Ondernemers Vlaams-Brabant 2022 - Jarige bedrijven

Page 1

AUGUSTUS - 2022

Onder nemers magazine

Brouwerij Lindemans viert 200 jaar Oudste jubilaris van Vlaams-Brabant investeert in nieuwe productiesite

Jarige bedrijven aan het feest Waarom het Regionet belangrijk is voor ondernemers


Een cloud-first strategie: wat is de meerwaarde voor uw bedrijf? Een cloudomgeving biedt bedrijven in volle businesstransformatie een ideaal platform voor extra snelheid, flexibiliteit en bedrijfszekerheid. Via maatwerk is de cloud een facilitator van nieuwe technologieën en bijgevolg een driver voor innovatie. Wie erin slaagt zijn cloudmodel helemaal op de noden van zijn organisatie af te stemmen, creëert meteen het ideale kader voor een digitale bedrijfstransformatie.

De cloudomgeving: privaat, publiek of hybride We onderscheiden drie soorten cloudomgevingen. Bij de publieke cloud bevinden applicaties en data zich op een gedeelde infrastructuur bij de cloudaanbieder. De private cloud draait op lokale infrastructuur, in colocatiefaciliteiten of bij de provider zelf. Het beste van beide werelden vindt u bij de hybride cloud, die een combinatie aanbiedt van een onpremise infrastructuur met de private en publieke cloud én verwerking in de edge. Een hybride cloudomgeving is echter geen one-size-fits-all-concept. Het is daarom belangrijk om vooraf een gerichte cloudstrategie uit te werken, die volledig in lijn staat met uw businessstrategie. Een uitgebreide voorbereiding vormt dus altijd het startpunt van een transitie naar de cloud. Migratie naar de cloud als businesstransformatie Organisaties schakelen vandaag in grote getale over op applicaties en dataopslag in de cloud. Op deze manier kiezen

Uit cijfers van het ICT-onderzoeksbureau Gartner blijkt dat tegen 2025: 85% van de ondernemingen wereldwijd een cloud-first strategie zal hanteren, om zo hun digitale strategie maximaal te benutten; bedrijven meer zullen investeren in de publieke cloud dan in traditionele IT-omgevingen, terwijl dat aandeel in 2021 ‘slechts’ 17% bedroeg; 99% van alle beveiligingslekken in de cloud gelinkt zullen zijn aan een onveilig gebruik of foute configuratie door de eindgebruiker.

ze voor flexibiliteit, aangezien ze de cloudomgeving meteen kunnen opschalen en aanpassen aan de noden van de markt. Werken in de cloud zorgt tevens voor een maximale beschikbaarheid van uw applicaties, betrouwbare beveiliging en een transparante kostenstructuur. Veeleer dan een technologische innovatie, beschouwen we migratie naar de cloud daarom als een businesstransformatie. De voornaamste reden om bestaande applicaties – en zelfs volledige datacenters – te verplaatsen naar de cloud, is om kosten te besparen en de efficiëntie te verbeteren. Bovendien creëren organisaties, die technologie gebruiken om hun bedrijf te differentiëren, een onbetwistbaar concurrentieel voordeel en lopen ze voorop op het vlak van innovatie. Het belang van goede risicoanalyses Een cloudtechnologie stelt echter nieuwe eisen aan het ICT-securitybeleid in uw bedrijf. Hierbij bestaat geen one-size-fitsall-aanpak. De beveiliging van een private cloud kent andere aandachtspunten dan de bescherming van uw data in de publieke cloud, op de on-premise server of in de edge. Daarnaast is het ook cruciaal om de kans op menselijke fouten in de cloudomgeving zo klein mogelijk te maken. Investeer dus ook in de nodige voorzorgsmaatregelen, de te volgen procedures voor alle gebruikers, het delen van ‘best practices’ en heldere herstelplannen. Zo bent u op weg naar een robuuste en wendbare cloudbeveiliging.

Benieuwd naar welke cloudstrategie het best bij uw bedrijf past? CONTACTEER ONS

Proximus begeleidt u onderweg naar een doeltreffende en veilige oplossing op maat. Surf naar proximus.be/hybridecloud of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.


Edito

Ook jarige bedrijven snakken naar hulp

Uit de verhalen van de bedrijven die je in dit nummer zal lezen, blijkt hoe trots ze zijn op hun geschiedenis. En terecht! Maar nog meer valt op hoezeer ze vol plannen zitten om zich klaar te stomen voor de toekomst en nog vele jaren op de teller toe te voegen. Het is tekenend voor de ondernemers in onze regio: de blik vooruit en ongeacht veranderende economische en maatschappelijke omstandigheden groei realiseren. Want laat ons eerlijk zijn: die omstandigheden zijn vandaag niet voorspoedig. De energiecrisis, de inflatie en bijhorende loonstijging, de pensioenhervorming,… Voeg daarbij de toeleveringsproblemen en de krapte op de arbeidsmarkt, en je weet dat ondernemers nog een moeilijke tweede jaarhelft wacht.

We roepen de overheden dan ook op om dringend werk te maken van een beleid dat niet alleen consumenten, maar ook de werkgevers beschermt en weerbaar maakt. Halve oplossingen, zoals de recente pensioenhervorming – of zeg maar gewoon pensioenvervorming –, helpen ons niet verder. We hebben nood aan echte en fundamentele hervormingen. Overheden moeten daarbij politieke en socio-economische tegenstellingen durven overstijgen. Dat geldt ook voor de energiecrisis. Onze bedrijven snakken naar steun, nu ze aangeven dat de elektriciteitsen aardgasprijzen minstens de helft hoger zijn dan gemiddeld in 2021. Velen gaven al aan dat ze minder zullen moeten produceren als er niet snel steun komt van de federale regering. Dat kunnen we missen als kiespijn. Onze buurlanden Duitsland en Frankrijk tonen hoe het kan: daar krijgen verschillende bedrijven al financiële hulp van de overheid. Onze ondernemers bewijzen dag na dag hun sterkte en weerbaarheid. Maar zonder de broodnodige ondersteuning dreigt de huidige context een slagveld aan te richten die onze welvaart bedreigt. Tijd voor actie dus, zodat we ook volgend jaar langdurig ondernemerschap kunnen vieren met een nieuwe lading jubilarissen.

Kris Claes Gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Structurele partners

Sleutelpartners

Editoriaal

In dit magazine zetten we de VlaamsBrabantse bedrijven in de kijker die dit jaar een jubileum vieren. Sommigen bestaan vijf jaar, anderen vieren al hun tweehonderdste verjaardag. Ongeacht dat leeftijdsverschil nemen we voor elk van deze ondernemers onze hoed af. Want of het bedrijf nu twee eeuwen geleden of vorig jaar uit de startblokken schoot, vergt ondernemen steeds de nodige durf, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid. Het is dankzij deze ondernemers dat onze provincie kan groeien en bloeien. Zij creëren de welvaart die voor ons welzijn zorgt. Deze ondernemers in de bloemetjes zetten, is dus het minste dat we kunnen doen.

3


Kantoorruimte Te Huur

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05

Nieuwland Aarschot Gebouw PVG A-01

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05

Gelijkvloers •

Drie bureaus van ±20m

2

Gelijkvloers

Gelijkvloers

Ruimte (257m²)

1ste verdieping • •

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-06

Zone B & C totale opp. 691m2

Twee bureaus van ±20m2 Een bureau van 33m²

Adres PVG A-01 Nieuwlandlaan 66 3200 Aarschot

Adres PVG H-05 Technologielaan 11 3001 Haasrode

Adres PVG H-06 Geldenaaksebaan 329 3001 Haasrode

Meer info over onze beschikbare bedrijfsgebouwen? Contact Marc De Neef • 0495 53 84 47 • marc.de.neef@interleuven.be


Dossier

Vlaams-Brabantse ondernemingen bezorgd om energietoekomst Moeilijke tweede jaarhelft voor de boeg

................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................

Digitalisering

Wanneer beschik je over voldoende digitale skills? UCLL nieuwe kennispartners Digihub Voka - KvK Vlaams-Brabant

.........................

..................................................................................................................................................................................

In de kijker

Geert Windels van Idé Coffee Systems Leïla Drake van LegalDirect

12

.........................................................................................

.....................................................................................................................................................

Mobiliteit

Gouverneur Jan Spooren over het Regionet

........................................................

Internationaal

Voka Handelsmissie Noord-Italië

....................................................................................................................

6 8

9

10

11 45

12

15

Duurzaamheid

Circulair watergebruik voor onafhankelijke bedrijven 16 ......

Ledennieuws

Nieuws uit onze regio

...................................................................................................................................................................................

En verder

Voka - KvK Vlaams-Brabant in beeld Agenda Nieuwe leden Nieuwe collega's bij Voka - KvK Vlaams-Brabant Colofon

...................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................

17

..................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

34

39 46 46 49 51

6

Gedeputeerde Ann Schevenels wil een ondernemende provincie--18 Jarige bedrijven in beeld--------------------------------------------------------20 Phenix Group, 10 jaar-------------------------------------------------------------23 GDW Security, 40 jaar-------------------------------------------------------------24 KBC Autolease, 40 jaar----------------------------------------------------------26 Icos, 40 jaar ------------------------------------------------------------------------28 Neondesign, 40 jaar --------------------------------------------------------------30 Valor Services Group, 40 jaar --------------------------------------------------32

Inhoud

Dossier Jarige bedrijven

5


De aardgasprijs voor bedrijven ligt 58% hoger dan gemiddeld in 2021. Specifiek voor de energieintensieve bedrijven is de aardgasprijs vandaag 72% hoger.

Vlaams-Brabantse ondernemingen erg bezorgd om energietoekomst op korte termijn

Energiecrisis

Voka – KvK Vlaams-Brabant roept op om steunkaders te voorzien voor bedrijven die zwaar getroffen worden door de energiecrisis. Bedrijven maken zich ernstige zorgen over de energieprijzen en -bevoorrading tijdens de komende winter. Dat blijkt uit de laatste enquête van Voka bij meer dan 500 ondernemingen. Bedrijven geven aan dat ze aankijken tegen operationele verliezen door de sterk stijgende energieprijzen.

6

“De stijgende energieprijzen en een dreigend gastekort op Europees niveau maken de ondernemingen bijzonder ongerust over de nabije toekomst. Een recessie loert om de hoek. We krijgen een uiterst giftige cocktail geserveerd met exploderende loonkosten en energieprijzen, onzekerheid over de Europese gasbevoorrading en nog steeds verstoorde leveringsketens. We vragen dat onze overheden zich voorbereiden om de Vlaams-Brabantse economie door een mogelijk zware crisis te begeleiden”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant. Sterke prijsstijgingen De energieprijzen zijn sterk gestegen en blijven een opwaartse trend vertonen.

Voor alle bedrijven ligt de huidige elektriciteitsprijs 50% hoger dan gemiddeld in 2021. Specifiek voor de energie-intensieve bedrijven is de elektriciteitsprijs vandaag 70% hoger. De aardgasprijs voor alle bedrijven ligt 58% hoger dan gemiddeld in 2021. Specifiek voor de energie-intensieve bedrijven is de aardgasprijs vandaag 72% hoger. Bedrijven in Vlaams-Brabant proberen zich in te dekken tegen toekomstige prijsstijgingen door een energieprijs vast te klikken voor een langere periode. Wanneer die periode echter afloopt, moet een bedrijf nieuwe energiecontracten aangaan aan de huidige marktprijzen die fors duurder zijn. Bij 1 op 3 ondernemingen loopt die indekking af binnen de 3 maanden.

Van alle bedrijven is momenteel 43% helemaal niet ingedekt. Productieverminderingen De fors gestegen en verder stijgende prijzen blijven niet zonder gevolgen. Een op vijf energie-intensieve bedrijven geeft aan de productie te zullen verminderen als de prijzen nog verder doorstijgen. Bij 5% van de energie-intensieve bedrijven wordt overwogen om de productie tijdelijk stil te leggen. Bij eventuele tekorten vreest 31% van de bedrijven en 50% van de energie-intensieve bedrijven de productie te moeten verminderen. “Een verminderde of stilgelegde productie zal gevolgen


Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant roept op om steunkaders te voorzien voor bedrijven die zwaar getroffen worden door de energiecrisis.

Operationele verliezen en lagere winsten Omdat de stijgende energieprijzen een steeds groter aandeel van de bedrijfskosten uitmaken, lijden bedrijven meer operationele verliezen. Van alle bedrijven in Vlaams-Brabant kent 10% nu al een operationeel verlies, en schat nog eens 20% in dat zo’n verlies eraan zit te komen wanneer de prijzen nog verder doorstijgen. Ook de bedrijfswinsten volgen een dalende trend. Een op twee ondernemingen schat in dat de bedrijfswinst in 2022 lager zal liggen dan in 2021.

Nationaal steunkader Voka – KvK VlaamsBrabant dringt er bij de federale regering op aan om een reglementair De gevolgen van de oorlog in Oekraïne laten zich kader in in heel Europa voelen, met name op het vlak van te stellen energiebevoorrading en de energieprijzen. Worden we de komende maanden met acute bevoorradingsproblemen geconfronteerd? En wat zijn de mogelijke maatregelen waarmee ondernemingen te kampen kunnen krijgen? Meer hierover lees je op onze energie FAQ. Nog vragen? Mail naar 1adres@voka.be en stel je vraag

waarbinnen tijdelijk en gericht steun aan de meest getroffen bedrijven mogelijk wordt. “We zijn voorstander van een Europese aanpak van de energiecrisis. Maar wanneer onze belangrijkste handelspartners Duitsland en Frankrijk wel bedrijven bijstaan met concrete ondersteuning, kan België niet achterblijven. Om een gelijk speelveld te waarborgen, roept Voka – KvK VlaamsBrabant ook onze regering op om het voorbeeld van onze buurlanden te volgen”, besluit Kris Claes. Europa aanvaardt binnen het kader van het Temporary Crisis Framework energiesteun aan bedrijven onder bepaalde voorwaarden. Enkel bedrijven die hun energiefactuur minstens zagen verdubbelen tegenover vorig jaar, kunnen beroep doen op de steun. Concreet kan een nationale lidstaat tot 2 miljoen euro energiesteun per onderneming toekennen. Voor energieintensieve ondernemingen en voor specifieke sectoren is er meer mogelijk.

Energiecrisis

hebben voor heel de economische keten”, zegt Kris Claes. “Wanneer producenten van basisgrondstoffen in moeilijkheden geraken door een tekort aan aardgas, dan ondervindt op hun beurt een hele reeks andere bedrijven gevolgen hiervan. Het is dan ook nodig om het noodplan aardgas te verfijnen en rekening te houden met de waardeketeneffecten, eerder dan een algemene procentuele vermindering van het aardgasgebruik op te leggen aan de hele industrie.”

7


Bedrijven wacht een moeilijke tweede jaarhelft Verschillende indicatoren wijzen op een duidelijke vertraging van de wereldeconomie. Wat mogen bedrijven precies verwachten? Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka zet een en ander op een rijtje.

de economische activiteit bewust afremmen. De bedoeling is om dat gecontroleerd te laten gebeuren.

Hindernissen voor de wereldeconomie Verschillende factoren wegen vandaag op de wereldeconomie: 1 Toeleveringsproblemen Met de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China zijn de toeleveringsproblemen dit jaar opnieuw toegenomen. Er zijn ondertussen wat aarzelende tekenen van beterschap, maar vorig jaar werd al duidelijk dat het herstel van de internationale toeleveringsketens lang kan duren. En uiteraard valt een nieuwe corona-opflakkering met bijhorende lockdowns (vooral in Azië) niet uit te sluiten.

Energiecrisis

2. Consument De hoge inflatie zet in grote delen van de wereld de consument onder druk. In de meeste landen is er geen compensatie via loonindexering, waardoor de koopkracht aangetast wordt door de inflatie. Anderzijds zitten consumenten in heel wat landen wel met spaaroverschotten – opgebouwd tijdens de coronacrisis – en blijft de arbeidsmarkt vooralsnog overeind. Niettemin zal de negatieve impact van de hogere inflatie, ook op het vertrouwen, op korte termijn allicht de bovenhand nemen.

8

3. Stijgende rentes In reactie op de hoge inflatie veranderden de centrale bankiers in zowat alle industrielanden het geweer van schouder. De focus ligt niet langer op het ondersteunen van de economie, maar op de strijd tegen de inflatie, zelfs als dat op korte termijn ten koste gaat van de economische activiteit. Om de inflatie terug binnen de perken te krijgen, zullen de centrale bankiers

Reëel recessiegevaar Naast die huidige hindernissen zijn er ook nog een aantal belangrijke risico’s die de vooruitzichten overschaduwen. Nieuwe opflakkeringen van corona kunnen de wereldeconomie uiteraard parten spelen, de snel stijgende voedingsprijzen kunnen een brede economische en sociale impact hebben die vandaag moeilijk in te schatten valt, en specifiek voor Europa is er grote onzekerheid over de gasprijzen en -bevoorrading. De combinatie van ernstige belemmeringen voor de economie op dit moment en belangrijke bijkomende risico’s voor de komende maanden resulteert in sombere economische vooruitzichten. Toch blijft ook een positief scenario mogelijk voor de komende maanden, als de energie- en grondstoffenprijzen snel terug zouden dalen, waardoor ook de inflatie sneller zou afkoelen en de centrale bankiers minder hard op de rem moeten staan. Het meer waarschijnlijke scenario is echter dat de wereldeconomie voor een moeilijke tweede jaarhelft staat, waarbij het recessiegevaar in belangrijke delen van de wereldeconomie reëel is. Ook in België Als belangrijke delen van de wereldeconomie in de remmen gaan, zal dat ook in België niet onopgemerkt passeren. Vooral de sombere vooruitzichten voor de Duitse economie voorspellen weinig goeds voor onze economie. Naast de hierboven vermelde hindernissen krijgen onze bedrijven bovendien ook nog af te rekenen met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de snel oplopende loonhandicap via de automatische indexering. Volgens de eerste ramingen is de groei in het tweede kwartaal al stilgevallen.

De geleidelijke verzwakking van het ondernemersvertrouwen tijdens de voorbije maanden, en vooral de spectaculaire verslechtering van de vooruitzichten in de bouw, suggereren dat de economische activiteit de komende maanden zal krimpen. De bouw is immers een belangrijke sector in onze economie. Het ziet er naar uit dat onze economie dit jaar terug in recessie glijdt, maar dat blijft allicht een milde recessie. Waarschijnlijk wordt het een atypische recessie, waarbij vooral de arbeidsmarkt goed stand houdt. Het risico op bijkomende negatieve verrassingen, bijvoorbeeld met de gasprijzen, is evenwel zeer reëel. Hoe dan ook staan de bedrijven voor een moeilijke tweede jaarhelft.

Toeleveringsproblemen zijn dit jaar weer toegenomen, het is een van de hindernissen voor onze economie.


Wanneer beschik je over voldoende digitale skills? Welke digitale vaardigheden moeten jouw medewerkers hebben? Hoe meten we hun digitale vaardigheden? Welke normen hanteren we hierbij? Ook is er de vraag hoe je digitale vaardigheden kunt versterken. En moet dat vrijwillig of verplicht? Hoeft iedereen wel dezelfde digitale vaardigheden te hebben?

Onze samenleving is volop aan het digitaliseren. Hierdoor worden digitale vaardigheden steeds belangrijker. Het is essentieel om je werk goed te doen: efficiënt, doelgericht en kwalitatief. Maar ook voor je loopbaanontwikkeling heb je die vaardigheden nodig. Maar wanneer heb je voldoende digitale skills? Kort gezegd is dat wanneer je in de huidige samenleving geen moeite hebt om digitale technologie te begrijpen en toe te passen, zowel in het dagelijkse leven als op de werkvloer. Dat antwoord lijkt eenvoudig, maar er zit een addertje onder het gras. Want de huidige digitale technologie begrijpen is één, blijvend mee zijn met alle evoluties en veranderingen is heel wat anders.

Meer dan de helft van de Vlaams-Brabantse bedrijven heeft geen specifiek trainingsplan rond digitale vaardigheden. Werk aan de winkel dus.

Meer dan ooit zijn ondernemingen zich ervan bewust dat digitale transformatie essentieel is om aan de verwachtingen van zowel de klant als de medewerker te blijven voldoen én om klaar te zijn voor de toekomst. Voor een succesvolle implementatie van die transformatie is het essentieel om medewerkers goed voor te bereiden op de geplande verandering, zodat de investering geen maat voor niets is. Zorg vanaf de start van het traject dat medewerkers op de hoogte zijn van de geplande wijziging en toon ook het belang aan. Om tot een succesvolle integratie te komen, mag je de voortdurende begeleiding van de werknemer niet negeren.

geen specifiek trainingsplan rond digitale vaardigheden heeft. Ook al begrijpen ondernemers steeds meer het nut van digitale toepassingen, zonder je medewerkers zal je er nooit in slagen je doelstelling – een nieuwe manier van werken – te bereiken. Maak dus werk van training en opleiding en laat je onderneming groeien.

Toch blijkt dat nog te vaak het geval te zijn. Uit de resultaten van een digitale quickscan van begin 2022 blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven

Roel Raymaekers, Adviseur Digitalisatie en Innovatie, roel.raymaekers@voka.be

Meer weten of in gesprek gaan met het team Digitalisatie & Innovatie? Scan de QRcode en plan je vrijblijvend gesprek zelf in.

Opinie

Maak je afspraak met ons team digitalisering Digitalisatie pak je het best stap voor stap aan en hoeft niet moeilijk of groot te zijn. Voor advies kan je steeds terecht bij onze adviseurs Digitalisatie & Innovatie. Samen gaan we gericht op zoek naar een oplossing.

9


UCLL nieuwe kennispartner Digihub Voka – KvK Vlaams-Brabant Vanaf 15 augustus kunnen Vlaams-Brabantse bedrijven beroep doen op de expertise van UCLL in het kader van Voka Digihub. En dat is nodig, want uit een studie van Voka bij 1000 ondernemingen, waaronder meer dan 100 Vlaams-Brabantse, blijkt dat 7 op de 10 ondernemingen nog steeds geen actieplan heeft om werk te maken van de digitale transformatie.

Samenwerken met een hogeschool De hogeschool van de Moving Minds heeft 4 campussen in de Leuvense kennisregio. In totaal zijn 500 van haar medewerkers (ofwel een op drie) actief in onderzoek en dienstverlening. Dat doen ze binnen 8 expertisecentra die zich elk richten op een specifieke markt. De kennisinstelling en de kamer van koophandel zijn geknipte partners voor elkaar. Expertisecentrum Digital Solutions biedt consultancy aan in de niches data, AI en IoT, is actief in de wereld van de zorgtechnologie, zet in op de digitalisering van onderwijs, experimenteert volop met virtual en augmented reality en loopt in Vlaanderen voorop als het over behaviour driven development gaat. De onderzoekers streven doorheen dat alles naar een optimale afstemming tussen marktvraag en realisatie. “Hogescholen hebben, naast het inrichten van opleidingen, ook als opdracht hun kennis te delen met de professionele wereld. Met onze expertisecentra zetten we in op praktijkgericht onderzoek. Dat gebeurt altijd op basis van een praktische uitdaging, een marktvraag of een bredere maatschappelijke kwestie. We zijn blij met deze samenwerking met Voka – KvK Vlaams-Brabant, omdat het netwerk van de organisatie ons in staat stelt onze kennis te brengen waar ze nodig is.” Patrick De Mazière, Verantwoordelijke expertisecentrum Digital Solutions, UCLL Research & Expertise Digihub Bedrijven die willen digitaliseren, kunnen bij Voka – KvK Vlaams-Brabant beroep doen op experts in verschillende domeinen. Dankzij de Digihub kunnen de bedrijven zien of hun aanpak technisch haalbaar is. Ze krijgen samen met experts uit

Heb jij een vraag over digitalisering?

Digitalisering

Of wil je concreet weten hoe je in de Digihub kunt stappen? Neem contact op met de adviseurs van Voka – KvK VlaamsBrabant. Scan de QR-code voor meer info.

10

Voor meer info over UCLL’s expertisecentrum Digital Solutions scan je deze QR-code

“Hogescholen hebben als opdracht hun kennis te delen met de professionele wereld. Onze samenwerking met Voka – KvK Vlaams-Brabant stelt ons in staat onze expertisecentra praktijkgericht in te zetten”, aldus Patrick De Mazière, Verantwoordelijke expertisecentrum Digital Solutions, UCLL Research & Expertise.

verschillende kennisinstellingen de mogelijkheid om hun digitaal bedrijfsmodel te testen. Bij een positieve test kunnen ze het nieuwe model effectief testen, implementeren en erin investeren. Iedere kennisinstelling in de Digihub heeft eigen expertise en specialiteiten. Als nieuwe partner verbreedt UCLL het aanbod van de Digihub en stemt daarmee het aanbod verder af op de vraag. “Voka – KvK Vlaams-Brabant is tevreden met deze samenwerking met UCLL. Dankzij de expertise van UCLL zullen bedrijven in onze provincie nog verder kunnen digitaliseren. Zo kunnen bedrijven producten ontwikkelen die nog dichter bij hun potentiële klanten liggen. Met onze Digihub willen we onze leden het beste en meest to the point advies aanbieden. Dat wordt nu nog meer mogelijk dankzij de samenwerking met UCLL.” Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka – Kvk Vlaams-Brabant UCLL wordt de zevende partner van Voka Digihub, naast het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), Leuven Security Excellence Consortium (L-SEC), VUB, Erasmushogeschool Brussel, Flanders Make en Sirris.


De mens achter de ondernemer Geert Windels van Idé Coffee Systems Wie zijn de ondernemers die bij Voka – KvK Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we ze naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses,… Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier. En voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er vier. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Geert Windels in de kijker, General Manager bij Idé Coffee Systems.

Ik probeer mijn mensen op de juiste plaats te zetten en geef hen voldoende vrijheid. Op die manier halen ze meer voldoening uit hun job en presteren ze beter.

1. Wat vind je leuk om te doen in het weekend? “Al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door alles op vier wielen, en dan vooral oude auto’s. Tot groot ongenoegen van van mijn ouders kocht ik na mijn afstuderen mijn eerste oldtimer, die ik op vandaag nog altijd heb. Mijn favoriete ontspanning en beste methode om te ontstressen in het weekend is als ik op zaterdag in mijn garage aan mijn oldtimers kan werken. Niets leuker dan een afgedankt voertuig volledig kunnen opknappen en zo een tweede leven te geven. Vandaar ook mijn passie voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft.” 2. Wat is de belangrijkste eigenschap van een goede manager? “Ik durf niet te zeggen dat ik dat weet. Al probeer ik de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten en hen een zekere vrijheid te geven om hun werk zelf te organiseren. Zo denk ik dat ze meer voldoening krijgen van hun job en zich ook beter in hun vel gaan voelen, en dus beter gaan presteren. De laatste twee jaar was de allerbelangrijkste eigenschap echter het schip drijvende houden. Want als koffieleverancier aan kantoren hoef ik je niet te zeggen dat we in woelig water terecht kwamen toen de overheid thuiswerk verplichtte.” 3. Als je het allemaal opnieuw zou kunnen doen, wat zou je dan studeren? Wat heb je nu gestudeerd? “Ik heb een licentiaatsdiploma in de bedrijfseconomische wetenschappen behaald aan de Universiteit Gent. Een heel algemene opleiding die me heeft geleerd om heel analytisch te denken en me ook inzichten heeft bezorgd in de verschillende domeinen van de bedrijfsvoering. Een echte aanrader! Enig nadeel: je weet veel van verschillende domeinen, maar bent eigenlijk nergens specialist in. Mocht ik het opnieuw doen, dan

zou ik vermoedelijk hetzelfde studeren, maar dan aangevuld met een studie gericht op de automobielsector.” 4. Wat is voor jou de enige plek waar mensen altijd (of juist nooit) heen zouden moeten gaan voor vakantie? “Eigenlijk ben ik niet echt een grote vakantieganger. Aangezien ik voor mijn job al lange dagen maak en dus weinig thuis ben, kan ik het echt wel appreciëren om ook eens nergens naartoe te moeten gaan en niets te hoeven doen. Op vlak van vakantie hebben mijn vrouw en ik enkele jaren geleden gezworen om nooit meer op reis te gaan naar plaatsen waar je in de file moet staan aan een buffet om aan eten te geraken! De mooiste vakantiebestemming die ik iedereen aanraad en die veel indruk op met heeft gemaakt, is Namibië. Een paar jaar geleden zijn we gedurende tien dagen doorheen het land getrokken met een jeep, en hebben we geslapen in verschillende tot de verbeelding sprekende lodges. De ruimte die er daar nog is, het contact met de natuur en de mensen staan voor eeuwig in mijn geheugen geprent.”

Windels is General Manager bij Idé Coffee Systems uit Asse. Zij voorzien bedrijven van kwalitatieve koffie op maat van hun werknemers. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel: dankzij hun inspanningen voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen mag Idé Coffee Systems zich intussen SDG-Pioneer noemen. Naast zijn goedgevulde professionele agenda maakt Geert ook graag tijd voor de Voka Fietst!-community, waarbij managers, bedrijfsleiders en C-level-professionals samenkomen om het aangename aan het sportieve te koppelen. Daarbij verkennen ze de hele provincie. Meer info? Scan de QR-code.

In de kijker

Geert

11


Naar een mobiliteitsgedreven ruimtelijke ontwikkeling met Regionet

Mobiliteit

Provinciegouverneur en voorzitter van Regionet Jan Spooren verwacht de komende jaren een enorme ontwikkeling van de provincie. Niet alleen op het vlak van inwoners, maar ook op vlak van nieuwe bedrijven, meer bepaald in de kenniseconomie. Die bedrijven zullen zich wegens plaatsgebrek niet allemaal in de onmiddellijke omgeving van de provinciehoofdstad kunnen vestigen. Bovendien denken post-corona veel bedrijven ook aan minder kantoorruimtes en meer kleinere satellietkantoren om zo de files te vermijden. Ook wonen en mobiliteit moet anders. Genoeg redenen dus om na te denken over hoe ruimtelijke ordening en mobiliteit beter kan in de hele provincie Vlaams-Brabant. We vroegen de gouverneur om de visie van Regionet toe te lichten en polsten naar wat het project betekent voor onze ondernemers.

12


in Vlaams-Brabant het best kunnen benutten. Na een grondige analyse, en aan de hand van vele gesprekken en studies, zijn we tot de conclusie gekomen dat we in de toekomst de ruimtelijke ontwikkelingen vooral moeten concentreren rond knooppunten op de voornaamste vervoersassen, en dat we op die vervoersassen zowel het openbaar vervoer als de fietsinfrastructuur moeten verbeteren. Die knooppunten zijn dan makkelijk bereikbaar en combineren verschillende functies, zoals wonen, werken, naar de winkel gaan en hobby’s uitoefenen. De bedoeling is nu om deze visie echt te gaan gebruiken bij nieuwe projecten rond ruimtelijke ordening en mobiliteit, maar daar zijn verdere regelgeving en vooral extra investeringen voor nodig. In bestaande projecten, zoals de ontsluiting van campus Gasthuisberg, wordt de visie wel al gebruikt. We geloven namelijk dat dit de toekomst is voor onze provincie.” Wordt er dan van bedrijven verwacht dat zij verhuizen op de verschillende assen? Wat met bedrijventerreinen die niet op de assen zitten? “Het is uiteraard niet de bedoeling dat er enkel focus komt op de assen en dat wie ver van de assen gevestigd is, daar nadelen van ondervindt. Bedrijven kunnen er wel bijvoorbeeld voor kiezen om een hub of een coworking space

te gebruiken op een as, wat zal zorgen voor meer bereikbaarheid, omdat er op die as frequenter een bus zal rijden of er een fietssnelweg zal zijn. Maar ook voor bedrijven verder van de as zijn er voordelen: doordat er veel meer rond knooppunten wordt gewerkt, gaan er minder verplaatsingen zijn van werknemers buiten de assen en zal er dus meer plaats zijn voor wagens op de weg. Het is niet zo dat Regionet streeft naar minder wagens op de baan en meer openbaar vervoer, maar net omdat er meer op openbaar vervoer wordt ingezet, zal er meer plaats zijn voor wie voor de wagen kiest. Voor welke assen werd er gekozen? Wat is de input geweest van de bedrijven in de ligging van de assen? “Het project heet voluit Regionet Leuven en omvat uiteraard de stadsregio Leuven (stad Leuven en buurgemeenten), maar ook de gebiedscorridor Leuven-Diest, de gebiedscorridor Leuven-Tervuren brussel en de gebiedscorridor Leuven-ZaventemBrussel. Op de website regionetleuven. be staat alles mooi gevisualiseerd. De input van stakeholders en bedrijven zal belangrijker worden in een mogelijke volgende fase van het project. Fase 2 van Regionet loopt namelijk eind augustus af, maar het is de bedoeling dat er volgend jaar een vervolgproject komt. Daar zal gefocust worden op wat er nu allemaal moet gebeuren in de knooppunten die

We hebben met Regionet een visie ontwikkeld waarbij ruimtelijke ontwikkelingen geconcentreerd worden op knooppunten langs versterkte mobiliteitsassen. Inwoners, maar ook mensen die in de omgeving werken, zullen zo meer kunnen doen op een kortere afstand.

Mobiliteit

Kan u uitleggen waar Regionet voor staat ? “Regionet moet je zien als een visie, een strategisch project die we samen met gemeenten en stakeholders hebben ontwikkeld rond mobiliteit en ruimtelijke ordening in het oostelijk deel van onze provincie (Regio Leuven). Wij hebben nagedacht over hoe we de ruimte

13


werden gedefinieerd. Economische activiteit zal van steeds groter belang worden in de komende jaren: op de assen wordt niet enkel gewoond, maar ook geleefd en is het van belang dat er winkels en bedrijven zijn. Zorgt Regionet ook voor de implementatie van die visie? “Nee, de formele beslissingen, financiering en concrete uitvoering van projecten op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling liggen bij de reguliere instanties, zoals de Vervoerregio, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de NMBS en de overheden op zowel Vlaams, provinciaal en lokaal niveau. We zijn wel zeer fier dat ondertussen al 13 gemeenten het plan hebben goedgekeurd.

Regionet zal er dus niet voor zorgen dat er bijvoorbeeld extra wegen worden gebouwd of dat er een nieuwe trambus wordt ingevoerd. Het effectief bouwen aan nieuwe infrastructuur gebeurt met Vlaamse budgetten. Regionet zorgt er wel voor dat de filosofie en de visie die ontwikkeld werden wordt gedeeld met alle partners. De partners zijn het departement Omgeving, Agentschap Wegen en Verkeer

Vlaams-Brabant, departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn VlaamsBrabant, NMBS, de Vervoerregio Leuven en het burgemeestersoverleg Oost-Brabant. Ook met imec, C-Valley, Leuven Mindgate, Voka-KvK Vlaams-Brabant en KU Leuven is er strategisch overleg.

De visie van Voka – KvK VlaamsBrabant op Regionet

Mobiliteit

Zonder aandacht voor ruimtelijke ordening en mobiliteit kunnen ondernemers niet blijven groeien. Voor Voka – KvK VlaamsBrabant is het Regionet-project daarom belangrijk omdat het onze ondernemers kan versterken in hun activiteiten. Ruimte is namelijk schaars en moet op alle vlakken goed gebruikt worden, ook om te ondernemen.

14

Waar een bedrijf gevestigd is, bepaalt voor een groot deel of het interessant is voor nieuwe arbeidskrachten om er te gaan werken. Maar ook voor huidige medewerkers, klanten en leveranciers is ligging en multimodaal bereik belangrijk. Voka – KvK Vlaams-Brabant promoot dan ook het duurzaam gebruik van economische ruimte en ondersteunt duurzame verplaatsingen in de regio.

Openbaar vervoer, fiets of wagen: we moeten voldoende aandacht blijven besteden aan de beste manier om aan woon-werkverkeer te doen, volgens de noden van iedereen. Vlotte bereikbaarheid speelt ook een prominente rol: er moeten sterke verbindingsassen komen tussen regionale knooppunten, zoals de luchthaven en steden. Stadskernen moeten economisch leefbaar blijven. Het verkeer moet vlot kunnen doorstromen in verbindingssteden zoals Leuven, Vilvoorde of Tienen. Verkeersopstoppingen en files veroorzaken immers economische schade. Daarom pleit Voka – KvK Vlaams-Brabant voor vlotte verbindingen, een goede bereikbaarheid en een efficiënt gebruik van de ruimte. Dankzij Regionet krijgt de aanpak concrete vorm.


Voka Handelsmissie Noord-Italië 2 – 6 oktober 2022 In samenwerking met Leuven Mindgate organiseren we een economische missie naar de mooiste laars van Europa. Tijdens deze vierdaagse inspiratietrip strijk je neer in het noorden van Italië. De gouden vierhoek Milaan, Turijn, Genua en Bologna - voert al enige tijd de boventoon op vlak van industrie, dankzij top notch machine engineering met ronkende namen als Ferrari en Lamborghini. ‘Il dolce far niente’ combineren met exclusieve bezoeken aan de meest florerende bedrijven uit Noord-Italië? Het kan dankzij onze handelsreis! Waarom Noord-Italië? Noord-Italië hoort bij de absolute top van Europese groeiregio’s met het hoogste BNP per capita in Europa. Milaan, Turijn, Genua en Bologna zijn samen goed voor 30% van het Italiaanse BBP. Automazione is tot op heden de best presterende macrosector van het land. Niet toevallig bevinden de meest geavanceerde ondernemingen zich in deze steden. De uitvalsbasis voor onze reis is Bologna, de thuishaven van de oudste universiteit van Europa en geroemd om haar doortastende, academische onderzoekstraditie. De stad herbergt ook de crème de la crème van de internationale machine- en motorindustrie. Ferrari's en Lamborghini's die door het historische stadscentrum scheuren, zijn er dan ook gemeengoed. Ook op vlak van Industrie 4.0 schakelen deze vier steden een versnelling hoger en positioneren ze zich als pioniers tussen de Europese datacentra. Dat werpt zijn vruchten af, want intussen staat de regio bekend als packaging valley. Deze regio focust op de nieuwste trends in deze sector, waarbij de bedrijven gebruik maken van de snelste en krachtigste geautomatiseerde verpakkingsmachines.

The Flemish Connection Een sterke universitaire traditie, engineering en succesvol tegen de stroom inroeien? De parellellen met onze provinciehoofdstad zijn duidelijk. Het is niet toevallig dat partners als Leuven MindGate, provincie Vlaams-Brabant en Flanders Make hun schouders mee onder deze innovatieve reis zetten. Je brengt onder meer een bedrijfsbezoek aan de plants van SEW Eurodrive - met een vestiging in Haasrode voor velen geen onbekende - en de plant van Dallara Automobile. Naast de maaken motorindustrie verken je ook andere actuele domeinen zoals Big Data. Tijdens een rondleiding in het splinternieuwe datacenter van het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts in Bologna ontdek je hoe innovatie ook zijn weg vindt in minder voor de hand liggende domeinen. Daarnaast blijven we in het spoor van het Leuvense DNA en versterken we de banden met de Universiteit van Bologna.

Het volledige programma van deze missie bekijken? Scan de QR-code

internationalisering

Heb je nog vragen? Tuba Gungor, adviseur internationaal ondernemen, helpt je graag verder. Mail naar tuba.gungor@voka.be.

15


Droogte: hoe circulair watergebruik bedrijven onafhankelijk kan maken Dat Vlaanderen gevoelig is aan droogte, hebben we de afgelopen jaren aan den lijve moeten ondervinden. Vorige maand kreeg ons land opnieuw te maken met een lange droogteperiode en zelfs met temperaturen boven de 40 graden. En opnieuw zijn waterbesparende maatregelen nodig om het beschikbare water maximaal bij te houden. Bedrijven kunnen hier ook aan bijdragen door in te zetten op circulair watergebruik en op samenwerking, zegt Katelijne Haspeslagh, Adviseur milieu & klimaat bij Voka.

Hoe worden droogtemaatregelen genomen? In tijden van dreigende droogte komt de droogtecommissie samen, die samengesteld is uit leden van de Commissie Integraal Waterbeleid (CIW). Zij verlenen advies aan de provinciegouverneurs die vervolgens, na overleg op lokaal niveau, de uiteindelijke droogtemaatregelen opleggen. Het afwegingskader droogte helpt bepalen welke waterbesparende maatregelen prioritair genomen moeten worden. De droogtetoestand wordt lokaal gemonitord via indicatoren zoals grondwaterstanden, oppervlaktewaterdebieten of neerslagtekort. De prioritering van maatregelen wordt gemaakt op basis van de waterbalans en de socio-economische kost van de maatregel. Zo worden de meest kostenefficiënte maatregelen die de grootste waterbesparing opleveren, eerst genomen. Voor bedrijven wordt gekeken naar het omzetverlies en technische werkloosheid wanneer ze geen toegang meer zouden hebben tot water. Dit kader wordt in de volgende jaren verder verfijnd, zodat ook indirecte kosten kunnen meegenomen worden. Bedrijven dragen hun steentje bij Voor vele bedrijven is water essentieel in het kader van heel wat

industriële processen en handelingen. Het economische belang en waterbevoorradingszekerheid is dus enorm belangrijk voor de Vlaamse economie. Om die niet te schaden, moeten we dus voorkomen dat we het afwegingskader droogte, een laatste redmiddel, moeten inzetten. Het bewustzijn rond de eigen waterbevoorradingszekerheid stijgt. Bedrijven investeren in droogterisicoanalyse, gebruiken alternatieve waterbronnen (hemelwater) en zetten in op circulair watergebruik. Zo worden ze steeds minder afhankelijk van primaire waterbronnen, zoals oppervlakteen grondwater. De kwaliteit van het water dat nodig is voor de procesvoering, is een bepalende factor op welke manier het bedrijf zijn watergebruik verduurzaamt. 1. De juiste kwaliteit van water voor de juiste toepassing. Hoogwaardige waterkwaliteit verkrijgen vergt immers vaak meer energie. Een laagwaardige waterkwaliteit (zoals hemelwater) wordt gebruikt voor laagwaardige toepassingen (bijvoorbeeld voor reiniging).

verschillende sectoren, zoals de chemie, textiel of voeding. 3. Industriële symbiose, ofwel samenwerkingen tussen bedrijven om water uit te wisselen of hemelwater gezamenlijk te bufferen, levert mooie duurzame resultaten. Hier zit nog veel potentieel in, maar onze huidige regelgeving is nog onvoldoende aangepast. Bedrijven die hun afvalwater ter beschikking stellen aan een derde partij om als waterbrond in te zetten, betalen hierop nog afvalwaterheffing. Dit strookt echter niet met het circulaire principe. Het platform Vlaanderen Circulair – Werkagenda Waterkringlopen, waarvan Voka deel maakt, werkt een voorstel uit om dit afvalwater vrij te stellen van heffingen. Dit zal de samenwerkingsverbanden stimuleren en de afhankelijkheid van primaire waterbronnen verminderen.

2. Via circulair watergebruik worden grote volumes water bespaard. We zien hier al verschillende mooie cases in

Duruzaamheid

Katelijne Haspeslagh, Adviseur milieu & klimaat bij Voka

16

Heb jij nog vragen over hoe je als kmo efficiënt met water kunt omgaan, of op een andere manier een bijdrage kunt leveren aan het klimaat? Daarvoor kun je terecht bij het milieu-infopunt voor de kmo (miK), een samenwerking tussen de provincie en Voka – KvK Vlaams-Brabant. Surf naar www.mikkmo.be of mail naar mik@voka.be.

Word jij miK klimaatambassadeur 2022? Scan de QRcode en stel jezelf kandidaat!

Waterafhankelijke sectoren, zoals een carwash, hebben alle baat bij circulair watergebruik. Zo voorkomen ze dat het laatste redmiddel, het afwegingskader droogte, ingezet moet worden.


Uitgelicht 18 20 23 24 26 28 30 32

Gedeputeerde Ann Schevenels wil een ondernemende provincie Jarige bedrijven in beeld Phenix Group, 10 jaar GDW Security, 40 jaar KBC Autolease, 40 jaar Icos, 40 jaar Neondesign, 40 jaar Valor Services Group, 40 jaar

Jarige bedrijven 17


De weg naar een ondernemende provincie Ann Schevenels, gedeputeerde voor de Provincie Vlaams-Brabant, zette samen met Voka – KvK Vlaams-Brabant de jarige bedrijven in onze regio in de kijker. Een nieuw initiatief waar ze erg enthousiast over is: “Je leert deze ondernemers beter kennen, en tegelijk tonen we onze waardering voor hun gedrevenheid en passie.” Met onder andere economie en innovatie als bevoegdheden, weet ze maar al te goed wat het belang is van goeddraaiende bedrijven voor een regio. Maar ook het omgekeerde is waar: de provincie helpt maar wat graag ondernemers. Tijd om een en ander toe te lichten.

U zat eind juni aan tafel met 19 jarige bedrijven uit de provincie en bezocht er ook enkele. Wat blijft u bij van deze gesprekken? “Eerst en vooral vond ik dit nieuwe initiatief van Voka – KvK Vlaams-Brabant enorm geslaagd. De jarigen staan terecht in de spotlights. Je krijgt de kans om onze Vlaams-Brabantse ondernemers beter te leren kennen. Wat mij tijdens de gesprekken opviel, was hun gedrevenheid en passie voor hun onderneming, soms gedurende vele generaties. Ook hun bescheidenheid was opmerkelijk.” “Sommige bedrijven, zoals brouwerij Lindemans, zijn goed bekend bij het grote publiek. Anderen blijven echter wat op de achtergrond, zoals het bedrijf COIL uit Landen. Ze bestaan al 50 jaar en zijn wereldleider in de productie van geanodiseerd aluminium. We vinden hun materialen terug in ’s werelds meest iconische gebouwen die zijn ontworpen door de meest vooraanstaande architecten. Ze mogen hier best trots op zijn, en wij zijn uiteraard fier dat ze gevestigd zijn in Vlaams-Brabant.” Die bescheidenheid is kenmerkend voor Vlaams-Brabantse bedrijven.

Innovatie en creativiteit zijn cruciaal voor de groei en het voortbestaan van bedrijven. Dat willen wij steunen. Waarop mogen ze wel wat meer trots zijn? Wat bewondert u aan onze ondernemers? “Ik bewonder hun veerkracht en motivatie tijdens de voorbije 12 jaar. Eerst was er de financiële crisis, dan een gezondheidscrisis en nu is er de energiecrisis in combinatie met de inflatie. Een rode draad doorheen de verhalen was dat men met vallen en opstaan een bedrijf opstart of van generatie tot generatie succesvol onderneemt, volhardend, innovatief, creatief, de blik op de toekomst gericht en een aanbieder van jobs aan zovele mensen.” De meerwaarde van ondernemers voor een regio is erg duidelijk. Omgekeerd is de rol van de provincie dat soms niet. Nochtans kunnen bedrijven voor heel wat bij jullie terecht. “Dat klopt. Er is heel wat waarvoor we hen bijstaan. Zo helpen we zoeken naar oplossingen voor personeelstekorten omwille van de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens mij is daarbij een van de sleutels de samenwerking met de sociale economie. Dat wordt dan ook een van de tien thema’s die ter sprake komen op het arbeidsmarktcongres ‘Vlaams-Brabant werkt!’ dat we samen met VDAB, Aviato en Actiris organiseren op 25 oktober. Met het platform www.doeners.be bouwen we de brug tussen de sociale economie en bedrijven. Een samenwerking tussen die twee partijen levert een absolute win-win op.” “Ook innovatie is een cruciaal element in ons beleid. We doen erg veel inspanningen om innovatie en creativiteit te stimuleren. Daarnaast werken we als provincie nog aan ruimte voor economie, een bloeiende detailhandel in de gemeenten, vorming voor ondernemers, ondernemingszin in het onderwijs en nog veel meer.”

Gedeputeerde Ann Schevenels bezocht de oudste jubilaris van onze provincie, Brouwerij Lindemans. CEO Geert Lindemans was haar gastheer.

18

Die innovatie en creativiteit zijn sterk aanwezig in VlaamsBrabant. Waarom is dat zo belangrijk? “Het zijn voor mij bepalende elementen in de groei en zelfs het voortbestaan van bedrijven. Zeker in de moeilijke omstandigheden van vandaag en ook met de grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, zoals de energietransitie, duurzaamheid of circulariteit. Daarom maken we jaarlijks 1 miljoen euro vrij om ondernemers te steunen en te helpen investeren in innovatie.”


Ann Schevenels kreeg een rondleiding op de nieuwe productiesite van Lindemans in Ruisbroek, waarbij een degustatie niet mocht ontbreken.

Hoe werkt dat dan? Wie krijgt die centen? “We ondersteunen en begeleiden innovatieve samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en/of kennisinstellingen. We mikken op projecten die zich afspelen in de sectoren health, logistics, cleantech, food en creativity. Projecten die een meerwaarde hebben voor Vlaams-Brabant als innovatieve regio. Een bedrijf of kennisinstelling kan hiervoor een subsidie tot 150.000 euro aanvragen. Tot 15 oktober 2022 kunnen zij projecten indienen. Heb je een creatief en vernieuwend idee? Neem dan zeker contact met ons op!”

Hebt u voorbeelden van bedrijven die deze subsidie konden gebruiken? “Dit jaar steunden we vijf projecten waarin telkens verschillende partijen samenwerken aan innovatie. ‘Intowall’ is zo’n project. Zij speuren naar isolatie- en waterlekken in muren. Liefst 75% van de gebouwen moet nog energetisch gerenoveerd of ‘ingepakt’ worden. Maar om dat te doen, moet je eerst weten hoe het met de huidige isolatie is gesteld. Dit project ontwikkelt een unieke, gepatenteerde radartechniek om zonder breekwerk in de muren te kijken.”

“Daarnaast maken we onze ondernemers ook graag wegwijs naar Vlaamse en Europese subsidies. Bovendien kunnen bedrijven en kennisinstellingen die deelnemen aan een Europees project van het Interreg programma, een provinciale subsidie aanvragen, bovenop de Europese subsidie. Zo willen we de deelnamedrempel verlagen en deze Europese middelen maximaal aanwenden om onze regio economisch te versterken.”

“Een ander voorbeeld is ‘Fabriek van de toekomst’, waarin de Tiense start-up Paleo met een aantal partners de overconsumptie aan dierlijk vlees wil reduceren dankzij de productie van eiwitten en vetten door fermentatie. Door kleine hoeveelheden van deze eiwitten en vetten toe te voegen aan een diervrij alternatief voor vlees, krijg je toch de typische vleessensatie. Het innovatieve project omvat de voorbereiding van een proeffabriek, een onderzoekslabo en een belevingscentrum op de FeedFoodHealth-campus in Tienen. Een plan met een groot economisch perspectief en op termijn flink wat tewerkstelling.” Ook Smart Hub Vlaams-Brabant is een project dat innovatie moet stimuleren. “Smart Hub Vlaams-Brabant is de vlag waaronder we ons provinciaal innovatiebeleid voeren. Doel is het versterken en promoten van de kennisregio Vlaams-Brabant. De belangrijkste grondstof van onze provincie is immers kennis. Hiervoor werken we nauw samen met Voka – KvK Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB, POM Vlaams-Brabant en vele andere actoren.”

Meer info Scan de QR-code voor meer info over het arbeidsmarktcongres ‘Vlaams-Brabant werkt!’.

Heb je een innovatief idee en wil je daarvoor graag financiële steun ontvangen? Scan de QR-code voor alle info.

Wil je meer weten over Smart Hub en wat dit voor jou als ondernemer kan betekenen? Scan dan deze QR-code.

“We concentreren ons op vijf speerpuntsectoren, ofwel domeinen waar we als provincie sterk in zijn en die we in de toekomst alleen maar aan belang zien winnen: health, cleantech, logistics, food en creativity. Daarbinnen stimuleren we innovatie, bevorderen we de samenwerking tussen ondernemingen en kennisinstellingen en trekken we (buitenlandse) investeringen aan.” “Het is duidelijk: we willen onze bestaande sterktes nog meer uitspelen en de talloze bedrijven die we rijk zijn helpen om nog vele jaren te mogen ondernemen. Ik kijk alvast uit naar volgend jaar om de nieuwe lichting jubilarissen te vieren!”

19


1380 jaar ondernemerschap in Vlaams-Brabant Ahrend – 125 jaar Voor het eerst bracht Voka – KvK Vlaams-Brabant de jubilarissen uit de provincie samen voor een lunch. Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provincie, zette ze samen met Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitter van Voka – KvK Vlaams-Brabant en Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van de kamer, in de welverdiende bloemetjes. Proficiat aan alle jubilarissen!

20

De Vlaspit – 25 jaar

DPS Group Belgium – 10 jaar

Icos Vision System – 40 jaar

R/C – Mijnboekhouder.eu – 5 jaar

KBC Autolease – 40 jaar

Neon Design – 40 jaar


Phenix Group – 10 jaar

Process Delight – 75 jaar

Van Leeuwen Buizen België – 75 jaar

Brouwerij Lindemans – 200 jaar

A3wplus – 30 jaar

Wasserij Sint-Roch – 75 jaar

Micro Matic Research – 40 jaar

21


Jarige bedrijven roadshow Bedrijven die niet aanwezig konden zijn op de lunch, lieten we niet links liggen. Onze relatiebeheerders trokken erop uit om hen zelf hun certificaat te bezorgen. Hun stralende glimlach spreekt boekdelen.

Miss Myagi – 5 jaar

Winger Academy – 5 jaar

Onestone – 10 jaar

Veidec – 10 jaar

Steven Massart – 20 jaar

Elec . D.V.C. – 25 jaar

Quomak – 30 jaar

Lacom – 30 jaar

Coil – 30 jaar

Office Kirkpatrick – 170 jaar

Is jouw bedrijf in 2023 aan de beurt? Viert jouw bedrijf in 2023 ook een jubileum? Of je nu 5, 10, 15, 30, 50 of 200 jaar wordt, we zetten je graag in de welverdiende bloemetjes! Zo laat je je jubileumjaar niet onopgemerkt voorbijgaan. Wil je zeker op de hoogte blijven van wat we volgend jaar voor jarige bedrijven in petto hebben? Mail dan naar 1adres@voka.be en vermeld je bedrijfsnaam en het aantal jaar dat je zal vieren in 2023. We bezorgen je dan tijdig een uitnodiging.

22


Koen Vanhoorebeek

1

Phenix Group De Pepingse Phenix Group, specialist in industriële renovaties, nieuwbouwprojecten en afbraak-en boorwerken, bestaat 10 jaar. “De beste reclame? Dat zijn onze klanten”, zeggen zaakvoerders en broer en zus Koen en Ilse Vanhoorebeek.

“De beste reclame? Dat zijn onze klanten” Zevenhonderd tot achthonderd uitnodigingen zijn de deur uit voor het grote feest van de Phenix Group op 3 september. Het 10-jarige bestaan van het bedrijf wordt gevierd. Van de gelegenheid maakt de directie gebruik om de nieuwe, 4.000m2 grote hal in Sint-Renelde (Saintes) in te huldigen. “Alle activiteiten van de groep worden daar samengebracht”, zegt

In het kort...

bedrijf Phenix Group Zaakvoerders Koen Vanhoorebeek, Ilse Vanhoorebeek Medewerkers +/- 80 Activiteit Bouwen en verbouwen van bedrijfspanden Website www.phenix-group.be

Koen. “Momenteel werken we vanuit twee vestigingen, hier in Pepingen en in Beert. Door de fysiek gescheiden locaties wordt er veel heen-en-weer gereden. Die inefficiëntie moet eruit.”

Als je correct werkt, dan komen de klanten zo goed als altijd terug” Koen doorzwom al heel wat watertjes in de bouw. Intussen 22 jaar is hij actief in de sector. Zijn zus Ilse was er van bij de opstart van de Phenix Group de facto bij. Enkele jaren later zou de onderneemster haar rol opnemen in het kapitaal van de groep. Ilse concentreert zich op HR en Finance, Koen heeft de strategische en operationele eindverantwoordelijkheid. Vaste partners Phenix Group groeide als kool. Van 9 medewerkers in 2012 evolueerde de groep naar 80 medewerkers. Het succes? “We hebben altijd meer werk gehad omdat we onze klanten een goede service bieden. Als je correct werkt, dan komen de klanten zo goed als altijd terug. Voor de Colruyt Group, bijvoorbeeld, werken

we al 20 jaar. We hebben dan ook het geluk voor vaste partners aan de slag te gaan. Dat geeft een bepaalde sterkte”, zegt Koen. Ook Aldi, Delhaize, Hubo en Albert Heijn doen een beroep op de expertise van de Phenix Group voor de afbraak en heropbouw van supermarkten. Saffelberg Investments Dat Koen van vele markten thuis is, bewijst hij met ontwikkelingsbedrijf Cumudor. Sinds 2 jaar doet hij vastgoedprojecten in eigen beheer. Saffelberg Investments (Jos Sluys – ook geboren in Pepingen) zorgt mee voor de financiering. “De business loopt goed, intussen zijn de eerste 4 projecten opgeleverd. Omdat ik in deze branche wil groeien, heb ik met Saffelberg een (externe) partner gevonden om de doelstellingen waar te maken”, zegt Koen nog. Als grootste uitdaging ziet hij het behoud van de marges. “We hebben recent een berekening gemaakt van de brandstofkosten in de periode van januari tot en met mei. In dezelfde periode vorig jaar gaven we hier nog 60.000 euro aan uit, nu zitten we aan 150.000 euro. Dat zijn hallucinante bedragen. Telkens ik een brandstoffactuur binnenkrijg, moet ik toch even slikken”, besluit de medezaakvoerder.

23


Zonen nemen jarig familiebedrijf over op Wapenstilstand GDW Security

4

In het kort...

bedrijf GDW Security Huidige zaakvoerders Guy De Wilder en Simonne Danckers Toekomstige zaakvoerders Jan en Pieter De Wilder Medewerkers +/- 40 Activiteit Specialist in inbraakbeveiliging, brand-en gasdetectie, camerabewaking en toegangscontrole Website www.gdwsecurity.be

24

Guy De Wilder, Simonne Danckers, Pieter en Jan De Wilder


Kwaliteit is ons keurmerk en daar wijken we geen millimeter van af

GDW Security, specialist in inbraakbeveiliging, brand-en gasdetectie, camerabewaking en toegangscontrole, viert op 11 november in uitgesteld relais zijn 40ste verjaardag. Symbolisch leggen zaakvoerders Guy De Wilder en zijn partner Simonne Danckers op Wapenstilstand officieel de ‘wapens’ neer. Ze laten het grootste Belgische sectorbedrijf, waarvan de aandelen nog in familiale handen zijn, over aan zonen Jan en Pieter.

De toekomst van GDW Security is verzekerd. Met Jan en Pieter De Wilder, zonen van stichter Guy en zijn partner Simonne Danckers, staat de tweede generatie klaar om het succesverhaal voort te zetten. De jongens zijn geen bleukes in het vak. Pieter kwam aan boord van het familiebedrijf in 2003, zijn broer in 2007. Sales en Marketing zijn de dada van Jan, Pieter is beslagen in de operaties. Hun aanvullende profielen komen helemaal tot hun recht in het structureel groeibedrijf, dat intussen meer dan 40 werknemers telt. Dienstverlening “We gaan een beetje evolueren van een installatiefirma naar een servicebedrijf”, leggen Jan en Pieter de toekomstvisie uit. “Op dit moment wordt de helft van de inkomsten dan ook gegenereerd door de vlekkeloze dienstverlening. Daar het verschil maken is op langere termijn veel belangrijker dan louter de verkoop van beveiligingsmaterialen.” Papa Guy denkt dat de consolidatie van de markt de grote uitdaging wordt. “Het is eten of opgegeten worden”, zegt de man hierover. “Dat is een beetje waar. Er is consolidatie, maar er zal altijd plaats zijn voor niches die de grote spelers in de sector links laten liggen. In die wetenschap doen we nog altijd het onderhoud van de beveiliging van ongeveer 4.000 particuliere woningen per jaar. De planning alleen al is een huzarenstukje”, weet Pieter. Passie We gaan 42 jaar terug in de tijd, naar 1 januari 1980. “Dat is de startdatum van GDW Security. Ik ben begonnen met niets”, zegt stichter Guy De Wilder. “De passie om te ondernemen is er altijd geweest. Na mijn legerdienst heb ik welgeteld drie maanden bij een baas gewerkt. Dat zegt genoeg. Elektrowerken deed ik in de begindagen. Vrij snel ben ik overgeschakeld op voornamelijk inbraakdetectie. Waarom? De elektriciteitswerken namen 80 procent van mijn werkuren in beslag met een toegevoegde waarde van 20 procent. Bij elektronische beveiliging was het net omgekeerd. Dan is de keuze snel gemaakt.” Matras Vandaag heeft GDW Security 10.000 klanten onder contract (onderhoud, meldkamer, dienst na verkoop). Guy noemt het zijn ‘matras’. “De eerste werkdag van het nieuwe jaar factureren we 80 procent van onze break even. Deze aanpak biedt het bedrijf een vrij grote waarde. Destijds verstonden de concullega’s die manier van werken niet zo goed. Bovendien vonden ze op voorhand factureren not done. Nu doet iedereen dat”, klinkt het.

GDW Security is geen duivenkot Zonder het goed en wel te beseffen, groeide GDW Security uit tot een uit de kluiten gewassen kmo met activiteiten in België, Luxemburg en Frankrijk. “In België zijn we de grootste in de sector waar de aandelen nog in familiale handen zijn”, zegt Guy. In de portefeuille van het bedrijf zitten kleppers als bpost, AS Adventure (België, Luxemburg en Frankrijk), Casa, Axa, Coca-Cola (België en Luxemburg), Jan de Nul, Bel & Bo en H&M. Met een 30-tal dealers heeft het familiebedrijf een structurele samenwerking. “Het zijn niet de eerste de beste verdelers. Ze ondertekenden een charter, waarin ze zich engageren tot topkwaliteit en uitstekende service. Kwaliteit is ons keurmerk en daar wijken we geen millimeter van af”, zegt Guy. Sterke man, straffe vrouw Achter een sterke man staat een straffe vrouw. Guy mag de handjes kussen met zijn Simonne. “Mijn vrouw is de Chief Family Finance Officer. In elke familiale onderneming heb je iemand nodig die het familiale karakter valoriseert. We hebben altijd ons best gedaan om onze mensen het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van de familie. Sommigen werken hier dan ook al meer dan dertig jaar”, zegt Guy. “Het is heel eenvoudig”, gaat Simonne verder. “Ofwel blijven ze geen zes maanden, ofwel heel lang. GDW Security is geen duivenkot. We doen dan ook veel voor de collega’s en hun naasten. Zoals een familiebarbecue of een nieuwjaarsdiner. Die initiatieven worden geapprecieerd, wat verbinding creëert. Onze collega’s zijn dan ook het kapitaal van het bedrijf, ze zijn onze ambassadeurs die bij de klanten op de stoep staan.” Begeleiding Op 11 november nemen zonen Jan en Pieter GDW Security officieel over tijdens een personeelsfeest. Aan de overname is een lang traject voorafgegaan. “Alles in totaal heeft dat proces 7 jaar geduurd, maar die tijd was ook nodig om de wensen van de kinderen af te stemmen met die van de ouders. In familiale ondernemingen spelen ook heel wat emotionele zaken die je in rekening moet nemen. In die zin zijn we erg tevreden dat we voor de overname van de zaak een beroep hebben gedaan op externe expertise”, besluiten Guy en Simonne.

25


“De kracht van het bedrijf is de samengestelde delen” In vier decennia groeide KBC Autolease uit van een kleine leasemaatschappij tot een belangrijke aanbieder van multimobiliteit in ons land. “De kracht van het bedrijf is de samengestelde delen,” zegt CEO Stefan Delaet.

In het kort... bedrijf KBC Autolease CEO Stefan Delaet Medewerkers +/- 200 Activiteit Aanbieder van mobiliteitsoplossingen

Website www.kbc.be/autolease

Stefan Delaet www.sdworx.be

26

De tijd dat autoleasing enkel het aanbieden is van een fossiele wagen met een tankkaart, ligt ver achter ons. “KBC Autolease is dan ook bezig met mobiliteit in zijn geheel”, zegt CEO Stefan Delaet naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het bedrijf. “Door het ruime aanbod in de markt wordt het voor de klant moeilijker om de juiste oplossingen te kiezen. Net daarom wil KBC Autolease optreden als een ‘one-stop’-shop die de klant helpt en ontzorgt in al zijn mobiliteitsbehoeften (tot en met deeloplossingen). Onder de noemer “Move Smart Together” evolueerde KBC Autolease van een aanbieder van autoleasing naar een

multimodale dienstverlener, aangepast aan de behoeften van de klant.” “Move” verwijst naar het boeken van vooruitgang als onderneming, maar eveneens naar alles wat met beweging en mobiliteit te maken heeft. “Smart” refereert aan een innovatieve insteek, gekoppeld aan de voortschrijdende digitalisering. “We willen onze klanten (digitaal) ontzorgen, zodat ze zich op een groene en betaalbare manier kunnen verplaatsen. Ooit is dat begonnen onder het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer en personenwagens). Thans vallen hier toepassingen onder zoals thuisladen, maar binnenkort ook het managen van je energieverbruik en factuur”, zegt Stefan Delaet nog.


KBC Autolease

4

Het managementteam viert 40 jaar KBC Autolease

“Together”, ten slotte, is belangrijk als je een goede dienstverlening wil garanderen in ecosystemen zoals mobiliteit en energie. Als dochter van een bank-verzekeringsgroep is KBC Autolease sterk in budgetbeheer, maar voor de fysieke beleving heb je externe partners nodig. “We maken er dan ook een erezaak van om ons te omringen met degelijke ondernemingen (fietsdealers, bijstandsverleners, aanbieders van laadpalen en oplaadinfrastructuur, energie-leveranciers, sociaal secretariaten, ...). Hierdoor kan de gebruiker zorgeloos genieten en kan de fleetmanager op een eenvoudige manier toegang verlenen tot verschillende mobiliteitsoplossingen en de daaraan verbonden onkosten”, klinkt het. Toekomst Net als dienstverleners in andere sectoren differentieert KBC Autolease zijn aanbod door data om te zetten in nieuwe producten/diensten. “Data en artificiële intelligentie spelen een belangrijk rol om mensen op een persoonlijke en snelle manier te bedienen. Om het met de woorden van Johan Thijs, CEO van KBC Groep, te zeggen: data is the new electricity. Voor KBC Autolease zijn beiden relevant, want de elektrificatie-golf is

volop gestart. De weg daar naartoe is vaak complex en kost handenvol geld, zeker in tijden van piekende energietarieven. We zullen data dan ook vooral gebruiken om de geschikte vervoersmodi te zoeken voor jouw mobiliteitsbehoeften en tegelijkertijd jouw energieverbruik zo goedkoop en groen mogelijk in te vullen. Een deel van deze data-inzichten zitten al in onze ‘best switch’ voorstellen en in onze thuislaadoplossingen. Maar om mee te evolueren met de snel veranderende technische standaarden, voeren we veel experimenten uit om de klant nog meer proactief en persoonlijker te bedienen”, zegt Stefan Delaet. In die context vervult de gerenommeerde KBC app een belangrijke rol. “Ook als je geen klant bent, kan je de app gebruiken voor mobiliteitsoplossingen zoals het betalen van je parkeerticket via 4411 of het bestellen van een treinkaartje. Zo maken we zaken mogelijk die op het eerste zicht ver weg lijken”, luidt het. Team Dat KBC Autolease is uitgegroeid tot een belangrijke speler in multimobiliteit, is mede te danken aan de expertise van het 200-koppige team. “De kracht van het bedrijf is de samengestelde delen”, zegt

We willen onze klanten (digitaal) ontzorgen, zodat ze zich op een groene en betaalbare manier kunnen verplaatsen Stefan Delaet nog. “Onze strategie is de bundeling van de samenkomende overtuigingen van alle afdelingen. Als je al die delen samentelt, krijg je wat KBC Autolease vertegenwoordigt in de markt. Persoonlijk vind ik dat bijzonder krachtig, het zijn onze mensen die het verhaal naar buiten brengen. De “Most Appreciated Leaseco 2021”-award is hier een mooie beloning voor. En daar mogen we met z’n allen bijzonder trots op zijn. We zitten op koers waar we naartoe willen gaan. We boeken mooie resultaten en krijgen de appreciatie van de klanten. Dit is de ultieme beloning, waar we voor gaan samen met KBC en onze partners”.

27


ICOS

4

Van spin-off medische beeldverwerking tot wereldspeler in chipindustrie De ICOS Division van KLA (ICOS), een van de vlaggenschepen van het Leuvense technologische ecosysteem, bestaat 40 jaar. Opgericht in 1982 als spin-off van het lab Beeldverwerking van KU Leuven, groeide het bedrijf uit tot een wereldspeler in de chipindustrie.

In het kort...

bedrijf ICOS General Manager Pieter Vandewalle Medewerkers +/- 140 (Leuven) Activiteit Ontwerp, productie en onderhoud van inspectiemachines voor de halfgeleidersector Website www.icos-belgium.be

Vaatwassers, programmeerbare koffiezetapparaten, droogkasten, smartphones, auto’s en wekkers. Noem eender welk elektronisch (gestuurd) product op, chips zijn erin verwerkt. Electrische wagens bevatten er tot wel 10.000. Vooraleer die halfgeleiders in toestellen worden ingebouwd, moeten deze gecontroleerd worden op fouten. Dat minutieus werk is een kolfje naar de hand van het Leuvense ICOS. ICOS is sinds 2008 deel van de Amerikaanse groep KLA. “Het merendeel van de halfgeleiders die wereldwijd in elektronische apparatuur worden geïntegreerd, zijn gecontroleerd op fouten door onze inspectiemachines.” Aan het woord is Pieter Vandewalle, General Manager bij ICOS. Pieter en zijn team hebben goud in handen. En laat dat succes ook voor een deel het werk zijn van de pioniers van het bedrijf die tientallen jaren geleden visionaire beslissingen namen. Gouden beslissing “Drie jaar na de opstart, in 1985, heeft de toenmalige directie beslist om de focus van het bedrijf volledig te verleggen naar de chipindustrie. Achteraf gezien is het

28

Het merendeel van de halfgeleiders die wereldwijd in elektronische apparatuur worden geïntegreerd, zijn gecontroleerd op fouten door onze inspectiemachines een gouden beslissing gebleken. We zijn geëvolueerd tot een wereldspeler in de productie en het onderhoud van inspectiemachines voor de halfgeleidersector. Het is iets waar we erg trots op mogen zijn. Je mag niet vergeten dat Icos Vision Systems een spin-off was van het lab Beeldverwerking van KU Leuven. Bij de opstart maakte het bedrijf een klein beeldverwerkingssysteem om medische beelden automatisch te verwerken en patronen te herkennen.


Pieter Vandewalle

Dit was slechts een van de toepassingen, dit systeem kon ook gebruikt worden voor het opzoeken van defecten in de verpakking van pralines, medicatie, enz. Een waaier aan projecten passeerde de revue. Op zich is dat gegeven bijzonder interessant, maar in elk van die markten moet je heel wat kennis opbouwen. Dat is geen gemakkelijke opgave, vandaar de beslissing destijds om de activiteiten te focussen op één markt”, vertelt de Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde. Belang van software piekt In de Leuvense labs werken ingenieurs aan continu verbeterende versies van de inspectiemachines, flinke ‘jongens’ van ongeveer een op twee meter, met heel wat fijne mechanica, optica, electronica, geavanceerde algoritmes en machine learning. “Jaren geleden controleerde een machine enkele honderden componenten per uur, de laatste generaties jagen er tienduizenden per uur door. De snelheid van uitvoering is erg verhoogd. Bovendien is het belang van softwareontwikkeling sterk toegenomen. De ogen van onze machines bekijken componenten op fouten. Maar wat er

daarna mee gedaan wordt, is voor iedere klant anders. En vereist dus specifieke softwareoplossingen. In die wetenschap besteden we in onze R&D-afdelingen in Leuven, Hong Kong en Singapore heel wat tijd aan de ontwikkeling van softwareproducten”, klinkt het nog. Nog elke dag krijgen Pieter en zijn team technologische vragen die de wenkbrauwen doen fronsen. “We worden dan ook telkens uitgedaagd om nog nauwkeuriger te meten. Op zich is dat wel een voordeel omdat we op die manier de concullega’s voor zijn en blijven. Door sneller te innoveren dan de markt, behoud je je voorsprong”, klinkt het nog. Het gaat hard voor ICOS. Over de laatste 3 jaar verdubbelde het bedrijf zelfs zijn zakencijfer. Ondanks de uitdagingen rond bijvoorbeeld de toelevering van chips wereldwijd, verwacht ICOS verdere groei in de komende jaren. In de technologiesector lijkt de sky the limit. Waar gaat dat eindigen? “Niet. Neen, er zijn nog heel veel mogelijkheden. Denken we maar aan de toepassingen rond bijvoorbeeld artificiële Intelligentie. Er gaat nog heel veel op ons afkomen.

Kijk, met ICOS zijn we gegroeid met de technologie, en hebben we met het bedrijf die evolutie voor een stuk ook mee mogelijk gemaakt. In een dunbevolkt gebied ergens ver weg, bijvoorbeeld, kun je nu internetbellen met een dokter die je kan zien en voorthelpen. Deze vooruitgang heeft een grote impact op levens. Die evolutie motiveert ons nog meer om nog beter te doen.” Maatschappelijke impact Het is Pieters droom om niet alleen technologisch top te blijven, ook maatschappelijk wil hij met het bedrijf nog meer impact realiseren. “Met onze machines en software maken we wereldwijd al het verschil, lokaal doen we onze duit in het zakje met bijvoorbeeld de sponsoring van de Ziekenhuisschool van UZ Leuven en andere maatschappelijke initiatieven in de landen waar ICOS actief is, waaronder Hong Kong, China en Singapore. Maar het is ook mijn droom om deze steun nog een niveau hoger te tillen met onze technologische kennis. Hoe we dit zullen doen, zal in de komende jaren nog blijken”, besluit Pieter Vandewalle.

29


Overname en transformatie voor blikvanger in reclamesector Familiebedrijf Neon Design, al 40 jaar in handen van het geslacht Beeckman, zit in een belangrijke transformatie. David nam recent de jarige onderneming over van zijn vader Jean-Pierre. En een nieuw zusterbedrijf, Cladd’s, staat in de steigers.

In het kort... bedrijf Neon Design Eigenaar David Beeckman Medewerkers +/- 40 Activiteit Ontwerp, productie, installatie en onderhoud van (licht)reclame installaties Website www.neondesign.be

David Beeckman

30


NeonDesign David Beeckman beleeft drukke dagen met Neon Design, ontwerper, producent, plaatser en onderhoudsbedrijf van (licht) reclames. De orders komen vlot binnen. In deze niche business is de onderneming dan ook dé referentie in de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt. Grote en kleinere spelers in de sectoren automotive, petroleum, distributie, retail, medical, HR, horeca, media en DIY kloppen bij het team van David aan voor het corporate branden van bijvoorbeeld autogarages, tankstations, retailparken, shoppingcenters en foodketens. Cladd’s Daarnaast speelt Neon Design ook de eerste viool in de markt van kwalitatieve gevelbekledingen. Bewijs hiervan zijn de blikvangers bij de groeiende schare van klanten. Deze jarenlange activiteit richt zich hoofdzakelijk op de bouwsector en vereist andere competenties dan de bredere corebusiness van (licht)reclames, waarmee Neon Design groot is geworden. Met een nieuw zusterbedrijf wil David Beeckman de gevelbekledingen uit de schaduw van de (licht)reclames halen. Cladd’s werd de nieuwe onderneming gedoopt. De naam is een verwijzing naar het Engelse cladding of bekleden.

4

Pierre en Alain de zaak, LSP Beeckman, over. Ze legden zich toe op de installatie van (licht) reclames. Bij de meeste leveranciers en klanten zijn we nog bekend onder deze naam. Tot 2000 is er heel veel geïnvesteerd in productieapparatuur. Nadien zijn we meer beginnen inzetten op automatisatie, 3D ontwikkeling en de integratie van ERP”, zegt David nog. Begin dit jaar werd een nieuwe fase van Neon Design ingeluid met de overname van het bedrijf door David. Gouden regel De afgelopen 40 jaar huldigde de familie Beeckman een gouden regel: “Zorg ervoor dat je nooit afhankelijk bent van iemand anders. Dat is toch wel een beetje onze mojo. In die wetenschap doen we alles zelf in onze 7.500 m2 grote ateliers en opslagunits: lassen, plaat en plexiglas bewerken, decoraties, lakken, frezen, mechanische en elektrische assemblage en recyclage (vernietigingscertificaten inbegrepen) van materialen. Ook het transport, de plaatsing en het onderhoud van afgewerkte installaties gebeurt met eigen hoogtewerkers en kranen en zo goed als altijd met eigen mensen. Onze klanten kunnen erop rekenen dat ze werken met een leverancier die ze kennen en waar ze op kunnen rekenen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We verkopen geen onzin en leveren superieure kwaliteit tegen een marktconforme prijs. Die aanpak werkt want we merken dat het merendeel van de klanten terugkomt. Kijk, ik zoek eerst oplossingen, en ga daarmee naar de klanten. Ik ben goed voorbereid, en dat wekt vertrouwen”, klinkt het nog. Feestjes Dat er hard gewerkt wordt bij Neon Design, is duidelijk. Maar af en toe mag de riem er ook af. “Inderdaad, op 7 juli hebben we een bedrijfsfeestje georganiseerd. Van de gelegenheid heb ik toen gebruik gemaakt om de overname aan te kondigen en onze nieuwe strategie toe te lichten. Op het einde van het jaar volgt er nog een feest voor klanten en leveranciers”, besluit David.

Aparte brand “Het komt er inderdaad op neer dat we onze activiteiten opsplitsen in twee bedrijven”, licht David toe. “Neon Design blijft het vlaggenschip in de B2B-markt van de corporate identity business. Op een persoonlijke manier willen altijd de beste reclames realiseren met een focus op projecten (one-stop-shop). Daarnaast komt er een tweede bedrijf, waarmee we het verschil willen maken in de B2B-wereld van de (veelal geventileerde en geïsoleerde) gevelbekledingen. Kortom, met Cladd’s willen we een aparte brand creëren die voornamelijk in de bouwsector kan focussen op state-of-the-artoplossingen.” Jupiler Neon Design bestaat 40 jaar, maar de eerste zaadjes van het bedrijf ontkiemden al in de jaren 50. “Mijn grootvader Leon was kunstsmid. Hij maakte open haarden en sierlijke leuningen voor trappen. Op een dag stond brouwerij Jupiler bij hem aan de deur. Of hij voor hen geen uithangborden in staal wilde maken. Mijn vader JeanPierre en zijn broer Alain deden de installatie van die panelen in de cafés. Andere brouwerijen volgden. In de jaren 80 namen Jean-

31


4

Valor Services Group 40 jaar Allindus-ervaring binnen Valor Services Group

“We willen de beste zijn tegen een eerlijke prijs” Valor Services Group (VSG), marktleider in de niche van de professionele reinigingswerken, viert zijn 40ste verjaardag met dank aan de Allindus-ervaring. Dit laatste bedrijf werd in 1982 opgericht, en heeft binnen de groep de langste staat van dienst. VSG zelf werd enkele jaren geleden boven de doopvont gehouden na de intrede van Valor Services en CEO Thierry Desmet. De groep telt momenteel vijf ondernemingen die operationeel nauw met elkaar verbonden zijn. Na een stevige organische groei en enkele gerichte overnames is VSG geëvolueerd tot dé one-stop-shop dienstverlener in het B2B-segment. “We willen de beste zijn tegen een eerlijke prijs”, zegt CEO Thierry Desmet.

In het kort...

Bedrijf Valor Services Group CEO Thierry Desmet Medewerkers +/- 80 Activiteit Professionele reinigingswerken Website www.valorservicesgroup.be Josiane Verhaeren en CEO Thierry Desmet

32


Vettige, vuile en stoff ige werkomgevingen van voedings-, horeca-en zorgbedrijven zijn de geliefkoosde habitat van VSG, een in Opwijk gevestigd professioneel reinigingsbedrijf. “Ondernemingen en organisaties die met voedsel werken, moeten voldoen aan HACCP-normen en regels rond brandveiligheid”, zegt CEO Thierry Desmet. “In de opvolging hiervan kruipt veel tijd en energie, uren en krachten die ondernemers liever besteden aan de ontwikkeling van hun corebusiness. Voor die bedrijven willen we het verschil maken door in ons vak de beste te zijn tegen een eerlijke prijs.” One-stop-shop VSG, het overkoepelende merk van de professionele reinigingsbedrijven All Kitchen Maintenance (AKM), Allindus, Valor Services, GIS/VTO en Alprebo, ontwikkelde een one-stop-shop dienstverlening met 6 totaaloplossingen in het B2B-segment. “Werk je professioneel met een keuken, dan moeten de materialen regelmatig gereinigd en onderhouden worden. Loopt er op een blauwe maandag een muis rond in je keuken, dan zijn een snelle bestrijding en desinfectie een must. Ook de dieptereiniging van sanitaire installaties en het onderhoud van luchtventilatiesystemen staan zo goed als bij alle ondernemingen op het takenlijstje. Bij VSG vind je deze brede waaier aan professionele reinigingswerken onder één dak. Daar bovenop leveren we apparatuur voor luchtmetingen-en analyses en luchtventilatiesystemen”, zegt Thierry Desmet. In samenwerking met een Franse partner ontwikkelde VSG een geautomatiseerd stofdetectiesysteem. Droogijsstralen Overwegend België en Nederland zijn het werkterrein van het bedrijf. “Met de bedoeling om in ons land grotendeels te groeien door bedrijven samen te voegen, en aan upselling te doen. Bij onze

noorderburen zijn we nog eerder klein. Maar daar willen we uitbreiden met overnames en organische groei”, zegt de CEO nog. Voor bijzondere opdrachten, zoals droogijsstralen, trekt de onderneming zelfs de wereld rond. “In opdracht van baggeraar Jan De Nul hebben we onlangs nog zo’n gespecialiseerde reiniging uitgevoerd in Turkije. Bij het droogijsstralen worden onder hoge druk ijspellets afgeschoten op vervuiling zonder dat de ondergrond wordt aangetast”, klinkt het. Integratie Na de integratie van de verschillende bedrijven binnen de groep, legde de directie één hoogstaande kwaliteitsstandaard vast. “Bovendien hebben we de cultuur van de ondernemingen samengebracht met de creatie van de “valorist”, dé medewerker die op een vakkundige en snelle manier de klant aan een oplossing voor zijn uitdaging helpt.

“We willen dat onze mensen zich persoonlijk en professioneel goed in hun vel voelen en hun loopbaan bij ons starten én eindigen” In die context werken we momenteel aan de oprichting van de Valor Academy. Het wordt een digitale en fysieke plek waar nieuwe collega’s zullen ontvangen worden en medewerkers via opleidingen

uniform de visie en missie van het bedrijf zal bijgebracht worden. In die zin zullen de 8 regionale filialen niet alleen een meerwaarde bieden voor onze klanten, ook onze mensen zullen er wel bij varen omdat ze dagelijks bij hen in de buurt bij een verantwoordelijke terechtkunnen voor hun vragen. Kortom, we willen dat onze mensen zich persoonlijk en professioneel goed in hun vel voelen en hun loopbaan bij ons starten én eindigen”, zegt Thierry Desmet nog. Wortels Binnen VSG heeft het bedrijf Allindus de langste staat van dienst. Het door Oswald Domus (ex-werknemer Rentokil) in 1982 opgerichte bedrijf werd een begrip in de wereld van de professionele reinigingswerken. “In 1995 werd Allindus overgenomen door vader en zoon Henri en Luc Mertens”, haalt Off ice Manager Josiane Verhaeren die 29 jaar bij het bedrijf werkt, de herinnering op. “Na het overlijden van Henri, in 2008, haalde Luc nieuwe aandeelhouders en investeerders aan boord. Ook 2 vaste werknemers, onder wie mezelf, traden toe. Deze stappen stelden Luc in staat om het bedrijf verder uit te bouwen en één van de belangrijkste spelers in de sector te worden.” Enkele jaren geleden werd het bedrijf Kitchen Maintenance (AKM) nog overgenomen van concullega ISS. VSG werd boven de doopvont gehouden na de intrede van Valor Services en CEO Thierry Desmet. De directie laat weten dat 40 jaar VSG volgend jaar zal gevierd worden.

33


Nieuws uit onze regio

Derbigum NT ontvangt Cradle to Cradle-certificaat Derbigum, gespecialiseerd in waterdichting voor platte daken, heeft een Bronzen Cradle to Cradle-certificaat ontvangen voor zijn circulair dakmembraan Derbigum NT. Deze certificering is een erkenning van de inzet van het bedrijf op vlak van onderzoek naar innovatieve en milieuvriendelijke processen, duurzaam energie- en waterbeheer en de focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Derbigum is een van de eerste bedrijven die dit certificaat voor bitumineuze producten in het dakbedekkingssegment behaalt.

DATS24 opent publiek waterstoftankstation in Haasrode

Thema artikel

Nieuwe Geberitshowroom in Meise

34

In het kader van voortdurende inspanningen tot innovatie en klantenbeleving, opent Geberit een nieuwe showroom, belevings- en opleidingscentrum in het Brixius Business Park in Meise. Eindconsumenten kunnen op afspraak een bezoek inplannen om zich te laten inspireren door de nieuwste sanitaire technologie, aangevuld met advies over de inrichting van hun badkamer. In het gebouw zijn ook unieke leermiddelen voorzien voor specifieke en technische opleidingen aan B2B-doelgroepen, zoals architecten, groothandelaars en installateurs.

DATS 24, de energie- en brandstoffenleverancier van Colruyt Group, opent aan het Researchpark te Haasrode haar derde H2-tankstation. Hiermee benadrukt DATS 24 haar geloof in waterstof als brandstof voor elektrisch rijden. Het waterstoftankstation kwam er mede dankzij de steun van het H2Benelux-programma, gecoördineerd door WaterstofNet en onderdeel van het Connecting Europe Facility-programma. Na Halle, Wilrijk en Haasrode opent DATS 24 hierna nog H2-stations te Erpe-Mere, Herve en Ollignies.


Deel jouw nieuws met onze lezers We weten graag waar ondernemers en gemeenten uit Vlaams-Brabant mee bezig zijn. Hier een overzicht van de berichten die ons bereikten. Heb jij ook nieuws dat je wil delen? Stuur je persbericht naar communicatie.vb@voka.be. De redactie behoudt het recht om te kiezen welke artikels ze publiceert.

Gooikse delicatessenzaak haalt 210.000 euro op met crowdfunding In de eerste helft van juni lanceerde de Gooikse delicatessenzaak Flavor Shop een crowdfundingcampagne bij het investeringsplatform WinWinner. Amper twee weken later was het maximale doelbedrag van 210.000 euro al opgehaald. In totaal tekenden 45 investeerders in. De Flavor Shopwinkel opende in november 2014. Dankzij de crowdfundingcampagne kan zaakvoerder Birger Vanacker werk maken van de uitbreiding van zijn concept, met onder meer de opening van nieuwe winkels. Bron: made-in.be

Exact heeft Horeko overgenomen om de horeca te ontzorgen in de bedrijfsvoering door het bieden van één complete digitale omgeving. Horeko is leverancier van restaurantmanagementsoftware in de cloud, gericht op kmo’s in België en Nederland. Horeko biedt een geïntegreerde oplossing die ondernemers in de horecabranche ondersteunt in het managen van de keuken en de planning van medewerkers. De horecasoftware wordt gebruikt door restaurants, cafetaria's, hotels en franchiseketens.

Op 24 juni jl. werd in RZ Tienen voor de eerste maal een operatie uitgevoerd met de ‘Da Vinci’, een splinternieuwe hightech operatierobot. Met deze robot kunnen chirurgen van het regionale ziekenhuis complexe ingrepen met grotere precisie uitvoeren. De nieuwe robot, die geleverd werd door het Amerikaanse Intuitive en anderhalf miljoen euro kostte, biedt zowel gebruikers als patiënten heel wat voordelen, zoals minder lange wachttijden, preciezer werken en bredere toepassingsmogelijkheden. Bron: made-in.be

Ledennieuws

Exact ontzorgt horeca met overname van Horeko

Nieuwe hightech operatierobot in RZ Tienen

35


Nieuws uit onze regio

Arvesta stimuleert onderzoek naar duurzamer gebruik van nutriënten in landbouw Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven worden vandaag met heel wat uitdagingen geconfronteerd, zoals onder meer de stikstofcrisis. Landbouwexpert Arvesta richt een leerstoel op aan de KU Leuven om de emissie van nutriënten vanuit de landbouw – en daarmee ook de hoge milieudruk op natuurgebieden – in te perken. Binnen deze leerstoel gaan wetenschappers op zoek naar nieuwe landbouwtechnieken om voedingsstoffen als stikstof zo optimaal mogelijk te benutten en de uitspoeling ervan te reduceren.

Novartis meest aantrekkelijke werkgever van Vlaams-Brabant en Brussel Novartis – gevestigd in Vilvoorde – is verkozen tot meest aantrekkelijke werkgever in Brussel en de provincie Vlaams-Brabant. Uit een onderzoek van Randstad Employer Brand blijkt dat het bedrijf als beste uit de bus komt op vlak van criteria waarmee mensen de aantrekkelijkheid van een werkgever beoordelen. Zo scoort Novartis uitstekend op de criteria ‘financieel gezond’, ‘aantrekkelijk salaris’ en ‘goede reputatie’.

Zonnescherm Lux van Harol wint prestigieuze Red Dot Award 2022

Ledennieuws

Eind juni ontving Harol, een Belgisch familiebedrijf uit Diest dat innovatieve totaaloplossingen voor leefcomfort, energiebesparing, design en veiligheid ontwikkelt, de prestigieuze Red Dot Award 2022 voor innovatief design. Het luxueuze zonnescherm Lux kwam als winnaar uit de bus in de categorie productdesign. De jury loofde Lux om zijn minimalistische vormgeving en maximale comfort, als resultaat van een doorgedreven investering in duurzame innovatie.

36


Deel jouw nieuws met onze lezers We weten graag waar ondernemers en gemeenten uit Vlaams-Brabant mee bezig zijn. Hier een overzicht van de berichten die ons bereikten. Heb jij ook nieuws dat je wil delen? Stuur je persbericht naar communicatie.vb@voka.be. De redactie behoudt het recht om te kiezen welke artikels ze publiceert.

Samenwerking tussen Brussels Airport en Flibco.com Sinds 23 juni jl. biedt Flibco.com, de Europese expert in luchthavenvervoer, haar diensten aan op Brussels Airport. Deze samenwerking is een belangrijke aanvulling op het transportaanbod op Brussels Airport en versterkt de positie van Brussels Airport als intermodale hub. Flibco zal met haar shuttlebussen Brussels Airport rechtstreeks verbinden met Brugge, Gent, Antwerpen, Luik, Rijsel, Breda, Eindhoven en Maastricht. Het shuttlebusaanbod wordt aangevuld met een innovatieve Door2Gate-oplossing die het grootste deel van Vlaams-Brabant dekt, inclusief Leuven, en daarnaast ook Brussel en Namen.

Colruyt Group innoveert samen met Belgisch abrikozen- en meloenenkwekers

Ledennieuws

Het veranderende klimaat en een steeds betere toegang tot innovatieve technieken creëert in ons land innovatieve teeltmogelijkheden voor (exotische) groenten en fruit. Colruyt Group zet zijn schouders onder twee nieuwe testprojecten binnen de fruitteelt, met name de teelt van abrikozen en meloenen. Samen met lokale telers wil de retailspeler een voortrekkersrol spelen in innovatie en duurzame teeltprocessen. Sinds juli zullen in België gekweekte abrikozen en charentais meloenen in de winkelrekken liggen, die qua kwaliteit niet moeten onderdoen voor hun neefjes uit het zuiden.

37


Leuven Value Network bekroont innovatieve ondernemers tijdens eerste editie van de Leuven Innovation Awards Innovatief ondernemerschap in de regio-Leuven naar een hoger niveau tillen, dat is de missie van Leuven Value Network (L V N). Deze non-profitorganisatie doet dat door een community te bieden voor het lokale ecosysteem van (jonge) ondernemers en kennisinstellingen waarin samenwerking leidt tot meer innovatie. De organisatie van de allereerste Leuven Innovation Awards (LIA’s) zet die missie kracht bij door ondernemers in de schijnwerpers te zetten die met hun werk vernieuwing brenge in Leuven, en zelfs wereldwijd.

“De LIA’s kun je vergelijken met de de MIA’s (Music Industry Awards), maar dan voor innovators in plaats van muzikanten”, vertelt Jente Schoutens, oprichter van L V N. “We willen deze awards uitbouwen tot een jaarlijkse bekroning en stimulans voor

ondernemers die willen groeien dankzij innovatie.” De LIA’s werden georganiseerd in samenwerking met UCLL, Leuven MindGate, Cronos Leuven, Raccoons, Comate, Broadkastr, Start it @ KBC, Voka – KvK Vlaams-Brabant & Jong Voka.

De winnaars

Statik werd verkozen als Best Agency.

publireportage

Relu won de ‘Loved by Leuven’award. Dit was de publieksprijs waarbij meer dan 1000 Leuvenaars op hun favoriet stemden.

38

REIN4CED werd verkozen als Best Scaleup.

Leuven 2030 werd verkozen als Best NGO.

EXTRAQT werd verkozen als Best Startup. Het bedrijf mag een jaar lang een Voka Bryo StartUp traject volgen.

Leuven Value Network organiseert innovatieve, leerrijke netwerkactiviteiten, waar je ook kunt connecteren met boeiende mensen in een relaxte en inspirerende omgeving. Meer weten? Check www.valuenetwork.be

Bpart werd verkozen als winnaar voor de Best Collaboration. Op naar 2023 Schoutens is in de wolken met het succes van de LIA’s als event en met de winnaars in de verschillende categorieën: “Het event was volledig georganiseerd door vrijwilligers, waaronder studenten Event & Project Management van de UCLL. Zij namen het als zelf gekozen afstudeerproject op. Je voelde de passie in ons team om dit samen uit te grond te stampen.” Het event was alvast meer dan het bekijken waard, met naast een awardshow en pitches ook een walking dinner, waarbij alle innovators konden netwerken op de tonen van een inspirerende jazzband. Een swingende afterparty sloot het geslaagde event af. “Wij kijken na dit succes alvast uit naar de Leuven Innnovation Awards 2023!”, besluit Schoutens.


Voka - KvK Vlaams-Brabant in beeld Voka Bryo ScaleUp-deelnemers ronden traject af De groep deelnemers van Bryo ScaleUp, een traject voor ondernemers die hun startup willen opschalen, sloot zijn traject af met een welverdiend diner. Tijdens de laatste sessie inspireerde ondernemer Walter Van Hecke de deelnemers en deelde hij tijdens een interactief debat tips & tricks over het opschalen van een bedrijf.

Kennismaken met het razendpopulaire padel en ondertussen de banden aanhalen onder jonge ondernemers en high potentials? De eerste Padel & Parlé was een schot in de roos. Voor herhaling vatbaar!

Voka in beeld

Jong Voka slaat een balletje

39


Lunch & learn – Tevreden werknemers als groeimeter Al in 2015 drukte de Vlaamse regering de wens uit om door te stoten naar de Europese top qua snelgroeiende ondernemingen. Terecht, want snelle groeiers dragen het meest bij aan de netto jobcreatie. Ze zorgen ook voor de nodige economische dynamiek.

Voka in beeld

Met die insteek organiseerden we een lunch & learn, met als thema 'Tevreden werknemers als groeimeter'. Inge Van Belle, cofounder van Herculean Alliance, en Johan Guldix, Senior Advisor Innovation & Entrepreneurship bij Voka vzw, tekenden present als ervaringsdeskundigen en lieten hun licht schijnen over de Belgische start-upscène. Ze wezen allebei meermaals op het belang van geëngageerde medewerkers en hun essentiële rol in de geslaagde doorgroei van een onderneming.

40


Voka Plato-trajecten Algemeen management en Leiderschap van start Onder een stralende zon en in een even schitterend kader gingen de Plato-trajecten Leiderschap en Algemeen management van start! Dit zijn lerende netwerken voor ondernemers en managers die professioneel willen groeien.

Voka in beeld

Kasteel Ter Ham zorgde voor de prachtige setting. De meters van de groep Leiderschap, Annelies Steenbeke en Liesbeth Vanhelmont, en de peter van de groep algemeen management, Erik Poisquet, stonden klaar om de deelnemers met open armen te ontvangen.

41


Voka Business Dates

Voka in beeld

Tijdens deze Business Dates krijgen deelenemers aan een Bryo-traject (StandUp, StartUp en ScaleUp) de mogelijkheid om één-op-één gesprekken te voeren met experten en ervaren ondernemers. Ze kunnen vragen stellen rond bepaalde topics, waarbij de experten hun feedback geven en als klankbord fungeren.

42


VCDO-event: samen ondernemen voor morgen In 2021 begeleidde Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant 33 ondernemingen uit de regio met hun realisatie van duurzaamheidsacties. Voor al hun inspanningen kregen zij het VCDO-certificaat. Voka verwacht dat steeds meer ondernemers in hun bedrijfsvoering aandacht hebben voor duurzaamheid. Het VCDO is daarbij een grote stimulans. Veel dank aan 3 Fonteinen voor hun mooie locatie.

Voka in beeld

Houd alvast 25 oktober 2022 vrij in je agenda voor de Voka Dag Duurzaam Ondernemen.

43


Aan tafel met Eva De Bleeker Staatssecretaris Eva De Bleeker beet de spits af van een reeks ontmoetingen tussen Vlaams-Brabantse ondernemers, managers en toppolitici. Zo wil Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant beide werelden nog dichter bij elkaar brengen. De Bleeker sprak er over de impact van corona en de oorlog in Oekraïne die zorgen voor een groot tekort in de begroting. Tegelijkertijd benadrukte ze haar dankbaarheid naar bedrijven voor hun inspanningen tijdens en na corona.

Talentenmarkt Leuven

In de kijker

Met de Talentenmarkten wil Voka – KvK Vlaams-Brabant de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd bieden. De insteek: relevante partners, zoals onderwijsinstellingen en werkgevers, met elkaar in contact brengen. Op lokaal niveau zijn scholen en bedrijven immers nog steeds niet voldoende op de hoogte van elkaars noden.

44


De mens achter de ondernemer Leïla Drake van LegalDirect Wie zijn de ondernemers die bij Voka – KvK Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we ze naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier. En voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er vier. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Leïla Drake in de kijker, advocaat en oprichtster van LegalDirect.

2. Welke superkracht zou je willen hebben? “Ik zou graag extra uren aan mijn dag willen kunnen breien. Zomaar vier uur, alsjeblieft! Niet om telkens meer te werken. Al zou dat soms erg handig zijn, met al die deadlines. Maar ook om quality time te verlengen, nog meer dingen te kunnen doen of me in nog meer groeperingen te kunnen engageren.” 3. Welke film zou elk ondernemer moeten gezien hebben, en waarom? “Voor mij was dat ‘Erin Brockovich’, een film uit 2000 waarin de knappe Julia Roberts strijdt tegen het onrecht. Dankzij geweldig speurwerk en een staaltje juridische kennis slaagt ze erin een groot bedrijf een schadevergoeding van honderden miljoenen te laten betalen. Ik vond het geweldig én inspirerend.”

De ruimte voorzien voor je medewerkers om ook eens onnozel te kunnen doen, dat is echt nodig. 4. Hoe (hard) verschilt de baan die je vandaag hebt van die waar je als kind van droomde? “Niet! Ik wilde al vroeg advocaat worden. Dat kwam door de serie die bij ons thuis op tv liep: ‘Ein Fall für Zwei’ – ter info: ik ben Duitse en groeide op in een Duits gezin. Hoofdpersonage Matula ging mijn sidekick worden. De materies waarin ik mijn cliënten vandaag adviseer (ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en privacyrecht) zijn wel verschillend van wat er op tv aan bod kwam, maar de aanzet is toen toch gegeven.” 5. Wat is je favoriete plek in de provincie Vlaams-Brabant, en waarom? “‘Gewoon’ Leuven, met al zijn facetten. Sinds we ons kantoor aan de Martelarenlaan hebben gekocht, geniet ik er enorm van: lunchen met cliënten in het stadscentrum, op vrijdagavond met vrienden iets drinken in Park Bellevue, een wandeling rond de Abdij van Park om het hoofd leeg te maken… Ideaal.”

Leïla Drake is een graag geziene gast op tal van activiteiten van Voka – KvK VlaamsBrabant. Ze is nauw betrokken bij Jong Voka Vlaams-Brabant en laat zich regelmatig inspireren tijdens de ontbijtclubs Hageland die doorgaan in de Winge Golf & Country Club. Ook interesse om events bij te wonen? Scan de QR-code en bekijk al onze activiteiten.

In de kijker

1. Hoe motiveer jij je team? “We zijn een klein team en staan voor de uitdaging om te groeien. Check zeker onze vacature online! Het is een job met veel verantwoordelijkheden, boeiend maar soms ook stresserend. Daarom zorgen we voor ruimte om dossiers goed te bespreken, te sparren en – omdat dat echt moet – onnozel te doen. Als de sfeer goed zit, zorgt deze combinatie voor evenwicht, voldoening en motivatie.”

45


Agenda Versterk je onderneming

Netwerking Donderdag 8 september

Inspiratiesessie Aandeelhoudersovereenkomst Goede afspraken maken goede vrienden, en al zeker tussen ondernemers die (willen) samenwerken in vennootschapsverband. Daarom focust deze sessie in de eerste plaats op een aantal concrete juridische vragen en praktische aandachtspunten.

Gratis voor Voka-leden

Dinsdag 13 september

Ambassadeurslunch Marokko Ben je op zoek naar internationale export- of investeringsopportuniteiten buiten de Europese Unie? Heb je daarbij al aan Marokko gedacht?

Leden: €110 Niet-leden: €165

Vrijdag 16 september

Voka Golf Trophy 2022 Meet je met collega-ondernemers op de green! Doe samen met je teamgenoten een gooi naar de titel van beste golfer uit de Vlaams-Brabantse ondernemerswereld.

Leden: €140 Niet-leden: €200

Van 2 tot 6 oktober

Handelsmissie Noord-Italië In samenwerking met Leuven Mindgate organiseren we een economische vierdaagse missie naar de mooiste laars van Europa.

Vanaf €2.450

Start op 3 oktober

Tech@venture Tel Aviv Wil jij jouw blik verruimen en je activiteiten uitbreiden richting Israël? Kom er alles over te weten tijdens interactieve sessies en een missie naar Tel Aviv.

Vanaf €2.500

Cybersecurity en ethical hacking voor iedere onderneming Cybersecurity is een van de grootste aandachtspunten voor ondernemers, van welke grootte dan ook. In deze inspiratiesessie met live demo ontdek je welke gevaren jouw bedrijft loopt.

Gratis

Infosessies

Agenda

Dinsdag 6 september

46

Donderdag 15 september DigiTour: op bezoek bij VUB AI Lab Het AI Experience Centre is als het ware de toegangspoort tot het brede gamma aan onderzoek en expertise van de VUB inzake AI, Data en Robotica.

Gratis

Maandag 3 oktober

Duurzame mobiliteit - Hoe verbeter ik de fietscultuur in mijn onderneming? In deze sessie ontdek je hoe je de fietscultuur in je onderneming kunt verbeteren.

Gratis

Maandag 10 oktober

Duurzame mobiliteit - Hoe de wagen duurzaam inzetten voor woon-werkverkeer? We inspireren elkaar hoe je als bedrijf gedeelde mobiliteit kan aanbieden aan je werknemers, zeker in tijden waar verplaatsingsonkosten door de dure brandstofprijzen de pan uitswingen.

Gratis

Dinsdag 29 november

Social Media Marketing in een notendop Tijdens dit gratis webinar krijg je een handige update over het huidige socialemedialandschap en hoe jouw onderneming er online mee kan scoren.

Gratis


Opleidingen 22 september en 1 december

Atelier Carbon Footprint Tijdens deze opleiding leer je de carbon footprint van je onderneming berekenen en verbeteren.

€500

Dinsdag 4 oktober

De digitale roadmap: van digitale strategie naar concreet actieplan In deze webinar krijg je handvaten en frameworks om je digitale roadmap uit te tekenen, en zo jouw digitale strategie naar een logische planning met concrete stappen te vertalen.

Gratis

Donderdag 8 december

Zelf aan de slag met Google Ads Google is the place to be als je een product of dienst nodig hebt, als je iets wil kopen of huren of als je ergens heen wil. Jij bepaalt zelf hoe jouw bedrijf hier scoort.

Gratis

Donderdag 20 oktober

Belangrijke online databanken en websites voor het realiseren van jouw export en import! Welke digitale tools verlichten jouw job bij internationale handelstransacties? In deze workshop geven we je een handig overzicht en nuttige gebruikstips.

Gratis

* Alle prijzen zijn exclusief btw

Aan tafel met Jan Jambon en Theo Francken Woensdag 21 september Tijdens dit event krijg je de kans om exclusief te tafelen met politici en andere bedrijfsleiders.

Agenda

Leden: €160 Niet-leden: €240

47


Nieuwe leden

Azul Consult

MetiSelect

Advies en begeleiding in energiemanagement en -efficiëntie Averbode - frank@azulconsult.be - www.azulconsult.be

Werving & selectie, Executive Search, Projectsourcing, Teamsourcing, Interim Management, Payrolling, HR Consultancy Affligem, Herent en Vilvoorde - info@metiselect.be www.metiselect.be

Becona Bekistingstechnologie Diest - info@becona.be - www.becona.be Boomkwekerij De Bruyn Boomkwekerij Begijnendijk - info@boomkwekerij-debruyn.com www.boomkwekerij-debruyn.com By James By James biedt management support diensten aan ondernemers, managementleden en C-suites zodat zij zich kunnen focussen op hun groei en leiderschap. We brengen hun management support naar een volgende level, dankzij ons sterk team van admin en management support addicts, advies op maat en rekrutering. Gooik - info@byjames.be - www.byjames.be Emporia Marketing & Sales Consulting Consultancy in marketing & sales, interim management Zichem - pieter.boudry@emporiaconsulting.be www.emporiaconsulting.be Eummena Official Premium Moodle Partner Heverlee jnajjar@eummena.org - www.eummena.org Highco Data Promotiemarketing, en promotieoplossingen op maat Asse - infodata@highco.be - www.highco-data.be Lambiek Fabriek Productie van lambiekbieren zoals geuze en kriek, op traditionele wijze Sint-Pieters-Leeuw - info@lambiekfabriek.be www.lambiekfabriek.be Medio

Nieuwe leden

Duurzame B2B-leverancier voor boeken, strips, dvd’s, cd’s, games en bordspelen. Leverancier voor bibliotheken, onderwijsinstellingen, winkels, dagbladhandels, overheden en bedrijven in België en Nederland. Boortmeerbeek - info@medio.be - www.medioeurope.com

48

Orpea Woonzorgcentra in Vlaams-Brabant Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Overijse, Buizingen, Leuven, Alsemberg, Sint Pieters-Leeuw - beaulieu@orpea.net www.orpea.be Pietercil Delby's full-service distributeur en brooker voor food en non-food producten Ternat - Info@pietercil.com - www.pietercil.com Cyclodome Cycling boutique, van en voor premium fietsliefhebbers Herent - cedric@cec.bike - www.raida.cc Groep Securex Heverlee leuven@securex.be - www.securex.be Talent Plus Recruiting, outsouring, HR-marketing, HR Academy online Roosdaalwelcome.at.talent.plus@gmail.com www.talentplus.be Boomkwekerijen Van Goidsenhoven Boomkwekerij en verkoop van planten, bomen en bloemen Holsbeek - info@vangoidsenhoven.be www.vangoidsenhoven.be We Fix-It Outsourcing, Consultancy, Cloud Services Heverlee - info@we-fixit.be - www.we-fixit.be Zenia PR en communicatie agency Leuven - alain@zenia.be - www.zenia.be Arora Consultancy Leuven - imelda@sapintl.com


Welkom bij Voka! Er waait een nieuwe wind bij Voka - KvK Vlaams-Brabant, want enkele nieuwe collega’s kwamen ons team versterken. We stellen ze graag aan je voor. Maak kennis met Ewa en Erika!

Ewa Bulthez

Erika Liveyns

Wat houdt jouw job bij Voka in? Als directeur innovatief en internationaal ondernemen ondersteun en coach ik de collega’s die opleidingen, trajecten en sessies organiseren rond duurzaam ondernemen, innovatie en digitalisering, groei, starten, internationaal ondernemen en arbeidsmarkt. Ik denk mee over onze strategie en doelen.

Wat houdt jouw job bij Voka in? Als relatiebeheerder ben ik de spil tussen onze ondernemers en Voka – KvK Vlaams-Brabant. Ik vertaal de noden en wensen van onze ondernemers en schakel deze door naar de juiste persoon binnen Voka.

Soms moet je gewoon springen. Wat betekent ondernemen voor jou? Geïnspireerd worden. Luisteren naar ondernemers geeft me veel positieve energie. Het geeft me ook veel voldoening te weten dat we ze hebben kunnen helpen groeien. Wie of welk bedrijf vind jij een goed voorbeeld van echt ondernemerschap? Er zijn er zoveel. Onmogelijk om te kiezen, want ieder bedrijf heeft een uniek verhaal. Iedere ondernemer heeft eigen sterktes om mee uit te pakken. Een goed voorbeeld is een bedrijf dat de blijvende energie heeft om te blijven groeien, ondanks tegenslagen of drempels. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? Soms moet je gewoon springen. Wat doe je het liefst in het weekend? Een combinatie tussen familie en vrienden, natuur en “me-time”. Hoe kan jij je opladen? Gezellige momenten met vrienden en gezin laden mijn batterijen snel op. Jouw favoriete plek in Vlaams-Brabant? Ook daar weer zoveel keuze. Ik kies voor de Vlaams-Brabantse natuur, met achteraf een lokaal biertje of ijsje.

Relatiebeheerder In dienst sinds: 9 mei 2022

Wat betekent ondernemen voor jou? Berekende risico’s durven nemen. Het besef dat je als relatiebeheerder een rol in speelt om bedrijven te ondersteunen en te begeleiden, geeft me een enorme drive om elke dag het beste van mezelf te geven. Wie of welk bedrijf vind jij een goed voorbeeld van echt ondernemerschap? Ik heb geen specifiek voorbeeld. Elke ondernemer is uniek in wat hij/zij doet. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? Erika, twijfel zo niet en just go! Wat doe je het liefst in het weekend? Mijn twee dochtertjes zijn het allerbelangrijkste voor mij. Mijn vrije momenten en weekends staan dan helemaal in het teken van hen.

Alle credits naar de zorg. Dankzij de uitvindingen in de geneeskunde worden levens gered. Hoe kan jij je opladen? Een momentje bij mijn nagelstyliste voor wat “me-time”. Als alleenstaande mama heb ik weinig vrije momenten, dus daar geniet ik dubbel zo hard van. Favoriete plek in Vlaams-Brabant? Laat dat toevallig het dorp zijn waar ik woon: Onze-Lieve-VrouwLombeek. Niet voor niets is het ook gekend als het mooiste dorp van Vlaams-Brabant. De beste uitvinding ooit is… Alle credits naar de zorg. Dankzij de uitvindingen in de geneeskunde worden levens gered en verbetert onze levenskwaliteit in moeilijke tijden.

Welkom bij Voka - KvK Vlaams-Brabant

Directeur innovatief en internationaal ondernemen In dienst sinds: 16 mei 2022

49


Adverteer via de kanalen van Bereik + 15.000 Voka - KvK+ Vlaams-Brabant Bereik 15.000 beslissingsnemers in regio Vlaams-Brabant Bereik +15.000 beslissingsnemers in de regio beslissingsnemers in regio Vlaams-Brabant

Mik jij jij met met jouw jouw product, product, dienst dienst of of organisatie organisatie op op een een zakelijk zakelijk publiek? publiek? Dat Dat treft, treft, wij ook! Voka Voka -- KvK KvK Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant Mik wij ook! communiceert via verschillende onen offline kanalen met zijn professionele relaties: ondernemers, kaderleden en en communiceert via verschillende on- en offline kanalen met zijn professionele relaties: ondernemers, kaderleden beslissingsmakers. Onze Onze media media zijn zijn daarom daarom een een uitgelezen uitgelezen instrument instrument om om jouw jouw boodschap boodschap onder onder de deaandacht aandachtte tebrengen brengen beslissingsmakers. Mik jij met jouw product, dienst of organisatie op een zakelijk publiek? Dat treft, wij ook! Voka - KvK Vlaams-Brabant van het grootste ondernemersnetwerk in Vlaanderen. van het grootste in Vlaanderen. communiceert viaondernemersnetwerk verschillende on- en offline kanalen met zijn professionele relaties: ondernemers, kaderleden en beslissingsmakers. Onze media zijn daarom een uitgelezen instrument om jouw boodschap onder de aandacht te brengen van het grootste ondernemersnetwerk in Vlaanderen.

Via Ondernemers adverteer je crossmediaal: on- en offline met maximale impact Voeg jouw reclamefolder of insert toe aan een van de populairste zakenbladen onder de Vlaams-Brabantse ondernemers. Overtuig jouw Via Ondernemers adverteer je crossmediaal: on- en offline met maximale impact doelgroep met een publireportage in een kwaliteitscontext van financieel-economische berichtgeving, trends en dossiers. Maak handig gebruik van de vele advertentieen banneringmogelijkheden en wees zowel onals offline top of mind. Of ga voor een all-informule met Voeg jouw reclamefolder of insert toe aan een van de populairste zakenbladen onder de Vlaams-Brabantse ondernemers. Overtuig jouw extra exposure op Voka-events. Wijin maken een crossmediale aanpak op maat. doelgroep met een publireportage een kwaliteitscontext van financieel-economische berichtgeving, trends en dossiers. Maak handig gebruik van de vele advertentie- en banneringmogelijkheden en wees zowel on- als offline top of mind. Of ga voor een all-informule met extra op Voka-events. maken een crossmediale aanpak op maat. Onsexposure netwerk. Jouw Wij doelgroep. Informeer vrijblijvend naar de formaten, verschijningsdata, tarieven en

deadlines van Ondernemers. kan je verschillende opties Ons netwerk. JouwBovendien doelgroep.

in pakketten krijgen, waarbij aankoopverschijningsdata, van meerdere tarieven en Informeer vrijblijvend naar dede formaten, inlassingen je Ondernemers. recht geven opBovendien korting. kan je verschillende opties deadlines van in pakketten krijgen, waarbij de aankoop van meerdere inlassingen je recht geven op korting.

Jouw advertentie in Ondernemers? Jouw advertentie in Contacteer Sophie Moerenhout, Ondernemers?

Relatiebeheerder Partnerships en Publiciteit. Sophie Zij geeftMoerenhout, je met plezier Contacteer meer informatie en licht je graag Relatiebeheerder Partnerships enhet ruimere aanbod aanjeadvertentiePubliciteit. Zij geeft met plezier en partnermogelijkheden meer informatie en lichttoe. je graag het sophie.moerenhout@voka.be ruimere aanbod aan advertentie- en partnermogelijkheden toe. sophie.moerenhout@voka.be


Colofon Ondernemers is het blad van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Kantoor Leuven (maatschappelijke zetel) Tiensevest 170, 3000 Leuven T 016 22 26 89 Kantoor Vilvoorde Medialaan 26, 1800 Vilvoorde T 016 22 26 89 1adres@voka.be - www.voka.be/vlaams-brabant Hoofdredacteur: Mathieu Wouters Werkten mee aan dit nummer Liesbeth De Kegel, Tiffany Mestdagh, Michiel Bronckaerts, Geert Van Cauwenberge, Sophie Moerenhout, Annik Camps, Roel Raymaekers,Katelijne Haspeslagh, Alain Trappeniers Gedelegeerd bestuurder: Kris Claes

Individueel of in groep, een bedrijfsevent, zowel doorheen de week als in het weekend.

ONTDEK OOK MaisON LEffE!

Verantwoordelijke uitgever Daniëlle Vanwesenbeeck, Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant Reclameregie: Sophie Moerenhout sophie.moerenhout@voka.be, +32 478 87 79 28 Abonnement per jaar (10 nummers): 80 euro. Kosteloos voor Voka-leden. Per los nummer: 8,5 euro. Ontwerp & Druk artoos group, Kampenhout Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier. Het maandblad online: www.voka.be/publicaties

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Meer info of reservatie: www.brouwerijbezoeken.be Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

ACCREDITED CCI BELGIUM

Colofon

Kom uit uw kot! Beleef en proef de geheimen van onze bieren in de Stella Artois brouwerij.

51 0889 INBR SA-90x270-Handelen.indd 1

6/04/21 11:06


Charlotte Founder startup

Jeroen Accountant SBB

Ons idee van een financieel plan opmaken: cijfers én croissants Waar je keuzes maakt, is niet zo belangrijk. Zolang het maar de juiste zijn. Als ambitieuze starter heb je heel wat doelen voor de toekomst. Om die te bereiken heb je diepgaand inzicht nodig in je cijfers. Reken daarvoor op ons. Wij bouwen mee aan de groei van je bedrijf. Door mee te denken, te adviseren en je uit te dagen. Zelfs aan je ontbijttafel. Samen slim ondernemen begint op sbb.be/startup


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.