2017 08 wv ondernemers

Page 12

12

REPORTAGE

Oostendse cultuurtempel De Grote Post zoekt toenadering tot bedrijfsleven

Voor wie er mocht aan twijfelen: ook West-Vlaanderen heeft culturele centra die de vergelijking met de vaak geroemde Gentse Vooruit kunnen doorstaan. Denk maar aan het Kortrijkse Buda, het Roeselaarse De Spil, het Brugse Concertgebouw of relatieve nieuwkomer De Grote Post in Oostende. Bij De Grote Post zet directeur Stefan Tanghe duidelijk een stempel door ook een brug te slaan naar het bedrijfsleven.

“Leren van elkaar, dat moet de bedoeling zijn” Z

elden was de uitdrukking “als een vis in het water” zo van toepassing als op de Oostendse cultuurfanaticus Stefan Tanghe. Gepokt en gemazeld in een intellectueel nest, is Tanghe een man met uitgesproken eigen ideeën over hoe cultuur zich moet profileren in een maatschappij. Als hij ons rondleidt in De Grote Post, doet hij dat met een grote fierté over wat hij samen met de équipe de voorbije jaren reeds wist te realiseren. De postloketten van vroeger zijn in de inkomhal van het art-nouveaugebouw nog te bezichtigen, maar ook niet meer dan dat. Een groots opgevat en met overheidsgeld gesubsidieerd verbouwingsproject met een budget van 25 miljoen euro heeft De Grote Post een aantrekkelijke maar ook erg functionele infrastructuur bezorgd, met diverse arena’s, groot en klein, naargelang de publieke belangstelling. “Dat was de eerste noodzakelijke stap”, zegt Tanghe. “Met zo’n multifunctioneel gebouw zitten we nu goed voor de komende decennia. Bleef: zorgen voor de invulling van een cultureel programma waarvoor mensen warm zouden lopen. Ik denk dat we daar steeds beter in slagen. Met dank aan het kleine team van De Grote Post en de 125 vrijwilligers, met dank aan de overheden en met dank ook aan de culturele ambassadeurs ofte de peters en de meters die bereid waren mee te denken in mijn verhaal. Ik denk hier, zonder ze allemaal te noemen, aan mensen als Kamagurka, Arno Hintjens, Wim Opbrouck, Jan Decleir of Johan Verminnen. Al die groepen houden me

een spiegel en een klankbord voor, altijd met één doel: van De Grote Post een klein cultuurparadijs maken. De rol die De Vooruit speelt in Gent, willen wij ook spelen in Oostende.”

Een bedrijf als een ander Cultuur is één iets; cultuur managen en financieel gezond houden iets anders. Voor Stefan Tanghe is het duidelijk: cultuur moet met beide voeten ingebed zijn in alle lagen van de maatschappij. Wie die stelling tot axioma verheft, weet ook dat er een snijpunt is waar economie en cultuur elkaar raken. Strikt genomen is een cultuurcentrum zoals De Grote Post dus ook een bedrijf als een ander, waar de zaken moeten beheerd worden zoals een bonus pater familias in een familiebedrijf dat doet. “Noem ons maar een kmo”, zegt Stefan Tanghe. “Wat moet je anders zeggen van een organisatie waar toch 21 mensen vast werken, 30 mensen freelancen en nog eens 135 vrijwilligers meehelpen. Ook qua jaarbudget is dit geen klein bier meer: we werken met 2,5 miljoen euro, voornamelijk gefinancierd door de stad en deels door de Vlaamse overheid.” “We leven in een era waarin de budgetten van de overheid eerder krimpen dan dalen. Ik ben de eerste om dat te betreuren. De Vlaamse overheid voorziet 360 miljoen euro voor de kunsten en cultuur, dat is minder dan 1 procent van de Vlaamse begroting en dat is echt niet veel. Maar ik besef ook dat ik ermee moet leren leven. En dus moet ik

“Bij veel ondernemers bestaat een grote interesse voor cultuur. Alleen moet je iets aanbieden waarin ze zich kunnen vinden.” Stefan Tanghe

leren denken als een ondernemer, inclusief een businessplan waarmee ik ook de bedrijfswereld wil betrekken bij cultuur. Want het is een bekend fenomeen: bij veel ondernemers bestaat een grote interesse voor cultuur. Alleen moet je die mensen zien te bereiken en iets aanbieden waarin ze zich kunnen vinden. Jawel, dat mag zeker ook met een retour-effect voor hun bedrijf zijn. ”