostatiske rensefiltre for industien. – Jeg begynte hos NTP i 1996, og da slet de veldig med store vrakutfall på disse nye produktene. Det løste man, og i dag går det til luftrensing i kullkraftverk, sementfabrikker, jernverk, og den type industri. Det er mer i tiden enn noen sinne, og derfor leverer vi til hele verden. Det ble vårt satsingsområde, og vi har investert store penger i en produksjonslinje, kvalitet og kapasitet, og i dag kan vi si at vi behersker denne produksjonen bedre enn de fleste, sier Bjørn HanssonPå slutten av 90-tallet hadde Høiness & Høiness begynt med komposittisolatorer, og NTP Products hadde Enstos linjemateriell-portefølje mot det norske grossistmarkedet. Men det var 4–5 selskaper i Norge som alle solgte til de samme grossistene, og tanken om at man måtte samle dette, kom opp. – Det ble til Ensto Nor AS. I den prosessen ble vi tilført komposittisolator produksjonen, og det var en baby som kostet mer enn det smakte til å begynne med. Men vi fikk i

gang igjen produksjonen her, og vi leverte i flere år i store mengder til Baneverket i Sverige. Senere ble vi skviset ut, men det norske markedet hadde da også begynt å kjøpe kompositt. Der begynte en god reise for NTP Products AS, hvor vi har utviklet nye produkter, og skapt et akseptabelt lønnsomhetsnivå. Vi har en god markedsandel på 24 kV i Norge, sier Hansson. Det har også blitt nytt liv i et produkt som NTP Products AS har hatt i mange år, nemlig flymarkører. – Det kom en ny forskrift som trådte i kraft i 2014, som sier at alle luftfartshindre med en høyde på 60 meter over bakken skal merkes, for eksempel med reflekterende markører. Etter å ha testet varianter med lys og lyd, har man gått tilbake til de tradisjonelle markørene. Ved å bruke en spesiell tape, får markørene veldig god synlighet. Det er et produkt vi har hatt i over 40 år. Her vil man se en boom med tanke på at nye spenn blir merkepliktige. Dette gjelder både Statnett og andre kraftselskaper, forteller Rune Johannessen, som er salgssjef/teknisk sjef. Johannessen forteller at denne markøren blant annet brukes på verdens lengste fjordspenn, i Nuuk på Grønland. – Våre erfaringer med disse markørene er enestående. Noen har hengt oppe i 40 år, i norsk klima med is-last og andre påkjenninger. Vi føler vi har et fantastisk produkt, skyter Bjørn Hansson inn. NTP Products AS holder til sentralt i Fredrikstad, der de eier store lokaler. – Vi bruker ikke like mye plass som tidligere, så vi har et eiendomsselskap som leier ut til andre selskaper. Det har blitt et miljø her av både nettselskaper, grossister som selger materiell, vanlige elektrikere og andre

firmaer, sier Hansson. I tillegg til de tre hovedsegmentene som ble nevnt innledningsvis, produserer NTP Products AS også andre produkter, og fortrinnsvis skjer dette i Norge. – Vi produserer fremdeles andre typer porselensisolatorer her i Fredrikstad. Støtteisolatorer, hulporselen, tradisjonelle piggisolatorer, luftledningsmateriell og en del spesialprodukter for elektro-varmeindustri. På de store prosjektene har vi flyttet produksjonen av store støtteisolatorer til Kina, forteller Rune Johannessen. Bjørn Hansson forteller at det er prispresset fra kundene som har tvunget dem til dette. – Ja, man må se seg om etter andre produksjonsmuligheter for å kunne være med i konkurransen her i Norge. Slik har det blitt. Det er litt spesielt å se, for vi har kunder på disse produktene i utlandet også, og der får vi bedre betalt enn i Norge. Det skulle man ikke tro. I Norge er det veldig hardt press på pris i flere av våre produktkategorier. Men det har kanskje sammenheng med at det foregår veldig mye her for tiden, og at det er et interessant marked for de store produsentene. Den store utbyggingen som Statnett holder på med, drar jo med seg både linjesiden og stasjonssiden, og kanskje også nedover i systemet, sier Johannessen. NTP Products AS har gått fra mange ansatte ned til en strømlinjeformet og moderne bedrift, uten noen store, smertefulle innhogg. Det har for det meste vært naturlig avgang. I dag er det de ansatte som eier bedriften, selv om noen har større andeler enn andre. – Vi er stolte over å kunne ha produksjon i Norge, og likevel konkurrere internasjonalt, for det er ikke noe høyteknologiske produkter, egentlig. Det er mye manuelt arbeid, og ikke roboter som produserer dette. Det er mennesker med livslang


erfaring. I fabrikken er det gjennomsnittlig 30 års ansiennitet, forteller Bjørn Hansson. – Vår styrke er jo at vi kan produsere serier fra en stykk og oppover. Vi får titt og ofte telefon om vi kan lage et produkt som er 40–50 år gammelt, for det er billigere å få laget en, enn å bytte ut et helt anlegg i millionklassen. Vi er veldig fleksible på dette, og det er kundene glade for. Da kan vi se i arkivene, og har vi ikke lenger verktøyene, lager vi nye, forklarer Rune Johannessen. ■

– Vi er stolte over å kunne ha produksjon i Norge, og likevel konkurrere internasjonalt, sier administrerende direktør Bjørn Hansson.

Har videreutviklet "Godklemma" "Godklemma" er et velkjent produkt, designet av Tor Arne Strande i Eidsiva Nett og produsert av NTP Products i Fredrikstad. Nå har de videreutviklet denne, og en ny modell med spennende egenskaper kommer snart på markedet. – Vi har gjort en videreutvikling av den ”godklemma” vi har hatt på markedet i snart tre år, og den benyttes primært på 24 kV. Det er dette nivået disse isolatorene er designet for. På den gamle typen hadde vi isolatorer med stålbeslag, og vi fikk en del tilbakemeldinger på at de var relativt tunge. Den nye typen har aluminiumbeslag, og er vesentlig lettere. Aluminium i topp og bunn, og et nytt konsept på selve isolasjonen i mellom. Den er komprimert på lengden, men den har bedre krypstrømvei enn tidligere, forteller Rune Johannessen, som er teknisk sjef og salgssjef i NTP Products AS.

Prinsipielt er det ikke store forskjeller på den nye og den gamle, bortsett fra at den nye er bevegelig og kan ta vinkel. På den gamle måtte man inn med et spesialadapter. Armaturene er produserte av Alupro i Trondheim, mens isolatorene er laget i Kina. – Toppen på selve isolatoren er universal, i og med at man kan bytte ”godklemma” ut med konvensjonelle ledningsklemmer. Den er tilpasset alle typer klemmer som er på markedet i dag. Denne er også beregnet for AUS-bruk, og den dekker de fleste tverrsnitt som benyttes i dag for både BLL og BLX. – Den er altså også vesentlig lettere, tåler mer belastning

ettersom vi har redusert høyden, og den tåler derfor et høyere moment. Den har en krypstrømvei på 800 millimeter, som er ganske mye, og dekker alle miljøer, sier Johannessen. NTP regner med at det nye produktet er på markedet før sommeren, og distributøren er fortsatt Ensto NOR AS, som de har vært siden år 2000. – Nå har vi produsert disse komposittisolatorene her i Fredrikstad siden 1997, og det er det samme materialet, silikon med glassfiberkjerne, som vi har brukt i alle år. Beslagene er velkjente gjennom Alupro sin teknologi, og vi er veldig godt fornøyde med

kvaliteten på produktet vårt, sier han. Rune Johannessen har også god tro på at markedet vil se fordelene med det nye produktet deres: – Etter hvert har vi fått pratet den nye modellen inn i markedet, og hvis man ser på tidsstudier, og hvilke besparelser som ligger her, så vil mange få seg en overraskelse. For eksempel at den er AUS-vennlig, at man får vesentlig lavere utkoblingstider, bidrar sterkt til at den har en stor fordel. Vi har presentert dette på de fleste messer og treff. Vi tror at denne modellen vil ta av i markedet fremover, avslutter han. ■

 – Nå har vi produsert disse komposittisolatorene her i Fredrikstad siden 1997, og det er det samme materialet, silikon med glassfiberkjerne, som vi har brukt i alle år. Beslagene er velkjente gjennom Alupro sin teknologi, og vi er veldig godt fornøyde med kvaliteten på produktet vårt, sier Rune Johannessen.

 Tor Arne Strande i Eidsiva Nett har designet “Godklemma” og produseres av NTP Products i Fredrikstad.

41


Nye produkter

Knytefrie vernesko

Rask standardiserte veien inn i skyen klasse S1P E HRO SRA.

Synfiber er på markedet med to knytefrie vernesko. Skoene har praktisk og patentert Atop snøresystem, som gjør at man kan stramme lissene perfekt med et etthåndsgrep. Ved å vri på hjulet får man en optimal tilpasning av verneskoen uten stramme punkter, og lissene forblir i samme posisjon hele dagen. Pluto er en komfortabel lavsko med metallfri spikertrampsåle og kompositt tåhette. Skoen har lav vekt, og overdel i slitesterkt syntetisk materiale med stilig design og refleksdetaljer for økt synlighet. Ergonomisk innersåle og gode støtdempende egenskaper. Verne-

Mercury er en vanntett, halvhøy vintermodell, som også har metallfri spikertramp og tåhette. Tørre og varme føtter sikres med HBR Micropours membran og et isolerende 200 g ThinsulateTM fôr. Skoen er produsert i solid Nubuk skinn med forsterket hæl- og tåparti. Asymmetrisk hælkonstruksjon gir et godt fot-i-sett. Verneklasse SBP E WRU HRO CI SRA. Begge modellene har Phylon mellomsåle og støtabsorbering i hæl som sikrer god støtdemping. Yttersålen har et godt fleksepunkt, selvrensende spor i sålen, «stigegrep» og kraftig gripemønster som gir svært godt feste hele året. Lissesystemet er svært enkelt å rengjøre når det blir tilgriset. www.synfiber.no, tlf. 23 17 75 15

Nyhet! Citect Anywhere

Få tilgangen til ditt CitectSCADA-system overalt! Citect Anywhere gir deg tilgang til sanntidsinformasjon og prosessdata – hvor som helst og når som helst, på en hvilken som helst plattform. Citect Anywhere er det siste tilskuddet til CitectSCADA. Produktet gir deg en fleksibel og enkel tilgang til CitectS42 • Volt 1/2-2016

CADA via nettlesere som støtter HTML5. Dette gir brukeren mulighet til raskt og enkelt å kunne foreta feilsøking og nødvendige inngrep når han er utenfor kontoret – noe som reduserer tidsforbruk og kostnader. Citect Anywhere har en høy grad av innebygd sikkerhet som hindrer uautorisert tilgang til systemet.

www.autic.no, tlf. 33 30 09 50

Med den nye TwinCAT IOT, gir TwinCAT 3 engineering og automatisering programvare en komplett løsning for rask og effektiv realisering av IOT og Industri 4,0 konsepter. TwinCAT IOT støtter standardprotokoller for skykommunikasjon og sending av push-varslinger til smarte enheter. Utvidelsen av tradisjonelle styringsoppgaver, gjennom programmer som Big data, mønstergjenkjenning eller tilstand- og strømovervåking i skyen, kan resultere i spennende økning i produksjonseffektiviteten. TwinCAT 3 IOT er raskt og enkelt å konfigurere. Sammen med en Embedded PC eller Industrial PC som IOT-kontroller, gir programvaren en sømløs forbindelse mellom Internet of Things (IOT) og Internet of Services. Filtrering, videre prosessering og tolkning av de innsamlede data via TwinCAT Analytics skaper ekte merverdi. Omfattende analyser aktiverer forebyggende vedlikehold, maskinens nedetid reduseres, og kontroll-løsninger er

optimalisert - for eksempel gjennom minimering av syklustider eller energitopper. Den oppgraderte programvareplattformen gir brukerne et bredt spekter av funksjoner for utveksling av prosessdata via standardiserte kommunikasjonsprotokoller og tilgang spesielle data- og kommunikasjonstjenester av skytjenesteleverandører. Tilsvarende tjenester kan ligge i offentlige skysystemer, for eksempel Microsoft Azure eller Amazon Web Services. I tillegg kan disse være plassert i lokale nettverk. Samspillet mellom TwinCAT IOT og TwinCAT Analytics gir ytterligere fordeler. Å sette opp en TwinCAT Analytics arbeidsbord for sentrale analyser av data fra flere maskiner maksimaliserer kommunikasjonsfleksibiliteten av tilsvarende prosessdata gjennom bruk av ulike TwinCAT 3 IOT produkter. www.beckhoff.no, tlf. 33 50 46 90


Nye produkter

Kabelinnføringssystem for rask montering av kabler uten konfeksjonering nomføringsplatene kan ledninger uten konfeksjonering føres raskt, kostnadsgunstig og plassbesparende gjennom veggen.

I tillegg til rammen CES for prefabrikkerte kabler tilbyr Phoenix Contact nå en

løsning for kabler uten plugg: CES Multigates. Med de nye, metallforsterkede kabelgjen-

Opptil 37 ledninger kan installeres absolutt pålitelig. På grunn av den doble membranpakningen, beskyttelsesgrad IP 66/67 og temperaturbruksområdet fra -40 °C til +100 °C kan kabelgjennomføringsplatene også benyttes på utendørsområder. Utover dette er de listeført i henhold til UL 94 V-0 og oljeresistente. Dermed er de også egnet for robuste

anvendelser. Kabelinnføringssystemet kan benyttes for kabler med diameter fra fem til 60 mm. Forskjellige modeller med ulike kabelmonteringer sikrer at riktig kombinasjon av kabler installeres raskt, og tid og plass kan spares. Kombinert med modulplater kan kabelgjennomføringsplatene monteres direkte på bunnen i automatikkskap.

www.phoenixcontact.com, tlf. 22 07 68 00

Ultra-rask kommunikasjon og power i én kabel presis synkronisering og omfattende diagnostikk. Strømningene av Us og Up er direkte injisert i ledningene til en 100 Mbit /s kabel, noe som resulterer i en svært kostnadseffektiv og kompakt tilkobling.

EtherCAT P integrerer EtherCAT Industrial Ethernetprotokollen og perifer spenning inn i en kabel. I tillegg muliggjør EtherCAT- P direkte videresending av en strømforsyning via enhetene. Kombinasjonen av høy ytelses EtherCAT-kommunikasjon og fleksibel og ubegrensede nettverkstopologialternativer gjør EtherCAT P til det ideelle bussystem for sensorer, aktuatorer og måleteknikk. Med denne one-cable-automasjonssløsningen reduseres materiell- og monteringskostnader og installasjonsplassen er minimert for energikjeder og styreskap, som kan resultere i en mindre maskinfotavtrykk. Beckhoff presenterte EtherCAT P på SPS IPC Drives

2015 messen, teknologien som forener EtherCAT kommunikasjons- og kraftfunksjoner i en standard i 4-wire Ethernet-kabel. Den plassbesparende teknologien integrerer 24 V DC forsyning av EtherCAT P slaver med signaler og data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer. I tillegg isoleres systemet elektrisk med Us (system og sensor supply) og Up (perifer spenning for aktuatorer) fra hverandre, hver med opp til 3 A av strøm til de tilkoblede komponenter. Alle fordelene ved EtherCAT beholdes, for eksempel: fritt valg av nettverkstopologi, høy hastighet, optimal utnyttelse av båndbredde, telegrambehandling on-the-fly, svært

EtherCAT P gir fordeler både for tilkobling av mindre eksterne I/O-stasjoner i koblingsbokser, samt for desentraliserte I/O-komponenter lokalt i prosessen. Den dekker alle applikasjoner fra 24 VI/O nivå gjennom til disker med 400 V AC eller 600 V DC, og med strøm på opp til 64 A. I tillegg er en gruppe plug connectors spesielt utviklet til EtherCAT P for å utelukke muligheten for feilkobling til standard EtherCAT slaver. Med muligheten til å overføre mer strøm, åpner EtherCAT P for automatisering uten styreskap. Med én kabels automatisering, automasjonskomponenter eller små koblingsbokser mottas de nødvendige styringsdata og strøm med bare én kabel og tilsvarende grener, og hjelper å eliminere store kontroll- og

elektriske kabinetter. EtherCAT P produktportefølje vil bli ytterligere utvidet i fremtiden med et bredt spekter av infrastrukturkomponenter. Beckhoff tilbyr en omfattende produktfamilie aktivert med EtherCAT P, som består av infrastrukturkomponenter, I/O-systemer, kabelsett og kontakter. Den nye EPP EtherCAT P Box familien tilbyr en rekke I/O enheter for bruk direkte i feltet og for installasjon utenfor elektrisk skap. Disse kompakte og robuste IP 67 I/O-moduler dekker et bredt spekter av signaler, fra standard digital I/Os til komplekse analoge samt måleteknologi. En åpen industriell Ethernetteknologi utviklet av Beckhoff, EtherCAT, ble presentert for første gang i 2003 og har vært en international IEC og SEMI standard siden 2007. Offentliggjøring av EtherCATP-spesifikasjonen blir ivaretatt gjennom den uavhengige og globalt virkende EtherCAT Technology Group. www.beckhoff.no, tlf. 33 50 46 90 43


Nye produkter

Sømløs registrering og analyse av prosess- og produksjonsdata mer alvorlig hvis det er en mangel på maskindata og produksjonsparametre for analyse av behandlingsfeil og å unngå slike feil i fremtiden. Det nye TwinCAT Analytics-verktøyet kan brukes til å rette opp dette informasjonsunderskuddet ved å lagre alle prosessrelevante data i en syklus-synkron måte. Data lagres i en standardisert dataformat til datakomprimering, enten lokalt i styringen, i en sky-basert løsning på en server i nettverket, eller på en «Public Cloud», alt etter behov. TwinCAT Analytics gir et tidsmessig komplett bilde av prosessen og produksjonsdata. Dette gir ideell basisinformasjon, som i tillegg til å hjelpe til ved feil, blant annet også gir en omfattende tilstandsanalyse av maskinen. Den registrerte prosess- og produksjonsdataen kan analyseres online eller offline, og maskinsykluser kan undersøkes for minimum, maksimum og gjennomsnittlige verdier av syklustider. Runtime og tidsforskjeller i produksjonsprosesser kan leses ut fra syklustellere eller offline sporanalyser, for eksempel via "postscope konfigurasjon" i TwinCAT Scope View Professional.

Innenfor rammen av Industry 4,0 og IOT stilles en rekke krav, spesielt for maskindiagnostikk: Online og offline- tilstandsanalyse, forebyggende vedlikehold, mønstergjenkjenning, maskinoptimalisering eller langsiktig dataarkivering. Som et resultat, blir sømløs og syklus-synkron datainnsamling en forutsetning for effektiv analyse og korrige44 • Volt 1/2-2016

ring av prosessfeil i maskinen. Av denne grunn har Beckhoff utviklet TwinCAT Analytics – et verktøy for å betjene det voksende behovet for Industry 4,0 applikasjoner. Prosessfeil i maskiner kan generelt skape overdrevne kostnader samt tapt produksjonstid. Situasjonen blir enda

Ytterligere fordeler finnes for forebyggende vedlikehold. Logging av data fra driftstimetellere, frekvensanalyse eller RMS-beregninger gjør det mulig å gjennomføre høy ytelsestilstandskontroll. Dessuten letter systemet grenseverdiovervåkning av forskjellige prosessdata. Mønstergjenkjenning for å detektere regulariteter og gjentakelser i de registrerte data bedrer påliteligheten av prosess-sekvensen ytterligere. I tillegg til optimal støtte for feilanalyse, tilbyr TwinCAT Analytics mange muligheter til videre maskinoptimering. Statusanalysen gir all den informasjonen som er nødven-

dig for å optimalisere maskinen eller anlegget i form av energiforbruk eller prosess-sekvens. I tillegg forenkler detaljert kjennskap alle prosesser til driver-konfigurasjonen, og det kan være mulig å redusere belastningen av de koblede maskiner basert på lyd-måleverdier. Dette verktøyet gir en økende etterspørsel etter høyfleksibel produksjon ned til batch størrelse 1. I dette tilfellet kan TwinCAT Analytics gi omfattende produksjondokumentasjon for hvert enkelt arbeid. TwinCAT Analytics består av fire programvarekomponenter: TwinCAT Analytics logger, for syklisk lagring av store datamengder, lagring av hele prosessebildet, inkludert applikasjonsdata (f.eks fra PLS eller NC), etter essensen av "Big data" konsepter. TwinCAT Analytics arbeidsbenk fungerer som en teknisk verktøy for online og offline analyser av en eller flere maskiner. Det inkluderer PLC runtime, den nye Analytics konfigurator, TwinCAT Analytics PLC bibliotek, Scope View Professional lisens, og grensesnitt med TwinCAT IOT for kommunikasjon via standardisert MQTT protokoll. Som en PLS bibliotek for programmet i Analytics arbeidsbenk, inneholder TwinCAT Analytics biblioteket mange funksjonsblokker, som gir fordeler som syklusanalyse, energibehov eller RMS beregninger, blant andre. TwinCAT Analytics skylagring kan huse data og gjøre den tilgjengelig i privat eller offentlige nettverk via en "message broker".

www.beckhoff.no, tlf. 33 50 46 90


Nye produkter

Enkel, åpen og HTML5-basert

Den nye TwinCAT HMI innleder et paradigmeskifte innen HMI programvare. I stedet for de proprietære systemer for prosjektering og kommunikasjon og bruk av visse operativsystemer, benytter BeckHoff IT-standarder som Microsoft Visual Studio for prosjektering, HTML5 for design og WebSockets og HTTPS for sikker kommunikasjon. Brukergrensesnittet kan kjøres på hvilken som helst nettleser HTML5stand, uavhengig av operativsystem, oppløsning eller skjerm. Beckhoff har dermed skapt en fremtidsrettet, åpen og høyytelses løsning for industri 4,0 HMI konsepter. Hvordan ser HMI løsningen for fremtiden ut? Hvordan kan det viktigste brukergrensesnittet gis industri-spenner design i fremtiden for å sikre optimal effektivitet og maksimal komfort for brukeren? TwinCAT HMI fra Beckhoff er svaret og første skritt mot neste generasjon av HMI, som integrerer Human Machine Interface direkte i det velkjente Visual Studio miljøet. Programmering er ikke nødvendig, da grafikkredaktøren enkelt håndterer konfigurasjonen. Håndteringen er også tilpasningsdyktig: en webbasert løsning som er basert på HTML5 og Javascript fungerer "responsivt", uavhengig av operativsystem, nettleser eller enhet.

Den kraftige, grunnleggende arkitekturen forenkler rekke bruksscenarier: fra den lokale panelløsning på multiklient, multi-server og multi-runtime konsepter. Individuelle extensions kan raskt implementeres via definerte grensesnitt med en blanding av standard kontroller og tilpassede designelementer som muliggjør en høy grad av individualisering. Avhengig av erfaring og anvendelse, kan HMI logikk implementeres på klientsiden i Javascript, eller som en såkalt serverforlengelse. Serverforlengelse gjør det mulig å skrive extensions i.NET eller C ++. En høy grad av IP-beskyttelse kan oppnås som et resultat. Beckhoff tilbyr en skalerbar maskinvare og programvareportefølje for fleksible operatør grensesnitt konsepter i TwinCAT HMI samt et omfattende produktspekter av kontrollpaneler og panel-PCer. Høydepunktene oppsummert: Visual Studio integrering. Fremtidsrettet og åpen, takket være HTML5 og Javascript. Separasjon av design og logikk. Viser i alle nettlesere, inkludert på mobile enheter. Multi-client og multi-server arkitektur. Modulære utvidelsesmuligheter. www.beckhoff.no, tlf. 33 50 46 90

Ny distributør for Iriss

Periodisk inspeksjon av høyspentanlegg og celler er viktig for netteiere for å unngå uforutsette havarier og feil. Termografering av ende termineringer og brytere kan avsløre varmegang før et havari inntreffer men krever normalt fri sikt til de elektrokomponenter som skal sjekkes. Dette er vanskelig under drift da anlegget skal være lukket. IR vinduer gjør det mulig å foreta termografering av høyspentanlegget under drift og produsenten IRISS sine polymer IR vinduer er ledende i verden innen dette

felt. IRISS polymer vinduer har verdens eneste klare polymer IR vinduoptikk tillater visuelle inspeksjoner og tradisjonelle IR inspeksjoner med kameraer over hele IR spekteret og gir mulighet for UV-inspeksjoner for å være utført med et koronakamera. IR vinudene kan finnes i flere standard størrelser og former men kan skreddersys etter kundens behov og ønske.

www.megger.no, tlf. 22 28 00 40

Nytt sortiment på nødlys

Proxll AS har inngått distributøravtale med en ny leverandør på nødlys og gjør dermed endringer i sortimentet i kategorien standard- og selvtestarmaturer. Fra 8 W lysrør til LED. I forbindelse med videreutvikling av sortiment på nødlys har Proxll inngått avtale med nødlysprodusenten AWEX for distribusjon av nødlys i standard- og selvtestsegmentet. Dette medfører også at enkelte armaturer som

tidligere har vært i sortimentet nå byttes ut. Viderefører armaturer for sentraliserte og trådløse systemer. Samtidig som Proxll bytter ut sortimentet på enkeltående armaturer videreføres produktsortimentet innen sentraliserte og trådløse systemer.

www.proxll.no, tlf. 22 08 81 00 45


MESSER/KONFERANSER Februar – november 2016 15. – 17. mars 2016 – ENERGY Storage – EUROPE Düsseldorf, www.energy-storage-online.com

12. mai 2016 – Solenergidagen 2016 Oslo, http://solenergi.no/arrangement/solenergidagen2016/

4. – 6. april 2016 – world nuclear fuel cycle The Ritz-Carlton, Abu Dhabi, Grand Canal, www.wnfc.info/ehome/index. php?eventid=131579&

31. mai - 1. juni 2016 – Årsmøte DEFO Røros, www.defo.no/arsmote/

4. – 8. april 2016 – Tube&Wire Düsseldorf, www.tube.de / www.wire.de 25. – 29. april 2016 – Hannover Messe Hannover, www.messe.de 4. – 5. mai 2016 – ALL-ENERGY The UK’s premier event for the renewable energy and sustainable technologies, Glasgow, www.all-energy.co.uk

31. mai – 2. juni 2016 – ELIADEN Norges Varemesse, Lillestrøm, www.eliaden.no 20. – 24. juni 2016 – EU PVSEC 32nd European PV Solar Energy Conference and Exhibition, ICM – International Congress Center Munich, www.photovoltaic-conference.com 13. – 15. september 2016 – ENERGETAB Bielsko-Biala, Polen, www.energetab.com

10. – 12. mai 2016 – pcim EUROPE Nürnberg, www.pcim-europe.com

14. - 16. september 2016 – World Nuclear Association Symposium 2016, London, UK, www.world-nuclear.org/Press-and-Events/

10. – 12. mai 2016 – SENSOR+TEST Nürnberg, www.sensor-test.de

27. – 30. september 2016 – WindEnergy Hamburg, www.windenergyhamburg.com

10. - 12. mai 2016 - CWIEME Coil winding, Electric Motor and Transformer Manufacturing Technologies, Berlin, www.coilwindingexpo.com/berlin/

15. – 17. november 2016 – European Utility Week. Barcelona, Spain, www.european-utility-week.com

10. - 12. mai 2016 – EXPOPOWER Poznan, Polen, www.expopower.pl

Vindkraft større enn kjernekraft I 2015 gikk vindkraft forbi kjernekraft i installert ­kapasitet. Vindkraftkapasiteten økte i fjor med 17 prosent, noe som tilsvarer hele 63 GW. Ved årsslutt var den installerte kapasiteten på vind 432 GW mot 382 GW kjernekraft. Kina er størst på vindkraft og har over en tredjedel av den installert kapasiteten (145 GW). På plassene bak følger USA (74,5 GW) og Tyskland (45 GW). For Norden er det spesielt Tysklands kapasitet som gir direkte innvirkning på kraftprisen. Vindkraftproduksjonen i Tyskland alene utgjorde i 2015 drøye 85 TWh, som tilsvarer cirka 70 prosent av årlig kraftproduksjon i Norge.■ 46 • Volt 1/2-2016


Det meste til E-verk nett, og noe til jernbane

www.el-tjeneste.no


Returadresse: Volt Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Norsk produksjon av statorviklinger I våre moderne verkstedlokaler i Fredrikstad, Østfold, produserer vi viklinger til generatorer. Produksjonen er fleksibel, rask, av høy kvalitet og basert på Resin Rich isolasjonsteknologi. Vår lokale kompe­ tanse er tilgjengelig for alle viklingsrelaterte behov, fra mindre reparasjoner til komplette leveranser av nytt.

Montasje utføres med kvalifiserte fag­ arbeidere. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 975 79 985 Stig A. Lauritzen stig.lauritzen@voith.com

Nr 1 og 2 - 2016  
Nr 1 og 2 - 2016  
Advertisement