Page 1

2 0 1 5 . J Ú L I U S • I I I . É V F O LY A M 1 . ( 4 . ) S Z Á M

, n á n u D a n a b n o z a b b o j g e l „A rekeket tanítani, rájuk figyelni. a gye ” ! n o g á l i v a g o l o d b b e z s s c n i n (Pepe) Ennél


KÖSZÖNTŐ Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a kis csapatunk által összehozott magazinhoz. Reméljük, mindenki talál magának valami olvasnivalót vagy hasznos írást. A weben megjelenített magazin könnyed kezeléséhez kérjük, olvasd el a felhasználói felületen található kezelési útmutatót! A magazin következő tervezett megjelenése 2015 karácsonyára várható. Aki a látottak alapján kedvet kapott, hogy besegítsen a magazin létrehozásában vag jótanácsokkal segíteni tudja munkánkat, annak várjuk levelét a hodzsi@weking.hu címre. Jó olvasást és kellemes ünnepeket kívánunk!

IMPRESSZUM

VízenJárók INGyENES INTERNETES VíZITURISZTIKAI MAGAZIN

I I I . É V F O LyA M 1 . s z á m ( 4 . ) S Z Á M 2015. JÚLIUS

M U N K ATÁ R S A K :

» MÉZESPÉTER

» PÁNDI L Á S Z LÓ

» VARGA TA M Á S

» KLEMENCZHENRIK

» KELE AT T I L A

» H O R VÁT H AT T I L A

» GÁL AT T I L A

» BARNAGyöRGy


74

80

82

84

vogalonga

22

86

lajta…

fahajó-építô

biztonság 28

vtk ráckeve

12

vtk miklós

pepe kapitány

bankháza 16

vtk rába

vtk szanazug

vtk leányfalu

rábalapátolás 8 32

88


44

60

64

a kelet rábája

Cuha-patak

Rába217 52

Szigetköz…

38

T.I.D.

rába100

TARTALOMJEGyZÉK 7

68

Az út az élet, avagy a vadkacsás Pepe kapitány monológja . . V Í Z E I N K H Ő S E I . . . . . . . . . . . H o R váT H v I L M o S 4. Bankháza Regatta 2015 első ragyogó versenye . . . . . . . . . . . . V E r s E N y B E S Z á M o Ló . . K L E M E N C Z H E N R I K vogalonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Zö V E g N é L K ü L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o d Z S I A biztonságos vízitúrázásról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c I V I l M u N K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K E L E AT T I L A Szeghalmi Károly az egyik utolsó fahajó-építő . . . . . . . . . . . . . . . . V Í Z E I N K H Ő S E I . . . . . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K vízitúra a Lajtán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t ú r a B E S Z á M o Ló . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K Rába100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t E l j E s Í t m é N y T ú R A . . . . . . . . . . K E L E AT T I L A T.I.d. és aki mögötte van: Fejérvári Gábor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Í Z E I N K H Ő S E I . . . . . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K Kajakozás Szentgotthárdtól Győrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t E l j E s Í t m é N y T ú R A . . . . . . . . . . K E L E AT T I L A Magányosan körbe a Szigetközben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t ú r a B E S Z á M o Ló . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K Cuhai Bakony-ér – Folyócska a kalandot kereső vízitúrázóknak . . t ú r a B E S Z á M o Ló . . . . . . . . . . . . . . . G á L AT T I L A Hernád, a kelet Rábája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t ú r a B E S Z á M o Ló . . . . . . . . . . B A R N A G YÖ R G Y vTK 3. forduló – RábaLapátolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Í Z I t ú r a K u PA . . . . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K vTK EREdMéNYEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Í Z I t ú r a K u PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o d Z S I vTK eredmények – Leányfalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Í Z I t ú r a K u PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o d Z S I vTK eredmények – Szanazug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Í Z I t ú r a K u PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o d Z S I vTK eredmények – Rábalapátolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Í Z I t ú r a K u PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o d Z S I vTK eredmények – Szigetszentmiklós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Í Z I t ú r a K u PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o d Z S I vTK eredmények – Ráckeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Í Z I t ú r a K u PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o d Z S I

8 12 16 22 28 32 38 44 52 60 64 68 74 80 80 82 84 86 88


8 VÍ ZE INKHŐ SEI

Pepe az egyéniség


Pepe és a puzzle

H O R VÁT H VI LM O S 9 Pereházy Palival nem lehet interjút készíteni, mert felesleges kérdezni. Pereházy Pali tökéletes interjúalany, hiszen maga is több különböző témájú könyv (útleírás, indián mesekönyv, túrakalauz…) szerzőjeként pontosan tudja, miről és hogyan kell beszélni, hogy az érdekelje az embereket. Közreadom tehát kedvcsinálónak azt a másfél órás monológot, amelyet a móriczos öregdiákok juniálisára készülve lejegyeztem.

iskolában. Sok nézeteltérésem támadt a tanáraimmal, és másodikban megbuktam matematikából. Eredetileg öt tárgyból álltam rosszul, a matekon kívül minden témazárómat javítottam, mégis öt tantárgyból megbuktam. Kun Péter behívott az irodába, és rá akart beszélni, hogy válasszak más iskolát, de én ragaszkodtam hozzá, hogy itt szeretnék leérettségizni. Akkor elhatároztam, hogy azért is négyes-ötös tanuló leszek, mert gyerekeket akartam tanítani. olyan tanár lenni, aki jobban segíti, pártolja a gyerekeket, mint egynémely móriczos taforrás: http://mzsgoregdiakok.fw.hu/index.html A monológ lejegyzését Szarvas Ritának köszönhetjük

Háttérben a Rába-torkolat

„Nagyon kevés embert szerettem a gimnáziumból: Kun Pétert, Somodi Laci bácsit és a gondnok urat, dr. uray Sándort. (kis kiegészítés Pepétől: Kun Péter matematika tanár úr, szigorú de igazságos engem nem tanított, de valamiért Ő mint tanár tisztelt engem. Somodi Laci bácsi rajz tanár egy úr, aki lányom dóra pályáját is egyengette. dr. uray Sándor úr a gimnázium gondnokságát vezette, imádtam, Ő egy úriember volt.) olyan nagyon komor, kommunistásan célirányos, akkoriban úgy mondták, vonalas volt a hangulat az


Pepe tanít

10 HO RVÁTHVI LMO S nárom. A banketten aztán Kun Péter bácsi megtisztelt azzal, hogy felajánlotta a tegezést, amit nagy tisztelettel el is fogadtam. Az állandó konfliktusaim abból származtak, hogy nem voltam okos, de ki akartam tűnni a többiek közül. Hát mindent kipróbáltam, és voltak is sikereim: diákszínjátszóként remek szerepeket játszottam, az NB II.-ben röplabdáztam és a mai napig gyerekeket tanítok. ugyan egyetlenegy főiskolára sem vettek fel, de az a rengeteg gyerek, akit bevezettem a vízi túrázás világába, önmagáért beszél. Honig Edit nénitől – Honig Edit történelem tanárnő, nála két jegyet javítani kevés diáknak sikerült – nagyon sokat tanultam. A bátyámat kedvelte, de engem nem, bár két jegyet javítottam nála. Tőle tanultam meg, hogyan készül fel az ember egy-egy órára, foglalkozásra. Edit néni korán kelt és öt órától kezdve már az alapfogalmakat tisztázta magában, tanulta. Így készülök én is, alaposan, minden eshetőségre felkészülten. Nem

hibázhatok, mert a szülők rám bízzák a gyereküket, és a víz veszélyes. Az a sok vízi hulla, amennyit én kihúztam már a dunából, óvatosságra int. A mai gyerekek teljesen hibrid környezetben élnek. Semmit nem ismernek a természetből, semmit nem tudnak önmagukról. A kettő összefügg. Ha nem tud


V Í ZE IN K H ŐS E I 11

valaki krumplit pucolni, nem tudja mire képes; ha nem tud önmagáról gondoskodni, nem tudja becsülni sem magát. A vízitúrázást a hadvezér és költő Zrínyi hadtudományi munkái nyomán kell tanítani. Előőrsöt kell szervezni, táborhelyet építeni, árkolnisáncolni, és az ellátást megszervezni. Kőkemény fegyelemmel. Másként nem megy. Írom a vízitúrázók Nagy Könyvét – decemberben jelenik meg – és közben visszagondoltam a kezdetekre. 1968-ban általános iskolásként viski éva néni (vísky éva néni Szentendre díszpolgára nekem általános iskolai felkészítő tanárom, igazi tanár egyéniség.) kivitt a Magyar László vízitelepre, és ott ragadtam. Másodikos gimnazistaként már képes voltam elvezetni a telepet. Réthey-Prikkel Lajos bácsi (Réthey Prikkel Lajos bácsi a leányfalui Móricz társaság elnöke, a Magyar László úttörő vízi Telep parancsnoka.) mindazt, amit vízi cserkészként még magába szívott, átadta nekünk vízi úttörőknek. Azóta mindent megtanultam a dunáról: a hajózási szabályokat, tudok nagyhajót is vezetni, ismerem az ország élővizeit, vízi túrákat, csoportokat vezetek. Mindig elindulok a Rába Maratonon, és dühöngök, mert a tanítványaim, hála istennek, legyőznek. Nem kenyerem a liberális nevelés, édesapám és nagyapám is horthysta-ludovikás katonatisztként más értékrendet követett. Szóval az egyéniségem és útkeresésem nem vágott egybe a Móricz korabeli világával. Egy közjáték: Pali legkisebb gyermekének, ádámnak kiesett a tejfoga, és hozta nagy büszkén. A monológ folytatódik. Sokféle munkahelyem volt már, a fegyverkereskedéstől az ergonomikus konyhatervezésig mindennel

Díjátadás a VTK első fordulóján, Leányfaluban a Vadkacsa -telepen

foglalkoztam már. de családomon, a gyermekeimen kívül, legbüszkébb a diófa könyves szekrényemre vagyok, telis-teli jobbnál jobb könyvekkel. Nagyon szeretek beszélgetni, amit egykor Perjéssy Barna (Perjéssy Barnabás a Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, tízen akárhány évig dolgoztunk együtt Szentendrén, igaz barátsággal.) elmesélt ebéd közben, másnapra én azt elolvastam. A felnőtt gyerekeimnek is sikerült mindezt átadnom, mindketten nemcsak diplomások, hanem szakmájuk is van. Nagy főhajtással tanulok mindenkitől. A legegyszerűbb és legnagyszerűbb a világtól tanulni, megismerni, látni, ízlelni és kipróbálni a dolgokat. Járom a világot, imádom Kubát, dél-Amerikát keresztül-kasul bejártam. Az ezekről szóló útleírásaimat sorra megjelentettem.


12 VE RS ENYB ESZ ÁMO LÓ


K L E M E N C Z H E NR I K 13 A nap sütött rá már korán reggel arra a közel kétszáz (200! KéTSZáZ!) résztvevőre, akik azért gyűltek össze és utaztak akár több órán át, hogy részt vegyenek a „Negyedik Bankháza-Regatta – Kovács Kupán”. Hazánk minden tájáról, – és nagyobb „tömegben” a Romániából-Erdélyből barátainktól érkeztek a fent említett „százak”, akik úgy gondolták hogy ezen a fiatal rendezvényen és a rendezvényt biztosító tiszta vizű sekély északi-övcsatornán vezetik le a télen felhalmozódott vízi-virtust. A csatorna partján egy vendégszerető szivattyútlep-gátőrház kombináció adott helyet a számtalan autónak, trailernek, utánfutónak és persze versenyzőnek – ennek persze a telepet őrző barátságos németjuhász-puli páros nem örült feltétlenül. A rendzvény negyedik éve kerül megrendezésre, házi versenynek indult és mindössze 4 év kellett

hozzá, hogy az ország egyik legnagyobb vízi rendezvényévé fejlődjön. A KdSE tagjai kiemelkedő szervezőképességüről tettek tanúbizonyságot ezen a napon, egy nagyon barátságos és elképesztően jó hangulatú rendezvényt varázsoltak az északi-övcsatorna partjára. Gyakorlatilag az összes túrázó és nem túrázó hajónem elindult a regattán, volt túrakenu, túrakajak, sárkányhajó, outrigger, versenykajak – ezek jó időzítéssel, félpercenként indultak egymás után. A szervezői tapasztalat itt is megmutatkozott, semmilyen „ütközés” nem volt a vízen (és a parton sem…) Horváth Csaba olimpiai bajnok kenussal ketten képviseltük a szövetségünket, a téli irodai munka után (számomra legalábbis) nem volt könnyű menet a 18 kilométer. Szerencsére a résztvevők nagyrésze nem osztozott a „fájdalmaimban”, nagyon jól felkészült


14 K L E M E N C Z H E NR IK

versenyzők szálltak vízre aznap – a 10 éves korosztálytól egészen a seniorokig. Egy sárkányhajó is indult, ő „törte az utat”, igazán különleges látványt nyújtott ezen a keskeny csatornán a KdSE sárkánya. átlagosan 1.5–2.5 óra között teljesítették a versenyzők a távot, de voltak akik kényelmesebbre vették a tempót – ami persze nem baj, mert végül is ez egy vízitúrás esemény volt. Ők így is jól érezték magukat. A Nomád Kayak (Románia) versenyzői nagy számban képviseltették magukat és igen szép, papírforma szerinti eredményekkel állhattak a dobogóra. Számunkra igazi megtiszteltetés, hogy eljönnek sokszáz kilométerről a „srácok”, azért, hogy részt vegyenek egy-egy hazai rendezvényen. A záróeseménynek már nem a szivattyútelep, hanem egy közeli “vendégház” adott otthont, hatal-

mas asztalok mellett ülve ettük a várt székelykáposztát és fánkot (köszönet a lányoknak a sütésért) és vártuk az eredményhírdetést, melyen Foki vili (KdSE) a szokásos laza humorával teremtett jó hangulatot. Jellemző a szervezőkre, hogy mindeki kapott ajándékot és nőnapra való tekintettel a hölgyeket virággal ajándékozták meg. Nagyon sokan indultak március 7-én este haza szép emlékekkel (és fáradt karokkal) és egészen biztos, hogy a hamarosan induló túraverseny szezonhoz ennél jobb kezdést el sem lehet képzelni. Kinőtte magát ez a háziverseny, a szlogenje ellenére (nem a győzelem a fontos, hanem hogy jól nézzünk ki) egyre nehezebb lesz megnyerni ezt a versenyt is… …egyedül a horgászok szomorkodtak. ugartyúkot nem láttunk.

Bankháza-Regatta 2015 eredmények Egyéb kategória 02:11:17 Varga Zoltán, Báki Zsolt, Feigl Balázs, Harton Gábor, Gránicz Péter 02:19:13 Nagy Feri, Dr. Diamant János, Fegyó János, Selmeczi Ferenc, Egyed Ákos 02:29:37 Csimma Roland junior, Csimma Roland senior, Jeney Anna, Jeney Ákos, Jeney László 02:43:05 Vámos László, Vámos László, Vámos Dávid, Baróczy Péter, Baróczy Anna Sárkányhajó 01:49:52 SÁRKÁNYHAJÓ

Tengeri kajak Férfi 1 01:38:45 Bacsa György 01:46:18 Szekeres Miklós 01:48:36 Nemes Cristian 01:55:52 Teller Gábor 02:00:43 Czukor Zoltán 02:02:17 id. Szomorjai Ferenc 02:08:54 Oszvald Gábor 02:19:08 Horváth Ádám 02:22:49 Potoniec Péter 02:31:26 Valentovics Zoltán 01:55:25 Marosffy Orsolya 01:58:33 Regele Barbara 02:00:58 Ökrös Gabriella


V E RS ENYBES ZÁM O LÓ 15 Túrakajak Férfi 1 50(50 cm-nél keskenyebb nem versenykajak) 01:39:26 Nagy Árpád 01:39:39 Földi Viktor 01:41:50 Sebastian IOVANEL 01:48:52 Vigh János 01:57:17 Basa Zsolt Túrakajak Férfi 1 50+ (50 cm-nél szélesebb kajak) 01:46:29 Neumann Gergely 01:47:10 Szabadkai Gábor 01:48:38 Kalocsai Sándor 01:51:26 Kristóf Tibor 02:11:32 Horváth János 02:15:05 dr. Kapitány József Túrakajak Férfi 2 01:33:16 Cernescu Marius, Belecciu Mihai 01:36:06 Fehér László , Sándor Tamás 01:37:11 Kovács József, Horák Attila Túrakajak vegyes 2 01:43:23 Vince Petra, Vince Robert Túrakenu 3 – nyílt 01:51:59 Jakab Gábor, Maróti István, Úri Tamás 01:52:57 Mészáros Bence, Kiss Bence, Kiss Péter 01:53:24 Csákó István, Rapcsák László, I. Csákó István 01:54:05 Angyal Vince, Angyal Henrik, Balogh Gábor 02:02:20 Kovács Balázs, Gyömbér Zsolt, Metzger Tibor 02:12:22 Dudás Medárd Krekó Sándor Juhász István 02:12:25 Siket Gábor, Sóti András, Siket2 Gábor 02:34:57 Schenk József, Szabó Zoltán, Losonczi Dénes 02:42:34 Mókos Emese, Oszvald Klaudia, Adamov András Túrakenu 4 – nyílt 01:59:45 Kopis Beáta, Jónás Ádám, Jónás Zoltán, Varga Tamás 02:11:48 Fehér Gabriella, Boros Zsuzsanna, Szomor Julianna, Szikora Tibor 02:14:45 Schrauf Zsombor, Vince Renáta, Schrauf László, Schrauf István 03:45:32 Fakan Netti, Fakanné Virág Anikó, Zsadányi Viktor, Zsadányi Viktor Tamás 03:46:32 Zsadányi Ádám, Csengeri Dorottya, Zsadányi Andrea, Papp János Túrakajak Női 1 50(50 cm-nél keskenyebb nem versenykajak) 01:48:49 Bianca Balas 01:48:54 Fekete Melinda

Túrakenu Férfi 2 01:46:54 Pataki András-Farkas Péter 01:48:43 Kakas Tamás, Pobori Krisztián 01:49:55 Szabó Attila, Sándor Dániel 01:54:51 Bálint Balázs, Bálint Ádám 01:55:18 Denke Sanyi Foki VIli 01:58:58 Reményi Péter, Tóth Dénes 02:00:20 Kovács Antal, Erényi Zoltán 02:04:24 Novák Csaba, Novák András 02:05:55 Horváth Csaba, Klemencz Henrik 02:07:01 Oláh Gábor, Barta Iván 02:09:21 Vígh Géza, Hajdú István 02:10:57 Fekete Gábor, Mezey Gábor 02:27:11 Takács György, Vámos Zoltán 03:01:24 Fehér Bendegúz, Kovács Kristóf Túrakenu Női 2 02:07:48 Vieland Ági, Pozsonyi Gabriella Túrakenu vegyes 2 01:53:48 Enikő Carpenter, Molnar Rajmond 01:57:37 Pásztorné Kovács Joli, Pásztor Gyula 01:58:08 Ilyés Edit, Tóth János 02:00:56 Koch Marianne Judith, Rozgonyi László 02:03:39 Aipli Sándor, Aipliné Tóth Ilona 02:05:35 Hartung Melinda, Kis András 02:06:29 Cristina Piloca, Geiza Németh 02:20:11 Szűcs Edit, Rell Lajos Versenykajak 1 – nyílt – férfi 01:30:35 Horváth Bendegúz 01:31:03 Babos DUDI Claudiu 01:32:43 Vidacs Damian 01:34:37 Wágner Csaba 01:34:46 Bárány László 01:37:58 Timár Zoltán 01:40:51 Fekete István 01:44:17 Darida Mircsea 01:52:14 Kolozsi Tibor Versenykajak 1 – nyílt – női 01:40:27 Potoniec Zsófia 01:40:31 Angyal Villő 01:44:08 Vezér Panni 01:44:48 Fekete Csenge 01:58:18 Lavinia Diaconescu Versenykenu 1 – nyílt 02:07:26 Kolb Tamás


16 SZöV EGNÉ LKÜ L


V O G A LO N GA 17


18 V O G A LON GA


S ZöV EGN ÉL K ÜL 19


20 SZöV EGNÉ LKÜ L


V O G A LO N GA 21


22 CI VI LMUNK A

Az útvonalat

A partot

Önmagunkat

A társainkat A „hogyanokat”

Tudni, ismerni A vízet A hajót A felszerelést

A biztonságos vízitúrázás „univerzuma”


K E L E AT TI LA 23 A vízitúrázást (vízi kirándulást) minden más túrázási módtól leginkább két dolog különbözteti meg: – a víz, mint folyékony „halmazállapotú” út. – az eszköz, melynek segítségével ezen az úton közlekedünk. Ahhoz, hogy biztonságról beszélhessünk, érdemes tisztázni az emberi erővel hajtott eszközzel való vízen-közlekedés alatt előforduló veszélyeket és ezek megelőzésének módjait. A legfontosabb kockázatcsökkentő tényező természetesen az, ha egy másik személy kompetenciájával (pl. vízitúra vezető) segítjük ki a magunk hiányosságait. Azonban ahhoz, hogy felismerjük, hogy hiányosságunk van, előbb tudni kell, hogy mi az, amit tudnunk kellene… önmagunkat A vízi természetjárás különleges és adott esetben szokatlanul nehéz viszonyba hozza az átlagos életvitelt folytató embert a környezetével. Számtalan inger érhet a megszokott komfort-zónánkon kívül, a vízen haladva egy kenuban vagy kajakban ülve kevés a menekülési útvonal, a menekülési lehetőség egy hirtelen bekövetkező környezeti hatással szemben. Jöhet hirtelen zápor, erős szél, nyílt vízen tomboló hőség vagy éppen szúnyogok és egyéb szúró-csípő repülő állatok támadása – ezek mind-mind az átlag ember tűrőképességén kívül állnak. Normális visel-

kedés lenne a „menekülés”, kényelmesebb-komfortosabb” helyzet keresése. A vízi természetjárás során azonban ismerni kell a határainkat! Miért? A kényelmesebb helyzet elérése néha több energiába kerül, mint „kibírni”, elviselni az – általában csak elsőre – szélsőségesnek érzett helyzetet és ezen „erőpróba” közben hamar rájön az ember, hogy a szúnyogtól nem kell pánikolni, az eső ellen nem kell azonnal elbújni, a hirtelen jött zápor ellen nem kell mindig elmenekülni. A vízen bekövetkezendő pánik, kapkodás több gondot okozhat, mint az a hirtelen kényelmetlenség, ami ellen ez irányul. Tudnunk kell mit bírunk. Először rövid túrát, ismert helyszín, területet válasszunk, ahol legalább kicsit otthon érezzük magunkat. Az ismerős part biztonságérzetet nyújt, tudjuk, hogy a fák mögött mi található, merre a legközelebbi lakott terület, orvosi rendelő, stb… a hajót – az eszközt, amivel a vízen közlekedünk Fogalmak, melyekkel legalább tisztában kell lenni: kenu, kajak, (és egyéb hajótípusok) evezőlapát szára, tolla, mankója. A túrát valamilyen eszközzel járjuk a vízen. Klasszikusan túrakenu az a csónak (továbbiakban legyen hajó), amit a kezdő túrázók 90%-a használ, ez bizonyult ugyanis technikailag a hosszú évek során a legmegbízhatóbbnak, legbiztonságosabbnak és a legkönnyebben „kezelhetőnek”. Az ún. sit-


24 K ELEAT T IL A on-top kajak (mondjuk úgy „ráülős”) és a tengeri kajak egyre kedveltebb kedveltebb eszközök, ám kezelésük kezdőknek már nehezebb a túrakenunál. Ennek az oka leginkább abban merül ki, hogy míg a kenuban 3-4 ember „elpilinckázik” a kajakban egyedül kell megoldanunk a problémákat. Az evezős hajók, vitorlások, motorcsónakok, engedélyhez kötött eszközök pedig nyilván más kategóriába tartoznak. Ismerni az eszköz tulajdonságait és hajtását-evezését. A hajóba való be és kiszállást, a hajóban való mozgást, a hasznos és praktikus evezés technikáját, (először) egyszerűbb kormányos mozdulatokat. Tudni kell a hajót pakolni, felemelni, biztonságba helyezni a parton. A lényeg itt is: a biztonságérzet. érezzük magunkat komfortosan a hajóban, amiben ülünk. Bátran mozogjunk benne, hirtelen súlypontváltozásnál ne „kapaszkodjunk”, hanem irányítsuk a hajót. A fentiek tudatában válasszunk magunknak és társainknak (ismerni a módszert) megfelelő hajót vagy kérjünk ebben segítséget. (ismerni a hogyanokat) a felszerelést Nem elhanyagolható témakör. Megfelelő felszerelés kell a vízitúrán a partra is és a vízre is. A parti felszerelés összeválogatásában mindig segítenek a túraszervezők (egy lista van a magyar-vizitura.hu oldalon is), mert ez nagyban függ attól, hogy milyen komfortfokozatú túrára megyünk. Ha egy apartmanos, szállodás szállást veszünk igényben, nyilván más felszerelés kell, mintha egy hétig sátoroznánk valahol.

A vízi felszerelés azonban minden esetben fontos, kiválasztása nagy odafigyelést igényel: védjen a naptól, a széltől, a hidegtől és az esőtől. Legyen praktikus, ne lógjon, ne zavarjon úszásban, evezésben. Nagy melegben védjen a naptól, akkor is, ha használunk napkrémet. 5-6 óra alatt nagyon le lehet égni a vízen. Nagyon jó a technikai, evezős feszülős hosszú ujjú fehér póló pl, esetleg nem túl lezser ing. Jó ha gyorsan szárad. Nadrágnál fontos, hogy érjen térd alá, mert kenuban ülve (ez nyilván leginkább kenura igaz) a rövid nadrág nem védi a combunkat a naptól – az egyik leggyakoribb leégés a vízitúrán a comb-égés. Legyen jó napszemüvegünk is – amennyiben hordhatjuk. Egy jó vízhatlan tárolóban – hordó vagy speciális túrazsák – legyen pót mindenből! A mobiltelefon legyen vízhatlan tokban, akkor is, ha egyébként víz vagy cseppálló. A tárolót szabályosan zárjuk le, félig bezárt hordó nem véd semmitől. Ki kell-e kötni a hordót, zsákot? Nagy sodrású vízen nem praktikus ha egy felborult hajóról kikötve lóg mindenféle „cucc”. okozhat gondot a kenu mentésénél az akadályokba belegubancolódó felszerelés, ezért érdemesebb inkább hagyni, had ússzon amerre akar, később össze lehet szedni a felszerelést. Különösen fontos a lábbeli: a papucs nem jó, mert csúszkál benne az ember lába, partra való kiszállásnál, kenucipelésnél, sárban járkálásnál nem praktikus és még veszélyes is lehet – nem is beszélve arról, hogy ezek a lábujjközös papucsok nem élik túl ezeket a műveleteket. Gumicsizma


C IV I LM U NK A 25 életveszélyes, két vízzel teli csizma 5-5 kg, 10 kg-al a lábunkon nehéz úszni. A szörfcipő, búvárcipő, jobb minőségű vízálló szandál nagyszerű választás, kényelmes és időtálló is! Hidegben használjunk neoprene ruhát, zoknit, cipőt. Nagyobb sportáruházakban könnyen beszerezhető és nagyon praktikus tud lenni esetleges vízbe esés esetén. vásárláskor próbáljuk fel, mert általában a neoprene ruhák nem kenuzásra, kajakozásra vannak szabva, ezért a rendszeres mozgás kidörzsölheti a bőrünket, egy kevésbé kényelmes kezes-lábas ruhában. Esőkabát legyen jó minőségű! Kedvenc sportáruházunkban biztosan találunk olyan vitorlás kabátot, ami néhány ezer forint, rendes kapucnija van – öszszehúzhatós, nem fújja le a szél unos-untalan – és valóban vízálló. Nem árt, ha van nálunk egészségügyi felszerelés. Allergiásoknak Calcium nagy dózisban, kés, tűzgyújtó szerszám. a vizet Fogalmak, melyekkel legalább tisztában kell lenni: hegymenet, völgymenet, limány, bedőlt fa, műtárgy, bal kéz, jobb kéz. Ez egy összetett és bonyolult témakör. Nagyon mély áramlás és vízrajzi „ismeretterjesztés” nélkül általánosságban elmondhatjuk, hogy két nagy kategória van a túrázásra használható vizeinken: a folyó és állóvizek. Mindkettőnél más-más állandó és meglepetésszerű veszélyforrásokra számíthatunk. Ne gondoljuk, hogy kizárólag a kormányos számára

fontos témakör ez. Minden vízen járó számára fontos, hogy az alapvető vízi-ismeretei meglegyenek. Folyóvíz Folyóvíznél a víz sebessége és az áramlása miatt kialakult akadályok jelenthetnek veszélyt. Fel kell tudni ismerni a víz folyásának jellemzőit, tudni-érezni, hogy milyen irányba haladna a víz a hajónkkal, ha nem a mi kezünkben lenne a kormány. „olvasni” kell a vizet. (olvasni: a gyakorlott vízen járók szóhasználata arra, hogy valaki nem csak nézi a vizet, hanem a víz jellemzőit fel is ismeri és ebből következtetéseket tud levonni.) A kanyarban – a folyás irányába nézve – a kanyar külső ívére „szorul” a víz, a hajót vagy vízbe borult legénységét mindenképpen abba az irányba sodorja. A vízbe lógó, víz alatt megbújó akadályok a külső íven veszélyt jelentenek, ezeket mindenképpen fel kell ismerni, észre kell venni és el kell kerülni. A kanyar belső íve ehhez képest a béke szigete, ott általában lassú vagy álló vízzel találkozhatunk. Borulás, veszély esetén tudjuk ezt és oda igyekezzünk. Akadályon – műtárgy vagy természetes, vagy mesterséges akadály – után megtörő, lelassuló víznél alakul ki a limány, ami tökéletes hely biztonságos megállásra, kikötésre és „menekülésre”. Hegymenetben – felfelé – evezve a kanyar belső ívét célozzuk, ahol a lassú víz (limány) „lakik”. Kihasználjuk az akadályokat, hogy megbújva lassan haladjunk feljebb. Többet ésszel, mint erővel… Kikötésnél folyásiránnyal szemben kötünk ki mindig, ezzel


26 CI VI LMUNK A

megakadályozzuk azt, hogy a hajónkat a víz nyomása a partra „erőltesse”. Ez akár balesetveszélyes is lehet, de mindenképpen kellemetlen a part mellett a vízbe esni. Hajóúton, nemzetközi hajóúton – duna, Tisza leginkább hazánkban – számítani kell nagy hajókkal való találkozásra, így minden esetben – ha lehet – a bójákkal jelzett hajózási úton kívül haladjunk. Ha hajó megy el mellettünk, számítsunk a hullámaira, melyek normál esetben merőlegesen érkeznek a mi hajónkra. Húzódjunk partközelbe és forduljunk rá a hullámokra merőlegesen. Ez elsősorban bizonytalan, kezdő evezősöknek ajánlott, de mindenképpen érdemes megfontolni mindenkinek. Állóvíz – tavak állóvíznél, tavon más veszélyekre kell számítanunk. Itt általában a hullámzás és a szél lehet a legfőbb veszélyforrás, a nagy nyílt vízfelületeken ezekre mindig számítanunk kell. Nem elhanyagolható a nagy parttól való távolság, mint veszély sem. Még a legnagyobb folyónkon, a dunán sem tudunk néhány száz méternél jobban eltávolodni a parttól, ám a túrázható tavainkon ez könnyen előfordulhat. Ebben az esetben egy borulás pl. a velencei-tó közepén, parttól távol akár egy órás úszást is jelenthet a part irányába, vízzel telt hajóval – hacsak nem vagyunk képesek visszamászni a felborult hajóba vagy nem kapunk külső segítséget, esetleg nem vagyunk anynyira gyakorlottak és felszereltek, hogy a hajóból kimerjük a vizet. A viharjelzést minden tavon – már ahol van – maximálisan figyelembe kell venni. Ne zavarjon meg, ha éppen szép idő van, egy balatoni vihar hirtelen jön és akkor már nehéz „menekülni”.

Nagyobb tavainkon saját hajózási szabályzat „él”, azt mindenekelőtt pontosan és precízen ismerni kell! Ezt a hajózási szabályzat külön taglalja. a „hogyanokat” Szintén összetett témakör, a módszer alatt érthetjük a túrázás megszervezésének „hogyanjától” kezdve a vízen haladás és akár mentés technikáját is. Kezdő, bizonytalan túrázók számára a legfontosabb: hogyan jusson el úgy egy vízitúrára, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyen végig a túra során és a legjobb emlékekkel térhessen haza? Első hogyan: Ha bizonytalanok vagyunk, kezdők vagyunk, kérjük a gyakorlottak segítségét, csatlakozzunk túracsoporthoz, egyesülethez vagy keressünk túraszervező vállalkozást. Erre jó módszer az internetes keresés illetve lemehetünk, felkereshetünk helyi klubot-egyesületet egyaránt. Ha csoportosan túrázunk – először mindenképpen legyen így – pontos információkkal keressük fel és lássuk el a csoport vezetőjét, szervezőjét magunkról. Kik vagyunk, milyenek a tapasztalataink, eveztük-e már, ha igen, mennyit, stb… Túraszervező vállalkozásoknál bevett módszer az, hogy eleve olyan jelentkezési lap van, amiből ezek az információk kiderülnek. „Egy hajóban evezünk” Második hogyan: Hogyan viselkedjünk a túrán? Az„egy hajóban evezünk” mondás elnyeri értelmét a közös vízitúrázásnál. Az egy hajóban ülők, a legtapasztaltabbra hallgatva mindent meg kell tegyenek azért, hogy a hajó biztonságosan, a tervnek megfelelően haladjon célja felé. A hajóban ülők között nincs helye sértődésnek, vitatkozásnak, intrikának,


KE L E AT TI LA 27

legyen az a valaki teljesen kezdő, vagy vén „tengeri róka”. Kezdőként figyeljünk, kérdezzünk és próbáljuk meg elsajátítani a technikát, legyen az a vízen haladás vagy a tábori élet technikája. Ha van vezetőnk, hallgassunk rá, ne kérdőjelezzük meg döntéseit – persze azért a józan eszünkre hallgatva –, nézzük merre megy, mit és hogyan csinál. Ha hibázik, ne vessük a szemére, fogadjuk el tévedéseit – abban az esetben, ha viselkedésével ezt kiérdemli. Balesetnél ne kotnyeleskedjünk, várjuk és tartsuk be az utasításokat. Ha parti kíséretünk is van, legyünk segítőkészek, csomagjainkra ügyeljünk, segítsünk a pakolásban, főzésben egyaránt. A parti kíséret nagy biztonságot nyújt a vízitúra során. Gyakorlottabbként, egyedül túrázva vagy kis csoportban túrázva készüljünk fel megfelelően legyünk saját magunk vezetői. Ez az írás ezt a „szintet” már nem tárgyalja. a társainkat Az első, kezdő időszakban praktikus csoportos vízitúrán részt venni. Egy ilyen alkalommal lehet igazán megismerni a klasszikus vízitúrázás szépségeit és persze az sem elhanyagolható, hogy a „kezdetleges bénázásnál” van kire (kikre) számítanunk. Fontos azonban az is, hogy ha kezdőként szintén kezdőkkel túrázunk, olyan társakat válasszunk magunk mellé, akik tisztában vannak a vízitúrázás sajátosságaival – leginkább az első fejezetben taglaltakkal, nem egy kényelmes szállodás-medencés programra számítanak és a tűrőképességük is ennek megfelelően „fejlett”. Mi ennél többet nem tehetünk, a vízen való csoportos túrázás technikáját, az összetartást és egyebeket a gyakorlott túravezetőnek kell megmu-

tatnia és megtanítania. Annyit azért mi is segíthetünk magunkon és a vezetőnkön, hogy a társaink ismert tulajdonságait belekalkuláljuk a csoportbeosztásban, illetve segítünk a vezetőnek az információk megosztásával. Négy „antisportembert” ne ültessünk egymás elé-mögé kenukban és ezt óvatosan közöljük is a túravezetővel. Természetesen ugyan ez fordítva is igaz – a jellemzően ügyeseket pedig javasoljuk „bevetésre”. az útvonalat A túra útvonalát akkor is érdemes ismerni, előre felkészülni belőle, ha nem mi vagyunk a vezetők. A biztonságérzet nagyon fontos és egy-egy térképről ismerős tereptárgy felismerése igen megnyugtató tud lenni túrázás közben. Mindezek mellett ha bármilyen probléma, fennakadás miatt egyedül maradnánk, ezek az információk nélkülözhetetlenné válhatnak. Az útvonal vízi részét igen részletesen a vezetőnek kell ismernie, ám mi is készüljünk fel időben! a partot A part ismerete alatt leginkább azt értjük, hogy a megálló és pihenőhelyeken mi vár ránk? Mi a neve a megállóhelynek, éjszakázóhelynek, mik az elérhetőségei, mit lehet a közelben vásárolni, hol az orvos, az ABC, a kocsma… Ez a biztonságérzetünk mellett a komfortérzetünket is javítja. Semmiképpen sem javasolt rögtön az elején a „látatlanba” megindulni, vadkempingezni vagy a vak szerencsére bízni az éjszakázóhelyüket. válasszunk egy kényelmes sátras szállást biztosító túrát, ha mindenképpen több napos túrát szeretnénk tenni. Jó és biztonságos túrázást kívánunk!


28 VI ZE INKHŐ SEI

Szeghalmi Károly (balra) és Pereházy Pál – és az érdemültség

A Börzsöny hegység kapujában, Szokolyán, a műhelyében és otthonában látogattuk meg Szeghalmi Karcsit azon kedves és kellemes okból, hogy átadjuk Neki a Vadkacsa Egyesület által alapított VÍZENJÁRÓ GYERMEKEKÉRT érdemültséget egy szép oklevél formájában. Miközben Pereházy Pál a Vadkacsa Egyesület elnöke átadta az oklevelet, volt alkalmam egy baráti beszélgetés keretén belül „összelapátolni” egy érdekes írásra való választ vendéglátónktól – a hegyi hajóépítő mestertől…


K L E M E N C Z H E NR I K 29

A vadkacsa Egyesület több mint 10 éve adományozza ezt a díjat azok számára, akik életük során kiemelkedő módon segítették a gyermekek vízzel való megismerkedését. Kapott díjat révész, művész, vízirendőr, sportoló (Wichmann Tamás) és most már egy hajóépítő mester is. Karcsi az elmúlt több évtizednyi hajóépítése során több ezer gyermeknek biztosította az eszközt az élvezetes és biztonságos vízenjáráshoz, ezért a díj ismét jó helyre került. Házigazdánk portája a tipikus hegyi falu, Szokolya főutcáján található, kívülről csak egy kézzel faragott kenu-embléma figyelmezteti a látogatót, hogy itt egy olyan tevékenység folyik, ami nem tipikus a Börzsönyben. A kapun belépve azonban már egyértelmű a helyzet – a szépen gondozott telek minden szegletében jobb sorsra érdemes kajakok és kenuk várják, hogy sorra kerüljenek a mester műhelyében

és aztán végre ismét vízen legyenek, ahová valók… A mester műhelye azonban még foglalt: egy óriás fakenu épül a kis „birodalomban”. újpesten pedig már nagyon várják, hogy elkészüljön… Naívan tettem fel a kérdést, hogy mióta űzi ezt a mesterséget Karcsi, amire mindössze annyit válaszolt kedvesen mosolyogva: én mindíg ezt csináltam… A teljesség kedvéért: 1950-ben született, pesti gyermekként látta meg a napvilágot. 13-14 éves korában kezdett el kajakozni. A klub akkori hajóépítő mesterét sűrűn látogatta meg a műhelyben, ott „csapta meg a műhely szaga”, ott lett szerelmes a vízenjárás eme furcsa, szárazföldi tevékenységébe. A katonaságot is vízen töltötte, a dunai Flotillához vonult be, ahol a sereg messzemenően kamatoztatta szaktudását és utána még sokáig épített, javított nekik hajót, hol hivatalból, hol pedig barátságból.


30 K L E M E N C Z H E NR IK

A régi világban – mondja – volt a kluboknak saját mesterük. Kellett is, hisz több tucat kajak és kenu „úszott”, szükség volt a szakértő kezekre a klub műhelyében. Közel 2 évtizedig „mesterkedett” az építőknél majd utána rövid ideig a Honvédnál dolgozott. A legbüszkébb azonban arra, hogy 16 éven keresztül épített, javított a Magyar válogatottnak, számtalan aranyos siker volt köszönhető – részben – neki is. Itt már nem csak hajót kellett javítani és építeni, hanem a versenyzők sok esetben a lapátjainak is rábízták – nem volt ritka a rajt előtti gyors igazítás sem… Alapvetően fával dolgozik, ám épít műanyag hajókat is (a duna Kék-Szalagja kék mű-

anyag kenut is Ő építette), a lapátnál azonban ragaszkodik a fához. Az általa épített fa lapátoknál nem ritka, hogy több tollcsere és felújítás közben 10-15 évet is lehúznak vele a vízen. A honvéd után a Gázművek telepén „gondnokoskodott”, első műhelyét is ott rendezte be és ott is dolgozott nagyon sokáig. Ő indította be a vízitúrázást is, először kölcsön hajókkal járta a vízeinket: dunát, Tiszát, Rábát és kisebb folyóinkat egyaránt… A kölcsön kenukról mosolyogva mesélte: „mindíg rossz hajókat kaptam, mert tudták, ha én újítom fel azért, hogy tudjak vele túrázni, a gazda utána egy egész évig használhatja…” (Láthatóan ez az emlék


V I ZE IN K H ŐS E I 31 kellemes emlék volt Karcsi számára.) A Gázművek csónakházának privatizációja után költözött saját műhelyébe, Szokolyára. Furcsa a hegyi helyszín, az ember inkább vízparton képzelné el Szeghalmi Károlyt, ám, ahogy kiderült a síelés a másik szívszerelme… talán innen a hegy. A fejlődésről is kérdeztem Karcsit, az új anyagokról, technikákról, előrelépésről. Bölcsen válaszolt: úgy gondolja, hogy a technikai fejlődéssel már nem akar versengeni, egy NELo sosem lehet ellenfél egy hazai kis manufaktúrás hajóépítőnek. Ismeri az új anyagokat, technikákat, de inkább marad a jól bevált fánál… Az óriás fa-kenuk jó szolgálatot tesznek a vízitúrás szervezőknek és a munka is más vele, mint a műanyaggal. Kajak vagy kenu? Ha egyedül talál a nap a vízen, akkor kajakkal vagyok, de imádok a gyerekekkel,

unokákkal túrázni, kenuzni. Az unokám még csak 3 éves, de már saját mentőmellénnyel járja velem a dunát, persze csak a szélén, óvatosan… és természetesen saját építésű kenuban. Hogy hány hajót épített összesen? Persze ezt a naív kérdést is feltettem. Nevetve válaszolt: fogalmam sincs… Kellemes érzésekkel váltunk el a mestertől és műhelyétől (és a Pumitól). Az oklevél nagyon jó helyre került, a „fogalmamsincs mennyi” kenu és kajak számtalan gyerek „vízenjárását” fogja segíteni. Karcsi erős és magabiztos kézfogása pedig megnyugtató volt: még sokáig javítják vigyázó és szakértő kezek a túrán „tönkretett” hajóinkat.


A Lajta (Leitha) – sárfolyó – 182 km hosszú. Az ausztriai Schwarza és Pitten „folyók” egyesüléséből ered és Mosonmagyaróvárnál torkollik a Mosoni-Dunába. Viszonylag nagy esésű, sekély, tiszta (zöld) vízű és gyors folyású folyó. Partja meredek, sok kikötési lehetőség nincs. Szabályozása folytán számtalan fenékgát, mederkövezés, surrantó színesíti, bedőlt fák, uszadékhalmok lépten-nyomon megtalálhatóak a mederben.

Bruck an der Leitha (Királyhida) – Mosonmagyaróvár szakasz (kb. 60 km)

32 TÚR ABESZ ÁMO LÓ


K L E M E N C Z H E NR I K 33 április első hétvégéjén indultunk neki a Lajta bejárótúránknak, Bruck an der Leitha (Királyhida) és Mosonmagyaróvár között – persze ez csak egy terv volt. optimális létszámú társaság jött össze, helyismerettel rendelkező kísérővel (és később egy igazi nagy ágyú is – Wlasitsch Mirkó csatlakozott) 3 kenuval indultunk útnak a Királyhidáról a közúti híd alól. Tipp: a híd előtt egy panzió parkolója a legmegfelelőbb a parkolásra, ám hosszú távon ne időzzünk, ne foglaljuk a helyet a parkoló autók elől – nem örülnek a hívatlan vendégeknek. A folyó felső (Királyhidától számítva felső) szakasza nem nélkülözi a meglepetéseket. Meglepődhetünk többek között azon is, hogy nincs szemét sem a parton, sem a vízben. Technikai szempontból fontosabb meglepetések azonban azok a vízből kiálló „csökök” (levágott fa maradék törzse, csonkja), me-

lyek bizonyos vízállás esetén épphogy csak mutatják magukat a víz felszínén – komolyan kell koncentrálnia a vízitúrázónak, hogy észrevegye őket. Túránk során nem csak megleptést, hanem borulást is okozott egy ilyen kis ottfelejtett „ajándék”. Nem csak ez lehet probléma ezen a szakaszon (Zurndorfig). valószínűleg ritkán járják az erdészek a Lajta partját, mert nem ritka a teljes torlasz, mely miatt sajnos át kell emelnünk. A torlaszoknál még érdekesebb élményt okozhat a túrázó számára

a„féltorlasz”, amit az ügyes kormányos is csak odafigyelve tud kikerülni. Nem is lenne probléma, ám a víz sebessége ezen a szakaszon igen magas, így borulás nélkül megúszni (gyönyörű képzavar…) komoly kormányzástechnikát igényel. Tipp: erre a szakaszra, ha lehet, gyakorlatlan túrázókkal ne induljunk el és mindenképpen mérjük fel a kormányosok és általában a hajóegység felkészültségét. Másik meglepetés – szerencsére a beszerezhető térképen jelölt – a fenékgátak. Több is található ezen a szakaszon, sajnos nincsenek úgy kialakítva, hogy le lehessen csúszni rajtuk, így marad a kiszállás és átemelés. Figyelem: a fenékgátak nincsenek a parton előre jelölve, így figyeljük a térképet és persze nyissuk ki a fülünket is, a lezúduló víz hangja árulkodó!

Tipp: átemelés helyett kötél segítségével könynyen le tudjuk ereszteni a hajónkat, így megspórolhatunk egy kis cipekedést. A gyönyörű szép, tiszta vízű folyócska nem csak veszélyeket és aggodalmakat rejt magában, partja páratlan látnivalókkal kárpráztatja el a túrázókat. Szép, rendezett települések mellett halad a folyó, időnként egy-egy vízimalom és egyéb régi ipari épület színesíti a partot.


34 K LE MENC ZHE NR IK

Hazai vonatkozás: A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület határon átnyúló együttműködésben 2014-től egyedülálló víziturisztikai fejlesztésekkel támogatja a Lajtán való vízitúrázást, mind a „nagy” Lajtán, mind a Mosonmagyaróvár belterületén futó Malomági Lajtán. Veszélyek: bedőlt fák, fenékgátak (3 db) duzzasztó (Gattendorf – Lajtakáta – ÁTEMELÉS JOBB OLDALON!, vízierőmű (Hegyeshalom), hidak, kövezések, zúgók. Jobb pihenőhelyek: Gattendorf (Lajtakáta) duzzasztó mellett, Zurndorf (Zurány) vízitúrás táborhely illetve a települések melletti part.

32.1 folyamkilométernél elérjük az első igazán komoly műtárgyunkat, a gattendorfi (Lajtakáta) duzzasztóművet. FIGYELEM: átemelés a jobb oldalon!

szöbbel találkozunk, az első szintén átemelős (jobb part) a másodikon ellenben le lehet ereszkedni – ügyesen és odafigyelve.

Tipp: érdemes itt pihenőt tartani, sétálni egyet a faluban. Kényelmes, jól kialakított vízreszálló és átemelőhelyet alakítottak ki az osztrák-magyar turisztikai együttműködés következtében.

Infó: az ok, ami miatt nem tudunk ezeken az akadályokon túrahajókkal leevezni a vízben álló kövek, sziklák a meder közepén. Nincs kialakított csúszda, a vízben álló hatalmas kövek pedig biztosan felborítják a hajónkat – persze mindez normál vízállásnál igaz.

duzzasztómű. Kötelező átemelés a jobb oldalon! A műtárgy környezete egyébként tiszta és rendezett, az egészen érdekes mederkialakítás miatt egy csinos kis „vízeséssel” a háttérben uzsonnázhatunk a duzzasztó partján. Tovább haladva a Lajtán már egy fokkal barátságosabb, kevésbbé bokros, bedőlt fás vízen evezhetünk. A táj és a part kissé ellaposodik, de azért itt is erősen érezhető a folyómeder mély bevágódása. Zurndorfig (Zurány) még két komolyabb fenékkü-

Ezen a szakaszon egyébként számtalan kisebb-nagyobb zúgú van, amin le lehet kenuzni, érdekessé és izgalmassá teszik a túrát, nem is beszélve arról, hogy a nagy vízsebesség miatt igen jól tudunk haladni pihenőhelyünk, a nemrég épült zurndorfi vízitúrás megálló felé. ornitofóbiások (madárfóbia) számára igazi kihívás lehet Zurndorfba beérkezni, minket nagyjából há-


T ÚR ABES ZÁM O LÓ 35

romszáz liba várt a parton és vízen egyaránt. A kis öntevékeny populáció saját magára vigyázott a falu határában – mert a pásztorukat sehol sem láttuk. A táborhely kikötőjében (jól látható kis öböl a jobb parton) várt minket Mirkó, aki az egész turisztikai öszszefogás egyik kezdeményezője és mozgatórugója volt a fejlesztés során és mosolyogva mutatta az új táborhelyet, amit még Ő maga sem látott, csak annyit tudott róla, hogy építenek valamit a túrázóknak, ne kelljen nekik a fűben aludniuk. Íme a végeredmény: Komolyan vette a dolgát az Önkormányzat, gyönyörű kis táborhelyet „rittyentettek” a kaszálóra – vagy ahogy a helyiek hívják „Grillplatz” -ra. Itt láttam életem eddigi legnagyobb tűzrakóhelyét is: A táborhelyet bárki használhatja, előtte azonban szólni kell az Önkormányzatnak az érkezésről. Ha beindul a forgalom a vízen, akkor remélhetőleg állandó nyitvatartással számolhatunk. Tovább haladva folytatódik az izgalom, ám a víz egyre inkább szelídül.

Nickelsdorf (Miklóshalma) után hamarosan határt lépünk és különösebb érdekességgel nem találkozunk, egészen a hegyeshalmi áramfejlesztő erőműig. A hegyeshalmi erőműnél kicsit nehézkes a kiszállás (jobb oldalon a műtárgy előtt tudunk kikapaszkodni), ám a „gazda” rendkívül segítőkész. érdemes az áramfejlesztő beredezést megnézni pihenés képpen. Az átemelés után jön az izgalom: a folyómeder bekeskenyedik, kanyargós, bokros, bedőlt fás, és mértek húsz km/órás sebességet is. Nagyon komoly feladat hárul itt a kormányosokra, akiknek minden mozdulatra oda kell figyelni. Az erőmű utáni néhány kilométer a legizgalmasabb rész, érdemes tájékozódni előre, hogy van-e keresztbe dőlt fa a vízen. Ha van, emeljünk! A part meredek, csúszós. A bal part félsziget egy darabig, így ha az erőmű után felborulunk és még nem hagytunk el egy bal parti torkolatot, akkor a jobb oldalon másszunk ki a partra. A hajók mentése a nagy sebesség miatt problémás lehet.


36 TÚR ABESZ ÁMO LÓ


K L E M E N C Z H E NR I K 37

Sajnos a fényképes dokumentálás itt véget is ért, nekünk is sikerült felborulni egy hód által kidöntött fán, így a Mosonmagyaróvári Lajta-duzzasztóig csak szöveges beszámolóval szolgálhatunk. A fentebb említett bal parti tokolat után a víz sebessége kissé lecsökken, a folyó kiszélesedik és kényelmes kanyarokkal halad fokozatosan lassulva a mosonmagyaróvári duzzasztógátig. A műtárgy autóval kényelmesen megközelíthető az óvári ipari park (TESCo) felől és aki itt szeretné a vízitúráját befejezni,

annak ez egy tökéletes pakoló hely. Még tovább haladva leevezhetünk egészen a Mosoni-duna torkolatig, illetve kipróbálhatjuk a Mosonmagyaróvár belvárosát keresztülszelő Malom-ági Lajtát és izgalmas belvárosi csúszdáit is, ám ez már egy másik túraleírás témája. Összefoglalva: Nagyszerű vízitúrás terület a Lajta, emlékezetes és izgalmas túraszakaszokkal találkozhatunk, akár egy akár két nap alatt teljesítjük ezt a szakaszt. Ami fontos: kezdőkkel ne!


K E L E AT TI LA 39

A szombathelyi Weking Egyesület szervezi az ország egyik leghosszabb evezős eseményét, a Rába100 teljesítménytúrát. Ahogy az a névből is kikövetkezhető, ez nem egy verseny, itt a cél a teljesítés. Száz kilométert leevezni még a Rába sodrása mellett is komoly sportteljesítmény, ezt bizonyára mind tanúsítják azok, akik a Rába Maratonon vagy más hasonló hosszúságú kajakos-kenus versenyen valaha részt vettek. Na, ez annak a duplája. Rába100 teljesítménytúra Csörötnek és Ikervár között. Az idei év volt a második alkalom a szervezőknek, nekem az első. A terv szerint a túra minden év április hónapjának utolsó szombatján kerül megrendezésre, ez idén is így történt. én előző nap este lementem Csákánydoroszlóra, egyáltalán nem volt kedvem 3-4 óra alvás után hajnali fél háromkor autóval elindulni, és a verseny előtt két órát vezetni. A vidrabusz előnye, hogy bármikor elfogadható fekhely varázsolható a kocsi hátsó felében. A messziről érkezőkkel együtt tettem egy rövid, egy korsónyi ki-

ruccanást a Kati vendéglátóhelyen, majd időben tíz órakor lepihentem. A többiek, mint másnap megtudtam éjfél után tértek nyugovóra, így én a hat és fél órás alvásommal a pihentebbek közé tartoztam. Az órám jelzésére kissé négy után keltem fel, hiszen vezérünk, szigorú és igazságos Hodzsi elég határozott napirendet és túratervet írt elő a résztvevők számára. A tervezett öt órai találkozó Sásdi Lacinál, a vízi vándor táborhelyen olyan szinten időben sikerült, hogy öt órakor nem találkoztunk, hanem már el is indultunk (még sötét volt) a már felpakolt trai-


40 K ELEAT T IL A lerrel az indulási helyszínre, a csörötneki hídhoz. Itt Hodzsi mindenkinek megelőlegezte a Rába100 finisher pólót, kinek gyorsabb, kinek lassabb pakolászás, és a tervezett hat órai indulás helyett, pár percet csúszva, 6.05-kor dudaszóra sikerült a csapatnak elindulni. Igazán gyors kenum nekem nincs, és mivel egyedül indultam, így egyértelmű volt számomra, hogy egy

öt méteres tengeri kajakkal fogok evezni. (Két hete egy 110 kilométeres túrát lenyomtam kenuban egyedül a Rábán a Szentgotthárd – Ikervár szakaszon, de az akkori időmmel nem fértem volna bele a mostani szintidőbe. útközben volt tervben kettő kötelező megálló és frissítő, Körmenden és Püspökmolnáriban, de a megállók közötti szakaszok így is hosszúak voltak, mindenkinek kellett a pihenők között enni-inni, tehát a hajókba is úgy kellett felszereléssel készülni, hogy ez ne okozzon problémát. A vízállás Szentgotthárd -71 cm, ami alacsony víznek mondható, ami a kisebb sodrás miatt nem segítette a túra résztvevőinek a dolgát. Az első órában, attól függően, hogy a Rába felett hogyan tudott megmaradni a levegő, nagyon szép és misztikus, ködös környezetben eveztünk. Szép volt. A túra elején, az első pár kilométeren beálltunk 9–10 km/órás átlagsebességre, amit egész nap tudtunk tartani, kizárólag a gátak előtti duzzasztott szakaszokon csökkent le a sebességünk, de akkor is 8 feletti volt. Csákánydoroszlóig együtt haladt a csapat, ahol

is a kutyás ház kanyarja utáni szokásos vicces helyen az egyik kenu kettes egységünk egy kis bizonytalanság miatt elhasalt. Bár szabadságon voltam, de jól idomított mentőkutya módjára vetettem magam minden menthetőre. Azért elismerem, hogy egy ötméteres kajakban ülve összehasonlíthatatlanul nehezebb kiszedni egy rossz helyre beakadt evezőt, mint a szokásos túravezetői Rábás kajakomból. Ha

a rába100 km-es teljesítménytúra 2015. résztvevői: Aipli Sándor – Aipliné Tóth Ilona

kenu 2

Horváth Attila – Péter Zsolt

kenu 2

Tóth Roland – Németh Attila

kenu 2

Sánta Tamás – Bedi Tamás

kenu 2

Kele Vidra Attila

kajak 1

Turi Attila – Őri Zsolt

kajak 2

Imre András – Horváth László

kenu 2

Denke Sándor – Foki Vilmos

kenu 2

Csóka Gergő – Sásdi László

kenu 2

Mézes Péter

kajak 1

Iharosi György – Buriusz Tibor – Gál Attila

kenu 3


T E L J E S Í T M É NY T Ú R A 41 már egyszer úgyis ki kell borítani a kenuból a vizet, gondoltam, gyorsan kiugrok egy kicsit én is kajakomból, és megmozgatom elgémberedett lábaimat. Mire észbe kaptam, mindenki eltűnt, egyedül voltam. Eddig a kanyarig volt együtt a csapat, ezután már nagyjából mindenki a saját tempójában haladt, szerintem így könnyebb is volt, nem kellett annyira a többiekhez igazodni.

Csákánytól a körmendi átemelésig nagyjából egyedül mentem, a csapat javarészt elment a mentés alatt, az átöltözők meg mögöttem voltak. Hodzsi segített átemelni a körmendi gátnál, így az kivételesen még jól is esett, mert meg tudtam mozgatni a lábaimat. A körmendi Bárkaháznál volt az első pihenő és frissítő. Segítőink a frissítő állomásokon ennivalóval vártak minket, köszönjük!


42 R ÁBA100

A körmendi pihenőhöz úgy értünk le, hogy nyertünk egy teljes órát, így innen tartalék idővel tudtunk tovább indulni. Hodzsi mindent megtett azért, hogy a körmendi hídról olyan kép készülhessen, amin mindenki egyszerre rajt van. Nem sikerült. A leggyorsabb hajó egyértelműen a kettes kajakban evező Ati és Zsolt volt, utána jöttek a kettes kenuk egyik része, majd Mézespeti és én, legvégén a túrát lazára vevő kenuk. A csapat Körmend alatt is szétszakadt, ami nem baj! én a Mézes Petivel együtt eveztem le a túra második felét, beszélgetés közben csak úgy repültek a kilométerek. Őt eddig csak virtuális térből ismertem,

nagyon jót beszélgettünk. A közös tempónk mindkettőnknek teljesen jó volt, így abszolút jól ment az együtt evezés a kb. hatvan kilométeren. Püspökmolnári horgásztanyák 2-nél volt a második pihenő. Mi ide is teljesen időben értünk le, minden a terv szerint ment. A második megállónál azért már a csapat egy része elég rendesen lemaradt. én a körmendi megállónál is túlzóan hosszúnak éreztem a pihenőidőt, itt mi nem is vártuk meg a pihenő végét, Mézes Petivel elindultunk azután, hogy az utolsó hajó is beérkezett. úgyhogy mi lettünk most legelöl, ami maradt is sok kilométeren keresztül, mígnem Ikervár előtt nem sokkal hátranéztünk, és láttuk hogy közelít


K E L E AT TI LA 43 tartható ez a távolság, a pihenőknél a gyalogos tekergés nincs benne. A teljesség miatt a hidak távolsága, ha valakinek esetleg szüksége lenne rá valamikor: Csörötneki híd 0 km Rábagyarmati híd 8,15 km Csákánydoroszlói híd 23,6 km Körmendi gát 37 km Körmend kishíd 39 km Körmend 86-os híd 39,7 km Molnaszecsődi híd 53,7 km Rábahídvégi híd 64,2 km Püspökmolnári vasúti híd 69,2 km Rumi híd 86,3 km Ikervári gát 99,7 km

motorcsónak módjára a Turi Ati–Őri Zsolt páros. Ha ketten meghúzzák a dag Biwok-ot, akkor nagyon jó sebességet lehet vele elérni, pedig inkább tűnik tanknak a Biwok, mint egy fergetegesen gyors kettes kajaknak. Kiegészült a boly még a Sanyi-Ica párossal, és Ikervárig már így maradtunk együtt, evezve és jókat beszélgetve. Nálam a bajnok a MézesPeti. Ha másfél évtized múlva kajak1-ben én is így evezek le 100 kilométert, méltán lehetek majd büszke magamra. Természetesen minden teljesítőnek szívből gratulálok! én magam részéről úgy éltem meg, hogy köszönhetően a sok futkorászásomnak fizikailag nem volt különösebben nehéz, simán mentem volna még tovább, csak a sok ülést bírtam nehezen, hiába a kenu ezerszer kényelmesebb. Már tervezzük a Rába 200 km-es túrát… Ikervári gát átépítése után a gát elé készült egy jó kis kiszálló, sokkal egyszerűbben lehet kiszállni, mint régen. A transzferes autóval a segítők természete-

Egy kis idő elment még az estéből a transzferrel és az aznap hazautazóknak a hajópakolással mielőtt

sen már itt voltak, így gördülékenyen pakoltunk, öltöztünk, közben még arra is maradt időnk, hogy etessük a szúnyogokat. Egy ideig vártuk, hogy mindenki beérkezzen, mindent összepakoltunk, amikor a szintidő is lejárt, Hodzsi összeállította a csapatot a közös fotóra. Aki nem ért be szintidőre, nincs a képen. Kicsit még vártunk a végére, aztán amikor már minden szúnyog jóllakott, befutott mindenki. Öt másodperces jelrögzítéssel 99,7 km lett a vége. Nettó, azaz a mozgási idő: 10:41:29, bruttó idő: 12:25:33. Mozgási idő átlag sebesség: 9.3 km/h. Az óra a kajakon volt, nem a kezemen, így hitelesnek

újra összegyűlt volna a csapat az Őrség Kapuja Turistaszállóban, Csákánydoroszlón. Itt kaptunk emlékérmet, és közösen megvacsoráztunk. Köszönet: Horváth Miklós és Lillik Zoltán főszervezőknek. Sásdi Lacinak, áginak és Balzónak a segítségért. varga ágnesnek a vagdalthúsért és Horváth Mártonnénak a kíváló gulyáslevesért. Köszönet az Őrség Kapuja Turista Szállónak a teremhasználatért.” Természetesen nagy köszönet Hodzsinak is, és mindenkinek a jó társaságért. Az est további folytatásról nincsenek információim, mivel én vacsora után elindultam haza. Gondolom volt sör és jókedvű beszélgetés. Egészségünkre!


44 VÍ ZE INKHŐ SEI


K L E M E N C Z H E NR I K 45 „Ez a túra az első tíz vízen töltött nap után kezdődik” Fejérvári Gábor 1974 Budapest nős (10 éve), 1 gyermek édesapja

Június 20-án indul a hatvanadik! T.I.D. Ennek apropójából ajánljuk Nektek ezt a kis beszélgetést a T.I.D hazai főszervezőjével Fejárvári Gáborral. www.tid.hu)

– Mérnökként végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen. vizes kötödésem a Spartacus, majd a KSI-s úszó évek után a Fradiban megalapozott kenus évek adták. vízitúrázni szüleimmel kezdtem. Leghosszabb önálló túránk öcsémmel egy Budapest – ulm túra volt, ahol egy hónapot és néhány napot töltöttünk 1-1 kenu és 1-1 lány társaságában. A Nemzetközi duna túra hazai szervezését ezután bízták rám. Immár 15 éve. – Egy kicsit engedj betekintést a kulisszák mögé – miért Téged kértek fel? Hogyan kerültél a T.I.D. közelébe? – Szerettem a dunát, és a T.I.d.-et, ismertem a külföldi szervezőket és mint túratársuk ismertem a viszszajáró T.I.d.-esek zömét, beszéltem angolul és így tudtam kommunikálni, és velem is tudtak kommunikálni itthon is és külföldön is. – Ki voltak, akik felkértek Téged erre a feladatra? Kik voltak előtted? Kik voltak az Ősök? – Juhász ági kért fel, majd később az MKKSZ és az MTSZ főtitkárának támogatásával alapítottuk meg a Nemzetközi duna túra egyesületet, a túra szerve-

zésére. Balogh Laci bácsi, és Hajós Lajost, még mint túratárs ismertem meg, és sokat segítettek a szabályok megismerésében később is. – Egy kicsit ha mesélnél a T.I.D.-ről. – Mi is az a T.I.d.? vízitúra, teljesítménytúra, kellemes hétvége, felejthetetlen kaland, egész évre energiát adó vízisport fesztivál? Rajtad múlik!


46 K L E M E N C Z H E NR IK A T.I.d. – Tour International danubien – azaz Nemzetközi duna Túra Európa leghosszabb vízitúrája. Az útvonal Feketétől Feketéig (az előbbi Erdő, az utóbbi Tenger), egészen pontosan Ingolstadt (Németország) és SF Gheorge (Románia) között halad, mindösszesen 2455 folyamkilométer távon. A Nemzetközi duna túra egy úgynevezett „kerettúra”, mely azt jelenti, hogy a szervezők biztosítják a szakaszbeosztást de a túrázók teljesen önellátóak. Szervezett, de nem csoportosan haladó vízitúra. A résztvevők önállóan gondoskodnak a járművekről (azaz hajóról illetve szállítóeszközről), a felszerelésről (sátor, gázfőző, meleg zokni) és az étkezésről (konzerv, konzerv, konzerv).

A T.I.d. szervezői a kezdetektől törekednek a minél jobb táborozási körülmények biztosítására. A túra minden helyszínén biztosított az ívóvíz vétel és tisztálkodási lehetőségek. van ahol a helyi egyesület adottsága teszi ezt lehetővé, és van ahol ma már mobil eszközök segítenek ebben. van ahol a sátorozó hely a víztől meszszebb fekszik, és van ahol a vendéglátó város vízparti közparkja ad otthont a nemzetközi csapatnak. – Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a T.I.D. közel s távol a legnagyobb vízitúra hazánkban, ezért ennek megfelelően komoly szervezést igényel. Milyen érzésekkel vágtál bele a legelső T.I.D.-edbe? – Szerettem volna akkori túratársaimnak ugyan azt a táborhelyi színvonalat, élményeket biztosítani

Több mint fél évszázados hagyomány

mint az akkor élen járó Németország… vagy ha jól emlékszem, szerettem volna egy kicsit jobbat… Szerettem volna a mi vendégeinket méltó képen vendégül látni és szerettem volna, ha ők is elmesélik élményeiket saját hazájukban és amikor mi újra arra járunk, még jobban érezhetjük magunkat. Egyrészt amit kint kapunk, másrészt mert tudjuk, mi is méltóképp várjuk őket.

A Nemzetközi duna túra a világ leghosszabb, legrégebbi szervezett vízi túrája. A túrát 1956-ban alapították Szlovák és Magyar Kajakosok. Az első túra Pozsonyból indult és Budapestig tartott. Majd Pozsony – Belgrád, Bécs – Belgrád, majd sokáig Ingolstadt – Silistra jelentette a T.I.d. távját. Így érte el túra a mai Ingolstadt – SF Gheorge közötti 2455 km-es távját. A T.I.d. korát messze megelőzve egyesítette – egyesíti a túra pár hetére Európát. A duna menti országokhoz hamar csatlakoztak Lengyel, Francia, Holland résztvevők és az elmúlt 50 év alatt megfordultak Ausztrál, Mexikói, Angol, Finn, Svájci résztvevők is.

Ennek érdekében… A táborhelyek tekintetében elsődleges volt, hogy olyan bázisokat találjunk, ahol a helyi közösség maga is T.I.d.-es. Így mikor megérkezik a T.I.d. a résztvevőket


V Í ZE IN K H ŐS E I 47 ismerős arcok várják. Fontos volt, hogy olyan sátrazási lehetőségeink legyenek, ahol kényelmesen elférünk, így a különböző túrázási szokású emberek (pl.: a korán – későn kelők) nem zavarják egymást. Mivel mint aktív résztvevő még emlékeztem azokra kellemetlenül hosszú „nyugat európai” reggeli sorban állásokra… Kiemelkedően fontos szemponttá vált, hogy megfelelő kapacitású tisztálkodási lehetőséget biztosítsunk. Lehetőleg meleg vízzel. Sosem felejtem, mikor Ercsi helyett először álltunk meg Százhalombattán, és a Német barátaink mosolyogva mesélték, hogy annyi zuhanyt (stb.-t) találtak, mint az egész Német szakaszon összesen. Ez persze nem ment egyik pillanatról a másikra. Egy egészséges megúju-

után) egy hamisítatlan Magyar gasztronómiai héten vehetnek részt a nemzetközi résztvevők. Az esztergomi lecsós borda, után visegrádon birkát vágunk, és „pörköltösítünk”. A százhalombattai nap elég nehéz ezért ott, hogy ne hibázzunk rántott hús, tört krumpli szolgálja a kalóriát. dunaújvárosban székelykáposzta, míg Pakson sült oldalas előzi meg a Bajai Halászlevet. végül Mohácson egy meglepetés tál várja „egészíti” ki a frissen sütött vízicsibés süteményt. Mikor ezzel megvoltunk, olyan kiegészítő programokat vezettünk be, amik jól kiegészítik az „ evezve fedezz fel egy új országot” hobbinkat. Mivel a T.I.d. azért csak egy vízitúra, és nem egy szervezett utazási irodás út, mindenhol a lehetőséget biztosítjuk, és aki éppen akar,

lási folyamat során alakult ki a jelenlegi táborozási rend. Esztergom (minden páros évben), visegrád, Budapest, Százhalombatta, Paks, Baja, Mohács. Még mint résztvevő emlékszem, hogy milyen jók voltak azok a melki, bécsi kirándulások. Emlékszem, hogy hogy sajnáltam, mikor kimaradtunk, a BMW gyár látogatásokból … Szerettem volna, Itthon is színesíteni a túrát, oldani az evezés monotonitását, és minél többet bemutatni magunkból Magyarokból. Ezért először, próbáltunk odafigyelni, hogy ne mindenhol gulyás legyen a vacsora. Ma már a Magyar szakaszon, az egyszeri kötelező gulyás leves mellett (ami azért kötelező, hogy a résztvevők egyszer ehessenek igazi gulyást, a német és osztrák gulyások

élhet vele… Így visegrádon buszt biztosítunk a várba, ahol aztán mindenki eldöntheti, hogy egyénileg túrázik vissza, vagy a Busszal utazik le. Budapesten a pihenő napon, nagy hajóval megyünk a belvárosig, ahol két három vezetett csoport indul, a város különböző pontjai fele. Százhalombattán a 60. év tiszteletére egy emlékező filmes estet szervezünk. Ezt dunaújvárosban a hagyományos vízilabda torna követi. Pakson a római kori emlék pontról megcsodált kilátás után, egy bortúra zárja a napot. Bajára már többször próbáltunk szervezni, de az igazság, hogy a napközbeni homokpadokat, amik Ingolstadt óta először jelennek meg, semmi nem tudja túlszárnyalni. végül Mohácson a meglepetésparti (zenés táncos mulatság) zárja a Magyar szakaszt.


48 VÍ ZE INKHŐ SEI A dunaújvárosi vízilabda mellett főleg fiatalabb barátaink által kihasznált lehetőségek, a visegrádi strand röplabda pálya, a Paksi – Százhalombattai kispályás foci pálya, a Budapesti táborhelyen lévő úszómedence. (Kivéve, ha a szinkron úszó leányok gyakorolnak…mert olyankor, nem csak a fiatalok töltik szabadidejüket a medence körül.) :) – A kérdésedre visszatérve, nagyjából így vágtam neki az első T.I.D. szervezésének. Szerettem volna egy olyan hetet, ahova a résztvevők, már Mohácsot elhagyva tudják, hogy a következő évben is visszajönnek!

– Hazabeszéltél (én is dunakanyari vagyok [szerk.]), ennek ellenére meglepő – főleg, hogy a Szigetköz „honpolgára” is vagy. Kezdő T.I.D.-eseknek mit javasolnál, hogy induljanak neki ennek a különleges vízitúrának? – Szánjanak rá időt. A T.I.d. valahol a 10. vízen töltött napnál kezdődik! Addigra a víz már befogad és a túratársakat is volt idő megismerni. Sőt túl vagy az első hazautazóktól való búcsúzáson, és az új érkezők fogadásán is… – Had adjak a tapasztalt túrásoknak is néhány technikai és taktikai tippet, ami még kellemesebbé teheti a T.I.d-en töltött időt.

– Mi a konkrét napi munkád/feladatod a túra során? Klasszikus túravezető funkciót látsz el vízen, vagy inkább a klasszikus futkorászós-telefonálsó parti szervezőként működsz? – Mivel a T.I.d. egy szervezett de nem csoportosan haladó túra, a vízen nincs klasszikus túravezetőnk. Magunkat legjobban a kerettúra jellemez, ahol biztosítjuk a táborozási feltételeket és a szárazföldi programokat. Így az én feladatom is ehhez kötődik. Régebben mindig a vízen mentem én is. Mostanában hogy több programunk van többet vagyok a szárazon. de jut idő a vízre is. – Unalmas kérdés lehet, ennek ellenére felteszem: vane kedvenc szakaszod? Arra gondolok, ami mellett nem szívesen vagy parton? – Hat ez az Esztergom – visegrád… itt volt már, hogy miután visegrádon minden rendben volt édesapám visszavitt és a kisfiammal Szobról lecsurogtunk…

– Az első, hogy mindenki becsülettel mérje fel a túrázó képességét. Ezalatt ugyan úgy értem az evezni tudást, beleértve a vízi KRESZ ismeretet is, mint a megfelelő felszerelést. Ezek alapvető fontosságúak, ahhoz, hogy akár egy hosszabb esős idő se vehesse jókedvünket. Tartalék lapátról, vízmerő edényről, eső és napálló felszerelésről, előteres két rétegű sátorról, erős cövekről, tartalék bambusz rúdról (külön is lehet kapni) vízhatlan zsákba vagy hordóba csomagolt meleg hálózsákról és egy utolsó száraz garnitúra ruháról már nem is beszélek. Sokkal inkább szeretném azt a taktikai tanácsod adni, hogy a teljes felszerelést próbálja mindenki be a zsákjába vagy hordójába. Nézze meg, így is meg tudja e emelni a hordóját? ha nem pakoljon át :) ha igen, próbálja be a hajóba? Ha nem fért bele pakoljon át:) ha belefért, próbálja ki, halad e még a hajó? le fog


K L E M E N C Z H E NR I K 49 tudni evezni benne 4-5 órát naponta? esetleg bírja e majd a hullámokat is? Akár igen, akár nem lett „az a bizonyos érzés” egy kisebb túra segíteni tud ezt eldönteni. Ha végig nézem a T.I.d-es felszerelésem, talán a kis hajó szállító kocsi az a plusz amire máskor nincs akkora szükség. A T.I.d.-en sokszor a dunától messzebb van a tábor, és ilyenkor jól jön az erős (tele hajót is bírja el) de könnyű (napközben csak nekünk kell cipelni) kiskocsi. Taktikailag, mivel a T.I.d.-en mindenki mindenkinek segít, még akkor is hasznos egy„gurtni” vagy emelő szi-

Ezért érdemes utána olvasni, és előre összeírni, hogy hol mit szeretnél megnézni. Apropó, Nemzetközi társaság. Talán említettem már, hogy a T.I.d. érzés nem jön meg az első alkalom első hetében. de visszajön évről évre, már az első percekben, mikor az ismerős emberek körbevesznek. Mikor újra kisakkozod, hogy kinek a sátrához nem táborozol közel, mert korán kelő, vagy mert horkol… jobban mint Te… és mikor észreveszed, hogy már sátrukról ismered meg az embereket, mikor a hajójukhoz kötöd az új részvevőket, és a vízen már

vacs, hogy az éles peremű kenu, – amit éppen visszasegítés közben fogsz emelni – ne vágja el a kezed… van egy kedvenc tanácsom, amit én is a T.I.d. „öregjeitől” hallottam előszőr, és bár kicsit furcsálltam, de azóta sosem feledem. „Legyen nálatok valami apró ajándék” szólt a bölcselet, amit most én is tovább adok. Talán említettem már, hogy a T.I.d. ugyan akkora részben szól magáról az evezésről, mint a társaságról. Itt ha valakivel összebarátkozol, bizton számíthatsz rá, hogy az Ő városára (Ausztrálok esetében: kontinensére) jellemző kedvességgel fog meglepni. Jó ha van nálad valami pici (hogy beférjen a hajódba) figyelmesség amivel viszonozni tudod. – Beszéltünk már a felszerelésről, az evezni tudásról, a hajózási szabályok ismeretéről, de nem beszéltünk arról, hogy a T.I.D.-en amellett, hogy evezel, és részévé válsz egy nemzetközi csapatnak, külföldi tájakon evezel.

messziről a mozgásukról felismered őket! Mikor a parton várod, hogy az új barátod megérkezzen, hogy segíthess neki, és mikor már Téged is várnak… Akkor Te is részévé váltál ennek a magját megőrző, de évről évre megújuló Nemzetközi Csapatnak. Nálunk nincs avatás, nincs hivatalos ceremónia, érezni fogod, mikor „TIdESSé” váltál. Innentől kezdve, búcsúzni a hazatérőktől, fogadni az új résztvevőket vagy éppen megérkezni, csatlakozni a csapathoz igazi T.I.d.-es érzés. Ezért javaslom, hogy ha van rá lehetőség legalább 2 szakaszt meg kell csinálni. Sőt elsőre ha lehet még többet. – Neked melyik volt a kedvenc szakaszod? – Mindenképpen a legelső Ingolstadt – Budapest. – Mi volt emlékezetes rajta? – Sosem felejtem, hogy mikor megérkeztünk Ingolstadtba, és kipakoltuk a 2 kenura való felszerelést né-


50 K L E M E N C Z H E NR IK

gyünknek, volt vagy 11 csomagunk. Csak a hordóink voltak hajónként 4-en. Annyi konzervet vittünk arra a 3 hét 4 napra, hogy a konyhás hordónak külön helye volt a kenuban, mert másképp nem lehetett kisúlyozni a hajót… A mellettünk megalvó német kajakosnak a komplett felszereléséhez képest, mi inkább hasonlí-

tottunk egy expedícióhoz. Ennek megfelelően, volt mikor azt számoltuk, hogy máskor mit hagyunk otthon. Máskor pedig elégedetten vettünk elő még egy száraz garnitúra ruhát. volt, hogy irigykedve néztük, a gyorsabb hajókat és volt, hogy a kikötéskor mikor a teli hajókat kocsiztattuk, már semmi pénzért nem cseréltük volna el a nehéz, de erős hajónkat. de olyan is volt, hogy egy-egy hosszabb átemeléskor az előbbi német T.I.d.es kajakját komplett felszerelésével együtt rádobtuk még extrának, valamelyikünk kenujának a tetejére. – Kedvenc szakasz után kedvenc év. Volt-e olyan év hosszú pályafutásod alatt, ami valamiért emlékezetes volt számodra? – Kedvenc évem talán a tavalyi év volt. Együtt evezhettem a fiammal, és a Magyar szakasz is sok örömöt adott a túratársaknak! – Amikor épp nem a T.I.D.-et szervezed merre túrázol? Jut egyáltalán rá időd?


V Í ZE IN K H ŐS E I 51

– Legtöbbször a Szigetköz kis ágait járjuk, de gyakran portyázunk a leányfalui szakaszon is. – Ha egy mondattal kellene elmesélni bárkinek, hogy mi is az az T.I.D.-érzés, mit mondanál? – A T.I.d. érzés mindenkinek más és más, ahogy a táv leküzdése is más mikor egyedül kajakozol, vagy egy csapathajóban evezel. Nem egy-egy szakasz kizárólagos teljesítése, hanem annak a közös időnek a megélése, amíg a nemzetközi társaság része lehetsz. Mégis nekem a T.I.d. érzés egy félexpedíciót jelent. Jelenti az egész éves készülődést, amikor már év közben célzottan készülünk fel a táborozásra, az evezésre. Jelenti magát az evezést, a felszerelés összekészítését és állandó cipelését, a mindennapos táborverést, a tábori életet, a dunát és végül de nem utolsó sorban, a nemzetközi csapatot. Fiatalokat és időseket együtt. Együtt a kultúrájukkal,

történeteikkel, túra tapasztalataikkal, és túra ötleteikkel, barátságukkal – a világ számtalan pontjáról. Egy olyan sport esemény, ahol hasonló érdeklődésű emberek vesznek körül. Ahol tanulni tudsz, és tőled is tanulnak. Ahol elleshetsz praktikákat, és elkezdhetsz új módszereket, ahol segíthetsz másoknak, de biztos lehetsz benne, hogy neked is fognak segíteni. Ahol egyedül evezel, mikor úgy tartja kedved, de lépten nyomon túratársba botlasz a táborhelyeken kívül is, napközben a vízen, a városokban. Részévé válsz egy csapatnak, ahol a határaid kinyílnak. A játszótered a duna teljes hossza, beleértve az összes természeti kincsével, és az azt ma már magába foglaló társadalmakkal, városokkal, országokkal. Ezért más a T.I.d. mint egyszerűen, nemzetközi vizeken evezni, vagy egy külföldi csapat tagjának lenni. T.I.d. esként a nemzetközi vizes élet részévé válsz.


52 TEL JE SÍTMÉNYT ÚR A


K E L E AT TI LA 53

Vízitúrás körökben egy beszélgetés közben elejtett, „Tavasszal leeveztem Szentgotthárdról Győrig a Rábán.” mondat különösebben nagy megdöbbenést nem kelt, ezt rengetegen megteszik minden évben gyönyörűséges Rába folyónkon. De én már hozzátehetem azt is, hogy ezt a 215 kilométert én egyben eveztem végig… Nem egy hirtelen ötlettől vezérelve, hűbelebalázs módjára indultam el erre a túrára, ismerem magamat, fejben és testben is tudom, hogy mit várhatok el magamtól. Nem próbálkoztam, azért indultam el, hogy végigcsináljam. Sokat evezek, bringázom,

A kajak, amiben eveztem egy RTM Ysak 5 méteres műanyag tengeri kajak. Kényelmes, már amennyire kényelmes lehet egy kajak több órás evezés után. Igazi kezesbárány, legkisebb élezésre is reagál, megfelelő vízismeret és evezéstechnikai tudással kor-

több ezer kilométert futottam az elmúlt másfél évben, köztük sok maratoni és ultra távot, a sok sport és futás megbízható alap, a kondíciómban bíztam. Az elmúlt hónapban leeveztem kenuval Szentgotthárdtól Ikervárig egyedül, és részt vettem a Weking Egyesület Rába 100 teljesítménytúráján is kajakkal. Mindkettő hosszú, 115 és 100 km hosszúságú evezés volt. Mindkét esemény hasznos volt, mindkettőt e túra főpróbájának tekintettem. A 27 és fél óra alatt összesen húsz alkalommal álltam meg rövid időre. Ötször át kellett emelni gát vagy torlasz miatt, a többi alkalommal ettem, vagy a lábaimat kellett átmozgatnom. Az órám 1 perces GPS pozíciók mentésére lett beállítva, hogy biztosan bírja az akksi. Emiatt a kanyarokat levágta. Így a végén kb. 10 kilométerrel kevesebbet mutatott az óra, a valós táv kb. 215 km.

mány nélkül is kitűnően használható Rába-szerű, könnyű vadvíz jellegű vizeken. Megfelelő kompetenciák nélkül persze küszködős ugyanúgy, mint bármilyen más sport és sporteszköz. Anyagából adódóan nem kényes, ami itt előnyös. Evezőm semmi extra, vadvízi kajakevezőim ide rövidek, azt vittem, amit itthon találtam. vízfogása nem a legjobb, de nem szitál, és könnyű is, támaszokra frankó, így, mivel ha csak tehettem élen-sodrásokkal fordíttattam a kajakot, talán jobban is jártam vele, mint egy kanalassal. Szárát bekentem evezőwax-szal, így szorítani nem kellett, nem csúszott vizesen sem. Tenyerem jól bírta, lettek persze kisebb vízhólyagok, de a kezem nem lett vészesebb, mint fél nap kukoricakapálás után lett volna. Nagyon figyeltem végig, hogy a vadvizes agresszív, trapézos, „dinnyés” evezős stílust ne csináljam, teljesen szabályosan próbáltam evezni végig, ahogy


54 R Á B A 200 a nagy könyvben meg van írva, ennek is tudható be az, hogy a felsőtestem és derekam igazán jól bírta. Jobb kéz végig előre kinyújt, toll beletesz, bringázás lábbal, felsőtest húzás közben forog, beülő hátuljánál szabadít, ugyanez bal oldalon laza csuklóval. és ebből körülbelül kétszázezret. A kajakba tettem el egy váltás száraz ruhát, ha eláznék, vagy nagyon megizzadnék. Kajakos szárazdzseki, spricckó, sapka. Lámpa és telefon, mindkettőből természetesen egy tartalék. Ennivaló és innivaló bőven, a maratoni és ultra futkorászások miatt jól ismerem a gyomromat, nem is volt gondom, jól pakoltam. 4,5 liter nagyon híg iso ital, másfél liter kóla fogyott, ittam 3 ice-coffe-t, ettem 3 szendvicset, 10 banánt, csokit, müzlit, géleket. 6 óránként magnézium az izomgörcsök megelőzésére, nem is volt izomgörcs egy se.

lefonomat, hogy ne zavarjanak, mindig csak akkor kapcsoltam be, amikor dettivel vagy a Krisztiánnal beszélni akartam. Mellette a tartalék telefon, Somi telefonja bekapcsolva ott volt pluszban, hogy ők ketten elérjenek, ha valami nagyon sürgős. Jól is tettem, hogy a sajátomat kikapcsoltam, 12 nem fogadott hívás volt az evezés alatt. 9 órakor indultam Szentgotthárdról, nagyon alacsony vízállásnál, -73 cm-t (17,2 m3) mutatott a vízmérce. Hát, könnyebb dolgom lett volna, ha kicsit gyorsabban folyik. Magyarlaki gáthoz hamar, egy óra alatt leértem. Első átemelés egyedül. A csörötneki híd alatt a kis osztrák, 70 év feletti öregúr éppen akkor indult Rábagyarmatra. Tavasztól őszig minden héten megteszi ezt a túrát, sokszor többször is egy héten. Egy bringát lent hagy a rába-

Gondolkodtam azon, hogy mikor induljak. Miután egy teljes éjszaka mindenképpen benne van, kettő pedig semmiképpen, így felesleges lett volna kora hajnalban indulnom. Jobban jártam, hogy saját ágyamban kényelmesen kialudtam magamat. A család úgy kelt fel, mintha csak egy sima hétköznap lenne. Megreggeliztünk, elvittük Somit és Barnit a suliba, és csak ezután indultunk el dettivel Szentgotthárdra. Fél 9 körül értünk a beszállóhoz, a Rába hídhoz. Krisztián már itt várt minket, később ő segített nekem a parton. Betettem a kocsijába egy tartalék evezőt, és minden cuccomat ami nem kellett estig. detti hazaindult Nagykanizsára, ő már csak Győrbe jött értem másnap. Krisztián pedig elment a Hodzsiékkal evezni a Rábára Ausztriába. Estig nem is találkoztam vele. Indulás előtt kikapcsoltam a te-

gyarmati kempingben, evezés után azzal teker viszsza Csörötnekre a kocsijáért. Gasztony és Ivánc között találkoztam kenusokkal. A jobb parton egy kavicspadon pihentek éppen. üdvözöltük egymást, innen Győrig a folyón csak pár horgásszal találkoztam. Meg persze rengeteg állattal. Nappal is, egyedül voltam, csendben haladtam, nem igazán zavartatták magukat miattam. Ha én előbb észrevettem őket, akkor abbahagytam az evezést, lassan sodródtam feléjük, és figyeltem őket. A folyó szép, sok a látnivaló, nézelődtem evezés közben, gyorsan telt az idő, fogytak a kilométerek. Gyorsan haladtam, a 9 km/h-s átlagot tartottam. Ami a kajakozásban nekem a legnehezebb, az az ülés. vadvízen a kajakból is óránként kiszállok pár percre. Hányszor átültem volna egy kenuba. Abban


K E L E AT TI LA 55 bármikor fel lehet állni, lehet rakosgatni a lábakat ide-oda. A 27 óra alatt húsz alkalommal szálltam ki a kajakból. Ötször átemelés miatt, a többi azért volt, mert már nem bírtam tovább, teljesen elzsibbadtak a lábaim, és meg kellett mozgatni őket. Persze, evezés közben is próbáltam a kajakban mozgatni, amennyire csak lehetett. Magyarlaki gáttól eddig bírtam az ülést. Csákánydoroszló előtt át kellett mozgatnom a lábaimat. A döglött, gátak előtti duzzasztott részeket nem szeretem. Ezeket a teljesen álló részeket igyekeztem jobban megtolni, hogy minél előbb leérjek a gáthoz, így a duzzasztott részeken is tartottam a sebességet. A Körmendi gátnál gyorsan átemeltem, szerencsére itt nem kellett sokat cipekednem, és indultam to-

Meggyeskovácsi környékén megzuhantam. Még csak 95 kilométer körül jártam, fele sincs meg, és azt éreztem, hogy kész, elfogytam, ennyi. Bár a tempóm számottevően nem lassult, úgy éreztem, hogy már a vésztartalékokat fogyasztom. A sötéttel megjelentek persze a hódok is. A máskor érdekes, mókás, vicces csobbanások most az „Anyádat ijesztegesd!” mormogást hozta ki belőlem. valahogyan leértem az Ikervári gáthoz. Pár perc múlva ért oda a Krisztián is kocsival. Segített átemelni, ez nagyon jó volt, nem egyedül kellett 300 métert cipelnem a kajakomat. A kocsi tetején átvittük, kicsit járkáltam, megmozgattam a lábaimat, nagyon kellett, 12 és fél órát ültem a kajakban. Ettem, ittam, beszéltem telefonon dettivel, próbált biztatni, nagyon kész voltam. Indulás Ikervárról tovább. A legnehezebb pont. Itt na-

vább. Amikor leértem a Bárkaházhoz, megdicsértem magam, itt van a Rába Maraton időmérésének a vége, az időmmel még ott sem kellett volna szégyenkezni. Még három és fél Rába Maratonnyi táv volt vissza Győrig… Azért az ilyen gondolatokat nehéz uralni. 90 km-nél, 11 óra evezés után, Rum előtt kissé megálltam, hogy elővegyem a lámpát, kezdett sötétedni. Bíztam benne, hogy miután pont egy nappal voltam telihold után, így a hold majd sokat fog nekem segíteni. Naplemente este nyolckor, a hold 21:19-től 06:22-ig volt az égen. de jó két órán keresztül még a fák takarása mögött volt, amikor meg már elég magasan volt, akkor pedig a felhős ég miatt nem világított. Így kénytelen voltam a fejlámpán fényére támaszkodni.

gyon szétcsúsztam. Próbáltam magam összeszedni, elindultam tovább a gáttól az Öreg-ágon. Azt hittem, hogy nincs lejjebb. volt. Elértem a 100 méter hosszú gigatorlaszhoz. A bal parton kiszálltam az átemeléshez, elindultam felfelé(!), húztam magam után a kajakot a földön. Zombiként haladhattam 100-200 métert a sötét erdőben, amikor odaértem a Rábához. vízre tettem a kajakot, elindultam, és újra odaértem a torlaszhoz! Másodszor. Ekkor döbbentem rá, hogy annyira nem vagyok rendben fejben, hogy azt se tudom, hogy mit csinálok, rossz irányba indultam el átemelésnél a kajakkal. átemeltem még egyszer. Felhívtam dettit, beszéltünk. úgy indultam tovább, ha Sárvárig nem jövök helyre, akkor ott alszom 1-2 órát. 100 méter hosszú gigatorlasz átemelése. duplán… Most sem értem, hogy mi történt.


56 K ELEAT T IL A

Egyszer csak varázsütésre teljesen helyrerázódtam. Egy pillanat alatt elmúlt a fáradtság, újra frissnek és erősnek éreztem magam, mintha csak most indultam volna el, gondolkodásom kitisztult. Az érzékszerveim újra érzékelték és felfogták a környezetet. Innen nagyon élveztem az éjszakai evezést. Azok számára, akik éjjel nem voltak soha erdőn, vízen, elképzelhetetlen az, ami ilyenkor a természetben zajlik. A lámpád fényében először mindig csak a világító szempárokat látod. Az állatok nem félnek egymástól és nem félnek tőled, mert nem egy ember vagy számukra, amitől félni kell, hanem csak valami világos dolog. Mintha a világító fejlámpád csak egy csillag lenne, ami leereszkedett volna az égről a folyó fölé lebegni. Különleges és megtisztelő élmény ennyire a természet részévé válni. olyan mintha egy láthatatlan köntösben beülnél az állatok közé. 6 szarvastehén iszik a folyóparton és te 10 méterre tőlük elsodródsz a vízen. A szarvasbika szemez

veled, olyan közel van, hogy látod a növekedésben lévő új agancsán a barkát. Magányos őzikék figyelnek az ágak mögül, nagy vaddisznó túrja az iszapot, de rád se hederít. A mindig párban járó kacsák, jöttödre odébb repülnek, de csak 10 métert. Majd, ahogy odaérsz újra tízet, és így kísérnek utadon. Rókamama kicsinyével tőled pár méterre. Kis rágcsálók rohangálnak a partról vízbe borult fákon. és a hódok… Igazi belevaló kis gazemberek. Apró, egymáshoz közel lévő szemeik távolról csak egy kis világító pontnak, szentjánosbogárnak tűnnek a víz tetején vagy a part szélén. Soha nincsenek egyedül, ahogy közeledsz, észreveszed a többit is. A partról a többméteres csúszdáikon hason csúszva robbannak bele a biztonságot jelentő vízbe hatalmas csobbanás és hang kíséretében. Emellett kíváncsiak is, feléd úsznak, figyelnek, ki vagy és mit akarsz. Az egyik gézengúz konkrétan nekiúszott a kajakomnak, pont a beülőm mellett dobbantott egy akkorát a farkával és lábával,


T E L J E S Í T M É NY T Ú R A 57

hogy csuromvizes lett tőle a hajam, az arcom és a szemüvegem is. Egyértelmű, hogy az egész túra csúcspontja az éjszakai evezésben a találkozás az állatokkal. Semmilyen afrikai szafarira nem cserélném el ezt az élményt. úgy gondolom, hogy pár szóban az éjszakai evezés technikai részéről. Aki ismeri ezt a folyót, tudja, hogy ez alapvetően egy ZWC típusú folyó, néha könnyed kis vadvizes zúgókkal, nyelvek, limányok, parthoz nyomó áramlatok. A nehézséget a rengeteg beborult fa jelenti igazán, ami éjszaka a korlátozott látási viszonyok miatt még nehezebb. Mégis azt mondom, hogy az én vízismeretemmel és evezéstechnikai tudásommal nem okozott gondot az éjjeli evezés, egyszer sem éreztem kockázatosnak, egyszer sem néztem el semmit, végig az történt amit én akartam. Nagyon jók az ilyen hosszú evezések. Persze nehéz, az ember elfárad, de az emberi test fantasztikusan van összerakva, amikor már a fáradt-

ságtól az ember már nehezen bírja, a szervezet elkezd olyan vegyi anyagokat termelni, amitől elmúlik a fáradtság, és bármennyire is furcsának tűnhet, a szervezet saját maga termeli azt a kábítószert, amitől piszkosul lehet élvezni. Az ilyen magányos, hosszú evezéseknél (és futásoknál is) van idő gondolkodni, kik vagyunk, és miért, mi a fontos, és mi az érdektelen. úgy gondolom, hogy saját magunk megismerésének kitűnő módja ez. Megfogalmazni ezt nagyon nehéz, bárki számára átélhető, de nagyon sokat kell érte dolgozni. Hajnalodott, kezdett kivilágosodni. Egy hódpapa gubbasztott a jobb parton. Két mellső végtagjával mosómedve módjára mosdatta a hasát. Mogorván rám nézett, de nem zavartatta magát. Innentől már a hódok eltűntek, nappal nem nagyon lehet velük találkozni. Fáradtan, de kitartóan eveztem tovább. Kb. 10 kilométerenként, éppen ahogy volt híd, találkoztam Krisztiánnal. ott mindig kiugrottam egy lábmozgatásnyi időre a kajakból. Minden egyes megtett méter után csökkent a távolság. A legnehezebb a Rábapatona és Győr közti utolsó 14 kilométer. Teljesen áll a víz, egy kilométert előre látsz, olyan reménytelennek tűnik a vége, de menni kell. Egyszer csak beértem Győrbe, a Rába parton a lépcsőn ültek, beszélgettek és fagyiztak az emberek, persze rám se hederített senki. Kívülről nem látszott rajtam, de én tudtam, hogy én most valami nagy dolgot teszek éppen. detti, Krisztián és Léna kutya a torkolatnál várt a parton. Nem volt tűzijáték, érem sem a nyakamba, még egy finisher póló se. Az érem elkallódik, a póló kiszakad, de a 215 kilométer örökre megmarad nekem.


58 R ÁBA200

Szentgotthárd – Győr: 27 óra 29 perc. Az órám ezt mutatta, a kanyarok levágás miatt egy tízessel kevesebb. 215 km, még autóval sem kevés. Emberes feladat, férfiasan teljesítettem. Hazafelé aludtam kicsit a kocsiban, útközben megálltunk egy étteremnél ettem meleg ételt, az nagyon jól esett. otthon a fiúktól megkaptam a meglepetés ajándékaimat. :-)

Azért nem maradtam érem nélkül. A hűtőnkre felragasztott aranyérmem a teljesítésért. Somikám készítette nekem, a világon senki másnak nincs ilyen érme. Megkaptam az érmet a legnagyobb bajnoknak, Apának, aki a Rába 215 km-es távját egyben leevezte. Barni készített egy „Büszke vagyok rád Apa” feliratú bögrét. Egy alvás után, másnap magam is meglepődtem, mert bár kissé még fáradt voltam, hiszen kimaradt egy alvás, de igazán nem fájt semmim, izomlázam se volt. A teljesen elgémberedett lábaimat egy közös családi terepfutással átmozgattuk. Egyrészt van még sok folyó, amin lehet ilyen hosszúságú vagy hosszabb ultra távú evezéseket teljesíteni. Már van is egy újabb tervem, nagyon nagy őrültségnek tűnik, de két napja még ez is annak tűnt. Másrészt a Szentgotthárd – Győr, 215 km-es Rába szakaszon, ultraRába 215 néven ultra távú evezős teljesítménytúrát szervezünk.


Vidra kajak-kenu bolt Vidra póló bolt Vidra snowboard bolt Telefon: Ati +3630/216-4668 • Detti +3630/238-5600 • E-mail: info@vidra-vizitura.hu Bolt és iroda: 8800 Nagykanizsa, Fő út 23. • Postai cím: Vidra Vízitúra, 8883 Rigyác, Valéria u. 5. Nyitva tartás: hétfő – péntek: 10.00–17.00 óra Számlaszám: 11749015-20071824 Koordináták: szélesség: 46°27'41.45"N, hosszúság: 16°51'51.15"E

www.vidra-vizitura.hu www.vidra-snowboard.hu www.vidra-polo.hu


60 TÚR ABESZ ÁMO LÓ

Dunaliliti

Halászi

1. nap Dunakiliti – Győr 108 km 2. nap Győr – Pókmacskási zárás 51 km 3. nap Pótmacskási zárás – Dunakiliti 32 km

Dunaszeg Vének

2015. május 25–27.

Szigetköz ke,r19ü1lékms 3 nap

Győr

Megjegyzések: • vízállás Nagybajcs: -409 cm, 3590 m3/s, 11,5 C˚ • Akadály:1. 2. nap sok eső, 2.3 nap erős szembeszél, magas víz kevés sátorhely • A táv: kb. 192 km • Az utóbbi években, megszoktam kerülni a Szigetközt, most persze fordított irányban csináltam, mert az új ásványrárói-Bagaméri rendszert jobban szemügyre akartam venni, pár órával tovább is tartott. • utólag, és elvileg mindig jött volna valaki, de már megszoktam, hogy a végére egyedül maradok, élveztem a jó társaságot :) Ezt is meghírdettem, mint ahogy a dunavölgyi Főcsatornát is, ez még hátravan.


K L E M E N C Z H E NR I K 61

Egyre több magányos „lovas” teljesít extrém vízitúrákat önállóan, szeretett kajakjával, kenujával hazánk különböző vízein. Varga Béla – spori – úgy döntött, hogy több évtizednyi munka után jól megérdemelt pihenésként mindent körbeevez, amit csak „ér”…Íme egy őszinte beszámoló a Szigetköz körbeevezéséről – csak röviden, tömören. Kifejezetten ajánlott irodai munka mellé… :) 2015. május 23–24. – Felkészülés Közben, 23-án egytől éjfélig még egy lakodalom is belefért a felkészülésbe. 24-én 22 kilométer evezés. A Szentendrei-dunán majd beköltözés a dunakiliti vadvíz Kempingbe. Itt közös „evezőre” jutottunk a túravezető tanulókkal. Megbeszéltük az őcsényi, decsi, hajdúszoboszlói helyzetet. Santellel, és Endivel – híres szigetközi túravezetők. (A szerk.) Elemeztük a vízállást a Szigetközben, valamint a sör és az unicum szintet a bárban. éjfélkor takarodó. Első nap Mosoni-Dunán lefele Reggel hét óráig végeztünk az autó bepakolással, és Santel elvitt a rajkai starthelyre. Itt kiderült, hogy a hajószállító kocsit a tegnapi edzésen hagytam, se baj csak 10-20%-ban lehetett volna használni. Santelre hagytam az autót, de mondta, hogy nem jó neki, kicsi. Santel nagy. (A szerk.) 7.45-kor beálltam a sodorvonalra. Igyekeztem tartani a 10 km/h átlagsebességet, ez ment is Halásziig, itt már lelassult a folyó velem együtt. A Lajta áradt, és új lendületet adott. A kimlei kocsmáig 60 km, visszatornásztam magm a 10 km/h átlagra. Nem csoda, hogy ideje lett „tankolni.” Mosonmagyaróváron volt mederrendezés, és elbontották a régi átemelőt (a duzzasztóműnél. A szerk.), ami amúgy sem nagyon müködött. épült egy új csúszda, ugyan olyan mint a malomnál.

A rend kedvéért kipróbáltam, de fel-, és alvíz között alig volt néhény centi különbség, még zsilipen is lehajthattam volna. A kanyarok ugyan olyan nagyok, mint voltak, de az eldugult sziget ágakat kikotorták bármelyikbe be lehet hajtani. A kimlei pihenőnél találkoztam egy osztrák gyerekcsapattal, akik vezetővel és gumi csónakokkal voltak fölszerelve. Tervszerint Novákpusztára tartottak, gondoltam ihatok még egy sört, úgy is utolérem őket. Feri a Kocsmáros csodálkozott, hogy most lefelé megyek, mert az utóbbi években felfelé szoktam. Nyugodtan ettem, ittam, abban reménykedtem, hogy eláll az eső, de nem jött be, így én mentem. A hídnál két km után utolértem a „labanc” csapatot. ott adták fel, már hajtogatták a csónakokat. Mecsérig tartott a folyó lendülete, de aztán lelassult, így nem maradt idő a dunaszenpáli sörre, pedig, majdhogy a kocsma küszöbéig ért a víz. Nagyon kevés sátorozóhely volt az áradás miatt. Győr előtt találkoztam egy lefelé csorgó motorcsónakkal, fölajánlottam neki, hogy behúzom, megköszönte és mondta, nincs semmi baj csak a hódokat figyeli. én bezzeg egyet sem láttam a nagy csapászszám miatt. A biztonság kedvéért megkérdeztem, hogy van-e parti szálloda a városban, ha nem tudnék kikötni a versenypályánál. Igaz még a várost is elhagyhattam volna, de alatta még kis víznél sincsenek jó sátorhelyek. A szálloda jó ötletnek bizonyult, igaz ott sem tudtam kikötni, mert térdig érő iszap volt az újonnan épített parton. Lemosakodtam egy üveg ásványvízzel, de mégis varacskosdisznó kinézettel jelntkeztem be. Aztán átálltam a szomszédos sport klub kikötőjébe. vacsorára beesteledett. 108 kilométert leeveztem, nem kellett elringatni. Második nap kicsit le aztán föl a Nagy-Dunán A szálloda azért is jó volt, mert éjjel is esett az eső, még szerencse, hogy nem sülyedt el a csónak. A víz kimerése után 8 órakor indultam, az esővel együtt, ami jól rázendített 10 percenként kellett vizet mernem a torkolatig. A Rába áradása viszont meggyorsította a menetet. úgy terveztem, hogy a véneki záráson átemelek a Nagyduna-ágra, így „csalok” két kilométert és egy km erős sodrásban evezést is megspórolok. Az árvíz miatt nem kellett emelni, mert a duna áttört a sod-


62 K L E M E N C Z H E NR IK megismerkedjek az helyzettel. Eveztem is vagy négy kilométert terven felül (eltévedtem, de megérte). A volt pókmacskási zárásnál találtam sátorhelyet, ideje is volt, mert errefelé nincs szálloda a közelben még térerő sem. Az eső elállt, nedves fából nagy tűzet raktam, hogy önfentartó legyen. Sült szalonna, zacskós vörösborral lett a vacsora. Kellet is pótolni az energiát, igaz csak 51 km-t eveztem de volt öt komoly átpakolásos emelés és csak egy helyen tudtam volna használni taligát. Mire befejeztem a vacsorát megjött az ügyeletes eső, be a sátorba, még Tv-t sem néztem, nagyon jót aludtam. éjfél körül mentem ki a „fürdőszobába“ a tűz még égett, dobtam rá fát, a gyoromban is parázslott valami, azt pedig borral oltottam el.

ráson, és nem mertem megevezni, talán mert öregszem, vagy okosodok? A végén viszont egy oldalsó áthúzással beugrattam a felvízre. A jobb parti vízterelők fölött eveztem. Három helyen kellett áthúznom hármat pedig megeveztem. Az esőt erős szembeszél váltotta fel. A szél és az erős sodrás visszavetett egy vízterelő felett, nem erőlködtem tovább, átmentem a bal partra és ott már a Felvidéken vezetet egy belső ág vagy öt kilométer hosszú. Azt tudtam, hogy a felső kijárat zárva, és vár rám egy gyönyörű erdei „csónakos séta”. Nem csoda, hogy régen még egy szovjet katona is hősi halált halt, itt a medvei híd alatt. Itt tábori ebédszüntet tartottam. Majd le akartam fényképezni az emlékművet, de nincs meg a fényképező gép, no vissza eveztem és az erdőben, másodszori nekifutásra megtaláltam. A medvei híd alatti csatornába nem mentem be, inkább szorosan a part mellett lopakodtam fölfelé, gyűjtöttem a gyújtóst a csónakba. Egy tolóhajóra vagy öt percet vártam a Bagaméri-ág behajózásához, ugyanis jobb partra kellett váltanom, a tolóhajó meg lassabban jött középpen, mint én a „parton“ A zárás új és szép, átfolyás, csónak áthúzó lejtő, hallépcső. Itt jó lett volna taliga, de a saját találmá-

Hatkor kelés, úszni ma sem mentem, tüzet raktam a konyhában és sültkolbászt készítettem. A vörösbort kólára váltottam, nem a rendőrök miat, csak tudtam, hogy sok sodrásos átemelésem lesz, és az indító pálinka elég a koncentrációhoz. új ágat választottam farkaslyuki, szálfási, gombócosi

nyommal hordón, és fadarabokon gurítottam, húztam-toltam a csónakot. Ezt a bagméri, ásványi ágrendszert jól átépítették, még az „anyja sem” ismerne rá, rengeteg zárással, a víz mint a tenger, ki sem igazodtam rajta. Persze éppen ezért kerültem fordítva a Szigetközt, hogy

zárás felé, olyan, mint a Csökös, csak több vízzel, hasonlít a Rábára. Nagyon vad táj, még térerő sincs, így még a nemrég lezárt munkával sem tudtak zavarni, kb. két kilométert kellet evezni, a legközelebbi „telefonfülkéig”. A dunaremetei ágrendszerben, már hazai pályára léptem. A sorjási átemelés megizzasz-

Harmadik nap Szigetköz árral és széllel szemben


S Z I G E T KÖ Z KE R Ü LÉ S 63

tott, itt eszembe jutott a taliga, biztos csuklott. Különben ezt a bukót is átépítették, van benne erő. A Szent Kristóf hídnál tartottam az ebédszünetet, olajos hal vörösborral, innen már szinte csukott szemel is eltalálok, gondoltam. de a nagyon erős szembe és oldal szél az erős sodrással kombinálva megtréfált. A doborgazi zárás is másodszorra sikerült. A Ferdegátnál is egy új átfolyáson tudtam csak fölvergődni, a görgeteginél meg olyan viharos szél volt, hogy háromszor fújt be a nádasba, már azon golkodtam, hogy szégyenszemre autós segítséget kell kérnem, de most én győztem.

Végezetül Minden estre nagyon jól esett, hogy Béla és Endi segítettek kipakolni. Köszönöm! Hazaérve éreztem, hogy megfáztam az esőben és erős szelekben, még jó hogy nem fürödtem. Mézes forralborrokal kúráltam

magam, el is kerültem a torok fájást, és kiszáradást. Reggelre viszont megfájdult a derekam, ezt sajnos nem tudom gyógyítani a előbbi módon, csak a pihenés segít. Így fájdalmasan lemondtam a hétvégi vadvizi evezést. Minden jó ha a vége jó. Itthon egy levél várt a régi cégemtől, gondoltam biztos egy régi gyorshajtásos büntetés futott be. A forraltbor után megbátorodva, fölbontottam, hát nem a rendőrség volt, hanem a tavaji évre fizetnek még jutalmat, no erre ittam még egyet. Remélem még a jövő heti (június 6.) Szanazug maraton előtt tudok edzeni még egyet.


64 T Ú R A BE SZÁMOLÓ


G Á L AT T I L A 65 Magyarországon szokatlan a vízállásfüggő vízitúrázás. Az összes nagyobb folyó az árvízi vízállás kivételével gyakorlatilag mindig evezhető. Persze vannak azért szép számmal olyan folyók/patakok amelyeket megfelelő vízállás esetén érdemes lehet felkeresni. Ilyen patak, megfelelő vízállásnál folyócska: a Cuhai Bakony-ér. A Bakony északi lejtőin hulló csapadék egy részét szállítva torkollik Gönyű alatt a Dunába. 2010 évi M1 autópálya hidat elmosó áradása kapcsán kezdtem gondolkodni evezhetőségéről. A túránkat követően megtudtam, hogy az előző rendszerben a Cuha vízitúrázók által járt túraútvonal volt. További ösztönzést adott álmainknak, hogy az elmúlt árvizek tapasztalatai alapján egyes szakaszain a medret rendezték, kitakarították. A 2015 év eleji gyakori magasabb vízállások alapján Tibor barátommal úgy döntöttünk, tervünk nem tűr további halasztást. A június eleji esős időszakot kihasználva egy szombat délután az eső csendesedését követően belekezdtünk a nagy kalandba. Bakonybánknál, 37 kilométerre

a torkolattól terveztük az indulást. A 90 centi feletti vízállásnál azt abszolút evezhetőnek ítéltük. Míg nem felfedeztük, hogy a hidak karbantartott környezetét követően a Cuha eltűnik a bokrok alatt. Így indulásunk helyszíneként a torkolattól 25 km-re lévő Mezőörsöt választottuk. Kettesben indultunk egy hármas túrakenuval, amely a merülése okán, a partra csapódó hullámok jellegzetes zaja miatt, a Cuhaszelő névre kereszteltünk. Ennél nagyobb kenu, de talán a kajak sem szerencsés választás erre a vízre. A cikk elolvasását követően a Cuha végigevezését terveznéd Mezőörstől, olyan erős egy napos, 7-10 órás evezéssel érdemes számolnod. Négy eltérő szakaszra osztható a torkolatig tartó szakasz.


66 GÁ LAT TI LA 1. szakasz Mezőőrs - Rétalap. Kevés alkalmat biztosít elmélázásra, fényképezésre. A nem túl kanyargós meder ellenére folyamatos kormányzást igényel. Ráadásul ezen a szakaszon egy hódcsalád folyamatos tréfákat eszelt ki számunkra a medren keresztül vagy vízbe döntött fák formájában. Az ágak alatt átbújás miatt a fejet bokáig hajtás képessége szintén fontos erény ennek a szakasznak a leküzdésénél. Talán 5-6 emelés volt ezen a szakaszon. 2-3 alkalommal a torlaszra kiszállva, 3 alkalommal a parton kerültük meg a torlaszt. Táv: 5 km. Időtartama: 1,5 óra

3. szakasz Bőnyi vízmérce után egy kiloéterrel kezdődik és nagyjából az autópálya hídig tart. Itt nem történt meg (még?) a meder tisztítása. Ezt a szakaszt ehhez hasonló keresztgátak jellemzik. Időnként a torlaszok látástávolságban követik egymást. Nem írom le hányszor emeltünk. Küzdelmes és kevéssé örömteli szakasz. Ha csak ezt eveztük volna, soha nem terveznénk a visszatérést. Kívánjuk, hogy ennek a szakasznak is megtörténjen a rendezése. Táv: 4–5 km. Időtartama: 2–2,5 óra

2. szakasz Rétalap híd – Bőny: Szépen kitisztított szakasz. Gyakorlatilag élményevezés, talán egy-két rövid átemeléssel. A környék vízitúrázók által nem háborgatott. Ezt egy megdöbbent tekintetű hód és a szemlélésünkre futva közelítő tehenek viselkedése alapján bizton állíthatjuk. Talán az őszönként sokak által evezett tatai által-érhez hasonlítható. Táv: 7–8 km. Időtartama: 1-1,5 óra

4. szakasz Az autópálya hídtól a torkolatig. Az átemelések száma csökkent, de meg nem szűnt. Emelni kell a vasúti és az 1. út hídjainak kövezése miatt is. Mindezek ellenére úgy gondoltuk, hogy Magyarországon ennél szebb folyószakaszon mi talán még életünkben nem eveztünk. Itt a Cuha erdőkben, kisebb dombok között, bájosan kanyargó, kavicsos medrű folyócska. Táv: 6–7 km. Időtartama: 2 óra


C U H A BA KO Ny-É R 67 Összefoglalva Ha szeretnél látni egy-két méterről rád bámuló vadmalacot, hódot, előtted átúszó szarvast, ott a helyed. Nem lesz könnyű, de ilyen keskeny folyók evezésekor természetes a torlaszokon való átemelés. Nekivágni akkor érdemes, ha Bakonybánki és a Bőnyi vízmérce egyaránt 80 cm feletti vízállást mutat. Június eleji ottlétünk óta nem érte el a vízállás a kívánatos szintet. A víz sebessége ellenére a haladás sebessége nem túl nagy, mert az evezés helyett többnyire az első-

hátsó evezős folyamatos kormányzási képességeinek összehangolása a feladat. Tempó csak a második szakaszon evezhető. Csak igazi kalandkereső vízitúrázóknak javasoljuk. Talán ha az általam harmadik szakaszként elnevezett rész megtisztítása is megtörténne, akkor Rétalaptól már a kevésbé elhívatott vízitúrázók számára is javasolt útvonallá válhatna. A Nagyszentjános mezőgazdasági út hídja és a torkolat közötti szakaszt mindenkinek ajánljuk. Nagyon szép. Felejthetetlen. Mi következő titkos tervünk megvalósítását követően, terveink szerint idővel újból tiszteletünket tesszük a Cuhán.

Buriusz Tibor és Gál Attila – első-hátsó kormányos


68 TÚR ABESZ ÁMO LÓ

Néhány hete kétnapos túrán voltunk a Hernádon Hidasnémeti és Gibárt között. A rég nem látott folyó hasonló izgalmakkal és várakozással tölt el vízreszállás előtt, mint a tőle többszáz kilométerre lévő Rába. A vízen sem más a helyzet. Aki itt keleten keresi az ezerarcú folyó szelíd vadságát, az nem csalódik.


B A R N A GyöR Gy 69 A Sajóba torkolló Hernád és környéke kiváló lehetőségeket nyújt a vízi és gyalogos túrázóknak egyaránt. A kettőt kombinálva pedig még teljesebb képet kaphatunk a térségről. Az adottságok ellenére alig-alig számíthatunk kiépített táborhelyekre, vízparti kempingekre, de kellő előkészülettel nagyobb csapattal is útnak indulhatunk. A folyót és környezetét a Főtér című műsor is bemutatta. (http://nava.hu/id/622636/) A határ feletti szakaszt korábban az óruzsini (Ružín) víztározó alatti Kisladna (Malá Lodina) és Kassa között jártuk be. Itt egy sekély és sebes, köves medrű

vízreszálláshoz a hídnál, bal parton adódik a legjobb lehetőség. Kocsival, utánfutóval is jól megközelíthető az önkormányzat által kialakított szép kis pihenőparkon keresztül. Most -100 cm-es hidasnémeti vízállásnál, 16 m3/mp-nél indultunk. Ez kis víznek számít (LKv -130 cm), a vízhozam mégis magasabb, mint a Rábáé. A következő négy kilométer kiváló alkalom arra, hogy a már máshol tapasztalatot szerzett kormányosok bemelegítsék a szükséges ideg-izom kapcsolatokat, hogy később felvegyék a kesztyűt, amit a folyó jellege dob eléjük. A hernádszurdoki fenékgát (93 fkm) előtti szinte álló vízen a kezdő kormányosok is átvehetik az irányítást.

A Hernád Kisladnánál

A kelet Rábája

folyó vár minket. Itt jobb, ha kis víznél csak műanyag kajakkal, kenuval indulunk útnak. Ha Kassa alatt szeretnénk vízre szállni, azt megtehetjük Kékednél, már magyar oldalon (kb. 113 fkm). Mi korábbi túráinkon az abaújvári sátorozóhelytől indultunk, ahol faházak és vizesblokk is várja a túrázókat (109 fkm). Innen 22 fkm után érkezünk Hidasnémetibe, idei kalandozásunk kiindulópontjához. Korábbi csapatainkkal az általános iskola tornatermében kaptunk szállást, azelőtt pedig a kultúrházban, ahol akkor még üzemelt a mozigép, és kevés híja volt, hogy megnézzünk egy filmet abban a békebeli környezetben. Ez sajnos nem sikerült, de mindig jól éreztük magunkat a faluban.


70 B A R N A GyöR Gy

kavicspadokat és zátonyokat építve, magas partokat bontva kanyarog tovább. Kis víznél a kavicspadok kitűnő pihenők, viszont sokszor kényszerítik a vízen járót valamelyik part közelébe, ahol most is technikás fordulók vártak ránk. Helyenként a teljesen keresztbe dőlt fák, torlaszok miatt ki is kellett szállni, és röviden átemelni. Kicsit magasabb víznél kiszállás nélkül is könnyebb elkerülni ezeket a veszélyes helyeket. A kavicspadok mellett lapos bokorfüzesek, meredek szakadó partok és a háttérben a Zemplén fantasztikus panorámája kíséri utunkat. Borulás nem csak az égen volt, de egy tuskón keresztbe fordult kenunk is nyakkendőzött, ráhajlott a fára, de egy törött alumínium merevítővel megúsztuk a dolgot. üvegszálas kenuból most lenne egy mínuszunk. Illetve két fél. délutánra megérkezett a jósolt időváltozás. Heves, hideg esőt kaptunk, ami igencsak próbára tette

Nehéz és bizonytalan észlelhető jelzéseket adni és fogadni a megszokott távolságokra, így ilyenkor az a legjobb, ha együtt marad a csapat, mielőtt rájövünk, hogy valaki előrement a következő kanyarban. Ööö vagy lemaradt?

Az alvíz Hernádszurdoknál

a csapat tűrőképességét és összetartását. Többen a hétvégére szóló időjárás-előrejelzés ellenére esőkabát nélkül indultak el otthonról. A zápor elől a part menti alacsony fák alá húzódtunk, hogy összevárjuk a szétszóródott csapatot. Ezt többször meg kellett tenni az újra meg újra felerősödő rövid, de intenzív záporok miatt. Ilyenkor a vízporzás miatt nehéz olvasni a vizet, meglátni a vízfelszín közeli akadályokat. Csökken a látótávolság, és az eső, a szél és a fejre húzott kapucnik miatt a hallótávolság szinte nulla.

Vízreszállás Hidasnémetinél

A Hernád Abaújvárnál

Az átemelés itt sem kellemes velejárója a túrának, főleg, ha mesterséges akadályt kell kerülni. A Hernádon ezt négyszer kell megtenni a magyar szakaszon. Hernádszurdoknál a jobb parton, a Bársonyos-csatorna (Kis-Hernád) kiágazásánál emeltünk ki. Az átemelés kb. 150 m. A vízreszálláshoz egy meredek lépcsőn kell levinni az eszközöket a vízház mellett. A helyet a szárazföld felől egy keskeny aszfaltcsíkon lehet megközelíteni a töltésen. Bent megfordulni legjobban a vízháznál lehet. Innen a sok víz megint folyó alakban halad és óriási


A K EL E TR Á BÁ J A 71

Aztán meglett a lapát…

volt, aki megállt volna, volt, aki haladt volna, és az emberek elkezdték egymást okolni a történtekért. érezhetően nőtt a feszültség a csapaton belül. Ilyen helyzetben, fázva, könnyű rossz döntéseket hozni, amik aztán bajba sodorhatnak valakit, vagy az egész Szakadó magaspart

Sok holmival nyűgösebb lenne a séta

csapatot. volt, akin a kimerültség és kihűlés jelei (izommerevség, remegés, vacogás, a beszéd nehézsége) kezdtek mutatkozni. Nála jó szolgálatot tett a párszáz forintért beszerezhető hőtükrös izofólia, ami az elsősegély csomag elengedhetetlen kelléke szárazon és vízen egyaránt. (http://www.nomadsport.eu/termek-35659/eletmento-izofoliaezust-ezust-(mentofolia)/) Egy kiállónál kis tornával kellett a csapatot mozgásban tartani, amíg mindenki meg nem érkezett. Ez jó orvosság a hideg ellen egy darabig.

Fenékgát Hernádszurdoknál


72 A K ELE TR ÁBÁ JA

Duzzasztó Gibártnál

vasárnap egy laza 13 kilométert eveztünk vizsoly és Gibárt között, majdnem végig ragyogó napsütésben. Sokszor leért az evezőnk, néhol megállt a folyó, aztán egy kavicspad után újra megindult. Egymást követték a rábás… akarom mondani hernádos kanyarok, melyek fölött fel-feltűnt a távolban Boldogkő, és messzebb Regéc vára.

Vizsolyi Hernád-part, háttérben a református templommal

Aztán elállt az eső, és mire megérkeztünk, kisütött a nap. Az egész alig tartott másfél órán át, és akin volt száraz ruha és esőkabát, annak meg sem kotytyant. Aki viszont felkészületlenül jött, az pokolként élte meg élete talán első vízitúráját. A túra előtt kérdezni, érdeklődni kell, utána kell járni azoknak a helyeknek, helyzeteknek, ahol még nem voltunk, amiben nincs tapasztalatunk. A csapat tapasztaltabb tagjainak is felelőssége felkészíteni a kezdőket. utólag könnyű mondani, hogy a te hibád, hogy megáztál, mert nem volt nálad esőkabát. 18 km után megérkeztünk vizsolyba, a magyar biblia bölcsőjébe, ahol eddig mindig az iskola tornatermében aludtunk, de most nem így tettünk. Nem azért, mert nem látnának minket szívesen, hanem mert a csapat foglalt magának szállást Alsócécén, a folyótól egyébként néhány száz méterre található Aba vendégházban, ahol a vendégszobák és étterem mellett sátrazásra is van lehetőség. Házigazdánk, Juhász Gábor barátságos, rutinos és rugalmas vendéglátó. Fantasztikus volt nála a felújított parasztház tornácáról nézni az utca végén a völgyben lemenő napot.


B A R N A GyöR Gy 73

Boldogkő vára

Kiszálló a sapkától kissé jobbra

Rendkívüli esemény nélkül érkeztünk meg a gibárti duzzasztóhoz, ahol a túra véget ért, és felpakoltuk az utánfutót. Az ide vízről érkezőket tájékoztató tábla fogadja, melyen a tartózkodás szabályai, az átemelés utáni megállási lehetőségek, és szükség esetére az erőmű telefonszáma is olvasható. A pakoláshoz be kell hajtani az erőmű területére, de a kezelők mindig

készségesek. A gibárti kiszálláshoz a másik lehetőség az átemelés után párszáz méterre lévő híd alatt jobb parton van. Itt, a Híd Presszó szomszédságában vízitúrabarát pihenő lett kiépítve fedett esőbeállókkal. Ez alkalommal tovább nem mentünk. Egy finom fagyival ért véget a nap az encsi éva Cukrászdában. Ti mikor jöttök?


74 VÍ ZI TÚR AK UPA


K L E M E N C Z H E NR I K 75 Magyar vízitúra admin 2015. június 25. csütörtök Nyílt túrák, beszámolók, élmények, Vízitúra kupa Kívülállók számára furfangos, vad és kiszámíthatatlan folyó képét mutatta a Rába 2015 június 20-án az ötödik alkalommal megrendezett RábaLapátolás ideje alatt, amely immáron a XIV. Vízitúra Kupa harmadik fordulója is egyben. A Weking és a Kormorán Egyesületek által rendezett esemény idén is a maximális profizmust sugalta – éppen ezért lehetséges az, hogy a résztvevők és a hajóegységek számában rekord született. A R Á B A L A PÁT O L Á S S Z Á M O K B A N : Hajóegységek száma: versenyzők száma: A túraverseny hossza: Borulások száma: Kanyarok száma:

A szokásokhoz hűen a verseny rövidsége miatt (akár 2 óra alatt is teljesíthető) délután kettő órakor rajtolt el az első, leggyorsabb kajakokból álló raj, majd utána gördülékenyen néhány perces eltérésekkel követték őket az egyre lassabb és lassabb hajóegységek, végül pedig a FrissTúrázók, a vízitúra kupa forduló újoncai. Külön öröm, hogy jönnek a FrissTúrázó családok, baráti körök, hiszen így a vízitúrázás és a versengés utánpótlása is biztosítottnak látszik a jövőben.

112 202 24 fkm >sok végtelen :)

A felhozatal a hajók tekintetében vegyes volt, ám a Rába különleges tulajdonságaira tekintettel inkább a kajakok domináltak – abból is azok a kajakok, melyeket nem félt annyira a gazdájuk a folyó marasztaló bedőlt fáitól, kavicszátonyaitól. Ennek ellenére kormánylapát marasztaló verseny volt többek elmondása szerint. A korosztály szintén vegyes volt, önállóan teljesítették a távot bőven 18 éven alattiak és 70 év felettiek egyaránt :)


76 K L E M E N C Z H E NR IK A Csörötnek és Csákánydoroszló között megrendezett verseny egész szép időben indult, a korai felhős égen eluralkodott a napsütés és ez tartott egészen addig, amíg az utolsó hajó is megfelelő távolságba ért a csörötneki parttól – és akkor elkezdett esni az eső. Egészen finoman kezdte, apró cseppekben áztatta a versenyzőket és 16 óra után pedig beleadott apait-anyait. Szétázott a csapat, különösen azok jár-

tak rosszul akik a végén rajtoltak. Ők élvezhették igazán az égi áldást. A verseny alatt azonban nem csak az eső gördített akadályokat a evezősök elé (alá), hanem a Rába is. A mínusz 80-as vízállást kihasználva óriási kavicszátonyokkal, akadályokkal, elképesztő vízfolyásokkal próbálta a folyó levetni magáról a kajakos-kenus sporttársainkat, nem riadt vissza attól sem, hogy he-


R ÁBALA PÁTOL Á S 77 gyesszögű kanyarokkal próbálkozzon. Tevékenysége nem maradt eredmény nélkül: jómagam a verseny alatt legalább tíz felborult hajóegységet láttam szárítkozni a parton (majd vacogni az esőben a végén). A borulások mellett a másik komoly nehézséget a hajólapáttal rendelkező hosszú kajakok tapasztalhatták meg, a néhol néhány centis vízmélység és szűk éles kanyarok személyében…

most ezekre a frissítőkre, mint két héttel ezelőtt Szanazugban. Ennek ellenére a frissítő hiányára senki sem panaszkodhatott… Nagyobb kapás volt viszont arra a négy(!) féle meleg főtt ételre, levesre, pörköltre és a rétesekre, melyeket egy egész szakács-team készített napközben Csákánydoroszlón. Az esőben átfagyott versenyzők igen hálásak voltak a meleg falatokért. Egy ilyen fel-

Jellemző a jó példa a társaságra: a hajóegységek vigyáztak egymásra, segítették egymást, sportszerűtlen viselkedésnek még a nyoma sem volt a verseny alatt. A leggyorsabbak kevesebb mint 2 óra alatt (Bacsa György 1 óra 54 perc alatt teljesítette és ezzel abszolút első lett) leértek a csákánydoroszlói célba, ahol az átfázott szervezők gyümölccsel és ásványvízzel várták a versenyzőket – akkora kapás nem volt

vezetéssel már könnyen eltelt az idő az eredményhirdetésig… Az eredményhirdetés alatt kegyes volt hozzánk az idő, annak ellenére, hogy az esőtől megriadva beszorultunk az egyik hatalmas sörsátor alá, odakint sütött a nap – a természet ezzel köszöntötte a sikeres versenyzőket. A főszervezőtől megszokott módon gyönyörű Rábalapátolásos pólókban vehet-

Szubjektív: Jómagam Parti Zolival (MKKSZ) indultunk páros kenuban ezen a versenyen. én utoljára 1998-ban eveztem a Rábán, Zoli barátom pedig 1968-ban. Zoli tapasztalt kenus, edző és versenyző így természetesen ő foglalt helyet hátul a kormánylapátnál – ez volt a szerencsém. Számomra egy kicsit kamikáze módon követte a vizet és (talán éppen ezért) elképesztő módon egyetlen borulás nélkül megúsztuk a 24 km-t a Rába folyón. Az eső ellenére rendkívül jó megmérettetés volt ez, főleg nekünk, FrissTúrázóknak.


78 VI ZE INKHŐ SEI ték át a versenyzők az okleveleket, az Magyar KajakKenu Szövetségtől kapott érmeket és egy helyi gyártó által gyártott porcelán kupákat. Az ünnepség jó sokáig tartott, hiszen MINdENKI kapott oklevelet és 202 versenyzőt megajándékozni rövid idő alatt nem lehetséges… varga Gábor kenuépítő idén is elkényeztette a RábaLapátolás versenyzőit: általa készített „Apache-4” kenut ajánlott fel sorsolásra a versenyen megjelentek között. Idén (is) nagyon jó helyre ment az ajándék: Hargitai Katalin, egy tapasztalt kenus versenyző hölgy nyerte az ajéndék kenut (varga Béla kenus párja). Jó érzés volt látni a felhőtlen örömet Kati szemében – használd egészséggel jó sokáig a kenut! Nem maradt más hátra, mint az eredményhirdetés utáni elmaradhatatlan csoportkép, amin ha nem is szerepel mindenki, ennek ellenére kiválóan látszik a sportág és a rendezvény népszerűsége.

KüLÖN KÖSZÖNET: Kormorán Kenu Egyesület Bálint László, Kozó József, Skoda Tamás és az iú segítők, Horváth Páci László és Bencs István Boldizsár László, Bakó vikica varga Gábor – vargaKenu Weking Egyesület varga ágnes, Lillik Zoltán, Horváth Miklós, Sánta Tamás, Sántáné Tóth Andrea, Ködös Gábor, Ködösné Csejtei Mónika, Ködös Boglárka, Kovács Marianna, Horváth Edina, Weinelt Tímea, Simon Tibor és csapata Parti Zoltán – MKKSZ Airguard – légifotózás – Pintér Sándor Klemencz Henrik – dR-vTSZ Akácfa Kemping, Csörötnek Kocsis Zsolt polgármester Örség Kapuja Iúsági Szálló vízivándor Táborhely – Sásdi László Örkény István – MAuZ Kft. Mézes Pál

Szakály Péter, Bíró Tamás, várnai Szabolcs, Gerencsér Péter, Siklósi Szabolcs … és mindenkinek, aki segített.


K L E M E N C Z H E NR I K 79

A Bodovics Gábor – Metzger Péter összetételű szigetszentmiklósi kajak kettes FAIR PLAYből jelesre vizsgázott! Történt ugyanis hogy Potondi László társuk a verseny egyik szakaszán szorult helyzetbe került miután kajakkal együtt „félig neki-félig alá” egy uszadéknak sodródott!

Kajak a víz alatt volt, miközben Lacinak csak a feje látszott ki a vízből! Erős volt a sodrás de Laci az uszadékba kapaszkodva víz alatt a kajakot fogva várta hogy mi fog történni! Gábor és Pecso elsőként értek oda a miklósiak közül és látva hogy Laci milyen helyzetben van a vezető helyüket feladva

egy kenus egység segítségével közel 30 perc alatt sikerült Lacit kimenteni! Majd a srácok annyira belejöttek a falusi baywatch-os szerepbe hogy másik két kajakot is kihúztak a bajból! Ezzekel a mentőakciókkal kb 50 percet vesztettek és szó szerin elment a hajó! Gratula nektek nagyok voltatok!


80 VÍ ZI TÚR AK UPA KAT

Név

C1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-2 K-2 K-2 K-2 K-2 K-2 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-N1 SEAK-N1 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4

Lakner Zita Lukács István Mocsáry Viktor Bíró Zsombor Seregi Balázs Matyus János Mátyás Vidacs Damian Tisza Dávid Horváth Csenge Flóra Sinkó Panna Krisztina Medveczky Erika Süvegh Zsófia Bárány László Mórász András Pál Körmendi László Mórász Ferenc Gromann Richárd Potoniec Zsófia Kákai Réka Kollár Péter Süvegh András Kovács Zsolt Cernescu Marius Vezér Panna Herbei Dan Vona Csaba Béla Bacsa György Turi Attila Szekeres Miklós Benke Kálmán Bartos Zoltan Nemes Cristian Teller Gábor Mihályfi Gábor Katona Gábor Regele Barbara Gohér Tímea Jakab Gábor Mészáros Bence Horváth Attila Käfer Soma Csákó István Till György Rukkel László Adolf Balázs Polgár Ferenc Kovács Balázs Horváth János Boros Zsuzsanna Kurcz Dániel

Név

Név

Név

Egyesület

Gödi SE Gödi SE Temesvar UTE

KDSE Szentendrei KKSE Ráckeve VSE Fémalk-Bomba AVSE Bajai Spartacus Fémalk-Bomba AVSE RSD Eszkimó SE KDSE KDSE Göd Szentendrei KKSE Ráckeve VSE Nautic Banat Timisoara KDSE

Pálfi Máté Horváth Kristóf Belecciu Mihai Bukovszky Szonja Popovici Ovidiv Vona Csaba

Dunakeszi Agárd Pelso Keszthely Szfvár Szentendrei KKSE Arad Szfvár Pyris Bt Pyrus Tengeri Kajak

Jakab Péter Kiss Bence Lillik Zoltán Vas Péter Balczer Márton dr. Óturai Ágnes Szabó László Lenchés Ádám Juhász Andrea Pallag György Deák Csaba Fehér Gabriella Pallagi Tamás

Úri Tamás Kiss Péter Sánta Tamás Gábor Kruinszki Fodor Bence Tőkés Kinga Laczka József Horváth Márton Virág Attila Gyömbér Zsolt Bézi Ferenc Szomor Julianna Sasfalvi Tibor

Víg Géza Gallai Márk Iványi Zoltán Metzger Tibor Krisztián Gergő Szikora Tibor Milinkó István

Pyrus Tengeri Kajak Szigetszentmiklósi VSE Budapest WeKing SKKE Pócsmegyer ASI Budapest Budapest Szigetszentmiklósi VSE Szentendrei KKSE Szanazug Szigetszentmiklósi VSE DSE Kiskunlacháza ELTE-BEAC-Kajak-kenu

Idő

Hely.

2:52:05 1:42:12 1:56:35 1:56:36 1:56:40 1:56:47 1:59:19 2:01:01 2:01:57 2:03:02 2:03:30 2:03:56 2:11:48 2:12:03 2:13:19 2:17:23 2:29:40 2:30:18 2:30:20 2:52:59 1:42:09 2:00:53 2:01:47 2:04:30 2:20:41 2:27:31 2:14:17 2:14:24 2:18:26 2:20:33 2:26:17 2:42:54 2:52:38 3:01:36 3:18:04 2:53:01 3:01:48 2:22:53 2:34:41 2:35:21 2:48:44 2:58:53 3:10:15 3:13:07 2:16:10 2:29:07 2:36:35 2:56:38 3:14:11 3:26:00

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6


L E Á NYFA LU 81 KAT

Név

Név

Név

TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-N1-50TK-N1-50+ TK-N1-50+ TK-N2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2

Pétervári Pál Süvegh László Pataki András Farkas Péter Tóth János Ódor Csaba Szabó Attila Sándor Dániel Kakas Tamás Pobori Krisztián Angyal Henrik Balogh Gábor Denke Sándor Jónás Zoltán Fekete Gábor Sághy Attila Koch Marianne Judith Rozgonyi László Pásztor Gyula Pásztorné Kovács Joli Aipliné Tóth Ilona Aipli Sándor Faltusz Róbert Kószás Estilla Horváthné Kovács Katalin Horváth Antal Czene Ferenc Árgyelán Adrienn Balogh Dóra Beszterczei Csaba Varga Béla Hargitai Katalin Adolf Anna Rittgasser Ákos Lázár György ?? Ádám Dorottya Rapcsák László Moharos Vilmos Molnár Rajmond Melák Nemeth Geiza Sallay Miklós Sebastian IOVANEL Tóth György Tamas Marcel Rácz Miklós Szabó Sándor Potondi László Neumann Gergő Kristóf Tibor Dóra Sebestyén Kalocsai Sándor Kovács András Horák Attila Kovács József Sándor Tamás Fehér László Bodovics Gábor Metzger Péter Lőrincz Géza Willinger Krisztián Geönczeöl Gáspár Geönczeöl Péter Breining Péter Geiszler Tamás Potoniec Vencel Szegedi Kevin Róbert Angyal Brigitta Pozsonyi Gabriella Nagy Éva Fekete Csenge Angyal Villő Nagy Fanni Nagy Árpád Kolb Tamás Budaházy Eszter Kolb Dóra Fekete Melinda Fekete István Tasnádi Kinga Szalai József Vajda Máté Csaba Szabó Veronika Fekete Zsófia Rácz Dominik Varga Ilona Lukács László

Név

Egyesület Szentendrei KKSE Pörnyeszi Team Csepel KKE DSE KISKUNLACHÁZA KDSE KDSE Kiskunlacháza DSE Kiskunlacháza DSE Kiskunlacháza DSE Faltusz Team – Győr Kiskunlacháza DSE Gyulai VKB Vadkacsa egyesület Dunakiliti Szentendrei KKSE GKM SE DSE Velence Team Pornyeszi Temesvar Budapest Temesvar Dunaharaszti Temesvar Szigetszentmiklósi VSE Szigetszentmiklósi VSE Szigethalom Szigetújfalu Dunaharaszti Ráckeve Kiskunlacháza DES Kiskunlacháza Szigetszentmiklósi VSE Budapest Dunaújváros KDSE KDSE UTE Római SE KDSE Gödi SE Pörnyeszi Team – Óbuda KDSE Törökbálint Angyalföld KDSE HASE

Idő

Hely.

2:12:29 2:14:27 2:17:51 2:24:13 2:29:04 2:34:17 2:46:29 3:26:22 2:36:39 2:39:38 2:39:52 2:40:03 2:45:18 2:50:29 2:50:35 2:56:03 3:12:28 3:18:28 3:33:21 2:01:40 2:07:50 2:15:47 2:21:38 2:30:46 2:42:08 2:42:53 2:51:23 3:17:19 3:17:21 2:25:09 2:25:15 2:26:06 2:41:58 2:44:15 2:03:15 2:07:22 2:07:52 2:15:11 2:17:22 2:27:18 2:48:47 2:18:20 3:18:26 3:28:10 2:07:31 2:02:13 2:03:26 2:07:27 2:25:01 2:46:04 2:48:49 2:52:20

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7


82 VÍ ZI TÚR AK UPA KAT

Név

K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-2 K-2 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-N1 SEAK-N1 TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-N1-50– TK-N1-50+ TK-N1-50+ TK-N1-50+ TK-N2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 C1 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2

Tisza Dávid Vidacs Damian Gulyás István Timár Zoltán Bordács Imre Gromann Richárd Süvegh András Sztojcsev Mercédesz Turi Attila Benke Kálmán Nemes Cristian id. Szomorjai Ferenc Mihályfi Gábor Sáfrány Zsigmond Katona Gábor Regele Barbara Gohér Tímea Molnar Rajmond Németh Geiza Sebastian Iovanel Tamás Marcel Basa Zsolt Karsza László Herbei Dan Kristóf Tibor Neumann Gergely Skoda Tamás Szecsődi András Belecciu Mihai Horák Attila Bodovics Gábor Sándor Tamás, Geönczeöl Gáspár Angyal Brigitta Tóth Emese Kristó Márta Sárdi Anett Fekete Csenge Bálas Andrada Fekete Melinda Nagy Fanni Budaházy Eszter Vince Petra Fekete Zsófia Vajda Máté Csaba Lakner Zita Pétervári Pál Pataki András Tóth János Tóth Péter Árpád Balogh Gábor Foki Vilmos Fekete Gábor László Csaba

Név

Név

Név

Egyesület

Temesvar

Pálfi Máté Rostás Máté Pelso Keszthely Temesvar

Cernescu Marius Kovács Jocek Metzger Péter Fehér László Geönczeöl Péter

Angyal Villő Babos Claudiu Fekete István Nagy Árpád Kolb Tamás Vince Róbert Rácz Dominik Szabó Veronika Süvegh László Farkas Péter Ódor Csaba Iványi zoltán Angyal Henrik Denke Sándor Romada Péter Barazutti László

Idő

Hely.

2:05:22 2:06:44 2:10:55 2:11:59 2:14:30 2:32:20 1:54:05 2:20:25 2:19:12 2:30:25 2:31:20 2:53:55 2:57:20 2:57:25 3:12:06 2:52:48 3:12:05 2:05:25 2:19:10 2:28:32 2:28:33 2:29:15 2:48:50 2:22:20 2:24:30 2:27:15 2:30:20 2:42:30 2:03:42 2:05:27 2:05:32 2:12:20 2:19:11 2:27:35 3:36:33 3:41:30 3:45:40 2:03:43 2:04:02 2:08:58 2:11:32 2:11:38 2:26:20 2:37:05 2:52:30 2:51:24 2:24:23 2:24:26 2:26:27 2:27:15 2:36:20 2:47:04 2:52:23 3:03:40

1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8


S Z A N A Z U G 83 KAT

Név

Név

Név

TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 FTK-1 FTC-2 FTC-2 FTC-3 FTC-4 FTC-2 FTC-2 FTK-1 FTK-1 FTC-2 SUP

Somogyi Zsolt Jakab Gábor Sándor Dániel Horváth Attila Vígh Géza Balogh László Polgár Ferenc Adolf Balázs Csákó István Pallag György Deák Csaba Boros Zsuzsanna Vona Zsombor Kocsis Viktória Pásztor Gyula Koch Marianne Aipliné Tóth Ilona Faltusz Robert Árgyelán Adrienn Varga Béla Szatmári József Csizmár Orsolya Pozsonyi Gabriella Basa László Klemencz Henrik Pörnyeszi György Szomorjai Péter Szomorjai Ferenc Szín Sándor Wachler Edit Vad János Török Géza Péter Mizithropulu Andrea Parti Zoltán

Fábián Marianna Úri Tamás Szabó Attila Lillik Zoltán Szabó László Balogh Máté Kiss Csaba Sallai Márk I. Csákó István if.Metzger Tibor Bézi Ferenc Fehér Gabriella Vona Ágoston Juhászné K. Mónika Pásztorné Kovács Joli Rozgonyi László Ailpi Sándor Kószás Estilla Czene Ferenc Hargitai Katalin Salzer Tünde Mészáros Bence Horváth Csaba

Paulcsik János Jakab Péter Jenei László Sánta Tamás Rukkel László Balogh Balázs Virág Attila Horváth Márton Márton Balczer Metzger Tibor Krisztián Gergő Szikora Tibor Vona Csaba Béla I. Juhász István

Név

Koppányi László Lenchés Márton Rapcsák László Gyömbér Zsolt Horváth János Szikora Tibor Vona Csaba Juhász István

Kállai Kristóf Pörnyeszi Györgyné Szomorjai Tamás Kajdácsi Erika Szomorjai Bálint Szomorjai Benedek Szomorjai Barnabás Szín Soma Sándor Barta Csaba

Mizithropulu Tamás

Egyesület

Szanazug

Kiskunlacháza DSE Kiskunlacháza DSE Kiskunlacháza DSE Faltusz Team – Győr Dunakiliti MVSE Mosonmagyaróvár

Idő

Hely.

2:27:25 2:27:48 2:34:10 2:36:00 3:04:52 DNF 2:23:25 2:24:49 2:32:10 2:37:42 2:54:30 2:57:10 3:01:50 3:28:45 2:40:48 2:41:10 2:42:10 2:51:10 2:52:22 2:54:42 2:56:15 3:15:30 3:25:22

1 2 3 4 5

DNF

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9


84 VÍ ZI TÚR AK UPA KAT

Név

Név

TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-N2 TK-N1-50+ TK-N1-50+ TK-N1-50+ TK-N1-50+ TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2

Nagy Fanni Budaházy Eszter Vince Petra Bak Istvánné Széplaki Tamás Fekete Csenge Fekete Melinda Tóth Emese Kristó Márta Steinhausz Viktória Sándor Tamás Belecciu Mihai Schrauf István Metzger Péter Czibor Krisztián Őri Zsolt Kristóf Tibor Szalai József Ángyán Ferenc Szecsődi András Gerencsér Máté Kalocsai Sándor Herbei Dan Mojzes Ákos Vad János Molnár László Szabó Zsolt Moharos Vilmos Nemeth Geiza Sebastian Iovanel Tamas Marcel Potondi László Várnai Tibor Szép Balázs Zsigovits Enikő Blazovits Zoltán Tóth Roland Mészáros Attila Faltusz Róbert Pásztor Gyula Aipli Sándor Varga Béla Tóth János Salzer Tünde Rell Lajos Kozó József Mókos Emese Szabó István Bártfai Zsombor Pataki András Kakas Tamás Tóth Péter Árpád Sándor Dániel Balogh Gábor Horák Attila

Nagy Árpád Kolb Tamás Vince Róbert Bak István Széplaki Tamásné Angyal Villő

Fehér László Cernescu Marius Schrauf Zsombor Bodovics Gábor Babják Csaba

Név

Név

Egyesület Gödi SE Pörnyeszi Team Alsónémedi Kiskunlacháza DSE Körmend Szigethalom KDSE Szigethalom KDSE GKM SE – Budapest GKM SE – Budapest GKM SE – Budapest Kiskunlacháza DSE Temesvar Délegyháza Szigetszentmiklósi VSE KUVIK Egyesület Szombathely Szigetújfalu Törökbálint Budapest

Kószás Estilla Pásztorné Kovács Joli Aipliné Tóth Ilona Hargitai Katalin Ádám Dorottya Szatmári József Szűcs Edit Kozó Noémi Schrauf László Deák Krisztina Misák Katalin Farkas Péter Pobori Krisztián Iványi Zoltán Szabó Attila Angyal Henrik Kovács József

Ráckeve Temesvar KUVIK Egyesület GKM SE – Budapest KUVIK Egyesület Magyarlak Velence Temesvar Temesvar Temesvar Szigetszentmiklósi VSE VíziVándor Alapítvány Zsennye Kormorán Kenu Egyesület Weking SKKE Weking SKKE Zsennye Faltusz Team – Győr Kiskunlacháza DSE Kiskunlacháza DSE Dunakiliti Csepel MVSE Mosonmagyaróvár Szigethalom KDSE Kormorán Kenu Egyesület Délegyháza KUVIK Egyesület Weking SKKE/KDSE Pörnyeszi Team HASE/Ganz – Budapest Opel Körös Békéscsaba Kiskunlacháza DSE Szigethalom KDSE Kiskunlacháza DSE

Idő

Hely.

2:03:10 2:04:50 2:24:49 2:28:33 3:08:10 4:00:20 2:17:20 2:36:58 2:48:13 2:49:42 1:58:11 2:09:20 2:34:21 3:02:37 3:45:40 2:07:05 2:08:30 2:10:37 2:12:36 2:16:22 2:18:00 2:21:00 2:42:51 2:57:57 3:04:32 3:07:02 3:09:00 2:01:32 2:04:07 2:14:50 2:25:46 3:10:33 2:50:00 2:52:53 3:30:50 4:52:30 7:10:00 DNF 2:11:58 2:14:32 2:15:05 2:20:04 2:22:27 2:23:22 2:28:22 2:46:39 3:30:39 3:49:36 3:58:50 2:02:07 2:03:15 2:05:05 2:08:07 2:10:52 2:13:40

1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6


R Á B A LA PÁTO LÁ S 85 KAT

Név

Név

TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 SEAK-N1 SEAK-N1 SEAK-N1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 Kajak Senior Kajak Senior Kajak Senior K-1 K-1 FTK-1 FTK-1 FTC-3-4 FTC-3-4 FTC-3-4 FTC-3-4 FTC-3-4 FTC-3-4 FTC-2 FTC-2 Egyéb Családi kenu Családi kenu Családi kenu Családi kenu Családi kenu Családi kenu

Denke Sándor Bálint László Zimonyi Csaba Sásdi László Farkas Gábor Horváth Péter Farkas Balázs Pohlmüller Csaba Fülöp Márk Bokor István Polgár Ferenc Kovács Balázs Bézi Ferenc Boros Zsuzsanna Jakab Gábor Lillik Zoltán Mészáros Bence Kasza Orsolya Regele Barbara Gohér Tímea Karácsony Tünde Bacsa György Turi Attila Benke Kálmán Teller Gábor Péter Zsolt Pócza László Katona Gábor id. Szomorjai Ferenc Mézes Pál Horváth Zsolt Bedi Tamás Mézes Péter Kézdi Gábor Körmendi László Vidacs Damian Skoda Tamás Szakály György Ésik Tibor Eredics zoltán Csikós Bálint Hegedüs Attila Kurucz Ádám Homolovits Károly Klemencz Henrik Farkas Dávid Vincze Gábor Horváth Zsombor Horváth Antal Meskó Krisztián Dömötör Adrienn Ködös Gábor Bakó Krisztián

Foki Vilmos Bálint Zsolt István Unger Szabolcs Sásdi István Farkas András Farkas Máté Nyúl Péter Váli Gábor Rapcsák László Bokor Máté Juhász Andrea Vígh Géza Deák Csaba Fehér Gabriella Jakab Péter Sánta Tamás Kiss Bence Birliba Dániel

Név

Koppányi László Gyömbér Zsolt Krisztián Gergő Szomor Julianna Úri Tamás Várnai Szabolcs Orosz Balázs Terjék Péter

Név

Virág Attila i. Metzger Tibor Horváth János Szikora Tibor

Klesitz László Szilagyi Melinda Nyíri Éva Vitályos Iván Horváth Péter Széles Réka Parti Zoltán Németh Dorina

Klesitz Virginia Tóth Alexandra Gyetvai Zoltán Dénesi Paulina Kiss Barbara Debreceni Fanni

Horváth László Horváthné Katalin i. Meskó Krisztián Dömötör Sándor Ködös Krisztián Bakóné Vikica

Horváth Attila Horváth Dorka Porpáczi Melinda Dömötör Máté

Dömötör András

Bakó Dominik

Levente és Benedek

Dévényi Dalma

Horváth Virág

Egyesület Kiskunlacháza DSE Kormorán Kenu Egyesület Körmend VíziVándor Alapítvány Lazafröcs – Kaposvár Lazafröcs – Kaposvár Lazafröcs – Kaposvár KUVIK Egyesület Kiskunlacháza DSE Körmend Szanazug Szigetszentmiklósi VSE Szigetszentmiklósi VSE Kiskunlacháza DSE Szigetszentmiklósi VSE Weking SKKE Gödi SE Terjék Team Budapest Pylus – Budapest Budapest Agárd Pelso Keszthely Szentendre Székesfehérvár Weking SKKE Keszthely Pylus – Budapest Szigetszentmárton Weking SKKE Szombathely Kormorán Kenu Egyesület Weking SKKE Szigetszentmiklósi VSE Baja Temesvar Kormorán Kenu Egyesület Körmend Bereki Bárkás Egylet Weking SKKE Weking SKKE Weking SKKE Körmend VíziVándor Alapítvány DR-VTSZ Weking SKKE Víziló Vizitúra Weking SKKE Kiskunlacháza DSE Kormorán Kenu Egyesület Kormorán Kenu Egyesület Weking SKKE Kormorán Kenu Egyesület

Idő

Hely.

2:21:23 2:35:30 2:41:35 2:42:37 3:14:20 3:14:59 3:15:02 3:49:20 3:49:35 4:54:00 2:13:45 2:16:56 2:27:33 3:00:32 2:09:30 2:09:35 2:19:50 2:33:15 2:17:37 2:38:20 3:03:15 1:54:10 1:56:36 2:07:45 2:17:00 2:17:40 2:29:43 2:40:45 2:41:23 3:00:00 4:03:25 2:12:24 2:21:22 3:06:45 2:00:49 2:05:20 2:07:25 3:25:00 3:01:41 7:10:00 7:10:00 7:10:00 8:00:00 DNF 2:35:13 7:09:00

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 – 1 2 1 1 2 3 4 5 6

2:19:36 2:46:32 2:54:51 3:30:05 3:30:25 3:47:32


86 VÍ ZI TÚR AK UPA KAT

Név

Név

Név

Név

FTC-1-2 FTC-1-2 FTC-1-2 FTC-3-4 FTC-3-4 FTC-3-4 FTC-3-4 FTC-3-4 FTK-1 FTK-1 FTK-1 FTK-2 FTK-2 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-2 K-2 Mini-N1 Óriás SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-F1 SEAK-N1 SEAK-N1 SEAK-N1 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-3 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4 TC-4

Erényi Zoltán Liptai Vera Palotay Zsolt Tímár György Lakner Zita Szabó Judit Szomorjai Barnabás Sántáné Tóth Andrea Kovács Kristóf Dr. Keresztes Sándor Gyüre Anna Kálmán András Sándor Csilla Weimper József Kiss Péter Fridrich Imre Tisza Dávid Fekete István Körmendi László Mordács Imre Gulyás István Kollár Péter Cernescu Marius Vona Csaba Béla Hargitai Katalin Varga Zoltán, Báki Zsolt Bacsa György Teller Gábor id. Szomorjai Ferenc Katona Gábor Simon Tibor Szabó Richárd Regele Barbara Bohér Tímea Megyer Éva Jakab Gábor Lillik Zoltán Csákó István Harmathy Balázs Mészáros Bence Molnárka Tünde Barna Gáspár Kovács Balázs Bézi Ferenc Juhász István Boros Zsuzsanna Ferencz Klaudia

Kovács Antal Rukkel László Palotay Eszter Dorina Pál Janka Vajnai Lilii Hajdu István Pozsonyi Pötyi Pozsonyi Gabriella Cibulyás Lóránt Pörnyeszi Györgyné Pörnyeszi György Szomorjai Benedek Szomorjai Bálint Szomorjai Ferenc Sánta Dávid Klemencz Henrik

Egyesület Kikunlacháza DSE

Pörnyeszi Team Weking/DRVTSZ

Kálmán Borbála Sándor Dániel

UTE Baja

Herbei Dan Vona Csaba

Temesvar

Harton Gábor

Oravecz Attila

Jakab Péter Sárkány Sándor Fodor Bence Dobos Gábor Kiss Bence Fodor Tibor Jakob Benjámin Gyömbér Zsolt Deák Csaba Sörös László Fehér Gabriella Kóbor Ágnes

Úri Tamás Sánta Tamás Alberti Péter Uri-Kovács Dániel Csizmár Orsolya dr. Horváth Tibor Milinkó István i. Metzger Tibor Krisztián Gergő Gombik Sándor Szomor Julianna Orosz Katalin

Lendvai Dániel

Kikunlacháza DSE

Szigetszentmiklósi VSE Weking SKKE Kiskunlacháza DSE

Pallag György Horváth János Csákó István Szikora Tibor Tamási Anita

Szigetszentmiklósi VSE

Kikunlacháza DSE

Idő 0:42:17 0:51:23 1:28:11 0:46:52 0:50:14 0:50:58 0:51:37 0:52:14 0:41:46 1:04:03 1:04:41 1:04:36 DNF 2:18:21 2:18:21 2:19:57 2:22:28 2:31:32 2:35:38 2:39:36 2:42:42 2:54:07 2:31:01 2:44:32 3:08:24 3:26:06 2:35:31 3:01:48 3:12:31 3:24:20 3:33:41 3:42:46 3:09:00 3:29:17 3:54:44 2:48:52 2:57:46 3:01:41 3:03:51 3:05:37 3:26:39 3:38:45 2:53:38 3:06:33 3:09:01 3:28:22 5:55:00

Hely.


M I K LÓ S MA R ATON 87 KAT

Név

Név

TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-F2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TC-V2 TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50– TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F1-50+ TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-F2 TK-N1-50– TK-N1-50– TK-N1-50+ TK-N2 TK-V2 TK-V2 TK-V2 TK-V2

Tóth Péter Árpád Kakas Tamás Foki Vilmos Major Kálmán Fekete Gábor Vámos Zoltán Koch Marianne Judith Pásztorné Kovács Joli Kószás Estilla Salzer Tünde Rell Lajos Szekeres Miklós Nemeth Geiza Sebastian Iovanel Tóth György Tamas Marcel Potondi László Rácz Miklós Geönczeöl Gáspár Karsza László Stankovics Tamás Kristóf Tibor Neumann Gergő Dóra Sebestyén Vince Róbert Kalocsai Sándor Szabó Sándor Székely Ede Bodovics Gábor Boros Gyula Horák Attila Sándor Tamás Surányi Lala Breining Péter Fekete Melinda Szőllősi Judit Jaszainé Hajdu Rozália Berkes Szilvia Nagy Fanni Kolb Tamás Szalai József Vajda Máté Csaba

Iványi Zoltán Pobori Krisztián Sándor Dániel Angyal Henrik Romada Péter Takács György Rozgonyi László Pásztor Gyula Faltusz Róbert Szatmári József Szűcs Edit

Név

Név

Egyesület Opel Körös Békéscsaba Ganz/HASE Kikunlacháza DSE Szigethalom KDSE

Kikunlacháza DSE Kikunlacháza DSE Faltusz Team – Győr Mosonmagyaróvár

Temesvar Temesvar Kikunlacháza DSE Temesvar Szigetszentmiklósi VSE

Metzger Péter Földi Viktor László Kovács József Fehér László Bak Károly Geiszler Tamás

Ambrus Judit Nagy Árpád Budaházy Eszter Tasnádi Kinga Szabó Veronika

Szigetszentmiklósi VSE Kikunlacháza DSE Kikunlacháza DSE Kikunlacháza DSE Kikunlacháza DSE

Gödi SE Pörnyeszi Team – Óbuda

Idő 2:43:53 2:43:59 2:56:14 3:02:20 3:18:38 3:54:30 2:58:06 2:58:26 3:01:12 3:24:01 ?:?:? 2:36:54 2:39:19 2:40:32 2:44:37 2:48:48 2:57:50 2:58:09 2:58:15 3:07:34 2:36:14 2:36:17 2:43:36 2:45:18 2:48:23 2:53:20 3:16:44 3:34:40 2:20:11 2:20:40 2:21:41 2:27:11 2:32:45 2:42:17 2:48:08 3:00:01 3:29:24 4:28:46 2:27:02 2:31:00 2:46:48 3:02:34

Hely.


88 VÍ ZI TÚR AK UPA KAT

Név

TC-F2

Egyesület

Idő

Hely.

Pétervári Pál, Süvegh László

2:36:08

1

TC-F2

Pataki András-Farkas Péter

2:36:24

2

TC-F2

Tóth Péter Árpád , Iványi Zoltán

2:40:15

3

TC-F2

Kakas Tamás, Pobori Krisztián

2:40:45

4

TC-F2

Sándor Dániel, Szabó Attila

2:50:50

5

TC-F2

Kovács Antal, Erényi Zoltán

2:58:31

6

TC-F2

Csömöri Péter, Haraszti Lajos

3:12:53

7

TC-F2

Fekete Gábor, Markovics Zoltán

3:17:09

8

TC-F2

Haraszti Zoltán, Jónás Zoltán

3:36:48

9

TC-V2

Koch Marianne Judith - Rozgonyi László

2:56:39

1

TC-V2

Pásztorné Kovács Joli, Pásztor Gyula

2:57:41

2

TC-V2

Kószás Estilla, Faltusz Róbert

3:04:10

3

TC-V2

Varga Béla, Hargitai Katalin

3:11:41

4

TC-V2

Salzer Tünde-Szatmári József+Fifi

3:14:00

5

TC-V2

Rell Lajos, Szűcs Edit

3:17:46

6

TC-3

Angyal Henrik, Tóth János, Balogh Gábor

2:40:42

1

TC-3

Jakab Gábor, Jakab Péter, Úri Tamás

2:45:22

2

TC-3

Aipli Sándor, Denke Sándor, Foki Vilmos

2:47:49

3

TC-3

Horváth Attila, Lillik Zoltán, Sánta Tamás

2:50:50

4

TC-3

Mészáros Bence, Kiss Bence, Várnai Soma

2:56:25

5

TC-3

Csákó István, Csákó Zita, Alberti Péter

9:50:00

6

TC-4

Adolf balázs, Horváth Márton, Lenchés Ádám, Gallai Márk

2:37:09

1

TC-4

Polgár Ferenc, Virág Attila, Juhász Andrea, Koppányi László

2:40:00

2

TC-4

Csapó Balázs, Dr. Horváth Tibor, Gyömbér Zsolt, i. Metzger Tibor

2:49:44

3

TC-4

Bézi Ferenc, Deák Csaba, Horváth János, Krisztián Gergő

3:06:36

4

TC-4

Csimma Vivien, Csimma Roland Gábor, Csimma Roland, Jeney László

3:17:47

5

TC-4

Boros Zsuzsanna, Fehér Gabriella, Szomor Julianna, Szikora Tibor

3:33:07

6

Óriás

Varga Zoltán, Báki Zsolt, Harton Gábor, Foki Vilmos, Gránicz Péter

3:24:57

1

Sárkány

Kiskunlacháza

2:45:57

1

Sárkány

Ráckeve

2:55:19

2

SEAK-F1

Bacsa György

2:35:05

1

SEAK-F1

Benke Kálmán

2:49:46

2

SEAK-F1

Mészáros András

3:02:41

3

SEAK-F1

Bak István

3:12:31

4

SEAK-F1

id. Szomorjai Ferenc

9:55:00

DNF

SEAK-N1

Tasnádi Kinga

3:46:39

1


7 S Z I G E T MA R ATON 89 KAT

Név

torpedó

Név

Név

Név

Egyesület

Idő

Hely.

Ádám Dorka, Rapcsák László

9:55:00

DNF

TK-F2

Boros Gyula, Földi Viktor László

2:15:34

1

TK-F2

Bodovics Gábor, Metzger Péter

2:15:36

2

TK-F2

Kovács Géza József, Horák Attila Hobó

2:15:48

3

TK-F2

Surányi Lala, Bak Károly

2:25:44

4

TK-F2

Geönczeöl Gáspár, Geönczeöl Péter

2:27:03

5

TK-V2

Fekete István, Fekete Melinda

2:22:07

1

TK-V2

Nagy Fanni, Nagy Árpád

2:27:02

2

TK-V2

Nagy Iván, Nagy Angyalka

2:40:23

3

TK-V2

Fehér László, Fehér Csenge, Fehér Anna

2:49:52

4

TK-V2

Szalai József, dr. Kamenyiczky Viktória

2:50:09

5

TK-V2

Vajda Máté Csaba, Szabó Veronika

2:58:56

6

TK-F1-50– Molnár Rajmond

2:11:50

1

TK-F1-50– Szekeres Miklós

2:36:20

2

TK-F1-50– Sebastian IOVANEL

2:36:28

3

TK-F1-50– Nemeth Geiza

2:39:54

4

TK-F1-50– Sallay Miklós

2:42:46

5

TK-F1-50– Rácz Miklós

2:56:32

6

TK-F1-50– Koller Dániel II

3:04:52

7

TK-N1-50– Nagy Erika

2:45:13

1

TK-N1-50– Szöllősi Judit

2:52:11

2

TK-N1-50– Hubikné Tarján Éva

2:56:30

3

TK-N1-50+ Góhér Tímea

3:06:09

1

TK-N1-50+ Jászainé Hajdú Rózsi

3:14:14

2

TK-N1-50+ Pozsonyi Gabriella

3:19:09

3

TK-F1-50+ Kristóf Tibor

2:35:54

1

TK-F1-50+ Herbei Dan

2:37:10

2

TK-F1-50+ Neumann Gergő

2:39:37

3

TK-F1-50+ Dóra Sebestyén

2:41:54

4

TK-F1-50+ Perger József

2:44:23

5

TK-F1-50+ Kalocsai Sándor

2:48:10

6

TK-F1-50+ Katona Gábor

2:53:47

7

TK-F1-50+ Vince Róbert

2:54:16

8

TK-F1-50+ Schrauf István

2:54:56

9

TK-F1-50+ Szecsődi András

2:55:21

10

TK-F1-50+ Székely Ede

3:39:29

11

TK-F1-50+ Szabó Sándor

11:55:00

12


90 VÍ ZI TÚR AK UPA KAT

Név

K-1

Egyesület

Idő

Hely.

Süvegh András

2:08:20

1

K-1

Horváth Kristóf

2:16:11

2

K-1

Tisza Dávid

2:16:20

3

K-1

Vidacs Damian

2:16:38

4

K-1

Schneider Tamás

2:16:48

5

K-1

Körmendi László

2:17:13

6

K-1

Novák Zsombor

2:20:30

7

K-1

Weimper József

2:21:50

8

K-1

Bárány László

2:22:23

9

K-1

Gulyás István

2:23:29

10

K-1

Rácz László

2:24:59

11

K-1

Novák Miklós

2:26:14

12

K-1

Németh Attila

2:28:45

13

K-1

Bozóki Barna

2:29:33

14

K-1

Novák Botond

2:30:31

15

K-1

Novák Csaba

2:36:40

16

K-1

Nagy Marcell

2:49:36

17

K-1

Técsi Levente

2:49:46

18

K-1

Boros Bominik

3:10:00

19

K-1

Gromann Richárd

10:00:00

20

K-1

Vince Petra

2:45:58

1

K-1

Nagy Gréta

2:53:48

2

K-2

Heincz Sándor, Urbán István

2:02:30

1

K-2

Koós Bence - Kaszai Zoltán

2:06:01

2

K-2

Novák Gábor, I. Novák Gábor

2:16:45

3

K-2

Belecciu Mihai, Cernescu Marius

2:18:16

4

K-2 női

Vásárhelyi-Nagy Anna, Nagy Napsugár

2:16:49

1

K-2 vegyes Kaszai Lili - Németh László

2:22:40

1

K-2 vegyes Rostás Máté, Sztojcsev Mercédesz

2:30:29

2

verseny kenu Kövér Márton

2:08:20

1

verseny kenu Lakner Zita

3:14:37

1

Versenyhajók és egyéb (SUP, gumicsónak, ladik, egyéb...) - OPEN

Fehér Bendegúz

1:19:40

1

Versenyhajók és egyéb (SUP, gumicsónak, ladik, egyéb...) - OPEN

Vince Renáta

1:59:49

1

Kenu1-2 OPEN

Pörnyeszi György, Pörnyeszi Györgyné

1:40:18

Kenu1-2 OPEN

Mókos Emese, Schrory István

1:47:53

Kenu1-2 OPEN

Mikola Bence, Kiss Tünde

11:45:00


7 S Z I G E T MA R ATON 91 KAT

Név

Egyesület

Idő

Kenu 3-4 OPEN

Parti Zoltán, Klemencz Henrik, Parti Zoltánné, Parti Péter

1:26:16

Kenu 3-4 OPEN

Horváth Antal, Horváthné Kovács Katalin, Horváth Virág, Horváth Dorka

1:28:31

Kenu 3-4 OPEN

Veszelovszki Gábor, Veszelovszkiné Vasadi Andrea, Tóth Csabáné, Baloghné Kakuk Emma

1:45:01

Kenu 3-4 OPEN

Kovács Lia, Kovács Miklós, Tóth Viktória, Cserna András

1:45:17

Kajak 1 OPEN férfi

Kovács Zsolt

1:07:28

Kajak 1 OPEN férfi

Kovács Kristóf

1:15:31

Kajak 1 OPEN férfi

Bíró Máté

1:17:32

Kajak 1 OPEN férfi

Kovács Antal

1:20:01

Kajak 1 OPEN férfi

Kecskés András

1:21:37

Kajak 1 OPEN férfi

Schrauf Zsombor

1:22:01

Kajak 1 OPEN férfi

Basa László

1:25:26

Kajak 1 OPEN férfi

Szántó Bence

1:27:25

Kajak 1 OPEN férfi

Iványos Medárd

1:27:30

Kajak 1 OPEN férfi

Koller Dániel

1:27:31

Kajak 1 OPEN férfi

Viski Dániel

1:28:48

Kajak 1 OPEN férfi

Csoma András

1:36:25

Kajak 1 OPEN férfi

Técsi Benedek

1:36:28

Kajak 1 OPEN férfi

Potondi László

1:39:38

Kajak 1 OPEN férfi

Szatmári Péter

1:41:25

Kajak 1 OPEN férfi

Halassi Zoltán

1:45:50

Kajak 1 OPEN férfi

Szabó János

1:51:45

Kajak 1 OPEN férfi

Kerti Bence

1:53:53

Kajak 1 OPEN férfi

Mikola Bálint

1:54:01

Kajak 1 OPEN férfi

Vásárhelyi Nagy Antal

1:55:10

Kajak 1 OPEN női

Fodor Piroska

1:40:25

Kajak 1 OPEN női

Szántó Kinga

1:40:28

Kajak 1 OPEN női

Wulz Enikő

1:40:58

Kajak 1 OPEN női

Vásárhelyi-Nagy Réka

1:41:53

Kajak 1 OPEN női

Novák Réka

1:42:15

Kajak 1 OPEN női

Csoma Boglárka

1:42:18

Kajak 1 OPEN női

Jeges Zsanett

1:53:47

Kajak 1 OPEN női

Vásárhelyi-Nagy Luca

1:55:03

Kajak 2 OPEN

Kiszák Tamás, Morvai Andrea

1:07:45

Kajak 2 OPEN

Tímár Györgyi, Hajdu István

1:07:53

Kajak 2 OPEN

Geönczeöl Anna, Sándor Csilla

1:28:57

Kajak 2 OPEN

Berkes Szilvia, Ambrus Judit

1:32:13

Kajak 2 OPEN

Szentmihályvölgyi Rita, Lutz Dorottya

2:08:01

Kajak 2 OPEN

Árdeleán Krisztián, Mezei Tudor

11:45:00

Hely.


www.weking.hu | hodzsi@weking.hu | +3620/333-5054


Tel.: +3620/485-9820 vargakenu@gmail.hu facebook: VargaKenu

www.vargakenu.hu Kenuk, horgászcsónakok készítése rövid határidővel • • • • •

Négy- és háromszemélyes kenuk több típusban Horgászcsónakok egyedi igények figyelembevételével is Fa és műanyag csónak, hajó, kenu, kajak szakszerű javítása Műanyag borászati kádak, tartályok, esővízgyűjtők Telepített medencék javítása


Kedves Vízitúrázók, Táborhely tulajdonosok, kedves Barátaink! Eljött az idő, hogy a weboldalunk szolgáltatásait bővítsük, és egy komplexebb, a civil vízitúrás társadalom céljai számára még hasznosabb szolgáltatást nyújtsunk Nektek! A célunk: szeretnénk összegyűjteni magyarország összes közösségi célú CSÓNAKHÁZÁT! Olyan vízparti szolgáltatóhelyeket, házakat keresünk, melyek bárki számára biztosítanak hajótárolási lehetőséget, anélkül is, hogy a hajótulajdonos versenyzési céllal tartaná a hajóját a csónakházban.


KALANd AZ éLET! a Kalandor Vízitúra Bt. – 1994-ben létrejött elődjével együtt – már 19 éve szervez kenutúrákat Magyarország összes nagyobb folyójára és néhány határon túli vízre is: Bodrog, Bodrog-ártér, Tisza, Tisza-tó, Szigetköz, Mosoni-duna, Gemenc, Mura-dráva, Rába, Hernád, velencei-tó, Hévíz-patak, valamint a Moldva Csehországban és a Mazuri-tavak Lengyelországban. májustól szeptemberig, minden hétvégén hirdetünk vízitúrát, június–augusztusban pedig, hoszszabb 4–10 napos vízitúráinkra is várjuk az érdeklődőket, kezdőket és gyakorlottakat egyaránt. lehet vízitúráinkra jelentkezni egyedül, párban vagy barátokkal, a családdal együtt, biztos lehet benne mindenki, hogy a túratársak csak az első pillanatban lesznek ismeretlenek, és hamar kialakul az a közösség, „a csapat”, amitől a túra végén olyan nehéz elszakadni, és amiért szinte mindenki a következő év vízitúráját tervezgeti a haza indulás pillanataiban! Külön csoportokat indítunk iskoláknak, akár osztálykirándulásról, akár nyári táborról legyen szó, mindig több programból válogathatnak. cégek részére egyénileg összeállított vízitúrás, csapatépítő tréningek szervezését is vállaljuk. Egyszóval várunk vízitúráinkra minden fiatalt és kevésbé fiatalt, aki újoncként vagy visszatérő túrázóként egy nagyszerű élmény részese, egy jó csapat tagja  kíván lenni! Jó vizet, jó túrázást mindenkinek! a Kalandor Vízitúra csapata


grafikai MuNkák wEblapok MagaziNok kÖNyVEk TÖrDEléSE grafirkastudio@t-online.hu Tel.: +3620/333-5054


Vizenjarok 004  

Vizenjarok 004 VízenJárók Magazin III. ÉVFOLYAM 1. (4.) SZÁM 2015. július

Advertisement