Page 1

.......................................................

Paul O’Sullivan

Sve o anđelima

VERBUM


Katolička predaja poučava da je Bog svakome od nas dao jednoga posebnog anđela čuvara od trenutka našega rođenja. U ovomu jednostavnu djelu otac O’Sullivan pokazuje kako su anđeli u prošlosti pomogli ljudima bezbroj puta i kako im i danas pomažu te pojašnjava da se ova velika briga i ljubav koju anđeli gaje prema nama može usporediti samo s majčinskom ljubavi. Svojom su nadmoćnom inteligencijom i snagom voljni i sposobni spriječiti nezgode, utješiti nas, obraniti nas od đavolskih napada i pomoći nam u svim duhovnim i svjetovnim stvarima. Otac O’Sullivan pripovijeda i o svetim arkanđelima Mihaelu, Gabrielu i Rafaelu, kao i o anđeoskomu djelovanju u životu svetaca kao što su sveta Agneza, sveti Dominik, sveti Toma Akvinski, sveta Ruža Limska, sveti Franjo Asiški i mnogi drugi. Sve o anđelima knjiga je koja će otvoriti naše oči za nevidljivi svijet blaženih duhova koji su posvuda oko nas, naših moćnih i svetih prijatelja koji nas vole i pritječu nam u pomoć po Božjoj odredbi.


Paul O’Sullivan SVE O ANĐELIMA


Biblioteka:

FIDES 54.

Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: Ivan PeroĹĄ, dipl. anglist i kroatist

Za nakladnika: Miro Radalj


Paul O’Sullivan

SVE O ANĐELIMA

VERBUM Split, 2011.


Naslov izvornika: Fr. Paul O’Sullivan, O.P. (E.D.M.) ALL ABOUT THE ANGELS © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2011. Izvršna urednica: Ljiljana Jurinović, prof. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Anđa Jakovljević, prof. Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 235.1 O’SULLIVAN, Paul Sve o anđelima / Paul O’Sullivan ; <prijevod Ivan Peroš>. - Split : Verbum, 2011. - (Biblioteka Fides ; 54) Prijevod djela: All about the angels. ISBN 978-953-235-252-8 1. Peroš, Ivan I. Anđeli -- Teološko gledište 140109009


Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima. Mt 18,10 Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Mt 4,6


SVE O ANĐELIMA

BILJEŠKA IzDAVAČA

Otac Paul O’Sullivan, OP, jedan je od najomiljenijih katoličkih autora za najširu publiku. Njegove knjige na privlačan i razumljiv način iznose katoličku predaju i donose privlačne i ohrabrujuće pripovijesti iz bogata naslijeđa naše vjere. zamišljene su i napisane da bi nam pomogle svakodnevno živjeti našu katoličku vjeru na ispunjen i plodonosan način. Sve o anđelima jedna je od najpoznatijih knjiga oca O’Sullivana. U ovomu jednostavnu djelu on pokazuje kako su anđeli u prošlosti pomogli ljudima bezbroj puta i kako im i danas pomažu. Katolička predaja poučava da je Bog svakome od nas dao jednoga posebnog anđela čuvara od trenutka našega rođenja. U ovoj knjizi otac O’Sullivan pojašnjava da se ova velika briga i ljubav koju anđeli gaje prema nama može usporediti samo s majčinskom ljubavi. Svojom su nadmoćnom inteligencijom i snagom voljni i sposobni spriječiti nezgode, utješiti nas, obraniti nas od đavolskih napada i pomoći nam u svim duhovnim i svjetovnim stvarima. Otac O’Sullivan pripovijeda i o svetim arkanđelima Mihaelu, Gabrielu i Rafaelu, kao i o anđeoskomu djelovanju u životu svetaca kao što su sveta Agneza, sveti Dominik, sveti Toma Akvinski, sveta Ruža Limska, sveti Franjo Asiški i mnogi drugi. 7


BILJEŠKA IzDAVAČA

Sve o anđelima knjiga je koja će otvoriti naše oči za nevidljivi svijet blaženih duhova koji su posvuda oko nas, naših moćnih i svetih prijatelja koji nas vole i pritječu nam u pomoć po Božjoj odredbi.

8


SVE O ANĐELIMA

Predgovor zAŠTO zANEMARIVATI NAŠE NAJBOLJE PRIJATELJE?

»Sprijateljite se s anđelima«, savjet je koji veliki papa, sveti Leon, daje svakome kršćaninu i to je savjet koji bi svatko trebao poslušati. Sprijateljimo li se s anđelima – a od toga nema ničega lakšeg – primit ćemo bezbrojne i velike milosti koje inače ne bismo nikada postigli. Naši će nas anđeoski prijatelji štititi i braniti od nebrojenih opasnosti, zala, bolesti i nezgoda koje bez njihove pomoći nikako ne bismo mogli izbjeći. Jednom riječi, ovi moćni i nježni zaštitinici osigurat će nam takvu sreću kakvoj se bez njihove pomoći ne bismo mogli nadati u ovoj dolini suza! Drugi razlog zbog kojega bismo se trebali sprijateljiti s anđelima jest to da su oni naši najdraži i najbolji prijatelji. Dobar prijatelj, prijatelj koji nam je sposoban i uvijek spreman pomoći, prijatelj kojemu se možemo obratiti u svim našim nevoljama i žalostima, jedan je od najvećih blagoslova koje nam Bog može dati. Naša ljudska srca žeđaju za ljubavlju i naklonošću. Među ljudima rijetko ili nikada ne pronalazimo takva prijatelja, ali nije tako i s anđelima. Oni svim srcem žude biti naši prijatelji i vole nas svom 9


PAUL O’SULLIVAN

snagom svojih anđeoskih naravi. A budući da su moćni i velikodušni, možemo imati potpuno povjerenje u njihovu pomoć i prijateljstvo. Jedino prijateljstvo na ovoj zemlji koje nam može dati kakvu-takvu predodžbu ljubavi anđelâ jest privrženost majke. To je najčišća, najvelikodušnija i najjača od svih ljudskih ljubavi. Majka svoju djecu voli bezgraničnom privrženošću. Bog je usadio u majčino srce nagon ljubavi koji je toliko jak da gotovo graniči s nadnaravnim. Majka zaboravlja na sebe i misli samo na svoju djecu. Ona za njih radi, za njih se žrtvuje i cijela im se predaje. Ako se jedno od njezine djece razboli ili ga spopadne kakva velika bol, tome djetetu posvećuje još posebniju nježnost i još brižniju ljubav. Ponekad vidimo krhku ženu kako bdije uz postelju svojega bolesna djeteta – jedući malo, odmarajući se malo, obuzeta mučnom tjeskobom – deset, dvadeset ili čak trideset dana, ne prigovarajući nikada i nikada se ne kolebajući. Kada ovi dani muke i gorčine prođu, čini se da je ovaj gotovo nadnaravni napor, ova duga i iscrpljujuća bdjenja nisu stajala ništa. Hranila ju je majčinska ljubav. Pa ipak, snažni muškarci koji propuste zaspati dvije ili tri noći uzastopno žale se da im je teško raditi sljedećega dana. Ako se krhka majka – bila mlada ili stara, bogata ili siromašna, puna slabosti i nesavršenstava – može uzdići na takvu visinu ljubavi i odricanja poput ovoga, što sve ne možemo očekivati od anđela Božjih koji nemaju mana ni nesavršenstava i koji nas vole svom moćnom snagom svojih slavnih anđeoskih naravi? 10


SVE O ANĐELIMA

Nauk Crkve o anđelima jest nešto najdivnije i najutješnije, no nažalost mnogi kršćani tek površno poznaju divni svijet anđela. znaju tek malo o ovim blaženim duhovima, malo ih vole i tek im se rijetko mole. Najgore od svega, nisu svjesni njihove prisutnosti. Ne pokazuju povjerenje u njih i ne pozivaju ih u pomoć kada ih pritisnu opasnosti i poteškoće. Kao posljedicu toga gube bezbroj blagoslova koje vrlo lako mogu uživati i postaju žrtvom bezbrojnih nevolja koje su vrlo lako mogli izbjeći.

Kako to da anđele tako malo poznajemo i tako malo volimo? Jednostavno zato što su mnogi, čija je zadaća poučavati ovaj nadasve važan nauk, krajnje nemarni u ispunjavanju svoje obveze. Prije svega, kršćanske majke u umove svoje djece trebaju duboko usaditi jasan, živ i trajan osjećaj prisutnosti njihovih dragih anđela. Nije im dovoljno dati nejasne, maglovite, nedostatne pojmove o ovim blaženim duhovima niti ih je dovoljno naučiti da ujutro i navečer izmole kratku molitvu svojemu anđelu čuvaru. Trebaju posvetiti puno vremena i puno pozornosti ovoj nadasve važnoj temi. Djecu se mora neprestano poučavati, od najnježnijih godina, da gaje pravu ljubav i prijateljstvo prema svojim anđelima i da imaju neograničeno povjerenje u njih. Moraju se naviknuti osjećati i shvaćati osobnu prisutnost 11


PAUL O’SULLIVAN

svojih anđela te im se obraćati u svim svojim strahovima i nevoljama. Koliko bi ovo bilo bolje nego da se djeci pune glave budalastim strahom od duhova i sablasti, kao što se tako često događa. Majke koje utisnu u svoju djecu ovu važnu pouku donose im neizmjerne blagoslove tijekom svih dugih godina njihovih života. S druge strane, zanemare li ovu dužnost ili je ne shvate ozbiljno, napravit će veliku štetu svojim najdražima jer će ih lišiti najboljih i najmoćnijih prijatelja. I katehete i učitelji mladih u školama, zavodima i samostanima često su nemarni u poučavanju onih za koje su odgovorni svemu o blaženim anđelima. Umovi se njihovih učenika razvijaju i pouka koju su u svojim domovima primili od majki, koliko god dobra ona bila, mora se usavršavati i razvijati. Propusti profesora starijih učenika, dječaka i djevojčica, možda su čak i veći. Oni se na svojim predavanjima tek rijetko dotiču teme anđela. zašto? Ne postoje li anđeli? Nisu li oni naši najbolji prijatelji? Nema li se o njima puno toga reći? Svećenici, dakako, mogu učiniti mnogo kako bi ispravili nemar roditelja i učitelja tako što će povremeno propovijedati o anđelima, dijeliti korisne savjete u ispovjedaonici i poticati vjernike da čitaju knjige o anđelima. Svećenici koji tako čine primaju najizrazitije milosti. 12


SVE O ANĐELIMA

Svrha ove knjige Malo je izdanih knjiga na temu anđela, a i ta nekolicina većinom je doktrinalna i teško razumljiva. Nisu namijenjene općoj javnosti i ne polazi im za rukom u srcima običnih čitatelja raspiriti onu ljubav i povjerenje koje oni trebaju imati prema anđelima. Potpuno je drukčije kada su u pitanju sveci. Bezbrojne su knjige privlačno napisane o ovim velikim slugama Božjim koji nam pomažu upoznati ih, zavoljeti ih i slijediti njihov primjer. Također je mnogo raznovrsnih slika svetaca, velikih i malih, koje vješamo na zidove, stavljamo na naše radne stolove ili koristimo u svojim molitvenicima. Na taj način, mogli bismo reći, živimo u prisutnosti i društvu svetaca. Slika anđela je malo i u određenoj nas mjeri navode na pogrješno mišljenje, budući da anđela u pravilu predstavljaju kako vodi malu djecu; međutim, i odrasle bi iz istoga razloga trebalo podsjećati na njihove anđele te bi i oni trebali imati njihove prikladne slike. U Svetomu su pismu anđeli prikazani kako pomažu Abrahamu i Jakovu, Iliji i Danielu, Hagari i Juditi, Petru i Pavlu – svima odraslima. Svrha ovih stranica jest raspiriti u srcima naših čitatelja stvarnu ljubav i prijateljstvo prema svetim anđelima, trajno povjerenje u njih te iznad svega postići da čitatelji uvide i živo osjete uza se stalnu prisutnost ovih brižnih duhova. 13


PAUL O’SULLIVAN

Naša nakana zanemarujući pomalo uobičajen redoslijed knjige, započet ćemo pripovijedajući o nekim suvremenim ukazanjima anđelâ za koja imamo čvrste dokaze. Kao prvo, ovo činimo da bismo potaknuli zanimanje naših čitatelja i, kao drugo, zato što se čini da mnogi misle da su anđeoska ukazanja stvar prošlosti. Potom ćemo, slijedeći nauk svetoga Tome Akvinskoga, kazati našim čitateljima sve o anđelima, tko su oni, što čine, gdje se nalaze, koliko su divni, koliko ljupki, koliko moćni, koliko željni da nam pomognu i koje to velike prednosti zadobivamo time što častimo i volimo ove velike knezove neba. zatim ćemo se prisjetiti nekih prekrasnih pripovijesti o anđelima koje pronalazimo u Svetomu pismu, u životima mučenika i drugih svetaca. U knjizi ćemo navesti izvanredne i dobro provjerene slučajeve iz života muškaraca i žena, dječaka i djevojčica, koji žive u svijetu poput nas. Ovi podatci imaju posebnu vrijednost budući da nam pokazuju kako su dragi anđeli spremni pomoći, ne samo svecima, nego svima koji ih vole, bez obzira na to koliko jednostavni bili. Ponizno molimo drage anđele da nam pomognu u ovome djelu ljubavi.

14


SVE O ANĐELIMA

1. UKAzANJA ANĐELA ČUVARA PORTUGALA 1916. GODINE

Ne možemo bolje započeti našu knjigu o anđelima čuvarima nego da damo točan i vjerodostojan iskaz o ukazanjima Anđela čuvara Portugala u Fatimi. To su možda najizvanrednija i najvjerodostojnija suvremena anđeoska ukazanja. Portugal je primio mnoge i velike blagoslove tijekom dugih godina svoje povijesti. Da spomenemo samo neke: portugalski je narod mnogo stoljeća bio jedan od najvećih katoličkih naroda na svijetu, možda bismo mogli reći i najveći. Otkrio je i osvojio polovicu tada poznata svijeta u manje od stotinu godina, što je nesumnjivo veličanstven podvig. Međutim, napravio je on i više. Pokrstio je svoje golemo carstvo brigom i čovječnošću koju nitko nikada nije nadmašio. Najpouzdaniji izvori svjedoče ovoj činjenici koju je Crkva u potpunosti prepoznala dodijelivši portugalskim katolicima mnoge značajne povlastice, koje uživaju i dan-danas. Druga velika milost bila je izvanredna pobožnost Presvetomu sakramentu koja Portugalu daje pravo na slavni naslov »zemlja euharistije«. Treća izvanredna milost kojom je obdarena ova povlaštena zemlja bile su iznimna ljubav i privrže15


PAUL O’SULLIVAN

nost Blaženoj Djevici Mariji koju je započeo prvi portugalski kralj i koju su nastavili njegovi nasljednici smatrajući se dužnima ustrajati na svečanu posvećenju kraljevstva Blaženoj Djevici Mariji koju su odabrali za svoju zaštitnicu. Kasnije, portugalski su kraljevi kraljevsku krunu predali Mariji tako da dugi niz godina nikada nisu sami nosili krunu na glavi. Međutim, glavna je milost bila namijenjena našim danima kada se u svibnju 1917. godine i sljedećih pet mjeseci Majka Božja ukazivala u Fatimi, ustanovivši tamo jedno od najslavnijih marijanskih svetišta na svijetu. Istaknuto obilježje ovih ukazanja, za razliku od svih drugih svetišta, bilo je ukazanje Anđela čuvara Portugala 1916. godine, godinu dana prije Gospinih ukazanja. Slavni se arkanđeo ukazao triput na tri različita mjesta povlaštenoj djeci koja su uskoro nakon toga trebala vidjeti Gospu. Poučio ih je kako da mole i kako da se posvete, uvjeravajući ih da su im Isus i Marija namijenili nešto posebno, pripravljajući ih tako za dolazak Svete Majke Božje sljedeće, 1917. godine. Tekst koji slijedi točan je iskaz ovih anđeoskih ukazanja.

Prvo viđenje Anđela Najstarije od troje djece kojima se Gospa ukazala, danas poznata kao sestra Lucija, govori nam svojim jednostavnim jezikom kako se Anđeo Por16


SVE O ANĐELIMA

tugala triput ukazao njoj i njezinim rođacima, Jacinti i Franji. Nije zapamtila točne nadnevke ovih ukazanja jer kaže: »U to doba nisam vodila računa o mjesecima, tjednima ni danima.« Bila je neobrazovana seljančica. »zbilo se to jednom u proljeće 1916. godine kada smo Jacinta, Franjo i ja čuvali ovce na mjestu zvanu Chousa Velha. Bilo je jutro i lagana je rosa nalik na kišicu počela padati dok smo se penjali uz obronak brda s našim ovcama, tražeći kakvu stijenu ili neko mjesto na kojemu bismo se mogli skloniti od kiše. U sredini maslinika pronađosmo špilju, u koju tada uđosmo prvi put. Kada je kišica prestala padati, zadržali smo se tamo još neko vrijeme, ručali i izmolili krunicu. Nakon toga započeli smo se igrati nekim kamenjem. Odjednom je, premda je dan bio vrlo ugodan, snažan vjetar počeo njihati grane stabla te podigosmo pogled da vidimo što je uzrok tome. Iznad stabala ugledasmo svjetlost bijelu poput snijega, a u sredini nje obličje mladića sjajno poput kristala kada ga obasja sunčeva svjetlost. Kada nam je pristupio, počesmo jasno razlučivati njegovo obličje. Bili smo iznenađeni, zaokupljeni onime što smo vidjeli, ali ne rekosmo ni riječi. Nakon što nam je pristupio, rekao nam je: ‘Ne bojte se, ja sam Anđeo Mira. Molite sa mnom.’ Potom je, kleknuvši na zemlju, pognuo glavu, a mi smo ga, ganuti nekim nadnaravnim nadahnućem, oponašali i ponavljali riječi koje smo čuli da izgovara: 17


PAUL O’SULLIVAN

‘Moj Bože, vjerujem ti, klanjam ti se, ufam se u te i volim te. Molim te oprosti onima koji ti ne vjeruju, koji ti se ne klanjaju, koji se ne ufaju u te i koji te ne vole.’ Nakon što je ove riječi izgovorio triput, ustao je na noge i rekao nam: ‘Ovako molite. Srce Isusovo i Marijino slušaju glas vaših poniznih molbi.’ Potom nestade. Nadnaravni osjećaj koji nas je obuzeo bijaše tako silan da nismo čak ni razmišljali o vlastitomu postojanju; ostadosmo zadugo tako kako nas je Anđeo ostavio, ponavljajući stalno iznova tu istu molitvu. Tako smo neodoljivo i blisko osjećali Božju prisutnost u našim dušama da se nismo čak ni usudili govoriti o tome međusobno. I sljedećega smo dana još uvijek imali taj isti silni osjećaj Božje prisutnosti, koji je tek nakon nekoga vremena počeo slabiti. Nije nam palo na pamet govoriti o ukazanju, iako se nismo dogovorili između sebe da to bude naša tajna; činilo se da nam je sâmo ukazanje nametnulo šutnju; nismo rekli ni riječi o tome. Možda je naš dojam bio još i jači budući da je to bilo prvo ukazanje koje smo imali.«

Drugo viđenje Anđela »Drugo viđenje Anđela zbilo se sredinom ljeta. Na mjestu zvanu Arneiro pođosmo u hladovinu stabala da bismo se u njoj sklonili dok ne prođe dnevna žega. 18


SVE O ANĐELIMA

Odjednom smo u blizini ugledali istoga Anđela. Rekao je: ‘Što činite? Molite. Molite mnogo. Srce Isusovo i Marijino namijenili su vam posebne milosti. Neprestano prinosite molitve i žrtve Najuzvišenijemu.’ ‘Kakve žrtve?’ upitala sam ga. ‘Prinosite žrtve svega što možete kao naknadu za grijehe koji ga vrijeđaju, u poniznoj molbi za obraćenje grješnikâ. Izmolite mir za našu zemlju. Ja sam Anđeo čuvar Portugala. Iznad svega prihvatite i strpljivo podnosite patnje koje će vam poslati naš Gospodin.’ Ove su se Anđelove riječi urezale u naša srca poput svjetla zbog kojega smo vidjeli tko je Bog, koliko nas voli i koliko želi da i mi njega volimo. zbog njega smo razumjeli vrijednost žrtve, koliko je ona ugodna Bogu i kako on pomoću nje preobraća grješnike. Stoga smo od toga trenutka počeli prinositi Bogu sve što nas je vrijeđalo ili nam uzrokovalo patnju, bez traženja da činimo druge pokore, osim, dakako, da, prostrti na tlu, satima ponavljamo molitvu kojoj nas je Anđeo poučio.«

Treće viđenje Anđela »Treće se viđenje zbilo krajem listopada ili početkom studenoga jer, kao što sam rekla, u to doba nisam vodila računa o danima i tjednima. 19


PAUL O’SULLIVAN

Ovo se treće viđenje zbilo u masliniku zvanom Pregueira koji je pripadao mojim roditeljima. Molili smo krunicu i molivu kojoj nas je Anđeo poučio prilikom prvoga viđenja. Sada nam se ukazao držeći u rukama kalež, a nad njim hostiju iz koje je krv kapala u kalež. Ostavivši kalež i hostiju da lebde u zraku, prostro se na zemlju i sljedeću molitvu ponovio triput: ‘Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, ponizno ti se klanjam i prinosim ti Predragocjeno Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Isusa Krista, prisutne u svim svetohraništima svijeta, kao naknadu za sve uvrjede, svetogrđa i ravnodušnost kojima ga se vrijeđa. I beskonačnim zaslugama njegova Presvetoga Srca i Bezgrješnoga Srca Marijina molim te za obraćenje ubogih grješnika.’ Potom je ustao i ponovno uzeo kalež. Meni je dao hostiju, a Jacinti i Franji je dao ono što je bilo u kaležu, govoreći: ‘Uzmite i pijte Tijelo i Krv Isusa Krista, kojega užasno vrijeđaju nezahvalni ljudi. Činite naknadu za njihove zločine i tješite našega Boga.’ Još se jednom prostro na zemlju i triput ponovio istu molitvu: ‘Presveto Trojstvo itd.’, a potom nestao. Obuzeti nadnaravnim osjećajem, oponašali smo Anđela i činili sve što je on činio. Osjećaj božanske prisutnosti nadvladao nas je, takoreći nas potpuno dokinuo. Činilo se da nas je na duže vrijeme lišio naših tjelesnih osjetila. Tijekom ovih dana izvršavali smo svoje tjelesne radnje kao da nas nagoni ova nadnaravna sila. Mir i sreća koje smo uživali bijahu veliki i nutarnji, a naše duše potpuno umotane u Boga. Tjelesna slabost koju smo osjećali bijaše također velika. 20


SVE O ANĐELIMA

SADRŽAJ

Bilješka izdavača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Predgovor: zašto zanemarivati naše najbolje prijatelje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1. Ukazanja Anđela čuvara Portugala 1916. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 2. Neka anđeoska ukazanja u naše vrijeme. . . .29 3. Sve o anđelima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 4. Gdje su anđeli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 5. Kada su i gdje anđeli stvoreni? . . . . . . . . . . . .62 6. Naši anđeli čuvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 7. Slučajnost ili naš anđeo? . . . . . . . . . . . . . . . . .73 8. Anđeli u Svetome pismu . . . . . . . . . . . . . . . . .80 9. Tri velika kneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 10. Anđeli i mučenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 11. Ljetopisi dominikanskoga reda. . . . . . . . . . .123 12. Pobožnost sestara svetoga Dominika anđelima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 13. Sveta Franciska Rimska i anđeli . . . . . . . . . .139 14. Anđeli nam svima pomažu . . . . . . . . . . . . . .149 157


PREPORUČUJEMO

U ovoj nam poticajnoj knjizi duhovni pisac Victor Sion otkriva kako živjeti u punini sadašnji trenutak kao skriveni znak Božje prisutnosti i volje te iskusiti radost zbog vlastita postojanja. 63 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


PREPORUČUJEMO

Progovarajući o tome na koji način pomiriti vlastitu slobodu i vlastite težnje s onim što nam se događa, Sion na vrlo suvremen način obrazlaže i tumači ulogu božanske providnosti te čitatelja upućuje na to kako ostvariti istinsku slobodu i kako svaki trenutak živjeti u miru i radosti. 134 str. Meki uvez.

www.verbum.hr


Nakladnik: VERBUM d.o.o. TrumbiÄ&#x2021;eva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: JAFRA PRINT, Solin Tiskano u kolovozu 2011.


Paul O’Sullivan, OP (1871.–1958.), jedan je od najomiljenijih katoličkih autora za najširu publiku. Njegove knjige na privlačan i razumljiv način iznose katoličku predaju i donose privlačne i ohrabrujuće pripovijesti iz bogata naslijeđa naše vjere. Zamišljene su i napisane da bi nam pomogle svakodnevno živjeti našu katoličku vjeru na ispunjen i plodonosan način. Sve o anđelima jedna je od najpoznatijih knjiga oca O’Sullivana.


Anđeli su čisto duhovna stvorenja, bestjelesna, osobna i besmrtna bića obdarena razumom i voljom. Oni neprekidno gledaju Boga licem u lice, slave ga, služe mu i njegovi su glasnici u ostvarenju spasenjskoga poslanja za sve ljude. KKC – Kompendij, 60

ISBN 978-953-235-252-8

VERBUM 58 kn

www.verbum.hr

VERBUM

Sve o anđelima  

"Sve o anđelima" knjiga je koja će otvoriti naše oči za nevidljivi svijet blaženih duhova koji su posvuda oko nas, naših moćnih i svetih pri...

Sve o anđelima  

"Sve o anđelima" knjiga je koja će otvoriti naše oči za nevidljivi svijet blaženih duhova koji su posvuda oko nas, naših moćnih i svetih pri...

Advertisement