Page 1

Virkelyst - bladet med emner for alle i lokalsamfundet Askov-Malt

Fodboldskole Sov under åben himmel Stort byfestprogram på midtersiderne

Årgang 41 . Maj 2017 . Nr. 161


Leder maj 2017 Foråret står i fuldt flor, vi skriver maj i kalenderen og snart er sommeren over os. Endnu en travl periode i Askov/Malt Ungdoms- & Idrætsforening står for døren. Først kan vi endnu engang takke gymnastik-udvalget samt de mange ledere og gymnaster for en fantastisk flot gymnastikopvisning. 1000 tak for det. Også en stor tak til alle de som kom og bakkede op om denne dag. Det har rigtig stor betydning for gymnasterne at I kommer og ser dem, samt ser på, hvad de har trænet på i løbet af vinteren. Vi har i AMUI haft travlt med mange møder siden januar. Vi har haft møde med alle udvalgene (fodbold, gymnastik, volley ball og byfest-gruppen). Det gør vi altid mindst en gang om året, for at følge op på hvordan det går i de mange udvalg og hvordan sporten og klubånden trives i vores forening. Og vi kan stolt skrive, at vores idrætsforening oser at godt arbejde fra alle sider. Der er et stort engagement i udvalgene fra alle udvalgsmedlemmer. Det er rigtig dejligt for bestyrelsen at høre. Derudover skal det lige nævnes at udvalgene for fodbold og gymnastik roser alle deres trænere og hjælpere for deres store engagement og arbejde med at træne vores børn. SÅ 1000 TAK FOR DET! Nu hvor foråret er over os, betyder det også at udesæsonen for fodbold er gået i gang. Det er virkelig fedt at se så megen aktivitet på alle banerne, alle ugens hverdage + kampene i weekenderne. Og dejligt er det, at det både er drengehold og pigehold der løber rundt og spiller bold. Husk også at melde jeres børn til Fodboldskolen 2017. Det bliver et brag af en fodbolduge og en fest for alle fodboldelskere. Byfesten-gruppen har også haft travlt. Og jeg ved at de netop nu er klar med et rigtig spændende program som kommer til at sprede liv og glade dage i Askov i byfestugen. Læs mere om det, og se hele programmet inde i bladet. AMUI glæder sig til at se jer til byfesten. Men HUSK at her er der brug for frivillige hænder til de mange gøremål der følger med sådan nogle begivenhedsrige dage.

Husk! ”Vil man have liv i byen må vi løfte i flok”. Hilsen Jesper Damkjær

Virkelyst

- bladet med emner for alle i lokalsamfundet

Virkelyst

udgives af Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening i 1400 eksemplarer og omdeles til samtlige husstande i Malt gl. Sogn.

Forsidefoto

Fodboldsæsonen er i fuld gang og det er dejligt at se såvel børn, unge og ældre (drenge og piger) boltre sig på banerne til en sund og meget social form for motion. Foto: Per Kjær

Redaktion Kris Vetter kv@vmarketing.dk

Layout

Vmarketing Ådalen 7C · 6600 Vejen Tlf. 73 84 85 45

Tryk

PR Offset

Distribution AskovSpejder

Næste udgave

Deadline: 30. juni 2017 Udkommer: 19.-20. august 2017

www.amui.dk

2

Virkelyst

maj 2017


indhold maj 2017 05

Flaghejsning i Askov HUSK at forny dit medlemskab Sct. Hans Aften Fastelavnsfesten 2017

07 08 09

13 14 17

21 23

24 25 26

27 29 30 32 33 35

Askov Bylaugs generalforsamling Ny bestyrelse i brugsen

Sct. Hans

- side 5

Askov Bylaugs sæsonprogram En lille opfordring Judo giver ansvar og sammenhold Gymnastikopvisningen 2017 Askov byfest - program og omtale

Byfest

Fælleskalender

- side 17

Hjælp AMUI støt Vejen Open Air Nyt fra vandværket Blomsterstedet - en forretning i flor Hyggebold for “gamle” drenge Der er kun en vej for mig og det er frem...

Sov ude...

- side 29

Nyt fra Poul la Cour museet

LAN Party

Askov Spejderne

- side 11

Sløjdscenen Birkelys Venner Birkely aktiviteter Foreningsnøglen

Virkelyst

maj 2017

3


Torsdag, d. 8. december

Hver mandag Birkely: Julemøde. Oplæsning, hygge og bankospil

Tirsdag, d. 10. januar

Hver tirsdag Litteratureftermiddag hos Anne Dam, Rølkjær 19B, Askov

Tirsdag, d. 17. januar

Hver torsdag Birkely: Foredrag og film ved Ole Christiansen, Bredstrup. Om besættelsestiden i Askov og Vejen. Mænden er velkomne.

Tirsdag, d. 24. januar

Litteratureftermiddag hos Hanne Knudsen, Sandmarken 39 i Askov

Tirsdag, d. 7. februar

Litteratureftermiddag hos Kirstine Jørgensen, Onsdag.Ø.Skibelundvej d. 9. november 35 i Askov Gudstjeneste14.00

Torsdag, d. 23. februar

Askov-Malt skolekøkken. Ved Ida Christensen. Torsdag, d. 17. november

Hver mandag (november)

Onsdag ulige uger

19.00

Støtteforeningen Birkelys venner: Hygger og Tur til Dagli’Brugsen 14.00 i Askov

Gudstjeneste

Gymnastik, siddende på stol

19.00

Øvrige aktiviteter (november - januar 201

Onsdag, d. 2. november

Banko

Torsdag, d. 3. november

Ud i det blå

Tirsdag, d. 8. november

Besøg af dagplejebørn

14.00

Tirsdag, d. 15. november Seniordamerne kommer og synger Oplyses ved Tlf. 4021 2161Knudepunktets Husorkester Mandag, d. 21. november

Følg mig på Facebook

Tirsdag, d. 6. marts

Kortspil

tilmelding

Birkely pyntes op til jul

Birkely: Generalforsamling med efterfølgende hygge med ostebord Sang og vin. Tirsdag, d. 22. november med Mads 19.00

Sapvej 14 . Askov . 6600 Vejen . www.frisørvg.dk

Onsdag, d. 23. november

Gudstjeneste

Fredag, d. 25. november

Bage julesmåkager

Lørdag, d. 26. november

Støtteforeningen Birkelys venner afholder jul

Mandag, d. 28. november

Bage julesmåkager

Onsdag, d. 30. november

Ud i det blå

FRU

DIVA

Fredag, d. 2. december

Vi koger klejner

Tirsdag, d. 6. december

Carlo Matthiesen - humor og harmonika

Onsdag, d. 7. december

Gudstjeneste

Torsdag, d. 8. december

Ud i det blå

Mandag, Sangkor S d. T 12.Ødecember R R E L Vejen S E 38 Tirsdag, d. 13. december Lucia optog

-

58

Estrupvej 19 · Askov · 6600 Vejen · Tlf. 7536 7072 Onsdag, d. 14. december Julebanko

ALT FOR DIG - DE GRØNNE ER PÅ VEJ

30

• • • • • • • •

Container Slamsugning/Spuling Rottebekæmpelse Nedbrydning Sand/Grus Kran TV Inspektion Brolægning

Tirsdag, d. 10. december

Sang med Mads

Fredag, d. 23. december

Julegudstjeneste

Onsdag, d. 4. januar

Gudstjeneste

Torsdag, d. 5. januar

Vi tager julepyntet ned

Tirsdag, d. 10. januar

Banko

Onsdag, d. 11. januar

Besøg af dagplejebørn

Onsdag, d. 11. januar

Ud i det blå

Torsdag, d. 12. januar

Vi ser dansk film

Tirsdag, d. 17. januar

Sang med Mads

Onsdag, d. 18. januar

Gudstjeneste

Torsdag, d. 19. januar

Foredrag

Onsdag, d. 25. januar

Besøg på Vejen Kunstmuseum

Torsdag, d. 26. januar

Vi ser dansk film

Tirsdag, d. 31. januar

Vi spiller spil

24 01-11-2011 22:07:48

Se mere på www.frisesdahl.dk

04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 30

04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 24

Estrupvej 17 · Askov · 6600 Vejen · Tlf. 7536 0743

4

Virkelyst

maj 2017

01-11-2011 22:09:33


Flaghejsning i Askov Af Kristian Hedeager Nielsen, formand for Askov Bylaug

Ved Dammen står byens flagstang og her bliver der flaget ved særlige udvalgte hellig- og mærkedage. Det er også muligt, at få flaget hejst til fødselsdage, bryllupper, begravelser, m.v. Hvis du gerne vil have flaget hejst skal du kontakte Jørgen

Aamand Andersen på telefon 75 36 07 13 eller møde op på hans adresse, som er Dammen 5, 6600 Vejen, for at lave en aftale om flaghejsning. Flagning til begravelse koster kr. 150 og flagning til andre festlige lejligheder koster kr. 100.

HUSK at forny dit medlemskab af Askov Bylaug Af Else Flansmose, sekretær i Askov Bylaug

Indbetaling af kontingent for sæsonen 2017-18 Sidste år nåede vi op på 195 medlemmer. I år håber vi på at nået et betydeligt højere medlemstal, nærmere 300 end 200.

Det er altafgørende for foreningens virke, at der er opbakning fra borgerne i Askov og omegn, så derfor opfordres alle til at tegne et medlemskab i Askov Bylaug.

Sct. Hans Aften Af Kristian Hedeager Nielsen, formand for Askov Bylaug

Traditionen tro afholdes der Sct. Hans Aften den 23. juni 2017 i Askov. Arrangementet starter ved Birkely kl. 19.00, hvor der synges et par sange, m.v. sammen med de ældre.

Kl. ca. 19.20 drages der fra Birkely med fakler mod Dammen, hvor det store Sct. Hans bål tændes kl. ca. 19.30. Når heksen er sendt til Bloksbjerg synges et par sange før og efter, at Klaus Kildemand har holdt båltale.

Fastelavnsfesten 2017 Af Kenneth Rødgaard, Askov Bylaug · Foto: Per Kjær

For tredje år i træk gik Sløjdscenen og Askov bylaug sammen om at afholde årets fastelavnsfest. Endnu engang lagde de perfekte rammer, de frivilliges indsats og ikke mindst den fantastiske tilslutning fra Askovs borgere scenen for en dejlig formiddag, hvor store som små fik grinet, leget og hygget. I år fik vi virkelig fyldt Sløjdscenen op! 100 glade børn og voksne hjalp med at få slået katten af tønden. Takket være de frivillige kunne vi bagefter nyde fastelavnsboller for en hver smag, skyllet ned med saftevand, sodavand eller en god kop kaffe. Fra Sløjdscenen og Askov Bylaug skal lyde et stort tak til alle, som igen var med til at vise, at vi i Askov som et aktivt lokalsamfund, kan udvise et stærkt sammenhold og en stor opbakning omkring vores arrangementer. Vi glæder os til at se jer til fastelavnsfesten næste år.

Virkelyst

maj 2017

5


FREDDY HANSEN - KLARER TJANSEN

Annonce

• Entreprenørarbejde • Støbeopgaver • Fliselægning • Vikararbejde, lej en • Nedbrydningopgaver arbejdsmand til diverse

Tlf. 30 29 31 00

Tlf. 21 24 12 33

frehan.dk

01-11-2011 22:07:15

El-Installationer Private

Vestermarksvej 3, 6600 Vejen

Detailbutikker

7536 2900

Industri

norman@norman-el.dk www.norman-el.dk

Landbrug Tele / Data Tyveri- / Alarmanlæg 24 timers service

HÅRDE HVIDVARER Salg Service

6x10cm

En varmepumpe luner – også på budgetkontoen Få en gratis vurdering af, hvor meget du kan spare. L

Farheen Abbas 29.09.2015 Copywright: Medieplan

A++ A

ISRK ARTJEK GRSTAETRG TE ster.dk TJEES M k et Bestil

ME vvsmesterp.då vvsme

Nul bøvl og ballade

Gl. Skolevej 15, 6600 Vejen. Tlf. 70 7 4 vvsmester.dk/hansen-og-dall-vvs-kol n

26 6

Virkelyst

maj 2017 04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 26


Askov Bylaugs generalforsamling Af Else Flansmose, sekretær i Askov Bylaug · Foto: Per Kjær

Generalforsamlingen blev i år afholdt den 7. marts på Sløjdscenen, som velvilligt havde stillet deres hyggelige lokale til rådighed. 27 Askovborgere deltog i generalforsamlingen. Til at lede aftenens generalforsamling valgtes Niels KiilNielsen. Formand for Askov Bylaug Kristian Hedeager Nielsen kom i årets beretning ind på følgende emner:

Medlemskab af Askov Bylaug • 167 medlemsskaber + 28 virksomhedsmedlemsskaber, vores mål var 200 så vi var tæt på at nå målet. Valg af suppleanter: Annalise Andersen og Ellen Svensson blev genvalgt som suppleanter

Opgaver som Askov Bylaug har deltaget i igennem året • 8 bestyrelsesmøder – Årsmøde med Vejen Kommune – udarbejdelse af Udviklingsplanen – afholde borgermøde samt de programsatte sociale aktiviteter

Seneste nyt • Vejen Kommune har besluttet, at gennemføre en forundersøgelse af de trafikale forhold i byen • Vejen Kommune har bevilget etablering af cykelsti på Øster Skibelundvej fra byskiltet til rundkørslen. Stien vil blive etableret med lys.

Valg af revisor og revisorsuppleant: Knud Johansen og Henning Rose blev valgt som revisorer.

Generalforsamlingens ønsker til kommende aktiviteter i Askov Bylaug:

Installation af naturgasanlæg Gasservice Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Ventilationsanlæg Solvarmeanlæg Blikkenslagerarbejde På valg var Kristian Hedeager Nielsen, Eric Ravn, Anders Hougaard Jørgensen og Else Flansmose. Som den eneste ønskede Anders Hougaard Jørgensen ikke genvalg. Nis Peter Schultz blev valgt ind i bestyrelsen og modtog valget. Kristian Hedeager Nielsen, Eric Ravn og Else Flansmose blev alle genvalgt.

• Virksomhedsbesøg på Eurofins Steins Laboratorium i Ladelund. • Inge Lis Dalsgaard foreslog et fællesarrangement hvor virksomheder, foreninger mv. holder åbent hus på samme tidspunkt, således at hele byen bliver aktiveret. • Besøg på TV 2 i Odense.

Bestyrelsen for Askov Bylaug vil indtænke ovenstående ideer i næste års sæsonprogram Formandens beretning samt referatet fra generalforsamlingen kan ses i sin fulde længde på www.askovby.dk

20 Virkelyst 04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 20

maj 2017

7 01-11-2011 22:07:03


Ny bestyrelse i brugsen

U

Askov Brugsforenings nye bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 6. april 2017. På billedet ses bagerst fra venstre: Lone Teilmann, Henrik Meyer og uddeler Michael Nørskov. Forest fra venstre: Hanne Lützen, Bente Christiansen og Svend Conrad-Petersen. Foto: Per Kjær

Askov Fodboldskole UGE 27

Vi tilbyder dig: 5 dage fyldt med fodbold Spillersæt med drikkedunk og fodbold Frugt, saftevand og is Nye venskaber Dygtige trænere HUSK der er søskenderabat Tilmeld dig på www.AMUI.dk

8

Virkelyst

maj 2017


Invitation

Askov Bylaugs sæsonprogram 2017-2018

Åbent hus på

Askov Højskole og Efterskole

Af Else Flansmose, sekretær i Askov Bylaug

Tirsdag den 16. Maj kl. 16.30-17.00

Askov Bylaugs sæsonprogram er nu husstandsomdelt i Askov, Malt og Maltbæk. I tilfælde af at programmet er bortkommet eller at uddelerne har overset en postkasse, kan der hentes ekstra programmer i Dagli´Brugsen i Askov. Programmet kan ligeledes hentes på Bylaugets hjemmeside www.askovby.dk I forhold til den foregående sæson har vi i denne sæson lidt færre arrangementer på programmet. Vi har i stedet for valgt at bruge vores kræfter på at opfylde målene fra udviklingsplanen. I første omgang vil vi koncentrere os om at få lavet en plan for modernisering af Torvet og en mere cykelvenlig hovedgade. Nærmere detaljer herom følger i efterfølgende udgaver af Virkelyst.

Askov Højskole og Efterskole inviterer dig til åbent hus. Her kan du opleve eksempler på indhold, aktiviteter og produkter fra elevernes arbejde. Ikke mindst kan du få indsigt i skolernes forskellige linjefag – f.eks. musik, kunst, design, journalistik, film og game design.

En lille opfordring

Program 16.30: Velkomst og kaffe i spisesalen 17.00: Udstillingsrunde 1: Efterskolen præsenterer i foredragssalen deres arbejde gennem året. 18.15: Middag med eleverne i spisesalen 19.15: Foredrag v. Højskolelærer og journalist Ole Hommel Andreesen: Nyheder og nuheder – nye tider i nye medier 20.00: Udstillingsrunde 2: Højskolens elever præsenterer arbejdet på linjefagene 21.00: Kaffe og kage i spisesalen.

Af Kenneth Rødgaard, Askov Bylaug

Når man har gjort sig umage med at samle sin hunds efterladenskaber op, burde det næste logiske skridt være, at smide det i en skraldespand. I stedet bliver poserne i stor stil smidt på stier eller ind i skoven. Venlige naboer og medborgere har brugt tid på, at være rundt og samle poserne op. Desværre er virkningen kun midlertidig, da de i stort antal til stadighed bliver smidt i naturen. Husk, at en pose er ca. 400 år om at blive nedbrudt! Vær dit ansvar som hundeejer bevidst, og tag den lille pose med hjem i skraldespanden.

Virkelyst

Tilmelding Tilmeld dig på højskolens hjemmeside www.askov-hojskole.dk eller kontakt skolernes kontor, tlf.: 76 96 18 00. Pris for aftenen kr. 100,- som betales på dagen. Bedste hilsner

Helle Barnhøj & Klaus Majgaard Forstandere på skolerne

maj 2017

9


kampen mellem Spanien og Schweiz Lørdag den 25. juni steg 16 spillere og deres trænere forventningsfuld på bussen til Aarhus for at overvære finalekampen mellem Spanien og Schweiz. Turen havde de vundet i Intersports konkurrence, hvor de skulle stille med holdet i kampdragt foran Intersport for at blive fotograferet. Der ville herefter blive trukket en vinder blandt alle de hold der mødte op. Præmien var som allerede nævnt en tur med bus til NRGI park Aarhus, forplejning, en lækker Adidas trøje samt et foredrag med Ebbe Sand og efterfølgende autograf.

www.kontorsyd.dk

Kampen blev overværet med stor spænding sammen med de 16.000 andre tilskuere. Spanien vandt iøvrigt 2 – 0 over Schweiz.

se! for Der skal lyde enastor taketilsIntersport r d y n K S U H denne fantastiske tur. Billederne taler vist

Vi udfører alt inden for VVS, såvel nybyg som reparationsarbejde, alternativ energi, vandværker, markvanding samt specialopgaver. Få et uforpligtende tilbud...

for sig selv...

v/Anette Falkner Sandmarken 27 Askov Tlf. 75 36 38 41

Jelshøjvej 23, 6600 Vejen . Biltlf. 40 45 15 52 . Tlf: 75 38 15 52 E-mail: maltbaek@mail.tele.dk

Park Allé 18 · 6600 Vejen Tlf. 76 96 06 44

www.kht.dk 24

26

Har du brug for kompetent rådgivning?

01-11-2011 22:07:15

04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 24

04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 26

Som privatperson kan du søge hjælp og rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejendom, arv, testamente og erstatning. Vi har specialiserede advokater, der står klar til at hjælpe dig.

Søndergade 21 · 6600 Vejen · Tlf. 74 53 52 51

10

Virkelyst

maj 2017

01-11-2011 22:07:15


t y n t y n ny t

FODBOLDSKOLE

LAN PARTl

Torsdag kl. 15.00 i fodboldskole ugen, inviterer vi u12-u15 drenge og piger til

LAN PARTY Det bl i’r fed Der vil være midnatsbiograf. t! Aftensmad + morgenmad er med i fodboldskole prisen. Vi Glæder os til at se så mange af jer som muligt!

k d . i u m a å p g i d d l tilme

Virkelyst

maj 2017

11


Åben alle ugens dage 8-20 Torvet 1 · Askov · Tlf. 7536 0566

KÆMPE UDVALG TIL SKARPE PRISER: HAVE- OG STUEPLANTER BUKETTER / BINDERI BRUGSKUNST KRUKKER FLISER OG BELÆGNINGSSTEN

2095 3728 Gert

2764 1923 Anders

Mail: info@blomsterstedet.dk - Vejenvej 56 - 6600 Vejen

12

Virkelyst

maj 2017


Judo lærer unge ansvar og sammenhold Af Louise Olifent, elev på Askov højskoles journalistlinje

Til judotræning i Vejen Idrætscenter lærer de unge, at tage ansvar for sig selv og andre. De lærer også at tage del i et fællesskab, og det er noget de vil have glæde af resten af livet. I en gult oplyst gymnastiksal flokkes en gruppe børn mod midten for at se deres trænere illustrere et holdegreb. Med alles opmærksomhed rettet imod dem, udfører trænerne teknikken og beder herefter børnene finde sammen to og to, så de kan prøve grebet selv. Stemningen til judotræning i Gesten-Vejen judo- og ju-jutsuklub er præget af både disciplin og latter. Træner Verner Madsen, 55, mener at: ”judo er meget fysisk, men en judokamp vindes mindst ligeså meget oppe i hovedet. Man skal kunne læse sin modstander.” Efter at have dyrket sporten i 42 år, ved han at det kan se voldsom ud, når man bruger nogle af teknikkerne på hinanden, og at der er hård konkurrence mellem deltagerne. Men igennem judo har Verner også mødt nogle af sine bedste venner, og lige så snart man er uden for banen, så er der ”no hard feelings.” ”Man bliver meget opmærksom på den måde man skal agere på - hvordan man er overfor andre mennesker.” Derfor har det også været vigtigt for Verner, at give sin viden videre til andre og sikre sig, at børn og unge i Vejen har mulighed for at være en del af et fællesskab, hvor man får mange venner og lærer at være sammen på den gode måde.

og færdighedsopbyggende aktiviteter og et trygt sted at være. Her kan man opbygge og nyde venskaber og have nærværende og betroede, ansvarsfulde voksne at gå til.” Derudover mener DKR, at fritidsaktiviteter for børn og unge, kan være med til at formindske ungdomskriminalitet, hvis de får lov til at være sammen med ansvarsfulde voksne, der kan hjælpe og guide dem. Både Verner og DKR er enige om, at fritidsaktiviteter som judo, er med til at styrke unges ansvarsfornemmelse og fællesskabsfølelse. ”Vi har alle brug for fællesskab uanset hvad vi kommer til at lave senere – både på arbejdspladser og studier. Alt kræver samarbejde, og at vi føler ansvar overfor hinanden,” mener Verner.

Forældre skal støtte deres børn Jane Andersen, der er mor til Kasper, mener at det er vigtigt, at forældre støtter op om børnenes deltagelse i fritidsforeninger. ”Man skal som forælder skal stå bag sit barn, og opfordre dem til at øve sig og komme til træning. De lærer at tage et ansvar og at man skal møde til tiden. Det er vigtigt både i skolen og i arbejdslivet.”

En af de unge til træningen er Kasper Lyngsø Andersen, 11. Han har dyrket judo i 2 uger, og er ikke i tvivl om, hvorfor han er glad for sporten. ”Kan godt lide når man slår kolbøtter og hopper rundt. Det hele er bare fedt.”

Sammenhold er vigtigt hele livet Selvom det er en kampsport, så betyder judo ”den milde vej,” og fører ikke til en voldelig adfærd, ifølge Verner. ”Jeg kender ingen der dyrker judo der er voldelige. Man får en selvbeherskelse og en disciplin.” Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er det vigtigt for unge at have adgang til ” […] fritidsindsatser med spændende

Virkelyst

De unge er samlet, for at se trænerne, Romeo og Verner, udføre et holdegreb.

maj 2017

13


Gymnastikopvisningen 2017...

Legeholdet

Redskabsholdet

Rytmeholdet 14

Virkelyst

maj 2017


Simpel seriost holdet

Springholdet

Tumleholdet På gensyn til den nye sæson 2017/2017. Hold øje med vores facebookgruppe og Virkelyst, hvor det nye program ville kunne ses, når det er på plads.

Virkelyst

maj 2017

15


DET SKER...

Brug din lokale ejendomsmægler... - en del af byens liv

Vejen 4010 3756 Tømrerarbejde Ny-byggeri Glasarbejde Reparation

• Vi er 11 uddannede ejendomsmæglere, valuarer og køberrådgivere • Vi har en høj anbefaling på “find mægler” på boligsiden.dk - og en kort salgstid • Vi tilbyder gratis salgsvurdering og sælger gerne din bolig på bedste vis • Vi samarbejder med alle - er uafhængige af banker og realkreditinstitutter

Snedkerarbejde Om- og tilbygning Inventar Døre og vinduer

Af Kristian la Cour

Hvis du køber fritidshus eller bolig hos en anden mægler - også rundt om i landet - så er vi klar med kompetent køberrådgivning

- træ, alu og plast

Kronholm & Slangerup Tid Dato

Kvalitetsarbejde til tiden!

Esbjergvej 4A • 6600 Vejen • Tlf. 75 36 45 66 • e-mail 610@edc.dk

OK STØTTER

Sløjdscenen AskovSpejder A.M.U.I.

66

Sted

Onsdag, d. 16. november Entré: 50,- kr.

kl. 19.30

Foredragssalen

Mandag, d. 21. november Entré: 100,- kr.

kl. 20.00

Foredragssalen

Onsdag, d. 23. november Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Foredragssalen og Spisesalen

Onsdag, d. 14. december Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

Onsdag, d. 18. januar Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

Tosdag, d. 26. januar Entré: 50,- kr.

kl. 19.30

Foredragssalen

Onsdag, d. 15. februar Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

Onsdag, d.WWW.SJTEKNIK.DK 14. marts WWW.SJTEKNIK.DKkl. 20.00 Entré: 60,- kr.

Festsalen

Torsdag, d. 15. marts Entré: 50,- kr.

kl. 19.30

Foredragssalen

Tirsdag, d. 20. marts Entré: 75,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

Onsdag, d. 11. april Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 6 04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 6

www.ok.dk

16

Få mere info om de enkelte arrangementer på www.askov-ho

Virkelyst maj 2017 01-11-2011 22:05:57


ASKOV BYFEST 2017

ÅR

ET

ST

Em

DEn 24.-28. mAj 2017

A

inviterer aMUI til endnu et brag af en byfest!

Årets tema er MELODI GranD PrIx og byfestudvalget garanterer fantastisk underholdning for alle aldre.

.. stj . r erneskæ

På de næste sider kan du se hele programmet og omtale af de mange forskellige aktiviteter. Køb af billetter og yderligere information kan findes på www.amui.dk og facebook siden askov Byfest.

Hilsen Byfest-gruppen

d og h ø r n e im Vi m y b len a l er

hvid af


kl. 17.00

Festpladsen åbner med hoppepuder, Spejderne, tombola, kiosk mv.

å gi ’r v

kl. 17.00-18.00 Melodi Grand Prix Løb – tilmelding senest den 22. maj til Katrine tlf. 30 23 43 05, pris 20 kr. pr. barn, 40 kr. pr. voksen eller 120 kr. pr. familie kl. 18.00-19.00 Happy Hour i teltet – køb 2 betal for 1 kl. 21.00

Festpladsen lukker

kl. 22.00

Teltet lukker

Torsdag den 25. maj kl. 10.00

Festpladsen åbner med hoppepuder, Spejderne, tombola, kiosk mv.

kl. 10.00-11.00 Gratis først-til-mølle-rundstykker kl. 14.00-16.00 Børne MGP med Nicolai i hallen, tilmelding senest 19. maj til jacobmadsen@live.dk eller tlf. 29 68 74 73. kl. 17.30-19.30 Portvinssmagning ved VinforDig med oste og pølseplatte i teltet, billetpris kr. 195 tilmelding senest den 17. maj til Dorthe tlf. 29 72 40 04 eller dorthefriis@outlook.dk kl. 19.00-21.30 Teen-Bio premierefilm ”Pirates of the Caribbean”, inkl. bus tur/retur og 1 sodavandsbillet til festpladsen samme aften, samlet pris 70 kr. (normal pris 140 kr). HUSK du skal reservere (ikke betale) en plads i biografen inden den 25. maj på broerupbio.dk eller tlf. 75 38 43 44 og så møde op i bussen den 25. maj kl. 18.30 ved skolen med 70 kr. kl. 20.00-22.30 Live musik og brætspil ved ”Vejen Brætspilscafé” i teltet Festpladsen lukker

kl. 22.30

Teltet lukker

Løbet starter onsdag den 24. maj 2017, kl. 17 og tilmelding skal ske senest den 22. maj 2017 til Katrine på tlf. 30 23 43 05. Løbsnr. afhentes ved check-in ved det sorte skur på festpladsen senest kl. 16.45. Pris pr. barn: 20 kr. Pris pr. voksen: 40 kr. Pris pr. familie: 120 kr. Betaling via mobilepay til Katrine tlf. 30 23 43 05.

Torsdag sætter vi for alvor gang i Melodi Grand Prix stemningen og i teltet kl. 14-16 vil Nicolai underholde sammen med alle de modige unge deltagere som vil give et sejt playback eller live MGP nummer.

...

kl. 21.00

Det er gratis og tilmelding skal ske til jacobmandsen@live.dk eller tlf. 29 68 74 73 inden den 19. maj.

e t får en s i r t a r g t o s e k Det grå

fa

ASKOV BYFEST 24.-28. MAJ 2017

ASKOV BYFEST 24.-28. MAJ 2017

Byfesten skydes igen i år i gang med det store løbehit og i år i en festlig Melodi grandprix udgave! Vi gentager det store løbehit med en times løb rundt på vores 1 km lange bane rundt på Baslund. For hver runde du når at gå/løbe på en time får du et lod i konkurrencen om fede præmier og i år er der tilmed præmiegaranti, hvis du når minimum 7 runder.

Onsdag den 24. maj


arvekla

vi n a

r ’ e l f j e e ø t t p n e s nselstrøg og ger n tte Fredag den 26. maj kl. 11.00

Festpladsen åbner med hoppepuder, Spejderne, tombola, kiosk mv.

kl. 18.00

Fælles-familie-grill til medbragt mad. Drikkevarer købes på pladsen. Der kan købes først-til-mølle helstegt pattegris med pasta- og kartoffelsalat til 60 kr.

kl. 19.00

Uddeling af AMUI Erindringspokal, AMUI Vandrepokal og AMUI Prisen

kl. 19.15-21.00 Børnedisko i Hallen kl. 23.00

Teltet lukker

Lørdag den 27. maj kl. 10.15

Mødetid for deltagere i optoget. Vi mødes ved Epoke. Tilmelding til Jesper 40 76 36 90 eller jesperwdamkjaer@gmail.com

kl. 11.00

Optog fra Epoke gennem byen til festpladsen. Herefter er festpladsen åben med hoppepuder, Spejderne, tombola, kiosk mv.

kl. 12.00-16.00 Fodboldturnering Kom og bak op om de lokale fodboldhold som spiller turneringskampe

Torsdag aften kl. 17.30 er det tid til lækkerier for de voksne! Drengene fra VinforDig i Brørup kommer og holder portvinssmagning i teltet. Vi skal prøvesmage hele 6 forskellige portvine. F.eks. rosé portvin og hvid portvin! Til god portvin hører selvfølgelig lækker spise, så til smagningen vil der blive serveret en indbydende pølse/osteplatte inkl. dessert. Efterfølgende vil der være livemusik i bedste melodi grand prix stil og mulighed for brætspil, som Vejen Brætspilscafé præsenterer. Vi håber at I vil tage imod muligheden for en anderledes hyggeaften med jeres kære naboer – og skulle arrangementet friste som en gave til manden-der-har-alt, udsteder vi gerne billetter som gavekort. Hele herligheden; portvin, eksperttips og platte, kun kr. 195 pr. person. Tilmelding nødvendig til Dorthe Friis via sms 29 72 40 04 eller e-mail dorthefriis@outlook.dk. Senest onsdag d. 17. maj.

kl. 12.30-16.30 Sæbekassebil Grand Prix, tilmelding til Michael tlf. 40 82 65 22 eller michael_p_laugesen@hotmail.com kl. 12.30-14.30 Dyst i kæmpe-menneske-bordfodbold i hold á 5 personer, pris 50 kr.pr. hold, tilmelding senest den 26. maj til Jacob tlf. 29 68 74 73 eller jacobmadsen@live.dk kl. 17.00

Festpladsen lukker for at blive klar til aftenens fest

kl. 19.00-01.00 Årets Melodi Grand Prix voksenfest incl mad og musik. Dørene åbner kl. 18.30. Billetpris kr. 250 på www.askovbyfest.dk kl. 01.00

Teltet lukker

Søndag den 28. maj kl. 10.00

Festpladsen åbner med hoppepuder, Spejderne, tombola, kiosk mv.

kl. 12.00

Gratis sildebord i teltet

kl. 12.30

Auktion på sæbekassebiler og præmier

kl. 14.00

Festpladsen og teltet lukker og fælles oprydning starter Ret til ændringer forbeholdes

Askov Byfest 2017 inviterer de unge mennesker i Askov og omegn til premiere på den nye Pirates of the Caribbean-film i Brørup Bio. Premierefilm, bus tur/retur, 1 sodavandsbillet til festpladsen samme aften koster i alt 70 kr. (Normalpris 140 kr.) Du skal reservere (ikke betale) en plads i biografen inden d. 25. maj på broerupbio.dk eller tlf. 75 38 43 44 og så møde op i bussen den 25. maj kl. 18.30 ved skolen med 70 kr. (kontant eller mobilepay). Der er rød løber, og figurerne fra filmen vil være til stede, så kom med til et brag af en filmpremiere i Brørup! Efter filmen er der brætspilshygge på festpladsen, hvor Vejen Brætspilscafé stiller med brætspil i alle afskygninger. Husk busbilletten gi’r 1 sodavand, som jo passende kunne drikkes til et hyggeligt spil. Ved spørgsmål, så ring eller skriv endelig til Tine på 27 63 00 57.


Ingen byfest uden optog! Du opfordres hermed til at lokke dine naboer med i dette års optog og virksomheder i lokalområdet opfordres også til at deltage i optoget - med eller uden udklædning, det er ikke et krav at man er udklædt for at deltage i optoget. Det er gratis at deltage. Lørdag den 27. maj kl. 10.15 mødes deltagere i optoget ved Epoke. Tilmelding er nødvendig til Jesper på jesperwdamkjaer@gmail.com eller sms på 40 76 36 90.

Så er det tid til at ræse! Der bliver i øjeblikket i dyb hemmelighed arbejdet på adskillige sæbekassebiler, som skal deltage i det store Askov/Malt Grand Prix! Selve løbsstrukturen holdes top hemmelighed og der eksperimenteres med den endelig løbsform (der bliver set en del Ramasjang Rally). Det kan dog afsløres, at der bliver indledende heats og finaler. Der eksperimenteres også med kreativ udklædning, men den del er ikke endelig endnu. Aldersgruppen som (hvis de tør) kan stille op til Grand Prix er fra 6 år til 13 år (der vil blive tale om yderlig aldersinddeling, alt efter tilmelding). Så hvis du elsker at give dine venner baghjul, så kan du allerede tilmelde dig til Michael Laugesen på enten tlf 40 82 65 22 eller michael_p_laugesen@hotmail. com.

Kæmpebordfodbold turneringen er igen på programmet. Lørdag den 27. maj kl. 12.30-14.30 laver vi en mega bordfodboldturnering. Princippet er som i almindelig bordfodbold, men med jer som spillere. 5 spillere pr. hold på banen af gangen. Lyder det som noget for dig? Så tilmeld dig senest den 26. maj på jacobmadsen@live.dk. Det koster kun 50 kr pr. hold og der vil selvfølgelig være en præmie til vinderne af turneringen.

Og

Kræver næsten ingen præsentation! Kom til et brag af en Melodi Grand Prix fest lørdag aften den 27. maj kl. 19 med 3-retters menu og fed musik. Billetpris kr. 250, som købes på askovbyfest.dk. Dørene åbner kl. 18.30. Ses vi?

r fø

st når solen

Har dit firma eller din arbejdsplads lyst til at bidrage med gevinster til byfestens tombola, er du velkommen til at kontakte Lene Meyer tlf. 29 91 52 78 lene.v.meyer@outlook.dk eller Dorthe Friis tlf. 29 72 40 04 dorthefriis@outlook.dk.

Ingen byfest uden frivillige hænder. Askov byfest eksisterer kun på grund af frivillige hænder og vi vil rigtig gerne have din hjælp! Alt fra opstilling af festplads, løbende oprydning til vagter i mad-, slik- og tombolaboder skal vi have din hjælp til at dække, så giv et nap med og mød nogle skønne Malt-Askov’ere og sørg for at byfesten kan gennemføres! Kontakt Lene Lebech tlf. 51 53 30 30 eller lenelebech@gmail.com. Sammen kan vi styrke det sociale sammenhold i byen!

. . . si ’ r vi godnat

Den hyggelige FamilieFredag med fællesgrill til medbragt mad finder sted fredag d. 26. maj kl. 18. Kæmpe grillen står klar med varme kul til grill-selv gæsterne. Drikkevarer skal købes på pladsen og der kan købes først-til-mølle helstegt pattegris med pasta- og kartoffelsalat for 60 kr. Kl. 19.15 slår hallen dørene op for børnedisko for alle børn i alle aldre. Der vil være forskellige dansekonkurrencer og en masse gevinster til de vildeste, sjoveste og skøreste dansere.

orgen m d o og g ta’r fat, r ’ i s


Fælleskalender for Askov maj

juni

gudstjeneste og Kirkefrokost med Luther-øl Søndag den 7. maj kl. 11.00 i Kirken, kl. 12.00 frokost i konfirmandstuen Askov Kirke - konfirmandhuset Arrangør: Menighedsrådet

Grundlovsmøde I Skibelund Krat Mandag den 5. juni kl. 15.00 Skibelund Krat Arrangør: Skibelundforeningen og Askov Højskole i samarbejde med Hotel Skibelund Krat, Skibelund Idrætsefterskole og Askov Bylaug

Vejen Mandskor Mandag den 8. maj kl. 19.00 Plejecentret Birkely Arrangør: Birkelys venner Sov ude med AskovSpejder Lørdag den 20 maj. kl. 19.00 til søndag den 21. maj kl. 10.00. Spejderhuset Ø.Skibelundvej 15. Kom og sov under åben himmel, shelder eller telt. Medbring: Sovepose og liggeunderlag. Alle interesserede er velkomne. Tilmelding senest 18. maj til 30 27 01 59 eller bo.askovspejder@gmail.com Arrangør: AskovSpejder askov byfest Onsdag den 24. til søndag den 28. maj. Askov Arrangør: AMUI

september

Smag på Brugsen Fredag den 16. juni kl. 15 - 19 Arrangør: Dagli’ Brugsen Askov Sankt Hans aften Fredag den 23. juni kl. 19.00 Plejecentret Birkely og Dammen Arrangør: Askov Bylaug Sankt Hansfest Fredag den 23. juni kl. 18.00 Plejecentret Birkely Arrangør: Birkelys venner

august Foreningsfestival Fredag den 18. august kl. 16.00 På pladsen foran Dagli’ Brugsen Arrangør: Askov Bylaug

Virkelyst

maj 2017

Virksomhedsbesøg for hele familien hos Solvej og Peter Clausen på deres landbrug Lørdag den 9. september kl. 10.00 Kongeåvej 54 Arrangør: Askov Bylaug

oktober Virksomhedsbesøg i Dagli’ Brugsen Onsdag den 25. oktober kl. 19.00 Dagli’ Brugsen i Askov Arrangør: Askov Bylaug Voksenfest Lørdag den 28. oktober Dagli’ Brugsen i Askov Arrangør: Støtteforeningen

december Juletræstænding Fredag den 1. december 2017, kl. 17.00 Arrangør: Askov Bylaug

21


TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE DØRE OG VINDUER G LA S NYBYGNING OMBYGNING PA R CEL HUSE

BASLUND 87 · 6600 VEJEN · MAIL@OLELAUTRUP.DK

askov polster alt i polstring til private og erhverv

Morten lund thomsen www.askovpolster.dk · morten@askovpolster.dk Jelshøjvej 27 6600 Vejen

MoBIl 60 15 68 75

TRÆNING FOR ALLE

Sundhedsparaplyen

for dig som har en sygdom at kæmpe med, men gerne vil have aktivitet og fællesskab ind i hverdagen.

Motionsparaplyen

Hold din fest på Hotel Skibelund Krat Fest til fast pris ......fra KUN kr.

er en holdaktivitet, som henvender sig til dig der er arbejdsfri i dagtimerne. Forskellige aktiviteter med plads til det sociale.

Tilmelding i receptionen eller på tlf. 75 36 05 00.

515,-

Læs mere på www.vejenic.dk

Vi kan klare alt fra barnedåb, konfirmationer, bryllupper, fødselsdage og firmareceptioner. Få et uforbindende tilbud. Restauranten har åbent hver dag fra kl. 11:30-21:00

2626

04-2011 04-2011 Virkelyst Virkelyst NOVEMBER.indd NOVEMBER.indd 26 26

22

Virkelyst

maj 2017

Deltag gratis de første to gange !


Hjælp AMUI - støt Vejen Open Air Af Frank Thomsen og Lone Snor Jensen

Igen i år har AMUI indgået et samarbejde med Vejen Open Air. Et samarbejde som betyder, at vi stiller med frivillige til at løse forskellige opgaver under selve koncerten samt til ophængning af plakater. AMUI får en økonomisk gevinst alt efter overskuddet, I 2016 tjente AMUI 24.110 kr. Du kan støtte ved at melde dig som frivillig hjælper eller købe billet til koncerten og feste igennem. Se mere om koncerten på http://vejenopenair.dk/ Vi søger frivillige over 18 år som vil ”tjene” en billet til de 2 koncertdage ved at yde en indsats. Vi har endnu ikke

en færdig liste over arbejdsopgaverne, men det er den 2. og 3. juni, at vi har brug for dig. Er du interesseret så kontakt: Frank Thomsen frankt@bbsyd.dk Mobil 20 97 24 70 Lone Snor Jensen lonesj@amui.dk Mobil 40 68 13 35

Nyt fra Vandværket:

Velbesøgt generalforsamling Af Helge Petersen, formand for Askov Vandværk

På Askov Vandværks velbesøgte generalforsamling i marts blev det oplyst, at vi er 900 forbrugere. Heraf er de 700 grundejere. De har fået udpumpet 88.784 m3 rent vand. Ledningsnettet er i god stand, så der er ikke ret meget spild af drikkevand på vejen ud til forbrugerne. Den årlige måleraflæsning foregik fornuftig. Et par målere var ikke registreret i Holsted, og 20 målere viste alarm for utætheder. Forbrugere med målere med alvorlige lækager er underrettet, men principielt vil bestyrelsen ikke være ansvarspådragende m.h.t. lækager, hvilket generalforsamlingen bakkede op om. Vedr. prøvetagning og kontrol med drikkevandet er der heller ikke i år gjort fund, som har givet anledning til bemærkninger. Vi har fastholdt prisnedsættelsen på 1 kr. fra 4,75 til 3,75 pr. m3, som vi foretog i 2013 og kan alligevel igen for 2016 præsentere et positivt regnskab. I det forgangne år er der ikke foretaget større investeringer på værket, men der er nedlagt forsyningsledninger i de 3 nye boligveje på 1. etape af Kongevænget.

Kommende opgaver Som det blev nævnt på generalforsamlingen i 2016, har Askov Vandværk allerede i 2015 henvendt sig til Vejen Varmeværk om et samarbejde vedr. fjernaflæsningsmaster. En løsning, som bestyrelsen umiddelbart finder må være billigst for begge parter. Aftalen var, at Varmeværket ville henvende sig, når de var så langt, at der var noget mere konkret at samarbejde om. I forlængelse heraf har vi i efteråret 2016 været indkaldt til det første møde desangående, hvor vi orienterede hinanden om, hvor langt masterne skulle kunne række for at dække vort be-

Virkelyst

hov. Der regnes stadig på endelig placering, højden og rækkevidden af masterne. Askov Vandværks Diehl målere kan aflæses af dette anlæg, så et samarbejde med Varmeværket vil betyde, at vore forbrugere vil kunne tjekke deres vandmålere på en hjemmeside, – en mulighed nogle af forbrugerne efterspørger. Generalforsamlingen bød på en del diskussion vedr. hurtigheden, hvormed forbrugerne kunne aflæse løbende vandforbrug uden at skulle have bagdelen i vejret og hovedet i brønden for at kunne følge med i vandforbruget, herunder lækager. Det blev besluttet, at Askov Vandværks bestyrelse fortsætter arbejdet med at analysere problematikken tilbundsgående og søger at løse opgaven inden næste års generalforsamling. Efterfølgende er der indledt et samarbejde med vort regnskabskontor, Vandværkernes EDB-service om en løsning, som kontoret vil udbyde til vandværkerne. I forlængelse heraf er Askov Vandværk det 1. vandværk, som prøvekører systemet og bestyrelsesmedlem Kurt Petersen bliver pilot på projektet.

Øvrige opgaver i 2017 er: - forsyningsledninger til etape 2 på Kongevænget - nedgravning af ny og større forsyningsledning til Kongevænget langs vestsiden af Ø. Skibelundvej - fjernelse af vandtårn - opsætning af antennemaster til fjernaflæsning af vore fjernaflæsningsmålere - etablering af ny belægning på vandværksgrunden - reparation af iltningstrappen.

maj 2017

23


Blomsterstedet - en forretning i flor, fordi Gert ved, hvad der skal til Af Camilla Maria Behrendt, elev på Askov højskoles journalistlinje

De rette priser, føling med kundernes ønsker, en daglig sludder samt en passion for planter, er bare nogle af de ting, der gør, at det lykkedes Gert Asger Schmidt at drive en succesfuld forretning. Foråret står for døren. Snart springer blomster og træer ud. Blomsterstedet i Vejen holder endnu vinterlukket frem til d. 25. februar 2017. Der er stille, og det er kun Gert og hans kone, som går rundt og forbereder sig på endnu en travl sæson. Det starter med løgplanter, vintergækker, frugttræer og masser af kartofler. I den foregående sæson solgte Blomsterstedet to tons læggekartofler til lokalbefolkningen i Vejen og omegn, hvor der var gået konkurrence i at kunne hive flest kartofler op af jorden. Gert, som er søn af to gartnere, har altid haft grønne fingre og startede Blomsterstedet op fra bunden for 23 år siden. Siden er det blevet en blomstrende forretning, som hans kone, datter og svigersøn arbejder med til daglig. Der er flere grunde til, at Gerts forretning har båret frugt. Først og fremmest er Gert en god forretningsmand, som bliver motiveret af at gøre den ene gode handel efter den anden. “Jeg får stadig det kick der, når jeg køber noget, der er rigtig billigt.” Blomsterstedet køber ind fra både Tyskland, Rusland, Kina og Vietnam, for at få de rigtige planter og potter til de rigtige priser. Derfor føler Gert sig ikke presset af nogle konkurrenter, da Blomsterstedets lave priser kan trække kunder til helt fra Kolding. Gert nyder at se både selve forretningen og planterne gro, og gør derfor en dyd ud af at kunne sælge sine varer så billigt som muligt. ”Du skal have de rigtige priser, det er det der gør, at du er konkurrencedygtig, bare ned med priserne.” For det andet er Gert og hans kone rigtig gode til at stikke en finger i jorden og lytte til deres kunder for at finde frem til, hvad der efterspørges blandt haveejerne. “Man lytter jo til, hvad kunderne siger rundt i kanterne, og hvad de spørger om. Det snakker vi jo så om, så går vi ind og ser, om vi kan matche deres ønske.” For det tredje har Vejen Kommune været med til at gøre det nemmere for Gerts forretning at slå rødder. Vejen kommune er nemlig blevet kåret som den mest er-

24

Virkelyst

hvervsvenlige kommune i Danmark i 2016. Det er femte år i træk, at kommunen ligger i top 10. Gert har bemærket kommunens erhvervsvenlighed. Eksempelvis ønskede han at udvidede Blomsterstedets parkeringsplads og få fjernvarme, hvor kommunen meget kort tid efter hans efterspørgsel gav tilladelse. “Det er vigtigt at kommunen er med i det. At de ikke spænder ben for en” For det fjerde, er der jo alle dem, som handler hos Blomsterstedet. Der er flere grunde til, at kunderne bliver ved med at handle hos Blomsterstedet. Gert mener, at kunderne har fået flere penge mellem hænderne, hvilket får dem til at handle mere. Derudover mener han, at Blomsterstedets målgruppe er blevedet bredere i og med, at flere og flere unge er begyndt i højere grad at gå op i deres haver. “Alle aldersgrupper og alle typer - de vil alle sammen have noget, der er pænt at kigge på, og følge at det springer ud” En væsentlig faktor er også nabokonkurrencen; der er gået en sport i at holde have. Mange kommer og viser billeder af naboens planter for at høre, hvad det er for en, og om de også kan få fat i den. “Der er præstige i det, det er der blevet her inden for de sidste år. Når naboen har, skal de også have.” Sidst men ikke mindst er der det sociale aspekt. Nogle kommer hver dag for at få en lille sludder, fortælle, hvordan de selv og deres planter har det, samt købe en lille ting.

maj 2017


“Der er mange, der kommer her hver dag. Der er aldrig nogle, der går uden at havde købt noget.” Stamkunderne kender Gert og hans familie godt, og spørger også ofte ind til dem, og hvordan de har det. “Det er også det, der gør en glad for at gå på job hver dag.” Men hvad er det så, der får danskerne til at gå i haven? Gert mener, at det giver mange en vis ro at gå og sysle med

haven og dens planter. At se dem gro, være med i processen og pleje dem. Nogle af kunderne hos Blomsterstedet kommer endda tilbage og viser billeder på deres smartphones af, hvordan deres planter er vokset og blomstre. Selv har Gert det på samme måde, og nyder derfor at arbejde med planter til daglig. “Det er den der glæde, glæden ved blomster. Jeg kan bare godt lide den der udvikling hos planten, at se hvordan den springer ud, og hvordan den har det.”

Hyggebold for “gamle” drenge i Askov Af Frank Thomsen, AMUI

Vidste du at der hver onsdag aften syder af 1986 og 1992 stemning på Askovs baner?

Vi hygger os med bolden, og restituerer måske med en enkelt øl, inden vi kører hjem.

Hvis man kigger rigtig godt efter, kan man både genkende Lerby med strømperne nede - Simonsen med sine snævre driblinger/dansetrin - Arnesen i fuld “fart” på fløjen - og selvfølgelig Elkjær med målnæsen og først til en smøg efter kampen. Men der er plads til flere!

Vi spiller ingen kampe, så der er plads til alle, der har lyst til at komme ud og lege med bolden igen.

Vi spiller som nævnt hver onsdag aften kl. 20.00-21.30.

Virkelyst

Tjek evt. vores Facebook gruppe “Hyggebold for gamle drenge i Askov”. Kom frisk - og tag gerne naboen med! Ses vi?

maj 2017

25


Der er kun en vej for mig og det er frem... Af Julie Nørgaard Honoré, elev på Askov højskoles journalistlinje

Anette mistede sin mand efter mere end 50 års samliv og stod pludselig overfor et liv alene. Men sorgen har aldrig overskygget det nye liv. Hun finder trøst i minderne, og det giver hende viljen til at leve livet efter ham.

sidder med, når hun tænker på Bent og deres liv sammen, men tværtimod en glæde over det, som de skabte sammen.

Anette Jessen sidder i stuen. Her er væggene prydet med billeder, der minder hende om det liv, som hun skabte med sin bedre halvdel Bent. Bryllupsbilledet i den massive guldramme, børnene hænger på væggen og børnebørnene står på skænken. En masse billeder, der fortæller noget om mere end 50 års samliv. Det startede tilbage i 1963, da Anette var elev på Askov Højskole. Her mødte hun Bent Jessen til et lørdagsbal, og efter en dans, slog det gnister. 3 år senere, i 1966, blev de gift og har lige siden skabt et liv sammen.

Hånd i hånd med de gode minder kommer stunder, hvor der tænkes tilbage på det liv, de delte: et godt liv og en familie, hvor gensidig respekt og kærlighed var nøgleordene. Familielivet blev udvidet, da Anette og Bent adopterede. Rikke fra Iran og Kathrine fra Korea.

Bent var et kendt ansigt i byen. Han var vellidt og værdsat for sin hjælpsomhed. Derfor blev mange berørt, da han tilbage i januar 2015 blev syg. ’’Det kom pludseligt. Vi troede han havde astma. Det var dårligt hjerte’’ Det tog fra januar til april, og så var han borte. Anette stod nu overfor et liv alene efter at have delt det med sin sjæleven i mere end 50 år. Det er ikke sorg, som Anette

’’Vi havde et godt samliv. Det er det, man savner mest. Det kan ikke erstattes, så det går hen og bliver gode minder.’’

’’Der var ingen tvivl. Det var det vi ville. De gav os et godt familieliv. Det var blevet helt’’ Med børn fulgte der børnebørn, og det har skabt den familie, som hun i dag kan trække på, når tomheden melder sig. Netop netværket har spillet en afgørende rolle i Anettes liv, efter hendes mand Bent. Hun fortæller, at man må både give og tage for at få et godt efterliv. For hende er det centralt, at man lærer og accepterer den tilstand, som tingene er i. ’’Jeg kan ikke lave om på tingene, så der er ingen grund til at spekulere over noget, som der alligevel ikke kan laves om på. Man må acceptere, at det er sådan det er.’’ Accept af, at det er det liv, som hun nu må leve, har betydet, at hun i dag er i stand til at sige, at hun har et godt liv, på trods af det er uden Bent. For selvom savnet, sorgen og tomheden melder sig af og til, så er der så meget andet, som fylder så meget mere. Har man lidt gåpåmod og en glad sjæl, så er livet efter nemt nok, fortæller Anette. ’’Jeg har et godt liv. Jeg har et netværk. Jeg har ting at tage mig til. Netværket er nøglen, til at få et godt liv, når man står alene’’ Derfor kan Anette den dag i dag, når hun tænker tilbage på Bent, fortælle at de ’’var et godt team’’ og at han var hendes ’’livs kærlighed og bedste ven’’, men at der er et liv efter ham, som er værd at leve og at hun nok skal klare sig alene.

Anette Jessen, 73 år, fortæller om tabet af sin mand Bent Jessen og livet efter ham

26

Virkelyst

’’Der er kun en vej for mig og det er frem’’.

maj 2017


Nyt fra Poul la Cour Museet:

Ny bog Poul la Cour Museet er medudgiver af en ny bog med titlen Gårdmøllerne. Bogen er skrevet og redigeret af Benny Christensen, som har en meget stor viden om emnet.

Åbent hus og generalforsamling på Poul la Cour Museet

Der er ikke tidligere lavet en samlet beskrivelse af de danske gårdmøller. Det handler om perioden fra slutningen af 1800-tallet til omkring anden verdenskrig. I disse år blev der opsat tusindvis af små møller på de danske gårde.

Den 18. juni kl. 14.00 afholder Poul la Cour Museets Venner sin årlige generalforsamling, som foregår i den gamle skolestue på Poul la Cour Museet.

Mange af møllerne trak kun mekaniske ting som kværne, tærskeværker og lignende, men mange af dem havde også påmonteret en generator, således at man kunne få strøm på gårdene.

Mellem kl. 12.00 og 16.00 er der åbent hus på museet. Det sker i anledningen af, at museet er med i det landsdækkende arrangement Dansk Mølledag. Alle er velkommen, og der er gratis adgang denne dag.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Selv om du ikke er medlem, er du velkommen til at overvære generalforsamlingen, og måske får du lyst til at blive medlem. Efter generalforsamlingen vil der blive budt på kaffe og vist billeder om Poul la Cours liv.

Nyt tag Det sidste skifertag på forsøgscenteret er ved at blive udskiftet. Det gamle tag er fra 1897, da bygningen blev bygget. Det er det sidste tag på Poul la Cour Museet, som trænger til at blive udskiftet. Ligesom det gamle tag bliver det nye også udført med kløvet naturskifer.

Det er et ret dyrt materiale, og hele renoveringen vil koste næsten 100.000 kr. Dette har vi har fået doneret af en unavngiven donor.

Udstilling i Vingstedcenteret Det er efterhånden en tradition, at Poul la Cour Museet deltager i den årlige vindmølleudstilling i Vingstedcenteret. Vi er så heldige, at vi får sponsoreret betalingen for en stand på udstillingen, som afholdes af Danmarks Vindmølleforening i forbindelse med deres årsmøde. For os har det stor værdi at møde de mange vind mølleejere, som kommer til årsmødet - og også at få en snak med de mange firmaer, der udstiller.

Virkelyst

maj 2017

27


• Solafskærmning iser • Boligtekstiler skærmning tekstiler

Kristian Hedeager Nielsen Rølkjær 39, Askov 6600 Vejen

-en del af Botex kæden -en del af Botex kæden

• •Gardiner Gardiner • •Markiser Markiser Solafskærmning • •Solafskærmning Boligtekstiler • •Boligtekstiler

Mobil: 60 85 43 60 kristian@hedeagerconsult.dk www.hedeagerconsult.dk

Industri Hvidevarer Tele/data

El-installationer Alarmer Comfort DøgnVagt

Vejen · 75 36 06 11 · it-el.dk · mail@it-el.dk

Åbningstider i butikken: Mandag-onsdag kl. 10-16 · Torsdag kl. 10-19

Ådalen 5 · 6600 Vejen · Tlf. 75 36 20 48

kimsgardiner.dk 28

Virkelyst

- et moderne og professionelt autoværksted Vi har alt det nyeste inden for autoudstyr og teknologi. Vi servicere alle bilmærker, nye som gamle biler. Specielt hos KE-Auto:

REPARATION AF ALLE BILER RING ENDELIG PÅ - eget rullefelt til effektiv fejlfinding. EFFEKTMÅLING PÅ BILER - tjek om din bil yder de hk og nm som den skal.

maj 2017

28 61 28 82

- så laver vi et godt tilbud på netop din bil!


Nyt fra AskovSpejderne:

Sov Ude

med AskovSpejder Af bo flugt, gruppeleder Askovspejder

At sove ude under stjernerne er en oplevelse hver gang. Den 20. maj inviterer AskovSpejder alle til, at tilbringe en dag og en nat i det fri. Arrangementet er en del af Det Danske Spejderkorps’ nye initiativ: Sov Ude. Det er en landsdækkende mærkedag, der sætter fokus på de små og store oplevelser, som friluftslivet, naturen og mørket tilbyder. AskovSpejder er en af de mere end halvtreds spejdergrupper landet over, der inviterer til Sov Ude. Planen er, at vi mødes og er sammen om at slå telte op. Vi laver også en bivuak til dem, der hellere vil sove med direkte kig til stjernerne. Og så skal vi selvfølgelig have gang i bål, så vi

kan få noget aften hygge. Når tusmørket falder på, skal lommelygten frem, og vi skal på opdagelse i skoven.

Alle er velkomne Arrangementet begynder kl. 19.00 og vil vare til næste morgen. Vi understreger, at alle er velkomne og vi opfordrer alle til, at tage en nat udendørs sammen med os – uanset om man er barn, ung eller voksen og om man er spejder i forvejen eller ej. Er du under 12 år forventer vi dog du har en voksen med, så I kan dele oplevelsen.

AskovSpejder og tusind gange flere Af bo flugt, gruppeleder Askovspejder

AskovSpejder skal den 22.-30. juli, på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg, sammen med 35.000 andre danske og udenlandske spejdere. Fra AskovSpejder er der 35 spejdere og ledere, som skal afsted på lejren, og vi glæder os meget til dette. Vil du også med, er det stadig muligt, at melde sig som jobber til lejren, du kan gå ind på www.spejderneslejr.

Vi ses til fest Af bo flugt, gruppeleder Askovspejder

Virkelyst

dk og tilmelde dig. Det er også her du kan følge med i, hvad vi laver på lejren, og der vil være dækning af lejren i både radio og TV, lejren igennem. Og der er jo god mulighed for, at du netop kender en af de 35.000 deltagere, og vil følge hvad vi oplever.

I uge 21 er der byfest i Askov, og AskovSpejder vil i den anledning være på byfestpladsen med forskellige aktiviteter, for store som små. Så vil du lugte lidt af røg, udfordre dine sanser, eller er du bare til leg så kom forbi AskovSpejder og se hvad vi kan byde på.

maj 2017

29


Stor teateropsætning Af Frands A. Lomholt - foto: Per Kjær

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Der er over hele landet et væld af arrangementer og også her i Askov markerer vi reformationsåret. I et samarbejde mellem Sløjdscenen og Askov Kirke opsættes teaterstykket ”Martin Luther - død eller levende” med premiere den 25. oktober i kirken. De indledende forberedelser er godt i gang og nøgleposterne indenfor

teknik, scenografi, pr. og kostumer er besat. Instruktør på stykket er Frands Lomholt. Det er en forholdsvis stor opsætning med mange medvirkende i alle aldre og vi får brug for både kendte og nye ansigter - og meget gerne mænd. Derfor afholdes et kort informationsmøde for alle interesserede skuespillere mandag den 22. maj kl. 19.30 på Sløjdscenen. Her vil der blive mulighed for at høre om stykket, rollerne, øveforløbet etc.

Uanset om man er garvet amatørskuespiller eller blot har gået med tanken om at prøve skuespilleriet af, er det en god anledning til at møde andre ligesindede. Vi har tradition for på Sløjdscenen at tage godt imod nye medlemmer. Her er humor, galskab, plads til alle … og kaffe på kanden! MANDAG DEN 22. kl. 19.30 INFORMATIONSMØDE PÅ SLØJDSCENEN

Efter generalforsamlingen d. 20. februar er Sløjdscenens bestyrelse: Steen Risbjerg Madsen, Formand Helle Barnhøj, Næstformand Lillian Schmidt, Kasserer Kirsten Fuglø Sekretær Per Kjær Henrik Juhl Simon Carlsen

30

Virkelyst

maj 2017


Teaterbørnenes flotte forestillinger Af Helle Barnhøj - foto: Per Kjær

Vores to børnehold har i løbet af vinteren arbejdet seriøst og engageret frem mod to flotte forestillinger, som blev vist henholdsvis d. 19. marts og 26. marts. 0.-2. kl. viste ”Et eventyrligt roderi” og 3.-4. kl.: ”Tænk hvis det var dig selv”.

Tak til instruktørerne for det store arbejde de lægger i at nå så flotte resultater sammen med vores teaterglade børnehold. Herunder kan I se billeder fra forestillingerne.

3.-4. klasse

0.-2. klasse

0.-2. k las

se

3.-4. klasse

0.-2. klasse

Virkelyst

maj 2017

31


a 9/9)

Aktivitetskalender

Birkely’s venner

Nov. - dec. - jan. 2008/09

Nu går vi heldigvis sommeren i møde, vi håber alle på en rigtig dejlig sommer. Vi har følgende arrangementer her i foråret og sommer.

Aktivitet

Hyggeligt Mandage: samvær, klippe, klistre Hyggeeftermiddag fra kl. 13.30 til ca. kl. 16.00 .

Hyggeligt samvær, og hobbyarbejde Her foregår mange ting,kortspil vi spiller kort, spiller billard og dart, andre syr og strikker og endelig kan man også lære Tur til Dagli`Brugsen sin telefon at kende, lære at sende sms m.m. I mandagsgruppen er vi en der syr og strikker Motionsgymnastik v /gruppe Elva Thuesen

eller andet kreativt. Det er også her vi laver ting til vores

er

jule- og påskemarked. Vi kunne godt bruge flere der Gudstjeneste

r

gode ideer m.m. Alle er meget velkomne. Banko eller sang

har lyst til at være kreativ sammen med os, komme med Fra kl. 14.00-15.00 er der også mulighed for at lære

Motionsgruppe, gymnastik siddende at sende sms’er, ingen tilmelding, mød bare op,på detstol er

gratis for medlemmer at deltage. er der en gruppe der spiller billard eller dart og der er plads til mange flere, aktiviteterne er gratis for medlemmer, ligeledes er der en gruppe der spiller kort hvor der også er plads til flere, kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi selvfølgelig også Pasgaard tøj drikker kaffe og spiser kage. Der spilles desuden billard Gudstjeneste og dart om fredagen fra 14.00-16.00.

Impulsgruppe Fra kl. 14.00-16.00

Efterårsfest Tirsdage:

Om eftermiddagen fra kl. 14.30-16.00 er der Generalforsamling Brugerrådet “Tirsdagstræf”

GOBI viser ogen meget her bliver der sengetæpper læst højt, sunget masseandet og vi slutter af

med kaffe og kage. Ellen Svensson stiller sig igen til rå-

Ud i det blåsine gode fortællinger og smittende humør, dighed med komi og jo flere vi er des hyggeligere er det. Ud detvær blåmed, - Baslund

v.

Når solen så begynder Sang - Mads spiller at skinne, først i april, begynder Skubbeholdet:

.

Gudstjeneste med altergang Tirsdagstræf afløses at gåture med de beboere der er

v.

Pensionistorkestret spiller den friske luft. Vi er en del, men kan sagtens være flere,

kørestolsbrugere og ikke selv er i stand til at komme ud i

des iflere kan komme med. Ring og få en snak Ud det beboere blå

med Ellen Thomsen tlf. 7536 1506 og hør hvad det går

v.

ud på. Vi pynter til jul

.

Julebanko Mandegruppen

c.

Tid

10.00Venner - 11.30 Bestyrelsesmedlemmer for Birkelys Formand: Ellen Thomsen 75 36 15 06 10.00 - 11.30 Dammen 12, Askov 20 73 67 20 ellenogbjarne@bbsyd.dk Næstformand Andora Munk 20 35 46 41 Ludvig Schrøders Vej 4F, Askov andoramunk@mail.com 14.00 Kasserer: Ingrid Thomsen 53 62 24 43 14.30 Maltvej 80, Askov ingridogvagn@live.dk 17.30 Pr. ansvarlig: Birgit Okholm 40 95 23 04 Ludvig Schrøders Vej 3C, Askov 14.00 baslund1@vejen-net.dk 09.30 Best.medl.: Inge Kristensen 23 45 71 91 Sandmarken 29, Askov 09.30 ingerbork@live.dk Suppleant: John Bay 21 79 13 39 14.30 Ludvig Schrøders Vej 11C johnbayaskov@gmail.com 14.30 Suppleant: Rikard Hansen 22 98 18 05 14.30 Ludvig Schrøders Vej 3C, Askov baslund1@vejen-net.dk 14.00 Plejecentrets repr. Inge Merete Lind 79 96 57 06 iml@vejenkom.dk 09.30

Øvrige arrangementer

.

.

Torsdag den 10. august går turen i år til den lille ø Mandø. Turen starter fra Birkely kl. 09.30. Vi samles i private biler og kører til Vester Vedsted hvor 10.00 - 11.30 Mandøbussen venter. Med i turen er der frokost og kaffe på restaurant Mandø. 13.00og- kr. 17.00 Prisen er kr. 200,00 for medlemmer 250,00 for ikke medlemmer. 10.00 Tilmelding til Andora Munk, tlf. 2035 4641 senest fredag den 28. juli. Vi kan max. være 30 09:00 personer, så det er først - 10:00 til mølle princippet. 14.30 Alle arrangementer finder sted på PLEJECENTRET BIRKELY, arrangeret af Birkelys Venner. 14.30

EFTERLYSNING...

Som navnet siger er der en gruppe mænd som mødes Ud i det blå ca. hver anden måned, se programmer, fra kl. 14.30-ca.

16.00 i Garden Birkestuen. Vejen spiller

Her snakkes om mange ting, der drikkes kaffe og spises

Julemarked kage og man på får Birkely en lille en til halsen, det er stedet hvor der hygges, alle kan være med, der er ”skubbere” til rå-

Elipo sko,går dyner og meget andet dighedviser når turen ud i byen.

Kom og vær med – se hvad der sker på Birkely der er Gudstjeneste plads til mange flere, alle er velkommen.

Ud i det blå - Baslund

Mandag den 8. maj kl. 19.00

Vi laverVejen dekoretioner. kommer Mandskor. Medbring din egen skål, gran Studio 73 underholder

32

Ud i det blå

14.30 betydning for På Birkely er vi optaget af omgivelsernes vores velvære og følelse af tryghed. En arbejdsgruppe, 09.30 er efter ønske fra beboerne, i gang med at skabe mere hygge på Birkely. 17.00 Vi ønsker at bevæge os væk fra det institutionspræg- 16.00 ede og nærme os en hjemlig og10.00 varm atmosfære. Vi er derfor på jagt efter ældre møbler, i god stand. 09.30 Vi søger især solide spisestuestole gerne med armlæn, spiseborde, mindre sofaborde og lænestole. Vi er også 14.30 interesserede i vaser, billeder og lignende. Ligger du inde med noget du tænker 14.30 vil være egnet, er du velkommen til at kontakte Inga i Birkestuen på m.m. hjælper 09.00 tlf.Lillian 79 96 57 06 eller sende en mail til Christina på cmc@vejen.dk 14.00

På vegne af arbejdsgruppen Inga og Christina

Vejen Mandskor synger Julesange synges - Mads spiller

09.30

19.00

Virkelyst

maj 2017

14.30 14.30


Aktivitetskalender

aktiviteter på birkely Nov. - dec. - jan. 2008/09

Faste aktiviteter Hver mandag

9/9)

er

.

.

.

.

Aktivitet Hver mandag

Ide og kreativitet Kortspil, billard og dart Hver mandag Højtlæsning i vest. Beboere på Birkely Hyggeligt samvær, klippe, klistre Tirsdage i lige uger Tur i brugsen 10 kr. Hver tirsdag samvær, kortspil Skubbeholdet Hyggeligt og hobbyarbejde Hver onsdag Åben aktivitet i Birkestuen Tur Dagli`BrugsenGymnastik – siddende på stol Hver til torsdag

Tid

Kl. 10.00-11.30 Kl. 13.00-16.00 Kl. 15.15-16.15 10.00 Kl. - 11.30 10.00 14.30 13.00 Kl. - 17.00 Kl. 10.00-11.30 10.00 Kl. 10.15-11.30

Motionsgymnastik v / Elva Thuesen

09:00 - 10:00

maj 2017 Gudstjeneste

14.30

Onsdag d. 17. maj Banko Torsdag d.eller 18. maj Mandeklub Banko sang Torsdag d. 18. maj Sang med Inger og Kirsten Motionsgruppe, gymnastik siddende på stol Fredag d. 19. maj Terningespil Onsdag d. 24. maj Gudstjeneste Impulsgruppe Mandag d. 29. maj Ud i det blå

Øvrige arrangementer

juni 2017 Pasgaard tøj

Fredag d. 2. juni Fredagshygge. For beboere på Birkely Gudstjeneste Onsdag d. 7. juni Gudstjeneste Torsdag d. 8. juni Mandeklub Efterårsfest Torsdag d. 8. juni Ud i det blå Generalforsamling Brugerrådet Onsdag d. 14. juni Sang med Mads Torsdag d. 15. juni Sommerfest for beboere og familie på Birkely GOBI viser sengetæpper og meget andet Onsdag d. 21. juni Gudstjeneste Ud i det blå Torsdag d. 22. juni Ud i det blå Fredag d. 23. juni Sankt Hans fest. For beboere på Birkely Ud i det blå - Baslund Onsdag d. 28. juni Banko Torsdag d. 29. juni Sang med Inger og Kirsten Sang - Mads spiller

Kl. 14.30 14.30 Kl. 14.30 Kl. 19.00 10.00 Kl. - 11.30 10.00 Kl. 14.30 10.00 - 11.30 Kl. 15.00

14.00

17.30 Kl. 14.30 Kl. 15.00

14.00 Kl. 14.30 09.30 Kl. 17.00 Kl. 14.30

09.30 Kl. 15.00 14.30 14.30

Gudstjeneste med altergang

14.30

juli 2017 Pensionistorkestret spiller

14.00

Onsdag d. 5. juli Ud i detd.blå Torsdag 6. juli Fredag d. 14. Vi pynter tiljulijul Onsdag d. 19. juli Julebanko Torsdag d. 20. juli Onsdag d. 26. juli

Gudstjeneste Ud i det blå Terningespil Gudstjeneste Ud i det blå Banko

Ud i det blå

Kl. 10.00

14.30 Kl. 14.30

Kl. 17.30 Kl. 14.30 Kl. 19.00

Kl. 14.30

09.30 Kl. 15.00 09.30 Kl. 10.00 Kl. 14.30

14.30 Kl. 15.00 09.30 Kl. 14.30

Vejen Garden spiller

17.00

juli 2017

Julemarked på Birkely Onsdag d. 2. august

10.00 -Kl.16.00 14.30

Torsdagviser d. 3. august Elipo sko, dyner

09.30 Kl. 15.00

Onsdag d. 9. august Gudstjeneste Torsdag d. 10. august Fredag d. 11. Ud i det blåaugust - Baslund Onsdag d. 16. august Vi laverd.dekoretioner. Torsdag 17. august Fredag d. 18. august

Studio 73 underholder

Gudstjeneste Udmeget i det blåandet og Sang med Mads Udflugt til Mandø. Arrangeret af Birkely’s venner. Mere info. følger Fredagshygge. For beboere på Birkely Gudstjeneste Medbring Ud i det blå din egen skål, gran m.m. Lillian hjælper Terningespil

Ud i det blå

14.30 Kl. 10.00 Kl. 14.30

09.00 Kl. 15.00 14.00 Kl. 10.00

Ændringer kan forekomme

Vejen Mandskor synger Julesange synges - Mads spiller

Kl. 14.30

14.30 Kl. 14.30

19.00 Virkelyst

maj 2017

14.30 14.30

33


Alt i autoreparation v/Finn Altofte Præstevænget 44 · 6600 Vejen

2212 7533

34

Virkelyst

maj 2017


ForeningsNøglen AMUI:

Askov Bylaug:

Formand: Jesper W. Damkjær Næstfmd.: Thomas B Christensen Kasserer: Helle Daugaard Baslund 45, Askov Sekretær: Kim Poder Menig: Jacob Friis Madsen Suppleant: Allan Ustrup

40 76 36 90 21 78 17 27 60 78 68 38 22 34 41 21 40 95 32 73 75 36 74 01

Badmintonudvalget:

Thomas B Christensen Baslund 19, Askov

75 36 10 54

Fodboldudvalget:

Jesper Brødsgaard Egevænget 55, Askov Frank Thomsen Linda Filtenborg Rune Nielsen Vibeke Storm Klaus Brink Hansen

27 27 65 79 20 97 24 70 21 42 40 80 29 42 35 78 40 57 49 97 40 16 15 81

Boldrumsansvarlig:

Klaus Brink-Hansen

40 16 15 81

Gymnastikudvalget: Formand: Dorte Thuesen Charlotte Reenberg Heidi Andersen Anette Ørnskov Rønsch

21 22 14 45 23 60 15 88 51 23 02 34 25 13 57 55

Volleyballudvalget: Formand

Louise Vindbjerg Fasting Christian M. Christoffersen Maria Baagø Meldgaard Thomas Tarp Hansen

20 67 75 45 53 54 76 78 42 14 22 44 40 60 54 53

Sponsorudvalg:

Bente Christiansen Lone Snor Jensen

75 36 26 35 40 68 13 35

Askov brugsforening:

Formand: Kristian H Nielsen Næstfmd: Eric Ravn Sekretær: Else Flansmose Kasserer: Kirsten Kiil-Nielsen Best. medl.: Anne Mengel Hjemmeside og facebook: Kenneth Rødgaard Hjemmeside og facebook: Anders H Jørgensen

60 85 43 60 22 75 60 12 23 39 26 33 40 40 45 16 29 44 51 34

42 21 03 21

Formand: Anni Bennetzen Møllevej 16, Askov Næstfmd.: Johanne Toft Kasserer: Herdis Knudsen Sekretær: Johanne Toft PR: Inger Barsballe Medlem: Kirsten Bertelsen Suppleant: Yvonne Schmidt

75 36 11 62 75 36 07 65 75 36 13 80 75 36 07 65 75 36 60 41 75 38 17 14 24 61 23 28

Askov Vandværk: Helge Petersen Damhus 44, Askov Christian Dahl Ø. Skibelundvej 17, Askov Kurt Pedersen Damhus 60, Askov Mogens Viborg Andersen Damhus 52, Askov Per Lindegaard Jensen Ø. Skibelundvej 39, Askov

23 34 63 24 23 27 57 10 26 77 44 75 20 35 77 21 21 26 64 81

AskovSpejder: Formand: Michael Ryttergaard Jakobsen 40 95 34 26 Kasserer: Henning Rose 20 89 35 22 Gruppe leder: Bo Flugt Sørensen 30 27 01 59 bo.askovspejder@gmail.com Mikro leder: Pia Haugaard 30 22 75 72 Mini leder: Ditte Madsen 28 44 63 89 Junior leder: Christina Håkansson 26 98 31 02 Trop leder: Doris Petersen 25 30 73 84 Hjemmeside: www.askovspejder.dk

WWW.AMUI.DK Askov/Malt Jagtforening:

Øvrige foreninger: Støtteforeningen: Formand: Brian Haugaard Næstform. Rudi Hansen Kasserer: Dorthe Thorsen Damhus 40 Askov Sekretær: Mette Lund Fyhn Peter Karstoft Christian Ballisager Søren C. Bruun Suppleant: Pia Dall Knudsen Annette Brusgaard Nielsen Læs mere på www.askovmalt.dk

40 84 75 72 21 24 12 34 40 51 63 90 40 53 99 38 51 88 27 27 20 60 70 35 22 99 12 69 24 46 72 60 20 68 71 88

Ungdomsklub:

Stig Nielsen

Formand: Ole Lautrup Baslund 87, Askov Kasserer: Tom Hansen Byagervej 65, Brørup Næstfmd: Bent Knudsen PR/Info: Finn Østergaard Rasmus Petersen Suppleant: Allan Lund Hansen Søren T. Thorsen

20 97 39 85 26 79 30 67 23 30 13 84 61 68 40 80 22 84 50 41 31 51 19 00 40 41 38 63

Askov kirke - menighedsrådet: Formand: Preben Simonsen Næstfmd: Hanne Johansen Kasserer: Erling Glitrup Medlem: Helle Barnhøj Kirkeværge: Ulla Henningsen Kontaktpers: Beata Fabricius Fmd. f. valgbestyrelsen: Kirsten Bøgh Fuglø

22 27 21 88

22 37 68 61 Askov Skolekreds:

Ældrerådet: Formand:

Poul Erik Hansen

75 36 60 93

Sløjdscenen: Formand: Steen Risbjerg Madsen Næstfmd: Helle Barnhøj Kasserer: Lillian Schmidt Sekretær: Kirsten Fuglø Dramaturgi børn: Simon Carlsen Dramaturgi voksne: Henrik Juhl Foto, teknik og bygning.: Per Kjær

72 58 47 78 51 56 55 62 25 14 33 36 22 63 15 57 27 64 28 49 61 65 38 23 20 11 57 10

Formand: Klaus Kildemand Rølkjær 9 Næstfmd: Bent Valentin Jensen Baungårdsvej 35 Kasserer: Inge Lis Dalsgaard Egevænget 12, Askov Lise Burgaard Annie Hattesen Merethe Jørgensen Jane Vinther Louise Nørmark Kasper Svinth Nielsen Suppleanter: Palle Pallesen Anders Pertou

Virkelyst

Bente Christiansen Henrik Villaume Meyer Hanne Lützen Lone Teilmann Svend Conrad-Petersen Sten Nielsen

21 70 37 09 27 11 11 14 25 25 66 00 22 45 76 38 61 65 36 69 51 57 78 53

41 22 25 83

Familie & samfund - Askov Lokalforening:

Formand: Tkn. ansv. Tkn. ansv. Kasserer: Sekretær:

Formand: Næstfmd.: Referent: Øvrige: Suppleant:

29 72 74 75 75 36 45 23 20 16 80 51 75 36 07 91 52 38 76 02 75 36 06 96 75 36 11 61 75 36 14 97 75 36 30 80 61 11 30 80 50 99 18 46 30 25 22 48 75 36 60 15

maj 2017

Birkely’s Venner: Formand: Ellen Thomsen 75 36 15 06 Dammen 12, Askov 20 73 67 20 ellenogbjarne@bbsyd.dk Næstfmd: Andora Munk 20 35 46 41 andoramunk@mail.com Kasserer Ingrid Thomsen 53 62 24 43 ingridogvagn@live.dk Pr. ansvarlig: Birgit Okholm 40 95 23 04 baslund1@vejen-net.dk Best. medl.: Inge Kristensen 23 45 71 91 ingerbork@live.dk Suppleanter: John Bay 21 79 13 39 johnbayaskov@gmail.com Rikard Hansen 22 98 18 05 baslund1@vejen-net.dk Plejec. repr. Inge Merete Lind 79 96 57 06 iml@vejenkom.dk Poul la Cour Museets Venner: Formand: Kasserer: Næstfmd: Sekretær: Suppleater:

Povl-Otto Nissen Tangevej 47 A, Ribe Inge Lis Dalsgaard Egevænget 12, Askov Leif Poulsen Per Lindegaard Jensen Niels Andersen Niels Bo Jørgensen Steffen Søndergaard Eskil Arnfred

75 42 39 33 75 36 07 91 30 91 43 38 75 36 25 70 21 79 23 14 24 66 71 72 75 36 13 34 97 74 61 56

Annoncørliste: Askov Fodpleje 20 14 55 60 Askov/Malt Jagtforening 75 36 13 80 Askov Polster 60 15 68 75 Askov Slagterforretning 75 36 07 20 Askov Tømrer-snedker Aps 40 21 65 10 AltofteAU2 21 78 31 37 BH Smede & Montage 76 96 04 80 Blomsterstedet 20 95 37 28 / 27 64 19 23 Buch 75 36 22 44 Dagli`Brugsen Askov 75 36 05 66 EDC Kronholm & Slangerup P/S 75 36 45 66 Entreprenør Frisesdahl A/S 75 36 07 43 Frehan 21 24 12 33 Frisør Vestergård 27 89 83 33 Fru DIVA 75 36 70 72 Hedeager Consult 60 85 43 60 H. J. Lauritzen 75 36 29 66 Hotel Skibelund Krat 75 36 07 21 Højgaard Brugskunst 75 36 16 17 Hårtoppen 75 36 38 41 H.W. Langballe 75 36 20 22 it-el 75 36 06 11 KE Auto 21 61 28 82 K E Service Partner 40 21 21 61 K. Hansen Transport 76 96 06 44 Kims Gardiner 75 36 20 48 Klinik for Kraniosakral og zoneterapi 26 98 31 02 Klinkby Træbyg 22 12 75 33 Kontor Syd 74 12 33 50 LKJ Biler 76 96 33 33 Malerfirma Finn Jensen ApS 75 38 16 37 Maltbæk Smede & Vandteknik 75 38 15 52 Massage v/Marianne Jessen 75 36 51 06 Norman El-installationer 75 36 29 00 Ole Lautrup 20 97 39 85 OK Benzin v/Dagli`Brugsen Askov 75 36 05 66 RB Tømrer & Bygmester 75 36 37 56 SJ Teknik 75 36 11 25 Salon Saxen 30 29 31 00 Sport24 30 21 32 40 Vejen El-Teknik 75 36 33 11 Vejen Idrætscenter 75 36 05 00 Vejen Rengøring 75 36 33 48 Vejen-Askov Telt og Serviceudlejning 40 72 18 84 Vejen VVS Service 75 36 30 11 VVS Hansen & Dall 70 70 11 45

35


Sæt et stort

- i kalenderen

R FO

EN FOR INGEN E TT

RBE

O

OM

SA

V-

M ALT

UNGD

Overskuddet fra festen går direkte til vores børn og unge i byen.

STØ

hvor Støtteforeningen igen holder et brag af en voksenfest!

S JDE I A

K

Vmarketing · 73 84 85 45

lørdag den 28. oktober 2017

Virkelyst maj 2017web  

Sommeren i Askov byder på byfest, fodboldskole og sov under åben himmel...

Virkelyst maj 2017web  

Sommeren i Askov byder på byfest, fodboldskole og sov under åben himmel...

Advertisement