Mechelen-Kempen Ondernemers 2024/#6

Page 1

Onder nemers

NOVEMBER2021 Een uitgave van VokaMechelen-Kempen | Afgiftekantoor Gent X | Erkenningsnummer P309988 | Verschijnt maandelijks uitgezonderd in juli en augustus | V.U. Ronny Van Broekhoven, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel JUNI2024 Interview Louis, Mia en Jan Dewael 85 jaar Van Dievel Jarig in 2024 BLZ 8
magazine

De PMD-zak op de werkvloer?

Die

hoort er gewoon bij.

Sorteer PMD op het werk, net zoals thuis.

Sluit een PMD-contract af met een aangesloten afvalophaler en ontvang een welkomstpremie. Zo kom je de verplichting na om PMD te sorteren op je werkplek en draag je samen met je bedrijf bij aan de circulaire economie.

Opgelet, bedrijfsmatige plastic folie hoort thuis in de foliezak en niet bij het PMD.

Meer info en gratis communicatiemateriaal op sorterenophetwerk.be

Samen goed sorteren, beter recycleren

Inhoud

Onderwerp

04 VERKIEZINGEN 2024: 4 VRAGEN EN 20 SPEERPUNTEN

29 DE SPRONG: JUDITH HOEFKENS, WAVE OF ENGAGEMENT

47 VOKA OPLEIDINGEN

50 ARTIFICIAL INTELLIGENCE EN DE FINANCIËLE MARKTEN

52 INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

55 REGIONIEUWS

56 HOE VERHOOG JE DE FIETSVEILIGHEID VAN WERKNEMERS

58 JONG VOKA

61 NIEUWE LEDEN

64 DE BLIK VAN… WIM

En verder: Van Mossel (49) en Mensura (51)

ONZE STRUCTURELE PARTNERS:

Ondernemers wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier en FSC® Mix-label

Prijs Ondernemen 2024

LEES MEER OVER JOUW FAVORIET VANAF BLZ 32 en bekijk hier alle filmpjes met Celine Van Ouytsel

COLOFON

Ondernemers is het magazine van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel, tel. 014 56 30 30

ZETEL MECHELEN: Antonia Wolversstraat Verdieping 11, 2800 Mechelen, tel. 015 45 10 20, info.kvkmk@voka.be, www.voka.be, BTW BE 0420.868.449

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Ronny Van Broekhoven, voorzitter, p/a Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel

HOOFDREDACTIE: Kristel Goffin

REDACTIE: Guy Beyens, Wim Brillouet, Kristel Goffin, Kevin Hendrickx, Evi Heylen, Tom Meeus, Maarten Pino, Petra Van Bouwelen, Saartje Van Gulik

RECLAMEREGIE: lieselotte.vaneyck@voka.be, 0473 73 18 07

LAY-OUT EN DRUK: Antilope De Bie Printing, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel

ONDERNEMERS MAGAZINE I 1

D e fee d van Voka

P ost jo uw Voka foto, tag ons en wie weet sta jij in de volgende Ondernemers

@Ar vin Willemse PostNL Belgium was vandaag gastbedrijf voor Voka in ons hoogtechnologisch sorteer- en distrubutiecentrum in Willebroek

@Marijn Buijs Als Voorzitter van Jong Voka Kempen had ik het voorrecht om samen met Koen Van den Brande het panelgesprek over “Generaties op de werkvloer ” in goede banen te leiden.

@Joer y Lauwers Een mooie start van het nieuwe Scale-up traject met Voka MK! Samen met een gedreven groep gelijkgestemde ondernemers hebben we de eerste sessie gehad.

@Andy Aerts ‘AI als gamechanger voor videomarketing’ dat was het topic waarover ik daarnet mocht spreken bij Voka Mechelen-Kempen.

@Starfish Consultancy Glenn Walschap was gisteren te gast bij Voka. In het kader van ‘Lerend Netwerk,’ dompelde hij een volle zaal onder in de wondere wereld van HR-data.

@StrateVision In de nieuwste aflevering van 50 Tinten Ondernemen deelt Tom Laveren zijn kijk op de stijgende loonkost en vertelt hij hoe Voka ondernemers hierin probeert te ondersteunen.

@Kim Van Houtven Gisteren had ik de eer om samen met Luc Campo en Dirk Spooren als expert aan tafel te zitten bij Ward Paridaens van Voka om 3 scale-ups binnen Br yo goede raad te geven.

@Anouk Huysmans De afgelopen weken vormden wij met enkele collega’s “team video”. En dat team stond er als één blok energie en enthousiasme!

@Simon Stremersch Er is geen betere manier om het weekend in te gaan dan met een gezonde lunch na een reeks van sport & netwerk activiteiten.

Voorwoord

GEDELEGEERD BESTUURDER

VOKA-KVK MECHELEN-KEMPEN

Tom Laveren

Al gaan stemmen? Of is het nog een paar dagen tot 9 juni? Het hangt ervan af wanneer je ons magazine vastpakt. Het verschil zal in ieder geval enorm zijn. Voor of na 9 juni. Slaan we met ons land meer rechtsaf? Of toch eerder links? Of enkel nog extremer: zowel links als rechts?

Hoe je ook draait – links of rechts – de meeste verkiezingsbeloftes komen neer op centen. En de vraag: wie gaat dat betalen? De werkende mensen, zoveel is duidelijk. En dan kom je automatisch terecht bij de bedrijven.

Een heel belangrijk getal is dat van de werkzaamheidsgraad. Hoeveel mensen op beroepsleeftijd zijn aan de slag?

Volgens de Nationale Bank zijn er 255.000 banen bijgekomen. Sinds de start van de regering-De Croo. Dat is goed. Want elke werkende extra betekent zo’n 28.000 euro extra voor de schatkist. Of 11 miljard erbij, als we met ons land 80% van de beroepsbevolking aan het werk krijgen. Tegen 2030. Omgerekend naar onze regio Mechelen-Kempen is dat 1 miljard euro erbij.

VOORZITTER

VOKA-KVK MECHELEN-KEMPEN

Ronny Van Broekhoven

255.000

Die 255.000 banen moeten er ook de volgende regeerperiode bijkomen. En eigenlijk nog meer. Want ook dit cijfer moet je nuanceren. Iets meer dan één op de drie jobs is een overheidsbaan. En net die overheid moest toch afslanken, niet?

Volgens Eurostat is de werkgelegenheid in ons land sinds eind 2019 met 4,4% toegenomen. Beter dan het Europese gemiddelde (2,7%). Máár bijvoorbeeld Spanje (5,9%), Nederland (6,2%) en Griekenland (7,2%) doen beter.

Als wij duurzaam willen groeien, moeten we ook die kant op. We stellen alleen vast dat de regering onvoldoende concrete maatregelen heeft genomen om meer mensen aan het werk te krijgen.

Met een begrotingstekort, dat goed op weg is naar 6,3%, zal het de grootste challenge zijn en blijven van de nieuwe regering. Meer mensen aan het werk krijgen. Voor onze regio Mechelen-Kempen is de uitdaging eens zo groot. Met onder meer het faillissement van Van Hool. Onze volksvertegenwoordigers weten in ieder geval wat er straks op hun bord ligt. ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 3

4 vragen over het

Voka Memorandum

Aan Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder Voka Mechelen-Kempen

Op zondag 9 juni trekken we met z’n allen naar de stembus en maken we ons op voor een nieuwe Vlaamse en federale regering. Voka legt 170 concrete voorstellen op tafel om te komen tot een beleid dat de groei bevordert.

TEKST: WIM BRI LLOUET

BEELD:

1

Wat moet er veranderen?

“We zien vier grote domeinen waarin we moeten hervormen. De basis zijn gezonde overheidsfinanciën en een structurele economische groei van 2% per jaar. Een ambitieus industrieel beleid met oog voor de internationale competitiviteit van onze bedrijven zal helpen om de taart voor iedereen te vergroten. Zekere en betaalbare energie en het onder controle houden van de loonkosten zijn hierbij essentieel.”

“Een tweede deel gaat over de inzet van elk talent. We moeten iedereen aan het werk krijgen. Dat begint bij kwalitatief onderwijs en levenslang leren. Met een meer activerend arbeidsmarktbeleid brengen we de werkzaamheidsgraad op termijn naar 85%.”

“Een derde reeks voorstellen kadert in de duurzame transities. De klimaattransitie vraagt grote investeringen, maar biedt ook groeikansen voor ondernemingen. De overheid moet ondernemingen daarbij faciliteren, onder meer via een rechtszeker en robuust vergunningenbeleid en nieuwe financieringsinstrumenten voor klimaatinvesteringen.”

“Tot slot gaan we in op de rol van innovatie. Innovatie is de beste weg naar een noodzakelijke verhoging van onze productiviteit. Op het vlak van innovatie scoort Vlaanderen al in de top van Europa. Maar we leggen de lat hoog: we streven ernaar nummer één te worden. Vooral de overheid kan hierin nog een tandje bijsteken.”

2

Wat is de rode draad doorheen alle voorstellen?

“In elke van bovenstaande domeinen staan we voor grote transities. Dat stelt

ons voor uitdagingen, die we dankzij innovatie kunnen ombuigen tot kansen om tot de Europese top te horen. Alle voorstellen in ons memorandum zijn erop gericht om onze economie en welvaart te versterken op drie domeinen waar we in Vlaanderen het verschil kunnen maken: internationale concurrentiekracht en export, talentontwikkeling en innovatie. Daartoe moeten we diepgaand hervormen waar nodig en ondernemingen zuurstof geven door bestaande drempels weg te nemen en de administratieve complexiteit en regeldruk te verlichten.”

3

Hoe gaat Voka hiermee de boer op?

“In de aanloop naar de verkiezingen hebben we 150 politici gesproken. Op alle niveaus: Vlaams, federaal en ook lokaal. Omdat we zeker ook al met de gemeenteraadsverkiezingen bezig zijn. Er zijn vanuit Voka in de lente vier verkiezingssessies geweest. En recent hebben we op 29 mei een debat gehad met de belangrijkste kopstukken voor de provincie Antwerpen. Met een grote enquête bij 1.600 ondernemingen hebben we ook het brede publiek geïnformeerd over de noodzaak van bepaalde hervormingen. Het is ook de rol van Voka om mee draagvlak te creëren.”

4

Wanneer is het memorandum een succes?

“We willen uiteraard dat zoveel mogelijk Voka-voorstellen uitgevoerd worden en dus omgezet worden in concreet beleid. Daarom hebben we ons verhaal heel breed verteld. Bij 150 politici. Daarna willen we helpen om sterke regeerakkoorden tot stand te brengen waar de focus ligt op groei en ondernemen voor morgen. Om ook onze regio – de Turbo van Vlaanderen – verder te versterken.

4 I ONDERNEMERS MAGAZINE I VERKIEZINGEN 2024

Wat Voka wil samengevat in 20 speerpunten

Gezonde en gedeelde groei

1

Zet de overheidsinspanningen terug op het goede spoor: de helft van de inspanning komt van besparingen op de overheidsuitgaven, de helft van structurele hervormingen.

2 Pak het investeringstekort aan door een betere samenwerking tussen overheid en privé: voeg een investeringsnorm (4,5% tegen einde legislatuur) in voor de Vlaamse overheid en activeer institutioneel kapitaal.

3 Ga voor een groeibevorderende fiscaliteit die werken lonender maakt.

Iedereen aan het werk

4

5

6

Ga voor een kordaat activeringsbeleid: onder meer door de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd en door de activeringslogica ook in alle vormen van bijstand en uitkeringen toe te passen.

Begeleid langdurig zieken systematisch en sneller terug naar werk. Ga voor minstens 40.000 re-integratietrajecten per jaar.

Maak economische migratie sneller, simpeler en slimmer: onder meer door een ‘single permit’ uit te reiken binnen de drie weken en de lijst van knelpuntberoepen voor economische migratie uit te breiden.

7 Stimuleer levenslang leren door opleidingsincentives voor (vormings)bedrijven en een leerrekening voor burgers.

8

9

10

Breng het arbeidsrecht opnieuw bij de tijd door een nieuw Wetboek van Werk.

Zet in op vrije loonvorming: de automatische loonindexering wordt afgeschaft, de loonnorm verdwijnt zodra de loonkostenhandicap verdwenen is en er kan op ondernemingsniveau onderhandeld worden.

Zorg ervoor dat meer leerlingen slagen in het onderwijs door in te zetten op betere studie-oriëntering dankzij Talentcenters in heel Vlaanderen en door de leerplichtleeftijd aan te passen: onderaan van 5 naar 3 jaar en bovenaan een opt-out vanaf 16 jaar bij voltijds werk met alternatieve kwalificatiekansen.

11 Rationaliseer in het onderwijs het aantal (te kleine) studierichtingen en stimuleer STEM-richtingen.

Duurzame transities

12 Breng het ontwerp van vergunningenbesluit mee in het openbaar onderzoek om de rechtszekerheid te verhogen en de procedure te versnellen.

13

Verzeker ruimte om te ondernemen ook na de bouwshift van 2024: voorzie in een strategische reserve aan bedrijventerreinen voor niet-verweefbare industrie en maak werk van planologische compensaties.

14 Ga voor een programmatische aanpak voor waterkwaliteit: tijdig afwijkingsmogelijkheden aanvragen bij Europa en reductiedoelen per stakeholder opstellen.

15 Ga voor een maximale verlenging van de nucleaire capaciteit: door de wet op de Kernuitstap uit 2003 te schrappen en door de jongste centrales met 20 jaar te verlengen.

16 Maak dankzij een energienorm omgezet in concrete acties energie weer competitief en voorzie in een financieringsinstrument voor industriële klimaatinvesteringen.

17 Ga voor een slimme kilometerheffing voor alle weggebruikers.

Innovatie en ondernemerschap

18 Verhoog de overheidsinvesteringen in O&O en valoriseer innovatie beter: verhoog onder meer de publieke middelen om de 1%-norm van innovatie te halen. Het belangrijkste deel moet naar bedrijven vloeien.

19 Omarm doorbraaktechnologieën, geef bijvoorbeeld ‘dual use’-technologieën alle kansen en aligneer met Europa.

20 De overheid moet meer optreden als referentieklant voor start- en scale-ups door hun aandeel in openbare aanbestedingen te vergroten. Werk daarvoor de drempels weg. ■

Het volledige memorandum is hier te bekijken:

VERKIEZINGEN 2024 I ONDERNEMERS MAGAZINE I 5

Prijs Ondernemen 2024

Wie wint de Voka Prijs Ondernemen 2024?

Lees meer over jouw favoriet vanaf blz 32

Benieuwd wie dit jaar naar huis gaat met de Voka Prijs Ondernemen 2024? Jij kan er bij zijn op donderdag 26 september in De Warande. Schrijf je in voor de awardshow en moedig jouw favoriete onderneming aan.

www.voka.be/activiteiten/mk/prijs-ondernemen-2024

Jouw stem telt! 9 lokale winnaars
Prijs
1
Ondernemen
Afval Alternatief Kempen Oost Andocor Kempen Noord Dirk De Groof Zuiderkempen Kempen West Gudrun Neteland Link2 urope LSGLandmeters Kempen Zuid Ranobo Midden Kempen ShopWeDo Mechelen Afval Alternatief Andocor Dirk De Groof Flamingo Pet Products Gudrun Link2Europe LSG Landmeters Ranobo ShopWeDo Stem op jouw favoriete Voka Lokaal Award-winnaar E Flamingo Pet Products Klein-Brabant/Vaartland

Van bescheiden onderneming met paard en kar tot bedrijf met naam en faam

Van Dievel Transport viert 85ste verjaardag

Als je nog nooit een vrachtwagen met blauwe trailer en karakteristiek geel duiveltje op het dekzeil zag rijden, kom je waarschijnlijk niet vaak buiten. Want de vrachtwagens van Van Dievel Transport uit Mechelen zijn al decennia lang een opvallende verschijning in het straatbeeld. “We zijn een bekende naam in de transportsector en na vijfentachtig jaar nog steeds een honderd procent familiebedrijf”, zegt Managing Director Louis De Wael. “Met een omzet van meer dan vijfentwintig miljoen euro en 130 eigen vrachtwagens staan we in de top 100 van de Belgische transportbedrijven.”

TEKST: KEVIN HENDRICKX

BEELD: JOREN DE WEERDT

Van Dievel Transport mag dan in vijfentachtig jaar wel uitgegroeid zijn tot een grote speler in de transportsector, het bedrijf is zeer trots op het familiale karakter en staat nog steeds zeer dicht bij zijn klanten. Een afspraak maken met het voltallige directieteam – bestaande uit de broers Jan en Louis en hun zus Mia – is daarom best een uitdaging. Klantgerichtheid en klanttevredenheid zijn binnen het bedrijf de absolute prioriteiten, waardoor een telefoontje van een klant met een last minute vraag of verzoek zonder aarzelen prioriteit krijgt op een gemaakte afspraak voor een verjaardagsinterview. “Die focus op klantgerichtheid is iets dat we alle drie van onze vader Maurice De Wael overgenomen hebben”, vertelt Louis De Wael. “’De klant is koning’ is een credo dat binnen ons bedrijf nooit een hol begrip zal worden. Wanneer een klant een probleem heeft, dan hebben wij een probleem. En dan moet veel, zo niet alles, wijken.”

8 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JARIGE BEDRIJVEN

Van Dievel

85
JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 9

Onze vrachtwagens zijn

uitgerust met de meest moderne communicatietechnologie. Dat is altijd ons sterke punt geweest; van de telex, tot boordcomputers en GPS en dataverbindingen.”

Jeppe

Gelukkig wint de aanhouder en slagen we erin de drie directieleden lang genoeg op één plek te houden, zodat ze het boeiende bedrijfsverhaal uit de doeken kunnen doen. “Ons familiebedrijf is opgericht door onze grootvader Joseph Van Dievel”, blikt Sales Director Jan De Wael terug. “Hij was een echte boerenzoon, de oudste van elf kinderen. Van jongs af aan werkte hij mee op de boerderij. Jef of Jeppe, zoals hij genoemd werd, was ook een sterke beer. In 1920 nam hij als turner deel aan de Olympiade in Antwerpen. Hij was – zo wil de overlevering – de onderste gymnast van een piramide van wel zes man. Jef stond in voor het vervoer van de groenten naar de vroegmarkt en hij verzorgde ook allerhande hand- en spandiensten voor wie erom vroeg.”

Papeterie de Belgique

In 1925 trouwde Jef met Matilda Casteels en ging het koppel een eigen weg. “Jef zette de handel en het transport met paard en kar verder voor eigen rekening”, vervolgt Financial Director Mia De Wael. “Onze moeder Maria Van Dievel werd geboren in 1928. In 1934 verhuisde de familie naar de Kuikenstraat in SintKatelijne-Waver en Jef begon er een melkronde met paard en kar. Omdat er maar geen zoon in het gezin geboren werd, nam Jef zijn oudste dochter Maria al vroeg mee op zijn ronde. Op die ronde passeerden ze dagelijks de Papeterie de Belgique, een grote papierfabriek. Jef trok zijn stoute schoenen aan en vroeg aan

de directeur of hij geen transport voor de fabriek kon doen. Dat mocht, waardoor er een handelsregisternummer aangevraagd werd en Van Dievel Transport – toen nog Vervoer J. Van Dievel – een feit was.”

Paard

Jef Van Dievel en zijn dochter Maria reden vanaf dat ogenblik, met paard en kar, driemaal per week met zowat 2.500 kg papier tussen Brussel en Duffel. “Tijdens die moeilijke oorlogsjaren stierf in 1942 hun paard”, weet Louis De Wael. “Het was niet evident om in volle oorlogstijd dat probleem op te lossen. Met een lening van de Papeterie kochten ze een eerste vrachtwagen, een oude Saurer met een kapotte motor. Omdat er geen benzine te krijgen was, monteerde Jef een speciale installatie op steenkool op de wagen. Op het einde van de oorlog werd de

Saurer vervangen door een door de Duitsers achtergelaten Liberty. Op die manier is door overmacht de overstap van paard en kar naar vrachtwagens gemaakt.”

Eerste externe chauffeur

Na de tweede wereldoorlog veranderde de wereld snel. Het wagenpark van Van Dievel Transport groeide snel en de neven van de familie Van Dievel stonden in de rij om met nonkel Jef mee te rijden. Ook Maria Van Dievel leerde met de vrachtwagen rijden en doorkruiste op die manier het hele land. “Op één van die ritten leerde ze Maurice De Wael kennen”, vertelt Louis De Wael. “Zo wierf Jef Van Dievel de eerste chauffeur van buiten de familie aan. Eentje die later de echtgenoot van Maria werd. Al bestaat er discussie over die chronologie (lacht).”

10 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JARIGE BEDRIJVEN

De tweede generatie

Maurice en Maria trouwden in 1950 en ze verwachtten het jaar daarop hun eerste van in totaal zes kinderen. Het bedrijf bleef in omvang toenemen en Joseph, Maria en Maurice investeerden in Berliets vrachtwagens, waardoor er ook steeds meer externe chauffeurs in dienst kwamen. “Eind 1964 overleed Jef plots, waardoor de PVBA Van Dievel werd opgericht”, gaat Jan De Wael verder. “Onze ouders namen toen het roer over. Op dat moment is ook onze oudste broer Jos op jonge leeftijd in het bedrijf gestapt. Dat is ook de periode dat de activiteiten van de Papeterie begonnen af te nemen (om uiteindelijk te stoppen) en we met Scott Continental (nu Kimberly Clark) en Procter & Gamble twee nieuwe partners vonden. Wanneer in 1974 onze grootmoeder overlijdt, worden Maria en Maurice, samen met oudste broer Jos de bestuurders van het bedrijf. In de komende jaren gingen ook de andere kinderen als chauffeur – Fons en ikzelf –of administratieve kracht – Louis en Miain het familiebedrijf aan de slag.”

ODHT

“Ik herinner me dat ik al heel jong moeder op de bureau ben beginnen helpen”, pikt Louis De Wael in. “Heel even heb ik ook met een vrachtwagen gereden, maar omdat ik de eerste van de kinderen was die hogere studies deed, werd ik al snel in de administratie ingeschakeld. Toen onze oudste broer Jos in 1978 besloot om uit het familiebedrijf te stappen en met ODHT in Willebroek een eigen bedrijf op te richten, is alles heel snel gegaan. Eigenlijk ben ik in de praktijk – door de omstandigheden – onmiddellijk in mijn huidige functie begonnen. Ik ben zo denk ik binnen Van Dievel Transport de enige die nooit promotie heeft gekregen. (lacht)”

De derde generatie

Vader Maurice De Wael bleef nog tot aan zijn dood in 1993 actief in het bedrijf, maar op dat moment had de derde generatie met Jan, Louis en Mia al het grootste deel van de bevoegdheden overgenomen. “Louis is na het overlijden van vader officieel gedelegeerd bestuurder geworden”, weet Mia De Wael. “Samen hebben we vanaf dan Van Dievel Transport omgevormd tot het bedrijf dat het vandaag is. De aanzet hiervoor is gegeven door Procter & Gamble. Zij vonden dat we te afhankelijk waren van hun transporten en besloten deze te halveren. Hierdoor moesten we voor de eerste keer in ons bestaan de markt op om het volumeverlies op te vangen. We ontdekten toen dat we – ondanks dat we best al een groot bedrijf waren –helemaal geen naambekendheid hadden. Samen met een marketeer hebben we daar verandering in gebracht. We ontwikkelden het intussen zeer gekende logo met de gele duivel op de blauwe achtergrond. Een schot in de roos, want een jaar later won onze rebranding op het auto- en bedrijfsvoertuigensalon de Graphic Award. En dit tegen kleppers als VTM – die toen de slogan VTM kleurt je dag lanceerde, De Post, Hugo Van Praet met de gekende zebrakleuren op al hun camionetten en nog zestig andere deelnemers.”

Geïntegreerde oplossingen

Sinds de intrede van de blauwe trailers met de gele duivel gaat het Van Dievel Transport steeds meer voor de wind. Het klantenbestand groeit gestaag met nieuwe klanten en met de bestaande klanten zoals Procter & Gamble blijft het bedrijf goed samenwerken. “Wij zijn uitgegroeid tot een bedrijf dat geïntegreerde oplossingen biedt voor transport en logistiek in België en

West-Europa”, licht Louis De Wael toe. “We zijn een betrouwbare partner in diverse sectoren en met veel van onze klanten werken we al decennialang zeer goed samen. We nemen indien nodig het logistiek proces deels of volledig over. Van Full Truck Load transport en B2B-distributie tot oplossingen met bijzondere kwalificaties zoals ADR-, GDP- en hoogtetransport, wij kunnen het allemaal verzorgen.”

JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 11
We moesten volumeverlies opvangen, maar hadden helemaal geen naambekendheid. Het logo met de gele duivel op de blauwe achtergrond veranderde dat en het gaat
Van Dievel Transport sindsdien steeds meer voor de wind.”

Permanent investeren

Van Dievel Transport investeert permanent in mensen, materieel en infrastructuur. “Op dit moment beschikken we over 130 eigen vrachtwagens, die uitgerust zijn met de meest moderne communicatietechnologie”, vertelt Jan De Wael. “Dat is – omdat we steeds mee evolueerden met onze klanten – altijd ons sterke punt geweest. Als één van de eersten gebruikten we de telex, we implementeerden al begin jaren negentig boordcomputers in onze vrachtwagens en als eerste transportbedrijf volgden we vanaf 1997 de bewegingen van onze vrachtwagens met GPS en dataverbindingen. Ook in de opleiding van onze mensen investeren we continue. We beschikken over een eigen chauffeursschool en via onze Van Dievel cafés – onze eigen versie van een jobcafé – zorgen we zelf voor de nodige instroom van nieuw bloed. En om onze infrastructuur op niveau te houden, zijn we al drie keer verhuisd. De voornaamste reden hiervoor is onze jaarlijkse groei. In ons huidige pand aan de Generaal de Wittelaan in Mechelen beschikken we over een oppervlakte van 10.000m2, met magazijnen, een grote, goed beveiligde parking en kantoorruimte. Daarnaast beschikken we nog over een aantal kleinere sites in de buurt met faciliteiten zoals een eigen garage voor basisonderhoud, een truckwash en accommodaties voor onze chauffeurs. Dankzij al die inzet en investeringen werken we met het hele bedrijf elke dag aan onze missie: transport- en distributiediensten leveren die de behoeftes van onze klanten overtreffen. Onze bedrijfscultuur wordt

bepaald door klantgerichtheid, door nauwe samenwerking en proactieve communicatie, en door streven naar innovatie, duurzaamheid, veiligheid en klanttevredenheid. Op die manier behouden en versterken we onze positie als toonaangevende partner in de logistieke sector.”

Op naar de honderd

Na vijfentachtig jaar ondernemen ligt de focus bij Van Dievel Transport duidelijk nog altijd op de uitdagingen van morgen. “Als bestuurders is het onze taak om dit bedrijf klaar te maken voor de toekomst”, besluit Louis De Wael. “Er is een vierde generatie, die op termijn onze taken zal overnemen. Op dit moment bouwen zij op andere plekken aan hun carrière, maar we hopen dat zij wanneer de tijd rijp is hun weg naar het familiebedrijf vinden. Maar daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat onze medewerkers op alle niveaus hun rol kunnen spelen. Als bestuurders moeten we ons misbaar maken, het bedrijf moet ook – wanneer we bijvoorbeeld een tijdje afwezig zijn – verder draaien. In de loop der jaren hebben we als bedrijf heel wat uitdagingen getrotseerd –gaande van de dood van een paard, over het herfocussen omwille van veranderende marktomstandigheden, tot een gedwongen verhuis omwille van een brand en we zijn daar altijd sterker uit gekomen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we dat ook in de toekomst gaan blijven doen en hoop die blijvende evolutie op z’n minst tot op de viering van honderd jaar Van Dievel Transport in de één of andere actieve rol mee te maken.” ■

12 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JARIGE BEDRIJVEN

Awards om te koesteren

De voorbije vijfentachtig jaar mocht Van Dievel Transport regelmatig vieren. Het bedrijf sleepte de afgelopen jaren heel wat awards voor hun service, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de wacht. “Elke prijs is mooi en het is elke keer een waardering voor het werk en de inspanningen van het hele team”, zegt Louis De Wael.

De prijzenkast bij Van Dievel Transport is intussen goed gevuld. Op de pas vernieuwde website vandievel.eu kan je een overzicht van de meest recente awards terugvinden. “Aan elke prijs is wel een mooie herinnering of een straf verhaal verbonden”, vertelt Louis De Wael. “Topmomenten zijn de bekroning tot Transporteur van het jaar in 2009 en de Europese prijs van Super Transporteur in 2012. Ook de award Excellente Onderneming van Voka in 2014 koesteren we nog steeds. Daarnaast zijn de Transport Graphic Award uit 1998 en de award voor Most committed Carrier in 2021 zeker nog het vermelden waard.”

1939 - 1947 1948 - 1964 1994 - 1999 2000 - 2024
JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 13

Jarig in 2024

LOCATIE: HERENTALS

ZAAKVOERDER: NICK VAN WALLEGHEM

In vijf jaar heeft boostU zich als toonaangevend expert in Digital Performance Marketing gevestigd, toegewijd aan het bevorderen van groei en het vergroten van de internationale aanwezigheid van kmo’s. Wij zetten ons in om nauw samen te werken met onze klanten en hun unieke strategieën. Zo vormen we hun doelstellingen om tot doeltreffende online campagnes met tastbare resultaten. Deze samenwerking leidde tot de introductie van 'enplooi', onze innovatieve dienst gericht op het verbeteren van de kwaliteit van kandidaten-instroom door Digitale Recruitment Marketing en Employer Branding. Onze voortdurende inzet voor innovatie wordt versterkt door de integratie van AI-technologieën, waardoor we onze diensten kunnen optimaliseren en personaliseren. Met een blik gericht op de toekomst, zijn we enthousiast om samen met kmo's de komende vijf jaar verder te groeien en te innoveren.

LOCATIE: RETIE & NIEUWPOORT

ZAAKVOERDER: MARIJKE BEEL

Gyva cleaning is een uitzonderlijk schoonmaakbedrijf. Met zowat alle vuil weten ze blijf. Ze helpen je als bewoner of als eigenaar en zorgen dat alles blinkt voorwaar. Ga je van je eigendom van de stank lopen? Dan zorgen ze dat je het zorgeloos kan verkopen. Staat de berging, garage of zolder van de rommel nog vol? Dit team maakt dit leeg en weet raad met deze brol. Ze verwijderen ook nicotine en roet na brand en rukken zelfs uit bij grote schand: opruimen van lijkresten en plassen bloed, ze poetsen het allemaal zoals het moet. Dus zit je met iets vuil verveeld? Bel/mail en breng het even in beeld. Gyva cleaning helpt je met de glimlach, en dit niet alleen op deze verjaardag.

LOCATIE: KASTERLEE

ZAAKVOERDERS: BRUUN VAN DYCK & BIEKE CORNELISSEN

5 15 15 20

De Casteleer is een prominente event-, vergaderen feestlocatie. Bekend om hun uitzonderlijke aandacht voor detail en nauwgezette timing, garandeert De Casteleer dat elk evenement vlekkeloos verloopt. Hun culinaire aanbod, altijd vers en smaakvol bereid, wordt aangevuld door een unieke online offertemodule die klanten transparante prijsinformatie biedt. Bezoekers kunnen ook een virtuele tour maken met een VR-bril, waardoor ze een realistische indruk krijgen van de ruimte. Dit jaar heeft De Casteleer zijn diensten uitgebreid met 'Zjaar', een cateringdienst die dezelfde hoge kwaliteitsnormen hanteert en de flexibiliteit biedt om de feestelijke ervaring naar elke locatie te brengen. 'Zjaar' belooft ‘catering met een beetje streken’, waarbij lokale flair en smaken centraal staan. Hiermee blijft De Casteleer en Zjaar Catering een toonaangevende keuze voor diegenen die een naadloos georganiseerd, smaakvol en onvergetelijk evenement willen organiseren.

LOCATIE: SINT-LENAARTS

ZAAKVOERDERS: GUY VERHEYEN EN GREET ROCHE

Guy Verheyen Interieur is gespecialiseerd in innovatieve, creatieve en kwalitatieve interieuroplossingen voor architecten, binnenhuisarchitecten, bouwfirma’s en particulieren. Ons bedrijf realiseert het perfecte interieur in harmonie met de woning met veel aandacht voor houtbewerking, onze specialiteit. Met intussen 20 jaar ervaring in de sector en een team van meer dan 15 vakmensen, staat Guy Verheyen Interieur bekend om zijn vakmanschap met oog voor detail. Doordat wij onze eigen productie hebben, kunnen we telkens voorzien aan de specifieke wensen en behoeften van onze klanten. Wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg, van particuliere woningen tot professionele klanten. Guy Verheyen interieur is gespecialiseerd in zowel interieuroplossingen als totaalrenovaties, waardoor wij elke klant van ontwerp tot woondeco verder kunnen helpen. Kortom, Guy Verheyen Interieur is uitgegroeid tot een betrouwbare partner voor al je renovatieprojecten en interieuroplossingen van hoge kwaliteit.

boostU De Casteleer Guy Verheyen
14 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JARIGE BEDRIJVEN
Gyva cleaning

CPC

Centrum voor ProductiviteitsCoaching

LOCATIE: MOL

ZAAKVOERDER: CARL PEETERS

Met 3 ervaren senior consultants, aangevuld met een aantal freelancers, helpt CPC bedrijven en organisaties om de productiviteit van medewerkers en processen te verhogen. Door een praktijkgerichte aanpak op maat, worden de kritische processen van een organisatie in kaart gebracht. Op basis van een grondige analyse worden verspillingen opgespoord. Het uiteindelijke doel is de verspillingen te liquideren en daardoor de productiviteit te verhogen.

Borging via verschillende ISO managementsystemen. We coachen u doorheen heel het traject; van projectopzet tot en met de borging van de resultaten. Voor de borging helpen wij u bijvoorbeeld bij het opzetten van managementsystemen aangaande kwaliteit, veiligheid, milieu, energie, voedselveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens de verschillende internationale normen.

LOCATIE: BEERSE

ZAAKVOERDER: DIRK VANDENBERGHE

Al 105 jaar is Aurubis Beerse actief in het recycleren van metalen. Met een gedreven team van zo’n 500 medewerkers is het bedrijf in de Kempen een belangrijke speler in de circulaire economie. Via innovatieve en geïntegreerde processen recycleert en valoriseert Aurubis ‘end of life’-producten en afvalstromen op een duurzame manier tot zuivere metalen, zoals koper, nikkel, tin, ... Die metalen zijn essentieel voor een duurzame toekomst vol mogelijkheden. Denk maar aan decarbonisatie, energiedistributie en de productie van batterijen, windmolens en elektronica. Duurzaamheid staat centraal bij Aurubis. Door de combinatie van jarenlange expertise en voortdurende innovatie leiden ze de weg naar een duurzame en energieke toekomst. Later dit jaar wordt in Beerse een gloednieuwe productiefaciliteit in gebruik genomen: ASPA. Die innovatie zal een snellere extractie van meer edelmetalen, zoals goud en zilver, en een volledige terugwinning van tin uit anodeslib mogelijk maken.

LOCATIE: PUURS-SINT-AMANDS

ZAAKVOERDER: REMCO MAANDAG

In 1934 hield de familie Van Grasdorff ons bedrijf boven het doopvont. 90 jaar later is Van Grasdorff Vouwkartonnage nog altijd gevestigd in het mooie Puurs-Sint-Amands. Na zes decennia onder leiding van de familie Van Grasdorff, is onze kmo inmiddels al drie decennia in handen van de familie Maandag, waar de tweede generatie al 15 jaar aan het roer staat. Bij de start maakten we schoendozen voor alle schoenfabrieken in de buurt. Vanaf de jaren zeventig hebben we ons volledig toegelegd op vouwkartonnen verpakkingen. Met een team van gepassioneerde specialisten, maken we dagelijks met een hypermodern machinepark ecologische en volledig recycleerbare verpakkingen in alle vormen en maten. Verpakkingen die je dagelijks koopt in de supermarkt bij jou om de hoek. Zonder dat je het beseft, heb je gegarandeerd een verpakking van ons bij jouw thuis in de kast staan. Ook voor de volgende negen decennia geldt daarom: zorg jij voor de inhoud? Dan doen wij de verpakking!

LOCATIE: LIER

ZAAKVOERDER: PHILIP PEETERS

Wij zijn het oudste schildersbedrijf van Lier, dat al 185 jaar lang vakmanschap en traditie combineert met een ongeëvenaarde passie voor het vak. Als een authentiek familiebedrijf hechten we veel belang aan onze familiale waarden en tradities, die de kern vormen van alles wat we doen. Door de generaties heen hebben we onze expertise en passie voor het schilderen doorgegeven, van vader op zoon en nu van vader op dochter in de zesde generatie. Onze toewijding aan kwaliteit en vakmanschap blijft onveranderd, en we hebben ons ook gespecialiseerd in raamdecoratie en totaalinrichtingen. Of het nu gaat om het schilderen van je woning, het creëren van prachtige raamdecoraties of het verzorgen van een complete make-over van jouw interieur, ons gepassioneerde team staat klaar om jouw visie tot leven te brengen met zorgvuldig vakmanschap en aandacht voor detail.

90 105 185
Aurubis Beerse
JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 15
Ph. Peeters schilderen decoratiewerken
25
Alfons Smet

Residenties viert tiende verjaardag

“Bij ons kan je waardig en gelukkig (g)ouder worden”

Op de voormalige site van Smet Boring aan de Lukasstraat in Dessel-centrum openden Johan Smet en zijn twee zussen Hilde en Mieke met Alfons Smet Residenties een decennium geleden een prachtige residentie voor 65+’ers. Vandaag biedt dit totaalconcept met vijfenzestig woonzorgkamers en negenennegentig assistentiewoningen een prachtige oudere dag voor heel wat senioren uit de regio. “Onze visie is waardig (g)ouder worden”, zegt gedelegeerd bestuurder Johan Smet. “Onze bewoners wonen, leven en genieten in een modern, groen en rustgevend kader. Op hun eigen manier, met of zonder extra zorg.”

Exact tien jaar nadat de deuren van Alfons Smet Residenties voor het eerst openden, zien we dat de residentie in Dessel een antwoord geeft op de uitdagingen die ouder worden met zich meebrengt. “Dat gaat dan niet enkel over zorg, maar vooral over levenskwaliteit”, vertelt Johan Smet. “Veel van onze bewoners zijn oud-ondernemers, zelfs oud-Voka-leden, die een zekere mate van bedrijvigheid gewoon zijn. Bij ons loopt dat verder, maar zonder verplichtingen.”

De vele faciliteiten van de zorgvuldig uitgekiende zorgsite vormen hiervoor het kader. Om de site Alfons Smet Residenties – vernoemd naar de stichter van het familiebedrijf – te ontwerpen namen Johan en zijn zussen architect Gerd van Zundert van AID-architecten onder de arm. “Ik wilde absoluut samenwerken

met een architect die nooit eerder een woonzorgcentrum tekende”, legt Johan Smet uit. “Hierdoor bouwden we een atypisch complex. Het is functioneel en modern, met veel oog voor kwaliteit en heel veel natuurlijk licht. Voor de afwerking kozen we ook bewust voor warme materialen, veel hout en echte

parketvloeren. Dat zorgt voor een huiselijke sfeer, waardoor bewoners zich snel thuis voelen.”

Deel van een gemeenschap

En laat nu dat net het gevoel zijn dat het management en personeel van Alfons Smet Residenties wil creëren. “We willen dat zowel de actieve 65-plusser, als zij die extra zorgen nodig hebben, zich hier echt thuis voelen “, verduidelijkt Fran Verbruggen, directeur-gastvrouw bij Alfons Smet Residenties. “Onze bewoners zijn in een levensfase aanbeland waar alles mag en niks moet. Dat willen wij 100% faciliteren. Onze residentie is zo ontworpen dat alles beschikbaar is, maar de lasten van onderhoud of de zorg voor, valt op onze schouders. Het is nu aan deze generatie om te genieten in een prachtig kader, niet om te vereenzamen of gebukt te gaan onder het onderhoud van een huis. Daarom stimuleren we mensen ook om tijdig naar hun assistentiewoning

Jarig in 2024 16 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JARIGE BEDRIJVEN
AUTEUR KEVIN HENDRICKX 10

te verhuizen. Wanneer je bewust de keuze maakt, en niet gedwongen na bijvoorbeeld een pijnlijke val, integreer je vlotter in de gemeenschap en begint een positief nieuw hoofdstuk.”

Aangepast kader

“Het gebeurt meer dan eens dat kinderen ons vertellen dat mama of papa hier helemaal is opengebloeid”, gaat Fran Verbruggen enthousiast verder. “Ik startte als directeur-gastvrouw in de winter, toen het hevig had gesneeuwd. Het viel me meteen op hoe de bewoners van onze assistentiewoningen daar geen last van hadden. Ze genoten volop van het winters tafereel dat zich buiten afspeelde, terwijl ze zich binnen amuseerden in elkaars gezelschap, naar de kapper en pedicure konden –want dat hebben wij ook in huis – en deelnamen aan de vele activiteiten die ons animatieteam op poten zette. Het contrast met mijn buurvrouw, waar we als buren beurtelings voor naar de winkel moesten, die schrik had om buiten te komen en alleen was, kon eigenlijk niet groter. Dan besef je wat de sleutel is tot waardig ouder worden: het is de combinatie van een aangepast kader én een warme gemeenschap van gelijkgestemden om je heen. En bij ons kan dat.”

Woonrecht door obligatielening

Het is niet alleen de bouw, de faciliteiten of de bewonersgemeenschap die Alfons Smet Residenties uniek maakt, ook het financiële kader is afgestemd op de ‘goede huisvader’ die een leven lang heeft gewerkt en heeft geïnvesteerd in een eigen woning. “Door die investering om te zetten in een obligatielening, die de waarde heeft van de assistentiewoning waarin je woont, vervalt de maandelijkse huurlast en betaal je enkel voor het

zorgpakket dat je nodig hebt”, legt Johan Smet uit. “In deze formule krijgen bewoners als rente het woonrecht van hun assistentiewoning naar keuze, maar blijven wij eigenaar. Op die manier heb je als bewoner de rechten van een eigenaar en de lusten van een huurder. We garanderen zo ook de duurzaamheid van onze organisatie. Mensen kiezen heel bewust om een langere tijd bij ons te wonen. Na een overlijden zijn ze ook zeker dat 100% van de nominale waarde terug naar de erfgenamen gaat. Die zekerheid heb je niet op de vastgoedmarkt, waar meer variabele factoren spelen.”

De volgende generatie

Als gedelegeerd bestuurder is Johan Smet vandaag nog zeer nauw betrokken bij de werking van de zorgcampus. Wel is hij als prille zestiger begonnen met het inwerken van zijn kinderen Stefanie, Eline en Arthur. “We hebben als familie ons geëngageerd om hier een mooi verhaal te schrijven en mensen een mooie oudere dag te bezorgen”, besluit Stefanie Smet. “Als kinderen dragen we dezelfde waarden uit als deze waarmee onze papa en tantes zijn gestart, maar vertalen deze met de bril van onze generatie naar wat de organisatie en onze bewoners vandaag én de volgende tien jaar nodig hebben.” ■

JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 17
Business lease Private lease Powering the future of movement www.mhcmobility.be +32 9 397 08 90 info@mhcmobility.be Bijenstraat 4, 9051 Gent

Nood aan ruimte voor uw bedrijf?

Vertrouw op 20 jaar vakmanschap met Jeni Real Estate.

Ontdek perfecte bedrijfsunits voor opslag en/of productie met kantoren en showroom op één onze locaties. Onze moderne bedrijfsunits zijn ontworpen om aan al uw zakelijke behoeften te voldoen en zijn flexibel in te delen.

Neem voor een verkennend gesprek en meer informatie contact op met Jeni Real Estate, uw expert in bedrijfsvastgoed. Ontdek samen de mogelijkheden voor uw onderneming.

www.jeni.be | 014 60 92 32 | info@jeni.be

Jeni Invest viert twintigste verjaardag

“Benieuwd wat we samen nog allemaal gaan realiseren”

Jeni Invest, de familiale holding van Geert Van Stappen, blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. De holding is actief in diverse sectoren en via Jeni Real Estate in vastgoed en projectontwikkeling. Ook de drie zonen van Geert maken sinds kort deel uit van het team. “Ik geniet ervan wanneer ik mensen kan laten groeien”, zegt Geert Van Stappen. “Ondernemen, investeren en partnerships sluiten heeft me altijd al energie gegeven. En nu ik nauw samenwerk met mijn zonen en hen dagelijks stappen zie zetten, kijk ik meer dan ooit uit naar de komende twintig jaar.”

TEKST: KEVIN HENDRICKX

BEELD: IRMY PHOTOGRAPHY

Jeni Invest heeft participaties in bedrijven zoals Buildmat (o.a. Deschacht, Technicel), Invest4talent (o.a. Go4Jobs, Generation 4), Meet Roger en ontwikkelt luxueus mediterraans vastgoed aan de Costa Blanca met The Adelante Homes. De bedrijven waarin door Jeni Invest geïnvesteerd wordt, stellen meer dan vijfhonderd mensen tewerk. Het begon toen Geert Van Stappen in 1996 op dertigjarige leeftijd met View Interim zijn eerste bedrijf oprichtte. Op korte tijd groeide het interimkantoor gespecialiseerd in uitzendkrachten voor de logistieke en productiesector explosief en in 2001 werd het overgenomen door de Franse speler Synergie. “De deal was dat ik een deel van de aandelen én de operationele leiding behield”, blikt Geert Van Stappen terug. “Maar niet langer als zelfstandige, maar als medewerker van

Synergie. De volgende drie jaar klommen we op tot een marktleider in de logistieke uitzendsector en een top-tienspeler in de globale uitzendsector. Een groot succes, maar voor mij werkte het niet. Ik miste psychologisch de vrijheid, de ruimte om te ondernemen. Dus verkocht ik de rest van mijn aandelen en ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.”

Nieuwe uitdaging

Die uitdaging vond de ondernemer in 2004 in de overname van Deschacht, de bekende groothandel en producent voor de bouwsector. “We deden de overname oorspronkelijk met drie vennoten, Jo Verfaillie, Jean-Charles Wibo en ikzelf, en vieren dit jaar ons 20-jarig partnership”, vertelt Geert Van Stappen. “Omdat ik toen al aanvoelde dat Deschacht pas de eerste bouwsteen was, bracht ik mijn deel van het bedrijf onder in de bovenliggende vennootschap Jeni

Invest, Jeni genoemd naar mijn twee oudste zonen Jens en Niels.” Er volgde een transformatie van Deschacht tot de Group Buildmat. “Dit is ondertussen een groep van succesvolle bedrijven –waaronder nog altijd Deschacht– actief in bouw en industrie”, vertelt Geert Van Stappen. “Met de groep zetten we in op het verdelen van innoverende producten. Ondernemerschap en klantgerichtheid staan centraal in onze bedrijfsvoering.”

Interesse

Met de lancering van Buildmat droeg Van Stappen de dagelijkse leiding over aan zijn vennoot Jo Verfaillie - de huidige CEO, waardoor hij ruimte kreeg voor nieuwe initiatieven. Dit leidde in 2011 tot het verzelfstandigen en branden van de vastgoedactiviteiten via het eigen merk Jeni Real Estate. Een ander gevolg was de herintrede in de uitzendsector in 2012 met Go4Jobs, een uniek concept

Jarig in 2024 JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 19
20

Jarig in 2024

in de sector met een participatieve franchisestructuur. Dit zijn maar twee voorbeelden van de tientallen kleine en grotere bedrijven die Geert Van Stappen intussen oprichtte of waarin hij met Jeni Invest een participatie nam. “Interesse in een sector of bedrijf blijft de belangrijkste factor om te investeren”, legt Geert Van Stappen uit. “Ik moet voeling hebben met het product of de dienst en de business kunnen begrijpen. En daarnaast moet ik er mijn ding mee kunnen doen als actieve bestuurder en voldoende ruimte tot ondernemen uit handen geven. Dat is denk ik de rode draad in mijn carrière: de dingen op een manier doen waarin ik me herken vanuit de waarden waar ik voor sta en het ook graag doen.”

Nooit durven dromen

En de jongste tijd onderneemt Geert Van Stappen met meer plezier dan ooit. “Sinds 18 maart is mijn oudste zoon Jens aan de slag als CFO van Jeni Invest - Jeni Real Estate”, vertelt de trotse vader. “Daarmee zijn momenteel alle drie mijn kinderen - Jens, Niels en Joren - en ook mijn schoondochter Sarah op sleutelposities actief in het familiebedrijf. Niels als verantwoordelijke voor verhuurd vastgoed en business support, Joren als finance en administrative verantwoordelijke voor onze Spaanse business en Sarah als marketing- en communicatieverantwoordelijke. Eerlijk: dat had ik nooit kunnen of durven dromen. We werken nauw samen en ik geniet van ieder moment. Mensen

begeleiden en laten groeien is altijd al één van de redenen geweest waarom ik zo graag onderneem. In al mijn bedrijven geef ik ruimte voor entre- en intrapreneurship. We kiezen steeds voor langdurige partnerships en geven graag kansen aan mensen, om ze sterker en zelfstandiger te maken. Datzelfde proces nu doormaken met mijn eigen familie is geweldig en geeft enorm veel voldoening. Ik ben fier op hoe mijn zonen en schoondochter hun ruimte om te ondernemen benutten én zich persoonlijk en professioneel ontwikkelen.”

Mijlpaal

De twintigste verjaardag van Jeni Invest is door al deze evoluties voor Geert Van Stappen dan ook zeker geen eindpunt. “Ik kijk meer dan ooit uit naar de volgende twintig jaar”, besluit de ondernemer. “We zijn benieuwd wat we samen nog allemaal gaan realiseren en zitten nog vol plannen en dromen. Er zijn niet echt plannen om de twintigste verjaardag van Jeni Invest te vieren. Wanneer je actief bent op zoveel domeinen en in zoveel bedrijven, is er altijd wel een verjaardag om te vieren en dan passeert dat. Wel heb ik me voorgenomen om binnen twee jaar – in 2026 – mijn dertig jaar ondernemerschap te vieren. Dat vind ik echt een mooie mijlpaal. Noteer dat maar, dan ga ik het zeker niet vergeten (lacht). ‘Celebrate your successes’ is duidelijk iets waar ik nog in kan groeien en een domein waarin ik kan leren van sommige inspirerende vennoten.” ■

Geert Van Stappen Niels Van Stappen
20 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JARIGE BEDRIJVEN
Jens Van Stappen

Twinplast geeft vorm aan ideeën en ontwikkelt oplossingen

“Kunststofoplossingen op maat”

Twinplast uit Sint-Katelijne-Waver is een toonaangevende producent van kunststofoplossingen op maat. De kmo geeft vorm aan verpakkingen, isolatie, betonbekistingen en decoratiestukken in EPS – beter gekend als piepschuim – en transport trays in slagvast polystyreen en polypropyleen. “We bewerken veel voorkomende kunststoffen tot producten op maat”, zegt zaakvoerder Laurent Van Coppenolle. “Dit doen we door ze contour te snijden of zagen, te frezen, te draaien of 3D te printen of met een combinatie van deze technieken.”

Piepschuim wordt al meer dan vijftig jaar gebruikt voor verschillende doeleinden. Het is oorspronkelijk ontwikkeld als isolatiemateriaal, maar vandaag zijn de toepassingen bijna eindeloos. “Geëxpandeerde polystyreen (EPS), wat we in de volksmond piepschuim noemen, is een vaak onderschatte materiaalsoort”, vertelt Laurent Van Coppenolle. “Er zijn diverse soorten polystyreen, die van kwaliteit verschillen, waardoor je het materiaal – en ook andere kunststoffen – voor zeer diverse producten kan gebruiken. Bij Twinplast beschikken we over een uitgebreid machinepark van – vaak zelfontwikkelde of aangepaste – machines. Hierdoor kunnen we zeer complexe vormen ontwikkelen en produceren en kunnen we de tijd tussen aanvraag en levering zeer kort houden. Een ander groot voordeel is dat we

verschillende technieken toepassen, waardoor we ingewikkelde stukken volledig produceren en we dus een onestop-shop zijn.”

Oneindige toepassingen

Bij Twinplast kan je dus bijna met elke vraag terecht. “We hebben veel ervaring in het op maat produceren van verpakkingsonderdelen”, somt Laurent Van Coppenolle op. “We snijden, frezen of vacuümvormen diverse materialen tot een bescherming op maat. Een tweede toepassing zijn de isolatieprofielen. Omdat we deze contour snijden, kan je zelfs voor kleine reeksen al een beroep op ons doen. Bij bekistingen is met EPS elke vorm, mal of uitsparing mogelijk. Een andere toepassing is trays om transportproblemen, automatisatie, etc op te lossen. Deze maken we uit slagvast polystyreen en polypropyleen, zodat ze afwasbaar zijn en een zeer lange levensduur hebben.” Maar Twinplast is er ook voor meer artistieke

uitdagingen: “Denk maar aan een decorstuk of blikvanger voor een commerciële campagne”, weet Laurent Van Coppenolle. “We kunnen indien nodig zeer veel detail meegeven. Met onze 3D-printers kunnen we nu ook zeer verfijnde en zeer precieze elementen vervaardigen.”

Naambekendheid

Twinplast bestaat dan wel dertig jaar, het bedrijf blijft dankzij innovaties en investeringen volop inzetten op de toekomst. “Ikzelf heb het bedrijf vijf jaar geleden overgenomen”, vertelt Laurent Van Coppenolle. “Eén van de vorige eigenaars zorgt als hoofd productie voor de continuïteit en geeft zijn ervaring door aan een jonge opvolger. Ik zet nu volop in op het vermarkten van die expertise. We werken aan onze naambekendheid met een nieuwe website en online campagnes, waardoor we ons klantenbestand verbreden en de komende jaren kunnen groeien.” ■

Jarig in 2024 JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 21
30 AUTEUR KEVIN HENDRICKX

Smet Jet viert vijftigste verjaardag, maar kijkt ook al naar de toekomst

“We gebruiken onze kennis en kunde om internationaal te groeien”

Het Kempense familiebedrijf Smet Jet viert in 2024 zijn vijftigste verjaardag. Het bedrijf is gespecialiseerd in industriële reiniging en milieubeheer en is als pionier én innoverende speler nog steeds een begrip in de sector. Om deze status te bereiken en te behouden, heeft Smet Jet wel de nodige innovativiteit aan de dag moeten leggen. “De marktomstandigheden zijn de jongste jaren enorm gewijzigd”, zegt CEO Philip Smet. “De maakindustrie staat in West-Europa onder druk, waardoor we onze strategie moesten bijstellen en meer zijn gaan inzetten op efficiëntie en internationalisering.”

Smet Jet is ontstaan als afdeling binnen Smet Boringen, de voorloper van het huidige Smet Group. “Dat bedrijf is opgericht door onze overgrootvader”, vertelt Philip Smet. “Mijn vader ging daar na zijn studies aan de slag en hij startte er een afdeling op die zich ging specialiseren in industrieel reinigen. Dat was op dat moment, met de sterk opkomende petrochemische industrie, een nieuwe discipline. De nieuwe afdeling werd ondergebracht in een leegstaand pand naast de bedrijfsgebouwen van Smet Boringen in Dessel. De eerste jaren kan je daardoor echt wel omschrijven als pioniersjaren. In 1974 vroeg mijn

vader aan mijn grootvader of de afdeling zich mocht afsplitsen en hij een eigen bedrijf mocht opstarten. Dat was niet het makkelijkste gesprek, maar uiteindelijk kreeg mijn vader toch zijn zin. Maar hij moest zich volledig zelf bewijzen, mijn grootvader knipte letterlijk én figuurlijk alle draden door die het nieuwe bedrijf verbonden met Smet Boringen.”

Innovatie, digitalisering en automatisering

Eens op eigen benen nam Smet Jet een vliegende start. Het klantenbestand - en daardoor ook het wagenparkgroeide snel en al in 1978 verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie in Oevel, waar een nieuwbouw de nieuwe thuisbasis werd. In de loop der jaren volgden ook satellietvestigingen in Flémalle, Courcelles, Oostende en Sint-Gillis-Waas, “Met Smet Jet zijn we

gespecialiseerd in industriële reiniging, chemische reiniging, erkend afvalophaler, mobiele slibontwatering met ons zusterbedrijf ATOX nv, catalysthandling en geautomatiseerde projecten”, verduidelijkt Philip Smet. “Wanneer we grote productie-installaties reinigen doen we dat onder hoge tot zeer hoge druk van 1.000 tot 3.000 bar. Dat gaat dan meestal over het inwendig reinigen van reactoren, warmtewisselaars, opslagtanks en volledige productielijnen bij bedrijven actief in de chemische sector, de metallurgie, automotive, pharma- en energiesector. Daarnaast bouwen we voor klanten ook permanente installaties, die we dan beheren en onderhouden.” Om de kwaliteit en veiligheid te verhogen investeert Smet Jet ook permanent in innovatie, digitalisering en automatisering. “Vroeger was industrieel reinigen best gevaarlijk werk”, legt Operations Manager Steven

Jarig in 2024 22 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JARIGE BEDRIJVEN
AUTEUR
50
KEVIN
HENDRICKX

Cludts uit. “Onze medewerkers stonden toen zelf met een hogedrukslang in de hand en duwden deze bijvoorbeeld in een warmtewisselaar. Vandaag gebeurt dit automatisch of halfautomatisch, waardoor er geen rechtstreeks contact meer is. Dat is veel veiliger voor onze mensen, maar ook de kwaliteit van de reiniging is veel constanter.”

Actief in het buitenland

Philip Smet staat sinds 2007 aan het hoofd van Smet Jet en hij zorgde ervoor dat het bedrijf klaar is voor de toekomst. “Mijn vader Carlo en mijn broer Peter – die jammer genoeg veel te vroeg overleden is – hebben stevige fundamenten voor het bedrijf gelegd”, vertelt Philip Smet. “Ik heb daar verder op kunnen bouwen. Wel hebben we in eigen land omwille van de gewijzigde marktomstandigheden onze bedrijfsstructuur aangepast. Hierdoor zijn we vandaag efficiënter en kunnen we blijven groeien. Daarnaast hebben we onze horizon verruimd. Heel wat productiebedrijven trekken weg uit West-Europa, waardoor de nood aan industriële reiniging daalt. Daarom zijn we vanaf 2010 ook meer naar het (verre) buitenland beginnen kijken. In België zijn we top op het gebied van industriële reiniging, met onze efficiëntie, kwaliteit, kennis, ervaring, werklust, duurzaamheid en veiligheid maken we in het buitenland het verschil. Omdat we zagen dat veel bedrijven richting Saoedi-Arabië trokken, hebben we daar – met een plaatselijke partner – in 2011 een Smet Jet-vestiging met als naam Technical Cleaning Company opgericht. En sinds 2014 zijn we met de oprichting van Smet Jet Afrika in Zuid-Afrika ook op het Afrikaanse continent actief. Dat zijn zelfstandig opererende bedrijven met een eigen management maar de band met het moederbedrijf – voor bijvoorbeeld het opleiden en begeleiden van mensen – is zeer nauw. Ook is er een uitwisseling van personeel tussen de drie internationale bedrijven voor kennis- en ervaringsoverdracht. En ook bij omvangrijke shutdowns worden operatoren overgevlogen.”

Heel wat productiebedrijven trekken weg uit WestEuropa, dus zijn ook wij meer naar het (verre) buitenland beginnen kijken. Intussen zitten we ook in SaoediArabië en Zuid-Afrika.”

Klaar voor de toekomst

Dankzij de innovatieve aanpak en het teamwork heeft Smet Jet opnieuw de wind in de zeilen en kijkt het vol vertrouwen naar de toekomst. “Smet Jet is nog steeds een 100% familiebedrijf”, verduidelijkt de CEO. “In België tellen we 160 medewerkers, in Saoedi-Arabië evenveel en in Zuid-Afrika hebben we permanent 240 mensen in dienst,

een aantal dat in de zomermaanden tijdens de shutdowns oploopt tot bijna zeshonderd medewerkers. En we blijven investeren. Eind dit jaar verhuizen we naar onze nieuwbouw in Oevel. Het feest voor onze vijftigste verjaardag is daarom gepland voor begin 2025. Zodat we al onze medewerkers, hun families en onze klanten en relaties kunnen uitnodigen op de plek waar Smet Jet zich opmaakt voor de volgende vijftig jaar.” ■

JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 23
“We
Würth

Belux is ambitieus

willen groeien door onze klanten maximaal te ondersteunen”

Würth Belux, de Belgisch-Luxemburgse dochteronderneming van de Duitse multinational Würth Group, blaast dit jaar zestig kaarsjes uit. En er is reden om te vieren, want na enkele moeilijke jaren realiseert het bedrijf terug een mooie winst. “We investeren volop in onze multichannel-strategie, zodat we altijd voor elke klant de beste oplossing kunnen aanbieden”, zeggen Managing Directors Serge Vranken en Robbie de Wit. “Bedoeling is om met behulp van innovatie en diversificatie de komende jaren onze groei verder te zetten.”

De Würth Group is ontstaan in 1945 toen Adolf Würth een groothandel in schroeven en moeren opende in het Duitse Künzelsau. De oprichter overleed in 1954 op 45-jarige leeftijd. Zijn toen 19-jarige zoon Reinhold Würth – die vandaag op 89-jarige leeftijd nog altijd voorzitter van de supervisor board is –nam het bedrijf over en bouwde het uit tot de wereldmarktleider op het gebied van montage- en bevestigingsmaterialen. Na de opening van de eerste buitenlandse Würth-vestigingen in onder andere Nederland, Zwitserland en Oostenrijk volgde op 1 april 1964 Würth België met als hoofdzetel het kantoor in Turnhout. “Dat was toen een klein winkeltje in de Victoriestraat in het centrum van

Turnhout”, vertelt Serge Vranken.

“De winkel met een klein magazijn voor schroeven, bouten en moeren leverde toen al exclusief aan zakelijke klanten. In de decennia die volgden, groeide Würth Belux gestaag door middel van organische groei. We verhuisden in 1983 naar de Everdongenlaan en bouwden een sterke reputatie op als betrouwbare leverancier van bevestigingsmaterialen, gereedschappen en aanverwante producten voor professionals in diverse sectoren, waaronder de bouw, automotive, metaalbewerking en industrie. Je kan vandaag bij Würth nog altijd terecht voor schroeven en moeren, maar daarnaast verdelen we intussen ook een gamma van meer dan 130.000 artikelen (lacht).”

Opnieuw winstgevend

Om succesvol te blijven moest Würth Belux wel wendbaarheid tonen en

inzetten op meer efficiëntie. “Na de bankencrisis in 2008 kenden we met de groep en ook in Belux een heel moeilijke periode”, weet Robbie de Wit. “De markt veranderde en werd transparanter, waardoor we de gekozen groeistrategie niet meer waar konden maken. De verliezen begonnen zich op te stapelen, met als hoogtepunt een operationeel verlies van 13 miljoen euro op een omzet van vijftig miljoen in 2014. We hebben onze werking toen stevig moeten rationaliseren. Er zijn toen niet-productieve jobs verdwenen, niet-rendabele shops gesloten en we zijn tijdelijk ook gestopt met investeren. Onze hoofdbekommernis was onze bestaande activiteiten zo snel mogelijk rendabel te maken. Die rationaliseringsoefening heeft langer geduurd dan verwacht, maar hebben we succesvol kunnen afronden in 2019. In 2019 draaiden we terug break-even en sinds 2021 zijn we opnieuw winstgevend.

Jarig in 2024 24 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JARIGE BEDRIJVEN
AUTEUR KEVIN HENDRICKX 60

Intussen investeren we opnieuw in onze markten, in onze klanten, in onze organisatie en in onze medewerkers, maar wel op een gezonde en doordachte manier. We openen weer nieuwe shops, maar alleen nadat we goed onderzocht hebben of deze een meerwaarde hebben. We groeien niet meer enkel om te groeien, we groeien om onze klantgerichtheid te verbeteren, om te innoveren of om de kwalititeit van onze service te verhogen.”

Tweehonderd account managers

Dankzij de vernieuwde strategie van Würth Belux groeit vandaag het aantal klanten en stijgt de omzet in wat een moeilijke markt blijft. “De marges in de bouwsector bijvoorbeeld zijn momenteel heel scherp, waardoor de business van veel van onze klanten onder druk staan”, legt Serge Vranken uit. “Met onze producten, onze voorraadoplossingen en onze bestelsystemen die wij op maat van onze klanten opzetten kunnen wij bijdragen tot een verbetering van hun processen en slagen we erin de TCO (Total Cost of Ownership) van deze artikelen bij onze klanten te doen dalen, waardoor onze klanten meer winst overhouden. Wij geloven sterk in een persoonlijke service naar onze klanten toe. Daarom blijven wij investeren in onze commerciële organisatie. Würth Belux heeft ongeveer tweehonderd gespecialiseerde accountmanagers op de baan, die ervoor zorgen dat al onze klanten op regelmatige basis bezocht

worden. Daarnaast beschikken we ook nog steeds over een uitgebreid netwerk van meer dan dertig shops. Dit zijn naast verkooppunten van Würth-producten ook servicepunten, waar professionals direct bij de specialisten advies kunnen inwinnen, producten kunnen testen, keuren of ter reparatie inleveren. Maar uiteraard hebben we eveneens aandacht voor digitale en innovatieve oplossingen. Zo bieden we onze klanten e-businessoplossingen aan via onze webshop en via onze Würth-app en plaatsen we Würthautomaten bij onze klanten, zodat het onderhoudspersoneel het juiste materiaal en de juiste gereedschappen te allen tijde ter beschikking heeft. Dankzij deze multichannel-strategie kan elke klant kiezen voor de oplossing die het beste bij zijn bedrijf of bij zijn werking past en op die manier de vandaag broodnodige efficiëntiewinst boeken.”

Ambitie

Würth Belux is in zijn zestigste levensjaar meer dan ooit klaar voor de toekomst. “Dit jaar vieren we – samen met onze meer dan vierhonderd medewerkers – ons jubileum”, verduidelijkt Robbie de Wit. “Op 2 april was er een officiële ceremonie met een schepen van stad Turnhout en op 20 april trakteerden we al de medewerkers en hun partner op een groot feest. Maar daarna gaat de focus weer volop naar onze klanten en hun noden. Met Würth Belux hebben we de ambitie uitgesproken om de komende vijf jaar onze omzet te willen verdubbelen. Dat kunnen we enkel doen wanneer we onze klanten maximaal ondersteunen en onze service en kwaliteit permanent op niveau houden.” ■

onze
kiest elke klant de oplossing die het beste bij zijn bedrijf of bij zijn werking past. Zo kan hij de vandaag broodnodige efficiëntiewinst boeken.”
JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 25
Dankzij
multichannel-strategie

Lidwina blaast zestig kaarsjes uit

Lidwina probeert zich – net als de voorbije zestig jaar - als warm, duurzaam en vooruitstrevend maatwerkbedrijf te verhouden tot alle complexe veranderingen. Ook deze van de laatste decennia: denk maar aan klimaatverandering, de recente golf van digitalisering, of de opkomst van AI.“We beleven een verandering van tijdperk en dat doorkruist al onze activiteiten, onder andere verpakking (Food en Non Food), assemblage, het naai-atelier, het houtatelier, de groenzorg, het locatiewerk”, zeggen Kris Ooms en Johan Baert, algemeen directeur en voorzitter van Lidwina.

“Onze maatschappelijke opdracht wordt gevormd door een sociale én economische component. Dat zorgt ervoor dat we intern op twee thema’s focussen. Enerzijds zorgen we goed voor onze medewerkers met aandacht voor werk op maat van hun talenten, anderzijds leveren we voor onze klanten kwalitatieve diensten en producten en combineren dat met hoge flexibiliteit, creativiteit en innovatiekracht. We creëren werk dat betekenis geeft en heeft. Hierdoor zijn onze medewerkers, onze klanten en onze stakeholders tevreden en kunnen we fier melden: ‘Content door Talent’.”

Kansencampus

“Om de missie van Lidwina de volgende decennia optimaal te blijven vertalen naar meerwaarde voor medewerker, klant en maatschappij doet Lidwina

beroep op samenwerking met partners die onze waarden en normen delen.

Het maatwerkbedrijf zal een ecosysteem opbouwen waar we samen alle drempels naar werk opheffen zodat iedereen die wil werken ook kan werken.

De pijlers van deze kansencampus worden gevormd door:

De tewerkstellingsmogelijkheden te combineren van maatwerkbedrijven, andere werkgevers en zorg om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen.

De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en te faciliteren door de krachten te bundelen met onderwijs en andere opleidingsinstanties.

De toenemende diversiteit in de maatschappij positief te benaderen door te focussen op talenten van mensen en deze slim te combineren zodat we groeien naar een meer inclusieve economie.

We creëren al zestig jaar werk dat betekenis geeft en heeft.”

Door principes van duurzaamheid, in lijn met de SDG’s (sustainable development goals), te laten doorwegen in beslissingsprocessen en onze campus open te stellen voor diverse gebruikers.”

Diamanten

“In Lidwina boden we in 2023 plaats aan meer dan 560 talentvolle en veelzijdige medewerkers. We vermelden graag dat Lidwina op 1 september 2024 haar diamanten jubileum mag vieren. De échte diamanten, dat zijn onze medewerkers en doorheen het bestaan van Lidwina hebben we er de voorbije jaren ruim 2.000 op onze loonlijst gehad. Een schatkist vol diverse schitterende schakeringen. We zullen onze zestigste verjaardag gepast vieren met onze medewerkers.” ■

Lidwina publiceert twee keer per jaar het Hallo magazine. Stuur een berichtje naar info@lidwina.eu als je het wenst te ontvangen. Wil je een gedrukt exemplaar, vermeld dan je postadres.

26 I ONDERNEMERS MAGAZINE Jarig in 2024
60
26 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JARIGE BEDRIJVEN

27 On The Road, Baroue, Ben Services, BLR Consultancy, Corvus Solutions, Customerry, Goetze-Events, Kingfisher Recruitment, Kouchibouguac, Leenaerts Agro Techniek, Lookla, Perfect Finish Asbestverwijdering, Yellowwood Marketing

Artem, CenT, Digiworx, Envision, Ergotrics, Interoffices, ShopWeDo, SDM Valorum, Sloten & Sleutels, Studio Edge, VILS, Yes Events

AGO Jobs & HR (AIB), Eg-Elec, Groenstructuur

Albatros, Boskat, G&D Construct, Tormans, Wijnen Jacobs

A&C Solutions, Beel & Co, ECJ Automation, Exclusive Cleaning Services, J&S Packaging, Kingslize Pizza, Martin’s Patershof, Notaris Katrien Koninckx

AWS Hydroseeding, Aqua Claro, Gebroeders Geens – Knikmops, Hendrickx Feesten, Publia

Belgoprocess

Avery Dennison, Belven, Kaneka, Van Gils Sweet Creations

BMW & Mini Juma Leuven Mechelen

BDL Bouw, CIbor, De Vesten, Dockx Bouw, Fransen Bouwonderneming, La Buena Vida, Stubbe

Groep Van Roey

Daoust, Klaasen & Co, Ooms Woonrealisaties

Qualivino

A-kwadraat

Vanhees Metalen

ONDERNEMERS MAGAZINE I 27
Ook jarig in 2024 5 30 10 35 55 60 15 40 70 20 45 75 25 50 115

Vrijheid 102

Oppervlakte 635 m2

Te huur/te koop

Burgemeester Jozef

Van Aperenstraat 9A

Oppervlakte 184 m2

Te koop

Vrijheid 212

Oppervlakte 409 m2 Te koop

Vrijheid 30

Oppervlakte 80 m2 tot 800 m2

Te koop

Vrijheid 148

Oppervlakte 15 m2 tot 139 m2

Te huur

Nieuwe
handelsruimte/kantoorruimte? Zo gevonden.
03 314 81 91 – info@eranoord.be – era.be/noord Op zoek naar een handelsgelijkvloers in het bruisende
Contacteer ERA NOORD voor meer informatie over ons aanbod.
Hoogstraten?

Judith Hoefkens waagde De Sprong Grenzen doorbreken met de juiste mensen

Start of schaal je onderneming met Bryo

Wave of Engagements bedenkt en ontwerpt belevingsruimtes voor retail, showrooms en hospitality. Interieur, technologie en communicatie moeten elkaar in een multi-zintuigelijke beweging kunnen versterken. Een combinatie die Tim Gielen, voor hij Wave of Engagements oprichtte, nog miste op de markt. Met bekende klanten als JBC, CKS, Essentiel, Xandres en Torfs in hun portefeuille toont het jonge bedrijf dat ze goed weten waar ze mee bezig zijn. Ze botsten tegen grenzen van wat er kon en zo vormde zich een nieuw business idee. Een ontmoeting met creative director, Judith Hoefkens,maakte het plaatje compleet.

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Judith begon enkele jaren geleden als zelfstandig interieurarchitect een eigen bureautje. “Ik vind het fijn dat je als ondernemer net iets meer kan betekenen dan als medewerker in een bedrijf. De uitdagingen die bij ondernemerschap horen vind ik ook wel fijn, om zelf te groeien en meer bij te leren.” In die hoedanigheid kwam ze Tim Gielen tegen. “Tim had al een adviesbureau rond retaildesign. We besloten onze krachten te bundelen. Hij doet specifiek de strategische kant, ik de interieurkant. Intussen werken we zo al anderhalf jaar samen.”

Technologie

“Tim botste bij zijn vorige werkgever telkens op dezelfde grenzen: het combineren van technologie met het fysieke winkelpunt. Zo is hij samen met zijn vorige werkgever tot het besluit gekomen om daar een adviesbureau rond op te richten. Dat adviesbureau is verder uitgegroeid tot de interieurstudio die we nu zijn.”

Bryo

“Ik ben gestart met Bryo om andere jonge ondernemers te ontmoeten, samen te leren van elkaar en gebruik te maken van het netwerk dat Bryo te bieden heeft. Bryo zet me elke maand tot nadenken over de dingen die beter kunnen. Het zorgt er ook voor dat de to-do-lijst afgevinkt wordt: die van de zaken die niet met klanten te maken hebben, maar wel met het ondernemen en het vormen van het bedrijf.”

Gewoon doen

Judiths advies aan mensen die twijfelen om te starten met ondernemen is kort maar krachtig: “Sowieso: gewoon doen. Je leert keiveel bij en het gaat een fantastisch traject zijn. Zeker als je je omringt met de juiste mensen, zodat je het samen beter kan doen.” ■

DE SPRONG I ONDERNEMERS MAGAZINE I 29
KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN www.entiris.be Waarom Entiris? Deskundige en ervaren medewerkers Optimale prijs/kwaliteit In onze gebouwen of op jouw werkvloer Flexibiliteit en betrouwbaarheid Entiris - T +32 16 44 14 60 - info@entiris.be - www.entiris.be Locatiewerk Verpakking Groenzorg Maatwerk Cleanroom Assemblage Inclusieve werkplek

Varo heeft meer dan 60 jaar aan ervaring in de wereldwijde distributie van doe-het-zelfmateriaal en biedt met huismerken Powerplus, Kreator en Premion een uitgebreid assortiment aan power tools, tuingereedschap, handgereedschap, en accessoires.

Powerplus omvat een ruim assortiment aan power tools en tuingereedschap, zowel elektrisch als op benzine of batterij. Het biedt de gepaste oplossing voor elk budget en elk type project, van het lichte tot het zwaardere werk en voor professionele klussen.

Het uitgebreide assortiment van Kreator biedt kwaliteitsvol handgereedschap en handige gereedschapsaccessoires

Kreator staat voor kwaliteitsvol materiaal dat onmisbaar is voor zowel professionals als hobbyisten.

Het Premion-concept biedt meer dan 1 500 budgetvriendelijke artikelen: DHZ-materiaal, tuingereedschap, accessoires, en huishoudelijke artikelen. Een selectie daarvan zorgt met aangepast point-of-sales-materiaal voor een ware blikvanger in de winkel.

VARO • Joseph Van Instraat 9 • 2500 Lier • info@varo.com • www.varo.com
REGIONALE PARTNER PERSOONLIJKE AANPAK SCHERPE TARIEVEN OP LANGE TERMIJN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN KLANTGERICHT DUURZAAM AFVALBEHEER FOCUS OP DIENSTVERLENING +32 14 88 24 00 info@afvalalternatief.be Zandbergen 2 2480 Dessel

Kempen Oost

Afval Alternatief zamelt afval in bij 14.000 kmo’s in Vlaanderen

Creativiteit en chauffeurs als ambassadeurs

Afval Alternatief

Winnaar Voka Lokaal Award Kempen Oost

Twee ondernemers uit Dessel stampten uit het niets een afvalinzamelingsbedrijf uit de grond. Vandaag bedienen ze 14.000 kmo’s in Vlaanderen en maken ze het verschil met de juiste oplossingen op maat van elk bedrijf, én een correcte duurzame dienstverlening op lange termijn. “Afval Alternatief is een verdiende winnaar”, zegt Sam Daems, voorzitter Voka Lokaal Kempen Oost. “Ze legden een mooi groeitraject af in een atypische business, zijn ondernemers met lef die duurzaam werken en duidelijk inzetten op een positief hr-beleid.”

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Hoe zijn jullie begonnen?

Jo Smolders, zaakvoerder: “Onze effectieve start was in 2012. We hadden geen klanten, één chauffeur en één vrachtwagen. Een periode die zijn charmes had: ’s morgens vroeg sprongen we mee in de vrachtwagen om te ondersteunen in de afvalophaling. In de namiddag trokken we ons hemdje aan op zoek naar klanten. Intussen hebben we er 14.000, 2.000 orders per dag, 35 vrachtwagens en 110 medewerkers.”

Hoe maken jullie het verschil?

Jo Smolders: “We wisten dat de afvalmarkt grotendeels bepaald werd door enkele grote afvalinzamelaars. We zagen een kans om een deel van die markt te veroveren. Door de focus op correcte tarieven op lange termijn, een fantastische dienstverlening, een dosis positivisme en voornamelijk heel goede mensen kunnen we het verschil maken. Onze chauffeurs zijn onze ambassadeurs. We zoeken altijd samen met de klant naar

de beste oplossing. We doen dat door nauw met de klanten samen te werken en we verwachten in deze ook veel van onze chauffeurs.”

Aart Van Oekelen, zaakvoerder: “We zijn ook creatief in het bedenken van oplossingen, ook om een duurzame meerwaarde te creëren voor onze klanten. In 2022 hebben we beslist om onze afvalcontainers te laten maken van gerecycleerde kunststoffen. Ook de zakken waarmee we wikkelfolie bij onze kmo's inzamelen, worden omgezet naar granulaat om er opnieuw hetzelfde product van te maken. Zo besparen we energie en verminderen we onze CO2uitstoot, en ook die van onze klanten.”

Wat brengt de toekomst?

Jo Smolders: “We gaan nog verder inzetten op digitaliseren, zodat we klaar zijn voor de komende jaren. Tegen 2026 hopen we te kunnen starten aan een nieuwe bouw in de industriezone van Dessel.” “Binnenkort lanceren we onder een nieuw merk ook een webshop waarbij particulieren online een container

kunnen bestellen voor bijvoorbeeld verbouwingen. Dat bestaat vandaag nog niet”, vult Aart aan.

Waarom moeten jullie de Prijs Ondernemen winnen?

Aart Van Oekelen: “We willen altijd Champions League spelen, wij willen winnen.” (lacht) “Aart en ik hebben vroeger samen gebasket”, vult Jo aan. “Laat ons zeggen dat we een gezonde competitieve drive hebben.” ■

Stem Afval Alternatief mee naar de winst

Voka lokaal Award
VOKA LOKAAL AWARDS I ONDERNEMERS MAGAZINE I 33
Andocor: fabrikant van katheters en canules voor hartchirurgie Andocor operates an ISO 13485 certified facility Andocor Kruisblok 9 2320 Hoogstraten T +32 (0)3 380 15 95 www.andocor.com info@andocor.com

Kempen Noord

Andocor helpt hartchirurgen opereren

Wereldwijd levens redden

Andocor

Andocor is als familiebedrijf een buitenbeentje in een sector vol multinationals. Toch blijven ze exponentieel groeien. De hartkatheters en canules die ze maken voor hartoperaties worden in ultramoderne cleanrooms in hun splinternieuwe vestiging op De Kluis in Hoogstraten gemaakt. Van daaruit gaan ze via distributeurs naar ziekenhuizen over – al bijna –de hele wereld. “100% Kempisch bedrijf, recent verhuisd naar een nieuw en duurzaam gebouw, een sterke inzet op innovatie en digitalisering, een grote werkgever in de regio én gespecialiseerd in de medische sector – een sector van levensbelang”, zegt Ronny Van Doninck, voorzitter Voka Lokaal Noord. “Andocor is een meer dan verdiende winnaar.”

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Wat doen jullie precies?

Patrick Rosa, CEO: “35 jaar geleden ben ik mijn loopbaan in medische bedrijven gestart. Van daaruit is Andocor gegroeid, vandaag nog steeds een familiebedrijf. We produceren hartkatheters en -canules voor ziekenhuizen en met name hartchirurgen. Zij gebruiken onze producten tijdens hartoperaties. Door onze sterke groei zijn we 2,5 jaar geleden verhuisd naar een hoogtechnologisch en duurzaam gebouw met kantoren en warehousing, volledig klimaatgestuurd. Het aantal personeelsleden is sinds onze verhuis meer dan verdubbeld. We zijn nog op zoek naar 15 à 20 productiemedewerkers, plus ook administratieve medewerkers, productie, planning en logistiek. Ook onze bestaande producten hebben we al bijna kunnen verdriedubbelen.”

Wat brengt de toekomst?

“Momenteel loopt er een transformatietraject naar minimaal

invasieve producten in de hartchirurgie. Dat is een markt die toeneemt: de hersteltijd is korter en het oogt mooier. Dat is een zeer belangrijke stap om aan de top mee te spelen met onze twee grootste concurrenten, twee multinationals. Dit ondersteunen we ook door een stevig digitaliseringsproces en een nieuw ERP-pakket, waarmee we in juli live willen gaan. Daarnaast zijn we ook sterk in internationalisering. In Zuid-OostAzië waren we tot voor kort niet aanwezig, nu doen we het hele registratieproces in al die verschillende landen, zelfs tot en met Australië en Nieuw-Zeeland. We zijn ook voor een FDA approval aan het gaan, zodat we ook naar Noord-Amerika kunnen. Tot slot wordt het bedrijf ook klaargestoomd zodat mijn twee dochters later aan het roer kunnen staan.”

Wat onderscheidt jullie van anderen?

“We onderscheiden ons door onze korte lijnen. We weten in welke richting onze sector evolueert en kunnen daar snel op inspelen, samen met toonaangevende instituten en bedrijven die ons de nodige technologische support kunnen geven.”

Waarom moeten jullie de Prijs Ondernemen winnen?

“We zijn een familiebedrijf dat enorm snel groeit, zowel in omzet als in aantal medewerkers. We hebben recent in de regio geïnvesteerd en zijn verhuisd van Zoersel naar Hoogstraten. Dat bracht extra jobs en welvaart in de regio. Daarnaast zetten we de regio ook internationaal op de kaart. En zijn we, tot slot, zeer innovatief in een strikt gereguleerde sector.” ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 35
Winnaar Voka Lokaal Award Kempen Noord Stem Andocor mee naar de winst
VOKA LOKAAL AWARDS I ONDERNEMERS MAGAZINE I 35
Voka lokaal Award
GROEP DIRK DE GROOF VEILIGHEID - ENERGIE - NUTS Putte - Zulte www.dirkdegroof.be 015 23 57 67 09 311 88 18 36 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Zuiderkempen

Dirk

De Groof is een gerenommeerd bouwkundig studie- en adviesbureau

Experts in een wereld van verandering

Het begon voor Dirk De Groof rond de kerktoren in Putte. Jaar na jaar groeide het studie- en adviesbureau mee met hun klanten. Zo bouwde het bedrijf een stevige naambekendheid op die tot ver buiten de streekgrenzen reikt. In heel België, met veertig medewerkers, verspreid over twee kantoren, zijn ze intussen dé specialist in het ontzorgen van bouwheren op het vlak van veiligheids- en energiewetgeving. Ook het aansluiten van nutsvoorzieningen maakt deel uit van hun ontzorgende dienstverlening. “Groep Dirk De Groof is een pionier in zijn vakgebied, een referentie in de bouwsector. Het zijn de werfborden die je in Vlaanderen het meeste tegenkomt”, zegt Dave Wagemans, voorzitter Voka Lokaal Zuiderkempen.

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Wat doen jullie precies?

Dirk De Groof, CEO: “Dirk De Groof is een multidisciplinair studiebureau in de bouwwereld. We ontzorgen de bouwheren met de verplichte regelgeving die in voege is. Dat gaat vooral over veiligheid en energie. Daarnaast regelen we ook de aansluitingen voor de nutsvoorzieningen. Onze projecten gaan van verbouwingen, eensgezinswoningen tot hele kmo-parken. We geven ook advies over hoe er zo veel mogelijk energie bespaard kan worden, en volgen hier voortdurend de evoluties in. Aan het einde van het project doen we een eindstudie en kijken we of aan alle verplichtingen werd voldaan. We werken in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Daar hebben we alle attesten en certificaten voor, vermits de regelgeving in de drie regio’s verschillend is, wat niet veel kantoren kunnen bieden.”

Hoe maken jullie het verschil?

“Als gemotiveerde zelfstandigen hebben wij ons van in het begin verdiept in de

wettelijk verplichte administratieve regelgeving in de bouwwereld. Door een steeds uitbreidende wettelijke regelgeving en vooral de inzet van onze medewerkers zijn wij – met vallen en opstaan – uitgegroeid tot waar wij vandaag staan. Het verschil maken we door een goede kennis en een goede communicatie met de bouwheer. Daarnaast hebben we ook het breedste dienstenaanbod, met maar één aanspreekpunt. We leveren een uitmuntende, correcte service op maat met een persoonlijke touch.”

Wat brengt de toekomst?

“In onze wereld, en zeker de wereld van energie, is de toekomst onvoorspelbaar. Er komt telkens nieuwe wetgeving bij en de eisen worden strenger. Het moet ecologischer, het moet groener, het moet zuiniger. Er is nog steeds een sterke groei in innovatieve technieken, ingrijpende renovaties en het ecologisch verbeteren van bestaande gebouwen. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op Europees niveau.”

Waarom moet Dirk De Groof de Prijs Ondernemen winnen?

“Omdat wij een stevig gefundeerd studiebureau zijn dat continu inspeelt op de noden van het steeds veranderende energielandschap en in de bouw. We willen onze klanten kwaliteit geven, in een toekomst vol uitdagingen. We branden van ambitie om dat in de toekomst te blijven waarmaken.” ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 37
Dirk De Groof Winnaar Voka Lokaal Award Zuiderkempen Stem Dirk De Groof mee naar de winst
VOKA LOKAAL AWARDS I ONDERNEMERS MAGAZINE I 37
Voka lokaal Award

Alles voor je huisdier

Als internationale distributeur van dierenbenodigdheden halen we bij Flamingo al meer dan 50 jaar het beste uit de unieke band tussen huisdieren en hun baasjes. Of je nu een groothandel, dierenwinkel, tuincentrum, doe-het-zelfzaak, supermarkt of trimsalon hebt, bij ons vind je wat je nodig hebt voor jouw winkel of dierenafdeling.

JE HUISDIER VERDIENT HET ALLERBESTE Assortiment van 8500 producten

UNIEKE PRODUCTEN VOOR EEN UNIEKE BAND Elke maand 100 nieuwe producten

VOOR ÉLK HUISDIER EN ÉLK BAASJE

Van hond tot hamster, voor baasjes met elk budget

flamingo.be

Kempen West

Flamingo Pet Products versterkt de band tussen huisdieren en baasjes met 8.500 accessoires en snacks

Strategisch dierenplezier in 66 landen

Flamingo Pet Products

Met het grootste assortiment op de markt van non-foodproducten voor huisdieren, is Flamingo Pet Products een speler waar je niet naast kan kijken. Of je nu naar een dierenspeciaalzaak gaat, een supermarkt of een doe-het-zelf-zaak, hun producten vind je werkelijk overal. Zelfs tot in Zuid-Amerika en Australië. “Flamingo Pet Products was een verborgen parel”, vertelt Frederick Jonckheere, voorzitter Voka Lokaal West. “Met hun verhuis naar het nieuwe gebouw zie je pas hoe indrukwekkend het bedrijf eigenlijk is. Dat wordt bevestigd door hun sterke groeicijfers. Dat in combinatie met hun productinnovatie gaf de doorslag om hun de Voka Lokaal Award te geven.”

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Wat doen jullie precies?

Guy Toremans, CEO Flamingo Pet Products: “Wij zijn al sinds 1972 thuis in producten voor huisdieren, specifiek accessoires en snacks. Met ons ruime assortiment proberen we ervoor te zorgen dat we de enige of toch de grootste leverancier kunnen zijn van een dierenwinkel. Produceren doen we niet zelf. Al de rest wel, inclusief het ontwerpen, leveren en verpakken. We leveren enkel aan B2B-klanten, een mix van retailers en groothandels. Dat zijn dierenspeciaalzaken, supermarkten, doe-het-zelfzaken, tuincentra of online retailers.”

Hoe maken jullie het verschil?

“Onze ongeveer 60 buitendienstmedewerkers in onze kernlanden (Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië – zo’n 70% van onze omzet) bezoeken dagelijks tussen de 4 en de 8 winkelpunten en kijken of er moet bijbesteld worden of stellen nieuwe producten voor – we lanceren er elke maand 100. De bestelling wordt direct ingegeven in een mobiele

salesapplicatie die automatisch in ons warehouse management systeem gaat. Binnen de 24 uur is die vertrekkensklaar om naar de winkels te gaan. In onze sector zijn we top op logistiek vlak, met een lage foutenmarge en een zeer hoge uitlevergraad. In bepaalde exportlanden werken we met één exclusieve verdeler die Flamingo vertegenwoordigt in zijn regio, in andere landen hebben we meerdere klanten.”

Wat brengt de toekomst?

“We zijn de laatste jaren sterk gestegen in omzet en zijn naar meer dan 200 medewerkers gegroeid. We willen organisch blijven groeien, maar denken ook aan overnames. Hiervoor heb je voldoende ruimte nodig voor goederen en voor mensen – wat met ons nieuwe gebouw zo is. Maar ook onze structuur is nu voorbereid op overnames.”

Waarom moeten jullie de Prijs Ondernemen winnen?

“Binnen onze sector hebben we wereldwijd een mooie reputatie opgebouwd. We zijn een van de sterkst groeiende bedrijven in de non-food wereldwijd. We hebben een

topassortiment opgebouwd met veel vernieuwing. Daarnaast ontvangen we vanuit de hele wereld bezoekers om in onze showroom in de Kempen selecties te maken. Daar ben ik echt fier op. Verder zetten we sterk in op lokale verankering, want onze mensen zijn de motor van onze groei. Ook zetten we al sinds 2022 actief in op duurzaamheid: zo waren we een van de eerste nonfoodbedrijven in de huisdierensector die een duurzaamheidsrapport uitbracht. Tot slot denken we dagelijks na over hoe we de band tussen huisdieren en baasje kunnen versterken en dat kunnen vertalen naar onze producten. De feedback die we krijgen is dat we ook op dat vlak goed bezig zijn.” ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 39
Winnaar Voka Lokaal Award Kempen West Stem Flamingo Pet Products mee naar de winst
VOKA LOKAAL AWARDS I ONDERNEMERS MAGAZINE I 39
Voka lokaal Award

Gudrun verovert de wereld met duurzame pralines en truffels

Belgische chocoladetrots uit Lier

Pralinefabrikant Gudrun is in eigen land geen bekende naam. Maar in het buitenland zijn ze dé beste ambassadeur voor onze Belgische trots: chocolade. Wereldwijd verspreiden ze pralines en truffels onder private label en volledig gepersonaliseerd. Dat doen ze met een fier team, lef om te innoveren en goesting in duurzaamheid. “De keuze voor Gudrun was voor het bestuur voor de hand liggend”, zegt Claudia De Moor, voorzitter Voka Lokaal Neteland. “Het is een dynamisch bedrijf met aan het hoofd een dynamische dame. Het is een grote werkgever in de regio met een gezonde structuur en een uitstraling die veel verder reikt dan Lier. En ze hebben natuurlijk een fantastisch product.”

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Gudrun maakt Belgische truffels en pralines, die ze van A tot Z volledig bedenken en uitwerken in Lier, mét Belgische chocolade. "We zijn heel sterk aanwezig op de internationale markt, onder meer in Amerika, Engeland, Japan en Canada. Daarnaast werken we ook voor retailers, en onze assortimentsdozen worden gebruikt als geschenkartikel. Wat in 1942 begon met bakker Jozef De Bruyn die na zijn uren graag pralines maakte, is nu een bedrijf met 170 mensen met 29 verschillende afkomsten."

Hoe onderscheiden jullie zich?

Sofie De Lathouwer, CEO: “De opdrachten die we als private label speler doen, zijn volledig gepersonaliseerd. Je kan kiezen wat er in de praline zit en alle smaakjes zijn in eigen huis ontwikkeld. Ook de verpakking is volledig op maat. En de afwerking - met lintjes, of in een speciaal doosje - en de bedrukking kan de klant ook volledig zelf bepalen. We leveren aan verschillende klanten wereldwijd, dus dat betekent dat je elk product ook moet ontdubbelen in verschillende talen en lokale smaken.”

Waarom moeten jullie de Prijs Ondernemen winnen?

“Eerst en vooral ben ik écht blij dat we als bedrijf de Voka Lokaal Award Neteland winnen. Gudrun is nog niet zo’n bekende naam en de erkenning van het Voka Lokaal bestuur doet me wel wat.”

“Wat de Prijs Ondernemen betreft, dan denk ik aan de stevige verankering van vergroenen en vernieuwen in ons DNA. We zetten volop in op duurzame chocolade en hebben ook het lef om te innoveren. Zo hebben we recent nog een praline voorgesteld met een unieke vulling: witte pulp uit de cacaoboon. We doen op die manier aan upcycling. Dat wil zeggen dat we materialen recupereren die anders in de afvalstroom terechtkomen.”

“Een andere troef is wat we hier Gudruns Recept voor Succes noemen. Daarin hebben we vijf S-woorden gedefinieerd: Safety, Stability, Service, Simplicity, Squad. En die Squad, ons team, … dat is hier echt magisch. De medewerkers spreken over ‘onze’ Gudrun, en daar mag niemand aan raken.”

Wat brengt de toekomst?

“In de toekomst willen we nog meer doen. ‘More’ is ons uithangbord. Dat is ons duurzaamheidsplan, waarin we overigens Voka als partner hebben gekozen. Duurzaamheid uitdragen doe je nooit alleen. Als private label manufacturer heb je mensen voor je in de keten, maar ook erna. Als we willen verduurzamen, moeten we allemaal samenwerken en elkaar versterken. Om te innoveren en te doen innoveren. Kortom: de toekomst voor Gudrun wordt nog groener, nog beter, maar nog steeds heel lekker,… én Belgisch.” ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 41
Gudrun Winnaar Voka Lokaal Award Neteland Stem Gudrun mee naar de winst
VOKA LOKAAL AWARDS I ONDERNEMERS MAGAZINE I 41
Voka lokaal Award
Neteland

Kempen Zuid

LSG Landmeters

Totaalpartner voor meten en schatten

Landmeters die kennen we vooral van hen langs de kant van de straat te zien staan met een fluovest, helm en een opvallende driepikkel waar ze door kijken. Maar het beroep is zoveel meer dan dat. Kijk maar naar LSG Landmeters uit Geel. Elke mogelijke niche in landmeten én schatten bieden ze aan. “LSG kan mooie groeicijfers voorleggen, zowel in omzet als in FTE’s”, vertelt Geert Minnen, voorzitter Voka Lokaal Zuid. “Hun groeicijfers vielen op tussen die van andere bedrijven in de regio.”

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Wat doen jullie precies?

Joost Smets, zaakvoerder: “De meeste mensen kennen landmeters van de traditionele landmeetkunde langs de kant van de weg. Wat wij doen, gaat ruimer dan dat: we doen ook veel schattingen of zijn aanwezig op werven. Onze typische klanten zijn financiële instellingen, accountants, vredegerechten, advocaten, notarissen of uit de bouwsector architecten, projectontwikkelaars en aannemers. Stef en ik zijn gestart in 2016. De eerste twee jaar zijn we organisch gegroeid. In 2019 is onze derde vennoot Jef mee in het bedrijf gestapt. In 2020 hebben we het studiebureel Peter Verheyen uit Ravels overgenomen. Dat betekende een boost voor onze activiteiten op de werven en schattingen. Vorig jaar namen we de klantenportefeuille van Klaus Raymaekers uit Beerse dan nog over. Intussen werken we met vijftien landmeters-schatters en twee administratieve medewerkers. Onze projecten verspreiden zich vooral over de provincies Antwerpen en Limburg, maar ook daarbuiten zijn we actief.”

Wat onderscheidt jullie van concurrenten?

“Vroeger had je in elk dorp wel een landmeter. Die werkte alleen. De laatste jaren is er meer een ommekeer naar grotere kantoren. De landmeters die alleen werken kunnen de particuliere markt wel goed bedienen, maar in de bouwsector moet er al eens snel en flexibel gewerkt kunnen worden. Bovendien kan men op die manier niet alle aspecten van het beroep aanbieden. Wij kunnen dat als totaalpartner wel, met expertise in elke niche. Van onze klanten horen we dat we snel op de bal kunnen spelen en flexibel kunnen schakelen. We hameren bij onze medewerkers echt op een goede proactieve communicatie. Of dat nu over prijzen, uitvoeringstermijnen of timing gaat. In de Kempen zijn we het enige grotere kantoor dat al deze expertise kan aanbieden. Onze concurrenten zijn de andere grote kantoren verspreid over Vlaanderen.”

Wat brengt de toekomst?

“We willen onze groei verderzetten en ons marktaandeel verstevigen. Hierbij focussen we in eerste instantie op het uitbouwen van ons kantoor in Antwerpen. We willen bovendien een stabiele

werkgever zijn die medewerkers kansen kan geven om door te groeien, dit door hen opleidingen, verantwoordelijkheden en toekomstperspectief aan te bieden.”

Waarom moeten jullie de Prijs Ondernemen winnen?

“Niemand weet echt wat een landmeter doet en het wordt nog te vaak gezien als een onnodige kost. Dus ik vind het wel fijn om ons beroep in de kijker te kunnen zetten om te laten zien dat we echt wel een meerwaarde bieden. We willen een ambassadeur zijn voor de sector. Het is een unieke kans om mensen te inspireren om de studies te gaan doen – er zijn niet veel mensen die hier op hun 18de voor kiezen.” ■

LSG
Landmeters
Winnaar Voka Lokaal Award Kempen Zuid Stem LSG Landmeters mee naar de winst
LOKAAL AWARDS I ONDERNEMERS MAGAZINE I 43
Voka lokaal Award
VOKA

Link2Europe

Winnaar

Voka Lokaal Award

Klein-Brabant/ Vaartland

Link2Europe vindt in het buitenland voor elk bedrijf het juiste profiel

One stop shop voor knelpuntberoepen

Link2Europe is een internationaal rekruteringsbedrijf uit Bornem. Al zeventien jaar helpen ze bedrijven in heel Vlaanderen en Brussel een oplossing te vinden voor de vacatures die maar niet ingevuld geraken. Ze zijn in hun niche pionier in Vlaanderen. Zij kregen de Voka Lokaal Award omwille van hun mooie groei de voorbije jaren, maar vooral omdat ze een belangrijke schakel zijn geworden voor de werkgelegenheid in de regio en bij uitbereiding heel Vlaanderen en Brussel. “Link2Europe biedt het totaalplaatje. Met een volledige omkadering van buitenlandse werkkrachten en een volledige ontzorging van de bedrijven”, zegt Evert Delanoye, voorzitter Voka Lokaal Klein-Brabant/Vaartland.”

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Wat doen jullie precies?

“We helpen Belgische bedrijven met het invullen van hun knelpuntvacatures”, vertelt Igor Van Assche, Oprichter. “We doen dat door te rekruteren buiten België. Onze focus ligt altijd op het invullen van moeilijke vacatures. Dat kunnen technische vacatures zijn, in de logistiek, in de industrie, … dat gaat van orderpickers, reachtruckchauffeurs naar onderhoudstechnici, draaiers, frezers tot en met ingenieurs. De rekrutering doen we met een dertigtal partners binnen

Stem Link2Europe mee naar de winst

en meer en meer ook buiten Europa. Daarnaast doen we de hele integratie van de medewerker.”

Wat maakt jullie uniek?

“We rekruteren enkel mensen buiten België of mensen die hier in de grijze zone zijn terechtgekomen”, legt Natascha Nagels, CEO, uit. “Het netwerk dat we binnen en buiten Europa hebben is echt heel groot. We zitten werkelijk in elk werelddeel. Die partners helpen ons talenten ter plaatse te detecteren. De rest van het proces hebben we volledig in eigen beheer. Het is ons team in België dat de dieptescreening doet, de match maakt en de kandidaat voorstelt aan een specifiek bedrijf. We doen ook de hele omkadering van de kandidaat. We halen ze met een taxi op aan de luchthaven, zorgen voor huisvesting, papierwerk en begeleiden hen helemaal in het traject. We noemen dat een zachte landing. Zo zorgen we dat kandidaten zich thuis voelen en een project tot een goed einde brengen of die vaste job willen aangaan in vol vertrouwen.”

Waarom verdienen jullie de Prijs Ondernemen?

Igor Van Assche: “Vooral omdat we relevant zijn in de huidige arbeidsmarkt

en een antwoord bieden op zaken waar bedrijven mee zitten. Het invullen van die knelpuntvacatures, het activeren van mensen, maar ook het vinden van talenten in het buitenland die we hier op correcte manier integreren. Daarnaast zijn we ook een pionier. Uniek in wat we doen. Toen ik er in 2007 mee begon, was er veel wantrouwen over wat we deden en het blijft ook nu nog missionariswerk. Het is niet voor alle bedrijven evident om in het buitenland te rekruteren, maar dat doen wij dan voor hen. Bij ons werken de uitzendkrachten met een Belgisch loon onder een Belgisch stelsel. Daar versterken we onze eigen economie en sociale zekerheid mee”, voegt Igor Van Assche toe. “De komende jaren gaan massaal veel mensen met pensioen, veel meer dan we kunnen activeren. De oplossing zal een combinatie zijn van mensen rekruteren, herscholen, warm maken voor bepaalde beroepen, activeren, flexijobs, jobcrafting, enzovoort. Maar dus ook van internationale migratie. Daarom blijven we samen met Voka duwen op een transparant migratiebeleid. De kranten staan vol met verhalen over tekort aan talent, full employment en vergrijzing. Wij zijn een Belgische kmo én onderdeel van de oplossing. Ook daarom verdienen we de Prijs Ondernemen”, besluit Natascha. ■

Voka lokaal Award
44 I ONDERNEMERS MAGAZINE I VOKA LOKAAL AWARDS

Midden Kempen

Ranobo is dé specialist in noten, gedroogde vruchten en rijstcrackers.

De Ranobo boys & girls

Al meer dan 25 jaar selecteert Ranobo de beste noten, gedroogde vruchten, zaden, pitten en rijstcrackers. Je herkent hun producten meteen: ze vormen een groene muur in supermarkten in heel België, Luxemburg en binnenkort ook NoordFrankrijk en Zuid-Nederland. Hun kenmerkende groene kleur trokken ze door naar een échte Kempische groengevel van hun 10.000 m2 grote pand in Turnhout. “Ranobo scoort goed op alle vlakken. Hun groeicijfers zijn de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld. Ze zijn duurzaam, innovatief, ze digitaliseren en gaan ook internationaliseren”, zeg Koen Van den Brande, Voka Lokaal voorzitter Midden Kempen. “Ze zetten in op een duurzaam en inclusief personeelsbeleid. En tot slot: Gilles is een jonge gast die het bedrijf heeft overgenomen en er zeer sterk leiding aan geeft.”

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Wat doen jullie precies?

Gilles Jeuris, eigenaar Ranobo: “We hebben de voorbije jaren hard gewerkt om Ranobo als een echt notenmerk op de kaart te zetten. Niet alleen door consequent achter onze groene kleur te blijven staan, maar ook door onze attitude: stuk voor stuk bestaat onze equipe uit echte Ranobo boys & girls. Naast retail doen we ook food service – B2B specifiek richting horeca. Minder bekend maar qua omzet even groot als onze retail. Tot slot vormt Ranobo sinds 2022 een groep van bedrijven. Naast Ranobo hebben we ook Quality Nuts en Colosseum. Met het merk Quality Nuts richten we ons specifiek op groenten- en kaaswinkels en delicatessenzaken. Colosseum richt zich op de etnische markt – een klantengroep van zelfstandige supermarkten en groothandels die steeds professioneler en succesvoller wordt.

Hoe maken jullie het verschil?

“Ranobo is echt specialist: we doen enkel en alleen in noten, gedroogde vruchten, zaden, pitten en rijstcrackers. Bovendien

doen we alles zelf. We kopen alles zelf in, we roosteren en verpakken alles zelf, we orderpicken en we leveren en verkopen alles zelf. Het maakt mogelijk dat we snel kunnen schakelen voor onze klanten en elk mogelijk probleem zelf kunnen oplossen. Het product en de klant stellen we altijd voorop. Op gebied van het product zit onze meerwaarde in de mengelingen, het roosteren en het selecteren van soorten. We kennen de klant en de eindgebruiker heel goed, zowel op vlak van retail als in de foodservice sector.

Wat brengt de toekomst?

“Op korte termijn lanceren we So Apero. Gasten thuis ontvangen, samen borrelen en bijpraten: wie doet dat niet graag? So Apero is een gamma dat je snel in de kar gooit en waarmee je instant gezelligheid op tafel tovert. Klanten kunnen naar hartenlust kleine porties combineren aan één zelfde tarief. Snel, betaalbaar en verfijnd. Op lange termijn kijken we naar internationalisering. Hoe cool zou het wel niet zijn als je binnenkort ook buiten de landsgrenzen je vertrouwde nootjes kan terugvinden?

Waarom moeten jullie de Prijs Ondernemen winnen?

“Het antwoord is echt cliché, maar voor mij is het echt een bedrijfsprijs. Onze mensen verdienen dit echt. Zonder hen stonden we vandaag niet hier. Ik denk bovendien ook dat we dit verdienen omdat we geen eendagsvlieg zijn. We hebben onze groei stap voor stap, op een duurzame manier gerealiseerd. We weten waarmee we bezig zijn, weten wat er in de wereld van de noten gebeurt. Hopelijk kan onze groei ook een inspiratie zijn voor andere ondernemingen.” ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 45
Ranobo
Winnaar Voka Lokaal Award Midden Kempen Stem Ranobo mee naar de winst
VOKA LOKAAL AWARDS I ONDERNEMERS MAGAZINE I 45
Voka lokaal Award

ShopWeDo

Winnaar

Voka Lokaal Award Mechelen

Mechelen

ShopWeDo heeft software en robots voor kwalitatieve jobs en duurzame pakjes

Storage, pick, pack and ship van 1,3 miljoen pakjes

ShopWeDo is het verhaal van Kenny en Veronique en een managementteam dat het bedrijf vanaf nul mee heeft opgebouwd. Het ondernemerskoppel begon met twee webwinkels en groeide van daaruit tot een grote logistieke speler uit Mechelen die in zijn sector marktleider is. “De manier waarop het bedrijf zich heeft ontwikkeld, door logistiek op een duurzame manier te doen en in te zetten op automatisatie, is zonder meer knap”, zegt Stefaan Van Thielen, voorzitter Voka Lokaal Mechelen. “Een logische winnaar van de Voka Lokaal Award.”

TEKST: KRISTEL GOFFIN

BEELD: TOM MEEUS

Wat doen jullie precies?

“Voor 120 winkels doen wij de ‘storage, pick, pack and ship’. Van die winkels hebben we de e-commercevoorraad in onze warehouses liggen. De webshops koppelen we aan onze warehouse management software, die we zelf ontwikkeld hebben. Van het moment dat er bestellingen binnenkomen, gaan wij die orderpicken, verpakken en opsturen over heel de wereld. Dat zijn zo’n 1,3 miljoen pakjes per jaar. We werken

Stem Shopwedo mee naar de winst

van zes uur ’s morgens tot twaalf uur ’s nachts. Om elf uur zetten we alles klaar aan de poort en vanaf dat punt neemt de koerier het over.”

Wat onderscheidt jullie van anderen?

“In onze sector vind je vaak logistiekers die e-commerce zijn gaan doen. Maar wij zijn e-commerce mensen die logistiek zijn gaan doen. Vanuit die optiek hebben we alle logistieke processen aangepast voor onze klanten en kunnen we heel kostenefficiënt en duurzaam werken. En daar profiteren onze 120 webwinkels mee van. We kunnen sneller leveren, met een hogere kwaliteit én aan een veel goedkopere kost dan als ze het zelf zouden moeten organiseren.”

Wat brengt de toekomst?

“Liefst nog dit jaar zouden we in België een extra locatie willen openen om de vraag van de klanten te kunnen blijven volgen. Verder werken we al een tijdje aan onze internationale ambities. We hebben drie vlaggetjes geplant: eentje in de US, in de UK en in de Scandinavische landen. We werken eraan om zo snel mogelijk – en liefst eerst in de UK – een

vestiging te openen. In eerste instantie om onze Belgische klanten daar te helpen groeien.”

Waarom moeten jullie de Prijs Ondernemen winnen?

“We zijn erin geslaagd om een bedrijf te creëren met een goede balans. E-commerce is een sexy product, maar het is toch soms werken in zware omstandigheden. Dankzij het automatisch software- en robotsysteem, kunnen onze mensen kwalitatieve jobs doen. Het is een unieke combinatie van technologie, innovatie en mensen. En we zijn duurzaam. We hebben zwaar geïnvesteerd in verpakkingsmachines: we versturen geen lucht, gebruiken geen plastiek, werken met waterinkt, …”

“Als je met ons in zee gaat, spreek je met mij, Veronique of het team, ook allemaal intrapreneurs. Ons team is uniek, ze ademen allemaal dezelfde spirit uit. Als klanten hier komen, grote of kleine bedrijven, dan voelen ze snel dat ze niet in een grote mastodont terechtkomen –terwijl we wel marktleider zijn. Ze praten hier in de bar met mensen met veel kennis van zaken, die ze vertrouwen. Ik denk dat dat de kern is van ons succes.” ■

Voka lokaal Award
46 I ONDERNEMERS MAGAZINE I VOKA LOKAAL AWARDS

Voka Opleidingen

Maak nu al een sterke start voor het najaar en schrijf je in voor één van onze opleidingen.

10/09/2024 AI-Bootcamp: Bouw je eigen GPT!

19/09/2024 Interne communicatie: de succesfactor voor jouw organisatie

Mechelen

Geel

20/09/2024 Sales class: Close the deal Mechelen

24/09/2024 Onderhandelen

24/09/2024 Internationale prijszetting en betalingstechnieken

Business essentials for young potentials & next gen

27/09: Strategie - De reden van bestaan van jouw organisatie

8/10: Leiderschap - Welke leider wil ik zijn?

Traject

22/10: Finance - Financiële realiteit: hoe zit dat nu?

15/11: Operations - Organisatiebeleid en uitvoering naar welvarend resultaat

26/11: Sales - Een brede kijk op sales om commerciële kansen optimaal te benutten

1/10/2024 Leiding geven voor teamleaders en ploegbazen

8/10/2024 OneNote: efficiënter werken met jouw digitale notitieboek

10/10/2024 Internationale tewerkstelling

Geel

Mechelen

Geel/Mechelen

Geel

Mechelen

Mechelen

15/10/2024 Leiding geven voor junior management Mechelen

15/10/2024 Time- en prioriteitenmanagement

Geel

15/10/2024 BTW-regels in internationale handel Mechelen

17/10/2024 Oorsprongs-en leveranciersverklaringen in de praktijk

18/10/2024 Sales class: Maak van up- en cross selling een koud kunstje

18/10/2024 Optimaliseer jouw presentatieskills (met Wim De Vilder)

Mechelen

Geel

Mechelen

24/10/2024 Van Excelfile tot Microsoft Power BI Report Mechelen

24/10/2024 Douane voor beginners

Geel

ONDERNEMERS MAGAZINE I 47

BUSINESS DEALS

Om de lente te vieren, presenteren we met veel enthousiasme onze exclusieve Business Deals. Tot en met 01/07 geniet je van waanzinnige kortingen op een brede selectie voertuigen van topmerken.

Bovendien zijn deze wagens snel leverbaar. Leasen was nog nooit zo voordelig!

48 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Totale ontzorging dankzij J&T Autolease

Met After Sales Coordination biedt J&T Autolease een nieuwe dienst aan voor bestuurders van bedrijfsvoertuigen. Zo blijft de focus liggen op het werk zelf en niet op de bestelwagen die ze hiervoor gebruiken. J&T Autolease zet zo een volgende stap in de ontzorging van zijn klanten.

Een bedrijfsvoertuig moet niet alleen de mobiliteit garanderen tijdens de werkuren, maar ook het werk zelf makkelijker maken. Bij J&T Autolease gaan ze aan de slag met een op maat samengesteld dienstenpakket om steeds professioneel advies te combineren met een scherp tarief en de juiste bestelwagen.

Eén van de nieuwste diensten die J&T Autolease aanbiedt aan zijn klanten is After Sales Coordination. Concreet speelt de service proactief in op afspraken voor onderhoud, herstellingen en de keuring van de bestelwagen. De focus ligt hierbij op vloten met minstens vijf bedrijfsvoertuigen. In samenspraak met de bestuurder, de vloot- of planningsverantwoordelijke zorgt de After Sales Coördinator van J&T Autolease dat de vloot steeds in optimale conditie is en service wordt ingepland op de meest interessante momenten. Met als doel de uptime van de voertuigen zo hoog mogelijk te houden, wordt stilstand tot een minimum herleid en blijven de werkuren optimaal ingevuld.

Ontzorgen van A tot Z

Het ontzorgen van de klant is één van de belangrijkste taken bij J&T Autolease. Het leasebedrijf werkt hiervoor samen

met de Van Mossel partners en dealers. Dankzij het uitgebreid netwerk van Van Mossel dealers, servicepunten en carrosserieën kan J&T Autolease de klant én ook de chauffeurs ondersteuning bieden waar ze deze het hardst nodig hebben. Aangevuld met een breed scala aan mobiliteitsproducten en -diensten kan men niet alleen bij J&T Autolease terecht voor de leasing en ondersteuning van bedrijfsvoertuigen, maar ook voor het leasen van wagens en fietsen. Dit gekoppeld aan een professionele opvolging van de J&T accountmanager zorgt ervoor dat J&T Autolease de automotive partner is van de toekomst.

Voor mobiliteit, voor iedereen

Van Mossel Automotive Group is het grootste mobiliteitsbedrijf van de Benelux. Met meer dan 430 vestigingen verspreid over 6 landen (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) heeft het bedrijf in ruim 75 jaar tijd een belangrijke positie verworven op de automotive markt.

Van Mossel is officieel verdeler in België van 31 automerken. Wat het bedrijf zo uniek maakt, is haar alles-onder-ééndak benadering: van de aankoop van auto’s en financiering tot verzekering en leasemogelijkheden. Verder kan

de klant steeds bij het bedrijf terecht voor verschillende aftersales-diensten, waaronder onderhoud en herstellingen, carrosserie en Premium Service.

Met een specialisatie in de vergroening van het wagenpark, ondersteuning bij cafetariaplannen tot het voorzien van passende laadoplossingen, kan je bij Van Mossel rekenen op een team van ervaren accountmanagers voor je wagenparkbeheer. Een breed scala aan snel leverbare voertuigen aan zeer aantrekkelijke leaseprijzen en een eigen kortetermijnverhuurafdeling, zorgen ervoor dat er op elk moment een passende mobiliteitsoplossing aan de klant voorgelegd kan worden. ■

PUBLIREPORTAGE I ONDERNEMERS MAGAZINE I 49

A brave new world… or a world for the brave?

De voorbije maanden was ‘Artificial Intelligence’ the name of the game op de financiële markten. De aandelen van de grote tech-bedrijven schoten hoger, gedreven door de verwachting dat hun winstpotentieel dankzij AI gigantisch zal toenemen. Intussen lijkt de hype wat tot rust te komen. Toch zal AI fundamentele veranderingen teweeg brengen in economie, bedrijfssectoren, arbeidsmarkt en financiële markten.

De meningen over welke landen, sectoren en bedrijven het meest garen gaan spinnen bij de AI-revolutie lopen sterk uiteen. Dat blijkt uit een bevraging door het onderzoeksbureau Capital Economics. Niet onterecht stelt het bureau dat het ons nog steeds aan een globaal en coherent kader ontbreekt om de impact van AI op de globale economie in te schatten.

Niet dat dit veel verbazing wekt. AI is immers geen technologie gericht op één enkele toepassing, maar een algemene techniek om in tal van domeinen beter en efficiënter te werken. Dit maakt het moeilijk de impact in te schatten. Dergelijke algemene technologische doorbraken hebben in het verleden vaak de bestaande orde stevig door elkaar geschud! Zou James Watt ook maar een moment hebben gedacht dat zijn stoommachine tot een ware economische revolutie zou leiden omdat iemand op het idee kwam ze op wielen over een spoor te laten rijden? Of zouden de wetenschappers in het Bell-laboratorium in 1947 hebben bevroed dat hun eerste experimenten met halfgeleiders de aanzet zouden vormen tot de massale digitalisering van de wereld eind 20ste eeuw? Waarschijnlijk niet.

Dat maakt het zo moeilijk de impact van AI in te schatten: een aantal toepassingen bestaan gewoonweg nog niet. Anderzijds weten we wel dat er, voor het zo ver is, een basisinfrastructuur voor de nieuwe technologie moet worden gebouwd, net zoals de sporen voor de treinen of het glasvezelnetwerk voor de IT-revolutie. Dat is exact wat nu gebeurt en de markten zo in de ban houdt.

AI-toepassingen zullen massale hoeveelheden data-crunching capaciteit vereisen. Vandaar dat de grote cloudnetwerken op dit moment zowat over elkaar heen rollen bij aankondigingen hoeveel ze gaan investeren bij de uitrol van nieuwe datacenter. Alphabet, Microsoft, Meta en Amazon willen in 2024 het gigantische bedrag van liefst USD 190 mia investeren in de uitbouw van hun AI-infrastructuur. Die enorme sommen verklaren mede waarom AI zo snel ingang vindt in het economisch leven, en de adaptatie van nieuwe technologie steeds sneller lijkt te verlopen. We beschikken nu eenmaal over een veel grotere en mobielere kapitaalvoorraad dan ten tijde van de eerste en tweede industriële revolutie, waardoor nieuwe technologie vlugger geïmplementeerd raakt.

De belangrijkste begunstigden van deze massale investeringsgolf zijn de chipproducenten. Ook in deze sector regent het investeringsprojecten ten belope van ettelijke miljarden in R&D en nieuwe productiecapaciteit. Omdat de nieuwe geopolitieke realiteit dicteert dat we onze toptechnologie nu onder eigen controle moeten houden, worden veel van deze fabrieken overigens met staatssteun in de VS en Europa gebouwd. Het spreekt vanzelf dat die bedrijven die de machines maken om chips te produceren of de software leveren om chips te ontwerpen ook meesurfen op de golf van de beleggersgunst. Minder belicht is de vraag waar de ontzaglijke hoeveelheden energie die nodig zijn om deze datacentra te voeden vandaan zullen moeten komen. Evenmin duidelijk is hoe het verdienmodel van AI er finaal gaat uitzien. Zullen gebruikers moeten betalen voor AI-toepassingen? Zullen licenties worden verleend aan ICT-producenten die AI integreren in andere software als CRMtoepassingen of ERP-systemen? Niemand die het op dit moment echt weet. Wat waarschijnlijk de reden is dat beleggers de AI-hype een (voorlopige?) halt hebben toegeroepen, in afwachting van meer duidelijkheid over de brave new world die we tegemoet gaan.

AI
economie
markten….
,
en
“De wetgeving rond welzijn is toe aan een herziening.”

Krijgt welzijn straks de nodige prioriteit in het regeringsbeleid?

De verkiezingen bepalen wie er straks het beleid voor de komende jaren mag uitstippelen. Met het oog op de organisatie van arbeid en gezondheid doet dr. Gretel Schrijvers, CEO van Mensura groep, enkele vaststellingen en aanbevelingen voor de volgende legislatuur.

Sinds de coronacrisis beseft iedereen dat de klassieke grens tussen leven en werken is geherdefinieerd.

De huidige wetgeving rond welzijn is daarom toe aan een herziening. Zonder exhaustief te zijn, hierbij alvast enkele aanbevelingen. Het goede nieuws is dat er heel wat hefbomen zijn om de slaagkans van een re-integratietraject te vergroten. Focussen op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen, bijvoorbeeld. Maar ook contact houden tijdens de afwezigheidsperiode. Al even essentieel: werkgever en werknemer moeten hun verwachtingen durven uitspreken. En dat kan enkel in een psychologisch veilige omgeving.

Welzijn op het werk voor iedereen

Iedereen die werkt, leidt, onderneemt of werk organiseert, moet toegang hebben tot welzijn op het werk en zo veilig en gezond kunnen bijdragen aan de economie. Dus ook zelfstandigen of platformmedewerkers.

Een uitbreiding van de welzijnswetgeving hoeft niet te betekenen dat de ruim 800 arbeidsartsen die vandaag aan de slag zijn nog drukker bevraagd worden. Om de mentale en fysieke gezondheid van werkende mensen te bewaken kunnen ook psychologen of ergonomen ingeschakeld worden.

De taakdelegatie van arbeidsarts naar verpleegkundige voor niet-specialistische

onderzoeken kan bovendien nog verder doorgezet worden, net zoals in de curatieve sector.

Zet (para)medisch personeel beter in Huisartsen en arbeidsartsen zijn niet dik gezaaid. Maar is er ook écht een tekort aan dergelijke profielen? Of worden ze niet optimaal ingezet? Gemiddeld telt België 12 huisartsen per 10.000 inwoners. OESOcijfers tonen dat andere landen met slechts de helft van het aantal huisartsen toekomen.

Zoals Voka terecht aanhaalt, is in Scandinavische landen de kloof tussen basiszorg en de meer gespecialiseerde zorg erg klein. Zorgverleners werken er samen in één zorghub, die huisarts en specialisten samenbrengt. Verpleegkundigen en apothekers schakelen er naadloos tussen preventie, ambulante en chronische zorg. Ook digitaal is informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende specialisaties geoptimaliseerd.

Bovendien blijken een groeiende groep mensen geen toegang (meer) te hebben tot een huisarts. De enige arts waarmee sommige werknemers nog in contact komen is de arbeidsarts. En dat biedt kansen. Waarom arbeidsartsen niet mee inschakelen voor bredere gezondheidsbevordering? Die vraag leeft niet louter bij de

externe diensten zelf. Patiëntenverenigingen zoals Diabetes Liga of Stop Darmkanker kloppen bij ons aan omdat ze een deel van hun doelgroep anders niet kunnen bereiken.

Als volwaardige artsen moeten arbeidsartsen daarom standaard toegang krijgen tot het medisch dossier van werknemers-patiënten. Tegelijk kunnen ze zelf data inputten. Zo moeten bepaalde onderzoeken niet dubbel uitgevoerd worden, zoals een recente bloedanalyse. Dat kan bijdragen aan een minder zwaar kostenplaatje voor de sociale zekerheid. Wij pleiten voor een speelveld waar betrouwbare en ervaren partners met kennis van zaken de handen in elkaar mogen slaan. Aan de volgende regering om daar werk van te maken. ■

“Arbeidsartsen

moeten standaard toegang krijgen tot het medisch dossier van werknemers-patiënten. ”

Dr.
HUMAN RESOURCES I ONDERNEMERS MAGAZINE I 51

Als je internationaal wil ondernemen, zit je goed bij de Kamer van Koophandel. In bijna alle landen van de wereld vind je een of meer Kamers van Koophandel. Deze maand trekken we naar Londen. Michel Vanhoonacker is in Londen en East Yorkshire gedelegeerd bestuurder van de Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Great Britain.

Hoe ben je in het buitenland terechtgekomen?

“Na mijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen in Namen en Leuven, en een jaartje in de leer bij Volvo Cars Gent, vond ik het een goed idee om nog een diploma in het Engels te behalen. Mijn keuze werd Marketing aan de Bristol Business School. Bristol is een geweldige, nogal alternatieve stad waar ik nog altijd dolgraag op bezoek ga met mijn vrouw, die ik daar na mijn studies heb ontmoet.”

Wat trekt je vooral aan in jouw werken woonomgeving?

“Ik werk meestal in London. De energie die de stad geeft is bijzonder stimulerend. London kan mij nog altijd geweldig inspireren en blijft me motiveren. De stad trekt de beste talenten aan.

De HQs van heel wat internationale bedrijven zijn er gehuisvest. Je hoeft als Belgische ondernemer niet perse naar India of dergelijke te reizen om beslissingsnemers te ontmoeten. Ook cultureel – en tegenwoordig ook culinair – heeft de stad oneindig veel te bieden. Al ontbreekt het nogal altijd aan deftige

terrassen. Om een of andere reden staan de Engelsen liever recht op het trottoir voor de pub.”

“Mijn woonomgeving daarentegen, in het Brexit-gezinde, conservatieve en landelijke maar zeer mooie en vriendelijke Yorkshire is dan zo goed als het tegenstelde. Dat geeft een leuk evenwicht. Yorkshire is een betere plek voor een gezin, en ook professioneel was het een goede keuze. De UK is een land van twee snelheden en niet alle bedrijven hoeven perse in London te zijn.”

Wat is voor jou in dit land de grootste uitdaging privé en professioneel?

“Ik mis de vrijheid om gewoon in de wagen te stappen naar bijvoorbeeld Amsterdam of de Alpen. Je moet altijd een trein, vliegtuig of ferry boeken en dat heeft zo zijn nadelen. Professioneel is het zonder twijfel Brexit.”

Hoe ervaar je het verschil in zakencultuur met België?

“De UK past zowat tussen de USA en Europa. De zin om te ondernemen is zeer

groot en falen bestaat niet. Soms heb je echte crooks die met hun ‘gentleman’ allures onze Belgische ondernemers om de hoek leiden. Je moet voorzichtiger zijn als je hier zaken doet. De zakencultuur is ook losser maar schijn bedriegt, business is business. Eenmaal je de juiste partners gevonden hebt, zijn ze wel trouw en professioneel, steeds met de nodige Britse humor.”

Zijn er zakelijke opportuniteiten?

“De UK blijft uiteraard een grote economie met een relatief hoge levensstandaard die heel wat goederen moet en zal blijven invoeren en innovatieve diensten kan gebruiken. Sinds de Russische inval in Oekraïne is er grote vraag naar defensiemateriaal. De UK mikt op zaken zoals biotech, fintech, climatech, pharma, AI, etc en onze Vlaamse startups komen hier bijzonder goed aan de bak. Ze vinden hier ook dikwijls het nodige venture capital om hun internationale groei te bestendigen. Showpad, Silverfin en Deliverect zijn bedrijven die wij hier hebben opgezet en nog steeds dagelijks bijstaan.”

52 I ONDERNEMERS MAGAZINE I INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Heb je tips voor bedrijven die interesse hebben in de UK?

“Voor marktinformatie en subsidies om bijvoorbeeld een prospectiekantoor te openen, ga je best eerst bij Flanders Investment & Trade (London) te rade. Wij werken heel nauw en zeer goed samen want onze organisaties zijn complementair. Kom dan zeker ook een paar keer over naar de UK om zelf eens alles te zien en de sfeer op te snuiven. Als je dan overtuigd bent dat er een markt is voor je dienst of product, dan kom je bij ons terecht voor alle praktische zaken. We helpen in alle stappen die nodig zijn, van bijvoorbeeld oprichting van een UK establishment, openen van een bankrekening, BTW-registratie, douaneregistratie, payroll, legal advice tot en met accounting en zelfs GSMcontracten.”

Wat is de USP van jouw Kamer van Koophandel?

“We staan zelf in de praktijk van zakendoen in de UK. Dit bespaart bedrijven die bij ons komen heel wat miserie en kosten.”

Hoe zie je de toekomst van jouw Kamer van Koophandel en van de Britse markt?

“Very bright! De UK zal niet wegdrijven van Europa, London zal de enige global city blijven in Europa alsook het financiële centrum. De Britten zijn echte traders en gaan zaken blijven doen met ons, want België levert goede diensten, producten en innovatie. En we zijn geen Fransman of Duitser, niet onbelangrijk. De bevolking van het land blijft groeien wat economisch toch ook erg belangrijk is en na de excessen van Brexit, zal op termijn toch weer toenadering komen –geen aansluiting echter vrees ik – met de EU. De Kamer is in de laatste twintig jaar enorm gegroeid en heeft nog heel wat potentieel. We gebruiken meer en meer AI en automatiseren waar we kunnen zodat onze 19de-eeuwse organisatie in de 21ste eeuw relevant en competitief blijft en –most importantly – onze leden steeds betere dienstverlening kan geven.” ■

Woonplaats: Hessle, East Riding of Yorkshire, UK

Woont in het buitenland sinds: 1991

Aantal werknemers: 7

Aantal leden-bedrijven: 351

Oprichtingsdatum KvK: 1890

Mooiste lokale plaats: West-Schotland

Grootste Belgische gemis: een fris getapte Jupiler

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 53
Naam Michel Vanhoonacker

10.05.25

18.05.25

Bij vragen, contacteer petra.van. bouwelen@voka.be

Toon alvast je interesse via de QR code.

Deze belevingsmissie staat voor:

• Een tweedaags bezoek aan de spectaculaire Wereldexpo in Osaka die in het teken staat van:

1. Saving Lives

2. Connecting Lives

3. Empowering Lives

• Netwerken met Vlaamse bedrijven en expats in Tokyo, Kyoto en Osaka

• Kennismaken met de hoofdkwartieren van Japanse bedrijven met Belgische zusterondernemingen

• Ontmoetingen met overheidsinstanties en fascinerende locaties zoals het Nintendo Museum

• Ontdekken van de Japanse cultuur op verschillende wijzen zoals een Taiko drumsessie

Discovery Tour Japan

Wereldexpo 2025

Designing Future Society For Our Lives

Regionieuws

Group-GTS wint de Green Truck Award 2024

TESSENDERLO. Tijdens de Transport & Logistiek Awards werd Group-GTS beloond met de Green Truck Award 2024.

De erkenning beloont de meest milieuvriendelijke vrachtwagenvloot, en erkent de inspanningen van transporteurs op het vlak van duurzaamheid en veiligheid. Het bedrijf voldoet hiermee aan de ESG-doelstellingen van zijn klanten en draagt zo bij aan een duurzamere toekomst.

Vernieuwde winkel en feestweek voor Clem Vercammen

HEIST-OP-DEN-BERG. Juwelier Clem Vercammen stelt vanaf 10 juni zijn vernieuwde winkel voor aan het grote publiek. Met onder andere een ‘shop-in-shop’ voor topmerken Breitling en Omega, nieuwe corners en een stijlvolle bar.

Clem Vercammen is al bijna een eeuw lang een begrip in Heist-op-denBerg en ver daarbuiten. De familiezaak bestaat dit jaar 90 jaar en is uitgegroeid tot een gerenommeerde juwelier. Wie tijdens de feestweek tussen 10 en 15 juni langskomt maakt kans op het winnen van een prachtige prijs.

Lifetime Achievement Award voor Sophie Vangheel

GEEL. Sophie Vangheel van Cunina wint de allereerste Lifetime Achievement Award Sociaal Ondernemen tijdens de 25e Womed Awards.

Tijdens de jaarlijkse uitreiking wordt vrouwelijk ondernemerstalent in België in de bloemetjes gezet. Sophie Vangheel is de oprichter van de NGO Cunina. Sinds 1990 heeft ze een indrukwekkend onafhankelijk netwerk en een gestructureerde NGO opgebouwd verspreid over vrijwel alle continenten, waardoor meer dan 18.000 kinderen wereldwijd onderwijs konden volgen.

Antiques & Design wordt Open Soon

Anneleen Van Bosch, eigenaar en zaakvoerder van interieurbouwer

Antiques & Design, gaat voor een nieuwe identiteit. Haar zaak werd omgedoopt tot Open Soon, een naam die een breder scala aan mogelijkheden en haar ambities voor de toekomst weerspiegelt.

REGIONIEUWS I ONDERNEMERS MAGAZINE I 55

Hoe verhoog je de fietsveiligheid van je werknemers?

Veilig met de fiets naar en van het werk. Het lijkt evident, maar is dat allerminst. Er gebeuren nog te vaak ongevallen. Sensibilisering rond veilig fietsen is en blijft een absolute noodzaak.

Daarom stapte Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen als partner mee in het initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) om een ondernemersevent te organiseren rond veilig fietsen naar het werk.

TEKST: GUY BEYENS

Eind april staken diverse bedrijven samen met het VSV, het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen en de mobiliteitsexperten van de gemeenten uit regio Neteland, de koppen bijeen om ideeën en best practices uit te wisselen rond fietsveiligheid. Dit tijdens een netwerkmeeting in het congrescentrum van GroupDC in Grobbendonk.

Uit cijfers van Fietsberaad Vlaanderen uit 2022 blijkt immers dat 13% van de fietsers de twee daaraan voorafgaande jaren

een ongeval had. In 2020 ging het nog om 10%. De meeste van die ongevallen gebeuren op weg naar het werk of school. Er is dus nog werk aan de winkel om de veiligheid van fietsende werknemers te verhogen. En daar kan elke ondernemer bij helpen.

Inspanningen werkgevers

Alles begint bij een veilig fietsbeleid, bleek uit de presentatie van Umicore. Zo houdt het bedrijf uit Olen workshops rond veilig

fietsen, organiseert het fietsopleidingen, heeft het een meldpunt om gevaren op de weg te signaleren en zet het in op communicatie en sensibilisering rond veilig fietsen.

Buurbedrijf Aurubis maakt zijn werknemers via een VR-simulatie attent op de gevaren van GSM-gebruik tijdens het fietsen. Daarnaast laat het gebruikers van speedpedelecs een training volgen, wordt via het intranet informatie over omleidingen verstrekt, kunnen werknemers voordelig goed zichtbare fietskledij aanschaffen en beschikt het on site over een fietsatelier voor herstellingen en onderhoud.

Nike elc kiest dan weer voor een formule met fietsambassadeurs waar regelmatig rondetafelgesprekken mee worden gevoerd. Er worden fluohesjes aangeboden en ook hier is er gratis fietsonderhoud. Met regelmatige sensibiliseringscampagnes wordt de vinger aan de pols gehouden.

Gedragsverandering

Fietsongevallen worden maar al te vaak veroorzaakt door roekeloos of onoordeelkundig rijgedrag. Door gedrag aan te passen, kan je dus al erg veel ellende voorkomen. Maar dit ligt niet voor de hand. Want “wat we denken en doen, stemt niet altijd overeen”, zegt gedragsonderzoeker Stijn Dhondt van het VSV.

Om gedrag te sturen, is het inzetten van ambassadeurs een van de essentiële

56 I ONDERNEMERS MAGAZINE I WOON-WERKVERKEER
13% van de fietsers had de afgelopen twee jaar een ongeval. De meeste gebeuren op weg naar werk of school. ”

elementen. Je kan er immers weerstand bij gedragsverandering mee overwinnen. “Door anderen als boodschapper te gebruiken, ga je sympathie opwekken”, legt Stijn Dhondt uit.

Maar dat is nog niet alles. “Je moet de weerstand ook erkennen en empathie tonen. Je moet tevens aangeven wat je wil in plaats van wat je niet wil en keuzemogelijkheden bieden.”

Naast weerstand zijn er ook nog elementen als scepticisme en inertie die een gedragsverandering bemoeilijken. Ook voor deze aspecten gaf de gedragsdeskundige een aantal nuttige tips mee.

Fietspotentieel

Buiten fietsveiligheid was er op de netwerkmeeting ook aandacht voor duurzaamheid. Gastbedrijf DCM stelde er zijn duurzaam mobiliteitsprogramma voor. Met daarin een focus op de elektricificatie van het wagenpark, het aanbieden van leasefietsen voor ieder personeelslid en een verhoging van een alternatief mobiliteitsaanbod via MaaS. Dit laatste zit nog in een

onderzoeksfase. Om medewerkers te motiveren om met de fiets naar het werk te komen, legt DCM geen restricties op bij de fietskeuze in het leasecontract.

Met de fiets naar het werk is niet voor elke werknemer de beste optie. Hij kan te ver weg wonen of moet veel dienstverplaatsingen maken. Om een goed beeld te krijgen van het fietspotentieel helpt het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen bedrijven met de gratis mobiscan. Daarbij wordt het woon/werkverkeer van elke medewerker doorgelicht en advies op maat gegeven.

Het PMP helpt bedrijven ook bij het indienen van een Pendelfondsdossier voor het verkrijgen van Vlaamse subsidies voor investeringen in projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Het Pendelfonds werkt met oproepen die door de Vlaamse minister van Mobiliteit worden geïnitieerd.

Voor meer informatie over de mobiscan en het Pendelfonds kan je als bedrijf contact nemen met mobiliteitspunt@ provincieantwerpen.be ■

Om medewerkers te motiveren om met de fiets naar het werk te komen, legt DCM geen restricties op bij de fietskeuze in het leasecontract

WOON-WERKVERKEER I ONDERNEMERS MAGAZINE I 57

Jong Voka Kempen stelt voor

Lorenz Geens Business Developer bij Wilms

Wat doet Wilms?

“Sinds 1975 zijn wij Wilms. Een Belgisch familiebedrijf uit Meerhout dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van rolluiken, zonwering en ventilatie. In rolluiken zijn we zelfs marktleider in de Benelux. Innovatie, verticale integratie en duurzaamheid staan voorop.

Elk afgewerkt Wilms-product is een toonbeeld van esthetiek en techniek, en dat steeds zo duurzaam mogelijk. Zowel voor rolluiken, zonwering als ventilatie ontwikkelden we in eigen huis een reeks producten voor extra duurzaam comfort op maat van elk project.

We leveren op een duurzame manier baanbrekende producten van Belgische topkwaliteit tot bij onze verdelers in binnen- en buitenland, binnen strikt opgevolgde leveringstermijnen. We gaan ver in het creëren van een positieve impact op mens en planeet. Zowel op het vlak van producten, processen en algemene bedrijfsvoering.”

Waarom (Jong) Voka?

“In het partnership met Jong Voka zien wij een dubbel doel. Enerzijds willen we een netwerk uitbouwen als rasecht Kempisch familiebedrijf. Anderzijds willen we als organisatie kansen bieden aan jonge collega’s om bij te leren en nieuwe mensen te leren kennen.”

Welke gouden tip geef je graag mee aan jonge ondernemers?

“Omring jezelf met een netwerk van mensen die expert zijn in hun vakgebied. Je groeit door de kennis en skills van anderen. Focus ook op het bouwen van een veerkrachtige mindset, want hoe je omgaat met tegenslagen kan het verschil maken tussen falen en succes.” ■

Save the date

19 juni Business speeddaten in het reuzenrad van Bobbejaanland 22 augustus Zomerevent 'Talk on Water' 22 oktober Bedrijfsbezoek Sterkstokers

22 november Bedrijfsbezoek Umicore

Meer events
inschrijven? www.jongvokakempen.be
of

Jong Voka Mechelen stelt voor

Quinten Vermant

Collection by Vermant

Waar komt Collection by Vermant vandaan?

“Collection by Vermant is voortgekomen uit een diepe passie die ik van kinds af aan van mijn vader heb meegekregen voor oldtimers en recente sportwagens. Deze is met de jaren alleen maar sterker geworden en enkele jaren geleden uitgebloeid in Collection by Vermant. Deze divisie sluit mooi aan binnen de Vermant Automotive groep - bij onze andere merken Kia en Volvo - om zo een divers aanbod te kunnen bieden.”

“Ondanks dat de aankoop van een klassieke wagen of een recentere sportwagen meer een emotionele beslissing is dan een rationele beslissing is het wel belangrijk om hierbij bijgestaan te worden door een betrouwbare partner. Voor ons primeert kwaliteit boven kwantiteit en we trachten ook een oplossing te bieden aan de wensen en noden van de klant. Door dit voor de aankoop uitvoerig te bespreken en ook alle mogelijkheden te bekijken, gaat de klant een betere beslissing kunnen nemen die volledig afgestemd is op wat de klant verwacht.”

“Naast onze aankoop en verkoop van wagens is het voor ons belangrijk dat de klant ontzorgd kan worden, wat maakt dat klanten ook terecht kunnen in onze eigen werkplaats. Dit kan gaan van kleine herstellingen tot volledige revisies. Dit maakt niet alleen dat zij maar 1 aanspreekpunt nodig hebben voor hun wagen, maar ook een gemoedsrust hebben. Dit is voor veel van onze klanten van onschatbare waarde.”

Wat zijn de drie zaken die jou het meeste drijven als ondernemer?

“Wat in dit segment de grootste drijfveer is, is om mensen te kunnen bijstaan in hun zoektocht naar geluk. Of dit nu de zoveelste wagen is die zij toevoegen aan hun collectie of de eerste wagen waar ze al jaren voor sparen. Voor elke klant is dit iets waar zij naar uitkijken en om samen met de klant dit traject te kunnen doorlopen is een geweldig gevoel. De voldoening die je krijgt als de klant bij ons met een glimlach vertrekt is de beste motivator om elke dag met volle goesting jezelf 100% te geven. Elke wagen heeft een ander verhaal te vertellen en deze geschiedenis ontdekken en vervolgens ook doorgeven aan een volgende eigenaar geeft bijzonder veel voldoening. Veel van de wagens die wij verkopen zijn door vorige generaties gekoesterd en wij zorgen ervoor dat deze ook door de volgende generatie gekoesterd kan blijven worden.”

Waarin helpt (Jong) Voka jou?

“Als jonge ondernemer is het niet altijd gemakkelijk om op te boksen tegen gevestigde waardes in bepaalde sectoren. Dit maakt het leggen van de juiste connecties eens zo belangrijk. Dit is net de sterkte die Jong Voka aan zijn leden kan aanbieden. Je komt hier onder gelijkgestemden terecht die hetzelfde traject al hebben afgelegd of aan het afleggen zijn. Het geeft ook de mogelijkheid om van elkaar te leren en vanuit de visie van iemand anders dingen te leren die je mogelijks ook kan implementeren in je eigen traject.” ■

ONZE PARTNERS

JONG VOKA MECHELEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 59

Cybersecurityonderzoek 2024 Wat is de impact van cybersecurity op bedrijven in de Belux?

Voor het vijfde jaar op rij peilde Proximus NXT met zijn filialen naar de bevindingen, aanpak en voornemens van Belgische en Luxemburgse ondernemingen op het vlak van cybersecurity. Wouter Vandenbussche, cybersecurity-expert bij Proximus NXT, bespreekt drie opvallende vaststellingen.

1

Een op de drie bedrijven kreeg in 2023 opnieuw te maken met minstens één cyberbeveiligingsincident. Ondanks de toegenomen aandacht en maatregelen, heeft 30% van de respondenten in 2023 een cybersecurityincident meegemaakt. Dat het aantal schadelijke aanvallen niet verder opliep, is uiteraard goed nieuws. Tegelijk blijft een aandeel van ongeveer een op drie nog altijd hoog. Niets wijst er bovendien op dat we in 2024 een terugval van het aantal incidenten ervaren.

Hoewel grote organisaties het vaakst ten prooi vallen aan hackers, ontspringen ook kmo’s de dans niet. De cijfers wijzen uit dat cybercriminelen geen enkele organisatie ontzien en nopen elk bedrijf tot waakzaamheid en de nodige proactieve en reactieve maatregelen.

“Hoewel grote organisaties het vaakst ten prooi vallen aan hackers, ontspringen ook kmo’s de dans niet.” Wouter Vandenbussche, cybersecurity-expert bij Proximus NXT

2

Meer dan de helft van de organisaties ervaart een vaardigheids- en kenniskloof op het vlak van beveiliging … Experts op het vlak van cybersecurity zijn fel gegeerd. Als ondernemer vist u evenwel in een overbeviste vijver. De opkomst van artificiële intelligentie binnen het domein van cybersecurity vraagt bovendien om bijkomende specialisatie, en het aantrekken en behouden van dergelijke veelkunners ligt allerminst voor de hand. Meer dan de helft van de respondenten ervaart dan ook een tekort aan gespecialiseerde cybersecurityexperten. Dat aantal steeg significant ten opzichte van het onderzoek een jaar voordien.

3

… maar onze bedrijven hebben de intentie om die aan te pakken. Almaar meer bedrijven zetten in op bewustwordingscampagnes. Maar daar blijft het niet bij. 42% van de beslissingnemers spreekt de intentie uit om de skill gap te dichten door middel van outsourcing. Belgische ondernemingen opteren dus nadrukkelijk voor externe knowhow om hun beveiligingsmechanismen aan te scherpen. Proximus NXT vult die noden naadloos in. We stellen daartoe hoogopgeleide en ervaren experts ter beschikking. Ze ondersteunen u met de analyse van uw huidige beveiliging, maar evengoed met de implementatie van de nodige processen, soft- en hardware, tot monitoring en de bestrijding van cyberaanvallen.

Benieuwd naar hoe de cybersecuritybudgetten van de Belux-organisaties evolueren en hoe incidenten onze bedrijven raken?

Lees en download het onderzoeksrapport

Nieuwe leden

De jongste weken hebben volgende nieuwe leden zich aangesloten bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Als Voka-lid kan je altijd onze ledengids raadplegen. Surf naar www.voka.be/ledengids. Meld je aan om de pagina te bekijken.

DEUST EVENTS

ZAAKVOERDERS: JAN HERTOGS & BERT DEWINTER

Onze bedrijfsslogan 'Unieke Feestbeleving op maat' dekt grotendeels de lading van ons bedrijf in hartje Oud-Turnhout. Op locatie bij de klant of op één van onze drie prachtige domeinen in Merksplas (De Kapel, de Plantentuin & Feestschuur Caron) trachten we elk event of feest net dat tikkeltje anders aan te pakken. Creativiteit, zeer persoonlijke aanpak en kwaliteit zijn de bouwstenen in onze feestbeleving. Stiekem houden we ervan dat de klant ons uitdaagt met 'onmogelijke' ideeën.

WWW.DEUSTEVENTS.BE

SOHO SPACES – LIVING EXPERIENCES

ZAAKVOERDER: MAARTEN STROOBANTS

In de steeds toenemende drukte van het moderne leven en daarbij horende veranderende levensstijl en demografie, zoeken huiseigenaren naar buitenleefruimtes die een verlengstuk zijn van hun leefruimtes binnenshuis. Ruimtes waar ze kunnen ontspannen, vrienden en familie kunnen vermaken en kunnen genieten van de natuurlijke omgeving. Met onze bijgebouwen en buitenkeukens creëert Soho Spaces ruimtes die inspireren, een oase van rust bieden en mensen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. Het eindresultaat is verfijnd en warm, met oog voor comfort en respect voor de omgeving, waardoor elke tuin of terras verandert in een plek van schoonheid en functionaliteit die daarenboven meerwaarde geeft aan onze klanten hun eigendom.

WWW.SOHOSPACES.BE

HANNE DETAIL

ZAAKVOERDER : HANNE VANDERKELEN

‘Hanne Detail’ werd opgericht in 2020 en groeide uit tot een gedreven team van juwelenmakers, waar creativiteit en emoties hand in hand gaan. Welkom in onze wereld, waar elk juweel een verhaal vertelt - jouw verhaal. Hier specialiseren we ons in het maken van gepersonaliseerde, handgemaakte juwelen om jouw herinneringen en dierbaren steeds dicht bij je te dragen. In ons hart zijn we verhalenvertellers en vormen jouw herinneringen om in betaalbare juwelen. Of het nu gaat over een armband met de vingerafdruk van jouw geliefde of een ketting gegraveerd met een handgeschreven boodschap, we gieten onze vaardigheden en creativiteit in het maken van juwelen net zo uniek als jij.

WWW.HANNEDETAIL.BE

JUVI-PROJECTS

ZAAKVOERDER: JURGEN VAN DEN BROECK

Projectontwikkelaar Juvi-Projects is gespecialiseerd in het bouwen van woningen en appartementen. Wij streven steeds naar een hoge afwerkingsgraad. Met onze toewijding aan excellentie streven we ernaar om droomwoningen te creëren die de verwachtingen overtreffen. Onze projecten worden gekenmerkt door vakmanschap, aandacht voor detail en hoogwaardige materialen. Of het nu gaat om appartementencomplexen of gezinswoningen, bij JuviProjects stellen we de hoogste normen voorop.

WWW.JUVI-PROJECTS.BE

NIEUWE LEDEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 61 Living Experiences soho spaces

Nieuwe leden

De jongste weken hebben volgende nieuwe leden zich aangesloten bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Als Voka-lid kan je altijd onze ledengids raadplegen. Surf naar www.voka.be/ledengids. Meld je aan om de pagina te bekijken.

GROWON

ZAAKVOERDER: SOFIE DE BIE

‘What brought us here, won’t bring us there.’ (Marshall Goldsmith) Growon staat organisaties bij om het aanwezige potentieel vrij te maken ten aanzien van de uitdagingen waar ze voor staan en naartoe willen. Veel organisaties en vooral leiders worden vandaag sterk uitgedaagd op hun adaptief vermogen. Dit maakt de weg vinden in een steeds complexer wordende en onvoorspelbare wereld dan ook best lastig en een taai vraagstuk. Growon gaat in en met de organisatie op zoek naar waar de krachtige hefbomen zitten die de gewenste toekomstige beweging kunnen creëren. We helpen een organisatie een ander paar ogen en vermogens te leren ontwikkelen die ze nodig heeft om veerkrachtiger te kunnen groeien en dit zowel op vlak van sterk leiderschap, gezonde dynamieken en ondersteunende structuren.

WWW.SOFIEDEBIE.COM

AANZ

ZAAKVOERDER: JOHAN VERELST

Belgian Recruiters United (BRU Direct Search) is een organisatie van onafhankelijke Direct Search professionals. Eén ding bindt ons: een ethisch charter waar RESPECT het allerbelangrijkste is. Bottom line: RESPECT voor kandidaten is de ENIGE goede basis voor een succesvolle en DUURZAME manier om mensen en bedrijven te linken. Gerichte targeting, persoonlijke communicatie met alle betrokkenen en blijven doorgaan zonder te pushen. En zo is Belgian Coaches United ook ontstaan: de juiste aandacht geven aan mensen zet mensen aan om extra hulp te zoeken. Persoonlijke begeleiding van professionals in het Lierse Loopbaancentrum CoaTch. Ook met VDAB loopbaancheques!

WWW.BELGIANRECRUITERSUNITED.BE

INSIDEUP

ZAAKVOERDERS: KARIN GILLIS EN SANAE EL GUENNOUNI

Bedrijven hebben mensen nodig die zich snel aanpassen, meedenken, oplossingen vinden en creatieve ideeën aanbrengen. In onze workshops versterken wij bij medewerkers de goesting om te groeien én wij trainen leidinggevenden om hun teams hierin te coachen. Vanuit een verfriste eigen wijsheid stappen medewerkers met meer vertrouwen uit hun comfortzone, maken bewust andere keuzes en weten deze in de praktijk te brengen. Onze workshops zijn meer dan alleen maar trainingen; ze zijn een reis naar leiderschap, ondersteund door coaching van de leider en team waar nodig. Laat InsideUp je gids zijn op deze verrijkende reis naar persoonlijk en professioneel leiderschap.

WWW.INSIDEUP.BE

THE RETAIL ENGINE

ZAAKVOERDER: LUC CAMPO

“Bij elke retailer is er onbenut potentieel”

The Retail Engine helpt en ondersteunt retailers om hun motor, als het ware, te (her)starten of naar een hogere versnelling te brengen. The Retail Engine ziet retail als een bruisende uitwisseling die verder gaat dan een simpele transactie van diensten en producten tussen mensen. Luc Campo, maak gerust kennis met hem, heeft al meer dan 35 jaar ervaring in de retailsector, gebruikt doordachte strategieën en heeft een uitgebreide kennis om van elk concept een commercieel succes te maken. Innovatie, samenwerking en klantgerichtheid zijn hierbij cruciaal. The Retail Engine transformeert elke retailonderneming naar een succesvolle toekomst.

WWW.THERETAILENGINE.BE 62 I ONDERNEMERS MAGAZINE I NIEUWE LEDEN

CUSTOMERRY

ZAAKVOERDER: SARAH KEPPENS

Customerry helpt kmo’s naar meer tevreden klanten en medewerkers. Vanuit een brede expertise in klantbeleving en klanttevredenheid, werken we op maat van onze klanten zowel strategisch als operationeel trajecten uit. Resultaat? Minder klachten, meer loyale klanten en een hogere medewerkerstevredenheid. Dat alles met een flinke dosis gezond verstand, in mensentaal en met de nodige humor.

WWW.CUSTOMERRY.BE

MECLINAS

ZAAKVOERDERS: INE VERCAMMEN EN DR. ANDREAS FRANS

Opgericht op 27 juni 2023 door Ine Vercammen en Dr. Andreas Frans, combineert Meclinas diepgaande expertise met een passie voor gezondheidsinnovatie. Deze Research Unit, gespecialiseerd in klinische studies voor geneesmiddelen, vaccinaties, en meer, staat bekend om zijn respectvolle aanpak en streven naar kwaliteit en transparantie. Bij Meclinas staat het welzijn van deelnemers centraal, met als doel optimale resultaten voor zowel opdrachtgevers als deelnemers te behalen. “Door te focussen op de behoeften van vandaag, vormen we de gezondheid van morgen”, zegt Ine Vercammen. Meclinas is toegewijd aan het leveren van betrouwbare resultaten en het bevorderen van een gezonde toekomst. Mensen die graag op de hoogte blijven van de aankomende onderzoeken (en/of potentieel deelnemen), kunnen zich steeds aanmelden via www.meclinas.com/studies

WWW.MECLINAS.COM

SYNTRES

ZAAKVOERDER: YANNICK VAN OEVELEN

Syntres, jouw vertrouwde syndicus! Syntres is gespecialiseerd in het beheer van de gemeenschappelijke delen van zowel appartementsgebouwen als bedrijfsvastgoed. Door onze mede-eigenaars te allen tijde op de hoogte te houden van de lopende zaken in het gebouw, streven we vooral naar tevreden klanten. Onze mede-eigenaars ontzorgen, daar staan we voor!

WWW.SYNTRES.BE

TELMI

ZAAKVOERDERS: FREDERICK SNOEK EN ALAIN HOSKENS

Hallo, ik ben Frederick Snoeck, een stethoscoop in één hand en een businessplan in de andere. Met 25 jaar bedrijfservaring, een MBA en doktersdiploma op zak, bundel ik nu samen met Alain Hoskens onze krachten in Telmi. Telmi’s missie is om ondernemers zoals jij persoonlijke begeleiding en strategische inzichten te bieden die essentieel zijn voor rendabele en waardevolle groei. We brengen energie, duidelijkheid en plezier in jouw ondernemerschap door onze expertise en trajecten, op maat van jouw uitdagingen. Door twijfel en stilstand weg te nemen, ontgrendelen we het volle potentieel van jou en je onderneming. We zetten heldere en praktische adviezen om in tastbare resultaten, zodat jouw continuïteit gewaarborgd is en je altijd klaar bent om nieuwe kansen te grijpen.

WWW.TELMI.BE

www.voka.be/ledengids NIEUWE LEDEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 63

De blik van ... Wim

Van de snelst groeiende regio. Naar de meest kwetsbare regio van Vlaanderen. Zo snel kan het gaan. Waar ik het over heb? De groei van werkzoekenden in de brede regio rond Mechelen.

De Turbo van Vlaanderen. Dat is de regio Mechelen en Kempen de afgelopen tien jaar geweest. En dat willen we ook vasthouden. Het is dé inzet voor onze Voka-Kamer, voor de verkiezingen. Van juni, maar zeker ook die van oktober.

Die groei, die is er vooral gekomen door de aanwezigheid van industrie. In onze regio: goed voor 31% van de toegevoegde waarde. In de rest van Vlaanderen is dat ‘maar’ 20%. Het heeft van onze regio de snelst groeiende gemaakt. We zijn er met z’n allen in geslaagd om het bruto binnenlands

product met 50% te laten groeien. In tien jaar tijd.

In ons memorandum, dat in december 2023 werd gedrukt, staat wel al een hele grote waarschuwing. Dat die groei – en dus ook die Turbo – dreigt stil te vallen. En dat zien we nu gebeuren. In juni 2024.

Hoe dan? Kijk even naar de nieuwste cijfers van het aantal werkzoekenden. Nergens in Vlaanderen stijgt dat aantal zo sterk, de voorbije twaalf maanden, als in het arrondissement Mechelen. En dat is toch een rode lamp die brandt.

Van Hool? Dat is maar één verklaring. Een grote impact, dat zeker. Maar de cijfers geven een beeld over een heel jaar. De voorbije twaalf maanden is het aantal werkzoekenden gestegen met net geen 19%. Nergens in Vlaanderen ligt dat aantal hoger. Net door de sterke aanwezigheid van industrie is het arrondissement Mechelen dus extra

kwetsbaar. De sector heeft het moeilijk. Vooral door de combinatie van hele hoge lonen en hoge energieprijzen.

Een column schrijven en het aankaarten is één. Maar onze Voka-Kamer staat niet aan de zijlijn. De voorbije drie maanden hebben we hard gewerkt om één van de grootste jobbeurzen van Vlaanderen – op 28 mei in De Nekkerhal in Mechelen – op poten te zetten. Die was meer dan nodig. Net als onze oproep voor een regioplan. Waar we zelf al volop aan meewerken.

Onze regio wil verder groeien. Als VokaKamer zetten we daar de komende weken en maanden onze schouders volop onder. ■

64 I ONDERNEMERS MAGAZINE

CSRD

Een gamechanger voor je onderneming

Vanaf 2024 moet een grote groep bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheidsbeleid en -prestaties. In april 2022 stelde de Europese Commissie immers de Corporate Sustainability Reporting Directive voor. Deze richtlijn, die in november 2022 werd aangenomen door de Europese Unie, staat centraal in de Green Deal en moet zorgen voor transparante en kwalitatief hoogstaande duurzaamheidsinformatie. Het doel? Een vlotte transitie naar een duurzame Europese economie, met het Parijse klimaatakkoord uit 2015 als basis.

Over de Corporate Sustainability Reporting Directive

Vanuit de ambitie om tegen 2050 een klimaatneutraal Europa te bereiken, werkte de Europese Commissie de CSRD uit. Deze richtlijn wijzigt een aantal bestaande richtlijnen en breidt hun toepassingsgebied uit. Een ervan is de zogenaamde Non-financial Reporting Directive, die vandaag van toepassing is op circa 12.000 organisaties actief in de EU. De CSRD zal een impact hebben op zo’n 49.000 ondernemingen. Deze richtlijn maakt deel uit van een pakket maatregelen dat als doelstelling heeft om extra financiële middelen in de Europese Unie richting duurzame activiteiten te doen stromen. Transparantie rond ESG-performantie biedt diverse stakeholders accurate info om investeringsbeslissingen te nemen of om samen te werken.

Uitrol in drie fasen

De implementatie van de CSRD verloopt in drie fasen. In welke fase je onderneming aan de richtlijn moet voldoen, hangt af van de schaalgrootte.

Vanaf 1 januari 2024 (verslag in 2025): bedrijven die al onderworpen zijn aan de NFRD. Concreet gaat het om ondernemingen die voldoen aan de definitie van een organisatie van openbaar belang en meer dan 500 werknemers hebben.

Vanaf 1 januari 2025 (verslag in 2026): grote bedrijven die aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoen: (1) meer dan 250 werknemers, (2) meer dan 40 miljoen euro omzet en (3) meer dan 20 miljoen euro totale activa.

Vanaf 1 januari 2026 (verslag in 2027): beursgenoteerde kmo’s. Voor niet-beursgenoteerde kmo’s wordt gekeken naar een lichtere CSRDvariant die voor hen beter uitvoerbaar is.

Impact voor je bedrijf

De impact van de CSRD op je onderneming is groot. Welke componenten zal je moeten rapporteren?

• Gegevens op basis van het zogenaamde dubbele materialiteitsprincipe: Voor de impact op het bedrijf wordt gekeken naar de financiële gevolgen van de risico’s en kansen voor je bedrijf (bv. grondstoffenschaarste of productieverstoringen door extreme weersomstandigheden). Voor de impact van het bedrijf wordt de materiële impact nagegaan die je onderneming heeft op mens en milieu (bv. CO2-uitstoot of gebruik van niet-herbruikbare grondstoffen).

• Bedrijfsinfo over langetermijndoelstellingen op het vlak van duurzaamheid, inclusief de evolutie van bedrijfsinspanningen om deze te realiseren.

• Info over immateriële zaken zoals sociaal kapitaal (naast objectieve cijfers zoals milieuprestaties).

• Een rapportering in lijn met andere recente Europese regelgeving, zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation en EU Taxonomy.

• De verplichting om het duurzaamheidsverslag te laten toetsen door een accountant en het verslag beschikbaar te maken in elektronisch formaat. Wist je dat?

De European Sustainability Reporting Standards is de bindende rapportagestandaard waaraan ondernemingen moeten voldoen. Deze geeft aan welke zaken je als onderneming transparant moet maken in de verslaglegging. De vereisten gaan over risico’s, impact, strategie, beleid, governance en specifieke ESG-aspecten.

Voordelen van de CSRD-rapportering

Inzetten op de CSRD-rapportering zorgt binnen je bedrijf voor meer grip op de niet-financiële indicatoren over de bedrijfsactiviteiten. Zo krijg je helder zicht op nieuwe kostenbesparende mogelijkheden of op innovaties in het productieproces.

Ook wordt het duidelijker hoe je bedrijfsactiviteiten zich verhouden tot de alsmaar strenger wordende Europese ESG-regelgeving. Dit inzicht maakt je organisatie wendbaarder, toekomstbestendiger en het levert je een competitief voordeel op.

De ESG-verslaglegging biedt je op lange termijn ook kansen om de eigen productie- en toeleveringsketen vanuit een duurzaamheidsoogpunt te stroomlijnen. Zo kan je strategische partnerships sluiten en toekomstige knelpunten vroeg identificeren.

Samengevat

De juiste ESG-regelgeving ontwikkelen is voor veel organisaties een stevige uitdaging. Het aantal ESG-metrics is enorm en varieert per sector, bedrijfsgrootte en -complexiteit. Je start dus best zo vroeg mogelijk met een goede voorbereiding op de CSRD, zodat je tijdig de nodige data kan verzamelen en een governance-structuur kan inrichten.

Ben je accountant?

In onze ITAA-geaccrediteerde Rise & Shine webinars ontdek je alles over duurzaamheidsrapportage, artificiële intelligentie én meer. Schrijf je nu al gratis in voor de Tax Shelter-sessie van 14 november op

Advertorial • ING België nv • Bank/Kredietgever • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • BTW: BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789 • www.ing.be • Neem contact op met ons via ing.be/contact • Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393 • Verantwoordelijke uitgever: Peter Göbel • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 730586N • 06/2024 ing.be/accountis
Advertorial
RESERVEER UW STANDPLAATS VIA BEDRIJVENCONTACTDAGEN.BE Andere edities om uw business te boosten HASSELT ‘25 TRIXXO ARENA KORTRIJK ‘25 KORTRIJK XPO BRUGGE ‘24 BMCC ANTWERPEN ‘25 ANTWERP EXPO een initiatief van MECHELEN Boost uw regionaal netwerk 9 & 10 OKT ‘24 NEKKERHAL

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.