Vizenjarok 001

Page 1

2013. DECEMBER • I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

KÖSZÖNTŐ Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a kis csapatunk által összehozott magazinhoz. Reméljük, mindenki talál magának valami olvasnivalót vagy hasznos írást. A weben megjelenített magazin könnyed kezeléséhez kérjük, olvasdd el a felhasználói felületen található kezelési útmutatót! A magazin következő tervezett megjelenése 2014 tavasz vége, nyár eleje. Aki a látottak alapján kedvet kapott, hogy besegítsen a magazin létrehozásában vagy jótanácsokkal segíteni tudja munkánkat, annak várjuk levelét a hodzsi@weking.hu címre. Ha valaki érdemesnek találja lapunkat, hogy üzleti vállalkozását meghirdesse, annak várjuk jelentkezését. Jó olvasást és boldog ünnepeket kívánunk!

imPreSSzUm

VízenJárók inGyenes inTerneTes VíziTUriszTikai maGazin

i . É V F O Lya m 1 . S z á m 2013. DeCemBer 24.

m U n K atá r S a K :

» Varga Ta m á s

» Pándi L á s z Ló

» KlemenczHenrik

» Kele aT T i L a

» H o r Vát H aT T i L a

» gál aT T i L a

» BarnaGyörGy


kisbodak

öreg-tó…

tengeri kajak

nagykör

29

21 39

33

104

110

118

víziitúra kupa

dr-vtsz

kenus-íjász

vízcseppek

dráva

8 Víziturisztikai S

42


51

64

74

lajta

andrew

mosoly 56

zwa–ww VI

45

vegyespáros

hypotermia

tartalomJeGyzÉk 7

94

Köszöntő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H o R váT H AT T i l A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyerekkori álom volt a nagykör teljesítése . . . . . . C í m l a p S Z To R i . . . . . . . . . . . . . . vA R G A B é l A . . . . . . . . . . . . . . . . vízitúra a Dráván . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F O lYÓ l E Í R á S . . . . . . . . . . . . . . . . K l E M E c Z H E N R i K . . . . . . . . . . vízcseppek mozgalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C I V I l M U N K A . . . . . . . . . . . . . . . . K l E M E c Z H E N R i K . . . . . . . . . . 5. Kenus Íjász verseny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K I E G É S Z í TŐ S P o R T . . . . . . . . . . H o R váT H AT T i l A . . . . . . . . . . Duna-régió vízitúrisztiukai Szövetség . . . . . . . . . . . . C I V I l M U N K A . . . . . . . . . . . . . . . . Pá N D i l á S Z ló . . . . . . . . . . . . . Xii. vízitúra Kupa 2013 végeredmény . . . . . . . . . . . . V í Z I T Ú R a K U PA . . . . . . . . . . . . H o R váT H AT T i l A . . . . . . . . . . A hypotermia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I D R aB lo G . . . . . . . . . . . . . . . . . . K E l E AT T i l A . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 veretlen vegyes párosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V í Z I T Ú R a K U PA . . . . . . . . . . . . vA R G A TA M á S . . . . . . . . . . . . . . „imádok mosolyogni, ez a kedvencem” . . . . . . . . . . V I D R aB lo G . . . . . . . . . . . . . . . . . . K E l E AT T i l A . . . . . . . . . . . . . . . . vizek nemzetközi osztályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I D R aB lo G . . . . . . . . . . . . . . . . . . K E l E AT T i l A . . . . . . . . . . . . . . . . Andrew szezonzáró túrája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ÚR a B E S Z á M o ló . . . . . . . . . . . . K E l E AT T i l A . . . . . . . . . . . . . . . . Hullámtér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C I V I l M U N K A . . . . . . . . . . . . . . . . Pá N D i l á S Z ló . . . . . . . . . . . . . Egy… kettő… három… lajta! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ÚR a B E S Z á M o ló . . . . . . . . . . . . G á l AT T i l A . . . . . . . . . . . . . . . . . Kisbodak címszavakban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F O lYÓ PA R To N . . . . . . . . . . . . . . K l E M E c Z H E N R i K . . . . . . . . . . Öreg-tó vízitúrakör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F O lYÓ l E Í R á S . . . . . . . . . . . . . . . . K l E M E c Z H E N R i K . . . . . . . . . . Tengeri kajak beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ÚR a B E S Z á M o ló . . . . . . . . . . . . B A R N A G yÖ R G y . . . . . . . . . . . .

5 8 21 29 33 39 42 45 51 56 64 74 90 94 104 110 118


8 Va rg aBÉLaB e S z á m o lÓ J a

DUNA |

SIÓ |

B A L ATO N |

Z ALA |

RÁBA


A |

Itt egy próbálkozás 1959-ből Karabukán, ahol akkor éppen laktunk

BEVEZETÉS MáR fiATAl KoRoMBAN SZERETTEM volNA vÍZRE SZállNi, DE vÍZ éS cSóNAK SEM volT A KÖZElBEN, No éS SZülEiM SEM TáMoGATTáK AZ ÖTlETET. AZ iGAZi KEZDET 1972-BEN jÖTT El, AMiKoR SZoBATáRSAM éS BARáToM, Thuróczy GyuszI – AKi fiATAlABB KoRáBAN BUDAPEST BAjNoK iS volT – ElviTT A BME SoRoKSáRi cSóNAKHáZáBA, éS PillANAToK AlATT MEGTANÍToTT KAjAKoZNi. KéSŐBB áTállTAM A KENURA, BEjáRTUK MAGyARoRSZáG éS A TéRSéG folyóiT. SZERENcSéRE fElESéGEM, NINa iS SZERET „cSóNAKáZNi”, ÍGy AZ UTóBBi iDŐBEN úGy 25–35 NAPoT EvEZüNK évENTE A DUNAKiliTi vADvÍZ BáZiSRól KiiNDUlvA. A NaGYKöRT ElŐSZÖR 1974-BEN TERvEZTEM véGiGEvEZNi, DE TáRSAM éS BARáToM, TaKács JáNos MEGNŐSülT, éS iNKáBB A NáSZUTAT válASZToTTA… Túl A 60-oN RájÖTTEM, HoGy A lEGNEHEZEBB fElADAT TáRSAKAT TAlálNi A NAGyKŐRHÖZ, EZéRT ElhaTáROZTam, hOGY EGYEDül TEljESíTEm! SNowBoARDoZáS KÖZBEN KEZDTEM El AZ ÖTlETEléST: iNfoRMációGyűjTéS A TúRáRól, A MEGállóK TERvEZéSE, A fElSZEREléS ÖSSZEállÍTáSA, A SZABADSáG üTEMEZéSE, HoGy cSAK NéHáNy foNToS KéRDéST EMlÍTSEK. AZTáN júNiUS 2-áN DélBEN, éPP AZ áRvÍZ ElEjéN RAjTolTAM DUNAKiliTiBŐl, éS HoGy NE iZGUljAToK, 804 KiloMéTER EvEZéS UTáN iDE iS éRTEM viSSZA, AZ áRvÍZ TETŐZéSE UTáN 14-éN.

Amellett, hogy a szerkesztők tisztelik, meghajolnak varga Béla teljesítménye előtt, felhívják a Dunántúli Nagy Kör ismétléséhez kedvet kapók figyelmét, hogy a Kis-Balatonon átevezés nem engedélyezett!

| MOSONI-DUNA

804 KM KENUVAL

VízenJárók


10 cÍ ml aPszTOri Nekifutásból érkeztem a szombat délelőtti Szanazug kenumaratonról, amelyen nagy versenyben alulmaradtunk Gál attiláékkal szemben. Este évfolyam-találkozó Budapesten, amit részben én szerveztem, és ezután vasárnap indulás a Nagykörre.

Nina kiteszi a szűrőmet

N É h á N Y G O N D O l aT a Z E lŐ K É S Z ü l E T E K h E Z Az egyedül evezésnek vannak előnyei és hátrányai is. Hátrány a segítség hiánya, előnye a jó társaság. De a viccet félretéve: határozott technikai kérdés a csónak kiegyensúlyozása, ugyanis egyedül hátul ülve az eleje kiemelkedik, a vízvonal rövidül, a hajó pedig ezáltal lassul. Megoldásként ötven literes vizes hordót kötöttem az elejébe, amit különböző italokkal pakoltam meg. A hézagokat az aktuális folyó vízével töltöttem fel, így a hűtés is megoldódott. Manapság telefon nélkül már nem ember az ember, rendeltem is egy napelemes töltőt, ám mivel az nem érkezett meg, így a víz menti kocsmákban kellett megállnom. Az útitervet viszont tartani kell: a napi kilométer teljesítéséhez több

trükköt is használtam. Naponta 10 –12 órát eveztem (általában reggel 7-től este 8-ig), amilyen gyorsan csak lehetett. Az inputot (étel-ital) és az outputot (csak folyadék) is a csónakban intéztem. Aztán jól jött, hogy az áradás miatt gyorsabb volt a folyó, így mintegy 10 km/h volt az átlagsebességem a Dunán lefelé haladva. Ha belegondolunk, hogy egy világbajnok körülbelül 15 km/h-re képes! Persze, a hivatalos versenyeken állóvízen húznak a kenusok, és nem folyik alattuk 5-7 km/órával a víz…

EGY RöVID ÚTlEíRáS KÉpEKKEl, m E R T í R N I N E m N aG YO N S Z E R E T E K : 1. nap – 2013. június 2., vasárnap Dunakiliti – Neszmély (93 km) Beindítottam, és teszteltem a hajót. Az „Öreg Duna“ is jól folyt, tudtam tartani a 12-es sebességet. Elérve a Duna főágát, jött a megérdemelt ebéd. Elsuhantam a gönyüi kocsma mellett, és bár nagy nagy volt a csábítás, végül mentem tovább. Sietnem is kellett, mert eleredt az eső. Így hagytam el Komáromot, és a többi kisvárost. Neszmélyben aztán emeltem


a felszerelés

2. nap – 2013. június 3., hétfő Neszmély – halásztelek (121 km) Reggel egy rövid séra után hajóba szálltam, beálltam a sodorvonalba, majd megreggeliztem. jól ment a hajó – valószínűleg hátszél fújt, mert azt nem érzi az ember. Az eső menetrend szerint érkezett: háromszor kellett átöltöznöm, de visegrádtól már „csak” az oldalszél maradt. Budapestre érve egy BKv-s hajóval versenyeztem, nekem persze nem kellett minden megállóban kikötni. A vízirendőr később „eldöntötte” a versenyt: elbeszélgetett velem, udvariasan, barátságosan,

3. nap – június 4., kedd halásztelek – Kalocsa-meszes (110 km) A százhalombattai kémények eljátszották a jól ismert bujócskát, és gyorsan feltűnt a kulcsi szélerőmű is. Dunaföldváron megálltam egy halászlére, közben a mobilba áramot, magamba sört töltöttem. Kalocsa előtt megint utólért az eső: beöltöztem, és úgy döntöttem, meg is állok, keresve egy szárazabb sátorhelyet. Még ki sem kötöttem, már jött is a segítség. Nagy jános, egy régi hajós, nyomban meghívott magukhoz. Elfogadtam az invitálást. Közben hozzánk csatlakozott Kovács Károly is, így együtt fröcscsözgettünk az este. A Kovácstanyán megkóstoltuk a pálinkát, de mivel éhesek voltunk, csakhamar hazatértünk jancsiékhoz. Összedobtuk a kaját, aztán folytattuk a beszélgetést: hajókról, árvízről, nőkről.

halászlé Dunaföldváron

a kőgát fölött, sőt, a nagy lendületben a füzesben landoltam! Kihalt volt a környék, a kempingben – miután evakuálták – csak egy éjjeliőrt találtam. A szállásdíjról gyorsan megegyeztünk, még a villanyt is bevezettük a sátorba! Más kérdés, hogy az égő ki is égette az alját… Mivel a vendéglő is zárva volt, maradt a hazai vacsora.

csak egy kicsit hosszan. Sajnálom, hogy nem mehettem ki a rakpartra, mivel ott még nem eveztem, ehhez azonban hiányzott néhány centiméter. Az M0-ást elhagyva megerősödött az oldalszél: besodródtam a füzesbe, igyekeztem az erdőben menni, közben táborhelyet kerestem. A magas vízállás hátránya, hogy nincs száraz hely a közelben: a csigák és a rovarok felmenekültek a fákra – ebből nyilván levettem, hogy jön az ár. Kijjebb vertem fel a sátrat, és be is bejött a számításom, hiszen szárazan ébredtem.

Néhány centi hiányzik a rakpartig

VízenJárók


a sió zsilipnél átemelés

Simontornyáig, még ebédelni is az esőben kellett. jött a Kapos jobbró,l a Siónak meg csak a szélessége maradt, a mélysége a sodrással együtt eltűnt, felét benőtte a nád. A folyó igencsak unalmas volt, mindössze néhány horgász üdvözölt barátságosan. Egy vadkacsa röppent föl előttem, és elkezdte játszani a haldokló sebesültet – no mindjárt tudtam, hogy itt kiskacsák vannak. A mamakacsa vagy egy kilométert „tornázott” előttem: biztos kevés a csónak erre, ezért e nagy felhajtás, gondoltam magamban. Az ozorai híd után már ki kellett szállnom áthúzni a csónakot egy átfolyáson: ez rossz jel. Sejtettem, hogy nem érem el vízen a Balatont… Kerestem szálláshelyet, mindenhol meredek műpart. A húszcentis víz fölött a kikötő 2-3 méterre tornyosult. Két horgász hódolt kedvenc elfoglaltságának, mondták, hogy aludjak ott, ők úgy is

hiba történthetett, gondoltam, mivel aznap nem esett. viszont a folyó is elkezdett jönni velem szembe, no, vége a sétaevezésnek, summáztam magamban. Tábortűz, szalonnasütés, vörösbor, szúnyogok – így telt az estém.

mennek. itt legalább nem nedves fű, hanem sima beton volt alattam. Tüzet rakni nem lehetett, ígymaradt a hideg vacsora. fájt a torkom, és meg is sérült a lában. Másnap irány a patika.

5. nap – június 6., csütörtök Kölesd – Ozora (49 km) Reggeli a parton, lassú víz jött velem szembe. volt egy 20 méteres szakasz erős sodrással. Hogy az miként került oda, nem tudom, de simán megeveztem. Aztán Pálfán is volt egy hasonló a hídnál, csak itt az eső is megeredt, egész intenzíven zuhogott

VízenJárók

6. nap – június 7., péntek Ozora – Balatonlelle (42 km) indulás fölfelé! Talán eljutok Mezőkomáromig, bizakodtam. Bizony, nem jött össze, így inkább visszafordultam, majd telefonos segítséget kértem. Tóth Imre – aki jól ismeri a vizet – segítségségemre sietett. Megerősítette feltevésemet, miszerint nem lehet tovább haladni. Szerzett egy kocsit, amivel eljutottunk

Irányjelzés a hídpilléren

4. nap – június 5., szerda Kalocsa-meszes – Kölesd (78 km) A Dunán tartott a „dagály”, de még kifértem a csatorna hídja alatt. Aztán a szokásos program: reggeli a sodorvonalban. A szekszárdi híd után azt hittem, hogy elértem a Siót, de szerencsére az ébredező üdülők felvilágosítottak, hogy még mennem kell néhány kilométert, és ott találom majd. Így is történt. A Duna földuzzasztott álló, nyugodt vízében mentem a zsilipig. Egy srác segített fölhúzni a megrakott hajót a gátra, jó tett helyében jót várj: együtt bevertünk egy jó sört… A csónaktaligám elromlott. Megjavítottam, és elértem a felvizet. Nyugodt volt a gemenci erdő, engem a Duna-deltára emlékeztetett. A Sió állt, így kikötés nélkül a vízen ebédelhettem. Mindenfelé rengeteg varsa volt, – nyilvánvalóan sok a hal errefelé. valami


Mindig is szerettem volna egy jachtot

c Ím l aP sz TOr i 13 Térképet nem hoztam magammal, ennek ellenére két elágazást is jól vettem. Aztán jött egy kis kitérő: elkeveredtem egy patakon, ám belefért egy kis edzés. Egy emelés után a folyással szembe mentem, ám a folyó egy sűrű bozótosból jött ki. lehetetlennek tűnt áthaladni, s noha hoztam magammal fűrészt, mégis csak a környezetvédelemre gondoltam… visszafordultam, találtam is egy széles csatornát a gát mögött. Nyugat felé mentem, elméletileg jó irányban. Később egy újabb csatorna következett. átemeltem a hajót, lassan beesteledett. viharfelhők gyűltek felettem, de sikerült azokat magam mögött hagyni. A bal parton egy nagy épületet láttam, no, gondoltam, elértem a civilizációt. A Hévíz-patakon eveztem, amikor felcsörögtem hadnagy Károly barátomat: a másnapi fuvart egy kis pálinka mellett beszéltük meg. Keszthelyen poharazgattunk egy jót, megünnepeltük a találkozást.

7. nap – június 8., szombat Balatonlelle – Fenékpuszta (61 km) Erős szélben indultam, dobálta a hajót, már majdnem partra kényszerített, de azért valahogy csak haladtam. itt találkoztam az egyetlen sportcsónakkal a hosszú utamon: egy német kajakos jött velem szembe. fonyódon duplán ebédeltem, majd szerencsére elállt a szél, megcéloztam a Zala-torkolatát. Ráléptem a gázra, az időjárás is a kegyeibe fogadott: kisütött a nap, trikóra kellett vetkőznöm. Azt hittem, hogy megtaláltam a Zala-torkolatot, de sajnos, nem: 500 méterrel elszámoltam magam, de a halászok eligazítottak. A zsilipet nyitva találtam, így behajtottam a Kis-Balatonba.

8. nap – június 9., vasárnap Fenékpuszta – Körmend (30 km) Reggel hatkor indultam el Zalavárról: igazán szép helyeket hagyok magam mögött. Elhatároztam, hogy orosz barátaimmal majd visszatérek: mégis ismerjék meg, hogy honnan ered az írásuk… A lassú folyású Zalán eveztem árral szemben: Zalaapátinál, a híd után elértem az első bedőlt fát. leküzdöttem, de ötven méterre jött a következő. és így tovább… Döntenem kellett, hogy folytatom az utat előre, vagy visszafordulok. végül, néhány órás küzdelem után elértem Zalacsányig. itt Barbár barátom segített ki: a rábai hajós azt javasolta,

Dús növényzet a Kis-Balatonon

Siófokig. Kedves emberek élnek arra: mikor járművet váltottam, a helyben ténykedő közmunkások nyomban a segítségemre siettek. El is kelt a segítség ezen a ködös reggelen. Mintegy 60 kilométert autózunk, megbeszéltük az ozorai helyzetet: kevés a munka a környéken, nehéz az élet, de az emberek barátságosak, és segítőkészek, tehát van remény! A vízirendőrség kikötőjében Balatonra szálltam, és mire kiértem a kikötőből, várt már az „ügyeletes” eső. Nem zuhogott, az égiek csak azt akarták látni, hogy milyen gyorsan öltözök át. Aztán jött a szél, ami megszárított, sőt, még a nap is előbujt! A kősziklákkal kirakott parton kikötni nem lehetett, így csak a kikötőket használhattam. Zamárdiban álltam be a jachtok közé: ebéd, telefontöltés, majd vissza a hajóba. Elértem Balatonlelle kikötőjét. A kedvenc hotelemben teltház fogadott, így egy másik fogadóban szálltam meg.Duna Dunakiliti neszmély Halásztelek kalocsa sió-torkolat

fkm 1.840 1.747 1.626 1.516 1.497

km/nap kemping

nap 1 1 2 3 4

start 12:00

Sió kölesd Ozora Ozora-Ozora

fkm 37 86

km/nap kemping 37 kölesd 49 Ozora 12 98 km

nap 4 5 6

start

Balaton siófok zamardi Balatonlelle Fonyód zala-torkolat

fkm 0

km/nap kemping

nap 6 6

start 12:00

7 7

07:10

Zala kis-Balaton – Hévíz zalavar-kehida

fkm

km/nap kemping 26 Fenékpuszta 30 56 km

nap 7 8

start

Rába körmend sárvár Győr

fkm 155 92 0

km/nap kemping körmend 63 sárvár 92 Győr 155 km

nap 8 9 10

mosoni-Duna Győr novákpuszta mosonmagyaróvár Feketeerdő

fkm 15 60 90 102

km/nap kemping

nap 11 11 12 13

30 35

30

93 neszmely 121 Halasztelek 110 kalocsa 19 343 km

30

07:00 06:45

Balatonlelle

35 65 km

45 30 12 87 km

07:45 07:00 07:00

novákpuszta móvár

összesen: 804 km

stop

megjegyzés

19:50 19:00 19:00

eső szél eső hosszú emelés, eső

stop 19:30 19:30

megjegyzés eső nincs víz

stop

megjegyzés szállítás ebéd

20:00

07:10

start 07:30 07:00

start 11:00 07:45 09:00

ebéd

stop 20:30 17:00

megjegyzés Hévíz-patak 33 átemelés/4 km

stop 21:00 20:30 20:00

megjegyzés vacsora 6 átemelés, eső 1 órás átemelés

stop

megjegyzés kiraboltak rendőrség interjú nincs víz

20:30 17:00 14:00


csak egy ember van a gáton

küzdjem föl magam Kehidakustyánig, addigra odaérnek autóval, és felvesznek. A következő 4 kilométeren 33 alkalommal kellett átemelnem a kenut. Pár szót az emelésről. A partra kimenni lehetetlen, meredek, iszapos és járhatatlan. vagy bedőlt fák fölött húzzuk át a hajót a nem igazán stabil fán billegve, vagy ha magasan áll az akadály, akkor esetleg át lehet nyomni magunkat alatta. Ha egyik sem jön össze, akkor marad a fűrész, és vágunk magunknak egy kaput. Egész egyszerűnek tűnhet, pedig az ötödik után már nagyon lehet unni, utána meg bosszantja az embert, a tízedik után valahogy belejön az ember. A hosszú küzdelem után jó érzs volt találkozni a rég nem látott barátokkal, Barbárral és Makkal. Kocsival nyilván gyorsabban szeltük a kilométereket, így értük el a Rábát Körmendnél. Megünnepeltük a sikeres mentést, no meg azt is, hogy végre ezen a napon nem esett.

VízenJárók

9. nap – június 10., hétfő Körmend – Sárvár (63 km) Másnap korán indultam, időben elértem Rábahidvéget. itt nyilván megálltam egy „töltésre” – meglátogattam Kis Istvánt, és a messze földön ismert sasmadarát. Kértem tőle egy pecsétet a térképemre – így szereztem „alibit” magamnak otthonra. Ebéd után értem az ikervári gáthoz, a hajót az „Öreg Rába” felé emeltem át, de alig volt abban víz. visszafordultam, és áttettem az üzemvíz-csatornába. itt jött egy „helyi” ember, és mondta, hogy arra ne menjek, mert a végén lehetetlen átemelni. Megfogadtam tanácsát, és visszatértem az „Öreg Rábára”. Egy ottani horgász mondta: arra ne menjek, mert egy kisebb akadály után a végén egy ötvenméteres szakaszon torlódtak fel az uszalékfák. Harmadik ág nincs, de a Zalai előzmények miatt rutinom már volt az átemelésben. A kisebb torlaszt simán vettem, de a nagyobb nehéz dió volt. Ha itt elakadtam volna, akkor bizony végem lett volna:


10. nap – június 11., kedd Sárvár – Győr (92 km) Tortúrám a folyón ezzel nem ért véget, hiszen fűrész híján (amit Körmenden adtam barátomnak) kézzel estem neki a „dzsungelnek” – hosszú oldalakon taglalhatnám csatáimat, de nem teszem. Maradjunk annyiban, hogy elértem Sárvárt. Az eső, mint hű utitársam, ezúttal sem hagyott cserben… Nicken még mindig szakadt, ráadásul a kocsmát is zárva találtam. folytattam utam Győrig, ahol Faltusz robi barátom foglalt szálást. Az elegáns szállóban nagyot néztek, mondván, ki ez a hajléktalan. Megnyugtattam őket, hogy tudok fizetni, és a csónakot sem hozom be. Ma nem lesz szalonnasütés, summáztam, ugyanis padlószőnyeg van a szobában. De meleget vacsorázok vörös borral, ahogy illik egy ilyen környezethez. Kicsit furcsa ágyban aludni, egészen elszoktam tőle. 11. nap – június 12., szerda Győr – Novákpuszta (45 km) és kirámoltak! éjszaka hivatlan látogatók keresdték fel kenumat, mindent széttúrtak, a holmim csupa sár lett. A kaját elvitték, a bort nem – mehettem vásárolni.

a hídvégi sasmadár

a kenum telt meg esővízzel, és így belecsúszott a folyóba. Még szerencse, hogy egy közeli fán fennakadt! Minden rosszban van valami jó! visszaszereztem a csónakom!

A Rábáról a Mosoni-Dunára érkezve már újra éreztem az árvíz hatásait. élveztem a magas vizet, kevesen mondhatják el magukról, hogy a győri strand játszóterén eveztek! Egy vízirendőr nem sokkal

átemelés az ikervári gátnál

a körmendi híd

távol a civilizációtól vélhetően nem kaptam volna segítséget. Eljött az este, csöpögött az eső, így úgy döntöttem, itt töltöm az éjszakát. A hajót félig a partra húztam, felvertem a sátrat, majd nyomban elaludtam. Az éj közepén nagy robajra és csobbanásra riadtam, nem keltem fel, gondoltam egy részeg hód randalírozik, hagyom őt békén… Reggel aztán a legnagyobb döbbenetemre nem leltem a csónakom, ám mindjárt beugrott, hogy az éjjeli „műsor” nem egy hód volt! Bizony,


18 cÍ ml aPszTOri később magához rendelt. Megkérdezte, honnan jövök, a válaszomon pedig nagyon elcsodálkozott, mondván, hajózási tilalom van. Ezt nem tudtam, és senki sem szólt, ez pedig csak egy kenu – gondoltam. Aztán letiltottak, nem mehettem tovább, így meglátogattam édeasanyámat. Délben visszamentem a csónakparkolóba, és megállapítottam, hogy lejárt a hajózási tilalom. A mecséri hídig igyekeztem behozni a késést. Esőben érkeztem Novákpusztára, nem volt kedvem sátrat verni, így kivettem egy vendégszobát.

az éjjel folyamán kirabolták a kenut

12. nap – június 13., csütörtök Novákpuszta – mosonmagyaróvár (30 km) A kempingben begyümölcsöztem, a vitaminpótlás rendben. Délután háromra beszéltük meg a találkozót Mirkóval a mosonmagyaróvári csónakháznál: ahol egy interjút készített velem a Kisalföld munkatársa. Már nem volt értelme továbbindulni, mert jött az este, és Rajka csak egy ugrásra volt innen. itt letáboroztam, és megünnepeltem a megérkezést.


a büfé és a konyha a dunakiliti kempingben

13. nap – június 14., péntek mosonmagyaróvár – Feketeerdő (12 km) Reggel csak 8-kor indultam, és feltűnt, hogy olyan zöld színe van a víznek, mint egy hegyi folyónak. Halászi felé már látszott, hogy nagyon alacsony a vízállás, és egyre jobban látszott a só-

A kör bezárult. Nina hazavitt autóval. Bedagadt a lábfejem a zalai sérülésektől, de hétfőre kipihentem magam, és kezdődhetett a munka.

K R u m lO V u Tá N , S N O w B O a R D E lŐT T Örülök, hogy megcsináltam! Elhatározás, kitartás, erőnlét, jó ülőizmok, sok jó barát és szerencse is kellett hozzá. Köszönöm mindenkinek a segítséget. jól zártuk az országos bajnokságot is. A Krumlov Maratonon bár párszor megmártóztunk aipli sanyival a hűvös Moldvában, így csak 12.-ek lettünk a 41ből. viszont evezés közben egy hajó sem hagyott le bennünket, csak mikor vizet ürítettünk a csónakból. jöhet a snowboard! jövőre is vízre szállunk!

a zalán szerzett sérülések

az utolsó kiszálló

deros fenék. A feketeerdei híd előtt már keresnem kellett a hajózható csatornákat. A helyzet kezdett hasonlítani a Sió-csatorna evezéséhez. úgy gondoltam, hogy az árvíz miatt elzárták a felső zsilipet, ezért olyan kevés a víz. feketeerdő és Rajka között nem könnyű a közlekedés: fel is hívtam Kránicz Bélát, ő jött el értem autóval, így ez a szakasz is hiányzik az evezésből – ezért is lett csak 804 kilométer az össztáv. Különben már többször megeveztem a Mosoni-Duna ezen szakaszát oda is, vissza is. A vadvízi Kempingben szomorú látvány fogadott: az árvíz levonult, de a nyoma mindenütt meglátszódott. Az épületekben majd kétméteres volt a vízszint és iszap borította a strandot. A helyiek hatalmas munkát végeztek a helyreállítás során. A vízitúra Kupa zárófordulójára érkezők már csak a vízszintre emlékeztető jelzéseket láthatták.

VízenJárók


»K le m enczH e n rik

VízenJárók


Fo lYÓ L e í r á s 21

EGy vÍZiTúRA A DRáváN SoK SZEMPoNTBól KURióZUM A viZET KEDvElŐK SZáMáRA. lEGfoNToSABB TAláN a FOlYÓ ÉS KöRNYEZETÉNEK ÉRINTETlENSÉGE, AMi KÖSZÖNHETŐ ANNAK, HoGy A folyóT HoSSZú iDEiG – PoliTKAi oKoKBól – ElZáRTáK A TURiSTáK ElŐl, éS MEGNyiTáSA óTA A DUNA-DRávA NEMZETi PARK fElüGyElETE AlATT áll, AMi GoNDoSKoDiK a FOlYÓ EGYEDülállÓ VíZI ÉlŐVIláGáNaK FENNmaRaDáSáRól. AZTáN PáRATlAN láTNivAlóT GARANTál AZ ARRA jáRóKNAK A SoMoGy MEGyEi, illETvE AZ oRMáNSáGi (BARANyA) viDéK: A civiliZáció HATáSAiTól MENTES NATURáliS KÖRNyEZETBEN SZiNTE iDŐUTAZáSBAN vEHET RéSZT A TúRáZó.


22 F olYÓLe ír ás a VíZITÚRa FONTOSaBB aDaTaI

EGY KIS FölDRajZ

kb. 120 – 150 fm. (A végállomás megválasztásától függ) Táb o r h elye k : (A Duna-Dráva Nemzet Park által meghatározot helyek!): 1. Őrtilos (nomád) – 236 fkm 2. vízvár (nomád) – 191 fkm 3. Barcs (barcsi szabadstrand, kiépítet vizesblokk) – 152 fkm (+300 m) 4. Szentborbás (szentborbási gátőrház, kiépítet vizesblokk) – 133 fkm 5. Drávasztára (vízitúrás pihenőhely, wc van, zuhany nincs) – 116 fkm 6. vejt (nomád) – 98 fkm 7. Drávaszabolcs (vízitúrás végállomás, wc van, zuhany nincs) – 78 fkm

A Dráva folyó Magyarország és Horvátország határfolyója, a teljes hossza 749 km, ebből 90 km hajózható, magyarországi szakaszán nincsenek vízi erőművek, duzzasztók és egyéb műtárgyak. átlagos vízsebessége 2-8 km/h, átlagos mélysége 1-3 m, átlagos szélessége 100-150 m. A Dráva folyó DélTirolban, Dobbiaco és San candido közöt ered, 1228 m tengerszint felet magasságból kezdi meg, majd folytatja útját Ausztrián, Szlovénián, Horvátországon és Magyarországon át a Dunáig, melyet, Almás közelében ér el. A Duna és a Dráva által közrezárt terület neve Drávaszög, amely leginkább páratlan vízi és szárazföldi élővilágáról híres. A Dráva magyarország legtisztább vízű nagy folyója, számtalan védet és fokozotan védet vízi és szárazföldi állat otthona. itt él többek közöt a fekete gólya, hordalékkupacain fészkel a part csér is.

T ú r a h o ssz a :

várható veszélyek a túra során (hidak, zúgók, átemelések, műtárgyak, stb): Hatalmas limányok, örvények (főleg Őrtilos – Barcs szakaszon), vízvár alatt a kavicskitermelő és szállító hajók, hidak pillérei. Részletesen: Zákányi híd – 227 fkm Répási híd – 208 fkm Barcsi híd – 152 fkm Kavicskitermelő hajók vízvár alat 186 és 183 fm közöt Brestc közelében 175-176 fkm között a f olyó neh é z sé g i f o k a ( ne mz e T kö z i j e löl é s s z e r in T ):

wwi, ZwB, Zwc

ElŐKÉSZülETEK, TuDNIValÓK A Dráván való túrázáshoz engedélyt kell kérni a Duna-Dráva Nemzet Parktól, az engedély nélkül túrázókat a vízirendészet eltávolítja a vízről! A vízről kiszállni, kikötni csak a Nemzet Park által meghatározot pontokon lehet, minden egyéb kikötés büntetést vonhat maga után. Az engedélyünk végig legyen a hajóban, amivel utazunk! További információkat az engedély ügyében a Duna-Dráva Nemzet Parktól kell kérni. (www.ddnp.hu)


0. nap Az őrtilosi táborhelyről: a településtől kb. 500 méterre fekszik a Dráva partján, az őrtilosi vasútállomás tövében. vásárlási lehetőség van a faluban, vízvételi lehetőség pedig a vasútállomás várótermében. 1. nap ú T vo nal : id őTa r Tam: Táb o r hely:

h elyek : l áT n iva ló k :

Őrtilos – vízvár (43 fm) kb. 5-6 óra. (túrahajókkal) nomád, (kútvíz van), zuhanyzási és vásárlási lehetőség kb. 300 m-re a faluban hidak (227 fm, 208 fm), sarkantyúk, zátonyok ritka növények és állatok, őstölgyes

...a vízen: A Somogy megyei Őrtilosból indulunk a túránkra, a vízreszálló hely az őrtilosi vasútállomás közvetlen közelében található a Dráva és a Mura összefolyásánál. A Nemzet Parktól hasznos az engedélyünket úgy megkérni, hogy az indulás előt éjszakát már a parton töltsük, hiszen érdemes időben elindulni, hogy az első izgalmas 43 kilométerünket a Dráván ne kapkodva és az aznapi utazástól fáradtan tegyük meg. Az első napi szakasz sok-sok izgalmat tartogat, az egész túra során itt a legnagyobb a sebessége a folyónak, ezért az evezés komoly odafgyelést igényel még a képzetebb vízi embernek is. A folyó Őrtilos után Zákánynál átlépi az országhatárt, és horvát földön kanyarog tovább egészen vízvárig. Ezen a szakaszon az esetleges „véletlen kikötésekkel” nagyon kell vigyázni, nehogy határsértést kövessünk el! A túra során elhaladunk Gotalovo, Repas (Répás) és Bélavár települések mellet, míg 5-6 órás evezés során meg nem érkezünk vízvárra, első pihenőnk helyszínére. A vízvári kikötőt nehéz észrevenni, több kis sziget között kell meglelnünk a partot, így érdemes a térképünket kéznél tartani, mert a viszszafordulás ezen a sebes folyón meglehetősen nehézkes! …a parton: vízvár település közvetlenül a Dráva mellet fekszik, a partmente a Duna-Dráva Nemzeti Park része. A kikötő és a parti pihenőhely kb. 200 m-re található a falutól, ahol vendégszerető helyiek hangulatos vendéglátóipari egységekkel várják a túrázókat és (fizetés ellenében) akár forró zuhany is vehető annak, aki nem szívesen hódol a nomád

vízitúra szépségeinek. A parthoz közel két jól felszerelt bolt és egy ivóvíz lelőhely is található! vízvár és környéke a vendégszeretetén kívül híres ritka növényés állatvilágáról (pl. hód, fekete gólya, rétsas, ritka lepke, növény és halfajok). Tehetünk egy kellemes sétát a falu mellet fekvő őstölgyesben is. 2. nap úT von al: i dőTa r Tam : Tábor h ely:

he lye k :

l áTn i va lók :

vízvár – Barcs (41 fkm) kb. 5-6 óra. (túrahajókkal) Hideg és melegvízes zuhany, angol wc. A közelben számtalan kis és nagy bevásárló központ található sóderkitermelő hajók vízvár után 186 és 183 fkm közöt, Brestc közelében 175–176 fkm közöt és a barcsi híd (152 fkm-nél közvetlenül a táborhely előtt) múzeumok, templomok, termálfürdő

…a vízen: A második nap hasonló izgalmakat tartogat a túrázók számára, mint az első. A túra nem sokkal rövidebb időben, azonban az első nap tapasztalatait felhasználva a túrázók már biztosabban haladnak az aznapi végcél, Barcs felé. A szokásos gyors vízfolyás, limányok és egyéb természetes vízi akadályok mellet nagyon kell figyelni vízvár után a sóderkitermelő uszályokra. Ezek a hajók a helyüket akár naponta is változtathatják, és munka közben előfordul, hogy drótkötéllel rögzítk a parthoz, így a melletük való elhaladásnál a drótkötélre fokozottan kell fgyelni! (tipp: vízváron a helyiektől érdemes utánakérdezni annak, hogy éppen hogyan és hol vannak a hajók kikötve, Ők mindig tudják a választ.) A túra során elhaladunk Heresznye és Bolhó települések mellet, de érintünk több horvát települést is. fontos tudni, hogy a Dráva ezen a szakaszon

VízenJárók


többször átlép horvát oldalra, így az esetleges kikötéseknél figyeljünk arra, hogy mindenképpen magyar oldalon horgonyozzunk le! Barcs közeledtét a kikötő látványa jelezte, kezdhettünk balra húzódni, hogy biztosan megérkezzünk a szabadstrandra, ahol a vízitúrásoknak külön helyet tartanak fenn. vízvár település helyén a 16. században egy vár állt, melyet a környék mocsarai és a Dráva víze védett hatékonyan. A várat később felgyújtották, majd elhagyták. …a parton: A táborhely a barcsi szabadstrand területén helyezkedik el, a túrázóknak szabadon használható a strandhoz tartozó hideg- és melegvízes zuhanyzó és wc. A strandon büfé üzemel. „Barcs, a Dráva fővárosa”. jogos ez a jelző, nemcsak azért, mert Barcs a legnagyobb település közvetlenül a Dráva folyó mentén, hanem azért is, mert a város szinte gyermekeként gondozza a folyót és környezetét. Barcs 1979-ben nyerte el a város címet, és mint határátkelő, az ország déli kapuja is egyben. Nem a Dráva folyó azonban az egyetlen természeti és turisztkai érték a közelben, érdemes megemlíteni a barcsi Borókás tanösvényeit, a „Három folyó Nemzetközi Kerékpártúra” útvonalat, illetve a horgászat szerelmeseinek azokat a horgászhelyeket, holtágakat,

VízenJárók

amelyeken – a Dráva folyó tiszta vízének köszönhetően – Magyarország folyóvízi halfajainak nagy része megfogható. Barcs városa mellet a folyón a 149 fkm és a 162 fkm között szabadon folytatható vízisport tevékenység, így a városban pezsgő vízisportélet alakult ki, amit a 2001-ben alapított barcsi vízisport és Túraszakosztály fog össze. A vízpartról eltávolodva a számtalan kulturális látnivaló közül érdemes megnézni a Dráva Múzeumot, amely a Dráva-menti hagyományokat mutatja be, vagy az 1806-ban épült Krisztus Király római katolikus templomot. Esőnapon pedig beülhetünk a nemrégiben átadot barcsi élményfürdőbe is.


Fo lYÓ L e í r á s 25 3. nap ú T vo nal : id őTa r Tam: Táb o r hely:

h elyek :

l áT n iva ló k :

Barcs – Szentborbás (19 fkm) kb. 3-4 óra. (túrahajókkal) Hideg és melegvízes zuhany, angol wc. legközelebbi bolt kb. 2 km, Szentborbáson 144 fkm, Drávatamási, Duna-Dráva Nemzeti Park, Természetsmeret oktatási Központja DDNP oktatási Központja, szentborbási kápolna

…a vízen: Barcs után a Dráva sebessége jelentősen csökken, Barcs és Szentborbás közöt a folyó kissé kiegyenesedik, így az első két nap nehézségeivel (örvények, limányok, éles kanyarok) ezen a szakaszon már nem kell szembenéznünk. Egy teljesen nyugodt, kényelmes „hajókázásra” számíthatunk ezen a 19 kilométeren. Az egész szakaszra igaz, hogy a jobb part horvát, míg a bal bart magyar felségterület, így érdemes a bal parthoz közel haladnunk. A folyó 144. folyamkilométerénél, Drávatamásinál, kényelmes kikötési lehetőség adódik arra, hogy megtekintsük a Duna-Dráva Nemzeti Park Természetismeret

oktatási Központját. A központot azzal a céllal hozta létre a nemzeti park, hogy négy dél-dunántúli megye – Somogy, Baranya, Tolna, Zala – iskolásainak testközelből mutassák be a lakóhelyük növény- és állatvilágát. vízitúrázóknak nagyszerű plusz program lehet a központ megtekintése, ahol madármegfigyeléseket végezhetünk, vagy megnézhetjük közelebbről a helyi védett állatés növényvilág szereplőit. A szentborbási táborhelyünket könnyen észre lehet venni, bal oldalon a 135-ös folyamkilométert elhagyva figyeljük a partot, és egy magaslat tetején ott „integet” a nemrégiben felújítot szentborbási gátőrház („vízmesterház”). 50 méterrel lejjebb a háztól kényelmes kikötőhelyet találunk, ahol egyszerűen a partra tudjuk emelni a hajóin. …a parton: A szentborbási táborhely útvonalunk talán legszebb pontja. Nem véletlen, hogy itt nyilvánítoták nemzeti parkká a Dráva és a Duna területeit 1996-ban. Somogy megye legdélebbi települése Szentborbás. A javarészt horvát nemzetiség által lakott falu régi múltra tekint vissza, Szent Barnabás tiszteletére szentelt kápolnájának építését 1216 előttre datálják. A kis falu lakói tisztelik a tradíciókat: a mai napig szívesen viselik és mutatják meg az érdeklődőknek hagyományőrző ruháikat.


26 F olYÓLe ír ás

4. nap Szentborbás – Drávasztára (19 fkm) kb. 3-4 óra. (túrahajókkal) Táb o r h ely: angol wc, bolt kb 1 km, a faluban. l áT ni valók : vájas-holtág, emlékszoba, drávaiványi kazettás templom, Sellye városa …a vízen: Az előző naphoz hasonlóan ezen a távon sem számíthatunk különösebb nehézségekre. Kicsit több a kanyar, ahol felgyorsul a Dráva folyása, de mindezekkel együtt egy nyugodt túrára számíthatunk. A 128-as folyamkilométer után a határvonal ismét kanyarog, néhol mindkét part horvát, néhol pedig magyar. Drávasztára előtt azonban visszaáll a „rend” és a bal parton kikötve meg is érkezünk a drávasztárai kikötőbe. Egy nagy stég jelzi a kikötő hollétét, amit a határőrség hajói mellet a vízitúrázók is szívesen használnak. …a parton: A drávasztárai táborhelyen egy szép központi épület árnyékában sátorozhatunk. Az épületben angol wc található (a helyi Seoska éteremben kell kérni a kulcsot, ott adnak további információkat a táborhelyről), zuhanyzó azonban sajnos nincs. A javarészt horvát nemzetiségű falu gyalogszerrel könnyedén megközelíthető, a bolt jól felszerelt, és a helyi vendéglátóipari egységekben megtapaszú T von al:

időTar Tam :

VízenJárók

talhatjuk az igazi horvát vendégszeretetet. A falu mellett húzódó vájas-holtág környékén láthatunk rétisast, barnakányát és mocsári nőszőfüvet, a faluban pedig egy horvát kultúra ápolását szolgáló emlékszobát találhatunk. Aki nem tud több napot szánni a vízitúrára, annak érdemes itt abbahagyni a vízitúrát, és Sellye érintésével – esetleg egy pihenőnap beiktatásával – kényelmesen hazautazhat. Sellye városa az ormánság fővárosa is egyben (bár erre a címre több település is pályázik), busz és vonat is közlekedik Pécsre, így könnyen és gyorsan el lehet jutni az ország bármely részére. Ha azonban a maradás mellett döntünk, akkor érdemes körbenézni Sellyén. A helyi termálfürdő kempingjében kényelmes szállást találunk, ahonnan sétálva megnézhetjük a híres Draskovich-kastélyt és annak parkját, amelyben 355 féle fafajta található. Aztán ott van még a Kiss Géza ormánsági Múzeum, amelynek az udvarán egy igazi ormánsági talpasházat is láthatunk. A termálfürdőben pedig lemoshatjuk a vízitúránk minden fáradtságát magunkról. A szentborbási vízmesterház egyben az „iPA Magyarország-Horvátország Kétnyelvű környezeti nevelés a Dráva medencében” projekt otthona is egyben, ahol


a fiatalok a természeti értékek mellett megismerhetik a két határos ország kultúráját is. A szomszédos faluban, Drávaiványiban található az ormánság egyik legszebb festett kazettás mennyezetű református temploma. A mennyezetét 167 fakazetta díszíti, és különlegessége az a figurális ábrázolás, amivel az egész ormánság területén csak itt találkozhatunk. folytassuk a túrát a vízen...

vesen segítenek a túrázóknak. Bolt a falu közepén található. Település közelében egy 12 hektáros őstölgyes fekszik, érdemes megnézni!

5. nap

izgalmas és változatos túránk utolsó 20 kilométerén a Dráva lassan csordogál velünk a végállomás, Drávaszabolcs felé. A drávaszabolcsi híd (és határátkelő) előtt a bal parton kényelmesen ki tudunk kötni. csomagolás után indulhatunk hazafelé. A buszpályaudvar néhány kilométerre található a vízparttól.

Drávasztára – vejt (18 fkm) id őTa r Tam: kb. 3-4 óra. (túrahajókkal) Táb o r hely: nomád, bolt a faluban, kb. 2 km-re. l áT n iva ló k : őstölgyes úT vonal:

…a vízen: végig a Dráva bal partját tartva magyar oldalon haladunk vejtig, a napi túránk végállomásáig. A folyó vonala szinte kiegyenesedik itt, így a víz lassú, békés. A táborhelyet a 98. folyamkilométernél keressük, egy magas part felett. A táborhely teljesen nomád, érdemes jól felkészülten érkezni. …a parton: A csendet és békét szeretőknek ideális a vejti megálló, a falutól és minden civilizációtól távol az erdő közepén található ez a táborhely. A legközelebbi épület a gátőrház, ahol mindig szí-

6. nap vejt – Drávaszabolcs (20 fkm) kb. 3-4 óra. (túrahajókkal) Tábor h ely: sátorozási lehetőség a vízparton. úT von al:

i dőTa r Tam :


»K le m enczH e n rik

Víz-csöppek Mozgalom


c iV i lm OzG a LO m 29

Bármely „hullámtér” funkcionálhat közösségi térként: természeti nevelési oktatóközpontként, vízi tanösvényként, csónakos kikötőként, vízi turisztikai bázisként, szabad strandként, rekreációs központként, jármód független aktív turisztikai csomópontként, horgászparadicsomként, vagy a falusi turizmus színtereként. A Duna-Régió víziturisztikai Szövetség Magyarországon elsőként a turizmus újra definiálásával szeretne megalapítani egy olyan, a vízhez és a partjához köthető civil közösségi, hálózatépítési mozgalmat (víz-csöppek), amely átöleli az országot, és összekapcsolódik a szomszédos országokkal, magába foglalja a víz menti társadalmak minden szereplőjét, úgymint: kenu és kajak szabadidősport, evezés, motoros és vitorlás hajókkal való túrázás, horgászat és minden olyan szabadidős tevékenység, amely valamilyen formájában a vízhez vagy a vízparthoz köthető, kiegészítve a lovas, bakancsos, a kerékpáros turizmussal. A mozgalom alapgondolata Klemencz Henriktől származik, aki jelenleg többek között a szövetség egyik alelnöki pozícióját tölti be. Ő mesélt a részletekről… – Egy, a víz-csöppekhez hasonló mozgalom gondolata már régóta foglalkoztatott. Az ötlet lakóhelyemen, vácott fogalmazódott meg bennem. vác egy szép dunaparti település, rendkívül sikeres vízisport klubokkal. Ennek ellenére klasszikus vízi élet nem alakult ki a városban. Egy hozzám hasonló vízi ember, aki már nem akar és nem is tud profi sportoló lenni, de szereti a vizet, szereti a vízisportokat,

szeretne a vízen kikapcsolódni, nem talál lehetőséget arra, hogy hódoljon szenvedélyének. Kíváncsian kerestem az okát annak, hogy miért nem alakult ki egy ilyen vízparti városban olyan civil közösség, amelynek segítségével lehetne kajakonzi, kenuzni, és az eszközöket tárolni? Elképzeltem magamban egy olyan helyet, amely mindezeket megadja a vízpart mellett élő embernek, emellett összefoglalja a hazai vízi kultúra és történelem összes alkotóelemét. Ez lett a „vízi Kultúrház” fogalma. évek óta nyaranta a Szigetközben dolgozom, ahol kedvenc „csöpp” településemen, Kisbodakon hirtelen összeállt a kép víz-csöppek formába: csöpp kis települések civil összefogása, együtt munkálkodása a vízparton és vízen, azért, hogy az ott élő emberek közelebb kerülhessenek a vízhez. Kapóra jött az is, hogy a vízparton számtalan régi gátőrház áll kihasználatlanul, amelyek tökéletes helyszínül szolgálhatnak egy vízi Kultúrháznak, hiszen minek lenne nagyobb indentitása ehhez a szerephez, mint egy gátőrháznak? Mindezek mellett természetesen kellett a helyiek lelkesedése is, ennek hatására aztán 2013 nyarán Kisbodakon megalakult az első víz-csöpp, méghozzá a szlovákiai Nagybodak településsel közösen. Ezáltal a kis víz–csöpp hidat képez, és összeköti Kisbodakot Nagybodakkal… jelenleg több hasonló víz-csöpp alapításon dolgozunk, ám egyelőre érdemes minden figyelmet a Szigetközre összpontosítani, mert ott lesznek a nagy dolgok!


»Pán d iL á sz Ló

közÉp-sziGeTközi TUriszTikai HáLózaT És HaTárOn áTnyúLó eGyüTTmŰköDÉs

VízenJárók


c iV i lm OzG a LO m 31

Kisbodakon indult dUna-menti útjára a VÍz-cSÖPPeK mikro-regionális turisztikai mozgalom Lebotolják – újra kihajt. a szigetközi ember a vízen élte, éli mindennapjait, élete összenőtt a természettel: számára a fűzfa a megújulást, az újjászületést jelenti. a bölcs népi gondolat rendhagyó módon Kisbodak címerébe is beépült. Ezért talán nem tekinthető véletlennek, hogy a VÍz-csÖPPEK mozgalmat éppen Kisbodakon alapították. a VÍz-csÖPPEK hálózat alapítója, a DuNa-régió Vízi-turisztikai szövetség, működésének középpontjába a teremtő embert helyezi, aki a legbelül szunnyadó alkotó energiáit legteljesebben saját életterében képes életre hívni, lakókörnyezetét, kisközösségét legteljesebben szolgálni. a DuNa-régió Vízi-turisztikai szövetség Magyarországon elsőként a turizmus újra definiálásával szeretne megalapítani egy olyan, a vízhez és a partjához köthető civil közösségi, hálózatépítési mozgalmat, amely átöleli az országot és összekapcsolódik a szomszédos országokkal), magában foglalja a víz menti társadalmak minden szereplőjét, úgymint: kenu és kajak szabadidősport, evezés, motoros és vitorlás hajókkal való túrázás, horgászat és minden olyan szabadidős tevékenység, amely valamilyen formájában a vízhez vagy a vízparthoz köthető, kiegészítve a bakancsos, a kerékpáros és a lovas turizmussal. Víz-csöppenként megkezdődött a hálózat szervezése: 2013. augusztus 30-án, Kisbodak Közösségi házában megalapíttatott az elsőVÍz-csÖPPEK együttműködés. A SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK – Közép-Szigetközi Turisztikai Hálózat és határon átnyúló együttműködés mikrohálózat alapítói: horváth csaba – olimpiai és világbajnok kenus Ekker Károly – polgármester Kisbodak Klemencz henrik – turisztikai alelnök, DUNA-régió vízi-turisztikai Szövetség Bolla-cserjési Kinga – Szigetközi vÍZ-cSÖPPEK területi koordinátor horváth János – elnök, Kisbodaki Evezős klub Tímár Gábor – elnök, Kisbodaki Baráti Kör Egyesület soós róbert, Nagybodak polgármestere, ünnepélyes keretek között 2013. szeptember 25-én, Nagybodakon írja alá a dokumentumot. a szIGETKÖzI VÍz-csÖPPEK alapítóinak nagyon konkrét tervei és elképzelései vannak a közeli és a távolabbi jövőben megvalósítandó feladatokról:

a kisbodaki gátőrház Vízi Kulturális Központként történő működtetése; Vízi sport klub alapítása és működési feltételeinek biztosítása; szigetköz vízi világának népszerűsítése, családi, lakossági vízi programok szervezése; Turisztikai együttműködés kialakítása és fejlesztése a térség településeinek együttműködésében; Ismeretterjesztés, hagyományápolás – kiadvány, gyűrűs könyv (kivehető laponként összefűzött színes mappa) megjelentetése szigetköz természeti és kulturális értékeiről.


32 K i eg É Sz ÍtŐspO r T

5


5. Kenus-Íjász

HO D z si «

TÖRTéNT EGySZER 2008-BAN, HoGy KOlTaI jáNOS KolléGáMMAl NéHáNy SÖRREl PRóBálTUK fElEDTETNi EGy MUNKANAP fáRADSáGAiT. MiNDKETTEN EGy-EGy civil EGyESülETET iRáNyÍToTTUNK éS fElvETŐDÖTT, HoGy MilyEN KÖZÖS PRoGRAMoT TUDNáNAK SZERvEZNi. AZ Ő cSAPATA íjáSZKODIK, A MiéNK KENuZIK. KiPATTANT AZ iSTENi SZiKRA, HoGy ÖSSZEvoNjUK A KéT SPoRTáGAT, éS

Utólag is csak a Kisváros című sorozat egyik epizódjában láttam hasonlót. ott valaki, valami sportíjjal egy kenuból állva lőtt egyet. Nem lévén semmi tapasztalatunk a dologban, nekiláttunk egy próbaverseny (0. Kenus-Íjász verseny) megszervezni. Számtalan ötlet után végül az évek alatt kialakult egy séma, ami nem nagyon terheli meg a szervezőket, de annál élvezetesebb a résztvevők számára. A versenyt a Régió Hagyományőrző, Kulturális és Sportegyesület és a weKing Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület közösen szervezi. 2013-ban már az 5. viadalt rendeztük. A verseny helyszíne a Körmendtől 2 kilométerre lévő Rába-parti weKing bázis. Az ártéri erdő és a változatos folyószakasz kiváló helyszínt garantál a hat különböző versenyfeladat lebonyolítására.

a verseny lebonyolítása egy időrendi tábla alapján történik, innét tudhatják, hogy mikor melyik feladatnál kell jelentkezniük

cSiNálUNK EGy VERSENYT.

VízenJárók


Férfi páros végeredmény: 1. Haraga Attila (í) – Bíró Tamás (k) 2. Tóth istván (í) – Mecséri Krisztián (k) 3. Sánta Tamás (í) – lillik Zoltán (k) 4. Krajczár Péter (í) – Horváth lászló (k) 5. ésik Tibor (í) – Horváth Miklós (k) 6. Pintér Zoltán (í) – varga Gábor (k) Vegyes páros végeredmény: 1. Barna György (í) – Barnáné Bozorádi Petra (k) 2. csóka Eszter (í) – csóka Gergely (k)

1509 pont 1448 pont 1405 pont 1337 pont 1131 pont

1193 pont 945 pont


VízenJárók


36 K i eg É Sz ÍtŐspO r T

1. feladat STaRTlöVÉSZET A weKing bázison kialakított íjászpályán 2x3 lövés, 15 méterre lévő statikus és/vagy mozgó célokra. A három célterület 5/10/15 pontot ér. A csapattagok egyenként hat lövést adnak le. Elérhető maximális pontszám 90.

VízenJárók

2. feladat SpRINTFuTam A weking tanyáról induló kb. 500 méteres ügyességi futam. A folyó jobb és bal partján található számozott jelzéseket kell összeszedni. Az esélyegyenlőség miatt a versenyzők a weking egyesület ojibwa hajóit használják. Az első helyezett 300 pontot kap, a további csapatokat minden másodperces többletért 1 pont levonással sújtják.

3. feladat VíZI löVÉSZET A kenus a kijelölt ügyességi pályán kormányozza a kenut, közben az íjász 4x3 lövést ad le a kihelyezett céltáblákra. A lövések három különböző célterületre történnek, melyek értéke 10/20/30 pont. Az idő is számít, a legjobb eredményhez képest 10 másodpercenként 1 pont levonás jár. Biztonsági okokból csak az íjászok lőnek. Maximális elérhető pontszám 360 pont.


4. feladat SZKíTa löVÉSZET A weKing bázis íjászpályáján megrendezett szkíta versenyen minden résztvevő három vesszővel indul. Első körben 5 méterről, majd találat esetén távolodva 5 méterenként 40 méterig. A kenus versenyzők 60 cm-es célra, az íjászok 30 cm-es célra lőnek. Maximális pontszám 240 pont.

5. feladat áRVíZ FuTam A weKing bázistól kb. egy kilométer evezés folyásirányban, majd vissza. A legjobb időt teljesítő csapat 600 pontot kap, a többieknek minden plusz másodpercért 1 pontos levonás jár.

6. feladat VaDáSZKöR Az erdőben kijelölt pályán hat, háromdimenziós célra kell lőni háromszor. Az állatfigurákon három találati zóna három különböző (5/10/15) pontszámot ér. Maximálisan szerezhető pomtszám 540.

minden érdeklődőt szeretettel várunk! Információk a www.weking.hu oldal kenu-íjász menűpontja alatt találhatóak.

VI. Kenus-íjász Verseny 2014. szeptember 27. Körmend, weKing bázis


38 ci Vi lmOzG aLOm

Víziturisztikai Szövetség


» Pán d iL á sz Ló

A magyar vízitúrázók képviseletére és összefogására 2012-ben megalakult a Duna-Régió VíziTurisztikai Szövetség (DR-vTSZ), amely fontos lépés a Duna teljes vízgyűjtő területére kiterjedő fejlesztési folyamatok vonatkozásában, azok összehangolásában a civil területeken. a szövetség Magyarországon elsőként a vízi turizmus újra definiálásával szeretne megalapítani egy olyan vízen járó civil közösségi, hálózatépítési mozgalmat, amely átöleli az országot és összekapcsolódik a szomszédos országokkal. Magába foglalja a vízi társadalmak minden szereplőjét, úgymint: kenu és kajak sport, evezés, motoros és vitorlás hajókkal való túrázás, horgászat és minden olyan szabadidős tevékenység, amely valamilyen formájában a vízhez vagy a vízparthoz köthető. Kiemelkedő fontosságú, hogy a szövetség tagjai a víztesteket használókat egységes civil körnek tekintik, és a vízi társadalom szereplőit ennek megfelelően tervezik képviselni. Legfontosabb tevékenységeink: • Magyar és nemzetközi túraprogramok és szabadidős versenyek támogatása, szervezése • a magyar vízi turisztikai szolgáltatók érdekképviselete • szakértői és tanácsadói tevékenységek a civil és az állami szférában • Vízi óvoda, vízi iskola programok szervezése, a vízi sport oktatás programmmoduljainak kidolgozása, akreditálása és működtetése az iskolai testnevelés keretein belül • a „Minden gyermek tanuljon meg úszni, evezni és kerékpározni” mozgalom magyarországi és nemzetközi terjesztése • Eu-Drs lehetőségeinek felhasználása a hazai fejlesztésekben • Különböző vízi turisztikai klaszterek megalakítása • IT és WEB2-es technológiák felhasználása és tervezése (pl.: a szövetség hozta létre az ország első vízitúrás táborhely kereső rendszert a www.viziturazz.hu-t) A DR-VTSZ alapítói személyében a vízi sportokat szerető, abban világszinten (olimpiai bajnokok, világbajnokok) is eredményes szakemberek, edzők, a vízi turizmusban évek óta sikerrel tevékenykedő szervezőkkel fogtak össze, alakították ki az alapításhoz szükséges együttműködésüket, bízták meg a szövetségi vezetőket, az ügyvivői testület tagjait. A Szövetség új szemléleti alapon kezdi meg vízi turisztikai hálózatépítő tevékenységét: a DuNavölgy folyóit – az adott folyó természeti viszonyai alapján – egy, vagy több vízi régiónak tekinti, és az egyes vízi régiók között alakít ki társadalmi alapon szerveződő hálózatos együttműködési kapcsolatot. A Szövetség nyitott, a tagfelvétel folyamatos: 25 jogi személyiségű tagunk közül 2-2 tag szlovák, illetve szerb illetőségű, tagjaink között található a Pest Megyei Szabadidősport Szövetség, kajak-kenu sportegyesületek, evezős sportegyesületek, vízi szabadidősport egyesületek, vitorlás egyesület, lovas turisztikai egyesület. További információk (egyelőre csak magyar nyelven) a szövetség hivatalos weboldalán: http://www.dr-vtsz.hu

VízenJárók


40 ci Vi lmOzG aLOm

Víz-Csöppek Mozgalom jelenkorunk széttöredezett világában az egyes ember magára maradt: keresi önmagát, keresi helyét a világban, keresi a közösséget, ahol kiteljesedhet, keresi a tevékenységet, amely által újraéledhet veleszületett teremtőképessége, keresi az elveszett boldogságot. Felismeri, hogy újjá kell építenie saját magát, mikrovilágát. Csöppenként – és egyre erősödő hittel. És a csöppek előbb-utóbb összeérnek – új forrás születik és kialakul a hullámtér: a természeti és a társadalmi életterek egymást kölcsönösen segítő együttlétezése és együttműködése. Bármely „hullámtér” funkcionálhat közösségi térként: természeti nevelési oktatóközpontként, vízi tanösvényként, erdei iskolaként, látogatható ökológiai élőhelyként, csónakos kikötőként, vízi turisztikai bázisként, szabadstrandként, rekreációs központként, jármód független aktív turisztikai csomópontként, horgászparadicsomként, vagy a falusi turizmus színtereként. A DUNA-régió vízi-turisztikai Szövetség (DR-vTSZ) új szemléleti alapon kezdi meg vízi turisztikai hálózatépítő tevékenységét: a DUNA-völgy folyóit – az adott folyó természeti viszonyai alapján – több víziés víz menti régiónak tekinti és az egyes régiók között alakít ki társadalmi alapon szerveződő hálózatos együttműködési kapcsolatot. Csöppenként. A DUNA-régió vízi-turisztikai Szövetség hitvallása szerint a „víz-csöppek” szervezési elv nemcsak egy egyszerű szimbólum, hanem a társadalmi együttműködés újjászervezésének természeti alapú megvalósítási lehetősége. A Víz-Csöppek turisztikai hálózati együttműködés jellemzői: Ökológiai értékőrzés és természetvédelem; Kulturális környezetvédelem; helyi értékőrzés és értékteremtés; Nyitott társadalmi kapcsolatok; Érték alapú közösségfejlesztés; aktív turizmus, életmód turizmus fejlesztés; Egyedi mikro-régió arculat; regionális és régióközi együttműködés;

VízenJárók

A DUNA-régió vízi-turisztikai Szövetség a Magyarországon található víztesteket – folyókat, tavakat, vízpartokat – szeretné a jövőben Víz-Csöppenként feltérképezni, feldolgozni, együttműködő társadalmi hálózattá szervezni és vízi világként a nagyközönség elé tárni, hogy minden ember lehetőleg egy kicsit vízi ember is lehessen. 2013 augusztus 30-án, a szigetközi Kisbodakon, illetve szeptember 25-én, a csallóközi Nagybodakon megalakult a „SZIGETKöZI VíZ-CSöppEK” – Közép-Szigetközi Turisztikai Hálózat és határon átnyúló együttműködés, a VÍZ-CSÖPPEK hálózat első csöppjeként. a VíZ-CSöppEK mozgalom céljai: Mikrorégiókban a régiók vízi és szárazföldi turisztikai fejlesztése, a vízi kultúra életben tartása és népszerűsítése, a helyi hagyományok, népi mesterségek megőrzésének elősegítése és ezek megismertetése, a környezet védelme, a hálózat által érintett települések fejlesztése, az ott élő polgárok életszínvonalának növelése, a gyermek- és ifjúsági korosztály rendszeres mozgásának garantálása, mozgáskultúrájának fejlesztése. cél a mikrorégiókban és azok vonzáskörzeteiben lévő iskolák tanulóinak és tanárainak lehetőséget teremteni arra, hogy megismerhessék a környezetüket, az ebben a környezetben űzhető sportokat (elsősorban vízi sportok, lovaglás, kerékpározás) és mindezeket az iskolai tanórák (és az új köznevelési törvényben megfogalmazott mindennapos testnevelés) keretén belül a saját lakókörnyezetükben minél magasabb szinten űzhessék. általános cél mindezek mellett még a határon átnyúló kapcsolatok ápolása, a határon átnyúló közös fejlesztések megvalósítása, biztonságos túraútvonalak kialakítása és az átjárhatóság garantálása. Kiemelkedően fontos cél az együttműködés megteremtése, a közös gondolkodás, a hálózat működése közben érintett területek egyensúlyba hozása (mint pl. turizmus és környezetvédelem, fejlődés és hagyományőrzés...).


» Pán d iL ás z Ló Az „értékőrző” turizmus – a turisztikai célok és a civil társadalom kapcsolatának megfelelő egyensúlyban tartása – hálózat „csendesen működik”, a lehető legtöbbet adja, és a lehető legkevesebbet veszi el: a hálózat működése során, a célok kialakításánál és megvalósításának minden lépésénél elsődleges szempontnak kell venni azt a tényt, hogy a régió, ahol a hálózat működik, kizárólag akkor őrzi meg kiemelkedő vonzerejét, ha a turisztikai mikrorégió természeti nyugalma és a régióban élő polgárok hétköznapi élete a hálózat működése által nem változik, az esetlegesen megnövekedett terhelést sem az ember, sem pedig a természet nem érzékeli. Projektleírás A Duna-régió vízi-turisztikai Szövetség nagy sikernek tartja a Szigetközi vÍZ-cSÖPPEK mikrorégió létrehozását, és ennek mintájára szeretné a mikro-regionális hálózatot a teljes magyarországi Duna-szakaszon megvalósítani.

miért is fontos, hogy létrejöjjenek ezek mikrorégiók? A 15-20 kilométer sugarú körben élő települések lakosságának a helyhez, a tájhoz kötött identitása közel azonos, a szomszédság is erősíti ezeket a kapcsolatokat, vagyis megvan a kölcsönös bizalom és az együttműködőkészség. miért jó, ha az év végéig létrejön a VíZCSöppEK mikro-régióknak a teljes magyar Duna-szakaszt lefedő hálózata? Az Eu ró pai Unió 7-éves új ter ve zé si cik lu sa a 2014. évtől indul, és az EU DUNA Stratégia ebben a ciklusban kiemelten támogatja a hálózatos fej lesz té se ket, kü lö nö sen az egy or szá got teljesen lefedő hálózatokat. Az eddigi vidékfejlesztési szemléletben a fejlesztés megállt a folyók partján. A vÍZ-cSÖPPEK hálózat működése és fejlesztési törekvése áttörő szemléletváltást hozhatnak ezen a téren is.


42 VÍ zi tÚr ak Upa KaT. helyezés TK-F1-50– 1 TK-f1-50– 2 TK-f1-50– 3 TK-f1-50– 4 TK-f1-50– 5 TK-f1-50– 6 TK-F1-50+ 1 TK-f1-50+ 2 TK-f1-50+ 3 TK-f1-50+ 4 TK-f1-50+ 5 TK-N1-50– 1 K-1 1 K-1 2 SEaK-F1 1 SEAK-f1 2 SEAK-f1 3 SEAK-f1 4 K-2 1 TK-F2 1 TK-f2 2 TK-f2 3 TK-f2 4 TK-V2 1 TK-v2 2 TK-v2 3 TC-F2 1 Tc-f2 2 Tc-f2 3 Tc-f2 4 Tc-f2 5 Tc-f2 6 TC-V2 1 Tc-v2 2 Tc-v2 3 Tc-v2 4 Tc-v2 5 Tc-v2 6 Tc-v2 7 Tc-v2 8 TC-3 1 Tc-3 2 Tc-3 3 TC-4 1 Tc-4 2 Tc-4 3 Tc-4 4 Tc-4 5 Tc-4

6

Név moharos Vilmos Bak Károly Tóth György Boros Gyula Basa Zsolt vígh jános Csiszér andrás Neumann Gergely Kalocsai Sándor Geönczöl Gáspár Kovács Géza Norbert Szöllősi judit Tisza Dávid otrok juliánna dr. Bacsa György falusi Károly Turi Attila Kovács Zsolt Foki Vilmos, Foki Vilkó Balogh lászló, Szikora jános fehér lászló, Sándor Tamás, fehér Bendegúz willinger Krisztián, lőrincz Géza Beck lászló, Horváth Attila Bak István, Bak Istvánné fekete Melinda, fekete istván Nagy árpád, Nagy fanny Kakas Tamás, pobori Krisztián Tóth Péter árpád, iványi Zoltán Sándor Dániel, Berki Bence Tóth Dénes, Belicza Béla, Pataki András Erényi Zoltán, Kovács Antal Rapcsák lászló, varga istván, Kovács lászló Koch marianne judith, Rozgonyi lászló Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács joli varga Nina, varga Béla Hampl Enikő Katalin, Takács Mihály Rell Magdolna, Rell lajos Aipli Sándor, Aipliné Tóth ilona Salzer Tünde, Szatmári józsef Denke Sándor, Povenszki Gizella Faltusz Róbert, Szabó attila, Nagy péter, Balassa Katalin csákó istván, jeney lászló, Rapcsák lászló, varga istván, csimma Roland vígh Géza, Szomorjai ferenc, Metzger Tibor, Tóth Ernő, Rukkel lászló, Boros Zsuzsanna polgár Ferenc, Koppányi lászló, locskai mihály, juhász andrea, Illés Edit Gombás Gábor, Kovács Balázs, jakab Gábor, jakab Péter, Uri Tamás varga Tamás, varga Zoltán, Kopis Beáta, oravecz Attila Bálint lászló, Szeifert Rita, Skoda Tamás, Bedi Tamás, Meskó Krisztián Pozsonyi Gabriella, Boros Zsuzsanna, Őrsy Gabriella, Szomor julianna, ádám Dorka, láng Zsuzsanna, Misák Katalin Adolf Anna, Kovács Dorottya, Kosztolányi Dalma, Burger Kristóf, Süvegh Zsófia


»H O D z s i Óbuda 46 0 0 0 0 0 50 0 0 0 46 0 36 0 50 41 46 42 0 46 42 40 0 0 0 0 50 42 44 40 0 0 50 44 42 41 0 0 0 0 50 44 41 46 42 40 39

Szanazug 0 46 0 50 42 41 50 44 46 0 0 0 44 0 0 44 50 46 50 50 46 44 0 0 50 0 0 50 44 46 0 40 50 44 41 39 40 46 0 0 46 44 42 50 44 0 0

Rába 46 44 42 50 0 0 50 0 0 44 0 0 0 0 50 38 46 0 50 46 50 42 44 44 0 50 50 44 46 42 0 40 50 44 41 37 0 46 42 40 50 46 42 50 44 42 46

miklós 50 46 44 0 42 39 50 46 39 38 44 50 0 36 50 39 0 46 46 50 46 0 0 44 0 0 44 46 41 0 0 39 50 46 41 37 44 0 40 39 46 44 50 46 42 0

lacháza 50 44 42 46 41 40 50 46 44 41 0 42 38 27 50 37 41 46 44 46 44 41 39 40 50 44 50 44 42 41 40 0 50 44 0 37 42 46 40 41 50 46 42 46 44 41 42

Tisza-Tó 50 0 46 0 0 0 46 50 42 41 0 46 50 38 50 41 46 0 50 50 44 46 0 42 0 44 46 50 0 44 42 0 50 46 40 37 44 0 0 0 50 46 44 50 46 42 44

0 41

41 42

0 0

39 0

37 0

41 0

Dunakiliti összp. 50 292 42 222 39 213 46 192 0 125 0 120 0 296 40 226 31 202 29 193 33 123 0 138 0 168 0 101 50 300 0 240 0 229 0 180 44 284 46 288 44 274 0 213 42 125 46 216 50 150 0 138 44 284 42 276 39 256 41 254 38 120 0 119 50 300 44 268 41 246 39 230 40 210 0 138 0 122 0 120 46 292 40 270 39 211 50 296 46 270 38 245 42 213 37 40

158 123


44 Ba le SetmeG eLŐz És


» Ke l e aT T i La

A hypothermia a HypOTHermia (kórOs kiHŰLÉs) akkOr köVeTkezik Be, amikOr az emBeri TesT áLTaL – a HiDeG környezeT miaTT – LeaDOTT HŐmennyisÉG naGyOBB, minT a szerVezeT HŐTermeLŐ-kÉpessÉGe, íGy a TesT LeHŰL. a VíziTúrázóknáL ezzeL a renDkíVüL VeszÉLyes, (szerenCsÉre riTkán) akár HaLáLT is OkOzó JeLensÉGGeL eLsŐsOrBan a nyíLT Vízi BOrULásOknáL, VaDVízen a BeszOrULásOs BaLeseTeknÉL TaLáLkOzHaTUnk, De akár eGy TeLJesen HÉTköznapi eVezÉsnÉL, akár nyárOn is eLŐFOrDULHaT.

45

TESThŐmÉRSÉKlET Az egészséges felnőtt ember testhőmérséklete normális körülmények között 37°c körül van. 35°c között lehűlésről, 30–32°c között kihűlésről, 27°c alatt megfagyásról beszélünk. Tévedés lenne azt hinni, hogy túráinkon csak akkor hülhetünk ki kórosan, ha nem sikerül az eszkimóforduló, vagy túl sokáig tartózkodunk a hideg vízben. Hypothermia hideg, szeles időben végzett hosszan tartó kimerítő testmozgás (például túra), vagy akár egy hideg, nem megfelelő felszereléssel rendelkező ember szabadban töltött éjszakája után is előfordulhat. Közhelyes, de igaz: rossz idő nincs, csak rossz felszerelés. Megfelelő felszereléssel kedvenc időtöltésünkről téli időszakban sem kell lemondanunk. Ezek a képek egy hideg januári napon készültek a Savinjá-n, és mondhatom, hogy a hideg idő ellenére csodásan éreztük magunkat a folyón a kajakos barátaimmal. A Hypothermia, kóros kihűlés esélyét növelik a következő tényezők: • vizes ruha, • szél, • gyenge, kimerült test, • alkoholos, kábítószeres, gyógyszeres állapot, • elalvás vagy eszméletlenség. A gyenge kimerült testtel kapcsolatban kihangsúlyozandó az energia és folyadék pótlásának fontossága. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy néha egy csoki elfogyasztása megelőzheti a kihűlés elkezdődését.

VízenJárók


46 Ba le SetmeG eLŐz És Tü NE T E K

amIT NEm SZaBaD

A testhőmérséklet csökkenése a mozgás és a gondolkodás lassulásával jár. Az ingerlékenység, a nehezebb beszéd, az értelmetlen cselekedetek, az álmosság felhívhatják a figyelmünket a Hypothermia kezdeti állapotára, az eszméletlenség, nehéz légzés vagy alig érezhető szívműködés életveszélyes, azonnali segítséget megkövetelő állapot. Az ilyen előrehaladott állapotban lévő társ oRvoSi SEGÍTSéGRE SZoRUl, de az orvosi segítség megérkezéséig teendőnk nekünk is van.

• Alkoholos italt NEM szabad itatni vele. Az alkohol értágító, emiatt növeli a hőleadást, még jobban felgyorsítja a kihűlést, ez viszont csökkenti az ember hidegérzetét. Emiatt gondolják, érzik úgy az emberek, hogy az ital felmelegíti. • Ne itassunk vele kávét vagy teát sem a koffeintartalom miatt! • forró italt nem szabad itatni. • Hideg italt sem szabad itatni. • Ne fürdessük meg meleg vízben! • Ne tornáztassuk, ne dörzsöljük a végtagjait! Az így megélénkülő vérkeringés a végtagokból a hideg vért visszaszállítja a szívbe és a létfontosságú szervekbe.

35 °C = hYpOThERmIa = KÓRháZ A Hypothermia kezdeti állapota tünetmentes is lehet, vagy úgy is tűnhet, mintha társunk be lenne rúgva.

TEENDŐK Ha a lehűlt társunk szívműködése, légzése megfelelő, de eszméletlen, fektessük stabil oldalfekvésbe. A stabil oldalfekvés biztonságos testhelyzet az eszméletlen betegek számára. Amennyiben a légzés, szívműködés nem megfelelő, kezdjük el az újraélesztést. (Az újraélesztés, elsősegélynyújtás nem témája ennek a cikknek, azonban a vidraportálon vannak elsősegélynyújtással kapcsolatos anyagok, ahol tájékozódhatsz, ha hiányosak az ismereteid.) Bár néha a kihűlés a hideg víz miatt történik, vízbefulladás esetén pont a hideg víz javítja az újraélesztés sikerének az esélyét. Ha vizes ruhában van, vegyük le róla azt, és adjunk rá száraz, meleg ruhát. Takarjuk be alulról és felülről is. Így megóvhatjuk társunkat a további hőmérséklet csökkenéstől. Adjunk neki meleg (de nem forró) italt. Aranyszabály: kórosan lehűlt embert nem belülről kifelé, hanem kívülről befelé kell lassan, fokozatosan melegíteni.

VízenJárók


B O Ru l á S E S E T É N Túraszervezésnél, a szakasz és időpont kiválasztásánál jól figyelembe véve a csapat tudását, felszerelését, az időjárási körülményeket, egy borulás különösebb problémát nem szokott okozni. Sajnos azonban még megfelelően szervezett túrán is előfordulhat olyan szerencsétlen helyzet, hogy borulás után valaki nem tud visszamászni a hajóba, nem tud kimenni a partra sem, és a többiek sem tudnak neki segíteni. ilyenkor, amennyiben huzamosabb ideig a vízben marad, sajnos bekövetkezhet nála a Hypothermia. Ez a borulás úszással végződött. Társunk jól tette, hogy nem kockáztatott, és a következő kiszállási lehetőségnél lejött a folyóról és átöltözött.

A borulás után a hideg víz hatására a légzőizmaink lemerevedhetnek, ezt úgy érezzük, hogy nehezen kapunk levegőt. lassú, nyugodt lélegzéssel ez rövid idő múlva elmúlik. Ezt bizonyára sokan éreztétek már egy váratlan borulásnál. Amennyiben tudunk, ússzunk ki a partra, vagy kapaszkodjunk bele a hajóba. Ha tudunk, másszunk ki valamire, mivel a hideg vízben harmincszor gyorsabban hűlünk ki, mint a levegőben. Másszunk vagy kapaszkodjunk rögtön a felborult hajóra, mert erős szélben és hullámzásban egy pillanat alatt elsodródhatunk a hajó mellől nyílt vízen. Amennyiben a partra, hajóba való menekülés reménytelen, akkor az erőnket feleslegesen ne pazaroljuk. úszás közben a ruhánk és a testünk közé szorult, a víznél valamivel melegebb vizet folyamatosan kinyomjuk. (30-50%-kal előbb hülünk ki úszás közben. Ha a part 1 km-nél messzebb van, meggondolandó az úszás jéghideg vízben. De ha van esély a kiúszásra: úSSZUNK Ki! Ne feledjük: legjobb mentés az önmentés!)


48 Ba le SetmeG eLŐz És Ha nem tudunk kiúszni, visszamászni, akkor a mentőmellény (ugye mindig abban eveztek?!) vállpántjait keresztbe tett kézzel, a mellkasunkra szorítva fogjuk meg, a lábunkat húzzuk fel. A ruhánkat, cipőnket ne vegyük le! Így mozgás nélkül lebeghetünk a víz felszínén. Ha többen vagyunk, akkor egymást átölelve csökkenthetjük a szabadon lévő felületet. A gyereket fogjuk közre. Ez most kissé túlzónak tűnhet, de vészhelyzetben minden hideg vízben töltött perc számíthat. Mozgás közben több hőt adunk le, emiatt kerüljük a felesleges mozdulatokat. legyen nálunk mindig olyan eszköz, amivel segítséget tudunk kérni, jelezni tudunk (kommunikációs eszköz, tükör, síp, telefon, jelzőpisztoly, stb.).

A test kihűlése közben a következők történnek 35 °C: a test remeg. 32 °C: a remegés megszűnik, eszméletvesztés léphet fel. Egyedül, mentőmellény nélkül nincs esély a túlélésre, a fulladás biztos. 31 °C: öntudatlanság. 30 °C: pulzus, légzés lassul. 29 °C: keringési zavarok. 28 °C: gyenge szívdobogás, alig érezhető pulzus. 27 °C: nincs életjel. 25 °C: halál. Hővédelem nélkül (például neoprén) 10 °c fokos víz alatt annyi percünk van a Hypothermia bekövetkeztéig (nem a halálig!), ahány fokos a víz. Ha jobban meggondoljuk, ez nagyon kevés. Ez annyit jelent, hogy egy szimpla téli dunai kajakozásnál egy szerencsétlen borulás esetén, ha nem sikerül gyorsan partra jutni, akkor kevés az esély a túlélésre társ és megfelelő felszerelés, öltözék hiányában. 2-3 perc vízben töltött idő múlva a kihűlés elkezdődik.


» fo R R áS : w w w. vi D R A-vi Zi TU R A . HU

A vízhőmérséklet és a halálos kihűlésig tartó idő kapcsolata

0–2 °C:

< 45 perc

2–4 °C:

45 –90 perc

4–10 °C:

90 –180 perc

10–15 °C:

3 óra–6 óra

49

Mindenképpen újra meg kell említeni, hogy a jó felszerelés, szárazruha és a neoprén nagyon (10x) meg tudja hosszabbítani azt az időt, amit a hideg vízben veszély nélkül eltölthetünk. A túrára való pakolásnál mindig legyen az eszünkben, hogy a felszerelést a víz hőmérsékletéhez válasszuk, ne pedig a levegő hőmérsékletéhez! Jó evezést!

VízenJárók


50 VÍ zi tÚr ak Upa


» Va r g a Tamás

iDÉn Csak eGyeTLen kenUs eGysÉGnek sikerüLT VereTLen szezOnT zárnia. ez a HaJóeGysÉG a VeGyes kenUs kaTeGóriáBan VOLT: kOCH marianne JUDiTH És rOzGOnyi LászLó. kimOnDHaTó, HOGy az iDei ÉV LeGnÉpszerŰBB kaTeGóriáJa: a VeGyes TúrakenU. a párOs HöLGyTaHJáVaL BeszÉLGeTTünk.

» Miért éppen az evezés lett a közös hobbitok? – Nálunk hagyományai vannak a vizi sportoknak, mondhatom úgy is, hogy beleszülettem a kenuzásba. édesanyám kielboottal evezett, édesapám fiatalon szintén. Miután megvakult a hadifogságban, édesanyámmal együtt újrakezdett evezni. én 6 évesen értem el először a lábtámaszt és az evezőket. édesapám halála után átnyergeltünk egy kétszemélyes kajakra, azzal túráztunk minden nyáron. A kenuzással és lacival 1983-ban ismerkedtem meg a szakosztályban. laci gyerekkora óta evezett, szintén kielboottal kezdett, majd a kajak és a kenu következett. A szakosztályunkkal rendszeresen jártunk vadvízi túrákra itthoni folyóinkon (Rába, Hernád, Melegvíz) és egyéb nem vadvizeken (Tisza, Maros, Kőrösök, a „régi” Szigetköz). Utóbbi helyre szinte hazajártunk, évente legalább 3-4-szer, majd a Dunán le egészen Mohácsig. Eveztünk még a hajdani csehszlovákiában, a Dunajecen lengyelországban, jártunk Belara, liptószentmiklósra, Ausztriában a Schwarzara raftingolni. Minket a víz, az evezés „mosott” össze. » Mióta eveztek aktívan? És mióta a bajnokságban? – Korábban minden második-harmadik hétvégén valamilyen vízi túrán voltunk a szakosztállyal, majd a vállalatok anyagi helyzetének romlásával már csak önerőből jártuk az országot. lassan elfogytak mellőlünk Verseny óbuda Szanazug Rábalapátolás Szigetszentmiklós Kiskunlacháza Tisza-tó Dunakiliti

a nagykép a 2012-es kiskunlacházi fordulón, egy bronzérem megszerzésekor készült

Induló vegyespárosok 5 8 15 9 10 10 14

VízenJárók


a vizes társak, mi is építkezni kezdtünk. 2000 és 2010 között keveset áztattuk a hajóinkat, inkább csak itt a Ráckevei-Dunán, a kertünk végében az építkezés közben pihenésként. A Balaton átevező versenyeken és a Balaton Marathonon 2008 illetve 2009 óta veszünk részt. 2011-ben Rell lajos barátunk látta meg neten a lacházi verseny kiírását. Ő szólt nekünk, így jutottunk el a bajnokság első fordulójára. Először nem akartunk a többi versenyre elmenni, de végül mégis minden fordulón ott voltunk. Mivel a későbbi győztes vegyespárossal együtt csak mi csináltuk végig a versenysorozat összes fordulóját, így lettünk a bajnokságban másodikak. Tudtuk, nem mi nyertünk, hanem a többiek zárták ki magukat azzal, hogy kihagytak versenyt. Elkapott minket a versenyláz, és be akartuk bizonyítani, hogy nem csak ezért lettünk dobogósok. 2012-ben már készültünk a versenyekre. lecseréltük a rövid és nagyon nehéz hajónkat egy megfelelőbbre, és edzeni kezdtünk. A versenyeken nagy harcban álltunk a fiatalokkal, és sokszor csak másodpercekkel lettünk harmadikak. Kezdtük kivívni a „rohadt sárga hajó” elismerő címet. Az éves összesítésben így már valós teljesítménnyel lettünk harmadikak. Arról álmodoztunk, hogy a második hely milyen szép lenne. Aztán idén jött egy olyan verseny a Mosoni Dunán, ahol a győztesek közelében tudtunk maradni. Eddig csak a rajtnál láttuk a hátukat, majd legközelebb az eredményhirdetésnél találkoztunk velük. Ezen a versenyen valahogy szárnyakat kaptunk, és a táv második felében sikerült megelőznünk őket. A befutónál nem hittük el, hogy nyertünk. Ettől kezdve vérszemet kaptunk, és elkezdtük elhinni, hogy talán ők is megelőzhetők. Keményen edzettünk, tudatosan készültünk, és az idei versenyeken minden olyan jól jött össze, hogy szinte hihetetlen. Nagyon boldogok voltunk, hogy sikerült az összes versenyt megnyernünk.

» Mit kell tudni a hajótokról? – A régi 43 kilós, 520 centiméteres hajónkat 2012 elején egy 10 kilóval könnyebb, 580-asra cseréltük, ami nagyon jól bevált a mi stílusunkhoz. Azóta a mi kategóriánkban már 5-6 egységnek ilyen hajója van. » Melyik a kedvenc verseny helyszínetek és miért? – Az összes helyszínnek megvan a maga szépsége és nehézsége, nehéz kiválasztani egyet. Az óbudai forduló a gyerekkorunkra emlékeztet, a Római parton éltük meg a nyarainkat. A Kőrösök szépsége, idén gorombasága gyönyörű, a technikás Rába fiatalkorunk emléke, a Miklósi és lacházi verseny „hazai pálya”, a Tisza-tó a teljesen más jellege miatt különleges, a Szigetköz pedig a régi nagy szerelem, még akkor is, ha már egyáltalán nem olyan, mint mikor 30 éve megismertük. Nincs jó válasz. » Melyik volt a legnehezebb verseny idén és miért? – Az idei évben számunkra a legnehezebb verseny a Rába volt, de nem a víz, vagy a verseny miatt, hanem a körülmények tették azzá. Pénteken este laci este 11-ig dolgozott, éjfél elmúlt, mire hazaértünk. Alig négyórás alvás után irány csákánydoroszló. A verseny után éppen csak az eredményhirdetést tudtuk megvárni, máris indulhattunk haza, mert laci másnap reggel hétre újra dolgozni ment. Így elég fárasztó volt. A versenyeken az ember megküzd az elemekkel – sodrással, széllel, stb. –, de ezek a rajtunk kívül álló körülmények megnehezítik a versenyzést. De boldogok voltunk, hogy egyáltalán ott tudtunk lenni.


V Í zit Ú r a k U pa 53

a lacházi évzáróna a verhetetlen páros jobbra

» Eddig milyen eredményekkel büszkélkedhettek? – Az első versenyszezonunkban 2011-ben volt két 4., két 3. és egy 5. helyezésünk Kilitiben, ahol nem bírtam cipelni a nehéz hajót. Amit a vízen behoztunk, azt a parton elveszítettük miattam. 2012-ben volt egy 4., négy 3. és egy 2. helyezésünk. Az idei év csodálatos volt, hét 1. helyezéssel zártuk az évadot. – A versenyek között milyen edzés programotok van? – A versenyek között általában igyekszünk a heti két edzést betartani, alkalmanként 10-14 km távval, és hétvégén egy hosszabb edzéssel 22 km-től a Balaton Marathon közeledtéig a 46-50 km közelébe feljönni. Ez az elmélet, amitől a gyakorlat igen sokszor eltér, mert minden második héten laci délután dolgozik, mire hazaér gyakran 21-23 óra, akkor már nem lehet vízre menni, mert reggel újra fél négykor kelni kell, mert 40 km-re dolgozik a lakásunktól. Szóval az edzésterv olyan, ahogy sikerül. » Télen is sportoltok? – Télen addig, amíg nincs összefüggő jég a Dunán (Ráckevein), addig időnként vízre szállunk, ha van szép hó, akkor síbotorkálunk (sífutásnak nem nevezném, mert kb. 3-4 éve kezdtünk el saját magunk futóléccel próbálkozni, senki nem tanított, és az elmúlt években összesen 7-8 alkalommal volt léc a lábunkon). Kutyánkkal járunk az erdőbe sétálni, ha van rá idő, különben a tél eléggé uborkaszezon. » Evezésen kívül van másmilyen sport amit szívesen űztök?

– én a lovaglást és a munkakutyás sportot űzöm, illetve a túraversenyek óta mindkettőt kicsit elhanyagoltam. laci szívesen pecázna, de örül, ha hazaér, és van pár órája az alvásra. Mindig hiánya van ebből a tevékenységből. Nekem könnyebb, én már második éve nyugdíjas vagyok, nekem több időm jut alvásra. – Mi volt az idei év sikereiteknek a titka? Az idei év sikereinek titkát nem tudom egyértelműen meghatározni, csak megpróbálom az elemeit összerakni. A lehetőségekhez képest sokat edzettünk, a versenyeken igyekeztünk a maximumot beleadni, és úgy látszik, ezt az égiek úgy ítélték meg, hogy megérdemeljük a támogatásukat is. A körülmények összessége ide vezetett, hála istennek. » Mit ajánlanátok egy kezdő vegyes párosnak? – A fiataloknak azt tudnánk üzenni, bármikor érdemes elkezdeni, csodálatos ez a sport, a víz, a sporttársak közössége, ezzel csak nyerni lehet. Ha mást nem, szép élményeket és jó barátokat. Mi legalábbis ezt kaptuk ettől a Bajnokságtól. Köszönet érte! » Mit terveztek a jövő évre? – A jövő évben szeretnénk erőben, jó egészségben részt venni minden versenyen, és a lehető legjobb eredményeket elérni. Hogy milyeneket, azt majd meglátjuk, mi mindent megteszünk, ami tőlünk telik. » Én a magam részéről azt a következtetést tudom levonni, hogy minden nehezítő körülmények ellenére is a megfelelő kitartással és elszántsággal sikerült elérnetek ezt a sikert. Gratulálok a nagyon szép eredményeitekhez és a jövőben is ilyen sikereket kívánok nektek!

VízenJárókDunaRégió

Víziturisztikai Szövetség

A 2012-ben alapított DUNA-Régió Víziturisztikai Szövetség új szemléleti alapon kezdi meg víziturisztikai hálózatépítő tevékenységét: a DUNA-völgy folyóit – az adott folyó természeti viszonyai alapján – egy, vagy több vízi régiónak tekinti és az egyes vízi régiók között alakít ki társadalmi alapon szerveződő hálózatos együttműködési kapcsolatot.

Vízi turisztikai információk: Klemencz Henrik +36 20254 46 41

Civil kapcsolati információk: Pándi László + 36 20 9 139 678

Sport és köznevelési információk: Parti Zolán + 36 70 325 82 16 Mail:

office@dr-vtsz.hu

web: www.dr-vtsz.hu

CSEPPBEN A TENGER, CSEPP NÉLKÜL NINCS TENGER

Víziturisztikai Szövetség


56 V i d r a BLOG » St e V e F i s H e r Ír á S a

„Imádok mosolyogni, ez a kedvencem”

STEvE fiSHER, AZ iSMERT KAjAKoS MoNDjA El GoNDolATAiT. BESZél SHANNoN cHRiSTy KAjAKoS HAláláRól, A BAlESET KÖRülMéNyEiRŐl, Mély GoNDolAToKAT oSZT MEG vElüNK A KAjAKoZáSRól, élETRŐl éS HAlálRól, KocKáZATRól, BARáTSáGRól. úGy GoNDoloM, HoGy éRDEMES ElolvASNi.

» For r á S: www. V id r a-V i zit U r a. H U


F O r D í TOT Ta » S z i l á r d k aTa L i n É s K e l e aT T i L a V i d r a lassan három hónapja, hogy barátunk, Shannon christy a Potomac folyón a Great fallsnál kajakozás közben életét vesztette. Kemény hetek következtek. csak mostanában tudatosult bennem, hogy naponta csaknem két órát töltök azzal, hogy újból és újból lepergetem magam előtt a képeket, ahogy barátaim kötélen tartanak, miközben én a víz alatt Shannon csuklóját szorítom. Később biztos voltam benne, hogy ezt az elmélkedést saját magam terápiájaként fogom megírni, illetve azért, hogy válaszoljak arra a rengeteg e-mailre és üzenetre, amit kaptam; egyszerű részvétnyilvánító üzenetekre, az elismerő szavakra a mentőakcióban való részvételemért, illetve interjú felkérésekre, hogy beszámoljak az eseményekről. Akkoriban nem tudtam ezekkel mit kezdeni, és azt gondoltam, hogy ha majd készen állok rá, egyszerre válaszolok az összesre, de ez sosem következett be. De ma egész Amerikában közvetítenek egy Tv műsort az esetről, tehát néhány, egyre növekvő aggodalommal töltött nap után elhatároztam, hogy papírra vetek néhány gondolatot és ezzel talán elejét veszem a számtalan kérdésnek. Nem vagyok az a fajta, aki ilyenkor sokat beszél. Többnyire a csöndet választom, ami azonban nem azt jelenti, hogy nem kavarognak a gondolatok a fejemben. Különös módon, habár Shannonnál sokkal közelebbi barátaimat is vesztettem már el, és én magam is farkasszemet néztem már jó párszor a halállal, ez a baleset mégis jóval nagyobb hatással volt rám, mint a többi. Részben annak igazságtalansága miatt, akivel ez történt, de azért is, mert számos barát értelmetlen elvesztése után, az ember elgondolkozik azon, hogy van-e értelme ennek az egésznek. Talán az is szerepet játszik, hogy én magam hol tartok a saját életemben, és hogy mikre helyezek hangsúlyt. Talán alkalmazkodott az álláspontom azokhoz a kockázatokhoz, amiket vállalok, és a néha bekövetkező tragédiákhoz. Akárhogy is, Shanon halála gondolkodásra és írásra késztetett. Shannonnal először a 2012-es téli X-Games-en találkoztam. Még blogot is írt erről. Tipikus! Arra emlékszem, hogy másodpercek alatt jobbá tette azt a napot. Mosolyt csalt az arcomra. Akkor ez

nem tudatosult bennem, de később megtudtam, hogy mindenkinek mindig ez volt az élménye vele kapcsolatban. Szeretünk szép dolgokat mondani az elhunyt emberekről, de szerencsére én ezeket már Shannon halála előtt is megfogalmaztam. Ahányszor találkozott valakivel, pozitív volt, mosolygós és mindig a legjobb oldalát mutatta. Bármilyen társaságba fordult is meg, mindet felvidította. Meg sem próbálom, de ha akarnám, sem tudnám, hogy kell ezt csinálni. Pont a lenyűgöző személyisége vonzott engem hozzá, és őt hozzánk, ezzel elindítva azt az esemény sort, ami végül a halálához vezetett. Az év eleje óta rendszeresen bejártam washington Dc-be, hogy dokumentáljam, milyen ott az evezős élet. Habár nagyon sok felvétel készült, úgy éreztem, hogy a Dc-beli evezős élet története sohasem lett igazán feldolgozva, vagy elbeszélve. Külső szemlélőként meg voltam győződve róla, hogy ennek a története, illetve az ottani közösség tuti befutó lenne egy tv műsorban. Néhányszor próbálkoztam azzal, hogy eladjam a projektet szponzoroknak és médiaszolgáltatóknak, mivel nem jártam szerencsével, saját szakállamra folytattam a munkát, azt gondolva, hogy néhány jó felvétellel a tarsolyomban már könnyebb lesz az ötletet eladni. legrosszabb esetben egy rövidfilmet készítek a web-re. június elején jason Beakes felhívott, hogy egy producer a cBS-nél szerződést kötött vele egy 60 perces, Dc-s, evezős műsorra. Ő is ugyanazokat az értékeket látta benne, mint mi, és szívesen megnézte az eddig leforgatott anyagokat. Küldtem egy rövid, összevágott anyagot és egy pár telefonbeszélgetés után megállapítottuk, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni, hogy bemutassuk a történetet. úgy döntöttünk, hogy néhány külsős, nem Dc-beli véleményét is bevágjuk majd. A folyó és Dc bemutatása után szót ejtenénk a National Park Service-ről, a tűzoltóság, a vízi mentő szolgálat és a Parki rendőrség folyón betöltött szerepéről. Bemutatnánk helyi legendákat is, mint Tom McEwan és jason Beakes, és találkoznánk olyan látogatókkal, mint Pat Keller és Ej. Minden egyes szereplő valami egyedülálló dolgot tett volna hozzá a történethez… Néhány női evezőst is bemutattunk volna: és itt lép színre Shannon christy. Mi hívtuk Shannont, hogy töltsön velünk egy hetet; nem azért, mert gyors volt, vagy mert annyira jól evezett meg nagy vízeséseket, hanem a személyisége

VízenJárókV id r a BLO G 59

miatt. úgy gondoltuk, ő megtestesítette a kajakos közösség által kínált legjobb dolgokat – jó nagykövete volt ennek a közösségnek, talán a képviselője is annak, amit reméltük, hogy mások gondolnak rólunk. Rögtön vevő volt az ötletre, és a confluence watersports nagylelkűen el is engedte szabadságra. lehetősége nyílt, hogy olyan vizeket evezzen meg, amiket már régóta szeretett volna, és az is izgatta, hogy jasonnal és velem evezhet és filmezhet. lehetőség, hogy bemutassa képességeit és önmagát – így mondta. Kedd reggel mindnyájan interjút adtunk a cBS stábjának. Shannon őszintén beszélt magáról és arról, mit jelent neki a kajakozás; komoly interjú egy komoly beszélgetőtárssal, David Martinnal. Aznap később az én feladatom volt, hogy Shannont és jasont kövessem, amikor Shannon először evezte meg a vízesést. Remek menetei voltak. csupa mosoly! Szerda. Shannonnak reggel volt némi elintéznivalója, majd több menet következett a vízesésnél. A nap végére úgy éreztük, hogy jó munkát végeztünk a profilja kialakításában. csütörtök. Kávé után azt mondta, hogy délelőtt dolgoznia kell, aztán meglátja, hogy érzi magát délután. Gondolkodott azon, hogy pihenne aznap.

Elmentem, hogy a délelőttöt a műsor házigazdájával és Tom McEwannel töltsem egy kajak órán a Maryland chutes-nál. Unalmas dolog, tudom, de kulcsdarabkája a történetnek. úgy éreztük, hogy fontos megmutatni a nézőknek, hogy a kajakozás nem trükk: mint minden más sportnak, ennek is vannak tanítható momentumai, amiket szinte bárki elsajátíthat. Mikor kiszálltam a vízről, üzenetet kaptam Shannontól. Evezni szeretett volna. Megállapodtunk, hogy ő és jason az MD oldal felől közelednek, míg én a vA oldalról, hogy tudjak készíteni néhány részbeállítást a 600 mm-es lencsémmel. Aztán a közepe felé evezek, és ott csatlakozom hozzájuk. Amikor a folyóhoz értem, elkezdtem felállítani a kamerámat. Még nem láttam jelét jasonnak, aki az MD vonalon evezett volna elsőnek, míg Shannon a középső vonalon közeledett volna will Seeberrel, egy másik top Dc evezőssel. Mint kiderült, Shannon úgy döntött, hogy megy egy kört a középső vonalon, míg én megérkezem és előkészülök a felvételhez. Pont mikor elkészültem, észrevettem, hogy valami mozgolódás van a nézelődők között, ők terelték a figyelmemet egy úszó kajakra a vízesés alatt. Először nem sok ügyet vetettem rá – azt gondoltam, hogy talán valaki beborult, úgyhogy átkukucskáltam

VízenJárók


60 V i d r a BLOG

a vA csatorna felé, hátha látok valakit úszni. Amikor láttam, hogy a nemzeti park őrei a turistákkal beszélnek, már sejtettem, hogy valami nincs rendben, és némi kérdezősködés után kiderítettem, hogy valaki beúszott a ’subway’-be. Mindannyian tudjuk, hogy a ’Subway’ egy halálos szifon. Ekkor jelent meg jason a színen, és én még mindig nem tudtam, hogy Shannon volt az, aki szerencsétlenül járt. objektívemen keresztül próbáltam keresni, hogy látok-e valamit a Subway-ben, de eredménytelenül. A bátyám is ott volt velem, úgyhogy megkértem, hogy vigyázzon a kamerámra, míg én elrohantam a felszerelésemért. Amikor találkoztam jasonnal, megtudtam, hogy Shannon volt az. valahogy roszszabbnak tűnt az egész. itt elég talán annyi, hogy mindketten bementünk és elkeztünk kiépíteni egy Z-Draget, miközben a hír hallatára sorra érkeztek az evezősök a városból, hogy segítsenek. A Montgomery fire és a Rescue Dept megpróbáltak lebeszélni minket a mentőakcióról, de mi így is folytattuk, a National Park Police Heli-vel a fejünk felett. Aztán jöttek a hiénák… Nagy sajnálatunkra egy NBc-s hírstáb élőben közvetítte a mentő folyamatot különböző amerikai hírcsatornáknak. Szerencsére, mikor sikerült Shannont végre felhoznunk a víz alól,

VízenJárók

akkor éppen elmentek tankolni… Sajnos már túl késő volt. Három és fél óra telt el időközben. A rákövetkező napokban Shannon szülei és testvérei washington Dc-be utaztak. Az első dolog, ami feltűnt, hogy azzal a szándékkal érkeztek, hogy támogatásukat ajánlják fel Shannon barátainak, s nem azzal, hogy válaszokat kapjanak tőlünk. igen, együtt sírtunk, de az erejük és mosolyaik még ennek a szörnyű veszteségnek a kapcsán is azt mutatták nekünk, hogy az alma nem esik messze a fájától. Hatalmas erőt adott mindnyájunknak annak felismerése, hogy azok, akik sokkal többet vesztettek, mint közülünk bárki, még képesek voltak mosolyogni és fölállni. Mosolyaik, még ha könnyeken keresztül is, minden ékes szónál jobban méltatták Shannont. A Great falls futam tervezett napján megemlékezést tartottunk a folyónál, bekajakoztunk a vízre, és kajakozás közben virágot dobtunk a habok közé. Az evezős közösség hihetetlen összejövetele volt ez, és a Dc evezős élet ismét megmutatta legjobb oldalát. Most már eltelt egy kis idő, s sebeink begyógyultunk valamennyire. valóban igaz, hogy az idő begyógyítja a sebeket. Ezt az időt a cBS vágói is kihasználták, méghozzá arra, hogy összeállítsanak egy történetet azokból a felvételekből, amiket a Shannonnal töltött


hét alatt vettünk fel. Ahányszor haláleset történik egy expedíción, vagy egy forgatás alatt, mindig felmerül a kérdés, hogy folytatódjon-e a megkezdett munka. Tapasztalatom szerint így is úgyis megírják a történetet, vagy elkészítik a műsort, úgyhogy azok, akik közel állnak a projekthez, jobb, ha elfogadják ezt a tényt, így legalább némi hatással bírnak a végeredményre. Ha „házon belül” marad, sikerülhet távol tartani a hiénákat és az elferdítést. A congo Expedícióm alkalmával egészen egyértelmű végrendeletet írtam arra, hogy halálom esetén hogyan és ki írja meg a történetet, hogy legyen kifizetve és ki legyen a tulajdonosa. A „széfek kulcsát” is megadtam: a PiN-kódokat, a csekkönyveket, stb. Ha ezeket nem teszed meg, a történetedet magukat tömjénező, kamu művészek szenzációvá fújják, sokszor anélkül, hogy eléggé ismernék a részleteket ahhoz, hogy el tudják mondani a történetet, pláne, hogy jól. Megkímélem az olvasót a példák sorolásától! Hogy állunk hát a „60 perc” cBS stábjával? Nos, szerencsére a sztori úgy lett megalkotva, hogy alkalmazkodni tudjon bármilyen fordulathoz pótforgatás nélkül. Szinte naponta adok hálát, hogy egy ilyen tehetséges és megbízható csapat dolgozott rajta, és nem egy gagyi magazinműsor lett belőle. Ez em-

lékeztet arra, hogy a megfelelő stáb kiválasztása ugyanolyan fontos, mint a megfelelő biztonsági teamé. Szerencsére Mary walsh lett a műsor producere! Ő épp tegnap gazdagította gyűjteményét egy újabb Emmy díjjal, amit a Medal of Honor díjas Dakota Meyerről készített történetéA Congo ExpEdíCióm ért kapott. AlkAlmávAl EgészEn A Dupont díjakat (a filmesek EgyértElmű végrEndElEtEt Pulitzer-díja) írtAm ArrA, hogy hAlálom nem adják akárkinek, és habár EsEtén hogyAn és ki írjA mEg sok időt töltött A történEtEt, hogy lEgyEn a világ legdurvább háborús kifizEtvE és ki lEgyEn övezeteiben, A tulAjdonosA. első kézből mondhatom, hogy mélyen megrendítette ez a tragédia. Shannon mosolya őt is megbabonázta. Nemrég mondtam neki, hogy a film sikere azon mérhető le, hogyha Shannon szülei meg tudják nézni és úgy érzik, hogy a műsor Shannon emlékét jól szolgálja, így hát múlt hét végén személyesen utazott Shannon családjához


egyedül, hogy csak nekik megmutassa a műsort. Biztos vagyok benne, hogy a családnak nagyon nehéz volt végignézni a filmet, mely újra felébresztette a fájdalmat és talán a haragot is, hogy itt kell ülniük és végignézni ezt az inkább fájdalmas, mint félelmetes műsort a Dc evezős fővárosról. De le a kalappal Mary előtt, hogy összeszedte a bátorságát és személyesen vitte el a filmet a családhoz. láttam a muszter (forgatott anyag) nagy részét – én forgattam a legutolsó kockákat Shannonról –, és sokszor megnéztem a mentési akciónk felvételeit, de nem tudom, milyen lesz a műsor. Amint részese lettem a történéseknek, nem láthattam a forgatókönyvet és nem vehettem részt a vágási munkákban – ez a cBS irányelve az újságírói integritás védelme érdekében. valószínűnek tartom, hogy nagyon tényszerű és „újságírói” lesz. Azt hiszem, cukormáz nélküli kemény igazságok lesznek benne, és a nézők magukra lesznek hagyva, hogy eldöntsék, mit éreznek az egésszel kapcsolatban. Hiszek abban, hogy hű lesz a történtekhez. Az iróniát nem fogja nélkülözni, de reméljük, hogy mindnyájan végig fogjuk tudni nézni, és tanulhatunk belőle, miközben Shannon utolsó pillanatait is átélhetjük – a jókat, azokat, amikor azt csinálta, amit a legjobban tudott: „imádok mosolyogni, mert az a legjobb!” Ez egy szomorú történet, de ez is csak egy olyan nap volt, mint bármelyik a Great fallsnál. Semmi ördögi nem volt ebben a napban, és bár mindannyian el tudunk képzelni olyan forgatókönyveket, amelyek megaladályozták Shannon halálát, senki nem követett el hibát. Baleset történt, és mi mindannyian erőnkön felül teljesítettünk, mikor megpróbáltuk megmenteni őt. Semmi többet nem lehetett volna tenni. Most jön az a rész, amikor megkíméllek Titeket az olyan egysoros kliséktől, mint „A legkedvesebb tevékenysége közben halt meg!” vagy „A jutalom megéri a kockázatot!” Nem! Ez baromság. én néhány keresetlen tanácsot és a saját nézeteimet akarom megosztani: Shannon tudott a „subway szifonról”-ról és annak veszélyeiről, de nem mérlegelte, hogy megéri-e a lehetséges halál a várható szórakozást. Nem kockáztatta tudatosan az életét a móka kedvéért. A folyónak azt a szakaszát kizárta gondolataiból és nem feltételezte, hogy oda kerülne, s ha valóban így lett volna, akkor tényleg megérte volna a kockázatot a jutalom. De tévedett. Ez nem vád akar lenni

VízenJárók

részemről, ugyanazt csinálta, amit mi is mindannyian gyakran teszünk. csak a váratlan, amire nem számított, bekövetkezett, és csak ő tudja pontosan, hogyan vagy miért, vagy hogy volt-e B terv onnantól kezdve. A mi számunkra a tanulság talán az, hogy megpróbáljunk jobban felkészülni a váratlanra? én mindössze néhányszor kockáztattam az életem tudatosan, és nem feltétlen vagyok büszke azokra az időkre. igen, a dolgok elsülhetnek balul, de nagyon sok evezős valójában sosem kockáztatta az életét, a „Ha elcseszed, meghalsz” általában valahogy úgy fogalmazódik meg, hogy „Hé haver, ma egyszerűen nem érzem, úgyhogy inkább átemelek”. Ez tény, és habár a képek hatásosak és a sérülések gyakoriak, valójában nem tesszük kockára az életünket annyira. Ha megtennénk, az a szeretteink arculcsapása volna: a biztonságos úton kell hazatérnünk! Akkor kockáztatod tudatosan az életed, amikor a halál alternatívája rosszabb, mint a halál, nem akkor, amikor az alternatíva „őrültség, haver!” Ha úgy gondolod, hogy az életed szándékos kockáztatása megéri a szórakozást, akkor biztos vagyok benne, hogy sosem élesztettél újra senkit, nem zipzáraztál be hullazsákot, vagy hívtad fel elhunyt barátod szüleit. Íme, a tanács: igen, keresd a határaidat, de csakis magadért! Teszteld magad és érezd jól magad, de ne érezd, hogy mindent kockáztatnod kell, vagy, hogy figyelmen kívül kell hagynod egy folyószakasz nehézségét azért, hogy kipipálj valamit a listádon. Biztosítalak, hogy a mozdulatok, amiket kitalálsz, az vonalak, amiket evezel és a tucatnyi (1st D) elsőként megevezett szakasz mind feledésbe merül. jön a következő nemzedék, aki nem fogja tudni, hogy ki vagy, a marketinges srác a „szponzorodnál” kicserélődik és az új fiúnak még arról sem lesz fogalma, hogy létezel, nemhogy arról, hogy Te is segítettél a brand felépítésében. Ez mind rendben is van, csak tudd, hogy a kockázatnak, amit vállalsz csak és kizárólag az az értelme, hogy a saját jellemedet építsd és a saját fotóalbumod gazdagítsd! Ne hidd, hogy a hőstetteid legendává válnak, amik halhatatlanná tesznek! A címlapok egy doboz fenekén végzik majd a pincédben. úgyanígy senki nem fog emlékezni, hogy átemeltél-e egy dropnál, vagy megevezted. Tudd, hogyha meghalsz a folyón, jó esély van rá, hogy az emberek úgy fognak átevezni azon a helyen, hogy még csak a nevedről sem hallottak. Ezeket azért mondom, és tudom ilyen biztosan, mert bár profi kajakosként


V id r a BLO G 63 többet teljesítettem a legtöbb társamnál, még így is biztosra veszem, hogy még az én csodálatos szponzoraim és a legnagyobb rajongóim sem emlékeznek mindenre, amit tettem. Ez persze teljesen rendben van, de ugyanakkor azt jelenti, hogy ügyelnem kell arra, miért és kiért kockáztatom az életem. Mit is próbálok mondani tehát? Hogy ne kockáztassunk? Nem. Mikor mi kajakosok kimegyünk a vízre, csak mi tudjuk, hogy abban az időben mit kapunk a víztől. legtöbbször ez megéri, megéri olyan sok mindent feladni ezért, de vigyázzunk, hogy egyen-

súlyban maradjunk. Ne feledjük, hogy a kaland, a bajtársiasság, és a teljesítmények csak az érem egyik oldala, de a másik oldalán a legrosszabb eset van – a „váratlan”. Ha tudatában vagyunk ennek, és fel vagyunk készülve rá, akkor rendben leszünk, a Great falls is rendben lesz és a Dc evezős közösség is boldogulni fog. folytathatjuk az egészet, de álljunk meg egy pillanatra és váljunk jobbá abban, hogy ne versenyeztessük a szenvedélyünket a halállal, mert amikor a mérleg nyelve a rossz irányba mozdul el, akkor az egész már nem éri meg.

Vidra kajak-kenu bolt Vidra póló bolt Vidra snowboard bolt Telefon: Ati +3630/216-4668 • Detti +3630/238-5600 • E-mail: info@vidra-vizitura.hu Bolt és iroda: 8800 Nagykanizsa, Fő út 23. Postai cím: Vidra Vízitúra, 8883 Rigyác, Valéria u. 5. Nyitva tartás: hétfő – péntek: 10.00–17.00 óra Számlaszám: 11749015-20071824 Koordináták: szélesség: 46°27'41.45"N, hosszúság: 16°51'51.15"E

www.vidra-vizitura.hu www.vidra-snowboard.hu www.vidra-polo.hu


64 Vi dr aB LO G

VizeK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA

A vízállástól sokat változhat egy folyónak a besorolása. Akár több besorolást is ugorhat felfelé. ismeretlen víznél a vízállást a minimum – optimális/közepes – maximum vízszint adatokkal adják meg az evezősöknek. Minimum víz alatt nem érdemes evezni, mert leül a hajó a mederbe (azaz kopog), maximum víz felett pedig túl veszélyes. A besorolásokat +,- jelekkel szokták tovább pontosítani, például ww iv+, ez azt jelenti, hogy a négyesnél nehezebb, de még nem ötös. Kajakos szlengben elterjedt még a technikás négyes kifejezés is. vadvízi kajakos szlengben ide tartozik még ez a két mondat: „útról nézve hármas…” és a „Nincs ott semmi”… A besorolásnál nem veszik figyelembe a műtárgyakat, gátakat, ami egy könnyű besorolású víznél is veszélyt jelenthet. Akár életveszélyt is okozhat egy bukógát egy sima síkvíznél. általános vélekedés szerint Európában kicsit felfelé soroljuk a vizeket. A besorolásnál nem tudják figyelembe venni a változó dolgokat, például a fahordalékot, rőzsegátat,

VízenJárók

Az EgységEsítés miAtt 1981-bEn ElfogAdott és A CikkbEn ismErtEtEtt nEmzEtközi osztályozást Az Egész világon ismErik és ElfogAdják. 9 osztály vAn összEsEn, EbbEn vAn 3 síkvíz (zW) és 6 vAdvíz (WW).

szemetet, biológiai szennyeződést a folyóban, ami egy könnyű víznél is veszélyt jelenthet. Az evezhetetlen folyószakaszt a térképeken X jellel jelölik. Hiányosságnak tartom, hogy a besorolás alapján nem tudjuk, hogy egy folyószakasz azért kapja-e mondjuk a ww v-ös szintet, mert technikailag ww iii, de van benne egy szifon, vagy könnyű menteni és biztonságos elúszásnál is, de evezéstechnikailag ww v-ös tudás szükséges. Pontosan emiatt (is) kell az új folyószakaszra rendesen felkészülni, a besorolás ismerete nem elég. Említést érdemel a nem túl elterjedt Amerikai osztályozás. Erről az osztályozásról csaszitól hallottam. Ez az osztályozás 3 szempont alapján különbözteti meg a vadvizeket: technikai nehézség (1-től 6-ig), veszélyesség (1-től 6-ig), orvosi segítség (A, B, c). Az orvosi segítség megérkezhet: A – 1 órán belül, B – 24 órán belül, c – 24 órán túl. Tehát az első két pontozás az általam előzőleg megfogalmazott hiányosságot pótolja.


» fo R R áS : w w w. v i D RA -v i Zi T U R A. HU

Síkvíz, állóvíz, vagy éppen csak folyik. Evezni minden irányban lehet. Gyakorlatilag minden létező vízíjárművel lehet az ilyen vizeken közlekedni (kajak, kenu, csónak, vízibicikli…). A víz sebessége 0–4 km/h.

BAlAToN fERTŐ-Tó TiSZA-Tó


lassan folyik. Evezni a folyásiránnyal szemben kicsit már nehezebb, de még lehet. A víz sebessége 4-7 km/óra. Kajakkal, kenuval evezhető, part mellett, a folyásiránnyal szemben csónakkal is. ilyen a magyar folyók legtöbbje.

TiSZA (magyarországi szakasz) MARoS (magyarországi szakasz) MoSoNi-DUNA


V id r a BLO G 67

Könnyen belátható vízfolyás, egy két helyen (kanyarokban, szűkületekben) felgyorsul a víz, megjelennek a limányok, kisebb hullámok. 7 km/óránál gyorsabb víz. Kajakkal, kenuval járható, nagyobb és lassabb vízíjárművel itt már nem tudunk folyásiránnyal szemben evezni. ilyen például a Rába folyónk.

RáBA

VízenJárók


68 Vi dr aB LO G

Soca „Tisza szakasz” (Szlovénia) Moldva (csehország) Dunajec (lengyelország)

Könnyű vadvíz. Hajóból is belátható út, állandó hullámzás, gyors folyás, limányok, kisebb örvények. Gyakorlott, helyismerettel rendelkező vezető. itt már kötelező a védőfelszerelés (mentőmellény, sisak, mentőeszközök). Kajak, kenu, raft. Kajakban javasolt a spricc-deck (hullámkötény) használata. A hajók itt már könynyebben sérülhetnek, emiatt üvegszálas hajók használatát nem javaslom. Merev testű, nyitott kenukkal eddig érdemes túrázni, e felett már túl sok víz jönne be a hullámok miatt. Magyar folyóink közül a Rába, Mura, Dráva, Hernád bír rövid szakaszokon ilyen jellemzőkkel, méltán kedvelt külföldi folyók közül a Moldva és a Dunajec a legismertebb.


Közepes vadvíz. itt már nem mindig jól belátható az útszakasz. Nagyobb hullámok, emiatt a gumihajók alján kell kifolyó, kajakokra hullámkötény. Kezelhető limányok és örvények. Belátható szakaszokon könnyen evezhető (ezért fontos a helyismeret). Kisebb akadályok előfordulhatnak. Gyakorlott, helyismerettel rendelkező vezető. Kötelező a védőfelszerelés (mentőmellény, sisak, mentőeszközök). vadvízi kajak, kenu, raft. Gyakorlat szükséges vagy túravezető. Önmentés eddig a szintig könnyű. Magyarok által ismert víz: Salza és Soca könnyebb részei.

SocA „Boka –Srpenica” szakasz (Szlovénia) SAlZA (Ausztria)

VízenJárók


Nehéz vadvíz. Nehezen belátható útszakasz, a „jobbik” út kiválasztása olykor nehéz. Nagy és rendszertelen hullámok, kisebb esések, nehezen kezelhető örvények és limányok. Nagyobb akadályok (sziklák), kisebb vízhengerek. Kötelező a védőfelszerelés (mentőmellény, sisak, mentőeszközök). vadvízi kajak, raft. Önmentés itt már nem mindig könnyű. Komoly gyakorlat szükséges. Magyar rafting cégek eddig a nehézségi szintig szerveznek kereskedelmi rafting túrákat. ismert vizek: Salza kanyon, Soca Trnovo szakasz, Soca Bunker katarakt.

SAviNjA „Tevás henger” (Szlovénia)

VízenJárók


V id r a BLO G 71

Nagyon nehéz vadvíz. Komoly helyismeret szükséges, előfordulhat, hogy szükség van partról vonaltervezésre. Parti biztosítás szükséges lehet. Nagyon nehezen belátható út. Nagyobb esések, folyamatos akadályok. Nehezen kezelhető limányok, örvények, hengerek. Rendezetlen és nagy hullámzás. Nagy sziklák, alámosások, éles kanyarok. Kötelező a védőfelszerelés (mentőmellény, sisak, mentőeszközök). vadvízi kajak, raft. Komoly gyakorlat szükséges. ismert kajakos víz például Soca Kis kanyon, Soca Tanpálya, Soca Kobarid.

SocA „Kis Kanyon bejárat” (Szlovénia)


72 Vi dr aB LO G

SocA „Kis Kanyon bejárat” (Szlovénia)

Ez van a Tv-ben. Nagyon komoly helyismeret szükséges, mivel egy rossz útvonal kiválasztása végzetes lehet. vonaltervezés szükséges, a partról el kell dönteni előre, hogy mi lesz az útvonal. Nagy vízhozam, szifonok, elzárt területek, veszélyes hengerek. Biztosítás szükséges. Ezt már jobb, ha anyukád és a barátnőd nem látja. Nagyon magas szintű technikai tudás és nagyon komoly gyakorlat szükséges.

VízenJárók


Defereggenbach (Ausztria)

Az elméleti evezhetőség határa. csak bizonyos vízállásoknál evezhető, de akkor is veszélyes.


74 tÚr aBesz ámO Ló

VízenJárók


Hagyománnyá vált, hogy a magyar kajak- és snowboardguru, Nagy Endre, vagy ahogy mindenki ismeri, andrew szervez egy kajaktúrát a szezon végén. Andrew túrái a magyar vadvizes körökben híresek, egyesek szerint inkább hírhedtek. Az idei folyókat tekintve – Salzach, lieser, isel, Defereggenbach –, hűen magához, idén sem választott könnyű vizeket. Ahogy az lenni szokott, a több tucatnyi bejelentkezett emberkéből nem mindenki jött el. A túrán végül összesen 16 kajakos evezett. illetve ez nem igaz ebben a formában, mivel a villámlást és mennydörgést elkerülendő, egy héttel korábban egy kisebb magyar csapattal andrew már végigevezte ezeket a folyókat. Azon a túrán én nem voltam ott, de Kunszt Tomi és optika beszámolója alapján az a túra is jól sikerült.

csoportkép a Defereggenbach partján. Felső sor: Peti, Lóri, Kicsi, robi, Jani, Pusztító, Marci, sámán Peti, Dóri, Vidra. alsó sor: Pisztráng, halász ati, Vranek, Jonuc, andrew, Mitya

» K el eaT T i L a


Kicsi


t Úr aBes zám O Ló 77

robi

andrew, kőről kicsúszás a limányba Lóri

1. nap – Salzach T E c H N i K A i A D ATo K : Salzach Raftstrecke szakasz, 11 km hosszú, nehézség ww ii-iii (1xiv), aktuális vízállás 71 cm3 (minimum 50, közepes 100, maximum 200), hőmérséklet kb. 10˚c fok. Reggeli után Andrew a kajakiállításon frissen vásárolt finom, ropogós kajakfelszerelésekből rögtönzött vásárt szervezett a konyhában. Utoljára ilyen látványt a turkálóban láttam, amikor a dauerolt hajú 40-es nők előtt új bálát bontottak. Első napra egy könnyed, komolyabb nehézség nélküli bemelegítő túrát tervezett. Nem is bántam, mivel mi például hajnali ötre értünk ki, így csak pár órát aludtunk. én valószínűleg fejben sem tudtam volna odafigyelni erősebb vízen. A folyóleírások erre a szakaszra ww ii–iii-at írnak, egy-egy zúgóra írnak csak ww iv-et, ezt ekkora víznél én túlzónak tartom, barátságos, könnyen menthető víz. Marci és Puszti

VízenJárók


78 tÚr aBesz ámO Ló

Ez a kajak is úszott, de szerencsére meglett

VízenJárók


2. nap – lieser T E c H Ni K A i ADATo K : felső beszállótól katarakt vége 13,5 km hosszú, nehézség ww iii–iv, a vízállás miatt most erősen iv+ (néhol talán ww v?, Sámán szerint csupán technikás hármas), aktuális vízállás 69 cm3/223 cm (minimum 150, közepes 180, maximum 200), tehát bőven Hw felett volt. Hőmérséklet 10–14˚c fok. A lieser a hegy másik oldalán van, így át kell menni az alagúton a vonattal. igyekeztünk, ahogy tudtunk, de a hó miatt én csak hólánccal tudtam felmenni a vonathoz. Andrew nem bonyolította túl a dolgot, idézek tőle: „–Kopott nyári gumival, nincs féklámpám és generátorom és ne legyek laza?” Szóval mesteri módon kivitelezve, felhúzta nyári gumival a kajakszállítót a vonatállomásra ott, ahol a vidrabusz csak hólánccal tudott felmenni. A vonatot persze az utolsó pillanatban lekéstük a hó miatt. A hegy másik oldalán valamivel jobb volt az idő. A lieser katarakthoz érve elkezdődött a szakértés. Azt mindenki látta, hogy a folyó nem a szokott arcát mutatja. A katarakt bejárata izmos volt, viszont a folytatás annyira nem volt vészes. A sziklák valahol mélyen lent voltak brutális méretű hullámokat és hengereket generálva, de minden hengert ki lehetett kerülni. visszaszálltunk az autókba, és elmentünk a fenti beszállóhoz. útközben is végig láttuk a kocsiból a vizet. „útról nézve hármas.” Ami annyit jelent, hogy vízről nézve négyes, néhol még erősebb is ekkora víznél. Nagyon gyors volt a folyó, limány csak nagy ritkán. Amit én gondoltam erről a vízről az, hogy teljesíthető, meg lehet csinálni, gyorsan kell reagálni, a legnagyobb hengereket jó kikerülni, mert ha nem tudod áttörni, nem biztos, hogy elenged, borulásnál pedig mindenképpen vissza kell eszkimózni, itt túl nagy luxus az úszás, a cucc jó eséllyel elúszik. Alávágás, szifon, rőzsegát és hasonlók nincsenek, jellegéből adódóan nagyvíznél sem alul visz el, így egy esetleges elúszás biztosan maradandó élmény, de ki lehet úszni külső segítség nélkül is. A felszerelést viszont nagyon nehéz menteni ennél a vízállásnál. Elkezdődött a vacillálás, hogy akkor most evezzük-e ekkora víznél a folyót, vagy ne. végül is vezérünk úgy döntött, hogy hullámvasút lesz a mai program. Beöltöztünk, érezhető volt a feszültség indulásnál. Amíg mi száguldottunk a Hw feletti folyón, és fet-

rengtünk a hengerekben, addig a lányok békésen simogatták a szamarakat. A kereskedelmi raftbeszálló felett kicsivel volt egy hely, ahol egyszerreöten borultak ugyanabban a teljes folyószélességű hengerben. Senki nem tépett egyből, mindenki megpróbált visszajönni, de sajnos volt olyan, aki háromszor eszkimózott vissza, de mindig visszaforgatta. Ketten itt elúsztak. Ennél a vízállásnál a szokott módokon menteni reménytelen volt, az egyik kajakot sikerült kilökni egy limányba, a másik ment lefelé a folyón. Kicsi és Andrew megkergette, de sajnos elúszott, talán előkerül majd, amikor utoljára látták, az orra már be volt nyomódva. itt kissé szétszóródott a csapat, de úgy gondolom, hogy a mentést a lehetőségekhez mérten jól csináltuk. Kellett kötéltechnika többször is, volt kajakfelhúzás sziklán, két part közti kötelezés a másik parton lévő evezők miatt. Andrew úgy gondolta, hogy akkor a mai túrának itt vége van, de páran még eveztek volna tovább, így a csapat egy része továbbment a lenti katarakt felé. Közben a vízszint csökkenni kezdett, illetve a kereskedelmi raftos szakasz is könnyebb, mint a felette lévő rész, de így is húzós volt még. A katarakt előtt még volt egy kis szakértés, majd indult a csapat. A csirke úgy volt, hogy középen a nyelven be, majd jobbra tartás, ha a bejárat megvolt, utána már talán könnyebb volt a katarakt, mint normál víznél, mivel most minden víz alatt volt. érdemes lett volna még addig elindulni úszva a belső ív felé, amíg volt erő. Ekkora víznél pillantok alatt leszívja a víz úszásnál az ember rejtett tartalékait is, így hiába is volt három pontos dobás is kötéllel, mindegyiket elengedte. A kajak meglett, az evezőt viszont kár volt elengedni, ha már percekig sikerült megfogni. Piszok nagy úszás volt, nagy víznél, hoszszan. úgyhogy végül is épségben, nagy élményekkel zártuk az evezést. veszteségeink: egy kajak, egy evező, kettő dobózsák, 2 cipő, egy pár kesztyű. Hw felett 23 cm-rel sajnos ez benne van.


3. nap – Isel T E cH N i K Ai A DATo K : isel felső, 5 km hosszú, nehézség ww iii–iv (1x v), aktuális vízállás minimum és közepes víz között. Hőmérséklet 1˚c fok. valami minden reggel hibádzik. A hegy másik oldalán jöttünk rá, hogy az egyik autónak a kulcsa a szálláson maradt, amivel a folyóhoz akartunk menni. úgyhogy vissza kellett menni érte. Nem baj, addig jól elvoltunk a váróban, ott legalább meleg volt, mivel kint csak három fok volt. Mondtam is magamnak: „– vidra te ma nem evezel. Túl hideg van.” felmentünk valahova az Alpok legtetejére, legalábbis én úgy éreztem a hőmérséklet alapján. Rendkívüli időjárási körülmények között nekiállt öltözni az egész csapat. én titkon abban bíztam, hogy hozzám hasonlóan lesznek, akik a hideg miatt ma nem eveznek. Basszus, mind nekiláttak beöltözni,

úgyhogy én is nekiálltam. Egy normális ember volt köztünk, vranek félig átöltözött, aztán rájött, hogy nem normális dolog 1 fokos hőmérsékletben ww iv-v-ös vizeket evezgetni, úgyhogy inkább visszalépett, és ő mégsem evezett. volt a beszállónál olyan arra haladó autós, aki kiszállt fotózni a fogyatékos magyar kajakosokat, akik azt hiszik, hogy télen kell evezni és nyáron kell snowboardozni. Eseménytelen volt az első rész, ww iii. De csak technikailag, mert rettenetesen hideg volt, az első nagy megállásnál, a kemény kajakosoknak bizony sírás közeli állapotra állt a szája. én nem szégyenlem, olyan szinten fájt a kézfejem a hideg miatt, hogy közel voltam ahhoz, hogy kivágom a kajakomat a sziklákra és felmászok a sziklákon és megkeresem a Dettiéket. Aztán nem tudom miért, de elkezdtem élvezni a vizet és a tájat. Nem eveztem ezt a felső isel szakaszt eddig, de nagyon tetszett. folyamatosan erősödik, ww iii–iv, nagyon jó tömbös víz, sokat lehet boofolni, jó kis vonalkeresős víz. Nyáron, jobb időben fantasztikus ját-

Nincs valakinek egy felesleges pár kesztyűje?

VízenJárók


t Úr aBes zám O Ló 81

andrew és Vidra


82 tÚr aBesz ámO Ló

Igen, megcsináljuk! Ez az extrém, nem a sickLine!

szótér lehet. fotók nincsenek nagyon, majd ha a GoPro specialisták megosztják a pórnéppel a felvételeket, akkor majd látjátok, addig legyen elég az, hogy az iselnek ez a felső része nagyon jó hely. Aztán egyszer csak leértünk a kiszállóhoz, ahol elrebegtem hálaimámat, nem gyakran várom, hogy vége legyen egy túrának, itt nem bántam. Nagyonnagyon hideg volt. Este befaltuk a maradék székelykáposztát, sütöttünk gesztenyét, voltunk sörözőben is. Egyszóval mindenki örült a másiknak, jó este volt ez is. Szívet melengető érzés volt, amikor vigasztalásul az elúszott kajakért, Marcinak odaadtuk az összekalapozott hozzájárulásunkat az új kajakjához. Nem csak a hobbi közös, itt valóban barátok és jó emberek eveztek együtt. az egyik kedvenc képemen, Marci


4. nap – Defereggenbach T E c H Ni K Ai A DATo K : Deferegenbach felső (5 km, ww iv–v) és wasserfallstrecke szakasz (3 km, ww v–vi), aktuális vízállás minimumon, vagy éppen felette. Hőmérséklet 10˚c fok. A Deferegenbachról annyit tudtam, hogy ww iv–vi-os víz, ami önmagában még nem lenne baj, de andrew olyan határozottan kezdte el mesélni, hogy milyen durva lesz, hogy még engem is ráparáztatott. A beszállónál Vranekkal megállapodtunk, hogy ha valamelyikünk a jövőben október 1 után kajakba ül vadvízen, azt a másik megverheti. De ez most még nem élt, így beöltöztünk mind a ketten. (jövő hétvégén azért még egy záró Soca belefér úgy tűnik, nagyon remélem, hogy vranek elfelejti a megállapodásunkat.) valahonnan egyszer csak lett víz is a patakban. Nagyon jó víz, erős ww iii–iv, sok-sok kő, kisebb droppok, frankó játszótér. Néha egy-egy beborult fa csak az izgalom fokozása végett. Az alacsony víz miatt szerintem a besorolásnál könnyebb lehetett.

„– Itt majd lesz két nagyobb vízesés, de előtte megállunk, és megbeszéljük.” Aztán leérkeztünk a wasserfallstrecke szakaszhoz. Két egymást követő 3-3 részből álló vízesésrendszer, a kettő között medence. A leírások ww-v és ww-vi (X)-nek írják ezt a szakaszt. Első vízesés: bejáratnál kicsi henger, jobbra fel a falra, vagy a középső kőröl ugratni, vagy egyszerűen bele a habba, de akkor biztosan lelassulsz. Miután alatta volt egy erős és marasztaló henger, érdemes volt úgy jönni a bejáraton, hogy legyen sebesség a boofhoz a középső hengernél. A közepén lévő henger kis droppal, jobb szélén a legfogósabb, legjobb vonal szerintem a közepétől kicsit balra erős booffal, előrenyúlva az elfolyó vízbe. folytatás jobbra vagy balra, mindkettő kb. 4 méteres vízesésben végződik, a bal oldali henger nem fog, a jobb oldali nagyon fogós. A biztosító emberek elfoglalták a helyüket, és andrew vállalta, hogy elsőként evez. Elsőként lejött andrew, majd a Peti, majd a Kicsi. Mindhárman más vonalat eveztek, mint később én. A Peti a középső hengerben nagyon komoly kényszerrodeót mutatott be, nem adta magát könnyen a henger, de Peti uralta a helyzetet. A végén, a víze-

andrew paráztatja a kajakosokat a vonaton. Defereggenbach, hmm? Útról nézve hányas?

VízenJárók


Mátrix kajakosok. Peti és Vranek

sésnél jobbra boofoltak ki, de mindhármukat visszaszívta a henger, kényszerródeó, majd úszás. Kicsi volt a hármas számú játékos, aki megpróbált a vízesés alatti jobb oldali hengerből kijönni. A víz nem volt elég nagy ahhoz, hogy a jobb szélről boofolva át lehessen repülni a henger felett. Aki itt beleesett, azt kivétel nélkül megette a henger. én jöttem negyediknek, remélem kapok majd felvételt az én lejövetelemről. Az ő vonalukat és lejövetelüket végignézve, én más vonalat terveztem magamnak, amit teljesen sikerült is végigcsinálnom. úgy érzem, hogy nagyon szép és tiszta vonalat eveztem itt. Ezt a vízesést mindenki megugrotta. A bátrabbak végigevezték a bejáratot és a nagyhengert is, akinek nem volt kedve hozzá, az a henger mellett becsúszott, és onnan, a közepétől indult el. A második vízesés erősnek tűnik, de valójában én úgy gondolom, hogy technikai szempontból az első nehezebb. Ami a másodikban riasztó, az az volt, hogy maga a vízesés nem tiszta, kiugorva nincs semmi gond, jó nagy habba lehet érkezni puhán, de ha valaki beborul közben, akkor nagyon össze tudja magát törni, mert ugratás nélkül rá lehet esni a vízesés felénél egy sziklára, és egy 8 méteres vízesésnél

VízenJárók

az elején pattogtunk kőről kőre

ez nem játék. Szerintem emiatt kapta meg a folyóleírásokban ez a hely a ww-vi (X)-et, nem a technikai nehézség miatt. Az andrew és én eveztük a bejáratnál a bal vonalat, a többiek jobbról jöttek be. itt is andrew jött először, majd Vranek. Peti kajakja megrepedet, így ő itt inkább alpin starttal indult le biztosítani a lejövőket. én jöttem harmadiknak. A bejáratnál megakadt a kajakom orra egy sziklában, elfordított, és egy apró hengerben egyszerűen csak elborultam. Nagyot hibáztam, rossz helyen. Hirtelen az a gondolat futott át a fejemen, hogy itt nem tudok visszaeszkimózni, nincs rá idő, amennyire tudtam ráfeküdtem előre a kajakra, és próbáltam védeni a fejemet. Abban bíztam, hogy a szikla mellett majd leesek a vízesés alá a vízbe. Nem így lett, nagy ütés, fájdalom, sajnos háttal pont telibe kaptam a sziklát. Utána éreztem, ahogy esek tovább és beleérkezek a habba. Nagyon fájt a hátam, de visszaeszkimóztam. Vranek, Peti, Dóri már lent volt. Megfogtak, mert látták, hogy nem vagyok teljesen jól. Peti megállapította, hogy nincs semmi olyan sérülés, ami miatt különlegesen kellene mozgatni, segítettek kiszállni, mutattam a többiek-


t Úr aBes zám O Ló 85

Ez egy V-ös hely? Nem baj, azért én rodeózok egyet

robi

nek, hogy megvagyok. Az egészet végignézte fentről a Detti. Hát nem lettem volna a helyében… Tisztában vagyok vele, hogy szerencsém volt, lehetett volna komolyabb sérülés, az őrangyalom nagyon vigyázott rám. Ahol takart a mellény, ott egyáltalán nem ütöttem meg magamat, kizárólag a mellény alja és a beülő közti részen sérültem. A sokak által creekre abszolút alkalmatlannak tartott Sweet Strutter sisak viszont jól vizsgázott ezúttal is. Az én különleges technikájú lejövetelem után valahogy elment a többieknek a kedve ettől a vízeséstől, ők inkább beugrottak a vízesés mellett alpin starttal. Ez szintén nem volt annyira egyszerű, mert a 4 méteres magassághoz képest nem volt túl mély a víz, nagyon kellett vigyázni, hogy megfelelő szögben érkezz. Magasról történő alpin beugrásnál ha laposan érkezel, akkor gerinc sérülhet, ha kicsi a víz és orra érkezel, akkor bokatörés lehet és gerincsérülés. Pisztráng elég szerencsétlenül érkezett, de a lába hála istennek nem törött el, de így is hetekig eltart, mire helyrejön a bokája. Mitya kajakjának az orra behorpadt ugyanitt. visszaültem a kajakba, mentünk tovább, de nagyon fájtak a boofok után a landolások, így Kicsi inkább

» a Túra meGLepeTÉse: Jani, aki nagyon sokat fejlődött fejben és technikában is » a LeGnaGyOBB úszás: robi, lieser katarakt több száz méter hosszan » a LeGszeBB VOnaL: Vidra, Defereggenbach első vízesés » a LeGCsúnyáBB VOnaL És LeGnaGyOBB esÉs: Vidra, Defereggenbach második vízesés, 8 méteres fejjel lefelé » a LeGszeBB szaLTó: Borbás Peti, lieser Hw, brutál hengerben » a LeGkemÉnyeBB kÉnyszerrODeó: Baloghy Peti, Defereggenbach első vízesés, nagy henger » a LeGnaGyOBB VeszTesÉG: Marci kajakja elúszott » a LeGBaráTiBB GeszTUs: kalapozás Marci új kajakjához


86 tÚr aBesz ámO Ló

Második vízesés. Bal oldali vonalon indul andrew

Jonuc

Mitya repül


a gravitáció működik, Vranek a nagy vízesésen

Itt most éppen nem jó nekem. halász ati: „– Bazzeg Vidra, ezt felrakjuk a youTube-ra, milliós nézettsége lesz!”

ment előttem, és kereste a legfinomabb vonalat, én meg lemmingeltem mögötte kifelé a kanyonból. A kanyon után én kiszálltam, Kicsi segített felmászni az úthoz, meg felvitte a kajakomat is. Így én az utolsó másfél kilométert már nem eveztem a hátam miatt. Rendben leértek a többiek, mire mindenki átöltözött már kezdett sötétedni. Megöleltük egymást, megköszöntük egymásnak a barátságot, hogy vigyáztunk egymásra a vízen, és mindenki elindult a saját otthona és családja felé. A kajakos csapatunkban több túravezető is volt, én úgy gondolom, hogy megérdemlik a cégeik, hogy megemlítsem a nevüket, hogy túravezetőik nem csak a kereskedelmi túrák ww iii-as szintjén mozognak otthonosan a vadvizek világában, hanem a határok peremén is: kajakshop.hu (andrew, Vranek), white-water.hu (Pisztráng, Puszti, Marci), Habrenalin (Lóri, Mitya, robi), Raft Action (Kicsi), vidra vízitúra (Vidra). andrew nagyon figyelmes és felkészült túragazda volt, mindannyiunk nevében mindent köszönünk neki! Köszönjük Andrew!

Szállásunk Andrew bázisán volt: http://www.sporthausgastein.com/

VízenJárók


Kenuk, horgászcsónakok készítése rövid határidővel • • • • •

Négy- és háromszemélyes kenuk több típusban Horgászcsónakok egyedi igények figyelembevételével is Fa és műanyag csónak, hajó kenu, kajak szakszerű javítása Műanyag borászati kádak, tartályok, esővízgyűjtők Telepített medencék javítása

Tel.: +3620/441-7402 vargakenu@gmail.hu facebook: VargaKenu


www.weking.hu | hodzsi@weking.hu | +3620/333-5054


90 ci Vi lmUnk a

a csillagkapu bennünk van. az érzékelésünkben, a látásmódunkban – általa vagyunk nyitottak a szépre, vesszük észre a természet tanító üzeneteit. Így vannak ezzel a vízi emberek is. hajóba ülnek, hogy átéljék a vízi világ semmivel nem helyettesíthető csodáját, megtapasztalják a folyó, a homokpad, a lágy ívű partszegély, az ártéri erdő természet adta simogatását. Ember és természet alapproblémája abban rejlik, hogy a víz és a part között elveszett a szerves kapcsolat. folyó menti kultúrák ki sem alakulhattak volna, ha nem lett volna az együttlétezést biztosító kapocs, együttműködő munkamegosztás ember és természet között. A modern ember természeti és társadalmi elidegenedettségének a mindennapokba beépült legkézzelfoghatóbb jele, hogy fél a víztől és ezt a félelmet még természetesnek is tartja. Többek között ezek a félelmek táplálják annak a gyakorlati szemléletnek a kialakulását és dogmává kövülését, hogy a folyó elválaszt, a víz veszélyes, és általában is jobb félni, mint megijedni. Mégis mi lehetne az a (vízi) paradigma váltás, amely által a víz iránt érzett FÉL-elem EGÉsz-séggé lenne átváltható, amely által átélhetővé válna a víz újrateremtő ereje és az ember – amelyben a vízjellegű összetevő több, mint 70% – a víz, mint körölölelő elem megismerésén és megszeretésén keresztül megtanulná szeretni saját magát és közösségét is? hogyan tehetnénk a vízi világot újra mindennapi életünk szerves részévé? a megoldás látszólag egyszerű: meg kell tanulnunk nem csak a partról szemlélnünk a vizet, hanem a vízről is fel kell tudnunk fedezni a partot.

Nem olyan nehéz a „folyó szemével látnunk” a parti világot. Azért gondoljuk azt, hogy a folyó akadályt képez, mert tanult szemléletünk nem engedi, hogy egységben lássuk és értelmezzük a folyót és partját és képesek legyünk ne az elkülönültséget erősíteni, hanem az együttműködést megteremteni. Emiatt a szemlélet miatt van az, hogy Magyarországon a közel 700 víz menti település – a nagyon kevés kivételtől eltekintve – tudomást sem vesz arról a természeti és társadalmi értékről, amit a víz menti létesültség nyújthatna. Településfejlesztési, oktatási-nevelési, turisztikai, idegenforgalmi, hálózatfejlesztési, regionális együttműködési lehetőségek sokasága vész kárba, vagy csak nagyon kis hatásfokkal van kihasználva. A DUNA-Régió vízi-turisztikai Szövetség (DR-vTSZ) e problémacsokor feltárásában és helyzetelemzésében szeretne alkotó és együttműködő módon részt vállalni és társult stratégiai partnereivel a megoldást elősegítő projekteket kidolgozni és megvalósítani. A DR-vTSZ Magyarország folyóin kialakítani tervez 29 vízi-turisztikai régiót, amelyekben megvalósíthatónak tartja a természeti és a társadalmi életterek – saját fogalmaink szerint „hullámterek” – egymást kölcsönösen segítő együttlétezését és együttműködését.


» Pán d iL á sz Ló Bármely „hullámtér” funkcionálhat közösségi térként: természeti nevelési oktatóközpontként, vízi tanösvényként, csónakos kikötőként, vízi turisztikai bázisként, szabad strandként, rekreációs központként, jármódfüggetlen aktív turisztikai csomópontként, horgászparadicsomként, vagy a falusi turizmus színtereként. Tájékozódás a vízen… – miért kellenek turisztikai jelzések a vízen is A DR-vTSZ társult tagjai, együttműködő partnerei vízi emberként, gyakorló vízitúrázóként évtizedek óta járják Magyarország folyóit, vadvizeit, vizes élőhelyeit. általános tapasztalatként megállapítható, hogy magyarországon – ellentétben például a csehországi folyókkal – nincs kultúrája a vízen járók informálásának. Hiányoznak a vízről látható eligazító, tájékoztató információs táblák. Az igaz, hogy a folyón, egy vízitúrán sokkal nehezebb eltévedni, mint mondjuk egy jelölés nélküli erdei úton, de nem árt, ha a vízen is tudunk tájékozódni – jó tudni, hogy éppen hol vagyunk, melyik part szakasz mellett haladunk, mely települést láthatnánk, ismerhetnénk meg, ha kikötnénk. A vízi információs tábla a PART számára is hasznos lehet, hiszen – ha reményeink szerint , a ‘60-as, 70’-es évek szintjén, újraéleszthető a vízitúrázás aranykora – a vízi túraútvonalak menti települések ismét bekapcsolhatóak lennének a vízi világ vérkeringésébe, amely lehetőség a települések működő képességének és önfenntartó képességének erősödését is eredményezheti, egyúttal az adott település turisztikai vonzerejének és hatókörének megismerhetőségét is szolgálhatja.

a DuNa-régió Vízi-turisztikai szövetség a 2013. évi vízi idényben a témával kapcsolatosan két projekt elindítását tervezi: 1./ „Kézi hajtású vízi KRESZ táblák készítése, telepítése” – projekt; 2./ „Vízparti település – információs tábla készítése, telepítése” – projekt; a két projekt előkészítése, megvalósítása, menedzselése és nyilvánossága összekapcsolható. A DUNA-régió vízi-turisztikai Szövetség a projektek megvalósítására önálló Projekt Menedzsment irodát (DR-vTSZ PMi) létesít, a projektek feladatainak ellátására önkénteseket kér fel, akik a vízi idényben vízitúra keretében végzik el a szükséges feladatokat. Ezzel egyidejűleg a DR-vTSZ PMi kapcsolatokat alakít ki és együttműködéseket készít elő a vonatkozó folyószakaszok településeinek önkormányzataival, megnyerve azokat a tervezett projektek ügyének. Ezzel egyidejűleg a DR-vTSZ PMi a megvalósításra és a finanszírozásra partnerkapcsolatokat épít, valamint ellátja a projektekhez kapcsolt, szükséges kommunikációs feladatokat. az önkéntesek toborzására önálló felhívás készül, ettől függetlenül a www.dr-vtsz.hu webfelületen szívesen veszünk minden érdeklődést, javaslatot, felajánlást. a DR-vTSZ ügyvivő elnökség nevében Pándi László

VízenJárók


Mindenkit szeretettel várunk a 4. alkalommal megrendezésre kerülô versenyünkre! Regisztráció: hodzsi@weking.hu, www.kenumaraton.hu • Infó: +3620/333-5054 (hodzsi)


Kedves Vízitúrázók, Táborhely tulajdonosok, kedves Barátaink! Eljött az idő, hogy a weboldalunk szolgáltatásait bővítsük, és egy komplexebb, a civil vízitúrás társadalom céljai számára még hasznosabb szolgáltatást nyújtsunk Nektek! A célunk: szeretnénk összegyűjteni magyarország összes közösségi célú CSÓNAKHÁZÁT! Olyan vízparti szolgáltatóhelyeket, házakat keresünk, melyek bárki számára biztosítanak hajótárolási lehetőséget, anélkül is, hogy a hajótulajdonos versenyzési céllal tartaná a hajóját a csónakházban.


»g á laT T iL a


t Úr aBes zám O Ló 95

az alsó csúzda kivezetése

A vÍZiTúRáZóK jó RéSZéNEK NEM TiTKolT váGyUK, HoGy új viZEKET, ADDiG iSMERETlEN TájAKAT fEDEZZENEK fEl – ÍGy E vÍZiTúRA MAGAZiNBól NEM HiáNyoZHAT KÖRNyEZETüNK TAláN éRDEMTElENül KEvéSSé iSMERT viZEiNEK BEMUTATáSA.

a felső csúszda

Az elmúlt években egyre több hírt hallhattunk arról, hogy a nyugati határszélen valami elképesztő „vizes” csodának lehetünk szemtanúi. Az osztrák Bruckneudorf és Mosonmagyaróvár városa közösen – helyi vízi klubjaik ösztönzésére – a lajta folyó viziturisztikai fejlesztésére jelentős Európai uniós támogatást nyert. A folyó fejlesztésére létrejött projekt elemeiként az alábbi fejlesztéseket láthattuk: • Megtisztították a medret a fatorlatoktól, bár ez a folyó méretéből fakadóan örökké visszatérő probléma lesz, miként azt túránk során mi is megtapasztaltuk. • folyamkilométer tájékoztatók kerültek a hidakra. • veszélyjelzéseket, az átemelések helyéről tájékoztató piktogramokat, a kiszálló pontokon a környéket bemutató térképeket helyeztek ki. • Kikötők, pihenőpontok létesültek padokkal. • Háromnyelvű térkép készült a folyóról, megfelelő részletezettséggel. • Minderre feltéve a koronát Mosonmagyaróváron megtörtént a lajta malomág 3,5 km hosszúságú szakaszának rehabilitációja, evezhetővé tétele, Magyarország első két használható hajócsúszdájával, 5 csodálatos vörösfenyő stéggel! Mindezeket hallva úgy gondoltuk, hogy sürgősen személyes tapasztalatokat kell gyűjtenünk a hírekben oly szépen hangzó vízi csodáról. Ezért egy novemberi hajnalon kivágtattunk, és egy csodálatos nap során végigeveztük a szakaszt.

az alsó vízi csúszda Magyarország hajdanán legnagyobb vízimalma alatt

VízenJárók


96 tÚr aBesz ámO Ló ÉlmÉNYEINKRŐl RÉSZlETESEBBEN Szerdán döntöttünk, hogy indulunk. csütörtökön beszéltem életemben először telefonon az óvári vízisport életet összefogó wlasitsch Mirkóval. Másnap

AZ EvEZéST KÖvETŐEN KéT éRZéS ToMBolT BENNüNK. felejTheTeTlen. k i h ag y h aTaT l a n .

a csúszdákat követően a Malomági-Lajta békésen halad tovább a város utcái között

reggel hétkor már nála kávéztunk: rengeteg segítséget kaptunk tőle az aznapi vízitúránkhoz (ezért örök hála neki!). Nevét érdemes megjegyezni, mert egyrészt oroszlánrésze volt a lajta-projekt megvalósulásában, másrészt önzetlen segítőkészsége tényleg példátlan. Az evezhetővé tett szakasz Bruckneudorfból indul. Korábbi nevén Királyhida egy lajta menti határváros volt. Moderált patriotizmusomat kellemesen simogatta, hogy a Monarchia korlátozott jogokkal rendelkező Magyarországához tartozó határváros múltját

a burgenlandiak valamiért nem szégyellik… Így találtunk Király strasse-t, Ungarische Krone fogadót, osztrák urat, aki magyarul, valamint kézzel-lábbal igyekezett segíteni nekünk a vízre szálláskor. A beszállóhely a Bruckneudorfon keresztül Bécsbe menő főút első hídja előtt balra lévő viadukt gasse-n végigmenve az óvodánál megtalálható kis öböl. itt lehet parkolni is. Ez az Öreg lajta, így az ötszáz méterrel lejjebb lévő híd kövezésén alacsonyabb vízállásnál már kötélen kell átengedni a hajót. Kisebb csapat a híd alatt is vízre szállhat. Mi így tettünk. Az egész túra leglehangolóbb része volt ez a vízre szállás. A régi Bécs-Budapest főút mentén, közeli parkolási lehetőség egyedül egy vendéglő előtt, amely személyzete morcos pillantásokat vetve igyekszik meggyőzni minket, hogy inkább

máshol parkoljunk. A vízitúrázóknak javasolt parkoló helyre irányító táblával a későbbiekben talán lehetne kezelni ezt a problémát… indulás előtt érdemes egy pillantást vetni az alábbi vízmércére: Deutsch Haslau. Egyrészt mert a gyors, 2 méteres vízszint emelkedések nem ritkák a lajtán, másrészt tudható, hogy az indulópontot követő első híd alatti kövezés és a 48 kilométernél lévő kőzárás miként küzdhető le. Mi 247 cm középvízállásnál eveztünk. Ennél a vízszintnél a beszállót követő híd alatti kövezést üvegszálas


Mirkó az álmok álmodója és túratársam, elsőkormányos Gyuri

hajónkkal már nem vállaltuk. állítólag 280 centiméter felett evezhető. viszont az 48 kilométernél lévő kőzárás kopogás nélkül evezhető volt. áthaladáskor, hűvösebb időben az elől ülő lábára borított kabáttal elkerülhető az átöltözés. Az erőmű csatorna és az Öreg lajta találkozását követően elkezdődött nagy kalandunk. Nagyjából három kenu szélességű, többnyire az otthon megszokott folyóknál nagyobb sebességű folyó. Nincs benne sok kanyar, de az egyenes szakaszokon is folyamatosan kormányozni kell a belógó ágak, bokrok és bedőlt fák miatt. De aztán amikor jön a kanyar! Még a Rábát jártaknak is meglepetést okozva kell „faroltatni” a kenut. Gondolkoztam a folyó nehézségén, aztán feladtam. Könnyű is meg nehéz is. Nem vadvíz, de azért rende-

zesblokkal. A folyó Gattendorfig végig erdőben halad, a magas part miatt a falvak kivételével kevés megállásra csábító lehetőséggel. Kárpótlásként a táj kellemes. A rajtnál van egy kőzárás, amely átevezhetőségéről dönteni kell. éles kanyarok és néhány bedőlt fa, vagy uszadék miatti átemelés bonyolíthatja az első napi szakaszt. idén őszre kialakult egy különlegesen nagy uszadék torlat, amely a folyót is mederváltoztatásra, vízitúrázókat emelésre kényszeríti. Mi bizony a magát a természet megzabolázására képesnek hívő ember korában ilyet még nem láttunk. Ezt követően kinyílik a táj. Az erdők létezését a helyiek inkább már csak a gát túloldalán engedélyezik. a következő 5 kilométeren Zunrdorfig első 10 kilométeren kis zúgókon tempósan halad lefele a víz

sen folyik. A mederben lévő ágak, a rendszeres elhajolgatás a belógó ágaktól magukban hordozzák a borulás esélyét, de mégis közel a part. De azért kunsztos. Találkoztunk egy vidrapárral és megszemlélhettük a hódok környezetalakító munkáját. Elképesztő méretű fákat próbálnak a vízbe dönteni. Ha ez sikerül, apróbb részekre aprítva elszállítják. Ha nem, akkor a folyón átívelő híd válik belőle, akadályt képezve a fentről jövő uszadéknak. Az első napi túrára javasolt szakasz – 32 km – Zurndorfig (Zurány) ahol táborozó hely épült vi-

tapsikoló hullámokkal. Közben két kőzárás. áthaladáshoz üvegszálas hajónkhoz kevésnek ítéltük a vizet, így egy-egy rövid emelésre ki kellett szálnunk. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a folyó igazán Zundorfig szép. Tovább nem érdemes menni. Nos ez nem igaz. Zundorf – Nikkelsdorf, majd a magyar határig a víz folyamatosan, végül állóvízzé lassul. A természet által visszahódított kis mesterséges szigetekkel, zátonyokkal, sarkantyúkkal, kacsák millióival. Ennek a szakasznak kialakításakor az árvízvédelem minden egyéb

a gattendorf-i duzzasztó alvizén

g álaT T i L a«

VízenJárók


VízenJárók


t Úr aBes zám O Ló 99 szempontot megelőzhetett. úgy tűnik, az eredmény már az osztrák vízügyeseket is elborzasztotta. Ezért igyekeztek ezt a lajta szakaszt kedélyes kis folyóvá visszavarázsolni. A 23. folyamkilométernél elágazik a lajta,a balparti csatorna, egy betoncsövön keresztül kapja a vízbetáplálást. veszélytelenül el lehet mellette haladni, de azért nem kellemes belegondolni a cső mellett borulás következményeibe. valami elkerítés azért ide nem ártana. A 15. folyamkilométernél, már Magyarországon van egy kis vízi erőmű, szintén rövid átemeléssel. Azt követően egy bokrok által határolt keskeny mederben néhány km-s pazar, emlékezetes vágta kezdődik. valószínűleg nem mentünk hússzal, de az elsuhanó közeli part látványa miatt olyan érzés volt. Aggódva figyeltük, nehogy bedőlt fával találkozzunk. óváron

zurndorf, táborhely a túrázóknak a híd előtt, kacsáknak, libáknak a híd után

Lajtai tájkép


100 tÚr aBesz ámO Ló

Kacsa,kacsa, kacsa

mosolyogva nyugtattak, hogy ez a vízsebesség már kifordítja fát a víz útjából. végül pont sötétedésre megérkeztünk a Malomági lajtára való utolsó rövid átemeléshez. Mirkó és Pisti barátja felkajakozott fogadásunkra. Nem tagadom, ez jól esett. Reméljük, az EU-s projekt eredményeként kialakított, vörösfenyő deszkákkal borított ki- és beszálló hosszú időn keresztül szolgálja majd a vízitúrázókat. A leszálló esti pára különösen felerősítette a friss fenyőpallók illatát. A Malomági lajta 3,5 kilométeres szakaszát már éjszaka tettük meg. Hangulatos Mosonmagyaróvár városában a házak között evezni. Mirkó menetközben ismerőseit lelkesen üdvözölte. Reméljük nem mutogattak rá, mikor elhagytuk őket, gondolva – Bolond ez Mirkó, de nagy szíve van.

VízenJárók


Iharosi Gyuri, Honvéd Aurora SE. Gál attila, óbuda

Kacsapara-dicsom. Kenut látva rémült szárnycsapásaikkal szelet kavarnak, ha ott leszel, elhiszed

Kacsa, Liba

A várt két csúszda előtt még két lelkierő próba fűszerezte az evezést. Két közúti híd, amely alatt hanyatt fekve kell áthaladni. Talán 10 centiméter sem hiányzott, hogy ne húzzunk az orrunk hegyével a csigákhoz hasonlóan hosszú, fényes csíkot… A kivilágított (!) csúszdákon az áthaladás kellemes adrenalin-fröccs. Kormányzás nélkül végig lehet rajtuk suhanni. A biztonságos áthaladást segítő, a csúszda bevezető széleit jelző fa rudak még hiányoznak. Az autónkhoz visszajutást Bruckneudorfba Kránitz Béla segítette, aki egyebek között a dunakiliti vadvíz Kemping vezetője és a vízitúra Kupa (bajnokság) utolsó fordulójának szervezője. A viszonzásként ígért három kisfröccsöt nem feledem. Nagyon kedves, vendégszerető embereket ismertünk meg ezen a napon. Nagyszerű élménnyel gazdagodtunk! Hajónk legénysége, első és hátsó kormányosa, a beülés sorrendjében: iharosi Gyuri, Honvéd Aurora SE.t Úr aBes zám O Ló 103

a vízitúrázás előtti idők tanúja. amikor a környéken még csak a víz csacsogott a lapátkerekeken

öSSZEFOGlalÓ, KITEKINTÉS Nagyszerű élmény volt egy, a vízitúrázás érdekében az ismeretlenségből felemelt folyón evezni. A Szigetközi vagy Mosoni-Duna túrával kiegészítve akár egy kellemes hetes kalanddá is válhat. A kalandosabb folyók között fogjuk számon tartani. Különösen annak fényében értékes az itt történt fejlesztés, mert lassan két évtizede figyeljük, hogy a régió hasonlóan szép folyóján, a Rábán végre elkezdődik a törpe erőművek gátjainak vízitúrázás szempontjait figyelembe vevő átjárhatóságának megteremtése, egyszerűsítése. Ugyanis Magyarország első csónakcsúszdájának építése nem a lajtán, hanem a Rábán, Szentgotthárdon, a kaszagyári duzzasztón, elmúlt évben kezdődött. Minderről a 2012 nyarán reményteli híreket olvashattunk: „kajakkal, kenuval túrázók anélkül jussanak át a duzzasztó területén, hogy ki kellene szállniuk a hajóikból”. Az 1,2 millió EUR támogatással megépült duzzasztó átadása 2013 tavaszán megtörtént, de a várakozásaink ellenére az ottani csúszdára egyelőre nem tekinthetünk sikertörténetként. Rábán többségében kenuval közlekedők számára egyelőre nem javasolt, csak megfelelő tapasztalat megléte esetén, fokozott körültekintés mellett, használható. A jövő szezon kezdetére segítségünket felajánlva szeretnénk előmozdítani annak mielőbbi biztonságos használhatóságát. valójában ebbe a felfokozott várakozásba robbant bele, a talán előzetesen kisebb sajtóvisszhangot kapott mosonmagyaróvári csúszdák megvalósulása. A véletlen helyzet ellenére erre mondják – tökéletes időzítés. A vízitúrizmus fejlesztését célul tűző lajta-leitha Projekt megvalósulásának jelen állapotát látva, elmondható, hogy az abban résztvevőknek sikerült a lécet eddig elképzelhetetlen magasságokba emelni. Bízunk abban, hogy a lajta mentén történtekre figyelve, a Rába vidék és az ország egyéb folyóinak közössége is további erőfeszítéseket tesz, hogy a vízi turizmus infrastruktúrájának fejlesztésével a természettisztelő vízitúrázás egyre népszerűbbé válhasson. Gál attila

uszadék torlasz Deutsch-haslaunál csendes víz a hajtűkanyarok között Gattendorf előtti óriástorlasz új mederbe kényszeríti a folyót

VízenJárók


104 F olYÓpar TOn


» Kl e m en c zH e n r i k

észak-Nyugat Mo., Győr-Moson-Sopron megye, Kisalföld tájgység Duna, Szigetköz. N Ép ESSÉGE (l E Gu TO lS Ó NÉ p S Z á m l á l á S a l a pjá N ) : 359 fő KITER j ED ÉSE: 9 km2 aTm: nincs p ÉN ZVálTáSI l E hE TŐ S É G : nincs É T T ER Em: nincs V EN D ÉGl áTÓIpa RI E G YS É G E K S Z á ma : 1 db KISBOlTOK SZ á ma : 1 db hORGáS Z j EGY: helyben váltható KEmpI NG: 1 db TÚR aES ZKöZ B É Rl É S I lE h E TŐS É G E K : kajak, kenu, lovaskocsi FEKVÉS:

V íZTERülE T:

l EGKöZEl EB BI N aG YO B B T E l Ep ül É S E K :

lipót (9 km), Mosonmagyaróvár (14 km), Hédervár (12 km) Győr (35 km) V íZI KulTÚR a: elsősorban halászmesterségek

G O N D O l aTO K a Fa lu R Ó l Kisbodak jókedvűen, de visszafogottan üdvözli az odaérkező látogatót. A falu világos és rendezett „főutcája” egy körforgalomba torkollik, ahol szépen megmunkált irányítótáblák mutatják azt az irányt az idegennek, amit egy idegennek érdemes is követnie. A csöpp faluban járva-kelve mindenhol egyforma rendet talál

az ember – kicsit olyan mint egy svájci falu hegyek nélkül. A porták felújítva (akad 200 éves épület, amely megúszta az összes árvizet, a gazdái nagyon szépen rendben tartják), mindenhol szépen nyírt fű, rendezett virágok… egyszóval olyan az egész falu olyan, mintha egy nagyon kedves-gondos nagymama virágoskertjében lennénk. A faluközpontot egy picike, újépítésű, Szent Balázs és Szent lászló tiszteletére felszentelt templom, az újjáépített kisbodaki harangláb és egy modern kultúrház háromszöge alkotja. Ezektől nem messze a körforgalomnál található a vegyesbolt és egy nagyon barátságos „kiskocsma”. Ez utóbbi a legjobb információgyűjtő hely egy turistának, és a barátságos helyiek nem is fukarkodnak a válaszadással. A körforgalomban elhelyezett irányítótáblát követve 3 perc sétával a gát tövében juthatunk el a Szent-Kristóf hídhoz és pihenőhöz, illetve a kisbodaki ladikkikötőbe, melyek szárazföldi és vízi túraútvonalak fontos induló és kikötő, illetve megálló pontja. A kisbodaki ladikkikötőből lehetőségünk nyílik számtalan vízitúra útvonalat bejárni, akár át a szlovákiai csallóközbe is, míg a hullámtérben (a töltés és a Duna közötti rész) kanyargó szépen rendbentartott utakon gyalogosan vagy kerékpárral, esetleg lovon járhatjuk be a Szigetközt. A faluban információs táblák könnyítik meg a tájékozódást. Ezek segítenek eltalálni az ún. Kis-utcai tavakhoz is, melyek gyönyörűen gondozott kis tavacskák a falu szívében, kiváló pihenési és horgászati lehetőséggel. A tavak

VízenJárók


partja ad otthont nyáron a faluban tartott rendezvényeknek jórészének is, melyekből nincs hiány. A környéken mindenhol szokásos búcsú és falunap mellett helyi hagyományokban is bővelkedik Kisbodak. érdemes kiemelni ezek közül a Balázs-járást, a Pünkösdi ki-

VízenJárók

rályné-járást, a Szent család járást, valamint a még ma is élő lakodalmas szokásokat. „halász, vadász, aranyász üres zsebben kotorász, ha szegény is vígan él egész nap csak vizet mér” (szigetközi népdal)


Fo lYÓ par TOn 107 K I S B O D a K Tö R T É N E l m E É S NÉpRajZa RöVIDEN (a Kisbodak név írásos emlékek szerint Kys Bodak volt. Önmagában a „Bodak” szláv eredetű szó, jelentése: nádas sásos vízinövényekkel teli terület)

Kisbodak történelme szorosan összefonódik a természettel, leginkább a Szigetközt máig formáló Dunával. A folyó áradásai számtalanszor formálták át a környék összes településének, így Kisbodaknak képét is, a rajta élő emberek életével együtt. (A legutolsó pusztító árvíz 1954-ben volt, ez után épült a mai árvízvédelmi töltés egy része is). A szigetközi ember kényszerűen szokott hozzá a változáshoz, hiszen ahogy a Duna medre változott, úgy költözött ő is egyre-egyre magasabb területre, új falut alapítva régi névvel. Az áradások következtében szépen lassan kettévált a mostanra már Szlovákiában fekvő Nagybodak (Bodiky) településtől, amellyel sokáig földrajzilag is összetartoztak. A Duna és a politika


108 F olYÓpar TOn

– ha földrajzilag is – szét tudta választani a két települést, azonban ez nem igaz a településen élőkre, akik máig őrzik közös hagyományaikat, emlékeznek a gyökereikre, és szoros kapcsolatot ápolnak egymással. „Kis pupa, nagy halka” (vagyis „Kevés kenyér, sok hal”.) Kisbodak klasszikus szigetközi halászfalu, a faluképe máig ezt a képet mutatja. Halászai a környékbeli halászokkal együtt ún. bokrokban dolgoztak, egymás között tökéletes munkamegosztásban. (hálókötés, szárítás, teregetés, halfeldolgozás). Bordás (bókonyos) ladikokkal járták a vizeket, és az így fogott zsákmányukat óvár, Győr és Pozsony piacaira hordták. Távolabbi nagyvárosokba már tartósított (sózott, füstölt halat

szállítottak). Nem volt ritka zsákmányhal, a mára már teljesen eltűnt többszáz kilós viza sem. Kisbodakon a mai napig őrzik a hálókötés és a többi vízi mesterség hagyományát. Kisbodakra, ahogy a Szigetköz egészére is – jellemző volt a külterjes állatgazdálkodás. A pásztorok, juhászok „ridegen” tartották jószágaikat, egész évben a környékbeli szigeteken legeltették őket, és élték az állataikkal együtt a mindennapi életüket. Ha jött az ár, az állatok úszva, a vigyázóik ladikon (vagy szintén úszva) kerestek magasabb szárazon álló területet. A kisbodakiak a libáikat is szigeteken legeltették, teljesen őrizet nélkül hagyva őket. időnként – főleg


az asszonyok – „meglátogatták” egy kis takarmánnyal. Kisbodak környékén még a 60-as években is volt ilyen „libasziget” melyet a modern mezőgazdaság megszüntetett. Sok emléket találni a teknővájó mesterségről is, a faluban és a környékbeli szigeteken több cigány család űzte ezt a nagy szakértelmet igénylő mesterséget. Az aranyászok is a vízi emberek életét élték, és a Szigetközben a mai napig mély kultúrális nyomot hagytak. ladikkal járva a Dunát keresték és mosták az aranyat. (Kisbodakokhoz közeli ásványrárón a mai napig rendeznek Aranymosó fesztivált). Egy ősi szigetközi mesterség volt a hajómolnárság, a gabona vízimalomban történő őrlése. A Dunán és a Mosoni-Dunán számtalan hajómalom volt található, melyek örölték a kisalföldi gabonát. Sajnos mára mindegyik elpusztult az utolsó a ii. világháborúban. A falu egyik híres néprajzi hagyatéka a szentendrei Skanzenben felállított Kisbodaki Pajta, amelyben lakodalmakat és egyéb mulatságokat tartottak és tekintélyes méretei miatt az egész falu kényelmesen elfért benne. Másik ilyen emlék a bárki által hozzáférhető helyen állott „köz” kemence, melyben egykoron a falu együtt sütötte a kenyerét és egyéb „sütnivalóját”.

Ennek a kemencének egy mását a mai napig meg lehet tekinteni szintén a szentendrei Skanzenben. KIK FOGjáK SZERETNI? A fentiekből érzhető, hogy Kisbodak nem a nagyvárosi hangulatot kedvelő turistáknak való. Aki a csendet, békét és természetközeliséget választja, annak nyugodt szívvel ajánlom a települést. vízi emberek, túrázók, horgászok szinte paradicsomi hangulatban tölthetnek el itt akárhány napot, az emlékeik garantáltan szépek lesznek.

VízenJárók


Âť Kl eme nczH en ri k


Fo lYÓL e í r á s 111

figyeljétek a térkép magyarázó pontjait! A zöld pontok mutatják az útvonalat, amely egy körtúra keretén belül vezeti a túrázót vissza a kisobdaki csónakkikötőhöz.

lEíRáS A kisbodaki ágrendszer egyik legszebb, legnyugodtabb és talán legérdekesebb túraútvonala a Bodaki Öreg-Tavon át vezet. A túra során gyakorlatilag teljesen veszélytelen vízen evezhetünk, ami kiválóan alkalmas arra, hogy a kezdők, kevésbé tapasztaltak, illetve fiatalok – gyermekek akár csoportosan is megtanuljanak élő vízen kenuzni, kajakozni. Tekintettel arra, hogy a vízitúra során végig olyan vízterületen haladunk, ami távol fekszik a civilizációtól, számtalan vízimadarat illetve őzeket, szarvasokat, vaddisznókat láthatunk a parton, illetve az sem ritka, hogy a vízben gázolva vagy épp úszva. A Bodaki Öreg-Tóban óvatosan kalandozgathatunk is, vigyázva arra, hogy ne zavarjuk a természetet – tehát CSENDBEN. Eltévedni nem lehet, a vadregényes tónak vízen csak egy be és csak egy kijárata van.

B O D a K I ö R E G - TÓ V í Z I T Ú R a l E í R á S T ú r aTáv :

max 5 km 2-3 óra

i d őTa r Ta m :

könnyű nincsenek p i h e n ő h e ly: 2 (opcionális) áT e m e l é s : nincs v e n d é g l áTó h e ly: nincs n e h é z s é g i f o ko z aT: v e s z é ly e s p o n To k :

kajak, kenu családoknak, gyermekeknek ajánlott! Túravezetés ajánlott!

h a s z n á l h aTó v í z i j á r m ű v e k :

BO DaKI ö R EG-TÓ A túra a kisbodaki csónakkikötőből indul, ahol nyugodt vízen gyakorolhatjuk a vízreszállást, irányítást, biztonságos hajókezelést. indulás után balra folyással szembe vesszük az irányt, a szélesebb ágon (1. és 2. pont) A 2. pont jelöli a torkolatot, ahol balra kanyarodva szintén folyással szemben haladunk a Televényi-Dunán egészen a 3. pontig.

VízenJárók


112 F olYÓLe ír ás

indulás után a csónakkikötőből. időnként a víz lesodor a kikötő elé egy-két uszadékfát, erre induláskor és kikötéskor is figyelni kell!

1. pont. Kikötőből balra 2. pont. Balra fordulunk a Televényi-Dunára Az elágazást (3.) – melyen jobbra bekanyarodva a szűkebb Televényi-csatornába jutunk – nem lehet eltéveszteni. jobboldalán a nádas messziről mutatja a torkolat helyét. 3. pont. A nyíl mutatja a jobbra kanyarodás helyét. A Televényi-csatorna keskeny ág, bedőlt fákkal ugyan találkozhatunk, ám ezek teljesen sosem zárják el az utat (erről a helyi erdészet gondoskodik), viszont rendkívül jó búvó és pihenőhelyet nyújtanak a vízimadaraknak. Ezen a vízszakaszon már kiválóan lehet látni a szigeközi hódok nyomait is, hajnalban

pedig magát a hódot is gyakran látni. Tovább kacskaringózva a csatorna vízén érünk el a következő elágazásig (5.) ahol két lehetőség közül választhatunk. Pihenős, nézelődős lehetőség: továbbhaladunk egyenesen és néhány száz méter után a „Spelláki töltőbukó” (5/a) bal oldalán a sóderesen kikötünk, pihenünk és akár rövid sétával megnézzük az ÖregDunát. A sétaút kb. 30-35 perc, a Duna mentén felfelé (balra) indulva több helyen is lemehetünk a Dunapartra. A szemközti part már Szlovákia. 5. pont jobbra a Papszigeti csatorna Ha az elágazónál (5.) azonban jobbra kanyarodunk, akkor a még keskenyebb és vadregényesebb Papszigeti


Balra a széles Televényi-Dunára. A víz sebessége a torkolatnál egy picikét felgyorsul, itt is vigyázni kell az uszadékfákra, illetve a vízből kiálló „csökökre". jobbra fordulunk. A torkolat látványos, messziről látható, így nehéz eltéveszteni! Tavasszal és ősszel kedvelt horgászhely, így a csónakos horgászokat nagy odafigyeléssel kerüljük!

VízenJárók


jobbra fordulva evezünk be a Papszigeti csatáronába. A bejárat helye könnyen észrevehető, ám időnként uszadékfák torlaszolják el, ezért csak libasorban…

csatorna vízén találjuk magunkat. A bedőlt fák, bokrok száma megszaporodik, néhol egy-két méter széles hely marad csak arra, hogy „továbbverekedjük” magunkat a hajóinkkal. A vízimadarak, nagyvadak mégy gakrabban fordulhatnak elő ezen a szakaszon. (6.) 6. pont A csatorna egy idő után véget ér, és egyetlen lehetőség van a továbbhaladásra, egy kis nyíláson át jobbra fordulva érünk el a Bodaki Öreg-Tó bejáratához (7.) Egy nádfallal szemben állva jobbra és balra fordulhatunk. Balra forduljunk! jobbra fordulva egy zsákutcába jutunk, s mivel ez a rész értékes fészkelőhely, hagyjuk az álltokat inkább békében! A tavon keresztül egy keskeny csatorna mutatja az utat. Helyismerettel nem rendelkezők számára úgy tűnhet, hogy az egész tó egy nagy labirintus, vízben álló fák és nádcsoportok között kanyarogva könnyen érezhetjük úgy, hogy eltévedünk, ezért kövessük a csatornát bátran! Rövid idő után egy vízben álló fákkal teli tóba jutunk. itt a nyugati, dél-nyugati irányt követve a csatorna megmutatja nekünk a kiutat a tóból. (8.) A kijárat keskeny és szűk, nádas övezi mindkét partját. A szűk csatorna végére érve jobbra tekintve már Papszigeti csatorna víze és partja egyaránt gazdag növény és állatvilággal rendelkezik! Készüljünk fel arra, hogy útunkat szürkegémek, bakcsók és kormoránok kísérik., a szerencsések hódot, illetve parton kíváncsiskodó nagyvadakat is láthatnak!


Fo lYÓ L e í r á s 115

A Bodaki óreg-Tóba egy pici csatornából érkezünk (a képen a nyíl mutatja az irányt!) és egy nádfallal találjuk szembe magunkat. A kép balról készült, így ha beérkeztünk a tóba, mi is balra kanyarodjunk!


116 F olYÓLe ír ás

A Bodaki Öreg-Tó „dzsungeléből” a kis csatornánk mutatja a kifelé vezető utat. ám, ha bizonytalanok vagyunk kövessük a Dél-Nyugati irányt! vagy a túravezetőt :)

A nyilat követve a Nagyvasszősi sziget bal oldalán vezet haza az útunk a kisbodaki kikötőhöz. A torkolat előtt még elfordulhatunk balra a kisbodaki ágvéghez pihenni, fürdeni.

Kisbodaki ágvégzárás alulról. Kiváló fürdőző, napozóhely, ám a pergető horgászok sem vetik meg a tiszta vízű tavacskát és környékét!


láthatjuk a Televényi-Duna széles ágát. Ha még szeretnénk egy kicsit túrázni, akkor a széles ágon forduljunk balra és haladjunk lefelé a széles ágon a Bodaki-ágvéghez (9/a). Az ágvég alatt megbújó kis tavacska kiváló pihenő, fürdőzőhely. figyelem: az ágvég, egy betonzárás, fokozott figyelemmel óvatosan közelítsük meg, szemből nézve a jobb oldalán a parton van lehetőség a legnagyobb biztonsággal kikötni. A betonon víz zúdul le, azon lemenni nem szabad! lassan a végéhez közelít a túránk. Ha megálltunk pihenni az ágvégen, ha

nem, a körtúránk utolsó előtti pontja a Nagyveszszős sziget bal oldalán lévő torkolat (10.), amely a Tábori-ágon át visszahoz minket a kisbodaki csónakkikötőhöz. 10. pont figyelem: a Tábori-ág végénél balra lefelé közel van a Kristóf-híd, megközelíteni rendkívül veszélyes! Így a Tábori-ág vége felé a jobb oldalra húzódjunk, óvatosan haladjunk felfelé, a széles ágon és a kikötővel szembe érve kezdjünk átevezni és kikötés után a túránk véget is ér!

VízenJárók


» B a r n a G yör Gy

10

mérföld

a következő élménybeszámolóban többek között első tengeri kajakozásunk történései, benyomásai is elevenednek meg. petrával, feleségemmel tanárok lévén, az őszi szünetekben kiváló alkalom nyílik, hogy elhagyjuk az országot és csavarogjunk egy pár napot valahol európában. Tavaly ilyenkor az észak-olaszországi Garda-tó festői ám hideg és szeles tájainak vendégszeretetét élveztük, és idén valami kevésbé zord helyszínre vágytunk. a víz közelsége kötelező eleme a tervnek. egyiptomi, jordániai helyszíneket nézegettünk, és a Vörös-tenger vizét meg a sivatag forró leheletét már szinte a bőrünkön éreztük, amikor kiderült, hogy érvényes útlevél, mint olyan, egyikünknek sem áll rendelkezésére. nagy a szabadság, és sok határon már nem kell állni, várni, de az európai plasztikkártya nem mindenható. Bétervünk Horvátország, benne a plitvicei-tavak és split lett, ami reményeink szerint már kellően délen volt ahhoz, hogy ott a nemrég ködbe vesző nyár illúziója áltasson minket még néhány rövid napig.


t Úr aBes zám O Ló 119 E lŐ K É S Z ü l E T E K Az előrejelzés szerint kellemes 20–24°c volt várható, így túl sok meleg ruhát nem pakoltunk a hátizsákba, de azért az amatőr hibákat – Te raktál esőkabátot? – már csak ritkán követjük el. izgatottak voltunk, hiszen Horvátország ezen szeglete mindkettőnknek egzotikum számba ment. Mediterrán napsütés, halak, rákok, ezer sziget, tenger és sziklák. A hangulatot fokozta, hogy a kint töltött öt napból egyet a kajakozásnak szántunk. Mióta Petrával ismerjük egymást, nyaranta két hónapon át együtt vezetünk, kísérünk kenutúrákat legfőképpen hazai síkvizeken, így az elem nem idegen, de a víz-tenger-kajak háromszög által határolt világban eleddig újszülöttek voltunk.

máSO D IK Nap A turisztikai szezon a végén járt. A parkban nem volt zsúfoltság, a szálláshelyek között válogatni lehetett. vasárnap reggel korrekt kis szállásunkról, Mukinjéből gyalogszerrel is gyorsan elértünk a park 2. számú bejáratához. A park fő látványossága a több mint 90 vízeséssel összekapcsolt 16 kisebb-nagyobb tó természetes mésztufa gátakkal határolt rendszere, mely jól kiépített útvonalakon járható be. A javasolt útvonalak közül nem a leghosszabbat választottuk, a rövid idő alatt mégis minél többet szerettünk volna

E lS Ő N a p Utazásunkat Zágrábig a Budapest–ljubljana viszonylat reggeli autóbuszjáratával kezdtük. Reggel 9-kor már Nagykanizsán voltunk. A határt átlépve köszöntünk a Murának, integettünk a Drávának és Zágrábnál átkeltünk az általunk még nem ismert Száván. Karlovactól (Károlyváros), ahol az ország legnagyobb sörgyára található, a Dinári-hegység kopár mészkővonulatai, karsztos felszíne kísért minket egészen a tengerig. Utunkat két éjszakára megszakítva meglátogattuk a Plitvicei Nemzeti Parkot.

VízenJárók


120 tÚr aBesz ámO Ló látni, így szinte az egész napunkat gyaloglással töltöttük. Megérte. A belépő 110 kunáját (4.400 ft) egyáltalán nem éreztük soknak, amikor a nap végén számot vetettünk, és visszagondoltunk a dupla pótkocsis személyszállító Unimog „pápamobilokra”, a hajókázásra, a varázslatos felszíni formakincsre, a kék és zöld összes árnyalatában szikrázó tavakra. innen másnap reggel egy nagy, SPliT feliratú táblával, feltartott hüvelykujjal folytattuk utunkat.

tól öt perc gyaloglásra volt a kikötő és a tenger, melynek látványára már nagyon vágytunk. Megtehettük volna, hogy lemegyünk, napozunk és uram bocsá iszunk egy sört a parton, majd busszal megyünk tovább. A nap tényleg sütött, még a buszon szandálra és rövidnadrágra váltottunk. Egyikünk a busz biztonságát választotta volna, a másik újra a stoppot. Petra aggódott, hogy nem érünk oda időben, mégis belement, hogy újra kiálljunk az út

h a R ma DI K Na p Amióta a tengerhez vezető autópálya elkészült, ezen a régi útvonalon kevesen mennek hosszú távokat. Ezt éreztük. Sokan rázták a fejüket, integettek, vagy mutatóujjukkal lefelé bökve jelezték, hogy helyben mozognak. Mint itthon. Nem vettek fel, ezért buszra szálltunk. A távolsági belföldi járatokon két sofőr van, akik felváltva vezetnek. Aki nem vezet, az fejenként 7 kunáért bepakolja a csomagokat, majd indulás után a jegyeladást és jegyvizsgálást is ő végzi. A távolsági buszozás nem olcsó. A Budapest–Miskolc távolság 3.410 ft helyett majdnem a duplája, kb. 6.500 forintnyi kuna lenne. jó tempóban kanyarogva, hegyi utakon haladtunk tovább egy szakaszon, egészen Zadarig. A buszpályaudvar-

szélére. Ekkor még 170 kilométerre voltunk Splittől, de bíztunk a jó szerencsében. Hamarosan egy magányosan utazó középkorú nő vett fel, aki Biogradig vitt. Meggyes savanyúcukorral kínált, és barátságosan mosolygott amikor elbúcsúztunk. A part menti úton haladva ekkor láttuk meg a tengert. vonzó volt és rejtelmes. vártuk a vele való találkozást és még nem tudtuk, hogy mit tartogat a számunkra. A következő fuvart egy horvát kamionostól kaptuk, akinek a nagymamája magyar volt, de ő már nem beszélte a nyelvet. Két évet szolgált a Délszláv háborúban, ahonnan testileg és lelkileg is megtörve tért haza. Többet nem beszélt róla de a pszichikai utóhatások miatt gyógyszert szed. Rövid utunk alatt is vett be a tablettából.

VízenJárók


Šibeniknél letért a mi útvonalunkról, így elváltak útjaink. A város határában nem jött össze fuvar. Nem volt az igazi a hely, fél ötkor ránk sötétedett. A belvárosba jó húsz perc alatt beértünk, jegyet vettünk a következő buszra és az indulásig végre leültünk egy sör mellé. Révbe éreztük magunkat. A partvonal mentén kanyarogva fél nyolc körül meg is érkeztünk Splitbe. A buszpályaudvar, a kikötő és egy vasútállomás itt egymás és a belváros

gyalogos mivoltunkat számításba véve a belvárosban, a nyugati veli varoš városrészben. A booking.com-on 5 éjszakára 140 euróért egy 9/10-es értékelésűt találtuk. csendes, tiszta, jól felszerelt és ami a legfontosabb, (nem, nem a wifi) az ágy matraca is kiváló volt. ledobtuk a hátizsákokat és a legközelebbi étterem felé vettük az irányt. A kellemes le Monde étteremben egy gyors tésztát tettünk magunkévá nem a legolcsóbban, de akkor és ott ez nem számított.

közelségében teszik kényelmessé az utazást és az érkezést is. leszálláskor kis táblákat maguk előtt tartó emberekből álló apróbb tolongás nehezítette a busz elhagyását. Szándékuk a fáradt agynak az első pillanatban nem volt világos, de gyorsan kiderült a tört angolságból, hogy szállásokat kínáltak. jó volt már megérkezni, mert a 300 kilométeres út az egész napunkat és sok energiánkat elvitte. Bár nagyon éhesek voltunk, a vízen táncoló fények, a kivilágított kikötői sétány kiülős teraszai, datolyapálmái és Diokleciánusz császár 1700 éves palotájának épületei azonnal elvarázsoltak és tudtuk, kezdődik a mediterrán vakáció! A szállásunkhoz 10 percen belül odaértünk. A szálláskeresésnél gyorsan megtaláltuk a megfelelőt. leginkább

Szobánkban az előttünk álló négy teljes napot végtelennek éreztük. A vázlatosan megtervezett út kézzelfoghatóvá, zöld zsalus napsütötté, hal- és tengerszagúvá vált. NEGYED IK Nap Kedd reggel első utunk a boltba vezetett ahol felpakoltunk péksüteményből, tejtermékekből, húskészítményekből és otthon nekiültünk. Ezek az alapvető élelmiszerek mindenhol mások, nekünk különlegesek és sokszor jobbak is mint nálunk. A kenyér (kruh) és az apróbb pékáruk (pecivo) általában sűrűbbek, ízletesebbek, nem is beszélve a túrós, káposztás, húsos vagy meggyes burekről. A tej, joghurt, kefir zsírosabb, vastagabb. A vörösborok közül először egy

A szállásunk: http://www.booking.com/hotel/hr/apartments-sunce.html Le Monde étterem: http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295370-d2410085-Reviews-Le_Monde-Split_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html


szimpla asztalit (stolno vino) választottunk. A reggeli tényleg királyi volt. Pakoltunk az útra és nyakunkba vettük a várost. A dátum október 29, az öltözet szandál, rövid nadrág, póló. Az egész naposra tervezett gyaloglást szájtátással kezdtük lent a kikötőben. A pálmafás sétány nappal még délibb, a hajók és a tenger látványa még egzotikusabb volt mint előző este. Az egész elég szürreálisnak tűnt arra gondolva, hogy ez ugyanaz az ország, ahol a Dráva is kanyarog. Őrtilosban kenuba ülve nagyon távolinak tűnnek a pálmafák és a vízvári kocsmában sem szoktunk a szomszédos ország olívaligeteiről beszélni.

A Zágráb után legnépesebb közel kétszázezres város szigorúan vett történelmi belvárosa szűk, zegzugos utcái ellenére viszonylag gyorsan bejárható, könnyen átlátható. Dél körül már éhesek voltunk, de a szendvicsebédet valahol máshol akartuk elkölteni. Már tudtuk is, hogy hol. A város félszigetének be nem épített nyugati csücske, a Marjan Parkerdő már a harmadik században a polgárok kikapcsolódását szolgálta. A sűrű mediterrán fenyőerdővel, helyenként pedig óriás agavékkal borított terület legmagasabb pontja 178 méterrel magasodik a tenger fölé. Partja mentén még most is fürdőzőket láttunk,


t Úr aBes zám O Ló 123

rajta számos gyalog- és kerékpárút húzódik. Ezeken haladva mi is felkaptattunk a csúcsra. innen körben látni a várost, a Kaštelai öböl partja mentén húzódó Kaštela övezetet és az Adriai-tenger szigetei közül legtávolabb Hvar, közelebb Brač, Šolta és legközelebb Čiovo szigetét. Megebédeltünk és elkezdődött a következő nap lázas tervezgetése. innen föntről láttuk a lehetőségeinket. ott lent fogunk evezni holnap! volt elképzelésünk arról, hogy merre mennénk, mit néznénk meg, de hogy valójában mi jöhet szóba, arról majd a helyismerettel rendelkező vezetőnkkel kell beszélni. A távolságokkal és időkkel folyón, sík vízen viszonylag jól tudunk tervezni, így kezdtünk hát kalkulálni. Nyugodt, sík állóvízen, közepes túratempóban kb. 5 kilométert teszünk meg óránként. Ez a mozgási átlagsebesség. Az egész napot a vízen szerettük volna tölteni, minél többet látni, menni, tapasztalni. 10 órai indulással és a fél ötös naplementét tekintve ez összesen hat és fél órát jelenthetett. A pihenőket beszámítva 20 kilométernyi távot tűztünk ki célul. Merre menjünk? onnan fentről a várostól nyugatra fekvő öböl védett

partvidéke tűnt kézenfekvőnek. A napos, déli oldalon megyünk nyugat felé, majd az öböl átszelése után Čiovo szigetének partvonala mentén térünk vissza kiindulási pontunkra. Nyugodt és védett volt ez a terület, szinte semmi hajóforgalom nem volt rajta. Egy-egy közepes méretű hajó futott ki a nyílt vízre az öbölből, de egyébként összesen 4-5 kisebb hajót láttunk míg fent voltunk. Split déli partvonalát a hajóforgalom és járatlanságunk okán nem mertük bevállalni annak ellenére, hogy kedvelt homokos és kavicsos strandjai itt húzódtak. Ezek nyugatról kelet felé haladva Kašuni, Kastelet, Bačvice, ovcice, Znjan. Akkor még nem tudtuk, hogy ez a terv terv is marad, mert van nála jobb. A Marjant délután alaposan körbejártuk, közben egyre több sétálót, futót, biciklizőt láttunk, akik élvezték a zárt, háborítatlan erdő ritka adottságait. óriási agávék, fügekaktusz és keménylombú fák, cserjék szegélyezték az utakat, ösvényeket. A domb napnyugat felé néző oldalán több sziklához simuló apró kőkápolna található, tovább erősítve a hely mediterrán hangulatát. A nap leáldozóban volt,

VízenJárók


Térkép: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapfactor.navigator&hl=hu

124 tÚr aBesz ámO Ló

a levegő gyorsan hűlt, de a sziklák és kőkerítések közelében ízelítőt kaptunk a másnap valódi nyári melegéből. A félhomály leszálltával ki kellett találnunk arról az ösvényről amelyre kalandvágyból korábban letértünk. Nem volt bonyolult a tájékozódás, de még inkább megkönnyítette egy még itthon letöltött Androidos GPS alkalmazás, a Mapfactor Navigator. Korábban nem teszteltem, de nagyon meg lepődtem amikor a szinte járatlan, keskeny gyalogosvény is feltűnt az offline térképen. odakint szinte végig ezt használtam annak ellenére, hogy a Garmin eTrex is velem volt. Az alkalmazáshoz válogathatunk az ingyenesen letölthető, gyakran frissített országtérképekből. Tudom ajánlani! Mire leértünk a hegyről, szinte teljesen besötétedett. vacsoránkat a kikötő egyik legolcsóbb, így mindig zsúfolt étkezőjében költöttük el. Dalmát konyha, sokféle leves és halétel. Ez a Buffet fife, ahol már csak a teraszon, az esti párában kaptunk asztalt, de megérte ott maradni. Közben leleveleztük a másnap reggeli találkozót és utána egy üveg bor mellett összepakoltunk, előkészültünk a kalandra.

VízenJárók

öTöD IK Nap Reggeli után elkészítettük a szokásos borsos szalámis, sajtos, salátás szendvicsinket és újra átnéztük vizes zsákjaink tartalmát. Az esőkabát, elsősegély felszerelés, térkép, GPS, telefon, síp, sapka, napszemüveg, kötél alapfelszerlés. A találkát egy közeli sarokra beszéltük meg tízre. olyan izgatottak voltunk, mint amikor először vágunk neki valami újnak. csupán azért, mert pont ez volt a helyzet! A keresőben két céget találtunk akiknek írtunk. Az egyik szinte azonnal válaszolt, őket választottuk. Ez volt a Red Adventures. A kis túraszervező cég képviseletében az egyik tulajdonos jött értünk egy kisbusszal, a tetőn peckesen virított két tűzpiros Prijon Poseidon kétszemélyes kajak. Percekkel később már a Marjan északi oldalán, a kikötő mellett pakoltunk le. Közben megbeszéltük, hogy nekünk is van valami közünk a vízhez, így nem kellett az ősrobbanástól kezdenie az eligazítást. A kapott felszerelésünk része volt a lapát, mellény és a hullámkötény is. A hajón sem szkeg, sem kormánylapát nem volt, pedig mint később kiderült, hasznát vettük volna. Minden szigorúan Prijon. Szép, új, idei

Red Adventures: http://croatian-adventure.weebly.com/


beruházás volt mind, a vállalkozás jól megy, a szakág felfutóban van. Dražentől megtudtuk, hogy egy pár évvel korábban szinte még ismeretlen volt itt a kajakozás a turisták körében. Az elvetemültebbek, mint ők is, persze mentek sokat, de érdekes módon mostanában lett igazán népszerű. Ez igazán meglepett. Elmondása szerint a szabályozás körül évek óta megy a vita, aminek még mindig nincs eredménye. Külföldi szakértők bevonásával folyik a munka. Egy fórumon olvasható, hogy milyen körülményes rendszerbe foglalnák, milyen feltételekhez kötnék a tengeri kajakozást. A laminált hajózási térképrészlet mellé guggolva Dražen javaslatokat tett az útvonalra. Az általunk kiötölt verzió nem volt benne. Mondván a Kaštela öböl vize nem a legtisztább és kikötőkkel szabdalt valamint unalmas oda és vissza is átevezni, másik útvonalat javasolt, számításba véve vízi jártasságunkat is. Ebben szerepelt a Marjan megkerülése, a Čiovo sziget keleti nyúlványának egy része, majd Split tengerpartjának végigevezése egészen az egyik keleti strandig. Elmondta, hogy miért lesz gyerekjáték itt a tengeri kajakozás. A tenger mérete

miatt nincs erős ár-apály jelenség, mértéke 50 centi körül van. Nincsenek erős áramlatok és a partvonal tagoltsága miatt a szelek hatása is korlátozottan érvényesül. ideális terep kezdőknek. Találkozási pontnak a város egyik keleti fürdőhelyét jelöltük meg, érkezésünket pedig fél ötre. Dražen vidám lazasággal köszönt el és mi magunk maradtunk a parton az 518 centis hajóval, ami a kétszemélyes tengeri kajakok között állítólag elég rövidnek számít. Nagy izgalmunkban magunkra öltve a mellényt és a hullámkötényt, csípőre tett kézzel jártuk körbe, mint két kíváncsi vízi szárnyas. Persze a nagy öltözködés nem kellett volna, amíg nem „fittingelünk”, azaz be nem állítjuk a beállítható dolgokat. A térdtámasz fix, a lábtámasz gyorsan beállítható. Az ülés párnázott, a deréktámasz feltűnően széles és kényelmes, hevederekkel állítható. Hajókontakt megvan, mehetünk! végre vízen vagyunk. Műemlékek ide, pálmafák oda, azt hiszem, hogy én leginkább ezért jöttem Horvátországba. Ahogy a fehér köves, kavicsos partot elhagytuk, a kapcsolat a vízzel igazán közvetlenné vált. A tenger tényleg sós és tiszta, ahogy mondják.


velence környékén ugyanez nem volt igaz, ott semmi pénzér nem vettem volna számba azt a vizet. Ahogy távolodtunk, a megvilágított aljzat egyre lejjebb került alattunk, azt az érzést nyújtva, hogy mi emelkedünk. A víz sima volt, szinte nem látszott, így azt éreztem, hogy ha kiesek, egészen a fenékig pottyanok. ütemesen evezni kezdtünk, és kezdtünk távolabbra is nézni, mint a közvetlen környezetünk. A közeli kikötőből kisebb hadihajó futott ki, a parton itt-ott napozók, a vízben fürdőzők. A hajó folyamatosan jobbra húzott és ez így is maradt végig. Próbáltunk rájönni, hogy miért, de nem sikerült. A rutin hiányában, mozgásciklus tökéletlenségében láttuk a problémát, pedig nagyon igyekeztünk. jobbon ráhúzva elég fárasztó volt a nap, nagyon hiányzott a kormánylapát. A félsziget legnyugatibb pontját elhagyva éreztük először a tengert tengernek. Párába burkolózó távoli szigetek, nagy komphajók és rengeteg víz. innen egyenesen a legközelebbi sziget és a nyílt víz felé vettük az irányt. légvonalban kicsivel több, mint két

kilométerre volt a sziget. Tudtuk, hogy az egy kilométer nem sok, de félúton éreztük, hogy ez a műfaj nagyon más, mint amit eddig ismertünk. Aki hajlamos rá, azt könnyen hatalmába kerítheti a szorongás, esetleg pánik. ilyenkor össze kell szedned magad, hogy ne ess pánikba és ne történjen baj. Messze a part, be vagy zárva a spriccdekk alá, mozgásod korlátozott, nem köthetsz ki akkor és ott ahol és amikor akarsz. Először is, ne vállald túl magad, válassz vizet felkészültségednek megfelelően vagy csatlakozz szervezett túrához, fogadj vezetőt. Másodszor pedig tudd, hogy ha baj van mit kell tenni, kit kell értesíteni. Ekkor éreztem, hogy hibáztunk amikor nem kértünk kézi szivattyút. Čiovo szigetének partjaihoz érve azt láttuk, hogy a part alkalmatlan a kikötésre. éles kövek, magas part és hullámverés. Dražen elmondása szerint volt valahol nem messze egy rövid partszakasz a déli oldalon, ahol megpihenhetünk, csak azt nem tudtuk milyen messze. Már nekem is jó lett volna kiszállni egy kicsit, de Petra egyre nehezebben bírta a liftezést. Szélcsend volt, viszont a Split nagy kikötőjéből


t Úr aBes zám O Ló 127

ki és oda befelé igyekvő kompok, gyorsjáratú katamaránok által használt hajózóút nem volt messze, így a hullámzás a part közelében néha jó 60-80 centire dobálta a kajakot. A partról visszavert reflexhullámok miatt kiszámíthatatlan volt a víz mozgása, az összpontosítás sok energiánkat elvette. A part kihalt volt, egy nagyobb, lapos szikláról egy család lubickolt. A közel 30 fokos nyári meleg szinte sokkoló volt. A magas, néhol függőleges déli sziklafal úgy verte vissza a nap melegét, hogy már én is szívesen mártóztam volna. Sokan itt űzik a biztosítás nélküli sziklamászás egyik népszerű formáját a DwS-t (deep water soloing). A víz közelsége miatt a mászó többet bevállalhat. Ha elfárad vagy hibázik, egyszerűen a vízbe esik. Mondjuk nem mint ha ez nem lenne teljesen veszélytelen. valami élénk színű csomag tűnt fel a vízen, közel a parthoz. Majd egy másik. olyan volt, mint két gondosan összecsomagolt nagyobb mentőmellény. Zászló is volt rajtuk és hamarosan két tetőtől talpig fekete békaember tűnt fel a közelükben. Összeállt a kép. Szigonyos halászok húzták magukkal felfúj-

ható jelzőbójájukat, mely, mint később megtudtam, a szükséges felszerelést (enni-, innivaló, papírok, telefon stb.) tartalmazza az „útra”. Megelőztük őket és kisvártatva egy szikla takarásából feltűnt „A” part. Akkora volt a fehér kavicsos terület a sziklafal tövében, hogy kettőnk érkezésekor rögtön zsúfolt lett. Szezonban nem biztos, hogy egyedül lennénk itt, de most magányosan élvezhettük az adriai napsütést. A víz hívásának végre engedelmeskedni tudtam és lehűtöttem magam a 20 fokos tengerben. Ebéd után rövid szieszta, majd ismét vízre szálltunk. Az út több mint fele hátra volt. A délelőtt élményei, tapasztalatai leülepedtek, magabiztosabban vágtunk neki a távnak. Tanulva az előzőekből, nem tizenöt, hanem 40-50 méterre eveztünk a parttól , elkerülve a visszavert hullámokat. Máris kényelmesebb utunk volt. Többet bámészkodtunk és többször vettem elő a hátsó beülő elé beépített puha falú rekeszből a fényképezőt, ami ezután szinte végig a nyakamban volt annak ellenére, hogy nem vízálló. Mondanom sem kell, hogy azért valamennyire vizes lett, mint minden más a kajakban ami kikerült a vizes

VízenJárók


VízenJárók


zsákokból, bármennyire is próbáltuk óvni a fröcscsenő víztől. Mi lehet akkor, ha csak kicsit fúj a szél, vagy nagyobbak a hullámok? Sokan biztosan tudnának mesélni. A szigetspiccet elérve úgy döntöttünk, hogy nem a legrövidebb úton érjük el a szárazföldet. A kikötő bejáratát céloztuk meg. Partközelbe érve láttuk a Marjan déli partja mentén sorakozó kisebb fürdőhelyeket, bárokat, kávézókat. A forgalom miatt a kikötő bejárata jelentette az utunk rövid ám legkritikusabb szakaszát. Az átkelésnél ugyanaz az elv, mint a folyókon. Ne közelítsük meg a hajókat, és előttük ne keresztezzük útjukat, mert könnyen félre lehet becsülni a sebességet és a távolságot. itt most gyorsan ment, nem volt nagy nyüzsgés, egy beérkező kompot kellett megvárnunk. A part mentén kelet felé haladva sorra feltűntek a korábban már említett strandok, ahol a sekély vízben a népszerű labdajátékot a picigin-t játszák. Eszközt nem igényel, a szabály csupán annyi, hogy a csupasz teniszlabdát a víz felett tartsák. Eközben a nap már ereszkedett és a keleti szél megerősödött.

Eltettem a fényképezőmet. Az evezés küzdős lett, mert a jobbra húzó kajakot széllel szemben kellet tartani, de ezt sem a szél, sem a hullámok nem akarták. Amint megálltunk, a szél rögtön be akart fordítani a hullámokkal párhuzamosan. A közel 80 centi széles kajak eddig szinte megbillenthetetlennek tűnt, de most párszor jó messzire ki kellett támasztani az evezővel. Egy-két hullám az elöl ülő Petrát nyakig beterítette. Az első ilyen után persze behúzta a Pvc spriccdekk felső gumiját is. csurom vizes lett. én a kiemelt lapátokról kaptam folyamatosan a zuhanyt. Szorgalmasan áztunk mindketten.


130 tÚr aBesz ámO Ló Széllel szemben tartva a kajakot egyre inkább távolodtunk a parttól, de nemigen mertünk szögben evezni, mert féltünk a borulástól. A szél egyre erősödött, a hullámok kezdtek tarajosak lenni. Persze csak mi éreztük, hogy a tenger próbál elnyelni, mert később a partról nézve nyoma sem látszott mindennek. Nem igazán tudtam, hogy miként fogjuk megközelíteni a partot. Első elgondolásom szerint jócskán túlevezünk a kikötési ponton, majd közel fél fordulatot téve hátszéllel érünk partot. Kezdtünk fáradni a folyamatos balanszírozásban, úgyhogy egy utolsó rohammal, a hullámokat hegyes szögben véve oldalaztunk ki a partra. A szembe jövő hullámon felfelé haladva bal oldalon húztunk, támasztottunk, lefelé haladva pedig jobb oldalon ugyanezt. Ez a művelet a hullámhoz való alkalmazkodás miatt az evezés ütemét teljesen felborítja, a kajakost elfárasztja. Rutinnal ez is biztosan kezelhető. fáradtan, vizesen kifutottunk a partra. Egészen a terv szerinti időben. Kipakolás után fázva, de elégedetten ücsörögtünk a naplementében. Még volt két teljes nap előttünk, de ha ott és akkor véget ér a vakáció, nem lett volna hiányérzetem. A part korántsem

volt néptelen. Sokan még fürdőruhában feküdtek törölközőjükön, valaki akkor érkezett, hogy mártózzon egyet, a parti kávézó tele volt. A várakozás közben megnéztem a GPS adatait. Egy óra pihenő kivételével gyakorlatilag az egész napot evezéssel töltöttük és így 10,18 tengeri mérföldet tettünk meg (tengeri mérföld: M, NM vagy nmi, 1 nautical mile = 1852 m) Gyors számolással ez közel 20 kilométer. Ennyi fért egy napba. Azt hiszem tetszik a műfaj. Hamarosan értünk jöttek és hazavittek. A kisbuszban megosztottuk élményeinket és a környező szigetekről kérdeztünk, hova lenne érdemes átmenni. Búcsút vettünk mindig vidám túraszervezőnktől és hamarosan már egy korábban kinézett étterem felé vettük az irányt. itt Petra tésztát evett, én pedig megkóstoltam a híres fekete rizottót (crni rižoto). Elsőre kissé bizarr a kinézete, de egyszerű és nagyszerű tengeri étel melynek elkészítéséhez nem csak a tintahal húsát, hanem annak tintazacskóját is felhasználják. Rövid séta után hazatérve félve bontottuk meg azt az üveg plavac mali-t amit még reggel vettünk. Ez a sok őshonos és védett kékszőlőfajta egyike, melyből a fife büfében már kóstoltunk. ott könnyű, de illatában és


ízében erősen istállóra emlékeztető felhangokat tapasztaltunk. Nem voltunk benne bizonyosak, hogy annak ilyennek kell lenni. Kibontottuk hát az üveget és lám, pont olyan volt. Kicsit vastagabb és ihatóbb. Elhittük tehát, hogy ilyen a plavac mali. A másik népszerű és értékes Dalmát szőlőfajta a dingač (dingács), melyet tőke szűkében ezúttal nem kóstoltunk. jusson valami legközelebbre is! h aTO DI K Na p A következő napon Dražen ajánlására Brač szigetét választottuk úti célként. Közeli célpont, háromne-

gyed óra alatt elérhető. Mint később megtudtuk, innen származnak a washingtoni fehér Ház építőkövei, illetve azok egy része. Az áthajózott kő menynyisége vitatott, de tény, hogy van beépítve brač-i márvány az onnan több mint tízezer kilométerre fekvő fontos épületben csakúgy, mint a Reichstag vagy az osztrák parlament épületében. Supetar kikötőjében az érkezők nyüzsgését leszámítva valami nyugodtság és elzártság érzés volt tapasztalható. Tudtuk és éreztük, hogy egy szigeten vagyunk, ahol máshogy zajlik az élet, mint a nagyvárosban. Tervünk csupán annyi volt itt, hogy sétáljunk egyet és


VízenJárók


t Úr aBes zám O Ló 133

a temetőben gyújtsunk egy mécsest, hiszen halottak napja volt. Ennél több is kijött ebből a napból, hiszen találtunk egy kerékpárkölcsönzőt ahol óránként 20 kunáért bringát szerezve tekertünk egy jót az olívaligetekkel borított parton, ami időtlen idők óta a split-i elit hétvégi üdülőhelye. Ez meg is látszott. A délutáni komppal visszatérve sétáltunk egyet vacsora előtt a városban.

h E TE DIK Nap Nem tettünk másként tartózkodásunk utolsó napján sem, amikor az időnket a piacon bámészkodással, a városban kóborlással töltöttük. fügét vettünk és szendvicset ettünk a parton. Be kellett vallanunk, hogy a semmittevés is jólesik néha. Erre a napra bezsúfolhattuk volna a közeli omiš városát biciklivel, ahol a cetina folyó kanyonjában indulnak rafting


134 tÚr aBesz ámO Ló túrák. vagy busszal meglátogathattuk volna a szintén varázslatos Krka nemzeti parkot, ahol szintén nincs hiány vízből. Nem tettük. Nem akartunk rohanni, éppen elég élményben volt részünk amit fel kellett dolgozni azon a gyönyörű utolsó napon. h a Z aÚ T Kicsit letört minket a hazaút kijózanító közelsége, szombat reggelre még az idő is szomorú lett. Ahogy ígérték. Hazafelé a sötétből a Dráva és a Mura üdvözölt, de biztos vagyok benne, hogy rajtuk kívül a tenger vonzereje is visszavisz majd a pálmafák és zöldzsalus kőházak világába.


»Ba rn aG yö r G y

VízenJárók


KAlAND AZ élET! a Kalandor Vízitúra Bt. – 1994-ben létrejött elődjével együtt – már 19 éve szervez kenutúrákat Magyarország összes nagyobb folyójára és néhány határon túli vízre is: Bodrog, Bodrog-ártér, Tisza, Tisza-tó, Szigetköz, Mosoni-Duna, Gemenc, Mura-Dráva, Rába, Hernád, velencei-tó, Hévíz-patak, valamint a Moldva csehországban és a Mazuri-tavak lengyelországban. májustól szeptemberig, minden hétvégén hirdetünk vízitúrát, június–augusztusban pedig, hoszszabb 4–10 napos vízitúráinkra is várjuk az érdeklődőket, kezdőket és gyakorlottakat egyaránt. lehet vízitúráinkra jelentkezni egyedül, párban vagy barátokkal, a családdal együtt, biztos lehet benne mindenki, hogy a túratársak csak az első pillanatban lesznek ismeretlenek, és hamar kialakul az a közösség, „a csapat”, amitől a túra végén olyan nehéz elszakadni, és amiért szinte mindenki a következő év vízitúráját tervezgeti a haza indulás pillanataiban! Külön csoportokat indítunk iskoláknak, akár osztálykirándulásról, akár nyári táborról legyen szó, mindig több programból válogathatnak. Cégek részére egyénileg összeállított vízitúrás, csapatépítő tréningek szervezését is vállaljuk. Egyszóval várunk vízitúráinkra minden fiatalt és kevésbé fiatalt, aki újoncként vagy visszatérő túrázóként egy nagyszerű élmény részese, egy jó csapat tagja kíván lenni! jó vizet, jó túrázást mindenkinek! a Kalandor Vízitúra csapata