Page 1

www.voltmag.no November • nr. 7 • 12 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

EnergeTab

En messe for linjemateriell og produkter til energisektoren Les også:

Rejlers kjøper Embriq • En komplett kabel- utstyrsleverandør • Stolpen som konkurrerer med tre og kompositt Bransjen trenger Eliaden • Polen som messedestinasjon • Infratek attraherte studenter med superheltkonsept Store på traverser og skap • Bedre forsyningssikkerhet rundt Stjørdal • Stansefabrikken med suksess i Litauen Ny storkontrakt basert på teknologi fra Aidon • Investeringsløft for strømnettet kan skape 30 000 årsverk 420 kV transformatorer fra ETRA • Åpnet Cheves vannkraftverk i Peru


Nettalliansen inngår strategisk AMS-avtale med Embriq! Embriq AS har inngått avtale med Nettalliansen AS, om innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS)! Embriq skal levere og drifte en nøkkelferdig løsning til nærmere 200.000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper. Med denne avtalen skal data fra over 50% av den norske målerparken gjennom Embriq sine systemer og tjenester. Embriq er hovedleverandør i prosjektet, som også innbefatter Embriqs sentralsystem for smarte målere og nettdrift, Quant. Embriq skal besørge fullskala drift av løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år. Det er en omfattende samarbeidsavtale, der det er potensiale for å investere og kjøpe tjenester for opp mot 1mrd under hele avtaleperioden.

Vi er stolte over å ha startet gjennomføringen av leveransen! For mer informasjon, gå til embriq.no

30

10 år

med sikker drift

nettselskaper

10

1 mrd i investering

Fylker

Turnkey leveranse

200.000 hjem i Norge

50%

av den norske målerparken


s. 12 - 13

Polen som messedestinasjon Etter over 30 år i bransjen kan Kjell Dehli i Scanexpo trygt kalles for en messeekspert. Som representant for den store, svenske messen Elfack, besøker han årlig EnergeTab. Han mener både import- og eksportbedrifter innen det elektrotekniske området i Norge vil ha stor nytte av å reise til Polen for å utforske muligheten denne messen tilbyr. – Dette er en av de desidert største elektrotekniske messene i Europa, med 750 utstillere, og stort sett alle aktører av en viss størrelse i Sentral- og Vest-Europa er på plass. Mange av løsningene man finner der, er kanskje ikke er introdusert i Skandinavia enda. Selv om man har noen andre utgangspunkt for energien i Sentral-Europa, og en del løsninger ikke nødvendigvis er relevante for Skandinavia, er det en del produkter som kan anvendes hos oss, men hvor man fortsatt ikke har sjekket markedsmulighetene, sier Dehli. Han mener den elektrotekniske bransjen i Norge med fordel kunne følge litt med på en slik markedsplass i det sentrale Europa. – Det er et enormt utvalg av produkter, leverandører og produsenter. Enten lærer man disse å kjenne på et litt tidlig tidspunkt, eller så lærer man dem å kjenne når de kommer for fullt i vårt eget marked, som de før eller senere gjør. Da er det alltid en fordel å være litt forberedt. Dette er en god grunn til at flere burde reise på denne messa. Norsk bransje ville være tjent med dette.

Stansefabrikken med suksess i Litauen

s. 16 - 17

Bedre forsyningssikkerhet rundt Stjørdal

INNHOLD s. 4 Åpnet Cheves vannkraftverk i Peru s. 5 Leverer 100.000 AMS- målere til norsk allianse s. 7 L  yse inngår avtale med Embriq om leveranse av Quant Sentralsystem

Bransjen trenger Eliaden

s. 8 Kan skape 30 000 årsverk

Neste år et det igjen tid for den elektrotekniske messen Eliaden. – Status per dags dato er at over 6500 m2 utstillerplass er bestilt. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2014, er dette en vesentlig økning. Vi ligger så bra an, at hvis tendensen fortsetter, blir Eliaden 2016 den største gjennom tidene. Det synes vi er fantastisk bra, og det viser at bransjen vil ha Eliaden, sier messens prosjektdirektør, Svein Hjelmås. Han forteller at økningen i stor grad skyldes at grossistene er tilbake på el-installasjonsområdet. Dette har skapt en slags kjedereaksjon, der mange av de som har vært savnet på Eliaden, nå har meldt seg på igjen. Dette har også begynt å smitte over på energiområdet, så vi ser også tendensen der.

s. 10 A  lternativ for 1000 MW vindkraft i Midt-Norge utredes videre s. 11 N  ytt analyseverktøy for et mer forbrukersentrert ­energimarked s. 14 Samarbeider om smarte energiløsninger

s. 18 - 19 Store på traverser og skap s. 20 - 21 Infratek attraherte studenter med superheltkonsept s. 22 - 23 En messe verd

Store på traverser og skap El-tjeneste AS i Steinkjer ble startet i 1982 av Olav Iversen, og hadde nullpunktsikring som første produkt. I dag har selskapet 20 ansatte, og er blitt store på traverser og skap. Vi har møtt salgsansvarlig Lars Dahle og senioringeniør Bjørn Anton Westad til en prat. Etter oppstarten med nullpunktsikring, begynte man med kabelfestemateriell. På 90-tallet ble interessen for traversløsninger i aluminium vekket, ettersom tre råtnet og stål var tungt. En del andre firmaer hadde prøvd dette med aluminium, uten å lykkes helt. – Mange rådet oss til å la være den gangen, for de hadde ikke tro på at vi fikk det til, men vi jobbet intenst med traverser, og la alt annet til side. Skulle vi få det til, måtte vi ha fullt fokus. Etter to år begynte det å rulle, forteller Lars Dahle.

s. 24 Polen som messedestinasjon s. 26 - 27 Bransjen trenger Eliaden s. 28 - 30 Stolpen som konkurrerer med tre og kompositt s. 32 En komplett kabel- utstyrsleverandør s. 34 Rejlers kjøper Embriq s. 36 Ny storkontrakt basert på teknologi fra Aidon s. 38 Sammen om forsknings- prosjekt på informasjonssikkerhet s. 40 - 41 Nytt fra bransjen s. 42 - 45 Nye produkter

Tor Bergersen

s. 46 Messer/konferanser

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no

Neste utgave: Uke 48 Materiellfrist: 16. november 2015

Grafisk formgiver: Publitek

Samarbeidende foreninger NORWEA – interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge– og tidevannskraft. www.norwea.no

Trykk: TS trykk AS

Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

M

1

Forside: Janusz Kisiel, Prezes og øverste leder for ZIAD ­Bielsko-Biala

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk.

24

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Telefon: 954 59 000

Utgiver: Publitek AS Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 7 2015.12. årgang ISSN – 1503-8246

7 TR YKKERI

Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Åpnet Cheves vannkraftverk i Peru Statkraft åpnet i september vannkraftverket Cheves i Peru. Kraftverket er Statkrafts niende i landet, og øker selskapets vannkraftproduksjon i Peru til 2500 GWh per år. - Åpningen av Cheves befester Statkrafts posisjon blant de største kraftprodusentene i Peru. Den underbygger samtidig vår ambisjon om å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Våre satsinger i Sør-Amerika spiller en svært viktig rolle i denne strategien, sier konserndirektør for internasjonal vannkraft, Asbjørn Grundt.

Det nye vannkraftverket er lokalisert 130 kilometer nord for hovedstaden Lima, på elven Huaura. Kraftstasjonen består av to aggregat med en samlet effekt på 172 MW og utnytter et fall på 600 meter. Kraftverket er det første Statkraft-konsernet har utviklet og bygget ut på egenhånd i Sør-Amerika. Vannkraftverket Cheves startet kommersiell drift i slutten av august, og vil årlig produsere rundt 840 GWh basert på regn og smeltevann fra Andesfjellene. Strømmen selges gjennom en langsiktig kraftsalgsavtale inngått med 8 lokale distribusjonsselskaper. Først SN Power Statkraft har vært til stede i Peru siden 2003, først gjennom

4 • Volt 7-2015

datterselskapet SN Power og siden sommeren 2014 i egen regi. Sammen med det statlige investeringsfondet Norfund eier og drifter Statkraft nå ni vannkraftverk i landet, med en samlet kapasitet på 443 MW og en årlig kraftproduksjon på nærmere 2500 GWh. Brasil, Chile og Peru Satsingen i Peru inngår i Statkrafts satsing i Sør-Amerika, som omfatter utvikling, drift og vedlikehold av vann- og vindkraft i kjernemarkedene Brasil, Chile og Peru. Virksomheten består av eierandeler i 20 vannkraftverk og 2 vindparker, en omfattende krafthandelsaktivitet og mer enn 700 ansatte i de tre landene. ■


FLYMARKØRER Med over 30 års positiv driftserfaring er våre flymarkører nå enda mer synlige. Med reflekterende fluorisert tape, synes markørene over lengre avstand, også i mørket. *Tilfredsstiller Luftfartstilsynets forskrift om merking av luftfartshinder av 1.09.2014.

Norsk Teknisk Porselen Products as Trosvikstranda 46-48 N-1601 Fredrikstad

www.ntp-as.no

Telefon: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no


Leverer 100.000 AMSmålere til norsk allianse AMS Nord, en allianse mellom seks nettselskaper i Troms og Finnmark, har valgt Kamstrup som AMS-leverandør av 100.000 målere. De smarte målere installeres fra 2016 og to år frem. Gjennom konkurranse med forhandling har AMS Nord valgt løsningen OMNIA Suite fra den ledende skandinaviske løsningsleverandør Kamstrup. Løsningen innebærer intelligente energimålere og kommunikasjonssystem mellom målerne og det sentrale innsamlingssystemet for måleverdier. AMS-Nord vil gjennomføre en pilot i de seks nettområdene i andre og tredje kvartal 2016, og vil omfatte mellom 1.000-2.000 målepunkter. Piloten vil bli nøye evaluert før hovedutrullingen av 100.000 nye intelligente målere starter i tredje kvartal 2016. –Vi ser fram til at våre nettkunder får en løsning som gjør at de slipper å lese av strømmåleren, og hvor de vil bli fakturert ut fra det faktiske forbruket de har hatt. Kamstrup

–Vi er stolte av å kunne levere et system med den høyste målerperformance og den beste integrasjon på markedet. AMS Nord vil få stor verdi av at denne investering og de kan redusere sine kostnader og risiko fra første dag, sier Kamstrups norske Sales Manager Per-Otto Lie.

utmerket seg ved konkurransedyktig pris og kvalitet på AMS-målerne og systemet for innsamling av målerdata, sier Per-Erik Ramstad, leder av styringsgruppen til AMS Nord. I de seneste måneder har Kamstrup inngått en rekke avtaler med flere norske nettselskap, herunder Agder Energi Nett, Smart Strøm Nordvest og Dalane Energi. Avtalen med AMS Nord understreker Kamstrups posisjon som den ledende systemleverandør av AMS-løsninger i Norden. Den inngåtte kontrakt er samtidig et synligt bevis på at Kamstrup er den foretrukne partner for nettselskap som krever optimal integrasjon mellom el-, vann- og varmeforsyning samt de eksisterende målersystemer. ■

AMS Nord er en innkjøpsallianse mellom seks nettselskaper i Troms og Finnmark for å anskaffe smartmålere, kommunikasjonsløsning og innsamlingssystem. Nettselskapene i alliansen er Troms Kraft Nett AS, Alta Kraftlag SA, Ymber AS, Repvåg Kraftlag SA, Luostejok Kraftlag SA og Nordkyn Kraftlag SA.

Landstrøm får et løft med ny Enovasatsing Landstrøm har et stort potensiale for å få ned utslipp fra skip. Derfor er det svært positivt at Enova nå melder at de skal støtte både utbygging av anlegg i land og tiltak om bord i skipene. –Enovas satsing betyr at havnene langs kysten vår nå kan gjøre konkrete skritt for å fremskynde det grønne skiftet, sier direktør for KS Bedrift Havn, Pia Farstad von Hall.

utfordringen vært å være førstemann ut. Nå har både havner og rederier fått større trygghet for at slike investeringer vil betale seg, sier Farstad von Hall.

–Alle er enige om at landstrøm er et godt tiltak for å få ned utslipp fra skip som ligger til kai. Men mange steder har

Syv prosent av klimagassutslippene fra skip kommer mens de ligger til kai. I tillegg kommer partikler som forurenser

6 • Volt 7-2015

luften, og støy i befolkningstette områder. Ved å koble skip til en fornybar strømkilde på land, kan man fjerne disse forurensningskildene. Utfordringen har vært at noen må ta regningen. For mange havner har det vært vanskelig å se lønnsomhet i å bygge ut infrastruktur så lenge et fåtall

skip er klargjort for landstrøm. Og rederiene har nølt med å bygge om skipene sine før det finnes tilbud i land. ■

Søknadsfrist 3. februar 2016.


Lyse inngår av­tale med Embriq om leveranse av Quant Sentralsystem Embriq AS har inngått avtale med Lyse om leveranse av Quant Sentralsystem. Quant håndterer datainnsamling og validering av data fra samtlige automatiske strømmålere som Lyse skal installere hos alle sine kunder. Løsningen vil håndtere data fra automatiske strømmålere fra over 140.000 kunder i Lyse sitt nettområde. Flere av kundene har allerede fått ny måler installert, og gjennom en bred utrulling med oppstart i 2016 vil alle kundene ha dette på plass innen 1/1-2019. Quant Sentralsystem vil motta en stor mengde data fra de automatiske målerne og validere disse før dataene benyttes til eksempelvis fakturering og effektiv drift av distribusjonsnettet. – Utrullingen av automatiske strømmålere er en et stort prosjekt og en stor investering for Lyse, og anskaffelsen av Quant sentralsystem inngår som viktig del av dette, forteller Åshild Helland hos Lyse Elnett. – De nye automatiske målerne sender hver time automatisk målerstanden til Quant og regningen vil alltid være en nøyaktig refleksjon av det strømmen koster når kunden bruker den. I tillegg får vi nå helt nye verktøy for styring av kapasitet og drift av distribusjonsnettet, forteller Helland. Hun legger til at de fremtidige bruksområdene kan og vil bli mange. – Nettopp derfor er det viktig for å oss å velge en kompetansesterk leverandør og et velprøvd system som gir fleksibilitet for fremtidens utfordringer, og det mener vi at Embriq og Quant sentralsystem tilbyr, avslutter Helland. – I Embriq er vi meget fornøyd og stolte over at også Lyse nå velger Quant sentralsystem, forteller Espen Kåsin, Direktør Software, hos Embriq. - Vi har en stor markedsandel for Quant som forsterkes ytterligere gjennom denne avtalen, og vi gleder oss til å hjelpe Lyse med å skape forretningsverdi av investeringen i automatiske strømmålere avslutter Espen Kåsin hos Embriq. ■

Jan Holm, adm. dir. i Smartly (til høyre) og Thomas Pettersen, adm. dir. i Embriq er meget fornøyde med avtalen om leveranse av Quant sentralsystem. Løsningen vil håndtere data fra automatiske strømmålere fra over 140.000 kunder i Lyse sitt nettområde.

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no

7


Kan skape 30 000 årsverk Statnetts planlagte investeringsløft for strømnettet kan skape om lag 30 000 årsverk i Norge ifølge ny rapport. Investeringsløft for strømnettet og verdiskaping var blant hovedtemaene da konsernsjef Auke Lont åpnet Statnetts høstkonferanse.

- Vi er i gang med et historisk investeringsløft for kraftsystemet. Dette vil skape store verdier som tryggere strømforsyning og mer fornybar energi. Det vil også legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser over hele landet, både mens anleggene bygges og når det nye strømnettet tas i bruk, sier konsernsjef Auke Lont.

De neste fem årene vil Statnett investere 40-55 mrd. kroner i strømnettet. Det er den største opprustingen og utviklingen av kraftsystemet siden oppbyggingen av landet etter krigen. Moderniseringen av strømnettet er helt nødvendig for å sikre trygg strømforsyning, gode klimaløsninger og økt verdiskaping for fremtiden. Statnetts planlagte nettprosjekter mot 2025 kan skape ringvirkninger tilsvarende om lag 30 000 årsverk i Norge i byggefasen, viser en fersk rapport som THEMA Consul-

ting Group har utarbeidet på oppdrag for Statnett. I tillegg kommer verdiskapingen som nettprosjektene legger til rette for når anleggene er i drift. Rapporten som tar utgangspunkt i Statnetts utbyggingsprosjekt av ny kraftledning mellom Ørskog og Sogndal, viser at om lag 40 prosent av disse årsverkene tilfaller lokalt og regionalt næringsliv. – Det er gledelig å se at lokalt og regionalt næringsliv er konkurransedyktige og at våre nettprosjekter på den måten bidrar til sysselsetting i

kommunene der nettutbyggingen pågår, sier Lont. Statnett jobber aktivt for at det kommende investeringsløftet skal skje så effektivt som mulig. Ifølge Lont ser vi allerede resultater som følge av systematisk arbeid for å holde kostnadsnivået nede. – Vi løfter hver stein for å finne måter vi kan jobbe mer effektivt på. Vi har blant annet redusert tidsbruken fra investeringsbeslutning til byggeprosjektene er ferdigstilt og kan avsluttes med hele 40 prosent fra 2013 til i dag. Det

er en av gevinstene av arbeidet vi gjør. Kortere gjennomføringsperiode gir reduserte kostnader og samfunnet kan raskere dra nytte av økt nettkapasitet. For Statnett gir også bevisst satsing på å utvikle leverandørmarkedet god avkasting. Gode tilbud fra leverandører kombinert med valg av kostnadsbesparende teknologi, gjorde at Statnett kunne nedjustere kostnadsestimat for Vestre korridor-prosjektet fra 8-10 mrd. kroner til 7,1-8,5 mrd. kroner. ■

linjeservice.no

LINJESERVICE AS Sandstuveien 70A N-0680 OSLO

8 • Volt 7-2015

T: (+47) 22 67 60 65 post@linjeservice.no


 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

   

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

   

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no


Alternativ for 1000 MW vindkraft i Midt-Norge utredes videre Statkraft, Agder Energi, NTE og TrønderEnergi er enige om å fortsette utredningen av et vindkraftprosjekt på 1000 MW i Midt-Norge.

420 kV transformatorer fra ETRA Kolektor ETRA signerte nylig en kontrakt med Statkraft for levering av sin aller første 420 kV transformator til Norge. Kontrakten med Statkraft består av leveranse av 1 stk. 160 MVA (420 kV) og 1 stk. 50 MVA (72,5 kV) til Lio kraftverk i Tokke kommune i Telemark. Statkraft har besluttet å sette i gang en storstilt rehabilitering av Lio kraftverk fra 1969, og dette blir ett av de største vannkraftprosjektene som settes i gang i Norge i år.

500 MVA, 415/145/21/0,42 kV, levert i 2014 til E.ON Elnät Sverige AB.

10 • Volt 7-2015

Selskapene har utarbeidet et nytt alternativ, som nå skal detaljprosjekteres før lønnsomheten kan beregnes. Realisering av prosjektet forutsetter at det er lønnsomt. En eventuell investeringsbeslutning kan tas i første kvartal neste år. Den nye prosjektsammenset-

ningen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet nord for Trondheimsfjorden (ca 750 MW), og vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca 250 MW). Sammenlignet med prosjektet som ble skrinlagt i juni er Harbaksfjellet

vindpark kommet til i nord, og Remmafjellet vindpark i sør er tatt ut. Den samlede produksjonen er samtidig økt noe. Prosjektsammensetningen er fortsatt under vurdering og forutsetter blant annet justeringer av enkelte prosjekters installerte effekt. ■


Nytt analyseverktøy for et mer forbrukersentrert energimarked Energimarkedet er svært kompetitivt, og en mer mangfoldig gruppe utslippsbevisste forbrukere krever økt valgfrihet og informasjon. For å hjelpe energiforvaltere med å svare på det raskt utviklende markedet har Enoro introdusert Utilytics, et nytt analyseverktøy, som ble presentert på European Utility Week i Wien. Utilytics bruker maskinlæring og avansert sanntids statistikkanalyse for å få innsikt om energiforbrukerenes adferd med sikte på å gjøre energiforvalterne mer konkurransedyktige. Utilytics er tilbudt sammen med en abonnementsbasert modell for programvare som en lavpris månedlig service med åpen prising, og vil

være direkte tilgjengelig på www.utilitycs.com. Samarbeidet med utvalgte nordiske energiforvaltere involverer data fra nærmere én million smart meter. Den første fasen av Utilytics tilbyr et komplett sett av pre-konfigurerte bruker-saker utviklet for å skape konkurransefortrinn:

Enoro kan vise til over 20 års erfaring i å utvikle og levere programvareløsninger og tjenester for energibransjen. Konsernet står i dag bak over 300 MDM/Smart Grid-installasjoner, over 110 kundeinformasjonssystem (KIS) og dekker mer enn 15 millioner målepunkt i Europa. Enoro tilpasser løsninger i takt med markedsbehov og politiske rammevilkår. www.enoro.no

Kundesegmentering, Kundeopphevelser, Kundelønnsomhet, Lastprognoser, Inntektsanalyse, og Data­ kvalitetsforsikring. ■

–Det nordiske markedet er en av verdens mest avanserte energimarkeder, og det perfekte fødestedet for innovative internasjonale energiforvaltningsløsninger. Gjennom nære samarbeid med våre nøkkelklienter tror vi at vi har oppdaget nye idéer som vil endre måten energiforvaltere konkurrerer og støtter forbrukere, sier Anders H. Lier, President og CEO, Enoro.

®

Hvilke verdier har du behov å sikre?

SATEMA’s Dobbeltveggede Aluminiumsskap er nå typetestet iht EN 62208 og dette dokumenterer at vi har et av markedets mest hardføre aluminiumsskap. Vår aluminiumsskapserie passer perfekt som veilysskap og signalskap! Kontakt oss ved deres neste prosjekt. www.satema.no

11


Stansefabrikken med ­suksess i Litauen Tedd Raymond Karlsen har lang fartstid i Stansefabrikken, og har vært med gjennom de store omveltningene selskapet har vært gjennom. I dag er han Verktøy- og Produksjons-Tekniker, og er den rette mannen til å gi oss et innblikk i produksjonen av en lang rekke deler og produkter.

Det mangler ikke på presser i fabrikken til Stansefabrikken i Litauen.

Karlsens karriere i Stansefabrikken begynte da har som 17-åring banket på døren til daværende administrerende direktør, Magne Vidar Skorstad, i Lillesand. – På begynnelsen av 2000tallet begynte Stansefabrikken å se etter et annet produksjonssted på grunn av kostnadsnivået i Norge, og endte opp her i Ukmerge. Den første fabrikken her ble startet i 2003, og siden har alt vært en suksess. I 2007 ble Automotive-fabrikken etablert her, i 2009kom finanskrisa for fult til industrien, og Lillesand-fabrikken ble 12 • Volt 7-2015

lagt ned i slutten av 2010. Alt ble flyttet til Litauen. Fra 2007 var jeg annenhver uke i Lillesand og Litauen, men etter at vi stengte fabrikken i Norge, er jeg fortsatt annenhver uke i Ukmerge, og den andre uka på kontoret i Grimstad, forteller han. – Hvorfor endte dere opp akkurat i Litauen? – Representanter fra selskapet var rundt og kikket i de baltiske landene. Slik jeg har forstått det, var det en person i Eksportrådet som ble avgjø-

rende. Vi fikk god hjelp med tilrettelegging her i Litauen. – Da vi overtok denne industriparken, var det produksjon av skruer, fjærer og treverk. Vi renoverte lokalene. Her har vi store bygningsmasser, god plass, og til sammen over 200 ansatte, sier Karlsen. I Automotive-fabrikken ser vi noen voldsomme presser: – Den største maskinen har 1300 tonns pressekraft, og der kan vi ha inn verktøy på 4,5 x 1,5 x 1 meter, på opptil 30 tonn. Det største verktøyet vi har i dag, er 4,4 meter, og veier 22 tonn. Disse verktøyene

skiftes ut i maskinen, alt etter type produkt. Vi har også to presser på 400 tonn, en på 370, og en hurtigpresse på 160 tonn. Disse verktøyene er kostbare å lage, og det kommer også an på hvor komplekst produktet er. – Blant annet produserer vi nå detaljer styringssystemer til Renault, og disse stilles det tøffe krav til. Vi produserer også detaljer til pedalsystemer. Skal man konkurrere på produkter til bilindustrien, må disse være av utmerket kvalitet. Men pris er også et viktigst sett i konkurranseaspekt.


Stansefabrikken produserer altså mye mer enn skap og postkasser. I tillegg til bilkomponenter lages alt fra små skrueskiver, karosseri for TV-er, Stiga snowracere i enorme mengder, til detaljer til flymotorer. De prøver å ha mest mulig av kompetansen og prosessen i eget hus. – Stansefabrikken er store på bearbeiding og håndtering av plater og båndstål. Materiale er alt fra aluminium, kobber, messing og stål i ulike varianter. Fabrikkene i Litauen har dyktige og stadig mer selvgående operatører og ingeniører, sier Tedd Raymond Karlsen. ■

Tedd Raymond Karlsen, Brian Dreng Karlsen og Gediminas Ramankevicius ved Stanse­ fabrikken i Litauen.

Tech Vision

www.techvision.no 908 58 478 post@techvision.no

Din partner for audiovisuelt utstyr i driftssentraler og møterom • • •

Skjermer / videovegg Lydsystem Samhandling

• •

Keyboard, Video, Mus forlenger/matriser Ergonomiske operatørpulter

We deliver advanced audiovisual solutions with excellence

13


Samarbeider om smarte energiløsninger Ericsson, E.ON og ABB har inngått en samarbeidsavtale i Sverige om å utvikle innovative produkter og tjenester til smarte energiløsninger for flere ulike bransjer.

- Ericsson tror på IKT som transformasjonskraft og har som mål å hjelpe andre bransjer å gripe nye muligheter i det oppkoblede samfunn for å levere økonomiske og sosiale fordeler. Dette samarbeidet støtter vår visjon og strategi. Vi har allerede et samarbeid med E.ON innen smarte strømmålere, og sammen med E.ON og ABB vil vi åpne nye markeder, sier Charlotta Sund, Head of Region Northern Europe and Central Asia hos Ericsson.

14 • Volt 7-2015

Løsningene skal hjelpe virksomheter å redusere energiforbruk og driftskostnader og forbedre forbrukeres komfort og produktivitet. De intelligente produktene vil bli lansert og introdusert i markedet gjennom Brunnshög Energi AB, E.Ons dedikerte innovasjonsselskap. Sammen har kraft- og automasjonsspesialisten ABB, energiselskapet E.ON og Ericsson i første omgang blinket ut fire fokusområder: næringseiendom, transport, solenergiproduksjon og datasentre. Utgangsutgangspunktet er å imøtekomme kundebehov identifisert i Brunnshög, et område i Lund i Sverige, og visjonen er å skape et verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljø og en europeisk modell for bærekraftig byplanlegging. Målet med samarbeidet er å øke innovasjonstakten og tilby løsninger som forbedrer energi- og operasjonell effektivitet i de utvalgte sektorene. Kjernen er datainnsamling, analyse og formidling på en måte som gagner både virksomheter og forbrukere. Det første pilotprosjektet er allerede i gang i det kommersielle eiendomsmarkedet. Det går ut på å kombinere reduserte driftskostnader gjennom økt energieffektivitet med forbedret komfort og produktivitet for byggets brukere. ABBs integrerte automasjonsplattform leverer energistyring og innhenter bygningsinformasjon som sikkert overføreres til Ericssons skybaserte tjenesteplattform. E.ON vil bruke denne informasjonen til å utvikle og tilby app’er og tjenester som gir bygningsoperatører og brukere bedre oversikt, analyser og kontroll – og forenkler hverdagslige oppgaver. I transportsektoren vil samarbeidet jobbe for å imøtekomme fremtidige behov for transport av både mennesker og varer. Ved å kombinere oppkoblede kjøretøy med ulike typer dataanalyser vil det utvikles nye innovative forretningsideer og skalerbare modeller for bærekraftig transport. Innen solenergiproduksjon ser selskapene på løsninger som forenkler produksjonen og gjør den mer kommersielt attraktiv. På datasenterområdet jobber partene med komplette løsninger for kostnadsoptimalisering, forbedret ytelse og smartere energiutnyttelse. ■


Totalleverandøren i det norske vannkraftmarkedet Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, både for nyanlegg og moderniseringer, herunder også service. Voith Hydro har ansvaret for å betjene vannkraftmarkedet innenfor disse områdene. Vi leverer komplett elektro-mekanisk stasjonsutrustning inkl.: • Alle typer turbiner • Alle typer generatorer • Kontroll– og apparatanlegg • Turbinregulatorer

Voith Hydro AS, Østre Akervei 90 Postboks 1, Alnabru, 0613 Oslo Tlf 920 76 000 e-post: Firmapost.vho@voith.com

Voith Hydro AB, Kopparlundsvägen 7, 721 Västerås, Sverige www.voith.com

Voith Hydro Sarpsborg AS, Kortbølgen 11, 1630 Gamle Fredrikstad Pal.Torp@voith.com

• Magnetiseringssystemer • Elektriske– og mekaniske hjelpesystemer • Service på alle typer elektro-mekanisk utrustning

De er søte når de er små...

Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektronikk og automatisering “på hjernen” og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Som leverandør av verdensledende elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for styring, kontroll og overvåking, har Elteco hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år. Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Vi gjør dette på den tradisjonelle måten: Hver dag går vi på jobben for å gi det beste vi har – til både etablerte og nye kunder.

Elteco as Floodmyrveien 24, Porsgrunn telefon 35 56 20 70 firmapost@elteco.no www.elteco.no

Tung på fag, lett på tå!

15


Bedre forsyningssikkerhet rundt Stjørdal I Trøndelag er NTE Nett inne i sluttfasen på et større prosjekt for å forbedre forsyningssikkerheten i området rundt Stjørdal. De bygger om fra 66 kV til 132 kV, og både renoverer og bygger trafostasjoner. Linka AS legger kablene som Nexans Norway har levert. I tillegg til renovert trafostasjon på Øireina bygges det nytt på Sutterø. Det blir lagt 145 kV høyspenningskabel TSLF 1 x 800 mm2 mellom Eidum trafostasjon og Øireina trafostasjon. Dette er 4,5 kilometer kabel som erstatter 66 kV-linja som er i dag. Det trekkes også 4,3 kilometer ny 145 kV høyspenningskabel mellom Øireina og Sutterø. Den trekkes i OPI-kanal, som har vært bygget over flere år. Det trekkes også ca. 12 000 meter med TSLF 3 x 240 mm2 i OPI-kanalen. I tillegg legger NTE Nett mange kilometer 22 kV-kabler i jord, og river mye luftlinje i området Eidum– Øireina. Prosjektlederne Harald Farbu i NTE Nett og Asbjørn Svensli i Linka forteller om et stort kabelprosjekt som nå går mot slutten. – Ja, dette er et stort prosjekt for NTE Nett, men det er nødvendig for å forbedre forsyningssikkerheten her i Stjørdal, som har vært helt i grenseland. Prosjektet ses også i sammenheng med den videre utbyggingen vi tenker nordover i årene fremover, mot Frosta og videre mot Skogn, forteller Farbu. Han forteller at alt legges i kabel av flere grunner: Økonomien tilsier at det er mulig her, og linja går både forbi en barnehage og nært byen. Det blir et gunstig sluttresultat som folk er fornøyde med. Og de klager heller ikke over arbeidsforholdene.

For Asbjørn Svensli er dette første oppgaven som prosjektleder i Linka, etter overgangen fra Offshore-bransjen. Han forteller om spennende utfordringer, men først og fremst om et godt samarbeid med NTE Nett.

16 • Volt 7-2015


– Geografien var forholdsvis grei mellom Eidum og Øireina, på tross av elvekryssing og jernbane som vi har boret under. Dette gikk også veldig greit. Mellom Øireina og Sutterø, som er en like lang strekning, er det lagt en støpt OPI-kanal hele veien. Vi har trukket to tredjedeler av strekningen, og dette har også gått fint, sier Harald Farbu. For Asbjørn Svensli er dette første oppgaven som prosjektleder i Linka, etter overgangen fra Offshore-bransjen. Han forteller om spennende utfordringer, men først og fremst om et godt samarbeid med NTE Nett: – Vi er heldige som får jobbe med NTE Nett, for de legger godt til rette, sier han. – Vi er jo opptatt av å ha et løsningsorientert samarbeid. Det dukker alltid opp noe som vi må ta beslutninger på underveis. Har hatt noen skjær i sjøen, som vi har løst, sier Farbu. Den nye kabelen ferdigstilles 20. november, og spenningsettes på nyåret. De to prosjektle-

Den nye kabelen ferdigstilles 20. november, og spenningsettes på nyåret sier posjektleder Harald Farbu i NTE Nett.

derne skryter av medgjørlige grunneiere og en lokalbefolkning som ikke har klaget over anleggsarbeidet. Det har heller ikke vært store utfordringer av elektroteknisk art.

– Det har vært lite av det. NTE Nett har lagt retningslinjer som vi kan forholde oss til, sier Svensli. – Det er jo gjort en del forarbeid slik at det elektrotek-

niske er på stell når vi begynner å bygge. Det kan jo dukke opp ting, men både materialvalg og metoder skal være planlagt på forhånd, utfyller Harald Farbu. ■

Norge velger

Fremtidsrettet AMS Sammen med kunder og samarbeidspartnere fortsetter Aidon arbeidet med realiseringen av Smart Grid. Vi trenger flere dyktige folk som kan være med å skrive det neste kapittelet i vår Norgeshistorie.

Ta kontakt hvis du vil bli en del av teamet

Aidon Norge - Erteløkka 3, 1384 Asker, Norway, Tel: +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/no

17


Store på traverser og skap El-tjeneste AS i Steinkjer ble startet i 1982 av Olav Iversen, og hadde nullpunktsikring som første produkt. I dag har selskapet 20 ansatte, og er blitt store på traverser og skap. Vi har møtt salgsansvarlig Lars Dahle og senioringeniør Bjørn Anton Westad til en prat. Etter oppstarten med nullpunktsikring, begynte man med kabelfestemateriell. På 90-tallet ble interessen for traversløsninger i aluminium vekket, ettersom tre råtnet og stål var tungt. En del andre firmaer hadde prøvd dette med aluminium, uten å lykkes helt. – Mange rådet oss til å la være den gangen, for de hadde ikke tro på at vi fikk det til, men vi jobbet intenst med traverser, og la alt annet til side. Skulle vi få det til, måtte vi ha fullt fokus. Etter to år begynte det å rulle, forteller Lars Dahle. – Det var en bekymring for styrken i aluminiumtraversen. Men montørene var også på vår side på grunn av vektbesparel-

18 • Volt 7-2015

sen og presset på for aluminium. I dag har vi en løsning der vi holder oss godt innenfor alle kravene. Profilene er tilpasset slik at er sterke nok, men ikke mye sterkere enn det. For da blir de også dyrere. De er godt innenfor målene når det gjelder styrke, og ofte mye sterkere enn stål, forteller han videre. Bjørn Anton Westad forteller at de i dag har ni forskjellige profiler for å imøtekomme kravene som har kommet etter hvert. De tilbyr i dag traverser fra 22 kV og opp til 132 kV. – Vi holdt på med 22 kV helt til begynnelsen av 2000-tallet. Da begynte vi med større profiler. Nå leverer vi til både

distribusjons- og regionalnett. All bearbeiding gjør vi her på fabrikken, og har investert voldsomt i maskinparken. Vi har blant annet Nord-Europas lengste fres på 23 meter, topp moderne og CNC-styrt, forteller Dahle. Etter at traversproduksjonen var etablert, begynte de å se på dette med skapprofiler og skap. Motor- og fjernstyring av brytere startet firmaet veldig tidlig med. – Vi var vel noen av de første som limte aluminiumskap, som er helt vanlig i dag. Vi så at det gikk an å spare tid på produksjonen, og laget en profil for aluminiumskap som er

grunnlaget for signalskapene, som i dag er utvidet til å overvåke nettanlegg, gatelys, og FX-skap med FX-brytere i. Vi har et bra spekter, men det store er signalskapet. Vi ansatte Bjørn i 2009, hovedsakelig med tanke på å styrke dette med skap, fortsetter salgsansvarlig. – Vi har jobbet med disse skapene i flere år nå, og føler at det begynner å gi resultater. Vi får også veldig gode tilbakemeldinger på driftserfaringene med tanke på korrosjonsbestandighet og tørt klima i skapet, som vi ser på som veldig viktig. Vi har lufteventiler og varmeelement som er termostatstyrt. I tillegg er taket isolert, slik at man slipper kondens som


drypper på komponentene. Til sammen er dette suksessfaktorer, sier Bjørn Anton Westad. El-tjeneste har levert aluminiumskap i flere år, noen har kommet med egne ønsker og spesifisert bestillinger på skap med for lite lufting og uten varme. Det har gitt noen dårlige erfaringer. – Nå stiller vi som minimumskrav at det er to ventiler, og ser aller helst at det er varme i dem også. Nå de skal stå i 40 år, bør man ha et lite element inni der. Vi har levert mye skap til Bosnia gjennom Siemens, til ABB, og til jernbanen, sier Lars Dahle. – Potensialet fremover er enormt, så får vi se hvem som velger våre løsninger etter hvert. Men hvis de stiller krav om tørt klima og lang levetid for komponentene i skapet, så vet jeg vi har den beste løsningen. Per i dag vet jeg ikke om noen som er bedre på løsning enn oss. ”Made in Norway” alt sammen. Det synes vi er litt artig, for det er alltid spørsmål etter spesialiteter. Når det

gjelder traverser, er det nesten ikke en uke uten at et e-verk spør om en spesialitet: spesiell faseavstand eller masteavstand. I nøden kan vi hive oss rundt på timen, men ellers sier vi innen fem arbeidsdager. Det samme gjelder for så vidt for skap. Spesialiteter tar tid, og det koster penger, men mulighetene er der, forteller Westad. El-tjeneste har nylig inngått en stor avtale med Infratek AS om levering av skap til Hafslund, med opsjon på å levere 1050 skap til nettovervåkning og AMS-innsamling. Enkelte selskaper har vært tidlig ute med montering av nye skap, men det blir nok stor pågang fremover. – Mange sier de ikke kommer i gang før neste år, og flere av de store antyder vår/ sommeren 2016. Da gjenstår det 1,5 år. Det blir en utfordring for både de som skal montere, og ikke minst for oss som skal produsere. Det blir en kort anleggstid, sier Bjørn Anton Westad. – Per i dag har vi kapasitet på mellom 150–200 skap i uka, hvis vi bruker alle ressurser. Det vi satser på i forbindelse med Hafslund-ordren, er 100 skap i måneden. Det er ingen problemer, i tillegg til det som går på det jevne, forteller Lars Dahle. – El-tjeneste har vært utrolig heldige. Dyktige folk i alle ledd. Folk fra hele Trøndelag, fra Nordland, men også fra Italia og Eritrea, og gledelig er flere kvinner i produksjonen i dag. Vi flyttet inn i nytt bygg ved nyttår, noe som var et skikkelig løft. Mye bedre lagerplass, og vi har fått unyttet tomten godt, noe som våre 20 ansatte setter pris på sier Dahle. Daglig leder, utvikling og salg sitter i Trondheim. De er en nisjebedrift som har tilpasset seg det norske markedet, klimaet, og de mange norske særkravene. – Det siste er dette med arbeid under spenning (AUS), som kommer mer og mer. Vi har der et gnistgapsystem som man monterer rett på lina med nødvendige isolerstenger. Skrur dette på fase, eller aller helst med en bøyle som du har som koblingspunkt, skrur på de tre fasene, setter på jordingsstenger i mellom, og går med nedjording inn på impulsjord. På den måten kan du faktisk montere gnistskap med spenning på. En

El-tjeneste har nylig inngått en stor avtale med Infratek AS om levering av skap til Hafslund, med opsjon på å levere 1050 skap til nettovervåkning og AMS-innsamling sier, salgsansvarlig Lars Dahle og senioringeniør Bjørn Anton Westad.

Når det gjelder traverser, er det nesten ikke en uke uten at et e-verk spør om en spesialitet: spesiell faseavstand eller masteavstand. I nøden kan vi hive oss rundt på timen sier, salgsansvarlig Lars Dahle og senioringeniør Bjørn Anton Westad.

Ann Merete Jensen sørger for at skap til nettovervåking og AMS-innsamling holder høy kvalitet.

slik montasje gjøres på en drøy time. Tidsbegrepet er jo for så vidt uinteressant når man snakker AUS, for da er det jo spenning på lina. Det gir også mulighet til å montere gnist-

skap på heng, som flere nettselskaper har etterspurt tidligere, og som vi tidligere ikke hadde noen god løsning på, forteller Westad. ■ 19


Infratek attraherte studen

Norske nettselskaper skal ifølge Energi Norge investere rundt 95 milliarder kroner i regional- og distribusjonsnettet de neste 10 årene. Det betyr et marked i sterk vekst – og kamp om de beste hodene. Infratek skal ta en stor del av denne veksten. I oktober deltok de på studentarrangementet UKA med konseptet «De usynlige superheltene». – Infratek sørger for at den kritiske infrastrukturen, primært strømforsyningen i Norden fungerer. Over 2 millioner mennesker er avhengige av oss hver eneste dag. Jo bedre vi gjør jobben, jo mindre merker befolkningen det. Derfor brukte vi konseptet «De usynlige superheltene», da vi markedsførte oss for framtidige arbeidstakere på Gløshaugen i Trondheim, forklarer konsernsjef Lars Bangen. 20 • Volt 7-2015

Infratek var Dagens bedrift under studentarrangementet UKA og deltok med stand, masteklatringskonkurranse, kabeltrekkingkonkurranse i lag, instagramkonkurranse og bedriftspresentasjon. Konsernsjef Lars Bangen hadde med seg leder for kompetanseutvikling Margrete Martin på scenen, og tre unge prosjektledere som fortalte om sin hverdag i Infratek. En av disse var Karianne Biørn, hun forklarer: – Jeg har en veldig variert

jobb. Jeg får følge et prosjekt fra start til slutt, det gir meg en mye bredere kompetanse enn i mange andre selskaper. Åpent kontorlandskap gjør det lett å spørre og få svar. Ingen forventer at du skal komme inn og kunne alt fra første dag. Jeg er også mye ute og følger opp prosjektene, prater med kunden, deltar på prosjektmøter, lytter og lærer. Det er alltid noe nytt å lære og mange muligheter for utvikling internt, sier hun. Nesten hundre personer deltok i de kreative konkurran-

sene og klatret i mast eller trakk kabel for å få prøve hva slags utfordringer som kan møte en ansatt i Infratek. Auditoriet i EL-bygget var fullpakket av studenter, som også fikk overvære premieutdeling med Infrateks sponsorobjekt, skiløperen Marthe Kristoffersen. – Vi opplever at vi fikk utrolig god respons fra studentene, som også var veldig interesserte på bedriftspresentasjonen. Vi håper at vi ender opp med å ansatte noen


ter med superheltkonsept

av disse når de er ferdige med utdanningen, sier Margrete Martin. Bedriftskontakt i UKA Live Forfang Bjørnstad var strålende fornøyd: – Jeg synes presentasjonen var interessant og inspirerende, og den gjorde at jeg selv fikk lyst til å jobbe i Infratek. Det var et kult konsept med «De usynlige superheltene», da det sier veldig mye om hva infratek driver med, med få ord. I tillegg virker det som at infratek er en bedrift der man blir gitt mye ansvar fra begynnelsen av, og at læringskurven er veldig bratt. Jeg vil bli en usynlig superhelt! Infratek vil fortsette å profilere seg ovenfor både studenter og andre i arbeidsmarkedet.

– Vi skal ha de beste folkene i bransjen, de som har vilje, driv, engasjement og positivitet. Slik skaper vi de beste resultatene, avslutter Lars Bangen. ■

- Infratek sørger for at den kritiske infrastrukturen, primært strømforsyningen i Norden fungerer. Over 2 millioner mennesker er avhengige av oss hver eneste dag. Jo bedre vi gjør jobben, jo mindre merker befolkningen det. Derfor brukte vi konseptet «De usynlige superheltene», da vi markedsførte oss for framtidige arbeidstakere på Gløshaugen i Trondheim, forklarer konsernsjef Lars Bangen.

IXOSIL EST-SAC 123 - 170kV Tørr, selvbærende, utendørs endeavslutning med overspenningsavleder

► Erstatter alle oljefylte, hule, porselensisolatorer ► Tillater montasje på bakkenivå ► Typetestet iht. IEC60840, IEC60815 ► For alle typer XLPE / EPR-kabler ► 145kV-varianten er testet for 2,2 x U0 i 8 timer ► Lav vekt maxeta@maxeta.no | www.maxeta.no 21


EnergeTab

En messe verd EnergeTab i Polen er en av Europas største messer for linjemateriell og produkter til energisektoren. Vi besøkte høstens arrangement, det 28. i rekken, og fikk oppleve en messe som burde være obligatorisk for norske elektroingeniører som arbeider i nettselskaper eller som entreprenører. Arrangementet er relativt lett tilgjengelig for skandinaver som ønsker å delta. Man kan fly til Krakow eller Katowice, og deretter er det en to timers busstur til den vakre polske småbyen Bielsko-Biala, der messen holder hus. – Mange spør hvordan vi har

22 • Volt 7-2015

klart å etablere et slikt arrangement her. Det finnes jo så mange større og mer industrialiserte byer! Men årsaken er nok at det statlige opplæringssenteret for polsk industri ble etablert her i 1974. Området har fantastisk natur, det var ledige arealer, og det ble

oppført bygninger. Det statseide selskapet tilbød opplæring for alle, forteller Janusz Kisiel, Prezes og øverste leder for ZIAD Bielsko-Biala, som er selskapet bak EnergeTab. Etter mange år med opplæringsprogrammer vokste det

frem en tanke om å lage en møteplass for nye ideer, prosjekter og produkter. I mellomtiden gjorde den politiske situasjonen i Polen at endringer i det statlige eierselskapet presset seg frem. – Det var mangel på statlige midler og planlegging, og


– EnergeTab er det største eventet innen energibransjen i Mellom- og Øst-Europa. Vi har 20 000 m2 fordelt på rundt 750 utstillere, og folk strømmer til fra hele Polen og fra mange andre land sier, Janusz Kisiel, Prezes og øverste leder for ZIAD Bielsko-Biala.

selskapet stod i fare for å kollapse. Bygninger og hoteller var der, men det var ikke penger til å drive opplæring. Det endte med at byadministrasjonen tok over både eierskap og driften av selskapet, og dette er fortsatt situasjonen i dag, sier Kisiel. Aktiviteten i selskapet er i dag delt inn i fem områder: energimesse, opplæring for energiselskaper, eiendommer der 85 selskaper har lokaler, hoteller, og turisme med gondol og skifasiliteter. Slik jobber de både for energibransjen og byen – som fortløpende utbedrer tilbud og infrastruktur. – For mange mennesker i polsk energibransje er dette et kjent sted, der de gjennom årene har vært på opplæring. Oppfatningen er at det er

verdifullt å komme tilbake hit, ikke bare på grunn av det faglige, men også det sosiale, og den vakre naturen. Her er det mulig å se produkter, møte mennesker, samle kunder, og gjøre sosiale og fantastiske aktiviteter. Vår oppgave er å ordne sol og blå himmel, og så er alle glade. Det er et godt sted å være, smiler Janusz Kisiel. Han forteller videre at messen alltid holdes i midten av september, fra tirsdag til torsdag, men at svært mange også velger å bli værende resten av uken – mye på grunn av beliggenheten og fasilitetene byen byr på. – EnergeTab er det største eventet innen energibransjen i Mellom- og Øst-Europa. Vi har 20 000 m2 fordelt på rundt 750 utstillere, og folk strømmer til

fra hele Polen og fra mange andre land. Her kan man se alt på ett sted, og møte mange spennende mennesker og potensielle kunder. De viktigste aktørene i energimarkedet har konkludert med at det er verdt å være til stede. Å ikke stille her signaliserer at noe er galt. De fleste kundene er multinasjonale selskaper. Janusz Kisiel vet ikke nøyaktig hvor mange besøkene de har, for det er fri inngang. Men ut fra tallene på dem som har registrert seg for å få katalog, parkerte biler og busslaster, regner de i 2015 med opp mot 30 000 mennesker på tre dager. Og han tar gjerne imot flere besøkende og utstillere fra Skandinavia. – Vi er åpne for alle nye ideer, spesielt de som representerer avansert teknologi. Man

kan la seg inspirere av de sveitsiske selskapene; de begynner med å organisere en scene for flere små selskaper. Dette er en måte for selskapene å komme seg ut på, for ikke alle har penger nok til å dra alene. Kanskje kan man også samle skandinavisk energi, for så å bygge ut etter hvert. Her kan man møte mennesker som er ute etter noe spesielt, og knytte viktige kontakter. Men man trenger et lite utstillerområde for å bli lagt merke til, ikke bare gå rundt og presentere seg, for da er det vanskelig. Det koster ikke mer enn 100 Euro pr. m2 her, så det er veldig billig. Men vi har begrenset plass, og mange står på venteliste. De fleste benytter plassene år etter år, og vi tar kun inn nye utstillere når vi har plass, forteller Kisiel. ■

23


Polen som messedestinasjon Etter over 30 år i bransjen kan Kjell Dehli i Scanexpo trygt kalles for en messeekspert. Som representant for den store, svenske messen Elfack, besøker han årlig EnergeTab. Han mener både import- og eksportbedrifter innen det elektrotekniske området i Norge vil ha stor nytte av å reise til Polen for å utforske muligheten denne messen tilbyr.

Elfack har selv en veldig sterk vekst i antall polske utstillere. Mange av disse utenlandske utstillerne ser den svenske messen som en portal inn mot det skandinaviske markedet sier, Kjell Dehli i Scanexpo.

– Dette er en av de desidert største elektrotekniske messene i Europa, med 750 utstillere, og stort sett alle aktører av en viss størrelse i Sentral- og VestEuropa er på plass. Mange av løsningene man finner der, er kanskje ikke er introdusert i Skandinavia enda. Selv om man har noen andre utgangspunkt for energien i Sentral-Europa, og en del løsninger ikke nødvendigvis er relevante for Skandinavia, er det en del produkter som kan anvendes hos oss, men hvor man fortsatt ikke har sjekket markedsmulighetene, sier Dehli. Han mener den elektrotekniske bransjen i Norge med fordel kunne følge litt med på en slik markedsplass i det sentrale Europa. – Det er et enormt utvalg av produkter, leverandører og 24 • Volt 7-2015

produsenter. Enten lærer man disse å kjenne på et litt tidlig tidspunkt, eller så lærer man dem å kjenne når de kommer for fullt i vårt eget marked, som de før eller senere gjør. Da er det alltid en fordel å være litt forberedt. Dette er en god grunn til at flere burde reise på denne messa. Norsk bransje ville være tjent med dette. I år var det ingen norske utstillere på plass, og bare et par norske firmaer hadde representanter der. – Jeg vil tro at disse kanskje har noe samarbeid med polske produsenter eller underleverandører. Mange norske firmaer ser på muligheten for dette, og hvis de skal få kunnskap om bransjen i Polen, finnes det neppe noe bedre sted å se på leverandører, samarbeidsmulig-

heter og nye løsninger, mener Kjell Dehli. Kommunikasjonsmessig er det også veldig enkelt. Det går direktefly fra Norge til henholdsvis Katovice og Krakow. Så tar man buss eller tog til messebyen. – Jeg har besøkt denne messen mange ganger. En rekke utstillere har mer eller mindre permanente stands i egne lokaler. De arrangerer også kurs for folk i energibransjen gjennom hele året. Jeg er der som representant for Elfack, en messe i Gøteborg som også står sterkt innen dette feltet. Derfor er det veldig interessant for meg å se hva som rører seg i markedet internasjonalt. Noe av mitt ansvar overfor arrangørene i Gøteborg, er å følge opp markedet for Elfack i blant

annet Polen og Baltikum, og derfor er det helt nødvendig for meg å delta der. Elfack har selv en veldig sterk vekst i antall polske utstillere. Mange av disse utenlandske utstillerne ser den svenske messen som en portal inn mot det skandinaviske markedet. – Både import- og eksportbedrifter i Norge burde ta seg en tur til Polen. Har man noe spennende å tilby markedet, burde man vurdere denne markedsplassen for mulige satsninger, og for å introdusere dette til Europa. Her når man også mange fra Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Russland, Baltikum – ja, besøkende fra over 20 land. Det er en veldig sentral messe i sentral-europeisk perspektiv, avslutter Kjell Dehli. ■


Bygget fra Bunnen av for hardt arBeid.

550

eks. mva.*

74.252,-

88.800,-

Skandic WT

120.423,-

144.400,-

Skandic WT 900 ACE

eks. mva.*

inkl. mva.*

inkl. mva.*

ALTA Ski-Doo Senteret AS 78457500 BARDU Brødrene Bakkehaug AS 77182228 HAMMERFEST H.O. Motor AS 78409400 KARASJOK Frode Utsi AS 78466082 KAUTOKEINO Isan 78485333 KIRKENES Sundquist Fritid AS 45475062 KONGSBERG Powersport AS 41413232 KONGSVIK R. Jacobsen AS 91350894 LILLEHAMMER Motorspeed AS 61268000 LONGYEARBYEN Svalbard Snøscooterutleie AS 79024660 LYNGSEIDET WWW. Ross.AS 77710600 MO I RANA Skjærviks Scooter og MC AS 75154100 MOSJØEN Fritidssentret AS 75188610 OPPDAL Storlismia AS 72404300 RAULAND Snøscooterservice AS 35072400 RENDALEN Storbæk Motor 62467371 RJUKAN Powersport AS 90030042 ROGNAN Rognan Auto AS 75681670 RØROS Gummi og Maskin Elven 72411214 SKIEN Moflaten AS 35587200 SNÅSA Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINKJER Steinkjer Motorsenter AS 74162232 SØRKJOSEN Nyvoll Motor AS 77767200 SØRLI Hellriders AS 90675433 TANA Frode Utsi AS 78925250 TROMSØ Tromsø Motor AS 77683510 TRONDHEIM Brødrene Ler AS 72885330 TRYSIL Trysil Bilberging AS 62450990 TYDAL Tydal Bil-Elektro AS 73815311 VALLE Valle Landbruksenter 37937336 VANG I VALDRES John G. Haugen 61367350 VERDAL Maskin og Motor AS 90798589 VEST-AGDER H&H Motor AS 38283340 VOSS HMV Maskin AS 56529130 ØVRE SURNADAL Nordmøre Scooter & ATV 40007042 ÅL Bilplaneten AS 32072500

brp.com © 2015 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). ®, ™ og BRP-logoen er varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. *Prisene er inklusive avgift. Klargjøringskostnader tilkommer. Volt oktober 185x129.indd 1

10/20/2015 3:01:06 PM

RAUFOSS EKSPLOSJONSARMATUR En sikker forbindelse

Vi leverer eksplosjonsarmatur til de fleste linetyper, også liner med fett. Trenger dere spesialløsninger ta kontakt med oss!

VP metall AS

tel: 61 15 17 87

Postboks 7

fax: 61 15 25 56

2831 Raufoss

e-post: post @vpmetall.no

www.vpmetall.no


Bransjen trenger Eliaden Neste år et det igjen tid for den elektrotekniske messen Eliaden. Arrangementet har hatt en nedadgående trend de siste årene, og spesielt innen energiområdet har det vært labert. Men nå har man satt inn både ressurser og kompetanse for å gi messen et løft, og påmeldinger, engasjement og tilbakemeldinger gjør at arrangørene ser lyst på Eliaden 2016.

Prosjektdirektør, Svein Hjelmås og Thor Egil Johansen prosjektleder for energiområdet i Eliaden, og til daglig rådgiver i Energi Norge.

– Status per dags dato er at over 6500 m2 utstillerplass er bestilt. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2014, er dette en vesentlig økning. Vi ligger så bra an, at hvis tendensen fortsetter, blir Eliaden 2016 den største gjennom tidene. Det synes vi er fantastisk bra, og det viser at bransjen vil ha Eliaden, sier messens prosjektdirektør, Svein Hjelmås. Han forteller at økningen i stor grad skyldes at grossistene er tilbake på el-installasjonsområdet. To av dem stiller med egen stand, to andre er med i prosjektgruppa og engasjerer seg sterkt i Eliaden, og det har igjen ført til at de har lagt press på mange av sine leverandører. Dette har skapt en slags kjedereaksjon, der mange av de 26 • Volt 7-2015

som har vært savnet på Eliaden, nå har meldt seg på igjen. Dette har også begynt å smitte over på energiområdet, så vi ser også tendensen der. – Sist var det egentlig ikke noe på energidelen. El-installasjon var i D-hallen, men fylte ikke opp denne. Da var E-hallen helt tom. Nå skal vi bruke både D- og E- hallen til el-installasjon og energi. 70 % av arealet vi kan selge i begge hallene, er allerede belagt. Hvis vi får samme mønsteret som 2014, risikerer vi å måtte utvide med alternative lokaler. Eierorganisasjonen som står bak Eliaden, er en stiftelse, og det betales ikke noe utbytte. Vi har lagt mye ressurser i å samle bransjen til denne møteplassen, og det ser nå ut til å lykkes, fortsetter Hjelmås.

Det positive med Eliaden som møteplass, er at messen samler den elektrofaglige delen av mange bransjer. – Synergien kan utnyttes på en helt annen måte enn på en ren elektro- eller industrimesse. Det blir mange synergitemaer: omstilling fra olje til landbasert, omstilling fra Nordsjøen til fornybar energi, grønt skifte, samferdsel, og mange politiske temaer som kan løftes opp fordi Eliaden har så bred flate, sier prosjektdirektøren. Thor Egil Johansen er med som prosjektleder for energiområdet i Eliaden, og er til daglig rådgiver i Energi Norge: – Nå er vi med i prosjektledelsen på Eliaden, og engasjerer oss for å blåse liv i energidelen som har ligget nede. På dette

feltet har messen vært negativt ladet, og det må vi få snudd. Ut fra responsen vi har fått, tyder det på at vi er i ferd med å få til dette. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra både utstillere, grossister og besøkende på at Energi Norge har engasjert seg i Eliaden. Svein Hjelmås kan fortelle at de forrige gang ikke hadde noen utstillere som kun var på energiområdet. Per i dag har åtte energiutstillere meldt seg på til Eliaden 2016, og i tillegg har de en arbeidsgruppe som arbeider med dette området. – I denne gruppa sitter mange toneangivende aktører: Energi Norge, Norsk Industri, Møre Trafo, Nexans Norway, ABB, Siemens, Nettpartner, Infratek, Otera og Rejlers.


På energiområdet blir det også en egen stand for den gruppa som heter energinettentreprenørene. Erik Markussen i NELFO styrer denne. Foreløpig har vi ikke startet ordentlig med innslag på energiområdet, for vi vil vente til vi har et skikkelig innhold å presentere. – Vi har også en målsetting om å få til en av de store, etablerte konferansene som skal leve sitt eget liv på Eliaden. Vi prøver å selge det inn med at de utstillerne som vanligvis pleier å følge den konferansen, skal få samme tilbudet på Eliaden. Fordelen er at de får stands ved konferansesalen, og i tillegg får tilgang til alle andre besøkende. Men dette er noe vi jobber med. I tillegg blir det seminarer og presentasjoner av kommende prosjekter, forteller Thor Egil Johansen En annen nyhet er at RIF skal ha stand sammen med tre av sine største medlemsbedrifter, og de skal også ha seminar.

– De er med i prosjekter, engasjerer seg, og representerer en veldig viktig målgruppe for mange områder på Eliaden. De er opptatt av entreprenører, eiendomsforvaltere og nøkkelkunder til både NELFOs og RIFs medlemsbedrifter. Det er viktig å trekke disse miljøene inn på Eliaden, og det er viktig for beslutningstakere å få se hvilke prosjekter som kommer i fremtiden, sier Svein Hjelmås. Han forteller videre at konseptet for energiområdet på messen, blir litt annerledes: – Det blir først og fremst seminarer, konferanser og prosjekter på scene, der utstillerne følger med. Det kommer til å ligne litt mer på det som skjer på de typiske store konferansene på hotell. En blanding mellom messe og konferanse. Når Hjelmås er i dialog med markedet, merker han også at flere og flere, både grossister og leverandører, er opptatt av både el-installasjon og energi.

Produkter og systemer integreres stadig mer. – Skal man få kraften frem med smarte nett, kan man ikke bare oppgradere hele tiden. Det er en balansert, total utnyttelse av kraftmarkedet som er viktig å få til. Man signaliserer jo at bransjen skal investere for 150–200 milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene, og det er store beløp som en grossist eller en energientreprenør ønsker å konkurrere om. Dette tror vi også vil løfte interessen, sier Thor Egil Johansen. – Målgruppen vår er alle som jobber i disse segmentene, men vi ønsker også å sikte oss mer inn på ledere og prosjektledere. Arbeidsgruppene har gitt signaler om hvem de ønsker som besøkende, forteller Svein Hjelmås. Johansen sier at utstillerne er mye mer med i beslutningene nå enn tidligere. De ønsker en idedugnad, for det skal være en messe for brukerne. De som ønsker å

være med i disse prosjektgruppene, får være med. Det er bare å ta kontakt. Det blir også noen endringer i det grunnleggende opplegget: – Før har Eliaden alltid åpnet på en mandag. Nå er denne dagen kuttet ut, og det blir tre dager totalt, med langåpent på onsdag. Da blir det show med Atle Antonsen og Pernille Sørensen. Det blir en mer effektiv messe, færre hotellovernattinger og mindre bruk av ressurser, sier prosjektdirektør Hjelmås. – En utfordring tidligere har jo vært de tre kveldene der Eliaden har stengt kl. 17, og de besøkende har forventet at leverandører, grossister og utstillere skal ta dem med på middag, og at det skal skje noe. Folk har måttet sitte med firmakort i baren på Aker brygge tre kvelder. Nå blir det bare én åpen kveld. Vi jobber også med å redusere prisene så langt ned som vi klarer, og er i dialog med leverandørene våre på dette. Prisene vi styrer selv, senker vi med 25 %. ■

Pålitelige løsninger for kabel, linje, verktøy og maskiner Sjekk ut vår nettside, www.ensto.no for nye kataloger og produktnyheter.

Linjeutstyr ENSTO har et stort utvalg av utstyr som strekkeverktøy, linjevinsjer og annet linjemateriell. Nytt er materiell for bygging av linje med Jerol komposittstolper. Vi har også utstyr for montasje på heng, og for store linetverrsnitt - blank og belagt line.

Kabelutstyr ENSTO har et komplett utvalg for kabelutstyr. Besøk vår nettside og se nærmere på våre nye 250A kontakter og kaldkrymp endeavslutning.

Maskiner og utstyr ENSTO har maskiner og utstyr for trekking av kabel i rør, samt fiberblåsing med mikro- og minijet. Stort utvalg i vinsjer og kabelmatere m.m. Vi har også et godt utvalg i personlig verneutstyr. Bla. annet er den nye helselen Cresto 1136 verdt å se nærmere på.

www.ensto.no

27


28 • Volt 7-2015


Lena Metall

Stolpen som konkurrerer med tre og kompositt I gamledager var aluminium mer verdt enn gull. Dette har selvsagt endret seg, men hvordan klarer Lena Metall å fremstille aluminiumstolper som kan konkurrere med tre og kompositt? De nye stolpene er nå klare for markedet, etter over to år med utvikling, tilpassing og testing. Virksomheten så dagens lys allerede i 1960, da med mye stål og stålprodukter. Fra begynnelsen av 80-tallet dreiet fokuset stadig mer mot bearbeiding av aluminium. Dagens eiere tok over fra 2001, og har fortsatt å utvikle aluminiumsvirksomheten, og da primært bøying. I 2011 flyttet de inn i nybygde lokaler. – Konkurransen i fremtiden vil sannsynligvis skje mot andre materialer enn tre. Der vil vi ha flere fordeler: formbarhet og styrke, livsløpskalkylen på produktet, og muligheten for resirkulering. Slik det er i dag, vil restverdien på en aluminiumstolpe som byttes ut være ca. 20 % av innkjøpskostnaden, og det er ganske betydelig. Gamle trestolper som er kreosotimpregnert, er til sammenligning spesialavfall som man må betale for å bli kvitt, sier daglig leder Edvard Dysthe.

Det var en gruppe i bedriftsnettverket Total-gruppen på Toten som kom opp med idéen. Lena Metall var villige til å ta innspillene videre, og utrede mulighetene. De har i første omgang konsentrert seg om lavspentstolper, der tre og kompositt i dag er alternative materialer. På høyspent finnes det også stålstolper på markedet. I utviklingsprosessen har de hatt et nært samarbeid med Eidsiva. – Det er et produkt under stadig utvikling, så forskjellige løsninger har blitt prøvd ut. Nå begynner de virkelig å komme inn på riktig spor med tanke på innfestingsmuligheter og typer oppheng som vi er avhengige av å ha i en mast, sier Tor Arne Strande, som selv er montør hos Eidsiva og rådgiver for Lena Metall i utviklingen av den nye stolpen. – På grunn av utformingen av masten, de seks sporene som er

der, så er det fullt mulig å benytte kjent opphengsutstyr som finnes på markedet i dag, men med en annen innfesting til masta, fortsetter Strande – Ja, det er en forutsetning at man skal kunne henge opp alle komponenter som benyttes av nettselskapene i dag. Vi håper å forenkle monteringen av en mast ved at man slipper å forbore mange hull, men bruker de eksisterende sporene til å feste det de trenger, forteller Edvard Dysthe. Aluminiumstolpen er testet hos Sintef, og tåler i prinsippet like mye som en trestolpe med jordbånddiameter på 27-30 cm. Det vil si at en 12 meters stolpe er innenfor en utbøying på 50 centimeter i toppen, og tåler en last på 500 kg. En aluminiummast vil ikke brekke av som en trestolpe, men bøye seg og få en varig deformering. Når det gjelder vertikallast, vil en slik

mast tåle ganske mye mer enn en trestolpe. – Per i dag kan vi levere deler på 4, 5 og 6 meter som kan skjøtes sammen til den lengden du ønsker, men maks 12 meter. Dette gjelder lavspentnettet opp til 1000 V, sier den daglige lederen. – I dette nettet henger det alt fra fiberoptisk kabel, EX, blankliner og alt som skal frem i lufta. Alt som det ikke er mulig eller økonomisk forsvarlig å legge i bakken, utdyper montør Strande. En 12 meters stolpe, sammensatt med skjøtestykke og bolter, veier ca. 190 kg. En tilsvarende trestolpe, litt avhengig av hvor fuktig den er, vil fort veie fra 300 kg og oppover. – Tanken med at vi skjøter stolpen, er at den skal være lettere å få med ut i naturen. Du kan ta med deg en 6-meter på ATV om du vil, redusere marktrykket og skåne miljøet, sier Dysthe. De har nå satt opp to strekk med den nye stolpetypen, og mange detaljer har vært viktige for dem: – Det er noen kriterier som må ligge til grunn. For det første må man ha adkomst. Man kan ikke regne med å komme til med lift overalt, så det må være mulig å klatre. Da er det lettvint å bruke stolpesko, som er mer behagelig enn å bruke trinn. Dessuten må det være lettvint innfesting av komponenter, og få løse deler. Så enkelt som mulig, sier Tor Arne Strande.

Konkurransen i fremtiden vil sannsynligvis skje mot andre materialer enn tre. Der vil vi ha flere fordeler: formbarhet og styrke, livsløpskalkylen på produktet, og muligheten for resirkulering, sier daglig leder Edvard Dysthe.

29


– Vi har også hatt fokus på at det må gå an å bevege seg rundt stolpen i toppen. Det er ikke så enkelt hvis man står i trinn. Sikkerhetsaspektet har også fått mye oppmerksomhet. Slik som stolpeskoa er i dag, skal det mye til at de glipper og montøren ramler ned. Vi har utviklet helt nye stolpesko, som er betydelig mindre enn de som blir brukt i trestolper. De er lettere, og tar mindre plass i bilen. Vi har også utviklet to forskjellige fallsikringsprodukter. Det ene er en videreutvikling av den eksisterende snareløsningen som de bruker i dag, men som vil sitte også på en aluminiumstolpe, selv om den er glattere enn en trestolpe. Så har vi en type som bygger litt på samme prinsippet som skoen, der vi bruker ett av sporene, sier Edvard Dysthe. Bardunering av stolpen kan enkelt gjøres som i dag, ved å slå wiren to–tre runder rundt toppen, og så vil skruer i toppen gjøre at wiren ikke sklir. De har også andre innfestingsmuligheter som kan brukes på bardunen, med øyebolter eller tilsvarende. Man slipper altså å bore i stolpen for å få festet noe til den. – Man bruker materialet og komponentene som allerede finnes på markedet i dag; det er kun innfestingen i stolpen som det er utviklet egne oppheng på, forklarer Tor Arne Strande. Man graver og monterer aluminiumstolpen som en trestolpe. Lena Metall utvikler også fester for å sette stolpen på betongfundament. Disse vil komme med avskjæringsplate, slik at de blir såkalt påkjøringsvennlige. Da kan de stå tettere inntil veien, og ved en eventuell påkjørsel vil stålboltene bli skjært av. Ved feste i fjell er tanken å bruke stag, som man gjør i dag. I en livsløpsanalyse vil aluminiumstolpen komme godt ut, sammenlignet med en annen stolpe. Miljøaspektet og det enkle vedlikeholdet er andre gunstige faktorer. – Kreosotimpregnering er vel alfa og omega for at en trestolpe skal ha en livslengde som er akseptabel, og kreosot er jo ikke bra verken for miljø eller folk. Om det ikke blir forbud mot det fra 2018, så tror jeg det i alle fall bli restriksjoner på bruken. Kreosotimpregnert tre og komposittmaster skal 30 • Volt 7-2015

Nå begynner de virkelig å komme inn på riktig spor med tanke på innfestingsmuligheter og typer oppheng som vi er avhengige av å ha i en mast, sier Tor Arne Strande, som selv er montør hos Eidsiva.

behandles som spesialavfall. Det er mange mottak for resirkulering av aluminium over hele landet, og de betaler for det du leverer, sier Edvard Dysthe. – Når det gjelder treverk, så blir det vel ikke tatt ut særlig med stolper fra norsk skog lenger? Det er mye svensk, finsk, russisk og canadisk. Temperaturøkningen her hjemme har gjort at grana vokser raskere, blir svakere, og er av dårligere kvalitet. Dette får konsekvenser for belastninger og strekk. Hvis man må begynne å importere treverk og annet materiale langveisfra, så er jo aluminium et forholdsvis kortreist materiale, sier han. Spesielt yngre montører har vist stor interesse for det nye produktet: – Vi har mye besøk av montører når vi står på stand, og det er gjennomgående at den yngre garde er mer positive til denne nyheten enn de eldre kollegene. De yngre ser ingen problemer med å klatre i de nye skoa vi har utviklet, og synes det er moro med nye produkter på markedet, avslutter Edvard Dysthe. ■

Vidt utvalg av strøm/spenningstrafoer og måleromkoblere. Stort lager, korte leveringstider og høy kompetanse.

Metering AS Web: metering.as Mail: Info@metering.as Tlf: +47 51462600


/lynxsnowmobiles

+47 945 22 475 post@necks.no www.neckselectric.com/no/

69 RANGER ALPINE * 147.050,ekskl. mva.

176.200,-* inkl. mva.

69 RANGER

Komplett leverandør for bygging av kraftlinjer Vi leverer alle produkter for bygging av transmisjonslinjer, distribusjonslinjer, koblings- og transformatorstasjoner. Necks Electric AS er din totalleverandør av fleksible og kostnadseffektive løsninger. Liner, isolatorer, armaturer, master med tilbehør og stasjonsklemmer er viktige pilarer i produktutvalget. Vi har også en løsning med ferdige gitterstolpesystem som senker tidsbruk og kostnader for prosjektering og bygging. Necks Electric AS er en del av Necks Electric Group AB som har virksomhet i Sverige, Norge og Finland. Våre stålkonstruksjoner og stålprodukter er produsert av vårt datterselskap i Polen.

ALPINE brp.com brplynx.com

Kjøretøyene har påmontert ekstrautstyr.

en spesiell snøscooTer for spesielle omsTendigheTer. kjøring i bratte bakker krever mye av snøscooteren, kraft til å komme opp de bratteste bakkene med tung last og stabilitet som blir testet i bratte nedoverbakker. 69 ranger alpine er konstruert for å beholde kjøreegenskapene selv under svært vanskelig forhold, som f.eks. vedlikeholdsarbeider i skianlegg, kraftledninger eller trekking av sporsetter. ALTA Ski-Doo Senteret AS 78457500 BALLANGEN Harley Davidson Nord-Norge 76927400 DALEN Øverland Scooter og ATV 35078560 GOL Traktorservice AS 32074796 HAMMERFEST H.O. Motor AS 78409400 HOL Hol Bil og Traktor AS 99417666 KARASJOK Frode Utsi AS 78466082 KAUTOKEINO Isan 78485333 KIRKENES Kirkenes Bil AS 78970100 KONGSBERG Powersport AS 41413232 KONGSVIK R. Jacobsen AS 91350894 LILLEHAMMER Motorspeed AS 61268000 LONGYEARBYEN Svalbard Snøscooterutleie AS 79024660 MOSJØEN Fritidssentret AS 75188610 OPPDAL Storlismia AS 72404300 RENDALEN Storbæk Motor 62467371 RINDAL RBL AS 71664800 RJUKAN Powersport AS 90030042 ROGNAN Rognan Auto AS 75681670 RYSSTAD Hylestad Auto AS 37936111 RØDBERG Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 SAND Møgedal Mek.Verksted AS 52792530 SKIEN Moflaten AS 35587200 SNÅSA Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINKJER Steinkjer Motorsenter AS 74162232 STRYN Kveen As 57872000 SØRKJOSEN Nyvoll Motor AS 77767200 SØRLI Hellriders AS 90675433 TANA Frode Utsi AS 78925250 TONSTAD Ole Terje Josdal 90589393 TROMSØ Tromsø Motor AS 77683510 TRONDHEIM Brødrene Ler AS 72885330 TRYSIL Trysil Bilberging AS 62450990 TYDAL Bil & Landbruk AS 73815480 VANG I VALDRES Vang Auto-Service AS 61367500 VEST-AGDER H&H Motor AS 38283340 VOSS HMV Maskin AS 56529130 ØVERBYGD Åsheim Maskin AS 77721400

READY FOR AN ADVENTURE Ta konTakT med din lokale forhandler for å få mer informasjon om lynx arbeidssnøscooTere og TilbehøreT som passer diTT behov. © 2015 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). ®, ™ og BRP-logoen er varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. * priser er inkl. engangsavgift. Leveringsomkostninger tilkommer.

ski-doo

®

lynx

®

sea-doo

®

evinrUde

®

roTax

®

can-am

®

31 Volt oktober 92,5x257.indd 1

10/20/2015 2:55:50 PM


En komplett kabel­ utstyrsleverandør Ensto NOR er gammel kjenning som har holdt det gående i bransjen siden slutten av 60-tallet. De er en komplett kabelutstyrsleverandør som stadig jobber for å komplettere sine systemer og konsepter. –Vi har holdt på Raychem -agenturer og varmkrympesystemet vårt siden slutten av 60-tallet, selvsagt en forenklet versjon i forhold til i dag. Men det var da det startet. Det interessante er, at det den gang var blykabel, massekabel og oljeisolert kabel som krevde helt spesielle måter å skjøte på. I dag har Raychem sortiment utviklet seg veldig, men det ligger veldig mange av de gamle kablene i bakken eller sjøen fortsatt. Da er utfordringen å få skjøtet seg inn på disse kablene med moderne, nye kabler. Der kreves det skreddersøm og her kommer fleksibiliteten i systemet til Ensto til sin rett. Der er vi gode og har en stor fleksibilitet, forteller Frode Foss hos Ensto Nor. I tillegg har vi selvfølgelig en bred portefølje på standard produkter som varmkrymp, kaldkrymp skjøter og endeavslutninger med mekaniske tilkoblinger, bred portefølje på berøringssikre kontakter og kabelutstyr for høyere spenninger.

Ensto er opptatt av å ha gode produkter og løsninger for E-verks bransjen i Norge. Et forholdsvis nytt konsept som er utviklet er sjøkabel. På sjøkabel har Elektroskandia valgt å ha en spesiell kabeltype for å ha på beredskap i Norge. Den kabelen har vi tilpasset utstyr for, men vi har ikke ekskludert de andre kabeltypene heller – det er viktig. Vårt konsept er universelt, med mange kabelprodusenter og typer. Det er veldig få kabler vi ikke kan ordne skjøtemateriell til, sier Foss Selskapet har en lang tradisjon med såkalte skjøtesett: – Det startet med å kjøpe løse slanger og komponenter fra Raychem, og sette dem sammen her på huset. I dag kommer mesteparten i ferdige sett fra Tyskland. Noe, som for eksempel dette med sjøkabel, er så spesielt, at tilpasning er nødvendig. Basiskomponentene er standard, men så legger vi til det som er nødvendig for å sy

dette sammen. Og ikke minst sørger for at montasjeanvisningene er korrekte. De har også utviklet et spesielt søke- og hjelpeverktøy på hjemmesiden sin: Ensto Selecto. – Tanken er at kunden enkelt skal finne frem til skjøt- eller endeavslutning for aktuell kabel på egenhånd. Slik kan kunden raskt finne frem til riktig kabelutstyr for eksempel i en feil eller beredskapssituasjon men også i tradisjonell planlegging. Hvis man da for eksempel har en sjøkabel som skal skjøtes opp mot en landkabel, vil man få opp de alternative komponentene. Selecto er tuftet på produktdatabasen vår, og systematiserer et komplett skjøtesett med en bruksanvisning, forteller Frode Foss. Løsningen er også tilrettelagt for bruk på Smarttelefon. De kjører også kurs og opplæring i Ensto pro-konseptet sitt, der er det to nivåer på montasje. Det første nivået gjør at man er

kvalifisert for å gjøre de fleste jobber, mens nivå to tar for seg mer spesielle tilfeller, som skjøting mot gamle kabler og sjøkabel – som krever en del spesielle finesser. – Kundene kjører gjerne nivå en på samtlige montører, men så plukker de ut de montørene som de ønsker skal ha en tilleggskompetanse. Til disse vil de ha dedikerte folk som gir kontinuitet i arbeidet. Kunnskap om sjøkabel er noe kundene investerer i. Årsaken er at de fleste sjøkablene som er i drift i dag, ble lagt på 70-tallet og utover, og begynner å bli slitne. De får også kapasitetsmessige problemer etter hvert. Et eksempel er jo på Trøndelagskysten, der oppdrettsbransjen som tidligere drev med dieselaggregat, nå knytter seg til elektrisitet. Det effektiviserer og gir mer miljøvennlig drift. Det går sjøkabler til flere ikke-permanente installasjoner. Da kreves det mer energi. I forbindelse med sjøkabelkonseptet finnes det en del verktøy som er nødvendige for å gjøre disse operasjonene, og ikke minst er det nå et fokus på farvannsskilt, altså merking av kabel. Der har kystverket kommet med nye retningslinjer til nettselskapene, at de må fornye de skiltene som er utydelige og slitte. – Der har kommet nye krav til utforming, størrelse og plassering av skiltene. Der har vi et samarbeid med en skiltprodusent og kystverket, der vi har satt opp de konfigurasjonene som er relevante, avslutter Frode Foss. ■ – Det startet med å kjøpe løse slanger og komponenter fra Raychem, og sette dem sammen her på huset. I dag kommer mesteparten i ferdige sett fra Tyskland. Noe, som for eksempel dette med sjøkabel, er så spesielt, at tilpasning er nødvendig. Basiskomponentene er standard, men så legger vi til det som er nødvendig for å sy dette sammen. Og ikke minst sørger for at montasjeanvisningene er korrekte, sier Frode Foss i Ensto NOR.

32 • Volt 7-2015


Har du rett mann i toppen av masta? I Otera har HMS høyeste prioritet ved gjennomføring av prosjekter.

Vårt HMS slagord er: Hver Medarbeider Sikkert Hjem www.otera.no

33 Vi elektrifiserer samfunnet


Rejlers kjøper Embriq Rejlers vokser videre og overtar det norske IT-selskapet Embriq AS fra Hafslund konsernet. Med dette oppkjøpet etablerer Rejlers seg som det første rådgivende ingeniørselskapet i Norden med fullskala IT-tjenester knyttet til effektivisering av infrastrukturen.

Fra venstre Thomas Pettersen administrerende direktør i Embriq, Peter Rejler konsernsjef i Rejlers, Heidi Ulmo CFO i Hafslund og styreleder i Embriq, Finn Bjørn Ruyter konsernsjef i Hafslund og ­Morten Thorkildsen administrerende direktør i Rejlers Norge.

Embriq omsetter årlig for 240 millioner kroner og har i dag 120 ansatte. Med denne overtagelsen vil Rejlers få en samlet årlig omsetning på ca. 550 millioner kroner og telle nær 400 ansatte i Norge. Embriq leverer IT-driftstjenester til kunder i hele Norden og har i dag Norges største fagmiljø innen utvikling og levering av neste generasjons strømnett, kalt Smart Grid. 34 • Volt 7-2015

– Rejlers har en visjon om å være det smarteste ingeniørselskapet. All fysisk infrastruktur i samfunnet er i ferd med å bli digitalisert, og dermed kan den utnyttes bedre. Rejlers har allerede et av Norges og Nordens ledende rådgivende konsulentmiljøer innen sine satsingsområder. Nå får vi tilgang til Norges beste og største IT-miljø for kraftsektoren, sier Morten Thorkildsen,

administrerende direktør i Rejlers Norge. – Det er viktig for Hafslund å ha et konkurransedyktig leverandørmarked og vi er meget fornøyd med at Rejlers viderefører Embriq som en avansert leverandør til en kraftbransje i endring, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund ASA. – Hafslund har vært en god støttespiller gjennom mange år,

sier Thomas Pettersen administrerende direktør i Embriq. Nå er vi veldig stolte over at et tradisjonsrikt og kompetent industrikonsern som Rejlers tar over. Vi blir et styrket kompetansemiljø som leverandør av bransjespesifikke IT-tjenester innen den pågående digitaliseringen av fysisk infrastruktur, avslutter Pettersen. ■


Sett sikkerheten først – uansett hvor liten jobben er

Intercable sikkerhetskabelkutter/ kabelskyter SSA95/SSA120 Sikkerhetskabelkutteren kan kutte kabler i spenningssatt anlegg opp til 60kV. 8810451

Sikkerhetskabelkutter sett ø95

8810452

Sikkerhetskabelkutter sett ø120

8810453

Kuttehode ø95

8810454

Kuttehode ø120

8810455

Pumpe (trykk opp til 700 bar)

8810456

Slange 10 m

8810457

Jordspyd

8810458

Hjulkoffert (plastkasse med hjul og trillehåndtak)

Mål

800 x 450 x 360 mm

Vekt

ca 28 kg

8810453 PS95 kuttehode

8810458 Hjulkoffert

www.nortelco.no

8810454 PS120 kuttehode


Ny storkontrakt basert på teknologi fra Aidon Nettalliansen, som består av 26 nettselskaper, inngikk 9. juli kontrakt med Embriq for leveranse av nytt AMS-system. Avtalen innebærer et totalansvar for Embriq, med Aidon som underleverandør på teknologi. Fra venstre: Rolf Pedersen (Forretningsutvikler i Aidon), Espen Kåsin (Direktør for Software i Aidon), og Thor-Erik Næss (Administrerende direktør i Aidon).

Aidons innsamlingssystem, med tilhørende målere og kommunikasjon, vil bli integrert med Embriqs sentrale driftsplattform. Selv om Nettalliansen inkluderer et stort antall nettselskaper, vil det kun bli etablert ett sentralsystem. 165 000 målepunkter er inkludert i kontrakten. I tillegg er det pågående diskusjon blant enkelte andre nettselskap som har opsjon på å være med. Fornøyde partnere Espen Kåsin, Direktør for Software i Embriq, sier seg veldig fornøyd med avtalen og Aidon som underleverandør. – Vi har samarbeidet med Aidon i mange år, og de har vært fleksible og profesjonelle i tilbuds- og forhandlingsfasen. Vi evaluerte alternative underleverandører og endte på 36 • Volt 7-2015

Aidon, som vi oppfatter har den spenstigste og mest fremtidsorienterte løsningen. Vi tror at fleksibilitet i forhold til nåværende og fremtidig nettnytte vil være en kritisk suksessfaktor, og vi opplever Aidon som den ledende leverandøren på dette området, sier Kåsin. Thor-Erik Næss, Administrerende Direktør, Aidon Norge, er minst like fornøyd. – Vi hadde også alternative hovedleverandører for Nettalliansen, men bestemt oss for at Embriq var riktig hest å satse alt på. Det samarbeidet vi allerede har startet opp i forbindelse med Hafslund, i tillegg til den kompetansen vi vet at Embriq sitter med lokalt, var avgjørende for oss. Forhandlingene oss i mellom i tilbudsfasen har vært både profesjonelle og pragmatiske på samme tid sier, Næss.

Stort potensiale Rolf Pedersen, Forretningsutvikler i Aidon, ser et stort potensiale til å levere store tilleggsverdier til medlemmene i Nettalliansen. – Alliansen er velfundamentert og godt organisert, og meget kompetent når det gjelder å se denne investeringen for fremtidig nytte. Vår erfaring er at Embriq vil sikre

et godt prosjekt, at de vil levere en fremtidsrettet driftsplattform, med både evne og vilje til å skape ytterligere merverdi enn det som ligger i kontrakten. Kravet til en funksjonssterk og fremtidsrettet AMS-teknologi passer oss godt, samt at det også passer inn med våre fremtidige ambisjoner, legger Pedersen til. ■

Nettalliansens medlemmer er: Andøy Energi, Aurland Energi, Ballangen Energi, Bindal Kraftlag SA, Drangedal Elverk KF, Hallingdal Kraftnett AS, Hammerfest Energi AS, Hemsedal Energi KF, Hjartdal e-verk AS, Høland og Setskog Elverk AS, Hålogaland Kraft AS, Indre Salten Energi (Fauske Lysverk + Sørfold), Luster Energi, Lærdal Energi, Midt-Telemark Energi AS, Nord-Salten Kraft AS, Nordkraft Nett AS, Nore Energi AS, Rakkestad Energi AS, Rauland Kraftforsyningslag SA, Sør Aurdal Energi AS, Tinn Energi AS, Trollfjord Kraft AS, Trøgstad Elverk, Vest Telemark Kraftlag AS og Årdal Energi.


Distributør på Satir temokamera

Intelligent & Intuitive HMI

Megger AS blir ny og enedistributør for Satir temokamera og utstyr fra september. SatIR er en av verdens ledende produsenter av termokameraer. IR kameraer for det europeiske markedet produseres ved en fabrikk i Irland. SatIR leverer et bredt spekter infrarøde kameraer for industrielle, kommersielle og statlige applikasjoner. AGI 300 features:

Megger AS etablerer nå salgskontor samt service og support avdeling ved kontoret i Sarpsborg.

• Control & Supervision of Power Management Systems • Alarm Handling & Monitoring • Energy Monitoring System (EMS) • Available in 4.3”, 7” and 15” sizes

www.megger.no, tlf. 22 28 00 40

DEIF’s Advanced Graphical Interface series, AGI 300, eliminates the need for other instruments and connects to all DEIF multi-line controllers and other brand controllers via standard communication protocols. For offers, please contact norge@deif.com

DEIF Norge AS • Døvleveien 41 • N-3170 Sem Tel.: +47 3338 1600 • norge@deif.com • www.deif.no

IK

M

INSTRUTEK

AS

30 198

5-2015

Ny modell

IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til blant annet shipping, offshore, industri, offentlig sektor og øvrige virksomheter med ulike måletekniskebehov. Vi har kompetanse innenfor måleinstrumenter, maritim navigasjon og kommunikasjon, prosessinstrumentering, tilstandskontroll, kalibrering og skaffevarer.

Introduksjonstilbud HI3283-20 Nå KUN Kr. 3 742,Veil kr. 4 990,-

Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi er ca. 60 ansatte, har en budsjettert omsetning på over 200 mill., og er en del av IKM Gruppen med ca. 2 900 ansatte som omsetter for rundt 4,5 milliarder.

Introduksjonstilbud Hioki 3283-20 Lekkasjestrømtang Effektiv løsning for å finne jordfeil uten å ta strømmen www.IKM.no www.IKMwebshop.no Volt_Nr. 7_2015.indd 1

25.09.2015 10:51:30 37


Sammen om forskningsprosjekt på informasjonssikkerhet Forskningsrådet og Eidsivaselskapene Eidsiva bredbånd og Eidsiva Vekst har gått sammen om og skal finansiere det 4-årige forskningsstudiet som omhandler emnet cyber- og informasjonssikkerhet. Det er Håkon Gunleifsen, som i dag er ansatt i Eidsiva bredbånd, som skal stå for forskningen. Den blir lagt opp som et doktorgradsstudium med en konkret oppgaveformulering. For å sikre at forskningsstudiet skal være næringslivsrelevant blir det lagt opp med 75 prosent forskning og 25 prosent praktisk arbeid. Forskningsstudie ved Høgskolen Gjøvik omhandler emnet cyber- og informasjonssikkerhet skal gjøre oss bedre i stand til å møte trusler mot data-sikkerhet. Forskningen tar utgangspunkt i svært kompetente miljøer i Hedmark og Oppland. Forskningen knyttes direkte til Center for Cyber and Information Security ved Høgskolen i Gjøvik. ■

www.eidsiva.net

Enklere å feilmelde i Agderkommuner Innbyggerne vil lettere kunne melde feil og mangler ved offentlig belysning, når Otera nå iverksetter avtalen inngått med teknisk etat i ni Agderkommuner. Det blir enda tryggere å ferdes på Sørlandveiene, når Otera overtar vedlikeholdet av offentlig belysning i ni Agder-kommuner. Kontrakten trådte i kraft 1. august i år, og er i første omgang en treårig kontrakt. Det er teknisk etat i kommunene Bykle, Valle, Evje og Hornnes, Åseral, Marnardal, Audnedal, Hægebostad og Farsund som har inngått avtalen med Otera. Avtalen inkluderer driftsansvar, vedlikehold og feilretting på offentlig belysning i kommunene. – Vi skal ha jevnlige sjekkrunder der vi følger opp feilmeldinger som har kommet inn. Meldes det om direkte farlige feil så rykker vi ut umiddelbart, sier Kåre Bråthen i Otera. Bråthen forteller at innbyggerne nå får muligheten til selv å melde inn feil og mangler ved offentlig belysning, i tillegg til at kommunene kan avtale ekstra vedlikeholdsrunder med Otera. – Disse rutinene gjør at vi vil være raskt på banen om noe er galt, og feilretting vil kunne iverksettes på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier Bråten. ■ 38 • Volt 7-2015


Nyhet! Syrefaste IP65 skap fra Stansefabrikken • NEMKO godkjent iht. EN 60529 (IP65) • Rask levering fra lager i Norge • Solide syrefaste låser • Originale Stansefabrikken MR rammer som tilbehør. • Avtagbar dør som kan vendes

NEK 399 – En utfordring?

Egenskaper: Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle Hvorfor, hvordan og med hva krav til rustbeskyttelse og IP grad kreves. Leveres med • TKS Tilknytningskap. i henhold til NEK 399polert monteringsplate. SkapetLaget er produsert i 2 mm matt • Forutsigbart for alle parter syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343). • Likeverdig tilgang • FL21 Felles referansepunkt For flens i bunnen. Som tilbehør leveres noen av • våre originale og kjente montasje- og fordelingsrammer • Lagerført hos grossister i varmgalvanisert stål. Dette gjør montasje- og brukerEgenskaper: kjent for installatøren. vennligheten

Felles skap for sterkstrøm og ekom i varmgalvanisert stål, med målerplass. Skapet leveres med målerbrett og 18 modulplasser. Kabelbeskyttelse/skjørt kan leveres som tilbehør.

Stansefabrikken Stansefabrikken Products Products AS AS Tel: +47 Tel: 45 +47 8645 5986 4059 • 40 E-post: • E-post: info@stansefabrikken.no info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

10.11.14 15:47 11.08.15 13:27

DEN KOMPLETTE NETTSTASJON UTVIKLET FOR NORDISKE FORHOLD

www.moredesignteam.no

TKS Annonse185x83.indd 1 TKS_IP65_2.indd 1

4•9,;9(-6(:

www.moretrafo.no MER AV DET SOM TELLER

39


Nytt fra bransjen

Per Holmen Christensen er ansatt som administrerende direktør i Proxll AS fra 1. oktober 2015. Per er utdannet sivilingeniør innen elkraftteknikk fra NTNU og RWTH i Aachen (Tyskland) samt bedriftsøkonom (BI). Per kjenner bedriften godt etter 19 års erfaring fra ulike lederstillinger i Proxll og han har vært sentral i de større prosjektene som Proxll har levert de siste 20 årene. Han har også 5 års erfaring fra Elkem Technology AS hvor han var leder for elektroavdelingen. Han har flere verv i markedet og sitter for tiden som styremedlem i Integra (NHO), ITS-rådet, brukerforum for offentlige anskaffelser (NHO) og Norsk elektroteknisk komite (NEK).

Ketil Novy er ansatt som ny IT Tekniker hos Autic System AS. Han vil få i oppgave å styrke feilsøking- og testmiljøet i bedriften, samt supportere og følge opp kunder. Ketil har utdanning innen elektro, elektronikk og IT, og har mye erfaring med blant annet brukerstøtte, maskinvare og IT-drift. Han har tidligere arbeidet ved blant annet Sykehuset i Vestfold, Komplett.no og Seagull Maritime AS.

Erik Tronstad ny salgsspesialist KNX i Schneider Electric. Tronstad begynte 21. september som salgsspesialist KNX i Schneider Electric. Trondstad er utdannet teletekniker fra Forsvaret og ingeniør innen medisinsk teknikk fra høgskolen i Stavanger. Hans lange arbeidserfaring som tekniker innen byggautomasjon, brannvarsling, tyverisikring og adgangskontroll danner en solid bakgrunn for hans nye ansvarsområder i Schneider ­Electric. Han kommer til Schneider Electric fra installatørfirmaet OneCo, som er aktiv innen markedssegmentene offshore, mekanisk industri og bygg. De senere årene har han fokusert på salg, programmering, idriftssetting, feilsøking og service på KNX-anlegg. Han har blant annet stått for idriftssettelsen av KNX-anlegget på Universitetet i Agder, hvor han for øvrig også jobbet som sikkerhetsleder. - Jeg ser frem til å utvikle meg videre i et solid selskap som Schneider Electric, i et spennende, internasjonalt fagmiljø som kan levere helhetlige energiløsninger for de fleste markedssegmentene, uttaler Tronstad.

40 • Volt 7-2015

Grete Aspelund er utnevnt som ny adm. direktør for Sweco Norge AS og overtar etter Tron Kjølhamar. Aspelund kommer fra stillingen som konsernsjef for Nemko AS. Grete Aspelund tiltrer som adm. direktør 1. januar 2016. Hun kommer til Sweco fra stillingen som konsernsjef i Nemko AS. Aspelund har bred næringslivserfaring på høyt nivå, og har foruten lederstillinger i Nemko, vært adm. direktør for Rambøll Management. Hun har lang erfaring innenfor organisasjonsog lederutvikling fra både privat og offentlig sektor. – Jeg gleder meg til å bidra til videreutviklingen av Sweco i det norske markedet. Selskapet har svært kompetente ansatte og en ledende posisjon i Norge, samtidig som det er del av Europas største rådgivermiljø. I Norge står vi overfor store oppgaver når det gjelder å forme samfunnet i takt med den raske urbaniseringstrenden, og her spiller Sweco en viktig rolle. Jeg ser frem til denne muligheten med stor entusiasme, sier påtroppende adm. direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund. Nåværende adm. direktør Tron Kjølhamar går over i en ny stilling i Sweco Group fra nyttår, der han får ansvar for tilrettelegging og oppfølging av store prosjekter på tvers i konsernet.

Dagfinn Ringås tiltrer 1. januar som ny Country President for Schneider Electric i Norge. Etter åtte år som leder av selskapet, vil Runar Hansesætre ta nye utfordringer i konsernet. Dagfinn Ringås kommer til Schneider Electric fra Microsoft Norge, hvor han har jobbet i ti år som en del av selskapets ledelse med ansvar for ulike produktdivisjoner og kundesegmenter, sist men ikke minst som direktør for breddebedriftsmarkedet og partnere. Ringås har en MBA fra Sydney Busines School og en bachelor i amerikanske studier og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. – Etter nesten 20 fantastiske år i IT-bransjen, gleder jeg meg nå stort over å bli en del av Schneider Electric i Norge. Det er spesielt tre ting som vil gjøre dette til et spennende eventyr: For det første preges bransjen av stadig raskere innovasjon. Miljøutfordringen driver utviklingen av smartere energiløsninger. IT og operasjonell teknologi smelter sammen, og det medfører endring, skaper vekst og åpner for nye, spennende muligheter. For det andre kan Schneider Electric, med sin smarte teknologi for mer bærekraftig bruk a v energi, endre måten mennesker lever og jobber på. Det gjør arbeidet meningsfylt og skaper stolthet. Sist, men definitivt ikke minst, er dette en organisasjon med svært kunnskapsrike, joviale og engasjerte mennesker. Det gir energi og gjør at jeg gleder meg veldig til å komme om bord og gjøre en forskjell sammen med de ansatte, sier Dagfinn Ringås.


Nytt fra bransjen

John Marius Lynne blir direktør i «nye» Eidsiva Nett. Eidsiva fusjonerer Eidsiva Nett AS og Eidsiva Anlegg AS til et nytt selskap fra 1. januar 2016. John Marius Lynne er ansatt som direktør i det nye selskapet. Lynne kommer fra stillingen som direktør i Eidsiva Bioenergi. -Jeg er selvfølgelig svært fornøyd med å bli valgt til denne spennende oppgaven. Jeg har til nå hatt åtte fantastiske år sammen med kollegaer i Eidsiva Bioenergi, og gleder meg stort til å jobbe med alle de dyktige kollegaene fra dagens Eidsiva Nett og Eidsiva Anlegg for å etablere Eidsivas nye nettselskap, sier Lynne. Lynne tiltrer stillingen ved årsskiftet, men har begynt arbeidet med å sette sammen Eidsiva Netts ledergruppe allerede nå.

Mulighetsstudie på Dovre- og Raumabanen Rejlers har undertegnet avtale med Oppland Fylkeskommune om gjennomføring av mulighetsstudie på togstrekningen; Lillehammer – Dombås – Åndalsnes – Oppdal – Trondheim. Oppdraget skal kartlegge behov og muligheter i nasjonal sammenheng, frem mot år 2050. Oppland Fylkeskommune legger vekt på at analysen skal vurdere: Framtidig sporkapasitet. Infrastrukturtiltak som; – Kryssingsspor – Dobbeltsporparseller – Nye traséer Mulighetsstudien skal gjennomføres i løpet av høsten 2015 og være avsluttet innen 1. juli 2016. Rejlers har bl.a. tidligere gjennomført liknende mulighetsstudier for Gjøvikbanen, bedre godsavvikling nord-sør og øst-vest over Kongsvinger, samt for Torp Øst i Vestfold. ■ Foto: Rejlers Norge / Carl-Frederic Salicath.

Rejlers er en av de største tekniske konsulentvirksomhetene i Norden. Vi er 1 800 eksperter som arbeider med prosjekter innen jernbane, telecom, elkraft, elektro og energi. Hos oss møter du spesialiserte ingeniører med bredde, spisskompetanse, og ikke minst energi som skaper resultater! Vi kaller det Energized Engineering. Vi vokser og er i dag på over 80 steder i Norge, Sverige og Finland. Rejlers omsetter for ca. 1,7 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

MOdErN dAy wOrkhOrSE

Can-Am Outlander 6x6 1000 XT T3 Skogspakke kr. 136.960,- eks. mva.** Beltekit kr. 56.720,- eks. mva**

CAN-AM - MEST SOLGTE ATV * Bestill prøvekjøring på Can-AmOffroad.com

Get the job done with the lineup of Can-Am® off-road vehicles. Each delivers more than you need performance to haul, tow, winch and more. We won’t say it will make work easy, but easier.

The Ride Says It All.

Outlander™ 6x6 650 DPS T3 Standard modell Pris fra kr. 111.920,- eks.mva.**

Outlander™ 6x6 1000 XT T3 Landbrukspakke Pris kr. 140.400,- eks. mva.**

Can-am® OUTLanDER™ 6X6 TRaKTOR aTV er utviklet og produsert i Finland spesielt for nordiske forhold. Rotax V-twinmotor gir kraft til alle seks hjul så du med overraskende letthet tar deg fram over alt. Ekstra lavt lavgir, tretrinns servo og TTI2-bakfjæring gjør den svært lett å manøvrere og komfortabel å kjøre. FORHANDLERE: ALTA Ski-Doo Senteret AS 78457500 ARENDAL Sigmund Aasen AS 37023512 BARDU Brødrene Bakkehaug 77182228 DALEN Øverland Scooter og ATV 35078560 ELVERUM SFG AS 62426822 FARSTAD Haukås ATV AS 47347900 FREKHAUG Meland Auto AS 56170976 FYRESDAL Moland Auto AS 35041300 GOL Traktorservice AS 32074796 HAMMERFEST H.O. Motor AS 78409400 HOL Hol Bil og Traktor AS 99417666 JESSHEIM Akershus Traktor 63948580 KARASJOK Frode Utsi AS 78466082 KAUTOKEINO Isan 78485333 KIRKENES Kirkenes Bil AS 78970100 KLEPPE R. Helleland AS 51786680 KONGSBERG Powersport AS 41413232 KONGSVIK R. Jacobsen AS 91350894 KRISTIANSAND Båthuset AS 90080099 LILLEHAMMER Motorspeed AS 61268000 LYNGDAL Trippel Motor AS 38346200 MO I RANA Skjærviks Scooter og MC AS 75154100 NESTTUN Bilskadesenteret AS 55929070 OPPDAL Storlismia AS 72404300 RJUKAN Powersport AS 90030042 ROGNAN Rognan Auto AS 75681670 RYSSTAD Hylestad Auto AS 37936111 RØDBERG Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 SAND Møgedal Mek.Verksted AS 52792530 SANDNESSJØEN Nothuset AS 75040616 SKIEN Moflaten AS 35587200 SKJEBERG Hagemaskiner AS 91579598 SNÅSA Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINKJER Steinkjer Motorsenter AS 74162232 STRYN Kveen AS 57872000 SØRKJOSEN Nyvoll Motor AS 77767200 TANA Frode Utsi AS 78925250 TROMSØ Tromsø Motor AS 77683510 TRONDHEIM Brødrene Ler AS 72885330 TYDAL Bil & Landbruk AS 73815480 VANG I VALDRES Vang Auto-Service AS 61367500 VARTDAL MC-Deler 70048000 VERDAL Maskin og Motor AS 90798589 VEST-AGDER H&H Motor AS 91630848 VOSS HMV Maskin AS 56529130 ØVERBYGD Åsheim Maskin AS 77721400 ØVRE SURNADAL Nordmøre Scooter & ATV 40007042

* Can-Am ATV/SSV er Norges mest solgte merke ifølge offisiele statistikker pr. 01.10.15 **Leveringsomkostninger kommer i tillegg. ©2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

41 Volt Oktober 2015 92,5x257.indd 1

10/20/2015 10:50:40 AM


Nye produkter

Et kostnadseffektivt alternativ for applikasjoner som pumper, vifter, kompressorer, ventiler og lignende applikasjoner Et kostnadseffektivt alternativ for applikasjoner som pumper, vifter, kompressorer, ventiler og lignende applikasjoner med variabelt moment. Integrert lastmonitorering som vil stoppe en kvern som er fastklemt (overload), eller stoppe en pumpe som har gått tørr (underload). Integrert

FDU 2.0

Overspenningsvern

Elteco AS spesialiserer seg innen beskyttelse av kontrollsystemer og feltinstrumenter med overspenningsvern fra kvalitetsprodusenten DEHN + SÖHNE sin serie, Yellowline. Denne serien innen overspenningsvern er spesielt rettet mot beskyttelse av datanettverk, Bus-systemer, måle- og kontrollutstyr for bygninger, prosessanlegg og telekommunikasjonssystemer. De fleste er klar over at man må beskytte det elektriske lavspentsystemet mot lyn og overspenninger. Men de fleste er ikke klar over at man bør beskytte signalsiden av utstyret også. Et kontrollsystem koster mye penger, og man tenker ofte på å kun beskytte lavspentsiden. Men et kontrollsystem kan ta imot mange signaler fra diverse feltinstrumenter ute i terreng, og disse signalene bør man beskytte! Ta for eksempel et enkelt temperatursignal fra et PT100 element som står 20m ut i terrenget. Kontrollsystemet er beskyttet mot lyn og overspenninger på lavspent siden, men det er helt åpent 42 • Volt 7-2015

PID-kontroller og PLC-funksjoner VFX 2.0. Perfekt for krevende applikasjon som steinknusere, transportbånd, kraner, kverner, vinsjer og andre applikasjoner med konstant moment og som krever høyt moment ved oppstart. Emotrons DTC (Direct Torque Control) gjør det mulig å få fullt moment allerede ved 0 rpm. www.elteco.no/frekvensomformere, tlf. 930 65 250

Plassbesparende IP20 frekvensomformere inn fra temperaturføleren som står ute i terrenget. Ved enten et direkte eller indirekte lynnedslag, vil kontrollsystemet ta skade, selv med overspenningsvern på lavspentsiden. Ved bruk av lyn og overspenningsvern fra DEHN sin serie, Yellowline, beskytter du utstyret ditt på en sikker og tilfredsstillende måte. Signaler som 0-20mA, 4-20mA, ADVANT, AS interface, BACnet/IP, Binære signaler, Bitbus, CAN bus, C-bus, DALI-bus, Delta Net Peer Bus, EIB, ET200, EX(d) kretser, EX(i), felt bus, FIP I/O, M bus, MODBUS, MPI bus, PROFIBUS, R bus, RS 485, S bus, SIGMASYS, Temperatur (PT100, PT1000, Ni1000, NTC, PTC), TTY, ADSL, ISDN, HDSL, SDSL, Ethernet 10/100/1000, PoE, VOIP, GSM 900 TV, video, GPS, WLAN er noen av de signalene vi tilbyr beskyttelse av. I tillegg har vi også overspenningsvern for EX (i) kretser. Overspenningsvern man skrur direkte inn i feltinstrumenter har vi også. Disse er både EX (i) og Ex (d) godkjente (avhengig av type overspenningsvern). Alle produktene fra DEHN er i henhold til kravene i NEK400, IEC-standarder og andre sertifiseringer. Flere av produktene har også godkjennelse for ATEX, IECEx, CSA, SIL, GOST mfl. www.elteco.no/signaler, tlf. 917 45 243

Den nye Emotron FDU/VFX IP2Y serien er basert på de eksisterende FDU og VFX frekvensomformerne. Det betyr den samme brukervennligheten som før - alle våre frekvensomformere opereres fortsatt likt. Den store forskjellen ligger i størrelsen og vekten. Dimensjonene reduseres med 45-65% sammenlignet med samme effekt i IP54-innkapslinger. Dette gjør dem til både et plassbesparende og kostnadseffektivt alternativ for applikasjoner med lave effektkrav (0.75kW-15kW). Gjennom mer enn 45 år har Elteco vært en ledende leverandør av elektroniske og elektrotekniske produkter til det norske markedet. Emotron er en globalt anerkjent leverandør av frekvensomformere og mykstartere med over

35 års erfaring med motordrifter. Emotron er en del av CG Drives and Automation og utvikler sine produkter med fokus på driftssikkerhet og brukervennlighet for å gi kunden rask igangsetting og stabil drift. Disse nye frekvensomformerne er DNV-godkjente og leveres med lakkbeskyttede kort og med break chopper som standard. Serien kommer i tillegg til allerede eksisterende sortiment som innebærer størrelser fra 230-690V med effekt opp til 3MW. Tilleggskort til denne nye serien: Isolert PTC kort. Safe stop. Isolert RS232/RS485. Stand by supply. Enkoder-kort. Feltbus. www.elteco.no/frekvensomformere, tlf. 930 65 250


Nye produkter

Børsteløs drill

Børsteløs slagtrekker

EY75A7 er en svært kompakt og kraftig slagtrekker med flere finesser for mer effektiv bruk. Som sine forgjengere har også EY75A7 tre hastigheter slik at slagkraften kan

tilpasses skruestørrelse og arbeidet som skal utføres. En helt ny funksjon for selvborende skruer gjør denne modellen unik. Ved skruing med selvborende skruer i tynne metallplater starter maskinen på høyt turtall for rask og effektiv boring. Ved gjennomslag og overgang til gjenging/skruing, reduseres hastigheten for økt kontroll. Dette reduserer faren for ødelagte gjenger i platen og ødelagte skruer. Samtidig reduseres behovet for slag. Dette gir også vesentlig mindre støy enn ved bruk av tradisjonelle slagtrekkere. Bitsinnfestingen har fått et nytt konisk design som gjør det lettere å bytte bits selv med bruk av hansker. www.proxll.no, tlf 932 16 204

Panasonic lanserer sin første drill med børsteløs motor. Med forbedringer i elektronikk og styrekretser er EY74A2 er en kompakt og kraftig drill som vil dekke de fleste arbeidsoppgavene til en profesjonell bruker. Bryteren har et utvidet

område for turtallsregulering som spesielt kommer til sin rett i starten der man kan øke turtallet gradvis og skånsomt. Dette gjør det mulig å starte arbeidet kontrollert og nøyaktig slik at man unngår skader på arbeidsflaten. En helt ny egenskap er at turtallet kan låses i tre forhåndsinnstilte turtall. Forhåndsinnstillingene er basert på anbefalte hastigheter for boring med hullsag i metall. Dette reduserer faren for at hullsagen blir ødelagt eller at metalloverflaten blir brent grunnet feil rotasjonshastighet Drill chucken er forbedret med sterkere tenner som sikrer bedre ‘bite-evne’ og dermed lengre levetid www.proxll.no, tlf 932 16 204

Nye batterier Begge de nye modellene leveres i to varianter med to 3,0 Ah eller to 5,0 Ah batterier. 5,0 Ah batteriene har samme størrelse som tidligere 4,2 Ah batterier, mens 3,0 Ah er adskillig slankere og mindre.

En helt ny celletype sikrer nok kraft selv for de mer krevende arbeidsoppgavene. Som alle Li-ion batterier fra Panasonic har også de nye typene individuell overvåking av battericellene. Dette forhindrer at batteriene blir

ødelagt av for dyp utlading eller for høy temperatur. Batterikapasiteten kan leses av i et panel på de mye maskinene. Både drillen EY74A2 og slagtrekkeren EY75A7 leveres i koffert med to batterier og

lader eller som solomaskin uten koffert, batterier og lader. I tillegg finnes begge modellene i flere kombinasjonssett med andre Panasonic modeller.

Frontpanelet og skjøtekassetten kan fjernes for skjøting, og siden kassetten er magnetisk kan den lett festes på en skjøteenhet. Kassetten har også et hull for montering på skjøteenheter. Den pulverlakkerte kapslingen er i metall, men fås også i polymer. Magenta fargen gjør den lett å identifisere blant andre enheter i skap. FIMP leveres med klips for DIN rail montasje. Som opsjon finnes også klips for veggmontasje.

Systemet kan leveres for inntil 24 fiber (FIMPXL), singel eller multimode. Fysiske mål: (HxBxD) 138mm x 72mm x 128mm. Med FIMP Hybrid kan man ha inntil 12 fiber, singel eller multimode og 6 kobber RJ45.

www.proxll.no, tlf 932 16 204

Rask og enkel fiberterminering FIMP (Fiber Industrial Mini Patch) systemet er en industriell skjøteboks og patchepanel. På grunn av dens kompakte og solide design er den velegnet til industrielle løsninger. FIMP er klar for skjøting, og inneholder skjøtebrett, tilkoplinger, pigtails og kabelinnføring. Avhengig av behov kan det velges fra forskjellige tilkoplinger: SMA, ST, SC, LC, SC-RJ, FC-PC, og E-2000. Andre tilkoplinger kan leveres på forespørsel.

www.goodtechproducts.no, tlf. 22 79 05 20 43


Nye produkter

Rå Nettkvalitetsanalysator

ELIT MavoWatt 2xx serien kombinerer markedets beste egenskaper for overvåking av effekt, transienter, over harmoniske osv., med glimrende muligheter for kommunikasjon og fjernavlesning. Instrumentet kan avleses og innstillinger endres fra din telefon, nettbrett eller PC. Dette kombinert med Dran-View programvare, som lar deg analysere og sammenligne resultater, gir deg kapasitet til å håndtere alle situasjoner. ELIT MavoWatt 2xx serien logger alle ønskede parameter samtidig,

slik at en alltid får med seg det en trenger i en logg. Leveres i aluminiums koffert med 4 fleksible strømtenger for 30/300/3000AAC. Bruksområdene er blant annet: Undersøke effektkvaliteten i nettet/installasjonen. Undersøkelse av effektforbruk ved vurdering av utbygging. Logging av data for å påvise/finne feil i nett eller installasjon. Samsvarstesting. Test av lysflimmer (Flicker). Test av alternative energikilder. www.elit.no, tlf. 63 93 88 80

Ny PC-serie

Autic system er stolte av å kunne presentere Indumicro sin suksessrike C-serie, med nye og kraftige prosessoralternativ. Serien leveres nå med firekjerners N2930 og 4 generasjons i3- og i5 prosessorer. Kombinert med 44 • Volt 7-2015

Kraftige arbeidslys

C-Seriens kompakte og vifteløse design. Vi utøker også familien med nye skjermstørrelser på 17 (SXGA), 15’6 (WXGA) og 18’5 (WXGA) tommer. www.autic.no, tlf. 33 30 09 50

Peli Products, global leder innen utvikling og produksjon av avanserte lyssystemer, har nå utviklet en ny modulbasert serie oppladbare LED-lyskastere innen RALS-familien (Remote Area Lighting Systems). Lyskasterne er klare til bruk hvor som helst og når som helst, uavhengig av støyende strøm-aggregat eller nettilkobling. Modellene har oppladbart batteri i et batterihus med håndtak som byttes med et enkelt håndgrep, og batteriet kan benyttes om hverandre med andre modeller i den nye RALS-familien. Batteriet kan også benyttes som ekstra strømkilde for lading av annet utstyr. Avansert lyskontroll kan styres med app for iPhone! Trinnløs lysjustering med kontrollpanel viser

kapasitet og gjenværende lystid for valgt lysstyrke. Foreløpig er to modeller på lager, RALS 9480 og 9490, og flere kommer i løpet av året. Begge modellene kan brukes som håndlyskaster med skulderrem, eller stasjonært arbeidslys liggende eller på høykant. Ekstremt robuste og værtette! RALS 9480 er 60 cm med utslått teleskopstang, og RALS 9490 har teleskopstang på 183 cm. Peli RALS benyttes av entrepenører, e-verk, tunnelarbeid, vedlikeholdsarbeid, brann- og redningsmannskaper, politi/ etterforsking, militære, bilredningstjeneste etc. www.dacon.no, daconshop.no, tlf. 21 06 35 01


Nye produkter

440G-LZ, unik låsbar sikkerhetsbryter

Goodtech Products presenterer et nytt sikkerhetsprodukt fra Allen Bradley Guardmaster. Allen-Bradley Guardmaster utvikler kontinuerlig sitt program innefor maskinsikkerhet i takt med nye krav i maskinforskriftene og behov i markedet. 440G-LZ er en låsbar grindbryter som er designet for å imøtekomme de strengeste sikkerhetskravene, Ple, Kat.4 iht. ISO13849-1 som enkeltstående enhet. Sikkerhetsbryteren 440G-LZ er utstyrt med låsebolt og RFID kodet aktuator, fremfor brytere med nøkkel som er vanlig på denne type produkter. Kombinasjonen mikroprosessor teknologi og RFID kodet aktuator gjør at bryteren kun kan låses når korrekt aktuator er på plass. Dette øker sikkerheten på systemet og manipulasjon blir umulig. 440G-LZ har 60% lavere effektforbruk enn tilsvarende produkter på markedet. Dette gir mange fordeler som lavere varme, lenger levetid og ikke minst den har en miljøvennlig profil. Med en kompakt IP69K utførelse, LED for driftsindikasjon og en fornuftig pris har 440G-LZ mange bruksområder. www.goodtechproducts.no, tlf. 22 79 05 20

SIL / Ex-godkjent Power Supply

Tormatic kan nå levere nye revolusjonerende strømforsyninger fra GM International. PSx1200-serien er Ex-godkjent (ATEX, IECEx sone 2), og har en rekke fordeler som bl.a. egen modul for diagnostikk og overvåking, minimalt effekttap ved redundans og omgivelsestemp.område fra -40ºC til +70ºC. SIL 2 eller SIL 3 av­hengig av ­applikasjon Strømforsyningene fås i flere varianter, for montasje på vegg eller DIN-skinne eller som 9" eller 19" rack (maks 6 moduler) hvor enhetene kan byttes ut uten å stanse driften, såkalt "hot swappable". Ved å benytte ny MOSFET teknologi oppnås svært rask switching og minimalt effekttap ved redundans. I tilfelle kortslutning i en last vil PSx levere en høy strøm (ca 800A) i ca 0,5msek. som kobler ut lasten. Annet tilkoblet utstyr vil derfor ikke bli påvirket og vil fortsette å fungere uten avbrudd. www.tormatic.no, tlf. 33 16 50 20

Allen-Bradley PowerMonitor 500

Panelet i PowerMonitor 500 gir brukeren et godt innblikk i energiforbruket. De utvidede mulighetene over EtherNet/IP gjør også at kommunikasjon mot kontrollsystemet kan oppnås på en enkel og god måte. Spesielt fordelaktig vil det være når PowerMonitor 500 integreres i en Logixbasert arkitektur. Med sine digitale eller analoge utganger, og muligheter for Modbus RTU over RS-485/ RS-232, Modbus TCP - eller EtherNet/IP-kommunikasjon, kan PowerMonitor 500 lett integreres i eksisterende energiovervåkningssystemer. Med en prosessorientert visning kan brukere av PowerMonitor 500 måle spenning, strøm, effekt, energi, og effektfaktorer samt få direkte og detaljerte energimålingsdata uten behov for ytterligere HMI. De lokale visningene gir opplysninger om, hvor mye effekt

som forbrukes, hvordan effekten er fordelt, og når det forbrukes mest strøm. PowerMonitor 500 er kompakt, og har et plassbesparende design som gjør det mulig å montere enheten raskt og effektivt i tavlefronten. Installasjonen blir ytterligere forenklet ved at den kan konfigureres direkte på enheten.Som en del av et integrert nettverk, kan PowerMonitor 500 kommunisere med Allen-Bradley’s PLC systemer (PLC-5, SLC, ControlLogix og CompactLogix), slik at energidata kan integreres direkte i kontrollsystemet. Når PowerMonitor 500 benyttes sammen med RSEnergyMetrix, kan energidata undersøkes nærmere og danne grunnlag for en komplett energistyringsløsning. www.goodtechproducts.no, tlf. 22 79 05 20

voltmag.no 45


MESSER/KONFERANSER Oktober 2015 – september 2016 28. - 30. oktober 2015 - EFA Fagmesse for bygg- og elektroteknikk, Leipzig, Leipziger Messe, http://www.efa-messe.com/de/ 28. - 30. oktober 2015 - HIVOLTEC Fagmesse for høy- og mellomspenning, Leipzig, Leipziger Messe, http://www.hivoltec.com/de/ 3. – 5. november 2015 – European Utility Week Wien, Østerike, www.european-utility-week.com/ 10. november 2015 – Elmåledagene 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm, www.energinorge.no/kalender/ 17. – 19. november 2015 – ENERGETICS Targi, Lublin, Polen, www.energetics.targi.lublin.pl 18. – 20. november 2015, CWIEME, Coil Winding, Electric Motor and Transformer Manufacturing Technologies, Istanbul, www.coilwindingexpo.com/istanbul 23. – 25. november 2015 – Nettkonferansen Expo Fornebu, www.energinorge.no/kalender/ 25. – 26. november 2015 – NEK Elsikkerhetskonferansen Oslo Kongressenter, www.standard.no/toppvalg/nek/arrangement-og-kurs-franek/nek-elsikkerhetskonferansen-2015/

7. – 9. mars 2016 – PTK - Produksjonsteknisk konferanse Bergen, http://www.energinorge.no/kalender/ 15. – 17. mars 2016 – ENERGY Storage – EUROPE Düsseldorf, http://www.energy-storage-online.com 4. – 8. april 2016 – Tube&Wire Düsseldorf, www.tube.de / www.wire.de 25. – 29. april 2016 – Hannover Messe Hannover, www.messe.de 10. – 12. mai 2016 – SENSOR+TEST Nürnberg, http://www.sensor-test.de 10. - 12. mai 2016 - CWIEME Coil Einding, Electric Motor and Transformer Manufacturing Technologies, Berlin, www.coilwindingexpo.com/berlin/ 10. - 12. mai 2016 – EXPOPOWER Poznan, Polen, www.expopower.pl 31. mai – 2. juni 2016 – ELIADEN Norges Varemesse, Lillestrøm, www.eliaden.no 13. – 15. september 2016 – ENERGETAB Bielsko-Biala, Polen, http://www.energetab.com

1. - 3. desember 2015 - FNN - Fachkongress, Netztechnik, Nürnberg, NürnbergMesse, www.fachkongress-netztechnik.de

IKKE KJØP! Du trenger ikke å kjøpe dyre maskiner for å lage skilt og merking.

SkiltDirect produserer dine skilt med en gang du bestiller og leverer dagen etterpå. Det er på den måten vi gjør det

Enkelt – Raskt – Riktig www.skiltdirect.no • 21 07 55 07 46 • Volt 7-2015

SkiltDirectVi garanterer at du blir fornøyd


Det meste til E-verk nett, og noe til jernbane

www.el-tjeneste.no


Returadresse: Volt Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Norsk produksjon av statorviklinger I våre moderne verkstedlokaler i Fredrikstad, Østfold, produserer vi viklinger til generatorer. Produksjonen er fleksibel, rask, av høy kvalitet og basert på Resin Rich isolasjonsteknologi. Vår lokale kompe­ tanse er tilgjengelig for alle viklingsrelaterte behov, fra mindre reparasjoner til komplette leveranser av nytt.

Montasje utføres med kvalifiserte fag­ arbeidere. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 975 79 985 Stig A. Lauritzen stig.lauritzen@voith.com

B-Economique

Volt 7 - 2015  
Volt 7 - 2015  
Advertisement