Page 1

www.voltmag.no November • nr. 8 • 12 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Landsnet

Promaps installert på Island Les også: Norsk vannkraft mer verdifull • Holder hakkespetten borte • Enova med støtte til landstrøm Aquila Capital kjøper Småkraft AS • Statsminister Erna Solberg gratulerte 100-årsjubilanten • Best på energisparing Velrennomert aktør innen kraftnett, bane og telekommunikasjon • En lys dag hos Lysfix • Ta i bruk AUS Færre leverandørskifter for femte kvartal på rad • Wintershall øker produksjonen på norsk sokkel Rittal AS feirer 30 år i Norge


Opp og nedturer

Promaps installert på Island

Det er nå 11 år siden vi ga ut vår første utgave. På det tidspunktet var (vi har sakset litt fra Volt nr 1-2004) ”Nettselskapene har sagt opp de fleste ansatte og outsourcet resten til egne datterselskaper. De nye entreprenør selskapene slåss om kontrakter, og erfarne montører som var lommekjent i sitt eget distrikt sliter med å finne en bortgjemt nettstasjon i naboens distrikt. Produksjonsindustrien med stoltheter som NEBB, National Elektro, Elektrisk Bureaa med flere er for lengst ute av landet og igjen står vi i fare for å miste en hel generasjon fagfolk” –det store temaet. Siden den gang har bransjen opplevd en rivende utvikling, men også opp og nedturer.

Landsnet er systemansvarlig i det islandske kraftsystemet og styrer forsyningen av elektrisk kraft på Island. I flere år har de samarbeidet med norske Troll Power, nå Goodtech Projects & Services, som leverer løsninger for å forenkle arbeidet på driftssentralen. Landsnet implementerer nå Promaps Online i sin driftsentral. Vi har møtt Iris Baldursdottir, konserndirektør for Drift og IKT hos Landsnet, og hun forteller oss om prosjektet de nå jobber med: – Vi har samarbeidet med Goodtech, tidligere Troll Power, i mange år og har i lang tid arbeidet aktivt med å utvikle risikohåndtering og pålitelighetsberegninger i kraftsystemet. Vi fikk laget et modelloppsett for pålitelighetsberegninger i 2006–2007, og hadde allerede en modell av det islandske systemet i en eldre versjon av Promaps. Målet var å bruke dette til planlegging og utvikling av nettet. Først og fremst var systemet tiltenkt å sikre oss at nye investeringer forbedret nettets pålitelighet på den best mulige måten. Dette gav oss den første innsikten i hva som kunne gjøres med tanke på pålitelighetsberegninger. Vi brukte den til flere mindre analyseprosjekter, og så fulgte vi også med på hva Statnett gjorde i denne sammenhengen. Da vi så at de faktisk var i stand til å ha en online kalkulering av pålitelighet, ble vi interesserte i å installere dette hos Landsnet også.

Volt har fulgt bransjen tett på flere måter. Lesertallet har steget jevnt og trutt samtidig som vi har økt utgiverfrekvensen. Men som bransjen har vi også hatt våre nedturer. Denne høsten har vært spesielt tøff for oss ettersom utgiverselskapet har hatt prosjekter som ikke har vært like vellykket som Volt. På et tidspunkt så det ut til at dette kunne gå ut over Volt, men vi har nå stø kurs og ser frem til å levere 9 planlagte utgaver i 2016. Se også vår hjemmeside, www.voltmag.no Og til slutt, –tusen takk for alle hyggelige og positive eposter og telefoner jeg har fått fra mange av dere i en tøff periode. Tor Bergersen

INNHOLD s. 4 Dobler støtten til morgen- dagens strømmåling s. 4 Norsk vannkraft mer verdifull

Store endringer i kraftsektoren og Smartgrid i hurtig utvikling

s. 6 Holder hakkespetten borte

Landsnet har sett store endringer i kraftsektoren de siste 10 årene. I dag har vi mye større tilgang til høy kvalitets målinger i realtid, hurtige kommunikasjonssystemer og avanserte styringer. Vi har de seneste årene utviklet et WAMS system (Wide Area Measurement System) som vi i en stor grad bruker i den daglige driften av nettet i vår driftssentral. Vi har også tatt de første trinnene i å bytte ut våre lokale «nettvern» til et såkalt WACS system (Wide Area Control System) gjennom å utnytte de måledataen vi har kombinert med bra kommunikasjon mulighet til å ta beslutninger i sanntid som er til nytte for systems stabilitet. Dette er en del av vår smarte nett (smart grid) som nå er i hurtig utvikling og som har gjort det mulig de siste årene å kunne forsyne et større marked og samtidig holde kvaliteten på elektrisiteten vi levererer. Det islandske kraftsystemet ligger langt framme når det gjelder IKT systemer og utvikling av ulike smart nett løsninger. Man kan si at vi allerede har begynt neste generasjons kraftsystem her på Island, noe som vi har fått mye oppmerksomhet for, vårt Smart Nett prosjekt.

s. 8 Enova med støtte til landstrøm

Tor Bergersen

s. 42 - 45 Nye produkter

s. 9 Statsminister Erna Solberg gratulerte 100-årsjubilanten s. 10 Best på energisparing s. 12 iGigaswitch Series s. 14 - 15 Velrennomert aktør innen kraftnett, bane og telekommunikasjon s. 20 - 23 Promaps installert på Island s. 24 Wintershall øker produksjonen på norsk sokkel s. 28 - 30 En lys dag hos Lysfix s. 32 - 33 Infratek inviterer til dialog s. 36 - 37 Ta i bruk AUS s. 38 Rittal AS feirer 30 år i Norge s. 40 Nytt fra bransjen s. 46 Messer/konferanser

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no

Neste utgave: Uke 52 Materiellfrist: 11. desember 2015

Grafisk formgiver: Publitek

Samarbeidende foreninger NORWEA – interesseorganisasjon for norsk vind-, bølge– og tidevannskraft. www.norwea.no

Trykk: TS trykk AS

Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

M

1

Forside: Iris Baldursdottir, konserndirektør for Drift og IKT hos Landsnet

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk.

24

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Telefon: 954 59 000

Utgiver: Publitek AS Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 8 2015.12. årgang ISSN – 1503-8246

7 TR YKKERI

Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Dobler støtten til morgendagens strømmåling 25 000 norske hjem skal teste ut nyskapende løsninger som viser strømforbruket i sanntid. Enovas konkurranse overfor kraftbransjen ga så gode tilbud at Enova velger å bruke dobbelt så mye penger på pilotprosjektet. – Det var stor interesse for konkurransen i bransjen, og vi fikk inn mange og gode tilbud. Vi hadde på forhånd antydet en ramme på 30 millioner kroner, men kvaliteten i tilbudene var så høy at vi velger å støtte sju prosjekter med til sammen 59,7 millioner, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova. De sju vinnerne er EB Strøm, Eidsiva Marked, Fjordkraft, Follo Energi, Lyse Energisalg, NTE Marked og Ringeriks-Kraft Strøm med samarbeidspartnere. Innen 2019 skal digitale strømmålere installeres i alle norske husholdninger. Dette gir nye muligheter – både for kraftbransjen og forbrukerne. Enova og NVE ønsker at målerne får følge av smarte løsninger som kan motivere forbrukerne til å spare strøm. I samarbeid med NVE utlyste derfor Enova tidligere i år konkurransen hvor kraftbransjen fikk mulighet til å delfinansiere pilotprosjekter som prøver ut ulike teknologier, tjenester og

forretningsmodeller for slike løsninger. – NVE er opptatt av at forbrukerne tar i bruk mulighetene som følger med utrullingen av smarte målere, og vi tror disse pilotprosjektene vil kunne stimulere markedet til å utvikle tjenester som forbrukeren vil ha nytte av. Vi er svært fornøyde med at Enova bruker 59,7 millioner på smartere strømforbruk, sier Heidi Kvalvåg, seksjonsleder for sluttbrukermarkedet i NVE. Erfaringer fra andre land viser at informasjon om faktisk strømforbruk og kostnader gjør kunder mer bevisste eget forbruk, og kan gi en umiddelbar energibesparelse på rundt ti prosent – men at det avhenger av både løsning, gjennomføring og oppfølging. Oppstart blir i 2016, og prosjektet skal vare ut 2021. Knappe 25 000 husholdninger rundt omkring i landet vil få muligheten til å teste ut morgendagens strømhverdag.

– Vi er glade for at så mange aktører var interesserte i å være med på teste ut løsninger som gir folk sanntidsinformasjon om strømforbruket deres. Dette gir oss god tro på at vi vil finne frem til de løsningene som fungerer best for å motivere til å spare strøm, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

– Dette blir et nyttig prosjekt for bransjen som helhet. Nå går vi fra å spekulere på hva som vil fungere, til å finne det ut. Kunnskapen som skapes gjennom prosjektet kan brukes videre både nasjonalt og internasjonalt, sier Leistad, som synes konkurranseformen har

vært vellykket: – Dette er en ny måte for Enova å jobbe på, og avhengig av resultatene er dette noe vi kan tenke oss å gjøre mer av. Vi vil også invitere bransjen til videre dialog om hvordan de smarte strømmålerne kan utnyttes best mulig, sier Leistad. ■

Norsk vannkraft mer verdifull Mer nedbør som følge av klimaendringene, gjør at vannkraftpotensialet øker. Det betyr at norske vannkraftverk i framtiden kan produsere mer strøm enn i dag. Tilsiget fordeler seg også jevnere gjennom året, noe som reduserer faren for tomme magasiner og strømknapphet. – Klimaendringene gjør at verdien av det eksisterende produksjonsapparatet for vannkraft øker. Mer nedbør gir både bedre energisikkerhet for strømkundene, og mulighet for høyere avkastning for kraftprodusentene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud . Begrenset kapasitet i kablene til andre land vil begrense eksportmulighetene, noe som vil slå ut i lavere priser som demper den 4 • Volt 8-2015

potensielle inntektsgevinsten av økt ressurstilgang. Beregninger NVE har foretatt, viser også at en del av økningen i tilsig ikke kan utnyttes med dagens produksjonsapparat på grunn av såkalt flomtap. – Rapporten tar utgangspunkt i dagens kraftsystem. Et spørsmål vi må stille oss, er hvordan kraftsystemet bør utvikles for at vi skal få mest mulig glede av det økte tilsiget. Det er viktig å se på hvordan vi kan erstatte fossil

energi med fornybar energi, slik at klimautslippene går ned. Rett utvekslingskapasitet til utlandet er også viktig for å kunne hente ut størst mulig verdier av norsk vannkraft, understreker Sanderud. ■ Et spørsmål vi må stille oss, er hvordan kraftsystemet bør utvikles for at vi skal få mest mulig glede av det økte tilsiget, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, foto: Hilde Totland Harket.


FLYMARKØRER Med over 30 års positiv driftserfaring er våre flymarkører nå enda mer synlige. Med reflekterende fluorisert tape, synes markørene over lengre avstand, også i mørket. *Tilfredsstiller Luftfartstilsynets forskrift om merking av luftfartshinder av 1.09.2014.

Norsk Teknisk Porselen Products as Trosvikstranda 46-48 N-1601 Fredrikstad

www.ntp-as.no

Telefon: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no


Holder hakkespetten borte Hakkespetten utgjør en stadig trussel for tremastene til nettselskapene. Hullene kan føre til råteskader, og svekke stolpene. I verste fall må de byttes ut. Ragnar Skogdalen importerer et markedsledende produkt fra USA som både reparerer hullene og gjøre stolpene mindre attraktive for fuglene. Når hakkespetten kommer til en stolpe der produktet er påført, trekker den seg unna. Samtidig repareres stolpen ved at hullet tettes, sier Ragnar Skogdalen i LWC.

– Det er et godt, gammelt produkt fra USA som er nytt i Norge. I USA har de solgt det i over 20 år, og det patenterte navnet er Sniff and Stop. Det er bygget på et epoxy-produkt, og inneholder feromoner, en sammensatt lukt. Hele grunnprinsippet er lukter som dyr opplever som truende, forteller Skogdalen. Når hakkespetten kommer til en stolpe der produktet er påført, trekker den seg unna. Samtidig repareres stolpen ved at hullet tettes. Produktet sveller 2:1, begynnende råte i hullet tørkes opp (herdetemperatur 149 grader), og stolpens styrke gjenoppbygges. Produktene gir en effektivitet på 99,998 %. Produktene kan brukes året rundt bare det holdes temperert før bruk. Produktene har heller ingen holdbarhetsdato så produkt på lager funger like bra selv etter mange års lagring. Brukervennlig for montøren da produktet ikke er giftig.

– Skulle hakkespetten være aggressiv, kan man bruke hakkespett-avvisende maling med akkurat samme luktene. Man maler stolpen, hakkespetten holder seg borte, og så kan man droppe nettingen, sier importøren. Nytt av året er at nå kan nye trestolper behandles med spraybar maling før de settes opp. Han har solgt produktet siden august 2013, men det har vært tøft å komme inn på markedet. Det netteierne i første omgang er ute etter, er å tette hullene for å stoppe råteutvikling, og at stolpen skal stå i tjeneste i mange år til. Skogdalen gir samme produktgaranti i Norge som i USA. Sniff and Stop er ledende i USA og Canada, og i dag er det rundt 20 netteiere i Norge som bruker det, og flere har det til prøve. Tilbakemeldingene er bare positive. I samme produktsortiment så har LWCAS produkter også for skadedyr i elnett på bakken. ■

Færre leverandørskifter for femte kvartal på rad Det ble foretatt ni prosent færre skifter av strømleverandør blant husholdningene i tredje kvartal 2015, enn i tilsvarende kvartal i fjor, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Spotprisavtaler var 51 prosent rimeligere enn på samme tid i 2014. Den nedadgående bytteaktiviteten blant husholdninger i det norske sluttbrukermarkedet for elektrisitet, fortsatte for femte kvartal på rad. Antall leverandørskifter i tredje kvartal 2015 var 64 500. Dette er ni prosent færre enn på samme tid i fjor, viser NVEs beregninger. Blant næringskundene økte bytteaktiviteten med 42 prosent sammenliknet med tredje kvartal 2014. Prisene norske sluttbrukere betalte for strøm, var vesentlig lavere i tredje kvartal i år enn i tilsvarende kvartal i fjor. Standard variabel kraftleveringsavtaler var i gjennomsnitt fem prosent rimeligere, og spotprisavtaler i gjennomsnitt hele 51 prosent billigere, enn på samme tid i fjor. I tredje kvartal 2015 økte markedsandel til den dominerende leverandøren til husholdningskunder med ett prosentpoeng, til 72 prosent. Antallet husholdninger på leveringsplikt var uendret fra forrige kvartal. Husholdninger på leveringsplikt utgjorde 2,4 prosent av strømkundene. ■ nve.no 6 • Volt 8-2015


Sylindrisk stålmast for 1-22kV - et solid alternativ til tre og kompositt

• Styrke • Levetid • Miljøpåvirkning • Vekt • Klatring • Innfestninger • Jording • Fundamentering

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70

Intelligent & Intuitive HMI

AGI 300 features: • Control & Supervision of Power Management Systems • Alarm Handling & Monitoring • Energy Monitoring System (EMS) • Available in 4.3”, 7” and 15” sizes

DEIF’s Advanced Graphical Interface series, AGI 300, eliminates the need for other instruments and connects to all DEIF multi-line controllers and other brand controllers via standard communication protocols. For offers, please contact norge@deif.com

DEIF Norge AS • Døvleveien 41 • N-3170 Sem Tel.: +47 3338 1600 • norge@deif.com • www.deif.no

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no

7


Enova med støtte til landstrøm Utslippene fra skip i havn skal reduseres gjennom strømtilførsel fra land. Nå kan norske havner søke Enova om støtte til landstrøm.

Vår ambisjon er å gjøre den maritime næringen grønn, og som et ledd i det vil vi bidra til bygging av landstrømanlegg langs norskekysten, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth, foto: Enova.

– 7 prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Mange havner ligger i byer og bynære strøk, og landstrøm er et viktig tiltak for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy. Vår ambisjon er å gjøre den maritime næringen

grønn, og som et ledd i det vil vi bidra til bygging av landstrømanlegg langs norskekysten, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth. Det er så langt bygget få større landstrømanlegg i Norge. For havnene har det vært vanskelig å se lønnsomheten i utbygging så

lenge et fåtall skip er klargjort for landstrøm. For rederiene har det likedan vært vanskelig å rettferdiggjøre en ombygging av skipene før det finnes tilbud i land. – Dette har vært et høna-ogegget-problem, hvor man har ventet på hverandre på begge

sider av kaikanten. Dette bidrar vi til å løse gjennom å kunne støtte både høne og egg: Med denne satsingen støtter vi selve anlegget i land, og gjennom transportprogrammene våre støtter vi tiltak om bord i skipene, sier Hersleth. Støtten til anleggene organiseres som en konkurranse, hvor de beste søknadene i hver runde vil få støtte. – Vi legger vekt på støttebehovet og potensialet for bruk av anlegget. Slik får vi hjulpet i gang de beste og mest kostnadseffektive prosjektene først, sier Hersleth. Enova tror at økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at flere skip blir tilpasset landstrøm, men presiserer at dette er en endringsprosess som vil gå gradvis. – Det vil kunne ta tid å få mobilisert bransjen til å bygge ut anlegg og tilpasse skip. Enova tar sikte på å komme med utlysninger for landstrøm hver sjette måned fremover – men justerer gjerne opp takten dersom responsen skulle tilsi det, sier Hersleth. Søknadsfrist 3. februar. ■

Aquila Capital kjøper Småkraft AS Det tyske investeringsfondet Aquila Capital har inngått avtale med de fire kraftselskapene Statkraft, Agder Energi, BKK og Skagerak Energi om kjøp av alle aksjene i Småkraft AS, Norges største småkraftselskap. Aquila Capital er fra før en betydelig investor i norsk vannkraft. Småkraft AS er landets største selskap for utvikling og bygging av småkraftverk. Siden oppstarten i 2002 har selskapet bygget og satt i drift 45 kraftverk, og har for tiden 15 under bygging og mer enn 100 kraftverk under utvikling. Samlet årlig produksjon i porteføljen Aquila Capital overtar er over 500 GWh. Kjøpet vil være gjennomført i løpet av 2015. Aquila Capital er en betydelig og etablert investor i norsk vannkraft gjennom eierskap i småkraftselskapet Norsk Grønnkraft (100%), Tinfos (36%) og Jørpeland Kraft (33%). Gjennom kjøpet av Småkraft styrker selskapet sin satsing på vannkraft i Norge og 8 • Volt 8-2015

fornybar energi i Europa. Aquila Capital overtar kraftverkene i drift, den betydelige utviklingsporteføljen samt organisasjonen som kan gjennomføre videre utvikling. Småkrafts modell for utbygging av småkraftverk i samarbeid med grunneiere er basert på at Norge har privat eierskap til fallretter. Småkraft leier fallrettene, mens grunneier kan overta både fallretter og kraftverk etter at leieperioden er ferdig. Både langsiktig eierskap til kraftverk og fallretter, og økonomiske betingelser i avtalene som Småkraft har med hver grunneier, videreføres uendret når selskapet får ny eier.■


Statsminister Erna Solberg gratulerte 100-årsjubilanten Gratulerer så mye med 100- årsjubileum! Det er utrolig flott å se industribedrifter som har vart i mange, mange år i Norge, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte Nexans’ fabrikk på Langhus.

Nexans Norway startet i 1915, og er for mange kjent som Standard Telefon- og Kabelfabrik (STK) eller Alcatel. I dag er navnet Nexans, og selskapet er en del av Nexans Group, en av verdens ledende kabelprodusenter. Med om lag 1600 ansatte har selskapet solid forankring i norske lokalsamfunn. Administrerende direktør Anne-Lise Aukner uttrykte stor glede ved at statsminister Erna Solberg kom på besøk i jubileumsåret. –Vi er veldig stolte over våre første 100 år, og at vi er en sterk internasjonal aktør, sa AnneLise Aukner til statsminister Erna Solberg under besøket. –Jeg er veldig glad for at vi har en oppegående og dyktig bedrift i Nexans i Norge, med mange arbeidsplasser, og jeg ønsker dere lykke til også i de neste 100 årene, avsluttet statsminister Erna Solberg. ■

Nexans Langhus Etablert i 1992. Her jobber 112 ansatte med å produsere installasjonskabler og varmekabler for hjemmemarkedet og for eksport. Varmekablene som produseres ved fabrikken eksporteres til mer enn 30 land over hele verden. Fabrikken er også logistikksenter for Nexans Norway.

–Jeg er veldig glad for at vi har en oppegående og dyktig bedrift i Nexans i Norge, med mange arbeidsplasser, og jeg ønsker dere lykke til også i de neste 100 årene, avsluttet statsminister Erna Solberg, foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor. –Vi er veldig stolte over våre første 100 år, og at vi er en sterk internasjonal aktør, sa administrerende direktør Anne-Lise Aukner, foto: Nexans.

IKKE KJØP! Du trenger ikke å kjøpe dyre maskiner for å lage skilt og merking.

SkiltDirect produserer dine skilt med en gang du bestiller og leverer dagen etterpå. Det er på den måten vi gjør det

SkiltDirectVi garanterer at du blir fornøyd

Enkelt – Raskt – Riktig www.skiltdirect.no • 21 07 55 07 9


Best på energisparing IKEA og Kristiansand kommune vant LOS Energy Award for sitt arbeid med energisparing. Begge har gjennomført prosjekter som har spart dem for store energiutgifter.

Kristiansand kommune har gjennomført prosjekter som har spart dem for store energiutgifter. Fra venstre: Yngvar Einarsmo, energiforvalter i Kristiansand kommune, Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS, Rune Rosseland, prosjektleder i Kristiansand Kommune. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien.

– Både IKEA og Kristiansand kommune har gjort en imponerende jobb med energisparing og bør være en stor inspirasjon for andre bedrifter og kommuner, sier Jan M. Moberg, jurymedlem i LOS Energy Award og administrerende direktør i Teknisk Ukeblad. LOS Energy Award ble delt ut for første gang, under LOS Energy Day i Oslo. IKEA vant i kategorien private virksomheter, mens Kristiansand kommune vant i kategorien offentlige virksomheter. Målet med prisen er å hedre dem som jobber seriøst med energieffektivisering og energiledelse. IKEA har redusert karbonfotavtrykket sitt med 24 prosent siden 2010. Globalt har IKEA

spart 66 millioner euro på energieffektivisering siden 2010. – Vi har satt oss svært tøffe mål, men det er inspirerende og gøy å jobbe mot slike mål. På få år skal vi snu en hel organisasjon. Det krever store investeringer og innebærer at alle i organisasjonen må tenke energiøkonomisering, sier Henning Schmidt i IKEA Eiendom Holding AS. Han er glad arbeidet blir lagt merke til og håper flere bedrifter vil se at de meste er mulig innen energisparing, bare man satser seriøst nok. – Kristiansand har jobbet systematisk med energiledelse i mange år og arbeidet blir lagt merke til i kommune-Norge, sier jurymedlem Moberg. Fra 2006 til 2014 har den

IKEA vant LOS Energy Award for sitt arbeid med energisparing hvor de har gjennomført prosjekter som har spart dem for store energiutgifter. Fra venstre: Henning Schmidt – Country Facility Manager i IKEA Eiendom Holding AS, Anders Gaudestad – administrerende direktør i LOS AS, Antonio Lindeberg – National Purchaser Norway i IKEA IMS. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien .

årlige besparelsen i kommunen vært på 15 GWh. Målet er 20 GWh innen 2018. Kristiansand skal nå investere slik at man de neste tre årene oppnår enda 5 GWh til. Det er flere grunner til de gode resultatene: Det er foretatt en rekke investeringer innen energioppfølging, automatikk og SD-anlegg, ventilasjon, varmeanlegg, lys, pumper og varmepumper. I tillegg har kommunen jobbet aktivt med energiledelse, drift, avviksoppfølging og optimalisering. Kommunen ønsker nå å ISO-sertifisere seg innen energiledelse i henhold til ISO 50001. Årets nominerte til LOS Energy Award i klassen for beste bedrift var IKEA, MøllerGruppen,

Scandic, DNB Næringseiendom, E. C. Dahls Eiendom, GE Healtcare og Lantmännen Cerealia. Årets nominerte til LOS Energy Award i klassen for beste offentlige virksomhet var Kristiansand, Lillesand, Brønnøy og Skien kommune, samt Skatteetaten. Forutsetningene for å delta er at det årlige energiforbruket er på 10 GWh og at strømsparende tiltak er gjennomført de siste tre årene. Juryen har lagt spesielt vekt på oppnådde resultater, men også kompetanse, systematikk og engasjement teller. Jury har bestått av representanter fra Teknisk Ukeblad, konsulentselskapet Entro og LOS Energy. ■

Agder Energi Konferansen 2016 Konferansen i 2015 rettet søkelyset mot teknologidrevne endringer i forbruksmarkedet, mens i 2016 er oppmerksomheten flyttet til endringer i produksjon, distribusjon og lagring av elektrisitet. For å utfordre oss har vi invitert foredragsholdere fra store selskaper som satser på selvforsyning, investorer i nye produksjonsformer, forskere og politikere. Og produktdirektør i teknologiselskapet Opera Software Andreas Thorsheim. – Tema er: Det store energislaget – derfor kan vi ikke fortsette som før! Konferansen vil både fokusere 10 • Volt 8-2015

på at det kommer nye aktører inn i energibransjen, og at de tradisjonelle aktørene ikke er gitt seieren, forteller Cathrine W. Karlson, prosjektleder. – Vi står i starten av det store energislaget der ulike energiløsninger, som vind og sol i kombinasjon med batteri, vann og hydrogen kjemper om å bli en del av fremtiden. Dette er spennende og vi gleder oss til å

høre ulike synspunkt under konferansen, sier Unni Farestveit. – Hvordan vil produksjon, distribusjon og lagring av elektrisitet se ut i 2030 – eller i 2040, og hvem vil være aktørene? – Vil store og små bedrifter, boligområder, elbiler og offshoreplattformer bli selvforsynt med strøm og gjøre

seg uavhengige av kraftselskapene? – Vil teknologier som var ment å erstatte fossil energi også gjøre norsk vannkraft mindre lønnsom - eller har norske kraftselskap en lysende fremtid som hovedleverandører av fornybar energi fra vannkraft i et Norge og et Nord-Europa som skal fase ut fossil energi? www.aekonferansen.no ■


iX HMI Rugged

iX HMI Rugged Proven to the extremes

FOUNDED 1862

Ny 7 Ekstreme miljøer kan by på tøffe utfordringer. Derfor har vi utviklet våre robuste iX HMI operatørpaneler som takler harde påkjenninger over lang tid. De fungerer problemfritt i vind, sterkt sollys, snø og regn, i krevende utendørs løsninger og ved høye temperaturer. De er testet til det ekstreme for at du skal kunne stole på at operatørpanelene fungerer optimalt ute i feltet.

Robuste 15” og 7” operatørpaneler, med alle relevante godkjenninger, lastet med iX HMI software.

Les mer på www.beijer.no/rugged

PELI OPPLADBART ARBEIDSLYS

TM

Kraftig arbeidslys når du trenger det – glem støyende aggregat og lange ledninger! Peli RALS portable, oppladbare arbeidslyssystemer har kraftig LED-lys og lang lystid. Mange modeller til bruk hvor som helst, uavhengig av strømaggregat eller nettilkobling! Kraftig LED-lys – lang lystid! Bærbare modeller fra kun 3,8 kg! Portable modeller med regulerbart lys/lystid Tilleggsfunksjon som portabel strømkilde Værtette og robuste Nyhet Peli 9430

Peli 9490

Peli 9420XL

Høyde: 183 cm

Se www.daconshop.no for øvrige RALS-modeller!

Rask levering, full service og forhandlernett i Norge. Dacon AS - Tlf: 21 06 35 01 - Faks: 67 53 30 29 - peli@dacon.no - www.dacon.no 11


iGigaswitch Series Nexans nye iGigaswitch er KEMA-sertifisert i henhold til IEC 61850 og dermed klar til å implementeres i industrien etter vellykkede testoperasjoner i kraftstasjoner og SMARTnett. Nexans har lansert verdens første iGigaswitch-serie som er KEMA-sertifisert i henhold til IEC 61850. Denne serien er kompatibel med komponenter med liknende sertifisering fra alle produsenter og muliggjør smartere og raskere utveksling. iGigaswitch minimerer feiloversettelser og bidrar dermed til å eliminere risikoen for potensielle signaltap, som gir smartere og raskere utveksling. Etter å ha bestått alle IECtestene kan Nexans nå tilby iGigaswitch-serien, som kan kommunisere direkte med alle andre enheter i kraftstasjonsnettverket, og som dermed strømlinjeformer utvekslingen mellom ulike enheter og nettverkskomponenter. iGigaswitch snakker et universelt IEC 61850-språk og gir dermed kundene mulighet til å implementere smarte strømnett der alle elementene og komponentene i nettverket snakker med hverandre uten noen protokolloversettelse. Svitsjene har opptil 16 porter (RJ45 eller fiberoptiske) som støtter Ethernet, Fast Ethernet og Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). De er designet for bred

inngangsspenning og store driftstemperaturområder. E-serien fungerer mellom -40 °C og 85 °C. Serien ble utviklet for å motstå røffe forhold. Den er robust, kompakt og sikker, og aller viktigst, den har høy ytelse.

Svitsjen muliggjør effektiv nettdrift ved at den aktuelle statusen for interne nett og partnernett kan styres via intelligente elektroniske enheter, for eksempel svitsjebrytere og beskyttelsesenheter.

Vanlige bruksområder er blant annet SMARTnett, transformatorstasjoner i strømnettet, styring av vindturbiner og rørledninger samt forbedring av sikkerheten.■

Avslutter ordningen med lokale energiutredninger NVE har besluttet å avslutte ordningen med lokale energiutredninger. I stedet skal KSU-ansvarlig, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær på forespørsel bistå kommunen med informasjon som er relevant for kommunens klima- og energiplanlegging. – De lokale energiutredningene har i løpet av de ti årene ordningen har eksistert, oppfylt sitt formål. Erfaringer viser at det er lite ny kunnskap som kommer frem ved å oppdatere de lokale utredningene. Informasjonsplikten til KSU-ansvarlig, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær sikrer fortsatt god dialog 12 • Volt 8-2015

mellom disse aktørene og kommunen, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør for Energiavdelingen i NVE. Denne endringen i forskrift om energiutredninger skjer etter at NVE gjennomførte en høring om saken i 2014, og en tilleggshøring i 2015. De aller fleste som uttalte seg var positive til den foreslåtte endringen. Den viktigste

motforestillingen var at kommunene vil gå glipp av informasjon om energibruk som de trenger i sin klima- og energiplanlegging. Dette hensynet er ivaretatt gjennom informasjonsplikten som NVE pålegger KSU-ansvarlig, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær. Forskriftsendringen trådte i kraft fra 1. november 2015.

Kravet om utarbeidelse av kraftsystemutredningen - KSU, som reguleres i samme forskrift, påvirkes ikke av denne endringen.■

nve.no


3 FUNKSJONER. 1 VERKTØY. MANGE FORDELER.

PRISEKSEMPEL

24.495 NOK

BY TT

Kat. nr. 43628 RE 60 KIT MED KUTTE-OG PRESSEHODE, 1 STK 18 V BATTERI/LADER OG KOFFERT

CRIMP PRESS

BY

TT

KUTT

SAVE MONEY SPAR PENGER

3-I-1

STANSE PUNCH

SAVE MONEY FÆRRE VERKTØY

SAVE MONEY SPAR TID Nå introduserer vi verdens mest fleksible elektroverktøy. RE 60 fra RIDGID® har vår unike QuickChange System™, noe som gir deg muligheten til å enkelt og raskt å bytte hoder for å kutte, presse og stanse. RE 60 kutter kabler opp til 50mm, presser kabelsko opp til 300 mm2 og stanser hull i opp til 3mm tykt stål. Hodene kan roteres 360 grader for enkel tilgang i trange områder.

www.RIDGID.com

Se den på RIDGID.EU/QCS.

SCAN, SEE & SAVE Ü FY14 15TA_NO

VI KAN I TILLEGG TILBY INNBYTTERABATT, TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMASJON


Velrennomert aktør innen kraftnett, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen runder 100 år i 2016, og selv om de for lengst har rukket å bli en velrennomert aktør innen kraftnett, bane og telekommunikasjon, har de ingen planer om å ligge på latsiden fremover. Modernisering, utvikling og nye markeder har stort fokus hos den kommende jubilanten.

Vår visjon er å bli en ledende nordisk aktør innenfor leveranser av materiell og master til 1 - 420 kV luftlinjenettet, skinnegående transport og telekommunikasjon, sier fra venstre Hans Gravermoen, teknisk sjef, Terje Engensbakken, prosjekt salg og Pål Jansen salgssjef hos Brødrene Berntsen.

Vi møter daglig leder Tom Isaksen på Hensmoen, der Brødrene Berntsen har produksjonslokaler. Det er nemlig ikke tilfeldig at de fortsatt ønsker å produsere i Norge. – For kunden er det viktig at vi er i stand til å snu oss rundt fort. Det handler om fleksibilitet og å unngå forsinkelser som kan resultere i økte kostnader. Noen bestiller produkter med stort volum, og da er kortreiste produkter en faktor, ikke minst miljømessig. Produksjonen vi har på Hensmoen, er et viktig 14 • Volt 8-2015

element i totalen. Den er viktig for firmaet, for vår videre utvikling og en spisset produksjon. Vi bruker et knippe leverandører til anskaffelser, og spiller på mange kanaler i sammen med egen produksjon. – Setter kunder produksjon i Norge som betingelse? – Det er vanskelig å sette slike betingelser innenfor dagens regelverk og konkurransesituasjon, men de setter i alle fall veldig stor pris på det. En del av

investeringene som gjøres i Norge, går tilbake til arbeidsplasser i landet vårt, sier Isaksen. Det snakkes og skrives om at det skal investeres mye både innen jernbane og energidistribusjon fremover, men hva tenker Brødrene Berntsen om fremtiden? – Makroøkonomisk ser fremtiden til markedssegmentene våre veldig bra ut. I tillegg til jernbane og luftlinjenettet, stammer en stor del av omsetningen vår fra antennemaster til telekommunikasjon. Spesielt

jernbane og transmisjon er store vekstområder i overskuelig fremtid, men også trådløs kommunikasjon. Vi er slik sett i en unik situasjon, at vi er representert i tre markedssegmenter som neppe vil stoppe opp i årene som kommer, forteller han. De to siste årene har selskapet også begynt å ekspandere geografisk. De har etablert et datterselskap i Sverige for å videreutvikle jernbane segmentet som konsernet har hatt der i mange år, men også for å bygge


seg opp i energimarkedet i nabolandet. For tiden teller de fire ansatte i Sverige. Men Brødrene Berntsen har planer om å vokse på andre områder også: – Om noen år er vi en leverandør med mye bredere produktbase enn i dag. Vi jobber mye med utvikling av sortimentet vårt, og ønsker å tette de hullene som er der. Der kommer det mye som vil bidra til videre lønnsom vekst i årene som kommer, sier Tom Isaksen. – Vi har for eksempel nylig introdusert isolatorer, både i glass og kompositt, og på alle spenningsnivåer. Så har vi også fått Arne Madsen med på laget, som vi har jobbet sammen med i mange år i forbindelse med rundstålmaster for blant annet regionalnettet. Vi skal utnytte hans kompetanse innen mastekonstruksjon i utvikling av nye konsepter, særlig innen dette med erstatning av tremaster. Nå er det veldig mye forskjellig på markedet, både kompositt og stål, men der jobber vi med et par konsepter som vi har fått fart på etter at Arne kom med på

laget. Vi arbeider også med fornyelse innen det eksisterende produktspekteret. – Men selv om vi har en enorm kompetansebank i organisasjonen, må vi bygge produkt- og brukerkompetanse innen de nye segmentene, og det blir en av våre største utfordringer fremover, forklarer Daglig Leder. – Innen energi er det visse trender som tilsier at kunden vil ha mer one-stop-shopping, men det er mange fasetter i energibransjen også. Vi jobber fokusert i retning av å bli en mer omfattende leverandør, fortsetter han. Også produksjonsanlegget på Hensmoen har blitt påkostet og modernisert de siste årene: – Dette har vi gjort for å kunne opprettholde nytteverdien det er for kunden at vi produserer her på Hensmoen. Vi har investert i maskiner som bearbeider komponenter effektivt. Den siste nyvinningen var to robotceller for sveising av fagverkskonstruksjoner. Neste trinn i opprustingen er å renovere administrasjonsbygget vårt. Vi

– Om noen år er vi en leveran- dør med mye bredere produkt- base enn i dag. Vi jobber mye med utvikling av sortimentet vårt, og ønsker å tette de hullene som er der. Der kommer det mye som vil bidra til videre lønnsom vekst i årene som kommer, sier Tom Isaksen.

ser at veksten vi venter de nærmeste årene, krever både kapasitet og kompetanse, så vi vokser ut av kontorene våre. Det handler hele tiden om hvordan vi gjør produksjonen mest mulig effektiv, sier Tom Isaksen. – Mange snakker om at bransjen har manglende kapasitet innen prosjekteringsdelen. Som et selskap som sitter på mye erfaring og kompetanse, har dere hatt tanker om å bruke dette aktivt?

– Vi har ingen planer om å bli prosjekterende konsulenter, men vi ser stadig større behov for å ha kompetanse i prosjektering overfor kundene våre. Det er svært viktig å ha kompetanse i eget hus. Det blir stadig større krav til dokumentasjon og standarder, CE-merking og samsvarserklæringer. Men å selge prosjekteringstjenester har vi ingen planer om, sier Isaksen. ■

Norge velger

Fremtidsrettet AMS Sammen med kunder og samarbeidspartnere fortsetter Aidon arbeidet med realiseringen av Smart Grid. Vi trenger flere dyktige folk som kan være med å skrive det neste kapittelet i vår Norgeshistorie.

Ta kontakt hvis du vil bli en del av teamet

Aidon Norge - Erteløkka 3, 1384 Asker, Norway, Tel: +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/no

15


Vurderer alternative nettløsninger Statnett og Lyse Elnett har startet arbeidet med felles plan for det fremtidige ledningsnettet i SørRogaland. I dette arbeidet inngår også utredninger av nye varianter av den planlagte ledningen mellom Lysebotn og Nord-Jæren. stor betydning for regionen å sikre strømforsyningen for framtiden, sier Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett. Over flere år har Statnett og Lyse samarbeidet om planene for en ny ledning mellom Lysebotn og Nord-Jæren, kalt Lyse–Stølaheia. I dette arbeidet har det også blitt utredet en alternativ rute sør for Sandnes sentrum, kalt “konsept 3”. Nye vurderinger i KVU-arbeidet åpner for en variant av konsept 3 med trinnvis utbygging, i stedet for å gå helt inn til Stavanger med en gang. En slik løsning vil kunne gi en mer kostnadseffektiv nettutvikling i området, og tiltakene kan gjennomføres i takt med at forbruket øker. Samtidig er en

grundigere vurdering av en slik alternativ rute gjennom Sandnes i tråd med innspill vi har fått lokalt, forteller Borgen. -Vi mener derfor at løsningen må utredes nærmere, men vi kan ikke konkludere endelig før utredningen er ferdig. –Vi er trygge på at en ny ledning inn til regionen uansett vil starte fra Lysebotn, og strekningen frem til vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes vil være den samme uavhengig av alternativ, forteller Borgen. -Derfor har vi bedt NVE om uten opphold å fortsette

behandlingen av konsesjonssøknaden, slik at de kan gi en innstilling på den første delen fra Lysebotn. På den måten kan vi redusere tiden det tar å få på plass en ny ledning. ■

-Strømforsyningen i Sør-Rogaland er sårbar, og vi arbeider nå sammen for å styrke denne, både på kort og lang sikt, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

200

80

Ledningsnettet i Sør-Rogaland trenger betydelige oppgraderinger. Strømforsyningen i området er allerede anstrengt, og forverres etter hvert som forbruket øker. Lyse og Statnett har startet opp arbeidet med en overordnet nettplan gjennom en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Sør-Rogaland. Utredningen skal anbefale hvordan strømforsyningen skal sikres og samtidig hvordan planlagt ny fornybar kraftproduksjon kan koble seg til. Målet er å finne de beste løsningene for både Statnetts og Lyses ledningsnett sett under ett. -Strømnettet er tett vevd sammen og derfor er det viktig med et godt samarbeid for å finne den beste løsningen for regionen. Det er av

Utendørs Skillebrytere fra 52 kV

Innendørs og utendørs måletransformatorer fra ARTECHE

Greepage distance 2370 mm. Linea de fuga : 2370 mm. Krafttransformatorer

Toma tang. Toma tang S Tang S tap

opp til 500 MVA og 420 kV 90

M12

300

18

de Baja Tensión . 0,72KV

2330

Transformador ansformador de intensidad ansf Low voltage oltage current transformer ormer 0,72K 0,72Kv 2

150

Design: Wera

230 170

16 • Volt 8-2015

1280

Ø108

www.energia.no 900

Energia AS Postboks 265, 3901 Porsgrunn Tlf: 35 55 93 18 Fax: 35 55 93 19 post@energia.no


Noe er klart for nettselskapene: Glass isolatorer fra SGD La Granja

GLASS ISOLATORER Med over 100 millioner isolatorer installert i over 100 land og i alle slags miljøer siden 1932, er SGD en erfaren og pålitelig produsent i verdensklasse. I tillegg til et bredt spekter av AC-isolatorer opp til 750 kV, leveres også DC-linjeisolatorer og enestående RTV silikonbelagte isolatorer.

Distributør i Norge: Necks Electric AS

www.sgdinsulators.com insulators@sgdgroup.com +47 945 22 475 | post@necks.no

www.neckselectric.com

Paseo del Pocillo s/n | 40100 San Ildefonso, SPAIN Phone: (34) 921 417500 | Fax: (34) 921 417555 Commercial Office: Pedro Teixeira, 8 | 28020 Madrid, SPAIN Phone: (34) 91 7707516 | Fax: (34) 91 7707542


Otera Infra nedbemanner Som et ledd i selskapets kostnads- og effektiviseringstiltak har styret i Otera Infra besluttet å følge administrasjonens anbefaling om å nedskalere prosjektområdet. Ledelsens vurdering er at dette vil omfatte 40 – 50 årsverk. Gjennom en mer markedstilpasset organisasjon ønsker Otera Infra å bli rustet til å møte fremtiden. Tilpasninger i bemanningen kommer som et resultat av synkende ordrereserve og utfordringer med lønnsomhet i prosjektmarkedet over tid. – Vi må tilpasse oss markedet. Dette vil si at vi konsentrerer aktiviteten i prosjektmarkedet i hovedområdene våre, elkraft og samferdsel. Fiber vil ikke lenger være et satsningsområde. Det er viktig å sikre en økonomisk forsvarlig drift, sier administrerende direktør Finn Rune Johansen. Nedbemanningsprosessen som nå iverksettes skal være

gjennomført tidligst mulig på nyåret. Det er enda for tidlig å si hvem som konkret vil bli berørt. – Tillitsvalgte og ansatte er varslet om vedtaket, og ledelsen vil i den videre prosessen samarbeide tett med de tillitsvalgte. Det er en tung beskjed å komme med, det er veldig synd å måtte nedbemanne i et selskap med mange dyktige og lojale medarbeidere, men med dagens situasjon er det helt nødvendig. Vi må sikre fremtidige arbeidsplasser, sier Johansen. Ledelsen i Otera Infra understreker at nedbemanningen ikke skal få innvirkning på bedriftens leveranseevne. ■

IK

M

INSTRUTEK

AS

30 198

5-2015

IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til blant annet shipping, offshore, industri, offentlig sektor og øvrige virksomheter med ulike måletekniskebehov. Vi har kompetanse innenfor måleinstrumenter, maritim navigasjon og kommunikasjon, prosessinstrumentering, tilstandskontroll, kalibrering og skaffevarer. Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi er ca. 60 ansatte, har en budsjettert omsetning på over 200 mill., og er en del av IKM Gruppen med ca. 2 900 ansatte som omsetter for rundt 4,5 milliarder.

En ny standard for måling av batterispenning Hioki DM7276 Presisjons DC voltmeter 7,5 siffer - 10ppm nøyaktighet www.IKM.no www.IKMwebshop.no 8_2015.indd 18 Volt_Nr. • Volt 8-2015

1

22.10.2015 10:11:27


– Wavins produkter velges av dem som kjenner oss, fastslår Heiko Heincken, distriktsleder El & Tele i Norsk Wavin. – Mens dem vi aldri har kontaktet, kan umulig kjenne oss. Og derfor handler de ikke med oss heller.

Sluttbrukerne er viktigst Så for å kunne gjøre en god jobb i bransjen, mener Heiko at han må være nært tilknyttet sluttbrukerne. – Det er i kontakten med dem jeg får oversikt over behovene som finnes der ute, og det er først da at jeg kan komme med gode råd og forslag til løsninger, påpeker han. – Innenfor området jeg jobber med, el og tele, er det en jungel av produkter, fortsetter Heiko. – Og det er vi som må ut å fortelle hvorfor Wavins løsninger vil fungere godt for akkurat den kunden og akkurat det prosjektet. Bedre og billigere Som eksempel på dette forteller Heiko om en kunde som trengte en spesiell skjøtemuffe. Det fantes en rekke løsninger og

kvaliteter på markedet allerede, men etter en nøye gjennomgang med kunden kom Wavin opp med et spesialprodukt som både var bedre, mer slagfast og billigere enn andre løsninger. – I tillegg var produktet vårt også enkelt å installere, montere og remontere, og vi leverte det med 25 års garanti, smiler Heiko. Wavins ansikt utad – Det er altså meget viktig at vi blir godt kjent med kundene våre, konstaterer Heiko Heincken. – Så når jeg ringer opp kunder jeg aldri har hilst på før, inviterer jeg alltid meg selv til et besøk hos dem. Dermed får kundene et ansikt hos Wavin å forholde seg til. Og ved å personifisere Wavin på denne måten, skaper vi etter min mening enda bedre ... ... nærhet til kundene

Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution | Waste water drainage | Cable ducting

07 Media Innhold. Foto: Ingeborg Øien Thorsland.

– Det viktigste for meg er å kjenne deg!


Landsnet er systemansvarlig i det islandske kraftsystemet Selskapets oppgave er å vedlikeholde, drifte og utvikle det Islandske kraftsystemet. Landsnets visjon er: «En elektrisk fremtid i harmoni med miljøet og samfunnet». • Total system etterspørsel i 2014: 17,116 GWh • Transmisjonstap i 2014: 361 GWh • Maksimal last i 2014: 2,203 MW • Indeks pålitelighet i 2014: 0,99995 • Total lengde på overføringslinjer og kabler (2014): 3,234 km • Antall nettstasjoner (2014): 74 • Driftsspenning: (33kV), 66kV, 132kV, 220kV (400kV)

Promaps Online • PROMAPS - Probability Method Applied to Power system • Risikosimulator for operasjonell drift av kraftsystem • Promaps Online utviklet av Goodtech Power i samarbeid med Statnett • Nominert til Teknologibragden 2014 • Simulator kommersielt tilgjengelig i 2015

Goodtech • Norsk Industrikonsern registret på Oslo Børs • Selger tjenester innenfor automatisering, Installasjon, Kraftteknikk, Industriteknikk og Miljøteknikk

Landsnet sin nyeste stasjon, Bolungavik, på den nord-vestlige delen av Island. Stasjonen fungerer som et koblingsanlegg, men inneholder også reservekraft for Vestfjordana og er hjernen i et fullt automatisert smart-nett som reagerer ved feil og optimaliserer driften av nettet i regionen.

20 • Volt 8-2015


Landsnet

Promaps installert på Island Landsnet er systemansvarlig i det islandske kraftsystemet og styrer forsyningen av elektrisk kraft på Island. I flere år har de samarbeidet med norske Troll Power, nå Goodtech Projects & Services, som leverer løsninger for å forenkle arbeidet på driftssentralen. Landsnet implementerer nå Promaps Online i sin driftsentral.

Vi har møtt Iris Baldursdottir, konserndirektør for Drift og IKT hos Landsnet, og hun forteller oss om prosjektet de nå jobber med: – Vi har samarbeidet med Goodtech, tidligere Troll Power, i mange år og har i lang tid arbeidet aktivt med å utvikle risikohåndtering og pålitelighetsberegninger i kraftsystemet. Vi fikk laget et modelloppsett for pålitelighetsberegninger i 2006–2007, og hadde allerede en modell av det islandske systemet i en eldre versjon av Promaps. Målet var å bruke dette til planlegging og utvikling av nettet. Først og fremst var systemet tiltenkt å sikre oss at nye investeringer forbedret nettets pålitelighet på den best mulige måten. Dette gav oss den første innsikten i hva som kunne gjøres med tanke på pålitelighetsberegninger. Vi brukte den til flere mindre analyseprosjekter, og så fulgte vi også med på hva Statnett gjorde i denne sammenhengen. Da vi så at de faktisk var i stand til å ha en online kalkulering av pålitelighet, ble vi interesserte i å installere dette hos Landsnet også. Store endringer i kraftsektoren og Smartgrid i hurtig utvikling Landsnet har sett store endringer i kraftsektoren de siste 10 årene. I dag har vi mye større tilgang til høy kvalitets målinger i realtid, hurtige kommunikasjonssystemer og avanserte styringer. Vi har de seneste årene utviklet et WAMS system (Wide Area Measurement System) som vi i en stor grad bruker i den daglige driften av nettet i vår driftssentral. Vi har også tatt de første trinnene i å bytte ut våre lokale «nettvern» til et såkalt WACS system (Wide Area Control System) gjennom å utnytte de måledataen vi har kombinert med bra kommunikasjon; Der utnytter vi våre måledata sammen med bra kommunikasjon, for å ta beslutninger i sanntid som er til nytte for systemets stabilitet. Dette er en del av vår smarte nett (smart grid) som nå er i hurtig utvikling og som har gjort det mulig de siste årene å kunne forsyne et større marked og samtidig holde kvaliteten på elektrisiteten vi levererer. Det islandske kraftsystemet ligger langt framme når det gjelder IKT systemer og utvikling av ulike smart nett løsninger. Man kan si at vi allerede har begynt neste generasjons kraftsystem her på Island, noe som vi har fått mye oppmerksomhet for, vårt Smart Nett prosjekt. Brukerne stiller krav til stabilitet og fleksibilitet, og man ønsker å bruke nettet mer effektivt. For å kunne nå disse

målene behøves nye verktøy som analyserer systemstatus i nåtid, og gir et bedre totalbilde i kontrollrommet. Vi vil forstå kraftsystemet på et mer detaljert nivå sammen med hvilke risikoer vi tar og hvordan vi kan styre dem med preventive beslutninger. Besluttningen om å installere Promaps Online er et viktig skritt, av flere vi har tatt i den rettningen. Risikokalkulering fundamentalt for å drive et system på en trygg måte – Noen ganger sammenligner jeg dette med å få en ny bil. Du vil kunne bruke alle bilens egenskaper, og dra på turer over alt, men du kan ikke gjøre dette uten ett GPS system som viser på en detaljert måte hvordan terrenget ser ut. Du vil ikke risikere å ødelegge bilen eller kjøre den fast et sted ute i villmarka. Promaps Online er litt som et GPS system for operatøren av kraftsystemet. En online pålitelighetsvurdering skal hjelpe operatøren å navigere seg igjennom driften av kraftsystemet. Du vil vite hvilken risiko du tar ved å drifte systemet. Når vi bestemmer oss for å bruke systemet på en bestemt måte, må vi vite hvilken risiko vi tar, og hvordan påliteligheten er. Kraftsystemets topologi og lastflyt endres stadig vekk og det er veldig viktig å få en økt forståelse for hva det er som påvirker påliteligheten i sanntid. Jeg tror det er dette vi har manglet i verktøyene og programvaren vi har i kontrollrommet fram til nå. Så det er virkelig et spennende prosjekt å kunne kalkulere hvilken risiko man tar i øyeblikket, og hvis man endrer operasjonen, hvordan risikoen endrer seg. Dette er fundamentalt for å drive et system på en trygg måte, sier Baldursdottir. Pilotprosjektet startet i april, og var oppe og gikk allerede i august. Landsnet har et godt samarbeid med Promaps, og også med sin EMS-leverandør, Alstom. De får oppdatert informasjon fra energistyringssystemet hvert tiende minutt, data som integreres i Promaps, som gjør beregninger og gir resultater. Isolert men robust el-system Nettet på Island er isolert, og er ikke tilknyttet noen kabel til resten av Europa, så de må være helt selvforsynte. – Vi har et relativt lite system, så responsen til systemet er mye raskere enn ellers i Europa. Derfor har vi integrert mer automasjon i vårt system, for vi må være raske med å reagere på driftsforstyrrelser. Dette er et dynamiske system. Vi ser at krav om forsyningssikkerheten av elektrisitet øker i samfunnet generelt, og vi har en krevende kundegruppe.

21


Landsnet sin landssentral. Arbeid på en 132 kV høyspentslinje på den østlige delen av Island.

22 • Volt 8-2015


Krav om forsyningssikkerhet av elektrisitet øker i samfunnet. Vi er vant til å måtte reagere på forstyrrelser relatert til vær, for eksempel ising og kraftig vind, og våre operatører er spesialisert på å drifte et dynamisk system med kort responstid, sier Íris Baldursdóttir, konserndirektør for Drift og IKT hos Landsnet.

Vi opplever høye krav til leveranse og stabilitet, sier hun. – Island er et røft land når det gjelder vær og omgivelser, med jordskjelv, småras og flom. Det er ulike risikoer som kan utfordre systemet. Men vi har bygget et robust system med ganske enkel topologi, for eksempel har jordskjelv aldri påvirket transmisjons systemet. Linjene er bra bygget og tåler også større jordskjelv. Vi er også vant til å måtte reagere på forstyrrelser relatert til vær, for eksempel ising og kraftig vind. Landsnet har et system i vekst, og andelen vedlikeholdsoppgaver i kraftnettet øker. Dette øker arbeidet til operatørene i overføringssystemet når det kommer til planlegging, og også med tanke på risikoanalyse. Vi anser Promaps Online som et godt, komplementerende verktøy for disse oppgavene. Ser frem til mer samarbeid med metrologer – Vi har et nært samarbeid med meteorologene på Island, og mottar kontinuerlig informasjon og værprognoser, og hvordan det vil påvirke systemet. Informasjonen blir i dag ikke

automatisk lagt inn i programmet, men vi inkluderer den i våre risikoanalyser for å forberede driften. Om det er meldt dårlig vær i en region, kan vi endre planene gjennom å utsette en vedlikeholdsoppgave eller reduserer trykket på en flaskehals i systemet med endringer i produksjonen eller lasten. Men for fremtiden vil det være interessant å inkludere værmeldinger automatisk. For været påvirker feilhyppigheten på linjen og overføringskapasiteten. Det pågår mye forskning hvor man ønsker å bruke en dynamisk rating og en automatikk i hvordan ulike vindretninger og vindstyrke i et bestemt område øker risikoparameterne i utstyret. Så været er en stor komponent i analysene våre, sier Iris Baldursdottir. Risikovurdering er nøkkelen til et mer kostnadseffektivt kraftnett De leverer mye kraft til distribusjonsnettet og ulike typer industri, men kundene har til felles at de ikke aksepterer strømbrudd. Det handler om stabilitet, og pålitelighet er hele tiden et hovedfokus.

– En hovedregel er at systemet skal tåle en feil på en enkelt linje eller transformator, uten at det medfører tap av last. Dette er en enkel metodikk som har vært brukt i lang tid. Men dette gir ikke alltid effektiviteten man søker og tar ikke hensyn til all den dynamiske informasjonen vi har i dag om våre komponenter og system status. Utstyr har også ulike feiltendenser. Noe komponenter feiler ofte, men har kort reparasjonstid, mens annet utstyr feiler sjelden, men har lang reparasjonstid. Så man må forholde seg til ulike forstyrrelser. Vi ønsker å finne en mest mulig nøyaktig metodikk, og Promaps er en del av dette: å kalkulere pålitelighet mer nøyaktig. Mer nøyaktig måling av risiko. Mer nøyaktig vurdering av risiko. Vi anser at en velutviklet risikovurdering er nøkkelen til en pålitelig og et mer kostnadseffektivt transmisjons Et verktøy som støtter og iblandt utfordrer operatørens beslutninger I dag kalkulerer Promaps hvordan påliteligheten ser ut på alle punkter i systemet i nå

situasjon, dette representerer tilstanden i kraftsystemet nå, og vil være utgangspunkt for fremtidige risikoanalyser som ser lenger fram i tid. Det som er interessant i fremtiden, er å se på beslutningene operatøren kan gjøre, og hvordan disse vil påvirke påliteligheten. Det er mange spennende muligheter for hvordan et slikt verktøy kan videreutvikles. – Visjonen er å se hvordan preventive beslutninger kan påvirke påliteligheten, slik at operatøren kan bruke verktøyet for å ta riktige beslutninger. Utgangspunktet er alltid å forsøke å utfordre operatørens beslutninger på en måte som fører til en mer effektiv og sikrere drift. Selv når det gjelder planlegging en uke eller en måned fram i tid. Men da må man også ta prognoser med i betraktningene, ettersom man ikke har faktisk status så langt frem i tid. Det blir spennende med et verktøy som responderer i ulike situasjoner med hensyn til eksterne faktorer som f. eks. vær, men som kan også evaluere operatørens forslag, avslutter Iris Baldursdottir. ■ 23


Wintershall øker produksjonen på norsk sokkel Med oppstarten av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen, styrker Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent sin posisjon som en av de store produsentene på norsk kontinentalsokkel. Kraftbransjen i Norge trenger rundt 1.500 nye ansatte årlig frem mot 2020. Wintershall har en eierandel på 15 prosent i Edvard Grieg. Lundin er operatør og har 50 prosent, OMV har 20 prosent og Statoil har de resterende 15 prosentene. Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter globalt mer enn 2.500 medarbeidere fra 40 nasjoner og er Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass. Det Lundin-opererte feltet, som ble oppdaget i 2007, er utbygd med en bunnfast stålplattform.

«Med første olje på Edvard Grieg viser Wintershall nok en gang at selskapet er en ledende aktør på norsk sokkel. Samtidig som vi øker produksjonen i Norge, har vi sammen med operatøren og de andre partnerne tatt et viktig prosjekt til produksjon, innenfor tid og budsjett. Dette er en viktig milepæl for oss når vi nå fokuserer på våre egne utbyggingsprosjekter, Maria og Skarfjell, som tas til produksjon i løpet av de neste årene», sier administrerende direktør Bernd Schrimpf i Wintershall Norge. Edvard Grieg, lokalisert på Utsirahøyden i Nordsjøen, rundt 180 kilometer vest for Stavanger, har påviste reserver på rundt 187 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet er utbygd som et regionalt 24 • Volt 8-2015

knutepunkt for å motta og behandle hydrokarboner fra utbygginger og funn i området. Oljen vil bli transportert via Grane-rørledningen til Sture-terminalen utenfor Bergen, mens gassen vil bli transportert via et eget rørsystem til St. Fergus i Skottland. Dette er den andre partneropererte utbyggingen til Wintershall som er satt i produksjon i 2015. I mars begynte BG produksjonen fra Knarrfeltet i Nordsjøen. «Wintershall har vært partner i Edvard Grieglisensen siden begynnelsen og har vært med på hele utviklingsløpet til feltet. Jeg er veldig stolt av vår deltakelse i prosjektet og vil gi honnør til Lundin og resten av partnerskapet. Vi er spesielt fornøyd med

at vi får første olje innenfor tid og budsjett,» sier leder for utbygging, Eivind Torheim i Wintershall Norge.

Siden 2012 har Wintershall økt produksjonen fra rundt 3.000 fat per dag til mer enn 60.000. ■

Dette er en viktig milepæl for oss når vi nå fokuserer på våre egne utbyggingsprosjekter, Maria og Skarfjell, som tas til produksjon i løpet av de neste årene», sier administrerende direktør Bernd Schrimpf i Wintershall Norge.

Jeg er veldig stolt av vår deltakelse i prosjektet og vil gi honnør til Lundin og resten av partnerskapet. Vi er spesielt fornøyd med at vi får første olje innenfor tid og budsjett,» sier leder for utbygging, Eivind Torheim i Wintershall Norge.


2015

BEST I

KLASSEN NYHETER 2015 Polaris er markedslederen og har 30 års erfaring av å produsere firehjulinger, og hver eneste produserer vi for at den skal være best i sin klasse. Vi har bransjens største utvalg av spesialutviklet tilbehør til våre modeller. Alt handler om at du skal få det ultimate verktøyet og hjelpemiddel til ditt behov. Med vårt patenterte dempersystem og ekte firehjulsdrift får du markedets beste og mest behagelige fremkommelighet. Polaris er klar for innsats. Vi måker snø, vi trekker tømmer, vi henter ut bytte etter jakta. Du bestemmer! Vi har også det beste forhandlernettverket i bransjen. Alle står klar for å hjelpe deg til å dekke ditt behov. Ta kontakt i dag. Polaris ATV selges fra

58.300,- eks mva

72.875,- inkl mva. Omkostninger tilknyttet klargjøring og registrering kan tilkomme.

SPORTSMAN XP 1000 FOREST

SPORTSMAN 570 UTE

RANGER 325 ETX ACE 570

SPORTSMAN 570 SP

SPORTSMAN ETX

VELG TRYGT - VELG MARKEDSLEDEREN WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM//POLARISNORWAY


Vant frem i Enova-konkurranse Eidsiva Marked og Gudbrandsdal Energi er sammen med seks andre energiselskaper valgt ut til å få støtte fra Enova for å teste ut nyskapende løsninger som viser strømforbruk i sanntid. Tilskuddsmidlene vil gå til utplassering av utstyr for sanntids energimåling og styring i 1 500 husstander i Innlandet. I samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utlyste Enova tidligere i år en konkurranse der kraftbransjen kunne søke om delfinansiering av pilotprosjekter som prøver ut ulike teknologier, tjenester og forretningsmodeller for strømforbruk i sanntid i

perioden 2016-2021. I følge Enova var det stor interesse for konkurransen og mange gode søkere, men kun syv prosjekter får til sammen 59,7 millioner kroner. I tillegg til Eidsiva Marked og Gudbrandsdal Energi går tilskuddsmidlene til prosjekter i selskapene EB Strøm, Fjordkraft, Follo Energi, Lyse Energisalg, NTE Marked og Ringeriks-Kraft Strøm med samarbeidspartnere. På landsbasis vil det bli plassert

ut utstyr hos i underkant av 25 000 husholdninger. Den felles søknaden fra Eidsiva Marked og Gudbrandsdal Energi til Enova er et resultat av et samarbeid rundt digitale energirelaterte kundetjenester som selskapene har hatt siden starten av 2015. – Det er veldig moro at vi har nådd opp i denne konkurransen til Enova og nå får 6,4 millioner kroner i støtte. Vi er tidlig ute i

markedet med digitale tilleggstjenester bundlet med strømavtaler, og med god drahjelp fra Enova skal vi nå utvikle dette markedet. Læring fra dette prosjektet vil være en støtte for vår parallelle kommersielle satsing innenfor området, sier direktør Maren Kyllingstad i Eidsiva Marked. ■

Pålitelige løsninger for kabel, linje, verktøy og maskiner Sjekk ut vår nettside, www.ensto.no for nye kataloger og produktnyheter.

Linjeutstyr ENSTO har et stort utvalg av utstyr som strekkeverktøy, linjevinsjer og annet linjemateriell. Nytt er materiell for bygging av linje med Jerol komposittstolper. Vi har også utstyr for montasje på heng, og for store linetverrsnitt - blank og belagt line.

Kabelutstyr ENSTO har et komplett utvalg for kabelutstyr. Besøk vår nettside og se nærmere på våre nye 250A kontakter og kaldkrymp endeavslutning.

Maskiner og utstyr ENSTO har maskiner og utstyr for trekking av kabel i rør, samt fiberblåsing med mikro- og minijet. Stort utvalg i vinsjer og kabelmatere m.m. Vi har også et godt utvalg i personlig verneutstyr. Bla. annet er den nye helselen Cresto 1136 verdt å se nærmere på.

www.ensto.no

26 • Volt 8-2015


spartner

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Din samarbeidsp

Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, fjernvarme og energikrevende industri. er tilKomplette energiforsyningen, driftsovervåkingssystemer driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, t fjernvarme og Komplette energikrevende industri.

ende industri. fjernvarme og energikrevende fjernvarme industri. og energikrevend

ViVileverer: leverer:

Vi leverer: Vi leverer: 3000 SCADA-systemer, Netcon®®3000 SCADA-systemer, Netcon ®3000 ® ® con®3000 SCADA-systemer, NetconSCADA-systemer, Kommunikasjonsløsninger, Netcon Kommunikasjonsløsninger, NetconAll-IP All-IP Netcon ®All-IP ®Outstations nger, Netcon®All-IP Kommunikasjonsløsninger, Netcon ®Outstations Understasjonsterminaler,Kommunikasjonsløsninge Netcon Understasjonsterminaler, Netcon er, Netcon®Outstations Understasjonsterminaler, Understasjonsterminaler, Netcon®®Outstations Nettstasjonsautomasjon, Netcon 100 ®100 Nettstasjonsautomasjon, Netcon on, Netcon®100 Nettstasjonsautomasjon, Nettstasjonsautomasjon, Netcon®100

S

.com

Våre tjenester: Våre Våretjenester: tjenester: Våre tjenester: Engineering Engineering Engineering Kurs: Netcon®CAMPUS Engineering Netcon®®CAMPUS CAMPUS Kurs: Netcon®CAMPUS Kurs:Netcon Kurs: HelpDesk HelpDesk HelpDesk HelpDesk Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand www.netcontrol.com www.netcontrol.com

www.netcontrol.com

www.netcontrol.com


En lys dag hos Lysfix Lysfix er en stor aktør innen vei- og gatelys i Rogaland. Sandnes-selskapet har oppdrag for både offentlige og private virksomheter, og har Lyse som en av sine største kunder. Nå har de etter en lang utviklingsprosess akkurat mottatt en ny bil fra Eurolift AS som skal gjøre hverdagen for montørene mer effektiv og enklere. Nyvinningen er både spennende og banebrytende.

Bilen har mange smarte løsninger som gjør arbeidsdagen lettere for montøren

Etter oppstarten for 15 år siden har Lysfix gått fra å være et enmannsfirma som skiftet lyspærer for e-verkene, til et AS med syv ansatte og “alle rettigheter”. De har hele veien holdt fokus på det de kan, og har rendyrket satsing på veilys, selv om de også gjør litt installasjon for å ta vare på bredden i faget. – Veilys er spesielt. Det finnes veldig mange gamle anlegg med dårlig dokumentasjon. Du har stort behov for lokalkunnskapen som du etter hvert 28 • Volt 8-2015

opparbeider deg. Dette er også et lite hjertesukk med tanke på de korte vedlikeholdskontraktene som blir lagt ut fra kommunene i dag. Man tar ikke vare på kunnskapen hvis man bytter folk hvert tredje år, sier grunnlegger og daglig leder i Lysfix, Tore Gjesteland. – Vi jobber i anlegg som har 100 års historie. Selv om det ikke er mye igjen av det originale, så er det opplagt mye gammelt, spesielt i sentrumskjernene. Vi føler at vi er godt kjent, men opplever av og

til å måtte lete fortsatt. Derfor er vi glade for at kontrakten vi har med Lyse, har en varighet på fem år. Det er i alle fall nesten dobbelt så lenge som mye av det andre vi hører om rundt omkring. Og så er det opsjon på utvidelse, så det er mulig vi får være med enda litt lenger, smiler han. Men nå har Lysfix altså investert i en helt ny bil, og både Gjesteland og Eurlolifts Henrik Domre er ganske stolte av resultatet.

– De er jo verktøyet vårt, disse lift-bilene. Det viktigste og dyreste verktøyet. Å investere dyrt for korte perioder er ikke gunstig, men vi har valgt å satse litt, både med tanken på den perioden vi er inne i, men også for å ruste oss for konkurranse videre. Vi har tenkt å holde på med dette i mange år, forteller Tore Gjesteland. De har nå valgt å kjøpe en ny bil som dekker opptil 21 meters arbeidshøyde, og dermed klarer de å håndtere både motorveier, rundkjøringer, veikryss og


idrettsanlegg på en helt annen måte enn de gjør med eksisterende biler. – Det som hele tiden har vært utfordringen, er at den store rekkevidden ikke må gå på bekostning av smidigheten. Vi trenger et verktøy som fungerer i gater som er trange også. Som kan komme rundt hjørnet på en grei måte. Det har, slik jeg kjenner det, vært nesten umulig frem til nå. Men sammen med Eurolift har vi kommet frem til en løsning som i hvert fall jeg ikke har sett før. Kravet vårt var en bil som måtte fungere på lik linje med det vi er vant med når det gjelder smidighet og hurtighet, men i tillegg ha fem meter større rekkevidde, sier Gjesteland. – Det har vært et samarbeidsprosjekt. En stor lift på en liten bil. Vi har fått til dette mye på grunn av moderne teknologi. Liftenbilen er bygget med lav egenvekt, og har tre teleskopseksjoner i stedet for en. Sammen med liftprodusenten, danske Danilift, har vi nesten vært som en slags prosjektgruppe. Vi tror dette er den første bilen under 7,5 tonn med 21 meter lift og arbeidshus og akseptabel nyttelast. Bilen kan kjøres med C1-førerkort, forklarer Henrik Domre fra Eurolift. Eurolift AS har hatt e-verk som hovedkundegruppe i alle år, i tillegg til brannvesen. Biler med lift har vært sentralt, og det har vært en stor utvikling. Først store lastebiler og tunge med to-boms lifter. Så kom teleskopliftene, som var revolusjonerende på den måten at de var raskere i bruk, og tok mindre plass i veien. Deretter begynte man å utvikle det som var rundt liften – påbygget – som nå er blitt et stort skap man kan gå inn i, et lite verksted og lager med varme og lys. – Vi tenker HMS, med både en sikker og bekvem arbeidsdag. Det er mange positive sider med å ha et slikt arbeidshus fremfor et lasteplan. Man kan ha med utstyr og verktøy, og holde alt tørt til man skal bruke det. Gå inn og ta på regnklærne, og kle deg godt etter været du skal arbeide i. Vi har prøvd å tenke på arbeidet som skal gjøres, og den som skal utføre det, men har også hele veien hatt fokus på effektivitet. At lyspærene ligger på den

naturlige vandringen fra førerplass til kurv, ikke på motsatt side i et skap som er vanskelig tilgjengelig. Men utstyr du ikke bruker ofte, kan lagres inne i arbeidshuset. Vi har prøvd å ha veldig fokus på dette, for veilys i dette distriktet har ganske mange tusen punkter, og noen prosenter av disse er det alltid trøbbel med, så kan man spare 30 sekunder per punkt, høres det ikke så mye ut, men ganger du det med 5000 punkter, så blir det noe av det, sier Tore Gjesteland. – Det er viktig for oss å lage bilene effektive og intuitive, og der er brukererfaringen fra kundene viktig. Det gjelder også for produsenten av liften. Vi er glade for å få input fra sluttbrukeren, forteller Henrik Domre. Bilen er en Mercedes Atego, registrert under 7,5 tonn, men teknisk er den tillatt for 8,8 tonn. – Det gjør vi for at det skal være litt spillerom, så ikke belastningen er på det maksimale, og det blir en akseptabel nyttelast igjen på hver av akslingene. Liften har fire støtteben, men kan kjøres uten i et begrenset arbeidsområde. Det er en knapp i førerhuset som automatisk setter støttebena i bakken mens sjåføren går ut, og inn i kurven, og da står den klar på støttebena, og gir et større arbeidsområde. I de tilfellene man trenger et enda større arbeidsområde, må man rette inn kjøretøyet. Det er laget i tre trinn, for at jobben skal gå så raskt som mulig, utdyper Domre. – Vi har gått fra en 15 år gammel bil som har ruslet 200 000 km i nærområdet her. 15 000 timer på telleren. Den har egentlig fungert fantastisk godt, men er fra en tid der det ikke var så mye elektronikk. Derfor var det heller ikke mulig med denne typen differensiering av arbeidsområdene. Produsenten har vært positiv til å utvikle disse mulighetene. Det at vi kan trykke på en knapp som automatisk gir en såpass god arbeidsstilling at det dekker de fleste oppgavene, gjør at vi sparer tid, og kan jobbe mer effektivt. Vi har vunnet mye ved å utnytte denne teknologien, sier Gjesteland. Eurolift AS som leverandør har også vært gjennom alle fasene, fra å betjene rett på hydrauliske ventiler til elektroniske joysticks.

1

2

3

1 Nå har Lysfix investert i en helt ny bil, og både Tore Gjesteland i Lysfix AS og Eurlolifts AS Henrik Domre er stolte av resultatet. 2 God arbeidsplass er det også, sier Terje Egeland i Lysfix. 3 Bilen dekker opptil 21 meters arbeidshøyde, og dermed kan man håndtere både motorveier, rundkjøringer, veikryss og idrettsanlegg på en helt annen måte.

– Vi har vært skeptiske og redde for utfordringene som ville komme, men det har gått veldig bra. Det er sjelden feil med selve elektronikken. Jeg tror bestemt vi skal i retning av at ting blir elektronisk, sier Henrik Domre. – Helt enig. Jeg tror det er et område vi må velge å utnytte, i stedet for å prøve å bekjempe. Vi må finne fordeler og

muligheter, både innenfor HMS og effektivisering, fortsetter Tore Gjesteland. Lysfix sin daglige leder tror også det blir en del å gjøre på arbeidsfronten fremover: – Vi går og venter litt på større armaturutskiftninger. Det er en del armaturtyper som er brukt i anlegget i dag, som er fra en 29


Lysfix har gått fra å være et enmannsfirma som skiftet lyspærer for e-verkene, til et AS med syv ansatte og “alle rettigheter”, sier grunnlegger og daglig leder i Lysfix, Tore Gjesteland.

etter hvert svunnen tid. Så lenge ting virker, velger man å vente med reinvesteringer, men det er utfasing av lyskilder som har vært brukt siden 50-tallet, og som i senere tid har blitt forbudt i salg. Det er mye arbeid på vent. Alt tyder på at LED blir svaret fremover, men LED er nytt, og det skjer mye utvikling, så det er lett å gå feil i den retningen også. Det er viktig at

både de som kjøper og de som selger, vet hva de holder på med. Og Tore Gjesteland er glad for at han til fremtidens ventende arbeidsoppgaver kan dra nytte av bedre og mer effektivt utstyr: – Vi dekket tidligere inn liftkapasitet fra 14 til 21 meter med å leie inn fra utleiere, for å betjene idrettsanlegg og andre steder med store høyder. Vi

syntes selv at servicen til kundene ikke var god nok. Vi måtte hente inn utstyr, og planlegge på en helt annen måte, enn når vi nå kan svinge innom når vi er i området. Vi har hele veien hatt et ønske om en lift med større kapasitet, men vi ønsket ikke å gå på akkord med smidigheten. Danilift og Eurolift begynte å tenke, og når vi da bestemte oss for å bytte

Tech Vision Din partner for audiovisuelt utstyr i driftssentraler og møterom • • •

Skjermer / videovegg Lydsystem Samhandling

• •

Keyboard, Video, Mus forlenger/matriser Ergonomiske operatørpulter

We deliver advanced audiovisual solutions with excellence

30 • Volt 8-2015

den gamle bilen, så var det gått et par år. De sa at dette skal vi klare. Da var løpet lagt. – Ja, det er en lang prosess å bygge en sånn bil. Det er mye som skal stemme med tanke på vekt, og da teller alle komponenter. Men vi kom i mål med beina på bakken, avslutter Henrik Domre. ■

www.techvision.no 908 58 478 post@techvision.no


Har du rett mann i toppen av masta? I Otera har HMS høyeste prioritet ved gjennomføring av prosjekter.

Vårt HMS slagord er: Hver Medarbeider Sikkert Hjem www.otera.no

Vi elektrifiserer samfunnet


Infratek

Inviterer til dialog Infratek er en stor nordisk aktør innen bygging, vedlikehold og drift av kritisk infrastruktur. I en tid som er preget av høykonjunktur, med investeringsvilje og mange kommende prosjekter, ser konsernsjef Lars Bangen noen felles utfordringer, både innen rekruttering og kapasitet. Han inviterer til dialog om hvordan bransjen sammen kan møte fremtidens forventede trykk.

Infratek har i dag rundt 1300 ansatte, hvorav rundt 550 arbeider i Norge, der rundt 40 % av den totale virksomheten foregår. To tredjedeler av aktiviteten er rettet mot kraftnett, fra kraftstasjon til husvegg på alle spenningsnivåer. Det skjer mye i denne bransjen for tiden, ikke bare på nybygg og oppgraderinger innenfor transmisjon, men også på distribusjonsnettet. – Det som er positivt i våre øyne, er at nettreguleringen har blitt mer investeringsvennlig. 32 • Volt 8-2015

Kombinert med lave renter er det en økt investeringsvilje. Det gjelder egentlig på alle nivåene: På sentral- og regionalnett er det koblet til vindkraft og en del av de store miljøgrepene. Det andre går på reinvestering og fornyelse av et litt tilårskomment nett, forteller konsernsjef Lars Bangen. Men selv om alderen på de gamle nettene er høy, forteller han at kundene har vært flinke til å stelle pent med dem, og drøye midlene. Men nå tvinger endringer seg frem.

– Reguleringen som har vært i Norge på regional- og distribusjonsnett, har ikke medført en tendens til å investere, selv om dette til en viss grad har blitt gjort likevel. Men når det nå blir lagt til rette for det, kommer det et skred av investeringer. Det ser vi veldig positivt på, selv om det også er en kapasitetsutfordring. Man har demmet opp et behov som plutselig løsner, fortsetter han. Infratek jobber også innen andre områder, som jernbanesektoren, og ser den samme

effekten der. Innen veilys er det mer teknologiskifte, mot mer intelligente styringssystemer og LED. Det skjer mye rundt de kritiske infrastruktursystemene de jobber innenfor, og mange sektorer har mye ugjort. Bangen mener det kommer til å bli kamp om kapasitet og ressurser fremover, og at det tvinger frem en bedre nasjonal utnyttelse: – Men det er fortsatt et umodent marked, som er delvis lukket på distribusjonsnett. I Norge er det liten forekomst av


typiske underleverandører som kan stabilisere ressurssituasjonen mellom aktørene. I byggog anleggsbransjen, for eksempel, samarbeider en del store aktører på tvers av kontraktene. – I vår bransje opplever vi at kundene er veldig skeptiske til å la leverandørene finne løsninger. I nevnte bygg- og anleggsbransje slåss de jo som hund og katt om et anbud, men når anbudet først er plassert, så går de på bakrommet og diskuterer hvordan man skal få til dette sammen. I vår sektor er dette lite utviklet. Kundene er redde for at vi snakker om andre ting enn ressurser, utstyr, materiell og kapasitet. Vi må snu oppfatningen av dette, slik at bransjen kan få en bedre utnyttelse av ressursene. Kanskje vi til og med kan bruke ressurser hos kunden i noen sammenhenger. Vi må spille på det som finnes, sier Bangen. Kampen om ressurser kan også åpne opp kanaler ut av landet, selv om dette må foregå i kontrollerte former for å unngå sosial dumping og dårlige HMS-nøkkeltall. – Der er vi litt prisgitt hvordan kundene tenker. Hvis knapphetssituasjonen begynner å bli plagsom, er det fare for at man begynner å gå på akkord med slike ting. Dette er et ganske stort tankekors. – Kundene ser jo også risikoen i at de ikke får utført det de skal innen hensiktsmessig tid, og da er det i alle fall viktig at vi utnytter de tilgjengelige ressursene og snakker sammen. Det fungerer i andre bransjer. Jeg ønsker dialog om dette med både kunder og andre aktører til stede, gjerne på en nøytral arena. Sammen finner vi bedre løsninger, enn hver for oss. Vi kan bygge en god nok nasjonal leveransekapasitet på en del av de større prosjektene som skal gjøres, som kanskje blir for store for enkeltselskaper, sier Lars Bangen. – Hvordan er situasjonen på prosjekteringsdelen? – Ingeniører er jo også et knapphetsgode. Når oljesektoren nå er litt nede for telling, så er det vel i teorien bedre tilgang på ingeniører, men de har en annen erfaring, og kanskje litt andre forventninger enn vi kan tilby. Hvis det er en

kategori det virkelig er knapphet på, så er det gode ingeniører til prosjektering og prosjektledelse. Infratek har aktiviteter gående for å trekke til seg de unge, håpefulle. – Vi får dem ikke ferdig skolerte, så vi må kanskje ta dem inn fra skolebenken og lære dem opp. Vi var blant annet ”Dagens bedrift” på en av dagene under ”Uka” i Trondheim, og fikk god respons. Det er inspirerende å være der sammen med studentene. Bransjen vår har generelt vært en litt godt bevart hemmelighet, men jeg synes Energi Norge de siste ti årene har satt dette på dagsorden. Vi jobber jo med løsninger rundt klimaog miljøproblematikken, så bransjen bør være salgbar, ettersom studenter i dag er opptatt av miljø. Det vi jobber med, er veldig håndfast, mener Bangen. Innad i selskapet har det også vært store endringer de siste årene, blant annet med nye eiere og at selskapet ikke lenger er børsnotert. – Vi har fått et nytt eierskap som virkelig ønsker å utvikle selskapet, og er veldig driftsnære. Da de kjøpte seg opp 100 %, tok de oss av børs for å kunne få mer kraft i forbedringene. Det er en spennende reise. Eierne har mye erfaring med å jobbe med denne typen selskaper. Vi skal bygge en bedre business. Det går på vår egen konkurranseevne: hvor flinke vi er til å se kundens behov, og hvilken konkurransekraft vi har. For det er ikke slik, at om investeringene går veldig mye opp, så kommer prisene til å følge etter. Vi ser snarere at det kommer flere interessenter inn, og at det blir flere om beinet. Bare å holde tritt med veksten i et sånt marked krever at du er konkurransedyktig. Det jobber vi med hver dag, sier konsernsjefen. – Har dere også tanker om å utvide antallet ansatte? Ja, vi skal vokse. Men relativt sett har vi gått fra 1900 til 1300 ansatte, og vi omsetter mer i dag. Vi har blitt mer effektive, men samtidig kjøper vi også flere tjenester fra partnere. Drift og vedlikehold gjør vi med egne folk, mens prosjekter mer er et teamwork med partnere og andre.

1

2

1 – Vi har fått et nytt eierskap som virkelig ønsker å utvikle selskapet, og er veldig drifts- nære. Da de kjøpte seg opp 100%,tokdeossavbørsforå kunne få mer kraft i forbedrin- gene. Det er en spennende reise sier, Lars Bangen konsernsjef i Infratek. 2 Kleivi i hyggelig samtale med Bangen.

Og dette ser han for seg kommer til å vedvare: – Ja, i hvert fall med de investeringsplanene som ligger her nå. En tiårshorisont for et selskap som oss er jo veldig

lang tid. Vi ser jo at det er en høykonjunktur nå, som kommer til å vare en del år, men man må finne sin plass i enhver markedssituasjon, og det kan endre seg over tid, sier Lars Bangen. ■ 33


Ti millioner til å håndtere atomavfall fra 50-tallet Staten påtar seg ansvaret for gammelt høyradioaktivt avfall på IFE. – Selvfølgelig er det gledelig med pengene, men viktigst med dette er at Stortinget og regjeringen har tatt på seg ansvaret for det historiske brenselet. Nå kan IFE konsentrere virksomheten mot fremtidsrettet forskning, sier kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr. Kontakt – Vi er takknemlige for at Ola Elvestuen, leder i Stortingets Energi- og miljøkomité har støttet oss i å løfte frem denne saken, sier Wikstrøm. Også Skedsmo Frp skal ha mye av æren for at pengene nå er på plass. – Frp lokalt har lagt et stort press på regjeringen i denne

PIPES FOR LIFE

saken. Den støtten er vi takk skyldige for, sier han. IFE har i lengre tid jobbet for å få midler til å håndtere det historiske brenselet som fortsatt ligger lagret på Kjeller. IFEs utgangspunkt har hele tiden vært at det er den norske stat ved et samlet Storting som har vedtatt bygging av IFEs atomreaktorer. IFE mener derfor at staten har hovedansvaret for finansieringen og for å beslutte organisering av arbeidet med forsvarlig håndtering av det historiske brenselet og for en fremtidig dekommisjonering av atomreaktorene på Kjeller og i Halden. Da IFE på 50-tallet gikk bort fra å være et statlig organ, ble disse problemstillingen aldri berørt.■

PIPELIFE NORGE AS

Norges største produsent og leverandør av plastrørsystemer! POWERLINE

POWERPROJECT

Pipelife Norge AS - Tlf.: 71 65 88 00 E-post: firmapost@pipelife.no - salgskontoret@pipelife.no Hovedkontor: 6650 Surnadal

PVC KABELRØR

PE FIBERKABELRØR


Ta i bruk AUS Ragnar Skogdalen brenner for AUS – arbeid under spenning. I USA har dette vært en velbenyttet arbeidsmetode i flere generasjoner, men i Norge har det ikke vært regnet som trygt nok. Skogdalen er en erfaren ressursperson innen fagfeltet, og mener gevinstene er så store, at norske nettselskaper ikke kan la være å ta AUS i bruk. Han startet karrieren i Betonmast i 1979, og var med på å bygge en del av Sima–Dagali-linja på Hardangervidda. – Jeg har jobbet med alle spenningsnivåer som finnes i Norge. Dette drev jeg med i mange år, men så fikk jeg familie etter hvert, og ønsket litt mindre reising. Jeg var noen år på en fabrikk, men trivdes ikke med stemplingsur. I 1994 tok jeg en ringerunde, og fikk napp hos Trøgstad e-verk, forteller Skogdalen. – Da hadde jeg vel sett for meg å være ferdig med reisevirksomheten, men på slutten av 90-tallet ble dette med entreprenørskap veldig aktuelt, og Trøgstad e-verk måtte gjøre det samme. Så da ble Trøgstad el-tjenester stiftet. I 1996 begynte vi med AUS her i Trøgstad. E-verkssjefen Harald Thomassen så potensialet i dette. Vi ble veldig gode, begynte å markedsføre oss, og selge det til andre nettselskaper. Sjefen hadde ivret for dette siden 70-tallet, og så vel at vi var en ganske ung montørstab, og muligheten for at

vi kunne se dette annerledes enn andre. Men de unge montørene var skeptiske, og ville ikke. Men Thomassen ga ikke opp: – Harald visste råd, og en god del folk reiste til Frankrike på studietur. Der fikk vi se all type AUS både på film og i praksis. Da reiste vi hjem, var vi 100 % sikre på at dette var trygt å jobbe med. Vi startet med kursing, og etter hvert oppgaver i eget nett for å øve. Så ballet det på seg: Vi kjøpte Norges første AUS-lift og Skandinavias eneste testanlegg for AUS-utstyr i 2000, minnes Skogdalen. Han fikk tidlig ansvaret for å kurse AUS-montører, og etter hvert totalansvar for test av utstyr. Dette medførte mange gode kontakter og studieturer i utlandet. – På midten av 2000-tallet ble det en forandring. Kommunen solgte entreprenørselskapet, og jeg gikk til Hafslund Entreprenør AUS AS som fagleder for AUS.

Etter hvert ble jeg fagsjef innen samme område i Infratek Entreprenør AS. I den tiden bygde vi opp Infratek-skolen på Sørum, og jeg fikk ansvaret for AUS-kursing. Men eierne ville ikke lenger at vi skulle teste AUS verktøy for konkurrenter, og da ville de selge ut den biten. Da sa jeg til ledelsen, at om ingen andre kjøpte testanlegget i Trøgstad, var jeg interessert. I mai 2012 satte jeg i gang det nye selskapet Live Work Consult AS. Hovedgeskjeften var AUS, men mot slutten av oppstartsåret skjønte han at AUS fortsatt ikke var stuerent etter 30 år, så for å kunne leve av det, måtte han begynne å selge AUS-utstyr. Han har nå flere agenturer, og tilbyr et bredt spekter av produkter. – Du brenner for å gjøre AUS mer aktuelt. Selv om det er gått 30 år, og mange fortsatt er restriktive, har det skjedd en endring? – Jeg har kjørt ulike AUS-kurs, og fellesnevneren er, at alle unge montører bare ser fordeler med å

jobbe AUS. De kan ikke fatte og begripe hvorfor man ikke kan gjøre mer av dette. De føler at de er herre over situasjonen. Yngre montører er sultne på å lære mer AUS, men det er bremseklosser i organisasjonene som setter en stopper for det. Det er lettvint å gjøre som man har gjort i alle år, men selskapene tenker ikke på kundene når de tyr til mange unødvendige strømstanser. Det er bare snakk om rett kunnskap og verktøy, mener Ragnar Skogdalen. Han mener likevel det har skjedd mye med AUS de siste ti årene, og det er mange som jobber AUS i dag: – Det er også mange som jobber litt AUS, uten at de tenker over det. Da tenker jeg AUS på lavspent. Det man kan gjøre på distribusjonsnettet, kan man også gjøre på regionalnettet. Statnett bruker mye AUS på oppgradering ifra 300 – til 420 kV. Samme verktøy og litt komplettering av hjelpeverktøy, så gjør man det samme uansett spenningsnivå. Amerikanerne

– Det er viktig at testing/kontroll av AUS utstyret blir høyere prioritert og bedre dokumentert, og på lik linje med utlandet. Det er god sikkerhet og HMS sier, Ragnar Skogdalen i Live Work Consult AS.

36 • Volt 8-2015


startet med AUS på slutten av 1900-tallet. Brukte bambus- og trestenger, og det ble en revolusjon da glassfiber kom på 30–40-tallet. De arbeidsmetodene man bruker på regional- og distribusjonsspenning i dag, er velprøvd av amerikanerne siden tidlig på 1900-tallet. Mye av verktøyet de brukte den gangen, er nesten det samme som vi setter på stanga i dag, bare modernisert. Bruksområdet er det samme, forteller Skogdalen. AUS på lavspent vil bli mer aktuelt, skal vi tro eksperten: – I dag er det lettvint å røske ut noen lavspentlister for å gjøre vedlikehold. Mye av dette vedlikeholdet kan gjøres med spenning på, bare ved hjelp av isolert håndverktøy. En vanlig skiftenøkkel som er isolert, og egnede hansker. Montørene i Norge har fått utlevert en 1000 volt-veske i 30 år, minst. Denne har mer eller mindre stått og støvet ned. Holdningen har vært at lavspent kan man jobbe med, bare man holder litt avstand, har på seg tørre skinnhansker, og surrer litt elektrotape på skiftenøkkelen sin. Det har vært innstillingen til farene på lavspent. – I dag er det så mye verktøy for AUS på lavspent, så å legge lavspentkabel i en grøft, og skjøte den på en eksisterende kabel med spenning på, er ingen problemer. Om du skal ta en avgrening fra en hovedkabel i

bakken opp til et inntaksskap, kan du uten problemer gjøre dette med spenning på. Lavspent-AUS gir mange muligheter. Kommer kilekostnad for lavspent, mener jeg AUS tvinger seg frem, sier Skogdalen. – En liten bønn til lederne i nettselskaper og e-verk? – Ja, det kan du trygt si, ler han. – Jeg mener jo at alle økonomer som er ansatt i selskapene burde skjønne hva kilesparing er. Jeg har hørt tall på enormt høye kilekostander de siste årene, og det må jo være en eller annen økonom som skjønner, at hvis de ansatte i firmaet får kunnskap om AUS, så vil det spares inn store summer bare i løpet av ett år. Jeg utfordrer økonomer til å bli med montører på AUS kurs eller ut i forsyningsområdet og se hvilke økonomiske fordeler AUS gir infrastrukturen. Det må jo være i alles interesse å spare penger? Og ikke minst vil det bedre omtalen og omdømmet ved at man tenker på tredjeparten: industri og privatabonnenter. Strøm er en vare vi betaler for, og da bør man ha den 24 timer i døgnet. – Samfunnet er ikke tjent med alle utkoblingene som skjer for småtteri. Jeg sier til ledere i nettselskaper: Tenk etter! La de unge som har lyst til å drive med AUS, få lære det. Det er en investering i første omgang, men man får igjen for det. Ting du ser fordeler med, brenner du for, og

AUS-montører setter sikkerheten svært høyt, sier Ragnar Skogdalen engasjert. Og fortsetter: Med AUS melder vi inn hvor vi er og jobber, så driftssentralen har full oversikt. Og vi forteller at vi skal jobbe AUS, og prosedyren er da slik, at alle de vern som kan generere en innkobling settes i null, så det blir ingen gjeninnkobling. Det har med sikkerheten å gjøre, at hvis jeg skulle være uheldig, eller at linja faller ut, så skal man ikke få noen innkobling igjen. Det er ut ifra en risikovurdering som avgjør om en skal jobbe AUS eller ikke. Men utover det, så er det jo leder for sikkerhet som styrer alt sammen på stedet, og er det noe som dukker opp, så stopper vi opp og løser det. Vi har ikke stressfaktoren utkoblingstid. Veldig ofte ved en strømstans, så har man feilberegnet utkoblingstiden, og så er man ikke ferdig til klokkeslettet man har satt. Da begynner man å stresse, og under stress kan ting gå galt. De som brenner for AUS i Norge i dag, begynner å bli godt voksne. Det trengs flere nye ildsjeler. – Det er netteiere som ikke ser alle fordelene med AUS, og da blir etterspørselen for liten. Det må flagges som et førstevalg. Og det er råd og hjelp å få om man vil komme i gang, og det er ikke vanskelig. Holdningen om at AUS er farlig, må bort, for det er

det ikke. Jeg har aldri hatt uhell, slår Ragnar Skogdalen fast. Han er helt overbevist om at AUS blir større, fordi man nå også kan regne med lavspent. Selv kan han tilby en komplett pakke: – Jeg tilbyr kurs, og der snakker vi om kunnskap, sikkerhet og verneutstyr. Vi gir pakkepris på personlig verneutstyr til montører, og felles verktøy til bedriften. REN har i det siste fokusert mye mer på AUS, og har fått en egen AUS-konsulent. Skogdalen mener bransjen trenger dette. Sammen med søsterorganisasjonen i Sverige, EBR, jobbes det på tvers av grensene for å få til felles nordiske regler om testintervaller for AUS-utstyr, og man ønsker også å få med seg Finland. -Jeg tror ikke arbeidsgivere vet godt nok hvilke forpliktelser de har ift arbeidsmiljøloven § 1 som sier bl.a følgende: § 1-1.Lovens formål, a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. – Det er viktig at testing/ kontroll av AUS utstyret blir høyere prioritert og bedre dokumentert, og på lik linje med utlandet. Det er god sikkerhet og HMS, avslutter Ragnar Skogdalen. ■

Yngre montører er sultne på å lære mer AUS, men det er bremseklosser i organisasjonene som setter en stopper for det. Det er lettvint å gjøre som man har gjort i alle år, men selskapene tenker ikke på kundene når de tyr til mange unødvendige strømstanser. Det er bare snakk om rett kunnskap og verktøy, sier Ragnar Skogdalen.

37


30 år i Norge Rittal AS feirer 30 år i Norge. Da selskapet startet opp i Norge høsten 1985, hadde Rittal allerede bearbeidet Norge via distributør A.V. Iversen. Rittal ønsket ytterligere å forsterke sin markedsposisjon og valget ble egen etablering høsten 1985.

Rittal AS etablerte seg i Kongeveien 49 på Sofiemyr med kontor, infosenter og lager. Etter en meget positiv utvikling siden starten, ble lokalene for små og i 1994 flyttet Rittal inn i nye og større lokaler på Luhrtoppen 2 i Lørenskog. Det var med stolthet vi kunne presentere stort demorom, mulighet for ulike seminarer og kundearrangementer, og i tillegg flere varer direkte fra lager til våre kunder. Denne satsningen og investering i godt kvalifiserte medarbeidere, var i tråd med strategien som var lagt for ytterligere vekst i markedet. Rittal styrket sin markedsposisjon ytterligere i årene som gikk, og etter 13 år på Lørenskog flyttet Rittal i 2007 inn i eget moderne bygg på Regnbuen industriområde på Langhus, med over 30

medarbeidere, eget verksted og lager. I 2011 innledet Rittal Norge, Sverige og Danmark et skandinavisk samarbeid om sentralisert lager og serviceverksted i Ängelholm, Sverige. Det førte etterhvert til at eget bygg ble solgt og Rittal flyttet inn i nye kontorlokaler i Vestveien 18 i Ski, med 21 godt kvalifiserte medarbeidere. Her tilbyr vi teknisk ekspertise og kundesupport, og i tillegg finnes det regionselgere som besøker kunder i hele Norge. Rittal har utviklet et sterkt samarbeid mellom de skandinaviske landene for å dra nytte av alle ressursene på best mulig måte. Vi har i dag en rekke felles ressurser som gjør oss i stand til å gi kundene i respektive markeder rask og profesjonell support. Vår oppbygging er basert på en klar

tilstedeværelse fra respektive lands selskaper der vi samtidig bruker felles ressurser så effektivt som mulig. Vi har

ekspertkompetanse og bransjekunnskap innen de fleste bransjer og utvikler løsninger sammen med våre kunder. ■

Fra standardiserte skap til «Rittal – The System» I 1961 revolusjonerte Rittal apparatskapproduksjonen da de begynte med serieproduksjon av skap for elektriske styringer i en rekke standardstørrelser. Konseptet ble raskt landsdekkende da en ledende tysk bilprodusent spesifiserte Rittal skap som standard i 1971. Industriell automasjon førte til en utvidelse av Rittals produktportefølje. Selskapet etablerte seg også innenfor områdene klimakontroll, strømdistribusjon og IT-infrastruktur. Milepæler inkluderer oppfinnelsen av PS4000-systemet i 1985 samt kjøleenheter med CFC-frie kjølemedier. I 1999 satte Rittal ny standard med TS 8 rekkeskapssystemet. I dag er det mer enn 10 millioner av disse multiskapene i bruk. Kjøleløsningen Blue e+, som ble lansert på HMI messen i Hannover 2015, en revolusjon innen energieffektivitet gjennom innovativ hybridteknologi, vil bidra til å sette en ny standard for kjøleløsninger. Dette danner grunnlaget for «Rittal - The System», et modulært system av koordinerte produktløsninger, engineeringsverktøy og service.

www.voltmag.no 38 • Volt 8-2015


Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no


Nytt fra bransjen

Niels Svenningsen har overtatt rollen som Schneider Electric Zone President Nordics Baltics etter norske Rune Flengsrud. Svenningsen er dansk og vil ha det overordnede ansvaret for strategisk og operasjonell utvikling av Schneider Electric i de nordiske og baltiske landene. Fokus vil være på integrerte løsninger for energi- og prosesseffektivisering innen utvalgte segmenter. Som soneleder vil han være ansvarlig for veksttiltak og markedsandeler i tett samarbeid med 4000 ansatte, partnere og kunder i sonen. - På tross av et allerede omfattende tilbud, investeres det i Schneider Electric tungt innen forskning og utvikling for å møte etterspørselen

etter nye intelligente produkter og løsninger som forandrer måten vi lever, tenker og gjør forretninger på. Det handler om å knytte sammen produkter, løsninger og selskap i det som kalles “Internet of Things” (IoT). Jeg gleder meg veldig til å arbeide for et selskap som satser på IoT for å oppnå de teknologiske endringene som må til for å møte fremtidens globale utfordringer, sier Niels Svenningsen. Svenningsen kommer fra stillingen som administrerende direktør i det danske høyteknologiselskapet GN Netcom AS. Han har i tillegg bred erfaring innen salg, markedsføring og toppledelse på internasjonalt og regionalt nivå etter over 20 år i internasjonale, børsnoterte IT-selskaper som HP/Compaq, IBM og Hitachi Data Systems.

Geir Nysetvold

Morten Stokke

er ansatt i Powel i rollen som leder av Strategi og R&D. Nysetvold kommer til Powel fra Enova, hvor han de siste årene har jobbet som strategi- og kommunikasjonsdirektør. Hans ansvarsområder i Powel vil omfatte strategiutvikling, forskning og utvikling, og «lange penger» til Powel. Nysetvold studerte i sin tid kybernetikk, eller styring av tekniske systemer i bevegelse. Denne tankegangen om at bevegelse skaper utvikling har han tatt med seg gjennom et arbeidsliv som også har omfattet bygging av en ny Freia sjokoladefabrikk, et stint på SINTEF og 17 år innen finanssektoren. Etter åtte år i Enova er han klar for nye utfordringer i Powel.

begynte som Sales Manager i Ensto Nor AS nå i september. Stokke kommer fra en stilling som salgsansvarlig innen E-verk hos Ahlsell. Han har tidligere jobbet som energimontør med fagbrev og har en lang erfaring innenfor energibransjen. Stokke vil bli vår nye Sales Manager i Midt- og Nord-Norge. Han vil få ansvaret med å identifisere behov i markedet, samt styrke posisjonen til selskapet og være en løsningsorientert rådgiver for våre kunder og samarbeidspartnere.

Nyhet! Syrefaste IP65 skap fra Stansefabrikken • NEMKO godkjent iht. EN 60529 (IP65) • Rask levering fra lager i Norge • Solide syrefaste låser • Originale Stansefabrikken MR rammer som tilbehør. • Avtagbar dør som kan vendes

NEK 399 – En utfordring?

Egenskaper: Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle Hvorfor, hvordan og med hva krav til rustbeskyttelse og IP grad kreves. Leveres med • TKS Tilknytningskap. i henhold til NEK 399polert monteringsplate. SkapetLaget er produsert i 2 mm matt • Forutsigbart parter syrefast stål 316. for EN alle 1.4404 (SIS 2343). • Likeverdig tilgang • FL21 Felles referansepunkt For flens i bunnen. Som tilbehør leveres noen av • våre originale og kjente montasje- og fordelingsrammer • Lagerført hos grossister i varmgalvanisert stål. Dette gjør montasje- og brukerEgenskaper: kjent for installatøren. vennligheten

Felles skap for sterkstrøm og ekom i varmgalvanisert stål, med målerplass. Skapet leveres med målerbrett og 18 modulplasser. Kabelbeskyttelse/skjørt kan leveres som tilbehør.

Stansefabrikken Stansefabrikken Products Products AS AS Tel: +47 Tel: 45 +47 8645 5986 4059 • 40 E-post: • E-post: info@stansefabrikken.no info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

TKS Annonse185x83.indd 1 TKS_IP65_2.indd 1

10.11.14 15:47 11.08.15 13:27


Nye produkter

GSM Router for automasjonsapplikasjoner

Saphymo Radonmåler cph ved 100 Bq/m3. Dette gjør at også lavere radonnivåer enn 100 Bq/m³ kan måles.

Red Lion leverandører av utstyr for industriell kommunikasjon opplyser at deres industrielle Sixnet RAM routere nå støtter høyhastighets 4G LTE nettverk. Med støtte for 4G LTE vil routerne passe ypperlig til industrielle applikasjoner på mobilt bredbånd hvor høy båndbredde er avgjørende. RAM routerne kan settes opp som protokoll-gatewayer for MODBUS og DNP3 og har

en innebygd hendelsesmotor som konfigureres via et webgrensesnitt. Når en hendelse, f.eks. høyt nivå i en tank, inntreffer kan en alarmutgang settes høy og en SMS sendes. Opsjoner for lokale i/o, WiFi og GPS, samt flere kommunikasjonsporter - både Ethernet og serielle, gjør RAM til en svært fleksibel router for automasjonsapplikasjoner. www.autic.no, tlf. 33 30 09 50

Rittal lanserer kompakte tavler

Instrumentcompaniet AS introduserer nå en ny og allsidig radonmåler fra den tyske kvalitetsprodusenten Saphymo. AlphaE er et kompakt instrument for kontinuerlig måling av radon. På grunn av sine beskjedne mål og vekt, er instrumentet også godt egnet for dosimetermålinger. Instrumentet har egne innstillinger og festeanordninger til dette. Ved bruk av silisiumdiode diffusjonskammer er følsomheten på 3

AlphaE måler radonnivå helt opp til 10 MBq/m3, noe som også muliggjør overvåkning av de virkelig høye verdiene. I tillegg måler instrumentet temperatur, og har en innebygget bevegelsessensor, slik at man kan se om instrumentet har blitt flyttet eller tuklet med. Loggeintervallene kan stilles mellom 1 minutt og 12 timer. Med 1 times intervaller har man kapasitet nok til å måle i hele 6 måneder, det samme som batterikapasiteten til instrumentet. Målingene overføres enkelt via usb kabel til PC.

www.instrumentcompaniet.no tlf. 23 30 21 00

Temperaturtransmittere

bestselgeren TS 8, et modulært kapslingssystem som det er raskt å bygge med. Med en dybde på kun 400 mm (tidligere minimum dybde 600 mm) er Ri4Power nå også tilgjengelig for kunder som har behov for strømfordeling i mindre applikasjoner.

Ri4Power lavspenningsfordelingen for form 1–4 er nå tilgjengelig med en installasjonsdybde på 400 mm. Denne kompakte tavlen er bygget for strømfordeling opp til 1600 A. Ri4Power bygger på den globale 42 • Volt 8-2015

Fordelen med den nye Ri4Power "Power Control Centre" (PCC) er at den kompakte tavlen er bygget helt av standardkomponenter. I tillegg til installasjonsdybden er PCC lik sin storebror i Ri4Power systemet. De bruker tilsvarende effektbrytere m.m.

www.rittal.no, tlf. 64 85 13 00

Honeywell STT750 Temperaturtransmittere er egnet for et bredt spekter av kontroll- og sikkerhetsapplikasjoner og gir brukerne fordelene til SmartLine plattformen. Dette innebærer modularitet, enklere vedlikehold og lavere totale eierkostnader. STT750 er ment å være en konkurransedyktig erstatning for de foregående STT250 Feltmonterte HART temperaturtransmittere.

Smart STT750 Temperaturtransmittere gir deg følgende funksjoner: Enkel universalinngang. Digital nøyaktighet opp til 0,14 °C for RTD. Lettlest skjerm som er enkel å bruke. Transmitter og sensor diagnostikk. HART7 kommunikasjon. Full overensstemmelse med SIL 2/3 krav. Opptil 3-års garanti. FM / CSA / ATEX / IECEx godkjenninger. www.ikm.no, tlf. 33 16 56 81


Nye produkter

e!COCKPIT

Fra software utvikling til et ferdig idriftsatt anlegg, fra I/O-modul til komplette nettverk, fra software utvikleren til elektrikeren: Den nye integrerte engineeringssoftwaren e!COCKPIT støtter hele utviklingsproses-

sen for WAGO automatiserings komponenter fra software design til et ferdig idriftsatt anlegg. Selve PLS programmeringen i e!COCKPIT er basert på den vel etablerte industrielle plattformen

Jordfeilbryter type B

CODESYS 3, noe som gjør at mange umiddelbart vil kjenne seg igjen og rask kunne utvikle applikasjoner slik de er vant til. Her støttes bl.a. objekt orientert programmering (OOP). I tillegg til programmering basert på IEC 61131-3 kan du designe moderne html 5 basert visualisering/betjening som kan vises på for eksempel iPad, smart-telefon, web-panel eller en PC med en nettleser. Av andre nyttige verktøy er for eksempel grafisk konfigurering av nettverks-kommunikasjon, konfigurering av I/O-moduler med mer. Den velkjente softwaren WAGO I/O CHECK er også en integrert del av e!COCKPIT. Her får du opp et grafisk bilde av noden du er koblet til og

Denne jordfeilbryteren er også den eneste som vil gi full beskyttelse for UPS`er, 3 fase likerettere og 3 fase frekvensomformere etc.

Bruksområder: Jordfeilbryteren passer i alle applikasjoner, men det er satt spesifikke

www.wago.no, tlf. 22 30 94 50

Tegningsunderlag av høy kvalitet skap og tilbehør. Informasjonen kan lastes ned i over 80 format fra CADENAS PARTcommunity plattform eller fra Rittals webside ved hjelp av RiCAD 3D program. Det er nøyaktige, detaljerte og validerte CAD data i forskjellige oppløsninger, som kan brukes direkte i konstruktørens CAD program.

krav i NEK 400 2014, om å bruke type B jordfeilbrytere ved billading.

ABB lanserer en ny serie jordfeilbrytere, type B. Dette er jordfeilbrytere for full beskyttelse både på AC-, pulserende DC- og ren DC-strøm. Jordfeilbrytere type B beskytter mennesker og sørger for utkobling av kursen ved farlige jordfeil, for å unngå direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler. Dette er den beste måten å beskytte mot både brann og berøring på.

kan dynamisk se status på alle I/O. Du kan også aktivere utganger for å sjekke at aktuatorer er riktig tilkoblet og kjører som de skal. WAGOs første PLS-systemer som støtter dette nye verktøyet er Serie PFC200, og flere kommer. Her benyttes det velkjente I/O-systemet Serie 750 både som lokale og distribuerte I/O, og dermed tilbys over 400 forskjellige I/O-moduler, både digitale, analoge og en mengde spesialmoduler.

Typer: - F202 B 16, 25, 40 og 63A 2 pol.- 2 moduler, 30 og 300 mA område - F204 B 25, 40 og 63A 4 pol. - 4 moduler, 30, 300 og 500 mA område - F204 B S 40 og 63A - selektiv utgave i 300 og 500 mA.

Manuelle og tidkrevende oppgaver senker effektiviteten ved konstruksjon og produksjon. For å få tilgang til denne, har Rittal utviklet system for å generere data av høy kvalitet til sine kunder. CAD og CAE data fra Rittal, alternativt i kombinasjon med EPLAN løsninger, muliggjør en bedre og raskere konfigurasjon og produksjon av profesjonelle styringssystemer og tavler.

www.abb.no, tlf. 24 16 54 00

Det beste eksemplet er Rittals storselger skapsystemet TS 8. Via internett tilbyr Rittal et bredt spekter av 2D og 3D CAD data for TS 8

LED i front viser funksjon: LED lyser = B funksjon OK, LED slukket = Fungerer som type A jordfeilbryter.

I tillegg tilbyr Rittal en TS 8 CAD-konfigurator, som gir tilgang til data via PARTcommunity. Den hjelper brukeren til å velge riktig TS8 modell. Denne planleggingsprogramvaren tillater brukeren å legge til grunnleggende tilbehør, som for eksempel sokler og stansede deler til den valgte TS 8 kapslingen. Programvaren fra Eplan og tilsvarende CAE-data som Rittal gir via Eplan-portal gir støtte for elektroingeniørenes arbeid med nye og forbedrede datasett for produkter og komponenter fra Rittal TS 8 systemportefølje. www.rittal.no, tlf. 64 85 13 00 43


Nye produkter

Infrastruktur for energilagring

Lagringsmoduler for energi krever sikker og standardiserte kontrollskap og innkapslingsteknologi, uansett om systemet skal brukes i private hjem eller industrielle solenergifarmer. Rittal presenterer konseptet "Home4Energy", et modulært system som oppfyller alle krav til infrastruktur for energilagring. "Home4Energy" omfatter varianter av beskyttende skap/kapslinger for batterier inkludert teknologi for strømfordeling og klimakontroll. Skapene finnes som veggskap, gulvskap eller for bruk i containerløsninger. For å lette prosjekteringen og installasjon finnes det spesielle verktøy som bidrar til å optimalisere løsningen. For å installere litium ion batterier i de beskyttende kapslingene kan brukerne

velge mellom modulære 19' rack-monterte systemer eller generelle løsninger med flyttbare hyller med bærekapasitet opp til 100 kg. 19' systemet ligner funksjonen for serverrack. Batterimodulene er montert på skinner med alle kabler enten foran eller bak. Skinnene kan monteres i variable høyder, noe som maksimerer fleksibiliteten når det gjelder størrelsen på batterimodulene. Energilagringsmodulene kan kjøles effektivt ved å benytte klimakontrollsystem optimalt tilpasset effektbehovet. Rittals utvalg av løsninger strekker seg fra enkle vifter og filterenheter til kjøleløsninger med kjøleaggregat med en kjølekapasitet på opp til 450 kW.

Michell instruments har nå oppgradert sin portefølje for relativ fuktighet med forbedrede utgaver av %RH-seriene 280 og 290 til industrielle applikasjoner. I tillegg til å kunne tilpasses ulike applikasjoner har

voltmag.no

serien utskiftbar sensor som forenkler vedlikeholdet vesentlig. Konseptet bygger på HygroSmart I7000XP som er fullt utskiftbar og har alle kalibreringsdata integrert. Noe som medfører at rutinemessig kalibrering kan sammenlignes med å skifte en lyspære. I7000XP benytter Michell’s nyeste kapasitivpolymer-teknologi i form av H8000 som kan gi inntil 1%RH nøyaktighet. HygroSmart 280 og 290 seriene tilbyr en rekke konfigurasjoner som inkluderer innstikk, veggmontert og ekstern sensor alle med mulighet for display for enkel avlesning og konfigurering. Den nye softwaren gir også enkel tilgang til parametre og måleverdier fra kontrollrom. Enhetene kan konfigureres av brukerne for å dekke spesielle behov som alternative utgangssignaler, måleenheter og alarmer. www.ikm.no, tlf. 33 16 56 80

telsesutstyrets plugger enkle å trekke ut, og når de er plugget inn, sneppes de vibrasjonssikkert i basiselementet. På grunn av den integrerte sikringen installeres lynavlederen både enkelt og fleksibelt. Sammenlignet med installering med separate sikringer sparer de nye enhetene opptil 60 % plass samt kablingsarbeid, og kan monteres der man måtte ønske. Type 1-lynavledere er egnet for bruk i 230/400 V strømforsyningssystemer uten sikring.

Pluggbar lynavleder med sikring

www.rittal.no, tlf 902 64 580

Abbonèr i Volt 44 • Volt 8-2015

280 og 290Fleksible instrumenter forHygroSmart relativ fuktighet

Lynavlederne Flashtrab-SECHybrid fra Phoenix Contact er verdens første pluggbare nettfølgestrømsfrie type 1-lynavledere med integrert avledersikring. Produktene har sin opprinnelse i Safe Energy Control Technology (SEC) fra Phoenix Contact, noe som gjør det mulig å håndtere selv høy avlederstrøm på en sikker måte. Med den nye PushPull-mekanismen er beskyt-

www.phoenixcontact.com tlf. 22 07 68 03


Nye produkter

I/O-system Axioline F nå også for IEC 61850

Som det robuste I/O-systemet det er, er Axioline F fra Phoenix Contact rett og slett predestinert for bruk i energiomgivelser. Med den nye busskobleren og de nye I/O-modulene kan I/O-systemet nå også benyttes for IEC 61850. Busskobleren konfigureres enkelt og fleksibelt via Web-Interface. Slik kan alle nødvendige parametere for drifting av I/O-stasjonen stilles inn helt uten at man trenger programmeringskunnskaper. Busskobleren behandler IEC 61850-konfigurasjonsfilene CID eller SCD direkte. Praktisk omsetting av kommunikasjonen i henhold til IEC 61850, som er sertifisert via KEMA, sørger for sikkerhet med hensyn til systemets interoperable egenskaper.

RAUFOSS EKSPLOSJONSARMATUR En sikker forbindelse

Vi leverer eksplosjonsarmatur til de fleste linetyper, også liner med fett. Trenger dere spesialløsninger ta kontakt med oss!

VP metall AS

tel: 61 15 17 87

Postboks 7

fax: 61 15 25 56

2831 Raufoss

e-post: post @vpmetall.no

www.vpmetall.no

I/O-modulene med digitale innganger og releutganger oppfyller spesielt kravene i energiomgivelser som økt nominell spenning på 220 V DC eller støtspenningssikkerhet på 5 kV. Som alle de andre enhetene i dette I/O-systemet utmerker de nye modulene seg med en spesielt høy støysikkerhet opptil 8 kV, robusthet mot mekaniske belastninger som støy opptil 30 g samt rask signalregistrering. I/O-systemet benytter ikke skilleskiver, noe som gjør at modulene kan kombineres fritt med den eksisterende porteføljen til Axioline F.

www.phoenixcontact.com tlf. 22 07 68 03


MESSER/KONFERANSER Februar – september 2016 16. – 18. februar 2016 – FTTH Conference, Fibre to the Home Luxexpo, Luxembourg, http://www.ftthconference.eu

10. – 12. mai 2016 – pcim EUROPE Nürnberg, www.pcim-europe.com

23. – 25. februar 2016 – emv, Electromagnetic Compatibility (EMC) Düsseldorf, www.e-emc.com

10. – 12. mai 2016 – SENSOR+TEST Nürnberg, http://www.sensor-test.de

7. – 9. mars 2016 – PTK - Produksjonsteknisk konferanse Bergen, http://www.energinorge.no/kalender/

10. - 12. mai 2016 - CWIEME Coil winding, Electric Motor and Transformer Manufacturing Technologies, Berlin, www.coilwindingexpo.com/berlin/

15. – 17. mars 2016 – ENERGY Storage – EUROPE Düsseldorf, http://www.energy-storage-online.com 4. – 8. april 2016 – Tube&Wire Düsseldorf, www.tube.de / www.wire.de

10. - 12. mai 2016 – EXPOPOWER Poznan, Polen, www.expopower.pl 31. mai – 2. juni 2016 – ELIADEN Norges Varemesse, Lillestrøm, www.eliaden.no

25. – 29. april 2016 – Hannover Messe Hannover, www.messe.de

13. – 15. september 2016 – ENERGETAB Bielsko-Biala, Polen, http://www.energetab.com

God Jul

fra oss i Volt


Det meste til E-verk nett, og noe til jernbane

www.el-tjeneste.no


Returadresse: Volt Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Norsk produksjon av statorviklinger I våre moderne verkstedlokaler i Fredrikstad, Østfold, produserer vi viklinger til generatorer. Produksjonen er fleksibel, rask, av høy kvalitet og basert på Resin Rich isolasjonsteknologi. Vår lokale kompetanse er tilgjengelig for alle viklingsrelaterte behov, fra mindre reparasjoner til komplette leveranser av nytt.

Montasje utføres med kvalifiserte fagarbeidere. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 975 79 985 Stig A. Lauritzen stig.lauritzen@voith.com

B-Economique

Volt 8 - 2015  
Volt 8 - 2015  
Advertisement