Page 1

www.voltmag.no februar 2011 • nr. 1 • 8 årgang

kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering

Mangler designstrategi for mastevalg Les også:

Start på Vasstøl kraftverk, Etablerer nordisk driftssenter for smarte strømmålere, Vann og kraft gir håp i Afghanistan, Satser på lokal kompetanse, Ny kraftleidning frå Mongstad og kablar frå Kollsnes til Troll A. Smart Efficiency speiler hele hannover messen, Rekordmange småkraftkonsesjoner, Første Azipod C-kontrakt innen offshore vindkraft.


www.ntp-as.no Postboks 188 - 1601 Fredrikstad Telefon: 69 38 30 00 Telefaks: 69 38 30 30

Glassisolatorer fra NTP AS, mer enn 45 års driftserfaring i Norge «BEKREFTET PÅLITELIGHET»


s.16-22 Må ha klar strategi for mastedesign

Transport I denne utgaven av Volt har vi satt fokus på mastedesign og Fenno-Skan kabelen som installeres i mai. Når kraftselskapene planlegger å bygge nye luftledninger, bør de ha en klar designstrategi på et tidlig tidspunkt i prosessen. Spesielt i områder der ledninger og master kommer tett inn på mennesker og bebyggelse, bør det foretas en designanalyse helt i starten av konsesjonsprosessen, slik at man får tid nok til å realisere landskapstilpasset mastedesign i prosjektet, sier industridesigneren Eva Widenoja. Og setter ord på et brennende ønske om å kunne gjøre sitt for at det tas nødvendige estetiske hensyn ved valg av nye kraftledningsmaster her i landet. Hun har gjort mye allerede. Widenoja Design AS har de siste årene blant annet laget en NVE-rapport om metodisk tilnærming til landskapstilpasset mastedesign på oppdrag fra NVE, Statnett og BKK. Widenoja Design har bidratt med designanalyse og konseptutvikling av to ledningssegmenter i Masfjorden kommune, ett segment i Eikemodalen og ett i Haugsværdalen, som en del av konsekvensutredningen for ledningen Modalen-Mongstad 420kV, i regi av BKK. Industridesigneren har dessuten gitt flere innspill til Statnett, med forslag til nye masteløsninger. Industridesigneren har stor respekt for at ingeniørene er mest opptatt av å få strømmen opp og frem på en riktig måte. At de tenker forsyningssikkerhet. Det sitter i ryggmargen på dem, og jeg er imponert over hvor flinke de er til å dimensjonere optimalt i forhold til økonomi, teknikk og sikkerhet. Fenno-Skan Nexans ble tildelt kontrakten i 2008, av Svenska Kraftnät og Fingrid Oyi, operatør av elkraftnettet i Finland. Oppdraget har en verdi på 1,4 milliarder svenske kroner. Fenno-Skan 2 HVDC-prosjektet vil gi en ny 800 MW, 500 kV undersjøisk kraftoverføringsforbindelse mellom sørlige Finland og Sverige, og følger en 200 km lang rute over Bottenviken. Den vil utgjøre en bipol med den eksisterende 550 MW, 400 kV Fenno-Skan forbindelsen, som ble idriftssatt i 1989, og gi en 40 prosent økning i kraftoverføringskapasiteten mellom de to landene. Dette vil forbedre kapasiteten i det nordiske strømmarkedet, og den nye kabelen vil også redusere tapene i de nordiske overføringsnettene og forbedre kraftsystemsikkerheten. Nexans har produsert Fenno-Skan 2-kabelen ved sitt anlegg i Halden. Installasjonen av sjøkabelen, med en maksimum havdybde på 100 m, vil utføres av Nexans’ eget kabelleggingsskip – C/S Nexans Skagerrak. Kabelen har et kobbertverrsnitt på 2,000 mm2 og er den største HVDC-kabelen produsert av Nexans. Den skal leveres i to kontinuerlige lengder på omtrent 100 km, slik at det kun er behov for én kobling offshore. Kabelen er jo produsert i fabrikken vår i Halden, sier Hessen som er glad for at flere milliardkontrakter i det siste har sørget for fulle ordrebøker og høy aktivitet i lange tider fremover. Dermed sikres eksisterende arbeidsplasser ved fabrikken i Halden - og det er behov for flere nye stillinger. Dette er det største enkeltprosjekt vi har hatt. Det ligger på omkring 80 millioner svenske kroner. Det har vært et vellykket prosjekt, der vi har lykkes med å holde leveransetider til punkt og prikke. Vi har levert alt materiell til luftlinjen for likestrøm mellom Finnböle og Dannebo. Utfordringen har jo vært at vi nå har fått et nytt spenningsnivå for Sverige - 500 kV. Det har vi aldri hatt før, verken når det gjelder AC eller DC. Vi har tilpasset nye kjeder til dette. Vi har også spesialtilpassede glassisolatorer, vi benytter ikke de vanlige AC-isolatorene, sier VD Bengt Nyström i Necks Electric. Mars måned blir hektisk med Produksjonsteknisk konferanse (PTK) på Gardermoen, småkraftforeningens møte på Værnes og Smart Metering Scandinavia 2011 som arrangeres i Oslo. Tor Bergersen

s.26-29 Fenno-Skan kabelen installeres i mai s.25 Smart Efficiency speiler hele hannover messen

s.4 Start på Vasstøl kraftverk s.5 Energikontrolltjenester til bedriftsmarkedet s.6 Kjøper faktureringssystem fra Tieto s.8 Etablerer nordisk driftssenter for smarte strømmålere s.9 Søker om alternativ trasé i Granvin s.10 Vann og kraft gir håp i ­Afghanistan s.12 Støtte til forskning på ­miljøvennlig energi s.14 Satser på lokal kompetanse s.24 Ny kraftleidning frå Mongstad og kablar frå Kollsnes til Troll A s.30 Rekordmange småkraftkonsesjoner s.31 Ny versjon av Handyman s.32 ­Beskytter verdens største cruiseskip s.33 Første Azipod C-kontrakt innen offshore vindkraft s.34 Kabelkontrakter signert s.35 Gjør vi nok for å bedre nettkvaliteten for sluttbruker? s.36-39 Produktnyheter s.40 Nytt fra bransjen s.42 Messeoversikt

www.voltmag.no Nr. 1 2011. 8. årgang ISSN - 1503-8246 Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Journalist Terje Høiland Epost: terje@voltmag.no Mobiltelefon: 950 33 004 Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 926 17 850 Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no

Forside: Eva Widenoja industridesigner, foto: Tor Bergersen. Neste utgave Uke 10, 2011 Annonsemateriell til V2 - 2011 Materiell frist 21. februar 2011. Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no

Grafisk formgiving Zmedia AS Copyright Volt Forbud mot ettertrykk.

Abonnement Årsabonnement kr 489,Norden kr 589,-. Europa 665,-. Andre verdensdeler 685,Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Samarbeidende foreninger NORWEA - interesseorga­ nisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. www.norwea.no Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS

3


Start på Vasstøl kraftverk Hydro har besluttet å bygge Vasstøl kraftverk i Suldal i kombinasjon med rehabilitering av Finnabuvatn­ dammen, som vil fungere som kraftverkets inntaks- og hovedmagasin. Prosjektet vil starte opp rett etter påske i år med arbeider på dammen og kraftstasjonen. Byggetiden er beregnet til halvannet år, slik at kraften fra det nye Vasstøl kraftverk vil være på nettet høsten 2012. Vasstøl kraftverk vil utnytte et årlig energipotensial på om lag 26 GWh av fallet mellom de eksisterende regulerings-magasinene for Røldal kraftverk, Finnabuvatn og Vasstølvatn i Suldal kommune. Planarbeidet med kraftverket har vært gjennomført i flere faser etter at konsesjon for bygging ble gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i 2004. Det nye kraftanlegget vil omfatte ventil-arrangement i tappetunnel ved Finnabuvatn4 • Volt 1-2011

dammen, trykkrør nedgravd i grøft med en lengde på 1.800 meter og selve kraft-stasjonen i dagen, lokalisert nede ved Vasstølvatn. Turbinen vil utnytte en fallhøyde på rundt 150 meter. Installasjonen er beregnet til 5,4 MVA. Bistand fra Røldal Suldal Opprusting av dammen ved Finnabuvatn kommer som et pålegg med hjemmel i den nye damsikkerhetsforskriften fra NVE. Arbeidene vil omfatte heving av tetningsonen og

støttefylling med ny plastret steinoverflate på dammens nedstrømsside. Samordningen av de to byggeprosjektene innebærer en betydelig besparelse med hensyn til administrasjon og byggetekniske løsninger i gjennomføringsfasen. Hydros prosjektorganisasjon er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidene, som vil kreve betydelig bistand fra den lokale drifts-organisasjonen ved Røldal Suldal gjennom hele bygge­ fasen.

Start Prosjektet vil starte opp rett etter påske i år med arbeider på dammen og kraftstasjonen. Byggetiden er beregnet til halvannet år, slik at kraften fra det nye Vasstøl kraftverk vil være på nettet høsten 2012. De totale investeringskostnader blir 95 millioner kroner.


Her har vi EnergiSmart gjengen fra venstre, Håvard Husom, Gudbrand Sølvsberg, Lars Baukhol, Stein Åge Fredrikstad, Lene Johannesen og Anna Maria Sikorska.

Energikontrolltjenester til bedriftsmarkedet EnergiSmart Norge er et heleid datterselskap av Elsikkerhet Norge. Selskapet skal blant annet videre­ føre Elsikkerhet Norges energimerkevirksomhet, og har som mål å bli en ledende aktør innen energi­ kontrolltjenester til bedriftsmarkedet. Energikontrolltjenester innbefatter blant annet energimerking, termografering, tetthetskontroll, energirådgivning, energioppfølgingssystemer og ENØKanalyser. Vi starter med næringslivet, men har en ambisjon om å bli en totalleverandør av tjenester på vårt felt til både næringslivet og

privatpersoner, forteller konstituert daglig leder Lars Baukhol. VVS, bygg og elektro Selskapet holder til i Moelv og starter med seks ansatte som har nødvendige sertifiseringer og tverrfaglig kompetanse og erfaring innen VVS, bygg og elektro. Eiendomsforvaltere,

kommuner og fylkeskommuner er de største potensielle kundene selskapet skal jobbe mot. Det siste året har det som nå blir et eget selskap vært en egen avdeling og strategisk satsningsområde for kontrollselskapet Elsikkerhet Norge. Vår ambisjon er å være ledende i landet på energirelaterte kontrolltje-

nester, sier Are Koppang som er styreleder i EnergiSmart Norge og administrerende direktør i Elsikkerhet Norge. Det siste året har Elsikkerhet Norge energimerket ca. 70 yrkesbygg. Det utgjør nesten 100 energiattester og nærmere 300 000 kvadratmeter ­bygningsmasse. ■

www.voltmag.no 5


Kjøper faktureringssystem fra Tieto Hafslund har inngått intensjonsavtale med Tieto om kjøp av nytt faktureringssystem. Løsningen er forberedt for fremtidens avanserte måle- og styringssystemer (AMS), som alle nettselskaper vil bli pålagt å innføre, samt et fremtidig, felles, nordisk sluttkundemarked. Hafslund har ambisjoner om å vokse i Norden på markedssiden. Vi har gjennomført en krevende og omfattende evalueringsprosess når vi nå ønsker å fornye våre fakturerings- og arbeidsprosessystemer. Valget falt til slutt på Tieto med løsninger vi ser fram til å ta i bruk. Vi har stilt svært høye krav til funksjonalitet, ytelse og leveringsevne, og har fått en leverandør som gir oss de verktøyene vi trenger. Implementeringen vil bli et stort prosjekt for Hafslund, og vi føler oss trygge på at vi i samarbeid med Tieto vil klare å møte utfordringen, sier administrerende direktør, Thore Sveen i Hafslund Fakturaservice. Avtalen omfatter løsninger

for fakturering, kunde- og kravhåndtering samt prosesstøtte for håndtering av arbeidsordre. Løsningen har en skalerbar og fleksibel systemarkitektur som støtter Hafslund Fakturaservice sin flerselskapsstruktur. Tieto har erfaring fra tilsvarende prosjekter i andre nordiske land der AMS allerede er innført. Vi er stolte over at Hafslund har valgt oss som leverandør innenfor dette krevende løsningsområdet. Kraftsektoren er et av de områdene vi gjennom år har vist at vi behersker, og denne avtalen gir oss en god mulighet til å sette vårt preg på denne bransjen, sier administrerende direktør, Kolbjørn Haarr i Tieto Norway. Vi er stolte over at Hafslund har valgt oss som leverandør innenfor dette krevende løsningsområde , sier administrerende direktør, Kolbjørn Haarr i Tieto Norway.

Kontrakter for en halv milliard kroner Rainpower har inngått kontrakter for rundt 500 millioner kroner. Kontraktene omfatter levering av vannkraftteknologi til to kraftverk i Peru, ett i Tyrkia og fire i Norge. Kontraktsinngangen i desember er et vendepunkt for Rainpower, sier konsernsjef Svein Ole Strømmen. Med utgangspunkt i tradisjonsrik vannkraftkompetanse har vi utviklet vår egen teknologi som nå vinner fram i markedet. Kontraktene omfatter både småkraftverk og store utbygginger og ble vunnet på grunnlag av meget god turbinteknologi og konkurransedyktige priser. Vår evne til å lede store og kompliserte vann6 • Volt 1-2011

kraftutbygginger har også vært utslagsgivende. Denne svært positive kontraktsinngangen viser at norsk vannkraftteknologi verdsettes nasjonalt og internasjonalt, og dette gir oss energi, pågangsmot og økonomi til å satse videre, understreker Strømmen videre. – Det nærmeste halvåret ønsker vi å ansette 30 høyt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse på området ren og fornybar energi.


CONFERENCE & EXHIBITION 4th Annual

Creating additional value from your smart meter infrastructure From the organisers of:

before r e t s i g d Re 8th an 1 y r a Febru Euros 5 7 1 o pt SAVE u

Connect, interact and network with 250+ industry experts exploring the challenges beyond meter deployment

Analyse the best business models for the deployment of hourly metering and future MDM, ICT, billing and CRM requirements while understanding what your customer really wants

Debate with 25+ high level industry speakers to determine your roadmap for a smart energy infrastructure Confirmed speakers include: NVE Norwegian Water Resources, Swedish Energy Inspectorate, DONG Energy, Vattenfall and Fortum

Establish yourself as the leading solutions provider for the Nordic utility industry at the exclusive supplier pavilion

14-15 March 2011

Oslo, Norway

Gold Sponsor:

Silver Sponsors:

Bronze Sponsors:

Knowledge Partner:

Organised by

making energy visible

Official Publications:

www.smartmetering.eu/scandinavia

7


Etablerer nordisk drifts­senter for smarte strømmålere Tieto har etablert et nordisk senter på Lilleham­ mer for fjernavlesning og drift av smarte strøm­ målere. Etableringen innebærer at Tieto kan tilby både drift, utvikling og vedlikehold av systemer og infrastruktur som kreves for en komplett leve­ ranse av AMS-tjenester. Senteret håndterer allerede i dag automatisk innsamling av måleverdier og andre målertjenester for 145 000 av E.ONs el-målere i Skåne. Fjernavlesning av strømmålere er allerede innført i Sverige. I Finland pågår innføring og i Norge har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) annonsert reguleringer i løpet av første halvår 2011 og full utrulling innen 2018. Nav for AMS I dag får hver tredje strømkunde i Norden sin faktura via Tietos faktureringssystem. Med etableringen av vårt kontor på Lillehammer vil Tieto også være det ledende selskapet innen AMS storskaladrift i Norge. Tieto vil

således innta en unik posisjon med hensyn til den AMSetablering norske nettselskaper står overfor i de nærmeste årene, sier Kolbjørn Haarr, Administrerende Direktør i Tieto Norway. Det er en stor fordel for kundene med god måleverdihåndtering. Derfor er det svært viktig for oss i E.ON at dette fungerer godt, sier Camilla Haker, avtaleansvarlig i E.ON Elnät. Driftssenteret er Tietos nordiske nav for AMS og skal i første omgang anvendes for tjenesteleveranser i Norge, Sverige og Finland. Den sentrale delen av tjenesten er automatisk innsamling av målerverdier, samt overvåkning og vedlikehold av infrastrukturen. ■

Rammeavtale med Statoil Statoil Petroleum AS har tildelt Goodtech Project & Services AS en ramme­avtale for ”Operations, maintenance, modifications and upgrades (OMMU) av Safety and Automation System (SAS)”. Avtalen kan brukes på alle Statoil sine installasjoner nasjonalt og internasjonalt, og har en varig­ het på 5 år med opsjon på 2x2 år. Dette vil gi oss gode muligheter for ekspansjon innenfor offshoreleveranser, sier Trygve Jetmundsen, direktør for Goodtech Projects & Services i VestNorge. Avtalen er en stor seier for oss og for det langsiktige arbeidet vi har lagt ned i forbedringsprosesser i tekniske konsepter, arbeidsprosesser og kvalitet. Goodtech Projects & Services AS leverer skreddersydde automatiseringsløsninger etter

8 • Volt 1-2011

kundenes krav og behov. Avtalen som nå er inngått gir selskapet tilgang til et stort modifikasjonsmarked i Statoil som til nå har vært forbeholdt de store systemleverandørene. Ytterligere forsterket Goodtech blir en av flere tredjeparts leverandører som kan levere produkter og tjenester til flere forskjellige system-

plattformer. Dette gir Statoil muligheten til å velge de beste leverandørene, delvis uavhengig av systemleverandørene, sier Jetmundsen. Goodtech Projects & Services AS har siden 2004 hatt rammekontrakt med Statoil innen industrielle IT-løsninger for understøttelse av integrerte operasjoner. Med denne avtalen i tillegg, vil samarbeidet bli ytterligere forsterket.


Søker om ­alternativ trasé i Granvin Statnett søker om en alternativ ledningstrasé i Granvin herad. Traséen inngår som en del av den planlagte kraftledningen i Hardanger mellom Sima kraftverk og Samnanger transformatorsta­ sjon. Det nye alternativet går lengre unna Granvin sentrum enn det konsesjonsgitte alternativet. Statnett fikk i juli i fjor konsesjon på å bygge en kraftledning fra koblingsanlegget til Sima kraftverk i Eidfjord til Samnanger transformatorstasjon. I august ba regjeringen fire uavhengige utvalg om å utrede ulike sider ved en sjøkabelløsning, og de berørte kommunene ble invitert til å komme med nye innspill til å justere traséen for en luftledning. Den traséendringen Statnett nå søker konsesjon på, er et resultat av møte mellom Granvin kommune, NVE og Olje- og energidepartementet i november, opplyser prosjektleder i Statnett Steinar Bygdås. Dette alternativet innebærer en endring mellom Fuglavatnet og Granvinsfjorden, der ledningen trekkes sør for Fuglavatnet og lenger inn i Stokkseldalen. Med dette øker avstanden til Granvin sentrum og innsynet til lednin-

gen reduseres noe, men traséen reduserer samtidig inngrepsfrie naturområder i større grad enn det konsesjonsgitte alternativet, sier Bygdås. Krevende og kostbart Statnett har også utredet mulighetene for omlegging av eksisterende 66 kV ledning gjennom Granvin sentrum og bruk av denne traséen til den nye 420 kV-ledningen, samt om denne traséen kan brukes til kabling av 420 kV-ledningen. Statnett har valgt ikke å søke på disse alternativene. Et kabelanlegg i dette terrenget vil være teknisk svært krevende og kostbart. En 420 kV luftledning gjennom Granvin sentrum vil være svært synlig for de som bor der, og den vil kunne gi høyere magnetfelt enn ønskelig. ■

Annonsér i Volt www.voltmag.no 9


Vann og kraft gir håp i Afghanistan To landsbyer i Bamiyan-provinsen i Afghanistan får tilgang på elektrisk kraft og støtte til aktiviteter som gir inntektsgivende arbeid. Samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og E-CO vil gå over tre år.

E-CO har samarbeidet med Kirkens Nødhjelp om bygging av mikrokraftverk i Afghanistan i flere år og har erfart at Kirkens Nødhjelps prosjekter blir gjennomført, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO.

Et nytt prosjektsamarbeid starter i år i landsbyene Miyana Tikar og Miyana Qad i Bamiyanprovinsen. Målet for prosjektet er å utvikle de to landsbyene slik at beboerne får en bedre levestandard. I dag finnes det ingen servicetilbud i området og fattigdommen er stor. Det skal både bygges et nytt mikrokraftverk på 9 kW som vil forsyne ca. 200 husholdninger (1700 innbyggere) med elektrisitet, og gis økonomisk støtte til produksjon av varer som gjør at innbyggerne får inntektsgivende arbeid. Ved å bygge mikrokraftverket kan innbyggerne ta i bruk elektriske maskiner og dermed sette i gang større produksjoner av varer, som igjen kan selges på markedene. Disse prosjektene er spesielt rettet mot kvinner. E-COs totale økonomiske bidrag er på 750 000 kroner fordelt over tre år. 10 • Volt 1-2011

Blir gjennomført Kraftutbygging er viktig for utviklingen i et land med 30 millioner innbyggere. E-CO har samarbeidet med Kirkens Nødhjelp om bygging av mikrokraftverk i Afghanistan i flere år og har erfart at Kirkens Nødhjelps prosjekter blir gjennomført. Det første mikrokraftverket som ble bygget med støtte fra E-CO var i Rishka i 2005. Her fikk 200 familier bedret sin livssituasjon. Strømmen blir benyttet til teppeproduksjon, meieridrift og bakeri. Bygging av mikrokraftverket i landsbyen Toopchi i 2007 sørget for at ytterligere 200 familier fikk strøm til husene sine. E-CO har også gitt

økonomisk støtte til opplæringsprosjekter i helse, hygiene og inntekstbringende arbeid for 160 kvinner. Samråd med lokalbefolk­ningen Når E-CO skal hjelpe er det naturlig å ta utgangspunkt i det vi kan best; vann og kraft. Slik benytter vi oss av mer enn 100 års erfaring for å hjelpe en hardt prøvet befolkning i Afghanistan, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO. Kirkens Nødhjelp setter stor pris på at det gode samarbeidet med E-CO videreføres.

Bidragene fra E-CO har siden 2005 gjort en stor forskjell i lokalsamfunnene der tidligere prosjekter er blitt gjennomført. Tilgang til strøm betyr at familier sparer høye utgifter til parafin og får en bedre luftkvalitet innendørs. I tillegg gir dette prosjektet kunnskap og læring for de 80 kvinnene som er involvert. Prosjektet er utformet i konsultasjon med lokalbefolkningen selv, og vi er derfor sikre på at det bygger på reelle behov og ønsker, sier Liv Snesrud i Kirkens Nødhjelp, programkoordinator for ­Afghanistan.


Kraft i en enkelt dråpe

Rehabilitering og levering av turn key kraftverk

Goodtech er et Norsk børsnotert teknologiselskap med over 1400 ansatte i Norge og Sverige med en årlig omsetning på NOK 1,8 milliarder.

Ingeniørtjenester kraftsystem Engineering og analyser Rehabilitering og levering av turn key transformatorstasjoner fra 20-420 kV Risikovurdering av kraftsystem

Goodtech leverer totale elektriske løsninger for store og små kraftverk med basis i gode teoretiske kunnskaper og gjennomarbeidede praktiske løsninger. Goodtech har store ingeniør og montørressurser som setter oss istand til å gjennomføre store og små prosjekter. Selskapet er en uavhengig systemintegrator som har avtaler med ulike leverandører.

Elektriske systemer for onshore og offshore vind Elektriske systemer for olje og gass Reservekraftverk opp til 10 MVA

Levering av elektriske systemer til industrianlegg

Markedsdirektør Kraft Norge Yngve Aabø, yngve.aaboe@goodtech.no, m. 91739969 Prosjektingeniør Kristjan Freyr Johansson, ko@goodtec.no, m. 40037570


Støtte til forskning på ­miljøvennlig energi Forskningsrådets RENERGI-program tildeler 208 millioner kroner til 40 prosjekter om miljøvennlig energi. Prosjektene som får støtte spenner fra utvikling av mer effektive vindmøller til sammenlignin­ ger av effekten ved solfangere med luft-vann varmepumper. Prosjektene spenner over en rekke former for miljøvennlig energi, og denne tildelingen sikrer en videre styrking av forskningsinnsats innenfor viktige felt som vindkraft, solenergi og vannkraft, sier Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og

petroleum i Forskningsrådet. Forskningsmidlene skal brukes over en periode på to til fem år. I tillegg til støtten fra Forskningsrådet, bidrar søkerne selv med anslagsvis 200 millioner kroner inn i forskningsprosjektene.

Vindkraft, tidevannskraft og solenergi Blant prosjektene som får støtte er det Fred.Olsen-eide Alfanor 7125 som skal utvikle lettere og mer effektive vindmøller. Selskapet utvikler nå en ny måte å overføre energien fra vindtur-

bindbladene på med bruk av belter, og prosjektet vil kunne bidra til å redusere vekten i turbintårnet og øke produksjonseffektiviteten. Prosjektet får ni millioner kroner i støtte over en to års periode. Solfangere Aventa får fire millioner kroner over fire år som skal videreutvikle og demonstrere kostnadseffektive solfangere i plast. Her skal Mesterhus sammenligne kostnadseffektiviteten ved solfangere med luft-vann varmepumpe ved å bygge to hus ved siden av hverandre med ulike varmeløsninger. Offshore vind Selskapet Ingenium får støtte til å et fartøy for installering av vindkraftverk til havs. Prosjektet vil kunne bidra til å redusere installasjonstiden for offshore vind. Prosjektet får totalt seksmillioner kroner i støtte over en treårsperiode, hvorav tre millioner kommer fra MAROFF-programmet. OWC får 7,5 millioner kroner over to år for å utvikle sitt konsept for bølgekraft. NorSun får 12 millioner til et treårig prosjekt for bedre produksjon av solcellematerialer. ■

Moderniserer Akkats vannkraftverk Vattenfall AB har tildelt Goodtech to elektrokontrakter i forbindelse med moderniserin­ gen av Akkats vannkraftverk i Jokkmokk. Samlet ordreverdi er nærmere SEK 15 millioner. De to oppdragene omfatter blant annet nybygging av lokalkraftanlegg samt demontering og montering av 130 kVfordelingstavler og transformatorer i vannkraftstasjonen. Det gleder oss at Vattenfall har tiltro til oss. Vi har utført flere lignende prosjekter

12 • Volt 1-2011

tidligere med godt samarbeid og resultat, blant annet modernisering av en 40 kV fordelingstavle ved Bonäset kraftstasjon, sier Mikael Östlund, enhetssjef i Piteå, Goodtech Project & Services AB. Vattenfall AB gjennomfører moderniseringen, som går ut på å bytte ut det

gamle aggregatet med to mindre og mer effektive aggregat, for å øke kraftverkets effekt til en middelårsproduksjon på cirka 26 GWh.


Hear from over

250 Speakers

Honourable Minister Elizabeth Dipuo Peters Minister Department of Energy South Africa

Erica Johnson, Chief Officer: Customer Network Business Eskom, South Africa

Yousuf Haffejee Manager: Single Buyer Office Eskom, South Africa

Othman Ben Arfa CEO Société Tunisienne de L’Electricité et du Gaz (Steg)

Honourable Titus Mbathi Chairman Kenya Electricity Generating Company, Kenya

Silas Simiyu CEO / MD Geothermal Development Company, Kenya

Conference: 28 March - 1 April 2011 | Exhibition: 30 - 31 March 2011 Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Africa

Investment and development for operators, governments, investors and developers Join us at Africa’s largest energy conference & exhibition and learn how to... • • • • • • •

Secure Africa’s power capacity Attract investment into new power projects Frame regulation to encourage a more dynamic energy mix Form partnerships to best serve your business Develop more effective electricity networks Integrate new technology into the grid Become self-sustainable www.terrapinn.com/2011/powerza

Sponsors: Jasper Oduor Executive Secretary East Africa Power Pool

Cyrille Arnould Head of GEEREF, European Investment Bank (EIB)

Joseph Njoroge CEO & MD Kenya Power and Lighting Company (KPLC), Kenya

Official country pavilions:

Produced by:

2837

Thava Govender MD: Generation Eskom, South Africa

BOOK NOW! online www.terrapinn.com/2011/powerza | email evashnee.pillay@terrapinn.co.za | phone +27 (0)11 516 4018 | fax +27 (0)11 707 9967 13


Voith Hydro Sarpsborg AS

Satser på lokal kompetanse

Voith Hydro Sarps­ borg AS (VHSA) lykkes med å satse på lokal kompetanse og kvalitet fremfor kvantitet i sine pro­ sjekter. Omsetningen er doblet i løpet av få år og arbeidsstokken styrkes med lærlinger og nye ansatte. Volt Magazine har besøkt Sarpsborg-bedriften, som er en komplett leverandør av rehabilitering og oppgradering av generatorer. På verkstedet kan de fleste deler av en generator oppgraderes eller repareres. VHSA er Norges eneste produsent av høyspente generatorviklinger. Både polviklinger og komplette statorviklinger for spenninger på opptil 13,5 kV kan produseres i verkstedet. For høyere spenninger brukes søsterselskaper i Voith konsernet. Tar inn lærlinger Vi tar inn lærlinger som får muligheten til å fortsette i bedriften som generatorviklere hvis de ønsker det, og har et godt samarbeide med skolene og fylkeskommunen. Vi tok inn to nye lærlinger i fjor høst og fortsetter med å markedsføre oss på skolene med sikte på å ta inn flere. Bedriften vokser stadig, vi er nærmere 40 ansatte nå og på jakt etter flere, blant annet mekanikere og maskiningeniører. Og vi vokser også når det gjelder omsetningen. Vi har klart det vi satte som målsetning for et par år siden, omsetningen er doblet siden den gang, sier markedssjef Pål Heine Torp. Ser lyst på fremtiden Det vi har gjort, og som vi synes er viktig, er å satse på lokal kompetanse. Ikke alle

Bedriften vokser stadig, vi er nærmere 40 ansatte nå og på jakt etter flere, blant annet mekanikere og maskiningeniører, sier markedssjef Pål Heine Torp i Voith Hydro Sarpsborg. Foto: Tor Bergersen

14 • Volt 1-2011


har gått i den retningen, men vi har tro på at vi velger rett ved å tenke lokalt med å ta inn lærlinger her fra distriktet, for eksempel. Skal man drive servicevirksomhet slik som vi har gjort i mange år, er det en fordel å ha en bred lokal norsk kompetanse. Så vi kommer til å fortsette med det. Og alle har nok å gjøre, vi har ikke hatt noen nedturer siden 2004, som var et stille år. Ellers har det vært full fart. Men det er jo alltid en balansegang når du baserer deg på å ha kompetanse i egen bedrift. Du må tilpasse antall ansatte i forhold til størrelsen på markedet. Hvis du har en stor andel basert på innleid utenlandsk arbeidskraft, er du ikke fullt så sårbar. Men en slik løsning gir ikke noen kunnskapsvekst i Norge. Vi ønsker å bidra på vår måte til å bygge kompetanse her i

landet, og får støtte av eierne våre til å satse videre i den retning. Vi har i dag en sunn bedrift, og ser lyst på fremtiden, konstaterer Torp. Satser på kvalitet Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene våre på prosjekter. Kundene vet at de får det kvalitetsproduktet de forventer å få fra oss. Vi har ikke noe mål om å være billigst og levere flest mulig prosjekter, men prioriterer kvalitet på hver leveranse. Det er en filosofi Voith har hatt i alle år, det er ikke unikt for oss her i Sarpsborg, sier markedssjefen og tilføyer at det har vært nyttig å bli et heleid Voith-selskap. Det er lettere å tenke strategi, investeringer og legge planer når du er et heleid selskap. Vi har eiere som følger med og er veldig interessert i hva vi

driver med. Divisjonen Voith Hydro driver jo ikke med noe annet enn vannkraft. Og Norge er et interessant marked, med stor installert base og mange prosjekter som skal realiseres i fremtiden. Samarbeid med VG Power Vi samarbeider med svenske VG Power AB (Västerås Generator) som er en del av Voith-systemet. Vi kjøper tjenester av hverandre – enten det er ingeniørtimer, montørtimer eller testutstyr, pluss at vi samarbeider om prosjekter og tilbud. Vi har for eksempel gått sammen med VG Power om en komplett oppgradering av et pumpekraftverk for Herva kraftverk i Sogn og Fjordane. Generatoren er gammel og trenger utskifting. Voith Hydro har valgt en løsning der hele statorhuset

byttes, oppdatert med dagens teknologi. Bruker lærlingene i ­prosjekter Det norske markedet er ikke så stort som man kanskje skulle tro. Ut fra installert base er det ikke så veldig mange prosjekter pr. år. Men vi har en jevn strøm av oppdrag. Blant de siste prosjektene er Hjartdøla kraftverk i Telemark, der vi har skiftet ut statorviklingene med nye roebelviklinger. Det har vært et fint prosjekt, der vi har fått anledning til å bruke lærlingene våre både i fabrikk og på anlegg. Parallelt har vi hatt et tilsvarende prosjekt på Solbergfoss – med nye statorvinklinger, sier markedssjef Torp til slutt. ■

Løsninger for El og berneƩ fra verdens ledende produsenter. Kabelskap – berskap – koblingsbokser – klemmer – lynvern – spesialverktøy for el-/telebransjen – 19” rack løsninger – opphengsfester berkabel

Caspar Storms vei 17, 0664 Oslo, tlf. 22 07 26 70 www.viking-elektro.no


Blue Cranes of Espoo. Fingrid, foto: Esa Kurkikangas.

16 • Volt 1-2011


Industridesigner Eva Widenoja

Må ha klar strategi for mastedesign Når kraftselskapene planlegger å bygge nye luftledninger, bør de ha en klar designstrategi på et tidlig tidspunkt i prosessen. Spesielt i områder der ledninger og master kommer tett inn på mennesker og bebyggelse, bør det foretas en designanalyse helt i starten av konsesjonsprosessen, slik at man får tid nok til å realisere landskapstilpasset mastedesign i prosjektet, sier Eva Widenoja.

segment i Eikemodalen og ett i Haugsværdalen, som en del av konsekvensutredningen for ledningen Modalen-Mongstad 420kV, i regi av BKK. Industridesigneren har dessuten gitt flere innspill til Statnett, med forslag til nye masteløsninger. Forslag til standardmaster Vi har jobbet med landskapstilpassede master og kommet med utkast i den forbindelse. Men vi har også kommet med forslag til nye standardmaster. De bygger på eksisterende modeller, men er enklere og renere i formen, forklarer industridesigneren. Nå tar hun sikte på å gå enda mer aktivt til verks for å forsøke å påvirke beslutningstakere på høyt plan til å ta nødvendige grep for å få designstrategi inn som en naturlig del av prosessen i nye prosjekter. En strategi hun gjerne vil bidra med å utforme.

Det er naturlig at designstrategi kommer inn tidlig i prosessen, slik tilfelle er ved annen form for produktutvikling, sier Eva Widenoja, foto Tor Bergersen.

Den dyktige industridesigneren er entusiastisk til stede i samtale med Volt Magazine og setter ord på et brennende ønske om å kunne gjøre sitt for at det tas nødvendige estetiske hensyn ved valg av nye kraftledningsmaster her i landet. Hun har gjort mye allerede. Widenoja Design AS

har de siste årene blant annet laget en NVE-rapport om metodisk tilnærming til landskapstilpasset mastedesign på oppdrag fra NVE, Statnett og BKK. Widenoja Design har bidratt med designanalyse og konseptutvikling av to ledningssegmenter i Masfjorden kommune, ett

Et riktig initiativ Jeg føler at dette er et riktig initiativ å ta nå, i en tid da folk flest er veldig opptatt av hvordan det ser ut rundt seg, både hjemme og i det offentlige rom. Målet er å bidra til at folk skal synes det er pent i landskapet de føler de tilhører, og det blir et veldig synlig tiltak når det bygges master som ser bedre ut. Tankegangen må være at det er naturlig at en del av utgiftene til en ny kraftledning går til å forskjønne den. Det er naturlig at designstrategi kommer inn tidlig i prosessen, slik tilfelle er ved annen form for produktutvikling, sier Eva Widenoja.

Respekt for ingeniørene Jeg har stor respekt for at ingeniørene er mest opptatt av å få strømmen opp og frem på en riktig måte. At de tenker forsyningssikkerhet. Det sitter i ryggmargen på dem, og jeg er imponert over hvor flinke de er til å dimensjonere optimalt i forhold til økonomi, teknikk og sikkerhet. Da man elektrifiserte landet, så aksepterte man jo store master. Det var noe folket ville ha, det var en nødvendighet. Nå opplever vi noe av det samme med mobilmastene. De dukker opp over alt, nye master på de fineste toppene over hele landet. Men ingen lager noe bråk på grunn av det, for vi vil ha den infrastrukturen, vi vil ha god dekning på mobiltelefonene. Det er veldig sammenliknbart. Tid til å ergre oss Men nå når strømforbindelsen er blitt en selvfølgelighet og alt fungerer fint teknisk, har vi tid til å ergre oss over at alt ikke ser så fint ut, sier hun og legger til at debatter som den om monstermaster i Hardanger har aktualisert et slikt engasjement. Jeg fulgte jo med på den debatten, men er mer opptatt av å gjøre noe med mastene der de kommer i tett berøring med folk. I Hardanger vil de ikke komme så nært innpå bebyggelse. En løsning ved å legge sjøkabel i stedet, synes jeg ikke er noe godt alternativ, for der får man digre ilandføringsanlegg og stygge inngrep der mange oppholder seg daglig. Det å legge kabel i Norge innebærer ofte at man må sprenge i fjell, og hvis 17


Limtre, innvendig forsterket i bunnen, Jyväskylä 2001, produsent er Kuningaspalkki Oy, 110 kV, foto: Risto Jutila.

vi tenker miljømessig, så dreier det seg om er ganske grove miljøinngrep. Det synes jeg ikke kom godt nok frem i debatten, sier industridesigneren. Skremmende troll! Forslaget fra det amerikanske arkitektkontoret Choi + Shine om å lage store master i form av mennesker som holder kraftledningene med hendene, og dermed skape en turistattraksjon av den omstridte kraftledningen i Hardanger, synes hun er å strekke ny mastedesign vel langt. Jeg synes de ser skremmende ut, du kan få et inntrykk av at det kommer digre troll trampende mot deg! De har jo foreslått menneskemastene på Island også. De passer kanskje bedre der, men jeg synes egentlig dette er en løsning som vil dominere landskapet for mye - over lange strekninger. 18 • Volt 1-2011

Nordisk fokus på design Apropos Island. Jeg var på en stor kraftkonferanse på Island sist høst, der de største kraftselskapene i Norden var representert. Som det vises til i NVE-rapporten om landskapstilpasset mastedesign, skjer det også en utvikling på dette området i de andre nordiske landene. I Danmark er intensjonen å kable alle de nye ledningene med spenninger under 132 kV. Ledninger over dette spenningsnivået bygges fortrinnsvis som luftledninger, og utvikling av nye standard mastetyper er igangsatt. I Finland har Fingrid realisert en rekke Landscape Towers, hovedsakelig designet av industridesigneren Antti Nurmesniemi, med mål om å profilere Fingrid og Finland på en positiv måte. Både Sverige og Island har gjennomført designkonkurranser for å få frem alternative masteløsninger.

Nummela i Vihti, står tett ved et kjøpesenter i et flatt, åpent landskap, lyssatt, landemerke, foto: Juhani Eskelinen.

De samme utfordringene På Island holdt jeg et foredrag om mitt arbeide med Eikemomasten spesielt og landskapstilpasset mastedesign generelt. Det var veldig artig, for det viste seg at vi har de samme utfordringene i alle de nordiske landene. Det skal bygges mye, og det er mange protester fordi folk ønsker bedre løsninger. Og så er det litt forskjell på hvordan man håndterer det her og der. Det virker som om Finland har kommet lengst på dette området, og jeg er litt stolt av det – som halvt finsk(!). Da jeg startet foredraget, fortalte jeg at jeg hadde vært i Helsingfors sist sommer og leid meg inn på et hotell – jeg åpnet vinduet og så rett ut på de fine høye smale blå kraftmastene utenfor. De så overraskende bra ut. Det var et flott syn! Presidenten har den samme utsikten fra sin bolig. Finnene har laget punktvis

15-20 nye mastealternativer rundt omkring i landet. På konferansen ga Fingrid uttrykk for at man er veldig opptatt av å tilpasse standardmaster bedre til ulike typer landskap. Men våre naboland har enklere omstendigheter å forholde seg til, blant annet fordi landskapene er mer homogene enn i Norge, konstaterer Widenoja. Demper kantete uttrykk Dagens standardmaster i Norge er optimalisert så godt at det ikke kan gjøres store forandringer. Men gittermastene med stålkonstruksjoner i alle retninger irriterer øyet, og vi har blant annet foreslått løsninger basert på sirkulære rør som demper det kantete uttrykket og ser mer modulert ut i rommet. Jeg har møtt mye velvilje og entusiasme både i samarbeid med Statnett, NVE og BKK. Mange er innstilt på å


Dobbel 110 kV, Antti Nurmesniemis siste master, kalt Anttis footsteps, fra 2001. I Helsinki, viken heter Meilahti, presidentboligen har utsiktkt til disse mastene, foto: foto: Eva Widenoja.

følge henstillinger om avbøtende tiltak, men utfordringen er at det er et tradisjonelt regime mellom NVE og kraftselskapene, der du i praksis ikke får pålegg om å vurdere design og alternative mastetyper før du er så godt som ferdig med konsesjonsprosessen, sier Eva Widenoja. Berømmer BKK Hun berømmer BKK for initiativet med å tenke design tidlig i konsekvensutredningen for Modalen-Mongstad. Vi ble invitert tidlig inn på befaring sammen med utrederne. Det var kjempeinteressant å diskutere løsninger for de forskjellige områdene. Vi laget skisser og plukket ut områder der ledningene virkelig berører folk i hverdagen, der vi så at ny design ville utgjøre en stor forskjell i forhold til mer tradisjonelle

løsninger. Jeg jobbet med metodikk i forhold til hvordan dette ville bli oppfattet i landskapet. Eikemodalen er et småskalert område som er ganske nær sjøen med nakne koller og mye himmel. Jeg ble inspirert av små furutrær og kom frem til en litt buet mørk og matt 420kV mast i impregnert limtre med lys grå travers og grå, matte komposittisolatorer, forteller hun. Utdrag fra designanalysen Noen utdrag fra innledningen til designanalysen Widenoja Design har laget for det prosjektet, kan belyse nærmere hva den engasjerte industridesigneren mener er viktig og riktig i fremtidig utvikling av landskapstilpasset mastedesign: ”Kraftledninger har frem til nå vært bygget med hovedfokus på økonomisk og teknisk

optimalisering, men opinionen har svingt, man ser ikke lenger kraften utelukkende som bærer av fremskritt og velstand, men også som et upopulært og uskjønt naturinngrep som mange vil være foruten. Selv om kabling som alternativ medfører store miljømessige og økonomiske konsekvenser, kommer slike krav gjerne med en forestilling om at det som er ute av syne også er ute av sinn. Vi i Widenoja Design AS (WD), mener det er mulig å bygge kraftlinjer som viser at netteier vektlegger mer enn teknikk og økonomi, at estetikk og lokal opinion også blir tillagt vekt. Prosjektene vi har utført på oppdrag fra BKK Nett AS demonstrerer noe av dette rommet, master og transformatorstasjoner er bedre tilpasset omgivelsene enn det som har vært historisk praksis gjennom flere tiår.

Avbøtende tiltak I Ot.prp 62 (2008-2009), uttrykker OED at design alltid bør vurderes som avbøtende tiltak på høyeste spenningsnivå. Gjennom dette gis dermed nettselskapene rom for å utvikle gode estetiske løsninger for de som berøres av en kraftutbygging. BKK har plassert seg helt i front i norsk kraftbransje som pådrivere for å implementere design og avbøtende tiltak. Med sitt engasjement og deltagelse i å utvikle teoretisk grunnlag for landskapstilpassede master, ”Landskapstilpasset mastedesign” i regi av NVE, og spesielt gjennom herværende prosjekt, viser BKK en satsning som er tilpasset dagens samfunn, med de kravene vi stiller til utforming av våre omgivelser. Når det internasjonalt er gjort noe rundt design og tilpasning av kraftledninger og anlegg, 19


er det nesten utelukkende i urban setting, i prosjektene for BKK har vi i hovedsak arbeidet med rurale omgivelser, og med det også brutt nytt terreng. Vi håper at vi får realisere disse tiltakene og er spente på bransjens reaksjoner, også internasjonalt.

3D modell, render og fotomontasje, Widenoja design. Eikemomasta foto fra Eikemodalen. Designkonsept med ut

Læringseffekt Ved at BKK har trukket oss som industridesignere inn tidlig samtidig med de øvrige fagutrederne, er det også mulig å gjennomføre tiltakene uten å forsinke totalprosjektet. Selv om tiltakene vi foreslår ikke er spesielt krevende ingeniør- og anleggsmessig, vil en påfølgende utviklingsprosess ta noe lenger tid å gjennomføre enn produkter etter kjent mal. Dette prosjektet gir utfordringer og læringseffekt som vi mener vil komme BKK til gode i kommende prosjekter. Forslagene våre vil kunne tillempes for bruk på andre steder i BKK sitt område, også på andre spenningsnivåer. Vi håper og tror at de vil bidra til å minske konflikt rundt utbyggings- og ombyggingsprosjekt, og at de vil bidra til å befeste BKK som et fremtidsrettet selskap som tar samfunnsansvar”. Jeg skrev designanalysen sammen med produktutvikler Christian Aastorp som har vært en uvurderlig samarbeidspartner for meg i Widenoja Design de siste årene, sier industridesigneren og tilføyer at erfaringene med ModalenMongstad prosjektet ikke bare vil komme BKK til gode, men hele bransjen! Tilpasse til omgivelser Eva Widenoja har jobbet med design i en årrekke og forteller hvordan hun har opplevd utviklingen i Norge: I 1990 gikk det en bølge over landet at man skulle tilpasse bygninger til terreng og omgivelser. Det var hot blant arkitekter og landskapsarkitekter. Som industridesigner tenkte jeg at hvorfor er det ingen som snakker om dette når det gjelder produkter? Det virket som man tok for gitt at

Godt kjent portalmast, foto: Tor Bergersen

20 • Volt 1-2011


Antinportti in Hämeenlinna, foto: Juhani Eskelinen.

industriframstilte produkter har en form som ikke kan tilpasses. Men jeg begynte å interessere meg for hvordan man kan bruke omgivelser og landskap som en del av grunnlaget for å forme nye produkter. Jeg hadde sommerjobb på Vegdirektoratet og jobbet med en metodikk rundt dette. Estetiske hensyn I 1994 begynte jeg å samarbeide med NVE om å utarbeide en rapport om estetiske hensyn ved valg av kraftledningsmaster. Konklusjonen på det arbeidet var at det er på tide å begynne med å utvikle master som er mer tilpasset ulike omgivelser.

Det kom klart fram da jeg gikk rundt for å se på master i forskjellige typer landskap. Fra en industridesigners synspunkt er det viktig å fokusere på hva som skjer mellom produktet og mennesket. Men når du sender mennesket og produktet i en sammenheng i et landskap, så skjer det noe nytt. Og det varierer fra landskap til landskap, så du endrer oppfatning av produktet etter hvilke omgivelser du plasserer det i, forklarer Widenoja.

og variasjon, og jeg har jobbet med alt fra medisinsk utstyr til ulike former for emballasje siden jeg var student i 1990. Men etter hvert valgte jeg å spesialisere meg på det jeg var mest opptatt av, nemlig tekniske produkter og infrastruktur i landskapet. Jeg tok et etterutdanningskurs på UMB (Universitetet for Miljø og Biovitenskap) på Ås i landskapsanalyse og skrev blant annet en oppgave der jeg tegnet nye master for mobiltelefoni.

Etterutdanning i landskaps­ analyse Som industridesigner i Norge, er det vanlig å ha stor bredde

Metodisk tilnærming Så tok jeg kontakt med NVE og spurte om det ikke var på tide å jobbe med estetikk og mastede-

sign igjen. Jeg møtte flere engasjerte mennesker i NVE som var opptatt av estetikk som tema. Og det endte med at jeg fikk jobbe med å utvikle metodikken videre og ga ut NVE-rapporten ”Landskapstilpasset mastedesign. En metodisk tilnærming for landkapstilpassing av 132420 kV høyspentmaster ” - i 2009. Det var fint å få alt jeg hadde jobbet med og tenkt ut gjennom flere år systematisert i en rapport i samarbeid med landskapsarkitekt Aase Skaug fra Asplan Viak. Vi fikk en god og nyttig effekt av å jobbe i grenseoppgangen mellom industridesign og landskapsarkitektur, sier hun. 21


Ilola in Porvoo, foto: Juhani Eskelinen.

Estetisk teori Utfordringen var å finne ut hvordan man kan jobbe for å få master til å passe bedre inn i landskapet. Spørsmålet var også å finne frem til når det er riktig å dempe det visuelle inntrykket og når det er riktig å fremheve det? Det vanskeligste er å dempe virkningen, for en mast ser man jo i landskapet uansett. Vi måtte tenke estetisk teori for å finne noe å henge det på, og valgte noen parametre man må lete etter i ulike settinger, både i forhold til master og landskap. Ved å undersøke de forskjellige parameterne kan man finne 22 • Volt 1-2011

Virkkala, foto: Juhani Eskelinen.

ut hva som må gjøres for å få virkningen dempet. Det kan for eksempel dreie seg om retninger i formen, sier Widenoja. Bevisstgjøre myndigheter I NVE-rapporten står det at målet for prosjektet var tredelt: • Etablere en metodikk og begrepsapparat for analyse av kraftledningsmaster i ulike landskap som kan brukes inn mot produktutvikling av nye kraftledningsmaster. • Bidra til at ulike mastedesign og mastetyper aktivt brukes ved planlegging av prosjektering av nye kraftledninger.

• Bevisstgjøre myndigheter, nettselskap og allmennheten om betydningen av mastedesign for hvordan en kraftledning vil oppfattes i landskap. Strategi for standard­løsninger Rapporten er laget som et grunnlag for å utvikle landskapstilpassede master for enkelte punkter, for visse strekninger eller som grunnlag for nye standard mastetyper. Det gjelder å finne noen hovedgrep i design i forhold til alternativer for skogsområder, fjell, fjord, daler og så videre. Eikemomasten glir harmonisk

inn i det området vi har tilpasset den i, men jeg ville ikke plassert den i et brattheng på Sunnmøre, for eksempel – eller i et alpint fjellandskap. Det ville blitt helt feil. Jeg ser for meg mellom 5 og 10 standardløsninger, som jeg gjerne bidrar med å utvikle. Det som hadde vært virkelig interessant var om jeg også kunne være med å jobbe for å legge en fast strategi for dette, f. eks i samarbeid med NVE og Statnett, sier den fremsynte industridesigneren. Med håp i blikket.


Traverser som passer i naturen Traverser med utstyr for: 12-24-66 og 132kV anlegg. Ogs책 spesialtraverser tilpasset anlegget, med datablad for alle fase og masteavstander.

www.el-tjeneste.no


Ny krafleidning frå Mongstad og kablar frå ­Kollsnes til Troll A NVE tilrår at BKK Nett AS får byggje ein ny 300 (420) kV kraftleidning frå Mongstad til Kollsnes, og at Statoil ASA får byggje kablar frå Kollsnes til Troll A.

NVE tilrår at det vert sett vilkår om skånsam skogrydding, matta liner og en miljø-, transport og anleggsplan, der det mellom anna skal vurderast alternative mastetypar og komponentar, seier Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Kraftleidningen frå Mongstad til Kollsnes vil auke forsyningstryggleiken til Bergensområdet og Kollsnes, uttalar Vassdragsog energidirektør Agnar Aas i ei pressemedling. Den nye kraftleidningen går frå Mongstad transformatorstasjon i Lindås kommune til Kollsnes transformatorstasjon i Øygarden kommune. Kraftleidningen er om lag 35 km lang og får verknader for Øygarden, Radøy, Austrheim og Lindås kommunar i Hordaland. Traseen inneber om lag 15 km kabel og 20 km luftleidning. Dei nye kablane frå Kollsnes til Troll får verknader for Øygarden kommune. Kraftleidningen mellom Mongstad og Kollsnes vil vere viktig for etableringa av ein robust kraftforsyning til Bergen og til Kollsnes. Den er planlagd 24 • Volt 1-2011

som første ledd i etableringa av ein 300 (420) kV ringforbindelse frå Modalen til Kollsnes, noko som vil kunne gi ei ytterligare betring av forsyningstryggleiken til Bergensområdet, seier Agnar Aas. Den vil i tillegg ha ein viktig funksjon for å tryggje forsyninga både til den landbaserte og den offshorebaserte olje- og gassindustrien på Mongstad og Kollsnes. Leidningen vil saman med dei nye kablane til Statoil sikre tilstrekkelig kapasitet til framtidig kraftforbruk på Troll A. Leidningen legger samstundes til rette for ein langsiktig overgang til 420 kV spenningsnivå i regionen. Miljøverknader Kraftleidninga vil vere synleg frå mange område, og spesielt

i det ope landskapet i Austrheim. Den vil gå gjennom område med raudlista fugleartar og område med stor verdi for friluftsliv og kulturmiljø. Andre delar av traseen går i industriprega område, som på Kollsnes og Mongstad. NVE meiner likevel at konsesjonsprosessen har medverka til at det er funne ein trasé som mellom anna reduserer dei visuelle verknadane. NVE konstaterer òg at BKK Nett vil nytte lågare master enn normalt for at kraftleidningen skal verte mindre synleg frå avstand. Den tilrådde traseen inneber lengre sjøkabel enn det som er teknisk naudsynt ved kryssinga av Hjeltefjorden. Den nordlige delen av Øygarden er smal, og ein luftleidning ville ha kome nær eksiste-

rande busetnad og bandlagt uforholdsmessig stort areal, som mellom anna vert nytta til friluftsliv og som egner seg best til bygging av bustader, forretningsområde, skule og oppvekstsenter. Alternative mastetypar og komponentar NVE tilrår at det vert sett vilkår om skånsam skogrydding, matta liner og en miljø-, transport og anleggsplan, der det mellom anna skal vurderast alternative mastetypar og komponentar, tilpassing av anleggsperioden av omsyn til fugl og korleis omsynet til mellom anna grunneigarar, kulturminne og naturmangfald skal takast hand om.


Smart Efficiency speiler hele Hannovermessen Temaet “Smart Efficiency” går som en rød tråd gjennom de 13 internasjonale fagmessene på Hanno­ vermessen i år. Konseptet “Smart Efficiency” relaterer seg til intelligent samspill mellom kostnader, prosesser og ressurseffektivitet. Spesialarrangementene dreier seg også om “Smart Efficiency”- denne gang i foredrag, kongresser, seminarer og workshops. Kontaktpleie, overføring av know-how og deltagelse i profesjonelle nettverk har høyeste prioritet hos beslutningstakere fra industri, forretningsliv, forskning og politikk. Spesialarrangementene på Hannover messen som utdyper de 13 internasjonale fagmessene gir utmerket anledning til å knytte nettopp slike kontakter. Metropolitan Solutions, et nytt fagområde i hall 8, viser innovasjoner for urbane infrastrukturer og storbyer. Fagmessene Industrial Automation, Energy, Wind, Power Plant Technology samt MobiliTec presenterer allerede innovativ utvikling innen fagområdene automatisering, energi og mobilitet. Metropolitan Solutions blir en ”forlenget arm” og vil bl.a. ha dyptgående presentasjoner av høyprofilerte prosjekter. Aktuelle temaer blir ”smart grids” for energiforsying til tettbygde områder, opprettelse av lands-

dekkende lade-infrastrukturer, energieffektive bygninger og innovative metoder for drikkevannsgjenvinning. I tillegg blir det foredrag og diskusjoner. Energieffektivitet “Efficiency Arena” i hall 15 vil ha firmapresentasjoner og foredragsprogram. Her vises løsninger rundt optimering av energiforbruk inklusive dagens moderne teknologier, tjenester samt utvalgte designprosjekter for økt energieffektivitet. Foredragsprogrammet dekker alle områder innen industrielle prosesser: fra materialhåndtering, ventilasjon, kompresjon og pumping til oppvarming og kjøling. Hermes award Under åpningsseremonien av HANNOVER MESSE 2011 utdeles Hermes award for åttende gang. Prisen regnes som en av verdens mest prestisjetunge

teknologipriser og har siden 2004 vært utdelt til et selskap med banebrytende innovasjoner. Prisen tar utgangspunkt i produkter som allerede er utprøvd og/eller blir benyttet av industrien. Søknader kan sendes inn av alle bedrifter som er utstillere på Hannover messen. Jobb og karriere Job & Career Market vil i 2011også inkludere “Centre for Recruitment and Training”. Bedrifter benytter denne anledningen til å gi informasjoner om karriæremuligheter og til å få kontakt med kvalifiserte søkere. Både studenter og folk med erfaring kan her snakke direkte med bedriftsledere fra teknologisektoren om jobbsøknader og intervjuer. I tillegg holder flere firmaer foredrag om mulighetene i eget selskap. TectoYou – med inspirasjon for ungdom interessert i en teknisk karriære arrangøren satser på den yngre

generasjon, og TectoYou er det idelle sted å utforske forskjellige karriærevalg innen teknisk sektor. TectoYou arrangeres for femte gang og er opprettet for ungdom som søker seg mot industrisektoren. Det er i hovedsak tyske skoleklasser som benytter seg av dette arrangementet. Norsk utstiller EB Elektro AS deltar for første gang som utstiller. Bedriften er eneste produsent i Skandinavia av høyspente skillebrytere 12-550 kV og ledende innen utvikling, produksjon og montasje av høyspent materiell til kraftdistribusjon og jernbane. Bedriften vil være i hall 12, standnummer A 40. EB Elektro stiller ut sammen med polsk samarbeidspartner og ønsker ved sin deltagelse å knytte kontakter på hele verdensmarkedet. For mer info, Rita Hareide tlf. 22 12 82 17 25


Svensk-finsk kraftkapasitet økes med 40%

Fenno-Skan kabele Nexans har produsert Fenno-Skan 2-kabelen ved sitt anlegg i Halden, foto: Nexans.

Brikkene faller på plass for Fenno-Skan 2 - den nye undersjøiske kraftoverføringsforbindelsen mellom sørlige Finland og Sverige. I mai installeres Nexans 200 kilometer lange sjøkabel med høyspent like­ strøm (HVDC) tvers over Bottenviken. Arbeidet med luftlinje og kraftstasjoner på land er også i rute. Når Fenno-Skan forbindelsen settes i drift i slutten av året vil den sørge for 40 prosents økning i kraftoverføringskapasiteten mellom de to landene. 26 • Volt 1-2011


en installeres i mai

V  i har levert alt materiell til luftlinjen for likestrøm mellom Finnbøle og Dannebo, sier Daglig leder Terje Tøgard i Necks electric i Norge her sammen med Glenn Tengstrøm, project manager Vattenfall Services Nordic AB, Bengt Nystrøm, verkställande direktør i Necks electric AB og Johnny Norling, communication officer i Svenska Kraftnät, foto: Tor Bergersen. Installasjonen av sjøkabelen, med en maksimum havdybde på 100 meter vil utføres av Nexans eget kabelleggingsskip - C/S Nexans Skagerak.

Vi ligger godt an i forhold til tidsplanen for prosjektet FennoSkan 2 og regner med at alle deler er klare til oktober i år. Da skal vi legge til rette for prøvedrift. Går det som vi forventer, blir det ordinær driftsstart mot slutten av 2011. Kabeldelene er stort sett klare og skal etter

planen installeres og senkes i sjøen i mai. AC-stasjonen på Finnböle er allerede klar, den ble ferdig i april i fjor. Nå holder vi på å bygge en omformerstasjon på Finnböle, der likestrøm omformes til vekselstrøm og vice versa. Sjøkabelen går fra

Rauma i Finland og kommer opp to kilometer fra Dannebo på svenskekysten. Derfra går det en luftledning syv mil til Finnböle, der vi kopler inn likestømsledningen på vekselstrømsnettet. Alt skal være fullt ferdig til prøvedrift i oktober, sier informasjonskonsulent

Johnny Norling i Svenska Kraftnät fornøyd. Nexans fikk kontrakten i 2008 Nexans ble tildelt kontrakten i 2008, av Svenska Kraftnät og Fingrid Oyi, operatør av elkraftnettet i Finland. 27


Oppdraget har en verdi på 1,4 milliarder svenske kroner. Fenno-Skan 2 HVDC-prosjektet vil gi en ny 800 MW, 500 kV undersjøisk kraftoverføringsforbindelse mellom sørlige Finland og Sverige, og følger en 200 km lang rute over Bottenviken. Den vil utgjøre en bipol med den eksisterende 550 MW, 400 kV Fenno-Skan forbindelsen, som ble idriftssatt i 1989, og gi en 40 prosent økning i kraftoverføringskapasiteten mellom de to landene. Dette vil forbedre kapasiteten i det nordiske strømmarkedet, og den nye kabelen vil også redusere tapene i de nordiske overføringsnettene og forbedre kraftsystemsikkerheten. Samfunnsøkonomisk nytte Norling understreker at behovet er stort for økt kapasitet i el-overføringen mellom Sverige og Finland. Mangelen på kapasitet fører i dag ofte til uønsket oppdeling av kraftmarkedene mellom de to landene. Utbyggingen må også sees i sammenheng med en større nordisk satsing for å styrke overføringskapasiteten mellom landene i Norden. Beregninger viser at en ny lenke mellom Sverige og Finland har en klar samfunnsøkonomisk nytte. Lenken medfører minsket belastning på stamnettet i nord, både i Sverige og Finland. Øket kapasitet minsker også risiko for energibrist i Sverige ved tørrår. Den nye utbyggingen innebærer dessuten at el-produksjonen i de to landene kan utnyttes mer optimalt. Eget kabelleggingsskip Nexans har produsert FennoSkan 2-kabelen ved sitt anlegg i Halden. Installasjonen av sjøkabelen, med en maksimum havdybde på 100 m, vil utføres av Nexans’ eget kabelleggingsskip – C/S Nexans Skagerrak. Kabelen har et kobbertverrsnitt på 2,000 mm2 og er den største HVDC-kabelen produsert av Nexans. Den skal leveres i to kontinuerlige lengder på omtrent 100 km, slik at det kun er behov for én kobling offshore.

Likestrømsforbindelsen 500 kV går videre fra Dannebo i samme strekk som eksisterende stamnettsledninger. Det er bygget enbente 35 meter høye master av stål og firmaet Necks electric har levert linjemateriellet, foto: Tor Bergersen.

28 • Volt 1-2011


Utfordringen har jo vært at vi har fått et nytt spenningsnivå for Sverige - 500 kV. Det har vi aldri hatt før, verken når det gjelder AC eller DC og det er tilpasset nye kjeder sier, Glenn Tengstrøm, project manager Vattenfall Services Nordic AB, foto: Tor Bergersen.

AC-linje. Vi har levert alt som har med materiell å gjøre til den også, blant annet OPGW (Optical Ground Wire).

Krafttransformatorer opp til 500 MVA og 420 kV

Utendørs Skillebrytere fra 52 kV

Transformador ansformador de intensidad ansf de Baja Tensión . 0,72KV Low voltage current transf Ø30

230 Innendørs måletransformatorer og gjennomføringer opp til 72,5 kV

1050

200

Utendørs Måletransformatorer opp til 420 kV

Energia AS Postboks 265, 3901 Porsgrunn Tlf: 35 55 93 18

Fax: 35 55 93 19 post@energia.no

2330

90

M12

300

Konstruert for ny kabel Nåværende Fenno-Skan er en monopolær 500 MW likestrømsforbindelse. Da den ble installert i 1989 var den den lengste sjøkabelen i verden

Nytt spenningsnivå – 500 kV Dette er det største enkeltprosjekt vi har hatt. Det ligger på omkring 80 millioner svenske kroner. Det har vært et vellykket prosjekt, der vi har lykkes med å holde leveransetider til punkt og prikke. Vi har levert alt materiell til luftlinjen for likestrøm mellom Finnböle og Dannebo. Utfordringen har jo vært at vi nå har fått et nytt spenningsnivå for Sverige - 500 kV. Det har vi aldri hatt før, verken når det gjelder AC eller DC. Og vi har tilpasset nye kjeder til dette. Vi har også spesialtilpassede glassisolatorer, vi benytter ikke de vanlige AC-isolatorene, sier VD Bengt Nyström i Necks Electric. Vi har vært veldig nøye med å foreta en rekke tester

i prosjektet. Dette er jo nytt for alle og har vært en veldig interessant erfaring for oss. I tillegg til linje og kjedemateriell har vi også levert mastene og alt stålmateriale. En kortere del av forbindelsen er en 400 kV

80

Sikrer norske arbeidsplasser Denne kontrakten styrker vår posisjon, vi er veldig glad for å ha fått et så stort prosjekt i Norden. Det var også vi som leverte Fenno Skan I, og det er hyggelig å bli gjenvalgt som leverandør. Det er selvfølgelig også positivt med tanke på at et slikt prosjekt bidrar til å opprettholde norske arbeidsplasser. Kabelen er jo produsert i fabrikken vår i Halden, sier Hessen som er glad for at flere milliardkontrakter i det siste har sørget for fulle ordrebøker og høy aktivitet i lange tider fremover. Dermed sikres eksisterende arbeidsplasser ved fabrikken i Halden - og det er behov for flere nye stillinger.

for 400kV. Forbindelsen var konstruert for å kunne bygge ut med ytterligere en kabel. Utbyggingen av Fenno-Skan 2 innebærer en ny 500 kV sjøkabel. Total kabellengde er 200 kilometer, hvorav 198 kilometer sjøkabel og 2 kilometer landkabel. Den nye utbyggingen medfører at forbindelsen kommer til å drives bipolært. Likestrømsforbindelsen (500kV) går videre fra Dannebo i samme strekk som eksisterende stamnettsledninger, cirka 70 kilometer til Finnböle. Det er bygget enbente 35 meter høye stolper av stål. Firmaet Necks Electric AB har levert linjemateriellet.

18

Vi har produsert ferdig første dellengde, dvs halvparten av leveransen til Fenno-Skan 2. I tillegg er forberedende arbeid på finsk side ferdig. Vi er i rute i henhold til plan med tanke på installasjon av kabelen med C/S Nexans Skagerrak på forsommeren i år. Nexans Skagerrak er akkurat nå på jobb for å legge en forbindelse mellom Mallorca og fastlandet i Spania, sier markedsdirektør Kristin Hessen i Nexans Norway.

Nyttig erfaring Vi har lagt ned mye arbeid i dette prosjektet, og det kan våre en nyttig erfaring med tanke på liknende prosjekter i fremtiden. Vi vet at det kommer flere DC-løsninger i tiden fremover. Kanskje ikke på 500 kV, men på 300 kV, for eksempel. Og da kan vi ha god nytte av alle testene vi har utført i forbindelse med dette prosjektet. Nå holder man med på å dra den siste delen av linjen – arbeidet er beregnet avsluttet på vårparten. Vår del av prosjektet er dermed stort sett ferdig, sier Nystrøm til slutt. ■

www.energia.no

29


Rekordmange småkraftkonsesjoner Norges vassdrags- og energidirektorat ga i 2010 konsesjoner for 4,5 TWh ny energiproduksjon, noe som tilsvarer elektrisitetsforbruket i 225 000 husstander. Det er en økning på 1,2 TWh fra 2009. For andre år på rad har NVE behandlet rekordmange konsesjonssøknader. Det største antallet saker er innen vannkraft. NVE behandlet 101 småkraftsaker, en økning fra 74 i 2009. Det er gitt 78 konsesjoner og sendt innstilling til OED for fire. Til sammen utgjør det om lag 0,9 TWh. 19 søknader om småkraftverk på til sammen 240 GWh, er avslått. Ren energi I tillegg til småkraftsakene har NVE sendt 6 innstillinger i Vi trenger mer energi og vi trenger ren energi. At det i 2010 ble behandlet 101 konsesjoner til småkraftverk viser at regjeringens målsetting om økt saksbehandlerkapasitet har vært vellykket, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

større vannkraftsaker til Oljeog energidepartementet på til sammen 0,1 TWh. Det er bra at det er stor interesse for å bygge ut fornybar energi i Norge. Vi trenger mer energi og vi trenger ren energi. At det i 2010 ble behandlet 101 konsesjoner til småkraftverk viser at regjeringens målsetting om økt saksbehandlerkapasitet har vært vellykket, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Vindkraft og fjernvarm NVE ga 11 konsesjoner og 3 avslag til vindkraftverk i fjor. Anleggene som fikk konsesjon representerer en installert ytelse på 1006 MW og en mulig

DER VEIEN TAR SLUTT NYE

MUSKEG®

elproduksjon på 2,7 TWh. Det er gitt konsesjon til 13 fjernvarmesaker som representerer om lag 0,8 TWh ny varmeproduksjon om de blir realisert. Det er noe mindre enn året før. Det skyldes at det har kommet færre søknader til behandling. Nett Det er gitt 27 nettkonsesjoner som utgjør om lag 438 km. Blant disse er ny kabel til Danmark, Skagerak 4, ny kabel over Oslofjorden og nytt sentralnett på Fosen knyttet til vindkraftutbygging. Det er i tillegg gitt 33 anleggskonsesjoner for andre nettanlegg som koblingsstasjoner, trafoer og lignende. ■

HAR VI LØSNINGEN PRINOTH har kjøpt BOMBARDIER - divisjon av terrenggående kjøretøy. Vel kjent i Skandinavia med MUSKEG. PRIN Med det tilbyr PRINOTH markedets bredeste program på beltegående kjøretøy med lastekapasitet fra 1.300-21.000 kg. Alle med hydrostat drift og rattstyring. Komfortabel støysvak førerhytte. Unike påbyggingsmuligheter. Importør :

www.owren.no

GO-TRACT MODELL PROGRAM 30 • Volt 1-2011

Tel 61 26 22 00


Leverandør av Merkesystemer

Databaserte systemer, manuelle systemer, kassettbaserte systemer

Mange av de nye funksjonene og forbedringene i programmet er et resultat av forslag fra våre kunder. Deres erfaring har vært svært nyttig ved utarbeidelse av denne nye versjonen, sier Jarl Spandow, administrerende direktør i ePocket Solutions.

Ny versjon av Handyman Det norske selskapet ePocket Solutions har nå sluppet en ny versjon av ePocket Handyman - en mobil standardprogramvare for service­ teknikere. Den nye versjonen har et helt nytt og mer brukervennlig grensesnitt, forbedret ytelse og flere nye, nyttige funksjoner. ePocket Handyman 7 har mange nye funksjoner og forbedringer som er utviklet for å møte behovene til dagens serviceorganisasjoner. Oppgraderingen er den mest omfattende siden programmet ble lansert på slutten av 1990-tallet. Brukere vil nå få et mer brukervennlig verktøy og en mer effektiv arbeidsflyt. De nye funksjonene og forbedringene er til nytte både for teknikere som arbeider ute i felten og for de ansatte på kontoret. Handymanløsningen brukes allerede av nesten 20 000 serviceteknikere over hele Europa. Blant de viktigste nyhetene i programmet er det nyutviklede brukergrensesnittet med større knapper og et forbedret tastatur med større bokstaver. Det er ikke lengre nødvendig å bruke penn da ePocket Handyman 7 er optimalisert for de nye finger-kontrollerte enhetene, som gjør håndtering mye enklere. En annen fordel er at programmet er basert på en mer oppgaveorientert arbeidsflyt, som betyr at antall klikk på skjermen vil bli færre enn i tidligere versjoner. Gøy å bruke Mange av de nye funksjonene og forbedringene i programmet er et resultat av forslag fra våre kunder. Deres erfaring har vært svært nyttig ved utarbeidelse av denne nye versjonen”, sier Jarl Spandow, administrerende direktør i ePocket Solutions.”Hele programvarens struktur er sett gjennom og omprogrammert til minste detalj.

Vårt mål med versjon 7 av Handyman har vært å tilby nye funksjoner og enmer effektiv arbeidsflyt, men også å gjøre programmet gøyå bruke.” Timeregistreringsfunksjonen oppdateres med et tidsur, som dokumenterer alle faser og alle avbrudd. Handyman 7 har en optimalisert ordreliste, raskere og mer omfattende søkefunksjonalitet og en ny, automatisk synkronisering som skjer i bakgrunnen ved endring av ordrestatus. Handyman har også en offline-mulighet som innebærer at serviceteknikere kan jobbe med Handyman uten forbindelse til kontoret via UMTS/GPS. Dette er spesielt viktig i områder uten mobildekning og i miljøer der trådløs kommunikasjon ikke er tillatt. Synkroniseringer kjøres automatisk i bakgrunnen, uansett om en ordre har blitt fullført eller fremdeles er aktiv. ■

ESD produkter

Gulv- og bord belegg, lager/pakkemateriell, produksjonsutstyr, personlig jording, Ionisering utstyr, instrumenter og testutrustning

Varslingsutstyr

Lamper roterende, blitz, LED sirener, summere og ringeklokker

Aerocom Norge AS Hvamstubben 14, 2013 Skjetten Tlf: 4042 7160 • Faks: 9476 3250 post@aerhant.no • www.aerhant.no 31


Verdens største cruiseskip Allure of the Seas måler 220 000 bruttotonn, ruver hele 65 meter over vannlinjen, teller 2 700 luksuslugarer fordelt på 16 dekk, foto: Egon Hye STX Europe.

Beskytter verdens største cruiseskip Eaton har levert over 20 avbruddsfrie strømforsyningsenheter til verdens største cruiseskip. Allure of the Seas måler 220 000 bruttotonn, ruver hele 65 meter over vannlinjen, teller 2 700 luksuslugarer fordelt på 16 dekk, og har en kapasitet på 5 400 passasjerer.

Allure of the Seas har i tillegg, som første skip noensinne, blitt utstyrt med Eatons avanserte energisparingsteknologi, sier Per Anders Løkke i Eaton Electric.

Mens passasjerene nyter luksusen om bord på Allure of the Seas, sørger løsninger fra Eaton for at de driftskritiske systemene er beskyttet. 32 • Volt 1-2011

Eaton har over 40 års erfaring med utvikling av utstyr til shippingindustrien, og de avbruddsfrie strømforsyningsenhetene (UPS) som brukes om bord på Allure of the Seas, er spesielt utviklet for å opprettholde sikkerheten og påliteligheten til skipets driftssystemer. Allure of the Seas er det største cruiseskipet som noen gang har blitt bygget. Både størrelsen og omfanget på de teknologiske applikasjonene representerte store utfordringer i forhold til jevn, ren og trygg strømforsyning til utstyret om bord, sier Per Anders Løkke i Eaton Electric. Avanserte løsninger Eatons UPS-enheter sikrer uavbrutt strømtilførsel til Allure of the Seas’ enorme navigasjons-, data-, nødlys og varme/kjølesystemer, i tillegg til skipets mange restauranter, kasinoer og teatre. Allure of the Seas er utstyrt

med et bredt utvalg av Eatons dobbelkonverterende online UPSer for å beskytte driftskritiske systemer fra strømbrudd og uregelmessigheter i strømtilførselen. Skipet bruker også Eatons mest avanserte marine UPSer, deriblant Eaton 9390, Eaton 9355 og Eaton 9155. I tillegg har Eaton levert UPS-batterier og den avanserte softwaren Intelligent Power Manager for overvåking av systemets ytelse. Økt effekt og lavere kostnad Eaton leverte lignende utstyr til Allure of the Sea sitt søsterskip, Oasis of the Seas, i 2009. Allure of the Seas har i tillegg, som første skip noensinne, blitt utstyrt med Eatons avanserte energisparingsteknologi. Eaton Energy Saver System gjør det mulig å oppnå et effektnivå på 99 prosent ved moderat UPS-last. I tillegg øker teknologien effektnivået med opp til 15

prosent ved normal last, og opp til fem prosent ved høy last, noe som kan bety store kostnadsbesparelser, sier Løkke. Eaton Corporation er et diversifisert strømstyringsselskap med en omsetning på USD 11,9 milliarder i 2009. Eaton er en av verdens ledende leverandører av elektriske komponenter og strømstyringssystemer til energiverk, hydrauliske systemer og tjenester til industri-, bil- og flyteknisk utstyr, distribusjon og effektstyring, pneumatiske systemer for kommersiell og militær bruk, samt kraftoverføring og styring av ytelse, drivstoff og sikkerhet i biler og lastebiler. Eaton har ca. 70 000 ansatte og selger produkter til kunder i over 150 land.


Første Azipod C-kontrakt innen offshore vindkraft ABB har fått en ordre på levering av kraftforsyning, fremdriftssystem og Azipod C thrustere, som gjør det mulig for installasjonsfartøy for offshore vindmøller å operere sikkert under utfordrende vær- og dybdeforhold. Kontrakten med verftet Samsung Heavy Industries i Sør-Korea har en verdi på rundt 90 millioner kroner og omfatter leveranse av kraft- og fremdriftssystemer til et nytt installasjonsfartøy for offshorevindmøller av Knud E. Hansen design for rederiet Swire Blue Ocean. Dette er den første leveransen av ABBs kompakte og energieffektive thrustere, Azipod C, til det voksende markedet innen fartøy til offshore vindkraft. Denne avtalen er en milepæl for oss og bekrefter ABBs sterke posisjon som en totalleverandør av løsninger for kraftforsyning og elektriske fremdriftssystemer til spesialfartøyer. Vi er fornøyde med at rederier som spesialiserer seg på offshore vindkraft ser at fremdriftsteknologien ABB har hatt suksess med i olje- og gassindustrien, også kommer til nytte for dem, sier leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, Odd Gunnar Kleppe.

Ny generasjon Azipod C er nyeste generasjon thrustere fra ABB og har en enklere konstruksjon for kortere installasjonstid og økt driftssikkerhet. Azipod C bidrar til sikrere manøvrering og posisjonering under vanskelige værforhold. Det gir operatøren større fleksibilitet og muliggjør raskere prosjektgjennomføring av vindkraftutbygginger til havs. Fartøyet er designet for å utføre grunnarbeid og installasjon av turbiner innen offshore vindkraft. For å optimaliseres for slike operasjoner, utrustes installasjonsfartøyet med et komplett elektrisk kraft- og fremdriftssystem fra ABB, som er tilpasset de fire Azipod Cthrusterne. Hver enhet leverer en effekt på 3,4 megawatt (MW) og er bygget i ABBs fabrikk i Shanghai i Kina. Alle ABBs helelektriske fremdriftssystemer forbruker mindre drivstoff og reduserer dermed utslippet av klimagasser, sam-

menliknet med tradisjonelle fremdriftsløsninger. Her hjemme Design og prosjektgjennomføring vil utføres av ABB i Norge, som også vil levere frekvensomformere fra selskapets

fabrikk i Ulsteinvik. ABBs leveranser vil i hovedsak foregå i 2011, mens fartøyet skal leveres i 2012. Swire Blue Ocean har opsjon på ytterligere ett tilsvarende fartøy hos Samsung Heavy Industries, for leveranse i 2013.

33


Kabelkontrakter signert Statnett og Energinet.dk har signert kontrakter med kabelleverandører til den nye forbin­ delsen mellom Norge og Danmark, Skagerrak 4. Kontraktene har en samlet verdi på én milliard kroner. Disse kontraktene er de første store kontraktene som signeres på Skagerrak 4-prosjektet, og markerer dermed en betydelig milepæl for prosjektet, sier prosjektdirektør Arve Strandem i Statnett. Skagerrak 4 skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2014. Nexans og Prysmian Likestrømsforbindelsen vil bli produsert av kabelprodusenten Nexans, med produksjon i Halden, og Prysmian. Nexans skal levere en 137 km lang sjøkabel og en 12 km lang landkabel til norsk side. Samtidig vil Prysmian levere 91 km landkabel til dansk side. Prysmians kontrakt er på ca 40 millioner euro, mens Nexans’ kontrakt er på om lag 87 millioner euro. Teknologien som skal benyttes på Skagerrak 4 er en annen enn den som benyttes i det innenlandske nettet, som er basert på vekselstrøm. Øker kapasiteten med 70 prosent Skagerrak 4 er et samarbeidsprosjekt mellom de to systemansvarlige nettselskapene i Norge og Danmark, Statnett

og Energinet.dk. Forbindelsen vil legge til rette mer fornybar energiproduksjon i begge land, og komme forbrukerne og industrien til gode blant annet gjennom mer stabile kraftpriser og sikrere levering av strøm. Vi er veldig glade for at å ha signert kontrakter med Prysmian og Nexans og ser frem til å samarbeide med de to leverandørene, sier chefprojektleder Søren D. Mikkelsen fra Energinet.dk. I dag er det tre likestrømsforbindelser mellom Norge og Danmark, Skagerrak, 1-3, med en total kapasitet på 1 000 megawatt (MW). Den nye Skagerrak 4-forbindelsen vil ha en kapasitet på 700 MW, noe som vil øke kapasiteten med 70 prosent til 1700 MW. 700 MW tilsvarer omtrent til kapasiteten på to store kraftverk. Den totale kostnadsrammen for prosjektet er på om lag 3 milliarder kroner. Dette inkluderer i tillegg til to omformerstasjoner på hver side, ved Viborg og Kristiansand. Kostnadene og inntektene på prosjektet blir delt mellom de to selskapene. ■

Vi er veldig glade for at å ha signert kontrakter med Prysmian og Nexans og ser frem til å samarbeide med de to leverandørene, sier chefprojektleder Søren D. Mikkelsen fra Energinet.dk, foto: Bent Sørensen

Planlegger oppgradering av nettet på Romerike De siste hendelser med utfall av strøm på Romerike bekrefter det Statnett lenge har visst; at det er behov for å øke kapasiteten i nettet. Stor tilflytting til området gir økt behov for energi og har ført til en stadig større belastning på strømnettet - spesielt i de kaldeste vintermånedene. I november 2010 sendte Statnett søknad om konsesjon for å øke kapasiteten i Frogner transformatorstasjon i Sørum kommune. Statnett har også søkt NVE om å installere en reaktor i stasjonen, også det med formål å øke forsyningssikkerheten. Både transformator og reaktor 34 • Volt 1-2011

vil bli tilkoblet 420 kV samleskinner i Frogner og er planlagt idriftsatt høsten 2012, dersom det gis konsesjon i tide. NVE har imidlertid bedt Statnett fremskaffe tilleggsopplysninger til søknadene, blant annet fordi forsterkningene forutsetter flytting av en tilkomstvei som

naboer benytter og som må gå over grunn som Statnett pr i dag ikke eier. Kontrollanlegget for transformator og reaktor vil bli plassert i eksisterende stasjonsbygg sammen med kontrollutstyret for øvrige anleggsdeler i stasjonen.


Gjør vi nok for å bedre nettkvaliteten for sluttbruker? Utstyr for å forbedre nettkvaliteten finnes i form av filtre, kompensatorer, transformatorer, indukto­ rer og mye annet. For å kartlegge de enkelte harmoniske, er det viktig å ha en nettanalysator med true RMS og avlesning av den enkelte harmoniske. turer og gasslamper vet vi i dag hvilke harmoniske dette utstyret representerer, og kan montere inn det rette passive filteret for å unngå at harmoniske flyter gjennom installasjonen og videre ut i distribusjonsnettet.

Produktsjef Martin Fykerud i Elteco AS Slike nettanalysatorer leveres fra firma Algodue, og bør alltid være installert i hovedtavla. Vi begynner etter hvert å kjenne begrepet harmoniske, men årsaken til de harmoniske er ikke alltid like kjent. Vi vet at frekvensomformere, likerettere (spesielt 6-puls), datautstyr m.m. er årsak til mye trøbbel i nettet i form av overharmoniske spenninger og strømmer. Krav til THDv Vi vet at 3. harmoniske summerer seg i N-leder, og strømmen i N-leder kan bli betydelig høyere enn i faseleder. En stor andel av 5. og 7. harmoniske kan for eksempel forårsake havari av elektriske motorer, fordi disse harmoniske hindrer motorens dreieretning slik at det oppstår varmgang, og dermed skjæring av motoren som resultat. Det finnes flere normer som forteller om krav til THDv. IEC 610002-4 har krav til harmonisk innhold av spenningen. For at ikke vanlig utstyr skal havarere eller aldres lenge før normal levetid vil vi anbefale å følge klasse 1 i ovennevnte norm, som krever maks. THDv <5%. Anbefalingen

gjelder for alle anlegg, fordi selv en verdi av THDv på 5% kan være for høy. Prosjekteringsfasen Hvis overharmoniske vies den oppmerksomheten den bør fra den prosjekterendes side, kan mange problem unngås. Også

tavlebyggere bør tenke mer i denne retningen og anbefale utstyr som kan eliminere de harmoniske. I prosjekteringsfasen er det lett å ”dele opp” installasjonen for å få montert filter på en best mulig måte. Har vi frekvensomformere, mye data og/eller lysarma-

Filtere Aktive filtre monteres gjerne på inntaket i en installasjon. Disse filtre filtrerer de harmoniske slik at forsyningsnettet ikke blir forurenset med harmoniske, men filtrerer ikke de harmoniske i selve installasjonen. For å filtrere de harmoniske i en installasjon, kan en foreta enkle målinger. Deretter kan en montere et passivt filter foran komponenten som er årsak til de harmoniske. Ved å studere et enlinje skjema, får en god oversikt over installasjonen. En kan dermed anbefale ulike måter å installere passive filtre for å eliminere alle de harmoniske som skaper problem i installasjonen. Din kunde fortjener det beste fra deg som tavlebygger. Firmaet Polylux er spesialist på passive filtre. Passive filtre inneholder ingen aktive komponenter, og har dermed en ekstrem lang levetid. ■

Metrum PQ Smart spenningskvalitet • • •

Måler fase/fase og fase/jord Klasse A instrument etter FOL Leveres komplett med koffert og PC program

9.480,Veil kr. 11.480,-

Vi holder også kurs i nettanalyse!

Metrum PQ Smart er en hendig liten måler for måling ute i anlegg. Alle FOL grenseverdier ligger i instrumentet. Det er enkelt å sette opp - bare å måle og skrive rapport. Pris er oppgitt eks. mva., frakt og miljøgebyr. Kampanjeprisen gjelder til 31.03.2011.

IKM Instrutek AS l Elveveien 28 l 3262 Larvik l Tlf. 33 16 57 00 l www.IKMinstrutek.no l IKMinstrutek@IKM.no

35


Nye produkter

EZ THUMP 12kV

Kabelfeilsøkingssystem opptil 12 kV og kun 32 kg lett. EZ Thumb er et nytt konsept kompakt feilsøkingssystem med lav vekt, batteridrevet eller nettdrevet, perfekt for lavspentog mediumspenningskabelnettet som krever liten invistering sammenlignet med et fullverdi kabelmålebilsystem. Tilgjengelig med norsk språk i menyene fra 2011 og stor lyssterk fargeskjerm. EZ Thump er utrolig enkel å betjene med menystyrte og automatiserte funksjoner for feilsøking, presentert på en lyssterk stor fargeskjerm. Leveres i 4 eller 12 kV utgave med 3 hovedfunksjoner: Test/feilverifikasjon, forlokalisering med TRD og ARM og punktnøyaktig feilsøking med støtgenerator. www.seba-nor.no, tlf. 22 28 00 40 Tape

Selvvulkaniserende silikontape for reparasjon og beskyttelse I motsetning til elektrikertape eller gaffertape har ikke 101 Repair Tape noe lim som blir klebrig og tiltrekker seg smuss. Den reagerer i stedet på strekk og smelter sammen lag for lag. Man påfører den 36 • Volt 1-2011

ganske enkelt ved å strekke den opptil tre ganger sin egen lengde og surre rundt gjenstanden eller kabelen som skal beskyttes eller repareres. Da får man en tetting som tåler UV stråler, veisalt, kjemikalier, sjøvann, olje og bensin. 101 Repair Tape er velegnet til reparasjon i tøffe miljøer da den tåler inntil 6 bars trykk, er stabil fra -60°C til +260°C og isolerer opp til 8000 volt. Overflaten trenger verken være renset eller tørr. Overflaten er glatt, smussavvisende og behaglig å ta på. 101 Repair Tape leveres i 3 forskjellige farger - sort, rød og transparent. www.101.as, tlf. 22 66 04 00

Sikring er allerede integrert

Sensorer for kalde årstider

Dehn+Söhne presenterer den nye serien DEHNguard MCI med integrert sikring som er det nyeste produktet i DEHNguard overspenningsvern familien. DEHNguard MCI serien er et Type 2 vern (Mellomvern). Også denne overspenningsvern serien består av pluggbare vern fra 1 polet til 4 polet vern som dekker alle de forskjellige nett typene. Alle typene kan leveres med eller uten potensialfri meldekontakt. Serien har et kompakt design med samme fysiske mål som DEHNguard serien, men i tillegg til varistor har det også innebygd sikring. Ved å bruke DEHNguard MCI løser man problem som å velge passende ”backup” sikring for overspenningsvern, fordi det allerede er integrert sikring. Brukeren behøver ikke lenger å tenke på karakteristikk til overspenningsvernet og dimensjonering av anlegget med hensyn til kortslutnings effekter etc. Overspenningsvern kan monteres dersom kortsluttningseffekten i installasjonen er mindre enn 25 kA. Ved å benytte dette vernet oppnår man et sikkert anlegg, plassbesparende og praktisk med hensyn til montering og prosjektering. DEHNguard MCI er energikoordinert med hele RedLine serien. På grunn av Termodynamisk Control overvåking som sjekker temperaturen på en høy kapasitet varistor samt også størrelsen på utladningen får

I en del applikasjoner er utstyret utsatt for hardere ytre påkjenninger enn i standard industrielle omgivelser. Dette kan være temperatur, emc, spenningsforsyning etc. Typisk gjelder dette mobilt utstyr som benyttes utendørs. Pepperl+Fuchs har en egen serie med såkalt e1 godkjenning for bruk i Mobile Equipment. Dette er sensorer som har -40°C til +85°C som standard temperaturområde i tillegg til ekstra solid tilkoblingskabel og bedre EMC egenskaper enn standard sensorer. IP68/69K er standard I tillegg til 10-60 VDC forsyningsspenning. I tillegg til denne spesielle serien er en del av vårt standard sortiment av induktive givere med M12 plugg tilkobling er testet og godkjent for temperaturer ned til -40°C. Ved temperaturer lavere enn 25 grader mister sensorene 5% av rekkevidden. www.pepperl-fuchs.no, tlf. 35 57 38 00

man en sikker utkobling ved defekt modul. De er en grønn og rød mekanisk merkeindikator som varsler når vernet eller sikringen er defekt. Dette er noe som kreves i henhold til VDE 0100-534 både for faseleder og for N-PE leder. Andre fordeler er modul med låsesystem, potensialfri kontakt og den spesielle beskyttelse kodingen på modulene har blitt gjennomført også for DEHNguard MCI-produkter uten kompromisser. Om nødvendig kan de pluggbare modulene erstattes enkelt og uten bruk av verktøy ved å presse på en utløsermekanisme på modulen. Dette sikrer også et vibrasjonssikkert overspenningsvern www.rontech.no, tlf. 31 30 56 56 Enkel integrasjon av ­solavskjerming

WAGO’s leveringsprogram av komponenter for byggautomasjon er blitt utvidet med et RS232/SMI interface (SMI = Standard Motor Interface). Interfacet er for skinnemontasje og styrer inntil 16 motorer for solavskjerming, og støtter alle SMI funksjoner slik som åpne/ stenge, stopp kommandoer, kjøring til angitt posisjon, vinkeljustering samt feedback på aktuell motorposisjon. Styringen gjøres med ferdige funksjonsblokker i WAGO PLS-system via en seriell kommunikasjonsmodul og SMI interfacet. PLS-systemet kan kommunisere med et overordnet SD-anlegg via KNX/IP, BACnet, LON eller Modbus TCP. På denne måten kan PLS-systemet motta signaler fra SD anlegget eller for eksempel fra en værstasjon, og sende styresignal videre til solavskjermingen via SMI interfacet. PLS-systemet kan også motta feedback fra SMI interfacet om aktuell motorposisjon og sende denne informasjon tilbake til det overordnede SD anlegget. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50


Nye produkter

Nye 12 og 48VDC strøm­ forsyninger

WAGO’s strømforsyninger i EPSITRON PRO serien leveres nå også med utgangsspenning 12 eller 48VDC. Begge utførelsene kan leveres med primærspenning 230 eller 400 VAC. Utgangsstrøm for 12V varianten er 6, 10 eller 15A. Utgangsstrøm for 48V varianten er 5, 10 eller 20A. Alle strømforsyningene har 2-trinns ”PowerBoost” som kan gi 200% av nominell spenning i 4 sekunder og inntil 150% i ytterligere 4 sekunder for å starte tunge laster slik at det ikke er nødvendig med overdimmensjonering. Strømforsyningene har også ”TopBoost” som gir mangedoblet utgangsstrøm i 25 ms. for hurtig utløsing av automatsikringer. Strømforsyningene i PRO serien er energibesparende ved at de har en virkningsgrad på inntil 94% og at de kan settes i stand-by mode ved hjelp av et eksternt signal. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50

bonat (PC). PC-kapslingene er UV-bestandige, og de har god kjemisk motstandskraft som gjør dem spesielt gode for anvendelse f.eks. utendørs. Kapslingene finnes med lokk med hengsleløsning samt feste av lokk med standard låseskruer. Byggehøyden kan økes med forhøyningsrammer på 50mm som monteres på underdelen. Alle underdeler har fester for montasjeplate og DIN-skinner. For festing til underlaget finnes festeører som tilbehør. Annet tilbehør er montasjeplate, DINskinner, frontplater, hengsler til lokk, mm. Farge: Grå RAL7035, Transparent klart. Kapslingsklasse: IP66/67 med hengslet lokk IP65. Temperaturområde (konstant): ABS -40oC - +60oC og PC -40oC…+80oC. Slagholdfasthet: ABS, IK08 og PC, IK08 (sider), IK09 (framside). Flammesikkerhet (UL): ABS, HB og PC, 5V. Glødtrådstest: ABS 650oC og PC 960oC. Miljø informasjon: Samtlige kapslinger er halogenfrie, samt oppfyller RoHS- og REACHdirektivene www.moeller.no, tlf. 958 52 454 Patchebrakett for IKT-boks i Boligsentral BS212

Flens og gjennomføringer

Eaton (Fibox) sortiment av flenser og gjennomføringer bygger på de samme råvarene som benyttes i kapslingene. Glatte flenser, knock-outflenser og metriske skrueflenser blir laget av polykarbonat (PC) og er like gunstige innen- som utendørs. Membranflenser lages av termoplastisk elastomer (TPE). Dette materialet holder seg mykt og smidig over tid, noe som er et krav for at en membranflens skal fungere. Vi har også dobbel membran på disse flensene, noe som gir en tetthet på IP65. Farge: Grå RAL7035. Temp. område(konstant): TPE -40oC ...+120oC og PC -40o - +80oC. Slagholdfasthet: PC, IK08. Flammesikkerhet (UL): TPE, HB og PC, 5V. Glødetrådstest: PC 960oC. Miljø-informasjon: Samtlige produkter er halogenfrie, samt oppfyller RoHS- og REACH-direktivene. www.moeller.no, tlf. 958 52 454 Merkeskilt for skap og tavler

Solid kapsling

SOLID serien inneholder kapslinger med slette sider som tåler store utfresninger. De finnes i to ulike materialer, ABS plast (ABS) og polykar-

Eaton Electric tilbyr nå en patchebrakett for montering i IKT-boks for svakstrømsutstyr i boligsentral BS212. IKT-boksen samt tilhørende føringskanal er fra bunn til topp utført i metall for optimalt skille mellom sterk- og svakstrømsdel i tavlen. Patchebraketten kan monteres stående eller liggende for fleksibel tilpassing: Liggende montert: 1U eller Stående montert: 2U. Patchebraketten er tilpasset standard 10” patcheløsninger, men kan også brukes mot 19” patcheløsninger om plassen tillater dette. Braketten leveres i sett à 2 stk med boremal og festeskruer. www.moeller.no, tlf. 958 52 454

Iht. 810.514.01 i NEK 400:2010 skal tavler tydelig merkes med fordelingssystem og merkedriftsspenning. Eatons nye merkeskilt

er produsert i selvklebende kvalitetsplast og leveres på ruller à 100 stk per rull. Rullene fås kjøpt hos grossist og er ideelle å ha i servicebilen eller på tavleverkstedet for enkel merking av skap og tavler. www.moeller.no, tlf. 958 52 454 Feilstrømbeskyttelse og overspenningsbeskyttelse

Produktserien Kombi-RCD VAL-CP-RCD fra Phoenix Contact forener funksjonene til jordfeilbrytere og overspenningsavledere type 2. Med 300mA-varianten VAL-CPRCD…SEL kan man konstruere en selektivt oppbygget feilstrømbeskyttelse i henhold til DIN VDE 0100-410. Dermed økes anleggets tilgjengelighet, samtidig som kravene til forebyggende brannvern oppfylles. Den er like enkel å koble til som vanlige jordfeilbrytere. Men denne enheten – som har dobbel sikkerhet – installeres i kun ett arbeidstrinn. Den plassbesparende og oppkoblingssikre enheten utelukker tilkoblingsfeil allerede fra starten og reduserer installasjonsarbeidet. Beskyttelseselementene i type 2-avlederen er temperaturovervåket pr. kanal og utstyrt med en statusindikator. Ved overlast, for eksempel som følge av energirik overspenning, trenger kun den berørte pluggen å skiftes ut. I type 2-avlederen forårsaker overspenninger høy avlederstrøm og sterke elektromagnetiske felter. For at vernebryteren ikke skal løse ut unødvendig, er begge funksjonsenheter optimalt koordinert. Dette er også med på å øke driftsklarheten til det etterkoblede anlegget. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00 37


Nye produkter

Ny beskyttelse for industrielt Ethernet

For galvanisk skille i Ethernetnettverk har man med Ethernetskilleren FL Isolator fra Phoenix Contact et kraftig apparat for industriell bruk. Kobberbundne Ethernet-deltakere beskyttes slik på en sikker måte mot potensialforskjeller og overspenning opptil 4 kV. Støysikkerheten ved industriell bruk blir betraktelig bedre ved overføringshastigheter opptil 1 Gbit/s. Ethernet-skillerne installeres foran nettverksdeltakerne som skal beskyttes. En strømforsyningsenhet er ikke nødvendig. Varianten FL Isolator 100-RJ/SC har, ved siden av RJ45-bøssingen, en pluggbar skruklemme. Det gir en brukervennlig tilkobling ved variable kabellengder. For feltkabling på tvers av automatikkskap kan enheten brukes som patchfelt med galvanisk skille. Det utvidede temperaturområdet fra -25°C til +75°C og det lakkerte kretskortet gir pålitelig bruk ved aggressive omgivelsesforhold. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00 Tykkelsesmåler

Cygnus 2 er en videreutvikling av tykkelsesmålere med samme navn. Det nye instrumentet har fått et nytt blått OLED display på toppen, noe som øker synligheten, blant annet i skarp belysning. I tillegg har batterikapasiteten økt med hele 50%. Cygnus 2 har en robust innkapsling som beskytter mot støv og vann (IP 65). Instrumentet kan måle igjennom hele 20mm tykk overflatebehandling som f.eks maling, epoxy, etc, og en godstykkelse 38 • Volt 1-2011

i området fra 1 til 250mm (avhengig av probevalg). Som standard leveres Cygnus 2 med en 2.25MHz 13mm (diameter) sensor for måling av godstykkelse i området 3 til 250mm. Benytter ”Multiple Echo” ultrasonisk tykkelsesmåling. Fordelene med ”Multiple Echo” er at instrumentet ser bort fra tykkelsen på overflatebehandlingen og beregner kun materialtykkelsen. Denne måleteknologien foretrekkes av de fleste kontrollinstanser. Ved målinger med instrumenter som benytter seg av kun ett ekko (Single Echo) må overflatebehandlingen fjernes før godstykkelsen kan måles. Cygnus 2 leveres komplett i koffert med instrument, silikonbeskyttelse med belteklips, 2.25MHz 13mm probe, datakabel, programvare, reservemembraner, testblokk i stål og brukermanual. www.instrumentcompaniet.no, tlf. 23 30 21 00 Fjernstyring av varme

Ved hjelp av internett eller SMS, kan du varme opp hytta eller campingvognen på forhånd. Smart SMS boks er en GSM fjernstyrt kontakt- og overvåkningsenhet som styres fra vanlige mobiltelefoner via SMS-meldinger. Denne SMS boksen brukes til mange forskjellige styrings- og overvåkningsformål, der det ønskes ekstra komfort eller trygghet i form av god og enkel kontroll. All kommunikasjon skjer via SMS-meldinger fra en mastertelefon og opp til fem servicetelefoner. Dette betyr at opptil seks personer samtidig, kan overvåke og styre SMS-boksen. SMS boksen har følgende funksjoner, temperatursensor for temperaturovervåkning, frostsikring. Sensor tilknyttet en innbruddsalarm. Muligheter for tilkobling av eksterne alarmer, som f.eks vannalarm, alarmsentral etc. Tilkoblingsmulighet for GPS antenne som gjør at enheten kan brukes i

båten eller campingvognen. GPS-funksjonen fungerer slik at man legger lengde- og breddegraden for der båten eller campingvognen vanligvis befinner seg. Flyttes det mer enn 180 meter, sendes en SMS-alarm til alle de tilknyttede telefonene. www.micromatic.no, tlf. 66 77 57 50

Manuell motorvernbryter

Minimalt forbruk av energi

Micro Matic leverer nå et komplett og trådløst styringssystem for varme. Dette er en unik og fleksibel løsning som er enkel å betjene. Med Microtemp Sentralstyring kan du enkelt styre varmen i hele huset fra ett sted, og systemet kan tilpasses din døgnrytme. Dermed oppnår du maksimal komfort, samtidig som energiforbruket reduseres betraktelig. I tillegg kan du selv lese av forbruk og energi på displayet, slik at du unngår en sjokkerende høy strømregning. Sentralen, som også er en termostat, kan styre opptil 16 enheter via trådløs kommunikasjon og har en rekkevidde på hundre meter i åpent landskap. Enhetene kan være termostater for gulvvarme, varmeovner eller releer, som også kan kobles opp mot panelovner og motorvarmer. Hele anlegget er gjort klart for SMS-modem for hytter og fritidshus, slik at du kan komme opp til varm hytte og sikre deg mot frost når du forlater den og varmen igjen senkes. Det leveres med ferdig logiske tidsprogrammer og automatisk sommer- og vintertidsinnstilling, men du kan også skreddersy dine egne hvis du ønsker. Menyen er oversiktlig, og det er enkelt å gjøre innstillinger direkte på termostatene eller fra sentralen. Installasjonen av hele systemet er meget lett og gjøres raskt. www.micromatic.no, tlf. 66 77 57 50

Valg av riktig motorvern er viktig for pålitelig drift og dermed en stabil produksjonsprosess. Den nye MS132 manuelle motorvernbryteren utvider ABBs serie med kompakte 45 mm brede, enheter opp til 32 A. Disse enhetene brukes til overlast, fasefeil og kortsluttingsbeskyttelse av motorer opp til 15kW/400V. De kan også brukes til manuell start og stopp av motorer. Et stort spekter av felles tilbehør, leveres for MS116 og MS132. Sikringsløse vern som ABBs motorvernbrytere gir rask og trygg utkobling hvis det oppstår feil, gir et kompakt styreskap, og du sparer tid og penger. Fordeler, merkestrømmer 0.16 …. 32 A. Nominell kortslutningsbryteevne, Ics opp til 100 kA. Overlast trippklasse 10. Fasebortfallssensitiv. Frakoblingsfunksjon - låsbar. Bredde på 45 mm. Hendel med tydelig stillingsindikering ON/ OFF/TRIP. Optisk indikering av magnetutløsing. Låsbar hendel integrert 3-fas busbars opp til 100A, tilkoplingsklemmer opp til 35 mm2. www.abb.no/automasjons­ produkter, tlf. 24 16 55 74 Integrert WEB server og ­sikkerhetsmonitor

Pepperl+Fuchs kommer med en ny serie AS-Interface gatewayer for industrielt Ethernet med ulike protokoller, som


Nye produkter

ProfiNet og Modbus TCP. Integrert switch og WEB server gjør det mulig å koble til og drifte AS-Interface anlegget via standard Web browser på Internet. 2 RJ 45 tilkoblinger sikrer enkel tilkobling i linje struktur. Om du ønsker å integrere sikkerhet, kan gatewayene leveres med integrert sikkerhetsmonitor tilpasset det nye maskindirektivet. Disse kan benyttes i applikasjoner der SIL 3 eller PLe er et krav. I komplekse applikasjoner kan ProfiNet utgaven fungere sammen med ProfiSafe. Alle funksjoner vi kjenner fra tidligere utgaver av Pepperl+Fuchs sine Spec 3.0 gatewayer finnes også på denne serien. Deteksjon av dobbeltadresse. Jordfeil deteksjon. Utvidet diagnostikk. Godt lesbart display med bakgrunnsbelysning. RS232 Service interface. Sikkerhets konfigurasjon kan lagres på SD kort. www.pepperl-fuchs.com, tlf. 35 57 38 23

laskemuligheter på begge sider/ potensialer. Inngang og utgang er plassert på samme side av rekkeklemmen. Fargemerking gjør at begge kretser lett kan identifiseres, i tillegg kan klemmene merkes med WAGO merkeremse eller WAGO multi-merke system. Serien generelt har fjærtilkobling som er innstikkbar ved tilkobling av helkjerneleder og leder med endehylse og tar inntil 30% mindre plass enn konvensjonelle rekkeklemmer. Klemmene passer for alle typer ledere og serien byr også på mange muligheter når det gjelder lasking og merking. Rekkeklemmene har både skipsgodkjenning og Exe godkjenning og er derfor en allround-løsning. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50. MELSEC WS sikkerhets­ system

To rekkeklemmer i en

WAGO utvider sortimentet med dobbelpotensial rekkeklemme i 2000-serien TOPJOBS 1mm² (1,5). Markedets mest kompakte rekkeklemme har to potensialer med en bredde på bare 3,5 mm. Klemmeserien tar tverrsnitt fra 0,14 til 1,5 mm². Videre har serien

Beijer Electronics introduserer nytt sikkerhetssystem i sortimentet av sikkerhetsløsninger for industriell automasjon. Det nye MELSEC WS sikkerhetssystemet er utviklet av SICK AG i samarbeid med Mitsubishi Electric og oppfyller alle internasjonale sikkerhetsstandarder.

Med sin kompakte modulære arkitektur er systemet spesielt egnet for applikasjoner i liten og mellomstor skala. MELSEC WS oppfyller de internasjonale IEC 61058 SIL 3 og EN ISO 13849-1 PL e standardene. Det innebærer at alle industrielle sikkerhetskrav imøtekommes, noe som gjør det enklere å produsere maskiner og utstyr i samsvar med det europeiske maskindirektivet. Det leveres to typer CPU enheter; med eller uten SICK EFI kommunikasjonsport. Enhetene gir enkel integrasjon med SICK AG’s intelligente sensorer i alle typer sikkerhetsløsninger. Opp til tolv ekspansjonsmoduler gjør systemet eksepsjonelt allsidig. Ekspansjonsmodulene inneholder nettverksmoduler for Ethernet og CC-Link. En rekke ulike I/O moduler er tilgjengelige: En utvidelsesmodul med åtte digitale sikkerhetsinnganger, en kombinasjonsmodul med åtte sikkerhetsinnganger samt fire sikkerhetsutganger og en relemodul med fire sikkerhetsutganger. Kompakt profil med cuttingedge sikkerhetsteknologi. Hver modul er kun 22,5 mm bred. CPU enhetene håndterer opp til 255 funksjonsblokker og kan koble opp til 144 sikkerhets inn- og utganger. Kort responstid på kun åtte millisekunder sikrer optimal beskyttelse for personell og maskiner. Når de nødvendige modulene er valgt, blir sensorer og aktuatorer tilkoblet og konfigurert på skjermen med intuitive Drag & Drop operasjoner. Systemet er programmert og konfigurert med en kostnadsfri og brukervenn-

lig software-pakke i et grafisk brukergrensesnitt. Et omfattende bibliotek av sertifiserte funksjonsblokker og kraftfulle funksjoner for programutvikling, simulering, analyser og dokumentasjon støtter brukeren i alle ledd i implementeringen av sikkerhetsløsningen. www.beijer.no., tlf. 32 24 30 00 Lydmåler/støymåler

Nortronicom AS kan nå levere en ny lydmåler med logging av data og overføring via USB til PC. Ny Med frekvens filter A og B, direkte måling i dB. Integrert lagring med data hold og Max. Valg mellom hurtig og sakte respons måling. Frekvens 31.5 Hz til 8 kHz, område 30 til 130dB. Liten og hendig, vekt 230 gram og lys i display. Levers med batteri, veske og håndbok, evt. med Software og USB kabel. En til kr. 1.200,og en med logging og USB overføring av data til PC for kr 2.500,- eks. mva. www.nortronicom.no, tlf. 23 24 29 70.

Energiforskningskonferansen Den tradisjonelle Energiuka er i år erstattet med Energiforskningskonferansen som setter fokus på Energi21s arbeid med en helhetlig, langsiktig og industridrevet strategi som omfatter hele energisektoren. Arrangementet blir en viktig del av høringsrunden frem mot Energi21s endelige strategi, som legges frem for myndighetene i juni 2011. Energikonferansen ønsker å se på Energi21s anbefalinger og veien videre for den nasjonale strategien ut fra ulike perspektiver.

Olje- og energiministeren vil også offentliggjøre hvilke som blir det eller de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi innen samfunnsvitenskap. Konferansen foregår på Quality Hotell 33 i Oslo tirsdag 15. februar fra klokken 09:00.

39


Nytt fra bransjen Birger Hestnes

er ansatt i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) som administrerende direktør. Han kommer fra en stilling som regionsjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Birger Hestnes har allsidig og variert praksis fra industri- og energivirksomhet, samt bygg- og anleggsnæringen. Han har i mange år hatt ledende stillinger innen energibransjen og rådgivende ingeniørvirksomhet med vekt på høy- og lavspennings installasjonsanlegg foruten generelle byggfag. De siste seks år har han ledet DSBs lovpålagte tilsynsvirksomhet innen elsikkerhet i Øst-Norge, hovedsaklig innen områdene energiverk, industri- og maritime virksomheter samt det lokale eltilsyn. Han avløser Tore Trondvold som har ledet NEK siden 2003. Tore Trondvold vil fortsatt være tilknyttet NEK som spesialrådgiver med utvalgte arbeidsoppgaver. Bl. a. vil han ha ansvaret for IECs 76th. General Meeting som er lagt til Oslo i 2012 i forbindelse med NEKs 100-årsjubileum. I denne sammenheng forventes over 1000 delegater fra mer enn 60 land å komme til Norge.

er ansatt som salgsingeniør i selskapet Nordictron AS. Hun vil spesielt ivareta produktområdene Scada/HMI programvare og operatørterminaler. Etter grundig opplæring vil Elisabeth gi kunder god teknisk veiledning og støtte i sitt salgsarbeid. Utdannelse fra Ingeniør Høgskolen Telemark innen økonomi og ingeniørfaget er en topp kombinasjon for denne jobben. Hun har stor tro på programvare produkter fra Nordictron som har moderne grunnstruktur og vil gi store besparelser for kundene. Nordictron leverer produkter for automatisering til industri og marin sektor.

Per-Arne Torbjørnsdal

Torbjørnsdals ansvar for informasjonssikkerhet og IT-strategi er overført til Alf Inge Berget. Berget har siden 2008 vært direktør for Kraftverksoperatør. Hans enhet skifter navn til Produksjon.

Pål T. Nilsen

er ansatt som salgsingeniør i Danfoss VLT Drives. Pål vil ha kundekontakt mot industri og marine sektor, hovedsakelig på Øst- og Sørlandet samt NordNorge. Pål har en bakgrunn som elektroingeniør fra HiVe, og har tidligere jobbet med teknisk ledelse innen maritim sektor samt industrirettet salg. Dagfinn Svanevik

Elisabeth Normann Bala

er ansatt som ny servicesjef og workshop manager i Ellingsen 40 • Volt 1-2011

NOR Instruments. Dagfinn vil ha ansvaret for verkstedet og servicepersonell i Ellingsen NOR Instruments kontor på Ågotnes utenfor Bergen.

blir ny direktør for Forretningsutvikling og Torill Berdal ny direktør for HR og kommunikasjon i E-CO. Per-Arne Torbjørnsdal tiltrådte 7. desember stillingen som direktør for Forretningsutvikling. Han vil ha ansvaret for verdiutvikling av eksisterende kraftposisjoner i heleide, deleide og felleseide selskaper og nye investeringer i kraftrelatert virksomhet. Videre vil han ha ansvaret for implementeringen av E-COs strategi, arbeidet med myndighetskontakt og rammevilkår, samt selskapets styresekretariatsfunksjoner. Torbjørnsdal har siden 2002 vært direktør for Informasjon og samfunnskontakt. Ansvaret for informasjon overføres til Torill Berdal. Berdal har siden 2006 vært direktør for HR og organisasjon. Hennes nye tittel vil være direktør for HR og kommunikasjon.

Bente E. Engesland

blir ny kommunikasjonsdirektør i Statkraft. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Utlendingsdirektoratet (UDI). Vi er godt fornøyd med å få Bente E. Engesland som kommunikasjonsdirektør. Hun har lang erfaring innen kommunikasjon og ledelse. Gjennom sentrale posisjoner i media har hun opparbeidet inngående forståelse av politikk og samfunnsspørsmål. Vi ser frem til at Engesland skal lede dette viktige området for Statkraft, sier konsernsjef Christian RynningTønnesen. Engesland blir en del av lederteamet til konserndirektør for staber, Hilde Bakken, som hun også vil rapportere til.


Statkraft er et av Norges viktigste selskaper, med en svært spennende internasjonal satsing på fornybar energi. Jeg gleder meg til å gå løs på denne utfordringen, som gir unike muligheter, sier Bente E. Engesland. Bente E. Engesland var i mange år programsjef og politisk redaktør i NRK og før dette leder av Aftenpostens politiske avdeling. Hun har lang fartstid også som journalist og kommentator. Engesland er utdannet statsviter med spesialisering i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Hun har masterprogram i ledelse og

styrevirksomhet (management) ved Handelshøyskolen BI, foto: UDI Lars Arne Stalheim blir ny administrerende direktør i Elkem Bjølvefossen AS. Stalheim ble ansatt 1. februar 2010. Stalheim er utdannet sivilingeniør fra NTNU, har en MBA fra NHH og kommer nå fra stillingen som teknologidirektør i støperidivisjonen i Elkem. Inge R. Gran er tilsatt som administrerende direktør ved SINTEF Energi fra 1. januar 2011. Inge Gran har vært ansatt ved SINTEF Energi siden

1996. Han er utdannet sivilingeniør fra 1990 ved Maskinavdelingen på NTH, og tok doktorgrad i 1994. Finansiert av Norges forskningsråd jobbet han to år ved Sandia National Laboratories i California, før han vendte hjem og startet opp på Gløshaugen. I 1999 ble Gran forskningssjef for Avd. for Termisk energi, og fikk han ansvar for en større del av det maskintekniske miljøet etter en sammenslåing av avdelingene fire år etter. Det siste året har Inge Gran også vært forskningssjef for Avd. for Elkraftteknikk, og kjenner slik til store deler av organisasjonen.

Jeg ser fram til den nye rollen der mulighetene er enda større for å bidra positivt, sier Gran. – Ikke minst gjelder dette for store løp og satsinger der vi kan dra nytte av den faglige bredden i SINTEF. Inge Gran overtar for Sverre Aam som går over i en rådgivende stilling.

Kan redusere strømforbruket med 29 prosent Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Bellona og Siemens lanserer et samarbeid for å rette søkelyset mot smartere energibruk. Rapporten om ”Bergen SmartCity” viser at totalt strøm­ forbruk i Bergen kan reduseres med 29 prosent. Byens husholdninger kan kutte forbruket med 35 prosent.

Skal vi ta ut potensialet som er identifisert i rapporten, må imidlertid alle i Bergen bidra i denne dugnaden, sier byråd Lisbeth Iversen i Bergen kommune.

En smartere bruk av energi gir oss lavere strømregninger og bidrar til et bedre miljø. Rapporten gir et godt sup-

plement til det arbeidet som allerede pågår i Bergen gjennom programmet Framtidens byer. Skal vi ta ut potensialet som er identifisert i rapporten, må imidlertid alle i Bergen bidra i denne dugnaden, sier byråd Lisbeth Iversen i Bergen kommune. I kommunen er vi allerede i full gang med å gjøre alle kommunale bygg i Bergen mer energieffektive, og vi håper denne rapporten vil inspirere husholdninger, privat næringsliv og industrien til å gjøre det samme, fortsetter Iversen. Sparepotensial Tiltakene i rapporten handler om alt fra etterisolering til mer energieffektiv bruk av varme, lys og ventilasjon. Med en samlet energibruk på 4600 gigawattimer i Bergen, avdekker rapporten et sparepotensial på 29 prosent, tilsvarende 1339

gigawattimer- Det er det samme som en tredjedel av årlig kraftproduksjon på gasskraftverket på Kårstø, eller hele energiforbruket til byen Drammen. Med en kilowattimepris på 1 krone, vil sparepotensialet ha en verdi på drøyt 1,3 milliarder kroner. Potensialet for energisparing i Bergen er formidabelt, og det beste av alt er at vi ikke trenger å vente i mange år for å gjøre dette mulig. Vi kan starte med en gang, fordi potensialet kan oppnås ved hjelp av moderne teknologi og løsninger som allerede er tilgjengelig, sier Helge Rysjedal, divisjonsdirektør for Siemens i Bergen. Bedrifter og husholdninger Rapporten avdekker at næringsvirksomhet kan redusere energibruken med 10 prosent ved mer energieffektiv produksjon. For private husholdninger er sparings-

potensialet enda større, hele 35 prosent, i følge rapporten. Privatpersoner kan med enkle tiltak som mer energieffektive husholdningsapparater og automatisk styring av for eksempel innetemperatur og belysning, oppnå svært merkbare strømreduseringer i hjemmene sine. Marius Holm, nestleder i Bellona, viser til at klimautfordringen krever omstilling for alle. Hvis vi skal dekke energibehovene våre uten forurensende fossil energi, må vi redusere forbruket og bruke energien smartere. For å nå målet må alle steiner snus. Her må alle gjøre sin del av jobben, land, byer, kommuner, bedrifter og privatpersoner, og som en bonus kan vi få en lavere strømregning i tillegg. Energieffektivisering kan gi viktige bidrag allerede med eksisterende teknologi, sier Holm. 41


Messeoversikt Februar – mars

April – juni

21. - 24. februar 2011 Eilat-Eilot Renewable Energy Initiative D. N Hevel Eilot, Israel, http://renewable-energy-eilat.org/

23. - 25. mars 2011 eltefa Neue Messe Stuttgart, Tyskland, www.messeninfo.de/eltefa-M3141/Stuttgart.html

4. - 8. april 2011 Hannover Messe Deutsche Messe, Hannover, www.hannovermesse.de/homepage_e

2. - 4. mars 2011 ELECTRICITY Ukraine Exhibition Hall, Lviv, Ukraine, www.expoua.com/Event/lang/en/id/100115/

28. - 30. mars 2011 Power & Alternative Energy - Asia Karachi Expo Centre, Pakistan, www.powerasia. com.pk/

9. – 13. mai 2011 Elfack Göteborg, Svenska Mässan, www.elfack.com

15. - 16. mars 2011 - Smart Metering Scandinavia 2011 Oslo, www.smartmetering.eu

30. - 31. mars 2011 energy efficiency world Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Africa, www.terrapinn.com/2011/eeza/index.stm

15. - 18. mars 2011 CABEX-2011 EcoCentre Sokolniki, Moscow, Russia, www.cabex.ru/defaulteng.aspx

17. - 19. mai 2011 PCIM Europe Nürnberg, Tyskland, www.mesago.de/de/PCIM/home.htm 7. - 9. juni 2011 POWER-GEN Fiera Milano, Italia, www.powergeneurope.com 7. - 9. juni 2011 SENSOR+TEST Nürnberg, Tyskland, www.sensor-test.de/

Skal beskytte høyspentkablene Nexans har fått i oppdrag av EnBW (Energie Baden-Wurttemberg) å beskytte høyspentkablene som skal brukes til å eksportere kraft fra Baltic 1, Tysklands første kommersielle offshore-vindpark. Oppdraget skal utføres ved å grave ned kablene ved hjelp av Nexans’ Capjet-system. Baltic 1 består av 21 vindturbiner med en total kapasitet på 48 MW. Den ligger cirka 16 km utenfor kysten av Tyskland. Strømmen som produseres ved vindparken, overføres til kraftnettet på land via tre 170 kV AC-kabler som ilandføres nær byen Rostock. Det er relativt grunt vann i denne delen av Østersjøen (16–19 meter), og det er derfor viktig at kraftkablene beskyttes mot skader fra drivankere og fiske. Denne måneden avsluttet Nexans Norway fire ukers 42 • Volt 1-2011

arbeid med å beskytte rundt 50 km med kabler ved å grave dem ca. 1,5 meter ned i havbunnen. ”Dette er vår første gravekontrakt for en tysk vindpark, og vi har tilegnet oss verdifull erfaring vi kan bruke på lignende prosjekter i Tyskland i fremtiden”, sier Nexans’ Sales Manager Offshore Wind Farms and Trenching, Trond Steinskog. Capjet Gravemaskinen brukes til å grave ned både umbilicals, kraftkabler, fiberoptiske kabler og

rørledninger. Capjet fluidiserer materialet på havbunnen for å grave grøften. Deretter legges det fluidiserte materialet tilbake over kabelen når gravemaskinen har passert. Kabelen føres ikke gjennom maskinen og påføres dermed ikke belastning. Derfor er det heller ikke noen fare for at den blir skadet under nedgraving. Maskinen kan brukes på de fleste grunnforhold, inkludert leire og sand. Nexans’ Capjetmaskiner har gravd ned godt over 8 000 km med umbilicals, kabler og rørledninger.


Kraft i en enkelt dråpe

Gnister av naturen Rehabilitering og levering av turn key kraftverk

Goodtech er et Norsk børsnotert teknologiselskap med over 1400 ansatte i Norge og Sverige med en årlig omsetning på NOK 1,8 milliarder.

Ingeniørtjenester kraftsystem Engineering og analyser Rehabilitering og levering av turn key transformatorstasjoner fra 20-420 kV Risikovurdering av kraftsystem

Goodtech leverer totale elektriske løsninger for store og små transformatorstasjoner fra 20 til 420 kV med basis i gode teoretiske kunnskaper og gjennomarbeidede praktiske løsninger. Goodtech har store ingeniør og montørressurser som setter oss istand til å gjennomføre store og små prosjekter. Selskapet er en uavhengig systemintegrator som har avtaler med ulike leverandører.

Elektriske systemer for onshore og offshore vind Elektriske systemer for olje og gass Reservekraftverk opp til 10 MVA

Levering av elektriske systemer til industrianlegg

Markedsdirektør Kraft Norge Yngve Aabø, yngve.aaboe@goodtech.no, m. 91739969 Prosjektingeniør Kristjan Freyr Johansson, ko@goodtec.no, m. 40037570


Returadresse: Volt Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

B-Economique

Generatorrevisjoner Generatorrevisjoner Voith Hydro Sarpsborg AS er en komplett partner Generatorrevisjoner Generatorrevisjoner alle typer generatorrevisjoner. Voith Hydro Sarpsborg AS er en komplettforpartner neratorrevisjoner Kontakt oss for planlegging og gjennomføring av ditt prosjekt. for alleHydro typer generatorrevisjoner. Voith Sarpsborg AS er en komplett partner

Voith Hydro Sarpsborg AS erditten komplett partner nordisk kompetanse. Kontakt osspartner for planlegging og gjennomføring av 100% prosjekt. ro Sarpsborg AS er en komplett for alle typer generatorrevisjoner. fornordisk alle typer generatorrevisjoner. 100% kompetanse. or alle typer generatorrevisjoner. Kontakt oss for planlegging oggjennomføring gjennomføring av prosjekt. planlegging og gjennomføring av ditt prosjekt. Kontakt oss for planlegging og avditt ditt Voith Hydroprosjekt. Sarpsborg AS 100% nordisk kompetanse. Postboks 186 100% nordisk kompetanse. Hydro Sarpsborg AS 100%Voith nordisk kompetanse. 1701 SARPSBORG

oith Hydro Sarpsborg AS

stboks 186 01 SARPSBORG : 69 14 84 00

Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 186 1701 SARPSBORG Tlf: 69 14 84 00

Voith and Siemens Company

Pål Heine Torp ål Heine Torp 90 75 90 92 pal.torp@voith.com 75 90 92 pal.torp@voith.com n Thorbjørnsen Jon Thorbjørnsen 71 38 17 jon.thorbjornsen@voith.com 97 71 38 17 jon.thorbjornsen@voith.com

A Voith and Siemens Company

Postboks 186 1701 SARPSBORG Tlf: 69 14 84 00

Tlf: 69 14 84 00

Pål Heine Torp AS Voith Hydro Sarpsborg

Voith Hydro Sarpsborg AS

90 75 90 92 pal.torp@voith.com Postboks 186 Pål Heine Torp Jon Thorbjørnsen 90 75 90 92 pal.torp@voith.com 1701 SARPSBORG 97 71 38 17 jon.thorbjornsen@voith.com Jon Thorbjørnsen Tlf: 69 14 84 00 97 71 38 17 jon.thorbjornsen@voith.com

Postboks 186 1701 SARPSBORG A Voith and Siemens Company Tlf: 69 14 84 00

Pål Heine Torp A Voith and Siemens Company

90 75 90 92 pal.torp@voith.com

Pål Heine Torp Jon Thorbjørnsen 90 75 90 92 pal.torp@voith.com 97 71 38 17 jon.thorbjornsen@voith.com Jon Thorbjørnsen 97 71 38 17 jon.thorbjornsen@voith.com

A Voith and Siemens Company

VOLT Nr 1-2011  
VOLT Nr 1-2011  

Voltmag 1-2011

Advertisement