Page 1

www.voltmag.no Mai/juni • nr. 3 • 11 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Anleggsstart for Lysebotn 2 Les også:

Plattform for håndtering av 400 000 målepunkter • Sparer energi med frekvensomformere • NGTR Arbeidsverktøy på seks hjul • – Det kreves HMS kurs for bruk av ATV • Spennende tider i vannkraftmarkedet Økt fallhøyde gir mer kraft • Energiseminaret 2014 • Det besværlige karbonet • Vil samarbeide om biodrivstoff Byggjer Tverrgjuvlo småkraftverk • Konsesjon til kraftlinjen Rosten-Vågåmo • Kjøper Fortums nettvirksomhet i Norge Detektere kabelfeil på en 580 kilometers strekning? • Verdifulle erfaringer med AMS pilotprosjekt • Bedre ventilasjon for Mår


En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende En nyutviklet trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTP`s 24 kV kompositt linjestøtteisolatorer. - Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke liner. - Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. - AUS vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering / demontering. - Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/ hengslet og fast opplagring. - Ingen løse deler. For nærmere informasjon, ta kontakt med vår forhandler: www.ensto.no

Norsk teknisk Porselen as Trosvikstranda 46-48 P.o boks 188 N-1601 Fredrikstad

tel: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no www.ntp-as.no


s. 18 - 19

Inn i fremtiden med fornybar energi

Fornybar energi og klima: Det besværlige karbonet

Energiseminaret 2014 ble arrangert på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Fokus på fornybare energikilder og tilrettelegging for et mer bærekraftig samfunn samlet engasjerte studenter fra hele landet. Vi møtte leder Jon Rokne Bolkesjø og programansvarlig Ruben Buchmann til en prat om seminaret – som i år ble arrangert for tredje gang. De er begge studenter på Ås, og har tidligere vært med som frivillige i arrangørstaben. Energiseminaret har opplevd en betydelig vekst. –Utgangspunktet var at man ønsket et alternativ til disse blazer-seminarene som koster mange tusen å delta på. Så ønsket man utelukkende å ha fokus på fornybar energi. Vi har ikke ringt Statoil, for å si det sånn, sier Jon Rokne Bolkesjø her i et intervju. Det besværlige karbonet –Vi har bygget opp en velstand i den vestlige verden som er helt karbonavhengig. Her ligger det et kjempeproblem og ulmer. Vi sitter rett og slett i den fossile drivstoffella! Ordene kommer fra en engasjert Petter Hieronymus Heyerdahl, førsteamanuensis ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Her har han jobbet siden 1981 og er en profilert talsmann for fornybar energi i Norge. 80 % av verdens energiforbruk kommer i dag fra kull, olje og gass, mens bioenergi utgjør 15 % og annen fornybar energi 5 %. Bruk av energi kan grovt deles i fire hovedområder: mat, stasjonære formål, IT og transport, fortsetter Heyerdahl. Anleggsstart på Lysebotn 2 Det nye kraftverket skal erstatte dagens Lysebotn kraftverk som i 60 år jevnt og trofast har produsert fornybar energi. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på rundt 1,5 TWh. Dette er en økning på 15 prosent (180 GWh) sammenlignet med eksisterende kraftverk. 7. mai ble det markert at byggingen av det nye kraftverket Lysebotn 2 er i full gang. . –Det er godt å komme i gang med tunnelarbeidet. Vi skal totalt bore 11 kilometer med tunneler, deriblant 7 800 meter med vanntunneler. Dette er et krevende arbeid. Vår viktigste oppgave vil alltid være sikkerheten til ansatte som jobber i prosjektet, sier prosjektleder Bjørn Roger Otterdal. –Det nye kraftverket får økt fallhøyde, bedre virkningsgrad på nye turbiner og mindre tap i vannveien. Prosjektet er et opprustnings- og utvidelsesprosjekt hvor vi får mer energi ut av allerede regulert og utbygd vassdrag. Ny norsk-svensk standard Etter over to års arbeid har norske Statkraft og svenske Vattenfall i fellesskap utviklet Nordic Generator Technical Requirements – en teknisk spesifikasjon for generatorer til kraftverk. Standarden blir gjort tilgjengelig for alle, og vil gjøre det enklere for leverandører og kraftprodusenter når spesifikasjoner skal beskrives. De to selskapene fant et potensiale for å lage en felles spesifikasjon som kunne skape større tyngde hos leverandørene. Dette var utgangspunktet for arbeidet som ble satt i gang for over to år siden, sier Johan Amundsen i Statkraft. Tor Bergersen

s. 40 - 44 Lysebotn 2 - Et av Norges største vannkraftprosjekt

s. 4 Byggjer Tverrgjuvlo småkraftverk s. 5 Konsesjon til kraftlinjen Rosten-Vågåmo s. 6 Kjøper Fortums nettvirksomhet i Norge s. 7 LKAB gir Goodtech fortsatt tillit s. 8 Morgendagens energimarked s. 10 Storsatsing på vannkraftutbygging i Albania s. 10 Vinner kontrakt med Hydal s. 12 Økt fallhøyde gir mer kraft s. 14 Introduserer Aidon Customization Centre s. 16 - 17 Energiseminaret 2014 s. 20 Vil samarbeide om biodrivstoff s. 22 - 23 Plattform for håndtering av 400 000 målepunkter s. 24 Sparer energi med frekvensomformere s. 26 - 28 NGTR – en ny norsk-svensk standard s. 30 - 31 Detektere kabelfeil på en 580 kilometers strekning? s. 31 En teknologi som sprenger stadig nye grenser s. 33 Kjøper Raycore Fiberoptical Solutions s. 34 Verdifulle erfaringer med AMS pilotprosjekt s. 46 - 48 Bedre ventilasjon for Mår s. 50 - 51 Arbeidsverktøy på seks hjul s. 52 - 53 Det kreves HMS kurs for bruk av ATV s. 54 - 55 Mer enn debatten om el-bilutfordringen s. 56 Eirik Newth: –AMS er en mulighet s. 58 - 59 Solar Impulse og ABB s. 60 - 62 Voith Hydro - Spennende tider i vannkraftmarkedet s. 64 - 67 Nye produkter s. 68 - 69 Nytt fra bransjen s. 70 Messeoversikt

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no Forside: Bjørn Roger Otterdal, foto: Tor Bergersen

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk. Grafisk formgiver: Publitek Trykk: TS trykk AS M

1

Neste utgave: Uke 26 Materiellfrist: 9. juni 2014

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no

24

Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 926 17 850

Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 3 2014.11. årgang ISSN - 1503-8246

7 TR YKKERI

Samarbeidende foreninger NORWEA - interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. www.norwea.no Norsk Solenergiforening www.solenergi.no Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Byggjer Tverrgjuvlo småkraftverk BKK har vedtatt å byggja Tverrgjuvlo kraftverk i Voss kommune. Småkraftverket vil produsera om lag 18 GWh i året. NVE ga konsesjon til kraftverket i desember 2012 og styret i BKK AS har eit investeringsvedtak for prosjektet, som har ei investeringsramme på om lag 86 millionar kroner. –Arbeidet med kraftverket vil starta opp i juni, og etter planen skal kraftverket produsera straum frå april 2016, opplyser Ketil Konglevoll, divisjonssjef i Ny kraft i BKK Produksjon. Klare BKK skal gjera hovudjobben i prosjektet sjølv med tunneldriving, inntak og betongarbeid i stasjonen. Aggregatet skal også monterast av BKK. Prosjektleiar for utbygginga av Tverrgjuvlo er Erlend Tveiterås. –Vi er no i ferd med å signera avtalar med entreprenørane, og

Kraftstasjonen kjem på venstre side av elva, foto: BKK.

4 • Volt 3-2014

om få veker er vi klare til å ta fatt på arbeidet, seier Tveiterås. Ingen konflikt med nasjonalt laksevassdrag Tverrgjuvlo kraftverk vil liggja i ei sideelv til Teigdalselva, som er ein del av Vossovassdraget. Miljøvurderingar viser at kraftverket ikkje er i konflikt med Vosso sin status som nasjonalt laksevassdrag. For å kompensera for ulemper ved utbygginga vil det koma ei minstevassføring i inntaket på 150 liter/sekund i perioden 1. mai til 30. september og 50 liter/sekund resten av året. Kraftstasjonen skal liggja i dagen og vil få en peltonturbin. Effekten vil vera om lag 5,5 megawatt.■

–Vi er no i ferd med å signera avtalar med entreprenørane, og om få veker er vi klare til å ta fatt på arbeidet, seier Erlend Tveiterås, foto: BKK.


Konsesjon til kraftlinjen Rosten-Vågåmo NVE har gitt konsesjon til ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk til Vågåmo i Sel og Vågå kommune. Kraftledningen er nødvendig for å få kraften fra Rosten kraftverk ut på kraftnettet. Oppland Energi AS har fått konsesjon for bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. På denne bakgrunn har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt Oppland Energi AS konsesjon i medhold av energiloven for en ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk i Sel kommune til Vågåmo transformatorstasjon i Vågå kommune. Mange års arbeide –Vi har jobbet med denne saken i mange år og det er svært gledelig at vi nå har fått konsesjon både på kraftverket og på kraftledningen. Vi kan nå endelig sluttføre prosjekteringen av prosjektet, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi. Luftledning med tremaster Kraftledningen skal bygges etter omsøkte trasé 2 fra Rosten kraftverk, over Tordkampen til Vågåmo transformatorstasjon. NVE gir også konsesjon til et nytt 132 kV bryterfelt i Vågåmo transformatorstasjon med nødvendige elektriske anlegg. Kraftledningen skal bygges som luftledning med tremaster, ståltravers og komposittisolatorer, med unntak av siste delen inn mot transformatorstasjonen der ledningen legges som kabel i bakken. Anleggene berører Sel og Vågå kommuner i Oppland fylke. Sertifikater Ledningen legger til rette for at produksjonen fra Rosten kraftverk vil bidra med fornybar energi og produksjonen vil omfattes av Norge og Sverige sitt samarbeid om elektriske sertifikater. Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 80 MW og utnytte et fall på ca. 103 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 185 GWh. ■

Et nytt og pålitelig alternativ fra Reka. Designet for nordiske forhold. TFXP-O 1 kV

• Distribusjonskabel med integrert fiberrør • Klargjort for innblåsing av optisk fiber • Lett å håndtere, suveren å bruke

–Vi har jobbet med denne saken i mange år og det er svært gledelig at vi nå har fått konsesjon både på kraftverket og på kraftledningen, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi.

Kom i kontakt med oss her: tlf. 66808866 www.rekakabel.no

5


Kjøper Fortums nettvirksomhet i Norge Hafslund har inngått avtale med det finske energikonsernet Fortum Corporation om å kjøpe deres aksjer i Fortum Distribution AS, Fredrikstad Energi AS og Fredrikstad EnergiNett AS for 1365 millioner kroner (egenkapitalverdi).

–Gjennom kjøpet av Fortum Distribution får vi styrket våre allerede sterke fagmiljøer. Vi ser også frem til et nærmere samarbeid med Fredrikstad Energi, som ligger langt fremme på flere områder. Samlet vil det nye Hafslund bli en enda mer attraktiv arbeidsplass for dagens og fremtidige ansatte, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.

Kjøpet av Fortums nettvirksomhet i Østfold vil styrke Hafslunds posisjon som Norges største nettselskap, og legge grunnlaget for en samlet drift av kraftforsyningen i Østfold. Hafslund vil etter kjøpet levere strøm til 674.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund leverer i dag strøm til alle distribusjonsselskapene i Østfold som eier av regionalnettet i fylket. I tillegg leverer Hafslund direkte til kundene som eiere av distribusjonsnettet i Rygge og Råde. Hafslund har også eierandel i Rakkestad Energi. Godt kjent i Østfold Med kjøpet av Fortum Distribution vil Hafslund levere strøm direkte til ytterligere om lag 103.000 nettkunder i Østfold. Hafslund blir deleier i Fredrik-

stad Energi AS sammen med Fredrikstad kommune, og vil i tillegg ha en eierandel i Fredrikstad EnergiNett AS. Hafslund overtar også Fortum Distributions eierandel på 49 prosent i Trøgstad Elverk AS. –Hafslund har drevet kraftproduksjon og kraftnett i Østfold i 115 år, og nylig feiret vi 250 års jubileum for Hafslund Hovedgård. Vi kjenner Østfold godt, og med kjøpet av Fortums nettvirksomheter legger vi grunnlaget for en samordnet, god drift og utvikling av kraftforsyningen i fylket, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund. Stabilitet Dagens Hafslund Nett er et resultat av en vellykket sammenslåing av en rekke større og mindre nettselskaper i

Oslo og Akershus. Med detaljert oversikt over nettet, avansert styring av feilrettingsenheter fra flere sterke leverandører i hele området, og en omfattende beredskap, sikrer Hafslund god og stabil leveranse av elektrisk kraft i hele nettområdet. –Våre kunder er blant verdens mest sofistikerte strømbrukere. Da må vi levere 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter. Samordne Ved å eie nettet fra høye spenningsnivåer til leveranser til den enkelte kunde også i Østfold, får Hafslund mulighet for å drifte nettet som en helhet, og samordne investeringer i over- og underliggende nett. Det gir bedre leveringssikkerhet og lavere kostnader. ■

Årets største nyhet er liten!

Fordi størrelsen ER viktig! Se denne og flere nyheter fra WAGO på stand D02-17 og C03-14. 6 • Volt 3-2014

www.wago.no


LKAB gir Goodtech fortsatt tillit Goodtech har vunnet kontrakt for leveranse av nytt komplett kraft- og kontrollsystem, samt montasje og idriftsettelse, til LKABs anlegg i Svappavaara. Ordreverdien er ca. SEK 26 millioner. Goodtech har levert montasje, automatiseringssystem og kraftforsyning til LKAB siden 1990-tallet. Det nye oppdraget omfatter ny kraftforsyning til både eksisterende anlegg i Svappavaara og nye gruver. –Vi valgte Goodtech som leverandør til tross for at de ikke hadde det mest kostnadseffektive alternativet, forteller Peder Nensén, LKAB Malmberget. Vi ville ha en entreprenør som vi kjenner og er trygge på å samarbeide med. Goodtechs kompetanse og erfaring, samt at selskapet allerede er på plass i andre prosjekter, avgjorde valget, og vi er sikre på at vi dermed får et bedre sluttprodukt.

Your gateway to smartgrid AMS åpner døren for nye muligheter. Våre løsninger tilrettelegger for nettselskapenes behov nå og i framtiden. Sammen realiserer vi Smart Grid.

Består av Goodtechs leveranse består av flere 22kV og 6,3 kV fordelingstavler, kabel, kontrollsystem LENA, konstruksjon, programmering av nær- og fjernkontrollsystem, montasje samt idriftsettelse. –Vi er svært stolte over at LKAB har valgt oss som leverandør, sier Stefan Helmvall, divisjonsdirektør Sverige Nord i Goodtech. Vi håper at vår innsats skal bidra til LKABs fremtidige utvikling på en god måte. Vi får en nøkkelrolle i avslutningen på dette prosjektet, ettersom vi har ansvaret for idriftsettelsen. Produksjonsøkning Prosjektet inngår i LKABs investering i tre nye gruver, der målet er å produsere 35% mer ferdige produkter i 2015, det vil si ca. 37 millioner tonn per år. ■

– Vi får en nøkkelrolle i avslutningen på dette prosjektet, ettersom vi har ansvaret for idriftsettelsen sier, Stefan Helmvall, divisjonsdirektør Sverige Nord i Goodtech.

Aidon Norge - Askerveien 61, 1384 Asker, Norway, Tel: +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/no

7


Morgendagens energimarked Gjennom et pilotprosjekt med Maingate og NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) kartlegges nå hvordan kunden forholder seg til variable energipriser i realtid. En Smart Plugg som kommuniserer med måleren henter inn, analyserer og videresender forbruk minutt for minutt, og gir brukeren muligheten til å ta kontroll over og styre sitt strømforbruk. Demo Steinkjer Pilotprosjektet er en del av Demo Steinkjer, et norsk nasjonalt prosjekt der nye løsninger for måling og bruk av energi testes. Resultatet kommer til å gi grunnlag for utvikling og modernisering av energinettet. Demo Steinkjer er igangsatt av energiselskapet NTE og Norwegian Smart Grid Center. Mer energibevisst Som et første steg i pilotprosjektet har 35 hjem fått installert det nye systemet der de løpende kan styre sitt strømforbruk. –Målet er å se på hvordan kunden reagerer på strømprisen i realtid og hvordan de forholder seg til de økonomiske tersklene som de selv definerer. Gjennom å synliggjøre relasjonen mellom strømforbruk og kostnader tror vi at vi bidrar til å gjøre kunden mer informert

8 • Volt 3-2014

og energibevisst, sier Torbjørn Opland, avdelingssjef på Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS. Jevnere strømforbruk Prosjektet retter seg mot det å skape nett-tariffer som bidrar til et jevnere strømforbruk. Gjennom å bremse forbrukstopper som gjerne skjer på morgenen eller ettermiddagen kan kunden spare penger og samtidig minske belastningen på strømnettet. For NTE kan dette bety mindre behov for investeringer i nettet. Tidligere tester har vist at en husholdning kan spare opp til 15 prosent av sitt strømforbruk uten å gi avkall på komfort. Om alle husholdninger sparte 15 prosent av sitt strømforbruk ville det gi en stor gevinst for både økonomien og miljøet. –Vi ser fram til å få resultatet fra Demo Steinkjer. Som en av Europas ledende ICT-bedrifter er vi overbevist om at smarte M2M løsninger vil være et av svarene på fremtidens energiutfordringer, sier Baard Eilertsen, Administrerende Direktør på Maingate. ■

–Gjennom å synliggjøre relasjonen mellom strømforbruk og kostnader tror vi at vi bidrar til å gjøre kunden mer informert og energibevisst, sier Torbjørn Opland, avdelingssjef på Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS.

–Smarte M2M løsninger vil være et av svarene på fremtidens energiutfordringer, sier Baard Eilertsen, Administrerende Direktør på Maingate.

Maingate leverer tjenesteplattformen Maingate mvio Home som muliggjør kommunikasjon av informasjon fra NTE:s smarte strømmålere. Plattformen muliggjør også styring av individuelle husholdningsapparater’s strømforbruk.


INNOVASJON HOLDER DEG ETT HOPP FORAN > 90 land 2014 Clay by SALTO

> 14.000 prosjekter

> 1.700.000 låser

> 14.000.000 mennesker bruker SALTOs produkter hver dag

SALTO SYSTEMS NORGE Trondheimsveien 82 - 2050 Jessheim - Norge SALTO SYSTEMS NORDIC: Danmark - Finland - Norge - Sverige

www.saltosystems.no

RIDE FOR ACCESS CYCLING TEAM

HigH PerFOrManCe aUtOMatiOn PiiGAB QuickPost

tar energiregistrering til skyene! •

Sikker sending av tidstemplede målerdata til inntil 4 samtidige mottagere.

• Støtter filoverføring via FTP, HTTP Post samt konvertering til Modbus og BACNET • Faktureringsunderlag for forbruk av strøm, fjernvarme, gass, vann etc., uten behov for en lokal PC • Sikrer optimal kvalitet på registrerte måledata

Meld deg på vårt seminar på Eliaden, som avholdes mandag 02. juni kl. 14:00 til 15:00. Benytt QR koden, eller gå inn på www.autic.no for mer informasjon og påmelding. Som deltaker på seminaret, er du med i trekningen om en iPad mini!

Autic Systems AS – En av landets ledende leverandører av programvare og utstyr for automasjon og industriell IT.

Stand nr: C02-07

(+47) 33 30 09 50

post@autic.no

www.autic.no

9


Storsatsing på vannkraftutbygging i Albania Sweco skal stå for utforming og kontroll av tunneler og anlegg i fjellet når et nytt vannkraftverk skal bygges i Albania. Kunden er Devoll Hydropower, et selskap som er heleid av Statkraft. Verdien på oppdraget er på om lag 56 millioner kroner. –Vannkraftverket vil styrke Albanias tilgang på elektrisitet betydelig, og øker andelen fornybar energi. For Swecos del er dette et oppdrag der vi –Vi har lang erfaring med å utforme tunneler og fjellrom som skal tåle høy belastning og ha ulike bruksområder over lang tid, sier Lorenzo Lona, divisjonsdirektør Energi for Sweco i Norge.

virkelig får vist frem vår spisskompetanse. Vi har lang erfaring med å utforme tunneler og fjellrom som skal tåle høy belastning og ha ulike bruksområder over lang tid, sier Lorenzo Lona, divisjonsdirektør Energi for Sweco i Norge. Stabilitet i tunneller Oppdraget innebærer at Sweco skal prosjektere tiltak som forsterker grunnen, og sikre varig stabilitet i tunneler og fjellrom. Vannet i det nye anlegget skal ledes fra en 150

meter høy dam via en 10 kilometer lang tilløpstunnel ned til en kraftstasjon inne i fjellet. Vannet skal deretter ledes gjennom en utløpstunnel til elven Devoll River. De to anleggene inne i fjellet utfyller hverandre, og vil huse en transformatorstasjon og vannkraftturbiner. Swecos arbeid starter i mai 2014 og vil pågå i tre år. Det nye kraftverket får en effekt på 177 MW og skal være klart til å tas i bruk i slutten av 2018. ■

Vinner kontrakt med Hydal Goodtech har signert en kontrakt med Hydal Aluminium Profiler for levering av en industriell ITløsning til pressverket på Raufoss. Prosjektet skal gjennomføres frem til desember 2014. Goodtech skal levere et Manufacturing Execution System (MES) til pressverket på Raufoss og skal ta hånd om overordnet styring av hele produksjonen av aluminiumprofiler. MES-løsningen støtter alle stadier - fra planlegging til håndtering av råvarer gjennom hele produksjonsprosessen og frem til ferdigvarene er levert. 10 • Volt 3-2014

Fleksibel løsning MES-systemet er bindeleddet mellom produksjon og økonomi, og integreres direkte med Enterprise Resource Planning (ERP) og produksjonslinjene. Systemet vil blant annet benyttes til presentasjon av Key Performance Indicators (KPIer), planlegging, ordrehåndtering, sporing, resept- og

parameterhåndtering, verktøyhåndtering og rapportering av historiske/analytiske data. –Vi er meget fornøyde og stolte av å ha fått denne tilliten hos Hydal. Ved å benytte kjent teknologi og åpne løsninger skal vi skape en fleksibel løsning for Hydal, sier Håkon Langdal, leder ved Goodtechs Oslo-kontor.

Kompetanse –Vi har valgt Goodtech som leverandør av et forretningskritisk system i Hydal Aluminium Profiler, sier adm. direktør Per Arne Ringvold. Vi verdsetter den kompetanse og de løsninger Goodtech har tilbudt oss, og har store forventninger til gjennom­­f­øringen av prosjektet. ■


Expect more.

Innovative excellence

Temperatur

Vannanalyse

Trykk

Nivåmålere

Mengdemålning

Fukt

Regulere

Registrere

JUMO AS, Tel: +47 67 97 37 10, Fax:+47 67 97 37 11, E-mail: info.no@jumo.net

Automasjon

Overvåking

www.jumo.no

Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner • Garantert kortslutning • Enkel og trygg montering • Går lett inn i kabelen • Ivaretar personsikkerheten • Hindrer livsfarlige situasjoner • God merking av kabelende Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Den viktigste funksjonen er kortslutningen som hindrer at livsfarlige situasjoner oppstår.

Stansefabrikken Products AS Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

11


Økt fallhøyde gir mer kraft

E-CO Energi ønsker å utvide dagens Hol 1 kraftverk med et nytt aggregat kalt Hol 1 Stolsvatn. ­Kraftverket vil utnytte fallet mellom Stolsmagasinet og Storåne i Hovet på en bedre måte. Fallet på det produserte vannet vil øke slik at produksjonen økes med 72 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 3 600 husstander. Konsesjon for kraftverket er sendt NVE. Økning på 10 prosent Planen er å bygge et nytt aggregat på ca. 140 MW i fjellhall innenfor dagens kraftstasjon Hol 1 i Hovet. Inntaket vil være i Stolsvatn nær

Stolsdammen. Vannet vil føres i en ca. 15 km lang tunnel til fjellhallen, og ut i en ca. 700 meter lang tunnel og kanal til Storåne nedstrøms dagens utløp. Utbyggingen innebærer at man får utnyttet de tilgjengelige vannressursene fra et høyere nivå enn i dag. Tilleggsproduksjonen er beregnet til 72 GWh, en økning på ca. 10 prosent i forhold til dagens produksjon i anlegget. Det planlegges for at

driftsmønsteret videreføres, med høy produksjon i vinterhalvåret og lavere i sommerhalvåret. ■

–Denne utbyggingen vil utnytte den eksisterende reguleringen bedre og mer effektivt. Vi får rett og slett mer energi ut av hver dråpe. Det er en skånsom utbygging som gir en betydelig produksjonsøkning, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi, foto: E-CO Energi.

Ja, vi er nok mer enn normalt opptatt av jobben...

Jobb, kjære jobb...

Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektronikk og automatisering “på hjernen” og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Som leverandør av verdensledende elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for styring, kontroll og overvåking, har Elteco hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år. Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Vi gjør dette på den tradisjonelle måten: Hver dag går vi på jobben for å gi det beste vi har – til både etablerte og nye kunder.

12 • Volt 3-2014

Elteco as Floodmyrveien 24, Porsgrunn telefon 35 56 20 70 firmapost@elteco.no www.elteco.no

Tung på fag, lett på tå!


VI PRESENTERER DET MEST AVANSERTE TILTAKET I KRIGEN FOR Å

STOPPE KOBBERTYVERI

Sterk stålkjerne kledd i svært ledende kobber — Vanskelig å kutte, magnetisert og verdiløs for tyver når de leverer det inn til skraphandleren — CAMO™ er kjemisk behandlet for å se ut som galvanisert stål TILGJENGELIG EKSKLUSIVT I NORGE FRA:

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no

+47 945 22 475 post@necks.no www.neckselectric.com

13 140507-NecksNorge.indd 1

5/7/14 11:58 CDT


Introduserer Aidon Customization Centre

Senter for skreddersøm En vellykket utrulling av målere krever nøye planlegging og koordinering av materiell og ressurser. Aidons løsning for å sikre fleksible leveranser i tide er å legge ferdigstilling og skreddersøm så nær kunden som mulig – i et ACC.

Aidons første ACC ble etablert rett utenfor Helsinki i Vantaa, Finland, i 2010 – tidspunktet da masseutrullingen i Finland stod for døren. Mens ACC er stedet der målerne settes sammen etter skreddersøm for kunden, outsources selve produksjonen av de ulike målerkomponentene til flere leverandører. Dette sikrer fleksibilitet og effektivitet i drift, foruten å minimere risikoen knyttet til produksjon.

hør. Først settes de riktige systemmodul- og målerkombinasjonene sammen. Valget av systemmodul bestemmes både av valgt kommunikasjonsteknologi (RF, RS eller 2G/3G ) og målerens rolle (master eller slave). Også for valget av målermodul finnes det flere alternativer, avhengig av kundens el-tilkobling (1- eller 3-fase) og etterspurt funksjonalitet. Til slutt legges nettselskapenes navneplater på målerne.

Etter eget ønske Skreddersøm utføres på bakgrunn av kundenes bestillinger. Én bestilling fra et nettselskap inkluderer typisk mange typer måler-/modulkombinasjoner og installasjonstilbe-

Full kontroll Utover sammensetningen av hardware lastes også de funksjonelle konfigurasjonene opp på kundesenteret (ACC). Konfigurasjonsfilen inneholder kundespesifikke parametere

14 • Volt 3-2014

som definerer hvordan måleren skal fungere. Innstillingene varierer for hvert enkelt nettselskap og er avhengig av kundenes el-kontrakter. Kommunikasjonsfunksjonaliteten er også konfigurert. Til slutt testes produktet, før det pakkes og sendes til kundene. Alle relevante data lagres underveis i Aidons produksjonssystem. Raske endringer ACC bidrar til å sikre fleksibiliteten i Aidons leveransekapasitet og gjør at vi kan respondere raskt på eventuelle endringer i utrullingsplanene, for eksempel. Konseptets styrke ligger i at de kan overføres til nye lokasjoner ved behov.

Det planlegges nå å legge et nytt ACC til Norge, tilrettelagt etter de norske utrullingsplanene. ■ Aidon Customization Center (ACC) i Vantaa, Finland • 700 m2 produksjonsområde • Kapasitet på opptil 45 000 målere per måned (550 000/år) • Lagerkapasitet opp til 25 000 pakker • Rekordleveranse: 36 000 målere på en måned • Andel leveranser levert etter tidsplan nedfelt i kontrakt: 98,9 prosent.


Få kontroll over prosjektene

Prosjekter består ofte av mange timer og en rekke ulike produkter. I tillegg øker kravene til dokumentasjon og effektivitet. Håndholdte enheter ute i felten • • • • • •

Motta oppdrag Registrere timer og vareforbruk Belaste reisetid og kostnader Bestille varer Fylle ut standardskjemaer med signatur Ta bilder for dokumentasjon

På kontoret • • • • •

Styre oppdragene Kontroll med timeforbruk Ha full økonomisk oversikt over prosjektene Fleksible faktureringsrutiner Lett tilgang til alle skjemaer og bilder

Du finner oss på Eliaden. Stand D05-25 - Kom og snakk med oss! Eller ta kontakt med vår salgsavdeling på tlf. 55 38 77 77 Uni Micro AS - unimicro.no Vi har kontorer i Modalen, Bergen, Oslo, Haugesund, Trondheim, Molde og Stavanger


Energiseminaret 2014

Inn i fremtiden me

Energiseminaret 2014 ble arrangert fra 8.–9. mars på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Fokus på fornybare energikilder og tilrettelegging for et mer bærekraftig samfunn samlet engasjerte studenter fra hele landet. Vi møtte leder Jon Rokne Bolkesjø og programansvarlig Ruben Buchmann til en prat om seminaret – som i år ble arrangert for tredje gang. De er begge studenter på Ås, og har tidligere vært med som frivillige i arrangørstaben. Energiseminaret har opplevd en betydelig vekst, og i år måtte de si stopp ved 150 forhåndspåmeldte. I tillegg var det mulig å kjøpe et begrenset antall plasser ved inngangen. – Hva er ideen bak denne suksessen? – Utgangspunktet var at man ønsket et alternativ til disse blazer-seminarene som koster mange tusen å delta på. Så ønsket man utelukkende å ha 16 • Volt 3-2014

fokus på fornybar energi. Alle sponsorene er bedrifter vi kategoriserer som fornybare bedrifter. Vi har ikke ringt Statoil, for å si det sånn, sier Bolkesjø med et glimt i øyet. Å vise at det er mulig å skape en slik arena, der deltakerne faktisk viser et engasjement, oppleves tilfredsstillende. En del av ideen er å invitere studenter fra andre universiteter slik at de kan møtes for å snakke om det de brenner for: fornybar energi. – Har dere invitert studenter fra hele landet? – Ja, det er vel ikke så langt unna. Når vi kontakter et nytt lærested, sender vi informasjon

til studieveiledere og ber dem spre ordet. Året etter huker vi tak i dem som var her året før, og får dem til å profilere oss på universitetet sitt. I år ble det vel sånn at linjeforeningen på Energi- og miljølinjen på NTNU betalte avgiften for studentene som ville reise, sier lederen. – Er NTNU det universitetet dere samarbeider mest med? – Vi synes det er veldig viktig å få frem hvordan vi tenker her på Ås. Mitt inntrykk er at NTNU er utrolig oljesmurt. Jeg var der oppe under Uka, og da var det Statoil-logoer over alt. Jeg tror kanskje de lever litt i en boble der oppe og er veldig fokuserte på ikke-bærekraftige energikilder som olje og petroleum.

Derfor er det veldig hyggelig å invitere dem hit og vise dem et reelt alternativ. De to studentene har inntrykk av at hele profilen til Universitetet på Ås er preget av en generell tankegang om at samfunnet i dag ikke er bærekraftig nok, og at det ikke er godt nok å bare fortsette som vi alltid har gjort. Skolen har et bredt fagmiljø med både handelshøyskole, bioteknologi, ingeniørfag og naturforvaltning, og klarer å integrere de klassiske landsbruksfagene med økonomi og ingeniørfag. Bredde er også et stikkord når det gjelder Energiseminaret 2014. Programansvarlig Ruben Buchmann forteller om et allsidig program, der de også har


d fornybar energi noen kjente navn på plakaten, som bidrar til å trekke folk. – Marius Holm, leder i Zero, holdt åpningstalen. Jørgen Randers er her for å snakke om prognosen for verdensutviklingen de neste 40 årene. Erik Martiniussen, journalist og forfatter av boka Drivhuseffekten. Klimapolitikken som forsvant, er en aktuell aktør i mediedebatten. I tillegg har vi også besøk av en professor fra Berlin, Miranda Schreurs, som skal snakke om energiewende – Tysklands utfasing av atomkraft og satsning på fornybar energi. Det holdes også en debatt om utfasing av olje i Norge, og der har arrangørene hatt et ønske om å invitere mennesker fra ulike miljøer for å skape en polarisering av debatten og en sunn meningsutveksling om hvordan man ser for seg fremtiden. Men de opplevde liten vilje fra oljebransjen til å stille opp. Både Olje- og energidepartementet, Statoil, Esso, Exxon Valdez, Shell og Det norske oljeselskap takket nei. – Vi synes det er trist. Vi hater jo ikke oljenæringen på noen måte, for den har jo gitt Norge enorme rikdommer. Men den må utfases på ett eller annet tidspunkt, og det er viktig å få i gang samtaler og debatt om dette. Vi er verdens rikeste land, med et enormt oljefond, og har forutsetninger til å i alle fall begynne å se på det, sier programansvarlig. Men det ordnet seg til slutt: – Heldigvis ville Dag Vidar Lerøen, spesialrådgiver i Norsk olje og gass, stille opp. Det er vi glade for! Anders Bjartnes, redaktør for magasinet Energi og klima, skal lede debatten, og Truls Gulowsen fra Greenpeace og Dag Harald Claes fra UiO deltar også, fortsetter Buchmann. Arrangørene forteller om stor velvilje fra sponsorer. Det er i hovedsak disse bidragene som

– Utgangspunktet var at man ønsket et alternativ til disse blazer-seminarene som koster mange tusen å delta på, sier leder Jon Rokne Bolkesjø og programansvarlig Ruben Buchmann.

gjør at det er mulig å invitere studenter fra andre universiteter. Både Sira-Kvina, NVE, Hafslund, Statkraft, Tekna, BKK, Østfold Energi, DNV-GL og NMBU er på sponsorlisten. Felles for disse er at de står godt til seminarets profil. – Det er nesten uvirkelig at de er villige til å støtte oss med så mye. De får profilere seg litt på et stand-område, og i tillegg inkorporerer vi logoen deres der vi kan, men det virker rett og slett som de tenner på ideen bak seminaret. I tillegg har vi en stab av frivillige på 30–35 personer som legger ned en stor innsats, sier Bolkesjø. – Hva er fremtidsplanene? Blir det et nytt seminar i 2015? – Ja, det håper vi virkelig. I år klarte vi å legge arrangementet til samme helg som verdenscupen i langrenn og hopp i Holmenkollen, så det får vi kanskje unngå i fremtiden. Men antallet deltagere er økende, og i år er rundt en tredjedel tilreisende. Studentsamskipnaden hjelper oss stadig mer med overnatting, vi har kapasitet til flere i det nåværende lokalet, og har også andre potensielle steder. Så om interessen fortsetter å øke, er det bare en positiv utfordring, avslutter de. På hjemmesiden www.energiseminaret.com vil det komme oppdatert og nødvendig informasjon om kommende arrangementer. ■ 17


– Hvorfor brenne opp råmaterialet til det som kan lage utslippsfri fremdrift for noe så enkelt som å varme opp hus til 22 grader? Det er helt på trynet! Men nå får jeg nok noen nye uvenner, sier Petter Hieronymus Heyerdahl, førsteamanuensis ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Fornybar energi og klima: Det besværlige karbonet –Vi har bygget opp en velstand i den vestlige verden som er helt karbonavhengig. Her ligger det et kjempeproblem og ulmer. Vi sitter rett og slett i den fossile drivstoffella! Ordene kommer fra en engasjert Petter Hieronymus Heyerdahl, førsteamanuensis ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Her har han jobbet siden 1981 og er en profilert talsmann for fornybar energi i Norge. Energiforbruket og ­karbonavhengigheten 80 % av verdens energiforbruk kommer i dag fra kull, olje og gass, mens bioenergi utgjør 15 % og annen fornybar energi 18 • Volt 3-2014

5 %. Bruk av energi kan grovt deles i fire hovedområder: mat, stasjonære formål, IT og transport. –Den store hodepinen er transportsektoren. Dette er alt som beveger seg: jordbruk, industri, energi, fornøyelse, krig og så videre. 98 % av all transport gjøres ved å brenne fossilt karbon, sier Heyerdahl. Karbon er hovedkomponenten i flytende drivstoff, som er vanskelig å bytte ut, og vil være dominerende i transporten også i overskuelig fremtid. –Et eksempel på karbonav-

hengigheten er maten vi spiser. Følger vi denne fra jord til bord til fjord, så ser vi at alle prosesser og bevegelser drives av kull, gass og olje. Hvis ett av disse leddene blir borte, så blir du sulten. Klimaperspektivet Halvparten av verdens råolje brukes i dag til drivstoff, som er en stadig økende kilde til utslipp av karbondioksid. Hvis et flytende drivstoff skal fremstå mer klimanøytralt må det lages av biomasse. Utregninger gjort av International Energy Agency

viser at man ved bruk av all tilgjengelig biomasse vil kunne dekke rundt halvparten av drivstoffbehovet i 2030. Selv om rundt 2/3 av jordens befolkning har biomasse som den eneste eller viktigste energibæreren, er det er også mange andre industrier som i dag er avhengige av denne ressursen: varme, strøm, materialer, biokjemi, farmasi, for å nevne noen. –Vi kan ikke holde på slik vi gjør nå! Biologisk karbon vil bli svært verdifullt. Stasjonær energiproduksjon har mange


alternative kilder. Vi må reservere biomassen til drivstoff, og likevel er det for lite. I tillegg må vi bruke strøm og hydrogen, påpeker Heyerdahl. Fremtidens energibærere Han mener vi må finne nye og alternative energikilder: –Det er en stor og rund ressurs som er like i nærheten (rett under våre føtter). 99 % av jordens indre holder over 1000 grader. Den klassiske varianten for å benytte jordvarme ved hjelp av varmepumpe er å bore ned til rundt 1500 meter og få opp 30–70 grader, alt etter sted og dybde. Heyerdahl forteller om det norske selskapet Rock Energy AS som har som mål å presisjonsbore ned til 5000 meter og kan få varmet vann til 100 – 150 grader. Han tror geovarme blir viktig, men å bore disse hullene er dyrt, så man ser nå på kostnadsbildet. Om man får halvert kostnaden, vil man konkurrere ut kullkraftverkene. –La oss tenke geotermi i Australia. Tar du 1 % av energien på 150 grader, ikke dypere enn 5 kilometer, så kan du dekke Australias energibehov i 26 000 år. Vi sitter på

noen energireserver som er helt ufattelige! Men du vet at du har mange mot deg. Olje-, kull- og gassnæringen vil ikke dette, sier han. Hvorfor nappet ikke ­Statkraft Varme AS? –Statkraft Varme AS åpnet et flott fjernvarmeanlegg her på Ås. Nå kan de ta noen trær, kjøre dem dit og levere varme til NMBU. Jeg foreslo for Statkraft Varme AS før de bygget anlegget og oppfordret dem til å bore et hull på 1500 meter og benytte jordvarmen. Da kunne de spare rundt 1 MW med fyring, og så hadde de fått øvd seg. Tenk å ha et slikt hybridanlegg ved et universitet der morgendagens beslutningstakere skal lære om fremtidens teknologi. Og det beste av alt, geovarme kan kombineres med biovarme rett og slett ved å forvarme returvannet fra kundene. Da kunne man øvet seg uten risiko for kunden, for biokjelen går jo uansett. Men Statkraft Varme svarte aldri. Heyerdahl mener fjernvarmebransjen bør forberede seg på å frigjøre biomasse til å lage drivstoff i stedet for å brenne den for å lage varme. Da må de finne andre varmekilder. Geovarme er et flott alternativ

– Hvorfor brenne opp råmaterialet til det som kan lage utslippsfri fremdrift for noe så enkelt som å varme opp hus til 22 grader? Det er helt på trynet! Men nå får jeg nok noen nye uvenner, smiler han. Kan man utnytte norsk ­kompetanse? Heyerdahl foreslår at man burde sette sammen et sterkt senter av norsk kunnskap, norsk materialteknologi – som er noe av det fremste i verden – og erfaringene knyttet til boring i Nordsjøen. Jobbe sammen for å redusere kostnadene på å bore hull. –I dag sitter vi fast! Bensinmotoren, dieselmotoren, jetmotoren kommer til å surre og gå. Det viktigste vi gjør nå er å frigjøre biomasse til å lage drivstoff, så vi kan begynne å jobbe oss ut av drivstoffella, og det gjør vi ved å fornye stasjonærenergien. Geotermi er en uendelig kilde. Han tenker også at bioenergiog fjernvarmebransjen burde slått seg sammen om å stimulere forskningsråd og regjering til å investere penger i et Forskningssenter for miljøvennlig energi, FME, innen geotermisk energi. At fjernvarmebransjen sa: Ja, vi

trenger varme, men ikke fra bio. At bioenergibransjen sa: Ja, vi kan levere biomasse, men vi skal ikke levere til fjernvarmeanlegg, vi skal levere til en fremtidig fabrikk for biodrivstoff. –Tenk om de tre kunne slått seg sammen! Da kunne vi etablere en leverandørindustri fra Norge som kunne betjene hele verden. Det hadde virkelig vært noe, avslutter Petter Hieronymus Heyerdahl. Tofte Statkraft og Södra har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap med mål om å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare. Avtalen innebærer at Statkraft vil kjøpe Södra Cell Tofte AS som eier industriområdet for den tidligere cellulosefabrikken på Tofte i Hurum. Biodrivstoff vil være et viktig bidrag for å nå nasjonale og internasjonale målsetninger om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren. Det er forventet at myndighetene vil stimulere til økt innblanding av bærekraftig biodrivstoff i oljebasert drivstoff, egen sak, se side 20 ■

Nyhet!

Batterihydrauliske kutte- og pressverktøy Kraftige og hendige proffverktøy fra Intercable – STILO S og STILO 50

2,8 kg

2,3 kg

Intercable STILO S – batterihydraulisk kutteverktøy, el.nr 88 694 89 • For alle typer aluminium- og kobberkabler opp til Ø40 mm • Kuttehode med 360° rotasjon • Ergonomisk 2-komponent håndtak • Svært rask via 3 x axial stempelpumpe • USB-port for avlesing av kuttekurver og kontroll • Kraftig 18V 1.5 Ah batteri og system for styring av ytelse • Leveres med lader, nettadapter, USB-kabel, software og forskåret koffert Intercable STILO 50 – batterihydraulisk pressverktøy, el.nr 88 694 91 • Press opp til 50 KN/ 5 tonn • Presshode med 270° rotasjon • Ergonomisk 2-komponent håndtak • Svært rask via 3 x axial stempelpumpe • USB-port for avlesing av kuttekurver og kontroll • Kraftig 18V 1.5 Ah batteri og system for styring av ytelse • Leveres med lader, ekstra batteri, USB-kabel, software og forskåret koffert

www.nortelco.no

19


Vil samarbeide om biodrivstoff Statkraft og Södra har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap med mål om å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare. Avtalen innebærer at Statkraft vil kjøpe Södra Cell Tofte AS som eier industriområdet for den tidligere cellulosefabrikken på Tofte i Hurum. Biodrivstoff vil være et viktig bidrag for å nå nasjonale og internasjonale målsetninger om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren. Det er forventet at myndighetene vil stimulere til økt innblanding av bærekraftig biodrivstoff i oljebasert drivstoff. –Statkraft ser på biodrivstoff som et interessant område innen fornybar energi. Jeg tror samarbeidet med Södra vil bli et godt fundament for utvikling av prosjektet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. –Södra følger med stor interesse teknologiutviklingen og de forretningsmuligheter som ligger i utnyttelse av skogsråstoff til industriell produksjon av klimanøytralt drivstoff. Vi har også god

erfaring fra tidligere samarbeid med Statkraft og ser frem til å forene de to selskapenes kompetanse og erfaring i dette prosjektet, sier konsernsjef Lars Idermark i Södra. Allerede god infrastruktur Intensjonsavtalen innebærer at Statkraft overtar alle aksjene i Södra Cell Tofte AS og at Södra og Statkraft oppretter et nytt biodrivstoffselskap som skal eies med 49 % av Södra og 51 % av Statkraft. Industriområdet på Tofte ligger godt til rette for en fremtidig biodrivstoffsatsing. Det har en etablert infrastruktur for å håndtere store mengder trevirke, og industriområdet ligger sentralt på Østlandet med en god dypvannskai for utskiping. ■

–Vi har også god erfaring fra tidligere samarbeid med Statkraft og ser frem til å forene de to selskapenes kompetanse og erfaring i dette prosjektet, sier konsernsjef Lars Idermark i Södra, foto: Ola Kjelbye

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land. –Jeg tror samarbeidet med Södra vil bli et godt Södra er et konsern med en omfattende skogbruksvirksomhet og er ­fundament for utvikling av prosjektet, sier konsernen av de ledende produsentene av papirmasse, trevarer og sjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft, bioenergi. Bedriften, som eies av 50 000 sørsvenske skogseiere, har Page 1 foto: Statkraft. 3206_Elma_ann_180x63_CA6416_NO_Layout 1 11/02/14 11:29 3500 ansatte og omsetter for 17 milliarder kroner.

WWW.ELMA-INSTRUMENTS.NO

CA 6416 JORDSYSTEMSTANG – Hurtig og sikker jordsløyfe motstandsmåling med OLED display CA 6416 er en jordsystemstang som blant annet benyttes til rask og pålitelig måling av jordelektrodens sløyfemotstand. CA 6416 tilfredsstiller IEC 61010 KAT IV 600V og leveres komplett klar til bruk. EL.NR. 80 627 10 | LISTEPRIS KR. 12.950,- | NÅ KUN KR.

9.455,-

(Alle priser er eks. mva og frakt) Elma Instruments AS | Garver Ytteborgsvei 83 | N-0977 Oslo | Tel: +47 22 10 42 70 Fax: +47 22 21 62 00 | E-post: firma@elma-instruments.no | www.elma-instruments.no

20 • Volt 3-2014


BRANSJENS

STØRSTE

MODELLUTVALG NYHET

500 EFI FOREST

850 XPS FOREST Pris fra: 133.625,- inkl. mva.

800 EFI 6X6 FOREST Pris: 139.875,- inkl. mva.

570 FOREST EPS Pris: 94.875,- inkl. mva.

570 TOURING

500 EFI FOREST DLX

550 EPS TOURING

EV

900 XP EPS Pris: 189.875,- inkl. mva.

800 6X6 Pris: 189.875,- inkl. mva.

570 HD Pris: 144.875,- inkl. mva.

800 EFI LE

550 XPS FOREST

550 X2 EPS

850 HO EPS SCRAMBLER TOURING 850 EPS

400

DIESEL HD

VELG TRYGT - VELG MARKEDSLEDEREN. WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY


Plattform for håndtering av 400 000 målepunkter Validér og Powel har nylig tegnet en omfattende strategisk avtale om en IT-plattform for håndtering av smarte målere. Fleksibilitet gjør det mulig å utvide den fortløpende både i forhold til størrelse og funksjonalitet. I starten håndterer løsningen 400 000 målepunkter og 21 nettselskap.

Bak fra venstre: Per Erik Nordbø, BKK Nett, Bjørn André Storøy, SFE, Ørjan Bye, BKK Nett, Per Morten Birkelund, BKK, Henning Stenseth, Validér, Tony Kiil, Sunnfjord Energi, Svein Inge Djursvoll, Haugaland Kraft, Nina Thornam, BKK Nett, Frode Valsvik, Sognekraft, Hans Terje Ylvisåker, BKK Nett, Kjell Sivertsen, Powel, Ingrid Andbo, BKK Kundetjenester, Hilde Haugse, BKK Nett, Ingeborg Endresen, BKK Nett, Enno Dreier, Powel, Bård Benum, Powel, Thomas Thiis, Validér.

Validér AS, en tjenesteleverandør grunnlagt av 21 nettselskap på Vestlandet, har inngått en strategisk avtale med Powel AS, en leverandør av programvareløsninger og tjenester innenfor energibransjen og kommunal sektor. Kontrakten innebærer at Powel vil levere og implementere en IT plattform sammen med sine underleverandører 22 • Volt 3-2014

Oracle og e-vita. Denne gjør det mulig for Validér å vokse til Norges hittil største leverandør av tjenester for smart målere (AMS). Innledningsvis omfatter løsningen 400 000 målepunkter. - Jeg har store forventninger til sentralsystemet og ikke minst til Powel som hovedleverandør og samarbeidspartner i årene

som kommer. Jeg er overbevist om at vi vil kunne tilby en kostnadseffektiv og sikker drift av AMS for våre eksisterende, og fremtidige, eiere og kunder, sier Thomas Thiis, daglig leder i Validér. Betydelig effektivisering Gjennom innføringen av smarte målere eller AMS vil strømkun-

der i Norge få registrert strømforbruket sitt med en nøyaktighet på en time eller mindre. Datainnsamling og styring av målere skjer gjennom løsningen Powel ELIN som er designet for automatiserte prosesser, samt overvåkning av drift og feilsituasjoner i strømnettet. Utover ren innsamling av måleverdier


samler systemet også inn data rundt hendelser i strømmålere, kommunikasjonen eller el-nettet, samt at datakvaliteten forbedres og avvik håndteres automatisk. Gjennom dette vil nettselskapene ha mulighet til å motta data av sterkt forbedret kvalitet, noe som vil medføre stort forbedringspotensiale for planlegging, drift og vedlikehold av lavspentnettet. Fremtidsrettet konsept Som en markedsleder innenfor programvareløsninger for smarte nett (Smart Grids) og smarte målere (Smart Metering) støtter Powel og sine løsninger et bredt utvalg av målertyper og kommunikasjonsteknologier – noe som vil være sentralt for suksessen av Validér sitt konsept. Løsningen støtter AMS prosesser uavhengig av målerleverandør eller kommunikasjonsprotokoll. På denne måten sikrer Powel fleksibiliteten som kreves for en vellykket og sikker håndtering av et så stort prosjekt, både nå og i framtiden. Validérs konsept Validér kommer til å leverere tjenester som effektiviserer og sikrer prosesser relatert til

smarte strømmålere og anvender til dette formålet Powels løsning for innsamling, prosessering og analyse av målerdata. Selskapet vil implementere og støtte integrasjon av Sentralsystemet med elhub.no og nettselskapene, med kundeinformasjonssystemer (KIS) og nettinformasjonssystemer (NIS). - Løsningen fra Powel gjør at vi kan håndtere hele prosessen fra datainnsamling og validering av måledata til avvikshåndtering og konfigurering av hendelser og alarmer gjennom samme plattform. Dette gjør det mulig for oss å effektivisere våre prosesser og tjenester. Dessuten er vi imponert over de topp referanser som Powel var i stand til å gi fra andre storskala implementeringer i Europa, sier Thomas Thiis. For Powel er kontrakten en viktig milepæl i sitt hjemmemarket. - Når målesystemer blir mer og mer intelligente, vises det at foretak som Validér i økende omfang ser potensialet i å tilby nye og effektive tjenester basert på de mulighetene som fleksible og åpne løsninger kan gi. Det er mye som skjer på dette området

for øyeblikket, og vi er glade for å se at Norge viser vei, sier Bård Benum, admi.direktør i Powel. Løsningen Innenfor rammen av kontrakten, vil Powel implementere løsningene Powel ELIN og Powel MOBI for å forvalte og drifte et minimum av 400.000 målepunkter i samsvar med norske krav for avanserte måle- og styresystemer (AMS). Systemet vil benytte Oracle Exa-

data og Exalogic som plattform for database/mellomvare og håndtering av sikkerhet, samt programvaren iKnowBase fra underleverandøren e-vita for BPM funksjonalitet. I tillegg vil Powel benytte seg av verdensledende GIS verktøy ArcGIS for å muliggjøre kartbasert analyse og avvikshåndtering. Løsningen vil tilføre betydelig verdi ved å automatisere prosesser og integrasjoner med både nettselskaper og kommende elhub. ■

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske softwareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen softwareløsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vann kraftproduksjon, og har dermed et unikt utgangspunkt for å tilby eksperthjelp innen utviklings- og rådgivningstjenester. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag over 300 ansatte. Validér AS ble etablert i juni 2013 av syv nettselskaper som utgjør Vestlandsalliansen (www.vestlandsalliansen.no) og ytterligere 14 nettselskaper på Vestlandet gikk inn som eiere i desember 2013. Validér AS vil fungere som tjenesteleverandør for sine eiere og vil forvalte og drifte sentralsystemet for innsamling og behandling av all måledata. Selskapet vil bidra til å integrere sentralsystemet mot nettselskapenes ERP-systemer. Validér AS vil støtte og drifte de nødvendige grensesnittene til den fremtidige nasjonale Elhub.

Markedets beste isolasjonstestere kjøper du av Seba Nor AS

Ring 22 28 00 40 www.sebanor.no

MEGGER MIT 1025 - 10kV isolasjonstester og kappetester Les mer på www.sebanor.no

23


Sparer energi med frekvensomformere Frekvensomformere fra Danfoss VLT Drives hjelper Dampskipsselskapet NORDEN med å spare selskapet for over 3 millioner årlig.

Frekvensomformerløsningen hos Dampskipsselskapet NORDEN A/S består av 3 VLT AQUA Drive FC 202, 45kW frekvensomformere med skadekontroll, en elektrisk switchboks til kontroll og to temperaturtransmittere.

NORDEN A/S er et av verdens eldste børsnoterte rederier med en flåte på 217 tørrlast og produkttank skip, og er blant de største operatører innenfor flere skipstyper. Flåten er en blanding av egne og chartrede skip, noe som gir fleksibilitet basert på etterspørsel. I 2011 kjørte de et forsøk med frekvensregulering av sjøvannspumpene på oljeskipet NORD butterfly. Det viste seg å være et profitabelt prosjekt, og har gitt betydelige energibesparelser. Redusere unødvendig flow Et skips kjølesystemer er dimensjonert for å seile med

100 % belasting i 32°C havtemperatur. Da de færreste skip hverken oppholder seg ved ekvator, eller kjører ved full hastighet, er kapasiteten svært sjelden nødvendig. For å spare energi har NORDEN A/S derfor montert VLT Drives på sjøvannspumpene til 17 tanker og bulk skip, som tilpasser kjølevannets flow til faktisk behov. –Vi sparer opp til 180.000 årlig per skip, sier Martin Meldgaard, Fleet manager for produkttankskip hos Dampskipsselskapet NORDEN A/S. Tilbakebetalingstiden er under 14 mnd. Martin Meldgaard understreker at dette er basert på en drivstoffpris på 3.900/MT, så med stigende priser vil den reelle tiden være på under ett år.

Martin Meldgaard, fleet manager for produkttank-skip hos Dampskipsselskapet NORDEN A/S

24 • Volt 3-2014

En skreddersydd løsning Det tette samarbeidet mellom Dampskipsselskapet NORDEN A/S og Danfoss VLT Drives sikret en løsning som oppfylte alle NORDENS behov. –Sikkerhet er et avgjørende parameter for oss, og Danfoss har lagd et system som lever opp til kravene våre på dette. Dessuten yter de god service, så det har vært en veldig positiv opplevelse å samarbeide med dem, Sier Melgaard. Frekvensomformerne ble løpende installert når skipene var i dokk. Meldgaard er svært tilfreds med Danfoss fleksibilitet rundt installasjonen. Redundans og klassekrav For å sikre at løsningen lever opp til kravene om redundans er det installert en switchboks. Denne har en felles nettavbryter for alle de tre pumpene. Hver pumpe har en treveis bryter for manuell/off/ Auto, som gir brukeren muligheten til å prioritere pumpene. I omformerne sitter også MCO kaskadekontroll, der den ene omformeren er master, og de andre to followers. De to sistnevnte fungerer som backup for redundans. Master vil ved å

regulere pumpens hastighet, og automatisk starte og styre ekstra pumper holde temperaturen konstant. –Det er redundans i systemet, hvis pumpen svikter, vil en av de andre overta og fungere som master. Switchboksen gjør det mulig for oss å bestemme hvilken omformer som skal være master. Den gjør også at vi kan kjøre manuelt. Systemet kjører som da det opprinnelig var designet. Dette oppfyller klassekravene» forklarer Meldgaard. VLT Drives på nye skip og andre applikasjoner Danfoss retrofitløsning har vært så suksessfull at NORDEN nå vil bruke systemet på nye skip. –Vi har brukt Danfoss løsning på alle våre nye skip basert på erfaringene med restaureringsprosjektet, sier Martin Meldgaard. Danfoss VLT Drives er på makers list for de nye skipene bygget i Asia, og med økende drivstoffpriser vurderer NORDEN også å kjøre testprosjekt på andre applikasjoner som ferskvannspumper og maskinroms ventilasjon. ■


200

80 Utendørs Skillebrytere fra 52 kV

Innendørs og utendørs måletransformatorer fra ARTECHE

Greepage distance 2370 mm. Linea de fuga : 2370 mm. Krafttransformatorer

Toma tang. Toma tang S Tang S tap

opp til 500 MVA og 420 kV 90

M12

300

18

de Baja Tensión . 0,72KV

2330

Transformador ansformador de intensidad ansf Low voltage oltage current transformer ormer 0,72K 0,72Kv 2

150

Design: Wera

230 170

1280

Ø108

www.energia.no 900

Energia AS Postboks 265, 3901 Porsgrunn Tlf: 35 55 93 18 Fax: 35 55 93 19 post@energia.no

Jobb smart med kompakte produkter Høy kvalitet som tar liten plass

BESØK VÅR STAND PÅ ELIADEN STANDNUMMER D01-19

PAKK RASKT OG KOMPAKT VINN IPAD MINI!

25


NGTR

– en ny norsk-svensk standard Etter over to års arbeid har norske Statkraft og svenske Vattenfall i fellesskap utviklet Nordic Generator Technical Requirements – en teknisk spesifikasjon for generatorer til kraftverk. Standarden blir gjort tilgjengelig for alle, og vil gjøre det enklere for leverandører og kraftprodusenter når spesifikasjoner skal beskrives.

26 • Volt 3-2014


Statkraft har over lang tid hatt samarbeid med Vattenfall, det svenske statseide kraftselskapet, i form av erfaringsutveksling. De oppdaget en del felles problemer som de løste på mer eller mindre samme måte. Gradvis kom de inn på hvordan de spesifiserte generatorene sine, og sammenlignet disse. Tross noen forskjeller var mye likt på mange områder. De to selskapene fant et potensiale for å lage en felles spesifikasjon som kunne skape

større tyngde hos leverandørene. Dette var utgangspunktet for arbeidet som ble satt i gang for over to år siden.

hemmeligholdelse. Åpenhet har vært betingelsen for å få dette til, sier Johan L. Amundsen, sjefingeniør i Statkraft.

Fruktbart samarbeid Hvordan har dere opplevd samarbeidet med Vattenfall?

De to selskapene har sittet sammen i møter på Arlanda flyplass én dag hver måned i over to år, før sluttresultatet NGTR ble ferdig til jul 2013. I tillegg har de brukt mye tid på forberedelser, og utredning av det de har kommet frem til i fellesskap. Fra svensk side har Per Olof Andersson, Irene Engvall og Mats Berg vært sentrale personer, foruten Geir Aalvik min kollega som overtar etter meg.

– Vi har hatt en felles motivasjon om å prioritere dette arbeidet. Samarbeidet har vært en fryd. Vi har hatt hyggelige møter, det har vært en veldig åpen holdning og god fremdrift. Ikke noe tautrekking eller

– Vi er jo også konkurrenter, så vi måtte bestemme oss for å holde den kommersielle delen unna. Ha fokus på det tekniske. Da fant vi også ut at vi ikke bare skulle lage en spesifikasjon som var nyttig for oss, men i stor grad alle de små kraftselskapene som ikke har generatorkunnskap i eget hus. Og de er det mange av. Så hver gang vi har diskutert et eller annet krav, har vi hatt disse andre kraftselskapene i bakhodet, og det har også hjulpet oss å komme frem til målet, sier Amundsen. Nytt prosjekt – Så snart vi var ferdige med NGTR, kastet vi oss over en tilsvarende spesifikasjon for smågeneratorer, primært tiltenkt de standardiserte smågeneratorene. De som går i trinn i størrelse, og der stator impregneres i ett stykke. Det er jo bare mindre statorer det blir plass til i et sånt kar, og derfor er det begrensninger på størrelse. Men vi fant også ut at vi måtte sette en begrensning på det, for utviklingen tilsier at det blir større og større ytelse på den typen. Vi har satt en begrensning på 25 MVA, sier han. Er dette samme grense som Vattenfall og svenskene bruker? – Nei, de har andre typer grenser, og det går på aggregatstørrelse og kraftstasjonsstørrelse. Og da er ikke det så lett å definere, for det vil jo variere fra stasjon til stasjon, mens i Norge er det per aggregat. Men Vattenfall syntes det var greit å sette den begrensningen for deres egen del også, forteller Amundsen. Den enkle versjonen er egentlig en nedstrippet variant av den store. De har hatt høringer og samlet erfaringer om hva ulike

leverandører vil finne brukbart. Samtidig har de selv gjort valg de mener er fornuftig. – Den fornuften er hovedsakelig basert på at vi nok er mer vare for hva nedetid koster enn en leverandør eller en konsulent. Et havari eller en feil med nedetid kan være veldig kostbart. Da renner jo millionene ut. Det preger nok våre spesifikasjoner litt mer enn de du kan få fra en leverandør eller konsulent, slår Amundsen fast. Fokus på kvalitet Her er det jo ikke tilbyderne eller leverandørene som kommer med de tekniske spesifikasjonene, men brukeren? – Ja. Men vi har hatt ganske omfattende høringsrunder med de største leverandørene. De vi normalt forespør og som er pre-kvalifisert både hos oss og hos Vattenfall. Mye av det de har kommet med har vært veldig fornuftig. Vi har vraket noe og brukt noe. Vektlagt at spesifikasjonen skal bidra til fair konkurranse. Prissammenligning og totalevaluering skal også bli lettere å foreta, sier sjefingeniøren. Har det vært en utfordring tidligere at enkelte nærmest har blitt litt bondefanget? – Ja, det har det. Og det ser man spesielt på smågeneratorene. Det har vært mange havarier på disse, og det er fordi man har forespurt med en så enkel spesifikasjon at man har kjøpt ”katta i sekken”. Med den nye spesifikasjonen fra Statkraft og Vattenfall skal det altså bli enklere for de mindre produsentene å sammenligne tilbyderne. Men det forutsetter fortsatt at de har pre-kvalifiserte leverandører som de vet holder et kvalitetsnivå de anser seg tjent med. – Her er det nok mange som synder, som går på akkord med kvaliteten og kjøper billig. Man får stort sett det man betaler for. Men mange ser ut til å tro at de kan få et like godt, men billigere produkt ved å få det produsert i henhold til egne tegninger, men i for eksempel et lavkostland. Så viser det seg at kvaliteten ikke er like god, sier Johan L. Amundsen. Hvordan pre-kvalifiserer Statkraft leverandørene sine? 27


går ut over kvaliteten. Vi kan ta sveisearbeid som eksempel. De har ikke forstått at det skal være tett. For dem har det vært nok at det henger sammen. For oss skal det være hel ved. Det er en annen forståelse av hvordan det skal være, mener Amundsen. Så det er store forskjeller i kultur? – Det er det, ja. Men det kan jo være andre elementer også, som å spare penger. Men vi ser jo at de i Østen har en tendens til å forstå kontrakter annerledes. Kontrakten er bare det man har fått på papiret, men de tolker det til at kunden mener jo noe litt annet enn det han har skrevet. Kanskje tar de noen snarveier her og der, i den tro at både kunde og leverandør er tjent med det. Derfor opplever vi det vesentlig tryggere å kjøpe fra Europa, sier han.

Samarbeidet har vært en fryd. Vi har hatt hyggelige møter, det har vært en veldig åpen holdning og god fremdrift. Ikke noe tautrekking eller hemmeligholdelse. Åpenhet har vært betingelsen for å få dette til, sier Johan L. Amundsen, s­ jefingeniør i Statkraft.

– Vi har mange kriterier, men det går blant annet på det økonomiske, juridiske samt egne og andres erfaringer. Er risikoen større ved å kjøpe fra såkalte lavkostland? – Ja, selv om produktene er basert på samme konstruksjon, er kvaliteten ofte ikke like god fra India som fra Europa. Du har selvsagt ikke noen garanti for at det blir bra fra Europa heller, men der kjenner vi leverandørene bedre, og ryktene går. I India har vi svært liten oversikt, og enda mindre i Kina. Der kan du sitte igjen med hva som helst, og det har vi også fått illustrert flere ganger. Selv om NGTR vil være til hjelp for de mindre kraftprodusentene, understreker Amundsen at et vel så viktig element fortsatt er å være kritisk til hvor man kjøper fra. – Vi har jo selv svartelistet en del fordi vi opplever at det ikke er samsvar mellom det de lover og det vi får. Statkraft er jo ikke alene om dette. Vi har noe som heter Statkraft-alliansen, og der inngår også BKK, Agder Energi og Skagerrak. Så til sammen blir 28 • Volt 3-2014

det jo en god del erfaring. Om noen har svidd seg sørger det for at de andre ikke går i samme felle. De små kraftselskapene kan forhøre seg hos oss, og noen gjør det, mens andre gjør det ikke. Amundsen mener det er et problem at småkraft ofte ikke er så lønnsomt, og at hvis man skal spinke og spare for å oppnå lønnsomhet, kan det fort bli dyrt likevel. I verste fall kan man bli nødt til å kjøpe utstyret på nytt. – Dette gjelder jo heller ikke bare på generatorsiden. Du møter akkurat samme problemstillinger når det gjelder turbiner, løpehjul og transformatorer, sier han. Vet du om det finnes noen tilsvarende spesifikasjoner for andre bestanddeler i et kraftverk? – Nei, ikke i den graden i alle fall. Men vi hører jo fra kolleger og andre at det er noe som burde gjøres. Bygge en spesifikasjon som er felles med andre og som også kan være til nytte for mindre kraftselskaper. Men det er jo ressurskrevende. Vi har brukt mye tid på å lage denne spesifika-

sjonen og vært gode kunder hos konferansesenteret på Arlanda. Og som sagt, det er ikke nok med spesifikasjonen, man bør også ha et mer levende dokument som inneholder pre-kvalifisering av leverandører. Men det er jo vanskelig å vedlikeholde, for det vil endre seg hele tiden, forteller Amundsen. Det oppleves spesielt utfordrende å holde oversikten i lavkostlandene. Men det er såpass mange negative erfaringer med produkter fra disse landene at Statkraft nå vegrer seg eller unngår å kjøpe derifra. De mener det ikke er lønnsomt over tid. Flere fordeler med å handle i Europa Så dere forholder dere til Europa? – Ja, vi har svidd oss tilstrekkelig, det er andre som har svidd seg mer, og vi har lært litt av det også. Det ser ut til at man bør holde seg innenfor Europa, selv om vi ser at Brasil også er brukbart. Mens i lavkostland som India og Kina, selv om du produserer med europeisk lisens og dokumentasjon, så er det en annen kultur. De gjør ting som overrasker oss og som

På grunn av vanskelige økonomiske tider i Sør-Europa er en del leverandører sultne på oppdrag. Dette har gjort at prisnivået har sunket, og rent økonomisk – uavhengig av risikoen – er heller ikke leveranser fra India og Kina like lønnsomme lenger. I en stadig mer globalisert verden vil lønnsnivået i disse landene også nærme seg Europa. Veien videre – Det er tydelig at ryktet om NGTR går, og jeg har vel allerede sendt ut dokumentene rundt 50 ganger. Det ser ut som det er såpass kjent nå, at de som har noe på gang, får høre om det og spør oss om tilgang. Og det er fritt frem, sier Amundsen. Og hva skal du selv jobbe med fremover? – Jeg går av med pensjon til høsten. Nå er jeg ferdig med dette omfattende arbeidet, og da er det ikke bruk for meg mer, spøker han. – Joda, jeg skal nok fortsette litt som konsulent, så jeg vil fremdeles gjøre litt nytte for meg, avslutter Johan L. Amundsen. ■

Egen sak: Interessenter kan henvende seg til Geir Ålvik for informasjon og materiale. Hans e-postadresse er: geir.aalvik@statkraft.com


TERA TX – Neste generasjon av naturlig flammehemmende arbeidsklær!

Besøk oss på Eliaden 2014 Hall C, stand 02-24

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI: 29,8 %

IEC 61482-2 CL. 1 EBT50: 9,5 cal/cm² ATPV: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN 471 CL. 2

WELCOME TO THE WORLD OF

www.tranemoworkwear.com TWW-ann-VOLT-185x260.indd 1

29

05.05.14 11:24


Verdensrekord:

Detektere kabelfeil på en 580 kilometers strekning? Kan et TDR-instrument detektere feil på en kabellengde som er over 500 kilometer? Ja, mener produsenten. Vi tok turen til Statnett sin koblingsstasjon som er i Feda for å overvære forsøket. NorNed-kabelen er verdens lengste sjøkabelforbindelse for overføring av elektrisk kraft. Kabelen er bygget for Statnett og det nederlandske kraftdistribusjonsselskapet Tennet av Nexans og ABB, og ble tatt i bruk kommersielt i mai 2008. Den løper fra Feda i Kvinesdal kommune i Vest-Agder og 580 kilometer frem til Eemshaven i Nederland. NorNed-kabelen har en kapasitet på 700 MW og kan utveksle 6 TWh kraft årlig mellom Norge og det europeiske kraftmarkedet. Vekten er totalt 47 000 tonn, og på det dypeste ligger kabelen vel 400 meter under havoverflaten. Spenningen er 450 kV likespenning.

Oppgradert instrument TDR (time-domain reflectometer) er ingen ny oppfinnelse, men en god hjelp til å detektere kabelfeil. Det finnes begrensninger for hvor langt et signal kan nå, og så reflekteres tilbake. NorNed-kabelen er så lang at man tidligere måtte feilsøke både fra Nederland og Norge for å kunne påvise feil. Nå har produsenten kommet med et nytt instrument som har nye funksjoner og økt signalstyrke i forhold til tidligere instrumenter. «Kan instrumentet nå helt over til Nederland?» var spørsmålet vi stilte da vi ankom Feda koblingsstasjon sammen med Carl Erik Hillesund og Jon Ivar Juvik i Statnett.

Kabelfeil – Hver dag en forbindelse er ute av drift, koster veldig mye penger, og vi ønsker å finne feilen så fort som mulig, fortalte Carl Erik Hillesund i Statnett. NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland er to kabler; en frem og en tilbake. I og med at kablene er så lange som 580 kilometer, er det åtte lengder som er skjøtet sammen under installasjonen. Det kan oppstå skade på kabelen, og det mest vanlige i Norskehavet er trålskader. Store fisketrålere med trålbord kan skade kabelen hvis de treffer den med stor hastighet. Normalt er kabelen nedgravd på havbunnen, men

av forskjellige årsaker kan tildekning ikke være tilstrekkelig. Tilsvarende skade kan skje når store båter bevisst eller ubevist slipper ned et anker. Lokalisere feilsted Ved feil må det utføres reparasjon på kabelen, men å finne det nøyaktige feilstedet er jo en utfordring når det er snakk om så store lengder. Er det en anker- eller trålskade, vil det sannsynligvis sette spor etter seg, så da vil man kunne gå ut med kamera og finne feilen. Men hvis man skal filme 580 kilometer tar det jo litt tid, og man ønsker å detektere feilstedet så raskt som mulig.

Besøk ved omformerstasjonen var forhåpningen at vi nå kunne oppdage en skade på denne lange kabelen fra den ene siden; enten fra Norge eller Nederland, her ved Carl Erik Hillesund og Jon Ivar Juvik i Statnett og Leif Børge Pedersen i Seba nor.

30 • Volt 3-2014


Det har skjedd mye på måleinstrumentsiden fra 2008 og til i dag, og ved vårt besøk ved omformerstasjonen var forhåpningen at vi nå kunne oppdage en skade på denne lange kabelen fra den ene siden; enten fra Norge eller Nederland.

– Hver dag en forbindelse er ute av drift, koster veldig mye penger, og vi ønsker å finne feilen så fort som mulig, sier Carl Erik Hillesund i Statnett.

En måte å lokalisere skadestedet på er bruk av en gammel teknologi: TDR. Da sender man en puls, og når man har impedansendring, får man en refleksjon. Hvis man har en skadet eller avrevet kabel, vil man få en pulsrefleksjon, mer eller mindre tydelig ut fra hvordan skaden er. Fra å være tidlige lab-instrumenter har disse TDR-ene hatt en gradvis utvikling på hvor store avstander de klarer å gjøre målinger på, i takt med at teknologien har utviklet seg.

Målemetoden TDR-teknologi kalles ofte pulsekkometer på norsk. TDR er basert på radarprinsippet: En utsendt puls reflekteres helt eller delvis ved alle punkter i en kabel der impedansen avviker fra den karakteristiske impedansen til kabelen for øvrig. Det vil si at man får en refleksjon av pulsen ved skjøter, kabelenden, og ikke minst ved punkter hvor man har en lavohmig feil. Ved tidligere TDR-målinger som har vært utført på NorNedforbindelsen, har det som nevnt ikke lykkes med å måle hele kabellengden på 580 kilometer fra en side, grunnet stor demping av signalet. Det nye TDR-instrumentet til produsenten, Teleflex VX, har større muligheter for å lykkes, grunnet økt utgangssignalstyrke, økt pulsbredde med lengre rekkevidde, og en ny funksjon kalt ProRange – som

motvirker dempingen i lange kabler. Instrumentet har en oppgitt rekkevidde på 1280 kilometer, men den vil bare kunne oppnås på kabeltyper med mindre demping enn NorNed, ifølge produsenten. Måleforsøket Måleforsøket på NorNed ble utført av Leif Bjørge Pedersen fra Seba nor, og med Teleflex VX var det en forsiktig optimisme om at man ville kunne se enderefleksjonen fra Nederland, 580 kilometer unna. Første bilde på TDR-instrumentet viste ingen tydelig enderefleksjon i området 500–600 kilometer. Selv med maks amplitude, maks pulsbredde og aktivering av ProRange-funksjonen var alt man fikk opp en mengde refleksjoner over hele kabellengden: støy. Først ved aktivering av en såkalt averaging-funksjon (gjennomsnittsmåling) ble støyen glattet ut, og en tydelig enderefleksjon på 580 kilometer kom til syne. – Gleden var stor hos både Statnett og Seba nor når man etter en rask telefon til Nederland endret fra åpen ende til kortsluttet kabelende på kabelen der,

med det resultat at enderefleksjonen på Teleflex TDR-instrumentet gikk fra negativ til positiv. Dette var det endelige beviset på at vi hadde satt verdensrekord i TDR-måling, sa en stolt Leif Bjørge Pedersen. – I dag fikk vi være med på en liten begivenhet, slo Carl Erik Hillesund fra Statnett fast. Enda lengre kabler Statnett er veldig interessert i et reflektometer med lengre rekkevidde, og det har sammenheng med at de nå holder på å utvikle en kabel til Tyskland og en til England. Den nye kabelen til Tyskland vil ha 520 kilometer sjøkabel, pluss 90 kilometer landkabel. Englandskabelen vil måle hele 720 kilometer, og blir dermed verdens lengste sjøkabel. Kabelen til Tyskland blir litt lengre enn NorNed-kabelen, og vil ha dobbelt så stor overføringskapasitet. Begge de nye kablene vil ha 1400 MW. De vil ha en høyere spenning, systemspenningen vil designes for 520 kV og må ha overspenning i matende ende på grunn av spenningsfallet. ■

Sjøkabler fra Norge til andre land

En teknologi som ­sprenger stadig nye grenser Da Statnett sammen med nederlandske Tennet åpnet NorNed-kabelen for kommersiell bruk i 2008, hadde de laget verdens lengste sjøkabel for overføring av elektrisk kraft. I Statnetts kommende prosjekter vil man se både lengre distanser og høyere kapasitet. Spørsmålet om direkte krafteksport fra Norge til utlandet ble diskutert tidlig, men i påvente av den tekniske utviklingen på området likestrøm og sjøkabler lot det seg ikke gjennomføre før i 1976/1977. Da ble det lagt to likestrømskabler på 130 km mellom Kristiansand og Jylland (Skagerrak 1 og 2). Overføringsevnen på disse første kablene er 510 MW. To tiår senere satte NorNedkabelen verdensrekord med sine 580 kilometer, og var da

nesten dobbelt så lang som den neste på listen. Denne går fra Feda i Kvinesdal til Eemshaven i Nederland, arbeidet tok tre år, og prislappen var på 4,6 milliarder kroner. Denne forbindelsen har en kapasitet på 700 MW og kan utveksle 6 TWh kraft årlig mellom Norge og det europeiske kraftmarkedet. Det er brukt HVDC-teknologi, og spenningen er på +- 450 kV. Kabelen veier totalt 47 000 tonn og ligger på det dypeste 400 meter under havoverflaten.

I de kommende årene har Statnett to nye og grensesprengende prosjekter på gang: en kabel til Tyskland som er planlagt åpnet i 2018 og en til England som etter planen skal tas i bruk i 2020. Begge disse blir lengre enn NorNed. Den nye kabelen til Tyskland vil måle 610 kilometer, mens Englandskabelen er planlagt til 720 kilometer. De nye forbindelsene vil ha nesten dobbelt så stor overføringskapasitet som NorNed, 1400 MW, og systemspenningen vil

designes til +- 520 kV. På de nye prosjektene vil Statnett bruke samme konvensjonelle massekabel som de har erfaringer med fra tidligere. Disse systemene har designlivstid på minst 40 år, men så lenge kablene ikke utsettes for utvendig skade, blir så absolutt å sette 90–100 år. Forbindelsene til Tyskland og England vil også legge til rette for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi, og vil skape en mer forutsigbar forsyningssituasjon. ■ 31


Kjøper Raycore Fiberoptical Solutions Melbye Skandinavia har kjøpt 100% av aksjene i Raycore, en av Skandinavias ledende leveran­ dører innen aktive produkter rettet mot FTTH-segmentet. Med dette oppkjøpet er intensjonen å videreutvikle den sterke plattformen som Raycore har bygget opp. Melbye blir dermed leverandør av aktive løsninger som kompletterer Melbyes systemløsninger av passive fiberoptiske nettverk. Vinn vinn Både Melbye og Raycore forventer at denne sammenslåing vil gi positive effekter for kundene. Raycore har kjernekompetanse på utvikling av løsninger og produksjon og Melbye har et solid markedsapparat som har evne til å være en god dynamisk partner for kundene sine. Sentrale medarbeidere i Raycore får viktige roller i Melbyes videre satsning i våre skandinaviske markeder. ■

Christian Aasheim og Dan Smidt er fornøyd med Melbyes oppkjøp av Raycore.

Den viktigste møteplassen i 2014! 2. – 5. juni 2014 Norges Varemesse, Lillestrøm 2. juni: 10-17 • 3.-5. juni: 09-17 www.eliaden.no

• Se siste nytt om produkter og løsninger • Hold deg faglig oppdatert • Delta på interessante seminarer • Møt kolleger

Vel møtt!

automatisering og instrumentering • LYs • bYgningsautomatisering • eLektroinstaLLasjon • eLektronikk • varme • energi • sikkerhet • teLe- og datakommunikasjon

32 • Volt 3-2014


spartner

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Din samarbeidsp

Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, fjernvarme og energikrevende industri. er tilKomplette energiforsyningen, driftsovervåkingssystemer driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, t fjernvarme og Komplette energikrevende industri.

ende industri. fjernvarme og energikrevende fjernvarme industri. og energikrevend

ViVileverer: leverer:

Vi leverer: Vi leverer: 3000 SCADA-systemer, Netcon®®3000 SCADA-systemer, Netcon ®3000 ® ® con®3000 SCADA-systemer, NetconSCADA-systemer, Kommunikasjonsløsninger, Netcon Kommunikasjonsløsninger, NetconAll-IP All-IP Netcon ®All-IP ®Outstations nger, Netcon®All-IP Kommunikasjonsløsninger, Netcon ®Outstations Understasjonsterminaler,Kommunikasjonsløsninge Netcon Understasjonsterminaler, Netcon er, Netcon®Outstations Understasjonsterminaler, Understasjonsterminaler, Netcon®®Outstations Nettstasjonsautomasjon, Netcon 100 ®100 Nettstasjonsautomasjon, Netcon ® ® on, Netcon 100 Nettstasjonsautomasjon, Nettstasjonsautomasjon, Netcon 100

S

.com

Våre tjenester: Våre Våretjenester: tjenester: Våre tjenester: Engineering Engineering Engineering Kurs: Netcon®CAMPUS Engineering Netcon®®CAMPUS CAMPUS Kurs: Netcon®CAMPUS Kurs:Netcon Kurs: HelpDesk HelpDesk HelpDesk HelpDesk Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand www.netcontrol.com www.netcontrol.com

www.netcontrol.com

www.netcontrol.com


Verdifulle erfaringer med AMS pilotprosjekt Alta Kraftlag og Aidon har nettopp ferdigstilt et halvannet år langt pilotprosjekt som skulle komme til å gi verdifulle erfaringer for begge parter.

Tekniker Gunnar Nilsen som sjekker jordfeilsakene etter at integrert jordfeilovervåking har blitt tatt i bruk i Alta Kraftlag.

For Alta Kraftlag bød prosjektet på en mulighet til å få input gjennom en småskala målerutrulling. På den måten vil de kunne definere en passende prosjektmodell og teste ut hvordan eksisterende prosesser og systemer vil fungere med nye. I tillegg ble det mulig å teste fibernettverket for smartmålerkommunikasjon og samle erfaringer på kundemøter knyttet til selve utrullingen. - Utrullingsprosjektet handlet ikke bare om å installere nye målere. Det handlet også om å justere tilknyttede informasjonssystemer slik at de ble kompatible med nye målerdata. Det ble et viktig funn som vi ikke hadde fokusert nok på i utgangspunktet, sier Silje Ingebrigtsen, prosjektleder i Alta Kraftlag. - Som et resultat av prosjektet har vi fått klarhet i at et nytt AMS vil gi oss tilgang på mye ny informasjon, og at dataene kan spores tilbake til de enkelte målepunktene dersom det blir nødvendig. Nå kan vi definere hvilke data vi trenger for fremtidig drift, og hvordan vi vil og kan bruke de, fortsetter hun. Noe av det de var mest interessert i var resultatet av 34 • Volt 3-2014

Ethernet-testen. Alta Kraftlag har investert betydelige beløp i bredbåndsfibernettverk, og det har vært et ønske å bruke dette også til AMS-kommunikasjon. - Nå har vi fått testet funksjonaliteten, og jeg er glad for å kunne si at det virker veldig godt, sier Ingebrigtsen. Fokus på kundeservice Kundeservice har alltid vært en topp prioritet for Alta Kraftlag, og de la derfor vekt på å gjennomføre en god installasjonsprosess. - Installasjonsprosessen gikk bra og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra kundene våre, og det er viktig, understreker prosjektlederen. - Alt i alt varte prosjektet noe lenger enn planlagt, men ble løst ved hjelp av tett dialog mellom partene underveis. Den viktigste læringern fra prosjektet har vært at det er lurt å gjennomføre prosjektet i små steg og dele det opp i faser, konkluderer Ingebrigtsen. RF for kommunikasjonen i pilotprosjektet For å teste ut funksjonaliteten under ulike brukermiljøer, ble

målerne plassert i tre ulike områder: landlige strøk, tettbebygde strøk og hyttefelt. Åtte målepunkter fungerte som masterenheter ved å føre kommunikasjonen mellom avlesningssystemet og målerne ute i operasjonsområdet. For én halvpart ble det brukt Ethernettilkobling, for den andre halvparten ble det brukt GSM/ GPRS. Hvordan fungerte RF-kommunikasjonen? I løpet av utrullingen ble det klart at mikronettverkets konstruksjon – slavene kobler seg automatisk til de beste tilgjengelige masterne – måtte justeres litt for å forhindre at enhetene skifter master «for lett». Etter en rekonfigurasjon ble kommunikasjonsnettverket stabilisert og en høy SLA nivå, > 99.5 ble opprettholdt gjennom pilotperioden. Jordfeil funnet og rettet Alle 230V målere som ble installert i prosjektet rigget med Aidons innebyggede jordfeilovervåking. I en periode på rundt en måned skulle det gjennomføres daglige jordstrømsmålinger i hvert enkelt målepunkt, og

målerne ble konfigurert til å sende periodiske jordstrømsverdier hvert femtende minutt. Så snart funksjonen ble aktivert avdekket Alta Kraftlag to målepunkter som gav indikasjoner på feilstrøm av to ulike typer: én periodisk jordfeil og én statisk. For å undersøke feilene nærmere ble det plassert et MEDCALinstrument ute hos de to respektive kundene, og funnene ble verifisert: MEDCAL-målingene koordinerte akkurat med jordstrømsmålingene fra Aidons måler, og feilene kunne rettes opp. Hver av de to jordfeilene som ble funnet i Alta Kraftlags operasjonsområde oppstod typisk under dagligdagse aktiviteter i hjemmet når elektriske apparater ble brukt, viser målingene. Tidsvinduet for detekterte jordfeil varte fra klokken seks om morgenen til midnatt, og tilfellene av feil var knyttet til morgen, lunsj og middagstider. Takket være de nye målerne kunne feilene rettes opp før en ulykke eller ødeleggelse inntraff. ■

« Pilotlaget»: Prosjektleder i Alta Kraftlag, Silje Ingebrigtsen (f.v.), og Aidons team i Alta, Arnt Viggen Olsen og Bjørn Jonsson.


GRAVOnytt Nyheter og tilbud fra Gravograph Norge AS

Mai/juni 2014

KRAV OM VARIG MERKING AV ELEKTRO­ INSTALLASJONER Varig merking med graverte skilt er i de fleste tilfeller et udiskutabelt krav når man leverer elektroinstallasjoner. Med varig merking menes graverte skilt i plast eller metall som festes mekanisk til underlaget. Merking basert på tosidig tape eller annen selv­ klebende merking anses ikke som varig. • Merkingens stykkpris blir lavere enn selvklebende merker • Anleggene du leverer får et profesjonelt preg • Kunden får opplevelsen av høy kvalitet på leveransen • Grafiske fremstillinger som flytskjema graveres rett fra tegning (DWG, PDF, DXF m. fl.) • Merkingen utføres raskt og uten feil • Data fra prosjektering benyttes via fletting til gravering (MS Excel, ASCII m. fl.) • Feilsøking, retting og ombygginger blir enklere med god merking

Vår kunnskap og høye produktkvalitet gir våre kunder best lønnsomhet i bransjen!

LEVERANDØR TIL ELEKTROBRANSJEN I OVER 50 ÅR Gravograph har levert graveringsmaskiner til tavlebyggere, e-verk, elektroentreprenører og skipselektrikere siden 1960. Vi leverer komplette løsninger for varig merking og våre maskiner og programvare leveres riktig utstyrt og konfigurert fra begynnelsen. Vi garanterer rask implementering og god opplæring, en forutsetning for at utstyrets kapasitet utnyttes best mulig. Gravograph har utviklet moderne markedsledende produkter spesielt for elektrobransjen som du finner i denne brosjyren. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig graveringsprat. Morten Steen, daglig leder

www.gravograph.no

VINN

EN iPAD Se siste side


M20 – KOMPAKT MASKIN FOR ELEKTROMERKING • Graveringsareal 100 x100 mm, tar liten plass og støyer lite • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plastmateriale med seriegraveringsfunksjon • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv.

M20 1.190,pr. mnd.

IS400 – KRAFTIG MASKIN FOR PLAST OG METALL • Graveringsareal 305 x 210 mm, kraftig aksedrift • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plast og metall, også rustfritt- og syrefast stål • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv. • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

IS400 2.890,pr. mnd.

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen www.gravograph.no


LS100 EX – LASERMERKING I TOPPKLASSE • CO2-laser med 30, 40, 60 eller 80 watt effekt • Graveringsareal 610 x 305 mm • PC-styrt modell med Windowsprogram på norsk • Merker på skilt i plast, aluminium og stål (med laserspray) • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

LS100 EX 3.290,pr. mnd.

IS900 – MARKEDSLEDER FOR STORE SERIER • Graveringsareal 635 x 432 mm med høydeføler • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plast, aluminium og messing • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Langplateprogram for gravering av større skilt enn graveringsarealet • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv. • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

IS900 4.090,pr. mnd.

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen www.gravograph.no


VINN EN iPAD Registrer deg på www.gravograph.no/ipad og du er med i trekningen av en eksklusiv iPad 32Gb Wi­Fi inngravert med ditt navn.

NETTHANDEL HELE DØGNET Vi er en foretrukket leverandør fordi vi leverer raskt og korrekt. Våre kunder trenger skiltemner raskt for å unngå forsinkelser på kritiske leveranser. Ferdige skilt eller hele plater? Med vår nye kappekalkulator kan du raskt og enkelt designe skiltemnene du trenger og bestille for omgående levering. Dersom du ikke har maskin som skjærer ut og kantfreser skiltene, gjør vi jobben for deg.

Materialer som holder Gravograph har levert UV-bestandige og solide skiltmaterialer siden 60-tallet. Vi vet hva som tåler tidens tann og vi hjelper deg med å finne riktig skiltmateriale til akkurat den jobben du holder på med.

Priser du merkejobber? Prisen på skiltemner finner du ut ved å bruke kalkulatoren på nettet. Hvis du produserer skilt og merking for andre, kan du gi pris videre til din kunde umiddelbart, enten det er natt eller helg.

“Gravograph har en imponerende nettløsning. God produktinformasjon og en webshop som vi bruker dag­ lig for bestilling av varer.” Asbjørn Bakken, Stjørdal.

LEASING ELLER KJØP? Hos oss er det enkelt å velge mellom forskjellige former for finansiering. Leasing er en hensiktsmessig måte å finansiere produksjonsutstyr på. Hvor skal pengene dine være? Hvorfor skal bedriftens driftskapital bindes opp i varig produksjonsutstyr? Er penger gratis? Vi får ofte spørsmål om leasing er ‘dyrt’. Svaret er nei! Leasing er ikke dyrt, men har normalt en noe høyere rente enn f.eks. boliglån, fordi sikkerheten for lånegiveren er lavere. Men renten på kassakreditt i banken kan til gjengjeld være høyere. Dersom du har kapital i bank eller verdipapirer, taper du avkastningen dersom du anvender disse midlene til å investere i maskiner og utstyr.

Direkte utgiftsføring og skattefradrag Ved leasing mottar du en regning pr. måned som utgiftsføres direkte. Ingen aktivering av eiendeler i regnskapet er nødvendig. Skattefradraget får du umiddelbart. Fremtidsrettet drift For deg som ønsker nytt og konkurransedyktig utstyr til enhver tid, og samtidig ønsker en trygg og seriøs aktør innenfor finansiering i ryggen, er GravoLease en meget god måte å finansiere produksjonsutstyr på.

Velg solide partnere Gravograph Norge AS og DnB NOR Finans har samarbeidet i mange år om å tilby våre kunder den mest fleksible og konkurransedyktige finansiering i bransjen. Vi gir deg både handlefrihet og trygghet!

Gravograph Norge AS • Kobbervikdalen 63 • 3036 Drammen Telefon: 67 17 82 00 • Telefaks: 67 17 82 01 E-post: post@gravograph.no www.gravograph.no


Sist fra Energiforum 2012 på Møre Trafo

Namsos

Energiforum 2014 Energiforum 2014 ønsker velkommen til et nytt faglig arrangement med faglig påfyll og omvisning hos Nexans i Namsos. Energiforum er kommet i stand for å imøtekomme bransjen ønske om faglig påfyll i faglige omgivelser. –Og denne gangen legger vi arrrangementet til Nexans i Namsos, sier en stolt Øistein Strand i Melbye Skandinavia til Volt. Arrangementet finner sted i tidsrommet 1. – 3. og 3. – 5. september i Namsos og det har gått ut invitasjoner via epost,

sier Lisbeth Bråstad i Møre Trafo. Faglig seminar med følgende program, Omstilling og organisering ved Trygve Kverneland i NTE. Lademuligheter for El-bil ved Bård Olav Uthus i Trønder Energi. ”Fremmedkraft” inn i distribusjonsnettet og andre ulumskheter som forstyrrer

kvaliteten ved Frode Valla i Helgelandskraft. Festmiddagen har fått

selveste Bjarne Brøndbo som toastmaster på Rica Rock City. ■

RSB® stålmast for 22kV - et solid alternativ til tre og kompositt • Styrke • Lange spenn • Store høydeforskjeller • Levetid • Miljøpåvirkning • Vekt • Klatring • Innfestninger • Jording • Fundamentering

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70 39


Lysebotn 2

Et av Norges største vann

Det var ordfører Ole Tom Guse i Forsand kommune som fikk fyre av salven som markerte byggestart på Lysebotn 2.

40 • Volt 3-2014


kraftprosjekt Det nye kraftverket skal erstatte dagens Lysebotn kraftverk som i 60 år jevnt og trofast har produsert fornybar energi. Kraftverket vil  ha en årlig produksjon på rundt 1,5 TWh. Dette er en økning på 15 prosent (180 GWh) sammenlignet med eksisterende kraftverk. Hoveddata, Lysebotn 2 Adkomsttunnel: 1 465 m. Vanntunneler: 7,8 km, 45 m2 (som Ryfast), totalt 11 km tunneler Turbiner: 2x185 MW Francis aggregat (økning på 160 MW) Brutto fallhølyde: 619 - 687 meter. Slukeevne: 2 x 30m3/sek. Generatorer: 215 MVA, 13,8 kV. Hovedtransformatorer: 215 MVA, 420 / 13,8 kV. Midlere årsproduksjon: 1,5 TWh, økning på 180 GWh. Nedbørsfelt: 316 km2. Magasinprosent: 70 %

7. mai ble det markert at byggingen av det nye kraftverket Lysebotn 2 er i full gang. Det var ordfører Ole Tom Guse i Forsand kommune som fikk fyre av salven som markerte byggestart. –Det er godt å komme i gang med tunnelarbeidet. Vi skal totalt bore 11 kilometer med tunneler, deriblant 7 800 meter med vanntunneler. Dette er et krevende arbeid. Vår viktigste oppgave vil alltid være sikkerheten til ansatte som jobber i prosjektet, sier prosjektleder Bjørn Roger Otterdal. –Det nye kraftverket får økt fallhøyde, bedre virkningsgrad på nye turbiner og mindre tap i vannveien. Prosjektet er et opprustnings- og utvidelsesprosjekt hvor vi får mer energi ut av allerede regulert og utbygd vassdrag. Vi kan altså bruke samme magasin og dammer, fortsetter Otterdal. Økt fallhøyde Produksjonsøkningen skyldes at fallhøyden for 2/3 av produksjonen er økt med 50 meter, samt bedre virkningsgrad på nye aggregater. Kraftstasjonen vil nytte samme nedslagsfelt og magasiner som eksisterende stasjon. Den nye utbygningen skjer innenfor rammen av gjeldende konsesjoner etter Vassdragslovginingen.

NYE ANLEGG

OPPGRADERINGER

REHABILITERINGER

SERVICE

KONTROLLANLEGG

GENERATOR

VANNVEI

TURBIN

ANDRITZ HYDRO AS er tildelt de 4 kontraktene for levering av turbiner, generatorer, tilløpsrør og luker til Lysebotn II Kraftverk.

VI TAKKER FOR TILLITEN! ANDRITZ HYDRO AS har 170 ansatte og er

Det nye kraftverket planlegges med en installasjon på 370 MW, fordelt på to like høytrykks Francis aggregater. Dette vil gi en årsproduksjon på rundt 1 500 GWh fornybar energi. –Et nytt kraftverk vil bygges samtidig som det gamle kraftverket er i full drift. Kraftproduksjonen vil ikke påvirkes nevneverdig i byggeperioden. Det eksisterende kraftverket vil være i beredskap til det nye er i sikker drift, sier Otterdal. Verdiskapning i Lyse - Lyse er stolt av å kunne starte byggingen av dette kraftverket som er et betydelig fornybart prosjekt i nasjonal målestokk. Dette kraftverket vil bidra til verdiskapningen i Lyse i mange tiår framover og sikrer inntekter for våre eiere, sier administrerende direktør Bjørn Honningsvåg i Lyse Produksjon. Han understreker at Lyse i satser på opprustning- og utvidelsesprosjekter. Altså

lokalisert på Bergermoen i Jevnaker kommune, ca 10 km nord for Hønefoss. ANDRITZ HYDRO, med hovedkontor i Wien i Østerrike, er en av verdens største leverandør av elektromekanisk utstyr til vannkraftanlegg, slik som generatorer, turbiner, kontrollanlegg, luker og rør.

www.andritz.no ANDRITZ HYDRO AS Bergermoen, N-3520 Jevnaker Tlf: +47 61 31 52 00, Fax:+47 61 31 28 46 E-mail: contact-hydro.no@andritz.com

41


prosjekter inne i, eller i randsonen til nedbørsfelt som allerede er regulert og utbygd. - Dette er i tråd med nasjonale politiske mål og de er miljømessig gunstig fordi de som oftest gir svært begrensede nye inngrep i naturen, sier Bjørn Honningsvåg. Lang prosess Bedriftsforsamlingen i Lyse vedtok 20 desember i 2012 utbygging av Lysebotn 2 kraftverk. Søknad om godkjenning av detaljplan for landskap og miljø for Lysebotn 2 – prosjektet ble sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 13. desember 2012. NVE sendte søknaden ut på offentlig høring med høringsfrist 28. februar 2013 og Miljøoppfølgingsplan (MOP) for Lysebotn 2 – prosjektet ble sendt til Fylkesmannen i Rogaland 1. februar 2013. Som følge av høringsuttalelser som kom inn, og etter egen vurdering, har Lyse Produksjon utredet å deponere tunnelmasser i sjøen som fundament for småbåthavn i Lysebotn. Det er utarbeidet en reguleringsplan for småbåthavn som er godkjent. Forberedende arbeid startet opp sommeren 2013 og arbeidet ble avsluttet i april i år. Blant annet er de første 30 meter av adkomsttunnel ferdig, adkomstvei til kraftverket er ferdig asfaltert, og det er transportvei ned til sjøen. I mars ble en 30 meter lang betongkulvert i tilknytning til adkomsttunnelen gjort ferdig. I tillegg er anleggsveien fra Lysebotn til Strandvatnet rustet opp med nye møteplasser, ny asfalt og mer rekkverk og den gamle anleggskaien har fått ny front og ny fortøyningspullerter på land. Elsertifikat Den økte produksjonen fra Lysebotn 2 kraftverket er sertifikatberettiget. Den svensk-norske elsertifikatordningen gjør det mer lønnsomt å ruste opp gamle kraftverk. Lysebotn II kraftverket får i tillegg til økt produksjon også økt ytelse fra 210 MW til 370 MW, som gir økte muligheter for å produsere mer i perioder når prisen på kraft er høy. 42 • Volt 3-2014

- Dette er i tråd med nasjonale politiske mål og de er miljømessig gunstig fordi de som oftest gir svært begrensede nye inngrep i naturen, sier Bjørn Honningsvåg i Lyse Produksjon.

Terje Anti Nilsen, Byggeleder, Bjørn Roger Otterdal, Prosjektleder og Ordføreren i Forsand Ole Tom Guse.

Fritak for konsesjon etter vannressursloven Lysebotn kraftverk utnytter i dag et samlet nedbørfelt på ca. 316 km2, som er om lag størrelsen på Sandnes kommune. Fem vann er regulerte: Lyngsvatn, Nilsebuvatn, Breiavad, Strandevatn og Storetjern. Nytt kraftverk,

Lysebotn 2, vil utnytte samme vann og magasiner som eksisterende kraftverk, men får økt effektivitet gjennom økt fallhøyde og bedre virkningsgrad. Største enkeltinvestering Byggingen av vannkraftverket Lysebotn 2 er samlet sett ett av

Lyse sine største enkeltinvesteringer noensinne med en totalkostnad på 1,8 milliarder kroner. Det er også ett av de største opprustning- og utvidelsesprosjekter i nyere tid i Norge, sier prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal i Lyse Produksjon. ■


Kraftstasjon i fjell Planene omfatter både bygging av nye tunneler og ny, større kraftstasjon i fjell. Tilløpssystemet vil bli utformet for drift både fra hovedmagasinet Lyngsvatn og fra Strandvatn som ligger ca. 50 meter lavere. Adkomsttunnelen inn til kraftstasjonen vil bli om lag 1500 meter, trykktunellen til Lyngsvatn vil bli omlag 6300 meter, mens avløpstunnelen til sjøen vil bli om lag 1200 meter.

Den 30 meter lange betongkulverten i tilknytning til adkomsttunnelen er ferdig. I tillegg er anleggsveien fra Lysebotn til Strandvatnet rustet opp med nye møteplasser, ny asfalt og mer rekkverk og den gamle anleggskaien har fått ny front og ny fortøyningspullerter på land. -Værgudene har spilt på lag med oss i løpet av vinteren, og det har gjort at arbeidet med nye veier har gått greit. Entreprenøren Lemminkäinen Anlegg AS som har utført de forberedende arbeidene, forlot Lysebotn før påske, sier byggeleder Terje Anti Nilsen.

–Med stengt vei må alt som skal inn til Lysebotn av utstyr og anleggsmaskiner fraktes inn på båt eller lekter. Det gir ekstra planlegging for logistikken, men til nå har dette gått veldig greit.

I slutten av mars kom hovedentreprenøren Implenia AS til Lysebotn. De har gjort klare boligbrakker og kantine, kontorrigg og betongblandeverk, avslutter en stolt Nilsen.

B  jørn Roger Otterdal, prosjektleder for Lysebotn 2 T  erje Anti Nilsen, byggeleder her sammen med boreriggsjefen

43


Fakta om Lyse som kraftprodusent • Lyse er i dag Norges 6. største vannkraftprodusent • Lyse disponerer ca. 5% av den totale produksjonskapasiteten og 6% av den totale effekt- og magasinkapasiteten i Norge. • Lyse har en gjennomsnittlig produksjon på 5,6 TWh (milliarder kWh) elektrisitet. Dette tilsvarer forbruket til 280.000 husstander. • Til sammen har Lyse 11 heleide vannkraftverk. Lysebotn kraftverk er det største og står for over 25% av Lyses samlede produksjon. • Av den samlede pr oduksjonen kommer nærmere 37% fra de heliede kraftverkene. Resten kommer fra eierandeler i Sira-Kvina kraftselskap (41%), Ulla-Førre verkene (18%) og Jørpeland Kraft AS (66,7%) • Lysebotn kraftverk var Norges største da det stod ferdig og er Lyse sitt største heleide kraftverk. Kraftverket står for rundt 25 prosent av den totale kraftproduksjonen til Lyse – 1320 GWh. Tildelte kontrakter • Forberedende arbeider bygg er tildelt, Lamminkainen, på veier og adkomst. • Bygg, Implenia, tunneller og kraftstasjonsbygg i fjell. • Mekanisk utstyr vannvei, Andritz Hydro AS, levering, montering og idriftssettelse av luker, tverrslagsporter og varegrind. • Turbinrør, Andritz Hydro AS, levering, montering og idriftsettelse av turbinrør. • Turbiner, Andritz Hydro AS,

• • •

levering, montering og idriftsettelse av turbiner, hovedstengeventil og hydraulikkanlegg. Maskinsalkran, Munck Cranes AS, levering, montering og idriftsettelse av maskinsalkran. Kjøle-, lense- og brannvannsanlegg, er ikke inngått ennå. Luftbehandling, sanitær og trykkluft, er ikke inngått ennå. Genratorer, Andritz Hydro AS, levering, montering og

idriftsettelse av generatorer. • Hovedtransformator for 420 kV, ABB AS, levering, montering og idriftsettelse av hovedtransformator. • 420 kV kabelanlegg mot Statnett, General Cable Nordic AS, levering, montering og idriftsettelse av 420 kV koblingsanlegg. • 420 kV stasjon Lysebotn, Statnett, levering, montering og idriftsettelse av 420 kV koblingsanlegg inklusive to felt for Lysebotn 2 kraftverk.

• Lavspentanlegg, ikke inngått ennå. • Vareheis, ikke inngått ennå. • Aparat- og kontrollanlegg, Voith Hydro AS, levering, montering og idriftsettelse av apparat- og kontrollanlegg. • Magnetisering, ikke inngått ennå. • Elektronisk turbinregulator, ikke inngått ennå. • Tale- og datanettverk, ikke inngått ennå. • Lukestyring og vannstandsmåling, ikke inngått ennå. ■

PELI PELI RALS PORTABELT ARBEIDSLYS Kraftig arbeidslys når du trenger det – glem støyende aggregat og lange ledninger! Peli RALS portable, oppladbare arbeidslyssystemer har kraftig LED-lys og lang lystid. Mange modeller til bruk hvor som helst, uavhengig av strømaggregat eller nettilkobling! Peli RALS portable lyskastere: l l l l l l

Mange modeller – kraftig LED-lys! Lang lystid Teleskopstenger Uavhengig av strømaggregat eller nettilkobling Tilleggsfunksjon som portabel strømkilde Værtette og robuste

Peli 9430

Peli 9420XL

Se www.daconshop.no for øvrige RALS-modeller!

Rask levering, full service og forhandlernett i Norge. Dacon AS - Tlf: 21 06 35 01 - Faks: 67 53 30 29 - peli@dacon.no - www.dacon.no 44 • Volt 3-2014

TM


SIVILINGENIØR

 Vi introduserer et nytt spekter av pressverktøy og pressmateriell, som kabelsko og skjøtehylser i en mengde ulike varianter som tilfredsstiller de aller fleste behov.  Vi leverer produkter av høy kvalitet fra anerkjent tysk leverandør.  Vi tilbyr pressverktøy i ulike varianter som bl.a. håndhydraulisk, elektrisk batteri, hydrauliske batteripumper og hydrauliske pumper.

www.jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50

Besøk oss på Eliaden C03-10

V M I SK ER A VE PE RD R I

Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS

Pressverktøy og pressmateriell fra Druseidt


Bedre ventilasjon for Mår Krevende anleggsforhold, store dimensjoner og særskilte hensyn setter rammer for det nye ventilasjonsanlegget ved Mår kraftverk på Rjukan. Resultatet etter ombyggingen er et bedre inneklima for både maskiner og mennesker. For kraftstasjoner fra første halvdel av forrige århundre går det gjerne mange år mellom hver gang ventilasjonssystemet er oppe til vurdering. Hovedfokus er mer på å holde generatorene i sving, og man er fornøyd når det er god, stabil maskindrift og lite forstyrrelser. I en kraftstasjon er det som kjent heller ikke mye personale til stede som vil kunne klage på inneklimaet. Spesielle forhold Lokalene i en kraftstasjon kan godt beskrives som folketomme, tekniske katedraler. Det avgis imidlertid en betydelig mengde varme fra generatorer og gjerne også fra strømskinner, noe som kan være en utfordring. Kraftstasjoner er som oftest bygget lavt i terrenget i forbindelse med vannfall eller i fjellet og har store uisolerte veggflater i fjell eller betong. –Den opprinnelige ventilasjonen her ved Mår, som ved mange andre tilsvarende anlegg går ut på å sirkulere og blande luft, der målet er å utjevne varmen, uten spesielle tanker om styring av luftkvalitet, sier 46 • Volt 3-2014

Kristoffer Heia, prosjektleder ved ventilasjonsentreprenøren Heia AS på Notodden. De har levert og montert det nye ventilasjonsanlegget ved Mår og har hatt en rekke oppdrag for kraftselskaper i de siste årene. Anlegget ved Mår er i utgangspunktet prosjektert av Multiconsult, men har blitt endret noe underveis i prosessen av representanter for Statkraft Energi AS og Heia AS. Heia opplever at stadig flere ser på god ventilasjon og herunder temperaturkontroll som en viktig forutsetning for god teknisk drift. –Krav til arbeidsmiljø setter også nye standarder for inneklima, påpeker Kristoffer Heia.

Strengen og Grotte, som er knyttet sammen med 17,3 km overføringstuneller. Vannet kommer til kraftstasjonen gjennom to rør som ligger i tunell i fjellet, og mellom disse rørene går forøvrig verdens lengste tretrapp med 3875 trinn. En heis som går innvendig i tunellen forbinder stasjonen med arrangement for vanninntaket på fjellet. Selve kraftstasjonen ligger like utenfor Rjukan sentrum der utløpet går i kanal til elva Måna. Mår kraftverk produserer årlig i overkant av 1 TWh fra fem aggregater, som tilsvarer årsforbruket til ca. 40 000 husstander. Mår kraftverk ble bygget trinnvis mellom 1948 og 1954 og eies i dag av Statkraft.

Tunell i fjellet Mår kraftverk ligger i Tinn Kommune, og selve stasjonen ligger i fjellet lokalisert like ved riksveien i Rjukan sentrum. Mår henter sitt vanntrykk gjennom to 1250 meter lange tilførselsrør med fallhøyde på 820 meter. Reguleringsområdet omfatter fem magasinerte fjellvann: Mårvann, Kallhovd, Gøyst,

Gammelt og enkelt Det opprinnelige ventilasjonsanlegget ved Mår var basert på 22 stk store vifter som hovedsaklig var plassert i et teknisk rom i 4. Etasje. Formålet var å skape sirkulasjon, med en viss grad av omluft ved behov. Det vil si at luften ble satt i sirkulasjon, og regulering av temperatur ble gjort ved påslipp av ny luft.

–Det gamle systemet var av ”etterkrigs-standard” og helt klart modent for oppgradering. Her var fundamenter av store dimensjoner, og betydelig energiforbruk. Hovedtanken bak systemet har nok vært å fordele varme med viftekraft, for å oppnå kjøling via veggflater, men med lite ny frisk luft. Prosjektunderlaget til det nye ventilasjonsanlegget var satt opp med vann/glycol gjenvinnere, noe som viste seg vanskelig å plassere i det tekniske rommet som var dimensjonerende for monteringen.I samarbeid med Carl Axel Sandberg i Parlock AS la Heia AS fram et forslag til en endring av prosjektert ventilasjonsanlegg basert på en roterende varmegjenvinner av moderne type. –Den naturlige drivkraften i ”lokalene” er tunellen opp til Daletoppen. Siden generatorene ligger lavt og produserer varme vil tunellen fungere som en pipe, og danne betydelig termikk på lufta i kraftstasjonen, og det er omkring denne tunellen vi nå bygger opp ventilasjonssystemet, forklarer Heia. Tidligere ble “friskluft” hentet ned gjennom den 1250


meter lange tunellen fra Daletoppen, for så å bli fordelt rundt i kraftverket. Det har nå vist seg at man trolig fikk med seg endel radon i denne tunellen, og nå er derfor luftretningen endret. Varmebalansen Det produseres store mengder varme både fra maskinhallen og fra høyspentskinnene, som bringer store mengder energi fra generatorene til transformatorene. Høyspentskinnene alene avgir en varme tilsvarende ca. 400 kW. Selv inne i et fjell kan temperaturene bli for høye til at det er optimalt for både isolasjon og statorer ved generatorene. Høye temperaturer fører også til feil i kontrolltavler og annet elektrisk utstyr. Siden varmeskinnene her ved Mår ligger i egne ”korridorer” kunne temperaturene komme opp i over 500 C. –De beste arbeidsforhold for tekniske innretninger er omkring vanlig romtemperatur eller lavere, sier Heia. I den nye utforming av ventilasjonsanlegget har målet derfor vært å lage en løsning som

fjerner overskuddsenergi på en effektiv måte, samtidig er det et mål at den varmen som produseres ikke skal forsvinne for hurtig, det er viktig for å få et godt inneklima for personalet. –Sammen med Parlock AS og Imtech Automasjon AS har vi kommet fram til en ny løsning basert på moderne varmegjenvinner teknologi, i kombinasjon med temperaturregulering og med hjelp av termikken som den lange sjakten skaper, sier Heia. Bygge kammer Målsettingen med det nye anlegget er å bruke selve lokalene som ventilasjonskanaler ved å gjøre en enkel ombygging med skillevegger. I det gamle ventilasjonsrommet har man nå satt opp skillevegger og bygget ventilasjonskammer for tilluft og avkast bygningsmessig, der en roterende varmegjenvinner er plassert. –Vi henter frisk kald luften utenfra og leder den i sjakt hit til kammeret, der den varmeveksles etter behov mot varm luft innenfra maskinhallene og rommene der høyspenstskinnene står. Den brukte luften

(avkastet), som i vanlige ventilasjonsanlegg sendes ut i friluft, sendes så ut i tunellen som går oppover i fjellet til Daletoppen, forklarer Heia. Siden varm luft er lettere enn kald vil ventilasjonsanlegget få en viss hjelp av fysikken, og luften stiger oppover i sjakten ved hjelp av vifter og noe egen kraft. –Dette blir ikke et 100 % selvgående passivt ventilasjonssystem av den grunn, men vi er litt avhengig av hjelp av termikken for optimal luftstrøm. Det er montert vifter øverst og nederst i forbindelse med sjakten. Hvis trykkforholdene i fjellet og nede på Rjukan står i motsetning, vil viftene skyve og trekke den nødvendige luftmengden opp gjennom, forklarer Heia. Roterende varmegjenvinner Hjertet i anlegget er en gigantisk roterende varmegjenvinner av tysk fabrikat Klingenburg, levert av Parlock AS på Hokksund. Denne monteres bokstavelig talt fra gulv til tak i det nye ventilasjonsrommet. Gjenvinneren er en roterende radiator av millimeterstore åpninger mellom en 20 cm tykk

”vaffeltrommel av tynn aluminiumsfolie”. Luften styres inn på trommelen på et sted og avgir varme til aluminiumsfolien. Siden trommelen roterer vil den magasinerte varmen i hjulet avgis til den nye friske luften som kommer motsatt vei et annet sted på trommelen. –Dette er et fabrikat som normalt vil gjenvinne opptil 80 % av varmen i luften. Hvis den roterer raskere enn det som er optimalt vil gjenvinningen gå ned. Gjenvinneren styres etter temperaturen i lokalene, når temperaturen stiger vil farten øke og den vil slippe mer varme gjennom, forklarer Heia. Varmegjenvinneren har et roterende hjul på 4,85 meter i diameter, det er den største av sin type som er levert i Norge. Det nye ventilasjonssystemet blir dermed et mer lineært og kontrollerbart system, der det alltid fylles på ny og frisk luft, mens varmen spares når det er lite av den. –Dermed sikres et behagelig og godt inneklima uten eksterne varmekilder, der energiutgiftene er spin-off fra varmen fra maskinparken og høyspentskinnene, sier Heia.

47


Krevende montasje Siden anlegget bygges inne i fjellet har det vært krevende å få inntransportert de tekniske installasjonene. Varmegjenvinneren ble fraktet inn i sektorer og montert sammen på stedet, og viften som skal stå i toppen av tunellen måtte fraktes opp med helikopter. –Vi har heldigvis ikke hatt behov for å fjerne noe av berget, men det har vært trangt og krevende. Det har gått bra takket være meget god tilrettelegging av Statkraft på forhånd, forklarer Heia. Montasjearbeidet har gått etter planen og anlegget har vært testet med godt resultat.

Montasje av ventilasjonskanaler og utstyr er utført av VEMO AS fra Porsgrunn, elektriske arbeider av Elektropluss i Bø/ Seljord og automatikk er levert og igangkjørt av Imtech Automasjon AS. Bygningsmessige arbeider er utført av Fjellerud Bygg AS og Kongsberg Betongsaging AS. –Vi har fått god hjelp og oppfølging av Statkraft hele veien. Samarbeidet har vært positivt. Viktige detaljer som HMS og godt arbeidsmiljø har blitt sørget for på beste måte, og arbeidene har blitt utført uten skader og med kun mindre avvik. Vi har følt oss velkommen inn i fjellet, sier Kristoffer Heia.

Håkon Loftsgaarden og Kristoffer Heia monterer varmegjenvinneren.

Anlegget vil få en kapasitet til å varmeveksle 137 000 kubikkmeter luft pr time. Viften i toppen av tunellen er på 45 kW (400 V) og kan flytte inntil 120 000 kubikkmeter luft pr time. –Statkraft er svært godt fornøyd med gjennomføringen. Både HMS og tekniske utfordringer er løst på en ryddig måte og det ser ut til at vi når de resultatmål vi satte oss for prosjektet, sier kraftverkssjef Svein Asland. ■

Kraftverkssjef Svein Asland ved Mår kraftstasjon, Statkraft.

Varig merking – produsert og sendt i dag!

Vi leverer graverte merkeskilt i plast eller rustfritt stål. Besøk SkiltDirect.no. Vi garanterer at du blir fornøyd.

www.skiltdirect.no

21 07 55 07

post@skiltdirect.no


Power

Freedom

Comfort

Versatility

Confidence Modularity

OUTLANDER 6x6 1000 XT T3

FEEL THE DIFFERENCE

Scan QR koden og se film HER

152.900,-*

*Pris inkl. mva. Leveringsomkostninger tilkommer.

Pris fra kr for mer informasjon om vårt brede modellprogram: can-am.no

Forhandlere: ALTA: Ski-Doo Senteret AS 78457500 ARENDAL: Sigmund Aasen AS 37023512 ATRå: Powersport AS 90030042 BARDu: Brødrene Bakkehaug 77182228 DALEN: Øverland Scooter og ATV 35078560 FREkHAug: Meland Auto AS 56170976 goL: Traktorservice AS 32074796 HAmmERFEST: H.O. Motor AS 78409400 HoL: Hol Bil og Traktor AS 99417666 JESSHEIm: Akershus Traktor 63948580 kARASJok: Frode Utsi AS 78466082 kAuTokEINo: Isan 78485333 kIRkENES: Kirkenes Bil AS 78970100 kLEPPE: R. Helleland AS 51786680 koNgSvIk: R. Jacobsen AS 91350894 koNgSvINgER: Kongsvinger Maskinsenter AS 62815922 LILLEHAmmER: Motorspeed AS 61268000 LyNgDAL: Trippel Motor AS 38346200 mo I RANA: Skjærviks Scooter og MC AS 75154100 moLDE: Elvsaas Motor og Fritidsenter AS 71259595 NESTTuN: Bilskadesenteret AS 55929070 oPPDAL: Storlismia AS 72404300 RogNAN: Rognan Auto AS 75681670 RySSTAD: Hylestad Auto AS 37936111 RøDBERg: Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 SAND: Møgedal Mek.Verksted AS 52797112 SkIEN: Moflaten Smie & Verksted AS 35587200 SkJEBERg: Hagemaskiner AS 91579598 SNåSA: Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINkJER: Steinkjer Motorsenter AS 74162232 STRyN: Kveen AS 57872000 SøRkJoSEN: Nyvoll Motor AS 77767200 SøRLI: Hellriders by Grundstrøm 90675433 TANA: Frode Utsi AS 78925250 TRomSø: Tromsø Motor AS 77683510 TRoNDHEIm: Brødrene Ler AS 72885330 TyDAL: Bil & Landbruk AS 73815480 vANg I vALDRES: Vang Auto-Service AS 61367500 vERDAL: Maskin og Motor AS 90798589 vEST-AgDER: H&H Motor AS 38283340 vESTFoSSEN: Powersport AS 41413232 voSS: HMV Maskin AS 56529130 øvERBygD: Åsheim Maskin AS 77721400 øvRE SuRNADAL: Polaris-Nordmøre AS 40007042 åLgåRD: Ålgård Landbrukssenter AS 51611940

Unngå brannkatastrofen! Unik høykvalitets brannsikring fra Deflector

• Kjøler • Kveler • Forsegler • Enestående slukkeevne • Forhindrer reantennelse • Ingen sekundærskader • Ufarlig for mennesker og miljøet • dielektrisk opp til 1000 volt Stansefabrikken Products AS Tel: +47 91 32 09 44 • E-post: info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

49


Arbeidsverktøy på seks hjul Fire- og sekshjuls terrengkjøretøy har de siste årene blitt stadig mer populære som nyttekjøretøyer i profesjonelle miljøer. Polaris Norge er den største markedsaktøren her til lands, og trekker frem stor fleksibilitet og muligheten for helårsbruk som viktige fordeler ved disse maskinene. En ATV kjennetegnes ved at man sitter på en sal og styrer med et styre, som en motorsykkel med fire eller seks hjul. En UTV er basert på ATV-en, med de samme terrengmulighetene, men her sitter man oppreist som i en bil eller traktor, og kan sitte to eller tre personer ved siden av hverandre. En UTV har også veltebur, og muligheter for hytte med varmeapparat som øker komforten året rundt. Et marked i vekst Polaris Norges markedskoordinator Espen Skaar forteller at de har vært datterselskap for det amerikanske konsernet i 11 år. 50 • Volt 3-2014

Posisjonen i markedet er sterk, og de selger omtrent halvparten av ATV-ene i landet, mens andelen er nærmere 70 % for UTV. Årsaken til dette er ifølge Skaar at de har det bredeste produktutvalget, solide tekniske spesifikasjoner og konkurransedyktige priser. – Polaris har et velutbygd forhandlernett på rundt 50 flotte lokaliteter fra nord til sør. Disse er viktige for vår suksess, sier Skaar. Mens ATV-en i mange land er brukt til rekreasjon, er både fire- og sekshjulinger hovedsakelig brukt som nyttekjøretøy i Norge. En av Polaris’ forhandlere er Norsk tilhenger- og Terrengkjø-

retøysenter. Kristoffer Borgenhov forteller at kundegruppen består av en stor proffportefølje. – Det går mange sekshjulinger på ATV-siden og stadig flere UTV-er. Dette markedet er i eksplosiv vekst. Nå er det opp til oss å informere innkjøpssjefer og beslutningstakere om hvilke kjøretøyer som er riktige for dem. Det er mye å gå på der. Nettopp for å utdanne kundegruppen har de beste forhandlerne i sine distrikter blitt etablert som egne UTV-sentre. Denne satsingen heter Polaris Ranger Center. – Det utgjør 20 % av proffsalget vårt allerede. Men

det har også kostet å komme dit. Man må ha mange maskiner til demonstrasjon, og det er ressurskrevende å reise rundt for å vise dem frem, sier Borgenhov. Til nytte for mange bransjer Polaris nevner nettselskaper, kraftlag, bygg- og anlegg, landbruk og brannvern som typiske næringer med stor nytte av maskinene. De har også levert over 600 enheter til Forsvaret gjennom 10 år. Disse blir brukt både på grensekontroll mot Russland, i Afghanistan og rundt omkring i Norge. – I By- og miljøetaten i Oslo


kommune har de et vedtak om at alt som kan skaffes elektrisk, skal kjøpes elektrisk. Det er ikke så mange som vet at det finnes elektriske UTV-er, men de har våkne innkjøpere som følger med på hva som skjer og prøver å være miljørettede. Så vi har levert disse til Oslo kommune siden 2011, sier Borgenhov. – En av grunnene til at kundene velger Polaris, er at de skreddersyr løsninger til de ulike bransjene. Mye er likt, maskinen er grunnmuren, men kanskje trenger brannvesenet integrert blålys eller Statnett ønsker kasse fordi de skal stå og koble ute i kulda. Mulighetene er store, fortsetter Borgenhov. Bredt spekter og store ­fordeler Mange kunder har bruk for ulike typer kjøretøyer innenfor samme prosjekt. Polaris legger stor vekt på å være en totalleverandør. ATV-er og UTV-er leveres med diesel-, bensineller elektrisk motor. Man kan få spesielle dekk til ekstreme forhold eller belte til bakhjulene, om man skulle trenge det. De leverer også snøscootere og andre arbeidsmaskiner, men med snøfattige vintre på Østlandet har salget av arbeidsscootere nesten stoppet opp. Kundene foretrekker

sekshjulinger med belte. En maskin de kan bruke året rundt. – Når kraftbransjen skal komme seg opp på de høyeste toppene og bratteste åsene, er det sekshjulingen som gjelder. I tillegg får man den store lastekassen bak, sier Espen Skaar.

– Mange tenker ved første inntrykk at UTV-en for brei, og spesielt jegere har vært skeptiske. Men etter å ha prøvd den, kommer bestillingene. Man kjører jo ikke i den mest tettpakka skogen uansett, mener markedskoordinatoren. Kristoffer Borgenhov mener kundene oppnår stor vinning

ved å bruke sekshjulingene som arbeidsredskap. De er godt utprøvd og driftssikkerheten er høy. – Nå har vi også fått engangsgodkjenning på en ATV sekshjuling som toseter. Dette er et stort steg i rett retning, og noe vi skal jobbe videre med, forteller Skaar. ■

Kristoffer Borgenhov fra Norsk tilhenger- og Terrengkjøretøysenter, Espen Skaar markedskoordinator i Polaris Norge og Truls Tvete salgssjef i Polaris Norge AS.

51


– Det kreves HMS kurs for bruk av ATV Rune Augdahl kurser ATV- og UTV-førere i grunnleggende ferdigheter, HMS og sikkerhet. Bedriftene har det juridiske ansvaret for at de ansatte har nødvendig opplæring på maskinene de bruker, og gjennom ATV-akademiet kan den enkelte fører få skolering og et registrert kompetansebevis. – Jeg har drevet jaktskole i 15 år. Før brukte vi en saktegående beltemaskin – jernhesten – når vi skulle trekke elgen med oss. For ti år siden gikk jeg over til å prøve ut ATV, og fant denne enklere å bruke, spesielt med henger. Jeg dro også med meg ATV inn i Røde kors, spesielt da den kom med belter. Etter hvert har det blitt mange ATV-er der,

som også politiet rekvirerer og sender ut i leteaksjoner. Vi så behovet for en HMS-basert sikkerhetsopplæring, og derfor startet vi ATV-akademiet, forteller Augdahl. Forberedt på alt Nå kommer både brannvesen, Røde kors, Jernbaneverket og e-verk for å ta kurs. Arbeidsgi-

verne er pliktige til å gi de ansatte tilstrekkelig opplæring i henhold til oppdraget som skal utføres. På kurset får de alt fra grunnleggende innføring, balansetrening, til å teste grensene i ekstreme situasjoner. – Vi lærer folk hvordan de skal ta seg frem i terrenget, sitte på og stige av en ATV. Når de skal stoppe og si: ”Dette går ikke!”.

Hvordan de kan forsere hindringer på en effektiv og sikker måte. Hva de skal gjøre om de sitter i en UTV som går rundt. Først og fremst skal de lære hvordan de kommer seg frem på en forsvarlig måte, men hvis uhellet er ute, skal de vite hvordan de håndterer det også, sier han. Augdahl forteller at sikring av last er viktig. Når en gjenstand

Etter forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 10 kreves det at arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt opplæring og instruksjon om sikker bruk av arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med, dersom det kan medføre særlig fare for skade på liv og helse. 52 • Volt 3-2014


på 100 kg som står litt på siden bak begynner å forflytte seg, maskinen veier 300 kg og føreren 60, så skal det ikke mye til før den kan velte. De gir også opplæring i transport av skadet personell. – En fordel med å lære båretransport er at frivillige organisasjoner får betalt for slike oppdrag hvis de blir rekvirert av politiet, forteller Rune Augdahl. Kompetansebevis Det er i dag ikke pålagt å ha førerkort for å kjøre ATV eller UTV, annet enn ved ferdsel på vei. Derfor utstedes det et personlig kompetansebevis som blir registrert i Sentralregister for sikkerhetsopplæring. – Det vi gjør er omfattende, men når de har vært gjennom et HMS- og sikkerhetskurs hos oss er arbeidsgiveren fritatt for sitt ansvar hvis det skulle skje en ulykke. Da vil det alltid komme spørsmål om hvilken opplæring som er gitt, og hos oss får de en brei skolering som gjør at de er innom alle relevante elementer, sier instruktøren.

Økt bruk og økt utvalg Rune Augdahl forteller om en økning i bruken av fire- og sekshjulinger. – Hos Røde kors i Valdres der jeg holder til, har ikke snøscooterne vært i bruk de foregående påskene pga snømangel. Sør for Trondheim kan scootere brukes 3–4 måneder i året, mens en ATV eller UTV kan brukes året rundt. Men hva skal en kjøper velge i det voksende utvalget av slike maskiner? – Vi selger ikke og er nøytrale. Vi forholder oss til hvordan maskinen presterer til det de skal bruke den til, forteller dem hvor nærmeste forhandler er, og hvordan servicenettet er bygd opp og fungerer. Vi har en avtale med Importørforeningen for ATV om at de som er medlem der, kan komme til oss med maskiner, slik at kundene kan teste det som er på markedet. På ATV akademiets kurs- og opplæringssenter i Asker er det bredt utvalg av terrenggående arbeidsmaskiner.

Synlige resultater ATV-akademiet gir også kursdeltagerne hjelp til å lage gode sjekklister for bruk og vedlikehold av kjøretøyene. Vi får tilbakemeldinger om at skadeprosenten på maskinene går ned, og at ødelagte deler blir reparert umiddelbart fordi brukerne har lært gode rutiner. I tillegg ser instruktørene at kursene har en positiv innvirkning på holdninger og brukerkomfort.

– Brannvesen har ofte kursdeltagere fra 20–50 år. De unge er mye heitere og synes at dette er kult, mens de eldste kanskje opplever det litt mer utrygt. Vi plukker noen unoter av de unge og gjør de eldre tryggere. Da er de likestilte når de går herfra. De har lært det samme, avslutter Augdahl. ■

Mer på; http://atvakademiet.no

Det er i dag ikke pålagt å ha førerkort for å kjøre ATV eller UTV, annet enn ved ferdsel på vei. Derfor utstedes det et personlig kompetansebevis som blir registrert i Sentralregister for sikkerhetsopplæring, sier Rune Augedahl.

53


TU Smart Grid Summit, 2014:

Mer enn debatten om el-bilutfordringen

54 • Volt 3-2014


«hvordan løse nettutfordringene når halve nabolaget skal lade elbilen samtidig», og peker på «lastmare­rittet» bransjen ­opplever når el-bilen skal lades «på toppen av alt annet».

Med el-bilens store gjennombrudd på det norske markedet har den blitt «dingsen» nettoperatører også må forholde seg til i stadig større grad. Teknisk Ukeblads Smart Grid Summit var likevel en arena for å diskutere mye mer enn utfordringene som følger av den store el-bilbølgen. –Det er et spørsmål hva som egentlig er utfordringen, sier Ole Gaute Hovstad, prosjektleder for eSmart i Sogn og Fjordane Energi, fra podiet. Han har kommet for å besvare spørsmålet «hvordan løse nettutfordringene når halve nabolaget skal lade elbilen samtidig», og peker på «lastmarerittet» bransjen opplever når el-bilen skal lades «på toppen av alt annet». –Det er ikke el-bilen som utløser investeringsbehovet i nettet. Den kan være fleksibel. Det er de andre øyeblikkslastene vi må gjøre noe med. Vi ordner lastproblematikken bare vi får lov til å bruke den smarte teknologien som ligger der, understreker han. Behovet for data Administrerende direktør Eirik Gundegjerde i Lyse Smart er blant dem som ser mulighetene framfor utfordringene – bare forbrukerne får noe smart mellom hendene. –Det vi vet er at du aldri vil kaste bort smarthuset ditt når det først er på plass, sier

Gundegjerde fra podiet. Det er ved å tenke på hva kundene vil ha at Lyse for lengst er i gang med å «utvikle morgendagens infrastruktur» i lavere spenningsnivå. Det er der Lyse må ha kontroll, som Gundegjerde sier det, for at de skal kunne videreutvikle Smartly-konseptet sitt for smarte hus. Spørsmålet har vært hvordan de skal få det til. –Vi begynte å se på smarte målere, men spurte oss hvor smarte de egentlig er. Det vi kom fram til var at de måtte være så åpne, konfigurerbare og oppgraderbare som overhodet mulig, understreker Gundegjerde, for på den måten å kunne koble målerne til deres egne gateway-teknologi. –Og når vi kan få sanntidsdata fra målerne, begynner vi virkelig å snakke, sier Smart-sjefen. Derfor AMS Et av spørsmålene som dermed ble berørt, men ikke direkte besvart fra podiet, er hvilken rolle AMS egentlig spiller i smarte nett. På standen til

Aidon tar forretningsutvikler Rolf Pedersen oss med til utgangspunktet. Målet med smarte nett er som han forklarer å utvikle et elektrifisert samfunn basert på fornybare energikilder. –Utfordringen er at innfasingen av fornybare energikilder i

nettet vårt gjør nettet ustabilt; belastningen og spenningskvaliteten utfordres. For å kunne opprettholde stabiliteten trenger vi styringsinformasjon. Det er denne informasjonen dataene fra AMS gir oss, sier Pedersen. ■

–Vi begynte å se på smarte målere, men spurte oss hvor smarte de egentlig er. Det vi kom fram til var at de måtte være så åpne, konfigurerbare og oppgraderbare som overhodet mulig, sier Eirik Gundegjerde i Lyse Smart, foto: Stian Olsson.

3206_Elma_ann_175x60_CA6416_NO_Layout 1 28/01/14 14:07 Page 1

WWW.ELMA-INSTRUMENTS.NO

CA 6416 JORDSYSTEMSTANG

– Hurtig og sikker jordsløyfe motstandsmåling med OLED display

CA 6416 er en jordsystemstang som blant annet benyttes til rask og pålitelig måling av jordelektrodens sløyfemotstand. CA 6416 tilfredsstiller IEC 61010 KAT IV 600V og leveres komplett klar til bruk.

EL.NR. 80 627 10 | LISTEPRIS KR. 12.950,- | NÅ KUN KR.

9.455,-

(Alle priser er eks. mva og frakt)

Elma Instruments AS | Garver Ytteborgsvei 83 | N-0977 Oslo | Tel: +47 22 10 42 70 Fax: +47 22 21 62 00 | E-post: firma@elma-instruments.no | www.elma-instruments.no

55


Eirik Newth:

–AMS er en mulighet Målet var å gi publikum to eller tre tanker de ikke hadde hatt før, sa Eirik Newth idet han avsluttet foredraget sitt for en fullsatt og sammensatt sal på TU Smart Grid Summit. For det var slik det var: En snakkesalig astrofysiker og fremtidsforsker stod og så på bransjen utenfra og inn. Slik ble nye perspektiver brakt på banen på en dag da mye av fokuset var rettet mot smarte dingser på hjul. –Jeg tror det er nyttig å se på det som er i ferd med å skje i bransjen, for eksempel AMS, som en del av Internet of Things-trenden, sier Newth, og referer til alle tingene vi som forbrukere omgir oss med i hverdagen som ikke bare er ting, men objekter som er koblet til internett og som på den måten kan kommunisere

med andre objekter. Nest-termostaten som nå faller inn under Googles nye smarthusportefølje etter at sistnevnte kjøpte opp produsenten Nest tidligere denne måneden er bare ett eksempel. –Men hvor i dette landskapet befinner denne strømboksen seg – som folk bare av og til kommer til å se på, hvis i det hele tatt? Det jeg er her for å si, er at AMS er en mulighet. Dataene fra AMS gir en mulighet til å surfe på Internet of Things-bølgen. Som Google sier, fremtiden blir datadrevet. Og den som sitter på mest data, den vinner.

«Future-proofness» Fremtidens energibruk kommer til å være mer kompleks, understreker Newth. Spørsmålet er hvordan energibransjen skal forholde seg til det. –Det handler om å være «future-proof», å være forberedt på fremtiden – og det er vanskelig i en sektor hvor tidsperspektivene er så lange, sier den selverklærte nerden, før han utdyper: –Så når jeg først får en ny strømmåler i hus, så innser også jeg at den kommer til å stå der lenge. Men dét er ikke et argument for ikke å være future-proof – det er selvfølgelig

et argument for å prøve å tenke smart rundt det å være future-proof. Så hvor er det naturlig å slå inn i forhold til det å være future-proof, spør han forsamlingen. –Et åpenbart område er AMS, og som bruker kan jeg si at det er måleren som opptar meg. Er det én ting vi har lært i IT-bransjen de siste 40 årene, så er det at skal du være forberedt, ja så må løsningen din være oppdaterbar og oppgraderbar. ■

– Det jeg er her for å si, er at AMS er en mulighet. Dataene fra AMS gir en mulighet til å surfe på Internet of Things-bølgen. Som Google sier, fremtiden blir datadrevet. Og den som sitter på mest data, den vinner, sa Eirik Newth, foto: Stian Olsson.

3206_Elma_ann_199x55_CA6416_NO_Layout 1 28/01/14 14:06 Page 1

WWW.ELMA-INSTRUMENTS.NO

CA 6416 JORDSYSTEMSTANG

– Hurtig og sikker jordsløyfe motstandsmåling med OLED display

CA 6416 er en jordsystemstang som blant annet benyttes til rask og pålitelig måling av jordelektrodens sløyfemotstand. CA 6416 tilfredsstiller IEC 61010 KAT IV 600V og leveres komplett klar til bruk.

EL.NR. 80 627 10 | LISTEPRIS KR. 12.950,- | NÅ KUN KR.

9.455,-

Elma Instruments AS | Garver Ytteborgsvei 83 | N-0977 Oslo | Tel: +47 22 10 42 70 | Fax: +47 22 21 62 00 E-post: firma@elma-instruments.no | www.elma-instruments.no (Alle priser er eks. mva og frakt)

56 • Volt 3-2014


AMS -­‐  Smarte  Nett  

Styr Smarte  Nett  med  EL-­‐tjeneste  sine  UNI  skap  for  nettanalyse  og   måling   Direkte  avlesning  -­‐   uten  Nettnytte   GPRS-­‐Radio  

Jordfeil i   hus  

Driftssentral

GPRS  –  Fiber  

Kabel –  Fiber  -­‐  EX  

GPRS –  Fiber  -­‐  kabel  

Nullpunktsikring

Jordfeilovervåking

UNI-­‐Måleskap med:   Antenne,   Målekonsentrator,   kommunikasjon   Fjernstyring  og   overvåking  av   bryter  

Overvåking av   transformator  

-­‐Forbruk -­‐Spenning   Strøm   Oljetemperatur  


Solar Impulse og ABB ABB har inngått avtale om å støtte Bertrand Piccard og André Borschberg i deres forsøk på å fly jorden rundt i et solcelledrevet fly i 2015.

Piccard og Borschberg ble verdenskjente da de gjennomførte historiens aller første nattflyvning med et fly drevet av solkraft og brøt alle rekorder da de krysset Europa, Middelhavet og USA med Solar Impulse. Disse forsøkene viser det enorme potensialet som ligger i bruken av ren teknologi og hvordan man med den rette pionerånden kan oppnå det umulige. Nå forbereder Solar Impulseteamet seg på den ultimate 58 • Volt 3-2014

teknologiske utfordringen: Å reise rundt jorden i et fly utelukkende drevet av energi fra solen. Den 9. april vil teamet avduke det nye flyet som skal brukes i jorden rundt-forsøket i 2015. Tro på –Dette samarbeidet forener to sveitsisk-baserte globale ledere som begge er lidenskapelig opptatt av å utfordre grensene for teknologi og innovasjon for

å skape en bedre verden. Vi har tro på Bertrands visjon, og vi er overbevist om at ny teknologi vil kunne bidra til økonomisk vekst uten at det får negativ påvirkning på energiforbruket og miljøet. ABB er en global leder innen løsninger som bidrar til energieffektivitet, bærekraftig transport and fornybar energi, og, i likhet med Solar Impulse, forsøker vi alltid å utfordre gensene for hva som er teknologisk mulig,

sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer. –Det var oppfyllelsen av en drøm å få ABB som teknologipartner for Solar Impulse. Vi har det samme målet om å forbedre verden ved å bruke energi mer effektivt og bevare naturressursene, sier Bertrand Piccard, grunnlegger og styreformann i Solar Impulse. –Både Solar Impulse og ABB er teknologiske innovatører og pionerer. Vi ønsker begge å


motivere mennesker til å benytte ren teknologi. ABB og Solar Impulse vil samarbeide på viktige områder som kraftelektronikk, til vårt felles beste, sier Andre Borschberg, medgrunnlegger og finansdirektør i Solar Impulse.

Fornybar kraft ABB har hovedkontor i Sveits og er en global leder innen fornybar kraft, bærekraftig transport og energieffektivisering. Selskapet er verdens nest største leverandør av invertere til solindustrien og en av de største leverandørene til vindkraftindustrien. Selskapet er også ledende når det gjelder effektiv integrering av fornybar og stabil kraft i strømnettet. Det teknologiske gjennom-

bruddet med en ny likestrømsbryter til bruk i overføring av høyspenning likestrøm i 2012 er med på å forme fremtidens strømnett. I mars 2014 annonserte ABB at selskapet vil bygge verdens største nettverk av hurtigladere til el-biler i

Kina. ABB bidrar til energieffektivisering langs hele verdikjeden, fra utvinning til forbruk. ABBs installerte base av frekvensomformere til motorer reduserte strømforbruket med 400 TWh i 2013, tilsvarende det årlige kraftfor-

bruket til 100 millioner europeiske husstander. ABB investerte over 9 milliarder kroner i forskning og utvikling i 2013 og har 8500 forskere og utviklere på verdensbasis. ■

Om Solar Impulse De sveitsiske pionerene Bertrand Piccard (styreformann) og André Borschberg (finansdirektør) er grunnleggerne, pilotene og drivkraften bak Solar Impulse, det første flyet som er laget for å fly dag og natt uten drivstofftilførsel eller forurensende utslipp. Solar Impulse er et unikt vågestykke som har som mål å bringe følelsene tilbake i vitenskapen, et flyvende laboratorium for å finne innovative, teknologiske løsninger på dagens utfordringer og en visjon om å inspirere hver og en av oss til å bli pionerer i våre egne liv. Det revolusjonerende karbonfiberflyet har et vingespenn som en Boeing 747 (63,4 m) og vekt som en mindre bil (1600 kg). Flyet er resultatet av syv års intenst arbeid, beregninger, simuleringer og tester av et team på rundt 80 mennesker og 100 partnere og rådgivere. Et så stort og samtidig så lett fly er aldri blitt bygget tidligere. De 12000 solcellene som er bygget inn i vingene forsyner flyets fire 10 HP elmotorer med fornybar energi. På dagtid lader solcellene opp de 400 kg tunge lithiumbatteriene som gjør at flyet kan forsette ferden når mørket faller på. 59


Spennende tider i vannkraftmarkedet Voith Hydro AS er en stor aktør på det norske vannkraftmarkedet. Vi har snakket med to av topplederne i selskapet om virksomheten, deres syn på markedet, behovet for rekruttering og troen på fremtiden. Voith ble etablert tilbake i 1867 i Heidenheim, Tyskland, for å drive service på papirmøller. Få år senere startet de å tilvirke vannkraftturbiner, og virksomheten spredde seg hurtig utover Tysklands grenser. Det familieeide selskapet er i dag etablert i 52 land verden over, og har rundt 43 000 ansatte. Den store norske operative enheten Voith Hydro AS holder til i Oslo og Trondheim, med et datterselskap i Fredrikstad. Selv om selskapet har vært i Norge i mange tiår, var det først etter at de 60 • Volt 3-2014

i 2000 inngikk et samarbeid med Siemens at Voith-navnet virkelig ble satt på kartet i det norske vannkraftmarkedet. Selskapet har opplevd en jevn stigning, har i dag mer enn 180 ansatte i Norge, og er fremdeles voksende. I 2013 omsatte Voith Hydro AS for 450 millioner kroner. Totalleverandør med stor aktivitet Hvilke produkter og tjenester tilbyr dere?

leverer alle nødvendige komponenter fra løpehjulet som er i kontakt med vannet til strømmen som leveres ut på nettet: turbiner, generatorer, kontroll- og apparatanlegg, og alle mekaniske og elektriske hjelpeanlegg. Vi markedsfører oss bevisst som totalleverandøren i det norske markedet, for vi er kanskje den som har det bredeste spekteret av elektro-mekanisk kompetanse i Norge, sier administrerende direktør Frode Moen.

– Vi er en komplett leverandør fra ”water to wire”. Det betyr at vi

– Vi skal også satse mer på service som eget produkt

fremover. Ikke bare på generatorer, men på hele spekteret av komponenter. Vi skiller mellom service og oppgraderingsprosjekter som inneholder mer ingeniørarbeid og nye tekniske garantier, sier Moen. Dere har mange aktivitetsområder i selskapet. Har dere mye å gjøre? – Ja, vi driver med markedsføring, salg, ingeniørarbeid, prosjektledelse, montering, testing og idriftsetting av utstyret vi leverer. Tilvirking og fabrikkering gjør vi enten hos


underleverandører eller søsterselskaper, men vi gjør service selv. – Vi har mange prosjekter gående og har flere på gang. Aktiviteten vår er i prinsippet rettet mot det norske markedet, men vi har også ansvaret for det eksotiske vannkraftmarkedet i Danmark, herunder bl.a. Færøyene. Vi har flere jobber for de største norske kraftselskapene som Statkraft, med blant annet Kjensvatn og Båtsvatn i nord, og store pågående prosjekter lenger sør. Alle norske kraftselskaper er våre kunder, og vi har en rekke større og mindre prosjekter gående til enhver tid. Noen strekker seg flere år frem i tid, og vi har ganske lang horisont på prosjektporteføljen, forteller Frode Moen. Voith Hydro AS har også samarbeidsavtaler med norske kunder, noe som både gir dem en god basisbelastning når det gjelder prosjekter, og mer forutsigbarhet. Bred kompetanse i eget hus Selskapets salgs- og markedsorganisasjon jobber med segmentene Large Hydro, Small Hydro, ettermarked, automasjon og elektro. Den mekaniske avdelingen gjennomfører de mekaniske prosjektene, og består av ingeniører, prosjektledere og en stab med mekaniske montører. Dette miljøet jobber tett med søsterselskaper i Europa, og teknologimiljøet i Heidenheim. – Tyngden i miljøet er på elektro. Vi har rundt 70 ingeniører som driver prosjektene våre. Vårt kraftigste og mest solide bein å stå på, sier Frode Moen. – Vi har egen kompetanse for å drive ingeniørarbeid på mellomspenningsanlegg, effektbryteranlegg og koblingsanlegg opp til 400 kV. Så har vi ekspertise på alt rundt automatisering, elektrisk vern, magnetisering av synkronmaskiner og turbinregulatorer. Innenfor en kraftstasjon behersker vi all slags regulering av spenning og frekvens, hvor det stilles store krav til nøyaktighet. Vi kan også nevne vannstands- og vannføringsregulering, og ingeniører som kan mye om kommunikasjon, driftssentraler og fjerndiagnostisering, forteller Arvid

Bratlien, viseadministrerende direktør i selskapet.

ved å kjøpe større pakker, sier Moen.

De har også en egen stab av montasjeteknikere, som er sertifiserte både på lavspent og høyspent. Selv om det ikke alltid lar seg gjøre, ønsker man helst å ha egne teknikere der det står Voith på ryggen.

– Ja, mange kraftverk i Norge ble bygd på 50 og 60-tallet og er både modne og overmodne på apparat- og kontrollsiden. Med tiden blir isolasjonen dårligere, funksjonene virker ikke som de skal lenger, og veldig mange aggregater må fornyes, forteller Arvid Bratlien.

– Vi har lagt ned mye jobb i å bygge opp kompetanse på dette med hjelpeanlegg: sikker strømforsyning, doblede systemer, AC/DC-systemer, nødaggregater, hjelpestrøm til pumper, lensepumper, oljepumper, og sikker strømforsyning til kontrollanlegget, fortsetter Bratlien. På generatorsiden henter de også inn kompetanse fra sine søsterselskaper, ikke minst det heleide svenske Voith Hydro AB, som har høy kompetanse på dette feltet, og som bidrar sterkt på mange prosjekter i Norge. – Vi stiller store krav til serviceingeniørene våre. De skal ha bred erfaring og kompetanse. Servicemiljøet vårt rekrutteres stort sett fra egen organisasjon; folk som har jobbet i prosjekter og med engineering i flere år. De er selvgående og kjenner problemer og løsninger på det som kunden måtte ha behov for, sier Bratlien. Et marked i endring Hvordan opplever dere det norske vannkraftmarkedet? – Det er veldig svingende fra år til år hvis man tenker på nye, større anlegg. Fra null til tre prosjekter per år. Småkraftmarkedet har noen år vært rimelig stabilt, kanskje til og med litt voksende, men nå ser det ut til å avta. Optimismen når det gjelder å bygge ut småkraftverk virker å være dalende. Vi merker det på antall forespørsler og i samtaler med kundene. Vi tror at markedet for oppgraderings- og rehabiliteringsprosjekter på eksisterende kraftverk vil være rimelig stabilt. Det samme med servicemarkedet, for nødvendig service for å drifte anleggene vil være et krav. Men på kontroll- og apparatanleggsiden ser vi en veldig aktivitet. Det har vært stigende i noen år nå, og ser ut til å fortsette. Kundene oppgraderer ikke bare ett og ett anlegg, men har en standardiseringstankegang. Utnytter volumeffekten

Men lønner det seg å bytte ut et apparat- og kontrollanlegg? – Det er et spørsmål vi ofte får. Det gjør jo ikke at du produserer mer elektrisk energi i det daglige, men du får en bedret driftssikkerhet, og om du skulle få en mekanisk eller elektrisk feil i stasjonen, er det større sikkerhet for en kontrollert stopp, slik at man unngår større feil/havarier og langvarige driftsavbrudd, sier Bratlien. Etter det som blir beskrevet som noen tørre år i vannkraftmarkedet, er det nå bevegelse i aktiviteten. Men det er også knyttet spenning til fremtiden. – Vi ser en rekke prosjekter som vil komme i markedet. Litt av problemet er at det er vanskelig å spå særlig langt frem i tid. Kundene har ofte definerte planer, men det har en tendens til å skli litt ut i tid. Det kan være konsesjonsprosesser, finansiering, eierstrukturer, at lønnsomheten i prosjektene endrer seg på grunn av kraftprisene, eller at kundene av og til er litt vel optimistiske i planleggingen av gjennomføringen, sier Frode Moen. Mye er også styrt av de grønne sertifikatene, den felles norsk-svenske støtteordningen som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige. Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i år 2020. – Vi er litt spente på hva som skjer etter 2020, som så mange andre, sier Moen. Arvid Bratlien kan også fortelle om andre positive tendenser i det nåværende markedet, sammenlignet med tidligere. – Kundene har blitt flinkere til å involvere oss og informere oss om prosjektene sine. Da har vi

bedre mulighet til å planlegge langsiktig. En mer åpen dialog gjør at vi tør å tenke fremover, ansette folk og bygge oss opp. – Ja, tidligere var det kun leverandørene som var ute og markedsførte seg for kundene, men nå opplever vi det motsatte også. Kundene markedsfører sine prosjekter for oss. Sikrer seg oppmerksomhet når de faktisk setter i gang, skyter Moen inn. Mangel på elektroingeniører Hvordan er rekrutteringen i bransjen? – Det blir utdannet for få elektroingeniører på universiteter og høgskoler. Vi er i ganske tett dialog skolene i Norge, og trenden er at mange ingeniører heller ønsker å jobbe med software enn hardware. Hos oss har vi mangel på hardwareingeniører på elektrosiden. Vi hadde gjerne sett at flere lærte seg elektroteknikk. Dette er det også et stort behov for hos kundene våre som skal drifte anleggene. Kundene er avhengige av ingeniører som kan få driftslederpapirer, sier Bratlien. Arvid Bratlien reiser personlig rundt på skolene og snakker med studentene. Han forteller dem om bransjen, om vannkraft, og prøver å motivere dem til å gå i den retningen. – Det er jo ekstremt spennende. Vi har jo alt! I en kraftstasjon har man jo alt fra milliampere til kiloampere. Fra millivolt til kilovolt. Og maskiner som går rundt er jo spennende. I en kraftstasjon finner du det meste innenfor elektro, og også lavspent, som jeg føler til tider har vært litt undervurdert, men som jo er ekstremt viktig i en kraftstasjon hvor du håndterer store krefter. De opplever også at nyutdannede ingeniører i dag ofte ønsker å jobbe med ren, fornybar og grønn energi. Der det tidligere var teknikken som fenget dem, er det nå gjerne i en kombinasjon med miljøaspektet. Fremtidsoptimisme Voith Hydro AS har drevet sunt med positive tall i alle år. De har vært konservative når det gjelder å påta seg risiko, og unngår prosjekter og kontraktbetingelser 61


som i verste fall kan velte firmaet. De tenker langsiktig, både innen kontinuitet i ledelsen og strategiske mål. Det kommer de til å fortsette med.

men vi begynner å nærme oss en størrelse som vi mener er riktig i forhold til markedet vi skal betjene, sier den administrerende direktøren.

– Vi har vokst med 10–15 % pr. år i antall hoder. Det ligger an til videre vekst både i ansatte, omsetning og ordreinngang,

Nylig har datterbedriften Voith Hydro Sarpsborg AS flyttet inn i nytt verksted og nye kontorlokaler i Fredrikstad, og i løpet

av året flytter Voith Hydro AS inn i nye og mer moderne lokaler også i Oslo. I tillegg utvider man lokasjonen i Trondheim med ytterligere én etasje i kontrobygget man i dag sitter. De ansatte i Voith Hydro AS ser frem til celle- og prosjektkontorer i store, luftige rom.

Under årets Produksjonsteknisk konferanse (PTK) brukte en konkurrent av dere uttrykket ”forsiktige optimister”. Er dette beskrivende for dere også? – Det kommer an på om du ser det totale bildet eller de forskjellige segmentene, men vi kaller oss vel optimister. Mer enn for 3–4 år siden, og vi har sett en positiv utvikling. Bestillingsreservene øker år for år, og det er ingenting som tilsier at det skal avta med det første. Selskapet har i dag et fruktbart eierforhold med Siemens, og dette ønsker de også for fremtiden. De mener at det tette samarbeidet, særlig på apparatog kontrollsiden der de bruker Siemens-komponenter, har vært en styrke og skal ha noe av æren for suksessen. – Voith fyller 150 år i 2017, og de har allerede lagt planer for de neste 150. Det er staket ut noen nye kurser, noe man må bli bedre på, nye fokusområder. Et stikkord er at selskapet ønsker et enda større kundefokus i fremtiden, avslutter Frode Moen. ■

– Vi har vokst med 10–15 % pr. år i antall hoder. Det ligger an til videre vekst både i ansatte, omsetning og ordreinngang, sier Arvid Bratlien og Frode Moen i Voith Hydro AS til Volt.

62 • Volt 3-2014


 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

   

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

   

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no


Nye produkter

RF-instrumenter og ­komponenter

COMM-connect er siden 1987 kjent for å produsere RF-kvalitetsinstrumenter og komponenter. Nortronicom forhandlere av elektroniske instrumenter, ser produktspekteret fra COMM-connect som en naturlig videreføring og utvidelse av eksisterende agenturer. Produktutvalget omfatter: Håndholdte RF-analysatorer, Personlig RF safety monitor, Broadcast Power Monitors, RF filters, RF amplifiers, RF Power Probes, Combiners, Power Splitters, Couplers Produktene retter seg spesielt mot, landbasert og maritim kommunikasjons-/radio-/TV-/ mobiltelefoni-servicefirmaer. produsenter av RF-sendesystemer og ILS-systemer. RF analysatorserien inneholder: SWR True 3013; antenneanalysator med grafisk skjerm, 30 -2700 Mhz. RF One 3029, RF Power meter med tekst og grafisk display, 380 – 6000 MHz. PMR Power meter 3030, RF Power meter med tekstdisplay, 30 -1000 MHz. SafeOne 3018, Personlig safety monitor med stolpediagram, 10 MHz – 10 GHz. www.nortronicom.no, tlf. 23 24 29 70

og Radio/DAB/DAB+ med mange nye funksjoner. HD RANGER 2 fra Promax har en ny 7” høykvalitets touch-skjerm som også kan brukes med hansker. Meget god lysstyrke og overlegen bildeskarphet. Hybrid drift gjør at utstyret kan fullt betjenes med både berøringspanelet og vanlig tastatur. HD RANGER 2 har alle tidligere modellers standarder som DVB-T/T2, C/C2 og S/S2 pluss IPTV-inngang, Common Interface (CAM) for krypterte kanaler, HDMI-grensesnitt, TS-ASI inn/ut og audio/video inn/ut. HD RANGER 2 har også nye avanserte funksjoner som real time transport streem analysator, dynamisk ekkoanalyse, Merogram og Spektrogram samt MER by Carrier målinger. LTE filter og monitorering av signaler, konstellasjonsdiagram, en ultrarask spektrumanalysator og 3-splitt skjerm er også med. Som valgbare opsjoner kan nevnes DAB/DAB+ målinger, GPS posisjonering på målinger, Optisk Fiber konverter med målinger, ekstern Wi-Fi drift, dolby digital plus og 3 GHz-bånd utvidelse kan også inngå som et alternativ, og dermed gjør HD RANGER til den mest allsidige feltstyrkemåler. HD-Ranger2 fra Promax er et meget komplette og robust felt-instrumentet med en vekt på 2 kg og 4 timer batteridrift. Leveres i koffert med alt utstyr. www.nortronicom.no, tlf. 23 24 29 70

leveres med kamera i diametre fra 36 til 76mm for bruk i rør og kanaler fra 50 til 700mm i diameter. Kameraene er trykktette og kan leveres med stakefjær fra 30 til 100 meter, med eller uten 512 Hz transmitter for lokalisering, og med forskjellige løsninger for video- og opptaksfunksjonalitet. Systemene kan leveres som alt fra enkle inspeksjonsløsninger, til avanserte, motordrevne kamera. Kamerahode ZRK70 kan roteres fritt og dreies 230° og kan i tillegg utstyres med laser avstandsmåler for å beregne diameter og eventuell deformasjon. Kamerahodet har ”socket test” funksjon som retter kameraet vinkelrett mot rørets innside for enkel kontroll av rørkoblinger. Camtronics systemet har også en smart løsning for styring av kamera i rørforgreininger. Løsningen forenkler prosessen med å føre kamera inn i avstikkere/forgreininger uten manipulering av stakefjær fra utsiden. Styreenheten kontrolleres enkelt via fjernkontroll. Det finnes et stort utvalg av tilgjengelige kabel -lengder, kontrollenheter, kameraføringer og annet tilleggsutstyr. Dette gir god fleksibilitet slik at systemene i stor grad kan tilpasses brukerens behov. www.instrumentcompaniet.no, tlf. 23 30 21 00 Verdens mest avanserte kabelsøker

Camtronics inspeksjonssystemer

Feltstyrkemåler

Nortronicom AS introduserer nå den første Feltstyrkemåler for bruk på Digital/analog TV 64 • Volt 3-2014

Instrumentcompaniet AS introduserer nå Camtronics inspeksjonskamera. Systemene har høy kvalitet, leveres med innovative funksjoner og innehar stor grad av fleksibilitet. Inspeksjonssystemene kan

Vår nyeste modell vLoc 5000 er den mest avanserte hittil. Robust værtett karbonfiber design og stor lyssterk fargeskjerm gjør dette til et effektivt feltverktøy for kabelpåvisning. Allerede flere referanser i Norge med Eidsiva Anlegg, Haugaland Kraft og Lyse Infra. Stappfull av deteksjonsteknologi som;

patentert identifikasjonsmetode SiS, SD signal identifikasjonsmetode, bluetooth, innebygd GPS, intern datalogging, kabelkompass for enkel orientering, mange både høy og lave frekvenser, alarm ved deteksjon av forvrengte felter, standard med kraftig 10 watt senderenhet og opsjoner for kappefeilsøk, kabelutvelgelse og feilsøking. www.sebanor.no, tlf. 22 28 00 40 Inspeksjonskamera

vCam5 har innebygget trådløst nettverk WiFi. vCam-5 Inspeksjonskamera System: Wi-Fi og Ethernet grensesnitt, Opptak til USB, SD minnekort, innebygget 300Gb harddisk, Li-ion oppladbare batterier med lang driftsstid og alternativ 12 V nettdrift, høyoppløselig farge LCD skjerm, sprutsikkert tastatur, en-knapps opptak, norsk tekst i alle menyer (enkel betjening). Nye bedre kamerahoder med større vidvinkel og skarpere fokus og digital zoom og flere LED lys gir bedre bilder. www.sebanor.no, tlf. 22 28 00 40 Operatørpanel for maritime krav

Det robuste operatørpanelet iX T7AM har maritime klassegodkjenninger og er godkjent for


Nye produkter

montering på skipsbro. Panelet sørger for at informasjon og intuitive funksjoner er tilgjengelige der det er behov. HMI panelet iX T7AM har en robust IP65 kapsling med høyoppløselig touchskjerm. Den sorte rammen og en rekke HMI-funksjoner, bl.a. avansert håndtering av alarmer og hendelser, gjør at iX T7AM er ideelt for små og mellomstore applikasjoner om bord. Panelet leveres med programvaren iX Runtime og har kommunikasjonsdrivere og protokoller for de mest kjente PLS- og kontrollsystemer. Bakgrunnsbelysningen kan dimmes helt ned og IP65 front gjør at iX T7AM er velegnet for bruk om bord – til enhver tid og i alle applikasjoner. iX T7AM funksjoner; Minne: 128 MB RAM, 80 MB applikasjonsminne, SD kort for ekspansjon av minne. CPU: ARM9 400MHz. Display: 7 “ TFT LCD, 800 x 480 piksler, 64K fargeskjerm, resistiv touch, 500 cd/m2. Bakgrunnsbelysning: LED, innebygget dimmefunksjon. Spenningsforsyning: 24 VDC. Størrelse og vekt: 198 x 137 x 52.2 mm/0.7 kg. Kapsling: Pulverlakkert aluminium. Serielle porter: 2 kombinasjonsporter: 2 × RS232, 2 × RS422/485. Ethernet: 1 x 10/100 Base-T (RJ 45). USB: 1 × USB 2.0, maks. 200 mA. iX feltbuss: ciX-CAN (opsjon). Godkjenninger: UL508, DNV (A-13497), EN60945, CE. (GL, ABS, LR, BV og RS under utarbeidelse). Kapsling: IP65 I front, IP20 bak. Driftstemperatur: -10°C til +60°C www.beijer.no, tlf. 32 24 30 00 ”rugged” iX HMI panel

Det robuste 15.4 tommer operatørpanelet iX T15BR er designet for bruk i utfordrende miljøer. Det nye panelet er laget for å tåle vind, sterkt sollys, snø og regn og fungerer så vel i krevende utendørs applikasjo-

ner som i maritime- og offshore installasjoner. Operatørpanelet iX T15BR er godkjent for Ex zone 2 (UL, IECEx, ATEX ) og har i tillegg godkjenninger fra maritime klasseselskaper (ABS, DNV, GL, LR) for bruk på fartøy- og offshoreinstallasjoner. Det robuste iX HMI panelet er konstruert for driftstemperaturer fra -30 til 70°C og støtter standardene NEMA 4 og IP66. Programvaren iX HMI tilbyr unike kommunikasjonsverktøy. Kombinasjon av førsteklasse vektorgrafikk og smarte funksjoner gir muligheter for intuitiv betjening på stedet. For ikke å nevne de nærmest ubegrensede tilkoblingsmulighetene til annen type utstyr gjennom en omfattende liste over drivere. Funksjoner: Lyssterkt 15.4 tommers operatørpanel, 1280× 800 piksler, 450 eller 1,000 cd/ m2 sunreadable. Driftstemperatur: -30 til 70°C. UL/ cUL Class 1 div. 2, ATEX Zone 2, IECEx Zone 2. DNV, GL, ABS, LR. NEMA 4 / IP66 kapsling. Konstruert for drift i utfordrende miljøer. 2 × Ethernet, 2 × seriell, 3 × USB standard; 2 × CiX CAN porter (tilvalg). iX HMI software med universell tilkobling. www.beijer.no, tlf. 32 24 30 00

36 VDC. Typegodkjent DNV2,4 og IEC60945. Ingen bevegelige deler, vifteløst design. Laveffekt Dual Core Intel Atom D2700 prosessor. Dimbar 10 punkt multitouch skjerm med FHD. Produktene er typegodkjent for bruk på skipsbro, og kan leveres med LED display, som er lesbart i sollys. www.autic.no, tlf. 33 30 09 50 Operatørpaneler med KNX & BACNET

Autic lanserer en serie operatørpaneler (eBIS) med drivere til f.eks. KNX, BACNET, MODBUS, o.s.v. Panelene har også innbygningsrammer for vegg og kan leveres i forskjellige farge og utførelser. Ved hjelp av HTML5 basert Software kan du enkelt koble panelt opp mot smarttelefoner og nettbrett, du vil da kunne styre hus og installasjoner fra hvor som helst. Med CODESYS integrert kan panelet benyttes som en ren programmerbar kontroller (PLC), du kan da programmere smarthusfunksjonalitet uten å benytte kostbare programmeringsmoduler. www.autic.no, tlf. 33 30 09 50

DNV godkjente Marine PC-er PiiGAB QuickPost

Basert på erfaring fra SCADA og PC- løsninger til skipsindustrien, har Autic System AS utviklet sin egen serie med IEC60945 typegodkjente Marine PC-er. Serien består av Boks PC, Panel PC samt Monitorer, og tilbys i skjermstørrelse fra 8,4” til 24”. Som standard benyttes SSD lagringsmedium som tåler vibrasjoner, og har en batterifunksjon for sikker avstengning av operativsystemet ved strømbrudd. PC-ene er tillagt funksjonalitet som sikrer kontinuerlig drift under krevende forhold. Redundant krafttilførsel 9 -

Man kan med dette la et leilighetskompleks akkumulere faktureringsunderlag for forbruk av strøm, fjernvarme, gass, vann etc., uten behov for en lokal PC. Dette minsker den administrative jobben, og sikrer optimal kvalitet på registrerte måledata. www.autic.no, tlf. 33 30 09 50 Rednings- og ­evakueringsutstyr

ResQ DD er rednings- og evakueringsutstyr for vindkraftverk, heisekraner og andre områder der det kan oppstå behov for kjapp evakuering av personell fra stor høyde. Den unike teknologien gjør at utstyret kan fire ned vekt på hele 282 kilo og høyder opptil 600 meter. Utstyret produseres av Cresto for Skydda, og fikk nylig utmerkelsen Red Dot Award for enestående industridesign. ResQ DD, der ”DD” står for Direct Drive”, er et produkt som skal benyttes av personell i kritiske situasjoner, der det er fare for liv og helse. www.skydda.no, tlf. 982 17 726 Zekler hørselvern

Tar din energiregistrering til skyene. PiiGAB 900 er en omformer utviklet med tanke på energidatainnsamling for bygg, energiproduksjon og industrielle prosesser. Det kommer nå en viktig utvidelse for omformeren i form av QuickPost. PiiGAB QuickPost er en tilleggsapplikasjon til PiiGAB sin omvandler, som muliggjør sikker sending av tidstemplede målerdata til en mottager som støtter FTP eller HTTP Post.

Støyrelaterte skader er et vanlig problem innenfor bygg- og industrisektoren. Nylig gjennomførte hørselvernprodusenten Zekler en større undersøkelse i Sverige som 65


Nye produkter

avdekket at kun 1,3 prosent av arbeidere i denne bransjen kontinuerlig beskyttet hørselen sin på jobb. Skydda Norge er forhandler av Zekler hørselvern i Norge. I disse dager lanseres en splitter nye serie som virkelig tar kombinasjonen komfort og sikkerhet på alvor. Den nye typen hørselvern har en unik passform og smarte løsninger som gjør den ideell til bruk i alle former for støyende arbeidsmiljø. –I tillegg til at de sitter utrolig godt og behagelig på hodet, har de nye Zekler-klokkene Bluetooth-teknologi som gjør at det går an å snakke i telefon og høre på radio eller favorittmusikk trådløst. De har også en sensor som blokker ut høy impulslyd, men samtidig lar brukeren høre hva som skjer rundt seg. En annen fordel er volumet justerer seg automatisk etter hvor mye støy det er rundt når du mottar en telefonsamtale. www.skydda.no, tlf. 982 17 726 Presstang

utforming ligger Klauke Micro meget godt i hånden. Presset går unna på knappe 1,5 sekunder. Verktøyet benytter i tillegg Klauke «Serie 50» pressbakker og de lar seg enkelt bytte, og sikrer tilgang på alle viktige pressformer. Den mekaniske lukking og fastholdelse av kabelforbindelsen sparer også batteriet. Dette gir god batteriøkonomi. Batteriet benytter seg av avansert Lithium-Ion teknologi og har lang levetid og kort ladetid. Klauke Micro er utstyrt med LED lys for bedre arbeidskomfort, samt avansert overvåkning av motorfunksjonen, blant annet med sperrefunksjon og motorblokkeringsbeskyttelse. Tilsammen gjør dette at serviceintervallene ligger på 35000 arbeidsoperasjoner. Det er også mulig for å lese av pressverdier og benytte disse i dokumentasjon. Den nye Klauke Micro er spesielt godt egnet der man raskt og i stort omfang skal montere kabelskoforbindelser. Bruksområdet finner vi i all tavlebygging og i ulike installasjonsprosjekter i industrien. www.proxll.no, tlf. 976 67 127 Nyhet – Gasslampetester

En unik elektromekanisk pressetang. Patentert «Power Sense» funksjon gjør at arbeidet kan utføres raskt og med perfekt presisjon. Funksjonen kombinerer den mekaniske tangen sine presise egenskaper med elektromekanisk styrke. Motoren overfører automatisk rett kraft til forbindelser opp til 50mm2. Kort fortalt foretar man en manuell finjustering av kabel/ kabelsko før man lar motoren ta over og gjøre jobben ferdig. Med en vekt på under en kilo og god ergometrisk 66 • Volt 3-2014

HT9 spenningstester med innebygd lampetester. Spenningstesteren har både LED dioder og digitalt display. HT9 tester både spenning, gjennomgang og fasefølge. Testeren har også polsøker funksjon og praktisk lommelykt. Lampetesterdelen er særdeles praktisk for alle som vedlikeholder og arbeider med gassfylte lyskilder. Instrumentet kan teste alle komponentene slik at du kun bytter de defekte deler. Instrumentet tester både høytrykks- og lavtrykks lyskilder som bl.a. lysstoffrør, natriumslamper, neonlamper, kvikksølvslamper og metalhalogen. Instrumentet kan også teste glimtennere.

Instrumentet tester med høyfrekvens om lampen er gassfylt. Lampen lyser ved berøring av instrumentet. Med spenningstest- og polsøker funksjonen testes spenning og med den innebygde gjennomgangstester kan man også kontrollere spoler, kondensatorer, ledningsforbindelser, motstand mm. HT9 er et smart nytt kombinasjons instrument med mange praktiske anvendelses muligheter, som kan optimere service og vedlikeholds omkostninger. HT9 er dobbeltisolert og tilfredsstiller både spenningstesternormen IEC 61243-3:2010 og instrumentnormen IEC 61010-1 KAT IV 600V. www.elma-instruments.no, tlf. 22 10 42 70.

ganger flere pixel enn et 320x240 pixel kamera, og det kan virkelig ses på bildekvaliteten. Alle håndholdte termografikamera fra FLIR har nå den patenterte funksjonen MSX innebygd som standard. Når MSX funksjonen er aktivert smelter fotodetaljer sammen med termobildet, konturene blir skarpere, og tekster eller oppmer-king på komponenter trer tydelig frem. www.elma-instruments.no, tlf. 22 10 42 70.

FLIR T400 og T600 serien

Raskt og sikker jordsløyfe motstandsmåling med OLED display. Jordsystemstang som tilfredsstiller de elektriske spesifikasjoner IEC. 61010 KAT IV 600V. Instrumentet har et OLED display som klart og tydelig viser de målte verdier også i sollys. CA 6416/17 er jordsystemstenger som blant annet benyttes til raskt og pålitelig måling av jordelektro-dens jordsløyfemotstand. Det eneste kravet for å benytte denne metoden er, at du har en jordkrets å måle på, f.eks. på alminnelige el-installasjoner hvor jordingen er tilknyttet e-verkets jord, transformatorstasjoner eller el-master. CA 6416 har vanlig HOLDfunksjon, men også PRE HOLD-funksjon, som er raskere og mer praktisk. Når tangkjeften er åpnet, opprettholdes verdien av målingen automatisk i displayet uten å måtte tryk-ke på HOLD-knappen for hver måling. CA 6417 leveres med Bluetooth class 2, og kommuniserer trådløst med PC programvare, Android tablet og smarttelefoner. Målerverdiene vises on-line som enkelte verdier eller som grafer. Man kan også sende målerapporten via e-post med måleresultater, posisjon for målingen, kommentarer og bilder. Så er alt dokumentert. www.elma-instruments.no, tlf. 22 10 42 70.

Verdens største produsent av håndholdte termografikameraer. Innovasjon, nytenkning og kvalitet kjenneteg-ner produktene fra FLIR. De siste 12 måneder er hele produktserien, fra de enkle pek-og-skyt kameraene og opp til high-end kameraene, enten blitt utskiftet eller oppdatert med nye smarte funksjoner. Senest er det FLIR T400 og T600 serien som har blitt oppdatert. Samtidig har T600 serien blitt utvidet med modellen FLIR T600 som har en 480x360 pixel detektor. FLIR T400 og T600 har nå samme brukergrensesnitt som resten av FLIR familien. Skiftes det fra et mindre FLIR ka-mera til et større vil det være en enkel overgang fordi meny system og betjening har samme oppbygning. Det nye FLIR T600 kamera er til deg som ønsker et kamera med en bedre bildekvalitet enn et standard 320x240 pixel termografikamera, men som ikke ønsker å betale hva et 640x480 pixel kamera koster. Med en detektor på 480x360 pixel har FLIR T600 2,25

Nyhet – Jordsystemtang KAT IV 600V


Nye produkter

Nyhet – Klasse A Nettanalysator

Metrel MI2892 med fargedisplay og stor hukommelse. En helt ny kategori IV nettanalysator som tilfredsstiller de elektriske spesifikasjoner for IEC 61000-4-30 Klasse A

måling. MI2892 er for den profesjonelle bru-ker, som ønsker ekstra høy nøyaktighet og god dokumentasjon. PowerMaster MI2892 har et stor lettleselig grafisk fargedisplay, som gir brukeren mulighet for analyse og feilsøking på installasjoner onsite, fjernovervåking via Lan, eller logging til minne for senere analyse. PowerMaster finner uregelmessigheter, spenningsfall, transienter, harmoniske forstyrrelser, effektforbruk osv. Instrumentet er også utstyrt

med Quick knapper som gjør det lett og raskt å starte f.eks. en full EN50160 analyse og rask feilsøking med eventlogging, så du kun logger de nødvendige data. Med de fleksible strømslanger er det lett som å måle på store tilførselskabler. Som en svært praktisk funksjon kan man i tavler- benytte strømutgangen for null-leder til temperaturføler, slik at varmeutvik-lingen kan logges parallelt med belastningen. Med den medfølgende programvare PowerView3 lager

du enkelt en detaljert analyse av registrerte data med automatisk generering av test rapport. Kommunikasjonen med instrumentet skjer via RS232, USB, Ethernet eller SD-kort direkte i din computer. Instrumentet leveres med 8GB minnekort, men har støtte helt opp til 32GB. Instrumentet leveres klar til bruk i veske med tilbe-hør og programvare. www.elma-instruments.no, tlf. 22 10 42 70.

Les mer på www.voltmag.no

amokabel er et skandinavisk kabelkonsern med tre selskaper : amo kraftkabel AB– amo spesialkabel AB – amo installsjonskabel AB som produserer ulike typer av liner, kabler og forbrukerrettet installasjonsmateriell. Konsernet er privateid og har ca. 115 medarbeidere i fem forskjellige land og hadde i 2012 en omsetning på ca. 650 millioner kroner. Konsernet har også salg og energiproduserende selskaper­både i Sverige og Norge.

Din spesialleverandør: • BLL / BLX liner • Al liner-FeAl liner • Farget/mattet liner • Fettet line og spesial line • Kopperline • EX-D

• Bardunwire • Stålstolper 1-420 kV • Spiralarmaturer • Flymarkører • Bardunmarkører • Trafoklemmer

amo kraftkabel AS hovedkontor: Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik +47 9483 0003 amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor: Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm +47 4507 1440 67


Nytt fra bra Bjørn Honningsvåg

fortsatt skal være høyt på agendaen i alle ledd i organisasjonen slik at selskapet opprettholder den gode statistikken de har hatt de siste årene.

Henning Andresen

med service og support av skjøte- og måleutstyr før han gikk over som teknisk selger. Anders bor i Drammen. Torkel Nybø

Kim André Henriksen

er ansatt som administrerende direktør i Lyse Produksjon. Han blir leder for Lyse sine 11 vannkraftverk. Bjørn blir leder for et selskap som har den 6. største vannkraftproduksjonen i Norge. Lyse har 11 heleide vannkraftverk samt eierandeler i de store kraftverkene Sira-Kvina og Ulla-Førre, samt Jørpeland Kraft. Selskapet omsetter for over to milliarder kroner og har også ansvaret for salg av kraftproduksjon til kraftbørsen NordPool. –Bjørn har jobbet lenge i selskapet, kan kraftproduksjon til fingerspissene og vil bidra til å utvikle dette viktige selskapet ytterligere. Dessuten har han sans for det dynamiske markedet selskapet opererer i, sier konserndirektør energi Ole Gabrielsen i Lyse. Bjørn Honningsvåg begynte i Lyse i 1997. Han er utdannet sivilingeniør og jobbet først med vassdragstekniske problemstillinger før han ble kraftverksjef i 2004. I flere år har han også vært styremedlem i Sira-Kvina kraftselskap. –Jeg er ydmyk og glad over at styret valgte å satse på meg som leder for Lyse Produksjon. Jeg kjenner organisasjonen godt, og det er et privilegium å få lov til å være lagleder for et så kompetent og tverrfaglig team, sier Bjørn. Han er opptatt av at helse, miljø og sikkerhet (HMS)

68 • Volt 3-2014

har gått læretiden sin hos VEAS (Vestfjorden Avløpselskap) som Automatiker, og jobbet der et halvt år etter endt læretid før han begynte som salgsingeniør hos Hypteck. Hans arbeidsoppgaver vil bestå av innesalg og service.

er på plass hos oss som key account manager Oil & Gas. Han har jobbet i Elteco i fem år tidligere. Dengang kom han fra prosessindustrien, Eramet, hvor han hadde 17 års fartstid. De siste to årene har han vært i ABB, før han nå er tilbake i Elteco med full gass. Henning er 45 år, gift og har to døtre. Hans store hobby er sykling, og han har hatt flere verv i Grenland Sykleklubb. Han liker også å følge litt med på Liverpool FC.

Ronny Bjerga Hagen

Anders Hodt Borge

er ansatt som distriktssjef ved Beijer Electronics’ kontor i Stavanger. Han kommer fra Bartec Technor der han jobbet med design av Ex-anlegg. Ronny Bjerga Hagen får ansvaret for Beijer Electronics salgskontor i Stavanger og hans primære oppgave vil være kundekontakt i regionen.

er ansatt som Key Account Mangers Fibernett i Melbye Skandinavia Norge. Anders er utdannet Sivilingeniør innen elektronikk fra NTNU og har vært ansatt hos Foss, med unntak av et år i Petromarker, siden han bygget på med Bedriftsøkonomi i 2005. I Foss jobbet han i teknisk avdeling

har lang fartstid i Beijer Electronics. Han har 18 års erfaring med teknisk salg innen automatiseringsprodukter i området fra Agder til Stavanger. Nybø er på flyttefot til Østlandet og hans nye salgsdistrikt vil omfatte Oslo, Akershus og Østfold. Fredrik Eugen Fredriksen

er ansatt som Key Account Mangers Fibernett i Melbye Skandinavia Norge. Fredrik kommer fra stillingen som salgssjef fiber i Cabelcom men har også sin bakgrunn i grossistleddet fra Onninen. Fredrik er bosatt i Holmestrand med kone og tre barn.


a nsjen Didrik Vidala MortenNergård Reiersgård

Stian Svorkmo

har tatt fagbrev som Automatiker hos VEAS etter å ha studert automatisering i 3 år ved Røyken Videregående Skole. Han er ansatt som salgsingeniør I Hypteck med blandt annet Hordaland som distrikt.

har over 10 års erfaring innen grafisk bransje, og har tilbragt disse årene hos Lier Grafiske. Her har han jobbet mye med Hypteck før han nå er ansatt for å styrke markedsavdelingen i Hypteck. Har fagbrev som Grafiker.

Nyhet NY DUK LØSER EMC PROBLEMATIKK

NEK Kabel AS

Spenningsindikator KP-test 5 Den nyeste generasjonen byr på en rekke merkbare, synlige og hørbare forbedringer: ► Integrert akustisk signal

har fagbrev somlysdioder Automatiker og ► Kraftige har gått læretiden sin hos Södra ► Pålitelig selvtest Cell Tofte hvor han også hadde vedlikeholdsansvar innenfor For våtmasse. spenninger området Jobber nå opptil 420kV med som salgsingeniør Telemark og Øst- og Vest-Agder som district i Hypteck.

► For innendørs og utendørs bruk ► Iht. IEC 61243-1:2003 ► Ett eller to spenningsområder

Duken er DNV godk jent i hht EN 91 00:2009

- NEK Kabels nye EMC- duk skjermer kabel og annet mot stråling. - Enkle tester viser at mobiltelefoner pakket inn i EMC-duken ikke mottar signal. - Uskjermet kabel allerede lagt, kan enkelt skjermes ved å legge duken utenpå. - Duken består av 100% nickeltråder og er svært lett i vekt. - Enkel montering.

Kontakt NEK Kabel for ytterligere informasjon.

www.nek-kabel.no

Produsert av

Besøk oss på Eliaden! Stand D01-02

Se vår webkatalog; Energiavdelingen

Tlf. 35 91 40 00 - maxeta@maxeta.no - www.maxeta.no

+47 - 67912180


Messeoversikt Juni 2014- juni 2015 2. – 5. juni 2014 ELIADEN, Norges Varemesse Lillestrøm, www.eliaden.no

7. – 9. oktober 2014 – Scanautomatic, Process Teknikk, Svenska Mässan Gøteborg www.scanautomatic.se

17. – 20. juni 2014 Energetika & Elektrotechnika, Lenexpo St. Petersburg, http://energetika.lenexpo.ru/en/

21. – 23. oktober 2014 eCar Tec Messe München, Tyskland, www.messen.de/de/12353/in/München/ eCarTec/info.html

1. – 5. september 2014 EnergiForum 2014 Namsos, kontakt, Lisbeth Bråstad, tlf. 920 85 583

2. – 6. november 2014 interclima+elec Paris Nord Villepinte, www.interclimaelec.com/

16. - 18. september 2014 Energetab 2014, 27th Bielsko-Biala International Power Industry Fair Polen, www.ziad.bielsko.pl/energetab/english/

2. – 4. desember 2014 Nettkonferansen Radisson Blue Royal Hotel, Bergen, www.energinorge.no/nett/nettkonferansen2014-article10251-244.html

23. – 26. september 2014 WindEnergy Hamburg Messe www.windenergyhamburg.com

5. – 8. mai 2015 Elfack 2015 Svenska Mässan Gøteborg, Norgeskontor tlf. 64 92 71 09, www.elfack.com

25. – 28. september 2014 ELEX, Electricity materials & equipment, electricity transmission & ­distribution fair Istanbul Expo Center, www.elexfuari.com/?lang=1

10. - 11. juni 2015 REN Metodedager 2015 Drammen Travbane, www.ren.no

Sylindrisk stålmast for 1-22kV - et solid alternativ til tre og kompositt

• Styrke

Hioki Plus One kampanje!

• Levetid • Miljøpåvirkning

Vinn en iPad og få med en ny HIOKI DMM ved kjøp av utvalgte HIOKI produkter*

• Vekt • Klatring • Innfestninger • Jording • Fundamentering

IKM Instrutek AS er en ledende salgsog service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Vi har spesialkompetanse innen elektro, elektronikk, automasjon, tilstandskontroll, maritim navigasjon og kommunikasjon samt kalibrering. Som en komplett samarbeidspartner tilbyr vi våre produkter og tjenester til blant annet industri, marine og offshore, installatører, strømleverandører, teknisk opplæring til skoleverket og offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Larvik og avd. kontor i Stavanger og Bergen. Vi er ca. 60 ansatte, har en årlig omsetning på ca. 200 mill. Vi er en del av IKM Gruppen med ca. 2 900 ansatte som omsetter for rundt 4,5 milliarder.

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70

HIOKI tilbyr en sjanse til å vinne en Apple iPad ved kjøp av utvalgte HIOKI flerkanals dataloggere, minneskrivere eller strøm analysatorer. * iPad trekning vil finne sted i slutten av kampanjeperioden. En vinner vil bli valgt. * Gjelder ved kjøp foretatt mellom 1.mai og 21.oktober 2014.

Ta kontakt med Salgsingeniør Bjørn-Erling Elgesem for demonstrasjon og pristilbud! Mobil: 90 75 77 68 Bjorn-Erling.Elgesem@IKM.no

www.IKM.no www.IKMwebshop.no

70 • Volt 3-2014 Volt_Mai 2014.indd 1

08.05.2014 14:52:4


Returadresse: Volt Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Service på generator og turbin Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, både for nyanlegg og moderniseringer, herunder også service. Voith Hydro Sarpsborg AS har ansvaret for å betjene det norske vannkraftmarke­ det for revisjon av generator og mindre turbinprosjekter. • Alle typer generatorer • Alle typer turbiner • Viklingsproduksjon

Vi har en stab av dyktige montører og ingeniører klare til å handtere ditt revi­ sjonsprosjekt. Ta kontakt for alle behov fra inspeksjoner, hjelp med budsjettering til gjennomføring. For komplekse turbin­ prosjekter samarbeider vi med Voith Hydro AS i Oslo/Trondheim. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 907 59 092, Pål H. Torp Epost: pal.torp@voith.com

B-Economique

Volt2014 3  
Volt2014 3  
Advertisement