Page 1

www.voltmag.no

Oktober 2006 • nr.3/4 • 3 årgang

kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering

Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering av brukte transformatorer og alternative løsninger, E-verks seminar i Langesund, Elektrisk framdrift på skip, Automatisering og instrumentering:Nivåmålinger del 3


+OMPETANSE PÍELEKTRISKEPROSESSER s0ROSESSINDUSTRI s/LJEINDUSTRI s%NERGIFORSYNING

WWWTROLLPOWERNO


s"EREGNINGEROGTEORETISKEVURDERINGER s6ERN KONTROLLOGAUTOMATISERING s)SOLASJONSKOORDINERINGOVERSPENNINGSANALYSE s4RADISJONELLE2/3ANALYSER s2ISIKO PÍLITELIGHETOGSÍRBARHETIKRAFTSYSTEM s3PESIlKASJONAVELEKTRISKESYSTEMER s%LKVALITET s0RIMRKOMPONENTER s2ELÏPLANLEGGINGSELEKTIVITETSANALYSE s2OTERENDEMASKINER ANALYSER PRAKTISKEMÍLINGER s4OTALPROSJEKTGJENNOMF’RING s0R’VEUTSTYRFORTESTINGPRIMR SEKUNDRSYSTEMER s+RAFTSYSTEMPLANLEGGING s)DRIFTSETTELSE s$RIFTSENTRALSYSTEMER

v$ETSOMGJ’R4ROLL0OWER#ONSULTING!3UNIKERVÍR KJENNSKAPTILSAMSPILLETAVDETTEKNISKEUTSTYRETIET KRAFTSYSTEM FRATEORITILPRAKTISKGJENNOMF’RINGv


Moving energy and automation. Moving a new INTEL

[ Loligo Vulgaris ]

INTEL has reached its thirtieth year, is changing date and venue, and splitting into two: EnerMotive and LivinLuce.

A NEW INTEL

EnerMotive is the event that brings the electrical energy sector, from conventional, renewable and alternative sources, together with top products and systems for factory automation and process control. It will move Milan, taking place together with LivinLuce, the new INTEL for home and building automation and lighting, and with Build Up Expo, a Fiera Milano exhibition dedicated to architecture and construction. Be a part of EnerMotive - energy and automation in movement.

EnerMotive Rho, 6th – 10th February 2007 www.enermotive.com

Ener Motive


s.6-8 Satser på fornybar energi

CO2-utslipp, rensing og pensjonsfondet Britene skal redusere sitt CO2-utslipp med 60 prosent innen år 2050, og innen år 2010 skal 10 prosent av elektrisiteten komme fra fornybar energi. Det satses mye på vind- og bølgekraft der i landet -noe som vi bare har sett begynnelsen på. Det er mulig å produsere enorme mengder elektrisitet ved hjelp av fornybar energi. Ser vi på lokaliteten i Skottland og Norge, og da spesielt på nordvestlandet og nordover for Norges del, vil det være vind nok til flere store vindmølleparker som enten kan plasseres noen mil ut i havet eller på dertil egnede steder, dog ikke nødvendigvis midt i skjønne naturområder. Her hjemme, på fastlandet vel å merke, produseres foreløpig vår elektrisitet på fornybar energi bestående av vann- og vindkraft, - enn så lenge. Dette gjør oss til best i klassen i forhold til CO2-utslipp og forpliktelser overfor Kyoto-avtalen. Skoleeksempelet falmer hurtig når vi ser på CO2-utslipp som ”oppstår” på grunn av virksomhetene innenfor olje- og gassutvinning her i steinrøysa. Ser vi på disse tallene er det god grunn til å skjemmes. CO2-utslipp som skriver seg fra forbrenning av olje og gass i Norge utgjør ca 45 millioner tonn årlig. CO2-utslipp som skriver seg fra forbrenning av olje og gass produsert i Norge er ca 650 millioner tonn i året. Totalt gir dette rundt 700 millioner tonn CO2 i året. Regner vi dette om til CO2-utslipp per nordmann utgjør dette ca 150 tonn per person. Med disse tallene rangeres vi sannsynligvis meget høyt i enhver internasjonal sammenheng – mye pga vårt lave personantall. Innenfor OECD ligger tallet på 10 – 12 tonn per person, - vi nordmenn synes å være uslåelige her også. I forhold til folketallet gir vi et imponerende bidrag til klodens samlede CO2-utslipp. Gjett hvor pengene i pensjonsfondet havner når dette enkle faktum blir plassert på den internasjonale dagsorden. Tor Bergersen

www.voltmag.no Nr. 3/4, 2006. 3. årgang ISSN - 1503-8246 Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 67 55 95 55 Mobiltelefon: 92 02 40 32 Mobilfaks: 92 17 21 20 Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 90 16 03 07 Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 92 61 78 50

Spesialmedarbeidere Oddvar Lind Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: 67 55 95 55 Telefaks: 67 55 95 56 Epost: post@voltmag.no

s.24-26 Oppgradering av brukte transformatorer og alternative løsninger s.28 INTEL splittes i to

s.10 Plattform drevet av vind og solkraft s.11 Integrering av 2VK - og nettovervåkingssystem s.14 Økende marked for dørtelefonisystemer s.15 Sikre leveringspålitelighet innen kraftforsyning s.18-19 Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems s.22 Reduserer installasjonstiden med WINSTA s.27 Effektlogger automatiserer undersøkelser av energi og nettkvalitet s.29 E-verks seminar i Langesund s.30 Elektrisk framdrift på skip s.30 Pumpepakke til Aker Drilling sine H6-rigger s.31 Først i Norge med trådløs hytte s.32-35 Nivåmålinger del 3 s.36 Tafjord kraft i motvind s.40-44 Nye produkter s.45-46 Nytt fra bransjen Tema: Småkraftverk , V&K i T&D og Enøk Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Form SidepåSide

Abonnement Årsabonnement kr 485,Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Trykk Hestholms Trykkeri AS

Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK

Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk.

Pål Heine Torp, SES Per Ivar Wethe, IFE

Forside: Neil Kermode, Managing Director i EMEC. Neste utgave Uke 50, 2006 Annonsematr. til V5/6-06 Matr. frist 4. desember

Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: www.sefkontakt.no

Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat

Norsk Solenergiforening url: www.solenergi.no

Yngve Aabø, Troll Power AS
Satser på fornybar en Britene skal redusere sitt CO2 utslipp med seksti prosent innen år 2050. Innen 2010 skal ti prosent av elektrisiteten komme fra fornybar energi, og skottene skal ha femti prosent av sin elektrisitet fra fornybar energi. Vi har sett litt på satsingen til naboene når det gjelder fornybar energi. For et område som dekker halve landmassen til Skottland, men bare er hjemsted for 10 prosent av landets befolkning, har høylandet og de skotske øyer store ambisjoner for utvikling av fornybar energi. Området har noen av de beste og mest ulike energikildene i Europa, som inkluderer ekstensiv vind, bølger og tidevannsenergi samt nok skogsbelter for biomasse foredling. Sektorens vekst tilbyr en mulighet til å utvikle en verdensledende industri og en betydelig langvarig og holdbar økonomi og sosiale fordeler for så vel England som det skotske høylandet og øyene. I tillegg til de naturlige ressursene innehar regionen en rik og fleksibel arbeidsstokk, et aktivt forretningssamfunn som er i stand til å differensiere og fremskaffe en sterk leverningskjede for den voksende sektoren, samt et samfunn som ivrer etter å omfavne den fornybare energien. The Highlands og Island Enterprise (HIE) nettverket er ansvarlig for økonomisk og sosial utvikling i den nordlige halvdelen av Skottland. HIE’s mål er å utvikle

en fornybar energisektor som vil sikre betydelig sysselsetting innen produksjon, forskning, demonstrasjon, samtidig som det merkbart bidras til UKs mål om å redusere karbondioksidutslipp. Regionen huser også en rekke “Først-i-verden”, inkludert den første dypvanns offshore vindfarm samt verdens første bølgekraft testsenter. Beatrice vindfarm Verdens to største vindmøller med et norsk konstruert understell er plassert ved oljefeltet Beatrice i Nordsjøen. Det har aldri tidligere blitt montert vindmøller på nesten femti meters havdyp, samtidig som verdens største vindturbin monteres på toppen av konstruksjonen til nordmennene. Owec Tower To ingeniører fra Bergen med bakgrunn fra oljeindustrien har konstruert et sytti meters høyt understell og et patentsøkt overgangsstykke som vindmøllen skal monteres på. Gjennom de siste fem årene har firmaet utviklet tårnkonstruksjonen OJQ for byg-

ging av offshore vindkraftmøller. Owec Towers produkt kjennetegnes ved helt spesielle designelementer og lav vekt, samtidig må konstruksjonen kunne tåle høy vekt, krevende grunnforhold og enorme påkjenninger av møllen på værharde steder. Talisman Energy og Scottish and Southern Energy Talisman Energy (UK) Limited har gjort Beatrice Alpha oljeplattformen, liggende 12 engelske mil øst ut fra Helmsdale på Caithnesskysten, for dets første stasjon for dypvanns offshore vindmøller. Demonstrasjonsprosjektet, som søker å bevise leveretten til vindfarmer lokalisert på dypt vann fjernt fra land, er blitt igangsatt av Talisman og dets 50:50 samarbeidspartner Scottish and Southern Energy. Plattformen henter strøm fra det nasjonale nettet. To 5MW turbiner vil bli installert og disse beregner man vil forsyne omtrent 30 prosent av Beatrices daglige strømbehov. Prosjektleder Allan MacAskill kommenterer: “Store fabrikasjon- og monteringsspesialister, miljø- og marinehensynorganisasjoner samt spesielle interesseorganisasjoner har spilt en vesentlig rolle i å hjelpe oss å nå stadiet hvor demonstrasjonsturbinene er i disse dager ferdig installert. Arbeid til skottene Sammen med andre har tre store selskaper fra Høylandet og de skotske øyene bidratt til virkeliggjøringen av Beatriceprosjektet. Tårnene til turbinene ble laget i Arnish på de vestlige øyer; Isleburn Mackay and Macleod, loka-

 • Volt 3/4-2006

lisert på Cromarty Firth, styrer produksjon og sammensettingen av turbinene. Den totale høyden på konstruksjonen fra det undersjøiske festet til spissen av rotorbladet er 234.5meter. Høyden på navet er 87meter over havnivå, og hvert rotorblad måler 61.5meter i lengde, hvilket gjør dem til de største turbinene i verden benyttet i en offshoreinstallasjon. Isleburn Mackay og Macleod har videre gitt oppdraget med å forsyne prosjektet med kraner og annet løfteutstyr til underleverandøren Weldex med base i Inverness. Som flaggskip-prosjektet innen offshore vindenergi-utvikling i Skotland, England og Europe, demonstrerer Beatrice Wind Farm viktigheten av en sterk lokal utstyrskjede for å sikre optimalt utbytte. Teststasjon på bølgekraft Verdens første teststasjon på bølgekraft ligger på Orkney nærmere bestemt ved Billia Croo. The European Marine Energy Centre (EMEC) på Orkney er verdens første nett-tilknyttede, uavhengige, UKAS godkjente testanlegget for bølge- og tidevannskraftteknologi. EMEC tilbyr fasiliteter for å teste og godkjenne fullskala prototypeinnretninger under realistiske funksjonelle forhold samt med effekt direkte levert ut på det nasjonale strømnettet. Bølgetestinganlegget ved Billia Croo har vært i drift siden 2004, imens tidevannsanlegget utenfor Orkney island ved Eday ble satt i drift nå i høst. Pelamis Med en lengde på 150 meter, diameter på tre og en halv meter og


nergi

en vekt på 700 tonn med ballast må forankringen med moringer være solid og dimensjonert for uvær. Rundt juletider i år skal fire Pelamis aggregater plasseres utenfor Billia Croo på hver 2.5 MW med hver sin sjøkabel direkte knyttet til testsenteret. ”Vi vet det er energi i bølgende der ute, men vi må lære oss hvordan vi kan utnytte denne energien” sier Neil Kermode, Managing Director i EMEC. ”Med ulike former for energi som, vind og bølger og ulik spenningskvaliteter, og fasingen mellom vind og bølger er nettopp dette testsenteret i stand til å gi oss svar på mange av disse spørsmålene, fortsetter han. Spesialdesignet kabel må til når elektrisiteten skal overføres fra Pelamis aggregatene ute i sjøen og inn til nettstasjonen på land. EMEC’s rolle strekker seg videre enn å skaffe realistiske testforhold. De leder også utviklingen av industristandarder for marineenergisektoren. Senterets anlegg gir det ideelle miljø for forskning på de tekniske og miljømessige sakene som er tilstede på dette tidlige stadiet i utviklingen av marineenergiindustrien. EMEC er velplassert for mye av denne forskningen og kan bidra med å etablere Skottland og høylandet med øyene som et ekte perfeksjonssenter innen denne voksende sektoren. Støtte fra offentlig sektor på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå parret med det samme fra EU har vært avgjørende for å få EMEC igang og i drift. Likevel kunne ikke anlegget ha mottatt internasjonal troverdighet uten støtte fra selskaper i leveringskjeden,

fra Orknøyene og tvers igjennom HIE-området. Prosjektet drar nytte av ekspertisen til et bredt spekter av selskaper og profesjonelle på det skotske høylandet og øyene, inkludert Synergie Scotland, Scotrenewables og Aquatera med planlegging og prosjektkoordinering; byggedesign ved lokal arkitekt Leslie Burgher; konstruksjon av bølgeanlegget av RJ Macleod og Orkney Builders og konstruksjon av tidevannsanlegget ved Tullochs and Currie Brothers; kabel- og elektriske installasjoner ved Hydro Contracting; spesialist høyspent service fra Bryan Rendall (Electrical); miljøekspertise fra Aurora Environmental and Aquatera; og bølgedataanalyser fra ICIT, Stromness (Heriot Watt University). EMEC og nettverket av støtteselskaper bygget opp rundt er nøkkelen til regionens ambisjoner om å sikre seg en verdifull del av forretningsideen som den hurtig økende maineenergisektoren utgjør. Vekstpotensiale for vindkraft Vekstpotensialet for vindkraft i Storbritannia er det beste i Europa, ifølge en rapport basert på forskning utført ved Universitetet i Oxford. Dessuten stiller folk i noen av de områdende som er mest egnet for høsting av slik naturkraft stort sett seg positive til utviklingen av nye vindkraftanlegg.Forskningen, som er utført på vegne av det britiske handels- og industridepartementet, gikk ut på å analysere registrete vindhastigheter samlet av det britiske meteorologiske instituttet fra 66 forskjellige steder i Storbritan-

nia siden 1970. Resultatene ga et omfattende bilde av langsiktige vindkraftmønstre og sørget for at eventuelle ekstreme hendelser (bl. a. meget høye eller lave vindhastighetsforhold) ble fanget opp. Hovedsaklig fordi landet er utsatt for vinder fra atlanterhavet sto den registrerte “kapasitetsfaktoren” for onshore vindkraft på 27 prosent, noe som er enda høyere enn i Tyskland (15 prosent) og Danmark (20 prosent) der vindkraftanlegg er for tiden mer utbredt. Undersøkelsen viste også at tilgjengeligheten på vindkraft i Storbritannia er større på nettopp de tidene da etterspørselen er størst – nemlig under perioder med topplast på dagen og om vinteren. Forskningsgruppen forteller også at britiske vindressurser er meget pålitelige, og at sannsynligheten for at 90 prosent av landet vil bli rammet av lave vindhastigheter vil dukke opp kun en time hvert femte år.

Dobbel produksjon i vintermånedene I gjennomsnitt produserer vindkraft i Storbritannia ca. dobbelt så mye strøm i løpet av månedene desember, januar og februar som i juni, juli og august. Til tross for bekymringer om at Storbritannia eventuelt kan bli utsatt for rolige vindforhold i lengere perioder konkluderte undersøkelsen med at Storbritannia blir aldri helt vindstille. På den andre siden viste registreringene at det aldri har skjedd at det skulle bli nødvendig å slå av vindturbinene over hele landet på grunn of høye vindhastigheter. Forfatteren av rapporten, Graham Sinden, forteller at rapporten demonstrerer viktigheten av landspesifikke vindvurderinger. Han tilføyer: “Britiske vindressurser representerer en pålitelig og lavkarbon strømkilde som reduserer Storbritannias avhengighet på importerte drivstoffer.

Rundt juletider i år skal fire Pelamis aggregater plasseres utenfor Billia Croo på hver 2.5 MW med hver sin sjøkabel direkte knyttet til testsenteret. ”Vi vet det er energi i bølgende der ute, men vi må lære oss hvordan vi kan utnytte denne energien” sier Neil Kermode, Managing Director i EMEC.

Tårnkonstruksjonen til Owec Tower løftes på plass ved Beatrice feltet, i Nordsjøen øst for Skottland, foto Owec Tower.
Ved å undersøke slike omfattende vindregistreringer fra hele landet kan vi være meget sikre på at undersøkelsen har identifisert både langsiktige tendenser og de mest ekstreme vindforhold som Storbritannia kan eventuelt komme til å oppleve.”

Flagship Wind farm i Northamptonshire, foto Vismedia

Positive til vindkraft I 2005 fastslo en forsker på Universitetet i St. Andrews at folk flest i Skottland og Irland stilte seg meget positive til idéen om å ha et vindkraft anlegg i nærheten. En gruppe ledet av dr. Charles Warren fra School of Geography & Geosciences (skolen for geografi og geovitenskap) undersøkte oppfatningene og erfaringene til folk med et vindkraftanlegg på deres “bakgård” og oppdaget at det var overveldende støtte for teknologien. Selv om folk som bor i nærheten av et foreslått anlegg pleier å være mindre overbeviste, finnes det fortsatt en stort flertall som har en positiv holdning. Forskningen ble utført ved flere vindkraftanlegg i naturskjønne områder der turisme er økonomisk viktig. Dr. Warren oppdaget at selv om folk hadde forventet flere negative konsekvenser, så ble ikke deres frykt realisert. I de fleste tilfeller opplevde folk at deres bekymringer om konsekvensene for landskapet og støy var ubegrunnede, og en overraskende stor andel oppga til

og med at de hadde en positiv holding om vindkraftanlegg. “Disse resultatene vil kanskje virke uvanlige, men alle andre lignende undersøkelser som er gjennomført har konsekvent gitt de samme resultatene, nemlig at de fleste folk som bor i nærheten av vindkraftanlegg faktisk liker dem,” sier han. Økonomiske muligheter For å kapitalisere på den unike økonomiske muligheten fornybar energi representerer for regionen, oppfordrer HIE til interessespredning blant interesserte selskaper samt søker å tiltrekke nye fornybar energiselskaper til området. Som resultat utvikler området en sterk, lokal, kunnskapsrik leveringskjede med komplimentære selskaper som er i stand til å frembringe, konstruere, teste, produsere, installere, drifte, fordele og støtte fornybar energiteknologi fra forskning til fullskala markedsstyrt implementering. HIE-nettverket er tilknyttet/bundet til utvikling av all fornybar energiteknologi og til å overkomme de utfordringer som ligger forut. Med flotte naturressurser, verdensledende forskning- og utviklingsekspertise og en førsteklasses leveringskjede, kan regionen skape seg en sterk posisjon innen denne utviklende industrien for å bli en ledende konkurrent i en global sfære.

Faktarute Fornybar energi i Skottland Skottland er ledende i feltet innen forskning og kommersialisering av fornybare energikilder som bølge- og tidevannsenergi, offshore vindenergi og brenselcelleteknologi. Antall jobber knyttet direkte til vindkraft i Skottland er 2500. Det finnes over 100 fornybare anlegg i Skottland. 18 av disse er store vindfarmer og 42 er hydroelektriske. I skottland utgjør produksjon av kraft fra fornybare kilder nesten 3GW. Per idag kommer omtrent 12 prosent av Skottlands elektrisitet fra fornybare anlegg. Skottland har 25 prosent av Europas vindkraft, 10 prosent av bølgekraften og 25 prosent tidevannskraft. Skottland har målsetting om 18 prosent fornybar energinytte innen 2010, noe som er høyere enn de totale 10 prosentene i England. Ved 59.1 GW er Skottland’s potensiale for fornybare kilder veldig stort. Spesialdesignet kabel for transport av elektrisiteten fra pelamis Aggregatene og inn til land, samtidig som kablene måtte sikkres mot store ytre påvirkninger fra en røff sjø og bunnforhold. Managing Director, Neil Kermode i The European Marine Energy Centre, EMEC.

 • Volt 3/4-2006

Skottland’ s innenlands elektriske strømbehov er omtrent 10.5 GW. Det kombinerte potensialet i offshore og onshore vindgenerering er 36.5 GW. Bølgekraft kan produsere 14 GW og tidevannskraft 7.5 GW. Den totale installerte genereringskapasiteten i UK er 79GW.


9//Ê6Ê, "" Ê,Ê-/ Ê ", Ê  Ê /7",Ê   /Ê-9-/ 

9//Ê6Ê, " /"  ->Ìiˆ˜i‡Î-­`®Ê6ÊÀ>`ˆœ`>Ì>“œ`i“ʈÊvÀiŽÛi˜Ãœ“ÀF`iÊ £În°°°£Ç{â°Êœ`i“iÌʎ>˜ÊvFÃʈÊvˆÀiÊvœÀ΍iˆ}iÊÕÌ}>ÛiÀ° À>Ê£7>ÌÌÊ̈Êx7>ÌÌ°Êi`Ê`ˆÃ«>ÞÊiiÀÊÕÌi˜°Ê,>`ˆœ“œ`i“iÌÊ …iÀÊi˜ÊiŽÃÌÀi“ÌÊ}œ`Êv©Ãœ“…iÌÆʅiiʇ££È` “°Ê/œÌ>ÊÕÃÌiÀL>ÀÊ LF˜`LÀi``iÊÎÓâÉnääʎ>˜>iÀ°

iÌʘÞiÊ iÌܜÀŽÊ>˜>}i“i˜ÌÊ-ÞÃÌi“iÌÊ}©ÀÊ>ÌÊ`ÕʏiÌÌʎ>˜ÊœÛiÀÛFŽiÊ`ˆÌÌÊ À>`ˆœ`>Ì>˜iÌÌÛiÀŽÊœ˜ˆ˜iÊ̈Êi˜…ÛiÀÊ̈`°ÊÊ6ˆÌ>Êˆ˜vœÀ“>͜˜ÊŽ>˜Ê`ÕÊ œÛiÀÛFŽiÊvÀ>Ê`ˆ˜Ê`>Ì>΍iÀ“]ʜ}Ê`Õʎ>˜ÊiÌÌÊ}©ÀiÊvœÀ>˜`Àˆ˜}iÀÊ«FÊiÌʅÛiÀÌÊ “œ`i“ʈʅiiʘiÌÌÛiÀŽiÌÃʜ««ÃiÌÌÊÕÌi˜ÊFʜ««Ã©ŽiÊ`ˆ˜iÊÀ>`ˆœ˜œ`iÀ° Ê -ÞÃÌi“iÌʜ«iÀiÀiÀʜ˜ˆ˜i]ʜ}Ê«FۈÀŽiÀʈŽŽiÊ«ÀœÌœŽœi˜ÊˆÊ`>Ì>˜iÌÌÛiÀŽiÌ°Ê

iÌÌiÊ}©ÀÊ>ÌÊ`Õʜ««˜FÀÊi˜ÊÃÌ>LˆÊœ}ʎœÃ̘>`ÃivviŽÌˆÛÌÊÃÞÃÌi“°Ê ->Ìiˆ˜i‡Î-­`®Ê6ÊiÀÊÕÌÃÌÞÀÌʓi`ÊÌÀiÊÌÞ«iÀʈ˜ÌiÀv>ViÊܓÊ`Õʎ>˜Ê Ûi}i\Ê,-ÓÎÓ]Ê,-{nxʜ}Ê,-{ÓÓ°Ê,>`ˆœ…>Ã̈}…iÌʈʏÕvÌÊ£™ÓääL«Ã°Ê i`ÊviŽÃˆLiÊ`ÀˆvÌëi˜˜ˆ˜}ÊvÀ>ʙÊ̈ÊÎäÊ6`V° Ê ->Ìiˆ˜iÊÎ-Ê­`®Êvˆ˜˜iÃʈʓ>˜}iʓœ`iiÀʓi`ʜ}ÊÕÌi˜Ê`ˆÃ«>ÞÊvÀ>Ê£ää“7Ê̈Ê£ä7>ÌÌ° Ê ->ÌiÊ -Ê* ÊÜvÌÜ>ÀiÊ`ˆÃÌÀˆLÕiÀiÃÊ}À>̈Ãʓi`ʓœ`i“i˜i°Ê *Àœ}À>“Û>Ài˜ÊiÀʎœ“«>̈LiÊ“i`Ê7ˆ˜`œÜÃÊÓäääʜ}Ê8*Ê ÃÞÃÌi“iÀ° Ê (˜ÃŽiÀÊ`ÕÊFÊÌiÃÌiÊÕÌÊÛFÀiÊÀ>`ˆœ©Ã˜ˆ˜}iÀʏF˜iÀÊۈÊÕÌÊ Žœ“«iÌÌiÊÌiÃÌÃiÌÌ°

.ORSK)MPORT’R 3!4%,./2'%!3 (’YDAVEIEN -OSS 4LF  &AX  WWWSATELNO E MAIL PRODUKTINFO SATELNO


Plattform drevet av vindog solkraft Trident-plattformen til Shell UK på Cutter-feltet får billig tilgang på små gasslommer ved å bruke vind- og solkraft som produserer null CO2utslipp. Dette er det første gassfeltet i verden som drives kun av fornybar energi og det kåres som et gjennombrudd for offshoreindustrien innen lavkostnadsutnyttelse av marginale felt. Cutter-feltet ligger i den sørlige sektoren av nordsjøen, ca. 120 kilometer fra Norfolk-kysten. Gassen overføres 172 km fra plattformene Carrack og Clipper, som drives av Shell, til Bactongassanlegget ved den britiske kysten. Shell øker gassforsyningene til Storbritannia etter at firmaet begynte å pumpe gass fra Cutteranlegget i den sørlige delen av nordsjøen. Den lille plattformen med monotårn drives av to vindturbiner og et par solpaneler. Utviklingen har en prislapp på

80 millioner britiske pund. Det er beregnet at platåproduksjonen vil kommer opp i ca. 3 millioner m3 gass og andre væsker pr. dag. Det forventes at produksjon på feltet vil fortsette i minst 15 år. Den britiske energiministeren Malcolm Wicks sier: “Enhver ny utvikling på den britiske sokkelen er viktig, men denne utviklingen er et skikkelig eksempel på banebrytende tenkning, der den siste generasjonen med fornybarteknologi overføres til dagens olje- og gassindustrien for å sikre mer energi til

Storbritannia, uten en økning i CO2-utslipp.” Størrelsen på monotårnanlegget på Cutter-feltet er ca. halvparten av den som gjelder for konvensjonelle satellittplattformer, og i forhold til den vanlige prisen har det kostet ca. 40 prosent mindre å oppføre anlegget. Tårnet måler 8 x 8 meter og forbruker kun en brøkdel av energien som brukes av tradisjonelle olje- og gassinstallasjoner. På et ben Konstruksjonen av monotårnet på Cutter-feltet er basert på oppbygningen av offshore vindturbiner og dermed står det på et ben. De lavere bygnings- og vedlikeholdskostnadene knyttet til et ubemannet plattform, i motsetning til konvensjonelle anlegg, sikrer adgang til og utvinning av små lommer med ressurser som tidligere ble sett på som uøkonomiske.” Konstruksjonen av Cutter-anlegget er nesten

Trident-plattformen til Shell UK på Cutter-feltet får billig tilgang på små gasslommer ved å bruke vind- og solkraft som produserer null CO2-utslipp.

10 • Volt 3/4-2006

”Denne utviklingen er et skikkelig eksempel på banebrytende tenkning, der den siste generasjonen med fornybarteknologi overføres til dagens olje- og gassindustrien for å sikre mer energi til Storbritannia, uten en økning i CO2-utslipp.” sier den britiske energiministeren, Malcolm Wicks.

identisk med konstruksjonen av K17 plattformen til NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij, et datterselskap eid 50/50 av Shell Nederland og ExxonMobil) på den nederlandske sokkelen i nordsjøen. Ubemannet Det ubemannede monotårnet er ikke utstyrt med helikopterdekk. Regelmessig vedlikehold skal utføres annet hvert år fra en oppjekkbarplattform, og båter skal sørge for mellomkontroll tilsvarende det som utføres på plattformene Skiff, Brigantine og K7FB. I en nødsituasjon vil sikkerhetsventiler på plattformen sørge for avstenging av brønnproduksjonen. Brønnene er også utstyrt med nødstoppventiler under havoverflaten. Dessuten er monotårnet på Cutter-feltet relativt lett i forhold til tradisjonelle plattformkonstruksjoner – overstellet har en vekt på 150 tonn og fundamentet veier 250 tonn – og det kan installeres fra en borerigg fremfor en stor kranlekter. Tårnet har tre hoveddeler. Fundamentet består av en hulpæl nedsunket i havbunnen med en diameter på 4,2 meter. Tårnet står oppå pælen som stikker opp fra havbunnen. For å minimalisere mest mulig virkningen av de hydrologiske kreftene har tårnet en diametere på 2,5 meter ved havoverflaten. Plattformen er 16 meter høy.


Nytt prosjekt

Integrering av 2VK - og nettovervåkingssystem Et prosjekt med fokus på bedre utnyttelse, overvåking og kontroll av lavspenningsnettverk skal bidra til å utvikle og implementere omfattende teknologiløsninger for bedre nettovervåking og drift. Målet er å oppnå dette ved å kombinere den nye generasjonens energimålere, datakommunikasjonsløsninger og nettstyringssystemer til en helhetlig løsning med åpne grensesnitt og arkitektur. Deltagerne i prosjektet inkluderer ABB Oy, Aidon Oy, MX Electrix Oy, PowerQ Oy, Tampere University of Technology og,

for praktisk implementering, elektrisitetsselskapet KoillisSatakunnan Sähkö Oy. Automatisk overvåking Første fase av prosjektet inkluderer automatisk feilovervåking og handtering av svikt i lavspenningsnettverk, i tillegg til kundespesifikk belastningsovervåkning og leverings-

kvalitetskontroll. Automatisk overvåkning er så langt for det meste benyttet i 11 kV og 20 kV nettverk. Avansert informasjon og kommunikasjonsteknologi kan nå også brukes til overvåkning av lavspenningsnettverk i sanntid. Dette vil muliggjøre kundespesifikk overvåkning av leveringskvalitet og umiddelbar oppdagelse av feil, slik som kortslutning, sikringsbrudd eller kabelfeil. Den nye løsningen vil forbedre kvaliteten på strømleveransene til kundene, i tillegg til å øke el – og personsikkerheten. Videre skapes det muligheter for bedre kundeservice, og

hjelper til med å utvikle driften av energiselskapene til bedre å ivareta behovene til sine kunder og partnere. Åpent system Overvåking av lavspenningsnettverk kan baseres på åpen måleteknologi og systemarkitektur som er lik den som benyttes i den nye generasjons 2VK-systemer. Dette representerer en ny måte å tenke på, siden 2VK-systemer tradisjonelt har blitt sett på som systemer for levering av faktureringsinformasjon til kraftavregning. Målet er å starte prosjektet nå og fullføre det i løpet av neste vår.

“Din samarbeidspartner med kvalitetsprodukter til sterke priser”

KABEL OG LEDNING

•Installasjons-, Jord- og Gummikabel, Monteringsledning •EUPEN Funksjonssikker kabel m/KERAM, Halogenfri kabel •EUPEN Koaksialkabel (RG, RF) og Strålekabel, Konnektorer •Signal-, Data- og BUS-kabel •Fiberkabel - inne, ute, ADSS •Spesialkabel for industri, bane, havn, anlegg, gruve Stanseveien 6 N-0975 Oslo Telefon: +47 22 89 78 00 Telefaks: +47 22 89 78 01 E-mail: rmapost@geatech.no www.geatech.no

11


Formaliserer samarbeidet innen RCM og analyse Undersøkelser viser at opp til 15 prosent av alle anleggsobjekter har en feilaktig vedlikeholdsstrategi. Ved å integrere BI-Cycles analyseprogramvare med IFS Applications har IFS’ kunder anledning til å sette inn riktig tiltak på riktig vedlikeholdsobjekt. Dette fører til økt anleggseffektivitet samtidig som vedlikeholdsaktiviteten kan reduseres. Siden midt på 90-tallet har IFS og BI-Cycle hatt flere felles kunder innen industri og kraftproduksjon. I løpet av de siste årene har samarbeidet blitt forsterket, og i 2005 ble en rekke felles pilotprosjekter gjennomført hos blant annet Statnett og

Kraftverk i Kokkola, Finland. Foto, Fortum

12 • Volt 3/4-2006

Holmen. Prosjektene fokuserte på nøkkeltallsanalyse av kritiske anleggsobjekter, samt pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM). Partnerskap IFS og BI-Cycle har nå inngått et formelt partnerskap og kan dermed tilby en unik pakkeløsning for analyse av vedlike-

holds- og anleggseffektivitet. Løsningen bygger på erfaringer fra skandinaviske prosjekter som er gjennomført i fellesskap. ”BI-Cycle har vist at vi kan bruke våre historiske vedlikeholdsdata mye mer effektivt enn det vi tidligere har gjort. For å møte fremtidige krav om lavere vedlikeholdskostnader og samtidig oppnå et høyt sikkerhets- og tilgjengelighetsnivå, er det avgjørende at vedlikeholdet blir mer effektivt. Flere RCM-studier med BI-Cycle har vist at BI-Cycles produkter er et godt supplement for at vi skal nå våre mål,” sier Fredrik Holm, vedlikeholdsingeniør hos Oskarshamns Kraftgrupp.

BI-Cycle Om BI-Cycle Business Intelligence Cycle AB er en uavhengig leverandør av programvare. Selskapet ble etablert i 1995 og har kontor i Ideon, Lund i Sverige, et senter for bedrifter basert på høyteknologisk forskning og utvikling. Programvaren BI-Cycle (www.bi-cycle.com) gir kundene følgende muligheter, vedlikeholdsstrategi basert på analyse og pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM), avansert driftssikkerhetsanalyse og planlegging av vedlikehold. Innkjøp basert på livsløpskostnad (LCC), nøkkeltallstyring og management. I starten fokuserte BI-Cycle på kjernekraftindustrien. I dag er BI-Cycle aktive i en rekke bransjer i Europa og USA. Blant BI-Cycles kunder finner vi BP, Total, Vattenfall, Eon, Danisco og Valero. IFS IFS, det globale bedriftsapplikasjonsselskapet, leverer løsninger som gjør at organisasjoner kan reagere raskt på markedsendringer, slik at ressurser kan brukes mer fleksibelt for å oppnå bedre forretningsdrift og større konkurransefordeler. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS har vært banebrytende innen programvare for komponentbaserte administrative styringssystemer (ERP) med IFS Applications, som nå foreligger i sin sjuende versjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er lettere å implementere, bruke og oppgradere. IFS Applications fås i 54 land, på 20 språk. Selskapet har mer enn 500 000 brukere fordelt på sju hovedsektorer: luft- og romfart & forsvar; bilindustri; høyteknologi; industriell produksjon; prosessindustri; bygningsindustri; service- & anleggsstyring samt gass, vann, el & telekommunikasjon. IFS Applications gir utvidet ERP-funksjonalitet, inklusive forsyningskjedestyring (SCM), bedriftsaktivastyring (EAM), vedlikehold, reparasjon og overhaling (MRO), produktlivssyklusstyring (PLM), kundebehandling (CRM), og konserndriftsstyring (CPM).


www.moredesignteam.no

VI HAR GJORT DET IGJEN!


Økende marked for dørtelefonisystemer Så langt har firmaet Svakstrøm AS installert BPTs dørtelefonisystem i over 500 leiligheter i Stavangerområdet. Interessen er økende og i løpet av to år regner vi med å fordoble leveransene av slike systemer, sier produktansvarlig Bernt Alvestad og serviceteknikker Frode Skorpe. – Proxll, som er leverandør av BPTs dørtelefonisystemer i Norge, har et meget godt utbygd service- og vedlikeholdsapparat, påpeker Alvestad og Skorpe. Mange beboere ønsker å trygge hjemmet med bl.a. video dør telefoni systemer slik at de ser hvem de slipper inn. Skarpheten i videokameraene er så bra at ID-kort kan avleses på monitorene i leilighetene. De legger til at dør tablå og svarapparatene har en tidløs design

med forskjellige fargenyanser, sier Alvestad og Skorpe. Enkel installasjon Dørtelefonisystemet er enkelt å installere og idriftsette. Det brukes kun to ledere til tale. Dersom gårdeieren vil utvide tilbudet med video må det tas i bruk to ekstra ledere på 300 og X2 systemet, mens X1 er dimensjonert for kun to ledere. Det er enkelt å montere systemene i gamle anlegg fordi man slipper å bytte ledning/kabling. Men, sier Alvestad, kravet er at ledningskvaliteten er god. 300 og X1 – systemene kan administreres fra en sentral PC

slik at vaktmester eller driftspersonell kan endre navn og adgangskoder. Reduserte kostnader Det er stor aktivitet i byggebransjen både på nybygg og renovering av gamle boligblokker i Stavangerområdet. Alle dørtelefonisystemene til BPT (300, X2 og X1) er tilpasset dette markedet. – Det er mulig å knytte flere hundre leiligheter sammen i ett dørtelefonisystem slik at de totale kostnadene reduseres, sier Alvestad og Skorpe. De oppfordrer boligbyggerlag om ikke å kjøpe billige systemer fra ukjente leverandører som ikke har gode serviceog vedlikeholdsrutiner. På sikt kan en slik investering være bortkastet. Med BPT får borettslagene et av markedets beste produkter.

Øker sikkerheten I et boligkompleks i London er det installert over 2100 brukere i et og samme system fra BPT, sier Geir Bråtet i Proxll. – Både nasjonalt og internasjonalt registrerer vi økt vekst i bruken av systemer som er med på å øke sikkerheten for beboere. Det nye video dørtelefonisystemet X1 fra BPT bygger på et bussystem med enkel PC-programmering og et frittstående selvstendig system med manuell programmering. De gode ekspansjonsmulighetene gjør det mulig å koble til et eksternt kamera for overvåking og et videodistribusjonssystem for videosignal som dekker opp til 20 monitorer. Videosignalet overføres støyfritt i høyoppløselig kvalitet på samme BPT-kabel med en maksimal rekkevidde på 600 meter mellom entry-panel og mottaker.

Proxll, som er leverandør av BPTs dørtelefonisystemer i Norge, har et meget godt utbygd service- og vedlikeholdsapparat, sier produktansvarlig Bernt Alvestad og serviceteknikker Frode Skorpe i Svakstrøm AS i Stavanger.

14 • Volt 3/4-2006


Sikre leveringspålitelighet innen kraftforsyning Siemens og Cascade har inngått et strategisk samarbeid for å tilby nettselskapene og deler av industrien en ny tjeneste som optimaliserer vedlikehold og reinvesteringer. Pålitelighetsanalyser av nettet, feil og avbruddsstatistikk gir tjenesten godt dokumenterte beslutningsgrunnlag for å styre reinvesteringer og investeringer. Planene inneholder blant annet prioriteringer som tydeliggjør hvilke nettavsnitt som har størst behov for å bedre leveringspåliteligheten. Nettselskapene står overfor et økende investeringsbehov i kritisk infrastruktur og den nye tjenesten vil hjelpe selskapene til å få maksimal leveringspålitelighet ut av investeringer. RCAM Den nye tjenesten, Reliability Centered Asset Management, RCAM bygger på Siemens lange og brede erfaring fra energibran-

sjen og gjør bruk av avanserte og velprøvde verktøy. Cascade har utviklet nettinformasjonsystemet, OpenNIS og er vel etablert i energibransjen med mer enn 60 brukere. Vi har tro på at denne nye tjenesten gir en verdiøkning for våre kunder, og vi har funnet en fleksibel og komplementær partner i Cascade, sier forretningsutvikler Tore Tomter i Siemens AS divisjon Energy & Automation. Beslutningsstøtte for investeringer drift og vedlikehold blir viktigere og viktigere for energiselskapene og i samarbeid med Siemens vil vi være en enda sterkere partner for våre kunder, sier Daglig leder i Cascade AS, Ramesh Manikarnika.

DIN PROFESJONELLE SAMARBEIDSPARTNER INNEN MÅLE OG REGULERINGSTEKNIKK Jumo AS

Postboks 210, 1471 Lørenskog Telefon 67973710 • Telefax 67973711 mail helge.hoff@jumo.no • web www.jumo.no

analyse

regulatorer

skrivere/indikatorer

temperaturfølere

termostater

trykktransmittere

Din fiber-leverandør! kontakt oss i dag!

www.cablecom.no

tlf.: 33 48 33 48 15


Ny GNSS-teknologi Leica Geosystems produktportefølje er ytterligere utvidet ved lanseringen av ny GNSS-mottakerne Leica GX1230GG og Leica ATX1230GG for landmåling og ny referansemottaker. Den nye og svært nøyaktige GNSS-målemotoren (Global Navigation Satellite Systems) støtter nå både GPS L2C-signaler og glonass-satellitter. Brukere av disse GNSS-løsningene fra Leica vil straks få fordelene av å ha opp til 100 prosent flere satellitter tilgjengelig enn med kun GPS. Dessuten er disse systemene utviklet til å ta i mot fremtidige GNSS-signaler, som f.eks. GPS L5 og Galileo. Det er i øyeblikket 17 glonasssatellitter i drift, og det er også avtalt å øke dette antallet - så nå er tiden kommet til å investere i glonass-teknologi. Evnen til å spore og bruke glonass-signaler betyr at det nå er mulig å arbeide i omgivelser der det før var

umulig med kun GPS-signaler. Dermed blir nedetiden redusert og produktiviteten økt. Leica GX1230GG og Leica ATX1230GG: SmartTrack+ og SmartCheck+ Den nåværende og utprøvde påliteligheten til Leica GPS1200 videreføres og når nye høyder med GNSS-mottakerne som kan levere uovertrufne resultater med SmartTrack+ og SmartCheck+. Nå er dette viktigere enn noensinne før fordi det blir mulig å måle i meget krevende omgivelser som f.eks. mellom høye hus i bystrøk og i trange daler med høye fjell på alle kanter. SmartTrack+ sikrer svært lav signalstøy, gir stor følsomhet og rask datainnsamling, og den sporer

alle tilgjengelige signaler. SmartCheck+ gir den høyest mulige påliteligheten ved kontinuerlig kontroll av fix-løsningen. Komplett referansestasjonsløsning Med lanseringen av Leica GRX1200GG Pro og den integrerte teknologien SmartTrack+, viser Leica Geosystems sitt fortsatte engasjement for å levere GNSS-referansestasjonsløsninger til alle bruksområder. Blant funksjonene til GNSSmottakeren GRX1200GG Pro finner vi sikker og pålitelig internettkommunikasjon via HTTPS, innebygd opprettelse av RINEX-filer og rask FTP-lagring av høykvalitets rådata og RINEXdata. Den kan konfigureres via et Web-grensesnitt eller GPS Spider, noe som gir full betjening enten man arbeider på kontoret eller i felten. Klassens laveste strømforbruk reduserer kravene til infrastruktur.

Flere satellitter, større pålitelighet: De nye Leica ATX1230GG, Leica GX1200GG og GRX1200GG Pro er “fremtidssikret”.

16 • Volt 3/4-2006

Fullt kompatibel Den nye SmartAntenna ATX1230GG kan kombineres med Leica TPS1200 totalstasjoner slik at vi får en GNSS SmartStation. Det betyr at totalstasjonsbrukere også kan dra nytte av ekstra satellittsignaler og stille opp Leica SmartStation i områder der det før ikke var mulig.

Faktarute: Leica Geosystems er et verdensomspennende selskap med base i Heerbrugg i Sveits, og betjener titusener av kunder av mer enn 2400 ansatte i 22 land, og har hundretalls partnere i mer enn 120 land verden over. Leica Geosystems er del av den svenske Hexagon-gruppen.


Våre systemløsninger er bra for dine kunder!

Beijer Electronics er en komplett leverandør av produkter, effektive verktøy og systemløsninger for automatisering i energibransjen.

En løsning bygget på standardprodukter med fokus på sikkerhet og fleksibilitet gir lave livstidskostnader.

Vi gjør det enkelt å automatisere!

w w w. b e i j e r. n o

|

32 24 30 00


Sjøkabelprosjekt til Prysmian Prysmian Cables & Systems har fått en kontrakt for å designe, utstyre og konstruere en høyspennings DC sjøkabel mellom det Sardinske kraft overføringsnettverket og det som finnes på Italias fastland (SA.PE.I.) Prysmian Cables & Systems (det tidligere Pirelli Cavi, som overførte kontrollen til Goldman Sachs Capital Partners i 2005) har fått i havn en kontrakt verdt over 400 millioner Euro for å designe, utstyre og konstruere en høyspennings DC sjøkabel mellom det Sardinske kraft overføringsnettverket og det som finnes på Italias fastland (SA.PE.I.). Terna Rete Elettrica

Nazionale SpA, det ansvarlige selskapet for elektriske overføringer og formidling over høyspentnettet i Italia har tildelt Prysmian Cables & Systems prosjektet på bakgrunn av mangeårig og faglig kompetanse innenfor området design, kabelproduksjon og ingeniørarbeid. Først i verden Prosjektet, en infrastrukturell

Prysmian vil installere sjøkabelen fra sitt eget kabelleggings-skip Giulio Verne, -her under en legging av sjøkabel,

oppgradering av strategisk viktighet for hele landet, og en milepæl innenfor sjøkabel og energioverføring. SA.PE.I vil bli den største linken noen gang produsert i verden. Ved siden av å være den lengste tilknytningen noen gang produsert av en leverandør med over 400 km lengde, og i tillegg lanseres to andre “først-i-verden” prosjekt i form av energimengde, 1000 MW og dyp på over 1 600 meter. “Dette prosjektet gjør oss spesielt stolte”, sier Valerio Battista, Prysmian CEO, “fordi det gir oss muligheten til å befeste vår posisjon som ledende innenfor denne industrien. Dette er noe vi etablerte da vi het Pirelli og er stolte over å fortsette med som Prysmian”.

“Dette prosjektet gjør oss spesielt stolte”, sier Valerio Battista, Prysmian CEO, “fordi det gir oss muligheten til å befeste vår posisjon som ledende innenfor denne industrien. Dette er noe vi etablerte da vi het Pirelli og er stolte over å fortsette med som Prysmian”.

18 • Volt 3/4-2006

Prysmian vil levere et komplett anlegg som inkluderer ingeniørtjenester, produksjon og legging av to 500 kV DC kabeltermi-

naler og landkabel på totalt 30 km, og sjøkabel på totalt 800 km, med overføringskapasitet på 1000 MW ved 500 kV DC mellom Fiume Santo substasjon i Sassari, Sardinia, og Latina substasjon. Prosjektet som er av strategisk viktighet for utviklingen av det nasjonale energioverføringsnettet, vil øke den nåværende 300 MW ved 200 kV DC tilknytningen mellom Sardinia, Korsika og Italia (SA.CO.I), også konstruert av det tidligere Pirelli Cavi i 1965. Eget kabelskip Prysmian vil installere den undersjøiske kabelen fra sitt eget kabelleggings-skip Giulio Verne. På grunn av den ekstreme lengden vil installeringen bli splittet i flere deler. Arco Felicefabrikken i Napoli, Italia, som er en av de mest avanserte innen sektoren, vil produsere sjø- og jordkabelen. Ferdigstillelse av den første terminalen i prosjektet er ventet i august 2008.


n Cables & Systems

, Svinesund mellom Sverige og Norge.

Faktarute Prysmian Cables & Systems, navnet som Pirelli Cavi tok etter at de ble overtatt av Goldman Sachs Capital Partners i 2005, er verdensledende innen energi- og telekommunikasjonskabler, er representert i 41 land på 5 kontinenter, med 53 produksjonsfabrikker fordelt på 21 land, mer enn 12 000 ansatte og en omsetning i 2005 på 3.75 milliarder euro. I 2005 alene sikret Prysmian Cables & Systems seg et antall av de viktigste prosjektene verden over innen kabelindustrien, i USA fikk de New YorkNew Jersey nettverkslinken med verdi på 190 millioner dollar, i Midt-Østen en 170millioner dollar kontrakt på en sjøkabel tilknytning mellom Saudi Arabia og Bahrain og i Australia “Basslink”-tilknytningen, verdt 180 millioner Euro, som forøvrig ble levert tidligere dette året.

MARINE - INDUSTRI - OFFSHORE Elektromotorer • Generatorer • Gear • Gearmotorer Snekkegear • Elastiske koblinger • AC/DC/Servo styringer

Rexnord

Busck AS, Postboks 346, 1401 Ski. Tlf. 64 86 08 00. Faks. 64 86 08 01. e-mail: info@busck.no www.busck.no 19


Overtar aksjemajoriteten i VG Power Sverige Eierne av VG Power og Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co.KG har blitt enig om at aksjemajoriteten i VG Power overdras til Voith Siemens Hydro. Gjennom overdragelsen vil Voith Siemens Hydro styrke sin tilstedeværelse i det Skandinaviske markedet. I tillegg vil VG Power’s sin forretningsmessige styrke innenfor generator rehabilitering hjelpe Voith Siemens Hydro til å videreføre sin ekspertise på dette feltet. Voith Siemens Hydro, gjennom sin globale spredning i det

internasjonale vannkraftmarkedet, kan gi et betydelig vekstpotensiale til VG Power. Den strategiske posisjonen vil derfor kunne forbedre seg for begge foretakene. VG Power ble grunnlagt i 2002 og har vært aktiv i det skandinaviske markedet med ca 50 ansatte. Forretningsområdet for foretaket - med en betydelig markedsandel - har vært design

og produksjon av nye generatorer for vannkraft stasjoner. Men også leveranser innenfor modernisering, rehabilitering, oppgradering og service av elektrisk utstyr for eksisterende vannkraft stasjoner. Omsetningen av denne virksomheten beløper seg på ca 10 millioner Euro/år. Voith Siemens Hydro Power Generation er et datterselskap i Voith - og med en arbeidsstyrke på ca 2600 ansatte og en omsetning på ca 600 millioner Euro/årer Voith Siemens Hydro Power Generation et av de ledende foretak innenfor vannkraft leveranser internasjonalt.

Faktarute Voith er ledende innenfor papirmaskiner, energi, mobilt utstyr og service. Voith ble grunnlagt 1. januar 1867 og er med ca 30.000 ansatte, en omsetning på 3,5 milliarder Euro/ år samt 200 lokaliseringer i hele verden et av Europas største familie eide bedrifter.

Signerer avtale om kjøp av Ritz High Voltage Areva T&D har signert en avtale med Ritz-gruppen om å enes om legale og finansielle betingelser for overtakelse av gruppens aktiviteter innen høyspenning måletransformator området Ritz High Voltage, med et årlig salg på 50 millioner Euro og ca 500 ansatte, er en av verdens ledende produsenter av måletransformatorer. Sammenslutningen vil gjøre Areva T&D til en verdensleder på område måletransformatorer, spesielt i strategiske markeder som Kina og USA. Philippe Guillemot, leder og CEO for Areva T&D sier: ”Med dette oppkjøpet bekrefter vi vår

ambisjon om å sette en standard for den verdensomspennende transmisjons og distribusjons industrien”. Så snart alle betingelser er imøtekommet, vil overtakelsesprosessen være fullført i løpet av høsten og dermed gjøre det mulig å integrere aktivitetene inn i Areva T&Ds drift. Denne avtale er i tråd med Areva T&Ds strategi for å forsterke produktlinjen.

”Med dette oppkjøpet bekrefter vi vår ambisjon om å sette en standard for den verdensomspennende transmisjons og distribusjonsindustrien”, sier Philippe Guillemot, leder og CEO for Areva T&D.

Faktarute Arevas T&D inngår i Energidivisjonen i det internasjonale Areva-konsernet. Areva er en av verdens ledende leverandører av utstyr og tjenester for produksjon, transmisjon og distribusjon av elektrisk energi, med en omsetning på 10 milliarder Euro og 58 000 ansatte, representert i 100 land. Areva T&D i Norge leverer komponenter, komplette prosjekter og service av høyspenningsutstyr og kontrollsystemer til energiforsyning, industri og bane.

Kjøper aksjemajoriteten i Senea AB Kamstrup AS har med overtakelsen av en aksjepost på 51 prosent i det børsnoterte svenske teknologiselskapet Senea AB styrket sin markedsposisjon innenfor fjernavlesing av elmålere. ”Markedet for fjernavlesing og fjernkontroll av elmålere er i vekst, og disse vekstmulighetene skal utnyttes best mulig gjennom et tettere samarbeide mellom Senea og Kamstrup. Sammen kan vi utrette mer, spesielt når det gjelder større anbud, som preger markedet nå.” sier Poul 20 • Volt 3/4-2006

Erik Schou-Pedersen, adm direktør i Kamstrup. Kamstrup har til hensikt å legge bud på de øvrige aksjene i selskapet etter de svenske børsreglene innenfor fire uker. Kamstrup er verdens største produsent av elektroniske fjernvarmemålere og en betydelig

produsent av elmålere og løsninger for fjernavlesing. Med 500 medarbeidere i 14 land omsatte Kamstrup for 560 millioner DEK i 2005. Kamstrup har levert over 500.000 målere med fjernavlesing. Senea omsatte i fjor for 62 millioner SEK og har til sammen levert teknologi til 30 prosent av de 670.000 svenske forbrukere, som inntil nå har fått deres målere skiftet ut. Det største enkeltprosjekt er på 110.000 målere som er i drift hos Vattenfall.

Poul Erik Schou-Pedersen, adm direktør i Kamstrup sier i en pressemelding, ”Markedet for fjernavlesing og fjernkontroll av elmålere er i vekst, og disse vekstmulighetene skal utnyttes best mulig gjennom et tettere samarbeide mellom Senea og Kamstrup. Sammen kan vi utrette mer, spesielt når det gjelder større anbud, som preger markedet nå.”


Sarpsborg Energi Service AS

69 14 84 00 Postboks 186 - 1701 Sarpsborg

Generatorservice Vedlikehold er viktig. Ă˜nsker du rĂĽd om innhold og kostnadsrammer for prosjektet ditt? ISO 9001:2000 Et selskap i konsernet Voith Siemens Hydro Power Generation 21


Reduserer installasjonstiden med WINSTA Siemens har totalprosjektet for sterk- og svakstrømsleveransene på Nye Akershus Universitetssykehus (AHUS). – I tillegg har vi fått tiltransport av all IKT kabling. Det omfatter belysningsutstyr, systemhimling, sikkerhetssystem, branntetting og sykehuskanaler, sier prosjekteringsleder Henry Johansen i Siemens. Leveransen består av 31 000 lysarmaturer. Av disse skal det leveres 22 000 med Dali forkobling. Det skal også leveres 1 000 sterkstrømsfordelinger og 10 000-15 000 WINSTA fordelingsbokser fra Wago. Siemens vil installere flere hundre tusen meter med svak og sterkstrømskabel. –Vi har god fremdrift i installasjon av WINSTA-boksene i behandlingsbygget og starter nå med sengebygget, sier Johansen. Siemens har flyttet deler av Installasjonsavdelingen fra Oslo til Lørenskog hvor de har etablert en egen prosjektorganisasjon. –Vi har også levert hovedtavler med spesialrom, nødstrøm, UPS’er og flere kilometer med kabelbroer, legger han til.

Skreddersøm Hurtigkoblingsløsningen WINSTA er spesialtilpasset og produsert i Tyskland av Wago for AHUS prosjektet. – Med denne type kabling står vi friere i plassering av armaturer og monteringen er mindre tidkrevende. Med et konvensjonelt system trekkes kabelen samtidig som armaturen tilkobles. Er installasjonen godt planlagt og himlingen åpen, kan vi med WINSTA oppnå store besparelser i montasjetiden. Effektiviserer installasjonsarbeidet Vi trekker en tilførselskabel inn i hvert enkelt rom på sykehuset. WINSTA-boksen monteres enten på kabelbroen eller direkte på

Vi har god fremdrift i installasjon av WINSTA-boksene i behandlingsbygget på AHUS og starter nå med sengebygget, sier prosjekteringsleder Henry Johansen i Siemens.

veggen. Armaturene kommer med kabler i gitte lengder og plugges rett inn i WINSTAboksen etter hvert som de henges opp i himlingen. Vi kan gjøre ferdig mye av installasjonsarbeidet før himlingen settes opp, sier Johansen. –Fordelen med WINSTA er at styring og strømforsyning er i samme kabel. –Når bruk av lokalene endrer seg og armaturer skal flyttes, er det en rask operasjon å fra- og tilkoble kabelen på WINSTAboksen. Reduserer totalkostnadene Med WINSTA er det ikke nødvendig å tegne inn forbindelsen fra koblingsboks til armatur i dokumentasjonen. –Det forenkler prosjekteringsarbeidet og reduserer totalkostnadene, sier teknikker Cato Skyrudshaugen i Siemens. –Fordelen er at vi kan gjøre oss ferdig med kablingen før det bygningsmessige arbeidet sluttføres. For byggherre er det en hensiktsmessig måte å gjennomføre omfattende byggeprosjekter på.

WINSTA forenkler prosjekteringsarbeidet og reduserer totalkostnadene, sier teknikker Cato Skyrudshaugen i Siemens.

22 • Volt 3/4-2006

Rasjonaliseringsgevinsten Armaturen leveres ferdig kablet

med en plugg i enden. Den plugges inn i WINSTA boksen som er montert inn på forhånd. –Det er bare å telle opp hvor mange armaturer som skal settes opp og montere tilstrekkelig med WINSTA-bokser før himlingen monteres, sier Skyrudshaugen. –Med tradisjonell installasjon har vi lagt stikkontaktpunkter over himling i tillegg til kabling for styring. Da måtte vi åpne armaturen, demontere rastere og lysrør for å terminere styrekabelen. Nå monteres armaturen med plasten på og når himlingen er oppe settes spenningen på for å kontrollere at den fungerer. Fakta om WINSTA WINSTA er et hurtigmontasjesystem med prefabrikkerte kabler som kobles sammen. Systemet fordeler 230V og styresignaler ut til armaturer i en og samme kabel med hurtigkobling, og leveres for flat og rundkabel. Systemet skiller seg ut fra konkurrerende systemer ved at boksene lett skreddersys til prosjektene. WINSTA har sterkest utbredelse i kontorlandskap med himlinger / industribyggkompleks.


Oppgradering av brukte trans alternative løsninger Under Elverksseminaret i Langesund hadde Vestfold Trafo Energi AS et innlegg som tok for seg oppgradering av eldre trafoer, selvbeskyttende TPC transformatorer og oppgradering av brukte transformatorer til VTE kiosken. Trafomannen Geir Osmundsen fra Vestfold Trafo Energi A/S i Stokke holdt et interessant foredrag om reparasjon, service og oppgradering av trafoer. Selskapet selger nye og brukte trafoer, foruten utleie og eget beredskapslager med mer enn 300 transformatorer til enhver tid. IEC 60076-13, selvbeskyttende transformatorer og IEC 62271-202 koblingsstasjoner, er nylig blitt revidert og stiller nå høyere krav til Helse, Miljø og Sikkerhet, HMS. Designfilosofien i henhold til ovennevnte standarder fører til færre og mindre graverende feil noe som resulterer i høyere personsikkerhet og mindre belastning for

miljøet. Selvbeskyttende trafo En selvbeskyttende trafo påvirker ikke omgivelsene ved feil. I tilfelle feil vil den interne avbryteren koble feilstrømmen ut, så denne ikke forårsaker noen ødeleggelser i transformatoren. Det er ingen risiko for at lysbue, olje-, og giftige gasser oppstår og unnslipper transformatoren. I et nett vil kun den ødelagte transformatoren bli utkoblet og resten av nettet kan drives videre. Hva er TPC og hvordan virker det TCP står for Transformer Protection Cut-Off og er i

Daglig leder, Geir Osmundsen fra Vestfold Trafo Energi AS her ved siden av VTE kiosken. Selvbeskyttende TPC transformator

Prinsippdiagram for ECOBLOC’en

24 • Volt 3/4-2006

virkeligheten en intern avbryter til beskyttelse av trafoen. Den anvendes i selvbeskyttende trafoer. TPCen ble utviklet for å imøtekomme kravene fra EDF i Frankrike og utviklingen begynte allerede i 1980 årene. TPC transformatoren har siden den gang vært en viktig komponent i den ”selvbeskyttende nettstasjonen” til EDF. Systemet vinner innpass i andre land som Sverige, Polen med flere. TPC systemet er stabilt i forhold til jordfeil og kortslutninger. Ved en vilkårlig trafofeil

(fase-fase, fase-jord) kobles alltid alle tre faser ut internt i transformatoren og ved en passende nettkonfigurasjon på HSsiden, kan denne drives videre. Systemet fungerer også ved jordfeil som forårsaker mindre strømfeil i transformatoren. Den valgte følsomheten sikrer at LS feil ikke fører til en utløsning av TCPen. Feilstatistikken for TPC funksjonen (produksjon og drift) er med kun 0,1 prosent utilsiktede utkoblinger utrolig stabil. TPC forholder seg ved overbelastning som en almin-


sformatorer og nelig HS sikring innebygget i transformatoren, bestemt av sikringens bryterkarakteristikk [f(t,I)]. TPC utstyrte transformatorer testes ved 150 prosent overbelastning i tre timer uten at TPCen utløses. TPCens bryterkarakteristikk tilpasses beskyttelsesfølsomheten i nettet og kundens krav så TPCen kun bryter ved trafofeil (koordineres med linjebeskyttelsen). Transfix Vestfold Trafo Energi A/S har inngått samarbeid med Transfix som er en av de største og mest kompetente trafoprodusenter i Frankrike med 220 medarbeider, et 12.500 kvadratmeter stort produksjonslokale og en omsetning på 250 millioner. Transfix har produsert omkring 20.000 TPC transformatorer hvor flere enn 15.000 enheter er montert i ”selvbeskyttende” nettstasjoner under navnet Ecobloc. Selskapet tilbyr tekniske optimale løsninger som oppfyller de mest strenge krav til HMS. Løsningene tilpasses lokale krav, og ønsker fra de norske elektrisitetsverk. VTE kiosken Med VTE kiosken kombineres nåtidens innovative løsninger med brukte trafoer, og tar størst mulig hensyn til HMS, i tillegg til driftsikkerhet og økonomi. VTE kiosken består av oppgraderte hermetisk lukkede transformatorer i ny tank som tidligere har fungert som mastetrafoer hvor restlevetiden

HELE NORGES LIFTLEVERANDØR Sakselifter fra 6-17 m Tilhengerlifter fra 9-21 m Bilmonterte lifter fra 9-23 m Selvgående bomlifter fra 9-36 m

T l f. : 5 6 3 1 5 5 2 0 - w w w. b r j o r g e n . n o 25


er minst 20 år. Transformatorene bygges som ”selvbeskyttende” med innebygget TPC og monteres i oljekar. VTE kiosken er 100 prosent berøringssikker med avskilte HS og LS kabinetter med skjermede kabelforbindelser. De realiserte løsningene er utviklet i henhold til IEC 60076-13 og IEC 62271-202 Løsningen er valgt ut fra ønsket om å tilby det optimale i forhold til god kvalitet og en fornuftig pris. Oppgraderingen utføres etter følgende lest: transformatoren demonteres og aktivdelen inspiseres og sjekkes for aldring, mangler og feil. Restlevetiden evalueres [(visuell bedømmelse

av celluloseisolasjonen eller om nødvendig med måling av DP verdien (degree of depolymerisation)]. Montasje av TCPen og berøringssikre HS gjennomføringer, generell renovering og kontroll av aktivdelen. Utvasking av gammel olje og fuktighet i isolasjonen med ”white spirit” tørkeprosess (den eneste tørkeprosess hvor man fjerner fuktighet fra oljemettet isolasjon til en restfuktighet <0,5%). Etterprøving og kontroll av aktivdelen. Montasje av aktivdelen i ny hermetisk lukket tank, påfylling av ny olje i vakum og avsluttende tester, spenningsprøver, tetthet, etc.

Geir Osmundsen ved siden av Ecoblocen, her under et e-verks seminar i Langesund.

26 • Volt 3/4-2006

Ecobloc’en Ingen annen nettstasjon tilbyr i dag de samme funksjoner som Ecobloc´en. Modulært design som gjør at risikoen for lysbuer er minimal. Adskilte LS og HS skap som er 100 prosent berøringssikre med skjermede kabler og konnektorer på HS siden. Tilgang til HS skapet kun mulig gjennom LS skapet, HS spenningsindikator monteres i LS skapet. Hermetisk lukket transformator utstyrt med TPC medfører 3 faset brytning ved feil (”selvbeskyttende” transformator). Montert med oljekar for beskyttelse av miljøet. Kabinettet er utført i miljøvennlig materialer med lang levetid (stål

og aluminium). Utstyres med LS koblingsutstyr iht. kundens ønsker. Innebygd feilindikator til retningsbestemt indikasjon av HS kabelfeil som opsjon med eventuelt GSM overføring. Intern HS overspenningsbeskyttelse med pluggbare overspenningsavledere leveres også som opsjon. Miljø og gjenbruk Mange av transformatorene i mast er fremdeles i meget god stand med en forventet restlevetid på mer enn 20 år og som istedenfor å skrotes bør bli tatt vare på, sier en oppglød Geir Osmundsen til Volt. ”Det gjør vi med VTE kiosken”.


Effektlogger automatiserer undersøkelser av energi og nettkvalitet Loggeren er utformet for elektrikere som installerer og vedlikeholder industrielle og kommersielle elektriske systemer. Den nye Fluke 1735 effektlogger er et tilskudd til Flukes “Power Quality”-serie, og den registrerer effekt, energi og grunnleggende nettkvalitetsparametre for undersøkelser av effektbelastning. Det tar elektroinstallatører og vedlikeholdsteknikere bare noen sekunder å sette den opp på forskjellige steder, og 1735 logger elektriske effektparametere og harmoniske i opptil 45 dager, og fanger spenningsvariasjoner som er vanskelige å finne. De innsamlede dataene lastes enkelt ned, enten eksternt ved hjelp av en bærbar datamaskin eller på kontoret. Fluke PowerLog-programvare følger med for å vise grafer og generere rapporter. Ved belastningsundersøkelser verifiserer Fluke 1735 elektrisk systemkapasitet før belastningen legges til. Når det gjelder energivurderinger, kvantifiserer den energiforbruket før og etter forbedringene for å forsvare bruk av energisparende enheter. Instrumentet avdekker også harmonisk forvrengning som kan skade eller forstyrre viktig utstyr, og den fanger opp spenningshendelser, for eksempel fall og stigninger som kan forårsake tilbakestilling av utstyr eller utløsning av effektbrytere. Disse dataene gjør det mulig å vurdere hva som må gjøres for å forbedre utstyrspåliteligheten. Den medfølgende fargeskjermen gir øyeblikkelig informasjon om at tilkoblingene ble gjort riktig.

Logger effekt, energi og nettkvalitet Ved siden av grunnleggende nettkvalitet og effektforbruk logger 1735 også RMS-spenning og strøm, fasevinkel, spenningshendelser, spennings- og strømTHD, harmoniske for spenning og strøm opptil 50. harmoniske, aktiv og reaktiv effekt, effektfaktor, aktiv og reaktiv energi, og mye mer. Den overvåker også maksimalt effektbehov over brukerdefinerte gjennomsnittsperioder, og den kan brukes til å verifisere fordelene ved effektivitetsforbedringer ved å utføre energiforbrukstester. Fluke 1735 har fire kanaler og måler alle tre fasene i tillegg til nøytral. Brukerne kan vise grafer og generere rapporter med PowerLog-programvaren som følger med instrumentet. Med den kompakte og robuste utformingen har effektloggeren en 600V CAT III-sikkerhetsgodkjenning, og den er støv- og fuktighetsbeskyttet til IP65. Den leveres med en myk veske, fire instrumentdrevne fleksible strømtenger og to års garanti. 1735 effektlogger utvider Flukes serie enfase og trefase håndholdte effekttestverktøy som brukes innenfor både e-verks- og industrivedlikehold, for gjennomføring av effektundersøkelser i tillegg til feilsøking, logging og analyser av effektforstyrrelser. Fluke 430 serien effektanalysatorer gir for eksempel langtids analyse av nøkkelparametere for nettkvalitet på skjermen. Det nyeste medlemmet i denne serien, Fluke 435, har spenningsnøyaktighet på 0,1 %, noe som gjør den fullstendig klasse A-kompatibel. Og med den avanserte loggefunksjonen kan brukerne selv velge hvilke parametere de vil måle, og over hvor langt tidsintervall.

HOBAS

27


INTEL splittes i to Den Italienske elektro messen INTEL har nådd sitt trettiende år og forandrer nå utstillingen ved å dele seg i to ved LivinLuce, bygging og belysning og EnerMotive som representerer kraft og industri. LivinLuce og EnerMotive vil også arrangeres i et nytt tidsrom fra 6.-10. februar neste år, og for første gang vil det hele avholdes i New Fieramilano Trade Fair Centre i Rho. Utstillingene vil bli holdt samtidig som Build Up Expo – United Projects for Building – den nye utstillingen som spesialiserer seg innen design og arkitektur, organisert av Rassegne som er et Gruppo Fiera Milano selskap. De to utstillingene vil bli støttet av spesielle reklameprogrammer for å nå målgruppene innen de ulike industrielle sektorene bedre. Det vil være

et spesielt fokus mot arkitekt-, design- og ingeniørbesøkende fra de industrielle områdene som viser størst vekst. Innenfor områder som belysning og bygging som inkluderer materiell til elektriske installasjoner, sikkerhet samt hjem- og byggeautomasjon vil Fiera Milano Tech utnytte alle mulige synergier og vie spesiell oppmerksomhet til arkitekt, design og ingeniørverdenen. Enda en nyhet for 2007-utstillingen er at hallene vil være åpne til 22.00 to kvelder for utstilleres evntuelle “etter-stengetid”-arrangementer.

Lys Spesifikt i forbindelse med belysning ønsker Fiera Milano Tech i løpet av utstillingen – i samarbeid med sine hovedaktører – å utvikle et prosjekt for å få fokusert oppmerksomhet fra de profesjonelle innen industrien. En demonstrasjon bestående av innovativ teknisk belysning vil bli overført til internasjonale belysningsdesignere. Lysinstallasjonene er opprinnelig designet for noen av de øverste områdene innenfor italiensk industri og kultur, moteshow, kunst og design. EnerMotive I kraft, elektrisk energi fra konvensjonelle og alternative kilder og industri på EnerMotive, vil all mulig eksisterende synergi mellom disse industrielle sektorene som er representert på

INTEL 2005 ble arrangert på det gamle messeområdet, men vil i 2007 flyttes ut til det nye messeområdet, New Fieramilano Trade Fair Centre i Rho.

28 • Volt 3/4-2006

LivinLuce og Build Up Expo bli utnyttet. Iblant arrangementene som organiseres i løpet av utstillingen vil et spesielt Factory&Automation Village område bli satt opp, som også vil inneholde en demonstrasjonsområde. EnerMotive vil ha fordelen av ekstremt fokalisert omtale som vil tillate all mulig eksisterende synergi mellom disse industrielle sektorene å bli utnyttet for fullt, like mye som den mellom disse sektorene og belysning- og byggedelene, og med Build Up Expo - United Projects for Building – den nye utstillingen som spesialiserer seg innen design og arkitektur, organisert av Rassegne, et Gruppo Fiera Milano selskap. Når det gjelder Power, vil en spesiell markedsføring “målsette” besøkende fra de områder som viser størst vekst , som


inkluder kraftprodusenter, automasjonsprodusenter, sluttbrukere, storforbrukere i Italia og utenlands (spesielt i Øst-Europa, Fjerne Østen, Nord-Afrika og Midt-Østen) innen produksjon, overføring og fordeling av energi; konstruksjonsselskaper innen elektriske installasjoner og de relevante komponentene. Energidelen Power-delen vil presentere produkter og systemer for hele energigenerasjonen, overføring og fordelingssyklusen. Spennvidden på produktene vil inkludere elektriske installasjoner for lav-, mellom og

høyspentnett med alle tilhørende komponenter som, nettstasjoner, understasjoner, høyspentbrytere, brytere, releer, høyspent trafoer, generatorer, UPSer og fornybar energiløsninger som solcellepaneler og vind. I Italia omsettes det for ca fire milliarder Euro årlig innenfor dette området. Denne delen blir besøkt av alle hovedsluttbrukerne innen industrien – storskala energiforbrukere og også automasjon og prosessindustri. Innenfor fabrikkdelen av EnerMotive, vil markedsføringen inkludere sluttbrukere, elektrisk kraft, tekstiler, glass, sement, keramikk, plastik, papir, gummi,

tre, petrokjemisk og stålindustrier samt maskin tilvirkere for industri automasjon og prosesskontroll; systemintegratorer og maskintilvirkere av måleutstyr. Industridelen av EnerMotive er reservert for industri og prosessautomasjon produkter og systemer. Den representerer det beste av italiensk og utenlandsk tilvirking i industrien og vil gi en ideell mulighet for selskaper til å lansere nye produkter. Dette året vil industridelen i tillegg inkludere Factory&Automation Village, med en egen demonstrasjonsplass. Den italienske automasjonsindustrien omsetter årlig for ca 3.2 milliarder Euro.

E-verks seminar i Langesund Det er andre gangen seminaret arrangeres, og oppslutningen har ikke latt vente på seg. I år møtte ca 100 everksfolk fra Nord-Trøndelag i nord til Lyse og Skagerak i sør. Bransjen ønsket et samlingssted for ansatte i e-verkene som har sitt arbeidsfelt innenfor

tremastlinjer, eller som det heter i brosjyren, målgruppen er aktører i energibransjen. Fjorårets

seminar samlet en 30 personer innenfor fagområdet. I år ble seminaret arrangert i Langesund fra onsdag 6. september til torsdag 7. september og vel 100 personer var påmeldt. En markant økning av antall deltakere skulle bekrefte behovet av et eget samlingssted for aktørene i energibransjen. ”Dette skal være

Glade gutter etter et velarrangert e-verks seminar i Langesund. Fra venstre Rune Storrøsæter Skagerak Linjeteam AS, Einar Ove Andersen Otera Entreprenør AS, Odd Paulsen Sør-tre Bruk AS og Terje Lindgren i Skagerak Nett.

et non-profit arrangement” sier Einar Ove Andersen, produktsjef på elnett i Otera Entreprenør AS. Han har med seg Rune Storrøsæter i Skagerak Linjeteam AS, Odd Paulsen i Sør-tre Bruk AS og Terje Lindgren i Skagerak Nett, som alle arbeider innenfor fagområdet. Sammen så de behovet for et målrettet seminar med aktuelle foredrag og sosialt samvær med konkurrenter og kollegaer i bransjen. Av årets tema nevner vi Agdermodellen – Blir outsourcing av nett-tjenester en ny vei til effektivisering eller er den mer til skade for bransjen enn gavn? og Agdermodellen – Otera Entreprenørs erfaringer med Agdermodellen og outsourcing av tjenester og ikke minst: Tilstandskontroll og beregning av restlevetid for tremastlinjer, for å nevne noen av de mange foredragene. Samarbeidende firmaer til årets seminar er Skagerak Nett, Skagerak Elektro, Skagerak LinjeTeam, Vestfold Trafo Energi AS, Otera Entreprenør, Sør-tre Bruk AS, Agder Energi og Ensto. Som seg hør og bør ble det tid til Hawaii-aften i badeparken med Karibisk meny, partymusikk, Hulaprinsesser og danseoppvisning utover de sene nattetimer. 29


Elektrisk framdrift på skip Etter fleire års utviklingsarbeid, kan no Stadt as i Gjerdsvika sjå resultata av dette i form av to nye kontrakter med det nye dieselelektrisk framdriftskonseptet som har fått namnet StaScho. Dei nye båtane som får dette systemet er 90 fots snurparar som skal byggast i Russland. Det er 2 reiarlag på Vestlandet, Stokke Senior og Harto som skal eige båtane, og utsiktene for nye kontrakter i same kategori er også svært gode. Sanco Shipping har også valgt Stadt sitt nye elektriske framdriftssystem for sine 2 nye seismikkfarty, som får ein propellkapasitet på 2 x 2600 kW, og der store kompressorar også vert elektrisk styrte. Det nye konseptet gjev redaren mange fordelar, som redusert

drivstoff-forbruk, minimalt med støy, og stor fleksibelitet med kvar krafta om bord skal brukast til. I tillegg er løysinga svært miljøvenleg, fordi utsleppa av sot, Nox og Co2 vert kraftig redusert. Løysinga frå Stadt er dertil kostnadseffektiv og enkle å bruke for mannskap om bord. Flere prosjekter Det vert vidare arbeidd med andre prosjekt som har fatta interesse for det revolusjonerande systemet, mellom anna for 8 nye kystvakt-

fartøy som Svenske myndigheiter har under planlegging. Vidare er systemet veleigna også for supply, offshore og seismikkfartøy, og også på dette

området er dagleg leiar i Stadt as, Hallvard Slettevoll optimistisk med tanke på nye store kontrakter i den nærmaste framtid.

Pumpepakke til Aker Drilling sine H6-rigger Når verdens største oljeplattformer blir levert i 2008 , vil de være utstyrt med den største mud-pumpepakken som noen gang er levert til en oljerigg. Pumpene er stempelpumper som hver yter 1650 kW – mer enn 2000 HK, og det blir installert 4 stk , med en samlet ytelse på over 8000 HK. Pumpene blir trinnløst regulert med frekvensomformere som styrer de spesialutviklede elektromotoren fra Schorch i Tyskland. Motorene er vannkjølte, og har spesielle isolerte lager som forhindrer eventuelle lagerhavari grunnet de transistorstyrte PWM-baserte frekvensomformerne. Schorch-fabrikken er en av de eldste og største elektromotorfabrikkene i Europa, og har inngående kompetanse på motorer til EEx Offshoremiljø, som disse til Aker Drilling. Fra før er lignende Schorchmotorer i bruk i tilsvarende applikasjoner på en lang rekke 30 • Volt 3/4-2006

plattformer i Nordsjøen. De aller fleste er i EExE utførelse og bygget etter Norsok standard. EEx motorer er ett av spesialområdene for Schorch, og her har de en spesiell fordel fremfor konkurrentene, ved at Schorch har sin egen testbunker ved fabrikken, der de kan utføre fullskala eksplosjonstester av store EEx motorer, og sertifisere disse i samarbeid med PTB. Dette resulterer I stor fleksibilitet og hurtighet ved levernase av EEx-motorer, og er en av grunnene til at Schorch nå har langt kortere leveringstid på motorer enn sine konkurrenter. Schorch Norge as representerer Schorch-fabrikken i Norge . De er lokalisert i Gjerdsvika på Sunnmøre. Direktør Hallvard Slettevoll har sett en kraftig

vekst det siste året for Schorch i Norge, spesielt for motorer til

skipsmarkedet og generatorer til vannkraftindustrien.


Først i Norge med trådløs hytte Kvam Kraftverk er først i Norge med å tilby hytteeiere trådløse tjenester. I første omgang er det snakk om trådløs måleravlesning, styring av varme, alarmtjenester og bestilling av varer og tjenester fra lokalt næringsliv. Dette åpner en helt ny verden av muligheter for hytteeierne på Kvamskogen, og Kvam Kraftverk er først i Norge med løsningen. På sikt tror vi dette kan skape store muligheter både for nærings- og reiseliv i regionen. Men først og fremst er det hytteeierne som vil får en enklere tilværelse, sier Arne Berge, markedssjef i Kvam Kraftverk. Felles hytteportal Løsningen er basert på mobilteknologi, og er utviklet av bergensselskapet Vacom AS. Kort fortalt vil hver hytte få en mobil enhet levert til hytten fra kraftselskapet. Fra denne vil de ulike tjenestene være tilgjengelig over sms og wap. De ulike leverandørene er knyttet opp til en felles hytteportal på wap og web, og bestilling av alt fra matvarer, håndverkere og andre vare- og tjenesteleverandører vil ligge enkelt tilgjengelig. Samtidig vil avlesning av strøm foregå over samme system. Vi vet at hytteeierne ønsker å bruke mer tid til rekreasjon og mindre tid på å handle når de først har fri. Derfor har vi sammen med lokalt næringsliv utviklet denne løsningen. I tillegg åpner systemet for en rekke nye fordeler når vi kommer i gang. Da snakker vi

om fordelsprogram, nøkkelordning, transportordninger og så videre ønsker og behov fra hytteeiere og lokale leverandører vil være med å forme løsningen i fremtiden, sier Berge. Støtter det lokale næringsliv Et sentralt motiv for etableringen av trådløs hytteservice er forholdet mellom hytteeiere og lokalt næringsliv. Undersøkelser viser at bare 50 prosent av innkjøp hytteeierne foretar i forbindelse med hyttebruken blir gjort lokalt. Kvamskogen er intet unntak. Lokale næringsdrivende får et fantastisk utstillingsvindu mot det store markedet hytteeierne på Kvamskogen representerer. På sikt er vi overbevist om at næringslivet vil få et kraftig oppsving, og ikke minst at publikum vil kunne få et mye bedre utvalg av relevante og nyttige varer og tjenester, avslutter Arne Berge i Kvam Kraftverk. Dette er et initiativ og en løsning vi har ventet lenge på. For oss betyr dette tilgang på et stort marked som tidligere har vært vanskelig tilgjengelig, sier daglig leder i Hardanger Bygg, Birger Aga. Han tror at andre lokale næringsdrivende gjennom økt aktivitet vil kunne øke tilbud og utvalg av typiske produkter mot hyttefolket.

”Vi vet at hytteeierne ønsker å bruke mer tid til rekreasjon og mindre tid på å handle når de først har fri. Derfor har vi sammen med lokalt næringsliv utviklet denne løsningen. I tillegg åpner systemet for en rekke nye fordeler når vi kommer i gang. Da snakker vi om fordelsprogram, nøkkelordning, transportordninger og så videre ønsker og behov fra hytteeiere og lokale leverandører vil være med å forme løsningen i fremtiden” , sier Arne Berge, markedssjef i Kvam Kraftverk.

www.voltmag.no

31


Nivåmålinger del 3 I denne utgaven av nivåmålinger, del 3, vil vi ta for oss kapasitive initatorer og radioaktive kilder. Thor Ole Gundersen har bred erfaring i faget både fra industrien hvor han var ansatt i Norsk Hydro i Porsgrunn som prosjektingeniør ved automasjonsavdelingen. Han er i dag ansatt som faglærer ved Skogmo Videregående skole i Skien, foruten å være daglig leder i sitt eget firma, PELEC A/S Kapasitive (initiatorer) Måleprinsippet bygger på en oscillator som følerelement hvor oscillatoren svinger med en fast frekvens i upåvirket tilstand. Med en gjenstand i nærheten endres initiatorens dielektrikum og frekvensen endres. Kippforsterkeren i initiatoren slår til slik at man får et definert tilkoblingsog frafallspunkt (av/ på). De kapasitive initiatorene kan detektere de fleste stoffer. Avstanden mellom stoffet og initiatoren kan varieres, og følsomheten kan varieres etter behov. De kapasitive initiatorene kan monteres for eksempel på utsiden av plasttanker for deteksjon av nivå - det være seg granulater eller væsker. Kapasitive initiatorer fåes vanligvis i 24 VDC supply spenning og utgang NPN eller PNP eller i en 230 VAC. Radioaktive kilder Kilden sender ut en γ – stråle (cesium 130 med halveringstid på 15 år er brukt). Strålen går gjennom veggene og mottaes av mottakeren - et Geiger – Muller rør. Kalibrering av nivåindikeringen blir gjort ved tom tank. Under drift vil da strålen brytes

Figur 1. Nivå vippe (Notodden vippe)

32 • Volt 3/4-2006

når nivået stiger opp over den radioaktive kilden. Kildesvekkelsen (halveringstiden) blir det automatisk kompensert for. En fordel med å bruke disse radioaktive kilder ligger i selve den mekaniske montasjen - man kan montere utstyret på utsiden av røret, tanken etc. for på den måten å slippe å ” gå inn ” i prosessapparaturen. Vipper (Notodden – vippe) Som fig. 1 viser er prinsippet slik at flottøren er festet til en flottør-arm som igjen er festet til bryterhuset. I flottør-armen og i bryterhuset er det festet magneter. Disse magnetene ligger mot hverandre med lik polaritet. Når nivået enten stiger eller synker vil magnetene, mens de passerer, frastøte hverandre og magneten i bryterhuset vipper over og åpner eller slutter kontakten når magneten i flottøren går forbi. Normalt brukes vippene til alarm og forriglingssystem - se eksempel på dette (fig 1). En skal være oppmerksom på magnetiske partikler i væsken da disse kan sette seg mellom magnetene og på den måten hindre at flottøren beveger seg.

En annen fare er at dersom overføringen ikke er i rustfri eller syrefast utførelse, så kan flottøren ruste fast. Vipper (Flygt – vippe) Denne type nivåvippe henger normalt ned fra tanktoppen, se fig.: 2. Ved stigning av nivået vil vippen som flyter i væsken bli vippet opp (snudd på hodet). I selve vippen er det to ledere og litt kvikksølv (eller annen ledende væske siden kvikksølv er forbudt å bruke). Når vippen står på ”hodet” vil den ledende væsken kortslutte de to lederne og vi får en sluttet kontakt. Et problem kan være kabelinnføringen da den p.g.a. hyppige endringer i nivået rett og slett kan brytes av (lederne kortsluttes).

Seglass (gardin) med magnet og flottør Som en lokal nivåindikator er seglass en måte å se nivået lokalt (ute i anlegget) fig 3. Seglasset er i prinsippet et kommuniserende rør hvor nivået i seglasset og tanken skal være likt (det kan være en liten nivådifferanse avhengig av temperaturforskjellen mellom innholdet i tanken og seglasset). Inne i seglasset er det en flottør som flyter i det aktuelle nivået, og denne flottøren har en kraftig permanentmagnet. På utsiden av flottøren er et gardinlignende belte som består av små magnetiske plater med to forskjellige farger - en på hver side - som kan dreies 180° Når flottøren stiger vil permanentmagneten snu platene 180° og da vise en annen farge. Denne


Figur 2. Nivå vippe (flygt-vippe)

endringen i fargen indikerer nivået. En skal være litt på vakt da platene enten kan ruste fast eller selve fargen kan forsvinne. Mengde (strømnings) måling del 1 Måling av strømning, det være seg volum eller masse av forskjellige medier s.s. væske, gass, tørrstoff eller steam, er meget viktige målinger i både prosess- og næringsmiddelindustri. De fleste måleprinsippene har vært kjente lenge. Det taes ikke høyde i artikkelen for en fullstendig beskrivelse av alle tilgjengelige mengdemåleprinsipper, men de viktigste søkes presentert. Vi forstår det å måle mengde som den stoffmengden (væske eller gassform) som passerer et

tverrsnitt pr. tidsenhet. Vi kan uttrykke dette som volum eller masse (vekt) og tiden kan angies i sekunder, minutter eller timer - alt etter behov. Til å måle mengde finnes det flere forskjellige måleprinsipper: - måling av trykkfall over en innsnevring (måleskive) - måling av hastighet - veiing - direkte volummålinger - måling i åpne kanaler Jeg tar sikte på å beskrive følgende målere for bruk i gass, damp og væsker: - måleblende - pitotrør - annubar - rotameter - elektromagnetisk mengdemåler - ultralyd - vorteksmeter

Figur 3. Seglass med magnet og flottør

Figur 4. Prinsippskisse over d / p celle.

33


- - - - -

coriolis (massestrømsmåling) turbin-måler kalorimetriske metoder volummålere åpne kanaler

Tørre stoffer: - båndvekter - radioaktive vekter - fallstrømsvekter - strømningsvakter Avslutningsvis skal vi se på fiskale målinger, dvs målinger for kjøp og salg.

Figur 5. d / p celle, SMART utførelse, Rosemount type 3051 P

Figur 6. HART - protokoll overlagret på et 4 - 20 mA. signal.

34 • Volt 3/4-2006

Mengdemålinger - introduksjon Det skal vanskelig (umulig) gjøres å finne en mengdemåler som dekker alle formål. For å kunne lette utvelgelseskriteriene bør man sette opp en liste i stikkordsform: - repeterbarhet - nøyaktighet - tilgjengelige fysiske størrelser - rangeability / turndown , forholdet mellom største / minste tillatte målte mengde - mediets trykk, temperatur, egenskaper etc - materialer - reversibel strømningsretning - rette rørstrekk før og etter mengdemåler - kalibrering; om den kan gjøres på stedet eller må man inn på laboratoriet? - reservedeler - vedlikehold - standardprodukt - egnet leverandør

- driftskostnader - muligheter for kommunikasjon Viktige begreper: volum, måles normalt i m³ masse, måles normalt i kg (kilogram) vekt, vekten til et medie er definert som gravitasjonskraften som virker på mediet tetthet, oppgis som masse pr. volum standard betingelse: normal m³ (Nm³) når temperaturen e: 15ºC og trykket er: 1.013barA. feil: differansen mellom sann og målt verdi oppløsning: minste endring på inngangen som registreres på utgangen repeterbarhet: er et mål på hvor nær man kan få resultatet av målingene tatt av samme person, samme metode, samme måleinstrument, samme sted, kort tidsintervall . Så repeterbarheten forteller oss om hvor godt et instrument gjengir et måleresultat upåvirket av tilfeldige feil kalibrering: måle utgangen mot en eksakt inngang meterfaktor: forholdet mellom det virkelige volum og det volumet måleren viser K- faktor: antall pulser som mengdemåleren gir fra seg pr. gjennomstrømmet volum. sporbarhet: måler som skal kalibreres mot en annen måler som er 2 til 3 ganger mer nøyaktig enn den som skal kalibreres, hvor dokumentasjon av den mest

Figur 7. Måleprinsippet for måleblende: trykkfordelingen


nøyaktige mĂĽleren er godkjent av myndighetene og sporbar. Reynolds tall (Re): viser forholdet mellom treghets- og skjĂŚrkreftene i mediet. Re er dimensjonsløst. Re viser hvordan strømningsforholdene er i mediet. NĂĽr Re-kritisk = 2000 til 3000 er det grenseverdien mellom laminĂŚr og turbulent strømning uavhengig av mediet som gĂĽr i røret. Ved lave verdier pĂĽ Re er strømningen laminĂŚr, ved høyere verdier pĂĽ Re er strømningen turbulent. MengdemĂĽleprinsipper: mĂĽleblende Siden d/p-cella har en meget sentral plass i mĂĽleteknikken, dette gjelder bĂĽde for mĂĽling av mengde, nivĂĽ, trykk og egenvekt, vil vi starte med en gjennomgang av d/p-cella. (Se prinsippet fig 4.) Vi vil ta for oss d/p-cella sett fra â&#x20AC;?utsidenâ&#x20AC;? hvor trykk inn og signal ut (bar inn / 4 â&#x20AC;&#x201C; 20mA. ut) er det som er viktig. Det som skjer inne i d/p-cella er ikke sĂĽ interessant i første omgang. Ved trykkfallsrelaterte mĂĽleprinsipper er d/p-cella en helt avgjørende komponent. Vi vil derfor vie d/p-cella spesiell oppmerksomhet. Som det antydes i forkortelsen d/p-celle menes det at man har en mĂĽletransmitter med to separate mĂĽleinnganger (se fig. 5), og vi mĂĽler en trykkdifferanse â&#x2C6;&#x2020; p. MĂĽleinngangene er normalt merket H (high) og L (low) . Kort fortalt menes med dette at det

antatt høyeste trykk P 1 kobles til inngangen merket med H og det antatt laveste trykk P 2 kobles til L(P 2 kan vĂŚre atmosfĂŚretrykk). Trykkenheten er gjerne i bar. Signalutgangen fra d/p-cella blir da som følger: â&#x2C6;&#x2020;p = P 1 â&#x20AC;&#x201C; P 2 = bar. Dette omgjøres til et standard prosessignal: 4 â&#x20AC;&#x201C; 20 mA. Det har vĂŚrt til nĂĽ 3 generasjoner d/p-celler: pneumatisk d/p-celle med pneumatisk utgang 3 â&#x20AC;&#x201C; 15 psi. eller 0.2 â&#x20AC;&#x201C; 1 bar. , analog d/p-celle med utgang 4 â&#x20AC;&#x201C; 20 mA. Og i tillegg den nye generasjonen â&#x20AC;&#x201C; de sĂĽkalte SMART transmittere, se fig. 5. Denne er mer nøyaktig, mer stabil, har større rangebility (mĂĽleomfang) og bedre kommunikasjonsmuligheter med mer enn de tidligere. Kommunikasjon De fleste SMART transmittere har HART utgang. HART protokollen, som er ledende pĂĽ markedet, ble utviklet av Rosemount. D er et digitalt signal oversamplet (overlagret) pĂĽ et standard 4 â&#x20AC;&#x201C; 20 mA signal, se fig. 6. Disse SMART transmittere kan kobles til forskjellige bus â&#x20AC;&#x201C; systemer. Man konfigurerer disse, enten med en hĂĽndterminal hvor man kobler seg inn pĂĽ tolederkoblingen ute i felten, eller fra PCen inne i Krommet. Men sĂĽ til selve mengdemĂĽlingen med mĂĽleblende (MB). Det er allment kjent at vĂŚsker, gass eller damp som strømmer

gjennom rør vil, nĂĽr det møter en restriksjon, fĂĽ en hastighetsøkning. Dette for at det ikke kan bli opphopning av det aktuelle mediet før innsnevringen. Over restriksjonen (MB) vil vi mĂĽle et trykkfall (se fig. 7). I fig. 8 ser vi hvordan utgangen fra d/p-cella er som funksjon av den mĂĽlte mengden. Denne figuren viser utgangen fra en pneumatisk d/pcelle, men med en P/I omformer vil vi fĂĽ omformet 3 â&#x20AC;&#x201C; 15 psi (gammel amerikansk standard) til 4 â&#x20AC;&#x201C; 20 mA. Vi vil se nĂŚrmere pĂĽ dette prinsippet. Det teoretiske grunnlaget er gitt av sammenhengen mellom kinetisk og potensiell energi; sammenhengen mellom hastighet og trykket. Hvis hastigheten pĂĽ mediet øker vil trykket minske. Dette viser Bernoullis ligning: ½ mv² + p = konstant. Dette skyldes at energien er konstant,

sĂĽ summen av kinetisk og potensiell energi vil alltid vĂŚre konstant. Vi husker formelen: â&#x2C6;&#x2020;p= P 1 â&#x20AC;&#x201C; P 2. Ved ĂĽ mĂĽle pĂĽ begge sider av restriksjonen MB vil vi fĂĽ en trykkdifferanse â&#x2C6;&#x2020;p (bar). Denne trykkdifferansen er et mĂĽl pĂĽ hvor mye som strømmer gjennom røret. Vi ser at vi fĂĽr et varig trykkfall over MB, og dette skyldes friksjon mellom mediet og rørveggen og litt innsnevringens utforming. Ser vi pĂĽ kurven pĂĽ fig.8 sĂĽ er mĂĽlingen i nedre mĂĽleomrĂĽde svĂŚrt â&#x20AC;?brattâ&#x20AC;?. Dvs at nĂĽr vi bruker en MB vil mĂĽlingen vĂŚre til liten nytte i omrĂĽde 0 â&#x20AC;&#x201C; 30%. MB er best egnet til ĂĽ mĂĽle store mengder og der hvor lastvariasjonene er smĂĽ. Litt avhengig av applikasjonen anbefales det ikke ĂĽ bruke MB i mindre rør enn 50 mm. I del 2 skal vi bla ta for oss d/p-cella i praktiske oppkoblinger.

4UPMQFTLJGUVUFOTUSÂ?NCSVEE Â&#x2026; 3lUFTLBEEFUSFTUPMQFSPQQUJML7SFIBCJMJUFSFT Â&#x2026; 3FTTVSTCFTQBSFOEFNFUPEFGPSFOFSHJCSBOTKFO Â&#x2026; 7FSJšTFSUBW4*/5&'&OFSHJGPSTLOJOHBT

XXXMJOKFUFBNOP -JOKFUFBNÂŹ&UTFMTLBQJ4LBHFSBLLPOTFSOFU&GGFLUJWUWFEMJLFIPMEBWMJOKFS

Figur 8. Utgangen fra d/ p cella som funksjon av avlest mengde (NB! Kvadratisk skala)

35


Leserinnlegg

Tafjord kraft i motvind Økonomen Sverre Devold i Tafjord Kraft køyrer eit rått løp etter at han for ei tid sidan beit på agnet til Harald Dirdal og Havsul og punga ut millionar for ein luftig ide. Hallvard Slettevoll, leiar i Stopp Rasering av Kysten

Etter å ha vendt det døve øyret til Ålesund kommune som tidlegare i år gjekk imot Havsul II , pressar han konstant på for å få realisert dette vanvittige prosjektet, mot politikarane sine vedtak, og mot sine eigarar, kundar, industri og folk flest sitt ynskje. Dette er ikkje noko mindre enn ”harakiri” for Devold og styreleiar Asbjørn Rutgerson. Begge to bør no vurdere sine stillingar. På den måten kan Tafjord Kraft sleppe nye krefter til, med eigne idear tufta på meir realisme enn det Dirdal har klart å pønske ut. Inga kraftkrise Tafjord kraft og dei andre kraftprodusentane, har etter det ulykkelege frisleppet på energimarknaden, funne ut at det løner seg å krisemaksimere. På den måten aukar dei overskota sine. Som ein av mange fagpersonar her i landet, fastslår siv.ing. Ingvald Haga, tidlegare direktør i Statkraft, at frisleppet har vore ei ulykke for landet vårt. Tafjord Kraft med fleire, har ikkje klart å forvalte den frie marknaden slik det var tenkt, og det er meir som minner om børs enn samfunnsbyggande kraftproduksjon det vi ser i dag. Den 5. juli i år kunne dagens konserndirektør i Statkraft, Jørgen Kildahl avblåse kraftkrisa i Norge. Dei fleste større bedriftene har sikra seg langsiktige avtalar om kraftleveringar heilt fram til år 2020. Hydro har attpåtil sikra seg meir kraft enn dei har bruk for. Det same gjeld Elkem – uttalte Kildahl til Finansavisa. Også NordPool signaliserer at kraftprisane er på retur, og at i framtidsmarknaden er det inga kraftkrise å spore. Med dette som bakgrunn, kjem skremselsargumenta frå Tafjord og andre i eit lite flaterande lys. Støy ikkje problematisk Devold har attpåtil gått ut og garantert for at støy ikkje skal verte 36 • Volt 3/4-2006

eit problem for folk. Vil råde Devold og alle andre om å sjå filmen frå Danmark , og tilsvarande frå USA som ligg tilgjengeleg på nettsida vår – www.vernkysten.no. Også Havsul og andre utbyggarar sine konsekvensutgreiingar pikar på at støyen berører bustadområda . Devold sin uttalelses tyder på at han ikkje fester lit til sine eigne konsekvensutgreiingar. Innebyggarane på Smøla og Lindesnes sine erfaringar, samt det enkle faktum at kvar turbin genererer meir enn 100 dB støy, gjer at Devold sin garanti ikkje er verd fem sure sild . Vindkraft ute i havet I eit innlegg i Smp forrige veke, skriv Tafjord Kraft at vindturbinar langt til havs ligg 15 år fram i tid. – Dette er sikkert slik for Tafjord sin del, det trur vi gjerne. Men i England installerer dei akkurat no denne veka 2 turbinar på 10 MW så langt som 25 km frå kysten, nær oljeplattforma Beatrice som på denne måten kan stenge sine gassturbinar og bruke vindkraft i staden. Dette skulle virkeleg også vere til ettertanke for Norsk Hydro. Ålesund har ei bedrift, Hexagon, som er langt framme i vindkraftteknologi, slik Tafjord også drøymer om. Kvifor lyttar ikkje Tafjord til lokal kompetanse som uttalar at vindkraft må plasserast langt til havs, og at denne teknologien no er klar for testing? Ein fersk undersøkelse frå Danmark viser at danskane no innser at vindturbinane må plasserast langt til havs – utanfor synsranda, dvs opp til 50 km frå kysten. Dette er også heilt i tråd med det vi har sagt i lang tid, og som vi har krevd at Miljøvernminister Bjørnøy innfører som krav til vindkraftverka. Til slutt vil vi samstemme med reiselivsdirektør Terje Devold, ”ta det med ro, og ikkje gjere noko forhasta”.


PCschematic til Hultin Elektronikk Selskapet Dapro med primus motor Tom Tønnessen overlater distribusjon og support av PCschematic-programmene til Hultin Elektronikk AS. Tom Tønnessen har vært norsk distributør siden 1992 og har etter hvert opparbeidet en betydelig brukergruppe i Norge, men ønsker nå å trekke seg tilbake og tre inn i pensjonistenes rekker. Distribusjon og support av DAK-programmene PCschematic overtas av Hultin Elektronikk AS. Hultin Elektronikk AS har fra før erfaring med support fra samarbeid med firmaer som AmDATA AS (Lattice Semiconductor) og Future Electronics as (Distribu-

tør av bl.a.: AMD, Samsung, Freescale, Cypress og Microchip) Daglig leder Petter Hultin ønsker å fortsette det gode samarbeidet med kundene som Tom Tønnessen har opparbeidet, og håper at alle kundene i løpet av kort tid vil finne seg til rette med ny distributør. Firmaet vil fortsette å drifte Dapros websider inntil videre for å få en myk overgangen for gamle og nye kunder. Hultin Elektronikk kan nås på tlf. 67 55 09 00 eller pcschematic@hultin.no

Fra venstre primus motor i Dapro overlater distribusjonen og support av det kjente DAK-programmet PCschemetic til Petter Hultin i Hultin Elektronikk AS

Digitale presisjonsmultimetere De nye Fluke 8845A og 8846A digitale presisjonsmultimetere har 6,5 siffers oppløsning, to tekstvinduer som viser data i grafisk eller numerisk format, og mulighet for flerfunksjonsmålinger. Fluke 8845A og 8846A har 14 målefunksjoner som utvider mulighetene til et standard digitalt multimeter med større områder og funksjoner for enkelt å måle temperatur, kapasitans, periode og frekvens. 2 x 4 ohm-funksjonen bruker patenterte delte terminalkontakter som gjør at brukerne kan utføre 4-tråds målinger med bare to ledninger i stedet for

fire. Meterne gir uovertruffen analog ytelse, måler volt DC med en nøyaktighet på opptil 0,0024 %, har et spenningsområde på 100 mV til 1000 V med opptil 100 nV oppløsning, strømområde på 100 mA til 10 A med opptil 100 pA oppløsning, og har et bredt ohm-måleområde fra 10 ohm til 1 giga-ohm med opptil 10 mikro-ohm oppløsning.

Enklere og mer effektiv innmåling av ledningsnett Med DPOS-data korrigeres dine GPS-målinger slik at du oppnår desimeters nøyaktighet i sanntid

S AT R E F

dpos www.satref.no

❯ Spar opptil 70% i utstyrsinvestering ❯ Spar tid til forberedelse og i feltarbeid ❯ Bedrer muligheten til å måle ved lett vegetasjon ❯ Kun en GPS-mottaker er nødvendig – vi har basestasjonene

STATENS KARTVERK 37


Enkel energisparing Rehabilitering av eksisterende bygg utgjør et stort ENØK-potensial i Norge. Behovsstyring av vifter vha turtallsregulering kan enkelt gi store reduksjoner i elforbruket. Problemet med eksisterende anlegg og turtallsregulering, er man ofte blir tvungen til å skifte ut både viftemotor og kabelsystem. Firmaet Stadt as har leverte NFO Sinus støyfrie frekvensomformere til et ENØKprosjekt i Molde. En vesentlig forutsetning var at man skulle benytte eksisterende friskluftsvifter, som var installert på 1980-tallet. Disse var i utgangspunktet uregulerte, og motoren var forsynt med uskjermede motorkabler. Flere systemer I bygget er det installert en rekke tekniske systemer, som kabel-TV, bredband, telefon og automasjonssystemer. Disse ville lett kunne bli forstyrret

av frekvensomformeren, om denne ikke holdt de strengeste normer for elektromagnetiske forstyrrelser. Man ønsket også å plassere frekvensomformeren i eksisterende sikringsskap. For en konvensjonell, PWM-basert frekvensomformer, ville dette være en umulig oppgave. NFO Sinus ble valgt, og anlegget har nå vert i drift i over ett år, uten en eneste negativ tilbakemelding fra byggherren. Lønnsom ENØK-investering Styringen av avtrekksviften gjøres enkelt ved at man på visse tider av døgnet, reduserer turtallet på viften til 50 prosent eller 30 prosent. Disse viftene drar ut luft fra leiligheten, og denne luften må så erstattes med ny luft som må varmes opp. Ingeniør Hallvard Slettevoll i Stadt as forteller at erfaringer med tilsvarende installasjoner ved borettslag i Sverige, har vist at man kan redusere borettslagets fyringsutgifter med 25-30 prosent ved dette enkle inngrepet. En investering i NFO Sinus er dermed inntjent i løpet av få uker.

Ragnar Rakvåg i firmaet Energifokus as

Kabelpåviserkonkurranse under Eliaden Eskeland Electronics hadde i forbindelse med lanseringen av sin nye kabelsøker Seektech SR20 en kabelpåvisingskonkurranse under årets Eliade. Besøkende som kom innom standen til Eskeland Electronics fikk sjekket sine generelle kunnskaper innen fagområdet og prøve seg på kabelsøking med den nye kabelsøkeren SR-20. Den praktiske delen av konkurransen gikk ut på å følge en kabel som buktet seg rundt under teppet på standen. Totalt var det 25 påmeldte deltakere til konkurransen som ble arrangert under årets Eliade på Norges Varemesse i Lillestrøm. 38 • Volt 3/4-2006

Mer krevende Daglig leder Severin A Eskeland forteller: -Kabelpåvisning er blitt stadig mer krevende ettersom kabeltettheten i bakken bare øker. Feil i rør- og kabelpåvisning kan føre til store utgifter til reparasjoner. Og i verste fall dødsulykker dersom man støter på ledninger med gass eller strøm under graving. Den nye Seektech SR-20 baserer seg på ny teknologi som gjør det lettere å følge og identifisere forskjellige ledninger.

Vår testkabel representerer en stor utfordring for tradisjonelle kabelsøkere som er vanskelige å bruke på kabler med krappe svinger og elektriske forstyrrelser. Vinnerene Alle deltagere var med i trekningen av en Fisher 1212-X hobby metalldetektor og denne premien gikk til Stian Risbakken i Eidsiva Energi. Prisen for beste besvarelse gikk til Jan-Erik Lager i Fortum AS i Sarpsborg. Han får et diplom, lykt og t-skjorte. For ytterligere informasjon om Seektech SR-20 og Eskeland Electronics gå til deres internettside på www.detektor.no

Jan-Erik Lager fra Fortum AS i aksjon med SR-20


Samarbeidsavtale mellom Phoenix Contact og Ulstein Elektro Ulstein har utviklet et nytt integrert automasjonssystem for det maritime markedet – ULSTEIN IAS. ProfiNet basert styringssystem for skip Til dette konseptet har Phoenix Contact AS inngått en samarbeidsavtale med Ulstein Elektro forteller Henning Grorud, Daglig leder i Phoenix Contact AS. Avtalen er langsiktig, og omfatter et utviklingsprosjekt med både hardware og software komponenter. Et viktig krav i prosjektet har vært at systemet skal ha en stor grad av redundans basert på standard komponenter. Kommunikasjonen mellom PLSèr og I/O foregår ved hjelp av den

industrielle Ethernet protokollen ProfiNet. Den nyutviklede løsningen danner basis for et kostnadseffektivt redundant konsept. Med standard komponenter er løsningen interessant også for det generelle automasjonsmarkedet. Ulstein sine behov i sitt utviklingsprosjekt passet ypperlig med Phoenix Contact sin satsing innen marine markedet de siste årene, og avtalen er en typisk vinn-vinn situasjon for begge partene sier Grorud.

En EnErgisk samarbEidspartnEr GEIR OSMUNDSEN DAGLIG LEDER

• Totalleverandør av transformator-service DIREKTE INNVALG: 33 36 39 62 • Vårt mål er å gi våre kunder løsninger E-MAIL: geir som @ vestfold-trafo.no PRIVAT: 33 33 83 12 gir den beste totaløkonomi • Stort lager av byttetransformatorer i beredskap POSTBOKS 1, 3161 STOKKE TLF: 33 36 39 60 • Lang erfaring – unik kompetanse FAX: 33 36 39 61 • 24 timers beredskap DØGNSERVICE: • Korte leveringstider 99 10 61 15 / 92 26 85 20 • Fleksibilitet www.vestfold-trafo.no • God logistikk • Gode relasjoner med norske e-verk siden 1947

www.voltmag.no

rEpErasjon utlEiE bErEdskap produktutvikling

Pb 1, 3161 Stokke Telefon: 33 36 39 60 Telefax: 33 36 39 61

www.vestfold-trafo.no

39


Nye produkter

Termografikamera fra SAT-IR

programvare for analyse og rapportgenerering. Flash minne med plass til 1000 termogram. UB 2.0 port for overføring av bilder til PC. Video utgang for visning av bilde på monitor eller projektor. SAT Hotfind er et svært fleksibelt kamera. Om behovet endrer seg er det mulig å kjøpe ekstra linser til kameraet slik som 0,5x vidvinkel, 2x tele og 3x tele. Elma Instruments tlf: 67 06 24 40, www.elmainstruments.no Multimeter

SAT HotFind er et kamera er det beste kjøp i gruppen av kamera med 160 x 120 piksels detektor. Radiometrisk termografi kamera av høy kvalitet. Lagrer all temperaturinformasjon. Detektor UFPA 160x120 (19.200 piksel, og alle benyttes til IR bilde) Følsomhet på 0,12 °C ved 30 °C (NEMKO krav er 0,15 °C ved 30 °C). Temperaturområde -40 °C til 250 °C. Fokus helt ned til 10cm (perfekt til elektronikk). Field of view 20°x15°. Ergonomisk design med vippbar og lysserk LCD skjerm. SAT Hotfind leveres med

Metrix MTX er serie av helt nye sann RMS AC+DC klappmultimetre designet for fremtidens strenge krav. Multimetrene har stort belyst fire linjers grafisk

Norges mest brukte!

Bilinnredninger Produsert i Norge for norske forhold!

-

System Orden Oversikt Mindre svinn Mindre skader Mer effektiv Bedre trivsel

40 • Volt 3/4-2006

200kHz båndbredde og datalogger med plass til 6500 måleverdier. Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Elma Instruments tlf: 67 06 24 40, www.elmainstruments.no Fleksibel strømtang for måling av mA

Med den spesielt nyutviklede strømtangen kan du måle lekkasjestrømmer på steder hvor du tidligere ikke kom til på grunn av plassmangel. Tangen er enkel å tre rundt ledere og har en indre diameter på 140 mm. Benyttes til å lokalisere feilkilder i alle typer nett. Tangen har et bredt måleområde mellom 50 mA til 200 A.

Displays og regulatorer - DISPLAYS, vanlige og programmerbare, meget prisgunstige - REGULATORER, forskjellige INN / UT gangssignaler. - REGULATORER, for DIN SKINNE montering

For alle bransjer og biltyper! Sender over hele landet.

E-post: salg@nsi.as http://www.nsi.as

display og er konstruert slik at de kan betjenes med en hånd. Multimeteret har innbygd grafisk datalogger og to kanaler med mulighet for å måle strøm og spenning på samme tid. De loggede verdiene kan ses direkte som kurver på displayet, eller overføres til PC. Multimetrene måler sann RMS AC+DC spenning, strøm, motstand, kapasitans, temperatur og duty cycle. MTX har en avansert min/maks/ gjennomsnitts funksjon og automatisk peakhold som fanger signaler helt ned til 250 micro sekunder. Med 100.000 counts fire linjers display, og en båndbredde på opp til 200kHz, kan multimetrene benyttes både som avansert benkmultimeter, og som den krevende industrielektrikers viktigste instrument. Basismodell MTX 3281 med 50kHz båndbredde og datalogger med plass til 600 måleverdier. Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Mellommodellen MTX 3282 med 100kHz båndbredde og datalogger med plass til 6500måleværdier. Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Toppmodellen MTX 3283 med

Oslo Moss Bergen Stavanger Trondheim Tromsø

tel tel tel tel tel tel

67 69 55 51 73 77

91 24 92 62 96 69

40 44 74 50 32 79

80 00 30 50 23 50

AUTOMATISERINGSFIRMA Ing. Firma

AS

Strømdalkåsa 18, 3727 SKIEN Tlf: 90 16 03 07 Fax: 35 52 11 21 Email: firmapas@broadpark.no Org nr. NO 954 492 575 MVA


Nye produkter

Frekvensområdet er fra 10 Hz til hele 20kHz. Type. AmpFlex AXX 50 mA. El.nr. 80 233 63, EAN 7090009210756 Elma Instruments tlf: 67 06 24 40, www.elmainstruments.no Ny strømforsynings serie

De nye strømforsyningene Trio Power fra Phoenix Contact har grunnfunksjoner på aller høyeste nivå. Produktserien omfatter varianter i en og tre faser på opptil 1 kW og monteres på DIN skinne. Spenningsfastheten på opptil 300 V AC og en MTBF (mean time between failure) på 500 000 h sørger for høy driftsikkerhet og kjennetegner komponentenes

høye kvalitet. På grunn av det brede forsyningsområdet fra 85 til 264 VAC hhv. 3 x 320 til 575 VAC samt UL-godkjennelsene, kan samtlige strømforsyninger tas i bruk over hele verden. Utgangsspenningen på 24 VDC og utgangsstrømmen på 2,5, 5, 10, 20 og 40 A kan - uten begrensninger - brukes ved temperaturer opptil 55°C. På denne måten forsynes lasten også ved høye omgivelsestemperaturer på en pålitelig måte. Utgangsspenningen, som er regulert og som kan stilles inn fra 22,5 til 29,5 V DC, utjevner spenningsfall og kan brukes til å lade opp batterier. For å øke effekten og oppnå redundans, kan modulene drives parallelt. LED-signaler indikerer alle driftstilstander på en oversiktlig og pålitelig måte. Denne funksjonsovervåkningen “på stedet” letter igangkjøringen. En tredje minusklemme gjør jordingen av de tomgangs- og kortslutningsfaste modulene på sekundærsiden spesielt komfortabel. Phoenix Contact tlf: 22 07 68 00, www.phoenixcontact.no

Ny Ethernet busskobler med innbygget Switch

leggsklemmer er ikke nødvendig. De forskjellige potensialene er fargekodede. Phoenix Contact tlf: 22 07 68 00, www.phoenixcontact.no

Ex-godkjent lommekamera Fra Extronics kan vi nå levere et lite, kompakt, digitalt lommekamera for Nå er den nye generasjonen bruk i Ex-områEthernet busskobler fra Phoenix der (sone 1 og Contact på plass. Den har nå 2) - iCAM 500. fått innbygget 8 digitale inn- og Dokumenta4 digitale utganger samt en sjon i form av Switch, og dette til tross for at bilder kan være den ikke trenger større plass en verdifull inforden tidligere utgaven. Du kan masjon i mange selvfølgelig bygge ut med de sammenhensamme velkjente Inline påbygger. Med dette ningsmodulene som tidligere. Du ATEX-sertifikan kommunisere via OPC, Winserte kameraet dows DDI og Modbus/ TCP. Det kan installasjofinnes nå et rikt utvalg moduler ner, vedlikeholdsinspeksjoner, av typene digitale, analoge, motulykker etc. også dokumenteres orkoblere, tellere osv. i eksplosjonsfarlige områder. 2,0 Tilkoblingene som er pluggbare Megapixel (1600 x 1200 punkgjør montering og eventuell ter), 128MB minne for lagring av service enkel. Sensorene og Gravograph Anntilkobles 91x126 MASKIN03 16:11 Side 1 over 27-09-06 200 bilder. Macrofunksjon aktuatorene kan med for nærbilder (15 - 30 cm), mål: to- eller trelederteknologi, så til-

LØSNINGER FOR: • • • • • •

Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren

Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Postboks 1 - 1313 Vøyenenga - Ringeriksveien 158 - 1339 Vøyenenga tlf: 06717 - fax: 67 17 82 01 - epost: post@gravograph.no

www.gravograph.no 41


Nye produkter

118 x 32 x 22 mm, vekt: Ca 50g uten batterier, strømforsyning: 2 stk. AAA batterier. ATEX sertifisering: II 2G EEx ia IIC T4 Kameraet har en oppløsning på 2,0 Megapixel og et minne på 128MB som gir plass for over 200 fotografier. Bildene lastes enkelt til en hvilken som helst PC med USB port. iCAM 500 er enkelt i bruk og har også macrofunksjon som gir mulighet for tydelige bilder av detaljer tatt på nært hold. En LED-lampe indikerer at et bilde lagres i minnet, en nyttig funksjon spesielt under støyfylte forhold. Kameraet leveres med læretui, bærestropp, beltehempe og batterier. Et pluss er at kameraet har USB-plug og kan også benyttes som en “USB Memory Stick” for lagring av alle typer datafiler. Tormatic tlf. 33 16 50 20, www. tormatic.no

for bruk i eksplosjonsfarlige områder (sone 2) og støvfylte omgivelser (sone 22). Fra før er panelene marinegodkjent av DNV. Brukervennlig Win 95, 98, NT, 2000 og XP software, over 60 drivere for ulike PLS’er, direkte MPI til Siemens S7. Ethernet (10 Base-T) for applikasjonsoverføring og nettverkstilkobling. ModBus TCP/IP mulighet, CF-kort for applikasjon eller historisk datalogging Fronten har IP 65. Marine-godkjennelser for bruk på skip. ATEX-sertifisert for sone 2 og 22. Tormatic tlf. 33 16 50 20, www.tormatic.no

Operatørpaneler for EX-godkjenning Operatørpaneler med Ex-godkjenning for bruk i sone 2. GP 2000 serien fra Pro-face er nå ATEX godkjent av det nederlandske sertifiseringsorganet KEMA,

Slag- og muttertrekker Muttertrekker og slagtrekker med børsteløs motor og elektronisk bryter. Panasonics nye 12V slagtrekker EY7270 og 12V muttertrekker EY7271 skiller seg fra andre

BOKSER OG SMÅ SKAP - BOKSER i polyamid, standard dimensjoner, meget prisgunstige - BOKSER i aluminiumutførelse - PG. nippler - SMÅ KONSOLLER - INSTRUMENT montasjekasser - MODULKASSER AUTOMATISERINGSFIRMA Ing. Firma

AS 42 • Volt 3/4-2006

Strømdalkåsa 18, 3727 SKIEN Tlf: 90 16 03 07 Fax: 35 52 11 21 Email: firmapas@broadpark.no Org nr. NO 954 492 575 MVA

modeller ved at de har børsteløs motor og elektronisk bryter. En børsteløs motor har ca. dobbelt så lang levetid som en motor med børster. Motoren blir mer effektiv og tåler lange arbeidsperioder uten at den blir overopphetet. Det går normalt en høy strøm gjennom bryteren ved bruk. Den nye bryteren er elektronisk og trenger kun en liten strøm for å styre turtall og brems. Strømmen for å drive motoren går direkte fra batteriet til motoren. Dette gir minimal slitasje slik at også bryteren har ca. dobbelt så lang levetid som en vanlig bryter. En mer effektiv motor og elektronisk bryter medfører at arbeidskapasiteten pr. batteri øker med ca. 20 prosent. Slagtrekkeren har maks slagmoment på 135Nm og muttertrekkeren har maks slagmoment på 165 Nm. Begge modellene har LED lys, 3 hastigheter og 2 stk 3,5Ah Ni-MH batterier som standard. Proxll AS tlf. 22 08 81 00, www.proxll.no Pneumatisk borhammer Den nye 12V maskinen EY6803

er en fullverdig borhammer med pneumatisk slagfunksjon. Egner seg for boring i betong med SDS+ bor opp til 12mm. Slagfunksjonen kan kobles ut ved hjelp av en bryter og man vil da kunne skru med momentkontroll. En SDS+ bitadapter er integrert i maskinen slik at man raskt skal kunne veksle mellom boring i betong og montering av utstyr ved hjelp av skruer. Maskinen er utstyrt med LED lys og leveres standard med 2 stk 3,5Ah batterier. Proxll AS tlf. 22 08 81 00, www.proxll.no Ny isolasjonstester

Megger med ny design og flere funksjoner - MIT400 testinstrumenter. CAT IV 600V. Isolasjons-


Nye produkter

testing: 1000V, 200Gohm. True RMS AC og DC spenningsmĂĽling. Kontinuitetstest: 200mA ned til 0,01Ohm. Analog og dobbel digital visning pĂĽ display. Justerbare grenseverdier og alarmer Effektive og raske PI/DAR tester med timerfunksjon. Mulighet for lagring av testresultater. Bluetooth trĂĽdløs dataoverføring. IP 54. Kalibreringssertifikat er inkludert. Hvert instrument er konstruert i henhold til de strenge kravene i IEC1010-2 sĂĽ vel som EN61557. Instrumentene har IP54, den tette kapslingen forhindrer vann i ĂĽ trenge inn i selve instrumentet, batterikasse og sikringsholder. Et tøft gummihylster gir ekstra soliditet og et godt grep om instrumentet som har kasse i solid ABS plast. Displayet har en stor og en liten digital avlesning samt en analog viser. Alle primĂŚre resultater vises pĂĽ den største avlesningen, mens tilleggsinformasjon som nettfrekvens nĂĽr en mĂĽler spenning, lekkasjestrøm nĂĽr en mĂĽler isolasjon, aktuell isolasjonsspenning, og testfunksjon som PI, DAR eller TI vises pĂĽ den minste avlesningen. Den analoge visningen har Meggers patenterte funksjon som gjør visningen sĂĽ lik et â&#x20AC;?gammeldagsâ&#x20AC;? viserinstrument som mulig. Dette er spesielt nyttig ved isolasjonsmĂĽling der det er behov for ĂĽ følge oppladning og utladning av kretsene. Tormatic tlf. 33 16 50 20, www.tormatic.no Godt arbeidslys Rengjøring av turbinhuset i kraftstasjoner krever selvsagt lysutstyr. Men ved slike høve er det nok best med lysutstyr med

Pro serien leveres for DIN-skinnemontasje og med potensialfri signalkontakt for status og feilindikasjon. I tillegg til Pro serien, kommer ogsü en serie for pluggbare finvern kalt CombiPro. CombiPro kombinerer vern for 230V tilførsel og signal som eks. LAN, ISDN, PSTN, etc. Mens PowerPro serien er utviklet for installasjoner pü størrelse med enmannsboliger, gir kombinasjonen av produktene IsoPro og EnerPro muligheter for prosjektering av smü til

store installasjoner. Bruksomrüder for disse produktene vil normalt vÌre installasjoner i leilighetskomplekser, kontor- og skolebygninger. I tillegg til økt sortiment av overspenningsvern, har vi supplert med støyfilter for totalvern av ømfintlige deler i en installasjon som eks. data- og server-rom. Alle produkter i Pro serien har de samme gode egenskapene som PowerPro: Ekstremt lang levetid, ingen utskifting av patroner/moduler, ingen lekkasjestrøm til jord.

lavspenning som energikilde. Oppladbare arbeidslys av type NS 900 eller P F Beacon. Disse utstyr drives av 12V oppladbare batterier og gir like mye lys som fra en 150 Watt glødelampe, og brenntiden er 6 timer pr. ladesyklus. Begge utstyr har tetthetsgrad IP65, hvilket vil si støv- og vanntett, dessuten indikerer siste siffer at utstyrene er beskyttet mot vannstrĂĽle fra alle kanter. NS 900 kan heves inntil 1,3 meter over bakkenivĂĽ, mens P F Beacon settes pĂĽ bakken, eventuelt henges fra taket â&#x20AC;?opp â&#x20AC;&#x201C; nedâ&#x20AC;?. Utstyrene lades fra nettspenning. REBATO tlf. 55 95 17 14 Vedlikeholdsfrie overspenningsvern

EnerPro C mellomvern og EnerPro D finvern. Alle vern i

L79ED<H;AL;DIEC<EHC;H;

Â&#x2122; @dbeV`i Â&#x2122; BdciZg^c\hkZcca^\ Â&#x2122; 7gj`ZgkZcca^\hd[ilVgZ Â&#x2122; 7gVch_Zi^aeVhhZYZaŠhc^c\Zg Â&#x2122; Egd\gVbbZgWVg

LWYed7I BWd]]WjW( )&.&>ebc[ijhWdZ

6ACON?UTFALLENDEINDD

Jb\0 ))&/,'(& <Wn0 ))&/,')& lWYed6lWYed$de

IfÂŞh[aif[hj[d[ K^ZgheZh^Va^hiZgeÂ&#x20AC; ]Vhi^\]ZihgZ\jaZg^c\

mmm$lWYed$de

!43


Nye produkter

Stabile driftsegenskaper. Utviklet for hvert nettsystem. Enkel og rask montering. ELIT AS tlf. 63 93 88 80, www.elit.no

Vadsbo Transformatorer med IP grad 68. Trafoene leveres i 70 og 105 W. Tilledning 2 m. Stork AS tlf. 67 71 64 35, www. stork.no

Jordingsnetting NK1

Jordtesting inkludert unik spydløs testing

Nettingen benyttes for ü tildekke temperaturfølere i klasse 0 eller klasse 2 pü baderom, der det er krav om tildekking av følere som ikke er i klasse III SELV med spenning lavere enn 12VAC / 30V DC, se pkt. 701.753 i NEK400. Tekniske data, bredde: 40mm. leveres pü rull i 30 m lengde. Trontek AS tlf. 73 50 36 53, www.trontek.no Trafo IP 68

Stork AS kan nĂĽ levere trafoer fra

Fluke 1625 avansert GEO jordtester og Fluke 1623 grunnleggende GEO jordtester har den unike spydløse testmetoden, i tillegg til selektiv testing, og den klassiske 2- og 3-punkts potensialfalltesten og 4-punkts jordresistivitetstest. Fluke 1625 og 1623, som er utviklet for ü hjelpe med omfattende forebyggende vedlikeholdsprogrammer for industri-,

felttjeneste- og e-verk-kunder, kan müle jordsløyfemotstand ved hjelp av strømtenger. Denne metoden kalles spydløs testing, og den krever ikke bruk av jordspyd eller frakobling av jordspyd sü lenge det finnes et tilsluttet jordsystem for bygningen eller konstruksjonen som testes. Brukeren plasserer to tenger rundt hvert jordspyd og kobler hver tang til testeren. En kjent, fast spenning induseres av den ene tangen, spenningen müles ved hjelp av den andre tangen, og testeren avgjør automatisk sløyfemotstanden til jordsystemet. Den spydløse testmetoden er tidsbesparende og gjør at jordtester kan utføres i omrüder som inne i en bygning eller pü høyspentmaster uten ü plassere jordspyd eller koble fra jordsystemet. I tillegg utfører Fluke 1625 og Fluke 1623 selektiv testing ved hjelp av 1 strømtang og spyd, og büde 2- og 3-punkts potensialfalltest og 4-punkts jordresistivitetstesting med spyd. Testerne er utformet for enkel bruk, og de veileder brukerne ved ü indikere hvilke spyd eller tenger som mü kobles for hvert testscenario. I tillegg har de klare skjermer, en stor starttestknapp og et stort

rotasjonshjul som enkelt kan betjenes, selv med hansker. Fluke 1623 grunnleggende GEO jordtester er laget for brukere i industri og feltarbeid som ønsker en komplett løsning som er enkel ü bruke. Fluke 1625 avansert GEO jordtester har i tillegg funksjoner for testing av jordmotstand pü avanserte omrüder i industrianlegg og e-verk, for eksempel elektriske transformatorstasjoner, mobil-/ radio-/mikrobølgetürn, lynavledingssystemer og eksterne bryteromrüder. En av disse avanserte funksjonene er AFC (Automatic Frequency Control = automatisk frekvenskontroll) som identifiserer eksisterende interferens. For ü minimere effekten av denne velges en mülefrekvens som gir mer nøyaktige jordverdier. En annen funksjon er R*-müling som beregner jordimpedansen ved 55 Hz for ü vise jordmotstanden mer nøyaktig enn en feil-til-jord-müling ville se. Fluke Norge AS tlf: 800 18 227, www.fluke.com Nytt lavpriskamera

30!2%.%2')/'0%.'%2 0,!.,%''6).4%2%..ÂŻ â&#x201E;˘

"%/-02%3%.4!3*/.4),"5$ 4!+/.4!+4-%$*!. .OENKUNDERSPARERINNSINE INVESTERINGERPĂ&#x152;Ă&#x152;R %NERGIKUTTER{NGJÂ&#x2019;RJOBBENUTENATDUMERKERDET 44 â&#x20AC;˘ Volt 3/4-2006

HOTFIND fra Sat Infrared med bevegelig skjerm og laserpeker for alle bruksomrĂĽder. Kameraet kan lagre opptil 1000 bilder som kan etterbehandles pĂĽ PC i det medfulgte rapportprogrammet. Med termisk følsomhet pĂĽ 0,12ÂşC tilfredsstiller kameraet NEMKOSâ&#x20AC;&#x2122;s kamerakrav og bidrar til mer detaljerte bilder. Leveres som standard med linse for temperaturomrĂĽdet â&#x20AC;&#x201C;20 til +250ÂşC, men linser for andre mĂĽleomrĂĽder er ogsĂĽ tilgjengelig. Instrumentcompaniet AS flf: 23 30 21 00, www.instrumentcompaniet.no


Nytt fra bransjen DEVI Elektrovarme AS

har styrket organisasjonen, og ansatt Svein Nilsen i en nyopprettet stilling som salgssjef. Han får ansvar for ledelse av salgsorganisasjonen som består av 4 distriktssjefer. I tillegg vil han få hovedansvar for oppfølgning av elektrogrossistene samt koordinering av salgsaktiviteter. Daglig leder Bjørn Ulleberg vil fremdeles ha overordnet ansvar for DEVIs virksomhet i Norge. Svein har utdannelse innen handel & kontor i tillegg til at han er utdannet elektriker gr. L og Servicetekniker. Han har solid erfaring fra elektrobransjen, og kommer senest fra en stilling som Salgssjef grossister/ distriktssjef hos Rittal. Før det har han arbeidet hos bl.a. Bravida Norge, Telenor Installasjon og Fjeld Elektriske i Moss. Redundant UPS system Statkrafts hovedkontor på Lysaker har installert en avansert UPS-løsning fra Proxell, som ivaretar sikker kraftforsyning til alle data- og styringssystemer. Det er et redundant UPS-system på 200 kVA fra leverandøren Socomec Sicon. Anlegget er fordelt på to rom. Utfordringen med bruk av eksisterende UPS-løsning og avstanden mellom anleggene som var på mer enn 50 meter, er løst med avanserte last fordelingsmoduler (LTM – Load Transfer Module ). Løsningen gjør det mulig å bygge opp parallelle UPS systemer ved bruk av forskjellige typer nødstrømsanlegg med ulik effekt. Problematikken med kabel-

lengder og plassbehov er nå ivaretatt. Proxell har tidligere levert en tilsvarende løsning på Haukeland sykehus i Bergen med 400 kVA effekt. Endrer navn til Proxll Sønnico Teknikk endrer navn til Proxll. Selskapet sysselsetter 46 medarbeidere og forventer en omsetning på over 100 millioner kroner i 2006. – Vi er en leverandør av verktøy, varme-, samferdsels- og sikkerhetsløsninger og produkter til bygg, industri og infrastruktur, sier adm dir Geir Kvifte. – Vi leverer totalintegrerte løsninger, og skal være den fremste leverandøren i en bransje med stadig økende krav til profesjonalitet. Proxll (tidligere Sønnico Teknikk AS) har en lang og spennende historie bak seg. Selskapet ble etablert i 1910 av Francis Sønnichsen Elektrotekniske Entreprenørforretning. - I 1959 gikk Cappelen-familien inn som eier i Sønnico. Siden den gang har eierstrukturen vært stabil, avslutter Kvifte. Firmaet SIC AS har endret navn til BSI AS Building System Integrator AS. BSI AS er en innovativ entreprenør/leverandør av smarte løsninger for byggautomatisering. Selskapet har utviklet toppsystemet Simbus som benyttes til driftsovervåkning av alle typer eiendommer. Systemet kan også

omfatte sykesignal, adgangskontroll eller liknende. Simbus er et fleksibelt, brukervennlig og kompatibelt system basert på Microsoft Visual Studio 2005 plattform med konfigurering i Microsoft Excel. Alarmer eller feil varsles via SMS, Kirk, Ascom (ATPC1), Cisco IP telefoni, E-post eller Pop-up meldinger over Internet. Simbus er moduloppbygd og kunden velger dermed selv hvor omfattende systemet skal være. BSI leverer skreddersydde anlegg med spesialløsninger for blant annet sykehjem, svømmehaller, skoler, næringsbygg og boliger. Simbus er i dag installert i ca 50 anlegg rundt i landet, blant annet sykehjem, omsorgsboliger og skoler. Leica Geosystems overtar Scanlaser Hexagon og Leica Geosystems overtakelsen av Scanlaser AB i Sverige og Scanlaser AS i Norge. Scanlaser er Leica Geosystems tidligere forhandler i Norge og Sverige, og overtakelsen skjer som et ledd i Leicas vekststrategi i regionen. Scanlaser har i lang tid vært forhandler av Leica Geosystems’ GPS-produkter, som selskapet bygger inn i deres mest avanserte 3D-løsninger til maskinstyring. “Denne overtakelsen er en viktig hjørnestein i vår vekststrategi og en forpliktelse til den igangværende utviklingen av maskinstyringsdelen til Leica Geosystems”, sier Michael Schu-

bernigg, Strategic Marketing Manager i Leica Geosystems. “Scanlasers forretningsmodell vil bli en drivkraft til ytterligere ekspansjon av vår maskinstyringsforretning i regionen”. Velger IFS Applications Hamworthy Gas Systems AS og Hamworthy Pump Systems AS, verdensledende selskaper innenfor utvikling og leveranse av gass- og pumpesystemer til skip og offshoreindustri, har valgt IFS Applications som overgripende forretningssystem. Kontrakten har en verdi på ca SEK 15 millioner. Bedriftens ekspanderende virksomhet satte våre eksisterende systemer under stort press, sier Tore Lunde hos Hamworthy. Bransjeløsningen fra IFS var best egnet til å ivareta våre behov. Dessuten har IFS en fleksibel standard bransjeløsning som forsterker vår evne til å være endringsdyktig i et omskiftelig marked. IFS har også vist at de forstår vår bransje, noe som er kritisk for et langsiktig samarbeid. IFS Applications for Prosjektorientert Industri (EPCI) inneholder blant annet web-baserte løsninger for engineering og dokumentasjon, der et multidisiplinert, NORSOK-basert engineeringsregister er integrert med innkjøp og leveranse. Nye medarbeidere i Stork AS Gry Olaussen

BSI AS Building System: Erik Berge, Vidar Luth-Hanssen, Bård Ellingsen

Gry svarer telefonen hos oss, men har også mange andre oppgaver. Hun har tidligere erfaring fra salg og lagerarbeid. 45


Nytt fra bransjen Stein Arne Normann

Stein har ansvaret for en del av våre kunder i Østlandsområdet. Han har fagbrev gruppe L og utdannelse fra Datahøyskolen. Stein har tidligere jobbet som elektromontør men har i de siste 15 årene jobbet med prosjektsalg og markedsføring, nå senest fra et selskap innenfor Bioenergi bransjen som han også selv var med å etablere.

til rette for økt konkurranse, og større valgfrihet når man skal implementere nye målerenheter i et automatisk måleravlesningssystem. Systemets fleksibilitet og skalerbarhet bidrar til å opprettholde optimal systemkonfigurasjon samtidig som det reduserer levetidskostnadene og gir større valgfrihet. Steria Norge har ansatt

Espen Lundberg Espen er produktansvarlig for traforer, dimmere og installasjonsmateriell fra Berker samt Nordkyn Kraftlag AL er et selskap som driver produksjon, omsetning og overføring av elektrisk energi. Selskapet har 12 ansatte. Administrasjonen ligger i Kjøllefjord med ca 1150 innbyggere. Daglig hurtigruteanløp, riksvei forbindelse, samt flyforbindelse via Mehamn Lufthavn (30 km unna). Stedet har de nødvendigste servicetilbud, variert aktivitetstilbud og fine forhold for friluftsliv hele året. Det er for arbeidstakere bosatt i Finnmark ordninger med nedskrivning av studielån, lavere skatt og høyere barnetrygd.

Wieland produkter. Han har fagbrev gruppe L og har lang erfaring som elektromontør samt 3 år som saksbehandler i Fifo Elektro. Henrik Gulliksen

Nordkyn Kraftlag AL søker etter: Energimontør Arbeidsoppgaver: • Bygging, Drift og vedlikehold av høy- og lavspentinstallasjoner, samt fiber • Montørvakt/beredskap Kvalifikasjonskrav: • Fagbrev gruppe A, H eller energimontør • Førerkort minimum klasse B Personlige egenskaper: • Fleksibel • Serviceinnstilt • Ansvarsbevisst • Evne til å jobbe selvstendig Vi tilbyr: • Gode utviklingsmuligheter • Konkurransedyktige betingelser • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, med pensjonstrekk f.t. 2 % av pensjonsgrunnlaget. • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø • Hjelp til å skaffe bolig For nærmere opplysninger om stillingen kan De ta kontakt med everksjef Per Kåre Langås på telefon 78 49 97 00 eller 916 53 364. Skriftlig søknad med CV sendes til per@nordkyn-kraftlag.no eller Nordkyn Kraftlag AL Strandveien 114 9790 KJØLLEFJORD 46 • Volt 3/4-2006

Henrik har ansvar for våre EIB produkter samt prosjektering og anbudsregning. Han har fagbrev som telekommunikasjonsmontør og serviceelektroniker. De siste fire årene har han jobbet med EIB programmering og svakstrømsrelaterte oppgaver hos Arild Andresen Elektro i Larvik. Aidon Oy er valgt som leverandør til Finske Enfo Oy. Aidon Oy, som spesialiserer seg innen moderne systemløsninger for automatisk måleravlesning, skal levere 2VK løsninger med åpen arkitektur til Enfo Oy. Dette vil sette Enfo i stand til å optimere sin effektivitet og lønnsomhet som tjenesteleverandør overfor finske netteselskaper. Aidons åpne arkitektur og fleksible 2VK teknologi legger

Ellen Kvindesland som ny salgsdirektør. – Jeg gleder meg til å lede arbeidet med kundeutvikling og salg i et sterkt og offensivt internasjonalt selskap. Steria har en sterk posisjon i markedet, samtidig som det ligger et uutnyttet potensial i å tilby bredden av våre tjenester til eksisterende og nye kunder, sier Kvindesland, som går inn i Sterias ledergruppe. De siste seks årene har hun jobbet som kundeansvarlig i Steria, hvor hun er ansvarlig for nøkkelkunder som Forsvaret og Posten Norge. Som salgsdirektør får Kvindesland ansvaret for å følge opp og koordinere alle salgsaktiviteter innen alle fagområdene i Steria.


PRODUKTGRUPPER � � � � � � � � � � �

Pigg/LP isolatorer porselen Støtteisolatorer porselen Epoxyisolatorer Kompositt isolatorer Glassisolatorer Flymarkører Keramisk sveisemothold Avstandsholdere/Klemmer Gjennomføringer Elektrostatfilterisolatorer Keramiske tekniske komponenter

Nærmere tekniske data av enkeltprodukter, besøk vår web side www.ntp-as.no

www.ntp-as.no Postboks 188 - 1601 Fredrikstad Telefon: 69 38 30 00 Telefaks: 69 38 30 30


Returadresse: Volt Postboks 122, N-1300 Sandvika

B-Economique

Volt2006-03pdf  

Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables &amp; Systems, Oppgradering av brukte transformatorer og alternative løsninger, E-verks semi...