Page 1

Tarm kirke fylder 100 år

4

folk & kirke nr. 4 · 2012

K I R K E B L A D F O R · TA R M · Å D U M · H O V E N · L Ø N B O R G · E G VA D · S O G N E

folk & kirke


Engagement fra 100 år 

Af Hanne Baltzer

Tarm kirke fejrer 100 år, og det er en god historie Tarm kirke fylder 100 år, og i den anledning har en entusiastisk gruppe arbejdet intenst på en uhøjtidelig jubilæumsbog om den gamle kirke. Det er der kommet en god historie ud af. En sidste korrektur mangler, og så er de færdige. Omslaget males af Karsten Juhl Larsen, jo, 100 år skal fejres. Orla Hansen, Kirsten Horsbøl, Inger Hansen og Preben Grangaard har bl.a. været i de gamle gemmer på Lokalhistorisk arkiv. I bedste Sherlock Holmes stil

har de efter mange timers gravearbejde forbi kreaturhandlere, arvinger og andet godtfolk f.eks. fundet ud af, hvem der har æren for, at Tarm Kirke hvert år får flere tusind kroner fra værdifulde lodder ved Hartkornsværnet. På en falmet skrivelse fra 1953 står løsningen. Gruppen har også interesseret sig for, hvorfor skibet i kirken har et splitflag, når det kun er orlogsskibe (krigsskibe) og medlemmer af Kgl. Dansk Yachtklub (lystbåde), der må føre splitflag. Så er

Den flotte kobbermodel af kirken fra 1953.

der historien om den flotte model af Tarm Kirke kreeret i kobber af blikkenslager Ejner Jensen og blikkenslager og postbud Jørgen Peder Jørgensen fra Grønnegade. I 1953 lavede de to naboer modellen, der også er en sparebøsse med lys i. I dag står den i Vestergaardsminde. I jubilæumsbogen kan vi også læse om den medarbejder, der arbejdede ved Tarm Kirke i 52 år uden en feriedag.

Scrapbøgerne bugner af artikler om kirken.

Søg og du skal finde Holdet bag jubilæumsbogen har haft flere arbejdsmøder, og de har også brugt 2


mailen flittigt. Mange detailoplysninger er tjekket, og ikke mindst Prebens scrapbøger med udklip fra kirkens liv fortæller om fællesskab og oplevelser fra de sidste 20 år. Både scrapbøgerne og Inger Hansens plancheudstilling om kirken kan man glæde sig til at se til jubilæet. Jo, frivilligt arbejde er guld værd. ”Jubilæet rumsterer i hovedet hele tiden! Har vi nu alt det med, vi vil have med? Vi arbejder frivilligt, fordi vi ikke kan lade være! Når det regner udenfor, er det hyggeligt at sidde inde og grave kirkens historie frem. Det har været vigtigt for os ikke at gentage mere end højst nødvendigt af det, der tidligere er skrevet om kirken”, siger Preben. Orla tilføjer: ”Det har været spændende at være med. Stort set er det Preben, der har ført pennen for at få den samme sprogtone, men organist og sognepræst bidrager da også med indlæg. ” Både Preben og Orla fortæller engageret. Enige er de om, at det er befriende, at så mange bakker op om kirken på de her kanter. I Tarm har de tradition for et afstemningsvalg til menighedsrådet. Ingen tvivl om, at Tarm kirke stadig er fuld af liv efter 100 år.

Orla Hansen og Preben Grangaard har været i gemmerne for at finde de gode historier om Tarm kirke. (Foto: Gitte Volsmann)

Begyndelsen Omkring år 1900 begyndte Tarm by at vokse kraftigt, og der opstod et ønske om en kirke. Først i 1911 blev ideen realiseret, idet grundstenen til Tarm kirke blev lagt, og den 12. december 1912 blev kirken så indviet. Kirken er tegnet af arkitekt Vilhelm Ahlmann, og i 1966-1967 blev kirken udvidet og gennemrestaureret. Kirkegården har været i drift siden 1912 og er udvidet flere gange. 3


Lokalsider Tarm Søndag d. 23. september kl. 14.00

AKTIVITETER I TARM SOGN Onsdag 5. december kl. 19.30 Adventskoncert v. Herning drengekor. Se nærmere i Ugebladet.

MINIHØJSKOLE Torsdag 11. okt. kl. 14.30 i Vestergaardsminde Minihøjskole v. tidl. forstander Henning Thalund, Svendborg. Foredrag om ”Vestjyske kirkeskibe”. Torsdag 8. nov. kl. 14.30 i Vestergaardsminde Minihøjskole v. provst Jens Simonsen, Varde. ”Et møde med H. C. Andersens forfatterskab”. Torsdag 13. dec. kl. 14.30 i Vestergaardsminde Minihøjskole v. tidl. forst. Jørgen Nørgaard, Skjern. ”Peters Monolog”.

FESTGUDSTJENESTE I TARM KIRKE Biskop Elisabeth Dons Christensen prædiker Der bliver lagt vægt på festlig musik og sang. Der er blevet skrevet en særlig salme til jubilæet af Inge Hertz Aarestrup, som er vokset op i Blåkilde. Der bliver samlet ind til tre formål: Kirkens Korshær, Tarm Menighedspleje samt kirkens eget børne- og ungdomsarbejde. Efter gudstjenesten er alle velkomne på Bechs Hotel til kaffebord og frit samvær. Kl. 19 er der middag, hvor der også vil være festlige indslag. For at deltage i middagen skal man tilmelde sig på kirkekontoret tlf. 9737 1540 eller 9737 1370, eller på mail lobm@km.dk senest 12/9. Prisen er 180 kr.

ANDRE JUBILÆUMS-ARRANGEMENTER

BABYSALMESANG

Søndag d. 9. september kl. 19.30 får vi besøg af Wents Reinbergs, som var organist fra 1995 til 1998. Han var en kendt skikkelse i Tarm og fyldte kirken med flot musik

Nyt hold starter onsdag 29. aug. kl. 11-12 og derefter 9 onsdage. Tilmelding til Lisbeth Bjerre, tlf. 9737 3866 – lisbeth.bjerre@mail.dk inden start.

Torsdag d. 13. september kl. 19.30 kommer en strygergruppe fra Hvide Sande Masterclass. Det er altid yderst velspillende unge, som deltager, og vi kan se frem til en aften af høj kvalitet. Entré 50 kr.

SMÅBØRNSSANG FOR 3-6-ÅRIGE I KIRKEN

Søndag d. 16. september kl. 16.00 Tidligere organist i Tarm Marlene Hauge, ansat i årene 2004-2006. Hun huskes for sit fantasifulde spil og som den hidtil yngste, og det bliver spændende at høre, hvad hun har lært siden.

v. Lisbeth Bjerre, Peder-Henning Søderstjerna og Aksel Fredensborg. Start torsdag 6. sept. kl. 10.3011.15 i kirken. Derpå 4. okt. og torsdag 1. nov. Førskolebørn - børnehavebørn - med forældre er velkomne.

MINIKONFIRMANDER FOR BØRN I 3. KL. Starter midt i sept. Indbydelse til hjemmene pr. post sidst i aug. Tilmelding til Peder-Henning Søderstjerna tlf. 9737 4006 eller kirkekontoret 9737 1370.

Torsdag d. 20. september kl. 19.30 Ungdomsmusikgudstjeneste - et samarbejde mellem Metrum Trio og Peder-Henning Søderstjerna. Trioen spiller gamle og nye salmer i meget velklingende rytmiske udgaver, som taler til unge i alle aldre. Lørdag d. 22. september er der teater for børn v. skuespiller Jens Jødal. Han spiller selv alle roller med lynomklædning og forestillingerne er både morsomme og seriøse. Efter forestillingerne er der frugt og saft. Kl. 12.30 for 3-6-årige med forældre: Den Barmhjertige Samaritaner. Kl. 14.30 for 7-12-årige med forældre: Splejsen og kæmpen (om David og Goliath). 4


Foreninger i Tarm Sogn LUTHERSK MISSION Skolegade 20, Tarm Kontakt: Stig Andreasen, Tlf. 9737 2264. Se mødeprogram i Tarm Ugeblad INDRE MISSION Baunbækvej 28, Kontakt: Harald Dideriksen Tlf. 9737 3087 IMS ÆLDREKLUB Hver onsdag kl. 14.00 Kontakt: Erhard Laursen. Tlf. 9737 1093. IM - SØNDAGSSKOLE Hver søndag kl. 10.30-12.00 For børn fra 3 år og opefter Kontakt: Heidi Sørensen, Tlf. 9737 3009. IM – TEEN-KLUB Mødes hver torsdag kl. 19.30-21.00 Kontakt: Steen Erik Kragh Tlf. 9737 3061.

IMU Mødes hver tirsdag Formand Jacob Christensen, tlf. 2367 7488 . MISSION AFRIKA (gl. Sudan) Kontaktperson for kreds I: Anne Nielsen, tlf. 9737 1307 Kontaktperson for kreds II: Elly Andersen, tlf. 9737 1939. KFUM-Spejderne Mødes i Spejderhuset. Bævere: Onsdag 16.30-18.00 Ulve: Tirsdag 18.00-20.00 Trop: Mandag 19.00-21.00 Kontaktperson: Mads Broberg, tlf. 3042 9772 Deadline for næste nr. af kirkebladet er torsdag den 27. sept. Stof kan afleveres på mail: smn@km.dk eller på kirkekontoret, Engvej 4.

ORIENTERINGSMØDE forud for menighedsrådsvalget den 13. november holdes den 4. september kl. 19.30 i Vestergaardsminde

”HELE KIRKEN SYNGER” på følgende torsdage kl. 17.00-17.45 i Tarm kirke: Torsdag den 25. oktober og den 22. november 5

www.tarmpastorat.dk

Lokalsider Tarm

KIRKELIGE HANDLINGER VED TARM KIRKE 1. APRIL - 30. JUNI 2012

DØBTE 22. april 20. maj 27. maj 17. juni

Maja Julia Makutynowicz Anton Nomanni Rahbek Løvendahl Magne Grønborg Juhl Ellen Østergaard Schlægelberger

VIEDE 20. april Lisbeth Anesen og Søren Olesen 18. maj Anette Bech Madsen og Jan Bech Madsen

DØDE/BEGRAVEDE/BISATTE 14. april 14. april 11. april 21. april 25. april 27. april 15. maj 22. maj 23. maj 23. maj 15. juni 16. juni 20. juni 22. juni 30. juni

Inger Lindeskov, begravet Frode Kirkegaard, begravet Yrsa Katrine Madsen Olesen, bisat Ejvind Stampe Nielsen, begravet Knud Alfred Christensen, bisat Hans Lauridsen, bisat Kaja Ingrid Christensen, begravet Dagny Højgaard Thomsen, begravet Kirsten Holm Vind, begravet Else Elise Andersen, begravet Edith Inge Petersen, bisat Egon Jensen, begravet Alma Jenny Poulsen, begravet Peter Franz, bisat Hilda Kristine Johannessen, bisat


Lokalsider Ådum & Hoven

Fontehimmelen i Ådum Kirke

Fontehimmelen i Ådum Kirke er fra ca. 1625.

Over døbefonten i Ådum Kirke hænger en såkaldt fontehimmel. Den er fra omkring 1625. Fontehimle findes i adskillige kirker, - lokalt for eksempel i Ølgod, Borris, Stadil og Hee kirker. I middelalderen blev vandet i døbefonten blot udskiftet én gang om året, nemlig ved påsketid, hvor præsten så indviede det kommende års dåbsvand. For at sikre, at det indviede vand ikke blev forurenet af snavs og kryb, blev døbefontene i mange kirker dækket med et fladt trælåg. De flade låg blev med tiden udsmykket på forskellig vis, idet man forsynede dem med små bygninger, buer, evangelistfigurer med mere. I Hee Kirke for eksempel har fontehimmelen, som lågene i dag bliver kaldt, en fremstilling af Jesu Dåb. Fontehimlene fik dermed også den funktion – ud over at være fontedække – at de med deres ofte pompøse udsmykning kunne henlede menighedens opmærksomhed på døbefontens hellighed.

KIRKELIGE HANDLINGER HOVEN VIEDE

Med lågenes store opbygninger blev fontehimlene efterhånden så tunge, at det blev hensigtsmæssigt at forsyne dem med en art hejseværk. Ved dåb kunne fontehimmelen, der til daglig dækkede over dåbsvandet, således hejses op, og efter dåbshandlingen igen sænkes.

19.05.12 Annette Vinther og Brian Nørgaard Mikkelsen 02.06.12 Louise Tornøe og Anders Johnsen

DØDE/BEGRAVEDE/BISATTE 02.05.12 18.05.12 14.06.12 15.06.12

I Ådum eksisterer hejseværket ikke længere, men det kan stadig opleves på loftet over Sønder Bjert Kirke ved Kolding.

Harry Roldsgaard Kirsten Mary Andrea Jensen, beg. i Ilderhede Bent Frederik Bargisen Mads Enevoldsen, beg. i Sdr. Omme

Et lille felt på fontehimmelen i Ådum Kirke bærer initialerne VLSB. De kan stå for Visti Las Søn Bindesbøl. Han havde livsbrev på fæstet af kirketienden og var søn af herredsfoged Las Nielsen, hvis gravsten ligger ilde medtaget øst for kirkens kor. Visti Lassøn var i øvrigt selv herredsfoged, og det er tænkeligt, at han har bekostet fremstillingen af fontehimmelen…”Gud til ære, kirken til pryd og os selv til evig ihukommelse”, som der står på mange mindetavler rundt om i danske kirker. Johann Rickers

ÅDUM DØDE/BEGRAVEDE/BISATTE 13.04.12 Nielsine Kruse Jensen 6


Lokalsider Ådum & Hoven

Kalender LUTHERSK MISSION Møderne holdes på Ådum skole, Tøstrupvej 26, kl. 19.30. Fredag den 21. september Høstfest ved Laurids Breum Jakobsen Onsdag den 10. oktober Ole Lønborg, Ølgod Onsdag den 14. november Jens Olsen, Ringkøbing

INDRE MISSION Møderne holdes i Gundesbøl missionshus, Vejlevej 89, kl. 19.30. Torsdag d. 27. september Bent Pedersen, Esbjerg (MAF) Mandag d. 22. oktober Søren Grysbæk, Horsens Tirsdag d. 23. oktober Ejner Lindbjerg, Videbæk Torsdag d. 25. oktober Thorkild Vad, Videbæk Fredag d. 26. oktober Thorkild Vad, Videbæk Torsdag d. 29. november Jens Ole Nielsen, Hvide Sande

AT KORSE SIG OG TEGNE STREGER I LUFTEN At slå korsets tegn for sig er ikke så meget brugt her til lands, men det er en overvejelse værd. At slå korsets tegn har været brugt som daglig bekendelse, og når trusler viste sig, eller vanskelige opgaver skulle løses. At slå korsets tegn er at bekende og gentage for sig selv, at der er meget, der kan synes ondt eller nyttesløst, men det er kun skygger. Sandheden er, at livet er fra Gud og til Gud. Livet er Guds gave, og Gud er god. Det kan føles luftigt, og så kan det ydre symbol være en hjælp til at fastholde den flyvske tro.

HOVEN PLEJEHJEM Der holdes gudstjeneste på Hoven plejehjem kl. 14.30 sidste torsdag i måneden: 27. september 25. oktober 29. november

Fuldstændig som vielsesringen på ens hånd eller billedet af ens kære på væggen. Gud har planer om lykke for os. Det er en daglig gentagelse værd. Man fører hånden til panden, ned over brystet og dernæst fra skulder til skulder, mens man siger: I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. At korse sig er altså en hel lille bekendelse til den treenige Gud, hvor det samtidig tydeliggøres, at det er Jesu død på korset og hans overraskende opstandelse påskedag, der er kernereaktoren i vores tro. Pastor Hans Petur Kirkegaard

Stof til næste blad for Ådum skal afleveres til Hanne Haahr på

hannehaahr@ofir.dk senest d. 27. sept.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienteringsmøde i Hoven onsdag den 12. september kl. 19.30 i konfirmandstuen. Emne: Menighedsrådets arbejde og valget den 13. november. 7

Stof til næste blad for Hoven skal afleveres til Daniel Christiansen på dach@hotmail.dk senest d. 27. sept.


Lokalsider Lønborg/Egvad

4-ÅRIGE SE HER !!! NYT FRA LØNBORG MENIGHEDSRÅD

I anledning af at det er 4 år siden, at I er født og døbt, vil menighedsrådet gerne invitere jer og jeres familie til

Præsteboligen: Præsteboligen er nu færdig og der er lavet afleveringsforretning med arkitekt og hovedentreprenør. Haven er blevet anlagt, med græs og en stor beplantning rundt om grunden. Nu er det bare at vente på at det hele gror til, så der bliver lidt mere læ.

Vi glæder os til at se jer denne dag, og vil gerne gøre familiegudstjenesten til en tradition. Alle andre børn er også velkomne.

familiegudstjeneste i Lønborg kirke søndag d. 7. oktober kl. 10.30

Kirkegulv og bænke: Som nogen sikkert har bemærket, så er trægulvet under kirkebænkene blevet slebet af og efterfølgende afsluttet med en sæbebehandling. Det har lysnet rigtigt meget op på det slidte gulv. Her til efteråret bliver selve bænkene slebet og malet op igen i de samme farver som de har nu. Malingen er mange steder slidt og der er problemer med harpiksudtræk fra enkelte knaststeder i ryglænene. Knasterne bliver forseglet, så vi undgår at nogen får harpiks på tøjet. Pt. er knasterne forseglet med tape, men det ser ikke særlig smart ud, så det bliver dejligt at få det lavet rigtig og forfriskende at få malet bænkene.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 I LØNBORG SOGN OG EGVAD SOGN Der skal vælges et nyt menighedsråd både i Lønborg sogn og i Egvad sogn. Selve valget finder sted tirsdag den 13. november, men det er nu, forberedelserne går i gang. Derfor indkaldes alle interesserede til

Valget til menighedsråd: Nu er der snart gået 4 år igen siden sidste valg til menighedsrådet, så det er tid for, at der skal vælges nyt råd i vores sogn. Vi har tradition for fredsvalg, hvor rådet bliver valgt på det orienterende møde i forsamlingshuset. (Se annonce her på siden). Det er spændende, men relativt tidskrævende at sidde i menighedsrådet. Der skal vælges 5 medlemmer, og der er en stor post til hver plus diverse udvalg. Har du lysten og tiden så mød op til orienteringsmødet. Her i Lønborg plejer vi ikke at have problemer med at besætte pladserne, så man risikerer ikke at blive valgt mod sin vilje. Kom og gør din indflydelse gældende og vær medbestemmende om, hvem der vælges. Menighedsrådet vil på samme møde orientere om, hvad rådet har lavet de sidste år, og selvfølgelig er der kaffe og kage til de fremmødte. Vel mødt til en spændende aften.

ORIENTERINGSMØDE Lønborg Sogn: Tirsdag den 11. sep. kl. 19.30 i Vostrup Forsamlingshus Egvad Sogn: Torsdag den 23. aug. kl. 19.30 i Vestergaardsminde Aftenens program: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Menighedsrådets redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet 5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget 6. Afslutning

Hermed ønskes alle en god høst og et godt efterår. P.m.v. Henrik R. Bork Sørensen

I forlængelse af orienteringsmødet vil der - hvis de fremmødte ønsker dette - være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister. Med venlig hilsen Lønborg og Egvad Menighedsråd

NAR” I VOSTRUP KONCERT MED ”PSOD. 8. SEPTEMBER MUSIKHUS LØRDAG ter a 50 kr. kan youtube. Billet Gruppen kan høres på k enerik@familienkragh.d reserveres på email: ste

8


Mødekalenderen LØNBORG MISSIONSHUS Kontaktperson: Lilian Jeppesen tlf. 9737 4302 SEPTEMBER Mandag d. 3. og tirsdag d. 4. kl. 19.30 Bibelkursus i Tarm Missionshus. Jørgen Hedager Nielsen underviser. Mandag: Fotorejse ud fra Apostlenes Gerninger. Temaer fra Filipperbrevet. Tirsdag: Temaer fra Korinterbrevene. Tid til samtale. Fredag d. 14. kl. 19.30 Høstfest med Indremissionær Henri Jensen, Silkeborg. OKTOBER Tirsdag d. 2. kl. 18.00 Pigeaften med aftensmad. Sammen med Helle Noer skal vi arbejde med ikoner. Tilmelding senest d. 24. september til Mona, tlf. 97 37 42 83 Fredag d. 5. kl. 19.30 Familieaften med Hanne Pedersen, Herborg. Halmøder i Skjern Tirsdag d. 30. oktober – 2. november Tema: ”Den kærlighed som sætter fri”. Tirsdag: IM-formand Hans Ole Bækgaard, Århus. Onsdag: Sognepræst Karsten Christensen, Harboøre. Torsdag og fredag: Indr.miss. Heri Elltør, Aulum. Se program.

NOVEMBER Tirsdag d. 13. kl. 19.30 Årsfest med generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen. Fredag d. 23. kl. 18.30 Pizza-cafe-aften Præsentation af nyt fra Forlagsgruppen Lohse.

BIBELKREDSENE Kontaktperson: Lars Krægpøth tlf. 9737 4387 SEPTEMBER Tirsdag d. 18. Hold 1: Lilian og Henning Jeppesen. Hold 2: Hanne og Lars Tirsdag d. 25. Hold 1: Margareta og Peder-Henning Søderstjerna Hold 2: Morten Petersen OKTOBER Tirsdag d. 9. Hold 1: Maja og Christian Stidsen. Hold 2: Susanne og Henning Skovgård Tirsdag d. 23. Hold 1: Povl Erik Hansen. Hold 2: Anne Marie og Henrik Sørensen NOVEMBER Tirsdag d. 6. Socialaften ved Bent Skals og Henning Dam Tirsdag d. 20 Hold 1: Anna-Lise og Benny Pedersen Hold 2: Mona og Karsten Sørensen

SENIOR BIBELKREDSEN

Lokalsider Lønborg/Egvad

Kontaktperson: Birthe Byskov Larsen, tlf. 9737 4212 Torsdag 20. september Birthe og Erik Byskov Torsdag d. 18. oktober Agnete og Gerhard Tabbert Torsdag d. 15. november Gerda Sørensen DØBT I LØNBORG KIRKE

08.04.12 Birk Weller VIEDE I LØNBORG KIRKE

21.04.12 Rikke og Peder Rahbæk Rudbech 18.05.12 Rikke og Steffan Langager Højhus Madsen 02.06.12 Lene og Lasse Østergaard 06.06.12 Theresa Johanne Maria Sasbrink Karlsson og Marinus Johan Sasbrink 16.06.12 Cecilie og Troels Lyngholm Dam DØDE/BEGRAVEDE/ BISATTE LØNBORG SOGN

13.04.12 Karlo Johannes Dastrup Olesen, begravet 01.06.12 Lone Marie Nielsen, begravet

BØRNEARBEJDET MANDAGSKLUBBEN er for alle børn i 4. til 6. klas­se. Vi mødes hver mandag kl. 19.00 - 20.30 i Lønborg Missionshus. Kontaktperson: Hanne Krægpøth, tlf. 9737 4387

SPIRERNE er for alle børn fra 3 til 9 år. Vi mødes hver fredag 16.0017.00 i Lønborg Missionshus. Kontaktperson: Benny Pedersen, tlf. 9737 4253

KFUM-SPEJDERNE Vi mødes hver onsdag i Spejderhuset. Bævere: 16.45 - 18.00. Ulve: 18.00 - 19.10. Spejdere: 19.00 - 21.00. Kontaktperson: Susanne Nielsen, tlf. 9737 4201

DØBTE I EGVAD KIRKE

07.04.12 Maya Blom Madsen 08.04.12 Thomas Becker Kirk 27.05.12 Rasmus Weilgaard Madsen VIEDE I EGVAD KIRKE

07.04.12 Jeannette Blom Madsen og Martin Madsen 9

Stof til næste blad skal afleveres til lilianjeppesen@gmail.com senest d. 27. september


ORD TIL DAGEN OG VEJEN

LAD OS SIGE TAK FOR ORDET OG FOR LIVET

Af Svend M. Nygaard

På en måde er enhver gudstjeneste en takkefest for Ordet og Livet, for evangeliet og alt hvad livet rummer. Men høstgudstjenesten er en særlig anledning til at sige tak i kirken. Vi pynter op med blomster og korn, synger de kendte høstsalmer og glæder os over, at det igen lykkedes at få høsten bjærget vel i hus. Men ikke ret mange af os var med helt konkret. Kornhøsten bjærges lynhurtigt med de store maskiner. Det tager kun ganske få dage og landskabet skifter karakter. De gule marker bliver på få dage forandret til grå og sorte marker. Men høsten er mere end kornet. Alt det

andet hører med, både det vi høster på marken og i haven. Mange har grøntsager hele sommeren igennem i haven, ligesom blomsterne står smukke indtil frosten sætter ind. Den ene smukke buket efter den anden har vi plukket ind. Naturen er rig og den giver os mange glæder for øjnene. Det kommer ikke af sig selv, men ved dyrkning, pasning og pleje gennem sommeren. Naturen er rig på mange gaver. Men sådan er det også med livet. De små børn, vi har fået, vokser op. De hører med i rækken af alle gode gaver, familie og venner og slægt. Vi er ikke kommet af

SOGNEAFTEN MED FORMANDEN FOR ETISK RÅD Tarm Pastorat samt Blåkilde Efterskole afholder sogneaften mandag 8. okt. kl. 19.30 - hvor formand for etisk råd Jacob Birkler taler. Emne: Til- og fravalg af liv ud fra bioteknologiske metoder Når bioteknologiens landvindinger skaber etiske minefelter. Ny bioteknologi giver os stadig flere muligheder. Muligheder for at skabe liv og afslutte liv. Men hvor går den etiske grænse? Fokus rettes mod de mange etiske dilemmaer affødt af ny bioteknologi og ikke mindst hvordan disse dilemmaer bedst håndteres. Præsentation: Formand for Det Etiske Råd i Danmark. Uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi med en ph.d. i medicinsk etik. Har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis. Forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet. Alle er velkommen. Entre inkl. kaffe 50 kr.

ingenting. Men vi hører sammen med nogen med kærlighedens og slægtens bånd. I evangeliet til én af efterårssøndagene siger Jesus de stærke ord: Jeg er vintræet. I er grenene. Den der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Der er en naturlig sammenhæng. I kirken blev vi i dåben lagt over i Jesu Kristi favn. Blev indpodet i ham. Han er som et stamtræ, der bliver stående år efter år. På ham er vi sat ind som grene. Kun ved at blive på træet hører vi sammen. Billeder kan vi selv erfare ude på marken eller i haven. Skærer vi kornet ned før tiden, bliver der ingen høst. Selv om vi kan plukke blomster og sætte dem ind i stuen, kan de stå smukke en tid. Men en dag er det forbi. Forbindelsen til roden er brudt. Blomsterne dør og kastes ud. Med det siger Jesus til sine disciple. Det er vigtigt at blive i ham som grene på træet, som blomsten på roden. For ikke at visne og dø. Det er vigtigt at høre evangeliet om ham og leve af det som dagligt brød på denne jord. Det er en stærk formaning til os i kirken om at holde fast i roden, at blive på stammen. Når vi gør det, lyder løftet gentagende til os fra dåben: Han som har begyndt sin gode gerning i os, han vil selv fuldføre indtil evig tid. Så er vi da heldigvis aldrig overladt til os selv i vor egen selvtilstrækkelighed og fortabthed. Men vi hører sammen med Kristus i liv og i død og har del i alt, hvad der er hans. Det er høstens gave over alt andet. Og for denne gave siger vi af hjertet tak – for Ordet og for Livet.

Jacob Birkler 10


FÆLLES KIRKEKONTOR for Tarm, Ådum, Hoven, Lønborg og Egvad Engvej 4, 6880 Tarm Kordegn Lone Marcussen Mandag-ondag-fredag kl. 10-13 Tlf. 9737 1370 lobm@km.dk Regnskabskontor Skolegade 27, 1 Tlf. 9737 1540 - 2941 6870

PRÆSTER TARM PASTORAT Svend M. Nygaard (kbf.) Engvej 4, 6880 Tarm Tlf. 9737 1370. smn@km.dk Træffes man-tors 10-12, fredag fri. Hans Petur Kirkegaard Bredgade 1, Hoven Tlf. 7534 3052 hpk@km.dk Træffes efter aftale – mandag fri. Peder-Henning Søderstjerna Stenbjergvej 2, Lønborg præstegård Tlf. 9737 4006 pehs@km.dk Træffes efter aftale – mandag fri. Kirkebladsudvalg Inga Thuesen, Lilian Jeppe­sen, Daniel Christiansen, Hanne Haahr, Annette Christensen og Svend Nygaard.

TARM SOGN

Kirkegårdskontor: Kirkevej 23, 6880 Tarm Tlf. 9737 1479 Mobil: 5129 2318 tarmkirkegaard@mail.dk Træffes bedst man og fre kl. 11-12 Kirkegårdsleder Daniel Kronborg Mobil: 5129 2318 Formand i Tarm MR Karen Marie Ross-Hansen Tlf. 9737 1390 kmrh@ofir..dk Kirkeværge Kirsten Horsbøl Tlf. 9737 1023 kirstenhorsbol@hotmail.com Kirketjener Anne Mouridsen Tlf. 2548 2964 lavendel@turbopost.dk Mandag fri

ÅDUM SOGN Graver Anja Brosbøl Tlf. 2938 4076 aadumkirkegaard@mail.dk Formand i Ådum MR Hans Laurids Pedersen Tlf 9738 1728 hlp@vestas.com Kirkeværge Jens Bjerregaard Tlf. 9737 6373 karenbjerregaard@hotmail.dk

KIRKEBILEN kører til Tarm, Egvad, Lønborg kirker. Bestil

HOVEN SOGN

Graver Henvendelse til Tarm Kirkegårdskontor Formand i Hoven MR Arne Eskildsen Tlf. 7534 3102 a.eskildsen@dlgnet.dk Kirkeværge Ingrid Helsinghoff Tlf. 7534 3132

LØNBORG SOGN Graver Catherine Sienkiewicz Tlf. 9736 9347 Mobil: 2962 6822 catherinesienkiewicz@newmail.dk Formand i Lønborg MR Henrik Sørensen Tlf. 9737 4156 henrik.ringgaard@post.tele.dk

HENVENDELSE I FORBINDELSE MED Fødsel registreres på: Kirkekontoret, Engvej 4, 6880 Tarm. Dåb: Den præst der har søndagsgudstjenesten. Bryllup: Én af præsterne. Dødsfald: Én af præsterne og kirkekontoret Navneændringer: Kirkekontoret. Hent evt. selv blanket på www.personregistrering.dk

www.tarmpastorat.dk

Kirkeværge Birthe Larsen Tlf. 9737 4212 lavstrup12@bbsyd.dk

EGVAD SOGN Graver Henvendelse til Tarm Kirkegårdskontor Formand i Egvad MR Torben Christensen Tlf. 9737 2164 tvilum-tc@bbsyd.dk Kirkeværge Hans Martin Larsen Tlf. 9737 1243

dagen før guds­­tjeneste på tlf. 9737 2222. Pris: 10 kr. pr. tur. 11

Søndag d. 25. november kl. 10.30: Lejrgudstjeneste på Hemmet Strand lejren som afslutning på konfirmandlejren.


Dag

Dagens navn

Tarm

26. aug.

12. s. e. trin.

10.30 HPK 1)

2. sept.

13. s. e. trin.

10.30 PHS 2)

10.30 SN

9. sept.

14. s. e. trin.

09.00 AMB

10.30 HPK

09.00 HPK

10.30 PHS 2)

09.00 HPK

10.30 HPK

10.30 PHS 6)

10. sept. 16. sept.

Hoven

Lønborg

09.00 HPK

10.30 SN

10.30 SN 09.00 SN

14.00 PHS 6)

19.30 PHS 4)

23. sept.

16. s.e. trin.

14.00 5)

10.30 HPK

30. sept.

17. s. e. trin.

10.30 SN 6)

10.30 HPK 6)

7. okt.

18. s. e. trin.

09.00 SN

14. okt.

19. s. e. trin.

10.30 SN

21. okt.

20. s. e. trin.

10.30 HPK

28. okt.

21. s. e. trin.

10.30 PHS 7)

10.30 PHS 14.00 HPK 6) 10.30 SN

09.00 SN

09.00 SN 10.30 PHS 2) 09.00 PHS

10.30 PHS

09.00 HPK

10.30 AMB

16.00 HPK 7)

10.30 HPK

09.00 PHS

09.00 HPK

10.30 HPK 8)

10.30 PHS 8)

09.00 PHS 8)

Allehelgen

10.30 SN 8)

19.30 HPK 8)

11. nov.

23. s. e. trin.

10.30 SN

09.00 SN

18. nov.

24. s. e. trin.

09.00 SN

10.30 HPK

09.00 HPK

25. nov.

Sidste s. i kirkeår

10.30 9) 16.00 AMB

10.30 9)

10.30 9)

10.30 9)

1. s. i advent

10.30 SN

09.00 HPK

10.30 HPK

10.30 PHS 2)

2. dec.

Egvad

19.00 PHS 3) 15. s. e. trin.

20. sept.

4. nov. Se evt. ændringer i Ugeposten

Ådum

10.30 PHS 10.30 SN 10.30 9)

SN = Svend Nygaard, Tarm · HPK = Hans Petur Kirkegaard, Hoven · PHS = Peder-Henning Søderstjerna, Lønborg · AMB = Anne Marie Baun Christensen, Bork

1) Friluftsgudstjeneste i Spejderhuset · 2) Familiegudstjeneste · 3) Konfirmandgudstjeneste · 4) Ungdomsgudstjeneste · 5) Jubilæumsgudstjeneste, se side 4 · 6) Høstgudstjeneste, lægmandslæsning · 7) BUSK-dag, lægmandslæsning · 8) Afødes navne oplæses · 9) Lejrgudstjeneste, se side 11

Team Lynderup · 97173408

gudstjenester

128

Folk & Kirke - Nr. 4 - 2012  

Tarm, Ådum, Hoven, Lønborg og Egvad sogne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you