Ondernemers Vlaams-Brabant 2021 - HR

Page 1

DECEMBER - 2021

Onder nemers magazine

Pleidooi voor een welomlijnd HR-beleid

Voka Plato start HR-traject met Stéphanie Cammaerts (Triple A) en Johan Naessens (Rexel Belgium) Jubilarissen Jarige bedrijven aan het feest HR & Talent "Eindelijk is inclusie the talk of the town"


Innovatie is de vrucht van nieuwe combinaties Co-creatie is de vrucht van nieuwe ontmoetingen. Ideeën, technologieën en expertise met elkaar laten samenvloeien, is de beste manier om met innovatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen van morgen. Samen geven we vorm aan uw ideeën.

Durf nieuwe samenwerkingen uit te proberen.

of surf naar proximus.be/cocreatie


Edito

Arbeidsmarkt: de situatie is nijpend, maar niet uitzichtloos

Als ondernemers moeten we aan de alarmbel trekken, want een tekort aan personeel kan een flinke rem zijn op de beoogde groei. De lat lager leggen is geen optie: we willen kunnen blijven rekenen op gekwalificeerde en bekwame werkkrachten. We moeten dus de handen uit de mouwen steken. Er zijn verschillende manieren om de krapte op te vangen. Enkele daarvan lichten we toe in dit magazine. Zo pleiten we voor meer inclusie: te vaak nog blijven mensen met een migratieachtergrond of een beperking links liggen. Geef je hen een kans, dan genereer je economische, sociale en persoonlijke winst, zegt Michel Verwaerde verderop in dit nummer. Als bedrijfsleider met een visuele beperking weet hij waarover hij spreekt. Ook op educatief vlak valt er winst te boeken. Door (toekomstige) werknemers on the job vaardigheden aan te leren, zorg je voor gemotiveerd en loyaal personeel. Je biedt mensen de kans om te groeien en zich te ontplooien binnen een vertrouwde omgeving en je biedt hen de mogelijkheid om intern te evolueren naar nieuwe functies. Zo blijft kostbare ervaring in je organisatie.

Bij krapte op de arbeidsmarkt is het immers essentieel om je huidig personeel aan boord te houden. Dat doe je niet door een wekelijkse fruitmand te bestellen, maar door actief in te zetten op personeelswelzijn. Zorg voor gelukkige, betrokken mensen en je krijgt ambassadeurs die beter zijn voor je bedrijfsimago dan welke communicatiecampagne ook, dat is het credo van Stéphanie Cammaerts en Johan Naessens, de peter en meter van het nieuwe Voka Platotraject HR. Een laatste wapen om personeelstekort te lijf te gaan, ligt al wat gevoeliger, althans op het eerste gezicht. Wie robotica en automatisering zegt, kan immers op weerstand botsen want “gaan robots dan onze jobs afpakken?” Niets is minder waar. Door het goed inzetten van technologie, kunnen we mensen gezondere en meer zinvolle jobs geven waardoor we uiteindelijk terug ‘meer mens’ worden. Machines en mensen hebben zeer verschillende sterktes die perfect complementair zijn en die samen een boost kunnen geven aan ondernemingen, stelt professor Bram Vanderborght verderop in dit nummer.

Daniëlle Vanwesenbeeck Voorzitter raad van bestuur Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en CEO van Mastermail

Structurele partners

De huidige situatie is dan wel nijpend, uitzichtloos is ze dus niet. Met trajecten (Welt, Plato), opleidingen en advies wil Voka Vlaams-Brabant een gids zijn voor ondernemers en hen helpen een voortrekkersrol te spelen op vlak van personeelsbeleid. Sleutelpartners

Editoriaal

Onze arbeidsmarkt wordt geplaagd door een enorme kloof. Met 37.000 openstaande vacatures en slechts 28.000 werkzoekenden zonder werk in Vlaams-Brabant is de situatie kritiek. Eén oplossing is er niet, maar hoe dan ook schieten de arbeidsmarkthervormingen uit het herstart- en transitieplan van de federale overheid tekort.

3


EASYPAY GROUP

I N N O V A T I O N

Uw partner in personeelsbeheer

I N

H R

Functionele en technische ondersteuning voor werkgever én werknemer voor alles wat de uitvoering van de sociale wetgeving betreft.

Wat kunnen we voor u betekenen? Ondersteuning startende zelfstandigen en ondernemers: Wij adviseren en ondersteunen zelfstandigen en ondernemers bij de opstart of uitbreiding van hun zaak. Een team van gespecialiseerde medewerkers regelt alle noodzakelijke formaliteiten, o.a. inschrijving bij de kruispuntbank, BTW-inschrijving, aansluiting bij ons sociaal verzekeringsfonds en indien van toepassing aansluiting bij ons sociaal secretariaat. Ondersteuning gevestigde ondernemers: • Ontwikkeling, beheer en onderhoud van loonadministratie, tijdsregistratie en HR-software solutions. • Loonverwerking voor derden door het Erkend Sociaal Secretariaat EASYPAY. • Ondersteunende HR- & sociaal-juridische dienstverlening. • On-site assistentie & begeleiding. 4

In deze regio kan u ons vinden via onderstaande coördinaten: Sociaal Secretariaat EASYPAY Geldenaaksebaan 329 3001 Heverlee Tel.: +32(0)16 31 92 19

Meer info? Neem een kijkje op onze website sse.easypay-group.com of stuur een mailtje naar infosse600@easypay-group.com


Cover

Pleidooi voor een welomlijnd HR-beleid

..........................................................................

28

Jubilarissen

340 jaar ondernemerschap aan het feest

..............................................................................

6

In de kijker

Ondernemer Rein Casters.....................................................21 Ondernemer Freek De Witte..................................................47 Voka-events in beeld..............................................................50

6

Mobiliteit

Parkeerbeleid

28

..............................................................................................................................................................................................................................

Groeien

Nieuwe Plato-trajecten

...........................................................................................................................................................................

En verder

Agenda Nieuwe leden Colofon

................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

20

42

41 44 54

34

Thema uitgelicht Krappe arbeidsmarkt roept om actie----------------------------------------24 Nostradamus 2021: Robots maken ons meer mens---------------------27 5 HR-trends--------------------------------------------------------------------------31 Pleidooi voor een welomlijnd HR-beleid------------------------------------28 Nieuwe Welt-trajecten van start-----------------------------------------------36 Motivatie tijdens de coronacrisis----------------------------------------------38

Inhoud

Waarom inclusie cruciaal is-----------------------------------------------------34

5


5 bedrijven vieren 340 jaar ondernemerschap in Vlaams-Brabant

Jubilarissen

Ontdek de jubilarissen van 2021!

6


Structura.Biz viert 20e verjaardag

“Het gaat over veel meer dan bakstenen: we werken met mensen voor mensen” Vastgoedonderneming Structura.Biz werd in 2001 opgericht als een uitloper van het familiebedrijf Structura. Het viert dit jaar dus zijn twintigste verjaardag.

“Aanvankelijk richtte Structura.Biz zich enkel op de industriële vastgoedmarkt in de Vlaamse Rand, maar inmiddels zijn we uitgegroeid tot een nationale speler in B2B-vastgoed met een sterke lokale verankering”, zegt Managing Partner Ann Verresen. “Dit betekent dat we nu actief zijn in zowel industrie, kantoren en retail. En dit zowel in advies naar verkoop en verhuur, investeringen, waarderingen en de bredere strategische vastgoedvragen, zoals bv. een stay or leave, huurdersvertegenwoordiging, locatieadvies, etc. Het team telt inmiddels 27 medewerkers. We hebben twee kantoorlocaties, maar we zetten met onze gespecialiseerde consultants in the field in op een sterke lokale aanwezigheid. Mede daardoor maken we het verschil met de concurrentie. We realiseren meer dan 300 projecten per jaar en onze database is goed voor bijna 35.000 contacten. In al die jaren bleef onze filosofie binnen het vastgoedbedrijf dezelfde. Via expertise, pro-activiteit, teamspirit, ambitie en een gepersonaliseerde aanpak garanderen we een maximale dienstverlening op maat van de klant. Het gaat over veel meer dan bakstenen: het gaat over mensen. We werken met mensen voor mensen. Het persoonlijk contact is zeer belangrijk.”

persoonlijke relaties met onze klanten nog versterken, onze diensten verbreden op maat van de klant en inspelen op elke vastgoedgerelateerde vraag. We willen daarnaast nieuwe klanten aantrekken door een professionele en interactieve communicatie. Belangrijk daarbij is het inzetten op een performant IT-systeem om efficiënt samen te werken en om data intelligent te gebruiken. Op die manier kunnen we een meerwaarde bieden aan onze klanten. We werken overigens volop aan ons eigen CRM-systeem dat begin 2022 operationeel zal zijn. En we lanceren dan ook een nieuwe website. Door die verregaande digitalisering zullen we nog veel korter op de bal kunnen spelen. Ten slotte is er ook ons motto ‘Iedereen ambassadeur’. We zetten in op persoonlijke groeiplannen van medewerkers, opleiding en flexibele verloning onder andere via het Flex Income Plan.” Structura.Biz zet ook in op duurzaamheid. “Niet alleen door onze IT-omgeving te professionaliseren, maar ook door te streven naar een paperless office. Onze medewerkers kunnen nu al kiezen voor een leasefiets of een tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer. In de nabije

toekomst komt daar ook de elektrische wagen bij,” besluit de Managing Partner, die nu al uitkijkt naar het feest in het voorjaar van 2022 voor de 20ste verjaardag van Structura.Biz.

Ann Verresen, Managing Partner.

Structura.Biz Romeinsesteenweg 566, Strombeek-Bever Zwitserlandstraat 2, 1060 Brussel T. +32(0)2 462 32 00 office@structura.biz

Jubilarissen

Structura.Biz evolueert inmiddels van makelaar naar adviseur. “Die visie uit zich op vier fronten”, weet Verresen. “Zo leveren we meer diensten op maat. We willen de

7


Degroof Petercam viert 150e verjaardag

Degroof Petercam levert al 150 jaar oplossingen op maat van elk vermogen Vermogensbeheerder Degroof Petercam zag in 1871 het levenslicht en ontpopte zich als een unieke en onafhankelijke financiële bondgenoot voor beleggers en ondernemers. Anderhalve eeuw later bouwt een nieuwe generatie aandeelhouders en medewerkers voort op de funderingen en waarden van de stichtende families. Sandra Francken en Peter Penasse zijn kantoordirecteur bij Degroof Petercam, respectievelijk in Leuven en Wemmel. “We zijn een huis van tradities, maar doordat we onze blik op de toekomst richten, blijven we samen met onze klanten groeien en evolueren”, klinkt het.

Jubilarissen

Degroof Petercam bestaat 150 jaar. Hoe blijf je succesvol over zo’n tijdsspanne? Sandra Francken: “Een groot deel van het succes is te danken aan de stichtende families die zelf ook echte ondernemers zijn. Daardoor hebben ze niet enkel geïnvesteerd in de financiële sector, maar ook in bedrijven die actief zijn in de industrie-, telecom- en energiesector. Die diversiteit aan investeringen is een blijk van hun constante zoektocht naar opportuniteiten en toekomstgerichte aanpak. In de beleggingssector ben je echter genoodzaakt steeds rekening te houden met nieuwe tendensen. Die attitude is eigen aan het DNA van de stichters. Doorheen de jaren hebben de medewerkers bij Degroof Petercam diezelfde mindset overgenomen om op dat succesvolle elan verder te bouwen.”

8

Wat staat Degroof Petercam te wachten in de toekomst? Hebben de ontwikkelingen van het laatste anderhalf jaar hier invloed op? Peter Penasse: “We proberen zo dicht mogelijk bij onze klanten te staan. Door de pandemie zijn we moeten overschakelen naar een online aanpak. Zo hebben we samen met onze klanten ontdekt dat je ook vanop afstand kan interageren. Ondertussen stellen we vast dat beide partijen toch een fysieke afspraak verkiezen. Waar andere instellingen volledig de digitale kaart trekken, gaan wij bewust op zoek naar een middenweg waarbij we zelf onze klanten proberen te lokaliseren om er vervolgens naartoe te trekken. Niet toevallig opende Degroof Petercam recent twee nieuwe kantoren in Ukkel en Kraainem. Daarnaast hebben we sinds begin 2020 ook een kantoor in Wemmel ter versterking van onze positie in Vlaams-Brabant. We zullen altijd inzetten op die nabijheid, waarbij het lokale karakter primeert.” Francken: “In onze sector verandert de regelgeving continu, waardoor we onze

expertise ook steeds moeten doorgeven aan onze klanten. De laatste jaren is de manier waarop we dit doen danig veranderd. We verkiezen inderdaad fysiek contact, maar willen niet achterblijven op digitaal vlak en daar liggen zeker nog mogelijkheden. Als we er nog eens 150 jaar willen bijdoen, ben je genoodzaakt om oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Maar het menselijke contact zal steeds centraal blijven staan.” Hoe onderscheidt Degroof Petercam zich van andere banken? Francken: “Wij zijn een echt vermogenshuis. Hierdoor kunnen we de ‘hele cyclus’ uitvoeren, gaande van private banking en fondsenbeheer tot corporate finance. Daarnaast vind ik het waardevol dat onze stichters en aandeelhouders ook zelf belichamen waarover ze praten. Walk the talk, zeg maar. Iedereen praat tegenwoordig over duurzaamheid, omdat het nu eenmaal een modewoord is. In het geval van Degroof Petercam ligt dat anders. Al sinds de begindagen investeerde Degroof Petercam in Belgische, alternatieve energie om een bijdrage te leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Ze gingen zelf ondernemen om hun visie waar te maken. Datgene waarover we praten en dat we aanbevelen, voeren we effectief ook uit.” Welke profielen behoren tot jullie klantenbestand? Penasse: Penasse: “We hebben klassieke particulieren die ondertussen met pensioen zijn en steeds in de privésector hebben gewerkt, maar daar komen steeds meer jongere klanten bij. Vandaag de dag zijn er ook voldoende jonge starters die over een

mooi kapitaal beschikken en op zoek zijn naar opportuniteiten. Ongeacht de situatie, schikken we ons altijd naar de noden en wensen van onze klanten. Alleen zo kunnen we samen een groeitraject afleggen. Om hen daar optimaal in te begeleiden, hebben we alle oplossingen onder één dak. We richten ons niet op één profiel. En ook de vermogens van onze klanten zijn erg uiteenlopend. Of het nu gaat om € 250.000 of € 25.000.000, we komen met een oplossing op maat.” Hoe verschilt jullie begeleiding van die van andere financiële instellingen? Francken: “Elke klant is uniek. Hij of zij bevindt zich in een bepaalde levensfase en heeft bijgevolg zijn of haar persoonlijke doelen en ambities. Het is onze taak om hen hierin te begeleiden, maar tegelijk vinden we het belangrijk dat ze hun autonomie


Het kantoor in Wemmel, dat in 2020 opende.

bewaren. Dankzij onze expertise kunnen we verschillende trajecten voorstellen, maar uiteindelijk kiezen zij welk pad ze volgen. Degroof Petercam is niet beursgenoteerd en heeft geen cijfers die het tegen het einde van een kwartaal moeten behalen. Daardoor kunnen we met de klant aan een begeleiding op lange termijn werken. En dat geldt ook voor onze medewerkers. We blijven lang op onze stoel zitten en hebben niet de behoefte om na enkele jaren van job te veranderen. We worden samen oud met onze cliënten en dat wordt enorm geapprecieerd. Het management stuurt ons natuurlijk, maar we krijgen

voldoende ruimte om zelf een impact te maken. Hoewel we een huis zijn met vele tradities, toch heerst er hier een frisse dynamiek die ook jonge mensen is gaan aanspreken.” Wat is de invloed van familiale aandeelhouders op het bedrijf? Francken: “We zijn een volledig Belgisch huis en het beslissingscentrum ligt ook in ons land. Tijdens alle financiële crisissen die er de afgelopen jaren zijn geweest, is meermaals gebleken dat zoiets zijn voordelen heeft. Door die nabijheid kan je heel goed aanvoelen wat er lokaal

en bij uitbreiding op de hele Belgische markt speelt. In uitzonderlijke situaties kan je beter anticiperen en vervolgens sneller reageren. Ik merk dat onze cliënten hier ook veel waarde aan hechten en vertrouwen hebben in het familiale karakter van Degroof Petercam. Ze investeren niet bij een onbekende partij. Dat de stichters en de generaties erna zelf ook aandeelhouder zijn, wijst op een uitzonderlijke vertrouwensband. Dat lijkt me alvast een sterk statement naar de buitenwereld toe.”

Sandra Francken, kantoordirecteur Leuven

Jubilarissen

Peter Penasse, kantoordirecteur Wemmel

9


Jubilarissen

AL 100 JAAR HELPEN WE UW EXPORTDROMEN TE REALISEREN

10

Al 100 jaar smeden we sterke banden tussen ondernemers en hun exportmarkten. Al 100 jaar ondersteunen we zowel kmo’s als grote bedrijven met kredietverzekeringen, garanties en financieringsoplossingen op maat. www.credendo.com


Credendo viert 100e verjaardag

“Belgische bedrijven overal ter wereld ondersteunen”

In 1921 werd België zwaar getroffen door de Eerste Wereldoorlog. De toenmalige regering besefte dat er iets moest gebeuren om de open, exportgerichte economie van België te ondersteunen. “Zo werd de Belgische Delcrederedienst opgericht. Dat was, na de Britse, de tweede kredietverzekeraar ter wereld”, legt Nabil Jijakli uit. “Delcredere groeide, werd in 2013 ‘Credendo’ en telt vandaag 550 medewerkers, waarvan 350 in België. De Belgische staat is 100% aandeelhouder. We zijn niet alleen actief als de Belgische openbare kredietverzekeraar, maar ook als privaat kredietverzekeraar. Zo bestrijken we alle segmenten van de kredietverzekering en dekken we risico’s over de hele wereld.” In 2020 heeft Credendo bijna € 84 miljard aan internationale handel verzekerd en

€ 334 miljoen aan premies geïnd. Het is de vierde grootste kredietverzekeringsgroep in Europa. “Als openbare kredietverzekeraar steunen we de exportactiviteit van bedrijven met een Belgisch belang. Vanuit onze preventieve rol maken we permanent risico- en economische analyses van landen. Die krijgen dan een rating van 1 tot 7. Rating 7 betekent dat het te gevaarlijk is om er exportactiviteiten te verzekeren of te financieren. Credendo dekt ook het risico van niet-betaling. Ik denk aan een politiek risico zoals oorlog, sociale onrust of non-conversie en transferbeperkingen van deviezen. Daarnaast dekken we het commerciële risico, bijvoorbeeld als een klant van de exporteur failliet gaat.” Credendo biedt alles bij elkaar drie soorten producten aan. “In de eerste plaats is er de kredietverzekering. We dekken niet alleen de exporteur, maar ook de bank die projecten in het buitenland financiert. Daarnaast verzekeren we buitenlandse investeringen tegen onteigening, politiek geweld, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, non-conversie en transferbeperkingen van deviezen, enz. Denk maar aan een Belgische onderneming die een brouwerij opzet in Rwanda, of een Belgisch bouwbedrijf dat een groot project in Rusland realiseert. En tot slot financieren we ondernemingen, en kmo’s in het bijzonder, rechtstreeks tot maximaal € 8 miljoen voor een duurtijd van vijf jaar. We kunnen ook een

“We helpen kmo’s met landenrisicoanalyses, begeleiding bij het opstellen van een contract, kredietverzekering en financieringsoplossingen. We willen echt een one-stop-shop zijn voor de verre export."

Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo

financiële bankgarantie geven waarmee de ondernemingen dan gemakkelijker een krediet kunnen verkrijgen. Onze rol is ook curatief: als het misloopt, betalen wij de klant een schadevergoeding en proberen we de vorderingen te recupereren.” Credendo bestaat een eeuw, maar kijkt ook naar de toekomst. “We zetten in op innovatie en digitalisatie, maar het persoonlijk contact met de ondernemer blijft essentieel”, weet Nabil Jijakli. “Duurzaamheid dragen we ook hoog in het vaandel. Zo analyseren we de milieuen sociale impact van grote projecten en waar nodig treffen we maatregelen om de potentieel negatieve impact te beperken, te verminderen of zelfs weg te halen. Projecten met een zware impact op de gezondheid of het milieu steunen we niet. We onderschrijven ook 12 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de VN. Niet alleen de projecten die we steunen, zijn duurzaam, maar we zijn zélf sinds 2019 ook CO2-neutraal. We meten al 10 jaar onze emissies en hebben heel wat maatregelen genomen om het label te verdienen.” Info: www.credendo.com

Jubilarissen

Het Belgische export- en kredietverzekeringsagentschap Credendo bestaat 100 jaar. Dankzij die ervaring, hun aanwezigheid in 15 Europese landen en een rating AA van S&P Global, kan Credendo wereldwijd ondernemers helpen om hun exportdromen te realiseren. “Kmo’s beperken hun export nog vaak tot buurlanden, maar met Credendo hebben ze meer groeimogelijkheden doordat ze ook verder buiten Europa veilig kunnen exporteren. We helpen hen met landenrisicoanalyses, begeleiding bij het opstellen van een contract, kredietverzekering en financieringsoplossingen. We willen echt een one-stop-shop zijn voor de verre export", zegt Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo.

11


12


SBB viert 50e verjaardag

“We moeten niet absoluut de grootste zijn, wel de slimste” Met 28 kantoren en 570 medewerkers is SBB Accountants & Adviseurs in vijftig jaar uitgegroeid tot het grootste Vlaamse accountants- en advieskantoor. Ruim 23.000 klanten doen dagelijks een beroep op de proactieve en toekomstgerichte aanpak van het bedrijf. “Op die aanpak zijn we heel trots”, zegt CEO Raf Sels, “we noemen onszelf niet voor niets ondernemerscoaches.”

“We zijn eigenlijk ontstaan omwille van een heel praktische reden”, vertelt Sels. “De verplichting van de overheid voor bedrijven om btw-aangiftes te doen en om een jaarrekening neer te leggen, zorgde bij heel wat ondernemers voor problemen. SBB nam hen die zorg uit handen.” Gaandeweg groeide SBB uit tot een netwerk van 28 accountants- en advieskantoren met hoofdzetel in Leuven. Doorheen de jaren vonden ondernemers en vrijeberoepsbeoefenaars uit allerlei sectoren de weg naar een SBB-kantoor. Vandaag telt SBB 23.000 klanten, vooral zelfstandige ondernemers en kmo’s, (medische) vrije beroepen, landbouwbedrijven en organisaties uit de social profit. Raf Sels: “Al die klanten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning op vlak van accountancy, boekhouding en fiscaliteit. Maar ook voor advies op het gebied van omgevingsreglementering en milieu, vermogens- en successieplanning, financieel-strategisch advies en voor zakelijk juridisch advies in het algemeen.” Dat totaaladvies kunnen ze bij SBB

aanbieden dankzij de unieke structuur met een sterk uitgebouwd kantorennet en een centrale ondersteuning door het hoofdkantoor in Leuven. Centraal kenniscentrum Eén van de belangrijkste redenen voor het succes van SBB is het feit dat het bedrijf al heel snel investeerde in een eigen centraal kenniscentrum. “Dankzij dit centrum verzamelen, bestuderen en verwerken we kennis uit diverse wetgevingen en onze klantendossiers”, weet Sels. “En die kennis geven we via eigen interne opleidingen door aan onze medewerkers in alle lokale kantoren. Vorig jaar bijvoorbeeld verzorgden we meer dan 50.000 interne opleidingsuren. Hierdoor zijn onze medewerkers als de besten geïnformeerd over nieuwe en veranderende regelgeving. En dat is een bijzondere troef in het snel wijzigende fiscale en accountancylandschap. Onze klanten missen daardoor geen opportuniteiten.” Slimme teams en slimme technologie Dankzij deze aanpak maakt SBB de merkbelofte ‘samen slim ondernemen’ elke dag waar op de werkvloer. “Voor de traditionele boekhoudtaken en de informatie-uitwisseling met overheidsinstanties zijn we vaak een voorloper

geweest in het gebruik van technologische oplossingen”, verduidelijkt Sels. Ruim 8.500 SBB-klanten gebruiken het platform sbbSLIM om hun administratie te digitaliseren en bedrijfsresultaten digitaal op te volgen. Raf Sels: “Hierdoor hebben onze adviseurs de handen vrij om ondernemers bij te staan in hun bedrijfsvoering. Zo ondersteunen we onze klanten met slimme teams: een accountant die als een ondernemerscoach breed strategisch meedenkt, geflankeerd door vakspecialisten die in de diepte gaan. En we wapenen onze klanten met slimme digitale tools.” Beheerst groeien Sels heeft dan ook alle vertrouwen in de volgende vijftig jaar. “SBB blijft groeien”, besluit hij. “Belangrijk is wel om dat beheerst te doen. We hebben niet de ambitie om absoluut altijd de grootste te moeten zijn. Wel willen we de slimste zijn en blijven. En daarvoor zijn we steeds op zoek naar de juiste mensen om mee te schrijven aan ons verhaal. Accountant is vandaag helaas een knelpuntberoep. Onze grootste uitdaging is dan ook het vinden van de juiste mensen om onze ploeg te versterken.” Met 85 extra aanwervingen in 2020 en opnieuw 70 nieuwe collega’s tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar, steeg het aantal medewerkers tot ruim 570. En ondanks die succesvolle rekruteringscampagnes, is men bij SBB nog op zoek naar 70 bijkomende collega’s.

Jubilarissen

SBB zag in 1971 het daglicht als reactie op de invoering van de Wet op de btw. Vier jaar later volgde de Wet op de jaarrekening. De aanvankelijke bedoeling was om ondernemers een provinciaal aanspreekpunt te bezorgen en hen binnen die nieuwe omgeving te begeleiden.

13


VGD viert 40e verjaardag

Financieel dienstverlener VGD zet sterk in op Vlaams-Brabant Het gaat de laatste jaren hard voor VGD. Het Belgische advieskantoor evolueerde van een klassiek accountancy-, audit- en taxkantoor naar een fullservice financieel dienstverlener met ruim 350 medewerkers die ook CFOservices, corporate finance, HR-advisering, legal services en vermogensplanning aanbiedt. Na de entree in Leuven, begin 2020, opende VGD eind 2020 een filiaal in Halle en nam het een meerderheidsparticipatie in het Keerbergse kantoor Gogne.

Strategische uitbreiding VGD-vennoot Peter Bruggeman, die het kantoor voert in Wemmel, is de initiatiefnemer van deze geografische expansie en lokale verankering. Hij koesterde al langer de ambitie om het kantoor ook in de gordel rond Brussel op de kaart te zetten. “We zijn met VGD sterk vertegenwoordigd in de centrumsteden van de driehoek Gent-Brussel-Antwerpen en op de West-Vlaamse as Brugge-Kortrijk, maar in Vlaams-Brabant waren we nog relatief onbekend. Onze visie past nochtans perfect

in het KMO-landschap dat de regio typeert en waar het gonst van de ondernemerszin. Dat zit ook zeer sterk in ons DNA verweven, wat meteen ook de logica weergeeft van deze strategische uitbreiding.”

om de klant goed te kennen en anderzijds het inschakelen van de kracht van het VGD-netwerk, dat met haar verschillende diensten en experten de adviesverlening versterkt.”

Peter vervolgt: “De kantoorverantwoordelijken van die nieuwe werkplekken zijn allen rasechte VGD’ers en spreken dezelfde taal. Ze staan dicht bij de klant en voelen perfect hun noden aan. Het is een samenspel tussen enerzijds het persoonlijk contact dat super belangrijk is

Toekomstgericht meedenken met de ondernemer Bart Albrecht, kantoorleider van de Leuvense vestiging, is alvast goed uit de startblokken geschoten. Al heel wat nieuwe klanten uit het Leuvense vonden de weg naar VGD, dat als second tier kantoor met

Jubilarissen

Bart Albrecht, Koen Martens, Rudi Gogne, Peter Bruggeman en Jurgen Goeman (vlnr.).

14


Op zoek naar proactief advies om je ondernemersblik te verruimen? Contacteer vrijblijvend onze adviseurs of kom eens langs in onze VGDkantoren in Vlaams-Brabant: VGD Keerbergen Mechelsebaan 31, 3140 Keerbergen VGD Halle Sint-Rochusstraat 11, 1500 Halle VGD Leuven Diestsevest 25, 3000 Leuven Peter Bruggeman: “De kantoorverantwoordelijken van de nieuwe werkplekken zijn allen rasechte VGD’ers die dezelfde taal spreken en dicht bij de klant staan.”

“Wij dragen digitalisatie en rapportering op maat hoog in het vaandel en willen dat elke klant inzicht krijgt in de parameters die zijn business drijven. Bij een klantenmeeting leggen we de focus altijd eerst op zijn business en bekijken we dan ten gronde hoe we die financieel en fiscaal kunnen omkaderen. Wij zijn dan ook ‘geswitcht’ van boekhouders, die voornamelijk het verleden in kaart brachten, naar adviseurs die vooral oog hebben voor de toekomst van het bedrijf.” Met een focus op tax VGD zet ook sterk in op tax. Koen Martens, taxspecialist die enthousiast mee zijn schouders zet onder de integratie en uitbouw van het kantoor te Keerbergen: ”We proberen zoveel mogelijk fiscale optimalisaties door te voeren bij onze klanten door bijvoorbeeld gebruik te maken van de vele incentives die de overheid aanbiedt in het kader van de innovatiefiscaliteit. Hoewel je dat niet direct zou verwachten, zijn die vaak ook bij kmo’s mogelijk.” Koen staat in Keerbergen aan de zijde van Rudi Gogne die, met de overstap naar VGD, nu over de resources beschikt om volop meerwaarde te kunnen bieden aan z’n cliënteel. Rudi: “We merkten dat ons team te klein werd om onze rol als volwaardige adviseur optimaal te kunnen vervullen. Ondernemers verwachten vandaag kwalitatief advies op maat en zoeken daarvoor een centraal aanspreekpunt en

www.vgd.eu/nl

vertrouwenspartner. We zijn volop bezig om onze klanten te laten kennismaken met deze diensten. Alleen al bijvoorbeeld voor ‘CFO-services’ krijgen we veel vragen van klanten die tot een futureproof financiële organisatie van hun bedrijf willen komen. We ondersteunen hen in de verbetering van hun processen om zo tot een rapportering te komen met realtime inzicht in de prestaties van de onderneming en de mogelijkheid om sneller bij te sturen.” En waar talent centraal staat ”Onze mensen vormen ons kapitaal. Daarin investeren is een absolute vereiste!”, stelt Jurgen Goeman. Als Hallenaar ging hij de uitdaging aan om de verdere uitbouw van het kantoor in zijn geboortestad te verwezenlijken. Ook hij is mooi opgestart in deze regio en kleurt daarmee de blinde vlek in die er voor VGD nog resteerde op de kaart van Vlaams-Brabant.

Jurgen stelt: “Wat ik nog graag wil toevoegen, is het mooie van de kennisdeling en de kruisbestuiving die ik binnen VGD ervaar. Daardoor zie je jonge mensen merkbaar groeien in kennis en maturiteit.” Peter besluit: “We weten hoe cruciaal korte communicatielijnen zijn, dat je vertrouwen dag na dag moet blijven verdienen en dat elk ondernemersverhaal anders is. Ons belangrijkste credo luidt dan ook: ‘Let’s talk’. In een ontmoeting met de klant zijn onze medewerkers gepassioneerd om financieel vakmanschap te koppelen aan ondernemingszin. We gaan daarom graag het gesprek met je aan, over vandaag en later.”

VGD-vennoot Peter Bruggeman, die het kantoor voert in Wemmel, is de initiatiefnemer van de geografische expansie en lokale verankering van VGD.

Jubilarissen

een persoonlijke aanpak én brede expertise het verschil kan maken in deze dynamische regio.

VGD Wemmel Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel

15


Publireportage

IS JE ONDERNEMING KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

Stimuleer & ontwikkel de kennis van je medewerkers

De coronacrisis heeft het belang van opleiden en het versterken van competenties extra in de verf gezet. Ook de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het grote aantal openstaande vacatures zetten de nood aan opleidingen hoog op de agenda. Bovendien staat de arbeidsmarkt voor heel wat transities en veranderingen. Door nu te focussen op toekomstgerichte opleidingen bij werknemers - en een sterke leercultuur te stimuleren - kunnen ondernemingen zich klaarstomen voor de arbeidsmarkt van morgen.

Zet in op competenties met toekomst ... Als bedrijf is het belangrijk dat medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, nu en in de toekomst. Niet alleen beroepstechnische vaardigheden, maar ook bredere competenties zoals creatief denken, digitale skills en leidinggeven kunnen het verschil maken. Door in te zetten op de ontwikkeling van de juiste competenties bij je medewerkers tijdens hun loopbaan, vul je huidige en toekomstige vacatures slim in. Inzetten op opleiding verhoogt niet alleen de productiviteit in je organisatie. Het versterkt ook je imago als aantrekkelijke werkgever. Creëer én stimuleer een sterke opleidingscultuur op de werkvloer zodat werknemers de competenties leren die het bedrijf nodig heeft. De toekomst is aan de wendbare, lerende organisatie die flexibel inspeelt op evoluties en transities. Denk aan digitalisering, robotisering en de groene transitie.

… en laat de Vlaamse overheid je hierbij ondersteunen Werkgevers zijn goed geplaatst om opleidingsnoden vast te stellen en werknemers warm te maken voor om- en bijscholingen waarmee ze hun toekomstkansen in de sector en op de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Hiervoor biedt de Vlaamse overheid een breed pakket aan incentives aan, zoals het Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques en Vlaams opleidingskrediet.

Internationaal

Bereid je bedrijf voor op de toekomst met de Vlaamse opleidingsincentives!

16

Op vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives kunnen werknemers via de Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives alle informatie vinden over de opleidingsincentives waar zij recht op hebben. De focus ligt in eerste instantie op de Vlaamse opleidingsincentives, maar daarnaast komt er ook nuttige informatie aan bod over loopbaanbegeleiding en de ondersteuning voor opleiding voor zelfstandigen.


Jubilarissen

Abesco Structura Biz

Winge Motors Jadimex De kringwinkel Tienen

VZW Rozemarijn Hof ten As Ubiqus Belga Translations

VGD Vrebos

Transmoov

SBB Penta Hotel Leuven Leo Peeters

EME Automation

CDM

Harol

Credendo GC Europe Komatsu

Arvesta

Degroof Petercam

Jubilarissen

R.A.V.E.N Connext Castaar

Fineko Leuven Flow Pilots Fiabilis Rensol Philippe van Gaever Algemene Cerificatie van electriciteit en gas

17


Kantoorruimte Te Huur

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05

Nieuwland Aarschot Gebouw PVG A-01

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-06

Gelijkvloers

Gelijkvloers

Gelijkvloers

Drie bureaus van ±20m2

1

ste

• •

verdieping

Ruimte (463m2) te huur vanaf 21 december 2021

Meer Info?

Zone A, B, C & D totale opp. 1324m2

1ste verdieping

Twee bureaus van ±20m2 Een bureau van 33m²

Adres PVG A-01 Nieuwlandlaan 66 3200 Aarschot

18

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05

• Adres PVG H-05 Technologielaan 11 3001 Haasrode

Zone F: 508m2

Adres PVG H-06 Geldenaaksebaan 329 3001 Haasrode

Contact Francis Saenen 0495 58 90 03 francis.saenen@interleuven.be www.interleuven.be/immo/bedrijfsruimte


Bedrijventerrein C-Valley zet in op biodiversiteit Begin oktober verzamelden werknemers uit de verschillende bedrijven van C-Valley Leuven voor de eerste C-Valley Natuur Netwerkwandeling. Onder begeleiding van gidsen van Natuurpunt bekeken ze wat groeit in de nabije werkomgeving. En ze ontdekten hoe kleine inspanningen op de bedrijfspercelen een grote impact kunnen hebben op de lokale biodiversiteit. De wandeling was een initiatief van de werkgroep Biodiversiteit C-Valley, die in september door de stad Leuven werd uitgeroepen als “Duurzame (klimaat)held” in de categorie ‘partnerschap’.

Leen Kuijken van Materialise, Liesbeth Van Vlierberghe van Siemens, Irene Hermans van UCLL en Eric De Pessemier, bedrijventerreinmanager en adviseur Ruimtelijke Ordening bij Voka Vlaams-Brabant. Dat zijn de klimaathelden die de stad Leuven in de bloemetjes zette voor de initiatieven die ze nemen vanuit de werkgroep biodiversiteit C-Valley. Daarin verbinden ze de verschillende bedrijven en andere partners met elkaar om de buitenruimte van het bedrijventerrein in Haasrode duurzamer en groener in te richten.

Heb je vragen over bedrijventerreinmanagement of ruimtelijke ordening? Neem contact op met Eric De Pessemier, adviseur Ruimtelijke Ordening bij Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant via eric.depessemier@voka.be of 0473 24 16 62.

Duurzaamheid

Samen met miK (het Milieu Infopunt voor de kmo) organiseerden zij de eerste C-Valley Natuur Netwerkwandeling. Een veertigtal werknemers van de lokale bedrijven verzamelden om onder leiding van gidsen van Natuurpunt de flora en fauna op het bedrijventerrein te ontdekken. Zo werd duidelijk dat zelfs in de beperkte groene ruimte die er vandaag is, al heel wat floreert. De werkgroep brak dan ook een lans om het groen op de bedrijfspercelen zo nuttig mogelijk in te vullen.

19


Vlot op weg met een parkeerbeleid Door ruimtegebrek is het voor de meeste bedrijven al lang niet meer mogelijk om elke medewerker een parkeerplaats vlakbij het werk te garanderen. Bovendien moeten bedrijven bereikbaar blijven. Dit geldt zowel voor goederenstromen met bestel- en vrachtwagens, als voor noodzakelijk verkeer zoals expresdiensten, dienstwagens of service-vans. Daarnaast dwingen veranderende mobiliteitswetgeving en nieuwe milieuheffingen steeds meer bedrijven om werk te maken van de transitie naar een duurzame mobiliteit. Een doordacht parkeerbeleid kan een hefboom zijn om de modal shift verder in te voeren, want daar is ook een mental shift voor nodig.

Na de steden, de bedrijven? Dat steden hun parkeerbeleid gebruiken om hun mobiliteitsvisie te realiseren, daar kijkt niemand meer van op. Door minder parkeerplaatsen te vergunnen voor nieuwe projecten, parkeerplaatsen op openbaar terrein te schrappen en parkeertarieven te verhogen, willen lokale besturen de mensen aanmoedigen om alternatief vervoer te gebruiken waar het kan. Alternatieve transportvormen in stedelijke omgeving, zoals deelsystemen voor first en last mile, worden populairder. In Vlaanderen zet de overheid ook volop in op Park&Rides en Hoppinpunten. Die hebben de functie van een mobipunt waar verschillende verkeersmodi op elkaar zijn afgestemd. Ook steeds meer bedrijven maken tegenwoordig werk van een parkeerbeleid. Uit noodzaak, omdat de beschikbare parkeerruimte beperkt is. Maar ook vanuit duurzame overwegingen. Want een slim parkeerbeleid kan het mobiliteitsgedrag van je medewerkers positief beïnvloeden. Mijn auto, mijn vrijheid Wie al initiatieven nam in het kader van de modal shift, weet dat die vaak botsen op weerstand. Zeker als je raakt aan het autogebruik. Maar sommige omstandigheden spelen de gedragsverandering in de kaart. Grote infrastructuurwerken bijvoorbeeld kunnen een veranderingsgedrag teweegbrengen. Om het fileleed te omzeilen, gaan werkgevers en werknemers in zo’n situatie vaak zelf op zoek naar alternatieven.

Mobiliteit

Infrastructuurwerken als hefboom We staan in onze regio voor jaren verkeershinder door werken aan de Ring. De eerste werken in de noordrand (zone Vilvoorde-Zaventem) zijn nu al een feit. Het infrastructuurproject van de Brusselse Ring, is niet een eenzijdig wegeninfrastructuurproject, maar een multimodaal programma. Er komen o.a. een comfortabel fietsnetwerk, mobipunten waar je makkelijk kan overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel, en nieuwe OV-verbindingen zoals een luchthaventram.

20

Als de nodige infrastructuur er niet is, kan je geen gedragsverandering verwachten. Vanuit dat opzicht kunnen die immense werken misschien ook een impuls geven aan jouw parkeerbeleid. Op de markt zijn er verschillende aanbieders van parkeermanagementsystemen die via IT-tools kleinere parkings combineren met reservatiemogelijkheden en access-controle.

Om je parkeerbeleid vorm te geven, zijn er een aantal methodes zoals het werken met incentives. Er zijn ook heel wat actiepunten waarop je kunt inzetten. Wil je er meer over weten, neem dan contact op met Wim Pannecoucke, Mobiliteits- en Bereikbaarheidsmanager bij Voka Vlaams-Brabant: wim.pannecoucke@voka.be.


De mens achter de ondernemer Rein Casters van DrivOlution

Wie zijn nu de ondernemers die bij Voka Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we ze naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier, en voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er willekeurig vier. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Rein Casters in de kijker, gedelegeerd bestuurder van DrivOlution uit Wijgmaal.

2. Wat is het leukste dat iemand op het werk ooit voor je heeft gedaan? Wat mij het meeste is bijgebleven, is toen mensen uit het managementteam me waarschuwden dat ik er even tussenuit moest. Als ondernemer heb je periodes dat alles meezit, dat je vooruitgaat en groeit, winst

maakt, dat alles gaat zoals het hoort. En er zijn moeilijke periodes. Crisismomenten, waar je veel uit leert, en momenten dat het even te veel wordt. De mensen die je dan zeggen: “Je bent te veel aan het doen, we maken samen je agenda leeg en trek er eens op uit, neem wat tijd om te ontspannen”, dat is goud waard. Het is eigen aan ondernemers en andere drukbezette mensen om te blijven gaan, tot het niet meer lukt. Dat er dan mensen zijn die je erop wijzen dat je te ver aan het gaan bent, dat is belangrijk als burn-outpreventie. Je leert eruit én het versterkt je team. Dat mensen dat tegen me zeiden, daar ben ik echt dankbaar voor. 3. Wie zou je graag in persoon ontmoeten? Wat zou je willen weten? Zelfs als ik daar lang over nadenk, komt er niemand in me op. Ik ben zo geen ‘fan girl’. Er zijn wel veel mensen die ik bewonder, maar dat zijn allemaal mensen die ik al ontmoet heb. Wat ik binnenkort ga doen en waar ik erg naar uitkijk, is met een klein groepje gelijkgestemde zielen afstemmen over hoe zij het aanpakken. Het zijn allemaal mensen die

gelijkaardige dingen doen en dezelfde zorgen, uitdagingen en ervaringen hebben. Op mijn leeftijd komen er vragen in je op als ‘wie wil ik zijn als mens’, ‘wat wil ik nog doen en bereiken de laatste 10 à 15 jaren van mijn actief leven’, ‘waar wil ik nog het verschil maken’... Daar kan je niet zomaar met jan en alleman over praten. 4. Wat was jouw grootste uitdaging tot nu toe? Ik ben nu 16 jaar ondernemer. Daarvoor was ik al zelfstandige, maar dat is niet hetzelfde qua verantwoordelijkheden. Als ondernemer vormt elke sprong die je organisatie maakt een uitdaging: je eerste werknemer aannemen, je eerste lening sluiten, de eerste keer iemand zijn ontslag geven, ... Maar de grootste uitdaging in de voorbije 16 jaar was de financiële crisis van 2009, toen we als opleidings- en consultingorganisatie bijna zonder omzet vielen. De grote, wereldwijde crisis zorgde binnen de organisatie voor uitdagingen op menselijk en financieel vlak. Je moet je organisatie herdenken, geldschieters zoeken, … Dan moet je kunnen terugvallen op een heel sterk team dat die spanningen kan opvangen, want zo’n situatie zorgt voor stress, zowel professioneel als privé. We hebben daar toen veel uit geleerd en we zijn er wel sterker uitgekomen, maar dat was toch wel een zeer grote uitdaging. Ik wil wel benadrukken dat uitdagingen net ‘uitdagingen’ zijn omdat je eruit leert. Als je ze weet te overleven, kom je er gegarandeerd sterker uit.

Artikel

1. Wat is jouw tip aan andere ondernemers om te ontspannen? Ik heb er twee. Een eerste tip is om te ontspannen tijdens de werkdag, dat is niet onbelangrijk. Soms loopt de stress op en ben je met te veel tegelijk bezig. Dan raad ik aan om er even de stekker uit te trekken door een korte wandeling te doen of je even afzonderen, de ogen te sluiten en diep te ademen. Zo’n korte break van tien minuten doet wonderen voor de concentratie en de stressreductie. Buiten de werkdag kan ik drie vormen van ontspanning aanraden: elke dag een meditatie, in de tuin werken en sporten - die laatste twee doe ik helaas niet elke dag. Vaak hoor je dat sporten “er niet van komt”. Dat loste ik op door een personal trainer onder de arm te nemen. Dat is op afspraak en daar wil ik niet onderuit. Zo sport ik minstens een keer per week en dat werkt geweldig goed.

21


IS JE WERKVLOER ZO STILAAN EEN SLAGVELD?

Krijg extra versterking met IBO van VDAB! Daarmee zet je iemand met minder ervaring maar des te meer motivatie direct aan het werk. Na maximaal 6 maanden opleiding óp je werkvloer heb je een ideale werkkracht om aan te werven. Kijk snel op vdab.be/ibo

vdab.be En iedereen beweegt


Uitgelicht 24 Krappe arbeidsmarkt roept om actie 27 Nostradamus 2021: Robots maken ons meer mens 31 5 hr-trends 28 Pleidooi voor een welomlijnd HR-beleid 34 Waarom inclusie cruciaal is 36 Nieuwe Welt-trajecten van start 38 Motivatie tijdens de coronacrisis

HR en Talent 23


Krappe arbeidsmarkt roept om actie De toenemende krapte op de arbeidsmarkt houdt de Vlaams-Brabantse werkgevers en onderwijsinstellingen wakker. In oktober lanceerden ze daarom ‘Talentenplatform 2.0’. Daarin gaat Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant samen met de regionale overheden en VDAB op zoek naar innovatieve oplossingen om broodnodige talenten aan te trekken. De edities in Tienen en Leuven zijn achter de rug, in 2022 volgt er nog een in Diest.

“In Vlaams-Brabant zijn er momenteel meer dan 37.000 openstaande vacatures en daartegenover slechts 28.000 werkzoekenden zonder job”, weet Steve Vanhorebeek, adviseur Arbeidsmarkt bij Voka Vlaams-Brabant. “We moeten elk talent inzetten en elk potentieel vastpakken zodat iedereen aan het werk kan. Want als de bedrijven niet voldoende mensen vinden, is dat gevaarlijk voor onze welvaart.” Bedrijven solliciteren De uitdaging op de arbeidsmarkt is ongezien. Nooit waren er zoveel vacatures voor zo weinig werkzoekenden. “Bedrijven staan nu aan de andere kant. Zij moeten vaak solliciteren voor een

kandidaat. En ze zoeken naar manieren om kandidaten aan te werven, ook als die nog niet alles kunnen, om hen nadien groeikansen in het bedrijf te geven”, zegt Steve Vanhorebeek. Nieuwe recepten Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe recepten. Dat beaamt ook Johan Viaene, directeur voor VDAB in Vlaams-Brabant: “Wij steunen dit initiatief volop, want de huidige cijfers zijn te kritiek om zomaar te blijven toekijken.” “De arbeidsmarkt roept om een innovatieve aanpak. En die gaan we maar vinden als we goed samenwerken, tussen bedrijven onderling en tussen onderwijsinstellingen onderling, maar zeker ook tussen onderwijs en bedrijven”, zegt Steve Vanhorebeek. “Ik denk aan samenwerkingen rond stages of rond leren gedurende de loopbaan. Hoe kunnen we daar beter samenwerken zodat we alle talenten kunnen opvissen en mee laten groeien met de bedrijven?” Een element dat in de regio rond Tienen erg leeft, is het vergroten van de doorstroming van arbeidskrachten uit de sociale economie naar het normale arbeidscircuit. “Kringwinkel Hageland is hierbij een prachtig voorbeeld”, aldus Vanhorebeek. “Zij slagen er echt in om mensen op te leiden en klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Het zijn deze initiatieven die de kloof zullen helpen dichten.”

Wil je meer weten rond dit thema? Grote opkomst op het Talentenplatform in Leuven.

24

Neem contact op met Steve Vanhorebeek, adviseur Arbeidsmarkt bij Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant via steve. vanhorebeek@voka.be. via eric.depessemier@voka.be of 0473 24 16 62.


Aviato Jobbeurs: 2.000 bezoekers, 30 bedrijven, 400 vacatures Momenteel staan er zo’n 400 vacatures open bij Aviato. Dat zijn er evenveel als voor de coronacrisis. Met de relance in het achterhoofd is het belangrijk snel de juiste profielen aan te trekken. De Brussels Airport Jobfair van midden oktober kwam dan ook op het juiste moment. 2.000 geïnteresseerden kwamen langs en volgden interactieve workshops of hadden een speeddate met de luchthavenbedrijven. De 30 aanwezige bedrijven waren zeer tevreden met de opkomst. Voor werkzoekenden was dit een kans om de brede waaier van luchthavenjobs te ontdekken. “Qua profielen zoeken de bedrijven op Brussels Airport niet alleen luchtvaartpersoneel, maar ook mensen met goesting in een job in onder meer de horeca, security, sales, logistiek, administratie en technische sector. Dankzij deze jobbeurs konden we veel werkzoekenden matchen met de openstaande jobs op en rond de luchthaven”, zegt Isabelle Borli, General Manager van Aviato.

Na de jobbeurs, en ter gelegenheid van 5 jaar Aviato, stond een panelgesprek met aansluitend netwerkevent voor de luchthavencommunity op het programma. Volgende panelleden debatteerden over een duurzame arbeidsmarkt op en rond Brussels Airport: Arnaud Feist (CEO Brussels Airport Company & Voorzitter Aviato), Wim Adriaens (Gedelegeerd bestuurder VDAB), Caroline Mancel (Directeur-generaal a.i. Actiris), Peter Van Biesbroeck (Algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant) en David Bellon (Voorzitter van Air Cargo Belgium). De arbeidsmarkt, mobiliteit en opleidingen kwamen uitgebreid aan bod.

Aandachtige luisteraars op het talentenplatform in Tienen.

25


Steeds meer bedrijven kiezen voor de cloud om hun traditionele IT-diensten te vervangen. Zeker in het kader van het plaats- en tijdsonafhankelijke hybride werken is het cruciaal dat medewerkers en externe partners permanent vlot toegang hebben tot (bedrijfs)data. Hoe kan de cloud hiervoor een oplossing bieden? En hoe zet u een performante cloudstrategie op in uw organisatie? Christophe Crous, Head of Cloud & Security bij Proximus, vertelt het ons.

Het opstellen van een cloudstrategie: een slimme zet? “Het combineren van een lokale infrastructuur in datacenters met componenten in de cloud – aangeduid als hybrid cloud – is een strategisch middel om onder meer tegemoet te komen aan workloadvereisten, kostenoptimalisatie en het voldoen aan EU-standaarden op het vlak van privacy”, legt Christophe Crous uit. Vijf goede redenen om een cloudstrategie na te streven “Naast innovatie (denk maar aan toepassingen rond artificiële intelligentie & machine learning) streeft een goede cloudstrategie vier andere doelstellingen na. Ze geeft een boost aan de flexibiliteit en mobiliteit binnen uw bedrijf. Data blijft efficiënt en snel toegankelijk voor interne en externe partijen, ongeacht waar ze zich bevinden. Ook de continuïteit wordt gegarandeerd, waarbij toepassingen altijd en in veilige omstandigheden beschikbaar zijn. Ten slotte helpen clouddiensten de kosten onder controle te houden. Tijdens piekmomenten – zoals bij e-commerce-activiteiten tijdens de komende kerstperiode – kunnen periodieke overbelastingen tot capaciteitsproblemen van het netwerk leiden. In plaats van dure investeringen te doen om deze capaciteit op peil te houden, is de flexibele inschakeling van een externe cloudpartner vaak een verstandige zet.”

Een doordachte cloudstrategie verzekert: • Een innoverend ICT-beleid in uw organisatie • Extra flexibiliteit en mobiliteit voor uw medewerkers en externe partners • Meer continuïteit en veiligere ICTtoepassingen • Een efficiënte kostenbewaking bij piekmomenten

Welke soorten cloud bestaan er? “We onderscheiden drie soorten cloud: bij een public cloud – de meest recente vorm – wordt één toepassing of dienst aan vele klanten tegelijk ter beschikking gesteld. Anderzijds zien we de private cloud. In dit geval wordt de cloudinfrastructuur aan één specifiek bedrijf ter beschikking gesteld, al dan niet binnen de muren van dit bedrijf en al dan niet door de ICT-afdeling van het bedrijf zelf. Een hybride cloud is een combinatie van beide modellen: een deel van de ICT-infrastructuur huist in een privéwolk, terwijl een ander deel zich in een public cloud bevindt. Beide delen vloeien (idealiter) naadloos in elkaar over.” De juiste partners vinden Zoals al aangegeven, is een samenwerking met een externe cloudpartner een goede manier om alle troeven van een cloudinfrastructuur maximaal in te zetten. Sinds september 2021 bundelen Proximus en HCL Technologies de krachten op het vlak van public en private cloud. “Dankzij dit partnership kunnen we volop innoveren en het cloudportfolio voor onze klanten versterken. HCL Technologies staat in voor het beheer en onderhoud van onze private cloudinfrastructuur. Onze klanten zullen kunnen genieten van een rijkere catalogus van diensten en een duurzaam, efficiënt en flexibel cloudaanbod.”

Christophe Crous Head of Cloud & Security bij Proximus

Wilt u uw organisatie klaarstomen voor een efficiënt en veilig databeheer?

26

SURF SNEL NAAR ONZE CLOUD­ OPLOSSINGEN

Een ad-hoc aanpak leidt zelden tot een robuuste infrastructuur die nodig is om moderne cloudarchitecturen te ondersteunen en uit te tekenen. Meer nog: het ondermijnt vaak het succes van een digitale transformatie in uw organisatie. Daarom is het opzetten van een cloudstrategie een goede oplossing om dit vraagstuk aan te pakken.


Nostradamus 2021 Hoe kunnen robots ons meer mens maken?

Tijdens het jaarlijkse Nostradamus-event kijken CEO’s van grote bedrijven en zaakvoerders vooruit naar toekomstige businesstrends. Keynotespeaker dit jaar was professor Bram Vanderborght (VUB). Hij verdiept zich in de interactie tussen mens en robot en de impact van robots op ondernemerschap. Vanderborght weerlegt de angst dat robots ons werk en leven gaan overheersen: dankzij robotica zullen we juist gezondere en zinvolle jobs kunnen uitoefenen. En we zullen ook meer mens kunnen zijn, omdat we meer tijd doorbrengen met elkaar en zorgen voor elkaar.

In zijn boek ‘Homo Roboticus’ formuleert Bram Vanderborght tien aanbevelingen. De drie belangrijkste geven we hier mee. 1. Herverdeel arbeid tussen mens en technologie “De vraag welke taken en verantwoordelijkheden we nog door mensen willen laten uitvoeren en welke taken we liefst in de handen plaatsen van een robot, zal zeer actueel worden. Zullen mensen opteren om in een zelfrijdende auto te rijden? Zullen mensen op robotrestaurant gaan of enkel nog internetshoppen? Dit zijn vragen waar ook experts nog geen antwoord op hebben. Het doel van onze economie mag echter niet zijn om zoveel mogelijk mensen te vervangen door robots, maar wel om de productie te verbeteren door mensen met robotica te laten samenwerken. Daardoor worden de jobs gezonder en aantrekkelijker. Machines hebben immers zeer verschillende sterktes dan mensen. De robots kunnen helpen met het saaie, precieze, zware werk. Mensen kunnen zich concentreren op andere mensen helpen, op creativiteit, handigheid en problemen oplossen. Op de VUB ontwikkelen we bijvoorbeeld exoskeletons. Dat zijn draagbare robotpakken. Ze helpen om mensen terug te leren wandelen of om arbeiders te ondersteunen bij het tillen van zware lasten. Het zijn cobots. Ze vervangen geen arbeiders in fabrieken, maar ze helpen fysiek en mentaal. Wij pleiten voor investering en ontwikkeling in complementaire machines die mens en robot laten samenwerken in plaats van in robots die mensen vervangen.” 2. Ondersteun het loopbaanleren “De technologie zal bepaalde jobs doen verdwijnen maar ook de jobinhoud van bestaande jobs veranderen. Werknemers zullen meer en meer moeten leren werken met technologie. Dit impliceert uiteraard een permanente technologische vorming. Vanaf de schoolbanken tot op de werkvloer. Het levenslang leren of loopbaanleren moet door de overheid verder worden gestimuleerd en ondersteund, bijvoorbeeld door bijkomende middelen te verschaffen aan het onderwijs om het studieaanbod op het levenslang leren af te stemmen.”

Professor Bram Vanderborght tijdens Nostradamus 2021: “Dankzij robotica zullen we juist gezondere en zinvolle jobs kunnen uitoefenen en meer mens zijn.”

3. Implementeer duurzaamheidsvereisten bij technologische ontwikkelingen “De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties omvatten 17 doelstellingen rond o.a. klimaat, veiligheid, onderwijs, duurzame energie en armoede. Robotica en artificiële intelligentie kunnen de voortgang van deze ontwikkelingsdoelen versnellen, maar dat brengt ook een aantal complexe uitdagingen met zich mee. De overheid en het bedrijfsleven moeten via wetenschappelijke studies krijtlijnen uittekenen om te bepalen hoe we robots en artificiële intelligentie kunnen inzetten voor een duurzame en inclusieve wereld.” Meer info: www.homo-roboticus.be

27


Pleidooi voor een welomlijnd HR-beleid

“Wij bieden het kader en de werknemer vult het in” We moeten het hebben over personeelswelzijn. Of beter, bedrijven moeten er (nog) meer naar handelen. In 2019, nog voor de pandemie, stelde Statistiek Vlaanderen al een significante daling vast inzake welbevinden op het werk. Hoe vul je bovendien zo’n rekbaar begrip als personeelswelzijn in? Johan Naessens, HR Director bij Rexel Belgium en Stéphanie Cammaerts, Talent and Happiness Manager bij Triple A Solutions, weten er alvast raad mee. Geruggensteund door de filosofie binnen hun bedrijf, zetten beiden hoog in op het welbevinden van hun medewerkers.

Triple A Solutions is gespecialiseerd in Credit Management, een niche binnen finance. Ze bieden oplossingen aan bedrijven aan ter ondersteuning van hun Credit Management zoals consulting, rekrutering en selectie, outsourcing, training, audits en hun eigen software Credibill. Stéphanie Cammaerts bekleedt er de functie van Talent and Happiness

Manager. Johan Naessens is al bijna 20 jaar actief als HR Director bij Rexel Belgium, een groothandel en leverancier van elektrisch materiaal en oplossingen voor de industriële, residentiële en tertiaire markt. Hoewel Johans functieomschrijving wat conventioneler klinkt, zet hij - net als Stéphanie - de krijtlijnen uit van het HR-beleid.

Omkadering Wat human resources betreft, waait er een frisse wind op de werkvloer. En daar zitten de aanstaande wintermaanden voor niets tussen. Zowel Stéphanie als Johan stellen vast hoe het thema personeelswelzijn de laatste jaren zijn willekeurigheidsjasje verruilde voor een welomlijnd kader op maat van de medewerker. “De aandacht voor het welbevinden van ons personeel was altijd al aanwezig”, vertelt Stéphanie. “Maar op een bepaald moment hebben we de omschakeling gemaakt om dat groter uit te werken in de vorm van ons HR Happy-traject. In vergelijking met vroeger, kent ons HR-beleid een duidelijke omkadering waarmee we mensen duidelijk enthousiasmeren. En dit, mede dankzij een open, specifieke bedrijfscultuur en een vlakke bedrijfsstructuur. Uit feedback- en exitgesprekken blijkt dat de medewerkers hier zelf ook meer belang aan hechten”, weet Stéphanie. Ook Johan zag de voorbije jaren bepaalde trends: welzijn, employee experience, inclusie, zelfdeterminatie en noem maar op. Zinvolle zaken, maar bij Rexel Belgium dekt de slagzin ‘Onze medewerkers zijn ons kapitaal’ de lading. Een welgekende leuze, maar hoe maak je de vertaalslag naar de werkvloer? “Wij laten onze medewerkers participeren in het beleid onder meer aan de hand van personeelstevredenheidsenquêtes”, vertelt Johan. “Ik beschouw ze als accurate barometers. Ze maken duidelijk waar je eventueel moet bijsturen en ze brengen uiteraard ook in kaart wat wél goed loopt. Aan de slag gaan met de feedback n er ook acties aan koppelen ondersteund door de CEO, is essentieel. Met een open vraag als ‘Wat zou je veranderen ter verbetering van het bedrijf?’ krijgen medewerkers de kans om op een ander niveau input te geven. Die betrokkenheid mag je niet uit het oog verliezen. Je uitsluitend focussen op welzijn is niet voldoende.”

28


Stéphanie Cammaerts, Talent & Happines Manager bij Triple A Solutions

Johan Naessens, HR Director bij Rexel Belgium

Welzijn als merkverhaal Ondertussen is het uitgekiende welzijnsbeleid van Triple A Solutions deel gaan uitmaken van hun merkverhaal. Stéphanie beschouwt haar medewerkers als ambassadeurs die een sleutelrol vervullen en onlosmakelijk verbonden zijn met het bedrijfsimago. “Onze werknemers zijn onze benzine. Ze worden te vaak en onterecht gezien als louter een kostenpost. Personeelswelzijn is voor ons zo belangrijk omdat gelukkige werknemers nu eenmaal hoger scoren op employee engagement. Geëngageerde medewerkers zijn de trekkers van onze organisatie. Hun positieve contacten met klanten hebben ook een weerslag op dit bedrijf. Ik heb onze visie, HR Happiness-traject en bijhorende procedures uitgeschreven. Door dit te concretiseren, kunnen we het ook gemakkelijker implementeren en vertalen naar concrete waarden die je ook terugvindt in onze corporate branding. Dat spreekt sommigen aan waardoor er een klik ontstaat. Dat is ook het startpunt. Eerst moeten we op dezelfde golflengte zitten, vooraleer we kijken naar diploma’s en competenties”, meent Stéphanie.

herhalen, en tien jaar later hebben we ze vertaald naar een formele employee value proposition. Die werd in alle bedrijven verspreid via posters en filmpjes. Zoveel jaar later is een herziening niet aan de orde, want dezelfde positieve, participatieve boodschap belichamen we vandaag nog steeds. Kortom, repeat, repeat, repeat.”

Ook Johan spreekt van een zogenaamde fit. Potentiële medewerkers kunnen het ideale profiel hebben, maar soms wil de verf gewoon niet pakken. Daarnaast onderschrijft hij het belang van een bedrijfscultuur die achter de ontwikkeling van haar werknemers staat. “Toen ik startte bij Rexel was mijn functie nog niet ingevuld en bestond het bedrijf uit een samenraapsel van verschillende nv’s. Bijgevolg was er van bedrijfscultuur nog geen sprake”, vertelt Johan. Ondertussen is dat wel sterk aanwezig en dat is te danken aan een sterke CEO met visie en een efficiënt en effectief holistisch HR-management. In 2002 waren onze voornaamste pijlers naar werknemers toe: autonomie, verantwoordelijkheid en werken in teamverband. We zijn dit blijven

Intern mobiliseren Bij Rexel Belgium zijn het aantal functies beperkt en doordat het gaat om specifieke technisch/commerciële profielen is het aanbod op de arbeidsmarkt moeilijk om aan te trekken. Door in te zetten op een succesvol systeem van interne mobilisatie en opleiding geraken posities er toch vlot ingevuld. Het bedrijf haalt tussen de 35 à 45% interne mobiliteit. “We zeggen in onze EVP: je verdient de carrière die je zelf wenst. Oftewel: wij bieden het kader en de werknemer vult het in”, licht Johan toe. “Dat kader kan bestaan uit alle mogelijke trajecten. Maar ongeacht de richting die je kiest, bestaat de basis uit vertrouwen schenken, ruimte creëren om te kunnen groeien en dat steeds met de nodige opvolging en begeleiding. Dat laatste kan zowel gebeuren door een externe coach die we te allen tijde ter beschikking hebben of door intensieve opleidingen. Als je iets wil aansturen, moet je er ook mee bezig blijven en het opvolgen.”

hoofdkantoor te Diegem hebben we een contactcenter waar klanten hun debiteurenbeheer uitbesteden aan ons. Daar zijn verschillende posities en functies mogelijk. Dankzij onze interne mobiliteit kan je er bijvoorbeeld van een in- naar een outboundfunctie rouleren, en daarna naar een functie als credit controller. Na het doorlopen van die fases, kunnen personen zonder diploma extern gaan werken als consultant en zo verder groeien. Hetzelfde geldt voor onze consultants. Hoewel we actief zijn in een nichemarkt, zijn we steeds op zoek naar verschillende profielen, gaande van credit collectoren tot credit controllers en analisten. Dankzij onze Triple A Academy kunnen ze verschillende opleidingen volgen en kiezen voor een traject waarin ze naar eigen aanvoelen hun sterktes en talenten kunnen optimaliseren.” Klankbord Binnenkort begeleiden Stéphanie en Johan een Platotraject met, niet toevallig, HR als thema. Als meter en peter staan ze in de eerste plaats de deelnemers te woord, maar Stéphanie hoopt zelf ook inzichten te vergaren. “Vooreerst wil ik mijn enthousiasme voor deze job overbrengen, want ik sta 200% achter een doortastend HR-beleid. Gelijktijdig wil ik met het meterschap ook van anderen horen met welke problemen zij kampen en waar zij denken dat de oplossing ligt. Misschien kom ik zo wel op ideeën die we ook binnen ons beleid kunnen integreren of verbeteren. Want ik ben ervan overtuigd dat je welzijnsbeleid constant in beweging moet blijven.” Johan herkent dat gevoel om met anderen in dialoog te treden. “Ik ben al heel mijn carrière actief binnen HR en altijd heb ik de behoefte gehad om een klankbord te hebben. Naar elkaar luisteren en ideeën uitwisselen is altijd al een enorme verrijking geweest. Na al die jaren wil ik ook nog steeds groeien, maar ondertussen heb ik wel de nodige ervaring opgebouwd en ben ik benieuwd naar hoe anderen aan de slag gaan met die expertise.”

Ook bij Triple A Solutions krijgen werknemers de kans om binnen het bedrijf een persoonlijk parcours af te leggen. “Aan ons

Getriggerd door de inzichten van Stéphanie en Johan? Bekijk dan het Platotraject HR waar zij peter en meter van zijn. Meer info vind je op pagina 42 of via de QR-code.

29


Omdat ik graag mijn eigen tempo kies

En waarom onderneem jij? Wat je motivatie ook is, met het ING Starters Package heb je alles om van start te gaan. Je Business Banker staat ook voor je klaar en begeleidt je graag met concreet advies. Dit is het moment!

Start je zaak op ing.be/Starters De voorwaarden en tarieven van de ING Professionele zichtrekening vind je op ing.be. ING België nv • Bank/Kredietgever • Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw BE 0403.200.393 • BIC : BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 403200393 • www.ing.be. • Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 12/21.

30


5 hr-trends in 2021 De prioriteiten van de hr-manager in België Europees onderzoek van SD Worx bij 3.000 bedrijven eind juni 2021 legt de prioriteiten bloot van personeelsverantwoordelijken. Wat zijn de trends in België en welke lessen trekken we eruit?

1. War for talent: aantrekken, maar ook motiveren en behouden “De strijd om talent woedt fel: één op drie bedrijven heeft een rekruteringsproject. Maar je moet ook het beste uit je bestaande ploeg halen. Daarom is ‘performance management’ een topprioriteit. Hoe motiveer je je mensen en laat je ze efficiënt werken, zowel individueel als in team? Niet evident vandaag, na het verplichte thuiswerk en social distancing. Om sterker uit deze pandemie te komen, heb je de juiste mensen nodig en leidinggevenden die een coachende en ondersteunende rol opnemen. Ook is er een hernieuwde focus op de work-lifebalans. Een nieuw evenwicht tussen werken op kantoor en thuis is een knoop die organisaties nu ontwarren met afspraken die een win-win zijn voor werkgever en medewerkers”, duidt Michael Custers, CMO van SD Worx.

2. Payroll advisor, knelpuntberoep in Vlaanderen De coronacrisis en bijbehorende steunmaatregelen legden nog meer druk op werkgevers om altijd up-todate te zijn met nieuwe wetgeving. Die complexiteit maakt de loonadministratie niet makkelijker, waardoor het nummer drie is op de prioriteitenlijst. Bij kmo’s (< 250 werknemers) staat dit zelfs op de tweede plaats. Alsmaar meer bedrijven willen dan ook hun payroll uitbesteden. 3. Zoektocht naar externe specialisten en expertise Sociaaljuridische regelgeving, payroll en hrprocesautomatisering vormen de top 3 domeinen die het meest worden uitbesteed. Internationaal zien we hetzelfde beeld, al zijn er wel nuanceverschillen. Zo zijn bedrijven in Scandinavië, het VK, Duitsland en Zwitserland minder geneigd om hr uit te besteden. België, Frankrijk en Italië net meer. 4. Reward en loonkosten ‘typisch Belgisch’? Opvallend: verloning en loonkosten vervolledigen de Belgische top 5 van outsourcingprojecten. Hoe groter de organisatie, hoe meer interesse om een beroep te doen op een ervaren partner in optimalisering en beheersing van de loonkosten. Voor bedrijven vanaf 250 werknemers in België staat het op nummer 1. “Werkgevers en werknemers kijken met een brede lens naar verloning: niet enkel cash loon, maar ook alles daaromheen, zoals flexibel werken en extra voordelen zoals vakantie of de aankoop van een fiets”, verklaart Michael. 5. Hr (mee) aan stuur bij keuze hr-systemen Michael: “In ons land willen acht op tien hr-managers zelf hun hr-systemen kiezen. Ze begrijpen dat automatisering leidt tot nieuwe strategische inzichten. Bovendien willen ze technologie die hun mensen centraal zet. Pas als deze basis op punt staat, kun je een solide hr-strategie uitbouwen.”

Meer info? Scan de QR-code.

Partnercontent

Michael Custers, CMO van SD Worx

31


Terug naar kantoor! Of toch niet? Of toch wel? Covid 19, geraken we er ooit over uitgepraat? De knipperlichtrelatie die we momenteel met het vieze beestje in stand houden, is er één die veel onzekerheid met zich meebrengt. We gaan van lockdown naar de belofte van The Roaring Twenties om enkele weken later opnieuw massaal in te loggen via Teams. Hoe houd je je medewerkers gelukkig op deze veranderlijke (aangepaste) werkvloer? Trek je de kaart van hybride werken, of is het op kantoor eerder same old same old? Zijn er überhaupt regels over opgesteld? Of wacht je gewoon de volgende powerpoint presentatie van de regering af om te weten of je maandag in de file moet gaan staan?

De voordelen van een ‘Terug naar Kantoor’ plan • One size doesn’t fit all: maak een plan op maat van je onderneming.

One size doesn’t fit all Het is in deze tijden allemaal niet meer evident om de juiste weg te kiezen, om een duidelijk standpunt in te nemen. En toch is dat wat het talent in een organisatie van hun management verwacht. Echt talent is vaak al zo moeilijk te vinden. Dat talent dan ook nog eens kwijtspelen door een afwachtende houding, zal vele ondernemingen geen goed doen. Medewerkers verwachten een werkbare werkomgeving met duidelijke afspraken en regels. Maar one size doesn’t fit all. Dat weet iedereen! Wat werkt voor de ene onderneming is nefast voor de andere. Daarom heeft de Vlaamse Overheid extra budget vrijgemaakt met een verhoging van de kmo portefeuille en de werkbaarheidscheque. Deze subsidie past tot 10.000 euro bij tot eind 2021 voor projecten die inzetten op werkbaar werk. Zo kan je een duidelijk plan opstellen, aangepast aan de noden en behoeften van je werknemers, om hen weer terug gemotiveerd (op de werkvloer) te krijgen.

Zie het als een menu waaruit jij je favoriete workshops en oefeningen kiest op vlak van vertrouwen, feedback, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat. Mix & match dus extra voordelig en stippel je ‘Terug naar Kantoor’ roadmap uit dankzij de subsidie van de Vlaamse Overheid.

• Zorg voor duidelijkheid bij de terugkomst van medewerkers. • Boost betrokkenheid in een veranderende werkomgeving.

De werkbaarheidscheques inzetten voor een ‘terug naar kantoor’ plan Ben je er al uit hoe het nieuwe landschap er zal uitzien? Of moet er nog getweaked worden? “De enige constante is verandering” Dat wist Griekse filosoof Heraclitus al zo’n 2.500 jaar geleden. ‘Terug naar Kantoor’ is een programma dat inspeelt op die verandering door je medewerkers te bevragen in hoe zij het best functioneren in de nieuwe wereld van hybride werken.

• Bespaar 10.000 euro tot eind 2021 dankzij de werkbaarheidscheque subsidie.

Werken aan een ‘Terug naar Kantoor’ plan? Daar is een subsidie voor! Samen met de Vlaamse Overheid en de experten van JDI kan je investeren in de competentieversterking en het psychisch welbevinden van je medewerkers. Bespaar nu tot 10.000 euro en ontdek alle info via www.jdi.be/ terug-naar-kantoor


7 praktische toepassingen van Robotic Process Automation (RPA) voor HR Al gehoord van Robotic Process Automation (RPA)? Dit is een softwaretechnologie die toelaat om virtuele collega’s te creëren, nl. softwarerobots, die diverse administratieve processen automatiseren. Een RPA-robot kan je aanleren om een proces automatisch uit te voeren op dezelfde manier als zijn menselijke collega’s, en dit door menselijke handelingen in diverse softwareapplicaties na te bootsen. Dat is mogelijk voor repetitieve administratieve processen die vaste regels volgen. Denk maar aan het beheren van masterdata, het verwerken van orders en facturen, de administratie rond personeelsgegevens, etc. RPA is al enkele jaren het snelst groeiende softwaresegment ter wereld en vindt toepassingen in uiteenlopende bedrijfsprocessen. Specifiek binnen de HR-afdeling zijn er heel wat mogelijkheden met RPA. Joris Van Ostaeyen, Chief Strategy Officer bij Robonext deelt 7 reallife toepassingen! 1. Onboardingproces Dit is een RPA-klassieker. Een RPA-robot neemt alle repetitieve handelingen voor zijn rekening die moeten gebeuren als een nieuw personeelslid start. De administratie rond parkeerkaarten, tankkaarten en bedrijfswagens, het aanvragen van een badge, accounts aanmaken op de diverse softwaresystemen en de nodige rechten toekennen, … Dit automatiseren zorgt er niet alleen voor dat diverse betrokkenen uit afdelingen zoals HR en IT heel wat tijd sparen, maar de nieuwe medewerker voelt zich ook meer welkom in de nieuwe organisatie en ervaart een vlottere start.

subsidiekansen te laten schieten. Laat de administratieve verwerking dus best over aan een RPA-robot! 6. Premieberekeningen Wist je dat de Belgische spoorwegen meer dan 70 fulltime medewerkers in dienst hebben die niets anders doen dan de tientallen premies te berekenen voor het eigen personeel? Nachtwerk, weekendwerk, met de trein reizen, een opleiding volgen, … er zijn heel wat redenen waarom premies worden uitbetaald. Het automatisch berekenen van die premies via RPA kan een mooie efficiëntiewinst met zich meebrengen. 7. Administratie rond personeelscontracten Personeelscontracten aanmaken is een repetitieve klus waarbij heel wat factoren van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld de aard van de functie, het departement en het type contract. Ook contractwijzigingen zijn schering en inslag binnen organisaties. Vaak kunnen RPA-robots in dergelijke processen heel wat tijd sparen door de contracten automatisch aan te maken en aan te passen op basis van diverse parameters.

2. Loonadministratie De administratie rond lonen heeft bij vele bedrijven heel wat voeten in de aarde. Denk maar aan de berekening van eindejaarspremies, het indexeren van lonen, het aanmaken van loonbrieven, etc. Geen wonder dat RPA vaak toepassingen vindt in dit domein. 3. Administratie rond verlofplanning Soms zit de verlofplanning van de medewerkers in systeem A en moet ze manueel up-to- date gehouden worden in andere applicaties, bijvoorbeeld voor de personeelsplanning. Een RPA-robot kan regelmatig de planning synchroniseren over verschillende tools heen, en zorgt zo voor een vlottere en juistere planning. 4. Wijziging personeelsgegevens Als medewerkers van adres veranderen, een nieuw bankrekeningnummer hebben of opslag krijgen, dienen er vaak aanpassingen te gebeuren in diverse softwareapplicaties. RPA kan deze aanpassingen uitvoeren, en zo tijd sparen en fouten voorkomen. 5. Administratie rond opleidingen Je medewerkers krijgen de kans om diverse opleidingen te volgen. Deze opleidingsdagen dienen echter correct administratief verwerkt te worden, anders dreig je bijvoorbeeld

Joris Van Ostaeyen, Chief Strategy Officer bij Robonext

Heb je interesse om meer te leren over het potentieel van RPA in HR? Wil je weten hoe je zelf RPA-cases kan identificeren binnen je eigen bedrijf, en wil je voeling krijgen met de ontwikkeling van RPA-robots? Volg dan zeker de RPA-opleiding van Voka Vlaams-Brabant in samenwerking met Robonext (www.robonext.eu), een IT-bedrijf uit Edegem dat gespecialiseerd is in het robotiseren van administratieve processen. Datum en locatie lagen nog niet vast bij het in druk gaan van het magazine. Heb je interesse? Laat dan zeker iets weten via 1adres@voka.be.

33


“Eindelijk is inclusie the talk of the town” Inclusie op de werkvloer. Er wordt veel over gesproken. Maar passen we het ook effectief toe in de praktijk? We spraken erover met Michel Verwaerde. Hij is Country Manager bij GTT Communications en een vurig pleitbezorger van inclusie. En hij is een man die er, niettegenstaande zijn eigen visuele beperking, in slaagt om met een heldere visie de toekomst van zijn bedrijf vorm te geven.

Wat zijn jouw focuspunten als Country Manager? “Mijn verantwoordelijkheid bestaat er vooral in om voor België en Luxemburg een groeistrategie te ontwikkelen en die te implementeren. De juiste mensen aan boord hebben en houden is daarbij een prioriteit. Net zoals het creëren van een bedrijfscultuur waar mensen graag samenwerken en zich happy voelen. Mijn stelling is eenvoudig: tevreden werknemers zorgen voor tevreden klanten. Laten we dus inzetten op een werkomgeving die mensen energie geeft. Voor mij is dat het fundament van onze groeistrategie.” In welke mate hindert jouw slechtziendheid jou bij het uitvoeren van je job? “Ik heb een genetische oogziekte die leidt tot volledige blindheid. Vandaag is m’n

34

gezichtsveld 5% van dat van een normale persoon. Zelf met de auto rijden is er sinds 8 jaar niet meer bij. M’n mobiliteit zorgt dan ook voor de nodige uitdagingen. Maar daar bestaan oplossingen voor, zoals de toelagen die m’n werkgever van de VDAB krijgt. Die gebruik ik om me met het gepaste vervoer van punt a naar punt b te verplaatsen. Zo kan ik op een onafhankelijke manier naar zakenlunches of overlegmomenten die zich buitenshuis afspelen. Voor m’n job heb ik aangepaste software nodig. Ik heb dan ook een speciaal klavier met grote witte letters en een klein computerscherm. Komt erbij dat ik door m’n beperkt zicht voortdurend alles moet scannen. Behoorlijk vermoeiend. Gelukkig beschik ik over spraaksoftware als hulpmiddel. Dat m’n werkgever me al die middelen en het vertrouwen geeft om

ons bedrijf te leiden, daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn.” Je bent een fervent verdediger van inclusie. Wat is volgens jou de grote meerwaarde van het inclusieve verhaal? “Ik zie vier winstpunten. Voor de werknemer is het een manier om zich maatschappelijk te integreren en gewaardeerd te voelen. Voor de werkgever rendeert het eveneens. Onderschat de loyaliteit niet van mensen die zich ondersteund voelen in hun anders zijn. Hun positieve ingesteldheid straalt af op de rest van de organisatie. Ze dragen bij tot een klimaat waar mensen zich aanvaard en aangemoedigd voelen om het beste van zichzelf te geven. En dan heb je nog de winst voor de maatschappij. Hoe meer mensen aan het werk zijn, hoe meer sociale bijdragen er in het laatje van


Wil jij ook werk maken van een inclusief HR-beleid? Wij helpen je gratis op weg met het Welttraject. Scan de QR-code voor meer info en inschrijvingen.

Er zijn naast de krappe arbeidsmarkt heel wat goede redenen om in te zetten op het inclusieve verhaal. Eigenlijk is dit a perfect storm.

de staat komen. In tijden van budgettaire krapte is dit zonder meer een absolute win.” Kunnen we stellen dat een werkgever die zich menselijk opstelt, heel wat terugkrijgt van z’n werknemers? “Zo werkt het inderdaad. Een inclusieve bedrijfscultuur is gebouwd op inclusieve waarden. Wil je een cultuur waarin iedereen zich gerespecteerd voelt, dan zal je top-down moeten beginnen en zelf het goede voorbeeld moeten geven. Zo heb ik de voorbije jaren een aantal mensen aangeworven die geen Nederlands spreken. Vroeger zou ik die stap niet meteen gezet hebben. Vandaag ben ik ervan overtuigd dat we die taalverschillen kunnen overbruggen. Die nieuwe medewerkers hebben zoveel andere talenten. Dat ze geen Nederlands praten, mag dat niet overschaduwen. Het gaat om wat je kunt en niet om wat je niet kunt. Het is niet om je een andere culturele achtergrond hebt, een 60-plusser bent of uit ziekteverlof komt, dat je geen competenties zou hebben die voor de werkgever waardevol kunnen zijn. We moeten echt op een andere manier naar mensen op de arbeidsmarkt kijken. Wat is hun potentieel? Hoe kunnen we ze helpen om het te ontwikkelen? Dat zijn de vragen die er echt toe doen. En waarmee we de krapte op de arbeidsmarkt kunnen aanpakken.” Hoe doen we het vandaag als samenleving op het vlak van inclusie? “Inclusie is, net zoals het klimaat, the talk of the town. Dat erover gepraat wordt, is positief. Het is een begin. Het geeft ook aan dat de wil om inclusiever te rekruteren duidelijk aanwezig is. De tijdsgeest zit alvast mee. Denk maar aan de coronacrisis. Die heeft ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk het menselijke aspect in onze job en samenleving is. Maar er is ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Die schreeuwt om een inclusievere aanpak. Er zijn dus heel wat goede redenen om in

te zetten op het inclusieve verhaal. Eigenlijk is dit a perfect storm.” Waarom is het dan toch zo moeilijk om van dat inclusieve verhaal een bestseller te maken? “We hebben nood aan leiders die de daad bij het woord voegen. Een mooi voorbeeld zag je onlangs bij de VRT, toen ze bekendmaakte dat ze meer mensen met een diverse achtergrond of met een beperking in beeld zal brengen. Zoiets kan je alleen maar toejuichen. Onderschat de impact van een programma als Thuis niet. De personages in zo’n reeks hebben wel degelijk een impact op de manier waarop de samenleving kijkt naar mensen die er op het eerste gezicht anders uitzien. Hoe meer zichtbaarheid ze krijgen, hoe lager de drempel wordt om die mensen een volwaardige plaats in onze samenleving te geven. Zelf ervaar ik het ook. Als ik ergens voor de eerste keer met m’n witte stok binnenkom, dan voel je een wat ongemakkelijke stilte. Je hoort mensen denken: is die man met z’n visuele beperking wel capabel om z’n job te doen? Als ze je dan beter leren kennen, ontstaat er een soort van awakening. Beetje bij beetje valt de twijfel weg. Maar het toont aan dat er nog heel wat vooroordelen zijn. Dat mensen het moeilijk hebben om een onderscheid te maken tussen je beperking en je talenten. Tussen je anders zijn en je potentieel.”

Waar put je zelf de kracht uit om je niet te laten beperken door die stereotiepe denkbeelden? “Er is een quote die m’n vrouw me jaren geleden meegaf: ‘There is no elevator to success. You have to take the stairs.’ M’n slechtziendheid is een serieuze beperking. Dat is een feit dat ik heb moeten leren aanvaarden. Ik heb ook hulp moeten leren vragen. Ondertussen ben ik erachter dat ík de eerste stap naar mensen toe moet zetten. Door zelf het gesprek aan te gaan, geef ik ze de kans om de andere kant van mij te leren kennen. Meestal komt dan een echte dialoog op gang en staat je beperking je talenten niet langer in de weg. Maar dat het inspanningen vraagt, zoveel is zeker. Het zijn steile stairs. (lacht)” Jij leert ons alvast dat een beperking ons denken niet hoeft te beperken. “In ons bedrijf hebben we een fotomuur waar iedereen zijn of haar lijfspreuk hangt. Die van mij luidt als volgt: ‘When my circle got smaller, my vision got clearer.’ Bij mij mag je dat letterlijk nemen. (lacht) Ik durft dan ook te stellen dat m’n beperking me meer mens gemaakt heeft. En me ertoe aanzet om een cultuur van meer menselijkheid, verdraagzaamheid en wederzijds respect te stimuleren. Geloof je dat ik er een rijker mens door geworden ben? (lacht).”

GTT Communications is een cloud networking service provider voor internationale bedrijven. Als top 5-wereldspeler op het vlak van internet levert het bedrijf moderne, veilige en performante oplossingen die alle medewerkers met al hun data en toepassingen in de cloud verbinden. - Hoofdzetel in Virginia (VS), Belgische vestiging in Zaventem - Aantal werknemers in België: 33 - Omzet: om en bij € 30.000.000

35


Geef je medewerkers alle kansen om zich ten volle te ontplooien

Bouw met Welt aan een toekomstgericht HR-beleid • Zoek je naar manieren om je onderneming klaar te stomen voor maatschappelijke veranderingen? • Heb je nood aan instroom of diversificatie van de talentenpool in jouw onderneming? • Wil je meer inzetten op een werkbare werkplek die goed voelt voor iedereen?

personeelsbestand: het gaat over de mate waarin je medewerkers het gevoel hebben dat ze actief behoren tot en bijdragen aan de onderneming. Door dat mee te nemen op vlak van strategie, cultuur en manier van leidinggeven, kan je onderneming uitgroeien tot een innovatieve, concurrentiële en wendbare organisatie.

Welt zet in op het creëren en faciliteren van duurzame loopbanen in jouw onderneming. Dat doen we door het ontwikkelen van een inclusief HRbeleid. Inclusie is meer dan een divers

Deelname aan het Welt-traject is volledig gratis en geschikt voor bedrijven uit elke sector. Elke werkgever die een duurzaam HRbeleid wil uitbouwen, kan deelnemen.

Case: Geslaagde matchmaking voor Welt-deelnemer Jodima Jodima, een belangrijke Europese speler voor chemische vloeistoffen, proefde van enkele heel concrete voordelen in het Voka Welt-traject. Via het project ‘Wendbare loopbanen voor elk talent!’ bracht Voka de onderneming uit Kampenhout in contact met partner JobRoad ivzw. Het resultaat? Een geslaagde matchmakingactie waardoor vandaag een viertal asielzoekers enkele openstaande vacatures invullen. Zo wordt de druk van de nijpende schaarste aan arbeidskrachten in de regio meteen wat verminderd. Toen Chantal Moerkerke, HR-manager van Jodima, besliste in te stappen in het Welttraject, was dat vooral met het oog op de moeilijkheden om bepaalde jobs op de productieafdeling in te vullen. Na een scan van het huidige personeelsbeleid, stelde Welt-coördinator Steve Vanhorebeek een actieplan voor waarbij ook Jobroad ivzw, de partner van Voka Welt, ingeschakeld werd. Samen gingen ze op zoek naar oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt.

De manier van werken via het Welt-partnership met Voka en JobRoad is heel efficiënt en tijdbesparend. Chantal Moerkerke, HR Manager Jodima

Een van de partners uit het JobRoad-netwerk, het Fedasil opvangcentrum in Zaventem, stelde een aantal kandidaten voor die na screening door JobRoad voorgesteld werden aan Jodima. “Dadelijk sprongen er enkele kandidaten uit,” vertelt Chantal Moerkerke. “Ik kan getuigen dat deze manier van werken heel efficiënt en tijdbesparend is.” “Twee van de kandidaten uit de JobRoad-selectie zijn ondertussen bij Jodima aan de slag. Maereg en Landry van het opvangcentrum in Zaventem krijgen een opleiding aan de productielijnen. Twee weken later kwamen er nog twee andere kandidaten bij om de productie vlotter te laten verlopen. Een teamsupervisor en de productiemanager volgen hen van dichtbij op en sturen indien nodig een en ander bij. Daarnaast komt JobRoad langs voor een tussentijdse evaluatie. Inclusie en diversiteit zijn bij Jodima op de werkvloer niet meer weg te denken,” besluit Moerkerke tevreden.

36

Bovenlokale expertise, lokaal verankerd In Welt kun je rekenen op de expertise van Antwerp Management School (ontwikkeling HR-scan) en het netwerk van JobRoad (matchmaking en instroom). Tijdens het traject kom je ook in contact met lokale partners die je kunnen helpen bij de aanpak van jouw personeelsnoden. Welt wordt financieel ondersteund door ESF Vlaanderen.


Hoe verloopt het Welt-traject? Scan en actieplan Vanaf het moment van inschrijving gaat het traject van start met een HR-scan en het uitwerken van een actieplan: • De HR-scan brengt je huidig personeelsbeleid in kaart en licht de stappen uit die je nog kan zetten op weg naar een duurzame loopbaancultuur. Nu al benieuwd? Vul alvast de light-scan in en ontdek waar jouw verbeterpunten liggen! • Het actieplan somt die opportuniteiten op en biedt een houvast voor de rest van het Welt-jaar om concrete stappen te zetten. Lerend netwerk In een volgende fase neem je deel aan het lerend netwerk. Hiervoor werken we in verschillende groepen van telkens een 15-tal bedrijven. De groep waarin je terechtkomt, is afhankelijk van je regio binnen Vlaams-Brabant. Voor

elke regio – Kanal+, West Side, GrootLeuven, Druivenstreek, Noord-Hageland en Zuid-Hageland – wordt een groep samengesteld. Elk van deze groepen neemt deel aan 4 lerende netwerksessies. Deze sessies zijn gericht op kennisdeling en ervaringsuitwisseling, en verlopen onder begeleiding van een expert. De sessies focussen op de bouwstenen van een inclusieve onderneming: • Strategie en bedrijfscultuur • Ondersteunend leidinggeven • Werkbaar werk • Toekomstgericht

De eerste Welt-sessies starten in januari. Scan de QR-code hieronder om de data per regio te raadplegen.

Ben je geïnteresseerd? Scan de QR-code om naar de website te gaan en alle info, data en mogelijkheden te bekijken. Of neem contact op met onze Weltadviseur Steve Vanhorebeek via steve.vanhorebeek@voka.be.

Ook Granville Scott schonk ons het vertrouwen! Klant: Johan Huygens Oppervlakte: 12.000 m² Plaats: Kortenberg Architect: Georges Brutsaert

www.industriebouw.be 37


Als bedrijf moet je nu oprechte interesse tonen in je medewerkers. Dan kom je qua motivatie en betrokkenheid versterkt uit de coronacrisis.

Motivatie is één van de belangrijkste aandachtspunten voor bedrijven

“Ga na de coronacrisis niet te snel over tot de orde van de dag” Door de coronacrisis hadden en hebben veel bedrijven het moeilijk om medewerkers gemotiveerd te houden. De afstand tussen werkgever en werknemers is vaak veel groter dan voordien. Dit zorgt voor een onevenwicht in de verhoudingen, wat voor sommige medewerkers een behoorlijke impact heeft op hun functioneren. “Het is daarom vooral belangrijk om, zodra de situatie normaliseert, niet te snel over te gaan tot de orde van de dag”, zegt motivatie- en ontwikkelingspsycholoog Maarten Vansteenkiste. “Neem als organisatie rustig de tijd om iedereen terug zijn draai te laten vinden en ga individuele gesprekken aan met al je medewerkers.”

Maarten Vansteenkiste is professor aan de UGent. Hij is ook medeoprichter van de Impetus Academy, een spin-off van de universiteit die onderzoek doet naar motivatie en betrokkenheid. Met hun Zelf-Determinatie Theorie brengen zij de wetenschap naar de werkvloer. De jongste maanden hebben we Maarten Vansteenkiste ook allemaal beter leren kennen als lid van de GEMS, de expertengroep die de regering advies geeft tijdens de coronacrisis, en als de man achter de motivatiebarometer. “Met de motivatiebarometer meten we sinds maart 2020 hoe sterk de bevolking achter de maatregelen staat”, vertelt Maarten Vansteenkiste. “Van in het begin van de crisis was snel duidelijk dat de motivatie op peil houden één van de belangrijkste uitdagingen ging worden. De ingrijpende en langdurende maatregelen wogen snel op de bevolking en hadden ook binnen onze bedrijven een belangrijke impact.”

38

ABC van motivatie Motivatie is volgens Maarten Vansteenkiste één van de belangrijkste aandachtspunten voor bedrijven vandaag. “Door de constante verandering die bedrijven doormaken, beïnvloedt motivatie alle bedrijfsprocessen”, weet hij. “Het aanpassingsvermogen dat werknemers aan de dag moeten leggen, is enorm en dat vergt wel wat van een mens. En tijdens de coronacrisis hebben we op dat gebied nog veel meer van onze medewerkers gevraagd.” De Zelf-Determinatie Theorie die de Impetus Academy als leidraad gebruikt, vertrekt vanuit drie universele psychologische basisbehoeften. “We noemen ze het ABC van de motivatie”, legt de professor uit. “Autonomie, verBondenheid en Competentie: dat zijn de vitamines die we nodig hebben om ons gemotiveerd en betrokken te voelen. Als aan deze behoeften voldaan is, bruisen

we van energie, nemen we sneller initiatief en kunnen we problemen gemakkelijker het hoofd bieden. Autonomie gaat over het gevoel van vrijheid. Het gaat over keuzemogelijkheden hebben en ruimte voor initiatief in ons werk. Daarnaast willen we een wij-gevoel ervaren, dat is verBondenheid. En ten slotte willen we onze Competentie versterken. We willen het gevoel hebben dat we onze taken succesvol kunnen volbrengen en onze doelen kunnen bereiken. In ons onderzoek stellen we vast dat, wanneer deze drie behoeften vervuld zijn, dat leidt tot duurzame motivatie voor de job. Ook zien we dat de manier waarop leidinggevenden omgaan met hun team een cruciale rol speelt. Zij moeten vooral structuur bieden én de autonomie ondersteunen. En dit in combinatie met relationele steun.”


Autonomie onder druk Tijdens de coronacrisis is vooral de behoefte aan autonomie zwaar onder druk komen te staan. “Opeens moesten we ons aan veel meer regels en aan heel wat beperkingen houden”, verduidelijkt Maarten Vansteenkiste. “Thuiswerken was de norm, waardoor veel mensen veel meer in een keurslijf terechtkwamen. Ze kregen duidelijk afgelijnde taken en elke vorm van initiatief viel weg. In dialoog gaan of keuzes bieden door de taakinhoud af te stemmen op de interesses, was veel moeilijker. En door de afstand viel voor veel mensen de structuur – waarbinnen ze gewoon waren om te werken – weg. Ook het wij-gevoel, de verbondenheid, viel grotendeels weg. De gezellige momenten aan het koffieapparaat bijvoorbeeld moesten we vervangen door de toch wat afstandelijkere Teams-meetings. Bijkomend was het een probleem dat leidinggevenden, mede door de afstand, meer gingen controleren. Was die thuiswerker wel bezig met zijn of haar job? Hierdoor kregen medewerkers het gevoel dat er een gebrek aan vertrouwen was, wat dan weer zorgde voor heel wat stress.”

Reflectiemomenten Intussen ligt de piek van de coronacrisis gelukkig achter ons en functioneren bedrijven terug op een min of meer normale manier. “Helemaal teruggaan naar de precoronasituatie zal niet meer gebeuren”, zegt Maarten Vansteenkiste. “Er zijn stappen gezet die onomkeerbaar zijn en we hebben gemerkt dat een aantal veranderingen best wel positief zijn. Wat bedrijven wel moeten beseffen, is dat ze niet te snel mogen overgaan tot de orde van de dag. Medewerkers hebben meer dan anderhalf jaar in die ongewone situatie gezeten en dat heeft een invloed op iedereen. In heel veel gevallen krijg je niet meer dezelfde werknemer terug. Mensen zijn geëvolueerd.

dat onze bedrijven op het gebied van motivatie en betrokkenheid versterkt uit de coronacrisis kunnen komen.”

Plan daarom ruimte in om met iedereen te praten, ook met die mensen die op het eerste gezicht geen problemen hebben om zich opnieuw in de normale werking te integreren. Zorg als bedrijf voor reflectiemomenten, zoek uit wat je mensen geleerd hebben tijdens de coronaperiode of wat ze gemist hebben. Maar vooral, toon dat je een oprechte interesse in je medewerker hebt. Wanneer we dit doen, dan ben ik ervan overtuigd

Slimme kantooroplossingen!

Maarten Vansteenkiste is motivatie- en ontwikkelingspsycholoog, professor aan de UGent en medeoprichter van de Impetus Academy, een spin-off van de universiteit die onderzoek doet naar motivatie en betrokkenheid.

ARCHIVERING

DOCUMENTEN DIGITALISEREN / SCANNEN

OERSTERKE ARCHIEFDOZEN

POSTKAMER SERVICE PAPIER & DATA VERNIETIGEN BOX STORAGE GOEDERENOPSLAG

BEWARING OFFLINE COMPUTERBACK-UPS

Ontdek meer diensten op: www.merak.be

39

© Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be | Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen


Iedereen kan leiden Een boek dat leiderschap terug naar de essentie brengt Frans van de Ven, executive coach & talent strategy advisor bij Randstad RiseSmart, stelde recent zijn eerste boek ‘Iedereen kan leiden’ voor. Met zijn boek brengt hij leiderschap terug naar de essentie: het beste in jezelf en in anderen naar boven brengen. Dit no-nonsense praktijkboek toont je hoe jouw persoonlijk leiderschap kan zorgen voor meer geluk en betere resultaten op het werk, voor jou en je collega’s. Met de vele voorbeelden en oefeningen kunnen zowel individuele medewerkers als bedrijfsleiders onmiddellijk aan de slag.

De uitdagingen van de 21ste eeuw tonen aan dat we, meer dan ooit, nood hebben aan goed leiderschap. Telkens opnieuw wordt bewezen dat leiderschap één van de belangrijkste factoren. Het beïnvloedt zowel de resultaten als het welzijn in organisaties – ongeacht of het commerciële, publieke, non-profit, politieke of andere organisaties zijn. Hierbij ziet Frans van de Ven leiderschap niet enkel als een hiërarchische relatie. Leiderschap is voor hem evengoed persoonlijk leiderschap. Het is een proces van positieve beïnvloeding waarbij je het beste in jezelf en anderen naar boven brengt. Met als doel om die onderlinge beïnvloeding tussen medewerkers, al dan niet in een hiërarchische relatie, maximaal te laten bijdragen aan zowel de missie van de organisatie als het werkgeluk van de medewerkers. Gezien het belang van leiderschap in organisaties, is het dan ook geen wonder dat leiderschapsmodellen als paddenstoelen uit de grond schieten. De Engelstalige zoekterm ‘leadership model’ geeft in Google meer dan 1.000.000.000 resultaten. De bijbehorende afbeeldingen geven duidelijk weer hoe groot de diversiteit aan modellen is. Het is moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Dit is waar hij met zijn boek ‘Iedereen kan leiden’ het verschil wil maken. ‘Iedereen kan leiden’ gaat over de twee universele basisprincipes die het fundament vormen van

elke succesvolle vorm van leiderschap. Van persoonlijk leiderschap tot het leiden van organisaties. No-nonsense, voorbij de waan van de dag en back to the basi(c)s. Het eerste basisprincipe is Positieve Connectie. Positieve connecties zijn gebaseerd op vertrouwen, respect, erkenning, autonomie en zingeving. Niet op macht en angst. Aan sterke, positieve connecties kan je bouwen. Hoe sterker de positieve connectie, hoe sterker de wederzijdse positieve invloed kan zijn.

Partnercontent

Het tweede basisprincipe is Authentiek Maatwerk. Leiderschap moet authentiek zijn en tegelijkertijd afgestemd op de context, de situatie, de betrokken personen, de aard van het werk, de timing, de cultuur, ... Er is bijgevolg niet één uniform, allesomvattend model of één zaligmakende stijl als het over leiderschap gaat. Leiderschap is het voortdurend inzetten van ‘de beste versie van jezelf’ om binnen een bepaalde context de gewenste impact te hebben.

40

Frans van de Ven, executive coach & talent strategy advisor bij Randstad

Kortom, in ‘Iedereen kan leiden’ ziet Frans van de Ven leiderschap als een evenwichtsoefening tussen trouw zijn aan je persoonlijke voorkeuren en je aanpassen aan de context en de objectieven. De ‘koord’ in deze evenwichtsoefening wordt bepaald door de ‘Positieve Connectie’ tussen jou en de ander. Hoe sterker deze connectie is, hoe krachtiger je invloed kan zijn.


Agenda Maandag 6 december 2021 van 18.00 tot 19.30 uur Online

Inspiratiesessie Bryo: aan de slag met marktonderzoek Overweeg je een eigen bedrijf op te starten? Dan is het belangrijk dat je je goed voorbereidt en eerst marktonderzoek verricht naar je branche, doelgroep en concurrentie. Je ontdekt er alles over tijdens deze online inspiratiesessie.

Dinsdag 7 december 2021 van 11.30 tot 14.00 uur

Ambassadeurslunch Canada Ben je op zoek naar internationale export- of investeringsopportuniteiten? Dan is Canada absoluut het overwegen waard! Het land staat namelijk bekend als een kennismaatschappij met een politiek, economisch, cultureel en sociaal beleid op wereldniveau. Je ontdekt er alles over tijdens de Ambassadeurslunch.

Dinsdag 7 december 2021 van 16.00 tot 19.00 uur

Bedrijfsbezoek - Hydro Building Systems over circulariteit Klimaatneutraal en circulair ondernemen zijn thema's waar je als ondernemer niet langer naast kan kijken. Maar hoe kun je de theorie in de praktijk omzetten? Om dat te ontdekken, zet Hydro Building Systems uit Landen zijn deuren open voor deze miK Infosessie.

Woensdag 8 december 20211 van 18.00 tot 22.00 uur

Jong Voka Kerstfeest Hoe meer het jaareinde nadert, hoe meer we dromen van een spetterend feestje in een goedgevulde zaal vol jonge ondernemers (en lekkere drankjes en hapjes uiteraard)! Dat is precies wat we doen tijdens het Jong Voka Kerstfeest.

Donderdag 9 december 2021 van 07.30 tot 09.30 uur

Inspiratiesessie - Ontbijtclub Hageland Elke maand organiseren wij een ontbijtclub in het Hageland. Dan kan je ondernemers uit Oost-Brabant leren kennen tijdens een lekker ontbijt in een aangename setting.

Donderdag 9 december 2021 van 12.00 tot 14.00 uur

Rondetafellunch regio Druivenstreek @ Seven Heads Conference Ondernemers uit de regio Druivenstreek samenbrengen in een informele setting, ontspannen netwerken, en genieten van een heerlijke lunch. Dát is het opzet van de rondetafellunch.

Vrijdag 10 december 2021 van 09.00 tot 10.30 uur Online

Infosessie Welt 2021: The Future of Learning Alle bedrijven willen graag dat hun medewerkers wendbaar en veerkrachtig zijn. Met de ‘Future Of Learning’-aanpak (FOL) wil Randstad Group bijdragen aan het verhogen van die wendbaarheid en veerkracht van zijn medewerkers. Maar hoe ziet die ‘Future Of Learning’ er juist uit?.

Opleiding

Netwerking

Infosessie

Agenda

Versterk je onderneming

41


Groei met Voka Plato Vlaams-Brabant • Zoek je een klankbord? • Wil je werken aan je professionele vaardigheden? • Toets je graag beslissingen en keuzes af met andere bedrijfsleiders? • Of wil je jouw bedrijfsvoering eens volledig onder de loep nemen? Dan ben je bij Plato aan het juiste adres!

Wat is Plato? Plato biedt je de mogelijkheid om jouw bedrijfsvoering onder de loep te nemen en te professionaliseren in een of meerdere managementdomeinen. Op een interactieve manier deel je kennis en ervaringen met elkaar. De bedoeling? Professionaliseren en maximaal inzetten op groei en succes. Je kan daarbij rekenen op de coaching van ervaren meters en peters. Daarnaast delen enthousiaste kaderleden uit grote bedrijven en ervaren kmo-bedrijfsleiders hun expertise. Ze zijn een klankbord voor jouw ideeën, vragen en knelpunten.

Plato

Doelgroep Het traject richt zich tot bedrijven uit alle sectoren die de ambitie hebben om te groeien en te professionaliseren. We focussen vooral op kmo’s, maar ook vzw’s met commercieel oogmerk en socio-profits kunnen deelnemen aan een Plato-traject. Ideaal voor oprichters, eigenaars, CEO's of C-Level managers die meer ervaren willen worden in thema's zoals HR, Marketing & Sales, Legal en Algemeen management.

42

Wat, waar, wanneer? Een Voka Plato-traject loopt als volgt: - Inschrijving voor een traject naar keuze - Een kick-off: informele kennismaking - aflijnen van de vragen/ behoeften van de groep (max. 15 à 18 deelnemers per traject) maken van voorlopige planning en invullen nulmeting op basis van de Plato-roos - 9 inhoudelijke groepssessies - Minimum 2 collectieve sessies met Platonisten uit diverse trajecten (getuigenissen, spreker, netwerkreceptie) - Ruimte voor individuele vragen Data & thema’s De specifieke data waarop je samenkomt en de thema’s die je zal behandelen, worden in onderling overleg met de groep vastgelegd tijdens de kick-off. Praktisch Deelnameprijs bedraagt € 1.000 (aangezien er ondersteuning is van de Vlaamse overheid is er geen kmo-portefeuille van toepassing) Volgende groepen starten op:

Datum kick-off

Traject

Doelgroep

24/02/2022

Plato Algemeen Alle kmo-bedrijfsleiders die willen management professionaliseren. Op basis van hun profiel en uitdagingen bepalen we in welke groep ze ingedeeld worden.

Strategie/missie/visie, doelstellingen bepalen, balansanalyse, financieringsmogelijkheden, online & digital marketing, loonbeleid – onderhandelingstechnieken, motiveren van je medewerkers, communicatiebeleid, KPI’s , …

24/02/2022

Plato Sales & Marketing

Het salesproces, social media als motor, concurrentie-analyse, KPI’s bepalen en opvolgen, leadgeneratie, motiveren en coachen van het salesteam, lichaamstaal, …

31/03/2022

Plato Algemeen Alle kmo-bedrijfsleiders die willen management professionaliseren. Op basis van hun profiel en de uitdagingen bepalen we in welke groep ze ingedeeld worden.

Strategie/missie/visie, doelstellingen bepalen, balansanalyse, financieringsmogelijkheden, online & digital marketing, loonbeleid – onderhandelingstechnieken, motiveren van je medewerkers, communicatiebeleid, KPI’s , …

31/03/2022

Plato Leiderschap

Leiderschapsstijlen, omgaan met conflicten, feedback geven, delegeren, communicatie, plannen en organiseren, moeilijke gesprekken, changemanagement, procesbeheer, operational excellence, lean, …

Sales & Marketingverantwoordelijken van kmo’s en ‘grote’ bedrijven

Alle kmo-bedrijfsleiders en leidinggevenden in grotere bedrijven die hun leiderschapsstijl onder de loep willen nemen en willen groeien in hun leidersrol.

Thema’s die aan bod kunnen komen


Toen ik aan mijn familie en vrienden vertelde dat we een vrachtschip kochten als kantoor, keken ze nogal vreemd op. De ondernemers bij Voka Plato zagen echter meteen de opportuniteiten en kwamen met extra ideeën op de proppen. Dat is Plato.

Plato-sessies bevatten een praktisch luik waarin je volop kan bijleren. Dat is voor mij het belangrijkste: samen in groep, via de opleidingen aan de slag gaan. Koen De Dier, Vedefar

Birte Kooken, reBoot

De kick-off vorig jaar. Ben jij er in 2022 bij?

Scan de QR-code of contacteer Katrien Van Damme, adviseur Plato via katrien.vandamme@voka.be

Plato

Meer weten over deze Plato-trajecten?

43


Nieuwe leden

AMS Systems

Chenzo

Erkende asbest verwijderaar Tienen - planningamssystems@gmail.com - www.amssystems.be

Wolvertem

Axitect Marketingbureau met meer dan 25 jaar ervaring in marketingstrategie voor KMO’s en grote ondernemingen. Heverlee - info@axitect.be - www.axitect.be B&B Vallis Dyliae Bed & Breakfast en feestzaal Korbeek-Dijle - info@vallisdyliae.be - www.vallisdyliae.be

Core Fm Core FM is een onafhankelijk adviesbureau voor vastgoed, werkplekbeheer en projectmanagement. Keerbergen - hello@corefm.be Curam Domi

Vertaalbureau - vertalingen, redactionele teksten, tolkwerk, ... Zaventem - info@belgatranslations.be www.belgatranslations.be Bofidi Brabant

De Roover En Zonen

Accountantskantoor en belastingsconsulenten. Halle - luc.agneessens@bofidi.com - www.vierendeels.be

Officieel dealer Mazda LEUVEN - garage@nvderoover.be - www.de-roover.mazda.be

Böwe Systec

Development and Business Operations

Oplossingen voor procesautomatisering die zijn gebaseerd op het printen, omslagvullen, sorteren van brieven en pakjes en intralogistiek. Vilvoorde - info@bowesystec.be - www.bowesystec.be

Realiseren van kleine en grote interieurprojecten Meise - Sales@b-bdesign.eu - www.b-bdesign.eu

Business-integrated intellectual Property Gespecialiseerd in een geïntegreerde aanpak van innovatie-, beschermings- en exploitatiestrategie met oog voor de toegevoegde waarde van intellectuele eigendom gekoppeld aan innovatie. Leuven - info@biip.com - www.biip.com C.K. Advice Meer dan een advies- en coachingbureau: online marketing, advies rond gezondheid, ... Keerbergen - kris.luyckx@ck-advice.be www.caroonlinemarketing.be Canapé Group Apero-foodbar: aperitieven in de canapés of lunchen of dineren op basis van aperitiefhapjes. Verkoop Aperobags Tervuren - ellen@canape-apero.be - www.canape-apero.be Capricorn Partners Verstrekken van advies aan venture capital fondsen. Leuven - capricorn@capricorn.be - www.capricorn.be Nieuwe leden

Kok, TV-kok, auteur kookboeken, restaurant Vossem - info@jeroendepauw.be - www.jeroendepauw.be

Een kinesitherapeutische groepspraktijk die gebruik maakt van hoogtechnologische apparatuur ter ondersteuning van de klassieke therapie. Glabbeek-Zuurbemde - info@curamdomi.be www.curamdomigroup.be

Belga Translations

44

Cookie Boys

Charling en Delvici Voedingsbedrijf dat zowel distributie, productie als ontwikkeling van delicatessen verzorgt. Ternat - info@deldiche.be - www.deldiche.be

EA Consult Functioneel en strategisch douane advies / Interim management / Audit en AEO projecten / On-site assistance BUDINGEN - evi@ea-consult.be Eagle Professionele schoonmaak & ruitenwas voor bedrijven en particulieren in regio Leuven. Wilsele - info@eaglebelgium.com - www.eaglebelgium.com EB Group EnergyBuilders engineert, bouwt, monitort en onderhoudt duurzame energiesystemen door integratie van zonnepanelen, batterijopslag, laadpalen en slimme energiecontrolesystemen. Melsbroek - office@energy-builders.com www.energy-builders.com FixAbility Helpt bij alle mogelijke vragen en uitdagingen van personen met een handicap of senioren. Leuven - info@fixability.be - www.fixability.be Freelance Office Allround administratie met passie en precisie & kostenbesparingen met een strategische blik Pellenberg - saartje@freelanceoffice.be - www.freelanceoffice.be


Lid worden of extra info?

Gms Store

No-Box

Officieel verdeler Nissan Herent - nissan-leuven@gmsgroup.be www.nissan-leuven.gmsgroup.be

Interim management, change management, operational consultancy , transformation exercises, personal coaching Halle - christophe@no-box.be

Go Watts

NRGeek

Go Watts biedt laadoplossingen aan voor op uw bedrijfsparking, bij u op de KMO, bij uw werknemers thuis en/of bij u thuis. Wilsele - hello@gowatts.be - www.gowatts.be

Energieadvies en datavisualisatie. Rotselaar - herman@nrgeek.be - www.nrgeek.be

Innovatie- & Incubatiecentrum Innovatie- en incubatiecentrum voor onderzoeksgerichte starters. Heverlee - info@inileuven.be - www.inileuven.be

Communicatiebureau met focus op bewegende beelden en animaties Attenhoven - info@ozmotion.be - www.ozmotion.be

intuEdrive

Paleo

Leuvense fabrikant en ontwikkelaar van technologisch hoogstaande speed pedelecs met productie in Vlaanderen, onder het merk Ellio Kampenhout - info@intuedrive.com - www.rideellio.com

Ontwikkeling van ingrediënten voor plantaardig voedsel voor een gezond en smakelijk alternatief voor vlees en vis Linden - info@paleo-taste.com - www.paleo-taste.com

Ivemar

Bemiddelaar - Recruiter - Coach Wellbeing - Trainer - Moderator Vilvoorde - n_dc@hotmail.com

Leen Rombouts Business consultant & coach in strategisch HR-advies Wijgmaal (Vl.Br.) - leen@re-boot.be - www.re-boot.be Leuven Bears Basketbalclub Stella Artois Leuven Bears Kessel-Lo - info@leuvenbears.be - www.leuvenbears.be Lotsem Indoor Golf, Urban Golf, Golf op Locatie, Verjaardagsfeesten, Teambuildings, Garmin producten, Golf Simulators Wilsele - info@golf4all.be - www.golf4all.be MMBB Consultancy, management en governance voor uw mobiliteitsbudget Meerbeek - thierry.devresse@mmbb.be - www.mmbb.be Myrna Coaching & Consulting Ondersteunt organisaties bij het uitvoeren van succesvolle transformaties, zowel bij groei als inkrimping. Geetbets - n.claes@myrnacoachingconsulting.be www.myrnacoachingconsulting.be Nimblio Organisaties helpen bij het omzetten van ideeën tot working businesses. Holsbeek - Jan@nimblio.net - www.nimblio.be

Present

Regionaal Ziekenhuis H. Hart Ziekenhuis Tienen - info@rztienen.be - www.rztienen.be Restaurant De Kaai Restaurant - pure seafood met 3 gastenkamers Halle - info@restaurantdekaai.be - www.restaurantdekaai.be StoXX On Tour Connecting investors & companies with high growth potential Merchtem herwig@stoxxontour.com - www.stoxxontour.com Studio Han Studio Han is een branding studio die kmo’s laat stralen met hun logo, website en communicatie. Rotselaar - info@studiohan.be - www.studiohan.be Tobania Our mission is to guide our customers during their transformation programs. We enable them to put digital to work in transforming their people, business and technology. Strombeek-bever - info@tobania.be - www.tobania.be Twistt Training, coaching & strategy Rotselaar - olivier@twistt.be - www.twistt.be ZEMA Consultant in Automation, Manufacturing & Warehouse Management Systems Tervuren - dirk@zema.be - www.zema.be

Nieuwe leden

Transport en opslag van zowel geconditioneerde goederen als nietgeconditioneerde goederen die een speciale zorg of behandeling vereisen Halle - info@ivemar.be - www.ivemar.be

Ozmotion

45


Met een vlot selectieproces sta je sterk in de war for talent Hoe langer jouw selectieprocedure, hoe groter de kans dat je toptalent misloopt. Kandidaten haken namelijk af indien het te lang duurt voor ze feedback ontvangen. Een vlot sollicitatieproces is noodzakelijk en als HR-dienstverlener staan we je hierin graag bij. Door onze expertise en ervaring evalueren wij de kandidaten snel en efficiënt zodat jij genoeg tijd hebt om de beste matches écht goed te leren kennen. De zoektocht naar jouw nieuwe collega start hier!

werkgevers.brightplus.be leuven@brightplus.be


De mens achter de ondernemer Freek De Witte van DHL Aviation

Wie zijn nu de ondernemers die bij Voka Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we ze naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier, en voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er willekeurig vier. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Freek De Witte in de kijker, Public Affairs Manager bij DHL Aviation.

2. Welk boek zou op school verplichte lectuur moeten zijn? Voor de universiteit of hogeschool zou ik “Antifragile” van Nicolas Nassim Taleb op de verplichte lectuurlijst zetten. Het boek zet een concept neer dat verbonden is met het dagelijkse leven waar voordien nog niet echt over nagedacht werd, namelijk ‘antifragiel’: hoe dingen sterker worden door in aanraking te komen met stress. Het gaat over hoe je jezelf sterker kan maken en je beter kan weren, zowel mentaal als fysiek als op het vlak van processen. Je kan het toepassen op veel domeinen in het persoonlijke leven en in het businessleven. Nicolas Nassim Taleb is ook de auteur van “De zwarte zwaan”. In dat boek gaat het over gebeurtenissen die slechts één keer in de zoveel tijd voorkomen maar die wel een grote invloed hebben, zoals een pandemie. Je kan ze niet voorspellen, maar je kan er wel rekening mee houden dat ze kunnen gebeuren, om eventuele gevolgen te ondervangen.

3. Wat is de belangrijkste eigenschap waarnaar je op zoek bent bij andere mensen? Dat is de wil en de drive om een katalysator te zijn. ‘Katalysator’ is letterlijk een stof die een chemisch proces versnelt of verbetert. Ik vind het leuk om tijdens een proces in een team te stappen en de nodige veranderingen in te zetten en te versnellen, en dan, eens het werk gedaan is, een stap opzij te zetten. Het vervolg laat ik dan over aan mensen die misschien minder katalysator zijn, maar die sterker zijn in het dagelijks managen van een team of een bedrijf. Ik krijg energie van mensen die ook deze mindset hebben, die wanneer ze iets zien dat beter kan, de zaken ook meteen aanpakken. 4. Naar wie kijk je op in jouw omgeving? Ik kijk op naar mensen die met weinig middelen, ervaring, financiering of scholing, iets opbouwen, of die na een tegenslag iets heropbouwen. Als we dat puur binnen de businesscontext bekijken, zijn dat mensen die een start-up opzetten met niets in de hand. Behalve misschien wat ervaring uit vorige professionele levens. Ze beginnen met een concept, een idee, en trekken dan alles van nul op gang, zowel financieel als teammatig, productmatig en op het vlak van marketing en communicatie. Het is een huzarenstukje om al die dingen aan boord te halen op het moment dat je ze nodig hebt. Als we

het bekijken op persoonlijk vlak, denk ik bijvoorbeeld aan iemand die niet het geluk had om in een gezin geboren te worden waar ze onderwijs belangrijk vinden, maar dan toch de eigen weg vindt in het leven door onderwijs of door ervaring. En ik denk ook aan mensen die na een tegenslag in het leven de hoop niet opgeven dat ze nog iets kunnen bereiken en die er opnieuw tegenaan gaan. Mensen die erin slagen om dan toch nog zaken op te bouwen, daar kijk ik naar op, en daar kan ik veel van leren.

In de kijker

1. Hoe ziet succes er voor jou uit? Ik zou die vraag beantwoorden met een quote van Maya Angelou: “Your legacy is every life you've touched”. Voor mij gaat succes vooral over hoe je mensen positief beïnvloedt. Het is mooi als mensen uit je team jaren later nog altijd positief terugkijken op de samenwerking, ook al werken ze intussen in een ander team of bij een andere organisatie. Ik vind dat je als leidinggevende succesvol bent wanneer je een positieve impact hebt gehad op de mensen waarmee je samenwerkte. Als zij op persoonlijk of professioneel vlak iets gedaan hebben met zaken die jij ze hebt aangereikt, en ze daardoor gelukkiger geworden zijn.

47


“Stargate is een geschenk uit de hemel” Het groene paradepaardje van de luchtvaarsector worden. Dat is het doel van Brussels Airport Company (BAC) tegen 2026. En dat wordt een hele uitdaging. Door de combinatie van vliegverkeer, activiteiten op de grond en verkeer van en naar de luchthaven, stoot de site tegenwoordig nog meer dan 400.000 ton CO2 per jaar uit. Om de groene transitie waar te maken, krijgt BAC samen met 21 andere partners in het Stargate-consortium 24,8 miljoen euro van de Europese Commissie. Christel Vandenhouten, hoofd duurzame ontwikkeling van BAC, legt uit hoe Stargate vliegen duurzamer zal maken.

“Stargate is een gedroomde opportuniteit om forser en versneld in te zetten op verduurzaming. Door de coronacrisis moesten we ons investeringsprogramma on hold zetten, en dat terwijl we net sneller moeten en willen gaan. Als luchthavenuitbater zijn we al CO2-neutraal voor onze eigen activiteiten. Onze ambitie was om tegen 2050 geen koolstof meer uit te stoten. Nu bekijken we wat er nodig is om dat doel vroeger te bereiken. In de eerste plaats moeten we de bestaande infrastructuur aanpassen. Zowel de terminal als pier A en B moeten bijvoorbeeld nulenergiegebouwen worden. Daarnaast zetten we de luchtvaartmaatschappijen aan om hun vloot te vergroenen door gedifferentieerde tarieven toe te passen. Voor 2023 ligt een voorstel klaar om vliegtuigen die meer uitstoten en meer lawaai maken tot twintig keer meer te laten betalen dan de milieu-efficiëntste toestellen. Maar dat maakt geen deel uit van Stargate.”

Luchthaven

Met Stargate op zoek naar een alternatief voor kerosine “Kerosine is verantwoordelijk voor veel CO2 in de lucht. Om dit tegen te gaan, bouwen we

48

op onze site een menginstallatie waarin we biobrandstof toevoegen aan de kerosine voor de vloot van Brussels Airlines, TUI en DHL. Dat heeft nog niemand ons voorgedaan. We beginnen met een aandeel van 2% en drijven dat daarna op. We onderzoeken hoe we de grootste milieuwinst kunnen boeken en hoe we dat zo kostenefficiënt mogelijk kunnen doen. Onder meer de frituurolie die we op de site gebruiken, zal een tweede leven krijgen als vliegtuigbrandstof. Verder gaan we ook verschillende elektrische alternatieven uittesten voor het taxiën. Dit verbruikt nu nog veel brandstof. Elektrische oplossingen helpen meteen ook om het fijn stof en de geluidshinder te verminderen. Op korte vluchten zullen we binnen een vijftiental jaar ook elektrisch of met waterstof kunnen vliegen. Maar voor de lange afstand blijft biokerosine waarschijnlijk nodig. Daarom bekijken we nu al, los van Stargate, hoe we koolstofuitstoot kunnen afvangen om ze ondergronds op te slaan of te hergebruiken als brandstof of grondstof.”

Vergroenen van de verwarming, koeling en het grondtransport op de luchthaven “Voor koeling en verwarming hebben we al een koude-warmteopslag. Verder is er ook een BEO-veld gepland. En we bekijken of ook een warmtenet mogelijk is. Binnen Stargate willen in de eerste plaats het gebruik van elektrische voertuigen veralgemenen. Op onze cargosite zullen we ook waterstofvoertuigen uittesten. Groene stroom is voor ons cruciaal. Onze huidige twee zonneparken dekken 4% van onze behoefte en dat aandeel willen we optrekken tot 13%. Van een nieuw zonnepark op bijkomende daken in de cargo-afdeling stoppen we een deel in een coöperatie, zodat ook de omwonenden erin kunnen participeren. Ten slotte zullen we ook stroom opwekken uit organisch afval met een biovergister.” Vergroenen van het verkeer van en naar de luchthaven “We zitten prioritair in op het sensibiliseren van onze medewerkers en luchthavenpartners. Daarnaast investeren we in bijkomende infrastructuur met


Een aangenamere buurt door Stargate “Stargate zal ook voordelen hebben voor de omwonenden. Zo zal het elektrisch taxiën tot minder geluidshinder en fijn stof leiden. We bestuderen of we in de biovergister ook het GFT-afval van de omringende gemeenten kunnen verwerken. Door mee te investeren in de nieuwe zonneparken krijgen burgers ook groene stroom. Meer pendelaars uit de omgeving

zullen via de duurzame verkeershub van Brussels Airport op hun bestemming raken. Hierdoor zouden de files in de buurt moeten afnemen. Voor de crisis was onze luchthaven goed voor 24.000 directe en 40.000 indirecte arbeidsplaatsen. Stargate maakt die werkgelegenheid duurzamer. Dankzij de samenwerking met onze partnerluchthavens in Toulouse, Athene en Boedapest én met de grotere luchtvaartgemeenschap, wordt het effect nog veel breder. Uiteindelijk moeten alle Europese burgers hier beter van worden.”

Christel Vandenhouten, hoofd duurzame ontwikkeling van BAC

Elke maand zet Ondernemers een Vlaams-Brabants bedrijf in de kijker dat betrokken is in een Europees samenwerkingsproject. Stargate is een project in het kader van de Green Deal. Ook de provincie Vlaams-Brabant is een projectpartner. Meer info over het project en alle partners vind je terug op de website. www.brusselsairport.be www.vlaamsbrabant.be/europa www.greendealstargate.eu

ehb.be/accounting-administration

Word boekhouder! Volg het graduaat Accounting Administration in avondonderwijs (Leuven) of via 100% e-learning. Wel interesse in boekhouden, maar geen tijd voor een graduaat? Kies dan voor microdegrees: korte, praktijkgerichte modules. Start met het microdegree Hulpboekhouder, Boekhouden voor zelfstandigen, ICT voor boekhouders of… Ontdek het uitgebreide aanbod op onze website.

Luchthaven

onder andere goede aansluitingen op alle fietssnelwegen. We experimenteren ook met fietsvlonders. Dat zijn mobiele stallingen waarmee we bij mooi weer een groter aantal fietspendelaars kunnen ontvangen. We werken ook aan een doorgedreven digitalisering die het makkelijker maakt om verschillende vervoersmiddelen te combineren. En ten slotte vergroten we het aanbod aan duurzame vervoersopties. Met treinen vroeger ’s ochtends en later ’s avonds drijven we de capaciteit van het station op. We starten ook een proefproject om zware bagage al in te checken in het station en apart te vervoeren. Daardoor kan de treinrit aangenamer en vlotter verlopen. Naast de initiatieven binnen Stargate, zal de luchthaven tegen 2024 ook bereikbaar zijn via tram.”

49


Voka-communities in beeld Dit was V-DAY

In de kijker

Voka Vlaams-Brabant zette op 14 oktober voor het eerst jarige bedrijven uit de regio in de bloemetjes. Dat gebeurde tijdens V-DAY, het eerste groot netwerkevent voor ondernemers in de regio sinds de coronacrisis. 300 ondernemers tekenden present voor een heus bevrijdingsfeest. Degroof Petercam (150 jaar), Credendo (100 jaar), SBB (50 jaar), VDG (40 jaar) en Structura.biz (20 jaar) vieren dit jaar hun jubileum en deelden hun feestvreugde met de aanwezigen. Ze kregen een certificaat uit handen van Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitter van Voka Vlaams-Brabant.

50

V-DAY herbeleven? Scan de QR-code om de aftermovie te bekijken.


Voka Golf Trophy 2021 Tijdens de Voka Golf Trophy deden deelnemers samen met hun teamgenoten een gooi naar de titel van beste golfer uit de Vlaams-Brabantse ondernemerswereld. In het prachtige decor van de Brabantse Golf in Melsbroek speelden teams van ondernemers een wedstrijd over 9 holes tegen elkaar. Naast de prestigieuze Voka Golf Trophy-wisselbeker stonden er tal van andere mooie prijzen op het spel. Maar boven alles stonden (spel)plezier, netwerking en ontspanning centraal.

Winnaars van de Voka Golf Trophy 2021: Tim Van Assche, Luce-Anne Lamberts en Sabine Van Hevele

Byron Soulopoulos, Peter Van Der Vekens en Ward Verdeyen

Leo Marichal, Kris Organe en Sven Marinus

Agnes Pauwels en Ilsa Goossens

In de kijker

Met de steun van:

51


WK Wielrennen 2021 in Huldenberg Tijdens een exclusief netwerkevent op het kasteeldomein van WK-dorp Huldenberg, genoten ondernemers van heerlijke hapjes

en drankjes in een nostalgische spiegeltent. Tot vier keer toe konden ze de deelnemers aan het wereldkampioenschap wielrennen

toejuichen op de Flandrienlus. De overwinning was dan wel niet voor een Belg, aan sfeer en gezelligheid ontbrak het niet!

Mobiliteit in en rond Leuven Waar staan we op vlak van mobiliteit in en rond Leuven? Tim Asperges, expert mobiliteit bij de stad Leuven gaf tijdens een info- en netwerkevent antwoorden op vragen als: Wat is het beleid van de stad? Wat zijn de strategische werven in de regio en hoe zit het nu met dat station in Haasrode? Wat mogen we verwachten van deelsystemen, elektro-mobiliteit (met bijhorende laadinfrastructuur) en slimme stadsdistributie? Na de lezing gingen ondernemers aan thematafels in debat over hun aanpak rond mobiliteit.

In de kijker

Met de steun van:

52


Netwerken in het Hageland Naast de inmiddels bekende en gesmaakte ontbijtclub bij golfclub Winge Golf & Country Club, vond ook een MIP (Meet Inspiring People) plaats in het Hageland. Daarvoor waren we te gast bij Texet in Aarschot. Thomas Van Eeckhout, CEO van EASI, vertelde er over het aandeelhoudersmodel voor werknemers en de impact van waarden op bedrijfsvoering. Tijdens de ontbijtclub gingen we dieper in op de mogelijkheden van extended reality. Sophie Frederickx, Patrick Daman en Sonja Polat

Dave Seré van UCLL-XPLab

Bert, Chloé Wolfs en Jan Van den Panhuyzen

Thomas Van Eeckhout van EASI

Leïla Drake, Koen Lismont en Jo Deferm

Zin om ook te netwerken? Scan de QR-code voor een overzicht van de komende netwerkevents.

In de kijker

Marc Heere en Dave Seré

53


Colofon Ondernemers is het blad van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Kantoor Leuven (maatschappelijke zetel) Tiensevest 170, 3000 Leuven T 016 22 26 89 Kantoor Vilvoorde Medialaan 26, 1800 Vilvoorde T 016 22 26 89 1adres@voka.be - www.voka.be/vlaams-brabant Hoofdredacteur: Mathieu Wouters Werkten mee aan dit nummer Liesbeth De Kegel, Willem Gijbels, Michiel Bronckaerts, Nathalie Dirix, Liesbet Van Noten, Sara De Kesel, Lisa Hulsmans, Steve Vanhorebeke, Joris Herpol, Studio Dann, Fotostudio Dirk Leemans, Eric De Pessemier, Kristel Goffin, Marlies Vanthuyne, Peter Dhondt

Kom uit uw kot! Beleef en proef de geheimen van onze bieren in de Stella Artois brouwerij. Individueel of in groep, een bedrijfsevent, zowel doorheen de week als in het weekend.

ONTDEK OOK MaisON LEffE!

Algemeen directeur: Peter Van Biesbroeck Verantwoordelijke uitgever Daniëlle Vanwesenbeeck, Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant Reclameregie: Sophie Moerenhout sophie.moerenhout@voka.be, +32 478 87 79 28 Abonnement per jaar (6 nummers): 50 euro. Kosteloos voor Voka-leden. Per los nummer: 8,5 euro. Ontwerp & Druk artoos group, Kampenhout Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier. Het maandblad online: www.voka.be/publicaties

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Colofon

Meer info of reservatie: www.brouwerijbezoeken.be Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

ACCREDITED CCI BELGIUM

54 0889 INBR SA-90x270-Handelen.indd 1

6/04/21 11:06


Change to Green VEIDEC produceert en verkoopt geavanceerde chemische producten voor reparatieservice- en onderhoud. Wij leveren een uitgebreide lijn van producten voor de industrie in Europa. Ons assortiment omvat; reiniging middelen, smeermiddelen, lijmen, kitten, oppervlaktebehandeling, electro, gereedschappen en persoonlijke verzorging. VEIDEC levert een wereldklasse aan kwaliteit, betrouwbaarheid op lange termijn en heeft een duidelijke focus naar het milieu toe. Ons concept zal b.v. het proces vereenvoudigen, het onderhoud versnellen, levensduur van apparatuur verhogen en ook het verminderen van stilstand van machines. Veidec maakt het verschil! Voor meer informatie bezoek: www.VEIDEC.com VEIDEC BV Nanovestraat 77 1745 Opwijk Tel: 052-35 52 82, Fax: 052-35 05 02 E-mail: info@VEIDEC.be BTW BE0846 957 676


Vertel ons eerst over uzelf. En dan pas over uw vermogen.

Ontdek de private bank die weet wat werkt en begrijpt wat belangrijk is. Bij Degroof Petercam weten we wat ondernemers bezighoudt. Als familiebedrijf met ruim 150 jaar ervaring en doorgewinterde specialisten is dat logisch. Wat we nog niet weten, is wie u bent. Uw dromen, doelen en deadlines zijn nochtans essentieel voor een uitstekende dienstverlening op maat. Want u bent uniek, en dus verdienen u en uw zaak een unieke aanpak. Kom met ons praten over uw vermogen, maar vertel ons dan wel eerst over uzelf. Meer weten? Surf naar degroofpetercam.com Degroof Petercam Vlaams-Brabant Mgr. Ladeuzeplein 29 - 3000 Leuven pbleuven@degroofpetercam.com - T +32 16 24 29 50 Neerhoflaan 8/0 - 1780 Wemmel pbwemmel@degroofpetercam.com - T +32 2 204 49 20

De Private Bank, gespecialiseerd in u.

Verantwoordelijke uitgever: Bruno Colmant. Oktober 2021 I Wettelijk adres: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel I BTW: BE 0403.212.172 (RPR Brussel) - FSMA 040460 A.