Page 1

2014. DECEMBER • II. ÉVFOLYAM 1. (3.) SZÁM


KÖSZÖNTŐ Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a kis csapatunk által összehozott magazinhoz. Reméljük, mindenki talál magának valami olvasnivalót vagy hasznos írást. A weben megjelenített magazin könnyed kezeléséhez kérjük, olvasd el a felhasználói felületen található kezelési útmutatót! A magazin következő tervezett megjelenése 2015 nyár közepén várható. Aki a látottak alapján kedvet kapott, hogy besegítsen a magazin létrehozásában vag jótanácsokkal segíteni tudja munkánkat, annak várjuk levelét a hodzsi@weking.hu címre. Jó olvasást és kellemes ünnepeket kívánunk!

IMPRESSZUM

VízenJárók INGyENES INTERNETES VíZITURISZTIKAI MAGAZIN

I I . É V F O LyA M 1 . s z á m ( 3 . ) S Z Á M 2014. dEcEMbER 23.

M U N K AtÁ R S A K :

» MÉZESPÉTER

» PÁNDI L Á S Z LÓ

» VARGA TA M Á S

» KlEMENcZHENRIK

» KElE AT T I L A

» H o R VÁt H AT T I L A

» GÁl AT T I L A

» BARNAGyöRGy


118

130

Krumlov

20

134 40

138 42

eredmények

vtk beszámoló

etikett…

dunaremete

a dunát újra… 30

rezéti hgoltág

vadlibák

biztonságban

gatugratás 10 48


60

68

90

fejlesztések

indián mesék

torlaszok 62

teljesítmény

52

gátőrházak

kajaképítés

tARtAloMJEGyZÉK 7

98

A Krumlovmaraton története . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V E R S E N Y TÖ R T É N E T . . . . . . . . B A R N A G YÖ R G Y . . . . . . . . . . . . Talán a Dunát újra mosolyogni látom . . . . . . . . . . . . C I V I L M U N K A . . . . . . . . . . . . . . . . G Á L AT T I L A . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaremete címszavakban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F O LYÓ PA R TO N . . . . . . . . . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K . . . . . . . . Vízitúra etikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T U D Á S TÁ R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K E L E AT T I L A . . . . . . . . . . . . . . . XIII. Vízitúra Kupa – egy év összefoglalva . . . . . . . . V I Z I T Ú R A K U PA . . . . . . . . . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K . . . . . . . . XIII. VTK eredmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I Z I T Ú R A K U PA . . . . . . . . . . . . . . H O R VÁT H AT T I L A . . . . . . . . . . Mézes Pál – Egy kajaképítés története . . . . . . . . . . . V Í Z I E M B E R E K . . . . . . . . . . . . . . . . H O R VÁT H AT T I L A . . . . . . . . . . DRVTSZ – Mentsük meg a gátőrházakat! . . . . . . . . C I V I L M U N K A . . . . . . . . . . . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K . . . . . . . . 2014 a torlaszok éve a Rábán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K É P G A L É R I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . K E N U S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A teljesítménytúrták éve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T Ú R A B E S Z Á M O LÓ . . . . . . . . . . H O R VÁT H AT T I L A . . . . . . . . . . Indián mesék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I N D I Á N M E S É K . . . . . . . . . . . . . . P E R E H Á Z Y PÁ L . . . . . . . . . . . . Fejlesztések az Alsó-Szigetközben . . . . . . . . . . . . . . . . C I V I L M U N K A . . . . . . . . . . . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K . . . . . . . . Gátugrattunk március idusán a Moldván . . . . . . . . T Ú R A B E S Z Á M O LÓ . . . . . . . . . . H O R VÁT H AT T I L A . . . . . . . . . . Biztonságban a folyón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B A L E S E T M E G E LŐ Z É S . . . . . . . . K E L E AT T I L A . . . . . . . . . . . . . . . Sárkányhajójójójójó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S Á R K Á N Y H A j Ó . . . . . . . . . . . . . . G Ő C Z E B Ö B E . . . . . . . . . . . . . . Egy nap kenuban a Rezéti-Holt-Dunán . . . . . . . . . . F O LYÓ L E Í R Á S . . . . . . . . . . . . . . . . K L E M E N C Z H E N R I K . . . . . . . .

10 20 30 40 42 48 52 60 62 68 90 98 118 130 134 138


www.weking.hu | hodzsi@weking.hu | +3620/333-5054


Tel.: +3620/485-9820 vargakenu@gmail.hu facebook: VargaKenu

www.vargakenu.hu Kenuk, horgászcsónakok készítése rövid határidővel • • • • •

Négy- és háromszemélyes kenuk több típusban Horgászcsónakok egyedi igények figyelembevételével is Fa és műanyag csónak, hajó, kenu, kajak szakszerű javítása Műanyag borászati kádak, tartályok, esővízgyűjtők Telepített medencék javítása


10 B A R N A GyöR Gy

Fotó: Slavomír Kubeš

Fotó: Jan Homolka

Fotó: Jan Homolka

Fotó: Jan Homolka


V ER SE NYTö R T É NE T 11

A csehországi verseny páratlan hangulatát kiválóan visszaadja Kránitz Béla mindig fülembe csengő, örökre kőbe vésett definíciója, amelyet az alcímben olvashatunk. Béla az, aki a kezdet kezdetén belevitt minket a jóba, amiből azóta minden októberben magunkhoz veszünk néhány jó nagy kanállal. A verseny, a hagyomány – mint minden másik – valahol és valamikor elkezdődött. 2003 hideg, hóval hintett októberében a 86 induló nem tudta, és a szervezők is csak merész álmaikban remélték, hogy 10 év múlva több, mint 1000 ember fogja benépesíteni az őszi Moldvát. Fotó: Jan Homolka

Fotó: Jan Homolka

Hol is van ez a hely? A Moldva – csehül Vltava – DélCsehországban, a Šumava Nemzeti Park területén, a német határ közelében ered. Délkeleti folyását Rozmberknél északira cseréli, hogy 430 kilométer megtétele után közel egyharmad Magyarországnyi területről gyűjtött vizét az Elbáéval egyesítse. Vízjárása a nagy vízlépcsők és tározók miatt kiegyenlített. A Lipno II tározótól, ahonnan a verseny egy része is rajtol, garantált a minimum 6 m3/s, ami kielégíti az ökológiai vízszükségletet és a víziturizmus igényeit. Zárójelben teszem hozzá, hogy 7-8 m3/s-nél már elég „kopogós” a folyó, könnyű hajóval is keresni kell a vizet egyes helyeken. A verseny idejére a víz menynyiségét hagyományosan 20 m3/s-re emelik, jól járhatóvá és kiszámíthatóvá téve a pályát. 2002 augusztusában ennek közel hússzorosa okozott történelmi vízállást és pusztító árvizet.

A folyó szakaszjellege, természeti és történelmi szépségei miatt a Vyšší Brod és Boršov közötti 70 kilométeres rész a legnépszerűbb a turisták és a vadvízzel ismerkedők körében. Ha itt leülünk a partra hajót számolni, nem nagyon lesz időnk (és helyünk) kavicsdobálásra, mert akár 1000-2500-ig is eljuthatunk reggeltől estig. Csak jönnek és jönnek. Vidáman, hangosan, színesen. A hely turisztikai vonzerejének kiemelt szereplője Vyšší Brod, Rožmberk és különösen Český Krumlov középkori városa. Egyek a folyóval, mióta világ a világ. Tökéletes csali. Mindenkinek tudnak adni valamit. Az itt házasodó távol-keleti pároknak és a profi kajak-kenu versenyzőknek egyaránt. Adott volt tehát a tökéletes díszlet a verseny színpadra állításához. Hosszas tervezés, nagy előkészületek nem előzték meg, hiszen a hosszú távú versenyek forgatókönyve régóta ismert volt.

1 cseh: „Evezz, evezz!”

VízenJárók


12 K RUMloVMAR ATO N A Krumlovsky Maraton szervezői, élükön Lukáš Novosaddal, a sikeres vadvízi kenussal, gyakorlott versenyszervezővel évek óta jártak Franciaországba a festői Ardèche folyón rendezett maratonra, amikor 2003-ban feltették a kérdést, hogy miért ne lehetne egy ilyen rendezvény a Moldván is? És lett. Mégpe-

A verseny távja kategóriától függően 36,7 illetve 26,5 km. Pályaleírás és egyéb infók itt: http://www.krumlovskymaraton.com

dig a legnagyobb kajak-kenu maraton a cseheknél. A hosszabb távon Vyšší Brodból rajtolók a helyi Eggenberg sörfőzde mögött meghúzott célvonalnál 79 méterrel lesznek közelebb a tengerszinthez. A meredeken alázuhanó, néha kanyonszerű hegyoldalak között kanyargó távon kilenc kisebb nagyobb gát található. Ezek legtöbbje egykori vagy meglévő, de már nem működő malmok helyét jelzi. Egyrészt helyenként hosszan duzzasztják fel a vizet, másrészt viszont vadvízi izgalmakkal fűszerezik az utat, hiszen mindegyikük járható. Valamelyik szélső


B A R N A GyöR Gy 13 szelvényükben evezhető hajócsúszda kapott helyet. Ezeket én három típusba sorolom. Az első a széles, rövid nagy esésű „ólajtó típusú”, ahol masszív deszkarámpán csúszhatunk a vízzel együtt, (pl. Herbertovnál), a második a széles, közepes esésű, sok vizet átengedő „Vyšší Brod típusú”, a harmadik a hosszú, keskeny „Rožmberk típusú.” Felkészültségünktől, a vízállástól vagy éppen hajónk anyagától függően ezeken a helyeken ki is szállhatunk, majd átemelve vissza. Mégpedig kiépített le- és feljárókon. Nálunk ez a műfaj még csak a szárnyát bontogatja. Ugyan

még nem próbáltam ki a szentgotthárdi vagy a mosonmagyaróvári hajócsúszdát, de abból amit láttam, hallottam, azt gondolom, hogy a gátak átjárhatóságán van még mit faragni. Ezekben a szűkületekben feltorlódik a mezőny, nyáron a sok vidám turista és itt a parton rekedtek együtt tudnak izgulni a lesiklókkal. Az érkezők arcát nézve lehet fogadásokat kötni egy-egy vállalkozás sikerére… A rendezvény az ötödik évében már része volt egy nemzetközi maratoni kajak-kenu versenysorozatnak. Most az ICF (Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség)


14 B A R N A GyรถR Gy


V ER SE NYTö R T É NE T 15

tízversenyes sorozatának a szezonban az utolsó előtti eseménye. Nagy múltú európai és tengeren túli versenyek szerepelnek a listán. Van 21,5 és 81,8 kilométeres is, van dél-afrikai és ausztrál forduló is. Az utóbbit, a Swan folyón, két fős legénységű motorcsónakkal is teljesíthetjük, sőt potom 270 dollárért logózott, regisztrált rendszámtáblát is vehetünk szuvenírként az autónkra. A hasonló hosszú távú versenyek között a KVM egyedülálló abban, hogy itt van a legtöbb meghirdetett kategória. Idén már 23 felnőtt és 6 junior kategóriában lehetett indulni. A klasszikus kategóriákon túl nemrég megjelent a kissé tájidegen sárkányhajó és a SUP deszka (stand up paddle – állva evezés) is. Aztán ott van még a kint hagyományosnak számító üvegszálas ladik (pramice) is, amiben általában öten eveznek. Ezzel a változatossággal a rendezvény minden korosztályt megcéloz és nem csak a mindenre elszánt profikat, hanem a buli kedvéért ide utazott „álversenyzőket” is vonzza. A versenyzők száma már öt éve az 1000 fő körül ingadozik, akik idén például 438 egységben teljesítették a távot. A versenyzők nagy száma és a kategóriák jellege miatt egy időben, de két helyszínen van a rajt. A raftok, sárkányhajók és evezős deszkák 10 kilométerrel rövidebb távon teljesítenek.

Megjegyzem, éppen elég ez is egy raftban erőlködve, aminek a siklási tulajdonságai vetekszenek egy kétajtós szekrényével. A rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában kb. kétszázan segédkeznek. Többek között vízimentők, mentők és tűzoltók biztosítják a rázósabb helyeket. A szervezőgárda magja ott van, ahol pénteken átvesszük a rajtszámokat, ahol szombaton későn észbe kapva akarunk pólót venni, de már csak női S-es jut; és ott is, ahol az eredményhirdetés után indul a katartikus záróbuli. Gyorsan ismerősek lesznek az arcok. A hosszabb táv kétharmadánál kötelező átemelés van, ahol a keményebbek átszaladnak, az éheseket és szomjasokat meg terített asztal várja gulyásnak hívott levessel, csokival, gyümölccsel, teával. Aki itt megfeledkezik magáról, az könnyen kicsúszik az időből. Ha még a tömeggel érünk a városba, mármint Krumlovba, ott mindenki a hidakról lesi a versenyt, és a saját nyelvén szurkol az erősen nemzetközi mezőnynek. Idén 18 ország képviseltette magát. Ennél eggyel több 2012-ben volt. Az eredményeket böngészve az is kiderül, hogy a magyar résztvevők száma mindig a legnagyobb a rendező csehek után. Hoppá! Felvettük a kesztyűt is, az eredményhirdetésen rendszerint elhangzik néhány borzasztóan kiej-

VízenJárók


16 K RUMloVMAR ATO N tett magyar név is. Természetesen a profik között a helyiek viszik a pálmát, és a nemzetközi versenysorozat legjobbjai is feltűnnek. Célba is értünk. A leggyorsabbak idén két óra alatt (értsd: 1:58:43) teljesítik a távot, de van aki csak akkor ér be, szinte az alkonyatot hozva a hátán, amikor a célbírók már az eredményhirdetésre készülnek. Az eredményhirdetés és a záróbuli az első három évben érdekes módon nem a városban, hanem a folyón 20 kilométerrel lejjebb, Zlatá Korunában volt. A verseny után ki-ki autóval vagy leevezve jutott el a nyáron evezősöktől hangos kis falu kis kultúrterméhez. Alig ötvenen lehettünk akkor. Éppen tíz éve, hogy a sör mellé Nógrádi Sóspálcikát rágcsálva, fehér asztalnál hallgattuk ugyanazt a punkzenekart, akiknél idén egy rózsaszín tangával váltották meg a rajongók a ráadásszámokat. Eredményhirdetés után a zene és a tánc veszi át a főszerepet már hagyományosan az Eggenberg sörgyár egykori jégraktárának vastag falai között. A forgatókönyv évről évre hasonló. Laza lötyögés után óvatos pogó jön. A sörtől ragadó padlóhoz tapadt pajtásokat rögtön felsegítik. Elhangzik a Panenka maková (Mákos baba)

VízenJárók

Itt hallható a mákos baba című dal: https://www.youtube.com/ watch?v=bFQFZyBnlXg#t=29 című kedvelt örökzöld, majd az est tetőpontján a „Szaggassuk le egymás pólóját!” játékot űzi a nagyérdemű, nem kímélve a lányokat sem. A stage diving sem marad el valamelyik ablakfülkéből. A sörcsarnok másnap ismét csendes sörcsarnok és étterem lesz, ahol jó áron próbálhatjuk ki a cseh konyha hagyományos remekeit egy korsó helyi világos, barna esetleg a népszerű vágott sör (řezané, ejtsd: zsezane) kíséretében. Vasárnap délután hazaindulunk, de az úton már azon gondolkodunk, hogy lesz jövőre. Egy hétvége kint minden októberben nagy kaland. Az utazást Budapesttől kisbusszal számítva a költségek kb. 20-22 ezer forintra rúgnak. Ez az utazást, szállást, nevezést és az eszközbérlést jelenti. Ha evezős pólót is szeretnénk venni, és néhány finomságot ki szeretnénk próbálni, akkor ehhez tegyünk még hozzá 8-10 ezer forintot. Veszek is egy malacperselyt és ráírom: KVM 2015 október 10.


V ER SE NYTรถ R T ร‰ NE T 17


Magyar dobogósok 2014-ig

B A R N A GyöR Gy 19

Fotó: Ladislav Pouzar

Év

RÉsztvevők száMa

MagyaR RÉsztvevők

Dobogós veRsenyzők

kategóRia HelyezÉs

2003 86 egység

0

2004 122 egység

10

2005 109 egység

11

2006

550 fő

14

2007

600 fő

12

2008

800 fő

37

Polgár Ferenc, Locskai Mihály

C2 veterán

1.

2009

926 fő

85

Pobori Krisztián, Kakas Tamás, Faltusz Róbert

C3

1.

86

WeKing Tream (Kele Attila, Bártfai Zsombor, Imre András, Lillik Zoltán, Horváth Attila, Tóth Roland)

RX

2.

C2 veterán

2.

Vidragirls (Keléné Majzik Bernadett, dr. Tóth Dorottya, Orosz Tímea, Papp Zsuzsanna)

R4 nők

1.

VíziVándor (Szeifert Rita, Krachun Éva, Pozsonyi Gabriella, Balázs Krisztina)

R4 nők

2.

Kormorán Girls (Tapolcsányi Anna, Szeifert Rita, Ádám Dorottya, Zsigovits Enikő)

R4 nők

1.

C3

3.

C2 turista

2.

WeKing Team (Kele Attila, Bártfai Zsombor, Kovács Károly, Lillik Zoltán, Horváth Attila, Tóth Roland)

RX

2.

2010 ~1000 fő

Polgár Ferenc, Locskai Mihály

2011 ~1000 fő

43

Kakas Tamás, Pobori Krisztián Faltusz Róbert, Nagy Péter

2012

1016 fő

51

2013

978 fő

94

Polgár Ferenc, Koppányi László

C2 turista

3.

38

Kakas Tamás, Pobori Krisztián

C2 turista

2.

2014 ~1000 fő

WeKing Team (Barna György, Lillik Zoltán, Várnai Szabolcs, Sánta Tamás, Horváth Attila) RX

3.


További részletek a szigetről: http://szabadsagsziget.hu/ Kép a Civertan Grafikai Stúdió engedélyével Az alábbi videón látható milyen mérhetetlen nagyságú feladat volt a sziget visszaadás a természetnek. http://libertyisland.hu/index.php?m=videok/1/A_Szabadsag_sziget_megmentese_rovid_film

A fotók a Google Earthről lettek letöltve

20 G Á l AT T IL A


Talán a Dunát újra mosolyogni láthatom c IV I lM U NK A 21

Talán a csodavárásra kevésbé érzékenynek nem tűnt fel, de Dunánk a jelen történéseit figyelve bizakodóan mosolyog. Az elmúlt kétszáz évben az ember jelentős változásokat okozott az addig önmaga sorsát irányító Duna életében. A tizenkilencedik században a földesúri árvízmentesítő társaságok vágták útját minél rövidebbre és szorították egyre szűkebbre vett gátak közé, nagyobb termőterületeket szerezve, elsősorban az akkori tömeghadseregek ellátása miatt felszökő gabonaéhség kielégítésére érdekében. A huszadik században az egyre mélyebb merülésű hajók közlekedésének biztosítására keresztgátakkal zárják el a sziget ágakat, lehetőség szerint feltöltve azokat. Közben a felső szakaszon épült vízierőművek a Dunát a szállított hordalékának többségétől megfosztják. Így az már új szigetek létrehozására nem képes. Az árvizek lebegtetett üledékének lerakódása miatt a még meglévő szigetek jelentős hányadánál is már inkább eliszapolódásuknak, feltöltődésüknek, elpusztulásuknak lehetünk szomorú szemtanúi. De úgy tűnik a huszonegyedik század elején a Vízügy prioritásaiban hangsúly eltolódás tapasztalható. Gondolkodásukban a megzabolázható, az emberi célok érdekében uralható szempontrendszer mellett mintha felértékelődni látszana a Duna, mint ökológiai élettér szerepe is. Az elmúlt évek hangsúly eltolódását jelzik a folyamatban lévő, vagy éppen befejezett

mellékágak rehabilitációi. Ennek mi vízitúrázók legalább két okból örülhetünk. Egyrészt megható látni, amikor egy mellékág újjászületik, korábban eltűnő állatfajok újra benépesítik. Másrészt a természetet, csendet kedvelő víztúrázóknak egy újabb, a természetnek visszaadott folyószakasz, sziget-ág, annak megismerésére csábít. Lássuk sorjában az elmúlt időszakban érdeklődésemet felkeltő eseményeket.

Mohács, Szabadság-sziget A nagyjából a budapesti Margit-szigettel megegyező nagyságú, korábban már csak nevében sziget belső ágából egy keresztgát zárta ki középvízállásig az éltető vizet, hogy a főágban biztosítsa a hajózhatóság feltételeit. A sziget visszaadása a Dunának és a természetnek több év előkészítés után, keresztgát bontás, mederkotrás és ivóvíz vezeték áthelyezést követően, 2013-végén fejeződött be. Megvalósulása abból szempontból előremutató, mert példát mutat, hogy a hajózás feltételeinek biztosítása megoldható a természeti károsítás csökkentése mellett is.

VízenJárók


22 cI VI lMUNK A

Középen szétnyíló önjáró hajó a kiengedett iszapot a Duna sodra szétteríti. Kép a WWF engedélyével.

Gemenc, Veránka-sziget ág rehabilitáció A 19. századi hajdani főág a 14 km hosszan a Gemenci-erdőben álmosan kanyargó mellékággá vált, amely feltöltődése miatt már csak középvíz idején volt látogatható. A jelenleg is zajló első három kilométer kotrásának eredményeként újra a kisvizes vízállásoknál is evezhető lesz. További információ a Veránka-szigetet kerülő RezétiDunáról: dunaiszigetek.blogspot.hu Kép és további információ: Az erdők élni akarnak oldalon.

VízenJárók

http://shgemenc.blogspot.hu/2014/09/ a-folyok-elni-akarnak.html


G Á l AT T I L A 23 Vác. Kompkötő-sziget A Duna közepén álló sziget sorsa felöl a negyvenes évek végén döntöttek, a váci oldal felől egy nagyjából középvízszintig érő falazottt kő keresztgát emelésével. Mára látható az eredménye. A hajdani váci vízi gyerek játszótérből mára beiszapolódott, beerdősült terület lett. Az új idők változó szemléletét jelezve a keresztgátat 4 méter szélességben átbontják és az ág ki és betorkolását kikotorják. Bár a döntés a keresztgát néhány méteres átvágásáról kezdeti bátortalan lépésnek tűnik, mindenképpen a Dunát tisztelő új idők üzenetét hordozza. Reméljük, az átfolyó víz hatására a meder valamelyest megtisztul és újra a váciak paradicsomává, a vízitúrázók megpihenésének helyszínévé válhat. A sziget-ág rehabilitáció tervének nem hivatalos illusztrációja és további részletek a www.dunaiszigetek.blogspot.hu oldalon.


24 G Á l AT T IL A

Már dolgozik a kotróhajó

Alsó Szigetközi Duna-ágak A bősi erőmű megépülése után kényszerűségből megvalósított mesterséges szigetközi vízpótlás eredményeként a Szigetközi-ágrendszer az egyik legnépszerűbb magyarországi vízitúra célponttá vált. A Kisbodak és Ásványráró között szakaszon már egyre kevesebb a vízitúrázó, köszönhetően a jelentős vízszint esést megfogni hívatott, megszaporodó fenék és keresztgátaknak, amelyek közül némelyiken az áthaladás komoly megfontoltságot, felkészültséget igényel. A teljes Szigetközi mellékág rendszert csapatunkkal rendszeresen végigevezve, az Alsó-szigetközbe érve, Ásványrárót követően, mindig bizakodva közeledtünk Bagaméri ág felé, remélve, hogy abban talán lesz elég víz annak végigevezésére. Az elmúlt húsz évben ez nekünk sosem adatott meg. De most… Laikusok számára talán meghökkentően csöndben, szinte minden hírverést kerülve az Alsó-szigetközben hatalmas vízpótló beruházás zajlik. Fő célként az élővilág eredetihez közelítő állapotának megvalósítását kitűzve. A célok között mellékszálként szerepel a vízi turizmus fejlesztése. Bár a terület bejárása során az jövőbeli átemelések helyszínénél nem látható olyan műtárgy, amely a kajakok-kenuk

átemelésének könnyítését segítené. Se egy szélesebb lépcső, lankásabb rézsű. Persze a keresztgátakon az áthaladások/átemelések könnyítése a korábbi szigetközi keresztgátak építésénél sem volt szempont. Ebben talán semmi sem változott. Az igazi kalandvágyó vízitúrázó a keresztágakon nehezített áthaladással nem tántorítható el a táj szépségeinek megismerésétől. A keresztgát- monstrumokkal lezárt Ásványi- és Bagaméri Duna-ág megpillantása nem egy lélekemelő élmény, de a 10 km-rel meghosszabbodó Szigetközi-ágrendszer egy örömteli kompromisszumnak tűnik. Három helyen, szivornyákon keresztül emelik át a gáton a vizet a Duna és Mosoni-Duna közötti mentett oldali csatornarendszerbe. Végül az átemelt vizek a Mosoni-Dunába torkollanak a Győr alatti szakaszon. Akik további részleteket szeretne megtudni a Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című project részleteiről: keopszigetkoz.hu Ezen a nyáron már talán Te is a fehér vonallal jelölt útvonalon evezel Ásványráró és a Vámosszabadi híd között. Mivel a jövő tavaszi vegetációs időszakban az új ágrendszer feltöltésre kerül, így ez az új szakasz kíváncsi felfedezőknek, bátran tervezhető, jövő nyári túracélpontként.


tAl ÁN A DU N Át Ú J R A M OS OLyO GN I L ÁTO M 25

VízenJárók


26 cI VI lMUNK A

Az Ásványi Duna-ág készülő zárása az Öreg Dunába torkolás fölött

Kitekintés az álmaink Dunájára

Neszmélyi-szigetek

Bizonyára, hosszasan lehetne sorolni a természet közeli vízgazdálkodás megizmosodó szempontjai alapján a Dunának, visszaadható, még megmenthető szigetágakat. Ezért csak felsorolásszerűen néhány szigetág, amelyek megmentése esetén az adott szakaszon a vízi turizmus fellendülését is előmozdíthatná

A középvízszint fölött átbukó, iszapot hozó magas vízállás feltölti, de a megtisztulását segítő alacsonyabb vízállástól megfosztva iszapolódik egyelőre megállíthatatlanul. jelenleg talán még a helyiek álmaiban sem szerepel, hogy rés nyíljon a gáton. Na de talán már ébredezik Csipkerózsika.

VízenJárók


G Á l AT T I L A 27

Felső, Radványi, Mocsi szigetek által határolt közel 6 km hosszú feliszapolódó belső ág rendszer, amely a hajó skanzen fölött van keresztgáttal elzárva az éltető, átfolyó víztől

Táti Duna mellékág A Táti mellékág 6 km hosszan kanyarog szintén keresztággal lezárva felső betorkolásánál. Így középvízszintig az éltető átfolyó víztől elzárva a Táti, Nyáras, Körtvélyes és Csitri szigeteket. A Duna által magas víznél behordott, lerakodó fa uszadék már egyre szűkíti bizonyos szakaszokon a medret. Beavatkozás nélkül, lassan átjárhatatlan részekre szakadhat. Valójában a Táti és a Nyáras szigetek közötti átjáró már csak a térképen létezik.


28 tAl ÁN A D UNÁt ÚJR A M OS O LyO GNI LÁTO M

Keresztgát a kaszálókra átjárást biztosító betonburkolattal

A keresztgát megnyitása esetén a Dunai vízitúrázók az Esztergomi Prímás szigeti-ágban továbbevezve közel tíz kilométeren haladhatnának a csendes mellékágakban, a párhuzamos főág elkerülésével. Csodálatos lenne. Végezetül egy sziget, amely bár méretében szerény, de Budapest közelsége miatt mégis kiemelt jelentőségű, a jövőt tisztelő szép üzenetté válhat: A Tündér-sziget A zajos Budapest határától alig két km-re található a Szentendrei-Dunaágban, a Luppa-sziget mögött, elrejtve a jobb parti kíváncsiskodók tekintete elől. Miközben azt halljuk a Duna medre egyre mélyül, mi azt is tapasztaljuk az elmúlt évtizedek szokatlan magasságú árvizeinek hatására az árterek feliszapolódása


c IV I lM U NK A 29

Befolyó ág középvízszint alatt és a fölött

miatt azok szintje egyre magasabbá válik. Ez a sorsa az utolsó keletkező szigetek egyikeként a huszadik század első felében létrejött Tündér-szigetnek. További infó a sziget keletkezéséről és pusztulásáról: dunaiszigetek.blogspot.hu A hatvanas évek elején a keresztgáttal lezárt sziget-ág agóniájának meghosszabbítására létrehoztak egy befolyó csatornát, amely ma már csak középvízhez közelítő vízállás esetén még éltető átfolyó vízhez juttatja a belső ágat. Ez a kis ág, amely miatt ma még szigetnek nevezhető a Tündér-sziget. De talán a Tündér-sziget még megmenthető. Az elkezdett egyeztetések eredményeként a Tündér-sziget lehet a következő, amely lehetőséget kap, hogy megmutathassa: egy hatalmas főváros árnyékéban megbúvó szigeten is joga van a természetnek a létezésre.

VízenJárók


30 K l E M E N c Z H E NR IK


Fo lYÓ PAR TON 31

FekvÉs:

Észak-Nyugat Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, Kisalföld tájgység

vízteRület:

duna, Szigetköz, dunaremetei-Lipóti ágrendszer

nÉpessÉge (legutolsó népszámlálás alapján):

254 fő

kiteRjeDÉse:

4,3 km2

atM:

nincs

pÉnzváltási leHetősÉg:

nincs

ÉtteReM:

van

venDÉglátóipaRi egysÉgek száMa:

2 db

venDÉgHáz, panzió:

van

kisboltok száMa:

1 db

HoRgászjegy:

helyben váltható

keMping:

nincs

túRaeszköz bÉRlÉsi leHetősÉgek:

lovaskocsi

legközelebbi nagyobb települÉsek:

Lipót (2,7 km), Mosonmagyaróvár (15 km), Hédervár (7,5 km) Győr (30 km)

vízi kultúRa:

elsősorban halászmesterségek


32 F olYÓPAR TON GONDOLATOK A FALURÓL Dunaremete egy csendes alig 260 fős település a Szigetközben. Barátságos, világos „napsütéses” utcái tiszták, rendezettek, a porták előtt gondozott virágok jelzik azt, hogy a falu lakói szívből szeretik lakóhelyüket. A település a szigetközi hullámtér gát által védett oldalán terül el, viszonylagos biztonságban a Duna áradásaitól. Nem volt ez azonban mindíg így! Mint ahogyan a legtöbb szigetközi települést, Dunaremetét is számtalanszor elmosta a Duna árvíze. Ez a bizonytalanság mindíg része volt a szigetközi emberek életének, éppen ezért, akik itt élnek generációk óta, kiválóan megtanultak a Dunával és az öszszes szeszélyével együtt élni. Egy dunaremetei lakos írta ezt a faluról: „Dunaremete annyira kicsi, hogy még a madár is átrepül felette, anélkül, hogy észrevenné”.

VízenJárók


DU N A RE ME t E 33

Dunaremete könnyen megközelíthető, nem zsákfalu, ám a település szerencsés elhelyezkedése miatt a forgalom igen gyér, a helyi lakosok autóin kívül csak a falu szélén található vadasparkba illetve a kicsit távolabbi kompkikötőbe igyekvő autósok zavarják meg a falu nyugalmát. A településen belül érdemes megnézni a Nepomuki Szent jános Római Katolikus templomot, illetve a falu szélén található vadasparkot és a hozzá tartozó horgásztavat. Sétát kedvelők gyönyörú ős-platánfákkal szegélyezett úton 20-30 perc sétával eljuthatnak az Öreg-Duna partjára a dunaremetei hajókikötőbe.

HAJÓKIKÖTŐ 1933-tól (egészen pontosan 1933 június 21-én szentelték fel) 1992-ig, a Duna eltereléséig működött a dunaremetei hajókikötő, amely rendkívül fontos állomása volt a dunai személy- és teherszállításnak. A Duna elterelése után a nagyhajó forgalom megszűnt, így a kikötőt – amely közel egy évszázadig számtalan dunaremetei lakos számára adott munkalehetőséget – bezárták. 2005-ben avatták fel azt a különleges fém szobrot mely a Dunaremetére vetődött dunai hajósoknak állít emléket. Vízügyi emlék a dunaremetei vízmérce, mivel ez a környék legrégebbi vízmércéje: 1878-tól figyelik itt a vízállást.


34 DU NA REME tE

2013 nyarán avatták fel a Dunaremete – Bős között közlekedő kompot, amely nagyszerű lehetőséget biztosít azok számára, akik Szlovákia felé szeretnék venni az útjukat, illetve kirándulni egyet a bősi erőmű környékén.

TURIZMUS Dunaremete, mint a legtöbb Szigetközi település leginkább az aktív turizmust kedvelőknek ad számtalan kikapcsolódási – nyaralási lehetőséget. Ágrendszere nem nagy, ám kisebb – nagyobb evezéssel könnyen megközelíthető az ásványi ágrendszer vagy akár a szlovákiai Csallóköz is. A dunaremetei hajókikötőből induló komp pedig tökéletesen kiegészíti a település turisztikai lehetőségeit.

VízenJárók


K l E M E N c Z H E NR I K 35 A Kisalföld földrajzi jellemzői (szinte teljesen sík terület) miatt minden korosztály számára ajánlott a kerékpártúrázás a Szigetközben. Az Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút 38 kilométeren át, teljesen kiépítve halad Mosonmagyaróvártól Győrig, nem messze Dunaremetétől. Azok számára, akik nem szeretik a forgalmas aszfalton való kerékpározást, ott a lehetőség, hogy az egész Szigetközön keresztül húzódó árvízvédelmi töltésen és murvás mellékútjain kerékpározzanak a gyönyörű galériaerdőkben, melyeken keresztül Dunaremete számtalan módon megközelíthető. A vízi- és kerékpártúrázás szerelmesei mellett azok sem fognak unatkozni, akik pihenni szeretnének: Lipót, Mosonmagyaróvár és Győr termálfürdői és szállodái mellett akár a lovas túrázás szépségeibe is belkóstolhatnak az ide látogatók.

DUNAREMETE NÉPRAJZA ÉS TÖRTÉNETE Korabeli monda szerint egy remete húzódott a Duna egyik szigetére, és lakhelye környékén alakult ki később a falu.) A monda szerint ez a remete Hédervár akkori ura Walter Dénes volt, akit II. István száműzött az otthonából, amiért Walter az otthonában vendégeskedő királyra féltékenységből kezet emelt. Walter Dénes a környékbeli erőkben bújkál, így találták meg teljesen kimerülve a halászok, akik – nevét nem tudván – remetének nevezték el. Ezek a halászok itt letelepedve, évek elteltével portyázás közben már asszonyokat is találtak maguknak. Így kezdett szaporodni ez a kis közösség. A helyet pedig az általuk eltemetett aggastyánról nevezték el. Így lett e kisközség helyneve Remete. Dunaremete első okleveles említése 1443-ban történt Remethe néven. jelenlegi neve a remete kifejezésből alakulhatott ki a település mellett húzódó Duna folyó nevével összepárosítva – a település ezt a nevet 1910 óta viseli. Első lakosai – mint oly sok


36 K l E M E N c Z H E NR IK

más szigektözi településnek – halászok voltak, akik kialakították a jól működő, összetartó vízi közösségüket és megalapították Dunaremetét. A település első földrajzi helyét egy 14. századi árvíz teljesen elmosta, így „költözés után” került a mostani helyére. Az utolsó nagy árvíz 1954-ben majdnem teljesen lerombolta Dunaremetét, a jelenlegi falukép az 1954-es árvíz utáni helyreállítás eredménye. Dunaremete a folyótól áldást és gyötrelmet egyaránt kapott a múltban: a folyó vize és partja biztos megélhetést adott, ám az áradások ezt a biztonságot gyakran elvették a lakóktól. Az első nagy pusztítás után a település lakói a Héderváry-családtól kaptak földet új életük elkezdéséhez – és kerültek a család fennhatósága alá. 1526 után Bakiyth (Bakych) Pál azonban az egész szigetközi birtokát „elnyerte” (jutalmul megkapta II. Lajos királytól) miután Héderváry Ferenc megadta magát Nándorfehérváron és feladta ezzel a nándorfehérvári várat. A település ezek után a Bakyth (Bakych) család uradalma alá tartozik. 1698-ban a Maholányiak birtokához tartozott, majd a falu 1700-as évek elején Viczay jób birtokába kerül. A 18. század eleji árvízek teljesen lerombolták a kis községet. Közigazgatási szempontból eredetileg Pozsony megyéhez tartozott 1849-ig, majd Moson megyéhez, s utána ismét Pozsonyhoz csatolták, végül a lakosság kérésére ismét és végleg Mosonhoz került. Egyházmegyeileg az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott.

DUNAREMETE EGYHÁZTÖRTÉNETE Dunaremrete teljes mértékben katolikus lakosságának már 1600-ban saját temploma volt. A reformáció elterjedésével a Bakics család kiterjesztette uradalmára az evangélikus vallást, így a Dunaremeteieknek is át kellett térniük ehhez a hitszemlélethez. 1613 és 1660 között még lelkésze is volt a falunak és az evangélikus istentiszteleteket a katolikus templomban tartották. 1660 után a falu visszatért régi vallásához. 1712-ben a Duna ismét kiöntött és romba döntötte a templomot is, mely téglái egy részét végül 1812-ben használták fel a jelenlegi templom


DU N A RE ME t E 37

felépítéséhez, melyet Nepomuki Szent jános tiszteletére szenteltek fel. A templom barokk stílusú , magassága a keresztig 18,5 m, szélessége 10 m, hossza 17,5m, a torony pedig 3,5x3,5m. A ma is álló templom mellett helyezték el a régi templom bejárati kövét, mely a mai napig látható itt. Ezen kő története szintén olyan érdekes, mint a falu története. A régi templom elkészültekor (1600-ban) néhányan úgy vélték, hogy a bejárat nem megfelelő, ezért úgy döntöttek, hogy a dévényi bányából (melyet hallomásból tudtak) fognak beszerezni egy nagyméretű, formás, a templom bejáratához illő terméskövet. Készítettek egy nagyméretű dereglyét, mellyel Pozsonyba indultak,

hogy a bőséges halrakományukat eladják és abból a pénzből vegyék meg a követ. Tervüket sikeresen teljesítették és Dévény felé vették útjukat. Itt előadták kérelmüket és közölték azt is, hogy milyen célra szükséges nekik a terméskő, melyet így a bánya tulajdonosa ingyen a rendelkezésükre bocsátott. A kő mérete kb. 150x100x40cm volt, a súlya pedig több mázsát nyomott. A kő partra emelésénél a falu apraja-nagyja jelen volt, melyet a tervek szerint a régi templom bejáratához helyeztek. Az árvíz a későbbiekben a templomot rommá döntötte, de a kő épségben megmaradt és onnan került a jelenlegi templom mellé. Ez a kő jelenleg Szigetköz egyik legrégibb muzeális emlékei közé tartozik.

MA IS ÉLŐ HAGYOMÁNYOK Legényavatás: Azok a fiatal férfiak, akik a 17. évüket betöltötték és 75 kg gabonát zsákban megingás nélkül elbírtak, legénynek keresztelték. Ennek menete a következő volt: Az első legény kijelölte azt a fiatalt, aki a követelményeknek megfelelt és felkérte a legidősebb legényt, hogy menjen el a kijelölt legény szüleihez 1 liter borral és kérje meg őket, hogy gyereküket legénynek keresztelhessék. Ezt követően kitűzték a keresztelés napját, melyre a jelöltnek 14 liter bor árát kellett magával vinnie. A 2-3 jelölt az este folyamán keresztapát választott magának, akik az első pohár tartalmával nyakon öntötték a legényeket. Ez az aktus nagy eseményt volt

VízenJárók


38 DU NA REME tE

VízenJárók


Fo lYÓ PAR TON 39 a legények életében, mert ezidáig csak leskelődni járhatott a kiszemelt lányhoz, de ezután már szabadon udvarolhatott. Ez a szokás napjainkban már kicsit átalakult, de jelenleg is élő hagyomány. Aprószentek: karácsonykor van a hagyományt őrző aprószentek megünneplése. Ez a sokak által várt nap az alábbiak szerint zajlik le: A nagy napra a legények vörösfűz vesszőből korbácsot fontak vagy fonattak. Aprószentek estéjén a kocsmában gyűltek össze a legények természetesen mindannyian korbáccsal a kezükben. Itt az első legény két csoportra osztotta őket, majd elindultak a házakhoz és végül ismét a kocsmában találkoztak. Minden ház ablaka alatt megálltak és elénekelték a régi időkből itt maradt és apáról fiúra szállt aprószenteki éneket, amely így hangzik: „Elérkezett aprószentek estéje, Akiket a Heródes megölette. Ezek ontottak az ártatlanok vért, Ezek nyertek menyországba Hasznos bért.” Miután énekeltek bementek a házba és minden ott tartózkodónak a hátát megütögették a korbáccsal a következő szöveggel: „Egészséggel, mustármaggal,

hogy keléses ne legyen a háta.” Minden háznál megajándékozták őket, hol hússal hol pénzzel. Ott pedig, ahol lány volt a háznál, a lány egy széles szalagot kötött az első legény korbácsára. Miután a falut végigjárták elkészítették a húst, a pénzből bort vásároltak és hajnalig mulattak. A szalagokat pedig a kocsma mestergerendáján függő legénycímerre kötötték. Ez a címer Remetén egy hagyományt őrző ereklye, mely összefogja a fiatalságot is és emlékezetet a múltra.

KIK FOGJÁK SZERETNI? Aki a csendet békét és a természetet választja, annak nyugodt szívvel ajánljuk. jó közlekedési lehetőségek által vízi és szárazföldi programok egyaránt könnyen elérhetőek azok számára, akik Dunaremetét választják úticéljuknak. A komp pedig kényelmes lehetőséget ad egy szlovákiai csallóközi kiránduláshoz.

A leírás elkészítésében nagy segítséget nyújtott Karácsonyiné Kanka Melinda dunaremetei lakos.


40 K E l E AT TILA

EVEZŐS tapasztalat felszerelés csapat Folyó információk veszélyek mentési lehetőségek KörülMéNyEK vízállás és időjárás váratlan nehézségek fizikai és mentális állapot

Vízitúráinkon nem csak a természettel kerülünk közvetlen kapcsolatba, hanem más emberekkel is. Az általánosan elfogadott közösségi normák és szabályok itt is szinte ugyanazok mint a hétköznapokban. Békés, egymásra figyelő magatartásunkkal biztosan nem zavarjuk egymás pihenését és szórakozását.


t UDÁ S TÁR 41

Nem vagy egyedül! Legyél nyitott és barátságos! Ha valakivel találkozol a folyón, akkor mosolyogj rá, köszönj neki! Kérdezd meg, hogy honnan jött, meddig megy! Mindenki értékes, csodálatra méltó és egyenértékű, legyen az egy pro kajakos vagy valaki, aki először száll vízre. Ne szemetelj! Minden felszerelésedre írd rá a nevedet és telefonszámodat, csak így lehet esélyed arra, hogy elveszített vagy elúszott dolgaid visszakerülhessenek hozzád. Természetesen nincs semmi baj azzal, ha néha kölcsönkérsz valamit. Hosszú távon azonban nem illő, hogy mindig mások felszerelését használd. Ha gyakran evezel, akkor bérelj vagy vegyél saját felszerelést magadnak. A bérelt vagy kölcsönkért felszerelést tisztán adjad vissza! Ha valamit elveszítesz vagy sérül, a kárt térítsd meg! A szerzett információkat és tapasztalataidat oszd meg másokkal. A tudás közös. A folyók partján lakó embereknek az az otthona, ezt tartsd tiszteletben. A te döntésedet ha dohányzol, de ezt úgy tegyed, hogy a füst másokat ne zavarjon. Gondoskodj arról, hogy legyen a csikknek szemetes, ne a hajó aljába, és főleg ne a folyóba dobd a csikket! A kiszállók, beszállók, kikötők környékét mindig hagyd szabadon, hogy a hajóikat mások is vízre tudják tenni és a vízből ki tudják venni. Ha lejöttetek a vízről, hajóitokat kissé odébb tegyétek egy helyre, a többi felszerelést vigyed a sátradhoz, hogy ne keveredjen össze a holmitok. Ha kereskedelmi túrákat szervezel, akkor találj ki új túrákat, ne mások felfuttatott túráit értékesítsd lenyomott árakon. A beszállóknál és kiszállóknál úgy parkolj és öltözz, hogy mások is elférjenek. Gondolj az utánfutókkal érkezőkre is, parkolj úgy, hogy az utánfutósok meg

tudjanak fordulni. Nem menő, hanem gáz öltözés közben bömböltetni a zenét a kocsiban. Ne várd el, hogy idegenek oldják meg a problémáidat a parton és a vízen. Senkitől ne várjad el, hogy érted vagy felszerelésedért kockáztasson. Az autótranszferben nyújts segítséget ha útba esik a cél, és autódban van szabad ülőhely. Ha szervezett túrát érsz utol a folyón, akkor igyekezz zavarás nélkül előzni, ha éppen preventív mentés van folyamatban, és a nehéz hely miatt egyesével jönnek le biztosítás mellett a hajók, akkor várj türelmesen. Mentési helyzetbe ne evezz bele! Ne zavard a természetet, ne törj le, ne szakíts le semmit, ne vigyél haza semmit, csak az élményt és a fotókat. Legyél csendben, az állatokat ne ijeszd meg! Kempingekben, mások által is használt táborozóhelyeken legyél tekintettel másokra: Éjjel 10-től reggel 7-ig legyél csendben. Ne sátorozz bele más szájába, ha horkolsz, akkor sátradat állítsd fel a többiektől kicsit távolabb. Vigyázz a fűre! Felázott talaj esetén ne menj rá a fűre autóval. Tábortűzhöz használd a tűzrakóhelyeket, feleslegesen ne égesd ki a füvet. Ha a kempingben vannak közösen használt asztalok, akkor csak a szükséges helyet foglald el, ha végeztél pakolj el, és mindig hagyj rendet magad után! Soha ne kakálj vagy hányj a táborba és környékére! Lányok, az éjjeli pisilésnél használt, és fűben hagyott zsepi nem párolog el reggelre. Tábortűzhöz ne tördeld le az ágakat a táborban és környékén! Kutyádat tartsd pórázon a kempingben, kakiját szedjed össze! Mindenkinek kellemes és nyugodt túrázást kívánok!

VízenJárók


Óbuda

42 K l E M E N c Z H E NR IK

VízenJárók


V Í Z I t ú R A K U PA 43 VTK 2014 röViDEN Települések és vízterületek: Óbuda (Szentendrei-Duna) Doboz-Szanazug (Fekete-Körös) Csörötnek-Csákánydoroszló (Rába) Szigetszentmiklós és Kiskunlacháza (RSD) Tokaj (Bodrog és Tisza) Dunakiliti (Szigetköz) Versenyszők és résztvevők száma: > 1000 fő Célba ért hajóegységek száma: > 500 Összegyűjtött evezett folyamkilométerek: közel 30000 km! 2014 szeptember 6-án A Szigetközben, Dunakilitin véget ért Magyarország és (talán Európa legnagyobb) országos méretű egész éves vízitúra versenysorozata, a XIII. Vízitúra Kupa. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által szervezett vízitúrás versenyen 2014-ben hét

fordulón mérették meg magukat a versenyzők, májustól szeptemberig gyakorlatilag az egész országon átívelt a rendezvénysorozat. Májusban Óbudán a Kézi Hajtásúak Napján a rossz idő ellenére megjelent nagy számú versenyző már előrejelezte, hogy a 2014-es év erős év lesz a Vízitúra Kupa szempontjából. Óbuda jó alkalom volt a „téli álomból” ébredő versenyzőknek arra, hogy kipróbálják magukat és megmutassák, hogy 2013 óta mennyit fejlődtek. Az óbudai profi szervezés és jó hangulatú izgalmas 28 km evezés a szentendrei-dunán nagy kedvet adott a versenyzőknek ahhoz, az ország keleti felébe utazzanak júniusban, a doboz-szanazugi SzanaMaratonra. A szanazugi verseny több mint 10 éve kerül megrendezésre, így az ország egyik legtradícionálisabb vízitúrás versenye. Idén 30 folyamkilométert kellett evezni a Fekete-Körösön és a szép idő ellenére egy igen nehéz versenyt élt meg a több száz résztvevő a Körösön.


44 V Í Z I t ú R A K UPA

Kenus tömeg a Rábán

A június további sikereket tartogatott a Vízitúra Kupa számára: rekord számú hajóegység (101) állt rajthoz a 4. RábaLapátoláson, amely idén is Csörötnek és Csákánydoroszló között került megrendezésre a WeKing és a Kormorán Kenu Egyesületek szervezésében. A 24 kilométeres verseny igen izgalmasra sikeredett, a kiváló vízállás ellenére nem volt hiány a borulásokban! júliusban a már megszokott két helyszínre utazhattak a versenyzők: július 5-én 10 órakor Szigetszenmiklóson rajtolt el a vízitúrás tömeg és a szervezőktől megszokott igen-igen furfangos pályán 25 kilométeren keresztül evezhettek a Ráckevei-Soroksári Dunán a helyi horgászegyesület impozáns kikötőéig.


K l E M E N c Z H E NR I K 45

a Bodrogon, ami a versenysorozat második legnagyobb távja. Tokaj város fekvése, a két folyó találkozása igazi vízitúrás hangulatot teremtett és ezen a természetesen a tokaji borok sem rontottak semmit sem. Szeptember első hétvégéje elhozta nekünk a VTK utolsó fordulóját a klasszikusnak számító Szigetköz Maratont. A dunakiliti Vadvíz Kemping által szervezett vízitúrás maraton úttörőnek számít, az országban az elsők között voltak, akik több mint tíz évvel ezelőtt vízitúrás versenyt szerveztek. A Szigetköz vízitúrás paradicsom, szeszélyes vízével, a számtalan átemeléssel és bedőlt fákkal, zúgókkal egy igazán izgalmas és (mondhatni) nehéz pályán kellett a közel 40 folyamkilométert – nem éppen vízitúrás tempóval – teljesíteni.

A szigetszentmiklósi verseny része volt a 630 méteres átemelés is

július második felében Kiskunlacházán került megrendezésre a 2014-es 7 SzigetMaraton, ami minden évben a versenysorozat legnagyobb méretű rendezvénye. Mint ahogy a neve is mutatja 7 sziget megkerülésével 30 folyamkilométeren keresztül tart a verseny és ez komoly kihívás még a gyakorlott versenyzőknek is. A lacházi szervezők minden évben gondoskodnak bőséges szárazföldi programról, idén egy rock zenei „fesztivál” szórakoztatta a vízitúrásokat péntek és szombat este. Az idei újdonság a fordulókban a 6. helyszín volt: Tokaj. Tokaj idén pályázott először arra a lehetőségre, hogy vízitúra kupa fordulót szervezzen – és ötösre vizsgázott. A szervezés nagyszerű volt, a víz gyönyörű, ám 35 kilométert kellett evezni a Tiszán és

VízenJárók


46 K l E M E N c Z H E NR IK A Vízitúra Kupa egy országos versenysorozat, a versenyzők a fordulókon elért helyezéseikért pontokat kapnak és az összesített végeredményüket az egész évben gyűjtött pontjaik határozzák meg. A pontszámítás hosszadalmas ezért már hagyomány, hogy a végső eredmények kihírdetése nem az utolsó forduólón Dunakilitin történik, hanem ősszel egy nagyszabású vízitúrás rendezvény keretén belül Kiskunlacházán. Itt kerül majd kisorsolásra a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által felajánlott túrakajak vagy túrakenu illetve számtalan gyönyörű ajándék és kupa is gazdára talál.

Rajtolnak a kajakosok Lacházán

Nagyszerű év volt ez a vízitúra versenyzők számára, a Vízitúra Kupa fejlődik, egyre több és több rajta a résztvevő és ez kiválóan szolgálja a kupa célját: a vízitúra és a vízi életmód népszerűsítését! Végezetül a kupa segítőinek és támogatóinak is jár egy hatalmas nagy köszönet: a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek a maximális anyagi, szakmai és erkölcsi támogatásért, Hodzsinak a grafikai munkákért és az eredmények karbantartásáért, a lacházi csapatnak a webes támogatásért (www.kenumaraton.hu), a szervezőknek, akik a fordulókon teljes erődebobással végigcsinálták a szezont és természetesen minden versenyzőnek akik vették a fáradtságot és végigjárták a 7 fordulót májustól szeptemberig!


V Í Z I t ú R A K U PA 47

Szétszakadt a mezőny a Bodrogon

A mezőny eleje Dunakilitiben

VízenJárók


48 V Í Z I t ú R A K UPA

VízenJárók


VTK 2014 – K1 – Versenykajak 1 open Név

Óbuda Szanazug Rába

Tisza Dávid

0

Bacsó Károly Süvegh Zsófia

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti

Pont

HELY.

50

286

1

40

0

168

2

41

46

131

3

0

39

0

123

4

32

0

0

115

5

Pont

HELY.

46

50

50

44

46

0

0

44

46

38

0

44

0

0

0

Fülep András

40

0

0

44

Németh Géza

44

39

0

0

VTK 2014 – K2 – Versenykajak 2 open Név

Óbuda Szanazug Rába

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti

Bellecciu Mihai Stefan, Cernescu Marius

46

0

50

0

44

46

0

186

1

Süvegh András, Pálfi Máté

0

0

0

0

50

50

50

150

2

Pont

HELY.

VTK 2014 – Seak-F1 – Tengerikajak 1 férfi Név

Óbuda Szanazug Rába

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti

Nemes Cristian

44

50

46

0

44

44

50

278

1

Bacsa György

46

0

50

50

50

46

0

242

2

id. Szomorjai Ferenc

37

44

35

41

38

42

0

237

3

Turi Attila

50

0

44

46

46

0

0

186

4

Bartos Zoltán

40

0

0

44

41

0

0

125

5

Pont

HELY.

280

1

VTK 2014 – TC-3 – Túrakenu 3 – open Név Csákó István, Csimma Roland, jeney László, jáger Attila, Varga István

Óbuda Szanazug Rába 46

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti

50

50

46

44

44

44

Faltusz Róbert, Nagy Péter, Kószás Esztilla, Baumann Anikó

0

46

44

44

Rukkel László, Tóth Ernő, Víg Géza, Timár Györgyi

42

0

40

40

46

46

50

276

2

42

40

0

204

3

jakab Gábor, jakab Péter, Úri Tamás, Víg Géza

0

0

0

50

50

0

46

146

4

VTK 2014 – TC-4 – Túrakenu 4 – open Óbuda

Név Szanazug Rába

Miklós Lacháza

Tokaj Dunakiliti Pont

HELY.

Polgár Ferenc, juhász Andrea, Koppányi László, Ilyés Edit, Kiss Csaba

50

50

50

50

46

50

50

300

1

Szomor julianna, Boros Zsuzsanna, Fehér Gabriella, Ádám Dorottya Denke Sándor/Sándor Tamás, Virágh Attila

42

44

0

46

42

0

41

215

2

Pont

HELY.

VTK 2014 – TC-2 – Túrakenu 2 – férfi Név

Óbuda Szanazug Rába

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti

Pataki András, Tóth jános

50

46

42

50

50

42

46

284

1

Tóth Péter Árpád, Iványi Zoltán

46

44

46

46

46

46

42

274

2

Kakas Tamás, Pobori Krisztián

44

42

50

0

42

44

44

266

3

Sándor Dániel, Szabó Attila

42

41

44

44

44

0

41

256

4

Németh István, Sinkó László

0

0

41

42

41

41

40

205

5

Pétervári Pál, Süvegh László

0

50

0

0

0

50

50

150

6


VTK 2014 – TC-N2 – Tura női 2 Név Pozsonyi Gabriella, Vieland Ágnes, Zakar Edina

Óbuda Szanazug Rába 50

50

50

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti 50

50

50

0

Pont

HELY.

300

1

Pont

HELY.

VTK 2014 – TC-V2 – Túrakenu vegyes 2 Név

Óbuda Szanazug Rába

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti

Koch Marianne judith, Rozgonyi László

46

50

50

44

46

50

46

288

1

Pásztorné Kovács joli, Pásztor Gyula

44

46

46

50

44

44

50

280

2

Rell Magdolna, Rell Lajos

50

44

42

46

41

42

0

265

3

Horváth Antal, Horváthné Kovács Katalin

42

42

39

42

0

46

0

211

5

Salzer Tünde, Szatmári józsef

0

41

44

40

0

0

44

169

4

Aipli Sándor, Aipliné Tóth Ilona

0

0

40

41

42

0

0

123

6

Szecsődi András, Sárdi Anett

0

0

37

0

40

0

42

119

7

Pont

HELY. 1

VTK 2014 – TK-F1 50- – Túrakajak férfi 1 50 cm-nél keskenyebb Név

Óbuda Szanazug Rába

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti

Moharos Vilmos

0

0

50

0

46

50

50

196

Marcel Tamás

42

42

44

0

0

0

42

170

2

Sándor Tamás

46

0

46

44

0

0

0

136

3

Sallay Miklós

44

0

0

41

42

0

0

127

4

Pont

HELY.

267

1

VTK 2014 – TK-F1 50+ – Túrakajak férfi 1 (50 cm-nél szélesebb) Név

Óbuda Szanazug Rába

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti

Neumann Gergely

39

44

0

46

46

42

50

Kristóf Tibor

37

40

40

44

44

44

46

258

2

Kalocsai Sándor

38

41

44

42

40

50

0

255

3

Sebastian Iovanel

40

42

42

0

38

46

0

208

4

Gulyás Ferenc

0

50

46

50

0

0

0

146

5

Hajdú István

0

0

0

40

42

41

0

123

6


V Í Z I t ú R A K U PA 51

VTK 2014 – TK-K2 – Túrakenu férfi 2 Név

Óbuda Szanazug Rába

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti

Pont

HELY.

Bodovics Gábor, Hajdú István, Metzger Péter

44

42

41

50

50

50

50

286

1

Fehér László, Fehér Bendegúz, Sándor Tamás

50

41

50

42

41

46

46

275

2

Kovács józsef, Horák Attila

0

44

0

44

44

0

42

174

3

Lőrincz Géza, Willinger Krisztián

0

46

46

0

40

0

0

132

4

Pont

HELY.

200

1

VTK 2014 – TK-N1 50- – Túrakajak női 1 (50 cm-nél keskenyebb) Név Szöllősi judit

Óbuda Szanazug Rába 50

0

50

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti 50

50

0

0

VTK 2014 – TK-N2 – Túrakenu női 2 Óbuda

Név Szanazug Rába

Miklós Lacháza

Tokaj Dunakiliti Pont

HELY.

Szűcs Edit, Vincze Petra

0

46

50

50

46

50

0

242

1

Fekete Csenge, Vezér Panni, Angyal Villő

0

50

0

0

50

0

50

150

2

VTK 2014 – TK-2 – Túrakenu vegyes 2 Név

Pont

HELY.

Budaházy Eszter, Kolb Tamás

Óbuda Szanazug Rába 46

46

0

Miklós Lacháza Tokaj Dunakiliti 46

50

50

46

284

1

Nagy Árpád, Nagy Fanni

50

44

50

44

44

46

0

278

2

Mókos Emese, Vincze Róbert

44

42

41

42

42

44

0

255

3

Bak István, Bak Istvánné

42

41

44

41

41

42

44

254

4

Varga Ilona, Lukács László

0

40

42

40

40

41

0

203

5

Fekete István, Fekete Melinda

0

50

0

50

46

0

50

196

6


52 H O d Z S I


V Í ZIE M bE R E K 53 Mindennnek el kell jönnie egyszer… Életem első interjúja következik. Az alany Mézes Pál. Pár éve már, hogy közös szerelmünk a Rába összehozott bennünk és egy ideje már együtt is túrázgatunk. A túrákon ő általában kajakozik én kenuzom, de néha fordítva is megesik. Láttam, hogy a felszerelése igényes és minden kis „kütyüjére” nagyon vigyáz. Aztán, ahogy idővel megismerkedtünk és beszélgettünk ezek a tulajdonságok még jobban körvonalazódtak. Egy folyton gondolkodó-fejlesztő embert ismertem meg, aki ha valamibe beleássa magát, akkor azt nagyon nagy alapossággal teszi. Legyen ez a japáníj-készítés, a repülőmodellezés, a fekvőbringázás vagy a kajaképítés. Interjúm okául ez utóbbi szolgált. Láttam egyszer egy youtube-os videóját, ahol saját kajaképítését dokumentálta. Mind az 530 órát, munkaáfázisonként képekkel illusztrálva. Első blikkre háromszor néztem végig, akkor már éreztem, hogy ez megér egy misét…

A K A jAK pAr AMé TErEi Méret: Beülő: Súly:

550 x 53 cm 85 x 40 cm 17.3 kg –18.5 kg

VízenJárók


54 H O d Z S I

» Milyen indítatásból kezdtél kajakozni vagy akár bármilyen módon vízenjárni? Erre nehéz válaszolnom, …elég régen volt, surbankó koromban. A horgászat elkötelezettjeként először csónakot készítettem. Ezt a MÁV csak protekcióval volt hajlandó a Balatonra elszállítani, mivel finoman fogalmazva dög nehézre sikeredett. Kenuval kezdtük el bátyámmal közösen járni a Rábát. Nászútunk is kenuban ért a folyón, aztán fiaink felnőttek és az önállóvá válással együtt maguk szerették volna paskolni a vizet, ezért kajakra váltottunk. » Hogy jött az ötlet, hogy megépítsd az első kajakod? – Megtetszett a tengeri kajakok sokoldalusága, ezért évről évre újabb és újabb kajakot szereztem be. Ezek egyre szűkebbek, gyorsabbak lettek. Szerettem volna egy igazi kedvemre valót, sajnos ezek már számomra elérhetetlen árfekvésben voltak. Egy amerikai kajakos hajóépítő fórumon megismerkedtem egy neves kajaképítő mérnökkel. Az első fa ka-

VízenJárók

jakomat az ő terve alapján készítettem el, amit ő nagyvizes körülményekre tervezett. Kiváló menettulajdonságokkal rendelkezett, de a balatoni hullám „más”. Ezért közösen átterveztük a hajót. Hogy ne mindig ugyanúgy készítsem, de a fa szépsége azért megmaradjon, az új forma alját lesablonoztam. Laminált technológiákkal már régóta dolgozom, ez vákuum infúziós eljárással készült, karbon-kevlarból, felépítmény változatlanul fából. Pár közeli barátom elég szép eredményeket ért el a Magyar Vízitúrabajnokságban ezekkel. » Mit gondolsz a hazai gyártók közti ellentétekről/vitákról? Gondolok itt a ki-kinek a hajóformáját koppintotta le? – Nem lehet általánosítani, bár a kínálati piacot nézve bizony feltűnő, hogy kevés kajakforma kapható. Ami van, bizony neves gyártók modelljeinek koppintása. Ez bizonyos fokig érthető is, mivel a kajaktervezés nem kis kihívás, külön szakma. Az árver-


E G y K A j A K É P Í t É S Tö R T É N E T E 55


56 E G y K A j A K É P Í t É S Tö R T É N E T E senyt is egyféleképpen lehet megnyerni, gyengébb anyagokból dolgozva. Szerencsére ezt csak „kívülállóként” élem meg. jobban érdekel, hogyan lehetne önálló gondolatokkal, megélt tapasztalataimmal jobbat készíteni. » Hol szeretsz leginkább kajakozni? – Nem kérdéses, nekem a „szent folyó” a Rába. Soha nem mutatja ugyanazon arcát, folyton átalakul, izgalmas. Sok olyan emberrel ismertetett össze, akikkel különben nem találkoztam volna. » Hány kajakot próbáltál és mik a tapasztalataid? – Ha jól számolom tizenkét kajak kísért végig eddig a vízen. Eleinte PE, majd laminált üvegszálas, később karbon alapanyagúak. Mindegyik az adott időszaknak megfelelő, vagy előremutató volt. Nincsen „mindenes” típus.Teljesen más a pakolt túrázási feladat, mint netalán a versenyre is megfelelő forma. » Van-e olyan kajak, amit szeretnél megszerezni? – A „megszerezni” talán nem megfelelő szó. Kipróbálni nagyon szívesen. Idővel rájön az ember, hogy nem az újabb kajakok birtoklása a cél, hanem minél többet tartózkodni a szabadban, vízen. Érdekes, hogy a kor haladtával újra a kenuzás felé kacsingatok. » Láttalak versenyeken is indulni. Az a típus vagy, aki csak úgy lazán odaáll, mintha csak túrázni jönne, aztán a versenyen derül ki, hogy igazából nyerni jöttél.


H O d Z S I 57


58 H O d Z S I

Már engem is behúztál a csőbe. Hogy állsz az amatőr versenyekhez? – Aki versenyre nem úgy megy, hogy nyerni szeretne… el se induljon. Van pár kedves érem a tarsolyban, de bevallom már nem annyira motivál a versenyzés, mint régebben. » Miért a RábaLapátolás a kedvenc versenyed? :)

VízenJárók

– Talán mivel a Rába egyik legszebb szakaszán, gátakon való emelgetés nélkül kerül megrendezésre. » Milyen projekt lesz a következő? – Kicsit elkalandoztam a karbon fekvőkerékpárok felé, de a műhely sarkában felfedeztem egy kenura való előkészített faanyagot. Csak tudnám, ki rakta oda és miért…


E G y K A j A K É P Í t É S Tö R T É N E T E 59


60 K l E M E N c Z H E NR IK


V Í ZIE M bE R E K 61 A Víz-Csöppek mozgalom egyik fontos alapeleme az, hogy a közösségbe csatlakozott településen legyen olyan közösségi tér, ahol a Víz-Csöppek céljai a gyakorlatba ültethetők.

Vízi Kultúrközpont Mozgalom alapvetései (olyan településekre, ahol nincs vagy zártan működő vízi sport klub üzemel.) Minden vízparti településen (vagy több, egymáshoz közeli településen) legyen olyan szabadon használható, befogadó vízparti közösségi tér, amely: • A (vízi) társadalom bármely tagja (kajak, kenu, evezős, sárkányhajó, horgász, motoros, stb.) által használható csónakház és vízreszálló (mindenki által használható stég) kapacítást nyújt. • Lehetőséget ad a vízi eszközök kipróbálására (pl. bérlés) • Legyen a családok és az amatőr sportolók számára is nyitott, legyen lehetőség amatőr szabadidős edzések keretén belül vízen edzeni, akár saját túraeszközökkel is (természetesen profi edzésmódszertan alapján edzők felügyeletével), adott esetben szabadidős versenyekre való felkészülésben nyújtson segítséget. (pl. Magyar Vízitúra Kupa és társai) • Nyújtson pihenési, speciális esetben szálláslehetőséget a vízitúrásoknak és egyéb túratársadalom tagjainak. (nyújtson átjárást a többi turisztikai ágazat felé) • Legyen oktatási szerepe, segítse a település oktatási intézményeit, a mindennapos testnevelést,

vízhez szoktatást (árvízvédelmi oktatás, vízi kresz, vízi eszközök használata, stb…) • A fiatalok számára legyen egy olyan kulturális, akár szórakoztató központ, amely a víz szeretetén alapulva tartja össze a fiatalok közösségét. • Ismertesse és őrízze meg a régió és a Magyar Nemzet vízi történelmét (kiállítások, bemutatók, stb…)

MENTSüK MEG A GÁTŐrHÁZAKAT! A fenti feladatok összekapcsolása az üres gátőrház kapacítással. Javaslataink vízi sport élettel már rendelkező vízparti településeknek: • A már üzemelő helyi vízi sport egyesületek nyissák meg a csónakházaikat a nagyközönség előtt, a fenti szempontokat követve. • Kiemelkedő lehetőség rejlene az amatőr vízi sportesemények (gyorsasági, túra és ügyességi versenyek) minél nagyobb számú rendezésében, és az erre való professzionális edzésmódszertannal történő amatőr versenyzők felkészítésben. • Ha a már üzemelő helyi és reginoális sport klubok nyitnának a civil társadalom felé, a vízi sportokkal komolyabban foglalkozni kívánó amatőrök felé, az edzők a saját tapasztalataikat felhasználva nagyobb számú vízi sportolóval foglalkozhatnának, az egyesületek tagdíj bevételei megnőnének és a nagyobb számú „senior versenyzők” családtagjai bekötésével felgyorsulhatna az utánpótlás képzése. Az első Víz-Csöppeken alapulő Vízi Kultúrház kialakítás alatt áll a szigetközi Kisbodakon.

VízenJárók


62 K ENU S


A képeken látható torlaszok mindegyikét az év folyamán fotóztam, és több érdekes következtetésre jutottam ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy akármennyi áradás is van, a torlasznak való fák nem fogynak. Folyamatosan jönnek. Az egyik torlasz „születésének és halálának” is szemtanuja voltam. Épp a táborhelyemen voltam mikor egy hatalmas fűzfát sodort felém a víz. Szépen hosszában jött. A partról a májusi szélvihar által kidöntött nagy nyárfák ágai belógtak. A fa gyökere jött elől, és nekiment az egyik ágnak, majd a fát keresztbe fordította. A túlparton volt három nagy fűz, és azokban a másik vége elakadt. A torlasz máris készen volt, amit egy hétig figyeltem. A folyó még egy napig emelkedett és hozta a hordalékot, ami mind elakadt. A torlasz első napján este egy hatalmas robbanásszerű hang kíséretében az egyik fennakadt ág letörött, és a torlasz megindult, de néhány méterre egy másik ágban ismét elakadt. Másnap kezdett apadni a folyó. A hatodik nap reggelén, hajnali fél négykor, szintén egy félelmetes


K É P G A L É R I A 65


66 K E N U S

robajlás kíséretében eltört a torlaszt tartó ág, és az uszadékhegy távozott. Amit megfigyeltem, hogy nem a víznyomás törte le az ágat, hanem az egész torlasz fennakadt a fán és mikor a víz kiment alóla az ág, nem bírta megtartani a nagy súlyt. Pár percig még lehetett hallani a távolodó torlaszt, ahogy ittott súrlódik a parti fákkal-bokrokkal. A legtöbb torlasz arányaiban az Öreg-Rábán van, az ikervári gát és Sárvár között. Ezen a szakaszon öt torlasz is volt egyidőben. Egy torlasz ami márciusban keletkezet, novemberig kb. 120 méteresre hízott. Itt a folyót nyugodtan nevezhetjük fafolyónak, ami az egyik képen jól látható. Sok túrázónak nem tetszenek ezek a képződmények. De ezek természetes dolgok, még izgalmasak is lehetnek. Nem beszélve a különbféle dolgokról amik fennakadnak bennük.


68 HO dZSI

Rába 100 106 km Budapest–Baja Regatta 165 km Csepel-sziget kerülés 89 (117) km

Pillanatkép a bajai jutalomnapról…


Idén érkezett el az ideje, hogy lemérjük teljesítőképességünk határát. Már régóta tervebe vettük, hogy kipróbáljuk magunk valamilyen hosszabb távon is. Óvatos duhajként először egy 100 kilométeres lapátolást terveztünk a Rábán. Aztán jött a nagy kaland a Budapest–Baja Regatta és végül évadzárásként egy laza kis Csepel-sziget kerülés. Belekóstoltunk valamibe, ami mély nyomot hagyott mindannyiunkban. A fájdalom és a fáradtság elmúlik, de az élmény megmaradt. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk. Ami biztos, Pandora szelencéje kinyílt…

A Rába100 résztvevői Rábahídvégnél

t úR Ab ES Z ÁM OLÓ – R ÁBA 1 00 69

VízenJárók


70 HO dZSI

Rába 100

Lillik Zoltán hodzsi Tóth Roland Sánta Tamás Bedi Tamás Aipli Sándor Mézes Péter

Indulás előtt az alsószölnökigátnál reggel hat órakor

Szállást a csákánydoroszlói Őrség Kapuja Iúsági turista szállóban foglaltunk, itt találkoztunk. Indulás előtti közjátékként még hajnalban megreptettük az egyik kenut. Azóta megtanultuk, hogy a kenu csak a kötél hatására marad a tréleren. Szerencsére nem történt nagy baj, így terv szerint haladtunk.

A meghívott három darab kenu-kettes hajó egység: Aipli Sándor – Bedi Tamás, Sánta Tamás – Tóth Roland és Horváth Attila – Lillik Zoltán. A helyi erők mellé meghívtuk Aipli Sanyi barátunkat, aki már rendelkezett hosszútávú evezési tapasztalattal.

A hat órára időzített indulást sikeresen végrehajtottuk. Még érezhetően tombolt a pirkadat, mikor a Kis-Rába kanyarulatait kezdtük szántani. Itt még szűk a folyó, nagyon kanyargós, nagyobb sebességgel szinte járhatatlan. Még a gyakorlott kormányosok is többször

VízenJárók

Mézes Péter 50 km-en keresztül kísérte a mezőnyt

A Rába100 névre keresztelt teljesítménytúra volt a próbajáték. Megterveztünk egy kb. 100 km-es távot. Alsószölnöktől Rumig a Vízügy adatai szerint kb. ennyi a táv. Gondoltuk legyen benne a Rába felső – talán legszebb – szakasza is. Így Alsószölnökről indultunk.


t El j E S ÍtM É NYTÚ R Á K – R ÁBA 10 0 71

A rajt pillanata

az átemelés miatt. Itt várt minket a kísérőautó, benne Marianna és Bigyusz. Rengeteg finom falat és frissítő várt minket. Közel félórás pihenő után továbbindultunk. Csörötnek, Rábagyarmat, majd Csákánydoroszlóban újabb pihenő és frissítés. Továbbindultunk Körmenden át Molnaszecsődig. Itt újabb pihenő.

szagyári csúszdán. Ilyen is van a mi Rábánkon. Szuper, tökéletesen működött/dik! Szentgotthárd végénél kikanyarodtunk a Lapincsra, ami az összefolyás után rögvest Rábára keresztelkedik. Az első pihenőt a magyarlaki gáthoz terveztük, ahol egyébként is ki kellett szállni

Ez már rekord. Ekkor már elhagytuk az eddig evezett leghosszabb távokat. Tíz kilométer/órás átlagot tudtunk jönni. Ez, a nem túl magas vízállás függvényében nem is rossz. Az látszott, hogy Sanyi nehézkesen fogja vissza lovakat…

A gotthárdi kanyarban (Kis-rába – Lapincs – Rába)

A kaszagyári kenucsúzda nagyban megkönnyítette a résztvevők dolgát

fennakadtak a kiálló ágakba, kavicsszigetekbe. Sanyi az egyik ágban még a hüvelykujját is kifordította, így teremtve egyenlő feltételeket a többieknek. A kilenc kilométeres szakaszt nyolc kilométer/ órás átlagsebességgel tudtuk megtenni. Ez volt a leglassabb szakasz, de a pálya kárpótolt minket. A szakasz végén lecsusszantunk a ka-


72 HO dZSI

Érkezés a magyarlaki gáthoz

A 74. evezett kilométert elhagyva már éreztük a fáradtság nyomait, de ez az érzés eltompult az élmény mellett. A püspökmolnári vasúti híd és a falu túlsó vége között még egy kis kakaskodásba is keveredtünk Sanyiékkal. Két-három kilométeren keresztül kergettük, előzgettük egymást, kiadva a maradék erőinket. A következő megállót Püspökmolnáriba terveztük, ahol Horváth Miklós kis vityillójánál frissítettünk volna, ha addigra nem megy haza. Érkezésünkkor a szomszédok voltak, akik igazi, magyaros vendégszeretettel fogadták a megfáradt vándorokat. Kaptunk pálinkát,

A mezőny a táv közben

sört, bort… Továbbindultunk, hogy letudjuk a maradék tíz kilométert Rumig. A Rumi erdőben Bedi Tomi életre kelt. Kézzel-lábbal mutogatta a flóra és a fauna különböző elemeit. Előadását Sanyi zavarta meg azóta klasszikussá vált mondatával: – Te Tomi, ha nem evezel, gyorsabban haladunk. Haladtunk a 100. kilométer felé. Alkalomhoz illően előre bekészítettünk némi pálinkát, amivel megünnepelni szándékoztuk a 100. kilométert. Még egyetlen kanyar volt hátra, amikor egy irdatlan torlasz állta útunkat. 99,7 kilométernél adott nekünk a Rába még egy kis feladatot. Majd félóra tusakodás árán sikerült

Adj egy sört, vagy segíts kiszállni!


t El j E S ÍtM É NYTÚ R Á K – R ÁBA 10 0 73

Indulás a magyarlaki gáttól

átvonszolni a kenukat. Aztán néhány húzás után eljött a várva várt centenáris. Koccintottunk, majd irány Rum, mert ott várt ránk a tréler. Gratulációk, ölelkezés, fotózás, koccintás és trélerre pakolás. A rumi kocsmában még egy rum, majd irány a szállás. Az esti vacsora pizzára redukálódott, látszott, hogy mindenki fáradt. Rövid beszélgetés után mindenki az ágyába zuhant. Teljesítettünk 106 kilométert 12 óra alatt. A pihenőket leszámítva tíz kilométert tettünk meg óránként. Ezt a teljesítménytúrát 2015-re – a közben összeszedett tapasztalatokra támaszkodva – újragondoljuk, és igyekszünk egy színvonalas rendezvényt összehozni.

Favágás előtti köbölés. A Roli két hétre elegendő tüzelőt talált…

Rumban rum

VízenJárók


74 HO dZSI

Budapest–Baja Regatta

Bedi Tamás, Imre András, Rapcsák László


tE l jE SÍ tM ÉNYT Ú R Á K – BU DA PE S t– BA j A 75

Csütörtök este érkeztünk Sanyiékhoz. Kifogástalan vendéglátás, kicsi sörözés, majd korai lefekvés. Pénteken fél négykor keltünk, hogy a Lágymányosi Öböl fogadhassa eső áztatta seregünk. Épp kivilágosodott, amikor elrajtoltunk. Házi egységeink igyekeztek egységben, egymást segítve haladni. Az első száz kilométeren nagyjából együtt haladtunk. Oldal vizeztünk mini sárkányhajón, farvizeztünk kétpárevezősön, csináltunk mindent, hogy könnyebb legyen. Néhány etap után kiszámoltuk, hogy 12 km/h a sebességünk. A Duna szépen, lendületesen

Rajt a Lágymányosi-öbölből

Tréler Tamás…

A Rába100-on bebizonyosodott, hogy képesek vagyunk 12 órát evezni. Aipli Sanyi unszolására beneveztünk a regattára Budapesttől Bajáig. Még kimondani is sok, 165 kilométer. Elkezdődtek a szervezési munkálatok. Kiskunlacházi társainkkal egyezkedtünk, szerveztük a logisztikát. Közben nőtt a társaság. A nevezés végére 10 kenu kettes szerepelt a listán. Ez már a szervezőket is meggyőzte, hogy külön kategóriát indítsanak nekünk. A verseny napja péntek, ezt nem értettem az elején, de aztán mindent megértettem…

Az első pihenőpont – Szigatújfalu

VízenJárók


76 HO dZSI

Dinamikus érkezés Dunaföldvárra

folydogált. Élveztük az evezést. Minden gond nélkül hagytuk hátra a kilométereket. Csepel, Szigetújfalu, Dunaújváros, Lórév, Tass, Dunaföldvár, Paks. Lórévnél láttuk, hogy Ropiék hajója kiindexelt a kocsma felé. Pakson meg kerestük a beharangozott, hatalmas kanyart. Rábán edzett szemünk a táv egészén egyetlen kanyart sem látott. Meg is állapítottuk, hogy errefelé az embereknek teljesen más fogalmuk van a kanyarokról.

nekirugaszkodtunk a kiszámolt utolsó 24 kilométernek. Ez csak egy CSÖCS (Csörötnek Csákány). Gyerünk! Hajrázni kezdtünk. Szélesedett a Duna. Egy nagy kanyarban másik ívet választottunk, és közelebb férkőztünk. Már látszottak az arcvonások. Még százötven méter. Mindjárt vége, kell hogy jöjjön a cél, mert fáradtunk. Rövid ellenörző számolást végeztünk. Wazze nem 24, hanem 34. Elszámoltuk. Még tíz kilométer. Teljesen kifacsartuk magunk.

Kalocsán időmérés és infó, hogy mehetünk tovább, nem fenyeget bennünk a záróhajó. Még 37 kilométer. Előttünk beláthatóan nyolc kenu – ebből hat bólya. Azokat könnyebben előztük, mint a valódi kenukat. Egy vegyes kettest hamar utolértün. A horizonton látszott még egy kenu. Na, ezt megkergetjük, gondoltuk. Kicsit közelebb férköztünk és látszott a jól ismert Rába Maratonos poló. Rózsaszín. Ez csak a Bandi lehet. De hogy bírja? Honnét az energia benne? Gondoltuk, ha közelebb megyünk láthatjuk az infúziós csöveket, a tartalék akkumulátorokat és egyéb segédeszközöket, amik Bandinkban tartják a lelket. Közben Zozi a sok izotonikus lötty miatt bébitápszer illatúakat böffent. Elérkezettnek láttuk az időt, hogy a tartalék söreinket magunkhoz vegyük. Újult erővel

Rövid összezörrenés után rendeztük soraink, majd beláttuk, hogy a Bandi megint előbb jut sörhöz mint mi. Ez a pali tud valamit… Az utolsó tizest becsülettel teljesítettük. jött Baja, a híd, a Slugovica, a stég. A stégen már sörrel vártak. Bandi arcán a kaján vigyor és kezében egy korsó sör. Felém nyújtotta, majd gratulált. Ebben a pillanatban megértettem, hogy miről szól ez a verseny. A beérkezettek mindenkit sörrel fogadtak. Mindenki tapsolt mindenkinek. Gratulációk tömkelege. Vártuk egységeinket. Az utolsókat már szinte vak sötétben. Közben jött a hír, hogy senkit nem szedett ki a záróhajó. Az otthoniak is aggódtak, égtek a vonalak. Aztán szerencsésen befutott mindenki. Össznépi öröm és ünneplés. Itt maga a teljesítés ténye a siker.

VízenJárók


tE l jE SÍ tM ÉNYT Ú R Á K – B U DAP E S t– BA jA 77

Az utolsó pihenő Kalocsán Aipli Sándor, Sánta Tamás, hodzsi


78 HO dZSI

1. Kakas Tamás, Pobori Krisztián

(12:44)

2. Varga Béla, Varga Gábor István

(13:22)

3. Aipli Sándor, Szabó Attila

(13:59)

4. Denke Sándor, Foki Vilmos

(14:25)

5. Sallai Miklós, Baki András

(15:07)

6. Lillik Zoltán, Horváth Attila

(15:12)

7. Gál Nándor, Pati Nagy Zsuzsanna (13:30) 8. Rapcsák László, Varga István

(16:07)

9. Bedi Tamás, Imre András

(16:08)

10. Sánta Tamás, Tóth Roland

(16:44)

Beérkezéskor mindenkit sörrel vártak a már célba érkezettek Denke Sanyi és Foki Vili a célban

Van, aki nem csak sört kapott…


tE l jES Í tM É NYTÚ R Á K – BU DA PE S t–BA jA 79

A bajai stég

Persze azért látszott az egységek felkészültségében az időkülönbség. A legjobbak 12 óra 44 perc az utolsók 16.44. Mindenki sikeresen beérkezett. Közössen átmentünk a szállásra, majd vacsoráztunk az előre lefoglalt vendéglőben. Felállítottuk a sátrainkat, majd lefürödtünk. A Bajai Csónakház kellemes környezetben van. Apróbb átépítési munkák miatt a vizesblokk kissé nomád, de senki nem bánta. Szép lassan mindenki fáradtságra hivatkozva bedőlt a sátrába… Szombat reggel ébredtünk. Kellemes fáradtságot, enyhe izomfájdalmat, néhol izomláz nyomait érztük. Közösen reggeliztünk. A jól összeszokott társaság vidáman beszélgetett, ugrattuk egymást, fényképezkedtünk. Közben már a megérdemelt teljesítményre hivatkozva pisszentek a sörök és koccantak a kupicák is. jó Aipli-féle pálinka… Ági hozza a hírt, hogy indulni kellene a sprint versenyre. Itt még ez is van. Felsorakoztunk a rajtnál

VízenJárók


80 HO dZSI ugyanabban a felállásban, ahogy előtte nap. A befutónál is ugyanaz maradt a sorrend. A Bandiékat azért megszorongattuk. Az egész szombat egy tökéletes nap és még a Nap is süt. Estére elkészült a bajai halászlé. Nagyon finom volt. Vacsora után eredményhirdetés. Mindenki megkapta a táv teljesítéséért járó érmet, emléklapot és polót. A rendezők figyelmet fordítottak arra, hogy az emlékérem egyedi legyen, a poló hátoldalán mindenkinek a neve szerepel, aki teljesítette a távot és az emléklap a versenyzők fotóját is tartalmazza. Bedi Tomi több, mint 16 óra evezés után

Bajai stég kicsit később…


tE l jE SÍ tM ÉNYT Ú R Á K – B U DAP E S t– BA jA 81

A szombati pihenőnap

A VTK-s sárkányhajósok helytálltak a versenyben

A sprintverseny résztvevői a befutóban. A mezőny eleje már a kocsmában…


Az „öreg dunai hajósok” avatják a „kopaszokat”. Van akinek gond nélkül megy a bokafogás…

A Tomi Baján iszik…

Turi Attila tengeri kajakban teljesítette a távot és nyerte meg kategóriáját.

82 HO dZSI

Eredményhirdetés a bajai csónakházban.


tE l jE SÍ tM ÉNYT Ú R Á K – B U DAP E S t– BA jA 83

Az esti ünneplés alatt értettem meg, hogy miért pénteken volt maga az evezés. Maradt egy szombat, amikor senki nem rohant sehova. Mindenki élvezte a „nyeremény napot”. Ezt az érzetet kellene nyújtania minden versenynek. Sajnos idő hiányában ennek megvalósítási lehetősége korlátozott. Minden tiszteletem a szervezőknek, hogy így alakították ki a verseny menetét. jó élményeket szereztünk, jövőre biztosan visszatérünk!

Wekingek és Bedi Tomi

Szép kidolgozású egyedi érem

VízenJárók


84 HO dZSI

Csepel-sziget kerülés

Rajt a tassi strandról

VízenJárók

az első „objektum”, amit megismertem a lacházi verseny fordító pontja is itt volt, és emlékeztem. Egy stégen álló pecás érdeklődik, hogy hová ez a nagy tempó? Mondtuk, hogy a cél Tass. – No, az nem erre van. – mondta. – De mi erre megyünk. – mondtuk. Rövid gondolatkoordináció és leesett neki. – Az nem semmi!

Ráckevei pihenô

Már a nyár vége óta érkeztek a hírek, hogy lesz egy szigetkerülős evezés. A helyi erők maguknak néha szerveznek ilyesmit és idén Aipli+Denke Sanyi révén a vikingek is meghívást kaptak. Az időpont kicsit kitolódott, de ha menni kell, hát menni kell. Zozi sajnos elfoglaltság miatt nem tudott jönni, Sánta Tomi nem tudta elcserélni a szolgálatát, Bedi Tomi orvosi vizsgálatra volt hivatalos, Öcsi a francia riviérán korzózik így maradtunk ketten. Roli + hodzsi. A lacháziak – mint a legnagyobb magyarországi viziturista bázis – két párost indított a túrán. Összesen három kenuval rugaszkodtunk neki a távnak. Pénteken este érkeztünk Lacházára. Ismét makulátlan vendéglátásban volt részünk. Már sokkal tartozunk. :) Igyekeztünk hamar lefeküdni, hogy legyen erőnk a megmérettetéshez. Reggel 3.30-kor keltünk, bőségesen reggeliztünk. Vaksötét és tejköd két barátunk várt ránk az udvaron. Elautóztunk Tassra. Állítólag a strandon szálltunk vízre. Nekem azt is mondhatták volna, hogy a Parlament előtt vagyunk én akkor sem láttam semmit. Ezalól kivétel volt a Denke Sanyi farára biggyesztett ledlámpa piros fénye. Na azt másfél órán keresztül néztem és kényesen vigyáztam, hogy nehogy elveszítsem. Kb. másfél óra elteltével kezdett a partvonal kirajzolódni. A Senki-sziget volt

Gondoltuk most hívhatja a mentőket, vagy rögtön a pszihiátriát… Ilonka és Fáni a ráckevei strandon vártak minket az első frissítési ponton. A júliusi verseny alkalmával


tE l jESÍ tMÉNYTÚ R Á K – c SEP El-S Z I GE t KE RÜ l É S 85

Indulás a ráckevei strandról… valahová

Érkezés a dunavarsányi frissítôponthoz

mindig napsütés volt. Most nem. Hűvös, ködös idő volt. Addig nem fáztunk, amíg húztunk, de ha megálltunk rögtön fázni kezdtünk. Ennek jegyében mindenki vágyott vissza a vízre. Egyszerre indultunk. Ki erre, ki arra. Gondoltam valamelyik Sanyi tudja az utat, a másik meg egy rövidebbet az erdőn keresztül. Így esett meg, hogy a két lacházi hajó ellentétes irányba halad, mi meg középen tanakodunk, hogy melyiket kövessük. Emlékezetem szerint az Aipli–

percig tudtuk tartani a lépést a Sanyiékkal. Felmértük az erőviszonyokat, majd visszaálltunk kedvenc anyahajónkra. Közben Ropi néha jobbra majd balra mutogatta, hogy merre van élménykombinát. Mindegyik tiszteletére ivott is egy fröccsöt. De nem ám előregyártottat, ott helyben keverte a nektárt. Ezt a műveletet legjobban Denke Sanyi élvezte, mert eközben dupla csapással kellett húznia. Elhaladtunk a lacházi strand, majd a csónakház mellett.

Szabóka páros ment jobb irányba, de ők is csak a ráckevei piacot támadták meg. A Denke Sanyi– Ropi páros vígan kenuzott a Kerek-zátony felé. Rövid tájolás, majd azért áthaladtunk a híd alatt. Itt kb. két

A következő megálló Dunaharaszti volt. Egy zöld stégen frissültünk és faltunk. Nekirugaszkodtunk a Soroksári-Ráckevei Duna-ág utolsó szakaszának. Cél a zsilip.Méréseink szerint kb. 6-7 km/órás


86 HO dZSI

Dunavarsányi frissítés Akiket nem lehetett visszafogni…


tE l jE SÍtMÉ NYTÚ R Á K – c SE PE l- S ZI G E t KE RÜl É S 87

Mi így nyomtuk végig… :)

sebességet abszolváltunk. A zsilip még messze, az idő fogy, a köd szakaszos, a sodrás – persze szembe – és a helyzet egyre fokozódik… Hosszú órákon keresztül csak húzunk és húzunk. Közben felismerjük a szigetszentmiklósi verseny helyszínét. Itt találkozunk először kajakosokkal. Meg is jegyezzük, hogy biztos nem normálisak, hogy ebben a cudar időben kijönnek a vízre. Lassan, nagyon lassan elértünk a Csepel–Soroksár magasságot, ahol a kajak-kenu központok sorakoztak. A zsilipet 14.15-kor értük el. A helyi gátőr Gidófalvy Attila jelmezben egy telefonhívásra rögvest kezelni kezdte a monstrumot. Átéltük életünk első zsilipelését. Kihajóztunk a Dunára és elkapott bennünk a sodrás. Sebességünk felugrott 10-11 km/órára. A túloldali köszörüléshez képest sebesen suhantunk. jött a 0-ás híd, majd a teleszkópos kémények. Közben folyamatosan visszatért két reggeli társunk. Vaksötét és tejköd fokozatosan lepett meg bennünk. Egy idő

után már csak a parton világító fénypontokat láttuk. Hat óra körül megérkeztünk a szigetújfalúi kompkikötőbe. Ez volt a tervezett utolsó frissítőpont. Innét két-két és fél óra Tass, de ember tervez Isten végez. Sajnos itt zárult a túra, mert a józan ész győzött. Az uszályok és kőzárak közt nem vállaltuk a maradék távot. A döntés jogos és ésszerű volt. Rövid logisztika után a tassi Pákász Étteremben várt bennünk egy kisebb lakodalom. Egy tálca rántotthús láttán is sokaltuk a mennyiséget, de jött még kettő. Belaktunk és leöblítettük a falatokat. Visszakocsikáztunk Lacházára és rövid afterparty után elterültünk. A Csepel-sziget kerülést a táv teljesítése közben mindenféle jelzőkkel illettük. Ezeket most nem írnám le… Utólag arra a konzekvenciára jutottunk, hogy teljesítmény szempontjából ez tűnik a legnagyobb kihívásnak. A RSD-ág szembe evezése, az a csaknem 10 óra kőkeményen próbára teszi az embert. Ezúton is köszönjük a szervezést, jövőre kicsit korábban ugyanitt!

VízenJárók


90 P E R E H Á Z Y PÁL AdO RJ Á N É S d ÓR A


I N DI ÁN M E SÉ K 91

VízenJárók


92 I ND IÁ NME SÉK

VízenJárók


P E R E H Á Z Y PÁ L A dO RJ Á N É S d Ó R A 93


94 P E R E H Á Z Y PÁL AdO RJ Á N É S d ÓR A


I N DI ÁN M E SÉ K 95

VízenJárók


96 I ND IÁ NME SÉK

VízenJárók


P E R E H Á Z Y PÁ L A dO RJ Á N É S d Ó R A 97


98 K l E M E N c Z H E NR IK

Az első bejárás területe – 2014 szeptember


F o lYÓ PA R TO N 99

A duna-Régió Víziturisztikai Szövetség munkatársai elkezdték vízitúrás szempontból felmérni az Alsó-Szigetköz (Árvai ágvégzárástól keletre) hullámterének rehabilitált ágrendszerét illetve igyekszünk javaslatokat tenni arra vonatkozólag, hogy a kivitelezők hogyan tudnák olyan tartalommal feltölteni a rehabilitációt, amely segíti a vízitúrázók közlekedését a vízrendszeren. A kivitelezésért felelős szervezetet felkerestük, készségesen álltak szolgáltaunkra és várják az észrevételeinket. EGy KiS ElŐTörTéNET A Duna elterelése után bekövetkezett kedvezőtlen (katasztrófális) környezeti hatások ellensúlyozására a Szigetközben folyamatosan rehabilitálják a mentett oldali és a hullámtéri ágrendszert. Korábban a FelsőSzigetköz mentett oldali és hullámtéri rehabilitációja történt meg, ezt követően azonban felmerült az igény az Alsó-Szigetköz mentett oldali és hullámtéri ágrendszerének helyreállítására is. Az Alsó-Szigetköz vízrendszere korlátozott mértékben kapott vizet, alacsony vízállás esetén jellemző volt a pangóvíz ebben az ágrendszerben. A rehabilitáció során a vízszint visszaáll az „eredeti” (’50-es évek) vízszintjére, a vízse-

besség és átöblíthetőség normalizálódik és ennek hatására vizes élőhelyek körülményei, ami jó hatással lesz a vízi és a vízparti élővilágra egyaránt. A rehabilitáció következtében számtalan olyan műtárgy kerül „beépítésre” ebbe az ágrendszerbe, amely hatással (minden bizonnyal pozitív) lesz a víziturizmusra, a kézi hajtású eszközökkel való vízi közlekedésre. A térképen (eredetileg a Szigetköz Turizmusáért Egyesület turisztikai térképe) piros szaggatott vonallal jelöltük az általunk észlelt változásokat ebben az ágrendszerben. Három épülő műtárggyal találkoztunk kenuzásunk során, Nyugatról keletre az első az Árvai-zárásnál található vízszintszabályozó műtárgy.


A műtárgy alulról

100 F o lYÓ PAR TON

A terület ottjártunkkor még építés alatt állt, a part helyreállítása még nem történt meg. Sajnos a kézi hajtású eszközök számára alkalmas kényelmes hajó kiemelő és leeresztő helyet illetve eszközt nem találtunk/láttunk, így kénytelenek voltunk a vízmérce lépcsőjén leereszteni a kenukat. Ez igen kényelmetlen, nehéz és sajnos veszélyes is.

VízenJárók

Az Ásványi-ágrendszerből való érkezés és kiemelés (egy horgászhely a műtárgytól jobbra) után minimum 150 métert kell a hajóinkat kézben vinni azért, hogy elérjünk a vízmércéhez.


JAVASLATUNK: Egy sínen guruló hajóleeresztő elhelyezése a vízmérce mellett, amely segítégével akár 2 gyengébb fizikumú hölgy is kényelmesen le illetve fel tudja emelni a kenut vagy kajakot az alvíz és felvíz között.

Mindezek mellett hiányzott a műtárgyról az áthaladni tilos tábla, ez valószínűleg kihelyezésre kerül hamarosan! Útunk során még két, egymáshoz nagyon hasonló kőzárással találkoztunk, ezek: Aprókövesi és Tilosi zárás

A vízmérce lépcsője felülről – meredek

K l E M E N c Z H E NR I K 101


102 K l E M E N c Z H E NR IK

Aprókövesi zárás fentről – alacsony vízállásnál

A zárások anyaga terméskő, a mostani (bejárás alatt) vízállásnál nem buktak, így szárazon kellett átkelni rajtuk. Mindkét zárás előtt a jobb parton láttunk vízmércét lépcsővel, ám hajókiemelőt vagy kiszállóhelyet sajnos itt sem találtunk. Nagy víznél ezeken a zárásokon valószínűleg át lehet majd evezni, azonban a felgyorsuló víz miatt a kevésbbé tapasztalt túrázók

biztosan át fognak emelni. Ők nem ússzák meg a kenucipelést, vagy kénytelenek lesznek a termésköveken botladozva átemelni a hajóikat.

JAVASLATUNK: olyan biztonságosan megközelíthető átemelőpont, amin a személyi és eszköz sérülés nélkül is át lehet emelni/húzni a hajókat a másik oldalra. Pl: fából készült csúszda, amin biztonságosan felhúzható a hajó akár kézi erővel.

A rehabilitáció természetesen még nincsen kész, így ezen tartalmak akár még be is kerülhetnek a fejlesztésekbe. Az épített terület környezete mindenhol rendben volt, a lehető legkisebb nyomát találtuk annak, hogy építkezés folyt, mondhatni azt is, hogy „tiszta munka”.


A víz és a környezete egyébként gyönyörű, a Zátonyi-Duna tisztaságú ágakkal találkoztunk túránk során. Az ágrendszer rehabilitációja után remélhetőleg egy több hetes útvonalrendszerrel ajándékoz meg minket, vízitúrázókat a Vízügy. A bejárás folytatódik a következő hetekben, további javaslatok

várhatók! Végezetül pedig egy galéria a vízről és környékéről… Két héttel ezelőtt A DR-VTSZ csapata a folyamatos építés alatt álló Alsó-Szigetköz Árvai részét járta és vizsgálta meg vízitúrás szakmai szemmel. Szövetségünk elkötelezett a vízitúrások érdekvédel-

Átkelés a Tilosi záráson – bokatörő terméskő

F o lYÓ PA R TO N 103

VízenJárók


104 F o lYÓ PAR TON mében és úgy gondoljuk, hogy egy vízterület fejlesztésekor a vízügyi, környezetvédelmi szempontok mellett figyelembe kell venni a víz mellett élők és a vizet „használók” (horgászok, halászok, túrázók, stb…) érdekeit egyaránt! Ezen a hétvégén múltkorihoz hasonló kis csapattal, túrakenukkal a Hosszúkői – Patkányosi – Pulai részt jártuk végig, fotóztunk, jegyzeteltünk. Íme az eredmény:

Kellemes időben sikerült ezt a néhány kilométert leevezni és információkat gyűjteni a jelzett ágrendszerről. A vízállás alacsony volt (a duzzasztás még mindíg nem történt meg), a víz gyönyörű kristálytiszta – ez egyébként jellemző a Szigetközre, nyugatról keletre egyre gyakrabban találkozhatunk tiszta, áttetsző vízzel.

Kék szaggatott vonal és számok jelölik a megtett útvonalat (térkép: www.keopszigetkoz.hu)

VízenJárók


K l E M E N c Z H E NR I K 105 A térképen kék szaggatott vonallal jeleztük útvonalunkat. Sajnos a Hosszúkői ág annyira el volt torlaszolva uszadékfákkal, hogy eredeti célunkat – miszerint kievezünk a medvei hídig – nem értük el. A kék körben lévő számok jelzik az általunk fontosabbnak vett pontokat, melyeket fényképekkel illusztrálunk. Kényelmes vízreszállóhelyet találtunk Dunaszeg magasságában a Bagaméri ágon – egy horgászcsónak kikötőt nagyszerűen felszerelve. Innen indultunk útnak. Rövid evezés után megpillantottuk a Bagaméri-zárást és a Hosszúkői Kiágazás Fenékküszöböt, amely a Hosszúkői-ágba vezet. Mindkettő frissen épült, szépen rendberakott műtárgy.

JAVASLATUNK: biztonságos csónakkiemelő létesítése. (a Nagy-Duna felé is)

Horgászcsónak kikötő – indulási pont

1. pont A Hosszúkői Kiágazás Fenékküszöb. Az első új építésű műtárgy, melyen a bejárás során áthaladunk. A környéke rendezett, ám csónakkiemelővel nem találkoztunk. A mostani vízállásnál nem tudtunk átevezni, nagyobb víznél ez nem lesz probléma.

Tovább haladva a keskeny, kanyargós Hosszúkőiágon hamar elakadtunk egy uszadékhalomban – itt még konnyen átverekedtük magunkat, arra nem gondoltunk, hogy később egy hasonló akadályon „vérzünk el”.

Uszadékhalom a kenu mellől…

Háttérben a Bagaméri-zárás és egy menetben lévő hajó az Nagy-Dunán


106 K l E M E N c Z H E NR IK

Hosszúkői átjáró

A Patkányosi csatornában található hidacska testvére a Hosszúkői hídnak – itt is gondok lesznek magas vízálláskor az alatta való áthaladással. 4. pont: Patkányosi Fenékküszöb. Mostani vízállásnál szintén nem volt átjárható vízen, ide is javasolt lenne egy biztonságos csónakátemelő – így komoly a bokatörés veszélye!

A Patkányosi átjáró

2. pont: Hosszúkői átjáró. Szépen megcsinált kis híd, ám magasabb vízállásnál bizony bajos lesz átevezni alatta… Kényelmes tempóban, akadályoktól mentesen érkeztünk meg a 3-as számmal jelölt ponthoz: a Patkányosi Tápcsatorna Átjáróhoz. Odafelé ezt a műtárgyat csak megnéztük, visszafelé át is haladtunk alatta és leeveztünk az ág végéig az ún. Kalacsi Vízkivételi Kőküszöbig.


F o lYÓ PA R TO N 107

A Patkányosi fenékküszöb

Ennél a műtárgynál is van vízmérce lépcsővel, ez nem olyan magas, azonban ki és beemelni a csónakokat itt sem könnyű és veszélytelennek sem mondható. JAVASLAT: biztonságos csónakkiemelő létesítése.

Vízmérce a műtárgy mellett

VízenJárók


108 K l E M E N c Z H E NR IK

Kis Szigeti átjáró

A következő kis „műtárgy” tulajdonképpen egy gázló-fenékküszöb volt, ide néhány terméskő volt letéve, egyébként át tudtunk volna csúszni felette. 5. pont: Kis Szigeti átjáró Ez után nem sokkal egy akkora uszadékhalom állta utunkat, hogy kénytelenek voltunk megfordulni és visszaevezni. Szerettünk volna a Pulai-ágra a sziget után kievezni (majd utána eljutni a Dunáig) de erre nem sikerült és sajnos a Kis-Szigeti átjáró is járhatatlan volt. Így maradt a visszafordulás.

VízenJárók

A Vízügy tájékoztatása szerint a építkezés még tart, előreláthatólag jövő év tavaszára készül el az összes műtárgy, ekkorra áll be a jövőben várható átlagos vízállás. Általánosságban megállapítható, hogy az építkezés szép rendben zajlik, nagy mértékű környezetkárosodást nem láttunk, nem tapasztaltunk sehol sem.


F o lYÓ PA R TO N 109

Az út vége

Sajnos egyetlen műtárgy mellett sem találtunk csónakkiemelőket, csónakcsúszdákat, ezek kihelyezése – az érintettek (tehát a vízitúrázók) megkérdezésével, véleményük figyelembevételével – szövetségünk részéről javasolt! Mindezek mellett kifejezetten jó túraútvonalak alakulhatnak ki a jövőben a Szigetköz ezen részén, köszönettel tartozunk a döntéshozóknak és a Vízügynek az új lehetőségekért!


110 K l E M E N c Z H E NR IK


t úR AbES ZÁM O LÓ 111 „A Szigetköz olyan, mint egy nagy színes képeskönyv. A természetben látó szemmel járó embernek kinyílik, és megmutatja a szépségeit.” – írja Timaffy László Szigetköz című könyvében. A Szigetköz a Duna legnagyobb magyarországi mellékágrendszere, ezért egyben hazánk legjelentősebb vízitúrás területe. A 375 négyzetkilométeren elterülő ágrendszer számtalan kisebb és nagyobb szigete között közel 200 kilométer vadregényes Duna-ág kanyarog. A Szigetköz mai képe a Duna szlovákiai (1992) elterelése után az ágrendszerek folyamatos rehabilitálásával alakult ki. A legutolsó rehabilitáció 2014–2015-ös években a Bagaméri ágrendszert érintette. A Szigetköz víztestekben gazdag tájegység, a legfontosabb vízterületei a mellékágrendszer, a Mosoni-Duna és említésre méltó a Zátonyi-Duna is. Északról az Öreg-Duna határolja, amely hajóforgalomtól mentesen békésen csorgadozik a Feketetenger felé. A Szigetköz mellékágrendszerei A Szigetközt több ágrendszerre oszthatjuk, melyek a rehabilitáció óta szoros összeköttetésben állnak egymással. A Szlovák oldalon terül el a Csallóköz, a Szigetköz „Szlovák testvére”, kettő között folyik az ún. Öreg-Duna, az elterelés után megmaradt csekély vízével. A Szigetköz 1992-es elterelése és a Szlovák üzemvízcsatorna megnyitása után az érintett eredeti

Duna szakasz (Dunacsúny – Szap) vízhozama közel 90%-al csökkent. Ez azt eredményezte, hogy az ágrendszerekben a vízszint radikálisan csökkent, bizonyos ágak teljesen kiszáradtak – ez katasztrófa volt – a Szigetköz legnagyobb természeti katasztrófája, amit ráadásul az ember idézett elő. Az élővilág pusztulásnak indult, az állat és növényvilág radikálisan elkezdett átalakulni. A problémát az 1995-ben, Dunakiliti felett átadott bámulatos mérnöki észjárással kitalált fennékküszöb oldotta meg, amely fel tudta annyira duzzasztani a Szlovákiából érkező minimális vízmennyiséget, hogy az újból táplálni tudta a mellékágakat. Ezek után folyamatos, máig tartó rehabilitáció keretében alakítják a szakemberek a Szigetköz képét, vízrajzát és próbálják meg a sajnos már vissza nem állítható eredeti állapototkat újból előidézni. A Szigetköz ágrendszereinek nevei és a Szigetköz fontosabb részei (Nyugatról keletre haladva) • Rajka és környéke (Rajka település) • Tejfalusi ágrendszer (Dunakiliti település és környéke) • Cikolai ágrendszer (Dunasziget település és környéke) • Bodaki ágrendszer (Kisbodak település és környéke) • Dunaremetei – Lipóti ágrendszer (Dunaremete és Lipót települések és környéke) • Ásványrárói ágrendszer (Ásványráráró település) • Árvai-Bagaméri ágrendszer (Ásványrárótól keletre eső rész. Közeli település: Dunaszeg, Vámosszabadi, Vének) A szigetközi ágrendszereinek átfogó víziturisztikai ismertetése A szigetközi ágakban túrázni túravezető nélkül kizárólag gyakorlott, helyismerettel rendelkező vízitúrá-


112 K l E M E N c Z H E NR IK zóknak ajánlott! Az ágrendszerek szövevényesek, gyakoriak a zúgók, hirtelen felgyorsuló vízfolyások, éles kanyarok, hidak alatt hullámzó, örvénylő vizek, amik akár a WWI–II-es szintet is elérhetik. Egy nagyobb ágrendszer víze akár 30-40 kilométer hosszan is kanyaroghat a szigetei között, így a helyismerettel nem rendelkező ember könnyen útvesztőben érezheti magát. Amennyiben úgy döntünk, hogy a Szigetközt választjuk, érdemes felkeresni valamelyik ágrendszer mellett fekvő települést (pl.: Dunakiliti, Dunasziget, Kisbodak, Dunaremete, Lipót, Ásványráró), melyeken számtalan szállás és vízitúrás szolgáltató közül választhatunk. Figyelem: az ágrendszereket tavasszal néhány hétre mesterségesen elárasztják, így érdemes utazás előtt érdeklődni a viszonyokról. Nagyobb települései: Mosonmagyaróvár, Halászi Nem engedélyköteles vízitúra terület.

ADAToK Fekvése: Magyarország Észak-Nyugati része Magyarországi kiterjedése: 375 négyzetkilométer Átlagos szélessége: 10–150 m (rendkívül változó) Átlagos mélysége: 1–10 m (rendkívül változó) Vízsebessége: jellemzően ZWA-tól WWI-es vadvízig minden megtalálható Folyamkilométer jelzések: nincsenek VESZélyEK Gyors vízfolyások, zúgók, kisebb-nagyobb hidak (melyek alatt áthaladni szigorúan tilos!), a számtalan ág miatt nagy az eltévedési lehetősége a vízitúrázónak. Nehézséget jelent: a Szigetköz szabályzása miatt sűrűn találkozhatunk műtárgyakkal, melyeken át kell emelni a hajónkat. Egy hosszabb túrán 8-10 átemeléssel is kell számolnunk! A túra előtt mindenképpen kérjünk térképet, felvilágosítás, illetve – ha nincs komoly helyismeretünk – kérjük túravezető segítségét.


t úR AbES ZÁM O LÓ 113

Milyen hajóval járható? • Kajak, kenu • Evezős • Motorcsónak (korlátozottan, a sok átemelés miatt)

A Folyó TuriSZTiKAi SZolGÁlTATÁSAi Víziturisztikai szolgáltatásokkal való ellátottsága: magas

Kinek ajánlott? Megfelelő információk begyűjtése és a túraútvonal optimális kialakítása esetén szinte mindenkinek. A helyismerettel rendelkező túravezetők több tucat túraútvonalat tudnak javasolni, melyek az abszolút kezdő túrázóktól a profi vízitúrásokig mindenki számára megfelelőek lehetnek. A hajóátemelések számát minden esetben kalkuláljuk bele a túrába! Ezek száma minél magasabb, annál hosszabb és nehezebb a túra.

VízenJárók


114 túR AbESZ ÁMO LÓ

A Mosoni-Duna víziturizmusa


K l E M E N c Z H E NR I K 115 A Mosoni-Duna a Duna déli mellékága (fattyúága). A szlovákiai Oroszvár és Dunacsún között ágazik ki a Dunából és Véneknél ömlik vissza „szülőfolyójába”. Hossza közel 123 fkm, amely teljes egészében evezhető, túrázható. Víziturisztikai jelentősége nagy, kiválóan alkalmas akár egy egész hetes vízitúrák lebonyolítására is. Vize kényelmesen evezhető, biztonságos, partja mentén számtalan víziturás szolgáltatás található. jelentős a horgász és fürdőturizmusa, utóbbi főleg a vízparti telelpülések mentén kiépített szabadstrandokon. Nagyobb települései: Mosonmagyaróvár, Győr. Nem engedélyköteles vízitúra terület. ADAToK Fekvése: Magyarország Észak-Nyugati része Magyarországi hossza: 122,53 fkm. Átlagos szélessége: 100–120 m Átlagos mélysége: 3–4 m. Víz sebessége: jellemzően ZWA (0-4 fkm) Folyamkilométer jelzések: részlegesen és hibásan VESZélyEK Rajka és Kimle település között éles kanyarok, szigetek előtt és után bedőlt fák, hirtelen felgyorsuló víz. Mosonmagyaróvár és Győr környékén jelentős motorcsónak forgalom.

Vének alatt a gönyüi szigetenél a Nagy-Duna torkolata után a jobb parton műtárgyak a Dunán, a hajózási útban a szigeteket jobbról kerüljük!! Zsilip: 121. fkm (Rajka térsége, tápláló csatornán található Víg zsilip – elkerülhető) Duzzasztó: 85. fkm, mosonmagyaróvári duzzasztómű. Átemelési útvonal táblával jelölve (balra!) Hidak: 102. fkm – feketeerdei híd; 94. fkm – Halászi; 62,5 fkm. – kimlei híd; 48,2. fkm – Mecsér; Győr belterületén 15,1 fkm – Kossuth híd; 14,5. fkm –Széchenyi híd.

VízenJárók


116 K l E M E N c Z H E NR IK Milyen hajóval járható? • Kajak, kenu • Evezős (leginkább Mosonmagyaróvár után) • Motorcsónak (helyismerettel rendelkezőknek akár az egész folyószakaszon is)

A Folyó TuriSZTiKAi SZolGÁlTATÁSAi: Víziturisztikai szolgáltatásokkal való ellátottsága: magas

VízenJárók

Kinek ajánlott? A felső (Rajka-Halászi) szakasz kivételével a vízterület ajánlott akár teljesen kezdő vízitúrázók, illetve nagyobb csoportok, iskolai osztályok számára is. A felső szakaszon (Rajka és Mosonmagyaróvár között) érdemes képzett túravezetővel túrázni.


t úR AbES ZÁM O LÓ 117

Zátonyi-Duna Érdemes megemlíteni még a Szigetköz talán legszebb folyócskáját (tulajdonképpen ez egy csatorna), amely a Mosoni-Dunát a Szigetközi mellékágakkal összekötő ún. szivárgó-csatornából „ered”, keresztülkanyarog a Szigetköz felső és középső részén és egyre kisebb csatornákra tagolódva változó helyeken a mellékágrendszerbe torkolik. A Zátonyi-Duna legfontosabb települése Dunasziget, partjára számtalan vendéglátóipari egység és sátorozóhely települt.

A folyó rendkívül nyugodt és kristálytiszta átlátszó állóvíze minden korosztály és tudásszintű vízitúrázó számára ajánlott. Klasszikus hosszútávú túrákra a folyó kevésbbé alkalmas, a felső szakaszán rentgeteg műtárgy és átemelési pont van, így inkább egy-egy napos családos, – kisgyermekes evezést érdemes tervezni.


118 H O d Z S I

I A I M É H O B Y G AVA BOHÉMSÁGO7K . 200 MÁrCiuS 14–17.


t ú R A bES ZÁM O LÓ 119

bor, Em a, Zozi, Barni, Zsom A csapat: Detti, Som

Március 14-én délután kilenc fős társaságunk egy mikrobuszban nekiindult a közel 400 kilométeres távolságnak. Mikor este nyolc körül koccintottunk P. Sándor és társai 159 évvel ezelőtti Pilvaxos hangolására már vígan az Alpok hegyei közt jártunk. Túravezetőnk precizitását mi sem jellemezhetné jobban, mint az a tény, hogy a jelzett 22.00 órai érkezés éppen 22.00-ra esett. Csak azt tudnám, honnét tudta, hogy a hátsó fröccsös szekció négyszer állítja meg a kocsit. A Rozmberg városkában meglelt szállásunk felettébb puritán, de annál fűtöttebb állapotban várt bennünk. Ágyosztás után kirajzolódott a kétpártrendszer. A „Menjünk Igyunk Sört Is” –

Hős túravezetőnk: Vidra

a Moldvára. k ye g e m n a sb iu rc – Drágám má – Mikor? a n. – Majd márciusb s – kezdetű szokáso s! li á rm o n y g va – Te nem barátnő) kontra n sa li á n o ci p (o ég evezősfeles a nagy kaland. tt ö d ő zd ke l a ss u g evezős dialó adság(vágy)unk b a sz a zt ko o k n ü Nemzeti ünnep ezés beiktatását. ev s o p a yn ég n y eg is lehetővé tette ltem, hogy mások rü ö eg m n yo g a n a és A túrakiírást látv , hiszen az előrejelz en zb ví eg id h a k a szívesen lapátoln alkohol fokban ég m t le k sé ér m ő fokos vízh szerinti 3,5 Celsius hideg – irány is k y eg k n ü ek n it snek. De m sem nevezhető erő irány a Moldva. , ia ém h o B y n á ir , Csehország

ese, Tomi, hodzsi

0. nap – AZ uTAZÁS

továbbiakban MISI – hívei nekivágtak a városka utcáinak, hogy teszteljék a „Cseh Remekeket”. Tették ezt mérsékelt sikerrel, mivel a kis városka vendéglátósai ebben a meglehetősen szezonelőtti időszakban nem voltak berendezkedve az öt szomjas magyar befogadására, és ezt tudatták is velünk. Egyidejűleg ajánlva a szemközti házat, amelyen a KAM-ASU-TRA felirat díszelgett. Ezt kihagytuk… Másfelől a „Nyomás Aludni, me’ Holnap Korán Evezni Köll” (NyAHKEK) tábora simábban vette az akadályt és aludni tért, hogy aztán pártszabályzata alapján már korán reggel megkezdte a szundítani vágyók módszeres függőlegesbe rendezését – több-kevesebb sikerrel.


120 t ú R A bE SZÁMOLÓ

Látjkép Vyssi Brodból

1. nap – Vyssi Brod – Zaton

A Lipno II. víztározó ködbe burkolózva

is, amelyen szintén szárazon kelt át a csapat. Természetesen a hős boss vette vállára a becsület dolgát és lelavírozott két kajakot és pont ennyi kenut is. Újabb öt kilométer múlva Rozemberg látképe tárult elénk egy csodás templommal, híddal és a sorban a harmadik gáttal. És igen, eljött az idő – vesszenek a gyávák(!) – nekilódultunk személyes épségünket sem kímélve a gátszörnynek. Mivel mindenkinek

a partról a közel kétméteres zuhanásokat a hömpölygő vízbe. Említést érdemel egy túratársunk cselekedete, aki minden előzetes bejelentés nélkül mezítelenre vetkőzött, majd némi H-kettő-O kontakt után kicsit gyorsabban visszaöltözött. Mivel mezei túratársadalmunk más egyedei egyéb említésre méltót nem cselekedtek, így a gát – a stripboy után – a jombi nevet kapta. A továbbindulást követően egy nagyon szép szakaszon ringatóztunk és öt km múlva jött a második gát

csont nélkül sikerült – megállapítást nyert, hogy ez nem is nehéz… Sikerein felbuzdulva a MISI tábor indokoltnak látta bejelenteni, hogy az előző esti sikertelen sörrentés este végre esedékes. A gát után kikötöttünk a szálláshelyünknél. Kikötés közben egyik kajakosunk egy hatalmas fehér cápa sziluettjét vélte felfedezni a parti vízben. Hősiesen rávetette magát és lebirkózta – gondoltuk, de elmondása szerint csak a kikötési manőver sikertelen-

Részlet a Chippendale showból

Egységeink víziparádéja a rozembergi csúszdán

Indulás mikrobusszal a Lipno II-es víztározó alá, ahol szolid ködfelhő köszöntött bennünk. Rövid „kezeslábas” értekezés a szállásadók helyi intézményében, majd repülőrajt Vyssi Brod-ból. A víz hideg, de magas vízállású (+130). Két híd és kb. 1 km múlva elértük az első gátat. Csúzdában hömpölygő víz – avatatlan szemeknek kissé ijesztő, de Vidra hősies bátorsággal lelavírozott minden vízijárművünket. Mi csak pilláztuk


H O d Z S I 121

A hős leküdi az első akadályt

után útbaigazított bennünk a „helyi erő”. Végre igazi cseh sört csorgattunk szomjas torkunkon lefelé. Bevackolódtunk néhány honpolgár közé, akik a„Cseh2”-ön valami echte szláv szappanoperát néztek, ahol a főhős épp ráébredt, hogy az anyja egyben a lánya és a vak nénjének októberben van a születésnapja. Iddogáltunk 4 kötőjel 6 sört, nem sokat, mert a NyAHKEK elnöke, rettenthetetlen túravezetőnk, fő generalisszimuszunk korai kelést jósolt. És ha Ő jósol az úgy is van…

Rozembera a vízről megközelítva

Lengyelpiac a parkolóban

sége okozta vízbefúlási kísérletnek lehettünk szemtanúi. Én utólag megfejtettem ám… Tomi már anynyira szomjas volt, hogy a hagyományos „Első boruló sört iszik a saját cipőjéből” Vidrás szokás privilégiumát stoppolta. Rozemberg után még 10.5 km Zaton, ahol az aznapi etap véget ért egy híd lábánál. Szép táj, kellemes idő, jó társaság, mi kell még… Vacsora után nekilendültünk szállásadó településünk macskaköveinek koptatásának. Rövid kitérő


122 H O d Z S I

nyulakról „bárányos” gátnak kereszteltünk. Sikeres átkelés után (nem száraz) Cesky Krumlov következett. Előzetes ismereteinket felidézve derengett, hogy egy nagyon szépséges hely következik. Így is lett. Várak, kilátók, templomok – egy gyönyörű reneszánsz kis városka, ahol a folyó szinte egy teljes kört ír le. Magát a várost csak vízről szemléltük, de a „túra szeme” Detti tökéletes fotókat készített. Korábbi itt tartózkodásom alkalmával feltűnt, hogy rengeteg a japán turista. Ezt megosztottam túratársaimmal – persze egyet sem láttunk. Vezérkajakosunk egy kétméteres pofára eséssel indított a partról, majd egy oktatófilmbe illő eszkimózással korrigált. Na erre azért előkerült egy tucat japán is, akik a közeli hídról mindezt filmrevette. Szerencsétlemségemre pont a túlparton voltam és mire a japánokkal alkuba keveredhettem volna a fel-

Egyí rövid szakaszon azért csúnyább arcát mutatja a folyó…

Indokolt lett volna a forralt bor…

2. nap – Zaton – Zlata Koruna Legfőbb csatlósa legiabb al-Vidra már fél hétkor vadul, partfisnyéllel illette ajtónkat. Kösz Soma! :) A városi puhányok bizony nem tudtak volna felkelni, nem úgy mint mi. Kilenckorkor teljes terjedelmünkben elterültünk a zatoni híd lábánál és csak néztük a jégvirágokat a dermesztő hidegben. A helyi munkások meg minket, hülyének. Röviddel azután, hogy túraszervezési hiányosságnak róttuk fel a forró tea (lsd. inkább forralt bor) fel nem szolgálását, a két kenu és egy „legyőzhetetlen” kajak útnak indult. Tomi jobbnak látta a hidegben nem lefagyasztani tojásait – döntését hím társai megértéssel fogadták. Nem úgy a mágus (=Ati), aki egy 14 éves gyermek lelkesedésével rántotta magára az előző éjjel csonttá fagyott spricdeckjét. A zatoni híd után egy csodaszép rész következett, ahol láthattuk, hogy hogyan kell – szükség esetén – egy közutat a folyómederben megépíteni. Minimális látható betonfelület, szépen rakott kőfalak. A gátaknál is hasonló megoldásokat láthattunk – de most nem a magyarlaki és a körmendi gátról beszélek. Kb. 8-10 km múlva elértünk a papírgyárhoz, ahol hajócsúzda is volt, amelyet a táj mérsékelt szépsége illetve a vízállásból adódó csúzdaviszonyok miatt jobbnak láttunk kihagyni. Pár kilométer múlva – újra a megszokott fenyőerdős környezetben haladva – elérkeztünk egy újabb gáthoz, amelyet a túlparton szaladgáló nagytestű vér-

…de aztán következik Krumlov


t ú R A bES ZÁM O LÓ 123


124 t ú R A bE SZÁMOLÓ

Krumlovi Moldva part

A MISI társelnöke végre hozzájutott kedvenc folyadékához, amitôl aztán távolba meredt

étterem, amely előző este a MISI székházául szolgált. jó kaja, olcsó, finom sör. Vacsora után a szállás felé vettük az irányt majd némi PH-érték rendezés után a szokásos esti pártszakadás. Az előző esti csalódás után reménnyel telve nekiindultunk a rozembergi főtér kocsmájának, ahol a „bemegy-leül” szabály alkalmazása után már csak a „dve pivo” kódot kellett a pincér kérdő tekintetébe tennünk és kisvártatva két korsó gyöngyöző sör birtokosai lehettünk. Turaés párttársam, Zozi szerint 20 cseh miújság korsónként megéri. Később tagszám bővülés okán (Emese+jombi) a „fír bír” lépett életbe, minek kimondása akkora hiba volt, mint ahogy azt Stirlicz is érezhette, midőn a Reichstag kapujában Daszvidányját köszönt. Innentől már biztosan nem néztek minket turistának! Közben informálódtunk az otthoni eseményekről, de csak annyit tudtunk meg, hogy Demszky már kevésbé rajong a tojásoslecsóért. Lelke rajta!

Evezés a nemzeti parkon keresztül

Zsombor a krumlovi nagygát felé repül

vétel okán, azokat elnyelte a föld. Nem keveset áldoztam volna érte. :) A krumlovi gátakat mindannyian szerencsésen túléltük. Túravezetőnk dicséretben is részesített bennünket, de a sörrel történő megpecsételéstől már határozottan elzárkózott. Büszkén, szomor-szomjasan „ahojoztunk” a parti kocsmákban ülőknek. Még szerencse, hogy Emese vette a lapot, és kölcsönkérve tőlünk némi pálinkát, azonnal megkínált bennünket –, mondván ő a büféhajó. A világörökség szépségeitől megrészegedve azé’ Krumlov után közvetlenül beleszaladtunk néhány megtermett szemétkupacba. A gátrengeteget elhagyva nyugodt vízen elértük Zlata Korunát, az aznapra rendelt táv végét. Hazafelé megálltunk Krumlovban, hogy vacsorázzunk. A vacsorából csak egy sör lett, mert az étterem kiválasztásánál nem született kétpárti konszenzus. Megoldásként maradt az a kis családias hangulatú


H o D Z S I 125 a betonszegélyről úgy hullott alá, mint öreganyám stelázsijáról az uborkásüveg. Az istenek vigyáztak ránk, mert a hideg víz mellé kellemes időjárást rendeltek. Talán ezen a délutánon volt kissé borúsabb, de ez minket nem zavart. Borsowtól nem indultunk el a sör fővárosa felé, ezt nem tudom magamnak megbocsátani. Ceske Budejovice egy későbbi időpontban kerül meghódításra! Hazafelé beugrottunk törzshelyünkre „levesezni”. Este levezetésként Tomi – kicsi Soma unszolására – blokkolta a PIN kódomat, így elvágta az otthoni hírek áradatát. Majd a szálláshelyen vacsoráztunk konzervcsontot meg csillis babot…

Az utolsó gát Borsow előtt

3. nap – Zlata Koruna – Borsow Reggel egy ismét egy nagy csata hangjaira ébredtünk, amit Barnus és a kis Soma vívott a nagy és gonosz ajtónkkal. Feladtuk, felkeltünk. A közeli ABC-ben begyűjtöttünk némi élelmet, néhány úti sört és az eladó kislány mosolyát. Vízreszállás után egy nemzeti parkon eveztünk keresztül, olyan volt, mintha egy kanadai fenyőerdőben lavíroznánk. A víz is keményebb lett – főleg Tomi szerint, aki egy borulás után megmondta a tutit: őőő… A második gátat a túraleírás X-esnek titulálta, de azért ez nem jelenti mindenkinek ám azt. Egekig magasztalt túravezetőnk ezt is abszolválta. Igaz

Wekker Úr

A konzerv csont is finomabb ha mese van hozzá


126 H O d Z S I


t ú R A bES ZÁM O LÓ 127 4. nap – Vyssi Brod – rozemberg – hazaút A másnapi ébredést már tüzérségi támadás hangjai is kísérték. Tomi még egy egyezményes hajókürt jelet is leadott, de azért én sejtettem, hogy indulás után nem fog rögtön jobbra kanyarodni. Vasárnap. Hazautazás. Előtte azonban még egy Vyssi Brod – Rozemberg repeat. A vízszint zuhant vagy 30-40 centit. Előttünk két gát, amely elsőre megfutamított bennünket, de minket nem abból a fából faragtak ám. Némi „hazai” bátorító után nekilódultunk és átsurrantunk mindkét gáton. Kora délután már ismét a rozmbergi gátat ostromoltuk. Búcsú-

Két magyar, a cseh folyón Volt egy kis hutyutyu…

zóul „mindenható” atyánk – legnagyobb örömömre – bemutatott egy eszkimózási kísérletet tökig érő vízben. Szép volt. A kárörvendés kéjes hullámai épp átjárták lelkem, mikor szembesültünk vele, hogy vége a túrának. :( Négy nap, kb. 80 km, 11-ből 9 gát teljesítve és rengeteg élmény és tanulság. Még kifizettük a szállást, ami nevetségesen alacsony volt, napi 850 Ft. A szervezés jó volt, én személy szerint nagyon élveztem a túrát… (ez itt a lefety helye…). Reményeim szerint még találkozunk!


Kedves Vízitúrázók, Táborhely tulajdonosok, kedves Barátaink! Eljött az idő, hogy a weboldalunk szolgáltatásait bővítsük, és egy komplexebb, a civil vízitúrás társadalom céljai számára még hasznosabb szolgáltatást nyújtsunk Nektek! A célunk: szeretnénk összegyűjteni magyarország összes közösségi célú CSÓNAKHÁZÁT! Olyan vízparti szolgáltatóhelyeket, házakat keresünk, melyek bárki számára biztosítanak hajótárolási lehetőséget, anélkül is, hogy a hajótulajdonos versenyzési céllal tartaná a hajóját a csónakházban.


Vidra kajak-kenu bolt Vidra póló bolt Vidra snowboard bolt Telefon: Ati +3630/216-4668 • Detti +3630/238-5600 • E-mail: info@vidra-vizitura.hu Bolt és iroda: 8800 Nagykanizsa, Fő út 23. • Postai cím: Vidra Vízitúra, 8883 Rigyác, Valéria u. 5. Nyitva tartás: hétfő – péntek: 10.00–17.00 óra Számlaszám: 11749015-20071824 Koordináták: szélesség: 46°27'41.45"N, hosszúság: 16°51'51.15"E

www.vidra-vizitura.hu www.vidra-snowboard.hu www.vidra-polo.hu


130 K E l E AT TILA


t UDÁ S TÁR 131

y G A V K E Z Z E EV ? K E Z Z E V E E N Kezdőként, jó esetben elmegy az ember egy túraszervező céggel túrázni, ha jó céget választ, akkor kezdőként is abszolút biztonságban lesz, nem kell azon gondolkodnia, hogy az adott folyó kiválasztott szakasza, az adott körülmények között számára megfelelő-e, ezt a döntést a túravezető meghozza helyette. Ha a túrára saját vagy bérelt felszereléssel, de a profik óvó felügyelete nélkül megy valaki, akkor neki kell eldöntenie, hogy a folyón elindulhat-e. Ez a döntés nem tűnik mindig egyszerűnek, pedig az, vagy legalábbis egyszerűbbé tehető.

A biztonságos evezésnek három fő összetevője van: az ember, a folyó és a körülmények. Mind a három fő összetevő három további tényezőre osztható fel, így összesen 9 tényezőnk van, ezeket kell külön megvizsgálnunk minden túra és vízre szállás előtt. Ahhoz, hogy biztonságban legyünk a folyón, egyetlen szabályt kell csak követnünk: Ha a kilenc összetevő közül akárcsak egy is nem megfelelő, akkor nem szabad elindulni a folyón. Az emberhez és a folyóhoz kapcsolódó vizsgálat nem az evezés napján, hanem előtte, a túra tervezési fázisában történik, míg az aktuális körülményeket a túra napján kell végiggondolni. Előfordulhat, hogy a rossz irányba változó körülmények miatt az utolsó pillanatban kell lemondani egy túrát, elhalasztani vagy más helyszínt kell választani. A kilenc összetevővel kapcsolatos megjegyzések:

EMBEr

Folyó

KörülMéNyEK

1. tapasztalat 2. felszerelés 3. csapat

4. információk 5. veszélyek 6. mentési lehetőségek

7. vízállás és időjárás 8. váratlan nehézségek 9. fizikai és mentális állapot

EVEZŐS 1. tapasztalat Ne értékeld túl a saját képességeidet, és ne becsüld le a folyót! Az evezéstechnika és folyóismeretek mellett mentéstechnikai és elsősegélynyújtó ismereteinkre is szükség van. Nem elég az, ha valaha megtanultad, ismétlés és gyakorlás nélkül minden tudás kikopik. 2. felszerelés Az adott hajótípusnak alkalmasnak kell lennie a folyón történő evezéshez. Nem szabad elfeledkezni a szükséges biztonsági felszerelésekről sem. Rövid, nem teljes lista a főbb felszerelésekről: mentőmellény, ruházat, légzsák, dobókötél,karabiner, elsősegélycsomag, kacsaszalag, kés, kommunikációs eszköz, síp, ennivaló, innivaló, sisak. A felszerelésekről itt olvashatsz bővebben. Mentőmellény nélkül soha ne menj vízre!


132 t U D Á S TÁR 3. csapat Alapszabály, hogy soha nem evezünk egyedül, és a csapatban mindig a leggyengébbhez kell igazodni a többieknek. Folyó 4. információk Információk összegyűjtése internetes források, könyvek, evezős ismerősök segítségével. Fényképek, folyóleírások, túrabeszámolók, videók áttanulmányozása. Adott szakasz nehézség szerinti besorolása. Hol van vízmérce és mi a megfelelő vízállás, mi a minimum és maximum víz? 5. veszélyek Mi a legrosszabb, ami megtörténhet? Mi történik/történhet egy úszó emberrel? Át kell emelni valahol? Vannak olyan részek, amiket evezés előtt partról meg kell nézni? Szifonok, alávágások, rőzsegátak és fák a vízben, mesterséges gátak vannak? Biztonságos helyen maradnak az autók? 6. mentési lehetőségek Lehetőségek úszó ember és felszerelés mentésére. Ha szükség van külső segítségre, akkor mennyi idő alatt ér oda? Milyen lehetőségek vannak orvosi ellátásra? B terv? KörülMéNyEK 7. vízállás és időjárás Indulás előtt győződjünk meg az aktuális vízállásról, és tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent (minimum – maximum víz). Ne csak az aktuális időjárással legyünk tisztában, hanem a várható időjárással is. 8. váratlan akadályok Ha történt valami előre nem látható akadály, akkor ennek megfelelően kell módosítani a tervet. Ha ezen akadályok miatt megcsúsztunk, akkor gondoljuk végig, hogy marad-e idő így is. (Ne feledjük: sötétedés előtt 2 órával tervezzük a túra befejezését, hogy mindig maradjon idő egy előre nem betervezett és elhúzódó mentésre!) 9. fizikai és mentális állapot Az evezéshez edzett test és tiszta fej szükséges. A folyó nem megy el, ha ez nem a te napod, akkor nyugodtan tarts egy pihenőnapot!


K E l E AT TI LA 133 Néhány példa az elmúlt pár évből, amikor más lehetett volna a történet vége. Gondold végig, hogy a kilenc összetevő közül melyik nem teljesült. 1. Összeszokott csapat, ismert és sokszor evezett folyószakaszra ment evezni. A folyóra újonnan épített mesterséges gát alatti hengerben borulás után többen meghaltak. 2. Kajakosok indultak el egy erősebb folyószakaszon. Indulás után az egyikük besodródott egy szifonba. Nem volt náluk se telefon, se mentéstechnikai felszerelés. Bár a bajba került kajakos feje végig kint volt, de a segítség túl sokára érkezett meg, kimerültség és kihűlés miatt halt meg. Egy kötél kellett volna csak. 3. „Magukat tapasztaltnak mondó” család indult el kisgyerekekkel (!) a Rába egy nyugodtabb részén, a szokottnál magasabb vízállásnál, bérelt kenukkal. Egy vízben lévő fát nem tudtak kikerülni és beborultak. Tűzoltók mentették ki őket a telefonos segítségkérés után. 4. Tavon eveztek ketten mentőmellény nélkül. Bár mindketten jó úszók voltak, de borulás után csak egyikük tudott kiúszni. 5. Tapasztalt kenus, mentőmellény nélkül, részegen borult és eltűnt a vízben. 6. Kiváló evezősök, maximum vízállás felett szálltak vízre. Úszásnál több nagy értékű felszerelés is elveszett. Minden outdoor sportnál, így az evezésnél is létezik kockázat a fizikai sérülésre, síkvízen és vadvízen is, de a szabályok betartásával ez a kockázat minimális. Jó evezést, vigyázzunk magunkra! Safety first!


134 G ล‘ c Z E bรถb E


S ÁRK Á NY HA J Ó 135

A 13,5 MÉTERES HAJÓHOSSZ, 20 EMbER EVEZ, LEGELöL üL A dObOS, HÁTUL ÁLL A KORMÁNyOS, íGy EGyüTT INdUL MEG LOMHÁN, MAJd A VíZbőL RITMUSOSAN KIEMELKEdVE REPüLVE A „SÁRKÁNy”.

A 20 evezős közül egy, az első pár közül valaki, adja azt az ütemet, amikor mindenkinek a lapátot a vízbe kell merítenie. Multi vállalatok nem véletlen fedezték fel a csapatépítés eme módját: a hajóban evezővel mindegy ki vagy, felső vezető, vagy a kávéért felelős titkárnő, együtt egyszerre kell küzdened az előrejutásért. Ugyanazt a mozdulatot, ugyanabban a ritmusban, ezredmásodpercre pontosan végrehajtva, a társadat segítve, könnyebb lesz célba érni mindenkinek. Persze itt kérdés az egyén, aki megéli, szerencsés esetben igenis észreveszi a hosszútávú evezés már-már meditataív ritmusát, a rövidtáv pörgését, amit nem lehet félúton abbahagyni, vagy eltéveszteni, hiszen, akkor mindenki más


136 S ÁR K ÁNYHA J Ó


G ő c Z E b öb E 137 is csapkodni fogja a vizet valamilyen kaotikus hernyózásban, ahogy a lapátok egyenként több tételben cuppannak a vízbe. Az egyén más emberként száll ki a hajóból: vagy úgy érzi, hogy ő vitte az egész hajót, vagy úgy, hogy már csak a többiek miatt is a végső határáig kellett lapátolnia. Eufória és adrenalin az egekben. Társak nélkül pedig nem megy. Hadd’ szóljak a mi kis csapatunkról, ahol fordítva kezdődött minden, hiszen elkezdtünk néhányan sárkányozni, abból nőtt egy sárkánycsapat és már igényünk van a közösségi életre, hogy kolbászt töltsünk együtt, hogy fánksütő partit rendezzünk, libavonulást nézzünk, vagy éppen doboljunk, de mindezt: együtt. A hajóban is megvan mindenkinek a feladata, talán ezek az egyéniségek soha nem ültek volna le közösen fagyizni, de ott az élő hús-vér csapattárs, aki számít rám, mintha a közös bográcsozásnál, közösen hagymát pucolva, sörözve, fröccsözve, átjönne a sárkányhajó szelleme; hamarabb lesz paprikás krumpli, ha mindenki, újra a szó „együtt” pucolja. Valahova tartozni jó, szerintem a legnagyobb egóval rendelkező is keresi a maga közösségét. Gesztitől lopva: „…aki a csapaté lett, várja a csapatélet.” Vadlibák Éti Se


138 K l E M E N c Z H E NR IK

Dunai lรกtรณhatรกr


t úR AbES ZÁM O LÓ 139

Halász szerszámok

Az alábbi kis írást a „Délvidékről” kaptuk egy lelkes és profi vízitúrás közösségtől, akik Duna déli szakaszát járják rendszeresen. Reméljük lesz még folytatás….


140 K l E M E N c Z H E NR IK

Szürkegém ugrásra készen

Kenutúra a rezéti-Holt-Dunán Az idei nyár egyik utolsó napos vasárnapján – gondolván egy nagyot és merészet – a térképre böktünk, kenuba ültünk, majd miután evezőt is ragadtunk, végigeveztük a Veránka-sziget déli részét. Tapasztalt vízitúrázóknak első hallás után biztosan sokat mondó a sziget neve, de azoknak akik nem ismernék: a sziget a Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekvő szárazföldet a Duna főága, holtágai határolják, útját a gemenci vasút több ponton is keresztezi. Túránk a Baja mellett fekvő Bárka Pihenőháztól indult, ahonnan a felszerelést szoktuk kölcsönözni – amikor a sajátot nem áll módunkban magunkkal vinni. Az első néhány kilométert a Vén-Dunán tettük meg. Ezen a szakaszon már – mondhatni – idegen csend és béke honolt, így nem esett nehezünkre hátrahagyni sem a város zaját, sem a rohanó hétköznapokat. A part közelében horgászok várták a jó szerencsét (és a halat).

Nekünk, a természetet és embertársainkat tisztelő vízitúrázóknak, mindösszesen annyi dolgunk volt, hogy a lehető legnagyobb ívben elkerüljük az úszókat, damilokat. A Vén-Duna északi torkolatához érve meglepve, kisebb csalódásunkat nem leplezve vettük tudomásul, hogy a az általunk igen kedvelt természetes napozóhelyként szolgáló homokszigeteknek – persze csak átmenetileg – hűlt helyük. A következő, kb. két kilométeres szakaszt-ezzel magunk mögött tudva a Koppány-szigetet- északi irányban, az élő Dunára kievezve folytattuk. Nem szegte kedvünk az erőteljesebb evezést igénylő sodrás, sem a kedvezőnek nem mondható széljárás. A partközelben haladva még arra is maradt energiánk, hogy megcsodáljuk azt a tájat, amelynek vonzereje és szépsége páratlan. Utunk a Rezéti-Holt-Dunán, kb. öt kilométeres szakaszon át vezetett tovább, ahol a halászok varsái világosan jelezték, hogy megérkeztünk a veránkai horgászházakhoz. Pihenőnket a rezéti halászháznál


RE ZÉ t I HOLT-ÁG 141 tartottuk, ami ugyan első pillanatra elhagyatottnak tűnt, de a parton gondosan felsorakozó varsák egyértelműen emberi kéz munkáját sejtették. A Rezéti-Holt-Duna érdekessége, hogy meredekebb partoldalai nagymértékben alámosottakká váltak, olyannyira, hogy a fák gyökérzete a levegőben lóg. Lankásabb oldalain a hordalék lerakódott, ami cserjéknek, lágyszárú növényeknek adott otthont. Túratársaimmal ezen a Duna szakaszon a legnagyobb egyetértésben megállapítottuk, hogy a szél mindig szemben fúj, az evezés irányától függetlenül! A gemenci vasút Nyárilegelő megállóhelyéhez közeledve –ahol hosszabb pihenőt engedtünk meg magunknak-egyre több kormoránt, kócsagot,

szürke gémet láthattunk, amik kétség nélkül színesebbé tették az evezett kilométereket. A hazafelé vezető út mindig gyorsabb. Esetünkbe talán ez annak is volt köszönhető, hogy kicsit „sodródhattunk az árral”, megadtuk magunkat a víznek. Ugyanezen, a kb. 11-12 kilométeres szakaszon indultunk vissza a késői, alkonyatba nyúló délutánon. A nyugalom, a szélcsendnek köszönhetően még feltűnőbbé vált. A Vén-Dunához értünk, mikor elbújt a nap a fák mögött és vele szinte egy időben előbukkantak a homokzátonyok, most már szigetformájukban. Gyönyörű vízitúra útvonal ez, jó szívvel ajánlom kezdőknek és gyakorlottaknak, tehát mindenkinek, hogy tapasztalja meg személyesen a déli Duna varázslatos világát.


KALAND AZ ÉLET! A Kalandor Vízitúra Bt. – 1994-ben létrejött elődjével együtt – már 19 éve szervez kenutúrákat Magyarország összes nagyobb folyójára és néhány határon túli vízre is: Bodrog, Bodrog-ártér, Tisza, Tisza-tó, Szigetköz, Mosoni-Duna, Gemenc, Mura-Dráva, Rába, Hernád, Velencei-tó, Hévíz-patak, valamint a Moldva Csehországban és a Mazuri-tavak Lengyelországban. Májustól szeptemberig, minden hétvégén hirdetünk vízitúrát, június–augusztusban pedig, hoszszabb 4–10 napos vízitúráinkra is várjuk az érdeklődőket, kezdőket és gyakorlottakat egyaránt. Lehet vízitúráinkra jelentkezni egyedül, párban vagy barátokkal, a családdal együtt, biztos lehet benne mindenki, hogy a túratársak csak az első pillanatban lesznek ismeretlenek, és hamar kialakul az a közösség, „a csapat”, amitől a túra végén olyan nehéz elszakadni, és amiért szinte mindenki a következő év vízitúráját tervezgeti a haza indulás pillanataiban! Külön csoportokat indítunk iskoláknak, akár osztálykirándulásról, akár nyári táborról legyen szó, mindig több programból válogathatnak. Cégek részére egyénileg összeállított vízitúrás, csapatépítő tréningek szervezését is vállaljuk. Egyszóval várunk vízitúráinkra minden fiatalt és kevésbé fiatalt, aki újoncként vagy visszatérő túrázóként egy nagyszerű élmény részese, egy jó csapat tagja  kíván lenni! jó vizet, jó túrázást mindenkinek! A Kalandor Vízitúra csapata


grafikai munkák • weblapok magazinok, könyvek tördelése grafirkastudio@t-online.hu Tel.: +3620/333-5054


Vizenjarok 003  

VízenJárók Magazin II. ÉVFOLYAM 1. (3.) SZÁM 2014.

Advertisement