Ondernemers Vlaams-Brabant 2021 - Mobiliteit

Page 1

NUMMER 1

JANUARI 2021

De toekomst van onze mobiliteit Zit je met een vraag? Stel hem aan Waldo!

Corona: Vergeten we de ho in horeca?

Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant


OPTIMAAL RIJPLEZIER DANKZIJ ONZE VOORWAARDEN & SERVICE

AARSCHOT Betekomsesteenweg 114 | T: 016 56 20 61 DIEST Leuvensesteenweg 160 | T: 013 46 01 50 LEUVEN Brusselsesteenweg 31 | T: 016 22 80 28 SCHRIEK Schriekstraat 114 | T: 015 23 35 66

www.vanmossel.be


EDITORIAAL Beste lezer, Beginnen doen we uiteraard met onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Zoals elk jaar wordt het een jaar vol uitdagingen, maar die stelling gaat deze keer meer op dan anders. 2021 wordt het jaar van hoop en nieuwe vooruitzichten, van herstel en (hopelijk) terug naar normaal. Meer dan ooit willen we bij er Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant zijn voor jou. Omdat we weten dat we elkaar samen sterker kunnen maken. We blijven vechten om jouw belangen als ondernemer te behartigen op de fronten die voor jou belangrijk zijn. Daarnaast staan we meer dan ooit paraat om je bij te staan met info en advies. We doen dat met georganiseerde sessies, maar evengoed kun je altijd terecht bij je relatiebeheerder voor specifieke vragen. En uiteraard kun je rekenen op een zeer groot netwerk van collega-ondernemers. Van elkaar leren, contacten leggen en samen groeien, dat kan op onze netwerk­ evenementen die we dit jaar weer prominent naar voor willen schuiven. Een eerste overzicht vind je op p. 16, duid alvast deze data aan in je agenda. Het jaar op gepaste wijze inzetten, doen we op 21 januari met onze virtuele nieuwjaarsreceptie waarop we samen vooruit blikken en elkaar perspectief bieden om door te gaan met ondernemen. Op het programma staan straffe sprekers en uiteraard ruime gelegenheid om te netwerken. Voor meer info en inschrijvingen, check www.voka.be/ny2021.

Benny Smets Voorzitter Raad van Bestuur Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

AFGELOPEN JAAR ONTHULDE AL EEN STUKJE VAN DE NIEUWE MOBILITEIT DIE ONS TE WACHTEN STAAT.

Mobiliteit, dat is het centrale thema van deze editie van Ondernemers. Ook op dit vlak heeft corona een ingrijpende impact gehad. We hebben ondervonden dat het niet altijd nodig is in de file te gaan staan, we herontdekten de fiets of het stappen en we erkenden de noodzaak van een goed werkende logistieke keten, ongeacht de situatie. Onze mobiliteitsexpert Wim Pannecoucke gaat hier dieper op in en werpt een blik op de nieuwe mobiliteit die ons te wachten staat.

Structurele partners

Eén aspect daarvan is de elektrificatie van onze auto’s. 2021 lijkt het jaar van de definitieve doorbraak te worden. Onze collega’s van het team duurzaamheid begeleidden samen met onze partners afgelopen jaar meer dan 30 bedrijven naar het vergroenen van hun bedrijfsvloot en trekken hier nuttige lessen uit. Steeds vaker stappen ondernemingen af van de klassieke bedrijfswagen om in te zetten op fiets, deelwagens of een mobiliteitsbudget. Flexibiliteit is het terugkerende kernwoord. Een betrouwbare logistiek bleek dit jaar van cruciaal belang. Een speler die daar nu nog een relatief kleine rol in speelt is het watertransport. Maar deze sector wil groeien en heeft daar tal van troeven voor in handen. Zoals vaker is het een kwestie van en-en: een optimaal gebruik van watertransport komt ook de andere transport­ vormen zoals vrachtwagens en het spoor ten goede. Door elke modus op zijn sterkste punt te gaan gebruiken, kunnen ze samen de mobiliteitsknoop ontwarren.

Sleutelpartners

Een boeiend eerste magazine van dit jaar dus, en die lijn willen we verder zetten. Om nog meer kwaliteit en diepgang te brengen, kozen we ervoor om voortaan twee-maandelijks te verschijnen. Veel leesplezier!

3


NHOUD

Nieuwe tijden vragen een nieuwe mobiliteit

07 Mobiliteit uitgelicht

Stop met zoeken, vraag het aan Waldo

Werken aan de ring: een update

29 25 22 4

Brexit: de gevolgen voor GDPR


INHOUD

Cover Nieuwe tijden vragen een nieuwe mobiliteit

.......................................................................................................................................................................................................................

7

Agenda Voka-events in 2021 Jong Voka in 2021

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16 17

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Starters Stop met zoeken, vraag het aan Waldo

..................................................................................................................................................................................................................................................

20

Internationaal ondernemen Brexit en GDPR, wat nu?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Welzijn

De baan op? houd het veilig!

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22

45

Publireportage “2021 wordt een kantelpunt naar elektrisch rijden” Onboarding: digitaal even sterk als “in het echt”? dat kan!

....................................................................................................................................................................

20 Save the dates!

.........................................................................................................................

28 48

en ook... Voorwoord Bedrijfsnieuws Nieuwe Voka-leden Colofon

3 12-13, 18 15 50

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mobiliteit & Logistiek In één stap naar een groene bedrijfsvloot

26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werken aan de ring: veiliger, groener en ruimer voor alle weggebruikers 29 -

Mobiliteit door de ogen van Athlon

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Kost en keuzevrijheid zijn cruciale factoren in keuze voor autodelen” Huntsman en Materialise zetten werknemers op de fiets

-----------

----------------------------------------------------------

32 34 36

Cijfers bevestigen de stijgende trend: wint de fiets het straks van koning auto?

38

Ongekend is onbemind: bedrijfswageninrichting

41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

“De innovativiteit van watertransport zal je verbazen”

--------------------------------------------------------------------

42

wint de fiets het straks van koning auto?

16

38

5


COVER

1STE ZONDAG VAN OKTOBER

-10%

korting *

DÉ MARKETINGTOOL BIJ UITSTEK *Korting onder voorwaarden, vraag je offerte aan: info@openbedrijvendag.be

30 6

19

jaar

91-2021

www.openbedrijvendag.be volg ons op: #openbedrijvendag


COVER

Nieuwe tijden vragen een nieuwe mobiliteit In gesprek met Wim Pannecoucke, mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager van Voka Vlaams-Brabant ‘Mobiliteitsproblematiek’ stond afgelopen jaar niet meteen op het voorplan bij bedrijven die zich midden in de coronacrisis meer dan ooit moe(s)ten heroriënteren en in vraag stellen. Diezelfde crisis maakte wel duidelijk dat onze manier van werken er wellicht niet meer hetzelfde zal uitzien als voordien. Deze new way of work heeft ook een impact op onze mobiliteit. Maar wat zal er nu fundamenteel veranderen en welke aspecten zullen terug zoals voordien zijn? Tekst: Jessica Van der Sypt

Wim Pannecoucke, adviseur Mobiliteit en Bereikbaarheidsmanager bij Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant gaat dieper in op het effect van de coronacrisis op woon-werk- en goederenverkeer en geeft meteen ook een duidelijk antwoord op de vraag ‘waarom bedrijven voor strategische beslissingen beter wél rekening houden met het aspect mobiliteit’ en ‘hoe De Werkvennootschap inzet op een ‘future proof’ infrastructuur met de Werken aan de Ring’. BIJ HET NIEUWE NORMAAL HOORT EEN NIEUWE MOBILITEIT De Ring rond Brussel kost ons handenvol tijd en geld, en is voor velen een bron van frustratie. Werknemers krijgen er stress van, potentiële werknemers laten hem liever links liggen, leveranciers rijden er zich op vast en voor die meeting 15 km verderop vertrek je best ruim op tijd.

“Er is een duidelijke vraag naar minder vervuilende wagens met een lagere of zero uitstoot. Leasingbedrijven hebben de handen vol met het zich omvormen tot duurzame en multimodale mobiliteitsaanbieders.”

7


COVER

(De-)centralisatie of het werken met lokale hubs kent een toename.

De Werkvennootschap investeert massaal in de infrastructuurwerken die een nieuwe mobiliteit faciliteren. Maar ook stedenbouwkundigen en stadsarchitecten krijgen nieuwe uitdagingen: hoe ziet de stad van de toekomst eruit en welke maatregelen faciliteren dit? Er is een constante oefening bezig over de reconversie van ruimte en herindeling van stedelijke functies. Beleidsmatig voeren steden nieuwe mobiliteitsmaatregelen versneld door, zoals het converteren van autovakken in fietspaden, zone 20 en 30, éénrichtingsstraten, tolbelasting, de verkeersknip, … Elk locatiebeleid heeft gevolgen op de ruimtelijke ordening, maar ook op tewerkstelling. Bedrijven denken hard na over hun locatie. Er is wel een tendens om verhuisof mergeplannen uit te stellen. Nog zo een oefening die wel eens naar boven komt, is (de-)centralisatie of het werken met lokale hubs. Zolang er coronamaatregelen van kracht blijven, zijn de files duidelijk minder zwaar, maar de perceptie blijft dat de wagen een gevoel van veiligheid en gemak geeft. Toch merken we al een aantal jaren dat het (bedrijfs)wagenbeleid stilaan een metamorfose ondergaat. Dat klopt! Er is een sterke tendens naar meer duurzaam transport en één van de toepassingen is een vergroening van de bedrijfsvloot. Steden voeren versnelde maatregelen en beperkingen door inzake ecologie, veiligheid en sociale impact. De regularisering binnen een stedelijke context verandert dus snel. Denk maar aan de impact van lage-emissiezones en circulatieplannen. Transport- en vervoersbedrijven moeten zich daarop aanpassen en dit vraagt op financieel vlak naar een overgangsregeling. Denk maar aan investeringen van aandrijftechnologie die financieel haalbaar moeten blijven voor ondernemingen.

8

“Werknemers zoeken naar abonnementsformules die kunnen worden herzien, en er komt steeds meer vraag naar flexibiliteit in tijd en in plaats met flexibele pakketten.”

Daarnaast wint autodelen aan populariteit, maar ook het multimodaal verplaatsen of inzetten op een alternatief vervoersmiddel, al dan niet in combinatie met de wagen. Het ‘autosolisme’ zal in de toekomst nog meer in vraag worden gesteld in het kader van woon-werkverkeer. Daarentegen zullen verplaatsingen met de wagen nodig blijven, zowel voor privé- als professionele doeleinden. Conclusie? Als we dan toch de verplaatsing met de auto doen, laten we dan properder rijden! Er is een duidelijke vraag naar minder vervuilende wagens met een lagere of zero uitstoot. Leasingbedrijven hebben de handen vol met het zich omvormen tot duurzame en multimodale mobiliteitsaanbieders. Om te voldoen aan de vraag van hun klanten gaan zij over tot het aanbieden van een dynamische en flexibele ‘car policy’, inclusief het gebruik van de fiets en de integratie van het openbaar vervoer. HET EFFECT VAN DE CORONACRISIS OP WOON-WERK- EN GOEDERENVERKEER Het afgelopen jaar zien we als een momentum dat veel verandering meebrengt, ook voor mobiliteit. Meestal moet

er een acute of dringende situatie zijn vooraleer mensen hun gedrag veranderen. De covidcrisis van 2020 brengt zeker zo’n omwenteling met zich mee. En de gevolgen van de gewijzigde mobiliteit op onze samenleving zullen niet klein zijn.

Met welke tendensen krijgen de meeste bedrijven nu al te maken? Tijd- en plaatsonafhankelijk werken zit duidelijk in de lift. Werkgevers zijn, soms verplicht, overgestapt op thuiswerk en telewerk, mét flexibele werkuren. Werknemers moeten aandacht hebben voor een goede work-lifebalans, en realiseren zich dat gecombineerd thuiswerk met verplaatsingen naar het werk een goeie balans vormt. Dat brengt natuurlijk met zich mee dat de kantoorbezetting daalt en dat bedrijven de noodzakelijke infrastructuur en ruimte nu herbekijken. Telewerk in combinatie met duurzame verplaatsingen van woon-werkverkeer wordt het ‘nieuwe normaal’. Welke verschuivingen in het verplaatsingsgedrag van werknemers merk je nog op? Openbare vervoersmaatschappijen en private aanbieders van vervoer op maat zien een dalend gebruik en de nood aan


COVER

Het ‘autosolisme’ voor woon-werkverkeer zal in de toekomst nog meer in vraag worden gesteld, maar autoverplaatsingen blijven nodig.

een veilig collectief transport. Er is een sterke focus op spreiding van verkeersflows en afvlakking van piektransport, met digitale tools als hulpmiddel. Werknemers zoeken naar abonnementsformules die kunnen worden herzien, en er komt steeds meer vraag naar flexibiliteit in tijd en in plaats met flexibele pakketten.

Daarnaast zien we dat fietsen nog nooit zo populair is geweest, met uitgeputte stockvoorraden en lange wachttijden voor herstellingen of wisselstukken bij de leveranciers tot gevolg. Het elektrisch fietsen zit zeker in de lift. Het is laagdrempelig en vergroot ook de actieradius. Fietsverplaatsingen boven de 20 kilometer met een speed-pedelec zijn geen uitzondering meer. En er is een grote vraag naar speed-pedelecs. Deze snelle elektrische fietsen zijn naast een hip statussymbool voor een deel van de werknemers ook het perfecte alternatief voor de auto. Fietsleasingbedrijven zien dan ook een enorme stijging in fietsgebruik in het kader van woon-werkverkeer. De aankoop is voordelig door de spreiding in betaling en gunstige fiscaliteit. En een fietsvergoeding voor de werknemer kan een incentive zijn om fietsgebruik nog te versterken in het bedrijf. Ook het welzijn van werknemers is een essentiëel thema in de employer branding van hr-afdelingen. Het goederenverkeer blijft een noodzakelijk gegeven in onze samenleving. Tijdens de lockdown hebben we duidelijk gemerkt dat logistieke aanleveringen moeten gegarandeerd worden. We realiseren dat een geglobaliseerde supply chain kwetsbaar is en ook daar speelt mobiliteit een rol. Bedrijven focussen zich nu nog meer op toepassingen van het verminderen van kilometers, zoals het bundelen van ladingen. Relance kan ook hier een oefening betekenen in modal shift, bijvoorbeeld door naar treinen watertransport over te schakelen. MOBILITEITSBELEID ALS ONDERDEEL VAN DE BEDRIJFSSTRATEGIE Bedrijven moeten zich doelbewust herpositioneren en in vraag blijven stellen. Een gezond evenwicht tussen economie, gezondheid en ecologie is nodig.

Waarom houden bedrijven voor strategische beslissingen beter wél rekening met het aspect mobiliteit? Mobiliteit heeft veel linken met tewerkstelling, en we zien dat retentie van werknemers belangrijk blijft. Het evenwicht tussen een optimalisatie van werknemers en aanwerven volgens groei en expansie blijft balanceren op een slappe koord. Wat zien we nu bij de bedrijven inzake mobiliteit? Zeker een verdere focus naar een duurzamer beleid en strategie, waar alle aspecten onder de loep worden genomen, inclusief de kosten. Denk maar aan materiaalkeuze, ‘lifecycle analysis’ en duurzame grondstoffen. Men gaat ook meer stilstaan bij het verplaatsingsgedrag van medewerkers in het kader van duurzame verplaatsingen voor interventies, meetings, zakenreizen, digitale tools en klantverplaatsingen. Technologie wordt steeds belangrijker, naast het belang van data en digitale toepassingen zoals ‘Mobility As a Service’, telematica en smartphone-apps voor routebegeleiding en -informatie. Aan- en verkoop gebeurt meer en meer hybride, dus zowel fysiek als online (Bricks and Clicks). Wat brengt de toekomst? Zal er sprake zijn van het ‘nieuwe normaal’ of vervallen we in onze oude gewoontes? Het is nu al duidelijk dat 2020 op mobiliteitsvlak een verandering met zich zal meebrengen. Vraag is natuurlijk wat er zal bovendrijven. Zeker is dat elektrificatie, zero-emissie, data en connectivity, flexibel werken en sharing blijvers zullen zijn. Voor bedrijven is het van belang creatief te zijn en de operaties te blijven garanderen. Relance is een rekbaar begrip. Mobiliteit kan ook een rol spelen in hersteloperaties of bijsturingen. Kortom, voor alle strategische beslissingen moet er rekening gehouden worden met mobiliteit.

9


COVER WERKEN AAN DE RING Het blijft nog even wachten op onder meer de herinrichting van Ring Noord. Om deze te realiseren is een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig dat de nieuwe bestemmingen in het gebied vastlegt. Dat GRUP krijgt vorm

via een geïntegreerd planningsproces. Een proces dat tijd vraagt, maar veel ruimte voorziet voor intense samenwerking, voor het afwegen van voor- en nadelen en voor een breed debat.

De Ringtrambus zorgt voor een hoogwaardig alternatief voor de wagen tussen Vilvoorde en de Heizel.

Toch zet De Werkvennootschap nu al in op multimodale bereikbaarheid in de Brusselse Rand via de zogenaamde Quickwins. Kan je daar iets meer over vertellen? De Quickwins zijn op zichzelf in meer of mindere mate multimodaal. Ze dragen zowel leefbaarheids- als mobiliteits- en bereikbaarheidsaspecten in zich. Zo wordt er nu al gewerkt aan een aantal fietssnelwegen die de Rand rond Brussel met de hoofdstad verbinden. Drie tram(bus)verbindingen van het Brabantnet vullen de hiaten in het huidige spoornetwerk én het toekomstige GEN-netwerk. Ook Hoppinpunten zetten volop in op combimobiliteit. Op deze locaties schakel je vlot en comfortabel over van het ene

vervoersmiddel op het andere. Je laat er je fiets of wagen veilig achter, zodat je vervolgens zorgeloos kan overstappen op het openbaar vervoer of omgekeerd. Daarnaast worden een aantal op- en afrittencomplexen versneld aangepakt die niet alleen de barrièrewerking van de Ring aanpakken aan de Medialaan, Henneaulaan en A201, maar de infrastructuur leesbaarder, logischer en verkeersveiliger maken en zo de doorstroming verbeteren en het sluipverkeer terug naar de Ring halen.

i

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met New Mobility Network. Dat is een van de vele stappen die De Werkvennootschap onderneemt om proactief mobiliteits- en leefbaarheidsoplossingen aan te bieden binnen het programma Werken aan de Ring. New Mobility Network is een actief en inspirerend netwerk voor en door bedrijven die het mobiliteitsgedrag van hun medewerkers en hun goederentransport willen verduurzamen.

10

Meer info Heb je vragen over mobiliteit en bereikbaarheid? Neem contact op met Wim Pannecoucke wim.pannecoucke@voka.be


Ondernemen is een uitdaging, zeker in de huidige omstandigheden. Degroof Petercam bewijst al bijna 150 jaar zijn veerkracht in uitdagende marktsituaties. Met innovatie, een buitengewoon aanpassingsvermogen en een neus voor nieuwe trends doorstond de private bank telkens de storm.

Al decennialang is Degroof Petercam, dat in VlaamsBrabant kantoren heeft in Leuven en Wemmel, een overtuigd voortrekker van verduurzaming. De bank neemt zelf haar verantwoordelijkheid en trekt daarom voluit de kaart van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Over de verschillende generaties heen bepalen onze keuzes de toekomst, vandaag en morgen. Private bank, collectief belang. DOORDACHTE KEUZES VOOR DUURZAAM BELEGGEN “Degroof Petercam is actief in private banking, investment banking en asset management. Ons uniek bedrijfsmodel combineert verschillende expertises op maat van ondernemers, die we ook toepassen voor ons rigoureus beleggingsproces om duurzame beleggingen te selecteren en te evalueren. Al sinds 2001 werken we aan dit proces dat vandaag zijn meerwaarde bewijst. Wij kiezen resoluut voor duurzaam beleggen en een toekomst waar iedereen beter van wordt,” legt Sandra Francken, Head of Private Banking Leuven, uit.

Degroof Petercam hanteert het best-in-class-principe bij de selectie van fondsen” De selectie van onze fondsen gebeurt op basis van drie criteria: milieu (Environment), sociaal (Social) en goed bestuur (Governance). We hanteren daarbij het bestin-class-principe, dit is de zogenaamde kwantitatieve ESG-screening. Ook de thematische of kwalitatieve ESG-screening van bedrijven actief op het gebied van leefmilieu, speelt een belangrijke rol in het proces. Elke

Sandra Francken Davy Lauwers Head of Private Banking Private Banker Leuven te Wemmel

BEDRIJFSNIEUWS

Resoluut kiezen voor duurzaamheid in veranderende tijden

Peter Van der Vekens Private Banker te Leuven

cliënt kan uiteindelijk rekenen op een actieve aanpak voor duurzaamheid zonder in te boeten op rendement.” FAMILIEBEDRIJVEN NEMEN HET VOORTOUW “We zien in de praktijk dat familiebedrijven het initiatief nemen voor duurzame processen,“ stelt Davy Lauwers, Private Banker in Wemmel, het nieuwe kantoor dat Degroof Petercam eind 2019 opende om cliënten in de Brusselse rand nog efficiënter te bedienen. “Duurzaamheid is duidelijk een meerwaarde, het is de sleutel tot succes op lange termijn voor alle betrokkenen.” Zijn collega Peter Van der Vekens, Private Banker in Leuven, beaamt: “Als financiële partner van familiale ondernemers zorgen wij voor hun vermogen, zowel privé als professioneel, en zijn we voor hen een klankbord. Naast beleggen is ook het luik vermogensplanning belangrijk, waarbij onze estate planners samen met de cliënt meedenken aan de planning van hun globale vermogen. De meeste ondernemers zijn helemaal mee met duurzaamheid en beseffen dat dit economisch de enige weg vooruit is. Familiale ondernemers timmeren zelf aan de weg naar duurzaamheid en wij helpen hen – via een patrimoniale checkup – ook hun vermogen duurzaam te beleggen met rendement op lange termijn. Van een win-winsituatie gesproken.” Interesse in een patrimoniale check-up? Aarzel niet om ons te contacteren via pbleuven@degroofpetercam.com of pbwemmel@degroofpetercam.com. Of volg ons op blog.degroofpetercam.com om kennis te maken met onze verschillende expertises.

11


BEDRIJFSNIEUWS

Longin innoveert met waterzuivering ter plaatse Longin Service uit Rotselaar is gekend voor industriële reiniging en doet dat liefst op duurzame wijze. Daarom ontwikkelden ze het inmiddels gepatenteerde KWS Eco Systeem dat toelaat om ter plaatse de afvalstoffen van water te scheiden zodat 80% van water meteen hergebruikt kan worden en slechts 20% nog naar het verwerkingscentrum moet. Elk tankstation moet jaarlijks de koolwaterstofafscheider (KWS-afscheider) laten leegmaken en reinigen. Een service die Longin dus met een eigen duurzaam systeem aanpakt. “Met ons KWS Eco System scheiden wij namelijk ter plaatse de afvalstoffen van het water”, zegt CEO Bert Longin. “We maken de tank schoon, zuiveren het water en recupereren er ongeveer 80% van om de tank opnieuw te vullen. Slechts 20% van het water moet naar het verwerkingscentrum.” De voordelen? “Het gezuiverde water kan meteen terug gebruikt worden om de KWS van het tankstation terug op te starten, zo sparen we kostbaar drinkwater

uit. Bovendien moet je geen water transporteren, maar enkel de afvalstroom die na de recyclage overblijft. Zo kunnen we wel 10 tankstations reinigen met één vrachtwagen in plaats van slechts 2 voordien.” Het systeem – dat intussen gepatenteerd is – werd bedacht en ontwikkeld door Longin zelf. Het mag geen verrassing zijn dat de reinigingsfirma inzet op duurzame manieren van werken. Bert: “Het is mijn verantwoordelijkheid als ondernemer om zoveel mogelijk voor duurzaamheid te kiezen. We ondernemen daarom nog tal van andere initiatieven zoals hergebruik van regenwater,

bewegingsgestuurde ledverlichting in onze gebouwen, biologische zeep voor de reiniging van onze wagens, intelligente sturingssystemen op onze vrachtwagens om het energieverbruik te optimaliseren,…”

Bijen op hotel bij Texet Op de site van Texet BeNeLux, importeur van bedrijfs-en eventkledij, is een bijenhotel geplaatst, in samenwerking met Natuurpunt. Het initiatief past in het duurzaam bedrijfsbeleid. Het bijenhotel is het eerste op het Aarschotse industriepark Nieuwland. Op zoemende bewoners is het nog even wachten maar met het initiatief wil Texet BeNeLux, importeur van bedrijfs-en eventkledij, alvast de biodiversiteit in een rond het bedrijventerrein stimuleren. Na de winter is Texet BeNeLux ook van plan extra bloemzaad in te zaaien wat de komst van de bijen moet bespoedigen. Het bijenhotel wordt gerealiseerd in samenwerking met Natuurpunt. Duurzaam bedrijfsbeleid “De aankoop van dit bijenhotel kadert in ons duurzaam bedrijfsbeleid”, zegt CEO Tom Van Heffen van Texet BeNeLux en Frankrijk. “Volgens Natuurpunt hebben solitaire of wilde bijen het

12

vandaag erg moeilijk in een landschap waarin steeds minder nectarplanten voorkomen en lijden ze verder erg onder pesticidengebruik en ziektes.” Texet distribueert ook kledij uit biologisch katoen, waarbij tijdens de productieprocessen geen pesticiden worden gebruikt.

warehouse aangevuld zodat de efficiënte orderpicking kan gebeuren na bestelling door de klant”, zegt CEO Tom Van Heffen. Texet doet aan piece picking (stukgoed), box picking (dozen) en pallet picking (paletten).

Logistiek/sales

Texet BeNeLux is onderdeel van de Zweedse beursgenoteerde holding New Wave Group. De Aarschotse vestiging telt ongeveer 50 werknemers en draait jaarlijks een omzet van ongeveer 26 miljoen euro. Tegen 2025 wil het bedrijf de omzet verdubbelen tot ongeveer 50 miljoen euro.

De site van Texet in Aarschot produceert zelf geen kledij. “Klopt, we hebben hier een salesfunctie en een logistieke opdracht. Voor dit laatste beschikken we over een warehouse van 12.000 m2. In de voorraad zitten 3 miljoen stuks kledij, goed voor een waarde van ongeveer 17 miljoen euro. Vanuit het magazijn wordt de geautomatiseerde

Texet BeNeLux en Frankrijk

(bron: Alain Trappeniers - Made In)


BEDRIJFSNIEUWS

Geen autosalon? JENNES countert en schiet ook horeca te hulp Autoverkopers mogen dan wel weer klanten ontvangen in de showroom, de annulatie van het autosalon van deze maand blijft een serieuze streep door de rekening. “Al hoeft dat laatste niet zozeer slecht nieuws te betekenen, want tegelijk biedt dit vele opportuniteiten”, vindt Rudi Jennes, zaakvoerder van JENNES. Dat het autosalon begin volgend jaar niet doorgaat, zal voor velen aanvoelen als een leegte. Toch ziet JENNES, met concessies in Boortmeerbeek, Machelen, Leefdaal en Aarschot, er ook het positieve van in. “Enerzijds zullen mensen nu lokaal op zoek gaan naar hun autobeleving, en die willen wij hen bieden met onze straffe service. Anderzijds hoeven merken geen grote kost te doen in het beurssalon. Budget dat ongetwijfeld geïnvesteerd wordt in de concessies, de producten en het cliënteel. Dat biedt ons de mogelijkheid om met straffe saloncondities op de proppen te komen.”

Zo steekt Jennes de lokale horeca een hart onder de riem. “Iedereen die een wagen tijdens het salon koopt, krijgt twee vouchers die hij of zij kan spenderen bij een aantal geselecteerde restaurants. Die kunnen gebruikt worden voor take-away of wanneer het mag – en laat ons hopen snel – voor een etentje ter plaatse. Zo hopen we deze hard getroffen sector toch te ondersteunen en tegelijk ook onze klanten een blijk van appreciatie te geven omdat ook zij aan ons trouw blijven.”

Uiteraard blijven we daarbij bijzondere aandacht schenken aan de geldende gezondheidsmaatregelen.” Dat betekent dat je ook bij de splinternieuwe concessie in Aarschot terecht kan. Daar vonden Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, ŠKODA, SEAT en CUPRA, het performance-merk van SEAT hun thuis in een “state-of-theart”gebouw.

Deuren staan weer open Hart voor de horeca Tijdens de saloncondities, die al volop van start zijn gegaan en nog minstens tot en met 31 januari doorlopen, houdt JENNES ook een hartverwarmende actie.

Klanten kunnen na de sluiting vorig jaar weer langskomen. “We raden iedereen aan om een afspraak te maken. Die kunnen nog steeds digitaal doorgaan, maar dus ook fysiek, zoals de klant het wenst.

Ontdek de elektrische Nissan Leaf bij Leo Peeters

Leo Peeters www.leopeeters.be

13


EASYPAY GROUP

I N N O V A T I O N

Uw partner in personeelsbeheer

I N

H R

Functionele en technische ondersteuning voor werkgever én werknemer voor alles wat de uitvoering van de sociale wetgeving betreft.

Wat kunnen we voor u betekenen? Ondersteuning startende zelfstandigen en ondernemers: Wij adviseren en ondersteunen zelfstandigen en ondernemers bij de opstart of uitbreiding van hun zaak. Een team van gespecialiseerde medewerkers regelt alle noodzakelijke formaliteiten, o.a. inschrijving bij de kruispuntbank, BTW-inschrijving, aansluiting bij ons sociaal verzekeringsfonds en indien van toepassing aansluiting bij ons sociaal secretariaat. Ondersteuning gevestigde ondernemers: • Ontwikkeling, beheer en onderhoud van loonadministratie, tijdsregistratie en HR-software solutions. • Loonverwerking voor derden door het Erkend Sociaal Secretariaat EASYPAY. • Ondersteunende HR- & sociaal-juridische dienstverlening. • On-site assistentie & begeleiding. 14

In deze regio kan u ons vinden via onderstaande coördinaten: Sociaal Secretariaat EASYPAY Geldenaaksebaan 329 3001 Heverlee Tel.: +32(0)16 31 92 19

Meer info? Neem een kijkje op onze website sse.easypay-group.com of stuur een mailtje naar infosse600@easypay-group.com


Nieuwe leden

27 Minutes

De Jacht Heverlee

Detecteert blinde vlekken in bedrijven en organisaties vanuit verwondering #Groeistrateeg #Bedrijfsadviseur #Boomschudder Commercieel duurzame groeistrateeg 3050 Oud-Heverlee - 0475 98 51 43 bedrijfsverwonderaar@gmail.com https://www.bedrijfsverwonderaar.be

Feestzaal en traiteur 3001 Heverlee - 016 43 87 55 info@dejachtheverlee.be http://www.dejachtheverlee.be

BAB

International Trade & Development 1930 Nossegem - 0498 62 25 75 bv.bab@outlook.com

Bank Degroof Petercam

Private en zakenbank Vermogensbeheer 1780 Wemmel - 02 204 49 20 pbwemmel@degroofpetercam.com http://www.degroofpetercam.be

British American Tobacco Belgium

Dilaco

IT diensten: Outsourcing, consulting, cyber security 1852 Beigem - 02 272 47 41 jeffdekleijn@dilaco.be http://www.dilaco.be/

Enerdeal

Industriële zonnecentrales Enerdeal ontwikkelt, (financiert,) bouwt en onderhoudt uw installatie op maat volgens uw groene waarden en energetische behoeften. 1930 Zaventem - 02 416 20 50 contact@enerdeal.com http://www.enerdeal.com

MD & B

Tabaksindustrie 1702 Groot-Bijgaarden - 02 413 12 11 http://www.batbelgium.com/

Spar winkel - Algemene voeding 1982 Elewijt - 015 61 30 00 dirk@spar-elewijt.be http://www.spar-elewijt.be

Cardone Consulting

Solufak

Consultancy en training in marketing en management Design: packaging design, branding, online en offline communicatie 1860 Meise - 02 269 73 25 cardone.consulting@skynet.be http://www.cardone.be

Chicken Without a Head

Market Access Consultancy for the Benelux region (Belgium, Netherlands, Luxembourg) with a specialty in Industrial Construction 1930 Zaventem -0470 955 429 barbara@chickenwithoutahead.be https://www.chickenwithoutahead.be/

Chiesi

Onderzoek en innovatie in therapeutische domeinen zoals luchtwegen, neonatalogie, zeldzame en andere aandoeningen. 1831 Diegem - 02 788 42 00 info.be@chiesi.com http://www.chiesi.be

Cold Jet

Machines en oplossingen voor droogijsstralen 1731 Zellik - 013 53 95 47 info.eu@coldjet.com http://www.coldjet.com `

Solufak adviseert, installeert én onderhoudt uw Audio-visuele-installaties Digital signage, video walls, flatscreens, schermcommunicatie, omroepsystemen, unified communication, draadloos presenteren, conference systemen, streaming en archivering… wat zijn uw wensen? 1861 Wolvertem - 02 308 39 12 info@solufak.be http://www.solufak.be/

WebTrans

Technological partner for logistics 4.0 Single Operations Platform for Road , Air, Sea & Last-mile Logistics. 3201 Langdorp - 0470 58 46 44 mtaets@ewebtrans.com https://www.ewebtrans.com

Novasol

Novasol Chemicals provides tailormade solutions and multiple packaging capabilities for a broad portfolio of Commodity and Specialty chemicals 1950 Kraainem - 02 769 70 70 hilde.debaere@novasolchemicals.com http://www.novasolchemicals.com

De Maegd

invoerder van elektrotechnische componenten, hoofdzakelijk gericht op de professionele distributeur van elektrotechniek, 3001 Heverlee - 016 40 03 02 info@demaegd.be http://www.demaegd.be

Optimor Hrm Consultants

Productie in eigen atelier van Variaboxen en Combinatiekasten 1600 St-Pieters-Leeuw - 02 361 37 57 optimor@optimor.be http://www.optimor.be

Stedra

Keukens Kvik 1600 St-Pieters-Leeuw - 02 300 59 49 stevest@spl.kvik.be - http://www.kvik.be

All-In Architecture

Architect 3020 Veltem-Beisem - 0475 51 09 09 jwu@all-in-architecture.be

Billycom

Billycom is een strategische contentstudio in Leuven gespecialiseerd in inboundmarketing 3001 Heverlee -0473 98 56 97 sales@billycom.be http://www.billycom.be

BRobots

Optimalisering business processen door smart automation. Doel: business efficiency en proces kwaliteit verhogen bij onze klanten 3000 Leuven -0474 64 01 89 bram@brobots.be - https://b-robots.be/

Freelance Administratie Sandra

Freelance administratieve diensten op maat van uw bedrijf, op korte of lange termijn 3140 Keerbergen -0477 81 49 59 sandra@fasandra.be https://www.facebook.com/ FreelanceAdministratieSandra

Hare Consulting

Bevordert en vereenvoudigt het werk van verenigingen, federaties, industriële beroepsgroepen en andere organisaties zonder winstoogmerk zodat ze moeiteloos, bekwaam, transparant en dynamisch te werk kunnen gaan. 1831 Diegem -02 736 72 45 talkto@haremgt.com https://www.haremgt.com/

Wim Coremans Consulting

kwalitatieve testen voor SAP processen 3000 Leuven -0476 78 91 20 wim.Coremans@gonogo.eu https://gonogo.eu/

LID WORDEN OF EXTRA INFO? jolien.meeusen@voka.be sylvie.demaegd@voka.be pascal.caroyer@voka.be rachida.boumbarek@voka.be

15


AGENDA

VOKA-EVENTS IN 2021 In 2021 zal Voka Vlaams-Brabant je opnieuw een mooi activiteitenaanbod voorstellen. Noteer alvast onderstaande data in je agenda en surf zeker naar www.voka.be/activiteiten voor een volledig overzicht van opleidingen, infosessies en netwerkevents. De fysieke events zullen enkel plaatsvinden als dat kan en met respect voor de dan geldende coronamaatregelen NETWERKING IN 2021

INTERNATIONAAL

ARBEIDSMARKT

21 JANUARI Nieuwjaarsreceptie - Steek je licht op (online) We ontmoeten elkaar digitaal tijdens een gezamenlijk netwerkmoment van Voka KvK Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan. We blikken samen vooruit en bieden elkaar perspectief en bakens van licht om door te gaan met ondernemen.

26 JANUARI start van het Go International-traject

25 FEBRUARI Infosessie Welt 2021: Creatief inclusief met 30-urenwerkweek, met Femma (online)

4 MAART Voka Family Business Happening bij Renier Natuursteen Een gratis inspiratie-evenement exclusief voor familiale ondernemers. Die dag staan we stil bij een aantal relevante thema’s voor het verder uitbouwen en voortzetten van je familiebedrijf.

DUURZAAMHEID

22 MAART Event voor HR professionals met professor Elke Van Hoof 18 MEI Verderkijkers 2021 Elke 2E DONDERDAG van de maand Ontbijtclub Hageland Leer ondernemers uit Oost-Brabant kennen tijdens een lekker ontbijt in een aangename setting. Elke editie zorgen we ook voor een inspirerende spreker.

i

16

Meer info Ook in de verschillende regio’s zijn activiteiten gepland. Check jouw regio op www.voka.be. Log in en klik op ‘netwerkevents’.

1 FEBRUARI Beyond Borders Duitsland 15 TOT 20 OKTOBER Missie Dubai Expo 20-21

21 JANUARI Update milieuwetgeving (online) 9 FEBRUARI Duurzaamheidsverslaggeving (online) 26 MAART Update wetgeving bedrijfsafval (online) 18 MEI Atelier Carbon Footprint

TRAJECTEN 10 MAART Bryo start StandUp-traject 26 MAART Bryo start StartUp-traject 29 MAART Plato start Future Proof-traject 18 MEI Plato start Legal-traject 1 SEPTEMBER Plato start Algemeen management-traject


AGENDA

Jong Voka in 2021 Jong Voka blijft ook in 2021 niet stilzitten. We plannen dit jaar tal van boeiende activiteiten. Noteer alvast de data hieronder in je agenda. Voor inschrijvingen en meer info, kun je terecht op www.voka.be/jongvokavlaamsbrabant. GRATIS VOOR LEDEN Al deze events zijn gratis voor onze leden. Het lidmaatschap van Jong Voka zit vervat in het Voka-lidmaatschap: elk Voka-lid mag namelijk 1 werknemer jonger dan 40 jaar afvaardigen binnen Jong Voka. Het enige wat je hoeft te doen, is je naam opgeven. Ben je geen lid van Voka Vlaams-Brabant, dan kan je ook een afzonderlijk lidmaatschap van Jong Voka aangaan. Dit kost je 175 euro per jaar.

PROGRAMMA 2021 2 FEBRUARI Actua Academy (online) Informatieve sessie over een “hot topic” in de media, met een topspreker(s). Thema wordt binnenkort bekend gemaakt. 11 FEBRUARI Panelgesprek “1 jaar na corona” (online) Welk effect heeft de coronacrisis gehad op uw sector? We laten enkele leden aan het woord, oa. uit de hotelsector, de immo-sector, de sportsector,… 11 MAART Workshop rond boek “50 lessen voor ondernemers” van Jurgen Ingels Jurgen Ingels komt op bezoek en bespreekt enkele lessen uit zijn nieuwe boek “50 lessen voor ondernemers”. Bovendien organiseren we enkele interactieve workshops hierrond.

8 MAART Netwerkevent welzijn Een relax-event met link naar “welzijn op het werk”. 6 MEI Bedrijfsbezoek Johnson & Johnson Een bedrijfsbezoek aan Johnson & Johnson in Diegem. We zullen het hebben over de digitalisering in de zorg, de samenwerking met start-ups en de uitrol van het vaccin.

10 JUNI

Speeddates Wil je op één avond massa’s nieuwe contacten leggen en maar liefst 50 jonge ondernemers uit jouw regio ontmoeten? Dan is onze speeddate iets voor jou! 18 JULI BBQ ism Bryo Jong Voka meets Bryo, tussen de worstjes en ribbertjes van een heerlijke BBQ onder de zomerzon.

18 MEI Stamgasten Invloedrijke sprekers hoeven niet altijd voor een auditorium te staan. Waarom zou je ze niet gewoon kunnen ontmoeten op café? Wel, daar zorgt Jong Voka voor! Stamgasten is een inspiratieevent waarbij ervaren ondernemers hun verhaal brengen en tips en tricks meegeven aan jonge ondernemers.

JONG VOKA VLAAMS-BRABANT Jong Voka Vlaams-Brabant wil jonge bedrijfsleiders en high-potentials samenbrengen. We vormen een netwerk van jonge ondernemers, die elkaar maandelijks op een informele bijeenkomst ontmoet en ook tussendoor op elkaar kan rekenen. Door een netwerk uit te bouwen, zorgt een jonge ondernemer dat zijn of haar onderneming “top of mind” wordt bij een relevante groep waardoor de naamsbekendheid groeit. i

Meer info Lid worden of wil je meer info? Check www.voka.be/jongvokavlaamsbrabant of contacteer coördinator Fientje Moerman via fientje.moerman@voka.be

17


BEDRIJFSNIEUWS

CORONA: WORDT DE HO IN HORECA VERGETEN? Corona is en was een ramp voor de horeca in ons land. De impact op deze sector is enorm, maar beperkt zich niet tot de restaurants en cafés die moesten sluiten. Hoewel de hotels dat niet moesten, zijn sommige hotels zijn al gesloten sinds maart en het is onzeker wanneer ze terug zullen openen. Ook hotels hebben het dus zwaar en het herstel zal jaren duren. Dat zegt Heidi Jeuris, Director of Sales en Marketing van het hotel Park Inn by Radisson Leuven en ondervoorzitter hotels Horeca Leuven. Ze wil daarom een oproep doen naar de ondernemers: heb je hotelkamers nodig, boek ze dan rechtstreeks bij de hotels en niet via Booking.com. Dat maakt voor hen een wezenlijk verschil. Tekst: Mathieu Wouters – Foto: Daniel Steevens

WK wielrennen als citymarketing De oplossing? Het binnenlandse toerisme aanzwengelen. “We doen samen met de stad, provincie Toerisme Vlaanderen veel inspanningen om Leuven in de kijker te zetten als topbestemming voor een weekendje weg. Deze stad heeft zoveel te bieden met haar geschiedenis, hippe Vaartkom, winkels en restaurants. En bovendien zit je zo in het groen als je de stad buiten gaat.” Het WK wielrennen dat in september in Leuven plaatsvindt is meer dan ooit een welgekomen geschenk. “Op korte termijn omdat we sterke bezettingen van de hotels verwachten, maar ook op langere termijn. Want over de hele wereld zullen mensen onze prachtige stad zien. Betere citymarketing kun je niet bedenken.”

Een annus horribilis, dat was 2020 ook voor de hotels in ons land. In de kunststeden en zeker in Leuven was de bezetting verwaarloosbaar. Maar er was bezetting, want de hotels mochten in tegenstelling tot restaurants en cafés wel openblijven. “Maar dat was amper een doekje voor het bloeden”, geeft Heidi Jeuris aan. “Openblijven betekent ook: personeel aan het werk laten en dus betalen. Het draaide afgelopen jaar dus om verlies beperken. Maar ook onze omzetten daalden met 75 à 90%.” Veel bijkomende kosten en personeel zijn dan ook nodig om een hotel in coronatijden draaiende te houden. “Ontbijt, lunch en diners mogen we nog altijd aanbieden, maar alles moet op de kamer genuttigd worden. Dat vraagt extra werk en voor de gasten valt een heel stuk hotelbeleving weg.” Jarenlang herstel De vrees is overigens dat 2021 pas echt overleven wordt. “De povere bezettingen in 2020 zagen er nog altijd beter uit dan wat we nu zien voor de eerste maanden van dit jaar. Het herstel om terug op het niveau te komen van 2019 zal nog jaren duren”, schat Jeuris in. “We roepen de overheid dan ook op om de steunmaatregelen die vandaag gelden, het hele jaar te laten doorlopen. Zonder die steun rest ons weinig keuze en zullen er wellicht ontslagen moeten vallen om de verliezen te beperken.”

18

Anderzijds is het hopen dat de zakenreizen en academische bezoeken – goed voor het leeuwendeel van de hotelbezettingen in Leuven – snel terug op gang komen. “We hebben elkaar nodig”, verklaart Jeuris. “De internationaal gerichte bedrijven hebben goede hotels nodig om hun bezoekers onder te brengen en wij kunnen niet zonder onze gasten. We moeten elkaar dus steunen.” Een misschien verrassende oproep is om naar analogie om lokaal te shoppen, ook rechtstreeks te boeken bij de hotels zelf. “Toeristen en ondernemers boeken via Booking.com omdat ze zo denken de beste prijzen te krijgen. Maar die krijg je ook – en soms zelfs nog voordeliger – via de hotels zelf. En zo hoeven die geen commissie te betalen aan Booking. Het zijn die kleine dingen die het verschil kunnen maken”, besluit Jeuris.


Op zoek naar HR expert advies? Rekruteren, selecteren, matchen en connecteren van top talenten en top bedrijven. Dat doet Search & Selection ruim 40 jaar met succes. Wij leveren HR-oplossingen aan ondernemingen en overheid, nationaal en internationaal.

Let’s meet! 09 225 73 65 contact@searchselection.com www.searchselection.com

BSB offers a safe and secure school environment surrounded by nature.

Where the world is my classroom Edison & Alice, aged 4

Visit us Britishschool.be


STARTEN

STOP MET ZOEKEN, VRAAG HET AAN WALDO De Leuvense startup-scene heeft er een nieuwe telg bij. Ask-Waldo is het geesteskind van drie jonge wolven die vanuit hun ervaring bij grote consultancy-bedrijven een hardnekkig probleem de wereld uit willen helpen: de tijdrovende en inefficiënte zoektocht naar de juiste expertise binnen de eigen organisatie. “Wij geloven dat iedereen binnen een bedrijf expert is. Ons doel is om de juiste vragen aan de juiste expert te koppelen.” Tekst: Mathieu Wouters - foto: Kato Roels

Beeld je in: je zit bij een klant en die heeft een concrete vraag over iets waar je nu eens echt geen kaas van gegeten hebt. Omdat klantvriendelijkheid hoog in je vaandel staat, wil je je klant toch graag verder helpen en beloof je snel met een antwoord te komen. Dan begint de zoektocht: want wie in je organisatie kan je nu in godsnaam helpen? Mails en telefoontjes gaan heen en weer en voor je het weet gaan er dagen of zelfs weken voorbij voor je uiteindelijk het antwoord hebt om je klant verder te helpen. DE JUISTE VRAAG VOOR DE JUISTE PERSOON Voor Chiel Haesendonck en Robin Vanderschueren, twee van de drie oprichters van Ask-Waldo, was het bijna dagelijkse kost toen ze aan de slag waren in grote consultancybedrijven. “Het probleem is dat in veel grote bedrijven het kennismanagement tekort schiet en het befaamde ‘silo-denken’ overheerst”, zegt Chiel. “Van zodra je iets van buiten je eigen departement moet weten, kan niemand je vertellen waar je moet aankloppen. Daardoor verlies je erg veel tijd, maar vooral, slabakt de dienstverlening aan je klant.” Het vinden van de juiste persoon voor een vraag, dat probleem werd de insteek van het project van de

20

drie ondernemers. En zo banaal het probleem is, zo eenvoudig is de oplossing. Ask-Waldo gaat de verschillende profielen binnen een bedrijf in kaart brengen en vervolgens de juiste experten met de juiste problemen of vragen verbinden. “Uiteraard houden we rekening met de mogelijkheid dat iemand wel de kennis heeft om te helpen, maar niet de tijd”, legt Robin uit. “Het kan immers niet de bedoeling zijn dat iemand de hele dag vragen beantwoordt. De expert in kwestie geeft dat dan aan, waarna de applicatie daaruit gaat leren.” Want het gaat ook nog verder, als smart communication tool gaat de tool niet louter verbindingen leggen, maar ook leren uit de feedback. “Zo kun je na verloop van tijd op basis van die verzamelde data inzicht krijgen in de skillbase van het bedrijf. Als daaruit blijkt dat er expertisetekort is op een specifiek domein, kan de organisatie bijsturen.” CORONA ALS VERSNELLER De beslissing om deze oplossing te gaan ontwikkelen, ging niet over een nacht ijs, zegt Chiel. “We deden een marktonderzoek waaruit bleek dat grote organisaties deze problemen wel degelijk beamen zodat we wisten dat er draagvlak is. Maar uit dat onderzoek bleek ook dat niemand

Robin Vanderschueren (links) en Chiel Haesendonck, twee van de drie oprichters van Ask-Waldo.


STARTEN

We kunnen leren van de pandemie. Daarom moeten bedrijven de nieuwe manier van werken omarmen, ondersteund door de nieuwste technologieën.”

zit te wachten op een zoveelste nieuwe tool of applicatie. Daarom beslisten we om Ask-Waldo te integreren in de meest gebruikte kanalen zoals Microsoft Teams, Slack, Outlook of Google. Ons doel is niet om die markt te beconcurreren, maar ze net te vervolledigen.” De coronacrisis kwam vreemd genoeg op het juiste moment, voor deze startup. “We zijn in februari gestart met ons idee, na de uren bij onze werkgevers waar we toen nog aan de slag waren. Tijdens de

lockdown hadden we plots zeeën van tijd om een versnelling hoger te schakelen”, verklaart Robin. “Anderzijds maakten de crisis en de pivottering naar telewerk het probleem en de oplossing duidelijker. Mensen verloren het direct contact met collega’s waardoor de zoektocht naar de juiste expertise nog moeilijker werd. Bovendien moest alles plots digitaal gebeuren en daaruit bleek dat bedrijven minder log zijn dan ze denken. Door de pandemie moeten ondernemingen een nieuwe manier van werken omarmen, ondersteund door nieuwe technologieën.” 2021 WORDT HÉT JAAR

ONDERNEMEN MET BRYO Al snel besliste Ask-Waldo om in te stappen in een Bryo-traject van Voka Vlaams-Brabant. Waarom? “We vingen al heel wat op over het potentieel van dit traject en de succesvolle jonge startups die hieruit voortkwamen. Zoals bij veel startende bedrijven is het in het begin veel zoeken, trial and error, wat geluk hebben,…”, beseft Chiel. “Waar wij in geloven is om in deze fase zoveel mogelijk te leren van anderen én om te kunnen terugvallen op de expertise en knowhow van een organisatie als Voka. Lien van Bryo kon ons al meermaals bijstaan bij operationele vragen en vormt een kritisch klankbord voor onze ideeën en aanpak.” “De startup-wereld is een fantastisch ecosysteem. Er is veel enthousiasme om elkaar te helpen en dat levert veel op. Ook al is het vandaag niet makkelijk om te netwerken, willen we graag ons steentje bijdragen aan dit ecosysteem.” i

Meer info Sta je zelf ook aan de start van je ondernemerscarriëre? Bryo biedt je met StandUp, StartUp en ScaleUp voor elke fase van je onderneming het juiste traject en netwerk. Meer weten? Check www.voka. be/bryo of contacteer adviseur Lien De Grom via lien.degrom@voka.be.

bryo

Het ‘product’ is nu klaar, de volgende stap is de implementatie bij bedrijven. “Vanaf januari starten we met 3 à 4 pilootprojecten die de laatste bugs en issues moeten verhelpen, daarna zijn we klaar om Ask-Waldo uit te rollen”, aldus Chiel. “We hebben al redelijk wat contacten met interesse, maar we mikken op de grote bedrijven – alles met +100 werknemers – waar je vaak met tragere beslissingsprocessen zit. 2021 wordt dus het échte lanceringsjaar.” Tot slot, vanwaar komt die naam toch? “Iedereen kent wel de boekenreeks ‘Where’s Waldo?’ – of in het Nederlands ‘Waar is Wally?’. In die boeken drijft het zoeken naar een rood-wit gestreept mannetje mensen tot waanzin. De link met onze missie is niet ver te zoeken: in plaats van je tijd te verliezen met naar de juiste persoon te zoeken, vraag je het meteen aan ‘onze Waldo’, en die doet de rest.”

21


INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Brexit en GDPR, wat nu? Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koningrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. Op het moment van schrijven, eind december, was er nog geen zicht op een (mini-)handelsakkoord. Een situatie die voor geen enkele partij wenselijk is en onze economie stevige klappen kan toedienen. Om onze ondernemers voor te bereiden, organiseerde Voka Vlaams-Brabant een webinar waarin tal van aspecten belicht werden. Eén daarvan was hoe om te gaan met persoonsgegevens bij transacties met of vanuit het Verenigd Koninkrijk. Privacy en security consultant Gwenna Chavatte van adviesbureau Cranium zorgt voor een overzicht. personen te beschermen. Onder die voorwaarden kunnen bedrijven in de EU persoonsgegevens verwerken en overdragen binnen deze zone. Tot voor kort konden we ook naar het Verenigd Koninkrijk vrij persoonsgegevens overdragen, maar daar steekt de Brexit nu een stokje voor. Wat moet je nu weten of doen als jouw onderneming persoonsgegevens naar de UK wil doorsturen of ze toegankelijk maakt voor mensen of leveranciers uit de UK? UK WORDT ‘DERDE LAND’ Privacy en security consultant Gwenna Chavatte van adviesbureau Cranium

GDPR of General Data Protection Regulation is een term die iedereen wel al gehoord heeft, sinds deze regeling sinds midden 2018 werd ingevoerd. Het is een set van regels die de EU invoerde met als doel de gegevens van natuurlijke

22

Om te beginnen, gaat de UK als EU-buitenstaander gezien worden, ook gekend als een ‘derde land’ onder de GDPR-wetgeving”, steekt privacy en security consultant Gwenna Chavatte van wal. “Dat betekent dat doorgiften van data naar dat land beperkt worden. Dat heeft de EU voorzien omdat er buiten haar grenzen vaak niet dezelfde bescherming

op deze data bestaat. Wil je dus persoonsgegevens naar zo’n ‘derde land’ doorsturen, dan moet je kunnen verzekeren dat ook in dat derde land een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming kan worden aangehouden als binnen de EU. In vele gevallen zal dit erop neerkomen dat je bijkomende documenten moet voorzien die de partij in dat land verplichten de Europese regels te respecteren. Bedrijven met verschillende vestigingen of dochterondernemingen kunnen beroep doen op binding coroporate rules. Dat is een overkoepelend beleid voor een groep van bedrijven dat zegt hoe je met persoonsgegevens moet omgaan. Dit kan wel enige tijd duren om geregeld te krijgen.” WACHTEN OP ADEQUAATHEIDSBESLUIT Dergelijke bijkomende documenten zouden niet steeds nodig zijn indien de


UITZONDERINGEN OP DE REGEL Zoals bij elke goede regel, zijn er ook hier uitzonderingen. “Zo hoef je de hele papierwinkel eveneens niet te doen als je expliciete goedkeuring hebt van de betrokkenen of de gegevens moeten worden doorgestuurd in kader van een overeenkomst met de betrokkene. Denk bijvoorbeeld aan een reisbureau dat hotels

wil boeken in Engeland. Maar dit is enkel voor occasionele gegevensuitwisselingen, dat volstaat dus niet voor systematische uitwisselingen.” WAT NU? Er zijn nog een aantal aspecten waar je rekening mee moet houden als je handelt met een partner of leverancier in het Verenigd Koninkrijk of er een vestiging van je onderneming hebt. Zo moet je je privacyverklaring zeker aanpassen en zodoende duidelijk maken aan de mensen van wie je gegevens verzamelt

en verstuurt, dat hun gegevens ook naar het VK gaan”, legt Gwenna Chavatte uit. “Een tweede belangrijk aandachtpunt is de zogenaamde Data Protection Officer of DPO. Dat is een persoon die moet nazien op de naleving van de wetgeving en advies verschaft, maar ook het aanspreekpunt is voor de overheid bij eventuele inbreuken. Die persoon moet volgens de EU in een Europees land gevestigd zijn, maar als het VK daar geen deel meer van uitmaakt, moet je ook daar voortaan een DPO aanstellen, als je gegevens uit dat land verwerkt.”

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

EU aan het VK een adequaatheidsbesluit zou toekennen. Daarin wordt dan erkend dat de wetgeving in het ‘derde land’, in dit geval de UK, adequaat is om met de Europese GDPR-regels te wedijveren. Pas als die er is, valt de rompslomp met extra documenten weg”, zegt Chavatte. “Het VK heeft de GDPR ingevoerd in haar eigen nationale wetgeving en is dus in principe goed geplaatst om een dergelijke erkenning te verkrijgen. Het probleem is echter dat het maanden tot zelfs jaren kan duren voor dat adequaatheidsbesluit er is. Bovendien zijn er ook andere elementen die moeten worden meegenomen in de evaluatie, zoals wetgeving die de nationale veiligheidsdiensten de mogelijkheid geeft zich toegang te verschaffen tot deze gegevens. En daar zou het schoentje wel eens kunnen wringen.”

ALLES OVER DE BREXIT OP VOKA.BE Om het overzicht te bewaren, stelde Voka een overzicht op van alle relevante info over de impact van de Brexit. Op www.voka.be/brexit vind je: • Een overzicht van de meest gestelde vragen en hun antwoord • Drie handige tools om je bedrijf 'brexit-proof' te maken • Een overzicht van het lobby- en advieswerk van Voka • Het laatste Brexit-nieuws dat relevant is voor ondernemers i

Meer info Zit je daarnaast toch nog met een vraag, aarzel dan niet om Isabelle Meulemeester, onze adviseur voor internationaal ondernemen, te contacteren via isabelle.meulemeester@voka.be.

Seizoensgebonden, lokale producten omtoveren tot elegante en zinnenprikkelende gerechten. Dat is wat chef Joachim Van Vlasselaer doet bij The Table in Boortmeerbeek. Echtgenote Josefina zorgt voor de warme ontvangst en vlekkeloze bediening in de zaal. Lunch menu: 39 Euro; all-in: 56 Euro (2 glazen wijn, water, koffie of thee) Diner menu: 4 gangen 64 Euro of 5 gangen 78 euro; aangepaste wijnen: 30 euro of 36 Euro Diners met 4 of 5 gangenmenu en bijpassende wijnen of zakenlunch van 3 gangen? The Table legt je in de watten. Ondernemers of particulieren kunnen vanaf 12 personen het restaurant exclusief reserveren en genieten van een formule op maat.

www.the-table.be ◆ info@the-table.be ◆ T 016 850 440

Rolstoeltoegankelijk en grote privéparking

23


RESEARCHPARK HAASRODE PVG H-05 Technologielaan 11 3001 Haasrode

gelijkvloers: 1 ruimte van 257 m² 2e verdieping: 196 m²

NIEUWLAND AARSCHOT PVG A-01 Nieuwlandlaan 66 3200 Aarschot gelijkvloers: 80 m² verdieping: 41m² mogelijkheid om op te delen magazijn: 3 ruimtes - 184 m² - 189 m² - 804 m²

Kantoorruimte TE HUUR Contactgegevens Francis Saenen 0495 58 90 03 francis.saenen@interleuven.be www.interleuven.be/immo/bedrijfsruimte


MOBILITEIT & LOGISTIEK

26 28 29 32 34 36 38 41 42

In één stap naar een groene bedrijfsvloot “2021 wordt een kantelpunt naar elektrisch rijden” Werken aan de ring Mobiliteit door de ogen van Athlon “Kost en keuzevrijheid zijn cruciale factoren in keuze voor autodelen” Huntsman en Materialise zetten werknemers op de fiets Cijfers bevestigen de stijgende trend: wint de fiets het straks van koning auto? Ongekend is onbemind: bedrijfswageninrichting koning auto? “De innovativiteit van watertransport zal je verbazen”

25


MOBILITEIT

IN ÉÉN STAP NAAR EEN GROENE BEDRIJFSVLOOT “Hoe kan ik mijn bedrijfsvloot futureproof maken?”, dat was de uitgangsvraag van de one-stop-shop-naar een groene bedrijfsvloot. Daarin konden ondernemers in één beweging beroep doen op de expertise van Voka Vlaams-Brabant, SmartHub Vlaams-Brabant, UCLL, Volta en Fleet360. Samen gingen deze partners na of een bedrijf klaar is voor een vergroening van de bedrijfsvloot en hielpen ze hen met de opstart ervan. Volta – expert op vlak van elektrotechniek – en Fleet360 – een adviesbureau voor bedrijfsvloot – maken een balans op. Tekst: Mathieu Wouters

Paul Jacobs, technologiecoördinator bij Volta en Bart Vanham, oprichter van Fleet360, begeleidden een 30-tal ondernemers in de One -stop-shop Groene vloot. Om het juiste advies te bieden, startte elk traject met een audit van het bedrijf, zegt Vanham: “We brengen de huidige vloot en de mobiliteitsprofielen van de werknemers in kaart. Op basis daarvan bepalen we voor wie een overstap naar een elektrische wagen interessant kan zijn en hoeveel die overstap zou kosten.” De rol van Volta, is een advies te formuleren op vlak van de nodige laadinfrastructuur op de bedrijfssite, maar ook bij de werknemers thuis. “Ook daarvoor is een grondige screening nodig”, vult Jacobs aan. “Laadpalen voorzien is één, maar ervoor zorgen dat er voldoende vermogen is om verschillende wagens tegelijk op te laden, vraagt de nodige aandacht.” VOOR(OOR)DELEN Er bestaan best veel vooroordelen over elektrisch rijden, verklaart Vanham het nut van dit Voka-traject: “Mensen denken dat het duurder is, dat je niet ver genoeg kunt rijden, dat het lang duurt vooraleer je wagen is opgeladen,… Wij presenteren de beslissingsnemers het volledige en vooral juiste plaatje.” Een van de kernboodschappen is dat je naar de total cost of ownership (TCO) van je bedrijfsvloot moet kijken. De prijs van een wagen is meer dan de aankoopprijs. Je moet er de brandstofkost, onderhoud en fiscale impact bij rekenen om een juiste vergelijking te kunnen maken. “Bereken je die TCO correct, blijkt een elektrische wagen vaak even duur of goedkoper, juist omwille van die interessantere ‘nevenaspecten’”, zegt Vanham. Ook de laadinfrastructuur is voor velen onbekend terrein. “Met wagens op fossiele brandstof was het makkelijk: je voorziet een tankkaart en klaar”, aldus Jacobs. “Met elektrisch rijden is het anders: je moet zelf infrastructuur voorzien en liefst zowel op de bedrijfssite als bij de mensen thuis.” Opvallende vaststelling uit het traject: verschillende bedrijven hadden al een laadpaal staan, maar die kwam er op vraag van klanten en bezoekers en niet voor werknemers. Het grootste vooroordeel zit echter in het hoofd van de potentiele gebruikers van elektrische wagens: de schrik om onderweg stil te vallen. “We noemen dit range anxiety, of angst voor het rijbereik”, zegt Vanham. “Mensen hebben het idee dat ze elke dag naar Zuid-Frankrijk moeten kunnen rijden terwijl ze gemiddeld

26


MOBILITEIT niet meer dan 50 kilometer per dag afleggen. Met een moderne elektrische wagen kom je met één volgeladen batterij makkelijk een werkweek toe.” Hieraan gekoppeld is het veelgehoorde argument dat er nog te weinig publieke laadinfrastructuur is om onderweg te laden. Jacobs: “Op zich is dat niet onjuist, maar het mag eigenlijk geen argument zijn. Enerzijds is de overheid bezig aan een inhaalbeweging aangaande het aantal publieke laadpalen. Anderzijds moeten de meeste rijders van een elektrisch voertuig nauwelijks aan een publieke laadpaal gaan staan. Ze kunnen immers thuis of op kantoor laden, waardoor ze ruim voldoende energie hebben voor hun volgende rit(ten) en vaak zelfs met een volle batterij kunnen vertrekken.” NABIJE TOEKOMST Een 30-tal bedrijven doorliep het Groene vloot-traject en allemaal zijn ze intussen bezig met de elektrificatie van hun wagenpark. Het is niet zo dat het uitsluitend om grote bedrijven gaat, ook kleine kmo’s implementeren succesvol elektrische wagens. Waar de trigger om over te stappen vroeger eerder vanuit corporate social responsability kwam, zijn het de laatste maanden vooral de werknemers zelf die er om vragen. Een evolutie die

Bart Vanham, oprichter van Fleet 360

Paul Jacobs, technologiecoördinator bij Volta

Vanham en Jacobs toejuichen: “Het potentieel is enorm en bovendien zal de kostprijs alleen nog maar dalen naarmate er meer kennis over is, de techniek evolueert en het aantal producenten van elektrische wagens en laadinfrastructuur groeit.”

systeem zal bepalen wanneer het ideale moment is om te laden.” Op gebied van de wagens zelf zie je dat het rijbereik van elke nieuwe wagen steeds groter wordt. “Op die manier wordt dat concurrentieel voordeel van wagens op fossiele brandstof steeds kleiner en zullen mensen steeds makkelijker de overstap maken”, besluit Vanham. “Hybride wagens, die nu populair zijn omwille van de gevoelsmatige veiligheid om op de verbrandingsmotor te kunnen terugvallen, zullen zo snel uitdoven. Tenslotte vergroot het aanbod aan e-wagens zienderogen en ontwikkelt de batterijtechnologie zich verder, waardoor de prijs van deze wagens nog zal zakken.”

Waar mogen we dan naar uitkijken op korte termijn? Op vlak van laadinfrastructuur is slim- en snelladen de toekomst, zegt Jacobs. “Die energie management systemen laten toe om het beschikbare vermogen, thuis of op kantoor, optimaal te gebruiken zonder dat je bezorgd moet zijn over een eventueel energietekort. Je geeft aan wanneer je een volgeladen wagen wilt, en het

5 LESSEN UIT ONE-STOP-SHOP GROENE VLOOT

1

Kijk naar de total cost of ownership (TCO) van een leasewagen. Dat totale kostenplaatje zorgt ervoor dat je “appelen met appelen” kunt vergelijken. Een leasewagen is immers meer dan enkel de aankoopprijs. Ook brandstofkosten, onderhoud en fiscaliteit hebben een grote impact.

2 3

Denk goed na over de laadinfrastructuur. Volstaat je bestaande energiecontract om het nodige vermogen aan te leveren? Ga je zelf voorzien in energie met behulp van zonnepanelen?

4 5

Informeer je personeel. Er bestaan veel vooroordelen over elektrisch rijden: een te klein rijbereik, lang wachten bij het opladen, het idee dat er nog te weinig laadpalen zijn in ons land,… Infosessies kunnen die ongegronde vooroordelen weghalen.

i

Kies voor slimme laadpalen. Met deze palen kun je bepalen wie voorrang krijgt bij het laden en dus vol vermogen nodig heeft. Bovendien passen deze palen hun vermogen aan aan het totale beschikbare vermogen zodat je nooit een energietekort hebt.

Herteken je car policy als je ook elektrische wagens in de vloot opneemt. Wat met thuisladen? Wat als iemand met thuislaadinfrastructuur het bedrijf verlaat? Hoe stimuleer je het laden op kantoor of thuis en niet onderweg? Tal van aspecten moeten in je wagenbeleid gespecifieerd worden om het gebruik van een elektrische vloot te optimaliseren.

Wil jij ook hulp bij het implementeren van elektrische wagens in je bedrijfsvloot? Neem contact op met onze experte Kristien Depraetere via kristien.depraetere@voka.be.

27


PUBLIREPORTAGE

“2021 WORDT EEN KANTELPUNT NAAR ELEKTRISCH RIJDEN” 2020 was in verschillende opzichten een merkwaardig jaar. Corona, uiteraard, maar ook de versnelde digitalisering én de onmiskenbare trend naar duurzame – lees: elektrische – wagens. Mercedes concessies GMS-Leuven en Claes & Zonen Tienen pasten zich aan en blikken nu vooral vooruit. Want ondanks het wegvallen van het autosalon, belooft 2021 een speciaal jaar te worden. “Dit jaar verwachten we de definitieve kentering naar elektrisch of hybride rijden.” De coronacrisis en bijhorende lockdowns impacteerden ook GMS-Leuven en Claes & Zonen Tienen, zegt Christophe Kumps, Managing Director van die Mercedesconcessies. “In totaal sloten we zo’n drie maanden de deuren. Daarna moesten we het lang stellen met videocalls en virtuele rondleidingen bij de verkoop van wagens. Intussen zijn klanten gelukkig weer welkom, al hebben we nog steeds bijzondere aandacht voor de geldende maatregelen.” Beleving en emotie “We hebben ons steeds op een professionele manier kunnen aanpassen, al blijf ik ervan overtuigd dat de aankoop van een voertuig ook sterk rond ervaring en beleving draait”, vertelt Christophe. “De ratio is een belangrijk aspect, maar er komt toch een groot deel emotie bij kijken. Het is onze taak om een bovengemiddelde service te bieden en de klanten in de watten te leggen. Een aspect waar wij heel erg in geloven omdat we daarmee het verschil kunnen maken. Om daar nog meer op in te zetten, hebben we een team samengesteld dat specifiek werkt op klantentevredenheid en -binding.”

28

De toekomst is elektrisch Mercedes heeft heel wat in petto op vlak van plug-in hybrides en 100% elektrische wagens dit jaar. Dat aanbod ligt helemaal in lijn met de verwachting van de klanten, aldus Christophe. “We gaan steeds bewustere keuzes maken in onze verbruiksgoederen, en wagens horen daarbij. Duurzaamheid wordt een doorslaggevende factor.” Een evolutie die ze bij GMS-Leuven en Claes & Zonen Tienen al eind vorig jaar vaststelden. “Het laatste kwartaal steeg de interesse naar plug in-hybride of full electric gevoelig. Dat zal zich alleen maar doorzetten waardoor we verwachten dat 2021 wel eens het jaar zou kunnen zijn waarop voor het eerst minder wagens met 100% verbrandingsmotor verkocht worden.” Geen autosalon, toch voordelen Dat het autosalon wegvalt, is jammer, vindt Christophe: “Het blijft een zekere magie hebben voor de autoliefhebber. Om dat op te vangen, organiseren we onze eigen minisalons in onze vestigingen, ook virtueel. Mensen kunnen tijdssloten boeken waarin ze ons gamma kunnen bewonderen. Uiteraard zijn ook de klassieke saloncondities van kracht.

We hebben een aanzienlijke voorraad aan wagens waarop heel interessante voorwaarden gelden en ook de premies op hybride en elektrische wagens zijn de moeite. Kortom: we proberen het jaar feestelijk in te zetten!”

De futuristische Mercedes EQS is een 100% elektrische wagen die momenteel ontwikkeld wordt. i

GMS Leuven

Ambachtenlaan 4, 3001 Leuven

Claes & Zonen Tienen Esperantolaan 16, 3300 Tienen

Beide vestigingen zijn open, maar enkel te bezoeken op afspraak.


MOBILITEIT

WERKEN AAN DE RING:

VEILIGER, GROENER EN RUIMER VOOR ALLE WEGGEBRUIKERS Met het project ‘Werken aan de Ring’ krijgt de Ring (R0) rond Brussel een nieuw leven. Hoognodig, want De Ring werd ontworpen en gebouwd voor het verkeer van de vorige eeuw. Daardoor kent De Ring vandaag verkeersveiligheidproblemen en kan de weg de verkeersdruk niet meer aan. Files, ongevallen, sluipverkeer in de omliggende steden en gemeentes, versnippering van de groengebieden,… zijn de aanleiding voor ‘Werken aan de Ring’, die de veiligheid en leefbaarheid in Brussel en de Vlaamse Rand moeten verbeteren. Maar niet enkel de ringweg alleen wordt aangepakt. De Werkvennootschap, die instaat voor de uitvoering van de werken, zet ook sterk in op openbaar vervoer, een betere fietsinfrastructuur en een betere ontsluiting van de bedrijvenzones. Samengevat betekent dit heel wat werken de komende jaren, soms gelijktijdig, die ook hinder met zich meebrengen. We zetten ze graag even voor jou op een rijtje, samen met de verwachte impact. Foto's: De Werkvennootschap De werken aan de Medialaan zijn reeds gestart en ook de F3 HST Fietssnelweg Zaventem-Diegem wordt momenteel aangepakt. Begin 2021 start de herinrichting van de Hector Henneaulaan. Waar mag je je aan verwachten? 1. DE HERINRICHTING VAN DE HECTOR HENNEAULAAN: NIEUWE EN BREDERE BRUG De brug van de Hector Henneaulaan in Zaventem wordt druk gebruikt. Als op- en afrit van de Ring rond Brussel, als verbinding tussen Zaventem en Diegem en als hub voor de nabijgelegen bedrijvenzones. Wie de brug kent, ziet echter vooral het stilstaande autoverkeer én de onveilige omgeving voor voetgangers en fietsers. Daar moet dringend wat aan gedaan worden. Begin 2021 start de herinrichting van deze laan. De werken zullen zo’n drie jaar in beslag nemen.

Wat zal er allemaal veranderen? Er komt een nieuwe brug die meer dan dubbel zo breed is. Ook voetgangers en fietsers zullen deze probleemloos en in alle veiligheid kunnen kruisen. Er komt

een vrije busbaan, zodat het openbaar vervoer vlot kan doorrijden. Over de volledige lengte van de nieuwe brug komt een groenstrook, die de beide kanten van de brug verbindt. Impact van de werken? De huidige brug is in slechte staat, waardoor er een volledig nieuwe brug nodig is. Dat is ingrijpend. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, gaat De Werkvennootschap aan de slag in twee fases. Eerst wordt de nieuwe brug gebouwd naast de oude brug. Zodra de eerste helft van de brug klaar is, passeert alle verkeer langs daar. Eenmaal ook de tweede helft van de brug klaar is, wordt de oude brug gesloopt. Het verkeer zal normaalgezien altijd kunnen passeren aan de werken. Een aantal keren zal de Ring een aantal uren afgesloten worden voor de werken, maar dit enkel ’s nachts.

De nieuwe brug van de Hector Henneaulaan wordt breder en groener.)

29


MOBILITEIT 2. MEDIALAAN: FOCUS OP DE ZACHTE WEGGEBRUIKER MET ‘VLIEGENDE FIETSBRUG’

3. FIETSBRUG OVER DE RING OP DE HST-ROUTE TUSSEN LEUVEN EN BRUSSEL

Dit najaar zijn de werken aan het op- en afrittencomplex van Vilvoorde-Koningslo gestart aan de Medialaan. Ook de Tyraslaan in Vilvoorde wordt aangepakt. De brug die de Ring vandaag gebruikt, krijgt een stevige facelift, om de levensduur te verlengen. De weginfrastructuur wordt compacter, zodat er ruimte vrijkomt voor een brede groenverbinding. Aan dit op- en afrittencomplex liggen heel wat bedrijven, wat zorgt voor veel woon-werkverkeer. Heel wat werknemers van deze bedrijven komen per fiets. De manier waarop zij vandaag de Ring en de rotonde kruisen, leidt soms tot gevaarlijke situaties, zeker tijdens de spitsuren. Bij de herinrichting wordt volop ingezet op de zachte weggebruiker. Deze werken zullen een jaar en enkele maanden duren.

Goed nieuws voor wie tussen Leuven en Brussel fietst: de F3 HST-Fietsroute, die langs het hogesnelheidstrein-spoortraject tussen Leuven en Brussel loopt, wordt momenteel volop aangepakt. Zo wordt het traject een volwaardige fietssnelweg. De werken zijn dit najaar al gestart, verlopen in verschillende fases en duren nog tot augustus 2021.

Wat zal er allemaal veranderen? Dankzij een ‘vliegende fietsbrug’ kunnen fietsers veilig en zonder conflicten oversteken. Zo hoopt De Werkvennootschap nog meer mensen op de fiets te krijgen. De fietsbrug komt op het niveau tussen de brug van de Ring en de rijweg te liggen. Vandaag neemt het op- en afrittencomplex veel ruimte in. Dankzij de herinrichting wordt alles compacter, overzichtelijker en logischer. Zo gaat de veiligheid voor het wegverkeer erop vooruit én komt er meer ruimte vrij voor extra groen. Impact van de werken? Bij de renovatiewerken aan de brug zal er ook op de Ring hinder zijn. In de mate van het mogelijke zal er gewerkt worden met versmalde rijstroken, zodat het aantal rijstroken hetzelfde blijft. Als er werken moeten gebeuren die een grote impact hebben op het werkverkeer, zullen deze enkel ’s nachts, in het weekend of na de spitsuren uitgevoerd worden. Mogelijks moet de afrit van de binnenring een poosje afgesloten worden. In dat geval zal er tijdig gecommuniceerd worden met de omliggende bedrijven en buurtbewoners.

Impact van de werken? In de lente van 2021 zullen er enkele hinderpieken zijn. Tijdens een paar weekends voorziet De Werkvennootschap een gedeeltelijke afsluiting van de Ring, wanneer de brugdelen op de pijlers geplaatst worden. Verkeer zal steeds via de omliggende infrastructuur van de Ring in beide richtingen de werken kunnen passeren. Dit zal over een verminderd aantal rijstroken zijn en aan een verlaagde snelheid.

Wat zal er allemaal veranderen? Er wordt werk gemaakt van de ‘missing link’ tussen de Keibergstraat in Zaventem en de Lodewijk Vankeerberghenstraat in Machelen. Dankzij een nieuwe fietsbrug over de Ring rond Brussel kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken. Het bedrijventerrein KeibergKouterveld wordt beter ontsloten dankzij een goede aantakking.

Dankzij een nieuwe fietsbrug over de Ring rond Brussel kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken.)

Een vliegende fietsbrug aan de Medialaan moet meer mensen op de fiets krijgen.)

MEER INFORMATIE OVER DE WERKEN Bij dergelijke grote infrastructuurprojecten komt altijd hinder kijken. De Werkvennootschap wil alle belanghebbenden stipt op de hoogte houden. Wie dus in de buurt van werven woont of werkt, zal telkens heel wat informatie ontvangen op voorhand. Toch is het aangeraden dat geïnteresseerden zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief van ‘Werken aan de Ring’, waarin updates of wijzigingen in de werken gedeeld worden. Actuele informatie is ook altijd terug te vinden op de website www.werkenaandering.be.

30


GINION GROUP, EEN 50 JAAR OUD VERHAAL. ie wordt Ginion Motorbikes benoemd tot een van de eerste gecertificeerde BMW Motorrad Classic Partner in het land die na de Ferrari Classiche voor Francorchamps Motors Brussels de erfgoedcertificering voltooit.

Ginion Group is al meer dan 50 jaar een familiebedrijf en er is in die tijd veel gebeurd! Ginion Group is de officiële distributeur van BMW-, MINI-, BMW Motorrad- en Volvo-producten in Brussel, Overijse, Waterloo & Waver tevens als Ferrari in Brussel en het Groothertogdom Luxemburg. De groep is ook de exclusieve invoerder van Rolls-Royce en McLaren, in België en Luxemburg.

In datzelfde jaar wordt ook de samenwerking met Automobili Pininfarina opgestart en wordt Ginion Group als officiële invoerder voor België en Luxemburg gekozen. Het begin van 2020 wordt gekenmerkt door de verrijking van de portefeuille van de groep door het merk Touring Supperleggera binnen de Belgische

Sinds 2019 mag Ginion Wavre zich Certified BMW Classic Partner noemen en dit als eerste verdeler in de Benelux! Volgens dezelfde filosof-

NU AL SALONDEALS. De wagen van uw dromen, aan niette-missen voorwaarden? Inderdaad, ook dit jaar biedt BMW Ginion u interessante Salondeals! Hebt u met dat brede gamma aan modellen, uitvoeringen en motorisaties last van keuzestress? Onze teams helpen u graag verder.

Stéphane Sertang leidt het bedrijf al meer dan 20 jaar met een duidelijke visie. De dagelijkse zoektocht naar perfectie en klanttevredenheid vormen de kern van deze aanpak.

Ontdek hier al een paar interessante configuraties. www.bmw.be/nl/all-models/salon-2021.html

BMW PREMIUM SELECTION & MINI USED CAR NEXT.

https://ginion.bmw.be/nl/stockwagens

absolute veiligheid gegarandeerd. Elke tweedehandswagen geniet bovendien ook van een voortreffelijke en uitgebreide garantie van 24 maanden, bijstand in geval van pech gedurende 24 maanden, alsook een breed aanbod aan diensten en financieringsmogelijkheden. Ontdek al onze tweedehangswagen door de QR-codes te scannen en vertrek binnenkort met uw BMW of MINI.

BMW PREMIUM SELECTION

https://mininext.be/nl/ dealer/ginion/

GECERTIFIEERDE TWEEDEHANDSWAGENS. EINDELOOS RIJPLEZIER.

https://ginion.bmwpremiumselection.be

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

www.giniongroup.be

0-13,8 L/100 KM • 0-315 G/KM CO2 (WLTP) CONTACTEER UW CONCESSIEHOUDER VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE FISCALITEIT VAN UW VOERUIG.

GINION Overijse

GINION Waterloo

GINION Waver

MINI Brussels Store South

Brusselsesteenweg 403 3090 Overijse Tél : +32 (0)2 687 91 40

Chaussée de Bruxelles 54 1410 Waterloo Tél : +32 (0)2 352 03 30

Rue Cerisier d'Haine 50 1301 Waver Tél +32 (0)10 45 27 45

Woudlaan 200 1000 Brussel Tél : +32 (0)2 337 37 37

Communication

Heeft u geen tijd of zin om weken te wachten op uw nieuwe auto? Geen probleem! Ontdek nu onmiddellijk leverbare BMW’s uit onze stock.

Ontdek samen met de tweedehandswagens van BMW Premium Selection en MINI Next het rijplezier in zijn zuiverste vorm en maak kennis met hun langdurige garanties. Om deze labels te verkrijgen moet een tweedehandswagen eerst slagen voor de uitgebreide visuele en technische controles uitgevoerd door onze eigen specialisten. Zo wordt een premium kwaliteit en

Arpeggio

NIEUWE WAGENS IN STOCK.

groep. Dit Italiaanse merk straalt een zeker mate van verfijning en personalisatie uit waardoor het perfect past binnen de identiteit van het Belgische bedrijf.

31


MOBILITEIT

Mobiliteit door de ogen van Athlon Onze mobiliteit was al aan het veranderen en afgelopen jaar heeft dat proces meer dan een duwtje in de rug gegeven. Leasing maatschappijen kunnen niet alleen meer focussen op het aanbieden van wagens, want mobiliteit is zoveel meer dan die vier wielen. Athlon Belgium weet dit al langer, duurzaamheid zit naar eigen zeggen in het dna van het bedrijf. Algemeen directeur Michiel Alferink werpt een blik in de toekomst en tackelt de uitdagingen waar zijn sector mee te kampen heeft. Tekst: Mathieu Wouters

Ons mobiliteitslandschap evolueert razendsnel, hoe hebben jullie hier op ingespeeld? Michiel Alferink: “Verschillende trends zoals thuiswerken, digitalisering en de groei van onze steden leiden tot andere mobiliteitsbehoeften, dat is duidelijk. Steeds minder mensen willen zich nog vier jaar binden aan een leasecontract en zoeken flexibele mobiliteitsoplossingen waarbij ook het ecologische aspect aan belang wint. In dit landschap zijn we geëvolueerd van een leasemaatschappij naar een mobility provider.” Wil dat zeggen dat leasing minder belangrijk wordt? Operationele leasing blijft een element in de mobiliteitsmix, maar onze flexibele korte termijn lease oplossingen en mobiliteitsbudgetaanpak, worden in de toekomst steeds belangrijker. Dat mobiliteitsbudget is een antwoord op die snel evoluerende mobiliteitsbehoeften, maar de invoering ervan blijft ingewikkeld voor werkgevers. De complexe overgang naar het federale of bedrijfseigen mobiliteitsbudget vraagt om begeleiding.” “Onze klanten gidsen door het mobiliteitslandschap is een belangrijke taak.

32

Dat doen we via adviestrajecten waarbij we tot een flexibele totaaloplossing komen die past bij het profiel van hun bedrijf en bij de noden van hun werknemers, zowel zakelijk als privé. Dat kan een leasewagen zijn, maar evengoed een alternatieve transportmodus, dat maakt voor ons niets uit.” PIONIERSROL OPNEMEN Kwam die focusverandering er plots, gestuurd door de markt, of is het iets dat gaandeweg geëvolueerd is? “Het besef dat mobiliteit meer is dan een leasewagen is er eigenlijk altijd geweest. Het is niet zo dat wij op een bepaald moment zijn gaan shiften. Het zit in ons dna om aan duurzaamheid te denken. Op vlak van wagens waren we er als eerste in België bij om in elektrische mobiliteit te investeren. Daarnaast hebben we al een pioniersrol gespeeld in alternatieve mobiliteitsonwikkelingen: samen met NMBS en Accenture ontwikkelden en verdeelden we Railease, in 2010 lanceerden we Bikelease, gevolgd door Flexdrive. Dat gaf de mogelijkheid om ongebruikt leasebudget in andere alternatieven te investeren. Met het mobiliteitsbudget komen alle puzzelstukken samen in een coherent verhaal.”

“Intussen kun je stellen dat we gradueel geëvolueerd zijn van leasemaatschappij naar mobiliteitsaanbieder. Klanten begeleiden bij de invoering van het mobiliteitsbudget sluit aan bij onze ambitie om vergroening én een modal shift mogelijk te maken in België en zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatsdoelstellingen.” Zijn de Vlaamse ondernemers klaar voor die omschakeling? “We merken in ieder geval dat er nog veel vragen zijn bij de bedrijven. Werknemers zijn dan weer wel vragende partij om op een meer verantwoorde, gediversifieerde manier ‘mobiliteit te consumeren’. De technologie is er en de wetgeving ook, in de vorm van het mobiliteitsbudget. Veel werkgevers willen wel op die vraag ingaan, maar kampen met drempelvrees omwille van de complexe overgang naar mobiliteitsbudget.”


MOBILITEIT

We zijn geëvolueerd van een leasemaatschappij naar een mobility provider.

op hun maat. Onze taak is om ondernemingen bij de hand te nemen en ervoor te zorgen dat ze geïnformeerde keuzes kunnen maken.”

omdat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens in België emissievrij moeten zijn, maar ook omdat mensen er steeds vaker bewust voor kiezen.”

ZINVOL VERPLAATSEN

Slotvraag, wat zijn die uitdagingen die jullie vandaag al moeten tackelen?

Je haalde eerder al aan dat jullie een pioniersrol spelen op het vlak van mobiliteitsaanbod. Dan moet je voortdurend met de toekomst bezig zijn. Welke trends of evoluties verwachten jullie op korte en langere termijn?

“Mee zijn is een must, dat blijkt uit onze white paper over wonen, werken en mobiliteit in 2030 waarin we de mobiliteitsbehoeften van morgen en de rol van het mobiliteitsbudget daarin onder de loep namen. Eén van de conclusies is dat het mobiliteitsbudget hét middel bij uitstek is waarmee werkgevers kunnen inspelen op de snel veranderende mobiliteitsbehoeften en zich als ‘employer of choice’ kunnen profileren.” Opvallend dat die vraag vooral vanuit werknemers komt, want soms lijkt het dat de Vlaming erg verknocht blijft aan zijn bedrijfswagen. “Elke overstap blijft altijd een geleidelijke transitie, zelfs de relatief kleine naar elektrische wagens. Het verhaal van groene en zachte mobiliteit met alternatieven voor de wagen, blijft in eerste instantie ook een mental shift. Mensen hebben nood aan advies en informatie

“Het is intussen alom bekend dat de coronacrisis een en ander versneld heeft. Ondernemers hebben ontdekt dat thuiswerken niet nadelig hoeft te zijn en de werknemers ondervonden de vele voordelen ervan. Er is een grotere bewustwording rond verplaatsingen: ‘Is het wel zinvol om vandaag naar kantoor te rijden, of kan ik vandaag beter thuiswerken?’, ‘Ga ik enkel voor die meeting naar kantoor, buiten de spitsuren?’. Dat zorgt voor een betere spreiding van het verkeer. Verder hebben velen de voordelen van de fiets ontdekt, ook dat zal mee zorgen voor een blijvende modal shift. Maar ook hier is het weer geen of-of verhaal, want de wagen zal niet verdwijnen. Het is een en-en verhaal waarin leasemaatschappijen, en wij dus ook, flexibiliteit zullen bieden als antwoord vanuit de markt.” “Een evolutie waar we niet omheen kunnen, is de transitie naar elektrische voertuigen. Deels noodgedwongen,

“Die transitie naar elektrisch rijden tegen 2026 is er eentje waar we vandaag al mee bezig zijn. De laadinfrastructuur in België loopt momenteel nog achter op de ons omringende landen. Er komt bij elektrisch rijden meer kijken dan enkel de wagen. Je moet liefst ook laadinfrastructuur thuis en op kantoor voorzien.” “De fiscale verstrenging rond bedrijfswagens is een volgende uitdaging. Die houdt in dat werknemers een kleinere wagen zullen kunnen kiezen voor hetzelfde budget. Dat vraagt vooral van de gebruikers een mentale shift waar wij met advies op kunnen inspelen.” “De grootste uitdaging blijft echter dat veranderende mobiliteitslandschap waarin flexibiliteit de nieuwe norm wordt. Mensen vragen willen op elk moment kunnen kiezen welk transport hun het beste uitkomt, zonder veel gedoe met bonnetjes, reisbewijzen,… Wederom: het mobiliteitsbudget kan dat bieden, maar blijft complex voor werkgevers. In ieder geval: groenere wagenparken en meer kiezen voor alternatieve vervoersmodi, dat is waar wij ons komende jaren volop voor gaan inzetten.”

ATHLON BELGIUM IN CIJFERS Vestiging in Machelen, hoofdkantoor in Nederland Actief in 20 landen in Europa en Noord-Amerika 185 werknemers in België 55.000 wagens in beheer in België, 2.100 in Luxemburg Maakt deel uit van Daimler Mobility AG

33


MOBILITEIT

JEFFREY MATTHIJS, DIRECTEUR AUTODELEN.NET:

“KOST EN KEUZEVRIJHEID ZIJN CRUCIALE FACTOREN IN KEUZE VOOR AUTODELEN” Autodelen zit in de lift, zoveel is zeker. Ook bedrijven maken er meer en meer gebruik van, op creatieve manieren. Jeffrey Matthijs, directeur bij Autodelen.net, weet er alles van. “De twee basiselementen voor ondernemingen zijn kost en keuzevrijheid: kan een onderneming de kosten drukken door aan autodelen te doen, en hoe interessant is het om de ene keer een grote bestelwagen, en een andere keer de nieuwste Tesla te nemen.” Tekst: Marijke Van Gysegem

Jullie werken met een heel team om zowel ondernemingen, particulieren als aanbieders te ondersteunen. Is er zoveel vraag naar advies en begeleiding? “Onze organisatie begon als ‘Autopia’ met de ondersteuning van particulieren die op niveau van hun eigen buurt aan autodelen wilden doen. Sinds 2016 is onze scope verbreed naar alle vormen van autodelen en alle participanten in dat verhaal. En vanaf volgend jaar gaan we nog breder en ondersteunen we gedeelde mobiliteit. Ook fietsen, steps en dergelijke kan je immers delen. Er is heel veel vraag naar infor-matie en advies vanuit alle hoeken. Denk bijvoorbeeld alleen nog maar aan lokale besturen: we hebben al 50 actieplannen geschreven voor gemeentebesturen en intercommunales, en dat zonder dat we hier ooit reclame voor hebben gemaakt. Zij zetten die in voor dienstverplaatsingen en delen ze met hun burgers. Hoe meer ze door burgers gebruikt worden, hoe goedkoper de wagens worden voor de gemeentes. Een win-win dus.” Welke rol kunnen gemeentebesturen spelen? En doen ze ook actief inspanningen om dit mee te initiëren? “Klimaatneutrale mobiliteit maakt deel

34

uit van het Burgemeesterconvenant. Autodelen aanmoedigen is een piste waar met relatief weinig inspanningen van de gemeentediensten een groot effect kan bereikt worden, dus ja, veel gemeente-besturen zetten hier actief op in. Ze zijn ook ideaal geplaatst: autodelen is per definitie een lokaal gebeuren, want je hebt een kern nodig van gebruikers die dicht bij elkaar gesitueerd zijn. De lokale overheden kunnen en zullen daar zeker nog verder een rol in spelen.” Autodelen neemt nu al een hoge vlucht in de steden, maar daarbuiten is het minder evident, toch? “Zoals gezegd: wat je nodig hebt, is een kern van gebruikers die dicht bij elkaar zitten. In steden is dat misschien meer voor de hand liggend, maar het kan ook perfect met een onderneming en particu-liere buren, of met een aantal ondernemin-gen op een bedrijventerrein. Er zijn zeker aanbieders die bereid zijn om, eventueel tegen een vast forfait, een wagen te voor-zien voor zo’n ‘kernen’.“ Dan moet je als onderneming heel wat tijd en energie steken om partners te vinden, om het haalbaar te maken een wagen of pool van wagens te voorzien?

“Ook hier kunnen wij begeleiding voor-zien: wij brengen in kaart wat de behoefte is en hoe de behoeftes van verschillende gebruikers op elkaar kunnen worden afgestemd. Wij doen die analyse en geven advies, zodat de bedrijven offertes kunnen aanvragen en goede voorstellen krijgen uit de markt. Je kan bijvoorbeeld ook afspraken maken met medewerkers dat ze de wagens tijdens de kantooruren voor dienstverplaatsingen en daarbuiten voor privéverplaatsingen gebruiken.” Welke vormen van autodelen worden nu toegepast door bedrijven? “Er zijn heel veel mogelijkheden. Sommige bedrijven vervangen hun poolwagen(s) door een abonnement bij een aanbieder van deelwagens. Daarbij kunnen ze dit ook aanbieden aan hun medewerkers voor privéverplaatsingen, bijvoorbeeld met de afspraak dat de werknemer wel de gereden kilometers betaalt, maar dat de werkgever het abonnement en/of de waarborg op zich neemt. Ook meer en meer ondernemingen die hun werk-nemers vroeger met de eigen wagen lieten rijden voor dienstverplaatsingen, kiezen nu voor abonnementen bij auto-deel aanbieders. Ten eerste omdat het goedkoper is: voor


MOBILITEIT

Meer en meer ondernemingen die hun werknemers vroeger met de eigen wagen lieten rijden voor dienstverplaatsingen, kiezen nu voor abonnementen bij autodeelaanbieders

Jeffrey Matthijs, directeur bij Autodelen.net: “Autodelen kan perfect met particulieren maar evengoed met een aantal ondernemingen op een bedrijventerrein.”

verplaatsingen met de privé wagen betaal je zo’n 34 eurocent per kilometer, met autodelen ben je meestal goedkoper af. Ten tweede omdat het comfortabeler is voor de werknemer: hij of zij loopt geen risico meer met de eigen wagen en hoeft er geen rekening mee te houden bij zijn keuze van vervoer voor de woon-werkverplaatsing. Die kan dan prima met het openbaar vervoer of met de fiets. Ten derde is er ook een maatschappelijk voordeel: die deelwagens zijn door de band nieuwer en ecologischer dan de gemiddelde eigen wagen. De eco-logische voetafdruk van die verplaatsingen wordt dus kleiner. Ten vierde kan je kiezen voor het juiste vervoersmiddel voor elke verplaatsing: soms heb je een grote bestelwagen nodig, soms ga je voor de uitstraling van de nieuwste Tesla.” Hoe bepaalt een werkgever wat de interessantste formule is? “Dat hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld hoe filegevoelig is de locatie? Kan je met autodelen besparen op de parkeerplaats die je nodig hebt bij de onderneming? Hoe hard wil je inzetten op multimodale verplaatsingen? Wat total cost of ownership betreft, is het vrij gemakkelijk te berekenen: een lease-wagen kost je tussen de 250 en 1.000 euro per maand, een deelwagen tussen 50 en 600 euro per maand. Het kantelpunt ligt rond 12.000 à 13.000 kilometer per jaar. Een medewerker die meer rijdt dan dat, denk bijvoorbeeld aan een vertegen-woordiger, geef je beter een eigen wagen. Voor minder kilometers is een deelwagen interessanter. Natuurlijk staat dit nog los van de discussie over salariswagens.”

35


MOBILITEIT

HUNTSMAN EN MATERIALISE ZETTEN WERKNEMERS OP DE FIETS Fietsen zit in de lift. Dat was al een tijdje zo en kreeg een enorme boost tijdens de eerste coronalockdown. We fietsen graag en veel, maar van zodra we naar ons werk moeten, grijpen we terug naar de auto. Nochtans bieden vele werkgevers hun personeel de mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen. Om bij mensen de laatste twijfel weg te nemen, zet de provincie Vlaams-Brabant met De Fietstest drie weken lang alle soorten fietsen ter beschikking van een testpubliek. Zo kunnen zij proeven van het fietspendelen en worden zij de eerste ambassadeurs voor fietsen naar het werk. Huntsman uit Everberg en Materialise uit Haasrode probeerden het uit. Tekst: Mathieu Wouters - Foto: David Verhaeghe Materialise, expert in 3D manufacturing, lanceerde in 2017 al haar fietsleaseprogramma. “Dankzij De Fietstest konden we toen in één klap 30 fietsen ter beschikking stellen van kandidaten om het fietspendelen uit te testen. Iets wat we anders nooit hadden kunnen doen”, zegt Linda Aarts, Compensation & Benefit Manager. “Van die 30 mensen die een fiets ter beschikking kregen, zijn er 8 effectief een fietslease aangegaan, dus het project is echt wel nuttig.” Intussen is fietsleasing goed ingeburgerd en blijft Materialise verder inzetten op duurzame verplaatsingen. Dat blijkt uit de infrastructuur die het bedrijf aanbiedt: die is met fietsstallingen met laadpunten, douches en kleedruimtes, lockers en droogruimtes beslist uitgebreid te noemen. Maar ook op andere vlakken doet Materialise inspanningen. “Duurzaamheid zit in het dna van onze CEO en oprichter, Fried Vancraen. Hij spoort het fietsgebruik dan ook hevig aan”, legt Aarts uit. “Zo heeft hij zelf geen bedrijfswagen, maar komt hij met een Twike naar het werk. Dat is een wagentje dat aangedreven wordt door zelf te trappen met elektrische ondersteuning.” Toch kun je niet echt om bedrijfswagens heen maar ook hier kiest Materialise voor een duurzaam wagenbeleid waarbij lagere CO₂-uitstoot wordt gestimuleerd. “Intussen zijn er ook

36

Materialise investeerde in uitgebreide infrastructuur voor fietsers, zoals hier een beveiligde fietsenstalling met laadpunten.


MOBILITEIT

Onze CEO heeft zelf geen bedrijfswagen, maar komt met een Twike naar het werk.

heel wat elektrische en hybride wagens in onze bedrijfsvloot. Op de site staan 8 laadpalen die ook voor andere werknemers toegankelijk zijn.”

CO₂-uitstoot monitoren via een online tool”, kijkt Aarts vooruit. “Niet voor niets is Creating a better and healthier world al 30 jaar onze missie!”

Wat de toekomst betreft, is het nog even afwachten wat corona nog in petto heeft. “Maar de weg naar meer thuiswerk was al ingezet en zal nog uitgebreid worden. Het doel is om onze CO₂-uitstoot te verlagen door ons pendelgedrag ‘properder’ te maken en ons luchtverkeer te verminderen. Voor dat laatste is het doel om in 2021 50% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van 2019. Onze nieuwe travel policy is een stap in de goede richting en we gaan onze

Huntsman: testers worden ambassadeurs

of de pendelafstand haalbaar is en ervaren hoe je je ochtend- en avondroutine moet aanpassen kon nu allemaal vrijblijvend.”

Vorig jaar lanceerde de Amerikaanse chemieproducent Huntsman – waarvan de Belgische vestiging gelegen is in Everberg – haar fietsleasing policy waarbij werknemers konden opteren om in ruil voor een stukje loon, een fiets naar keuze te leasen om naar het werk te komen. Dat klinkt bijzonder mooi op papier, maar veel werknemers vroegen zich af hoe haalbaar naar het werk fietsen voor hun was en hoe een elektrische fiets of speed pedelec aanvoelt. Daarom stapte de chemieproducent in de Fietstest van de provincie Vlaams-Brabant.

Het aantal kandidaten was dan ook groot, groter dan het aantal beschikbare testfietsen. “Voor ons de bevestiging dat de keuze voor een fietsleasingprogramma de juiste was”, zegt Debontridder. De profielen die zich aanboden voor een fietstest waren erg divers. “Een derde beschikte al over een bedrijfswagen, 60% van de kandidaten kwam zelden of nooit met de fiets naar het werk en ongeveer 1 op 5 had meer dan 20 kilometer per dag af te leggen. Een kandidaat woont zelfs op 50 kilometer van het werk en wilde een speed pedelec testen. Wat bleek wel: maar 10% van de kandidaten waren technische profielen of werkzaam in het labo. Vooral de administratieve functies tekenden dus in voor de test.”

“Die Fietstest bood een unieke gelegenheid om werknemers te laten proeven van het rijden met een elektrische fiets, zonder dat we onmiddellijk een leasingovereenkomst moesten afsluiten of zelf fietsen moesten aankopen”, zegt Vera Debontridder, die verantwoordelijk is voor Environment, Health en Safety en milieu bij Huntsman. “Kennismaken met de voordelen van een elektrische fiets, testen

Verlaagt de fietstest dan de drempel? “Toch wel. Zeker voor werknemers die wat verder wonen, was het een unieke gelegenheid om te testen of hun commute haalbaar is met de fiets. Verschillenden onder hen hebben aangegeven dat ze dankzij de test overtuigd waren een elektrische fiets te leasen. De testers die overstapten naar een bedrijfsfiets, zijn nu onze ambassadeurs”, besluit Debontridder.

DE FIETSTEST VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Met de Fietstest van de provincie Vlaams-Brabant, kunnen ondernemers uit onze provincie hun personeelsleden de kans bieden om drie weken lang een elektrische fiets, elektrische bakfiets of speed pedelec te testen voor woon-werkverplaatsingen. Naast de testfietsen levert de provincie ook promotiemateriaal, experten ter plaatse tijdens een startmoment, advies over fietsvriendelijke maatregelen en een gratis Mobiscan. In die mobiliteitsscan licht het Provinciaal Mobiliteitspunt de bereikbaarheid door en stelt het een mobiliteitsprofiel van de bedrijven of de bedrijvenzones op. Het resultaat: kaartmateriaal én duidelijke cijfers zodanig dat je weet hoe je personeel naar het werk komt en hoe goed je bedrijf bereikbaar is met openbaar vervoer en fiets. i

Meer info www.fietstest.be

37


MOBILIETEIT

CIJFERS BEVESTIGEN DE STIJGENDE TREND: WINT DE FIETS HET STRAKS VAN KONING AUTO? De coronacrisis zette ons massaal aan het wandelen en fietsen. Dat blijkt nu ook uit de cijfers van het aantal betaalde fietsvergoedingen in 2020. Het verplichte thuiswerk in april en november zorgde voor een lichte knik, maar de algemene trend is opwaarts. “Het aantal fietsers met fietsvergoeding steeg met 4% in 2020, dat is 20% meer dan het jaar voordien”, bevestigt Veerle Michiels, mobiliteitsexpert bij SD Worx. Tekst: Lieselot Vanrobaeys, kantoordirecteur SD Worx Vlaams-Brabant

Allicht ligt het werkelijke aantal fietsende pendelaars nog een pak hoger, maar de cijfers omvatten enkel die fietsers die een specifieke fietsvergoeding van hun werkgever krijgen. Dit is voorlopig nog geen algemene verplichting. Stijgende trend, ondanks corona 2020 startte veelbelovend: het aantal medewerkers dat in januari met de fiets naar het werk kwam – en daarvoor een fietsvergoeding ontving – lag bijna 20% hoger dan in diezelfde maand een jaar eerder. Dat is geen toeval. Er is de voorbije jaren veel werk geleverd om duurzame mobiliteitsoplossingen (zoals openbaar vervoer of carpooling) aantrekkelijker te maken. De fiets is zo’n populair alternatief, zeker in de zomermaanden.

Maar de coronacrisis vertekent dit positieve beeld lichtjes. Michiels: “Thuiswerk was lange tijd de norm. De terugval van het aantal vergoedingen is dus logisch omdat heel wat woon-werkverplaatsingen met de fiets wegvielen. In de zomer van 2020 herstelde de curve zich, om tijdens de tweede golf in oktober/ november terug af te buigen. Al zien we dat wel vaker tijdens de koude(re) wintermaanden. MOMENT VAN INKEER Volgens Michiels verklaart corona niet enkel de daling, maar meteen ook de stijging in de cijfers. “De lockdown deed ons zeker nadenken over het nut van onze verplaatsingen, maar heeft ons ook

WAAR WORDT HET MEEST (BETAALD) GEFIETST? Wanneer we de cijfers van de verschillende regio’s vergelijken, spannen OostVlaanderen en Antwerpen de kroon, niet toevallig de provincies met de meeste inwoners. • In Oost-Vlaanderen geeft 33% van de werkgevers een fietsvergoeding; • In Antwerpen geeft zo’n 28% van de werkgevers een financiële stimulans aan fietsende medewerkers. Het gemiddelde bedrag van de fietsvergoeding bedraagt 47 euro per maand. Voorlopig is het voor werkgevers geen algemene wettelijke verplichting om fietsende medewerkers te vergoeden voor de kosten verbonden aan hun woonwerkverplaatsingen. Maar daar kan snel verandering in komen.

38

geleerd om dit duurzamer te doen. Het is niet uitgesloten dat deze goede gewoonten een meer permanent karakter krijgen en dat we die ook toepassen in ons woon-werkverkeer. Het draagvlak is er in elk geval.” Dat doet meteen het debat over het veralgemeend mobiliteitsbudget terug oplaaien. Willen we mensen uit de auto krijgen, dan vraagt dit om een mentaliteitswijziging én een eenduidig juridisch kader. Michiels: “Het initiatief ligt bij de regering. Enkel zij kan zo’n kader scheppen waarbinnen werkgevers op een budgetneutrale manier mee duurzame mobiliteit kunnen boosten. Benieuwd welke weg ze zullen inslaan.”

BEHOORT HET INVOEREN VAN EEN BEDRIJFSFIETS TOT EEN VAN JE GOEDE VOORNEMENS VOOR 2021? De mobiliteitsexperten van SD Worx staan je met raad en daad bij. Bij ons kun je terecht voor advies op maat, modeldocumenten tot zelfs praktische ondersteuning bij de uitrol van je ‘fietspark’.


MOBILITEIT

Vandaag wordt de vergoeding eventueel op sector- of op ondernemingsvlak geregeld. Als deze beperkt blijft tot maximum 0,24 euro per effectief getrapte kilometer, is de fietsvergoeding (para)fiscaal vrijgesteld. De regering koestert wel het plan om naar een veralgemeende fietsvergoeding te evolueren. - VEERLE MICHIELS, MOBILITEITSEXPERT BIJ SD WORX

39


De Volvo XC40 maakt van elke chauffeur een veilige chauffeur. Wat is de kans dat uw dochter op een donkere ochtend de fiets neemt om naar school te gaan, haar schooltas is vergeten en wanneer ze terug de oprit oprijdt u daar net met de auto afrijdt? Groot genoeg om de Volvo XC40 standaard uit te rusten met fietsersherkenning. Ontdek hem nu vanaf € 26.650*.

2,1 – 8,3 L/100 KM I 45 – 186 G CO2/KM (WLTP)

Contacteer uw verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie. De bestuurder blijft verantwoordelijk voor zijn/haar voertuig. * Nettoprijs berekend voor een Volvo XC40 T2 man. Momentum Core, incl. alle voordelen aangeboden door Volvo Car Belux en zijn deelnemende verdelers. Aanbevolen catalogusprijs € 30.300. Prijzen incl. btw. Aanbod geldig voor particulieren tot 28/02/2021.

40

Lacom Leuven Ambachtenlaan 2 3001 Leuven

Lacom Vilvoorde Mechelsesteenweg 309 1800 Vilvoorde

www.lacom.be


LOGISTIEK

ONGEKEND IS ONBEMIND: BEDRIJFSWAGENINRICHTING Je zag ze ongetwijfeld al, die (bestel-)wagens met volledig functioneel ingerichte laadruimte. Denk aan depannagewagens, of de servicewagens van pakweg elektriciens sanitaire vakmannen veeartsen enz... Het is een aspect van de transportsector die niet vaak in de aandacht komt, maar wel belangrijk is voor het werk van talloze ondernemers: de bedrijfswageninrichting. Luc Stevens van Arcxis uit Boutersem doet met zijn team elke mogelijke ombouw of inrichting van wagens. “We willen ervoor zorgen dat professionals op de best mogelijke manier hun job kunnen doen.” Tekst: Mathieu Wouters

35 jaar zit Luc Stevens al in de autosector. Eerst met een carrosseriebedrijf en daarna als vertegenwoordiger. Maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus stampte hij net geen 10 jaar geleden Arcxis uit de grond. Hiermee richt hij bedrijfswagens in op maat en vraag van de klant, van een medische interventiewagens voor het UZ Leuven tot servicewagens van bandenfirma’s.

Luc Stevens, zaakvoerder van bedrijfswageninrichter Arcxis.

“Ik dacht er al even over na om iets in deze richting te doen”, blikt Stevens terug. “Toen er dan een hangar in de buurt te huur stond, heb ik niet getwijfeld en ben ik met Arcxis begonnen. Via mond-aan-mondreclame zijn we uitgegroeid tot wat we nu zijn. Jaarlijks bouwen we zo’n 60 à 70 wagens om, voor klanten in binnen- en buitenland.” We, dat zijn Stevens zelf en zijn medewerkers. “Het meeste doe ik inderdaad nog allemaal zelf: prospectie, offertes, ontwerpen, aankoop van de materialen en de installatie. Veel werk, maar dat maakt wel dat ik voor elk proces de kwaliteit kan bewaken.”

In vele gevallen werken we zelf iets nieuws uit voor de klant, soms lijkt het wel op puzzelen voor gevorderden.

zelf iets nieuws uit voor de klant, soms lijkt het wel op puzzelen voor gevorderden”, lacht Stevens. Die oplossingen gaan de meest diverse richtingen uit: mobiele werkplaatsen voorzien van onder de laadvloer ingebouwde compressoren en generatoren, koelboxen op maat, een mobiele keuken en servicewagen die bij Vlaamse filmproducties wordt ingezet en nog zoveel meer.

RIJDENDE ATELIERS

Met leggers, schuiven, een werkbank en andere inrichting, lijken de wagens soms rijdende ateliers.

Stevens’ realisaties zijn best indrukwekkend. Eenvoudige bestelwagens bouwt hij om tot heuse ateliers op wielen met leggers, schuiven, een werkbank,… kortom, alles wat een vakman nodig heeft. “We kennen de markt, en we begrijpen ook heel goed de noden van bedrijven. Onze samenwerking met verschillende kwalitatieve leveranciers maakt dat we voor elke klant de juiste oplossing op maat kunnen aanbieden. En als die oplossing niet standaard beschikbaar is, dan doen we zelf de nodige aanpassingen. In vele gevallen werken we

ONDANKS CORONA, GEEN SCHRIK VOOR DE TOEKOMST Door corona moest ook Arcxis vorig jaar de deuren verplicht twee maanden sluiten, en hoewel het de gelegenheid bood om in het atelier een en ander te verbeteren, was het ook voor Stevens geen makkelijke situatie. “Intussen staan we terug op een normaal peil qua workload. 2021 dient zich al vast veel belovend aan. Doordat er vele voertuigen te laat geleverd zijn door het stilliggen van de autofabrieken, verwachten wij een druk voorjaar.”

41


LOGISTIEK

“DE INNOVATIVITEIT VAN WATERTRANSPORT ZAL JE VERBAZEN”

Luc Geerts is Market developer bij De Vlaamse Waterweg

16%. Zoveel bedraagt het aandeel van de binnenvaart binnen de totale modal split voor vrachtvervoer in Vlaanderen. Het spoor is goed voor 10% en dat maakt dat de weg met kop en schouders boven alles uitsteekt. Helaas merk je dat ook aan de dichtgeslibde wegen in de Vlaamse Ruit en steeds meer wordt ook de CO₂-uitstoot van vrachtverkeer kritisch bekeken. Luc Geerts wil met De Vlaamse Waterweg ondernemers overtuigen om vervoer over water te overwegen. Bedrijven die interesse hebben, worden gescreend op potentieel en als dat positief is, bieden Geerts en zijn team ondersteuning bij het omvormen van logistieke processen en de samenwerkingen met marktpartijen. Maar bedrijven overtuigen is één zaak, de binnenvaart verder moderniseren en optimaliseren moet ervoor zorgen dat ondernemers zelf de stap naar de waterwegen zetten. Ook dat is een kerntaak van De Vlaamse Waterweg. Geerts beaamt dat het imago van de binnenvaart niet het meest flitsende is. “Er was lang haast geen verandering of evolutie in onze sector. Maar de laatste jaren hebben we een serieuze inhaalbeweging gemaakt.

42

Ter land boomt het vrachtverkeer als nooit tevoren, met jammer genoeg ook congesties en onvoorspelbare rijtijden. Ter zee liggen de internationale wateren vol met containerschepen die tot 4 voetbalvelden groot zijn. In de lucht vliegen cargoladingen de wereld rond in recordtijden. Maar op onze Vlaamse waterwegen is het vandaag de dag rustig toeven. Te rustig, want maar 16% van het totale vrachtverkeer in Vlaanderen gaat vandaag over water. Market developer Luc Geerts van De Vlaamse Waterweg, het Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid bevoegd voor de waterwegen, wil een groter deel van de koek en is ambitieus: “Europa wil immers dat tegen 2030 het aandeel spoor- en binnenvaart stijgt tot 34%.” Tekst: Mathieu Wouters

Met name op vlak van digitalisering en autonoom varen heeft Vlaanderen zelfs een voorbeeldfunctie voor andere landen.” Een andere innovatie waar De Vlaamse Waterweg prominent bij betrokken is, is Watertruck+. Dat is een concept waarbij kleine vaartuigen vanop verschillende kleine waterwegen samengevoegd worden tot een heus konvooi op de grotere vaarwegen. Daarmee sluiten die kleine waterwegen beter aan op het hoofdnet en wordt het dalende aantal kleine schepen en bemanning opgevangen. Uitdagingen te over Die evoluties zijn broodnodig, want de demografie van de werkende populatie in de binnenvaart gaat de verkeerde richting uit. “Dat is een van dé uitdagingen waar we mee kampen”, erkent Geerts. “De leeftijdspiramide van de binnenschipper staat op zijn kop. Meer dan 55% is ouder dan 50 jaar. Die autonome vaartuigen zullen een deel van de oplossing zijn om het toekomstig tekort aan werkkrachten op te vangen. Wat ook zal helpen, zijn aanpassingen aan het arbeidsregime: door met dagshiften te werken in plaats van


LOGISTIEK wekenlang aan boord van een schip te vertoeven, wordt de job aantrekkelijker.” Die slinkende populatie schippers weerspiegelt zich ook in de middelen waarmee verladers het moeten doen. De laatste jaren daalde het aantal kleine schepen met meer dan 60%. Die kleine schepen zijn nochtans essentieel om ook kleine vaarwegen te ontsluiten en het potentieel van watertransport te vrijwaren. “Daarom juist dat we zo inzetten op autonoom varen en initiatieven als Watertruck+, dat ik eerder al aanhaalde. Daarmee voorzien we niet alleen vaartuigen, maar ook een concept dat het transport tegen lagere kost kan laten verlopen. Bovendien zullen die nieuwe vaartuigen nieuwe goederenstromen transporteren die momenteel niet door de binnenvaart vervoerd worden én zullen we ook op milieuvlak winsten boeken (25% minder CO₂-uitstoot).” Groen, vandaag én morgen Binnenvaart is een milieuvriendelijke transportwijze: de CO₂-uitstoot ligt per ton vracht en per afgelegde kilometer 3 tot 4 keer lager dan die van de gemiddelde vrachtwagen. Maar Luc Geerts beseft dat die voorsprong niet eeuwigdurend is. “De

Potentieel is er genoeg. Een Vlaams bedrijf dat verder dan 10 kilometer van een waterloop ligt, is uitzonderlijk.

levenscyclus van een scheepsmotor is veel langer dan die van vrachtwagens en dus evolueert de technologie minder snel. We moeten vandaag al kijken naar alternatieve energiebronnen zoals elektriciteit of waterstof om die troef van milieuvriendelijkheid ook in de toekomst te garanderen. De Europese Green Deal heeft klimaatneutraliteit als doel in 2050. Je moet nu beginnen werken om die doelstelling te halen.” Het milieu-aspect blijft één van dé troeven van watertransport, maar niet de enige.

“Onbekend is onbemind”, vindt Geerts, “want hoewel het voor velen niet zo lijkt, is watervervoer een flexibele modus. Zowel in formaat van schepen als mogelijke ladingen, van containers tot paletten of bulk. Bovendien is het erg betrouwbaar omdat je exact weet wanneer je vracht vertrekt én aankomt zodat je je supply chain optimaal kunt organiseren. Nog een voordeel is dat accidenten op het water eerder uitzondering dan regel zijn.” Wat dan met de prijs? Dat die altijd hoger ligt dan bij wegtransport wil Geerts nuanceren: “Soms klopt die stelling, zeker als er voor watertransport voor- en natrajecten aan te pas komen. Maar het economisch voordeel van wegvervoer neemt geleidelijk af. Dat komt door de files – je transport duurt langer en wordt dus duurder – maar ook door de invoering van kilometerheffingen.” De juiste modus voor elk transport “Het is niet onze ambitie om wegtransport volledig weg te concurreren, dat kan ook niet. Waar De Vlaamse Waterweg voor pleit, is de juiste modus voor elk transport. Grote hoeveelheden vervoer je veel efficiënter over water: een groot binnenvaartschip kan tot 200 vrachtwagens van de weg halen. Ook qua personeelskosten is dat veel interessanter.” Maar wat als je bedrijf niet aan een waterweg ligt? Dan moet ik alsnog beroep doen op die vrachtwagens. “Het klopt dat een locatie aan water een grote troef is. Maar ook als dat niet het geval is, kun je met efficiënt vooren natransport genieten van de voordelen van watervervoer. In Vlaanderen is het uitzonderlijk als je verder dan 10 kilometer van een waterloop ligt.” Voor Geerts is het een kwestie van overtuiging en toekomstgericht denken. Hij haalt de case van de Leuvense bouwhandel André Celis aan. “10 jaar geleden deden zij niets via water. Maar ze zijn gaan nadenken over het mobiliteitsvraagstuk en wilden zich op een positieve manier gaan positioneren naar de toekomst toe. Ze hebben hun processen en infrastructuur zo aangepast dat ze optimaal van binnenvaart gebruik maken. Intussen vervullen ze zelfs een pioniersrol door ook te gaan inzetten op autonoom varen en de aanleg van een kademuur dankzij publiek-private samenwerking. Kortom, waar een wil is, is een waterweg!”

De Leuvense bouwhandel André Celis zet volop in op watertransport. Hier wordt de innovatieve Watertruck+ geladen.

43


Laat uw ondernemingszin prikkelen Dit is het moment Inspireer u op ing.be/businessimpulse

Vastberaden om uw business naar een hoger niveau te tillen? Dan is het belangrijk om een stap vooruit te denken. Business Impulse biedt u nieuws en boeiende artikels over de trends in uw sector. Want goede beslissingen, die neemt u met kennis van zaken. Dit is het moment. ING België NV – Bank/Kredietgever – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393. Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez – Sint-Michielswarande 60, B-1000 Brussel.

44


WELZIJN

DE BAAN OP? HOUD HET VEILIG! Veilig en ergonomisch optimaal naar het werk tijdens de koude wintermaanden. Tekst: Premed, externe dienst voor preventie en bescherming

MET DE WAGEN De winter vraagt een aanpassing van je rijstijl. Met deze 6 tips rijd je veiliger in winterse omstandigheden. 1. Zorg dat je auto in goede staat is In de winter is het belangrijk om goed te zien en gezien te worden. Zorg ervoor dat je lichten goed werken, je ruitenwissers niet versleten zijn en je voldoende sproeivloeistof met antivries hebt. Maak je schoenen ook sneeuwvrij en zorg dat ze droog zijn, anders kunnen je voeten van de pedalen schuiven. 2. Kijk de bandenspanning na Het is een fabel dat je tijdens de winter je bandenspanning moet verlagen. De bandenspanning moet altijd juist zijn, ook in winterse omstandigheden. De correcte spanning vind je in de zijkant van je portier of aan de binnenkant van je tankdop. 3. Pas je rijstijl aan, ook met winterbanden Op een nat of glad wegdek duurt het langer om tot stilstand te komen, omdat de remweg langer is. Hou dus meer afstand en pas je snelheid aan. Winterbanden zorgen soms voor een

vals gevoel van veiligheid. Ga dus niet anders of sneller rijden. Winterbanden geven een betere grip, maar zijn geen wondermiddel. Vierseizoensbanden zijn een lightversie van winterbanden, maar presteren in extremis minder goed. Zelfs zomerbanden kunnen tegenwoordig een zachte winter aan, maar vallen faliekant door de mand als het ijzelt of sneeuwt. 4. Gebruik je rem verstandig en maak geen bruuske bewegingen Ga niet bruusk remmen, zeker niet als je een bocht nadert. Laat voor de bocht je gaspedaal los, zodat je vaart mindert. Moet je een noodstop maken? Dan is het belangrijk om te weten of je wagen ABS heeft of niet. Wie geen ABS heeft, moet pompend remmen. Heb je wel ABS? Dan mag je net niet pompend remmen. Doe je dat wel, dan kan de ABS niet optimaal werken. 5. Slippen? Ontkoppelen en uitwijken! Gaat je wagen toch aan het slippen, druk dan je koppeling in. Op die manier kan je wagen weer grip krijgen. Laat de koppeling daarna zachtjes terug los, zodat je weer controle krijgt. De natuurlijke reflex van de mens is om te kijken naar

VERGEET OOK NIET OM ERGONOMISCH OPTIMAAL TE ZITTEN IN JE WAGEN Een slechte, statische houding die langdurig wordt aangenomen, kan lichamelijke klachten veroorzaken. Denk hierbij aan rug-, nek-, schouder-, heup- en knieklachten. Om dergelijke klachten te voorkomen, is het belangrijk om voor de start van het werk aandacht te besteden aan een goede zithouding. Vergeet ook niet om al je spiegels correct in te stellen en, last but not least, om regelmatig te pauzeren. Bewegen is noodzakelijk om lichamelijke klachten te voorkomen. Onderbreek daarom regelmatig het langdurig zitten en stretch.

eventuele obstakels die je zou kunnen raken. Doe dat echter niet. Kijk altijd naar de plek of opening waar je naartoe wil rijden. 6. Vertrek gecontroleerd vanuit stilstand Vanuit stilstand vertrekken op sneeuw vraagt wat techniek. Geef nooit te veel gas, want dan gaan je banden aan het slippen. Geef een beetje gas en laat de koppeling rustig los. Het kan helpen om de ESP of tractiecontrole even uit te schakelen. Die zal bij het doorslippen namelijk het vermogen doen verminderen, net op het moment dat je eigenlijk het vermogen nodig hebt. Vergeet niet om daarna de tractiecontrole meteen weer in te schakelen. MET DE FIETS Ook tijdens de koudere maanden kun je perfect met de fiets naar het werk. Wel zijn er een aantal punten waar je beter rekening mee houdt om risico’s te vermijden. • Is er gestrooid? De autoweg is meestal rijkelijk bestrooid, eerst met zout en daarna met aanschuivende wagens, terwijl het fietspad in heel wat gemeenten moet wachten op de laatste ronde van de strooiwagens. Heb je de indruk dat jouw traject wordt vergeten? Neem dan contact op met je stadsbestuur. Als een fietspad niet veilig is om erop te fietsen dan mag je op de rijweg fietsen. Automobilisten moeten minimaal 1 meter afstand houden. • Let op voor ijs onder de sneeuw Verse sneeuw is voor fietsers geen probleem, het is zelfs prettig om door te fietsen, maar ijs is dat wel. Verken tijdens je eerste hectometers op je

45


WELZIJN gemak hoe de ondergrond erbij ligt, vooral in bochten. Door je achterrem in te knijpen kan je testen hoe glad de baan is. Let op voor banen die eerder sneeuwvrij zijn gemaakt met zout. Het kan dat het smeltwater ondertussen een ijspiste heeft gevormd. • Laat wat lucht uit je banden Gewone fietsbanden pomp je normaal op tot 4 bar, voor racefietsen met dunne bandjes is dat 7 bar. (Op de zijkant van je band staat hoeveel je maximaal mag pompen.) Laat op vriesdagen je banden leeglopen tot respectievelijk een ruime 2 bar en 4 à 5 bar. Let wel: zachtere banden hebben meer grip, maar het is wel harder trappen. • Winterbanden Wie echt stabiel wil rijden, ook over ijs, kan de aanschaf van banden met meer profiel overwegen. Winterbanden dus. Ook hiervoor geldt: handig op sneeuwdagen, maar harder doortrappen op mooie dagen.

46

• Geen haast bij Vertrek iets vroeger en neem je tijd. Je bent toch sowieso eerder dan je collega’s die met de wagen komen. • Blijf van je voorrem af Fiets zo veel mogelijk in rechte lijn, en rem eerder – niet abrupt – dan je gewoon bent. Raak je voorrem op sneeuwdagen niet aan.

remedie tegen vlekken afkomstig van vuile sneeuwmodder en zoutwater. • Helm op Het is niet stoer, alhoewel het dat wel kan zijn, maar draag een helm.

ELEKTRISCH FIETSEN • Gebruik je hele lichaam Stuur met je volledige lichaam, vanuit je heupen, een bocht in. En verplaats je gewicht naar achter op de fiets. • Kleed je niet te dik Draag warme kleren maar wees ook niet overdressed, anders ga je zweten. Net iets te koud vertrekken is meestal de beste optie om het tijdens het fietsen aangenaam warm te hebben. Kies liever voor thermisch ondergoed dan extra buitenlagen. Draag niet je beste kleren, of trek een regenbroek aan. Tante Kaat heeft nog geen

Fiets je elektrisch, dan gelden bovenstaande tips evengoed, maar je hebt wel een extra troef: omdat een elektrische fiets zwaarder is, gaat hij stabieler dan een gewone fiets door de sneeuw. Wees er wel met je gedachten bij, want de aandrijving zou je bij het vertrek of in bochten kunnen verrassen. Ook goed om te weten: op koude dagen gaat je batterij minder lang mee. Laad ze daarom vaker op dan je gewoon bent, en liefst binnen.


GROOTSE

internationale dromen?

Verover met FIT de wereld. Onbekende markten veroveren vergt lef en veel middelen. U kunt daarbij rekenen op een partner die het klappen van de zweep kent. Flanders Investment & Trade (FIT) helpt u met tonnen kennis en ervaring. Ontmoet alle experten internationaal ondernemen op de virtuele Exportbeurs, van 9 t.e.m. 11 februari 2021 en schrijf u nu in op www.exportbeurs.be.

Samen maken we uw internationale ambities waar.

EXPORTBEURS.BE

47


PUBLIREPORTAGE Annelies Vanden Houte, Senior Learning Advisor bij Randstad Group: “Hoe sneller je mensen op hun gemak stelt, hoe sneller ze zullen renderen in je organisatie.”

ONBOARDING: DIGITAAL EVEN STERK ALS “IN HET ECHT”? DAT KAN! “Wees welkom in mijn bedrijf”. Het liefst vertel je dat in levende lijve aan een nieuwe medewerker, maar in tijden van corona grijpen we noodgedwongen terug naar digitaal onboarden. Hoe maak je van deze nood een echte deugd? Tekst: Randstad

“Genoeg variatie inbouwen, is de hoeksteen van een goede online onboarding”, opent Annelies Vanden Houte, Senior Learning Advisor bij Randstad Group, als we haar vragen naar de keukengeheimen die ze sinds maart heeft ingezet om van de online onboardings een succes te maken. Bij Randstad vinden om de twee weken onboardings plaats met een tiental deelnemers. In totaal heet

48

Randstad op die manier 300 tot 400 medewerkers per jaar welkom. Normaal gezien dompelen Annelies Vanden Houte en haar collega’s nieuwkomers drie dagen onder op het hoofdkantoor van de groep. Sinds corona gebeurt dat online, maar het volstaat niet om je offline opleiding even live op het scherm te brengen, vertelt Vanden Houte. Welke tips heeft zij in petto?

1. TRAIN DE TRAINER De onboarding bij Randstad bestaat uit een mix van bedrijfsinformatie, jobinformatie en een commerciële training. Daarvoor schakelt Randstad een mix van trainers in. De knop omdraaien naar digitaal onboarden begint bij hen, zegt Annelies. “Intern beschikken we over om en bij 150 mensen die trainingen geven.


PUBLIREPORTAGE Ook hen hebben we eerst moeten opleiden in het geven van online trainings. Hoe werk je met online tools, hoe las je pauzes in, hoe creëer je variatie, enzovoort.” 2. VARIEER OP ALLE NIVEAUS Variëren tijdens de onboarding is één van de stokpaardjes van Annelies. “Op zich is dat offline niet anders”, zegt ze, “maar online is het toch wel belangrijk om alle niveaus van variatie in het oog te houden. Je hebt ten eerste variatie in beweging. Vraag de deelnemers om eens recht te staan, ga allemaal op hetzelfde moment om een koffie of vraag hen om hun brievenbus leeg te maken. Die kleine bewegingen zijn belangrijk. Offline gebeurt het haast vanzelf, online mag je ze niet vergeten.” Daarnaast hamert Annelies op inhoudelijke variatie en stipt ze de meerwaarde van technologie aan. “Offline gebruik je variaties als een brainstorm, een rollenspel, een oefening of opzoekwerk. Dat kan je ook online en tools helpen daarbij enorm. Zet een quiz of een poll op, zorg voor interactie, vraag om iets online op te zoeken en een kwartier later terug te koppelen, enzovoort.” 3. VIND BALANS IN DE TRAINING

nieuwe collega’s te manifesteren. “Weet dat je in elke groep mensen hebt die op hun manier informatie verwerken. De ‘interne processor’ denkt liever na en formuleert dan een mening, de ‘externe processor’ vormt zijn punt door in de groep te spreken. Je kan daarop inspelen door bij de start de intern gerichte mensen op hun gemak te stellen. Geef aan dat ze op hun manier een mening mogen vormen, maar dat je hen op gepaste momenten zal aanspreken. Houd dat ook bij: wie kwam al aan het woord en wie niet? Zo vermijd je dat mensen te veel op de achtergrond blijven.” 5. HOOG BEZOEK IS WELKOM Met een goed gevarieerd en interactief programma kan je ook online de nodige info geven aan nieuwe werknemers, maar hoe breng je de bedrijfscultuur goed over? Denk aan de vele familiale bedrijven waar iedereen de baas met zijn voornaam aanspreekt. Botst zo’n gevoel van samenhorigheid met het computerscherm? “Bij Randstad doen we ons best om online duidelijk te maken dat we een vlakke organisatie hebben waarin iedereen open vragen mag stellen”, zegt Annelies. “In onze online onboardings komen bijvoorbeeld directieleden langs,

ook onze CEO Herman Nijns. Dat is heel belangrijk. Het maakt duidelijk dat een directielid niet meneer of mevrouw is, maar dat je hem of haar kan aanspreken bij naam en vragen wat je wil weten.” 6. HEB OOG VOOR KLEINE DINGEN Online onboarden met een groep van nieuwe collega’s kan op deze manier een fijn alternatief worden, maar kan elk bedrijf ermee aan de slag? Voor een KMO die maandelijks één of twee werknemers aanwerft, is het misschien bevreemdend om drie dagen met één medewerker te onboarden. “Klopt”, zegt Annelies Vanden Houte, “maar ook daar moet het kunnen mits een goed uitgekiende variatie. Doe een sessie samen, laat de medewerker voorbereidingen maken of lezen over belangrijke elementen, doe dan opnieuw een sessie samen en zet in op open vragen. Meer nog dan het aantal deelnemers is het belangrijk om je bedrijf goed over te brengen en de kleine dingen niet te vergeten. Eet iedereen ’s middags samen? Hoe ziet de werkplaats eruit? Dat kunnen stresselementen zijn voor wie nieuw is. Hoe sneller je mensen op hun gemak stelt, hoe sneller ze zullen renderen in je organisatie.”

Aan variatiemogelijkheden geen gebrek, maar kom je dan vanzelf tot een warme, aangename en leerrijke onboarding? “Het klopt dat je op zoek moet naar het juiste evenwicht”, beaamt Annelies. “Een goede online onboarding houdt drie elementen in balans. Naast het fysieke, waarbij je regelmatig voor beweging zorgt, moet je ook mentaal en emotioneel de juiste snaar raken. Mentaal betekent training geven op het juiste niveau: sla je publiek niet om de oren met te moeilijke informatie, maar maak het ook niet te kinderachtig. Emotioneel goed werken, betekent dat je mensen op hun gemak moet kunnen stellen.” 4. SCHAT JE PUBLIEK GOED IN Mensen online op hun gemak stellen, klinkt eenvoudiger dan het is. De non-verbale communicatie ontbreekt grotendeels en voor sommige deelnemers is het een grote stap om zich in een online gesprek met een tiental

49


COLOFON

Colofon Ondernemers is het blad van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Kantoor Leuven (maatschappelijke zetel) Tiensevest 170, 3000 Leuven, T 016 22 26 89, F 016 23 78 28 Kantoor Vilvoorde Medialaan 26, 1800 Vilvoorde T 02 255 20 20, F 02 255 20 30 1adres@voka.be - www.voka.be/vlaams-brabant Hoofdredacteur: Mathieu Wouters Redacteurs: Liesbeth De Kegel, Willem Gijbels, Sophie Thiebaut Werkten mee aan dit nummer Sophie Moerenhout Algemeen directeur: Peter Van Biesbroeck Verantwoordelijke uitgever Benny Smets, Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant Reclameregie: Sophie Moerenhout, Sophie.moerenhout@voka.be, T 02 255 20 25 Abonnement per jaar (10 nummers): 85 euro. Kosteloos voor Voka-leden. Per los nummer: 8,5 euro. Ontwerp & Druk artoos group, Kampenhout Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier. Het maandblad online: www.voka.be/publicaties

e

Ontdek het nieuwe interactieve bezoek in het hart van de Stella Artois brouwerij.

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Open voor groepsbezoeken en individuele bezoekers doorheen de week en in het weekend. De ideale locatie voor uw (bedrijfs) event. Meer info en reservaties: www.brouwerijbezoeken.be Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

50

ACCREDITED CCI BELGIUM


Uw oude bedrijfssmartphone is goud waard Wist u dat de grondstoffen in uw oude bedrijfsgsm’s, zoals goud en kobalt, recycleerbaar zijn? Breng die nu naar een Proximus Shop en krijg een waardebon tot 350 euro om een nieuw toestel te kopen. Of – beter nog - u kan ook vragen aan Proximus om per ingeruild toestel € 1* te schenken aan een Belgische organisatie die zich inzet om de negatieve impact van mijnbouw in Congo te verminderen. Don’t miss the call: samen maken we de cirkel rond!

Meer info op www.dontmissthecall.be

* Met een maximumtotaal van € 25.000 voor alle deelnemende bedrijven samen.

51


Uw droom. En die van uw boekhouder. De nieuwe Panamera 4 E-Hybrid. Hij biedt de ideale balans tussen elegantie en sportiviteit. En zijn niveau van comfort en luxe verlegt opnieuw de normen van zijn categorie. Deze sportieve luxeberline is ook fiscaal een droomwagen dankzij zijn uiterst interessante aftrekbaarheid. Waarom wachten? Kom uw droom waarmaken in uw Porsche Centre.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be

Porsche Centre Brussels Grote Baan 395 1620 Drogenbos +32 (0)2 / 371 79 11 info@pcb.porsche.be www.porschecentrebrussels.be

2,0 - 2,6 L/100 KM | 45 - 59 G CO₂/KM (WLTP). Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO BE 0403 448 140. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.