bioenergiMAGASINET november 2018

Page 1

5 | NOVEMBER 2018

Der bygges og udbygges som aldrig før på de danske biogasanlæg Læs om Regeringens oplæg til Klimaaftale og branchens indspark til den endelige aftale...


KOMMENTAREN

Gode takter i regeringens klimaplan gen til forslagene skal komme fra. Svarene er ikke enkle, hvorfor regeringen har valgt at nedsætte en kommission til at finde de bedste og mest priseffektive løsninger til at nå de klimamål, som der er en bred opbakning til. Men den megen fokus på dette område illustrerer vigtigheden af, at vi som samfund ikke kun er idealistiske, men at vi også er realistiske. At vi vælger løsninger, som er gennemtestede og hvor vi får mest mulig grøn omstilling for pengene. Her kan biogassen spille en helt afgørende rolle - ikke mindst når det kommer til den tunge transport. Selvom den meste mediedækning har omhandlet el-køretøjer, taler regeringen nu om ”grønne køretøjer”, og det er en vigtig forskel og detalje, for faktum er, at biogas til transport på mange måder er bedre og mere gennemtestet end el. En dugfrisk rapport fra COWI har eksempelvis vist, at biogasbussen er markant billigere end el-bussen og det eneste drivmiddel, der reelt kan bruges i praksis pga. rækkevidde og drift, ligesom en ny Damvad-analyse dokumenterer, at udskiftningen af landets 4.500 dieselbusser til biogasbusser er den billigste måde at indfri regeringens klimamål på. Således vil alene den udskiftning af 4.500 busser reducere CO2-udledningen med op til 513.000 ton CO2 årligt og forbedre luftkvaliteten i byerne væsentligt. Dir. Ole Hvelplund Nature Energy ser mange perspektiver i Regeringens oplæg til Klimaplan og ser biogas som en oplagt spiller som drivmiddel til den tunge transport

Biogasbussen har tillige den miljø- og klimamæssige gevinst, at den ifølge en rapport fra Edinburgh University udleder væsentligt færre forurenende partikler end el-bussen.

Der er mange grunde til at være stolt over at leve i Danmark. Og med regeringens nye klimaambitioner har vi danskere fået endnu mere at glædes over, når vi spejler os med omverdenen. For regeringens klimaplan er både spændende, vigtig og indeholder nogle nødvendige tiltag, som blandt andet ser på, hvordan vi kan begrænse udledningen fra landbruget og transportsektoren. Er planen i sig selv fuldstændig? Selvfølgelig ikke. Ligesom der forståeligt har været kritik af, hvor finansierin-

KOLOFON Nr. 5 · Nov. 2018 · 12. årgang ISSN 1902-7907 Forsidefoto Ny økologisk linje på LinkoGas, skal behandle ca. 210.000 tons øko-biomasse og medvirke til en øget gasproduktion på ca. 8,4 mio. bionaturgas. Den økologiske linje skal ”køre” adskilt fra det konventionelle anlæg.

2

Udgiver og produktion Vmarketing Ådalen 7C · 6600 Vejen Tlf. +45 73 84 85 45 kv@vmarketing.dk www.bioenergi.dk Tryk og distribution PR Offset

Abonnement BioenergiMAGASINET udkommer 5 gange årligt og bestilles hos udgiver. Pris 432.-/år. + moms. Annoncer Mailes til udgiver. Se medieinfo på: bioenergi.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

Bladudvalg John Pedersen, Formand Blåbjerg Biogas. Bruno Sander, Faglig direktør Foreningen Biogasbranchen. Kris Vetter, ansvh. redaktør.

- følg os på facebook


INDHOLD 04

Klima også på dagsordenen i FN

Det skyldes, at el-bussen pga. dens tungere vægt udleder i gennemsnit 24 procent flere slidpartikler fra fx dæk end biogasbussen. Og netop slidpartikler er fremtidens måleparameter, når det kommer til partikeludledning, idet at alle nævneværdige grønne busalternativer til diesel – inkl. el og biogas – ikke har nævneværdig med udledning fra udstødningen. Indtænker man regeringens ambitioner om et Danmark i balance, er det også vigtigt at huske, at biogasbusser også kan fungere uden for byområderne - modsat el-bussen der kommer til kort på de længere distancer ude på landet. Og netop ude på landet skal vi huske på, at landbruget via biogassen omdanner alt det vi ikke vil have, til noget vi har brug for: Ny bæredygtig energi og grøn afgasset gødning til vores marker.

06

Rigeligt med grøn gas til transporten

09

Biogasbranchens indspil til forhandlingerne om klimaudspillet

13

Bioenergimesse i Fredericia - 7 siders messetillæg

Når vi i den kommende tid diskuterer, hvordan vores grønne ambitioner skal udføres i praksis, skal vi derfor passe på ikke at stirre os blinde på fx el-løsninger, selvom de er oppe i tiden. Vi skal huske at gå grundigt til værks og vælge de teknologier og løsninger, som er bedst for både den grønne og den økonomiske bundlinje. Og her er biogas et godt bud på god løsning.

16 Fremsynethed og fleksibilitet afværgede halmkrise 20 Bred enighed om et fossiltfrit samfund 24 KOD sammen med husdyrgødning er optimal cirkulær økonomi 27 20.000 tons madaffald til biogas 30 Branche-nyt

MERE BIOENERGI PÅ M

20 19 ED IE I NF O

S I N E T M AG A ing markedsfør det gælder et medie, når

…et målrett

mer på ram2019 Se medieinfo Med 0% 10 n www.bioenergi.dk målgruppe du S I N E T M AG A

ALE: ONCEMATERI

PÅ ANN IFIKATIONER

TEKNISKE SPEC Trykteknik d Rasterfinhe Farvetryk Format Annoncer

n Offset rotatio 60# linier (CMYK) Europa-skala mm) A4 (210 x 297 300dpi Pdf højopløselig, nte skal (Alle postscript-fo entet være med i dokum separeret Farver skal være i CMYK)

på e-mail til: iale Fremsendes g.dk kv@vmarketin eriale, der ikke For annoncemat ecifikationerne, overholder kravsp blive faktureret ling is vil efterbehand gældende timepr særskilt efter elektronisk på res afleve Kan pdf højopløselig cd-rom, som st for Kontakt os venlig kationer specifi ke teknis

Digitalt mater Generelt

Indstik

nofoss.dk

Vi ønsker med dette nummer læsere og annoncører en glædelig jul og på genhør i 2019

tning af er opsæ k assistance fis les vi tilbyd HUSK - r og anden graejde til særde annonce rnalistisk arb ser..! pri samt jouencedygtige konkurr REDAKTION OG

Se de sidste nyheder

■ PRISER ■ INDHOLD ■ TEMAER

■ OPLAG ES■ UDGIVELS FREKVENS

■ FORMATER ■ KONTAKT

bioenergi.dk

UDGIVER:

og faglige artikler

S I N E T M AG A

arketing.dk

• kv@vm nde: Kris Vetter • Tlf. 7384 8545 Ansvarshave 7C • 6600 Vejen arketing.dk GASINET • Ådalen 8545 • kv@vm bioenergiMA eting • Tlf. 7384 indstik: Vmark Annoncer eller

om bioenergi og

grøn gas til transport

biogasbranchen.dk

på...

biogasdk.dk n.dk

bioenergi.dk

(tidligere gas2move.dk)

nofoss.dk

biogasbranche

dffb.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

3


Sammen om en grønnere fremtid Det overordnede mål i klimaudspillet fra regeringen er, at Danmark skal være helt i front på det grønne område Vi skal sikre danskerne ren luft og et godt klima. I titlen ligger en forventning om, at alle danskere træder sammen og tager ansvar for vores fælles klode. Det skal ske gennem 38 konkrete initiativer, som til sammen sikrer renere transport i by og på land, et effektivt og moderne landbrug, mere miljøvenlig skibsfart og en grøn omstilling af boliger og industri. Målet er at Danmark i 2050 er klimaneutral.

skabe renere luft i de store byer med skærpede miljøzoner, så vi undgår gamle forurenende lastbiler, busser og varebiler i gaderne. Vi indfører skrotningspræmie på gamle dieselbiler og på brændeovne, så vi kan få nye og mindre forurenede modeller på markedet. Til havs vil vi jagte skibe, der snyder med brændstoffet, for at hindre svovlforurening i luften over Danmark, siger Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Blandt de 38 tiltag i klima- og luftudspillet vil være:

Grøn transport fylder meget

• Stop for salg af nye benzinog dieselbiler i 2030 • Busserne i byerne udleder hverken CO2 eller luftforurening fra 2030 • Et klima- og miljøeffektivt landbrug med stærk fokus på forskning • Ren luft i de store byer gennem strammere miljøzoner • Færre udledninger fra industri og boliger • Adfærdskampagne med klimamærkning • Forskningsindsats for CO2optag og -lagring gennem teknologiske løsninger og i jorder og skov

Et grønt foregangsland - Danmark skal fortsat være et grønt foregangsland. Ved at sætte nye standarder for klima og miljø inspirerer vi andre til handling og præger udviklingen i Europa og globalt, siger Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). - Vi sætter nu ind mod røg, støj og møg i Danmarks større byer for at beskytte danskernes helbred. Vi vil 4

- Det skal være lettere for danskerne at køre mere grønt. Og busser og taxier skal gå foran, så det allerede i 2030 er helt slut med forurening fra busser og taxier i byerne, siger Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Danmark har ifølge regeringen et forventet reduktionsbehov på 32-37 millioner ton CO2 for at leve op til klimamålet. Udspillet dækker 26 mio. ton med en forventning om, at et farvel til benzinog dieselbiler får tallet til at stige, ifølge regeringens beregninger med 3-4 ekstra mio. ton. Kritikere mener ikke transportområdet er det vigtigste område, at sætte ind på hvis vi ønsker de billigste CO2 reduktioner. Omvendt skal teknologien til, at omstille transporten til grøn og vedvarende energi jo være på plads og det er den ikke for nuværende, hvorfor en politisk påvirkning sender et godt signal om, at man vil omstilling af transporten nu!

Den på papiret klart største reduktion i regeringens udspil ligger på CO2 optag og reduktioner, idet disse til sammen medfører en forventet reduktion på 20,9 mio. ton CO2, ifølge regeringens egne beregninger. Forskningsindsats for CO2optag og lagring: - Brug af CO2-optag i jord og skove i klimaindsatsen - Analyse til forbedrede opgørelser af CO2-optag i jord og skov - Annullering af CO2-kvoter - Flere penge til klima i 2026-2030 - Løbende opfølgning på indsatsen

Åbning for biogas som drivmiddel til transport? Selvom det er småt med tale om og planer for biogas i transporten, er der alligevel muligheder og åbninger for, at biogas kan spille en væsentlig rolle også her. Regeringen går nemlig efter at gennemføre en grøn omstilling af rutebusserne. Det skal ske i tre trin: • Første trin er i 2020, hvor nye busser skal være CO2neutrale. • Næste trin er i 2025, hvor nye busser i byerne hverken må udlede luftforurening eller CO2 • Tredje trin er fra 2030, hvor ingen busser i byerne må udlede luftforurening eller CO2. Hvis man anvender biogas som drivmiddel løser man mange udfordringer på én gang.

Landbrug, boliger og erhverv Der er helt klart et stort potentiale for reduktion via landbruget, men med regeringens forslag udgør reduktionen fra dette område

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

en mindre del med omkring 1,1 mio. ton CO2. Dette sker dog af hensyntagen til et landbrugserhverv som allerede har foretaget mange grønne tiltag for at imødekomme omstilling til vedvarende og grønne energi, blandt andet med etablering af biogasanlæg, som kan afkoble dyrene fra arealkravet, da al husdyrgødningen afleveres til energiproduktion og restfibermassen efter gasproduktionen tilbageføres til landbrugsjorden som et højværdiprodukt med høj gødningsværdi som alle landbrug kan gøre gavn af og som især kan hjælpe økologisk landbrug med fornøden gødningstilførsel. Dansk landbrug er et af de mest produktionseffektive lande i Danmark, hvorfor det vil være en dårlig ide at begrænse produktionsevnen i Danmark. Vi skal også huske på at dansk landbrug eksporterer for op imod 160 mia. kr. om året.

Planlagte tiltag i landbruget: - Ny svinestaldsteknologi skal mindske ammoniak og drivhusgasser i luften. En tilskudsordning skal hjælpe landmænd med investeringer i teknologier som eksempelvis gylleforsuring. - En jordfordelingsfond på 150 millioner kroner skal gennem køb og salg af jorde sikrer, at landbrugsproduktionen tager højde for blandt andet biodiversitet, klimagasproduktion og kvælstofreduktion. - 90 millioner kroner skal afsættes til klimaforskning, der skal kortlægge, hvordan man bedst kan nedbringe udledning af drivhusgasser med teknologi. - Biogasanlæg skal gøres tættere for at mindske metanudslip.


Roer gi’r max gas

Lorem quis modit vent ut reiciandio om nihitib lab inihit int.

VARIETY Optional Introtext lorem ipsum Q

Feature one lorem ipsum.

Q

Feature two with highlight. Icon

Vil du have øget biogasproduktion og give din gasproduktion et boost, VARIETY Lorem quis modit så ervent roer detom oplagte valg... ut reiciandio www.kws.com

Optional Introtext lorem ipsum

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons / ha)

Lorem quis vent nihitib labmodit inihit int. ut reiciandio omnihitib lab inihit int que dolor.

30,0

28,9 t www.kws.com

ge afgrøder (tons / ha)

10,5 t

Q

CH4

Gør andre substrater interessante (i blanding med roen)

www.kws.com ■ Energiroer+top

16,8 t

Kornhelsæd (rug)

15,0 t

14,7 t

Lorem quis modit vent ut reiciandio omnihitib Slætgræs lab inihit int que dolor. Majs helsæd 10,5 t

Pil

■ Hurtig VARIETY

omsætning Optional Introtext lorem ipsum (max: 5 dg vs. majs 3 uger) Feature one lorem ipsum. Q

1/4 landscape, 1 variety

0,0

5

Feature one lorem ipsum.

Energiroer

llige afgrøder (tons / ha)

5,0

■Feature Optwo til 2% mere with highlight.

Q

finregulering i styring Majs helsæd af produktionen

23,3 t

15,0 t

Opnå større processtabilitet

Optional Introtext lorem ipsum

Slætgræs

20,0

10,0

Feature two with highlight.

Icon ■ Muliggør

25,0

15,0

Feature one lorem ipsum.

Q

VARIETY ■ Icon

Tørstofproduktion af forskellige afgrøder (tons/ha)

35,0

Q

Energiafgrøder Energiroer

Slætgræs

Energiroer+top

Majs helsæd

Kornhelsæd (rug)

Energiroer

Pil

11.01.2012

Elo West Larsen

Energiroer+top Kornhelsæd (rug) Ved spørgsmål, kontakt: Pil Lars Andersen – 8662 9636 www.kws.dk

Q

Feature two with highlight.

Icon

www.kws.com

SEEDING THE FUTURE

1/4 landscape, 1 variety

SINCE 1856


- Et udvalg nedsættes, der skal finde frem til tiltag i kampen mod ammoniak i luften. 160 millioner kroner afsættes i en pulje til disse konkrete tiltag.

Biogas skal spille en væsentlig rolle Der er gode drivhusgasgevinster at hente ved at gøre biogasanlæg tættere. I samarbejde med biogasbranchen igangsætter regeringen derfor en målrettet indsats for at mindske metanudslippet fra danske biogasanlæg. Regeringen vil overordnet set, i henhold til energiaftalen formulere en gasstrategi, som skal skabe det nødvendige grundlag for et markedsbaseret og kommercielt udnyttet gassystem. Strategien skal blandt andet forholde sig til potentialet i biogas og andre grønne gasser og dermed bidrage

til et klimaneutralt Danmark senest i 2050.

Lobbyarbejdet skal fortsættes Ingen tvivl om, at der fortsat er muligheder for biogas i Danmark, men det forudsætter, at biogasbranchen hele tiden gør politikere og beslutningstagere opmærksomme på fordelene ved at anvende biogas som en central energikilde i den grønne omstilling. Regeringen vil foretage en løbende opfølgning på klimaindsatsen i 2022, 2024 og 2027. Det vil give mulighed for løbende at vurdere behovet for at tilpasse indsatsen på klimaområdet. Se hele aftalen på: www.regeringen.dk/nyheder /miljoe-og-klimaudspil/ Kilde:Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Tekst: Kris Vetter

Rigeligt med grøn gas til transporten Produktionen er steget markant de senere år og vil dække 20 procent af det danske gasforbrug i 2020, og der er teknisk potentiale til at dække hele gasforbruget inden 2050. Direktør Frank Rosager Foreningen Biogasbranchen kunne i sit indlæg på Grøn Gas Forum i september måned fastslå, at der allerede i 2019 er tilstrækkeligt biogas i gasnettet til at en tredjedel af den tunge transport kunne omstilles til klimaneutral drift ved årligt, at fortrænge de ca. 250 mio. liter dieselolie der anvendes idag. En omstilling med en klimagevinst på ca. 450 tons CO2 om året. Det danske afgiftssystem på transportområdet er en kraftig bremseklods for denne omstilling fordi afgifterne på

såvel køretøjerne som på selve brændstoffet er markant højere for biogas sammenlignet med de tilsvarende for diesel og benzin.

Biogas til tung transport bør prioriteres i klimakampen Frank Rosager fremhævede at stort set alle ekspertanalyser på området klart dokumenterer, at til den til tunge transport giver biogassen den billigste omstilling til fossilfri drift, både ud fra en samfundsøkonomisk og statsfinansiel betragtning. - Nedenstående er bare ek-

ISCC certificeret biomasse til dit biogasanlæg Combi Fast Biomasse 230 er konkurrencedygtig stabil biomasse. Produktet er udvundet af oliven og certificeret for bæredygtighed.

Vi kan levere fra eget dansk lager eller i hele skibslæs via aftalt havn.

Værdifuld biomasse Biogas (teoretisk)

ISCC certifikatet betyder at du som anlægsejer kan opnå en bedretil dit biogasanlæg Biogas ISCC certificeret biomasse afregning for din biogas. dage) Combi Fast Biomasse 230 er konkurrencedygtig stabil (60 biomasse.

335 Nm3/ton 230 Nm3/ton

Produktet er udvundet af oliven og certificeret for bæredygtighed. Tørstof Combineering har mere end 25 års Vi kan levere fra eget dansk lager eller i hele skibslæs via aftalt havn. erfaring medbetyder levering energirige Aske ISCC certifikatet at duafsom anlægsejer kan opnå en bedre biomasser til biogasanlæg afregning for din biogas. Svovl

90 % 8% 0,1 %

Kloridaf energirige 0,3 % Combineering har mere end 25 års erfaring med levering biomasser til biogasanlæg Kvælstof 12 kg/ton 2 kg/ton VærdifuldFosfor biomasse Biogas (teoretisk) 335 Nm3/ton Kalium 25 kg/ton 3

Ring eller skriv til Bodil for mere Biogas (60 dage) Tørstof information bkk@combineering.dk Aske Ring eller skriv til Bodil for mere information bkk@combineering.dk

Svovl Klorid Kvælstof Fosfor Kalium

230 Nm /ton 90 % 8% 0,1 % 0,3 % 12 kg/ton 2 kg/ton 25 kg/ton

Combineering A/S • Bistrupvej 176 • 3460 Birkerød • Telefon: 45 58 40 40 • www.combineering.dk

6

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


sempler på, at sagkundskaben er enige om, at biogas skal i spil til den tunge transport, som afløser for fossile brændstoffer, sagde Frank Rosager. Energinet analyse år 2017: El og Gas til transport konkluderer at for busser og lastbiler, er gas det eneste klimavenlige alternativ til diesel før 2030. Dansk Energi analyse 2017: ”Lad energisektoren løfte

Danmarks klimaindsats”. Fremsyn 2017: Avancerede biobrændstoffer til tung transport. SDU 2016: Biogas og andre VE-brændstoffer til tung transport. EA Energianalyse 2016: Grøn Roadmap 2030. - Udfordringen er, at politikere og andre kun taler om el. Det er ok til personbiler og over korte afstande, men hvis vi de kommende år

Grøn ejerafgift i 10 år for 3,5 tons Iveco Daily Van Diesel - hhv. Biogas-udgaver 250.000 kr.

}

200.000 kr.

+27%

150.000 kr. 100.000 kr. 50.000 kr. 0 kr. Grøn ejerafgift

Biogasvarevogn 240.000

Dieselvarevogn 180.000

skal rykke på transport over store afstande og med tunge læs, skal biogas ind i transportsektoren, og det kræver afgiftsomlægninger her og nu, fastslog han.

Derfor halter vi bagefter i Danmark Sverige er langt foran Danmark, eksempelvis kører over 20 procent af busserne i Sverige på biogas, mens tallet i Danmark kun er 0,9 procent. For i Sverige venter man ikke på at el kan blive løsningen i den tunge transport og her kan Arla annoncere at hele deres mælkedistribution kører på fornybare brændsler. Danmark har den største afgiftsbelastning på biogas til transport, selv el- landet Norge har flere gasdrevne busser end i Danmark. F.eks. viste med nedenstående eksempler, at det er nødvendigt at ændre afgiftsbelastningen, men at

Teknologineutral omstilling af tung transport Grønne ejerafgifter for varebiler skal ligestilles mellem biogas og diesel . (provenu neutralt) Brændstof- og CO2 afgifter skal ligestilles mellem biogas og diesel pr kørt km. (provenu neutralt) Hæv miljøzone krav til EURO 6 medtag varebiler fra 2021. Stil krav om lav emission køretøjer i offentlige flåder. Hæv iblandingskravet til 8 procent og fasthold dobbelttælling for avancerede biobrændstoffer. (provenu neutralt). Spar biogas støtten for biogas der iblandes transporten

det faktisk ikke er de store ændringer det kræver. F.eks. viser Scanias beregninger for Danmark, at merprisen for biogas som drivmiddel til mælketransport kun er 1,5 øre/liter mælk.

Vand og Forsyning Både private og offentlige investorer foretrækker NIRAS som rådgiver, når der skal etableres eller ombygges biogasanlæg i Danmark. Vi sørger for forretningsplan, myndighedsgodkendelser og udbudsmaterialer. Vi fører tilsyn med byggeri og idriftsættelse, og vi rådgiver under drift.

DET ER REN ENERGI Kort sagt – vi er med i hele forløbet. Det giver ren energi. niras.dk

Bioenergimagasinet_nr_3_05_2018_190x130_ASM_NBA_VIG.indd 1

03-05-2018 15:14:59

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

7


NOx-udledning under kørsel Renovationskøretøjer

kg NOx pr. 100.000 km

Når det går så langsomt i DK skyldes det især at CO2- og energiafgifterne ikke tager hensyn til at biogas er et CO2 neutralt brændstof, hvorfor afgifterne er 15-20 procent højere pr kørt km. Ift. diesel, og så ikke mindst at de Grønne Ejerafgifter er ca 30 procent højere for de biogasdrevne varebiler, som det er vist på nedenstående plance for samme køretøj.

Busser

Lastbiler

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bionaturgas Biogas

Fossil Diesel

RME / PME / HVO Biodiesel

93% fossil, 7% bio Diesel B7

Teknologineutrale incitamenter skal drive omstillingen

Gaskøretøjer udleder betydeligt mindre NOx end selv nye dieselkøretøjer (EURO VI). Forskellen mellem renovationskøretøjer, bus og lastbil ligger i antallet af start og stop. Kilde: Fremsyn 2017.

Med nedenstående planche lagde Frank Rosager op til de teknologineutrale tiltag som Biogasbranchen mener bør være en driver for den grønne omstilling, og pointerede samtidig at disse tiltag ikke blot var provenu neutrale for staten, men faktisk yderligere ville give mulighed for en væsentlig besparelse i støtten til biogas, når denne anvendes til

at opfylde iblandingskravene for de dyre biobrændstoffer. En overset mulighed der gør den grønne omstilling væsentlig billigere for staten med biogas, end det er tilfældet med el.

Lavere Nox og partikel emission i tilgift Som følge af at EU´s løbende skærper emmisions kravene til nye dieselkøretøjer er

partikelemissionen efter de aktuelle EURO VI krav så lave partikler fra slitage af dæk, bremser og vejbane er blevet mere dominerende end selve udstødningen. Der er ligeledes strammet kraftigt op på de tilladte NOx emissioner for nye køretøjer, og de tunge gaskøretøjer udleder kun omkring halvdelen af de tilsvarende for diesel, se planchen.

En omstilling af den tunge transport vil således ikke blot give en kæmpe klimagevinst, men også medvirke til en markant reduktion af luftforureningen, hvilket Biogasbranchen håber regeringen vil have med i sit kommende udspil til en luftog klimaplan. Kilde: Frank Rosager Tekst: Kris Vetter

Vi ses på

Støt op om M ESSEN Biogasbranchen Biogasbranchen er et forum for alle med interesse for at fremme produktion og anvendelse af biogas på et økonomisk sundt og bæredygtigt grundlag. Det fælles formål er blandt andet: • at sikre rammevilkår, der gør det attraktivt at investere i produktion og anvendelse af biogas

OLIVENRESTER MED ISCC Direkte fra skib eller fleksible løsninger med løbende levering. Kontraktsikring af mængder

A18168

Kontakt Peter Linde Tlf.: 2243 7723

8

• at synliggøre biogassens bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer • at fremme eksport af viden og teknologi • at sikre den nødvendige forsknings- og udviklingsindsats • at sikre kompetenceopbygning i branchen gennem kurser, efteruddannelse samt ERFA grupper.

Foreningen Biogasbranchen Læs mere på www.biogasbranchen.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


Biogasbranchens indspil til forhandlingerne om klimaudspillet Transportsektoren står for ca. 40 procent af den danske CO2 udledning udenfor kvote sektoren, og har forpligtet sig til inden 2030 at nå en reduktion på 39 procent af udledningsniveauet i 2005. En omstilling af den tunge transport er en særlig stor udfordring. Regeringen har med Klimaog luftudspillet ”Sammen om en grønnere fremtid” taget initiativ til at bryde transportsektorens stigende påvirkning af det globale klima.

Markedsdrevet teknologineutral omstilling Regeringen anfører i sit udspil to principper for målopfyldelsen: - Skabe de rigtige rammer for en markedsdrevet og teknologineutral omstilling, der Regeringen har ønsker om at skabe de rigtige rammer for at transporten kan omstilles til grønne drivmidler. Biogas er løsningen til den tunge transport herunder busser, renovationsbiler og almindelige vare og lastbiler.

PRINT DIN BILLET PÅ AGROMEK.DK

OPLEV NYT BIOGASOMRÅDE PÅ AGROMEK Kom og vær med når vi lancerer det nye biogasområde på Agromek. Her kan du møde de førende aktører, se de nyeste produkter og høre faglige indlæg om aktuelle emner.

27.-30. november 2018 MCH Messecenter Herning

ENERGI – BIOGAS

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

9


Målet om en million grønne køretøjer i 2030 er ambitiøst, og en omstilling baseret på el-køretøjer alene realiseres ikke uden markante provenutab for staten. - Målet om en markant omstilling til CO2 neutral transport kan, som Biogasbranchen foreslår, imidlertid også opnås ved at ligestille afgifterne på transport baseret på biogas med de tilsvarende baseret på diesel og benzin. De nuværende afgifter er prohibitive for en sådan grøn omstilling, da det samme køretøj afgiftsbelastes langt højere i biogasversion end fossil version. - En markant reduktion af transportens klimabelastning ved hjælp af biogas overses i klimaforhandlingerne, påpeger Frank Rosager, Direktør for Foreningen Biogasbranchen. giver aktørerne incitament til at vælge de mest omkostningseffektive klimatiltag.

- Sikre, at klimaindsatsen er omkostningseffektiv, så vi får mest muligt for pengene.

Den nødvendige biogasmængde er allerede tilstede i gasnettet, og der vil derfor alene være tale om at flytte anvendelsen over på det mest optimale sted, nemlig i transportsektoren og dermed udenfor kvotesektoren.

Positive konsekvenser Der er mange positive konsekvenser ved at sikre teknologineutral omstilling. Det muliggør en reduktion af tilskud til biogas med 0,5 - 1 mia. kr. pr. år fra 2023, da iblandingskravene vil erstatte tilskuddet. Det reducerer som tidligere nævnt køretøjernes udledning af især NOX og CO2 og afhjælper Paris-aftalens reduktionskrav allerede fra 2021 ved reduktion både i transportsektoren og landbruget. I 2020 skal 10 procent af brændstoffet være VE og samme år skal 0,9 procent af brændstoffet være avancerede biobrændstoffer. EU-krav i VE II stiger til 3,6 procent i 2030. Og så skal vi huske på at vi fra 2020 skal have en minimumsdækning af gas tankstationer langs hoved-

Opgrader med AMMONGAS

Vi ses på

Det betaler sig... - især på den lange bane!

MESSEN

7 nye anlæg alene i Danmark på ét år, fordi: Ammongas leverer markedets højeste effektivitet, med et metantab på kun 0,04 %. El forbruget er kun 0,1 kWh/m3 biogas Høj temperatur på genbrugsvarmen sikrer genbrug til reaktoropvarmning, og dermed laveste samlede energiomkostninger. Trykløs dansk opgradering gør anlægget robust, med oppetider over 99 %. Ingen behov for forrensning, og dermed ingen bøvl med ilt i gassen. Ingen reduktion af effektivitet og kapacitet over tid. Service mulighed 24-7 fra 16 ingeniører, der kender anlæggene til bunds.

Besøg vores informative hjemmeside:

www.AMMONGAS.dk

Kontakt os på amg@ammongas.dk eller 4363 6300

10

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


færdselsårer og by-tætte områder i Danmark (AFI-krav, Alternative Fuels Infrastructure).

Biogasbranchen forslag er provenu-neutrale Energiafgiften, der udgør den væsentligste afgift på brændstof, er alene fastlagt ud fra brændslernes energiindhold. Det tager ikke hensyn til brændstoffernes klimapåvirkning. Da gaskøretøjer som f.eks. gasbusser kører ca. 15-20 procent kortere pr. energienhed end de tilsva-rende i dieselbusser, afgiftsbelastes de CO2 neutrale køretøjer tilsvarende højere for samme transportarbejde (pr. km.). Denne økonomiske skævridning kunne undgås på en provenuneutral måde ved at reducere energiafgiftsbetaling pr km til samme niveau som dieselkøretøjet. En sådan ligestilling med

diesel vil fjerne en væsentlig barriere for flådeejere af varebiler samt reducere meromkostningen ved en grøn omstilling af kommunale køretøjer (og dermed statens DUT omkostninger). For varebiler betales i dag ca. 30 procent mere i grøn ejerafgift for det samme køretøj på biogas i forhold til den tilsvarende i dieseludgave. Personbiler drevet på biogas rammes både af denne skæve ”grønne” ejerafgift plus af markant højere registreringsafgifter, som det er vist i nedenstående tabel for en VW Move UP 1,0 MPI. Konsekvenserne af disse ekstreme afgiftsforskelle er, at der fortsat vælges dieseldrevne varebiler til distribution, service og entreprenørarbejde, og fortsat vælges benzin- og dieseldrevne personbiler, når det drejer sig om både private servicebiler

og bilerne i den kommunale hjemmeservice. For landdistriktskommuner som f.eks. Skive kommune hvor det giver det alt for store udfordringer at nå rundt med el- biler i hjemmepleje m.v., har man valgt at biogasløsningen for deres ca 50 køretøjer, men rammes så af markante afgiftsstigninger ift. en fortsat drift med diesel- og benzin drevne køretøjer. Med en sådan afgiftsstraf for kan ikke forventes at mange andre kommuner følger efter. Blot ved at fastlåse såvel registrerings- som grøn ejerafgift for biogaskøretøjer med den fossile pendant, kan en grøn omstilling skubbes i gang uden provenutab. Tilmed kan staten spare markant på tilskuddet til biogas, der ikke kan opnå tilskud ved iblanding i transportsektoren fra 2023.

Omkostningseffektive klimatiltag Nedenstående tiltag vil bringe afgifterne i overensstemmelse med regeringens beskrevne principper om, at klimatiltagene skal være omkostningseffektive, så man får mest muligt for pengene: - Biogas leveret til transport gennem naturgasnettet fritages for CO2 afgifter. - Energiafgifterne til transport ligestilles for ens transportarbejde (pr. km) ved en passende afgiftssænkning på CO2 neutrale brændstoffer. - Den grønne ejerafgift for biogaskøretøjer fastlåses på niveau med den fossile pendant. - Registreringsafgiften for biogaskøretøjer fastlåses på niveau med den fossile pendant. Kilde: Frank Rosager Tekst: Kris Vetter

INVESTER I EN NY OG EFFEKTIV GYLLETRAILER

VM Tarm a/s tilbyder en standard gylletrailer med en volume på henholdsvis 36.000 liter eller 39.000 liter. Alle gylletrailere, som leveres med læssepumpe, får monteret vores rustfaste læssepumpe, som har en pumpekapacitet på ca.15.000 liter/min. ved optimale forhold.

Gylletraileren er produceret i rustfast stål med bl.a. 10” rustfast krananlæg, 6” rustfast omrøring, radiostyring via PLC-styring og med en egenvægt fra 9.350 kg for en 4-akslet gylletrailer. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte salgskonsulent Jan Johansen (jj@vmtarm.dk) på tlf. 40 38 50 33. Find os på: Se oss på

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

11


Klima også på dagsordenen i FN FNs overordnede klima-målsætning er, at den globale temperaturstig-ning skal begrænses til 1,5°C over de førindustrielle niveauer, eller som minimum et godt stykke under 2°C stigning

Kun ved kompromisløs realisme om virkemidlerne, kan resultaterne nås og chancen for at løse problemerne indfries.

Med den seneste udmelding fra FN´s klimapanel IPCC vil man endegyldigt sætte menneskeskabte klimaforandringer øverst på dagsordenen. Hele 6000 forskningsresultater ligger til grund for de nyeste konklusioner og placerer klimaforandringerne i historisk perspektiv, med de største historiske trusler i verden. Som mange eksperter og politikere har sagt, er de næste få år afgørende for klimaet og de vigtigste i menneskets historie. Det vil kræve ekstraordinære indsatser at ændre

Hvad er EU-landenes klima-bidrag?

historiens gang på grund af for lang passivitet! Rapporten konstaterer at vi skal gennemføre hidtil usete forandringer og det skal foregå på tværs af landegrænser. Ifølge IPPC skal vi nå et rent nul i drivhusgasser i 2050, hvilket betyder en halvering indenfor de næste 12 år! Uden internationalt samarbejde kan målet ikke nås og uden markedskræfter og virksomhedernes innovationskraft (teknologisk udvikling) og uden økonomisk vækst er det ikke muligt at nå målet.

EU's emissionshandelssystem (EU ETS) blev iværksat i 2005 for at fremme reduktionen af drivhusgasemissionerne på en omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde. En nedbringelse af drivhusgasemissionerne i EU med mindst 40 procent frem til 2030 (i forhold til 1990) er et af de mål, der er vedtaget af Det Europæiske Råd som led i klima- og energirammen for 2030. Som første skridt i reformen vedtog EU for nylig en afgørelse om oprettelsen

af en markedsstabilitetsreserve for EU ETS. Formålet med reserven er at korrigere det store overskud af emissionskvoter, der er opbygget i EU ETS, og gøre systemet mere modstandsdygtigt over for ubalancer mellem udbud og efterspørgsel. - 2050: Lavemissionssamfund - EU-landenes drivhusgasemissioner skal ligge 80 procent under 1990-niveauet. - 2030: 40 procent (”Fase 4”) - 2040: 60 procent ETS er EU’s vigtigste klimainstrument og alle erhvervssektorer skal bidrage, ligesom konkurrenceevnen skal bevares. Emissioner må ikke blot flyttes til tredjelande (”carbon leakage” mv.). Tekst: Kris Vetter

Biogas på vej mod nye horisonter Årets Økonomiseminar markerer, at biogassen i Danmark er på dagsordenen - politisk og i praksis I 2017 blev Foreningen for danske Biogasanlæg og Brancheforeningen for Biogas lagt sammen til Foreningen Biogasbranchen. Målet med at samle branchen er, at styrke den politiske interessevaretagelse og videndeling. Det har for branchen og sekretariatet i særdeleshed været et travlt år. Blandt de store emner er forarbejdet op til det historisk brede energiforlig og den efterfølgende implementering. Klimaområdet, herunder branchens egen indsats for at minimere metantabet og regeringens klima- og luftpakke er et andet. Udfordringer og løsninger i forhold til cirkulær økonomi og den nye fosforregulering er et tredje. Skabelse af nye markeder for den producerede biogas, herunder i 12

transportsektoren et fjerde. Samtidig arbejder branchens aktører på at genanvende nye biomasser og mange andre emner. Disse og mange andre emner er på dagsordenen på Økonomiseminaret den 10. december 2018. I år flyttes Økonomiseminaret til Vingsted Centret. Samtidig er branchen i hurtig udvikling og biogasproduktionen øges. I 2020 er det ikke urealistisk at 20 procent af husdyrgødningen afgasses i biogasanlæg, og at biogas udgør 20 procent af gasforbruget i Danmark. - Vi ønsker en faglig god konference, men ser også Økonomiseminaret som et oplagt sted at møde kollegaer og leverandører for en snak om udfordringer og muligheder lokalt, siger for-

mand for Aktivitetsudvalget i Foreningen Biogasbranchen Aksel Buchholt. Deltagerantallet har været støt stigende gennem de senere og vi håber igen i år at se over 150 deltagere fra hele branchen, anlægsejere, driftsledere, driftspersonale,

rådgivere, udstyrsfabrikanter, embedsværket og andre interessenter, siger Aksel Buchholt. Se programmet på biogasbranchen.dk og meld dig til hos Belinda Stummann: bs@biogas.dk Tekst og foto: Kris Vetter

Formand for Aktivitetsudvalget i Foreningen Biogasbranchen Aksel Buchholt ser frem til årets Økonomiseminar med stor forventning til opbakningen fra deltagerne.

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


MESSEN

UDSTILLING Leverandører inden for biogas, halm til energi, træpiller og træflis til både landbrugsejendomme og større energiproducerende anlæg. MÅLGRUPPER Husdyrproducenter, biogasanlæg og varmeværker herunder bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer samt ansvarlige for drift og indkøb på anlæggene. Bioenergibranchen herunder brancheforeninger mv. forventes også at deltage, ligesom universiteter og læringsinstitutioner. KONFERENCE Konferenceområde med aktuelle temaer som afsætning af gylle, dybstrøelse, halm og skovflis og forbrug af træpiller, halm, biogas, træflis mm. Foreningen Biogasbranchen er indlægsholder og Aalborg Universitet er vært for en international konference med 150 deltagere. ARRANGØRER MESSE C BioenergiMAGASINET Aalborg Universitet/ Esbjerg BOOK EN STAND På www.nutrifair.dk eller kontakt BionergiMAGASINET på 73 848 545.

FREDERICIA

16.-17. JANUAR 2019

PROGRAM FOR DEN 17. JANUAR 2019

DANSK BIOENERGI KONFERENCE Kl. 10.00

Indledning v/Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Nature Energy

Kl. 10.15-12.00 Session 1: Landbruget som energileverandør- og forbruger Ordstyrer: Torkild Birkmose Tidsplan

Emne

Kl. 10.15

Skal jeg afsætte min gylle til biogasproduktion og hvad får jeg ud af det?

Kl. 10.35

Halm – en vigtig ressource: Hvad lærte vi af halmkrisen i 2018 og hvordan ser fremtidens halmmarked ud

Kl. 10.55

Danmark, en del af et internationalt bioenergimarked: Hvordan sikrer man en stabil råvareforsyning i fremtiden

Kl. 11.15

Landmanden som energiforbruger: Hvordan finder jeg den bedste energikilde

Kl. 11.35

Paneldiskussion med indlægsholderne i panelet

Kl. 11.55

Afrunding

Kl. 14.00-16.00: Session 2: Biogas og recirkulering af næringsstoffer Ordstyrer: Bruno Sander Nielsen Tidsplan

Emne

Kl. 14.00 Indledning ved ordstyrer Kl. 14.05 Fremtidens rammevilkår for biogasproduktion i Danmark Kl. 14.25 Biogas og recirkulering af fosfor og andre næringsstoffer Kl. 14.45

Nye råvarer til biogas: Organisk affald, husholdningsaffald – hvordan ser markedets fremtid ud?

Kl. 15.05

Ny økologisk linje på Linkogas

Kl. 15.25

Paneldiskussion med indlægsholderne i panelet

Kl. 15.45

Afrunding

Indlægsholdere: Landbrugskonsulent - Halmleverandørforeningen - Verdo Energikonsulent - Sune Aagot, Genanvend Biomasse - Aksel Buchholt, LinkoGas - Bruno Sander, Foreningen Biogasbranchen - Torkild Birkemose, Landskonsulent Gødskning og Planteinnovation Seges - m.fl.

FORENINGEN

BIOGASBRANCHEN På vej til et non-fossilt samfund med landbruget som energiforbruger og energiproducent


MESSEN

16.-17. JANUAR 2019

Bioenergimesse i trekantområdet Bioenergimessen 16-17. januar 2019 i forbindelse med NutriFair tager form. Sammenkoblingen af NutriFair med en bioenergimesse er oplagt, da mere end 5000 husdyrproducenter hvert år besøger NutriFair for at få inspiration til deres bedrift. Som bekendt hænger bioenergi herunder biogas og landbrug uværligt sammen. Landbruget er både energiproducent og energiforbruger i stor stil, hvorfor det giver mening at bioenergisektoren udstiller produkter og ydelser her for at skabe incitatement og interesse for ny teknologi og interesse for

såvel biogas som bioenergi generelt. Landbruget rydder op efter husdyrene og udnytter gødningen herfra til energiproduktion, og tilbagefører højværdi fibermasse tilbage til fødevareproduktionen. Så det er en win-win-win for landbruget, forbrugerne og miljøet. NutriFair messen er totalt udsolgt og udstillingsområdet er sågar udvidet i år. Samtidig er søgningen til bioenergiMESSEN lige nu på sit højeste og arrangørerne forventer udsolgt indenfor få uger. Samarbejdet mellem Messe

C i Fredericia, bioenergiMAGASINET, Aalborg Universitet og Foreningen Biogasbranchen m.fl. skal ”løfte” bioenergimessen til endnu højere niveau. Målet er at messen bliver stedet hvor bioenergibranchen mødes hvert år for at søge inspiration og for at mødes med andre ligesindede for at få sparring og input til dan daglige drift af anlæg.

- Vi deltager med en stand på bioenergiMESSEN fordi vi ønsker at være med til at skabe et forum for driftsledere, direktører fra biogasbranchen samt bestyrelsesmedlemmer fra biogasproducenter landet over siger centerleder for Dansk Fagcenter for Biogas Jakob Lorentzen. - Vi satser benhårdt på at

kValitEts Reaktortanke, gylleomrørere og pumper Vi er eneimportør af Stallkamps produkter i Danmark - din garanti for kvalitet til konkurrencedygtige priser... Godt for din bundlinie... Nyeste generation af dykpumper har snegleindfødning i toppen og endnu bedre beskyttelse af motor og sliddele. Nyeste versioner af omrørere skubber dobbelt så meget gylle, med mærkbart lavere strømforbrug!

Danmarks bedste og hurtigste reaktortanke Vores rustfrie stålreaktortanke leveres klar til montering (pallegods) på sitet. Montage af en komplet 6.000 m3 reaktortank tager kun 4 uger..!

EksEmpEl

Ved 4.000 m3 reaktortank skal man typisk anvende 3 omrørere á 18,5 kWh. Med ny version og teknologi kan du nøjes med 2 omrørere á 17 kWh. Data: 17 kWh, 128 rpm, 15.900 m3/t. *Testen er udført i vand

Hvis du siger biomassehåndtering siger du også BiogasTeknik Husk: Vi har mere end 15 års erfaring indenfor reparation og vedligehold af biogasanlæg, så kontakt os for en god og holdbar løsning... - også ved nedbrud. Ring for et uforpligtende tilbud... Vi ses på

MESSEN

R 24/7... Vi ER kla r! en alt på lage

Vi er Danmarks eneste importør og forhandler af

14

- og har næst

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


På vej til et non-fossilt samfund med landbruget som energiforbruger og energiproducent uddanne folk til biogasbranchen og varetager desuden kursus og uddannelse for eksisterende driftsleder på biogasanlæggene, hvorfor bioenergiMESSEN er det oplagte sted for vore interessenter at mødes, fremhæver han.

indkøberne fra blandt andet biogasanlæggene og varmeværkerne, men også det store antal landmænd som anvender biomasse som fyringsgrundlag på bedriften, siger han.

I forbindelse med bioenergiMESSEN bliver der holdt faglige oplæg om rammebetingelser, biogasproduktion, biomasser med videre – alt sammen emner, der relaterer til biogas. Dem står blandt andre Foreningen Biogasbranchen for. - bioenergiMESSEN ser vi som en branding platform for Foreningen Biogasbranchen. Vores forening har jo som formål at tilgodese medlemmernes interesser bedst muligt og sørge for, at endnu flere får øjnene op for biogas, som et columbusæg, der er en del afløsningen på landbrugets og samfundets miljø- og affaldsudfordringer, udtaler Frank Rosager administrerende direktør i, Foreningen Biogasbranchen.

Jens Bo Holm-Nielsen, leder af Center for Bioenergi ved Aalborg Universitet Esbjerg oplyser at programmet for en sideløbende konference på bioenergiMESSEN er programklar. Se omtale og program side 19.

Også medlemsbladet er glade for opbakningen - Som udgiver af bioenergiMAGASINET nu på 12 år, som medlemsblad for netop Foreningen Biogasbranchens medlemmer og mange andre bioenergi interessenter er det dejligt, at mærke opbakningen til bioenergiMESSEN, siger Kris Vetter. - Producenterne til bioenergisektoren efterspørger en messe, hvor de kan fremvise produkter og få dialog med

Ønsker du en erfaren leverandør til dit biogasanlæg?

International biogaskonference

Projektleder Messe C, Fredericia Jørgen Kronborg glæder sig over tilslutningen og det tværfaglige samarbejde. - Vi ønsker at fremme interessen for bioenergi. Og da alle husdyrproducenter har interesse for afsætning af gylle og anden husdyrgødning er vi naturligvis meget tilfredse med at Foreningen Biogasbranchen og Center for Bioenergi, Aalborg Universitet Esbjerg bakker op om vores nye tiltag bioenergiMESSEN, siger Jørgen Kronborg. Bioenergi-området omfatter en stor udstilling med leverandører inden for biogas, halm til energi, træpiller og træflis til både landbrugsejendomme og større energiproducerende anlæg. I tilknytning til udstillingsområdet bliver der et konferenceområde, hvor en række relevante temaer belyses.

Gasfakler

Fyldelegemer

Gaskølere

Bio-knusere

Gaslagre

Gasblæsere

Dosering og fødesystem/lager

Separering af organisk affald

Vi projekterer, producerer og forhandler high-end udstyr til biogasanlæg i hele verden... LSH-BIOTECH er en vidensbaseret virksomhed med speciale i projektering og udvikling af specialudstyr til biogasindustrien. Vi ses på

MESSEN

Tekst og foto: Kris Vetter

FAKTA Målgrupperne for bioenergimessen er husdyrproducenter, biogasanlæg og varmeværker herunder bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer samt ansvarlige for drift og indkøb på anlæggene. Bioenergibranchen herunder brancheforeninger mv. forventes også at deltage, ligesom universiteter og læringsinstitutioner.

Med mere end 20 års erfaring i biogasbranchen, får du en stabil og sikker leverandør

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

LSH-BIOTECH APS Ålunden 36 DK-8500 Grenaa Tel. +45 2960 3008 lsh@lsh-biotech.dk

15


MESSEN

16.-17. JANUAR 2019

Fremsynethed og fleksibilitet afvær Markedet for biomasse er i konstant forandring, og forandringer kommer der bare flere af BioenergiMAGASINET tager pulsen på biomassemarkedet nu og i fremtiden frem mod BioenergiMESSEN 16-17. januar i Fredericia. En våd høst i 2017 efterfulgt af et ekstremt tørt 2018 illustrerede nogle af de mekanismer, der med jævne mellemrum vil træde i kraft, når man opererer på et biomassemarked, der er præget af vind, vejr og en mængde andre faktorer.

BioenergiMAGASINET har interviewet en række aktører for at tage pulsen på biomassemarkedet og få indblik i, hvad vi kan lære af sommerens tørke og lave produktion af halm. Den centrale lære er, at kravene om fremsynethed, fleksibilitet og internationalt udsyn på det danske bioenergimarked bliver stadigt skrappere. Årets udfordringer begyndte

allerede i 2017, hvor regn gjorde det ekstremt svært at bjerge de normale mængder af halm. Derfor var der ikke gammel halm på lager, da det i juni i år stod klart, at tørken ville fortsætte hen over sommeren og medføre en betydeligt lavere halmproduktion.

Halmleverandører mobiliserede landmændene Derfor trådte brancheorganisationen Danske Halmleverandører i juni til med et varsel om, at der var risiko for, at der kunne blive mangel på halm som følge af tørken. Den proaktive indsats fra Danske Halmleverandører gav stor effekt.

Vi ses på

MESSEN

• Nøglefærdige biogasanlæg inkl. myndighedsbehandling • 30.000 til +300.000 ton biomasse pr. år • Økologisk eller konventionel • Biogas til kraftvarmeværk eller naturgasnet

Kontakt Lundsby Biogas A/S www.lundsbybiogas.dk · Mail: info@lundsbybiogas.dk

- I gennemsnit har udbytterne ligget på cirka halvdelen af det normale pr. hektar. Til gengæld fik markedet stor opbakning af de landmænd, der plejer af nedmulde deres halm. De valgte i stedet at presse halmen, så vi endte med, at der blev presset halm på op mod 85-90 procent af kornarealet, fortæller chefkonsulent Thomas Holst fra Danske Halmleverandører. I de foregående fem år er

¬ Biogasproduktion og -opgradering ¬ Tankstationer og gas til transport ¬ Offentlige og private partnerskaber www.natureenergy.dk

16XXXXX_Biogas_ann_400x60mm.indd

1

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

der produceret i gennemsnit cirka 5,7 millioner tons halm om året. Knap 1,5 millioner tons er årligt blevet anvendt til fyring, mens mere end 1,6 millioner tons i snit er blevet bjerget til husdyr. Mere end 2,6 millioner tons er ikke blevet bjerget og dermed formentlig nedmuldet. Thomas Holst estimerer, at resultatet er blevet, at der i år endte med at blive produceret halm nok. - Det ser ud til, at folk kan få den halm de har behov for, men det har haft konsekvenser rundt om i branchen, for prisen på halm har været væsentligt højere end normalt, siger han.

Markedet droslede ned på halmforbruget Mens landmændene forøgede det areal, hvor der blev bjerget halm, reagerede markedet også ved at skrue ned for efterspørgslen i et vist omfang. I nogle husdyrbesætninger blev halmen skiftet ud med træpiller, og nogle af de energiværker, der kan anvende både halm og flis, valgte at øge forbruget af flis og drosle ned på halmforbruget. Det gjaldt blandt andet Biomasse-


På vej til et non-fossilt samfund med landbruget som energiforbruger og energiproducent

rgede halmkrise i de kommende år fyret Kraftvarmeværk A/S i Lisbjerg. I biogasbranchen valgte Grøngas i Nordjylland at droppe halm og erstatte det med en biorest fra produktion af olivenolie. På biogasanlægget Grøngas Vrå anvender man årligt 10.000 tons halm i et 7 MW halmfyringsanlæg, der leverer procesvarme til biogasanlægget. - Vi har en masse gylleleverandører, der skulle bruge halmen til deres besætninger. Samtidig var der en god olivenhøst i 2017, og derfor var der lave priser på biopiller af oliven. Det betød, at vi kunne frigøre halmen til vores gylleleverandører og i stedet anvende olivenresterne, forklarer Jens Peter Lunden fra Grøngas. Rent økonomisk gjorde øvelsen ingen forskel for Grøngas. - Vi havde en fast pris på halmen. Det kostede os ikke noget, men vi tjente heller ikke på det, siger han. Grøngas kunne lave øvelsen, fordi man tidligere har fået ombygget halmkedelanlægget, så der også kan fyres med piller. Det gav den fornødne fleksibilitet her i

sommer, og netop dette er en vigtig pointe for bioenergimarkedet.

Fleksibilitet og diversitet er nødvendig - De sidste par år tid har lært os, at det vigtigt at have lagre af halm, men vi må samtidig sige, at er vanskeligt at have lagre nok til to år i træk med dårlig halmhøst. Derfor må vi også sige, at det er vigtigt, at dele af halmen afsættes til anlæg med fleksibilitet i, hvilke typer biomasse der kan anvendes. Det skal være med til at sikre forsyningen af halm til de dedikerede halmanlæg, der allerede findes, og som kan komme i fremtiden, siger Thomas Holst. Behovet for fleksibilitet nikker man genkendende til hos Verdo Trading, der er handelsselskabet i energikoncernen Verdo i Randers. Verdo Trading handler med træpiller, træflis og alternative biobrændsler som for eksempel solsikkeskaller og sheanødder. Her taler direktør Thomas Bornerup for vigtigheden af at sprede de risici, der kan være som følge af vind og vejr. - De sidste par år har vi set

Det skal nok lykkes at fremskaffe den nødvendige biomasse til fremtidens øgede produktion af biogas, siger en fortrøstningsfuld Jens Peter Lunden direktør for GrønGas.

en vis parallel mellem halm og flis, især hvis vi ikke kun ser på Danmark. Når det er alt for vådt, så bliver det svært at bjerge halmen og hente flis ud af skovene.

Når det bliver alt for tørt, så kommer der for lidt halm, og risikoen for skovbrande øges, forklarer Thomas Bornerup. Derfor er det Verdos strategi

Vi ses på

MESSEN

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

03/02/16 15.24

17


MESSEN at indkøbe mange forskellige produkter og på mange forskellige markeder. - Der kommer masser af regn og sne og brande, og det kommer også til at ske i fremtiden. Vi vil gerne have diversitet og forsyningssikkerhed, så når det brænder i Sverige og Portugal, kan vi hente vores råvarer fra andre steder, forklarer han.

Biomassen under pres I flere år har anvendelsen af fast biomasse som brændsel været under politisk pres, senest med en beslutning om, at biomassefyrede varmeanlæg skal dokumentere at være 1.500 kroner billigere pr. forbruger pr. år end det næstbilligste alternativ. Formålet er at få flere varmepumper ind i de mindre fjernvarmeområder. Værkerne kan dog supplere en Vi ses på

16.-17. JANUAR 2019

varmepumpe med biomasse, så længe varmepumpen er størst. Derfor har bioenergiMAGASINET kun mødt moderate forventninger til den fremtidige udvikling i afsætningen af faste biobrændsler i Danmark. - Med den seneste beslutning bliver det svært for de små værker at gå biomassevejen, og det er vi kede af. For det er netop med lokalt produceret flis rundt omkring i landet, at vi har den bedste case på de små decentrale værker, lyder det fra direktør Steen V. Riber fra HedeDanmarks skovdivision – Danmarks største flisleverandør med leverancer på over en million tons flis om året. - Vi synes ikke rigtig det giver mening at skære ned på flisforbruget, når vi har

varerne lokalt i Danmark – og oven i købet kunne producere mere, end vi gør lige nu. På den lange bane bliver det svært at kæmpe imod, at politikerne ikke kan lide at brænde biomasse af. Derfor begynder skovbruget nu at kigge i retning af termisk forgasning, hvor træet omdannes til grøn gas. Det kunne fungere i en god synergi med biogasanlæg, der kunne udnytte overskudsvarmen fra forgasningsprocessen. Det ville samtidig give mere fleksible anvendelsesmuligheder for energien i træet, da gas både kan anvendes til transportbrændstof og energiproduktion, siger han. Så en mulighed kunne være, at noget af det faste biobrændsel i fremtiden ender som grøn gas, biometan, med samme karakteristika og anvendelsesmuligheder som biogas. Samtidig vil den

planlagte vækst i biogasproduktionen betyde en fortsat stigende efterspørgsmål på biomasse til biogasanlæg. Dette perspektiv skræmmer dog ikke Jens Peter Lunden fra Grøngas. - Det er en spændende verden, der ændrer sig dag for dag. Priserne går op og ned. Vi har et land med en stor fødevareproduktion, og der er stadig mange rester, der kan bruges. Samtidig er tilgangen i dag lidt anderledes. Der er stadig flere aktører, som hjælper med at fremskaffe biomasse til biogasanlæggene. Det er et marked med god konkurrence, så det skal nok lykkes, fastslår han. Tekst: Poul Erik Pedersen, Cleantech PR, pop@cleantech-pr.dk

MESSEN

Dansk Fagcenter for

Biogas - vi understøtter biogasudviklingen

Bliv medlem... - og få følgende medlemsfordele: • Kursus og seminardeltagelse til favorabel medlemspris. • Adgang til faglige netværk med fokus på optimering af biogasproduktion i Danmark. • Mulighed for trække på faglig viden i fagcenteret og lave erfaringsudveksling. • Mulighed for matchmaking. • Direkte invitationer til arrangementer afholdt af Dansk Fagcenter for Biogas. • Mulighed for at markedsføre jeres ydelser i fagcenterets nyhedsmail.

- se priser og yderligere information på www.dffb.dk Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding

® Gasstrøelse er halm forbehandlet med lud + tryk + temperatur i form af pelletering: Vi ses på - Giver op til 24 % mere biogas end rå halm - Opsuger 7 gange sin egen vægt i gylle og møg Strøelsen følger med gyllen, og opslæmningen af strøelse og gylle kan umiddelbart pumpes til gylletanken og danner ikke flydelag i tanken, idet luftporerne i halmen er presset sammen ved pelleteringen og mættet med gylle ved opkvældningen.

MESSEN

Når gyllen skal videre til tanktransport lader strøelsen sig røre op sammen med det øvrige møg, og biogasanlægget kan tage imod uden særlige foranstaltninger. Se analyser og grafer på www.halmstroelse.dk Eller kontakt os for mere info:

T 25 76 71 78 M jl@dffb.dk H www.dffb.dk Industrivej 1 · 6240 Løgumkloster · Tlf. 74 74 39 76

18

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


På vej til et non-fossilt samfund med landbruget som energiforbruger og energiproducent

Biogas Innovation NutriFair danner Omkostningsreduktion rammen om stor PROGRAM bioenergi-konference BIOENERGI-KONFERENCE 16. JANUAR 2019 Danske og udenlandske eksperter præsenterer bud på fremtidens biogassektor, når NutriFair i Fredericia byder på bioenergi-konference med op imod 250 deltagere Den 16. januar 2019 slår MESSE C Fredericia dørene op til årets NutriFair - fagmessen for husdyrproducenter - og samtidig bydes der velkommen til en stor bioenergi-konference med internationalt tilsnit, som ventes at tiltrække op imod 250 deltagere. Biogas Innovation – Omkostningsreduktion, lyder overskriften for konferencen, som finder sted i NutriFair's bioenergi-sektion, hvor udstillere inden for biogas er samlet. Mødet arrangeres i samarbejde med Aalborg Universitets Energy Section i Esbjerg, der er leadpartner på forskningsprojektet Large Scale Bioenergy Lab2, finansieret af Interreg5a programmet. Blandt samarbejdspartnerne er blandt andre Hochschule Flensburg, RUC, Vejen Kommune, Økologisk Landsforening, en række biogasanlæg samt virksomheder med ekspertise på området. Konferencen er som nævnt led i det såkaldte Interreg5ainitiativ, som skal støtte og fremme bilateralt samarbejde mellem region Syddanmark og det nordlige Tyskland. Inspiring Denmark bistår med at markedsføre konferencen i Tyskland og det øvrige EU, og det internationale aspekt er da også tydeligt på dagen, hvor både danske, tyske og engelske fagfolk og eksperter indtager scenen. Dagens oplæg vil alle være på Engelsk.

Konferencen finder sted den 16. januar fra klokken 10 til 18. Dagen er opdelt i fire temaer, som omhandler behandling af biomasser, biogasproduktionen, genanvendelse af rest-biomasse samt integration af blandt andet vind- og solenergi i biogasplatformen.

Overskrifterne er: • Næste generation af biomasser - billige, bæredygtige og rigelige • Biogasprocessen - øg dit udbytte • Biogasanlæg - omdrejningspunktet for den cirkulære økonomi • Biogas - den store energiintegrator I alt omfatter dagen hele 17 spændende og inspirerende indlæg og cases. Så det er næsten umuligt at forlade konferencen uden at være blevet en hel del klogere på de mange aspekter omkring bioenergi nu og i fremtiden, understreger arrangørerne. Før, under og efter konferencen samt i pauserne vil der være rig lejlighed til at netværke og møde de mange leverandører til biogassektoren på udstillingen. NutriFair finder sted i den 16.-17. januar 2019. Se mere på www.nutrifair.dk, hvor man også kan tilmelde sig konferencen fra medio oktober. Tekst: MesseC, Fredericia

INTRODUKTION 10.00-10.10 Introduktion og velkommen ved Jens Bo HolmNielsen. ET - AAU Næste generation af Biomasser – Billige, Bæredygtige og Rigelige 10.15-10.35 Halm - Forbehandling og synergi: Oplægsholder: Emil Brohus, ET – AAU 10.40-11.00 Første erfaringer med Vogelsangs DisRuptor, for øget anvendelse af ligninrig biomasse. Oplægsholder: Claus L. Mikkelsen; dir. Ribe Biogas ltd. 11.05-11.25 Hydrodynamic kavitation til øget gasudbytte af svære ligninrige biomasser. Fuldskala erfaringer fra England. Oplægsholder: Mr. Owen Yeatman; Dir. CaviMax. co.uk; 11.30-11.50 Billig forbehandling og integration af ligninrig biomasse, halm, hø og græs. Oplægsholder: Lars Bo Thomsen, Dammen Biogas, Hjørring BIOGASPROCESSEN – Øg dit udbytte 12.40-12.50 Introduktion; Oplægsholder: Prof. Jens Born, HSFlensburg 12.55-13.15 Nye Biogaskoncepter til forbedret økonomi ved biogasproduktion. Hinrich Uellendahl AAU Copenhagen 13.20-13.40 Biogasanlæg, Design – hvilke faktorer er relevante og hvordan kan vi måle dem? Oplægsholder: René Casaretto, AAU / HS Flensburg 13.45-14.05 Kalorimetri - Effektivitetsfaktor for biogasanlæg. Oplægsholder: Torsten Stefan, CAU Kiel BIOGASANLÆG – omdrejningspunktet for den cirkulærer økonomi 14.15-14.25 Introduktion til tema ved Tyge Kjær (RUC) 14.30-14.50 Optimeret behandling, genanvendelse og brug af afgasset biomasse som organisk gødning. Oplægsholder: Tyge Kjær (RUC) 14.55-15.15 Løsninger til flydelagsproblemer samt øget gaspotentiale forbundet med løsningerne. Oplægsholdere: Tyge Kjær and Andreas D. Martin (RUC) 15.20-15.40 Forbedrede gødningsprodukter og optimeret gasudbytte ved nye separationsprocesser og teknikker. Oplægsholder: Preben Nissen (Cir-Tech) 15.45-16.05 Anvendelse af organisk gødning i økologisk landbrug. Hvad skal biogasanlæggene levere? Oplægsholder: Sybille Kyed (Økologisk Landsforening) BIOGAS – Den store energiintegrator 16.20-16.40 Biogassektoren som lager og balanceskaber til det fluktuerende energisystem. Oplægsholder: Torge Wendt (Nordgröön) – to be confirmed 16.45-17.05 Biogasintegration i eksisterende naturgasinfrastruktur – teknologitrends og økonomiske udfordringer. Oplægsholder: Jens Born (Hochschule Flensburg) 17.10-17.30 Opgraderet biogas – biomethan til transportsektoren. Visioner og perspektiver for Danmark og EU. Oplægsholder: Michael Rønning Dalby, EON – Denmark AFSLUTNING 17.30-18.00 Afrunding og tak for i dag.

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

19


Bred enighed om et fossiltfrit Med overskriften ”Energi- og klimapolitik til kommende årtier” var der lagt op til to spændende dage med beslutningstagere indenfor energisektoren i forbindelse med Energipolitisk Åbningsdebat den 3-4. oktober på Christiansborg. Andreas Steenberg (RV) bød velkommen til forsamlingen i Fællessalen på Christiansborg. - Fremtidens energiforsyning skal være fossilfri, men det er ikke uden udfordringer, sagde han. - Men jeg ser masser af potentiale i Danmark for udvikling, hvorfor vi som politikere må sikre gode rammevilkår og ”løfte” udviklingen i den rigtige retning.

Bred aftale giver sikkerhed - Som bekendt har vi fået en ny energiaftale med bred opbakning i Folketinget. Det er godt og sikrer stabilitet i markedet for udvikling og investering fremadrettet. Dog kunne vi fra vores side godt have ønsket at omstil-

lingen af den tunge transport fyldte mere i den nye Energiaftale, så det må vi sikre os sker fyldest i Klimaaftalen, sagde han. Tidligere MF´er Steen Gade styrede formiddagen og starten af eftermiddagen med stor erfaring og indsigt indenfor emnet ”De energipolitiske overskrifter”. - Nu er det alvor, klimaændringerne er kendte og anerkendte og desværre viser seneste FN opgørelser at temperaturen skal holdes nede på maksimum 1,5 grad mod tidligere antaget 2 grader, sagde Steen Gade i sin indledning til talerækken.

På vej mod et energisystem uden støtte Thomas Danielsen (V)

formand for Energi- Forsynings- og Klimaudvalgte i Folketinget kom i sit indlæg ind på, at Regeringens mål er, at vi får skabt en energisektor og et system, der kan klare sig uden støtte, med andre ord er konkurrencedygtig på markedsvilkår. - Den ”grønne” strøm er tre-doblet og i den nye Energiaftale sættes 4,2 mia. kr. af til teknologineutrale løsninger, så vi sikrer at den vedvarende teknologi der er mest samfundsøkonomisk optimal, er den teknologi vi satser på i fremtiden, sagde Thomas. Regering har i forlig med de øvrige partier bag Energiforliget aftalt minimum tre havvindmølleparker og fjernelse af kraftvarmebindingen, ligesom man har reduceret el-varmeafgiften. - Vi ønsker med disse tiltag, at skabe incitatement til, at man skifter til varmepumper og udnytter den tilgængelige overskudsvarme, sagde han i sit indlæg.

- Når vi fjerner grundbeløbet er vi godt klar over, at mindre kraftvarmeværker bliver trængt, hvorfor vi har afsat 540 mio. kr. som tilskud i en overgangsperiode, sagde han. - Jeg vil allerede her gerne løfte sløret for, at Klimaaftalen som bliver offentliggjort i næste uge vil indeholde elementer som ”optimal gasudnyttelse”, 1 mio. ”grønne” biler, stop for benzin og diesel i 2030 og stop for hybridbiler i 2035, sagde han. I paneldebatten deltog også Andres Steenberg (RV) og Jens Joel (S). Andreas Steenberg kommenterede på Thomas Danielsens indlæg. - Efter vores mening mangler vi en afgift på biomasse, da vores afgiftssystem ikke fremmer anvendelsen af overskudsvarme. Vi ønsker også afgiftsændringer for at vi får mere grøn transport, sagde Andreas. Når det kommer til tung transport ser både de Radikale og Venstre biogas som et oplagt drivmiddel og en optimal løsning med hensyn til CO2 belastning. Jens Joel tilsluttede sig de Radikales holdninger på mange områder. - Vi ønsker at grundlasten skal ske med varmepumper og prisen må ikke være meget højere end med biomasse, sagde han. - Vi skal også have gang i salget af elbiler, ligesom vi skal have en vision for landbruget i Danmark, sagde Jens Joel.

Vi skal udvikle dansk landbrug til fortsat at være det måske mest produktionseffektive fødevareproducerende land i verden, siger ministeren som modtræk til oppositionens kritik af Regeringens påståede manglende visioner på landbrugsområdet 20

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

Socialdemokratiet ønsker at landbruget minimerer intensivt landbrug i følsomme


samfund i Danmark Biogas til varme, el og transport Partner Sam Abboud, Pioneer Point Partners (aktionær i Nature Energy) kunne i et spændende indlæg perspektivere Energisektoren - fremtidig struktur og infrastruktur. Han lagde ud med at forklar udviklingen og potentiale for biogas i Danmark. Han fremhævede også at biogas kan udnytte det eksisterende europæiske gasnet, som vel at mærke har modtaget investeringer på over 400 mia. euro. - Jeg ser store muligheder for cirkulær økonomi og positive udsigter for affaldsbaseret vedvarende energi, især da det er et nøgleord for EU-bestemmelserne omkring vedvarende energi fra 2020, sagde han. Danmark begyndte at fokusere på udvikling af vind-

Produktion af biometan i Europa

kraft længe før mange andre lande og lagde dermed fundamentet for den førende position på verdensmarkedet vi har i dag.

20

18,0

15

15

Bn m3

lavområder, mod mere landbrug i de områder, der kan tåle mere intensiv drift. Jens Joel påpegede, at 10-20 procent af fjernvarmen kan dækkes af overskudsvarme, så det er anseelige mængder vi taler om.

Det skete fordi et stabilt dansk regelgrundlag har givet 35-40 mia. kr. i tilskud over mere end 20 år. Vindkraft er steget fra 0,5GW i 1990 til 5,2GW i 2016 og de første vindmølleparker uden statsstøtte kan være en realitet før 2022.

10

x

6,5

5

1,2

0

2015

2020

2030

Kilde: European Biogas Association, Europa-Kommissionen

- En ny teknologi som biogas kræver fortsat statsstøtte for at opnå samme indfrielse af potentiale som man har opnået med vind, fastslog han.

Biogas løser affaldsproblemer både for samfundet, landbrugsindustrien og husholdningssektoren, ligesom biogas er med til at levere en grøn grundbelastning, som kan udligne fluktureringen, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser, sagde Sam Abboud. til produkter af højværdi (gødning)

- Herefter vil stordriftsfordele slå igennem, ligesom teknologiske forbedringer kombineret med stordriftsfordele vil reducere produktionsomkostningerne betydeligt, sagde han.

Selvom Danmark kun ligger på en femteplads med hensyn til biogasproduktion pr. indbygger, har vi det næsthøjeste output af opgraderet biogas.

Han fremhævede følgende områder som vigtige: - Optimering af råvareinput - Bedre ruteplanlægning og øget fleksibilitet i input - Optimering af produktionen gennem styring af driftsparametre - Konvertering af fermentat

- Danmark har mulighed for at blive markedsførende på verdensplan i den opgraderede biogasindustri, hvis den fortsætter med at modtage statsstøtte, konkluderede Sam. - Danmark har en førende

position på biogas nøjagtig som vi havde de vi startede vindeventyret, så lad os nu udnytte biogas som den oplagte vedvarende energiforsyning også når det gælder den tunge transport i Danmark, sagde han. Direktør i Nature Energy Ole Hvelplund kunne supplere med flere input til hvorfor biogas er så vigtigt et element i transportsektoren. - Vi halter langt bagefter vore nabolande, når det handler om biogas til trans-

14.000 Potentiale for 12.700 biogasbusser og lastbiler i 2030 12.000

4.500 busser

10.000 8.000 6.000

8.200 lastbiler

4.000 2.000 0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Fremsyn (2017B)

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

21


Potentiale for 12.700 biogasbusser og lastbiler i 2030 Årlige CO2-besparelse ved omstilling fra diesel til biogas (ton CO2-aævivalent) 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000

= 500.000 el-biler...

400.000 300.000 200.000 100.000 0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Fremsyn (2017B)

port. I Sverieg er 20 procent af busserne på biogas, mens vi i Danmark kun har nået 0,9 procent, så der et kæmpepotentiale for endnu mere drift af isæt den tunge transport på biogas, sagde Ole Hvelplund. - I disse tider, hvor klimaet

fylder så meget på den politiske dagsorden kan det undre, at man ikke udnytter det potentiale for CO2 reduktion, som biogassen kan tilbyde, sagde Ole. Han anførte også, at man hele tiden taler om el, selvom analyser viser, at biogas er 17 procent billigere

end el pr. kørt km, hvis alle omkostninger regnes med.

ser, at partikel udledningen fra elbiler vedrørende nedbremsning, dæk og vejstøv samt ved produktionen af batterier er højere end kørsel med biogas som drivmiddel, fremførte direktøren.

Det er også et faktum, at megen af den el der produceres lige nu kommer fra kulkraftfyrede værker i Tyskland og så er energien jo ikke grøn? - Seneste undersøgelser vi-



Markedsbaseret tilgang Energi- og Forsyningsmini-





    

   

22

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


ster Lars Chr. Lilleholt kunne i sit indlæg fremhæve de fordele, der er ved, at der nu er indgået en bred Energiaftale i Folketinget.

er ønsket at få endnu flere varmepumper i spil, sagde ministeren.

- Det er dejligt det lykkedes at lave en virkelig bred aftale med så vigtig en dagsorden, sagde Lars Chr. Lilleholt.

Oppositionens kritik af Regeringens påståede manglende visioner på landbrugsområdet, har fået Klima- og Energiministeren til at fremhæve, at dansk landbrug er et af de mest og måske det produktionseffektive landbrug i verden, som med omtanke for miljøet producerer højkvalitets fødevarer hver eneste dag, ligesom dansk landbrug bidrager med en omsætning på eksport svarende til op imod 160 mia. kr. hvert år. Derfor er der tale om en betydende eksport og hvorfor det fortsat handler om at udvikle landbruget i Danmark ikke afvikle det!

Regeringens målsætning med aftalen er 100 procent el og 90 procent grøn varmeforsyning i 2030. Her spiller de aftalte minimum tre havvindmølleparker en stor rolle. Det nye tiltag med sol og vind i udbud, så man altid får den mest optimale forsyning til den bedst mulige pris er også afgørende for at vi får en grøn omstilling som er samfundsøkonomisk optimal. - Vi ønsker er mere markedsbaseret tilgang og ved at nedsætte elvarmeafgiften

Dansk landbrug skal styrkes

Tekst og foto: Kris Vetter

Foto: www.lemvigbiogas.com

BIOGAS GIVER GRØN ENERGI

Skal du have råd til finansiering..? Vi ønsker at være med til at skabe de optimale finansieringsrammer for danske biogasanlæg. De nuværende rammevilkår – omkring energisparetilskud og mulighed for langsigtede gasprisaftaler giver gode muligheder for de danske biogasanlæg. Du skal kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning omkring lån og kreditgivning: • Vi har et færdigudviklet og afprøvet koncept til biogasanlæg (og andre energianlæg). • Vi har mange års erfaring med den finansielle sektor. • Allerede nu kan vi dokumentere resultater med biogasprojekter der er “kommet i land”. Kontakt LEF inden du kontakter långivere.

Planenergi tilbyder kvalificeret rådgivning i alle faser af planlægning og etablering af et biogasanlæg: • Forstudier og analyse af potentiale • Biogasplan • Organisering af aktører i et lokalområde • Ansøgninger • VVM, lokalplan og andre plandokumenter • Udbudsmateriale • Tilsyn og assistance under indkøring

www.planenergi.dk Skørping · Aarhus · København

Njalsgade 21G, 4. Etage 2300 København S Tlf. 30 32 58 54 www.lefas.dk

Kildeparken 32 8722 Hedensted Tlf. 25 32 70 90

Vi er med dig hele vejen - det betaler sig..!

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

23


KOD sammen med husdyrgødning er optimal cirkulær økonomi Fosfor er forudsætningen for liv: Fosfor er rygraden i DNA-molekylet, som bærer arveanlæggene, generne, fra generation til generation, og de tre fosforatomer i ATP-molekylet står for energitransporten i alle organismer. KOD sammen med husdyrgødning er optimal cirkulær økonomi

Fosfor er forudsætningen for liv: Fosfor er rygraden i DNA-molekylet, som bærer

Fysiske urenheder Ialt Plast

arveanlæggene, generne, fra generation til generation, og de tre fosforatomer i ATPmolekylet står for energitransporten i alle organismer. Fosfor er imidlertid en stærkt begrænset ressource. I bedste fald rækker forekomsterne i verdens få miner i især Mellemøsten og Nordafrika til et par hundrede år. Realistisk rækker de dog

Grænseværdi 0,5 procent tørstofbasis 0,15 procent (tørstofbasis) 1 cm2 pr. procent tørstof (i 1 liter)

Med Affald til jordbekendtgørelsen er indført grænseværdier for fysiske urenheder.

kun til 50-80 år, hvis man vil undgå for højt indhold af bl.a. cadmium.

Ressourcestrategien sikrer recirkulering og genanvendelse Det er derfor en meget afgørende omstilling, regeringen satte i gang i 2013 med ressourcestrategien, som pålægger kommunerne at sikre 50 procent genanvendelse inden 2023. Det kan kommunerne kun nå ved også at sikre genanvendelse af den organiske del af husholdningsaffaldet. Allerede nu har næsten 40 ud af landets 98 kommuner indført kildesortering i fuldskala eller pilotskala.

Alternativt brændsel til dit halmvarmeværk Combi Fast Biobrændsel 18 ertil konAlternativt brændsel dit halmvarmeværk Værdifuld bioenergi kurrencedygtigt stabilt biobrændsel.

Combi Fast Biobrændsel 18 er konkurrencedygtigt stabilt biobrændsel. Brændværdi 18,5 GJ/ton Produktet er udvundet af oliven certificeret Produktet er udvundet af og oliven og bæredygtigt. (øvre) (5,1 MWh) Vi certificeret kan levere frabæredygtigt. eget dansk lager eller i hele skibslæs via aftalt havn. Combi Fast biobrændsel 18 kan leveres som granulatBrændværdi eller piller. 17,9 GJ/ton

(nedre) Vi kan levere fra eget dansk lager eller i hele skibslæs via aftalt havn. VærdifuldTørstof bioenergi

(4,7 MWh) 90 %

BrændværdiAske (øvre)(55018,5 oC)GJ/ton 8% Combi Fast biobrændsel 18 kan (5,1 MWh) (nedre) 17,9 GJ/ton 0,10 % leveres som granulat eller piller. BrændværdiSvovl (4,7 MWh) 0,25 % Klorid Tørstof 90 % 1,25 % Aske (550 oC)Kvælstof 8 % Svovl 0,10 % Fosfor 0,17 % Klorid 0,25 % Ring eller skriv til Michael for mere Kvælstof Kalium 1,25 % 2,75 % msh@combineering.dk Fosfor 0,17 % Ringinformation eller skriv til Michael for mere Bulk densitet 700 kg/m3 Kalium 2,75 % information msh@combineering.dk 3 Bulk densitet 700 kg/m

Combineering A/S • Bistrupvej 176 • 3460 Birkerød • Telefon: 45 58 40 40 • www.combineering.dk

24

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


Fosfor er rygraden i DNA-molekylet, som bærer arveanlæggene, generne, fra generation til generation, og de tre fosforatomer i ATP-molekylet står for energitransporten i alle organismer. Ved afgasning i biogasanlæg udnyttes det organiske affalds energipotentiale fortsat, og ikke kun fosforen, men alle næringsstofferne og en del af kulstoffet, recirkuleres og genanvendes.

sammen med husdyrgødning er 5-6 gange større end ved afgasning i et rent KOD baseret biogasanlæg eller i et renseanlæg. Det skyldes, at emissionen af metan og

lattergas mindskes, når gyllen afgasses. Tilsvarende kan KOD bidrage til at mindske udvaskningen af kvælstof ved at gøre det muligt at afgasse gyllen. Ved afgasning af KOD sammen med gylle kan næringsstofferne bruges som gødning for økologiske afgrøder. Det kan de ikke, hvis KOD afgasses sammen med spildevand.

Samudrådning med gylle giver mest miljø og klima Det kildesorterede organiske dagrenovation fra husholdninger (KOD) udgør sammen med madaffald fra storkøkkener, detailhandel m.v. en vigtig energi- og gødningsressource. De miljømæssige og klimamæssige gevinster er størst, hvis KOD afgasses sammen med gylle. I figur 1 ses, at klimagevinsten ved at afgasse KOD

Kvaliteten skal være i orden

Figur 1: Klimagevinsten er størst ved afgasning af KOD sammen med gylle

Det er afgørende, at der ikke sker en uacceptabel tilførsel af uønskede stoffer til landbrugsjorden. Slambekendtgørelsen har gennem mange år reguleret for tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Landia GasMix

- flere fibre i dit anlæg Landia GasMix er anerkendt af branchen for sin effektive håndtering af fiberholdig biomasse som f.eks. halm og dybstrøelse. Landia GasMix tilbyder ekstra neddeling og splittelse af de langsomt nedbrydelige fibre, som er essentielt for bedre gasproduktion og opblanding. Med Landia GasMix har du kontrollen over omrøringen, og med simple justeringer tilpasses systemet til nye driftsbehov. Landia GasMix er let, hurtig og sikker at servicere. Læs mere i vores Cases på landia.dk

KT NTA

KO

734 LF. 9

T

Å

OS P

1244

ERNE ER G NDE M M VI KO RPLIGTE FO PÅ U BESØG

 Fleksibelt og fremtidssikret  Effektiv neddeling  Accelereret gasproduktion  Enkel servicering Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

25


Foreningen Biogasbranchen har arbejdet for at fysiske urenheder, såsom plast og glas også reguleres. Det bliver de nu med Affald til jordbekendtgørelsen, der 1. august erstattede Slambekendtgørelsen. Udgangspunktet for de danske regler er den svenske standard SPCR 120. Men de er skærpet, idet KOD skal overholde grænseværdien ved indgangen til biogasanlægget, hvor man i Sverige måler på output fra biogasanlægget, og endvidere er den særlige grænseværdi for plast relateret til tørstofindholdet i KOD.

Alle led i kæden har et ansvar - Den ressourcestrategiplan som Folketinger satte i gang og som pålægger kommunerne, at sikre 50 procent genanvendelse inden 2023, kan kun nås ved også at sikre genanvendelse af den organiske del af husholdningsaffaldet, siger Bruno Sander, Foreningen Biogasbranchen

Det er helt afgørende, at de forbehandlingsanlæg, som fjerner fysiske urenheder fra den kildesorterede organiske dagrenovation, afleverer en pulp af høj kvalitet til

biogasanlæggene. Det ville være godt, hvis de fysiske urenheder kun udgjorde 5-10 procent af grænseværdien – ligesom det i dag er tilfældet med tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Men kvaliteten sikres ikke alene af forbehandlingsanlæggene. Hele kæden fra kommunen, der udbyder renovationen, den enkelte borger, renovatør og biogasanlæg har alle et ansvar for, at recirkuleringen og genanvendelsen sker på et forsvarligt og ansvarligt grundlag. Sker det, vil både borgerne og biogasanlæggene bidrage aktivt til at sikre næringsstofferne til den fremtidige fødevareforsyning. Biogas er cirkulær økonomi i praksis. Tekst: Bruno Sander Nielsen, Foreningen Biogasbranchen

www.xergi.com

Xergi har mere end 30 års erfaring med opførelse og renovering af biogasanlæg i Danmark og i udlandet. Vores løsninger er fleksible og designet til at modtage alle typer af organisk affald. Xergi har internationalt designet og opført biogasanlæg med en kapacitet svarende til mere end 80MWe.

Vi sikrer at vores omfattende

driftserfaringer fra store anlæg, overføres til små og mellemstore anlæg.

Xergi A/S • Hermesvej 1 • 9530 Støvring • Danmark • Phone +45 99 35 16 00

26

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


20.000 tons madaffald til biogas - og meget mere på vej Vestforbrænding er godt i gang med at sende madaffald til biogasproduktion Indsamling og forbehandling går rigtig godt, og mængderne ventes fordoblet de kommende 5-6 år. Det går rigtig godt med at indsamle organisk dagrenovation og få det omdannet til biogas. Borgerne er glade for affaldssorteringen, og biogasanlæggene er godt tilfredse med pulpen fra forbehandlingsanlæggene. Samtidig er nye fælles sorteringskriterier med til at gøre det nemmere for både danskerne, affaldsselskaberne og biogasanlæggene at få

Vestforbrænding omlaster madaffaldet til store lastbiler, der kører det til forbehandling i henholdsvis Glostrup og Holsted.

Kender I jeres usynlige tab af metan? De fleste biogasanlæg har et usynligt tab af metan til atmosfæren, som i værste fald kan medføre mindre indtjening. Den hurtigste og mest sikre metode til måling af metantab på biogasnlæg er sporgasmetoden, fordi den: • Udføres akkrediteret af FORCE Technology • Er den mest præcise metode i test • Ikke forstyrrer produktionen • Giver hurtig afklaring og kan udføres med få dages varsel

Kontakt os på Tlf. 43 25 06 11, så I ved, om I taber penge ud i den blå luft. forcetechnology.com


Borgerne er generelt set begejstrede for affaldssorteringen, og kvaliteten af madaffaldet er god, lyder det fra Vestforbrænding. omsat madaffald til biogas og grøn gødning. Sådan lyder budskabet fra det fælleskommunale affaldsselskab Vestforbrænding, der på årsbasis har ekspederet 20.000 tons madaffald fra hovedstadsområdet og Nordsjælland videre til biogasproduktion siden 1. januar 2017. De 20.000 tons madaffald kommer fra 13 af de i alt 19 kommuner, der i fællesskab ejer Vestforbrænding. Det inkluderer en tredjedel af Københavns Kommune – og dermed en tilsvarende andel af madaffaldet herfra. - Nogle af vores ejerkommuner har været i gang med at indsamle madaffald siden 1986. Som følge af Folketingets ressourcestrategi er flere og flere kommuner kommet i gang. Derfor har vi lavet et udbud på forbehandling og behandling af madaffaldet i biogasanlæg. For behandlingssikkerhedens skyld besluttede vi at indgå to kontrakter med forskellige leverandører, fortæller Kirsten Bojsen, der er PA for

Vestforbrændings direktør. Pr. 1. januar 2017 blev der indgået kontrakt med to entreprenører. HCS forbehandler cirka halvdelen af madaffaldet i Glostrup og sender det til bioforgasning på Hashøj Biogas på Sjælland. Den anden halvdel af madaffaldet bliver forbehandlet af Gemidan i Holsted og derefter leveret til Linkogas i det sydlige Jylland. I praksis bliver affaldet indsamlet af kommunerne sammen med det øvrige affald til genanvendelse. Derefter bliver det kørt til omlastning i henholdsvis Frederikssund og Glostrup. Her bliver affaldet omlastet til større lastbiler og derefter transporteret til forbehandlingsanlæggene.

Fælles danske indsamlingskriterier Gennem årene har kommunerne og Vestforbrænding gradvist koordineret sorteringsvejledningerne, så alle borgerne udsorterer det samme madaffald. Den indsats er nu løftet op på nationalt plan. Dansk Af-

faldsforening har netop koordineret arbejdet med at lave en national sorteringsvejledning, så alle danskere sorterer efter samme vejledning. Arbejdet er afsluttet, men sorteringsvejledningen er ikke endeligt konfirmeret endnu. Vestforbrænding følger den nye sorteringsvejledning, og det går rigtig godt med borgernes affaldssortering i hovedstadsområdet og i Nordsjælland. - Vi oplever, at borgerne er begejstrede for affaldssorteringen rundt omkring i kommunerne. Det gælder både madaffald og andre typer affald. Vi gør alt, hvad vi kan, for at det er praktisk og simpelt, og vi arbejder sammen med kommunerne om at sikre, at der bliver samlet meget madaffald ind, og at kvaliteten er god. Der er selvfølgelig en indkøringsperiode, hvor folk lige skal vænne sig til at sortere, men ellers er de helt med på at gøre det, fortæller Kirsten Bojsen. Den nye fælles sorteringsvej-

• Halmbriketter til biogas • Gasudbytte på ca. 250 Nm3 metan per tons halm • Briketteret halm suger mere end 5 gange sin egen vægt • Briketteret halm danner ikke flydelag ved direkte indfødning i reaktor • 2. generations teknologi – restprodukter anvendes i stedet for afgrøder

www.cfnielsen.com – kontakt: sales@kineticbiofuel.com Tlf.: 21640090 eller 21495940

28

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

ledning kommer samtidig til at gøre det nemmere, både for danskerne, der kommer til at møde de samme sorteringsvejledninger alle steder, og for forbehandlingsanlæg og biogasanlæg, der kommer til at arbejde med mere ensartet madaffald over hele landet. Tilfredse biogasanlæg Vestforbrænding samarbejder tæt med leverandørerne om at sikre, at biogasanlæggene får den kvalitet, de efterspørger. HCS og Gemidan afrapporterer løbende, hvordan det går med behandlingen af det madaffald, de håndterer. De to virksomheder har hver deres forbehandlingsanlæg, hvor de benytter forskellige teknikker til at fjerne affaldsposer og fremmedlegemer i affaldet. Kommunerne har i en periode brugt bioposer, men man har valgt at skifte til plastikposer, fordi poserne under alle omstændigheder sorteres fra. - Aftagernes fokus er, at de kan levere et produkt, der opfylder både lovgivningen og biogasanlæggenes krav til pulpen. De får kun ros for produktet, og vi får at vide, at det ikke er svært at sortere affaldet, siger Henrik Jacobsen, der er Vestforbrændings koordinator for håndteringen af madaffald. Efterlyser flere biogasanlæg på Sjælland Så alt i alt går det godt med at få frasorteret madaffaldet hos borgerne og få det omdannet til biogas og grøn gødning. Men det ville nu være rart med nogle flere biogasanlæg på Sjælland, lyder det fra folkene på Vestforbrænding.


Lokalpolitisk er der meget fokus på transporten af madaffaldet, selvom transporten af madaffald til Jylland på flere måder giver god mening. Samtidig udgør transporten en forsvindende lille del af det samlede positive CO2-regnskab. - Når madaffaldet bliver omdannet til pulp på forbehandlingsanlægget, kommer det til at fylde det dobbelte. Derfor kan det godt være fornuftigt, at madaffaldet bliver transporteret lidt længere, når det sker til et forbehandlingsanlæg, der ligger tæt på biogasanlægget, så pulpen kun skal transporteres en kort afstand. Under alle omstændigheder skal madaffaldet ud til det landbrug, hvor næringsstofferne i madaffaldet kan udnyttes, forklarer Henrik Jacobsen. Når så det er sagt, ser Vestforbrænding frem til, at der kommer nogle flere biogas-

anlæg på Sjælland. Lige nu er det kun Hashøj Biogas, der modtager madaffald på Sjælland. I år har Solrød Biogas desuden investeret i et nyt hygiejniseringsanlæg, så man nu også kan modtage pulpen her. - De resterende seks kommuner i Vestforbrænding er alle på vej til at indsamle madaffald. Nogle har allerede truffet beslutningen og går i gang næste år, mens andre er ved at forberede den politiske beslutningsproces. Det realistiske effektivt indsamlede potentiale for madaffald hos vores kommuner ligger på omkring 40.000 tons, og vi regner med, at vi nærmer os dette niveau i løbet af de kommende 5-6 år. Udover Vestforbrændings ejerkommuner er rigtig mange kommuner i de øvrige affaldsselskaber på Sjælland også godt i gang med indsamling af

Sortering af madaffald

JA TAK

NEJ TAK

Frugt og grønt

Emballage

Kaffeposer og tefiltre

Vatpinde og bleer

Æggeskaller

Pizzabakker

Fisk og skalddyr

Jord

Brugt køkkenrulle

Aske og cigaretskod

Afskårne blomster

Hygiejneaffald

Brød og kager

Tøj og sko

Knogler

Stanniol

Kød

Kattegrus

Ris og pasta

Haveaffald

Fedt og sovs Ost og mælkeprodukter Nedfaldsfrugt En arbejdsgruppe koordineret af Dansk Affaldsforening er nået frem til ovenstående sorteringsvejledning. madaffald. Så behovet for aftagere bliver stigende i de kommende år, siger Kirsten Bojsen.

Tekst: Poul Erik Pedersen, Cleantech PR, pop@cleantech-pr.dk Foto: Vestforbrænding

LIND JENSEN BIOGAS Med LJM´s mixer type OMPG R 160 til homogenisering af biomasse får du en virkelig stærk mixer i overlegen kvalitet. Dette sikrer en problemfri produktion af biogas. Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget.

LJM Mixere

Takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en mixer, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

• Energieffektiv mixer

• Bedst på totaløkonomien • Specialdesignet propel, giver højere ydelse

Ring og få en snak med:

• Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

Torben Nielsen

• Fleksible monteringsanordninger

Salgskonsulent

• Levering af komplette installationer

Direkte: +45 96 74 42 37 Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

• 1-3 års service intervaller

Lind Jensens Maskinfabrik A/S - Kroghusvej 7, Højmark - DK-6940 Lem St. - Tel.: +45 97 34 32 00 - Fax: +45 96 74 42 96 - E-mail: ljm@ljm.dk - www.ljm.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

29


BRANCHENYT

Tredobler kapacitet

Gylle søges!

Biogasanlæg ved Brande lægger op til markant forøgelse af produktionskapaciteten

Der er endnu ikke nok opbakning fra Trekantområdets landmænd til, at et nyt biogasanlæg i Kolding kan drives økonomisk fornuftigt. Det skal nok komme, forudser bestyrelsesformand for biomasseforeningen Nis Hjort. Opbakningen fra egnens landmænd til et stort biogasanlæg ved Venusvej i det nordlige Kolding er endnu ikke stor nok til, at Trekantområdets Forening for Biomasseejere (TBF) og energiselskabet Nature Energy kan trykke på startknappen. Inden da skal TBF og Nature Energy nemlig have bindende kontrakter i hus om levering af mindst 280.000 tons gylle årligt, og så stor er tilslutningen fra landmændene ikke endnu. - 280.000 tons er den mængde, vi skal bruge for at have et

Efter mindre end et års drift har NGF Nature Energy Månsson A/S informeret Ikast-Brande Kommune om, at man ønsker at udvide biogasanlægget på Grarupvej ved Brande til op imod det tredobbelte. Om baggrunden for udvidelsen fortæller Rasmus Winther, der er kommunikationsdirektør hos Nature Energy, som ejer 49 procent af biogasanlægget: - Det er en grøn succeshistorie. Anlægget leverer økologisk gas og gødning. Vi oplever en øget efterspørgsel efter at være med, og anlægget er super velfungerende. - En grøn lunge, der bliver koblet på gasnettet, kalder han biogasproduktionen,

som ved årets udgang forventes at dække 11 procent af det danske gasforbrug. Politisk velvilje er et must Han erkender samtidig, at fremgangen ikke mindst er sket takket være politisk velvilje i form af tilskud til biogassen, som i modsætning til f.eks. vindmøllestrøm og strøm fra solceller reducerer udledningen af metan og kan oplagres til senere brug. Det nuværende anlæg kan årligt producere 6 millioner kubikmeter biogas. Foreløbig skal der altså udarbejdes en ny VVM-redegørelse. Kilde: Nature Energy v. Kommunikationsdirektør Rasmus Winther Tekst: Kris Vetter

anlæg kørende, som er økonomisk fornuftigt. Og så langt er vi ikke, oplyser TBF's bestyrelsesformand Nis Hjort. Efter et statusmøde om projektet har initiativtagerne til biogasanlægget positive tilkendegivelser om kontrakter på leverancer på 70-75 procent af den mængde gylle, der er brug for. Heraf står foreningens egne medlemmer for de 55-60 procent, så den mængde er helt sikker, mener Hjort. Hvis alt går, som TBF og Nature Energy håber på lige nu, så går byggeriet af det store biogasanlæg ved Venusvej i gang til foråret. Inden da skal Kolding Kommune have udarbejdet en lokalplan for anlægget. Arbejdet er sat i gang og sendes i offentlig høring til februar. Tekst: Kris Vetter

Vi er biogasbranchens opkøber af anlæg..! Vi tilbyder bl.a.: • Opkøb af gasmotorer og udstyr. • Demontage af anlæg. • Rømning af maskinrum og kedelhaller. • Flytning af udstyr. Forhør nærmere om vores tilbud eller kommissionsaftaler.

VI HAR STOR ERFARING I AT BAKSE RUNDT MED STORE ELEMENTER...

Tro flytter bjerge, VI flytter resten. Vi er den fremtidige samarbejdspartner til biogasbranchen! Møllersmindevej 37 · 8763 Rask Mølle · Tlf: 2484 3322 · jmf@mail.dk · www.jyskmaskinflyt.dk 30

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018


BRANCHENYT

Nyt biogasprojekt på Skiveegnen Der var stor interesse for et nyt biogasanlæg ved Iglsø på Skiveegnen. Hele 400 mødte op Lokale investorer fra Skiveegnen har siden efteråret 2016 investeret 90 millioner kroner i et stort biogasprojekt i Iglsø (Iglsø Agro/Biogas A/S).

Borgmester Ulrik Wilbek, bestyrelsesformand Lasse Buhl Jørgensen, Skive, og direktør Kim Nielsen, Balling, klippede snoren og indviede det store anlæg.

Ejerkredsen er: Lasse Buhl Jørgensen, Kim Nielsen, Hans Bak Ipsen, Balling, Jens Bak Ipsen, Krejbjerg, Erik Kuhr Sørensen, Balling, og Flemming Nielsen, Iglsø.

Anlægget forventes at kunne levere naturbiogas til flere end 4000 husstande årligt. Kilde: Skiveegnens Folkeblad Tekst: Kris Vetter

Fra fossil til biomasse Asnæsværket skifter kul ud med træflis for at reducere udledningen af CO2 og levere grøn energi - I øjeblikket går omkring 200 til 300 mand rundt på byggepladsen, siger Jesper Staal, der er projektdirektør på Asnæsværket, som er i gang med en gennemgribende omstilling og etablering af et nyt kedel- og turbineanlæg. Det er en del af Ørsteds ambition om, at der i 2023 ikke længere skal anvendes

kul på Ørsteds kraftvarmeværker i Danmark. Når det nye bioanlæg står færdigt vil det betyde en årlig CO2-reduktion på op til 800.000 ton, svarende til en udledning fra 400.000 biler. Sammenlignet med kul kan Asnæsværket opnå en CO2reduktion på cirka 90 procent ved at fyre med træflis, når transport af træflisen og

til virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes og fjernvarmekunder i Kalundborg og ved at ombygge Asnæsværket til et bioanlæg kan Ørsted tilbyde sine aftagere varme og procesdamp til en konkurrencedygtig pris. Kilde: Ørsted Tekst: Kris Vetter

Vi projekterer biogasanlæg i hele Danmark, og har gjort det i mange år

Limfjordens Bioenergi

Biogasanlægget Studsgaard

Horsens Bioenergi

udledning af CO2 fra bearbejdning inkluderes. - Det vi gør på Asnæsværket er det samme som vi har gjort på vores andre kraftværker. Vi konverterer vores rammeproduktion til biomasse, og det har været et strategisk mål for os, fortæller Jesper Staal. I fremtiden vil det værket i stand til levere grøn energi

Kalundborg Bioenergi

NGF Nature Energy Korskro Hashøj Biogas Solrød Biogas

Ribe Biogas Fangel Bioenergi

Lige nu er vi med til at renovere og bygge nye anlæg flere steder i landet, og vi står klar til at inspirere og sparre med dig på dit anlæg. Kontakt Frans Teisen på mail fte@envidan.dk, hvis du vil vide mere om projekterne, eller høre mere om dine muligheder. www.envidan.dk

BIOENERGI MAGASINET - NOVEMBER 2018

31


ENGINEERED TO WORK

Se mulighederne. Optimer processen

CC-Mix

PreMix

ENGINEERED TO WORK

HØJERE YDELSE PÅOPTIMAL DIT BIOGASANLÆG NÅR DET GÆLDER UDNYTTELSE AF DIT BIOGASANLÆG af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Den mest økonomiske og effektive drift af dit biogasanlæg kræver det rigtige udstyr.

Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgave

CC-pumper Robuste excentersnekkepumper hvor Quickservice RotaCut® Macerator er vigtigt Rotationspumper Den økonomiske løsning til mange forskellige pumpeopgaver RotaCut® Macerator Sikrer homogen og flydende væske og optimerer processen DisRuptor - mekanisk disintegration Øget gasudbytte, lavt energiforbrug og hurtig procesoptimering BioCrack® - elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomkostninger

Tilførsel af væskedel (gylle/recirkulat)

•S

BioCrack® – elektrokinetisk disintegration Højere gasudbytte, lavere energiforbrug og lavere driftsomko

• QuickMix og Energy Jet indfødningsystemer •Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på Tilførsel til reaktor * Resultater fra EUAGRO BIOGaf ASbiomasse/ forskningsprojekt Tilførsel organisk materiale

Kontakt: VogelsangA/S • Tel.: +45 97 37 27 77 info@vogelsang-as.dk •

PreMix og CC-Mix indfødningsystemer Op til 8% mere biogas og op til 40% mindre energiforbrug på dine røreværker* *Resultater fra EU-AGRO BIOGAS forskningsprojekt

Kontakt: Vogelsang A/S . Tel.: +45 9737 2777 info@vogelsang-as.dk

Industry

Waste water

Biogas

Transportation Railway

Agriculture


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.