Page 1

Christopher West

Teologija tijela za poĀetnike

................ VERBUM


Uništene obitelji, pobaþaj, AIDS, internetska pornogra¿ja, pedo¿lija, spolna zlostavljanja, istospolni ÝbrakoviÝ – nalazimo se usred duboke krize spolnosti. Postoji li izlaz? Za doba poput ovoga dan nam je Ivan Pavao II. i njegova Ýteologija tijelaÝ, tj. njegovo uþenje o tijelu i ljudskoj spolnosti koje se temelji na Isusovim rijeþima i uvodi nas u središte suvremene krize ocrtavajuüi put k istinskome spolnom osloboÿenju. Najpoznatiji popularizator teologije tijela, ameriþki autor Christopher West, u ovoj knjizi na jednostavan i svakome razumljiv naþin nudi sažetak ovoga Papina nauþavanja.


Christopher West TEOLOGIJA TIJELA ZA POÄŒETNIKE


Biblioteka:

Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: Aleksandra Marija Chwalowsky, prof.

Redaktura: Petar-Krešimir Hodžić, dr. med.

Za nakladnika: Miro Radalj


Christopher West

TEOLOGIJA TIJELA ZA POČETNIKE Osnovni uvod u “seksualnu revoluciju” Ivana Pavla II.

VERBUM Split, 2010.


Naslov izvornika: Christopher West, Theology of the Body for Beginners. Pope John Paul II’s Sexual Revolution Copyright © 2004, 2008 Christopher West © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2010. Izvršna urednica: Ljiljana Jurinović, prof. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Anđa Jakovljević, prof.

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 572.5:233 WEST, Christopher Teologija tijela za početnike : osnovni uvod u “seksualnu revoluciju” Ivana Pavla II. / Christopher West ; <prijevod Aleksandra Marija Chwalowsky>. - Split : Verbum, 2010. - (Biblioteka Domus ; 7) Prijevod djela: Theology of the Body for Beginners. Pope John Paul IIs Sexual Revolution. ISBN 978-953-235-201-6 I. Iohannes Paulus II, papa II. Tijelo -- Teologija - Određenje 130522033


KRATICE

KRATICE

DV

Dominum et vivificantem – Gospodina i životvorca, enciklika Ivana Pavla II. o Duhu Svetomu u životu Crkve i svijeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997. EV Evangelium vitae – Evanđelje života, enciklika Ivana Pavla II. o vrijednosti i nepovrjedivosti ljudskog života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003. FC Familiaris consortio – Obiteljska zajednica, apostolska pobudnica Ivana Pavla II. o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997. FR Fides et ratio – Vjera i razum, enciklika Ivana Pavla II. o odnosu vjere i razuma, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1999. GS Gaudium et spes – Radost i nada, pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu, Drugi vatikanski koncil: Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 20087. HV Humanae vitae – Ljudski život, enciklika Pavla VI. o ispravnoj regulaciji poroda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997. KKC Katekizam Katoličke Crkve, Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb, 1994. LJO Ljubav i odgovornost, filozofsko djelo Karola Wojtyłe (Ivana Pavla II.) o ljudskoj ljubavi i spolnosti,Verbum, Split, 2009.

5


KRATICE

MD

Mulieris dignitatem – Dostojanstvo žene, apostolsko pismo Ivana Pavla II. o dostojanstvu i pozivu žene, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003. NMI Novo millennio ineunte – Ulaskom u novo tisućljeće, apostolsko pismo Ivana Pavla II. na završetku Velikog jubileja godine 2000., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2001. OL Orientale Lumen – Svjetlo Istoka, apostolsko pismo Ivana Pavla II. prigodom stogodišnjice apostolskog pisma Orientalium dignitas pape Lava XIII., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995. PO Pismo obiteljima pape Ivana Pavla II.: Godina obitelji 1994., IKA, Zagreb, 1994. RH Redemptor hominis – Otkupitelj čovjeka, enciklika Ivana Pavla II. na početku njegove papinske službe, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997. RM Redemptoris missio – Misija Krista Otkupitelja, enciklika Ivana Pavla II. o trajnoj vrijednosti misijske naredbe, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991. SE Springtime of Evangelization, obraćanja ad limina Ivana Pavla II. biskupima Sjedinjenih Američkih Država 1998. godine, Basilica Press, 1999. TOB Man and Woman He Created Them: A Theology of the Body, nagovori Ivana Pavla II. na općim audijencijama na temu ljudske ljubavi u božanskome planu, Pauline Books, 2006. VS Veritatis splendor – Sjaj istine, enciklika Ivana Pavla II. o nekim temeljnim pitanjima moralnog naučavanja Crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1998. WH Witness to Hope, biografija pape Ivana Pavla II. autora Georgea Weigela, HarperCollins, 1999.

6


UVOD

UVOD

U siječnju 2004. časopis Time počeo je objavljivati niz članaka na temu ljudske spolnosti, koji će se u konačnici protegnuti na preko šezdeset stranica. Uvodni je članak, iako napisan sa svjetovnoga stajališta, postavio neka ispravna pitanja: “Od svih savršeno smiješnih i onostrano ispunjujućih stvari što ih ljudi čine, upravo spolnost... najviše zbunjuje razum. Pa što mi to činimo? Zašto smo time toliko zaokupljeni? Nagon za prokreacijom možda i leži u temelju spolnosti, međutim... iz središta naše spolnosti proizlazi i niz drugih stvari, kao što su umjetnost, pjesma, romantika, opsesija, ushit, tuga, zajedništvo, ljubav, pa čak i nasilje i zločin – što sve redom ima golemu ulogu, počevši od našega tjelesnog zdravlja, preko onoga duševnog pa sve do naše politike, zajednica u kojima živimo i samoga našeg životnog vijeka. Zašto je to tako? Je li nas priroda jednostavno preopteretila na području prokreacije...? Ili je posrijedi nešto uzvišenije i suptilnije, neka opsežnija međuigra između spolnosti, života i toga što znači biti čovjek?” (Time, 19. siječnja 2004., str. 64.)

To “nešto uzvišenije na djelu”, ta “opsežnija međuigra između spolnosti, života i toga što zna7


TEOLOGIJA TIJELA ZA POČETNIKE

či biti čovjek”, upravo je ono što je Ivan Pavao II. s prodornim uvidom, do u dubinu, istraživao u svojoj teologiji tijela. Teologija tijela blagopokojnoga Pape izaziva prilično “buke” u današnjoj Crkvi. Štoviše, već je pokrenula nešto što mnogi nazivaju “seksualnom proturevolucijom”. Ona se širi i nemoguće ju je zaustaviti. Pa ipak, za golemu većinu kršćana sadržaj učenja Ivana Pavla II. na tu temu ostaje neistraženim blagom. Zašto? Kako primjećuje Papin životopisac George Weigel: “Zahtjevnost tekstova Ivana Pavla jedan je od čimbenika; neophodno je potrebna sekundarna literatura koja će biti kadra [teologiju tijela] Ivana Pavla ‘prevesti’ u dostupnije kategorije i rječnik” (WH, 343). Moja knjiga Theology of the Body Explained (prerađeno izdanje, 2007.) na 600 stranica pruža iscrpan komentar revolucionarnoga učenja Ivana Pavla II. o tijelu i spolnoj ljubavi. Dok ovo djelo uspijeva razotkriti Papine uvide i učiniti ih dostupnijima, njegova veličina i pretežno akademski stil svejedno mogu zastrašiti prosječna čitatelja. Kao što sam napisao u predgovoru toga djela, potrebni su i uratci manjega obima. U tu svrhu, u svoj poniznosti, predstavljam ovaj kratki uvod. Prvo izdanje ove knjige, objavljene 2004., temeljilo se na engleskome tekstu teologije tijela što su ga prevele vatikanske novine L’Osservatore Romano. Ovo se novo/prerađeno izdanje temelji na uvelike dopunjenu “kritičkome izdanju” teologije tijela, u prijevodu dr. Michaela Waldsteina 8


UVOD

s Međunarodnoga teološkog instituta te u izdanju Pauline Books and Media (2006.). Osim što je postigao dosljedniji i vjerniji prijevod nauka Ivana Pavla, Waldstein je ujedno iznio na vidjelo i šest neodržanih govora iz niza o teologiji tijela te ih prvi put preveo na engleski. Waldstein je u tekst ubacio i Papine izvorne naslove i poglavlja, omogućujući nam tako da na nove načine pratimo Papin slijed misli. Sve to zajedno stvorilo je potrebu za prerađenim izdanjem kako mojega komentara, tako i knjige “za početnike” (koju upravo držite u ruci). Oni koji traže naprednu teološku obradu misli Ivana Pavla II. trebali bi se okrenuti drugim izvorima i komentarima. Moj je cilj ovdje, kako upućuje i sam naslov, pojednostaviti teologiju tijela “za početnike”. Nakon polaganja važnoga temelja u prvome poglavlju, od drugoga do osmoga poglavlja iznosim glavne postavke Papina učenja, prema strukturi njegova izvornoga rukopisa. Deveto poglavlje donosi neke zaključne misli o ulozi teologije tijela u “novoj evangelizaciji”. Uključio sam i rječnik, koji ne samo što nudi definicije ključnih pojmova i izraza za brzo snalaženje, već služi i kao sažetak knjige. Kako budete čitali, imajte na umu činjenicu kako je popularizacija teologije tijela Ivana Pavla II. zapravo neistraženo područje. Pronaći najbolje izraze, slike i anegdote s kojima bi se to moglo postići, nije bio nimalo lak zadatak te je rad na tome i dalje u tijeku. Iako mi je cilj, razumije se, prenije9


TEOLOGIJA TIJELA ZA POČETNIKE

ti bit Papina nauka, neizbježno to činim kroz vlastiti filtar. Kao što je to slučaj sa svakim tumačem Papina djela, u rad unosim vlastita gledišta, darove i manjkavosti. Kako veli sveti Pavao: “Sve provjeravajte: dobro zadržite” (1 Sol 5,21). Moja je molitva da vam ova knjiga otvori jedan posve novi svijet. Zaista, ako “seksualnu revoluciju” Ivana Pavla II. uzmemo k srcu, nikada više ne ćemo ni sebe ni svijet promatrati istim očima. Christopher West svibanj 2008.

10


ŠTO JE TEOLOGIJA TIJELA?

Poglavlje 1.

ŠTO JE TEOLOGIJA TIJELA? Bog je “u oblikovano tijelo ucrtao svoju sliku, tako da i ono što je vidljivo nosi Božju sliku”. KKC, 704

“Teologija tijela” radni je naslov što ga je Ivan Pavao II. nadjenuo prvome velikom naučiteljskom projektu u svome pontifikatu. U 129 kratkih nagovora održanih između rujna 1979. i studenoga 1984. Papa je Crkvi i svijetu ponudio bogato, biblijsko promišljanje smisla ljudskoga otjelovljenja, osobito s obzirom na spolnost i erotsku želju.1 Katolički teolog George Weigel opisuje teologiju tijela Ivana Pavla II. kao “jednu od najodvažnijih rekonfiguracija katoličke teologije u posljednjih nekoliko stoljeća” – “neku vrstu teološke tempirane bombe koja ima eksplodirati, uz upravo dramatične posljedice... možda u 21. stoljeću”. U ovome je trenutku Papino viđenje spolne ljubavi “istom počelo oblikovati teologiju, propovijedanje i vjerski odgoj Crkve”. No, kada se to uistinu dogodi, predviđa Weigel, “potaknut će dramati1

Ivan Pavao II. crpio je sadržaj tih tekstova iz rukopisa naslovljena Muško i žensko stvori ih, što ga je bio dovršio netom prije izbora za papu u listopadu 1978. Rukopis je bio podijelio u 135 nagovora, ali ih je održao samo 129.

11


TEOLOGIJA TIJELA ZA POČETNIKE

čan razvoj razmišljanja o praktički svakoj važnijoj temi iz Vjerovanja” (WH, 336, 343, 853).

Bog, spolnost i smisao života Zbog čega bi Papino proučavanje spolne ljubavi izvršilo utjecaj na “svaku važniju temu iz Vjerovanja”? Jer se spolnost ne svodi isključivo na spolni čin. Način na koji shvaćamo i izražavamo vlastitu spolnost ukazuje na naša najdublja uvjerenja o tome tko smo, tko je Bog, o smislu ljubavi, uređenju društva, pa čak i o uređenju čitava svemira. Stoga je teologija tijela Ivana Pavla II. daleko više od promišljanja o spolnosti i bračnoj ljubavi. Duboko promišljajući smisao ljudskoga tijela i biblijske analogije bračne ljubavi, kateheza Ivana Pavla II. blistavom nadnaravnom svjetlošću osvjetljuje ukupnost Božjega plana za ljudski život od ishodišta do eshatona. Postavljanjem pitanjâ o smislu ljudskoga tijela krećemo na neizrecivo uzbudljivo putovanje koje će nas – ako održimo pravac – povesti od ljudskoga tijela k misteriju spolne različitosti; od misterija spolne različitosti k misteriju svetoga zajedništva u “jednome tijelu”; od misterija toga zajedništva u “jednome tijelu” do otajstva Kristova svetoga zajedništva s Crkvom (v. Ef 5,31–32); a od svetoga zajedništva Krista i Crkve do vječnoga svetog zajedništva Oca, Sina i Duha Svetoga. Ukratko, razmatranje najdubljega smisla 12


ŠTO JE TEOLOGIJA TIJELA?

ljudskoga spolnoga tijela vodi nas, korak po korak, k otajstvu samoga Boga. Na taj način teologija tijela Ivana Pavla II. omogućuje “ponovno otkrivanje smisla čitava postojanja... smisla života” (TOB 46,6). Krist poučava kako je smisao života ljubiti kao što on ljubi (v. Iv 15,12). Jedan je od glavnih Papinih uvida taj da je Bog poziv da ljubimo kao što on ljubi upisao u naša tijela stvorivši nas kao muško i žensko i pozvavši nas da postanemo “jedno tijelo” (v. Post 2,24). Daleko od toga da bi u kršćanskome životu to bila tek bilješka na dnu stranice, jer način na koji shvaćamo tijelo i spolni odnos “tiče se čitave Biblije” (TOB 69,8). Uranja nas u “perspektivu čitavog evanđelja, čitavog učenja te štoviše i čitavog poslanja Kristova” (TOB 49,3). Kristovo je poslanje ponovno uspostaviti poredak ljubavi u svijetu ozbiljno narušenu grijehom. A sjedinjenje spolova, kao i uvijek, leži u temelju ljudskoga “poretka ljubavi”. Stoga je ono što učimo u Papinoj teologiji tijela svakako “važno s obzirom na brak”. Međutim, “jednako je bitno te vrijedi za [razumijevanje] čovjeka općenito: za temeljni problem njegova razumijevanja, kao i za samorazumijevanje njegova bivanja na svijetu” (TOB 102,5). Nije nikakvo čudo što nas spolnost sve toliko zanima! Sjedinjenje spolova je “veliko otajstvo” koje nas uvodi u samu srž Božjega plana za svemir (v. Ef 5,31–32). No, ponovno, u svojim se pro13


TEOLOGIJA TIJELA ZA POČETNIKE

mišljanjima o tijelu moramo držati zadana pravca. To je lakše reći negoli učiniti jer nebrojene nas preprjeke, predrasude, tabui i strahovi lako mogu skrenuti s puta dok se suočavamo s enigmom našega vlastitog otjelovljenja kao muško i žensko. Trajna je i žestoka napast da svoju ljudskost svodimo samo na ono duhovno te, još i više, da to činimo s Kristom i Crkvom. Neprijatelj neprestano niječe Krista koji je došao u tijelu (v. 1 Iv 4,2–3). Ali jedino promišljanjem Kristova tijela možemo razumjeti svoje tijelo.

Kršćanstvo ne odbacuje tijelo Kada je riječ o vjeri, ljudi su navikli na naglašavanje duhovnoga područja. Međutim, kada se naglasak stavi na tijelo, mnogim ljudima to nije blisko i ponekad im čak stvara neugodu. No to je lažna i izrazito opasna podjela. Duh zasigurno ima prvenstvo nad materijom. Pa ipak, Katekizam Katoličke Crkve nas uči: “Kao istodobno tjelesno i duhovno biće, čovjek duhovne stvarnosti izražava i shvaća pomoću znakova i simbola” (br. 1146). Budući da smo tjelesna bića, to je u određenu smislu jedini način na koji možemo iskusiti duhovni svijet – u fizičkome svijetu i po njemu, u našim tijelima i po njima. Uzevši tijelo po Utjelovljenju, Bog se s nama ponizno susreće upravo tu – u našemu tjelesnom, ljudskome stanju. 14


ŠTO JE TEOLOGIJA TIJELA?

Tragično je što mnogi kršćani odrastaju držeći svoja tijela (a osobito spolnost) prirođenim preprjekama duhovnome životu. Mnogi misle kako kršćanski nauk duh smatra “dobrim”, a tijelo “lošim”. No, takvo razmišljanje ne može biti dalje od istinski kršćanskoga stajališta! Poimanje kako je ljudsko tijelo “loše” zapravo je krivovjerje (očita pogrješka koju Crkva osuđuje) poznato kao maniheizam. Mani (ili Manichaeus), po kojemu je ovo krivo učenje nazvano, osudio je tijelo i sve što ima veze sa spolnošću, jer je u materijalnome svijetu vidio izvor zla. Kao kršćani, vjerujemo kako je sve što je Bog stvorio “dobro”, odnosno “veoma dobro” (v. Post 1,31). Ivan Pavao II. na sljedeći je način sažeo tu bitnu razliku: ako manihejski mentalitet označava tijelo i spolnost kao “protuvrijednost”, kršćanstvo uči kako tijelo i spolnost “uvijek ostaju ‘nedostatno cijenjena vrijednost’” (TOB 45,3). Drugim riječima, ako maniheizam tvrdi: “tijelo je zlo”, kršćanstvo kaže: “tijelo je tako dobro da se to ne može ni pojmiti.” Problem s našom spolnošću prožetom kulturom nije, dakle, u tome što ona precjenjuje tijelo i spolnost. Problem je u tome što ne uviđa koliko su tijelo i spolnost zapravo vrijedni. Kršćanstvo ne odbacuje tijelo! U pravoj “odi tijelu” Katekizam proglašava: “’Tijelo je stožer spasenja.’ Mi vjerujemo u Boga koji je stvoritelj tijela; vjerujemo u Riječ koja je postala tijelom da otkupi tijelo; vjerujemo u 15


TEOLOGIJA TIJELA ZA POČETNIKE

uskrsnuće tijela, dovršetak stvorenja i otkupljenja tijela” (br. 1015, naglašavanje dodano).

Sakramentalnost tijela Katolička je vjera, ako to već niste primijetili, vrlo tjelesna, sjetilna vjera. Boga na najprisniji način susrećemo putem naših tjelesnih osjetila i “stvari” materijalnoga svijeta: kupajući tijelo vodom (krštenje); pomazanjem tijela uljem (krštenje, potvrda, sveto ređenje, bolesničko pomazanje); blagovanjem i pijenjem tijela i krvi Kristove (euharistija); polaganjem ruku (sveto ređenje, bolesničko pomazanje); ispovijedanjem usnama (ispovijed) te neraskidivim združivanjem muškarca i žene u “jedno tijelo” (ženidba). Kako možemo opisati “veliko otajstvo” sakramenata? To su tjelesna sredstva putem kojih susrećemo Božja duhovna bogatstva. U sakramentima dolazi do “poljupca” između duha i tvari. Nebo i zemlja se grle u sjedinjenju kojemu nema kraja. Ljudsko je tijelo po sebi u nekomu smislu “sakrament”. To je šira i drevnija uporaba ovoga pojma od one na koju smo možda navikli. Umjesto upućivanja na sedam milosnih znakova što ih je Krist uspostavio, kada Ivan Pavao govori o tijelu kao o “sakramentu”, smatra ga znakom koji nevidljivo Božje otajstvo čini vidljivim. Boga ne možemo vidjeti. On je čisti Duh. Pa ipak, kršćanstvo 16


ŠTO JE TEOLOGIJA TIJELA?

je vjera Božje samoobjave. Bog nam se želi objaviti. Želi svoje nevidljivo, duhovno otajstvo učiniti za nas vidljivim kako bismo mogli “vidjeti” njega. Kako to čini? Gotovo je svatko doživio dubok osjećaj strahopoštovanja i divljenja što ga pobuđuju zvjezdana noć, žarki zalaz Sunca ili pak nježan cvijet. U takvim trenutcima, na neki način “vidimo Boga” (točnije, vidimo njegov odraz). “Ljepota stvorenja odražava beskonačnu ljepotu Stvoritelja” (KKC, br. 341). A opet, koja je kruna stvaranja? Što to više od ičega drugoga što je Bog stvorio “progovara” o božanskoj ljepoti? Odgovor glasi: muškarac i žena te njihov poziv na plodno zajedništvo. “Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: ‘Plodite se i množite...’” (Post 1,27–28).

Postavka Ivana Pavla II. To nas dovodi do ključnoga iskaza teologije tijela Ivana Pavla II. “Tijelo je, zapravo, i samo ono,” kaže Papa, “sposobno učiniti vidljivim ono što je nevidljivo: duhovno i božansko. Stvoreno je kako bi u vidljivu stvarnost svijeta prenijelo otajstvo skriveno od vječnosti u Bogu te tako bilo njegovim znakom” (TOB 19,4). Drugim riječima, tijelo nam na neki način omogućuje “vidjeti” duhov17


TEOLOGIJA TIJELA ZA POČETNIKE

ne stvarnosti, pa čak i vječno otajstvo “skriveno” u Bogu. Kako to? Pomislite na vlastitu stvarnost kao ljudskoga bića. Ljudska je narav istodobno i duhovna i tjelesna. Nismo duhovi “zatočeni” u našim tijelima. Crkva oduvijek tvrdi kako smo otjelovljeni duhovi, odnosno oduhovljena tijela. Kroz duboko jedinstvo duše i tijela u svakome od nas naša tijela otkrivaju, odnosno “čine vidljivom” nevidljivu stvarnost našega duha. No, tijelo čini i više od toga. Budući da smo stvoreni na Božju sliku, naša tijela vidljivim čini i nešto od nevidljivoga otajstva Božjega. Upravo s toga stajališta Ivan Pavao želi proučavati ljudsko tijelo – ne kao biološki organizam, već kao teologiju, kao “učenje o Bogu”. Tijelo nije božansko, ali jest “znak” božanskoga otajstva. Znak je nešto što nas upućuje na stvarnost koja ga nadilazi te nam, na neki način, uprisutnjuje onostranu stvarnost. Božansko otajstvo zauvijek ostaje beskrajno “onkraj”; ono se ne može svesti na svoj znak. Pa ipak, znak je neophodan kako bi nevidljivo otajstvo “učinio vidljivim”. Kako kaže Katekizam, čovjeku su “znakovi i simboli potrebni za općenje... isto biva i u njegovu odnosu s Bogom” (br. 1146). Moramo pomno održavati bitnu razliku između duha i tijela te (još i više) između Stvoritelja i stvorenja. No, istodobno moramo i potvrđivati duboku povezanost između ovih dviju stvarnosti. Kršćanstvo je vjera Božje povezanosti s čovječanstvom. Vjera je to Riječi (koja je čisti Duh) što 18


SADRŽAJ

SADRŽAJ Kratice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Poglavlje 1.: Što je teologija tijela? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Prvi dio: Riječi Kristove Poglavlje 2.: Prije smokvina lišća: izvorni Božji plan za tijelo . . . . . . . . . . . . . . . 37 Poglavlje 3.: Uvođenje smokvina lišća: učinci grijeha i otkupljenje tijela . . . . . . . . . . 53 Poglavlje 4.: Poslije smokvina lišća: konačni Božji plan za tijelo. . . . . . . . . . . . . . . 81 Poglavlje 5.: Celibat poradi Kraljevstva: brak “sklopljen” u nebu . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Drugi dio: Sakrament Poglavlje 6.: Brak kao Božji dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Poglavlje 7.: Brak kao ljudski znak Božje ljubavi . . . . . . 135 215


SADRŽAJ

Poglavlje 8.: Teologija spavaće sobe: spolni moral koji oslobađa . . . . . . . . . . . . . . 157 Poglavlje 9.: Doprinos teologije tijela u “novoj evangelizaciji” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Rječnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

216


PREPORUČUJEMO

U ovoj zanimljivoj knjizi mogu se pronaći odgovori na mnoga pitanja o mladenačkim vezama, spolnosti i braku kojima autorica Mary Beth Bonacci daje obuhvatnu katehezu crkvenog nauka o tim područjima. 218 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


PREPORUČUJEMO

Poznati katolički teolog dr. Andreas Laun daje sveobuhvatan i detaljan pogled na ljudsku ljubav te vrlo konkretno progovara o mnogim temama ljubavi i partnerstva: spolnoj ljubavi, napasti, požudi, sakramentu braka, ljubavi prije braka i u braku, bračnoj krizi, roditeljstvu, kontracepciji, pobačaju i umjetnoj oplodnji te mnogim drugim vidovima ljubavi i partnerstva. 288 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


PREPORUČUJEMO

Ovo klasično djelo na području obiteljske tematike namijenjeno je svima onima koji žele znati više o tome što bi otac trebao biti. Služi kao autentičan vodič svim muškarcima kršćanima u kojemu se njihova uloga kao očeva, supruga, učitelja i skrbnika u potpunosti ispituje s biblijskoga, psihološkog i društvenog stajališta. 168 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


PREPORUČUJEMO

Jednostavnim i pristupačnim stilom Vjera u obitelji bavi se pitanjima odgoja, sukoba generacija kao i svim onim stvarnostima koje sačinjavaju radosti i boli obiteljskoga života. Vrlo otvoreno preispituje i uloge suvremenih očeva i majki, pitanje međusobnog odnosa supružnika, različite vidove obiteljskoga zajedništva i sl. 348 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


PREPORUČUJEMO

Alice von Hildebrand u svojoj knjizi tvrdi da se ljubav, iako je dar, mora naučiti. Knjiga je napisana u obliku pisama mladoj nevjesti u kojima se otkrivaju ljepota i značenje visokih bračnih ideala te daju korisni savjeti koji čitateljima mogu pomoći u njihovu svakodnevnom obnavljanju. 198 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


PREPORUČUJEMO

Pisana iz majčine perspektive, ova knjiga nudi razmišljanja za majke koje doje i koje žele naći duhovnu potporu u svojoj važnoj zadaći. Progovarajući o mnogostrukim duhovnim i tjelesnim dobrobitima dojenja za majku i dijete, obrađuje teme koje će biti od velike pomoći svim roditeljima. 160 str. Meki uvez.


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: JAFRA PRINT, Solin Tiskano u siječnju 2010.


Christopher West ugledan je ameriþki publicist i predavaþ spolnoga morala i teologije tijela na prestižnim uþilištima u Americi i Australiji. Vrlo je tražen javni govornik i djelatan je þlan The Theology of the Body Institute, nepro¿tne ustanove s ciljem širenja i razumijevanja uþenja teologije tijela diljem svijeta. Njegove knjige o braku i spolnosti postale su katoliþki bestseleri. Oženjen je s Wendy i imaju petero djece.


Otkrivajuüi povezanost izmeÿu spolnosti i najdubljih pitanja ljudskoga postojanja, Teologija tijela za poþetnike obraÿuje kljuþne teme: • Što je smisao života? • Zašto nas je Bog stvorio kao muško i žensko i koja je svrha spolnosti? • Kako shvaüanje vlastite spolnosti utjeþe na odnos prema sebi, svijetu, Bogu i svemiru? • Kako spolna ljubav odražava Božje trojstveno otajstvo i njegovo sjedinjenje s ljudima? • Kako nas razumijevanje ljudske spolnosti vodi otkrivanju smisla života? • Koji su uþinci grijeha na spolnost i što znaþi otkupljenje tijela? • Kako možemo postiüi istinsku sreüu na zemlji? • Koji je Božji plan za ljudski život od zaþeüa do života u nebu? • Zašto u svijetu ima zla i kako ga prevladati? • Koja je uloga braka i spolnosti u braku? • Koji je smisao celibata? • Kako možemo iskusiti ljubav za kojom þeznemo u dubini svojih srca? • Kako istina o spolnosti oslobaÿa sposobnost za ljubav? Svojim sadržajem i jednostavnim pristupom ova üe knjiga biti od koristi svima koji žele upoznati dostojanstvo i narav ljudske spolnosti. Cijena: 68 kn

ISBN 978-953-235-201-6

Teologija tijela za početnike  

Svojim sadržajem i jednostavnim pristupom ova će knjiga biti od koristi svima koje žele upoznati dostojanstvo i narav ljudske spolnosti.