Gráfel-Mravec

Page 1

Juraj Gráfel Narodený: 19. 5. 1980 - Komárno

Vzdelanie:

1994-98 Škola úžitkového výtvarníctva, Palisády 51, Bratislava, odbor: Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, Prof.: J. Gazdík, M.Staudt 1998-03 Vysoká škola múzických umení Bratislava Činoherná a bábkarská fakulta, odbor: scénografia, Prof.: Aleš Votava, Jozef Ciller 2008-09 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Katedra reštaurovania- reštaurovanie sochy, Prof.: J. Gazdík, J. Kuba 2001-02 Magyar Képzőművészeti Egyetem-Budapest, zimný- letný semester, prof.Székely László - odbor scénografia 2002-03 Divadelná akadémia Múzických umení- Praha, zimný semester, prof. Dušek - odb. scénografia

Zamestnania:

2003-05 Jókaiho divadlo v Komárne- scénograf 2011-12 Jókaiho divadlo v Komárne- vedúci výroby

Výstavy: 1996 1997 1998 1998 2002 2007 2011

Samostatná výstava: grafika – maľby, Galéria - Hurbanovo Maľba a socha - Komárno, Spoločná výstava zo študentmi VŠVU Výstava: Grafika a maľba - Levice, Nádvorie levického hradu Scénografická výstava VŠVU pražské qadrienále Praha Scénografická výstava VŠVU pražské qadrienále Praha Spoločná výstava: maľby- Kaviareň Karpatia Jubilejná výstava ĽŠU Komárno

Sochárska realizácia: 2006 2010 2010 2012 2012

Pomník obetiam druhej sv. vojny (vápenec), katolícky cintorín Komárno Pamätná plastika pre Jókaiho divadlo v Komárne Pamätná busta Istvána Holocsyho, Jókaiho divadlo v Komárne Pamätná busta Istvána Fellegiho, Jókaiho divadlo v Komárne Pamätný portrét Sándora Petofiho, ZŠ Kamenín

Návrhy scén (realizácia) k predstaveniam:

2000 W. Shakespeare- Márna lásky snaha, div. štúdio Kaplnka VŠMU, réžia: Jozef Kolejak 2000 L.Pirandello- Henrich IV, div. štúdio Reduta VŠMU, réžia: František Vámosi 2001 J.R.R. Tolkien- Gazda Egyed zo Sonkádu, MsKs- Komárno, réžia: Gál Tamás 2001 D. Hevier- Bambi, divadlo Astorka- Bratislava, réžia: Jozef Gombár 2001 Tanečné predstavenie Hriech- na motívy J.G.Tajovského, VŠMU- dvorana,réžia- choreografia: Pavol Pitoňák 2002 F. Molnár- Diabol, Jókaiho divadlo v Komárne, réžia: Forgács Miklós 2002 M. Eisemann- Bláznivá mladosť, Jókaiho divadlo v Komárne, réžia: Telihay Péter 2003 M. Usztics- Kto sa pýtal, Národné komorné divadlo- Budapešť, réžia: Usztics Mátyás 2003 E. Albee – Kto sa bojí Virgínii Woolfovej, scéna RÉV- Komárno, réžia: Gágyor Péter 2003 Party Nagy Lajos – Ibusár, Jókaiho divadlo v Komárne, réžia: Telihay Péter 2003 Alan Jay Lerner-Frederick Loeve – My Fair Lady, Jókaiho divadlo v Komárne, réžia: Harsányi Sulyom László 2003 Romhányi József: Popoluška - Jókaiho divadlo v Komárne, réžia: Kiss József 2004 Michel de Ghelderode- Barabás - Jókaiho divadlo v Komárne, réžia. Árkosi Árpád 2005 Traja Mušketieri,- Jókaiho divadlo v Komárne, réžia: Verebes István 2005 Friedrich Schiller: Úklady a láska - Jókaiho divadlo v Komárne, réžia: Görög László 2011 Ladislav Ballek: Pomocník, Jókaiho divadlo v Komárne, réžia: Rastislav Ballek

Reštaurátorské práce:

2005 Pamätník padlým v I. a v II. sv. vojne (1940) obec Tvrdošovce, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2005-08 Časť súsošia kamennej kalvárie (pol 18 stor.) obec Komjatice, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2006 Kamenné súsošie Kalvárie (1750) mesto Dunajská Streda, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2006 Kamenná plastika sv. Urbana (18 stor.) mesto Šahy 2006 Sochárska výzdoba na r.k. kostole sv. Ondreja (1774) mesto Komárno, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2006-08 Vstupný portál r.k. kostola sv. Jána Nepomuckého (pol 18 stor.) obec Palárikovo Autorský kolektív:Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2006-09 Ranogotický portál r.k. kostola nanebovzatia Panny Márie (pol. 18 stor.) mesto Šahy, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2007 Kamenný kríž s korpusom a plastikou Panny Márie (1773) obec Tvrdošovce, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2007 Kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého (1783) obec Jesenské, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2007-09 Súsošie Kalvárie (pol 18 stor.) obec Močenok, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2008 Neorenesančný kamenný balkón (1875) mesto Komárno Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor 2008-09 Kamenné architektonické články Sobášneho paláca (1601) Bytča, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2009 Ferdinandova brána s pamätnou tabuľou (1550) Ústredná pevnosť Komárno, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Mézes Árpád akad. soch. reštaurátor 2011 Leopoldova brána – votívna kartuš s pamätnou tabuľou (1663) Ústredná pevnosť Komárno, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor 2011 Priečelie Ferdinandovej brány (1550) Ústredná pevnosť Komárno, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor 2013 Priečelie Leopoldovej brány Ústredná pevnosť Komárno, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Untermayer Štefan 2013 Sochárska výzdoba na r.k. kostole sv. Ondreja (1774) mesto Komárno, Autorský kolektív: Ondrej Csütörtöky akad. soch. reštaurátor, Untermayer Štefan Kontakt: E-mail: juraj.grafel@gmail.com

1


1-2. Vernisáž I. (2014) - triptich, kombinovaná technika na plátne - akryl, tuš (140×285cm) 1-2. Megnyitó I. (2014) – triptichon, vegyes technika, vászon, akril, tus (140x285 cm)

2


3-4. Vernisáž II. (2014) kombinovaná technika na plátne - akryl, tuš (140×190cm) 3-4. Megnyitó II. (2014) vegyes technika, vászon, akril, tus (140x190 cm)

3


5-6. Eva (2014) kombinovaná technika na plátne - akryl, tuš (140×190cm) 5-6. Éva (2014) vegyes technika, vászon, akril, tus (140x190 cm)

4


7-8. Narušená rovnováha (2014) kombinovaná technika na plátne - akryl, tuš (140×190cm) 7-8. Megbillent egyensúly (2014) vegyes technika, vászon, akril, tus (140x190 cm)

5


9-10. V daždi (2014) kombinovaná technika na plátne - akryl,tuš (140×190cm) 9-10. Esőben (2014) vegyes technika, vászon, akril, tus (140x190 cm)

6


11-12. Zlodeji (2014) kombinovaná technika na plátne - akryl,tuš (140×120cm) 11-12. Rablók (2014) vegyes technika, vászon, akril, tus (140×120cm)

7


13-14. Porota (2014) kombinovaná technika na plátne - akryl, tuš (140×95cm) 13-14. Zsűri (2014) vegyes technika, vászon, akril, tus (140×95cm)

8


Dušan Mravec

1980 narodený v Žiline

Štúdiá:

2002 – 2008 Akadémia výtvarných umení v Prahe 2007 – 2008 Škola konceptuálnych tendencií, Prof. Miloš Šejn 2003 – 2007 Maliarska škola, Prof. Zdeněk Beran 2002 – 2003 Intermediálna škola, Prof. Milan Knížák, Dr. A. 2006 Kráľovská akadémia výtvarných umení, Antverpy, Belgicko Prof. Pat Harris 2004 SAMK, School of Business and Fine Art in Kankaanpää, Helsinki, Fínsko 1999 – 2002 Akadémia umení, Banská Bystrica, Prof. Stanislav Balko

Samostatné výstavy (výber):

2012 Zátišia, Galéria u anjela, Kežmarok 2011 KONCEPCIE, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava 2010 Formáty, Galéria Peron, Praha MEMORIES ( Universal Language ), Galéria Michal‘s Collection, Praha 2009 Dušan Mravec / Maľby, Galéria XXL, Louny 2008 Dušan Mravec / Maľby, Bonjour – Apollo BC, Bratislava 2006 Kampa, Praha (spoločne s Janom Mikulkom) 2005 Projekt Nemocnica, Galéria AVU, Praha (spolu s Hynkom Martincom)

Spoločné výstavy (výber):

2014 ORBIS PICTUS 6x60º, Galéria Trafačka, Praha (spolu vystavovali: Jonáš Czesaný, Zbyněk Havlín, Karel Jerie, David Saudek a Jaroslav Valečka) 2013 Maľba roka 2013, Galéria Nedbalka, Bratislava JCE - Jeune Création Européenne, výstava vybraných rezidenčných umelcov, Paríž-Montrouge, Francúzsko Spoločné rozdiely, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava JCE - Jeune Création Européenne, Museu Amadeo de Souza Cardoso, Amarante, Portugalsko 2012 Vanitas, Galéria Millennium, Praha JCE - Jeune Création Européenne, Galerie im Traklhaus, Salzburg, Rakúsko JCE - Jeune Création Européenne, Zsolnay Cultural Quarter – M 21 Gallery, Pécs, Maďarsko Originálne perspektívy, Galéria u bílého jednorožce, Klatovy Afrodita, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava SALÓN 2012, Kultúrny Dom, Bratislava JCE - Jeune Création Européenne, Galéria Mesta Bratislavy, Bratislava Art Salon, Centrum súčasného umenia DOX, Praha RENESANCE NOW (spolu vystavovali Dominik Mareš, Petr Písařík a Vilém Kabzan), Novomestská radnica, Praha JCE - Jeune Création Européenne, Kunsthaus, Hamburg, Nemecko JCE - Jeune Création Européenne, Klaipeda Exhibition Hall, Klaipeda, Litva 2011 Hope, Help, Health, H3 Concept gallery, Paríž, Francúzsko Nikola Tesla, Galéria Aircraft, Bratislava JCE - Jeune Création Européenne, Biennale of contemporary art, La Fabrique, Montrouge, Paríž, Francúzsko Originálni a perspektívni, Bohemia Modern Art Gallery, Praha Nikola Tesla, Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava Nahor, Galéria Millennium, Praha Džungľa, Galéria Mona Lisa, Olomouc SALÓN 2011, Kultúrne centrum, Bratislava 2010 Maľba roka 2010, Slovenská národná galéria, Bratislava Brýlení, Galéria Millenium, Praha 2009 Art for life, The Chemistry gallery, Praha Definícia krásy, Galéria Diamant, Praha JungArt, Galéria Dolmen, Brno JungArt, Galéria Dolmen, Praha Letný koktejl, Galéria Michal‘s Collection, Praha Malé formáty, Galéria Millenium, Praha Koncentrát II., Galéria CRUX, Brandýs nad Labem 2008 Maľba roka 2008 Galéria Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Bratislava Koncentrát I., Galéria CRUX, Brandýs nad Labem Nepredané obrazy, Galéria Benedikta Rejta, Louny Diplomanti AVU, Národná Galéria, Praha Defenestrácia, Novomestská radnica, Praha 2007 Maľba roka 2007, Klarisky, Bratislava 2006 Pražské ateliéry, Galerie u prstenu, Praha 2005 Pražské ateliéry, Novomestská radnica, Praha Zdanlivá viditeľnosť, Galerie u Prstenu, Praha Sonda 2, Galéria Anderle, Praha 2003 Alšova jihočeská galerie, České Budějovice 2002 Slovenský inštitút, Praha 2001 Kultúrne centrum, Rimavská Sobota Tatrabanka, Banská Bystrica 2000 Tatrabanka, Banská Bystrica 1999 Tatrabanka, Banská Bystrica 1998 Regionálne kultúrne centrum, Dom Dušana Makovického, Žilina

Projekty:

2011 Cheetah Outreach, San Diego, Spojené Štáty Americké 2002 Inštalácie, Maďarské kultúrne centrum, Komárno 2000 Inštalácie, Maďarské kultúrne centrum, Komárno

Rezidencie :

2012 JCE – Jeune Création Européenne, Montrouge, Paríž Francúzsko

Sympóziá:

2011 Medzinárodné maliarske sympózium - ART EMONA, Emona, Bulharsko Medzinárodné maliarske sympózium, Mojmírovce 2008 Maliarske sympózium, Smolnice

Zastúpenie v štátnych zbierkach :

Národná Galéria, Praha Galerie Benedikta Rejta, Louny

Zastúpenie v súkromných zbierkach:

9

Slovensko, Česká republika, Francúzsko, Bulharsko, Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Fínsko, Spojené Štáty Americké Kontakt: Web: www.dusanmravec.com E-mail: dusanmravec@gmail.com


1. V kaviarni, 2013, olej na plátne, 150x180 cm – Kávéházban,2013, olaj, vászon, 150x180 cm 2. Formácia, 2013, olej na plátne, 150x180 cm – Formáció, 2013, olaj, vászon, 150x180 cm

10


3. Zátišie s rádiom, 2009, olej na plátne, 150x180 cm – Csendélet rádióval, 2009, olaj, vászon, 150x180 cm 4. Zátišie, 2010, olej na plátne, 160x190 cm – Csendélet, 2010, olaj, vászon, 160x190 cm

11


5. Zátišie s krabicami, 2011, olej na plátne, 160x190 cm – Csendélet dobozokkal, 2011, olaj, vászon, 160x190 cm 6. Československé zátišie, 2010, olej na plátne, 160x190 cm – Csehszlovák csendélet, 2010, olaj, vászon, 160x190 cm

12


7. Na scéne, 2013-2014, kombinovaná technika na plátne, 150x180 cm – A helyszínen, 2013-2014, vegyes technika, vászon, 150x180 cm 8. V líniách, 2013-2014, kombinovaná technika na plátne, 150x180 cm – Vízszintes vonalakban, 2013-14, vegyes technika, vászon, 150x180 cm

13


9. Krajina s mostom, 2012, kombinovaná technika a olej na plátne, 150x180 cm – Táj híddal, 2012, vegyes technika, vászon, 150x180 cm 10. Naše cesty, 2013, kombinovaná technika na plátne, 150x 80 cm – Útjaink, 2013, vegyes technika, vászon, 150x180 cm

14


11. Rodina, 2012, olej na plátne, 120x140 cm – Család, 2012, olaj, vászon, 120x140 cm 12. Francúzske zátišie, 2012, olej na plátne, 120x140 cm – Francia csendélet, 2012, olaj, vászon, 120x140 cm

15


13. V povrazoch, 2013, kombinovaná technika a olej na plátne, 120x140 cm – Huzalokban, 2013, vegyes technika és olaj, vászon, 120x140 cm 14. Za závesom, 2013, kombinovaná technika a olej na plátne, 120x140 cm – Függöny mögött, 2013, vegyes technika és olaj, vászon, 120x140 cm

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.